de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Stamvader Riquinus Cloeck (1290),

VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema 1

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema 1

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema 1

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema 1

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       schema 1

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)       schema 1

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, n zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV Patriciaat Amsterdam

Cloeck-Floren (1538)       schema 1

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Cloeck - Conincx (1574)       schema 1

Jan Cloeck, geboren te Amsterdam in 1554, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren, trouwt op 28 mei 1573 te Gouda met Grietje Jans.
Grietje overlijdt bij de geboorte van een te vroeg geboren dochtertje op 27 maart 1574 te Rotterdam. Jan Cloeck hertrouwt op 12 oktober 1574 te Dordrecht met Antonia Conincx, dochter van Ghijsbert Conincx en Lijsbeth van Westerloo

Uit dit huwelijk zijn 14 kinderen bekend.
Griet Cloeck, geboren op 23 september 1575 te Rotterdam, op 5 januari 1641 overleden en op 9 januari 1641 begraven,
Lijsbeth Cloeck, geboren op 2 november 1576 te Rotterdam en te Elbing in Pruisen overleden
Jan Cloeck, geboren op 27 maart 1578 te Rotterdam en 24 december 1598 op Annobon(Africa) overleden
Maria Cloeck, geboren op 14 November 1579 te Amsterdam, begin januari 1648 overleden en op 9 januari 1648 begraven,
Anna Cloeck, geboren op 1 februari 1581 te Amsterdam, op 26 januari 1639 overleden en in de Zuiderkerk begraven,
Gijsbert Cloeck, geboren op 7 januari 1583 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Gijsbert Conincx en op 8 mei 1633 overleden,
Pieter Cloeck, geboren op 7 januari 1585 te Amsterdam, genoemd naar zijn oom die te Conincxbergen gestorven en begraven is, overlijdt op 5 december 1667.
Trijn Cloeck, geboren op 24 januari 1587 te Amsterdam, genoemd naar bagijntgen Trijn Floris, zij overlijdt op 21 september 1601.
Jacob Cloeck, geboren op 26 februari 1588 te Amsterdam, genoemd naar een oom van moeders kant, overlijdt op 1 maart 1664.
Claes Cloeck, geboren op 5 februari 1589 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Claes Hendrikszoon Cloeck, overlijdt op 1 mei 1648.
Floris Cloeck, geboren op 22 juni 1590 te Amsterdam, genoemd naar de vader van Anna Floren en op 31 Augustus 1590 in Edam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 8 Januari 1592 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 28 april 1592 in Munnickedam overleden,
Teuntgen Cloeck, geboren op 8 februari 1594 te Amsterdam en op 17 April 1595 te Amsterdam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 23 Juni 1595 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 21 september 1601 overleden.

Jan Cloeck overlijdt op 3 juli 1616,
Antonia Conincx overlijdt op 28 november 1597.


XVI Start Parenteel

Block - Cloeck (1593)       schema 11

Griet Cloeck, geboren te Rotterdam op 23 september 1575, dochter van Jan Cloeck en Teuntje Conincx.
Zij trouwt op 31 oktober 1593 in Amsterdam, ondertrouw op 16 oktober 1593 met Pieter Block, zoon van Jacob Adriaans Block en Marietje Pieters,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Jacomijntje Block, gedoopt op 14 oktober 1594,
Elisabeth Block, gedoopt op 8 september 1596,
Teuntgen Block, gedoopt op 16 augustus 1698 en op 20 oktober 1769 overleden, zij trouwt met Jan Everwijn Hoen
Adriaan Block, geboren in 1601,
Jacob Block,,
Claes Block,,

zij wonen sedert 1599 op de Nieuwendijk 141 te Amsterdam,
Griet Cloeck, overlijdt op 5 januari 1641 te Haarlem op 60 jarige leeftijd en wordt in Amsterdam op 9 januari 1641 in de Nieuwe Kerk begraven.


XVII

Block - van Halmael (1622)       schema 11

Adriaen Block, geboren in 1601, zoon van Griet Cloeck en Pieter Block.
Hij trouwt op 20 mei 1622 in Amsterdam (ondertrouw) met Geertruida van Halmael, geboren te Amsterdam op 1 februari 1603 dochter van Izaac van Halmael en Lijntje de Wees,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Adriaans Block, geboren te Amsterdam omstreeks 1634,
Margaretha Block, geboren te Amsterdam op 24 februari 1638,

Adriaen Block woont in de Kalverstraat (1622), op de Nieuwedijk 141 (1623 - 1653), erft dat huis in 1644, begraven in Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 22 april 1653,
Geertruida van Halmael, woonde als weduwe aan de Herengracht hoek Warmoesgracht en vanaf 1664 op de Nieuwendijk 141, begraven in Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 10 oktober 1669.


XVIII

Rutgers van Roozenburg - Block (1656)       schema 11

Margaretha Block, geboren te Amsterdam op 24 februari 1638, dochter van Adriaen Block en Geertruida van Halmael.
Zij trouwt op 2 januari 1656 te Amsterdam met Jhr. David Rutgers van Roozenburg, geboren te Amsterdam op 18 januari 1629, zoon van David Rutgers en Susanna de Flines,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. David Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 22 maart 1658, overleden in Amsterdam op 25 juli 1731,
Adriaan Rutgers, geboren in Amsterdam op 19 december 1659, overleden op 23 november 1721,
Pieter Rutgers, geboren in Amsterdam op 16 maart 1672, overleden op 13 oktober 1729 in Amsterdam,

Margaretha Block, begraven in Amsterdam op 12 maart 1702,
Jhr. David Rutgers, edele van het H.R.R., koopman en fabrikant van fluwelen en Turkse stoffen, zeer voornaam zijdelakenfabrikant, met het grootste assortiment in Amsterdam, zeer gefortuneerd, gevolmachtigde van de doopsgezinden in het land van Gulik bij de Staten generaal in 1701, hielp de uit de Palts gevluchte Mennonieten en werd daarom in 1697 in de Rijksadelstand verheven met de toevoeging "van Rozenburg", die hij evenals zijn nazaten echter nooit voerde, woonde aan de Singel "In de Ploegh", kocht in 1685 "het blaue Schaep" aan de Herengracht 268, bouwt in 1673 het buiten Groenevecht aan de Vecht bij Breukelen, overleden te Amsterdam op 6 mei 1707.

Wikipedia: Rutgers van Rozenburg


XIX

Rutgers van Rozenburg - van Hoeck (1680)       schema 11

Jhr. David Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 22 maart 1658, zoon van Margaretha Block en David Rutgers.
Hij trouwt op 14 januari 1680 te Amsterdam met Cornelia van Hoeck, geboren te Amsterdam op 20 augustus 1659, dochter van Leonard van Hoeck en Christina van Hoeck,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. David Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 13 januari 1682, overleden in Amsterdam op 18 november 1757,
Leonard Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 5 oktober 1683, overleden op 8 mei 1762,
Christine Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 25 februari 1687 overleden in Amsterdam op 10 augustus 1719,
Margaretha Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 6 maart 1688, overleden in Amsterdam op 16 januari 1755,
Cornelia Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 25 april 1690, overleden in Amsterdam op 16 augustus 1754,
Adriaan Rutgers, geboren in Amsterdam op 31 maart 1694, overleden op 16 augustus 1758,

Jhr. David Rutgers, edele van het H.R.R., zeer voornaam zijdehandelaar en fabrikant te Amsterdam, commissaris tot 't opzicht over de Manufacturie; woonde in 1680 aan de Singel, erft dan Herengracht 268 van zijn vader, woonde aan de Herengracht 160, sticht de buitenplaats Sterrenschans bij Breukelen in 1689, koopt in 1733 de Herengracht 284 (het latere huis van Brienen), overleden in Amsterdam op 25 juli 1731,
Cornelia van Hoeck, overleden te Amsterdam op 15 januari 1717.

Wikipedia: Rutgers van Rozenburg


XX

van Meekeren - Rutgers (1707)       schema 15

Margaretha Rutgers, geboren in Amsterdam op 6 maart 1688, dochter van David Rutgers en Cornelia van Hoeck.
Zij trouwt op 17 april 1707 in Amsterdam met Jan van Meekeren, geboren te Amsterdam op 2 december 1684, zoon van Cornelis van Mekeren en Ursula Straalman,
Uit dit huwelijk zijn drie kind bekend,

Ursula van Meekeren, geboren in Amsterdam op 19 maart 1708, begraven in Amsterdam op 5 februari 1781,
David van Meekeren, geboren in Amsterdam op 9 april 1710, overleden in Amsterdam op 21 februari 1736,
Cornelia van Meeckeren, geboren in Amsterdam op 20 maart 1722, overleden in Amsterdam op 16 april 1783,

Jan van Meekeren, zijdehandelaar te Amsterdam, commissaris der zijdemanufacturen in 1727, woonde op de Herengracht 160, 286 en 284 (het latere huis van Brienen) en in Over Holland aan de Vecht, overleden in Amsterdam op 27 januari 1744,
Margaretha Rutgers, begraven te Amsterdam op 16 januari 1755.


XXI

Straalman - van Meekeren (1744)       schema 101

Cornelia van Meekeren, geboren in Amsterdam op 20 maart 1722, dochter van Margaretha Rutgers en Jan van Meekeren.
Zij trouwt op 12 mei 1744 in Amsterdam met Willem Straalman, Heer van Ruwiel, Breukelen en Nieuwersluis, geboren te Amsterdam op 12 oktober 1723, zoon van Franois Straalman en Margaretha Kops,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Margaretha Straalman, geboren te Amsterdam op 4 februari 1747, overleden te 's-Gravenhage op 6 mei 1816,
Franois Straalman, geboren te Amsterdam op 4 december 1748, overleden te Amsterdam in januari 1749,
Cornelia Straalman, geboren te Amsterdam op 8 maart 1751, gedoopt op 19 mei 1768 in de Engels Kerk, overleden te Amsterdam op 12 november 1832,

Cornelia van Meekeren, overleden in Amsterdam op 16 april 1783,
Willem Straalman, proost en aartsdiaken van Sint Marie te Utrecht 1755, koopman in levantse katoenen en garens en handelaar op de West te Amsterdam, overleden in Amsterdam op 10 april 1799.


XXII

van Weede - Straalman (1768)       schema 25

Cornelia Straalman,, geboren op 8 maart 1751 in Amsterdam, dochter van Cornelia van Meekeren en Willem Straalman.
Zij trouwt op 14 juni 1768 in Loenen aan de Vecht met Jhr. Hendrik Maurits van Weede, Heer van Lutteke en Weede, geboren op 23 juni 1737 in Westbroek, zoon van Everard van Weede en Philippinna Baltina Elisabeth van Arkel,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Cornelia Margaretha van Weede, geboren op 15 juni 1769 in Utrecht,
Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede, geboren op 15 mei 1772 in Utrecht,
Jkvr. Francoise Margaretha van Weede van Dijkveld, geboren op 8 augustus 1773 in ter Aar,
Jhr. Everard van Weede, geboren op 6 januari 1775 in Amsterdam,
Jkvr. Johanna van Weede, geboren op 17 juli 1776 in Amsterdam,
Jhr. Willem van Weede, geboren op 15 januari 1778 in Amsterdam,
Jkvr. Carolina Justina van Weede, geboren op 19 april 1779 in Amsterdam,

Cornelia Straalman, overleden op 12 november 1832 in Amsterdam,
Jhr. Hendrik Maurits van Weede, overleden op 22 april 1796 in Utrecht.


XXIII

van de Poll - van Weede van Dijkveld (1792)       schema 41

Jkvr. Francoise Margaretha van Weede van Dijkveld, geboren op 8 augustus 1773 in ter Aar, dochter van Cornelia Straalman en Jhr. Hendrik Maurits van Weede.
Zij trouwt op 2 september 1792 in s Graveland met Jhr. Mr. Jacob Salomon van de Poll, koopman, bankier en assuradeur/kerkmeester Amstelkerk/kapitein schutterij/burgemeester, thesaurier, gezant naar Engeland, raad ter admiraliteit Amsterdam, geboren op 13 juli 1771 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Jan van de Poll en Anna Maria Dedel,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Anne Maria van de Poll, geboren op 28 februari 1794 in Amsterdam, overleden op 8 januari 1817 in Amstedam,
Jkvr. Wilhelmina Cornelia van de Poll, geboren op 20 juli 1795 in Amsterdam,
Jhr. Hendrik Maurits van de Poll, geboren op 28 oktober 1796 in Amsterdam, overleden op 20 oktober 1833 in s-Gravenhage,
Jhr. Archibald Jan van de Poll, geboren op 26 oktober 1800 in Amsterdam,
Jhr. Willem Carel Salomon van de Poll, geboren op 26 september 1802 in Amsterdam,

Jkvr. Francoise Margaretha van Weede van Dijkveld, overleden op 17 november 1840 in Amsterdam,
Jhr. Mr. Jacob Salomon van de Poll, overleden op 14 mei 1817 in Amsterdam.

Wikipedia: van de Poll


XXIV

van Hoorn - van de Poll (1819)       schema 41

Jkvr. Wilhelmina Cornelia van de Poll, geboren op 8 augustus 1773 in ter Aar, dochter van Jkvr. Francoise Margaretha van Weede van Dijkveld en Jhr. Mr. Jacob Salomon van de Poll.
Zij trouwt op 18 augustus 1819 Amsterdam met Quirijn Willem van Hoorn, geboren op 5 augustus 1783 in Amsterdam, zoon van Quirijn Willem van Hoorn, Heer van Noordwijkerhout en Hieronyma Johanna Testart,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Maria Margaretha van Hoorn, geboren op 18 november 1820 in Amsterdam,
Quirijn Willem van Hoorn, geboren op 10 september 1822 in Amsterdam,

Jkvr. Wilhelmina Cornelia van de Poll, overleden op 18 oktober 1847 in Amsterdam,
Quirijn Willem van Hoorn, overleden op 15 april 1855 in Amsterdam.


XXV

van Hoorn - van Hoorn (1851)       schema 41

Anna Maria Margaretha van Hoorn, geboren op 18 november 1820 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Wilhelmina Cornelia van de Poll en Quirijn Willem van Hoorn.
Zij trouwt op 17 juli 1851 met Lucien Gerard van Hoorn, geboren op 21 februari 1812 in Amsterdam, zoon van Pieter Theodoor van Hoorn en Elisabeth Maria Smissaert,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Willemina Maria van Hoorn, geboren op 12 november 1853 in Amsterdam. overleden op 24 febuari 1929 in Amsterdam,
Elisabeth Maria van Hoorn, geboren in 1855,
Maria Lucia van Hoorn, geboren op 13 december 1856 in Amsterdam, overleden op 16 oktober 1950 in Amsterdam,
Willem Hendrik van Hoorn, geboren op 19 februari 1858 in Amsterdam, overleden op 3 september 1916 in Amsterdam,
Pieter Theodorus van Hoorn, geboren op 2 januari 1860 in Amsterdam,
Pierre Herbert Theophile van Hoorn, geboren op 14 augustus 1862 in Amsterdam, overleden op 1 juli 1931 in Amsterdam,
Herbertine Christine van Hoorn, geboren op 23 juni 1864 in Amsterdam, overleden op 1 december 1938 in Amsterdam,

Anna Maria Margaretha van Hoorn, overleden op 21 maart 1880 in Amsterdam,
Lucien Gerard van Hoorn, overleden op 1 april 1889 in Amsterdam.


XXVI

van der Mersch - van Hoorn (1900)       schema 41

Elisabeth Maria van Hoorn, geboren in 1855, dochter van Anna Maria Margaretha van Hoorn en Lucien Gerard van Hoorn.
Zij trouwt op 6 september 1900 met Pieter Arnold van der Mersch, geboren op 27 februari 1844 in Amsterdam, zoon van Johannes Anthonie van der Mersch en Jacoba Maria Pit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elisabeth Maria van Hoorn, overleden op 20 november 1927 in Baarn,
Pieter Arnold van der Mersch, overleden op 11 september 1912 in Baarn.

van Hoorn - Schouwenburg (1887)       schema 41

Pieter Theodorus van Hoorn, geboren op 2 januari 1860 in Amsterdam, zoon van Anna Maria Margaretha van Hoorn en Lucien Gerard van Hoorn.
Hij trouwt op 10 maart 1887 in Amsterdam met Johanna Eugena Theodora Schouwenburg, geboren op 20 mei 1866 in Amsterdam, dochter van Johan Eugeen Theodoor Schouwenburg en Catharina Elisabeth Marez Oyens,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Lucien Gerard van Hoorn, geboren op 2 november 1888 in Amsterdam,
Catharina Elisabeth van Hoorn, geboren op 17 maart 1891 in Amsterdam,

Pieter Theodorus van Hoorn, overleden op 5 februari 1922 in Amsterdam,
Johanna Eugena Theodora Schouwenburg, overleden op 30 november 1950 in Bloemendaal.


XXVII

van Hoorn - Philips (1932)       schema 41

Lucien Gerard van Hoorn, geboren op 2 november 1888 in Amsterdam, zoon van Pieter Theodorus van Hoorn en Johanna Eugena Theodora Schouwenburg.
Hij trouwt op 29 november 1932 met Katharine Sherman Philips, geboren op 22 september 1910 in Butler (Pennsylvania), dochter van Thomas Philips en Alma Sherman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

van Hoorn - Gross (1832)       schema 42

Quirijn Willem van Hoorn, geboren op 10 september 1822 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Wilhelmina Cornelia van de Poll en Quirijn Willem van Hoorn.
Hij trouwt op 23 juni 1832 in Hanau met Frederike Willemine Louise Gross, geboren op 14 december 1832 in Hanau, dochter van Friedrich Wilhelm Gross en Jeannette Christine Kratsch,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jeannette Christine Louise van Hoorn, geboren in 1857,
Anna Carolina van Hoorn, geboren op 19 november 1861 in Amsterdam, overleden op 20 juli 1946 in Amsterdam,
Willemina Cornelia van Hoorn, geboren op 15 januari 1865 in Amsterdam, overleden op 10 november 1950 in Amsterdam,
Frederik Willem van Hoorn, geboren op 1 augustus 1866 in Amsterdam, overleden op 11 oktober 1921 in Amsterdam,
Friedrich Wilhelm Ludwig van Hoorn, geboren op 23 februari 1868 in Amsterdam, overleden op 1 februari 1945 in Amsterdam,
Maurits Gustaaf van Hoorn, geboren op 22 januari 1873 in Amsterdam,
Alfred Eduard van Hoorn, geboren op 22 januari 1873 in Amsterdam,

Quirijn Willem van Hoorn, overleden op 3 april 1890 in Amsterdam,
Frederike Willemine Louise Gross, overleden op 23 april 1913 in Amsterdam.


XXVI

Clifford - van Hoorn (1896)       schema 42

Jeannette Christine Louise van Hoorn, geboren in 1857, dochter van Quirijn Willem van Hoorn en Frederike Willemine Louise Gross.
Zij trouwt op 6 augustus 1896 in Amsterdam met Jhr. Willem Herman Albert Clifford, geboren op 11 augustua 1858 in Nieuwersluis, zoon van Jhr. Anthony Hendrik Clifford en Jkvr. Henriette Sophia Wilhelmina Rell,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jeannette Christine Louise van Hoorn, overleden op 29 september 1937 in Baarn,
Jhr. Willem Herman Albert Clifford, overleden op 28 september 1939 in Baarn.

Wikipedia: Clifford

van Hoorn - Moltzer (1900)       schema 42

Maurits Gustaaf van Hoorn, geboren op 22 januari 1873 in Amsterdam, zoon van Quirijn Willem van Hoorn en Frederike Willemine Louise Gross.
Hij trouwt op 5 april 1900 met Maria Johanna Moltzer, geboren op 25 september 1871 in Amsterdam, dochter van Eduard Johan Moltzer en Maria Johanna Gether,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Quirijn Willem van Hoorn, geboren op 5 augustus 1901 in Hilversum,
Eduard Johan van Hoorn, geboren op 8 mei 1905 in Amsterdam,
Maria Johanna van Hoorn, geboren in september 1908 in Soestdijk,
Louise van Hoorn, geboren op 12 oktober 1913 in Baarn,

Maurits Gustaaf van Hoorn, overleden op 29 september 1929 in Baarn,
Maria Johanna Moltzer, overleden op 26 september 1929 in Baarn.

van Hoorn - Stroeve (1904)       schema 42

Alfred Eduard van Hoorn, geboren op 22 januari 1873 in Amsterdam, zoon van Quirijn Willem van Hoorn en Frederike Willemine Louise Gross.
Hij trouwt op 24 november 1904 met Johanna Elisa Stroeve, geboren op 2 mei 1872 in Amsterdam, dochter van Johannes Elisa Stroeve en Maria Henrietta Mulder,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alfred Eduard van Hoorn, geboren op 21 maart 1906 in Utrecht,
Henri van Hoorn, geboren op 7 oktober 1909 in Utrecht,

Alfred Eduard van Hoorn, overleden op 10 november 1940 in Bilthoven,
Johanna Elisa Stroeve, overleden op 4 januari 1915 in Utrecht.


XXIV

van der Poll - Amersfoordt (1836)       schema 43

Jhr. Archibald Jan van der Poll, geboren op 26 oktober 1800 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Francoise Margaretha van Weede van Dijkveld en Jhr. Mr. Jacob Salomon van der Poll.
Hij trouwt op 14 juli 1836 met Maria Amersfoordt, geboren op 2 juni 1803 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Jacobus Salomon Hendrik van de Poll, geboren op 28 juli 1837 in Amsterdam.

Wikipedia: van de Poll

van der Poll - Mogge Muilman ( )       schema 43

Jhr. Archibald Jan van der Poll, geboren op 26 oktober 1800 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Francoise Margaretha van Weede van Dijkveld en Jhr. Mr. Jacob Salomon van der Poll.
Hij hertrouwt met Anna Maria Mogge Muilman, Vrouwe van Haemstede, Koudekerke en Welland, geboren op 5 juni 1811 in Amsterdam, dochter van Mr. Willem Ferdinand Mogge en Magdalena Antonia Muilman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Archibald Jan van der Poll, overleden op 30 oktober 1870 in Amsterdam,
Anna Maria Mogge Muilman, overleden op 2 november 1878 in Velsen.

Wikipedia: van de Poll


XXV

van der Poll - Neervoort (1870)       schema 43

Jhr. Jacobus Salomon Hendrik van der Poll, geboren op 28 juli 1837 in Amsterdam, zoon van Jhr. Archibald Jan van der Poll en Maria Amersfoordt.
Hij trouwt op 11 augustus 1870 in Velsen met Maria Magdalena Neervoort, geboren op 24 april 1831 in s-Gravenhage, dochter van Gerrit Neervoort en Pieternella Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Magdalena Neervoort, overleden op 12 september 1873 in Velsen.

Wikipedia: van de Poll

van der Poll - Neervoort (1874)       schema 43

Jhr. Jacobus Salomon Hendrik van der Poll, geboren op 28 juli 1837 in Amsterdam, zoon van Jhr. Archibald Jan van der Poll en Maria Amersfoordt.
Hij hertrouwt op 2 april 1874 in Velsen met Cornelia Neervoort, geboren op 30 juli 1841 in s-Gravenhage, dochter van Gerrit Neervoort en Pieternella Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Jacobus Salomon Hendrik van der Poll, overleden op 23 februari 1880 in Amsterdam,
Cornelia Neervoort, overleden op 8 april 1887.

Wikipedia: van de Poll


XXIV

van der Poll - van Welderen Rengers (1824)       schema 43

Jhr. Mr. Willem Carel Salomon van der Poll, geboren op 26 september 1802 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Francoise Margaretha van Weede van Dijkveld en Jhr. Mr. Jacob Salomon van der Poll.
Hij trouwt op 30 maart 1824 in Leeuwarden met Henrietta Maria Ellisabeth van Welderen barones Rengers, geboren op 9 juni 1804 in IJsbrechtumm, dochter van Bernard Walraad van Welderen baron Rengers en Louise Christina Alberda van Bloemersma,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jacobus Salomon van de Poll, geboren op 26 januari 1825 in Leeuwarden,
Jkvr. Louisa Christina van de Poll, geboren op 16 mei 1827 in Leeuwarden,
Jkvr. Willemina Cornelia Quirina van de Poll, geboren op 30 november 1829 in Leeuwarden,

Jhr. Mr. Willem Carel Salomon van der Poll, overleden op 21 september 1833 in St. George dElmina,
Henrietta Maria Ellisabeth van Welderen barones Rengers, overleden op 6 juli 1866 in Leeuwarden.

Wikipedia: van de Poll


XXV

van der Poll - de Koste (1858)       schema 43

Jhr. Jacobus Salomon van der Poll, geboren op 26 januari 1825 in Leeuwarden, zoon van Jhr. Mr. Willem Carel Salomon van der Poll en Henrietta Maria Ellisabeth van Welderen barones Rengers.
Hij trouwt op 24 maart 1858 met Johanna Frederika de Koste, geboren op 10 oktober 1828 in Soerabaja, dochter van Frederik Willem de Koste en Anna Lisette von Sornsen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Maria Elisabeth van de Poll, geboren op 28 april 1859 in Soerabaja, overleden op 12 januari 1898 in Utrecht,
Jkvr. Louise Christina Anna van de Poll, geboren op 25 december 1866 in Batavia, overleden op 9 december 1867 in Batavia,

Johanna Frederika de Koste, overleden op 31 juli 1868 in Batavia.

Wikipedia: van de Poll

van der Poll - van Bevervoorden (1872)       schema 43

Jhr. Jacobus Salomon van de Poll, geboren op 26 januari 1825 in Leeuwarden, zoon van Jhr. Mr. Willem Carel Salomon van de Poll en Henrietta Maria Ellisabeth van Welderen barones Rengers.
Hij hertrouwt op 15 april 1872 in s-Hertogenbosch met Jkvr. Elisabeth Henriette Marie Clemence van Bevervoorden, geboren op 10 januari 1827 in Groningen, dochter van Henricus Johannes Engelbert van Bevervoorden en Elisabeth van Westrenen van Themaat,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Jacobus Salomon van de Poll, overleden op 5 februari 1879 in St. Michielsgestel,
Jkvr. Elisabeth Henriette Marie Clemence van Bevervoorden, overleden op 23 december 1894 in Utrecht.

Wikipedia: van de Poll

van Till - van de Poll (1849)       schema 43

Jkvr. Louisa Christina van de Poll, geboren op 16 mei 1827 in Leeuwarden, dochter van Jhr. Mr. Willem Carel Salomon van de Poll en Henrietta Maria Ellisabeth van Welderen barones Rengers.
Zij trouwt op 11 juli 1849 in Leeuwarden met Otto Willem baron van Till, geboren op 25 februari 1820 in Doesburg, zoon van Willem Ernst baron van Till en Anna Gerharda Geselschap,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Otto Willem baron van Till, overleden op 21 december 1852 in Leeuwarden.

XXV

de Perponcher - van de Poll (1857)       schema 43

Jkvr. Louisa Christina van de Poll, geboren op 16 mei 1827 in Leeuwarden, dochter van Jhr. Mr. Willem Carel Salomon van de Poll en Henrietta Maria Ellisabeth van Welderen barones Rengers.
Zij hertrouwt op 29 augustus 1857 in Leeuwarden met Leonard de Perponcher, geboren op 29 juni 1829 in Gent, zoon van Willem Carel de Perponcher-Sedlnitsky en Alida Maria van Rest,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anna Maria de Perponcher, geboren op 28 september 1862 in Haarlem,

Jkvr. Louisa Christina van de Poll, overleden op 19 november 1889 in Oisterwijk,
Leonard de Perponcher, overleden op 28 april 1892 in Oisterwijk.


XXVI

van Ingen - de Perponcher (1894)       schema 43

Anna Maria de Perponcher, geboren op 28 september 1862 in Haarlem, dochter van Jkvr. Louisa Christina van de Poll en Leonard de Perponcher.
Zij trouwt op 26 april 1894 in den Haag met Jhr. Lodewijk Johan van Ingen, geboren op 30 mei 1848 in Zutphen, zoon van Carel Frederik Eduard van Ingen en Louise Johanna Knuijse de Meij,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Lodewijk Johan van Ingen, geboren op 15 januari 1895 in Goes,
Jhr. Carel Frederik Eduard van Ingen, geboren op 12 januari 1899 in s-Hertogenbosch,

Anna Maria de Perponcher, overleden op 12 juni 1920 in Arnhem,
Jhr. Lodewijk Johan van Ingen, overleden op 28 augustus 1917 in Arnhem.


XXVII

van Ingen - Munk (1919)       schema 43

Jhr. Lodewijk Johan van Ingen, geboren op 15 januari 1895 in Goes, zoon van Anna Maria de Perponcher en Jhr. Lodewijk Johan van Ingen.
Hij trouwt op 2 oktober 1919 in Bergen met Johanna Munk, geboren op 5 oktober 1894 in Harderwijk, dochter van Dr. Nicolaas Munk en Petronella Maarschalk,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Alexander Louis Victor van Ingen, geboren op 28 september 1928 in s-Gravenhage,

Jhr. Lodewijk Johan van Ingen, overleden op 9 juli 1972 in s-Gravenhage,
Johanna Munk, overleden op 16 maart 1978 in s-Gravenhage.


XXVIII

van Ingen - van Teylingen (1960)       schema 43

Jhr. Mr. Alexander Louis Victor van Ingen, geboren op 28 september 1928 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Lodewijk Johan van Ingen en Johanna Munk.
Hij trouwt op 22 augustus 1960 in den Haag met Jkvr. Isabelle Johanna Volkiera van Teylingen, geboren op 16 maart 1913 in Wijk bij Duurstede, dochter van Jhr. Arnout Adriaan van Teylingen en Henrietta Catharina Elisabeth Volkiera barones Bentinck van Schoonheten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Mr. Alexander Louis Victor van Ingen, overleden op 23 juni 1987 in Berg en Terbijt,
Jkvr. Isabelle Johanna Volkiera van Teylingen, overleden op 9 mei 1981 in Maastricht.


XXVII

van Ingen - Jelgersma (1921)       schema 43

Jhr. Carel Frederik Eduard van Ingen, geboren op 12 januari 1899 in s-Hertogenbosch, zoon van Anna Maria de Perponcher en Jhr. Lodewijk Johan van Ingen.
Hij trouwt op 14 januari 1921 in Londen met Johanna Clasina Jelgersma, geboren op 25 juni 1892 in Bloemendaal, dochter van Dr. Gerbrandus Jelgersma en Elisabertha Henrika Nelida Johanna Ris,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Eric Inayat van Ingen, geboren op 27 oktober 1921 in Arnhem,

Jhr. Carel Frederik Eduard van Ingen, overleden op 6 september 1933 in Woerden,
Johanna Clasina Jelgersma, overleden op 13 september 1969 in Utrecht.


XXVIII

van Ingen - van Waveren (1959)       schema 43

Jhr. Eric Inayat van Ingen, geboren op 27 oktober 1921 in Arnhem, zoon van Jhr. Carel Frederik Eduard van Ingen en Johanna Clasina Jelgersma.
Hij trouwt op 6 oktobere 1959 in Amsterdam met Marianne van Waveren, geboren op 21 mei 1923 in Heemstede, dochter van Theodorus van Waveren en Alida Johanna Scheltema,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Floris Theodorus Eduard van Ingen, geboren op 9 november 1960 in Amsterdam, overleden op 23 juli 1979 in Reid (Wallis).


XXV

van den Brandeler - van der Poll (1849)       schema 44

Jkvr. Willemina Cornelia Quirina van de Poll, geboren op 30 november 1829 in Leeuwarden, dochter van Jhr. Mr. Willem Carel Salomon van de Poll en Henrietta Maria Ellisabeth van Welderen barones Rengers.
Zij trouwt op 19 april 1848 in Leeuwarden met Johannes Petrus van den Brandeler, geboren op 21 augustus 1814 in Dordrecht, zoon van Dr. Martinus van den Brandeler en Wilhelmina Cornelia van Oldenborgh,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Martinus Willem Cornelis van den Brandeler, geboren op 28 januari 1849 in Leeuwarden,
Albert van den Brandeler, geboren op 3 augustus 1851 in Haarlem,
Louis Christiaan van den Brandeler, geboren op 24 juni 1855 in Haarlem,
Henri Marius Elisa van den Brandeler, geboren op 9 april 1859 in s-Gravenhage,

Jkvr. Willemina Cornelia Quirina van de Poll, overleden op 5 september 1886 in Haarlem,
Johannes Petrus van den Brandeler, overleden op 27 juni 1877 in Nijmegen.


XXVI

van den Brandeler - van Boecop (1875)       schema 44

Martinus Willem Cornelis van den Brandeler, geboren op 28 januari 1849 in Leeuwarden, zoon van Jkvr. Willemina Cornelia Quirina van de Poll en Johannes Petrus van den Brandeler.
Hij trouwt op 11 augustus 1875 in Vlissingen met Louise Theodore Francisca Wernardine barones van Boecop, geboren in 1854 in Breda, dochter van Louis Theodore Jean Alexandre baron van Boecop en Carolina Hermina Arntz,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Karel John van den Brandeler, geboren in 1888 in s-Gravenhage,

Martinus Willem Cornelis van den Brandeler, overleden op 13 maart 1922 in Wageningen,
Louise Theodore Francisca Wernardine barones van Boecop, overleden op 17 juni 1923 in Arnhem.


XXVII

van den Brandeler - Wijers (1914)       schema 44

Karel John van den Brandeler, geboren in 1888 in s-Gravenhage, zoon van Martinus Willem Cornelis van den Brandeler en Louise Theodore Francisca Wernardine barones van Boecop.
Hij trouwt op 4 november 1914 in Dordrecht met Maria Johanna Susanna Wijers, geboren in 1889 in Dordrecht, dochter van Johannes Petrus August Wijers en Susanna Victorina Martha Maria van Dooren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Karel John van den Brandeler, overleden op 11 december 1948 in Loenen.


XXVI

van den Brandeler - Hoogeveen (1883)       schema 45

Jhr. Albert van den Brandeler, geboren op 3 augustus 1851 in Haarlem, zoon van Jkvr. Willemina Cornelia Quirina van de Poll en Johannes Petrus van den Brandeler.
Hij trouwt op 12 maart 1883 in den Haag met Maria Albertina Hoogeveen, geboren 20 juli 1861 in Bandoeng, dochter van Willem Frederik Hoogeveen en Pauline Wilhelmine Louise Holle,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Willem Frederik van den Brandeler, geboren op 24 december 1883 in Middelburg,
Jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van Brandeler, geboren op 26 oktober 1886 in Breda,
Jhr. Carel Herman van den Brandeler, geboren op 10 juni 1894 in Breda,

Jhr. Albert van den Brandeler, overleden op 15 augustus 1905 in Baarn,
Maria Albertina Hoogeveen, overleden op 3 mei 1937 in Soest.


XXVII

van den Brandeler - van der Wens (1909)       schema 45

Jhr. Willem Frederik van den Brandeler, geboren op 24 december 1883 in Middelburg, zoon van Jhr. Albert van den Brandeler en Maria Albertina Hoogeveen.
Hij trouwt op 15 januari 1909 in Rheden met Maria Henriette van der Wens, geboren 20 oktober 1888 in Hatert, dochter van Joachim Caspar Hendrik van der Wens en Jkvr. Anna Catharina Meyer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Willem Frederik van den Brandeler, overleden op 28 februari 1910 in Colmschate,
Maria Henriette van der Wens, overleden op 29 mei 1966 in Knokke (West-Vlaanderen).

Fabius - van den Brandeler (1907)       schema 45

Jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler, geboren op 26 oktober 1886 in Breda, dochter van Jhr. Albert van den Brandeler en Maria Albertina Hoogeveen.
Zij trouwt op 2 juli 1907 Baarn met Hendrik Anton Cornelis Fabius, geboren 31 december 1878 in Utrecht, zoon van Jan Fabius en Maria Regina Chais van Buren,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Albert Fabius, geboren op 19 december 1908 in Amersfoort,
Maria Regina Fabius, geboren op 25 augustus 1910 in Amersfoort,
Foppe Jan Wybrand Fabius, geboren op 29 april 1913 in s-Gravenhage,
Carolina Petronella Cornelia Fabius, geboren op 26 maart 1916 in s-Gravenhage,
Henriette Wilhelmine Fabius, geboren op 25 oktober 1919 in Amersfoort,
Maria Albertina Fabius, geboren op 29 juli 1924 in Amersfoort,

Jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler, overleden op 23 oktober 1973 in Amersfoort,
Hendrik Anton Cornelis Fabius, overleden op 8 maart 1957 in Baarn.

Wikipedia: Fabius


XXVIII

Fabius - Maffey (1936)       schema 45

Albert Fabius, geboren op 19 december 1908 in Amersfoort, zoon van Jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler en Hendrik Anton Cornelis Fabius.
Hij trouwt op 22 december 1936 in Honolulu met Mary Lee Maffey, geboren 6 juni 1902 in California, dochter van William Thomas Maffey en Ellen Valette Haley,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Albert Fabius, overleden op 6 januari 1940 in San Francisco,
Mary Lee Maffey, overleden op 28 januari 1974 in Kailua (Hawaii).

Wikipedia: Fabius

van Reede - Fabius (1931)       schema 45

Maria Regina Fabius, geboren op 25 augustus 1910 in Amersfoort, dochter van Jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler en Hendrik Anton Cornelis Fabius.
Zij trouwt op 23 juli 1931 in Amersfoort met Willem Cornelis Herman van Reede, generaal-majoor, geboren 28 augustus 1907 in Amersfoort, zoon van Jan Hermannus van Reede, luitenant-kolonel en Sophia Magdalena Clara van der Goes,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Frederik Godard van Reede, geboren op 29 juli 1933 in Amersfoort,
Anton Cornelis Herman van Reede, geboren op 6 juli 1936 in Amersfoort,
Albertine van Reede, geboren op 28 mei 1941 in s-Gravenhage,

Maria Regina Fabius, overleden op 19 februari 1995 in Breda,
Willem Cornelis Herman van Reede, overleden op 15 juli 1990 in Breda.


XXIX

van Reede - van Hoek (1959)       schema 45

Frederik Godard van Reede, geboren op 29 juli 1933 in Amersfoort, zoon van Maria Regina Fabius en Willem Cornelis Herman van Reede.
Hij trouwt op 15 augustus 1959 met Nelly Elisabeth van Hoek, geboren op 26 maart 1931 in Padang (West Sumatra), dochter van Cornelis Hendrik van Hoek en Elisabeth Wilhelmina Bins,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johan Frederik Godard van Reede, geboren op 11 oktober 1966 in Bussum,
Elisabeth Regina van Reede, geboren op 28 maart 1971 in Bussum,

Het huwelijk wordt in 1978 door echtscheiding ontbonden.

van Reede - Jonkman (1979)       schema 45

Frederik Godard van Reede, geboren op 29 juli 1933 in Amersfoort, zoon van Maria Regina Fabius en Willem Cornelis Herman van Reede.
Hij hertrouwt op 1 augustus 1979 te Huizen met Hubertha Maria Margaretha Jonkman, geboren op 11 juli 1933 in Hillegom, dochter van Hendrikus Jonkman en Gerarda Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Reede - Smit (1970)       schema 45

Anton Cornelis Herman van Reede, geboren op 6 juli 1936 in Amersfoort, zoon van Maria Regina Fabius en Willem Cornelis Herman van Reede.
Hij trouwt op 4 april 1970 in Breda met Denise Jeanine Elise Smit, geboren op 16 augustus 1939 in Brussel, dochter van Charles Smit en Maria Louise Legueu,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Valerie Christine Regine van Reede, geboren op 12 september 1970 in Gellicum,
Reynoud Willem Louis van Reede, geboren op 21 november 1972 in Gellicum.


XXX

de Savornin Lohman - van Reede (2000)       schema 45

Valerie Christine Regine van Reede, geboren op 12 september 1970 in Gellicum, dochter van Anton Cornelis Herman van Reede en Denise Jeanine Elise Smit.
Zij trouwt op 27 oktober 2000 met Jhr. Aert Joris Meinhard de Savornin Lohman, geboren op 30 mei 1969 in Wassenaar, zoon van Jhr. Mr. Rudolph Christiaan Carel de Savornin Lohman en Hendrika Christina van Dijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

Schalkwijk - van Reede (1978)       schema 45

Albertine van Reede, geboren op 28 mei 1941 in s-Gravenhage, dochter van Maria Regina Fabius en Willem Cornelis Herman van Reede.
Zij trouwt op 21 oktober 1978 in Capelle aan de IJssel met Hendrik Willem Schalkwijk, geboren op 25 april 1930 in Rotterdam, zoon van Hendrik Willem Schalkwijk en Euphemie Elisabeth van Houten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

Fabius - van den Brink (1942)       schema 45

Mr. Foppe Jan Wybrand Fabius, geboren op 29 april 1913 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler en Hendrik Anton Cornelis Fabius.
Hij trouwt op 16 oktober 1942 met Hendrika van den Brink, geboren 20 juli 1913 in s-Gravenhage, dochter van Hendrik Adrianus van den Brink en Louisa Sophia Dikstra,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Albert Fabius, geboren op 16 juni 1944 in Oudenrijn, overleden op 20 april 1945 in Oudenrijn,

Mr. Foppe Jan Wybrand Fabius, overleden op 29 december 1990 in s-Gravenhage,
Hendrika van den Brink, overleden op 7 september 1990 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Fabius

de Veij Mestdagh - Fabius (1947)       schema 45

Carolina Petronella Cornelia Fabius, geboren op 26 maart 1916 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler en Hendrik Anton Cornelis Fabius.
Zij trouwt op 31 maart 1947 in Baarn met Cornelis Nicolaas Jan de Veij Mestdagh, geboren 17 juli 1914 in Goudswaard, zoon van Ds. Pieter Gerard de Veij Mestdagh en Ernestine Marie de Vidal de Saint Germain,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Karel de Veij Mestdagh, geboren op 14 februari 1950 in Rotterdam,
Nicolaas Johan Baptiste de Veij Mestdagh, geboren op 24 september 1951 in Rotterdam,

Carolina Petronella Cornelia Fabius, overleden op 15 januari 1952 in Rotterdam.

de Veij Mestdagh - Fabius (1953)       schema 45

Henriette Wilhelmine Fabius, geboren op 25 oktober 1919 in Amersfoort, dochter van Jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler en Hendrik Anton Cornelis Fabius.
Zij trouwt begin 1953 met Cornelis Nicolaas Jan de Veij Mestdagh, geboren 17 juli 1914 in Goudswaard, zoon van Ds. Pieter Gerard de Veij Mestdagh en Ernestine Marie de Vidal de Saint Germain, weduwenaar van Carolina Petronella Cornelia Fabius,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Pieter Gerard de Veij Mestdagh, geboren op 8 december 1953 in Rotterdam,
Jan Henry de Veij Mestdagh, geboren op 8 december 1953 in Rotterdam, overleden op 4 december 1988 in Amstedam,
Carolina Petronella Cornelia de Veij Mestdagh, geboren op 2 april 1960 in Rotterdam.


XXIX

de Veij Mestdagh - van der List (1982)       schema 45

Mr. Karel de Veij Mestdagh, geboren op 14 februari 1950 in Rotterdam, zoon van Carolina Petronella Cornelia Fabius en Cornelis Nicolaas Jan de Veij Mestdagh.
Hij trouwt op 20 naart 1982 in Wassenaar met Anne-Marie Monica van der List, dochter van Wilhelmus Philipus van der List en Theresia Helena Wilhelmina Schouten,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Henriette Willemien de Veij Mestdagh, geboren op 14 september 1983 in s-Gravenhage,
Margot Teresa de Veij Mestdagh, geboren op 22 oktober 1985 in Rome.

de Veij Mestdagh - Nooy van der Kolff (1986)       schema 45

Nicolaas Johan Baptiste de Veij Mestdagh, geboren op 24 september 1951 in Rotterdam, zoon van Carolina Petronella Cornelia Fabius en Cornelis Nicolaas Jan de Veij Mestdagh.
Hij trouwt op 20 juni 1986 in Apeldoorn met Marie Cees Anne Nooy van der Kolff, geboren op 19 oktober 1956 in s-Gravenhage, dochter van Jan Henderikus Nooy van der Kolf en Ockje Tellegen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Pieter Daniel de Veij Mestdagh, geboren op 13 juli 1988 in Hilvarenbeek,
Gijsbert Michael de Veij Mestdagh, geboren op 9 november 1989 in Hilvarenbeek,
Juriaan Cornelis de Veij Mestdagh, geboren op 1 april 1991 in Hilvarenbeek.

de Veij Mestdagh - van der Grinten (1987)       schema 45

Pieter Gerard de Veij Mestdagh, geboren op 8 december 1953 in Rotterdam, zoon van Henriette Wilhelmine Fabius en Cornelis Nicolaas Jan de Veij Mestdagh.
Hij trouwt op 15 mei 1987 in Baarn met Eveline Pauline Marie van der Grinten, geboren 2 augustus 1961 in de Haarlemmermeer, dochter van Harmen Lodewijk Johan van der Grinten en Judith Josephine Louise van den Bergh,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

David Nicolaas Jan de Veij Mestdagh, geboren op 6 oktober 1990 in Baarn,
Louis Daniel Mathys de Veij Mestdagh, geboren op 9 april 1992 in Baarn.

Tilanus - de Veij Mestdagh (1986)       schema 45

Carolina Petronella Cornelia de Veij Mestdagh, geboren op 2 april 1960 in Rotterdam, dochter van Henriette Wilhelmine Fabius en Cornelis Nicolaas Jan de Veij Mestdagh.
Zij trouwt op 8 februari 1986 in Geervliet met Maurits Antoni Damiaan Tilanus, geboren 3 november 1957 in Vrieseveen, zoon van Hugo Wijnand Tilanus en Adriana Lambrechtsen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Henriette Wilhelmine Tilanus, geboren op 13 april 1990 in Nijmegen,
Damiaan Hugo Tilanus, geboren op 14 juli 1992 in Nijmegen,
Vincent Maurits Tilanus, geboren op 14 maart 1994 in Nijmegen.


XXVIII

Stoop - Fabius (1955)       schema 45

Maria Albertina Fabius, geboren op 29 juli 1924 in Amersfoort, dochter van Jkvr. Pauline Wilhelmine Louise van den Brandeler en Hendrik Anton Cornelis Fabius.
Zij trouwt op 6 september 1955 in Baarn met Jhr. Jan Stoop, geboren 8 juni 1920 in Dordrecht, zoon van Jhr. Hendrik Willem Stoop en Marie Angelique Henriette van Delden,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Willem Stoop, geboren op 12 augustus 1956 in Gorinchem,
Jhr. Frank Anton Cornelis Stoop, geboren op 25 september 1959 in Gorinchem,

Maria Albertina Fabius, overleden op 10 maart 1981 in Middelburg.


XXIX

Stoop - Bessiere (1986)       schema 45

Jhr. Hendrik Willem Stoop, geboren op 12 augustus 1956 in Gorinchem, zoon van Maria Albertina Fabius en Jhr. Jan Stoop.
Hij trouwt op 29 augustus 1986 in Middelburg met Isabelle Bessiere, geboren 18 september 1961 in Nancy, dochter van Pierre Casimire Baptiste Bessiere en Suzette Moingeon,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Jason Adriaan Stoop, geboren op 12 augustus 1989 in Perth (Australia),
Jkvr. Katarina Helena Stoop, geboren op 19 augustus 1993 in Glasgow (Scotland).

Stoop - van der Spek (1987)       schema 45

Jhr. Frank Anton Cornelis Stoop, geboren op 25 september 1959 in Gorinchem, zoon van Maria Albertina Fabius en Jhr. Jan Stoop.
Hij trouwt op 27 augustus 1987 met Wilhelmina Alida van der Spek, geboren 9 juli 1956 in Wassenaar, dochter van Leonardus van der Spek en Adriana Petronella Alida van Rosmalen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jan Stoop, geboren op 20 mei 1989 in Leiden,
Jhr. Pieter Stoop, geboren op 26 december 1991 in Leiden,
Jhr. Daan Leo Stoop, geboren op 22 november 1992 in Leiden.


XXVII

van den Brandeler - Beckmann (1920)       schema 46

Jhr. Carel Herman van den Brandeler, geboren op 10 juni 1894 in Breda, zoon van Jhr. Albert van den Brandeler en Maria Albertina Hoogeveen.
Hij trouwt op 4 november 1920 in Baarn met Eleonora Eugenia Carola Beckmann, geboren 17 december 1900 in Amsterdam, dochter van Constantinus Johannes Henricus Beckmann en Johanna Helena Hermina Berlage,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Albert Willem van den Brandeler, geboren op 20 oktober 1921 in Baarn,

Jhr. Carel Herman van den Brandeler, overleden op 26 oktober 1953 in Soest,
Eleonora Eugenia Carola Beckmann, overleden op 12 april 1987 in Haarlem.


XXVIII

van den Brandeler - Trautwein (1948)       schema 46

Jhr. Albert Willem van den Brandeler, geboren op 20 oktober 1921 in Baarn, zoon van Jhr. Carel Herman van den Brandeler en Eleonora Eugenia Carola Beckmann.
Hij trouwt op 5 augustus 1948 in Soest met Maria Albertine Josephine Louise Trautwein, geboren 6 februari 1922 in Soest, dochter van Aloysius Cornelis Bernardus Trautwein en Clara Francisca Maria Peters,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Willem Carel Louis van den Brandeler, geboren op 7 november 1949 in Soest,
Jhr. Marc Bernard Herman van den Brandeler, geboren op 21 april 1951 in Redruth,

Jhr. Albert Willem van den Brandeler, kapitein ter zee vlieger buiten dienst, officier in de orde Oranje Nassau met de zwaarden, overleden op 24 november 2010 in Oegstgeest.


XXIX

van den Brandeler - Kaagman (1978)       schema 46

Jhr. Willem Carel Louis van den Brandeler, geboren op 7 november 1949 in Soest, zoon van Jhr. Albert Willem van den Brandeler en Maria Albertine Josephine Louise Trautwein.
Hij trouwt op 15 december 1978 in Leiderdorp met Ellen Kaagman, geboren 27 mei 1952 in Haarlem, dochter van Hugo Willem Kaagman en Nelly Cornellis Maritje Igesz,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Stefanie Quirien van den Brandeler, geboren op 29 november 1981 in Leiderdorp,
Jkvr. Renee van den Brandeler, geboren op 29 februari 1984 in Leiderdorp.

van den Brandeler - van Zonneveld (1976)       schema 46

Jhr. Marc Bernard Herman van den Brandeler, geboren op 21 april 1951 in Redruth, zoon van Jhr. Albert Willem van den Brandeler en Maria Albertine Josephine Louise Trautwein.
Hij trouwt op 7 mei 1976 met Deborah Gabrielle Wilhelmina van Zonneveld, geboren 11 december 1953 in Sassenheim, dochter van Georg Joseph van Zonneveld en Yttje Disselkoen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 23 december 1983 door echtscheiding ontbonden.

van den Brandeler - van Dijke (1987)       schema 46

Jhr. Marc Bernard Herman van den Brandeler, geboren op 21 april 1951 in Redruth, zoon van Jhr. Albert Willem van den Brandeler en Maria Albertine Josephine Louise Trautwein.
Hij hertrouwt op 29 oktober 1987 in Breukelen met Nicole van Dijke, geboren 19 juli 1960 in s-Gravenhage, dochter van Adriaan van Dijke en Tine Margaretha Kwadijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden.

Jhr. Marc Bernard Herman van den Brandeler, overleden op 5 september 1999 op de Nrenburgring .


XXVI

van den Brandeler - Greve (1880)       schema 47

Jhr. Louis Christiaan van den Brandeler, geboren op 24 juni 1855 in Haarlem, zoon van Jkvr. Willemina Cornelia Quirina van de Poll en Johannes Petrus van den Brandeler.
Hij trouwt op 6 april 1880 in Nijmegen met Christiana Petronella Greve, geboren op 30 juni 1859 in Haarlem, dochter van Louis Antonius Greve en Hendrika Jacoba van Kuijk,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Hendrika Jacoba van den Brandeler, geboren in 1884 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Cornelis Quirin van den Brandeler, geboren op 29 november 1885 in Nijmegen,

Jhr. Louis Christiaan van den Brandeler, overleden op 23 februari 1911 in Breda,
Christiana Petronella Greve, overleden op 24 maart 1918 in Baarn.

Wikipedia: Louis Christiaan van den Brandeler


XXVII

van Heukelom - van den Brandeler (1914)       schema 47

Jkvr. Hendrika Jacoba van den Brandeler, geboren in 1884 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Louis Christiaan van den Brandeler en Christiana Petronella Greve.
Zij trouwt op 24 november 1914 in Baarn met George Willem van Heukelom, ingenieur, geboren op 29 maart 1870 in Tilburg, zoon van Jean Charles van Heukelom, ingenieur/fabrieksdirecteur en Johanna Margareta Vreede,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Hendrika Jacoba van den Brandeler, overleden in 1985,
George Willem van Heukelom, overleden op 17 februari 1952 in Utrecht.

van den Brandeler - van Randwijck (1917)       schema 47

Jhr. Ir. Willem Cornelis Quirin van den Brandeler, geboren op 29 november 1885 in Nijmegen, zoon van Jhr. Louis Christiaan van den Brandeler en Christiana Petronella Greve.
Hij trouwt op 8 februari 1917 in den Haag met Hillegonda barones van Randwijck, geboren op 11 april 1888 in Arnhem, dochter van Frans Willem baron van Randwijck en Jkvr. Agnes Boreel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Agnes van den Brandeler, geboren op 18 oktober 1918 in Delft,
Jhr. Willem Carel Salomon van den Brandeler, geboren op 11 april 1921 in s-Gravenhage,

Jhr. Ir. Willem Cornelis Quirin van den Brandeler, overleden op 8 februari 1971 in Hengelo,
Hillegonda barones van Randwijck, overleden op 26 oktober 1970 in Hengelo.


XXVIII

van den Brandeler - van den Brandeler (1963)       schema 47

Jkvr. Agnes van den Brandeler, geboren op 18 oktober 1918 in Delft, dochter van Jhr. Ir. Willem Cornelis Quirin van den Brandeler en Hillegonda barones van Randwijck.
Zij trouwt op 2 augustus 1963 in Brielle met Jhr. Ir. Andries Louis van den Brandeler, geboren op 1 februari 1902 in Medan (Sumatra), zoon van Jhr. Mr. Andries Willem van den Brandeler en Louisa Isabella Kolff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van den Brandeler - van Swinderen (1951)       schema 47

Jhr. Mr. Willem Carel Salomon van den Brandeler, geboren op 11 april 1921 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Ir. Willem Cornelis Quirin van den Brandeler en Hillegonda barones van Randwijck.
Hij trouwt met de handschoen op 23 januari 1951 met Jkvr. Maria Adele van Swinderen, geboren op 5 februari 1922 in Loosdrecht, dochter van Quirijn Johan van Swinderen, burgemeester van Loosdrecht/dijkgraaf en Aleida Anna de Beaufort,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Joan Peter van den Brandeler, geboren op 18 april 1952 in Soerabaja,
Jhr. Francois van den Brandeler, geboren op 9 december 1953 in Pladjoe (Sumatra),
Jhr. Wicher Quirijn van den Brandeler, geboren op 21 augustus 1957 in Oldenzaal.


XXIX

van den Brandeler - Kleine Schaars (1985)       schema 47

Jhr. Joan Peter van den Brandeler, geboren op 18 april 1952 in Soerabaja, zoon van Jhr. Mr. Willem Carel Salomon van den Brandeler en Jkvr. Maria Adele van Swinderen.
Hij trouwt op 1 november 1985 in Deventer met Maria Henrica Josepha Kleine Schaars, geboren op 5 mei 1954 in Wijhe, dochter van Hermannus Gerhardus Kleine Schaars en Elisabeth Josefina Brinkman,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Carolien Elisabeth van den Brandeler, geboren op 4 juli 1989 in Deventer.

van den Brandeler - de Hoop (1981)       schema 47

Jhr. Francois van den Brandeler, geboren op 9 december 1953 in Pladjoe (Sumatra), zoon van Jhr. Mr. Willem Carel Salomon van den Brandeler en Jkvr. Maria Adele van Swinderen.
Hij trouwt op 3 juni 1981 in Amsterdam met Anna Catharina de Hoop, geboren op 23 mei 1949 in Lemsterland, dochter van Hendrik de Hoop en Jeltje Hof,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van den Brandeler - Resius (1986)       schema 47

Jhr. Wicher Quirijn van den Brandeler, geboren op 21 augustus 1957 in Oldenzaal, zoon van Jhr. Mr. Willem Carel Salomon van den Brandeler en Jkvr. Maria Adele van Swinderen.
Hij trouwt op 12 september 1986 in Voorst met Henriette Maria Catharina Resius, geboren op 27 augustus 1957 in Twello, dochter van Mr. Adolf Maurits Willem Resius en Froukje Bol,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Francine Aleide van den Brandeler, geboren op 17 oktober 1987 in Amsterdam,
Willem Maurits Carel van den Brandeler, geboren op 15 juni 1989 in Haarlem.


XXVI

van den Brandeler - van Baak (1884)       schema 47

Jhr. Henri Marius Elisa van den Brandeler, geboren op 9 april 1859 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Willemina Cornelia Quirina van de Poll en Johannes Petrus van den Brandeler.
Hij trouwt op 17 april 1884 te Soerabaja met Maria van Baak, geboren op 6 september 1863 in Soerabaja, dochter van Pieter van Baak en Wilhelmina Albertina Nash,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Bastiaan van den Brandeler, geboren op 29 april 1886 in Djombang,
Jhr. Otto van den Brandeler, (geboren op 23 juni 1887 in Djombang (Java),

Jhr. Henri Marius Elisa van den Brandeler, overleden op 21 april 1917 in Parijs,
Maria van Baak, overleden op 22 maart 1944 in Zeist.


XXVII

van den Brandeler - Ameshoff (1912)       schema 47

Jhr. Bastiaan van den Brandeler, geboren op 29 april 1886 in Djombang, zoon van Jhr. Henri Marius Elisa van den Brandeler en Maria van Baak.
Hij trouwt op 16 juli 1912 in de Bilt met Anna Emilia Albertine Ameshoff, geboren op 26 juni 1890 in Utrecht, dochter van Mr. Jacobus Eduard Ameshoff en Ferdinanda Anna van Hengst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Bastiaan van den Brandeler, overleden op 11 november 1970 in Zeist,
Anna Emilia Albertine Ameshoff, overleden op 2 februari 1968 in Zeist.

van den Brandeler - van Asch van Wijck (1918)       schema 47

Jhr. Otto van den Brandeler, geboren op 23 juni 1887 in Djombang (Java), zoon van Jhr. Henri Marius Elisa van den Brandeler en Maria van Baak.
Hij trouwt op 21 maart 1918 Arnhem met Jkvr. Constance Wilhelmina van Asch van Wijck, geboren op 3 september 1896 in Arnhem, dochter van Jhr. Mr. Hubert Willem van Asch van Wijck en Wilhelmina Philippina gravin van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Maria Wilhelmina Cornelia van den Brandeler, geboren op 25 januari 1919 in s-Gravenhage,
Jkvr. Henriette Marie Elise van den Brandeler, geboren op 8 februari 1920 in Arnhem,
Jkvr. Hubertina Wilhelmina van den Brandeler, geboren op 8 februari 1920 in Arnhem,

Jhr. Otto van den Brandeler, overleden op 2 november 1929 in s-Gravenhaget,
Jkvr. Constance Wilhelmina van Asch van Wijck, overleden op 12 november 1985 in Lochem.


XXVIII

van der Feltz - van den Brandeler (1949)       schema 47

Jkvr. Maria Wilhelmina Cornelia van den Brandeler, geboren op 25 januari 1919 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Otto van den Brandeler en Jkvr. Constance Wilhelmina van Asch van Wijck.
Zij trouwt op 31 maart 1949 Amsterdam met Mr. Gustaaf Willem baron van der Feltz, geboren op 7 november 1913 in Rotterdam, zoon van Mr. Willem Francois baron van der Feltz en Genia Jannette Doesburgh de Vries,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Wikipedia: van der Feltz


XXIII

van Weede - van Lennep (1801)       schema 48

Jhr. Everard van Weede, heer van Lutteke Weede, Dijkveld & Rateles, geboren op 6 januari 1775 in Amsterdam, zoon van Cornelia Straalman en Jhr. Hendrik Maurits van Weede.
Hij trouwt op 8 maart 1801 in Amsterdam met Cornelia Maria van Lennep, geboren op 23 september 1775 in Amsterdam, dochter van Jacob Abraham van Lennep en Margaretha de Wolff,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Margaretha van Weede, geboren op 8 juni 1803 in Amsterdam,
Jhr. Jacob Jan van Weede, geboren op 24 juni 1805 in Amsterdam,

Jhr. Everard van Weede, raad Amsterdam, griffier en lid Eerste Kamer, overleden op 26 maart 1844 in s-Gravenhage,
Cornelia Maria van Lennep, overleden op 24 oktober 1855 in Heemstede (Huize Meer en Bosch).


XXIV

van Tuyll van Serooskerken - van Weede (1834)       schema 48

Jkvr. Margaretha van Weede, geboren op 8 juni 1803 in Amsterdam, dochter van Jhr. Everard van Weede en Cornelia Maria van Lennep.
Zij trouwt op 22 mei 1834 in Amsterdam met Frederik Leopold Francois baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 18 december 1774 in s-Hertogenbosch, zoon van Frederik Christiaan Hendri baron van Tuyll van Serooskerken en Elisabeth Jacqueline Proebentow von Wilmsdorff,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Frederik Christiaan Hendrik baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 21 april 1835 in Amsterdam,

Jkvr. Margaretha van Weede, overleden op 20 mei 1849 in Amsterdam,
Frederik Leopold Francois baron van Tuyll van Serooskerken, overleden op 12 mei 1837 in Amsterdam.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXV

van Tuyll van Serooskerken - van Pallandt (1857)       schema 48

Frederik Christiaan Hendrik baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 21 april 1835 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Margaretha van Weede en Frederik Leopold Francois baron van Tuyll van Serooskerken.
Hij trouwt op 30 juli 1857 in Arnhem met Henriette Charlotte Everdine barones van Pallandt, geboren op 24 juni 1833 in Arnhem (Huize Berenkamp), dochter van Samuel Francois Anne baron van Pallandt en Everdine Suzette van der Staal van Oud-Beijerland,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 1 augustus 1858 in Utrecht,
Werner Henri baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 2 maart 1863 in Arnhem, overleden op 29 mei 1938 in Ermelo,
Maurits Jacob Everard baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 oktober 1869 in Arnhem,

Frederik Leopold Francois baron van Tuyll van Serooskerken, overleden op 28 mei 1904 in Arnhem,
Henriette Charlotte Everdine barones van Pallandt, overleden op 25 januari 1907 in Arnhem (Huize Angerenstein).

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVI

van Tuyll van Serooskerken - Schimmelpenninck (1885)       schema 48

Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, geborren op 1 augustus 1858 in Utrecht, zoon van Frederik Christiaan Hendrik baron van Tuyll van Serooskerken en Henriette Charlotte Everdine barones van Pallandt.
Hij trouwt op 12 augustus 1885 in Renkum met Jkvr. Johanna Wilhelminia Schimmelpenninck, geboren op 9 februari 1863 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Frederik Johan Constantijn Schimmelpenninck en Johanna Wilhelmina Hodshon,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 15 juli 1886 in Renkum (Huize Keyenberg),

Jkvr. Johanna Wilhelminia Schimmelpenninck, overleden op 3 juni 1922 in Arnhem.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Calkoen (1923)       schema 48

Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, geborren op 1 augustus 1858 in Utrecht, zoon van Frederik Christiaan Hendrik baron van Tuyll van Serooskerken en Henriette Charlotte Everdine barones van Pallandt.
Hij hertrouwt op 18 oktober 1923 in Gorssel met Jkvr. Judith Calkoen, geboren op 17 januari 1874 in s-Gravenhage, dochter van Abraham baron Calkoen en Jkvr. Johanna Maria Judith van Doorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, overleden op 14 oktober 1934 in Locarno,
Jkvr. Judith Calkoen, overleden op 11 december 1941 in Hilversum.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVII

van Tuyll van Serooskerken - van Lynden (1910)       schema 48

Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, heer van Zuylen, Sweserengh, Westbroek, Serooskerke en Oud-Beijerland; ridder Nederlandse Leeuw, geboren op 15 juli 1886 in Renkum, zoon van Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Johanna Wilhelminia Schimmelpenninck.
Hij trouwt op 19 juli 1910 in Utrecht met Lucile Agnes barones van Lynden, geboren op 13 december 1889 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Alexander Frederik baron van Lynden en Jkvr. Constantia Maria van Weede,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 15 juli 1911 in Westbroek,
Alexander Frederik baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 november 1912 in Westbroek,
Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 28 september 1914 in Kasteel Zuilen,
Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 mei 1917 in Zuilen (Huize Zuylenveld),
Everard Constantijn Marie baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 23 mei 1919 in Zuilen (Huize Zuylenveld),
Johanna Wilhelmina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 maart 1923 in Kasteel Zuylen,
Henriette Francoise Margaretha barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 4 mei 1926 in Kasteel Zuylen,

Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, overleden op 3 juli 1958 in Maarssen,
Lucile Agnes barones van Lynden, overleden op 12 juni 1978 in Maarssen.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

van Tuyll van Serooskerken - Prisse (1935)       schema 48

Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 15 juli 1911 in Westbroek, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden.
Hij trouwt op 22 oktober 1935 in Ginneken met Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse, geboren op 5 oktober 1910 in Ukkel (Brussel), dochter van Edouard Henri baron Prisse en Antonia Elisabeth barones van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Frederik Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 oktober 1936 in Vlissingen,
Edouard Henri baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 mei 1940 in Domburg,
Antoinette Elisabeth barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 juni 1942 in Oostkapelle,
Willem Lodewijk Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 21 april 1944 in Ulvenhout,
Lucile Agnes van Tuyll barones van Serooskerken, geboren op 26 januari 1946 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXIX

van Tuyll van Serooskerken - Cramer (1961)       schema 48

Frederik Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 oktober 1936 in Vlissingen, zoon van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse.
Hij trouwt op 8 juli 1961 in Apeldoorn met Johanna Ingrid Cramer, geboren op 12 augustus 1939 in Hattem, dochter van Hendrik Gerhard Diederik Cramer en Johanna van Dam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johanna Elenora barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 7 april 1964 in Apeldoorn,
Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 september 1965 in Apeldoorn.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Hanisch ten Cate (1968)       schema 48

Ir. Edouard Henri baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 mei 1940 in Domburg, zoon van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse.
Hij trouwt op 19 januari 1968 met Mr. Fenna Hanisch ten Cate, geboren op 8 april 1942 in Hilversum, dochter van Dr. Hendrik Hanisch ten Cate en Cornelia Geertruida van den Wall Bake,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelia Geertruida barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 15 juli 1970 in Leiden,
Frederika Mariette barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 13 juli 1972 in Heemstede,
Hans Willem baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 februari 1975 in Heemstede,

Het huwelijk wordt op 5 oktober 1987 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Spaan (1987)       schema 48

Ir. Edouard Henri baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 mei 1940 in Domburg, zoon van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse.
Hij hertrouwt op 23 oktober 1987 in Haarlemmerliede/Spaarnwoude met Johanna Spaan, geboren op 20 september 1947 in Willemstad (Curacao), dochter van Peter Christiaan Nicholas Spaan en Petronelle Hendrika Elisabeth Gobel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

Nicolai - van Tuyll van Serooskerken (1968)       schema 48

Antoinette Elisabeth barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 juni 1942 in Oostkapelle, dochter van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse.
Zij trouwt op 19 april 1968 in Utrecht met Jean Philippe Albert Nicolai, geboren op 24 oktober 1941 in Amsterdam, zoon van Mr. Hendrik WIllem Nicolai en Marcienne Josephine Malzac,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Fiore Tatiana Nicolai geboren op 13 augustus 1972 in Maastricht

van Tuyll van Serooskerken - van Nierop (1968)       schema 48

Mr. Willem Lodewijk Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 21 april 1944 in Ulvenhout, zoon van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse.
Hij trouwt op 12 juli 1968 met Anne Margaretha van Nierop, geboren op 17 april 1946 in Amsterdam, dochter van Mr. Alexander Herman van Nierop en Annie Hermine Vermeulen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sacha Christiane barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 1 april 1970 in Leiden,
Ariane Lucille barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 18 oktober 1971 in Weesp,
Renee Antoinette barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 16 januari 1974 in Naarden,

Het huwelijk is op 17 maart 1986 in Overveen door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - de Marchant et dAnsembourg (1988)       schema 48

Mr. Willem Lodewijk Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 21 april 1944 in Ulvenhout, zoon van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse.
Hij hertrouwt op 14 oktober 1988 in Doorn met Marie Elisabeth gravin de Marchant et dAnsembourg, geboren op 14 juni 1944 in Malm, dochter van Franciscus Renatus Wilhelmus Hubertus Maria Joseph graaf de Marchant et dAnsembourg en Ferdinandine Juliane Maria Markus von Bombelles,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

Schoch - van Tuyll van Serooskerken (1968)       schema 48

Lucile Agnes barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 januari 1946 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Frederik Leopold Samuel Frans baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Henriette Antonia Elisabeth Prisse.
Zij trouwt op 16 februari 1968 in Gilze met Ds. Samuel Lodewijk Schoch, geboren op 10 april 1940 in s-Gravenhage, zoon van Ds. Marie Louis Willem Schoch en Jeanne Schalij,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hannah Schoch, geboren in 1972.


XXX

Baruch - van Tuyll van Serooskerken (1997)       schema 48

Sacha Christiane barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 1 april 1970 in Leiden, dochter van Mr. Willem Lodewijk Alexander baron van Tuyll van Serooskerken en Anne Margaretha van Nierop.
Zij trouwt op 7 september 1997 in Doorn met Robbert Pieter Baruch, geboren op 12 oktober 1967 in Amsterdam, zoon van Johan Walter van Dam en Penelope Jane Baruch,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Rebecca Henriette Johanna Baruch, geboren op 3 februari 1999 in s-Gravenhage,
Margalith Alexandra Elisabeth Baruch, geboren op 21 mei 2001 in s-Gravenhage,
Asher Samuel Abraham Baruch, geboren op 6 januari 2006 in s-Gravenhage.


XXVIII

van Tuyll van Serooskerken - von Luttichau (1939)       schema 48

Alexander Frederik baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 november 1912 in Westbroek, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden.
Hij trouwt op 2 augustus 1939 in Dsseldorf-Kaiserswerth met Angelika Eleonore Barbara Elisabeth Claudine Helene gravin von Luttichau, geboren op 15 juli 1914 in Constantinopel, dochter van Siegfried Furchtegott August Wilhelm Oldwig Maximilian graaf von Luttichau en Prinses Emma Elisabeth Marianne Eleonore Barbara Reuss,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Brigitte Barbara Renee barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 maart 1940 in Soerabaja,
Lucile Agnes barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 5 mei 1942 in Soerabaja,

Alexander Frederik baron van Tuyll van Serooskerken, overleden op 28 februari 1942 a/b De Ruyter in Javazee,
Angelika Eleonore Barbara Elisabeth Claudine Helene gravin von Luttichau, overleden op 15 april 1999 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXIX

Reuss - van Tuyll van Serooskerken (1970)       schema 48

Brigitte Barbara Renee barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 maart 1940 in Soerabaja, dochter van Alexander Frederik baron van Tuyll van Serooskerken en Angelika Eleonore Barbara Elisabeth Claudine Helene gravin von Luttichau.
Zij trouwt omstreeks 1970 met Prins Heinrich VII Reuss, geboren op 14 mei 1927 in Gera, zoon van Prins Heinrich XXXIX Reuss en Antonie Emma Elisabeth gravin zu Castell-Castell,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Prinses Cacilie Agatha Lucile Amadea Reuss, geboren op 23 juli 1972 in Munchen,
Prins Heinrich XIX Reuss, (Prins) geboren op 17 mei 1974 in Munchen,
Prins Heinrich XXII Reuss, (Prins) geboren op 8 augustus 1976 in Munchen,

Prins Heinrich VII Reuss, overleden op 8 februari 2002.


XXVIII

van Tuyll van Serooskerken - Beets (1941)       schema 48

Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 mei 1917 in Zuilen, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden.
Hij trouwt op 4 februari 1941 in Hengelo met Alide Agnes Beets, geboren op 25 juni 1918 in Hengelo, dochter van Cornelis Beets en Marie Luise Schroter,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Frederik Adolf baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 24 maart 1942 in Utrecht,
Cornelis Nicolaas baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 14 augustus 1946 in Ruurlo,
Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 12 december 1949 in Ruurlo,
Annie Marie Louise barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 augustus 1955 in Terborg (huize Molenberg),

Alide Agnes Beets, overleden op 5 mei 1971 in Utrecht.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Kars (1972)       schema 48

Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 mei 1917 in Zuilen, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden.
Hij hertrouwt op 2 december 1972 met Marie Louise Kars, geboren op 19 juni 1939 in Rotterdam , dochter van Mr. Jaap Kars en Cornelia Sijthoff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXIX

van Tuyll van Serooskerken - Schols (1967)       schema 48

Mr. Frederik Adolf baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 24 maart 1942 in Utrecht, zoon van Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken en Alide Agnes Beets.
Hij trouwt op 10 mei 1967 in Maastricht met Anna Maria Paula Elisabeth Schols, geboren op 18 september 1941 in Maastricht, dochter van Leonardus Victor Franciscus Maria Schols en Johanna Josephine Hendrika Maria van der Borg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Thijs Frederikszn. baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 28 september 1975 in Utrecht,
Anne Moniek barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 7 maart 1977 in Utrecht.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - von Grone (1971)       schema 48

Dr. Cornelis Nicolaas baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 14 augustus 1946 in Ruurlo, zoon van Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken en Alide Agnes Beets.
Hij trouwt op 27 november 1971 in Hannover met Rosemarie Elisabeth von Grone, geboren op 20 mei 1948 in Holzminden, dochter van Heinrich von Grone en Rose Tvede,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Charlotte barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 2 juli 1973 in Gottingen,
Pauline barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 17 september 1974 in Gottingen,
Wille baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 3 mei 1978 in Gottingen,
Louise barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 23 mei 1979 in Gottingen.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Lemmens (1979)       schema 48

Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 12 december 1949 in Ruurlo, zoon van Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken en Alide Agnes Beets.
Hij trouwt op 2 maart 1979 met Josephine Charlotte Lemmens, geboren op 26 december 1950 in s-Gravenhage, dochter van Victor Carolus Lemmens en Marie Anna Michielsen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hans Jelte Alexander baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 januari 1982 in Groningen,
Rosemarie Mariska Floor Lidewijn barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 11 februari 1983 in Groningen.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

Schaap - van Tuyll van Serooskerken (1980)       schema 48

Annie Marie Louise barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 augustus 1955 in Terborg, dochter van Hans George Inundat baron van Tuyll van Serooskerken en Alide Agnes Beets.
Zij trouwt op 30 mei 1980 in Warmond met Mark Schaap, geboren op 17 juli 1954 in Wageningen, zoon van Siebe Schaap en Caroline Geraets,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

van Tuyll van Serooskerken - van den Heuvel (1948)       schema 48

Mr. Everard Constantijn Marie baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 23 mei 1919 in Zuilen, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden.
Hij trouwt op 27 mei 1948 met Hendrica Maria van den Heuvel, geboren op 13 april 1920 in Cuyk, dochter van Hermanus Hendricus van den Heuvel en Gertruda Rat,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gertruda Antonia Lucia Maria barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 5 juni 1949 in Zuilen,
Frederik Christiaan Johan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 oktober 1951 in Zuilen,
Herman Hendrik Everard Marie baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 juli 1955 in Zuilen,

Het huwelijk is op 6 december 1976 te Nijmegen door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Huijskes (1977)       schema 48

Mr. Everard Constantijn Marie baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 23 mei 1919 in Zuilen, zoon van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden.
Hij hertrouwt op 4 januari 1977 in 's-Gravenhage met Marjolein Huijskes, geboren op 27 maart 1947 in s-Gravenhage, dochter van Dr. Jann Arie Huijskes en Johanna Jansen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXIX

Groenier - van Tuyll van Serooskerken (1972)       schema 48

Gertruda Antonia Lucia Maria barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 5 juni 1949 in Zuilen, dochter van Mr. Everard Constantijn Marie baron van Tuyll van Serooskerken en Hendrica Maria van den Heuvel.
Zij trouwt op 2 september 1972 met Piet Groenier, geboren op 13 januari 1951 in Amsterdam, zoon van Binne Groenier en Marie Smithuijzen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk is op 2 januari 1980 te Utrecht door echtscheiding ontbonden.

van Tuyll van Serooskerken - van der Kleij (1974)       schema 48

Frederik Christiaan baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 oktober 1951 in Zuilen, zoon van Mr. Everard Constantijn Marie baron van Tuyll van Serooskerken en Hendrica Maria van den Heuvel.
Hij trouwt op 25 mei 1974 in Wassenaar met Angela Maria Jacoba van der Kleij, geboren op 5 mei 1954 in Wassenaar, dochter van Nicolaas Jacobus Joseph van der Kleij en Agnes Anna Mooijman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Suzanne barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 september 1982 in Tilburg,
Alexander Frederik Nicolaas baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 30 mei 1985 in Nieuwegein.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

van Beek - van Tuyll van Serooskerken (1953)       schema 48

Johanna Wilhelmina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 maart 1923 in Kasteel Zuylen, dochter van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden.
Zij trouwt op 7 maart 1953 met Ds. Hermanus van Beek, geboren op 13 januari 1922 in Rotterdam, zoon van Harmannus van Beek en Helena Hendrika van Bergen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk is op 25 mei 1983 in Zuilen door echtscheiding ontbonden.

Elders - van Tuyll van Serooskerken (1984)       schema 48

Johanna Wilhelmina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 27 maart 1923 in Kasteel Zuylen, dochter van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden.
Zij hertrouwt op 30 juli 1984 in Wassenaar met Prof. Dr. Jacobus Leonardus Maria Elders, geboren op 5 april 1925 in Enkhuizen, zoon van Jan Elders en Johanna Josepha Borst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Roo van Alderwerelt - van Tuyll van Serooskerken (1954)       schema 48

Henriette Francoise Margaretha barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 4 mei 1926 in Kasteel Zuylen, dochter van Ir. Frederick Christiaan Constantijn baron van Tuyll van Serooskerken en Lucile Agnes barones van Lynden.
Zij trouwt op 30 juli 1954 in Maarssen met Charles Francois de Roo van Alderwerelt, geboren op 20 september 1901 in Bloemendaal, zoon van Charles Francois Roo van Alderwerelt en Margaretha Sophia Diemont,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Daniel Egbert Hendrik de Roo van Alderwerelt, geboren op 15 april 1956 in Oudenrijn,

Charles Francois de Roo van Alderwerelt, overleden op 29 januari 1959 in Utrecht.

Wikipedia: de Roo van Anderwerelt


XXIX

de Roo van Alderwerelt - Vink (1988)       schema 48

Daniel Egbert Hendrik de Roo van Alderwerelt, geboren op 15 april 1956 in Oudenrijn, zoon van Henriette Francoise Margaretha barones van Tuyll van Serooskerken en Charles Francois de Roo van Alderwerelt.
Hij trouwt op 14 mei 1988 in Vleuten met Gertrude Martine Vink, geboren op 16 mei 1957 in Enschede, dochter van Johan Frederick Vink en Riemke Idskje Tamminga,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hadewich Sophie de Roo van Alderwerelt, geboren op 3 december 1990 in Amersfoort,
Florian Jitse de Roo van Alderwerelt, geboren op 11 november 1992 in Klosterneuburg,
Rutger Martijn Roo van Alderwerelt, geboren op 4 juli 1995 in Brussel.


XXIV

van Weede - Willink (1832)       schema 49

Jhr. Jacob Jan van Weede, geboren op 24 juni 1805 in Amsterdam, zoon van Jhr. Everard van Weede en Cornelia Maria van Lennep.
Hij trouwt omstreeks 1832 met Hester Catharina Willink, geboren op 6 oktober 1809 in Amsterdam, dochter van Arnoud David Willink van Bennebroek en Johanna Maria Nutges, Vrouwe van Bennebroek,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Maria van Weede, geboren op 6 februari 1833 in Amsterdam,
Jhr. Everard van Weede, geboren op 15 mei 1834 in Amsterdam,

Jhr. Jacob Jan van Weede, overleden op 15 augustus 1836 in Heemstede,
Hester Catharina Willink, overleden op 19 november 1893 in Utrecht.


XXV

van Boetzelaer - van Weede (1873)       schema 49

Jkvr. Johanna Maria van Weede, geboren op 6 februari 1833 in Amsterdam, dochter van Jhr. Jacob Jan van Weede en Hester Catharina Willink.
Zij trouwt op 26 juni 1873 in de Bilt met Carel Theodorus baron van Boetzelaer, advocaat, geboren op 30 augustus 1839 in de Bilt, zoon van Christiaan Willem Johan baron van Boetzelaer, kamerheer van de koning in buitengewone dienst en Elisabeth Charlotte Petronella Both Hendriksen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Maria van Weede, overleden op 23 november 1903,
Carel Theodorus baron van Boetzelaer, overleden op 16 oktober 1903.

van Weede - Schuyt (1857)       schema 49

Jhr. Everard van Weede, Heer van Lutteke Weede, Dijkveld en Rateles, geboren op 15 mei 1834 in Amsterdam, zoon van Jhr. Jacob Jan van Weede en Hester Catharina Willink.
Hij trouwt op 2 april 1857 in Utrecht met Adelaide Frederique Marie Jauline Schuyt, geboren op 29 september 1833 in Utrecht, dochter van Mr. Albert Anne Willem Schuyt en Joanna Alewijn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Marie Adelaide Mathilde van Weede, geboren op 28 december 1860 in De Bilt,
Jkvr. Elisabeth Aleida van Weede, geboren op 7 september 1862 in De Bilt, overleden op 20 september 1862 in de Bilt,
Jhr. Jacob van Weede, geboren in 1871,

Jhr. Jacob Jan van Weede, overleden op 15 april 1893 in Utrecht,
Adelaide Frederique Marie Jauline Schuyt, overleden op 13 november 1924 in Utrecht (Huize Oosprong).


XXVI

van Weede - Rijnarda van den Bosch ( )       schema 49

Jhr. Jacob van Weede, geboren in 1871, zoon van Jhr. Everard van Weede en Adelaide Frederique Marie Jauline Schuyt.
Hij trouwt met Helena Anna Elisabeth Rijnarda van den Bosch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Jacob Jan van Weede, overleden op 19 mei 1945 in De Bilt.


XXIII

van Weede - Warin (1816)       schema 91

Jhr. Willem van Weede, geboren op 15 januari 1778 in Amsterdam, zoon van Cornelia Straalman en Jhr. Hendrik Maurits van Weede.
Hij trouwt omstreeks 1816 met Jkvr. Jacoba Susanna Warin, geboren op 31 januari 1784 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Nicolaas Antonie Warin, lid Eerste Kamer, commissaris van Muiden vanaf 1770, drossaart en kastelein van Muiden vanaf 1770, baljuw van Naarden en Gooiland en Susanna Sophia Dedel,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Maurits van Weede, geboren op 13 juni 1817 in Amsterdam,
Jkvr. Jacoba Elisabeth van Weede, geboren in 1820, overleden op 5 juli 1904 in Utrecht,
Jhr. Everard Willem van Weede, geboren op 16 september 1820 in s Graveland,
Jkvr. Carolina Willemine van Weede, geboren in 1822, overleden op 27 december 1892 in Utrecht,
Jkvr. Francoise Margaretha van Weede, geboren in 1824,

Jhr. Willem van Weede, overleden op 25 februari 1861 in s Graveland,
Jkvr. Jacoba Susanna Warin, overleden op 1 september 1838 in Utrecht.


XXIV

van Weede - van Hangest dYvoy (1852)       schema 91

Jhr. Mr. Hendrik Maurits van Weede, Kamerheer van de Koning, geboren op 13 juni 1817 in Amsterdam, zoon van Jhr. Willem van Weede en Jkvr. Jacoba Susanna Warin.
Hij trouwt omstreeks 1852 met Anna Magdalena van Hangest barones dYvoy, geboren op 16 september 1818 in Amsterdam, dochter van Paul Engelbert van Hangest baron dYvoy en Catharina Johanna Broen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Jacqueline Pauline van Weede, geboren op 28 januari 1853 in Amsterdam,
Jkvr. Cornelia Maria van Weede, geboren op 1 oktober 1855 in Nijkerk (Huize Salentijn),
Jhr. Rudolf Everard Willem van Weede, geboren in 1859 in Amsterdam,

Jhr. Hendrik Maurits van Weede, overleden op 25 maart 1866 in Nijkerk (Huize Salentein),
Anna Magdalena van Hangest barones dYvoy, overleden op 13 november 1877 in Nijkerk (Huize Salentein).


XXV

van Haersma de With - van Weede (1876)       schema 91

Jkvr. Jacqueline Pauline van Weede, geboren op 28 januari 1853 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Hendrik Maurits van Weede en Anna Magdalena van Hangest barones dYvoy.
Zij trouwt omstreeks 1876 met Jhr. Mr. Jan Hendrik van Haersma de With, geboren op 5 augustus 1852 in Metslawier, zoon van Jhr. Mr. Jan Minnema van Haersma de With en Jacoba Cecilia Coenradina van Boelens,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Anna Magdalena van Haersma de With, geboren op 10 januari 1877 in Maarssen (Huize Richmond),
Jhr. Hendrik Maurits van Haersma de With, geboren op 15 juni 1884 in Utrecht,

Jkvr. Jacqueline Pauline van Weede, overleden op 29 september 1940 in Putten,
Jhr. Mr. Jan Hendrik van Haersma de With, overleden op 11 oktober 1900 in Nijkerk (Huize Salentijn).


XXVI

Schimmelpenninck - van Haersma de With (1910)       schema 91

Jkvr. Anna Magdalena van Haersma de With, geboren op 10 januari 1877 in Maarssen, dochter van Jkvr. Jacqueline Pauline van Weede en Jhr. Mr. Jan Hendrik van Haersma de With.
Zij trouwt omstreeks 1910 met Jhr. Mr. Dr. Albert Gerard Schimmelpenninck, geboren op 14 oktober 1868 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Emma Maria Schimmelpenninck, geboren op 1 december 1911 in s-Gravenhage,

Jkvr. Anna Magdalena van Haersma de With, overleden op 27 september 1952 in Driebergen (Huize Overhorst).

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXVII

van Randwijck - Schimmelpenninck (1933)       schema 91

Jkvr. Emma Maria Schimmelpenninck, geboren op 1 december 1911 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Anna Magdalena van Haersma de With en Jhr. Mr. Dr. Albert Gerard Schimmelpenninck.
Zij trouwt op 7 september 1933 in Oosterbeek met Mr. Frans Steven Karel Jacob van Randwijck, geboren op 14 december 1904 in Bloemendaal,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Magdalena van Randwijck, geboren op 2 april 1936 in s-Gravenhage,
Floris Ruttger Lodewijk van Randwijck, geboren op 28 september 1938 in Utrecht,
Sophia Louise van Randwijck, geboren op 8 maart 1944 in Middelburg,

Jkvr. Emma Maria Schimmelpenninck, overleden op 14 juni 1973 in s-Gravenhage,
Mr. Frans Steven Karel Jacob van Randwijck, overleden op 10 oktober 1984 in s-Gravenhage.


XXVIII

Friederichs - van Randwijck (1967)       schema 91

Sophia Louise van Randwijck, geboren op 8 maart 1944 in Middelburg, dochter van Jkvr. Emma Maria Schimmelpenninck en Mr. Frans Steven Karel Jacob van Randwijck.
Zij trouwt op 23 augustus 1967 in Ouderkerk a/d Amstel met Michiel Friederichs, geboren op 9 oktober 1943 in Amsterdam, zoon van Hendrik Friederichs en Alida Cornelia Antonia de Geus,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Floris Rutger Friederichs, geboren op 2 november 1969 in Amsterdam,
Olaf Michiel Friederichs, geboren op 16 juni 1972 in Amsterdam.


XXVI

van Haersma de With - van den Broek dObrenan (1915)       schema 91

Jhr. Mr. Hendrik Maurits van Haersma de With, geboren op 15 juni 1884 in Utrecht, zoon van Jkvr. Jacqueline Pauline van Weede en Jhr. Mr. Jan Hendrik van Haersma de With.
Hij trouwt op 28 september 1915 in Olst met Sophie Louis van den Broek dObrenan, geboren op 24 juni 1894 in Soerabaja,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Eleonore Jeanne van Haersma de With, geboren op 3 juli 1916 in Wenen,
Jkvr. Ines Madeleine van Haersma de With, geboren op 6 juni 1921 in s-Gravenhage,

Jhr. Mr. Hendrik Maurits van Haersma de With, overleden op 10 september 1945 in Putten,
Sophie Louis van den Broek dObrenan, overleden op 26 mei 1975 in s-Gravenhage.


XXVII

van der Feltz - van Haersma de With (1949)       schema 91

Jkvr. Eleonore Jeanne van Haersma de With, geboren op 3 juli 1916 in Wenen, dochter van Jhr. Mr. Hendrik Maurits van Haersma de With en Sophie Louis van den Broek dObrenan.
Zij hertrouwt omstreeks 1949 met Gustaaf Willem Jacobus baron van der Feltz, geboren op 24 juli 1904 in Deventer, zoon van Albertus Constant baron van der Feltz en Jkvr. Marie Frederique Isabelle de Millij van Heiden-Reinestein,
Uit dit huwelijk kinderen bekend,

Gustaaf Willem Jacobus baron van der Feltz, overleden op 9 april 1989 in Deventer.

Wikipedia: van der Feltz


XXV

Boreel - van Weede (1898)       schema 91

Jkvr. Cornelia Maria van Weede, geboren op 1 oktober 1855 in Nijkerk, dochter van Jhr. Mr. Hendrik Maurits van Weede en Anna Magdalena van Hangest barones dYvoy.
Zij trouwt op 15 februari 1898 te Nijkerk met Jhr. Mr. Jacob Willem Gustaaf Boreel, heer van Hogelanden/burgemeester van Haarlem, geboren op 10 september 1852 in Velsen (Huize Waterland), zoon van Jhr. Willem Boreel van Hogelanden en Jacoba Margaretha Maria Paulina Boreel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Boreel

Schimmelpenninck van der Oye - van Weede ( )       schema 91

Jhr. Rudolf Everard Willem van Weede, geboren op in 1859 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Hendrik Maurits van Weede en Anna Magdalena van Hangest barones dYvoy.
Hij trouwt met Nicoline Adriana Sophie Schimmelpenninck van der Oye, geboren in 1866 in Apeldoorn, dochter van Alexander Schimmelpenninck van der Oye en Sophia Frederica Mathilde van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXIV

van Weede - de Mey van Streefkerk (1852)       schema 92

Jhr. Everard Willem van Weede, Kamerheer des Konings, geboren op 16 september 1820 in s Graveland, zoon van Jhr. Willem van Weede en Jkvr. Jacoba Susanna Warin.
Hij trouwt op 22 april 1852 in s-Gravenhage met Jkvr. Clara Johanna de Mey van Streefkerk, geboren op 31 januari 1827 in Brussel, dochter van Mr. Jean Gijsberto baron de Mey van Streefkerk, heer van Nieuw Lekkerland en t Hoff Souburgh en Clara Elisabeth Witsen Elias,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. Hendrick van Weede, geboren op 13 augustus 1854 in s-Gravenhage,
Jkvr. Caroline Willemine van Weede, geboren op 1 augustus 1859 in Soest (buitengoed Vredehof Soestdijk),
Jkvr. Constantia Maria van Weede, geboren op 18 maart 1861 in s-Gravenhage,
Jkvr. Susanna Jacoba van Weede, geboren in 1864, overleden op 7 april 1933 in Utrecht,
Jkvr. Renee Henriette van Weede, geboren in 1865,
Jhr. Maurits van Weede, geboren in 1867 in s-Gravenhage, overleden op 21 oktober 1870 in Nijkerk,

Jkvr. Clara Johanna de Mey van Streefkerk, overleden op 15 juni 1869 in s-Gravenhage.

van Weede - Singendonck (1875)       schema 92

Jhr. Everard Willem van Weede, Kamerheer des Konings, geboren op 16 september 1820 in s Graveland, zoon van Jhr. Willem van Weede en Jkvr. Jacoba Susanna Warin.
Hij hertrouwt omstreeks 1875 met Emma Singendonck,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Emma Johanna van Weede, geboren in 1876, overleden op 1 maart 1878 in s-Gravenhage,

Jhr. Everard Willem van Weede, overleden op 20 april 1897 in s-Gravenhage.


XXV

van Weede - du Tour van Bellinchave (1886)       schema 92

Jhr. Hendrick van Weede geboren op 13 augustus 1854 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Everard Willem van Weede en Jkvr. Clara Johanna de Mey van Streefkerk.
Hij trouwt op 16 februari 1886 in s-Gravenhage met Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave, geboren op 26 augustus 1863 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Marc Willem baron du Tour van Bellinchave, gemeenteraadslid en wethouder Den Haag en minister van Justitie, voerde als minister nieuwe Wetboek van Strafrecht in; kamerheer in buitengewone dienst van de koning vanaf 19 februari 1860; opperceremoniemeester van de Koning in 1883 en van de Koningin van 24 april 1891 tot 1 november 1900; lid Hoge Raad van Adel; grootmeester honorair Koningin Wilhelmina en Jkvr. Maria Isabella Anna Josina Charlotte Huydecoper,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Wouter Everard van Weede, geboren op 22 februari 1887 in Brussel,
Jkvr. Isabella Maria van Weede, geboren op 4 maart 1889 in Brussel,
Jkvr. Deliana van Weede, geboren op 17 september 1890 in Parijs,
Jhr. Marc Wilem van Weede, geboren op 10 februari 1904 in s-Gravenhage,

Jhr. Everard Willem van Weede, overleden op 28 oktober 1921 in Baulers (Brabant),
Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave, overleden op 10 juli 1956 in Jouxtens (Lausanne).


XXVI

van Weede - van Hardenbroek van Lockhorst (1913)       schema 92

Jhr. Mr. Wouter Everard van Weede geboren op 22 februari 1887 in Brussel, zoon van Jhr. Hendrick van Weede en Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave.
Hij trouwt op 30 december 1913 in Jupthaas met Ada barones van Hardenbroek van Lockhorst, geboren op 3 mei 1889 in Jupthaes (kasteel Rhijnhuizen), dochter van Gijsbert Duco baron van Hardenbroek, Heer van Lockhorst en Jkvr. Ada Mathilde de Geer van Rijnhuizen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Clara Duconia Maria Dorothea van Weede, geboren op 4 november 1914 in Zutphen,
Jhr. Henrick Everard van Weede, geboren op 22 november 1918 in Utrecht,

Het huwelijk wordt in 1926 ontbonden door echtscheiding,

Ada barones van Hardenbroek van Lockhorst, overleden op 18 maart 1971 in Ermelo.

van Weede - van Heeckeren van Kell (1927)       schema 92

Jhr. Mr. Wouter Everard van Weede geboren op 22 februari 1887 in Brussel, zoon van Jhr. Hendrick van Weede en Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave.
Hij hertrouwt op 15 juni 1927 in Angerlo met Sophia Wilhelmina barones van Heeckeren van Kell, geboren op 20 augustus 1892 in Wassenaar (Huize Langenhorst), dochter van Mr. Jacob Derk Carel baron van Heeckeren van Kell, en Constantia Wilhelmina barones van Hangest Genlis dYvoy,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Jacob Dirk Carel van Weede, geboren op 28 mei 1929 in Angerlo (Kasteel Bingerden),

Jhr. Wouter Everard van Weede, overleden op 6 november 1974 in Angerlo (Huize Bingerden),
Sophia Wilhelmina barones van Heeckeren van Kell, overleden op 8 september 1967 in Arnhem.


XXVII

de Vos van Steenwijk - van Weede (1944)       schema 92

Jkvr. Clara Duconia Maria Dorothea van Weede geboren op 4 november 1914 in Zutphen, dochter van Jhr. Mr. Wouter Everard van Weede en Ada barones van Hardenbroek van Lockhorst.
Zij trouwt omstreeks 1944 met Mr. Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk, ambassadeur, geboren op 30 juni 1908 in Zwollerkerspel, zoon van Jan Willem Jacobus baron de Vos van Steenwijk, Heer tot Diepenheim en Wilhelmina Maria van Welderen barones Rengers,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Clara Hermance Duconia barones de Vos van Steenwijk, geboren op 15 augustus 1945 in Zwolle,
Edzard Jacob baron de Vos van Steenwijk, geboren op 19 december 1947 in Buenos Aires (Argentini),
Wilhelmine Hortense barones de Vos van Steenwijk, geboren op 23 januari 1952 in New York.


XXVIII

van der Wyck - de Vos van Steenwijk (1967)       schema 92

Clara Hermance Duconia barones de Vos van Steenwijk geboren op 15 augustus 1945 in Zwolle, dochter van Jkvr. Clara Duconia Maria Dorothea van Weede en Mr. Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk.
Zij trouwt 2 december 1967 in Brussel met Jhr. Mr. Otto Walraven van der Wyck, geboren op 9 mei 1940 in Waardenburg, zoon van Jhr. Mr. Wolter Gerrit van der Wyck, en Lilian Guinevere Justine May Heeckeren van Kell,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Frederik Duco Walraven van der Wyck, geboren op 5 mei 1983 in Londen.


XXVII

van Weede - van Wassenaer (1950)       schema 92

Jhr. Mr. Henrick Everard van Weede geboren op 22 november 1918 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Wouter Everard van Weede en Ada barones van Hardenbroek van Lockhorst.
Hij trouwt op 4 april 1950 met Jacqueline Anna barones van Wassenaer, geboren op 31 mei 1920 in Zutphen, dochter van Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer en Wolthera Lucipara Jacobs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 4 juni 1952 door echtscheiding ontbonden,

Jacqueline Anna barones van Wassenaer, overleden op 4 juni 2002.

van Weede - de Beaufort (1956)       schema 92

Jhr. Mr. Henrick Everard van Weede geboren op 22 november 1918 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Wouter Everard van Weede en Ada barones van Hardenbroek van Lockhorst.
Hij hertrouwt op 9 juni 1956 met Jkvr. Sophia Adrienne de Beaufort, geboren op 3 juni 1916 in Wassenaar, dochter van Jhr. Jan Daniel Hendrik de Beaufort en Jkvr. Rymke Lunia Leontine Speelman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Sophia Adrienne de Beaufort, overleden op 2 april 1972 in Apeldoorn.

van Weede - van Nievelt (1959)       schema 92

Jhr. Jacob Dirk Carel van Weede geboren op 28 mei 1929 in Angerlo, zoon van Jhr. Mr. Wouter Everard van Weede en Sophia Wilhelmina barones van Heeckeren van Kell.
Hij trouwt op 2 april 1959 in s-Gravenhage met Selie Eugenie van Nievelt, geboren op 15 oktober 1933 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Willem Frederik Hendrik van Nievelt en Selina Kathinka van Bennekom,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Anne Constance Sophie Seline van Weede, geboren op 7 september 1960 in Rotterdam,
Jkvr. Marquerite Louise van Weede, geboren op 26 december 1962 in Taby (bij Stockholm/Zweden),
Jkvr. Caroline Eugenie van Weede, geboren op 16 september 1964 in Taby (bij Stockholm/Zweden).


XXVIII

Haitsma Mulier - van Weede (1989)       schema 92

Jkvr. Marquerite Louise van Weede geboren op 26 december 1962 in Taby (bij Stockholm/Zweden), dochter van Jhr. Jacob Dirk Carel van Weede en Selie Eugenie van Nievelt.
Zij trouwt op 30 september 1989 in Angerlo met Martijn Justus Antonius Haitsma Mulier, geboren op 28 oktober 1957 in Zeist, zoon van Jean Gaspard Haitsma Mulier en Sophia Maria Elisabeth Colenbrander,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Eugenie Sophie Haitsma Mulier, geboren op 5 februari 1991 in Amsterdam.


XXVI

de Meuron - van Weede ( )       schema 92

Jkvr. Isabella Maria van Weede geboren op 4 maart 1889 in Brussel, dochter van Jhr. Hendrick van Weede en Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave.
Zij trouwt met Richard Charles Frederic de Meuron, geboren op 4 september 1893 in Parijs, zoon van Robert Louis de Meuron, en Marie Louise Caroline Marcel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Isabella Maria van Weede, overleden op 4 december 1968 in Lausanne (Vaud).

de Ramaix - van Weede (1925)       schema 92

Jkvr. Deliana van Weede geboren op 17 september 1890 in Parijs, dochter van Jhr. Hendrick van Weede en Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave.
Zij trouwt omstreeks 1925 met Jhr. Amaury Marie Joseph Edouard Paul Ghislain de Ramaix, geboren op 11 mei 1881 in Berlijn, zoon van Jhr. Maurice Paul Francois de Ramaix, en Jkvr. Cecile Marie Josephe Athanasie de Meester,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Pauline Marie Helene Charlotte de Ramaix, geboren op 13 april 1926 in Baulers (Belgie),

Jkvr. Deliana van Weede, overleden op 11 mei 1986 in Nivelles (Belgie),
Jhr. Amaury Marie Joseph Edouard Paul Ghislain de Ramaix, overleden op 4 januari 1955 in Baulers (Belgie).


XXVII

Quarles van Ufford - de Ramaix (1948)       schema 92

Jkvr. Pauline Marie Helene Charlotte de Ramaix geboren op 13 april 1926 in Baulers (Belgie), dochter van Jkvr. Deliana van Weede en Jhr. Amaury Marie Joseph Edouard Paul Ghislain de Ramaix.
Zij trouwt op 21 augustus 1948 met Jhr. Willem Quarles van Ufford, geboren op 18 november 1915 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Constant Louis Humphrey Quarles van Ufford, en Anna Maria gravin van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Constant Arnoud Leopold Quarles van Ufford, geboren op 23 oktober 1949 in Leiden, overleden op 2 juni 1967 in Woerden,
Jhr. Deliana Marie Isabelle Quarles van Ufford, geboren op 2 juni 1954 in Leiden.


XXVIII

Suidgeest - Quarles van Ufford (1983)       schema 92

Jhr. Deliana Marie Isabelle Quarles van Ufford geboren op 2 juni 1954 in Leiden, dochter van Jkvr. Pauline Marie Helene Charlotte de Ramaix en Jhr. Willem Quarles van Ufford.
Zij trouwt op 29 april 1983 in de Haarlemmermeer met Johannes Wilhelmus Jozeph Suidgeest, geboren op 7 maart 1953 in Nederhorst den Berg, zoon van Jacobus Cornelis Suidgeest, en Cornelia Blom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Weede - van Lynden van Sandenburg (1930)       schema 92

Jhr. Mr. Marc Wilem van Weede, ambassadeur, geboren op 10 februari 1904 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Hendrick van Weede en Hermance Aleida barones du Tour van Bellinchave.
Hij trouwt omstreeks 1930 met Wilhelmina Elizabeth Charlotte gravin van Lynden van Sandenburg, geboren op 22 oktober 1900 in Langbroek (Kasteel Sandenburg), dochter van Mr. Frederik Alexander Carel graaf van Lynden van Sandenburg, en Gerarda Cornelia barones van Nagell, vrouwe van de beide Ampsen, grootmeesteres van Koningin Wilhelmina,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Rudolph Everhard Willem van Weede, geboren op 2 juni 1931 in s-Gravenhage,

Jhr. Mr. Marc Wilem van Weede, overleden op 30 juni 1994 in Morges (Vaud),
Wilhelmina Elizabeth Charlotte gravin van Lynden van Sandenburg, overleden op 29 juni 1984 in Lausanne (Vaud).


XXVII

van Weede - van den Wall Bake (1964)       schema 92

Jhr. Mr. Rudolph Everhard Willem van Weede, heer van de beide Ampsen, geboren op 2 juni 1931 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Marc Wilem van Weede en Wilhelmina Elizabeth Charlotte gravin van Lynden van Sandenburg.
Hij trouwt 17 oktober 1964 in s-Gravenhage met Theodora Henriette van den Wall Bake, geboren op 13 augustus 1943 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Rudolph Alexander van den Wall Bake, en Jkvr. Digna Snouck Hurgronje,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Marc Alexander van Weede, geboren op 20 juli 1965 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Theodoor van Weede, geboren op 30 maart 1967 in s-Gravenhage,
Jhr. Steven Marius van Weede, geboren op 12 juli 1970 in Utrecht.


XXVIII

van Weede - van den Broek ( )       schema 92

Jhr. Willem Theodoor van Weede, geboren op 30 maart 1967 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Rudolph Everhard Willem van Weede en Theodora Henriette van den Wall Bake.
Hij trouwt met Caroline van den Broek, dochter van Mr. Henri van den Broek, minister en Josephine Adriana Antoinette van Schendel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Olivier van van Weede,
Jhr. Wouter Steven van Weede, geboren op 8 april 2001 in Praha (Tsjechie).


XXV

van Lynden - van Weede (1885)       schema 93

Jkvr. Constantia Maria van Weede, geboren op 18 maart 1861 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Constantia Maria van Weede en Jkvr. Clara Johanna de Mey van Streefkerk.
Zij trouwt op 28 augustus 1885 in Soest met Mr. Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 6 maart 1856 in Amsterdam, zoon van Mr. Jacob Carel Marie baron van Lynden en Lucile Agnes Knuyse de Mey,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Godert Jacob Karel baron van Lynden, geboren op 23 augustus 1886 in s-Gravenhage,
Everarda Jacoba barones van Lynden, geboren op 9 maart 1888 in s-Gravenhage,
Lucile Agnes barones van Lynden, geboren op 13 december 1889 in s-Gravenhage,
Renee Clara Oeda barones van Lynden, geboren op 4 september 1892 in s-Gravenhage,
Frans Aernout baron van Lynden, geboren op 2 augustus 1897 in s-Gravenhage,

Jkvr. Constantia Maria van Weede, overleden op 3 april 1932 in Utrecht,
Mr. Alexander Frederik baron van Lynden, overleden op 2 november 1931 in Utecht.

Wikipedia: van Lynden


XXVI

van Lynden - Repelaer (1909)       schema 93

Godert Jacob Karel baron van Lynden, geboren op 23 augustus 1886 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Constantia Maria van Weede en Mr. Alexander Frederik baron van Lynden.
Hij trouwt op 29 april 1909 in s-Gravenhage met Jkvr. Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer, geboren op 21 oktober 1886 in s-Gravenhage, dochter van Ocker Johan Repelaer en Cecile Marie barones van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Godert Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 11 augustus 1910 in Kasteel Nederhorst,
Cecilia Wilhelmina Cornelia barones van Lynden, geboren op 3 mei 1912 in Kasteel Nederhorst, overleden op 27 oktober 1969 in Leiden,
Aernout Johan Steven baron van Lynden, geboren op 24 juni 1915 in Kasteel Nederhorst, overleden op 28 juli 1921 in Kasteel Nederhorst,
Frederik Willem Frans baronvan Lynden, geboren op 16 juli 1916 in Kasteel Nederhorst, overleden op 28 kuli 1921 in Kasteel Nederhorst,
Constantia Clara Maria baron van Lynden, geboren op 4 december 1918 in Kasteel Nederhorst, overleden op 7 april 1970 in Utrecht,

Godert Jacob Karel baron van Lynden, overleden op 15 juni 1964 in Wiesbaden,
Jkvr. Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer, overleden op 30 augustus 1921 in Antwerpen.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

van Lynden - Sloet van Oldruitenborgh (1941)       schema 93

Godert Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 11 augustus 1910 in Kasteel Nederhorst, zoon van Godert Jacob Karel baron van Lynden en Jkvr. Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer.
Hij trouwt op 21 januari 1941 met Eleonora Digna Frederike barones Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 2 mei 1912 in Stad-Vollenhove, dochter van Ir. Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh en Marie digna Friederike barones d'Ablaing van Giessenburg,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Eleonora Digna Frederike barones Sloet van Oldruitenborgh, overleden op 21 decembet 1941 in Zwolle.

Wikipedia: van Lynden

van Lynden - van den Bosch (1943)       schema 93

Godert Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 11 augustus 1910 in Kasteel Nederhorst, zoon van Godert Jacob Karel baron van Lynden en Jkvr. Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer.
Hij hertrouwt op 10 augustus 1943 in Elburg met Anne Marie Catriena van den Bosch, geboren op 25 november 1912 in Nieuw-Vennep, dochter van Ds. Dirk Arie van den Bosch en Catriena Cornelia Maria Fortgens,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 12 juni 1944 in Elburg,
Ellen Cornelie Catharina barones van Lynden, geboren op 17 juni 1946 in Herveld,
Caecilia Everarda Ursula Bonifacia barones van Lynden, geboren op 30 oktober 1947 in Herveld,
Lucile Constantia Wendelmoet barones van Lynden, geboren op 24 mei 1949 in Herveld,
Dirk Boudewijn baron van Lynden, geboren op 31 oktober 1950 in Herveld.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

van Lynden - Lousberg (1968)       schema 93

Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 12 juni 1944 in Elburg, zoon van Godert Alexander Frederik van Lynden en Anne Marie Catriena van den Bosch.
Hij trouwt op 30 augustus 1968 met Marjanne Marie Antoinette Hubertine Lousberg, geboren op 6 augustus 1946 in Utrecht, dochter van Joseph Jean Chretien Lousberg en Johanna Groos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 14 september 1971 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Lynden

van Lynden - Schuijt (1972)       schema 93

Alexander Frederik baron van Lynden, geboren op 12 juni 1944 in Elburg, zoon van Godert Alexander Frederik van Lynden en Anne Marie Catriena van den Bosch.
Hij hertrouwt op 17 maart 1972 in Valburg met Wilhelmina Euphemia Maria Schuijt, geboren op 13 juli 1941 in Haarlem, dochter van Jacobus Schuijt en Maria Willemina Willemse,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Charlotte Anna Constantia barones van Lynden, geboren op 21 december 1972 in Amsterdam,
Steven Godert Ocker baron van Lynden, geboren op 24 oktober 1975 in Amsterdam.

Wikipedia: van Lynden

Mailette de Buy Wenniger - van Lynden (1969)       schema 93

Ellen Cornelie barones van Lynden, geboren op 17 juni 1946 in Herveld, dochter van Godert Alexander Frederik van Lynden en Anne Marie Catriena van den Bosch.
Zij trouwt op 3 oktober 1969 in Valburg met Lucas Jan Mailette de Buy Wenniger, geboren op 12 november 1944 in Rotterdam, zoon van Herman Egbert Mailette de Buy Wenniger en Catharina Maria Anthonisse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kuiters - van Lynden (1994)       schema 93

Caecilia Everarda Ursula Bonifacia barones van Lynden, geboren op 30 oktober 1947 in Herveld, dochter van Godert Alexander Frederik van Lynden en Anne Marie Catriena van den Bosch.
Zij trouwt op 9 september 1994 in Amsterdam met Richardus Gerardus Kuiters, geboren op 18 juli 1947 in Dordrecht, zoon van Adrianus Petrus Kuiters en Johanna Francina de Mie,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Mullenders - van Lynden (1971)       schema 93

Lucile Constantia Wendelmoet barones van Lynden, geboren op 24 mei 1949 in Herveld, dochter van Godert Alexander Frederik van Lynden en Anne Marie Catriena van den Bosch.
Zij trouwt op 20 maart 1971 met Leonardus Hubertus Mullenders, geboren op 28 oktober 1925 in Heerlen, zoon van Frederik Mullenders en Maria Louisa Bulte,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 23 augustus 1994 door echtscheiding ontbonden.

Meesters - van Lynden (1994)       schema 93

Lucile Constantia Wendelmoet barones van Lynden, geboren op 24 mei 1949 in Herveld, dochter van Godert Alexander Frederik van Lynden en Anne Marie Catriena van den Bosch.
Zij hertrouwt op 3 september 1994 Maastricht met Maria Albertus Meesters, geboren op 17 januari 1944 in s-Hertogenbosch, zoon van Gerardus Lambertus Meesters en Geertruida Smidt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lynden - Moolenbeek (1972)       schema 93

Dirk Boudewijn baron van Lynden, geboren op 31 oktober 1950 in Herveld, zoon van Godert Alexander Frederik van Lynden en Anne Marie Catriena van den Bosch.
Hij trouwt op 28 april 1972 in Ede met Louise Jeanne Moolenbeek, geboren op 27 maart 1949 in Utrecht, dochter van Bernardus Moolenbeek en Gerardina Johanna vanDaalen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cecile Johanna barones van Lynden, geboren op 23 augustus 1973 in Apeldoorn,
Manon Margarete barones van Lynden, geboren op 5 september 1975 in Apeldoorn,
Anique Sylvia barones van Lynden, geboren op 24 februari 1979 in Apeldoorn.

Wikipedia: van Lynden


XXVI

Quarles van Ufford - van Lynden (1914)       schema 94

Everarda Jacoba barones van Lynden, geboren op 9 maart 1888 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Constantia Maria van Weede en Mr. Alexander Frederik baron van Lynden.
Zij trouwt op 7 september 1914 in Davos met Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford, geboren op 10 augustus 1883 in Utrecht, zoon van Jhr. Louis August Corneille Quarles van Ufford en Albertina Margaretha Katharina Willink van Collen,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jhr. Louis Albert Quarles van Ufford, geboren op 7 februari 1916 in Utrecht,
Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford, geboren op 6 september 1917 in Utrecht,
Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford, geboren op 2 juli 1919 in Lunteren,
Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford, geboren op 27 mei 1921 in Utrecht,
Jhr. Herman Adrien Quarles van Ufford, geboren op 22 november 1922 in Utrecht,
Jkvr. Albertina Margaretha Quarles van Ufford, geboren op 3 juni 1924 in Utrecht,
Jkvr. Renee Clara Quarles van Ufford, geboren op 24 april 1926 in Utrecht, overleden op 16 juli 1986 in Leiden,
Jhr. Wilhelm Herman Daniel Quarles van Ufford, geboren op 4 januari 1929 in Utrecht,

Everarda Jacoba barones van Lynden, overleden op 4 december 1971 in Naarden,
Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford, overleden op 25 september 1950 in Breukelen (Huize Gunsterstein).


XXVII

Quarles van Ufford - van der Meer (1947)       schema 94

Jhr. Louis Albert Quarles van Ufford, geboren op 7 februari 1916 in Utrecht, zoon van Everarda Jacoba barones van Lynden en Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford.
Hij trouwt op 29 april 1947 in Breukelen-Nijenrode met Mintje Antje van der Meer, geboren op 19 februari 1915 in Marum, dochter van Sake van der Meer en Margrieta Poppinga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Louis Albert Quarles van Ufford, overleden op 7 maart 1994 in Doorn,
Mintje Antje van der Meer, overleden op 19 juli 1993 in Doorn.

XXVII

Veen - Quarles van Ufford (1938)       schema 94

Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford, geboren op 6 september 1917 in Utrecht, dochter van Everarda Jacoba barones van Lynden en Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford.
Zij trouwt op 7 juli 1938 in Breukelen/St. Pieters met Ds. Johannes Veen, geboren op 15 juli 1911 in Zutphen, zoon van Ds. Pieter Veen en Wilhelmina Alijda Mulder,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Everarda Louise Veen, geboren op 30 april 1939 in Utrecht,
Cornelia Wilhelmina Veen, geboren op 10 oktober 1940 in Kerkwerve,
Pieter Johannes Veen, geboren op 1 februari 1942 in Kerkwerve,
Mara Elisabeth Veen, geboren op 20 oktober 1943 in Kerkwerve,
Ida Elisabeth Veen, geboren op 29 januari 1945 in Breukelen (kasteel Gunsterstein),
Ernst Willem Veen, geboren op 15 december 1946 in Drumpt (Wadenoijen),
Louis Herman Adrien Veen, geboren op 4 maart 1950 in Beekbergen,
Albertina Margaretha Catharina Veen, geboren op 17 juni 1951 in Utrecht,

Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford, overleden op 28 oktober 2001 in Zeist,
Ds. Johannes Veen, overleden op 18 januari 1999 in Zeist.


XXVIII

Boschloo - Veen (1962)       schema 94

Everarda Louise Veen, geboren op 30 april 1939 in Utrecht, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen.
Zij trouwt op 22 september 1962 in Naarden met Roelof Dideric Boschloo,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Evert Roelof Boschloo, geboren op 14 maart 1965 in Amsterdam,

Everarda Louise Veen, overleden op 15 februari 1968 in Amsterdam.


XXIX

Boschloo - Holthuijsen (1993)       schema 94

Evert Roelof Boschloo, ing, geboren op 14 maart 1965 in Amsterdam, zoon van Everarda Louise Veen en Roelof Dideric Boschloo.
Hij trouwt op 19 mei 1993 in Breukelen met Ir. Saskia Reino Holthuijsen, geboren op 5 mei 1964 in Amstelveen, dochter van Johannes Franciscus Holthuijsen en Margaretha Maria Andringa,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Isabelle Constance Boschloo, geboren op 27 mei 1995 in Amersfoort,
Valerie Marquerite Boschloo, geboren op 9 januari 1998 in Amersfoort.


XXVIII

Nagtglas - Veen (1970)       schema 94

Cornelia Wilhelmina Veen, geboren op 10 oktober 1940 in Kerkwerve, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen.
Zij trouwt op 8 mei 1970 in Naarden met Berend Cornelis Nagtglas, geboren op 18 maart 1938 in s-Gravenhage, zoon van Henri Lucien Nagtglas en Jacoba Wilhelmina Rosenboom,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik Willem Nagtglas, geboren op 19 februari 1971 in den Helder, gedoopt op 25 juli 1971 in Naarden (Grote Kerk),
Henriette Constantia Jacoba Nagtglas, geboren op 3 oktober 1973 in den Helder, gedoopt op 10 maart 1974 in den Helder (Johanneskapel).

Veen - Valdivia Cornejo (1971)       schema 94

Pieter Johannes Veen, geboren op 1 februari 1942 in Kerkwerve, zoon van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen.
Hij trouwt op 4 december 1971 met Nillda Elena Valdivia Cornejo, geboren op 16 december 1941 in Cusco (Peru), dochter van Roberto Cornejo en Encarnacion Valvadina,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Nilda Cecile Alexandra Veen, geboren op 5 juli 1972 in Soest, gedoopt op 12 mei 1974 in Soest.

Veen - Slotema (1996)       schema 94

Pieter Johannes Veen, geboren op 1 februari 1942 in Kerkwerve, zoon van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen.
Hij hertrouwt op 23 mei 1996 in den Haag met Lily Margreet Slotema, geboren op 8 november 1951 in Leeuwarden, dochter van Rembertus Slotema en Christina Hendrika Vogelesang,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Goosen - Veen (1968)       schema 94

Mara Elisabeth Veen, geboren op 20 oktober 1943 in Kerkwerve, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen.
Zij trouwt op 20 november 1968 met Petrus Cornelis Marie Goosen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Everarda Maria Lucile Goosen, geboren op 10 mei 1969 in Utrecht,
Kasper Roderik Goosen, geboren op 27 maart 1977 in Utrecht.

Tissen - Veen (1986)       schema 94

Mara Elisabeth Veen, geboren op 20 oktober 1943 in Kerkwerve, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen.
Zij hertrouwt op 23 januari 1986 in Leiden met Mathias Jean Pierre Tissen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Hout - Veen (1968)       schema 94

Ida Elisabeth Veen, geboren op 29 januari 1945 in Breukelen, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen.
Zij trouwt omstreeks 1968 met Hendrik Cornelis van Hout,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johannes Thijs Louis van Hout, geboren op 26 februari 1969 in Utrecht,
Robert Jan Hendrik van Hout, geboren op 21 augustus 1971 in Utrecht.

Veen - de Kock (1970)       schema 94

Ernst Willem Veen, geboren op 15 december 1946 in Drumpt, zoon van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen.
Hij trouwt op 20 maart 1970 met Jkvr. Willemien Pauline de Kock, geboren op 3 maart 1944 in Breda, dochter van Jhr. Gijsbertus Emile de Kock en Florry Calkoen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1973 door echtscheiding ontbonden.

Veen - Broers (1978)       schema 94

Ernst Willem Veen, geboren op 15 december 1946 in Drumpt, zoon van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen.
Hij hertrouwt omstreeks 1978 met Beatrijs Broers, geboren op 14 december 1941 in Buitenzorg (Ned. Oostindi),
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jochem David Veen, geboren op 7 februari 1979 in Amsterdam.

Dubbeld - Veen (1973)       schema 94

Albertina Margaretha Catharina Veen, geboren op 17 juni 1951 in Utrecht, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen.
Zij trouwt op 3 maart 1973 in Naarden met Gerard Dubbeld, geboren op 23 juni 1947 in Rotterdam, zoon van Gerardus Dubbeld en Johanna Louwrina Wurtz,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ellen Margaretha Dubbeld, geboren op 1 december 1974 in s-Hertogenbosch,
Mark Dubbeld, geboren op 7 november 1976 in s-Hertogenbosch,
Sascha Catharina Dubbeld, geboren op 14 maart 1981 in Tilburg.


XXIX

Brender Brandis - Goosen (1997)       schema 94

Everarda Maria Lucile Goosen, geboren op 10 mei 1969 in Utrecht, dochter van Mara Elisabeth Veen en Petrus Cornelis Marie Goosen.
Zij trouwt in 1997 met Michel Brender a Brandis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1998 door echtscheiding ontbonden.

van der Aart - Goosen (1999)       schema 94

Everarda Maria Lucile Goosen, geboren op 10 mei 1969 in Utrecht, dochter van Mara Elisabeth Veen en Petrus Cornelis Marie Goosen.
Zij hertrouwt omstreeks 1999 met Gijsbert van der Aart,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Constantijn Joris Casper van der Aart, geboren op 8 juli 2000 in Amsterdam,
Jip Bernard Pieter van der Aart, geboren op 27 juli 2001 in Amsterdam.


XXVII

March - Quarles van Ufford (1947)       schema 94

Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford, geboren op 2 juli 1919 in Lunteren, dochter van Everarda Jacoba barones van Lynden en Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford.
Zij trouwt op 17 augustus 1947 in Breukelen-Sint Pieters met Walter William Seymour March, predikant, geboren op 4 maart 1910 in Eastbourne, zoon van Walter William March, predikant en Hannah Maud Lamas,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

John Quarles March, geboren op 22 juli 1949 in Utrecht,
Luke Henry March, geboren op 18 april 1951 in Utrecht,
Marion Maud Willink March, geboren op 3 maart 1959 in Eastbourne,

Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford, overleden op 26 augustus 2001 in Fishbourne (Sussex),
Walter William Seymour March, overleden op 19 april 1972 in Chichester (West-Sussex).


XXVIII

March - Wells (1979)       schema 94

Luke Henry March, geboren op 18 april 1951 in Utrecht, zoon van Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford en Walter William Seymour March.
Hij trouwt omstreeks 1979 met Sara Felicity Wells,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

James Henry Louis March, geboren op 17 maart 1980 in Hampshire,
Thomas Walter Fouquet March, geboren op 21 juli 1982 in Hampshire.

Maniura - Willink March (1994)       schema 94

Marion Maud Willink March, geboren op 3 maart 1959 in Eastbourne, dochter van Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford en Walter William Seymour March.
Zij trouwt omstreeks 1994 met Robert Maniura,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Catharine Maniura, geboren op 20 september 1995 in Londen.


XXVII

van Tuyll van Serooskerken - Quarles van Ufford (1942)       schema 94

Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford, geboren op 27 mei 1921 in Utrecht, dochter van Everarda Jacoba barones van Lynden en Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford.
Zij trouwt op 3 september 1942 in Breukelen met Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 3 juli 1915 in Hilversum, zoon van Mr. Arnaud Marie baron van Tuyll van Serooskerken en Elisabeth van Zanten Jut,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Alexandra Albertina Arnoudina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 september 1943 in Utrecht,
Arnaudina Henriette Lucile barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 maart 1945 in Utrecht,
Elisabeth Renee barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 11 mei 1951 in Utrecht,
Hubertus Paulus baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 april 1957 in Utrecht.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

van Hout - van Tuyll van Serooskerken (1966)       schema 94

Alexandra Albertina Arnoudina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 september 1943 in Utrecht, dochter van Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford en Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken.
Zij trouwt op 17 januari 1966 in Naarden met Thijs Johannes van Hout, geboren op 16 augustus 1941 in Hengelo, zoon van Johannes Thijs van Hout en Hendrina Hillegonda Simmer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Marie-Claire Annette van Hout, geboren op 20 juni 1974 in Utrecht.

Simms - van Tuyll van Serooskerken (1970)       schema 94

Arnaudina Henriette Lucile barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 maart 1945 in Utrecht, dochter van Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford en Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken.
Zij trouwt op 24 december 1970 in Halifax met John Bashford Simms, geboren op 16 augustus 1941 in Hengelo, zoon van John Bashford Simms en Lillian Isabella Simpson,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Paul Hubert Simms, geboren op 24 juni 1973 in Halifax.

Norrell - van Tuyll van Serooskerken (1972)       schema 94

Elisabeth Renee barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 11 mei 1951 in Utrecht, dochter van Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford en Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken.
Zij trouwt op 8 juli 1972 in Montevallo met Fred Morgan Norrell, geboren op 18 januari 1948 in Battles Wharf, zoon van Fred Norrell en Geraldine Sample,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Tuyll van Serooskerken - Reddin (1982)       schema 94

Hubertus Paulus baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 april 1957 in Utrecht, zoon van Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford en Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken.
Hij trouwt op 21 augustus 1982 Birmingham/USA met Debra Doris Reddin, geboren op 11 maart 1956 in Kacon (Mississippi), dochter van Reubin Carlton Reddin en Mable Sue Toney,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVII

Quarles van Ufford - Hanselaar (1950)       schema 94

Jhr. Mr. Wilhelm Herman Daniel Quarles van Ufford, heer van Gunsterstein en Tienhoven, geboren op 4 januari 1929 in Utrecht, zoon van Everarda Jacoba barones van Lynden en Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford.
Hij trouwt op 6 september 1950 in Tull en t Waal met Clasina Hanselaar, geboren op 11 maart 1928 in Zevenbergen, dochter van Ds. Hermanus Wessel Jan Cornelis Hanselaar en Jantje Everdina Wilhelmina van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Everarda Jacoba Louise Quarles van Ufford, geboren op 2 oktober 1951 in Utrecht, overleden op 22 januari 1973 in Voorschoten,
Jkvr. Johanna Maria Elisabeth Quarles van Ufford, geboren op 30 december 1953 in Utrecht, overleden op 22 januari1973 in Voorschoten,
Jkvr. Albertina Everdina Constance Quarles van Ufford, geboren op 18 november 1955 in Utrecht,
Jkvr. Suzanna Adrienne Margaretha Quarles van Ufford, geboren op 6 december 1961 in Leiden,


XXVIII

Koole - Quarles van Ufford (1981)       schema 94

Jkvr. Albertina Everdina Constance Quarles van Ufford, geboren op 18 november 1955 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Wilhelm Herman Daniel Quarles van Ufford en Clasina Hanselaar.
Zij trouwt op 26 september 1981 in Amstelveen met Mr. Reinier Wolfert Koole, geboren op 12 februari 1953 in Rotterdam, zoon van Mr. Robert Koole en Maria Petronella Punt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Louise Elisabeth Koole, geboren op 13 oktober 1984 in Heemstede,
Catharina Anita Koole, geboren op 20 juli 1986 in Heemstede.

Vos van Marken - Quarles van Ufford (1994)       schema 94

Jkvr. Mr. Suzanna Adrienne Margaretha Quarles van Ufford, geboren op 6 december 1961 in Leiden, dochter van Jhr. Mr. Wilhelm Herman Daniel Quarles van Ufford en Clasina Hanselaar.
Zij trouwt op 3 september 1994 in Breukelen met Jan Vos van Marken, geboren op 28 oktober 1964 in Amstelveen, zoon van Alexander Frederik Vos van Marken en Marianne Jolles,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Beels - van Lynden (1918)       schema 95

Renee Clara Oeda barones van Lynden, geboren op 4 september 1892 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Constantia Maria van Weede en Mr. Alexander Frederik baron van Lynden.
Zij trouwt op 30 april 1918 in Baarn met Christiaan Beels, Heer van Heemstede, geboren op 29 augustus 1886 in Amsterdam, zoon van Alexander Hercules Beels, Heer van Heemstede/bankdirecteur en Cornelia Sophia van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Constantia Maria Beels, geboren op 24 juni 1919 in Amsterdam,
Cornelia Sophia Beels, geboren op 8 september 1920 in Amsterdam,
Alexandra Frederika Beels, geboren op 18 maart 1922 in Amsterdam,
Rene Christiaan Beels, geboren op 27 augustus 1923 in Amsterdam, overleden op 9 maart 1924 in Amsterdam,
Leopoldine Eugenie Beels, geboren op 10 mei 1927 in Amsterdam,
Theodoor Beels, geboren op 9 april 1930 in Amsterdam,

Renee Clara Oeda barones van Lynden, overleden op 9 juli 1953 in Amsterdam,
Christiaan Beels, overleden op 6 maart 1966 in Amsterdam.


XXVII

Beets - Beels (1947)       schema 95

Constantia Maria Beels, geboren op 24 juni 1919 in Amsterdam, dochter van Renee Clara Oeda barones van Lynden en Christiaan Beels.
Zij trouwt op 12 februari 1947 in Amsterdam met Prof. Dr. Nicolaas Beets, geboren op 17 mei 1915 in Arnhem, zoon van Mr. Dr. Nicolaas Beets en Hermina Maria Jacoba Westerouen van Meeteren,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Hermine Renee Beets, geboren op 30 deember 1947 in Apeldoorn,
Gijsbert Cornelis Nicolaas Beets, geboren op 12 juli 1949 in Utrecht,
Alexandra Christiana Beets, geboren op 18 april 1954 in Utrecht,
Sylvia Yvette Beets, geboren op 28 juni 1963 in Utrecht,

Prof. Dr. Nicolaas Beets, overleden op 5 maart 1986 in Utreht.

Wesselink - Beels (1943)       schema 95

Cornelia Sophia Beels, geboren op 8 september 1920 in Amsterdam, dochter van Renee Clara Oeda barones van Lynden en Christiaan Beels.
Zij trouwt op 14 augustus 1943 in Amsterdam met Paul Francois Wesselink, geboren op 8 oktober 1920 in s-Gravenhage, zoon van Hermannus Jan Wesselink en Amalia Margaretha Weller,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

March - Beels (1949)       schema 95

Alexandra Frederika Beels, geboren op 18 maart 1922 in Amsterdam, dochter van Renee Clara Oeda barones van Lynden en Christiaan Beels.
Zij trouwt op 10 augustus 1949 met Richard John Nicholls March, geboren op 22 augustus 1920 in Rye (Sussex), zoon van Walter William March, predikant en Hannah Maud Lamas,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Veen - Beels (1949)       schema 95

Leopoldine Eugenie Beels, geboren op 10 mei 1927 in Amsterdam, dochter van Renee Clara Oeda barones van Lynden en Christiaan Beels.
Zij trouwt op 22 december 1949 in Amsterdam met Ernst Philippus Veen, geboren op 23 augustus 1924 in Utrecht, zoon van Pieter Veen, predikant en Wilhelmina Alijda Mulder,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Beels - de Beus (1956)       schema 95

Dr. Theodoor Beels, geboren op 9 apri 1930 in Amsterdam, zoon van Renee Clara Oeda barones van Lynden en Christiaan Beels.
Hij trouwt omstreeks 1956 met Sophia Julia de Beus, geboren op 22 mei 1932 in Rhiland Bath, dochter van Dr. Charles de Beus en Wilhelmina Gijsberta Hogerzeil,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Lysbeth Anne Beels, geboren op 29 oktober 1957 in Amsterdam,
Marjet Frederique Beels, geboren op 31 januari 1960 in Amsterdam,
Christja Suzanne Beels, geboren op 12 februari 1963 in Amsterdam,
vDiederik Theodoor Beels, geboren op 17 september 1964 in Amsterdam.


XXVI

van Lynden - van der Brugghen (1921)       schema 95

Frans Aernout baron van Lynden, geboren op 2 augustus 1897 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Constantia Maria van Weede en Mr. Alexander Frederik baron van Lynden.
Hij trouwt op 27 september 1921 in Utrecht met Theodora Agatha van der Brugghen, geboren op 24 augustus 1900 in Ubbergen, dochter van Ds. Guillaume Anne van der Brugghen en Joanne Cornelia Diederica van Griethuijsen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Willemine Anne Adeodata Elisabeth barones van Lynden, geboren op 30 januari 1923 in Utrecht,
Constantia Clara Oeda barones van Lynden, geboren op 24 mei 1925 in Utrecht,
Ludovicus Franciscus Alexander Eric baron van Lynden, geboren op 30 november 1938 in Utrecht.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

Gijzel - van Lynden (1951)       schema 95

Constantia Clara Oeda barones van Lynden, geboren op 24 mei 1925 in Utrecht, dochter van Frans Aernout baron van Lynden en Theodora Agatha van der Brugghen.
Zij trouwt omstreeks 1951 met Ds. Willem Gerrit Gijzel, zoon van Ds. Benjamin Gijzel en Christina Sophia van den Berg,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Frans Aernout Gijzel, geboren op 26 maart 1952 in Hilvarenbeek.


XXVIII

Gijzel - Hilferink (1975)       schema 95

Frans Aernout Gijzel, geboren op 26 maart 1952 in Hilvarenbeek, zoon van Constantia Clara Oeda barones van Lynden en Ds. Willem Gerrit Gijzel.
Hij trouwt op 26 juni 1975 in Bussum met Henrietta Bertha Hilferink, geboren op 25 september 1953 in s-Gravenhage, dochter van Ir. Bernard Arnold Hilferink, adjunct-directeur Directoraat Materiaalvoorziening PTT en Anna Louiza Bisschop,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Bernard Gijzel, geboren op 17 mei 1981 in Uithuizen,
Anna Oeda Gijzel, geboren op 7 februari 1985 in Uithuizen.


XXVII

van Lynden - Schuurman (1962)       schema 95

Ludovicus Franciscus Alexander Eric baron van Lynden, geboren op 30 november 1938 in Utrecht, zoon van Frans Aernout baron van Lynden en Theodora Agatha van der Brugghen.
Hij trouwt op 18 mei 1962 in Wageningen met Nieske Johanna Schuurman, geboren op 19 juni 1939 in Wageningen, dochter van Geurt Schuurman en Nieske Spies,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Yvonne Dorothea Nieske barones van Lynden, geboren op 5 april 1964 in Lopik,
Frans Aernout baron van Lynden, geboren op 6 september 1966 in Utrecht.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

Huigen - van Lynden (1994)       schema 95

Yvonne Dorothea Nieske barones van Lynden, geboren op 5 april 1964 in Lopik, dochter van Ludovicus Franciscus Alexander Eric baron van Lynden en Nieske Johanna Schuurman.
Zij trouwt op 25 maart 1994 met Mr. Carel Huigen, geboren op 8 mei 1963 in s-Gravenhage, zoon van Carel Huigen en Hendrika Hermina Theresia van Lent,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 11 juli 1997 in Zeist door echtscheiding ontbonden.

Suilen - van Lynden (1998)       schema 95

Yvonne Dorothea Nieske barones van Lynden, geboren op 5 april 1964 in Lopik, dochter van Ludovicus Franciscus Alexander Eric baron van Lynden en Nieske Johanna Schuurman.
Zij hertrouwt op 14 augustus 1998 in Vleuten-De Meern met Paul Peter Caspar Robert Suilen, geboren op 19 juli 1955 in Roermond, zoon van Pierre Henri Matthieu Joseph Suilen en Anna Katharina Lemuth,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lynden - van Nes (1996)       schema 95

Frans Aernout baron van Lynden, geboren op 6 september 1966 in Utrecht, zoon van Ludovicus Franciscus Alexander Eric baron van Lynden en Nieske Johanna Schuurman.
Hij trouwt op 29 april 1996 in Echteld met Anne Marie Therese van Nes, geboren op 5 juni 1965 in Utrecht, dochter van Gijsbertus van Nes en Therese Ida Bruens,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Charlotte Nieske Therese barones van Lynden, geboren op 15 februari 1997 in Hemmen,
Anne Fleur Merel barones van Lynden, geboren op 15 september 1998 in Hemmen.

Wikipedia: van Lynden


XXV

Loten van Doelen Grothe - van Lynden (1887)       schema 95

Jkvr. Renee Henriette van Weede, geboren in 1865, dochter van Jhr. Constantia Maria van Weede en Jkvr. Clara Johanna de Mey van Streefkerk.
Zij trouwt op 20 decem,ber 1887 in Soest met Mr. Constant Jacob Willem Loten van Doelen Grothe, burgemeester van Soest, geboren in 1851 in Utrecht, zoon van Jacob Anne Grothe en Arnoudina Johanna Carolina Loten van Doelen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe, geboren op 29 april 1889 in Soest,

Jkvr. Renee Henriette van Weede, overleden op 14 juni 1934 in Soest,
Mr. Constant Jacob Willem Loten van Doelen Grothe, overleden op 11 september 1925 in Soest.


XXVI

Loten van Doelen Grothe - Rouppe van der Voort (1915)       schema 95

Arnoud Johan Carel Loten van Doelen Grothe, geboren op 29 april 1889 in Soest, zoon van Jkvr. Renee Henriette van Weede en Mr. Constant Jacob Willem Loten van Doelen Grothe.
Hij trouwt op 5 oktober 1915 in Baarn met Theresia Maria Charlotta Rouppe van der Voort, geboren in 1881 in s-Hertogenbosch, dochter van Nicolaas Johannes Rouppe van der Voort en Charlotta Maria Theresia Bonnike,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van Tuyll van Serooskerken - van Weede (1846)       schema 95

Jkvr. Francoise Margaretha van Weede, geboren in 1824, dochter van Jhr. Willem van Weede en Jkvr. Jacoba Susanna Warin.
Zij trouwt op 30 april 1846 in Utrecht met Willem Rene baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 18 januari 1813, zoon van Carel Emanuel baron van Tuyll van Serooskerken, Heer van Zuylen en Westbroek en Elisabeth Henriette barones Collot dEscury,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Francoise Margaretha van Weede, overleden op 27 januari 1899 in Zuilen.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXIII

Clifford - van Weede (1806)       schema 96

Jkvr. Carolina Justina van Weede, geboren op 19 april 1779 in Amsterdam, dochter van Cornelia Straalman en Jhr. Hendrik Maurits van Weede.
Zij trouwt 1 juni 1806 in Amsterdam met Jhr. Mr. George Clifford, ridder Nederlandse Leeuw, geboren op 22 februari 1769 in Amsterdam, zoon van Gerard Clifford, en Sara Maria van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Gerard Clifford, geboren op 29 mei 1807 in Amsterdam, overleden op 17 januari 1870 in s-Gravenhage,
Jhr. Hendrik Maurits Cornelis Clifford, geboren op 26 juni 1808 in Amsterdam,
Jhr. Willem Francois Clifford, geboren op 21 april 1812 in Amsterdam, overleden op 6 juni 1817 in Amsterdam,

Jkvr. Carolina Justina van Weede, overleden op 29 juli 1837 in s-Gravenhage,
Jhr. Mr. George Clifford, overleden op 9 december 1847 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Clifford


XXIV

Clifford - van Limburg-Stirum (1839)       schema 96

Hendrik Maurits Cornelis baron Clifford, geboren op 26 juni 1808 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Carolina Justina van Weede en Jhr. Mr. George Clifford.
Hij trouwt op 29 mei 1839 in s-Gravenhage met Anna Frederika gravin van Limburg-Stirum, geboren op 9 oktober 1809 in Wexford (Ierland), dochter van Frederick Willem graaf van Limburg-Stirum, adjudant van Koning Willem II en Elizabeth Richards,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Aurelia Frederica Elisabeth Clifford, geboren op 29 januari 1843 in s-Gravenhage, overleden op 29 december 1912 in s-Gravenhage,
Jhr. Frederik Willem Gerard Clifford, geboren op 1 september 1844 in s-Gravenhage, overleden op 20 augustus 1884 in s-Gravenhage,
Hendric Anne baron Clifford, geboren op 14 augustus 1850 in s-Gravenhage,

Jhr. Hendrik Maurits Cornelis Clifford, overleden op 19 juni 1878 in s-Gravenhage,
Anna Frederika gravin van Limburg-Stirum, overleden op 25 november 1893 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Clifford


XXV

Clifford - van der Oudermeulen (1887)       schema 96

Hendric Anne baron Clifford, geboren op 14 augustus 1850 in s-Gravenhage, zoon van Hendrik Maurits Cornelis baron Clifford en Anna Frederika gravin van Limburg-Stirum.
Hij trouwt op 6 oktober 1887 in Wassenaar in met Claire Julia van der Oudermeulen, geboren op 27 maart 1864 in s-Gravenhage, dochter van Cornelis Jan van der Oudermeulen en Julia Ewouda gravin van Randwijck,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Rodger Frederick Walter baron Clifford, geboren op 11 december 1888 in Wassenaar (Huize Oud-Wassenaer),

Hendric Anne baron Clifford, overleden op 29 januari 1908 in s-Gravenhage,
Claire Julia van der Oudermeulen, overleden op 9 april 1949 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Clifford


XXVI

Clifford - Luden (1916)       schema 96

Rodger Frederick baron Walter Clifford, geboren op 11 december 1888 in Wassenaar, zoon van Hendric Anne baron Clifford en Claire Julia van der Oudermeulen.
Hij trouwt op 8 juni 1916 met Henriette Elisabeth Luden, geboren op 18 april 1887 in Velp, dochter van Henri Luden en Jacoba Elisabeth Willet,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Claire Henriette Jacqueline Clifford, geboren op 22 maart 1917 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt in 1923 door echtscheiding ontbonden,

Henriette Elisabeth Luden, overleden op 16 januari 1968 in Velp.

Wikipedia: Clifford

Clifford - van Bosse (1925)       schema 96

Rodger Frederick baron Walter Clifford, geboren op 11 december 1888 in Wassenaar, zoon van Hendric Anne baron Clifford en Claire Julia van der Oudermeulen.
Hij hertrouwt op 16 juni 1925 met Wilhelmina Anna Christina Jacoba van Bosse, geboren op 6 augustus 1897 in Alkmaar, dochter van Pieter Philip van Bosse en Augusta Wilhelmina Noorduyn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 12 maart 1957 door echtscheiding ontbonden,

Wilhelmina Anna Christina Jacoba van Bosse, overleden op 15 januari 1987 in Laren.

Wikipedia: Clifford

Clifford - Murray (1957)       schema 96

Rodger Frederick baron Walter Clifford, geboren op 11 december 1888 in Wassenaar, zoon van Hendric Anne baron Clifford en Claire Julia van der Oudermeulen.
Hij hertrouwt op 15 maart 1957 in Londen met Ethne Charlton Murray, geboren op 24 juni 1894 in Shotley Bridge/Durham,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Rodger Frederick baron Walter Clifford, overleden op 22 mei 1967 in Stream Hill (Ierland),

Wikipedia: Clifford


XXVII

Zwerver - Clifford (1939)       schema 96

Jkvr. Claire Henriette Jacqueline Clifford, geboren op 22 maart 1917 in s-Gravenhage, dochter van Rodger Frederick baron Walter Clifford en Henriette Elisabeth Luden.
Zij trouwt op 11 mei 1939 in Wassenaar met Jan Zwerver, geboren op 17 oktober 1883 in Haren, zoon van Mintje Pieters Zwerver en Jantje Willems Klaver,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Claire Elisabeth Jacqueline Zwerver, geboren op 18 februari 1940 in s-Gravenhage,

Jan Zwerver, overleden op 21 november 1957 in Wassenaar.


XXVIII

Wegener - Zwerver (1963)       schema 96

Claire Elisabeth Jacqueline Zwerver, geboren op 18 februari 1940 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Claire Henriette Jacqueline Clifford en Jan Zwerver.
Zij trouwt op 6 juli 1963 in Wassenaar met Adolf Wegener, geboren op 21 september 1921 in s-Gravenhage,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alexandra Elisabeth Jacqueline Wegener, geboren op 13 december 1964 in Rotterdam,
Erik Robert Jan Wegener, geboren op 22 juli 1966 in Lausanne.


XX

Lups - Rutgers van Rozenburg (1713)       schema 40

Cornelia Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 25 april 1690, dochter van David Rutgers en Cornelia van Hoeck.
Zij trouwt op 22 februari 1713 met Leonard Lups, geboren op 13 juli 1683 in Amsterdam, zoon van Govert Lups en Maria van der Meersch,
Uit dit huwelijk zijn vier kind bekend,

Maria Lups, geboren op 25 juli 1715 in Amsterdam,
David Lups, geboren op 28 mei 1718 in Amsterdam, overleden op 14 oktober 1740 in Amsterdam,
Govert Lups, geboren in januari 1726 in Amsterdam,
Cornelia Lups, geboren op 10 september 1729,

Cornelia Rutgers, overleden op 16 augustus 1754 in Amstedam,
Leonard Lups, koopman te Amsterdam, overleden op 11 november 1759 in Amsterdam.


XXI

Rutgers van Rozenburg - Lups (1742)       schema 40

Maria Lups, geboren op 25 juli 1715 in Amsterdam, dochter van Cornelia Rutgers van Rozenburg en Leonard Lups.
Zij trouwt in 1742 met David Rutgers van Rozenburg, geboren op 4 mei 1714 in Amsterdam, zoon van Mr. David Rutgers van Rozenburg en Maria de Neufville,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Lups, begraven op 16 augustus 1787 in Amsterdam,
David Rutgers van Rozenburg, overleden op 18 augustus 1774 in Amsterdam.

Wikipedia: Rutgers van Rozenburg

Lups - Feitama (1754)       schema 40

Govert Lups, geboren in januari 1726 in Amsterdam, zoon van Cornelia Rutgers van Rozenburg en Leonard Lups.
Hij trouwt op 26 maart 1754 met Margaretha Feitama, geboren op 4 juni 1729 in Amsterdam, dochter van Willem Feitama en Margaretha de Haan,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Leonard Lups, geboren in 1758 in Amsterdam, begraven op 10 april 1759 in Amsterdam,
Margaretha Cornelia Lups, geboren op 7 maart 1762 in Amsterdam, overleden op 11 mei 1772 in Amsterdam,
Govert Lups, geboren op 4 november 1763 in Amsterdam,

Govert Lups, koopman, begraven op 28 augustus 1777 in Amsterdam,
Margaretha Feitama, overleden op 11 mei 1772 in Amsterdam.


XXII

Lups - van Dam (1791)       schema 40

Govert Lups, geboren op 4 november 1763 in Amsterdam, zoon van Govert Lups en Margaretha Feitama.
Hij trouwt op 21 maart 1791 te Baarn met Brigitta Susanna Jacoba van Dam, geboren op 11 januari 1755, dochter van Mr. Christoffel Jan van Dam en Henrietta Jacoba van Hoorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Brigitta Susanna Jacoba van Dam, overleden op 1 april 1798.

Lups - Teijsenrooth (1828)       schema 40

Govert Lups, geboren op 4 november 1763 in Amsterdam, zoon van Govert Lups en Margaretha Feitama.
Hij hertrouwt op 24 augustus 1828 te Amsterdam met Anna Elizabeth Teijsenrooth, geboren op 26 januari 1807 in Amsterdam, dochter van Ernst Friederich Teijsenrooth en Anna Focke,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Margaretha Lups, geboren op 18 juni 1828 in Amsterdam,

Govert Lups, overleden op 8 mei 1833 in Amsterdam,
Anna Elizabeth Teijsenrooth, overleden op 30 november 1876 in Amsterdam.


XXIII

Bertschinger - Lups (1851)       schema 40

Margaretha Lups, geboren op 18 juni 1828 in Amsterdam, dochter van Govert Lups en Anna Elizabeth Teijsenrooth.
Zij trouwt op 10 juli 1851 te Amsterdam met Johan Ferdinand Bertschinger, geboren in 1824 in Fischenthal/Zurich, zoon van Hans Caspar Bertschinger en Katherina Krugg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

Neufville van Lennep - Lups (1749)       schema 40

Cornelia Lups, geboren op 10 september 1729, dochter van Cornelia Rutgers van Rozenburg en Leonard Lups.
Zij trouwt op 26 maart 1749 met David Neufville van Lennep, geboren op 16 februari 1724 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Leonard van Lennep, geboren op 5 maart 1750 in Amsterdam,
Catherina Neufville van Lennep, geboren op 7 mei 1754 in Amsterdam, overleden op 25 juli 1802 in Amsterdam,

Cornelia Lups, overleden op 17 januari 1799,
David Neufville van Lennep, overleden op 27 november 1795 in Amsterdam.


XXII

van Lennep - Verhamme (1775)       schema 40

Leonard van Lennep, geboren op 5 maart 1750 in Amsterdam, zoon van Cornelia Lups en David Neufville van Lennep.
Hij trouwt op 14 mei 1775 met Margaretha Verhamme, geboren op 13 april 1747 in Amsterdam, dochter van Abraham Albertszn. Verhamme en Elisabeth Looten,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

David van Lennep, geboren op 22 mei 1776 in Amsterdam, overleden op 5 november 1830 in Parijs,
Abraham van Lennep, geboren op 27 maart 1778 in Amsterdam, overleden op 21 oktober 1811 in Amsterdam,
Leonard van Lennep, geboren op 16 maart 1780 in Amsterdam, overleden op 16 mei 1853 in Loosdrecht (huize Weerestein),
Margaretha Elisabeth van Lennep, geboren op 4 mei 1782 in Amsterdam,

Leonard van Lennep, overleden op 31 oktober 1827 in Loosdrecht (huize Weerestein),
Margaretha Verhamme, overleden op 19 december 1801 in Amsterdam.


XXIII

van Collen - van Lennep (1807)       schema 40

Margaretha Elisabeth van Lennep, geboren op 4 mei 1782 in Amsterdam, dochter van Leonard van Lennep en Margaretha Verhamme.
Zij trouwt op 16 september 1807 in Breukelen met Jhr. Ferdinand van Collen, Heer van Tienhoven, geboren op 12 januari 1781 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Ferdinand van Collen, Heer van Tienhoven en Johanna Maria Elisabeth van Strick van Linschoten,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Ferdinand van Collen, geboren op 3 mei 1818 in Breukelen, overleden op 3 mei 1818 in Breukelen,
Margaretha Juliana Helena Ferdinanda van Collen, geboren op 7 september 1819 in Breukelen (Sint Pieters), overleden op 11 maart 1837 in Breukelen (Sint Pieters),
Johanna Maria Elisabeth van Collen, geboren op 30 september 1820 in Breukelen (Sint Pieters),
Anna Maria van Collen, geboren in 1821 in Breukelen-St. Pieters, overleden op 3 januari 1822 in Breukelen-St. Pieters,
Anna Maria van Collen, geboren op 3 januari 1822 in Breukelen (Sint Pieters),

Margaretha Elisabeth van Lennep, overleden op 28 juni 1838 in Breukelen/Sint Pieters (Huize Gunsterstein),
Jhr. Ferdinand van Collen, overleden op 28 september 1835 in Breukelen/Sint Pieters (Huize Gunsterstein).


XXIV

Willink - van Collen (1844)       schema 40

Johanna Maria Elisabeth van Collen, geboren op 30 september 1820 in Breukelen, dochter van Margaretha Elisabeth van Lennep en Jhr. Ferdinand van Collen.
Zij trouwt op 1 mei 1844 in Breukelen/Sint Pieters met Daniel Willemszn. Willink, geboren op 24 augustus 1808 in Amsterdam, zoon van Willem Willink en Margaretha Catharina van der Voort,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Catherina Maria Juliana Willink van Collen, geboren op 16 februari 1845 in Amsterdam, overleden op 6 juni 1891 in Breukelen,
Willem Ferdinand Willink van Collen, geboren op 23 maart 1847 in Amsterdam,
Herman Daniel Willink van Collen, geboren op 17 januari 1849 in Amsterdam, overleden op 28 februari 1913 in Breukelen,
Johanna Maria Elisabeth Willink van Collen, geboren op 17 januari 1849 in Amsterdam, overleden op 19 maart 1935 in Breukelen,
Margaretha Elisabeth Willink van Collen, geboren op 2 mei 1851 in Amsterdam, overleden op 15 apeil 1935 in Breukelen,
Albertina Margaretha Katharina Willink van Collen, geboren op 20 januari 1853 in Amsterdam,

Johanna Maria Elisabeth van Collen, overleden op 16 maart 1853 in Amsterdam,
Daniel Willemszn. Willink, overleden op 25 oktober 1871 in Breukelen-St. Pieters.


XXV

Willink van Collen - van Bosse (1871)       schema 40

Willem Ferdinand Willink van Collen, geboren op 23 maart 1847 in Amsterdam, zoon van Johanna Maria Elisabeth van Collen en Daniel Willemszn. Willink.
Hij trouwt op 5 oktober 1871 in Amsterdam met Dr. Anna Antoinette van Bosse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Ferdinand Willink van Collen, overleden op 30 december 1878 in Amsterdam.

Quarles van Ufford - Willink van Collen (1880)       schema 40

Albertina Margaretha Willink van Collen, geboren op 20 januari 1853 in Amsterdam, dochter van Johanna Maria Elisabeth van Collen en Daniel Willemszn. Willink.
Zij trouwt op 29 juli 1880 Amsterdam met Jhr. Louis August Corneille Quarles van Ufford, geboren op 10 februari 1842 in Deventer, zoon van Jhr. Henri Quarles van Ufford en Louise Elisabeth Marie Quarles van Ufford,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Herman Daniel Quarles van Ufford, geboren op 17 juni 1881 in s-Gravenhage, overleden op 4 augustus 1908 in Leysin (Zwitserland),
Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford, geboren op 10 augustus 1883 in Utrecht,
Jhr. Adrien Victor Quarles van Ufford, geboren op 18 maart 1885 in s-Gravenhage, overleden op 29 mei 1901 in s-Gravenhage,

Albertina Margaretha Willink van Collen, overleden op 20 april 1935 in Utrecht,
Jhr. Louis August Corneille Quarles van Ufford, overleden op 13 januari 1888 in s-Gravenhage.


XIX

Rutgers - van Gelder (1684)       schema 40

Adriaan Rutgers, geboren op 19 december 1659, zoon van Margaretha Block en David Rutgers.
Hij trouwt op 18 juni 1684 met Hillegonda van Gelder, geboren op 16 augustus 1665,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Adriaan Rutgers, geboren op 29 mei 1685, overleden in 1718,
Margaretha Rutgers, geboren op 19 september 1686, overleden op 28 juli 1736,
Susanna Rutgers, geboren op 4 september 1688 in Amsterdam,
David Rutgers, geboren op 29 november 1691, overleden op 25 december 1728,
Hillegonda Rutgers, geboren op 15 oktober 1692, overleden op 1 januari 1743,

Adriaan Rutgers, overleden op 23 november 1721,
Hillegonda van Gelder, overleden op 11 maart 1700.

Wikipedia: Rutgers van Rozenburg


XX

van Lennep - Rutgers (1706)       schema 40

Susanna Rutgers, geboren op 14 september 1688 in Amsterdam, dochter van Adriaan Rutgers en Hillegonda van Gelder.
Zij trouwt op 6 mei 1706 met Jacob van Lennep, koopman, collectioneur, tekenaar en dichter; kocht Otterspoor aan de Vecht, geboren op 31 oktober 1667 in Amsterdam, zoon van Jacob van Lennep en Anna van der Meersch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Susanna Rutgers, overleden op 28 september 1706 in Amsterdam,
Jacob van Lennep, overleden op 30 december 1741 in Amsterdam.


XIX

van Lennep - Rutgers (1696)       schema 40

Pieter Rutgers, geboren op 16 maart 1672 in Amsterdam, zoon van Margaretha Block en David Rutgers.
Hij trouwt op 22 april 1696 met Ingenia van Lennep, geboren op 13 juli 1678 in Amsterdam, dochter van Jacob van Lennep en Engeltje Sydervelt,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Margaretha Rutgers, geboren op 18 februari 1697 in Amsterdam,

Pieter Rutgers, overleden op 13 oktober 1729 in Amsterdam,
Ingenia van Lennep, overleden op 2 oktober 1711 in Amsterdam.


XX

Springwijk - Rutgers ( )       schema 40

Margaretha Rutgers, geboren op 18 februari 1697 in Amsterdam, dochter van Pieter Rutgers en Ingenia van Lennep.
Zij trouwt met Jan Springwijk, geboren in 1686 in Utrecht,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Margaretha Rutgers, overleden op 2 februari 1754 in Amsterdam ,
Jan Springwijk, overleden op 4 mei 1754 in Amsterdam.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 15 mei 2013).
proclaimer