Kleef, Rheinland, Pruisen

Cloeck - van Amerongen

Jacoba Maria van Amerongen, dochter van Johan Gevertsz van Amerongen en Francisca van Diepholt, gehuwd met Michael Cloeck, burgemeester van Aken.
Johan Gevertsz van Amerongen is procureur van de proost van St. Jan en St. Marie te Utrecht.

Cloeck-van Loon (1610)

Omstreeks 1610 trouwt Peter Cloeck met Elsken van Loon
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend;

Claes Cloeck,
Anna Cloeck

Cloeck-Cunerae (1636)

In 1637 trouwt Theodorus Cloeck met Cunerae in Emmerich(Rheinland, Preussen)
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend;

Anna Margaretha Cloeck, gedoopt op 27 november 1637 te Emmerich(Rheinland, Preussen).
Sargius Cloeck, gedoopt op 21 juni 1640 te Emmerich(Rheinland, Preussen).

Bogell-Kloeck (1644)

Op 26 januari 1644 trouwt Eva Kloeck te Emmerich(Rheinland, Preussen) met Hendricus Bogell
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Guderman-Kloecken (1647)

Op 1 mei 1647 trouwt Henrica Kloecken te Emmerich(Rheinland, Preussen) met Bernardus Guderman
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloeck-Focksius (1689)

In 1689 trouwt Nicolaus Cloeck in Kleef(Rheinland, Preussen) met Catharina Focksius.
Uit dit huwelijk is één kind bekend;

Nicolaus Theodorus Cloeck, geboren op 15 januari 1690 te Kleef(Rheinland, Preussen).

Cloeck-Heinen (1693)

Op 24 juni 1693 trouwt Carolus Cloeck in Aalten met Lucia Heinen, geboren in Cleve, dochter van Hendrik Heinen en Magdalena van Pallant.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Hendrik Cloeck,
Albert Roeleman Henrick Cloeck.

Carolus Cloeck overlijdt voor 1719.

Cloeck-Ponten (1700)

In 1700 trouwt Petrus Cloeck in Rheurdt(Rheinland, Preussen) met Maria Ponten.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend;

Mathias Cloeck, geboren op 21 november 1700 te Rheurdt(Rheinland, Preussen) en voor 1703 overleden.
Mathias Cloeck, geboren op 11 oktober 1703 te Rheurdt(Rheinland, Preussen).
Bernardus Cloeck, geboren op 15 februari 1709 te Rheurdt(Rheinland, Preussen).
Johannes Cloeck, geboren op 15 februari 1709 te Rheurdt(Rheinland, Preussen).
Henricus Cloeck, geboren op 25 mei 1714 te Rheurdt(Rheinland, Preussen).

Cloeck-Aengeneindt (1703)

In 1703 trouwt Bernardus Cloeck in Emmerich(Rheinland, Preussen) met Gerarda Aengeneindt.

Cloeck-Smits (1706)

Op 3 november 1706 trouwt Petrus Cloeck in Rheurdt(Rheinland, Preussen) met Anna Smits.

Cloeck-Beuffkens (1708)

Op 4 november 1708 hertrouwt Petrus Cloeck in Rheurdt(Rheinland, Preussen) met Mechtildis Beuffkens.

Kloek - Hessings (1709)

Johan Wolter Kloek, trouwt te Kleve met Hendrina Hessings,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Joan Coenradt Kloek, Geboren op 21 september 1710,
Anna Christina Kloek, Geboren op 27 juni 1717,
Sibylla Henrietta Kloek, Geboren op 30 oktober 1718,
Johan Wilhem Kloek, Geboren op 12 december 1720,
Johanna Kloek, Geboren op 18 mei 1724

Bodenheim-Klouck (1712)

Maria Catharina Klouck geboren omstreeks 1677, trouwt in 1712 met Adam Bodenheim, geboren omstreeks 1675,
Uit het huwelijk van Maria Catharina Klouck en Adam Bodenheim zijn geen kinderen bekend.

Reiners-Cloek (1720)

Elisabeth Cloek, trouwt op 13 maart 1720 in Zeddam met Jan Philip Frederik Hendrik Reiners, met attestatie van D.J. Trivoler uit Emmerik,
Uit het huwelijk van Elisabeth Cloek en Jan Philip Frederik Hendrik Reiners zijn geen kinderen bekend.

Clouck (1726)

Johan und Friederich Möers, Vater und Sohn, wohnhaft zu Zelm (Sehlem), nehmen von den Provisoren der St.-Antonius-Bruderschaft zu Kleve 100 Rtlr. zu je 60 St. Klevisch bei ½% auf 7 Monate auf, wofür sie ihre Güter zum Unterpfand stellen. Zeugen: J.J. Cox und Johan Wolter Clouck. Ausf., Pap., kanzelliert, mit 4 Uss. - Vermerke über Verlängerungen des Wechsels, 1728 Maria van Morsch Wwe.; Einlösung 1743. Inventar der Urkunden des Archivs von Schloss Diersfordt bei Wesel, Zweiter Band 1600-1800, nr. 459, Dieter Kastner.

628. 1726 September 17, Rees,
Das Kapitel verpachtet s. Gut then Camp zu Mehr an Ardt Cloek auf 12 Jahre für 86 tlr. HstAD-Stift Kleve Akten 22V (Pachtb. N.2) fol. 53. Stift Monterberg-Kleve, Band II, regestnr. 4518, F. Gorissen

Cloek-van Romunde (1729)

Jan Hendrik Cloek geboren omstreeks 1700, zoon van Carolus Cloeck en Lucia Heijnen trouwt op 20 december 1729 te Aalten met Anna Catharina van Romunde, dochter van Hendrik van Romunde.
Uit het huwelijk van Jan Hendrik Cloek en Anna Catharina van Romunde zijn twee kinderen bekend.

Anna Lutitia Cloek, gedoopt op 17 november 1729 te Arnhem,
Carel Hendrik Cloek, gedoopt op 27 december 1730 te Arnhem.

Cloeck-Dergelmans (1752)

In 1752 trouwt Jan Wessel Cloeck in Kleef(Rheinland, Preussen) met Mechtelt Dergelmans.
Nederland tot 1700

de Meijer - Cloeck

Christiana Cloeck, weduwe van Samuel de Meijer, zoon van Nicolaas Compensz. de Meijer en Judith van Hattem, heeft vier kinderen,
Nicolaas de Meijer,
Gijsbert de Meijer,
Rijckwijn de Meijer, luitenant,
Geertruijt de Meijer,

Wijk bij Duurstede, Not. P. Bosch 30-03-1626,
Dirck van Hattem, Johan ter Borch, secretaris te Buren, als lasthebber van juffr. Elisabeth van Ewijck, weduwe van Otto van Leuwen, schout te Buren, Christina Cloeck, als weduwe van Jor. Samuel de Maijer zal., in kwaliteit van erfgenamen van Jor. Willem van Hattem, in leven burgemeester van Wijk bij Duurstede, voor zichzelf en andere erfgenamen, machtigen Jor. Gerrit Ketel als executeur van de boedel van juffr. Margaretha van Pasqualijn, om alle brieven die bij Margaretha berusten van Jor. Willem van Hattem en die zij in lijftocht bezeten had, volgens magescheid tussen de erven van Jor. Willem van Hattem en juffr. Pasqualijn van 16-03-1626.
Recht. archief Culemborg nr. 160 fol. 224v, 27-11-1626.
Abraham van Eijck, Joost Cornelis van Diemen, schepenen deser stadt Culenborch, ende Mr. Johan Meerhouts, der rechten licentiaet, ende Wijer de Goijer, als geërfden ende gerichtsluijden ofte nabueren in Nederbetuwe, doen condt ende getuijgen dat voor ons gecompareert zijn die Edele erentrijcke Juffr. Christina Cloeck, weduwe van za. Jor. Samuel de Meijer, ende Jor. Nicolaes de Meijer, haere soon, beijde voor haer selven ende mede van wegen Jor. Gijsbert [de Meijer] ende Rijckquijn de Meijer, mitsgaders Joffr. Geertruijt de Meijer, als noch onmundich zijnde, daer voor sij comparanten gesamentlicken hebben getransporteert aan E. Aernt van Hattem, nu rentmeester van de grave van Cuijlenborch, zeeckeren originelen erffpachtbrieff haer comparanten aangecomen van za. Jor. Willem van Hattem. Inhoudende 5 overlantse keurvorster rijnsche enckele g. g. en jaerlicx op Martiny in den winter 4 cappoenen gepasseert bij Aert Dirricxs en Aleta, e.l., in den jare ons Heeren 1540 op Ste Peters avont ad Cathedram.
RA Gelderland protocol van bezwaar NB 203 fol. 124, 27-11-1626.
Bovengenoemde erffpachtsbrief wordt opgedragen aan den E. Aernt van Hattem, rentmeester, door Christina Cloeck, weduwe Samuel de Meijer, Jr. Nicolaes de Meijer, haar soon, en deze ook voor Jr. Gijsbert [de Meijer] en Rijckwijn de Meijer en Jr. G... de Meijer, onmondig.

Beyen-Kloeck (1630)

Anna Kloeck en Hendrik Beyen(kinderloos huwelijk), zijn in 1630 lidmaat van de gereformeerde kerk in IJsselstein, evenals Margarite Kloek op 23 juli 1750.

Clouck - Jans (1634)

Heindrik Pieterszoon Clouck, geboren omstreeks 1610, zoon van Pieter Cloeck, trouwt omstreeks 1634 met Jacobmijntje Jans,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pieter Heindrik Clouck, geboren omstreeks 1634

Hendrick Pieters Clouck vertrekt in 1660 als bootsgezel op een jacht voor de VOC-kamer Amsterdam naar Oostindië en overlijdt daar.

Clouck-Dirckx(1658)

Pieter Heindrikszoon Clouck, geboren omstreeks 1634, trouwt omstreeks 1658 met Geertje Dirckx
Uit dit huwelijk is één kind bekend,
Heindrik Pieter Clouck

Jacob Kloek(1645)

Bron: Transporten en hypotheken Ouderkerk aan de IJssel 1645 (bron: ac998, inv. 22, 22-06-1645): Jan Ariense Schoemaker, won. in het land van Heusden, geassisteerd met JACOB KLOEK, predikant, wonend Pruyckom, in de Bommelerwaard (…).

Kloeck - Kok (1645)

mr. Isbaero Kloeck, x Sara Kock.
Genoemd in lidmatenregister Benschop/Pelsbroek 1645. Zij zou in of voor dat jaar zijn overleden.

Cloeck-Jans (1647)

Matthijs Cloeck, zoon van Jan Cloeck, trouwt in 1647 met Aeltie Jans.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloeck-Guerts (1668)

Cornelis Gijsbert de Kloeck, wonend tot Rijswijk, weduwnaar van Grietjen Henricks de Camp trouwt op 23 maart 1668(ondertrouw) te Mourik(Gelderland) met Maritgen Guerts.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cloeck-de Jongh (1693)

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1660 te Maurik, zoon van Cornelis Cloeck, trouwt op 22 oktober 1693 te Amerongen met Huijbertje Huijberts de Jongh.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Nederland vanaf 1700

Adrianus Cloecke

Uit het huwelijk van Adrianus Cloecke, omstreeks 1675, zijn drie kinderen bekend.
Henricus Adriaens Cloecke, geboren omstreeks 1675,
Marinus Adriaenssens Cloecke,
Elisabeth Adriaensen Cloecke,

Cornelissens - Cloecke

Uit het huwelijk van Elisabeth Adriaensen Cloecke, dochter van Adrianus Cloecke en Henericus Cornelissens zijn geen kinderen bekend.

Klaver - Kloek(1710)

Op 11 juli 1710 in Amsterdam attestatie afgegeven om in Oudeschild(Texel) te trouwen.
Araham Klaver,(Amsterdam),
Maria Kloek, (Oudeschild).

van den Berg-Kloek (1716)

Omstreeks 1716 trouwt Pieternella Kloek in Gouda met Gerred van den Berg.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Arnoldus van den Berg, geboren op 17 september 1716 te Gouda.
Hermannus van den Berg, geboren op 8 september 1720 te Gouda.

Cloek-Alise (1718)

Op 2 april 1718 trouwt Jan Cloek in Druten met Gerritje Alise.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - van Otterloo (1733)

Berendina Hendriks van Otterloo is geboren op zondag 14 september 1710 in Woudenberg, dochter van Hendrik Melisz van Otterloo en Jannigje Hendriksd van Overeem. Berendina trouwt, 22 jaar oud, op zaterdag 3 januari 1733 in Woudenberg met Barend Kloek.

Katoen - Kloek (1736)

Engeltje Hendrikse Kloek trouwt omstreeks 1736 met Johannes Katoen.
Engeltje Hendrikse Kloek overlijdt voor 1746.

ten Witbroek-Kloeken (1738)

Uit het huwelijk van Arent ten Witbroek en Anna Kloeken op 20 januari 1738 te Haaksbergen zijn geen kinderen bekend.

Kloek-Hendriks (1751)

Op 28 juni 1751 wordt in Zwolle Jannegien Kloek gedoopt, zij is een dochter van Hendrik Kloek en Elizabeth Hendriks.

Trippelaar-Cloek (1755)

Op 13 juli 1755 wordt in Delft Cebella Maria Trippelaar gedoopt, zij is een dochter van Geertruijd Cloek en Pieter Trippelaar
Op 8 april 1759 wordt in Delft Hendrik Trippelaar gedoopt, hij is een zoon van Geertruijd Cloek en Pieter Trippelaar

uit den Boomgaard-Kloek (1763)

Op 7 maart 1839 overlijdt in Doornspijk, Teunis uit den Boomgaard, 76 jaar oud(geboren in 1763), gedoopt in Doornspijk en zoon van Jan uit den Boomgaard en Fennigje Kloek.
Het gezin hoort thuis in de Veluwe Genealogie.

Kloek-van Ackeren (1763)

Op 6 februari 1763 wordt in Kamperveen, Hendrik Luigjes Kloek gedoopt als zoon van Hendrik Kloek en Driesje van Ackeren.

Witten-Kloek (1768)

Omstreeks 1768 trouwen Maaike Kloek en Klaas van Witten,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrik van Witten , geboren in 1768 en op 14 augustus 1841 te 's Gravendeel overleden,

Prins-Kloek (1773)

Omstreeks 1773 trouwen Trijntje Kloek en Dirk Prins, waarschijnlijk te Purmerend.
Uit dit huwelijk is één kind bekend: Trijntje Prins, geboren op 14 oktober 1773 te Purmerend.

Kloek-Kippersluijs (1780)

Omstreeks 1780 trouwen Gijs Kippersluijs en Hendrika de Bruijn,
Uit dit huwelijk is één kind bekend:
Antonia Kippersluijs, geboren in 1780 en op 9 april 1853 in Jutphaas overleden.
Antonia Kippersluijs was de partner van Hendrik Kloek.

Blommestein-Kloek (1786)

Omstreeks 1786 trouwen Aagje Kloek en Jan Blommestein,waarschijnlijk in Hoogmade,
Aagje Kloek, geboren in 1758, overlijdt op 29 januari 1818 te Woubrugge.
Jan Blommestein, overlijdt in Alkemade.
Uit dit huwelijk is één kind bekend:
Jannetje Blommestein, geboren in 1786 te Hoogmade en woonachtig te Woubrugge.

Leentje Kloek (1787)

Op 17 mei 1832 overlijdt te Weststellingwerf, Leentje Kloek, 45 jaar oud en geboren in 1787.

Jansen-Kloek (1791)

In 1854 overlijdt Joanna Jansen te Groenlo, 63 jaar oud en dochter van Gerardus Jansen en Reindina Kloek. Joanna is in 1791 te Groenlo geboren.

Zandwijk-Kloek (1791)

Omstreeks 1791 trouwen Dina Kloek en Albert Zandwijk, waarschijnlijk te Alkemade.
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Marijtje Zandwijk, geboren op 30 maart te Alkemade.

Bohel-Kloek (1801)

In 1801 wordt Maria Bogel geboren in Halderen (Duitsland), zij is een dochter van Wilhelm Bohel en Henrina Kloek

Kloek-Scherpenisse (1803)

Johan Frederik Kloek en Catharina Scherpenisse trouwen op 29 april 1803 te Vlissingen.

Kuijpers-Kloek (1803)

Omstreeks 1803 trouwen Jacobus Kuijpers en Joanna Maria Kloek.
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Theodorus Kuijpers, geboren omstreeks 1803. Hij overlijdt op 61-jarige leeftijd op 10 januari 1864 te Nieuwe-Tonge.

Kloek-Schultink (1808)

Fredrik Kloek geboren in 1767 te Vlegtdorp in Waldeck en Wilhelmina Schultink, geboren in 1776 zijn de ouders van

Frederik Karel Kloekke geboren op 8 juli 1809 te Hattem,
Wilhelm Kloek geboren in Hattem eind 1814 en overleden op 24 februari 1815 te Hattem, 11 weken oud.

Wilhelmina Schultink overlijdt op 24 juli 1816 te Hattem op 39 jarige leeftijd

de Jager-Kloek (1808)

Omstreeks 1808 trouwen Maria Kloek en Jilles de Jager,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Annigje de Jager, geboren in 1808 en op 5 februari 1879 te Lekkerkerk overleden.>

Jacqueline Kloek

Op 4 februari 1811 overlijdt Jacqueline Kloek te Dongen

Kloek-Weuning (1812)

Op 26 april 1812 wordt Emma Kloek geboren te Smallingerland, zij is een dochter van Watzes Kloek en Johanna Jans Weuning

Brinkman-Kloek (1813)

Uit het huwelijk (omstreeks 1813) van Grietje Aalst Kloek en Elbert Gerritsen Brinkman, geboren in 1772 is een zoon bekend,:
Aalt Brinkman, geboren op 29 augustus 1813 te Doornspijk en op 1 mei 1836 te Breda overleden.

Grietje Aalst Kloek overlijdt op 21 januari 1817 te Doornspijk, 45 jaar oud,
Elbert Gerritsen Brinkman, overlijdt op 24 januari 1835 te Doornspijk.
Het gezin hoort thuis in de Veluwe Genealogie.

Kloek-van de Wetering (1820)

Fredrik Kloek hertrouwt omstreeks 1820 met Gardiena Amerensia van de Wetering, geboren omstreeks 1783 te Kampen , dochter van Jakob van de Wetering en Anna Til.

Fredrik Kloek overlijdt op 14 januari 1867 te Oldebroek op 98 jarige leeftijd

Govers-Cloek (1823)

Uit het huwelijk van Maartje Cloek en Willem Govers (omstreeks 1823) is een dochter bekend,
Trijntje Govers, geboren in 1823.

Kloek-Willems (1823)

Op 13 augustus 1823 overlijdt in de Wijk(Drenthe) Hilligjen Everds Kloek, twee dagen oud en dochter van Everd Kloek en Klaasjen Willems.

Kloek-Lens (1828)

Omstreeks 1828 trouwen Thomas Kloek en Friesia Lens, te Oppenbroek (Colijnsplaat).
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johanna Friesia Kloek, geboren in oktober 1828 te Oppenbroek (Colijnsplaat) en op 11 juni 1829 overleden,

van Wijk-Kloek (1830)

Christiaan van Wijk trouwt omstreeks 1830 mer Geertruij Kloek, uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacomijntje van Wijk, geboren in 1832 en in 1930 in de Bilt overleden.

Wesdorp-Kloek (1830)

Jan Wesdorp x Cornelia Kloek, Jan Wesdorp is geboren op 15 december 1799 te Duivendijke als zoon van Kornelis Dingenisse Wesdorp en Adriaantje Jacobse Tigchom en overlijdt op 87-jarige leeftijd te Duivendijke op 1 maart 1887

Klem-Kloek ( )

In 1832 wordt Arie Klem geboren, zoon van Maaike Kloek en Johannes Anthony Klem, hij trouww met Cornelia Kammaraad en overlijdt in 1913.

Hopman-Kloek (1834)

Op 6 juli 1834 trouwen Pieter Hopman en Anna Maria Kloek te Alkmaar

Zonnenberg-Kloek (1835)

Uit het huwelijk van Hendrikje Kloek en Jan Zonnenberg(omstreeks 1835) is een zoon bekend:
Albert Zonnenberg, geboren in april 1835 en op 23 april 1835(3 weken oud) te Oldebroek overleden.
Het gezin hoort thuis in de Veluwe Genealogie.

Bove-Kloek (1840)

Op 27 juli 1849 overlijdt Theodorus Hermanus Bove te Norg(Drenthe), geboren op 13 september 1840 te Amsterdam en zoon van Hermanus Bove en Clara Maria Kloek

van de Klokken-Kloek (1841)

Op 7 juni 1909 overlijdt te Ewijk Henricus Franciscus Josephus van de Klokken, geboren in 1841 te Waalwijk en zoon van Fredericus Arnoldus Dominucus van de Klokken en Theodora Maria Kloek.

Vink-Kloek (1846)

Gerrit Vink trouwt omstreeks 1846 mer Jenneke Kloek, uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelia Vink, geboren in 1846, gehuwd met Aart Boer en op 8 maart 1920 te Hoenkoop overleden.

Steijn-Kloek (1849)

Uit het huwelijk van Bernardus Steijn en Maria Sophia Kloek is één kind bekend:
Gerardus Steijn, geboren op 18 oktober 1849 te Loosduinen.

Goudszwaard-Kloek (1853)

Omstreeks 1853 trouwen Neeltje Kloek en Jan Goudszwaard te Oud Beijerland,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Aart Izaak Goudswaard, geboren op 19 augustus 1853 te Oud-Beijerland.

de Bie-Kloek (1853)

Cornelia Kloek en Hendrikus de Bie, huwelijk op 5 mei 1852 te Utrecht,
Van Cornelia Kloek zijn geen ouders bekend, zij is op 11 december 1821 op de O.Z Voorburgwal bij de Augenietenstraat te Amsterdam gevonden en was enkele dagen oud.
Hendrikus de, zoon van Jannigje de Bie is in 1818 te Utrecht geboren.
Cornelia Kloek overlijdt op 26 januari 1866 te Utrecht.

er zijn drie kinderen:
Jannigje Cornelia de Bie, geboren in 1853 en op 17 februari 1929 te Assen overleden, zij was getrouwd met Peter de Lange,
Johannes de Bie, geboren in 1860, hij overlijdt op 15 september 1939 te Gorinchem en was getrouwd met Johanna Alberdina Hoogland,
Antoni de Bie, geboren in 1862,

Schipper-Kloek (1853)

Omstreeks 1853 trouwen Elisabeth Kloek en Jan Schipper, waarschijnlijk te Hensbroek.
Uit dit huwelijk is één kind bekend: Trijntje Schipper, geboren in 1853 te Hensbroek.

Cortenbach-Kloek ( )

In 1856 wordt Louise Gerardina Kloek in Haarlem geboren, dochter van Maria Catharina Louise Kloek, zij overlijdt op 9 oktober 1914 te Amsterdam en was getrouww met en Frederic Cortenbach

van Oosten-Kloek (1856)

Op 3 april 1856 overlijdt in Doornspijk, Marrigje van Oosten, 56 jaar oud, geboren in 1800, gedoopt in Doornspijk en dochter van Hannes van Oosten en Petertje Kloek.
Het gezin hoort thuis in de Veluwe Genealogie.

van Gilst-Kloek (1859)

Omstreeks 1859 trouwen Catharina Kloek en Abraham van Gilst, waarschijnlijk te Amsterdam.
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelia Anna van Gilst, geboren in 1859 te Amsterdam.

Smit-Kloek (1864)

Maria Catharina Louisa Kloek x Gerrit Smit, koopman. Echtscheiding op 15 augustus 1866 (aktenr. 189) met vermelding: huwelijk op 31 maart 1864 te Haarlem.

Kloek-Kloosterman (1872)

Omstreeks 1872 trouwen Marinus Kloek en Adriana Johanna Kloosterman, te Heinkenszand (gem. Arnemuiden).
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jannetje Kloek, geboren 1 mei 1873 te Heinkenszand (gem. Arnemuiden),

de Weerd-Kloek (1885)

Omstreeks 1885 trouwen Constantinus Joannes de Weerd en Isabella Kloeck, waarschijnlijk te Barendrecht in België.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Joannes Baptista de Weerd, geboren in 1885 te Barendrecht België),
Petrus Constantinus de Weerd, overleden op 3 oktober 1960 te Ossendrecht, was getrouwd met Maria Theresia Withaeckx.

Dimphena Kloek (1900)

In Dienstbodenregister Bergen op Zoom:
Dimphena Catharina Kloek, geboren op 20 oktober 1900 te Attendom (Duitsland), Dienstbode aan de Zuivelstraat 27. Periode 31-03-1919 tot 17-04-1919, dan naar Ossendrecht.

Visser-Kloek (1901)

Omstreeks 1900 trouwen Willem Frederik Visser en Anna Kloek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Catharina Maria Visser, geboren in 1901,

Duif-Kloek (1910)

Omstreeks 1910 trouwen Jan Duif en Johanna Kloek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anna Duif, geboren in 1911,

van Driesten - Kloek (1925)

Op 4 mei 1925 overlijdt te Elburg Hendrik van Driesten, zoon van Jacob van Driesten en Annetje Kloek.

Kloek-Kievit (1925)

Omstreeks 1925 trouwen Pieter Leendert Kloek en Pieternella Kievit,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Willemijntje Kloek, geboren in 1925 en op 14 juli 1948 te Bergen op Zoom overleden.

Klarenbeek - Kloek (1926)

Op 7 april 1926 trouwen Christiaan Klarenbeek en Wilhelmina Kloek te 's Gravenhage.

Kloek - de Jong (1930)

Omstreeks 1930 trouwen Jan Kloek, geboren op 12 april 1905, overleden op 4 maart 1972 te Giessen-Oudkerk en Johanna Adriana de Jong, geboren op 19 maart 1905 en overleden op 18 januari 1988 te Giessen-Oudkerk.
Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - Lutske (1939)

Jan Hendrik Kloek, geboren in Groningen op 24 september 1912, trouwt op 8 november 1939 te Amsterdam met Jetse Lutske, geboren op 30 november 1913,
Uit het huwelijk van Jan Hendrik Kloek en Jetse Lutske, zijn drie kinderen bekend:

Maja Marijke Kloek, geboren op 20 januari 1942 te Amsterdam,
Bart René Kloek, geboren op 23 mei 1943 te Amsterdam,
Lajla Vjera Kloek geboren op 18 september 1952 te Groningen,

Jan Hendrik Kloek, leraar, meubelmaker, overlijdt op 14 november 1962,
Jetse Lutske overlijdt op 1 oktober 2003,

Geijtenbeek - Kloek (1940)

Adriana Gijsberta Kloek, geboren op 3 februari 1918, trouwt op 20 mei 1940 te Zeist met Pieter van Geijtenbeek, geboren op 16 augustus 1916.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Evert G.van Geijtenbeek, geboren op 23 september 1940 te Zeist
Johannes Marinus van Geijtenbeek, geboren op 16 december 1943 te Zeist
Matthijs Otto Willem van Geijtenbeek, geboren op 6 april 1946 te Zeist

Adriana Gijsberta Kloek overlijdt op 2 juni 1967 te Zeist op 49 jarige leeftijd,
Pieter van Geijtenbeek overlijdt op 8 april 1989 te Zeist op 73 jarige leeftijd,

Lourens Kloek(1941)

Lourens Kloek, geboren in 1941, overlijdt op 25 februari 1944 te Leiden.

Clarijs - Kloeck(1942)

Joannes Baptist Clarijs, geboren op 14 september 1915 te Ossendrecht, overleden op 29 december 2000 te Woensdrecht op 85-jarige leeftijd. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16 december 1942 te Zevenaar met Johanna Catharina Kloeck, 19 jaar oud, geboren op 17 februari 1923 te Ossendrecht, overleden op 10 september 1946 te Bergen op Zoom op 23-jarige leeftijd,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,
Maria Henrica Petronella Clarijs, geboren op 26 januari 1944 te Zevenaar.

Kloek - de Wit (1943)

Berendina de Wit (Dineke, Dinie), born Groningen 12 October 1943, married 8 June 1966 Antony Kloek (Ton) who died Zwolle 6 August 1995 (54 yrs).
From the marriage of Ton Kloek and Diny de Wit:
Richard Kloek,
Ronald Kloek.

Bauwes - Kloek (1944)

Marijtje Kloek geboren op 4 oktober 1919 te Westwoud en op 23 maart 2003 te Scharwoude overleden, trouwt omstreeks 1944 met Maarten Bauwes,
Uit het huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bakker - Kloek (1944)

Omstreeks 1944 trouwen Bernardus Bakker en Aaltje Kloek, waarschijnlijk te Alphen aan de Rijn.
Uit dit huwelijk is één kind bekend:
Bernardus Adrianus Bakker, geboren in 1944 te Alphen aan de Rijn en op 20 februari 1945 te Alphen overleden.

de Jong - Kloek (1946)

Jacobus Wilhelmus de Jong, 59 jaar, weduwnaar van Wilhelmina Christina Kloek, overlijdt op 28 september 1946 te Heemstede (aktenr. 227), zoon van Dirk Jacobs de Jong en Pietertje Zijlstra.

Kloek - Snippe (1949)

Omstreeks 1949 trouwen Hendrik Harm Kloek en Rensina Snippe, waarschijnlijk te Hoogezand.

Kloek - Olst (1950)

Johanna van Olst, 73 jaar, overlijdt op 28 oktober 1950 te Bloemendaal (aktenr. 257) als weduwe van Jan Kloek. Ze is dochter van Egbert Jan van Olst en Giesje Bruggink.

van Gijn - Kloek (1952)

Yvonne Maria Kloek, geboren op 24 oktober 1952 te Beverwijk, overleden op 31 oktober 2004 als partner van Eric van Gijn.

Kan - Kloek (1975)

Omstreeks 1975 trouwen Margreet Kloek en Theo van Kan (geboren op 8 augustus 1948 te Rotterdam).
Theo van Kan overlijdt te Moskou op 30 april 2008.

Bolhuis - Kloek(± 1950)

Grietje Sieka Kloek, dochter van Klaas Kloek en Eliesabeth Roosje, partner van H.Bolhuis, geboren 6 augustus 1918 te Winschoten, overlijdt op 17 januari 2002 te Amsterdam. Crematie op 23 januari 2002. De Nieuwe Ooster.
Dit huwelijk hoort thuis in de Drenthe-Genealogie.

Jan Kloeck

Jan Kloeck, geboren op 10 februari 1894, begraven op 6 augustus 1977 te Winschoten (begraafplaats Hofstraat)

Split - Kloek(± 1955)

Maria Kloek, partner van W.Split, geboren in 1931, overlijdt op 3 november 2008 te Zaanstad.


C/Kloe(c)k......

Everaert-Cloecken (1633)

Adriana Cloecken, geboren omstreeks 1617 trouwt op 1 februari 1633 te Kapelle(België) met Everardus Everaert.

van der Bergh-Cloecken (1634)

Grietje Cloecken, trouwt op 1 april 1634(ondertrouw) in Amsterdam met Jan Pieterszoon van der Bergh, weduwnaar van Hester Caluwaert.

Vincent Cloecken (1637)

Vincent Cloecken, wordt op 12 oktober 1637 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven.

Kloekers - Hellinge (1723)

Op 2 juni 1723 trouwen te Coevorden Hendrik Kloekers en Jantijn Hellinge,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Tonnijs Kloekers, gedoopt op 25 december 1731 te Coevorden,
Catrijna Kloekers, gedoopt op 28 september 1735 te Coevorden,

ten Hengel - Kloeke (1732)

Op 9 april 1732 trouwen te Diepenheim Frederik ten Hengel uit Konstapel en Berendje Kloeke.
Frederik ten Hengel komt op 23 februari 1732 met attestatie uit Zutphen.

Brouwer - Kloeken (1733)

Op 11 januari 1733 gaan te Zwartsluis Jacob Brouwer en Aagtje Kloeken in ondertrouw.
Aagtje Kloeken is afkomstig uit Nieuwesluis bij Kampen.

Koenraad Kloeke (1766)

Op 24 december 1766 wordt in Driebergen, Koenraad Kloeke, begraven.

Kloekers - Linssen (1768)

Omstreeks 1768 trouwen Lambertus Kloekers en Hendrina Linssen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,
Joannes Kloekers, geboren in 1768 en op 8 december 1825 te Blerick overleden.

Koster - Kloeken (1781)

Omstreeks 1781 trouwen Harmen Koster en Aaltjen Kloeken, waarschijnlijk te Geesteren.
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Berendijna Koster, geboren op 18 decmber 1781 te Geesteren,

Kloekers - Kloekers (1781)

Omstreeks 1781 trouwen Berent Kloekers en Anna Kloekers, waarschijnlijk te Emmlicheim,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Jennegien Kloekers, geboren op 19 januari 1782 te Emmlicheim en op 12 oktober 1820 te Coevorden overleden,
Berent Berents Kloekers, geboren op 12 maart 1790 te Emmlicheim

Wenmeekers - Kloeken (1784)

Omstreeks 1784 trouwen Henricus Wenmeekers en Marie Catherine Kloeken, waarschijnlijk te Urmond,
Uit het huwelijk is één kind bekend,

Marie Ide Wenmeekers, geboren in 1795, overleden op 15 april 1811 te Urmond,

Eeftink - Kloeken (1788)

Omstreeks 1788 trouwen Hendrik Eeftink en Grietje Kloeken, waarschijnlijk te Rijssen,

Leunge - Kloeken (1791)

Omstreeks 1791 trouwen Sikke Roelofs Leunge en Alberdina Jans Kloeken, waarschijnlijk te Assen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,
Annegje Leunge, geboren op 22 januari 1792,

Rutten - Kloekers (1792)

Omstreeks 1792 trouwen Nicolaas Rutten en Catharina Kloekers, waarschijnlijk te Maastricht,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,
Petrus Rutten, geboren op 13 februari 1764 te Maastricht

Kloekers - op de Kamp (1800)

Omstreeks 1800 trouwen Engelbertus Kloekers en Elisabeth op de Kamp, waarschijnlijk te Herkenbosch,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,
Conraad Kloekers, geboren op 15 januari 1800 te Herkenbosch,

Eeftink - Kloeken (1816)

Op 5 juli 1816 trouwen te Rijssen Jan Eeftink, geboren in 1773, zoon van Hendrik Eeftink en Griete Kloeke en Hendrike Kloeken, geboren in 1780, dochter van Garrit Kloeken en Janna Hiddink.

*Kloeken - Battjes (1818)

Op 30 april 1818 trouwen te Noordbroek (Groningen) Berent Berents Kloeken, geboren op 12 maart 1790 te Emmlicheim in Duitsland, zoon van Berent Kloeken en Anna Kloeken en Antje Hindriks Battjes, geboren op 29 december 1761 te Nieuwolda, dochter van Hindrik Geerts Battjes en Antje Derks.

Kloeken - Harmsen (1821)

Omstreeks 1821 trouwen Johannes Kloeken en Gerarda Harmsen, waarschijnlijk te Hengelo,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,
Jan Kloeken, geboren in 1822 te Hengelo,
Harmina Kloeken, geboren in 1828 te Hengelo,
Gerardus Kloeken, geboren in 1830 te Hengelo,
Berendina Kloeken, geboren in 1832 te Hengelo,
Hermanus Kloeken, geboren in 1838 te Hengelo,

Kloekers - Thevissen (1821)

Op 23 oktober 1825 trouwen te Melick en Herckenbosch Conrard Kloekers, geboren op 15 januari 1800 te Herkenbosch, zoon van Engelbertus (Ange) Kloekers en Elisabeth op de Kamp en Cornelia Thevissen, dochter van Jan Thevissen en Johanna Knabben.

Kloekers - Bouwman (1824)

Omstreeks 1824 trouwen Jan Hindriks Kloekers, geboren op 7 juni 1787 in de Emmelenkamp en Margien Bouwman, geboren op 19 maart 1796, te Groningen,
Uit het huwelijk zijn zes kinderen bekend,
Jan Kloekers, geboren op 6 januari 1824 te Groningen,
Hendrikus Lukas Kloekers, geboren op 9 december 1825 te Veenhuizen,
Henderikadius Zwantinus Kloekers, geboren op 7 april 1828 te Veenhuizen en op 10 oktober 1893 te Nieuwe Pekela overleden,
Klaas Kloekers, geboren op 23 oktober 1830 te Veenhuizen en op 26 november 1833 overleden,
Jan Hendrik Kloekers, geboren op 8 oktober 1832 te Veenhuizen en op 8 mei 1833 overleden,
Klaas Kloekers, geboren op 7 juli 1834 te Veenhuizen en op 7 juli 1834 overleden,

Jan Hindriks Kloekers, overlijdt op 7 augustus 1873 te Gasselte op 86 jarige leeftijd,
Margien Bouwman, overlijdt op 19 januari 1837 te Veenhuizen,

*Kloekstee - van Dijk (1830)

Op 11 november 1839 trouwen te Grootegast (Groningen) Gelte Dirks Kloekstee, geboren in 1793, zoon van Dirk Tjeerds Kloekstee en Aaltje Geltes en Antje Andries van Dijk, geboren in 1783, dochter van Andries Atzes van Dijk en Hielkje Hepkes.

Kloekers - Griemink (1848)

Op 21 mei 1848 trouwen te Assen Jan Kloekers, geboren op 6 januari 1824 te Groningen, zoon van Jan Hindriks Kloekers en Margien Bouwman en Klasina Griemink, geboren in 1825, dochter van Albert Griemink en Hillegijn Boerma,
Uit het huwelijk zijn negen kinderen bekend,
Albert Kloekers, geboren op 6 augustus 1849 te Assen,
Margien Kloekers, geboren op 5 september 1851 te Assen en op 12 november 1939 overleden,
Roelfje Kloekers, geboren op 24 februari 1854 te Assen,
Jantines Hendrikus Kloekers, geboren op 8 februari 1856 te Assen en op 20 augustus 1859 overleden,
Jansines Hendrikus Kloekers, geboren op 24 augustus 1859 te Assen en op 30 augustus 1859 overleden,
Jansine Kloekers, geboren op 3 februari 1861 te Assen,
Jansinus Hillegienus Kloekers, geboren op 1 maart 1863 te Assen en op 8 april 1938 overleden,
Hendrik Jan Kloekers, geboren op 30 mei 1866 te Assen,
Hillegien Jan Kloekers, geboren op 8 februari 1868 te Assen,

Jan Kloekers, overlijdt op 6 januari 1915 te Assen op 91 jarige leeftijd,
Klasina Griemink, overlijdt op 26 januari 1890 te Assen op 65 jarige leeftijd,

Kloeken - Aalbers (1851)

Op 25 april 1851 trouwen te Hummelo en Keppel Jan Kloeken, geboren in 1822 te Hengelo, zoon van Joannes Kloeken en Gerarda Harmsen en Harmina Aalbers, dochter van Willem Aalbers en Willemina Janssen,
Uit het huwelijk zijn twee kind bekend,
Johanna Wilhelmina Kloeken, geboren 1855 te Hummelo en Keppel,
Jan Willem Kloeken, geboren 1862 te Hummelo en Keppel,
Margaretha Wilhelmina Kloeken, geboren 1865 te Hummelo en Keppel,
Maria Johanna Kloeken, geboren 1869 te Hummelo en Keppel,

van Leeuwen - van der Kloeken (1851)

Op 8 juni 1851 trouwen te Hoorn Johanna van der Kloeken, geboren in 1826 te Hoorn, dochter van Dirk van der Kloeken en Johanna van den Berg en Klaas van Leeuwen, zoon van Gerrit van Leeuwen en Doortje Schermer.

Kloekers - Louman (1854)

Op 3 augustus 1854 trouwen te Zwolle Henderikadius Zwantinus Kloekers, geboren in 1828 te Norg, zoon van Jab Hendriks Kloekers en Margien Bouwman en Annigje Loumans, geboren in 1831 te Zwolle, dochter van Gerrit Loumans en Hendriena van den Berg.

Wagemaker - van der Kloeken (1852)

Op 19 november 1852 trouwen te Hoorn Meijntje van der Kloeken, geboren in 1823 te Montfoort, dochter van Dirk van der Kloeken en Johanna van den Berg en Gerrit Wagemaker, geboren in 1819 te Leiden, zoon van Cornelis Wagemaker en Alida Catharina Parmentier.

Lamers - Kloeken (1856)

Op 22 november 1856 trouwen te Hengelo Harmina Kloeken, geboren in 1828 te Hengelo, dochter van Jan Kloeken en Gerarda Harmsen en Derk Lamers, geboren in 1819 te Didam, zoon van Jan Lamers en Johanna Geertruida Smits.

Kloeken - Rins (1856)

Op 17 oktober 1856 trouwen te Hoorn Bernardus van der Kloeken, geboren in 1832 te Hoorn, zoon van Dirk van der Kloeken en Jannetje van den Bergh en Vrouwtje Rins, geboren in 1831 te Hoorn, dochter van Dirk Rins en Antje Stam.

Kloeken - Kuipers (1859)

Op 13 januari 1859 trouwen te Arnhem Gerardus Kloeken, geboren in 1830 te Hengelo, zoon van Johannes Kloeken en Gerarda Harmsen en Antonia Kuipers, geboren in 1838 te Hengelo, dochter van Gerrit Kuipers en Janna Scholteloo,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Gerardus Kloeken, geboren in 1862 te Arnhem,
Johannes Kloeken, geboren in 1873 te Arnhem,

Eikerman - Kloekgieter (1859)

Op 17 oktober 1859 trouwen te Baflo Jan Harm Eikerman, geboren in 1825 te Pieterburen, zoon van Johan Frederik Conrad Eikerman en Fokje Rijkels Fokkens en Helena Kloekgieter, geboren in 1821 te Tinallinge, dochter van Geert Kloekgieter en Anje Thomas Blaauw.

Melgers - Kloeken (1865)

Op 18 augustus 1865 trouwen te Hengelo Berendina Kloeken, geboren in 1832 te Hengelo, dochter van Jan Kloeken en Gerarda Harmsen en Theodorus Melgers, geboren in 1830 te Steenderen, zoon van Jan Melgers en Johanna Catrina Ruurling, weduwnaar van Johanna Hendrika Jansen.

Kloekers - Witteveen (1867)

Op 18 december 1867 trouwen te Utrecht Hendrikus Lukas Kloekers, geboren in 1825 te Norg, zoon van Jan Hendrik Kloekers en Marregien Bouwman en Heltje Witteveen, geboren in 1823 te Workum, dochter van Tobias Gaukes Witteveen en Geertje Aukes van der Wal,
Erkennen van 2 dochters, Margiena Hendrika geboren te Rotterdam 26 juni 1855,
Geertruida Augustina Pieternella geboren te Utrecht 11 april 1858.

Kloeken - Borkus (1867)

Op 7 januari 1870 trouwen te Hengelo Hermanus Kloeken, geboren in 1838 te Hengelo, zoon van Johannes Kloeken en Gerarda Harmsen en Jantjen Borkes, geboren in 1840 te Zelhem, dochter van Jan Borkes en Gardiena Hueskes,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Johannes Kloeken, geboren in 1871 te Hengelo,
Grada Kloeken, geboren in 1874 te Hengelo,

Kloekers - Wichers (1870)

Op 23 september 1870 trouwen te Nieuwe Pekela Hinderikadius Zwaantinus Kloekers, geboren in 1828 te Norg, zoon van Jan Hendriks Kloekers en Margien Boumans en Klasiena Hoving Wichers, geboren in 1821 te Gasselte, dochter van Hendrik Hoving Wichers en Jaapiekje Kars.
Jan Hendriks Kloekers was weduwnaar van Annigje Louman; Klasiena Hoving Wichers was weduwe van Johannes Elias Feisser,

Hinderikadius Zwaantinus Kloekers, was predikant en overlijdt op 10 oktober 1893 te Nieuwe Pekela op 65 jarige leeftijd
Klasiena Hoving Wichers, overlijdt op 24 juli 1909 te Nieuwe Pekela op 88 jarige leeftijd,

Feis - Kloekers (1874)

Op 10 oktober 1874 trouwen te Assen Adam Hendrik Feis, geboren in 1849 te Winschoten, zoon van Wijnandus Feis en Hinderika Sonius en Roelfje Kloekers, geboren in 1854 te Assen, dochter van Jan Kloekers en Klasina Griemink,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Wijnandus Feis, geboren in 1875 te Arnhem en op 16 juli 1880 te 's Gravenhage overleden.

Roelfje Kloekers overlijdt op 6 maart 1926 te Zutphen op 72 jarige leeftijd,
Adam Hendrik Feis overlijdt op 6 april 1910 te Arnhem op 61 jarige leeftijd,

Wientjes - Kloeken (1877)

Op 12 mei 1877 trouwen te Rheden Jan Willem Wientjes, geboren in 1850 te Arnhem, zoon van Wilhelmus Wientjes en Johanna Wieland en Johanna Wilhelmina Kloeken, geboren in 1855 te Hummelo en Keppel, dochter van Jan Kloeken en Harmina Aalbers.

Kloekers - Bakker (1878)

Op 24 december 1878 trouwen te Gasselte Albert Kloekers, geboren in 1849 te Assen, zoon van Jan Kloekers en Klasina Griemink en Jantien Bakker, geboren in 1854 te Anloo, dochter van Meinardus Bakker en Froukien Nijmeijer.

Kloekers - Ukes (1884)

Op 30 mei 1884 trouwen te Rolde Albert Kloekers, geboren in 1849 te Assen, zoon van Jan Kloekers en Klasina Griemink en Trijntje Ukes, geboren in 1860 te Winschoten, dochter van Hindrik Ukes en Janna Kremer. Weduwnaar van Jantien Bakker,
Uit het huwelijk zijn vier kinderen bekend,
Albert Kloekers, geboren op 5 september 1885 te Assen,
Henderika Clasina Johanna Kloekers, geboren op 2 april 1894 te Assen,
Albertus Hillechienus Kloekers, geboren op 10 december 1895 te Assen en op 5 juni 1906 overleden,
Trientje Kloekers, geboren op 12 juni 1898 te Assen en op 15 oktober 1938 overleden,

Albert Kloekers was advocaat en overlijdt op 3 januari 1932 te Assen op 82 jarige leeftijd.
Trijntje Ukes overlijdt op 6 december 1948 te Deventer op 88 jarige leeftijd.

Kloeken - van Munsteren(1884)

Op 4 december 1889 trouwen te Arnhem Gerardus Kloeken, geboren in 1862 te Arnhem, zoon van Gerardus Kloeken en Antonia Kuipers en Everdina Johanna van Munsteren, geboren in 1862 te Arnhem, dochter van Engelbertus Jacobus van Munsteren en Grada Blom. Wettiging 1 kind.

Kloeken - Bartels(1889)

Op 15 mei 1889 trouwen te Arnhem Jan Willem Kloeken, geboren in 1862 te Hummelo en Keppel, zoon van Jan Kloeken en Harmina Aalbers en Antonia Bartels, geboren in 1861 te Wehl, dochter van Antoon Bartels en Johanna Aleijda Theodora Frutel.

Agema - Kloekers(1890)

Op 12 februari 1890 trouwen te Assen Hillegien Kloekers, geboren in 1868 te Assen, dochter van Jan Kloekers en Klasina Griemink en Pieter Agema, geboren in 1863 te Sneek, zoon van Rients Agema en Johanna Feenstra,

Pieter Agema overlijdt op 5 oktober 1924 te Utrecht op 61 jarige leeftijd

Meijer - Kloeken(1891)

Op 9 januari 1891 trouwen te Hummelo en Keppel Maria Johanna Kloeken, geboren in 1869 te Eldrik (Hummelo en Keppel), dochter van Jan Kloeken en Harmina Aalbers en Hendrikus Johannes Meijer, geboren in 1860 te Wehl, zoon van Hermanus Meijer en Johanna Daaleman.

Tuss - Kloeken(1891)

Op 24 juli 1891 trouwen te Hengelo Johanna Kloeken, geboren in 1871 te Hengelo, dochter van Hermanus Kloeken en Jantjen Borkes en Wilhelmus Tuss, geboren in 1871 te Zelhem, zoon van Bernardus Tuss en Alberdina Rondeel. Voogd van de bruidegom Johannes Everhardus Tuss; toeziend voogd van de bruidegom Hendrikus Rondeel,

Kloeken - Wigman(1891)

Op 6 mei 1891 trouwen te Arnhem Jan Willem Kloeken, geboren in 1862 te Hummelo en Keppel, zoon van Jan Kloeken en Harmina Aalbers en Johanna Maria Wigman, geboren in 1860 te Arnhem, dochter van Willem Wigman en Grada Slettering. Weduwnaar van Antonia Bartels,

Teunissen - Kloeken(1895)

Op 11 november 1895 trouwen te Hengelo Grada Kloeken, geboren in 1874 te Hengelo, dochter van Hermanus Kloeken en Jantjen Borkes en Jacobus Johannes Teunissen, geboren in 1866 te Steenderen, zoon van Johannes Theodorus Teunissen en Grada Bremer.

Neuhaus - Kloeken(1896)

Op 19 augustus 1896 trouwen te Arnhem Margaretha Wilhelmina Kloeken, geboren in 1865 te Hummelo en Keppel, dochter van Jan Kloeken en Wilhelmina Aalbers en Franciscus Hendricus Neuhaus, geboren in 1864 te Arnhem, zoon van Franciscus Hendricus Neuhaus en Maria Moritzer.

Kloekers - Wallinga (1906)

Op 15 februari 1906 trouwen te Groningen Hendrik Jan Kloekers, geboren in 1866 te Assen, zoon van Jan Kloekers en Klasina Griemink en Marchien Wallinga, geboren in 1868 te Groningen, dochter van Reinder Wallinga en Geertien Koopman,

Hendrik Jan Kloekers overlijdt op 6 februari 1952 te Diever op 85 jarige leeftijd,
Marchien Wallinga overlijdt op 7 juli 1938 te Oosterhoek (Steenwijkerwold), op 70 jarige leeftijd.

Kloeken - Hermans (1908)

Op 21 februari 1908 trouwen te Hengelo Johannes Kloeken, geboren in 1873 te Hengelo, zoon van Gerardus Kloeken en Antonia Kuipers en Hendrika Aleida Hermans, geboren in 1875 te Hengelo, dochter van Bernardus Vincentius Hermans en Johanna Woerts.

Withaar - Kloekers(1921)

Op 7 juli 1921 trouwen te Assen Henderika Klasina Johanna Kloekers, geboren in 1894 te Assen, dochter van Albert Kloekers en Trientje Ukes en Klaas Withaar, geboren in 1883 te Assen, zoon van Henderik Gerrit Withaar en Jacobje Hommes.

Kloekers - van de Poll(1922)

Op 1 juni 1922 trouwen te Utrecht Albert Kloekers, geboren in 1885 te Assen, zoon van Albert Kloekers en Trientje Ukes en Maria Cornelia van de Poll, geboren in 1886 te Middelburg, dochter van Johannes Cornelis van de Poll en Maria Wilhelmina van Holthuijsen.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 16 februari 2017)
proclaimer