Nioeserre

Nioeserre was een farao uit de 5e dynastie. De koning was ook bekend onder de namen Niuserre en Rathures (Manetho). Achter zijn naam wordt ook nog de naam Ini vastgeplakt, omdat dat zijn troonnaam is. De naam van Nioeserre betekent in het bezit van Ra's kracht.

Biografie:
Nioeserre kwam waarschijnlijk (volgens de theorie van egyptoloog Ian Shaw) in -2445 aan de macht, nadat zijn broer en voorganger Neferefre overleed. Zijn ouders waren vermoedelijk Neferirkare en Chentkaoes II, hijzelf was getrouwd met Reput-Nebu.
Van het leven van de farao op zich is heel weinig met zekerheid te zeggen. De man was actief in de Sinaļ, zo blijkt uit enkele inscripties van hem. Waarschijnlijk was Nioeserre daar actief omdat er koper- en turquoisemijnen lagen. Ook zou hij gehandeld hebben in machaliet, mirre en electrum.
Het bekendst is Nioeserre om zijn bouwwerken. Na het overlijden van zijn broer liet hij het begin van de piramide van Neferefre ombouwen tot een grote graftempel. Ook was de farao de man die de Zonnetempel van Nioeserre bouwde. De graftempel van onder anderen Khnumhotep, Niankhkhnum en Ty tenslotte was ook gebouwd in opdracht van Nioessere. Nioessere heeft ongeveer 40 jaar geregeerd. Er zijn verschillende theorieėn over het jaar van zijn dood, maar vermoedelijk was dat -2414.

Bouwwerken:
Piramide van Neferefre
Zonnetempel van Nioeserre
Graftempel van Nianch-chnoem en Chnoemhotep
Graftempel van Ty

Wikipedia:
Nioeserre