Ramses XI

Ramses XI is de tiende Farao uit de 20e Dynastie (Nieuwe Rijk) en regeerde van ca.-1100 tot -1170. Hij volgde Ramses X op.
Hierna volgt de Derde Tussenperiode, een woelige tijd, waarin veel oorlogen en heersers elkaar frequent opvolgden.

Wikipedia:
Ramses XI