Apepi I

Apepi I of Apophis I of ook Pepi I was de naam van de op één na laatste koning van de 15e dynastie en van de Hyksos. Hij heerste lange tijd, mogelijk zelfs meer dan veertig jaar, over het rijk van de Hyksos in de Nijldelta. Inscripties uit de tempel van Bubastis vertellen ons zijn volledige naam: Aqenienra Apepi.

Hij bouwde verschillende tempels en liet onder andere de Rhind-papyrus kopiëren. Hij had al heel veel conflicten met Ta’a II (Seqenenre), maar het is vooral diens zoon Kamose die hem heftig bestreed en de Hyksos terugdreef tot Avaris. Uiteindelijk werd deze stad ingenomen door Ahmose.

Wikipedia:
Apepi I