Senoeseret III

Senoeseret III Khakhaure was een farao van de 12e dynastie. Senoeseret betekent: "Man van godin Oeseret", zijn tweede naam betekent: "De ka's van Ra zijn te voorschijn gekomen".

Biografie:
Senoeseret was een sterk vorst met een absolute macht. Onder hem werd het bestuur verder uitgebouwd en verloren de nomarchen veel macht. Cultureel was het ook een bloeiende tijd. Er zijn talrijke beelden van de vorst waarbij er naast de strenge houding ook beelden zijn die een groot realisme kennen. De koning werd vaak oud en vermoeid weergegeven. Er bestond in de kunst een sterke invloed van hogeraf, maar anderzijds zien we in de regering van Senoeseret III een duidelijk pessimistische literatuur.

Militair:
Er werden verschillende expedities naar het zuiden ondernomen, waarbij de grens verder dan de tweede cataract werd gelegd (waarschijnlijk tot Kerma).

Bouwwerken:
Onder andere de piramide van Senoeseret III te Dasjoer en een centotaaf in Abydos zijn duidelijk een bewijs van zijn macht in het zuiden en het noorden van het rijk.

Wikipedia:
Senoeseret III