Nynetjer

Nynetjer is een Egyptische koning van de 2e dynastie. Zijn naam betekent "gelijk aan god" de koning is ook bekend bij Manetho als Binothris en ook onder de namen Ninetjer en Nunetjer.

Biografie:
Deze koning is bekend van de Palermo steen en van de modder reliefs in een ondergrondse gallerij van Sakkara. Zijn gallerij is waarschijnlijk zijn tombe, al wordt dat maar aangenomen. Er zijn verscheidene objecten bekend van zijn regeringstijd, hij schijnt een behoorlijke lange tijd te hebben geregeerd. Wilkinson geeft hem 40 jaren van regering, volgens Jurgen von Beckerath heeft Ninetjer 43 jaar geregeerd. Volgens de oudste bron Manetho heeft de koning 47 jaar geregeerd en had het geregeld dat ook vrouwen op de troon mochten komen. De Steen van Palermo vermeld een aantal religeuze bijdragen waar de koning bij betrokken was.

De Palermo-steen vermeldt een aantal gebeurtenissen gedurende de eerste 26 jaar van zijn regering, alsook de geboorte in het 15e jaar van koning Chasechemoey. Voor het overige is weinig met zekerheid bekend over deze koning.

Oorlogen:
In het 13e jaar van zijn regering een veldtocht met plundering van het Huis van het Noorden en de stad Sjem-Re (volgens de Palermo-steen).

Bewijzen / Documenten:
Zegelafdruk gevonden in een galerij in de nabijheid van de piramide van koning Oenas in Sakkara, dit zou volgens sommige wetenschappers zijn graftombe zijn;
Lijst van de drie eerste koningen van de tweede dynastie op de achterkant van de rechterschouder van een beeld van Hotep-dif, een priester uit Sakkara;
Zegelafdrukken in graftombes 2171 en 2302 in Sakkara;
Zegelafdrukken in een graftombe in Gizeh;
Inscripties gevonden te Helwan.

Wikipedia:
Nynetjer