Hoeni

Hoeni is een Egyptische koning van de 3e dynastie. De koning is ook bekend als Aches (Manetho) en Nesoe Hu (koning Hu).

Biografie:
Koning Hoeni is meerdere malen genoemd in verschillende koningslijsten in de Tabel van Sakkara en in een papyrus van Kagemni en Ptahhotep. Er wordt aangenomen dat hij de bouwer was van verschillende anonieme trappiramiden in Edfoe, Abu Rawash, Sinki, Naqada, Zawajet el-Matijtin, el-Koehla en Elephantine. In Elephantine staan verschillende forten die volgens vondsten de naam Huni bevatten. Zijn vrouw Meresanch I was de moeder van Snofroe.

Zijn begraafplaats was een piramide in Meidoem volgends de beschrijvingen van zijn zoon en opvolger Snofroe.

Bewijzen / Documenten:
Verschillende piramiden die refereren aan Hoeni;
Artefacten aan die refereren aan Hoeni;
Piramide in Meidoem.

Wikipedia:
Hoeni