de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Parenteel Maarten Pieterszoon Kloek (1698),


de Beemster in 1999 op de Wereld Erfgoedlijst geplaatstRond het jaar 800 was het gebied, dat nu de gemeente Beemster vormt, bedekt met veen. Beemster is afgeleid van Bamestra, de naam van een riviertje in het gebied. Ontginning van het veen door de mens in combinatie met stormvloeden leidde ertoe dat dit riviertje ergens in de periode 1150-1250 uitgroeide tot een binnenzee, een meer dat in open verbinding stond met de Zuiderzee. Het gebied behoorde toen toe aan twee verschillende gewesten/gouwen; Westflinge en Waterland. In 1607 werd aan enkele burgemeesters (van onder andere Amsterdam) en aanzienlijke kooplieden toestemming verleend door de Staten van Holland en West-Friesland om de Beemster droog te maken, hetgeen geschiedde onder leiding van Jan Adriaanszoon Leeghwater(1575-1650). Hij gebruikte hiervoor 43 poldermolens. In 1610, toen dit bijna gereed was, liep het meer weer vol als gevolg van een breuk in de Zuiderzeedijken. Men besloot toen om de ringdijk zo hoog te maken dat hij een meter boven het omringende land uitstak. Op 19 mei 1612 was de polder droog en was de huidige droogmakerij De Beemster een feit. Het land werd ingedeeld in rechthoekige kavels volgens een geometrisch patroon. De kavels werden verdeeld onder de investeerders. De kwaliteit van de landbouwgrond was dusdanig hoog dat het project destijds als een economisch succes gold, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Heerhugowaard. Driehonderd jaar lang werd de polder drooggehouden met 50 poldermolens, begin twintigste eeuw werden zij vervangen door gemalen en de molens zijn alle verdwenen. De zuidelijke ringvaart is sinds 1825 onderdeel van het Noordhollandsch Kanaal.
Mr. Pieter Janszoon Cloeck had een buitenverblijf in de Beemster, zijn zwager P.C.Hooft is daar bij hem op bezoek geweest.

Antwoord van P.C.Hooft op een uitnodiging van Mr. Pieter Janszoon Cloeck,

Aen Mijnen Heere Pieter Cloeck,
der Rechten doctoor, op de Singel, in den aston, bij Jan Roodentooren tot Amsterdam.

Monsr. mon Frère
De vruntlijkhejd van U.E. noodighing, is een besweering die wy niet wederstaen kunnen. Ende denken ons daernae te schikken, zoo U.E. oft ons geen onvoorziene behindering voorkomt , om tegen dinxdagh over acht daeghen bij U. Ed. t’Austerdam te zijn, en gezaementlijk nae de Beemster te gaen. Ondertussen gelieve U. Ed. eens te zien wat tijdingen jk heden van Brussel en Antwerpen ontfangen heb; ende dezelfve zoolang daer te behouden, ’t en zy U. Ed. oordeelt dat men ‘er spoedighlijk yets inne dient te doen. Ende my daertoe verlaetende zal jk U. Ed. met mijne lieve zuster, samt alle de haeren in Gods vejlighe hoede beveelen, nevens hartlijke groete ende gebiedenis, zoo van mijn’ Hujsvrouw en kinderen, als van
Monsr. mon Frère,
In haeste van den Hujze te Mujden, 13 Aug 1637.
Uwer Ed.
Ganschdienstwilighen Broeder
P.C.Hooft.


Kloek-Germents(1698)       schema I1

Maarten Pieterszoon Kloek, staat aan de basis van de familie Kloek in de Beemster. Hij trouwde op 12 januari 1698 in Oudendijk met
Trijntje Germents, geboren omstreeks 1679 in Oudendijk.
Het echtpaar gaat op 17 september 1698 naar de Beemster en vestigt zich aan de Hobrederweg.
Uit het huwelijk kwamen elf kinderen voort.

Pieter Kloek, gedoopt op 17 mei 1699 in de Beemster,
Welmet Kloek, gedoopt op 27 november 1701 in de Beemster,
Jan Kloek, gedoopt op 30 december 1703 in de Beemster, woonde in 1745 "int oude land over de Ringsloot aant ZuydEijnde van de Middelweg",
Grietje Kloek, gedoopt op 24 januari 1706 in de Beemster en voor 1715 overleden,
Germen Kloek, gedoopt op 5 augustus 1708 in de Beemster,
Jacob Kloek, gedoopt op 11 januari 1711 in de Beemster,
Hillegond Kloek, gedoopt op 16 april 1713 in de Beemster,
Grietje Kloek, gedoopt op 13 oktober 1715 in de Beemster,
Willem Kloek, gedoopt op 18 april 1717 in de Beemster,
Maarten Kloek, gedoopt op 2 juli 1719 in de Beemster en
Pieter Kloek (de jonge), gedoopt op 15 december 1720 in de Beemster en jong overleden.

Maarten Pieterszoon Kloek was onderwijzer in de OostBeemster, wordt in de protocollen als mr. aangeduid, hij overlijdt voor 1730,
Trijntje Germents overlijdt voor 1738.


Kloek-Koedijk(1734)       schema I1

Pieter Kloek, gedoopt op 17 mei 1699 in de Beemster, zoon van Maarten Kloek en Trijntje Germents, trouwt omstreeks 1734 met Maartje Koedijk, geboren omstreeks 1710 in de Beemster, dochter van Jan Koedijk.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Aaltje Kloek, gedoopt op 26 december 1735 in de Beemster en dezelfde dag overleden,
Aaltje Kloek, gedoopt op 1 maart 1739 in de Beemster,
Jan Kloek, gedoopt op 22 januari 1740 in de Beemster en
Willem Kloek, gedoopt op 2 maart 1742 in de Beemster.

Pieter Maartensz. Kloek, woonde aan de Hobreederweg,
Maartje Koedijk overlijdt half september 1799 en wordt op 21 september 1799 op ongeveer 89 jarige leeftijd begraven


Kloek-Leek(1787)       schema I1

Jan Kloek, gedoopt op 22 januari 1740 in de Beemster, zoon van Pieter Kloek en Maartje Koedijk, trouwt omstreeks 1787, circa 47 jaar oud met Willempje Leek, geboren omstreeks 1762, circa 25 jaar oud, dochter van Pieter Leek.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Trijntje Kloek geboren in 1787 in de Beemster en op 23 januari 1824 overleden,
Pieter Kloek geboren in 1788 in de Beemster,
Jan Kloek gedoopt op 8 augustus 1790 in de Beemster,
Aaltje Kloek gedoopt op 16 september 1793 in de Beemster en en op 27 juni 1812 overleden en
Jacob Kloek gedoopt op 16 september 1793 in de Beemster.

Willempje Leek overlijdt op 24 juni 1811 op 49 jarige leeftijd.


Koning-Kloek(1814)       schema I1

Trijntje Kloek, geboren in 1787 in de Beemster, dochter van Jan Kloek en Willempje Leek, trouwt op 10 juli 1814 in de Beemster, 27 jaar oud, met Jan Koning, geboren in 1768, 46 jaar oud en zoon van Rudolph Koning en Grietje Franken.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Grietje Koning, geboren op 5 december 1818 in de Beemster.
Jan Koning, geboren op 17 januari 1820 in de Beemster.

Trijntje Kloek overlijdt op 23 januari 1824 op 37 jarige leeftijd.
Jan Koning is landbouwer.

Kloek-Pastoor(1813)       schema I1

Pieter Kloek, geboren in 1788 in de Beemster, zoon van Jan Kloek en Willempje Leek, trouwt op 29 oktober 1813 te Beets, 25 jaar oud, met Aafje Pastoor, geboren 1791 te Oudendijk, 22 jaar oud en dochter van Hendrik Bakkum Pastoor en Maartje Kaaij.
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend.

Willempje Kloek, geboren op 7 september 1814 in de Beemster,
Hendrik Kloek, geboren op 25 september 1816 in de Beemster en overleden op 13 november 1823,
Jan Kloek, geboren 27 september 1819 in de Beemster,
Maartje Kloek, geboren 20 oktober 1821 in de Beemster en overleden op 31 oktober 1821,
Jacob Kloek, geboren 16 oktober 1822 in de Beemster en overleden op 20 oktober 1822,
Maartje Kloek, geboren op 22 december 1823 in de Beemster,
Simon Kloek, haar tweelingbroer, eveneens geboren op 23 december 1823 in de Beemster,
Hendrik Kloek, geboren op 6 oktober 1825 in de Beemster en overleden op 2 november 1825,
Hendrikje Kloek, geboren 4 oktober 1826 in de Beemster,
Trijntje Kloek, geboren 14 december 1829 in de Beemster en op 5 november 1830 overleden en
Hendrik Kloek, geboren op 22 februari 1833 in de Beemster,

Pieter Kloek is Watermolenaar,Peereboom-Kloek(1840)       schema I1

Willempje Kloek, geboren op 7 september 1814 in de Beemster, dochter van Pieter Kloek en Aafje Pastoor, trouwt op 17 mei 1840 te Beets, 26 jaar oud, met Jan Peereboom, geboren op 23 september 1815 in de Beemster, 25 jaar oud en zoon van Jan Peereboom en Grietje Breg,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Peereboom, geboren in 1843 in Beets, overleden op 11 januari 1902 in de Haarlemmermeer,

Jan Peereboom is koopman, hij overlijdt op 29 januari 1847 in Beets, 31 jaar oud.

van den Broek-Kloek(1850)       schema I1

Willempje Kloek geboren op 7 september 1814 in de Beemster, dochter van Pieter Kloek en Aafje Pastoor, hertrouwt op 20 januari 1850 te Beets, 36 jaar oud, met Cornelis van den Broek, geboren in 1821 te Oudendijk, 29 jaar oud en zoon van Jan van den Broek en Aaltje Hoek,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Aaltje van den Broek, geboren in 1851 te Oudendijk en
Aafje van den Broek, geboren in 1855 te Oudendijk.


Hofstede-van den Broek(1877)       schema I1

Aaltje van den Broek geboren in 1851 te Oudendijk, dochter van Willempje Kloek en Cornelis van den Broek, trouwt op 22 augustus 1877 in de Haarlemmermeer, met Zacharias Hofstede, geboren in 1849 in Koudekerk, zoon van Jacob Hofstede en Jannetje van ´t Wout,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Willem Hofstede, geboren op 7 maart 1879 in de Haarlemmermeer,
Cornelis Hofstede, geboren op 21 april 1883 in de Haarlemmermeer, overleden op 25 september 1883 in de Haarlemmermeer,

Zacharias Hofstede nam uit zijn eerste huwelijk met Aaltje Ruigentuin een zoon mee:
Jacob Hofstede, geboren op 25 maart 1876 in de Haarlemmermeer.


Hofstede-Schotsman(1904)       schema I1

Willem Hofstede geboren op 7 maart 1879 in de Haarlemmermeer, zoon van Aaltje van den Broek en Zacharias Hofstede, trouwt op 30 maart 1904, met Adriana Schotsman, geboren in 1882 in de Haarlemmermeer, dochter van Jacob Schotsman en Cathalina van Damme,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Zacharias Jacob Hofstede, geboren in de Haarlemmermeer op 1 november 1904, overleden in Hoofdorp op 16 augustus 1971, trouwde op 21 augustus 1929 met Jannetje Visbeen, zij kregen vijf kinderen,
Jacob Marinus Hofstede, geboren in de Haarlemmermeer op 5 juli 1906, trouwde met L. Vorst,
Marinus Hofstede, geboren in de Haarlemmermeer op 15 februari 1910, overleden op 14 mei 1910,
Catharina Elisabeth Hofstede, geboren in de Haarlemmermeer op 9 januari 1917, trouwde op 9 januari 1941 met A. Th. de Kort


Kalf-van den Broek(1880)       schema I1

Aafje van den Broek geboren in 1855 te Oudendijk, dochter van Willempje Kloek en Cornelis van den Broek, trouwt op 22 december 1880 in de Haarlemmermeer, met Jan Kalf, geboren in 1855 in Midwoude, zoon van Gerrit Kalf en Jaapje Man,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Willemtje Kalf, geboren op 26 april 1882 in Haarlem,
Gerrit Kalf, geboren op 6 januari 1885 in de Haarlemmermeer,
Aaltje Kalf, geboren op 25 januari 1886 in de Haarlemmermeer, overleden op 6 augustus 1886 in de Haarlemmermeer,
Pieter Cornelis Kalf, geboren op 14 juni 1893 in Heemstede, overleden op 10 juli 1893 in Heemstede.

Freeken-van den Broek(1908)       schema I1

Aafje van den Broek geboren in 1855 te Oudendijk, dochter van Willempje Kloek en Cornelis van den Broek, hertrouwt op 30 januari 1908 te Hillegom, met Jan Freeken, geboren in Haarlem, zoon van Pieter Freeken en Johanna Oosten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aafje van den Broek overlijdt op 16 januari 1910 te Haarlem op 55 jarige leeftijd.


Vermaas-Kalf(1906)       schema I1

Willemtje Kalf geboren op 26 april 1882 in Haarlem, dochter van Aafje van den Broek en Jan Kalf, trouwt op 6 juni 1906, met Dirk Vermaas, geboren op 9 november 1881 in Haarlem, zoon van Johannes Vermaas en Neeltje Boere,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jan Vermaas, geboren op 12 februari 1907 in Haarlem,
Dirk Vermaas, geboren op 16 november 1908 in Haarlem,
Neeltje Vermaas, geboren op 8 oktober 1910 in Haarlem,
Johannes Vermaas, geboren op 9 maart 1912 in Haarlem,
Willem Jacobus Vermaas, geboren op 20 december 1921 in Haarlem,

Willemtje Kalf overlijdt op 16 januari 1945 in Rotterdam, 62 jaar oud,
Dirk Vermaas overlijdt op 23 juli 1954 in Rotterdam 72 jaar oud.

Vermaas-van den Bos(1908)       schema I1

Gerrit Kalf geboren op 6 januari 1885 in de Haarlemmermeer, zoon van Aafje van den Broek en Jan Kalf, trouwt op 2 december 1908, met Wilhelmina Jacoba van den Bos, geboren in 1885 in Zandvoort, dochter van Pieter Hendrik van den Bos en Marijtje Zwemmer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Vermaas-Klink(1934)       schema I1

Dirk Vermaas geboren op 16 november 1908 in Haarlem, zoon van Willemtje Kalf en Dirk Vermaas, trouwt op 21 december 1934 te Rotterdam, met Pieternella Josina Klink, geboren op 25 oktober 1908 in Zierikzee,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Wigmans-Vermaas(1939)       schema I1

Neeltje Vermaas geboren op 8 oktober 1910, dochter van Willemtje Kalf en Dirk Vermaas, trouwt op 20 december 1939, met Casper Wigmans, geboren op 14 april 1907 in Rotterdam,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Casper Wigmans overlijdt op 19 februari 1945 in Duitsland, 37 jaar oud.

Zorg-Vermaas(1947)       schema I1

Neeltje Vermaas geboren op 8 oktober 1910, dochter van Willemtje Kalf en Dirk Vermaas, hertrouwt op 22 november 1947, met Johannes Zorg, geboren op 4 april 1915 in Rotterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vermaas-Lems(1934)       schema I1

Johannes Vermaas geboren op 9 maart 1912 in Haarlem, zoon van Willemtje Kalf en Dirk Vermaas, trouwt op 14 november 1934 in Rotterdam met Aagje Lems, geboren op 1 september 1910 in IJsselmonde, dochter van Wouter Lems en Stijntje Heiltje Jongeruiter,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Vermaas-Lucas(1947)       schema I1

Willem Jacobus Vermaas geboren op 20 december 1921 in Haarlem, zoon van Willemtje Kalf en Dirk Vermaas, trouwt op 9 juli 1947 in Rotterdam met Maria Catharina Lucas, geboren op 20 juli 1927 in Rotterdam, dochter van Antonius Lucas en Pauline Bosselaar,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.


Kloek-Leurs(1848)       schema I1

Jan Kloek, geboren op 27 september 1819 in de Beemster, zoon van Pieter Kloek en Aafje Pastoor, trouwt op 30 april 1848 in de Beemster, 28 jaar oud, met Geertje Leurs, geboren op 19 november 1821 te Schermerhorn, 26 jaar oud en dochter van Jacob Leurs en Geertje Blank.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Trijntje Kloek, geboren op 5 juni 1844 in Oosthuizen,
Pieter Kloek, geboren 14 januari 1847 in Purmerend,
Abraham Kloek, geboren op 2 oktober 1850 in Oudendijk,
Jacob Kloek, geboren op 29 november 1853 in Oudendijk,
Hendrik Kloek, geboren op 23 november 1861 in Oudendijk.


Kloek-Klok(1877)       schema I1

Pieter Kloek, geboren op 14 januari 1847 in Purmerend, zoon van Jan Kloek en Geertje Leurs, trouwt op 6 mei 1877 te Ilpendam, 30 jaar oud, met Ariaantje Klok, geboren in 1854 te Ilpendam, 23 jaar oud en dochter van Sijbrand Klok en Naatje Kroonenburg.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Johanna Kloek, geboren in 1880 in de Beemster,
Jan Kloek, geboren in 1883 te Edam en
Sijbrant Kloek, geboren in 1889 te Ilpendam.

Pieter Kloek is warmoezier en overlijdt op 11 februari 1939 te Ilpendan, 89 jaar oud,
Ariaantje Klok overlijdt op 8 januari 1926 te Ilpendam, 71 jaar oud.


Eggers-Kloek(1902)       schema I1

Johanna Kloek, geboren in 1880 in de Beemster, dochter van Pieter Kloek en Ariaantje Klok, trouwt op 20 maart 1902 te Ilpendam, 22 jaar oud, met Jan Eggers, geboren in 1879 in de Beemster, 23 jaar oud en zoon van Gerard Eggers en Stijntje Ofman.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Johanna Kloek overlijdt op 5 december 1950 te Purmerend,
Jan Eggers is warmoezier, hij overlijdt op 2 april 1948 te Ilpendam.

Kloek-de Vries(1908)       schema I1

Jan Kloek, geboren in 1883 te Edam, zoon van Pieter Kloek en Ariaantje Klok, trouwt op 26 maart 1908 te Ilpendam, 25 jaar oud, met Jannetje de Vries, geboren op 3 juli 1883 te Ilpendam, 25 jaar oud en dochter van Cornelis de Vries en Jaapje Geugjes.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jan Kloek is bakker,
Jannetje de Vries overlijdt op 19 december 1951 te Ilpendam.

Kloek-Muts(1914)       schema I1

Sijbrand Kloek, geboren in 1889 te Ilpendam, zoon van Pieter Kloek en Ariaantje Klok, trouwt op 9 juli 1914 te Ilpendam, 25 jaar oud, met Dirkje Muts, geboren in 1891 te Ilpendam, 23 jaar oud en dochter van Pieter Muts en Aaltje Ruiter.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Sijbrand Kloek is warmoezier en erkend een kind van Dirkje Muts, hij overlijdt op 26 april 1927 te Purmerend,,


Kloek-Dekker(1879)       schema I1

Jacob Kloek, geboren op 29 november 1853 te Oudendijk, zoon van Jan Kloek en Geertje Leurs, trouwt op 23 februari 1879 te Wijdeness, 26 jaar oud, met Maartje Dekker, geboren in 1856 te Wijdeness, 23 jaar oud en dochter van Jacob Dekker en Grietje Groot.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Geertje Kloek, geboren op 18 maart 1880 te Beets,
Grietje Kloek, geboren in 1889 te Beets
Maartje Kloek, geboren in 1892 te Beets en
Jan Kloek, geboren op 12 september 1894 te Beets


Regter-Kloek(1905)       schema I1

Geertje Kloek, geboren op 18 maart 1880 te Beets, dochter van Jacob Kloek en Maartje Dekker, trouwt op 2 april 1905 te Beets, 25 jaar oud, met Dierk Regter, geboren op 11 oktober 1882 te Warder, 22 jaar oud en zoon van Jan Regter en Trijntje Bark.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Geertje Kloek overlijdt op 15 augustus 1950 in de Middenbeemster,
Dierk Regter overlijdt op 15 augustus 1964 in de Middenbeemster,

Koster-Kloek(1913)       schema I1

Grietje Kloek, geboren in 1889 te Beets, dochter van Jacob Kloek en Maartje Dekker, trouwt op 11 mei 1913 te Beets, 24 jaar oud, met Jan Koster, geboren in 1881 te Avenhorn, 32 jaar oud en zoon van Jacob Koster en Antje Schuitenmaker.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Koster is tuinier,

Bloothoofd-Kloek(1917)       schema I1

Maartje Kloek, geboren in 1892 te Beets, dochter van Jacob Kloek en Maartje Dekker, trouwt op 12 april 1917 te Beets, 25 jaar oud, met Teunis Bloothoofd, geboren op 3 september 1890 te Middelie, 27 jaar oud en zoon van Pieter Bloothoofd en Grietje Franke.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Pieter Bloothoofd, geboren op 4 september 1918 in de Beemster, begin december 1922 te Beets overleden en op 9 december begraven,
Jacob Bloothoofd, geboren op 26 september 1922 te Beets,
Pieter Bloothoofd, geboren op 24 september 1929 te Beets,

Maartje Kloek overlijdt in 1977 te Beets,
Teunis Bloothoofd overlijdt op 18 november 1953 te Beets.

Kloek-Blakborn (1922)       schema I1

Jan Kloek, geboren op 12 september 1894 te Beets, zoon van Jacob Kloek en Maartje Dekker, trouwt op 21 april 1922 te Warder met Geertje Blakborn, geboren op 9 februari 1899 te Warder en dochter van Jan Blakborn en Maartje Pauw.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jan Kloek overlijdt op 27 november 1962 te Beets, 66 jaar oud.


Kloek-Lakeman(1885)       schema I1

Hendrik Kloek, geboren op 23 november 1861 te Oudendijk, zoon van Jan Kloek en Geertje Leurs, trouwt op 8 maart 1885 te Oosthuizen, 23 jaar oud, met Jantje Lakeman, geboren in 1860 te Beets, 25 jaar oud en dochter van Pieter Lakeman en Trijntje de Groot.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Jan Kloek, geboren op 9 maart 1886 te Oosthuizen,
Pieter Kloek, geboren op 9 september 1888 te Oosthuizen,
Jacob Kloek, geboren op 22 december 1890 te Oosthuizen en
Trijntje Kloek, geboren in 1895 te Oosthuizen.

Kloek-van den Aakster(1914)       schema I1

Hendrik Kloek, hertrouwt op 1 februari 1914 te Oosthuizen, 52 jaar oud, met Elizabeth Petronella van den Aakster, geboren in 1863 te Haarlem, 51 jaar oud en dochter van Jan Laurens van den Aakster en Geertrui Catharina Bachman.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Kloek is schoenmaker.


Kloek-Hoogland(1912)       schema I1

Jan Kloek, geboren op 9 maart 1886 te Oosthuizen, zoon van Hendrik Kloek en Jantje Lakeman, trouwt op 5 mei 1912 te Oosthuizen, 26 jaar oud, met Maartje Hoogland, geboren op 7 mei 1886 te Beets, 25 jaar oud en dochter van Jacob Hoogland en Hiltje Kuiper.Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Hendrik Kloek, geboren op 20 januari 1914 en 2 januari 1928 overleden, door een ongeluk op de voormalige Zuiderzee,
Maartje Kloek, geboren in 1915,

Jan Kloek overlijdt op 28 augustus 1961 op 75 jarige leeftijd,
Maartje Hoogland overlijdt op 15 juli 1942 op 56 jarige leeftijd.


Kok-Kloek(1939)       schema I1

Maartje Kloek, geboren in 1915 te Oosthuizen, dochter van Jan Kloek en Maartje Hoogland, trouwt omstreeks 1939 met Reijer Kok, geboren in 1913, zoon van Kees Kok en Jantje Bauwens
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Anneke Kok, geboren op 8 april 1939,
Henny Kok, geboren op 6 november 1940,
George Kok, geboren op 11 november 1945 en 9 juli 1949 overleden,
Jeannette Kok, geboren op 8 januari 1951,


Maartje Kloek overlijdt op 30 oktober 2003 op 88 jarige leeftijd.


Kloek-Renooij(1910)       schema I1

Pieter Kloek, geboren op 9 september 1888 te Oosthuizen, zoon van Hendrik Kloek en Jantje Lakeman, trouwt op 30 januari 1910 te Oosthuizen, 21 jaar oud, met Trijntje Renooij, geboren op 1 januari 1885 te Abbekerk, 25 jaar oud en dochter van Dirk Renooij en Elisabeth Prosper.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik Pieter Kloek, geboren op 2 januari 1914 in de Zijpe,
Dirk Kloek, geboren op 27 juni 1917 te Amsterdam,


Kloek-van Achteren(1938)       schema I1

Hendrik Pieter Kloek, geboren op 2 januari 1914 in de Zijpe, zoon van Pieter Kloek en Trijntje Renooij, trouwt op 15 juni 1938 te Amsterdam, 24 jaar oud, met Sietske van Achteren, geboren op 20 juli 1914 te Oude Pekela
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Trijntje Kloek

Kloek-Snoek(1942)       schema I1

Dirk Kloek, geboren op 27 juni 1917 te Amsterdam, zoon van Pieter Kloek en Trijntje Renooij, trouwt op 3 juni 1942 te Amsterdam, 25 jaar oud, met Truus Snoek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Dirk Kloek overlijdt in 2007 op 90 jarige leeftijd.


Kloek-Lakeman(1912)       schema I1

Jacob Kloek, geboren op 22 december 1890 te Oosthuizen, zoon van Hendrik Kloek en Jantje Lakeman, trouwt op 4 augustus 1912 te Beets, 21 jaar oud, met Jansje Lakeman, geboren op 27 juli 1890 te Jisp, 22 jaar oud en dochter van Ariën Lakeman en Elisabet de Jong.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Arie Kloek,
Hendrik Kloek,
Johannes Cornelis Kloek, geboren in 1922 en op 16 april 1947 te Utrecht overleden,
Elisabeth Kloek, geboren op 4 april 1923 te Utrecht en op 5 augustus 2000 te Utrecht overleden,

Jacob Kloek is wisselwachter en overlijdt op 21 juli 1960 te Utrecht op 69 jarige leeftijd,
Jansje Lakeman overlijdt op 13 januari 1971 op 81 jarige leeftijd.


Binsbergen-Kloek(1975)       schema I1

Elizabeth Kloek, geboren op 4 april 1923 te Utrecht, dochter van Jacob Kloek en Jansje Lakeman, trouwt op 30 mei 1975 te Utrecht, 52 jaar oud, met Dr. Jacob Jan van Binsbergen, zoon van Mr. Aleid Anthon van Binsbergen, belastinginspecteur en Anna Jacoba Gualtheri van Weezel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Elizabeth Kloek, officier Milva, verpleegkundige, overlijdt op 5 augustus 2000 te Utrecht, 77 jaar oud.


Bakker-Kloek(1917)       schema I1

Trijntje Kloek, geboren in 1895 te Oosthuizen, dochter van Hendrik Kloek en Jantje Lakeman, trouwt op 13 mei 1917 te Berkhout, 22 jaar oud, met Simon Bakker, geboren in 1887 te Purmerend, 30 jaar oud en zoon van Cornelis Bakker en Trijntje Klok.Uit dit huwelijk is één kind bekend,
Simon Bakker, geboren omstreeks 1918 te Berkhout en in de jaren 80 uit de vorige eeuw overleden,

Simon Bakker Sr. is winkelier,


Pauw-Kloek(1852)       schema I1

Maartje Kloek, geboren op 22 december 1823 in de Beemster, dochter van Pieter Kloek en Aafje Pastoor, trouwt op 25 april 1852 in de Beemster, 28 jaar oud, met Pieter Pauw, geboren op 23 oktober 1815 in de Beemster, 36 jaar oud en zoon van Teunis Pauw en Lijsbeth Verweij.
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Jan Pauw, geboren op 20 januari 1853 in de Beemster,
Aafje Pauw, geboren op 2 augustus 1854 in de Beemster,
Lijsje Pauw, geboren op 19 augustus 1857 in de Beemster,
Pieter Pauw, geboren op 26 februari 1859 in de Beemster,
Elisabeth Pauw, geboren op 21 januari 1861 in de Beemster en
Trijntje Pauw, geboren op 3 oktober 1863 in de Beemster.

Bijl-Kloek(1851)       schema I1

Hendrikje Kloek, geboren op 4 oktober 1826 in de Beemster, dochter van Pieter Kloek en Aafje Pastoor, trouwt op 25 mei 1851 in de Beemster, 24 jaar oud, met Reijndert Bijl, geboren in 1827 te Beets, 24 jaar oud en zoon van Pieter Bijl en Maartje Jonker.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Metje Bijl, geboren op 8 april 1856 te Beets en
Maartje Bijl, geboren in 1858 te Beets,

Reijndert Bijl is metselaar.

Kloek-Klink(1860)       schema I1

Hendrik Kloek, geboren in 1833 in de Beemster, zoon van Pieter Kloek en Aafje Pastoor, trouwt op 12 augustus 1860 in de Beemster, 27 jaar oud, met Johanna Klink, geboren in 1832 te Purmerend, 28 jaar oud en dochter van Jan Klink en Wilhelmina Schoorl.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Pieter Kloek, geboren op 20 april 1862 in de Beemster,

Hendrik Kloek is metselaar


Kloek-Pauw(1887)       schema I1

Pieter Kloek, geboren op 20 april 1862 in de Beemster, zoon van Hendrik Kloek en Johanna Klink, trouwt op 24 april 1887 in de Beemster, 25 jaar oud, met Geertje Pauw, geboren 10 november 1859 in de Beemster, 27 jaar oud en dochter van Teunis Pauw en Steintje Pauw.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johanna Kloek, geboren in 1891 te Schermerhorn.

Pieter Kloek is timmerman.


Band-Kloek(1911)       schema I1

Johanna Kloek, geboren in 1891 in Schermerhorn, dochter van Pieter Kloek en Geertje Pauw, trouwt op 30 april 1911 te Avenhorn, 20 jaar oud, met Hendrik Band, geboren in 1882 in de Wijde Wormer, 29 jaar oud en zoon van Hendrik Band en Maartje Wortel.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hendrik Band is landbouwer, hij overlijdt op 3 april 1949 te Avenhorn.


Kloek-Mul(1839)       schema I1

Jan Kloek, geboren in 1790 in de Beemster, zoon van Jan Kloek en Willempje Leek, trouwt op 3 november 1839 in de Beemster, 49 jaar oud, met Maartje Mul, geboren in 1789 te Schermerhorn, 50 jaar oud, weduwe van Pieter Hartog en dochter van Hendrik Jacob Mul en Lijsbert Cornelis de Reus.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jan Kloek heeft een boerenbedrijf


Kloek-Beekhuys(1770)       schema I2

Willem Kloek, gedoopt op 2 maart 1742 in de Beemster, zoon van Pieter Kloek en Maartje Jan Koedijk, trouwt in 1770, 28 jaar oud met Aafje Beekhuys, dochter van Gerrit Beekhuys.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Aafje Beekhuys overlijdt eind augustus 1771 en wordt op 26 augustus 1771 in het kerkegraf aan de Jisperweg begraven.

Kloek-Rareverboer(1777)       schema I2

Willem Kloek, gedoopt op 2 maart 1742 in de Beemster, zoon van Pieter Kloek en Maartje Jan Koedijk, hertrouwt in 1777, 35 jaar oud met Trijntje Rareverboer, geboren omstreeks 1746 en circa 31 jaar oud.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Trijntje Kloek, gedoopt op 20 juli 1777 in de Beemster,
Maartje Kloek gedoopt op 16 juni 1779 in de Beemster, in juli 1779 overleden en op 12 juli 1779 begraven,
Aafje Kloek gedoopt op 28 september 1783 in de Beemster.

Willem Kloek overlijdt eind maart 1790 en wordt op 26 maart 1790 in het kerkegraf aan de Jisperweg begraven.


Beek-Kloek(1799)       schema I2

Trijntje Kloek, gedoopt op 20 juli 1777 in de Beemster, dochter van Willem Kloek en Trijntje Rareverboer, trouwt op 23 maart 1799 te Hensbroek (ondertrouw), 22 jaar oud, met Jan Arienszoon Beek uit Wogmeer
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Lijsbet Beek, geboren in 1800 in Hensbroek,
Willem Beek, geboren op 28 november 1804 in Hensbroek, gedoopt op 2 december 1804 en op 15 maart 1806 overleden.


Potveer-Beek(1827)       schema I2

Lijsbet Beek, geboren in 1800 in Hensbroek, dochter van Trijntje Kloek en Jan Beek, trouwt op 13 mei 1827 in Hensbroek, 27 jaar oud, met Aris Potveer geboren in 1798 in Rustenburg, zoon van Frans Potveer en Sipje Kaal
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Sipje Potveer, geboren in 1828 in Hensbroek,
Frans Potveer, geboren in 1834 in Hensbroek.

Leek-Beek(1835)       schema I2

Lijsbet Beek, geboren in 1800 in Hensbroek, dochter van Trijntje Kloek en Jan Beek, hertrouwt op 1 november 1835 in Hensbroek, 35 jaar oud, met Cornelis Leek geboren in Obdam, zoon van Jan Leek en Trijntje Vis
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Goed-Beek(1845)       schema I2

Lijsbet Beek, geboren in 1800 in Hensbroek, dochter van Trijntje Kloek en Jan Beek, hertrouwt op 16 november 1845 in Hensbroek, 45 jaar oud, met Arien Goed, zoon van Jan Goed en Engeltje Steen
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Pevoet-Potveer(1846)       schema I2

Sipje Potveer, geboren in 1828 in Hensbroek, dochter van Lijsbet Beek en Aris Potveer, trouwt op 28 oktober 1846 in Ursem, 18 jaar oud, met Dirk Pevoet geboren in 1806 in Grosthuizen, zoon van Juriaan Pevoet en Aaltje Mars
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Potveer-van der Velden(1861)       schema I2

Frans Potveer, geboren in 1834 in Hensbroek, zoon van Lijsbet Beek en Aris Potveer, trouwt op 7 februari 1861 Hensbroek, 27 jaar oud, met Marijtje van der Velden geboren in 1834 in Obdam, dochter van Pieter van der Velden en Jantje Marleveld
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.Baas-Kloek(1805)       schema I2

Aafje Kloek, geboren op 28 september 1783 in de Beemster, dochter van Willem Kloek en Trijntje Rareverboer, trouwt op 24 februari 1805 in de Beemster, 22 jaar oud, met Jacob Jacobszoon Baas.
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

Jan Baas, geboren op 21 oktober 1806 in de Beemster,
Willem Baas,, geboren op 18 maart 1808 in de Beemster,
Pieter Baas, geboren op 16 oktober 1810 in de Beemster en op 24 januari 1819 overleden,
Willem Baas, geboren op 14 maart 1811 in de Beemster,
Arie Baas, geboren op 9 december 1813 in de Beemster en op 28 juli 1814 overleden,
Arie Baas, geboren op 18 juli 1815 in de Beemster en
Antje Baas, geboren op 15 maart 1822 in de Beemster en op 18 juni 1892 te Moerkapelle overleden.

Jacob Baas was watermolenaar.


Baas-Rijkes(1837)       schema I2

Jan Baas, geboren op 21 oktober 1806 in de Beemster, zoon van Aafje Kloek en Jacob Jacobszoon Baas, trouwt op 10 september 1837 in de Beemster met Maartje Rijkes, geboren op 21 oktober 1808 in Spanbroek, dochter van Cornelis Rijkes en Aafje Honigh,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Aafje Baas, geboren in 1839 in de Beemster,
Jansje Baas, geboren in 1841 in de Beemster,
Antje Baas, geboren in 1843 in de Beemster,
Jacob Baas, geboren in 1845 in de Beemster,
Grietje Baas, geboren in 1852 in de Beemster,

Jan Baas was watermolenaar.


Overeem-Baas(1872)       schema I2

Aafje Baas, geboren in 1839 in Beemster, dochter van Jan Baas en Maartje Rijkes, trouwt op 2 juni 1872 in de Beemster met Dirk Overeem, geboren in 1848 in Baarn, zoon van Aart Overeem en Elselina Gerarda Schouten,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Arie Overeem, geboren in 1873 in de Beemster,
Maartje Overeem, geboren in 1875 in de Beemster,
Jan Overeem, geboren in 1877 in de Beemster,
Catharina Wilhelmina Overeem, geboren in 1879 in de Beemster,
Jansje Overeem, geboren in 1884 in de Beemster,

Dirk Overeem was tuinman.


Overeem-van Sijp(1897)       schema I2

Arie Overeem, geboren in 1873 in de Beemster, zoon van Aafje Baas en Dirk Overeem, trouwt op 12 september 1897 in Avenhorn met Aagje van Sijp, geboren in 1874 in Avenhorn, dochter van Evert van Sijp en Pietertje Liets,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Arie Overeem was kruidenier.

Blom-Overeem(1905)       schema I2

Maartje Overeem, geboren in 1875 in de Beemster, dochter van Aafje Baas en Dirk Overeem, trouwt op 27 april 1905 in de Beemster met Jan Blom, geboren in 1873 in Oudorp, zoon van Cornelis Blom en Jantje Chatillon,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Blom was stoker.

Overeem-van der Meer(1903)       schema I2

Jan Overeem, geboren in 1877 in de Beemster, zoon van Aafje Baas en Dirk Overeem, trouwt op 3 september 1903 in Alkmaar met Aafje van der Meer, geboren in 1872 in Alkmaar, dochter van Pieter van der Meer en Maartje Stam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Overeem was politie-agent.

Mulder-Overeem(1905)       schema I2

Catharina Wilhelmina Overeem, geboren in 1879 in de Beemster, dochter van Aafje Baas en Dirk Overeem, trouwt op 19 januari 1905 in de Beemster met Teunis Mulder, geboren in 1879 in Oosthuizen, zoon van Klaas Mulder en Pietertje Wortel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Teunis Mulder was winkelier.

Kaal-Overeem(1910)       schema I2

Jansje Overeem, geboren in 1884 in de Beemster, dochter van Aafje Baas en Dirk Overeem, trouwt op 11 maart 1910 in de Beemster met Cornelis Kaal, geboren in 1881 in Zaandijk, zoon van Cornelis Kaal en Neeltje Kuijt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Kaal was huisschilder.


Heijn-Baas(1871)       schema I2

Jansje Baas, geboren in 1841 in de Beemster, dochter van Jan Baas en Maartje Rijkes, trouwt op 14 mei 1871 in de Beemster met Jan Heijn, geboren in 1844 in de Wijde Wormer, zoon van IJsbrand Heijn en Neeltje Kes.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Smit-Baas( )       schema I2

Jansje Baas, geboren in 1841 in de Beemster, dochter van Jan Baas en Maartje Rijkes, hertrouwt met Jan Smit, geboren in 1851 in Zuid en Noordschermer, zoon van Leendert Smit en Guurtje Vennik,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Smit was watermolenaar.

Spaarman-Baas( )       schema I2

Antje Baas, geboren in 1843 in de Beemster, dochter van Jan Baas en Maartje Rijkes, trouwt met Pieter Spaarman, geboren in 1852 in de Rijp, zoon van Daniel Spaarman en Jansje Pot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Spaarman was metselaar.

Baas-Dekker(1878)       schema I2

Jacob Baas, geboren in 1845 in de Beemster, zoon van Jan Baas en Maartje Rijkes, trouwt op 9 juni 1878 in de Rijp met Rinsje Dekker, geboren in 1847 in de Rijp, dochter van Cornelis Dekker en Grietje Middelveld,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Baas was tuinman.

Baas-Smit( )       schema I2

Jacob Baas, geboren in 1845 in de Beemster, zoon van Jan Baas en Maartje Rijkes, hertrouwt met Grietje Smit, geboren in 1850 in de Beemster, dochter van Pieter Smit en Geertje Klopper,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Baas was tuinman.

Bruijn-Baas(1874)       schema I2

Grietje Baas, geboren in 1852 in de Beemster, dochter van Jan Baas en Maartje Rijkes, trouwt op 7 juni 1874 in de Rijp met Jan Bruijn, geboren in 1852 in de Rijp, zoon van Dirk Bruijn en Katje de Vries,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jan Bruijn, geboren in 1877 in Schermerhorn,
Jacob Bruijn, geboren in 1880 in Schermerhorn,
Pieter Bruijn, geboren in 1882 in Schermerhorn,
Catharina Bruijn, geboren in 1890 in Ursem,

Jan Bruijn was timmerman.


Bruijn-Wolzak(1906)       schema I2

Jan Bruijn, geboren in 1877 in Schermerhorn, zoon van Grietje Baas en Jan Bruijn, trouwt op 4 juli 1906 in Alkmaar met Gesina Wolzak, geboren in 1879 in Alkmaar, dochter van Gerrit Wolzak en Emma Johanna Slagter,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Bruijn was sigarenfabrikant.

Bruijn-Camman(1904)       schema I2

Jacob Bruijn, geboren in 1880 in Schermerhorn, zoon van Grietje Baas en Jan Bruijn, trouwt op 7 april 1904 in Alkmaar met Aaltje Camman, geboren in 1880 in Lemmer, dochter van Jan Camman en Grietje Kreeft,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Bruijn was huisschilder.

Bruijn-Vink(1905)       schema I2

Pieter Bruijn, geboren in 1882 in Schermerhorn, zoon van Grietje Baas en Jan Bruijn, trouwt op 3 mei 1905 in Alkmaar met Sara Vink, geboren in 1878 in Alkmaar, dochter van Willem Vink en Antje Pijs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Bruijn was metaalwerker.

Heerden-Bruijn(1913)       schema I2

Catharina Bruijn, geboren in 1890 in Ursem, dochter van Grietje Baas en Jan Bruijn, trouwt op 10 september 1913 in Alkmaar met Christiaan Heerden, geboren in 1890 in Alkmaar, zoon van Adrianus Heerden en Neeltje de Boer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Christiaan Heerden was kantoorbediende.Baas-Kolder( )       schema I2

Willem Baas, geboren op 14 maart 1811 in de Beemster, zoon van Aafje Kloek en Jacob Jacobszoon Baas, trouwt met Gerritje Kolder, geboren op 30 juli 1813 in Watergang, dochter van Evert Kolder en Hendrikje Krijgsman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Baas was watermolenaar.

Baas-Doets( )       schema I2

Willem Baas, geboren op 18 maart 1808 in de Beemster, zoon van Aafje Kloek en Jacob Jacobszoon Baas, hertrouwt met Maartje Doets, geboren op 18 maart 1808 in de Beemster, dochter van Jan Dirkszoon Doets en Hendrikje Kramer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Baas was watermolenaar.

Baas-Vos(1841)       schema I2

Willem Baas, geboren op 18 maart 1808 in de Beemster, zoon van Aafje Kloek en Jacob Jacobszoon Baas, hertrouwt op 14 februari 1841 in de Beemster met Geertje Vos, geboren op in 1802 in Huizen, dochter van Gerrit Lambertszoon Vos en Annetje van Rijswijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Baas was watermolenaar.

Baas-Pronk(1840)       schema I2

Arie Baas, geboren op 18 juli 1815 in de Beemster, zoon van Aafje Kloek en Jacob Jacobszoon Baas, trouwt op 24 mei 1840 in de Beemster met Jaapje Pronk, geboren in 1814 in de Beemster, dochter van Gerrit Pronk en Luuwtje Maijers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Baas, geboren in 1841 in de Beemster,
Luwtje Baas, geboren in 1844 in de Beemster,

Arie Baas was timmerman/watermolenaar.


Baas-Hartog(1865)       schema I2

Jacob Baas, geboren in 1841 in de Beemster, zoon van Arie Baas en Jaapje Pronk, trouwt op 11 juni 1865 in de Beemster met Antje Hartog, geboren in 1844, dochter van Jan Hartog en Klaasje van Petten,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacoba Baas, geboren in 1866 in de Beemster,
Arie Baas, geboren in 1869 in de Beemster,
Jacob Baas, geboren in 1888,

Jacob Baas was timmerman.


van Zon-Baas(1892)       schema I2

Jacoba Baas, geboren in 1866 in de Beemster, dochter van Jacob Baas en Antje Hartog, trouwt op 21 februari 1892 in de Beemster met Albertus van Zon, geboren in 1870 in Purmerend, zoon van Lambertus van Zon en Aaltje Kleen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Albertus van Zon was spoorwegbeambte.

Baas-van Keuken(1892)       schema I2

Arie Baas, geboren in 1869 in de Beemster, zoon van Jacob Baas en Antje Hartog, trouwt op 27 maart 1892 in de Beemster met Trijntje van Keuken, geboren in 1870 in Jisp, dochter van Gerrit van Keuken en Guurtje van der Oord,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Arie Baas, geboren in 1902 in de Wormer,

Arie Baas was timmerman.


Baas-Duits( )       schema I2

Arie Baas, geboren in 1902 in de Wormer, zoon van Arie Baas en Trijntje van Keuken, trouwt met Sipkje Adriana Francina Duits,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Arie Johannes Baas, geboren in 1929 en op 29 oktober 1943 in Voorburg overleden.


Baas-Arnold( )       schema I2

Jacob Baas, geboren in 1888, zoon van Jacob Baas en Antje Hartog, trouwt met Elisabeth Anna Arnold,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Joon-Baas(1879)       schema I2

Luwtje Baas, geboren in 1844 in de Beemster, dochter van Arie Baas en Jaapje Pronk, trouwt op 28 september 1879 in de Beemster met Willem Joon, geboren in 1841 in Jisp, zoon van Willem Joon en Dieuwertje Pronk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Joon was timmerman.


de Goede-Baas(1855)       schema I2

Antje Baas, geboren op 15 maart 1822 in de Beemster, dochter van Aafje Kloek en Jacob Jacobszoon Baas, trouwt omstreeks 1855 met Eijde de Goede, geboren in 1825, zoon van Jacob de Goede en Neeltje Band,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Neeltje de Goede, geboren in 1855 in de Beemster,
Jan de Goede, geboren in 1862 in de Beemster,

Antje Baas overlijdt op 18 juni 1892 in Moerkapelle, 70 jaar oud,
Eijde de Goede was timmerman en overlijdt op 21 september 1897 in Moerkapelle, 72 jaar oud.


Burgstad-de Goede(1888)       schema I2

Neeltje de Goede, geboren in 1855 in de Beemster, dochter van Antje Baas en Eijde de Goede, trouwt op 11 januari 1888 in Moerkapelle met Jan Burgstad, geboren in 1859 in Bergschenhoek, zoon van Laurens Burgstad en Teuna de Bruin,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Laurens Burgstad, geboren op 12 februari 1888 in Hilligersberg,
Laurens Burgstad, geboren op 1 mei 1889 in Hilligersberg,
Eije Burgstad, geboren op 26 december 1890 in Hilligersberg,
Antje Teuna Burgstad, geboren op 11 januari 1893 in Hilligersberg,
Dirk Burgstad, geboren op 11 september 1894 in Hilligersberg.

de Goede-Kooman(1893)       schema I2

Jan de Goede, geboren in 1862 in de Beemster, zoon van Antje Baas en Eijde de Goede, trouwt op 6 januari 1893 in Zevenhuizen met Neeltje Kooman, geboren in 1861 in Zevenhuizen, dochter van Pieter Kooman en Lena Pieternella van Waaij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Goede-Kooman(1895)       schema I2

Jan de Goede, geboren in 1862 in de Beemster, zoon van Antje Baas en Eijde de Goede, hertrouwt op 28 maart 1895 in Zevenhuizen met Pieternella Kooman, geboren in 1863 in Zevenhuizen, dochter van Pieter Kooman en Lena Pieternella van Waaij,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Eijde de Goede, geboren in 1896 in Moerkapelle,
Pieter de Goede, geboren in 1900 in Moerkapelle,
Jacob de Goede, geboren in 1901 en op 17 oktober 1901 in Moerkapelle overleden.


de Goede-Versloot(1921)       schema I2

Eijde de Goede, geboren in 1896 in Moerkapelle, zoon van Jan de Goede en Pieternella Kooman, trouwt op 16 september 1921 in Waddinxveen met Johanna Versloot, geboren in 1891 in Benthuizen, dochter van Andries Versloot en Adriana van Driel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Goede-den Hertog(1928)       schema I2

Pieter de Goede, geboren in 1900 in Moerkapelle, zoon van Jan de Goede en Pieternella Kooman, trouwt op 14 juni 1928 in Zegwaart met Cornelia Hendrika den Hertog, geboren in 1906 in Gouda, dochter van Gerrit den Hertog en Maartje de Jong,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.Kloek-Jans(1740)       schema I3

Garmant Kloek, gedoopt op 5 augustus 1708 in de Beemster, zoon van Maarten Kloek en Trijntje Germents, trouwt in 1740 te Oostbeemster met Lijsbeth Jans, geboren omstreeks 1721.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Immetje Kloek, geboren in 1741 in Oostbeemster,
Trijntje Kloek, gedoopt op 11 juli 1745 in Oostbeemster,
Aafje Kloek, gedoopt op 17 september 1747 in Oostbeemster.

Protocollen
Oud Rechterlijk Archief 4083: 1726-1761: nr.144,
07-05-1770
Trijntje Gerbrands Kloek, geassisteerd met haar man Jacobus Wit en haar vader Gerbrand M: Kloek, ontvangt haar moeders erfenis.

Kloek-de Graaf(1750)       schema I3

Garmant Kloek, hertrouwt in 1750 te Oostbeemster met Geertje de Graaf, geboren omstreeks 1728 in de Beemster, dochter van Hendrick de Graaf.
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.

Maartje Kloek, gedoopt op 18 oktober 1750 in Oostbeemster, eind mei 1752 overleden en op 2 juni 1752 begraven,
Jantje Kloek, gedoopt op 23 januari 1752 in Oostbeemster, half augustus 1752 overleden en op 19 augustus 1752 begraven,
Maartje Kloek, gedoopt op 30 juli 1753 in Oostbeemster,
Grietje Kloek, gedoopt op 29 juni 1755 in Oostbeemster,
Hendrikje Kloek, gedoopt op 31 juli 1757 in Oostbeemster en voor 1758 overleden,
Antje Kloek, gedoopt op 15 oktober 1758 in Oostbeemster, eind juni 1760 aan de Middelweg overleden en op 26 juni 1760 begraven.
Hendrikje Kloek, gedoopt op 21 september 1760 in Oostbeemster en
Maarten Kloek, gedoopt op 5 december 1762 in Oostbeemster, overleden eind december 1783 en op 3 januari 1784 aan de Ringdijk in het kerkegraf begraven.

Germant Kloek was schoolmeester in Oostbeemster en woonde aan de Middelweg, hij overlijdt begin maart 1777 en wordt op 7 maart 1777 in een kerkegraf aan de Jisperweg begraven.
Geertje de Graaf overlijdt in februari 1776 en wordt op 15 februari 1776 in het kerkegraf aan de Jisperweg begraven.


Prins-Kloek       schema I3

Trijntje Kloek, gedoopt op 11 juli 1745 in de Beemster, dochter van Garmant Kloek en Lijsbeth Jans, trouwt met Dirk Prins.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Wit-Kloek       schema I3

Trijntje Kloek, gedoopt op 11 juli 1745 in de Beemster, dochter van Garmant Kloek en Lijsbeth Jans, hertrouw met Jacob de Wit.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Trijntje Kloek overlijdt eind november 1775 en wordt op 29 november 1775 bij Schermerhorn begraven.

Protocollen
Oud Rechterlijk Archief 4083: 1726-1761: nr.144,
07-05-1770
Trijntje Gerbrands Kloek, geassisteerd met haar man Jacobus Wit en haar vader Gerbrand M: Kloek, ontvangt haar moeders erfenis.

Vels-Kloek(1780)       schema I3

Maartje Kloek, gedoopt op 30 juli 1753 in de Beemster, dochter van Garmant Kloek en Geertje de Graaf, trouwt op 8 oktober 1780 met Sijmen Vels, zoon van Peter Vels,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Garbrand Vels, geboren in 1781 in de Beemster en jong overleden.
Garbrand Vels, geboren in 1783 in de Beemster,
Pieter Vels, geboren in 1785 in de Beemster,
Neeltje Vels, geboren in 1787 in de Beemster en jong overleden,
Geertje Vels, geboren in 1789 in de Beemster en in 1835 overleden,
Neeltje Vels, geboren in 1791 in de Beemster,

Maartje Kloek overlijdt op 6 november 1816, 63 jaar oud.


Bruin-Vels(1817)       schema I3

Geertje Vels, geboren in 1789 in de Beemster, dochter van Maartje Kloek en Sijmen Vels, trouwt op 30 maart 1817 met Luijtje Bruin, geboren in 1792 in de Beemster, zoon van Cornelis Bruin en Maartje Houwen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Simon Bruin, geboren in 1820 in de Beemster,
Neeltje Bruin, geboren in 1824 in de Beemster,
Elisabeth Bruin, geboren in 1826 in de Beemster,

Luijtje Bruin is schoenmaker,
Geertje Vels overlijdt in 1835, 45 of 46 jaar oud.


Bruin-Hartman(1842)       schema I3

Simon Bruin, geboren in 1820 in de Beemster, zoon van Geertje Vels en Luijtje Bruin, trouwt op 15 mei 1842 in de Beemster met Trijntje Hartman, geboren in 1819 in Kwadijk, dochter van Klaas Hartman en Hillegond Schouten,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Geertje Bruin, geboren in 1843 in Kwadijk.

Bruin-Molenaar(1848)       schema I3

Simon Bruin, geboren in 1820 in de Beemster, zoon van Geertje Vels en Luijtje Bruin, hertrouwt op 16 januari 1848 met Hillegond Molenaar, geboren in 1823 in Zuid- en Noordschermer, dochter van Hendrik Molenaar en Maartje Nau,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Luitje Bruin, geboren in 1849 in de Beemster,
Hendrik Bruin, geboren in 1855 in de Beemster.


Kalf-Bruin(1868)       schema I3

Geertje Bruin, geboren in 1843 in Kwadijk, dochter van Simon Bruin en Trijntje Hartman, trouwt op 16 mei 1868 met Pieter Kalf, geboren in 1843 in Purmerend, zoon van Sijmon Kalf en Neeltje Langenberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bruin-Smit(1877)       schema I3

Luitje Bruin, geboren in 1849 in de Beemster, zoon van Simon Bruin en Hillegond Molenaar, trouwt op 4 februari 1877 met Grietje Smit, geboren in 1852 in de Beemster, dochter van Jan Smit en Jannetje ten Veen van Doorn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hillegonda Bruin, geboren in 1878 in de Beemster,
Jannetje Bruin, geboren in 1884 in de Beemster,
Simon Bruin, geboren in 1889 in de Beemster.


Halvemaan-Bruin(1900)       schema I3

Hillegonda Bruin, geboren in 1878 in de Beemster, dochter van Luitje Bruin en Grietje Smit, trouwt op 3 november 1900 in Purmerend met Jan Halvemaan, geboren in 1877 in Medemblik, zoon van Pieter Halvemaan en Trijntje Bulkes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Prins-Bruin(1912)       schema I3

Jannetje Bruin, geboren in 1884 in de Beemster, dochter van Luitje Bruin en Grietje Smit, trouwt op 28 juli 1912 in de Beemster met Jacob Prins, geboren in 1887 in Purmerend, zoon van Arend Prins en Jansje Hop,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bruin-Band(1911)       schema I3

Simon Bruin, geboren in 1889 in de Beemster, zoon van Luitje Bruin en Grietje Smit, trouwt op 11 maart 1911 in Purmerend met Guurtje Band, geboren in 1890 in de Wijde Wormer, dochter van Simon Cornelis Band en Geertje Slooten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Bruin-Fraij(1878)       schema I3

Hendrik Bruin, geboren in 1855 in de Beemster, zoon van Simon Bruin en Hillegond Molenaar, trouwt op 17 maart 1878 met Grietje Fraij, geboren in 1850 in Westzaan, dochter van Simon Fraij en Lijsbeth Timmerman,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hillegonda Bruin, geboren in 1879 in de Beemster,
Maartje Bruin, geboren in 1883 in de Beemster,
Simon Bruin, geboren in 1885 in de Beemster.


de Boer-Bruin(1900)       schema I3

Hillegonda Bruin, geboren in 1879 in de Beemster, dochter van Hendrik Bruin en Grietje Fraij, trouwt op 15 april 1900 in de Beemster met Jan de Boer, geboren in 1876 in Oosthuizen, zoon van Klaas de Boer en Geertje Bommer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Meijer-Bruin(1906)       schema I3

Maartje Bruin, geboren in 1883 in de Beemster, dochter van Hendrik Bruin en Grietje Fraij, trouwt op 24 mei 1906 in de Beemster met Elbert Meijer, geboren in 1882 in Edam, zoon van Elbert Meijer en Grietje Beunder,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Bruin-Smit(1912)       schema I3

Simon Bruin, geboren in 1885 in de Beemster, zoon van Hendrik Bruin en Grietje Fraij, trouwt op 28 april 1912 in Berkhout met Lijsbeth Smit, geboren in 1890 in Berkhout, dochter van Muus Smit en Grietje Worp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Bruin-Hellingman(1920)       schema I3

Simon Bruin, geboren in 1885 in de Beemster, zoon van Hendrik Bruin en Grietje Fraij, hertrouwt op 16 mei 1920 in de Beemster met Neeltje Hellingman, geboren in 1894 in de Beemster, dochter van Dirk Hellingman en Trijntje Hartog,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


Eenhuizen-Bruin(1849)       schema I3

Neeltje Bruin, geboren in 1824 in de Beemster, dochter van Geertje Vels en Luijtje Bruin, trouwt op 20 mei 1849 met Dirk Eenhuizen, geboren in 1821 in de Beemster, zoon van Cornelis Eenhuizen en Aafje Kuiper,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrik Eenhuizen, geboren in 1867 in de Beemster.


Eenhuizen-Doets(1891)       schema I3

Hendrik Eenhuizen, geboren in 1867 in de Beemster, zoon van Neeltje Bruin en Dirk Eenhuizen, trouwt op 29 januari 1891 met Aaltje Doets, geboren in 1869 in de Beemster, dochter van Evert Doets en Trijntje Wester,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Trijntje Eenhuizen, geboren in 1894 in de Beemster.

Eenhuizen-Groot(1901)       schema I3

Hendrik Eenhuizen, geboren in 1867 in de Beemster, zoon van Neeltje Bruin en Dirk Eenhuizen, hertrouwt op 12 mei 1901 in de Beemster met Neeltje Groot, geboren in 1871 in Ursem, dochter van Dirk Groot en Geertje Jonker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Bruin-Eenhuizen (1919)       schema I3

Trijntje Eenhuizen, geboren in 1894 in de Beemster, dochter van Hendrik Eenhuizen en Aaltje Doets, trouwt op 17 april 1919 met Frans Bruin, geboren op 30 juli 1894 in Wognum, zoon van Dirk Bruin en Trijntje Messchaert,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dirk Hendrik Bruin, geboren op 2 augustus 1922 te Amsterdam, overleden op 8 augustus 1969..


Bruin-van Assen (1947)       schema I3

Dirk Hendrik Bruin, geboren op 2 augustus 1922 te Amsterdam, zoon van Trijntje Eenhuizen en Frans Bruin, trouwt op 26 juni 1947 met W.J van Assen, geboren op 17 februari 1924 te 's-Gravenhage,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

R.H.Bruin, geboren op 17 juni 1948 te Amsterdam, overleden op 5 september 1993,
R.W. Bruin, geboren op 21 februari 1954 te Amsterdam,
H.P Bruin, geboren op 18 oktober 1955 te Diemen.


Mars-Bruin(1857)       schema I3

Elisabeth Bruin, geboren in 1826 in de Beemster, dochter van Geertje Vels en Luijtje Bruin, trouwt op 2 augustus 1857 in de Beemster met Gerardus Mars, geboren in 1823 in Landsmeer, zoon van Pieter Mars en Ariaantje Bakker,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Elisabeth Mars, geboren in 1860 in Ilpendam.


van Wijk-Mars(1890)       schema I3

Elisabeth Mars, geboren in 1860 in Ilpendam, dochter van Elisabeth Bruin en Gerardus Mars, trouwt op 3 juli 1890 in Leerdam met Arend van Wijk, geboren in 1847 in Leerdam, zoon van Arnoldus Franciscus van Wijk en Aletta Maria Verhoog,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Hartog-Kloek (1783)       schema I3

Grietje Kloek, gedoopt op 29 juni 1755 in de Beemster, dochter van Garmant Kloek en Geertje de Graaf, trouwt omstreeks 1783 met Cornelis Hartog.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Pieter Cornelis Hartog, geboren in 1783 in de Rijp,

Pieter Cornelis Hartog trouwt op 27 april 1817 met Maartje Mul. Maartje Mul hertrouwt na het overlijden van Pieter Cornelis Hartog op 3 november 1839 met Jan Kloek, zoon van Jan Kloek en Willempje Leek

Visser-Kloek(1797)       schema I3

Grietje Kloek, gedoopt op 29 juni 1755 in de Beemster, dochter van Garmant Kloek en Geertje de Graaf, hertrouwt in 1794 met Jan Visser, geboren op 19 maart 1752 in de Schermer, zoon van Jan Cornelisz Visser en Trijntje Krijnse.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Trijntje Visser, geboren in 1794.

Grietje Kloek overlijdt eind juli 1804 en wordt op 2 augustus 1804 begraven.

Kuijper-Kloek(1800)       schema I3

Hendrikje Kloek, gedoopt op 21 september 1760 in de Beemster, dochter van Garmant Kloek en Geertje de Graaf, trouwt in 1800 met Klaas Kuijper, gedoopt op 2 april 1764 te Hobrede en zoon van Cornelis Kuijper en Maartje Groen.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Maartje Kuijper, gedoopt op 30 november 1800 in de Beemster.

Hendrikje Kloek overlijdt op 8 juli 1821 op 61 jarige leeftijd.
Klaas Kuijper overlijdt op 23 december 1820 op 56 jarige leeftijd.


Kloek-Vlaming       schema I3

Jacob Kloek, gedoopt op 11 januari 1711 in de Beemster, zoon van Maarten Kloek en Trijntje Germents, trouwt met Lijsbeth Vlaming.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek-Everts(1745)       schema I3

Jacob Kloek, gedoopt op 11 januari 1711 in de Beemster, zoon van Maarten Kloek en Trijntje Germents, hertrouwt omstreeks 1745 met Jannetje Everts, geboren omstreeks 1714.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Maartje Kloek, gedoopt op 3 september 1747 in de Beemster en
Trijntje Kloek, geboren omstreeks 1749 in de Beemster.

Jannetje Everts overlijdt op 19 september 1752 in de molen bij Beets en wordt op 21 september 1752 te Oudendijk begraven.
Jacob Kloek, was watermolenaar, hij overlijdt op 2 juli 1771 bij de Rijp en wordt op 4 juli 1771 te Ouderdijk begraven.


Binnewijzend-Kloek(1755)       schema I3

Maartje Kloek, geboren in 1747 in de Beemster, dochter van Jacob Kloek en Jannetje Everts, trouwt omstreeks 1772 met Cornelis Binnewijzend, geboren omstreeks 1725.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Muijs-Kloek (1785)       schema I3

Trijntje Kloek, geboren in 1749 in de Beemster, dochter van Jacob Kloek en Jannetje Everts, trouwt omstreeks 1785 te Beets met Jan Muijs.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Sijtje Muis, gedoopt op 15 oktober 1786 te Beets


Hendriks-Kloek       schema I3

Hillegonda Kloek, gedoopt op 16 april 1713 in de Beemster, dochter van Maarten Kloek en Trijntje Germents, trouwt met Japik Hendriks.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Groot-Kloek(1738)       schema I3

Grietje Kloek, gedoopt op 13 oktober 1715 in de Beemster, dochter van Maarten Kloek en Trijntje Germents, trouwt omstreeks 1738 met Pieter de Groot.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Jan de Groot, geboren omstreeks 1738 in de Beemster en op 1 december 1812 overleden.

Kloek - Lakeman (1741)       schema IIa1

Willem Kloek , gedoopt op 18 april 1717 in de Beemster, zoon van
Maarten Kloek en
Trijntje Germents, trouwt omstreeks 1741, 31 jaar oud met
Jannetje Lakeman, gedoopt op 11 september 1712 te Beets, 29 jaar oud, dochter van
Zijmon Lakeman en
Grietje Gijsberts Snijders,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

*Trijntje Kloek, gedoopt op 18 november 1742 in de Beemster,
*Grietje Kloek, gedoopt op 10 oktober 1745 in de Beemster,
*Maarten Kloek, gedoopt 27 april 1749 in de Beemster,
*Maartje Kloek, gedoopt op 27 april 1749 in de Beemster,
*Sijtje Kloek, gedoopt op 29 september 1754 in de Beemster,

Jannetje Lakeman overlijdt op 4 december 1756 in de Beemster, 44 jaar oud, begraven in Oudendijk.

Protocollen
Oud Rechterlijk Archief 4083: 1726-1761: nr. 258.,
De weeskamer van de Beemster debet aan de vier minderjarige kinderen van Willem Maartensz Kloek, waarvan de moeder is geweest Jannitje Sijmons Lakeman, genaamd Trijntje oud omtrent 18 jaar, Grietje oud 15 jaar, Maarten oud 11 jaar en Sijtje Willems Kloek oud 6 jaar.
06-10-1760:
Tot voogden worden aangesteld Gerbrant Maartensz Kloek en Jan Sijmonsz Lakeman, beiden in de Beemster.
De vader bewijst zijn kinderen ten overstaan van de voogden voor moeders erfenis een obligatie van f 2000.- ten laste van het Gemeneland van Holland en West-Vriesland ten comptoir van de stad Alkmaar, in dato 02-09-1641 ten name van Willem Willemsz Kuijper te Urzem.
06-10-1777:
Warnaar Huijsman, getrouwd met Trijntje Willems Kloek, Teunis Olij, getrouwd met Grietje Willem Kloek, Maarten Willemsz Kloek en Dirk Leeuwenkamp, getrouwd met Sijtje Willem Kloek, ontvangen in presentie van de vader Willem M: Kloek de obligatie.

Kloek - Beek (1760)       schema III

Willem Kloek, gedoopt op 18 april 1717 in de Beemster, zoon van
Maarten Kloek,
Trijntje Germents, hertrouwt omstreeks 1760, 50 jaar oud met
Aafje Beek, geboren omstreeks 1730, 30 jaar oud, dochter van
Gerrit Beek,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

*Jantje Kloek geboren op 16 augustus 1761, gedoopt op 16 augustus 1761 in de Beemster,
*Antje Kloek gedoopt op 25 maart 1764 in de Beemster,
*Jan Kloek geboren op 6 februari 1766, gedoopt op 26 januri 1766 in de Beemster en op 28 augustus 1830 in Ursem overleden*,
*Maartje Kloek gedoopt op 2 oktober 1768 in de Beemster en jong overleden en
*Jacob Kloek gedoopt op 25 augustus 1771 in de Beemster,

Willem Maartensz. Kloek, was in 1745 schoolmeester in de Noordbeemster en woonde aan de ‘Mijster- of Hijsterweg’, vanaf 1761 woonde hij aan de Jisperweg,

Willem Maartenszoon Kloek heeft aan de Jisperweg in de Beemster, de percelen 48 en 49, totaal veertig morgen land, in pacht van Joachim Rendorp uit Amsterdam, compleet met een huismanswoning.
De op te brengen pacht bedraagt veertienhonderd gulden per jaar.Pels-Kloek(1764)       schema IIa1

Trijntje Kloek, gedoopt op 18 november 1742 in de Beemster, dochter van Willem Kloek en Jannetje Lakeman, trouwt omstreeks 1764 met Jan Pels, geboren omstreeks 1740.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Simon Pels, gedoopt op 10 februari 1765 in de Beemster.

Huisman - Kloek (1768)       schema IIa2

Trijntje Kloek, gedoopt op 18 november 1742 in de Beemster, dochter van
Willem Kloek en
Jannetje Lakeman, hertrouwt omstreeks 1768 met
Warnar Huijsman,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jantje Huisman, geboren in 1769 in de Beemster en op 22 mei 1849 in Beets overleden,
Antje Huisman, geboren in 1773 in de Beemster, overleden op 27 mei 1857 in Zwaag,
Pieter Warnaar Huisman, geboren op 14 januari 1776 in de Beemster en op 23 maart 1855 in de Beemster overleden*,
Willem Huisman, geboren omstreeks 1777, begraven in de Beemster op 16 februari 1780,
Trijntje Huisman, begraven in de Beemster op 8 april 1795,

Trijntje Kloek, overlijdt op 16 april 1808 in de Rijp op 66 jarige leeftijd,
Warnar Huijsman, begraven in de Beemster op 9 mei 1806.


Pels-Binnewijzend(1787)       schema IIa1

Simon Pels, gedoopt op 10 februari 1765 in de Beemster, zoon van Trijntje Kloek en Jan Pels, trouwt op 9 april 1787 met Trijntje Binnewijzend, gedoopt op 4 juli 1762 in de Beemster,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Simon Pels, geboren op 6 maart 1791 in Purmerend,
Maarten Pels, geboren op 24 juni 1792 in Purmerend,
Trijntje Pels, geboren in 1797 in de Wijde Wormer,

Simon Pels overlijdt op 16 januari 1805 in de Wijde Wormer, 39 jaar oud,
Trijntje Binnewijzend overlijdt op 26 augustus 1826 in de Beemster, 63 of 64 jaar oud.


Pels-Zwanenburg(1819)       schema IIa1

Simon Pels, geboren op 6 maart 1791 in Purmerend, zoon van Simon Pels en Trijntje Binnewijzend, trouwt op 25 april 1819 in de Beemster met Neeltje Zwanenburg, geboren op 19 februari 1801 in de Beemster, dochter van Dirk Zwanenburg en Dieuwertje Bijhouers,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Cornelis Pels, geboren in 1821 in Ilpendam,
Dirk Pels, geboren in 1823 in de Beemster,
Trijntje Pels, geboren in 1824 in de Beemster,
Dieuwertje Pels, geboren in 1830 in Ilpendam,
Josina Pels, geboren in 1833 in Ilpendam,
Neeltje Pels, geboren in 1837 in Ilpendam,
Maartje Pels, geboren in 1842 in Purmerend,

Simon Pels is landbouwer.


Pels-de Vries(1850)       schema IIa1

Cornelis Pels, geboren in 1821 in Ilpendam, zoon van Simon Pels en Neeltje Zwanenburg, trouwt op 28 april 1850 in de Wijde Wormer met Geertruij de Vries, geboren in 1829 in Broek in Waterland, dochter van Jurriaan de Vries en Grietje Sents van Vuure,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Neeltje Pels, geboren op 1 juli 1852 in Purmerend,
Grietje Pels, geboren in 1854 in Purmerend,
Jurriaan Pels, geboren in 1858 in Purmerend,
Trijntje Pels, geboren in 1861 in Purmerend,

Cornelis Pels is landman.


Dobber-Pels(1877)       schema IIa1

Neeltje Pels, geboren op 1 juli 1852 in Purmerend, dochter van Cornelis Pels en Geertruij de Vries, trouwt op 10 mei 1877 met Cornelis Dobber, geboren op 22 april 1851 in Landsmeer, zoon van Cornelis Dobber en Maretje Blees,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Dobber is broodbakker.

Swart-Pels(1875)       schema IIa1

Grietje Pels, geboren in 1854 in Purmerend, dochter van Cornelis Pels en Geertruij de Vries, trouwt op 30 mei 1875 in Broek in Waterland met Aart Swart, geboren in 1851 in Landsmeer, zoon van Hendrik Swart en Grietje Schut,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrik Swart, geboren in 1878 in Broek in Waterland,

Aart Swart is melkverkoper/schuitenvervoerder.


Swart-Sweers(1901)       schema IIa1

Hendrik Swart, geboren in 1878 in Broek in Waterland, zoon van Grietje Pels en Aart Swart, trouwt op 3 juli 1901 in Amsterdam met Johanna Wilhelmina Sweers, geboren in 1881 in Amsterdam, dochter van Hendrik Sweers en Willemijntje Hogenbirk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Swart is kruier.


Pels-Pronk(1879)       schema IIa1

Jurriaan Pels, geboren in 1858 in Purmerend, zoon van Cornelis Pels en Geertruij de Vries, trouwt op 4 mei 1879 in Broek in Waterland met Maretje Pronk, geboren in 1858 in Broek in Waterland, dochter van Hendrik Pronk en Jannetje Lammes,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Gertruida Pels, geboren in 1881 in Broek in Waterland,
Hendrik Pels, geboren in 1882 in Broek in Waterland,
Jannetje Pels, geboren in 1884 in Broek in Waterland,
Cornelis Pels, geboren in 1890 in Broek in Waterland,
Neeltje Pels, geboren in 1892 in Broek in Waterland,

Jurriaan Pels is melkverkoper.


Honingh-Pels(1902)       schema IIa1

Gertruida Pels, geboren in 1881 in Broek in Waterland, dochter van Jurriaan Pels en Maretje Pronk, trouwt op 20 november 1902 met Cornelis Honingh, geboren in 1879 in Landsmeer, zoon van Johannes Honingh en Gerdina Poel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Honingh is melkverkoper.

Pels-Boon(1908)       schema IIa1

Hendrik Pels, geboren in 1882 in Broek in Waterland, zoon van Jurriaan Pels en Maretje Pronk, trouwt op 18 augustus 1908 met Anna Boon, geboren in 1885 in Haarlem, dochter van Dirk Boon en Elisabeth Klaren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Pels is smid.

Brouwer-Pels(1908)       schema IIa1

Jannetje Pels, geboren in 1884 in Broek in Waterland, dochter van Jurriaan Pels en Maretje Pronk, trouwt op 13 augustus 1908 in Broek in Waterland met Doeke Brouwer, geboren in 1882 in Franekeradeel, zoon van Beert Brouwer en Joukje van den Schaaf,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Doeke Brouwer is onderwijzer.

Pels-Kool(1913)       schema IIa1

Cornelis Pels, geboren in 1890 in Broek in Waterland, zoon van Jurriaan Pels en Maretje Pronk, trouwt op 19 juni 1913 met Wolmet Kool, geboren in 1889 in Broek in Waterland, dochter van Harmen Kool en Pietertje de Oude,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Pels is melkverkoper.

Hoogvorst-Pels(1921)       schema IIa1

Neeltje Pels, geboren in 1892 in Broek in Waterland, dochter van Jurriaan Pels en Maretje Pronk, trouwt op 13 oktober 1921 met Arie Cornelis Hoogvorst, geboren in 1892 in Monnickendam, zoon van Jan Hoogvorst en Anna Vink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Tump-Pels(1882)       schema IIa1

Trijntje Pels, geboren in 1861 in Purmerend, dochter van Cornelis Pels en Geertruij de Vries, trouwt op 30 april 1882 met Simon Tump, geboren in 1856 in Landsmeer, zoon van Cornelis Tump en Grietje Fraij,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Grietje Tump, geboren in 1883 in Nieuwendam,
Geertruida Tump, geboren in 1885 in Nieuwendam,
Guurtje Tump, geboren in 1891 in Nieuwendam,
Cornelis Tump, geboren in 1893 in Nieuwendam,

Simon Tump is landman/veehouder.


Verbree-Tump(1905)       schema IIa1

Grietje Tump, geboren in 1883 in Nieuwendam, dochter van Trijntje Pels en Simon Tump, trouwt op 20 april 1905 in Nieuwendam met Hendrik Verbree, geboren in 1879 in Weesperkarspel, zoon van Pieter Verbree en Elisabeth van Schaik,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Verbree is veehouder.

Groot-Tump(1908)       schema IIa1

Geertruida Tump, geboren in 1885 in Nieuwendam, dochter van Trijntje Pels en Simon Tump, trouwt op 30 april 1908 in Nieuwendam met Adriaan Groot, geboren in 1885 in Monnickendam, zoon van Jan Willemszoon Groot en Willempje Plas,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adriaan Groot is veehouder.

de Ridder-Tump(1915)       schema IIa1

Guurtje Tump, geboren in 1891 in Nieuwendam, dochter van Trijntje Pels en Simon Tump, trouwt op 12 augustus 1915 in Nieuwendam met Jacob Nicolaas de Ridder, geboren in 1891 in Amsterdam, zoon van Albert de Ridder en Catharina Staal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Tump-Hoefman(1919)       schema IIa1

Cornelis Tump, geboren in 1893 in Nieuwendam, zoon van Trijntje Pels en Simon Tump, trouwt op 1 mei 1919 in Diemen met Ariaantje Hoefman, geboren in 1897 in Diemen, dochter van Dirk Hoefman en Elisabeth Vlug,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Pels-Bos(1846)       schema IIa1

Dirk Pels, geboren in 1823 in de Beemster, zoon van Simon Pels en Neeltje Zwanenburg, trouwt op 8 maart 1846 in Purmerend met Antje Bos, geboren in 1820 in Purmerend, dochter van Gerrit Bos en Grietje de Boer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirk Pels is landbouwer.

Pels-Groot(1851)       schema IIa1

Dirk Pels, geboren in 1823 in de Beemster, zoon van Simon Pels en Neeltje Zwanenburg, hertrouwt op 21 september 1851 met Wijntje Groot, geboren in 1823 in Jisp, dochter van Andries Groot en Immetje Muts,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirk Pels is landbouwer.

Hooijberg-Pels(1846)       schema IIa1

Trijntje Pels, geboren in 1824 in de Beemster, dochter van Simon Pels en Neeltje Zwanenburg, trouwt op 24 mei 1846 met Klaas Hooijberg, geboren in 1818 in de Beemster, zoon van Jan Hooijberg en Luitje de Groot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wilkers-Pels(1854)       schema IIa1

Dieuwertje Pels, geboren in 1830 in Ilpendam, dochter van Simon Pels en Neeltje Zwanenburg, trouwt op 14 mei 1854 in Purmerend met Hendrik Wilkers, geboren in 1830 in Purmerend, zoon van Arend Wilkers en Antje Bulkes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Wilkers is timmerman.

Salm-Pels(1864)       schema IIa1

Josina Pels, geboren in 1833 in Ilpendam, dochter van Simon Pels en Neeltje Zwanenburg, trouwt op 15 mei 1864 in Purmerend met Pieter Salm, geboren in 1834 in Ilpendam, zoon van Theunis Salm en Duifje Schuring,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Neeltje Salm, geboren in 1868 in Purmerend,


Vos-Salm(1891)       schema IIa1

Neeltje Salm, geboren in 1868 in Purmerend, dochter van Josina Pels en Pieter Salm, trouwt op 18 juni 1891, met Abraham Vos, geboren in 1869 in Purmerend, zoon van Floris Vos en Neeltje Schotel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Olij-Pels(1861)       schema IIa1

Neeltje Pels, geboren in 1837 in Ilpendam, dochter van Simon Pels en Neeltje Zwanenburg, trouwt op 3 februari 1861 met Sijmon Olij, geboren in 1830 in de Beemster, zoon van Jan Olij en Antje Pappot,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Sijmon Olij, geboren in 1861 in Bergen,

Sijmon Olij is logementhouder.


Olij-Verkerk(1883)       schema IIa1

Sijmon Olij, geboren in 1861 in Bergen, zoon van Neeltje Pels en Sijmon Olij, trouwt 15 november 1883 in Alkmaar met Gerritje Verkerk, geboren in 1858 in Wijk bij Duurstede, dochter van Johannes Verkerk en Hendrica van den Broek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sijmon Olij is kastelein.


van Zijp-Pels(1867)       schema IIa1

Maartje Pels, geboren in 1842 in Ilpendam, dochter van Simon Pels en Neeltje Zwanenburg, trouwt op 5 mei 1867 in Purmerend met Klaas van Zijp, geboren in in 1839 in de Beemster, zoon van Klaas Witse van Zijp en Aagje Kleen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Klaas van Zijp is tuinman.


Pels-Tol(1818)       schema IIa1

Maarten Pels, geboren op 24 juni 1792 in Purmerend, zoon van Simon Pels en Trijntje Binnewijzend, trouwt op 12 april 1818 in de Beemster met Geertje Tol, geboren op 29 december 1800 in Oosthuizen, dochter van Klaas Tol en Trijntje Kramer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Trijntje Pels, geboren in 1820 in Purmerend,
Aagje Pels, geboren in 1822 in Ilpendam,

Maarten Pels is landbouwer.


Dobber-Pels(1844)       schema IIa1

Trijntje Pels, geboren in 1820 in Purmerend, dochter van Maarten Pels en Geertje Tol, trouwt op 4 augustus 1844 in Purmerend met Klaas Dobber, geboren in 1824 in Muiden zoon van Klaas Dobber en Elisabeth van der Spar,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dirk Dobber, geboren in 1850 in Purmerend,

Klaas Dobber is landman.


Dobber-Kalf(1878)       schema IIa1

Dirk Dobber, geboren in 1850 in Purmerend, zoon van Trijntje Pels en Klaas Dobber, trouwt op 1 december 1878 met Sijtje Kalf, geboren in 1844 in Purmerend, dochter van Sijmon Kalf en Neeltje Langenberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirk Dobber is inlands kramer.


Vermeij-Pels(1842)       schema IIa1

Aagje Pels, geboren in 1822 in Ilpendam, dochter van Maarten Pels en Geertje Tol, trouwt op 22 december 1842 in de Wijde Wormer met Jan Vermeij, geboren in 1824 in Monnickendam, zoon van Cornelis Vermeij en Maritje Bloem,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Vermeij is landman.

Muntjewerff-Pels(1853)       schema IIa1

Aagje Pels, geboren in 1822 in Ilpendam, dochter van Maarten Pels en Geertje Tol, hertrouwt op 7 augustus 1853 in de Wijde Wormer met Jan Muntjewerff, geboren in 1829 in Oterleek, zoon van Jan Muntjewerff en Grietje Willig,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Muntjewerff is landman.


Groot-Pels(1819)       schema IIa1

Trijntje Pels, geboren in 1797 in de Wijde Wormer, dochter van Simon Pels en Trijntje Binnewijzend, trouwt op 25 april 1819 met Dirk Groot, geboren op 26 juli 1795 in de Beemster, zoon van Willem Groot en Trijntje Kramer,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Willem Groot, geboren op 2 mei 1820 in de Beemster, overleden op 28 mei 1820 in de Beemster,
Neeltje Groot, geboren in 1822 in de Beemster,
Trijntje Groot, geboren in 1826 in de Beemster,
Willem Groot, geboren op 7 september 1826 in de Beemster,
Maartje Groot, geboren in 1832 in de Beemster,
Agie Groot, geboren in 1834 in de Beemster, overleden op 13 juli 1835 in de Beemster,
Aagje Groot, geboren in 1839 in de Beemster,

Dirk Groot is landbouwer, hij overlijdt op 10 juni 1844 in de Beemster, 48 jaar oud.

Visser-Pels( )       schema IIa1

Trijntje Pels, geboren in 1797 in de Wijde Wormer, dochter van Simon Pels en Trijntje Binnewijzend, hertrouwt met Jan Visser, geboren in 1786 in de Beemster, zoon van Cornelis Visser en Antje Kat,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Trijntje Pels overlijdt op 9 augustus 1890 in de Beemster, 92 of 93 jaar oud,
Cornelis Visser is veehouder.


Bakker-Groot(1848)       schema IIa1

Neeltje Groot, geboren in 1822 in de Beemster, dochter van Trijntje Pels en Dirk Groot, trouwt op 23 april 1848 met Dirk Bakker, geboren in 1824 in Purmerend, zoon van Gerrit Bakker en Pleuntje Mus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirk Bakker is landman.

Mus-Groot(1856)       schema IIa1

Trijntje Groot, geboren in 1826 in de Beemster, dochter van Trijntje Pels en Dirk Groot, trouwt op 27 april 1856 in Edam met Jan Corneliszn. Mus, geboren in 1823 in Purmerend, zoon van Cornelis Dirkszn. Mus en Hillegond Janse Plas,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dirk Mus, geboren in 1864 in Edam,

Jan Mus is landman, hij overlijdt op 18 januari 1892 in Beemster, 68 of 69 jaar oud.


Mus-Wijhenke(1884)       schema IIa1

Dirk Mus, geboren in 1864 in Edam, zoon van Trijntje Groot en Jan Corneliszn. Mus, trouwt op 1 mei 1884 met Jantje Wijhenke, geboren in 1862 in de Wijde Wormer, dochter van Christiaan Wijhenke en Jantje Bark,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Trijntje Mus, geboren in 1885 in Edam,
Jan Mus, geboren in 1887 in Edam,

Dirk Mus is landman.


Hoogetoorn-Mus(1905)       schema IIa1

Trijntje Mus, geboren in 1885 in Edam, dochter van Dirk Mus en Jantje Wijhenke, trouwt op 9 juni 1905 met Jan Hoogetoorn, geboren in 1881 in Edam, zoon van Klaas Hoogetoorn en Antje Pauw,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Klaas Hoogetoorn is landman.

Mus-Buurs(1912)       schema IIa1

Jan Mus, geboren in 1887 in Edam, zoon van Dirk Mus en Jantje Wijhenke, trouwt op 24 april 1912 in Ilpendam met Aagje Buurs, geboren in 1892 in Ilpendam, dochter van Klaas Buurs en Trijntje Reuk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Mus is veehouder.


Groot-Visser(1851)       schema IIa1

Willem Groot, geboren op 7 september 1826 in de Beemster, zoon van Trijntje Pels en Dirk Groot, trouwt op 23 februari 1851 met Trijntje Visser, geboren op 26 september 1827 in de Beemster, dochter van Dirk Visser en Aaltje Kroon,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dirk Groot, geboren op 28 februari 1852 in de Beemster,

Willem Groot heeft een boerenbedrijf, hij overlijdt op 20 juni 1900 in Schermerhorn, 73 jaar oud,
Trijntje Visser overlijdt op 18 maart 1880 in Schermerhorn, 52 jaar oud.


Groot-Hogetoorn(1875)       schema IIa1

Dirk Groot, geboren op 28 februari 1852 in de Beemster, zoon van Willem Groot en Trijntje Visser, trouwt op 25 april 1875 met Trijntje Hogetoorn, geboren op 24 januari 1852 in de Beemster, dochter van Jacob Hogetoorn en Ariaantje Hoogedijk,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Trijntje Groot, geboren in 1876 in de Wormer,
Jacob Groot, geboren in 1878 in de Wormer,
Jaantje Groot, geboren in 1879 in de Wormer,
Aaltje Groot, geboren in 1881 in de Wormer,
Willem Groot, geboren in 1885 in de Wormer,
Cornelis Groot, geboren in 1886 in de Wormer,
Jan Groot, geboren op 13 oktober 1887 in de Wormer,

Dirk Groot heeft een boerenbedrijf in de Enge Wormer, hij overlijdt op 16 april 1926 in de Beemster, 74 jaar oud,
Trijntje Hogetoorn overlijdt 9 maart 1889 in de Wormer, 37 jaar oud.


Wijnberg-Groot(1896)       schema IIa1

Trijntje Groot, geboren in 1876 in de Wormer, dochter van Dirk Groot en Trijntje Hogetoorn, trouwt op 29 oktober 1896 met Cornelis Wijnberg, geboren in 1873 in de Wormer, zoon van Albert Wijnberg en Aaltje Bruin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Wijnberg is melkslijter.

Groot-Roos(1907)       schema IIa1

Jacob Groot, geboren in 1878 in de Wormer, zoon van Dirk Groot en Trijntje Hogetoorn, trouwt op 25 april 1907 met Antje Roos, geboren in 1884 in de Wormer, dochter van Jan Roos en Grietje Siekerman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Groot is veehouder, hij overlijdt op 27 augustus 1947 in Zaandam, 68 of 69 jaar oud.

Woud-Groot(1902)       schema IIa1

Jaantje Groot, geboren in 1879 in de Wormer, dochter van Dirk Groot en Trijntje Hogetoorn, trouwt op 21 augustus 1902 met Evert Woud, geboren in 1880 in de Wormer, zoon van Willem Woud en Helena Abercrombie,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Evert Woud is broodbakker.

Jaapies-Groot(1904)       schema IIa1

Aaltje Groot, geboren in 1881 in de Wormer, dochter van Dirk Groot en Trijntje Hogetoorn, trouwt op 5 mei 1904 met Simon Jaapies, geboren in 1882 in Wormerveer, zoon van Dirk Jaapies en Maartje Krijgsman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Simon Jaapies is veehouder.

Groot-Havik(1905)       schema IIa1

Willem Groot, geboren in 1885 in de Wormer, zoon van Dirk Groot en Trijntje Hogetoorn, trouwt op 8 juni 1905 met Pietertje Havik, geboren in 1887 in Westzaan, dochter van Hendrik Havik en Aagje Wit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Groot is veehouder.

Groot-Rijswijk(1911)       schema IIa1

Cornelis Groot, geboren in 1886 in de Wormer, zoon van Dirk Groot en Trijntje Hogetoorn, trouwt op 4 mei 1911 met Antje Rijswijk, geboren in Middelie, dochter van Cornelis Rijswijk en Geertje Vink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Groot is veehouder.

Groot-Duijvis(1909)       schema IIa1

Jan Groot, geboren op 13 oktober 1887 in de Wormer, zoon van Dirk Groot en Trijntje Hogetoorn, trouwt op 10 juni 1909 met Trijntje Duijvis, geboren op 16 januari 1887 in Zaandam, dochter van Willem Duijvis en Geertje Hop,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dirk Groot, geboren op 29 november 1909 in de Wijde Wormer,

Jan Groot is veehouder in de Wijde Wormer,
Trijntje Duijvis overlijdt op 11 september 1922 in Alkmaar, 35 jaar oud.


Groot-Klok(1934)       schema IIa1

Dirk Groot, geboren op 29 november 1909 in de Wijde Wormer, zoon van Jan Groot en Trijntje Duijvis, trouwt op 3 mei 1934 in de Beemster met Dieuwertje Cornelia Klok, geboren op op 11 februari 1914 in Beemster, dochter van Nanning Klok en Trijntje Zeekant,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Nancy Groot,

Dirk Groot is veehouder,
Dieuwertje Cornelia Klok overlijdt 11 januari 1985 in Zaandam, 70 jaar oud.


Zijp-Groot( )       schema IIa1

Nancy Groot, dochter van Dirk Groot en Dieuwertje Cornelia Klok, trouwt met Klaas Zijp, zoon van Klaas Zijp en Dieuwertje Koster,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Klaas Zijp is veehouder,


Man-Groot(1856)       schema IIa1

Maartje Groot, geboren in 1832 in de Beemster, dochter van Trijntje Pels en Dirk Groot, trouwt op 20 april 1856 met Klaas Man, geboren in 1828 in de Beemster, zoon van Cornelis Man en Niesje Oudt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maartje Groot overlijdt op 16 april 1862 in de Beemster, 29 of 30 jaar oud,
Klaas Man heeft een boerenbedrijf.

van Dort-Groot(1868)       schema IIa1

Aagje Groot, geboren in 1839 in de Beemster, dochter van Trijntje Pels en Dirk Groot, trouwt op 29 januari 1868 met Gerrit van Dort, geboren in 1839 in de Beemster, zoon van Cornelis van Dort en Maartje Beets,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maartje Groot overlijdt op 8 augustus 1883 in de Beemster, 43 of 44 jaar oud,
Cornelis van Dort heeft een boerenbedrijf.


Hoek-Huijsman (1789)       schema IIa2

Jantje Huisman, geboren in 1769 in de Beemster, dochter van Trijntje Kloek en Warnar Huijsman, trouwt omstreeks 1789 met Cornelis Hoek, geboren in 1764, zoon van Teunis Hoek en Trijntje Schuit,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Trijntje Hoek, geboren in 1790 in de Wormer/Beemster,
Aaltje Hoek, geboren op 24 augustus 1793 in de Beemster,
Teunisje Hoek, geboren in 1795 in de Beemster,
Warnaar Hoek, geboren op 9 maart 1800 in de Beemster,
Trijntje Hoek, geboren in 1807 in de Beemster,

Jantje Huisman, overlijdt op 22 mei 1849 in Beets, 79 of 80 jaar oud,
Cornelis Hoek, overlijdt op 2 november 1831 in de Beemster, 66 of 67 jaar oud. .


de Greeuw-Hoek (1816)       schema IIa2

Trijntje Hoek, geboren in 1790 in de Wormer/Beemster, dochter van Jantje Huisman en Cornelis Hoek, trouwt op 15 maart 1816 met Jan de Greeuw, geboren in 1793 in Beets/Oudendijk, zoon van Simon de Greeuw en Klaartje Langeberg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Cornelis de Greeuw, geboren in 1818 in Avenhorn, overleden op 27 maart 1848 in Avenhorn,
Simon de Greeuw, geboren in 1821 in Avenhorn,
Jantje de Greeuw, geboren in 1825 in Avenhorn,
Klaartje de Greeuw, geboren in 1829 in Avenhorn,

Trijntje Hoek, overlijdt op 16 november 1848 in Avenhorn, 57 of 58 jaar oud,
Jan de Greeuw, overlijdt op 5 februari 1848 in Avenhorn, 54 of 55 jaar oud. .


de Greeuw-van Meurs (1839)       schema IIa2

Simon de Greeuw, geboren in 1821 in Avenhorn, zoon van Trijntje Hoek en Jan de Greeuw, trouwt op 1 december 1839 in Purmerend met Johanna Willemina van Meurs, geboren in 1802 in ´s-Gravenhage, dochter van Hendrik van Meurs en Maritje Koning,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Koeman-de Greeuw (1848)       schema IIa2

Jantje de Greeuw, geboren in 1825 in Avenhorn, dochter van Trijntje Hoek en Jan de Greeuw, trouwt op 26 maart 1848 met Willem Koeman, geboren in 1823 in Berkhout, zoon van Pieter Koeman en Dieuwertje Nobel,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Dieuwertje Koeman, geboren in 1851 in Wognum, overleden op 13 augustus 1851 in Wognum,
Dieuwertje Koeman, geboren in 1853 in Berkhout,
Trijntje Koeman, geboren in 1855 in Berkhout,
Pieter Koeman, geboren in 1857 in Berkhout,
Jantje Koeman, geboren in 1865 in Berkhout,

Willem Koeman is landman/veehouder..


de Boorder-Koeman (1874)       schema IIa2

Dieuwertje Koeman, geboren in 1853 in Berkhout, dochter van Jantje de Greeuw en Willem Koeman, trouwt op 3 mei 1874 met Pieter de Boorder, geboren in 1850 in Schermerhorn, zoon van Jan de Boorder en Krijntje Klinkhamer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Krijntje de Boorder, geboren in 1876 in Schermerhorn,
Willem de Boorder, geboren in 1878 in Schermerhorn,
Jantje de Boorder, geboren in 1883 in Berkhout,
Geertje de Boorder, geboren in 1884 in Schermerhorn,

Pieter de Boorder is landbouwer/tuinman..


de Jong-de Boorder (1902)       schema IIa2

Krijntje de Boorder, geboren in 1876 in Schermerhorn, dochter van Dieuwertje Koeman en Pieter de Boorder, trouwt op 9 februari 1902 met Jan de Jong, geboren in 1880 in Zuid- en Noord-Schermer, zoon van Johan Godfried de Jong en Krelisje Stekelbos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Boorder-Borsjes (1901)       schema IIa2

Willem de Boorder, geboren in 1878 in Schermerhorn, zoon van Dieuwertje Koeman en Pieter de Boorder, trouwt op 4 augustus 1901 met Jantje Borsjes, geboren in 1879 in de Beemster, dochter van Arie Borsjes en Maartje van Dort,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schreuder-de Boorder (1908)       schema IIa2

Jantje de Boorder, geboren in 1883 in Berkhout, dochter van Dieuwertje Koeman en Pieter de Boorder, trouwt op 31 mei 1908 met Jacob Schreuder, geboren in 1883 in Oosthuizen, zoon van Klaas Schreuder en Jannetje Edel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Schreuder is schilder..

Kan-de Boorder (1907)       schema IIa2

Geertje de Boorder, geboren in 1884 in Schermerhorn, dochter van Dieuwertje Koeman en Pieter de Boorder, trouwt op 14 maart 1907 met Simon Kan, geboren in 1881 in Zuid- en Noord-Schermer, zoon van Sijbert Kan en Dieuwertje Blaauw,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Simon Kan is timmerman..


Loots-Koeman (1878)       schema IIa2

Trijntje Koeman, geboren in 1855 in Berkhout, dochter van Jantje de Greeuw en Willem Koeman, trouwt op 5 mei 1878 met Jan Loots, geboren in 1846 in Berkhout, zoon van Pieter Loots en Jantje Koster,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Loots, geboren in 1884 in Berkhout,
Hendricus Loots, geboren in 1888 in Berkhout,

Jan Loots is landman/veehouder.


Loots-Donker (1906)       schema IIa2

Willem Loots, geboren in 1884 in Berkhout, zoon van Trijntje Koeman en Jan Loots, trouwt op 25 april 1906 in Schellinkhout met Marijtje Donker, geboren in 1886 in Schellinkhout, dochter van Pieter Donker en Bregtje Ham,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Loots is veehouder.

Loots-Doets (1913)       schema IIa2

Hendricus Loots, geboren in 1888 in Berkhout, zoon van Trijntje Koeman en Jan Loots, trouwt op 22 april 1913 in Avenhorn met Maartje Doets, geboren in 1892 in Avenhorn, dochter van Dirk Doets en Geertje Kok,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendricus Loots is landman.


Koeman-Dekker (1881)       schema IIa2

Pieter Koeman, geboren in 1857 in Berkhout, zoon van Jantje de Greeuw en Willem Koeman, trouwt op 28 apil 1881 met Trijntje Dekker, geboren in 1861 in Wijdenes, dochter van Louris Dekker en Dieuwertje Mol,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Willem Koeman, geboren in 1882 in Wijdenes,
Louwrens Koeman, geboren in 1885 in Wijdenes,
Jantje Koeman, geboren in 1895 in Wijdenes,

Pieter Koeman is landbouwer.

Koeman-Blok (1916)       schema IIa2

Pieter Koeman, geboren in 1857 in Berkhout, zoon van Jantje de Greeuw en Willem Koeman, hertrouwt op 16 juli 1916 in Wijdenes met Grietje Blok, geboren in in 1864 in Sijbekarspel, dochter van Jacob Blok en Geertje Kooijvelt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Koeman is landbouwer.


Koeman-Haars (1908)       schema IIa2

Willem Koeman, geboren in 1882 in Wijdenes, zoon van Pieter Koeman en Trijntje Dekker, trouwt op 5 april 1908 met Aafje Haars, geboren in 1885 in Opperdoes, dochter van Jan Haars en Trijntje Idema,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Koeman is landbouwer.

Koeman-Water (1908)       schema IIa2

Louwrens Koeman, geboren in 1885 in Wijdenes, zoon van Pieter Koeman en Trijntje Dekker, trouwt op 27 december 1908 in Venhuizen met Teetje Water, geboren in 1887 in Venhuizen, dochter van Jan Water en Trijntje Beemsterboer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Louwrens Koeman is broodbakker.

Duin-Koeman (1917)       schema IIa2

Jantje Koeman, geboren in 1895 in Wijdenes, dochter van Pieter Koeman en Trijntje Dekker, trouwt op 25 maart 1917 met Maarten Duin, geboren in 1895 in Wijdenes, dochter van Jan Duin en Trijntje Ossekooper,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maarten Duin is landbouwer.


van Ammers-Koeman (1884)       schema IIa2

Jantje Koeman, geboren in 1865 in Berkhout, dochter van Jantje de Greeuw en Willem Koeman, trouwt op 8 juni 1884 met Johannes van Ammers, geboren in 1855 in Beets, zoon van Sijvert van Ammers en Liefje Drijver,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Sijvert van Ammers, geboren in 1887 in Oudendijk.


van Ammers-Menninga (1925)       schema IIa2

Sijvert van Ammers, geboren in 1887 in Oudendijk, zoon van Jantje Koeman en Johannes van Ammers, trouwt op 2 juni 1925 in Amsterdam met Johanna Catharina Samula Maria Menninga, geboren in 1885 in Amsterdam, dochter van Gerard Rudolf Menninga en Anke Margaretha Siebels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sijvert van Ammers is opzichter van huizen.


Stam-de Greeuw (1852)       schema IIa2

Klaartje de Greeuw, geboren in 1829 in Avenhorn, dochter van Trijntje Hoek en Jan de Greeuw, trouwt op 25 april 1852 met Jan Stam, geboren in 1829 in Abbekerk, zoon van Jan Stam en Aaltje Kuin,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Stam, geboren in 1853 in Abbekerk, overleden op 12 december 1856 in Abbekerk,
Klaas Stam, geboren in 1855 in Abbekerk, overleden op 20 april 1879 in Heerhugowaard,
Pieter Stam, geboren in 1856 in Heerhugowaard, overleden op 23 januari 1857 in Heerhugowaard.


van den Broek-Hoek (1818)       schema IIa2

Aaltje Hoek, geboren op 24 augustus 1793 in de Beemster, dochter van Jantje Huisman en Cornelis Hoek, trouwt op 20 december 1818 in Schermerhorn met Jan van den Broek, geboren op 2 mei 1795 in Holysloot, zoon van Teunis van den Broek en Aaltje Boerendans,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelis van den Broek, geboren in 1821 in Oudendijk.

Oostwouder-Hoek (1818)       schema IIa2

Teunisje Hoek, geboren in 1795 in de Beemster, dochter van Jantje Huisman en Cornelis Hoek, trouwt op 29 maart 1818 in Venhuizen met Adriaan Oostwouder, geboren in 1790 in Hauwert, zoon van Klaas Oostwouder en Trijntje Koorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hoek-Smit (1830)       schema IIa2

Warnaar Hoek, geboren op 9 maart 1800 in de Beemster, zoon van Jantje Huisman en Cornelis Hoek, trouwt op 2 mei 1830 met Guurtje Smit, geboren op 12 september 1807 in de Beemster, dochter van Pieter Smit en Antje Langerijs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Molenaar-Hoek (1827)       schema IIa2

Trijntje Hoek, geboren in 1807 in de Beemster, dochter van Jantje Huisman en Cornelis Hoek, trouwt op 29 april 1827 met Dirk Molenaar, geboren op 8 november 1802 in de Beemster, zoon van Joris Molenaar en Hillegond Oosthuizen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Jongert-Huijsman (1792)       schema IIa3

Antje Huisman, geboren in 1773 in de Beemster, dochter van Trijntje Kloek en Warnar Huijsman, trouwt omstreeks 1792 met Klaas Jongert, gedoopt op 4 december 1768 in Oostwoud,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelis Jongert, geboren op 29 april 1793 in Oostwoud,
Trijntje Jongert, geboren op 30 juli 1797 in Zwaag,
Geertje Jongert, geboren in 1801 in Zwaag,

Antje Huisman, overlijdt op 27 mei 1857 in Zwaag,
Klaas Jongert, overlijdt op 11 maart 1829 in Zwaag.


Jongert-Zweet (1814)       schema IIa3

Cornelis Jongert, geboren op 29 april 1793 in Oostwoud, zoon van Antje Huisman en Klaas Jongert, trouwt op 8 mei 1814 in Schellinkhout met Grietje Zweet, geboren omstreeks 1786,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Aagtje Jongert, geboren op 24 april 1815 in Schellinkhout,
Antje Jongert, geboren op 30 mei 1817 in Schellinkhout,
Marijtje Jongert, geboren op 14 december 1818 in Schellinkhout,
Geertje Jongert, geboren op 20 december 1820 in Schellinkhout,
Klaas Jongert, geboren op 10 april 1823 in Schellinkhout,

Cornelis Jongert, is visser.


Prins-Jongert (1836)       schema IIa3

Aagtje Jongert, geboren op 24 april 1815 in Schellinkhout, dochter van Cornelis Jongert en Grietje Zweet, trouwt op 16 oktober 1836 in de Beemster met Jacob Prins, geboren op 15 september 1815 in Andijk, zoon van Gerrit Prins en Trijntje Kooijman,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Trijntje Prins, geboren in 1837 in de Beemster,
Grietje Prins, geboren in 1841 in Oudendijk,
Antje Prins, geboren in 1843 in Oudendijk, overleden op 7 november 1861 in Schardam,
Gerrit Prins, geboren in 1851 in Oudendijk,
Klaas Prins, geboren in 1855 in Beets, overleden op 4 juli 1875 in Beets,

Aagtje Jongert overlijdt op 23 juni 1886 in Beets, 71 jaar oud,
Jacob Prins is landbouwer, hij overlijdt op 26 januari 1887 in Beets, 71 jaar oud.


Leguit-Prins (1861)       schema IIa3

Trijntje Prins, geboren in 1837 in de Beemster, dochter van Aagtje Jongert en Jacob Prins, trouwt op 19 mei 1861 in Oudendijk met Pieter Leguit, geboren in 1837 in Oudendijk, zoon van Dirk Leguit en Maartje Otter,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maartje Leguit, geboren in 1862 in Oudendijk,

Trijntje Prins overlijdt voor 1864.


Schotsman-Leguit (1883)       schema IIa3

Maartje Leguit, geboren in 1862 in Oudendijk, dochter van Trijntje Prins en Pieter Leguit, trouwt op 13 mei 1883 met Jan Schotsman, geboren in 1864 in Blokker, zoon van Jacob Schotsman en Grietje Mooij,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacob Schotsman, geboren in 1884 in Blokker,
Trijntje Schotsman, geboren in 1886 in Blokker,
Pieter Schotsman, geboren in 1891 in Westwoud,

Jan Schotsman is landman/veehandelaar.


Schotsman-Leeuw (1914)       schema IIa3

Jacob Schotsman, geboren in 1884 in Blokker, zoon van Maartje Leguit en Jan Schotsman, trouwt op 1 mei 1914 in Hoogwoud met Geertje Leeuw, geboren in 1885 in Hoogwoud, dochter van Cornelis Leeuw en Vokelina Catharina Sasburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Schotsman is kommies.

Molenaar-Schotsman (1913)       schema IIa3

Trijntje Schotsman, geboren in 1886 in Blokker, dochter van Maartje Leguit en Jan Schotsman, trouwt op 28 maart 1913 met Gerrit Molenaar, geboren in 1881 in Westwoud, zoon van Wouter Molenaar en Cornelisje Dekker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerrit Molenaar is timmerman.

Schotsman-Keesman (1911)       schema IIa3

Pieter Schotsman, geboren in in 1891 in Westwoud, zoon van Maartje Leguit en Jan Schotsman, trouwt op 29 maart 1911 in Andijk met Jantje Keesman, geboren in 1891 in Andijk, dochter van Jan Keesman en Cornelisje Zwier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Schotsman is broodbakker.


Knol-Prins (1865)       schema IIa3

Grietje Prins, geboren in 1841 in Oudendijk, dochter van Aagtje Jongert en Jacob Prins, trouwt op 3 september 1865 in Beets met Teunis Knol, geboren in 1842 in Scharwoude, zoon van Klaas Knol en Aagje Kramer,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jacob Knol, geboren in 1867 in Oudendijk,
Pieter Knol, geboren in 1872 in Oudendijk,
Aagje Knol, geboren in 1876 in Oudendijk,
Trijntje Knol, geboren in 1876 in Beets, overleden op 4 december 1884 in Beets,
Antje Knol, geboren in 1877 in Beets,
Grietje Knol, geboren in 1879 in Beets,

Teunis Knol is landbouwer, hij overlijdt op 9 december 1882 in Beets, 39 of 40 jaar oud.


Knol-Bakker (1892)       schema IIa3

Jacob Knol, geboren in 1867 in Oudendijk, zoon van Grietje Prins en Teunis Knol, trouwt op 15 oktober 1892 in Hoogeveen met Femmigje Bakker, geboren in 1867 in Hoogeveen, dochter van Roelof Bakker en Femmigje Troost,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Margaretha Roelina Knol, geboren in 1894 in Edam,

Jacob Knol, hoofd van een school, overlijdt op 18 januari 1946 in Avereest, 78 of 79 jaar oud,
Femmigje Bakker overlijdt op 16 oktober 1950 in Avereest, 82 of 83 jaar oud. .


Hakkert-Knol (1913)       schema IIa3

Margaretha Roelina Knol, geboren in 1894 in Edam, dochter van Jacob Knol en Femmigje Bakker, trouwt op 21 maart 1913 met Karel Adrianus Hakkert, geboren in 1881 in Avereest, zoon van Karel Adrianus Hakkert en Berber Walstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Karel Adrianus Hakkert is een bouwkundige.


Knol-Sanders (1898)       schema IIa3

Pieter Knol, geboren in 1872 in Oudendijk, zoon van Grietje Prins en Teunis Knol, trouwt op 18 september 1898 in Edam met Pietertje Sanders, geboren in 1876 in Edam, dochter van Pieter Sanders en Hilletje Worp,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Teunis Knol, geboren in 1900 in Edam,

Pieter Knol, is jager.


Knol-Siebol (1932)       schema IIa3

Teunis Knol, geboren in 1900 in Edam, zoon van Pieter Knol en Pietertje Sanders, trouwt op 2 juni 1932 in Sloterdijk met Wilhelmina Hendrika Siebol, geboren in 1901 in Amsterdam, dochter van Karel Frederik Siebol en Hendrika Charlotte Baarens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Teunis Knol, is koopman,
Wilhelmina Hendrika Siebol, is lerares lichamelijke opvoeding.


Bennink-Knol (1901)       schema IIa3

Aagje Knol, geboren in 1876 in Oudendijk, dochter van Grietje Prins en Teunis Knol, trouwt op 21 september 1901 met Johan Bennink, geboren in 1879 in Borculo, zoon van Hendrik Willem Bennink en Gerdina Willemina Steunenberg,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gerdina Willemina Bennink, geboren in 1908 in Vorden, overleden op 19 augustus 1908 in Vorden,

Johan Bennink, is kleermaker.

Dekker-Knol (1902)       schema IIa3

Antje Knol, geboren in 1877 in Beets, dochter van Grietje Prins en Teunis Knol, trouwt op 1 juni 1902 in Edam met Lourens Dekker, geboren in 1877 in Edam, zoon van Arie Dekker en Zwaantje Op ´t Land,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Sanders-Knol (1903)       schema IIa3

Grietje Knol, geboren in 1879 in Beets, dochter van Grietje Prins en Teunis Knol, trouwt op 15 maart 1903 met Pieter Sanders, geboren in 1882 in Edam, zoon van Pieter Sanders en Hilletje Worp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Sanders, is winkelier.


Prins-Hes (1873)       schema IIa3

Gerrit Prins, geboren in 1851 in Oudendijk, zoon van Aagtje Jongert en Jacob Prins, trouwt op 23 november 1873 met Grietje Hes, geboren in 1852 in Oudendijk, dochter van Pieter Hes en Antje Bruijn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Prins, geboren in 1874 in Oosthuizen,
Pieter Prins, geboren in 1878 in Oosthuizen,

Gerrit Prins is landbouwer/veehouder.


Prins-Meijer (1903)       schema IIa3

Jacob Prins, geboren in 1874 in Oosthuizen, zoon van Gerrit Prins en Grietje Hes, trouwt op 25 oktober 1903 in Beets met Hinke Meijer, geboren in 1879 in Rauwerderhem, dochter van Sijtze Minderts Meijer en Froukje Alberts Rinsma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Prins is klerk posterijen en telefoon.

Prins-Bierenbroodspot (1909)       schema IIa3

Jacob Prins, geboren in 1874 in Oosthuizen, zoon van Gerrit Prins en Grietje Hes, hertrouwt op 30 april 1909 in Hoorn met Maartje Bierenbroodspot, geboren in 1885 in Hoorn, dochter van Jacob Bierenbroodspot en Geertruida de Groot, ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Prins is klerk posterijen en telefoon.

Prins-Vermeij (1902)       schema IIa3

Pieter Prins, geboren in 1878 in Oosthuizen, zoon van Gerrit Prins en Grietje Hes, trouwt op 16 februari 1902 in Beets met Maartje Vermeij, geboren in 1879 in de Beemster, dochter van Cornelis Vermeij en Antje Kramer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Prins is landman/veehouder.

Prins-Bark (1908)       schema IIa3

Pieter Prins, geboren in 1878 in Oosthuizen, zoon van Gerrit Prins en Grietje Hes, hertrouwt op 26 april 1908 in Beets met Aaltje Bark, geboren in 1876 in Oosthuizen, dochter van Marten Bark en Engeltje Hovenier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Prins is landman/veehouder.


Kloot-Jongert (1841)       schema IIa3

Antje Jongert, geboren op 30 mei 1817 in Schellinkhout, dochter van Cornelis Jongert en Grietje Zweet, trouwt op 2 mei 1841 in Schellinkhout met Johannes Kloot, geboren in 1813 in Hoorn, zoon van Christiaan Kloot en Lijsbeth de Haan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johannes Kloot is slachter.

Nierop-Jongert (1846)       schema IIa3

Marijtje Jongert, geboren op 14 december 1818 in Schellinkhout, dochter van Cornelis Jongert en Grietje Zweet, trouwt op 26 april 1846 in Avenhorn met Jan Nierop, geboren in 1817 in Schermerhorn, zoon van Cornelis Nierop en Trijntje Schuijt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Cornelis Nierop, geboren op 18 maart 1850 in Berkhout,
Antje Nierop, geboren in 1852 in Berkhout,
Jacoba Nierop, geboren in 1854 in Berkhout,
Grietje Nierop, geboren in 1858 in Berkhout,

Jan Nierop is broodbakker.


Nierop-Gons (1876)       schema IIa3

Cornelis Nierop, geboren op 18 maart 1850 in Berkhout, zoon van Marijtje Jongert en Jan Nierop, trouwt op 20 april 1876 in Zwaag met Elisabeth Gons, geboren op 22 oktober 1854 in Zwaag, dochter van Reijlof Gons en Dieuwertje Bruin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Nierop is bakker.

Schmidt-Nierop (1875)       schema IIa3

Antje Nierop, geboren in 1852 in Berkhout, dochter van Marijtje Jongert en Jan Nierop, trouwt op 25 april 1875 in Berkhout met Teunis Schmidt, geboren in 1850 in Avenhorn, zoon van Hendrik Schmidt en Liefje Koeman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Teunis Schmidt is timmerman.

Breebaart-Nierop (1876)       schema IIa3

Jacoba Nierop, geboren in 1854 in Berkhout, dochter van Marijtje Jongert en Jan Nierop, trouwt op 30 april 1876 met Cornelis Breebaart, geboren in 1852 in Barsingerhorn, zoon van Dirk Breebaart en Maria Margaretha Blanken,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Breebaart is schilder.

Broertjes-Nierop (1882)       schema IIa3

Grietje Nierop, geboren in 1858 in Berkhout, dochter van Marijtje Jongert en Jan Nierop, trouwt op 30 april 1882 in Blokker met Pieter Broertjes, geboren in 1857 in Wijdenes, zoon van Klaas Broertjes en Tetje Tuinman,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Tetje Broertjes, geboren op 18 mei 1883 in Blokker,
Klaas Broertjes, geboren in 1890 in Blokker,
Jan Broertjes, geboren in 1897 in Blokker,

Pieter Broertjes is landman/tuinbouwer.


Kroonenburg-Broertjes (1911)       schema IIa3

Tetje Broertjes, geboren op 18 mei 1883 in Blokker, dochter van Grietje Nierop en Pieter Broertjes, trouwt op 14 mei 1911 met Pieter Kroonenburg, geboren op 12 januari 1879 in Schellinkhout, zoon van Teunis Kroonenburg en Jakobje Smit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Tetje Broertjes overlijdt op 4 oktober 1972 in Schellinkhout, 89 jaar oud,
Pieter Kroonenburg is landbouwer, hij overlijdt op 13 december 1968 in Schellinkhout, 89 jaar oud.

Broertjes-Smit (1913)       schema IIa3

Klaas Broertjes, geboren in 1890 in Blokker, zoon van Grietje Nierop en Pieter Broertjes, trouwt op 1 mei 1913 in Grootebroek met Antje Smit, geboren in 1890 in Grootebroek, dochter van Jan Smit en Trijntje de Wit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Broertjes-Beets (1919)       schema IIa3

Jan Broertjes, geboren in 1897 in Blokker, zoon van Grietje Nierop en Pieter Broertjes, trouwt op 2 januari 1919 in Oudendijk met Neeltje Beets, geboren in 1900 in Oudendijk, dochter van Jan Beets en Dieuwertje Balk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 18 juni 1936 te Alkmaar ontbonden door echtscheiding.


Kolder-Jongert (1852)       schema IIa3

Geertje Jongert, geboren in 1820 in Schellinkhout, dochter van Cornelis Jongert en Grietje Zweet, trouwt op 5 december 1852 in Avenhorn met Jan Kolder, geboren in 1803 in Landsmeer, zoon van Evert Kolder en Hendrikje Krijgsman,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Grietje Kolder, geboren in 1854 in Avenhorn,
Evert Kolder, geboren in 1855 in Avenhorn,
Hendrikje Kolder, geboren op 22 februari 1857 in Avenhorn,


Pauw-Kolder (1877)       schema IIa3

Grietje Kolder, geboren in 1854 in Avenhorn, dochter van Geertje Jongert en Jan Kolder, trouwt op 22 april 1877 in Oterleek met Melchert Pauw, geboren in 1846 in de Rijp, zoon van Klaas Janszoon Pauw en Jacoba Hartshoorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kolder-van Drecht (1877)       schema IIa3

Evert Kolder, geboren in 1855 in Avenhorn, zoon van Geertje Jongert en Jan Kolder, trouwt op 8 april 1877 in Oudendijk met Aagje van Drecht, geboren in 1853 in Beets, dochter van Jacob van Drecht en Geertje Kramer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Kolder, geboren in 1879 in Oudendijk,
Jacob Kolder, geboren in 1881 in Oudendijk,
Geertje Kolder, geboren in 1888 in Oudendijk, overleden op 26 maart 1947 in Abbekerk, 58 of 59 jaar oud,

Evert Kolder is timmerman.


Kolder-Vorst (1903)       schema IIa3

Jan Kolder, geboren in 1879 in Oudendijk, zoon van Evert Kolder en Aagje van Drecht, trouwt op 25 oktober 1903 in Schellinkhout met Trijntje Vorst, geboren in 1875 in Schellinkhout, dochter van Heertje Vorst en Dieuwertje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Kolder is timmerman.

Kolder-Kos (1904)       schema IIa3

Jacob Kolder, geboren in 1881 in Oudendijk, zoon van Evert Kolder en Aagje van Drecht, trouwt op 3 januari 1904 in Hoogwoud met Trijntje Kos, geboren in 1879 in Opmeer, dochter van Klaas Kos en Anna Mantel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Kolder is broodbakker.


Langereis-Kolder (1879)       schema IIa3

Hendrikje Kolder, geboren op 22 februari 1857 in Avenhorn, dochter van Geertje Jongert en Jan Kolder, trouwt op 2 februari 1879 in Avenhorn met Cornelis Langereis, geboren op 24 juni 1858 in Ursem, zoon van Teunis Langereis en Bregje Duijnmaijer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Antonius Langereis, geboren in 1883 in Avenhorn,
Jan Langereis, geboren in 1885 in Avenhorn,
Neeltje Langereis, geboren in 1889 in Avenhorn, overleden op 16 augustus 1891 in Avenhorn,

Hendrikje Kolder overlijdt op 14 juni 1922 in Avenhorn, 65 jaar oud,
Cornelis Langereis is landbouwer, hij overlijdt op 10 februari 1941 in Middelie, 82 jaar oud.


Langereis-Breve (1906)       schema IIa3

Antonius Langereis, geboren in 1883 in Avenhorn, zoon van Hendrikje Kolder en Cornelis Langereis, trouwt op 29 april 1906 in Beets met Anna Breve, geboren in 1885 in de Beemster, dochter van Gijsbertus Breve en Aaltje Zinger,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Aaltje Langereis, geboren omstreeks 1910 in Bodegraven,
Hendrika Cornelia Langereis, geboren in 1917 in Herwen en Aerdt, overleden op 02 oktober 1917 in Herwen en Aerdt,

Antonius Langereis is kaasmaker.

Langereis-Dijkstra (1911)       schema IIa3

Jan Langereis, geboren in 1885 in Avenhorn, zoon van Hendrikje Kolder en Cornelis Langereis, trouwt op 30 april 1911 met Hijlkje Dijkstra, geboren in 1887 in Sloten, dochter van Jan Hijlkes Dijkstra en IJke Jelles Wiarda,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Wiersema-Langereis ( )       schema IIa3

Aaltje Langereis, geboren omstreeks 1910 in Bodegraven, dochter van Antonius Langereis en Anna Breve, trouwt met Tammomet Wiersema,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aaltje Langereis overlijdt op 4 september 1935 in Herwen en Aerdt, 24 of 25 jaar oud.


Jongert-Kessel (1851)       schema IIa3

Klaas Jongert, geboren op 10 april 1823 in Schellinkhout, zoon van Cornelis Jongert en Grietje Zweet, trouwt op 27 april 1851 in Berkhout met Antje Kessel, geboren in 1830, dochter van Jan Kessel en Trijntje Palenstein,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Trijntje Jongert, geboren in 1854 in de Zijpe,
Grietje Jongert, geboren in 1863 in de Zijpe,
Cornelia Jongert, geboren in 1865,
Cornelis Jongert, geboren in 1871 in de Zijpe,

Klaas Jongert is brugwachter.


Wortel-Jongert (1877)       schema IIa3

Trijntje Jongert, geboren in 1854 in de Zijpe, dochter van Klaas Jongert en Antje Kessel, trouwt op 5 mei 1877 in de Zijpe met Pieter Wortel, geboren in 1854 in de Zijpe, zoon van Tjard Wortel en Neeltje Beeldman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Klaas Wortel, geboren in 1878 in Callantsoog,
Neeltje Wortel, geboren in 1879 in den Helder,

Pieter Wortel is spoorwegwachter.


Wortel-Nooij (1907)       schema IIa3

Klaas Wortel, geboren in 1878 in Callantsoog, zoon van Trijntje Jongert en Pieter Wortel, trouwt op 21 februari 1907 in Nieuwendam met Maartje Nooij, geboren in 1885 in Buiksloot, dochter van Johannes Nooij en Trijntje de Waal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Klaas Wortel is schipper.

Kwinkelenberg-Wortel (1903)       schema IIa3

Neeltje Wortel, geboren in 1879 in den Helder, dochter van Trijntje Jongert en Pieter Wortel, trouwt op 16 december 1903 met Jan Kwinkelenberg, geboren in 1863 in den Helder, zoon van Johannes Abraham Kwinkelenberg en Trijntje Ruis,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dirkje Cornelia Kwinkelenberg, geboren op 11 april 1902 in Rotterdam (erkend door ouders op 16 december 1903),

Neeltje Wortel overlijdt op 6 juni 1936 in Oostvoorne, 56 of 57 jaar oud.


van der Hof-Kwinkelenberg (1921)       schema IIa3

Dirkje Cornelia Kwinkelenberg, geboren op 11 april 1902 in Rotterdam, dochter van Neeltje Wortel en Jan Kwinkelenberg, trouwt op 23 juni 1921 met Arie van der Hof, geboren in 1902 in Rotterdam, zoon van Joseph van der Hof en Alida Jacoba Helena Stoorvogel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


de Groot-Jongert (1882)       schema IIa3

Grietje Jongert, geboren in 1863 in de Zijpe, dochter van Klaas Jongert en Antje Kessel, trouwt op 11 mei 1882 met Jan de Groot, geboren in 1862 in Nieuwendam, zoon van Klaas de Groot en Woutjen Hendriksen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Wouterina de Groot, geboren in 1883 in Amsterdam, overleden op 1 april 1886 in Nieuwendam,

Jan de Groot is smid.

de Vries-Jongert (1887)       schema IIa3

Cornelia Jongert, geboren in 1865, dochter van Klaas Jongert en Antje Kessel, trouwt op 29 december 1887 in Nieuwendam met Dirk de Vries, geboren in 1860, zoon van Rudolfus Gerardus Franciscus de Vries en Antje Bauer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna de Vries, geboren in 1886 in Nieuwendam,
Dirk de Vries, geboren in 1889 in Nieuwendam,
Cornelia de Vries, geboren in 1890 in Amsterdam,

Dirk de Vries is varensgezel.


Haringa-de Vries (1910)       schema IIa3

Anna de Vries, geboren in 1886 in Nieuwendam, dochter van Cornelia Jongert en Dirk de Vries, trouwt op 16 november 1910 in Amsterdam met Sietze Haringa, geboren in 1870 in Harlingen, zoon van Jan Haringa en Leentje de Boer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sietze Haringa is schipper.

de Vries-van Efferen (1911)       schema IIa3

Dirk de Vries, geboren in 1889 in Nieuwendam, zoon van Cornelia Jongert en Dirk de Vries, trouwt op 15 juni 1911 in Dordrecht met Adriana van Efferen, geboren in 1891 in Hendrik-Ido-Ambacht, dochter van Bartholomeus van Efferen en Cornelia Noordhoven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Stam-de Vries (1915)       schema IIa3

Cornelia de Vries, geboren in 1890 in Amsterdam, dochter van Cornelia Jongert en Dirk de Vries, trouwt op 17 november 1915 in Amsterdam met Adriaan Stam, geboren in 1890 in Amsterdam, zoon van Johannes Stam en Dieuwertje Kemp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adriaan Stam is koetsier.


Jongert-Eriks (1896)       schema IIa3

Cornelis Jongert, geboren in 1871 in de Zijpe, zoon van Klaas Jongert en Antje Kessel, trouwt op 8 juli 1896 in Amsterdam, met Geertruida Eriks, geboren in 1876 in de Zijpe, dochter van Gerrit Eriks en Geertje de Groot,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anna Jongert, geboren in 1898 in Amsterdam,

Cornelis Jongert is bakker.


Voogt-Jongert (1918)       schema IIa3

Anna Jongert, geboren in 1898 in Amsterdam, dochter van Cornelis Jongert en Geertruida Eriks, trouwt op 25 april 1918 in Amsterdam, met Gerardus Johannes Voogt, geboren in 1889 in Amsterdam, zoon van Gerhard Voogt en Johanna Wilhelmina Jongezoon,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerardus Johannes Voogt is kassier.


Mol-Jongert (1821)       schema IIa3

Trijntje Jongert, geboren op 30 juli 1797 in Zwaag, dochter van Antje Huisman en Klaas Jongert, trouwt op 22 april 1821 in Hoogkarspel met Jacob Mol, geboren in 1797 in Hoogkarspel, zoon van Cornelis Mol en Geertje van der Meer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelis Mol, geboren in 1824 in Schellinkhout,
Geertje Mol, geboren in 1829 in Schellinkhout.


Mol-Dekker (1850)   

Cornelis Mol, geboren in 1824 in Schellinkhout, zoon van Trijntje Jongert en Jacob Mol, trouwt op 14 februari 1850 in Wijdenes met Maartje Dekker, geboren in 1823 in Wijdenes, dochter van Pieter Dekker en Vrouwtje Heerlijn
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kool-Mol (1853)       schema IIa3

Geertje Mol, geboren in 1829 in Schellinkhout, dochter van Trijntje Jongert en Jacob Mol, trouwt op 1 mei 1853 in Venhuizen met Pieter Kool, geboren in 1823 in Wijdenes, zoon van Dirk Kool en Trijntje Leeuwrik,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Antje Kool, geboren in 1854 in Venhuizen,

Pieter Kool is landbouwer.


Selman-Kool (1874)       schema IIa3

Antje Kool, geboren in 1854 in Venhuizen, dochter van Geertje Mol en Pieter Kool, trouwt op 3 mei 1874 met Filip Selman, geboren in 1853 in Venhuizen zoon van Filip Selman en Souwtje Beers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Filip Selman is landbouwer.


Oostwouder-Jongert (1822)       schema IIa3

Geertje Jongert, geboren in 1801 in Zwaag, dochter van Antje Huisman en Klaas Jongert, trouwt op 10 februari 1822 in Zwaag met Dirk Oostwouder, geboren in 1796 in Lutjebroek, zoon van Jan Oostwouder en Antje Wagenmaker,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Oostwouder, geboren in 1826 in Grootebroek,

Dirk Oostwouder is landman.


Oostwouder-de Groot (1858)       schema IIa3

Jan Oostwouder, in 1826 in Grootebroek, zoon van Geertje Jongert en Dirk Oostwouder, trouwt op 24 juni 1858 met Jantje de Groot, geboren in 1837 in Wijdenes, dochter van Simon de Groot en Geertje Koolhaas,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Huijsman-Lakeman ( )       schema IIa4

Pieter Warnaar Huijsman, geboren op 14 januari 1776 in de Beemster, zoon van Trijntje Kloek en Warnar Huijsman, trouwt met Aagje Lakeman, dochter van Jan Lakeman en Guurtje Lourens Hogetoorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aagje Lakeman overlijdt op 17 december 1816 in de Beemster, 47 of 48 jaar oud.

Huijsman-Schoonhoven (1827)       schema IIa4

Pieter Warnaar Huijsman, geboren op 14 januari 1776 in de Beemster, zoon van Trijntje Kloek en Warnar Huijsman, hertrouwt op 7 oktober 1827 in de Beemster met Gerritje Schoonhoven, geboren op 8 april 1792 in Nieuwerdam, dochter van Hendrik Schoonhoven en Margrietje Walraven,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Trijntje Huisman, geboren in 1832 in de Beemster,
Grietje Huisman, geboren in 1834 in de Beemster, overleden op 10 april 1834 in de Beemster,

Pieter Warnaar Huijsman is landbouwer, hij overlijdt op 23 maart 1855 in de Beemster, 79 jaar oud,
Gerritje Schoonhoven overlijdt op 19 mei 1847 in de Beemster, 55 jaar oud.


Couwenhoven-Huijsman (1852)       schema IIa4

Trijntje Huisman, geboren in 1832 in de Beemster, dochter van Pieter Warnaar Huijsman en Gerritje Schoonhoven, trouwt op 10 april 1852 in Ursem met Simon Couwenhoven, geboren in 1833 in Oterleek, zoon van Arend Couwenhoven en Grietje Wolfet,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Arend Couwenhoven, geboren in 1855 in Oterleek,
Adriaan Couwenhoven, geboren in 1857 in de Beemster, overleden op 27 mei 1874 in de Beemster,
Simon Couwenhoven, geboren in 1860 in de Beemster,

Trijntje Huisman overlijdt op 13 oktober 1897 in de Beemster, 64 of 65 jaar oud,
Simon Couwenhoven, landman/veehouder, overlijdt op 17 december 1893 in de Beemster, 59 of 60 jaar oud.


Couwenhoven-Leguit (1881)       schema IIa4

Arend Couwenhoven, geboren in 1855 in Oterleek, zoon van Trijntje Huisman en Simon Couwenhoven, trouwt op 28 april 1881 met Elisabeth Leguit, geboren in 1856 in de Beemster, dochter van Gerrit Leguit en Jantje Willig,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Simon Couwenhoven, geboren in 1886 in Beemster, overleden op 24 november 1892 in de Beemster,

Arend Couwenhoven, veehouder, overlijdt op 24 februari 1896 in de Beemster, 40 of 41 jaar oud.

Couwenhoven-Reijne (1880)       schema IIa4

Simon Couwenhoven, geboren in 1860 in de Beemster, zoon van Trijntje Huisman en Simon Couwenhoven, trouwt op 9 mei 1880 met Guurtje Reijne, geboren in 1856 in de Beemster, dochter van Dirk Reijne en Aagtje Hart,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Simon Couwenhoven, geboren in 1881 in de Beemster,
Aagje Couwenhoven, geboren in 1884 in de Beemster, overleden op 6 april 1884 in de Beemster,
Arend Couwenhoven, geboren in 1884 in de Beemster, overleden op 14 januari 1921 in de Beemster,
Guurtje Couwenhoven, geboren in 1885 in de Beemster,
Cornelis Couwenhoven, geboren in 1886 in de Beemster, overleden op 2 januari 1887 in de Beemster,
Grietje Couwenhoven, geboren in 1888 in de Beemster,
Aaltje Couwenhoven, geboren in 1891 in de Beemster,
Neeltje Couwenhoven, geboren in 1892 in de Beemster,
Elisabeth Couwenhoven, geboren in 1893 in de Beemster, overleden op 23 juni 1893 in de Beemster,
Elisabeth Couwenhoven, geboren in 1897 in de Beemster,

Simon Couwenhoven, veehouder, overlijdt op 27 juni 1926 in de Beemster, 65 of 66 jaar oud,
Guurtje Reijne overlijdt op 14 april 1939 in de Beemster, 82 of 83 jaar oud. .


Couwenhoven-Visser ( )       schema IIa4

Simon Couwenhoven, geboren in 1881 in de Beemster, zoon van Simon Couwenhoven en Guurtje Reijne, trouwt met Grietje Visser,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Simon Couwenhoven overlijdt op 19 mei 1949 in de Beemster, 67 of 68 jaar oud.

Spaander-Couwenhoven (1907)       schema IIa4

Guurtje Couwenhoven, geboren in 1885 in de Beemster, dochter van Simon Couwenhoven en Guurtje Reijne, trouwt op 27 april 1907 met Joannes Spaander, geboren in 1875 in Berkhout, zoon van Willem Spaander en Grietje Nierop,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Guurtje Couwenhoven overlijdt op 14 april 1924 in de Beemster, 38 of 39 jaar oud,
Joannes Spaander, veehouder, overlijdt op 18 juni 1939 in de Beemster, 63 of 64 jaar oud,

Blokker-Couwenhoven (1915)       schema IIa4

Grietje Couwenhoven, geboren in 1888 in de Beemster, dochter van Simon Couwenhoven en Guurtje Reijne, trouwt op 29 april 1915 met Jacob Blokker, geboren in 1885 in de Wijde Wormer, zoon van Jacob Blokker en Jantje Doets,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Blokker is veehouder.

Hoogland-Couwenhoven (1917)       schema IIa4

Aaltje Couwenhoven, geboren in 1891 in de Beemster, dochter van Simon Couwenhoven en Guurtje Reijne, trouwt op 5 juni 1917 met Pieter Hoogland, geboren in 1893 in Warmenhuizen, zoon van Abraham Hoogland en Jannetje Breed,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Hoogland is veehouder.

Veldhuis-Couwenhoven ( )       schema IIa4

Neeltje Couwenhoven, geboren in 1892 in de Beemster, dochter van Simon Couwenhoven en Guurtje Reijne, trouwt met Klaas Veldhuis, geboren in 1886 in Zuid- en Noord-Schermer, zoon van Dirk Veldhuis en Elisabeth Wiedijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Klaas Veldhuis is veehouder.

Veldhuis-Couwenhoven ( )       schema IIa4

Elisabeth Couwenhoven, geboren in 1897 in de Beemster, dochter van Simon Couwenhoven en Guurtje Reijne, trouwt met Pieter Veldhuis, geboren in 1893 in Zuid- en Noord-Schermer, zoon van Dirk Veldhuis en Elisabeth Wiedijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Veldhuis is landbouwer.


Olij-Kloek(1768)       schema IIa5

Grietje Kloek, gedoopt op 10 oktober 1745 in de Beemster, dochter van Willem Kloek en Jannetje Lakeman, trouwt omstreeks 1768 met Teunis Olij, geboren omstreeks 1744, zoon van Simon Olij en Adriaantje Leeuwenkamp.
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Jantje Olij, gedoopt op 4 september 1768 in de Beemster.
Willem Olij, gedoopt op 13 meui 1770 in de Beemster en op 26 mei 1770 begraven.
Willem Olij, gedoopt op 8 augustus 1771 in de Beemster en op 6 januari 1773 begraven.
Willem Olij, gedoopt op 21 augustus 1774 in de Beemster.
Muus Olij, gedoopt op 23 maart 1777 in de Beemster en op 12 mei 1777 begraven.
Antje Olij, gedoopt op 23 maart 1777 in de Beemster en op 22 juni 1803 te Oosthuizen overleden.

Teunis Olij, overlijdt eind mei 1785 en wordt op 30 mei 1785 in de Beemster begraven,


Beets-Olij(1794)       schema IIa5

Jantje Olij, gedoopt op 4 september 1768 in de Beemster, dochter van Grietje Kloek en Teunis Olij, trouwt op 2 maart 1794 in de Beemster met David Gerritszoon Beets, geboren in 1768 in de Beemster, zoon van Gerrit Beets en TrijntjeDoets,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Grietje Beets, geboren op 1 maart 1797 in de Beemster,

Jantje Olij overlijdt op 19 december 1846 in de Beemster, 77 of 78 jaar oud,
David Gerritszoon Beets, is veehouder, hij legde de 1e steen voor doopsgezinde kerk, hij overlijdt op 10 maart 1825 in de Beemster, 56 of 57 jaar oud.


Olij-Beets(1830)       schema IIa5

Grietje Beets, geboren op 1 maart 1797 in de Beemster, dochter van Jantje Olij en David Gerritszoon Beets, trouwt op 18 april 1830 in Westzaan met Cornelis Olij, geboren op 12 maart 1805 in Westzaan, zoon van Muus Olij en JannetjeZwemmer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jannetje Olij, geboren op 4 november 1832 in de Beemster,
Aaltje Olij, geboren in 1841,

Grietje Beets overlijdt op 29 augustus 1860 in de Beemster, 63 jaar oud,
Cornelis Olij, is landbouwer, hij overlijdt op 3 januari 1865 in Westzaan, 59 jaar oud.


Houtman-Olij(1856)       schema IIa5

Jannetje Olij, geboren op 4 november 1832 in de Beemster, dochter van Grietje Beets en Cornelis Olij, trouwt op 27 april 1856 met Gerrit Houtman, geboren op 29 augustus 1830 in de Purmer, zoon van Bouke Houtman en Aaltje Sanders,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Antje Houtman, geboren op 19 januari 1864 in de Beemster,

Jannetje Olij overlijdt op 29 augustus 1860 in de Beemster, 63 jaar oud,
Gerrit Houtman, is veehouder/landman, hij overlijdt op 7 november 1906 in Kwadijk, 76 jaar oud.

Nauta-Olij(1856)       schema IIa5

Aaltje Olij, geboren in 1841, dochter van Grietje Beets en Cornelis Olij, trouwt op 5 mei 1865 in de Beemster met Jan Nauta, geboren in 1820, zoon van Pieter Nauta en Aagje Vels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Nauta, is stalhouder.


Jongens-Houtman(1885)       schema IIa5

Antje Houtman, geboren op 19 januari 1864 in de Beemster, dochter van Jannetje Olij en Gerrit Houtman, trouwt op 24 april 1885 met Pieter Jongens, geboren op 14 maart 1862 in de Beemster, zoon van Wijndel Jongens en Elizabeth Noome,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Elisabeth Jongens, geboren in 1886 in Ursem,
Gerard Jongens, geboren op 31 mei 1888 in Ursem,

Antje Houtman overlijdt op 2 december 1930 in Purmerend, 66 jaar oud,
Pieter Jongens, heeft een boerenbedrijf, hij overlijdt op 21 augustus 1931 in Purmerend, 69 jaar oud.


de Heer-Jongens(1910)       schema IIa5

Elisabeth Jongens, geboren in 1886 in Ursem, dochter van Antje Houtman en Pieter Jongens, trouwt op 14 april 1910 in Purmerend met Jan de Heer, geboren in 1878 in de Beemster, zoon van Cornelis de Heer en Trijntje Noome,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan de Heer is sigarenhandelaar.

Jongens-de Booij(1911)       schema IIa5

Gerard Jongens, geboren op 31 mei 1888 in Ursem, zoon van Antje Houtman en Pieter Jongens, trouwt op 13 april 1911 in Purmerend met Maria Catharina de Booij, geboren op 10 januari 1890 in Purmerend, dochter van Jacob Booij en Maria Schenk,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maria Catharina Jongens, geboren in Purmerend,

Het huwelijk wordt op 20 december 1933 door echtscheiding ontbonden,

Gerard Jongens is bierbottelaar, hij overlijdt op 3 oktober 1958 in Purmerend, 70 jaar oud,
Maria Catharina de Booij overlijdt op 6 februari 1988 in Zaandam, 98 jaar oud.


Schaap-Jongens( )       schema IIa5

Maria Catharina Jongens, geboren in Purmerend, dochter van Gerard Jongens en Maria Catharina de Booij, trouwt met Gerrit Schaap, geboren in Zaandijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Olij-Beets(1798)       schema IIa5

Willem Olij, gedoopt op 21 augustus 1774 in de Beemster, zoon van Grietje Kloek en Teunis Olij, trouwt omstreeks 1798 met Antje Willems Beets,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Teunis Willemszoon Olie, geboren op 20 maart 1799 in de Beemster,
Willem Willemszoon Olie, geboren in 1800, begraven op 1 mei 1802 in de Midden-Beemster,
Grietje Olie, geboren in 1802 in de Beemster, overleden op 11 januari 1841 in de Beemster,
Willem Willemszoon Olie, geboren in 1804 in de Beemster,

Antje Willems Beets is begraven op 13 juni 1808 in Midden-Beemster.

Olij-Roeters(1813)       schema IIa5

Willem Olij, gedoopt op 21 augustus 1774 in de Beemster, zoon van Grietje Kloek en Teunis Olij, hertrouwt omstreeks 1813 met Grietje Roeters,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Antje Olie, geboren in 1814 in de Beemster,
Gerrit Olie, geboren in 1819 in de Beemster,
Helena Olie, geboren in 1822 in de Beemster, overleden op 20 juli 1822 in de Beemster,
Sijmon Olie, geboren in 1824 in de Beemster, overleden op 18 februari 1825 in de Beemster,
Magdalena Olie, geboren in 1826 in de Beemster, overleden op 21 januari 1827 in de Beemster,

Willem Olij overlijdt op 1 januari 1843 in de Beemster, 68 of 69 jaar oud.

Kooijman-Olij( )       schema IIa5

Antje Olij, gedoopt 23 maart 1777 in de Beemster, dochter van Grietje Kloek en Teunis Olij, trouwt met Cornelis Sijmons Kooijman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Antje Olij overlijdt op 22 juni 1803 in Oosthuizen, 25 of 26 jaar oud.


Olie-Schagen(1817)       schema IIa5

Teunis Olie, geboren op 20 maart 1799 in de Beemster, zoon van Willem Olij en Antje Willems Beets, trouwt op 16 november 1817 met Niesje Schagen, geboren op 17 januari 1796 in Wervershoof, dochter van Klaas Schagen en Jantje Koning,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Antje Olie, geboren op 11 oktober 1818 in Jisp,
Klaas Olie, geboren in 1820 in Jisp,
Neeltje Olie, geboren in 1826 in Jisp,
Grietje Olie, geboren op 30 december 1827 in Jisp,
Willem Olie, geboren in 1831 in Jisp,
Jan Olie, geboren in 1835 in Jisp,
Susanna Olie, geboren in 1838 in Jisp,
Jacobus Olie, geboren in 1840 in Jisp,

Teunis Olie, landbouwer, overlijdt op 1 mei 1856 in de Haarlemmermeer, 68 of 69 jaar oud,
Niesje Schagen overlijdt op 4 februari 1859 in de Haarlemmermeer, 63 jaar oud. .


Vlak-Olie(1844)       schema IIa5

Antje Olie, geboren op 11 oktober 1818 in Jisp, dochter van Teunis Olie en Niesje Schagen, trouwt op 10 november 1844 in Jisp met Jan Vlak, geboren in 1817 in Ilpendam, zoon van Jan Vlak en Grietje Duijfs,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Elisabeth Vlak, geboren in 1855 in Jisp.

Praag-Olie(1861)       schema IIa5

Antje Olie, geboren op 11 oktober 1818 in Jisp, dochter van Teunis Olie en Niesje Schagen, hertrouwt op 9 juni 1861 in Jisp met Pieter Praag, geboren in 1817 in Jisp, zoon van Jan Praag en Maartje Carlier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Nool-Vlak(1879)       schema IIa5

Elisabeth Vlak, geboren in 1855 in Jisp, dochter van Antje Olie en Jan Vlak, trouwt 11 mei 1879 in Wormerveer met Jan Nool, geboren in 1854 in Wormerveer, zoon van Cornelis Nool en Grietje Muijs,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Grietje Nool, geboren in 1881 in Jisp,
Cornelis Nool, geboren in 1889 in jisp,
Antje Nool, geboren in 1893 in Jisp,

Jan Nool is visser/vishandelaar.


Kwadijk-Nool(1908)       schema IIa5

Grietje Nool, geboren in 1881 in Jisp, dochter van Elisabeth Vlak en Jan Nool, trouwt op 30 april 1908 met Klaas Kwadijk, geboren in 1876 in Zaandijk, zoon van Pieter Kwadijk en Elisabeth Landsman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Klaas Kwadijk is landman.

Nool-Pel(1912)       schema IIa5

Cornelis Nool, geboren in 1889 in Jisp, zoon van Elisabeth Vlak en Jan Nool, trouwt op 4 juli 1912 met Aaltje Pel, geboren in 1891 in Jisp, dochter van Abraham Pel en Mina Hoogland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Nool is visser.

Smit-Nool(1914)       schema IIa5

Antje Nool, geboren in 1893 in Jisp, dochter van Elisabeth Vlak en Jan Nool, trouwt op 12 maart 1914 met Adriaan Smit, geboren in 1889 in Wormerveer, zoon van Jan Smit en Anna Renses,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adriaan Smit is smid.


Olie-Klooker( )       schema IIa5

Klaas Olie, geboren in 1820 in Jisp, zoon van Teunis Olie en Niesje Schagen, trouwt met Trijntje Klooker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Klaas Olie overlijdt op 15 april 1859 in Zaandam, 38 of 39 jaar oud.

Pilkes-Olie(1846)       schema IIa5

Neeltje Olie, geboren in 1826 in Jisp, dochter van Teunis Olie en Niesje Schagen, trouwt op 23 augustus 1846 met Pieter Pilkes, geboren in 1824 in Jisp, zoon van Klaas Pilkes en Geertje Bakker,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Gooijer-Olie(1862)       schema IIa5

Neeltje Olie, geboren in 1826 in Jisp, dochter van Teunis Olie en Niesje Schagen, hertrouwt op 29 juni 1862 met Willem de Gooijer, geboren in 1821 in Jisp, zoon van Sijmon de Gooijer en Neeltje Smit,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bakker-Olie(1849)       schema IIa5

Grietje Olie, geboren op 30 december 1827 in Jisp, dochter van Teunis Olie en Niesje Schagen, trouwt op 1 juli 1849 in Westzaan met Cornelis Bakker, geboren op 28 juli 1813 in Krommenie, zoon van Klaas Janszoon Bakker en Maartje Willems Komen,

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Niesje Bakker, geboren in 1851,
Teunis Bakker, geboren in 1852 in Westzaan,
Antje Bakker, geboren op 18 juli 1853 in Akersloot,
Jansje Bakker, geboren in 1857 in Akersloot,
Jan Bakker, geboren in 1859 in Akersloot,
Betje Bakker, geboren in 1863 in Akersloot,
Grietje Cornelis Bakker, geboren op 9 mei 1864 in Akersloot,
Sanne Bakker, geboren in 1868 in Akersloot,

Cornelis Bakker, veehouder/landman, overlijdt op 25 februari 1896 in Uitgeest, 82 jaar oud.


Kat-Bakker(1872)       schema IIa5

Niesje Bakker, geboren in 1851, dochter van Grietje Olie en Cornelis Bakker, trouwt op 15 februari 1872 in Uitgeest met Cornelis Kat, geboren in 1850, zoon van Jan Kat en Marijtje Jongert,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Kat is slager.

Bakker-Koes(1907)       schema IIa5

Teunis Bakker, geboren in 1852 in Westzaan, zoon van Grietje Olie en Cornelis Bakker, trouwt op 5 juli 1907 in Uitgeest met Annechien Koes, geboren in 1882 in Ruinen, dochter van Albert Koes en Femmechien Klaeze,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

IJff-Bakker(1876)       schema IIa5

Antje Bakker, geboren op 18 juli 1853 in Akersloot, dochter van Grietje Olie en Cornelis Bakker, trouwt op 30 april 1876 in Uitgeest met Jacob IJff, geboren op 20 oktober 1856, zoon van Jacob IJff en Kaatje de Boer,

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Kaatje IJff, geboren op 1 februari 1878 in de Wormer,
Cornelis IJff, geboren op 4 augustus 1879 in de Wormer,
Jacob IJff, geboren op 8 mei 1881 in de Wormer,
Maarten IJff, geboren op 9 juli 1882 in de Wormer,
Jan IJff, geboren op 2 februari 1886 in de Wormer,

Jacob IJff is landman/veehouder, hij overlijdt op 27 maart 1935 in Zaandam, 78 jaar oud.

Smit-Bakker(1883)       schema IIa5

Jansje Bakker, geboren in 1857 in Akersloot, dochter van Grietje Olie en Cornelis Bakker, trouwt op 4 mei 1883 met Jan Smit, geboren in 1852 in Assendelft, zoon van Hendrik Smit en Grietje Jongejans,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bakker-Roozing(1902)       schema IIa5

Jan Bakker, geboren in 1859 in Akersloot, zoon van Grietje Olie en Cornelis Bakker, trouwt op 17 december 1902 in Bergen met Elisabeth Roozing, geboren in 1874 in Sint Maarten, dochter van Jan Roozing en Dieuwertje Bood,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Bakker is landman.

Klinkhamer-Bakker(1886)       schema IIa5

Betje Bakker, geboren in 1863 in Akersloot, dochter van Grietje Olie en Cornelis Bakker, trouwt op 3 januari 1886 met Dirk Klinkhamer, geboren in 1862 in Krommenie, zoon van Maarten Klinkhamer en Jannetje Besse,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirk Klinkhamer is spoorwegarbeider.

Wintersteijn-Bakker(1889)       schema IIa5

Grietje Cornelis Bakker, geboren op 9 mei 1864 in Akersloot, dochter van Grietje Olie en Cornelis Bakker, trouwt op 9 mei 1889 met Dirk Meland Wintersteijn, geboren op 19 september 1857 in Uitgeest, zoon van Matthijs Cornelis Wintersteijn en Renee Susanna Langeveld,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Matthijs Cornelis Wintersteijn, geboren op 25 januari 1893 in Uitgeest,
Dirk Meland Wintersteijn, geboren op 4 maart 1895 in Uitgeest,
Grietje Suzanna Wintersteijn, geboren op 7 december 1897 in Uitgeest,

Grietje Cornelis Bakker overlijdt op 2 juli 1929 in Uitgeest, 65 jaar oud,
Dirk Meland Wintersteijn, winkelier, overlijdt op 22 januari 1937 in Uitgeest, 79 jaar oud.

Reijne-Bakker(1894)       schema IIa5

Sanne Bakker, geboren in 1868 in Akersloot, dochter van Grietje Olie en Cornelis Bakker, trouwt op 11 november 1894 met Lourens Reijne, geboren op in 1868 in Uitgeest, zoon van Klaas Reijne en Maartje Dik,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Wintersteijn-van de Wall(1921)       schema IIa5

Matthijs Cornelis Wintersteijn, geboren op 25 januari 1893 in Uitgeest, zoon van Grietje Cornelis Bakker en Dirk Meland Wintersteijn, trouwt op 30 mei 1921 met Constance Cornelia Johanna van de Wall, geboren op 17 april 1890 in Monnikendam, dochter van Cornelius Wilhelm Antonius van de Wall, notaris en Mijntje Swart,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Margaretha Constance Wintersteijn, geboren op 1 juni 1923 in Wijk aan Zee en Duin,
Wilhelmina Wintersteijn, geboren op 14 maart 1929 in Wijk aan Zee en Duin,

Constance Cornelia Johanna van de Wall overlijdt op 8 april 1931 in Beverwijk, 40 jaar oud.

Wintersteijn-Middelkoop(1934)       schema IIa5

Matthijs Cornelis Wintersteijn, geboren op 25 januari 1893 in Uitgeest, zoon van Grietje Cornelis Bakker en Dirk Meland Wintersteijn, hertrouwt op 7 december 1934 in Wijk aan Duin met Gerdina Middelkoop, geboren op 28 september 1913 in Beverwijk, dochter van Peter Johannes Middelkoop en Elisabeth Bosman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerdina Wintersteijn, geboren op 12 juni 1938 in Haarlem,
Dirk Meland Wintersteijn, geboren op 18 december 1946 in Beverwijk,

Matthijs Cornelis Wintersteijn, accountant, overlijdt op 5 augustus 1961 in Beverwijk, 68 jaar oud,
Gerdina Middelkoop overlijdt op 3 maart 2002 in Beverwijk, 88 jaar oud, ze is begraven op 7 maart 2002 in Driehuis-Westerveld.

Wintersteijn-Davids( )       schema IIa5

Dirk Meland Wintersteijn, geboren op 4 maart 1895 in Uitgeest, zoon van Grietje Cornelis Bakker en Dirk Meland Wintersteijn, trouwt met Trijntje Davids, geboren op 12 maart 1896 in Akersloot, dochter van Pieter Cornelis Davids en Grietje Aris Velthuijs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirk Meland Wintersteijn overlijdt op 9 januari 1971 in Uitgeest, 75 jaar oud,
Trijntje Davids overlijdt op 27 december 1957 in Starnmeer-Akersloot, 61 jaar oud. .

Schmidt-Wintersteijn(1920)       schema IIa5

Grietje Suzanna Wintersteijn, geboren op 7 december 1897 in Uitgeest, dochter van Grietje Cornelis Bakker en Dirk Meland Wintersteijn, trouwt op 26 augustus 1920 met Nicolaas Cornelis Schmidt, geboren op 4 april 1899 in Uitgeest, zoon van Klaas Schmidt en Neeltje Vennik,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Grietje Suzanna Wintersteijn overlijdt op op 14 juni 1929 in ´s-Gravenhage, 31 jaar oud,
Nicolaas Cornelis Schmidt, personeelsfunctionaris, overlijdt op 26 oktober 1994 in Voorburg , 95 jaar oud, hij is begraven op 29 oktober 1994.


Pare-Wintersteijn(1951)       schema IIa5

Margaretha Constance Wintersteijn, geboren op 1 juni 1923 in Wijk aan Zee en Duin, dochter van Matthijs Cornelis Wintersteijn en Constance Cornelia Johanna van de Wall, trouwt op 7 november 1951 in ´s Hertogenbosch met Willem Karel Ernst Ambrosius Pare, geboren op 5 oktober 1908 in Rotterdam, zoon van Frederik Jakob Daniel Pare en Elizabeth Rieborn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Daniel Michel Ambroise Pare, geboren op 20 maart 1954 in Oss,
Rene Pare, geboren op 8 maart 1956 in Oss,

Margaretha Constance Wintersteijn overlijdt op 29 sptember 1994 in Oss, 71 jaar oud, ze is begraven op 4 oktober 1994 in Oss,
Willem Karel Ernst Ambrosius Pare overlijdt op 25 december 1991 in Oss, 83 jaar oud.


Pare-Blom(1990)       schema IIa5

Daniel Michel Ambroise Pare, geboren op 20 maart 1954 in Oss, zoon van Margaretha Constance Wintersteijn en Willem Karel Ernst Ambrosius Pare, trouwt omstreeks 1990 met Lot Blom,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cesco Amadou Pare, geboren op 8 augustus 1993 in Utrecht,

Daniel Michel Ambroise Pare is grafisch ontwerper.

Pare-Kersten(1987)       schema IIa5

Rene Pare, geboren op 8 maart 1956 in Oss, zoon van Margaretha Constance Wintersteijn en Willem Karel Ernst Ambrosius Pare, trouwt op 9 november 1987 in Uden met Marjon Kersten, geboren op 14 februari 1955 in Geldrop, dochter van Theodorus Petrus Kersten en Johanna Maria van den Hurk,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Timothy Pare, geboren op 12 augustus 1994 in Waalre,

Rene Pare is grafisch ontwerper.


Bach-Wintersteijn(1951)       schema IIa5

Wilhelmina Wintersteijn, geboren op 14 maart 1929 in Wijk aan Zee en Duin, dochter van Matthijs Cornelis Wintersteijn en Constance Cornelia Johanna van de Wall, trouwt omstreeks 1951 in Beverwijk met Antonius Egbert Bach, geboren op 26 juni 1922 in Rotterdam, zoon van Antonius Bach en Adriana Maria Mkietes,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Edwin Alfred Bach, geboren op 12 augustus 1952 in Heemskerk,
Linda Mariette Bach, geboren op 2 oktober 1962 in Beverwijk,

Wilhelmina Wintersteijn overlijdt op 13 oktober 2009 in Beverwijk, 80 jaar oud, ze is begraven op 16 oktober 2009 in Driehuis-Westerveld,
Antonius Egbert Bach overlijdt op 2 juli 2000 in Beverwijk, 78 jaar oud. .


Bach-Potthoff(1987)       schema IIa5

Edwin Alfred Bach, geboren op 12 augustus 1952 in Heemskerk, zoon van Wilhelmina Wintersteijn en Antonius Egbert Bach, trouwt op 9 oktober 1987 in Bloemendaal met Wilhelmina Margaretha Johanna Potthoff, geboren op 7 december 1956 in Amsterdam, dochter van Johann Friederich Potthoff en Wilhelmina Margaretha Bennis,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Robin Alexander Bach, geboren op 31 augustus 1992 in Heemskerk.

de Vries-Bach(1995)       schema IIa5

Linda Mariette Bach, geboren op 2 oktober 1962 in Beverwijk, dochter van Wilhelmina Wintersteijn en Antonius Egbert Bach, trouwt op 14 augustus 1995 Beverwijk met Jacko de Vries, geboren op 7 december 1956 in Amsterdam, dochter van Johann Friederich Potthoff en Wilhelmina Margaretha Bennis,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jessica Samantha de Vries, geboren op 2 september 1996 in Beverwijk,
Nikita Julia de Vries, geboren op 12 december 1999 in Beverwijk.


Tol-Wintersteijn(1961)       schema IIa5

Gerdina Wintersteijn, geboren op 12 juni 1938 in Haarlem, dochter van Matthijs Cornelis Wintersteijn en Gerdina Middelkoop, trouwt op 19 december 1961 met Martien Engelbertus Jacob Tol, geboren op 12 juni 1937 in IJmuiden, zoon van Abraham Pieter Tol en Jacoba Burger,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dorine Jacqueline Tol, geboren op 18 april 1966 in Heemskerk,

Gerdina Wintersteijn overlijdt op 17 september 1991 in Uitgeest, 53 jaar oud,


Mulder-Tol(1961)       schema IIa5

Dorine Jacqueline Tol, geboren op 18 april 1966 in Heemskerk, dochter van Gerdina Wintersteijn en Martien Engelbertus Jacob Tol, ging samenwonen met Henk Mulder,
Uit deze relatie zijn twee kinderen bekend,

Denise Mulder,
Gerben Mulder.


Wintersteijn-Wiltenburg(1971)       schema IIa5

Dirk Meland Wintersteijn, geboren op 18 december 1946 in Beverwijk, zoon van Matthijs Cornelis Wintersteijn en Gerdina Middelkoop, trouwt op 2 september 1971 in Krommenie met Hillechina Wiltenburg, geboren op 11 november 1952 in Amsterdam, dochter van Adrianus George Wiltenburg, groentehandelaar en Lena Hillechina Sagel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Robert Wintersteijn, geboren op 14 december 1972 in Zaandam,
Renee Susanna Wintersteijn, geboren op 14 juli 1974 in Wormerveer,

Dirk Meland Wintersteijn is opbouwwerker,


Wintersteijn-Adams(2005)       schema IIa5

Robert Wintersteijn, geboren op 14 december 1972 in Zaandam, zoon van Dirk Meland Wintersteijn en Hillechina Wiltenburg, ging samenwonen met Maria Helena Cornelia Adams, geboren op 23 maart 1970 in Bergen op Zoom, dochter van Christianus Franciscus Maria Adams en Maria Helena Tuijten,
Uit deze relatie is één kind bekend,

Ronald Wintersteijn, geboren op 18 november 2005 in Tholen.


Olie-Kooij(1855)       schema IIa5

Willem Olie, geboren in 1831 in Jisp, zoon van Teunis Olie en Niesje Schagen, trouwt op 18 november 1855 in Sint Pancras met Maartje Kooij, geboren in 1831 in Heerhugowaard, dochter van Cornelis Kooij en Antje Preker,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Niesje Olie, geboren in 1856 in Sint Pancras, overleden op 20 september 1856 in Sint Pancras,

Willem Olie is broodbakker/landbouwer,
Maartje Kooij overlijdt op 28 januari 1858 in Sint Pancras, 26 of 27 jaar oud.

Olie-Hogestein(1858)       schema IIa5

Willem Olie, geboren in 1831 in Jisp, zoon van Teunis Olie en Niesje Schagen, hertrouwt op 12 december 1858 in Sint Pancras met Louisa Hogestein, geboren in 1833 in Castricum, dochter van Jan Hogestein en Aaltje Oostermeijer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Aaltje Olie, geboren in 1859 in Sint Pancras, overleden op 24 januari 1860 in Sint Pancras,
Alida Olie, geboren op 15 mei 1861 in Wormerveer,
Niesje Olie, geboren op 27 januari 1864 in Wormerveer,
Teunis Olie, geboren op 30 april 1866 in Wormerveer,

Willem Olie is broodbakker/landbouwer,
Louisa Hogestein overlijdt op 15 juni 1866 in Wormerveer, 32 of 33 jaar oud.

Olie-Bus( )       schema IIa5

Willem Olie, geboren in 1831 in Jisp, zoon van Teunis Olie en Niesje Schagen, hertrouwt met Guurtje Bus, geboren in 1826 in Uitgeest, dochter van Klaas Bus en Trijntje Groot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,
Willem Olie is broodbakker/landbouwer.


Mol-Olie(1882)       schema IIa5

Alida Olie, geboren op 15 mei 1861 in Wormerveer, dochter van Willem Olie en Louisa Hogestein, trouwt op 23 juli 1882 met Jan Mol, geboren in 1859 in Krommenie, zoon van Hendrik Mol en Jannetje Kuijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bakker-Olie(1884)       schema IIa5

Alida Olie, geboren op 15 mei 1861 in Wormerveer, dochter van Willem Olie en Louisa Hogestein, hertrouwt op 29 juni 1884 met Christiaan Bakker, geboren in 1852 in Zaandijk, zoon van Klaas Bakker en Guurtje Pielkenrood,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Leeuw-Olie(1891)       schema IIa5

Niesje Olie, geboren op 27 januari 1864 in Wormerveer, dochter van Willem Olie en Louisa Hogestein, trouwt op 31 mei 1891 met Cornelis de Leeuw, geboren in 1866 in Jisp, zoon van Teunis de Leeuw en Aaltje Rot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Olie-Relk(1860)       schema IIa5

Jan Olie, geboren in 1835 in Jisp, zoon van Teunis Olie en Niesje Schagen, trouwt op 15 apil 1860 in Sint Pancras met Cornelisje Relk, geboren in 1838 in Koedijk, dochter van Jan Relk en Cornelia Hartenberg,
Uit dit huwelijk zijn vier kind bekend,

Teunis Olie, geboren in 1860 in Sint Pancras,
Dirk Olie, geboren in 1864 in Alkmaar,
Cornelia Olie, geboren in 1873 in Alkmaar,
Elisabeth Maria Olie, geboren in 1879 in Oudorp,

Jan Olie is landbouwer,
Cornelisje Relk overlijdt op 2 september 1884 in Oudorp, 45 of 46 jaar oud. .

Kloosterboer-Olie(1858)       schema IIa5

Susanna Olie, geboren in 1838 in Jisp, dochter van Teunis Olie en Niesje Schagen, trouwt op 12 december 1858 in Sint Pancras met Jan Kloosterboer, geboren in 1832 in Koedijk, zoon van Dirk Kloosterboer en Trijntje Bouwens,
Uit dit huwelijk zijn geen kind bekend,

Susanna Olie overlijdt op 11 oktober 1895 in Sint Pancras, 56 of 57 jaar oud,
Jan Kloosterboer is landbouwer.

Olie-Oudenaarden(1862)       schema IIa5

Jacobus Olie, geboren in 1840 in Jisp, zoon van Teunis Olie en Niesje Schagen, trouwt op 7 maart 1862 in de Haarlemmermeer met Johanna van Oudenaarden, geboren in 1843 in Melissant, dochter van Leendert van Oudenaarden en Janna Boks,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Olie-Schoute(1865)       schema IIa5

Jacobus Olie, geboren in 1840 in Jisp, zoon van Teunis Olie en Niesje Schagen, hertrouwt op 5 januari 1865 met Margrieta Schoute, geboren in 1843 in Nieuwenhoorn, dochter van Schoute, Arij en Krijntje Kornaat,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Olie-van Lent(1878)       schema IIa5

Jacobus Olie, geboren in 1840 in Jisp, zoon van Teunis Olie en Niesje Schagen, hertrouwt op 15 mei 1878 met Hendrina Clasina van Lent, geboren in in 1854 in Duiven, dochter van Josephus Theodorus van Lent en Hendrina Ruitenburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Olie-Arzbach(1884)       schema IIa5

Teunis Olie, geboren in 1860 in Sint Pancras, zoon van Jan Olie en Cornelisje Relk, trouwt op 19 oktober 1884 in Alkmaar met Everdina Maria Elisabeth Arzbach, geboren in 1862 in Zwolle, dochter van Johannes Arzbach en Maria Margaretha van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn geen kind bekend,

Teunis Olie is machinist.

Olie-van Vuure(1895)       schema IIa5

Dirk Olie, geboren in 1864 in Alkmaar, zoon van Jan Olie en Cornelisje Relk, trouwt op 26 juni 1895 in Amsterdam met Kaatje van Vuure, geboren in 1867 in Velsen, dochter van Jannetje van Vuure,
Uit dit huwelijk zijn drie kind bekend,

Willem Olie, geboren in 1888 in Amsterdam,
Elisabeth Maria Olie, geboren in 1896 in Amsterdam,
Johannes Olie, geboren in 1899 in Amsterdam,

Dirk Olie is bierbottelaar.

Kaiser-Olie(1902)       schema IIa5

Cornelia Olie, geboren in 1873 in Alkmaar, dochter van Jan Olie en Cornelisje Relk, trouwt op 6 juni 1902 in Stellendam met Gerbert Henrij Kaiser, geboren in 1876 in Leiden, zoon van Pieter Jan Kaiser en Maria Cornelia Fabius,
Uit dit huwelijk zijn geen kind bekend.

Ohmstede-Olie(1912)       schema IIa5

Elisabeth Maria Olie, geboren in 1879 in Oudorp, dochter van Jan Olie en Cornelisje Relk, trouwt op 1 augustus 1912 in Amsterdam met Volkert Simon Ohmstede, geboren in 1877 in Amsterdam, zoon van Jacobus Ohmstede en Antje Koning,
Uit dit huwelijk zijn geen kind bekend,

Volkert Simon Ohmstede is commies directie van directe belastingen.


Olie-Smaak(1914)       schema IIa5

Willem Olie, geboren in 1888 in Amsterdam, zoon van Dirk Olie en Kaatje van Vuure, trouwt op 30 september 1914 in Amsterdam met Geertruida Adriana Smaak, geboren in 1890 in Amsterdam, dochter van Albertus Smaak en Adriana Maria Oomens,
Uit dit huwelijk zijn geen kind bekend,

Willem Olie is zeilmaker.

Holtkamp-Olie(1918)       schema IIa5

Elisabeth Maria Olie, geboren in 1896 in Amsterdam, dochter van Dirk Olie en Kaatje van Vuure, trouwt op 16 mei 1918 in Amsterdam met Uldrik Holtkamp, geboren in 1895 in Groningen, zoon van Jacob Martini Holtkamp en Sjoukje Wolda,
Uit dit huwelijk zijn geen kind bekend,

Elisabeth Maria Olie is telefoniste.

Olie-de Klerk(1926)       schema IIa5

Johannes Olie, geboren in 1899 in Amsterdam, zoon van Dirk Olie en Kaatje van Vuure, trouwt op 17 maart 1926 in Amsterdam met Cornelia Catharina de Klerk, geboren in 1908 in Amsterdam, dochter van Jan de Klerk en Catharina Thomas,
Uit dit huwelijk zijn geen kind bekend.


Olie-Beek(1829)       schema IIa5

Willem Olie, geboren in 1804 in de Beemster, zoon van Willem Olij en Antje Willems Beets, trouwt op 26 april 1829 in Oterleek met Lijsbeth Beek, geboren in 1812 in Broek op Langedijk, dochter van Tijmen Beek en Antje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Willem Olie, geboren op 3 augustus 1829 in Oterleek,
Antje Olie, geboren in 1831,
Jan Wilems Olie, geboren in 1834 in Oterleek,
Tijmon Willems Olie, geboren in 1839 in Oterleek, overleden op 14 april 1862 in Heerhugowaard,
Aafje Olie, geboren in 1843 in Oterleek.


Olie-de Latour(1855)       schema IIa5

Willem Olie, geboren op 3 augustus 1829 in Oterleek, zoon van Willem Olie en Lijsbeth Beek, trouwt op 22 december 1855 in ´s Hertogenbosch met Victoria Johanna Maria de Latour, geboren op 8 oktober 1825 in Veere, dochter van Henri Joseph de Latour en Maria Anna Hensink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Smit-Olie(1858)       schema IIa5

Antje Olie, geboren in 1831, dochter van Willem Olie en Lijsbeth Beek, trouwt op 28 februari 1858 in Midwoud met Teunis Smit, geboren in 1833, zoon van Jan Smit en Maartje Groot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Olie-Hogetoorn(1862)       schema IIa5

Jan Wilems Olie, geboren in 1834 in Oterleek, zoon van Willem Olie en Lijsbeth Beek, trouwt 27 april 1862 in de Beemster met Jannetje Hogetoorn, geboren in 1840 in de Beemster, dochter van Jan Hogetoorn en Aaltje Olij,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Aaltje Olie, geboren in 1864 in Jisp.

de Geus-Olie(1865)       schema IIa5

Aafje Olie, geboren in 1843 in Oterleek, dochter van Willem Olie en Lijsbeth Beek, trouwt 2 november 1865 in Ursem met Willem de Geus, geboren in 1810 in Oterleek, zoon van Kornelis de Geus en Trijntje Punt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Schering-Olie(1842)       schema IIa5

Antje Olie, gedoopt in 1814 in de Beemster, dochter van Willem Olij en Grietje Roeters, trouwt op 24 april 1842 met Anthonie Schering, geboren in 1814 in de Beemster, zoon van Hermanus Schering en Maartje Veen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Olie-Lakeman(1841)       schema IIa5

Gerrit Olie, geboren in 1819 in Beemster, zoon van Willem Olij en Grietje Roeters, trouwt op 25 april 1841 met Trijntje Lakeman, geboren in 1821 in Purmerend, dochter van Pieter Lakeman en Mientje Ariaans Kruit,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Willems Olie,
Grietje Olie, geboren in 1849 in Purmerend

Gerrit Olie, heeft een boerenbedrijf.

Olie-Kruijthoff(1852)       schema IIa5

Gerrit Olie, geboren in 1819 in Beemster, zoon van Willem Olij en Grietje Roeters, hertrouwt op 28 maart 1852 in Purmerend met Aaltje Kruijthoff, geboren in 1817 in Oosthuizen, dochter van Jan Kruijthoff en Aagje Cornelisse Ooster,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerrit Olie, heeft een boerenbedrijf.


Stapper-Olie(1873)       schema IIa5

Grietje Olie, geboren in 1849 in Purmerend, dochter van Gerrit Olie en Trijntje Lakeman, trouwt op 26 oktober 1873 in Purmerend met Wijnand Cornelis Stapper, geboren in 1846 in Amsterdam, zoon van Jan Stapper en Lijsje Ossebaart,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gerrit Stapper, geboren in 1879 in Purmerend.


Stapper-Lakeman( )       schema IIa5

Gerrit Stapper, geboren in 1879 in Purmerend, zppn van Grietje Olie en Wijnand Cornelis Stapper, trouwt met Eegje Lakeman, geboren in 1880 in Edam, dochter van Cornelis Lakeman en Neeltje Stolp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Kloek-Leenaerts(1775)       schema IIb

Maarten Kloek, gedoopt op 27 april 1749 in de Beemster, zoon van Willem Kloek en Jannetje Lakeman, trouwt op 16 april 1775 met Antje Leenaerts(de Oude).
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Jantje Kloek geboren in 1778 in de Beemster en
Aafje Kloek gedoopt op 20 april 1783 in de Beemster.

Maarten Kloek overlijdt half april 1786 en wordt op 24 april 1786 aan de zuidelijke Ringdijk begraven.


Hoogland-Kloek(1798)       schema IIb

Jantje Kloek, geboren in 1778 in de Beemster, dochter van Maarten Kloek en Antje Leenaerts, trouwt op 10 juni 1798 in de Beemster, 20 jaar oud, met Symen Hoogland, geboren op 18 april 1779 te Schermerhorn, 19 jaar oud en zoon van Gerrit Hoogland en Neeltje Schipper.
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend.

Neeltje Hoogland, geboren op 22 februari 1800 te Schermerhorn,
Antje Hoogland, geboren op 22 september 1802 in de Schermer,
Maartje Hoogland, geboren in 1804 in de Beemster, overleden op 25 augustus 1829 in de Beemster,
Gerritje Hoogland, geboren op 21 mei 1805 te Oterleek,
Jannetje Hoogland, geboren in 1809 in de Beemster,
Grietje Hoogland, geboren op 5 juni 1811 in de Beemster,
Geertje Hoogland, geboren op 18 oktober 1813 in de Beemster en op 19 oktober 1813 overleden,
Geertje Hoogland, geboren op 11 april 1816 in de Beemster en
Aafje Hoogland, geboren in 1819 in de Rijp.

Jantje Kloek, overlijdt op 30 december 1826 in de Beemster,
Symen Hoogland, overlijdt op 30 november 1850 in de Beemster.


Willig-Hoogland(1827)       schema IIb

Neeltje Hoogland, geboren op 22 februari 1800 te Schermerhorn, dochter van Jantje Kloek en Symen Hoogland, trouwt op 15 juli 1827 met Jan Janszoon Willig, geboren op 16 mei 1801 in Oterleek, zoon van Jan Davidszoon Willig en Neeltje Huigen,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jannetje Willig, geboren in 1829 in de Beemster,
Jan Willig, geboren in 1831 in de Beemster,
Simon Willig, geboren in 1832 in de Beemster, overleden op 18 april 1867 in de Beemster,
Arie Willig, geboren in 1834 in Beemster, overleden op 15 augustus 1837 in de Beemster,
Gerrit Willig, geboren in 1837 in Beemster, overleden op 6 december 1862 in Beemster,

Neeltje Hoogland, veehoudster, overlijdt op 23 januari 1877 in de Beemster, 76 jaar oud,
Jan Janszoon Willig, landbouwer, overlijdt op 1 juni 1839 in de Beemster, 38 jaar oud.


Smit-Willig(1858)       schema IIb

Jannetje Willig, geboren in 1829 in de Beemster, dochter van Neeltje Hoogland en Jan Janszoon Willig, trouwt op 7 februari 1858 met Klaas Smit, geboren in 1823 in Zuid- en Noord-Schermer, zoon van Leendert Smit en Jannetje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Willig-Fraaij(1857)       schema IIb

Jan Willig, geboren in 1831 in de Beemster, zoon van Neeltje Hoogland en Jan Janszoon Willig, trouwt op 10 mei 1857 met Trijntje Fraaij, geboren in 1831 in Landsmeer, dochter van Jan Fraaij en Trijntje Goede,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Willig, overlijdt op 8 maart 1891 in de Beemster, 59 of 60 jaar oud.


Beets-Hoogland(1824)       schema IIb

Antje Hoogland, geboren op 22 september 1802 in de Schermer, dochter van Jantje Kloek en Symen Hoogland, trouwt op 25 april 1824 met Hendrik Beets, geboren op 19 juni 1799 in de Beemster, zoon van Pieter Beets en Neeltje Zwemme,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Antje Hoogland, overlijdt op 29 maart 1848 in de Beemster, 45 jaar oud,
Hendrik Beets is landbouwer.

Vaallens-Hoogland(1832)       schema IIb

Gerritje Hoogland, geboren op 21 mei 1805 in Oterleek, dochter van Jantje Kloek en Symen Hoogland, trouwt op 29 april 1832 in de Beemster met Pieter Vaallens, geboren op 31 januari 1807 in Purmerend, zoon van Klaas Pieterszoon Vaallens en Geertje Doets,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Vaallens is landbouwer.

Borsjes-Hoogland(1841)       schema IIb

Jannetje Hoogland, geboren in 1809 in de Beemster, dochter van Jantje Kloek en Symen Hoogland, trouwt op 27 oktober 1841 met Jan Borsjes, geboren in 1808 in de Beemster, zoon van Pieter Borsjes en Jantje Minks de Vries,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jannetje Hoogland overlijdt op 18 november 1881 in de Beemster, 71 of 72 jaar oud.

Willig-Hoogland(1835)       schema IIb

Grietje Hoogland, geboren op 5 juni 1811 in de Beemster, dochter van Jantje Kloek en Symen Hoogland, trouwt op 26 april 1835 met Klaas Pieters Willig, geboren op 9 november 1812 in de Beemster, zoon van Pieter Willig en Immetje Sijverts Ruijter,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jantje Willig, geboren in 1837 in de Beemster, overleden op 2 mei 1858 in de Beemster,
Immetje Willig, geboren in 1837 in de Beemster,
Pieter Willig, geboren in 1839 in de Beemster, overleden op 21 juni 1861 in de Beemster,
Simon Willig, geboren in 1841 in de Beemster,
Jan Willig, geboren in 1843 in de Beemster, overleden op 30 november 1866 in de Beemster,
Cornelis Willig, geboren in 1843 in de Beemster, overleden op 1 maart 1869 in de Beemster,

Grietje Hoogland overlijdt op 1 april 1861 in de Beemster, 49 jaar oud.


Beets-Willig(1861)       schema IIb

Immetje Willig, geboren in 1837 in de Beemster, dochter van Grietje Hoogland en Klaas Pieters Willig, trouwt op 28 april 1861 met Jan Corneliszoon Beets, geboren in 1830 in de Beemster, zoon van Cornelis Beets en Neeltje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Corneliszoon Beets heeft een boerenbedrijf.

Willig-Beets(1864)       schema IIb

Simon Willig, geboren in 1841 in de Beemster, zoon van Grietje Hoogland en Klaas Pieters Willig, trouwt op 18 december 1864 met Antje Beets, geboren in 1843 in de Beemster, dochter van Jan Beets en Imke Haitses de Vries,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Grietje Willig, geboren in 1865 in de Beemster,
Jan Willig, geboren in 1867 in de Beemster,
Klaas Willig, geboren in 1869 in de Beemster,
Imke Willig, geboren in 1871 in de Beemster,
Jantje Willig, geboren in 1872 in de Beemster,
Pieter Willig, geboren in 1875 in de Beemster,

Simon Willig heeft een boerenbedrijf, hij overlijdt op 11 oktober 1910 in de Beemster, 68 of 69 jaar oud.


Dekama-Willig(1886)       schema IIb

Grietje Willig, geboren in 1865 in de Beemster, dochter van Simon Willig en Antje Beets, trouwt op 26 augustus 1886 met Pieter Jacobus Dekama, geboren in 1865 in Purmerend, zoon van Anthonij Dekama en Anna Maria Poelman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Grietje Willig overlijdt op 24 oktober 1942 in Schalkwijk, 76 of 77 jaar oud,
Pieter Jacobus Dekama is horlogemaker.

Willig-Spaans(1890)       schema IIb

Jan Willig, geboren in 1867 in de Beemster, zoon van Simon Willig en Antje Beets, trouwt op 27 april 1890 in Avenhorn met Neeltje Spaans, geboren in 1867 in Avenhorn, dochter van Cornelis Pieterszoon Spaans en Grietje Edel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Simon Willig, geboren in 1891 in Avenhorn,
Cornelis Willig, geboren in 1893 in Avenhorn,

Jan Willig, landman/veehouder, overlijdt op 29 augustus 1945 in de Beemster, 77 of 78 jaar oud,
Neeltje Spaans overlijdt op 1 maart 1950 in de Beemster, 82 of 83 jaar oud.

Willig-Govers(1892)       schema IIb

Klaas Willig, geboren in 1869 in de Beemster, zoon van Simon Willig en Antje Beets, trouwt op 27 april 1892 in Alkmaar met Grietje Govers, geboren in 1872 in Harenkarspel, dochter van Maarten Govers en Trijntje Wonder,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Klaas Willig, koffiehuishouder, overlijdt op 9 juli 1941 in Arnhem, 71 of 72 jaar oud.

Jongens-Willig(1891)       schema IIb

Imke Willig, geboren in 1871 in de Beemster, dochter van Simon Willig en Antje Beets, trouwt op 26 april 1891 met Wijndel Jongens, geboren in 1869 in de Beemster, zoon van Wijndel Jongens en Elizabeth Noome,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Wijndel Jongens, heeft een boerenbedrijf.

Kohne-Willig(1894)       schema IIb

Jantje Willig, geboren in 1872 in de Beemster, dochter van Simon Willig en Antje Beets, trouwt op 18 april 1894 met Frederik Kohne, geboren in 1874 in de Beemster, zoon van Simon Kohne en Antje Jongens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Frederik Kohne, heeft een boerenbedrijf.

Willig-Bakker(1902)       schema IIb

Pieter Willig, geboren in 1875 in de Beemster, zoon van Simon Willig en Antje Beets, trouwt op 20 februari 1902 met Maartje Bakker, geboren in 1875 in Oosthuizen, dochter van Jan Bakker en Trijntje Ubbels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Willig, heeft een boerenbedrijf, hij overlijdt op 26 januari 1942 in de Beemster, 66 of 67 jaar oud.


Willig-Moerbeek(1917)       schema IIb

Simon Willig, geboren in 1891 in Avenhorn, zoon van Jan Willig en Neeltje Spaans, trouwt op 24 mei 1917 in Schermerhorn met Maartje Moerbeek, geboren in 1892 in Schermerhorn, dochter van Johannes Moerbeek en Aagje Koelemij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Simon Willig is landbouwer.

Willig-Best(1920)       schema IIb

Cornelis Willig, geboren in 1893 in Avenhorn, zoon van Jan Willig en Neeltje Spaans, trouwt op 18 april 1920 in Schellinkhout met Antje Best, geboren in 1893 in Wijdenes, dochter van Pieter Best en Dieuwertje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Willig is landbouwer.


Olij-Hoogland(1840)       schema IIb

Geertje Hoogland, geboren op 11 april 1816 in de Beemster, dochter van Jantje Kloek en Symen Hoogland, trouwt op 19 april 1840 met Klaas Fredriks Olij, geboren in 1819 in de Beemster, zoon van Fredrik Olij en Trintje Smit,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Trijntje Olij, geboren in 1841 in de Beemster,
Jannetje Olij, geboren in 1842 in de Beemster,
Klaas Olij, geboren in 1843 in de Beemster,

Klaas Fredriks Olij, heeft een boerenbedrijf, hij overlijdt op 28 november 1842 in de Beemster, 22 of 23 jaar oud.

Olij-Smit(1849)       schema IIb

Geertje Hoogland, geboren op 11 april 1816 in de Beemster, dochter van Jantje Kloek en Symen Hoogland, hertrouwt op 30 december 1849 met Klaas Smit, geboren in 1820 in de Beemster , zoon van Pieter Smit en Antje Groot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Geertje Hoogland overlijdt op 8 april 1879 in de Beemster, 62 of 63 jaar oud,
Klaas Smit, heeft een boerenbedrijf.


Otjes-Olij(1864)       schema IIb

Trijntje Olij, geboren in 1841 in de Beemster, dochter van Geertje Hoogland en Klaas Fredriks Olij, trouwt op 24 april 1864 met Pieter Otjes, geboren in 1841 in de Beemster, zoon van Pieter Otjes en Maartje Brouwer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Otjes, geboren in 1866 in Assendelft,
Klaas Otjes, geboren in 1867 in Assendelft,

Pieter Otjes, heeft een boerenbedrijf.


Otjes-Gelder(1891)       schema IIb

Pieter Otjes, geboren in 1866 in Assendelft, zoon van Trijntje Olij en Pieter Otjes, trouwt op 26 april 1891 met Trijntje Gelder, geboren in 1872 in Zuid- en Noord-Schermer, dochter van Jan Gelder en Maartje de Goede,
Uit dit huwelijk geen geen kinderen bekend,

Pieter Otjes, is landman, hij overlijdt op 22 september 1896 in de Beemster, woont te Heerhugowaard, 29 of 30 jaar oud.

Otjes-Kwadijk(1894)       schema IIb

Klaas Otjes, geboren in 1867 in Assendelft, zoon van Trijntje Olij en Pieter Otjes, trouwt op 18 april 1894 met Aaltje Kwadijk, geboren in 1868 in de Beemster, dochter van Pieter Kwadijk en Trijntje Hartog,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Pieter Otjes, geboren in 1896 in de Beemster,
Volkert Otjes, geboren in 1901 in de Beemster,
Jan Otjes, geboren in 1904 in de Beemster, overleden op 15 juli 1904 in de Beemster,

Klaas Otjes, heeft een boerenbedrijf, hij overlijdt op 7 augustus 1930 in Purmerend, 62 of 63 jaar oud.


Otjes-Schuitemaker(1918)       schema IIb

Pieter Otjes, geboren in 1896 in de Beemster, zoon van Klaas Otjes en Aaltje Kwadijk, trouwt op 25 januari 1918 in Avenhorn met Neeltje Schuitemaker, geboren in 1896 in Avenhorn, dochter van Dirk Schuitemaker en Antje Kok,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Otjes, is landman.

Otjes-Groenewoud Kramer( )       schema IIb

Volkert Otjes, geboren in 1901 in de Beemster, zoon van Klaas Otjes en Aaltje Kwadijk, trouwt met Petronella Groenewoud Kramer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Best-Olij(1863)       schema IIb

Jannetje Olij, geboren in 1842 in de Beemster, dochter van Geertje Hoogland en Klaas Fredriks Olij, trouwt op 5 juli 1863 met Pieter Best, geboren in 1839 in Beets, zoon van Pieter Best en Vrouwtje Stolp,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Pieter Best, geboren in 1864, overleden op 15 juli 1864 in Beets,
Geertje Best, geboren in 1865 in Beets,
Vrouwtje Best, geboren in 1869, overleden op 9 februari 1949 in Utrecht,
Trijntje Best, geboren in 1871 in Hoorn,

Pieter Best, is koopman/kaashandelaar.


Rozendaal-Best(1888)       schema IIb

Geertje Best, geboren in 1865 in Beets, dochter van Jannetje Olij en Pieter Best, trouwt op 30 juli 1888 met Johannes Rozendaal, geboren in 1864 in Hoorn, zoon van Jan Rozendaal, fabrikant van goud- en zilverwerken en Maria Jeanne Cecile Kroon,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pieter Rozendaal, geboren op 9 april 1895 in Hoorn,

Geertje Best, overlijdt op 17 april 1939 in Maastricht, 73 of 74 jaar oud,
Johannes Rozendaal, is juwelier, hij overlijdt op 1 april 1934 in Utrecht, 69 of 70 jaar oud.


Rozendaal-van der Linden(1920)       schema IIb

Pieter Rozendaal, geboren op 9 april 1895 in Hoorn, zoon van Geertje Best en Johannes Rozendaal, trouwt 27 september 1920 in Zierikzee met Geertruida Jacoba van der Linden, geboren op 20 februari 1893 in Zierikzee, dochter van Matthijs van der Linden en Catharina van der Have,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Scheffelaar Klots-Best(1902)       schema IIb

Trijntje Best, geboren in 1871 in Hoorn, dochter van Jannetje Olij en Pieter Best, trouwt op 12 mei 1902 in Hoorn met Gerard Joan Scheffelaar Klots, geboren in 1871 in Andijk, zoon van Johannes Scheffelaar Klots, arts en Johanna Maria van Hoolwerff,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pieter Scheffelaar Klots, geboren in 1905 in Hoorn,

Trijntje Best overlijdt op 31 maart 1950 in Heerde, 78 of 79 jaar oud,
Gerard Joan Scheffelaar Klots, is bloemist.


Scheffelaar Klots-de Geus(1929)       schema IIb

Pieter Scheffelaar Klots, geboren in 1905 in Hoorn, zoon van Trijntje Best en Gerard Joan Scheffelaar Klots, trouwt op 23 mei 1929 met Heiltje de Geus, geboren in 1903 in Puttershoek, dochter van Leendert de Geus en Aagje van Holst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Olij-Tuijn(1866)       schema IIb

Klaas Olij, geboren in 1843 in de Beemster, zoon van Geertje Hoogland en Klaas Fredriks Olij, trouwt op 29 april 1866 met Trijntje Tuijn, geboren in 1848 in Edam, dochter van Klaas Tuijn en Trijntje Plas,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Geertje Olij, geboren in 1867 in de Beemster, overleden op 20 september 1867 in de Beemster,
Trijntje Olij, geboren in 1867 in de Beemster, overleden op 12 januari 1868 in de Beemster,
Hendrik Olij, geboren in 1880 in de Beemster,
Jannetje Olij, geboren in 1882 in de Beemster,
Willem Olij, geboren in 1885 in de Beemster,

Klaas Olij is veehouder,
Trijntje Tuijn overlijdt op 25 oktober 1911 in de Beemster, 62 of 63 jaar oud.


Olij-Blokker(1910)       schema IIb

Hendrik Olij, geboren in 1880 in de Beemster, zoon van Klaas Olij en Trijntje Tuijn, trouwt op 24 april 1910 met Elisabeth Blokker, geboren in 1886 in Amsterdam, dochter van Arie Blokker en Marijtje Koomen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Olij is veehouder.

de Boer-Olij(1904)       schema IIb

Jannetje Olij, geboren in 1882 in de Beemster, dochter van Klaas Olij en Trijntje Tuijn, trouwt op 21 april 1904 met Willem Jacob de Boer, geboren in 1880 in Edam, zoon van Jan Willemzoon de Boer en Neeltje Bark,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Jacob de Boer is veehouder.

Pijl-Olij(1914)       schema IIb

Jannetje Olij, geboren in 1882 in de Beemster, dochter van Klaas Olij en Trijntje Tuijn, hertrouwt op 5 februari 1914 in Edam met Klaas Pijl, geboren in 1876 in Berkhout, zoon van Jan Pijl en Klaasje Silver,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Klaas Pijl is veehouder.

Olij-Prins(1919)       schema IIb

Willem Olij, geboren in 1885 in de Beemster, zoon van Klaas Olij en Trijntje Tuijn, trouwt op 29 april 1919 met Fijtje Prins, geboren in 1886 in Nieuwendam, dochter van Hendrik Prins en Aaltje Kruze,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Olij is veehouder.


Zwikker-Kloek(1811)       schema IIb

Aafje Kloek, geboren 20 april 1783 in de Beemster, dochter van Maarten Kloek en Antje Leenaerts, trouwt in 1811 in de Beemster, 28 jaar oud, met Muus Zwikker, geboren in 1783.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Piet Zwikker, geboren op 14 november 1812 in de Beemster en
Maarten Zwikker, geboren op 19 september 1814 in de Beemster en
Geertje Zwikker, geboren op 24 mei 1817 in de Beemster.

Aafje Kloek overlijdt op 22 juni 1820 te Beemster, 37 jaar oud.


Zwikker-Boom(1838)       schema IIb

Piet Zwikker, geboren 14 november 1812 in de Beemster, zoon van Aafje Kloek en Muus Zwikker, trouwt op 6 mei 1838 in de Beemster, 26 jaar oud, met Grietje Boom, geboren op 11 juli 1815 in Jisp, dochter van Cornelis Boom en Hillegond Komen.
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Cornelis Zwikker, geboren in 1845 in de Beemster

Piet Zwikker is winkelier.


Zwikker-Ooms(1872)       schema IIb

Cornelis Zwikker, geboren in 1845 in de Beemster, zoon van Piet Zwikker en Grietje Boom, trouwt op 26 mei 1872 in de Beemster, 27 jaar oud, met Pietertje Ooms, geboren in 1849 in de Beemster, dochter van Cornelis Ooms en Jannetje Posch.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Pieter Zwikker, geboren in 1873 in de Beemster,
Cornelis Zwikker, geboren in 1877 in de Beemster,
Muus Zwikker, geboren in 1881 in de Beemster,

Cornelis Zwikker is brievenbesteller.


Zwikker-Arp(1897)       schema IIb

Pieter Zwikker, geboren in 1873 in de Beemster, zoon van Cornelis Zwikker en Pietertje Ooms, trouwt op 26 mei 1897 in de Beemster, 24 jaar oud, met Maria Arp, geboren in 1874 in Schermerhorn, dochter van Jacob Arp en Guurtje Oud.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Zwikker-Kragt(1909)       schema IIb

Cornelis Zwikker, geboren in 1877 in de Beemster, zoon van Cornelis Zwikker en Pietertje Ooms, trouwt op 22 april 1909 in de Beemster, 32 jaar oud, met Jacoba Martina Kragt, geboren in 1878 in Amsterdam, dochter van Hendrik Cornelis Kragt en Therese Francina Baetens.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cornelis Zwikker is brievengaarder.

Zwikker-Schotel(1910)       schema IIb

Muus Zwikker, geboren in 1881 in de Beemster, zoon van Cornelis Zwikker en Pietertje Ooms, trouwt op 20 maart 1910 in de Beemster, 29 jaar oud, met Christina Schotel, geboren in 1885 in Hoorn, dochter van Pieter Schotel en Grietje Duijts.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Muus Zwikker is timmerman.


Rogge-Zwikker(1851)       schema IIb

Geertje Zwikker, geboren 24 mei 1817 in de Beemster, dochter van Aafje Kloek en Muus Zwikker, trouwt op 6 april 1851 in Zaandam, 34 jaar oud, met Lijnst Rogge, geboren in 1797 in Zaandam, zoon van Jan Lijntz Rogge en Jannetje Abbestee.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Lijnst Rogge is timmerman.

van Heiningen-Zwikker(1868)       schema IIb

Geertje Zwikker, geboren 24 mei 1817 in de Beemster, dochter van Aafje Kloek en Muus Zwikker, trouwt op 27 december 1868 in Zaandam, 51 jaar oud, met Pieter van Heiningen, geboren in 1833 in Wormerveer, zoon van Jan van Heiningen en Grietje Voorn.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Pieter van Heiningen is schipper.


Leeuwenkamp-Kloek(1777)       schema IIb

Sijtje Kloek, gedoopt op 29 september 1754 in de Beemster, dochter van Willem Kloek en Jannetje Lakeman, trouwt op 13 april 1777 met Dirk Leeuwenkamp, geboren omstreeks 1753 en zoon van Jan Leeuwenkamp.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Teunis Leeuwenkamp, geboren in 1779 in de Beemster,
Maritje Leeuwenkamp, gedoopt op 26 augustus 1781 in de Beemster.


Leeuwenkamp-Koning( )       schema IIb

Teunis Leeuwenkamp, geboren in 1779 in de Beemster, zoon van Sijtje Kloek en Dirk Leeuwenkamp, trouwt met Pietertje Koning, dochter van Frans Koning.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Teunis Leeuwenkamp, is tuinman.

Leeuwenkamp-Goukes(1815)       schema IIb

Teunis Leeuwenkamp, geboren in 1779 in de Beemster, zoon van Sijtje Kloek en Dirk Leeuwenkamp, hertrouwt op 23 juli 1815 in Heiloo met Grietje Goukes, geboren in 1794 in Heiloo, dochter van Jan Goukes en Albertje Harmenzen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Derk Leeuwenkamp, geboren in 1816 in Laren (Gelderland),

Teunis Leeuwenkamp, is tuinman.


Leeuwenkamp-Koopman(1847)       schema IIb

Derk Leeuwenkamp, geboren in 1816 in Laren (Gelderland), zoon van Teunis Leeuwenkamp en Grietje Goukes, trouwt omstreeks 1847 met Christina Koopman, geboren in 1813 in Utrecht, dochter van Jacobus Koopman en Christina Wallenburg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Grietje Leeuwenkamp, (bij huwelijk erkend), geboren op 24 december 1844 in Utrecht en op 5 februari 1857 in Utrecht overleden,
Teunis Leeuwenkamp, geboren in 1847 en op 31 juli 1847 in Utrecht overleden,
Christina Leeuwenkamp, geboren in 1849 in Utrecht,
Christina Leeuwenkamp, geboren in 1853 in Utrecht,

Christina Koopman, overlijdt op 25 juli 1878 in Utrecht, 65 jaar oud.


van Rossum-Leeuwenkamp(1876)       schema IIb

Christina Leeuwenkamp, geboren in 1849 in Utrecht, dochter van Derk Leeuwenkamp en Christina Koopman, trouwt op 10 mei 1876 in Utrecht met Andries van Rossum, geboren in 1852 in Utrecht, zoon van Jacobus van Rossum en Johanna Duijveman,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jacoba Christina van Rossum, geboren in 1877 en op 21 september 1877 in Utrecht overleden,
Johanna Hendrica van Rossum, geboren in 1878,
Andries van Rossum, geboren in 1879 en op 9 juli 1915 in Utrecht overleden,
Christina van Rossum, geboren in 1881 en op 5 februari 1881 in Utrecht overleden,
Christiaan van Rossum, geboren in 1882 en op 17 maart 1883 in Utrecht overleden,
Wilhelmina Anthonia van Rossum, geboren in 1884 en op 24 februari 1885 in Utrecht overleden,
Albertus van Rossum, geboren in 1885 en op 21 december 1885 in Utrecht overleden,
Wilhelmina van Rossum, geboren in 1886 in Utrecht,

Christina Leeuwenkamp, overlijdt 20 oktober 1913 in Utrecht, 63 of 64 jaar oud,
Andries van Rossum, overlijdt op 13 december 1913 in Utrecht, 60 of 61 jaar oud.


Prijs-van Rossum(1899)       schema IIb

Johanna Hendrica van Rossum, geboren in 1878, dochter van Christina Leeuwenkamp en Andries van Rossum, trouwt op 8 maart 1899 in Utrecht met Alexander Prijs, geboren in 1879 in Utrecht, zoon van Johannes Clasinus Prijs en Petronella Rempkens,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Johannes Clasinus Prijs, geboren in 1900,
Andries Prijs, geboren in 1901 en op 10 januari 1902 in Utrecht overleden,
Johanna Hendrica Prijs, geboren in 1902 en op 2 februari 1903 in Utrecht overleden,
Gerrit Prijs, geboren in 1904 en op 22 december 1904 in Utrecht overleden,
Petronella Prijs, geboren in 1913 en op 2 december 1913 in Utrecht overleden,

Johanna Hendrica van Rossum, overlijdt op 2 april 1939 in Utrecht, 60 of 61 jaar oud.


Prijs-van Rhee(1926)       schema IIb

Johannes Clasinus Prijs, geboren in in 1900, zoon van Johanna Hendrica van Rossum en Alexander Prijs, trouwt omstreeks 1926 met Elisabeth van Rhee,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johannes Clasinus Prijs, geboren in 1926 en op 3 oktober 1938 in Utrecht overleden,

Johannes Clasinus Prijs Sr., overlijdt op 31 oktober 1939 in Utrecht, 38 of 39 jaar oud.


van Minkelen-van Rossum(1911)       schema IIb

Wilhelmina van Rossum, geboren in 1886 in Utrecht, dochter van Christina Leeuwenkamp en Andries van Rossum, trouwt op 22 november 1911 in Utrecht met Johannes van Minkelen, geboren in 1885 in Utrecht, zoon van Engelbertus van Minkelen en Jannetje Anthonia van Zutphen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


Spoel-Leeuwenkamp(1883)       schema IIb

Christina Leeuwenkamp, geboren in 1853 in Utrecht, dochter van Derk Leeuwenkamp en Christina Koopman, trouwt op 15 augustus 1883 in Dordrecht met Robertus Spoel, geboren in 1851 in Dordrecht, zoon van Hendrik Spoel en Johanna Meuleman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Christina Leeuwenkamp, overlijdt op 27 februari 1932 in Zeist, 78 of 79 jaar oud,
Robertus Spoel, overlijdt op 31 augustus 1900 in Utrecht, 48 of 49 jaar oud.

Zwijnen-Leeuwenkamp(1902)       schema IIb

Christina Leeuwenkamp, geboren in 1853 in Utrecht, dochter van Derk Leeuwenkamp en Christina Koopman, hertrouwt op 19 november 1902 in Utrecht met Willem Zwijnen, geboren in 1859 in Valburg, zoon van Gerrit Hendrik Zwijnen en Gerritje Vermeer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 31 december 1915.

Christina Leeuwenkamp, overlijdt op 27 februari 1932 in Zeist, 78 of 79 jaar oud,
Willem Zwijnen, overlijdt op 13 maart 1934 in Utrecht, 74 of 75 jaar.Groen-Kloek(1783)       schema IIIa

Jannetje Kloek, geboren op 16 augustus 1761 in de Beemster, dochter van Willem Kloek en Aafje Beek, trouwt op 16 maart 1783 in de Beemster met Arend Groen, gedoopt op 7 september 1755 in de Beemster, zoon van Dirk Groen.
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

Dirk Groen, gedoopt op 23 mei 1784 in de Beemster,
Willem Groen, gedoopt op 8 oktober 1786 in de Rijp,
Albertje Groen, gedoopt op 27 september 1789 in de Beemster en voor 1795 overleden,
Aafje Groen, gedoopt 30 januari 1791 in de Beemster,
Albertje Groen, gedoopt op 29 maart 1795 in de Beemster,
Maarten Groen, gedoopt op 16 juli 1797 in de Beemster,
Jacob Groen, gedoopt op 23 februari 1800 in de Beemster,

Jannetje Kloek overlijdt op 26 februari 1827 in Ursem, 65 jaar oud,
Arend Groen is landbouwer.


Groen-Muis(1812)       schema IIIa

Dirk Groen, gedoopt 23 mei 1784 in de Beemster, zoon van Jannetje Kloek en Arend Groen, trouwt op 26 april 1812 in de Beemster met Maartje Muis, geboren in 1788 in de Beemster, dochter van Elbert Muis en Trijntje Groot,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Arend Groen, geboren in 1813 in Kwadijk,
Trijntje Groen, geboren in 1817 in Kwadijk,
Jantje Groen, geboren in 1821 in Kwadijk,
Tijmen Groen, geboren in 1825 in Kwadijk,

Dirk Groen is landbouwer.


Groen-Zijp(1862)       schema IIIa

Arend Groen, geboren in 1813 in Kwadijk, zoon van Dirk Groen en Maartje Muis, trouwt op 12 september 1862 in Kwadijk met Leentje Zijp, geboren in 1831 in Kwadijk, dochter van Lambert Zijp en Goortje Hondius,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Graaf-Groen(1844)       schema IIIa

Trijntje Groen, geboren in 1817 in Kwadijk, dochter van Dirk Groen en Maartje Muis, trouwt op 16 juni 1844 in de Beemster met Hendrik de Graaf, geboren in 1817 in de Beemster, zoon van Dirk de Graaf en Trijntje Leek,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Trijntje de Graaf, geboren in 1850 in Oosthuizen,
Hendrik de Graaf, geboren in 1858 in Oosthuizen,

Hendrik de Graaf is timmerman.


Veen-de Graaf(1870)       schema IIIa

Trijntje de Graaf, geboren in 1850 in Oosthuizen, dochter van Trijntje Groen en Hendrik de Graaf, trouwt op 1 mei 1870, in Kwadijk met Simon Veen, geboren in 1838 in Kwadijk, zoon van Jan Veen en Bregje Kerkhof,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Trijntje Veen, geboren in 1873 in Oosthuizen,
Hendrik Veen, geboren in 1883 in Oosthuizen,

Simon Veen is koopman.


Franzen-Veen(1893)       schema IIIa

Trijntje Veen, geboren in 1873 in Oosthuizen, dochter van Trijntje de Graaf en Simon Veen, trouwt op 24 december 1893 in Oosthuizen met Hendrik Franzen, geboren in 1872 in Purmerend, zoon van Dirk Franzen en Wilhelmina Struving,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Simon Franzen, geboren in 1894 in Purmerend,
Dirk Franzen, geboren in oktober 1894 in Purmerend,

Hendrik Franzen is kaaskoper.


Franzen-Meppen(1919)       schema IIIa

Simon Franzen, geboren in 1894 in Purmerend, zoon van Trijntje Veen en Hendrik Franzen, trouwt op 25 september 1919 in Ilpendam met Trijntje Antje Meppen, geboren in 1893 in Broek in Waterland, dochter van Dirk Meppen en Dirkje van de Nadort,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Simon Franzen is postbode.

Franzen-Hartog(1920)       schema IIIa

Dirk Franzen, geboren in 1894 in Purmerend, zoon van Trijntje Veen en Hendrik Franzen, trouwt op 19 november 1920 in de Beemster met Trijntje Hartog, geboren in 1897 in Purmerend, dochter van Cornelis Hartog en Vokeltje Langereis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Dirk Franzen is barbier.


Veen-Waal(1908)       schema IIIa

Hendrik Veen, geboren in 1883 in Oosthuizen, zoon van Trijntje de Graaf en Simon Veen, trouwt op 6 augustus 1908 in de Beemster met Maartje Waal, geboren in 1887 in de Beemster, dochter van Dirk Waal en Jantje Slot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hendrik Veen is barbier.


de Graaf-Vijselaar(1883)       schema IIIa

Hendrik de Graaf, geboren in 1858 in Oosthuizen, zoon van Trijntje Groen en Hendrik de Graaf, trouwt op 4 september 1883 in Oosthuizen met Trijntje Vijselaar, geboren in 1862 in Grootebroek, dochter van Cornelis Vijselaar en Anna Bankert,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hendrik de Graaf is schilder.


Beunder-Groen(1847)       schema IIIa

Jantje Groen, geboren in 1821 in Kwadijk, dochter van Dirk Groen en Maartje Muis, trouwt op 9 mei 1847 in Etersheim met Pieter Beunder, geboren in 1819 in Ete, zoon van Jacob Beunder en Grietje Visser,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.

Jacob Beunder, geboren in 1848 in Oosthuizen,
Dirk Beunder, geboren in 1850 in Oosthuizen,
Grietje Beunder, geboren in 1852 in Oosthuizen,
Maartje Beunder, geboren in 1855 in Oosthuizen,
Pieter Beunder, geboren in 1856 in Oosthuizen,
Trijntje Beunder, geboren in 1859 in Oosthuizen,
Jan Beunder, geboren in 1861 in Oosthuizen,
Tijmen Beunder, geboren in 1864 in Oosthuizen,

Pieter Beunder is watermolenaar.


Beunder-Duijvensz(1874)       schema IIIa

Jacob Beunder, geboren in 1848 in Oosthuizen, zoon van Jantje Groen en Pieter Beunder, trouwt op 12 maart 1874 in Enkhuizen met Johanna Hermina Duijvensz, geboren in 1847 in Enkhuizen, dochter van Cornelis Duijvensz en Jansje Lodewijks,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Catharina Beunder, geboren in 1876 in Enkhuizen,
Pieter Jacob Beunder, geboren in 1878 in Enkhuizen,

Jacob Beunder is bakker.

Beunder-Meun( )       schema IIIa

Jacob Beunder, geboren in 1848 in Oosthuizen, zoon van Jantje Groen en Pieter Beunder, hertrouwt met Jacoba Wilhelmina Meun, geboren in 1857 in Enkhuizen, dochter van Willem Meun en Dieuwertje Sweep,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Koorn-Beunder(1903)       schema IIIa

Catharina Beunder, geboren in 1876 in Enkhuizen, dochter van Jacob Beunder en Johanna Hermina Duijvensz, trouwt op 31 mei 1903 in Zwaag met Hendrik Koorn, geboren in 1869 in Zwaag, zoon van Dirk Koorn en Aaltje Post,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Beunder-Visser(1902)       schema IIIa

Pieter Jacob Beunder, geboren in 1878 in Enkhuizen, zoon van Jacob Beunder en Johanna Hermina Duijvensz, trouwt op 1 augustus 1902 in Schagen met Margaretha Visser, geboren in 1879 in Anna Paulowna, dochter van Pieter Visser en Maartje Zwaag,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Beunder-Tijm(1875)       schema IIIa

Dirk Beunder, geboren in 1850 in Oosthuizen, zoon van Jantje Groen en Pieter Beunder, trouwt op 11 juli 1875, in de Beemster met Aafje Tijm, geboren in 1850 in de Beemster, dochter van Bastiaan Tijm en Trijntje Rol,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Trijntje Beunder, geboren in 1881 in Edam.


Slot-Beunder(1902)       schema IIIa

Trijntje Beunder, geboren in 1881 in Edam, dochter van Dirk Beunder en Aafje Tijm, trouwt op 10 april 1902 in Edam met Christiaan Slot, geboren in 1881 in Edam, zoon van Paulus Slot en Elisabeth Boom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Christiaan Slot is broodbakker.


Meijer-Beunder(1876)       schema IIIa

Grietje Beunder, geboren in 1852 in Oosthuizen, dochter van Jantje Groen en Pieter Beunder, trouwt op 23 maart 1876 in de Beemster met Elbert Meijer, geboren in 1852 in de Beemster, zoon van Hendrik Meijer en Neeltje Smit,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Hendrik Meijer, geboren in 1877 in de Beemster,
Elbert Meijer, geboren in 1882 in Edam,
Jacob Meijer, geboren in 1884 in Edam,
Neeltje Meijer, geboren in 1888 in Edam,

Elbert Meijer is manufacturier.


Meijer-Vink(1897)       schema IIIa

Hendrik Meijer, geboren in 1877 in de Beemster, zoon van Grietje Beunder en Elbert Meijer, trouwt op 4 april 1897 in Edam met Elisabeth Vink, geboren in 1875 in de Purmer, dochter van Jan Vink en Antje Klok,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Meijer-Bruin(1906)       schema IIIa

Elbert Meijer, geboren in 1882 in Edam, zoon van Grietje Beunder en Elbert Meijer, trouwt op 24 mei 1906 in de Beemster met Maartje Bruin, geboren in 1883 in de Beemster, dochter van Hendrik Bruin en Grietje Fraij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Elbert Meijer is postbode.

Meijer-Berghuis(1912)       schema IIIa

Jacob Meijer, geboren in 1884 in Edam, zoon van Grietje Beunder en Elbert Meijer, trouwt op 21 april 1912 in Uitgeest met Jannetje Berghuis, geboren in 1887 in Uitgeest, dochter van Mies Berghuis en Johanna de Wilde,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jacob Meijer is voerman.

Kossen-Meijer(1909)       schema IIIa

Neeltje Meijer, geboren in 1888 in Edam, dochter van Grietje Beunder en Elbert Meijer, trouwt op 25 april 1909 in Edam met Simon Kossen, geboren in 1882 in Schagen, zoon van Neeltje Kossen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Simon Kossen is kaasmaker.


van der Pijl-Beunder(1882)       schema IIIa

Maartje Beunder, geboren in 1855 in Oosthuizen, dochter van Jantje Groen en Pieter Beunder, trouwt op 25 juni 1882 in Oudendijk met Jan van der Pijl, geboren in 1854 in de Beemster, zoon van Dirk van der Pijl en Antje Vroom,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dirk van der Pijl, geboren in 1887 in Oudendijk,


van der Pijl-van Riessen(1911)       schema IIIa

Dirk van der Pijl, geboren in 1887 in Oudendijk, zoon van Maartje Beunder en Jan van der Pijl, trouwt op 4 mei 1911 in Velsen met Hendrika van Riessen, geboren in 1891 in Velsen, dochter van Arend van Riessen en Aaltje Bijl,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


Beunder-Waal(1882)       schema IIIa

Pieter Beunder, geboren in 1856 in Oosthuizen, zoon van Jantje Groen en Pieter Beunder, trouwt op 24 december 1882 in Edam met Aaltje Waal, geboren in 1860 in de Beemster, dochter van Gerrit Waal en Maartje Groot,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Jantje Beunder, geboren in 1884 in Edam,
Maartje Beunder, geboren in 1886 in Monnickendam,
Aaltje Beunder, geboren in 1890 in de Beemster,
Trijntje Beunder, geboren in 1891 in de Beemster,
Grietje Beunder, geboren in 1894 in de Beemster,
Gerritje Beunder, geboren in 1899 in de Beemster.


Fritzen-Beunder(1907)       schema IIIa

Jantje Beunder, geboren in 1884 in Edam, dochter van Pieter Beunder en Aaltje Waal, trouwt op 17 maart 1907 in de Beemster met Jan Fritzen, geboren in 1881 in de Beemster, zoon van Hendrik Fritzen en Suwtje van Braam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Groot-Beunder(1909)       schema IIIa

Maartje Beunder, geboren in 1886 in Monnickendam, dochter van Pieter Beunder en Aaltje Waal, trouwt op 7 januari 1909 in de Beemster met Jacobus Groot, geboren in 1884 in de Beemster, zoon van Dirk Groot en Kaatje de Graaf,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Koelemaij-Beunder(1912)       schema IIIa

Aaltje Beunder, geboren in 1890 in de Beemster, dochter van Pieter Beunder en Aaltje Waal, trouwt op 5 mei 1912 in de Beemster met Dirk Koelemaij, geboren in 1883 in de Beemster, zoon van Jacob Koelemaij en Marijtje Sanders,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Boer-Beunder(1917)       schema IIIa

Trijntje Beunder, geboren in 1891 in de Beemster, dochter van Pieter Beunder en Aaltje Waal, trouwt op 28 januari 1917 in de Beemster met Jan de Boer, geboren in 1888 in Berkhout, zoon van Arien de Boer en Lena Slot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Koeman-Beunder(1920)       schema IIIa

Grietje Beunder, geboren in 1894 in de Beemster, dochter van Pieter Beunder en Aaltje Waal, trouwt op 29 januari 1920 in de Beemster met Pieter Koeman, geboren in 1893 in Amsterdam, zoon van Gerrit Koeman en Geertje van Dort,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Waal-Beunder(1920)       schema IIIa

Gerritje Beunder, geboren in 1899 in de Beemster, dochter van Pieter Beunder en Aaltje Waal, trouwt op 28 juli 1921 in de Beemster met Marinus Cornelis Waal, geboren in 1896 in Amsterdam, zoon van Jacob Waal en Grietje de Jongh,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 2 april 1947.


Hartog-Beunder(1884)       schema IIIa

Trijntje Beunder, geboren in 1859 in Oosthuizen, dochter van Jantje Groen en Pieter Beunder, trouwt omstreeks 1884 met Jacob Hartog, geboren in 1852 in de Beemster, zoon van Dirk Hartog en Trijntje de Groot,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Dirk Hartog, geboren in 1884 in de Beemster,

Borsjes-Beunder(1898)       schema IIIa

Trijntje Beunder, geboren in 1859 in Oosthuizen, dochter van Jantje Groen en Pieter Beunder, hertrouwt op 21 december 1898 in Schermerhorn met Jan Borsjes, geboren in 1839 in de Beemster, zoon van Arie Borsjes en Maartje de Vries,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Posch-Beunder( )       schema IIIa

Trijntje Beunder, geboren in 1859 in Oosthuizen, dochter van Jantje Groen en Pieter Beunder, hertrouwt met Klaas Posch, geboren in 1850 in Blokker, zoon van Cornelis Posch en Meinoutje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Hartog-Bakker(1911)       schema IIIa

Dirk Hartog, geboren in 1884 in de Beemster, zoon van Trijntje Beunder en Jacob Hartog, trouwt op 6 april 1911 in de Beemster met Cornelia Petronella Bakker, geboren in 1885 in Akersloot, dochter van Joost Bakker en Elisabeth Koeman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


Beunder-Boon(1884)       schema IIIa

Jan Beunder, geboren in 1861 in Oosthuizen, zoon van Jantje Groen en Pieter Beunder, trouwt op 11 april 1884 te Oosthuizen met Neeltje Boon, geboren in 1862 in Schermerhorn, dochter van Pieter Boon en Wilhelmina Mijl,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Wilhelmina Beunder, geboren op 30 augustus 1887 in Oosthuizen en op 24 december 1927 in Harderwijk overleden,

Beunder-Moolhuizen(1886)       schema IIIa

Tijmen Beunder, geboren in 1864 in Oosthuizen, zoon van Jantje Groen en Pieter Beunder, trouwt op 17 juni 1886 te Weesp met Neeltje Moolhuizen, geboren in 1864 in Weesp, dochter van Coenraad Moolhuizen en Klaasje Plomp,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Jantje Beunder, geboren in 1887 in Weesp,


Bakker-Beunder(1906)       schema IIIa

Jantje Beunder, geboren in 1887 in Weesp, dochter van Tijmen Beunder en Neeltje Moolhuizen, trouwt op 18 oktober 1906 in Castricum met Cornelis Bakker, geboren in 1883 in Castricum, zoon van Pieter Bakker en Grietje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Groen-Plas(1850)       schema IIIa

Tijmen Groen, geboren in 1825 in Kwadijk, zoon van Dirk Groen en Maartje Muis, trouwt op 5 mei 1850 in Middelie met Trijntje Plas, geboren in 1826 in Middelie, dochter van Pieter Plas en Trijntje Tuijn,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Pieter Groen, geboren in 1854 in Kwadijk,
Arend Groen, geboren in 1856 in Kwadijk,
Tijmon Groen, geboren in 1858 in Kwadijk,
Cornelis Groen, geboren in 1862 in Kwadijk ,

Tijmen Groen is winkelier, kastelein.


Groen-Tuijn(1880)       schema IIIa

Pieter Groen, geboren in 1854 in Kwadijk, zoon van Tijmen Groen en Trijntje Plas, trouwt op 24 juni 1880 in Kwadijk met Trijntje Tuijn, geboren in 1855 in Kwadijk, dochter van Pieter Tuijn en Trijntje Rozee,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Pieter Groen is onderwijzer.

Groen-Veen(1877)       schema IIIa

Arend Groen, geboren in 1856 in Kwadijk, zoon van Tijmen Groen en Trijntje Plas, trouwt op 4 maart 1877 in Kwadijk met Bregje Veen, geboren in 1854 in Kwadijk, dochter van Jan Veen en Bregje Kerkhof,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Bregje Groen, geboren in 1880 in Kwadijk,
Jan Groen, geboren in 1882 in Kwadijk,
Trijntje Groen, geboren in 1884 in Kwadijk,
Antje Groen, geboren in 1886 in Kwadijk,

Arend Groen is winkelier, barbier.


Pielkenrood-Groen(1906)       schema IIIa

Bregje Groen, geboren in 1880 in Kwadijk, dochter van Arend Groen en Bregje Veen, trouwt op 3 november 1906 in Koog aan de Zaan met Jan Pielkenrood, geboren in 1882 in Zaandijk, zoon van Jan Pielkenrood en Dirkje Loon,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Dirkje Pielkenrood, geboren op 15 september 1907 in Zaandijk en in oktober 2001 in Amstelveen overleden,
Johanna Betsie Pielkenrood, geboren op 8 juni 1912 in Koog aan de Zaan en op 20 maart 1992 in Koog aan de Zaan overleden,

Jan Pielkenrood is smid, later Technisch Medewerker in Nederlands Oost Indië.


Methven - Pielkenrood(1938)       schema IIIa

Dirkje Pielkenrood, geboren op 15 september 1907 in Zaandijk, dochter van Bregje Groen en Jan Pielkenrood, trouwt omstreeks 1938 met Leonard Methven, geboren omstreeks 1900 in Skye Schotland,
Uit dit huwelijk is één kinderen bekend.

Leonard Methven is Bank-directeur,

Het huwelijk wordt omstreeks 1963 door echtscheiding ontbonden.

Fris-Pielkenrood(1939)       schema IIIa

Johanna Betsie Pielkenrood, geboren op 8 juni 1912 in Koog aan de Zaan , dochter van Bregje Groen en Jan Pielkenrood, trouwt op 27 juni 1939 in Koog aan de Zaan met Gerrit Fris, geboren op 6 april 1908 in Zaandam,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Gerrit Fris is Handelsagent.


Groen-Roukens(1906)       schema IIIa

Jan Groen, geboren in 1882 in Kwadijk, zoon van Arend Groen en Bregje Veen, trouwt op 8 juni 1906 met Aletta Cornellia Maria Roukens, geboren in 1881 in Nijmegen, dochter van Willem Hendrik Roukens en Hendrina Margaretha Kempel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Prins-Groen(1906)       schema IIIa

Trijntje Groen, geboren in 1884 in Kwadijk, dochter van Arend Groen en Bregje Veen, trouwt op 19 augustus 1906 in de Beemster met Nicolaas Prins, geboren in 1882 in Schagen, zoon van Cornelis Prins en Aagje Krijgsman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 6 november 1918,

Nicolaas Prins is rijtuigmaker.

Prins-Klabbers(1920)       schema IIIa

Trijntje Groen, geboren in 1884 in Kwadijk, dochter van Arend Groen en Bregje Veen, hertrouwt op 7 oktober 1920 in Zaandam met Hendrikus Johannes Klabbers, geboren in 1896 in Roosendaal en Nispen, zoon van Johannes Gerardus Klabbers en Elisabeth Maria de Groot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 24 juli 1925,

Hendrikus Johannes Klabbers is wagenmaker.

Hellings-Groen(1909)       schema IIIa

Antje Groen, geboren in 1886 in Kwadijk, dochter van Arend Groen en Bregje Veen, trouwt op 27 mei 1909 met Jacob Hellings, geboren in 1882 in Broek in Waterland, zoon van Christiaan Hellings en Aaltje du Gardijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jacob Hellings is smid.


Groen-Laan(1889)       schema IIIa

Tijmon Groen, geboren in 1858 in Kwadijk, zoon van Tijmen Groen en Trijntje Plas, trouwt op 21 april 1889 in Kwadijk met Grietje Laan, geboren in 1866 in Middelie, dochter van Simon Laan en Neeltje Schouten,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Neeltje Groen, geboren in 1894 in Kwadijk,

Tijmon Groen is winkelbediende.


Bakker-Groen(1914)       schema IIIa

Neeltje Groen, geboren in 1894 in Kwadijk, dochter van Tijmon Groen en Grietje Laan, trouwt op 19 maart 1914 in Kwadijk met Arian Bakker, geboren in 1892 in de Beemster, zoon van Jan Bakker en Maartje Korver,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding,

Arian Bakker is barbier.

Reuzenaar-Groen( )       schema IIIa

Neeltje Groen, geboren in 1894 in Kwadijk, dochter van Tijmon Groen en Grietje Laan, hertrouwt met Hendrik Reuzenaar, geboren in 1892 in Amsterdam, zoon van Jan Reuzenaar en Annetje de Boer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Reuzenaar is kapper.


Groen-Keuken(1890)       schema IIIa

Cornelis Groen, geboren in 1862 in Kwadijk, zoon van Tijmen Groen en Trijntje Plas, trouwt op 27 december 1890 in Kwadijk met Antje Keuken, geboren in 1867 in Jisp, dochter van Gerrit Keuken en Guurtje van der Oord,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Gerrit Tijmen Groen, geboren op 16 september 1892 in Kwadijk,

Cornelis Groen is winkelier/cafehouder.


Groen-Schmits(1922)       schema IIIa

Gerrit Tijmen Groen, geboren 16 september 1892 in Kwadijk, zoon van Cornelis Groen en Antje Keuken, trouwt op 26 juli 1922 in Kwadijk met Johanna Cornelia Schmits, geboren in 1898 in Amsterdam, dochter van Jean Pascal Schmits en Maria Johanna Isabella van Tienderen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Gerrit Tijmen Groen is commies ter secretarie.de Haan-Groen(1817)       schema IIIb

Albertje Groen, geboren op 29 maart 1795 in de Beemster, dochter van Jannetje Kloek en Arend Groen, trouwt op 27 april 1817 in Westgraftdijk met Jan de Haan, geboren in 1791 in Westgraftdijk, zoon van Aris Coenraadszoon de Haan en Aagje Jans Visser,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

Aris de Haan, geboren op 7 juli 1818 in de Beemster,
Jantje de Haan, geboren op 15 december 1819 in de Beemster,
Arend de Haan, geboren op 12 maart 1821 in de Beemster,
Aafje de Haan, geboren in 1829 in Graft,
Arend de Haan, geboren in 1832 in Graft,
Jannetje de Haan, geboren op 9 november 1833 in Westgraftdijk,
Aagje de Haan, geboren in 1836 in Graft,

Jan de Haan is landbouwer.


de Haan-Schuitemaker(1852)       schema IIIb

Aris de Haan, geboren op 7 juli 1818 in de Beemster, zoon van Albertje Groen en Jan de Haan, trouwt op 25 april 1852 in de Beemster met Aaltje Schuitemaker, geboren in 1826 in Oostzaan, dochter van Willem Schuitemaker en Portina Kronenberg,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Jan de Haan, geboren in 1854 in Beets,
Dina de Haan, geboren in 1856 in Beets,
Albertje de Haan, geboren in 1857 in Beets,
Willem de Haan, geboren in 1859 in Beets,
Aagje de Haan, geboren in 1865 in Beets,

Aris de Haan is winkelier.


de Haan-Muijs(1882)       schema IIIb

Jan de Haan, geboren in 1854 in Beets, zoon van Aris de Haan en Aaltje Schuitemaker, trouwt op 7 mei 1882 in Beets met Nantje Muijs, geboren in 1858 in Ilpendam, dochter van Willem Muijs en Hillegond Posch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Beurs-de Haan(1883)       schema IIIb

Dina de Haan, geboren in 1856 in Beets, dochter van Aris de Haan en Aaltje Schuitemaker, trouwt omstreeks 1883 met Jacob de Beurs, geboren in 1857 in Hoogwoud, zoon van Frans de Beurs en Aaltje Bakker,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Frans de Beurs, geboren in 1883 in Hoogwoud,

Jacob de Beurs is watermolenaar.


de Beurs-Kuiper(1910)       schema IIIb

Frans de Beurs, geboren in 1883 in Hoogwoud, zoon van Dina de Haan en Jacob de Beurs, trouwt op 28 april 1910 in Hoogwoud met Wilhelmina Kuiper, geboren in 1888 in Winkel, dochter van Jacob Kuiper en Jacoba de Graaf,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


Koomen-de Haan(1881)       schema IIIb

Albertje de Haan, geboren in 1857 in Beets, dochter van Aris de Haan en Aaltje Schuitemaker, trouwt op 1 mei 1881 in Opmeer met Meindert Koomen, geboren in 1856 in Nibbixwoud, zoon van Jan Koomen en Dieuwertje Blokdijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Meindert Koomen is smid.

Staal-de Haan(1885)       schema IIIb

Albertje de Haan, geboren in 1857 in Beets, dochter van Aris de Haan en Aaltje Schuitemaker, hertrouwt op 8 maart 1885 in Heerhugowaard met Jan Staal, geboren in 1860 in Krommenie, zoon van Dirk Staal en Neeltje Schenk,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Aaltje Staal, geboren in 1887 in Heerhugowaard,
Jannigje Staal, geboren op 27 april 1893 in Doorn,

Jan Staal is grofsmid.


Ditmar-Staal(1922)       schema IIIb

Aaltje Staal, geboren in 1887 in Heerhugowaard, dochter van Albertje de Haan en Jan Staal, trouwt op 18 mei 1922 in Utrecht met Willem Jan Ditmar, geboren in 1874 in Utrecht, zoon van Jan Willem Ditmar en Jannigje van Asch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


de Haan-Boon(1887)       schema IIIb

Willem de Haan, geboren in 1859 in Beets, zoon van Aris de Haan en Aaltje Schuitemaker, trouwt op 10 juli 1887 in Beets met Aaltje Boon, geboren in 1861 in de Beemster, dochter van Poulus Boon en Trijntje Doets,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Aris de Haan, geboren in 1889 in Amsterdam,

Willem de Haan is timmerman.


de Haan-Kwadijk(1912)       schema IIIb

Aris de Haan, geboren in 1889 in Amsterdam, zoon van Willem de Haan en Aaltje Boon, trouwt op 5 mei 1912 in de Beemster met Wijntje Kwadijk, geboren in 1887 in de Beemster, dochter van Jan Kwadijk en Reinontje Kreuger,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aris de Haan is warmoezier.


Hendriks-de Haan(1890)       schema IIIb

Aagje de Haan, geboren in 1865 in Beets, dochter van Aris de Haan en Aaltje Schuitemaker, trouwt op 23 maart 1890 in Beets met Willem Hendriks, geboren in 1851 in Zaandam, zoon van Joseph Hendriks en Bregje Swietering,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Bregitta Hendriks, geboren in 1891 in Beets,
Alida Hendriks, geboren in 1892 in Beets,

Willem Hendriks is houtzager.


Huigen-Hendriks( )       schema IIIb

Bregitta Hendriks, geboren in 1891 in Beets, dochter van Aagje de Haan en Willem Hendriks, trouwt met Jan Huigen, geboren in 1873 in Beets, zoon van Klaas Huigen en Grietje Sanders,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Huigen is timmerman.

Bouwes-Hendriks(1913)       schema IIIb

Alida Hendriks, geboren in 1892 in Beets, dochter van Aagje de Haan en Willem Hendriks, trouwt op 13 november 1913 in Beets met Jan Bouwes, geboren in 1891 in Beets, zoon van Maarten Bouwes en Trijntje van der Meer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Bouwes is broodbakker.


Schaak-de Haan(1857)       schema IIIb

Aafje de Haan, geboren in 1829 in Graft, dochter van Albertje Groen en Jan de Haan, trouwt op 31 mei 1857 in Akersloot met Jan Schaak, geboren in 1830 in Westzaan, zoon van Jan Schaak en Geertje Brouwer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Haan-Spek(1862)       schema IIIb

Arend de Haan, geboren in 1832 in Graft, zoon van Albertje Groen en Jan de Haan, trouwt op 26 december 1862 in Graft met Catharina Spek, geboren in 1835 in Westzaan, dochter van Arie Spek en Grietje Rol,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Arend de Haan is hekelaar.

Kuiper-de Haan(1856)       schema IIIb

Jannetje de Haan, geboren op 9 november 1833 in Westgraftdijk, dochter van Albertje Groen en Jan de Haan, trouwt op 28 augustus 1856 in Graft met Cornelis Kuiper, geboren op 13 juli 1829 in Graft, zoon van Klaas Kuiper en Guurtje Leegwater,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Kuiper, geboren op 4 juni 1868 in Akersloot,

Cornelis Kuiper is houtkoper.

Kat-de Haan(1865)       schema IIIb

Aagje de Haan, geboren in 1836 in Graft, dochter van Albertje Groen en Jan de Haan, trouwt op 29 januari 1865 in Graft met Jacob Kat, geboren in 1838 in Westzaan, zoon van Klaas Kat en Maartje Velthuis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.Kuiper-Dik(1891)       schema IIIb

Jan Kuiper, geboren op 4 juni 1868 in Akersloot, zoon van Jannetje de Haan en Cornelis Kuiper, trouwt op 7 juni 1891 in Graft met Antje Dik, geboren op 15 juli 1868 in Graft,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jannetje Kuiper, geboren in 1892 in Akersloot,
Ienske Kuiper, geboren in 1895 in Akersloot,
Cornelis Kuiper, geboren op 10 juli 1895 in Akersloot,
Klasina Kuiper, geboren in 1898 in Akersloot,
Antje Kuiper, geboren op 26 december 1899 in Akersloot,

Jan Kuiper is tuinman/watermolenaar en overlijdt op 22 september 1918 in Akersloot, 50 jaar oud.


de Haas-Kuiper(1911)       schema IIIb

Jannetje Kuiper, geboren in 1892 in Akersloot, dochter van Jan Kuiper en Antje Dik, trouwt op 6 april 1911 in de Wormer met Jan de Haas, geboren in 1888 in de Wormer, zoon van Willem de Haas en Hester Timmerman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Haas-Kuiper(1917)       schema IIIb

Ienske Kuiper, geboren in 1895 in Akersloot, dochter van Jan Kuiper en Antje Dik, trouwt op 14 augustus1917 in Akersloot met Teunis de Haas, geboren in 1890 in de Wormer, zoon van Willem de Haas en Hester Timmerman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Teunis de Haas is visser.

Kuiper-Jonges(1920)       schema IIIb

Cornelis Kuiper, geboren op 10 juli 1895 in Akersloot, zoon van Jan Kuiper en Antje Dik, trouwt op 12 februari 1920 in Akersloot met Trijntje Klasina Jonges, geboren op 10 oktober 1887 in Purmurend, dochter van Pieter Jonges en Grietje Meester,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Kuiper is eendenfokker.

Jongejans-Kuiper(1921)       schema IIIb

Klasina Kuiper, geboren in 1898 in Akersloot, dochter van Jan Kuiper en Antje Dik, trouwt op 29 december 1921 in Uitgeest met Jan Jongejans, geboren in 1894 in Ransdorp, zoon van Pieter Jongejans en Aagje Kromhout,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Jongejans is timmerman.

Rozemeijer-Kuiper(1921)       schema IIIb

Antje Kuiper, geboren op 26 december 1899 in Akersloot, dochter van Jan Kuiper en Antje Dik, trouwt op 3 februari 1921 in de Wormer met Johannes Petrus Rozemeijer, geboren op 29 juni 1898 in de Wormer, zoon van Antonius Rozemeijer en Catharina Geertruida Terhoeven,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Antonius Johannes Petrus Rozemeijer, geboren op 6 december 1921 in Leiden,
Hendricus Theodorus Johannes Rozemeijer, geboren op 5 april 1923 in Leiden en op 6 juli 1944 in Buchenwald overleden,
Anna Catharina Gertruda Rozemeijer, geboren op 7 januari 1925 in Leiden,
Johannes Rozemeijer, geboren op 4 mei 1926 in Leiden,
Paulus Rozemeijer, geboren op 25 december 1927 in Leiden en op 21 december 2008 in Leiden overleden,
Catharina Rozemeijer, geboren op 30 juli 1929 in Leiden,
Jo Rozemeijer, geboren op 26 november 1930 in Leiden,
Janny Rozemeijer, geboren op 24 februari 1932 in Leiden,
Anna Catharina Rozemeijer, geboren op 31 augustus 1933 in Leiden,
Gerard Rozemeijer, geboren op 5 juli 1935 in Leiden,
Geertruida Rozemeijer, geboren op 26 januari 1937 in Leiden,

Antje Kuiper overlijdt op 19 april 1965 in Leiden, 65 jaar oud,
Johannes Petrus Rozemeijer is politieagent en overlijdt op 12 maart 1945 in Buchenwald, 46 jaar oud.


Rozemeijer-Kraan(1948)       schema IIIb

Antonius Johannes Petrus Rozemeijer, geboren op 6 december 1921 in Leiden, zoon van Antje Kuiper en Johannes Petrus Rozemeijer, trouwt op 12 augustus 1948 met Alida Maria Kraan, geboren op 4 februari 1925 in Hazerswoude,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Anna Jacoba Maria Rozemeijer, geboren op 18 augustus 1949 in Leiden,
Jacoba Alida Maria Rozemeijer, geboren op 4 juni 1955 in Veenendaal,
Bartholomeus Joseph Antonius Rozemeijer, geboren op 20 november 1956 in Veenendaal,
Johannes Petrus Rozemeijer, geboren op 15 juni 1958 in Veenendaal,
Paulus Augustiinus Rozemeijer, geboren op 28 augustus 1959 in Veenendaal,
Alfidus Jozef Rozemeijer, geboren op 6 maart 1962 in Veenendaal,
Maria Elisabeth Rozemeijer, geboren op 21 maart 1963 in Veenendaal,
Alida Maria Rozemeijer, geboren op 26 oktober 1964 in Veenendaal,

Antonius Johannes Petrus Rozemeijer overlijdt op 2 december 1994 in Ede, 72 jaar oud,
Alida Maria Kraan overlijdt op 31 december 2003 in Veenendaal, 78 jaar oud.


Koning-Rozemeijer(1970)       schema IIIb

Anna Jacoba Maria Rozemeijer, geboren op 18 augustus 1949 in Leiden, dochter van Antonius Johannes Petrus Rozemeijer en Alida Maria Kraan, trouwt op 13 oktober 1970 met Albertus Koning, geboren op 11 september 1947 in Utrecht,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Robbert Jannes Antonius Koning, geboren op 11 november 1971 in Ouder-Amstel,
Oscar Albertus Koning, geboren op 21 september 1974 in Ouder-Amstel,
Marnix Jonathan Koning, geboren op 21 oktober 1981 in Veenendaal,

Anna Jacoba Maria Rozemeijer is directeur van een basisschool.


Koning-Jansen(2004)       schema IIIb

Robbert Jannes Antonius Koning, geboren op 11 november 1971 in Ouder-Amstel, zoon van Anna Jacoba Maria Rozemeijer en Albertus Koning, trouwt op 4 juni 2004 in Wijk bij Duurstede met Chantal Jansen, dochter van Harry Jansen en Ineke Prinsen
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Koning-Lunstroo(2004)       schema IIIb

Oscar Albertus Koning, geboren op 21 september 1974 in Ouder-Amstel, zoon van Anna Jacoba Maria Rozemeijer en Albertus Koning, trouwt op 9 september 2004 in Baarn met Alexandra Marie-Anne Lunstroo, geboren op 24 mei 1978 in Baarn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Esme Mirte Koning, geboren op 31 december 2005 in Hilversum,
Milan Oscar Koning, geboren op 11 juni 2008 in Hilversum,

Oscar Albertus Koning is KLM-steward,
Alexandra Marie-Anne Lunstroo is KLM-stewardess.

Koning-Langelaan(2007)       schema IIIb

Marnix Jonathan Koning, geboren op 21 oktober 1981 in Veenendaal, zoon van Anna Jacoba Maria Rozemeijer en Albertus Koning, registreert een partnerschap op 8 mei 2007 in Amsterdam met Anna Langelaan, geboren op 17 december1981 in Haarlem,
Uit deze relatie zijn geen kinderen bekend.


Rozemeijer-Rou(1979)       schema IIIb

Bartholomeus Joseph Antonius Rozemeijer, geboren op 20 november 1956 in Veenendaal, zoon van Antonius Johannes Petrus Rozemeijer en Alida Maria Kraan, trouwt op 20 november 1979 met Bertha Rou, geboren op 19 mei 1959 in Wageningen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rozemeijer-Voormolen(1984)       schema IIIb

Johannes Petrus Rozemeijer, geboren op 15 juni 1958 in Veenendaal, zoon van Antonius Johannes Petrus Rozemeijer en Alida Maria Kraan, trouwt op 2 maart 1984 met Cornelia Anita Voormolen, geboren op 25 februari 1964 in Hoogland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rozemeijer-van Roekel(1986)       schema IIIb

Paulus Augustiinus Rozemeijer, geboren op 28 augustus 1959 in Veenendaal, zoon van Antonius Johannes Petrus Rozemeijer en Alida Maria Kraan, trouwt op 26 juni 1986 met Wilhelmina Cornelia van Roekel, geboren op 25 februari 1964 in Hoogland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rozemeijer-Ariese(1988)       schema IIIb

Alfidus Jozef Rozemeijer, geboren op 6 maart 1962 in Veenendaal, zoon van Antonius Johannes Petrus Rozemeijer en Alida Maria Kraan, trouwt op 26 februari 1988 met Leentje Ariese, geboren op 28 augustus 1964 in Dodewaard,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rozemeijer-Maat(2005)       schema IIIb

Alfidus Jozef Rozemeijer, geboren op 6 maart 1962 in Veenendaal, zoon van Antonius Johannes Petrus Rozemeijer en Alida Maria Kraan, hertrouwt op 30 september 2005 met Mieke Maat,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Velde-Rozemeijer(1989)       schema IIIb

Maria Elisabeth Rozemeijer, geboren op 21 maart 1963 in Veenendaal, dochter van Antonius Johannes Petrus Rozemeijer en Alida Maria Kraan, trouwt op 23 augustus 1989 met Herman van der Velde,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Ribot-Rozemeijer(1947)       schema IIIb

Anna Catharina Gertruda Rozemeijer, geboren op 7 januari 1925 in Leiden, dochter van Antje Kuiper en Johannes Petrus Rozemeijer, trouwt op 20 mei 1947 met Frans Ribot, geboren op 2 augustus 1921 in Leiden,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johannes H.J.M. Ribot, geboren in september 1949 in Leiden,
Bernardina M. Ribot, geboren in juni 1951 in Leiden,

Frans Ribot overlijdt op 31 augustus 2003 in Nijmegen, 82 jaar oud.

Rozemeijer-van den Berg( )       schema IIIb

Johannes Rozemeijer, geboren op 4 mei 1926 in Leiden, zoon van Antje Kuiper en Johannes Petrus Rozemeijer, trouwt met Tiny van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jongenelen-Rozemeijer( )       schema IIIb

Catharina Rozemeijer, geboren op 30 juli 1929 in Leiden, dochter van Antje Kuiper en Johannes Petrus Rozemeijer, trouwt met Jan Jongenelen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Ham-Rozemeijer( )       schema IIIb

Jo Rozemeijer, geboren op 26 november 1930 in Leiden, dochter van Antje Kuiper en Johannes Petrus Rozemeijer, trouwt met Leo Antonius van der Ham,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Verploegen-Rozemeijer( )       schema IIIb

Janny Rozemeijer, geboren op 24 februari 1932 in Leiden, dochter van Antje Kuiper en Johannes Petrus Rozemeijer, trouwt met Henk Verploegen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Lee-Rozemeijer( )       schema IIIb

Anna Catharina Rozemeijer, geboren op 31 augustus1933 in Leiden, dochter van Antje Kuiper en Johannes Petrus Rozemeijer, trouwt met A. van der Lee,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rozemeijer-ter Haar( )       schema IIIb

Gerard Rozemeijer, geboren op 5 juli 1935 in Leiden, zoon van Antje Kuiper en Johannes Petrus Rozemeijer, trouwt met Annie ter Haar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vogelenzang-Rozemeijer( )       schema IIIb

Geertruida Rozemeijer, geboren op 26 januari 1937 in Leiden, dochter van Antje Kuiper en Johannes Petrus Rozemeijer, trouwt met Bert Vogelenzang,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Groen-van der Sluijs(1823)       schema IIIc

Maarten Groen, gedoopt op 16 juli 1797 in de Beemster, zoon van Jannetje Kloek en Arend Groen, trouwt op 9 mei 1823 in Heerhugowaard met Maartje van der Sluijs, geboren op 21 november 1797 in Ursem, dochter van Klaas van der Sluijs en Geertje Klaasdr. Braak,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Teetje Groen, geboren in 1839 in Ursem,

Maarten Groen heeft een boerenbedrijf.


Nol-Groen(1865)       schema IIIc

Teetje Groen, geboren in 1839 in Ursem, dochter van Maarten Groen en Maartje van der Sluijs, trouwt op 10 september 1865 in Sint Pancras met Aldert Nol, geboren in 1838 in Sint Pancras, zoon van Arie Nol en Jantje Keesman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maria Nol, geboren in 1885 in Sint Pancras.


Beek-Nol (1907)       schema IIIc

Maria Nol, geboren in 1885 in Sint Pancras, dochter van Teetje Groen en Aldert Nol, trouwt op 9 mei 1907 in Sint Pancras met Cornelis Beek, geboren in 1884 in Heerhugowaard, zoon van Jan Beek en Grietje Stap,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


Leeuwenkamp-Kloek(1785)       schema IIIc

Antje Kloek, gedoopt op 25 maart 1764 in de Beemster, dochter van Willem Kloek en Aafje Beek, trouwt omstreeks 1785 in West Graftdijk met Willem Muus Leeuwenkamp,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Muus Leeuwenkamp, gedoopt op 4 december 1785 te Graft en voor 1792 overleden,
Antje Leeuwenkamp, gedoopt op 8 augustus 1790 te Graft en op 14 december 1838 in de Beemster overleden,
Muus Leeuwenkamp, gedoopt op 11 maart 1792 te Graft,
Aafje Leeuwenkamp, gedoopt op 23 november 1794 te Graft.


Beets-Leeuwenkamp(1839)       schema IIIc

Aafje Leeuwenkamp, gedoopt op 23 november 1794 te Graft, dochter van Antje Kloek en Willem Muus Leeuwenkamp, trouwt op 3 november 1839 in de Beemster met Jan Beets,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Beets heeft een boerenbedrijf.


Kloek-Bakker(1798)       schema IIIc

Jacob Kloek, gedoopt op 25 augustus 1771 in de Beemster, zoon van Willem Kloek en Aafje Beek, trouwt in 1798 met Antje Bakker, geboren omstreeks 1767, dochter van van Jacob Bakker en Trijntje de Reus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jacob Kloek, overlijdt op 14 augustus 1844 in de Rijp, op 73 jarige leeftijd,
Antje Bakker, overlijdt op 11 mei 1828 in de Rijp, ca 61 jaar oud,


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 14 juni 2011).
proclaimer