Amenenhat IV

Amenemhat IV is de zevende en de op een na laatste koning van de 12e dynastie van het Oude Egypte.

Biografie:
Koning Amenemhat IV was de zoon van Amenemhat III. Doordat zijn vader lang heeft kunnen regeren moest hij lang wachten om de troon. Hij heeft naar alle waarschijnlijkheid geen zonen gekregen en zijn halfzuster Neferoesobek volgende hem waarschijnlijk op.

Sommige van zijn monumenten zijn nu nog te vinden en er is maar weinig bekend over zijn regering. Volgens Manetho heeft de koning 8 jaar geregeerd. De Turijnse papyrus vermeldt een regeertijd van 9 jaar en 4 maanden. Deze korte regering is bevestigd door schaarse bronnen. Dat bewijst dat hij al een man van middelbare leeftijd was toen hij farao werd.

Wikipedia:
Amenemhat IV