Senoeseret II

Senoeseret II was een farao van de 12e dynastie. Zijn naam Senoeseret betekent: "Man van godin Oeseret", zijn tweede naam betekent: "De omtrek van Ra is te voorschijn gekomen".

Biografie:
Net zoals zijn vader was hij eerst 3 jaar co-regent. Er is onenigheid over de lengte der dagen van de koning. Manetho legt hem 48 jaar op maar de algemene opinie hierop is dat het meestal overdreven is of te lang. Zelfs de 19 jaar die de Turijnse koningslijst geeft is te lang. Ongeveer 6 jaar is wat de geleerden hem geven. Deze tijd kan te kort zijn maar dat is omdat ze geen bewijzen hebben gevonden na die regeringsjaar van hem. Er is gesuggereerd dat bij zijn gedeelde koningsschap ook deelde met zijn zoon Senoeseret III maar daar zijn ze nog niet uit.

Het buitenlandse beleid was hetzelfde als het beleid van zijn voorvaders. De relatie met West-Aziť was stabiel en vredig. Men vermoed dat er een fort werd gebouwd rond de tijd van Amenemhat II en Senoeseret II in NubiŽ dit houdt in dat de relatie met NubiŽ agressief was. In het binnenland bouwde Senoeseret II een dijk in de Fayoem en graafde men onder zijn regering een aantal kanalen. Dit veranderde de irrigatie in de Fajoem waarbij het nu meer stabiel was en minder overstroomde.

Bouwwerken:
De koning bouwde net zoals zijn voorvaders zijn piramide bij El Lahoen.
Acht massieven mastaba's en een kleine piramide voor de koninginnen.

Wikipedia:
Senoeseret II