Amenhotep III

Amenhotep III was een farao van de 18e Dynastie, van de Egyptische Oudheid. Zijn naam Amenhotep betekent: "Amon is tevreden", zijn tweede bekende naam betekent: "De heer van waarheid is Ra".

Biografie:
Amenhotep was de zoon van Thoetmoses IV en Moetemoeia. Hij trouwde met een burgerdochter: Teye, de dochter van Yuya en Thuya. In zijn tijd was het Nieuwe Rijk op zijn hoogtepunt. Zijn regering was voornamelijk een tijd van vrede en voorspoed. De invloed van Egypte reikte ver, zijn naam wordt gevonden van Griekenland, Kreta, AnatoliŽ en Babylon tot Jemen toe.

Amenhotep III had een heel tempelcomplex nabij Thebe, waarvan nu enkel nog de Kolossen van Memnon overblijven.

Toch waren er zorgwekkende ontwikkelingen. In AnatoliŽ werden de Hettieten steeds machtiger onder Hattusilis II en begonnen het bondgenootschap met de Mitanni te bedreigen.

In de binnenlandse politiek werden de priesters van Amon-Re in Thebe steeds machtiger en veeleisender. Ondanks de welvaart werd het steeds moeilijker de almaar groeiende tempelbureaucratie tevreden te stellen. Amenhotep probeerde daar wat tegenwicht tegen te scheppen door de priesters van Heliopolis en de Apis-cultus wat meer te begunstigen.

In 2006 is er gesuggereerd dat er vůůr zijn 20e regeringsjaar in Egypte een epidemie (gedacht wordt aan de pest) heeft plaatsgevonden. Er zijn daarvoor een aantal aanwijzingen. Zo is uit de meeste jaren van zijn bewind vrij uitgebreide documentatie bewaard, die echter plotseling een aantal jaren afbreekt. Na zijn twintigste jaar schenkt de koning opeens grote aandacht aan de godin Sekhmet. Zij is de godin van onheil en verwoesting waar voordien weinig aandacht aan geschonken werd.

Wikipedia:
Amenhotep III