Merneith

Merneith of Mereneith is een Egyptische koningin van de 1e Dynastie.

Zij wordt aangezien als de echtgenote van de koning Djet en als de moeder van de koning Den. Haar naam komt voor op een zegelafdruk uit Abydos die de heersers van Narmer tot Den vermeldt, maar ze wordt niet vermeld bij de zegel van Qa. Er wordt in de zegel van Den naar haar gerefereerd als "Moeder van de koning". Heel wat egyptologen zijn de mening toegedaan dat zij effectief heerste over Egypte als regent voor haar jonge zoon.

Zij heeft een graf in Abydos, tussen de koningen van de eerste dynastie (graf Y). Het is volgens de Duitse archeoloog Werner Kaiser n van de meest exact ingerichte complexen uit de 1e Dynastie. Naast het graf in Abydos heeft ze ook nog een graf in Sakkara.

Wikipedia:
Merneith