de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Stamvader Riquinus Cloeck (1290),

VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema 1

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema 1

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema 1

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema 1

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       schema 1

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)       schema 1

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, n zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV Patriciaat Amsterdam

Cloeck-Floren (1538)       schema 1

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Cloeck - Conincx (1574)       schema 1

Jan Cloeck, geboren te Amsterdam in 1554, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren, trouwt op 28 mei 1573 te Gouda met Grietje Jans.
Grietje overlijdt bij de geboorte van een te vroeg geboren dochtertje op 27 maart 1574 te Rotterdam. Jan Cloeck hertrouwt op 12 oktober 1574 te Dordrecht met Antonia Conincx, dochter van Ghijsbert Conincx en Lijsbeth van Westerloo

Uit dit huwelijk zijn 14 kinderen bekend.
Griet Cloeck, geboren op 23 september 1575 te Rotterdam, op 5 januari 1641 overleden en op 9 januari 1641 begraven,
Lijsbeth Cloeck, geboren op 2 november 1576 te Rotterdam en te Elbing in Pruisen overleden
Jan Cloeck, geboren op 27 maart 1578 te Rotterdam en 24 december 1598 op Annobon(Africa) overleden
Maria Cloeck, geboren op 14 November 1579 te Amsterdam, begin januari 1648 overleden en op 9 januari 1648 begraven,
Anna Cloeck, geboren op 1 februari 1581 te Amsterdam, op 26 januari 1639 overleden en in de Zuiderkerk begraven,
Gijsbert Cloeck, geboren op 7 januari 1583 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Gijsbert Conincx en op 8 mei 1633 overleden,
Pieter Cloeck, geboren op 7 januari 1585 te Amsterdam, genoemd naar zijn oom die te Conincxbergen gestorven en begraven is, overlijdt op 5 december 1667.
Trijn Cloeck, geboren op 24 januari 1587 te Amsterdam, genoemd naar bagijntgen Trijn Floris, zij overlijdt op 21 september 1601.
Jacob Cloeck, geboren op 26 februari 1588 te Amsterdam, genoemd naar een oom van moeders kant, overlijdt op 1 maart 1664.
Claes Cloeck, geboren op 5 februari 1589 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Claes Hendrikszoon Cloeck, overlijdt op 1 mei 1648.
Floris Cloeck, geboren op 22 juni 1590 te Amsterdam, genoemd naar de vader van Anna Floren en op 31 Augustus 1590 in Edam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 8 Januari 1592 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 28 april 1592 in Munnickedam overleden,
Teuntgen Cloeck, geboren op 8 februari 1594 te Amsterdam en op 17 April 1595 te Amsterdam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 23 Juni 1595 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 21 september 1601 overleden.

Jan Cloeck overlijdt op 3 juli 1616,
Antonia Conincx overlijdt op 28 november 1597.


XVI Start Parenteel

Block - Cloeck (1593)       schema 11

Griet Cloeck, geboren te Rotterdam op 23 september 1575, dochter van Jan Cloeck en Teuntje Conincx.
Zij trouwt op 31 oktober 1593 in Amsterdam, ondertrouw op 16 oktober 1593 met Pieter Block, zoon van Jacob Adriaans Block en Marietje Pieters,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Jacomijntje Block, gedoopt op 14 oktober 1594,
Elisabeth Block, gedoopt op 8 september 1596,
Teuntgen Block, gedoopt op 16 augustus 1698 en op 20 oktober 1769 overleden, zij trouwt met Jan Everwijn Hoen
Adriaan Block, geboren in 1601,
Jacob Block,,
Claes Block,,

zij wonen sedert 1599 op de Nieuwendijk 141 te Amsterdam,
Griet Cloeck, overlijdt op 5 januari 1641 te Haarlem op 60 jarige leeftijd en wordt in Amsterdam op 9 januari 1641 in de Nieuwe Kerk begraven.


XVII

Block - van Halmael (1622)       schema 11

Adriaen Block, geboren in 1601, zoon van Griet Cloeck en Pieter Block.
Hij trouwt op 20 mei 1622 in Amsterdam (ondertrouw) met Geertruida van Halmael, geboren te Amsterdam op 1 februari 1603 dochter van Izaac van Halmael en Lijntje de Wees,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Adriaans Block, geboren te Amsterdam omstreeks 1634,
Margaretha Block, geboren te Amsterdam op 24 februari 1638,

Adriaen Block woont in de Kalverstraat (1622), op de Nieuwedijk 141 (1623 - 1653), erft dat huis in 1644, begraven in Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 22 april 1653,
Geertruida van Halmael, woonde als weduwe aan de Herengracht hoek Warmoesgracht en vanaf 1664 op de Nieuwendijk 141, begraven in Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 10 oktober 1669.


XVIII

Rutgers van Roozenburg - Block (1656)       schema 11

Margaretha Block, geboren te Amsterdam op 24 februari 1638, dochter van Adriaen Block en Geertruida van Halmael.
Zij trouwt op 2 januari 1656 te Amsterdam met Jhr. David Rutgers van Roozenburg, geboren te Amsterdam op 18 januari 1629, zoon van David Rutgers en Susanna de Flines,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. David Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 22 maart 1658, overleden in Amsterdam op 25 juli 1731,
Adriaan Rutgers, geboren in Amsterdam op 19 december 1659, overleden op 23 november 1721,
Pieter Rutgers, geboren in Amsterdam op 16 maart 1672, overleden op 13 oktober 1729 in Amsterdam,

Margaretha Block, begraven in Amsterdam op 12 maart 1702,
Jhr. David Rutgers, edele van het H.R.R., koopman en fabrikant van fluwelen en Turkse stoffen, zeer voornaam zijdelakenfabrikant, met het grootste assortiment in Amsterdam, zeer gefortuneerd, gevolmachtigde van de doopsgezinden in het land van Gulik bij de Staten generaal in 1701, hielp de uit de Palts gevluchte Mennonieten en werd daarom in 1697 in de Rijksadelstand verheven met de toevoeging "van Rozenburg", die hij evenals zijn nazaten echter nooit voerde, woonde aan de Singel "In de Ploegh", kocht in 1685 "het blaue Schaep" aan de Herengracht 268, bouwt in 1673 het buiten Groenevecht aan de Vecht bij Breukelen, overleden te Amsterdam op 6 mei 1707.

Wikipedia: Rutgers van Rozenburg


XIX

Rutgers van Rozenburg - van Hoeck (1680)       schema 11

Jhr. David Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 22 maart 1658, zoon van Margaretha Block en David Rutgers.
Hij trouwt op 14 januari 1680 te Amsterdam met Cornelia van Hoeck, geboren te Amsterdam op 20 augustus 1659, dochter van Leonard van Hoeck en Christina van Hoeck,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. David Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 13 januari 1682, overleden in Amsterdam op 18 november 1757,
Leonard Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 5 oktober 1683, overleden op 8 mei 1762,
Christine Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 25 februari 1687 overleden in Amsterdam op 10 augustus 1719,
Margaretha Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 6 maart 1688, overleden in Amsterdam op 16 januari 1755,
Cornelia Rutgers van Rozenburg, geboren in Amsterdam op 25 april 1690, overleden in Amsterdam op 16 augustus 1754,
Adriaan Rutgers, geboren in Amsterdam op 31 maart 1694, overleden op 16 augustus 1758,

Jhr. David Rutgers, edele van het H.R.R., zeer voornaam zijdehandelaar en fabrikant te Amsterdam, commissaris tot 't opzicht over de Manufacturie; woonde in 1680 aan de Singel, erft dan Herengracht 268 van zijn vader, woonde aan de Herengracht 160, sticht de buitenplaats Sterrenschans bij Breukelen in 1689, koopt in 1733 de Herengracht 284 (het latere huis van Brienen), overleden in Amsterdam op 25 juli 1731,
Cornelia van Hoeck, overleden te Amsterdam op 15 januari 1717.

Wikipedia: Rutgers van Rozenburg


XX

van Meekeren - Rutgers (1707)       schema 15

Margaretha Rutgers, geboren in Amsterdam op 6 maart 1688, dochter van David Rutgers en Cornelia van Hoeck.
Zij trouwt op 17 april 1707 in Amsterdam met Jan van Meekeren, geboren te Amsterdam op 2 december 1684, zoon van Cornelis van Mekeren en Ursula Straalman,
Uit dit huwelijk zijn drie kind bekend,

Ursula van Meekeren, geboren in Amsterdam op 19 maart 1708, begraven in Amsterdam op 5 februari 1781,
David van Meekeren, geboren in Amsterdam op 9 april 1710, overleden in Amsterdam op 21 februari 1736,
Cornelia van Meeckeren, geboren in Amsterdam op 20 maart 1722, overleden in Amsterdam op 16 april 1783,

Jan van Meekeren, zijdehandelaar te Amsterdam, commissaris der zijdemanufacturen in 1727, woonde op de Herengracht 160, 286 en 284 (het latere huis van Brienen) en in Over Holland aan de Vecht, overleden in Amsterdam op 27 januari 1744,
Margaretha Rutgers, begraven te Amsterdam op 16 januari 1755.


XXI

Straalman - van Meekeren (1744)       schema 101

Cornelia van Meekeren, geboren in Amsterdam op 20 maart 1722, dochter van Margaretha Rutgers en Jan van Meekeren.
Zij trouwt op 12 mei 1744 in Amsterdam met Willem Straalman, Heer van Ruwiel, Breukelen en Nieuwersluis, geboren te Amsterdam op 12 oktober 1723, zoon van Franois Straalman en Margaretha Kops,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Margaretha Straalman, geboren te Amsterdam op 4 februari 1747, overleden te 's-Gravenhage op 6 mei 1816,
Franois Straalman, geboren te Amsterdam op 4 december 1748, overleden te Amsterdam in januari 1749,
Cornelia Straalman, geboren te Amsterdam op 8 maart 1751, gedoopt op 19 mei 1768 in de Engels Kerk, overleden te Amsterdam op 12 november 1832,

Cornelia van Meekeren, overleden in Amsterdam op 16 april 1783,
Willem Straalman, proost en aartsdiaken van Sint Marie te Utrecht 1755, koopman in levantse katoenen en garens en handelaar op de West te Amsterdam, overleden in Amsterdam op 10 april 1799.


XXII

van Weede - Straalman (1768)       schema 25

Cornelia Straalman,, geboren op 8 maart 1751 in Amsterdam, dochter van Cornelia van Meekeren en Willem Straalman.
Zij trouwt op 14 juni 1768 in Loenen aan de Vecht met Jhr. Hendrik Maurits van Weede, Heer van Lutteke en Weede, geboren op 23 juni 1737 in Westbroek, zoon van Everard van Weede en Philippinna Baltina Elisabeth van Arkel,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Cornelia Margaretha van Weede, geboren op 15 juni 1769 in Utrecht,
Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede, geboren op 15 mei 1772 in Utrecht,
Jkvr. Francoise Margaretha van Weede van Dijkveld, geboren op 8 augustus 1773 in ter Aar,
Jhr. Everard van Weede, geboren op 6 januari 1775 in Amsterdam,
Jkvr. Johanna van Weede, geboren op 17 juli 1776 in Amsterdam,
Jhr. Willem van Weede, geboren op 15 januari 1778 in Amsterdam,
Jkvr. Carolina Justina van Weede, geboren op 19 april 1779 in Amsterdam,

Cornelia Straalman, overleden op 12 november 1832 in Amsterdam,
Jhr. Hendrik Maurits van Weede, overleden op 22 april 1796 in Utrecht.


XXIII

Hogguer - van Weede (1814)       schema 25

Jkvr. Cornelia Margaretha van Weede,, geboren op 15 juni 1769 in Utrecht, dochter van Cornelia Straalman en Jhr. Hendrik Maurits van Weede.
Zij trouwt op 31 augustus 1814 in Amsterdam met Jhr. Paul Iwan Hogguer, ridder Nedederlandse Leeuw, geboren op 7 februari 1760 in Amsterdam, zoon van Daniel Hogguer, graaf van Bignan en Henriette de Mauclerc,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Cornelia Margaretha van Weede, overleden op 24 januari 1837 in Amsterdam,
Jhr. Paul Iwan Hogguer, koopman en bankier; president-directeur Nederlandsche Bank; burgemeester; lid Grote Vergadering van Notabelen, overleden op 19 november 1816 in Amsterdam.

van Loon - van Weede (1791)       schema 25

Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede, geboren op 15 mei 1772 in Utrecht, dochter van Cornelia Straalman en Jhr. Hendrik Maurits van Weede.
Zij trouwt op 4 december 1791 in s Graveland met Jhr. Mr. Jan Willem van Loon, geboren op 17 maart 1767 in Amsterdam, zoon van Mr. Willem van Loon, commissaris en schepen van Amsterdam; kolonel der burgerij en Catharina Johanna Wolters,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Jkvr. Philippine Henriette Constance van Loon, geboren op 31 augustus 1792 in s Graveland,
Jkvr. Catatharina Johanna Loon, geboren op 24 augustus 1793 in Amsterdam,
Jhr. Willem van Loon, geboren op 20 september 1794 in Amsterdam,
Jkvr. Cornelia Margaretha van Loon, geboren op 24 jabuari 1796 in s Graveland,
Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, geboren op 19 september 1797 in s Graveland,
Jkvr. Agnes Henriette van Loon, geboren op 3 januari 1800 in Amsterdam,
Jhr. Pieter van Loon, geboren op 19 augustus 1801 in Amsterdam,
Jhr. Hendrik Maurits Jacobus van Loon, geboren op 4 januari 1805 in s Graveland, overleden op 9 juli 1829 op het fregat de Sambre op de rede van Napels, begraven in 1829 in Napels (Engels kerkhof),
Jkvr. Constantia Philippina Sophia van Loon, geboren op 18 september 1810 in s Graveland,

Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede, overleden op 5 maart 1842 in Utrecht,
Jhr. Mr. Jan Willem van Loon, commissaris te Amsterdam; meesterknaap van Gooiland/kerkmeester Amstelkerk, overleden op 18 februari 1839 in Utrecht.

Wikipedia: van Loon


Voombergh - van Loon (1821)       schema 36

Jkvr. Agnes Henriette van Loon, geboren op 3 januari 1800 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede en Jhr. Mr. Jan Willem van Loon.
Zij trouwt op 25 juli 1821 te Leiden met Albert Voombergh, geboren op 5 december 1793 in Amsterdam, zoon van Dirk Jan Voombergh en Aletta Cornelia Rutgers, ,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Philippina Constantia Isabella Voombergh, geboren op 9 januari 1827 in Amsterdam,
Aletta Cornelia Anna Voombergh, geboren op 29 juli 1828 in Amsterdam,
Henriette Maria Jacoba Voombergh, geboren op 15 mei 1830 in Amsterdam,

Jkvr. Agnes Henriette van Loon, overleden op 27 september 1975 in s-Gravenhage,
Albert Voombergh, garde dhonneur 1813; lid raad van Amsterdam, lid Eerste Kamer, maar bedankt daarvoor in 1848; lid Provinciale Staten Noord-Holland/bankier en commisionair, lid firma Ketwich & Voombergh, overleden 2 oktober 1851 in Amsterdam.


XXV

Labouchere - Voombergh (1854)       schema 81

Henriette Maria Jacoba Voombergh, geboren op 15 mei 1830 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Agnes Henriette van Loon en Albert Voombergh.
Zij trouwt op 26 januari 1854 in Amsterdam met Mr. Charles Bernard Labouchere, geboren op 9 oktober 1817 in Rotterdam, zoon van Samuel Pierre Labouchere en Anna Maria Theodora Jutting,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Albert Charles Labouchere, geboren op 26 december 1854 in Parijs,
Ernest Samuel Labouchere, geboren op 13 mei 1856 in Zeist,
Henriette Constance Adele Labouchere, geboren op 26 oktober 1860 in Zeist,
Charles Henry Labouchere, geboren op 22 juni 1863 in Zeist,
Louis Anne Labouchere, geboren op 21 mei 1865 in Leersum (kasteel Zuylenstein),
Alfred Joan Labouchere, geboren op 19 januari 1867 in Amsterdam,
David Labouchere, geboren op 26 november 1868 in Zeist (Slot Zeist), overleden op 12 februari 1878 in Zeist,
Rene Labouchere, geboren op 30 september 1870 in Slot Zeist,
Agnes Henriette Labouchere, geboren op 25 juni 1873 in Zeist (Slot Zeist),

Henriette Maria Jacoba Voombergh, overleden op 1 februari 1908 in Zeist (Slot Zeist),
Mr. Charles Bernard Labouchere, bankier, lid firma De Lepel & Labouchere en lid firma Labouchere, Auguin & Cie. te Parijs, overleden op 10 april 1897 in Wiesbaden.


XXVI

Labouchere - van Hardenbroek (1880)       schema 81

Mr. Albert Charles Labouchere, geboren op 26 december 1854 in Parijs, zoon van Henriette Maria Jacoba Voombergh en Mr. Charles Bernard Labouchere.
Hij trouwt op 21 oktober 1880 in s-Gravenhage met Marie Isabella Anne Josine Charlotte barones van Hardenbroek, geboren op 16 november 1860 in s-Gravenhage, dochter van Karel Jan Gijsbert baron van Hardenbroek, heer van s Heeraertsberg en Bergambacht en Jkvr. Johanna Louise Huydecoper,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Louise Henriette Labouchere, geboren op 27 september 1881 in s-Gravenhage,

Albert Charles Labouchere, gezantschapsattache te Berlijn; begaafd violist, overleden op 7 december 1882 in Berlijn,
Marie Isabella Anne Josine Charlotte barones van Hardenbroek, overleden op 6 april 1935 in s-Gravenhage.


XXVII

van Pallandt - Labouchere (1901)       schema 81

Louise Henriette Labouchere, geboren op 27 september 1881 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Albert Charles Labouchere en Marie Isabella Anne Josine Charlotte barones van Hardenbroek.
Zij trouwt op 10 december 1901 in s-Gravenhage met Johan Jacob Adolph Alexander baron van Pallandt, geboren op 26 juli 1867 in Velp, zoon van Jacob Adolph baron van Pallandt, Heer van Walfort en Wilhelmina Frederica Georgina Louisa barones van Tuyll van Serooskerken,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Marie Elbertine barones van Pallandt, geboren op 4 december 1902 in Arnhem,
Wilhelmina Frederica Georgina Louisa barones van Pallandt, geboren op 21 september 1904 in Arnhem, overleden op 31 oktober 1999 in s-Gravenhage,

Louise Henriette Labouchere, overleden op 8 juni 1920 in Axenstein (Zwitserland),
Johan Jacob Adolph Alexander baron van Pallandt, overleden op 16 februari 1937 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Pallandt


XXVIII

van Welderen Rengers - van Pallandt (1938)       schema 81

Marie Elbertine barones van Pallandt, geboren op 4 december 1902 in Arnhem, dochter van Louise Henriette Labouchere en Johan Jacob Adolph Alexander baron van Pallandt.
Zij trouwt op 1 maart 1938 in Wassenaar met Albert baron van Welderen Rengers, geboren op 18 mei 1892 in s-Gravenhage, zoon van Edzard Reint baron van Welderen Rengers en Marie Amelie Hoevenaar,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Albert Joan Jacob baron van Welderen Rengers, geboren op 4 mei 1939 in Zwolle,

Marie Elbertine barones van Pallandt, overleden op 7 november 1986 in s-Gravenhage,
Albert baron van Welderen Rengers, landeconoom/president-kerkvoogd NH-kerk te Raalte, overleden op 12 juli 1947 in Raalte (Huizet Reelaer).


XXIX

van Welderen Rengers - Beelaerts van Blokland (1962)       schema 81

Ir. Albert Joan Jacob baron van Welderen Rengers, landbouweconoom op t Reelaer bij Raalte, geboren op 4 mei 1939 in Zwolle, zoon van Marie Elbertine barones van Pallandt en Albert baron van Welderen Rengers.
Hij trouwt op 22 december 1962 in Wassenaar met Jkvr. Cornelia Francisca Beelaerts van Blokland, dame Johanniter Orde, geboren op 12 april 1941 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland en Ellen Hazelhoff Roelfsema,
Uit dit huwelijk zijn vier kind bekend,

Albert baron van Welderen Rengers, geboren op 11 oktober 1963 in Wageningen,
Johannes Alexander baron van Welderen Rengers, geboren op 13 juni 1965 in Wageningen,
Willem Frederik baron van Welderen Rengers, geboren op 3 januari 1968 in Wageningen,
Reinout Erik Franciscus baron van Welderen Rengers, geboren op 18 oktober 1969 in Wageningen.


XXX

van Welderen Rengers - Keuter (1996)       schema 81

Albert baron van Welderen Rengers, econoom; investment banker ABN Amro Bank N.V., geboren op 11 oktober 1963 in Wageningen, zoon van Ir. Albert Joan Jacob baron van Welderen Rengers en Jkvr. Cornelia Francisca Beelaerts van Blokland.
Hij trouwt op 19 oktober 1996 te s-Gravenhage met Mr. Anna Frederiek Keuter, advocaat en procureur, geboren op 30 september 1965 in Utrecht, dochter van Dr. Emile Johan Wlhelm Keuter en Lena Wilhelmina Petronella de Ruiter,
Uit dit huwelijk zijn twee kind bekend,

Frederiek Wilhelmina Francisca barones van Welderen Rengers, geboren op 19 september 1998 in Singapore,
Albert Emilie Erik baron van Welderen Rengers, geboren op 26 mei 2000 in Singapore.

van Welderen Rengers - Loudon (1999)       schema 81

Mr. Johannes Alexander baron van Welderen Rengers ing, landbouwkunde, geboren op 13 juni 1965 in Wageningen, zoon van Ir. Albert Joan Jacob baron van Welderen Rengers en Jkvr. Cornelia Francisca Beelaerts van Blokland.
Hij trouwt op 19 november 1999 te Bilthoven met Jkvr. Pauline Suzanne Loudon, geboren op 6 juli 1969 in Utrecht, dochter van Jhr. Frederik Willem Loudon en Jkvr. Henriette Catharina Steengracht van Oostkapelle,
Uit dit huwelijk zijn drie kind bekend,

Aline Emily Francien barones van Welderen Rengers, geboren op 28 maart 2002 in Zeist,
Sjuck Frederic baron van Welderen Rengers, geboren op 19 mei 2003 in De Bilt,
Louise Johanna Suzanne barones van Welderen Rengers, geboren op 4 juli 2006 in De Bilt.

van Welderen Rengers - Deane ( )       schema 81

Ir. Willem Frederik baron van Welderen Rengers, mijnbouwkunde en petroleumwinning, geboren op 3 januari 1968 in Wageningen, zoon van Ir. Albert Joan Jacob baron van Welderen Rengers en Jkvr. Cornelia Francisca Beelaerts van Blokland.
Hij trouwt met Samanthe Maria Deane, geboren op 31 augustus 1970 in Buenos Aires, dochter van Robert OCallaghan Nelson Deane en Miranda Mary Florence Kenny,
Uit dit huwelijk zijn geen kind bekend.


XXVI

Labouchere - van Weede (1880)       schema 81

Ernest Samuel Labouchere, geboren op 13 mei 1856 in Zeist, zoon van Henriette Maria Jacoba Voombergh en Mr. Charles Bernard Labouchere.
Hij trouwt op 7 mei 1880 te Utrecht met Jkvr. Marie Adelaide Mathilde van Weede, geboren op 28 december 1860 in de Bilt, dochter van Jhr. Everard van Weede, Heer van Lutteke Weede, Dijkveld en Rateles en Adelaide Frederique Marie Jauline Schuyt,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Eugene Charles Labouchere, geboren op 23 mei 1881 in Amsterdam,
Albert Everard Labouchere, geboren op 8 december 1882 in Amsterdam,
Jacques Labouchere, geboren op 4 maart 1884 in Amsterdam,
Henry Louis Labouchere, geboren op 28 april 1887 in Amsterdam,
Adelaide Marie Labouchere, geboren op 12 juli 1889 in Amsterdam,
Marguerite Emilie Labouchere, geboren op 7 juni 1892 in Amsterdam, overleden op 5 augustus 1953 in Noordwijk aan Zee,

Ernest Samuel Labouchere, bankier en commissionair in effecten, lid firma Labouchere, Oyens & co, lid firma Ketwich & Voombergh te Amsterdam, commissaris van talrijke bedrijven, bestuurslid Amsterdams casino en bestuurslid Amsterdams Conservatorium; Legion dHonneur 1928, overleden op 14 maart 1932 in Amsterdam,
Jkvr. Marie Adelaide Mathilde van Weede, begaafd pianiste, bestuurslid van vele weldadige instellingen zoals Hospitaalkerkschip De Hoop, overleden op 11 februari 1934 in Amsterdam.


XXVII

Labouchere - Dijkstra (1913)       schema 81

Mr. Eugene Charles Labouchere, geboren op 23 mei 1881 in Amsterdam, zoon van Ernest Samuel Labouchere en Jkvr. Marie Adelaide Mathilde van Weede.
Hij trouwt op 31 maart 1913 in Dsseldorf met Johanna Hendrika Wilhelmina Dijkstra, geboren op 23 juni 1883 in Amsterdam, dochter van Jan Dirk Dijkstra, en Wilhelmina Frederika Posno,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Raymond Ernest Labouchere, geboren op 15 december 1913 in Ukkel/Brussel, overleden op 21 april 1986 in s-Gravenhage,
Yvonne Adelaide Labouchere, geboren op 15 december 1913 in Ukkel/Brussel,

Mr. Eugene Charles Labouchere, rector USC; promoveerde Staatswetenschappen 1916; algemeen secretaris N.V. tot Exloitatie der Oliefabrieken Calve-Delft, overleden op 27 juni 1939 in s-Gravenhage,
Johanna Hendrika Wilhelmina Dijkstra, overleden op 23 mei 1963 in s-Gravenhage.


XXVIII

van Asbeck - Labouchere (1937)       schema 81

Yvonne Adelaide Labouchere, geboren op 15 december 1913 in Ukkel/Brussel, dochter van Mr. Eugene Charles Labouchere en Johanna Hendrika Wilhelmina Dijkstra.
Zij trouwt op 6 juli 1937 te s-Gravenhage met de handschoen met Ir. Hendrik baron van Asbeck, geboren op 26 mei 1909 in s-Gravenhage, zoon van Herman Erwin baron van Asbeck en Cornelia Maria de Beaufort,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johanna barones van Asbeck, geboren op 8 juli 1938 in Soengei Gerong/Sumatra,
Cornelie barones van Asbeck, geboren op 26 maart 1940 in Lho Seumawe/Sumatra,
Marguerite barones van Asbeck, geboren op 25 oktober 1941 in Talang Akar/Sumatra,

Yvonne Adelaide Labouchere, overleden op 15 juni 2008 in Bilthoven,
Ir. Hendrik baron van Asbeck, geoloog; personeels-chef Aramco Overseas Company, overleden op 8 augustus 1998 in s-Gravenhage.


XXIX

Dumoulin - van Asbeck (1963)       schema 81

Cornelie barones van Asbeck, geboren op 26 maart 1940 in Lho Seumawe/Sumatra, dochter van Yvonne Adelaide Labouchere en Ir. Hendrik baron van Asbeck.
Zij trouwt op 31 augustus 1963 te Doorn met Ir. Frans Victor Dumoulin, natuurkundige; employe Shell, geboren op 26 november 1937 in Talang Akar/Zuid-Sumatra, zoon van Dr. Frans Victor Bernard Dumoulin en Hetty Smeets,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Frans Victor Bernard Dumoulin, geboren op 13 maart 1965 in s-Gravenhage,
Eugenie Cornelie Dumoulin, geboren op 20 september 1966 in s-Gravenhage.


XXX

Dumoulin - Siemens (1993)       schema 81

Ir. Frans Victor Bernard Dumoulin, natuurkundige, werkzaam bij Shell, geboren op 13 maart 1965 in s-Gravenhage, zoon van Cornelie barones van Asbeck en Ir. Frans Victor Dumoulin.
Hij trouwt op 24 april 1993 te Alkmaar met Mr. Anne-Mieke Siemens, geboren op 13 augustus 1966 in s-Gravenhage, dochter van Ir. Jacob Lambertus Siemens en Conny Zoethout,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Charlotte Eugenie Dumoulin, geboren op 27 september 1994 in Bonn,
Quirine Anna Dumoulin, geboren op 17 april 1996 in Bonn,
Victorine Cornelie Dumoulin, geboren op 30 augustus 1998 in s-Gravenhage.

Zwanenburg - Dumoulin (1994)       schema 81

Eugenie Cornelie Dumoulin, geboren op 20 september 1966 in s-Gravenhage, dochter van Cornelie barones van Asbeck en Ir. Frans Victor Dumoulin.
Zij trouwt op 25 juni 1994 te Wassenaar met Mr. Sjoerd Marten Zwanenburg, werkzaam bij Heineken, daarna directeur Coldfood, geboren op 9 december 1957 in Valkenburg, zoon van Mr. Jan Zwanenburg en Grietje Haanstra,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Bastiaan Jan Victor Zwanenburg, geboren op 22 september 1996 in Leidschendam,
Martijn Frans Sjoerd Zwanenburg, geboren op 25 september 1998 in Leidschendam,
Lukas Gijsbert Constantijn Zwanenburg, geboren op 26 december 2002 in Voorschoten.


XXIX

Terwogt - van Asbeck (1964)       schema 81

Marguerite van barones van Asbeck, geboren op 25 oktober 1941 in Talang Akar/Sumatra, dochter van Yvonne Adelaide Labouchere en Ir. Hendrik baron van Asbeck.
Zij trouwt op 28 november 1964 met Ir. Christiaan Terwogt, geboren op 25 november 1938 in Semarang, zoon van Mr. Johannes Hendrik Terwogt en Johanna Adriana Suzanna van Senden,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Christien Stephanie Terwogt, geboren op 29 mei 1965 in Delft,
Jan Hendrik Terwogt, geboren op 19 maart 1968 in Seria/Borneo.


XXX

Terwogt - de Jonge (1996)       schema 81

Ir. Jan Hendrik Terwogt, mijnbouwkundige, geboren op 19 maart 1968 in Seria/Borneo, zoon van Marguerite van barones van Asbeck en Ir. Christiaan Terwogt.
Hij trouwt op 28 september 1996 in s-Hertogenbosch met Dorine Yvonne Christine Elise Maria de Jonge, geboren op 17 januari 1968 in s-Hertogenbosch, dochter van Sebastiaan Laurentius Franciscus Maria de Jonge en Yvonne Ellise Maria Jacobs,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sebastiaan Floris Jan Terwogt, geboren op 6 februari 2001 in Aberdeen,
Elise Christine Yvonne Marguerite Terwogt, geboren op 17 februaria 2004 in Miri/Maleisi.


XXVII

Labouchere - Evans (1909)       schema 82

Albert Everard Labouchere, geboren op 8 december 1882 in Amsterdam, zoon van Ernest Samuel Labouchere en Jkvr. Marie Adelaide Mathilde van Weede.
Hij trouwt op 19 oktober 1909 te Parijs met Elaine Evans, geboren op 12 januari 1888 in Detroit/Michigan, dochter van John Everett Evans, en Grace Nichols Whitney,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Ernest Albert Labouchere, geboren op 12 januari 1911 in Parijs,
Charles David Labouchere, geboren op 25 november 1912 in Parijs,
Alix Grace Labouchere, geboren op 5 april 1917 in Parijs,
Robert Eugene Labouchere, geboren op 17 juni 1922 in Parijs,

Albert Everard Labouchere, bankier/oprichter en chef firma A.E.Labouchere & Cie, lid firma Ketwich & Voombergh, overleden op 24 september 1941 in New York,
Elaine Evans, overleden op 13 april 1943 in New York.


XXVIII

Labouchere - Steinman (1935)       schema 82

Ernest Albert Labouchere, geboren op 12 januari 1911 in Parijs, zoon van Albert Everard Labouchere en Elaine Evans.
Hij trouwt op 18 oktober 1935 te Parijs met Anne Marie Franziska Elma Steinman, geboren op 18 maart 1910 in Berlijn-Lichtenfelde, dochter van Franz Otto Herman Steinman en Gertrude Luise Sylva Mermod,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Grace Anita Labouchere, geboren op 24 juni 1937 in s-Gravenhage,

Anne Marie Franziska Elma Steinman, overleden op 14 juni 1970 in Nyon/Vaud/Zwitserland,

Het huwelijk wordt in juli 1949 in New York door echtscheiding ontbonden.

Labouchere - Foache (1955)       schema 82

Ernest Albert Labouchere, geboren op 12 januari 1911 in Parijs, zoon van Albert Everard Labouchere en Elaine Evans.
Hij hertrouwt op 5 september 1955 te Parijs met Monique Foache, geboren op 13 april 1915 in Parijs, dochter van Marcel Foache en Marthe David,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Monique Foache, overleden op 19 augustus 1957 in New York.

Labouchere - Lassene (1962)       schema 82

Ernest Albert Labouchere, geboren op 12 januari 1911 in Parijs, zoon van Albert Everard Labouchere en Elaine Evans.
Hij hertrouwt in 1962 te New Jersey met Marie Jeanne Lassene, geboren op 16 juni 1928 in St. Etienne, dochter van Lassene en Anne Couzan,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Solange Anne Labouchere, geboren op 22 augustus 1963 in Geneve,

Ernest Albert Labouchere, overleden op 6 maart 1971,


XXIX

Clothier - Labouchere (1958)       schema 82

Grace Anita Labouchere, geboren op 24 juni 1937 in s-Gravenhage, dochter van Ernest Albert Labouchere en Anne Marie Franziska Elma Steinman.
Zij trouwt op 13 september 1958 te New York City met Birchard Taylor Clothier, advocaat, geboren op 14 augustus 1936 in Bryn Mawr/Pennsylvania, zoon van Georg Ball Clothier en Helen Louise Taylor,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

George Whitney Clothier, geboren op 30 november 1959 in Bryn Mawr/Pennsylvania,
Anita Labouchere Clothier, geboren op 9 februari 1961 in Bryn Mawr/Pennsylvania,
Jennifer Ann Clothier, geboren op 30 mei 1963 in Bryn Mawr/Pennsylvania,
Charles Courtland Clothier, geboren op 21 augustus 1965 in Bryn Mawr/Pennsylvania,

Het huwelijk wordt op 9 december 1986 in Norristown door echtscheiding ontbonden.

Jackson - Labouchere ( )       schema 82

Grace Anita Labouchere, geboren op 24 juni 1937 in s-Gravenhage, dochter van Ernest Albert Labouchere en Anne Marie Franziska Elma Steinman.
Zij hertrouwt met Martin Jackson, geboren op 21 oktober 1945 in Brooklyn, zoon van Walter Herbert Jackson en Frances Joyce Prewett,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXX

Clothier - Berg (1988)       schema 82

George Whitney Clothier, geboren op 30 november 1959 in Bryn Mawr/Pennsylvania, zoon van Grace Anita Labouchere en Birchard Taylor Clothier.
Hij trouwt op 31 december 1988 te Gladwyne met Audrey Veronica Berg, geboren op 24 september 1963 in Buenos Aires, dochter van Peter C. Berg en Lynette M. Bell,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Nicholas George Clothier, geboren op 11 juni 1994 in Bryn Mawr,
Christian Francisco Clothier, geboren op 14 juli 1996 in Mexico City,
Alex Santiago Clothier, geboren op 29 oktober 1997 in Mexico City.

Goldschmidt - Labouchere Clothier (1984)       schema 82

Anita Labouchere Clothier, geboren op 9 februari 1961 in Bryn Mawr/Pennsylvania, dochter van Grace Anita Labouchere en Birchard Taylor Clothier.
Zij trouwt op 12 januari 1984 Reno/Nevada/USA met Daniel Peter Goldschmidt, geboren op 30 oktober 1960 in Richmond/Virginia, zoon van Peter R. Goldschmidt en Susan Grace Boomer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Scarlett Labouchere Clothier Goldschmidt, geboren op 7 februari 1992 in Oakland,
Pike Bishop Goldschmidt, geboren op 17 maart 1994 in Oakland,
Devon Traveler Goldschmidt, geboren in 1996 in Ogden/Utah.

Schneider - Clothier (1987)       schema 82

Jennifer Ann Clothier, geboren op 30 mei 1963 in Bryn Mawr/Pennsylvania, dochter van Grace Anita Labouchere en Birchard Taylor Clothier.
Zij trouwt op 20 juni 1987 te Gladwyne met Richard Graham Schneider, geboren op 11 juli 1960 in Bryn Mawr/Pennsylvania, zoon van Richard Graham Schneider en Margaret Fritz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in april 1992 door echtscheiding ontbonden.

Fry - Clothier (2003)       schema 82

Jennifer Ann Clothier, geboren op 30 mei 1963 in Bryn Mawr/Pennsylvania, dochter van Grace Anita Labouchere en Birchard Taylor Clothier.
Zij hertrouwt op 26 november 2003 te Aubern/California met Ravi Miro Fry, geboren op 27 juli 1968 in Pocatella/Idaho, zoon van Ralph Fry en Marlys Borreson,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Clothier - Scheetz (1992)       schema 82

Charles Courtland Clothier, geboren op 21 augustus 1965 in Bryn Mawr/Pennsylvania, zoon van Grace Anita Labouchere en Birchard Taylor Clothier.
Hij trouwt op 6 september 1992 in Unionville met Laura Anna Scheetz, geboren op 17 mei 1969 in Media/Pennsylvania, dochter van Edward Scheetz en Linda Cunningham,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Melissa Lee Clothier, geboren op 30 juni 1994 in Bryn Mawr,
Courtland Taylor Clothier, geboren op 19 juli 1996 in Bryn Mawr,

Het huwelijk wordt op 1 mei 2000 door echtscheiding ontbonden.


XXIX

Nelson - Labouchere (1989)       schema 82

Solange Anne Labouchere, geboren op 22 augustus 1963 in Geneve, dochter van Ernest Albert Labouchere en Marie Jeanne Lassene.
Zij trouwt op 18 februari 1989 te Daytona/Florida met Marcus Nelson, geboren op 24 november 1961, zoon van Alf Melvin Nelson en Elisabeth,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Brandon Matthew Nelson, geboren op 3 juni 1989,

Het huwelijk wordt op 16 februari 1997 door echtscheiding ontbonden.

Shultz - Labouchere (2000)       schema 82

Solange Anne Labouchere, geboren op 22 augustus 1963 in Geneve, dochter van Ernest Albert Labouchere en Marie Jeanne Lassene.
Zij hertrouwt op 17 juni 2000 te Loveland/Ohio met Joseph Thomas Shultz, directeur-eigenaar Advanced Curbing Concept, geboren op 12 augustus 1962 in Cincinnati/Ohio, zoon van William Reeves Shultz en Roslyn Ann Brumagen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

Labouchere - Bird Wilson (1939)       schema 82

Charles David Labouchere, geboren op 25 november 1912 in Parijs, zoon van Albert Everard Labouchere en Elaine Evans.
Hij trouwt op 5 augustus 1939 te Forest Hills Gardens/New York met Edwynna Bird Wilson, geboren op 20 februari 1920 in New York, dochter van Edwin Bird Wilson en Lyla Macnames,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alex Elaine Labouchere, geboren op 17 mei 1940 in New York,
Albert Everard Labouchere, geboren op 21 mei 1942 in New York,

Het huwelijk wordt op 3 oktober 1951 in Las Vegas door echtscheiding ontbonden,

Edwynna Bird Wilson, overleden op 6 december 1979 in Lakeville/Connecticut.

Labouchere - Jordan (1953)       schema 82

Charles David Labouchere, geboren op 25 november 1912 in Parijs, zoon van Albert Everard Labouchere en Elaine Evans.
Hij hertrouwt op 22 november 1953 te Sharon/Connecticut met Ruth Mary Jordan, geboren op 22 maart 1928 in Indianapolis, dochter van Dr. Frank Whitten Jordan en Ruth Keller,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Henry Frank Labouchere, geboren op 6 oktober 1956 in Angers,
Irene Brigitte Labouchere, geboren op 16 juli 1960 in Saanen/Zwitserland,

Charles David Labouchere, mede-erfgenaam van kasteel Le Breau van zijn ouders, koopt in 1957 kasteel Le Port Joulain bij Marigne, overleden op 13 maart 1973 in Gstaad/Zwitserland.


XXIX

Stuart King - Labouchere (1968)       schema 82

Alex Elaine Labouchere, geboren op 17 mei 1940 in New York, dochter van Charles David Labouchere en Edwynna Bird Wilson.
Zij trouwt op 2 april 1968 te Londen met John Robert Stuart King, geboren op 13 september 1934 in Craigs/Noord-Ierland, zoon van Horace Townshend Stuart King en Kathleen Darley Stott,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Kathleen Edwynna Michele Stuart King, geboren op 20 februari 1969 in Harrogate/N.Yorks/Engeland,
Anne-Marie Madeleine Stuart King, geboren op 22 april 1971 in Harrogate,
Charles David Colin Stuart King, geboren op 16 augustus 1973 in Harrogate,

Het huwelijk wordt op 25 november 1975 door echtscheiding ontbonden,

Alex Elaine Labouchere, overleden op 31 augustus 1985 in Ripon/N.Yorks/Engeland.


XXX

Whitaker - Stuart King (2009)       schema 82

Kathleen Edwynna Michele Stuart King, directeur-eigenaar reloction business, geboren op 20 februari 1969 in Harrogate / N.Yorks / Engeland, dochter van Alex Elaine Labouchere en John Robert Stuart King.
Zij trouwt op 18 juni 2009 in Tetbury/Gloucester met Martin Whitaker, investment banker, geboren op 22 mei 1966 in Cambridge, zoon van Brian Dunbar Whitaker en Ann Shepherd,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wheeler - Stuart King (1994)       schema 82

Anne-Marie Madeleine Stuart King, holistic massage therapist, geboren op 22 april 1971 in Harrogate, dochter van Alex Elaine Labouchere en John Robert Stuart King.
Zij trouwt op 1 juli 1994 te Londen met Andrew Nicholas Wheeler, geboren op 2 juli 1963 in Winchester, zoon van John Joseph Frank Wheeler en Pamela Ann Bailey,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alexander Charles John Wheeler, geboren op 26 juni 1997 in Jersey,
Georgia Claire Alex Stuart Wheeler, geboren op 15 maart 1999 in St. Helier/Jersey,

Het huwelijk wordt in 2009 door echtscheiding ontbonden.

Stuart King - Frederiksen (2008)       schema 82

Charles David Colin Stuart King, grafisch ontwerper, geboren op 16 augustus 1973 in Harrogate, zoon van Alex Elaine Labouchere en John Robert Stuart King.
Hij trouwt op 17 september 2008 in Boston met Katia Frederiksen, geboren op 11 maart 1979 in Parijs, dochter van Birgir Frederiksen en Eileen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

Labouchere - Doswell (1964)       schema 82

Albert Everard Labouchere, journalist/director of development Suffield Academy/Suffield, geboren op 21 mei 1942 in New York, zoon van Charles David Labouchere en Edwynna Bird Wilson.
Hij trouwt op 28 november 1964 te Arlington/Virginia met Anne Seaver Doswell, director of Development Research George Mason University, geboren op 11 mei 1953 in New Orleans/Louisiana, dochter van Gelon Hann Doswell en Elizabeth Seaver,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alix Whitney Labouchere, geboren op 7 december 1966 in Washington,
Natalie Labouchere, geboren op 30 december 1970 in Columbia,
Jacques Whtiney Labouchere, geboren op 4 juli 1978 in Sharon,

Albert Everard Labouchere, overleden op 29 september 2009 in Warwick(USA).


XXX

Gerache - Labouchere (1992)       schema 82

Alix Whitney Labouchere, geboren op 7 december 1966 in Washington, dochter van Albert Everard Labouchere en Anne Seaver Doswell.
Zij trouwt op 11 februari 1992 in Ocean Springs met Jerome Thomas Alexander Gerache, geboren op 2 juli 1962 in Vicksburg/Massachusets, zoon van Joseph Gerache en Joanne Ryan,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ahleah Jo Anne Gerache, geboren op 15 september 1996 in Jacksonville/Florida,
Grace Natalie Gerache, geboren op 2 december 2000 in Jacksonville/Florida.

Krasoski - Labouchere ( )       schema 82

Natalie Labouchere, lead teacher te EDCO Collaborative te Boston, geboren op 30 december 1970 in Columbia, dochter van Albert Everard Labouchere en Anne Seaver Doswell.
Zij trouwt met John Michael Krasoski, geboren op 29 januari 1970 in Mamaroneck/New York,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Daphne Krasoski,
Hugo Krasoski.


XXIX

Labouchere - Barton (1987)       schema 82

Henry Frank Labouchere, geboren op 6 oktober 1956 in Angers, zoon van Charles David Labouchere en Ruth Mary Jordan.
Hij trouwt op 25 mei 1987 te Bern met Julie Kay Barton, lerares computertechniek Ecole Professionelle Commerciale te Nyon, chef de project informatique, geboren op 20 juni 1961 in Warwick/Rhode Island, dochter van Robert James Barton en Elaine Camille Petrucci,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Michael Charles Labouchere, geboren op 24 juni 1989 in Meyrin/Zwitserland,
Stephanie Elaine Labouchere, geboren op 1 augustus 1992 in Meyrin/Geneve.

Koch - Labouchere (1981)       schema 82

Irene Brigitte Labouchere, geboren op 16 juli 1960 in Saanen/Zwitserland, dochter van Charles David Labouchere en Ruth Mary Jordan.
Zij trouwt op 5 september 1981 te Saanen/Bern met Armando Koch, bankmanager, geboren op 4 januari 1954 in Alexandri / Egypte, zoon van Luciano Koch en Marinella Barberio,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Nicolas Luciano Koch, geboren op 2 februari 1984 in Chene-Bougeries/Geneve,

Het huwelijk wordt op 9 februari 1988 te Nyon/Vaud door echtscheiding ontbonden.

Bercin - Labouchere (1992)       schema 82

Irene Brigitte Labouchere, geboren op 16 juli 1960 in Saanen/Zwitserland, dochter van Charles David Labouchere en Ruth Mary Jordan.
Zij hertrouwt op 1 mei 1992 te Vandoeuvres/Geneve met Thierry Rene Marie Bercin, bankdirector Credit Commercial de France te Geneve, geboren op 5 mei 1957 in Beiroet/Libanon, zoon van Victor Bercin en Isabelle Kouder,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Thomas Victor Charles Bercin, geboren op 22 juli 1992 in Chene-Bougeries/Geneve.


XXVIII

de Witt - Labouchere (1936)       schema 82

Alix Grace Labouchere, member national society Daughters of the American Revolution, Palmes Academiques, geboren op 5 april 1917 in Parijs, dochter van Albert Everard Labouchere en Elaine Evans.
Zij trouwt op 27 maart 1936 te Parijs met Robert de Witt, majoor Britse Intelligense Service 1941-1944, geboren op 28 maart 1911 in Arcachon/Gironde, zoon van Emmanuel Gaston de Witt, inspecteur de finances, en Cecile Leonie Auguste Latham,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Elaine de Witt, geboren op 30 april 1937 in Neuilly-sur-Seine/Frankrijk,
Emmanuel de Witt, geboren op 5 december 1939 in Ain (kasteel Peyrieu),
Francois de Witt, geboren op 27 augustus 1944 in Abbots Ripton Hall,
Jean Louis de Witt, geboren op 21 februari 1954 in Greenwich,

Het huwelijk wordt op 3 maart 1969 door echtscheiding ontbonden.

Lobstein - Labouchere (1970)       schema 82

Alix Grace Labouchere, member national society Daughters of the American Revolution, Palmes Academiques, geboren op 5 april 1917 in Parijs, dochter van Albert Everard Labouchere en Elaine Evans.
Zij hertrouwt op 7 maart 1970 te Neuillu met Jacques Paul Lobstein, industrieel ingenieur/officier Legioen van Eer/Croix de Guerre 1939-1945, Medaille de la Resistance, geboren op 10 januari 1911 in Ville sur Illon/Vosges, zoon van Rene Lobstein, en Marthe Degermann,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.


XXIX

Tournesac - de Witt (1958)       schema 82

Elaine de Witt, psychotherapeute, geboren op 30 april 1937 in Neuilly-sur-Seine/Frankrijk, dochter van Alix Grace Labouchere en Robert de Witt.
Zij trouwt op 23 april 1958 te Parijs met Ir. Jean Tournesac, geboren op 25 april 1928 in Parijs, zoon van Louis Tournesac en Marthe Nessi,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Philippe Tournesac, geboren op 16 februari 1959 in Versailles,
Sophie Anita Tournesac, geboren op 9 auguatua 1960 in Versailles,
Caroline Tournesac, geboren op 30 augustus 1961 in Versailles,
Francois Tournesac, geboren op 2 juli 1963 in Versailles.


XXX

Tournesac - Goez (1982)       schema 82

Philippe Tournesac, psychotherapeute, geboren op 16 februari 1959 in Versailles, zoon van Elaine de Witt en Ir. Jean Tournesac.
Hij trouwt op 24 juli 1982 in Saint Laurent du Cros/Hautes Alpes met Chrystelle Goez, geboren op 3 augustus 1961 in Perpignan, dochter van Herve Goez en Andree Audeoud,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Emily Tournesac, geboren op 31 december 1983 in Saint-Germain-en-Laye/Yvelines,
Nicolas Tournesac, geboren op 5 september 1985 in Grasse,
Arnaud Tournesac, geboren op 11 december 1986 in Saint-Germain-en-Laye,
Dorothee Tournesac, geboren op 19 april 1989 in Saint-German-en-Laye.

Narbonne - Tournesac (1981)       schema 82

Sophie Anita Tournesac, publicite, Soc. Sofiacome SARL, geboren op 9 augustus 1960 in Versailles, dochter van Elaine de Witt en Ir. Jean Tournesac.
Zij trouwt op 20 december 1981 te Versailles met Philippe Narbonne, geboren op 7 september 1957, zoon van Jacques Narbonne, Off. de la Legion dHonneur en Eveline de Turckheim,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Cecile Tournesac, geboren op 9 maart 1990 in Osaka,

Het huwelijk wordt op 24 april 1990 te Parijs door echtscheiding ontbonden.

Schom - Tournesac (1985)       schema 82

Caroline Tournesac, informatique, geboren op 30 augustus 1961 in Versailles, dochter van Elaine de Witt en Ir. Jean Tournesac.
Zij trouwt op 19 april 1985 met Eric Schom, fabrikant de materiel dhopitaux, geboren op 22 oktober 1958 in Parijs , zoon van Xavier Schom en Jocelyne Faron,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Mathieu Schom, geboren op 6 mei 1986 in Sevres/Hauts-de-Seine,
Valerie Schom, geboren op 15 oktobeer 1987 in Sevres,
Benoit Schom, geboren op 2 november 1989 in Sevres.

Tournesac - Lemaigre-Dubreuil (1990)       schema 82

Ir. Francois Tournesac, geboren op 2 juli 1963 in Versailles, zoon van Elaine de Witt en Ir. Jean Tournesac.
Hij trouwt op 15 september 1990 in Limoges/Haute-Venne met Nathalie Lemaigre-Dubreuil, geboren op 28 februari 1958 in Limoges, dochter van Yves Lemaigre-Dubreuil en Agnes Hayaux de Tilly,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jules Tournesac, geboren op 24 september 1992 in Limoges.


XXIX

de Witt - Verde-Delisle (1965)       schema 82

Emmanuel de Witt, geboren op 5 december 1939 in Ain (kasteel Peyrieu), zoon van Alix Grace Labouchere en Robert de Witt.
Hij trouwt op 14 juni 1965 in Parijs met Laurette Verde-Delisle, geboren op 15 juli 1943 in Parijs, dochter van Bertrand Verde-Delisle en Jeanne Marie de Kergorlay,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Arielle de Witt, geboren op 1 december 1965 in Toulon,
Christian de Witt, geboren op 2 juli 1967 in Parijs,
Dorothee de Witt, geboren op 30 september 1970 in Parijs,

Het huwelijk wordt op 1 september 1979 door echtscheiding ontbonden.

de Witt - de Carbonnel (1986)       schema 82

Emmanuel de Witt, geboren op 5 december 1939 in Ain (kasteel Peyrieu), zoon van Alix Grace Labouchere en Robert de Witt.
Hij hertrouwt omstreeks 1986 met Damaris de Carbonnel, geboren op 25 juni 1950 in St. Jean de Luz, dochter van Eric de Carbonnel en Elisabeth Chevreux,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Guillaume de Witt, geboren op 2 september 1987 in Parijs,
Pauline de Witt, geboren op 7 januari 1990 in Parijs.


XXX

de Renusson dHauteville - de Witt (1990)       schema 82

Arielle de Witt, geboren op 1 december 1965 in Toulon, dochter van Emmanuel de Witt en Laurette Verde-Delisle.
Zij trouwt op 16 juni 1990 te Castilly met Eric Comte de Renusson dHauteville, gerant de societe bij Dior, geboren op 20 september 1959 in Parijs, zoon van Thierru Anne Comte de Renusson dHauteville en Beatrix de Cazenove,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1993 door echtscheiding ontbonden.

de Witt - Laborde (1994)       schema 82

Christian de Witt, geboren op 2 juli 1967 in Parijs, zoon van Emmanuel de Witt en Laurette Verde-Delisle.
Hij trouwt op 2 juli 1994 in Neuilly/Hauts-de-Seine met Karin Laborde, geboren op 7 januari 1969 in Neuuilly-sur-Seine, dochter van Daniel Laborde en Alice Fremi,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Arthur de Witt, geboren op 28 juni 1995,
Gaspard de Witt, geboren op 6 april 1997.

Mallez - de Witt (1996)       schema 82

Dorothee de Witt, geboren op 30 september 1970 in Parijs, dochter van Emmanuel de Witt en Laurette Verde-Delisle.
Zij trouwt op 29 juni 1996 in Saint Tropez met Pierre Henri Mallez, geboren op 31 maart 1967 in Cambray/Nord, zoon van Bernard Mallez en Marie de Douglas de Drouaz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

de Witt - de Kergorlav (1970)       schema 82

Francois de Witt, economisch journalist, hoofdredacteur Mieux Vivre votre Argent, geboren op 27 augustus 1944 in Abbots Ripton Hall, zoon van Alix Grace Labouchere en Robert de Witt.
Hij trouwt op 28 februari 1970 te Castilly/Calvados met Natalie de Kergorlav, geboren op 3 december 1950 in Boulogne, dochter van Alain baron de Kergorlav en Christiane de Lapeyrere,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Nicolas de Witt, geboren op 10 mei 1972 in Boulogne sur Seine,
Julien de Witt, geboren op 10 mei 1974 in Boulogne,
Clement de Witt, geboren op 12 april 1981 in Boulogne,
Valentine de Witt, geboren op 28 april 1984 in Boulogne,

Het huwelijk wordt op 16 januari 1997 te Parijs door echtscheiding ontbonden.

de Witt - Benois (1981)       schema 82

Jean Louis de Witt, geboren op 21 februari 1954 in Greenwich, zoon van Alix Grace Labouchere en Robert de Witt.
Hij trouwt op 19 september 1981 te Evecquemont/Yvelines met Sophie Benoist, advocaat, geboren op 4 juni 1958 in Parijs, dochter van Michiel Benoist en Catherine Guieu,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hortense de Witt, geboren op 20 september 1988 in Parijs,
Alexandra de Witt, geboren op 5 juli 1990 in Parijs,
Garance de Witt, geboren op 15 april 1993 in Parijs.


XXVIII

Labouchere - Pratt (1943)       schema 82

Robert Eugene Labouchere, geboren op 17 juni 1922 in Parijs, zoon van Albert Everard Labouchere en Elaine Evans.
Hij trouwt op 31 mei 1943 te Greenwich met Alice Ellen Pratt, geboren op 1 juli 1919 in Greenwich, dochter van Edward Martin Pratt en Florence Lowe,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pamela Christina Labouchere, geboren op 21 juli 1944 in New York,
Ronald Edward Labouchere, geboren op 25 juni 1946 in New York,

Het huwelijk wordt op 20 september 1957 te Litchfield door echtscheiding ontbonden,

Alice Ellen Pratt, overleden op 3 februari 1996 in Texas.

Labouchere - Noon (1972)       schema 82

Robert Eugene Labouchere, geboren op 17 juni 1922 in Parijs, zoon van Albert Everard Labouchere en Elaine Evans.
Hij hertrouwt op 17 november 1972 te Geneve met Martilyn Noon, geboren op 20 juni 1924 in San Francisco, dochter van Frank Noon en Mary Hannon,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Martilyn Noon, overleden op 25 maart 2001 in Geneve.


XXIX

Waldron - Labouchere (1964)       schema 82

Pamela Christina Labouchere, geboren op 21 juli 1944 in New York, dochter van Robert Eugene Labouchere en Alice Ellen Pratt.
Zij trouwt op 26 september 1964 te New York met Frederick Carter Waldron, investment banker, geboren op 12 januari 1939 in New York, zoon van Sherwood Waldron en Mary Altland,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alex Carter Waldron, geboren op 27 september 1968 in New York,
Caroline Whitney Waldron, geboren op 20 april 1970 in New York,
Allison Woodbury Waldron, geboren op 8 oktober 1973 in Greenwich,

Het huwelijk wordt op 19 juni 1979 te Bridport door echtscheiding ontbonden.

Cornes - Labouchere (1979)       schema 82

Pamela Christina Labouchere, geboren op 21 juli 1944 in New York, dochter van Robert Eugene Labouchere en Alice Ellen Pratt.
Zij hertrouwt op 8 september 1979 op Bermuda met Herbert James Cornes, inspecteur volksgezondheid, geboren op 10 december 1932 in Londen, zoon van Herbert Cornes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden.

Snavely - Labouchere (1989)       schema 82

Pamela Christina Labouchere, geboren op 21 juli 1944 in New York, dochter van Robert Eugene Labouchere en Alice Ellen Pratt.
Zij hertrouwt op 27 december 1989 te Vail/Colorado met Perry Donal Snavely, mede-oprichter US Power, geboren op 13 mei 1930 in Pittsburg, zoon van Harry Snavely en Hazel Shanor,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Christine Ann Snaveley, geboren op 17 november 1980 op Bermuda.


XXX

Waldron - Knight-Campbell (1993)       schema 82

Alex Carter Waldron, geboren op 27 september 1968 in New York, zoon van Pamela Christina Labouchere en Frederick Carter Waldron.
Hij trouwt op 11 december 1993 te Ipswich met Kristin Knight Campbell, geboren op 24 april 1967 in Beverly/Massachusetts, dochter van Kevin Campbell en Patricia Knight,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Lily Campbell Waldron, geboren op 11 juli 1995 in Boston,

Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden.

Waldron - Bogdan (2001)       schema 82

Alex Carter Waldron, geboren op 27 september 1968 in New York, zoon van Pamela Christina Labouchere en Frederick Carter Waldron.
Hij hertrouwt op 27 oktober 2001 met Althea Bogdan, werkzaam bij Millennium pharmceutical co,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Eve Grace Waldron, geboren in juli 2003,
Penny Waldron, geboren in november 2005.

Brown - Waldron (2001)       schema 82

Caroline Whitney Waldron, lerares Engels, daarna Oxford M.A. in Engelse literatuur, geboren op 20 april 1970 in New York, dochter van Pamela Christina Labouchere en Frederick Carter Waldron.
Zij trouwt omstreeks 2001 met Brian Ashley Harris Brown, jurist) bij Travellers Etna, geboren op 24 april 1967 in Beverly/Massachusetts, zoon van Thomas Brown en Katherine,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alix Catharina Waldron Brown, geboren op 26 mei 2003 in Corte Madera,
Carter Harris Brown, geboren op 20 mei 2005 in Paoli/USA.

Jose - Waldron (2002)       schema 82

Allison Woodbury Waldron, account coordinator McCann Erickson, geboren op 8 oktober 1973 in Greenwich, dochter van Pamela Christina Labouchere en Frederick Carter Waldron.
Zij trouwt in 2002 met Jose, woordvoerder Massachusetts Port Authority,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

Labouchere - Hughes (1969)       schema 82

Ronald Edward Labouchere, general manager Jex & Cie te Brussel, geboren op 25 juni 1946 in New York, zoon van Robert Eugene Labouchere en Alice Ellen Pratt.
Hij trouwt op 10 oktober 1969 te Albany met Janice Hughes, geboren op 10 september 1946 in Albany/New York, dochter William Hughes en Mildred Hamlin,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Eric Hughes Labouchere, geboren op 28 december 1973 in Cronula/New South Wales,
Mark Whitney Labouchere, geboren op 29 december 1976 in Brussel.


XXX

Labouchere - Messervy (2008)       schema 82

Mark Whitney Labouchere, leraar social studies Arizonaschool for the arts te Phoenix, geboren op 29 december 1976 in Brussel, zoon van Ronald Edward Labouchere en Janice Hughes.
Hij trouwt omstreeks 2008 met Andrea Messervy, lerares Engels, geboren op 16 september 1980 in Alpharetta,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Adeline Elisabeth Labouchere, geboren op 3 april 2010 in Phoenix/Arizona.


XXVII

Labouchere - van Eys (1926)       schema 83

Jacques Labouchere, geboren op 4 maart 1884 in Amsterdam, zoon van Ernest Samuel Labouchere en Jkvr. Marie Adelaide Mathilde van Weede.
Hij trouwt op 15 september 1926 in Glion-Montreux met Jkvr. Cecilia Johanna Wilhelmina van Eys, geboren op 9 augustus 1901 in Utrecht, dochter van Jan Daniel Constantijn Nicolaas van Eys en Cecilia Johanna barones van Hangest dYvoy,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Alexandre Charles de Labouchere, geboren op 10 augustus 1927 in Parijs,

Jacques Labouchere, pionier-vliegenier/militair attache/vicd-consul voor Nederland in Cannes, overleden op 29 december 1966 in Cannes,
Jkvr. Cecilia Johanna Wilhelmina van Eys, overleden op 8 april 1953 in Cannes,

Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden.

Labouchere - de Udy (1957)       schema 83

Jacques Labouchere, geboren op 4 maart 1884 in Amsterdam, zoon van Ernest Samuel Labouchere en Jkvr. Marie Adelaide Mathilde van Weede.
Hij hertrouwt op 27 maart 1957 te Londen met Locha Rosa Edith de Udy, geboren op 30 mei 1908 in Buenos Aires, dochter van Guillermo de Udy en Maria Anna Crawford,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacques Labouchere, pionier-vliegenier/militair attache/vicd-consul voor Nederland in Cannes, overleden op 29 december 1966 in Cannes,
Locha Rosa Edith de Udy, overleden op 3 juli 1991 in Mougins/Alpes-Maritimes.


XXVIII

Labouchere - Burnett (1955)       schema 83

Alexandre Charles de Labouchere, directeur vliegclub Club Aeronautique St. Andre, geboren op 10 augustus 1927 in Parijs, zoon van Jacques Labouchere en Jkvr. Cecilia Johanna Wilhelmina van Eys.
Hij trouwt op 19 februari 1955 te Louisville/Kentucky met Elisabeth Burnett, geboren op 19 februari 1928 in Louisville/Kentucky, dochter van Gilbert Burnett en Helen Wiseman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elisabeth Burnett, overleden op 9 november 1978 in Neuilly-sur-Seine,

Labouchere - Wijnaendts (1991)       schema 83

Alexandre Charles de Labouchere, directeur vliegclub Club Aeronautique St. Andre, geboren op 10 augustus 1927 in Parijs, zoon van Jacques Labouchere en Jkvr. Cecilia Johanna Wilhelmina van Eys.
Hij hertrouwt op 9 oktober 1991 te Parijs met Francoise Wijnaendts, geboren op 13 november 1933 in Parijs, dochter van Mr. Jan Willem Wijnaendts advocaat en Catharina ter Ossipoff, prinses Khodjaminassoff, gevlucht vanuit Rusland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Alexandre Charles de Labouchere, overleden op 14 december 2010 in Nogaro,


XXVII

Labouchere - Palette (1949)       schema 83

Henry Louis Labouchere, chef firma Labouchere & Co, bankiers te Amsterdam, geboren op 28 april 1887 in Amsterdam, zoon van Ernest Samuel Labouchere en Jkvr. Marie Adelaide Mathilde van Weede.
Hij trouwt omstreeks 1949 met Bernadette Palette, geboren op 29 januari 1913 in Parijs, dochter van Bernhard Palette, en Lea Adelaide Voisin,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Bernard Charles Alexandre Labouchere, geboren op 9 november 1950 in Lausanne,

Henry Louis Labouchere,overleden op 13 mei 1954 in Gland sur Nyon/Zwitserland (huis La Tourangelle),
Bernadette Palette, overleden op 7 maart 2007 in Morges.


XXVIII

Labouchere - Freymond (1978)       schema 83

Bernard Charles Alexandre Labouchere, directeur kantoor Geneve van Banque Gutzwiller te Basel, geboren op 09 november 1950 in Lausanne, zoon van Henry Louis Labouchere en Bernadette Palette.
Hij trouwt op 7 oktober 1978 te Duillier/Vaud met Catherine Irene Helene Freymond, lid gemeenteraad Gland, gedeputeerde parlement van de Vaud, geboren op 7 september 1950 in Lausanne, dochter van Pierre Freymond en Monique Vernet,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Guillaume Henry Labouchere, geboren op 27 januari 1981 in Geneve,
Marie Caroline Labouchere, geboren op 9 juni 1982 in Geneve,
Philippe Pierre Labouchere, geboren op 25 juli 1986 in Meyrin/Geneve.


XXVII

Stoop - Labouchere (1916)       schema 83

Adelaide Marie Labouchere, geboren op 12 juli 1889 in Amsterdam, dochter van Ernest Samuel Labouchere en Jkvr. Marie Adelaide Mathilde van Weede.
Zij trouwt op 29 juni 1916 in Amsterdam met Jhr. Ir. Adriaan Sicco Cato Stoop, heer van Strijen; directeur en president-commissaris Ned. Siemens Maatschappij N.V., geboren op 1 mei 1880 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Pieter Anthony Jacob Stoop, heer van Strijen, en Antonia Modderman,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Pieter Anthony Jacob Stoop, geboren op 13 maart 1917 in s-Gravenhage,
Jhr. Ernest Samuel Stoop, geboren op 15 september 1918 in s-Gravenhage,
Jkvr. Marguerite Emilie Stoop, geboren op 23 februari 1921 in s-Gravenhage,
Jhr. Johannes Adrianus Stoop, geboren op 24 november 1922 in s-Gravenhage,

Adelaide Marie Labouchere,overleden op 19 maart 1967 in s-Gravenhage,
Jhr. Ir. Adriaan Sicco Cato Stoop, overleden op 4 februari 1964 in s-Gravenhage.


XXVIII

Stoop - van Riemsdijk (1949)       schema 83

Jhr. Pieter Anthony Jacob Stoop, geboren op 13 maart 1917 in s-Gravenhage, zoon van Adelaide Marie Labouchere en Jhr. Ir. Adriaan Sicco Cato Stoop.
Hij trouwt op 7 april 1949 in s-Gravenhage met Elisabeth Jacoba Lucia van Riemsdijk, geboren op 20 oktober 1922 in s-Gravenhage, dochter van Eduard Anton Willem van Riemsdijk, directeur suikeronderneming Trangkil/Java en Gustavine Julienne Henriette Meertens,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Johannes Adrianus Stoop, geboren op 4 februari 1950 in s-Gravenhage,
Jhr. Adriaan Sicco Cato Stoop, geboren op 19 oktober 1951 in s-Gravenhage,
Jkvr. Gustavine Julienne Henriette Stoop, geboren op 26 mei 1954 in s-Gravenhage,

Jhr. Pieter Anthony Jacob Stoop, hoofdingenieur NV Electriciteitsmij. IJsselcentrale, overleden op 17 maart 2011 in Enschede,
Elisabeth Jacoba Lucia van Riemsdijk, overleden op 22 september 2009 in Enschede.


XXIX

Stoop - Stuyt (1981)       schema 83

Jhr. Ir. Johannes Adrianus Stoop, werktuigbouwkunde, projectmanager Holland Railconsult, later Movares B.V., geboren op 4 februari 1950 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Pieter Anthony Jacob Stoop en Elisabeth Jacoba Lucia van Riemsdijk.
Hij trouwt op 12 december 1981 in Millingen aan de Rijn met Marielle Jeanne Louise Stuyt, geboren op 19 november 1950 in s-Gravenhage, dochter van Prof. Mr. Alexander Marie Stuyt en Maria Theresia Josephine Schmutzer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jan Willem Alexander Stoop, geboren op 13 april 1982 in Geldrop,
Jkvr. Caroline Ellisabeth Stoop, geboren op 25 oktober 1983 in Eindhoven,
Jkvr. Wendela Gustavine Beatrice Stoop, geboren op 5 juli 1985 in Eindhoven.

Stoop - Zabel (1977)       schema 83

Jhr. Ir. Adriaan Sicco Cato Stoop, scheepsbouwkunde, interimmanager, geboren op 19 oktober 1951 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Pieter Anthony Jacob Stoop en Elisabeth Jacoba Lucia van Riemsdijk.
Hij trouwt op 16 september 1977 met Barbara Wilhelmina Zabel, geboren op 27 januari 1955 in Delft, dochter van Johannes Bernardus Zabel en Maria Adriana Blusse van Oud-Alblas,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Eline Marguerite Stoop, geboren op 10 september 1978 in Delft,
Jkvr. Louise Gustavine Stoop, geboren op 11 mei 1982 in Rotterdam,

Het huwelijk wordt in 1985 door echtscheiding ontbonden.

Stoop - Japikse (1990)       schema 83

Jhr. Ir. Adriaan Sicco Cato Stoop, scheepsbouwkunde, interimmanager, geboren op 19 oktober 1951 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Pieter Anthony Jacob Stoop en Elisabeth Jacoba Lucia van Riemsdijk.
Hij hertrouwt op 20 september 1990 te Rotterdam met Florentine Japikse, geboren op 19 februari 1959 in Rotterdam, dochter van Prof. Mr. Rudolf Erik Japikse, Ridder Nederlandse Leeuw en Carina Jacobs,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Frederik Ernst Stoop, geboren op 18 september 1992 in Utrecht,
Jkvr. Emma Martine Stoop, geboren op 1 februari 1994 in Utrecht,
Jhr. Adriaan Pieter Stoop, geboren op 26 augustus 1995 in Utrecht.

Ploeg - Stoop (1981)       schema 83

Jkvr. Gustavine Julienne Henriette Stoop, geboren op 26 mei 1954 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Pieter Anthony Jacob Stoop en Elisabeth Jacoba Lucia van Riemsdijk.
Zij trouwt op 18 september 1981 in Hengelo met Prof. Dr. Rutger Jan Ploeg, geboren op 30 september 1954 in s-Gravenhage, zoon van Johannes Ploeg en Anna Catharina Mol,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Rogier Frederik Ploeg, geboren op 26 juli 1983 in Leiden,
Alexander Reinout Ploeg, geboren op 29 oktober 1985 in Leiden,
Menno Pieter Johan Ploeg, geboren op 30 maart 1988 in Leiden.


XXVIII

Koppius - Stoop (1946)       schema 83

Jkvr. Marguerite Emilie Stoop, geboren op 23 februari 1921 in s-Gravenhage, dochter van Adelaide Marie Labouchere en Jhr. Ir. Adriaan Sicco Cato Stoop.
Zij trouwt omstreeks 1946 met Everhardus Koppius, geboren op 13 september 1917 in Hoogezand, zoon van Paul Wiebo Koppius, en Alida Elke Ebers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adeline Marie Koppius, geboren op 9 december 1947 in s-Gravenhage,
Paul Wybrand Koppius, geboren op 4 april 1953 in s-Gravenhage.


XXIX

Leeman - Koppius (1977)       schema 83

Adeline Marie Koppius, lerares klassieke talen/lid kerkenraad NH-kerk Aerdenhout, geboren op 9 december 1947 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Marguerite Emilie Stoop en Everhardus Koppius.
Zij trouwt op 23 december 1977 te Haarlem met Wouter Leeman, leraar geschiedenis aan het Kennemer Lyceum te Overveen, geboren op 6 juli 1949 in Leiden, zoon van Prof. Dr. Anton Daniel Leeman en Adriana de Ridder,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Merel Marguerite Leeman, geboren op 6 oktober 1978,
Arnout Anton Leeman, geboren op 10 april 1981.


XXX

Beemen - Leeman ( )       schema 83

Merel Marguerite Leeman, geboren op 6 oktober 1978, dochter van Adeline Marie Koppius en Wouter Leeman.
Zij trouwt met Olivier Beemen, reporter Financieel Dagblad en Elsevier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Leeman - Voorneman ( )       schema 83

Arnout Anton Leeman, geboren op 10 april 1981, zoon van Adeline Marie Koppius en Wouter Leeman.
Hij trouwt met Blanche Voorneman, masters Psychologie en Economie, geboren op 16 decenber 1981, dochter van Mr. Anton A. Voorneman, notaris en Ruth Hammelburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

Koppius - Kortmann (1984)       schema 83

Paul Wybrand Koppius, oogarts, geboren op 4 april 1953 in s GRavenhage, zoon van Jkvr. Marguerite Emilie Stoop en Everhardus Koppius.
Hij trouwt op 16 juni 1984 te Grave met Barbara Constance Marie Louise Kortmann, geboren op 9 augustus 1957 in Grave, dochter van Johannes Lambertus Antonius Marie Kortmann en Marquerite Marie Ignace Ficq,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alide Marguerite Janine Koppius, geboren op 28 maart 1986 in Groningen,
Emilie Barbara Sophie Koppius, geboren op 24 januari 1988 in Haarlem,
Paulien Marguerite Adeline Koppius, geboren op 8 november 1990 in Haarlem.


XXVIII

Stoop - Kompagne (1969)       schema 83

Jhr. Johannes Adrianus Stoop, geboren op 24 november 1922 in s-Gravenhage, zoon van Adelaide Marie Labouchere en Jhr. Ir. Adriaan Sicco Cato Stoop.
Hij trouwt op 16 augustus 1969 in s-Gravenhage met Roeline Edith Helen Kompagne, geboren op 14 juli 1945 in s-Gravenhage, dochter van Roelof Jan Kompagne, en Carolina Sophia Charlotte Kerkhoven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Johannes Adrianus Stoop, overleden op 13 maart 2003 in Franschhoek/Zuid-Afrika.


XXVI

Labouchere - Munro (1886)       schema 84

Charles Henry Labouchere, geboren op 22 juni 1863 in Zeist, zoon van Henriette Maria Jacoba Voombergh en Mr. Charles Bernard Labouchere.
Hij trouwt op 8 juli 1886 te Londen, St. Peters, Eaton Square met Ethel Dora Munro, geboren op 21 januari 1860 in Londen, dochter van Campbell of Lindertis Munro, en Henrietta Maria Drummond,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding,

Charles Henry Labouchere, lid Firma Hope & Co, commissaris Surinaamse bank en van de Koninklijke Nedederlandse Stooomboot Mij., president Raad van Beroep voor de Scheepvaart,
Ethel Dora Munro, overleden op 7 mei 1955 in Mapperton House, Beaminster, Dorset.

Labouchere - Tomljanovic ( )       schema 84

Charles Henry Labouchere, geboren op 22 juni 1863 in Zeist, zoon van Henriette Maria Jacoba Voombergh en Mr. Charles Bernard Labouchere.
Hij start een relatie met Maria Tomljanovic, geboren op 25 januari 1882 in Kroatie (Oostenrijk-Hongarije), dochter van Dragutin Tomljanovic, en Maria Vranic,
Uit deze relatie is n kind bekend,

Charles Barrier, geboren op 10 november 1906 in Gospic bij Agram (achternaam gegeven in Zrich op 28 december 1939),

Charles Henry Labouchere, lid Firma Hope & Co, commissaris Surinaamse bank en van de Koninklijke Nedederlandse Stooomboot Mij., president Raad van Beroep voor de Scheepvaart,
Maria Tomljanovic, overleden op 20 januari 1912 in Herisau/Zwitserland.


XXVII

Barrier - von Erlach (1934)       schema 84

Charles Barrier, handelsdiplomaat; mede-oprichter beleggingsmij. Swissimmobil, geboren op 10 november 1906 in Gospic bij Agram, zoon van Charles Henry Labouchere en Maria Tomljanovic.
Hij trouwt op 3 mei 1934 in Muri/Bern met Ida Clara Gertrud von Erlach, geboren op 8 november 1908 in Bern/Zwitserland, dochter van Sigmund Friedrich von Erlach en Amalie Elisabeth Henriette Clara Isi Wille,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Sybil Renee Elisabeth Barrier, geboren op 8 juni 1935 in Meilen/Zurich,
Peter Charles Barrier Labouchere, geboren op 1 mei 1937 in Uetikon am See/Zwitserland,
Brigitte Maria Barrier, geboren op 25 mei 1938 in Uetikon am See,
Guy Friedriech Barrier, geboren op 11 november 1942 in Uetikon am See.


XXVIII

Albers-Schonberg - Barrier (1954)       schema 84

Sybil Renee Elisabeth Barrier, medeoprichtster lEspace de lArt concret te Mouans-Sartoux, ereburgeres aldaar, geboren op 8 juni 1935 in Meilen/Zurich, dochter van Charles Barrier en Ida Clara Gertrud von Erlach.
Zij trouwt op 9 december 1954 te Wollishofen/Zurich met Dr. Ulrich Martin Albers-Schonberg, hoofdaandeelhouder van de Albers-Gruppe in textiel en onroerend goed, president Zurcher-Handelskammer, geboren op 25 oktober 1928 in Berlijn, zoon van Dr. Heinrich Ernst Albers-Schonberg en Elisabeth Inez Bertha Clara Wille,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Inez Albers, geboren op 5 september 1955 in Zurich,
Vincent Albers, geboren op 25 oktober 1956 in Zurich,
Lukas Albers, geboren op 29 maart 1961 in Zurich,
Philipp Albers, geboren op 12 juli 1963 in Zurich,


XXIX

Bauer - Albers (1983)       schema 84

Inez Albers, muzieklerares, geboren op 5 september 1955 in Zurich, dochter van Sybil Renee Elisabeth Barrier en Dr. Ulrich Martin Albers-Schonberg.
Zij trouwt op 20 augustus 1983 te Zurich met Uli Bauer, wiskundige, geboren op 21 januari 1949 in Fussen/Duitsland, zoon van Hans Bauer en Margot Curez,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Magnus Bauer, geboren op 19 november 1983 in Zurich,

Het huwelijk wordt op 7 januari 1992 door echtscheiding ontbonden.

Albers - Paliaga (1988)       schema 84

Vincent Albers, lid Raad van Bestuur Albers-Gruppe, geboren op 25 oktober 1956 in Zurich, zoon van Sybil Renee Elisabeth Barrier en Dr. Ulrich Martin Albers-Schonberg.
Hij trouwt op 23 september 1988 te Meilen/Zwitserland met Luciana Paliaga, geboren op 24 mei 1958 in Como/italie, dochter van Gian Paolo Paliaga en Adrianna Cultura,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Martina Julia Albers, geboren op 29 mei 1990 in Zurich,
Guido Albers, geboren op 23 september 1993 in Zurich.

Albers - Landers (1994)       schema 84

Lukas Albers, eigenaar Photo-Productions, geboren op 29 maart 1961 in Zurich, zoon van Sybil Renee Elisabeth Barrier en Dr. Ulrich Martin Albers-Schonberg.
Hij trouwt op 16 april 1994 te Beaulieu met Kati Landers, geboren op 22 juli 1968 in Essen/Duitsland, dochter van Peter Landers en Christa,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Albers - Houde (1993)       schema 84

Philipp Albers, firmant Hunerwalder Albers Architekten, geboren op 12 juli 1963 in Zurich, zoon van Sybil Renee Elisabeth Barrier en Dr. Ulrich Martin Albers-Schonberg.
Hij trouwt op 8 oktober 1993 te Cannes met Renee Houde, geboren op 19 juli 1963 in Asheville/South Carolina, dochter van Charlie Houde en Anne,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hannes Charles Albers, geboren op 18 mei 1996 in Zurich.


XXVIII

Barrier-Labouchere - Sulzer (1966)       schema 84

Peter Charles Barrier-Labouchere, president en eigenaar Barrier & Co AG, handelaren in onroerend goed, geboren op 1 mei 1937 in Uetikon am See/Zwitserland, zoon van Charles Barrier en Ida Clara Gertrud von Erlach.
Hij trouwt op 28 januari 1966 te Seuzach-Winterthur met Monica Ruth Sulzer, geboren op 23 maart 1945 in Winterthur/Zwitserland, dochter van Henry Sulzer, lid directie Sulzer Ltd. en Ruth Bodmer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 28 januari 1978 door echtscheiding ontbonden.

Barrier-Labouchere - Suter (1978)       schema 84

Peter Charles Barrier-Labouchere, president en eigenaar Barrier & Co AG, handelaren in onroerend goed, geboren op 1 mei 1937 in Uetikon am See/Zwitserland, zoon van Charles Barrier en Ida Clara Gertrud von Erlach.
Hij hertrouwt 2 mei 1978 te Zurichop met Christina Carol Suter, geboren op 23 december 1953 in Singapore, dochter van Hans Ulrich Suter en Joan Fraser,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Isabelle Jeanne Maria Barrier Labouchere, geboren op 16 januari 1982 in Zurich,
Francis Charles Henry Barrier Labouchere, geboren op 24 augustus 1983 in Zurich

Het huwelijk wordt op 6 september 1995 door echtscheiding ontbonden.

Theler - Barrier (1963)       schema 84

Brigitte Maria Barrier, kunstegalerie te Palma de Mallorca, organisatrice congres SS De Dalai Lama, bestuurslid The Middle Path Foundation ter bestudering van het Boeddhisme te Zollikon, geboren op 25 mei 1938 in Uetikon am See, dochter van Charles Barrier en Ida Clara Gertrud von Erlach.
Zij trouwt op 5 februari 1963 te Wollishofen met Juan Ramon Theler, chacha/assistent Barrier & Co, landbouwer Finca Rotana, hotelier, geboren op 23 februari 1932 in Madrid, zoon van Dr. Hans Theler en Elisabeth Wiskemann,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Juan Rafael Theler Barrier, geboren op 1 september 1966 in Geneve,

Het huwelijk wordt op 7 april 1974 te Zurich door echtscheiding ontbonden.


XXIX

Theler-Barrier - Parera (2002)       schema 84

Juan Rafael Theler Barrier, hotelier, geboren op 1 september 1966 in Gevene, zoon van Brigitte Maria Barrier en Juan Ramon Theler.
Hij start een relatie met Eva Parera,
Hieruit is n kind bekend,

Juan Hugo Theler Perera, geboren op 28 april 2003 in Palma de Mallorca.


XXVIII

Barrier - Micheli (1965)       schema 84

Guy Friedriech Barrier, drs. economie, geboren op 11 november 1942 in Uetikon am See, zoon van Charles Barrier en Ida Clara Gertrud von Erlach.
Hij trouwt op 3 december 1965 te Jussy/Geneve met Anita Micheli, geboren op 10 juli 1942 in Tokio, dochter van Pierre Micheli, heer van Jussy en Marie Rose Chapuis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anita Micheli, overleden in 1981 in Nicaragua.

Barrier - Knorr ( )       schema 84

Guy Friedriech Barrier, drs. economie, geboren op 11 november 1942 in Uetikon am See, zoon van Charles Barrier en Ida Clara Gertrud von Erlach.
Hij hertrouwt met Christina Knorr, dochter van Fredy Knorr en Dorli,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Christina Knorr, overleden op 31 augustus 1992 in Zurich.


XXVI

Labouchere - de Casembroot (1907)       schema 85

Louis Anne Labouchere, directeur Mij. tot bereiding van koolteerproducten, geboren op 21 mei 1865 in Leersum, zoon van Henriette Maria Jacoba Voombergh en Mr. Charles Bernard Labouchere.
Hij trouwt op 11 juli 1907 in den Haag met Jkvr. Alice Marie de Casembroot, geboren op 10 oktober 1884 in Arnhem (Huize Warnsborn), dochter van Jhr. Leonard Willem de Casembroot, kamerheer i.b.d. van Koning Willem III en Catherine Jacqueline Laure de Bruyn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Laure Henriette Labouchere, geboren op 22 juni 1908 in Zeist,
Edmond Alfred Labouchere, geboren op 20 april 1910 in s Graveland,

Jkvr. Alice Marie de Casembroot, overleden op 2 april 1916 in Zeist.

Labouchere - van Heemstra (1919)       schema 85

Louis Anne Labouchere, directeur Mij. tot bereiding van koolteerproducten, geboren op 21 mei 1865 in Leersum, zoon van Henriette Maria Jacoba Voombergh en Mr. Charles Bernard Labouchere.
Hij hertrouwt op 17 juli 1919 in Haarlem met Ludolphine Marie Anne barones van Heemstra, geboren op 19 mei 1897 in Haarlem, dochter van Gijsbert Jan Anne Adolph baron van Heemstra, generaal-majoor en Jkvr. Marie Isabelle Anne Josine Charlotte Godin de Beaufort,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Marie Isabelle Anne Josine Charlotte Labouchere, geboren op 16 april 1920 in s Graveland (huis Westerveld),
Anne Elisabeth Adolphine Labouchere, geboren op 10 november 1921 in Hilversum,

Louis Anne Labouchere, overleden op 16 oktober 1936 in Doorn,
Ludolphine Marie Anne barones van Heemstra, overleden op 3 september 1984 in Doorn.


XXVII

van Lynden van Sandenburg - Labouchere (1931)       schema 85

Laure Henriette Labouchere, geboren op 22 juni 1908 in Zeist, dochter van Louis Anne Labouchere en Jkvr. Alice Marie de Casembroot.
Zij trouwt op 27 augustus 1931 in Doorn met Constant Theodoor Emmo graaf van Lynden van Sandenburg, commissaris der Koningin te Utrecht, lid S.E.R. 1950-1954, president-curator Rijksuniversiteit te Utrecht; vice-voorzitter raad van beheer Centrale Rabobank Utrecht, ridder Johanniter Orde, geboren op 10 februari 1905 in Langbroek (Kasteel Sandenburg), zoon van Mr. Frederik Alexander Carel graaf van Lynden van Sandenburg en Gerarda Cornelia barones van Nagell, vrouwe van de beide Ampsen, grootmeesteres van Konngin Wilhelmina,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alice Mary gravin van Lynden van Sandenburg, geboren op 10 augustus 1932 in Nederlangbroek (Kasteel Sandenburg),
Alexander August Frederik Carel graaf van Lynden van Sandenburg, geboren op 18 augustus 1934 in Langbroek (Kasteel Sandenburg),

Laure Henriette Labouchere, overleden op 12 december 2002 in Kasteel Sandenburg,
Constant Theodoor Emmo graaf van Lynden van Sandenburg, overleden op 9 januari 1990 in Langbroek (Kasteel Sandenburg),

Wikipedia: van Lynden


XXVIII

Merens - van Lynden van Sandenburg (1962)       schema 85

Alice Mary gravin van Lynden van Sandenburg, geboren op 10 augustus 1932 in Nederlangbroek, dochter van Laure Henriette Labouchere en Constant Theodoor Emmo graaf van Lynden van Sandenburg.
Zij trouwt op 10 november 1962 met Marten Jan Merens, drs. economie, employe bank Mendes Gans, geboren op 3 april 1929 in s-Gravenhage, zoon van Dirk Merens en Henriette Jacoba Plattel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Louise Henriette Sylvia Merens, geboren in 1967 in Delft,
Marina Alexandra Merens, geboren op 13 mei 1970 in Delft,

Het huwelijk wordt op 19 augustus 1975 door echtscheiding ontbonden,

Alice Mary gravin van Lynden van Sandenburg, overleden op 9 april 2002 in s-Gravenhage,
Marten Jan Merens, overleden op 26 oktober 1978 in Amsterdam.


XXIX

Claasen - Merens (1996)       schema 85

Louise Henriette Sylvia Merens, geboren in 1967 in Delft, dochter van Alice Mary gravin van Lynden van Sandenburg en Marten Jan Merens.
Zij trouwt op 20 september 1996 te Amsterdam met Frederik Willem Johannes Alexander Claasen, employe ABN AMRO-bank, geboren op 25 juli 1967, zoon van Antonius Johannes Claasen en Charlotte Marie Antoinette Bijleveld,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Lilian Charlotte Alice Claasen, geboren op 2 april 1999 in Amsterdam,
Leonie Claasen, geboren in 2001 (aanname).

Tardjopawiro - Merens ( )       schema 85

Marina Alexandra Merens, interieurarchitecte en vormgeefster, geboren op 13 mei 1970 in Delft, dochter van Alice Mary gravin van Lynden van Sandenburg en Marten Jan Merens.
Zij trouwt met S.K.Tardjopawiro,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

van Lynden van Sandenburg - de Muralt (1960)       schema 85

Alexander August Frederik Carel graaf van Lynden van Sandenburg, medewerker Stamboekstichting Nederlandse draf- en rensport, geboren op 18 augusstis 1934 in Langbroek, zoon van Laure Henriette Labouchere en Constant Theodoor Emmo graaf van Lynden van Sandenburg.
Hij trouwt op 20 augustus 1960 in Nederlangbroek met Jkvr. Marie Louise de Muralt, geboren op 3 mei 1937 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Adrien Theodore de Muralt, Heer van Vlijmen en Robberta Breitenstein,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Frederik Charles graaf van Lynden van Sandenburg, geboren op 28 augustus 1962 in s-Gravenhage,
Madeleine Louise gravin van Lynden van Sandenburg, geboren op 29 januari 1964 in s-Gravenhage,
Nerine Laurence gravin van Lynden van Sandenburg, geboren op 19 november 1968 in s-Gravenhage,
Alexine gravin van Lynden van Sandenburg, geboren op 28 december 1970 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Lynden


XXIX

van Lynden van Sandenburg - Rell (1991)       schema 85

Frederik Charles graaf van Lynden van Sandenburg, mede-eigenaar catering- en horeca-adviesbedrijf Sandenburg Business partners, exploitant De Oranjerie van Sandenburg, ridder Johanniter Ordet, geboren op 28 augustus 1962 in s-Gravenhage, zoon van Alexander August Frederik Carel graaf van Lynden van Sandenburg en Jkvr. Marie Louise de Muralt.
Hij trouwt op 26 april 1991 met Jkvr. Johanna Martina Rell, purser KLM, geboren op 7 december 1964 in Bilthoven, dochter van Jhr. Mr. Eduard Roell, en Saskia de Lange,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 7 mei 1996 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Lynden

van Lynden van Sandenburg - Metz (1999)       schema 85

Frederik Charles graaf van Lynden van Sandenburg, mede-eigenaar catering- en horeca-adviesbedrijf Sandenburg Business partners, exploitant De Oranjerie van Sandenburg, ridder Johanniter Ordet, geboren op 28 augustus 1962 in s-Gravenhage, zoon van Alexander August Frederik Carel graaf van Lynden van Sandenburg en Jkvr. Marie Louise de Muralt.
Hij hertrouwt op 15 mei 1999 te New York met Anne Louise Metz, managing partner in First Financial Commucations, geboren in 1970,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Marie Virginie Geraldine Louise gravin van Lynden van Sandenburg, geboren op 11 september 2000 in Langbroek,
Ted graaf van Lynden van Sandenburg, geboren in 2002 in (aanname).

Wikipedia: van Lynden

de Bie - van Lynden van Sandenburg (1990)       schema 85

Madeleine Louise gravin van Lynden van Sandenburg, geboren op 29 januari 1964 in s-Gravenhage, dochter van Alexander August Frederik Carel graaf van Lynden van Sandenburg en Jkvr. Marie Louise de Muralt.
Zij trouwt op 13 augustus 1990 in Langbroek met Joost Hendrik de Bie, kinderarts, geboren op 30 augustus 1963 in Doorn, zoon van Joost Hendrik de Bie en Geertruida Troelstra,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Joris Joost de Bie, geboren op 1 juli 1992 in Amsterdam,
Emmo Pieter de Bie, geboren op 17 november 1993 in Amsterdam,
Pieter Alexander de Bie, geboren op 7 juli 1997 in Doorn,
Sam de Bie, geboren in 1999 (aanname).

Lyppens - van Lynden van Sandenburg (1999)       schema 85

Nerine Laurence gravin van Lynden van Sandenburg, goudsmid, geboren op 19 november 1968 in s-Gravenhage, dochter van Alexander August Frederik Carel graaf van Lynden van Sandenburg en Jkvr. Marie Louise de Muralt.
Zij trouwt omstreeks 1999 met Herman J.P.Lyppens, eigenaar Lyppens & Schippers juweliers, Heiligeweg te Amsterdam, geboren in 1965, zoon van Herman Lyppens, voorzitter ondernemersvereniging Kalverstraat te Amsterdam en Maryan,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alexander Johannes Pieter Lyppens, geboren op 22 juni 2000 in Amsterdam,
Benjamin Christiaan Lyppens, geboren op 28 januari 2002 in Amstelveen.

Boesveld - van Lynden van Sandenburg (2006)       schema 85

Alexine gravin van Lynden van Sandenburg, stewardess, geboren op 28 december 1970 in s-Gravenhage, dochter van Alexander August Frederik Carel graaf van Lynden van Sandenburg en Jkvr. Marie Louise de Muralt.
Zij trouwt omstreeks 2006 met Arjen Boesveld, lead consultant at Altram Sustainable Solutions,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

John Frederik Arend Boesveld, geboren op 22 april 2007 in Amsterdam.


XXVII

Labouchere - van Eijck van Zuijlichem (1936)       schema 85

Edmond Alfred Labouchere, luitenant ter zee 1e klas, medewerker Ned. Octrooiraad; bekend Pampuszeiler, geboren op 20 april 1910 in s Graveland, zoon van Louis Anne Labouchere en Jkvr. Alice Marie de Casembroot.
Hij trouwt op 21 maart 1936 met Leonore Janne van Eijck van Zuijlichem, geboren op 2 juli 1912 in s-Gravenhage, dochter van Maurits Adriaan Frans van Eijck van Zuijlichem en Jkvr. Elise Arnoldine van Alphen, Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Louis Charles Edmond Labouchere, geboren op 21 juni 1937 in Vlissingen, overleden op 28 juni 1937 in Vlissingen,
Rene Charles Bernard Labouchere, geboren op 22 juni 1938 in Vlissingen,

Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden,

Leonore Janne van Eijck van Zuijlichem, overleden op 25 augustus 1993 in Bilthoven.

Labouchere - Vitringa (1960)       schema 85

Edmond Alfred Labouchere, luitenant ter zee 1e klas, medewerker Ned. Octrooiraad; bekend Pampuszeiler, geboren op 20 april 1910 in s Graveland, zoon van Louis Anne Labouchere en Jkvr. Alice Marie de Casembroot.
Hij hertrouwt op 29 januari 1960 in den Haag met Johanna Margaretha Vitringa, geboren op 30 november 1921 in Bandoeng, dochter van Willem Adriaan Vitringa en Theodora Jurrjens, , Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Edmond Alfred Labouchere, overleden op 24 februari 1992,
Johanna Margaretha Vitringa, overleden op 1 juni 2005 in Rotterdam.


XXVIII

Labouchere - Gelderman (1969)       schema 85

Rene Charles Bernard Labouchere, directeur Bridge marine Fuels te Rotterdam, geboren op 22 juni 1938 in Vlissingen, zoon van Edmond Alfred Labouchere en Leonore Janne van Eijck van Zuijlichem.
Hij trouwt op 25 oktober 1969 te Oldenzaal met Annemarie Margarethe Gelderman, geboren op 26 januari 1936 in Oldenzaal, dochter van Ir. Eugen Anton Gelderman en Edith Marie-Luise Margarethe Peters,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Charles Philippe Labouchere, geboren op 12 juli 1970 in Rotterdam,
Babette Martine Labouchere, geboren op 26 mei 1972 in Rotterdam,

Het huwelijk wordt op 14 oktober 1976 door echtscheiding ontbonden.

Labouchere - Staab (1980)       schema 85

Rene Charles Bernard Labouchere, directeur Bridge marine Fuels te Rotterdam, geboren op 22 juni 1938 in Vlissingen, zoon van Edmond Alfred Labouchere en Leonore Janne van Eijck van Zuijlichem.
Hij hertrouwt op 17 mei 1980 te Wassenaar met Alexandra Johanna Staab, geboren op 10 oktober 1954 in Rotterdam, dochter van Mr. Karel Staab, burgemeester van Wassenaar van 1971 tot 1985 en Lydia Jacoba Helena Mees,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ariane Frederique Labouchere, geboren op 19 augustus 1982 in Rotterdam,
Roderick Pieter Labouchere, geboren op 26 december 1984 in Rotterdam,

Het huwelijk wordt in 2000 door echtscheiding ontbonden.


XXIX

Labouchere - Terlez (2002)       schema 85

Ir. Charles Philippe Labouchere, geboren op 12 juli 1970 in Rotterdam, zoon van Rene Charles Bernard Labouchere en Annemarie Margarethe Gelderman.
Hij trouwt op 14 december 2002 in Vlissingen met Cornelie Elisabeth Terlez, geboren op 8 september 1974 in St. Quentin, dochter van Didier Jean Marie Terlez en Marguerite Constance van Eeghen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hugo Quentin Labouchere, geboren op 7 maart 2004 in Londen,
Anouk Luisa Labouchere, geboren op 10 oktober 2006 in Johannesburg.

Thomasz - Labouchere (2002)       schema 85

Babette Martine Labouchere, TSM Business School/Art EZ hogeschool voor de Kunsten, geboren op 26 mei 1972 in Rotterdam, dochter van Rene Charles Bernard Labouchere en Annemarie Margarethe Gelderman.
Zij trouwt op 31 augustus 2002 met Peter Jan Thomasz, financial planner bij Deuce-Finance/director Thomasz-Labouchere, geboren op 1 oktober 1953 in Hilversum, ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van Dishoeck - Labouchere (1937)       schema 86

Marie Isabelle Anne Josine Charlotte Labouchere, geboren op 16 april 1920 in s Graveland, dochter van Louis Anne Labouchere en Ludolphine Marie Anne barones van Heemstra.
Zij trouwt op 19 juni 1937 met Anthonie Ewout van Dishoeck, brigadier-generaal buitendienst, militair attache bij Nederlandse ambassade te Washngton, geboren op 19 mei 1912 in den Helder, zoon van Anthonie Ewout van Dishoeck, inspecteur lager onderwijs en Jacoba Wilhelmina Klaassen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Isabelle Elisabeth van Dishoeck, geboren op 18 december 1952 in Utrecht,
Elvire Ludolphine Henriette van Dishoeck, geboren op 7 april 1955 in Assen.


XXVIII

van Hvell tot Westerflier en Wezeveld - van Dishoeck (1977)       schema 86

Isabelle Elisabeth van Dishoeck, geboren op 18 december 1952 in Utrecht, dochter van Marie Isabelle Anne Josine Charlotte Labouchere en Anthonie Ewout van Dishoeck.
Zij trouwt op 18 juni 1977 te Haps met Maurits Arnoud Ernest baron van Hvell tot Westerflier en Wezeveld, advocaat en procureur, daarna general counsil Mobil Oil B.V. te Rotterdam, geboren op 7 april 1951 in Cuyck, zoon van Rolof Diederik Otto baron van Hvell tot Westerflier en Wezeveld en Jkvr. Gabriellle Eugenie Marie van Nispen tot Pannerden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 15 november 1984 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Hvell

Koppe - van Dishoeck (1985)       schema 86

Isabelle Elisabeth van Dishoeck, geboren op 18 december 1952 in Utrecht, dochter van Marie Isabelle Anne Josine Charlotte Labouchere en Anthonie Ewout van Dishoeck.
Zij hertrouwt op 10 oktober 1985 met Jan Robert Koppe, directeur en grootaandeelhouder Technisch Bureau Koppe B.V. te Wassenaar, geboren op 5 november 1952 in s-Gravenhage, zoon van Adrianus Koppe en Tineke van Dort,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Matthys Ewout Robert Koppe, geboren op 28 december 1986 in s-Gravenhage,
Annick Isabelle Koppe, geboren op 30 oktober 1989 in s-Gravenhage,
Michiel Jorrit Koppe, geboren op 23 augustus 1991 in s-Gravenhage.

van Verschuer - van Dishoeck (1978)       schema 86

Elvire Ludolphine Henriette van Dishoeck, geboren op 7 april 1955 in Assen, dochter van Marie Isabelle Anne Josine Charlotte Labouchere en Anthonie Ewout van Dishoeck.
Zij trouwt op 16 september 1978 te Vorden met Mr. Wolter Frans Frederik baron van Verschuer, bedrijfsjurist Douwe Egberts Kon.Tabaksfabriek, Koffiebranderij en Theehandel N.V., geboren op 19 maart 1953 in Bremen, zoon van Barthold Philip baron van Verschuer, heer van Ooy en Jkvr. Mathilde Susanna Huydecoper,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Max Carel baron van Verschuer, geboren op 15 augustus 1981 in s-Gravenhage,
Sanne Philine barones van Verschuer, geboren op 4 oktober 1983 in White Plains/New York,
Emma Marie Cornelie barones van Verschuer, geboren op 24 november 1986 in Utrecht.


XXVII

van Valkenburg - Labouchere (1945)       schema 86

Anne Elisabeth Adolphine Labouchere, geboren op 10 november 1921 in Hilversum, dochter van Louis Anne Labouchere en Ludolphine Marie Anne barones van Heemstra.
Zij trouwt op 1 september 1945 in Doorn met Jhr. Rudolph Adriaan van Valkenburg, luitenant ter zee, arts 2e klasse; kinderarts en daarna directeur-geneesheer prot.chr.ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort/rechtsridder Johanniter Orde, geboren op 14 december 1917 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Johan Fredrik Theodoor van Valkenburg, advocaat en procureur en Sjoerdtje Catharina Fockema,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Ludolphine Marie Anne van Valkenburg, geboren op 17 september 1946 in Oudenrijn,
Jhr. Sjoerd Anne van Valkenburg, geboren op 14 februari 1948 in Oudenrijn,
Jkvr. Jacoba Catharina van Valkenburg, geboren op 14 maart 1950 in Bloemendaal,
Jhr. Edzard Wilem van Valkenburg, geboren op 2 mei 1953 in Bloemendaal,

Anne Elisabeth Adolphine Labouchere, overleden op 21 december 2009 in Leusden, begraven op 24 december 2009 in Leusden,
Jhr. Rudolph Adriaan van Valkenburg, overleden op 4 mei 1990 in Leusden.

Wikipedia: van Valkenburg


XXVIII

Rehbock - van Valkenburg (1970)       schema 86

Jkvr. Ludolphine Marie Anne van Valkenburg, geboren op 17 september 1946 in Oudenrijn, dochter van Anne Elisabeth Adolphine Labouchere en Jhr. Rudolph Adriaan van Valkenburg.
Zij trouwt op 2 mei 1970 in Heemstede met Fritjiof Floris Rehbock, automatiseringsadviseur IBM, geboren op 3 augustus 1941 in Laren, zoon van Frits Carl Rehbock en Adriana Lambrechtsen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anne Elisabeth Ludolphine Rehbock, geboren op 8 december 1971 in Amsterdam,
Frits Rehbock, geboren op 20 april 1973 in Abcoude.


XXIX

Nabben - Rehbock (2004)       schema 86

Anne Elisabeth Ludolphine Rehbock, geboren op 8 december 1971 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Ludolphine Marie Anne van Valkenburg en Fritjiof Floris Rehbock.
Zij trouwt op 24 april 2004 in Overveen met Pieter Paul Nabben,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Mathilde Anne Elisabeth Nabben, geboren op 9 september 2005 in Overveen,
Charlotte Nabben,
Emma Nabben.


XXVIII

van Valkenburg - de Ferluc (1978)       schema 86

Jhr. Sjoerd Anne van Valkenburg, directeur-generaal Amrobank N.V. te Parijs, geboren op 14 februari 1948 in Oudenrijn, zoon van Anne Elisabeth Adolphine Labouchere en Jhr. Rudolph Adriaan van Valkenburg.
Hij trouwt omstreeks 1978 in Casablanca met Catherine Dorothy Jacqueline de Ferluc, geboren op 16 april 1951, dochter van Jacques Joseph George de Ferluc en Patricia Maria MacDonald,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Jacqueline Marie Patricia van Valkenburg, geboren op 27 mei 1979 in Delft,
Jhr. Rudolph Adriaan Edzard van Valkenburg, geboren op 25 oktober 1980 in Naarden,
Jhr. Charles Henri Mattheus van Valkenburg, geboren op 14 april 1984 in Naarden.

Wikipedia: van Valkenburg

Moes - van Valkenburg (1978)       schema 86

Jkvr. Jacoba Catharina van Valkenburg, directiesecretaresse NV Amsterdamse Mij. tot Stadsherstel van 1971-1978, geboren op 14 maart 1950 in Bloemendaal, dochter van Anne Elisabeth Adolphine Labouchere en Jhr. Rudolph Adriaan van Valkenburg.
Zij trouwt op 17 juni 1978 in Amerongen met Joris Moes, reserve majoor; secretaris vereniging De Amsterdamse Haen, geboren op 8 april 1944 in Bussum, zoon van Christiaan Moes, assuradeur en Jeanne Adrienne Willeumier,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Vanessa Rudolphine Moes, geboren op 2 oktober 1980 in Amsterdam,
Frederique Ernestine Moes, geboren op 4 april 1982 in Naarden,
Quirine Henriette Moes, geboren op 19 maart 1987 in Naarden.

van Valkenburg - Beereboom (1996)       schema 86

Jhr. Edzard Wilem van Valkenburg, reserve eerste luitenant; plastisch chirurg, geboren op 2 mei 1953 in Bloemendaal, zoon van Anne Elisabeth Adolphine Labouchere en Jhr. Rudolph Adriaan van Valkenburg.
Hij trouwt op 29 juni 1996 in Scherpenzeel met Anne Maria Beereboom, arts, geboren op 31 augustus 1967 in Winsum (Groningen), dochter van Hendrik Petrus Beereboom, en Maria Elisabeth van den Burg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Romee Anne Elisabeth Valkenburg, geboren op 30 juli 1997 in Groningen,
Jhr. Friso Hendrik Adriaan Valkenburg, geboren op 22 september 1999 in Groningen.

Wikipedia: van Valkenburg


XXVI

Labouchere - Blanckenhagen (1895)       schema 87

Mr. Alfred Joan Labouchere, lid hoofdbestuur maatschap tot bevordering der Toonkunst, voorzitter Utrechts Stedelijk Orkest, oprichter en voorzitter Koninklijke Nederlandse Amateur Schermbond, Olympisch schermer 1908 en 1928, Nederlands schermkampioen op degen in 1911, hoogheemraad Zeeburg en Diemerdijk, geboren op 19 januari 1867 in Amsterdam, zoon van Henriette Maria Jacoba Voombergh en Mr. Charles Bernard Labouchere.
Hij trouwt op 10 januari 1895 in Zeist met Amelie Jeanne Elisabeth Marthe Blanckenhagen, geboren op 3 februari 1875 in Utrecht, dochter van Owen Maurits Blanckenhagen en Jeanne Marie de Bruijn,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

George Charles Labouchere, geboren op 9 januari 1896 in Utrecht,
Dorothee Marie Ernestine Labouchere, geboren op 13 mei 1899 in Utrecht,
Olga Marianne Labouchere, geboren op 28 augustus 1900 in Zeist (huis Kersbergen),
Louise Anne Labouchere, geboren op 29 augustus 1901 in Zeist (huis Kersbergen), overleden op 3 september 1921 in Territet/Vaud (Zwitserland),
Charles Bernard Labouchere, geboren op 2 november 1902 in Velp,
Henriette Constance Adele Labouchere, geboren op 13 augustus 1904 in Utrecht,
Pierre Cesar Guillaume Labouchere, geboren op 4 maart 1909 in Utrecht,
Beatrice Adelaide Octavie Labouchere, geboren op 21 maart 1913 in Utrecht,

Mr. Alfred Joan Labouchere, overleden op 3 januari 1953 in Zeist,
Amelie Jeanne Elisabeth Marthe Blanckenhagen, overleden op 23 oktober 1952 in Zeist.


XXVII

Labouchere - de Vries (1935)       schema 87

Dr. George Charles Labouchere, doctor in Letteren en Wijsbegeerte/privaatdocent Technische Hogeschool Delft, oprichter Vereeniging van Nederlandsche Kunsthistorici; beijveraar monumentenzorg, geboren op 9 januari 1896 in Utrecht, zoon van Mr. Alfred Joan Labouchere en Amelie Jeanne Elisabeth Marthe Blanckenhagen.
Hij trouwt op 20 juni 1935 te Utrecht met Frederika Boukje de Vries, lerares, geboren op 17 oktober 1908 in Wolvega, dochter van Karel de Vries en Elisabeth Nicolai,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Elisabeth Labouchere, geboren op 6 november 1939 in Utrecht,

Het huwelijk wordt op 29 juni 1949 door echtscheiding ontbonden,

Frederika Boukje de Vries, overleden op 19 mei 2005 in s-Gravenhage.

Labouchere - Crommelin ( )       schema 87

Dr. George Charles Labouchere, doctor in Letteren en Wijsbegeerte/privaatdocent Technische Hogeschool Delft, oprichter Vereeniging van Nederlandsche Kunsthistorici; beijveraar monumentenzorg, geboren op 9 januari 1896 in Utrecht, zoon van Mr. Alfred Joan Labouchere en Amelie Jeanne Elisabeth Marthe Blanckenhagen.
Hij hertrouwt met Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin, geboren op 20 november 1911 in Vianen, dochter van Mr. Dr. Adam Crommelin en Margaretha Olowina van der Mersch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dr. George Charles Labouchere, overleden op 8 januari 1971 in Bergen op Zoom,
Anna Maria Wilhelmina Jacoba Crommelin, overleden op 13 januari 2006 in Zeist.


XXVIII

Trapman - Labouchere (1967)       schema 87

Elisabeth Labouchere, drs. historical art / draagster Ridderkruis Republiek Hongarije / penningmeester hoofdbestuur Koninklijk Nedererlands Genootschap voor Geslachts- en Wapenkunde; penningmeester Ex Oriente Lux; redactrice Nubian Studies; deed opgravingen in Egypte; rechtsdame Johanniter Orde; werkte aan vertaling Erasmusbijbel aan theologische faculteit te Leiden, geboren op 6 november 1939 in Utrecht, dochter van Dr. George Charles Labouchere en Frederika Boukje de Vries.
Zij trouwt op 16 februari 1967 te Leiden met Johannes Trapman, drs. Theologie; senior onderzoeker C. Huyghens instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis, buitengewoon hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam, geboren op 29 juni 1941 in Voorburg, zoon van Gerrit Trapman en Pietje t Hoen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 17 december 1974 te s-Gravenhage door echtscheiding ontbonden.

de Ranitz tot Doornick - Labouchere (1976)       schema 87

Elisabeth Labouchere, drs. historical art / draagster Ridderkruis Republiek Hongarije / penningmeester hoofdbestuur Koninklijk Nedererlands Genootschap voor Geslachts- en Wapenkunde; penningmeester Ex Oriente Lux; redactrice Nubian Studies; deed opgravingen in Egypte; rechtsdame Johanniter Orde; werkte aan vertaling Erasmusbijbel aan theologische faculteit te Leiden, geboren op 6 november 1939 in Utrecht, dochter van Dr. George Charles Labouchere en Frederika Boukje de Vries.
Zij hertrouwt op 25 oktober 1976 te Oegstgeest met Jhr. Paul Frans de Ranitz tot Doornick, heer van Doornick en Sprokkelenburgh, directeur private banking Mees Pierson N.V., schatmeester Johanniter Orde, rechtsridder en erekapittelridder, drager Ridderkruis Republiek Hongarije, officier Oranje-Nassau, Grootofficier Orde Pro Merito Melitensi, geboren op 19 februari 1945 in Bergen op Zoom, zoon van Jhr. Ir. Jan de Ranitz en Paulina Maria Backer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Hooft - Labouchere (1920)       schema 87

Dorothee Marie Ernestine Labouchere, geboren op 13 mei 1899 in Utrecht, dochter van Mr. Alfred Joan Labouchere en Amelie Jeanne Elisabeth Marthe Blanckenhagen.
Zij trouwt op 17 juni 1920 in Utrecht met Jhr. Hendrik Wijnand Cornelis Hooft, Heer van Woudenberg, Geerestein en Groenewoude, directeur Amstelbrouwerij; ereridder Johanniter Orde, geboren op 13 februari 1893 in Utrecht, zoon van Jhr. Gustaaf Willem Joan Hooft, heer van Woudenberg, Geerestein en Groenewoude en Jkvr. Johanna Petronella de Pesters,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 5 november 1926 te Amsterdam door echtscheiding ontbonden,

Jhr. Hendrik Wijnand Cornelis Hooft, overleden op 29 april 1969 in Woudenberg.

Wikipedia: Hooft

Eschauzier - Labouchere (1938)       schema 87

Dorothee Marie Ernestine Labouchere, geboren op 13 mei 1899 in Utrecht, dochter van Mr. Alfred Joan Labouchere en Amelie Jeanne Elisabeth Marthe Blanckenhagen.
Zij hertrouwt op 15 november 1938 in Rome met Samuel Wilhelm August Eschauzier, commissionair in effcten, firma Willeumier, van Tijen & van Laer en firma Mendes Gans & Co te Amsterdam, geboren op 21 november 1887 in s-Gravenhage, zoon van Otto Christiaan Eschauzier en Ida Adolphina Friderika Grolman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dorothee Marie Ernestine Labouchere, overleden op 18 juni 1996 in Driebergen-Rijsenburg,
Samuel Wilhelm August Eschauzier, overleden op 15 januari 1971 in Driebergen.

Brouwer - Labouchere (1941)       schema 87

Olga Marianne Labouchere, begaafd violiste, lid jury Oscar Backconcours, geboren op 28 augustus 1900 in Zeist, dochter van Mr. Alfred Joan Labouchere en Amelie Jeanne Elisabeth Marthe Blanckenhagen.
Zij trouwt op 20 december 1941 te Amsterdam met Prof. Dr. Hendrik Albertus Brouwer, hoogleraar Historische Geologie en Paleontologie te Delft; hoogleraar Practische Geologie en Petrologie aan Gemeente Universiteit Amsterdam; officier Legion dHonneur, geboren op 20 september 1886 in Medemblik, zoon van Egbert Luitzen Brouwer en Henderica Poutsma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 26 juni 1958 door echtscheiding ontbonden,

Olga Marianne Labouchere, overleden op 2 mei 1992 in Amsterdam,
Prof. Dr. Hendrik Albertus Brouwer, overleden op 18 september 1973 in Overveen.

Labouchere - Smidt van Gelder (1941)       schema 87

Mr. Charles Bernard Labouchere, waarnemend griffier te s-Hertogenbosch, directiesecretaris Nederlandse Maatschappij tot Ontginning van Steenkolenvelden te Arnhem, adjunct-rijksinspecteur voor het verkeer in Gelderland, actief lid verzetsbeweging in tweede wereldoorlog, hoofd Inlichtingendienst Buitenland, hoogheemraad Zeeburger en Diemerdijk, bekend schermer, ontving Engelse Kings medal for Courage in the Cause of Freedom, geboren op 2 november 1902 in Velp, zoon van Mr. Alfred Joan Labouchere en Amelie Jeanne Elisabeth Marthe Blanckenhagen.
Hij trouwt op 9 september 1941 te Arnhem met Maria Cornelie Smidt van Gelder, geboren op 10 april 1917 in Leiden, dochter van Dr. Joan Hendrik Smidt van Gelder en Margaretha Eva uijt den Bogaard,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Louise Beatrice Labouchere, geboren op 6 juni 1942 in Velp,

Mr. Charles Bernard Labouchere, overleden op 22 februari 1988 in Wassenaar, begraven in Zeist (Nieuwe begraafplaats),
Maria Cornelie Smidt van Gelder, overleden op 25 februari 1993 in s-Gravenhage, begraven in Zeist.

Mackay - Labouchere (1927)       schema 87

Henriette Constance Adele Labouchere, geboren op 13 augustus 1904 in Utrecht, dochter van Mr. Alfred Joan Labouchere en Amelie Jeanne Elisabeth Marthe Blanckenhagen.
Zij trouwt op 17 maart 1927 te Utecht met Daniel baron Mackay, O.O.N/O.H./beleggingsadviseur, hoofd bureau ceremonieel van de generale staf, oprichter in 1954 van Taptoe Delft, ereridder Johanniter Orde, geboren op 16 juni 1900 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Aeneas baron Mackay en Jkvr. Hermina Clasina den Beer Poortugael,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Donald baron Mackay, geboren op 19 april 1928 in Amsterdam,
Alfred Alexander baron Mackay, geboren op 2 april 1930 in Amsterdam,
Hugo Carel Aeneas baron Mackay, geboren op 27 februari 1936 in Utrecht,
Eric Joan Maurits baron Mackay, geboren op 26 juli 1938 in Utrecht,

Henriette Constance Adele Labouchere, overleden op 9 januari 1986 in s-Gravenhage,
Daniel baron Mackay, overleden op 2 februari 1969 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Mackay


XXVIII

Mackay - Beins (1968)       schema 87

Donald baron Mackay, luitenant-kolonel Koninklijke Luchtmacht, geboren op 19 april 1928 in Amsterdam, zoon van Henriette Constance Adele Labouchere en Daniel baron Mackay.
Hij trouwt op 18 mei 1968 te s-Gravenhage met Danielle Christine Beins, geboren op 7 februari 1936 in Amsterdam, dochter van Hendrik Gerrit Beins en Rika Johanna Bolten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 2 oktober 1987 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Mackay

Mackay - Elwin (1965)       schema 87

Alfred Alexander baron Mackay, chef kabinet Ministerie Economische Zaken, geboren op 2 april 1930 in Amsterdam, zoon van Henriette Constance Adele Labouchere en Daniel baron Mackay.
Hij trouwt op 18 september 1965 in den Haag met Diana Margaret Elwin, geboren op 8 november 1938 in Burwood/New South Wales, dochter van Sydney Jesty Elwin en Phyllis Evelyn White,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Andrew Robert baron Mackay, geboren op 3 augustus 1967 in s-Gravenhage,
Caroline Jane barones Mackay, geboren op 18 april 1969 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Mackay


XXIX

Mackay - Bosch (1999)       schema 87

Andrew Robert baron Mackay, relatiebeheerder ABN-AMRO-bank; daarna private banking Van Lanschot, geboren op 3 augustus 1967 in s-Gravenhage, zoon van Alfred Alexander baron Mackay en Diana Margaret Elwin.
Hij trouwt op 20 augustus 1999 te Voorburg met Maria Hendrica Bosch, medisch secretaresse, geboren op 3 maart 1969 in s-Gravenhage, dochter van Joseph Theodoor Gertrudus Marie Bosch en Engelina Margaretha Johanna Maria Batist,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Alice Julia barones Mackay, geboren op 28 juli 2002 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Mackay


XXVIII

Mackay - Waller (1967)       schema 87

Hugo Carel Aeneas baron Mackay, staffunctionaris bestuursbureau De Open Ankh te Soesterberg, geboren op 27 februari 1936 in Utrecht, zoon van Henriette Constance Adele Labouchere en Daniel baron Mackay.
Hij trouwt op 4 december 1967 te s-Gravenhage met Gwendoleen Waller, geboren op 6 april 1932 in Utrecht, dochter van Elbert Waller en Johanna Abrahamina Albarda,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gwendoleen Waller, overleden op 28 juni 1973 in Utrecht.

Wikipedia: Mackay

Mackay - Brouwer (1989)       schema 87

Hugo Carel Aeneas baron Mackay, staffunctionaris bestuursbureau De Open Ankh te Soesterberg, geboren op 27 februari 1936 in Utrecht, zoon van Henriette Constance Adele Labouchere en Daniel baron Mackay.
Hij hertrouwt op 24 februari 1989 te Soest met Hanna Brouwer, geboren op 1 december 1937 in Vlaardingen, dochter van Isaac Samuel Brouwer en Anna Auguste Peters,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Hugo Carel Aeneas baron Mackay, overleden op 17 september 1995 in Bilthoven,
Hanna Brouwer, overleden op 15 mei 2006 in Bilthoven.

Wikipedia: Mackay

Mackay - McNeill (1963)       schema 87

Eric Joan Maurits baron Mackay, regiodirecteur ABN-AMRO-bank te Den Haag, geboren op 26 juli 1938 in Utrecht, zoon van Henriette Constance Adele Labouchere en Daniel baron Mackay.
Hij trouwt op 4 oktober 1963 Wassenaar met Susan Jane McNeill, geboren op 14 juni 1941 in Perth/Australie, dochter van Francis Loudon McNeill en Alice Ethel Diamond,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Alexandra barones Mackay, geboren op 14 januari 1966 in Amsterdam,
Patrick Joan baron Mackay, geboren op 21 maart 1967 in Amsterdam,
Helen Danielle barones Mackay, geboren op 3 augustus 1969 in Bilthoven,
Madelline barones Mackay, geboren op 7 november 1971 in Winschoten.

Wikipedia: Mackay


XXIX

Rempt - Mackay (1999)       schema 87

Alexandra barones Mackay, drs. Economie, account-manager bij reclamebureau, geboren op 14 januari 1966 in Amsterdam, dochter van Eric Joan Maurits baron Mackay en Susan Jane McNeill.
Zij trouwt op 6 februari 1999 te Wassenaar met Mr. Jan Willem Eduard Rempt, account-manager Banque de Suez, directeur Haags Effectenkantoor, geboren op 6 augustus 1965 in Haarlem, zoon van Herman Eduard Rempt en Elsje Faling,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ties Willem Rempt, geboren op 3 oktober 1999 in Amsterdam,
Annejet Victorine Rempt, geboren op 13 november 2000 in s-Gravenhage,
Wytse Lourens Rempt, geboren op 15 september 2003 in s-Gravenhage.

Mackay - Brouwer (2005)       schema 87

Patrick Joan baron Mackay, geboren op 21 maart 1967 in Amsterdam, zoon van Eric Joan Maurits baron Mackay en Susan Jane McNeill.
Hij trouwt op 10 maart 2005 in s-Gravenhage met Jessica Brouwer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sophia Irene barones Mackay, geboren op 6 augustus 2005 in s-Gravenhage,
Susanne Heleen Mackay, geboren op 2 februari 2007 in s-Gravenhage,
Marc Hugo Hendrik Mackay, geboren op 28 juni 2008 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Mackay

Vels - Mackay (2005)       schema 87

Madelline barones Mackay, drs. communictiewetenschappen, senior mediaplanner, geboren op 7 november 1971 in Winschoten, dochter van Eric Joan Maurits baron Mackay en Susan Jane McNeill.
Zij heeft een relatie met Olchert Vels, communicatiewetenschapper / internet-mediamanager Tom Tom, interim-directeur OMD Nederland, eigenaar Vels Media en Communicatie Advies, geboren in 1967,
Er zijn twee kinderen bekend,

Willem Simeric Vels, geboren op 17 december 2006 in Amsterdam,
Lotta Jetteke Vels, geboren op 2 april 2009 in Amsterdam.


XXVII

Labouchere - Leopold (1935)       schema 88

Mr. Pierre Cesar Guillaume Labouchere, directeur N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor Amsterdam; lid van verdienste Koninklijke Nederlandse Cricket Bond, geboren op 4 maart 1909 in Utrecht, zoon van Mr. Alfred Joan Labouchere en Amelie Jeanne Elisabeth Marthe Blanckenhagen.
Hij trouwt op 30 november 1935 in Driebergen met Charlotte Henriette Leopold, drs. literatuur, geboren op 10 juni 1908 in Rotterdam, dochter van Martinus Leopold en Anna Clasina Ebling,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Martine Louise Amelie Labouchere, geboren op 17 september 1936 in Utrecht,

Het huwelijk wordt op 24 april 1940 te Utrecht door echtscheiding ontbonden,

Charlotte Henriette Leopold, overleden op 26 mei 1989 in Zeist.

Labouchere - Lagerwey (1942)       schema 88

Mr. Pierre Cesar Guillaume Labouchere, directeur N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor Amsterdam; lid van verdienste Koninklijke Nederlandse Cricket Bond, geboren op 4 maart 1909 in Utrecht, zoon van Mr. Alfred Joan Labouchere en Amelie Jeanne Elisabeth Marthe Blanckenhagen.
Hij hertrouwt op 24 januari 1942 te Bilthoven met Helena Johanna Lagerwey geboren op 20 december 1918 in Batavia, dochter van Mr. Antonie Cornelis Lagerwey en Helena Ida Johanna Frederika Werkman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alfred Joan Anton Labouchere, geboren op 30 december 1951 in Haarlem,
Samuel Pierre Frederic Labouchere, geboren op 17 oktober 1956 in Haarlem, overleden op 2 maart 1998 in Amsterdam,

Mr. Pierre Cesar Guillaume Labouchere, overleden op 6 januari 1972 in Haarlem,


XXVIII

Delprat - Labouchere (1973)       schema 88

Mr. Martine Louise Amelie Labouchere, draagster veertiental grootkruizen, grootmeesteres Hare Majesteit/commandeur Legioen van Eer, geboren op 17 september 1936 in Utrecht, dochter van Mr. Pierre Cesar Guillaume Labouchere en Charlotte Henriette Leopold.
Zij trouwt op 20 november 1973 te Bussum met Mr. Daniel Apollonius Delprat, commandeur Legioen van Eer; directeur Stoomvaartmij. Nederland/lid Volksraad Nederlands-Indie; voorzitter Kamer van Koophandel Amsterdam, ondervoorzitter Eerste Kamer; VVD-erelid; drager Gouden Medaille van Amsterdam, geboren op 10 januari 1890 in Amsterdam , zoon van Constant Charles Delprat, arts/curator en Catharina Elisabeth Reijnvaan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Mr. Daniel Apollonius Delprat, overleden op 21 maart 1988 te Amsterdam.

van Loon - Labouchere (1991)       schema 88

Mr. Martine Louise Amelie Labouchere, draagster veertiental grootkruizen, grootmeesteres Hare Majesteit/commandeur Legioen van Eer, geboren op 17 september 1936 in Utrecht, dochter van Mr. Pierre Cesar Guillaume Labouchere en Charlotte Henriette Leopold.
Zij hertrouwt op 25 januari 1991 in Amsterdam met Jhr. Prof. Mr. Dr. Maurits Nanning van Loon, ambassaadesecreatris te Dublin, Sao Paolo, Montevideo en La Paz; ridder Johanniter Orde, geboren op 22 september 1923 in Amsterdam , zoon van Jhr. Hendrik Maurits van Loon, bankier/lid firma Hope & Co en Catherine Adeline van Welderen Rengers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Prof. Mr. Dr. Maurits Nanning van Loon, overleden op 12 oktober 2006 in Montpellier.

Wikipedia: van Loon

Labouchere - Glim (2008)       schema 88

Mr. Alfred Joan Anton Labouchere, vermogensbeheerder en effectenadviseur, registerbeleggingsanalist IBO te Zeist, geboren op 30 december 1951 in Haarlem, zoon van Mr. Pierre Cesar Guillaume Labouchere en Helena Johanna Lagerwey.
Hij trouwt op 21 maart 2008 te Medemblik met Adrianus Pieter Glim geboren op 8 maart 1959 in Medemblik, zoon van Nicolaas Glim en Catherina Maria Snel.


XXVII

Bloemers - Labouchere (1944)       schema 88

Beatrice Adelaide Octavie Labouchere, geboren op 21 maart 1913 in Utrecht, dochter van Mr. Alfred Joan Labouchere en Amelie Jeanne Elisabeth Marthe Blanckenhagen.
Zij trouwt op 25 maart 1944 te Zeist met Hugo Willibrord Bloemers, burgemeester van Assen, Roden en Deventer, Commissaris der Koningin Gelderland, voorzitter Ver. tot behoud van Natuurmonumenten; secr. stichting Het Drentsche Landschap, voorzitter ANWB, geboren op 2 mei 1908 in Borculo, zoon van Henri Petrus Johan Bloemers en Maria Snellen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johan Hein Frederik Bloemers, geboren op 16 augustus 1946 in Deventer.


XXVIII

Bloemers - Bertoen (1970)       schema 88

Johan Hein Frederik Bloemers, ambtenaar gemeente Uithoorn, belastingadviseur, geboren op 16 augustus 1946 in Deventer, zoon van Beatrice Adelaide Octavie Labouchere en Hugo Willibrord Bloemers.
Hij trouwt op 18 september 1970 te Zeist met Petronella Dieuwke Angenita Bertoen, geboren op 19 maart 1946 in Groningen, dochter van Abraham Bertoen en Dieuwke Aagje Brouwer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Seline Beatrice Bloemers, geboren op 6 februari 1973 in Utrecht,
Maud Nadine Bloemers, geboren op 12 februari 1975 in Amsterdam,
Essa Dorine Bloemers, geboren op 11 december 1979 in Uithoorn.


XXVI

Labouchere - Vegelin van Claerbergen (1910)       schema 89

Mr. Rene Labouchere, Heer van Zeist, geboren op 30 september 1870 in Slot Zeist, zoon van Henriette Maria Jacoba Voombergh en Mr. Charles Bernard Labouchere.
Hij trouwt op 9 oktober 1910 te Neuchatel/Zwitserland met Jkvr. Adrienne Vegelin van Claerbergen, geboren op 12 april 1891 in Wassenaar, dochter van Jhr. Philip Ernst Vegelin van Claerbergen en Albertine Marie van Hangest barones dYvoy,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Rene Labouchere, overleden op 14 april 1934 in s-Gravenhage,
Jkvr. Adrienne Vegelin van Claerbergen, overleden op 9 oktober 1982 in Gaildorf (Baden-Wurttemberg).

Schuurbeque Boeije - Labouchere (1899)       schema 89

Agnes Henriette Labouchere, geboren op 25 juni 1873 in Zeist (Slot Zeist), dochter van Henriette Maria Jacoba Voombergh en Mr. Charles Bernard Labouchere.
Zij trouwt op 16 november 1899 te Zeist met Jhr. Leendert Marinus Schuurbeque Boeije, geboren op 16 juli 1863 in Gorssel/Zutphen, lid gemeenteraad Zeist namens CHU, voorzitter VVV aldaar, directeur Ned. Bank van Verzekering te Amsterdam, zoon van Jhr. Raymond Schuurbeque Boeije en Pauliine Maria Jacoba van Weel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Maria Isabella Schuurbeque Boeije, geboren op 27 december 1900 in Zeist,
Jhr. Raymond Charles Schuurbeque Boeije, geboren op 23 september 1902 in Zeist,
Jhr. Rene Schuurbeque Boeije, geboren op 3 mei 1904 in Zeist, overleden op 23 december 1916 in Zeist (slot Zeist),
Jkvr. Pauline Joanna Margaretha Elisabeth Schuurbeque Boeije, geboren op 11 januari 1906 in Zeist, overleden op 30 nevember 1985 in Utrecht,

Agnes Henriette Labouchere, overleden op 8 november 1942 in Doorn,
Jhr. Leendert Marinus Schuurbeque Boeije, overleden op 15 december 1937 in Wiesbaden.


XXVII

von Gablez-Turheim - Schuurbeque Boeije (1921)       schema 89

Jkvr. Henriette Maria Isabella Schuurbeque Boeije, geboren op 27 december 1900 in Zeist, dochter van Agnes Henriette Labouchere en Jhr. Leendert Marinus Schuurbeque Boeije.
Zij trouwt op 30 augustus 1921 te Zeist met Hans Ludwig Carl Maria Richard von Gablez-Turheim, geboren op 12 augustus 1900 in Kasteel Weiinberg/Oostenrijk, zoon van Richard Philip Karl von Gablez-Turheim en Maria Leopoldine Therese Karoline Klothilde gravin Thurheim,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Renatus Richard Alfred Maria Hans von Gablez-Turheim, geboren op 3 juni 1922 in Kasteel Weinberg, overleden op 17 januari 1945 in Oberrampach/Luxemburg,
Marietta Irene Agnes Ada Paulina von Gablez-Turheim, geboren op 7 juli 1923 in Kasteel Weinberg,
Verena Maria Olga von Gablez-Turheim, geboren op 13 augustus 1925 in Kasteel Weinberg,

Het huwelijk wordt op 31 maart 1928 te Wenen door echtscheiding ontbonden,

Jkvr. Henriette Maria Isabella Schuurbeque Boeije, overleden op 5 november 1975 in Amersfoort,
Hans Ludwig Carl Maria Richard von Gablez-Turheim, overleden op 16 december 1954 in Wenen.


XXVIII

von Gregory - von Gablez-Turheim (1942)       schema 89

Marietta Irene Agnes Ada Paulina von Gablez-Turheim, geboren op 7 juli 1923 op Kasteel Weinberg, dochter van Jkvr. Henriette Maria Isabella Schuurbeque Boeije en Hans Ludwig Carl Maria Richard von Gablez-Turheim.
Zij trouwt op 25 oktober 1942 te Kasteel Beukendorf, Delitz am Bergebei met Ralf Gotthard Bolko von Gregory, chirurg/marine-arts, geboren op 12 augustus 1900 in Kasteel Weiinberg/Oostenrijk, zoon van Konrad von Gregory en Christine von Richthofen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Marietta Irene Agnes Ada Paulina von Gablez-Turheim, overleden op 08-12-1998 in Wiesbaden,
Ralf Gotthard Bolko von Gregory, overleden op 11 oktober 1990 in Bovenden bij Gottingen/Duitsland.

XXVIII

Ryecart - von Gablez-Turheim (1949)       schema 89

Verena Maria Olga von von Gablez-Turheim, geboren op 13 augustus 1925 op Kasteel Weinberg, dochter van Jkvr. Henriette Maria Isabella Schuurbeque Boeije en Hans Ludwig Carl Maria Richard von Gablez-Turheim.
Zij trouwt op 20 april 1949 te Londen met John Reginald Ryecart, predikant 1940-1945 in dienst RAF, daarna aan Engelse ambassade te Haifa, geboren op 2 maart 1907 in Londen, zoon van Frederick Ryecart en Ida Smithers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Christopher John Ryecart, geboren op 8 december 1949 in Royal Leamington Spa/Engeland,
Patrick Geoffrey Ryecart, geboren op 9 mei 1952 in Royal Leamington/Spa/Engeland.


XXIX

Ryecart - Fitzalan (1977)       schema 89

Patrick Geoffrey Ryecart, geboren op 9 mei 1952 in Royal Leamington/Spa/Engeland, zoon van Verena Maria Olga von von Gablez-Turheim en John Reginald Ryecart.
Hij trouwt op 4 juli 1977 te Londen met Lady Howard Marcia Fitzalan, geboren op 10 maart 1953 in Bonn/Duitsland, dochter van Sir Miles Francis Fitzalan Howard, 17e hertog van Norfolk, graaf van Arundel, Surrey en Norfolk, barn Matravers, fitz Alan, 12e baron Beaumont, 4e baron Howard of Glossop/Earl Marshal, Hereditary Marshal, Chief Butler of Engeland en Anne Mary Therese Constable-Maxwell, CBE/der baronnen Herries of Terregles,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Marielle Celia Ryecart, geboren op 24 maart 1982 in Londen,
Jamina Corrie Ryecart, geboren op 11 februari 1984 in Londen,
Frederick William Halmet Ryecart, geboren op 12 april 1987 in Londen.


XXIV

van Loon - Calkoen (1843)       schema 89

Jhr. Pieter van Loon, ingenieur waterstaat, geboren op 19 augustus 1801 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede en Jhr. Mr. Jan Willem van Loon.
Hij trouwt op 20 mei 1843 in Maartensdijk met Jkvr. Theodora Johanna Calkoen, geboren in 1803 in Maartensdijk, dochter van Mr. Abraham baron Calkoen, heer van Kortenhoef en Johanna van Weede,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Pieter van Loon, overleden op 13 december 1873 in Utrecht,
Jkvr. Theodora Johanna Calkoen, overleden 25 juni 1879 in Utrecht.

Wikipedia: van Loon

Nepveu - van Loon (1843)       schema 89

Jkvr. Constantia Philippina Sophia van Loon, geboren op 18 september 1810 in s Graveland, dochter van Jkvr. Philippina Constantia Isabella van Weede en Jhr. Mr. Jan Willem van Loon.
Zij trouwt op 10 januari 1843 in Zeist met Jacques Joost Nepveu, luitenant-kolonel; officier cavallerie, geboren op 27 april 1790 in Utrecht, zoon van Mr. Laurens Johannes Nepveu, lid Notabelenvergadering in 1814, en Margaretha Roosmale,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Constantia Philippina Sophia van Loon, overleden op 24 mei 1858 in Utrecht,
Mr. Laurens Johannes Nepveu, overleden 17 maart 1859 in Utrecht.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 15 mei 2013).
proclaimer