Narmer

De Egyptische farao Narmer (soms ook Menes of Hor-Aha genoemd) wordt beschouwd als de grondlegger van de 1e dynastie. Hoewel hij door enkele Egyptologen beschouwd wordt als de opvolger van Schorpioen is er een groeiende consensus om hem te beschouwen als identiek met Schorpioen. De naam betekent 'vechtende meerval' en zou betrekking kunnen hebben op het veroveren van Beneden-Egyptische nederzettingen, waardoor de vereniging van Egypte tot stand kwam. Het beroemde Narmer palet dat in 1898 in Hierakonpolis werd gevonden beeldt Narmer af, samen met de symbolen van Boven- en Beneden-Egypte. Dit palet vormt de basis voor de theorie dat Narmer beschouwd kan worden als grondlegger van de 1e Dynastie. De Oude Egyptenaren zelf beschouwden Menes als grondlegger van de 1e Dynastie, zoals te zien is in de koningslijst die de Egyptische priester Manetho in de 3e eeuw voor Christus heeft opgesteld. Echter, de koningslijst die gevonden is in de graven van Den en Qa die dateren uit de 30e eeuw voor Christus noemen Narmer als grondlegger van de 1e Dynastie.

Op basis van de beschikbare bronnen menen sommige Egyptologen dat Menes en Narmer dezelfde persoon zijn, andere Egyptologen stellen voor dat Menes identiek is met Hor-Aha, en dat de vereniging van Egypte dus al plaatsvond voordat Narmer aan de macht kwam. Het lijkt erop dat het eenwordingsproces niet van de ene op de andere koning plaatsvond en dat dit proces wellicht in gang is gezet door Narmer en/of Schorpioen, en dat tijdens de regering van Menes het proces ten einde kwam en hij regeerde over geheel Egypte.
De echtgenote van Narmer lijkt de uit het noorden afkomstige prinses Neith-Hotep te zijn. Haar naam is gevonden in de graven van Narmer's directe opvolgers Hor-Aha en Djer, hetgeen impliceert dat zij de moeder of de vrouw van Hor-Aha was, waardoor Narmer in dat laatste geval geidentificeerd zou kunnen worden met Hor-Aha. Het graf van Narmer zelf wordt gedacht graf B17 en B18 in Umm el-Qaab bij Abydos te zijn.
Tijdens de zomer van 1994 vonden archeologen in Isral bij een opgraving van een groot cirkelvormig platform een potscherf met daarop de serech van Narmer. Het platform was waarschijnlijk ooit de bodem van een silo waar men handelswaar opsloeg, wat erop wijst dat al rond -3000 handel bestond tussen het Nijldal en Palestina.
In die tijd kwam de voornaamste invloed op de Egyptische beschaving van Sumer en Elam.

Documenten:
Het Narmer palet. Dit voorwerp wordt beschouwd als n van de oudste historische documenten uit Egypte.
De koningslijst in de graven van Qa en Den te Umm el-Qaab
De knottskop van Narmer met afbeelding van Sed-festival, gevonden te Hierakonpolis
Het graf van Narmer, Tombe B17 en B18 te Umm el-Qaab bij Abydos

Wikipedia:
Narmer