Mens (Homo)

Circa 2 miljoen jaar geleden ontstond uit de Australopithecinen het Geslacht Mens. Dat was het moment waarop onze voorvaderen ophielden ‘aap’ te zijn en zich begonnen te ontwikkelen tot handige, intelligente wezens met steeds menselijker trekjes.

De herseninhoud wordt over het algemeen gebruikt als het criterium om Australopithecinen van Homo te onderscheiden. Vanaf het moment dat de herseninhoud begint toe te nemen, spreekt men van Homo. Die toename van de grootte van de hersenen lijkt zo'n 2 miljoen jaar geleden te zijn begonnen.

  Het Geslacht Mens (Homo) heeft vele soorten gekend, die allen zijn uitgestorven met uitzondering van de Homo Sapiens Sapiens. Die ene soort was wel zodanig succesvol dat hij de wereld overnam.

Vindplaatsen in Oost- en Zuid-Afrika:
Omo-rivier (Australopithecinen Afarensis, Lucy),
Koobi Foora (Vroege Homo Habillis, Homo Habilis, Homo Ergaster, Homo Erectus),
Olduvai-kloof (Homo Habilis, Paranthropus Boiseï),
Uraha, Sterkfontein (Australopithecinen Africanus,
Swartkrans (Homo Habilis, Homo Ergaster, Paranthropus Robustus)

Geslacht

Kenyanthropus
Paranthropus


Homo


Homo Sapiens


Soort

Kenyanthropus Platyops
Paranthropus Aethiopicus
Paranthropus Robustus
Paranthropus Boiseï
Vroege Homo Habilis
Homo Habilis
Homo Rudolfensis
Homo Ergaster
Homo Antecessor
Homo Erectus
Homo Heidelbergensis
Homo Sapiens Neanderthalensis
Homo Sapiens Sapiens