Hor Aha

Aha of Hor-Aha is een koning uit de 1e dynastie van de Egyptische Oudheid die beschouwd wordt als de (mythische) eenmaker van Opper-Egypte en Neder-Egypte. De koning, ook vermeld als Menes, Min of Meni, wordt soms ook verward met Narmer. Biografie Hor-Aha ("Vechtende Valk") wordt over het algemeen aanvaard als de eerste koning van de 1e dynastie uit de Egyptische koningslijst. Hij is naar alle waarschijnlijkheid de zoon en opvolger van Narmer, de van oorsprong Boven-Egyptische koning die de landen Opper-Egypte en Beneden-Egypte verenigde in één rijk. De moeder van Hor-Aha zou dan Narmers echtgenote Neith-hotep kunnen zijn. Hor-Aha nam als nebtinaam de naam Men (=gevestigd) aan, om zijn heerschappij over beide delen van Egypte te benadrukken. Op basis van deze naam wordt hij door menig egyptoloog gelijkgesteld aan de Menes die door Manetho wordt genoemd als eerste koning.

Hor-Aha kwam rond -3032 op de troon. Deze datum is gebaseerd op de chronologie van het werk van Jürgen von Beckerath Chronologie des pharaonischen Ägypten. Hij regeerde ongeveer 32 jaar (volgens Manetho 62 jaar) en werd gedood door een nijlpaard.

Het graf van koning Aha is recentelijk (anno 2004) gevonden in de woestijn van Abydos. Archeologen van de Universiteit van Pennsylvania, New York Universiteit en Yale doen er opgravingen. Zijn ommuurde graf ligt in het noordwestelijke deel van een ommuurde begraafplaats samen met enige andere graven, waarschijnlijk van een aantal hovelingen van Aha. Uit de ononderbroken pleisterlaag die de graven bedekt is af te leiden dat de lichamen tegelijkertijd zijn begraven en men denkt daarom dat het hier om mensenoffers gaat.

Het zou kunnen dat een graf dicht bij het zijne de laatste rustplaats was van zijn (voor de rest onbekende) koningin. Het gaat hier om Bernerib ("lief hart"), een naam die ook gevonden is op objecten in het graf van zijn waarschijnlijke moeder Neith-Hotep. Een aantal Egyptologen stelt ook dat Hor-Aha / Menes en Narmer wel eens één en dezelfde persoon zou kunnen zijn.

Oorlogen:
Absolute Egyptology,
Veldslagen in Nubië.

Bouwwerken:
Hij was de stichter van de nieuwe hoofdstad Memphis boven in de Nijldelta. Deze stad, die één der voornaamste van de Oudheid werd, zou door middel van indamming gewonnen zijn op de Nijl.
Hij was ook de oprichter van een aan de godin Neith gewijde tempel in Sais.

Bewijzen / documenten:
Tombe van Hor Aha in Abydos (B19);
Zegels uit het graf 3357 in Sakkara;
Verschillende kruiken die zijn naam dragen, o.a. een albasten gevonden in Helwan en een stenen gevonden in graf 3036 in Sakkara.

Wikipedia:
Hor Aha