Kloek-Genealogie.eu en Kloek-Genealogie.nl zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Wij doen er alles aan deze zo actueel mogelijk te houden vanuit een historisch verantwoorde context. Voor de jongste gegevens nemen we de normen vanuit de BurgerServiceCode als leidraad. Desondanks stellen we uw reactie op prijs als bepaalde informatie niet correct is weergegeven of verouderd blijkt te zijn. Uw melding zullen wij binnen twee werkdagen behandelen. Desgewenst zullen wij hierop actie ondernemen. Overigens blijven ook aanvullingen, bij voorkeur met vermelding van het historisch bronmateriaal, te allen tijde welkom.

E-mails worden conform onze gedragslijn voor een correct e-mailverkeer behandeld. Uw meegezonden persoons- en/of adresgegevens worden hierbij uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt.

De toegankelijkheid van deze sites is gewaarborgd, doordat er wordt voldaan aan de webrichtlijnen van de overheid. Bovendien is het waarmerk hier van toepassing.

Er rust op beide web-sites geen copyright.

Ton Kloek