Hominidae

Mensachtigen (Hominidae) in het Mioceen

Uit het Boven-Mioceen of Onder-Plioceen(circa 10 miljoen jaar geleden) van Toscane was reeds sinds 1871 Oreopithecus Bamboli bekend, doch men rekende hem tot de Apen van de Oude Wereld (Cercopithecoidea). Sinds 1949 heeft Hürzeler vele nieuwe vondsten gedaan en van hem is de theorie afkomstig dat Oreopithecus een vroege Hominide is. Indien dit juist is, zou de stam der Hominiden reeds 10 miljoen jaar oud zijn. Door sommige onderzoekers wordt zijn theorie echter bestreden. Het is volgens hen ook mogelijk dat Oreoptihecus geen voorvader van de Hominidae is, maar een zijtak van de Mensapen.

In 1998 werden in Kenya fossielen gevonden van een 9,5 miljoen jaar oude hominide, die door de onderzoekers Pickford en Ishida Samburupithecus werd gedoopt. Het zou hier gaan om een voorouder van hominidae en van gorilliden(Gorillidae). Belangrijk kenmerken van deze voorouder zijn de kleine tanden met dik glazuur.