Sjosjenq I

Sjosjenq I was Koning van Egypte en stichter van de 22e Dynastie. Waarschijnlijk regeerde hij van -945 tot -924. Hij was een zoon van immigranten (de Ma of Meshwesh), die zich in Herakleopolis Magna gevestigd hadden en was hun hoofdman.

Sjosjenq I had een glansrijke carriŤre. Voor zijn koningschap was hij zowel opperbevelhebber van het leger als de belangrijkste adviseur van zijn voorganger, Psusennes II, en was zijn zoon Osorkon I getrouwd met Maatkare, de dochter van Psusennes II. Hierdoor werd Sjosjenq I troonopvolger en werd in -945 koning.

Sjosjenq I versterkte een aantal plaatsen in midden Egypte. mogelijk om wat meer grip op het zuiden te krijgen. In een van die plaatsen, El Hiba. bouwde hij een tempel die later door Osorkon I vergroot zou worden. De regering van Sjosjenq luidde een periode van versterking van het centrale gezag in die tot en met de regering van Osorkon II zou duren. Toen hij eenmaal farao was, zorgde hij ervoor dat hij steviger in het zadel kwam te zitten, door diverse verbonden te sluiten en zijn zoon Iuput zowel hogepriester van Amon als opperbevelhebber van het leger te maken. Hoewel de priesterschap van Amon die het zuiden goeddeels beheerste hem trachtte af te doen als een vreemdeling moesten zij toch aanvaarden dat hij zijn familie leden op belangrijke posten in de priesterschap benoemde. Ook zijn bemoeienissen met de Kharga oase in het zuiden, hij verbeterde de wegen die er naartoe leidden,dit moet gezien worden als een stap om meer grip op het zuiden te krijgen. Met een expeditie naar Juda en IsraŽl herstelde hij in zekere mate de internationale positie van Egypte die sinds de dagen van Ramses III danig in het slop geraakt was. Hij liet een stele achter in Megiddo. Hij herstelde de betrekkingen met Byblos. Deze stad had lange tijd een belangrijke functie als handelscentrum voor Egypte vervuld. Koning Abibaal richtte er van Sjosjenq I een standbeeld op bij de tempel van de godin Baalat-Gebal.

Sjosjenq I en IsraŽl:
Sjosjenq is waarschijnlijk dezelfde farao als de farao Shishak, die volgens de Bijbel asiel verleende aan Jerobeam en een veldtocht organiseerde naar het koninkrijk Juda (zie ook I Koningen 11:40, 14:25 en II Kronieken 12:2-9). Hij veroverde een aantal steden, waaronder Jeruzalem , waar de Tempel en het Koninklijk Paleis van Salomo werd geplunderd.

Wikipedia:
Sjosjenq I