Ramses IX

Ramses IX was een Farao uit de 20e Dynastie. Zijn regering duurde achttien jaar van ca.-1131 tot -1112, wat vrij lang was in vergelijking met zijn voorgangers van dezelfde dynastie.
Zijn regering werd gekenmerkt door een verder verval van het koninklijk gezag. Zo was er tijdens zijn regering een grote plundering van de koninklijke necropool en verkregen de priester van Amon steeds grotere macht.

Hij werd opgevolgd door Ramses X van wie de relatie met Ramses IX nog steeds niet duidelijk is.

Bouwwerken:
Zijn Graf DK 6 in de Vallei der Koningen.

Wikipedia:
Ramses IX