de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Stamvader Riquinus Cloeck (1290),

VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema 1

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema 1

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema 1

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema 1

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       schema 1

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)       schema 1

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, n zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV Patriciaat Amsterdam

Cloeck-Floren (1538)       schema 1

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Cloeck - Conincx (1574)       schema 1

Jan Cloeck, geboren te Amsterdam in 1554, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren, trouwt op 28 mei 1573 te Gouda met Grietje Jans.
Grietje overlijdt bij de geboorte van een te vroeg geboren dochtertje op 27 maart 1574 te Rotterdam. Jan Cloeck hertrouwt op 12 oktober 1574 te Dordrecht met Antonia Conincx, dochter van Ghijsbert Conincx en Lijsbeth van Westerloo

Uit dit huwelijk zijn 14 kinderen bekend.
Griet Cloeck, geboren op 23 september 1575 te Rotterdam, op 5 januari 1641 overleden en op 9 januari 1641 begraven,
Lijsbeth Cloeck, geboren op 2 november 1576 te Rotterdam en te Elbing in Pruisen overleden
Jan Cloeck, geboren op 27 maart 1578 te Rotterdam en 24 december 1598 op Annobon(Africa) overleden
Maria Cloeck, geboren op 14 November 1579 te Amsterdam, begin januari 1648 overleden en op 9 januari 1648 begraven,
Anna Cloeck, geboren op 1 februari 1581 te Amsterdam, op 26 januari 1639 overleden en in de Zuiderkerk begraven,
Gijsbert Cloeck, geboren op 7 januari 1583 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Gijsbert Conincx en op 8 mei 1633 overleden,
Pieter Cloeck, geboren op 7 januari 1585 te Amsterdam, genoemd naar zijn oom die te Conincxbergen gestorven en begraven is, overlijdt op 5 december 1667.
Trijn Cloeck, geboren op 24 januari 1587 te Amsterdam, genoemd naar bagijntgen Trijn Floris, zij overlijdt op 21 september 1601.
Jacob Cloeck, geboren op 26 februari 1588 te Amsterdam, genoemd naar een oom van moeders kant, overlijdt op 1 maart 1664.
Claes Cloeck, geboren op 5 februari 1589 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Claes Hendrikszoon Cloeck, overlijdt op 1 mei 1648.
Floris Cloeck, geboren op 22 juni 1590 te Amsterdam, genoemd naar de vader van Anna Floren en op 31 Augustus 1590 in Edam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 8 Januari 1592 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 28 april 1592 in Munnickedam overleden,
Teuntgen Cloeck, geboren op 8 februari 1594 te Amsterdam en op 17 April 1595 te Amsterdam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 23 Juni 1595 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 21 september 1601 overleden.

Jan Cloeck overlijdt op 3 juli 1616,
Antonia Conincx overlijdt op 28 november 1597.


XVI Start Parenteel

Block - Cloeck (1593)       schema 11

Griet Cloeck, geboren te Rotterdam op 23 september 1575, dochter van Jan Cloeck en Teuntje Conincx.
Zij trouwt op 31 oktober 1593 in Amsterdam, ondertrouw op 16 oktober 1593 met Pieter Block, zoon van Jacob Adriaans Block en Marietje Pieters,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Jacomijntje Block, gedoopt op 14 oktober 1594,
Elisabeth Block, gedoopt op 8 september 1596,
Teuntgen Block, gedoopt op 16 augustus 1698 en op 20 oktober 1769 overleden, zij trouwt met Jan Everwijn Hoen
Adriaan Block, geboren in 1601,
Jacob Block,,
Claes Block,,

zij wonen sedert 1599 op de Nieuwendijk 141 te Amsterdam,
Griet Cloeck, overlijdt op 5 januari 1641 te Haarlem op 60 jarige leeftijd en wordt in Amsterdam op 9 januari 1641 in de Nieuwe Kerk begraven.


XVII

Block - van Halmael (1622)       schema 11

Adriaen Block, geboren in 1601, zoon van Griet Cloeck en Pieter Block.
Hij trouwt op 20 mei 1622 in Amsterdam (ondertrouw) met Geertruida van Halmael, geboren te Amsterdam op 1 februari 1603 dochter van Izaac van Halmael en Lijntje de Wees,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Adriaans Block, geboren te Amsterdam omstreeks 1634,
Margaretha Block, geboren te Amsterdam op 24 februari 1638,

Adriaen Block woont in de Kalverstraat (1622), op de Nieuwedijk 141 (1623 - 1653), erft dat huis in 1644, begraven in Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 22 april 1653,
Geertruida van Halmael, woonde als weduwe aan de Herengracht hoek Warmoesgracht en vanaf 1664 op de Nieuwendijk 141, begraven in Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 10 oktober 1669.


XVIII

Rutgers van Roozenburg - Block (1656)       schema 11

Margaretha Block, geboren te Amsterdam op 24 februari 1638, dochter van Adriaen Block en Geertruida van Halmael.
Zij trouwt op 2 januari 1656 te Amsterdam met Jhr. David Rutgers van Roozenburg, geboren te Amsterdam op 18 januari 1629, zoon van David Rutgers en Susanna de Flines,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. David Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 22 maart 1658, overleden in Amsterdam op 25 juli 1731,
Adriaan Rutgers, geboren in Amsterdam op 19 december 1659, overleden op 23 november 1721,
Pieter Rutgers, geboren in Amsterdam op 16 maart 1672, overleden op 13 oktober 1729 in Amsterdam,

Margaretha Block, begraven in Amsterdam op 12 maart 1702,
Jhr. David Rutgers, edele van het H.R.R., koopman en fabrikant van fluwelen en Turkse stoffen, zeer voornaam zijdelakenfabrikant, met het grootste assortiment in Amsterdam, zeer gefortuneerd, gevolmachtigde van de doopsgezinden in het land van Gulik bij de Staten generaal in 1701, hielp de uit de Palts gevluchte Mennonieten en werd daarom in 1697 in de Rijksadelstand verheven met de toevoeging "van Rozenburg", die hij evenals zijn nazaten echter nooit voerde, woonde aan de Singel "In de Ploegh", kocht in 1685 "het blaue Schaep" aan de Herengracht 268, bouwt in 1673 het buiten Groenevecht aan de Vecht bij Breukelen, overleden te Amsterdam op 6 mei 1707.

Wikipedia: Rutgers van Rozenburg


XIX

Rutgers van Rozenburg - van Hoeck (1680)       schema 11

Jhr. David Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 22 maart 1658, zoon van Margaretha Block en David Rutgers.
Hij trouwt op 14 januari 1680 te Amsterdam met Cornelia van Hoeck, geboren te Amsterdam op 20 augustus 1659, dochter van Leonard van Hoeck en Christina van Hoeck,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. David Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 13 januari 1682, overleden in Amsterdam op 18 november 1757,
Leonard Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 5 oktober 1683, overleden op 8 mei 1762,
Christine Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 25 februari 1687 overleden in Amsterdam op 10 augustus 1719,
Margaretha Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 6 maart 1688, overleden in Amsterdam op 16 januari 1755,
Cornelia Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 25 april 1690, overleden in Amsterdam op 16 augustus 1754,
Adriaan Rutgers, geboren in Amsterdam op 31 maart 1694, overleden op 16 augustus 1758,

Jhr. David Rutgers, edele van het H.R.R., zeer voornaam zijdehandelaar en fabrikant te Amsterdam, commissaris tot 't opzicht over de Manufacturie; woonde in 1680 aan de Singel, erft dan Herengracht 268 van zijn vader, woonde aan de Herengracht 160, sticht de buitenplaats Sterrenschans bij Breukelen in 1689, koopt in 1733 de Herengracht 284 (het latere huis van Brienen), overleden in Amsterdam op 25 juli 1731,
Cornelia van Hoeck, overleden te Amsterdam op 15 januari 1717.

Wikipedia: Rutgers van Rozenburg


XX

van Meekeren - Rutgers (1707)       schema 15

Margaretha Rutgers, geboren in Amsterdam op 6 maart 1688, dochter van David Rutgers en Cornelia van Hoeck.
Zij trouwt op 17 april 1707 in Amsterdam met Jan van Meekeren, geboren te Amsterdam op 2 december 1684, zoon van Cornelis van Mekeren en Ursula Straalman,
Uit dit huwelijk zijn drie kind bekend,

Ursula van Meekeren, geboren in Amsterdam op 19 maart 1708, begraven in Amsterdam op 5 februari 1781,
David van Meekeren, geboren in Amsterdam op 9 april 1710, overleden in Amsterdam op 21 februari 1736,
Cornelia van Meeckeren, geboren in Amsterdam op 20 maart 1722, overleden in Amsterdam op 16 april 1783,

Jan van Meekeren, zijdehandelaar te Amsterdam, commissaris der zijdemanufacturen in 1727, woonde op de Herengracht 160, 286 en 284 (het latere huis van Brienen) en in Over Holland aan de Vecht, overleden in Amsterdam op 27 januari 1744,
Margaretha Rutgers, begraven te Amsterdam op 16 januari 1755.


XXI

Straalman - van Meekeren (1744)       schema 101

Cornelia van Meekeren, geboren in Amsterdam op 20 maart 1722, dochter van Margaretha Rutgers en Jan van Meekeren.
Zij trouwt op 12 mei 1744 in Amsterdam met Willem Straalman, Heer van Ruwiel, Breukelen en Nieuwersluis, geboren te Amsterdam op 12 oktober 1723, zoon van Franois Straalman en Margaretha Kops,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Margaretha Straalman, geboren te Amsterdam op 4 februari 1747, overleden te 's-Gravenhage op 6 mei 1816,
Franois Straalman, geboren te Amsterdam op 4 december 1748, overleden te Amsterdam in januari 1749,
Cornelia Straalman, geboren te Amsterdam op 8 maart 1751, gedoopt op 19 mei 1768 in de Engels Kerk, overleden te Amsterdam op 12 november 1832,

Cornelia van Meekeren, overleden in Amsterdam op 16 april 1783,
Willem Straalman, proost en aartsdiaken van Sint Marie te Utrecht 1755, koopman in levantse katoenen en garens en handelaar op de West te Amsterdam, overleden in Amsterdam op 10 april 1799.


XXII

van Weede - Straalman (1768)       schema 25

Cornelia Straalman,, geboren op 8 maart 1751 in Amsterdam, dochter van Cornelia van Meekeren en Willem Straalman.
Zij trouwt op 14 juni 1768 in Loenen aan de Vecht met Jhr. Hendrik Maurits van Weede, Heer van Lutteke en Weede, geboren op 23 juni 1737 in Westbroek, zoon van Everard van Weede en Philippinna Baltina Elisabeth van Arkel,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Cornelia Margaretha van Weede, geboren op 15 juni 1769 in Utrecht,
Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede, geboren op 15 mei 1772 in Utrecht,
Jkvr. Francoise Margaretha van Weede van Dijkveld, geboren op 8 augustus 1773 in ter Aar,
Jhr. Everard van Weede, geboren op 6 januari 1775 in Amsterdam,
Jkvr. Johanna van Weede, geboren op 17 juli 1776 in Amsterdam,
Jhr. Willem van Weede, geboren op 15 januari 1778 in Amsterdam,
Jkvr. Carolina Justina van Weede, geboren op 19 april 1779 in Amsterdam,

Cornelia Straalman, overleden op 12 november 1832 in Amsterdam,
Jhr. Hendrik Maurits van Weede, overleden op 22 april 1796 in Utrecht.


XXIII

Hogguer - van Weede (1814)       schema 25

Jkvr. Cornelia Margaretha van Weede,, geboren op 15 juni 1769 in Utrecht, dochter van Cornelia Straalman en Jhr. Hendrik Maurits van Weede.
Zij trouwt op 31 augustus 1814 in Amsterdam met Jhr. Paul Iwan Hogguer, ridder Nedederlandse Leeuw, geboren op 7 februari 1760 in Amsterdam, zoon van Daniel Hogguer, graaf van Bignan en Henriette de Mauclerc,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Cornelia Margaretha van Weede, overleden op 24 januari 1837 in Amsterdam,
Jhr. Paul Iwan Hogguer, koopman en bankier; president-directeur Nederlandsche Bank; burgemeester; lid Grote Vergadering van Notabelen, overleden op 19 november 1816 in Amsterdam.

van Loon - van Weede (1791)       schema 25

Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede, geboren op 15 mei 1772 in Utrecht, dochter van Cornelia Straalman en Jhr. Hendrik Maurits van Weede.
Zij trouwt op 4 december 1791 in s Graveland met Jhr. Mr. Jan Willem van Loon, geboren op 17 maart 1767 in Amsterdam, zoon van Mr. Willem van Loon, commissaris en schepen van Amsterdam; kolonel der burgerij en Catharina Johanna Wolters,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon, geboren op 31 augustus 1792 in s Graveland,
Jkvr. Catatharina Johanna Loon, geboren op 24 augustus 1793 in Amsterdam,
Jhr. Willem van Loon, geboren op 20 september 1794 in Amsterdam,
Jkvr. Cornelia Margaretha van Loon, geboren op 24 jabuari 1796 in s Graveland,
Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, geboren op 19 september 1797 in s Graveland,
Jkvr. Agnes Henriette van Loon, geboren op 3 januari 1800 in Amsterdam,
Jhr. Pieter van Loon, geboren op 19 augustus 1801 in Amsterdam,
Jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon, geboren op 4 januari 1805 in s Graveland, overleden op 9 juli 1829 op het fregat de Sambre op de rede van Napels, begraven in 1829 in Napels (Engels kerkhof),
Jkvr. Constantia Philippina Sophia van Loon, geboren op 18 september 1810 in s Graveland,

Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede, overleden op 5 maart 1842 in Utrecht,
Jhr. Mr. Jan Willem van Loon, commissaris te Amsterdam; meesterknaap van Gooiland/kerkmeester Amstelkerk, overleden op 18 februari 1839 in Utrecht.

Wikipedia: van Loon


XXIV

van Loon - van Loon (1814)       schema 25

Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon, geboren op 31 augustus 1792 in s Graveland, dochter van Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede en Jhr. Mr. Jan Willem van Loon.
Zij trouwt op 17 maart 1814 in de Bilt met Jhr. Mr. Willem van Loon, geboren op 8 januari 1786 in Amsterdam, zoon van Jhr. Jan van Loon en Maria Backer,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Constantia Cornelia van Loon, geboren op 11 juli 1815 in Amsterdam,
Jhr. Jan van Loon, geboren op 10 november 1816 in Amsterdam,
Jkvr. Wilhelmina Henrietta van Loon, geboren op 25 januari 1819 in Amsterdam,
Jkvr. Anna Louisa van Loon, geboren op 1 juli 1822 in Amsterdam,
Jkvr. Maria Catharina Paulina van Loon, geboren op 15 januari 1827 in Amsterdam, overleden op 9 juni 1894 in Baden (Freiburg),
Jkvr. Catharina Johanna van Loon, geboren op 9 augustus 1828 in Amsterdam, overleden op 26 april 1879 in Arnhem,
Jhr. Willem van Loon, geboren op 6 november 1833 in Zandvoort,

Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon, overleden op 25 februari 1863 in Zutphen,
Jhr. Mr. Willem van Loon, majoor schutterij/assuradeur, overleden op 3 juni 1876 in Amsterdam.

Wikipedia: van Loon


XXV

van Eik - van Loon (1840)       schema 25

Jkvr. Constantia Cornelia van Loon,, geboren op 11 juli 1815 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon en Jhr. Mr. Willem van Loon.
Zij trouwt op 4 juni 1840 Amsterdam met Pieter van Eik, geboren op 26 januari 1815 in Amsterdam, zoon van Mr. Josua van Eik en Jkvr. Maria Hartsen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Constantia Cornelia van Loon, overleden op 7 mei 1889 in Amsterdam,
Pieter van Eik, pakhuismeester van thee, overleden op 10 november 1892 in Amsterdam.

van Loon - Beekman (1848)       schema 25

Jhr. Mr. Jan van Loon,, geboren op 10 november 1816 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon en Jhr. Mr. Willem van Loon.
Hij trouwt op 17 februari 1848 met Cornelia Maria Beekman, geboren op 5 juli 1822 in Haarlem, dochter van Jan Beekman en Johanna Maria Brandt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelia Maria Beekman, overleden in september 1851 in Baarn.

Wikipedia: van Loon

van Loon - Kasse (1853)       schema 25

Jhr. Mr. Jan van Loon,, geboren op 10 november 1816 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon en Jhr. Mr. Willem van Loon.
Hij hertrouwt op 31 maart 1853 met Johanna Cornelia Wilhelmina Kasse, geboren op 25 mei 1831 in Amsterdam, dochter van Jacob Willem Kasse en Gebke Maria Charlotte Rahman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Willem van Loon, geboren op 7 januari 1854 in Amsterdam,
Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon, geboren op 20 november 1857 in Amsterdam,

Jhr. Mr. Jan van Loon, majoor schutterij/assuradeur, overleden op 30 april 1889 in Amsterdam,
Johanna Cornelia Wilhelmina Kasse, overleden op 5 april 1903 in Arnhem.

Wikipedia: van Loon


XXVI

van Loon - Arts (1884)       schema 25

Jhr. Willem van Loon,, geboren op 7 januari 1854 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Jan van Loon en Johanna Cornelia Wilhelmina Kasse.
Hij trouwt op 2 februari 1884 in Utrecht met Elizabeth Mathulde Catharina Arts, geboren op 26 augustus 1851 in Ngawi/Madioen, dochter van Bernardus Arts en Frederica Magnus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Willem van Loon, overleden op 29 oktober 1887 in Antwerpen,
Elizabeth Mathulde Catharina Arts, overleden op 23 november 1904 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Loon

Mollerus - van Loon (1884)       schema 25

Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon,, geboren op 20 november 1857 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Jan van Loon en Johanna Cornelia Wilhelmina Kasse.
Zij trouwt omstreeks 1884 met Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johan Mollerus, Heer van Westkerke, geboren op 1 augustus 1852 in Wijhe, zoon van Jhr. Mr. Johan Cornelis Mollerus en Philippine Jeannette Catherine Conradine barones van Imhoff,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Jeannette Philippine Catharine Conradine Mollerus, geboren op 8 januari 1885 in Arnhem,
Jhr. Jan Mollerus, geboren in 1886 in Arnhem,
Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina Mollerus, geboren op 19 maart 1894 in Arnhem,
Jkvr. Anna Judith Mollerus, geboren op 19 januari 1898 in Arnhem,

Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon, overleden op 28 januari 1945 in Overveen,
Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johan Mollerus, referendaris, griffie Gelderland, overleden op 13 oktober 1917 in Arnhem.


XXVII

Bijl de Vroe - Mollerus (1906)       schema 25

Jkvr. Jeannette Philippine Catharine Conradine Mollerus,, geboren op 8 januari 1885 in Arnhem, dochter van Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon en Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johan Mollerus.
Zij trouwt op 31 mei 1906 in Arnhem met Mr. Peter Hendrik Frans Bijl de Vroe, geboren op 8 maart 1874 in Zwolle, zoon van Willem Carel Bijl de Vroe, postkantoordirecteur en Lucia Maria van Meurs,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johanna Cornelia Wilhelmina Bijl de Vroe, geboren op 8 juli 1908 in Harderwijk,

Jkvr. Jeannette Philippine Catharine Conradine Mollerus, overleden op 20 augustus 1975 in Heemstede,
Mr. Peter Hendrik Frans Bijl de Vroe, advocaat-procureur, overleden op 22 december 1956 in Heemstede.


XXVIII

van Voorst van Beest - Bijl de Vroe (1931)       schema 25

Johanna Cornelia Wilhelmina Bijl de Vroe,, geboren op 8 juli 1908 in Harderwijk, dochter van Jkvr. Jeannette Philippine Catharine Conradine Mollerus en Mr. Peter Hendrik Frans Bijl de Vroe.
Zij trouwt op 22 september 1931 met Ir. Johannes Marinus van Voorst van Beest, geboren op 7 december1900 in s-Gravenhage, zoon van Johannes Marinus van Voorst van Beest, verzekeringsmakelaar en Antonia Ellizabeth Maria barones van Isselmuden,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johanna Elisabeth van Voorst van Beest, geboren op 16 augustus 1934 in s-Gravenhage,
Jeannette Philippine van Voorst van Beest, geboren op 17 januari 1936 in s-Gravenhage,
Peter Hendrik Frans van Voorst van Beest, geboren op 28 januari 1940 in Wassenaar,
Marina Cornelia van Voorst van Beest, geboren op 17 maart 1941 in Wassenaar.


XXVII

Mollerus - Biekart (1919)       schema 25

Jhr. Jan Mollerus,, geboren in 1886 in Arnhem, zoon van Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon en Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johan Mollerus.
Hij trouwt op 15 september 1919 in Zwolle met Elisabeth Biekart, geboren in 1894 in Zwartsluis, dochter van George Peter Biekart en Heika Schaafsma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Holthe tot Echten - Mollerus (1918)       schema 25

Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina Mollerus,, geboren op 19 maart 1894 in Arnhem, dochter van Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon en Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johan Mollerus.
Zij trouwt op 20 juni 1918 in Arnhem met Jhr. Rudolph Otto van Holthe tot Echten, geboren op 3 januari 1892 in Assen, zoon van Jhr. Mr. Hendrik Gerard van Holthe tot Echten, lid Eerste Kamer en Constantia Johanna Anna Christina barones van der Feltz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina Mollerus, overleden op 14 oktober 1972 in Ede,
Jhr. Rudolph Otto van Holthe tot Echten, econoom, overleden op 24 juli 1971 in Ede.

Wilbrenninck - Mollerus (1923)       schema 25

Jkvr. Anna Judith Mollerus,, geboren op 19 januari 1898 in Arnhem, dochter van Jkvr. Johanna Cornelia Wilhelmina van Loon en Jhr. Antonie Pieter Hendrik Johan Mollerus.
Zij trouwt op 8 mei 1923 in Renkum met Hendrik Wilbrenninck, geboren op 22 december 1895 in Lochem, zoon van Alexander Wilbrenninck en Hendrika Christina Goudkamp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Anna Judith Mollerus, overleden op 23 december 1930 in Leiden,
Hendrik Wilbrenninck, econoom, overleden op 1 september 1980 in s-Gravenhage.


XXV

Singendonck - van Loon (1852)       schema 25

Jkvr. Wilhelmina Henrietta van Loon, geboren op 25 januari 1819 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon en Jhr. Mr. Willem van Loon.
Zij trouwt op 16 juni 1852 in Amsterdam met Jhr. Willem Carel Singendonck, heer van Dieden, geboren op 3 juni 1801 in Nijmegen, zoon van Jhr. Johan Matthias Singendonck, heer van Dieden en Maria Wilhelmina Christina Elisabeth van der Brugghen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Wilhelmina Henrietta van Loon, overleden 27 april 1861 in Nijmegen.

van Lben Sels - van Loon (1860)       schema 25

Jkvr. Anna Louisa van Loon, geboren op 1 juli 1822 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon en Jhr. Mr. Willem van Loon.
Zij trouwt op 10 mei 1860 in Amsterdam met Johan Alexander van Lben Sels, geboren op 8 november 1812 in Zutphen, zoon van Maurits Johan van Lben Sels, rechter in Zutphen en Catharina Swanida Wilbrenninck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Anna Louisa van Loon, overleden 23 juni 1888 in Arnhem ,
Johan Alexander van Lben Sels, ritmeester/ordonnansofficier van Koning Willem II, overleden 20 september 1895 in Arnhem.

van Loon - van Ittersum (1867)       schema 25

Jhr. Willem van Loon, geboren op 6 november 1833 in Zandvoort, zoon van Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon en Jhr. Mr. Willem van Loon.
Hij trouwt op 13 december 1867 in Heemse met Jacqueline Helene barones van Ittersum, geboren op 30 december 1838 in Ambt Hardenberg (Huize Welgelegen), dochter van Jan Arent baron van Ittersum en Jkvr. Theodora Sophia van Foreest,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Ada van Loon, geboren op 19 mei 1873 in Deventer,

Jhr. Willem van Loon, ritmeester, overleden 11 januari 1888 in s-Gravenhage,
Jacqueline Helene barones van Ittersum, overleden 8 januari 1915 in Heemstede.

Wikipedia: van Loon


XXVI

von Muhlen - van Loon (1902)       schema 25

Jkvr. Ada van Loon, geboren op 19 mei 1873 in Deventer, dochter van Jhr. Willem van Loon en Jacqueline Helene barones van Ittersum.
Zij trouwt op 26 augustus 1902 met Jhr. Rudolph Willem Pierre Francois von Muhlen, geboren op 5 maart 1875 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Carl Johann Philipp von Muhlen en Nicoline Cornelie Clignet,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Jacqueline Cornelie von Muhlen, geboren op 12 juni 1909 in Heemstede, overleden op 4 april 1993 in Heemstede,
Jhr. Johann Jakob von Muhlen, geboren op 13 februari 1911 in Heemstede,

Jkvr. Ada van Loon, overleden 30 september 1947 in Haarlem,
Jhr. Rudolph Willem Pierre Francois von Muhlen, gemeente-ontvanger van Heemstede, overleden 3 mei 1958 in Wassenaar.


XXIV

van Lennep - van Loon (1829)       schema 25

Jkvr. Catatharina Johanna van Loon, geboren op 24 augustus 1793 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede en Jhr. Mr. Jan Willem van Loon.
Zij trouwt op 10 juni 1829 in Zeist met Pieter van Lennep, geboren op 21 april 1780 in Amsterdam, zoon van Jacob Abraham van Lennep, lid grote vergadering van notabelen en Margaretha de Wolff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Catatharina Johanna van Loon, overleden op 1 augustus 1875 in Zeist (huize Paviljoen),
Pieter van Lennep, koopman/reder en assuradeur/lid gemeenteraad/commissaris Wisselbank/directeur Levantsche Handel, overleden op 19 mei 1850 in Amsterdam.

van Loon - van Winter (1815)       schema 25

Jhr. Willem van Loon, geboren op 20 september 1794 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede en Jhr. Mr. Jan Willem van Loon.
Hij trouwt op 20 december 1815 in Amsterdam met Anna Louisa Agatha van Winter, geboren op 6 juli 1793 in de Diemermeer (Huize Voorland), dochter van Pieter van Winter en Anna Louise van der Poorten,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Jhr. Jan Willem van Loon, geboren op 28 december 1816 in Amsterdam,
Jhr. Pieter van Loon, geboren op 1 juli 1818 in Amsterdam, overleden op 26 augustus 1823 in s Graveland,
Jkvr. Anna Louisa van Loon, geboren op 25 maart 1820 in Amsterdam, overleden op 16 december 1898 in Amsterdam,
Jkvr. Constance Cornelie van Loon, geboren op 20 oktober 1821 in Amsterdam, overleden op 5 januari 1911 in Doorn,
Jkvr. Wilhelmine Louise van Loon, geboren op 16 mei 1823 in Amsterdam,
Jkvr. Henrietta Agnes van Loon, geboren op 16 maart 1825 in Amsterdam,
Jhr. Willem van Loon, geboren op 27 februari 1827 in Amsterdam, overleden op 18 juli 1890 in Amsterdam,
Jkvr. Agnes Henriette van Loon, geboren op 3 maart 1829 in Amsterdam,
Jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon, geboren op 3 november 1831 in s Graveland,
Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, geboren op 19 oktober 1833 in s Graveland (huis Schaep en Burgh),
Jkvr. Maria Agatha Johanna van Loon, geboren op 6 oktober 1836 in s-Gravenhage,

Jhr. Willem van Loon, lid Provinciale Staten/commissaris Nederlandsche bank, overleden op 11 oktober 1847 in de Lage Vuursche,
Anna Louisa Agatha van Winter, overleden op 7 mei 1877 in Amsterdam.

Wikipedia: van Loon


XXV

van Loon - Voombergh (1848)       schema 25

Jhr. Jan Willem van Loon, geboren op 28 december 1816 in Amsterdam, zoon van Jhr. Willem van Loon en Anna Louisa Agatha van Winter.
Hij trouwt op 22 juni 1848 met Philippina Constantia Isabella Voombergh,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Agnes Henriette Constance van Loon, geboren op 15 februari 1850 in Amsterdam, overleden op 4 oktober 1933 in Zeist (huis Hoog Beek & Royen),
Jkvr. Anna Louise Agathe van Loon, geboren op 17 december 1852 in Amsterdam,
Jkvr. Anna Eleonore van Loon, geboren op 8 augustus 1855 in Zeist, overleden op 20 oktober 1860 in Zeist,

Jhr. Jan Willem van Loon, overleden op 7 maart 1876 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Loon


XXVI

van Bijlandt - van Loon (1892)       schema 25

Jkvr. Anna Louise Agathe van Loon, geboren op 17 december 1852 in Amsterdam, dochter van Jhr. Jan Willem van Loon en Philippina Constantia Isabella Voombergh.
Zij trouwt op 24 mei 1892 in Amsterdam met Mr. Willem Karel Frederik Pieter graaf van Bijlandt, heer van Melden, Neukirchen en Reydt, geboren op 4 december 1841 in s-Gravenhage, zoon van Dr. Ernst Ferdinand Hubert Marcus graaf van Bijlandt en Augusta Siegelinda Nasse
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Anna Louise Agathe van Loon, overleden op 25 november 1940 in Zeist (huize Hoog Beek & Royen),
Mr. Willem Karel Frederik Pieter graaf van Bijlandt, laatstelijk minister-resident bij de hoven van Stockholm en Kopenhagen, lid Tweede Kamer, ridder der Orde van de Nedererlandse Leeuw, officier in de Orde van de Eikenkroon, overleden op 4 juli 1924 in Zeist.

Wikipedia: van Loon


XXV

Elout van Soeterwoude - van Loon (1845)       schema 25

Jkvr. Wilhelmine Louise van Loon, geboren op 16 mei 1823 in Amsterdam, dochter van Jhr. Willem van Loon en Anna Louisa Agatha van Winter.
Zij trouwt op 25 april 1845 te Amsterdam met Jhr. Mr. Pieter Jacob Elout van Soeterwoude, geboren op 11 augustus 1805 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Cornelis Theodorus Elout en Henrietta Josina van Eybergen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Wilhelmine Louise van Loon, overleden op 9 september 1894 in Wildbad/Wurttemberg,
Jhr. Mr. Pieter Jacob Elout van Soeterwoude, overleden op 4 oktober 1893 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Pieter Jacob Elout van Soeterwoude

Insinger - van Loon (1853)       schema 25

Jkvr. Henrietta Agnes van Loon, geboren op 16 maart 1825 in Amsterdam, dochter van Jhr. Willem van Loon en Anna Louisa Agatha van Winter.
Zij trouwt op 24 november 1853 met Maurits Herman Insinger, geboren op 25 april 1825 in Amsterdam, zoon van Jacobus Hermanus Insinger en Maria Catharina Ringeling,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Henrietta Agnes van Loon, overleden op 9 september 1894 in Wildbad/Wurttemberg,
Maurits Herman Insinger, lid firma Insinger & Co; directeur en commissaris KNSM; lid gemeenteraad; lid Eerste Kamer, overleden op 4 november 1891 in Driebergen (huize Wildbaan).

Beels - van Loon (1857)       schema 25

Jkvr. Agnes Henriette van Loon, geboren op 3 maart 1829 in Amsterdam, dochter van Jhr. Willem van Loon en Anna Louisa Agatha van Winter.
Zij trouwt op 7 mei 1857 in Amsterdam met Leonard Marius Beels, heer van Heemstede, Rietwijk en Rietwijkeroord, geboren op 22 mei 1825 in Haarlem, zoon van Mr. Marten Adriaan Beels, heer van Heemstede, Rietwijk en Rietwijkeroord en Charlotte Gildemeester,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Agnes Henriette van Loon, overleden op 8 december 1902 in Amsterdam,
Leonard Marius Beels, overleden op 23 februari 1882 in Amsterdam.

van Loon - Borski (1854)       schema 26

Jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon, geboren op 3 november 1831, zoon van Jhr. Willem van Loon en Anna Louisa Agatha van Winter.
Hij trouwt op 7 april 1854 in Amsterdam met Louise Catharine Antoinette Borski, geboren op 29 september 1832 in Amsterdam, dochter van Willem Borski en Catharina Antoinetha Boode,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Willem Hendrik van Loon, geboren op 22 november 1855 in Amsterdam,
Jkvr. Olga Catherina Antoinette van Loon, geboren op 9 december 1856 in Amsterdam,
Jkvr. Ada Wilhelmina van Loon, geboren op 10 maart 1858 in Amsterdam,
Jhr. Louis Antoine van Loon, geboren op 29 april 1862 in Amsterdam,
Jhr. Ernst Hendrik van Loon, geboren op 28 april 1863 in Amsterdam,

Jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon, overleden op 9 mei 1901 in Eastbourne,
Louise Catharine Antoinette Borski, overleden op 8 januari 1893 in Cannes.

Wikipedia: van Loon


XXVI

van Loon - Egidius (1884)       schema 26

Jhr. Willem Hendrik van Loon, geboren op 22 november 1855 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon en Louise Catharine Antoinette Borski.
Hij trouwt op 19 augustus 1884 met Thora Nanna Egidius, geboren op 15 maart 1865 in Amsterdam, dochter van Frederik Thorwald Egidius, consul Zweden/Noorwegen en Cornelia Clasina Gildemeester,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Maurits van Loon, geboren op 3 november 1886 in Amsterdam,
Jkvr. Louise Marquerite van Loon, geboren op 10 juli 1891 in Amsterdam,

Jhr. Willem Hendrik van Loon, banker/lid firmas Van Loon & Co en Hope & Co, overleden op 15 augustus 1935 in Amsterdam,
Thora Nanna Egidius, dame du palais van Koningin Wilhelmina 1897-1945, overleden op 6 december 1945 in Amsterdam.

Wikipedia: van Loon


XXVII

van Loon - van Welderen Rengers (1914)       schema 26

Jhr. Hendrik Maurits van Loon, geboren op 3 november 1886 in Amsterdam, zoon van Jhr. Willem Hendrik van Loon en Thora Nanna Egidius.
Hij trouwt op 23 april 1914 in Leeuwarden met Catherine Adeline barones van Welderen Rengers, geboren op 31 maart 1891 in s-Gravenhage, dochter van Willem Bernard Reinier baron van Welderen Rengers en Hermance Adeline Amalia barones van Heemstra,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Willem Reinier Wilco van Loon, geboren op 20 januari 1915 in Amsterdam, overleden op 2 februari 1915 in Amsterdam,
Jkvr. Machteld Wilhelmina van Loon, geboren op 27 april 1916 in Amsterdam,
Jkvr. Yvonne Hermance van Loon, geboren op 5 juni 1917 in Amsterdam,
Jhr. Maurits Nanning van Loon, geboren op 22 september 1923 in Amsterdam,

Jhr. Hendrik Maurits van Loon, bankier/lid firma Hope & co, overleden op 5 augustus 1949 in Laren,
Catherine Adeline barones van Welderen Rengers, overleden op 14 maart 1985 in Veenklooster.

Wikipedia: van Loon


XXVIII

Wttewael van Stoetwegen - van Loon (1949)       schema 26

Jkvr. Machteld Wilhelmina van Loon, geboren op 27 april 1916 in Amsterdam, dochter van Jhr. Hendrik Maurits van Loon en Catherine Adeline barones van Welderen Rengers.
Zij trouwt op 22 december 1949 in Laren met Jhr. Mr. Oncko Quirijn Wttewael van Stoetwegen, geboren op 2 maart 1914 in Rotterdam, zoon van Jhr. Henri Alexander Wttewael van Stoetwegen en Jkvr. Catharina Cornelia van Swinderen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Machteld Wilhelmina van Loon, overleden op 5 maart 1994 in Laren,
Jhr. Mr. Oncko Quirijn Wttewael van Stoetwegen, advocaat en procureur/reserve 2e luitenant cavallerie, overleden op 6 maart 1991 in Blaricum.

den Beer Poortugael - van Loon (1950)       schema 26

Jkvr. Yvonne Hermance van Loon, geboren op 5 juni 1917 in Amsterdam, dochter van Jhr. Hendrik Maurits van Loon en Catherine Adeline barones van Welderen Rengers.
Zij trouwt op 2 september 1950 in Laren met Jhr. Mr. Willem Herman den Beer Poortugael geboren op 18 septmber 1906 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Louis den Beer Poortugael en Maria Clara Magdalena Rijnbende,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Yvonne Hermance van Loon, overleden op 11 maart 2011 in Wassenaar,
Jhr. Mr. Willem Herman den Beer Poortugael, advocaat en procureur; reserve majoor; ridder Johanniter Orde, overleden op 6 maart 1991 in Blaricum.

van Loon - de Vallois (1964)       schema 26

Jhr. Prof. Mr. Dr. Maurits Nanning van Loon, geboren op 22 september 1923 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hendrik Maurits van Loon en Catherine Adeline barones van Welderen Rengers.
Hij trouwt op 17 februari 1964 in New York met Ghislaine Jeanne Marie de Vallois geboren op 1 maart 1923 in Charleville-Meziere/Ardennes, dochter van Marie Joseph Henri de Vallois en Simone Marguerite Marie Monnier,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Philippa Catherine van Loon, geboren op 25 oktober 1964 in Chicago,

Ghislaine Jeanne Marie de Vallois, overleden op 16 maart 1988 in Neusiedl-am-See/Oostenrijk.

Wikipedia: van Loon

van Loon - Labouchere (1991)       schema 26

Jhr. Prof. Mr. Dr. Maurits Nanning van Loon, geboren op 22 september 1923 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hendrik Maurits van Loon en Catherine Adeline barones van Welderen Rengers.
Hij hertrouwt op 25 januari 1991 in Amsterdam met Martine Louise Amelie Labouchere geboren op 17 september 1936 in Utrecht, dochter van Mr. Pierre Cesar Guillaume Labouchere, directeur N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor Amsterdam; lid verdienste Koninklijke Nederlandse Cricket Bond en Charlotte Henriette Leopold,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Prof. Mr. Dr. Maurits Nanning van Loon, ambassadesecreatris te Dublin, Sao Paolo, Montevideo en La Paz; ridder Johanniter Orde, overleden op 12 oktober 2006 in Montpellier.

Wikipedia: van Loon


XXIX

Colomb de Daunant - van Loon (2000)       schema 26

Jkvr. Philippa Catherine van Loon, organisatrice kunsttentoonstellingen, geboren op 25 oktober 1964 in Chicago, dochter van Jhr. Prof. Mr. Dr. Maurits Nanning van Loon en Ghislaine Jeanne Marie de Vallois.
Zij trouwt op 29 april 2000 in Monoblet/France met Marc Antoine Cyril Thierry Colomb de Daunant geboren op 5 deember 1956 in Nimes, zoon van Alain Colomb de Daunant en Michele Marguerite Henriette Paule Garnier,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gisele Colomb de Daunant, geboren op 4 maart 2002 in Nimes,
Felix Marin Colomb de Daunant, geboren op 3 oktober 2003 in Arles,
Casimir Denys Maurits Colomb de Daunant, geboren op 2 april 2007 in Avignon.


XXVII

Rell - van Loon (1912)       schema 26

Jkvr. Louise Marquerite van Loon, geboren op 10 juli 1891 in Amsterdam, dochter van Jhr. Willem Hendrik van Loon en Thora Nanna Egidius.
Zij trouwt op 21 maart 1912 met Jhr. Jacob Alexander Rell, geboren op 30 september 1886 in Amsterdam, zoon van Mr. Willem baron Rell en Jkvr. Johanne Isabelle Dedel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Cornelis Rell, geboren op 5 juni 1913 in Amersfoort,
Jkvr. Thora Nanna Rell, geboren op 29 februari 1916 in Amersfoort,
Jkvr. Amunda Alexandra Rell, geboren op 5 september 1917 in Amersfoort,
Jkvr. Marguerite Louise Rell, geboren op 14 oktober 1920 in s Graveland (Huize Boekenstein),

Jkvr. Louise Marquerite van Loon, lid firma Hope & co, bankiers te Amsterdam, overleden op 13 maart 1947 in s Graveland,
Jhr. Jacob Alexander Rell, overleden op 2 april 1945 in s Graveland (Huize Boekesteyn).

Wikipedia: Rell


XXVIII

Rell - van Haersma de With (1939)       schema 26

Jhr. Cornelis Rell, geboren op 5 juni 1913 in Amersfoort, zoon van Jkvr. Louise Marquerite van Loon en Jhr. Jacob Alexander Rell.
Hij trouwt op 17 augustus 1939 te Nijkerk met Jkvr. Eleonore Jeanne van Haersma de With, geboren op 3 juli 1916 in Wenen, dochter van Jhr. Mr. Hendrik Maurits van Haersma de With en Sophie Louis van den Broek dObrenan,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Louise Ines Rell, geboren op 2 april 1942 in Bussum,
Jkvr. Cecilia Amunda Rell, geboren op 17 juni 1943 in Bussum,
Jhr. Jacob Alexander Rell, geboren op 19 juni 1945 in Laren,
Jhr. Maurits Willem Rell, geboren in juli 1947 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Rell


XXIX

van Tuyll van Serooskerken - Rell (1964)       schema 26

Jkvr. Louise Ines Rell, geboren op 2 april 1942 in Bussum, dochter van Jhr. Cornelis Rell en Jkvr. Eleonore Jeanne van Haersma de With.
Zij trouwt op 11 juli 1964 in Twello met Willem Jan Diederik baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 28 september 1942 in s-Gravenhage, zoon van Frederik Willem Walter baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Marie Henriette Sophia van Tets,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Angeliqua Henriette Sophie barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 2 maart 1966 in Bilthoven,
Isabelle Eleonora Inez barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 5 februari 1969 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

Huet - Rell (1967)       schema 26

Jkvr. Cecilia Amunda Rell, geboren op 17 juni 1943 in Bussum, dochter van Jhr. Cornelis Rell en Jkvr. Eleonore Jeanne van Haersma de With.
Zij trouwt op 14 oktober 1967 in Twello met Mr. Gustave Lancelot Huet, geboren op 13 juni 1944 in s-Gravenhage, zoon van Paul Adrien Huet en Jkvr. Gusta Elise Gertrude van Wyck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rell - van Asch van Wijck (1972)       schema 26

Jhr. Jacob Alexander Rell, geboren op 19 juni 1945 in Laren, zoon van Jhr. Cornelis Rell en Jkvr. Eleonore Jeanne van Haersma de With.
Hij trouwt op 25 augustus 1972 in Voorst met Jkvr. Eleonora Elisabeth Danielle van Asch van Wijck, geboren op 29 april 1948 in Haarlem, dochter van Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck en Ivonne Antoinette barones van Dedem,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Marguerite Louise Renee Alexandra Rell, geboren op 29 augustus 1976 in Geldrop,
Jhr. Cornelis Willem Arthur Alexander Rell, geboren op 26 januari 1979 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Rell

Rell - Beelaerts van Blokland (1971)       schema 26

Jhr. Maurits Willem Rell, ing, geboren in juli 1947 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Cornelis Rell en Jkvr. Eleonore Jeanne van Haersma de With.
Hij trouwt op 22 mei 1971 in Wassenaar met Jkvr. Maria Adriana Beelaerts van Blokland, geboren op 26 november 1949 in Brussel, dochter van Mr. Gerard Beelaerts van Blokland en Margaretha Schorer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Daisy Bianca Elisabeth Rell, geboren op 19 juli 1973 in Deventer,
Jhr. Joan Carel Rell, geboren op 24 januari 1976 in Leiden,
Jkvr. Cecilia Cornelie Rell, geboren op 10 juli 1977 in Utrecht,
Jhr. Jacob Gerard Peter Rell, geboren op 12 mei 1981 in Amersfoort.

Wikipedia: Rell


XXVIII

Hooft Graafland - Rell (1942)       schema 26

Jkvr. Thora Nanna Rell, geboren op 29 februari 1916 in Amersfoort, dochter van Jkvr. Louise Marquerite van Loon en Jhr. Jacob Alexander Rell.
Zij trouwt op 5 maart 1942 te s Graveland met Jhr. Charles Philippe Hooft Graafland, heer van Schotervlieland, geboren op 30 juli 1910 in Utrecht, zoon van Jhr. Cornelis Hendrick Hooft Graafland, heer van Schotervlieland en Suzette Marie Gerlings,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Cornelis Henrick Hooft Graafland, geboren op 12 december 1947 in s Graveland,

Jhr. Charles Philippe Hooft Graafland, overleden op 16 april 1991 in Amersfoort.


XXIX

Hooft Graafland - van Voorst tot Voorst (1977)       schema 26

Jhr. Cornelis Henrick Hooft Graafland, van Schotervlieland, geboren op 12 december 1947 in s Graveland, zoon van Jkvr. Thora Nanna Rell en Jhr. Charles Philippe Hooft Graafland.
Hij trouwt op 4 juni 1977 in Heino met Marie Pauline Sophie barones van Voorst tot Voorst, geboren op 31 december 1950 in Zwolle, dochter van Roderic Paul Marie baron van Voorst tot Voorst en Sophie Henriette Renee Marie van Zinnicq Bergmann,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Cornelie Daisy Hooft Graafland van Schotervlieland, geboren op 15 juli 1979 in Mannedorf, Zurich,
Jhr. Folef Charles Henri Hooft Graafland van Schotervlieland, geboren op 5 mei 1981 in Mannedorf, Zurich,
Jkvr. Benine Marguerite Marie-Pauline Hooft Graafland van Schotervlieland, geboren op 11 oktober 1983 in Mannedorf, Zurich.


XXVIII

Kakebeeke - Rell (1946)       schema 26

Jkvr. Amunda Alexandra Rell, geboren op 5 september 1917 in Amersfoort, dochter van Jkvr. Louise Marquerite van Loon en Jhr. Jacob Alexander Rell.
Zij trouwt op 16 mei 1946 met Mr. Lodewijk Albert Kakebeeke, geboren op 12 februari 1916 in Toeren (Java), zoon van Johannes Marius Kakebeeke en Maria Johanna Jacoba Judith de Vulder van Noorden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 31 december 1948 door echtscheiding ontbonden.

Lambrechtsen - Rell (1949)       schema 26

Jkvr. Amunda Alexandra Rell, geboren op 5 september 1917 in Amersfoort, dochter van Jkvr. Louise Marquerite van Loon en Jhr. Jacob Alexander Rell.
Zij hertrouwt op 10 augustus 1949 in Londen met Mr. Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen, geboren op 15 april 1917 in Amsterdam, zoon van Ir. Jacob Andreas Lambrechtsen en Jkvr. Adriana van Styrum,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Andreas Lambrechtsen, geboren op 25 juni 1950 in s-Gravenhage,
Marguerite Louise Lambrechtsen, geboren op 5 november 1951 in s-Gravenhage.

van Citters - Rell (1955)       schema 26

Jkvr. Marguerite Louise Rell, geboren op 14 oktober 1920 in s Graveland, dochter van Jkvr. Louise Marquerite van Loon en Jhr. Jacob Alexander Rell.
Zij trouwt op 4 mei 1955 in s Graveland met Jhr. Mr. Wilhelm Johan van Citters, geboren op 28 oktober 1910 in Heemstede, zoon van Jhr. Johan Leonard van Citters en Bastiannette Marianne Adriana Constance Groeneveldt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Annette Jacqueline van Citters, geboren op 30 april 1958 in s-Gravenhage,
Jhr. Wilhelm Johan Aernout van Citters, geboren op 30 april 1958 in s-Gravenhage,
Jhr. Alexander Cornelis van Citters, geboren op 22 augustus 1961 in s-Gravenhage.


XXVI

van Eeghen - van Loon (1880)       schema 27

Jkvr. Olga Catherina Antoinette van Loon, geboren op 9 december 1856 in Amsterdam, dochter van Jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon en Louise Catharine Antoinette Borski.
Zij trouwt op 15 april 1880 in Amsterdam met Samuel Pieter van Eeghen, geboren op 28 juni 1853 in Amsterdam, zoon van Jan van Eeghen, lid firma Van Eeghen & Co Amsterdam, lid Provinciale Staten Noord-Holland en Henriette Louise Labouchere,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Ella Henriette van Eeghen, geboren op 3 augustus 1881 in Amsterdam,
Louise Catherine Antoinette van Eeghen, geboren op 18 januari 1884 in Amsterdam, overleden in Geneve,
Ada Wilhelmina van Eeghen, geboren op 16 oktober 1886 in Amsterdam,
Henri Louis van Eeghen, geboren op 1 december 1887 in Amsterdam,
Olga Ernestine Henriette van Eeghen, geboren op 26 januari 1889 in Amsterdam,
Willem Hendrik van Eeghen, geboren op 4 juli 1890 in Amsterdam,
Louis Charles van Eeghen, geboren op 10 februari 1893 in Amsterdam, overleden op 1 mei 1986 in Houten,

Jkvr. Olga Catherina Antoinette van Loon, overleden op 10 april 1936 in Utrecht,
Samuel Pieter van Eeghen, lid firma Van Eeghen & Co/lid Provinciale Staten/commissaris Amsterdamsche Bank en Nederlandsche Bank, overleden op 20 januari 1934 in Doorn, Huize Aardenburg,

Samuel Pieter van Eeghen, Wikipedia


XXVII

Bentinck - van Eeghen (1903)       schema 27

Ella Henriette van Eeghen, geboren op 3 augustus 1881 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Olga Catherina Antoinette van Loon en Samuel Pieter van Eeghen.
Zij trouwt op 8 oktober 1903 in Doorn met Rudolph Florus Carel baron Bentinck, geboren op 24 oktober 1877 in Venlo, zoon van Constant Adolf baron Bentinck, 1e luitenant en Anna Elisabeth gravin van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Constant Adolf baron Bentinck, geboren op 11 december 1906 in Teteringen,
Samuel Pieter baron Bentinck, geboren op 9 augustus 1909 in Princenhage,
Olga Catharina Antoinetta barones Bentinck, geboren op 20 september 1910 in Princenhage,
Volkier Anne Berend baron Bentinck, geboren op 18 oktober 1912 in Princenhage,
Ole Ernst Hendrik baron Bentinck, geboren op 19 november 1914 in Amersfoort,
Louise Constance barones Bentinck, geboren op 5 maart 1917 in s-Gravenhage, overleden op 19 juli 1942 in Noordwijk,
Gerhard Wolter baron Bentinck, geboren op 14 november 1919 in s-Gravenhage,

Ella Henriette van Eeghen, overleden op 26 september 1969 in Maarn (huize Landeck),
Rudolph Florus Carel baron Bentinck, majoor titulair; opperstalmeester; grootmeester en kamerheer in bijzondere dienst van Koningin Wilhelmina, overleden op 30 juli 1943 in Maarn (huize Landeck).

Wikipedia: Bentinck


XXVIII

Bentinck - Toonen (1951)       schema 27

Mr. Constant Adolf baron Bentinck, publicist; referendaris gemeentesecretaris Amersfoort, geboren op 11 december 1906 in Teteringen, zoon van Ella Henriette van Eeghen en Rudolph Florus Carel baron Bentinck.
Hij trouwt op 9 mei 1951 in s-Gravenhage met Francisca Wilhelmina Toonen, geboren op 18 februari 1919 in s-Gravenhage, dochter van Franciscus Josephus Toonen en Gijsje Laros,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Bentinck

Bentinck - Philipse (1937)       schema 27

Mr. Samuel Pieter baron Bentinck, burgemeester van Soest/voorzitter Monumentenraad/rijksslotvoogd/ridder Johanniter Orde, geboren op 9 augustus 1909 in Princenhage, zoon van Ella Henriette van Eeghen en Rudolph Florus Carel baron Bentinck.
Hij trouwt op 10 november 1937 met Anna Cornelia Philipse, geboren op 30 september 1915 in Rhenen, dochter van Martinus Cornelis Philipse en Louise Amelia van Hoytema,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Charlotte Clara Veronica barones Bentinck, geboren op 16 januari 1943 in Abcoude,
Saskia Ellen Erica barones Bentinck, geboren op 8 september 1946 in Abcoude.

Wikipedia: Bentinck


XXIX

Evelein - Bentinck (1967)       schema 27

Charlotte Clara Veronica barones Bentinck, geboren op 16 januari 1943 in Abcoude, dochter van Mr. Samuel Pieter baron Bentinck en Anna Cornelia Philipse.
Zij trouwt op 16 september 1967 in Soest met Maarten Paul Evelein, bouwkundig ingenieur/architect, geboren op 11 januari 1939 in Eindhoven, zoon van George Frederik Evelein en Henriette Maria Ellerbeck,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Annelou Evelein,
Klaas Evelein,
Maarten Frederik Evelein.

von Geldern - Bentinck (1969)       schema 27

Saskia Ellen Erica barones Bentinck, geboren op 8 september 1946 in Abcoude, dochter van Mr. Samuel Pieter baron Bentinck en Anna Cornelia Philipse.
Zij trouwt op 11 juli 1969 in Soest met Ir. Rudolf Constant von Geldern, geboren op 12 februari 1941 in Maastricht, zoon van Mr. Eduard Rudolph von Geldern en Reiniera Charlotte Brouerius van Nidek,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Christiaan von Geldern,
Diego von Geldern,
Olivier von Geldern,
Quirijn von Geldern.


XXVIII

van Schelven - Bentinck (1938)       schema 27

Olga Catharina Antoinetta barones Bentinck, geboren op 20 september 1910 in Princenhage, dochter van Ella Henriette van Eeghen en Rudolph Florus Carel baron Bentinck.
Zij trouwt op 4 mei 1938 in Maarn met Bastiaan Diederik van Schelven, landbouwkundig ingenieur, directeur N.V.Het Schoutenhuis, geboren op 20 september 1910 in Rotterdam, zoon van Mr. Arnout Jacob van Schelven, kantonrechter en Anna van Lben Sels,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Ella Stephania van Schelven, geboren op 4 april 1939 in Bunnik,
Anna Elisabeth van Schelven, geboren op 3 september 1941 in Bunnik,
Arnout Aart van Schelven, geboren op 11 februari 1944 in Bunnik,
Barbara Olga van Schelven, geboren op 19 augustus 1946 in Markelo,
Rudolphine Agnes van Schelven, geboren op 28 juni 1948 in Markelo, overleden op 25 oktober 1949 in Weldam.


XXIX

Scholten - van Schelven (1970)       schema 27

Ella Stephania van Schelven, geboren op 4 april 1939 in Bunnik, dochter van Olga Catharina Antoinetta barones Bentinck en Bastiaan Diederik van Schelven.
Zij trouwt in mei 1970 in Amersfoort met Mr. Paulus Scholten, kruis van verdienste in goud Nederlands Rode Kruis/burgemeester van Arnhem, geboren op 5 juli 1939 in s-Gravenhage, zoon van Prof. Mr. Gerbert Joan Scholten en Jkvr. Esther Wilhelmina Beelaerts van Blokland,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerbert Joan Reinhard Scholten, geboren op 2 oktober 1971 in Driebergen-Rijsenburg,
Olga Catharina Antoinetta Scholten.

Dufour - van Schelven (1968)       schema 27

Anna Elisabeth van Schelven, geboren op 3 september 1941 in Bunnik, dochter van Olga Catharina Antoinetta barones Bentinck en Bastiaan Diederik van Schelven.
Zij trouwt op 5 april 1968 in Amersfoort met Mr. Johan Bernard Dufour, advocaat en procureur/kantoor Nysuing Dijkstra de Graaff, geboren op 15 juni 1942 in Velsen, zoon van Ir. Raymond Dufour en Hester van Hall,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ole Ernst Hendrik Dufour, geboren op 4 juni 1969 in Rotterdam,
Raymond Dufour, geboren op 7 augustus 1971 in Bussum,
Anna Clara Elisabeth Dufour, geboren op 18 juni 1974 in Bussum.

van Schelven - Josselin de Jong (1972)       schema 27

Mr. Arnout Aart van Schelven, adjunct-directeur Coop. Rabobank Utrecht, geboren op 11 februari 1944 in Bunnik, zoon van Olga Catharina Antoinetta barones Bentinck en Bastiaan Diederik van Schelven.
Hij trouwt omstreeks 1972 met Albertina Dominica Josselin de Jong, geboren op 15 november 1947 in Calcutta, dochter van Pieter Josselin de Jong, commandeur Huisorde van Oranje en Jkvr. Margaretha Albertina Dominica Laman Trip,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Margaretha Olga van Schelven, geboren op 13 februari 1973 in Naarden/Bussum,
Bastiaan Daniel van Schelven, geboren op 8 februari 1975 in Bussum,
David Pieter Willem van Schelven, geboren op 3 december 1977 in Amersfoort.

Schorer - van Schelven (1972)       schema 27

Barbara Olga van Schelven, geboren op 19 augustus 1946 in Markelo, dochter van Olga Catharina Antoinetta barones Bentinck en Bastiaan Diederik van Schelven.
Zij trouwt op 15 december 1972 in Amersfoort met Jhr. Mr. Karel Frederik Hugo Schorer, heer van Westcapelle, Welzinge, Nieuwerve en St. Janskerke; dijkgraaf waterschap Walcheren/burgemeester van Renswoude/ridder Johanniter Orde, geboren op 5 juni 1946 in Middelburg, zoon van Jhr. Mr. Tjalling Aedo Willem Schorer, raad en wethouder Middelburg, lid Provinciale Staten; oprichter en directeur Algemene Zeeuwse Verzekeringsmij en Jkvr. Henriette Sophia Francisca Teding van Berkhout,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Johan Willem Diederik Schorer, geboren op 1 oktober 1973 in Leiden,
Jhr. Arnout Frederik Hugo Schorer, geboren op 12 november 1977 in Leiden,
Jhr. Floris Felix Cornelis Schorer, geboren op 12 maart 1981 in Leiden.


XXVIII

Bentinck - Waldner (1947)       schema 27

Volkier Anne Berend baron Bentinck, geboren op 18 oktober 1912 in Princenhage, zoon van Ella Henriette van Eeghen en Rudolph Florus Carel baron Bentinck.
Hij trouwt op 5 september 1947 te Bazel met Ursula Waldner, geboren op 5 mei 1923 in Bazel, dochter van Reinhard Waldner en Anna Elisabeth Oswald,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Salomea Angelica barones Bentinck, geboren op 1 augustus 1951 in s-Gravenhage,
Andreas Diederik baron Bentinck, geboren op 24 december 1954 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Bentinck


XXIX

Teulings - Bentinck (1988)       schema 27

Salomea Angelica barones Bentinck, geboren op 1 augustus 1951 in s-Gravenhage, dochter van Volkier Anne Berend baron Bentinck en Ursula Waldner.
Zij trouwt op 25 oktober 1988 in Amsterdam met Coenraad Nicolaas Teulings, geboren op 1 december 1958 in Rijswijk, zoon van Christiaan Henri Ignatius Teulings en Elisabeth Petronella Maria van Dijk,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Rutger Teulings,
Susanna Teulings.

Bentinck - Tolkamp (1986)       schema 27

Andreas Diederik baron Bentinck, geboren op 24 december 1954 in s-Gravenhage, zoon van Volkier Anne Berend baron Bentinck en Ursula Waldner.
Hij trouwt op 24 december 1986 in Arnhem met Janna Tolkamp, geboren op 14 maart 1953 in Aalten, dochter van Berend Jan Tolkamp en Gesina Berendina Hoopman,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Allard Christiaan baron Bentinck, geboren op 9 augustus 1982 in Arnhem,
Annelisa Quirijn barones Bentinck, geboren op 25 januari 1985 in Arnhem,
Lonneke Michaela barones Bentinck, geboren op 25 augustus 1986 in Arnhem,
Jeroen Willem Lennart baron Bentinck, geboren op 23 oktober 1989 in Arnhem.

Wikipedia: Bentinck


XXVIII

Bentinck - Reyers-Schlosser ( )       schema 27

Ole Ernst Hendrik baron Bentinck, geboren op 19 november 1914 in Amersfoort, zoon van Ella Henriette van Eeghen en Rudolph Florus Carel baron Bentinck.
Hij heeft een relatie met Erica Margaretha Gertrude Reyers-Schlosser, geboren op 13 februari 1913 in Szaszvolkany,
Uit deze relatie zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Bentinck

Bentinck - Bellanger (1950)       schema 27

Mr. Gerhard Wolter baron Bentinck, ambassadeur/ridder Johanniter Orde/lid ridderschap Overijssel, geboren op 14 november 1919 in s-Gravenhage, zoon van Ella Henriette van Eeghen en Rudolph Florus Carel baron Bentinck.
Hij trouwt op 30 december 1950 in Djakarta met Sara Aimee Marie Josephe Bellanger, geboren op 29 maart 1925 in Parijs, dochter van Henri Joseph Bellanger en May Gartian,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Marc Rudolph Ole baron Bentinck, geboren op 2 augustus 1953 in s-Gravenhage,
Claudine Ella barones Bentinck, geboren op 20 april 1955 in Wenen.

Wikipedia: Bentinck


XXIX

Bentinck - Pennington (1987)       schema 27

Marc Rudolph Ole baron Bentinck, geboren op 2 augustus 1953 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Gerhard Wolter baron Bentinck en Sara Aimee Marie Josephe Bellanger.
Hij trouwt op 15 augustus 1987 in Londen met Louise Pennington, geboren op 6 juli 1953 in Bristol/Avon, dochter van Alan Augustine George Pennington en Jean Anne Byce-Podesta,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Georgina Ella Ann barones Bentinck, geboren op 4 oktober 1988 in Wenen.

Wikipedia: Bentinck

Bentinck - Ybarra e Ybarra (1976)       schema 27

Claudine Ella barones Bentinck, geboren op 20 april 1955 in Wenen, dochter van Mr. Gerhard Wolter baron Bentinck en Sara Aimee Marie Josephe Bellanger.
Zij trouwt op 27 oktober 1976 met Francisco Javier Maria de Ybarra e Ybarra, geboren op 12 februari 1947 in Guecho/Spanje, zoon van Javier de Ybarra y Berge en Teresa de Ybarra y Villabaso,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Xavier baron de Ybarra Bentinck, geboren in 1977.

Wikipedia: Bentinck


XXVII

de Beaufort - van Eeghen (1909)       schema 28

Ada Wilhelmina van Eeghen, geboren op 16 oktober 1886 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Olga Catherina Antoinette van Loon en Samuel Pieter van Eeghen.
Zij trouwt op 15 juli 1909 in Doorn met Jhr. Willem Hendrik de Beaufort, geboren op 18 mei 1881 in Woudenberg, zoon van Jhr. Johannes Bernardus de Beaufort, burgemeester van Woudenberg/heemraad Eemnes en Jkvr. Cornelia Maria van Asch van Wijk,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Olga Catherine Antoinette de Beaufort, geboren op 10 mei 1910 in Maarn,
Jhr. Jan Willem de Beaufort, geboren op 13 juli 1913 in Maarn,
Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort, geboren op 7 oktober 1916 in Maarn, huize t Stort,
Jhr. Carel Maurits de Beaufort, geboren op 25 januari 1920 in Maarn, huize t Stort,
Jkvr. Ernestine Henriette de Beaufort, geboren op 4 mei 1925 in Maarn huize t Stort, overleden op 31 mei 1994 in Arnhem (Het Dorp),

Ada Wilhelmina van Eeghen, overleden op 4 juni 1972 in Maarn,
Jhr. Willem Hendrik de Beaufort, jagermeester i.b.d. van koningin Juliana/lid Gedeputeerde Staten van Utrecht en voorzitter van de Bosraad/landbouwkundige; verheven in de Nederlandse adel in 1937, overleden op 20 september 1976 in Bennekom.

Wikipedia: de Beaufort


XXVIII

Bergsma - de Beaufort (1934)       schema 28

Jkvr. Olga Catherine Antoinette de Beaufort, geboren op 10 mei 1910 in Maarn, dochter van Ada Wilhelmina van Eeghen en Jhr. Willem Hendrik de Beaufort.
Zij trouwt op 9 oktober 1934 in Maarn met Mr. Eiso Herman Bergsma, geboren op 18 mei 1881 in Woudenberg, directeur N.V. de Landbouwbank te Utrecht, zoon van Gosewijn Herman Eiso Bergsma en Sophie Antoinette de Heus,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Caspar Christiaan Bergsma, geboren op 16 december 1940 in Amsterdam,
Joannes Theodor Bergsma, geboren op 25 februari 1944 in Arnhem.


XXIX

Bergsma - Nielsen (1974)       schema 28

Caspar Christiaan Bergsma, geboren op 16 december 1940 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Olga Catherine Antoinette de Beaufort en Mr. Eiso Herman Bergsma.
Hij trouwt op 12 september 1974 in Skanderborg met Alice Kaae Nielsen, geboren op 19 februari 1948 in Skanderborg (Denemarken), dochter van Andreas Kaae Nielsen en Inge Karen Andersen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Andrea Michaele Bergsma, geboren op 8 september 1975 in Dornach/Solothurn,
Tatjana Olena Bergsma, geboren op 3 april 1978 in Dornach,
Jakob Benedikt Bergsma, geboren op 16 april 1986 in Dornach/Solothurn.


XXVIII

de Beaufort - Bosch van Rosenthal (1941)       schema 28

Jhr. Mr. Jan Willem de Beaufort, chef kabinet CdK Gelderland; burgemeester van Ruurlo; ereridder Johanniter Orde, geboren op 13 juli 1913 in Maarn, zoon van Ada Wilhelmina van Eeghen en Jhr. Willem Hendrik de Beaufort.
Hij trouwt op 16 september 1941 in Zeist met Jkvr. Marie Yvonne Bosch van Rosenthal, geboren op 30 maart 1916 in Zutphen, dochter van Mr. Dr. Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch van Rosenthal, Ridder van Rosenthal, burgemeester van Brummen 1917-1924, Groningen 1924-1930, s-Gravenhage 1930-1934, Commissaris der Koningin van Utrecht 1934-1941, staatsraad in buitendienst, president-curator Rijksuniversiteit Utrecht en Jkvr. Gertrude Anna Pauw van Wieldrecht,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Louise Gertrude de Beaufort, geboren op 19 augustus 1942 in Arnhem,
Jhr. Willem Hendrik Jan de Beaufort, geboren op 20 maart 1945 in Voorst

Wikipedia: de Beaufort


XXIX

Rijnen - de Beaufort (1967)       schema 28

Jkvr. Louise Gertrude de Beaufort, geboren op 19 augustus 1942 in Arnhem, dochter van Jhr. Mr. Jan Willem de Beaufort en Jkvr. Marie Yvonne Bosch van Rosenthal.
Zij trouwt op 17 juni 1967 te Ruurlo met August Frederik Rijnen, ingenieur werktuigbouwkunde/projectleider N.V.NOM te Groningen, geboren op 30 december 1939 in Hilversum, zoon van Meinoud Marinus Rijnen en Johanna Maria Laubuhr,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Meinoud Jan Rijnen, geboren op 7 maart 1969 in Hengelo,
Frederik Louis Rijnen, geboren op 12 mei 1971 in Hengelo.

de Beaufort - Langeveld (1970)       schema 28

Jhr. Ir. Willem Hendrik Jan de Beaufort, hoofd Staatsbosbeheer/rechtsridder Johanniter Orde, geboren op 20 maart 1945 in Voorst, zoon van Jhr. Mr. Jan Willem de Beaufort en Jkvr. Marie Yvonne Bosch van Rosenthal.
Hij trouwt op 13 juni 1970 in s-Gravenhage met Ir. Angeline Sophie Hermine Langeveld,landbouwkunde, geboren op 26 oktober 1947 in Dordrecht, dochter van Ir. Johannes Marie Langeveld en Anna Adriana Margaretha Weijs,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jan Willem Meland de Beaufort, geboren op 7 juli 1974 in Nijmegen,
Jkvr. Anne Marie Gertrude de Beaufort, geboren op 20 november 1976 in Leiden,
Jkvr. Roeline Angeline Yvonne de Beaufort, geboren op 14 oktober 1980 in Leiden.

Wikipedia: de Beaufort


XXVIII

van Tuyll van Serooskerken - de Beaufort (1939)       schema 28

Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort, geboren op 7 oktober 1916 in Maarn, dochter van Ada Wilhelmina van Eeghen en Jhr. Willem Hendrik de Beaufort.
Zij trouwt op 2 maart 1939 in Maarn met Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken, adjudant in buitengewone dienst van H.M. de Koningin/intendant kasteel Drakesteyn/rechtsridder Johanniter Orde, geboren op 28 september 1914 in Kasteel Zuilen, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, heer van Zuylen, Sweserengh, Westbroek, Serooskerke en Oud-Beijerland; ridder Nederlandse Leeuw en Lucile Agnes barones van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Frederik Willem baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 2 februari 1940 in Utrecht,
Ada Wilhelmina van barones Tuyll van Serooskerken, geboren op 7 mei 1941 in Zuilen,
Lucil Agnes Cornelie barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 september 1942 in Zuilen,
Mechteld Angelica barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 30 maart 1946 in Zuilen,
Hugo Willem baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 30 juli 1950 in Zuilen,
Henriette Cornelie barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 mei 1953 in Breda.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXIX

van Tuyll van Serooskerken - van der Heide (1973)       schema 28

Frederik Willem baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 2 februari 1940 in Utrecht, zoon van Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort en Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken.
Hij trouwt op 16 juni 1973 te Zeist met Alida Geertruida van der Heide, geboren op 15 augustus 1948 in Utrecht, dochter van Sjoerd van der Heide en Elisabeth van Rennes,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Reinoud Willem Sjoerd baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 7 augustus 1976 in Assen.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

de Kruijff - van Tuyll van Serooskerken (1971)       schema 28

Ada Wilhelmina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 7 mei 1941 in Zuilen, dochter van Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort en Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken.
Zij trouwt op 19 juni 1971 te Maarssen met Mr. Edouard Willem de Kruijff, vice-president rechtbank Amsterdam, lid Raad van State, geboren op 31 juli 1936 in s-Gravenhage, zoon van Gerard Pieter de Kruijff en Henriette Adele barones Bentinck,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Lucia Agnes de Kruijff, geboren op 20 juni 1973 in Amsterdam,
Mariette de Kruijff,
Wolter de Kruijff.

Bunjes - van Tuyll van Serooskerken (1972)       schema 28

Lucil Agnes Cornelie barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 september 1942 in Zuilen, dochter van Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort en Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken.
Zij trouwt op 7 oktober 1972 in Utrecht met Ir. Alexander Marius Bunjes, landbouwkundige/organisatie-adviseur, geboren op 8 augustus 1944 in Borssele, zoon van Ds. Oltman Gerrrit Bunjes en Johanna Wijnanda Ledeboer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anne-Marie Bunjes,
Michiel Bunjes,
Willem Bunjes.

Briet - van Tuyll van Serooskerken (1969)       schema 28

Mechteld Angelica barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 30 maart 1946 in Zuilen, dochter van Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort en Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken.
Zij trouwt op 5 september 1969 in Amersfoort met Mr. Cornelis Paulus Briet, kantonrechter/lid Archiefraad/rechter Gerechtshof van eerste aanleg van de EG te Luxemburg, geboren op 23 februari 1944 in Amsterdam, zoon van Mr. Petrus Egbertus Elise Briet en Jkvr. Joanna Bregje Beelaerts van Blokland,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Bregje Cornelie Briet, geboren op 5 januari 1971 in Rotterdam,
Mechteld Henriette Briet, geboren op 8 november 1973 in Rotterdam.

van Tuyll van Serooskerken - Haspels (1972)       schema 28

Hugo Willem baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 30 juli 1950 in Zuilen, zoon van Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort en Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken.
Hij trouwt op 12 augustus 1972 in Groenlo met Elisabeth Louise Adeodata Haspels, geboren op 26 mei 1947 in Arnhem, dochter van Ds. Dirk Jan Haspels en Johanna de Calonne,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Willem baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 25 juli 1974 in Groenlo,
Johanna Maria barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 14 december 1976 in Groenlo.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

Visser - van Tuyll van Serooskerken (1976)       schema 28

Henriette Cornelie barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 mei 1953 in Breda, dochter van Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort en Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken.
Zij trouwt op 2 juli 1976 in Maarssen met Dr. Rombout Frederik Visser, cardioloog, geboren op 3 maart 1950 in Rotterdam, zoon van Dr. Jan Frederik Visser en Jeltje Tietia Postma,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Annelotte Visser,
Diederik Visser,
Maarten Visser,
Sophie Visser.


XXVIII

de Beaufort - van Lennep (1950)       schema 28

Jhr. Carel Maurits de Beaufort, medewerker Rijksmuseum Kroller-Muller; kippenfokker en fruitteler, geboren op 25 januari 1920 in Maarn, zoon van Ada Wilhelmina van Eeghen en Jhr. Willem Hendrik de Beaufort.
Hij trouwt op 6 juni 1950 in Heemstede met Anna Louise van Lennep, geboren op 26 februari 1923 in Ede, dochter van Johan Frederik van Lennep en Jkvr. Wilhelmina Catharina van Holthe,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Wilhelmina Ada de Beaufort, geboren op 28 april 1951 in Maarn (huize t Stort), overleden op 29 april 1951 in Maarn,
Jhr. Willem Frederik de Beaufort, geboren op 9 januari 1953 in Zeist,
Jhr. Arnoud Jan Willem de Beaufort, geboren op 20 juni 1955 in Zeist,
Jkvr. Olga catharina de Beaufort, geboren op 22 november 1961 in Zeist.

Wikipedia: de Beaufort


XXIX

de Beaufort - Vos (1983)       schema 28

Jhr. Arnoud Jan Willem de Beaufort, geboren op 20 juni 1955 in Zeist, zoon van Jhr. Carel Maurits de Beaufort en Anna Louise van Lennep.
Hij trouwt op 15 september 1983 in Ede met Maria Elisabeth Theodora Vos, geboren op 29 januari 1954 in Westervoort, dochter van Johannes Hendrikus Gradus Vos en Catharina Maria Damen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maurice de Beaufort, geboren op 1 juni 1985 in Wekerom

Wikipedia: de Beaufort


XXVII

van Eeghen - Boreel (1918)       schema 201

Henri Louis van Eeghen, geboren op 1 december 1887 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Olga Catherina Antoinette van Loon en Samuel Pieter van Eeghen.
Hij trouwt op 4 april 1918 in Amsterdam met Jkvr. Catharina Margaretha Boreel, geboren op 5 december 1891 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Marius Willem Boreel, en Jkvr. Cornelia Susanna Johanna Wilhelmina Prins van Westdorpe,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Willem Marius van Eeghen, geboren op 7 januari 1919 in Amsterdam,
Ernst Henri van Eeghen, geboren op 13 april 1920 in Amsterdam,
Hendrik Maurits Jacobus van Eeghen, geboren op 19 januari 1923 in Amsterdam,
Constant van Eeghen, geboren op 6 december 1924 in Amsterdam,
Marguerite Cornelie van Eeghen, geboren op 12 november 1928 in Amsterdam,
Olga Constance van Eeghen, geboren op 12 mei 1933 in Amsterdam,

Henri Louis van Eeghen, lid firma Van Eeghen & Co kooplieden en bankiers/president-commissaris Stoomvaart Mij. Nederland, overleden op 17 augustus 1976 in Driebergen,
Jkvr. Catharina Margaretha Boreel, overleden op 2 maart 1981 in Baarn.

Wikipedia: van Eeghen


XXVIII

van Eeghen - Mees (1943)       schema 201

Willem Marius van Eeghen, geboren op 7 januari 1919 in Amsterdam, zoon van Henri Louis van Eeghen en Jkvr. Catharina Margaretha Boreel.
Hij trouwt op 19 februari 1943 in Driebergen met Lydia Jacoba Helena Mees, geboren op 19 mei 1920 in Arnhem, dochter van Mr. Adrianus Quirinus Mees en Anna Elisabeth de Mol van Otterloo,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Anna Elisabeth van Eeghen, geboren op 13 februari 1944 in Driebergen,
Jan van Eeghen, geboren op 29 augustus 1945 in Driebergen,
Adriaan Quirinus van Eeghen, geboren op 28 december 1946 in Batavia/Bandoeng,
Marguerite Constance van Eeghen, geboren op 11 mei 1948 in Batavia,

Willem Marius van Eeghen, werkzaam bij de firma Maclaine Watson & Co te Batavia, overleden op 21 september 1948 in Batavia.

Wikipedia: van Eeghen


XXIX

Zanen - van Eeghen (1970)       schema 201

Anna Elisabeth van Eeghen, geboren op 13 februari 1944 in Driebergen, dochter van Willem Marius van Eeghen en Lydia Jacoba Helena Mees.
Zij trouwt op 3 juli 1970 te Rotterdam met Steffen Zanen, geboren op 30 juni 1944 in Breda, zoon van Arie Zanen en Geerte van der Ban,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Lydia Merijn Zanen, geboren op 20 maart 1973 in Leiden,
Geeske Elisabeth Zanen, geboren op 18 januari 1976 in Leiden,
Annegien Stefanie Zanen, geboren op 28 september 1977 in Leiden,
Tessa Ariane Zanen, geboren op 15 september 1979 in Leiden.

van Eeghen - Tetzner (1971)       schema 201

Ir. Jan van Eeghen, lid Raad van bestuur Vredestein N.V.; directeur pensioenfonds, geboren op 29 augustus 1945 in Driebergen, zoon van Willem Marius van Eeghen en Lydia Jacoba Helena Mees.
Hij trouwt op 26 juni 1971 te Amsterdam met Pauline Tetzner, geboren op 9 juli 1950 in Amsterdam, dochter van Johannes Cornelis Tetzner, chirurg en Elize Anna Theodora le Cosquino de Bussy,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Claire Anna van Eeghen, geboren op 18 juli 1974,
Vanessa van Eeghen, geboren op 2 januari 1976 in Geldrop,
Willem Marius van Eeghen, geboren op 14 oktober 1977 in Geldrop.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - Bernard (1975)       schema 201

Adriaan Quirinus van Eeghen, directeur Van Hessen B.V., geboren op 28 december 1946 in Batavia/Bandoeng, zoon van Willem Marius van Eeghen en Lydia Jacoba Helena Mees.
Hij trouwt op 21 juni 1975 te Wassenaar met Geertruid Niesje Bernard, geboren op 9 juni 1949 in s-Gravenhage, dochter van Willem Ferdinand Bernard en Niesje Verheul,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jeroen Balthasar van Eeghen, geboren op 21 meo 1978 in Leiden,
Fleur Adriana van Eeghen, geboren op 21 februari 1980 in Sydney,
Willemijn Frederik van Eeghen, geboren op 27 januari 1986 in Rotterdam.

Wikipedia: van Eeghen

Terlez - van Eeghen (1972)       schema 201

Marguerite Constance van Eeghen, geboren op 11 mei 1948 in Batavia, dochter van Willem Marius van Eeghen en Lydia Jacoba Helena Mees.
Zij trouwt op 14 juli 1972 te Rotterdam met Didier Jean Marie Terlez, geboren op 15 oktober 1946 in Chateaulin/Frankrijk, zoon van Fernand Terlez en Gisele Jeanne Emilie Saunier,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelie Elisabeth Terlez, geboren op 8 september 1974 in St. Quentin,
Laura Emilie Terlez, geboren op 29 april 1976 in St. Quentin,
Samuel Didier Terlez, geboren op 29 november 1978 in St. Quentin.


XXVIII

van Eeghen - van Panhuys (1942)       schema 201

Ernst Henri van Eeghen, Heer van Berkenrode, initiatiefnemer van het Berkenrode-overleg: in Koude Oorlogsperiode informeel overleg tussen Nederlandse zakenlieden en Russische zakenlieden/deskundigen zoals maarschalk Ivanov en generaal Bogdanov over militaire en economische betrekkingen tussen Oost en West, geboren op 13 april 1920 in Amsterdam, zoon van Henri Louis van Eeghen en Jkvr. Catharina Margaretha Boreel.
Hij trouwt op 3 november 1942 in s-Gravenhage met Jkvr. Erica Ernestine van Panhuys, geboren op 7 februari 1922 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Ir. Constant Ernst Winand van Panhuys en Louise Erica van Reenen,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jochem Ernst Willem van Eeghen, geboren op 4 oktober 1943 in Haren,
Maarten Marius Diederik van Eeghen, geboren op 29 december 1945 in Haren,
Willem Marius van Eeghen, geboren op 2 januari 1949 in Driebergen,
Lucas Jacob van Eeghen, geboren op 5 maart 1953 in Dar-es-Salaam,
Louise Erica van Eeghen, geboren op 18 november 1955 in Heemstede,
Henri Louis van Eeghen, geboren op 19 september 1960 in Heemstede,
Winand Constant van Eeghen, geboren op 31 december 1961 in Heemstede,

Jkvr. Erica Ernestine van Panhuys, overleden op 5 september 1984 in Haarlem.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - Fischer (1986)       schema 201

Ernst Henri van Eeghen, Heer van Berkenrode, geboren op 13 april 1920 in Amsterdam, zoon van Henri Louis van Eeghen en Jkvr. Catharina Margaretha Boreel.
Hij hertrouwt op 10 mei 1986 in Heemstede met Jutta Fischer, geboren op 22 mei 1944, dochter van Wolfgang Fischer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Eeghen


XXIX

van Eeghen - de Jong Schouwenburg (1968)       schema 201

Jochem Ernst Willem van Eeghen, geboren op 4 oktober 1943 in Haren, zoon van Ernst Henri van Eeghen en Jkvr. Erica Ernestine van Panhuys.
Hij trouwt op 20 december 1968 in Bloemendaal met Anna Catharina de Jong Schouwenburg, geboren op 17 mei 1946 in Aerdenhout, dochter van Mr. John William de Jong Schouwenburg en Nancy Brandt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Augusta Louise van Eeghen, geboren op 12 mei 1970 in Driebergen, overleden op 1 augustus 1973 in Leiden,
Christiaan Alfred van Eeghen, geboren op 27 mei 1972 in Delray Oaks/USA,
Ernst Pieter van Eeghen, geboren op 27 mei 1972 in Delrayy Oaks,
Catherina Michaela van Eeghen, geboren op 14 oktober 1979 in Overveen,

Het huwelijk wordt op 7 april 1987 door echtscheiding ontbonden

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - de Laaf (1991)       schema 201

Jochem Ernst Willem van Eeghen, geboren op 4 oktober 1943 in Haren, zoon van Ernst Henri van Eeghen en Jkvr. Erica Ernestine van Panhuys.
Hij hertrouwt op 25 februari 1991 te Haarlem met Hetty de Laaf, geboren op 21 april 1941 in Amsterdam, dochter van Nicolaas Wilhelmus Johannes de Laaf en Hedwig Leidl,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - Elias (1972)       schema 201

Maarten Marius Diederik van Eeghen, directeur marketing Nederlandse Spoorwegen; manager bij Fokker en KLM/adviseur bij Etirc, geboren op 29 december 1945 in Haren, zoon van Ernst Henri van Eeghen en Jkvr. Erica Ernestine van Panhuys.
Hij trouwt op 18 maart 1972 in Nederlangbroek met Jkvr. Florentine Sophie Helene Elias, geboren op 20 mei 1946 in Dordrecht, dochter van Jhr. Dr. Emilie Gerbrand Elias en Jkvr. Emilie Pauw van Wieldrecht,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Agnies Marguerite van Eeghen, geboren op 24 februari 1974 in Fontainebleau,
Sonja Henriette van Eeghen, geboren op 18 mei 1975 in Amsterdam,
Lucas Diederik van Eeghen, geboren op 12 december 1977 in Amsterdam.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - van Nievelt (1973)       schema 201

Willem Marius van Eeghen, directeur B.V.Belegging & Handelsmaatschappiij van Eeghen & Co, geboren op 2 januari 1949 in Driebergen, zoon van Ernst Henri van Eeghen en Jkvr. Erica Ernestine van Panhuys.
Hij trouwt op 22 december 1973 Bilthoven met Petra Catharina van Nievelt, geboren op 2 oktober 1949, dochter van Mr. Marten Edsge van Nievelt en Sophia Wilhelmina van de Sande Bakhuyzen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Feike Olivier van Eeghen, geboren op 28 april 1975 in Naarden,
Max WIllem van Eeghen, geboren op 23 april 1977 in Driebergen,
Boudewijn Ernest van Eeghen, geboren op 6 april 1979 in Zeist,
Erica Sophia Eliane van Eeghen, geboren op 11 november 1985 in Amsterdam.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - Bouhuys (1990)       schema 201

Mr. Lucas Jacob van Eeghen, advocaat/partner kantoor Hocker te Amsterdam met specialisatie ondernemingsrecht en insolventierecht/kunstschilder, geboren op 5 maart 1953 in Dar-es-Salaam, zoon van Ernst Henri van Eeghen en Jkvr. Erica Ernestine van Panhuys.
Hij trouwt in 1990 met Mette Elisabeth Bouhuys, dochter van Jaap Bouhuys en Trijntje Buytenhuys,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Elmer Ernst van Eeghen, geboren op 3 augustus 1990 in Amsterdam.

Wikipedia: van Eeghen

van Veen - van Eeghen (1986)       schema 201

Louise Erica van Eeghen, geboren op 18 november 1955 in Heemstede, dochter van Ernst Henri van Eeghen en Jkvr. Erica Ernestine van Panhuys.
Zij trouwt omstreeks 1986 met Mr. Hendrik Pieter Arnold van Veen, projectfinancier HBG, geboren op 26 november 1951 in Dusseldorf, zoon van Mr. Hendrik Abraham van Veen en Jkvr. Mathea Joanna Maria Verheijen,
Uit dit huwelijk is zijn twee kinderen bekend,

Quirijn Arnold van Veen, geboren op 22 oktober 1987 in Amsterdam,
Esmee Erica van Veen, geboren op 14 september 1990 in Amsterdam.

van Eeghen - Kalliala (1980)       schema 201

Henri Louis van Eeghen, directeur Enso Gutzeit/algemeen directeur Strenghold groep B.V. te Amersfoort, geboren op 19 september 1960 in Heemstede, zoon van Ernst Henri van Eeghen en Jkvr. Erica Ernestine van Panhuys.
Hij trouwt omstreeks 1980 met Pirjo Helena Kalliala, geboren op 17 juli 1960 in Helsinki, dochter van Kaarlo Juha Kalliala en Helma Magdaleena Mikander,
Uit dit huwelijk is zijn vier kinderen bekend,

Niko Jalmar van Eeghen, geboren op 18 november 1981 in Kirckaldy/Scotland,
Sofia Ernestine van Eeghen, geboren op 5 januari 1983 in Helsinki,
Paul Juha Kasimir van Eeghen, geboren op 9 juni 1987 in Kingston/Canada,
Sara Augusta Magdaleena van Eeghen, geboren op 10 juli 1998 in Zwolle.

Wikipedia: van Eeghen


XXVIII

van Eeghen - de Brauw (1952)       schema 202

Hendrik Maurits Jacobus van Eeghen, directeur van Eeghen & MacLane, geboren op 19 januari 1923 in Amsterdam, zoon van Henri Louis van Eeghen en Jkvr. Catharina Margaretha Boreel.
Hij trouwt op 25 oktober 1952 in s-Gravenhage met Jkvr. Amelia Albertine Marij de Brauw, geboren op 30 juni 1927 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Albert Karel Cornelis de Brauw en Jkvr. Marie Teding van Berkhout,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jacob van Eeghen, geboren op 7 april 1955 in Singapore,
Marius Willem van Eeghen, geboren op 12 oktober 1956 in Singapore,
Marie van Eeghen, geboren op 15 juni 1958 in Dar-es-Salaam,
Ernestine Henriette van Eeghen, geboren op 26 februari 1960 in Amsterdam,
Albert Pieter van Eeghen, geboren op 15 november 1962 in Amsterdam,
Catelijne van Eeghen, geboren op 11 december 1969,

Hendrik Maurits Jacobus van Eeghen, overleden op 13 oktober 1996 in Amersfoort.

Wikipedia: van Eeghen


XXIX

van Eeghen - Kransberg (1982)       schema 202

Jacob van Eeghen, geboren op 7 april 1955 in Singapore, zoon van Hendrik Maurits Jacobus van Eeghen en Jkvr. Amelia Albertine Marij de Brauw.
Hij trouwt op 19 juni 1982 met Karlien Kransberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - Oonk (1991)       schema 202

Jacob van Eeghen, geboren op 7 april 1955 in Singapore, zoon van Hendrik Maurits Jacobus van Eeghen en Jkvr. Amelia Albertine Marij de Brauw.
Hij hertrouwt op 3 april 1991 in Atlanta met Leonoor Oonk, geboren op 19 juni 1956, dochter van Jan Barend Oonk en Elsje Groen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Rein Willem Herco van Eeghen, geboren op 5 juli 1991 in Decatour/Atlanta,
Wessel Jan Barend van Eeghen, geboren op 4 juli 1993 in Leiden.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - Kreuze (1995)       schema 202

Marius Willem van Eeghen, geboren op 12 oktober 1956 in Singapore, zoon van Hendrik Maurits Jacobus van Eeghen en Jkvr. Amelia Albertine Marij de Brauw.
Hij trouwt op 1 juni 1995 in Alkemade met Marcelle Kreuze, geboren op 26 april 1959 in Oude Wetering, dochter van Jan Kreuze en Anne Marie Wetselaar,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Emma Jeanne van Eeghen, geboren op 30 november 1995 in Washington,
Barbara Amelia Anne-Marie van Eeghen, geboren op 14 juli 1998 in Washington.

Wikipedia: van Eeghen

Moonen - van Eeghen (1987)       schema 202

Ir. Marie van Eeghen, geboren op 15 juni 1958 in Dar-es-Salaam, dochter van Hendrik Maurits Jacobus van Eeghen en Jkvr. Amelia Albertine Marij de Brauw.
Zij trouwt op 2 juni 1987 te Wageningen met Ir. Martijn Moonen, geboren op 9 december 1960 in Oldenbroek, zoon van Martinus Hendrikus Moonen en Marianne Harmsen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Nienke Mapendo Moonen, geboren op 30 december 1988 in Rulienge/Tanganyika,
Hanna Kazawadi Moonen, geboren op 13 maart 1991 in Driebergen,
Steven Moonen, geboren op 24 september 1993 in Maputo/Mozambique.

Meijer - van Eeghen (1981)       schema 202

Ernestine Henriette van Eeghen, geboren op 26 februari 1960 in Amsterdam, dochter van Hendrik Maurits Jacobus van Eeghen en Jkvr. Amelia Albertine Marij de Brauw.
Zij trouwt op 18 december 1981 in Driebergen-Rijsenburg met Adriaan Marius Meijer, geboren op 5 april 1957 in s-Gravenhage, zoon van Davy Jan Meijer en Geertruida Hemmes,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Marguerite Meijer, geboren op 13 maart 1983 in Nijmegen,
Sarah Meijer, geboren op 6 november 1984 in Soest,
Anne-Jo Meijer, geboren op 2 oktober 1991 in Amersfoort,
David Meijer, geboren op 2 oktober 1991 in Amersfoort.

van Eeghen - Janssen (1994)       schema 202

Albert Pieter van Eeghen, geboren op 15 november 1962 in Amsterdam, zoon van Hendrik Maurits Jacobus van Eeghen en Jkvr. Amelia Albertine Marij de Brauw.
Hij trouwt in 1994 met Birgitta Theresia Maria Janssen, geboren op 13 oktober 1959 in Velsen, dochter van Johannes Janssen en Mathilde Haussmann,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jet Esmee van Eeghen, geboren op 30 juni 1996 in Amsterdam,
Noortje van Eeghen, geboren op 10 februari 1998 in Amsterdam.

Wikipedia: van Eeghen

Goedhart - van Eeghen (2000)       schema 202

Catelijne van Eeghen, geboren op 11 december 1969, dochter van Hendrik Maurits Jacobus van Eeghen en Jkvr. Amelia Albertine Marij de Brauw.
Zij begon omstreeks 2000 een relatie met Gerrit Goedhart,
Uit deze relatie zijn drie kinderen bekend,

Willem Hendrik Goedhart, geboren op 11 februari 2001 in Amsterdam,
Phebe Johanna Goedhart, geboren op 07 mei 2003 in Amsterdam,
Clara Amelia Goedhart, geboren op 21 maart 2005 in Amsterdam.


XXVIII

van Eeghen - Guiles (1950)       schema 203

Mr. Constant van Eeghen, directeur Slavenburg, Oyens & van Eeghen N.V., geboren op 6 december 1924 in Amsterdam, zoon van Henri Louis van Eeghen en Jkvr. Catharina Margaretha Boreel.
Hij trouwt op 27 september 1950 te Newton met Marian Louise Guiles, geboren op 20 mei 1930 in Detroit, dochter van Austin Philip Guiles en Louise Earhart,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Emilie Louise van Eeghen, geboren op 18 juli 1952 in Boston,
Constance Olga van Eeghen, geboren op 19 oktober 1955 in Utrecht,

Het huwelijk wordt in 1958 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - Sirtema van Grovestins (1958)       schema 203

Mr. Constant van Eeghen, directeur Slavenburg, Oyens & van Eeghen N.V., geboren op 6 december 1924 in Amsterdam, zoon van Henri Louis van Eeghen en Jkvr. Catharina Margaretha Boreel.
Hij hertrouwt op 6 november 1958 met Jacoba Ursula barones Sirtema van Grovestins, geboren op 29 oktober 1927 in s-Gravenhage, dochter van Idzard Louis Douwe baron Sirtema van Grovestins en Henriette Adele barones Bentinck,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Idzard Lodewijk van Eeghen, geboren op 28 september 1960 in Amsterdam,
Henriette Eleonora van Eeghen, geboren op 12 februari 1962 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt in 1965 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - Ovinge (1971)       schema 203

Mr. Constant van Eeghen, directeur Slavenburg, Oyens & van Eeghen N.V., geboren op 6 december 1924 in Amsterdam, zoon van Henri Louis van Eeghen en Jkvr. Catharina Margaretha Boreel.
Hij hertrouwt op 12 maart 1971 in Amsterdam met Eva Margaretha Adolphina Ovinge, geboren op 18 mei 1946 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Samuel Pieter van Eeghen, geboren op 26 juni 1973,
Lodewijk Friso van Eeghen, geboren op 3 december 1974,

Mr. Constant van Eeghen, overleden op 14 september 1997 in Amsterdam.

Wikipedia: van Eeghen


XXIX

Tory - van Eeghen (1980)       schema 203

Emilie Louise van Eeghen, geboren op 18 juli 1952 in Boston, dochter van Mr. Constant van Eeghen en Marian Louise Guiles.
Zij trouwt op 26 juli 1980 in Canaan/USA met Richard Robert Tory, geboren op 5 november 1947 in Manhattan, zoon van William Lawrence Tory en Lillian Izzy,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Heather Olleia Tory, geboren op 3 september 1981 in Canaan.

Scanlon - van Eeghen (1978)       schema 203

Constance Olga van Eeghen, geboren op 19 oktober 1955 in Utrecht, dochter van Mr. Constant van Eeghen en Marian Louise Guiles.
Zij trouwt op 2 septembert 1978 in Northampton met Gregory Scanlon,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden.

Forman - van Eeghen (1988)       schema 203

Constance Olga van Eeghen, geboren op 19 oktober 1955 in Utrecht, dochter van Mr. Constant van Eeghen en Marian Louise Guiles.
Zij hertrouwt op 2 april 1988 in Chicago met Steve Scot Forman, geboren op 12 december 1955 in New York, zoon van Howard Forman en Joan Lois Nessel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Consuela Forman, geboren op 19 augustus 1988 in Chicago,
Ruth Louise Forman, geboren op 2 september 1991 in Pasadena,
Lillian Lynn Forman, geboren op 14 juli 1993 in Burlington.

van Eeghen - Gortzen (2012)       schema 203

Samuel Pieter van Eeghen, geboren op 26 juni 1973, zoon van Mr. Constant van Eeghen en Eva Margaretha Adolphina Ovinge.
Hij trouwt op 16 juni 2012 met Myrthe Gortzen,
Er is n kind bekend,

Julia Sophia Louise van Eeghen, geboren op 18 maart 2011 in Amsterdam.

Wikipedia: van Eeghen


XXVIII

Sickinghe - van Eeghen (1952)       schema 203

Marguerite Cornelie van Eeghen, lid gemeenteraad Naarden, voorzitter raad van toezicht ziekenhuis Gooi-Noord, geboren op 12 november 1928 in Amsterdam, dochter van Henri Louis van Eeghen en Jkvr. Catharina Margaretha Boreel.
Zij trouwt op 6 september 1952 in Driebergen met Jhr. Mr. Feyo Onno Joost Sickinghe, voorzitter Raad van Bestuur Stork N.V./rechtsridder Johanniter Orde, voorzitter Utrechts Universiteitsfonds, voorzitter Stichting Grote Kerk Naarden, geboren op 1 mei 1926 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Duco Wilhelm Sickinghe en Wilhelmine Jeanne Marie Radermacher Schorer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Marquerite Catherina Sickinghe, geboren op 31 juli 1953 in Driebergen,
Jkvr. Wilhelmine Jeanne Mathilde Elisabeth Sickinghe, geboren op 1 mei 1956 in Driebergen,
Jhr. Duco Willem Sickinghe, geboren op 19 maart 1958 in Driebergen,
Jhr. Rembt Feyo Sickinghe, geboren op 20 oktober 1966 in Hengelo


XXIX

Frowein - Sickinghe (1977)       schema 203

Jkvr. Marquerite Catherina Sickinghe, geboren op 31 juli 1953 in Driebergen, dochter van Marguerite Cornelie van Eeghen en Jhr. Mr. Feyo Onno Joost Sickinghe.
Zij trouwt op 3 september 1977 met Peter Jaap Frowein, accountant manager bank Morgan Labouchere, geboren op 9 maart 1946 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Frederik Maarten Frowein en Jkvr. Cecile Marguerite Backer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1985 door echtscheiding ontbonden.

Terwindt - Sickinghe (1988)       schema 203

Jkvr. Marquerite Catherina Sickinghe, geboren op 31 juli 1953 in Driebergen, dochter van Marguerite Cornelie van Eeghen en Jhr. Mr. Feyo Onno Joost Sickinghe.
Zij hertrouwt op 4 juni 1988 in Blaricum met Geert Frederik Steven Marie Terwindt, senior product manager Generale Bank NV te Rotterdam, later Fortis, geboren op 26 juni 1950 in Nijmegen, zoon van Frederik Hendrik Terwindt, officier Oranje Nassau en Vehmeijer, Carla Francisca Maria,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Arnoud Duco Geert Terwindt, geboren op 21 augustus 1991 in Parijs,
Marguerite Cornelie Terwindt, geboren op 21 augustus 1991 in Parijs.

Giscard dEstaing - Sickinghe (1984)       schema 203

Jkvr. Wilhelmine Jeanne Mathilde Elisabeth Sickinghe, geboren op 1 mei 1956 in Driebergen, dochter van Marguerite Cornelie van Eeghen en Jhr. Mr. Feyo Onno Joost Sickinghe.
Zij trouwt op 30 juni 1984 te Naarden met Henri Edmond Marie Valery Giscard dEstaing, president-directeur-generaal Club Mediterrane S.A., geboren op 17 oktober 1956 in Parijs, zoon van Valery Marie Rene George Giscard dEstaing, president van Frankrijk 1974-1981 en Anne Aymone Sauvage de Brantes,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Frederic Giscard dEstaing, geboren op 28 juli 1986 in Tours,
Sophie Marquerite Marie Aymone Giscard dEstaing, geboren op 1 juli 1989 in Suresnes,
May Giscard dEstaing, geboren op 5 augustus 1991 in Suresnes.

Sickinghe - van Heukelom (1984)       schema 203

Jhr. Duco Willem Sickinghe, chief executive officier en managing director Telenet Group Holding NV Mechelen, geboren op 19 maart 1958 in Driebergen, zoon van Marguerite Cornelie van Eeghen en Jhr. Mr. Feyo Onno Joost Sickinghe.
Hij trouwt op 1 september 1984 in Naarden met Anna Johanna Emilie van Heukelom, geboren op 12 mei 1959 in Brussel, dochter van Lodewijk Casper van Heukelom en Maria Johanna van Beijma,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Feyo Joost Sickinghe, geboren op 23 december 1986 in Geneve,
Jkvr. Emilie Maria Johanna Sickinghe, geboren op 28 april 1988 in Tubingen (Baden-Wurttemberg),
Jkvr. Odilia Marguerite Louise Wilhelmine Sickinghe, geboren op 9 januari 1991 in Geneve,
Jhr. Willem Lodewijk Duco Sickinghe, geboren op 3 augustus 1998 in Blaricum.

Sickinghe - Griep (1998)       schema 203

Jhr. Mr. Rembt Feyo Sickinghe, functionaris bij Pollyconcept Inc. USA: dochteronderneming van Hagemeijer N.V., productmanager Financieel Dagblad, griffier militaire kamer, geboren op 20 oktober 1966 in Hengelo, zoon van Marguerite Cornelie van Eeghen en Jhr. Mr. Feyo Onno Joost Sickinghe.
Hij trouwt op 25 april 1998 in Naarden met Marjolein Charlotte Griep, geboren op 5 maart 1968 in Bergschenhoek, dochter van Cornelis Griep en Hubertha Intven,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Rembt Louis Cornelis Sickinghe, geboren op 3 april 1999 in Amsterdam,
Jkvr. Mimi Carolina Charlotte Sickinghe, geboren op 5 januari 2001 in Haarlem,
Jkvr. Livia Catharina Elisbabeth Sickinghe, geboren op 10 januari 2003 in Bloemendaal,
Jhr. Eger Duco Joost Sickinghe, geboren op 7 april 2004 in Haarlem.


XXVIII

den Tex - van Eeghen (1959)       schema 203

Olga Constance van Eeghen, geboren op 12 mei 1933 in Amsterdam, dochter van Henri Louis van Eeghen en Jkvr. Catharina Margaretha Boreel.
Zij trouwt op 4 april 1959 in Driebergen met Mr. Paul den Tex, voorzitter Raad van Bestuur Stork N.V./rechtsridder Johanniter Orde, voorzitter Utrechts Universiteitsfonds, directeur Hubrecht-Trust Mij, geboren op 21 februari 1931 in Rotterdam, zoon van Jules den Tex en Marie Elisabeth Waller,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Catharina Margaretha den Tex, geboren op 16 januari 1960 in Amsterdam,
Jeroen den Tex, geboren op 12 november 1962 in Arnhem,
Theodoor den Tex, geboren op 12 november 1962 in Arnhem,
Robert Jan den Tex, geboren in 1969 in Bilthoven.

Wikipedia: den Tex


XXIX

Wolf - den Tex (1996)       schema 203

Catharina Margaretha den Tex, geboren op 16 januari 1960 in Amsterdam, dochter van Olga Constance van Eeghen en Mr. Paul den Tex.
Zij trouwt op 14 september 1996 in Bilthoven met Martinus Bernardus Josephus Otto Wolf, geboren op 10 oktober 1960 in Wassenaar, zoon van Otto Wolf en Mathilde Anna Wochinger,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

den Tex - van Giffen (1987)       schema 203

Theodoor den Tex, senior consultant KOMG management Consulting N.V., geboren op 12 november 1962 in Arnhem, zoon van Olga Constance van Eeghen en Mr. Paul den Tex.
Hij trouwt op 4 april 1987 in Albrandswaard met Cornelia Anna Elisabeth van Giffen, geboren op 2 februari 1952 in Haarlem, dochter van Hans van Giffen en Willemien Maria van Doorneveld,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Janna Henriette den Tex, geboren op 1 november 1988 in Utrecht,
Paul den Tex, geboren op 22 mei 1990 in Utrecht.

Wikipedia: den Tex


XXVII

Wickevoort Crommelin - van Eeghen (1924)       schema 204

Olga Ernestine Henriette van Eeghen, Vrouwe van Berkenrode, geboren op 26 januari 1889 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Olga Catherina Antoinette van Loon en Samuel Pieter van Eeghen.
Zij trouwt op 24 januari 1924 in Doorn met Hendrik van Wickevoort Crommelin, Heer van Berkenrode, consul der Nederlanden te Cairo, geboren op 29 mei 1889 in Heemstede, zoon van Aarnout Hendrik van Wickevoort Crommelin, Heer van Berkenrode en Jkvr. Elisabeth van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik van Wickevoort Crommelin, overleden op 20 augustus 1939 in Maarn.

Wikipedia: Crommelin

van Swinderen - van Eeghen (1940)       schema 204

Olga Ernestine Henriette van Eeghen, Vrouwe van Berkenrode, geboren op 26 januari 1889 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Olga Catherina Antoinette van Loon en Samuel Pieter van Eeghen.
Zij hertrouwt op 2 oktober 1940 in Loosdrecht met Jhr. Quirijn Johan van Swinderen, burgemeester van Loosdrecht/dijkgraaf, geboren op 13 februari 1880 in Groningen, zoon van Jhr. Mr. Petrus Johannes van Swinderen, Commissaris der Koningin in Drenthe van 1888-1903; vicepresident Raad van State; Heer van Rensuma en Christine Wilhelmina Isabella barones van Imhoff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Olga Ernestine Henriette van Eeghen, overleden op 16 februari 1954 in Hilversum,
Jhr. Quirijn Johan van Swinderen, overleden op 12 november 1959 in Loosdrecht.

van Eeghen - Sillem (1916)       schema 204

Willem Hendrik van Eeghen, bankier; directeur Oyens & Zonen N.V., geboren op 4 juli 1890 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Olga Catherina Antoinette van Loon en Samuel Pieter van Eeghen.
Hij trouwt op 25 januari 1916 in Amsterdam met Augusta Ernestine Sillem, geboren op 29 juli 1892 in Amsterdam, dochter van Ernst Sillem, lid firma Hope & Co en Augusta Gaymans,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Samuel Pieter van Eeghen, (wijziging 2e voornaam van Willem in Pieter bij vonnis rechtbank Amsterdam 5 november 1919, geboren in 1916 in Amsterdam, overleden in 1977 in Amsterdam,
Augusta Alexandra van Eeghen, geboren op 13 oktober 1919 in Amsterdam,
Henriette Theodora van Eeghen, geboren op 15 april 1923 in Amsterdam,
Louis van Eeghen, geboren op 19 mei 1929 in Hilversum,

Augusta Ernestine Sillem, overleden op 5 januari 1942 in Doorn.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - de Bordes ( )       schema 204

Willem Hendrik van Eeghen, bankier; directeur Oyens & Zonen N.V., geboren op 4 juli 1890 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Olga Catherina Antoinette van Loon en Samuel Pieter van Eeghen.
Hij hertrouwt met Agatha Gertruida Wilhelmina de Bordes, geboren op 8 januari 1899 in Utrecht, dochter van Cornelis Elisa Jan de Bordes en Henrietta Antoinetta van Walre,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Hendrik van Eeghen, overleden op 30 maart 1958 in Martigny (Zwitserland),
Agatha Gertruida Wilhelmina de Bordes, overleden op 28 augustus 1985 in Vinkeveen.

Wikipedia: van Eeghen


XXVIII

Heijbroek - van Eeghen (1942)       schema 204

Augusta Alexandra van Eeghen, geboren op 13 oktober 1919 in Amsterdam, dochter van Willem Hendrik van Eeghen en Augusta Ernestine Sillem.
Zij trouwt omstreeks 1942 met Carl Erik Heijbroek, geboren op 12 oktober 1915 in Hilversum, zoon van Marius Johannes Heijbroek en Marta Eva Dagmar Svenoni,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Boudewijn Michael Heijbroek, geboren op 29 april 1943 in s-Gravenhage,

Augusta Alexandra van Eeghen, overleden op 23 juli 1949 in Dublin.


XXIX

Heijbroek - Wright (1969)       schema 204

Boudewijn Michael Heijbroek, geboren op 29 april 1943 in s-Gravenhage, zoon van Augusta Alexandra van Eeghen en Carl Erik Heijbroek.
Hij trouwt omstreeks 1969 met Susanne Elisabeth Wright, geboren op 6 januari 1946,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Rose Catherine Heijbroek, geboren op 14 juli 1970,
Laura Alexandra Heijbroek, geboren op 22 februari 1972,
Francis Eric Heijbroek, geboren op 8 oktober 1979.


XXX

Dale - Heijbroek (1997)       schema 204

Rose Catherine Heijbroek, geboren op 14 juli 1970, dochter van Boudewijn Michael Heijbroek en Susanne Elisabeth Wright.
Zij trouwt op 17 mei 1997 met Alexander James Dale, geboren op 18 maart 1967,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Thodore Michael James Dale, geboren op 19 september 1997.


XXVIII

Swanzy - van Eeghen (1952)       schema 204

Henriette Theodora van Eeghen, geboren op 15 april 1923 in Amsterdam, dochter van Willem Hendrik van Eeghen en Augusta Ernestine Sillem.
Zij trouwt op 22 juli 1952 in London met Henry Valentine Leonard Swanzy, geboren op 14 juni 1915 in Glanmire/Ierland, zoon van Samuel Leonard Swanzy en Joan Frances Glenny,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Martin Henry Swanzy, geboren op 15 oktober 1953 in Londen,
Clara Augusta Swanzy, geboren op 15 juli 1957 in Accra/Ghana,
Andrew William Swanzy, geboren op 30 september 1958 in Colchester.


XXIX

Newton - Swanzy (1984)       schema 204

Clara Augusta Swanzy, geboren op 15 juli 1957 in Accra/Ghana, dochter van Henriette Theodora van Eeghen en Henry Valentine Leonard Swanzy.
Zij trouwt omstreeks 1984 met Roderick Brian Newton,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Alice Henrietta Newton, geboren op 2 augustus 1985 in Ipswich,
Sophie Rose Newton, geboren op 19 juni 1987 in Ipswich,
Frederick Newton, geboren op 21 juni 1991 in Ipswich,
Henry George Newton, geboren op 20 juli 1993 in Ipswich.


XXVIII

van Eeghen - van Diggelen (1959)       schema 204

Louis van Eeghen, geboren op 19 mei 1929 in Hilversum, zoon van Willem Hendrik van Eeghen en Augusta Ernestine Sillem.
Hij trouwt omstreeks 1959 met Nora Maria van Diggelen, geboren in 1937,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Eric Pieter van Eeghen, geboren op 21 februari 1960 in Amsterdam,
Eva Carline van Eeghen, geboren op 21 februari 1960 in Amsterdam,
Duco Willem Carol van Eeghen, geboren op 27 juli 1961 in Amsterdam,
Thom Adriaan van Eeghen, geboren op 25 juni 1963 in de Haarlemmermeer.

Wikipedia: van Eeghen


XXVIII

Dayman - van Eeghen ( )       schema 204

Eva Carline van Eeghen, geboren op 21 februari 1960 in Amsterdam, dochter van Louis van Eeghen en Nora Maria van Diggelen.
Zij trouwt met N. Dayman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Eeghen - Armitage (1990)       schema 204

Thom Adriaan van Eeghen, geboren op 25 juni 1963 in de Haarlemmermeer, zoon van Louis van Eeghen en Nora Maria van Diggelen.
Hij trouwt in 1990 met Fay Heather Armitage, geboren in 1964, dochter van Kingsley Warwick Armitage en Heather Myrtle McAllister,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Claire Heather van Eeghen, geboren op 11 april 1992,
Ava Maria van Eeghen, geboren op 25 september 1994,
Petra Elisabeth Ciel van Eeghen, geboren op 1 november 1997.

Wikipedia: van Eeghen


XXVI

van Zuylen van Nyeveld - van Loon (1880)       schema 204

Jkvr. Ada Wilhelmina van Loon, geboren op 10 maart 1858 in Amsterdam, dochter van Jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon en Louise Catharine Antoinette Borski.
Zij trouwt op 15 augustus 1890 in Doorn met Mr. Joan Adriaan Hugo baron van Zuylen van Nyevelt, juridisch doctor/kamerheer in buitengewone dienst van Koning Willem III en koningin Wilhelmina, geboren op 5 februari 1854 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Hugo Ferdinand baron van Zuylen van Nyeveld en Wilhelmina Louise Frederika gravin van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Louise Catharine Antoinette barones van Zuylen van Nyevelt, geboren op 8 mei 1891 in s-Gravenhage,

Jkvr. Ada Wilhelmina van Loon, overleden op 14 augustus 1939 in Doorn (huize Hydepark),
Mr. Joan Adriaan Hugo baron van Zuylen van Nyevelt, overleden op 16 juni 1940 in Doorn,


XXVII

Lewis - van Zuylen van Nyeveld (1920)       schema 204

Louise Catharine Antoinette barones van Zuylen van Nyevelt, geboren op 8 mei 1891 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Ada Wilhelmina van Loon en Mr. Joan Adriaan Hugo baron van Zuylen van Nyevelt.
Zij trouwt op 10 december 1920 te Doorn met Roy Alan Lewis, geboren op 6 januari 1890 in Pinetown (Zuid-Afrika), zoon van Charles Lewis en Caroline Elizabeth Clark,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Loon - Tachard (1889)       schema 205

Jhr. Louis Antoine van Loon, geboren op 29 april 1862 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon en Louise Catharine Antoinette Borski.
Hij trouwt op 2 januari 1889 in Parijs met Adele Francoise Tachard, geboren op 3 juni 1864 in Niedermorschweiler (Elzas), dochter van Pierre Albert Tachard, na 4 september 1870 gevolmachtigd minister in Belgie; vertegenwoordigde de Boven-Rijn Nationale Vergadering en Wilhelmine Anna Aurelie Grunelius,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Rene Henri Maurice van Loon, geboren op 16 maart 1890 in Cannes,
Jkvr. Marie Adele Erneste Loon, geboren op 23 mei 1891 in Doorn,
Jhr. Willem van Loon, geboren op 18 november 1894 in Doorn,
Jkvr. Ada Wilhelmina van Loon, geboren op 21 augustus 1899 in Doorn, overleden op 10 december 1986 in Doorn,
Jkvr. Violet Thora Charlie van Loon, geboren op 8 maart 1902 in Cannes/Alpes-Mar, overleden op 14 juli 2000 in Doorn,

Jhr. Louis Antoine van Loon, overleden op 22 juni 1953 in Doorn,
Adele Francoise Tachard, overleden op 21 maart 1937 in Doorn.

Wikipedia: van Loon


XXVII

van Loon - Ramaer (1919)       schema 205

Jhr. Rene Henri Maurice van Loon, geboren op 16 maart 1890 in Cannes, zoon van Jhr. Louis Antoine van Loon en Adele Francoise Tachard.
Hij trouwt op 28 april 1919 in s-Gravenhage met Adrienne Ramaer, geboren op 28 april 1919 in s-Gravenhage dochter van Mr. Johannes Wilhelmus Ramaer en Henriette Elisabeth Johanna Adriana Dorothea Koch,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Gerard Louis William van Loon, geboren op 5 januari 1920 in Didsbury/Canada, overleden op 15 maart 1945 in Bergen-Belsen (concentratiekamp),
Jkvr. Marcella Adrienne Violet Helene van Loon, geboren op 5 april 1921 in Didsbury,
Jkvr. Joyce May Henriette van Loon, geboren op 14 juni 1922 in s-Gravenhage,

Het huwelijk is in 1932 door echtscheiding ontbonden,

Jhr. Rene Henri Maurice van Loon, overleden op 5 december 1943 in Doorn,
Adrienne Ramaer, overleden op 5 juli 1975 in Munchen.

Wikipedia: van Loon


XXVIII

von Funcke - van Loon (1941)       schema 205

Jkvr. Marcella Adrienne Violet Helene van Loon, geboren op 5 april 1921 in Didsbury, dochter van Jhr. Rene Henri Maurice van Loon en Adrienne Ramaer.
Zij trouwt op 18 december 1941 in Leipzig met Oskar Maximilian Hans von Funcke, diplom-ing./directeur gloeilampenfabriek Osram, geboren op 1 augustus 1908 in Dresden, zoon van Johann Theodor Bernhard Oskar von Funcke en Minna Jutta Elsbeth von Klatte,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jutta von Funcke, geboren op 14 juni 1922 in s-Gravenhage,

Jkvr. Marcella Adrienne Violet Helene van Loon, overleden op 28 januari 1975 in Munchen,
Oskar Maximilian Hans von Funcke, overleden op 6 november 2001 in Brussel, begraven in 2001 in Munchen,


XXIX

von Bulow - von Funcke ( )       schema 205

Jutta von Funcke, geboren op 14 juni 1922 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Marcella Adrienne Violet Helene van Loon en Oskar Maximilian Hans von Funcke.
Zij trouwt met Hans Joachim von Bulow,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Thekla von Bulow,
Amelie von Bulow, geboren op 23 oktober 1968.


XXVIII

Bohler-Feenstra - van Loon (1944)       schema 205

Jkvr. Joyce May Henriette van Loon, geboren op 14 juni 1922 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Rene Henri Maurice van Loon en Adrienne Ramaer.
Zij trouwt op 2 december 1944 in Gangkofen/Neder-Beieren met Pieter Bohler-Feenstra, geboren op 26 december 1910 in Soerabaja, zoon van Pieter Feenstra en Wilhelmina Henriette Ramaer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Bohler-Feenstra, overleden op 11 september 1985 in Las Palmas/Gran Canaria,

Het huwelijk is op 19 september 1946 te Landshut door echtscheiding ontbonden.

von Klopmann - van Loon (1946)       schema 205

Jkvr. Joyce May Henriette van Loon, geboren op 14 juni 1922 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Rene Henri Maurice van Loon en Adrienne Ramaer.
Zij hertrouwt op 30 november 1946 Ubersee am Chiemsee/Opper-Beieren met Friedrich Sigismund Nicolaus Otto baron von Klopmann, geboren op 28 juni 1896 in Grafenthal/Koerland, zoon van Hans Friedrich Hulius baron von Klopmann heer van Heyden en Grafenthal en Irene Emilie Valerie von Manteuffel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk is op 12 december 1950 in Traunstein door echtscheiding ontbonden.

von Marschall - van Loon (1951)       schema 205

Jkvr. Joyce May Henriette van Loon, geboren op 14 juni 1922 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Rene Henri Maurice van Loon en Adrienne Ramaer.
Zij hertrouwt op 30 januari 1951 in Garmisch-Partenkirchen met Friedrich Wilhelm Emil Gerhard Kurt Otto von Marschall, geboren op 16 mei 1910 in Rostock/Mecklenburg, zoon van Gerhard Ludwig Rudolf von Marschall en Olga Marie Viktorine Elise Wilhelmine Augustine Theda von Behr,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk is op 10 april 1959 door echtscheiding ontbonden,

Jkvr. Joyce May Henriette van Loon, overleden op 2 november 1962 in Garmisch-Partenkirchen .


XXVII

del Court van Krimpen - van Loon (1914)       schema 205

Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon, geboren op 23 mei 1891 in Doorn, dochter van Jhr. Louis Antoine van Loon en Adele Francoise Tachard.
Zij trouwt op 28 juli 1914 in Doorn met Gerard Martinus del Court van Krimpen, geboren op 10 januari 1889 in Haarlem, mede-oprichter en voorzitter Nederlands Golf Comite, zoon van Aelbrecht Arent del Court van Krimpen en Marie Henriette Previnaire,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Martina Ada Barbara del Court van Krimpen, geboren op 21 juli 1916 in Velp,
Renee Henriette del Court van Krimpen, geboren op 2 mei 1919 in Velp,
Adele Reiniera del Court van Krimpen, geboren op 30 oktober 1920,
Theodora Marie Albertine del Court van Krimpen, geboren op 29 december 1921 in Rheden,
Violet Charlie del Court van Krimpen, geboren op 27 juli 1926 in Wassenaar,

Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon, overleden op 16 oktober 1983 in s-Gravenhage,
Gerard Martinus del Court van Krimpen, overleden op 10 december 1944 in s Graveland (Huize Schoonoord).


XXVIII

Rell - del Court van Krimpen (1937)       schema 205

Martina Ada Barbara del Court van Krimpen, geboren op 21 juli 1916 in Velp, dochter van Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon en Gerard Martinus del Court van Krimpen.
Zij trouwt op 20 april 1937 in Wassenaar met Jhr. Ir. Willem Gerard Rell, geboren op 4 juni 1905 in Amsterdam, land- en bosbouwkundig ingenieur/intendant paleis van Soestdijk, secretaris en adjundant van Prins Bernard, zoon van Jhr. Mr. Dr. Willem Rell en Catharina Elizabeth Boudewina barones Sloet van Oldruitenborgh,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Renee Elisabeth Rell, geboren op 2 mei 1938 in Apeldoorn,

Jhr. Ir. Willem Gerard Rell, overleden op 29 augustus 1942 in Utrecht (executie door de Duitsers).

Wikipedia: Rell

Brooks Hill Feaver - del Court van Krimpen (1945)       schema 205

Martina Ada Barbara del Court van Krimpen, geboren op 21 juli 1916 in Velp, dochter van CourtLoon Amsterdam"> Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon en Gerard Martinus del Court van Krimpen.
Zij hertrouwt op 31 oktober 1945 in Wassenaar met Herbert Frederik Brooks Hill Feaver,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Marian Barbara Brooks Hill Feaver, geboren op 5 oktober 1947 in Wassenaar,
Gerard Martin Julian Brooks Hill Feaver, geboren op 2 juli 1949 in Wassenaar,
Peter Charles Brooks Hill Feaver, geboren op 22 januari 1951 in Ottawa,

Martina Ada Barbara del Court van Krimpen, overleden op 6 maart 2010 in Canada,
Herbert Frederik Brooks Hill Feaver, overleden op 11 januari 1988 in Ottawa.


XXIX

Bradbrooke Smith - Rell (1960)       schema 205

Jkvr. Renee Elisabeth Rell, geboren op 2 mei 1938 in Apeldoorn, dochter van Martina Ada Barbara del Court van Krimpen en Jhr. Ir. Willem Gerard Rell.
Zij trouwt op 3 december 1960 in Ottawa met Thurlow Bradbrooke Smith, geboren op 30 december 1931 in Toronto, zoon van John Forhan Smith en Florence Nash Bradbrooke,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderren bekend,

Claire Smith,
Peter William Smith,
Philip Smith.

Soubry Esdaile - Brooks Hill Feaver (1983)       schema 205

Marian Barbara Brooks Hill Feaver, geboren op 5 oktober 1947 in Wassenaar, dochter van Martina Ada Barbara del Court van Krimpen en Herbert Frederik Brooks Hill Feaver.
Zij trouwt op 18 juni 1983 in Ottawa met David Soubry Esdaile, arts, geboren op 30 september 1949 in Montreal,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Martina Claire Soubry Esdaile, geboren op 10 april 1984 in Ottawa,
Trevor Michael Esdaile, geboren op 22 mei 1986 in Ottawa.

Brooks Hill Feaver - Barnes (1977)       schema 205

Gerard Martin Julian Brooks Hill Feaver, geboren op 2 juli 1949 in Wassenaar, zoon van Martina Ada Barbara del Court van Krimpen en Herbert Frederik Brooks Hill Feaver.
Hij trouwt op 12 februari 1977 in Ottawa met Patricia Lynn Barnes, geboren op 1 januari 1946 in Tolera/Peru,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerard Charles Frederick Brooks Hill Feaver, geboren op 7 oktober 1977 in Sao Paulo,
Matthew James Clifford Brooks Hill Feaver, geboren op 1 februari 1980 in Sao Paulo.

Brooks Hill Feaver - Matthews (1978)       schema 205

Peter Charles Brooks Hill Feaver, geboren op 22 januari 1951 in Ottawa, zoon van Martina Ada Barbara del Court van Krimpen en Herbert Frederik Brooks Hill Feaver.
Hij trouwt omstreeks 1978 met Maureen Anne Matthews, geboren op 25 juni 1949 in Maple Creek/Saskatchewan,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

John Christopher Charles Brooks Hill Feaver, geboren op 29 april 1979,
Douglas Robert Brooks Hill Feaver, geboren op 19 mei 1982 in Kempville/Ontario.


XXVIII

Linthorst Homan - del Court van Krimpen (1940)       schema 205

Renee Henriette del Court van Krimpen, geboren op 2 mei 1919 in Velp, dochter van Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon en Gerard Martinus del Court van Krimpen.
Zij trouwt op 9 januari 1940 in Wassenaar met Mr. Henri Peter Linthorst Homan, directiesecretaris Philips Gloeilampenfabriek N.V./Commissaris der Koningin,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Tijmen Gerard Linthorst Homan, geboren op 14 oktober 1940 in Eindhoven,
Reinier Johannes Linthorst Homan, geboren op 26 juni 1946 in Leeuwarden,
Hidde Duco Martinus Linthorst Homan, geboren op 12 oktober 1947 in Leeuwarden,

Renee Henriette del Court van Krimpen, overleden op 25 mei 2002 in Arnhem,
Mr. Henri Peter Linthorst Homan, overleden op 3 februari 1989 in Wapenveld, begraven in Havelte (familiegraf).


XXIX

Linthorst Homan - Ramondt ( )       schema 205

Jan Tijmen Gerard Linthorst Homan, geboren op 14 oktober 1940 in Eindhoven, zoon van Renee Henriette del Court van Krimpen en Mr. Henri Peter Linthorst Homan.
Hij trouwt met Annette Ramondt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gila Linthorst Homan,
Joan Linthorst Homan.

Linthorst Homan - Bierens de Haan ( )       schema 205

Reinier Johannes Linthorst Homan, geboren op 26 juni 1946 in Leeuwarden, zoon van Renee Henriette del Court van Krimpen en Mr. Henri Peter Linthorst Homan.
Hij trouwt met Margaretha Bierens de Haan,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Duco Linthorst Homan,
May Linthorst Homan,
Reinier Linthorst Homan.

Linthorst Homan - Teding van Berkhout (1971)       schema 205

Hidde Duco Martinus Linthorst Homan, geboren op 12 oktober 1947 in Leeuwarden, zoon van Renee Henriette del Court van Krimpen en Mr. Henri Peter Linthorst Homan.
Hij trouwt op 18 december 1971 in Oegstgeest met Jkvr. Sjoerdtje Johanna Frederica Theodora Teding van Berkhout, geboren op 8 april 1948 in Oegstgeest, dochter van Jhr. Willem Philip Teding van Berkhout en Agatha Alexandrina Geertruida van Valkenburg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ewoud Linthorst Homan, geboren op 1 juli 1977 in Arnhem,
Willemijn Renee Henriette Linthorst Homan, geboren op 1 juli 1977 in Arnhem,
Mechteld Nienke Linthorst Homan, geboren op 25 april 1979 in Arnhem.


XXVIII

Mollinger - del Court van Krimpen (1951)       schema 205

Adele Reiniera del Court van Krimpen, geboren op 30 oktober 1920, dochter van Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon en Gerard Martinus del Court van Krimpen.
Zij trouwt omstreeks 1951 met Frits Mollinger, generaal/KNIL-officier/drager bronzen en zilveren medaille Nederlands Olympisch Comite, geboren op 24 januari 1899,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Antoinetta Ada Mollinger, geboren in 1952,
Diederik Charles Mollinger, geboren op 15 maart 1954,

Frits Mollinger, overleden op 7 maart 1980.


XXIX

de Vogel - Mollinger (1975)       schema 205

Antoinetta Ada Mollinger, geboren in 1952, dochter van Adele Reiniera del Court van Krimpen en Frits Mollinger.
Zij trouwt in 1975 met Julius Dirk Charles de Vogel, geboren in 1945, zoon van Reinier de Vogel en Cornelie Marie Clausine barones Bentinck van Schoonheeten,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Claudine Alexandra de Vogel, geboren in 1976,
Frederik Julius Reinier de Vogel, geboren in 1983,
Willem Frits de Vogel, geboren in 1986,
Alexandra Reniera de Vogel, geboren in 1987.

Mollinger - Giebel (1983)       schema 205

Diederik Charles Mollinger, geboren op 15 maart 1954, zoon van Adele Reiniera del Court van Krimpen en Frits Mollinger.
Hij trouwt omstreeks 1983 met Karin Maria Giebel, geboren op 24 juni 1956,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Hugo Frits Mollinger, geboren op 29 november 1984,
Florence Ariane Mollinger, geboren op 27 juni 1986,
Ernst Diederik Mollinger, geboren op 7 maart 1989.


XXVIII

Swane - del Court van Krimpen (1945)       schema 205

Theodora Marie Albertine del Court van Krimpen, geboren op 29 december 1921 in Rheden, dochter van Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon en Gerard Martinus del Court van Krimpen.
Zij trouwt omstreeks 1945 met Mr. Albertus Antonius Swane, advocaat te Den Bosch, geboren op 23 maart 1910 in s-Hertogenbosch,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerard Victor Johannes Swane, geboren op 9 november 1946 in St. Michielsgestel,
Victor Charles Swane, geboren op 1 april 1948 in St. Michielsgestel,
Mariske Caroline Swane, geboren op 9 april 1952 in St. Michielsgestel,

Theodora Marie Albertine del Court van Krimpen, overleden op 4 mei 2006 in Den Bosch,
Mr. Albertus Antonius Swane, overleden op 8 juni 1997 in Rosmalen.


XXIX

Swane - dAulnis de Bourouill (1972)       schema 205

Gerard Victor Johannes Swane, elektrotechnisch ingenieur/automatiseringsdeskundige, geboren op 9 november 1946 in St. Michielsgestel, zoon van Theodora Marie Albertine del Court van Krimpen en Mr. Albertus Antonius Swane.
Hij trouwt op 6 juli 1972 in Gorssel met Willemina Johanna barones d Aulnis de Bourouill, geboren op 26 maart 1948 in s-Gravenhage, dochter van Willem Jan baron dAulnis de Bourouill en Irma Calkoen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Hesther Irma Fleur Swane, geboren op 29 juni 1975 in s-Gravenhage,
Hugo Albert Johannes Swane, geboren op 27 april 1977 in de Bilt,
Robin Constant Albert Swane, geboren op 29 juni 1978 in Nijmegen,
Reinout Willem Swane, geboren op 26 mei 1979 in de Bilt.

Swane - Beukers (1977)       schema 205

Victor Charles Swane, geboren op 1 april 1948 in St. Michielsgestel, zoon van Theodora Marie Albertine del Court van Krimpen en Mr. Albertus Antonius Swane.
Hij trouwt omstreeks 1977 met Marcelle Elisabethg Agnes Maria Beukers, geboren op 28 mei 1951,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Robin Constant Albert Swane, geboren op 29 juni 1978 in Nijmegen,
Mark Victor Gustaaf Swane, geboren op 28 maart 1980 in s-Hertogenbosch,
Victor Marcel Gerry Swane, geboren op 25 januari 1983 in s-Hertogenbosch,
Albert Alexander Swane, geboren op 18 augustus 1985 in s-Hertogenbosch.

Zegger - Swane (1976)       schema 205

Mariske Caroline Swane, geboren op 9 april 1952 in St. Michielsgestel, dochter van Theodora Marie Albertine del Court van Krimpen en Mr. Albertus Antonius Swane.
Zij trouwt op 8 mei 1976 met Johan Marie Nicolaas Rudolf Zegger, geboren op 17 november 1949 in s-Gravenhage, zoon van Johan Marie Zegger en Francoise Maria Catharina Conijn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cline Antoinette Marischka Zegger, geboren op 29 april 1977 in Amsterdam,
Vincent Johan Zegger, geboren op 13 oktober 1981 in Ekeren/Belgie,

Het huwelijk is op 8 april 2003 door echtscheiding ontbonden.


XXVIII

de Jonge van Ellemeet - del Court van Krimpen (1949)       schema 205

Violet Charlie del Court van Krimpen, geboren op 27 juli 1926 in Wassenaar, dochter van Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon en Gerard Martinus del Court van Krimpen.
Zij trouwt op 4 februari 1949 in s-Gravenhage met Jhr. Henri de Jonge van Ellemeet, kapitein ter zee/rechtsridder en erelid kapittel Johanniter Orde, geboren op 4 september 1916 in Deventer, zoon van Jhr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet en Henriette Helena den Tex Bondt,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. May Henriette de Jonge van Ellemeet, geboren op 14 september 1950 in s-Gravenhage,
Jhr. Michiel Albert de Jonge van Ellemeet, geboren op 29 december 1951 in Wassenaar,
Jhr. Hugo Henri de Jonge van Ellemeet, geboren op 20 november 1954 in Wassenaar,
Jkvr. Caroline Violet de Jonge van Ellemeet, geboren op 8 januari 1957 in Chevy Chase, Maryland,
Jkvr. Saskia Madelon de Jonge van Ellemeet, geboren op 2 oktober 1962 in Amsterdam,

Violet Charlie del Court van Krimpen, overleden op 10 januari 2008,
Jhr. Henri de Jonge van Ellemeet, overleden op 3 april 1998.


XXIX

Gelderman - de Jonge van Ellemeet (1974)       schema 205

Jkvr. May Henriette de Jonge van Ellemeet, geboren op 14 september 1950 in s-Gravenhage, dochter van Violet Charlie del Court van Krimpen en Jhr. Henri de Jonge van Ellemeet.
Zij trouwt op 23 augustus 1974 met Philip Alexander Gelderman, directeur Pierson Heldring & Pierson, geboren op 16 mei 1947 in Enschede, zoon van Herman Rijck Gelderman en Nica Stepanoff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1980 door echtscheiding ontbonden.

Heijen - de Jonge van Ellemeet ( )       schema 205

Jkvr. May Henriette de Jonge van Ellemeet, geboren op 14 september 1950 in s-Gravenhage, dochter van Violet Charlie del Court van Krimpen en Jhr. Henri de Jonge van Ellemeet.
Zij hertrouwt met Peter Heijen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Jonge van Ellemeet - Ferrie (1984)       schema 205

Jhr. Michiel Albert de Jonge van Ellemeet, oil service engenineer/luitenant ter zee speciale diensten; ridder Johannitter Orde, geboren op 29 december 1951 in Wassenaar, zoon van Violet Charlie del Court van Krimpen en Jhr. Henri de Jonge van Ellemeet.
Hij trouwt op 7 juli 1984 in Birdham/West-Sussex met Jennifer Isabel Ferrie, geboren op 29 augustus 1958 in Singapore, dochter van James Westwater Ferrie en Isabel Mary Squires,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Duncan Henri de Jonge van Ellemeet, geboren op 19 juli 1988 in Brighton (East-Sussex),
Jhr. Timothy Robin de Jonge van Ellemeet, geboren op 12 april 1992 in Chichester (West-Sussex),
Jkvr. Isabel May de Jonge van Ellemeet, geboren op 1 april 1995 in Chichester (West-Sussex).

de Jonge van Ellemeet - Cabon (1987)       schema 205

Jhr. Hugo Henri de Jonge van Ellemeet, geboren op 20 november 1954 in Wassenaar, zoon van Violet Charlie del Court van Krimpen en Jhr. Henri de Jonge van Ellemeet.
Hij trouwt omstreeks 1987 met Annie Cabon, geboren op 5 juni 1960 in Lesneven/Finistere (Frankrijk),
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Solenne Saskia de Jonge van Ellemeet, geboren op 10 december 1988 in Naarden,
Jkvr. Youna de Jonge van Ellemeet, geboren op 18 juli 1998 in Cazaux,
Jkvr. Azilis Emma de Jonge van Ellemeet, geboren op 4 oktober 2000 in Cazaux.


XXVII

van Loon - Tromp de Haas (1936)       schema 205

Jhr. Willem van Loon, inspecteur B.P.M., directeur N.V.Secpreserve, geboren op 18 november 1894 in Doorn, zoon van Jhr. Louis Antoine van Loon en Adele Francoise Tachard.
Hij trouwt op 4 april 1936 in Londen met Amelie Tromp de Haas, geboren op 16 april 1902 in Buitenzorg (Nederlands Oostindi), dochter van Willem Rijk Tromp de Haas en Adele Staal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Willem van Loon, overleden op 12 december 1961 in Amsterdam,
Amelie Tromp de Haas, overleden op 29 november 1962 in Amsterdam.

Wikipedia: van Loon


XXVI

van Loon - Schimmelpenninck van der Oye (1889)       schema 206

Jhr. Ernst Hendrik van Loon, lid firma Hope & Co bankiers Amsterdam, geboren op 28 april 1863 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon en Louise Catharine Antoinette Borski.
Hij trouwt op 9 juli 1889 in den Haag met Cornelie barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 24 oktober 1868 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Willem Assueer Jacob baron Schimmelpenninck van der Oye en Jkvr. Cornelia Maria Steengracht,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Louis Charles van Loon, geboren op 15 februari 1891 in Heemstede (huize Denneheuvel),
Jkvr. Antoinette Cornelie van Loon, geboren op 5 juni 1893 in Haarlem,

Het huwelijk wordt in 1904 door echtscheiding ontbonden,

Cornelie barones Schimmelpenninck van der Oye, overleden op 17 juli 1946 in s-Gravenhage

Wikipedia: van Loon

van Loon - van Hangest dYvoy (1913)       schema 206

Jhr. Ernst Hendrik van Loon, lid firma Hope & Co bankiers Amsterdam, geboren op 28 april 1863 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon en Louise Catharine Antoinette Borski.
Hij hertrouwt op 9 september 1913 in Frankfurt am Main met Albertine Marie van Hangest barones dYvoy, geboren op 1 november 1867 in Pau, dochter van Mr. Daniel Maximiliaan Marie van Hangest, advocaat en Catharina Constantia Wilhelmina gravin van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Ernst Hendrik van Loon, overleden op 3 mei 1944 in s-Gravenhage,
Albertine Marie van Hangest barones dYvoy, overleden op 20 november 1949 in s-Gravenhage

Wikipedia: van Loon


XXVII

van Loon - Verdonk (1929)       schema 206

Jhr. Louis Charles van Loon, geboren op 15 februari 1891 in Heemstede, zoon van Jhr. Ernst Hendrik van Loon en Cornelie barones Schimmelpenninck van der Oye.
Hij trouwt op 19 maart 1929 in Amsterdam met Margaretha Maria Verdonk, geboren op 28 juli 1889 in Haarlem, dochter van Charles Verdonk en Alida Mertens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Margaretha Maria Verdonk, overleden op 21 november 1946 in Amsterdam

Wikipedia: van Loon

van Loon - Wigmans (1946)       schema 206

Jhr. Louis Charles van Loon, geboren op 15 februari 1891 in Heemstede, zoon van Jhr. Ernst Hendrik van Loon en Cornelie barones Schimmelpenninck van der Oye.
Hij hertrouwt op 21 november 1946 met Catharina Antonia Helena Wigmans, geboren op 30 juni 1892 in Amsterdam, dochter van Johannes Wigmans en Anna Maria Helena de Bruijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Louis Charles van Loon, overleden op 26 januari 1955 in Amsterdam,
Catharina Antonia Helena Wigmans, overleden op 21 augustus 1974 in Amsterdam

Wikipedia: van Loon

van Welderen Rengers - van Loon (1913)       schema 206

Jkvr. Antoinette Cornelie van Loon, geboren op 5 juni 1893 in Haarlem, dochter van Jhr. Ernst Hendrik van Loon en Cornelie barones Schimmelpenninck van der Oye.
Zij trouwt op 3 juli 1913 met Edzard Reint baron van Welderen Rengers, geboren op 12 mei 1887 in s-Gravenhage, zoon van Edzard Reint baron van Welderen Rengers en Marie Amelie Hoevenaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 21 november 1914 door echtscheiding ontbonden,

Edzard Reint baron van Welderen Rengers, overleden op 25 september 1938 in s-Gravenhage,

von Bach - van Loon ( )       schema 206

Jkvr. Antoinette Cornelie van Loon, geboren op 5 juni 1893 in Haarlem, dochter van Jhr. Ernst Hendrik van Loon en Cornelie barones Schimmelpenninck van der Oye.
Zij hertrouwt met Gotthilf Heinrich Oscar Adam von Bach, kamerjonker van Tsaar Nicolaas II, raad Russisch gezantschap te Washington, geboren op 30 november 1881 in Reval (nu Tallinn te Estland), zoon van Heinrich Nicolaas von Bach en Adelheid Dorothea Henriette Ungern-Sternberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Antoinette Cornelie van Loon, overleden op 2 december 1981 in s-Gravenhage,
Gotthilf Heinrich Oscar Adam von Bach, overleden op 24 uli 1963 in Amsterdam,


XXV

van Lennep - van Loon (1857)       schema 301

Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, geboren op 19 oktober 1833 in s Graveland, dochter van Jhr. Willem van Loon en Anna Louisa Agatha van Winter.
Zij trouwt op 3 maart 1857 met Jhr. Mr. Dr. Maurits Jacob van Lennep, geboren op 6 januari 1830 in Amsterdam, zoon van Jacob van Lennep en Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Rell,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Maurits Jacob van Lennep, geboren op 7 december 1857 in Nijmegen,
Jhr. Maximiliaan Frederik van Lennep, geboren op 2 september 1859 in Nijmegen,
Jkvr. Maria Louisa van Lennep, geboren op 21 oktober 1861 in Amsterdam, overleden op 15 januari 1921 in Geneve,
Jan Willem Lennep, geboren op 1 juni 1863 in Amsterdam,
Jhr. Frank Karel van Lennep, geboren op 24 november 1865 in Amsterdam,
Jhr. Louis Theodoor Lennep, geboren op 1 juli 1869 in Zeist, overleden op 7 juni 1870 in Amsterdam,
Jhr. Norman Willem van Lennep, geboren op 20 september 1872 in Amsterdam, overleden op 29 september 1897 in Londen,
Jkvr. Augusta van Lennep, geboren op 10 juli 1876 in Amsterdam, overleden op 27 september 1876 in Amsterdam,
Jkvr. Theodora Augusta van Lennep, geboren op 28 november 1877 in Amsterdam,

Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, overleden op 7 juni 1899 in Hilversum (huis Bantam),
Jhr. Mr. Dr. Maurits Jacob van Lennep, officier van justitie; raadsheer Hof van Amsterdam, lid Provinciale Staten Noord-Holland, overleden op 20 januari 1913 in Haarlem.


XXVI

van Lennep - Cloetta (1883)       schema 301

Jhr. Ir. Hendrik Maurits Jacob van Lennep, geboren op 7 december 1857 in Nijmegen, zoon van Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon en Jhr. Mr. Dr. Maurits Jacob van Lennep.
Hij trouwt op 14 maart 1883 in Zurich met Fannij Cloetta, geboren op 7 januari 1862 in Zurich, dochter van Arnold Leonhard Cloetta en Maria Locher,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Ir. Hendrik Maurits Jacob van Lennep, overleden op 22 februari 1905 in Lugano,
Fannij Cloetta, overleden op 7 april 1939 in Haarlem.

van Lennep - van Eeghen (1884)       schema 301

Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep, geboren op 2 september 1859 in Nijmegen, zoon van Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon en Jhr. Mr. Dr. Maurits Jacob van Lennep.
Hij trouwt op 7 februari 1884 in Doorn met Emelie Marie Anthoinette van Eeghen, geboren op 10 november 1859 in Amsterdam, dochter van Jan van Eeghen en Henriette Louise Labouchere,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep, geboren op 28 december 1884 in Hoenderloo,
Jhr. Louis Henri van Lennep, geboren op 22 februari 1886 in Hoenderloo,
Jkvr. Caroline Willemine van Lennep, geboren op 9 februari 1887 in Hoenderloo, overleden op 08 maart 1888 in Rheden,
Jhr. Carel Louis van Lennep, geboren op 26 januari 1889 in Dieren,
Jhr. Alfred Frank Lennep, geboren op 4 december 1890 in Dieren, overleden op 4 april 1892 in Haarlem,
Jkvr. Anna Deborah Louise Lennep, geboren op 14 september 1894 in Haarlem,
Jhr. Aernout van Lennep, geboren op 9 mei 1897 in Haarlem,

Jhr. Maximiliaan Frederik van Lennep, predikant te o.a. Haarlem, overleden op 23 juni 1940 in Haarlem,
Emelie Marie Anthoinette van Eeghen, overleden op 14 september 1925 in Haarlem.


XXVII

van Lennep - Sillem (1913)       schema 301

Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep, geboren op 28 december 1884 in Hoenderloo, zoon van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen.
Hij trouwt op 25 februari 1913 met Henriette Sillem, geboren op 23 april 1891 in Amsterdam, dochter van Ernst Sillem en Augusta Gaymans,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Maximiliaan Frederik van Lennep, geboren op 7 januari 1915 in Amsterdam,
Jhr. Ernest Willem van Lennep, geboren op 17 mei 1918 in Bussum,
Jkvr. Augusta Evelina van Lennep, geboren op 5 augustus 1920 in Bussum,
Jkvr. Geraldine Emilie Wendela van Lennep, geboren op 2 april 1925 in Bussum,

Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep, assuradeur/directeur Centrale Bond voor Inwendige Zending en Chr. Maatschappelijk Werk, overleden op 9 mei 1956 in Bussum,
Henriette Sillem, overleden op 24 oktober 1965 in Utrecht.


XXVIII

van Lennep - Bartel (1940)       schema 301

Jhr. Maximiliaan Frederik van Lennep, geboren op 7 januari 1915 in Amsterdam, zoon van Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep en Henriette Sillem.
Hij trouwt op 16 januari 1940 in Singapore met Alice Bartel, geboren op 14 februari 1913 in Basel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Monique Jacqueline van Lennep, geboren op 5 oktober 1946 in Naarden,
Jkvr. Saskia van Lennep, geboren op 17 september 1950 in Djakarta, overleden op 26 september 1950 in Djakarta.

van Lennep - Sandal-Jeppesen (1946)       schema 301

Jhr. Ernest Willem van Lennep, geboren op 17 mei 1918 in Bussum, zoon van Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep en Henriette Sillem.
Hij trouwt op 27 december 1946 te Charlottenlund/Denemarken met Dorothea Sandal-Jeppesen, geboren op 21 januari 1923 in Frederiksberg (Denemarken), dochter van Axel Sandal-Jeppesen en Sophie Louise Petersen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Erica Astrid van Lennep, geboren op 23 mei 1949 in Naarden,
Jkvr. Machteld Eveline van Lennep, geboren op 25 oktober 1950 in Utrecht, overleden op 22 januari 1971 in Hornsby (Australie),

Jhr. Ernest Willem van Lennep, hoogleraar histologie universiteit te Sydney,
Dorothea Sandal-Jeppesen, docente linguistiek universiteit te Sydney.


XXIX

Robinson - van Lennep (1970)       schema 301

Jkvr. Erica Astrid van Lennep, geboren op 23 mei 1949 in Naarden, dochter van Jhr. Ernest Willem van Lennep en Dorothea Sandal-Jeppesen.
Zij trouwt op 2 oktober 1970 in Turramurra met Geoffrey Edwin Robinson, geboren op 13 oktober 1948 in St. Leonards, zoon van Kenneth John Robinson en Patricia Mary Gardiner,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Nils Craig van Lennep Robinson, geboren op 22 januari 1971 in Hornsby/Australie,
Saskia Louise van Lennep Robinson, geboren op 28 december 1975 in Wahroonga/N.S.W.,
Thea Elisabeth van Lennep Robinson, geboren op 7 september 1979 in Wahroonga/N.S.W.,

Geoffrey Edwin Robinson, natuurkundige Ionospheric Prediction Service.


XXX

Bloomfield - van Lennep Robinson (2002)       schema 301

Saskia Louise van Lennep Robinson, geboren op 28 december 1975 in Wahroonga/N.S.W., dochter van Jkvr. Erica Astrid van Lennep en Geoffrey Edwin Robinson.
Zij trouwt op 14 september 2002 in Shore Chapel/North Sydney met Philip Nicol Bloomfield, geboren op 28 juni 1971 in Wahroonga, zoon van Greg Neil Bloomfield en Philippa May Thornton,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Philip Nicol Bloomfield is bankier.

Lawler - van Lennep Robinson (1997)       schema 301

Thea Elisabeth van Lennep Robinson, geboren op 7 september 1979 in Wahroonga/N.S.W., dochter van Jkvr. Erica Astrid van Lennep en Geoffrey Edwin Robinson.
Zij trouwt op 6 september 1997 in St. Philips met Robert John Lawler, geboren op 17 mei 1968 in St. Philips/South Turramurra, zoon van James Robert Lawler,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Robert John Lawler is IT-consultant.


XXVIII

van der Most van Spijk - van Lennep (1951)       schema 301

Jkvr. Augusta Evelina van Lennep, geboren op 5 augustus 1920 in Bussum, dochter van Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep en Henriette Sillem.
Zij trouwt op 1 maart 1951 te Weesp met Prof. Daniel van der Most van Spijk, geboren op 25 mei 1920 in Geesteren, zoon van Ds. Dirk van der Most van Spijk en Mathilde Barbara Simonette van Drumpt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Marileen Wendela van der Most van Spijk, geboren op 24 november 1951 in Utrecht,
Henriette Mathilde van der Most van Spijk, geboren op 27 juni 1953 in Utrecht,
Ruth Alice Frederique van der Most van Spijk, geboren op 28 december 1956 in Utrecht,

Jkvr. Augusta Evelina van Lennep koerierster in het verzet 1940-1945,
Prof. Daniel van der Most van Spijk is medisch doctor/zenuwarts/hoogleraar klinische neurophysiologie Rijksuniversiteit Utrecht.


XXIX

Otto - van der Most van Spijk (1978)       schema 301

Marileen Wendela van der Most van Spijk, geboren op 24 november 1951 in Utrecht, dochter van Jkvr. Augusta Evelina van Lennep en Prof. Daniel van der Most van Spijk.
Zij trouwt op 5 juni 1978 in de Rijp met Mr. Jan Michiel Otto, geboren op 3 april 1952 in Utrecht, zoon van Will Marie Otto en Albertine Josephine Kanstein,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Marileen Wendela van der Most van Spijk, drs. culturele antropologie/medisch antropologe GG en GD te Amsterdam,
Mr. Jan Michiel Otto, universitair hoofddocent en directeur van Vollenhoven instituut te Leiden.

de Jonge - van der Most van Spijk (1984)       schema 301

Henriette Mathilde van der Most van Spijk, geboren op 27 juni 1953 in Utrecht, dochter van Jkvr. Augusta Evelina van Lennep en Prof. Daniel van der Most van Spijk.
Zij trouwt op 7 september 1984 in Maarssen met Taeke de Jonge, geboren op 25 oktober 1950 in Hengelo, zoon van Harm de Jonge en Theodora Luyt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Henriette Mathilde van der Most van Spijk, arts/kinderpsychiater/forensisch jeugdpsychiater rechtbank Almelo.

Barendregt - van der Most van Spijk ( )       schema 301

Ruth Alice Frederique van der Most van Spijk, geboren op 28 december 1956 in Utrecht, dochter van Jkvr. Augusta Evelina van Lennep en Prof. Daniel van der Most van Spijk.
Zij trouwt met Mr. Laurentius Aart Maria Barendregt, advocaat, geboren op 19 april 1951 in Schijndel, zoon van Aart Barendregt en Cornelia Josepha Maria Jacobs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ruth Alice Frederique van der Most van Spijk, binnenhuisarchitecte bij Vos Interieur Groningen.


XXVIII

Weil - van Lennep (1955)       schema 301

Jkvr. Geraldine Emilie Wendela van Lennep, geboren op 2 april 1925 in Bussum, dochter van Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep en Henriette Sillem.
Zij trouwt op 5 september 1955 te Parijs met Robert Simon Weil, geboren op 30 november 1919 in St. Louis/Haut-Rhin, zoon van Jacques Weil en Alice David,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alain Maurice Leopold Weil, geboren op 27 februari 1957 in Chene-Bougeries/Geneve,
Roland Francois Weil, geboren op 12 mei 1960 in Pasay City/Philippijnen,

Robert Simon Weil RAF-piloot; directeur financien WHO 1959-1981.


XXVII

van Lennep - Enschede (1911)       schema 302

Jhr. Louis Henri van Lennep, geboren op 22 februari 1886 in Hoenderloo, zoon van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen.
Hij trouwt op 3 augustus 1911 in Haarlem met Catharina Hillegonda Enschede, geboren op 15 augustus 1889, dochter van Mr. Johannes Enschede en Henriette Francina Krantz,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Francina van Lennep, geboren op 27 augustus 1912 in Amsterdam,
Jhr. Emile van Lennep, geboren op 20 januari 1915 in Amsterdam,
Jkvr. Madzy van Lennep, geboren op 25 januari 1918 in Amsterdam, overleden op 23 januari 1996 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt op 22 juni 1922 in Haarlem door echtscheiding ontbonden,

Catharina Hillegonda Enschede, overleden op 20 januari 1972 in Amsterdam.

van Lennep - Zeverijn (1922)       schema 302

Jhr. Louis Henri van Lennep, geboren op 22 februari 1886 in Hoenderloo, zoon van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen.
Hij hertrouwt op 18 juli 1922 in Hilversum met Geertruida Zeverijn, geboren op 12 maart 1901 in Batavia, dochter van Sako Willem Zeverijn en Charlotte Augusta Wilhelmina Jannette Walen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Valborg van Lennep, geboren op 3 september 1924 in Amsterdam,

Jhr. Louis Henri van Lennep, juridisch doctor/bankier/directeur Uniebank voor Nederland en Kolonien, lid firma van Eeghen & co kooplieden en bankiers te Amsterdam, kamerheer in buitendienst van Koningin Wilhelmina, curator NEI, egyptoloog, overleden op 11 december 1937 in Amsterdam,
Geertruida Zeverijn, overleden op 14 april 1972 in Heemstede.


XXVIII

van Ittersum - van Lennep (1936)       schema 302

Jkvr. Henriette Francina van Lennep, geboren op 27 augustus 1912 in Amsterdam, dochter van Jhr. Louis Henri van Lennep en Catharina Hillegonda Enschede.
Zij trouwt op 18 januari 1936 in Amsterdam met Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum, geboren op 13 mei 1901 in Magetan (Oost-Java), zoon van Jacques Henri Agathon baron van Ittersum en Adele Elise Lincklaen Westenberg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Frederik Alexander Robert Arnold baron van Ittersum, geboren op 26 oktober 1936 in s-Gravenhage,
Boudewijn Franciscus baron van Ittersum, geboren op 7 juni 1939 in Aerdenhout,
Paulus Adriaan Lodewijk Arent baron van Ittersum, geboren op 13 januari 1945 in Aerdenhout, overleden op 27 januari 1946 in Aerdenhout,
Carla Elise baron van Ittersum, geboren op 5 november 1946 in Aerdenhout, overleden op 18 december 2005 in Haarlem,

Jkvr. Henriette Francina van Lennep, overleden op 17 augustus 2005 in Aerdenhout,
Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum, overleden op 15 augustus 1992 in Haarlem.

Wikipedia: van Ittersum


XXIX

van Ittersum - de Bruin (1966)       schema 302

Frederik Alexander Robert Arnold baron van Ittersum, geboren op 26 oktober 1936 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Henriette Francina van Lennep en Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum.
Hij trouwt op 21 oktober 1966 met Mr. Johanna Catharina de Bruin, geboren op 12 augustus 1946 in Rotterdam, dochter van Jan de Bruin en Catharina Jacoba Kok,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum, geboren op 27 februari 1967 in Rotterdam,
Catharina Henriette barones van Ittersum, geboren op 22 december 1968 in Rotterdam,

Het huwelijk wordt in 1974 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Ittersum

van Ittersum - Terwindt (1975)       schema 302

Frederik Alexander Robert Arnold baron van Ittersum, geboren op 26 oktober 1936 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Henriette Francina van Lennep en Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum.
Hij hertrouwt op 16 augustus 1975 met Emilie Eugenie Louise Marie Terwindt, geboren op 9 februari 1944 in Vught, dochter van Robert Anton Johan Terwindt en Henriette Josephine van der Grinten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Ittersum


XXX

van Ittersum - van Beukering (1997)       schema 302

Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum, geboren op 27 februari 1967 in Rotterdam, zoon van Frederik Alexander Robert Arnold baron van Ittersum en Mr. Johanna Catharina de Bruin.
Hij trouwt op 4 juli 1997 in Rotterdam met Johanna Maria van Beukering, geboren op 20 maart 1970 in Voorburg, dochter van Cornelis Johannes van Beukering en Helena Johanna van der Sloot,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Arnold baron van Ittersum,
Arthur baron van Ittersum

Wikipedia: van Ittersum

Schenkelaars - van Ittersum ( )       schema 302

Catharina Henriette barones van Ittersum, geboren op 22 december 1968 in Rotterdam, dochter van Frederik Alexander Robert Arnold baron van Ittersum en Mr. Johanna Catharina de Bruin.
Zij trouwt op met V.F.Schenkelaars,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Bauke Schenkelaars,
Nienke Schenkelaars,
Robin Schenkelaars,
Veerle Schenkelaars.


XXIX

van Ittersum - van der Ven (1967)       schema 302

Boudewijn Franciscus van baron van Ittersum, voorzitter Vereniging voor de Effectenhandel; directeur buitenlandse financiele betrekkingen Ministerie van Financien, geboren op 7 juni 1939 in Aerdenhout, zoon van Jkvr. Henriette Francina van Lennep en Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum.
Hij trouwt op 28 oktober 1967 in de Steeg/Rheden met Karin Regina Wilhelmina van der Ven, geboren op 29 juli 1944 in Velp, dochter van Willem Arnold Marie van der Ven en Regina Antonia Philippina Marie de Neree tot Babberich,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Adrienne Henriette Francina barones van Ittersum, geboren op 9 september 1968 in s-Gravenhage,
Emilie Regine Philippine barones van Ittersum, geboren op 9 september 1968 in s-Gravenhage,
Clarien Boudewien barones van Ittersum, geboren op 20 april 1974 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Ittersum


XXX

van der Meulen - van Ittersum (1995)       schema 302

Adrienne Henriette Francina barones van Ittersum, geboren op 9 september 1968 in s-Gravenhage, dochter van Boudewijn Franciscus van baron van Ittersum en Karin Regina Wilhelmina van der Ven.
Zij trouwt op 22 september 1995 in den Haag met Wouter Gerardus Johannes van der Meulen, salesmanager V.N.U., geboren op 26 februari 1965 in Eindhoven, zoon van Dr. Ir. Johannes Hubertus Josefus van der Meulen en Divera Maria van Latum,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Heide - van Ittersum (2002)       schema 302

Emilie Regine Philippine barones van Ittersum, psychologe, geboren op 9 september 1968 in s-Gravenhage, dochter van Boudewijn Franciscus van baron van Ittersum en Karin Regina Wilhelmina van der Ven.
Zij trouwt omstreeks 2002 met Bastiaan van der Heide,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sibrand Boudewijn Adriaan van der Heide, geboren op 17 april 2003 in Amsterdam,
Florence Regine Margaretha van der Heide, geboren op 1 januari 2005 in Amsterdam.

de Kanter - van Ittersum (2003)       schema 302

Clarien Boudewien barones van Ittersum, geboren op 20 april 1974 in s-Gravenhage, dochter van Boudewijn Franciscus van baron van Ittersum en Karin Regina Wilhelmina van der Ven.
Zij trouwt op 20 september 2003 in den Haag met Arthur de Kanter,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Floris de Kanter.


XXVIII

van Lennep - Labberton (1941)       schema 302

Jhr. Mr. Emile van Lennep, geboren op 20 januari 1915 in Amsterdam, zoon van Jhr. Louis Henri van Lennep en Catharina Hillegonda Enschede.
Hij trouwt op 5 juni 1941 in den Haag met Alexa Alison Labberton, geboren op 17 november 1918 in Voorburg, dochter van Herman Cornelis Labberton en Gladys Gray Wilson,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Walthera van Lennep, geboren op 10 januari 1943 in s-Gravenhage,
Jkvr. Sylvia Caroline van Lennep, geboren op 12 juli 1944 in Amsterdam,
Jhr. Louis Henri van Lennep, geboren op 10 maart 1948 in Amsterdam,
Jhr. Reinout Ferdinand van Lennep, geboren op 03 mei 1950 in Amsterdam,

Jhr. Mr. Emile van Lennep, minister van staat/secretaris-generaal O.E.S.O./thesaurier-generaal Ministerie van Financien, alternate governor Internationaal Monetair Fonds/rechtsridder Johanniter Orde, overleden op 2 oktober 1996 in s-Gravenhage,,
Alexa Alison Labberton, overleden op 6 juli 1991 in s-Gravenhage.


XXIX

Hudig - van Lennep (1970)       schema 302

Jkvr. Mr. Walthera van Lennep, universitair docente, geboren op 10 januari 1943 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Emile van Lennep en Alexa Alison Labberton.
Zij trouwt op 21 november 1970 in den Haag met Dirk Ferrand Hudig, nationaal manager ICI Belgium S.A., geboren op 9 juli 1943, zoon van Mr. Dirk Reynout Hudig en Elisabeth Agnes Noothoven van Goor,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Emilie Caroline Hudig, geboren op 29 maart 1973 in Rotterdam,
Reinout Hudig, geboren op 11 juli 1976 in Rotterdam,
Felicia Hudig, geboren op 27 juli 1978 in Ukkel/Belgie.


XXX

Wijkstra - Hudig (2005)       schema 302

Emilie Caroline Hudig, geboren op 29 maart 1973 in Rotterdam, dochter van Jkvr. Mr. Walthera van Lennep en Dirk Ferrand Hudig.
Zij trouwt op 2 juli 2005 in Amsterdam met Jelle Wijkstra, geboren op 16 februari 1971 in Baarn, zoon van Jelle Pieter Wijkstra en Bertha Clasina Merkelijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

Knight - van Lennep (1969)       schema 302

Jkvr. Sylvia Caroline van Lennep, geboren op 12 juli 1944 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Emile van Lennep en Alexa Alison Labberton.
Zij trouwt op 5 september 1969 in den Haag met Christopher William Knight, geboren op 20 april 1943 in Lewes/Sussex, zoon van Claude Thornburn Knight en Priscilla Dodson,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alexa Isobel Knight, geboren op 9 november 1971 in Londen,
Christopher Thornburn Knight, geboren op 20 oktober 1973 in Londen,
Louisa Jane Knight, geboren op 15 oktober 1977 in Londen.


XXX

Ridley - Knight (1999)       schema 302

Alexa Isobel Knight, geboren op 9 november 1971 in Londen, dochter van Jkvr. Sylvia Caroline van Lennep en Christopher William Knight.
Zij trouwt op 20 november 1999 met Mark Ridley, geboren op 13 maart 1970 in Londen, zoon van Sir Michael Ridley en Dianna MacLernon,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

van Lennep - Snoy (1986)       schema 302

Jhr. Mr. Louis Henri van Lennep, geboren op 10 maart 1948 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Emile van Lennep en Alexa Alison Labberton.
Hij trouwt op 4 september 1986 in Brussel met Anita Idesbald Jospeh Marie Ghislaine Raymonde Elisabeth barones Snoy, geboren op 19 oktober 1953 in Etterbeek, dochter van Jean Patrice Clement Idesbald Joseph Marie Ghislain baron Snoy en Myriam Alix Fernande Therese Suzanne barones Peers de Nieuwburgh,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Henri Louis Patrice Emile van Lennep, geboren op 25 oktober 1987 in Etterbeek,
Jkvr. Victoria Elisabeth Myriam Alexa van Lennep, geboren op 23 april 1989 in Etterbeek,
Jkvr. Alexis Walter Sylvius Diederik van Lennep, geboren op 17 mei 1992 in Brussel,
Jhr. Harold David Marnix Oscar van Lennep, geboren op 26 juni 1993 in Brussel.

van Lennep - de Vreeze (1985)       schema 302

Jhr. Mr. Reinout Ferdinand van Lennep, directeur ABN-Amro Bank N.V., geboren op 3 mei 1950 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Emile van Lennep en Alexa Alison Labberton.
Hij trouwt op 18 mei 1985 in Bloemendaal met Marion Christa de Vreeze, geboren op 29 februari 1956 in Haarlem, dochter van Laurentius Adolf Maria de Vreeze en Christa Elfriede Werner,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Alexandra Christa Elisabeth van Lennep, geboren op 15 mei 1989 in Londen,
Jhr. Christiaan Reinout Emile van Lennep, geboren op 6 februari 1993 in Hong Kong.


XXVIII

Korthals Altes - van Lennep (1948)       schema 302

Jkvr. Valborg van Lennep, geboren op 3 september 1924 in Amsterdam, dochter van Jhr. Louis Henri van Lennep en Geertruida Zeverijn.
Zij trouwt op 29 september 1948 in Heemstede met Philip John Korthals Altes, directeur Boot, Kehrer, Korthals Altes & Co assuradeurs te Amsterdam/leraar Engels MO, geboren op 25 augustus 1922 in Amsterdam, zoon van Willem Cornelis Korthals Altes en Carolyn Kellogg Hull,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Willem Frederik Korthals Altes, geboren op 30 december 1949 in Amsterdam, hij wordt Prof. Mr. Dr.,
Madzy Louise Korthals Altes, geboren op 17 februari 1951 in Amsterdam,
Theodoor Emile Korthals Altes, geboren op 26 mei 1952 in Amsterdam,
David Carel Korthals Altes, geboren op 30 oktober 1953 in Amsterdam,
Fenna Helena Korthals Altes, geboren op 30 oktober 1953 in Amsterdam,
Quirijn Maximiliaan Korthals Altes, geboren op 3 augustus 1958 in Amsterdam,

Jkvr. Valborg van Lennep, overleden op 20 februari 1978 in Amsterdam,
Philip John Korthals Altes, overleden op 6 mei 2000 in Amsterdam.


XXIX

van Gils - Korthals Altes (1970)       schema 302

Madzy Louise Korthals Altes, geboren op 17 februari 1951 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Valborg van Lennep en Philip John Korthals Altes.
Zij trouwt op 22 juni 1970 met Mr. Martinus Jacobus van Gils, geboren op 2 oktober 1948 in Amsterdam, zoon van Johannes Cornelis van Gils en Vera Wilhelmina Houkes,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Maarten van Gils,
Martin van Gils,
Steven van Gils.

Korthals Altes - Mohrmann (1980)       schema 302

Mr. Theodoor Emile Korthals Altes, geboren op 26 mei 1952 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Valborg van Lennep en Philip John Korthals Altes.
Hij trouwt op 20 juni 1980 te Doorn met Mariette Mohrmann, geboren op 9 juli 1954 in Kisantau/Belgisch Congo, dochter van Coenraad Jacobus Mohrmann en Mia Backer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Valborg Alexandra Korthals Altes, geboren op 12 september 1982 in Leiden.

Bakker - Korthals Altes (1985)       schema 302

Fenna Helena Korthals Altes, geboren op 30 oktober 1953 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Valborg van Lennep en Philip John Korthals Altes.
Zij trouwt op 26 april 1985 in Amsterdam met Cornelis Pieter Bakker, automatiseringsdeskundige, geboren op 12 maart 1954 in Leeuwarden, zoon van Pieter Bakker en Agatha Geertruida van der Harst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 19 december 1991 door echtscheiding ontbonden.

Wollrabe - Korthals Altes ( )       schema 302

Fenna Helena Korthals Altes, geboren op 30 oktober 1953 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Valborg van Lennep en Philip John Korthals Altes.
Zij start een relatie met Edwin Wollrabe,
Er zijn geen kinderen bekend.

Korthals Altes - Prins (1993)       schema 302

Quirijn Maximiliaan Korthals Altes, directeur Investment Banking Fortis Bank Nederland N.V., geboren op 3 augustus 1958 in Amsterdam , zoon van Jkvr. Valborg van Lennep en Philip John Korthals Altes.
Hij trouwt op 7 augustus 1993 in Heemstede met Willemijntje Engelina Prins, geboren op 29 januari 1960 in Hilversum, dochter van Pieter Gerard Prins en Johanna Cornelia Robberse,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hugo Philip Korthals Altes, geboren op 11 december 1995 in Haarlem,
Ruth Caroline Korthals Altes, geboren op 24 juni 1997 in Haarlem.


XXVII

van Lennep - van Lidth de Jeude (1915)       schema 303

Jhr. Mr. Carel Louis van Lennep, geboren op 26 januari 1889 in Dieren, zoon van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen.
Hij trouwt op 11 november 1915 met Charlotte Amelie van Lidth de Jeude, geboren op 4 april 1893 in Amsterdam, dochter van Mr. Lambert Johan Adriaan van Lidth de Jeude en Jkvr. Johanna Louise von Weiler tot Poelwijk,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Louise van Lennep, geboren op 23 oktober 1918 in s-Gravenhage,
Jhr. Maurits Jacob van Lennep, geboren op 23 mei 1921 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt op 1 september 1922 door echtscheiding ontbonden,

Charlotte Amelie van Lidth de Jeude, overleden op 27 oktober 1976 in Amersfoort.

van Lennep - Schmidt (1939)       schema 303

Jhr. Mr. Carel Louis van Lennep, geboren op 26 januari 1889 in Dieren, zoon van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen.
Hij hertrouwt op 26 september 1939 met Elisabeth Schmidt, geboren op 10 mei 1906 in Wattenscheid (Westfalen), dochter van Conrad Engelhard Schmidt en Friederike Alma Stodieck,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Oscar Carel van Lennep, geboren op 18 juli 1940 in IJmuiden,

Jhr. Mr. Carel Louis van Lennep, directeur Haarlemsche Bankvereeniging, overleden op 9 juli 1980 in Amsterdam,
Elisabeth Schmidt, overleden op 8 februari 1975 in Aerdenhout.


XXVIII

van Asbeck - van Lennep (1942)       schema 303

Jkvr. Johanna Louise van Lennep, geboren op 23 oktober 1918 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Carel Louis van Lennep en Charlotte Amelie van Lidth de Jeude.
Zij trouwt op 10 september 1942 in Huizen met Johannes Bernardus baron van Asbeck, geboren op 5 januari 1911 in s-Gravenhage, zoon van Herman Erwin baron van Asbeck en Cornelia Maria de Beaufort,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Willem Maurits baron van Asbeck, geboren op 8 september 1943 in Maarn,
Bernt Sweder baron van Asbeck, geboren op 4 mei 1945 in Doorn,
Jan Diederik baron van Asbeck, geboren op 8 april 1947 in Driebergen,
Charlotte Amelie barones van Asbeck, geboren op 4 februari 1949 in Driebergen,
Corine Hermance barones van Asbeck, geboren op 19 november 1951 in Driebergen,

Johannes Bernardus baron van Asbeck, officier in de Orde van Oranje-Nassau/stedebouwkundige, overleden op 30 december 2010 in Doorn.


XXIX

van Asbeck - Calkoen (1968)       schema 303

Willem Maurits baron van Asbeck, geboren op 8 september 1943 in Maarn, zoon van Jkvr. Johanna Louise van Lennep en Johannes Bernardus baron van Asbeck.
Hij trouwt op 23 augustus 1968 met Jkvr. Frances Yvonne Calkoen, geboren op 30 januari 1948 in Batavia, dochter van Jhr. Hendrik Maurits Calkoen, wijnkoper/directeur Wijnkoperij Trouvaille N.V. te Jupthaas; luitenant ter zee en Helene Eleonora Susanna Yvonne barones dAumale van Hardenbroek,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 25 november 1981 in Doorn door echtscheiding ontbonden.

van Asbeck - van Dorp (1983)       schema 303

Willem Maurits baron van Asbeck, geboren op 8 september 1943 in Maarn, zoon van Jkvr. Johanna Louise van Lennep en Johannes Bernardus baron van Asbeck.
Hij hertrouwt op 15 april 1983 in Leusden met Wilhelmina Cornelia van Dorp, geboren op 7 oktober 1945 in Huizen, dochter van Mr. Willem Anne van Dorp en Maria Fransen van de Putte,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Asbeck - Plemp van Duiveland (1975)       schema 303

Dr. Bernt Sweder baron van Asbeck, geboren op 4 mei 1945 in Doorn, zoon van Jkvr. Johanna Louise van Lennep en Johannes Bernardus baron van Asbeck.
Hij trouwt op 24 oktober 1975 met Mr. Eva Plemp van Duiveland, advocaat en procureur, geboren op 14 augustus 1943 in s-Gravenhage, dochter van Rudolf Plemp van Duiveland en Jeannette Gerarda Ubink,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Elisabeth barones van Asbeck, geboren op 18 januari 1980 in Nijmegen,
Eveline Charlotte barones van Asbeck, geboren op 20 mei 1981 in Nijmegen.

Cranston Woodhead - van Asbeck (1972)       schema 303

Charlotte Amelie barones van Asbeck, geboren op 4 februari 1949 in Driebergen, dochter van Jkvr. Johanna Louise van Lennep en Johannes Bernardus baron van Asbeck.
Zij trouwt op 28 januari 1972 in Driebergen met Frank Edward Cranston Woodhead, geboren op 19 april 1949 in Porto Alegre (Brazilie), zoon van Peter Douglas Cranston Woodhead en Marion Fedderson,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 29 maart 1980 door echtscheiding ontbonden.

van Griethuysen - van Asbeck (1980)       schema 303

Corine Hermance barones van Asbeck, geboren op 19 november 1951 in Driebergen, dochter van Jkvr. Johanna Louise van Lennep en Johannes Bernardus baron van Asbeck.
Zij trouwt op 7 augustus 1980 Amsterdam met Johan Marius Sebastiaan van Griethuysen, geboren op 8 april 1948 in Baarn, zoon van Willem Adeodatus van Griethuysen en Antoinette Hesseline Bybau,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Louise van Griethuysen, geboren op 21 oktober 1981 in Driebergen-Rijsenburg,
Huybert Jan van Griethuysen, geboren op 24 februari 1983 in Driebergen-Rijsenburg,
Henriette Pauline van Griethuysen, geboren op 21 mei 1986 in Driebergen-Rijsenburg.


XXVIII

van Lennep - Castelein (1956)       schema 303

Jhr. Maurits Jacob van Lennep, gemeente-archivaris van Leeuwarden/rechtsridder Johanniter Orde, geboren op 23 mei 1921 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Carel Louis van Lennep en Charlotte Amelie van Lidth de Jeude.
Hij trouwt op 15 september 1956 met Hinke Castelein, geboren op 23 februari 1925 in Warga, dochter van Marten Hedzers Castelein en Riemke Zwart,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Rijmke Antonia Melanie van Lennep, geboren op 6 november 1957 in Leeuwarden,
Jkvr. Charlotte Amelie van Lennep, geboren op 21 juni 1967 in Leeuwarden,

Het huwelijk wordt op 12 juli 1973 door echtscheiding ontbonden.

van Lennep - Morsink (1973)       schema 303

Jhr. Maurits Jacob van Lennep, gemeente-archivaris van Leeuwarden/rechtsridder Johanniter Orde, geboren op 23 mei 1921 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Carel Louis van Lennep en Charlotte Amelie van Lidth de Jeude.
Hij hertrouwt op 28 september 1973 in Kamerik met Geertina Willemina Morsink, geboren op 26 juli 1943 in Andijk, dochter van Ds. Gerrit Morsink en Annechiena Jansen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Maurits Jacob van Lennep, overleden op 13 maart 2002 in Amsterdam.


XXIX

van Klingeren - van Lennep (1989)       schema 303

Jkvr. Rijmke Antonia Melanie van Lennep, geboren op 6 november 1957 in Leeuwarden, dochter van Jhr. Maurits Jacob van Lennep en Hinke Castelein.
Zij heeft een relatie met Andre van Klingeren, geboren op 2 september 1954 in Amsterdam, zoon van Frans van Klingeren en Tineke Scholten,
Uit deze relatie is n kind bekend,

Marinde van Lennep, geboren op 21 maart 1990 in Amsterdam.

Hartmans van de Rijdt - van Lennep (1992)       schema 303

Jkvr. Charlotte Amelie van Lennep, geboren op 21 juni 1967 in Leeuwarden, dochter van Jhr. Maurits Jacob van Lennep en Hinke Castelein.
Zij trouwt op 15 september 1992 te Laren met Rudolf Hubertus Henricus Josephus Hartmans van de Rijdt, directeur Trustmaatschappij, geboren op 15 januari 1959 in Heer, zoon van Josephus Cornelis Henricus Hartmans van de Rijdt en Maria Johanna Henriette Hartmans van de Rijdt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Danique Julie Hartmans van de Rijdt, geboren op 22 oktober 1995 op Curacao,
Lennard Alexander Hartmans van de Rijdt, geboren op 21 maart 1997 in Willemstad.


XXVIII

van Lennep - Vogelzang (1971)       schema 303

Jhr. Oscar Carel van Lennep, afdelingsdirecteur Theodoor Gilissen N.V. te Amsterdam, geboren op 18 juli 1940 in IJmuiden, zoon van Jhr. Mr. Carel Louis van Lennep en Elisabeth Schmidt.
Hij trouwt op 15 september 1971 in Bloemendaal met Mariette Paula Vogelzang, geboren op 3 juli 1944 in Heemstede, dochter van Christiaan Hendrik Diderich Vogelzang en Nicoletta van der Pol,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 20 juni 1985 door echtscheiding ontbonden.

van Lennep - Kits van Heyningen ( )       schema 303

Jhr. Oscar Carel van Lennep, afdelingsdirecteur Theodoor Gilissen N.V. te Amsterdam, geboren op 18 juli 1940 in IJmuiden, zoon van Jhr. Mr. Carel Louis van Lennep en Elisabeth Schmidt.
Hij hertrouwt met Catharina Maria Willemna Kits van Heyningen, juridisch medewerker Bank Mees en Hope N.V., geboren op 1 november 1946 in Amsterdam, dochter van Arent Hendrik Kits van Heyningen en Wilhelmina Maria Catharina Dietz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

de Clercq - van Lennep (1917)       schema 303

Jkvr. Mr. Anna Deborah Louise van Lennep, geboren op 14 september 1894 in Haarlem, dochter van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen.
Zij trouwt op 6 september 1917 in Bloemendaal met Steven de Clercq, geboren op 9 oktober 1892 in Haarlem, zoon van Adriaan de Clercq en Louise Jacob,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Emilie Marie Antoinette de Clercq, geboren op 1 augustus 1918 in Hillegom,
Louise Coralie de Clercq, geboren op 1 november 1919 in Hillegom,
Willem Adriaan de Clercq, geboren op 15 april 1922 in Bloemendaal,
Cornelie Theodora de Clercq, geboren op 20 augustus 1923 in Aerdenhout,

Jkvr. Mr. Anna Deborah Louise van Lennep, lid gemeenteraad Haarlem, overleden op 12 september 1976 in s-Gravenhage,
Steven de Clercq, bankdirecteur, lid gemeenteraad Bloemendaal/penningmeester Zendingsbureau te Oegstgeest, overleden op 2 maart 1970 in Haarlem.


XXVIII

Vriesendorp - de Clercq (1943)       schema 303

Emilie Marie Antoinette de Clercq, geboren op 1 augustus 1918 in Hillegom, dochter van Jkvr. Mr. Anna Deborah Louise van Lennep en Steven de Clercq.
Zij trouwt op 13 februari 1943 in Dordrecht met Mr. Adriaan Anton Vriesendorp, geboren op 23 juni 1916 in Dordrecht, zoon van Herman Jacob Vriesendorp en Johanna Cornelia Moll,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Anna Deborah Louise Vriesendorp, geboren op 5 juni 1944 in Dordrecht,
Herman Jacob Vriesendorp, geboren op 13 maart 1947 in Heemstede,
Adriaan Anton Vriesendorp, geboren op 30 mei 1948 in Heemstede, overleden op 19 juni 1948 in Heemstede,
Reinout David Vriesendorp,
Willem Jacob Staets Vriesendorp, geboren op 8 januari 1951 in Heemstede,
Sylvia Lucipara Emilie Vriesendorp, geboren op 3 december 1951 in Heemstede,

Emilie Marie Antoinette de Clercq, huisarts/docente/lid gemeenteraad Heemstede/adjunct-directeur St. Elisabeth Ziekenhuis, overleden op 17 september 1999 in Heemstede,
Mr. Adriaan Anton Vriesendorp, officier in de Orde van Oranje-Nassau/directeur Centraal Brouwerijkantoor Amsterdam, overleden op 14 januari 1986 in Haarlem.


XXIX

Vriesendorp - Hartink ( )       schema 303

Prof. Mr. Reinout David Vriesendorp, zoon van Emilie Marie Antoinette de Clercq en Mr. Adriaan Anton Vriesendorp.
Hij trouwt met Els Hartink,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jorijn Vriesendorp,
Maurits Vriesendorp,
Michiel Vriesendorp,
Pieter Vriesendorp,
Steven Vriesendorp.

Patijn - Vriesendorp ( )       schema 303

Mr. Anna Deborah Louise Vriesendorp, geboren op 5 juni 1944 in Dordrecht, dochter van Emilie Marie Antoinette de Clercq en Mr. Adriaan Anton Vriesendorp.
Zij trouwt met Michel Patijn, staatssecretaris, geboren op 19 augustus 1942 in s-Gravenhage, zoon van Prof. Dr. Constantijn Leopold Patijn, lid Tweede Kamer, ridder Nederlandse Leeuw en kamerheer in bijzondere dienst voor koningin Juliana en Sara Maria van Citters,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Daniel Patijn,
Emilie Larissa Patijn.

Vriesendorp - Gijsbers ( )       schema 303

Herman Jacob Vriesendorp, geboren op 13 maart 1947 in Heemstede, zoon van Emilie Marie Antoinette de Clercq en Mr. Adriaan Anton Vriesendorp.
Hij trouwt met Judith Gijsbers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vriesendorp - Meijer ( )       schema 303

Herman Jacob Vriesendorp, geboren op 13 maart 1947 in Heemstede, zoon van Emilie Marie Antoinette de Clercq en Mr. Adriaan Anton Vriesendorp.
Hij hertrouwt met Greet Meijer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Fernando Vriesendorp,
Hielke Vriesendorp,
Karst Vriesendorp.

Vriesendorp - de Haas ( )       schema 303

Willem Jacob Staets Vriesendorp, huisarts te Borne, geboren op 8 januari 1951 in Heemstede, zoon van Emilie Marie Antoinette de Clercq en Mr. Adriaan Anton Vriesendorp.
Hij trouwt met Henriette Emilie de Haas, huisarts te Borne
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Clariet Vriesendorp,
Hester Vriesendorp,
Reinout Vriesendorp,
Willemijn Vriesendorp.

van Krieken - Vriesendorp ( )       schema 303

Sylvia Lucipara Emilie Vriesendorp, psychologe, geboren op 3 december 1951 in Heemstede, dochter van Emilie Marie Antoinette de Clercq en Mr. Adriaan Anton Vriesendorp.
Zij trouwt met Dr. Peter Johan van Krieken, geboren op 14 oktober 1949, zoon van Bastiaan Cornelis van Krieken en Lydia Geertje Feitsma,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Magnusson - Vriesendorp ( )       schema 303

Sylvia Lucipara Emilie Vriesendorp, psychologe, geboren op 3 december 1951 in Heemstede, dochter van Emilie Marie Antoinette de Clercq en Mr. Adriaan Anton Vriesendorp.
Zij hertrouwt met Axel Magnusson,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sita Magnusson,
Tessa Magnusson.


XXVIII

Quarles van Ufford - de Clercq (1945)       schema 303

Louise Coralie de Clercq, geboren op 1 november 1919 in Hillegom, dochter van Jkvr. Mr. Anna Deborah Louise van Lennep en Steven de Clercq.
Zij trouwt op 10 oktober 1945 in Heemstede met Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford, geboren op 26 juni 1919 in Hilversum, zoon van Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford en Cordula Catharina Agatha van Bemmelen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Vanessa Cornelie Quarles van Ufford, geboren op 15 juli 1946 in Hilversum,
Jhr. David Jacob Quarles van Ufford, geboren op 16 april 1948 in Hilversum,
Jkvr. Cordula Catharina Agatha Quarles van Ufford, geboren op 5 november 1950 in Bandoeng (Nederlandds Oostindi),

Louise Coralie de Clercq, overleden op 17 september 1999 in Heemstede,
Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford, afdelingschef Shell Nederland Verkoop Mij N.V./riddeer Johanniter Orde, overleden op 18 april 2007 in s-Gravenhage.


XXIX

van Lede - Quarles van Ufford (1969)       schema 303

Jkvr. Vanessa Cornelie Quarles van Ufford, geboren op 15 juli 1946 in Hilversum, dochter van Louise Coralie de Clercq en Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford.
Zij trouwt op 29 november 1969 in s-Gravenhage met Mr. Cornelis Josephus Antonius van Lede, voorzitter Raad van Bestuur akzo-Nobel/president-commissaris Heineken en Tichelaar en commissaris bij o.a. Scania, KLM, DNB en Philips, geboren op 21 november 1942 in Wassenaar, zoon van Cornelis Paulus van Lede en Maria Henriette Paulina van Schaik,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Fiona van Lede,
Fulco van Lede,
Kees van Lede.

Quarles van Ufford - de Roock (1972)       schema 303

Jhr. David Jacob Quarles van Ufford, sales representative I.C.I. Holland BV, geboren op 16 april 1948 in Hilversum, zoon van Louise Coralie de Clercq en Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford.
Hij trouwt op 22 juli 1972 in s-Gravenhage met Anna Elizabeth de Roock, geboren op 22 oktober 1948 in s-Gravenhage, dochter van Louis Leo de Roock en Elizabeth Geertruida Willemina Trip,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Deborah Elizabeth Quarles van Ufford, geboren op 20 mei 1978 in s-Gravenhage,
Sander Louis Quarles van Ufford, geboren op 2 januari 1981 in s-Gravenhage.

Waldeck - Quarles van Ufford (1976)       schema 303

Jkvr. Cordula Catharina Agatha Quarles van Ufford, geboren op 5 november 1950 in Bandoeng, dochter van Louise Coralie de Clercq en Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford.
Zij trouwt op 8 mei 1976 in s-Gravenhage met Mr. Pieter Willem Waldeck, particulier secretaris van H.M. Koningin Beatrix en Z.K.H. Prins Claus/ambassadeur te Londen, geboren op 6 november 1947 in s-Gravenhage, zoon van Dr. Karel Waldeck en Elisabeth Koster,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hubert Willem Frederik Waldeck, geboren op 17 juni 1977 in s-Gravenhage,
Anneliet Louise Florentine Waldeck, geboren op 25 november 1978 in Bangkok,
Charlotte Jacqueline Henriette Waldeck, geboren op 8 november 1980 in Bangkok.


XXVIII

de Clercq - van Lennep (1948)       schema 303

Willem Adriaan de Clercq, geboren op 15 april 1922 in Bloemendaal, zoon van Jkvr. Mr. Anna Deborah Louise van Lennep en Steven de Clercq.
Hij trouwt op 17 februari 1948 met Theodora Catharina van Lennep, geboren op 25 augustus 1926 in Ede, dochter van Johan Frederik van Lennep en Wilhelmina Holthe,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Wilhelmina de Clercq, geboren op 12 december 1948 in Velsen,
Louise de Coralie Clercq, geboren op 14 augustus 1950 in Velsen,
Steven de Clercq, geboren op 9 april 1953 in Velsen,

Willem Adriaan de Clercq, zeereder; directeur N.V. Verre Visserij Maatschappij; firmant Hudig & Langeveldt 1952-1984; directeur Oostersche Handel en Reederijen 1976-1997; officier in de Orde van Oranje-Nassau,
Theodora Catharina van Lennep, overleden op 3 augustus 2004 in Bennebroek.


XXIX

Heijbroek - de Clercq (1972)       schema 303

Wilhelmina de Clercq, geboren op 12 december 1948 in Velsen, dochter van Willem Adriaan de Clercq en Theodora Catharina van Lennep.
Zij trouwt op 11 oktober 1972 in Delft met Ir. August Leonard Heijbroek, werktuigbouwkundige/interim-manager, geboren op 26 maart 1946 in s-Gravenhage, zoon van Jan Daniel Heijbroek en Inga Margaretha van Zadelhoff,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jan Daniel Heijbroek, geboren op 8 november 1979 in Leiden.

de Clercq - Jannink (1977)       schema 303

Steven de Clercq, economisch directeur Bols-Wessanen, geboren op 9 april 1953 in Velsen, zoon van Willem Adriaan de Clercq en Theodora Catharina van Lennep.
Hij trouwt op 9 oktober 1977 te Goor met Eva Catharina Jannink, geboren op 28 juni 1954 in Goor, dochter van Engbert Nicolaas Jannink en Rika Tia Prummel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Isabelle Annebe de Clercq, geboren op 13 oktober 1981 in Naarden,
Nicolien Catharina de Clercq, geboren op 19 april 1983 in Bussum,
Bastiaan Willem de Clercq, geboren op 11 januari 1986 in Varese/Lombardije.


XXVIII

Aberson - de Clercq ( )       schema 303

Cornelie Theodora de Clercq, geboren op 20 augustus 1923 in Aerdenhout, dochter van Jkvr. Mr. Anna Deborah Louise van Lennep en Steven de Clercq.
Zij trouwt met Mr. Frederik Nicolaas Lucretius Aberson, geboren op 27 april 1923 in Medan/Sumatra, zoon van Mr. Anton Adriaan Aberson en Johanna Louise Hermanna Elisabeth Rahder,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Machteld Aberson,
Tom Aberson,
Emilie Elisabeth Aberson, geboren op 2 juli 1956 in Djakarta,

Cornelie Theodora de Clercq, fysiotherapeute, overleden op 12 oktober 2001 in s-Gravenhage,
Mr. Anton Adriaan Aberson, bedrijfsjurist Shell Internationaal Petroleum Mij. Indonesie, overleden op 18 augustus 1991 in s-Gravenhage.


XXIX

Winkes - Aberson ( )       schema 303

Machteld Aberson, dochter van Cornelie Theodora de Clercq en Mr. Frederik Nicolaas Lucretius Aberson.
Zij trouwt met Andre Winkes,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jesper Winkes.

Aberson - Weites ( )       schema 303

Tom Aberson, zoon van Cornelie Theodora de Clercq en Mr. Frederik Nicolaas Lucretius Aberson.
Hij trouwt met Inga Weites,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Bob Aberson,
Joy Aberson,
Sophia Aberson.

Tegelberg - Aberson (1985)       schema 303

Mr. Emilie Elisabeth Aberson, juriste Rijksluchtvaartdienst, geboren op 2 juli 1956 in Djakarta, dochter van Cornelie Theodora de Clercq en Mr. Frederik Nicolaas Lucretius Aberson.
Zij trouwt op 1 juni 1985 in den Haag met Mr. Godert Gration Tegelberg, organisatie-adviseur Kon. Distilleerderijen Erven Lucas Bols, geboren op 26 februari 1960 in Hamburg, zoon van Gijsbert Karel Tegelberg, directeur zeevaart divisie PHS. van Ommeren N.V.; directeur Kon. Ned. Redersverenigng en Marie Therese Scholvinck,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Cezanne Marie Corine Tegelberg, geboren op 9 december 1986 in s-Gravenhage.


XXVII

van Lennep - Gibbons (1929)       schema 303

Jhr. Aernout van Lennep, geboren op 9 mei 1897 in Haarlem, zoon van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen.
Hij trouwt op 11 juni 1929 in Bloemendaal met Eleanor Gibbons, geboren op 2 augustus 1897 in Liverpool, dochter van Laurence Pierce Gibbons en Ethel Dawson,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Sheila Louise van Lennep, geboren op 5 juni 1930 in Eindhoven,
Jhr. Alfred Pierce van Lennep, geboren op 23 december 1931 in Bussum,

Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep, mede-oprichter De Plankeniers te Huizen, overleden op 4 november 1953 in Huizen,
Eleanor Gibbons, overleden op 14 november 1957 in Amsterdam.


XXVIII

de Vreede - van Lennep (1949)       schema 303

Jkvr. Sheila Louise van Lennep, geboren op 5 juni 1930 in Eindhoven, dochter van Jhr. Aernout van Lennep en Eleanor Gibbons.
Zij trouwt op 9 april 1949 in Huizen met Pieter de Vreede, directeur Kon. Hollandsche Lloyds N.V., geboren op 3 april 1923 in Zurich, zoon van Adriaan de Vreede en Adriana Martha Boering,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Melissa Louise de Vreede, geboren op 7 september 1953 in Bussum,
Johan Pieter de Vreede, geboren op 24 september 1955 in Bussum.


XXIX

de Vreede - Poelmann (1981)       schema 303

Johan Pieter de Vreede, geboren op 24 september 1955 in Bussum, zoob van Jkvr. Sheila Louise van Lennep en Pieter de Vreede.
Hij trouwt op 18 april 1981 in Laren met Elisabeth Antonia Maria Poelmann, geboren op 3 juli 1953 in Amsterdam, dochter van Johannes Hermanus Ignatius Poelmann en Theresia Francisca Maria Brand,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Florentine Elisabeth de Vreede, geboren op 13 mei 1985 in Amsterdam,
Olav Pieter de Vreede, geboren op 29 maart 1989 in Amsterdam.


XXVIII

van Lennep - Paris (1963)       schema 303

Jhr. Alfred Pierce van Lennep, geofysicus Texaco, geboren op 23 december 1931 in Bussum, zoon van Jhr. Aernout van Lennep en Eleanor Gibbons.
Hij trouwt op 5 juli 1963 in Parijs met Jocelyne Sylviane Paris, geboren op 6 augustus 1939 in Reims/Marne, dochter van Pierre Louis Victor Paris en Emilienne Blanche Bourgeat,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Isabelle Claudia van Lennep, geboren op 17 janbuari 1967 in s-Gravenhage,
Jhr. Alexis Pierre van Lennep, geboren op 22 september 1971 in Rumbai (Singapore).


XXIX

Bound - van Lennep (2004)       schema 303

Jkvr. Isabelle Claudia van Lennep, geboren op 17 janbuari 1967 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Alfred Pierce van Lennep en Jocelyne Sylviane Paris.
Zij trouwt op 5 januari 2004 te Marlborough met Ropert Guy Stuart Bound, geboren op 8 november 1966, zoon van Kenneth Herbert Bound en Carolynne Ann Hill,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Florence Bound, geboren op 19 augustus 1999 in Londen,
Edith Rose Bound, geboren op 6 maart 2002 in Londen,
William Alfred Bound, geboren op 16 november 2005 in Londen.

van Lennep - Mahieux (2005)       schema 303

Jhr. Alexis Pierre van Lennep, geofysicus, geboren op 22 september 1971 in Rumbai (Singapore), zoon van Jhr. Alfred Pierce van Lennep en Jocelyne Sylviane Paris.
Hij trouwt op 19 december 2005 te Hammersmith met Lydia Mahieux, geboren op 10 januari 1980 in Parijs, dochter van Leon Marie Mahieux en Francoise Octavie Gronier,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Agathe van Lennep, geboren op 26 januari 2006 in Londen.


XXVI

van Lennep - Gunning (1888)       schema 304

Jhr. Dr. Jan Willem van Lennep, geboren op 1 juni 1863 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon en Jhr. Mr. Dr. Maurits Jacob van Lennep.
Hij trouwt op 10 juli 1888 met Francoise Caroline Gunning, geboren op 14 oktober 1864 in s-Gravenhage, dochter van Prof. Dr. Johannes Hermanus Gunning en Johanna Jacoba Hoog,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Maurits Jacob van Lennep, geboren op 1 juni 1890 in Loenen op de Veluwe, overleden op 15 juli 1910 in Nunspeet,
Jhr. Maerten Aernout van Lennep, geboren op 21 september 1891 in Leiden, overleden op 29 maart 1895 in Amsterdam,
Jkvr. Johanna Jacoba van Lennep, geboren op 12 april 1894 in Amsterdam,
Jhr. David Jacob van Lennep, geboren op 28 december 1896 in Flims (Graubunden),

Jhr. Dr. Jan Willem van Lennep, overleden op 12 december 1927 in Bloemendaal,
Francoise Caroline Gunning, overleden op 13 juni 1954 in s-Gravenhage.


XXVII

Dijckmeester - van Lennep (1922)       schema 304

Jkvr. Johanna Jacoba van Lennep, geboren op 12 april 1894 in Amsterdam, dochter van Jhr. Dr. Jan Willem van Lennep en Francoise Caroline Gunning.
Zij trouwt op 8 juni 1922 in Haarlem met Ds. Herman Jacob Dijckmeester, geboren op 15 maart 1895 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Herman Jacob Dijckmeester en Emilia Christina Wintgens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lennep - Bienfait (1924)       schema 304

Jhr. Prof. Dr. David Jacob van Lennep, geboren op 28 december 1896 in Flims (Graubunden), zoon van Jhr. Dr. Jan Willem van Lennep en Francoise Caroline Gunning.
Hij trouwt op 10 december 1924 in Amsterdam met Maria Elisabeth Bienfait, geboren op 9 augustus 1901 in Amsterdam, dochter van Johannes Lodewijk Bienfait, bierbrouwer en Anna Henrietta Wolterbeek,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Cyril David van Lennep, geboren op 23 december 1925 in Utrecht,
Jkvr. Anna Henriette van Lennep, geboren op 13 oktober 1929 in Utrecht,
Jkvr. Sylvia Hester van Lennep, geboren op 24 november 1934 in Utrecht,

Jhr. Prof. Dr. David Jacob van Lennep, overleden op 9 april 1982 in Utrecht,
Maria Elisabeth Bienfait, overleden op 2 mei 1989 in Doorn.


XXVIII

van Lennep - Verster (1952)       schema 304

Jhr. Mr. Cyril David van Lennep, geboren op 23 december 1925 in Utrecht, zoon van Jhr. Prof. Dr. David Jacob van Lennep en Maria Elisabeth Bienfait.
Hij trouwt op 27 september 1952 in Laren met Marjolein Verster,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Eliane Monique van Lennep, geboren op 6 maart 1955 in Decatuir (Georgia),
Pamela Dorine van Lennep, geboren op 12 april 1957 in Putney,
Marjolein Julie van Lennep, geboren op 3 oktober 1958 in St.Cloud,
David Emile van Lennep, geboren op 23 maart 1962 in Beiroet,
Sylvia Doesjka van Lennep, geboren op 11 april 1966 in Hamburg.

de Bruyn Kops - van Lennep (1955)       schema 304

Jkvr. Anna Henriette van Lennep, geboren op 13 oktober 1929 in Utrecht, dochter van Jhr. Prof. Dr. David Jacob van Lennep en Maria Elisabeth Bienfait.
Zij trouwt op 23 april 1955 Utrecht met Cornelius Joannes de Bruyn Kops,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Mollerus - van Lennep (1959)       schema 304

Jkvr. Sylvia Hester van Lennep, geboren op 24 november 1934 in Utrecht, dochter van Jhr. Prof. Dr. David Jacob van Lennep en Maria Elisabeth Bienfait.
Zij trouwt op 3 oktober 1959 Utrecht met Jhr. Mr. Dirk Mello Hendrik Mollerus, geboren op 27 juni 1931 in Almelo, zoon van Mr. Gustaaf Willem baron Mollerus en Jkvr. Marie van Geen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Joost Willem Mollerus, geboren op 12 april 1961 in Rotterdam,
Jhr. Johannes Herminus Mollerus, geboren op 28 april 1963 in Amsterdam,
Jhr. Alexander Christoffel Mollerus, geboren op 9 september 1966 in Rotterdam,

Het huwelijk wordt op 16 november 1981 door echtscheiding ontbonden.


XXVI

van Lennep - Labouchere (1888)       schema 305

Jhr. Mr. Frank Karel van Lennep, geboren op 24 november 1865 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon en Jhr. Mr. Dr. Maurits Jacob van Lennep.
Hij trouwt op 20 april 1888 in Zeist met Henriette Constance Adele Labouchere, geboren op 26 oktober 1860 in Zeist, dochter van Mr. Charles Bernard Labouchere, bankier, lid firma De Lepel & Labouchere en lid firma Labouchere, Auguin & Cie. te Parijs en Henriette Maria Jacoba Voombergh, Vrouwe van Zeist,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Cunera van Lennep, geboren op 31 oktober 1889 in Amsterdam, overleden op 30 april 1890 in Breukelen (St. Pieters),
Jkvr. Agnes Henriette Caroline van Lennep, geboren op 12 december 1892 in Amsterdam, overleden op 22 november 1894 in Amsterdam,
Jhr. Willem Frederik van Lennep, geboren op 20 december 1894 in Amsterdam,
Jkvr. Sylvia Augusta van Lennep, geboren op 20 januari 1897 in Zeist,
Jhr. Maximiliaan Jacob van Lennep, geboren in 1898, overleden op 4 december 1898 in Zeist,
Jhr. Eric Norman van Lennep, geboren op 16 september 1899 in Zeist,
Jhr. Frank Karel van Lennep, geboren op 16 november 1903 in Zeist, overleden op 1 juli 1905 in Zeist,

Jhr. Mr. Frank Karel van Lennep, Tweede Kamerlid; secretaris centraal comite 1898 voor inhuldiging in 1901 van het huwelijk koningin Wilhelmina; lid provinciaal kerkbestuur Gelderland/poldermeester Stichts-Ankeveense polder, overleden op 10 mei 1928 in Vorden ,
Henriette Constance Adele Labouchere, overleden op 16 december 1935 in Vorden (huize Het Enzerick).


XXVII

van Lennep - Roosmale Nepveu (1921)       schema 305

Jhr. Willem Frederik van Lennep, geboren op 20 december 1894 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Frank Karel van Lennep en Henriette Constance Adele Labouchere.
Hij trouwt op 7 juli 1921 in Apeldoorn met Cecile Roosmale Nepveu, geboren op 15 september 1899 in Ophemert, dochter van Mr. Willem Roosmale Nepveu, burgemeester van Apeldoorn; lid Provinciale Staten Gelderland en Henriette Casimire Johanna Wilhelmina de Bordes,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Constance van Lennep, geboren op 3 augustus 1922 in Vorden,
Jhr. Frank Arntt Duco van Lennep, geboren op 12 december 1926 in Bern (Zwitserland),
Jkvr. Cecile Marie Ernestine van Lennep, geboren op 5 maart 1930 in Boekarest,
Jkvr. Sylvia Wendela Pretoria van Lennep, geboren op 15 november 1932 in Pretoria,

Jhr. Willem Frederik Lennep, gezantschapsattache; rechtsridder Johanniter Orde, overleden op 3 april 1950 in Kopenhagen,
Cecile Roosmale Nepveu, voorzitter Dames werkcomite Pretoria, overleden op 26 januari 1989 in Vorden.


XXVIII

Barnes - van Lennep (1953)       schema 305

Jkvr. Henriette Constance van Lennep, geboren op 3 augustus 1922 in Vorden, dochter van Jhr. Willem Frederik Lennep en Cecile Roosmale Nepveu.
Zij trouwt op 9 mei 1953 in Vorden met Philip Henry Samour Barnes, geboren op 6 mei 1927 in Trent Dorset, zoon van Cyrill Gwynne Sedley Barnes en Ellen Seymour Methuen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sarah Alicia Sylvia Barnes, geboren op 19 januari 1955 in Londen,
Tanja Cecilia Barnes, geboren op 10 juli 1957 in Londen,

Philip Henry Samour Barnes, assuradeur, lid Lloyds Corp. te Londen, overleden op 12 oktober 1972 op Malta.

van der Borch tot Verwolde - van Lennep (1986)       schema 305

Jkvr. Henriette Constance van Lennep, geboren op 3 augustus 1922 in Vorden, dochter van Jhr. Willem Frederik Lennep en Cecile Roosmale Nepveu.
Zij hertrouwt op 31 juli 1986 in Zutphen met Paulus Anthonij baron van der Borch tot Verwolde, geboren op 10 december 1917 in Vorden, zoon van Willem Francois Emile baron van der Borch tot Verwolde en Helene Marie Karin von Lowis of Menar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Paulus Anthonij baron van der Borch tot Verwolde, overleden op 13 april 1996 in Zutphen.


XXIX

Ree - Barnes (1980)       schema 305

Sarah Alicia Sylvia Barnes, directeur marketing the Weotin Dragonara/Malta, geboren op 19 januari 1955 in Londen, dochter van Jkvr. Henriette Constance van Lennep en Philip Henry Samour Barnes.
Zij trouwt op 12 april 1980 te Eidsvoll/Noorwegen met Peter Ree, geboren op 7 maart 1950 in Oslo/Noorwegen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in oktober 1985 te Londen door echtscheiding ontbonden.

Broers - Barnes (1995)       schema 305

Tanja Cecilia Barnes, geboren op 10 juli 1957 in Londen, dochter van Jkvr. Henriette Constance van Lennep en Philip Henry Samour Barnes.
Zij trouwt op 28 augustus 1995 te Eidsvoll Verk/Noorwegen met Olaf Ernst Broers, geboren op 11 oktober 1949 in Utrecht, zoon van Marinus Marie Broers en Caroline van Hamond,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

van Lennep - Troughton (1955)       schema 305

Jhr. Frank Arntt Duco van Lennep, export salesmanager The Great Grimsby Coal Salt&Tanning Co./ereridder Johanniter Orde, geboren op 12 december 1926 in Bern (Zwitserland), zoon van Jhr. Willem Frederik Lennep en Cecile Roosmale Nepveu.
Hij trouwt op 4 november 1955 in Salisbury/Rhodesia met Bryony Hilda Troughton, geboren op 13 maart 1934 in Gwelo/Rhodesia, dochter van Harald Holyland Troughton en Sheila Leslie Waller,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Willem Harald van Lennep, geboren op 11 juni 1957 in Bulawayo (Rhodesia),
Jkvr. Marguerite Adele van Lennep, geboren op 11 juli 1958 in Bulawayo (Rhodesia),
Jhr. Dirk Aernout van Lennep, geboren op 5 mei 1960 in Salisbury (Rhodesia),
Jhr. Harald Warner van Lennep, geboren op 23 april 1962 in Salisbury (Rhodesia).


XXI

Martin - van Lennep (1981)       schema 305

Jkvr. Marguerite Adele van Lennep, geboren op 11 juli 1958 in Bulawayo (Rhodesia), dochter van Jhr. Frank Arntt Duco van Lennep en Bryony Hilda Troughton.
Zij trouwt op 11 juli 1981 te West Rasen/Engeland met Mr. Stephen James Martin, advocaat, geboren op 9 november 1954 in Londen, zoon van Oliver Samuel Martin en Marion Eve Weinstein,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Miranda Clare Martin, geboren op 30 januari 1987 in Londen,
Sophie Rebecca Martin, geboren op 9 augustus 1988 in Londen,
Maximiliaan Emmanuel Martin, geboren op 4 augustus 1991 in Londen,
Mathilde Constance Martin, geboren op 2 augustus 1996 in Londen.

van Lennep - Shaw (1986)       schema 305

Jhr. Dirk Aernout van Lennep, landschapsarchitect, geboren op 5 mei 1960 in Salisbury (Rhodesia), zoon van Jhr. Frank Arntt Duco van Lennep en Bryony Hilda Troughton.
Hij trouwt op 25 oktober 1986 te Johannesburg met Nicola Mary Huntley Shaw, geboren op 8 mei 1962 in Tsumeb/Zuid-Afrika, dochter van Robin Shaw en Jean Shaw,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Charles Huntley van Lennep, geboren op 16 januari 1989 in Grimsby/Engeland,
Jkvr. Lily Adele van Lennep, geboren op 31 december 1991 in Grimsby.

van Lennep - Hatfield (1993)       schema 305

Jhr. Harald Warner van Lennep, ingenieur weg- en waterbouwkunde, geboren op 23 april 1962 in Salisbury (Rhodesia), zoon van Jhr. Frank Arntt Duco van Lennep en Bryony Hilda Troughton.
Hij trouwt omstreeks 1993 met Toni Doreen Hatfield, geboren op 12 november 1965 in Johannesburg, dochter van John Philip Hatfield en Patricia Riordon OConnor,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Tove Louise van Lennep, geboren op 15 april 1994 in Londen,
Jhr. Hugo Frederik van Lennep, geboren op 31 juli 1996 in Londen,
Jhr. Louis Frank van Lennep, geboren op 31 maart 1998 in Johannesburg.


XXVIII

Mathiesen - van Lennep (1952)       schema 305

Jkvr. Cecile Marie Ernestine van Lennep, geboren op 5 maart 1930 in Boekarest, dochter van Jhr. Willem Frederik Lennep en Cecile Roosmale Nepveu.
Zij trouwt op 24 mei 1952 in Warmond met Haaken Severin Mathiesen, geboren op 3 oktober 1926 in Eidsvoll/Noorwegen, zoon van Jorgen Arthur Mathiesen en Maren Johanne Hoe Lovenskjold,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Haaken Eric Mathiesen, geboren op 14 december 1956 in Oslo,
Willem Frederik Mathiesen, geboren op 24 juni 1959 in Eidsvoll Vaerk/Noorwegen.


XXIX

Mathiesen - Osterbo (1983)       schema 305

Haaken Eric Mathiesen, geboren op 14 december 1956 in Oslo, zoon van Jkvr. Cecile Marie Ernestine van Lennep en Haaken Severin Mathiesen.
Hij trouwt op 9 juli 1983 in Oslo met Jorunn Helene Osterbo, geboren op 16 maart 1961 in Haugesund/Noorwegen, dochter van Odd Helmer Osterbo en Aslaug Heggelund,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Erica Helena Mathiesen, geboren op 25 oktober 1984 in Oslo,
Haaken Nicolai Mathiesen, geboren op 11 februari 1987 in Eidsvoll/Noorwegen,
Emilia Cecile Mathiesen, geboren op 4 oktober 1988 in Eidsvoll, overleden op 9 januari 1989 in Eidsvoll.

Mathiesen - Dronen (1986)       schema 305

Willem Frederik Mathiesen, geboren op 24 juni 1959 in Eidsvoll Vaerk/Noorwegen, zoon van Jkvr. Cecile Marie Ernestine van Lennep en Haaken Severin Mathiesen.
Hij trouwt op 7 juni 1986 te Bergen/Noorwegen met Anne Kari Dronen, geboren op 5 november 1962 in Bergen/Noorwegen, dochter van Konrad Dronen en Solveig Eriksen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Elisa Maria Mathiesen, geboren op 12 november 1988 in Oslo.


XXVIII

Iuel - van Lennep (1953)       schema 305

Jkvr. Sylvia Wendela Pretoria van Lennep, geboren op 15 november 1932 in Pretoria, dochter van Jhr. Willem Frederik Lennep en Cecile Roosmale Nepveu.
Zij trouwt op 16 juni 1953 op kasteel Meilgaard te Glesborg/Denemarken met Niels Iuel, hofjagermeester, geboren op 13 oktober 1924 in Meilgaard (Tranehus), zoon van Christian Frederik Iuel tot Meigaard en Oestergaard en Kate Harriet Ryan Treschow,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Benedicta Marie Iuel, geboren op 24 december 1956 in Aarhus/Denemarken,
Alexandra Louise Iuel, geboren op 5 maart 1961 in Aarhus/Denemarken,
Christiaan Vincents Iuel, geboren op 6 september 1967 in Aarhus/Denemarken,
Michael Frederik Iuel, geboren op 7 oktober 1969 in Arhus.


XXIX

Willis - Iuel (1979)       schema 305

Benedicta Marie Iuel, geboren op 24 december 1956 in Aarhus/Denemarken, dochter van Jkvr. Sylvia Wendela Pretoria van Lennep en Niels Iuel.
Zij trouwt op 27 oktober 1979 in kasteel Meilgaard te Glesborg met Dr. Edmund Andrew Willis, geboren op 30 oktober 1955 in Scunthorpe/Engeland, zoon van John Willis en Maureen OBrien,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Kate Harriet Wendela Willis, geboren op 25 juli 1985 in Scunthorpe/Engeland,
Sebastiaan Adam Willis, geboren op 23 februari 1986 in Scunthorpe/Engeland,
Stephanie Isabelle Willis, geboren op 22 maart 1992 in Scunthorpe.

Verner - Iuel (1990)       schema 305

Alexandra Louise Iuel, geboren op 5 maart 1961 in Aarhus/Denemarken, dochter van Jkvr. Sylvia Wendela Pretoria van Lennep en Niels Iuel.
Zij begon een relatie en trouwde op 12 mei 1990 in kasteel Meilgaard te Glesborg met John Oesterberg Verner, geboren op 6 mei 1955 in Bredsten, zoon van Knud Verner en Bodil Rasmussen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Christoffer Alexander Iuel, geboren op 6 augustus 1989 in Kopenhagen,
Cecilie Louise Iuel, geboren op 13 februari 1992 in Kopenhagen.

Iuel - Hemmingsen (1995)       schema 305

Christiaan Vincents Iuel, geboren op 6 september 1967 in Aarhus/Denemarken, zoon van Jkvr. Sylvia Wendela Pretoria van Lennep en Niels Iuel.
Hij trouwt op 18 maart 1995 te Marrede met Vibeke Mejsner Hemmingsen, geboren op 13 mei 1969 in Naestved, dochter van Jorgen Christian Hemmingsen en Alice Mejsner Sorensen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Frederik Andreas Iuel, geboren op 12 november 1994 in Naestved.

Iuel - zu Schaumburg-Lippe (2001)       schema 305

Michael Frederik Iuel, register-accountant; eigenaar bos en landgoed Meilgaard te Glesborg/hofjagermeester, geboren op 7 oktober 1969 in Arhus, zoon van Jkvr. Sylvia Wendela Pretoria van Lennep en Niels Iuel.
Hij trouwt op 1 september 2001 te Meilgaard/Glesborg met Desiree Alexandra Felicitas Rosmarie prinses zu Schaumburg-Lippe, geboren op 27 juni 1974 in Kopenhagen, dochter van Wilhelm Friedrich Harald Christian Ernst August Carl Gustav Prins zu Schaumburg-Lippe en Ilona Hentschel von Gilgenheim,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Tatiana Sophie Marie-Therese Iuel, geboren op 12 december 2002,
Alexandra Victoria Sylvia Iuel, geboren op 24 januari 2007 in Randers,
Philippa Iuel, geboren in 2009.


XXVII

van Wassenaer - van Lennep (1919)       schema 305

Jkvr. Sylvia Augusta van Lennep, geboren op 20 januari 1897 in Zeist, dochter van Jhr. Mr. Frank Karel van Lennep en Henriette Constance Adele Labouchere.
Zij trouwt op 30 september 1919 in den Haag met Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer, heer van beide Katwijken en t Zandt, geboren op 27 september 1894 in Hattem, zoon van Mr. Dr. Otto Jacob Eiffelanus baron van Wassenaer, heer van beide Katwijken en t Zandt en Cornelia barones van Boetzelaer,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Constance Cornelie barones van Wassenaer, geboren op 3 oktober 1921 in Vorden (huize Enzerinck),
Augusta Louise Francesca barones van Wassenaer, geboren op 4 februari 1924 in Parijs,
Cunera Erica barones van Wassenaer, geboren op 18 november 1925 in Little Shelford,
Stella Ernestine barones van Wassenaer, geboren op 16 juli 1927 in Little Shelford,
Arent Jacob Otto baron van Wassenaer, geboren op 2 december 1930 in s-Gravenhage,
Jan Willem Frederik barones van Wassenaer, geboren op 13 maart 1933 in s-Gravenhage,

Jkvr. Sylvia Augusta van Lennep, overleden op 9 november 1995 in s-Gravenhage,
Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer, overleden op 11 december 1954 in Voorburg.

Wikipedia: van Wassenaer


XXVIII

Huydecoper - van Wassenaer (1944)       schema 305

Constance Cornelie barones van Wassenaer, geboren op 3 oktober 1921 in Vorden, dochter van Jkvr. Sylvia Augusta van Lennep en Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer.
Zij trouwt op 25 juli 1944 te Wassenaar met Jhr. Mr. Jan Louis Reinier Huydecoper, Heer van Nigtevecht, geboren op 23 februari 1922 in Utrecht, zoon van Jhr. Louis Huydecoper, Heer van Nigtevecht en Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jan Louis Reinier Huydecoper, geboren op 20 mei 1945 in Utrecht,
Jkvr. Luytgen Eliane Huydecoper, geboren op 7 april 1947 in Ottawa,
Jkvr. Cunera Ernestine Huydecoper, geboren op 30 juni 1950 in Bonn,

Jhr. Mr. Jan Louis Reinier Huydecoper, ambassadeur te Moskou; ereridder Johanniter Orde, overleden op 19 oktober 2005 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Huydecoper


XXIX

Huydecoper - Schoemaker (1968)       schema 305

Jhr. Jan Louis Reinier Huydecoper, geboren op 20 mei 1945 in Utrecht, zoon van Constance Cornelie barones van Wassenaer en Jhr. Mr. Jan Louis Reinier Huydecoper.
Hij trouwt op 5 oktober 1968 met Marja Carolina Schoemaker, geboren op 9 mei 1943 in s-Gravenhage, dochter van Dr. Carel Albert Schoemaker en Maria Juliette van Amerongen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Sylvia Marja Huydecoper, geboren op 25 juni 1970 in Utrecht,
Jhr. Carel Reinier Huydecoper, geboren op 26 januari 1972 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Diederik Anthony Huydecoper, geboren op 16 juli 1977 in s-Gravenhage, overleden op 22 augustus 1978 in Ermelo.

Wikipedia: Huydecoper


XXX

Huydecoper - Helen (2006)       schema 305

Jhr. Carel Reinier Huydecoper, geboren op 26 januari 1972 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Jan Louis Reinier Huydecoper en Marja Carolina Schoemaker.
Hij trouwt omstreeks 2006 met Helen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Anna Elisabeth Huydecoper, geboren op 15 maart 2007,
Jkvr. Clara Caroline Eveline Huydecoper, geboren op 19 juli 2008.

Wikipedia: Huydecoper


XXIX

de Brauw - Huydecoper (1970)       schema 305

Jkvr. Mr. Luytgen Eliane Huydecoper, raadsvrouw Hof van Amsterdam, geboren op 7 april 1947 in Ottawa, dochter van Constance Cornelie barones van Wassenaer en Jhr. Mr. Jan Louis Reinier Huydecoper.
Zij trouwt op 4 juli 1970 in den Haag met Jhr. Mr. Diederik Jan de Brauw, raadsheer Hof van 's-Gravenhage, geboren op 21 februari 1946 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Jacob Hendrik de Brauw en Margaretha Cornelia Wilhelmina barones van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Clara Cunera de Brauw, geboren op 22 april 1982 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Jacob Maurits de Brauw, geboren op 24 oktober 1983 in s-Gravenhage.

Heijning - Huydecoper (1982)       schema 305

Jkvr. Mr. Cunera Ernestine Huydecoper, juriste Rijksinstituut voor Beeldende Kunst, geboren op 30 juni 1950 in Bonn, dochter van Constance Cornelie barones van Wassenaer en Jhr. Mr. Jan Louis Reinier Huydecoper.
Zij trouwt op 12 augustus 1982 te Wassenaar met Mr. Hendrik Willem Lambertus Heijning, juridisch medewerker Shell; directeur Holland Water Filtration Systems te den Haag, geboren op 17 december 1947 in Wassenaar, zoon van Ir. Hendrik Willem Lambertus Heijning en Hylkia Maria Halbertsma,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Philip Diederik Heijning, geboren op 29 juli 1983 in s-Gravenhage,
Pieter Tjalling Menso Heijning, geboren op 28 maart 1985 in s-Gravenhage.


XXVIII

Hugenholtz - van Wassenaer (1954)       schema 305

Augusta Louise Francesca barones van Wassenaer, geboren op 4 februari 1924 in Parijs, dochter van Jkvr. Sylvia Augusta van Lennep en Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer.
Zij trouwt op 25 november 1954 met Prof. Paul Gabriel Hugenholtz, hoogleraar Cardiologie Erasmus Universiteit Rotterdam, geboren op 1 januari 1928 in Wassenaar, zoon van Dr. Paul Theodoor Hugenholtz en Gabrielle Rebecca Doornbos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Morrison - van Wassenaer (1953)       schema 305

Cunera Erica barones van Wassenaer, geboren op 18 november 1925 in Little Shelford, dochter van Jkvr. Sylvia Augusta van Lennep en Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer.
Zij trouwt op 17 januari 1953 in Wassenaar met Alva Morrison, cineast en filmproducer/directeur Sunday River Productions, geboren op 18 maart 1920 in Boston, zoon van Alva Morrison en Amy Gallagher,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Sylvia Louise Morrison, geboren op 3 februari 1954 in Toronto/Canada,
Alva Morrison, geboren op 7 maart 1956 in Montreal,
Abigail Cunera Morrison, geboren op 17 december 1958 in Concord/Massachusetts,
Christine Cornelia Morrison, geboren op 31 augustus 1961 in Concord/Massachusetts,
Virginia Morrison, geboren op 10 april 1968 in Concord/Massachusetts,

Alva Morrison, overleden in september 2006.


XXIX

Worrell - Morrison (1994)       schema 305

Sylvia Louise Morrison, geboren op 3 februari 1954 in Toronto/Canada, dochter van Cunera Erica barones van Wassenaer en Alva Morrison.
Zij trouwt omsreeks 1994 met Philip Worrell, geboren op 2 juni 1960 in Barbados, zoon van Cecil Worrell en Clara Roberts,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Orion Asa Morrison-Worrell, geboren op 21 juli 1995 in Medford/Massachusetts.

Morrison - Bolton (1993)       schema 305

Alva Morrison, geboren op 7 maart 1956 in Montreal, zoon van Cunera Erica barones van Wassenaer en Alva Morrison.
Hij trouwt op 19 juni 1993 te Taos/New Mexico met Billie Frances Bolton, geboren in 1955 in Houston/Texas, dochter van Henry Bolton en Ruby,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bey - Morrison (1991)       schema 305

Christine Cornelia Morrison, geboren op 31 augustus 1961 in Concord/Massachusetts, dochter van Cunera Erica barones van Wassenaer en Alva Morrison.
Zij trouwt omstreeks 1991 met Christopher John Bey, geboren op 1 maart 1960, zoon van Glen Norman Bey en Florence Mimier,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sara Erica Bey, geboren op 15 november 1992 in Mount View,
Anna Frances Bey, geboren op 25 januari 1997 in Mount View.


XXVIII

Philipse - van Wassenaer (1958)       schema 305

Stella Ernestine barones van Wassenaer, geboren op 16 juli 1927 in Little Shelford, dochter van Jkvr. Sylvia Augusta van Lennep en Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer.
Zij trouwt op 18 december 1958 in den Haag met Mr. Johan Antoni Philipse, geboren op 12 mei 1930 in Kopenhagen, zoon van Mr. Dr. Adriaan Hendrik Philipse, ambassadeur en Jkvr. Willemine Phoenicia Smissaert,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Willem Hendrik Philipse, geboren op 2 april 1960 in New York,
Marthe Constance Philipse, geboren op 30 april 1962 in s-Gravenhage,
Helen Marie Philipse, geboren op 13 januari 1965 in Bussum, overleden op 5 juli 1990 in Leiden.


XXIX

Philipse - Boerhave (1994)       schema 305

Willem Hendrik Philipse, geboren op 2 april 1960 in New York, zoon van Stella Ernestine barones van Wassenaer en Mr. Johan Antoni Philipse.
Hij trouwt op 7 oktober 1994 met Annie Martha Boerhave, geboren op 16 juli 1964 in Kampen, dochter van Evert Anne Boerhave en Geertje Grietje Smit,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adriaan Godfried Leonard Philipse, geboren op 28 april 1995 in Zeist,
Cunera Constance Philipse, geboren op 16 februari 1998 in Zeist.


XXVIII

van Wassenaer - Wiarda (1954)       schema 305

Prof. Mr. Arent Jacob baron van Wassenaer, heer van beide Katwijken en t Zandt, bedrijfsjurist bij Hoogovens; dijkgraaf; ere-kapittellid Johanniter Orde, geboren op 2 december 1930 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Sylvia Augusta van Lennep en Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer.
Hij trouwt op 6 maart 1954 in s-Gravenhage met Louise Wiarda, jeugdpsychotherapeut, geboren op 14 januari 1933 in Amsterdam, dochter van Prof. Mr. Gerardus Johannes Wiarda, rechtswetenschapper, hoogleraar, president Hoge Raad der Nederlanden, vanaf 1947 prof. Universiteit Utrecht, president Europees Hof voor Mensenrechten en Alexandra Moltzer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Arent Godfried Jan baron van Wassenaer, geboren op 6 maart 1956 in den Helder,
Diederik Constantijn baron van Wassenaer, geboren op 7 augustus 1957 in Beverwijk,
Alexander Philips Willem baron van Wassenaer, geboren op 23 juni 1959 in Velsen,
Geertruid Meilende barones van Wassenaer, geboren op 19 mei 1962 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Wassenaer


XXIX

van Wassenaer - Leemhuis (1983)       schema 305

Mr. Arent Godfried Jan baron van Wassenaer, heer van beide Katwijken en t Zandt, advocat en procureur, geboren op 6 maart 1956 in den Helder, zoon van Prof. Mr. Arent Jacob baron van Wassenaer en Louise Wiarda.
Hij trouwt op 3 juni 1983 in Veendam met Dr. Aleida Geertruid Leemhuis, kinderarts, geboren op 13 mei 1959 in Veendam, dochter van Robert Hendrik Leemhuis en Grietje Nieske Postma,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Justine Louise barones van Wassenaer, geboren op 3 september 1989 in Amsterdam,
Else Alexandra barones van Wassenaer, geboren op 5 juli 1991 in Amsterdam,
Jan Willem Friso baron van Wassenaer, geboren op 6 oktober 1994 in Amsterdam.

Wikipedia: van Wassenaer

van Wassenaer - Westgeest (1982)       schema 305

Mr. Diederik Constantijn baron van Wassenaer, advocaat en procureur, resident partner kantoor Konden Nauta Dutilh; lid directie groepsstaf juridische zaken en compliance van ING, geboren op 7 augustus 1957 in Beverwijk, zoon van Prof. Mr. Arent Jacob baron van Wassenaer en Louise Wiarda.
Hij trouwt op 29 mei 1982 te Wassenaar met Mr. Theresia Maria Westgeest, rechter in arrondissement Dordrecht, geboren op 10 mei 1959 in Leiden, dochter van Adrianus Johannes Westgeest en Hendrika Cornelia Maria van Ede,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Arent Philip Constantijn baron van Wassenaer, geboren op 14 juli 1991 in Rotterdam,
Julie Elisabeth Bernadette barones van Wassenaer, geboren op 13 december 1993 in Rotterdam,
Duco Arthur Otto baron van Wassenaer, geboren op 10 februari 1995 in New York.

Wikipedia: van Wassenaer

van Wassenaer - Matson (1988)       schema 305

Alexander Philips Willem baron van Wassenaer, landbouwkukndig ingenieur/partner McKinsley, bestuurder New Venture, bestuurder Twickel, geboren op 23 juni 1959 in Velsen, zoon van Prof. Mr. Arent Jacob baron van Wassenaer en Louise Wiarda.
Hij trouwt op 27 augustus 1988 te Cambridge met Sara English Matson, geboren op 21 mei 1960 in New York, dochter van Peter Matson en Mary Ruth Field,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Pieter Gerard baron van Wassenaer, geboren op 21-05-1989 in Cambridge/USA,
Diederik Jan baron van Wassenaer, geboren op 31-07-1990 in Amsterdam,
Leonora Maria barones van Wassenaer, geboren op 20-08-1993 in New York,
Sam baron van Wassenaer,
Susan barones van Wassenaer,

Wikipedia: van Wassenaer

Tilanus - van Wassenaer (1985)       schema 305

Mr. Geertruid Meilende barones van Wassenaer, letselschade-advocaat en procureur bij Beer Advocaten te Amsterdam, geboren op 19 mei 1962 in s-Gravenhage, dochter van Prof. Mr. Arent Jacob baron van Wassenaer en Louise Wiarda.
Zij trouwt op 5 juli 1985 met Constantijn Cyril Tilanus, mediisch doctor/KNO-arts, geboren op 2 april 1961 in Amsterdam, zoon van Prof. Dr. Christiaan Bernard Tilanus en Henriette Breen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Clara Saskia Tilanus, geboren op 30 september 1991 in Utrecht,
Cecilie Ottolien Tilanus, geboren op 7 november 1993 in Arnhem,
Diede Constance Tilanus, geboren op 7 november 1993 in Arnhem.


XXVII

van Lennep - Mayo Cameron (1945)       schema 305

Jhr. Eric Norman van Lennep, geboren op 16 september 1899 in Zeist, zoon van Jhr. Mr. Frank Karel van Lennep en Henriette Constance Adele Labouchere.
Hij trouwt op 10 februari 1945 in Baltimore met Isabell Mayo Cameron, geboren op 14 februari 1899 in Richmond (Virginia), dochter van Bennehan Cameron, kolonel en Sallie Taliafero Mayo,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Eric Norman van Lennep, overleden op 26 maart 1961 in Bridgewater (Connecticut),
Isabell Mayo Cameron, overleden op 15 april 1983 in New Milford.


XXV

Roosmale Nepveu - van Loon (1864)       schema 306

Jkvr. Maria Agatha Johanna van Loon, geboren op 6 oktober 1836 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Willem van Loon en Anna Louisa Agatha van Winter.
Zij trouwt op 25 augustus 1864 in Amsterdam met Charles Roosmale Nepveu, geboren op 23 april 1832 in Utrecht, zoon van Louis Antoine Roosmale Nepveu en Elisabeth Jacqueline barones Taets van Amerongen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Louise Elisabeth Roosmale Nepveu, geboren op 3 juli 1865 in Amsterdam, overleden op 22 november 1928 in Amsterdam,
Willem Roosmale Nepveu, geboren op 23 september 1866 in Amsterdam,
Alfred Henri Leonard Roosmale Nepveu, geboren op 15 december 1874 in Amsterdam,
Rene Charles Theodore Roosmale Nepveu, geboren op 12 oktober 1879 in Amsterdam,

Jkvr. Maria Agatha Johanna van Loon, overleden op 12 januari 1891 in Velp (Huize Ma Retraite),
Charles Roosmale Nepveu, overleden op 26 mei 1903 in Velp (Huize Ma Retraite).


XXVI

Roosmale Nepveu - de Bordes (1896)       schema 306

Willem Roosmale Nepveu, geboren op 23 september 1866 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Maria Agatha Johanna van Loon en Charles Roosmale Nepveu.
Hij trouwt op 2 juli 1896 in Rheden met Henriette Casimire Johanna Wilhelmina de Bordes, geboren op 22 april 1868 in Leeuwarden, dochter van Cornelis Jan de Bordes en Agatha Geertruida Wilhelmina barones Rengers van Burmania,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Charles Louis Antoine Roosmale Nepveu, geboren op 10 april 1897 in Velp, overleden op 5 juli 1983 in Bussum,
Cornelie Agathe Roosmale Nepveu, geboren op 13 augustus 1898 in Ophemert,
Cecile Marie Roosmale Nepveu, geboren op 15 september 1899 in Ophemert,
Louise Agnes Renee Roosmale Nepveu, geboren op 28 december 1905 in Putten,

Willem Roosmale Nepveu, overleden op 20 april 1950 in Bussum,
Henriette Casimire Johanna Wilhelmina de Bordes, overleden op 4 juli 1932 in Apeldoorn.


XXVII

Hollert - Roosmale Nepveu (1930)       schema 306

Cornelie Agathe Roosmale Nepveu, geboren op 13 augustus 1898 in Ophemert, dochter van Willem Roosmale Nepveu en Henriette Casimire Johanna Wilhelmina de Bordes.
Zij trouwt op 2 augustus 1930 te Amersfoort met Cornelius Laurentius Hollert, luitenant-kolonel buitendient, geboren op 4 december 1895 in Kralingen, zoon van Johannes Laurentius Hollert en Hermina Johanna Meenhorst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelie Agathe Roosmale Nepveu, overleden op 9 november 1986 in Breda,
Cornelius Laurentius Hollert, overleden op 30 januari 1953 in Breda.

Bentinck Budd - Roosmale Nepveu (1928)       schema 306

Louise Agnes Renee Roosmale Nepveu, geboren op 28 december 1905 in Putten, dochter van Willem Roosmale Nepveu en Henriette Casimire Johanna Wilhelmina de Bordes.
Zij trouwt op 7 augustus 1928 te Londen met Charles Henry Bentinck Budd, geboren op 16 augustus 1897 in Godstone/Surrey, zoon van Harry Bentinck Budd en Nellie Rumney,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Edward Charles Bentinck Budd, geboren op 15 oktober 1927 in Worthing/Sussex,

Het huwelijk wordt in 1939 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Bentinck


XXVIII

Bentinck Budd - van Wulfften Palthe (1951)       schema 306

Edward Charles Bentinck Budd, management consultant, geboren op 15 oktober 1927 in Worthing/Sussex, zoon van Louise Agnes Renee Roosmale Nepveu en Charles Henry Bentinck Budd.
Hij trouwt op 15 december 1951 in Londen met Henriette van Wulfften Palthe, geboren op 6 februari 1918 in Hengelo, dochter van Willem Johan van Wulfften Palthe en Johanna Gerdina Wendelina Willink,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Stephen Charles Bentinck Budd, geboren op 25 december 1958 in Hampton Court/Currey,
Nicholas William Bentinck Budd, geboren op 8 maart 1960 in Hamton Court/Surrey, overleden in november 2005,

Edward Charles Bentinck Budd, overleden op 23 september 1989 in Swindon.

Wikipedia: Bentinck


XXIX

Bentinck Budd - Cohen (1986)       schema 306

Stephen Charles Bentinck Budd, music management director/eigenaar Stephen Budd Management Ltd. te Londen, geboren op 25 december 1958 in Hampton Court/Currey, zoon van Edward Charles Bentinck Budd en Henriette van Wulfften Palthe.
Hij trouwt op 6 juni 1986 te Londen met Omer-Li Cohen, geboren op 26 augustus 1957 in Tel Aviv, dochter van Percy Saul Cohen en Ruth Nachmani,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Olivia Lucy Cohen Bentinck Budd, geboren op 3 november 1994 in Londen,


Wikipedia: Bentinck


XXVI

Roosmale Nepveu - Faure (1912)       schema 306

Mr. Alfred Henri Leonard Roosmale Nepveu, geboren op 15 december 1874 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Maria Agatha Johanna van Loon en Charles Roosmale Nepveu.
Hij trouwt op 25 juli 1912 in den Haag met Margaretha Thedora Faure, geboren op 30 december 1885 in Kortrijk (Vlaanderen), dochter van Ds. Abraham Willem Frederik Alewijn Faure en Margarettha Cornelila Adriana Veeren,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Marguerite Marie Roosmale Nepveu, geboren op 30 juni 1913 in s-Gravenhage, overleden op 27 februari 1964 in Heino,
Elisabeth Louise Roosmale Nepveu, geboren op 13 december 1914 in s-Gravenhage,
Adelheid Maria Roosmale Nepveu, geboren op 6 juni 1916 in s-Gravenhage, overleden op 25 augustus 1997 in Vorden,
Aubin Roosmale Nepveu, geboren op 5 oktober 1917 in s-Gravenhage, overleden op 5 mei 1945 in Darthuizen (door Duitse bezetter doorgeschoten),
Willem Frederique Theodoor Roosmale Nepveu, geboren op 19 april 1926 in Heerde (huize het Veen),

Mr. Alfred Henri Leonard Roosmale Nepveu, werkzaam op Departement Financien, daarna bankier, overleden op 30 oktober 1937 in Heerde,
Margaretha Thedora Faure, overleden op 16 eptember 1962 in Heerde.


XXVII

Roosmale Nepveu - van Apeldoorn (1955)       schema 306

Willem Frederique Theodoor Roosmale Nepveu, officier van justitie/raadsheer, geboren op 19 april 1926 in Heerde, zoon van Mr. Alfred Henri Leonard Roosmale Nepveu en Margaretha Thedora Faure.
Hij trouwt omstreeks 1955 met Johanna Geertruida van Apeldoorn, geboren op 9 oktober 1925 in Heerde, dochter van Jan Pieter van Apeldoorn en Elisabeth Adriana Dijk,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Theodora Margaretha Frederique Roosmale Nepveu, geboren op 17 februari 1956 in Breda,
Alfred Henri Leonard Roosmale Nepveu, geboren op 17 januari 1958 in Elspeet,
Jan Pieter Sjoerd Roosmale Nepveu, geboren op 27 juli 1961 in Elspeet.


XXVIII

van Sandick - Roosmale Nepveu (1982)       schema 306

Theodora Margaretha Frederique Roosmale Nepveu, geboren op 17 februari 1956 in Breda, dochter van Willem Frederique Theodoor Roosmale Nepveu en Johanna Geertruida van Apeldoorn.
Zij trouwt op 6 maart 1982 in Steenderen met Mr. Evert Jan van Sandick, raadsheer Gerechtshof s-Gravenhage, geboren op 19 juni 1952 in Groningen, zoon van Mr. Johan Christiaan Frederik van Sandick en Adolhine Charlotte Julie Thomassen a Thuessink van der Hoop,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Marguerite Joanne Sandick, geboren op 17 november 1984 in Haarlem,
Ines Charlotte Julie van Sandick, geboren op 10 september 1987 in Aerdenhout,
Elisabeth Louise Frederique van Sandick, geboren op 24 april 1989 in Aerdenhout.

Roosmale Nepveu - Linssen (1991)       schema 306

Mr. Alfred Henri Leonard Roosmale Nepveu, vice-president arrondissementsrechtbank s-Hertogenbosch, geboren op 17 januari 1958 in Elspeet, zoon van Willem Frederique Theodoor Roosmale Nepveu en Johanna Geertruida van Apeldoorn.
Hij trouwt op 3 mei 1991 in s-Hertogenbosch met Mr. Catharina Johanna Maria Linssen, advocaat en procureur, geboren op 17 maart 1959 in Nijmegen, dochter van Christiaan Maria Linssen en Everdina Johanna Maria van Echteld,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Frederik Laurens Aubin Roosmale Nepveu, geboren op 25 mei 1992 in Oss,
Matthijs Christiaan Roosmale Nepveu, geboren op 5 augustus 1993 in Oss.

Roosmale Nepveu - Faber (1995)       schema 306

Jan Pieter Sjoerd Roosmale Nepveu, journalist, geboren op 27 juli 1961 in Elspeet, zoon van Willem Frederique Theodoor Roosmale Nepveu en Johanna Geertruida van Apeldoorn.
Hij trouwt op 12 januari 1995 te Amsterdam met Inge Marjon Faber, geneeskundige psychiatrie, geboren op 9 april 1962 in Delft, dochter van Ds. Hendrik Faber en Janna Nijboer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maarten Jan Roosmale Nepveu, geboren op 12 juli 1995 in Amsterdam,
Jasper Willem Roosmale Nepveu, geboren op 8 augustus 1997 in Amsterdam.


XXVI

Roosmale Nepveu - van Alphen (1912)       schema 306

Rene Charles Theodore Roosmale Nepveu, geboren op 12 oktober 1879 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Maria Agatha Johanna van Loon en Charles Roosmale Nepveu.
Hij trouwt op 17 december 1912 in den Haag met Jkvr. Julie van Alphen, geboren op 10 januari 1887 in Haarlem, dochter van Jhr. Daniel Francois van Alphen en Jkvr. Adolphine Westpalm van Hoorn,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Louise Constance Isabelle Roosmale Nepveu, geboren op 17 december 1913 in s-Gravenhage,

Rene Charles Theodore Roosmale Nepveu, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Wenen en Boedapest, overleden op 16 maart 1940 in Celles/Waremme (Belgie),
Jkvr. Julie van Alphen, overleden op 8 november 1962 in s-Gravenhage.


XXVII

des Tombe - Roosmale Nepveu (1939)       schema 306

Louise Constance Isabelle Roosmale Nepveu, geboren op 17 december 1913 in s-Gravenhage, dochter van Rene Charles Theodore Roosmale Nepveu en Jkvr. Julie van Alphen.
Zij trouwt op 21 november 1939 te Olst met Frederik des Tombe, geboren op 11 september 1906 in Olst, kasteel Hoenlo, zoon van Frederik Willem des Tombe en Jkvr. Charlotte Frederique van Teding van Berkhout,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Michel Rene Alexander des Tombe, geboren op 22 februari 1941 in s-Gravenhage,
Jean Marc des Tombe, geboren op 31 januari 1943 in s-Gravenhage,
Stephen Philippe des Tombe, geboren op 31 januari 1943 in s-Gravenhage,
Renee Julie Louise Frederique des Tombe, geboren op 24 april 1944 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt in 1953 in de USA door echtscheiding ontbonden,

Frederik des Tombe, scheikundig ingenieur, overleden op 5 juli 1987 in Cape Cod/USA.

Keleti - Roosmale Nepveu (1955)       schema 306

Louise Constance Isabelle Roosmale Nepveu, geboren op 17 december 1913 in s-Gravenhage, dochter van Rene Charles Theodore Roosmale Nepveu en Jkvr. Julie van Alphen.
Zij hertrouwt in 1955 te Montreal/Canada met Kori Keleti, geboren op 10 december 1921 in Boedapest,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Louise Constance Isabelle Roosmale Nepveu, overleden op 30 april 1987 in San Francisco,
Kori Keleti, overleden in juni 1986 in San Francisco.


XXVIII

des Tombe - Palmer (1962)       schema 306

Michel Rene Alexander des Tombe, geboren op 22 februari 1941 in s-Gravenhage, zoon van Louise Constance Isabelle Roosmale Nepveu en Frederik des Tombe.
Hij trouwt op 21 juni 1962 te Hampstead/Londen met Charlotte Palmer, geboren op 22 november 1939 in North Stonington/USA, dochter van Llewelyn Lathrop Palmer en Clara Bellet Brown,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Julie Jeanne Louise Frederique des Tombe, geboren op 10 februari 1964 in Boston/USA,
Claudia Catherine des Tombe, geboren op 4 juli 1968 in New York, overleden op 10 februari 1970 in Claer Like Highlands/USA,
Ramana Michael des Tombe, geboren op 4 januari 1972 in Kilimkapa/Nevada,
Za Elisabeth des Tombe, geboren op 8 februari 1974 in Kilimkapa/Nevada,
Theodore Frederick Llewelyn des Tombe, geboren op 11 september 1975 in Kilimkapa.

des Tombe - Kuiper (1971)       schema 306

Jean Marc des Tombe, geboren op 31 januari 1943 in s-Gravenhage, zoon van Louise Constance Isabelle Roosmale Nepveu en Frederik des Tombe.
Hij trouwt omstreeks 1971 in Djakarta met Lucy Sylvia Kuiper, geboren in Tuscon/Arizona, dochter van Gerard Kuiper en Sara,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Rosabelle des Tombe, geboren in 1972 in Djakarta,
Matthew des Tombe, geboren in 1974 in Djakarta,
Roderick des Tombe, geboren op 7 februari 1978 in Djakarta.


XXIV

Witsen Elias - van Loon (1819)       schema 31

Jkvr. Cornelia Margaretha van Loon, geboren op 24 januari 1796 in s Graveland, dochter van Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede en Jhr. Mr. Jan Willem van Loon.
Zij trouwt op 21 mei 1819 in Zeist met Pieter Witsen Elias, geboren op 24 januari 1796 in Amsterdam, zoon van Pieter Witsen Elias en Adriana Wilhelmina Clara Fabricius,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Pieter Witsen Elias, geboren op 6 maart 1820 in Amsterdam,
Jan Willem Johannes Witsen Elias, geboren op 10 september 1825 in Rijsenburg,
Cornelia Hillegonda Witsen Elias, geboren in 1827 in Rijsenburg,
Jan Willem Witsen Elias, geboren op 23 maart 1828 in Rijsenburg,
Sophia Chrishona Witsen Elias, geboren op 16 februari 1832 in s Graveland,
Anna Louisa Agatha Witsen Elias, geboren in 1836 in s Graveland,

Jkvr. Cornelia Margaretha van Loon, overleden op 21 mei 1847 in Amsterdam,
Pieter Witsen Elias, overleden op 15 maart 1880 in Arnhem.

Wikipedia: Elias


XXV

Witsen Elias - de Ranitz (1875)       schema 31

Jhr. Pieter Witsen Elias, geboren op 6 maart 1820 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Cornelia Margaretha van Loon en Pieter Witsen Elias.
Hij trouwt op 29 december 1875 in Nijmegen met Anna Juliana de Ranitz, geboren op 5 maart 1844 in Harderwijk, dochter van Sigismund Johan Frederik de Ranitz en Anna Juliana van Lidth de Jeude,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Pieter Julius Witsen Elias, geboren op 18 februari 1878 in s-Gravenhage,

Jhr. Pieter Witsen Elias, overleden op 25 mei 1895 in s-Gravenhage,
Anna Juliana de Ranitz, overleden op 31 oktober 1912 in Baarn.

Wikipedia: Elias


XXVI

Witsen Elias - Keetell (1901)       schema 31

Pieter Julius Witsen Elias, geboren op 18 februari 1878 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Pieter Witsen Elias en Anna Juliana de Ranitz.
Hij trouwt op 30 maart 1901 Amersfoort met Jacquelien Arnoldien Frederika Keetell, geboren op 16 januari 1880 in Utrecht, dochter van Wilhelmus Johannes Henricus Gregoirus Keetell en Jkvr. Frederica Louise de Lannoy,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Julius Witsen Elias, overleden op 30 september 1914 in Baarn,
Jacquelien Arnoldien Frederika Keetell, overleden op 13 februari 1973 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Elias


XXV

Witsen Elias - de Ranitz (1854)       schema 31

Jhr. Jan Willem Johannes Witsen Elias, geboren op 10 september 1825 in Rijsenburg, zoon van Jkvr. Cornelia Margaretha van Loon en Pieter Witsen Elias.
Hij trouwt op 5 augustus 1854 in Nijmegen met Anna de Ranitz, geboren op 26 april 1829 in Harderwijk, dochter van Sigismund Johan Frederik de Ranitz en Anna Juliana van Lidth de Jeude,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Jan Willem Johannes Witsen Elias, geboren op 11 september 1859 aan boord Zeenymph in de Javazee,

Jhr. Jan Willem Johannes Witsen Elias, overleden op 6 november 1859,
Anna de Ranitz, overleden op 10 juni 1917 in Voorburg.

Wikipedia: Elias


XXVI

Witsen Elias - van der Goes (1892)       schema 31

Jhr. Jan Willem Johannes Witsen Elias, geboren op 11 september 1859 aan boord Zeenymph in de Javazee, zoon van Jhr. Jan Willem Johannes Witsen Elias en Anna de Ranitz.
Hij trouwt op 8 december 1892 in Ubbergen met Suzanna Catharina Grada van der Goes, geboren op 21 juli 1866 in Beek, dochter van Franc Willem van der Goes, notaris en Albertina Izaa van Loghem,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Albertina Francina Witsen Elias, geboren op 23 november 1899 in Leiden,

Jhr. Jan Willem Johannes Witsen Elias, overleden op 19 december 1925 in Voorburg,
Suzanna Catharina Grada van der Goes, overleden op 7 mei 1927 in Voorburg.

Wikipedia: Elias


XXVII

van Laer - Witsen Elias (1937)       schema 31

Jkvr. Albertina Francina Witsen Elias, geboren op 23 november 1899 in Leiden, dochter van Jhr. Jan Willem Johannes Witsen Elias en Suzanna Catharina Grada van der Goes.
Zij trouwt op 7 mei 1937 in Kensington met Mr. Jan Hermannes van Laer, geboren op 8 juli 1878 in Almelo, zoon van Abraham van Laer, raadsheer/president rechtbank en Johanna Leucretia Heufke Kantelaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Albertina Francina Witsen Elias, overleden op 24 februari 1978 in Apeldoorn,
Mr. Jan Hermannes van Laer, overleden op 14 november 1948 in s-Gravenhage.


XXV

Fockens - Witsen Elias (1850)       schema 31

Jkvr. Cornelia Hillegonda Witsen Elias, geboren in 1827 in Rijsenburg, dochter van Jkvr. Cornelia Margaretha van Loon en Pieter Witsen Elias.
Zij trouwt op 5 februari 1850 met Cornelius Fockens, geboren op 25 augustus 1825 in Nieuwolda, zoon van Focke Cornelius Fockens en Martje Sijbolts Dethmers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelius Fockens, overleden op 31 december 1891 in Zeist.

Witsen Elias - van Diesen (1856)       schema 32

Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias, geboren op 23 maart 1828 in Rijsenburg, zoon van Jkvr. Cornelia Margaretha van Loon en Pieter Witsen Elias.
Hij trouwt op 28 augustus 1856 in Delft met Johanna Maria van Diesen, geboren op 9 februari 1828 in s-Gravenhage, dochter van Gerrit van Diesen en Cornelia Madelaine Crespin,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Pieter Witsen Elias, geboren op 15 juli 1857 in Groningen,
Jhr. Jan Willem Witsen Elias, geboren op 15 oktober 1858 in Groningen,
Jhr. Gerard Witsen Elias, geboren op 28 september 1859 in Groningen, overleden op 23 december 1934 in s-Gravenhage,
Jkvr. Cornelia Magdalena Witsen Elias, geboren op 9 september 1860 in Groningen,
Jhr. Pieter Witsen Elias, geboren op 15 november 1861 in Leeuwarden,
Jkvr. Agneta Henrietta Witsen Elias, gedoopt op 2 maart 1865 in Leeuwarden,
Jhr. Willem Witsen Elias, geboren op 15 juni 1867 in Groningen,
Jhr. Octaaf Witsen Elias, geboren op 6 september 1868 in Groningen,
Jkvr. Hillegonda Witsen Elias, geboren op 6 juli 1871 in Groningen, overleden op 22 oktober 1930 in s-Gravenhage,

Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias, civiel ingenieur/hoofdingenieur bij de aanleg van de spoorwegen; ridder in de Orde van de Ned. Leeuw, overleden op 25 januari 1889 in s-Gravenhage,
Johanna Maria van Diesen, overleden op 20 februari 1907 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Elias


XXVI

Witsen Elias - van Diesen (1901)       schema 32

Jhr. Hendrik Pieter Witsen Elias, geboren op 15 juli 1857 in Groningen, zoon van Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias, civiel ingenieur/hoofdingenieur bij de aanleg van de spoorwegen; ridder in de Orde van de Ned. Leeuw en Johanna Maria van Diesen.
Hij trouwt omstreeks 1901 met Bertha Johanna van Diesen, geboren op 26 september 1870 in Utrecht, dochter van Dr. Gerrit van Diesen en Bertha Johanna Sandt van Nooten,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Bertha Johanna Witsen Elias, geboren op 24 januari 1902 in Medan,
Jhr. Nicolaas Witsen Elias, geboren op 21 april 1906 in s-Gravenhage,

Jhr. Hendrik Pieter Witsen Elias, overleden op 3 november 1939 in s-Gravenhage,
Bertha Johanna van Diesen, overleden op 28 mei 1926 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Elias


XXVII

Naudin ten Cate - Witsen Elias ( )       schema 32

Jkvr. Bertha Johanna Witsen Elias, geboren op 24 januari 1902 in Medan, dochter van Jhr. Hendrik Pieter Witsen Elias en Bertha Johanna van Diesen.
Zij trouwt met Mr. Thomas Johannes Naudin ten Cate, geboren op 15 juli 1899 in Nijmegen, zoon van Willem Naudin ten Cate, vice-admiraal en Gertrude Marie Catherine Gebel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Witsen Elias - Tendeloo (1945)       schema 32

Jhr. Mr. Nicolaas Witsen Elias, geboren op 21 april 1906 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Hendrik Pieter Witsen Elias en Bertha Johanna van Diesen.
Hij trouwt omstreeks 1945 met Mr. Annie Adeline Mathilde Tendeloo, geboren op 27 februari 1911 in Oegstgeest,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Henk Eduard Witsen Elias, geboren op 22 juni 1946 in s-Gravenhage,
Jkvr. Mathilde Aleide Johanna Witsen Elias, geboren op 5 juli 1949 in Utrecht,
Jkvr. Berenice Eleonora Witsen Elias, geboren op 20 maart 1951 in Utrecht,

Jhr. Mr. Nicolaas Witsen Elias, overleden op 25 juli 1979 in s-Hertogenbosch.

Wikipedia: Elias


XXVIII

Witsen Elias - Kool (1972)       schema 32

Jhr. Mr. Henk Eduard Witsen Elias, geboren op 22 juni 1946 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Nicolaas Witsen Elias en Mr. Annie Adeline Mathilde Tendeloo.
Hij trouwt op 1 juli 1972 in Oegstgeest met Nancy Elisabeth Kool, geboren op 7 juli 1946 in Utrecht, dochter van Mr. Floris Gerrit Kool en Jkvr. Anna Cuinira Nahuijs,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Nicolaas Philip Witsen Elias, geboren op 7 februari 1975 in Leiden,
Jhr. Schelto Floris Witsen Elias, geboren op 30 september 1976 in Amsterdam,
Jkvr. Anne Fleur Madeline Witsen Elias, geboren op 11 oktober 1980 in Abcoude.

Wikipedia: Elias


XXVI

Witsen Elias - Gann Dun (1895)       schema 32

Jhr. Jan Willem Witsen Elias, geboren op 15 oktober 1858 in Groningen, zoon van Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias, civiel ingenieur/hoofdingenieur bij de aanleg van de spoorwegen; ridder in de Orde van de Ned. Leeuw en Johanna Maria van Diesen.
Hij trouwt omstreeks 1895 met Wilhelmina Johanna Gann Dun, geboren op 18 juni 1865 in Valburg, dochter van Ds. Jacobus Gann Dun en Claudina Jacoba Crommelin,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Jan Willem Jacob Witsen Elias, geboren op 1 oktober 1896 in s-Gravenhage,
Jkvr. Claudina Maria Witsen Elias, geboren op 18 september 1897 in s-Gravenhage, overleden op 10 december 1988 in s-Gravenhage,
Jhr. Gerard Witsen Elias, geboren op 4 mei 1899 in s-Gravenhage,
Jkvr. Frederique Witsen Elias, geboren op 3 november 1901 in s-Gravenhage,
Jkvr. Anna Hester Witsen Elias, geboren op 25 januari 1906 in s-Gravenhage,

Jhr. Jan Willem Witsen Elias, overleden op 22 maart 1931 in s-Gravenhage,
Wilhelmina Johanna Gann Dun, overleden op 4 december 1935 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Elias


XXVII

Witsen Elias - Sprenger (1929)       schema 32

Jhr. Jan Willem Jacob Witsen Elias, geboren op 1 oktober 1896 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Jan Willem Witsen Elias, en Wilhelmina Johanna Gann Dun.
Hij trouwt op 14 mei 1929 in Leeuwarden met Ada Geertruida Sprenger, geboren op 28 februari 1900 in Leeuwarden, dochter van Heinrich Gustav Wilhelm Sprenger en Maria Christina Baart de la Faille,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jan Willem Witsen Elias, geboren op 28 maart 1930 in Leeuwarden,
Jhr. Gustaaf Gerard Witsen Elias, geboren op 17 september 1932 in Leeuwarden,
Jhr. Joost Jacob Witsen Elias, geboren op 13 maart 1937 in Leeuwarden,

Jhr. Jan Willem Jacob Witsen Elias, overleden op 21 juni 1956 in Leeuwarden,
Ada Geertruida Sprenger, overleden op 17 november 1982 in Laren (Noord-Holland).

Wikipedia: Elias


XXVIII

Witsen Elias - zur Muhlen (1961)       schema 32

Jhr. Mr. Jan Willem Witsen Elias, geboren op 28 maart 1930 in Leeuwarden, zoon van Jhr. Jan Willem Jacob Witsen Elias, en Ada Geertruida Sprenger.
Hij trouwt op 8 april 1961 in Bussum met Anna Maria zur Muhlen, geboren op 25 september 1935 in Bussum, dochter van Adriaan David zur Muhlen en Ellen Grace Bland van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jan Willem Gerard Witsen Elias, geboren op 30 maart 1962 in Amsterdam,
Jkvr. Ellen Adrienne Witsen Elias, geboren op 14 mei 1963 in Amsterdam,
Jhr. Nicolaas Alexander Witsen Elias, geboren op 27 mei 1970 in Amsterdam.

Wikipedia: Elias

Witsen Elias - Bonebakker (1960)       schema 32

Jhr. Gustaaf Gerard Witsen Elias, geboren op 17 september 1932 in Leeuwarden, directeur Stichting Erven Koudng Smeding, zoon van Jhr. Jan Willem Jacob Witsen Elias en Ada Geertruida Sprenger.
Hij trouwt op 23 april 1960 in Bussum met Marilene Henriette Bonebakker, geboren op 31 december 1935 in Basel, dochter van Wilhelm Christiaan Bonebakker en Jenny Henriette Staehelin,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Jan Pieter Witsen Elias, geboren op 23 mei 1961 in Leeuwarden,
Jkvr. Sabine Henriette Witsen Elias, geboren op 26 december 1962 in Leeuwarden,
Jkvr. Annemarie Ada Helene Witsen Elias, geboren op 22 oktober 1964 in Leeuwarden,
Jkvr. Elisabeth Marilene Witsen Elias, geboren op 4 juli 1969 in Leeuwarden.

Wikipedia: Elias


XXIX

Witsen Elias - Hylkema ( )       schema 32

Jhr. Mr. Jan Pieter Witsen Elias, geboren op 23 mei 1961 in Leeuwarden, zoon van Jhr. Gustaaf Gerard Witsen Elias en Marilene Henriette Bonebakker.
Hij trouwt met Mr. Joke Albertine Hylkema, geboren op 4 oktober 1963 in Amsterdam, dochter van Albert Rinse Hylkema en Joyce Amy Goossens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Elias

Schipper - Witsen Elias ( )       schema 32

Jkvr. Sabine Henriette Witsen Elias, geboren op 26 december 1962 in Leeuwarden, dochter van Jhr. Gustaaf Gerard Witsen Elias en Marilene Henriette Bonebakker.
Zij trouwt met Jan Joost Schipper, geboren op 5 mei 1943 in Eindhoven, zoon van Johan Hendrik Theodoor Schipper en Anne Henriette Caroline Broedelet,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

Witsen Elias - de Leur (1966)       schema 32

Jhr. Joost Jacob Witsen Elias, geboren op 13 maart 1937 in Leeuwarden, zoon van Jhr. Jan Willem Jacob Witsen Elias en Ada Geertruida Sprenger.
Hij trouwt op 5 november 1966 in Breda met Margreet de Leur, geboren op 12 mei 1939 in Medan, dochter van Franciscus Helenus de Leur en Henderika Jacoba Tine Roelfine Edens,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Quirine Albertine Witsen Elias, geboren op 6 augustus 1969 in Rotterdam,
Jhr. Jan Frans Witsen Elias, geboren op 3 januari 1974 in Laren (Noord-Holland).

Wikipedia: Elias


XXIX

Waller - Witsen Elias (2002)       schema 32

Jkvr. Mr. Quirine Albertine Witsen Elias, geboren op 6 augustus 1969 in Rotterdam, dochter van Jhr. Joost Jacob Witsen Elias en Margreet de Leur.
Zij trouwt op 6 juli 2002 in Amsterdam met Ir. Vincent Martijn Waller, geboren op 15 maart 1970 in Punta Cardon (Venezuela), zoon van Ir. Jan Waller en Aline Clemence Christine Scheepens,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Joost Egbert Jan Waller, geboren op 14 oktober 2003 in Amsterdam,
Philine Hanna Waller, geboren op 18 oktober 2005 in Amstelveen,
Jetske Margreet Aline Waller, geboren op 8 juni 2008 in Amstelveen.

Witsen Elias - Velrath (2010)       schema 32

Jhr. Jan Frans Witsen Elias, geboren op 3 januari 1974 in Laren, zoon van Jhr. Joost Jacob Witsen Elias en Margreet de Leur, trouwt 1 juli 2010 met Esther Joanne Velrath, geboren op 13 april 1975 in Vlaardingen (Zuid-Holland), dochter van Peter Jozef Maria Velrath en Ing. Wilhelmina Johanna Henrica Maria van der Burgt,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Ella Sofia Witsen Elias, geboren op 19 juli 2014 in Amsterdam.


XXVII

Witsen Elias - Deknatel (1924)       schema 32

Jhr. Gerard Witsen Elias, geboren op 4 mei 1899 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Jan Willem Witsen Elias en Wilhelmina Johanna Gann Dun.
Hij trouwt op 30 juni 1924 met Mr. Martha Margaretha Deknatel, geboren op 9 november 1900 in Teteringen, dochter van Jan Willem Deknatel en Henderika Rodenhuis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


Wikipedia: Elias

Witsen Elias - Slack (1938)       schema 32

Jhr. Gerard Witsen Elias, geboren op 4 mei 1899 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Jan Willem Witsen Elias en Wilhelmina Johanna Gann Dun.
Hij hertrouwt op 2 maart 1938 in Padang met Kathleen Marjorie Slack, geboren op 29 juli 1909 in Sheffield (Yorkshire), dochter van Rowland William Slack en Ethel Mary Davidson,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Gerard Witsen Elias, overleden op 27 januari 2001 in Naarden, 100 jaar oud (leefde de gehele 20e eeuw!!),
Kathleen Marjorie Slack, overleden op 24 april 1990 in s-Gravenhage .

Wikipedia: Elias

Methorst - Witsen Elias (1927)       schema 32

Jkvr. Frederique Witsen Elias, geboren op 3 november 1901 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Jan Willem Witsen Elias en Wilhelmina Johanna Gann Dun.
Zij trouwt op 22 juli 1927 in den Haag met Pieter Gerard Methorst, geboren op 2 april 1902 in s-Gravenhage, zoon van Prof. Mr. Hendrik Wilhelmus Methorst en Alberta Helena van Ketwich Verschuur,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Oberstadt - Witsen Elias (1939)       schema 32

Jkvr. Anna Hester Witsen Elias, geboren op 25 januari 1906 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Jan Willem Witsen Elias en Wilhelmina Johanna Gann Dun.
Zij trouwt op 17 september 1939 in s-Gravenhage met Ferdinand Maria Oberstadt, geboren op 15 juni 1901 in s-Gravenhage, zoon van Carolus Detmar Oberstadt, leraar Koninkliijk Conservatorium en Anna Clara Kranenburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


XXVI

Witsen Elias - Hosang (1897)       schema 33

Jhr. Pieter Witsen Elias, geboren op 15 november 1861 in Leeuwarden, zoon van Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias, civiel ingenieur / hoofdingenieur bij de aanleg van de spoorwegen; ridder in de Orde van de Ned. Leeuw en Johanna Maria van Diesen.
Hij trouwt omstreeks 1897 met Margaretha Elisa Hosang, geboren op 4 december 1868 in Tilburg, dochter van Samuel Jacob Hosang en Elisabeth van Heusden,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Jacob Samuel Witsen Elias, geboren op 8 juli 1898 in Leiden,

Jhr. Pieter Elias Witsen Elias, overleden op 25 maart 1919 in Maastricht,
Margaretha Elisa Hosang, overleden op 25 maart 1938 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Elias


XXVII

Witsen Elias - de Casembroot ( )       schema 33

Jhr. Prof. Dr. Jacob Samuel Witsen Elias, geboren op 8 juli 1898 in Leiden, zoon van Jhr. Pieter Elias, civiel ingenieur / hoofdingenieur bij de aanleg van de spoorwegen; ridder in de Orde van de Ned. Leeuw en Margaretha Elisa Hosang.
Hij trouwt met Jkvr. Wilhelmina Cornelia de Casembroot, geboren op 23 januari 1894 in Middelburg, dochter van Jhr. Mr. Eduard August Otto de Casembroot en Margaretha Adriana Wagtho,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Prof. Dr. Jacob Samuel Witsen Elias, overleden op 25 augustus 1977 in Eemnes,
Jkvr. Wilhelmina Cornelia de Casembroot, overleden op 26 oktober 1975 in Blaricum.

Wikipedia: Elias


XXVI

Copes van Hasselt - Witsen Elias (1892)       schema 33

Jkvr. Agneta Henrietta Witsen Elias, gedoopt op 2 maart 1865 in Leeuwarden, dochter van Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias, civiel ingenieur / hoofdingenieur bij de aanleg van de spoorwegen; ridder in de Orde van de Ned. Leeuw en Johanna Maria van Diesen.
Zij trouwt op 17 juni 1892 in s-Gravenhage met Albert Copes van Hasselt, geboren op 7 juni 1862 in Zutphen, zoon van Jan Willem Copes van Hasselt, kolonel commandant 4e regiment dragonders en Abrahamina Louise Wilhelmina Abbema,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Frederick Hendrik Copes van Hasselt, geboren op 20 april 1895 in s-Gravenhage,
Agneta Albertine Copes van Hasselt, geboren op 11 september 1896 in Ginneken,
Johanna Maria Copes van Hasselt, geboren op 15 maart 1902 in s-Gravenhage,

Jkvr. Agneta Henrietta Witsen Elias, overleden op 21 december 1947 in Apeldoorn,
Albert Copes van Hasselt, overleden op 3 november 1923 in s-Gravenhage.


XXVII

Copes van Hasselt - Snouckaert van Schauburg (1923)       schema 33

Mr. Frederick Hendrik Copes van Hasselt, geboren op 20 april 1895 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Agneta Henrietta Witsen Elias en Albert Copes van Hasselt.
Hij trouwt op 12 juni 1923 met Lily Agatha Louise barones Snouckaert van Schauburg, geboren op 23 januari 1901 in s-Gravenhage, dochter van Willem baron Snouckaert van Schauburg en Clara Gann Dun,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Albert Willem Copes van Hasselt, geboren op 24 mei 1925 in Weltevreden,

Het huwelijk wordt in 1928 door echtscheiding ontbonden.

Copes van Hasselt - van der Gronden (1928)       schema 33

Mr. Frederick Hendrik Copes van Hasselt, geboren op 20 april 1895 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Agneta Henrietta Witsen Elias en Albert Copes van Hasselt.
Hij hertrouwt op 25 mei 1928 in Londen met Nora Jacoba Elisabeth Diederica van der Gronden, geboren op 18 september 1905 in s-Gravenhage, dochter van Wouter Roelof van der Gronden en Jacoba Diederica Antoinette Gerardine Pos,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sylvia Agneta Copes van Hasselt, geboren op 5 april 1929 in Batavia, overleden op 28 oktober 1930 in Batavia,
Frederick Wouter Copes van Hasselt, geboren op 9 augustus 1930 in Batavia,
Roelof Hendrik Albert Copes van Hasselt, geboren op 25 maart 1932 in Batavia,


XXVI

Witsen Elias - Looye ( )       schema 33

Jhr. Willem Witsen Elias, geboren op 15 juni 1867 in Groningen, zoon van Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias, civiel ingenieur / hoofdingenieur bij de aanleg van de spoorwegen; ridder in de Orde van de Ned. Leeuw en Johanna Maria van Diesen.
Hij trouwt met Femma Looye, geboren op 1 augustus 1888 in Makassar (Celebes), dochter van Gerardus Johannes Looye en Maria Broers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Willem Witsen Elias, overleden op 20 september 1951 in s Gravenhge,
Femma Looye, overleden op 17 april 1947 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Elias

Witsen Elias - van Laer ( )       schema 33

Jhr. Octaaf Witsen Elias, geboren op 6 september 1868 in Groningen, zoon van Jhr. Ir. Jan Willem Witsen Elias, civiel ingenieur / hoofdingenieur bij de aanleg van de spoorwegen; ridder in de Orde van de Ned. Leeuw en Johanna Maria van Diesen.
Hij trouwt met Danielle Johanna van Laer, geboren op 31 januari 1879 in Zwolle, dochter van Mr. Daniel van Laer en Johanna Maria Vos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Octaaf Witsen Elias, overleden op 23 september 1939 in Bilthoven,
Danielle Johanna van Laer, overleden op 30 januari 1934 in Bilthoven.

Wikipedia: Elias


XXV

Waller - Witsen Elias (1861)       schema 34

Jkvr. Sophia Chrishona Witsen Elias, geboren op 16 februari 1832 in s Graveland, dochter van Jkvr. Cornelia Margaretha van Loon en Pieter Witsen Elias.
Zij trouwt op 10 mei 1861 in Zwolle met Hendrik Waller, commissionair, geboren op 28 september 1837 in Amsterdam, zoon van Joannes Deodatus Waller en Henriette Adriana Oijens,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johannes Deodatus Waller, geboren in 1862 in Amsterdam,
Henriette Adriana Waller, geboren op 21 mei 1870 in Amsterdam,
Willem Maurits Waller, geboren op 28 december 1873 in Amsterdam,

Jkvr. Sophia Chrishona Witsen Elias, overleden op 4 septmber 1916 in Ubbergen,
Hendrik Waller, overleden op 21 april 1914 in Ubbergen.


XXVI

Waller - van de Kasteele (1894)       schema 34

Johannes Deodatus Waller, geboren in 1862 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Sophia Chrishona Witsen Elias en Hendrik Waller.
Hij trouwt op 5 april 1894 in Doorn met Johanna Margaretha van de Kasteele, geboren in 1859 in Oosterhout, dochter van Frederik Casimir Samuel van de Kasteele en Emilia Cornelia Sangster,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Roijer - Waller (1903)       schema 34

Henriette Adriana Waller, geboren op 21 mei 1870 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Sophia Chrishona Witsen Elias en Hendrik Waller.
Zij trouwt op 23 juli 1903 in Ubbergen met Hendrik Roijer, koopman, geboren op 15 juni 1864 in St. Peter ob Lerben (Oostenrijk), zoon van Balthasar Roijer, houtvester en Anna Moosbrugger,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

XXVI

Waller - Smith (1930)       schema 34

Willem Maurits Waller, geboren op 28 decenber 1873 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Sophia Chrishona Witsen Elias en Hendrik Waller.
Hij trouwt omstreeks 1930 met Dorothy Mitchell Smith, geboren op 8 juli 1898 in Coventry (Warwickshire), dochter van Thomas Smith en Alice Rebecca Bushill,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Louis Constant Waller, geboren op 8 november 1931 in Nyon (Vaud).


XXVII

Waller - de Marchant dAnsembourg (1956)       schema 34

Louis Constant Waller, geboren op 28 november 1931 in Nyon (Vaud), zoon van Willem Maurits Waller en Dorothy Mitchell Smith.
Hij trouwt omstreeks 1956 met Marie Eugenie Selimee Therese Ludmilla Agnes gravin de Marchant dAnsembourg, geboren op 11 juli 1931 in Kasteel Amstenrade, dochter van Maximilianus Victor Eugene Hubertus Josef Maria graaf de Marchant dAnsembourg en Myriam Therese Selime Aimee Guarda Elisabeth Josef Hubertus von Furstenberg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Elbert Maurits Waller, geboren op 28 juli 1957 in Amstenrade,
Myriam Dorothy Waller, geboren op 7 december 1958 in Heerlen,
Thomas Christiaan Waller, geboren op 18 juni 1960 in Heerlen,
Clara Frederique Marie Waller, geboren op 29 november 1962 in s-Gravenhage.


XXVIII

Waller - van der Leeuw (1989)       schema 34

Elbert Maurits Waller, geboren op 28 juli 1957 in Amstenrade, zoon van Louis Constant Waller en Marie Eugenie Selimee Therese Ludmilla Agnes gravin de Marchant dAnsembourg.
Hij trouwt omstreeks 1989 met Alexandra Henriette Louise van der Leeuw, geboren op 19 april 1960 in s-Gravenhage, dochter van Jacobus Johannes van der Leeuw en Jkvr. Lily Mariette Krayenhoff,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maxim Lodewijk Hendrik Waller, geboren op 27 juli 1990 in Naarden,
Lilly Selimee Waller, geboren op 31 juli 1992 in Blaricum.

van de Loo - Waller ( )       schema 34

Myriam Dorothy Waller, geboren op 7 december 1958 in Heerlen, dochter van Louis Constant Waller en Marie Eugenie Selimee Therese Ludmilla Agnes gravin de Marchant dAnsembourg.
Zij trouwt met Richard Petrus Johannes Maria van de Loo, geboren op 4 maart 1950 in Nijmegen, zoon van Prof. Dr. Karel Maria Joseph van de Loo en Eugenie Henriette Josephine Marie van der Velden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Waller - Albers ( )       schema 34

Thomas Christiaan Waller, geboren op 18 juni 1960 in Heerlen, zoon van Louis Constant Waller en Marie Eugenie Selimee Therese Ludmilla Agnes gravin de Marchant dAnsembourg.
Hij trouwt met Jos Albers, geboren op 5 oktober 1961 in Nijmegen, dochter van Hendrikus Johannes Albers en Elze Muller,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Stefanie Corine Waller, geboren op 29 april 1994 in Lunteren.

ten Cate - Waller ( )       schema 34

Clara Frederique Waller, geboren op 29 november 1962 in s-Gravenhage, dochter van Louis Constant Waller en Marie Eugenie Selimee Therese Ludmilla Agnes gravin de Marchant dAnsembourg.
Zij trouwt met Louis ten Cate ing, geboren op 19 mei 1956 in Geesteren, zoon van Louis ten Cate, oprichter/directeur Tricot en kousenindustrie L.ten Cate N.V. en Magteld de Iongh,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Gann Dun - Witsen Elias (1873)       schema 35

Jkvr. Anna Louisa Agatha Witsen Elias, geboren in 1836 in s Graveland, dochter van Jkvr. Cornelia Margaretha van Loon en Pieter Witsen Elias.
Zij trouwt op 16 april 1873 in Zwolle met Ds. Jacobus Gann Dun, geboren op 5 augustus 1836 in Veenendaal, zoon van Ds. Hendrik Gann Dun en Willemina Johanna Meijster,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Clara Gann Dun, geboren op 9 april 1875 in Schaarsbergen,

Ds. Jacobus Gann Dun, overleden op 20 oktober 1912 in s-Gravenhage.


XXVI

Snouckaert van Schauburg - Gann Dun (1898)       schema 35

Clara Gann Dun, geboren 9 april 1875 in Schaarsbergen, dochter van Jkvr. Anna Louisa Agatha Witsen Elias en Ds. Jacobus Gann Dun.
Zij trouwt op 21 mei 1898 in den Haag met Willem baron Snouckaert van Schauburg, geboren op 9 september 1869 in s-Gravenhage, zoon van Willem Frederik baron Snouckaert van Schauburg en Neeltje van der Endt,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Irma barones Snouckaert van Schauburg, geboren op 19 april 1899 in s-Gravenhage,
Lily Agatha Louise barones Snouckaert van Schauburg, geboren op 23 januari 1901 in s-Gravenhage,
Agnes barones Snouckaert van Schauburg, geboren op 3 september 1902 in s-Gravenhage,
Amelie Marie Madeleine barones Snouckaert van Schauburg, geboren op 13 november 1906 in s-Gravenhage,
Maerten baron Snouckaert van Schauburg, geboren op 27 oktber 1907 in s-Gravenhage,

Clara Gann Dun, overleden op 23 mei 1942 in s-Gravenhage,
Willem baron Snouckaert van Schauburg, overleden op 13 augustus 1954 in s-Gravenhage.


XXVII

Pahud de Mortanges - Snouckaert van Schauburg (1920)       schema 35

Irma barones Snouckaert van Schauburg, geboren 19 april 1899 in s-Gravenhage, dochter van Clara Gann Dun en Willem baron Snouckaert van Schauburg.
Zij trouwt op 16 december 1920 in den Haag met Charles Ferdinand Pahud de Mortanges, geboren op 13 mei 1896 in den Haag, zoon van Charles Ferdinand Pahud de Mortanges en Sophia Kol,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Charles Ferdinand Pahud de Mortanges, geboren op 23 september 1921 in Amersfoort, overleden op 19 maart 1942 in Besancon (Frankrijk),

Het huwelijk wordt in 1949 ontbonden door echtscheiding,

Irma barones Snouckaert van Schauburg, overleden op 19 januari 1979 in Lochem,
Charles Ferdinand Pahud de Mortanges, overleden op 8 april 1971 in Leiden.

Wikipedia: Charles Ferdinand Pahud de Mortanges

Copes van Hasselt - Snouckaert van Schauburg (1923)       schema 35

Lily Agatha Louise barones Snouckaert van Schauburg, geboren 23 januari 1901 in s-Gravenhage, dochter van Clara Gann Dun en Willem baron Snouckaert van Schauburg.
Zij trouwt op 12 juni 1923 met Mr. Frederick Hendrik Copes van Hasselt, geboren op 20 april 1895 in s-Gravenhage, zoon van Albert Copes van Hasselt en Agneta Henrietta Witsen Elias,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Albert Willem Copes van Hasselt, geboren op 24 mei 1925 in Weltevreden,

Het huwelijk wordt in 1928 ontbonden door echtscheiding,

Mr. Frederick Hendrik Copes van Hasselt, overleden op 10 december 1967 in s-Gravenhage.

Schorer - Snouckaert van Schauburg (1922)       schema 35

Agnes barones Snouckaert van Schauburg, geboren 3 september 1902 in s-Gravenhage, dochter van Clara Gann Dun en Willem baron Snouckaert van Schauburg.
Zij trouwt op 23 februari 1922 met Jhr. Johan Willem Meinard Schorer, geboren op 17 juni 1899 in Bloemendaal, zoon van Jhr. Mr. Jacob Willem Schorer en Jkvr. Adrienne Cornelie Schuurbeque Boeye,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Joan Willem Lodewijk Schorer, geboren op 5 januari 1923 in Havanna, overleden op 23 juni 1923 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt in 1924 ontbonden door echtscheiding,

Jhr. Johan Willem Meinard Schorer, overleden op 17 oktober 1978 in California (Fort Bragg).

Zimmerman - Snouckaert van Schauburg (1925)       schema 35

Agnes barones Snouckaert van Schauburg, geboren 3 september 1902 in s-Gravenhage, dochter van Clara Gann Dun en Willem baron Snouckaert van Schauburg.
Zij hertrouwt op 11 maart 1925 met Henri Zimmerman, geboren op 2 noveber 1898 in Dordrecht, zoon van Mr. Alfred Rudolf Zimmerman en Henriette Maris,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1930 ontbonden door echtscheiding,

Henri Zimmerman, overleden op 25 oktober 1940 in Mexico City.

van der Goes - Snouckaert van Schauburg (1934)       schema 35

Agnes barones Snouckaert van Schauburg, geboren 3 september 1902 in s-Gravenhage, dochter van Clara Gann Dun en Willem baron Snouckaert van Schauburg.
Zij hertrouwt op 25 april 1934 in den Haag met Jhr. Aert van der Goes, geboren op 22 mei 1890 in Arnhem, zoon van Jhr. Hendrik Maurits van der Goes en Johanne Maria barones van Harinxma thoe Slooten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Agnes barones Snouckaert van Schauburg, overleden op 14 maart 1973 in Bakkeveen,
Jhr. Aert van der Goes, overleden op 21 april 1976 in Drachten.

Immink - Snouckaert van Schauburg (1926)       schema 35

Amelie Marie barones Snouckaert van Schauburg, geboren 13 november 1906 in s-Gravenhage, dochter van Clara Gann Dun en Willem baron Snouckaert van Schauburg.
Zij trouwt op 15 juni 1926 met Guilliam Frans Immink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1939 in den Haag ontbonden door echtscheiding.

Stegeman - Snouckaert van Schauburg (1943)       schema 35

Amelie Marie barones Snouckaert van Schauburg, geboren 13 november 1906 in s-Gravenhage, dochter van Clara Gann Dun en Willem baron Snouckaert van Schauburg.
Zij hertrouwt op 23 december 1943 met Albertus Stegeman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1951 ontbonden door echtscheiding,

Amelie Marie barones Snouckaert van Schauburg, overleden op 27 september 1975 in s-Gravenhage.

Snouckaert van Schauburg - de Sitter (1932)       schema 35

Maerten baron Snouckaert van Schauburg, geboren 27 oktober 1907 in s-Gravenhage, zoon van Clara Gann Dun en Willem baron Snouckaert van Schauburg.
Hij trouwt op 8 november 1932 in den Haag met Elisabeth Maria de Sitter, geboren op 3 april 1900 in Appingedam, dochter van Willem de Sitter, burgemeester en Hendrika Maria Magdalena Muurling,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Clara Martijne Elisabeth barones Snouckaert van Schauburg, geboren op 19-09-1933 in s-Gravenhage,

Maerten baron Snouckaert van Schauburg, overleden op 17 april 1956 in s-Gravenhage.


XXIV

Craeijvanger - van Loon (1817)       schema 35

Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, geboren op 19 september 1797 in s Graveland, dochter van Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede en Jhr. Mr. Jan Willem van Loon.
Zij trouwt op 10 september 1817 in Zeist met Dr. Gijsbert Christiaan Craeijvanger, heer van Schagen en den Engh, geboren op 29 februari 1784 in Utrecht, zoon van Mr. Willem Craeijvanger en Sophia Florentina Hovij, ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, overleden op 7 januari 1867 in Utrecht,
Dr. Gijsbert Christiaan Craeijvanger, overleden op 25 juli 1847 in Zeist.

Voombergh - van Loon (1821)       schema 36

Jkvr. Agnes Henriette van Loon, geboren op 3 januari 1800 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede en Jhr. Mr. Jan Willem van Loon.
Zij trouwt op 25 juli 1821 te Leiden met Albert Voombergh, geboren op 5 december 1793 in Amsterdam, zoon van Dirk Jan Voombergh en Aletta Cornelia Rutgers, ,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Philippina Constantia Isabella Voombergh, geboren op 9 januari 1827 in Amsterdam,
Aletta Cornelia Anna Voombergh, geboren op 29 juli 1828 in Amsterdam,
Henriette Maria Jacoba Voombergh, geboren op 15 mei 1830 in Amsterdam,

Jkvr. Agnes Henriette van Loon, overleden op 27 september 1975 in s-Gravenhage,
Albert Voombergh, garde dhonneur 1813; lid raad van Amsterdam, lid Eerste Kamer, maar bedankt daarvoor in 1848; lid Provinciale Staten Noord-Holland/bankier en commisionair, lid firma Ketwich & Voombergh, overleden 2 oktober 1851 in Amsterdam.


XXV

Pauw van Wieldrecht - Voombergh (1855)       schema 36

Aletta Cornelia Anna Voombergh, geboren op 29 juli 1828 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Agnes Henriette van Loon en Albert Voombergh.
Zij trouwt op 12 oktober 1855 in Zeist met Matthieu Christiaan Hendrik Ridder Pauw van Wieldrecht, Heer van Wieldrecht, geboren op 19 februari 1816 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Maarten Iman Pauw en Adriana Johanna Beelaerts, Vrouwe van Wieldrecht,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Maarten Iman Ridder Pauw van Wieldrecht, geboren op 12 oktober 1856 in Zeist (huize Sparrenheuvel), overleden op 29 juni 1857 in Zeist,
Jkvr. Agnes Henriette Pauw van Wieldrecht, geboren op 25 november 1858 in Utrecht,
Maarten Iman Ridder Pauw van Wieldrecht, geboren op 1 februari 1860 in Utrecht,
Jhr. Albert Pauw van Wieldrecht, geboren op 25 december 1861 in Utrecht, overleden op 26 maart 1862 in Utrecht,
Jhr. Henry Pauw van Wieldrecht, geboren op 24 oktober 1863 in Zeist,
Jkvr. Adriana Johanna Pauw van Wieldrecht, geboren op 26 juli 1865 in Zeist,

Aletta Cornelia Anna Voombergh, overleden op 25 januari 1913 in Zeist (Huize Pavia),
Matthieu Christiaan Hendrik Ridder Pauw van Wieldrecht, kamerheer Koning Willem III, lid Hoge Raad van Adel, lid Utrechtse ridderschap, actief genealoog, overleden 2 februari 1895 in s-Gravenhage, begraven op 2 februari 1895 in Zeist.


XXVI

Schimmelpenninck - Pauw van Wieldrecht (1883)       schema 36

Jkvr. Agnes Henriette Pauw van Wieldrecht, geboren op 25 november 1858 in Utrecht, dochter van Aletta Cornelia Anna Voombergh en Matthieu Christiaan Hendrik Ridder Pauw van Wieldrecht.
Zij trouwt op 7 juni 1883 in Zeist met Mr. Francois David graaf Schimmelpenninck geboren op 20 april 1854 in Amsterdam, zoon van Mr. Rutger Jan graaf Schimmelpenninck, Heer van Nijenhuis, Peckedam en Westerflier, lid Tweede Kamer/Grootmeester en Opperkamerheer van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Henriette Wilhelmine Elisabeth gravin Melvil,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Aletta Cornelia Anna gravin Schimmelpenninck, geboren op 18 maart 1885 in Utrecht,
Rutger Jan graaf Schimmelpenninck, geboren op 10 januari 1887 in Utrecht. overleden op 6 november 1923 in Utrecht,
Christiaan Iman graaf Schimmelpenninck, geboren op 5 april 1889 in Utrecht,
Frances Henriette gravin Schimmelpenninck, geboren op 30 december 1895 in Zeist,
Reiniera Adriana gravin Schimmelpenninck, geboren op 7 februari 1897 in Zeist,

Jkvr. Agnes Henriette Pauw van Wieldrecht, overleden op 16 maart 1925 in Torino/Turijn,
Mr. Francois David graaf Schimmelpenninck, burgemeester Amersfoort, lid Provinciale Staten en van Gedeputeerde Staten Utrecht, lid Tweede Kamer 1894-1901; commissaris der koningin Utrecht 1905-1914; kamerheer van de koningin, curator Rijksuniversiteit Utrecht, overleden op 3 januari 1924 in Baarn.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXVII

Boreel - Schimmelpenninck (1911)       schema 36

Aletta Cornelia Anna gravin Schimmelpenninck, geboren op 18 maart 1885 in Utrecht, dochter van Jkvr. Agnes Henriette Pauw van Wieldrecht en Mr. Francois David graaf Schimmelpenninck.
Zij trouwt op 1 juli 1911 in Utrecht met Jhr. Dr. Alfred Boreel, Heer van Hogelanden, geboren op 22 juli 1883 in Lausanne (Vaud), zoon van Jhr.Robert Eugene Boreel en Florence Brooks,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aletta Cornelia Anna gravin Schimmelpenninck, overleden op 3 juni 1913 in Utrecht,
Jhr. Dr. Alfred Boreel, 12the baronet, burgemeesrer van Bathmen 1915-1919, overleden op 20 augustus 1964 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Boreel

Schimmelpenninck - Schreuder (1926)       schema 36

Christiaan Iman graaf Schimmelpenninck, geboren op 5 april 1889 in Utrecht, zoon van Jkvr. Agnes Henriette Pauw van Wieldrecht en Mr. Francois David graaf Schimmelpenninck.
Hij trouwt op 8 november 1926 te Londen met Willemina Adriana Schreuder, geboren op 21 augustus 1898 in Rotterdam, dochter van Willem Adriaan Schreuder en Henriette Martina Valken,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 13 december 1932 te s-Gravenhage ontbonden door echtscheiding,

Christiaan Iman graaf Schimmelpenninck, overleden op 7 september 1945 in Haarlem,
Willemina Adriana Schreuder, overleden op 4 augustus 1952 in Hilversum.

Wikipedia: Schimmelpenninck

Calkoen - Schimmelpenninck (1920)       schema 36

Frances Henriette gravin Schimmelpenninck, geboren op 30 december 1895 in Zeist, dochter van Jkvr. Agnes Henriette Pauw van Wieldrecht en Mr. Francois David graaf Schimmelpenninck.
Zij trouwt op 11 mei 1920 te Rheden met Jhr. Mr. Dr. Theodorus Willem Cornelis Calkoen, geboren op 24 november 1884 in Utrecht, zoon van Jhr. Willem Hendrik Pieter Cakoen en Jkvr. Florentine Cornelie Marguerite Rethaan Macare,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Agnes Henriette Calkoen, geboren op 17 april 1921 in Warnsveld,
Jhr. Hendrik Maurits Calkoen, geboren op 1 juni 1923 in Dordrecht,
Jhr. Reinier Adriaan Calkoen, geboren op 19 juli 1926 in s-Gravenhage,
Jkvr. Florentine Theodora Calkoen, geboren op 18 februari 1928 in s-Gravenhage,

Frances Henriette gravin Schimmelpenninck, overleden op 8 juli 1969 in Zeist,
Jhr. Mr. Dr. Theodorus Willem Cornelis Calkoen, overleden op 20 december 1957 in Oosterbeek.

Wikipedia: Calkoen


XXVIII

Wichers Hoeth - Calkoen (1947)       schema 36

Jkvr. Agnes Henriette Calkoen, geboren op 17 april 1921 in Warnsveld, dochter van Frances Henriette gravin Schimmelpenninck en Jhr. Mr. Dr. Theodorus Willem Cornelis Calkoen.
Zij trouwt op 7 oktober 1947 in s-Gravenhage met Jan Antonius Wichers Hoeth, geboren op 26 februari 1919 in Amsterdam, zoon van Albert Willem Wichers Hoeth en Henrietta Maria Kuhn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Agnes Henriette Calkoen, overleden op 29 juli 1999 in Fayence/Frankrijk,
Jan Antonius Wichers Hoeth, overleden op 10 juli 1980 in Nice (Alpes-Maritimes).

Calkoen - dAumale van Hardenbroek (1947)       schema 36

Jhr. Hendrik Maurits Calkoen, geboren op 1 juni 1923 in Dordrecht, zoon van Frances Henriette gravin Schimmelpenninck en Jhr. Mr. Dr. Theodorus Willem Cornelis Calkoen.
Hij trouwt op 13 maart 1947 in Batavia met Helene Eleonora Susanna Yvonne barones dAumale van Hardenbroek, geboren op 9 oktober 1924 in Utrecht, dochter van Gijsbert Carel Duco baron dAumale van Hardenbroek en Lily Antoinette Helen Yvonne Woodville,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Frances Yvonne Calkoen, geboren op 30 januari 1948 in Batavia,
Jkvr. Helen Eleanor Calkoen, geboren op 20 juni 1950 in Amsterdam,
Jkvr. Giselle Calkoen, geboren op 4 juni 1958 in Doorn,
Jkvr. Agnes Henriette Calkoen, geboren op 4 februari 1961 in Doorn,

Jhr. Hendrik Maurits Calkoen, directeur Wijnkoperij Trouvaille N.V. te Jutphaas; luitenant ter zee 2e kl. K.M.R., overleden op 17 februari 2006,
Helene Eleonora Susanna Yvonne barones dAumale van Hardenbroek, tolk-vertaalster, overleden op 27 februari 2010 in Amsterdam.

Wikipedia: Calkoen


XXIX

van Asbeck - Calkoen (1968)       schema 36

Jkvr. Frances Yvonne Calkoen, kunstzinnig therapeute, geboren op 30 januari 1948 in Batavia, dochter van Jhr. Hendrik Maurits Calkoen en Helene Eleonora Susanna Yvonne barones dAumale van Hardenbroek.
Zij trouwt op 23 augustus 1968 met Willem Maurits baron van Asbeck, account manager Nedlloyds Lines Nederland B.V., geboren op 8 september 1943 in Maarn, zoon van Ir. Johannes Bernardus baron van Asbeck, officier Orde van Oranje-Nassau/stedebouwkukndige en Johanna Louise van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Helen Eleonor Frances barones van Asbeck, geboren op 30 december 1968 in Amsterdam,
Cornelie Louise barones van Asbeck, geboren op 29 juli 1971 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt op 25 november 1981 in Doorn ontbonden door echtscheiding.

Kruseman - Calkoen (1982)       schema 36

Jkvr. Frances Yvonne Calkoen, kunstzinnig therapeute, geboren op 30 januari 1948 in Batavia, dochter van Jhr. Hendrik Maurits Calkoen en Helene Eleonora Susanna Yvonne barones dAumale van Hardenbroek.
Zij hertrouwt op 19 januari 1982 te Wassenaar met Willem Pieter Kruseman, outplacement consultant, geboren op 5 oktober 1938 in Bilthoven, zoon van Carl Alexander Krusmann en Jeanne Menseline Schriek,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Christopher Lennard Kruseman, geboren op 11 decermber 1984 in Wassenaar.


XXX

van Ballegooijen - van Asbeck (1998)       schema 36

Helen Eleonor Frances barones van Asbeck, geboren op 30 december 1968 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Frances Yvonne Calkoen en Willem Maurits baron van Asbeck.
Zij trouwt op 12 juni 1998 te Langbroek met Pieter van Ballegooijen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Rochus van Ballegooijen, geboren in 1999,
Tjalling Diederik van Ballegooijen, geboren op 16 mei 2000 in Elsene,
Sietske van Ballegooijen, geboren in 2002,
Marijn van Ballegooijen, geboren in 2005.


XXIX

Kielstra - Calkoen (1975)       schema 36

Jkvr. Helen Eleanor Calkoen, stewardess KLM, geboren op 20 juni 1950 in Amsterdam, dochter van Jhr. Hendrik Maurits Calkoen en Helene Eleonora Susanna Yvonne barones dAumale van Hardenbroek.
Zij trouwt op 5 september 1975 te Laren met Reinder Johan Christiaan Kielstra, bedrijfskunde, geboren op 20 september 1946 in Amsterdam, zoon van Robert Ferdinand Kielstra en Marianne Sophie Bischoff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 8 februari 1985 ontbonden door echtscheiding.

Schwencke - Calkoen (1992)       schema 36

Jkvr. Giselle Calkoen, directeur Oude Kerk te Amsterdam, geboren op 4 juni 1958 in Doorn, dochter van Jhr. Hendrik Maurits Calkoen en Helene Eleonora Susanna Yvonne barones dAumale van Hardenbroek.
Zij trouwt op 20 augustus 1992 te Amsterdam met Ir. Christoffel Maria Schwencke, architect, geboren op 8 maart 1950 in Maastricht, zoon van Ir. Alex Schwencke en Lucie Julie Thunnissen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Lotje Loylou Julie Schwencke, geboren op 30 november 1992 in Amsterdam,
Harro Hendrik Alexander Schwencke, geboren op 9 september 1995 in Amsterdam.

van Rijckevorsel - Calkoen (1995)       schema 36

Jkvr. Agnes Henriette Calkoen, arts te Nairobi, later Engeland, geboren op 4 februari 1961 in Doorn, dochter van Jhr. Hendrik Maurits Calkoen en Helene Eleonora Susanna Yvonne barones dAumale van Hardenbroek.
Zij trouwt op 20 oktober 1995 te Karoi/Zimbabwe met Johannes Cornelis Marie van Rijckevorsel, beeldend kunstenaar, geboren op 19 juli 1954 in Beek/Limburg, zoon van Johannes Josephus Maria van Rijckevorsel en Anna Elisabeth Marie Schaepman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ignas Cyprien van Rijckevorsel, geboren op 1 maart 1996 in Amsterdam,
Millie Eleonor van Rijckevorsel, geboren op 30 mei 1999 in Plymouth/Engeland.


XXVIII

Calkoen - van Berne (1958)       schema 36

Jhr. Reinier Adriaan Calkoen, geboren op 19 juli 1926 in s-Gravenhage, zoon van Frances Henriette gravin Schimmelpenninck en Jhr. Mr. Dr. Theodorus Willem Cornelis Calkoen.
Hij trouwt op 12 juli 1958 te Eindhoven met Elisabeth van Berne, lid gemeenteraden Oost- en Westvoorne, geboren op 23 december 1936 in Eindhoven, dochter van Jan Adrianus van Berne en Maria Johanna Jansen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Theo Willem Calkoen, geboren op 30 mei 1960 in Geldrop,
Jhr. Jan Aarnoud Calkoen, geboren op 25 januari 1962 in Soest,
Jkvr. Florentine Calkoen, geboren op 23 januari 1964 in Soest,

Jhr. Reinier Adriaan Calkoen, chef binnendienst Dow Chemical BV. te Rotterdam, lid raad Openbaar Lichaam Rijnmond, luiternant ter zee 1e klas KMR), overleden op 7 augustus 1989 in Oostvoorne.

Wikipedia: Calkoen


XXIX

Calkoen - Engels (1992)       schema 36

Jhr. Theo Willem Calkoen, geboren op 30 mei 1960 in Geldrop, zoon van Jhr. Reinier Adriaan Calkoen en Elisabeth van Berne.
Hij trouwt op 30 mei 1992 in s-Gravenhage met Mr. Francoise Anne Marie Engels, advocaat en procureur, geboren op 12 augustus 1961, dochter van Mr. Jan Franciskus Engels en Anna Maria Christina Seegers,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Merel Florentine Calkoen, geboren op 5 augustus 1992 in s-Gravenhage,
Jkvr. Veerle Eline Calkoen, geboren op 11 januari 1995 in s-Gravenhage,
Jhr. Reinier Jan Calkoen, geboren op 24 april 1998 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Calkoen

Calkoen - over de Linden (1992)       schema 36

Jhr. Jan Aarnoud Calkoen, geboren op 25 november 1962 in Soest, zoon van Jhr. Reinier Adriaan Calkoen en Elisabeth van Berne.
Hij trouwt op 20 juni 1992 te Amsterdam met Heleen Marie Aline over de Linden, geboren op 6 september 1965 in Delft, dochter van Ir. Pieter over de Linden en Maria Allegonda Catharina Elisabeth van der Brug,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Floris Reinier Calkoen, geboren op 5 augustus 1992 in Amsterdam,
Jhr. Diederick Willem Calkoen, geboren op 7 juli 1994 in Amsterdam.

Wikipedia: Calkoen

Kwa - Calkoen (1998)       schema 36

Jkvr. Florentine Calkoen, analiste Vrije Universiteit Amsterdam, geboren op 23 januari 1964 in Soest, dochter van Jhr. Reinier Adriaan Calkoen en Elisabeth van Berne.
Zij trouwt op 22 augustus 1998 te Amsterdam met Stefan Kwa
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

de Smeth - Calkoen (1948)       schema 36

Jkvr. Florentine Theodora Calkoen, geboren op 18 februari 1928 in s-Gravenhage, dochter van Frances Henriette gravin Schimmelpenninck en Jhr. Mr. Dr. Theodorus Willem Cornelis Calkoen.
Zij trouwt op 29 mei 1948 in s-Gravenhage met Jan Anne baron de Smeth, provinciaal militair commandant Gelderland, commandeur en ere-commandeur Duitsche Ordens; rechtsridder Johanniter Orde, geboren op 9 september 1924 in Rijswijk, zoon van Mr. Ferdinand Francois baron de Smeth en Louise Adolphine Jacqueline barones van Pallandt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Henriette Frances barones de Smeth, geboren op 21 maart 1949 in Breda,
Jan Boudewijn baronde Smeth, geboren op 10 april 1950 in Colmschate,
Floris Theodorus baronde Smeth, geboren op 11 januari 1954 in s-Gravenhage,

Jkvr. Florentine Theodora Calkoen, overleden op 3 mei 1974 in Arnhem.

Wikipedia: de Smeth


XXIX

van Manen - de Smeth (1974)       schema 36

Henriette Frances barones de Smeth, geboren op 21 maart 1949 in Breda, dochter van Jkvr. Florentine Theodora Calkoen en Jan Anne baron de Smeth.
Zij trouwt op 7 september 1974 in Maartensdijk met Mr. Hendricus van Manen, directeur Van Gend & Loos, later werkzaam bij Nedlloyd, geboren op 5 oktober 1946 in Amsterdam, zoon van Gerardus Daniel van Manen en Jkvr. Clara Peggy Feith,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Florentine Theodora van Manen, geboren op 19 december 1977 in New York,
Gerard Daniel van Manen, geboren op 6 juni 1978 in Laren,
Willem Christiaan van Manen, geboren op 30 juli 1979 in Laren.

de Smeth - Lewin (1976)       schema 36

Jan Boudewijn baron de Smeth, geboren op 10 april 1950 in Colmschate, zoon van Jkvr. Florentine Theodora Calkoen en Jan Anne baron de Smeth.
Hij trouwt op 15 april 1976 te Amsterdam met Elsje Mirjam Lewin, kunsthistorica, geboren op 10 augustus 1949, dochter van Kurt Lewin en Henrica Cornellia Geertruida Cardinaal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 17 maart 1994 door echtschiding ontbonden.

Wikipedia: de Smeth

de Smeth - Edwards (1995)       schema 36

Jan Boudewijn baron de Smeth, geboren op 10 april 1950 in Colmschate, zoon van Jkvr. Florentine Theodora Calkoen en Jan Anne baron de Smeth.
Hij hertrouwt op 1 augustus 1995 te Delft met Margaretha Jane Edwards, docente Engels Universiteit Twente, geboren op 18 november 1952 in Wellington/Nieuw-Zeeland, dochter van Kevin Edwards en Mary Henorah Minehan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Smeth - Hylkema (1990)       schema 36

Floris Theodorus baron de Smeth, bedrijfskundige, geboren op 11 januari 1954 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Florentine Theodora Calkoen en Jan Anne baron de Smeth.
Hij trouwt op 11 mei 1990 in Rotterdam met Elisabeth Hylkema, assurantiemakelaar/docente Nederlands, geboren op 26 december 1956 in Weesp, dochter van Bonne Wouter Hylkema en Meindertje Duisenberg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Annemieke Henriette Elisabeth barones de Smeth, geboren op 22 februari 1992 in Amsterdam,
Jan Bonne Floris baron de Smeth, geboren op 5 juli 1995 in Rotterdam.

Wikipedia: de Smeth


XXVII

Boreel - Schimmelpenninck (1921)       schema 36

Reiniera Adriana gravin Schimmelpenninck, geboren op 7 februari 1897 in Zeist, dochter van Jkvr. Agnes Henriette Pauw van Wieldrecht en Mr. Francois David graaf Schimmelpenninck.
Zij trouwt omstreeks 1921 met Jhr. Alfred Boreel, Heer van Hogelanden, geboren op 22 juli 1883 in Lausanne (Vaud), zoon van Jhr. Robert Eugene Boreel en Jkvr. Florentine Cornelie Marguerite Rethaan Macare,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Florence Boreel, geboren op 14 april 1922 in Utrecht,
Jhr. Francis David Boreel, geboren op 14 juni 1926 in Lausanne-Chailly/Zwitserland,

Reiniera Adriana gravin Schimmelpenninck, overleden op 9 februari 1957 in Bathmen,
Jhr. Alfred Boreel, 12the baronet, burgemeesrer van Bathmen 1915-1919, overleden op 20 augustus 1964 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Boreel


XXVIII

van Lelyveld - Boreel (1959)       schema 36

Jkvr. Florence Boreel, geboren op 14 april 1922 in Utrecht, dochter van Reiniera Adriana gravin Schimmelpenninck en Jhr. Alfred Boreel.
Zij trouwt omstreeks 1959 met Ir. Henri Willem van Lelyveld, bouwkundig ingenieur, geboren op 11 juli 1903 in Bangil/Pasoeroean, zoon van Ludolf Alexander van Lelyveld en Maria Luijks,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alfred van Lelyveld, geboren op 12 augustus 1960 in Leiden,
Ludolf van Lelyveld, geboren op 3 juni 1962 in Leiden.


XXIX

van Lelyveld - Scheide (1991)       schema 36

Ludolf van Lelyveld, geboren op 3 juni 1962 in Leiden, zoon van Jkvr. Florence Boreel en Ir. Henri Willem van Lelyveld.
Hij trouwt op 3 auguatus 1991 in Delden met Simone Scheide, geboren op 2 januari 1965 in Amsterdam, dochter van Jan Daniel Scheide en Hetty Ooms,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willem van Lelyveld, geboren op 29 juni 1992 in Enschede,


XXVIII

Boreel - Campagne (1964)       schema 36

Jhr. Mr. Francis David Boreel, 13e baronet, geboren op 14 juni 1926 in Lausanne-Chailly/Zwitserland, zoon van Reiniera Adriana gravin Schimmelpenninck en Jhr. Alfred Boreel.
Hij trouwt op 14 augustus 1964 in s-Gravenhage met Suzanne Julie Willy Campagne, geboren op 10 februari 1945 in Breda, dochter van Willy Silvio Campagne en Wilhelmina Hubertina Maria Roorda,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Reiniera Adriana Boreel, geboren op 9 juni 1965 in Kuala Lumpur/Maleisie,
Jkvr. Christiena Wilhelmina Boreel, geboren op 22 augustus 1966 in Kuala Lumpur,
Jkvr. Titia Florence Boreel, geboren op 16 juni 1973 in Ukkel/Belgie.

Wikipedia: Boreel


XXIX

Hilligers - Boreel (2003)       schema 36

Jkvr. Titia Florence Boreel, geboren op 16 juni 1973 in Ukkel/Belgie, dochter van Suzanne Julie Willy Campagne en Jhr. Alfred Boreel.
Zij trouwt omstreeks 2003 met Tom Hilligers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Hilligers, geboren in 2004,
Julie Irene Florence Hilligers, geboren op 8 juli 2005 in s-Gravenhage.


XXVI

Pauw van Wieldrecht - Repelaer (1886)       schema 37

Mr. Maarten Iman Ridder Pauw van Wieldrecht, Heer van Wieldrecht en Darthuizen, geboren op 1 februari 1860 in Utrecht, zoon van Aletta Cornelia Anna Voombergh en Matthieu Christiaan Hendrik Ridder Pauw van Wieldrecht.
Hij trouwt op 26 augustus 1886 in s-Gravenhage met Jkvr. Maria Repelaer, Vrouwe van Broeckhuyzen, geboren op 11 februari 1863 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Johan Adriaan Repelaer, heer van Molenaarsgraaf en Jkvr. Louise Gertrude Caroline de Watteville,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Gertrude Anna Pauw van Wieldrecht, geboren op 9 juni 1887 in s-Gravenhage,
Jkvr. Christine Henriette Pauw van Wieldrecht, geboren op 7 september 1890 in Zeist (Huize Dijnselburg),
Reinier Ridder Pauw van Wieldrecht, geboren op 17 april 1893 in s-Gravenhage,
Jkvr. Marie Cecile Hermance Pauw van Wieldrecht, geboren in 1896, overleden op 11 maart 1897 in Leersum,

Mr. Maarten Iman Ridder Pauw van Wieldrecht, burgemeester van Leersum, lid Provinciale Staten Utrecht, kamerheer i.b.d. koningin Wilhelmina, dienstdoend kamerheer koningin Emma, assisteert Prins Hendrik bij oprichten zelfstandige Johannieter-orde, overleden op 26 september 1913 in Leersum,
Jkvr. Maria Repelaer, overleden op 27 juli 1939 in Leersum (huize Broekhuizen).


XXVII

Bosch van Rosenthal - Pauw van Wieldrecht (1913)       schema 37

Jkvr. Gertrude Anna Pauw van Wieldrecht, geboren op 9 juni 1887 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Maarten Iman Ridder Pauw van Wieldrecht en Jkvr. Maria Repelaer.
Zij trouwt op 2 april 1913 in Leersum met Dr. Mr. Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch Ridder van Rosenthal, geboren op 7 april 1884 in Dordrecht, zoon van Mr. Lodewijk Hendrik Nicolaas Frederik Marie Bosch Ridder van Rosenthal, en Jkvr. Roelina Gijsbertha Gerardina van Holthe,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Lodewijk Hendrik Nicolaas Frederik Marie Bosch Ridder van Rosenthal, geboren op 21 januari 1914 in Zutphen,
Jkvr. Marie Yvonne Bosch van Rosenthal, geboren op 30 maart 1916 in Zutphen,
Jhr. Hans Theodoor Bosch van Rosenthal, geboren op 2 december 1921 in Brummen,
Jkvr. Josine Francoise Victoire Bosch van Rosenthal, geboren op 29 maart 1924 in Brummen, overleden op 30 mei 1997 in Zeist,

Jkvr. Gertrude Anna Pauw van Wieldrecht, overleden op 5 april 1980 in Zeist,
Dr. Mr. Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch Ridder van Rosenthal, burgemeester van Brummen 1917-1924, Groningen 1924-1930, s-Gravenhage 1930-1934, Commissaris der Koningin van Utrecht 1934-1941, staatsraad in buitendienst, president-curator Rijksuniversiteit Utrecht, overleden op 29 januari 1953 in Zeist.


XXVIII

Bosch van Rosenthal - den Tex (1946)       schema 37

Lodewijk Hendrik Nicolaas Frederik Marie Bosch Ridder van Rosenthal, geboren op 21 januari 1914 in Zutphen, zoon van Jkvr. Gertrude Anna Pauw van Wieldrecht en Dr. Mr. Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch Ridder van Rosenthal.
Hij trouwt op 10 januari 1946 in Amsterdam met Jkvr. Jacoba Maria Arnoldina den Tex, geboren op 4 november 1904 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Dr. Cornelis Jacob den Tex, en Eva Ketjen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Lodewijk Hendrik Nicolaas Frederik Marie Bosch Ridder van Rosenthal, burgemeester van Rhenen, dijkgraaf, ridder Johanniter Orde; drager Verzetskruis en de Meal of Freedom, overleden op 5 april 1980 in Zeist,
Jkvr. Jacoba Maria Arnoldina den Tex, overleden op 29 januari 1953 in Zeist.

Bosch van Rosenthal - Bremer (1967)       schema 37

Jhr. Hans Theodoor Bosch van Rosenthal, geboren op 2 december 1921 in Brummen, zoon van Jkvr. Gertrude Anna Pauw van Wieldrecht en Dr. Mr. Lodewijk Hendrik Nicolaas Bosch Ridder van Rosenthal.
Hij trouwt op 20 maart 1967 in Amsterdam met Petronella Marie Bremer, geboren op 30 juli 1923 in Texel, dochter van Johan Pieter Bremer, veehouder en Afina Nelly Eelman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Hans Theodoor Bosch van Rosenthal, procuratiehouder, directeur Zeist van de N.M.B./ereridder Johanniter Orde, secretaris-penningmeester Stichtse Waterschapsbond, overleden op 22 november 1977 in Zeist,
Petronella Marie Bremer, overleden op 31 oktober 1988 in Zeist.


XXVII

Stratenus - Pauw van Wieldrecht (1912)       schema 37

Jkvr. Christine Henriette Pauw van Wieldrecht, geboren op 7 september 1890 in Zeist, dochter van Mr. Maarten Iman Ridder Pauw van Wieldrecht en Jkvr. Maria Repelaer.
Zij trouwt op 14 augustus 1912 in Leersum met Jhr. Mr. Theodore Jean Guillaume Stratenus, geboren op 19 oktober 1886 in s-Gravenhage, zoon van Guillaume Jean Theodor baron Stratenus en Emmerika Catharina Sebilla van Wickevoort Crommelin,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Antoine Guillaume Theodor Stratenus, geboren op 19 juni 1913 in Zeist,
Jhr. Rene Jean Stratenus, geboren op 9 oktober 1914 in Leersum,

Jkvr. Christine Henriette Pauw van Wieldrecht, overleden op 6 mei 1965 in Utrecht,
Jhr. Mr. Theodore Jean Guillaume Stratenus, overleden op 28 mei 1965 in Wageningen.


XXVIII

Stratenus - van Brakel (1939)       schema 37

Jhr. Antoine Guillaume Theodor Stratenus, geboren op 19 juni 1913 in Zeist, zoon van Jkvr. Christine Henriette Pauw van Wieldrecht en Jhr. Mr. Theodore Jean Guillaume Stratenus.
Hij trouwt op 4 maart 1939 te Utrecht met Sara van Brakel, geboren op 6 december 1914 in Amsterdam, dochter van Mr. Dr. Simon van Brakel en Maria Euphrosine Bakhuis,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Marie Emilie Stratenus, geboren op 27 februari 1940 in Medan/Oost-Sumatra,
Eduard Anthony baron Stratenus, geboren op 28 januari 1947 in Leersum,

Jhr. Antoine Guillaume Theodor Stratenus, employe Deli-maatschappij, overleden op 19 juni 1969 in Leersum,
Sara van Brakel, overleden op 15 september 1997 in Zeist.


XXIX

van Notten - Stratenus (1966)       schema 37

Jkvr. Marie Emilie Stratenus, geboren op 27 februari 1940 in Medan/Oost-Sumatra, dochter van Jhr. Antoine Guillaume Theodor Stratenus en Sara van Brakel.
Zij trouwt omstreeks 1966 met Willem Jan Pieter van Notten, burgemeester Ruinerwold 1968-1974 en Gorssel 1774-1996; Ridder Oranje Nassau, geboren op 28 december 1934 in Maarn, zoon van Pieter van Notten en Christina Wilhelmina Lida Blijdenstein,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Renee Agnies van Notten, geboren op 16 mei 1967 in Gorinchem,
Tonja Lyda Diana van Notten, geboren op 16 november 1971 in Meppel.


XXX

Wesselink - van Notten (1994)       schema 37

Renee Agnies van Notten, dierenarts, geboren op 16 mei 1967 in Gorinchem, dochter van Jkvr. Marie Emilie Stratenus en Willem Jan Pieter van Notten.
Zij trouwt op 25 juni 1994 te Maarn met Ronald Mark Jonathan Wesselink, medisch doctor; anesthesioloog en intensivist, geboren op 1 mei 1959 in Arnhem, zoon van Herman Joseph Wesselink en Adriana Theodora Johanna Steenhof,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Camo - van Notten (1998)       schema 37

Tonja Lyda Diana van Notten, financieel adviseuse, geboren op 16 november 1971 in Meppel, dochter van Jkvr. Marie Emilie Stratenus en Willem Jan Pieter van Notten.
Zij trouwt op 4 juli 1998 te Gordes/Vaucluse met Andre Jules Alexis Camo, directeur Credit Mutuel te Parijs, geboren op 17 december 1945 in Sahorre/Pyr-Orient, zoon van Georges Jean Marie Camo en Anna Marie Clorinde Paverat,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

Stratenus - Bosch van Drakestein (1979)       schema 37

Eduard Anthony baron Stratenus, geboren op 28 januari 1947 in Leersum, bankemploye Westland/Utrecht Hypotheekbank; majoor geneeskundige troepen, zoon van Jhr. Antoine Guillaume Theodor Stratenus en Sara van Brakel.
Hij trouwt op 25 mei 1979 te Utrecht met Jkvr. Ghislaine Jeanne Adrienne Bosch van Drakestein, geboren op 1 juli 1949 in Utrecht, dochter van Jhr. Maurice Auguste Marie Ghislain Bosch van Drakestein en Hildegard Maria Josepha Moller,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Eduard Anton Jan Willem Stratenus, geboren op 7 februari 1981 in Zeist,
Jkvr. Emilie Otheline Stratenus, geboren op 10 oktober 1982 in Zeist.


XXVIII

Stratenus - de Geer (1938)       schema 37

Jhr. Dr. Rene Jean Stratenus, geboren op 9 oktober 1914 in Leersum, zoon van Jkvr. Christine Henriette Pauw van Wieldrecht en Jhr. Mr. Theodore Jean Guillaume Stratenus.
Hij trouwt op 24 mei 1938 te Zeist met Jkvr. Anna Elisabeth de Geer, geboren op 1 oktober 1913 in Zeist, dochter van Jhr. Gilles Egbert de Geer en Maria Beuker,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Jan Lucas Stratenus, geboren op 14 juni 1939 in s-Gravenhage,
Jhr. Maarten Stratenus, geboren op 5 oktober 1941 in Deventer,
Jkvr. Anna Elizabeth Stratenus, geboren op 2 februari 1943 in s-Gravenhage,
Jhr. Gilles Egbert Stratenus, geboren op 19 mei 1945 in Leersum,

Het huwelijk wordt op 22 februari 1982 door echtscheiding ontbonden,

Jhr. Dr. Rene Jean Stratenus, juridisch doctor/voorzitter Raad van Bestuur Volker-Stevingroep N.V., overleden op 5 november 1992 in Ekeren/Antwerpen,
Jkvr. Anna Elisabeth de Geer, overleden op 8 naart 2002 in Doorn.

Stratenus - Vormberge (1983)       schema 37

Jhr. Dr. Rene Jean Stratenus, geboren op 9 oktober 1914 in Leersum, zoon van Jkvr. Christine Henriette Pauw van Wieldrecht en Jhr. Mr. Theodore Jean Guillaume Stratenus.
Hij hertrouwt op 26 maart 1983 te Antwerpen met Grete Vormberge, geboren op 18 april 1933 in Gevelsberg/Noordrijn-Westfalen, dochter van Emil Vormberge en Anna Julie Luise Eckardt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.


XXIX

Stratenus - Oudemans (1968)       schema 37

Jhr. Dr. Jan Lucas Stratenus, wis- en natuurkundige; chemisch technoloog; rechtsridder Johanniter Orde, geboren op 14 juni 1939 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Dr. Rene Jean Stratenus en Jkvr. Anna Elisabeth de Geer.
Hij trouwt op 30 augustus 1968 te Amersfoort met Getrude Marianne Oudemans, fysiotherapeute, geboren op 16 februari 1936 in Bindjei/Oost-Sumatra, dochter van Anthony Cornelis Oudemans en Henriette Maria Wallbrink,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Rene Cornelis Stratenus, geboren op 12 februari 1969 in Zaandam,
Jhr. Diederik Jan Lucas Stratenus, geboren op 16 augustus 1970 in Hillegom,
Jkvr. Hesther Marjolijn Stratenus, geboren op 2 mei 1972 in Hillegom.


XXX

Stratenus - Droste ( )       schema 37

Jhr. Ir. Rene Cornelis Stratenus, bouwkundig ingenieur, geboren op 12 februari 1969 in Zaandam, zoon van Jhr. Dr. Jan Lucas Stratenus en Getrude Marianne Oudemans.
Hij trouwt met Marisa Carla Droste, account-manager, geboren op 17 april 1966 in Breda, dochter van Johannes Willem George Droste en Carla Marie Stoorvogel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Stratenus - Blase (2010)       schema 37

Jhr. Diederik Jan Lucas Stratenus, psycholoog, geboren op 16 augustus 1970 in Hillegom, zoon van Jhr. Dr. Jan Lucas Stratenus en Getrude Marianne Oudemans.
Hij trouwt op 13 augustus 2010 te Amsterdam met Ingeborg Liliane Blase, psychologe, geboren op 20 juli 1970 op Curacao, dochter van Ernst Friedrich Blase en Valentine Louise van Burken,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Tije Ernst Lucas Stratenus, geboren op 1 februari 2004 in Amsterdam,
Jkvr. Guusje Valentine Marianne Stratenus, geboren op 17 oktober 2006 in Amsterdam.

Wijninga - Stratenus ( )       schema 37

Jkvr. Hesther Marjolijn Stratenus, geboren op 2 mei 1972 in Hillegom, dochter van Jhr. Dr. Jan Lucas Stratenus en Getrude Marianne Oudemans.
Zij trouwt met Pieter Wijninga,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jan Lucas Wijninga,
Paul Wijninga,
Sophie Wijninga,
Maarten Anne Rene Wijninga, geboren op 11 november 2007 in Made,
Cathelijne Margareth Wijninga, geboren op 5 november 2009 in Made,


XXIX

Stratenus - Michielsen (1967)       schema 37

Jhr. Maarten Stratenus, huisarts; rechtsridder Johanniter Orde, geboren op 5 oktober 1941 in Deventer, zoon van Jhr. Dr. Rene Jean Stratenus en Jkvr. Anna Elisabeth de Geer.
Hij trouwt op 2 juni 1967 te Driebergen met Antoinette Michielsen, lerares Engels Hogeschool IJsselland, geboren op 1 november 1941 in Pekalongan/Midden-Java, dochter van Adriaan Michielsen en Helena von Faber,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Felicie Nanette Stratenus, geboren op 11 mei 1969 in Utrecht,
Jhr. Iman Alexander Stratenus, geboren op 16 oktober 1970 in Deventer,
Jhr. Leopold Michiel Stratenus, geboren op 21 augustus 1974 in Deventer.


XXX

Born - Stratenus (1998)       schema 37

Jkvr. Felicie Nanette Stratenus, berijfseconome, geboren op 11 mei 1969 in Utrecht, dochter van Jhr. Maarten Stratenus en Antoinette Michielsen.
Zij trouwt op 18 april 1998 te Diepenveen met Mr. Jurjen Johan Born, geboren op 10 november 1965 in Menaldumadeel, zoon van Anne Born en Antje Emma van der Velde,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maarten Born, geboren in 2001 (aanname),
Annelot Emma Fauve Born, geboren op 27 maart 2003 in Amstelveen.

Stratenus - Jacobs (2003)       schema 37

Jhr. Mr. Iman Alexander Stratenus, advocaat en procureur; managing director TNT China Int. Express, geboren op 16 oktober 1970 in Deventer, zoon van Jhr. Maarten Stratenus en Antoinette Michielsen.
Hij trouwt op 15 februari 2003 te Grave met Quirine Celina Maria Jacobs, geboren op 13 november 1975 in Oss, dochter van Johannes Josephus Maria Jacobs en Celina Rosa Rammeloo,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Julie Emma Helena Stratenus, geboren op 22 april 2006 in Saigon/Vietnam,
Jkvr. Benine Rosa Qigi Stratenus, geboren op 7 december 2007 in Shanghai,
Jkvr. Coco Felicie Huali Stratenus, geboren op 7 december 2007 in Shanghai,
Jhr. Hugo Jean Leopold Stratenus, geboren op 1 september 2009 in Shanghai.

Stratenus - de Bruijne (2002)       schema 37

Jhr. Leopold Michiel Stratenus, scheikundige/marketing director Philips N.V., geboren op 21 augustus 1974 in Deventer, zoon van Jhr. Maarten Stratenus en Antoinette Michielsen.
Hij trouwt op 20 april 2002 te Maasdriel met Nicole de Bruijne, verpleegkundige/manager kinderopvang, geboren op 8 januari 1973 in s-Gravenhage, dochter van Adriaan Jakobus de Bruijne en Marja Pauline van Leeuwen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Sarah Martine Fee Stratenus, geboren op 14 augustrus 2003 in Nieuwegein,
Jhr. Friso Adriaan Iman Stratenus, geboren op 30 maart 2006 in Utrecht,
Jkvr. Merel Marja Antoinette Stratenus, geboren op 29 november 2008 in Utrecht.


XXIX

van Luyn - Stratenus (1968)       schema 37

Jkvr. Anna Elizabeth Stratenus, geboren op 2 februari 1943 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Dr. Rene Jean Stratenus en Jkvr. Anna Elisabeth de Geer.
Zij trouwt op 21 septeber 1968 te Bloemendaal met Peter Jacob van Luyn, huisarts, geboren op 15 november 1942 in Dordrecht, zoon van Johan Joseph van Luyn en Petronella Jacoba Oudegeest,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Maarten van Luyn, geboren op 4 april 1970 in Utrecht,
Anniek Elisabeth van Luyn, geboren op 14 mei 1971 in Dordrecht,

Stratenus - Duba (1970)       schema 37

Jhr. Gilles Egbert Stratenus, sociaal-culturele wetenschapper, geboren op 19 mei 1945 in Leersum, zoon van Jhr. Dr. Rene Jean Stratenus en Jkvr. Anna Elisabeth de Geer.
Hij trouwt op 11 juli 1970 te Utrecht met Sytske Duba, geboren op 23 februari 1946 in Zevenaar, dochter van Albert Duba en Dieuwke Jonkmans,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Cathelijn Elisabeth Stratenus, geboren op 12 februari 1974 in Utrecht,
Jkvr. Rosan Justine Stratenus, geboren op 7 juni 1976 in Dongen.


XXX

de Graeff - Stratenus (2006)       schema 37

Jkvr. Rosan Justine Stratenus, geboren op 7 juni 1976 in Dongen, dochter van Jhr. Gilles Egbert Stratenus en Sytske Duba.
Zij trouwt op 18 november 2006 te Utrecht met Jhr. Pieter Joost de Graeff, ingenieur Hogere Zeevaartschool, geboren op 26 februari 1978 in Sint-Maarten, zoon van Jhr. Pieter George de Graeff en Maria Angelina Eleonora Felicitas Krepel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Pauw van Wieldrecht - van den Wall Bake (1918)       schema 37

Mr. Reinier Ridder Pauw van Wieldrecht, heer van Wieldrecht en Darthuizen, geboren op 17 april 1893 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Maarten Iman Ridder Pauw van Wieldrecht en Jkvr. Maria Repelaer.
Hij trouwt op 7 maart 1918 in Hilversum met Catharina van den Wall Bake, geboren op 6 oktober 1897 in Bussum, dochter van Mr. Dr. Herman Adriaan van den Wall Bake, advocaat en Johanna Charlotte Hasselman,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Jeanne Hermance Pauw van Wieldrecht, geboren op 15 maart 1919 in Leersum (huize Darthuizen), overleden in september 1944 in Leersum, als koerierster voor het verzet vermoord door de Duitsers; pas gevonden op 25 november 1946,
Jkvr. Emilie Pauw van Wieldrecht, geboren op 16 juni 1920 in Darthuizen (Leersum),
Jkvr. Machteld Pauw van Wieldrecht, geboren op 30 septmber 1923 in Leersum (huize Darthuizen),
Jkvr. Agnies Pauw van Wieldrecht, geboren op 1 septmber 1927 in s-Gravenhage,

Mr. Reinier Ridder Pauw van Wieldrecht, kamerheer Koningin Wilhelmina, burgemeester van Leersum, overleden op 22 januari 1939 in s-Gravenhage,
Catharina van den Wall Bake, overleden op 21 februari 1928 in s-Gravenhage.


XXVIII

Elias - Pauw van Wieldrecht (1941)       schema 37

Jkvr. Emilie Pauw van Wieldrecht, geboren op 16 juni 1920 in Darthuizen (Leersum), dochter van Mr. Reinier Ridder Pauw van Wieldrecht en Catharina van den Wall Bake.
Zij trouwt op 25 april 1941 in Hilversum met Jhr. Dr. Emilie Gerbrand Elias, geboren op 8 mei 1914 in Haarlem, zoon van Jhr. Mr. Emile Leonard Elias en Tonia Mees,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Reinier Elias, geboren op 16 oktober 1942 in Dordrecht,
Jkvr. Agnies Catharina Elias, geboren op 21 augustus 1944 in Dordrecht,
Jkvr. Florentine Sophie Helene Elias, geboren op 20 mei 1946 in Dordrecht,

Jhr. Dr. Emilie Gerbrand Elias, bedrijfsleider Vereenigde Oliefabrieken te Zwijndrecht; technisch adviseur Unilver N.V., overleden op 4 maart 1992 in Zeist.

Wikipedia: Elias


XXIX

Elias - van der Lande (1968)       schema 37

Jhr. Reinier Elias, geboren op 16 oktober 1942 in Dordrecht, zoon van Jkvr. Emilie Pauw van Wieldrecht en Jhr. Dr. Emilie Gerbrand Elias.
Hij trouwt op 28 juni 1968 in Deventer met Wilhelmina Josephina Maria van der Lande, Algemene Literatuurwetenschapper, geboren op 22 juni 1944 in Deventer, dochter van Ludovicus Antonius Lebuinus van der Lande en Johanna Maria Christine Steinweg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Jan Maarten Elias, geboren op 19 november 1969 in Rotterdam,
Jkvr. Christine Emilie Elias, geboren op 20 januari 1972 in Ede.

Wikipedia: Elias


XXX

Elias - Mackay (1999)       schema 37

Jhr. Jan Maarten Elias, civiel ingenieur/projectmanager Colblond Geo Synthetics B.V., geboren op 19 november 1969 in Rotterdam, zoon van Jhr. Reinier Elias en Wilhelmina Josephina Maria van der Lande.
Hij trouwt op 2 oktober 1999 te Renkum (kasteel Doorwerth) met Caroline Jane barones Mackay, Communicatie-wetenschapper, geboren op 18 april 1969 in s-Gravenhage, dochter van Alfred Alexander baron Mackay, chef kabinet Ministerie Econonomische Zaken en Diana Margaret Elwin,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Matthijs Alexander Elias, geboren op 2 maart 2001 in Arnhem,
Jhr. Joost Emilie Elias, geboren op 14 januari 2003 in Arnhem.

Wikipedia: Elias

van Exel - Elias (1996)       schema 37

Jkvr. Christine Emilie Elias, geboren op 20 januari 1972 in Ede, dochter van Jhr. Reinier Elias en Wilhelmina Josephina Maria van der Lande.
Zij trouwt op 20 juni 1998 te Epe met Niek van Exel,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Magalie van Exel, geboren op 17 juni 2001 in Hilversum,
Floris Gerard Adriaan van Exel, geboren op 17 juni 2001 in Hilversum, overleden op 21 augustus 2003 in Doorn,
Marnix van Exel, geboren in 2002,
Felix Floris Gerard van Exel, geboren op 5 augustus 2004 in Doorn,
Reinier Floris Adriaan van Exel, geboren op 5 augustus 2004 in Doorn.


XXIX

van Rappard - Elias (1967)       schema 37

Jkvr. Agnies Catharina Elias, geboren op 21 augustus 1944 in Dordrecht, dochter van Jkvr. Emilie Pauw van Wieldrecht en Jhr. Dr. Emilie Gerbrand Elias.
Zij trouwt op 5 auguatua 1967 in s-Gravenhage met Mr. Willem Frederik baron van Rappard, geboren op 7 juni 1943 in Haarlem, zoon van Cornelis Conrad Ridder van Rappard en Margot Kobus,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Diederik Willem Ridder van Rappard, geboren op 31 juli 1969 in Leiden,
Jkvr. Emilie van Rappard, geboren op 8 januari 1971 in Geldrop.


XXX

van Rappard - Lammers (1998)       schema 37

Diederik Willem Ridder van Rappard, geboren op 31 juli 1969 in Leiden, zoon van Jkvr. Agnies Catharina Eliast en Mr. Willem Frederik baron van Rappard.
Hij trouwt op 1 augustus 1998 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude met Natascha Theone Jessica Lammers, geboren op 24 augustus 1969 in Apeldoorn, dochter van Hans Lammers en Aleida Theodora Johanna Romp,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Coen Johan Frederik Ridder van Rappard, geboren op 4 augustus 1999 in Amsterdam,
Jkvr. Emilie Catharina van Rappard, geboren op 17 november 2000 in Randwick/Sydney,
Jkvr. Annekarien Lydia Madeleine van Rappard, geboren op 16 september 2003 in Blaricum.

Draper - van Rappard (2003)       schema 37

Jkvr. Emilie van Rappard, communicatiemanager KLM, geboren op 8 januari 1971 in Geldrop, dochter van Jkvr. Agnies Catharina Eliast en Mr. Willem Frederik baron van Rappard.
Zij trouwt op 2 mei 2003 te Amsterdam met Eelco Rene Ties Draper, geboren op 1 oktober 1968 in Spijkenisse, zoon van Antoine Coenraad Maria Draper en Trijntje Margaretha de Graaf,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

van Rappard - Elias (1967)       schema 37

Jkvr. Agnies Catharina Elias, geboren op 21 augustus 1944 in Dordrecht, dochter van Jkvr. Emilie Pauw van Wieldrecht en Jhr. Dr. Emilie Gerbrand Elias.
Zij trouwt op 5 auguatua 1967 in s-Gravenhage met Mr. Willem Frederik baron van Rappard, geboren op 7 juni 1943 in Haarlem, zoon van Cornelis Conrad Ridder van Rappard en Margot Kobus,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Diederik Willem Ridder van Rappard, geboren op 31 juli 1969 in Leiden,
Jkvr. Emilie van Rappard, geboren op 8 januari 1971 in Geldrop.

van Eeghen - Elias (1972)       schema 37

Jkvr. Florentine Sophie Helene Elias, geboren op 20 mei 1946 in Dordrecht, dochter van Jkvr. Emilie Pauw van Wieldrecht en Jhr. Dr. Emilie Gerbrand Elias.
Zij trouwt op 18 maart 1972 te Nederlangbroek met Maarten Marius Diederik van Eeghen, directeur marketing Ned. Spoorwegen; manager bij Fokker en KLM/adviseur bij Etirc, geboren op 29 december 1945 in Haren, zoon van Ernst Henri van Eeghen, Heer van Berkenrode en Jkvr. Erica Ernestine van Panhuys,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Eeghen, Agnies Marguerite van Eeghen, geboren op 24 februari 1974 in Fontainebleau,
Sonja Henriette van Eeghen, geboren op 18 mei 1975 in Amsterdam,
Lucas Diederik van Eeghen, geboren op 12 december 1977 in Amsterdam.

Wikipedia: van Eeghen


XXVIII

van Vloten - Pauw van Wieldrecht (1955)       schema 37

Jkvr. Machteld Pauw van Wieldrecht, dame Johanniter Orde, geboren op 30 september 1923 in Leersum (huize Darthuizen), dochter van Mr. Reinier Ridder Pauw van Wieldrecht en Catharina van den Wall Bake.
Zij trouwt op 8 januari 1955 te Leersum met Gerard van Vloten, geboren op 13 september 1924 in Markelo, zoon van Constant Rene van Vloten en Rudolphine Johanna Jacoba van Spengler,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Machteld Renee van Vloten, geboren op 28 augustus 1956 in s-Gravenhage,
Jean Reinier Rudolph van Vloten, geboren op 15 maart 1958 in Bethesda/Maryland/USA, overleden op 10 oktober 1977 in Amersfoort,
Alexandrine Benine van Vloten, geboren op 26 mei 1959 in Bethesda,

Gerard van Vloten, R.O.N./ diplomaat; tweede ambassadesecreataris te Rome; consul-generaal te Munchen; ambassadeur te Lusaka/Zambia/Praag/Hamburg.


XXIX

van Lanschot - van Vloten (1983)       schema 37

Machteld Renee van Vloten, verpleeghuisarts, geboren op 28 augustus 1956 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Machteld Pauw van Wieldrecht en Gerard van Vloten.
Zij trouwt op 8 oktober 1983 te Leersum met Mr. Joseph Jacob Jaspar van Lanschot, advocaat en partner Stibbe Simont Monaham Duhot te Amsterdam; directeur SVB-fonds sinds 2008, geboren op 22 november 1955 in Geldrop, zoon van Frans Joseph Johan Lodewijk van Lanschot en Maria Clara barones van Voorst tot Voorst,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maes Reinier Hugo van Lanschot, geboren op 31 augustus 1986 in Amsterdam,
Duco Johannes van Lanschot, geboren op 21 januari 1988 in Amsterdam,
Reinier Joost Alexander van Lanschot, geboren op 7 september 1989 in St. Germain-en-Lave/Yvelines/Frankrijk.

Steenbergen - van Vloten (1992)       schema 37

Alexandrine Benine van Vloten, geboren op 26 mei 1959 in Bethesda, dochter van Jkvr. Machteld Pauw van Wieldrecht en Gerard van Vloten.
Zij trouwt op 12 september 1992 te Leersum met Egbert Marinus Steenbergen, werktuigbouwkundig ingenieur; businessplanner Shell Global Solutions International B.V., geboren op 16 december 1955 in Punta Cardon/Venezuela, zoon van Albert Steenbergen en Maja Kuiper,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Machteld Alexandra Pauwine Steenbergen, geboren op 26 juni 1997 in Londen.


XXVIII

Beelaerts van Blokland - Pauw van Wieldrecht (1951)       schema 37

Jkvr. Agnies Pauw van Wieldrecht, publiciste, dame Johanniter Orde, geboren op 1 september 1927 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Reinier Ridder Pauw van Wieldrecht en Catharina van den Wall Bake.
Zij trouwt op 7 september 1951 Leersum met Jhr. Mr. Johan Anthony Beelaerts van Blokland, geboren op 13 april 1924 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Willem Adriaan Beelaerts van Blokland, lid Hoge Raad van Adel en Jkvr. Adriana Maria Catharina Snoeck,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Catharina Pavinha Ines Beelaerts van Blokland, geboren op 23 oktober 1952 in Lissabon (Portugal),
Jhr. Willem Reinier Beelaerts van Blokland, geboren op 2 juni 1954 in Warschau,
Jhr. Maarten Iman Beelaerts van Blokland, geboren op 23 juni 1958 in Kopenhagen,

Jhr. Mr. Willem Adriaan Beelaerts van Blokland, R.N.L./O.O.N./ambassadeur bij o.a. Vaticaan, rechtsridder Johanniter Orde, overlijdt op 3 oktober 2007 in Wijnbergen (De Kemnade).

Wikipedia: Beelaerts


XXIX

Buys - Beelaerts van Blokland (1981)       schema 37

Jkvr. Catharina Pavinha Ines Beelaerts van Blokland, geboren op 23 oktober 1952 in Lissabon (Portugal), dochter van Jkvr. Agnies Pauw van Wieldrecht en Jhr. Mr. Johan Anthony Beelaerts van Blokland.
Zij trouwt op 16 april 1981 in Nairobi/Kenya met Pieter Buys, management consultant/bestuurslid Amnesty International, geboren op 23 december 1953 in Eindhoven, zoon van Pieter Buys, en Anna Johanna van de Meene,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sophie Catharina Beelaerts van Blokland, geboren op 23 september 1987,
Thomas Pieter Beelaerts van Blokland, geboren op 18 april 1989,
Marcus Adriaan Beelaerts van Blokland, geboren op 30 november 1990.

Briet - Beelaerts van Blokland ( )       schema 37

Jkvr. Catharina Pavinha Ines Beelaerts van Blokland, geboren op 23 oktober 1952 in Lissabon (Portugal), dochter van Jkvr. Agnies Pauw van Wieldrecht en Jhr. Mr. Johan Anthony Beelaerts van Blokland.
Zij hertrouwt met Mr. Francois Cornelis Willem Briet, advocaat, geboren op 13 oktober 1947 in Rotterdam, zoon van Mr. Ludwig August Eberhard Briet, advocaat/R.N.L./O.O.N. en Stineke Bierens de Haan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Beelaerts van Blokland - Kruijs Voorberge (1985)       schema 37

Jhr. Willem Reinier Beelaerts van Blokland, ambtenaar Min. Buitenlandse Zaken, geboren op 2 juni 1954 in Warschau, zoon van Jkvr. Agnies Pauw van Wieldrecht en Jhr. Mr. Johan Anthony Beelaerts van Blokland.
Hij trouwt op 1 februari 1985 in Rotterdam met Nelleke Kruijs Voorberge, geboren op 12 september 1958 in Spijkenisse, dochter van Frederik Jan Pieter Kruijs Voorberge en Neeltje Heijstek,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Aida Louise Beelaerts van Blokland, geboren op 14 januari 1988 in s-Gravenhage,
Jkvr. Emma Jeanne Beelaerts van Blokland, geboren op 19 september 1989,
Jkvr. Elisabeth Beelaerts van Blokland, geboren in 1990, aanname.

Wikipedia: Beelaerts

Beelaerts van Blokland - Bijnen (1984)       schema 37

Jhr. Maarten Iman Beelaerts van Blokland, sales manager, geboren op 23 juni 1958 in Kopenhagen, zoon van Jkvr. Agnies Pauw van Wieldrecht en Jhr. Mr. Johan Anthony Beelaerts van Blokland.
Hij trouwt op 26 oktober 1984 te Heemstede met Gemma Maria Johanna Bijnen, bedrijfsjuriste, geboren op 8 oktober 1958 in Geldrop, dochter van Mt. Johannes Godefridus Lambertus Maria Bijnen en Gerdina Petronella Theodora Francisca van Bragt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Katie Suzannah Beelaerts van Blokland, geboren op 7 februari 1990,
Jhr. Diederik Willem Beelaerts van Blokland, geboren op 16 maart 1992 in Nieuwer ter Aar,
Jkvr. Florentine Alice Beelaerts van Blokland, geboren op 14 juni 1999 in Nieuwer ter Aar.

Wikipedia: Beelaerts


XXVI

Pauw van Wieldrecht - Boissevain (1903)       schema 38

Jhr. Henry Pauw van Wieldrecht, Heer van Heesbeen, geboren op 24 oktober 1863 in Zeist, zoon van Aletta Cornelia Anna Voombergh en Matthieu Christiaan Hendrik Ridder Pauw van Wieldrecht.
Hij trouwt op 29 januari 1903 Amersfoort met Johanna Elisabeth Boissevain, geboren op 2 juli 1874 in Amsterdam, dochter van Mijnhard Johannes Boissevain, en Johanna Juliane Hock,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Alexandra Pauw van Wieldrecht, geboren op 12 november 1903 in Driebergen,
Jkvr. Agnes Renee Pauw van Wieldrecht, geboren op 7 maart 1905 in Driebergen,
Jkvr. Irene Heloise Pauw van Wieldrecht, geboren op 22 mei 1906 in Driebergen,
Jkvr. Adriana Johanna Thelma Pauw van Wieldrecht, geboren op 18 oktober 1907 in Zeist,
Jkvr. Dorothea Anna Pauw van Wieldrecht, geboren op 10 september 1910 in huize Silva, Bosch en Duin,

Jhr. Henry Pauw van Wieldrecht, overleden op 2 juni 1912 in Zeist (huize Silva, Bosch en Duin),
Johanna Elisabeth Boissevain, overleden op 10 april 1959 in s-Gravenhage.

Schimmelpenninck - Pauw van Wieldrecht (1892)       schema 38

Jkvr. Adriana Johanna van Wieldrecht, geboren op 26 juli 1865 in Zeist, dochter van Aletta Cornelia Anna Voombergh en Matthieu Christiaan Hendrik Ridder Pauw van Wieldrecht.
Zij trouwt op 16 juni 1892 te Zeist met Rutger Jan graaf Schimmelpenninck, geboren op 20 november 1855 in Amsterdam, zoon van Mr. Rutger Jan graaf Schimmelpenninck, en Henriette Wilhelmine Elisabeth gravin Melvil,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Adriana Johanna van Wieldrecht, overleden op 4 oktober 1936 in Zeist (Huize Pavia),
Rutger Jan graaf Schimmelpenninck, overleden op 23 juni 1935 in Zeist .

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXVII

Cremer - Pauw van Wieldrecht (1928)       schema 38

Jkvr. Johanna Alexandra Pauw van Wieldrecht, geboren op 12 november 1903 in Driebergen, dochter van Jhr. Henry Pauw van Wieldrecht en Johanna Elisabeth Boissevain.
Zij trouwt op 18 juli 1928 te Zeist met Jacob Theodoor Cremer, president-directeur N.V. Deli-Mij, geboren in 1902 in Haarlem, zoon van Herbert Cremer en Wilhelmina Adriana van Marken,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Elisabeth Dagmar Cremer, geboren op 19 mei 1929 in Amsterdam,
Herbert Henry Cremer, geboren op 10 juli 1932 in Amsterdam,
Thelma Theodora Cremer, geboren op 3 oktober 1934 in Amsterdam,

Jkvr. Johanna Alexandra Pauw van Wieldrecht, overleden op 22 mei 1977 in Bedford/New York,
Jacob Theodoor Cremer, overleden op 26 augustus 1979 in New York.


XXVIII

Russell - Cremer (1948)       schema 38

Elisabeth Dagmar Cremer, geboren op 19 mei 1929 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Johanna Alexandra Pauw van Wieldrecht en Jacob Theodoor Cremer.
Zij trouwt op 15 september 1948 te Bedford/New York met Dr. Charles Hoover Russell, hoogleraar Geschiedenis en schrijver, geboren op 17 december 1927 in Parijs, zoon van Louis Russell en Jane Townsend,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Nicolas Charles Russell, geboren op 25 maart 1949 in Hanover/New Hamshire/USA,
Alexandra Stephanie Russell, geboren op 14 juni 1951 in Norwalk/Connecticut,

Het huwelijk wordt op 29 maart 1960 in Alabama door echtscheiding ontbonden.

Shaw - Cremer (1960)       schema 38

Elisabeth Dagmar Cremer, geboren op 19 mei 1929 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Johanna Alexandra Pauw van Wieldrecht en Jacob Theodoor Cremer.
Zij hertrouwt op 21 juli 1960 in New York met Guillermo Enrique Shaw, geboren op 20 augustus 1933 in Buenos Aires, zoon van William Henry Shaw en Louisa,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Vanessa Thelma Shaw, geboren op 29 november 1961 in Mount Cisco/New York,

Het huwelijk wordt op 15 september 1975 in Alabama door echtscheiding ontbonden.

Mayo King - Cremer (1981)       schema 38

Elisabeth Dagmar Cremer, geboren op 19 mei 1929 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Johanna Alexandra Pauw van Wieldrecht en Jacob Theodoor Cremer.
Zij hertrouwt op 3 april 1981 te Austin/Texas met Richard Mayo King, geboren op 11 april 1914 in Nacadoches/Texas, zoon van Robert Edgar King en Mary Mayo,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.


XXIX

Russell - Tromp (1989)       schema 38

Nicolas Charles Russell, geboren op 25 maart 1949 in Hanover/New Hamshire/USA, zoon van Elisabeth Dagmar Cremer en Dr. Charles Hoover Russell.
Hij trouwt op 26 september 1989 met Lia Tromp, geboren op 3 oktober 1958 in Alkmaar, dochter van Simon Johannes Tromp en Annie Wijnker,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Theodore Charles Russell, geboren op 28 december 1989 in Houston/Texas,
James Nicolas Russell, geboren op 9 maart 1994 in Houston/Texas.

Gorgemans - Russell (1979)       schema 38

Alexandra Stephanie Russell, management consultant, geboren op 14 juni 1951 in Norwalk/Connecticut, dochter van Elisabeth Dagmar Cremer en Dr. Charles Hoover Russell.
Zij trouwt op 1 januari 1979 met Andre Gorgemans, financieel directeur, geboren op 13 mei 1941 in Ukkel.Burlssel,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anouk Alexine Ellisabeth Russell, geboren op 4 februari 1980 in Parijs.

Rachmaninoff - Shaw (1987)       schema 38

Vanessa Thelma Shaw, geboren op 29 november 1961 in Mount Cisco/New York, dochter van Elisabeth Dagmar Cremer en Guillermo Enrique Shaw.
Zij trouwt 24 oktober 1987 in Austin met Jean Pierre Rachmaninoff, geboren op 26 september 1958 in Detroit/Michigan, ondernemer onroerend goed, zoon van Nicolai Rachmaninoff en Eva Braun,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Christian Andre Rachmaninoff, geboren op 15 september 1991,
Nicholas Henri Rachmaninoff, geboren op 15 september 1991,
Victoria Elisabeth Rachmaninoff, geboren op 27 maart 1994.


XXVIII

Cremer - Bartow (1958)       schema 38

Herbert Henry Cremer, geboren op 10 juli 1932 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Johanna Alexandra Pauw van Wieldrecht en Jacob Theodoor Cremer.
Hij trouwt op 26 april 1958 te Daryen/Connecticut/USA met Suzan Bartow, makelaar, geboren op 24 februari 1937 in Boston, dochter van Howard Key Bartow en Barbara Wyres,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Theodoor Cremer, geboren op 23 juli 1959 in New York City,
Monique Shell Cremer, geboren op 18 december 1961 in New York City,

Het huwelijk wordt op 30 juni 1967 in Ciudad Juarez/Mexico door echtscheiding ontbonden.

Cremer - McKey (1968)       schema 38

Herbert Henry Cremer, geboren op 10 juli 1932 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Johanna Alexandra Pauw van Wieldrecht en Jacob Theodoor Cremer.
Hij hertrouwt op 30 maart 1968 te Los Angeles met Barbara McKey, fashionmodel, geboren op 6 maart 1929 in New York City, dochter van Albert Joseph McKey en Anne Mary Kertin,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Alexandra Cremer, geboren op 3 juli 1970 in New York,

Het huwelijk wordt in mei 1975 in Palm Beach door echtscheiding ontbonden.

Cremer - Nol (1975)       schema 38

Herbert Henry Cremer, geboren op 10 juli 1932 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Johanna Alexandra Pauw van Wieldrecht en Jacob Theodoor Cremer.
Hij hertrouwt op 29 november 1975 te Monterey met Lynn Diana Nol, lerares, geboren op 12 augustus 1950 in Minneapolis/Minnesota, dochter van John Monroe Nol en Joanne Carmel Johnson,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Nadia Noel Cremer, geboren op 16 november 1976 in Bennington,
John Jason Cremer, geboren op 23 oktober 1979 in Bennington,

Het huwelijk wordt op 23 juni 1988 door echtscheiding ontbonden.


XXIX

Cremer - Porter (1989)       schema 38

Jacob Theodoor Cremer, geboren op 23 juli 1959 in New York City, zoon van Herbert Henry Cremer en Suzan Bartow.
Hij trouwt omstreeks 1989 met Ellen Porter, lerares, geboren op 14 april 1964 in West Islip/Long Island, dochter van Fred Porter en Maryanne Voysey,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Kylye Elisabeth Cremer, geboren op 7 maart 1990 in West Islip,
Christian Herbert Cremer, geboren op 11 februari 1992 in West Islip,
Andrew Bartow Cremer, geboren op 20 januari 1994 in West Islip,
Brian Key Cremer, geboren op 29 juli 1996 in West Islip.

Duckworth - Cremer (1990)       schema 38

Monique Shell Cremer, geboren op 18 december 1961 in New York City, dochter van Herbert Henry Cremer en Suzan Bartow.
Zij trouwt op 16 juni 1990 te Orleans met Doehne Warren Duckworth, eigenaar restaurant The Cactus Cafe te Stowe, geboren op 1 juli 1963 in Abbington/Pennsylvania, zoon van Eric Cecil Duckworth en Carolyn Doehne,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Seychelle Steele Duckworth, geboren op 26 augustus 1997 in Burlington/Vermont.


XXVIII

Moss - Cremer (1958)       schema 38

Thelma Theodora Cremer, geboren op 3 oktober 1934 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Johanna Alexandra Pauw van Wieldrecht en Jacob Theodoor Cremer.
Zij trouwt voor 1958 met Peter Bayard Moss, geboren op 8 november 1932,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Peter Bayard Moss, geboren op 14 februari 1958 in Glen Cove,
Philip Alexander Moss, geboren op 29 december 1960 in Glen Cove,
Constance Elisabet Moss, geboren op 21 september 1962 in Glenn Cove,

Het huwelijk wordt in 1965 door echtscheiding ontbonden.

Scherrer - Cremer (1966)       schema 38

Thelma Theodora Cremer, geboren op 3 oktober 1934 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Johanna Alexandra Pauw van Wieldrecht en Jacob Theodoor Cremer.
Zij trouwt op 11 mei 1966 te Aspen/Colorado met Roland Scherrer, firmant Spear, Leeds & Kellogg, geboren op 4 juli 1936 in Glen Cove/Long Island
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Christopher Cuningham Scherrer, geboren op 7 september 1966 in Glen Cove,
Charles Duncan Scherrer, geboren op 15 augustus 1968 in Glen Cove.


XXIX

Moss - Ballo (1995)       schema 38

Peter Bayard Moss, werkzaam bij Merrill Lynch Londen, geboren op 14 februari 1958 in Glen Cove, zoon van Thelma Theodora Cremer en Peter Bayard Moss.
Hij trouwt omstreeks 1995 met Kelly Ballo, manager kantoor Londen Tullett & Tokyo effectenmakelaars, geboren op 13 april 1963,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Chatham Elisabeth Cremer Moss, geboren in 1998.

Skeele - Moss (1992)       schema 38

Constance Elisabet Moss, interieurontwerpster, eiganres Cici Moss Interiors, geboren op 21 september 1962 in Glenn Cove, dochter van Thelma Theodora Cremer en Peter Bayard Moss.
Zij trouwt omstreeks 1992 met James Billington Skeele, computer networking sales, geboren op 5 april 1960 in Norwalk, zoon van Henry Skeele en Hilma,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Natalie Constance Keedwell Skeele, geboren op 24 oktober 1994,
Stephanie Alexandra Skeele, geboren op 26 april 1996.


XXVII

van Tuyll van Serooskerken - Pauw van Wieldrecht (1932)       schema 39

Jkvr. Agnes Renee Pauw van Wieldrecht, geboren op 7 maart 1905 in Driebergen, dochter van Jhr. Henry Pauw van Wieldrecht en Johanna Elisabeth Boissevain.
Zij trouwt op 7 mei 1932 in Zeist met Maximiliaan Ernest Leopold baron van Tuyll van Serooskerken, heer van Vleuten, agent De Nederlandsche Bank N.V., geboren 16 april 1904 in s-Gravenhage, zoon van Gerald Ernest baron van Tuyll van Serooskerken en Eliza Dorothea barones van Pallandt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerard Henry Reinout baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 april 1933 in Amsterdam, overleden op 27 mei 2009 in Noordwijk,
Alexandra Maximilienne Renee barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 28 april 1935 in Amsterdam,
Hans Willem Reinier baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 juni 1938 in s-Gravenhage,

Jkvr. Agnes Renee Pauw van Wieldrecht, overleden op 18 januari 1990 in s-Gravenhage,
Maximiliaan Ernest Leopold baron van Tuyll van Serooskerken, overleden op 5 februiari 1953 in Wassenaar.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

van Rood - van Tuyll van Serooskerken (1957)       schema 39

Alexandra Maximilienne Renee barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 28 april 1935 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Agnes Renee Pauw van Wieldrecht en Maximiliaan Ernest Leopold baron van Tuyll van Serooskerken.
Zij trouwt op 5 januari 1957 in den Haag met Prof. Dr. Johannes Joseph van Rood, hoogleraar Interne Geneeskunde Rijksuniversiteit Leiden, geboren op 7 april 1926 in s-Gravenhage, zoon van Ir. Albert Hendrik van Rood en Jkvr. Anna Maria Adriana Rell,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Yanda Renee van Rood, geboren op 20 september 1959 in Leiden,
Peter Johannes van Rood, geboren op 5 oktober 1962 in Leiden,
Anna Katinka van Rood, geboren op 26 januari 1964 in Leiden.


XXIX

van Rood - Blokland ( )       schema 39

Yanda Renee van Rood, geboren op 20 september 1959 in Leiden, zoon van Alexandra Maximilienne Renee barones van Tuyll van Serooskerken en Prof. Dr. Johannes Joseph van Rood.
Hij trouwt met Elisabeth Cornelia Blokland, geboren op 5 november 1948 in Leiden, dochter van Martinus Theodorus Blokland en Ida van Heiningen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Rood - Kerkhof (1991)       schema 39

Peter Johannes van Rood, geboren op 5 oktober 1962 in Leiden, zoon van Alexandra Maximilienne Renee barones van Tuyll van Serooskerken en Prof. Dr. Johannes Joseph van Rood.
Hij trouwt op 3 september 1991 te Rotterdam met Johanna Gerarda Kerkhof, geboren op 3 februari 1959 in Zaandam, dochter van Gerard Kerkhof en Annechien Grietje Niemeyer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Lavinia Renee van Rood, geboren op 12 maart 1991 in Rotterdam,
Amber Deliana van Rood, geboren op 23 november 1995 in Leiden,
Abichael Scha Dieke van Rood, geboren op 13 juni 1997 in Woking/Surrey,
Zephyra van Rood, geboren in 1999 in (aanname).

Kuipers - van Rood (1995)       schema 39

Anna Katinka van Rood, geboren op 26 januari 1964 in Leiden, dochter van Alexandra Maximilienne Renee barones van Tuyll van Serooskerken en Prof. Dr. Johannes Joseph van Rood.
Zij trouwt op 19 mei 1995 te Utrecht met Reinder Kuipers, geboren op 25 maart 1964 in Visvliet, zoon van Evert Kuipers en Yeike Luimstra,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ivar Kuipers,
Stacha Kuipers.


XXVIII

van Tuyll van Serooskerken - Loudon (1975)       schema 39

Hans Willem Reinier baron van Tuyll van Serooskerken, werkzaam bij Cargill Investor Services S.A. te Geneve, geboren op 27 juni 1938 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Agnes Renee Pauw van Wieldrecht en Maximiliaan Ernest Leopold baron van Tuyll van Serooskerken.
Hij trouwt op 9 mei 1975 te Leende met Jkvr. Eugenie Mary Loudon, geboren op 22 juni 1941 in Valkenswaard (huize Valkenshorst), dochter van Jhr. James Willem Loudon en Margaretha Katherine Osieck,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Alexandra Nadia barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 8 februari 1976 in Tokio,
Bryony Emilie Elise barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 16 februari 1977 in Tokio,
Sabine Margarethe barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 juli 1978 in Tokio,
Reinout James Frederick baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 augustus 1981 in Geneve.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVII

van Vredenburch - Pauw van Wieldrecht (1934)       schema 39

Jkvr. Irene Heloise Pauw van Wieldrecht, geboren op 22 mei 1906 in Driebergen, dochter van Jhr. Henry Pauw van Wieldrecht en Johanna Elisabeth Boissevain.
Zij trouwt op 7 november 1934 in Londen met Jhr. Hendrik Frederik Lodewijk Karel van Vredenburch, geboren op 31 oktober 1905 in Wenen, zoon van Jhr. Dr. Carel Gerard Willem Frederik van Vredenburch en Luisa Maria Alicia Anna Antonia Capece Minutolo dei Duchi di San Valentino e Marchesi di Bugnano,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Jan Maarten Adriaan Henry van Vredenburch, geboren op 28 september 1937 in Buenos Aires (Argentinie),
Jkvr. Machteld Anna van Vredenburch, geboren op 2 januari 1940 in s-Gravenhage,

Jkvr. Irene Heloise Pauw van Wieldrecht, overleden op 27 juni 1998 in Morges/Cheserex/Zwitserland,
Jhr. Hendrik Frederik Lodewijk Karel van Vredenburch, gedelegeerde van het Opperbestuur over Ned.-Indie./plv. secretaris-generaal NAVO; directeur-generaal Europese Samenwerking Min. van Buitenlandse Zaken, ambassadeur E.G. voor Kolen en Staal, ambassadeur te Rome en Valetta/Malta, overleden op 17 november 1981 in Lausanne.


XXVIII

van Vredenburch - van Doorninck (1965)       schema 39

Jhr. Jan Maarten Adriaan Henry van Vredenburch, geboren op 28 september 1937 in Buenos Aires (Argentini), zoon van Jkvr. Irene Heloise Pauw van Wieldrecht en Jhr. Hendrik Frederik Lodewijk Karel van Vredenburch.
Hij trouwt op 15 mei 1965 met Sophie Henriette van Doorninck, geboren op 31 juli 1939 in Wassenaar, dochter van Damiaen Johan van Doorninck en Henriette Sophia Wilhelmina barones dAulnis de Bourouill,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Adriana Machteld van Vredenburch, geboren op 12 november 1967 in s-Gravenhage,
Jhr. Carel Henri Maarten van Vredenburch, geboren op 30 september 1970 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt op 31 juli 1979 door echtscheiding ontbonden.

van Vredenburch - de Marez Oijens (1979)       schema 39

Jhr. Jan Maarten Adriaan Henry van Vredenburch, geboren op 28 september 1937 in Buenos Aires (Argentini), zoon van Jkvr. Irene Heloise Pauw van Wieldrecht en Jhr. Hendrik Frederik Lodewijk Karel van Vredenburch.
Hij hertrouwt op 23 oktober 1979 in den Haag met Anna Jane de Marez Oijens, geboren op 5 juni 1942 in Bussum, dochter van Johannes Christiaan de Marez Oijens, directeur H. Oyens & Zn. en Jkvr. Elisabeth Marie Madeleine van Vredenburch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 2 februari 1996 te Luzern door echtscheiding ontbonden.

Kelsey - van Vredenburch (1989)       schema 39

Jkvr. Machteld Anna van Vredenburch, geboren op 2 januari 1940 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Irene Heloise Pauw van Wieldrecht en Jhr. Hendrik Frederik Lodewijk Karel van Vredenburch.
Zij trouwt op 2 juli 1989 te Henley on Thames met Denys Edward Reginald Kelsey, psychiater, geboren op 9 oktober 1917 in Jubelpore/India, zoon van Arthur Reginald Kelsey en Mary Bertha Richardson,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.


XXIX

van Vredenburch - Onderwater (2002)       schema 39

Jhr. Carel Henri Maarten van Vredenburch, geboren op 30 september 1970 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Jan Maarten Adriaan Henry van Vredenburch en Sophie Henriette van Doorninck.
Hij trouwt op 1 november 2002 in s-Gravenhage met Marileen Ernestine Onderwater, geboren op 18 mei 1974 in Wuppertal / Duitsland, dochter van Mattheus Onderwater en Maria Stine Briet,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Pauwien Anna Marijke van Vredenburch, geboren op 4 mart 2004 in s-Gravenhage,
Jhr. Justus Nicolaas Maarten van Vredenburch, geboren op 18 oktober 2005 in s-Gravenhage.


XXVII

zu Lerchenfeld auf Kofering und Schonberg - Pauw van Wieldrecht (1931)       schema 39

Jkvr. Adriana Johanna Thelma Pauw van Wieldrecht, geboren op 18 oktober 1907 in Zeist, dochter van Jhr. Henry Pauw van Wieldrecht en Johanna Elisabeth Boissevain.
Zij trouwt op 23 september 1931 te Zeist met Hugo Otto Emmeran Maria Joseph Ludwig Adolf Ferdinand Alexis graaf von und zu Lerchenfeld auf Kofering und Schonberg, geboren op 16 juli 1896 in Kofering/Duitsland, zoon van Otto Ludwig Maximilian Franz Hugo Emmeran graaf von und zu Lerchenfeld auf Kofering und Schonberg en Walburga gravin von Arco-Zinneberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hugo Otto Emmeran Maria Joseph Ludwig Adolf Ferdinand Alexis graaf von und zu Lerchenfeld auf Kofering und Schonberg, overleden op 28 oktober 1975 in Sankt Johann/Beieren,

Het huwelijk wordt op 16 juli 1935 te Hamburg door echtscheiding ontbonden.

van Karnebeek - Pauw van Wieldrecht (1938)       schema 39

Jkvr. Adriana Johanna Thelma Pauw van Wieldrecht, geboren op 18 oktober 1907 in Zeist, dochter van Jhr. Henry Pauw van Wieldrecht en Johanna Elisabeth Boissevain.
Zij hertrouwt omstreeks 1938 met Jhr. Herman Adriaan van Karnebeek, geboren op 11 november 1903 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Dr. Herman Adriaan van Karnebeek en Adriana Justine Civele barones van Wassenaer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Jan Derck Cornelis van Karnebeek, geboren op 12 februari 1939 in Batavia,

Jkvr. Adriana Johanna Thelma Pauw van Wieldrecht, overleden op 21 september 1989 in s-Gravenhage,
Jhr. Herman Adriaan van Karnebeek, directeur Stanvac N.V., voorzitter Nederlandse Organisatie voor de Internationale Kamers van Koophandel, voorzitter Nederlands Olympisch Comite, ridder Johanniter Orde, overleden op 13 juli 1989 in s-Gravenhage.


XXVIII

van Karnebeek - van Roijen (1965)       schema 39

Jhr. Jan Derck Cornelis van Karnebeek, geboren op 12 februari 1939 in Batavia, zoon van Jkvr. Adriana Johanna Thelma Pauw van Wieldrecht en Jhr. Herman Adriaan van Karnebeek.
Hij trouwt op 13 maart 1965 te Wassenaar met Digna Anna van Roijen, geboren op 24 februari 1939 in Tokio, dochter van Mr. Dr. Jan Herman van Roijen, minister Buitenlandse Zaken; ambassadeur en Jkvr. Anne Snouck Hurgronje,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jan Derck van Karnebeek, geboren op 12 april 1967 in s-Gravenhage,
Jkvr. Emilie Thelma van Karnebeek, geboren op 7 maart 1969 in Velp,
Jkvr. Clara Digna Malout van Karnebeek, geboren op 26 september 1972 in Zwolle.


XXIX

van Karnebeek - Thijssen (1998)       schema 39

Jhr. Jan Derck van Karnebeek, geboren op 12 april 1967 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Jan Derck Cornelis van Karnebeek en Digna Anna van Roijen.
Hij trouwt omstreeks 1998 met Pien Thijssen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Herman Adriaan van Karnebeek, geboren op 4 april 1999 in Hong Kong,
Jkvr. Philine Digna Iris van Karnebeek, geboren op 7 augustus 2000 in Bratislava/Slowakije,
Jkvr. Alexine van Karnebeek, geboren in 2002, aanname,
Jkvr. Juliette Emilie Marie van Karnebeek, geboren op 30 maart 2005 in Hilversum.

Pit - van Karnebeek (1998)       schema 39

Jkvr. Emilie Thelma van Karnebeek, geboren op 7 maart 1969 in Velp, dochter van Jhr. Jan Derck Cornelis van Karnebeek en Digna Anna van Roijen.
Zij trouwt omstreeks 1998 met Jeroen Pit,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Isabelle Anne Pit, geboren op 8 oktober 1999 in Amsterdam,
Olivier Adriaan Pit, geboren op 3 april 2001 in Amsterdam,
Roemer Alexander Pit, geboren op 15 juni 2003 in Amsterdam.

Houben - van Karnebeek (2004)       schema 39

Jkvr. Clara Digna Malout van Karnebeek, geboren op 26 september 1972 in Zwolle, dochter van Jhr. Jan Derck Cornelis van Karnebeek en Digna Anna van Roijen.
Zij trouwt omstreeks 2004 met Mr. Roderick Francois Arthur Houben, geboren op 14 maart 1971 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Philippus Josephus Ignatius Maria Houben, Ridder Nederlandse Leeuw en Margaretha Maria Josepha van Acker,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Philip Degi Alexander Houben, geboren op 10 januari 2005 in s-Gravenhage,
Cedric Quinten Dicky Houben, geboren op 31 juli 2006 in Amsterdam.


XXVII

zu Dohna Schlodien - Pauw van Wieldrecht (1938)       schema 39

Jkvr. Dorothea Anna Pauw van Wieldrecht, geboren op 10 september 1910 in huize Silva, Bosch en Duin, dochter van Jhr. Henry Pauw van Wieldrecht en Johanna Elisabeth Boissevain.
Zij trouwt omstreeks 1938 met Fabian Georg Alfred Nikolaus graaf zu Dohna Schlodien, geboren op 17 december 1908 in Berlijn, zoon van Fabian Alfred Hubertus graaf zu Dohna Schlodien en Elise Horstmann,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Karen Irene Elisabeth zu Dohna Schlodien, geboren op 21 september 1939 in s-Gravenhage,

Jkvr. Dorothea Anna Pauw van Wieldrecht, overleden op 24 april 1991 in Commugny/Zwitserland.


XXVIII

Hoffmann - zu Dohna Schlodien (1964)       schema 39

Karen Irene Elisabeth zu Dohna Schlodien, geboren op 21 september 1939 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Dorothea Anna Pauw van Wieldrecht en Fabian Georg Alfred Nikolaus graaf zu Dohna Schlodien.
Zij trouwt op 9 mei 1964 te Commugny met Peter Hoffmann, geboren op 22 september 1938 in Zurich, zoon van Alfred Hoffmann en Alice Sarasin,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Stephanie Digna Hoffmann, geboren op 2 februari 1964 in Bern,
Marc Rudolph Hoffmann, geboren op 18 april 1968 in Basel,
Thelma Dorothea Anna Hoffmann, geboren op 10 oktober 1969 in Mount Kisco/New York.


XXIX

Ballmer - Hoffmann (1992)       schema 39

Thelma Dorothea Anna Hoffmann, geboren op 10 oktober 1969 in Mount Kisco/New York, dochter van Karen Irene Elisabeth zu Dohna Schlodien en Peter Hoffmann.
Zij trouwt op 15 juni 1992 te Basel met Thierry Ballmer, geboren op 19 maart 1965 in Basel, zoon van Theo Ballmer en Annie Kaufmann, ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 15 mei 2013).
proclaimer