Menes

Menes is de naam die Manetho gaf aan de eerste koning of farao van het Oude Egypte, rond -3100. De éénwording van Egypte is volgens de traditie tot stand gekomen onder deze eerste farao Aha (Horus-Aha) (3032 - 2999).
 
Menes’ zoon en opvolger Horus-Aha(de strijder) liet in Saïs een tempel bouwen voor de godin Neith en voor zijn moeder Neithotepe een graf aanleggen bij Naqada. Horus-Aha, die samen met Narmer vaak gehouden wordt voor Menes, de koning van Memphis, die de Nubiërs versloeg en Egypte uitbreidde tot de eerste cataract bij Aswan.  De instelling van het zonnejaar van 365 dagen gaat waarschijnlijk op hem terug. Gebeurtenissen uit die tijd worden vermeld op labels, die aan vaatwerk worden bevestigd.
 
Biografie
Hij was koning van Boven-Egypte(het dal van de Nijl) en versloeg de koning van Beneden-Egypte(de rivierdelta). Sindsdien combineerden de koningen van Egypte de witte kroon van boven-Egypte en de rode kroon van beneden-Egypte tot een gecombineerde kroon. Volgens de traditie was Menes de stichter van de stad Memphis. Deze lag op grond die vrijkwam door de Nijl te verleggen, in het grensgebied van Boven- en Beneden-Egypte. Deze rivieromleiding was onderdeel van een uitgebreid bevloeiïngs- en droogleggingsproject onder leiding van farao Menes. Volgens andere bronnen zouden Menes en Narmer dezelfde persoon zijn. Nog anderen bronnen stellen Menes en Hor-Aha gelijk. Dit laatst heeft te maken met de jaarlabels die gevonden zijn van Hor-Aha. Daarop staat een Nebti-naam met Men erop, dit zou lijken op het Meni van Manetho.

Wikipedia:
Menes