Menkaura

Menkaura was een Egyptische farao in de 4e dynastie. Hij regeerde volgens de Turijn papyrus 18 jaar, Manetho geeft hem 63 jaar.

Biografie:
De koning bouwde de derde grote piramide in Gizeh. Meer is over hem niet bekend. De dodentempel van Menkaura werd voltooid door zijn opvolger Sjepseskaf. Hij werd dan ook aanbeden na zijn dood tot aan de tijd van Pepi II (6e dynastie).

Bij de ingang van zijn piramide is er een stèle waarop staat dat de koning deze piramide heeft gebouwd, daarnaast staat er ook bij wanneer de koning overleed. Waarschijnlijk dateert deze stèle uit de tijd van Ramses II.

Herodotus vermeldt hoe een orakel voorspelde dat de koning nog zes jaar te leven had. De koning stortte zich op de wijn (bier was voor arbeiders) en leefde nog 18 jaar. Verder is bekend dat de dochter van de koning zelfmoord pleegde.

Bouwwerken:
Piramide van Mycerinus te Gizeh.


Wikipedia:
Menkaura