Oud Paleolithicum 2

Deze periode is onderdeel van het Oud-Paleolithicum (2,5 miljoen tot ca. 250.000 jaar geleden) en omvat de lange periode vanaf de Vierde IJstijd tot en met de Riss-Saale-IJstijd (2,4 miljoen tot 780.000 jaar geleden).

Ca. 700.000 jaar geleden verspreidde de Homo Antecessor zich verder over Zuid- en Midden-Europa. Tegelijkertijd verspreidden de nazaten van de Homo Ergaster, de Homo Erectus, zich vanuit de tropische streken in Afrika naar verschillende delen in Azi en bereikte ca. 500.000 jaar geleden Oost-Azi. Zowel de Homo Antrecessor als de Homo Erectus ontdekten het gebruik van vuur. De werktuigen van de Homo Erectus en de Homo Antecessor behoren, net als die van de Homo Ergaster tot het Acheulien-type.

Uit de Homo Antecessor ontwikkelde zich ca. 500.000 jaar geleden tijdens de Holstein Warmteperiode (670.000 360.000), de Homo Heidelbergensis, die zich ook in de noordelijke streken van Europa waagde. Tussen 400 en 300.000 jaar geleden verspreidde deze mensensoort zich over Europa, waar zij zich blijvend vestigden.

In kleine groepen trokken zij rond in grote gebieden en gebruikten waarschijnlijk toen voor het eerst een soort taal, waarmee zij hun ervaringen en die van hun voorouders en de nodige geografische kennis door konden geven. Tussen 300.000 en 250.000 geleden -aan het begin de Riss-Saale IJstijd- evolueerde de Homo Heidelbergenis zich tot Vroege Neanderthalers. Tegelijkertijd verspreidden zij zich vanuit Europa over Midden-Azi.