Thoetmoses III

Thoetmoses III, was de zesde farao in de 18e van het Nieuwe Rijk in de Egyptische Oudheid. Zijn bekende naam Thoetmoses betekent: “Geboren uit Thoth”. Zijn tweede naam die de koning frequent gebruikte is Mencheppere: "De grote van Ra is bevestigd".

Biografie:
Thoetmoses III was de zoon van Thoetmoses II en een bijvrouw, Isis. De jonge troonopvolger werd in theorie koning nadat Thoetmoses II overleed. Zijn stiefmoeder (Hatsjepsoet) trad namelijk als co-regent op en werd zelfs farao, wat ongekend was in die tijd. Eenmaal volwassen regeerde Thoetmoses III samen met Hatsjepsoet, zij het dat hij een ondergeschikte rol had. Gedurende 22 jaar moest hij haar heerschappij tolereren. Thoetmoses III trouwde met de jongste dochter van Hatsjepsoet, Meritre en kreeg met haar een zoon: Amenhotep II. Na de dood van Hatsjepsoet regeerde hij 32 jaar lang over Egypte tot zijn 45e regeringsjaar. Thoetmoses III regeerde van 24 april -1479 tot 11 maart -1425 volgens de Middel Chronologie (Engels: Middle Chronology). Men stelt daarmee zijn regeringsjaren vast.

Relatie met Hatsjepsoet:
Tot voor kort was er een algemene theorie dat na de dood van haar echtgenoot (Thoetmoses II), Hatsjepsoet de troon van Thoetmoses III usurpeerde. Hoewel Thoetmoses III een co-regent was tijdens de regering van Hatsjepsoet, hebben de vroege historici gespeculeerd dat Thoetmoses III nooit zijn stiefmoeder vergaf dat zij hem de troon ontzegde. Recent is deze theorie herzien, aangezien de vraag is gerezen waarom Hatsjepsoet een boze erfgenaam zou toestaan om het bevel over het leger te voeren. Deze mening wordt verder gesteund door het feit dat er geen sterk bewijsmateriaal is gevonden dat aantoont dat Thoetmoses III zijn troon terug wilde hebben. Hier kan aan worden toegevoegd dat monumenten van Hatsjepsoet ongeveer 20 jaar na haar dood beschadigd werden. De beschadigingen komen voor rekening van de afvallige koning Achnaton.

Oorlogen:
Het is vastgesteld dat Thoetmoses III een militair genie was. Hij was een actief expantionist die ook wel eens de "Napoleon van Egypte" wordt genoemd omdat hij 350 steden heeft veroverd. Zijn gebied strekte uit van de Eufraat tot aan de grens van Nubië, dit alles bereikt in 17 militaire campagnes. Hij was de eerste farao die de grens van de Eufraat overschreedt, tijdens zijn gevecht tegen de Mitanni. Zijn oorlogen zijn gedocumenteerd op de muren van de Tempel van Amon in Karnak.

Bouwwerken:
Tempel van Amon (Karnak): 7e pyloon, obelisken, Ach Menoe.
Graf DK 34 in de Vallei der Koningen.

Wikipedia:
Thoetmoses III