Mentoehotep IV

Mentoehotep IV was de laatste farao van de 11e dynastie. Zijn naam betekent (Mentoehotep): "Montoe is tevreden". En zijn tweede naam betekent: "Heer van de twee landen".

Biografie:
De regeringsperiode van Mentoehotep IV Nebtawyre worden door de Kanon van Turijn de zeven lege jaren genoemd. Onder deze opvolger van Mentoehotep III was er groeiende onrust in Egypte. Er is van hem bekend dat hij een betere haven aan de Rode Zee trachtte te vinden. Hij stuurde er een expeditie naar toe onder generaal Amenmes. De generaal werd uitgevaardigd op koninklijk bevel om met 10.000 mannen om stenen mee te nemen wat goed zou zijn voor de koninklijke sarcofaag. Hij werd waarschijnlijk vermoord in zijn dertigste regeringsjaar, door een groep paleisbeambten.

Amenmes die zou later zijn opvolger worden als Amenemhat I en de 12e dynastie zou stichten. De overgang naar de nieuwe dynastie schijnt vrij soepel verlopen te zijn, hoewel er wel andere pretendenten waren.

De koning is goed gedocumenteerd niet door de koningslijsten maar door inscripties in Wadi el-Hudi en Wadi Hammamat.

Wikipedia:
Mentoehotep IV