de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Parenteel Riquinus Cloeck (1290),


de Beerenclaauw in de Liemers,
in bezit van de familie Cloeck van 1391-1765,
de Berenklau-tak vestigde zich in 1735 in de provincie Groningen.De havezate Berenklau die sinds 1391 in het bezit is van de familie Cloeck, wordt voor het eerst omstreeks 1480 door n van de familieleden bewoond en wel door Gaert Cloeck, zoon van Rycquin Cloeck en Menta van Camphusen. Na het overlijden van Gaert Cloeck in 1502 bewoont zijn zoon Raquin Cloeck met zijn vrouw Vithe van Dam de Berenklau. Uit dit huwelijk, waaruit vijf kinderen bekend zijn betrekt Fredrik Cloek, na het overlijden van zijn ouders de havezate, waarna Assuerus Cloeck na zijn huwelijk met Adriana van Heeckeren omstreeks 1598 op de Berenklau hun intrek nemen. Vanaf 1635 woont Frederick Cloeck en Elisabeth van der Hoeven er. In 1677 betrekken Assweer Cloeck en Machtelt Harixma de Berenklau en vanaf 1686, na het overlijden van Assweer Cloeck, gaat zijn broer Hendrick Cloeck en Anna Geertruid van Hartefelt er wonen. In 1706 betrekt hun oudste zoon Arnold Henrich Cloeck met zijn vrouw Clara Heckingh de havezate. Frederik Johan Cloeck, een zoon van Arnold Henrich Cloeck is de laatste bewoner van de Bereklau, de havezate wordt in 1765 verkocht en daarmee komt een einde aan een periode van bijna 400 jaar dat dit goed in het bezit van de familie Cloeck is geweest. Frederik Johan Cloeck, gehuwd met Albertina Drews vestigt zich in de provincie Groningen, van de zes kinderen die zij krijgen is er n een jongen, deze overlijdt zeer jong en daarmee sterft de tak Berenklau uit.


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema I

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema I

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema I

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend,

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema I

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend,

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Gaert Cloeck       schema I

Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen, trouwt omstreeks 1480.
Van Gaert Cloeck zijn twee zoons bekend,

Ryquin Cloeck, geboren omstreeks 1481,
Evert Cloeck.


XIII

Cloeck-van Dam (1502)       schema I

Ryquin Cloeck, geboren omstreeks 1481, zoon van Gaert Cloeck trouwt omstreeks 1502, circa 21 jaar oud met met Vithe van Dam, geboren omstreeks 1481 en circa 21 jaar oud.
Van Ryquin Cloeck en Vithe van Dam zijn vijf kinderen bekend,

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1502,
Derrick Cloeck, geboren omstreeks 1504,  Derrick Cloeck, is richter in Westervoort van 1561-1582,
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1506,  Cracht Cloeck is schepen van Sevenaar in 1560,
Fredrik Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Anna Cloeck, geboren omstreeks 1512,

Ryquin Cloeck is rigter in Gendringen en Elten; schepen in Sevenar
Cracht Cloeck, overlijdt in 1590, circa 84 jaar oud.


XIV

Fredrik Cloeck (1553)       schema I

Fredrik Cloeck, geboren omstreeks 1508, zoon van Ryquin Cloeck en Vithe van Dam
Fredrik Cloeck heeft zover bekend n zoon.

Assuerus Cloeck, geboren omstreeks 1553.


XV

Cloeck-van Heeckeren (1598)       schema I

Assuerus Cloeck, geboren omstreeks 1553, zoon van Fredrik Cloeck trouwt omstreeks 1598, circa 45 jaar oud met met Adriana van Heeckeren, geboren omstreeks 1568, circa 30 jaar oud, dochter van Pelgrim van Heeckeren en meiske van Merverden.
Van Assuerus Cloeck en Adriana van Heeckeren zijn vier kinderen bekend,

Frederick Cloeck, geboren omstreeks 1598,
Pilgrum Cloeck, geboren omstreeks 1601,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1603,
Johanna Cloeck, geboren omstreeks 1606.

Adriana van Heeckeren, overlijdt in 1609, circa 41 jaar oud.

Cloeck-van der Hoeven (1612)       schema I

Assuerus Cloeck, geboren omstreeks 1553, zoon van Fredrik Cloeck hertrouwt omstreeks 1612, circa 59 jaar oud met met Helena van der Hoeven.
Van Assuerus Cloeck en Helena van der Hoeven zijn geen kinderen bekend.


XVI

Cloeck-van der Hoeven (1635)       schema I

Frederick Cloeck, geboren omstreeks 1598, zoon van Assuerus Cloeck en Adriana van Heeckeren trouwt omstreeks 1635, circa 37 jaar oud met met Elisabeth van der Hoeven, geboren omstreeks 1608, 27 jaar oud en dochter van Johan van der Hoeven en Eva van Dam.
Van Frederick Cloeck en Elisabeth van der Hoeven zijn vijf kinderen bekend,

Assweer Cloeck, geboren omstreeks 1635,
Adriana Cloeck, geboren omstreeks 1637, testeert in 1700,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1641, testeert in 1679 en 1695 en
Pelgrum Cloeck, geboren omstreeks 1643.
Eva Catharia Cloeck, geboren in 1648,

Frederick Cloeck, overlijdt omstreeks 1673, circa 75 jaar oud.
Eva Catharia Cloeck, overlijdt op 7 maart 1722, 74 jaar oud jaar oud en begraven op 13 maart 1722 in de kerk te Zevenaar.
Pelgrum Cloeck, overlijdt op 23 februari 1692, circa 49 jaar oud en begraven op 7 maart 1692 in de kerk te Zevenaar.


XVII

Cloeck-van Hertefeld (1677)       schema I

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1641, zoon van Frederick Cloeck en Elisabeth van der Hoeven trouwt op 18 november 1677 te Duiven, circa 36 jaar oud met met Anna Geertruid van Hertefeld, geboren omstreeks 1651, circa 26 jaar oud en dochter van Maurits Wilhelm van Hertefeld en Anna Elisabeth van Keppel.
Van Hendrick Cloeck en Anna Geertruid van Hertefeld zijn drie kinderen bekend,

Arnold Heinrich Cloeck, geboren omstreeks 1680, testeert op 19 augustus 1702 en op 7 mei 1712,
Frederick Cloeck, geboren omstreeks 1682,
Johan Nicolaus Cloeck, geboren op 2 februari 1690.

Hendrick Cloeck, is overleden op 8 maart 1693, circa 52 jaar oud en begraven op 19 maart 1693 in de kerk te Zevenaar.
Anna Geertruid van Hertefeld, overlijdt op 30 augustus 1702, circa 51 jaar oud te Emmerich en wordt begraven in St. Aldegundis.
Frederick Cloeck, is overleden op 11 maart 1694, circa 12 jaar oud en begraven op 22 maart 1694 in de kerk te Zevenaar.
Johan Nicolaus Cloeck, is overleden op 30 juli 1691, 1 jaar oud.


XVIII

Cloeck-Heckingh (1706)       schema I

Arnold Heinrich Cloeck, geboren omstreeks 1680, zoon van Hendrick Cloeck en Anna Geertruid van Hertefeld trouwt in 1706, 26 jaar oud met met Clara Geertruida Heckingh, geboren op 6 november 1681, 27 jaar oud en dochter van Andries Hendrik Heckingh en Elisabeth van Roorda.
Van Arnold Heinrich Cloeck en Clara Geertruida Heckingh zijn acht kinderen bekend,

Fredericus Johannes Cloeck, geboren op 6 december 1706, Vaandrig in de Verenigde Nederlanden
Andreas Henricus Cloeck, geboren op 13 juli 1708, Vaandrig Pruissische dienst in 1738 en Obrisleutenant in der Preuszischen Armee in 1782
Henricus Ahasueres Cloeck, geboren op 16 maar 1710 en op 18 augustus 1715, 5 jaar oud, overleden .
Henricus Ahasueres Cloeck, geboren na 1715 en op 15 oktober 1729 overleden.
Elisabeth Anna Geertruida Jacobina Cloeck, geboren op 28 november 1713,
Adriana Ahasuera Cloeck, geboren op 25 oktober 1715,
Maria Magdalena Cloeck, geboren op 6 december 1717 en
Eva Anna Christina Cloeck, geboren op 28 juni 1722.

Arnold Heinrich Cloeck, overlijdt op 15 december 1729, 49 jaar oud en begraven in de kerk te Groessen,
Clara Geertruida Heckingh, overlijdt op 28 november 1755, 74 jaar oud,
Henricus Ahasueres Cloeck, overlijdt op 18 augustus 1715, 5 jaar oud en begraven op 23 augustus 1715 in Zevenaar,
Elisabeth Anna Geertruida Jacobina Cloeck, overlijdt op 10 augustus 1753, 40 jaar oud en
Adriana Ahasuera Cloeck, overlijdt op 25 augustus 1740, 25 jaar oud en begraven op 1 september 1740.


XIX

Cloeck - Drews (1736)       schema I

Fredericus Johannes Cloeck, geboren op 6 december 1706, zoon van
Arnold Heinrich Cloeck en
Clara Geertruida Heckingh trouwt op 11 november 1736 in Groningen, 30 jaar oud met,
Albertina Johanna Drews, geboren op 14 april 1711, dochter van
Regnerus Drews en
Abalia Busch, 25 jaar oud,
Van Fredericus Johannes Cloeck en Albertina Johanna Drews zijn zeven kinderen bekend,

Clara Geertruida Cloeck, gedoopt op 20 oktober 1737,
*Abelia Cloeck, gedoopt op 9 augustus 1739 te Eenum,
Albertina Elisabeth Cloeck, gedoopt op 5 maart 1741 te Delfzijl,
Reinera Adriana Cloeck, gedoopt op 22 april 1742 te Delfzijl,
Henrica Ahasuera Cloeck, gedoopt op 4 oktober 1744 te Delfzijl,
Frederic Hendrik Cloeck, gedoopt op 3 april 1746 te Delfzijl,
*Henderica Cloeck, gedoopt op 1 oktober 1747 te Delfzijl,

Fredericus Johannes Cloeck is op 24 september 1783, op 77 jarige leeftijd, overleden,
Albertina Elisabeth Cloeck is jong overleden,
Henrica Ahasuera Cloeck is op 3 januari 1746, op 2 jarige leeftijd, begraven,
Frederich Hendrik Cloeck is op 27 december 1747, op 1 jarige leeftijd, begraven.

Fredericus Johannes Cloeck is luitenant, convooimeester in de Verenigde Nederlanden,
Alberdina Johanna Drews overlijdt november 1751 in Delfzijl en wordt op 22 november 1751, 40 jaar oud, aldaar begraven,


XX

*Aldringa - Cloeck (1761)       schema I

*Abelia Cloeck, gedoopt op 9 augustus 1739 te Eenrum, dochter van
*Fredericus Johannes Cloeck en
*Albertina Johanna Drews trouwt op 23 maart 1761 te Wirdum bij Appingedam (ondertrouw op 1 maart 1763 te Delfzijl), 22 jaar oud met
*Wigbold Gerhard Aldringa, Heer op Rusthoven, geboren in 1731 te Wirdum, zoon van
*Wigbold Aldringa en
*Helena Canter,
Van Abelia Cloeck en Wigbold Gerard Aldringa zijn vier kinderen bekend,

*Helena Wigboldina Florentina Aldringa, geboren in de Oosterstraat, gedoopt op 15 september 1762 te Groningen en op 28 juli 1849 overleden,
*Albertina Frederika Johanna Aldringa, gedoopt op 16 december 1764 te Wirdum,
*Frederic Joan Kloucsks Aldringa, gedoopt op 30 maart 1766 te Wirdum,
*Wigbold Aldringa, gedoopt op 4 september 1768 te Wirdum,

Jonkvrouwe Helena Wigboldina Florentina Aldringa huwde op 3 januari 1782 te Groningen met Johan Wichers (1740-1818) die diverse malen burgemeester van de stad Groningen is geweest, in 1800 lid van het departementaal bestuur was en nadien drost van het Hunsingobestuur en lid Provinciale Staten.

Abelia Cloeck overlijdt op 29 jarige leeftijd, op 2 november 1768,
Wigbold Gerhard Aldringa overlijdt op 63 jarige leeftijd, op 11 maart 1794.


XXI Start Parenteel

Wichers-Aldringa (1782)       schema I

Helena Wigboldina Florentina Aldringa, gedoopt op 16 december 1764 te Wirdum, dochter van Abelia Cloeck en Wigbold Gerhard Aldringa trouwt op 3 januari 1782 te Groningen, met Mr. Johan Wichers, geboren op 3 juli 1740 in Groningen, zoon van Lucas Wichers en Margaretha Buttingha.
Van Helena Wigboldina Florentina Aldringa en Johan Wichers zijn negen kinderen bekend,

Lucas Jan Wichers, geboren op 25 september 1782 in Groningen,
Abelia Albertina Wichers, geboren in 1785 in Groningen en op 6 april 1868 in Groningen overleden,
Nicolaas Jan van Buttingha Wichers, geboren op 29 januari 1786 in Groningen,
Helena Margaretha Wichers, gevoren op 6 september 1793 in Groningen en op 18 juli 1848 in Groningen overleden,
Johanna Hendrika Wichers, geboren op 17 februari 1790 in Groningen,
Margaretha Florentina Wichers, geboren op 6 november 1791 in Groningenen en op 30 november 1791 overleden,
Margaretha Wichers, geboren in 1794 in Groningen en op 18 juli 1848 in Groningen overleden,
Edzard Willem Wichers, geboren in 1795 in Groningen en op 26 oktober 1846 in Groningen overleden,
Bernhard Wichers, geboren in 1798 in Groningen en op 26 december 1851 in Groningen overleden,

Helena Wigboldina Florentina Aldringa overlijdt op 86 jarige leeftijd, op 28 juli 1849 in Groningen,
Mr. Johan Wichers, burgemeester van Groningen, lid Provinciale Staten, overlijdt op 78 jarige leeftijd, op 16 november 1818 in Groningen.

Wikipedia: Wichers


XXII

Wichers-de Sitter (1834)       schema I

Lucas Jan Wichers, geboren op 25 september 1782 in Groningen, zoon van Helena Wigboldina Florentina Aldringa en Mr. Johan Wichers trouwt op 15 april 1834 in Groningen met Maria Beerta de Sitter, geboren op 16 mei 1794 in Groningen, dochter van Albert Johan de Sitter, vrederechter Veendam/drost en Hebbelina de Drews.
Van Lucas Jan Wichers en Maria Beerta de Sitter zijn geen kinderen bekend,

Lucas Jan Wichers, vredesrechter, overlijdt op 67 jarige leeftijd, op 15 februari 1850 in Groningen,
Maria Beerta de Sitter, overlijdt op 49 jarige leeftijd, op 12 oktober 1843 in Leek.

Wikipedia: Wichers

van Buttingha Wichers-Woldringh (1813)       schema I

Nicolaas Jan van Buttingha Wichers, geboren op 29 januari 1786 in Groningen, zoon van Helena Wigboldina Florentina Aldringa en Mr. Johan Wichers trouwt op 23 februari 1813 Groningen met Geertruida Jacoba Woldringh, geboren op 11 februari 1787 in Groningen, dochter van Gerard Gilles Woldringh en Anna Catharina Roorda.
Van Nicolaas Jan van Buttingha Wichers en Geertruida Jacoba Woldringh zijn vier kinderen bekend,

Johan Wichers, geboren op 4 november 1813 in Nieuwe Pekela en op 25 november 1813 overleden,
Johan van Buttingha Wichers, geboren op 27 januari 1815 in Winschoten en op 5 augustus 1835 in Groningen overleden,
Gerard Gilles van Buttingha Wichers, geboren op 17 mei 1816 in Winschoten,
Helena Florentina van Buttingha Wichers, geboren op 24 oktober 1824 in Groningen,

Nicolaas Jan van Buttingha Wichers, keizerlijk notaris, directeur arrondissement der registratie te Groningen, overlijdt op 61 jarige leeftijd, op 29 juni 1847 in Groningen,
Geertruida Jacoba Woldringh, overlijdt op 54 jarige leeftijd, op 21 oktober 1841.


XXIII

van Buttingha Wichers-Wernink (1848)       schema I Woldringh Wernink-tak

Mr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, geboren op 17 mei 1816 in Winschoten, zoon van Nicolaas Jan van Buttingha Wichers en Geertruida Jacoba Woldringh trouwt op 16 juni 1848 in Oudshoorn met Geertruida Catharina Wernink, geboren op 25 november 1823 in Oudshoorn, (huize Woellust), dochter van Petrus Adrianus Wagenmaker Wernink en Adriana Justina Wichers,
Van Gerard Gilles van Buttingha Wichers en Geertruida Catharina Wernink zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers, geboren op 2 oktober 1848 in Nieuwer-Amstel en op 29 april 1892 in Leiden overleden,
Jhr. Petrus Adrianus van Buttingha Wichers, geboren op 6 maart 1851 in Zuidhorn, (huize Klinckema),
Jhr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, geboren op 28 juli 1852 in Zuidhorn,
Jhr. Willem Catharinus van Buttingha Wichers, geboren op 27 november 1853 in Zuidhorn,
Jhr. Johan van Buttingha Wichers, geboren op 3 maart 1858 in Leiden en op 6 februari 1891 in Leiden overleden,

Mr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, inspecteur der registratie en domeinen te Leiden, overlijdt op 19 april 1865, 48 jaar oud,
Geertruida Catharina Wernink, overlijdt op 26 augustus 1888, 64 jaar oud.


XXIV

van Buttingha Wichers-Brumund (1883)       schema I Woldringh Wernink-tak

Jhr. Petrus Adrianus van Buttingha Wichers, geboren op 6 maart 1851 in Zuidhorn, zoon van Mr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers en Geertruida Catharina Wernink trouwt op 7 juni 1883 te Leiden met Johanna Clasina Brumund, geboren op 14 december 1859 in Maastricht, dochter van Jan Frederik Gerrit Brumund en Clasina Susanna Petronella Pichot,
Van Petrus Adrianus van Buttingha Wichers en Johanna Clasina Brumund zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Jan Frederik Gerrit van Buttingha Wichers, geboren op 24 december 1886 in Rotterdam,
Jhr. Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers, geboren op 5 augustus 1894 in s-Gravenhage,

Jhr. Petrus Adrianus van Buttingha Wichers,notaris te Rotterdam en daarna in den Haag waar hij veel opdrachten ontving van o.a. ministeries m.b.t. Kroondomeinen, overlijdt op 4 oktober 1897, 46 jaar oud,
Johanna Clasina Brumund, overlijdt op 26 juli 1916 in s-Gravenhage, 56 jaar oud.


XXV

van Buttingha Wichers-Voorst Vader (1913)       schema I Woldringh Wernink-tak

Jhr. Jan Frederik Gerrit van Buttingha Wichers, geboren op 24 december 1886 in Rotterdam, zoon van Jhr. Petrus Adrianus van Buttingha Wichers en Johanna Clasina Brumund trouwt op 18 oktober 1913 in den Haag met Maria Helena Jacoba Petronella van Voorst Vader, geboren op 6 april 1888 in Rheden, dochter van Ir. Pieter Johannes van Voorst Vader en Sara Cornelia Henrica Kleijn van Willigen,
Van Jan Frederik Gerrit van Buttingha Wichers en Maria Helena Jacoba Petronella van Voorst Vader zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Jan Frederik Gerrit van Buttingha Wichers, overlijdt op 28 september 1914 in s-Gravenhage, 27 jaar oud,
Maria Helena Jacoba Petronella van Voorst Vader, overlijdt op 21 april 1973 in s-Gravenhage, 85 jaar oud.

van Buttingha Wichers-Voorst Vader (1924)       schema I Woldringh Wernink-tak

Jhr. Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers, geboren op 5 augustus 1894 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Petrus Adrianus van Buttingha Wichers en Johanna Clasina Brumund trouwt op 16 augustus 1924 in Rheden met Maria Helena Jacoba Petronella van Voorst Vader, geboren op 6 april 1888 in Rheden, dochter van Ir. Pieter Johannes van Voorst Vader en Sara Cornelia Henrica Kleijn van Willigen, weduwe van Jhr. Petrus Adrianus van Buttingha Wichers,
Van Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers en Maria Helena Jacoba Petronella van Voorst Vader zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Petrus Adrianus Buttingha Wichers, geboren op 9 juli 1925 in s-Gravenhage,
Jkvr. Petronella Johanna van Buttingha Wichers, geboren op 12 januari 1927 in s-Gravenhage,
Jkvr. Helena Clasina Florentina van Buttingha Wichers, geboren op 30 december 1931 in s-Gravenhage,

Jhr. Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers, overlijdt op 25 november 1961 in Wassenaar, 67 jaar oud,
Maria Helena Jacoba Petronella van Voorst Vader, overlijdt op 21 april 1973 in s-Gravenhage, 85 jaar oud.


XXVI

van Buttingha Wichers-Baud (1959)       schema I Woldringh Wernink-tak

Jhr. Mr. Petrus Adrianus Buttingha Wichers, geboren op 9 juli 1925 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers en Maria Helena Jacoba Petronella van Voorst Vader trouwt op 10 oktober 1959 met Jkvr. Wilhelmina Elisabeth Gustavine Baud, geboren op 28 januari 1935 in Haarlem, dochter van Jhr. Mr. Willem Abraham Baud en Jkvr. Jacoba Carolina Quarles van Ufford,
Van Petrus Adrianus Buttingha Wichers en Wilhelmina Elisabeth Gustavine Baud zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Jacoba Carolina van Buttingha Wichers, geboren op 12 oktober 1960 in s-Gravenhage en op 26 juni 1985 in Leiden overleden,
Jhr. Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers, geboren op 6 november 1961 in s-Gravenhage,
Jkvr. Maria Helena Jacoba Petronella van Buttingha Wichers, geboren op 15 mei 1963 in s-Gravenhage,

Jhr. Mr. Petrus Adrianus Buttingha Wichers, overlijdt op 27 mei 2005, 79 jaar oud.


XXVII

van Buttingha Wichers-Renaud (1997)       schema I Woldringh Wernink-tak

Jhr. Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers, geboren op 6 november 1961 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Petrus Adrianus Buttingha Wichers en Jkvr. Wilhelmina Elisabeth Gustavine Baud trouwt op 11 oktober 1997 met Marina Renaud, geboren op 21 maart 1970,
Van Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers en Marina Renaud zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Job Lennart Peter van Buttingha Wichers, geboren op 25 november 2000 in s-Gravenhage,
Jkvr. Florentina Anne Marieke van Buttingha Wichers, geboren op 8 september 2003 in s-Gravenhage.


XXVI

Whitlau-van Buttingha Wichers(1949)       schema I Woldringh Wernink-tak

Jkvr. Petronella Johanna van Buttingha Wichers, geboren op 12 januari 1927 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers en Maria Helena Jacoba Petronella van Voorst Vader trouwt op 14 oktober 1949 in den Haag met Willem Anton Carel Whitlau, geboren op 22 mei 1924 in Heemstede, zoon van Ir. Willem Whitlau en Elisabeth Jacoba Cornelia Bok,
Van Petronella Johanna van Buttingha Wichers en Willem Anton Carel Whitlau zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 4 augustus 1966.

van Hall-van Buttingha Wichers(1958)       schema I Woldringh Wernink-tak

Jkvr. Mr. Helena Clasina Florentina van Buttingha Wichers, geboren op 30 december 1931 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers en Maria Helena Jacoba Petronella van Voorst Vader trouwt op 19 juli 1958 in den Haag met Ir. Floris Adriaan van Hall, geboren op 9 januari 1930 in Djokjakarta (Nederlands Oostindi), zoon van Floris Adriaan Jan van Hall en Ada Hulsman,
Van Helena Clasina Florentina van Buttingha Wichers en Floris Adriaan van Hall zijn vier kinderen bekend,

Floris Allart Jan van Hall, geboren op 17 december 1959 in Hengelo,
Hester Nicole van Hall, geboren op 5 juli 1961 in Hengelo,
Maurine Ada van Hall, geboren op 5 november 1963 in Amsterdam,
Vincent Eyulard van Hall, geboren in 1966 in Amsterdam.


XXIV

van Buttingha Wichers-van den Ham van Heijst (1878)       schema I Woldringh Wernink-tak

Jhr. Mr. Dr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, geboren op 28 juli 1852 in Zuidhorn, zoon van Mr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers en Geertruida Catharina Wernink, trouwt op 18 april 1878 in Delft met Maria Johanna Ariena van den Ham van Heijst, geboren op 20 mei 1854 in Utrecht,
Van Gerard Gilles van Buttingha Wichers en Maria Johanna Ariena van den Ham van Heijst zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, geboren op 27 februari 1879 in Brouwershaven,
Jhr. Adriaan van Buttingha Wichers, geboren op 20 juli 1881,
Jhr. Hendrik Pieter van Buttingha Wichers, geboren op 10 augustus 1882 in Stadskanaal,
Jhr. Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers, geboren op 11 juni 1884 in Harmelen,
Jhr. Adrianus van Buttingha Wichers, geboren in 1889 in Katwijk en op 8 januari 1893 in Doetinchem overleden.


XXV

van Buttingha Wichers-Laman de Vries ( )       schema I Woldringh Wernink-tak

Jhr. Mr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, geboren op 27 februari 1879 in Brouwershaven, zoon van Jhr. Mr. Dr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers en Maria Johanna Ariena van den Ham van Heijst trouwt met Helena Henriette Laman de Vries, geboren op 20 augustus 1894 in Doetinchem,
Van Gerard Gilles van Buttingha Wichers en Helena Henriette Laman de Vries zijn geen kinderen bekend.

Jhr. Mr. Dr. Gerard Gilles van Buttingha Wichers, president-directeur van de Javasche Bank van 1929-1945 en regeringscommissaris van de Algemene Volkskredietbank; bezocht het gymnasium te Leiden en Doetinchem, promoveerde in 1906 in de rechten en in 1909 in staatswetenschappen; Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Commandeur in de Orde van de Kroon van Siam,
Hij is overleden in 1945 aan gevolgen van gevangenschap door de Jappen, 64 of 65 jaar oud.

De Jappen waren gefixeerd op het verdwenen goud van de Javasche Bank. Ze zochten het goud bij de bungalows van de directie van de Javasche Bank in Buitenzorg. Ze lieten de tuinen tot zes meter diep uitgraven. Ook werd de president-directeur van de Javasche Bank, mr. G.G. van Buttingha Wichers, door de Kempeitai aan zware verhoren onderworpen. Hij stierf drie maanden na de Japanse capitulatie aan de gevolgen van zijn gevangenschap. Overigens had de Javasche Bank de goudvoorraad - waaronder ook het goud van particulieren - vlak voor het begin van de Japanse invasie uit veiligheidsoverwegingen naar Zuid-Afrika en Australi verscheept.
(Bron: NRC-Handelsblad)

Wikipedia: Gerard van Buttingha Wichers


XXIII

Calkoen-van Buttingha Wichers (1852)    schema II Woldringh Buttingha-tak       schema I

Helena Florentina van Buttingha Wichers, geboren op 24 oktober 1824 in Groningen, dochter van Nicolaas Jan van Buttingha Wichers en Geertruida Jacoba Woldringh trouwt op 7 april 1852 in Groningen met Jhr. Goderd Theodoor Adriaan Calkoen, geboren op 12 november 1825 in Utrecht, zoon van Abraham baron Calkoen en Margaretha Cornelia Wilhelmina barones Snouckaert van Schauburg.
Van Helena Florentina van Buttingha Wichers en Goderd Theodoor Adriaan Calkoen zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Margaretha Cornelia Wilhelmina Calkoen, geboren in 1853 en op 16 november 1921 in Utrecht overleden,
Jhr. Nicolaas Jan Calkoen, geboren op 13 mei 1854 in Alphen aan de Rijn,
Jhr. Abraham Calkoen, geboren op 14 maart 1856 in Alphen aan de Rijn,
Jhr. Gerard Gilles Calkoen, geboren 13 december 1857 in Alphen aan de Rijn en op 12 oktober 1935 in Utrecht overleden,
Jkvr. Maria Johanna Calkoen, geboren op 28 mei 1866 in Zaltbommel en op 11 april 1876 in Sneek overleden,

Helena Florentina van Buttingha Wichers, overlijdt op 67 jarige leeftijd, op 12 januari 1892 in Utrecht,
Jhr. Goderd Theodoor Adriaan Calkoen, overlijdt op 74 jarige leeftijd, op 26 april 1900 in Utrecht.

Wikipedia: Calkoen


XXIV

Calkoen-van der Borch van Verwolde (1900)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Jhr. Nicolaas Jan Calkoen, geboren op 13 mei 1854 in Alphen aan de Rijn, zoon van Helena Florentina van Buttingha Wichers en Jhr. Goderd Theodoor Adriaan Calkoen trouwt op 1 november 1900 in Arnhem met Maria Hugonia barones van der Borch van Verwolde, geboren op 6 september 1873 in Gorssel, dochter van Allard Philip Reinier Carel baron Borch van Verwolde en Marie Arnoudina Francoise van Wassenaer.
Van Nicolaas Jan Calkoen en Goderd Theodoor Adriaan Calkoen zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Helena Florentina Calkoen, geboren op 1 januari 1902 in Arnhem,
Jhr. Allard Philip Reinier Carel Calkoen, geboren op 21 mei 1905 in Nijmegen,

Jhr. Nicolaas Jan Calkoen, overlijdt op 20 april 1938 in s-Gravenhage, 83 jaar oud,
Maria Hugonia barones van der Borch van Verwolde, overlijdt op 14 november 1952 in s-Gravenhage, 79 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen


XXV

van Muijden-Calkoen (1936)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Jkvr. Helena Florentina Calkoen, geboren op 1 januari 1902 in Arnhem, dochter van Jhr. Nicolaas Jan Calkoen en Maria Hugonia barones van der Borch van Verwolde trouwt op 9 november 1936 in Spa/Luik met Frederik Karel van Muijden, geboren op 31 mei 1885 in s-Gravenhage, zoon van Karel Willem van Muijden en Louise Anna van Haastert.
Van Helena Florentina Calkoen en Frederik Karel van Muijden is n kind bekend,

Karel Nicolaas van Muijden, geboren op 2 maart 1938 in s-Gravenhage,

Jkvr. Helena Florentina Calkoen, overlijdt op 29 mei 1948 in s-Gravenhage, 46 jaar oud,
Frederik Karel van Muijden, overlijdt op 14 december 1951 in s-Gravenhage, 66 jaar oud.

Calkoen-de Vries (1940)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Jhr. Allard Philip Reinier Carel Calkoen, geboren op 21 mei 1905 in Nijmegen, zoon van Jhr. Nicolaas Jan Calkoen en Maria Hugonia barones van der Borch van Verwolde trouwt op 23 december 1940 in s-Gravenhage met Margaretha Johanna Louisse de Vries, geboren op 23 april 1906 in Meppel, dochter van Bartus de Vries en Johanna Frederika Ansink.
Van Allard Philip Reinier Carel Calkoen en Margaretha Johanna Louisse de Vries zijn twee kinderern bekend,

Jhr. Godert Theodoor Allard Calkoen, geboren op 10 februari 1942 in s-Gravenhage,
Jhr. Jan Frederik Floris Calkoen, geboren op 2 oktober 1943 in Amersfoort en op 25 oktober 1943 in Amersfoort overleden,

Margaretha Johanna Louisse de Vries, overlijdt op 15 februari 1949 in s-Gravenhage, 42 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen

Calkoen-de Jonge (1953)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Jhr. Allard Philip Reinier Carel Calkoen, geboren op 21 mei 1905 in Nijmegen, zoon van Jhr. Nicolaas Jan Calkoen en barones Maria Hugonia van der Borch van Verwolde hertrouwt op 14 juli 1953 in Vlissingen met Tine de Jonge, geboren op 19 juli 1918 in den Helder, dochter van Gerard Johan de Jonge, stuurman koopvaardij en Martine Helene Kwant.
Van Allard Philip Reinier Carel Calkoen en Tine de Jonge zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Alexander Diederik Menno Calkoen, geboren op 15 maart 1955 in s-Gravenhage,
Jhr. Gerard Johan Calkoen, geboren op 15 maart 1955 in s-Gravenhage,

Jhr. Allard Philip Reinier Carel Calkoen, overlijdt op 21 november 1989 in s-Gravenhage, 84 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen


XXVI

Calkoen-Visser (1971)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Jhr. Godert Theodoor Allard Calkoen, geboren op 10 februari 1942 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Allard Philip Reinier Carel Calkoen en Margaretha Johanna Louisse de Vries trouwt op 14 december 1971 in den Haag met Janna Adriana Christina Visser, geboren op 16 april 1943 in Emmen, dochter van Jacob Gerrit Visser en Grietje Geertruida Annechiena Ensing,
Van Godert Theodoor Allard Calkoen en Janna Adriana Christina Visser zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Calkoen

Calkoen-van der Wolf (1982)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Jhr. Gerard Johan Calkoen, geboren op 15 maart 1955 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Allard Philip Reinier Carel Calkoen en Tine de Jonge trouwt op 11 november 1982 met Elisabetha Johanna Julia van der Wolf, geboren op 7 december 1955 in Reeuwijk, dochter van Dirk van der Wolf en Johanna Julia Vlasveld.
Van Gerard Johan Calkoen en Elisabetha Johanna Julia van der Wolf is n kind bekend,

Jhr. Gerard Reinier Calkoen, geboren op 20 juli 1984 in Leidschendam,

De naam van Jhr. Gerard Reinier Calkoenis na de scheiding gewijzigd in Gerard Reinier van der Wolf, hiermede vervalt de titel Jhr.

Wikipedia: Calkoen


XXIV

Calkoen-Bowier (1884)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Jhr. Mr. Abraham Calkoen, geboren op 14 maart 1856 in Alphen aan de Rijn, zoon van Helena Florentina van Buttingha Wichers en Jhr. Goderd Theodoor Adriaan Calkoen trouwt op 16 oktober 1884 in Leeuwarden met Jkvr. Henriette Jeannette Bowier, geboren op 19 september 1858 in Rosmalen, dochter van Jhr. Gerard Johannes Martinus Bowier en Adriana Catharina Paulina van Fenema.
Van Abraham Calkoen en Henriette Jeannette Bowier zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Helena Maria Calkoen, geboren op 6 februari 1886 in Haarlem,
Jkvr. Adriana Catharina Paulina Calkoen, geboren op 29 maart 1887 in Haarlem,

Jhr. Mr. Abraham Calkoen, overlijdt op 23 februari 1935 in s-Gravenhage, 78 jaar oud,
Jkvr. Henriette Jeannette Bowier, overlijdt op 31 oktober 1943 in s-Gravenhage, 85 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen


XXV

van Lynden-Calkoen (1911)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Jkvr. Helena Maria Calkoen, geboren op 6 februari 1886 in Haarlem, dochter van Jhr. Mr. Abraham Calkoen en Jkvr. Henriette Jeannette Bowier trouwt op 19 oktober 1911 in Utrecht met Mr. Rudolph Willem graaf van Lynden, geboren op 13 maart 1886 in Gorinchem, zoon van Antonie Jacob Herbert graaf van Lynden en Henriette de Jonge.
Van Helena Maria Calkoen en Rudolph Willem van Lynden zijn vijf kinderen bekend,

Rudolph Willem graaf van Lynden, geboren op 13 januari 1913 in Zwolle,
Henriette Jeannette barones van Lynden, geboren op 22 april 1914 in Zwolle,
Antonie Jacob Herbert graaf van Lynden, geboren op 13 juli 1916 in Zutphen,
Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden, geboren op 24 mei 1920 in Bloemendaal,
Paula Maria barones van Lynden, geboren op 11 januari 1923 in Bloemendaal,

Jkvr. Helena Maria Calkoen, overlijdt op 31 januari 1986 in Middelburg, op een week na 100 jaar oud,
Mr. Rudolph Willem graaf van Lynden, overlijdt op 10 september 1965 in Oostkapelle (Huize Berkenbosch), 79 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden

Bijl de Vroe-Calkoen (1914)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Jkvr. Adriana Catharina Paulina Calkoen, geboren op 29 maart 1887 in Haarlem, dochter van Jhr. Mr. Abraham Calkoen en Jkvr. Henriette Jeannette Bowier trouwt op 28 mei 1914 in Utrecht met Willem Carel Bijl de Vroe, geboren op 1 december 1877 in Zwolle, zoon van Willem Carel Bijl de Vroe en Lucia Maria van Meurs.
Van Adriana Catharina Paulina Calkoen en Willem Carel Bijl de Vroe zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Adriana Catharina Paulina Calkoen, overlijdt op 3 oktober 1977 in Wageningen, 90 jaar oud,
Willem Carel Bijl de Vroe, overlijdt op 7 april 1919 in s-Gravenhage, 41 jaar oud.


XXVI

van Lynden-Monaghan (1945)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Rudolph Willem graaf van Lynden, geboren op 13 januari 1913 in Zwolle, zoon van Jkvr. Helena Maria Calkoen en Mr. Rudolph graaf Willem van Lynden trouwt op 14 april 1945 in Schotland met Josephine Philomena Clare Monaghan, geboren op 1 september 1915 in Kilmardinny House (Scotland), dochter van Joseph Monaghan en Ann Gertrude Speirs.
Van Rudolph Willem van Lynden en Josephine Philomena Clare Monaghan zijn drie kinderen bekend,

Jan Carel Elias baron van Lynden, geboren op 20 september 1946 in Glasgow,
Rudolph Willem baron van Lynden, geboren op 3 juli 1949 in Malang (Indi),
Antoinette Jacoba Herbertina barones van Lynden, geboren op 15 januari 1951 in s-Gravenhage,

Josephine Philomena Clare Monaghan, overlijdt op 6 mei 1998 in Noordwijk-Binnen (huize Klein Offem), 82 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

van Lynden-Breare (1970)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Jan Carel Elias baron van Lynden, geboren op 20 september 1946 in Glasgow, zoon van Rudolph Willem graaf van Lynden en Josephine Philomena Clare Monaghan trouwt op 20 juni 1970 in Ripon met Viva Ellen Breare, geboren op 7 september 1946 in Harrogate/Yorkshire, dochter van William Robert Ackrill Breare en Sybella Jessie Macduff Roddick.
Van Jan Carel Elias van Lynden en Viva Ellen Breare zijn drie kinderen bekend,

Elisabeth Cilia barones van Lynden, geboren op 28 augustus 1972 in Neuilly-sur-Seine,
Jan Carel Robert baron van Lynden, geboren op 26 juni 1974 in Utrecht,
Willem Theodore baron van Lynden, geboren op 5 december 1978 in Ohain (Belgie),

Jan Carel Elias baron van Lynden, overlijdt op 15 oktober 1992 in Londen, 46 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden

van Lynden-MacRae of Conchra (1974)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Rudolph Willem baron van Lynden, geboren op 3 juli 1949 in Malang (Indi), zoon van Rudolph Willem graaf van Lynden en Josephine Philomena Clare Monaghan trouwt op 13 juli 1974 in Inverness met Miranda Mary MacRae of Conchra, geboren op 21 januari 1951 in Inverness, dochter van John Duncan Hervey MacRae of Conchra en Marigold Elizabeth Tritton.
Van Rudolph Willem van Lynden en Miranda Mary MacRae of Conchra zijn vijf kinderen bekend,

Melanie Marigold barones van Lynden, geboren op 12 september 1975 in Londen,
Lara Clare barones van Lynden, geboren op 11 maart 1977 in Londen,
Tristan John MacRae baron van Lynden, geboren op 19 februari 1979 in Londen,
Leopold Willem Hervey baron van Lynden, geboren op 17 juni 1984 in Galashiels,
Iona Miranda Phyllis Maria barones van Lynden, geboren op 25 oktober 1985 in Glasgow.

Wikipedia: van Lynden

Quarles van Ufford-van Lynden (1975)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Antoinette Jacoba Herbertina barones van Lynden, geboren op 15 januari 1951 in s-Gravenhage, dochter van Rudolph Willem graaf van Lynden en Josephine Philomena Clare Monaghan trouwt op 24 mei 1975 met Jhr. Alexander Willem Christiaan Quarles van Ufford, Heer van Abbenbroek, geboren op 19 augustus 1943 in IJsselmuiden, zoon van Jhr. Mr. Maurits Lodewijk Quarles van Ufford en Jurjana Margriet barones de Vos van Steenwijk,
Van Antoinette Jacoba Herbertina van Lynden en Alexander Willem Christiaan Quarles van Ufford zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Willem Maurits Carel Quarles van Ufford, geboren op 24 juli 1976 in s-Gravenhage,
Jkvr. Adrienne Aurelia Desiree Quarles van Ufford, geboren op 24 oktober 1977 in s-Gravenhage,

het huwelijk wordt op 12 augustus 1998 door echtscheiding ontbonden,

Jhr. Alexander Willem Christiaan Quarles van Ufford, overlijdt op 6 juli 2001 in Putten, 57 jaar oud.


XXVIII

Quarles van Ufford-Hardy (2008)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Jhr. Willem Maurits Carel Quarles van Ufford, geboren op 24 juli 1976 in s-Gravenhage, zoon van Antoinette Jacoba Herbertina barones van Lynden en Jhr. Alexander Willem Christiaan Quarles van Ufford trouwt omstreeks 2008 met Jacquetta Hardy,
Van Willem Maurits Carel Quarles van Ufford en Jacquetta Hardy is n kind kind bekend,

Jkvr. Alexandra Rose Quarles van Ufford, geboren op 16 juli 2009.


XXVI

Hekkema-van Lynden (1940)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Henriette Jeannette barones van Lynden, geboren op 22 april 1914 in Zwolle, dochter van Jkvr. Helena Maria Calkoen en Mr. Rudolph Willem graaf van Lynden trouwt op 27 april 1940 in Koudekerke met Ir. Pieter Hendrik Hekkema, geboren op 12 februari 1905 in s-Gravenhage, zoon van Pieter Hendrik Hekkema en Leonora Hermandina La Lau.
Van Henriette Jeannette van Lynden en Pieter Hendrik Hekkema zijn geen kinderen bekend,

Ir. Pieter Hendrik Hekkema, overlijdt op 21 oktober 1984 in Arnhem, 79 jaar oud.

van Lynden-van Driest (1946)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Antonie Jacob graaf van Lynden, geboren op 13 juli 1916 in Zutphen, zoon van Jkvr. Helena Maria Calkoen en Mr. Rudolph Willem graaf van Lynden trouwt op 27 juli 1946 in Amersfoort met Anna Maria van Driest, geboren op 5 december 1916 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Paulus Augustiinus van Driest en Gerardina Wilhelmina Mijnlieff.
Van Antonie Jacob van Lynden en Anna Maria van Driest zijn vier kinderen bekend,

Gerardina Maria Eva barones van Lynden, geboren op 3 december 1947 in Kota Baroe (Borneo),
Paula Leonora barones van Lynden, geboren op 12 maart 1949 in Sumatra,
Annemarie Henriette barones van Lynden, geboren op 4 juli 1950 in Sumatra,
Antonie Jacob Herbert baron van Lynden, geboren op 22 juni 1956 in Utrecht,

Anna Maria van Driest, overlijdt op 25 januari 1996 in Middelburg, 79 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden

van Lynden-de Bruine (1948)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden, geboren op 24 mei 1920 in Bloemendaal, zoon van Jkvr. Helena Maria Calkoen en Mr. Rudolph Willem graaf van Lynden trouwt op 27 augustus 1948 in Hilversum met Alberta Maria de Bruine, geboren op 11 april 1922 in Hilversum, dochter van Mr. Nicolaas de Bruine en Alberta Maria Henrietta van Hengel.
Van Godert Theodoor Adriaan van Lynden en Alberta Maria de Bruine zijn vier kinderen bekend,

Albertha Maria barones van Lynden, geboren op 6 augustus 1949 in Almelo,
Helena Maria barones van Lynden, geboren op 5 januari 1951 in Dordrecht,
Godert Willem Jan baron van Lynden, geboren op 17 augustus 1954 in Dordrecht,
Wendela Henriette barones van Lynden, geboren op 9 oktober 1957 in Dordrecht.

Wikipedia: van Lynden

Sobels-van Lynden (1949)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Paula Maria barones van Lynden, geboren op 11 januari 1923 in Bloemendaal, dochter van Jkvr. Helena Maria Calkoen en Mr. Rudolph Willem graaf van Lynden trouwt op 5 maart 1949 in Oostkapelle met Prof. Dr. Frederik Hendrik Sobels, geboren op 22 februari 1922 in Lunteren, zoon van Frederik Hendrik Sobels en Irmengarde Therese Biermans.
Van Paula Maria van Lynden en Frederik Hendrik Sobels zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Duin-van Lynden (1972)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Albertha Maria barones van Lynden, geboren op 6 augustus 1949 in Almelo, dochter van Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden en Alberta Maria de Bruine trouwt op 10 juni 1972 in Dordrecht met Dr. Roelf Martin Duin, geboren op 10 april 1947 in Amsterdam, zoon van Roelf Duin en Clasine Rietdijk.
Van Albertha Maria van Lynden en Roelf Martin Duin zijn geen kinderen bekend.

ten Cate-van Lynden (1973)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Helena Maria barones van Lynden, geboren op 5 januari 1951 in Dordrecht, dochter van Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden en Alberta Maria de Bruine trouwt op 31 augustus 1973 met Lodewijk Marinus ten Cate, geboren op 5 mei 1948 in Almelo, zoon van Jan Richard ten Cate en Nathalie Louise van Gheel Gildemeester.
Van Helena Maria van Lynden en Lodewijk Marinus ten Cate zijn drie kinderen bekend,

Steven Godert Theodoor ten Cate, geboren op 2 oktober 1980 in Putten,
Reinoud Lodewijk Hendrik ten Cate, geboren op 24 februari 1982 in Putten,
Arthur Lodewijk Marinus ten Cate, geboren op 12 september 1986 in Wassenaar.

van Lynden-Jaspers (1988)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Godert Willem Jan baron van Lynden, geboren op 17 augustus 1954 in Dordrecht, zoon van Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden en Alberta Maria de Bruine trouwt omstreeks 1988 met Geertruida Johanna Maria Jaspers, geboren op 4 februari 1960 in Raalte, dochter van Dr. Gerardus Johannes Jaspers en Petronella Helena Catharina Kramer.
Van Godert Willem Jan van van Lynden en Geertruida Johanna Maria Jaspers zijn drie kinderen bekend,

Joost Godert Stijn baron van Lynden, geboren op 23 juni 1989 in Haarlem,
Koen Ernst Gerard baron van Lynden, geboren op 30 mei 1991 in Jakarta,
Anne Maaike barones van Lynden, geboren op 19 april 1994 in Wageningen.

Wikipedia: van Lynden

Brommet-van Lynden (1981)       schema II Woldringh Buttingha-tak

Wendela Henriette barones van Lynden, geboren op 9 oktober 1957 in Dordrecht, dochter van Godert Theodoor Adriaan baron van Lynden en Alberta Maria de Bruine trouwt op 13 juni 1981 in Kampen met Cornelis Edo Brommet, geboren op 15 november 1954 in Baarn, zoon van Harm Brommet en Adriana van Noppen.
Van Wendela Henriette van van Lynden en Cornelis Edo Brommet zijn geen kinderen bekend.


XXII

Wichers-Wichers (1806)       schema III

Helena Margaretha Wichers, geboren in 1788, dochter van Helena Wigboldina Florentina Aldringa en Mr. Johan Wichers trouwt op 10 december 1806 in Groningen met Anthonius Wichers, geboren op 4 februari 1783, zoon van Mr. Jan Wichers en Roelina Jullens.
Van Helena Margaretha Wichers en Anthonius Wichers zijn drie kinderen bekend.

Roelina Wichers, geboren op 20 september 1807 in Groningen,
Johanna Elisabeth Wichers, geboren op 26 september 1810 in Groningen,
Helena Florentina Wichers, geboren op 14 juni 1812 in Groningen,

Helena Margaretha Wichers, overlijdt op 84 jarige leeftijd, op 15 mei 1872 in Groningen,
Anthonius Wichers, gemeente-ontvanger, overlijdt op 67 jarige leeftijd, op 10 mei 1850 in Groningen.

Wikipedia: Wichers


XXIII

Keiser-Wichers (1832)       schema III Wichers Hoeth-tak

Roelina Wichers, geboren op 20 september 1807 in Groningen, dochter van Helena Margaretha Wichers en Anthonius Wichers trouwt op 5 juni 1832 met Dr. Marcus Jan Keiser, geboren op 6 december 1806 in Groningen, zoon van Gerhard Jacob Keiser, lid Gedeputeerde Staten Groningen en Josina Ellegonda Busch.
Van Roelina Wichers en Marcus Jan Keiser zijn dertien kinderen bekend,

Gerhard Jacob Keiser, geboren op 8 april 1833 in Groningen,
Antonius Keiser, geboren op 7 februari 1834 in Groningen en op 10 februari 1834 in Groningen overleden,
Helena Margaretha Keiser, geboren op 7 februari 1834 in Groningen en op 11 februari 1834 in Groningen overleden,
Helena Margaretha Keiser, geboren op 31 maart 1835 in Groningen en op op 20 mei 1912 in Arnhem overleden,
Antonius Keiser, geboren op 8 oktober 1836 in Groningen,
Jacob Warmolt Keiser, geboren op 27 januari 1838 in Groningen,
Johan Keiser, geboren op 19 oktober 1839 in Groningen,
Izaak Keiser, geboren op 12 september 1841 in Groningen en op 21 oktober 1846 in Groningen overleden,
Gezina Ellegonda Keiser, geboren op 1 maart 1843 in Groningen en op op 8 juli 1918 in Arnhem overleden,
Frederik Johan Keiser, geboren op 8 maart 1845 in Groningen,
Johanna Elizabeth Keiser, geboren op 8 maart 1845 in Groningen en op 12oktober 1939 in Arnhem overleden,
Anna Elisabeth Keiser, geboren op 1 februari 1847 in Groningen,
Lucas Johan Keiser, geboren op 23 februari 1850 in Groningen,

Roelina Wichers, overlijdt op 28 november 1891 in Groningen, 84 jaar oud,
Dr. Marcus Jan Keiser, overlijdt op 4 december 1892 in Groningen, 85 jaar oud.


XXIV

Keiser-Konig (1858)       schema III Wichers Hoeth-tak

Gerhard Jacob Keiser, geboren op 8 april 1833 in Groningen, zoon van Roelina Wichers en Dr. Marcus Jan Keiser trouwt op 20 juli 1858 in Harderwijk met Henriette Elise Charlotte Philippine Konig, geboren in 1831 in Charleroi/Belgie, dochter van Jean Henrij Konig, generaal-majoor en Adele Josephine Louise Pierart,
Van Gerhard Jacob Keiser en Henriette Elise Charlotte Philippine Konig zijn geen kinderen bekend,

Henriette Elise Charlotte Philippine Konig, overlijdt op 15 mei 1902 in Groningen, 70 of 71 jaar oud.

Keiser-van Sonsbeeck (1878)       schema III Wichers Hoeth-tak

Antonius Keiser, geboren op 8 oktober 1836 in Groningen, zoon van Roelina Wichers en Dr. Marcus Jan Keiser trouwt op 10 juli 1878 in Middelburg met Jeanette Adrienne van Sonsbeeck, geboren in 1845 in Middelburg, dochter van Willem Laurens van Sonsbeeck en Reine Felicie Seeonde van Franckenberg en Proschlits,
Van Antonius Keiser en Jeanette Adrienne van Sonsbeeck zijn geen kinderen bekend.

Keiser-Lewe van Aduard (1865)       schema III Wichers Hoeth-tak

Jacob Warmolt Keiser, geboren op 27 januari 1838 in Groningen, zoon van Roelina Wichers en Dr. Marcus Jan Keiser trouwt op 7 juni 1865 met Jkvr. Augusta Emerentia Lewe van Aduard, geboren op 14 juli 1839 in Kleef, dochter van Scato Ludolf Lewe van Aduard en Henriette Adriana barones thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg,
Van Jacob Warmolt en Augusta Emerentia Lewe van Aduard is n kind bekend,

Henriette Adriana Keiser, geboren in 1870 in Gulpen en op 3 januari 1936 in Haarlem overleden,

Jacob Warmolt Keiser, overlijdt op 7 oktober 1910 in Arnhem, 72 jaar oud,
Jkvr. Augusta Emerentia Lewe van Aduard, overlijdt op 5 april 1922 in Arnhem, 82 jaar oud. .

Keiser-Pannenborg (1871)       schema III Wichers Hoeth-tak

Johan Keiser, geboren op 19 oktober 1839 in Groningen, zoon van Roelina Wichers en Dr. Marcus Jan Keiser trouwt op 16 december 1871 in Nieuweschans (feitelijk huwelijk op 15 oktober 1871 te Bunde) met Talka Friederika Lucgeria Pannenborg, geboren op 17 december 1843 in Charlottenpolder, dochter van Lucas Hinderks Pannenborg en Talka Friederika Brands,
Van Johan Keiser en Talka Friederika Lucgeria Pannenborg zijn drie kinderen bekend,

Roelina Keiser, geboren in 1873 in Nieuweschans,
Lucas Hendrik Keiser, geboren op 5 oktober 1874 in Nieuweschans,
Marcus Jan Keiser, geboren op 13 maart 1877 in Nieuweschans,

Johan Keiser, rijksontvanger, overlijdt op 23 november 1926 in Utrecht, 87 jaar oud,
Talka Friederika Lucgeria Pannenborg, overlijdt 6 mei 1919 in Utrecht, 75 jaar oud. .


XXV

van Assum-Keiser (1899)       schema III Wichers Hoeth-tak

Roelina Keiser, geboren in 1873 in Nieuweschans, dochter van Johan Keiser en Talka Friederika Lucgeria Pannenborg trouwt op 22 maart 1899 in Utrecht met Iman Jan Jacob van Assum, geboren in 1873 in Groenlo, zoon van Johan Herman van Assum en Maria van den Bosch,
Van Roelina Keiser en Iman Jan Jacob van Assum zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 19 juni 1913 in Zutphen door echtscheiding ontbonden.

Keiser-t Hooft ( )       schema III Wichers Hoeth-tak

Lucas Hendrik Keiser, geboren op 5 oktober 1874 in Nieuweschans, zoon van Johan Keiser en Talka Friederika Lucgeria Pannenborg trouwt met Magdalena Suzanna t Hooft, geboren in 1879 in Utrecht, dochter van Johan Stefan t Hooft en Johanna Petronella Andriessen,
Van Lucas Hendrik Keiser en Magdalena Suzanna t Hooft zijn geen kinderen bekend.

Keiser-Holswilder (1910)       schema III Wichers Hoeth-tak

Marcus Jan Keiser, geboren op 13 maart 1877 in Nieuweschans, zoon van Johan Keiser en Talka Friederika Lucgeria Pannenborg trouwt op 19 juli 1910 in Utrecht met Elisabeth Adriana Holswilder, geboren in 1880 in s-Gravenhage, dochter van Henri Jacobus Holswilder en Alida Elisabeth Claus,
Van Marcus Jan Keiser en Elisabeth Adriana Holswilder zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Keiser-Jansonius (1882)       schema III Wichers Hoeth-tak

Frederik Johan Keiser, geboren op 8 maart 1845 in Groningen, zoon van Roelina Wichers en Dr. Marcus Jan Keiser trouwt op 25 april 1882 in Groningen met Petronella Helena Jansonius, geboren op 25 februari 1846 in Groningen, dochter van Antonius Haakma Jansonius, wijnhandelaar en Hermanne Margarethe Kuipers,
Van Frederik Johan Keiser en Petronella Helena Jansonius zijn geen kinderen bekend,

Frederik Johan Keiser, is arts.

Keiser-Dekker (1901)       schema III Wichers Hoeth-tak

Frederik Johan Keiser, geboren op 8 maart 1845 in Groningen, zoon van Roelina Wichers en Dr. Marcus Jan Keiser hertrouwt op 11 juli 1901 in Arnhem met Maria Engelina Dekker, geboren in 1857 in Meester Kornelis, dochter van Johannes Fredericus Dekker en Maria Henriette Jacoba Cornelia Lutjens,
Van Frederik Johan Keiser en Maria Engelina Dekker zijn geen kinderen bekend,

Frederik Johan Keiser, is arts.

Offers-Keiser (1872)       schema III Wichers Hoeth-tak

Anna Elisabeth Keiser, geboren op 1 februari 1847 in Groningen, dochter van Roelina Wichers en Dr. Marcus Jan Keiser trouwt op 17 mei 1872 in Groningen met Manta Meijndert Adrianus Offers, geboren op 25 mei 1844 in Rotterdam, zoon van Abraham Offers en Antonia Dijxhoorn,
Van Anna Elisabeth Keiser en Manta Meijndert Adrianus Offers zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Hoeth-Wichers (1832)       schema III Wichers Hoeth-tak

Johanna Elisabeth Wichers, geboren op 26 september 1810 in Groningen, dochter van Helena Margaretha Wichers en Anthonius Wichers trouwt op 17 februari 1832 in Groningen met Jan Hoeth, geboren op 26 juni 1790 in Winschoten, zoon van Albert Willem Hoeth en Elisabeth Sophia Wichers.
Van Johanna Elisabeth Wichers en Jan Hoeth zijn zeven kinderen bekend.

Albert Willem Wichers Hoeth, geboren op 23 september 1833 in Groningen,
Helena Margaretha Hoeth, geboren op 11 september 1835 in Groningen en op 9 april 1839 in Groningen overleden,
Elisabeth Sophia Hoeth, geboren op 20 februari 1838 in Groningen en op 31 mei 1839 in Groningen overleden,
Antonius Wichers Hoeth, geboren op 29 juli 1840 in Groningen,
Jan Hoeth, geboren op 28 augustus 1842 in Groningen en op 24 juli 1846 in Groningen overleden,
Wicher Hoeth, geboren op 10 september 1845 in Groningen en op 8 augustus 1846 in Groningen overleden,
Jan Hoeth, geboren op 25 november 1847 in Groningen en op 26 december 1852 in Groningen overleden,

Johanna Elisabeth Wichers, overlijdt op 86 jarige leeftijd, op 24 augustus 1897 in Groningen,
Jan Hoeth, ontvanger, overlijdt op 84 jarige leeftijd, op 1 november 1874 in Groningen,

naamswijziging van Hoeth in Wichers Hoeth bij Koninklijk Besluit d.d.10 december 1888.


XXIV

Wichers Hoeth-Konig (1858)       schema III Wichers Hoeth-tak

Albert Willem Wichers Hoeth, geboren op 23 september 1833 in Groningen, zoon van Johanna Elisabeth Wichers en Jan Hoeth trouwt op 20 juli 1858 in Harderwijk met Anna Maria Louisa Adele Konig, geboren in 1828 in Breda, dochter van Jean Henrij Konig en Adele Josephine Louise Pierart.
Van Albert Willem Wichers Hoeth en Anna Maria Louisa Adele Konig zijn negen kinderen bekend.

Johanna Elisabeth Wichers Hoeth, geboren op 27 augustus 1859 in Harderwijk,
Adele Josephine Louise Wichers Hoeth, geboren op 24 december 1860 in Harderwijk en op 19 maart 1865 in Harderwijk overleden,
Jan Wichers Hoeth, geboren op 23-05-1862 in Harderwijk en op 13 december 1862 in Harderwijk overleden,
Jan Wichers Hoeth, geboren in 1865 in Harderwijk,
Elisabeth Sophia Wichers Hoeth, geboren op 23 januari 1866 in Harderwijk,
Wicher Wichers Hoeth, geboren op 24 juli 1868 in Harderwijk en op 16 mei 1869 in Harderwijk overleden,
Wicher Wichers Hoeth, geboren op 25 september 1869 in Harderwijk en op op 21 november 1869 in Harderwijk overleden,
Wicher Wichers Hoeth, geboren op 14 februari 1871 in Harderwijk en op 24 december 1871 in Harderwijk overleden,
Henriette Elise Charlotte Philippine Wichers Hoeth, geboren op 19 november 1872 in Harderwijk,

Albert Willem Wichers Hoeth, advocaat, overlijdt op 79 jarige leeftijd, op 5 juli 1913 in Groningen,

naamswijziging van Hoeth in Wichers Hoeth bij Koninklijk Besluit d.d.10 december 1888.


XXV

Wichers Hoeth-Milnis ( )       schema III Wichers Hoeth-tak

Jan Wichers Hoeth, geboren in 1865 in Harderwijk, zoon van Albert Willem Wichers Hoeth en Anna Maria Louisa Adele Konig trouwt met Mabel Milnis,
Van Jan Wichers Hoeth en Mabel Milnis zijn geen kinderen bekend,

naamswijziging van Hoeth in Wichers Hoeth bij Koninklijk Besluit d.d.10 december 1888.

Wichers Hoeth-Edelkoort ( )       schema III Wichers Hoeth-tak

Jan Wichers Hoeth, geboren in 1865 in Harderwijk, zoon van Albert Willem Wichers Hoeth en Anna Maria Louisa Adele Konig hertrouwt met Pieternella Edelkoort, geboren in 1872 in Utrecht, dochter van Jacobus Johannes Edelkoort en Susanna Gerardina Karels Suister
Van Jan Wichers Hoeth en Pieternella Edelkoort zijn geen kinderen bekend,

Jan Wichers Hoeth, overlijdt op 45 jarige leeftijd, op 10 maart 1910 in Houten,
Pieternella Edelkoort, overlijdt op 55 jarige leeftijd, op 28 december 1927 in Utrecht,

naamswijziging van Hoeth in Wichers Hoeth bij Koninklijk Besluit d.d.10 december 1888.

van Westeren-Wichers Hoeth (1898)       schema III Wichers Hoeth-tak

Elisabeth Sophia Wichers Hoeth, geboren op 23 januari 1866 in Harderwijk, dochter van Albert Willem Wichers Hoeth en Anna Maria Louisa Adele Konig trouwt op 13 april 1898 in Groningen met Jan Marie Jacobus van Westeren, geboren op 16 juli 1854 in s-Gravenhage, zoon van Jan van Westeren en Maria Jacoba van de Goorberg
Van Elisabeth Sophia Wichers Hoeth en Jan Marie Jacobus van Westeren zijn geen kinderen bekend,

naamswijziging van Hoeth in Wichers Hoeth bij Koninklijk Besluit d.d.10 december 1888.

Baart de la Faille-Wichers Hoeth (1897)       schema III Wichers Hoeth-tak

Henriette Elise Charlotte Philippine Wichers Hoeth, geboren op 19 november 1872 in Harderwijk, dochter van Albert Willem Wichers Hoeth en Anna Maria Louisa Adele Konig trouwt op 19 juli 1897 Groningen met Samuel Baart de la Faille, geboren op 29 november 1871 in Leeuwarden, zoon van Jacob Baart de la Faille en Geertje Sibranda Tresling
Van Henriette Elise Charlotte Philippine Wichers Hoeth en Samuel Baart de la Faille zijn geen kinderen bekend.

Samuel Baart de la Faille, is predikant,

naamswijziging van Hoeth in Wichers Hoeth bij Koninklijk Besluit d.d.10 december 1888.


XXIV

Wichers Hoeth-Wichers (1868)       schema III Wichers Hoeth-tak

Mr. Antonius Wichers Hoeth, geboren op 29 juli 1840 in Groningen, zoon van Johanna Elisabeth Wichers en Jan Hoeth trouwt op 28 juli 1868 in Groningen met Jkvr. Bertha Cornelia Wichers, geboren op 24 september 1840 in Groningen, dochter van Jhr. Hendrik Ludolf Wichers en Hillegonda Adriana Feith.
Van Antonius Wichers Hoeth en Bertha Cornelia Wichers zijn twee kinderen bekend.

Johanna Elisabeth Hillegonda Adriana Wichers Hoeth, geboren op 26 mei 1872 in Stad Vollenhove,
Helena Margaretha Hoeth, geboren in 1879 in Almelo-Stad en op 8 april 1880 in Almelo-Stad overleden,

Mr. Antonius Wichers Hoeth, overlijdt op 81 jarige leeftijd, op 9 december 1921 in Amsterdam,

naamswijziging van Hoeth in Wichers Hoeth bij Koninklijk Besluit d.d.10 december 1888.


XXV

Kalff-Wichers Hoeth (1901)       schema III Wichers Hoeth-tak

Johanna Elisabeth Hillegonda Adriana Wichers Hoeth, geboren op 26 mei 1872 in Stad Vollenhove, dochter van Mr. Antonius Wichers Hoeth en Jkvr. Bertha Cornelia Wichers trouwt omstreeks 1901 met Ir. Jacob Adriaan Kalff, geboren op 27 april 1869 in Zwolle, zoon van Jan Kalff en Marie Judith Catharina van Hasselt.
Van Johanna Elisabeth Hillegonda Adriana Wichers Hoeth en Jacob Adriaan Kalff zijn vier kinderen bekend.

Jan Kalff, geboren op 11 september 1901 in Haarlem,
Antonius Kalff, geboren op 30 januari 1905 in Amsterdam,
Albert Willem Kalff, geboren op 1 mei 1906 in Amsterdam,
Bertha Cornelia Kalff, geboren op 27 augustus 1908 in Amsterdam,

Johanna Elisabeth Hillegonda Adriana Wichers Hoeth, overlijdt op 87 jarige leeftijd, op 14 december 1959 in Rotterdam,
Ir. Jacob Adriaan Kalff, minister, overlijdt op 65 jarige leeftijd, op 13 januari 1935 in Wassenaar,

naamswijziging van Hoeth in Wichers Hoeth bij Koninklijk Besluit d.d.10 december 1888.


XXVI

Kalff-Bicker Caarten (1927)       schema III Wichers Hoeth-tak

Jan Kalff, geboren op 11 september 1901 in Haarlem, zoon van Johanna Elisabeth Hillegonda Adriana Wichers Hoeth en Ir. Jacob Adriaan Kalff trouwt in 1927 met Everdina Nathalie Bicker Caarten, geboren op 6 februari 1902 in Rotterdam, dochter van Johannes Martinus Annes Bicker Caarten en Elisabeth Johanna Balquerie Guerin.
Van Jan Kalff en Everdina Nathalie Bicker Caarten is n kind bekend.

Elisabeth Johanna Sara Kalff, geboren op 22 maart 1929 in Rotterdam,

Het huwelijk wordt in 1933 door echtscheiding ontbonden.

Kalff-Quintus (1933)       schema III Wichers Hoeth-tak

Jan Kalff, geboren op 11 september 1901 in Haarlem, zoon van Johanna Elisabeth Hillegonda Adriana Wichers Hoeth en Ir. Jacob Adriaan Kalff hertrouwt in 1933 met Jkvr. Wilhelmina Amelia Catharina Quintus, geboren op 30 juli 1910 in Alkmaar, dochter van Jhr. Arnold Daniel Hermannus Quintus en Jkvr. Maria Theodora de Geer.
Van Jan Kalff en Wilhelmina Amelia Catharina Quintus zijn twee kinderen bekend.

Jacob Adriaan Kalff, geboren op 24 januari 1935 in Hillegersberg,
Arnout Justus Datho Kalff, geboren op 27 november 1939 in Krommenie.

Kalff-von Oven (1973)       schema III Wichers Hoeth-tak

Jan Kalff, geboren op 11 september 1901 in Haarlem, zoon van Johanna Elisabeth Hillegonda Adriana Wichers Hoeth en Ir. Jacob Adriaan Kalff hertrouwt op 23 juli 1973 in Maarn met Louise Anne von Oven, geboren op 23 mei 1924 in Medan , dochter van Paul Edmond von Oven en Jeanne Jacoba Rudolphine de Wetstein Pfister.
Van Jan Kalff en Louise Anne von Oven zijn geen kinderen.

Jan Kalff, burgemeester van Heiloo, overlijdt op 72 jarige leeftijd, op 15 mei 1974 in Amersfoort.


XXVII

de Charriere-Kalff (1947)       schema III Wichers Hoeth-tak

Elisabeth Johanna Sara Kalff, geboren op 22 maart 1929 in Rotterdam, dochter van Jan Kalff en Everdina Nathalie Bicker Caarten trouwt op 30 augustus 1947 met Roland Louis Alfred de Charriere, geboren op 21 september 1920 in Lausanne, zoon van Godefroy Joseph Theodore de Charriere en Valerie Evelyn de Rham.
Van Elisabeth Johanna Sara Kalff en Roland Louis Alfred de Charriere zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 13 april 1948 door echtscheiding ontbonden.

Furnee-Kalff (1950)       schema III Wichers Hoeth-tak

Elisabeth Johanna Sara Kalff, geboren op 22 maart 1929 in Rotterdam, dochter van Jan Kalff en Everdina Nathalie Bicker Caarten hertrouwt op 2 september 1950 met Pieter Jan Gerard Furnee, geboren op 25 december 1920 in Hilversum, zoon van Mr. Frank Willem Tobias Furnee en Carolina Frederica Onnen.
Van Elisabeth Johanna Sara Kalff en Pieter Jan Gerard Furnee zijn twee kinderen bekend,

Noelle Furnee, geboren op 25 novenber 1952 in s-Gravenhage,
Nicole Everdine Furnee, geboren op 18 augustus 1954 in s-Gravenhage.
Het huwelijk wordt op 12 december 1960 door echtscheiding ontbonden.

Dubourcq-Kalff (1980)       schema III Wichers Hoeth-tak

Elisabeth Johanna Sara Kalff, geboren op 22 maart 1929 in Rotterdam, dochter van Jan Kalff en Everdina Nathalie Bicker Caarten hertrouwt op 12 september 1980 in Nairobi met Emile Barend Dubourcq, geboren op 14 secember 1912 in Batavia, zoon van Pierre Louis Dubourcq en Charlotte Susanna Wilhelmina Ledeboer.
Van Elisabeth Johanna Sara Kalff en Emile Barend Dubourcq zijn geen kinderen.


XXVIII

Thornton-Furnee (1980)       schema III Wichers Hoeth-tak

Noelle Furnee, geboren op 25 novenber 1952 in s-Gravenhage, dochter van Elisabeth Johanna Sara Kalff en Pieter Jan Gerard Furnee trouwt op 12 september 1980 in Nairobi met Timothy James Thornton, geboren op 8 juni 1952 in Yorkshire (Keighley), zoon van George Maxwell Thornton en Pataricia Mary Tate.
Van Noelle Furnee en Timothy James Thornton zijn geen kinderen bekend.

Schuldt-Furnee ( )       schema III Wichers Hoeth-tak

Nicole Everdine Furnee, geboren op 18 augustus 1954 in s-Gravenhage, dochter van Elisabeth Johanna Sara Kalff en Pieter Jan Gerard Furnee trouwt met Edward Erich Schuldt, geboren op 4 juli 1955 in New Yersey (Glenridge), zoon van Erich Henri Schuldt en Shirley Jane Nice.
Van Nicole Everdine Furnee en Edward Erich Schuldt zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Kalff-Dogger (1965)       schema III Wichers Hoeth-tak

Jacob Adriaan Kalff, geboren op 24 januari 1935 in Hillegersberg, zoon van Jan Kalff en Jkvr. Wilhelmina Amelia Catharina Quintus trouwt op 19 mei 1965 in Amsterdam met Agatha Cornelia Dogger, geboren op 30 maart 1936 in Duivendrecht, dochter van Cornelis Dogger en Agatha Kloek.
Van Jacob Adriaan Kalff en Agatha Cornelia Dogger zijn twee kinderen bekend,

Rozemarijn Eline Agatha Kalff, geboren op 2 juli 1967 in Amsterdam,
Floris Rhijnvis Jan Kalff, geboren op 14 maart 1971 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt op 6 januari 1977 door echscheiding ontbonden.

Kalff-van Raak (1985)       schema III Wichers Hoeth-tak

Jacob Adriaan Kalff, geboren op 24 januari 1935 in Hillegersberg, zoon van Jan Kalff en Jkvr. Wilhelmina Amelia Catharina Quintus hertrouwt op 11 juni 1985 Amsterdam met Barbara Emilia van Raak,, geboren op 5 december 1951 in Tilburg, dochter van Leonardus Petrus van Raak en Louisa Margaretha Seebregts.
Van Jacob Adriaan Kalff en Barbara Emilia van Raak is n kind bekend,

Jan Joost Kalff, geboren op 8 augustus 1982 in Amsterdam.

Kalff-van der Voort van Zijp (1983)       schema III Wichers Hoeth-tak

Arnout Justus Datho Kalff, geboren op 27 november 1939 in Krommenie, zoon van Jan Kalff en Jkvr. Wilhelmina Amelia Catharina Quintus trouwt op 17 september 1983 in Zeist met Barbara Sybille van der Voort van Zijp, geboren op 10 augustus 1954 in Rotterdam, dochter van Adolf George van der Voort van Zijp en Maria Christina Kist,
Van Arnout Justus Datho Kalff en Barbara Sybille van der Voort van Zijp zijn twee kinderen bekend,

Edzard Quintus Georges Kalff, geboren op 2 augustus 1985 in Amsterdam,
Maurits Feiko Justus Kalff, geboren op 2 oktober 1988 in Amsterdam.


XXVI

Kalff-Rich (1928)       schema III Wichers Hoeth-tak

Ir. Antonius Kalff, geboren op 30 januari 1905 in Amsterdam, zoon van Johanna Elisabeth Hillegonda Adriana Wichers Hoeth en Ir. Jacob Adriaan Kalff trouwt op 15 september 1928 in Croydon/Londen met Sybil Janet Rich, geboren op 2 maart 1904 in Croydon (London), dochter van George Arthur Rich en Julia Rosa Poole.
Van Antonius Kalff en Sybil Janet Rich zijn drie kinderen bekend.

Marian Kalff, geboren op 2 oktober 1929 in Amsterdam,
Jaap Adriaan Kalff, geboren op 18 maart 1932 in Nieuwer-Amstel,
Ellisabeth Adriana Kalff, geboren op 22 augustus 1937 in Apeldoorn.


XXVII

Majoewsky-Kalff ( )       schema III Wichers Hoeth-tak

Marian Kalff, geboren op 2 oktober 1929 in Amsterdam, dochter van Ir. Antonius Kalff en Sybil Janet Rich trouwt met Onno Arnoldus Majoewsky, geboren op 18 mei 1927 in Ootmarsum, zoon van Wilhelm Heinrich Friedrich Christian Majoewsky en Elizabeth Lambertina Jacoba Maria Augustijn,
Van Marian Kalff en Onno Arnoldus Majoewsky zijn geen kinderen bekend,

Marian Kalff, overlijdt op 30 jarige leeftijd, op 1 juli 1960 in Arnhem,
Onno Arnoldus Majoewsky, overlijdt op 70 jarige leeftijd, op 19 juni 1997 in Rotterdam.

Langford-Kalff (1964)       schema III Wichers Hoeth-tak

Ellisabeth Adriana Kalff, geboren op 22 augustus 1937 in Apeldoorn, dochter van Ir. Antonius Kalff en Sybil Janet Rich trouwt op 25 april 1964 om Farnborough/Kent met Roger William Langford, geboren op 8 februari 1937 in Bromley (Kent), zoon van Christopher William Langford en Doris Thelma Pierce,
Van Ellisabeth Adriana Kalff en Roger William Langford zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Kalff-Bendien (1933)       schema III Wichers Hoeth-tak

Albert Willem Kalff, geboren op 1 mei 1906 in Amsterdam, zoon van Johanna Elisabeth Hillegonda Adriana Wichers Hoeth en Ir. Jacob Adriaan Kalff trouwt op 12 september 1933 in Almelo met Isabella Selly Bendien, geboren op 11 maart 1907 in Almelo-Ambt, dochter van Jacob Bendien en Tjeerdje Postma,.
Van Albert Willem Kalff en Isabella Selly Bendien zijn drie kinderen bekend.

Jacob Kalff, geboren op 20 december 1935 in Velsen,
Adrienne Kalff, geboren op 21 februari 1937 in Velsen,
Tjeerd Kalff, geboren op 5 november 1939 in Velsen,

Het huwelijk wordt op 14 oktober 1953 door echtscheiding ontbonden,

Isabella Selly Bendien, overlijdt 16 maart 1983 in Almelo, 76 jaar oud.

Kalff-Brinton (1954)       schema III Wichers Hoeth-tak

Albert Willem Kalff, geboren op 1 mei 1906 in Amsterdam, zoon van Johanna Elisabeth Hillegonda Adriana Wichers Hoeth en Ir. Jacob Adriaan Kalff hertrouwt op 3 februari 1954 in Londen met Joanna Edith Brinton, geboren op 19 december 1904 in Londen,
Van Albert Willem Kalff en Joanna Edith Brinton zijn geen kinderen bekend.

Albert Willem Kalff, overlijdt in 1984 in Londen, 76 of 77 jaar oud.

Rutgers-Kalff (1943)       schema III Wichers Hoeth-tak

Bertha Cornelia Kalff, geboren op 27 augustus 1908 in Amsterdam, dochter van Johanna Elisabeth Hillegonda Adriana Wichers Hoeth en Ir. Jacob Adriaan Kalff trouwt op 25 september 1943 met Ir. Jan Rutgers, geboren op 11 juni 1904 in Rotterdam, zoon van Ir. Sebald Justinus Rutgers en Lubbartha Engelina Mees,.
Van Bertha Cornelia Kalff en Jan Rutgers zijn geen kinderen bekend.

Het huwelijk wordt op 11 januari 1954 door echtscheiding ontbonden,

Bertha Cornelia Kalff, overlijdt 14 februari 1996 in s-Gravenhage, 87 jaar oud.

Wikipedia: Rutgers


XXVII

Kalff-Rivaz (1959)       schema III Wichers Hoeth-tak

Prof. Dr. Jacob Kalff, geboren op 20 december 1935 in Velsen, zoon van Isabella Selly Bendien en Ir. Jacob Adriaan Kalff trouwt op 26 december 1959 met Evelyn Mary Rivaz, geboren op 28 september 1937 in Ontario, dochter van Charles Percy Rivaz en Amy Florence Cudmore,
Van Jacob Kalff en Evelyn Mary Rivaz zijn drie kinderen bekend,

Derek Charles Kalff, geboren op 23 juni 1963 in Guelph (Ontario),
Anna Jacoba Kalff, geboren op 19 september 1968 in Montreal (Canada) en op 31 oktober 1987 in Montreal (Canada), overleden,
Sarah Adrienne Kalff, geboren op 7 februari 1976 in Montreal (Canada).


XXVIII

Kalff-Hughes (1997)       schema III Wichers Hoeth-tak

Derek Charles Kalff, geboren op 23 juni 1963 in Guelph (Ontario), zoon van Prof. Dr. Jacob Kalff en Evelyn Mary Rivaz trouwt op 2 juli 1997 in Kensington met Florence Marie Hughes, geboren op 9 september 1970 in Stafford,
Van Derek Charles Kalff en Florence Marie Hughes zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van Schothorst-Kalff (1964)       schema III Wichers Hoeth-tak

Adrienne Kalff, geboren op 21 februari 1937 in Velsen, dochter van Isabella Selly Bendien en Ir. Jacob Adriaan Kalff trouwt op 20 maart 1964 in Amsterdam met Wijnand Hessel van Schothorst, geboren op 16 augustus 1935 in Oosterzee, zoon van Evert Reinoud van Schothorst en Georgette Geertrude Loeff,
Van Adrienne Kalff en Wijnand Hessel van Schothorst zijn geen kinderen bekend.

Kalff-Bendien (1968)       schema III Wichers Hoeth-tak

Tjeerd Kalff, geboren op 5 november 1939 in Velsen, zoon van Isabella Selly Bendien en Ir. Jacob Adriaan Kalff trouwt op 28 september 1968 in Almelo met Katja Bendien, geboren op 18 januari 1946 in Voorburg, dochter van Carel Bendien en Sylvia Landolt,
Van Tjeerd Kalff en Katja Bendien zijn drie kinderen bekend,

Anne Isebel Kalff, geboren op 7 augustus 1971 in Wuppertal,
Carel Jaap Kalff, geboren op 23 juli 1973 in Nijmegen,
Adrienne Rosalie Kalff, geboren op 9 mei 1979 in Nijmegen.


XXIII

Stheeman-Wichers (1835)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Helena Florentina Wichers, geboren op 14 juni 1812 in Groningen, dochter van Helena Margaretha Wichers en Anthonius Wichers trouwt op 28 juli 1835 in Groningen met Mr. Albert Egges Stheeman, geboren op 19 december 1807 in Scheemda, zoon van Mr. Ubbo Evers Stheeman, lid Provinciale Staten; burgemeester van Scheemda en Eidina Hesse,
Van Helena Margaretha Wichers en Albert Egges Stheeman zijn zeven kinderen bekend,

Eidina Tjabina Stheeman, geboren op 19 december 1836 in Scheemda,
Antonius Stheeman, geboren op 2 april 1838 in Scheemda,
Helena Margaretha Stheeman, geboren op 2 september 1839 in Scheemda,
Ida Stheeman, geboren op 31 maart 1842 in Scheemda,
Ubbo Stheeman, geboren op 7 nei 1844 in Scheemda,
Margaretha Stheeman, geboren op 22 november 1846 in Scheemda,
Abelia Albertina Stheeman, geboren op 18 februari 1851 in Scheemda,

Helena Margaretha Wichers, overlijdt op 30 juli 1901 in Groningen, 89 jaar oud,
Mr. Albert Egges Stheeman, advocaat, overlijdt op 19 november 1854 in Scheemda, 46 jaar oud.


XXIV

Gelderman-Stheeman (1860)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Eidina Tjabina Stheeman, geboren op 19 december 1836 in Scheemda, dochter van Helena Florentina Wichers en Mr. Albert Egges Stheeman trouwt op 25 mei 1860 met Egbert Arnoldus Gelderman, geboren op 22 oktober 1834 in Groningen, zoon van Mr. Arnoldus Gelderman, heer van Hanckema, en Elisabeth Johanna Warmoldina Geertsema van Sjallema,
Van Eidina Tjabina Stheeman en Egbert Arnoldus Gelderman zijn twee kinderen bekend,

Elisabeth Johanna Warmoldina Gelderman, geboren op 4 februari 1861 in Kampen,
Albert Gelderman, geboren in 1862 in Kampen,

Eidina Tjabina Stheeman, overlijdt op 5 oktober 1923 in Arnhem, 86 jaar oud,
Egbert Arnoldus Gelderman, overlijdt op 11 maart 1872 in Arnhem, 37 jaar oud.


XXV

Gratama-Gelderman (1887)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Elisabeth Johanna Warmoldina Gelderman, geboren op 4 februari 1861 in Kampen, dochter van Eidina Tjabina Stheeman en Egbert Arnoldus Gelderman trouwt op 26 oktober 1887 in Groningen met Mr. Seerp Gratama, geboren op 14 december 1858 in Groningen, zoon van Prof. Mr. Bernard Jan Gratama en Jkvr. Everdina Johanna de Jonge,
Van Elisabeth Johanna Warmoldina Gelderman en Seerp Gratama is n kind bekend,

Evert Johan Gratama, geboren op 16 augustus 1896 in Assen,

Elisabeth Johanna Warmoldina Gelderman, overlijdt op 10 oktober 1931 in s-Gravenhage, 70 jaar oud,
Mr. Seerp Gratama, overlijdt op 22 mei 1923 in s-Gravenhage, 64 jaar oud.

Gelderman-Lehmkuhl (1907)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Albert Gelderman, geboren in 1862 in Kampen, zoon van Eidina Tjabina Stheeman en Egbert Arnoldus Gelderman trouwt op 18 april 1907 in Arnhem met Catharina Margaretha Lehmkuhl, geboren in 1871 in Kampen, dochter van Johann Christoph Lehmkuhl en Maria Meijer,
Van Albert Gelderman en Catharina Margaretha Lehmkuhl zijn geen kinderen bekend,

Albert Gelderman, overlijdt op 24-03-1943 in Arnhem, 80 of 81 jaar oud,
Catharina Margaretha Lehmkuhl, overlijdt op 3 april 1939 in Arnhem, 67 of 68 jaar oud.


XXVI

Gratama-van Assen (1923)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Ir. Evert Johan Gratama, geboren op 16 augustus 1896 in Assen, zoon van Elisabeth Johanna Warmoldina Gelderman en Mr. Seerp Gratama trouwt op 18 december 1923 in den Haag met Maria Elizabeth Cecilia van Assen, geboren op 24 februari 1892 in s-Gravenhage, dochter van Edzerd van Assen en Cecilia Geertruida Maria Olympia Sol,
Van Evert Johan Gratama en Maria Elizabeth Cecilia van Assen is n kind bekend,

Seerp Edzerd Gratama, geboren op 10 oktober 1924 in s-Gravenhage,

Ir. Evert Johan Gratama, overlijdt op 10 oktober 1931 in s-Gravenhage, 70 jaar oud,
Maria Elizabeth Cecilia van Assen, overlijdt op 22 mei 1923 in s-Gravenhage, 64 jaar oud.


XXVII

Gratama-Quarles van Ufford (1949)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Mr. Seerp Edzerd Gratama, geboren op 10 oktober 1924 in s-Gravenhage, zoon van Ir. Evert Johan Gratama en Maria Elizabeth Cecilia van Assen trouwt op 5 april 1949 met Jkvr. Geertruida Wilhelmina Sophia Quarles van Ufford, geboren op 7 november 1926 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Helenus Alexander Quarles van Ufford en Johanna Elizabeth Zubli,
Van Evert Johan Gratama en Geertruida Wilhelmina Sophia Quarles van Ufford zijn drie kinderen bekend,

Evert Johan Bernard Gratama, geboren op 10 juli 1950 in s-Gravenhage,
Johanna Elizabeth Gratama, geboren op 19 september 1952 in s-Gravenhage,
Helenus Alexander Gratama, geboren op 25 januari 1957 in s-Gravenhage,

Mr. Seerp Edzerd Gratama, overlijdt op 6 april 1992 in Kapellen (Belgie), 67 jaar oud.


XXIV

Stheeman-van Heloma (1870)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Antonius Stheeman, geboren op 2 april 1838 in Scheemda, zoon van Helena Florentina Wichers en Mr. Albert Egges Stheeman trouwt op 14 juli 1870 in Schoterland met Wisckje van Heloma, geboren op 4 april 1834 in Heerenveen, dochter van Mr. Marcus van Heloma, lid Provinciale Staten, en Jkvr. Maria van Sminia, weduwe van Mr. Jacob Adriaan Fontein,
Van Antonius Stheeman en Wisckje van Heloma zijn geen kinderen bekend,

Antonius Stheeman, overlijdt op 30 juli 1921 in Amersfoort, 83 jaar oud
Wisckje van Heloma, overlijdt op 16 juni 1914 in Amersfoort, 80 jaar oud.

van Imhoff-Stheeman (1871)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Helena Margaretha Stheeman, geboren op 2 september 1839 in Scheemda, dochter van Helena Florentina Wichers en Mr. Albert Egges Stheeman trouwt op 31 mei 1871 met Mr. Gustaaf baron van Imhoff, geboren op 26 juli 1837 in Groningen, zoon van baron Mr. Gustaaf Willem Hendrik van Imhoff, raadsheer en Antonia Munniks,
Van Helena Margaretha Stheeman en Gustaaf van Imhoff is n kind bekend,

baron Gustaaf Willem Hendrik van Imhoff, geboren op 15 februari 1876 in Winschoten en op op 15 oktober 1899 in Rotterdam overleden,

Helena Margaretha Stheeman, overlijdt op 7 december 1909 in Amsterdam, 70 jaar oud,
Mr. Gustaaf baron van Imhoff, overlijdt op 19 maart 1921 in Amsterdam, 83 jaar oud.

Stheeman-Dull (1872)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Mr. Ubbo Stheeman, geboren op 7 mei 1844 in Scheemda, zoon van Helena Florentina Wichers en Mr. Albert Egges Stheeman trouwt op 10 april 1872 in Groningen met Wilhelmina Geertruida Henderika Dull, geboren op 4 januari 1847 in Winschoten, dochter van Mr. Carel Willem Dull en Siebendina Johanna Quintus,
Van Ubbo Stheeman en Wilhelmina Geertruida Henderika Dull zijn twee kinderen bekend,

Albert Stheeman, geboren op 8 maart 1873 in Appingedam,
Carel Willem Stheeman, geboren op 3 oktober 1874 in Appingedam,

Mr. Ubbo Stheeman, griffier kantongerecht, overlijdt op 9 januari 1886 in Amsterdam, 41 jaar oud,
Wilhelmina Geertruida Henderika Dull, overlijdt op 8 oktober 1874 in Appingedam, 27 jaar oud.


XXV

Stheeman-Lewe van Aduard (1900)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Mr. Carel Willem Stheeman, geboren op 3 oktober 1874 in Appingedam, zoon van Mr. Ubbo Stheeman en Wilhelmina Geertruida Henderika Dull trouwt op 25 juli 1900 in Groningen met Jkvr. Marie Julie Lewe van Aduard, geboren op 2 juli 1875 in Groningen, dochter van Jhr. Johannes Quintinus Lewe van Aduard en Jeanette Henriette Trip,
Van Carel Willem Stheeman en Marie Julie Lewe van Aduard zijn drie kinderen bekend,

Ubbo Willem Hendrik Stheeman, geboren op 20 mei 1903 in Groningen,
Wilhelmina Geertruida Henderika Stheeman, geboren in 1905 en op 8 april 1921 in Leeuwarden overleden,
Carel Willem Marie Stheeman, geboren op 15 december 1913 in Leeuwarden,

Mr. Carel Willem Stheeman, overlijdt op 3 januari 1954 in Leeuwarden, 79 jaar oud,
Jkvr. Marie Julie Lewe van Aduard, overlijdt op 6 juli 1949 in Leeuwarden, 74 jaar oud.


XXVI

Stheeman-Beelaerts van Emmichoven (1934)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Mr. Ubbo Willem Hendrik Stheeman, geboren op 20 mei 1903 in Groningen, zoon van Mr. Carel Willem Stheeman en Jkvr. Marie Julie Lewe van Aduard trouwt op 15 februari 1934 in Apeldoorn met Johanna Maria Frederika Beelaerts van Emmichoven, geboren op 10 januari 1902 in Arnhem, dochter van Mr. Charles Corneille Beelaerts van Emmichoven, Heer van Benthuizen en Anna Hermanna Modderman,
Van Ubbo Willem Hendrik Stheeman en Johanna Maria Frederika Beelaerts van Emmichoven zijn twee kinderen bekend,

Anna Hermanna Stheeman, geboren op 21 november 1935 in Amsterdam,
Marie Julie Stheeman, geboren op 25 juli 1937 in Amsterdam.


XXVII

van Kinschot-Stheeman (1959)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Anna Hermanna Stheeman, geboren op 21 november 1935 in Amsterdam, dochter van Mr. Ubbo Willem Hendrik Stheeman en Johanna Maria Frederika Beelaerts van Emmichoven trouwt op 10 oktober 1959 in Amsterdam met Jhr. Gaspard Louis Francois van Kinschot, heer van Nieuwland en Sint-Joosland, geboren op 28 januari 1934 in Zuidlaren, zoon van Jhr. Mr. Francois Henri van Kinschot en Josina Margaretha Dorhout Mees,
Van Anna Hermanna Stheeman en Gaspard Louis Francois van Kinschot zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Jeannette Marie Frederique van Kinschot, geboren op 20 augustus 1960 in Leiden,
Jhr. Maarten Jasper van Kinschot, geboren op 9 juli 1962 in Leiden.

Boellaard-Stheeman (1961)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Marie Julie Stheeman, geboren op 25 juli 1937 in Amsterdam, dochter van Mr. Ubbo Willem Hendrik Stheeman en Johanna Maria Frederika Beelaerts van Emmichoven trouwt op 25 februari 1961 met Mr. Willem Hendrik Cornelius Boellaard, geboren op 12 augustus 1930 in s-Gravenhage, zoon van Willem Anton Hendrik Boellaard en Anna Louisa barones van Heeckeren,
Van Marie Julie Stheeman en Willem Hendrik Cornelius Boellaard zijn drie kinderen bekend,

Anna Louisa Boellaard, geboren op 14 december 1961 in Amsterdam,
Willem Pieter Alexander Boellaard, geboren op 28 februari 1964 in Amsterdam,
Ubbo Coert Hendrik Boellaard, geboren op 13 november 1968 in Amsterdam.


XXVIII

Borreman-van Kinschot (1990)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Jkvr. Jeannette Marie Frederique van Kinschot, geboren op 20 augustus 1960 in Leiden, dochter van Anna Hermanna Stheeman en Jhr. Gaspard Louis Francois van Kinschot trouwt op 5 mei 1990 in Maarssen met Ir. Nicolaas Borreman, geboren op 11 januari 1958 in Alphen aan de Rijn, zoon van Nico Borreman en Gerrigje Adriana Kuil,
Van Jeannette Marie Frederique van Kinschot en Nicolaas Borreman zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Stheeman-Hissink ( )       schema IV Wichers Stheeman-tak

Carel Willem Marie Stheeman, geboren op 15 december 1913 in Leeuwarden, zoon van Mr. Carel Willem Stheeman en Jkvr. Marie Julie Lewe van Aduard trouwt met Inez Eugenie Hissink, Van Carel Willem Marie Stheeman en Inez Eugenie Hissink zijn geen kinderen bekend.

Stheeman-van Beusekom ( )       schema IV Wichers Stheeman-tak

Carel Willem Marie Stheeman, geboren op 15 december 1913 in Leeuwarden, zoon van Mr. Carel Willem Stheeman en Jkvr. Marie Julie Lewe van Aduard hertrouwt met Algonda van Beusekom, Van Carel Willem Marie Stheeman en Algonda van Beusekom zijn geen kinderen bekend,

Carel Willem Marie Stheeman, overlijdt op 29 november 1985 in Deventer, 71 jaar oud.


XXIV

Feith-Stheeman (1877)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Margaretha Stheeman, geboren op 22 november 1846 in Scheemda, dochter van Helena Florentina Wichers en Mr. Albert Egges Stheeman trouwt op 28 maart 1877 in Groningen met Jhr. Mr. Elias Feith, geboren op 6 december 1847 in Groningen, zoon van Jhr. Mr. Hendrik Octavius Feith en Wilhelmina Woltera Dull,
Van Margaretha Stheeman en Elias Feith zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Octavius Feith, geboren op 25 maart 1879 in Rotterdam,
Jkvr. Willemina Woltera Feith, geboren op 17 mei 1884 in Rotterdam en op 22 juli 1920 in s-Gravenhageoverleden,

Margaretha Stheeman, overlijdt op 15 oktober 1935 in s-Gravenhage, 88 jaar oud,
Jhr. Mr. Elias Feith, rechter, overlijdt op 30 december 1919 in s-Gravenhage, 72 jaar oud.


XXV

Feith-van der Hoop (1930)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Jhr. Hendrik Octavius Feith, geboren op 25 maart 1879 in Rotterdam, zoon van Margaretha Stheeman en Jhr. Mr. Elias Feith trouwt op 26 april 1930 in den Haag met Elisabeth Jacoba van der Hoop, geboren op 28 april 1884 in Rotterdam, dochter van Adriaan John van der Hoop en Sibenda Warmolts,
Van Hendrik Octavius Feith en Elisabeth Jacoba van der Hoop zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Octavius Feith, overlijdt op 7 mei 1973 in Driebergen, 94 jaar oud,
Elisabeth Jacoba van der Hoop, overlijdt op 10 januari 1972 in Baarn, 87 jaar oud.


XXIV

Feith-Stheeman (1878)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Abelia Albertina Stheeman, geboren op 18 februari 1851 in Scheemda, dochter van Helena Florentina Wichers en Mr. Albert Egges Stheeman trouwt op 26 april 1878 met Jhr. Rhijnvis Feith, geboren op 24 januari 1851 in Groningen, zoon van Jhr. Mr. Hendrik Octavius Feith en Wilhelmina Woltera Dull,
Van Abelia Albertina Stheeman en Rhijnvis Feith zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Octavius Feith, geboren op 24 april 1880 in Dordrecht,
Jkvr. Helena Florentina Feith, geboren op 14 augustus 1882 in Dokkum,
Jhr. Rhijnvis Feith, geboren op 16 maart 1884 in Dokkum,
Jhr. Willem Wolter Feith, geboren op 9 maart 1889 in Vlaardingen,

Abelia Albertina Stheeman, overlijdt op 21 september 1936 in s-Gravenhage, 85 jaar oud,
Jhr. Rhijnvis Feith, archivaris, overlijdt op 26 januari 1891 in Vlaardingen, 40 jaar oud.


XXV

Feith-Ansermet (1915)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Jhr. Hendrik Octavius Feith, geboren op 24 april 1880 in Dordrecht, zoon van Abelia Albertina Stheeman en Jhr. Rhijnvis Feith trouwt op 19 oktober 1915 in den Haag met Eugenie Sophie Ansermet, geboren op 4 maart 1886 in Auteuil, dochter van Pierre Isidore Ansermet en Guillemine Francine Simons,
Van Hendrik Octavius Feith en Eugenie Sophie Ansermet zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Octavius Feith, overlijdt op 30 maart 1952 in s-Gravenhage, 71 jaar oud,
Eugenie Sophie Ansermet, overlijdt op 31 augustus 1963 in Arnhem, 77 jaar oud.

Tresling-Feith (1911)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Jkvr. Helena Florentina Feith, geboren op 14 augustus 1882 in Dokkum, dochter van Abelia Albertina Stheeman en Jhr. Rhijnvis Feith trouwt op 20 september 1911 in Groningen met Dr. Jan Hendrik August Theunus Tresling, geboren op 23 oktober 1874 in Nieuweschans, zoon van Dr. Albert Willem Tresling en Johanna Wansleven,
Van Helena Florentina Feith en Jan Hendrik August Theunus Tresling zijn drie kinderen bekend,

Abelia Albertine Tresling, geboren op 18 juli 1912 in den Helder,
Johanna Tresling, Tresling, geboren op 4 april 1914 in Groningen,
Albert Willem Tresling, geboren op 7 november 1915 in Groningen,

Jkvr. Helena Florentina Feith, overlijdt op 4 oktober 1933 in Groningen, 51 jaar oud,
Dr. Jan Hendrik August Theunus Tresling, overlijdt op 10 december 1944 in Haren, 70 jaar oud.


XXVI

Drossaart Lulofs-Tresling (1952)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Abelia Albertine Tresling, geboren op 18 juli 1912 in den Helder, dochter van Jkvr. Helena Florentina Feith en Dr. Jan Hendrik August Theunus Tresling trouwt op 11 april 1952 in Wassenaar met Prof. Dr. Hendrik Joan Drossaart Lulofs, geboren op 22 april 1906 in Amersfoort, zoon van Dr. Pieter Karel Drossaart Lulofs en Afine Jeltine Annette van Linge,
Van Abelia Albertine Tresling en Hendrik Joan Drossaart Lulofs zijn geen kinderen bekend.

Eijken Sluijters-Tresling (1942)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Johanna Tresling, geboren op 4 april 1914 in Groningen, dochter van Jkvr. Helena Florentina Feith en Dr. Jan Hendrik August Theunus Tresling trouwt op 9 juni 1942 in Wassenaar met Nicolaas Eijken Sluijters, geboren op 11 juni 1900 in s-Gravenhage,
Van Johanna Tresling en Nicolaas Eijken Sluijters zijn geen kinderen bekend,

Nicolaas Eijken Sluijters, overlijdt op 2 mei 1965 in Wassenaar, 64 jaar oud.

van Lanschot Hubrecht-Tresling (1969)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Johanna Tresling, geboren op 4 april 1914 in Groningen, dochter van Jkvr. Helena Florentina Feith en Dr. Jan Hendrik August Theunus Tresling hertrouwt op 11 maart 1969 Wassenaar met Mr. Johan Alexander van Lanschot Hubrecht, geboren op 6 april 1910 in s-Gravenhage,
Van Johanna Tresling en Johan Alexander van Lanschot Hubrecht zijn geen kinderen.

Tresling-Pompe (1952)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Albert Willem Tresling, geboren op 7 november 1915 in Groningen, zoon van Jkvr. Helena Florentina Feith en Dr. Jan Hendrik August Theunus Tresling trouwt op 2 februari 1952 in IJsselstein met Gerarda Everdina Albertina Pompe, geboren op 26 januari 1926 in IJsselstein,
Van Albert Willem Tresling en Gerarda Everdina Albertina Pompe zijn geen kinderen bekend,


XXV

Feith-Manger Cats (1911)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Jhr. Rhijnvis Feith, geboren op 16 maart 1884 in Dokkum, zoon van Abelia Albertina Stheeman en Jhr. Rhijnvis Feith trouwt op 23 november 1911 in Driebergen met Anna Elizabeth Manger Cats, geboren op 7 juni 1886 in Wolvega, dochter van Jentje Manger Cats en Aletta Evekink,
Van Rhijnvis Feith en Anna Elizabeth Manger Cats is n kind bekend,

Jkvr. Aletta Feith, geboren op 6 april 1913 in Oldebroek,

Anna Elizabeth Manger Cats, overlijdt op 7 april 1966 in Arnhem, 79 jaar oud.


XXVI

Feitsma-Feith (1938)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Jkvr. Aletta Feith, geboren op 6 april 1913 in Oldebroek, dochter van Jhr. Rhijnvis Feith en Anna Elizabeth Manger Cats trouwt op 28 mei 1938 met Mr. Durk Jan Feitsma, geboren op 16 oktober 1910 in Batavia, zoon van Mr. Dr. Jan Feitsma en Koosje Henriette Ekhard Bos,
Van Aletta Feith en Durk Jan Feitsma zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 5 januari 1951 door echtscheiding ontbonden.

Mouris-Feith (1952)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Jkvr. Aletta Feith, geboren op 6 april 1913 in Oldebroek, dochter van Jhr. Rhijnvis Feith en Anna Elizabeth Manger Cats hertrouwt op 2 juli 1952 met Jacob Mouris, geboren op 3 november 1915 in Oud-Beijerland, zoon van Johannes Mouris en Willempje Brandt,
Van Aletta Feith en Jacob Mouris zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 21 december 1964 door echtscheiding ontbonden.


XXV

Feith-Fijan (1916)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Jhr. Mr. Willem Wolter Feith, geboren op 9 maart 1889 in Vlaardingen, zoon van Abelia Albertina Stheeman en Jhr. Rhijnvis Feith trouwt op 28 maart 1916 in Arnhem met Elselina Christina Fijan, geboren op 29 maart 1892 in Arnhem, dochter van Dr. Jacobus Georgius Fijan en Elselina Christina Kleijn,
Van Willem Wolter Feith en Elselina Christina Fijan is n kind bekend,

Jhr. Rhijnvis Feith, geboren op 24 december 1919 in Magelang (Java),

Jhr. Mr. Willem Wolter Feith, overlijdt op 19 oktober 1973 in Amsterdam, 84 jaar oud,
Elselina Christina Fijan, overlijdt op 20 juli 1974 in Groningen, 82 jaar oud.


XXVI

Feith-de Graaff (1963)       schema IV Wichers Stheeman-tak

Jhr. Rhijnvis Feith, geboren op 24 december 1919 in Magelang (Java), zoon van Jhr. Mr. Willem Wolter Feith en Elselina Christina Fijan trouwt op 16 augustus 1963 in Amsterdam met Dita Jacoba de Graaff, geboren op 24 mei 1929 in Tilburg, dochter van Ir. Frederik Carel de Graaff en Dina Cornelia Ladestein,
Van Rhijnvis Feith en Dita Jacoba de Graaff zijn geen kinderen bekend.


XXII

Talma-Wichers (1815)       schema V Talma-tak

Johanna Hendrika Wichers, geboren op 17 februari 1790 in Groningen, dochter van Helena Wigboldina Florentina Aldringa en Mr. Johan Wichers trouwt op 28 augustus 1815 Groningen met Ds. Sapo Talma, geboren op 29 januari in Dokkum, zoon van Jacobus Nicolaas Talma en Trijntje Sapes van Eisinga.
Van Johanna Hendrika Wichers en Sapo Talma zijn twee kinderen bekend,

Trijntje Talma, geboren op 8 juni 1816 in Jukwerd (gem. Appingedam),
Helena Florentina Talma, geboren op 19 september 1818 in Leermens (gem. t Zandt),

Johanna Hendrika Wichers, overlijdt op 82 jarige leeftijd, op 22 maart 1872 in Groningen.


XXIII

Stheeman-Talma (1851)       schema V Talma-tak

Helena Florentina Talma, geboren op 19 september 1818 in Leermens (gem. t Zandt), dochter van Johanna Hendrika Wichers en Ds. Sapo Talma trouwt op 5 mei 1851 in Groningen met Eppo Hesse Stheeman, geboren op 14 juli 1819 in Scheemda, zoon van Mr. Ubbo Evers Stheeman en Ida Hesse.
Van Helena Florentina Talma en Eppo Hesse Stheeman zijn twee kinderen bekend,

Sape Talma Stheeman, geboren op 29 mei 1854 in Zuidbroek, dubbele achternaam op basis van Koninklijk Besluit d.d. 5 februari 1861, nr. 76,
Ida Hesse Stheeman, geboren in 1859 in Zuidbroek en op 23 januari 1880 in Groningen overleden,

Helena Florentina Talma, overlijdt 24 januari 1886 in Groningen, 67 jaar oud,
Eppo Hesse Stheeman, advocaat/notaris, overlijdt op 30 juni 1882 in Zuidbroek, 62 jaar oud.


XXIV

Talma Stheeman-Tjarda van Starkenborg (1887)       schema V Talma-tak

Sape Talma Stheeman, geboren op 29 mei 1854 in Zuidbroek, zoon van Helena Florentina Talma en Eppo Hesse Stheeman trouwt op 5 oktober 1887 in Groningen met Jkvr. Aleida Warmoldina Lamberta Tjarda van Starkenborg, geboren op 17 mei 1867 in Groningen, dochter van Jhr. Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborg en Cornelia Sara Kappeijne van de Coppello.
Van Sape Talma Stheeman en Aleida Warmoldina Lamberta Tjarda van Starkenborg zijn geen kinderen bekend,

Sape Talma Stheeman, burgemeester, overlijdt 26 maart 1907 in Helpman (gem. Haren), 52 jaar oud,
Jkvr. Aleida Warmoldina Lamberta Tjarda van Starkenborg, overlijdt op 4 januari 1950 in Velp (Rheden), 82 jaar oud.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 7 juni 2011).
proclaimer