Neferhotep I

Neferhotep I was van ca.-1741 tot -1730 koning van Egypte gedurende de 13e dynastie.

In zijn tijd was het koninklijk gezag sterk in verval geraakt. Veel koningen van zijn dynastie regeerden niet meer dan een jaar en de macht lag meer in handen van de bureaucratie en de vizier dan de farao. Neferhotep was de sterkste koning van deze tijd. Hij regeerde over vrijwel geheel Egypte (behave Xios dat in handen van de 14e dynastie was) en probeerde hervormingen door te voeren. Ondanks de binnenlandse moeilijkheden was Egypte nog steeds een macht van belang, wier gezag tot in Byblos erkend werd. De opbloei zou echter maar van korte duur zijn. Er was al geruime tijd een proces van immigratie vanuit Azi aan de gang en onder de regering van Neferhotep's broer Sobekhotep IV brachten Aziaten de stad Avaris onder hun gezag.

Wikipedia:
Neferhotep I