Sened

Sened zou een koning uit de 2e dynastie van de Egyptische oudheid zijn.

Biografie:
Deze farao wordt tussen twee grote koningen geplaatst óf hij wordt geidentificeerd met Seth-Peribsen (Sechemib) of Weneg(nebti). Over de persoon weten we weinig. Het is de eerste farao waarvan de naam in een cartouche is gevonden. Dit verschilt met andere farao's die later een cartouche of praenomen kregen zoals Narmer. Het is niet bekend hoeveel jaar Sened heeft geleefd. Door de Griekse/Egyptische priester Manetho werd het geschat op 41 regeringsjaren. Het Turijn-papyrus vermeldt 54 of 70 jaar.

Bewijzen / Documenten:
Een inscriptie op steen met zijn naam erop. Het werd herbruikt in de dodentempel van koning Chefren in Giza.
Vermelding in een privé graf van een ambtenaar, die dienaar was van de dienst van koning Sened(j).

Wikipedia:
Sened