Hoeddjefka

Hoedjefa was een oud-Egyptische koning van de 2e dynastie. De koning regeerde tussen Seth-Peribsen en Chasechemoey in als tegenkoning.

Biografie:
Van koning Hoedjefa is vrij weinig bekend. Er is niets gevonden van de koning zoals van de vorige 2 koningen, waarschijnlijk was hij daar familie van. De koning werd opgevolgd door Chasechemoey.

Waarschijnlijk duidt 'hudjefa' op de Oud-Egyptische equivalent van een 'nomen nescio', of een lancune. Met andere woorden: de oorspronkelijk naam is onbekend, verloren gegaan danwel opzettelijk gewist. Ook in de derde dynastie komt er een 'hudjefa' voor in soortgelijke omstandigheden. Het kan zijn dat 'hudjefa' duidt op één der koningen van de tweede dynastie, zoals bijvoorbeeld Set Per-ib-Sen, wiens nagedachtenis als gevolg van zijn opzettelijke associatie met Set (en niet met Her [Horus]) als een damnatio memoriae beschouwd werd.

Wikipedia:
Hoedjefa