Thoetmoses IV

Thoetmoses IV was een Egyptische koning uit de 18e dynastie van de Egyptische Oudheid. Zijn naam Thoetmoses betekent "geboren uit Thot", en zijn tweede bekende naam Mencheperoera betekent "gemaakt in de vormen van Ra".

Biografie:
De koning schijnt 9 jaar en 8 maanden te hebben geregeerd (Manetho), maar Egyptologen denken dat het acht jaar is. Hij deed aan buitenlandse politiek en hij sloeg een rel neer in Nubië en hij is genoemd als overheerser van Syrië. Thoetmoses IV had goede banden met de Mitanni en trouwde een Mitanniaanse prinses na veel onderhandelingen. Hij bouwde op grote schaal zoals dat toen in de mode was, hij maakte een obelisk af van Thoetmoses III. De obelisk is 32 meter hoog en is de grootste staande obelisk in Egypte.

Het meest bekende feit van Thoetmoses IV is dat hij de Sfinx van Gizeh heeft uitgegraven en de droomstèle heeft opgericht. Hierin vertelt hij hoe hij als jonge knaap onder de sfinx lag te slapen en hoe de god Harmachis hem het koningschap beloofde als Toetmoses de sfinx liet uitgraven. Een aantal Egyptologen menen dat Amenhotep II Thoetmoses IV niet als opvolger aannam, daarom heeft hij de sfinx uitgegraven om zijn koningschap te legitimeren.

Bouwwerken:
Graf in Vallei der Koningen.
Herstellingen aan de Spinx te Gizeh.
Tempel van Amon (Karnak): obelisk opgericht.v Werken in de Ptah-tempel te Memphis.

Graf DK 43.
Graf DK 43 van de vallei der Koningen is het graf van Thoetmoses IV.

Wikipedia:
Thoetmosis IV