Menkaoehor

Menkaoehor was een farao uit de 5e dynastie. De koning was ook bekend onder de namen: Menkauhor en Mencheres (Manetho). Achter zijn naam wordt ook nog Kaioe vastgeplakt omdat dit zijn troonnaam is. Zijn naam betekent: "eeuwigdurend zoals de zielen (ka) van Ra".

Biografie:
Er is weinig bekend van Menkaoehor. Wat wel bekend is dat de koning volgens de Turijnlijst 8 jaar heeft geregeerd. De koning is ook begraven alleen weten we niet waar, waarschijnlijk een piramide in noord Sakkara of ergens in Dasjoer. De koning werd in het Nieuwe Rijk vereerd met zijn cultus.

De afkomst van Menkaoehor is onbekend. Hij kan een nazaat zijn van Nioeserre bij Neput-Nebu. Het is mogelijk dat hij de vader is van Djedkare Isesi of anders zijn broer.

Zijn regering is vastgesteld op een inscriptie uit de Sinai. Het geeft aan dat hij net zoals zijn voorgangers steen uit de groeven van Sinai haalde. In Dorak (Midden-Oosten; waarschijnlijk Byblos) vinden we een inscriptie van de koning. In Aboesir is er een zegel van de koning gevonden.

Bouwwerken:
De zonnetempel Achet-Ra (nu verwoest),
Piramide in noord-Sakkara of in Dasjoer.

Wikipedia:
Menkaoehor