Horemheb

Horemheb was de laatste farao van de 18e Dynastie van het Oude Egypte. Zijn geboortenaam was Horemheb Meryamon wat betekent "Horus is in viering, gelief door Amon". Zijn troonsnaam was djesercheperoere-setepenre: "Heilig zijn de manifestaties van Ra, gekozen door Ra".

Functie als generaal:
Over Horemhebs afkomst is weinig bekend. Waarschijnlijk was hij afkomstig uit de Fajoem. Hoewel er uit de regeerperiode van Achnaton geen gegevens over hem bekend zijn, wordt vermoed dat hij mogelijk al een vrij hoge positie in het leger had. Onder Toetanchamon zette hij zijn carrière verder en stond hij aan het hoofd van het leger.

Na Toetanchamon's dood versterkte hij zijn positie in het leger verder. Hij is vaak samen met Ay beschuldigd als moordenaar van Toetanchamon, maar deze theorie is onlangs door paleontologisch onderzoek weerlegd.

Tussen Ay en Horemheb was de situatie waarschijnlijk gespannen. Sommigen veronderstellen dat Horemheb door Toetanchamon was aangesteld als opvolger, maar dat Ay zijn plaats innam. Er wordt gesteld dat Ay Nachtmin, die waarschijnlijk zijn zoon was, als opvolger had aangeduid. Deze stierf echter en zo kwam Horemheb na de vroege dood van Ay op de troon terecht.

Regering als farao:
Horemheb regeerde ca. 12 jaar. Zijn regering wordt gezien als een terugkeer naar de vroegere waarden: Horemheb verketterde de god Aton en paste een memoria damnatio toe op Achnaton, Toetanchamon en Ay. Een ander belangrijk aspect in de regering van Horemheb was een hervorming van het leger, die verdergezet werd door de Ramessiden. Horemheb werd opgevolgd door zijn vizier Paramesse die de troon besteeg als Ramses I.

Bouwwerken:
Graf bij Sakkara nabij Memphis.
Als farao in Veilei der Koningen, graf DK 57.
Tempel van Karnak uitgebreid.

Wikipedia:
Horemheb