de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereikenPieter Janszoon Cloeck,
raad van Amsterdam, hoofdingeland van de Beemster,
vader van Margaretha Hulft - Cloeck.


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema 101

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema 101

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema 101

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema 101

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       schema 101

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)       schema 101

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, één zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV

Cloeck-Floren (1538)       schema 101

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Cloeck-Conincx (1574)       schema 101

Jan Cloeck, geboren te Amsterdam in 1554, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren, trouwt op 28 mei 1573 te Gouda met Grietje Jans.
Grietje overlijdt bij de geboorte van een te vroeg geboren dochtertje op 27 maart 1574 te Rotterdam. Jan Cloeck hertrouwt op 12 oktober 1574 te Dordrecht met Antonia Conincx, dochter van Ghijsbert Conincx en Lijsbeth van Westerloo

Uit dit huwelijk zijn 14 kinderen bekend.
Griet Cloeck, geboren op 23 september 1575 te Rotterdam, op 5 januari 1641 overleden en op 9 januari 1641 begraven,
Lijsbeth Cloeck, geboren op 2 november 1576 te Rotterdam en te Elbing in Pruisen overleden
Jan Cloeck, geboren op 27 maart 1578 te Rotterdam en 24 december 1598 op Annobon(Africa) overleden
Maria Cloeck, geboren op 14 November 1579 te Amsterdam, begin januari 1648 overleden en op 9 januari 1648 begraven,
Anna Cloeck, geboren op 1 februari 1581 te Amsterdam, op 26 januari 1639 overleden en in de Zuiderkerk begraven,
Gijsbert Cloeck, geboren op 7 januari 1583 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Gijsbert Conincx en op 8 mei 1633 overleden,
Pieter Cloeck, geboren op 7 januari 1585 te Amsterdam, genoemd naar zijn oom die te Conincxbergen gestorven en begraven is, overlijdt op 5 december 1667.
Trijn Cloeck, geboren op 24 januari 1587 te Amsterdam, genoemd naar bagijntgen Trijn Floris, zij overlijdt op 21 september 1601.
Jacob Cloeck, geboren op 26 februari 1588 te Amsterdam, genoemd naar een oom van moeders kant, overlijdt op 1 maart 1664.
Claes Cloeck, geboren op 5 februari 1589 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Claes Hendrikszoon Cloeck, overlijdt op 1 mei 1648.
Floris Cloeck, geboren op 22 juni 1590 te Amsterdam, genoemd naar de vader van Anna Floren en op 31 Augustus 1590 in Edam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 8 Januari 1592 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 28 april 1592 in Munnickedam overleden,
Teuntgen Cloeck, geboren op 8 februari 1594 te Amsterdam en op 17 April 1595 te Amsterdam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 23 Juni 1595 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 21 september 1601 overleden.

Antonia Conincx overlijdt op 28 november 1597.


XVI

Cloeck - Hooft (1615)       schema 101

Mr. Pieter Cloeck, geboren te Amsterdam op 7 januari 1585, zoon van Jan Cloeck en Teuntje Conincx was een zeer bekend Amsterdams advocaat, die omstreeks het midden van de 17e eeuw de grootste praktijk in de stad bezat. In 1649 werd hij raad van Amsterdam en zulks - in strijd met de gewoonte - zonder ooit schepen te zijn geweest. Sinds 1630 was hij hoofdingeland van de Beemster. In 1650 één der afgevaardigden van de Stad Amsterdam naar prins Willem II. Zijn door Govert Flinck in 1654 geschilderd portret is bezongen door Joost van den Vondel. Een oude kopie hiervan is aanwezig bij baron van Pabst van Bingerden te 's-Gravenhage.

Hij trouwt op 8 juli 1612 met Margaretha Noyen, geboren in 1590 te Amsterdam en dochter van Gerard Noyen en Aefgen Hendricks.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Margaretha Noyen overlijdt in 1613 op 23 jarige leeftijd en wordt op 23 augustus 1613 in de Oude Kerk begraven.Mr. Pieter Cloeck hertrouwt op 28 juni 1615 in Amsterdam met Johanna Hooft, geboren in 1595 te Amsterdam en dochter van Cornelis Pieterszoon Hooft en Anna Jacobsdochter Blaeuw.
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend.

Johan Cloeck, gedoopt op 1 mei 1616, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en op 15 augustus 1652 overleden,
Margaretha Cloeck, gedoopt op 14 september 1617, in de Oude Kerk te Amsterdam,
Anna Cloeck, gedoopt 26 april 1620, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Cornelis Cloeck, gedoopt 20 september 1622, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Pieter Cloeck, gedoopt 29 augustus 1625, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en overleden op 21 april 1681
Antonia Cloeck, gedoopt 28 november 1627, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Hendrik Cloeck, gedoopt 17 september 1630, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en overleden voor 1633,
Hendrik Cloeck, gedoopt 12 juli 1633 te Scheveningen en
Floris Cloeck, gedoopt op 20 december 1637 te Amsterdam en op 22 maart 1698 overleden.

Pieter Cloeck, overlijdt op 82 jarige leeftijd op 5 december 1667 te Amsterdam.
Johanna Hooft, een zuster van Pieter Corneliszoon Hooft, overlijdt op 44 jarige leeftijd in 1639 en wordt op 13 januari 1639 in de Westerkerk begraven.

Pieter Cloeck woont in 1613 in de Kalverstraat en sinds 1621 op de Singel bij de Bergstraat "int vergult Asch Tonnetgen", naast de "Dolphijn".
Pieter Cloeck heeft zijn kantoor vanaf 1626 aan de Keizersgracht oostzijde huisnummer 18 bij de Herenstraat.


XVII

Hulft - Cloeck (1642)       schema 101


Margaretha Cloeck, gedoopt op 14 september 1617, dochter van Mr. Pieter Cloeck en Johanna Hooft, trouwt in 1642 in Amsterdam met Johan Hulft, gedoopt op 28 september 1610, zoon van Pieter Everts Hulft en Balicgjen Pieters Hasselaer,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Pieter Hulft, gedoopt op 3 mei 1643 in Amsterdam,
Nicolaas Hulft, gedoopt op 25 november 1644 in Amsterdam,
Jan Hulft, gedoopt op 20 december 1646 in Amsterdam,
Johanna Hulft, geboren op 10 juni 1649 in Amsterdam, gedoopt op 18 juni 1649 in Amsterdam,
Balichje Hulft, gedoopt op 17 juli 1656 in Amsterdam,

Margaretha Cloeck, overlijdt op 30 december 1677 te Amsterdam en is op 4 januari 1678 in de Nieuwe Kerk begraven,
Jan Hulft, koopman, lijnslager, reder, assuradeur te Amsterdam; raad van Amsterdam (1668-1672), schepen (1655); bewindhebber O.I.C. (1647); kapitein der Burger te Amsterdam (1650); directeur van de Kolonie van Guyana of Wilde Kust (1660) overlijdt op 24 november 1680 te Amsterdam en is op 29 november 1680 in de Westerkerk begraven,

Vroedschap

JOAN HULFT.
R. 1668-1672; werd 10 Sept. 1672 door den Stadhouder Willem III geremoveerd.
Comm. 1641, Sch. 1655.
Bewindh. O.-Ind. Comp. 1647.
Kapn der Burgerij 1650;
Directeur van de Kolonie van Guyana of Wilde Kust 1660.
Directeur, met Joost Baack, Cornelis Graafland en Dirck Duysent van in 1663 te Amsterdam opgerichte Zweedsche factorie-comptoir, dat het monopolie van den uitvoer van ijzeren geschut uit Zweden bezat.
Koopman, lijnslager, reeder en assuradeur, woonde op den Singel, en werd 4 Febr. 1660 door koop van Carel Hieronymus Vrijheer van In- en Kniphuysen voor 11.500 eigenaar van 't Huis te Velsen, tusschen Velsen en Sandpoort. Hij werd in 1674 aangeslagen voor een vermogen van 200.000.
Gedt. 28 Sept. 1610, st. 30 Dec. 1677, zoon van Pieter Evertsz. en van Balichgen Pietersdr. Hasselaer.
Tr. 6 Juli 1642 Margaretha Cloeck, gedt. O.K. 14 Sept. 1617, st. 24 Nov. 1680, dr. van Mr. Pieter, en van Johanna Hooft.

Kinderen:
Mr. PIETER HULFT,
gedt. Remonstr. kerk 3 Mei 1643, st. 7 Juli 1694, woonde op de Keizersgracht, over, de Gouden Ketting, en was eigenaar van het Huis te Velsen, waar hij eene kostbare verzameling uitheemsche gewassen bijeenbracht.
Comm. 1672, Sch. 1684; Kap. der Burgerij 1677; Commiss. van de Nieuwe Plantage 1682;
tr. 11 Febr. 1681, Susanna Loten, geb. 1656, begr. N.K. 20 Mrt. 1738, dr. van Johannes of Jean Loten en van Apollonia Seleyns.
Zij hertr. Ds. Jacobus Triglandius. Uit het eerste huwel. sproot een zoon:

Mr. JAN HULFT,
gedt. N.K. 8 April 1682, st. 27 Oct. 1727, advocaat 1705),woonde eerst op de Leidschegracht, daarna op de Keizersgracht,en was eigenaar van 't Huis te Velsen;
Sch. 1715; Kap. der Burgerij 1714; Hoogheemraad van de Beemster;
tr. 4 Sept. 1713, Anthonia Hop, gedt. N.K. 30 Jan. 1686, begr. N.K. 25 Juni 1729, dr. van Mr. Cornelis en van Constantia Loten.
Hun zoon was: Mr. CORNELIS HULFT,

MR. JOHAN HULFT,
gedt. 20 Dec. 1646 (in huis door een Remonstr. leeraar), st. ongeh. te Brussel 12 Mrt. 1709, Vaandrig der Burgerij te Amsterdam 1672,en Commiss. van den Grooten IJk ald.; Secr. van de Ambassadeurs van H. Hoog Mog. op de Vredehandeling te Nijmegen 1677-1678; Commissaris (1681 - 1688) en daarna Resident 1688 - 1709 van H. Hoog Mog. aan 't Hof te Brussel.

JOHANNA HULFT, tr. Pieter Rendorp.

BALTCHJE HULFT, gedt. 17 Juli 1656 (in huis door een Remonstr. leeraar), st. kinderloos 13 Sept. 1714,nalatende een vermogen van 314.500,
tr. 20 April 1677, Gerard Rover, geb. 1643, st. 25 Dec. 1711, koopman en Reeder op de Oostzee, assuradeur en bankier, lid der voorname firma Gerard Lamp Valerius Rover; woonde eerst op het Nieuwe Waalseiland, daarna op den Singel bij de Warmoesgracht, en bewoonde na den dood van zijn zwager Mr. Pieter Huift des zomers 't Huis te Velsen, tusschen Velsen en Sandpoort, Agent en Resident van den Keurvorst van Brandenburg (daarna Koning van Pruisen) te Amsterdam 1685, wedr. van Catharina Cromhuysen, zoon van Valerius en van Catharina Elisabeth Bode.

Voorouders,

Jan Goettginsz. leefde tusschen 1400 en 1460, en liet de twee volgende kinderen na:
a. Outger Jan Goettginsz.
b. Claes Jan Goettginsz., in den Holft, koopman te Amsterdam;
tr. Sept. 1476.
Zij wonnen twee kinderen, w.o. een zoon:
Jan Claesz., in den Holft, geb. 1 Oct. 1461, tr. Mei 1483.
Uit dit huwel. sproten denkelijk de volgende twee kinderen.

aa. Pieter Jansz. Holft of Huift, vlecschhouwer, betaalde in 1534 voor 2 jaren bankhuur in de Vleeschhal.
tr. Steyn Dircksdr., die 1550 hertr. met Hendrick Gcrbrandsz.
Hunne dochter was:
Lijsbeth Pietersdr. Holft of Huift, tr. Oude Pieter Rijckertsz. tr. 2°. Reyner Albertsz., te Leeuwarden,

bb. Tiet Jansdr. Holft of Huift, tr. Gerrit Ildsen, alias Holft of Huift, begr. in 't Minderbroederklooster, 2 Jan. 1559, koopman in 't Gansoirt, in den Steur, Regent Sint Pieters gasthuis 1536.
Zij wonnen zes kinderen, w.o. een zoon en drie gehuwde dochters,

a. Jan Gerritsz. Huift, begr. in 't Sint Ceciliaklooster 8 Nov. 1566, pastoor van 't St. Pietersgasthuis; werd in 1552 door den Bisschop van Utrecht gewijd.
b. Grietge Gerritsdr. Huift, tr. Jacob Cornelisz. Nobel, in Sint Andries, begr. N.Z. 30 Sept. 1573, Sch. en Raad 1562, Burg. 1570, zoon van Cornelis Roelofsz. en van Anna Blornme.
c. Maria Gerritsdr. Huift, begr. in 't Minderbroederklooster 19 Juni 1571, tr. 1°.Frans Ellertsz. van Diemen. tr. 2°. Dec. 1569 Cornelis Gijsbertsz.
d. Katrijn Gerritsdr. Huift, geb. 1532, begr. N.Z. Febr. 1577, tr. Claes Simonsz. van Hoorn, st. 1565, wonende achter de Nieuwe Kerk, zoon van Simon Claesz. van Hoorn.
Het jongste van de twee kinderen uit dit huwel., die den volwassen leeftijd bereikten volgt:
Evert Claesz. Huift, korenkooper, woonde op 't Rockin, ten huize van zijn schoonvader Jan Jansz. Smit, in 't Wapen van Romen;
Regent Oude Mannen - en Vrouwenhuis 1578; Luit, der Burgerij 1579; Regent Burgerweeshuis 1586; tr. 19 April 1569 Jutte Jansdr. Smit, geb. 1552, begr. N.Z. 5 Juli 1582, dr. van Jan Jansz., en van Hermantgen Fransdr. de Goyer.
Zij wonnen drie kind ren, w.o.:
Pieter Evertsz. Huift, geb. 1578, st. 11 Nov. 1639, brouwer op de Lastage, op de Gelderschekade op den Zuiderhoek van de Rechtboomsloot, in den witten Haen, hij was tevens, in compagnie met Paulus van Beest van Heemskerck, reeder in de Compe van de swarte, groene ende witte leeuwen zoo geheeten naar de drie schepen, die zij in de vaart had, welke in 1607 ontbonden werd.
Luitt. der Burgerij 1622; Commiss. Superintendent en Keurmeester van 't Touwwerk 1633;
tr. 15 Juni 1597 Balichgen Pietcrsdr. Hasselaer, geb. 1579, st. 22 Juni '63, dr. van Pieter Dircksz., en van Aech Pietersdr.
Uit dit huwel. sproten twaalf kinderen, w.o. de vijf volgende:
a. Agatha Huift, geb. 24 Aug. 1604, Begr. N.K. 10 Dec. 1660,
tr. (ten Stadhuize) 24 Aug. 1636 Johan Verloo, geb. te Delft 1594, st. 1650, Secr. en Rentmeester van de dorpen en landen van Voshol, Schout van Zwammerdam, eigenaar van de hofstede Schonenberg onder Velsen, wed, van Barbara van der Hooch,
zoon van Evert Claesz. Verloo.
Hun zoon was:
Everard Verloo, geb. te Zwammerdam 1637,st. te Amsterdam 7 Febr. 1677, vermogend koopman te Amsterdam, woonde eerst op de Gelderse-kade, daarna op 't Nieuwe Waalseiland, en was eigenaar van de hofstede het Huis te Spijk (ook genaamd: het Torentje) onder Velsen (die door zijne erfgenamen in 1700 voor 37.000 verkocht werd aan Mr. Jan van de Poll.
Luitt. der Burgerij 1664, Kap 1672; Commiss. van de Buitenlands of Rouaens vaarders
tr.te Amsterdam (ten Stadhuize) 15 Mei 1661, Agnes Huift, geb . v a n E v e r t (zie hierna) en v a n A g a t h a1625, st.te 's-Hage en begr. te Amsterdam O.K. 20 Nov. 1691, dr. van der Donck. Zij wonnen:
a. Judith Verloo, tr. Mr. Joan Hop.
b. Evert Huift, gedt. O.K. 10 Nov. 1605, st. op Amboina 1636, Tweede persoon op 't eiland Amboina; tr. in Oost-Indie, Agatha van der Donck, st. te Amsterdam en er begr. O.K. 26 Sept. 1678.
Hunne dochter was:
Agnes Huift, tr. Everard Verloo.
c. Joan Huift,
d. Brigitta Huift, tr. Mr. Joachim Rendorp, .
c. Gerard Huift, ged*. O.K. 12 Deo.1621, sneuvelde (ongehuwd) gedurende de belegering van Colombo 10 of 12 April 1656,
Secr. 1645 - 1654; hij nam in 1653 aan 't hoofd van 24 op eigen kosten uitgeruste manschappen deel aan den zeeoorlog tegen de Engelschen, aan boord van den Vice-Admiraal Witte Cornelisz. de With, en vertrok in 1654 naar Oost-Indie als Eerste Raad en Directeur-Generaal Reg. van Goede Mannen 1677, werd na Hulft's dood 25 Aug. 1694 in 't openbaar verkocht


XVIII

Rendorp - Hulft (1671)       schema 104

Johanna Hulft, geboren op 10 juni 1649 in Amsterdam, dochter van Margaretha Cloeck en Johan Hulft, trouwt op 10 februari 1671 in Amsterdam met Pieter Rendorp, geboren op 18 mei 1648 in Amsterdam, zoon van Mr. Joachim Rendorp en Brigitte Hulft,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Joachim Rendorp, geboren op 19 november 1671 in Amsterdam ,
Margaretha Rendorp, geboren op 24 maart 1673 in Amsterdam,
Bregitta Johanna Rendorp, geboren op 8 augustus 1689 in Amsterdam,

Johanna Hulft, overlijdt op 25 februari 1698 in Amsterdam, 48 jaar oud,
Pieter Rendorp, overlijdt in 1699 in Amsterdam, 49 of 50 jaar oud.


XIX

van de Poll - Rendorp (1696)       schema 201

Margaretha Rendorp, geboren op 24 maart 1673 in Amsterdam, dochter van Johanna Hulft en Pieter Rendorp, trouwt op 24 januari 1696 in Amsterdam met Mr. Jan van de Poll, geboren op 19 december 1668 in Amsterdam, zoon van Harmen van de Poll en Brechje Hooft,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Harmen Hendrik van de Poll, geboren op 23 oktober 1697 in Amsterdam,
Johanna Baletta van de Poll, geboren op 23 oktober 1698 in Amsterdam,
Bregje van de Poll, geboren op 3 november 1699,
Pieter van de Poll, geboren op 27 april 1703 in Amsterdam,
Margaretha Agatha van de Poll, geboren op 13 juni 1704,
Maria Henrietta van de Poll, geboren op 15 februari 1707,

Margaretha Rendorp, overlijdt op 4 september 1730 in Amsterdam, 57 jaar oud,
Mr. Jan van de Poll, overlijdt op 15 oktober 1745 in Amsterdam, 76 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XX

van de Poll - Trip (1720)       schema 201

Mr. Harmen Hendrik van de Poll, geboren op 23 oktober 1697 in Amsterdam, zoon van Margaretha Rendorp en Mr. Jan van de Poll, trouwt op 23 augustus 1720 in Velsen met Margaretha Trip, geboren op 29 september 1699 in Amsterdam, dochter van Jacobus Trip en Jacoba Margaretha Klopper,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Jan van de Poll, geboren op 11 augustus 1721 in Velsen,
Jacobus van de Poll, geboren op 6 maart 1724 in Amsterdam,
Margaretha Cornelia van de Poll, geboren op 6 maart 1726 in Amsterdam,
Harmen van de Poll, geboren op 16 april 1728 in Amsterdam,
Johanna Catharina van de Poll, geboren op 14 mei 1730,

Mr. Harmen Hendrik van de Poll, Regent, overlijdt op 30 april 1772 in Amsterdam, 74 jaar oud,
Margaretha Trip, overlijdt op 2 november 1778 in Amsterdam, 79 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXI

van de Poll - Wolters (1746)       schema 301

Mr. Jacobus van de Poll, geboren op 6 maart 1724 in Amsterdam, zoon van Mr. Harmen Hendrik van de Poll en Margaretha Trip, trouwt op 22 november 1746 in Amsterdam met Cornelia Jacoba Wolters, geboren op 26 oktober 1726 in Amsterdam, dochter van Mr. Jan Wolters en Sara Munter,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Sara Maria van de Poll, geboren op 17 januari 1748 in Amsterdam,
Margaretha van de Poll, geboren op 1 mei 1751 in Amsterdam,
Cornelia Henrietta van de Poll, geboren op 27 maart 1753 in Amsterdam,
Jan Wolters van de Poll, geboren op 2 juni 1759 in Amsterdam,
Jacobus van de Poll, geboren op 17 januari 1762 in Amsterdam,

Mr. Jacobus van de Poll, overlijdt op 5 mei 1807 in Amsterdam, 83 jaar oud,
Cornelia Jacoba Wolters, overlijdt op 13 augustus 1795 in Amsterdam, 68 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXII

Clifford - van de Poll (1768)       schema 301

Sara Maria van de Poll, geboren op 17 januari 1748 in Amsterdam, dochter van Mr. Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters, trouwt op 10 mei 1768 met Gerard Clifford, geboren op 20 september 1738 in Amsterdam, gedoopt op 24 september 1738 in Amsterdam (Zuiderkerk), zoon van George Clifford en Anna Sara Treschouw,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

George Clifford, geboren op 22 februari 1769 in Amsterdam,

Gerard Clifford, overlijdt op 24 juni 1770 in Amsterdam, 31 jaar oud.

Wikipedia: Clifford

Dedel - van de Poll (1772)       schema 301

Sara Maria van de Poll, geboren op 17 januari 1748 in Amsterdam, dochter van Mr. Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters, hertrouwt op 6 december 1772 in Amsterdam met Salomon Dedel, geboren op 18 december 1736 in Amsterdam, zoon van Mr. Salomon Dedel en Agneta Maria Boreel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Salomon Dedel, geboren op 25 april 1775 in Amsterdam,
Jacob Willem Dedel, geboren op in 1778,

Sara Maria van de Poll, overlijdt op 28 december 1831 in ´s-Gravenhage, 83 jaar oud,
Salomon Dedel, Schout bij Nacht, overlijdt op 15 oktober 1800 in Leiden, 63 jaar oud.


XXIII

Clifford - van Weede (1806)       schema 301

George Clifford, geboren op 22 februari 1769 in Amsterdam, zoon van Sara Maria van de Poll en Gerard Clifford, trouwt op 1 juni 1806 in Amsterdam met Carolina Justina van Weede, geboren op 19 april 1779 in Amsterdam, dochter van Jhr. Hendrik Maurits van Weede, Heer van Lutteke en Weede en Cornelia Straalman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Hendrik Maurits Cornelis Clifford, geboren op 26 juni 1808 in Amsterdam,

George Clifford, overlijdt op 9 december 1847 in ´s-Gravenhage, 78 jaar oud,
Carolina Justina van Weede, overlijdt op 29 juli 1837 in ´s-Gravenhage, 58 jaar oud.

Wikipedia: Clifford


XXIV

Clifford - van Limburg Stirum (1839)       schema 301

Hendrik Maurits Cornelis baron Clifford, geboren op 26 juni 1808 in Amsterdam, zoon van George Clifford en Carolina Justina van Weede, trouwt op 29 mei 1839 in ´s-Gravenhage met Anna Frederika gravin van Limburg Stirum, geboren op 9 oktober 1809 in Wexford (Ierland), dochter van Frederick Willem graaf van Limburg-Stirum en Elizabeth Richards,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Jkvr. Aurelia Frederica Elisabeth Clifford, geboren op 29 januari 1843 in ´s-Gravenhage en op 29 december 1912 in ´s-Gravenhage overleden,
Jhr. Frederik Willem Gerard Clifford, geboren op 1 september 1844 in ´s-Gravenhage en op 20 augustus 1884 in ´s-Gravenhage overleden,
Hendric Anne baron Clifford, geboren op 14 augustus 1850 in ´s-Gravenhage,

Hendrik Maurits Cornelis baron Clifford, overlijdt op 19 juni 1878 in ´s-Gravenhage, 69 jaar oud,
Anna Frederika gravin van Limburg Stirum, overlijdt op 25 november 1893 in ´s-Gravenhage, 84 jaar oud.

Wikipedia: Clifford


XXV

Clifford - Oudermeulen (1887)       schema 301

Hendric Anne baron Clifford, geboren op 14 augustus 1850 in ´s-Gravenhage, zoon van Hendrik Maurits Cornelis baron Clifford en Anna Frederika gravin van Limburg Stirum, trouwt op 6 oktober 1887 in Wassenaar met Claire Julia van der Oudermeulen, geboren op 27 maart 1864 in ´s-Gravenhage, dochter van Cornelis Jan Oudermeulen en Julia Ewouda gravin van Randwijck,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Jkvr. Aurelia Frederica Elisabeth Clifford, geboren op 29 januari 1843 in ´s-Gravenhage en op 29 december 1912 in ´s-Gravenhage overleden,

Rodger Frederick Walter baron Clifford, geboren op 11 december 1888 in Wassenaar (Huize Oud-Wassenaer),

Hendric Anne baron Clifford, overlijdt op 29 januari 1908 in ´s-Gravenhage, 57 jaar oud.

Wikipedia: Clifford


XXVI

Clifford - Luden (1916)       schema 301

Rodger Frederick Walter baron Clifford, geboren op 11 december 1888 in Wassenaar, zoon van Hendric Anne baron Clifford en Claire Julia van der Oudermeulen, trouwt op 8 juni 1916 met Henriette Elisabeth Luden, geboren op 18 april 1887 in Velp, dochter van Henri Luden en Jacoba Elisabeth Willet,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rodger Frederick Walter baron Clifford, overlijdt op 22 mei 1967 in Stream Hill (Ierland),
Henriette Elisabeth Luden, overlijdt op 16 januari 1968 in Velp, 80 jaar oud.

Wikipedia: Clifford


XXIII

Dedel - Schimmelpenninck (1810)       schema 301

Salomon Dedel, geboren op 25 april 1775 in Amsterdam, zoon van Sara Maria van de Poll en Salomon Dedel, trouwt op 30 mei 1810 met Catharina Schimmelpenninck, geboren op 4 januari 1790 in Amsterdam, dochter van Mr. Rutger Jan Schimmelpenninck, Heer van Nyenhuis en Catharina Nahuys,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Henry James Montagu Dedel, geboren op 4 april 1821 in Stockholm en op 13 september 1838 in Deventer overleden,
Gerard Willem Dedel, geboren op 11 november 1827 in Diepenheim (Huize Nyenhuis) en op 13 februari 1882 in Londen overleden,
Catharina Maria Ulrica Dedel, geboren op 21 november 1828 in Deventer,

Salomon Dedel, overlijdt op 17 augustus 1846 in London, 71 jaar oud,
Catharina Schimmelpenninck, overlijdt op 25 mei 1842 in Deventer, 52 jaar oud.


XXIV

Boreel - Dedel (1850)       schema 301

Catharina Maria Ulrica Dedel, geboren op 21 november 1828 in Deventer, dochter van Salomon Dedel en Catharina Schimmelpenninck, trouwt op 2 mei 1850 met Jhr. Mr. Jacob Otto Bernard Boreel, geboren op 5 maart 1813 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Lucas Boreel en Maria Johanna Sara gravin van Limburg Stirum,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend.

Jkvr. Wendela Catharina Maria Boreel, geboren op 11 maart 1851 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Lucas Gerard Boreel, geboren op 20 mei 1852 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Agnes Boreel, geboren in 1854 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Gerard Salomon Boreel, geboren op 30 april 1855 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Marius Willem Marius Boreel, geboren op 23 augustus 1856 in Wijk aan Zee en Duin,
Jhr. Jacob Boreel, geboren op 25 september 1857 in Huize Westerhout en op 4 februari 1858 in ´s-Gravenhage overleden,
Jkvr. Catharina Boreel, geboren op 21 november 1858 in ´s-Gravenhage en op 20 oktober 1937 in ´s-Gravenhage overleden,
Jkvr. Anne Boreel, geboren op 16 maart 1861 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Paulus Jacob Boreel, geboren in 1863 in ´s-Gravenhage,

Catharina Maria Ulrica Dedel, overlijdt op 12 september 1900 in ´s-Gravenhage, 71 jaar oud,
Jhr. Mr. Jacob Otto Bernard Boreel, overlijdt op 26 april 1888 in ´s-Gravenhage, 75 jaar oud.

Wikipedia: Boreel


XXV

van Lynden - Boreel (1878)       schema 301

Jkvr. Wendela Catharina Maria Boreel, geboren op 11 maart 1851 in ´s-Gravenhage, dochter van Catharina Maria Ulrica Dedel en Jhr. Mr. Jacob Otto Bernard Boreel, trouwt omstreeks 1878 met Mr. Dirk Rijnhard Bernhard baron van Lynden, geboren op 9 november 1847 in Velp, zoon van Edward baron van Lynden en Jkvr. Susanna Geertruid Lewe tot Aduard,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Willem Jacob baron van Lynden, geboren op 3 juni 1879 in Rotterdam,
Wendela Suzanna barones van Lynden, geboren in 1882 en op 8 mei 1945 in Zeist overleden,
Geertruida Maria barones van Lynden, geboren op 15 oktober 1884 in Arnhem,
Reinhard Otto baron van Lynden, geboren op 15 november 1887 in Arnhem en op 27 november 1887 in Arnhem overleden,

Jkvr. Wendela Catharina Maria Boreel, overlijdt op 13 november 1930 in Zeist, 79 jaar oud,
Mr. Dirk Rijnhard Bernhard baron van Lynden, officier van justitie, overlijdt op 8 mei 1916 in Arnhem, 68 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVI

van Lynden - van Hangest Genlis d´Yvoy (1911)       schema 301

Mr. Willem Jacob baron van Lynden, geboren op 3 juni 1879 in Rotterdam, zoon van Jkvr. Wendela Catharina Maria Boreel en Mr. Dirk Rijnhard Bernhard baron van Lynden, trouwt omstreeks 1911 met Anna van Hangest Genlis d´Yvoy, geboren op 11 augustus 1884 in Velp, dochter van Mr. Jacob Jan Lodewijk baron van Hangest, Heer van Houten en Margaretha Cornelia Wilhelmina Clotterbooke Patijn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Rynhard Bernhard baron van Lynden, geboren op 11 augustus 1912 in ´s-Gravenhage,
Jacob Jan Lodewijk baron van Lynden, geboren op 20 juli 1913 in ´s-Gravenhage,
Margaretha Cornelia Wilhelmina barones van Lynden, geboren op 23 december 1914 in ´s-Gravenhage,

Willem Jacob baron van Lynden, overlijdt op 10 oktober 1961 in ´s-Gravenhage, 82 jaar oud,
Anna van Hangest Genlis d´Yvoy, overlijdt op 9 december 1961 in ´s-Gravenhage, 77 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

van Lynden - Pallandt (1939)       schema 301

Rynhard Bernhard baron van Lynden, geboren op 11 augustus 1912 in ´s-Gravenhage, zoon van Mr. Willem Jacob baron van Lynden en Anna van Hangest Genlis d´Yvoy, trouwt omstreeks 1939 met Ada Cornelia barones van Pallandt, vrouwe van Keppel, geboren op 22 januari 1914 in Rozendaal (Huize de Hut), dochter van Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt, Heer van Keppel/Barlham en Elisabeth Aldegonda del Court van Krimpen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Constance Liliane barones van Lynden, geboren op 2 september 1940 in La Bourboule (Puy-de-Dome),
Willem Jacob Reinout baron van Lynden, geboren op 31 augustus 1943 in Bern,
Reinhard Hugo Alexander baron van Lynden, geboren op 27 december 1946 in ´s-Gravenhage,

Rynhard Bernhard baron van Lynden, overlijdt op 16 juni 1994 in Doetinchem, 81 jaar oud,
Ada Cornelia barones van Pallandt, overlijdt op 6 maart 1991 in Hummelo en Keppell, 77 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVIII

van Lynden - Rutgers van Rozenburg (1966)       schema 301

Mr. Willem Jacob Reinout baron van Lynden, Heer van Keppel en Barlham, geboren op 31 augustus 1943 in Bern, zoon van Rynhard Bernhard baron van Lynden en Ada Cornelia barones van Pallandt, trouwt op 28 oktober 1966 in Zeist met Jkvr. Sonia Lucile Maximilienne Rutgers van Rozenburg, geboren op 27 december 1942 in Zeist, dochter van Jhr. Mr. Lucas Maximiliaan Rutgers van Rozenburg en Charlotte Henriette Leopold,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Rijnhard Bernhard baron van Lynden, geboren op 12 september 1967 in Laag Keppel (kasteel Keppel),
David Louis Leonard baron van Lynden, geboren op 4 februari 1970 in Doetinchem,
Charlotte Henriette Amelie barones van Lynden, geboren op 27 april 1971 in Zeist.

Wikipedia: van Lynden


XXIX

van Lynden - Royaards (1998)       schema 301

Mr. David Louis Leonard baron van Lynden, geboren op 4 februari 1970 in Doetinchem, zoon van Mr. Willem Jacob Reinout baron van Lynden en Jkvr. Sonia Lucile Maximilienne Rutgers van Rozenburg, trouwt op 8 oktober 1998 in Amsterdam met Wiene Antoinette Royaards, geboren op 1 maart 1969 in Amsterdam, dochter van Oswald Francois Royaards en Ada Anthoinette Kamerling,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Wikipedia: van Lynden


XXVII

de Brauw - van Lynden (1937)       schema 301

Margaretha Cornelia Wilhelmina barones van Lynden, geboren op 23 december 1914 in ´s-Gravenhage, dochter van Mr. Willem Jacob baron van Lynden en Anna van Hangest Genlis d´Yvoy, trouwt op 25 november 1937 in den Haag met Jhr. Mr. Jacob Hendrik de Brauw, geboren op 7 september 1905 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw en Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jkvr. Anna de Brauw, geboren op 7 januari 1939 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Willem Maurits de Brauw, geboren op 22 september 1940 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Willem Jacob de Brauw, geboren op 26 januari 1944 in Voorburg,
Jhr. Diederik Jan de Brauw, geboren op 21 februari 1946 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Catharina Elisabeth Ariane de Brauw, geboren op 10 november 1952 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Elisabeth Wilhelmina Malvina de Brauw, geboren op 30 juli 1960 in ´s-Gravenhage,

Jhr. Mr. Jacob Hendrik de Brauw, overlijdt op 23 oktober 1975 in ´s-Gravenhage, 70 jaar oud.


XXVIII

Both - de Brauw (1964)       schema 301

Jkvr. Anna de Brauw, geboren op 7 januari 1939 in ´s-Gravenhage, dochter van Margaretha Cornelia Wilhelmina barones van Lynden en Jhr. Mr. Jacob Hendrik de Brauw, trouwt op 10 oktober 1964 in den Haag met Dr. Hans Wouter Both, geboren op 2 september 1934 in Medan, zoon van Arend Both en Betsy Francina Christina Schut,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Willem Arend Both, geboren op 28 juli 1968 in Utrecht.

de Brauw - van Rijckevorsel (1969)       schema 301

Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw, geboren op 22 september 1940 in ´s-Gravenhage, zoon van Margaretha Cornelia Wilhelmina barones van Lynden en Jhr. Mr. Jacob Hendrik de Brauw, trouwt op 22 februari 1969 in Vught met Jkvr. Clementine Louise Renee Marie van Rijckevorsel, geboren op 4 juli 1944 in Nuenen, dochter van Jhr. Mr. Cornelis Thomas Jules van Rijckevorsel en Jkvr. Maria Christine Clementine Rudolphine van Nispen tot Sevenaer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Christiaan Jacob Cornelis de Brauw, geboren op 26 november 1969 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Abraham Jan de Brauw, geboren op 25 februari 1972 in ´s-Gravenhage.

de Brauw - Reuchlin (1972)       schema 301

Jhr. Mr. Willem Jacob de Brauw, geboren op 26 januari 1944 in Voorburg, zoon van Margaretha Cornelia Wilhelmina barones van Lynden en Jhr. Mr. Jacob Hendrik de Brauw, trouwt op 3 juni 1972 in den Haag met Jkvr. Lorna Marie Scarlett Reuchlin, geboren op 8 augustus 1942 in Zeist, dochter van Jhr. Jean Jacques David Pierre Reuchlin en Nancy Elizabeth Nixon,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Marguerite Cornelie Wilhelmina de Brauw, geboren op 6 juli 1973 in Londen,
Jkvr. Jacobine Henriette de Brauw, geboren op 15 juli 1975 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Jan Willem de Brauw, geboren op 8 december 1979 in ´s-Gravenhage.


XXVI

van Tuyll van Serooskerken - van Lynden (1910)       schema 301

Geertruida Maria barones van Lynden, geboren op 15 oktober 1884 in Arnhem, dochter van Jkvr. Wendela Catharina Maria Boreel en Mr. Dirk Rijnhard Bernhard baron van Lynden, trouwt op 3 mei 1910 in Arnhem met Mr. Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 9 mei 1869 in Arnhem, zoon van Hendrik Willem Jacob baron van Tuyll van Serooskerken en Cecilia Johanna van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Wendela Catharina Maria barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 9 juni 1911 in Arnhem (Huize den Enk),
Nona Cecilia Hendrika barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 2 augustus 1914 in Arnhem (Huize den Enk),
Rijnhardina Wendela barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 5 januari 1917 in Arnhem (Huize den Enk),
Geertruida Maria barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 december 1919 in Arnhem (Huize den Enk),

Geertruida Maria barones van Lynden, overlijdt op 29 april 1982 in Zeist, 97 jaar oud,
Mr. Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken, rentmeester kroondomeinen, overlijdt op 11 januari 1945 in Zeist, 75 jaar oud.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVII

de Brauw - van Tuyll van Serooskerken (1938)       schema 301

Nona Cecilia Hendrika barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 2 augustus 1914 in Arnhem, dochter van Geertruida Maria barones van Lynden en Mr. Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken, trouwt op 30 augustus 1938 in Zeist met Jhr. Mr. Pieter Jan Willem de Brauw, geboren op 30 november 1912 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Albert Karel Cornelis de Brauw en Jkvr. Marie Teding van Berkhout,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Geertruida Maria de Brauw, geboren op 30 maart 1940 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Marie Elisabeth de Brauw, geboren op 9 juli 1941 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Albert Karel Cornelis de Brauw, geboren op 23 april 1944 in Buurmalsen,
Jhr. Christiaan de Brauw, geboren op 31 mei 1947 in ´s-Gravenhage,

Nona Cecilia Hendrika barones van Tuyll van Serooskerken, overlijdt op 27 april 2008 in Olst (´t Nijendal), 93 jaar oud,
Jhr. Mr. Pieter Jan Willem de Brauw, overlijdt op 4 oktober 2001 in Olst, 88 jaar oud.


XXVIII

Witsenburg - de Brauw (1965)       schema 301

Jkvr. Geertruida Maria de Brauw, geboren op 30 maart 1940 in ´s-Gravenhage, dochter van Nona Cecilia Hendrika barones van Tuyll van Serooskerken en Jhr. Mr. Pieter Jan Willem de Brauw, trouwt op 29 april 1965 in Rotterdam met Bob Carel Witsenburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Erben - de Brauw (1965)       schema 301

Jkvr. Marie Elisabeth de Brauw, geboren op 9 juli 1941 in ´s-Gravenhage, dochter van Nona Cecilia Hendrika barones van Tuyll van Serooskerken en Jhr. Mr. Pieter Jan Willem de Brauw, trouwt op 12 april 1965 in Aystetten/Bavaria met Martin Erben,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Brauw - Hay (1972)       schema 301

Jhr. Mr. Albert Karel Cornelis de Brauw, geboren op 23 april 1944 in Buurmalsen, zoon van Nona Cecilia Hendrika barones van Tuyll van Serooskerken en Jhr. Mr. Pieter Jan Willem de Brauw, trouwt op 18 augustus 1972 in Apeldoorn met Elizabeth Anne Hay, geboren op 16 mei 1944 in Glasgow, dochter van Thomas Hay en Bessie Robertson Lumgair,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Mark Thomas de Brauw, geboren op 10 februari 1977 in Amsterdam,
Jkvr. Saskia Deirdre de Brauw, geboren op 19 april 1981 in Amsterdam.


XXVII

van Tienhoven - van Tuyll van Serooskerken (1947)       schema 301

Geertruida Maria barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 december 1919 in Arnhem, dochter van Geertruida Maria barones van Lynden en Mr. Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken, trouwt op 28 augustus 1947 in Zeist met Gijsbert Karel Constant van Tienhoven, geboren op 27 mei 1917 in Amsterdam, zoon van Dr. Mr. Joannes Pieter van Tienhoven en Lucile Agnes Helene barones van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gijsbert Karel Constant van Tienhoven, overlijdt op 26 januari 1978 in Amsterdam, 60 jaar oud.


XXV

Boreel - Barnaart (1891)       schema 301

Jhr. Lucas Gerard Boreel, geboren op 20 mei 1852 in ´s-Gravenhage, zoon van Catharina Maria Ulrica Dedel en Jhr. Mr. Jacob Otto Bernard Boreel, trouwt op 26 november 1891 in Bloemendaal met Jkvr. Anne Barnaart, vrouwe van Vogelenzang, geboren op 15 februari 1856 in Haarlem, dochter van Jhr. Volkert Justus Iman Barnaart en Anna Henrietta Johanna van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Lucas Gerard Boreel, overlijdt op 30 maart 1934 in Haarlem, 81 jaar oud,
Jkvr. Anne Barnaart, officier van justitie, overlijdt op 11 augustus 1925 in Huize Vogelenzang, 69 jaar oud.

Wikipedia: Boreel

van Randwijck - Boreel (1894)       schema 301

Jkvr. Agnes Boreel, geboren in 1854 in ´s-Gravenhage, dochter van Catharina Maria Ulrica Dedel en Jhr. Mr. Jacob Otto Bernard Boreel, trouwt omstreeks 1892 met Frans Willem baron van Randwijck, geboren in 1854 in Rossum, zoon van Goderd Adriaan Jacob baron van Randwijck, Heer van Rossum en Petronella Helena Wilhelmina van Essen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Frans Steven Carel baron van Randwijck, geboren in 1894 in Varik,

Jkvr. Agnes Boreel, overlijdt op 11 oktober 1916 in ´s-Gravenhage, 61 of 62 jaar oud,
Frans Willem baron van Randwijck, overlijdt op 7 mei 1930 in Rossum, 75 of 76 jaar oud.


XXVI

van Randwijck - van der Oudermeulen (1920)       schema 301

Frans Steven Carel baron van Randwijck, geboren in 1894 in Varik, zoon van Jkvr. Agnes Boreel en Frans Willem baron van Randwijck, trouwt op 28 september 1920 met Julie Caroline Marie van der Oudermeulen, geboren in 1895 in Wassenaar, dochter van Eduard van der Oudermeulen en Caroline Josephine van Haeften,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Boreel - Prins van Westdorpe (1890)       schema 302

Jhr. Marius Willem Boreel, geboren op 23 augustus 1856 in Wijk aan Zee en Duin, zoon van Catharina Maria Ulrica Dedel en Jhr. Mr. Jacob Otto Bernard Boreel, trouwt omstreeks 1890 met Jkvr. Cornelia Susanna Johanna Wilhelmina Prins van Westdorpe, geboren op 2 augustus 1861 in Rotterdam, dochter van Theodore Louis Lambert Prins en Cornelia Crommelin,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Catharina Margaretha Boreel, geboren op 5 december 1891 in ´s-Gravenhage,

Jhr. Marius Willem Boreel, overlijdt op 10 december 1905 in ´s-Gravenhage, 49 jaar oud,
Jkvr. Cornelia Susanna Johanna Wilhelmina Prins van Westdorpe, overlijdt op 3 september 1939 in Doorn, 78 jaar oud.

Wikipedia: Boreel


XXVI

van Eeghen - Boreel (1918)       schema 302

Jkvr. Catharina Margaretha Boreel, geboren op 5 december 1891 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Marius Willem Boreel en Jkvr. Cornelia Susanna Johanna Wilhelmina Prins van Westdorpe, trouwt op 4 april 1918 in Amsterdam met Henri Louis van Eeghen, geboren op 1 december 1887 in Amsterdam, zoon van Samuel Pieter van Eeghen en Jkvr. Olga Catherina Antoinette van Loon,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Willem Marius van Eeghen, geboren op 7 januari 1919 in Amsterdam,
Ernst Henri van Eeghen, geboren op 13 april 1920 in Amsterdam,
Hendrik Maurits Jacobus van Eeghen, geboren op 19 januari 1923 in Amsterdam,
Constant van Eeghen, geboren op 6 december 1924 in Amsterdam,
Marguerite Cornelie van Eeghen, geboren op 12 november 1928 in Amsterdam,
Olga Constance van Eeghen, geboren op 12 mei 1933 in Amsterdam,

Jkvr. Catharina Margaretha Boreel, overlijdt op 2 maart 1981 in Baarn, 89 jaar oud,
Henri Louis van Eeghen, overlijdt op 17 augustus 1976 in Driebergen, 88 jaar oud.

Wikipedia: van Eeghen


XXVII

van Eeghen - Mees (1943)       schema 302

Willem Marius van Eeghen, geboren op 7 januari 1919 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Catharina Margaretha Boreel en Henri Louis van Eeghen, trouwt op 7 april 1943 in Amsterdam met Lydia Jacoba Helena Mees, geboren op 19 mei 1920 in Arnhem, dochter van Mr. Adrianus Quirinus Mees en Anna Elisabeth de Mol van Otterloo,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Anna Elisabeth van Eeghen, geboren op 13 februari 1944 in Driebergen,
Jan van Eeghen, geboren op 29 augustus 1945 in Driebergen,
Adriaan Quiriinus van Eeghen, geboren op 28 december 1946 in Batavia,
Marguerite Constance van Eeghen, geboren op 11 mei 1948 in Batavia,

Willem Marius van Eeghen, overlijdt op 21 september 1948 in Batavia, 29 jaar oud.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - de Brauw (1952)       schema 302

Hendrik Maurits Jacobus van Eeghen, geboren op 19 januari 1923 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Catharina Margaretha Boreel en Henri Louis van Eeghen, trouwt op 25 oktober 1952 in ´s-Gravenhage met Jkvr. Amelia Albertine Marij de Brauw geboren op 30 juni 1927 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Albert Karel Cornelis de Brauw en Jkvr. Marie Teding van Berkhout,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacob van Eeghen, geboren op 7 april 1955 in Singapore,
Marius Willem van Eeghen, geboren op 12 oktober 1956 in Singapore,
Marie van Eeghen, geboren op 15 juni 1958 in Dar-es-Salaam.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - Guiles (1950)       schema 302

Mr. Constant van Eeghen, geboren op 6 december 1924 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Catharina Margaretha Boreel en Henri Louis van Eeghen, trouwt op 27 september 1950 met Marian Louise Guiles, geboren op 20 mei 1930 in Detroit, dochter van Austin Philip Guiles en Louise Earhart,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Emilie Louise van Eeghen, geboren op 18 juli 1952 in Boston,
Constance Olga van Eeghen, geboren op 19 oktober 1955 in Utrecht,

Het huwelijk wordt in 1958 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - Sirtema van Grovestins (1958)       schema 302

Mr. Constant van Eeghen, geboren op 6 december 1924 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Catharina Margaretha Boreel en Henri Louis van Eeghen, hertrouwt op 6 november 1958 met Jacoba Ursula barones Sirtema van Grovestins, geboren op 29 oktober 1927 in ´s-Gravenhage, dochter van Idzard Louis Douwe baron Sirtema van Grovestins en Henriette Adele barones Bentinck,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Idzard Lodewijk van Eeghen, geboren op 28 september 1960 in Amsterdam,
Henriette Eleonora van Eeghen, geboren op 12 februari 1962 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt in 1965 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Eeghen

van Eeghen - Ovinge ( )       schema 302

Mr. Constant van Eeghen, geboren op 6 december 1924 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Catharina Margaretha Boreel en Henri Louis van Eeghen, hertrouwt op 12 maart 1971 in Amsterdam met Eva Margaretha Adolphina Ovinge, geboren in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Eeghen

den Tex - van Eeghen (1959)       schema 302

Olga Constance van Eeghen, geboren op 12 mei 1933 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Catharina Margaretha Boreel en Henri Louis van Eeghen, trouwt op 4 april 1959 in Driebergen met Mr. Paul den Tex, geboren op 21 februari 1931 in Rotterdam, zoon van Jules den Tex, en Marie Elisabeth Waller,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Catharina Margaretha den Tex, geboren op 16 januari 1960 in Amsterdam,
Jeroen den Tex, geboren op 12 november 1962 in Arnhem,
Theodoor den Tex, geboren op 12 november 1962 in Arnhem,
Robert Jan den Tex, geboren in 1969 in Bilthoven.

Wikipedia: den Tex


XXVIII

den Tex - van Giffen (1987)       schema 302

Theodoor den Tex, geboren op 12 november 1962 in Arnhem, zoon van Olga Constance van Eeghen en Mr. Paul den Tex, trouwt op 4 april 1987 in Albrandswaard met Cornelia Anna Elisabeth van Giffen, geboren op 2 februari 1952 in Haarlem, dochter van Hans van Giffen, en Willemien Maria van Doorneveld,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maria Janna Henriette den Tex, geboren op 1 november 1988 in Utrecht.

Wikipedia: den Tex


XXV

Snouck Hurgronje - Boreel (1881)       schema 302

Jkvr. Anne Boreel, geboren op 16 maart 1861 in ´s-Gravenhage, dochter van Catharina Maria Ulrica Dedel en Jhr. Mr. Jacob Otto Bernard Boreel, trouwt omstreeks 1881 met Jhr. Mr. Willem Johan Snouck Hurgronje, geboren op 10 december 1848 in Middelburg, zoon van Dr. Aarnout Marinus Snouck Hurgronje en Jkvr. Jacoba Ellisabeth Schorer,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Aarnout Marinus Snouck Hurgronje, geboren op 24 september 1882 in ´s-Gravenhage,

Jkvr. Anne Boreel, overlijdt op 7 december 1929 in ´s-Gravenhage, 68 jaar oud,
Jhr. Mr. Willem Johan Snouck Hurgronje, overlijdt op 7 januari 1912 in ´s-Gravenhage, 63 jaar oud.

Boreel - Suermondt (1892)       schema 302

Jhr. Paulus Jacob Boreel, geboren in 1863 in ´s-Gravenhage, zoon van Catharina Maria Ulrica Dedel en Jhr. Mr. Jacob Otto Bernard Boreel, trouwt op 1 juni 1892 in Ubbergen met Johanna Maria Suermondt, geboren op 20 januari 1870 in Rotterdam, dochter van Albert Jacob Pieter Suermondt en Willemina Hendrika Mees,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Paulus Jacob Boreel, overlijdt op 18 juli 1938 in Ubbergen, 74 of 75 jaar oud.

Wikipedia: Boreel


XXVI

Snouck Hurgronje - van Tets (1918)       schema 302

Jhr. Aarnout Marinus Snouck Hurgronje, geboren op 24 september 1882 in ´s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Anne Boreel en Jhr. Mr. Willem Johan Snouck Hurgronje, trouwt omstreeks 1918 met Henriette van Tets, geboren op 31 maart 1888 in Constantinopel, dochter van Jhr. Mr. Dirk Arnold Willem van Tets van Goudriaan en Henriette Marie Sophie barones van Schimmelpenninck van der Oye,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Digna Snouck Hurgronje, geboren op 16 augustus 1919 in ´s-Gravenhage,

Jkvr. Anne Boreel, overlijdt op 7 december 1929 in ´s-Gravenhage, 68 jaar oud,
Jhr. Mr. Willem Johan Snouck Hurgronje, overlijdt op 7 januari 1912 in ´s-Gravenhage, 63 jaar oud.


XXVII

van den Wall Bake - Snouck Hurgronje (1939)       schema 302

Jkvr. Digna Snouck Hurgronje, geboren op 16 augustus 1919 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Aarnout Marinus Snouck Hurgronje en Henriette van Tets, trouwt omstreeks 1939 met Rudolph Alexander van den Wall Bake, geboren op 17 november 1912 in Bloemendaal, zoon van Willliam Archibald van den Wall Bake en Theodora Marie Albertine del Court van Krimpen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Willem Aarnout van den Wall Bake, geboren op 16 december 1940 in ´s-Gravenhage,
Theodora Henriette van den Wall Bake, geboren op 13 augustus 1943 in ´s-Gravenhage,
Henriette Anne van den Wall Bake, geboren op 24 januiari 1958 in ´s-Gravenhage,

Rudolph Alexander van den Wall Bake, overlijdt op 15 februari 2003, 90 jaar oud.


XXVIII

van Weede - van den Wall Bake (1964)       schema 302

Theodora Henriette van den Wall Bake, geboren op 13 augustus 1943 in ´s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Digna Snouck Hurgronje en Rudolph Alexander van den Wall Bake, trouwt op 17 oktober 1964 in ´s-Gravenhage met Jhr. Mr. Rudolph Everhard Willem van Weede, geboren op 2 juli 1931 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Marc Wilem van Weede, ambassadeur en Wilhelmina Elizabeth Charlotte gravin Lynden van Sandenburg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Marc Alexander van Weede, geboren op 20 juli 1965 in ´s-Gravenhage ,
Jhr. Willem Theodoor van Weede, geboren op 30 maart 1967 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Steven Marius van Weede, geboren op 12 juli 1970 in Utrecht.


XXIX

van Weede - van den Broek (1998)       schema 302

Jhr. Willem Theodoor van Weede, geboren op 30 maart 1967 in ´s-Gravenhage, zoon van Theodora Henriette van den Wall Bake en Jhr. Mr. Rudolph Everhard Willem van Weede, trouwt omstreeks 1998 met Caroline van den Broek, dochter van Henri van den Broek, minister en Josephine Adriana Antoinette van Schendel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Olivier van Weede,
Jhr. Wouter Steven van Weede, geboren op 8 april 2001 in Praha.


XXII

van de Poll - van de Poll (1770)       schema 401

Margaretha van de Poll, geboren op 1 mei 1751 in Amsterdam, dochter van Mr. Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters, trouwt op 23 september 1770 in Amsterdam met Mr. Harmen van de Poll, geboren op 3 juli 1750 in Amsterdam, zoon van Harmen van de Poll en Margaretha Clara Berewout,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Frederik van de Poll, geboren op 28 september 1780 in Haarlem,
Jan Jacobus van de Poll, geboren op 12 januari 1784 in Amsterdam,
Margaretha Cornelia Clara van de Poll, geboren op 25 december 1788 in Amsterdam,
Hendrik van de Poll, geboren op 10 februari 1793 in Amsterdam,

Margaretha van de Poll, overlijdt op 26 november 1815 in Amsterdam, 64 jaar oud,
Mr. Harmen van de Poll, overlijdt op 16 augustus 1807 in Amsterdam, 57 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXIII

van de Poll - van Vollenhoven (1806)       schema 401

Jhr. Mr. Frederik van de Poll, geboren op 28 september 1780 in Haarlem, zoon van Margaretha van de Poll en Mr. Harmen van de Poll, trouwt omstreeks 1806 met Elisabeth van Vollenhoven, geboren op 24 februari 1781 in Amsterdam, dochter van Jan Messchert van Vollenhoven en Elisabeth van der Poorten,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Jacoba Elisabeth van de Poll, geboren op 11 februari 1807 in Amsterdam,
Jkvr. Elisabeth van de Poll, geboren op 4 maart 1808 in Amsterdam,
Jkvr. Margaretha van de Poll, geboren in 1810 en op 27 februari 1850 in Utrecht overleden,
Jhr. Jan van de Poll, geboren in 1813 en op 24 juni 1842 in Utrecht overleden,
Jkvr. Maria Cornelia van de Poll, geboren op 2 oktober 1814 in Amsterdam,

Elisabeth van Vollenhoven, overlijdt op 11 februari 1816 in Amsterdam, 34 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll

van de Poll - Bonn (1820)       schema 411

Jhr. Mr. Frederik van de Poll, geboren op 28 september 1780 in Haarlem, zoon van Margaretha van de Poll en Mr. Harmen van de Poll, hertrouwt omstreeks 1820 met Clara Catharina Bonn, geboren op 21 mei 1788 in Amsterdam, dochter van Prof. Andreas Bonn en Anna Cramer,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Clara Frederica van de Poll, geboren op 10 juli 1821 in Amsterdam,
Jhr. Fredrik Herman van de Poll, geboren op 9 januari 1823 in Amsterdam,
Jhr. Hendrik Joan van de Poll, geboren op 25 juni 1826 in Amsterdam,
Jhr. Jacobus Willem Maurits van de Poll, geboren op 8 februari 1828 in Amsterdam,
Jhr. Harman Hendrik van de Poll, geboren in 1830 in Amsterdam,

Jhr. Mr. Frederik van de Poll, staatsraad, overlijdt op 13 november 1853 in Utrecht, 73 jaar oud,
Clara Catharina Bonn, overlijdt op 25 juni 1866 in Utrecht, 78 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXIV

Hartsen - van de Poll (1829)       schema 401

Jkvr. Jacoba Elisabeth van de Poll, geboren op 11 februari 1807 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Frederik van de Poll en Elisabeth van Vollenhoven, trouwt op 12 augustus 1829 met Jhr. Jacob Hartsen, geboren op 25 maart 1801 in Amsterdam, gedoopt op 25 maart 1801 in Amsterdam (Lam en Toren), zoon van Jhr. Cornelis Hartsen en Sara de Haan,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Cornelis Hartsen, geboren op 22 auguastus 1830 in Amsterdam,
Jhr. Frederic Antoine Hartsen, geboren in 1839 in Amsterdam,
Jhr. Jacob Hartsen, geboren in 1843,

Jhr. Jacob Hartsen, overlijdt op 6 december 1845 in Amsterdam, 44 jaar oud.

Röell - van de Poll ( )       schema 401

Jacoba Elisabeth van de Poll, geboren op 11 februari 1807 in Amsterdam, dochter van Frederik van de Poll en Elisabeth van Vollenhoven, hertrouwt met Herman Hendrik baron Röell, geboren op 10 december 1806 in ´s-Gravenhage, zoon van Mr. Willem Frederik baron Röell en Sara Johanna Hop, weduwnaar van Elisabeth van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacoba Elisabeth van de Poll, overlijdt op 28 augustus 1882 in Baarn, 75 jaar oud,
Herman Hendrik baron Röell, overlijdt op 9 september 1883 in Amsterdam, 76 jaar oud.

Wikipedia: Röell


XXV

Hartsen - Ardesch (1863)       schema 401

Jhr. Cornelis Hartsen, geboren op 22 auguastus 1830 in Amsterdam, zoon van Jacoba Elisabeth van de Poll en Jhr. Jacob Hartsen, trouwt op 5 februari 1863 met Eveline Ardesch, geboren op 27 mei 1839 in Semarang, dochter van Pelgrim Charles Ardesch en Catharina Josephina Modderman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Eveline Jacoba Elisabeth Hartsen, geboren op 10 september 1868 in Amsterdam,

Jhr. Cornelis Hartsen, overlijdt op 10 maart 1895 in Amsterdam, 64 jaar oud,
Eveline Ardesch, overlijdt op 11 mei 1869 in Amsterdam, 29 jaar oud.


XXVI

Hulsman - Hartsen (1892)       schema 401

Jkvr. Eveline Jacoba Elisabeth Hartsen, geboren op 10 september 1868 in Amsterdam, dochter van Jhr. Cornelis Hartsen en Eveline Ardesch, trouwt op 3 maart 1892 in Driebergen met Ds. Gerrit Hulsman, geboren op 5 maart 1867 in Westmaas, zoon van Ds. Gerrit Jan Hulsman en Anna Elisabeth Krenning,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerhardine Johanna Hulsman, geboren in 1895 in Ambt Ommen,
Nelly Margaretha Maria Theodora Hulsman, geboren op 27 januari 1898 in Driebergen,
Ada Hulsman, geboren op 25 maart 1902 in Zandvoort,

Jkvr. Eveline Jacoba Elisabeth Hartsen, overlijdt op 14 september 1957 in Barchem, 89 jaar oud,
Ds. Gerrit Hulsman, overlijdt op 9 december 1958 in Barchem, 91 jaar oud.


XXVII

Laufer - Hulsman (1920)       schema 401

Gerhardine Johanna Hulsman, geboren in 1895 in Ambt Ommen, dochter van Jkvr. Eveline Jacoba Elisabeth Hartsen en Ds. Gerrit Hulsman, trouwt op 18 maart 1920 in Assen met Jean Jacques Auguste Laufer, geboren in 1893 in Morges (Zwitserland), zoon van Marc Henri Laufer en Louise Esther Julie Leresche,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Suchtelen van de Haare - Hulsman (1919)       schema 401

Nelly Margaretha Maria Theodora Hulsman, geboren op 27 januari 1898 in Driebergen, dochter van Jkvr. Eveline Jacoba Elisabeth Hartsen en Ds. Gerrit Hulsman, trouwt 18 september 1919 in Assen met Jhr. Arnold Johan Bernard van Suchtelen van de Haare, geboren op 11 december 1890 in Bergambacht, zoon van Jhr. Anton Hendrik Pieter Carel van Suchtelen van de Haare en Margaretha Lucia Wentholt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Anton Hendrik Peter Carel van Suchtelen van de Haare, geboren op 24 juni 1920 in Worth-Rheden en op 21 juli 1920 in Worth-Rheden overleden,
Jhr. Eric van Suchtelen van de Haare, geboren op 24 juni 1920 in Worth-Rheden en op 28 januari 1933 in Velp overleden,
Jkvr. Eveline Margaretha Lucia van Suchtelen van de Haare, geboren op 5 januari 1923 in Hilversum,
Jkvr. Margaretha Lucia van Suchtelen van de Haare, geboren op 14 maart 1926 in Hilversum,

Nelly Margaretha Maria Theodora Hulsman, overlijdt op 28 november 1975 in Leusden, 77 jaar oud,
Jhr. Arnold Johan Bernard van Suchtelen van de Haare, overlijdt op 15 oktober 1957 in Markelo (Huize de Hulpe), 66 jaar oud.


XXVIII

Halbertsma - van Suchtelen van de Haare (1945)       schema 401

Jkvr. Eveline Margaretha Lucia van Suchtelen van de Haare, geboren op 5 januari 1923 in Hilversum, dochter van Nelly Margaretha Maria Theodora Hulsman en Jhr. Arnold Johan Bernard van Suchtelen van de Haare, trouwt 13 oktober 1945 in Apeldoorn met Mr. Stephanus Justus Halbertsma, geboren op 20 april 1920 in Rotterdam, zoon van Steven Nicolaas Boudewijn Halbertsma en Jkvr. Jenny Louise Quarles van Ufford,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Steven Boudewijn Eric Halbertsma, geboren op 12 september 1946 in Utrecht,
Joost Arnoud Bernard Halbertsma, geboren op 13 januari 1950 in ´s-Gravenhage en op 30 mei 1975 in Zwiep (Lochem) overleden.


XXIX

Halbertsma - Gulcher (1971)       schema 401

Steven Boudewijn Eric Halbertsma, geboren op 12 september 1946 in Utrecht, zoon van Jkvr. Eveline Margaretha Lucia van Suchtelen van de Haare en Mr. Stephanus Justus Halbertsma, trouwt 30 oktober 1971 in Meppel met Sofie Francisca Gulcher, geboren op 25 november 1947 in Arnhem, dochter van Johan Willem Gulcher en Laura Mathilde Tegelberg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Steven Johan Eeltje Halbertsma, geboren op 13 november 1976 in Amersfoort,
Selwyn Joost Halbert Halbertsma, geboren op 9 augustus 1979 in Amersfoort.


XXVIII

Baud - Halbertsma (1945)       schema 401

Jkvr. Margaretha Lucia van Suchtelen van de Haare, geboren op 14 maart 1926 in Hilversum, dochter van Nelly Margaretha Maria Theodora Hulsman en Jhr. Arnold Johan Bernard van Suchtelen van de Haare, trouwt op 15 oktober 1949 in Lochem met Mr. Alexander baron Baud, geboren op 6 november 1920 in ´s-Gravenhage, zoon van Jean Chretien baron Baud en Augusta Isabella Alexandrina van Dedem,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Erica Lucia Baud, geboren op 22 september 1950 in ´s-Gravenhage ,
Jhr. Jan Michiel Baud, geboren op 1 december 1952 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Willem Abraham Baud, geboren op 4 september 1954 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Eveline Nelly Theodora Baud, geboren op 25 februari 1957 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Margot Baud, geboren op 19 oktober 1964 in Bilthoven.

Wikipedia: Baud


XXVII

van Hall - Hulsman (1927)       schema 401

Ada Hulsman, geboren op 25 maart 1902 in Zandvoort, dochter van Jkvr. Eveline Jacoba Elisabeth Hartsen en Ds. Gerrit Hulsman, trouwt 19 maart 1927 in den Haag met Ir. Floris Adriaan Jan van Hall, geboren op 6 mei 1897 in Sf Kaliwoengoe (Java),
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Floris Adriaan van Hall, geboren op 9 januari 1930 in Djokjakarta (Nederlands Oostindië),

Ir. Floris Adriaan Jan van Hall, overlijdt op 18 november 1955 in Arnhem, 58 jaar oud.


XXVIII

van Hall - van Buttingha Wichers (1958)       schema 401

Floris Adriaan van Hall, geboren op 9 januari 1930 in Djokjakarta (Nederlands Oostindië), zoon van Ada Hulsman en Ir. Floris Adriaan Jan van Hall, trouwt 19 juli 1958 in den Haag met Jkvr. Mr. Helena Clasina Florentina van Buttingha Wichers, geboren op 30 december 1931 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Nicolaas Lucas Jan van Buttingha Wichers en Maria Helena Jacoba Petronella van Voorst Vader,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Floris Allart Jan van Hall, geboren op 17 december 1959 in Hengelo,
Hester Nicole van Hall, geboren op 5 juli 1961 in Hengelo,
Maurine Ada van Hall, geboren op 5 november 1963 in Amsterdam,
Vincent Eyulard van Hall, geboren in 1966 in Amsterdam.


XXV

Hartsen - Birt (1864)       schema 401

Jhr. Frederic Antoine Hartsen, geboren in 1839 in Amsterdam, zoon van Jacoba Elisabeth van de Poll en Jhr. Jacob Hartsen, trouwt op 4 mei 1864 in Cannes met Marie Elisabeth Anne Birt, geboren in 1816 in Hamton Bishop (Engeland), dochter van Jean Birt en Minerve Emma Willis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hartsen - then Bergh (1889)       schema 401

Jhr. Jacob Hartsen, geboren in 1843, zoon van Jacoba Elisabeth van de Poll en Jhr. Jacob Hartsen, trouwt omstreeks 1889 met Alma Augusta then Bergh,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Maria Jacoba Hartsen, geboren op 2 juni 1890 in Baarn,
Jhr. Jacob August Cornelis Hartsen, geboren op 13 juni 1891 in Baarn,

Jhr. Jacob Hartsen, overlijdt op 18 januari 1892 in Baarn, 48 of 49 jaar oud.


XXIV

Röell - van de Poll (1835)       schema 401

Jkvr. Elisabeth van de Poll, geboren op 4 maart 1808 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Frederik van de Poll en Elisabeth van Vollenhoven, trouwt omstreeks 1835 met Herman Hendrik baron Röell, geboren op 10 december 1806 in ´s-Gravenhage, zoon van Mr. Willem Frederik baron Röell en Sara Johanna Hop,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. Frederik Willem Röell, geboren op 8 februari 1836 in Amsterdam en op 24 december 1848 in Zutphen overleden,
Willem baron Röell, geboren op 11 mei 1837 in Amsterdam,
Jhr. Jacob Alexander Röell, geboren op 8 augustus 1838 in Amsterdam,
Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Röell, geboren op 1 april 1843 in Haarlem,
Jhr. Joan Röell, geboren op 21 juli 1844 in Haarlem,
Jkvr. Jacoba Elisabeth Röell, geboren op 28 november 1845 in Haarlem en op 17 april 1847 in Haarlem overleden,

Jkvr. Elisabeth van de Poll, overlijdt op 15 januari 1862 in Haarlem, 53 jaar oud,
Herman Hendrik baron Röell, overlijdt op 9 september 1883 in Amsterdam, 76 jaar oud.

Wikipedia: Röell


XXV

Röell - Dedel (1865)       schema 401

Willem baron Röell, geboren op 11 mei 1837 in Amsterdam, zoon van Elisabeth van de Poll en Herman Hendrik baron Röell, trouwt op 18 mei 1865 met Jkvr. Johanne Isabelle Dedel, geboren op 17 augustus 1842 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Cornelis Dedel en Elizabeth Willink,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. Herman Hendrik Röell, geboren op 25 april 1866 in Amsterdam en op 21 juni 1884 in Amsterdam overleden,
Jhr. Cornelis Röell, geboren op 25 november 1867 in Amsterdam,
Jhr. Willem Röell, geboren op 6 april 1870 in Amsterdam,
Jkvr. Elisabeth Röell, geboren in 1871 in Amsterdam,
Jkvr. Johanna Isabelle Röell, geboren op 29 december 1875 in Amsterdam,
Jhr. Jacob Alexander Röell, geboren op 30 september 1886 in Amsterdam,

Willem baron Röell, overlijdt op 14 mei 1915 in ´s Graveland (Huize Sperwershof), 78 jaar oud,
Jkvr. Johanne Isabelle Dedel, overlijdt op 24 februari 1918 in Amsterdam, 75 jaar oud.

Wikipedia: Röell


XXVI

Röell - Rutgers van Rozenburg (1896)       schema 401

Jhr. Cornelis Röell, geboren op 25 november 1867 in Amsterdam, zoon van Willem baron Röell en Jkvr. Johanne Isabelle Dedel, trouwt op 3 september 1896 in Soest met Jkvr. Maria Henriette Rutgers van Rozenburg, geboren in 1873 in Amsterdam, dochter van Jhr. Louis Rutgers van Rozenburg en Catharina Elizabeth Schouwenburg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Willem baron Röell, geboren op 25 juni 1897 in Baarn,
Jhr. Herman Hendrik Röell, geboren op 16 mei 1899 in Baarn,
Jhr. Louis Röell, geboren op 21 juli 1902 in Baarn,
Jhr. Willem Hendrik Röell, geboren op 14 juli 1903 in Baarn,

Jhr. Cornelis Röell, overlijdt op 24 maart 1907 in Baarn, 39 jaar oud.

Wikipedia: Röell


XXVII

Röell - van Harinxma thoe Slooten (1922)       schema 401

Willem baron Röell, geboren op 25 juni 1897 in Baarn, zoon van Jhr. Cornelis Röell en Jkvr. Maria Henriette Rutgers van Rozenburg, trouwt op 19 december 1922 met Anna Clara Electa Walburga barones van Harinxma thoe Slooten, geboren op 28 september 1900 in ´s-Gravenhage, dochter van Mr. Pieter Albert Vincent baron van Harinxma thoe Slooten en Clara Feyona barones van Harinxma thoe Slooten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1938 door echtscheiding ontbonden,

Willem baron Röell, overlijdt op 11 januari 1971 in Zeist, 73 jaar oud,
Anna Clara Electa Walburga barones van Harinxma thoe Slooten, overlijdt op 5 april 1976 in Zeist, 75 jaar oud.

Wikipedia: Röell

Röell - Huydecooper (1925)       schema 401

Jhr. Herman Hendrik Röell, geboren op 16 mei 1899 in Baarn, zoon van Jhr. Cornelis Röell en Jkvr. Maria Henriette Rutgers van Rozenburg, trouwt op 11 juni 1925 in Bilthoven met Jkvr. Jeanne Eliane Huydecooper, geboren op 14 oktober 1900 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Jan Elias Huydecooper en Susanna Christina Maria Anthonia Luden,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Maria Henriette Röell, geboren op 27 april 1926 in Laren,
Jkvr. Suzanne Eliane Röell, geboren op 10 juni 1929 in Baarn,
Willem baron Röell, geboren op 28 juli 1934 in Breukelen,

Jhr. Herman Hendrik Röell, overlijdt op 24 november 1951 in Groningen, 52 jaar oud.

Wikipedia: Röell


XXVIII

Röell - van Asch van Wijck (1954)       schema 401

Jkvr. Suzanne Eliane Röell, geboren op 10 juni 1929 in Baarn, dochter van Jhr. Herman Hendrik Röell en Jkvr. Jeanne Eliane Huydecooper, trouwt op 16 januari 1954 in Zeist met Jhr. Henrick Maurits Jan van Asch van Wijck, geboren op 7 mei 1929 in Geneve, zoon van Jhr. Mr. Willem Herman Johan van Asch van Wijck en Alix Mathilde Odier,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Willem Herman Johan van Asch van Wijck, geboren op 26 september 1954 in Rotterdam,
Jkvr. Wendela van Asch van Wijck, geboren op 7 juli 1957 in Huis ter Heide,
Jkvr. Machteld Elisabeth van Asch van Wijck, geboren op 4 maart 1960 in Huis ter Heide.

Wikipedia: Röell

Röell - Kraaij (1962)       schema 401

Willem baron Röell, geboren op 28 juli 1934 in Breukelen, zoon van Jhr. Herman Hendrik Röell en Jkvr. Jeanne Eliane Huydecooper, trouwt op 13 april 1962 in Hattem met Margrietha Kraaij, geboren op 10 juni 1934 in Hattem, dochter van Peter Kraaij en Petronella Gerarda Elisabeth Abbing,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Herman Hendrik baron Röell, geboren op 4 maart 1963 in Utrecht,
Jhr. Willem Alexander Lodewijk Röell, geboren op 21 januari in Utrecht,
Jhr. Peter Maurits Jelle Röell, geboren op 1 mei 1968 in Utrecht.

Wikipedia: Röell


XXVI

Röell - Sloet van Oldruitenborgh (1904)       schema 401

Jhr. Mr. Dr. Willem Röell, geboren op 6 april 1870 in Amsterdam, zoon van Willem baron Röell en Jkvr. Johanne Isabelle Dedel, trouwt op 21 juli 1904 in Volenhove-Stad met Catharina Elizabeth Boudewina barones Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 8 maart 1871 in Vollenhove, dochter van Gerard baron Sloet van Oldruitenborgh en Catharina Elisabeth Boldewina Witsen Elias,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Willem Gerard Röell, geboren op 4 juni 1905 in Amsterdam,
Jhr. Joan Röell, geboren op 26 augustus 1906 in Amsterdam,
Jhr. Eric Willem Röell, geboren op 8 juli 1908 in Amsterdam,
Jkvr. Catharina Elisabeth Boudewina Röell, geboren op 14 februari 1911 in Amsterdam,

Jhr. Mr. Dr. Willem Röell, overlijdt op 3 november 1942 in Weesperkarspel, 72 jaar oud,
Catharina Elizabeth Boudewina barones Sloet van Oldruitenborgh, overlijdt op 3 januari 1941 in ´s Graveland (Huize Sperwershof), 69 jaar oud.

Wikipedia: Röell


XXVII

Röell - del Court van Krimpen (1937)       schema 401

Jhr. Ir. Willem Gerard Röell, geboren op 4 juni 1905 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Dr. Willem Röell en Catharina Elizabeth Boudewina barones Sloet van Oldruitenborgh, trouwt op 20 april 1937 in Wassenaar met Martina Ada Barbara del Court van Krimpen, geboren op 21 juli 1916 in Velp, dochter van Gerard Martinus del Court van Krimpen en Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Renee Elisabeth Röell, geboren op 2 mei 1938 in Apeldoorn

Jhr. Ir. Willem Gerard Röell, overlijdt op 29 augustus 1942 in Utrecht (executie door Duitsers), 37 jaar oud.

Wikipedia: Röell


XXVIII

Bradbrooke Smith - Röell (1960)       schema 401

Jkvr. Renee Elisabeth Röell, geboren op 2 mei 1938 in Apeldoorn, dochter van Jhr. Ir. Willem Gerard Röell en Martina Ada Barbara del Court van Krimpen, trouwt op 3 december 1960 in Ottawa met Thurlow Bradbrooke Smith, geboren op 30 december 1931 in Toronto, zoon van John Forhan Smith en Florence Nash Bradbrooke,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Röell - Feith (1946)       schema 401

Jhr. Joan Röell, geboren op 26 augustus 1906 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Dr. Willem Röell en Catharina Elizabeth Boudewina barones Sloet van Oldruitenborgh, trouwt op 29 oktober 1946 in Hilversum met Jkvr. Sophia Christina Feith, geboren op 26 maart 1912 in Groningen, dochter van Henri Feith en Jkvr. Elisabeth Aletta van Kretschmar van Veen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Elisabeth Aletta Röell, geboren op 17 januari 1948 in ´s Graveland (Huize Sperwershof),
Jhr. Willem Gerard Röell, geboren op 29 maart 1949 in ´s Graveland (Huize Sperwershof),
Jkvr. Clara Peggy Röell, geboren op 7 augustus 1951 in ´s Graveland (Huize Sperwershof),
Jhr. Eric Willem Röell, geboren op 25 juni 1955 in ´s Graveland (Huize Sperwershof).

Wikipedia: Röell

Röell - Bentinck (1934)       schema 401

Jhr. Mr. Eric Willem Röell, geboren op 8 juli 1908 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Dr. Willem Röell en Catharina Elizabeth Boudewina barones Sloet van Oldruitenborgh, trouwt op 12 juni 1934 in ´s-Gravenhage met Jacoba Elisabeth barones Bentinck, geboren op 9 april 1909 in ´s-Gravenhage, dochter van Otto Leopold baron Bentinck en Jkvr. Ulrica Maria Catherina Snouck Hurgronje,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Boudewina Ulrice Röell, geboren op 10 januari 1937 in Amsterdam,
Jhr. Otto Leopold Röell, geboren op 16 juli 1939 in Amsterdam,
Jkvr. Joanna Elisabeth Röell, geboren op 1 mei 1943 in Amsterdam,
Jkvr. Anne Maria Cornelia Röell, geboren op 23 juni 1944 in Amsterdam,

Jacoba Elisabeth barones Bentinck, overlijdt op 25 december 1984 in Ommen, 75 jaar oud.

Wikipedia: Röell

Röell - Sirtema van Grovestins (1986)       schema 401

Jhr. Mr. Eric Willem Röell, geboren op 8 juli 1908 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Dr. Willem Röell en Catharina Elizabeth barones Boudewina Sloet van Oldruitenborgh, hertrouwt op 24 juli 1986 in Ommen met Jacoba Ursula barones Sirtema van Grovestins, geboren op 29 oktober 1927 in ´s-Gravenhage, dochter van Idzard Louis Douwe baron Sirtema van Grovestins en Henriette Adele Bentinck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.

Wikipedia: Röell


XXVIII

Wildervanck - Röell (1958)       schema 401

Jkvr. Boudewina Ulrice Röell, geboren op 10 januari 1937 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Eric Willem Röell en Jacoba Elisabeth barones Bentinck, trouwt op 4 oktober 1958 in Amsterdam met Frederik Cornelis Wildervanck, geboren op 9 februari 1931 in Deventer, zoon van Lucas Wicher Wildervanck en Jkvr. Johanna Elisabeth van Foreest,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alexander Wildervanck,
Pieter Wildervanck.

Röell - Killingbeck (1966)       schema 401

Jhr. Otto Leopold Röell, geboren op 16 juli 1939 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Eric Willem Röell en Jacoba Elisabeth barones Bentinck, trouwt op 22 oktober 1966 in Amsterdam met Gwendoline Joselyn Jennifer Killingbeck, geboren op 18 januari 1947 in Cairo (Egypte),
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Alexia Elise Mary Röell, geboren op 17 augustus 1967 in Kampala (Uganda),
Jhr. Michael Christopher Eric Röel, geboren op 4 maart 1970 in Amsterdam.

Wikipedia: Röell

van Santen - Röell (1980)       schema 401

Jkvr. Joanna Elisabeth Röell, geboren op 1 mei 1943 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Eric Willem Röell en Jacoba Elisabeth barones Bentinck, trouwt op 6 december 1980 in California met Robbert Salomon van Santen, geboren op 25 april 1926 in Amsterdam, zoon van Abraham van Santen, en Judic van der Bokke,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Reuchlin - Röell (1968)       schema 401

Jkvr. Anne Maria Cornelia Röell, geboren op 23 juni 1944 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Eric Willem Röell en Jacoba Elisabeth barones Bentinck, trouwt op 7 juni 1968 in Amsterdam met Jhr. James William Theodoor Reuchlin, geboren op 20 september 1943 in Utrecht, zoon van Jhr. Henri Reuchlin en Mr. Johanna Helena Jacoba Lichtenbelt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Elisabeth Jacoba Reuchlin, geboren op 19 augustus 1970 in Utrecht,
Jhr. Otto Leopold Reuchlin, geboren op 14 februari 1972 in Utrecht,
Jkvr. Renee Caroline Reuchlin, geboren op 12 mei 1974 in Utrecht,
Jkvr. Boudewina Ulrica Reuchlin, geboren op 12 oktober 1975 in Utrecht.


XXIX

Schultze - Reuchlin ( )       schema 401

Jkvr. Johanna Elisabeth Jacoba Reuchlin, geboren op 19 augustus 1970 in Utrecht, dochter van Jkvr. Anne Maria Cornelia Röell en Jhr. James William Theodoor Reuchlin, trouwt met Bas Schultze,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

von Wrangel auf Lindenberg - Röell (1895)       schema 402

Jkvr. Elisabeth Röell, geboren in 1871 in Amsterdam, dochter van Willem baron Röell en Jkvr. Johanne Isabelle Dedel, trouwt op 26 september 1895 in ´s Graveland met Jhr. Eric Willem von Wrangel auf Lindenberg, geboren in 1864 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Willem von Wrangel auf Lindenberg en Jkvr. Frederique Susanne Louise Henriette Nedermeijer von Rosenthal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Elisabeth Röell, overlijdt op 6 februari 1937 in Amersfoort, 65 of 66 jaar oud.

van Hardenbroek van Lockhorst - Röell (1898)       schema 402

Jkvr. Johanna Isabelle Röell, geboren op 29 december 1875 in Amsterdam, dochter van Willem baron Röell en Jkvr. Johanne Isabelle Dedel, trouwt op 23 juni 1898 ´s Graveland met Reijnoud Adolph baron van Hardenbroek van Lockhorst, geboren op 11 oktober 1874 in Leusden, zoon van Ernst Louis baron van Hardenbroek van Lockhorst en Sophia Adriana Joanna Huydecoper,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johanna Isabelle barones van Hardenbroek van Lockhorst, geboren op 17 mei 1900 in Amersfoort,
Gijsbert Carel Duco baron van Hardenbroek van Lockhorst, geboren op 17 februari 1902 in Leiden,
Elisabeth barones van Hardenbroek van Lockhorst, geboren op 31 naart 1909 in ´s-Gravenhage,

Jkvr. Johanna Isabelle Röell, overlijdt op 2 februari 1939 in ´s-Gravenhage, 63 jaar oud,
Reijnoud Adolph baron van Hardenbroek van Lockhorst, overlijdt op 22 juni 1946 in Voorburg, 71 jaar oud.


XXVII

van Kretschmar van Veen - van Hardenbroek van Lockhorst (1924)       schema 402

Johanna Isabelle barones van Hardenbroek van Lockhorst, geboren op 17 mei 1900 in Amersfoort, dochter van Jkvr. Johanna Isabelle Röell en Reijnoud Adolph baron van Hardenbroek van Lockhorst, trouwt op 27 mei 1924 in ´s-Gravenhage met Jhr. Mr. Hugo Laurens Adriaan van Kretschmar van Veen, geboren op 24 juli 1898 in Hilversum, zoon van Jhr. Ir. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen en Clara Peggy van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Constantijn Leopold Carel van Kretschmar van Veen, geboren op 9 maart 1925 in Soerabaja,
Jkvr. Johanna Isabella van Kretschmar van Veen, geboren op 11 juni 1928 in Manilla,

Johanna Isabelle barones van Hardenbroek van Lockhorst, overlijdt op 20 maart 1995 in Hilversum, 94 jaar oud,
Jhr. Mr. Hugo Laurens Adriaan van Kretschmar van Veen, overlijdt op 12 december 1970 in Hilversum, 72 jaar oud.

van Hardenbroek van Lockhorst - Snouck Hurgronje (1947)       schema 402

Gijsbert Carel Duco baron van Hardenbroek van Lockhorst, geboren op 17 februari 1902 in Leiden, zoon van Jkvr. Johanna Isabelle Röell en Reijnoud Adolph baron van Hardenbroek van Lockhorst, trouwt op 10 juli 1947 in den Haag met Jkvr. Henriette Arnoldine Snouck Hurgronje, geboren op 8 juli 1912 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Aarnout Marinus Snouck Hurgronje en Jkvr. Henriette van Tets, weduwe van Jhr. Mr. Hugo Alexander Loudon,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Röell - van Loon (1912)       schema 402

Jhr. Jacob Alexander Röell, geboren op 30 september 1886 in Amsterdam, zoon van Willem baron Röell en Jkvr. Johanne Isabelle Dedel, trouwt op 21 maart 1912 met Jkvr. Louise Marquerite van Loon, geboren op 10 juli 1891 in Amsterdam, dochter van Jhr. Willem Hendrik van Loon en Thora Nanna Egidius,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Cornelis Röell, geboren op 5 jubi 1913 in Amersfoort ,
Jkvr. Thora Nanna Röell, geboren op 29 februari 1916 in Amersfoort,
Jkvr. Amunda Alexandra Röell, geboren op 5 september 1917 in Amersfoort,
Jkvr. Marguerite Louise Röell, geboren op 14 oktober 1920 in ´s Graveland (Huize Boekenstein),

Jhr. Jacob Alexander Röell, overlijdt op 2 april 1945 in ´s Graveland (Huize Boekesteyn), 58 jaar oud,
Jkvr. Louise Marquerite van Loon, overlijdt op 13 maart 1947 in ´s Graveland, 55 jaar oud.

Wikipedia: Röell


XXVII

Röell - van Haersma de With (1939)       schema 402

Jhr. Cornelis Röell, geboren op 5 juni 1913 in Amersfoort, zoon van Jhr. Jacob Alexander Röell en Jkvr. Louise Marquerite van Loon, trouwt op 17 augustus 1939 in Nijkerk met Jkvr. Eleonore Jeanne van Haersma de With, geboren op 3 juli 1916 in Wenen, dochter van Jhr. Mr. Hendrik Maurits van Haersma de With en Sophie Louis van den Broek d´Obrenan,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Louise Ines Röell, geboren op 2 april 1942 in Bussum,
Jkvr. Cecilia Amunda Röell, geboren op 17 juni 1943 in Bussum,
Jhr. Jacob Alexander Röell, geboren op 19 juni 1945 in Laren,
Jhr. Maurits Willem Röell, geboren in juli 1947 in ´s-Gravenhage,

Jhr. Cornelis Röell, overlijdt op 8 augustus 1947 in Cheribon (Java), oorlogsslachtoffer, 34 jaar oud.

Wikipedia: Röell


XXVIII

Huet - Röell (1967)       schema 402

Jkvr. Cecilia Amunda Röell, geboren op 17 juni 1943 in Bussum, dochter van Jhr. Cornelis Röell en Jkvr. Eleonore Jeanne van Haersma de With, trouwt op 14 oktober 1967 in Twello met Mr. Gustave Lancelot Huet, geboren op 13 juni 1944 in ´s-Gravenhage, zoon van Paul Adrien Huet en Jkvr. Gusta Elise Gertrude van Wyck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Röell - van Asch van Wijck (1972)       schema 402

Jhr. Jacob Alexander Röell, geboren op 19 juni 1945 in Laren, zoon van Jhr. Cornelis Röell en Jkvr. Eleonore Jeanne van Haersma de With, trouwt op 25 augustus 1972 in Voorst met Jkvr. Eleonora Elisabeth Danielle van Asch van Wijck, geboren op 29 april 1948 in Haarlem, dochter van Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck en Ivonne Antoinette barones van Dedem,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Marguerite Louise Renee Alexandra Röell, geboren op 29 augustus 1976 in Geldrop,
Jhr. Cornelis Willem Arthur Alexander Röell, geboren op 26 januari 1979 in ´s-Gravenhage.

Wikipedia: Röell

Röell - Beelaerts van Blokland (1971)       schema 402

Jkvr. Maurits Willem Röell ing. geboren in juli 1947 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Cornelis Röell en Jkvr. Eleonore Jeanne van Haersma de With, trouwt op 22 mei 1971 in Wassenaar met Jkvr. Maria Adriana Beelaerts van Blokland, geboren op 26 november 1949 in Brussel, dochter van Jhr. Mr. Gerard Beelaerts van Blokland en Margaretha Schorer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Daisy Bianca Elisabeth Röell, geboren op 19 juli 1973 in Deventer,
Jhr. Joan Carel Röell, geboren op 24 januari 1976 in Leiden,
Jkvr. Cecilia Cornelie Röell, geboren op 10 juli 1977 in Utrecht,
Jhr. Jacob Gerard Peter Röell, geboren op 12 mei 1981 in Amersfoort.

Wikipedia: Röell


XXVII

Hooft Graafland - Röell (1942)       schema 402

Jkvr. Thora Nanna Röell geboren op 29 februari 1916 in Amersfoort, dochter van Jhr. Jacob Alexander Röell en Jkvr. Louise Marquerite van Loon, trouwt op 5 maart 1942 in ´s Graveland met Jhr. Charles Philippe Hooft Graafland, heer van Schotervlieland, geboren op 30 juli 1910 in Utrecht, zoon van Jhr. Cornelis Hendrick Hooft Graafland, heer van Schotervlieland en Suzette Marie Gerlings,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelis Henrick Hooft Graafland, geboren op 12 december 1947 in ´s Graveland,

Jhr. Charles Philippe Hooft Graafland, overlijdt op 16 april 1991 in Amersfoort, 80 jaar oud.


XXVIII

Hooft Graafland - van Voorst tot Voorst (1977)       schema 402

Cornelis Henrick Hooft Graafland, geboren op 12 december 1947 in ´s Graveland, heer van Schotervlieland, zoon van Jkvr. Thora Nanna Röell en Jhr. Charles Philippe Hooft Graafland, trouwt op 4 juni 1977 in Heino met Marie Pauline Sophie barones van Voorst tot Voorst, geboren op 31 december 1950 in Zwolle, dochter van Roderic Paul Marie baron van Voorst tot Voorst en Sophie Henriette Renee Marie van Zinnicq Bergmann,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Cornelie Daisy Hooft Graafland van Schotervlieland, geboren op 15 juli 1979 in Mannedorf/Zurich,
Jhr. Folef Charles Henri Hooft Graafland van Schotervlieland, geboren op 5 mei 1981 in Mannedorf/Zurich,
Jkvr. Benine Marguerite Marie-Pauline Hooft Graafland van Schotervlieland, geboren op 11 oktober 1983 in Mannedorf/Zurich.


XXVII

Kakebeeke - Röell (1946)       schema 402

Jkvr. Amunda Alexandra Röell geboren op 5 september 1917 in Amersfoort, dochter van Jhr. Jacob Alexander Röell en Jkvr. Louise Marquerite van Loon, trouwt op 16 mei 1946 met Mr. Lodewijk Albert Kakebeeke, geboren op 12 februari 1916 in Toeren (Java), zoon van Johannes Marius Kakebeeke en Maria Johanna Jacoba Judith de Vulder van Noorden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 31 december 1948 ontbonden door echtscheiding.

Lambrechtsen - Röell (1949)       schema 402

Jkvr. Amunda Alexandra Röell geboren op 5 september 1917 in Amersfoort, dochter van Jhr. Jacob Alexander Röell en Jkvr. Louise Marquerite van Loon, hertrouwt op 10 augustus 1949 in Londen met Mr. Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen, geboren op 15 april 1917 in Amsterdam, zoon van Ir. Jacob Andreas Lambrechtsen en Jkvr. Adriana van Styrum,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Andreas Lambrechtsen, geboren op 25 juni 1950 in ´s-Gravenhage,
Marguerite Louise Lambrechtsen, geboren op 5 november 1951 in ´s-Gravenhage.

Citters - Röell (1955)       schema 402

Jkvr. Marguerite Louise Röell geboren op 14 oktober 1920 in ´s Graveland, dochter van Jhr. Jacob Alexander Röell en Jkvr. Louise Marquerite van Loon, trouwt op 4 mei 1955 ´s Graveland met Jhr. Mr. Wilhelm Johan van Citters, geboren op 28 oktober 1910 in Heemstede, zoon van Jhr. Johan Leonard van Citters en Bastiannette Marianne Adriana Constance Groeneveldt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Annette Jacqueline van Citters, geboren op 30 april 1958 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Wilhelm Johan Aernout van Citters, geboren op 30 april 1958 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Alexander Cornelis van Citters, geboren op 22 augustus 1961 in ´s-Gravenhage,

Jhr. Mr. Wilhelm Johan van Citters, overlijdt op 5 juni 1966 in Oostkapelle, 55 jaar oud.


XXV

Röell - van Wickevoort Crommelin (1867)       schema 403

Jhr. Jacob Alexander Röell, geboren op 8 augustus 1838 in Amsterdam, zoon van Elisabeth van de Poll en Herman Hendrik baron Röell, trouwt op 12 september 1867 in Haarlem met Wilhelmina Adolphine van Wickevoort Crommelin, geboren op 21 mei 1843 in Haarlem, dochter van Mr. Henri Samuel van Wickevoort Crommelin en Jkvr. Elisabeth Cornelia Amelia Barnaart,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Elisabeth Cornelia Amelia Röell, geboren op 16 september 1868 in Haarlem,
Herman Hendrik baron Röell, geboren op 10 december 1869 in Den Helder en op 27 oktober 1901 in Ambon overleden,
Jhr. Henri Elisa Eduard Röell, geboren op 12 juni 1872 in Haarlem,
Jhr. Willem Röell, geboren op 20 november 1873 in Haarlem,
Jkvr. Wilhelmine Adolphine Röell, geboren op 25 oktober 1886 in ´s-Gravenhage en op 5 augustus 1908 in ´s-Gravenhage overleden,

Jhr. Jacob Alexander Röell, vice-admiraal, overlijdt op 10 juli 1924 in ´s-Gravenhage, 85 jaar oud,
Wilhelmina Adolphine van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 27 december 1920 in ´s-Gravenhage, 77 jaar oud.

Wikipedia: Röell


XXVI

Bingley - Röell (1894)       schema 403

Jkvr. Elisabeth Cornelia Amelia Röell, geboren op 16 september 1868 in Haarlem, dochter van Jhr. Jacob Alexander Röell en Wilhelmina Adolphine van Wickevoort Crommelin, trouwt op 19 mei 1894 in Batavia met Robert Noel Glanville Bingley, geboren op 25 december 1863 in Hertismere, zoon van Robert Mildred Bingley en Alice Glanville Campbell,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Elisabeth Cornelia Amelia Röell, overlijdt op 5 maart 1938 in Devires (Wiltshire), 69 jaar oud,
Robert Noel Glanville Bingley, overlijdt op 10 maart 1931 in Londen, 67 jaar oud.

Röell - Cremer (1899)       schema 403

Jhr. Henri Elisa Eduard Röell, geboren op 12 juni 1872 in Haarlem, zoon van Jhr. Jacob Alexander Röell en Wilhelmina Adolphine van Wickevoort Crommelin, trouwt op 9 november 1899 met Annie Cremer, geboren op 15 mei 1877 in Arnhem, dochter van Jacob Theodoor Cremer en Annie Herminie Hogan,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jhr. Jacob Alexander Röell, geboren op 6 augustus 1900 in ´s-Gravenhage en op 15 augustus 1900 in ´s-Gravenhage overleden,
Jhr. Jacob Alexander Röell, geboren op 7 april 1902 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Annie Herminie Röell, geboren op 9 juni 1904 in Dordrecht en op 6 augustus 1904 in Dordrecht overleden,
Jhr. Theodoor Röell, geboren op 18 juli 1907 in Davos,
Jkvr. Annie Herminie Röell, geboren op 8 april 1909 in Assen,
Jkvr. Wilhelmine Adolphine Röell, geboren op 8 april 1909 in Assen,
Jkvr. Elizabeth Röell, geboren op 11 mei 1915 in Assen,

Het huwelijk wordt op 6 december 1920 ontbonden door echtscheiding,

Annie Cremer, overlijdt op 5 december 1929 in Santpoort (gem. Velsen), 52 jaar oud.

Wikipedia: Röell

Röell - Schoorl (1930)       schema 403

Jhr. Henri Elisa Eduard Röell, geboren op 12 juni 1872 in Haarlem, zoon van Jhr. Jacob Alexander Röell en Wilhelmina Adolphine van Wickevoort Crommelin, hertrouwt op 31 december 1930 Hove/Antwerpen met Jannetje Schoorl, geboren op 1 juni 1897 in Zijpe, dochter van Jacob Schoorl en Trijntje Gorter,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Jean Röell, geboren op 14 maart 1922 in Brussel,
Jkvr. Catherine Röell, geboren op 12 augustus 1930 in Hove (Antwerpen),

Jhr. Henri Elisa Eduard Röell, overlijdt op 22 januari 1954 in Baarn, 81 jaar oud,

Wikipedia: Röell


XXVII

Röell - Dietz (1929)       schema 403

Jhr. Jacob Alexander Röell, geboren op 7 april 1902 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Henri Elisa Eduard Röell en Annie Cremer, trouwt op 12 februari 1929 in den Haag met Anna Geertruida Dietz, geboren op 29 januari 1909 in ´s-Gravenhage, dochter van Dr. Johannes Willem Lodewijk Dietz en Sophie Regine Josephine van den Broek d´Obrenan,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Anny Eleonore Ellizabeth Röell, geboren op 7 november 1930 in Soerabaja,
Jhr. Johan Willem Lodewijk Röell, geboren op 15 augustus 1933 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Annie Röell, geboren op 5 april 1936 in Semarang.

Wikipedia: Röell


XXVIII

van Daalen - Röell (1952)       schema 403

Jkvr. Anny Eleonore Ellizabeth Röell, geboren op 7 november 1930 in Soerabaja, dochter van Jhr. Jacob Alexander Röell en Anna Geertruida Dietz, trouwt op 6 september 1952 in den Haag met Albert Christiaan van Daalen, geboren op 21 mei 1927 in Wassenaar, zoon van Ir. Mello van Daalen en Johanna Maria Klik,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Röell - Thais van Oyen (1955)       schema 403

Jhr. Johan Willem Lodewijk Röell, geboren op 15 augustus 1933 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Jacob Alexander Röell en Anna Geertruida Dietz, trouwt op 19 februari 1955 met Carole Thais van Oyen, geboren op 26 augustus 1934 in Melbourne, dochter van Ludolph Hendrik Thais van Oyen en Iela Olga Rama Smith,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. James Alexander Röell, geboren op 14 januari 1957 in Salisbury (Noord-Carolina),
Jkvr. Rama Olga Röell, geboren op 7 juni 1959 in Annapolis (Maryland),
Jkvr. Anna Geertruida Röell, geboren op 18 november 1961 in Annapolis (Maryland),
Jhr. Ludolf Hendrik Röell, geboren op 4 november 1963 in Annapolis (Maryland),

Het huwelijk wordt in 1985 door echtscheiding ontbonden

Wikipedia: Röell

Röell - Morse (1985)       schema 403

Jhr. Johan Willem Lodewijk Röell, geboren op 15 augustus 1933 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Jacob Alexander Röell en Anna Geertruida Dietz, hertrouwt op 19 oktober 1985 in Marion/Massachusetts met Kimberley Arland Morse, geboren op 2 april 1957 in Wareham,,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Röell

van der Vloodt - Röell (1957)       schema 403

Jkvr. Annie Röell, geboren op 5 april 1936 in Semarang, dochter van Jhr. Jacob Alexander Röell en Anna Geertruida Dietz, trouwt op 14 december 1957 in Zeist met Hendrik Alphons van der Vloodt, geboren op 9 maart 1933 in Soerabaja, zoon van Johan Christiaan van der Vloodt en Adele Henrica Josephina de Nocker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

Röell - Rood (1980)       schema 403

Jhr. James Alexander Röell, geboren op 14 januari 1957 in Salisbury (Noord-Carolina), zoon van Jhr. Johan Willem Lodewijk Röell en Carole Thais van Oyen, trouwt op 17 november 1980 ´s-Hertogenbosch met Anna Maria Elisabeth Rood, geboren op 5 mei 1957 in Vlaardingen, dochter van Theo Johannes Rood en Maria Elizabeth Alberdina Daams,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden echtscheiding.

Wikipedia: Röell

Röell - Brockmeijer ( )       schema 403

Jhr. James Alexander Röell, geboren op 14 januari 1957 in Salisbury (Noord-Carolina), zoon van Jhr. Johan Willem Lodewijk Röell en Carole Thais van Oyen, hertrouwt in Annapolis/Maryland met Mary Brockmeijer,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Röell


XXVII

Röell - Smit (1932)       schema 403

Jhr. Theodoor Röell, geboren op 8 juli 1907 in Davos, zoon van Jhr. Henri Elisa Eduard Röell en Annie Cremer, trouwt op 11 november 1932 in den Haag met Johanna Maria Smit, geboren op 26 juli 1908 in Kinderdijk, dochter van Hendrik Smit en Johanna Bernarda von Santen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Eduard Röell, geboren op 8 oktober 1937 in Semarang,
Jhr. Hendrik Röell, geboren op 28 november 1938 in Batavia en op 31 mei 1939 in Batavia overleden,
Jhr. Joan Röell, geboren op 25 juli 1942 in Walton-on-Thames,

Johanna Maria Smit, overlijdt op 26 juli 1942 in Walton-on-Thames, 34 jaar oud.

Wikipedia: Röell

Röell - Kessler (1943)       schema 403

Jhr. Theodoor Röell, geboren op 8 juli 1907 in Davos, zoon van Jhr. Henri Elisa Eduard Röell en Annie Cremer, hertrouwt op 27 zugustus 1943 in Westminster/Londen met Margaretha Jacoba Johanna Kessler, geboren op 30 januari 1915 in St. Petersburg, dochter van Ir. Jean Baptiste August Kessler en Anna Francoise Stoop,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. August Röell, geboren op 18 juni 1944 in Walton-on-Thames,
Jhr. Jacob Alexander Röell, geboren op 21 juni 1946 in St. Marylebone (Londen),
Jkvr. Anna Francoise Röell, geboren op 21 december 1950 in Redhill (Surrey)

Wikipedia: Röell


XXVIII

Röell - de Lange (1964)       schema 403

Jhr. Mr. Eduard Röell, geboren op 8 oktober 1937 in Semarang, zoon van Jhr. Theodoor Röell en Johanna Maria Smit, trouwt omstreeks 1964 met Saskia de Lange, geboren op 8 december 1939 in Soerabaja, dochter van Joost de Lange en Louise Martine Cornelia van Aalderen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Martina Röell, geboren op 7 december 1964 in Bilthoven,
Jhr. Karel Theodoor Röell, geboren op 21 mei 1967 in Lisboa (Portugal),
Jkvr. Andrea Jutta Röell, geboren op 30 juli 1970 in Bilthoven.

Wikipedia: Röell


XXIX

van Lynden van Sandenburg - Röell (1991)       schema 403

Jkvr. Johanna Martina Röell, geboren op 7 december 1964 in Bilthoven, dochter van Jhr. Mr. Eduard Röell en Saskia de Lange, trouwt op 26 april 1991 met Frederik Charles graaf van Lynden van Sandenburg, geboren op 28 augustus 1962 in ´s-Gravenhage, zoon van Alexander August Frederik Carel graaf van Lynden van Sandenburg en Jkvr. Marie Louise de Muralt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 7 mei 1996.

Wikipedia: van Lynden

van den Berk - Röell (1996)       schema 403

Jkvr. Johanna Martina Röell, geboren op 7 december 1964 in Bilthoven, dochter van Jhr. Mr. Eduard Röell en Saskia de Lange, hertrouwt op 17 oktober 1996 in Amsterdam met Paulus Antonius Everardus van den Berk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

Röell - Broer (1967)       schema 403

Jhr. Ds. Joan Röell, geboren op 25 juli 1942 in Walton-on-Thames, zoon van Jhr. Theodoor Röell en Johanna Maria Smit, trouwt op 7 juli 1967 met Evelyn Eleonore Broer, geboren op 23 oktober 1947 in Achttienhoven, dochter van Adrianus Broer en Cornelia Gerdina Lagerweij,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Cornelieke Röell, geboren op 26 november 1968 in Brussel,
Jhr. Roel Röell, geboren op 6 maart 1971 in Ronse (Oost-Vlaanderen),

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 4 november 1976.

Wikipedia: Röell

Röell - Herrema (1981)       schema 403

Jhr. Ds. Joan Röell, geboren op 25 juli 1942 in Walton-on-Thames, zoon van Jhr. Theodoor Röell en Johanna Maria Smit, hertrouwt op 2 juni 1981 in Beek met Jetske Gerritje Herrema, geboren op 20 oktober 1943 in Groningen, dochter van Harmen Herrema en Anna Maria Wilhelmina Huiberts,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Röell


XXVIII

Röell - Burgersdijk (1972)       schema 403

Jhr. August Röell, geboren op 18 juni 1944 in Walton-on-Thames, zoon van Jhr. Theodoor Röell en Margaretha Jacoba Johanna Kessler, trouwt op 4 augustus 1972 in Roden met Anke Burgersdijk, geboren op 9 augustus 1946 in ´s-Gravenhage, dochter van Cornelis Hendrik Johan Burgersdijk en Elizabeth Petronella Wilhelmina van der Linde,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Röell

Röell - Nijenbranding de Boer (1973)       schema 403

Jhr. Jacob Alexander Röell, geboren op 21 juni 1946 in St. Marylebone (Londen), zoon van Jhr. Theodoor Röell en Margaretha Jacoba Johanna Kessler, trouwt op 26 januari 1973 met Wilma Philippa Nijenbranding de Boer, geboren op 25 december 1947 in Utrecht, dochter van Lambertus Poulus Nijenbranding de Boer en Johanna Louise Elisabeth Peletier,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Eva Röell, geboren op 28 juni 1973 in Hilversum,
Jhr. Louk Röell, geboren op 25 augustus 1975 in Utrecht,

Het huwelijk wordt ontbonden door echt scheiding in 1984 in Loenen 1984.

Wikipedia: Röell

Leemhuis - Röell (1976)       schema 403

Jkvr. Anna Francoise Röell, geboren op 21 december 1950 in Redhill (Surrey), dochter van Jhr. Theodoor Röell en Margaretha Jacoba Johanna Kessler, trouwt op 4 december 1976 in de Bilt met Johannes Samuel Leemhuis, geboren op 5 december 1950 in Bloemendaal, zoon van Samuel Leemhuis en Johanna Maria Cornelia Haccou, Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

de Geer - Röell (1934)       schema 403

Jkvr. Annie Herminie Röell, geboren op 8 april 1909 in Assen, dochter van Jhr. Henri Elisa Eduard Röell en Annie Cremer, trouwt op 3 april 1934 in Jutphaas met Jhr. Mr. Lodewijk Eduard de Geer, Heer van ´t Gein en Oudegein, geboren op 5 augustus 1907 in Rotterdam, zoon van Jhr. Mr. Dirk Jan de Geer en Maria Voorhoeve,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Dirk Jan de Geer, geboren op 9 november 1934 in Utrecht,
Jhr. Lodewijk de Geer, geboren op 16 juni 1936 in Arnhem,
Jkvr. Annie Dora de Geer, geboren op 5 maart 1939 in Abcoude,
Jkvr. Maria Elisabeth de Geer, geboren op 9 oktober 1942 in Abcoude,
Jkvr. Johanna Theodora de Geer, geboren op 17 december 1948 in Jutphaas (huize Oudegein).

Wikipedia: de Geer


XXVIII

de Geer - Zaaijer (1963)       schema 403

Jhr. Mr. Dirk Jan de Geer, Heer van ´t Gein en Oudegein, geboren op 9 november 1934 in Utrecht, zoon van Jkvr. Annie Herminie Röell en Jhr. Mr. Lodewijk Eduard de Geer, trouwt op 15 februari 1963 in Vreeswijk met Willemien Zaaijer, geboren op 2 augustus 1941 in Rotterdam, dochter van Dr. Johannes Henricus Zaaijer en Anna Constance Maria Mees,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Florentien de Geer, geboren op 15 februari 1964 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Lodewijk Eduard de Geer, geboren op 17 mei 1965 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Johanna Henriette Theodora de Geer, geboren op 25 augustus 1966 in ´s-Gravenhage.

Wikipedia: de Geer

de Geer - Rathonyi Reusz (1962)       schema 403

Jhr. Ir. Lodewijk de Geer, geboren op 16 juni 1936 in Arnhem, zoon van Jkvr. Annie Herminie Röell en Jhr. Mr. Lodewijk Eduard de Geer, trouwt op 14 september 1962 in Leeuwarden met Ida Helena Petronella Rathonyi Reusz, geboren op 11 april 1938 in Bindjei (Sumatra), dochter van Aladar Andor Henrik Frigyes Rathonyi Reusz en Catharina Josephina Hissink,,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Eduard Andor de Geer, geboren op 13 juni 1963 in Papendrecht,
Jkvr. Anny Catherine de Geer, geboren op 1 juli 1964 in Hendrik Ido Ambacht,
Jkvr. Karin de Geer, geboren op 12 november 1965 in Hendrik Ido Ambacht,
Jhr. Herbert de Geer, geboren op 20 september 1970 in Bilthoven.

Wikipedia: de Geer

Bout - de Geer (1967)       schema 403

Jkvr. Annie Dora de Geer geboren op 5 maart 1939 in Abcoude, dochter van Jkvr. Annie Herminie Röell en Jhr. Mr. Lodewijk Eduard de Geer, trouwt op 27 mei 1967 met Jan Karel Bout, geboren op 16 augustus 1943 in Utrecht, zoon van Gerrit Bout en Elisabeth Wilhelmina Louise Filippo,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1988 door echtscheiding ontbonden.

de Klerk - de Geer (1973)       schema 403

Jkvr. Maria Elisabeth de Geer geboren op 9 oktober 1942 in Abcoude, dochter van Jkvr. Annie Herminie Röell en Jhr. Mr. Lodewijk Eduard de Geer, trouwt op 5 december 1973 den Haag met Johannes Gesinus de Klerk, geboren op 2 mei 1939 in Buitenzorg (Nederlands Oostindië), zoon van Jacob Anton de Klerk en Geertrude Elisabeth Smitt,,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


XXIX

van Son - de Geer (1987)       schema 403

Jkvr. Florentien de Geer, geboren op 15 februari 1964 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Dirk Jan de Geer, Heer van ´t Gein en Oudegein en Willemien Zaaijer, trouwt op 14 augustus 1987 in Zutphen met Lambertus Hendricus van Son, geboren op 22 april 1961 in Calgary (Canada), zoon van Frederik van Son en Bernadette Anna Lindner,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van der Lip - Röell (1930)       schema 403

Jkvr. Wilhelmine Adolphine Röell, geboren op 8 april 1909 in Assen, dochter van Jhr. Henri Elisa Eduard Röell en Annie Cremer, trouwt op 29 maart 1930 in Kensington met Mr. Johan Jurrien van der Lip, geboren op 12 april 1899 in Leiden, zoon van Mr. Johannes Cornelis van der Lip en Alida Maria Schudel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Johan Jurrien van der Lip, burgemeester van Kethel en Spaland, overlijdt op 21 februari 1970 in Aerdenhout, 70 jaar oud,

Piekarski - Röell (1941)       schema 403

Jkvr. Elizabeth Röell, geboren op 11 mei 1915 in Assen, dochter van Jhr. Henri Elisa Eduard Röell en Annie Cremer, trouwt op 21 juli 1941 met Dr. Bruno Piekarski, geboren op 22 april 1910 in Wenen, zoon van Dr. Max Piekarski en Helen Hirsch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1951 door echtscheiding ontbonden.

Spaey - Röell (1951)       schema 403

Jkvr. Elizabeth Röell, geboren op 11 mei 1915 in Assen, dochter van Jhr. Henri Elisa Eduard Röell en Annie Cremer, hertrouwt op 3 augustus 1951 in Londen met Guy Marc Spaey, geboren op 27 augustus 1914 in Parijs, zoon van Marc Adrien Hypolite Edgar Spaey en Mary Anne Brauss,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Elizabeth Röell, overlijdt op 18 februari 1980 in Spring Valley (New York), 64 jaar oud,


XXVII

Röell - Versprille (1947)       schema 403

Jhr. Jean Röell, geboren op 14 maart 1922 in Brussel, zoon van Jhr. Henri Elisa Eduard Röell en Jannetje Schoorl, trouwt op 25 augustus 1947 in Baarn met Louisa Anna Versprille, geboren op 6 januari 1922 in Lekkerkerk, dochter van Lieven Abraham Versprille en Carolina Louisa Maria Remmerswaal,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Koen Röell, geboren op 7 januari 1949 in Enschede.

Wikipedia: Röell

de Jong - Röell (1956)       schema 403

Jkvr. Catherine Röell, geboren op 12 augustus 1930 in Hove (Antwerpen), dochter van Jhr. Henri Elisa Eduard Röell en Jannetje Schoorl, trouwt op 3 juli 1956 met Bernard de Jong, geboren op 21 november 1927 in Amsterdam, zoon van Broer de Jong en Aleida Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 6 juli 1983 door echtscheiding ontbonden.


XXVI

Röell - Beels (1911)       schema 403

Jhr. Willem Röell, geboren op 20 november 1873 in Haarlem, zoon van Jhr. Jacob Alexander Röell en Wilhelmina Adolphine van Wickevoort Crommelin, trouwt op 23 maart 1911 in Renkum met Maria Suzanna Beels, geboren op 19 mei 1890 in Schagen, dochter van Clemens Haro Beels en Gerardine Jeanette Philippine Schimmelpenninck,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Jacob Alexander Röell, geboren op 4 april 1912 in Arnhem en op 16 augustus 1928 in Walchensee (Batavia) overledem,
Jhr. Joan Willem Röell, geboren op 23 juni 1915 in ´s-Gravenhage,

Jhr. Willem Röell, officier artillerie, overlijdt op 15 november 1958 in ´s-Gravenhage, 84 jaar oud,
Maria Suzanna Beels, overlijdt op 10 februari 1973 in Driebergen, 82 jaar oud.

Wikipedia: Röell


XXVII

Röell - Sanders (1941)       schema 403

Jhr. Joan Willem Röell, geboren op 23 juni 1915 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Willem Röell en Maria Suzanna Beels, trouwt op 20 november 1941 in den Haag met Mr. Jacqueline Charlotte Sanders, geboren op 17 januari 1919 in Tiel, dochter van Theodorus Sanders en Charlotte Schlimmer,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Röell, Johanna Wilhelmina Florentina Röell, geboren op 22 september 1942 in ´s-Gravenhage en op 6 december 1975 in Brussel overleden,
Jkvr. Alexandra Laetitia Röell, geboren op 21 december 1945 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Jacqueline Charlotte Röell, geboren op 14 augustus 1947 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Willem Arthur Christopher Röell, geboren op 20 januari 1949 in Haarlem,
Jhr. Theodoor Steven Röell, geboren op 18 februari 1952 in Haarlem.

Wikipedia: Röell


XXVIII

Yates - Röell (1972)       schema 403

Jkvr. Jacqueline Charlotte Röell, geboren op 14 augustus 1947 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Joan Willem Röell en Mr. Jacqueline Charlotte Sanders, trouwt op 1 juli 1972 in den Haag met Ernest John Yates, geboren op 7 maart 1946 in Ancon (Panama), zoon van George Roger Yates en Audrey Cecilia Derenbecker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Röell - Verschure (1976)       schema 403

Jhr. Willem Arthur Christopher Röell, geboren op 20 januari 1949 in Haarlem, zoon van Jhr. Joan Willem Röell en Mr. Jacqueline Charlotte Sanders, trouwt op 21 februari 1976 in Ouderkerk aan de Amstel met Mireille Annemarie Verschure, geboren op 18 april 1953 in Amsterdam, dochter van Petrus Josephus Marie Verschure en Ilse Geertje Anna Nijhuis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Röell


XXV

del Court - Röell (1865)       schema 404

Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Röell, geboren op 1 april 1843 in Haarlem, dochter van Elisabeth van de Poll en Herman Hendrik baron Röell, trouwt op 17 augustus 1865 in Haarlem met Mr. Martinus Gerard Pieter del Court, geboren op 12 februari 1841 in Haarlem, zoon van Aelbrecht Arent del Court, Court van Krimpen en Adolfine Elisabeth Wickevoort Crommelin,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Aalbrecht Adolf del Court, geboren in 1866 en op 13 februari 1875 in Brielle overleden,
Herman Hendrik del Court, geboren op 5 november 1867 in Haarlem,
Johanna Isabella del Court, geboren op 18 maart 1875 in Haarlem,
Anna Elisabeth del Court, geboren op 3 maart 1877 in Alkmaar,

Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Röell, overlijdt op 29 november 1929 in Haarlem, 86 jaar oud,
Mr. Martinus Gerard Pieter del Court, overlijdt op 22 maart 1915 in Velsen (Huize Rooswijk), 74 jaar oud.


XXVI

Creutzberg - del Court (1901)       schema 404

Johanna Isabella del Court, geboren op 18 maart 1875 in Haarlem, dochter van Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Röell en Mr. Martinus Gerard Pieter del Court, trouwt op 18 september 1901 in Velsen met Ds. Hendrik Willem Creutzberg, geboren op 5 juni 1875 in Arnhem, zoon van Ds. Karel Frederik Creutzberg en Anna Helena van de Wall,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anna Helena Elisabeth Creutzberg, geboren op 18 maart 1911 in Velsen,

Ds. Hendrik Willem Creutzberg, overlijdt op 31 december 1940 in den Haag, 65 jaar oud.


XXVII

van Lawick - Creutzberg (1913)       schema 404

Anna Helena Elisabeth Creutzberg, geboren op 18 maart 1911 in Velsen, dochter van Johanna Isabella del Court en Ds. Hendrik Willem Creutzberg, trouwt op 28 maart 1913 met Herman baron van Lawick, geboren op 7 september 1887 in Princenhage (huize Bosdal), zoon van Herman Jakob baron van Lawick en Justina Jacoba Pape,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1919 door echtscheiding ontbonden,

Herman baron van Lawick, overlijdt op 6 juli 1971 in ´s-Gravenhage, 83 jaar oud.

Wikipedia: van Lawick


XXVI

van Tienhoven - del Court (1905)       schema 404

Anna Elisabeth del Court, geboren op 3 maart 1877 in Alkmaar, dochter van Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Röell en Mr. Martinus Gerard Pieter del Court, trouwt op 19 oktober 1905 in Velsen met Gijsbert van Tienhoven, geboren op 8 augustus 1875 in Soden (Duitsland), zoon van Mr. Cornelis Henricus van Tienhoven en Jkvr. Pieternella Cecilia Junius van Hemert,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderren bekend,

Clara Catharina van Tienhoven, geboren op 2 augustus 1908 in den Haag,
Cornelius Hendrikus van Tienhoven, geboren op 31 oktober 1911 in Deventer,
Ada Wilhelmina van Tienhoven, geboren op 11 december 1915 in Deventer,

Gijsbert van Tienhoven, is 1e luitenant grenadiers.


XXVII

van Tienhoven - van der Laan ( )       schema 404

Cornelius Hendrikus van Tienhoven, geboren op 31 oktober 1911 in Deventer, zoon van Anna Elisabeth del Court en Gijsbert van Tienhoven, trouwt met Sieuwke van der Laan, geboren op 15 december 1918 in Soerabaja,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderren bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding,

Sieuwke van der Laan overlijdt op 15 februari 2005 in Naivasha (Kenia), 86 jaar oud.

van Tienhoven - Heijnis (1948)       schema 404

Cornelius Hendrikus van Tienhoven, geboren op 31 oktober 1911 in Deventer, zoon van Anna Elisabeth del Court en Gijsbert van Tienhoven, hertrouwt op 5 november 1948 Rangoon met Cornelia Pieternella Heijnis, geboren op 29 november 1916 in Nieuw-Lekkerland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderren bekend.

Gevers Deynoot - van Tienhoven (1941)       schema 404

Ada Wilhelmina van Tienhoven, geboren op 11 december 1915 in Deventer, dochter van Anna Elisabeth del Court en Gijsbert van Tienhoven, trouwt op 3 april 1941 in Bloemendaal met Jhr. Mr. Gerard Theodoor Gevers Deynoot, geboren op 29 mei 1909 in Amersfoort, zoon van Jhr. Dirk Rudolph Gevers Deynoot en Henriette Charlotte van den Berg van Saparoea,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderren bekend,

Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Gevers Deynoot, geboren op 24 augustus 1942 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Caecilia Wilhelmina Gevers Deynoot, geboren op 1 juli 1944 in Baarn,
Jkvr. Henriette Charlotte Gevers Deynoot, geboren op 9 mei 1949 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Constant Cornelis Gevers Deynoot, geboren op 14 augustus 1950 in ´s-Gravenhage.


XXVIII

Kolff - Gevers Deynoot (1968)       schema 404

Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Gevers Deynoot, geboren op 24 augustus 1942 in ´s-Gravenhage, dochter van Ada Wilhelmina van Tienhoven en Jhr. Mr. Gerard Theodoor Gevers Deynoot, trouwt op 13 december 1968 in ´s-Gravenhage met Roelof Coenraad Kolff, geboren op 30 juli 1935 in Wassenaar, zoon van Adrianus Quirinus Kolff en Elisabeth Helene Smit,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adriaan Quirijn Kolff, geboren op 9 juni 1970 in Haarlem,
Michael Arthur Constantijn Kolff, geboren op 13 september 1972 in Haarlem.

von Balluseck - Gevers Deynoot (1970)       schema 404

Jkvr. Caecilia Wilhelmina Gevers Deynoot, geboren op 1 juli 1944 in Baarn, dochter van Ada Wilhelmina van Tienhoven en Jhr. Mr. Gerard Theodoor Gevers Deynoot, trouwt op 24 september 1970 in ´s-Gravenhage met Felix Sandor von Balluseck, geboren op 28 oktober 1942 in Brummen, zoon van Adolf Willem Felix von Balluseck en Catharina Johanna Margaretha van Stockum,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Fedor von Balluseck, geboren in 1972.

Wikipedia: von Balluseck

toe Laer - Gevers Deynoot (1974)       schema 404

Jkvr. Henriette Charlotte Gevers Deynoot, geboren op 9 mei 1949 in ´s-Gravenhage, dochter van Ada Wilhelmina van Tienhoven en Jhr. Mr. Gerard Theodoor Gevers Deynoot, trouwt op 20 september 1974 in ´s-Gravenhage met Henrick Steven Rutger toe Laer, geboren op 16 september 1943 in Amsterdam, zoon van Henri Etienne toe Laer en Johanna Sophia Clasina Hannemann,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Gevers Deynoot - van Heyst (1978)       schema 404

Jhr. Constant Cornelis Gevers Deynoot, geboren op 14 augustus 1950 in ´s-Gravenhage, zoon van Ada Wilhelmina van Tienhoven en Jhr. Mr. Gerard Theodoor Gevers Deynoot, trouwt op 6 april 1978 in Heemstede met Iris Veronica van Heyst, geboren op 26 oktober 1954 in Djakarta, dochter van Petrus van Heyst en Mary Evelyn van Schaardenburg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Rutger Willem Theodoor Gevers Deynoot, geboren op 5 juni 1981 in Hilversum,
Jhr. Frederik Jan Constant Gevers Deynoot, geboren op 31 augustus 1983 in Hilversum,
Jhr. Alexander Arthur Gevers Deynoot, geboren op 5 maart 1986 in ´s-Hertogenbosch,

Iris Veronica van Heyst overlijdt op 15 mei 1986 in Berlikum, 31 jaar oud.

Gevers Deynoot - Schaub (1990)       schema 404

Jhr. Constant Cornelis Gevers Deynoot, geboren op 14 augustus 1950 in ´s-Gravenhage, zoon van Ada Wilhelmina van Tienhoven en Jhr. Mr. Gerard Theodoor Gevers Deynoot, hertrouwt op 21 april 1990 in Wassenaar met Mirjam Johanna Jacoba Maria Schaub, geboren op 2 augustus 1961 in Rijswijk, dochter van Jean Schaub en Maria Henrietha Theresia Teeuwen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Baudine Mariette Mirjam Gevers Deynoot, geboren op 8 februari 1991 in ´s-Gravenhage.


XXIX

von Balluseck - van Eeghen (2003)       schema 404

Fedor von Balluseck, geboren in 1972, zoon van Jkvr. Caecilia Wilhelmina Gevers Deynoot en Felix Sandor von Balluseck, trouwt omstreeks 2003 met Agnies van Eeghen
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Felix Winand von Balluseck, geboren op 21 juni 2004 in Amsterdam,
Lucas Christiaan von Balluseck, geboren op 21 juni 2004 in Amsterdam.


XXIV

Reynvaan - van de Poll (1836)       schema 404

Jkvr. Maria Cornelia van de Poll, geboren op 2 oktober 1814 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Frederik van de Poll en Elisabeth van Vollenhoven, trouwt op 7 januari 1836 in Amsterdam met Apollonius Johannes Reynvaan, geboren op 10 oktober 1806 in Amsterdam, zoon van Jacobus Marinus Reynvaan en Johanna van Vollenhoven,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Jacobus Marinus Reynvaan, geboren op 19 december 1836 in Amsterdam en op 5 augustus 1837 in Amsterdam overleden,
Jacobus Marinus Reynvaan, geboren op 11 december 1837 in Amsterdam en op 9 april 1838 in Amsterdam overleden,
Clara Catharina Elisabeth Reynvaan, geboren op 19 december 1842 in Amsterdam op 12 maart 1916 in Amsterdam overleden,
Johanna Paulina Reynvaan, geboren op 5 april 1844 in Amsterdam en op 19 maart 1920 in Amsterdam overleden,
Frederika Elisabeth Reynvaan, geboren op 21 juni 1845 in Amsterdam en op 9 oktober 1897 in ´s-Gravenhage overleden,
Maria Cornelia Reynvaan, geboren op 28 augustus 1849 in Amsterdam en op 7 december 1849 in Amsterdam overleden,
Maria Cornelia Reynvaan, geboren op 7 november 1850 in Amsterdam en op 16 oktober 1854 in Amsterdam overleden,
Jacoba Elisabeth Reynvaan, geboren op 26 november 1851 in Amsterdam,
Maria Cornelia Reynvaan, geboren op 24 december 1854 in Amsterdam,

Jkvr. Maria Cornelia van de Poll, overlijdt op 24 december 1854 in Amsterdam, 40 jaar oud,
Apollonius Johannes Reynvaan, overlijdt op 22 mei 1889 in Amsterdam, 82 jaar oud.


XXV

Ermerins - Reynvaan (1891)       schema 404

Jacoba Elisabeth Reynvaan, geboren op 26 november 1851 in Amsterdam, dochter van Maria Cornelia van de Pol en Apollonius Johannes Reynvaan, trouwt op 29 januari 1891 in Amsterdam met Mr. Bartout Ermerins,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacoba Elisabeth Reynvaan, overlijdt op 16 maart 1926 in Amsterdam, 74 jaar oud.

Marez Oyens - Reynvaan (1879)       schema 404

Maria Cornelia Reynvaan, geboren op 24 december 1854 in Amsterdam, dochter van Maria Cornelia van de Pol en Apollonius Johannes Reynvaan, trouwt op 23 januari 1879 Amsterdam met Hendrik Jan de Marez Oyens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Cornelia Reynvaan, overlijdt op 16 december 1926 in Amsterdam, 71 jaar oud.


XXIV

van Reenen - van de Poll (1842)       schema 411

Jkvr. Clara Frederica van de Poll, geboren op 10 juli 1821 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Frederik van de Poll en Clara Catharina Bonn, trouwt op 7 mei 1842 in Utrecht met Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, Heer van Loenen, geboren op 30 september 1818 in Amsterdam, zoon van Prof. Mr. Jacobus Henricus van Reenen en Louise van Vollenhoven,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Jkvr. Clara Catharina van Reenen, geboren op 29 juli 1843 in Amsterdam,
Jkvr. Louise van Reenen, geboren op 7 juni 1845 in Amsterdam,
Jhr. Jacob Hendrik van Reenen, geboren op 23 juli 1848 in Amsterdam,
Jhr. Frederik van Reenen, geboren op 3 mei 1850 in Amsterdam,
Jhr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, geboren op 30 december 1852 in Amsterdam,
Jkvr. Joanna Bregje van Reenen, geboren op 5 april 1854 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Elisabeth van Reenen, geboren op 19 februari 1856 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Jacoba Clara Frederika van Reenen, geboren op 19 oktober 1857 in Wassenaar,
Jhr. Maurits van Reenen, geboren op 18 maart 1859 in Wassenaar en op 28 januari 1920 in ´s-Gravenhage overleden,
Jkvr. Maria Petronella van Reenen, geboren op 31 maart 1861 in Wassenaar,

Jkvr. Clara Frederica van de Poll, overlijdt op 31 oktober 1873 in Wassenaar (Huize Voorlinden), 52 jaar oud,
Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Johannes Reenen, lid Tweede Kamer/vice-president, overlijdt op 31 mei 1893 in ´s-Gravenhage, 74 jaar oud.


XXV

van Rhede van der Kloot - van Reenen (1866)       schema 411

Jkvr. Clara Catharina van Reenen, geboren op 29 juli 1843 in Amsterdam, dochter van Clara Frederica van de Poll en Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, trouwt op 7 november 1866 in Wassenaar met Pieter Jacobus van Rhede van der Kloot, geboren op 20 februari 1831 in ´s-Gravenhage, zoon van Jan van Rhede van der Kloot en Antonia Matthia Luymes,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Joan Aegidius van Rhede van der Kloot, geboren op 4 oktober 1867 in ´s-Gravenhage,
Clara Frederika van Rhede van der Kloot, geboren op 22 november 1869 in ´s-Gravenhage en op 25 december 1869 in ´s-Gravenhage overleden,

Jkvr. Clara Catharina van Reenen, overlijdt op 12 februari 1919 in ´s-Gravenhage, 75 jaar oud,
Pieter Jacobus van Rhede van der Kloot, overlijdt op 23 juli 1915 in ´s-Gravenhage, 84 jaar oud.


XXVI

van Rhede van der Kloot - van Haeften (1900)       schema 411

Dr. Mr. Joan Aegidius van Rhede van der Kloot, geboren op 4 oktober 1867 in ´s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Clara Catharina van Reenen en Pieter Jacobus van Rhede van der Kloot, trouwt op 29 maart 1900 in ´s-Gravenhage met Agathe Petronella van Haeften, geboren op 20 april 1873 in Arnhem, dochter van Gerardus Adrianus van Haeften en Sara van Eik,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Joan Maurits van Rhede van der Kloot, geboren op 2 juli 1901 in ´s-Gravenhage,
Adriaan Jan van Rhede van der Kloot, geboren op 20 november 1902 in Rotterdam.


XXVII

van Rhede van der Kloot - Thomas (1928)       schema 411

Ir. Joan Maurits van Rhede van der Kloot, geboren op 2 juli 1901 in ´s-Gravenhage, zoon van Dr. Mr. Joan Aegidius van Rhede van der Kloot en Agathe Petronella van Haeften, trouwt op 9 februari 1928 in Eaux-Vives/Geneve met Olga Thomas, geboren op 12 mei 1903 in Eaux-Vives (Geneve), dochter van Jean Frank Thomas en Louisa Poulin,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Joan Frank van Rhede van der Kloot, geboren op 18 januari 1929 in ´s-Gravenhage,
Eduard Eric van Rhede van der Kloot, geboren op 15 maart 1930 in ´s-Gravenhage.

van Rhede van der Kloot - van Pestel (1936)       schema 411

Mr. Adriaan Jan van Rhede van der Kloot, geboren op 20 november 1902 in Rotterdam, zoon van Dr. Mr. Joan Aegidius van Rhede van der Kloot en Agathe Petronella van Haeften, trouwt op 28 januari 1936 met Jkvr. Rudolphine Auguste van Pestel, geboren op 14 juli 1911 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Willem Frederik Anne van Pestel en Cornelia Pauline van der Kaa Willemszen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1947

van Rhede van der Kloot - de Koe (1950)       schema 411

Mr. Adriaan Jan van Rhede van der Kloot, geboren op 20 november 1902 in Rotterdam, zoon van Dr. Mr. Joan Aegidius van Rhede van der Kloot en Agathe Petronella van Haeften, hertrouwt op 19 oktober 1950 met Johanna Christina de Koe, geboren in ´s-Gravenhage,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

van Wickevoort Crommelin - van Reenen (1865)       schema 411

Jkvr. Louise van Reenen, geboren op 7 juni 1845 in Amsterdam, dochter van Clara Frederica van de Poll en Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, trouwt op 5 oktober 1865 in den Haag met Mr. Aarnoud van Wickevoort Crommelin, geboren op 7 juni 1833 in Amsterdam, zoon van Mr. Henri Samuel van Wickevoort Crommelin en Jkvr. Elisabeth Cornelia Amelia Barnaart,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin, geboren op 11 oktober 1866 in Beverwijk,
Joan Maurits van Wickevoort Crommelin, geboren op 3 november 1867 in Beverwijk en op 24 augustus 1943 in Heemstede overleden,
Clara Frederica van Wickevoort Crommelin, geboren op 26 april 1869 in Beverwijk en op 4 oktober 1899 in Apeldoorn overleden,
Elisabeth Cornelia Amalia van Wickevoort Crommelin, geboren op 13 maart 1872 in Velsen en op 18 januari 1873 in Velsen overleden,
Gerlach Cornelis Joannes van Wickevoort Crommelin, geboren op 2 april 1874 in Velsen (Huize Meerzicht),
Emilia Catherina van Wickevoort Crommelin, geboren op 18 mei 1876 in Velsen,
Hendrik Willem van Wickevoort Crommelin, geboren op 28 augustus 1879 in Utrecht,

Jkvr. Louise van Reenen, overlijdt op 12 september 1922 in Heemstede, 77 jaar oud,
Mr. Aarnoud van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 13 april 1887 in Nieuwer Amstel, 53 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin


XXVI

van Wickevoort Crommelin - van der Linden (1913)       schema 411

Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin, geboren op 11 oktober 1866 in Beverwijk, zoon van Jkvr. Louise van Reenen en Mr. Aarnoud van Wickevoort Crommelin, trouwt op 24 oktober 1913 in den Haag met Francina Johanna van der Linden, geboren op 8 juli 1878 in ´s-Gravenhage, dochter van Willem van der Linden en Johanna Louisa Schoor,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Nicolaas Lodewijk Johan van Wickevoort Crommelin, geboren op 11 mei 1898 in ´s-Gravenhage,
Emilie van Wickevoort Crommelin, geboren op 3 oktober 1899 in ´s-Gravenhage,
Annie Olga van Wickevoort Crommelin, geboren op 23 septemer 1901 in Santpoort (gem. Velsen),
Agnes van Wickevoort Crommelin, geboren op 4 april 1903 in Rotterdam,
Ferdinand Johan van Wickevoort Crommelin, geboren op 24 december 1905 in ´s-Gravenhage,
Henk van Wickevoort Crommelin, geboren op 11 juni 1907 in ´s-Gravenhage en op 7 november 1977 in Bladel en Netersel overleden,
Alexandra Wilhelmina van Wickevoort Crommelin, geboren op 27 januari 1909 in ´s-Gravenhage,
Ghizelle Elfrida van Wickevoort Crommelin, geboren op 12 september 1915 in Amsterdam,
Erik Rene Napoleon van Wickevoort Crommelin, geboren op 17 juni 1917 in Amsterdam,
Hans Samuel van Wickevoort Crommelin, geboren op 10 augusdtus 1920 in Sloten (Noordholland),

Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 18 februari 1942 in ´s-Gravenhage, 75 jaar oud,
Francina Johanna van der Linden, overlijdt op 11 juli 1965 in ´s-Gravenhage, 87 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin


XXVII

van Wickevoort Crommelin - Neumann (1925)       schema 411

Nicolaas Lodewijk Johan van Wickevoort Crommelin, geboren op 11 mei 1898 in ´s-Gravenhage, zoon van Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin en Francina Johanna van der Linden, trouwt op 31 juli 1925 in den Haag met Benjamine Caroline Neumann, geboren op 23 februari 1899 in Curacao, dochter van Johannes Philippus Neumann en Johanna Jacoba de Haseth Neumann-Gorsira,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Inez Joan Dolores van Wickevoort Crommelin, geboren op 5 juni 1926 in Deli,
Donald Philip Henrick van Wickevoort Crommelin, geboren op 11 september 1928 in Bindjei (Nederlands Oostindië),
Patrick Duncan Nico van Wickevoort Crommelin, geboren op 23 maart 1936 in Medan (Nederlands Oostindië),

Nicolaas Lodewijk Johan van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 25 januari 1959 in ´s-Gravenhage, 60 jaar oud,
Benjamine Caroline Neumann, overlijdt op 9 deceber 1985 in Rijswijk, 86 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin


XXVIII

van Dijke - van Wickevoort Crommelin (1959)       schema 411

Inez Joan Dolores van Wickevoort Crommelin, geboren op 5 juni 1926 in Deli, dochter van Nicolaas Lodewijk Johan van Wickevoort Crommelin en Benjamine Caroline Neumann, trouwt op 31 juli 1959, met Edward Theodoor van Dijke, geboren op 16 mei 1936 in ´s-Gravenhage, zoon van Marinus van Dijke en Levina Cornelia van Aalst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1962 door echtscheiding ontbonden.

van Wickevoort Crommelin - Kraan (1954)       schema 411

Donald Philip Henrick van Wickevoort Crommelin, geboren op 11 september 1928 in Bindjei (Nederlands Oostindië), zoon van Nicolaas Lodewijk Johan van Wickevoort Crommelin en Benjamine Caroline Neumann, trouwt op 4 november 1954 in den Haag, met Lena Kraan, geboren op 31 december 1927 in ´s-Gravenhage, dochter van Johannes Albertus Kraan en Louise Johanna Maria Pijpers,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Barry Alexander Louis Johan van Wickevoort Crommelin, geboren op 3 september 1959 in Leiden,
Tessa Nicoline Louise Caroline van Wickevoort Crommelin, geboren op 14 maart 1962 in Leiden,
Xenia Donna Helena van Wickevoort Crommelin, geboren op 4 maart 1963 in Leiden.

Wikipedia: Crommelin

van Wickevoort Crommelin - Brasser (1961)       schema 411

Patrick Duncan Nico van Wickevoort Crommelin, geboren op 23 maart 1936 in Medan (Nederlands Oostindië), zoon van Nicolaas Lodewijk Johan van Wickevoort Crommelin en Benjamine Caroline Neumann, trouwt op 30 maart 1961 in den Haag, met Erna Regina Elisabeth Brasser, geboren op 3 mei 1939 in ´s-Gravenhage, dochter van Pieter Brasser en Anna Maria Wilhelmina de Leeuw,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Folkert Lodewijk van Wickevoort Crommelin, geboren op 4 februari 1969 in Voorburg,
Maarten Patrick Miguel van Wickevoort Crommelin, geboren op 4 februari 1969 in Voorburg.

Wikipedia: Crommelin


XXVII

Wulfers - van Wickevoort Crommelin (1924)       schema 411

Emilie van Wickevoort Crommelin, geboren op 3 oktober 1899 in ´s-Gravenhage, dochter van Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin en Francina Johanna van der Linden, trouwt op 4 juni 1924 in den Haag met Dominicus Franciscus Wulfers, geboren op 19 september 1900 in Amsterdam, zoon van Theodorus Wulfers en Elizabeth de Meyer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Emilie van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 20 februari 1964 in ´s-Gravenhage, 64 jaar oud,
Dominicus Franciscus Wulfers, overlijdt op 20 maart 1931 op Schiphol, 30 jaar oud.

Beuth - van Wickevoort Crommelin (1926)       schema 411

Annie Olga van Wickevoort Crommelin, geboren op 23 september 1901 in Santpoort (gem. Velsen), dochter van Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin en Francina Johanna van der Linden, trouwt op 19 augustus 1926 in Amsterdam met Lodewijk Simon Beuth, geboren op 14 november 1900 in Amsterdam, zoon van Isaac Beuth en Esther Caroline Louisa Swaab,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Annie Olga van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 20 oktober 1965 in Amsterdam, 64 jaar oud,
Lodewijk Simon Beuth, overlijdt op 8 mei 1982 in Amsterdam, 81 jaar oud.

Rosenberg - van Wickevoort Crommelin (1929)       schema 411

Agnes van Wickevoort Crommelin, geboren op 4 april 1903 in Rotterdam, dochter van Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin en Francina Johanna van der Linden, trouwt op 5 april 1929 in den Haag met Evert Willem Johan Rosenberg, geboren op 31 maart 1900 in ´s-Gravenhage, zoon van Hendrik Paulus Rosenberg en Johanna Oeloff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Evert Willem Johan Rosenberg, overlijdt op 25 oktober 1973 in ´s-Gravenhage, 73 jaar oud.

van Wickevoort Crommelin - Telemann (1943)       schema 411

Ferdinand Johan van Wickevoort Crommelin, geboren op 24 december 1905 in ´s-Gravenhage, zoon van Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin en Francina Johanna van der Linden, trouwt op 30 september 1943 in Berlijn met Gabrielle Lilli Telemann, geboren op 7 december 1917 in Elberfeld, dochter van Paul Ernst Adam Telemann en Caroline Viktoria Edith Flucht,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Armin van Wickevoort Crommelin, geboren op 18 mei 1944 in Goslar,
Bernard Raymond van Wickevoort Crommelin, geboren op 17 augustus 1951 in Clauthal-Zellerfeld,

Ferdinand Johan van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 16 februari 1963 in Bremen, 57 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin

Schols - van Wickevoort Crommelin (1927)       schema 411

Alexandra Wilhelmina van Wickevoort Crommelin, geboren op 27 januari 1909 in ´s-Gravenhage, dochter van Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin en Francina Johanna van der Linden, trouwt op 23 december 1927 in den Haag met Mr. Willem Schols, geboren op 3 maart 1905 in Wlingi (Java), zoon van Wilhelmus Schols en Maria Petronella Ording,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Alexandra Wilhelmina van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 27 september 1985 in ´s-Gravenhage, 76 jaar oud,
Mr. Willem Schols, overlijdt op 4 september 1977 in ´s-Gravenhage, 72 jaar oud.

van Polanen Petel - van Wickevoort Crommelin (1942)       schema 411

Ghizelle Elfrida van Wickevoort Crommelin, geboren op 12 september 1915 in Amsterdam, dochter van Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin en Francina Johanna van der Linden, trouwt op 28 januari 1942 met Adolf Adriaan Johan van Polanen Petel, geboren op 8 april 1915 in Batavia, zoon van Henri August Johannes van Polanen Petel en Margot Claudine Eugenie Lapre,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adolf Adriaan Johan van Polanen Petel, overlijdt op 13 oktober 1992 in ´s-Gravenhage, 77 jaar oud.

Pronk - van Wickevoort Crommelin (1950)       schema 411

Ghizelle Elfrida van Wickevoort Crommelin, geboren op 12 september 1915 in Amsterdam, dochter van Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin en Francina Johanna van der Linden, hertrouwt op 23 augustus 1950 in den Haag met Mr. Arie Francois Maarten Pronk, geboren op 18 juni 1910 in ´s-Gravenhage, zoon van Johannes Adrianus Pronk en Willemina Elizabeth Janssen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Reinier Pronk,

Mr. Arie Francois Maarten Pronk, overlijdt op 8 juni 1993 in ´s-Gravenhage, 82 jaar oud.

van Wickevoort Crommelin - Koek (1946)       schema 411

Erik Rene Napoleon van Wickevoort Crommelin, geboren op 17 juni 1917 in Amsterdam, zoon van Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin en Francina Johanna van der Linden, trouwt op 22 maart 1946 in den Haag met Petronella Koek, geboren op 14 juni 1921 in ´s-Gravenhage, dochter van Lambertus Willem Hendrik Koek en Petronella Adam,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Marianne Frederique van Wickevoort Crommelin, geboren op 30 maart 1947 in ´s-Gravenhage,
Elisabeth van Wickevoort Crommelin, geboren op 13 oktober 1950 in ´s-Gravenhage,
Yvonne van Wickevoort Crommelin, geboren op 13 augustus 1953 in ´s-Gravenhage,
Maximiliaan van Wickevoort Crommelin, geboren op 13 augustus 1953 in ´s-Gravenhage,

Erik Rene Napoleon van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 20 augustus 1995 in Rotterdam, 78 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin


XXVIII

van Wickevoort Crommelin - Frauen (1972)       schema 411

Armin van Wickevoort Crommelin, geboren op 18 mei 1944 in Goslar, zoon van Ferdinand Johan van Wickevoort Crommelin en Gabrielle Lilli Telemann, trouwt op 17 augustus 1972 met Karin Frauen, geboren op 2 juni 1950 in Gluckstadt (Schleswig-Holstein), dochter van Hans-Otto Frauen en Christiane Hagen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Hendrik van Wickevoort Crommelin, geboren op 28 december 1976 in Kiel,
Michael van Wickevoort Crommelin, geboren op 5 november 1979 in Kiel,

Het huwelijk wordt in 1983 door echtscheiding ontbonden.

van Wickevoort Crommelin - Kretschmann (1985)       schema 411

Armin van Wickevoort Crommelin, geboren op 18 mei 1944 in Goslar, zoon van Ferdinand Johan van Wickevoort Crommelin en Gabrielle Lilli Telemann, hertrouwt op 12 december 1985 te Wuppertal met Angela Kretschmann, geboren op 8 mei 1960 in Mönchengladbach, dochter van Werner August Antonius Paulus Kretschmann en Ilse Emma Frieda Martha Schmedemann,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Oliver van Wickevoort Crommelin, geboren op 27 april 1987 in Itzehoe,
Philipp van Wickevoort Crommelin, geboren op 17 juli 1991 in Itzehoe.

Wikipedia: Crommelin


XXVIII

Doeswijk - van Wickevoort Crommelin (1970)       schema 411

Marianne Frederique van Wickevoort Crommelin, geboren op 30 maart 1947 in ´s-Gravenhage, dochter van Erik Rene Napoleon van Wickevoort Crommelin en Petronella Koek, trouwt op 17 juli 1970 met Adrianus Doeswijk, geboren op 8 februari 1946 in Utrecht,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1982 door echtscheiding ontbonden.

Sliedrecht - van Wickevoort Crommelin (1971)       schema 411

Elisabeth van Wickevoort Crommelin, geboren op 13 oktober 1950 in ´s-Gravenhage, dochter van Erik Rene Napoleon van Wickevoort Crommelin en Petronella Koek, trouwt op 10 december 1971 met Cornelis Sliedrecht, geboren op 16 augustus 1947 in Rotterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1975 door echtscheiding ontbonden.

de Geus - van Wickevoort Crommelin (1987)       schema 411

Yvonne van Wickevoort Crommelin, geboren op 13 augustus 1953 in ´s-Gravenhage, dochter van Erik Rene Napoleon van Wickevoort Crommelin en Petronella Koek, trouwt op 11 september 1987 Hendrik Ido Ambacht met Cornelis Willem de Geus, geboren op 20 september 1958 in Rotterdam, zoon van Willem Arie de Geus en Alida Pouman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Wickevoort Crommelin - Drenth (1975)       schema 411

Maximiliaan van Wickevoort Crommelin, geboren op 13 augustus 1953 in ´s-Gravenhage, zoon van Erik Rene Napoleon van Wickevoort Crommelin en Petronella Koek, trouwt op 14 mei 1975 met Marjo Drenth, geboren op 18 augustus 1954 in Rotterdam, dochter van Jan Drenth en Geertruida Wilhelmina Maas,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Crommelin


XXVII

van Wickevoort Crommelin - Steur (1948)       schema 411

Hans Samuel van Wickevoort Crommelin, geboren op 10 augustus 1920 in Sloten (Noordholland), zoon van Hendrik Samuel Maximiliaan van Wickevoort Crommelin en Francina Johanna van der Linden, trouwt op 19 maart 1948 met Delphine Steur, geboren op 12 oktober 1924 in ´s-Gravenhage, dochter van Wilhelmus Hendricus Steur en Susanna Mussche,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hans Samuel van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 14 april 1966 in ´s-Gravenhage, 45 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin


XXVI

van Wickevoort Crommelin - Weiler (1902)       schema 411

Gerlach Cornelis Joannes van Wickevoort Crommelin, geboren op 2 april 1874 in Velsen, zoon van Jkvr. Louise van Reenen en Mr. Aarnoud van Wickevoort Crommelin, trouwt op 27 augustus 1902 in Brussel met Marie Therese Weiler, geboren op 20 junu 1875 in Brussel,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Louise Agnes Maximilienne van Wickevoort Crommelin, geboren op 25 mei 1904 in Ixelles.

Wikipedia: Crommelin

van Wickevoort Crommelin - Viruly (1913)       schema 411

Gerlach Cornelis Joannes van Wickevoort Crommelin, geboren op 2 april 1874 in Velsen, zoon van Jkvr. Louise van Reenen en Mr. Aarnoud van Wickevoort Crommelin, hertrouwt op 6 februari 1913 in Voorburg met Elisabeth Cornelia Amelia Viruly, geboren op 9 juli 1862 in Stompwijk, dochter van Mr. Jan Dionys Viruly en Henriette Elisabeth van Wickevoort van Crommelin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerlach Cornelis Joannes van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 13 maart 1945 in Amsterdam, 70 jaar oud,
Elisabeth Cornelia Amelia Viruly, overlijdt op 30 oktober 1941 in Aerdenhout, 79 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin


XXVII

Doude van Troostwijk - van Wickevoort Crommelin (1927)       schema 411

Louise Agnes Maximilienne van Wickevoort Crommelin, geboren op 25 mei 1904 in Ixelles, dochter van Gerlach Cornelis Joannes van Wickevoort Crommelin en Marie Therese Weiler, trouwt op 14 september 1927 in Amsterdam met Lodewijk Willem Doude van Troostwijk, geboren op 17 september 1901 in Driebergen, zoon van Willem Isaac Doude van Troostwijk, minister en ambassadeur en Jkvr. Woltera Gerardina Irmgard van Schuylenburch,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Louise Agnes Maximilienne van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 13 mei 1983 in Hilversum, 78 jaar oud,
Lodewijk Willem Doude van Troostwijk, overlijdt op 5 juni 1993 in Nieuwersluis (Huize Sterreschans), 91 jaar oud.


XXVI

Spoor - van Wickevoort Crommelin (1900)       schema 411

Emilia Catherina van Wickevoort Crommelin, geboren op 18 mei 1876 in Velsen, dochter van Jkvr. Louise van Reenen en Mr. Aarnoud van Wickevoort Crommelin, trouwt op 2 augustus 1900 met Cornelis Rudolf Hendrik Spoor, geboren op 2 augustus 1867 in Amsterdam, zoon van Cornelis Rudolf Hendrik Spoor en Maria Cornelia Groen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Emilia Catherina van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 2 september 1936 in Heemstede, 60 jaar oud,
Cornelis Rudolf Hendrik Spoor, overlijdt op 22 februari 1928 in Heemstede, 60 jaar oud.


XXV

van Reenen - Engelen van Pijlsweert (1875)       schema 412

Jhr. Mr. Jacob Hendrik van Reenen geboren op 23 juli 1848 in Amsterdam, zoon van Clara Frederica van de Poll en Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, trouwt op 28 juli 1875 in Nijmegen met Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth Engelen van Pijlsweert, geboren op 9 maart 1851 in Nijmegen, dochter van Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert en Catharina Elisabeth barones Sloet van Hagensdorp,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen, geboren op 10 oktober 1879 in ´s-Gravenhage,

Jhr. Mr. Jacob Hendrik van Reenen, overlijdt op 7 maart 1930 in ´s-Gravenhage, 81 jaar oud,
Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth Engelen van Pijlsweert, overlijdt op 22 april 1902 in ´s-Gravenhage, 51 jaar oud.


XXVI

de Brauw - van Reenen (1901)       schema 412

Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen geboren op 10 oktober 1879 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Jacob Hendrik van Reenen en Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth Engelen van Pijlsweert, trouwt op 18 juli 1901 in den Haag met Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw, geboren op 26 mei 1876 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Engelbert Nicolaas de Brauw en Jkvr. Adriana Margaretha van Doorn,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Engelbert Nicolaas de Brauw, geboren op 15 mei 1902 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Jacob Hendrik de Brauw, geboren op 7 september 1905 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth de Brauw, geboren op 4 oktober 1908 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Ariane Margaretha de Brauw, geboren op 10 januari 1911 in ´s-Gravenhage,

Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen, overlijdt op 12 mei 1951 in ´s-Gravenhage, 71 jaar oud,
Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw, overlijdt op 3 januari 1962 in ´s-Gravenhage, 85 jaar oud.


XXVII

de Brauw - van Panthaleon van Eck (1929)       schema 412

Jhr. Mr. Engelbert Nicolaas de Brauw, Heer van Loenen en Cronenburch, geboren op 15 mei 1902 in ´s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen en Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw, trouwt op 15 januari 1929 in Rotterdam met Magdalena Maria barones van Panthaleon van Eck, geboren op 7 juli 1906 in Groningen, dochter van Ir. Francois Marinus baron van Panthaleon van Eck en Jkvr. Magdalena Maria de Jonge,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Magdalena Maria de Brauw, geboren op 3 december 1929 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Catharina Elisabeth Adriana de Brauw, geboren op 29 april 1933 in ´s-Gravenhage,

Jhr. Mr. Engelbert Nicolaas de Brauw, overlijdt op 12 mei 1951 in ´s-Gravenhage, 71 jaar oud,
Magdalena Maria barones van Panthaleon van Eck, overlijdt op 3 januari 1962 in ´s-Gravenhage, 85 jaar oud.


XXVIII

van Heemstra - de Brauw (1954)       schema 412

Jkvr. Magdalena Maria de Brauw geboren op 3 december 1929 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Engelbert Nicolaas de Brauw en Magdalena Maria barones van Panthaleon van Eck, trouwt op 23 juli 1954 in den Haag met Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 29 oktober 1924 in Dieren, zoon van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Marco Mauricio baron van Heemstra, geboren op 26 april 1956 in Comodoro Rivadavia (Argentinië),
Magdalena Maria barones van Heemstra, geboren op 2 februari 1958 in ´s-Gravenhage,
Arnaldo baron van Heemstra, geboren op 1 juni 1959 in Acassuso (Argentinië),
Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 20 september 1964 in Wimbledon,


XXIX

van Heemstra - van Harinxma thoe Slooten (1983)       schema 412

Marco Mauricio baron van Heemstra geboren op 26 april 1956 in Comodoro Rivadavia (Argentinië), zoon van Jkvr. Magdalena Maria de Brauw en Schelto Feyo baron van Heemstra, trouwt op 2 september 1983 in de Bilt met Anna Maria Aletta barones van Harinxma thoe Slooten, geboren op 3 februari 1961 in Rotterdam, dochter van Mr. Albertus baron van Harinxma thoe Slooten en Anna Maria Wentholt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Maria barones Heemstra, geboren op 2 april 1986 in ´s-Gravenhage,
Schelto Friso Feyo baron van Heemstra, geboren op 10 november 1987 in Driebergen,
Ludolph Okke baron van Heemstra, geboren op 15 mei 1991 in Driebergen.

Mol - van Heemstra (1990)       schema 412

Magdalena Maria barones van Heemstra geboren op 2 februari 1958 in ´s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Magdalena Maria de Brauw en Schelto Feyo Baron van Heemstra, trouwt op 19 oktober 1990 in Amersfoort met Johannes Hendrikus Jozef Mol, geboren op 21 maart 1961 in Hengelo, zoon van Wilhelmus Everardus Antonius Mol en Hendrika Theresia Wolthuis. ,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Madeline Mol, geboren op 7 jabuari 1992 in Amersfoort,
Joeke Mol, geboren op 29 augustus 1993 in Amersfoort.

van Heemstra - Laseur (1984)       schema 412

Arnaldo baron van Heemstra geboren op 1 juni 1959 in Acassuso (Argentinië), zoon van Jkvr. Magdalena Maria de Brauw en Schelto Feyo baron van Heemstra, trouwt op 14 december 1984 in Hoevelaken met Anneli Gerdine Laseur, geboren op 10 oktober 1961 in Amersfoort, dochter van Gijsbertus Laseur en Helga Margreet Fontein,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Thomas Gijsbertus baron van Heemstra, geboren op 23 oktober 1987 in Vlissingen,
Allard Schelto baron van Heemstra, geboren op 19 september 1989 in Naarden,
Reinier Jurgen baron van Heemstra, geboren op 28 februari 1991 in Blaricum,
Marleen Margreet Madeline barones van Heemstra, geboren op 2 maart 1995 in Muiderberg.

van Heemstra - Avis (1987)       schema 412

Schelto Feyo baron van Heemstra geboren op 20 september 1964 in Wimbledon, zoon van Jkvr. Magdalena Maria de Brauw en Schelto Feyo baron van Heemstra, trouwt op 4 juli 1987 in Zeist met Wilmi Tanja Madelon Avis, geboren op 17 mei 1957 in Haarlem, dochter van August Frederik Gerbrand Avis en Eline Madeleine Veltkamp,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Puck Sabine Marlot barones van Heemstra, geboren op 6 juli 1989 in Huizen,
Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 9 mei 1991 in Bussum.


XXVIII

van der Hoog - de Brauw (1960)       schema 412

Jkvr. Catharina Elisabeth Adriana de Brauw, geboren op 29 april 1933 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Engelbert Nicolaas de Brauw en Magdalena Maria barones van Panthaleon van Eck, trouwt op 16 juli 1960 in den Haag met Machiel Cornelis van der Hoog, geboren op 16 maart 1931 in Arnhem, zoon van Martinus Johannes van der Hoog en Anna Mathilde van Manen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Charlotte Ariane van der Hoog, geboren op 7 maart 1962 Meerveldhoven,
Engelbert Nicolaas van der Hoog, geboren op 29 mei 1963 Meerveldhoven,
Catharina Elisabeth van der Hoog, geboren op 11 juni 1964 Meerveldhoven.

Tjaden - de Brauw (1975)       schema 412

Jkvr. Catharina Elisabeth Adriana de Brauw, geboren op 29 april 1933 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Engelbert Nicolaas de Brauw en Magdalena Maria barones van Panthaleon van Eck, hertrouwt op 20 september 1975 te ’s-Gravenhage met Johan Eduard Tjaden, geboren op 14 november 1949 in Karachi,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jolle Bram Diek Tjaden, geboren op 20 oktober 1979 in ’s-Gravenhage,
Jan Joris Tjaden, geboren op 20 januari 1984 in Concord, Massachusetts (USA).


XXVII

Schimmelpenninck - de Brauw (1931)       schema 412

Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth de Brauw, geboren op 4 oktober 1908 in ´s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen en Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw, trouwt op 5 oktober 1931 in Batavia met Jhr. Ir. Gerrit Schimmelpenninck, geboren op 23 oktober 1898 in Bandoeng, zoon van Jhr. Leopold Gerrit Schimmelpenninck, Heer van Diepenheim en Titia Alida Soeters,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Titia Alida Schimmelpenninck, geboren op 30 juni 1933 in Batavia,
Jhr. Leopold Gerrit Schimmelpenninck, geboren op 21 juni 1938 in Soerabaja,
Jhr. Willem Maurits Schimmelpenninck, geboren op 17 september 1939 in Soerabaja en op 20 januari 1945 in Semarang overleden.

Wikipedia: Schimmelpenninck

de Ranitz - Schimmelpenninck (1945)       schema 412

Jkvr. Ariane Margaretha de Brauw, geboren op 10 januari 1911 in ´s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen en Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw, trouwt op 20 september 1945 in den Haag met Jhr. Mr. Dr. Constant Johan Adriaan de Ranitz, geboren op 3 april 1905 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz en Anna Nannette van Itterson,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Mr. Dr. Constant Johan Adriaan de Ranitz, overlijdt op 24 februari 1983 in Driebergen-Rijsenburg, 77 jaar oud.


XXVIII

Nolthenius - Schimmelpenninck (1968)       schema 412

Jkvr. Titia Alida Schimmelpenninck, geboren op 30 juni 1933 in Batavia, dochter van Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth de Brauw en Jhr. Ir. Gerrit Schimmelpenninck, trouwt op 14 december 1968 met Henri Maarthen Tutein Nolthenius, geboren op 4 augustus 1921 in Teteringen, zoon van Petrus Marinus Tutein Nolthenius en Corinne van Dorp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 4 juni 1981.

Schimmelpenninck - Rosingh (1968)       schema 412

Jhr. Leopold Gerrit Schimmelpenninck, geboren op 21 juni 1938 in Soerabaja, zoon van Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth de Brauw en Jhr. Ir. Gerrit Schimmelpenninck, trouwt op 27 juli 1968 in Olst met Joanna Nelly Rosingh, geboren op 3 juli 1942 in Raesfeld (Nordrhein-Westfalen), dochter van Isebrand Petrus Rosingh en Wilhelmina Hillegonda Kolthof,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Gerrit Schimmelpenninck, geboren op 25 mei 1969 in Aerdenhout,
Jhr. Johan Rinke Schimmelpenninck, geboren op 26 augustus 1971 in Deventer.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXV

van Reenen - Fransen van de Putte (1878)       schema 412

Jhr. Frederik van Reenen geboren op 3 mei 1850 in Amsterdam, zoon van Clara Frederica van de Poll en Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, trouwt op 18 mei 1878 in den Haag met Jeanne Louise Fransen van de Putte, geboren op 4 maart 1857 in Pandji (Besoeki), dochter van Isaac Dignus Fransen van de Putte en Lucie Henriette Cornets de Groot,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Gerlach Cornelis Joannis van Reenen, geboren op 18 maart 1891 in Zeist,

Jhr. Frederik van Reenen, overlijdt op 19 november 1916 in Zeist, 66 jaar oud,
Jeanne Louise Fransen van de Putte, overlijdt op 2 januari 1932 in ´s-Gravenhage, 74 jaar oud.


XXVI

van Reenen - van Reenen (1915)       schema 412

Jhr. Gerlach Cornelis Joannis van Reenen geboren op 18 maart 1891 in Zeist, zoon van Jhr. Frederik van Reenen en Jeanne Louise Fransen van de Putte, trouwt op 16 juni 1915 in Baarn met Jkvr. Anna Hubertina van Reenen, geboren op 30 januari 1892 in Nijmegen, dochter van Jhr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen en Wilhelmina Dina Christina d´Abbo,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Dorothea van Reenen, geboren op 13 maart 1916 in Zeist,

Jhr. Gerlach Cornelis Joannis van Reenen, overlijdt op 23 maart 1967 in ´s-Gravenhage, 76 jaar oud,
Jkvr. Anna Hubertina van Reenen, overlijdt op 27 juli 1974 in Laren, 82 jaar oud.


XXVII

Storm de Grave - van Reenen (1941)       schema 412

Jkvr. Dorothea van Reenen geboren op 13 maart 1916 in Zeist, dochter van Jhr. Gerlach Cornelis Joannis van Reenen en Jkvr. Anna Hubertina van Reenen, trouwt op 26 juni 1941 in den Haag met Willem Adriaan Storm de Grave, geboren op 25 april 1911 in Diepenveen, zoon van Albert Paul Marie Adrien de Storm de Grave en Suzanna Elisabeth Christina Sandberg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Gerlach Cornelis Joannes Storm de Grave, geboren op 27 juli 1942 in Colmschate (huize Bannink),
Swaene Elisabeth Christine Storm de Grave, geboren op 14 juli 1943 in Colmschate (huize Bannink),
Willem Laurens Lamoraal Storm de Grave, geboren op 28 september 1944 in Colmschate,
Anne Louise Storm de Grave, geboren op 6 juli 1951 in Huis ter Heide,

Jkvr. Dorothea van Reenen, overlijdt op 21 november 2006, 90 jaar oud.


XXVIII

Storm de Grave - Haverkorn van Rijsewijk (1971)       schema 412

Gerlach Cornelis Joannes Storm de Grave, geboren op 27 juli 1942 in Colmschate, zoon van Jkvr. Dorothea van Reenen en Willem Adriaan Storm de Grave, trouwt op 15 mei 1971 in Zeist met Marie Christine Haverkorn van Rijsewijk,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Christiaan Storm de Grave,
Daphne Storm de Grave,
Hester Storm de Grave,
Victorine Storm de Grave,
Vincia Storm de Grave,

Meyer - Storm de Grave ( )       schema 412

Swaene Elisabeth Christine Storm de Grave, geboren op 14 juli 1943 in Colmschate, dochter van Jkvr. Dorothea van Reenen en Willem Adriaan Storm de Grave, trouwt met J.B.Meyer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Dorothee Meyer,
Frederik Meyer.

Storm de Grave - de Smeth (1968)       schema 412

Willem Laurens Lamoraal Storm de Grave, geboren op 28 september 1944 in Colmschate, zoon van Jkvr. Dorothea van Reenen en Willem Adriaan Storm de Grave, trouwt op 14 september 1968 in Driebergen met Charlotte Louise barones de Smeth, geboren op 28 september 1947 in Billiton, dochter van Paul Arnold Jacques baron de Smeth, heer van Alphen en van Rietveld en Jkvr. Pauline Henriette Cecile van Eys
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pauline Henriette Cecile Storm de Grave, geboren op 19 december 1970 in Driebergen,
Roderick Willem Lamoraal Storm de Grave, geboren op 27 mei 1972 in Driebergen.

Bruna - Storm de Grave ( )       schema 412

Anne Louise Storm de Grave, geboren op 6 juli 1951 in Huis ter Heide, dochter van Jkvr. Dorothea van Reenen en Willem Adriaan Storm de Grave, trouwt met M.J. Bruna,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Charlotte Bruna,
Sophie Bruna,
Thibaud Bruna.


XXV

van Reenen - d´Abbo (1884)       schema 412

Jhr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen geboren op 30 december 1852 in Amsterdam, zoon van Clara Frederica van de Poll en Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, trouwt op 15 maart 1884 in Arnhem met Wilhelmina Dina Christina d´Abbo, geboren op 24 augustus 1860 in Semarang, dochter van Gerard Louis d´Abbo en Geertruida Jacoba Eduardine Kulenkamp Lemmers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Gerlach Cornelis Joannes Reenen, geboren op 21 december 1884 in Nijmegen,
Jkvr. Anna Hubertina van Reenen, geboren op 30 januari 1892 in Nijmegen,

Jhr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, overlijdt op 5 maart 1934 in Baarn, 81 jaar oud,
Wilhelmina Dina Christina d´Abbo, overlijdt op 20 mei 1940 in Baarn, 79 jaar oud.


XXVI

van Reenen - van Romondt Vis (1911)       schema 412

Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Joannes Reenen geboren op 21 december 1884 in Nijmegen, zoon van Jhr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen en Wilhelmina Dina Christina d´Abbo, trouwt op 22 mei 1911 Zeist met Louise Elisabeth Jacoba van Romondt Vis, geboren op 10 oktober 1887 in Utrecht, dochter van Mr. Cornelis Constant Willem van Romondt Vis en Jacoba Dorothea barones Quarles de Quarles,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Joannes Reenen, overlijdt op 18 januari 1973 in Baarn, 88 jaar oud,
Louise Elisabeth Jacoba van Romondt Vis, overlijdt op 28 maart 1976 in Amersfoort, 88 jaar oud.


XXV

Beelaerts van Blokland - van Reenen (1877)       schema 413

Jkvr. Joanna Bregje van Reenen geboren op 5 april 1854 in ´s-Gravenhage, dochter van Clara Frederica van de Poll en Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, trouwt op 21 juni 1877 in den Haag met Jhr. Mr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland, geboren op 17 april 1850 in Rotterdam, zoon van Jhr. Frans Willem Anne Beelaerts van Blokland en Magdalena Jacoba Mersen Senn van Basel,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Frans Willem Anne Beelaerts van Blokland, geboren op 26 april 1878 in ´s-Gravenhage en op 8 februari 1943 in ´s-Gravenhage overleden,
Jhr. Gerlach Cornelis Joannes Beelaerts van Blokland, geboren op 16 augustus 1879 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Alexander Gerard Beelaerts van Blokland, geboren op 15 september 1886 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Fredrik Beelaerts van Blokland, geboren op 16 juli 1888 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Clara Frederica Beelaerts van Blokland, geboren op 26 juni 1890 in ´s-Gravenhage en op 6 mei 1970 in ´s-Gravenhage overleden,

Jkvr. Joanna Bregje van Reenen, overlijdt op 12 juni 1935 in ´s-Gravenhage, 81 jaar oud,
Jhr. Mr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland, overlijdt op 18 november 1920 in ´s-Gravenhage, 70 jaaroud.

Wikipedia: Beelaerts


XXVI

Beelaerts van Blokland - von Weinmann (1912)       schema 413

Jhr. Gerlach Cornelis Joannes Beelaerts van Blokland geboren op 16 augustus 1879 in ´s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Joanna Bregje van Reenen en Jhr. Mr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland, trouwt op 7 november 1912 met Olga Gabriela Maria Theresia von Weinmann, geboren op 11 augustus 1888 in Thereseïnstadt, dochter van Emil von Weinmann en Helene von Neumann-Ettenreich,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Maximiliaan Emil Gerlach Beelaerts van Blokland, geboren op 28 mei 1914 in Wenen,
Jhr. Joannes Cornelis Emil Beelaerts van Blokland, geboren op 21 juli 1916 in Wenen,

Het huwelijk wordt in 1919 in Wenen dor echtscheding ontbonden,

Jhr. Gerlach Cornelis Joannes Beelaerts van Blokland, overlijdt op 15 januari 1920 in Loosduinen, 40 jaar oud,
Olga Gabriela Maria Theresia von Weinmann, overlijdt in 1957 in Wenen, 67 of 68 jaar oud.

Wikipedia: Beelaerts


XXVII

Beelaerts van Blokland - Stone (1940)       schema 413

Jhr. Maximiliaan Emil Gerlach Beelaerts van Blokland, geboren op 28 mei 1914 in Wenen, zoon van Jhr. Gerlach Cornelis Joannes Beelaerts van Blokland en Olga Gabriela Maria Theresia von Weinmann, trouwt omstreeks 1940 met Ruby Mabel Grace Stone, geboren op 27 december 1917 in Londen, dochter van Arthur Louis Stone en Nellie Varney,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Jonathan Peter Beelaerts van Blokland, geboren op 4 januari 1941 in Cheltenham.

Wikipedia: Beelaerts

Beelaerts van Blokland - Forster (1937)       schema 413

Jhr. Joannes Cornelis Emil Beelaerts van Blokland, geboren op 21 juli 1916 in Wenen, zoon van Jhr. Gerlach Cornelis Joannes Beelaerts van Blokland en Olga Gabriela Maria Theresia von Weinmann, trouwt op 4 september 1937 in Londen met Joan Forster,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Jonathan Peter Beelaerts van Blokland, overlijdt 1940 in Lorient (Bretagne), 22 of 23 jaar oud.

Wikipedia: Beelaerts


XXVIII

Beelaerts van Blokland - Tate (1967)       schema 413

Jhr. Jonathan Peter Beelaerts van Blokland, geboren op 4 januari 1941 in Cheltenham, zoon van Jhr. Maximiliaan Emil Gerlach Beelaerts van Blokland en Ruby Mabel Grace Stone, trouwt omstreeks 1967 met Charlotte Ray Tate,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Samantha Lesley Beelaerts van Blokland, geboren op 2 september 1968 in Aberdeen (Scotland),
Jkvr. Christine Tracey Beelaerts van Blokland, geboren op 21 april 1972 in Aberdeen (Scotland),
Jkvr. Heather Marie Beelaerts van Blokland, geboren op 23 juli 1974 in Champaing (Illnois).

Wikipedia: Beelaerts


XXVI

Beelaerts van Blokland - Feith (1910)       schema 413

Jhr. Alexander Gerard Beelaerts van Blokland geboren op 15 september 1886 in ´s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Joanna Bregje van Reenen en Jhr. Mr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland, trouwt op 22 september 1910 in den Haag met Jkvr. Willemine Octavie Feith, geboren op 18 juni 1887 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Pieter Rutger Feith, Raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlandenen en Johanna Petronella Dronsberg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland, geboren op 25 juli 1911 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Willemina Jacoba Beelaerts van Blokland, geboren op 16 november 1913 in ´s Gravezande,
Jhr. Pieter Rutger Beelaerts van Blokland, geboren op 28 maart 1917 in Zutphen,

Jhr. Alexander Gerard Beelaerts van Blokland, overlijdt op 8 november 1977 in ´s-Gravenhage, 91 jaar oud,
Jkvr. Willemine Octavie Feith, overlijdt 5 februari 1976 in ´s-Gravenhage, 88 jaar oud.

Wikipedia: Beelaerts


XXVII

Beelaerts van Blokland - Hazelhoff Roelfsema (1939)       schema 413

Jhr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland geboren op 25 juli 1911 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Alexander Gerard Beelaerts van Blokland en Jkvr. Willemine Octavie Feith, trouwt op 11 september 1939 met Ellen Hazelhoff Roelfsema, geboren op 27 januari 1915 in Soerabaja, dochter van Siebren Erik Hazelhoff Roelfsema en Cornelia Francisca Vreede,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Beelaerts

Beelaerts van Blokland - Jongeneel (1940)       schema 413

Jhr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland geboren op 25 juli 1911 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Alexander Gerard Beelaerts van Blokland en Jkvr. Willemine Octavie Feith, hertrouwt op 15 juni 1940 in Londen met Maria Henriette Jongeneel, geboren op 1 mei 1914 in Batavia, dochter van Mr. Dirk Johannes Jongeneel en Maria Croll,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Cornelia Francisca Beelaerts van Blokland, geboren op 12 april 1941 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Alexander Gerard Beelaerts van Blokland, geboren op 5 januari 1943 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Siebren Erik Beelaerts van Blokland, geboren op 14 januari 1945 in Wassenaar.

Wikipedia: Beelaerts


XXVIII

van Welderen Rengers - Beelaerts van Blokland (1962)       schema 413

Jkvr. Cornelia Francisca Beelaerts van Blokland geboren op 12 april 1941 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland en Maria Henriette Jongeneel, trouwt op 22 december 1962 in Wassenaar met Ir. Albert Joan Jacob baron van Welderen Rengers, geboren op 4 mei 1939 in Zwolle, zoon van Albert baron van Welderen Rengers en Marie Elbertine barones van Pallandt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Albert van baron Welderen Rengers, geboren op 11 oktober 1963 in Wageningen,
Johannes Alexander baron van Welderen Rengers, geboren op 13 juni 1965 in Wageningen,
Willem Frederik baron van Welderen Rengers, geboren op 3 januari 1968 in Wageningen,
Reinout Erik Franciscus baron van Welderen Rengers, geboren op 18 oktober 1969 in Wageningen.


XXIX

van Welderen Rengers - Loudon (2002)       schema 413

Johannes Alexander baron van Welderen Rengers, geboren op 13 juni 1965 in Wageningen, zoon van Jkvr. Cornelia Francisca Beelaerts van Blokland en Ir. Albert Joan Jacob baron van Welderen Rengers, trouwt omstreeks 2002 met Pauline Suzanne Loudon, geboren op 6 juli 1969 in Utrecht, dochter van Jhr. Frederik Willem Loudon en Jkvr. Henriette Catharina Steengracht van Oostkapelle,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Sjuck Frederic baron van Welderen Rengers, geboren op 19 mei 2003 in de Bilt.


XXVIII

van Blokland - van Lynden (1969)       schema 413

Jhr. Alexander Gerard Beelaerts van Blokland, geboren op 5 januari 1943 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland en Maria Henriette Jongeneel, trouwt op 2 juli 1969 in Wassenaar met Carola barones van Lynden, geboren op 29 juli 1947 in ´s-Gravenhage, dochter van Diederic Wolter baron van Lynden en Anne Heathcote,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Hermance Alexandra Beelaerts van Blokland, geboren op 24 november 1970 in Buenos Aires (Argentinië),
Jkvr. Francina Aurelia Beelaerts van Blokland, geboren op 13 mei 1972 in Cordoba (Mexico),
Jkvr. Selina Henrietta Beelaerts van Blokland, geboren op 29 september 1977 in Londen.

Wikipedia: Beelaerts

Beelaerts van Blokland - Krayenhoff (1969)       schema 413

Jhr. Siebren Erik Beelaerts van Blokland, geboren op 14 januari 1945 in Wassenaar, zoon van Jhr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland en Maria Henriette Jongeneel, trouwt op 18 oktober 1969 in Nijmegen met Jkvr. Pauline Gualthera Krayenhoff, geboren op 24 maart 1948 in Nijmegen, dochter van Gualtherus baron Krayenhoff en Yvonne Louise Kessler,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Elena Yvonne Louise Beelaerts van Blokland, geboren op 13 maart 1971 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Walthera Augusta Beelaerts van Blokland, geboren op 5 juli 1973 in Nijmegen,
Jkvr. Geraldine Felicia Beelaerts van Blokland, geboren op 14 september 1978 in Nijmegen.

Wikipedia: Beelaerts


XXVII

Kloppenburg - Beelaerts van Blokland (1936)       schema 413

Jkvr. Willemina Jacoba Beelaerts van Blokland, geboren op 16 november 1913 in ´s Gravezande, dochter van Jhr. Alexander Gerard Beelaerts van Blokland en Jkvr. Willemine Octavie Feith, trouwt op 7 september 1936 met Willem Kloppenburg, geboren op 26 november 1909 in Burum, zoon van Wiebe Willem Kloppenburg en Detje Eelkema,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Wiebe Kloppenburg, geboren op 15 juni 1937 in Utrecht,
Peter Kloppenburg, geboren op 3 september 1940 in Amersfoort,

Het huwelijk wordt in 1970 door echtscheiding ontbonden.


XXVIII

Kloppenburg - Berg (1963)       schema 413

Ir. Wiebe Kloppenburg, geboren op 15 juni 1937 in Utrecht, zoon van Jkvr. Willemina Jacoba Beelaerts van Blokland en Willem Kloppenburg, trouwt op 13 juli 1963 Middelburg met Jkvr. Aleida Charlotte Madelon Berg, geboren op 6 februari 1938 in Hellevoetsluis, dochter van Jhr. Gustaaf Alexander Berg en Agatha Anna Pous Koolhaas,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloppenburg - van Ittersum (1969)       schema 413

Peter Kloppenburg, geboren op 3 september 1940 in Amersfoort, zoon van Jkvr. Willemina Jacoba Beelaerts van Blokland en Willem Kloppenburg, trouwt op 28 juni 1969 met Maria Adriana barones van Ittersum, geboren op 16 oktober 1946 in Rio de Janeiro, dochter van Mr. Gerard Elliza baron van Ittersum en Jkvr. Leopoldine van Riemsdijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1988 door echtscheiding ontbonden.

Kloppenburg - Bruinessen (1989)       schema 413

Peter Kloppenburg, geboren op 3 september 1940 in Amersfoort, zoon van Jkvr. Willemina Jacoba Beelaerts van Blokland en Willem Kloppenburg, hertrouwt op 20 mei 1989 in Bloemendaal met Willemina Berendina Bruinessen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Beelaerts van Blokland - van Wulfften Palthe (1943)       schema 413

Jhr. Mr. Pieter Rutger Beelaerts van Blokland, geboren op 28 maart 1917 in Zutphen, zoon van Jhr. Alexander Gerard Beelaerts van Blokland en Jkvr. Willemine Octavie Feith, trouwt op 13 februari 1943 in den Haag met Roemlia van Wulfften Palthe, geboren op 26 augustus 1920 in Hengelo, dochter van Willem Johan van Wulfften Palthe en Johanna Gerdina Wendelina Willink,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Gerardina Wendelina Beelaerts van Blokland, geboren op 24 november 1943 in Amsterdam,
Jhr. Alexander Willem Beelaerts van Blokland, geboren op 18 september 1948 in Amsterdam,
Jkvr. Willemine Octavia Beelaerts van Blokland, geboren op 25 maart 1950 in Amsterdam.

Wikipedia: Beelaerts


XXVIII

Joekes - Beelaerts van Blokland (1967)       schema 413

Jkvr. Johanna Gerardina Wendelina Beelaerts van Blokland, geboren op 24 november 1943 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Pieter Rutger Beelaerts van Blokland en Roemlia van Wulfften Palthe, trouwt op 1 juli 1967 in Heemstede met Ir. Adolf Marcus Joekes, geboren op 16 oktober 1940 in ´s-Gravenhage, zoon van Ir. Adolf Marcus Joekes en Adeline Maria Bos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Beelaerts van Blokland - van Schaijk (1982)       schema 413

Jhr. Alexander Willem Beelaerts van Blokland, geboren op 18 september 1948 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Pieter Rutger Beelaerts van Blokland en Roemlia van Wulfften Palthe, trouwt op 11 september 1982 in den Haag met Mr. Elisabeth Ymkje van Schaijk, geboren op 6 juni 1953 in ´s-Gravenhage, dochter van Johan van Schaijk en Ymkje Gerdina Keuning,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Beelaerts


XXVI

Beelaerts van Blokland - Besier (1912)       schema 413

Jhr. Fredrik Beelaerts van Blokland, geboren op 16 juli 1888 in ´s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Fredrik van Reenen en Jhr. Mr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland, trouwt op 10 oktober 1912 in Deventer met Christina Margaretha Besier, geboren op 26 september 1891 in Deventer, dochter van Johan Gerard Besier en Esther Willemina de Friderici,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Esther Wilhelmina Beelaerts van Blokland, geboren op 21 juli 1913 in Zutphen,
Jkvr. Joanna Bregje Beelaerts van Blokland, geboren op 20 februari 1915 in Deventer,
Jhr. Frans Willem Anne Beelaerts van Blokland, geboren op 13 juli 1921 in ´s-Gravenhage,

Christina Margaretha Besier, overlijdt 26 juli 1955 in Epse, 63 jaar oud.

Wikipedia: Beelaerts

Beelaerts van Blokland - van Hardenbroek van Lockhorst (1957)       schema 413

Jhr. Fredrik Beelaerts van Blokland, geboren op 16 juli 1888 in ´s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Fredrik van Reenen en Jhr. Mr. Cornelis Hendrik Beelaerts van Blokland, hertrouwt op 3 juli 1957 in Elsene/Brussel met Sophie Marie Adrienne barones van Hardenbroek van Lockhorst, geboren op 29 januari 1903 in Noordwijk, dochter van Ernest Louis baron van Hardenbroek van Lockhorst en Johanna Maria Antonia Caan van Neck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Jhr. Fredrik Beelaerts van Blokland, overlijdt op 14 mei 1965 in Deventer, 76 jaar oud.

Wikipedia: Beelaerts


XXVII

Scholten - Beelaerts van Blokland (1935)       schema 413

Jkvr. Esther Wilhelmina Beelaerts van Blokland, geboren op 21 juli 1913 in Zutphen, dochter van Jhr. Fredrik Beelaerts van Blokland en Christina Margaretha Besier, trouwt op 16 september 1935 met Prof. Mr. Gerbert Joan Scholten, geboren op 22 januari 1909 in Amsterdam, zoon van Mr. Paulus Scholten en Grietje Fockema,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Clara Fredrica Scholten, geboren op 14 mei 1944 in de Wilp,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1947.

Oorthuys - Beelaerts van Blokland (1947)       schema 413

Jkvr. Esther Wilhelmina Beelaerts van Blokland, geboren op 21 juli 1913 in Zutphen, dochter van Jhr. Fredrik Beelaerts van Blokland en Christina Margaretha Besier, hertrouwt op 9 oktober 1947 in Kensington met Caspar Bernard Oorthuys, geboren op 21 februari 1908 in ´s-Gravenhage, zoon van Dr. Cornelis Oorthuys en Anna Louise van Hasselt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Esther Wilhelmina Beelaerts van Blokland, overlijdt 28 augustus 2008, 95 jaar oud.

Briet - Beelaerts van Blokland (1941)       schema 413

Jkvr. Joanna Bregje Beelaerts van Blokland, geboren op 20 februari 1915 in Deventer, dochter van Jhr. Fredrik Beelaerts van Blokland en Christina Margaretha Besier, trouwt op 16 juni 1941 in Utrecht met Mr. Petrus Egbertus Elise Briet, geboren op 25 juli 1913 in Burgum/Tytsjerksteradiel, zoon van Mr. Cornelis Briet en Hendrika Adriana Kleyn van Willigen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelis Paulus Briet, geboren op 23 februari 1944 in Amsterdam.


XXVIII

Insinger - Scholten (1965)       schema 413

Clara Fredrica Scholten, geboren op 14 mei 1944 in de Wilp, dochter van Jkvr. Esther Wilhelmina Beelaerts van Blokland en Prof. Mr. Gerbert Joan Scholten, trouwt op 9 oktober 1965 in ´s-Gravenhage met Henri Frans Insinger, geboren op 12 juli 1932 in Roosendaal, zoon van Mr. Carel Willem Insinger en Hendrika Catharina Maria Eenhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hester Wilhelmina Insinger, geboren op 25 mei 1967 in Voorburg,
Carel Hendrik Insinger, geboren op 24 november 1969 in Haren.

Briet - Tuyll van Serooskerken (1969)       schema 413

Mr. Cornelis Paulus Briet, geboren op 23 februari 1944 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Joanna Bregje Beelaerts van Blokland en Mr. Petrus Egbertus Elise Briet, trouwt op 5 september 1969 in Amersfoort met Mechteld Angelica barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 30 maart 1946 in Zuilen, dochter van Willem Rene Albert baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Cornelie Marie de Beaufort,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

van de Velde - van Reenen (1880)       schema 413

Jkvr. Jacoba Clara Frederika van Reenen geboren op 19 oktober 1857 in Wassenaar, dochter van Clara Frederica van de Poll en Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, trouwt op 1 juli 1880 in den Haag met Mr. Henri Adolphe van de Velde, geboren op 9 september 1855 in Bajnoemas (Nederlands Oostindië), zoon van Ernest van de Velde en Elisabeth Marthina Henriette Ellinghuysen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Ernest Abraham Henri Adolphe van de Velde, geboren in 1882,

Jkvr. Jacoba Clara Frederika van Reenen, overlijdt op 3 maart 1931 in Wassenaar, 73 jaar oud,
Mr. Henri Adolphe van de Velde, overlijdt op 28 mei 1919 in Wassenaar, 63 jaar oud.


XXVI

van de Velde - Cruijs (1910)       schema 413

Ernest Abraham Henri Adolphe van de Velde geboren in 1882, zoon van Jkvr. Jacoba Clara Frederika van Reenen en Mr. Henri Adolphe van de Velde, trouwt op 12 oktober 1910 in Loenen met Elizabeth Maria Cruijs, geboren op 3 augustus 1890 in Loenen, dochter van Cornelis Willem Gregorius Cruijs en Christina Helena van Senden,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Ernest van de Velde, geboren op 11 oktober 1914 in Loenen,

Het huwelijk wordt op 13 september 1920 Loenen ontbonden door echtscheiding,

Ernest Abraham Henri Adolphe van de Velde, overlijdt op 26 december 1933 in Loenen, 50 of 51 jaar oud.


XXVII

van de Velde - van den Brandeler (1943)       schema 413

Ernest van de Velde geboren 11 oktober 1914 in Loenen, zoon van Ernest Abraham Henri Adolphe van de Velde en Elizabeth Maria Cruijs, trouwt op 13 maart 1943 in Rozendaal met Jkvr. Elisabeth Johanna van den Brandeler, geboren op 30 april 1919 in Zwollerkerspel, dochter van Jhr. Mr. Johan Jacob Eliza van den Brandeler en Johanna Tonia Kolff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ernest van de Velde, overlijdt op 12 september 1979 in Warmond, 64 jaar oud,
Jkvr. Elisabeth Johanna van den Brandeler, overlijdt op 24 april 1989 in Warmond, 69 jaar oud.


XXIV

van de Poll - van den Wall Bake (1863)       schema 414

Jhr. Hendrik Joan van de Poll, geboren op 25 juni 1826 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Frederik van de Poll en Clara Catharina Bonn, trouwt op 23 juli 1863 in Utrecht met Elisabeth van den Wall Bake, geboren op 21 oktober 1839 in Leiden, dochter van Herman Adriaan van den Wall Bake en Peggy Bake,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Clara Peggy van de Poll, geboren op 9 februari 1864 in Utrecht,

Jhr. Hendrik Joan van de Poll, overlijdt op 5 december 1877 in Utrecht, 51 jaar oud,
Elisabeth van den Wall Bake, overlijdt op 4 januari 1899 in Amsterdam, 59 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXV

van Kretschmar van Veen - van de Poll (1886)       schema 414

Jkvr. Clara Peggy van de Poll, geboren op 9 februari 1864 in Utrecht, dochter van Jhr. Hendrik Joan van de Poll en Elisabeth van den Wall Bake, trouwt op 5 augustus 1886 te ´s-Gravenhage met Jhr. Ir. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, geboren op 14 september 1857 in Ellecom (Huize Buitenzorg), zoon van Jhr. Ir. Constantijn Leopold Charles van Kretschmar en Aletta Elisabeth Antoinette Bosch Reitz,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Elisabeth Aletta van Kretschmar van Veen, geboren op 26 november 1887 in Amsterdam,
Jkvr. Alette van Kretschmar van Veen, geboren op 14 juni 1889 in Amsterdam,
Jhr. Constantijn van Kretschmar van Veen, geboren op 6 januari 1891 in Amersfoort,
Jkvr. Hermance Adrienne van Kretschmar van Veen, geboren op 13 maart 1893 in Amsterdam en op 5 september 1981 in ´s-Gravenhage overleden,
Jkvr. Adrienne van Kretschmar van Veen, geboren op 14 december 1894 in Amsterdam,
Jhr. Hugo Laurens Adriaan van Kretschmar van Veen, geboren op 24 juli1898 in Hilversum,
Jhr. Hendrik Joan van Kretschmar van Veen, geboren op 31 mei 1903 in Hilversum,

Jkvr. Clara Peggy van de Poll, overlijdt op 1 januari 1956 in ´s-Gravenhage, 91 jaar oud,
Jhr. Ir. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, overlijdt op 17 augustus 1931 in Hilversum, 73 jaar oud.


XXVI

Feith - van Kretschmar van Veen (1911)       schema 414

Jkvr. Elisabeth Aletta van Kretschmar van Veen, geboren op 26 november 1887 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Clara Peggy van de Poll en Jhr. Ir. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, trouwt op 30 mei 1911 in Hilversum met Jhr. Henri Feith, geboren op 20 juni 1885 in Groningen, zoon van Jhr. Mr. Rhijnvis Feith en Sophia Christina van Walree,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jkvr. Sophia Christina Feith, geboren op 26 maart 1912 in Groningen,
Jhr. Jacob Adriaan Feith, geboren op 31 maart 1913 in Groningen,
Jhr. Rhijnvis Feith, geboren op 3 november 1914 in Groningen,
Jhr. Hugo Laurens Adriaan Feith, geboren op 18 augustus 1916 in Hilversum,
Jkvr. Clara Peggy Feith, geboren op 17 juni 1918 in Hilversum,
Jkvr. Aletta Elisabeth Antoinette Feith, geboren op 20 maart 1920 in Hilversum en op 26 augustus 1938 in Dubbeldam overleden,

Jkvr. Elisabeth Aletta van Kretschmar van Veen, overlijdt op 10 september 1944 in Hilversum, 56 jaar oud,
Jhr. Henri Feith, overlijdt op 2 oktober 1947 in Utrecht, 62 jaar oud.


XXVII

Feith - Todd (1947)       schema 414

Jhr. Jacob Adriaan Feith, geboren op 31 maart 1913 in Groningen, zoon van Jkvr. Elisabeth Aletta van Kretschmar van Veen en Jhr. Henri Feith, trouwt op 14 juni 1947 met Margarret Joan Todd, geboren op 9 september 1922 in Illford (Essex), dochter van Fredrick William Todd en Margaret Evans,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Elisabeth Margaret Feith, geboren op 30 januari 1950 in Djakarta,
Jkvr. Alexandra Teresa Feith, geboren op 26 februari 1964 in Arnhem,

Na een echtscheiding in 1975 hertrouwen beide met elkaar op 21 december 1981 in Haarlem.

Feith - Ferwerda (1947)       schema 414

Jhr. Rhijnvis Feith, geboren op 3 november 1914 in Groningen, zoon van Jkvr. Elisabeth Aletta van Kretschmar van Veen en Jhr. Henri Feith, trouwt op 30 mei 1947 in Hilversum met Nelly Ferwerda, geboren op 22 februari 1921 in Buitenzorg (Nederlands Oostindië), dochter van Willem Johannes Jan Ferwerda en Cornelia Maria Louise Johannes Scheltes,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Johanna Cornelia Feith, geboren op 28 mei 1950 in Soerabaja,

Nelly Ferwerda, overlijdt op 4 augustus 1952 in Soerabaja, 31 jaar oud.

Feith - Spanjersberg (1962)       schema 414

Jhr. Rhijnvis Feith, geboren op 3 november 1914 in Groningen, zoon van Jkvr. Elisabeth Aletta van Kretschmar van Veen en Jhr. Henri Feith, hertrouwt op 8 juni 1962 in ´s-Gravenhage met Frederika Janke Spanjersberg, geboren op 14 september 1934 in Rotterdam, dochter van Arie Spanjersberg en Adriana Maria Claus,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Sophia Adriana Maria Feith, geboren op 8 december 1964 in Hilversum,
Jkvr. Clara Peggy Feith, geboren op 28 juli 1966 in Perigueux (Dordogne).


XXVIII

Catenazzi - Feith (1978)       schema 414

Jkvr. Johanna Cornelia Feith, geboren op 28 mei 1950 in Soerabaja, dochter van Jhr. Rhijnvis Feith, en Nelly Ferwerda, trouwt op 17 maart 1978 met Luige Celeste Catenazzi, geboren op 4 maart 1949 in Maccagno (Varesse), zoon van Gabriele Catenazzi en Rosa Caffi,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Feith - Pabst (1948)       schema 414

Jhr. Hugo Laurens Adriaan Feith, geboren op 18 augustus 1916 in Hilversum, zoon van Jkvr. Elisabeth Aletta van Kretschmar van Veen en Jhr. Henri Feith, trouwt op 6 augustus 1948 in Utrecht met Johanna Cornelia Pabst, geboren op 29 september 1915 in Teteringen, dochter van Jacobus Gerardus Pabst en Jkvr. Elisabeth Henrica Bloys van Treslong,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Elisabeth Clara Feith, geboren op 10 april 1950 in Sumatra,
Jkvr. Catharina Johanna Elisabeth Feith, geboren op 19 september 1951 in Sumatra,
Jkvr. Sophia Christina Feith, geboren op 12 maart 1955 in Medan.

van Manen - Feith (1946)       schema 414

Jkvr. Clara Peggy Feith, geboren op 17 juni 1918 in Hilversum, dochter van Jkvr. Elisabeth Aletta van Kretschmar van Veen en Jhr. Henri Feith, trouwt omstreeks 1946 met Gerardus Daniel van Manen, geboren op 17 oktober 1913 in Epe, zoon van Henricus van Manen en Adriana Cornelia Vlasveld,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendricus van Manen, geboren op 5 oktober 1946 in Amsterdam,

Jkvr. Clara Peggy Feith, overlijdt op 13 mei 2008 in Laren (Noord-Holland), 89 jaar oud,
Gerardus Daniel van Manen, overlijdt op 18 augustus 1969 in Hilversum, 55 jaar oud.


XXVIII

van Manen - de Smeth (1974)       schema 414

Mr. Hendricus van Manen, geboren op 5 oktober 1946 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Clara Peggy Feith en Gerardus Daniel van Manen, trouwt op 7 september 1974 in Maartensdijk met Henriette Frances barones de Smeth, geboren op 21 maart 1949 in Breda, dochter van Jan Anne baron de Smeth en Jkvr. Florentine Theodora Calkoen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Eckenhuysen Smit - van Kretschmar van Veen (1924)       schema 414

Jkvr. Mr. Alette van Kretschmar van Veen, geboren op 14 juni 1889 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Clara Peggy van de Poll en Jhr. Ir. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, trouwt op 20 november 1924 in Hilversum met Ir. Herman Joseph Frans Eckenhuysen Smit, geboren op 1 oktober 1887 in Heemstede, zoon van Mr. Willem Hendrik Eckenhuysen Smit en Maria Munzebrock,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Mr. Alette van Kretschmar van Veen, overlijdt op 20 november 1927 in Medan (Nederlands Oostindië), 38 jaar oud,
Ir. Herman Joseph Frans Eckenhuysen Smit, overlijdt op 8 februari 1961 in ´s-Gravenhage, 73 jaar oud.

van Kretschmar van Veen - Aberson (1916)       schema 414

Jhr. Ir. Constantijn van Kretschmar van Veen, Heer van Veen, geboren op 6 januari 1891 in Amersfoort, zoon van Jkvr. Clara Peggy van de Poll en Jhr. Ir. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, trouwt op 10 april 1916 in ´s-Gravenhage met Moussia Aberson, geboren op 16 juni 1890 in Breda, dochter van Oswald Lodewijk Gerhard Frederik Aberson en Nellij Bauduin,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, geboren op 1 september 1917 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Frederik Gerhard Lodewijk Oswald van Kretschmar van Veen, geboren op 2 september 1919 in Soerabaja
Jhr. Nicolaas Ferdinand van Kretschmar van Veen, geboren op 17 september 1921 in Hilversum

Jhr. Ir. Constantijn van Kretschmar van Veen, overlijdt op 12 november 1967 in Wassenaar, 76 jaar oud,
Moussia Aberson, overlijdt op 23 januari 1973 in ´s-Gravenhage, 82 jaar oud.


XXVII

van Kretschmar van Veen - Schimmelpenninck (1942)       schema 414

Jhr. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, geboren op 1 september 1917 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Ir. Constantijn van Kretschmar van Veen en Moussia Aberson, trouwt op 18 juli 1942 met Elisabeth Adrienne Eugenie Maximiliane gravin Schimmelpenninck, geboren op 7 augustus 1919 in Diepenheim (Huize Nijenhuis), dochter van Rutger Jan Eugen graaf Schimmelpenninck en Marie Therese Ruth von Meister,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Rutgera Eugenie van Kretschmar van Veen, geboren op 15 juni 1943 in ´s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt in 1950 door echtscheiding ontbonden,

Elisabeth Adrienne Eugenie Maximiliane gravin Schimmelpenninck, overlijdt op 21 november 2007 in Vancouver, 88 jaar oud.

van Kretschmar van Veen - Fox (1952)       schema 414

Jhr. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, geboren op 1 september 1917 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Ir. Constantijn van Kretschmar van Veen en Moussia Aberson, hertrouwt omstreeks 1952 met Vivienne Christine Fox, geboren op 1 december 1928 in Kaapstad, dochter van Thomas Pine Fox en Hermina Christina van Eijssen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Christine van Kretschmar van Veen, geboren op 19 november 1952 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Constance van Kretschmar van Veen, geboren op 19 november 1952 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Nicolette van Kretschmar van Veen, geboren op 28 september 1954 in ´s-Gravenhage.


XXVIII

Rivera - van Kretschmar van Veen (1965)       schema 414

Jkvr. Rutgera Eugenie van Kretschmar van Veen, geboren op 15 juni 1943 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen en Elisabeth Adrienne Eugenie Maximiliane gravin Schimmelpenninck, trouwt op 22 oktober 1965 in Zeist met Manuel Fernandez Rivera, geboren op 24 maart 1937 in San Lorenzo del Escorial,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Kleef - van Kretschmar van Veen (1973)       schema 414

Jkvr. Constance van Kretschmar van Veen, geboren op 19 november 1952 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen en Vivienne Christine Fox, trouwt op 23 januari 1973 met Johannes Wilhelmus van Kleef, geboren op 4 december 1944 in ´s-Gravenhage, zoon van Wilhelmus Cornelis Gijsbertus van Kleef en Aaltje Weggen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 6 november 1979 door echtscheiding ontbonden.

van der Vegt - van Kretschmar van Veen (1975)       schema 414

Jkvr. Nicolette van Kretschmar van Veen, geboren op 28 september 1954 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen en Vivienne Christine Fox, trouwt op 28 juni 1975 met Frank van der Vegt, geboren op 12 februari 1949 in Amsterdam, zoon van Jan van der Vegt en Emma Wilhelmina Overmars,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Berg - van Kretschmar van Veen (1923)       schema 415

Jkvr. Adrienne van Kretschmar van Veen, geboren op 14 december 1894 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Clara Peggy van de Poll en Jhr. Ir. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, trouwt op 12 april 1923 in Hilversum met Jhr. Mr. Arnold Anne Detlof Berg, geboren op 16 februari 1895 in Hilversum, zoon van Jhr. Mr. Ernst Willem Berg, Heer van Dussen-Muilkerk en Middelburgh en Arnoldine Adriana Lenting,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Clara Elisabeth Berg, geboren op 1 juni 1924 in Rotterdam,
Jkvr. Hermance Adrienne Berg, geboren op 15 december 1925 in Rotterdam,
Jhr. Otto Willem Eduard Berg, geboren op 27 augustus 1932 in Wassenaar,

Jkvr. Adrienne van van Kretschmar van Veen, overlijdt op 15 december 1982 in Wassenaar, 88 jaar oud,
Jhr. Mr. Arnold Anne Detlof Berg, overlijdt op 11 november 1975 in Wassenaar, 80 jaar oud.


XXVII

Bruyn - Berg (1949)       schema 415

Jkvr. Clara Elisabeth Berg, geboren op 1 juni 1924 in Rotterdam, dochter van Jkvr. Adrienne van van Kretschmar van Veen en Jhr. Mr. Arnold Anne Detlof Berg, trouwt op 8 oktober 1949 in den Haag met Prof. Dr. Josua Bruyn, geboren op 27 maart 1923 in Amsterdam, zoon van Mr. Hendrik Bruyn en Elisabeth van Valkenburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Clara Elisabeth Berg, overlijdt op 20 november 1988 in Amsterdam, 64 jaar oud.

Boissevain - Berg (1951)       schema 415

Jkvr. Hermance Adrienne Berg, geboren op 15 decenver 1925 in Rotterdam, dochter van Jkvr. Adrienne van van Kretschmar van Veen en Jhr. Mr. Arnold Anne Detlof Berg, trouwt op 9 juni 1951 in den Haag met Walter Boissevain, geboren op 30 oktober 1920 in Laren, zoon van Daniel Willem Boissevain en Antoinette Marie Julie van der Chijs,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Caroline Boissevain, geboren op 18 september 1952 in Londen,
Olivia Adrienne Boissevain, geboren in 1955 in Londen,
Peter Daniel Boissevain, geboren op 17 december 1960 in Londen,
Anette Arnoldine Boissevain, geboren op 10 maart 1963 in Walton-on-Thames.

Wikipedia: Boissevain


XXVIII

Boissevain - Seward (1982)       schema 415

Peter Daniel Boissevain, geboren op 17 december 1960 in Londen, zoon van Jkvr. Hermance Adrienne Berg en Walter Boissevain, trouwt omstreeks 1982 met Karen Georgina Seward-Long, geboren op 7 oktober 1961 in Streatham (Londen),
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Keir Andrew Boissevain, geboren op 7 juli 1983 in Chertsey,
Adam Scott Boissevain, geboren op 5 mei 1985 in Winchester.

Wikipedia: Boissevain


XXVII

Berg - Pilaar (1958)       schema 415

Jhr. Mr. Otto Willem Eduard Berg, geboren op 27 augustus 1932 in Wassenaar, zoon van Jkvr. Adrienne van van Kretschmar van Veen en Jhr. Mr. Arnold Anne Detlof Berg, trouwt op 20 december 1958 in den Haag met Hermina Johanna Maria Pilaar, geboren op 1 mei 1935 in Halsteren, dochter van Henri Bernard Pilaar en Tine Gaarlandt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Otto Berg, geboren op 5 november 1959 in Wassenaar,
Jhr. Maarten Berg, geboren op 20 februari 1961 in Abcoude,
Jkvr. Pauline Quirine Berg, geboren op 17 mei 1963 in Borne,
Jkvr. Madelon Berg, geboren op 29 augustus 1967 in Hengelo.


XXVI

van Kretschmar van Veen - de Haas (1931)       schema 415

Jhr. Ir. Hendrik Joan van Kretschmar van Veen, Heer van Aalburg, geboren op 31 mei 1903 in Hilversum, zoon van Jkvr. Clara Peggy van de Poll en Jhr. Ir. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, trouwt op 17 maart 1931 in Wageningen met Johanna Wilhelmina de Haas, geboren op 1 juli 1905 in Wageningen, dochter van Dedricus Franciscus de Haas en Johanna Wilhelmina de Lange,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, geboren op 27 mei 1932 in Schagen,
Jkvr. Johanna Wilhelmina van Kretschmar van Veen, geboren op 27 mei 1935 in Alkmaar,

Jhr. Ir. Hendrik Joan van Kretschmar van Veen, overlijdt op 29 augustus 1991 in Abbotsford (Canada), 88 jaar oud,
Johanna Wilhelmina de Haas, overlijdt op 24 september 1992 in Abbotsford (Canada), 87 jaar oud.


XXVII

van Kretschmar van Veen - Tetrick (1956)       schema 415

Jhr. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, geboren op 27 mei 1932 in Schagen, zoon van Jhr. Ir. Hendrik Joan van Kretschmar van Veen en Johanna Wilhelmina de Haas, trouwt op 29 juli 1956 in Indiana met Judith Ann Tetrick, geboren op 29 augustus 1934 in Indianapolis (USA),
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Jacob Bant van Kretschmar van Veen, geboren op 22 september 1957 in Cambden (New Yersey),
Jkvr. Sandra Ann van Kretschmar van Veen, geboren op 24 oktober 1959 in Norfolk.

van Kretschmar van Veen - Cochrane (1968)       schema 415

Jhr. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen, geboren op 27 mei 1932 in Schagen, zoon van Jhr. Ir. Hendrik Joan van Kretschmar van Veen en Johanna Wilhelmina de Haas, hertrouwt omstreeks 1968 met Judith Cochrane,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Jan Hendrik van Kretschmar van Veen, geboren op 28 juni 1969 in Norwalk (Connecticut).

McGann - van Kretschmar van Veen (1956)       schema 415

Jkvr. Johanna Wilhelmina van Kretschmar van Veen, geboren op 27 mei 1935 in Alkmaar, dochter van Jhr. Ir. Hendrik Joan van Kretschmar van Veen en Johanna Wilhelmina de Haas, trouwt op 7 juli 1956 te Vienna in Virginia met John David McGann, geboren op 1 oktober 1924 in New Haven (Connecticut),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

van Kretschmar van Veen - Hilt (1987)       schema 415

Jhr. Jacob Bant van Kretschmar van Veen, geboren op 22 september 1957 in Cambden (New Yersey), zoon van Jhr. Jacob Adriaan van Kretschmar van Veen en Judith Ann Tetrick, trouwt omstreeks 1987 met Theresa Hilt, geboren op 2 december 1957 in Indianapolis (USA),
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Johanna Fay van Kretschmar van Veen, geboren op 20 april 1988 in North-Carolina.


XXIV

van de Poll - van Breugel (1851)       schema 416

Jhr. Jacobus Willem Maurits van de Poll, geboren op 8 februari 1828 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Frederik van de Poll en Clara Catharina Bonn, trouwt op 4 september 1851 in Haarlem met Jkvr. Petronella Maria van Breugel, geboren op 9 augustus 1828 in Haarlem, dochter van Jhr. Gaspard Philippe Charles van Breugel en Johanna Adolfina Canter Camerling,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Clara Johanna van de Poll, geboren op 21 maart 1853 in Haarlem,
Jhr. Charles Frederik van de Poll, geboren op 3 april 1855 in Haarlem,
Jkvr. Maria Louisa Jacoba Cecilia van de Poll, geboren op 13 juni 1858 in Haarlem,
Jkvr. Johanna Henriette van de Poll, geboren op 30 januari 1865 in Haarlem,

Jhr. Jacobus Willem Maurits van de Poll, overlijdt op 28 mei 1894 in Haarlem, 66 jaar oud,
Jkvr. Petronella Maria van Breugel, overlijdt op 22 januari 1900 in Driebergen, 71 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll

van de Poll - van Breugel (1878)       schema 416

Jhr. Harman Hendrik van de Poll, geboren in 1830 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Frederik van de Poll en Clara Catharina Bonn, trouwt op 13 juni 1878 in Utrecht met Johanna Engelberta van Breugel, geboren op in 1830 in Zutphen, dochter van Jan Festus van Breugel en Francisca Magtilda Josepha Stuilen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Engelberta van Breugel, overlijdt op 14 november 1901 in Utrecht, 70 of 71 jaar oud.


XXV

Beets - van de Poll (1876)       schema 416

Jkvr. Clara Johanna van de Poll, geboren op 21 maart 1853 in Haarlem, dochter van Jhr. Jacobus Willem Maurits van de Poll en Jkvr. Petronella Maria van Breugel, trouwt op 26 oktober 1876 in Batavia, per handschoen met Mr. Dirk Beets, geboren op 17 december 1842 in Heemsstede, zoon van Prof. Dr. Nicolaas Beets en Jkvr. Aleida van Foreest,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Nicolaas Beets, geboren op 10 april 1878 in Batavia,

Jkvr. Clara Johanna van de Poll, overlijdt op 23 augustus 1931 in Zeist, 78 jaar oud,
Mr. Dirk Beets, overlijdt op 22 juni 1916 in Zeist, 73 jaar oud.


XXVI

Beets - van Regteren Altena (1904)       schema 416

Mr. Nicolaas Beets, geboren op 10 april 1878 in Batavia, zoon van Jkvr. Clara Johanna van de Poll en Mr. Dirk Beets, trouwt op 13 oktober 1904 in Apeldoorn met Gerardina Maria van Regteren Altena, geboren op 27 maart 1873 in Amsterdam, dochter van Mr. Johan Quiriijn van Regteren Altena, en Gerardina Maria Jonker,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Dirk Beets, geboren op 28 meid 1909 in Amsterdam,
Gerardina Maria Beets, geboren op 3 september 1910 in Amsterdam.


XXV

van de Poll - Previnaire (1880)       schema 416

Jhr. Charles Frederik van de Poll, geboren op 3 april 1855 in Haarlem, zoon van Jhr. Jacobus Willem Maurits van de Poll en Jkvr. Petronella Maria van Breugel, trouwt op 3 juni 1880 met Eugenie Previnaire, geboren op 29 augustus 1858 in Haarlem, dochter van Marie Prosper Theodore Previnaire en Johanna Maria van Wickevoort Crommelin,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Maximiliaan Jacob Theodoorn van de Poll, geboren op 10 november 1881 in Haarlem,
Jkvr. Marie Renee van de Poll, geboren op 1 maart 1883 in Haarlem,
Jhr. Andre van de Poll, geboren op 29 september 1884 in Haarlem,

Jhr. Charles Frederik van de Poll, overlijdt op 4 juni 1936 in Kasteel Hollenfels (Luxemburg), 81 jaar oud,
Eugenie Previnaire, overlijdt op 15 november 1928 in Rijsenburg, 70 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXVI

van de Poll - von Schorlemmer (1906)       schema 416

Jhr. Maximiliaan Jacob Theodoorn van de Poll, geboren op 10 november 1881 in Haarlem, zoon van Jhr. Charles Frederik van de Poll en Eugenie Previnaire, trouwt op 3 december 1906 in Berlijn met Adelheid Albertine Marie Babette von Schorlemmer, geboren op 14 februari 1882 in Gollnow (Pommern), dochter van Leopold Henrich Albert Wilhelm von Schorlemmer en Mathilde Hippolyta von Petersdorff-Groszenhagen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Karin Elisabeth van de Poll, geboren op 23 november 1907 in Gotha (Thüringen),

Jhr. Maximiliaan Jacob Theodoorn van de Poll, overlijdt op 19 februari 1931 in ´s-Gravenhage, 49 jaar oud,
Adelheid Albertine Marie Babette von Schorlemmer, overlijdt op 7 oktober 1971 in ´s-Gravenhage, 89 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXVII

Boreel - van de Poll (1932)       schema 416

Jkvr. Karin Elisabeth van de Poll, geboren op 23 november 1907 in Gotha (Thüringen), dochter van Jhr. Maximiliaan Jacob Theodoorn van de Poll en Adelheid Albertine Marie Babette von Schorlemmer, trouwt op 8 maart 1932 met Jhr. Eduard Boreel, geboren op 20 juni 1901 in Breda, zoon van Jhr. Victor Eduard Anthon Boreel, heer van Oldenaller en Adrienne Jeanne Jellinghaus,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Victor Charles Boreel, geboren op 22 december 1932 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Maximiliaan Willem Felix Boreel, geboren op 3 september 1935 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Karin Ghislaine Johanna Boreel, geboren op 26 oktober 1940 in ´s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt voor 1951 door echtscheiding ontbonden,

Jhr. Eduard Boreel, overlijdt op 30 december 1967 in Brussel, 66 jaar oud.

Wikipedia: Boreel

Bielski - van de Poll (1951)       schema 416

Jkvr. Karin Elisabeth van de Poll, geboren op 23 november 1907 in Gotha (Thüringen), dochter van Jhr. Maximiliaan Jacob Theodoorn van de Poll en Adelheid Albertine Marie Babette von Schorlemmer, hertrouwt op 24 juli 1951 met Hertog Dr. Adam Maria Hubert de Olbrachcice Saryusz Bielski, geboren op 18 september 1910 in Polanka, zoon van Hertog Julius Alexander Roman Bielski en Eleonora Maria Jadwiga Paulina prinses Jablonowska,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 24 oktober 1961 door echtscheiding ontbonden,

Jkvr. Karin Elisabeth van de Poll, overlijdt op 29 september 1992 in Brussel, 84 jaar oud,


XXVIII

Boreel - de Kerckhove dit Van der Varent (1957)       schema 416

Jhr. Victor Charles Boreel, geboren op 22 december 1932 in ´s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Karin Elisabeth van de Poll en Jhr. Eduard Boreel, trouwt op 7 februari 1957 Kisenyi (Belgisch Kongo), met Jkvr. Beatrice Marie Louise Andree de Kerckhove dit Van der Varent, geboren op 25 november 1934 in Parijs, dochter van Jhr. Paul Marie Camille Frederic de Kerckhove dit Van der Varent en Beatrice Marie Gjislaine de Pirlot de Corbion,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Christine Ghislaine Beatrice Karin Boreel, geboren op 30 juli 1957 in Goma (Belgisch Kongo),
Jhr. Frederik Eduard Paul Boreel, geboren op 12 juni 1958 in Goma (Belgisch Kongo).

Wikipedia: Boreel

Boreel - Rost Onnes (1962)       schema 416

Jhr. Maximiliaan Willem Felix Boreel, geboren op 3 september 1935 in ´s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Karin Elisabeth van de Poll en Jhr. Eduard Boreel, trouwt op 7 juli 1962 in Brummen, met Meta Dorothea Ludmilla Rost Onnes, geboren op 12 juli 1940 in Brummen, dochter van Rene Andre Rost Onnes en Cornelia Wildervanck,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Ghislaine Cornelie Carine Boreel, geboren op 18 augustus 1963 in Laren,
Jkvr. Eugenie Renee Boreel, geboren op 13 mei 1965 in Laren.

Wikipedia: Boreel


XXVI

van Tuyll van Serooskerken - van de Poll (1902)       schema 416

Jkvr. Marie Renee van de Poll, geboren op 1 maart 1883 in Haarlem, dochter van Jhr. Charles Frederik van de Poll en Eugenie Previnaire, trouwt op 16 december 1902 in ´s-Gravenhage met Ernst Louis Leopold baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 19 augustus 1875 in Velsen (Huize Velserbeek), zoon van Frederik Willem Christiaan Hendrik baron van Tuyll van Serooskerken en Jkvr. Maria Boreel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend en wordt in 1916 door echtscheiding ontbonden,

Jkvr. Marie Renee van de Poll, overlijdt op 8 oktober 1929 in Callantsoog/Rijsenburg, 46 jaar oud,
Ernst Louis Leopold baron van Tuyll van Serooskerken, overlijdt op 26 november 1959 in Wassenaar, 84 jaar oud.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXV

van Vollenhoven - van de Poll (1879)       schema 416

Jkvr. Maria Louisa Jacoba Cecilia van de Poll, geboren op 13 juni 1858 in Haarlem, dochter van Jhr. Jacobus Willem Maurits van de Poll en Jkvr. Petronella Maria van Breugel, trouwt op 16 oktober 1879 in Haarlem met Maurits van Vollenhoven, geboren op 5 oktober 1860 in Amsterdam, zoon van Willem Cornelis van Vollenhoven en Elisabeth Jacoba de Wildt,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven, geboren op 25 november 1882 in Haarlem,

Jkvr. Maria Louisa Jacoba Cecilia van de Poll, overlijdt op 12 februari 1928 in Haarlem, 69 jaar oud,
Maurits van Vollenhoven, overlijdt op 27 mei 1885 in Driebergen, 24 jaar oud.

van Rechteren-Limpurg - van de Poll (1896)       schema 416

Jkvr. Johanna Henriette van de Poll, geboren op 30 januari 1865 in Haarlem, dochter van Jhr. Jacobus Willem Maurits van de Poll en Jkvr. Petronella Maria van Breugel, trouwt op 28 juli 1896 in Driebergen met Samuel Adolf graaf van Rechteren-Limpurg, geboren op 30 november 1866 in ´s-Gravenhage, zoon van Joachim Adolph Zeeger graaf van Rechteren-Limpurg en Jacoba Adriana Voûte,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Henriette van de Poll, overlijdt op 23 november 1916 in Rozendaal, 51 jaar oud,
Samuel Adolf graaf van Rechteren-Limpurg, overlijdt op 6 juli 1924 in Haarlem, 57 jaar oud.

Wikipedia: van_Rechteren


XXVI

van Vollenhoven - de Borbon y Madan (1921)       schema 416

Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven, Heer van Cleverskerke op Walcheren, geboren op 25 november 1882 in Haarlem, zoon van Jkvr. Maria Louisa Jacoba Cecilia van de Poll en Maurits van Vollenhoven, trouwt op 14 april 1921 te Madrid met Dona Maria Cristina Alfonsa Francisca de Asis Sebastiana Isabel de Borbon y Madan, geboren op 10 november 1886 in Madrid, dochter van Don Pedro Alcantara Maria de Guadelupe Teresa Isabel Francisco de Asis Gabriel Sebastian Cristino de Borbon y Borbon, (duque de Durcal, grandee España) en Dona Maria de la Caridad Carolina Isabel Constancia Maria de los Dolores de Madan y Uriondo,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven was een Nederlands diplomaat; speelde in de eerste wereldoorlog een belangrijke rol bij hulp aan de Belgen; zijn buste staat tussen die van de staatshoofden in het pand van de Belgische Senaat; in 1901 verbonden aan Hare Majesteits Gezantschap te Rome, daarna Berlijn en vervolgens te Sint Petersburg; vanaf 1911 gezantschapssecretaris 1e klasse in Madrid; in 1917 minister-resident en in 1919 benoemd tot Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te Madrid; Groot-officier van de Eikenkroon van Luxemburg, groot-officier van Legioen van Eer, grootofficier Christus-Orde van Portugal, ridder grootkruis van de Orde van Isabel la Catholica van Spanje, commandeur in de Orde van de Heilige Anna van Rusland, ridder in de Kroonorde van Pruisen etc. etc. etc.

Dona Maria Cristina Alfonsa Francisca de Asis Sebastiana Isabel de Borbon y Madan, was gedelegeerde van het Spaanse Rode Kruis in Nederland.

Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven, overlijdt op 29 mei 1976 in Madrid en is begraven in het Cementerio de San Isidro (Madrid),
Dona Maria Cristina Alfonsa Francisca de Asis Sebastiana Isabel de Borbon y Madan, overlijdt in 1985, 97 of 98 jaar oud.


XXIII

van de Poll - Calkoen (1817)       schema 421

Jhr. Jan Jacobus van de Poll, geboren op 12 januari 1784 in Amsterdam, zoon van Margaretha van de Poll en Mr. Harmen van de Poll, trouwt op 26 maart 1817 in Amsterdam met Jkvr. Constantia Agatha Calkoen, geboren op 24 september 1792 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Nicolaas Calkoen en Sara Maria van Loon,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Jkvr. Constantia Margaretha Maria van de Poll, geboren op 27 februari 1818 in Amsterdam,
Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll, geboren op 5 mei 1819 in Zaandam,
Jhr. Harmen Frederik van de Poll, geboren in 1821 in Zaandam,
Jkvr. Sara Maria van de Poll, geboren op 1 juli 1823 in Amersfoort,
Jhr. Pieter Cornelis Nicolaas van de Poll, geboren op 23 november 1825 in Amersfoort en op 17 oktober 1892 in Utrecht overleden,
Jkvr. Clara Catharina van de Poll, geboren op 8 december 1829 in Amersfoort,
Jhr. Harman Hendrik van de Poll, geboren op 3 januari 1832 in Amersfoort,
Jkvr. Margaretha Jacoba van de Poll, geboren op 20 maart 1833 in Amersfoort,
Jkvr. Anna Maria van de Poll, geboren op 3 november 1834 in Amersfoort en op 14 juni 1835 in Amersfoort overleden,

Jhr. Jan Jacobus van de Poll, overlijdt op 9 mei 1863 in Utrecht, 79 jaar oud,
Jkvr. Constantia Agatha Calkoen, overlijdt op 6 juni 1860 in Utrecht, 67 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXIV

van Asch van Wijck - van de Poll (1846)       schema 421

Jkvr. Constantia Margaretha Maria van de Poll, geboren op 27 februari 1818 in Amsterdam, dochter van Jhr. Jan Jacobus van de Poll en Jkvr. Constantia Agatha Calkoen, trouwt op 7 mei 1846 in Utrecht met Jhr. Mr. Matthias Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 28 december 1816 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan Asch van Wijk en Kenau Hasselaer,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jhr. Hubert Henrick Jan Constantijn van Asch van Wijck, geboren op 19 maart 1847 in Utrecht en op 16 december 1847 in Utrecht overleden,
Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 21 mei 1848 in Utrecht,
Jhr. Titus Anthony van Asch van Wijck, geboren op 29 augustus 1849 in Utrecht,
Jhr. Jan Jacobus Asch van Wijck, geboren op 25 februari 1851 in Utrecht,
Jhr. Karel Lodewijk Zeger van Asch van Wijck, geboren op 12 mei 1852 in Utrecht en op 31 maart 1853 in Utrecht overleden,
Jhr. Constantia Clara van Asch van Wijck, geboren op 23 januari 1854 in Utrecht en op 21 juni 1864 in Baarn overleden,
Jhr. Johannes Marie van Asch van Wijck, geboren op 5 maart 1856 in Utrecht,
Jkvr. Kenau van Asch van Wijck, geboren op 23 april 1858 in Utrecht en op 17 februari 1863 in Utrecht overleden,

Jkvr. Constantia Margaretha Maria van de Poll, overlijdt op 24 mei 1892 in Utrecht, 74 jaar oud,
Jhr. Mr. Matthias Margarethus van Asch van Wijck, overlijdt op 20 september 1882 in Utrecht, 65 jaar oud.


XXV

van Asch van Wijck - van de Poll (1871)       schema 421

Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 21 mei 1848 in Utrecht, zoon van Jkvr. Constantia Margaretha Maria van de Poll en Jhr. Mr. Matthias Margarethus van Asch van Wijck, trouwt op 8 juni 1871 Utrecht met Clara Helena Maria Susanna van de Poll, geboren op 10 november 1849 in Poerwodadi (Semarang), dochter van Gerrit van de Poll en Maria Catharina Guszgen,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Clara Constantia Kenau van Asch van Wijck, geboren op 03 april 1872 in Utrecht en op 30 juni 1872 in Utrecht overleden,
Jkvr. Margaretha Susanna van Asch van Wijck, geboren op 21 mei 1873 in Utrecht,
Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck, geboren op 1 september 1875 in Utrecht,
Jkvr. Constantia Clara van Asch van Wijck, geboren op 09-03-1877 in Utrecht en op 17 mei 1877 in Utrecht overleden,
Jkvr. Johanna Maria van Asch van Wijck, geboren op 11 augustus 1878 in Utrecht en op 5 maart 1972 in ´s-Gravenhage overleden,
Jhr. Constant Matthias Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 10 februari 1881 in Utrecht,
Jhr. Titus Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 27 oktober 1882 in Utrecht,

Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck, overlijdt op 28 augustus 1921 in Gersau (Zwitserland), 73 jaar oud,
Clara Helena Maria Susanna van de Poll, overlijdt op 4 januari 1949 in Utrecht, 99 jaar oud.


XXVI

de Gerlicz - van Asch van Wijck (1896)       schema 421

Jkvr. Margaretha Susanna van Asch van Wijck, geboren op 21 mei 1873 in Utrecht, dochter van Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck en Clara Helena Maria Susanna van de Poll, trouwt op 23 maart 1896 met Raymond Henry de Gerlicz,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Auguste Henri Raymond Hubert de Gerlicz, geboren op 12 oktober 1903 in Monneville (Oise),

Het huwelijk wordt op 12 januari 1912 door echtscheiding ontbonden.

de Vries - van Asch van Wijck (1917)       schema 421

Jkvr. Margaretha Susanna van Asch van Wijck, geboren op 21 mei 1873 in Utrecht, dochter van Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck en Clara Helena Maria Susanna van de Poll, hertrouwt op 5 maart 1917 in de Watergraafsmeer met Klaas de Vries,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Margaretha Susanna van Asch van Wijck, overlijdt op 18 april 1956 in Tours, 82 jaar oud.

van Asch van Wijck - Havelaar (1902)       schema 421

Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck, geboren op 1 september 1875 in Utrecht, zoon van Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck en Clara Helena Maria Susanna van de Poll, trouwt op 17 april 1902 in Haarlem met Anna Maria Havelaar, geboren op 27 februari 1878 in Oosterhout (Noord-Brabant), dochter van Diederik Gregorius Havelaar en Anna Maria ten Voorden,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Diederik Gregorius van Asch van Wijck, geboren op 11 juli 1903 in Utrecht,
Jhr. Constant Matthias Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 19 december 1905 in Haarlem en op op 27 mei 1929 in Andir (Bandoeng), overleden,
Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 19 maart 1907 in Woudenberg en op 12 oktober 1933 in Lienden overleden,
Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck, geboren op 18 maart 1910 in Amsterdam,

Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck, overlijdt op 10 september 1962 in Oosterbeek, 87 jaar oud,
Anna Maria Havelaar, overlijdt op 22 december 1962 in Zeist, 84 jaar oud.


XXVII

van Asch van Wijck - de Jonge van Campens Nieuwland (1930)       schema 421

Jhr. Diederik Gregorius van Asch van Wijck, geboren op 11 juli 1903 in Utrecht, zoon van Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck en Anna Maria Havelaar, trouwt op 29 juli 1930 met Jkvr. Jona de Jonge van Campens Nieuwland, geboren op 24 augustus 1903 in Bloemendaal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 27 november 1947 door echtscheiding ontbonden.

van Asch van Wijck - Peteri (1947)       schema 421

Jhr. Diederik Gregorius van Asch van Wijck, geboren op 11 juli 1903 in Utrecht, zoon van Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck en Anna Maria Havelaar, hertrouwt op 19 december 1947 in Maarn met Elisabeth Peteri, geboren op 28 december 1922 in Rotterdam, dochter van Hermannus Wilhelmus Peteri en Elisabeth Laugeman,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Asch van Wijck - van Dedem (1946)       schema 421

Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck, geboren op 18 maart 1910 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck en Anna Maria Havelaar, trouwt op 25 april 1946 in Bloemendaal met Ivonne Antoinette barones van Dedem, geboren op 21 augustus 1915 in Aerdenhout, dochter van Alexander Coenraad Arthur baron van Dedem en Anna Elisabeth Henriette Zubli,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Eleonora Elisabeth Danielle van Asch van Wijck, geboren op 29 april 1948 in Haarlem,
Jkvr. Mary Ellynora van Asch van Wijck, geboren op 19 februari 1951 in Aerdenhout,

Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck, overlijdt op 23 oktober 1974 in Heemstede, 64 jaar oud,
Ivonne Antoinette barones van Dedem, overlijdt op 1 juli 1980 in Aerdenhout, 64 jaar oud.


XXVIII

van Rijckevorsel - van Asch van Wijck (1974)       schema 421

Jkvr. Mary Ellynora van Asch van Wijck, geboren op 19 februari 1951 in Aerdenhout, dochter van Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck en Ivonne Antoinette barones van Dedem, trouwt op 7 september 1974 in Vught met Jhr. Willem Carel Marie Antoine Joseph Ghislain van Rijckevorsel, geboren op 16 november 1942 in ´s-Hertogenbosch, zoon van Jhr. Mr. Frans Joseph Cornelis Maria van Rijckevorsel en Monique Pauline Charlotte Marie Josee van Lanschot,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Bibian Frederik August Marie van Rijckevorsel, geboren op 20 september 1978 in Geldrop,
Jkvr. Ghislaine Marie Yvonne Monique van Rijckevorsel, geboren op 13 juni 1980 in Geldrop.


XXVI

van Asch van Wijck - van Asselt (1957)       schema 421

Jhr. Constant Matthias Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 10 februari 1881 in Utrecht, zoon van Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck en Clara Helena Maria Susanna van de Poll, trouwt op 21 mei 1957 in Amsterdam met Pieternella Hendrika van Asselt, geboren op 24 mei 1901 in Amsterdam, dochter van Hendrik van Asselt en Pieterke Janse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.

Jhr. Constant Matthias Margarethus van Asch van Wijck, overlijdt op 13 februari 1963 in Amsterdam, 82 jaar oud,

van Asch van Wijck - af Holmsfeld (1911)       schema 421

Jhr. Titus Margarethus van van Asch van Wijck, geboren op 27 oktober 1882 in Utrecht, zoon van Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck en Clara Helena Maria Susanna van de Poll, trouwt op 29 mei 1911 in Obbicht met Elisabeth Ada Jeanette Dirckinck af Holmsfeld, geboren op 21 december 1886 in Kasteel Obbicht, dochter van Ulysses Carl August Edwin Edgard Dirckinck af Holmsfeld en Carla Josephine Hermine Elenore Amaillie Adolphine gravin von Hompesch-Rurich,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Clara Elisabeth Renee van Asch van Wijck, geboren op 1 april 1912 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Renee Henriette Louise Constance van Asch van Wijck, geboren op 3 juni 1913 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Elisabeth Ada Jeannette van Asch van Wijck, geboren op 20 oktober 1916 in Wassenaar,
Jkvr. Constance Johanna Margaretha van Asch van Wijck, geboren op 3 december 1918 in Wassenaar,

Elisabeth Ada Jeanette Dirckinck af Holmsfeld, overlijdt op 22 februari 1920 in Rijswijk, 33 jaar oud.

van Asch van Wijck - Hanselaar (1946)       schema 421

Jhr. Titus Margarethus van van Asch van Wijck, geboren op 27 oktober 1882 in Utrecht, zoon van Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck en Clara Helena Maria Susanna van de Poll, hertrouwt op 7 mei 1946 in den Haag met Jacoba Catharina Hanselaar,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Clara Jacoba Martina van Asch van Wijck, geboren op 13 november 1946 in ´s-Gravenhage,

Jhr. Titus Margarethus van van Asch van Wijck, overlijdt op 2 februari 1969 in ´s-Gravenhage, 86 jaar oud,


XXVII

Veenhuyzen - van Asch van Wijck (1933)       schema 421

Jkvr. Clara Elisabeth Renee van Asch van Wijck, geboren op 1 april 1912 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Titus Margarethus van van Asch van Wijck en Elisabeth Ada Jeanette Dirckinck af Holmsfeld, trouwt op 17 augustus 1933 in Rijswijk met George Daniel Veenhuyzen, geboren op 14 februari 1892, zoon van Hendrik Willem Veenhuyzen en Anna Maria Cornelia Emilie Sutherland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

George Daniel Veenhuyzen, overlijdt op 14 februari 1965 in Wijk bij Duurstede, 73 jaar oud.

de Kanter - van Asch van Wijck (1932)       schema 421

Jkvr. Renee Henriette Louise Constance van Asch van Wijck, geboren op 3 juni 1913 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Titus Margarethus van van Asch van Wijck en Elisabeth Ada Jeanette Dirckinck af Holmsfeld, trouwt op 25 mei 1932 met Pieter Johannes Edmond de Kanter, geboren op 13 juni 1900 in Dordrecht, zoon van Pieter Johannes de Kanter en Henriette Jacoba Johanna barones Collet d´Escury,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Henriette Elisabeth Carla Renee de Kanter, geboren op 28 februari 1937 in Dordrecht,
Henriette Louise Constance Cornelia de Kanter, geboren op 9 mei 1941 in Dordrecht,
Louise Helene Johanna Jeannette de Kanter, geboren op 17 juli 1943 in Dordrecht,

Het huwelijk wordt in 1950 ontbonden door echtscheiding,

Pieter Johannes Edmond de Kanter, overlijdt op 28 oktober 1991 in Doorn, 91 jaar oud.

Mijnlieff - van Asch van Wijck (1950)       schema 421

Jkvr. Renee Henriette Louise Constance van Asch van Wijck, geboren op 3 juni 1913 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Titus Margarethus van van Asch van Wijck en Elisabeth Ada Jeanette Dirckinck af Holmsfeld, hertrouwt op 20 juli 1950 in Londen met Mr. Marinus Mijnlieff, geboren op 21 augustus 1902 in ´s-Gravenhage, zoon van Martinus Thomas Mijnlieff en Catharina Margaretha Beelaerts van Emmichoven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

Tempel - de Kanter (1965)       schema 421

Henriette Elisabeth Carla Renee de Kanter, geboren op 28 februari 1937 in Dordrecht, dochter van Jkvr. Renee Henriette Louise Constance van Asch van Wijck en Pieter Johannes Edmond de Kanter, trouwt op 13 februari 1965 met Mr. Arnold Jan Tempel, geboren op 14 januari 1941 in Zeist, zoon van Arnold Jan Tempel en Maria Catharina Johanna Gerritsen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding,

Mr. Arnold Jan Tempel, overlijdt op 21 december 1992 in Faro Portugal), 51 jaar oud.

van der Hardt Aberson - de Kanter (1974)       schema 421

Henriette Elisabeth Carla Renee de Kanter, geboren op 28 februari 1937 in Dordrecht, dochter van Jkvr. Renee Henriette Louise Constance van Asch van Wijck en Pieter Johannes Edmond de Kanter, hertrouwt op 18 oktober 1974 in Le Chesnay/Versailles met Frederik Ernst Carel van der Hardt Aberson, geboren op 22 juli 1946 in Laag-Keppel, zoon van Herman Anne Gerhard van der Hardt Aberson en Bertha Marie ten Zeldam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Deth - de Kanter (1969)       schema 421

Louise Helene Johanna Jeannette de Kanter, geboren op 17 juli 1943 in Dordrecht, dochter van Jkvr. Renee Henriette Louise Constance van Asch van Wijck en Pieter Johannes Edmond de Kanter, trouwt op 26 juli 1969 in Amsterdam met Jan Cornelis van Deth, geboren op 23 april 1940 in ´s-Gravenhage, zoon van Mr. Aart van Deth en Johanna Maria van Luijpen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Scheewe - van Asch van Wijck (1943)       schema 421

Jkvr. Elisabeth Ada Jeannette van Asch van Wijck, geboren op 20 oktober 1916 in Wassenaar, dochter van Jhr. Titus Margarethus van van Asch van Wijck en Elisabeth Ada Jeanette Dirckinck af Holmsfeld, trouwt op 9 augustus 1943 in Rijswijk met Hendrik Anthonie Scheewe, geboren op 9 augustus 1910 in Wageningen, zoon van Hendrik Scheewe en Plona Lena Voordendag,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vrijdaghs - van Asch van Wijck (1944)       schema 421

Jkvr. Constance Johanna Margaretha van Asch van Wijck, geboren op 3 december 1918 in Wassenaar, dochter van Jhr. Titus Margarethus van van Asch van Wijck en Elisabeth Ada Jeanette Dirckinck af Holmsfeld, trouwt op 28 juli 1944 in Rijswijk met Johannes Josephus Henricus Vrijdaghs, geboren op 7 maart 1915 in ´s-Gravenhage, zoon van Jan Jozef Hendrik Vrijdaghs en Maria Johanna van den Brande,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Elisabeth Johanna Vrijdaghs, geboren op 10 november 1953 in Bloemendaal,

Johannes Josephus Henricus Vrijdaghs, overlijdt op 15 maart 1965 in Aerdenhout, 50 jaar oud.


XXVIII

Bakker - van Asch van Wijck (1976)       schema 421

Elisabeth Johanna Vrijdaghs, geboren op 10 november 1953 in Bloemendaal, dochter van Jkvr. Constance Johanna Margaretha van Asch van Wijck en Johannes Josephus Henricus Vrijdaghs, trouwt op 20 december 1976 met Frederik Christiaan Bakker, geboren op 19 juli 1953 in Bloemendaal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Rotteveel - van Asch van Wijck (1974)       schema 421

Jkvr. Clara Jacoba Martina van Asch van Wijck, geboren op 13 november 1946 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Titus Margarethus van van Asch van Wijck en Jacoba Catharina Hanselaar, trouwt op 17 december 1974 met Johan Joseph Rotteveel, geboren op 8 april 1942 in ´s-Gravenhage, zoon van Martinus Jacobus Johannes Rotteveel en Helene Johanna Elisabeth Kavelaars,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 26 maart 1976 door echtscheiding ontbonden


XXV

van Asch van Wijck - van Vredenburch (1884)       schema 421

Jhr. Titus Anthony van Asch van Wijck, geboren op 29 augustus 1849 in Utrecht, zoon van Jkvr. Constantia Margaretha Maria van de Poll en Jhr. Mr. Matthias Margarethus van Asch van Wijck, trouwt op 10 juli 1884 in Utrecht met Jkvr. Anna Wilhelmina van Vredenburch, geboren op 25 april 1860 in ´s-Gravenhage, dochter van Mr. Adrien Guillaume baron van Vredenburch en Carolina Maria barones van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Titus Anthony van Asch van Wijck, overlijdt op 4 september 1902 in ´s-Gravenhage, 53 jaar oud,
Jkvr. Anna Wilhelmina van Vredenburch, overlijdt op 10 augustus 1942 in ´s-Gravenhage, 82 jaar oud.

Wikipedia: Titus van Asch van Wijck

van Asch van Wijck - Brants (1877)       schema 421

Jhr. Jan Jacobus van Asch van Wijck, geboren op 25 februari 1851 in Utrecht, zoon van Jkvr. Constantia Margaretha Maria van de Poll en Jhr. Mr. Matthias Margarethus van Asch van Wijck, trouwt op 19 juli 1877 in Vorden met Mathilde Caroline Brants, geboren op 29 april 1852 in Vorden (huize de Wildenborch), dochter van Mr. Jan Isaac Brants, Heer van den Wildenborch en Overlaer en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Löben Sels,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Jan Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 12 april 1878 in Utrecht,
Jhr. Hendrik Jacob Zeger van Asch van Wijck, geboren op 15 april 1888 in Utrecht en op 23 september 1905 in Utrecht overleden,

Jhr. Jan Jacobus van Asch van Wijck, overlijdt op 17 augustus 1913 in Bursinel (Zwitserland), 62 jaar oud,
Mathilde Caroline Brants, overlijdt op 26 februari 1932 in Lausanne, 79 jaar oud.


XXVI

van Asch van Wijck - Thissen (1909)       schema 421

Jhr. Jan Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 12 april 1878 in Utrecht, zoon van Jhr. Jan Jacobus van Asch van Wijck en Mathilde Caroline Brants, trouwt omstreeks 1909 met Henriette Diederica Thissen, geboren op 29 september 1882 in Maarsseveen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Yvonne Ghislaine Jeanne van Asch van Wijck, geboren op 15 september 1910 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Zeger Henric Maximiliaan van Asch van Wijck, geboren op 2 augustu 1913 in Doesburg,

Henriette Diederica Thissen, overlijdt op 4 april 1974 in Bergen (Noord-Holland), 91 jaar oud.

van Asch van Wijck - Matowski ( )       schema 421

Jhr. Jan Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 12 april 1878 in Utrecht, zoon van Jhr. Jan Jacobus van Asch van Wijck en Mathilde Caroline Brants, hertrouwt met Anna Maria Matowski, geboren op 9 mei 1899 in Bydgoszez (PolenI,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Jan Margarethus van Asch van Wijck, overlijdt op 28 april 1950 in Amsterdam, 72 jaar oud,
Anna Maria Matowski, overlijdt op 14 januari 1983 in Amsterdam, 83 jaar oud.


XXVII

Gischler - van Asch van Wijck ( )       schema 421

Jkvr. Yvonne Ghislaine Jeanne van Asch van Wijck, geboren op 15 september 1910 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Jan Margarethus van Asch van Wijck en Henriette Diederica Thissen, trouwt met Paul Gischler, geboren op 30 maart 1900 in Rotterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Yvonne Ghislaine Jeanne van Asch van Wijck, overlijdt op 6 juli 2004 in Bergen (Noord-Holland), 93 jaar oud,
Paul Gischler, overlijdt op 6 januari 1956 in Bordeaux, 55 jaar oud.

van Asch van Wijck - Verschoof ( )       schema 421

Jhr. Zeger Henric Maximiliaan van Asch van Wijck, geboren op 2 augustus 1913 in Doesburg, zoon van Jhr. Jan Margarethus van Asch van Wijck en Henriette Diederica Thissen, trouwt met Cornelia Hendrika Verschoof, geboren op 31 mei 1922 in Soerabaja, dochter van Jelis Verschoof en Johanna Maria Oudakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Zeger Henric Maximiliaan van Asch van Wijck, overlijdt op 30 augustus 1973 in Tilburg, 60 jaar oud.


XXV

van Asch van Wijck - Sloet van Zwanenburg (1883)       schema 421

Jhr. Johannes Marie van Asch van Wijck, geboren op 5 maart 1856 in Utrecht, zoon van Jkvr. Constantia Margaretha Maria van de Poll en Jhr. Mr. Matthias Margarethus van Asch van Wijck, trouwt op 1 maart 1883 Utrecht met Hilvaardina Theodora Sloet van Zwanenburg, geboren op 12 november 1853 in Twello, dochter van Mr. Anthony Frederik Sloet van Zwanenburg en Jkvr. Henriette Jeanne Teylingen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Antoinette Frederique Jeanne Marie van Asch van Wijck, geboren op 19 mei 1884 in Utrecht en op 15 maart 1969 in Arnhem overleden,
Jhr. Boudewijn Reint Wolter Arend van Asch van Wijck, geboren in 1888 in Utrecht,

Jhr. Johannes Marie van Asch van Wijck, overlijdt op 16 januari 1929 in Utrecht, 72 jaar oud,
Hilvaardina Theodora Sloet van Zwanenburg, overlijdt op 4 oktober 1914 in Utrecht, 60 jaar oud.


XXVI

van Asch van Wijck - de Vries (1922)       schema 421

Jhr. Boudewijn Reint Wolter Arend van Asch van Wijck, geboren in 1888 in Utrecht, zoon van Jhr. Johannes Marie van Asch van Wijck en Hilvaardina Theodora Sloet van Zwanenburg, trouwt op 30 november 1922 in Amsterdam met Johanna de Vries, geboren in 1902 in Amsterdam, dochter van Klaas de Vries en Adriana Jansen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van de Poll - de Neufville (1855)       schema 421

Jhr. Mr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll, geboren op 5 mei 1819 in Zaandam, zoon van Jhr. Jan Jacobus van de Poll en Jkvr. Constantia Agatha Calkoen, trouwt op 23 augustus 1855 in Amsterdam met Cornelia Abrahamina de Neufville, geboren op 19 januari 1831 in Amsterdam, dochter van Abraham de Neufville en Margaretha Cornelia Clara van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jkvr. Constantia Johanna van de Poll, geboren op 29 mei 1856 in Amersfoort en op 18 januari 1864 in Amersfoort overleden,
Jhr. Abraham Margarethus van de Poll, geboren op 3 november 1857 in Amersfoort en op 9 maart 1862 in Amersfoort overleden,
Jhr. Jan Cornelis van de Poll, geboren op 11 januari 1860 in Amersfoort en op 8 maart 1893 in ´s-Gravenhage overleden,
Jkvr. Henriette van de Poll, geboren op 5 december 1862 in Amersfoort en op 3 april 1863 in Amersfoort overleden,
Jkvr. Sara Maria Johanna van de Poll, geboren op 2 maart 1864 in Amersfoort,
Jhr. Hendrik van de Poll, geboren op 17 april 1866 in Amersfoort,
Jkvr. Bregje Agatha Georgine van de Poll, geboren op 18 december 1867 in Amersfoort en op 26 september 1932 in Zeist overleden,
Jhr. Jacobus Marius van de Poll, geboren op 13 april 1869 in Amersfoort en op 26 februari 1870 in Amsterdam overleden,

Jkvr. Constantia Margaretha Maria van de Poll, overlijdt op 28 maart 1870 in Amsterdam, 40 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXV

Thomassen a Thuessink van der Hoop - van de Poll ( )       schema 421

Jkvr. Sara Maria Johanna van de Poll, geboren op 2 maart 1864 in Amersfoort, dochter van Jhr. Mr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll en Cornelia Abrahamina de Neufville, trouwt met Gijsbert Hendrik Thomassen a Thuessink van der Hoop,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Fabius - van de Poll (1900)       schema 421

Jkvr. Sara Maria Johanna van de Poll, geboren op 2 maart 1864 in Amersfoort, dochter van Jhr. Mr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll en Cornelia Abrahamina de Neufville, hertrouwt op 27 december 1900 in den Haag met Prof. Mr. Dammes Paulus Dirk Fabius, geboren op 6 juli 1851 in Garderen, zoon van Ds. Gerbert Henrry Fabius en Adriana Ledeboer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Sara Maria Johanna van de Poll, overlijdt op 31 januari 1942 in Wassenaar, 77 jaar oud,
Prof. Mr. Dammes Paulus Dirk Fabius, overlijdt op 21 december 1931 in ´s-Gravenhage, 80 jaar oud.

Wikipedia: Fabius

van de Poll - Ottens (1890)       schema 422

Jhr. Hendrik van de Poll, geboren op 17 april 1866 in Amersfoort, zoon van Jhr. Mr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll en Cornelia Abrahamina de Neufville, trouwt op 6 maart 1890 in Lydenburg/Transvaal met Aaltje Ottens, geboren op 11 december 1870 in Assen, dochter van Hendrik Ottens en Cornelia Hamminga,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Jkvr. Cornelia Abrahamina van de Poll, geboren op 23 februari 1891 in Dullstroom/Transvaal en op 15 juni 1901 in Middelburg/Transvaal, overleden,
Jkvr. Aaltje Geertruida van de Poll, geboren op 16 november 1892 in Dullstroom/Transvaal,
Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll, geboren op 22 mei 1894 in Dullstroom/Transvaal,
Jhr. Hendrik Willem van de Poll, geboren op 24 juni 1896 in Dullstroom/Transvaal en op 6 juli 1896 in Dullstroom/Transvaal, overleden,
Jkvr. Sara Maria Johanna van de Poll, geboren op 29 juli 1897 in Dullstroom/Transvaal,
Jhr. Hendrik Willem van de Poll, geboren op 28 maart 1900 in Dullstroom/Transvaal,
Jkvr. Bregtje Agatha van de Poll, geboren op 25 juni 1903 in Bussum,
Jhr. Cornelis Abraham van de Poll, geboren op 13 oktober 1904 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Willem Hendrik van de Poll, geboren op 13 maart 1906 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Constantia Johanna van de Poll, geboren op 28 februari 1913 in ´s-Gravenhage,

Jhr. Hendrik van de Poll, overlijdt op 8 juli 1947 in Utrecht, 81 jaar oud,
Aaltje Ottens, overlijdt op 13 december 1952 in Ermelo, 82 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXVI

Colijn - van de Poll (1919)       schema 422

Jkvr. Aaltje Geertruida van de Poll, geboren op 16 november 1892 in Dullstroom/Transvaal, dochter van Jhr. Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens, trouwt op 1 mei 1919 in Amersfoort met Dr. Antonie Hendrikus Colijn, geboren op 13 april 1894 in Ambarawa/Semarang, zoon van Dr. Hendrikus Colijn en Helena Groenenberg,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Helena Constantia Colijn, geboren op 21 november 1920 in Bromley/Kent,

Dr. Antonie Hendrikus Colijn, overlijdt op 11 maart 1945 in Banka (kamp Muntok), 50 jaar oud.

Hoffman - van de Poll (1973)       schema 422

Jkvr. Aaltje Geertruida van de Poll, geboren op 16 november 1892 in Dullstroom/Transvaal, dochter van Jhr. Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens, hertrouwt op 13 augustu 1973 in San Jose/California met Rudolf Henry Hoffman, geboren op 8 februari 1898 in Lausanne, zoon van Julius Hoffman en Ella Murray,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderem.

Jkvr. Aaltje Geertruida van de Poll, overlijdt op 27 mei 1988 in Menlo Park (California), 95 jaar oud.


XXVII

van Rijckevorsel - Colijn (1947)       schema 422

Helena Constantia Colijn, geboren op 21 november 1920 in Bromley/Kent, dochter van Jkvr. Aaltje Geertruida van de Poll en Dr. Antonie Hendrikus Colijn, trouwt op 22 augustus 1947 met Louis Eugene Marie van Rijckevorsel, geboren op 6 april 1910 in Vught, zoon van Jhr. Thomas Cornelis Maria van Rijckevorsel en Adrienne Eugenie Francoise Maria Dorsman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Madelyn Frances van Rijckevorsel, geboren op 10 oktober 1950 in New York,

Het huwelijk wordt op 12 januari 1955 in San Francisco ontbonden.


XXVI

van de Poll - Rothe (1924)       schema 422

Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll, geboren op 22 mei 1894 in Dullstroom/Transvaal, zoon van Jhr. Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens, trouwt op 3 januari 1924 te Bad Grund met Alma Ottilie Frieda Rothe, geboren op 29 december 1894 in Grund, dochter van Gottlob Rothe en Mary Redemann,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Fried van de Poll, geboren op 31 oktober 1925 in Pangkalan Brandan/Sumatra en op 31 oktober 1925 in Pangkalan Brandan/Sumatra, overleden,
Jkvr. Aaltje Erna Mary van de Poll, geboren in april 1926 in Pangkalan Brandan/Sumatra,
Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll, geboren op 11 februari 1928 in Pangkalan Brandan/Sumatra,
Jhr. Hendrik Gottlob van de Poll, geboren op 1 maart 1930 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Harmens Hans van de Poll, geboren op 12 juni 1933 in Tjepoe (Rembang) en op 5 augustus 1933 in Soerabaja, overleden,

Alma Ottilie Frieda Rothe, overlijdt op 11 augustus 1968 in Zeist, 73 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll

van de Poll - Witholt (1969)       schema 422

Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll, geboren op 22 mei 1894 in Dullstroom/Transvaal, zoon van Jhr. Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens, hertrouwt op 6 februari 1969 te Winterswijk met Elsje Anna Witholt, geboren op 27 juni 1913 in Soerabaja, dochter van Albert Witholt en Margaretha Broese van Groenau,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll, overlijdt op 2 september 1977 in Zeist, 83 jaar oud,
Elsje Anna Witholt, overlijdt op 29 juli 1994 in Zeist, 81 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXVII

van Waalwijk van Doorn - van de Poll (1953)       schema 422

Jkvr. Aaltje Erna Mary van de Poll, geboren in april 1926 in Pangkalan Brandan/Sumatra, dochter van Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll en Alma Ottilie Frieda Rothe, trouwt op 8 september 1953 in Dordrecht met Jacobus Petrus van Waalwijk van Doorn, geboren op 28 augustus 1926 in Dubbeldam, zoon van Nicolaas Alexander van Waalwijk van Doorn en Maaike van Ballegooie,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van de Poll - Ooms (1948)       schema 422

Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll, geboren op 11 februari 1928 in Pangkalan Brandan/Sumatra, zoon van Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll en Alma Ottilie Frieda Rothe, trouwt op 5 oktober 1948 met Louise Frederika Jeanne Ooms, geboren op 3 september 1928 in Batavia, dochter van Paulus Johannes Ooms en Maria Elisabeth Snor,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll, geboren op 5 april 1949 in Nunspeet,
Jhr. Harmen Hendrik Gijsbert Albertus van de Poll, geboren op 21 mei 1952 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt in 1963 in Naarden door echtscheiding ontbonden,

Louise Frederika Jeanne Ooms, overlijdt op 17 februari 1990 in Ede, 61 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll

van de Poll - Elion (1964)       schema 422

Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll, geboren op 11 februari 1928 in Pangkalan Brandan/Sumatra, zoon van Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll en Alma Ottilie Frieda Rothe, hertrouwt op 30 mei 1964 met Marianne Elion, geboren op 18 januari 1937 in Wassenaar, dochter van Ir. Max Elion en Mary Rose Nieuwkerk,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Wouter-Evert Jan Max van de Poll, geboren op 11 februari 1969 in Wassenaar,
Jkvr. Mechteld Mary Frieda van de Poll, geboren op 23 juli 1970 in Wassenaar.

Wikipedia: van de Poll


XXVIII

van de Poll - Huijerman (1976)       schema 422

Jhr. Harmen Hendrik Gijsbert Albertus van de Poll, geboren op 21 mei 1952 in Amsterdam, zoon van Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll en Louise Frederika Jeanne Ooms, trouwt op 6 augustus 1976 met Maria Catharina Huijerman, geboren op 22 december 1955 in Haarlem, dochter van Gerardus Bertus Huijerman en Maria Wilhelmina van den Bergh,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Douwe van de Poll, geboren op 26 november 1976 in Amsterdam,
Jhr. Gijsbert van de Poll, geboren op 20 juli 1978 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt in 1979 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van de Poll


XXIX

van de Poll - Beens (1998)       schema 422

Jhr. Douwe van de Poll, geboren op 26 november 1976 in Amsterdam, zoon van Jhr. Harmen Hendrik Gijsbert Albertus van de Poll en Maria Catharina Huijerman, begint omstreeks 1998 een relatie met Corina Beens, geboren op 27 maart 1978 in Haarlem, dochter van Jan Beens en Paulina Cornelia Gerrits,
Uit deze relatie zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Dimitri van de Poll, geboren op 15 mei 1999 in Haarlem,
Jkvr. Dalinja Paulina van de Poll, geboren op 11 maart 2002 in Haarlem.

Wikipedia: van de Poll


XXVIII

van de Poll - Sanders (1998)       schema 422

Jhr. Wouter-Evert Jan Max van de Poll, geboren op 11 februari 1969 in Wassenaar, zoon van Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll en Marianne Elion, begint omstreeks 1998 een relatie met Saskia Geertruida Elisabeth Sanders, geboren op 1 februari 1968 in Quito (Ecuador), dochter van Jeroen Johannes Bonaventura Sanders en Maria Anna Wilhelmina Hehenkamp,
Uit deze relatie zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Sebastiaan Jan Jeroen van de Poll, geboren op 16 april 1999 in Amsterdam,
Jkvr. Justine Innocence van de Poll, geboren op 16 februari 2002 in Amsterdam,
Jkvr. Zoe Marianne van de Poll, geboren op 16 februari 2002 in Amsterdam.

Wikipedia: van de Poll


XXVII

van de Poll - de Vlugt (1954)       schema 422

Jhr. Hendrik Gottlob van de Poll, geboren op 1 maart 1930 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Abraham Nicolaas Jan van de Poll en Alma Ottilie Frieda Rothe, trouwt op 15 maart 1954 in Amsterdam met Bregtje Susanne de Vlugt, geboren op 14 maart 1933 in Ede, dochter van Pier de Vlugt en Josina Scheele,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Jan van de Poll, geboren op 13 september 1954 in Amsterdam,
Jkvr. Frieda Elizabeth van de Poll, geboren op 17 mei 1958 in Amsterdam,
Jkvr. Caroline Joanna Mary van de Poll, geboren op 15 januari 1963 in Amsterdam.

Wikipedia: van de Poll


XXVIII

van de Poll - Teunissen (1981)       schema 422

Jhr. Hendrik Jan van de Poll, geboren op 13 september 1954 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hendrik Gottlob van de Poll en Bregtje Susanne de Vlugt, trouwt omstreeks 1981 met Miriam Antoinia Hendrika Teunissen, geboren op 7 oktober 1956 in Voorst, dochter van Gerardus Johannes Teunissen en Hendrika Johanna Rothengatter,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Inge van de Poll, geboren op 8 oktober 1982 in Culemborg,

Jhr. Hendrik Jan van de Poll, overlijdt op 21 oktober 1988 in Maarssen, 34 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXVI

Idenburg - van de Poll (1923)       schema 422

Jkvr. Sara Maria Johanna van de Poll, geboren op 29 juli 1897 in Dullstroom/Transvaal, dochter van Jhr. Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens, trouwt op 5 april 1923 in Oegstgeest met Dr. Petrus Johannes Abraham Idenburg, geboren op 8 juni 1896 in Meester Cornelis (Nederlands Oostindië), zoon van Alexander Willem Frederik Idenburg en Maria Elisabeth Duetz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Sara Maria Johanna van de Poll, overlijdt op 3 februari 1981 in ´s-Gravenhage, 83 jaar oud,
Dr. Petrus Johannes Abraham Idenburg, overlijdt op 31 juli 1976 in ´s-Gravenhage, 80 jaar oud.

van de Poll - de Kanter (1924)       schema 422

Jhr. Hendrik Willem van de Poll, geboren op 28 maart 1900 in Dullstroom/Transvaal, zoon van Jhr. Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens, trouwt op 5 april 1924 in Balikpapan/Borneo met Godefrieda Hendrika Maria de Kanter, geboren op 29 oktober 1901 in ´s-Gravenhage, dochter van Cornelis Machlinus de Kanter en Maria Henriette Betz,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Albrecht van de Poll, geboren op 19 mei 1925 in Sambodja/Borneo en op 20 mei 1925 in Sambodja/Borneo, overleden,
Jkvr. Maria Henriette van de Poll, geboren op 6 oktober 1927 in Sanga Sanga Dalem (Borneo),
Jhr. Hendrik Willem Godfried van de Poll, geboren op 24 december 1932 in Sekajoe (Palembang),
Jhr. Godfried Cornelis van de Poll, geboren op 5 oktober 1934 in Tjepoe (Rembang),

Jhr. Hendrik Willem van de Poll, overlijdt op 31 december 1971 in Zeist, 71 jaar oud,
Godefrieda Hendrika Maria de Kanter, overlijdt op 19 september 1995 in Zeist, 93 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXVII

Kraak - van de Poll (1953)       schema 422

Jkvr. Maria Henriette van de Poll, geboren op 6 oktober 1927 in Sanga Sanga Dalem (Borneo), dochter van Jhr. Hendrik Willem van de Poll en Godefrieda Hendrika Maria de Kanter, trouwt op 11 juli 1953 in Zeist met Hajo Peter Kraak, geboren op 9 december 1926 in Makassar (Celebes), zoon van Dr. Hajo Kraak en Maria Elisabeth Elstrodt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van de Poll - Abspoel (1958)       schema 422

Jhr. Hendrik Willem Godfried van de Poll, geboren op 24 december 1932 in Sekajoe (Palembang), zoon van Jhr. Hendrik Willem van de Poll en Godefrieda Hendrika Maria de Kanter, trouwt op 22 maart 1958 in Zeist met Lucretia Maria Abspoel, geboren op 9 mei 1932 in Amsterdam, dochter van Antonie Willem Abspoel en Dina van Strien,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Jouetta Greta Marisa van de Poll, geboren op 31 maart 1961 in Paramaribo,
Jkvr. Dina Godefrida Dorothea van de Poll, geboren op 12 april 1962 in Paramaribo,

Lucretia Maria Abspoel, overlijdt op 14 februari 1998 in Nijmegen, 65 jaar oud,

Wikipedia: van de Poll

van de Poll - Brunsting (1961)       schema 422

Jhr. Godfried Cornelis van de Poll, geboren op 5 oktober 1934 in Tjepoe (Rembang), zoon van Jhr. Hendrik Willem van de Poll en Godefrieda Hendrika Maria de Kanter, trouwt op 25 november 1961 in de Bilt met Marianne Louise Brunsting, geboren op 23 november 1939 in Soerabaja, dochter van Theodoor Brunsting en Anna Maria van den Hoek,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Theodoor Hendrik van de Poll, geboren op 27 mei 1963 in den Helder,
Jkvr. Alexandra Annemarie van de Poll, geboren op 7 januari 1965 in den Helder,
Jkvr. Petra Godefrieda van de Poll, geboren op 1 maart 1966 in den Helder.

Wikipedia: van de Poll


XXVIII

van de Poll - Martina (1999)       schema 422

Jhr. Theodoor Hendrik van de Poll, geboren op 27 mei 1963 in den Helder, zoon van Jhr. Godfried Cornelis van de Poll en Marianne Louise Brunsting, trouwt op 7 mei 1999 in Woerden met Lorella Maria Luisa Martina, geboren op 10 maart 1966 in Hengelo, dochter van Antonio Johan Martina en Milena Follador,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Floris Harmen van de Poll, geboren op 28 juni 1999 in Utrecht,
Jhr. Carlo Sebastiaan van de Poll, geboren op 6 maart 2001 in Woerden.

Wikipedia: van de Poll

Boumans - van de Poll (1995)       schema 422

Jkvr. Alexandra Annemarie van de Poll, geboren op 7 januari 1965 in den Helder, dochter van Jhr. Godfried Cornelis van de Poll en Marianne Louise Brunsting, trouwt op 24 maart 1995 in Leiden met Ir. Roeland Jacobus Laurentius Boumans, geboren op 3 november 1963 in Rotterdam, zoon van Johannes Gijbertus Boumans en Sibillina Maria Baur,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Mysiewicz - van de Poll (1991)       schema 422

Jkvr. Petra Godefrieda van de Poll, geboren op 1 maart 1966 in den Helder, dochter van Jhr. Godfried Cornelis van de Poll en Marianne Louise Brunsting, trouwt op 31 oktober 1991 in Jackson/Tennessee met Krysztof Mysiewicz, geboren op 8 januari 1958 in Suwalki (Polen), zoon van Marian Mysiewicz en Stanislawa Merecka,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Benedek - van de Poll (1945)       schema 422

Jkvr. Bregtje Agatha van de Poll, geboren op 25 juni 1903 in Bussum, dochter van Jhr. Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens, trouwt op 30 augustus 1945 in Londen met Oscar Benedek, geboren op 22 juli 1872 in Budapest, zoon van Adolph Benedek en Theresia Holtzer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Bregtje Agatha van de Poll, overlijdt op 24 november 1972 in Oldham (Lancashire), 69 jaar oud,
Oscar Benedek, overlijdt op 16 januari 1959 in Oldham (Lancashire), 86 jaar oud.

van de Poll - de Boer (1927)       schema 422

Jhr. Cornelis Abraham van de Poll, geboren op 13 oktober 1904 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens, trouwt op 4 oktober 1927 in Noordwijk met Harma Adriana de Boer, geboren op 7 februari 1907 in Noordwijk aan Zee, dochter van Harm de Boer en Adriana Coumou,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Hendrik van de Poll, geboren op 16 november 1929 in Banjoemas (Nederlands Oostindië) en op 17 januari 1949 in Amersfoort overleden,
Jkvr. Adriana van de Poll, geboren op 14 februari 1931 in Leiden,
Jkvr. Margaretha Helena van de Poll, geboren op 3 november 1934 in Semarang en op 18 februari 1967 in Amersfoort overleden,

Het huwelijk wordt in 1940 in Semarang door echtscheiding ontbonden,

Harma Adriana de Boer, overlijdt op 17 februari 1995 in Zwolle, 88 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll

van de Poll - Verhoef (1941)       schema 422

Jhr. Cornelis Abraham van de Poll, geboren op 13 oktober 1904 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens, hertrouwt op 28 februari 1941 in Buitenzorg/Nederlands Oostindië met Johanna Verhoef, geboren op 17 februari 1906 in Amersfoort, dochter van Cornelis Johannes Verhoef en Saartje Boer,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Maarten Cornelis van de Poll, geboren op 23 februari 1942 in Pematang Siantar (Sumatra),

Jhr. Cornelis Abraham van de Poll, overlijdt op 27 januari 1994 in Utrecht, 89 jaar oud,
Johanna Verhoef, overlijdt op 4 april 1988 in Woerden, 82 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXVII

Littlewood - van de Poll (1957)       schema 422

Jkvr. Adriana van de Poll, geboren op 14 februari 1931 in Leiden, dochter van Jhr. Cornelis Abraham van de Poll en Harma Adriana de Boer, trouwt op 30 april 1957 in Kano/Nigeria met David Stuart Littlewood, geboren op 21 maart 1930 in Huddersfield (Yorkshire), zoon van Arthur Littlewood en Anne Beatrice Wilde,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1966 door echtscheiding ontbonden.

van de Poll - Bolle (1967)       schema 422

Jhr. Maarten Cornelis van de Poll, geboren op 23 februari 1942 in Pematang Siantar (Sumatra), zoon van Jhr. Cornelis Abraham van de Poll en Johanna Verhoef, trouwt op 25 juli 1967 in Amsterdam met Norma Christine Bolle, geboren op 7 mei 1946 in Amsterdam, dochter van Christiaan Johannes Bolle en Antje van Velden,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Lucienne Helene van de Poll, geboren op 8 februari 1969 in Amsterdam,
Jhr. Maarten Christiaan van de Poll, geboren op 11 juni 1972 in Haarlem.

Wikipedia: van de Poll


XXVIII

Holdijk - van de Poll (1990)       schema 422

Jkvr. Lucienne Helene van de Poll, geboren op 8 februari 1969 in Amsterdam, dochter van Jhr. Maarten Cornelis van de Poll en Norma Christine Bolle, trouwt op 21 december 1990 Oudewater met Bernardus Arend Holdijk, geboren op 6 februari 1964 in Beekbergen, zoon van Bernardus Hendrikus Holdijk en Aartje IJsendoorn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Michelle Helene Christina Holdijk, geboren op 6 juli 1991 in Villeneuve sur Lot (Frankrijk),
Vicky Hendrika Cornelia Holdijk, geboren op 8 maart 1994 in Voorst,
Tom Bernardus Maarten Holdijk, geboren op 6 november 1998 in Epe.


XXVI

van de Poll - Huisman (1930)       schema 422

Jhr. Willem Hendrik van de Poll, geboren op 13 maart 1906 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens, trouwt op 11 maart 1930 Japara/Semarang met Agine Afina Huisman, geboren op 17 april 1908 in Rotterdam, dochter van Nantko Huisman en Martje Boelkens,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Marthe van de Poll, geboren op 26 augustus 1931 in Langsa (Atjeh),
Jhr. Henk Wouter van de Poll, geboren op 20 december 1932 in Langsa (Atjeh),
Jhr. Nanne Evert Poll, geboren op 27 december 1938 in Schoonhoven,
Jhr. Klaas Willem van de Poll, geboren op 21 juni 1942 in Eindhoven,
Jkvr. Aletta Constance van de Poll, geboren op 17 februari 1946 in Bilthoven,

Jhr. Willem Hendrik van de Poll, overlijdt op 9 juli 1961 in Emmeloord, 55 jaar oud.
Agine Afina Huisman, overlijdt op 23 december 1999 in Doorn, 91 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll

Koning - van de Poll (1938)       schema 422

Jkvr. Constantia Johanna van de Poll, geboren op 28 februari 1913 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens, trouwt op 12 oktober 1938 in Oegstgeest met Adolf Pieter Koning, geboren op 24 juli 1912 in Sassenheim, zoon van Jan Wouter Koning en Neeltje Slegtkamp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Constantia Johanna van de Poll, overlijdt op 25 april 2002 in Medford (Oregon), 89 jaar oud.
Adolf Pieter Koning, overlijdt op 16 september 1999 in Medford (Oregon), 87 jaar oud.


XXVII

Verhey - van de Poll (1951)       schema 422

Jkvr. Marthe van de Poll, geboren op 26 augustus 1931 in Langsa (Atjeh), dochter van Jhr. Willem Hendrik van de Poll en Agine Afina Huisman, trouwt op 8 november 1951 in Elburg met Robert Louis Verhey ing, geboren op 20 november 1918 in ´s-Gravenhage, zoon van Ir. Bastiaan Adrianus Verhey en Johanna Paulina Rombach,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van de Poll - van Kleef (1960)       schema 422

Jhr. Prof. Henk Wouter van de Poll, geboren op 20 december 1932 in Langsa (Atjeh), zoon van Jhr. Willem Hendrik van de Poll en Agine Afina Huisman, trouwt op 5 januari 1960 Fredericton/New Brunswick met Charlotte Dorothea Sophia van Kleef, geboren op 13 november 1938 in Tjimahi (Nederlands Oostindië), dochter van Hermanus Cornelis van Kleef en Adriana Johanna Metsje Visser,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Dorothea Marlien van de Poll, geboren op 11 september 1962 in Fredericton,
Jhr. Robert Willem Wouter van de Poll, geboren op 6 februari 1964 in Fredericton.

Wikipedia: van de Poll


XXVIII

McKay - van de Poll (1985)       schema 422

Jkvr. Dorothea Marlien van de Poll, geboren op 11 september 1962 in Fredericton, dochter van Jhr. Prof. Henk Wouter van de Poll en Charlotte Dorothea Sophia van Kleef, trouwt op 11 oktober 1985 in Fredericton met Gregory Reid McKay, geboren op 20 februari 1952 in Plaster Rock, zoon van John Wilfred McKay en Gladys Pearl Paulsen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van de Poll - O´Hanley (1990)       schema 422

Jhr. Robert Willem Wouter van de Poll, geboren op 6 februari 1964 in Fredericton, zoon van Jhr. Prof. Henk Wouter van de Poll en Charlotte Dorothea Sophia van Kleef, trouwt op 18 mei 1990 Kings Landing/New Brunswick met Catherine Charleene O´Hanley, geboren op 10 maart 1965 in Montreal (Canada), dochter van Clair Joseph Loyola O´Hanley en Lillian Blanche Bursey,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van de Poll


XXVII

van de Poll - Heyning (1965)       schema 422

Jhr. Dr. Nanne Evert van de Poll, geboren op 27 december 1938 in Schoonhoven, zoon van Jhr. Willem Hendrik van de Poll en Agine Afina Huisman, trouwt op 1 juli 1965 met Wilhelmina Paulina Heyning, geboren op 25 juni 1942 in Buitenzorg (Nederlands Oostindië), dochter van Nicolaas Heyning en Helena Kitty Praag,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Helena Martine van de Poll, geboren op 7 september 1971 in Amsterdam,
Jkvr. Eva Paulien van de Poll, geboren op 20 januari 1973 in Laren,

Het huwelijk wordt in 1992 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van de Poll

van de Poll - de Jonge (1993)       schema 422

Jhr. Dr. Nanne Evert van de Poll, geboren op 27 december 1938 in Schoonhoven, zoon van Jhr. Willem Hendrik van de Poll en Agine Afina Huisman, hertrouwt op 19 maart 1993 in Dodewaard met Jkvr. Francien Henriette de Jonge, geboren op 14 m ei 1956 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Willem Adriaan Hugo de Jonge en Goonda Johanna Janssen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Hugo Wouter Thijs van de Poll, geboren op 30 april 1993 in Wageningen,
Jhr. Sebastiaan Nanne van de Poll, geboren op 30 oktober 1995 in Wageningen.

Wikipedia: van de Poll

van de Poll - Jannink (1966)       schema 422

Jhr. Dr. Klaas Willem van de Poll, geboren op 21 juni 1942 in Eindhoven, zoon van Jhr. Willem Hendrik van de Poll en Agine Afina Huisman, trouwt op 13 mei 1966 met Aleida Wilhelmina Jannink, geboren op 19 juni 1940 in Enschede, dochter van Ir. Gerhard Jannink en Cornelia Wilhelmina ter Kuile,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Willem Hendrik van de Poll, geboren op 23 februari 1960 in Utrecht,
Jkvr. Charlotte Jacqueline van de Poll, geboren op 2augustus 1970 in Utrecht,

Het huwelijk wordt in 1993 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van de Poll

Graswinckel - van de Poll (1966)       schema 422

Jkvr. Aletta Constance van de Poll, geboren op 17 februari 1946 in Bilthoven, dochter van Jhr. Willem Hendrik van de Poll en Agine Afina Huisman, trouwt op 14 juli 1966 in Heerde met Jhr. Julius Vitringa Graswinckel, ing, geboren op 11 mei 1944 in Wapenveld, zoon van Jhr. Cornelis Eliza Graswinckel en Gerharda Antonia Boeseken,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Willem Sander Graswinckel, geboren op 19 maart 1976 in Arcen,
Jkvr. Marthe Lisette Cornelie Graswinckel, geboren op 7 april 1979 in Arcen.

Wikipedia: Graswinckel


XXVIII

van de Poll - Wardenier (2002)       schema 422

Jhr. Willem Hendrik van de Poll, geboren op 23 februari 1960 in Utrecht, zoon van Jhr. Dr. Klaas Willem van de Poll en Aleida Wilhelmina Jannink, trouwt op 25 mei 2002 in Wijk bij Duurstede met Marjan Wardenier, geboren op 25 april 1972 in de Noordoostpolder, dochter van Johan Wardenier en Geesje Bergkamp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van de Poll


XXIV

van de Poll - van Willes (1864)       schema 423

Jhr. Harmen Frederik van de Poll, geboren in 1821 in Zaandam, zoon van Jhr. Jan Jacobus van de Poll en Jkvr. Constantia Agatha Calkoen, trouwt op 19 juni 1864 in Bleiswijk met Catharina Arendina van Willes, geboren in 1839 in Bleiswijk, dochter van Jan Mensma van Willes en Hendrina van Binsbergen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van de Poll

Cock Blomhoff - van de Poll (1852)       schema 423

Jkvr. Sara Maria van de Poll, geboren op 1 juli 1823 in Amersfoort, dochter van Jhr. Jan Jacobus van de Poll en Jkvr. Constantia Agatha Calkoen, trouwt op 17 juni 1852 in Utrecht met Johannes Cock Blomhoff, geboren in 1816 in ´s-Gravenhage, zoon van Jan Cock Blomhoff en Titia Bergsma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Sara Maria van de Poll, overlijdt op 17 maart 1907 in Utrecht, 83 jaar oud,
Johannes Cock Blomhoff, overlijdt in 1900, 83 of 84 jaar oud.

van de Poll - Onderwater (1869)       schema 423

Jhr. Mr. Harman Hendrik van de Poll, geboren op 3 januari 1832 in Amersfoort, zoon van Jhr. Jan Jacobus van de Poll en Jkvr. Constantia Agatha Calkoen, trouwt op 20 mei 1869 in Dordrecht met Margaretha Johanna Stefania Onderwater, geboren op 8 november 1843 in Dordrecht, dochter van Johannes Pompejus Boudewijk Onderwater, Heer van Brandwijk en Gybeland en Jkvr. Johanna Henriette Margaretha del Court,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Jan Jacobus van de Poll, geboren op 14 mei 1870 in Dordrecht en op 8 september 1940 in Utrecht overleden,
Jkvr. Jeane Henriette Marguerite van de Poll, geboren op 14 augustus 1871 in Dordrecht en op 24 mei 1957 in Apeldoorn overleden,
Jkvr. Margaretha Jacoba van de Poll, geboren op 30 december 1872 in Dordrecht en op 29 november 1966 in Zeist overleden,
Jkvr. Margaretha Johanna Stephania van de Poll, geboren op 8 oktober 1875 in Dordrecht,
Jkvr. Constance van de Poll, geboren op 8 oktober 1876 in Dordrecht,

Jhr. Mr. Harman Hendrik van de Poll, overlijdt op 30 januari 1919 in de Bilt, 87 jaar oud,
Margaretha Johanna Stefania Onderwater, overlijdt op 10 november 1932 in Maartensdijk, 89 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXV

Gerlings - van de Poll (1900)       schema 423

Jkvr. Margaretha Johanna Stephania van de Poll, geboren op 8 oktober 1875 in Dordrecht, dochter van Jhr. Mr. Harman Hendrik van de Poll en Margaretha Johanna Stefania Onderwater, trouwt op 8 februari 1900 in Utrecht met Jan Catharinus Gerlings, geboren op 14 mei 1872 in Utrecht, zoon van Mr. Meerten Cornelis Gerlings en Geertruida Adriana Hasselman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Margaretha Johanna Stephania Gerlings, geboren op 9 november 1907 in de Bilt,

Jkvr. Margaretha Johanna Stephania van de Poll, overlijdt op 10 september 1969 in Hilversum, 93 jaar oud,
Jan Catharinus Gerlings, overlijdt op 17 november 1930 in Utrecht, 58 jaar oud.

Nering Bögel - van de Poll (1906)       schema 423

Jkvr. Constance van de Poll, geboren op 8 oktober 1876 in Dordrecht, dochter van Jhr. Mr. Harman Hendrik van de Poll en Margaretha Johanna Stefania Onderwater, trouwt op 6 oktober 1906 in Utrecht met Johan Frederik Nering Bögel, ing, geboren op 18 februari 1874 in Deventer, zoon van Willem Frederik Nering Bögel en Anna Pauline Adriana IJssel de Schepper,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Constance van de Poll, overlijdt op 15 mei 1973 in Utrecht, 96 jaar oud,
Johan Frederik Nering Bögel, overlijdt op 23 september 1909 in Deventer, 35 jaar oud.


XXVI

Glanzer - Gerlings ( )       schema 423

Margaretha Johanna Stephania Gerlings, geboren op 9 november 1907 in de Bilt, dochter van Jkvr. Margaretha Johanna Stephania van de Poll en Jan Catharinus Gerlings, trouwt met Alfred Glanzer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Arkel - Gerlings (1949)       schema 423

Margaretha Johanna Stephania Gerlings, geboren op 9 november 1907 in de Bilt, dochter van Jkvr. Margaretha Johanna Stephania van de Poll en Jan Catharinus Gerlings, hertrouwt op 30 november 1949 in ´s-Gravenhage met Jan Dirk van Arkel,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Dirk van Arkel, geboren op 18 april 1951 in Eindhoven.


XXIV

van Gelder de Neufville - van de Poll (1856)       schema 423

Jkvr. Margaretha Jacoba van de Poll, geboren op 20 maart 1833 in Amersfoort, dochter van Jhr. Jan Jacobus van de Poll en Jkvr. Constantia Agatha Calkoen, trouwt op 27 november 1856 in Utrecht met Mr. David Mattheus van Gelder de Neufville, geboren op 10 januari 1811 in Amsterdam, zoon van Abraham de Neufville en Margaretha Cornelia Clara van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Constantia Abrahamina van Gelder de Neufville, geboren op 16 februari 1857 in Bloemendaal,
David Mattheus van Gelder de Neufville, geboren in 1858 in Bloemendaal,

Mr. David Mattheus van Gelder de Neufville, overlijdt op 9 juli 1882 in Utrecht, 71 jaar oud.


XXV

van der Mersch - van Gelder de Neufville (1877)       schema 423

Constantia Abrahamina van Gelder de Neufville, geboren op 16 februari 1857 in Bloemendaal, dochter van Jkvr. Margaretha Jacoba van de Poll en Mr. David Mattheus van Gelder de Neufville, trouwt op 15 februari 1877 in Bloemendaal met Christiaan Hendrik van der Mersch, geboren op 28 februari 1852 in Zeist, zoon van Johannes Anthonie van der Mersch en Jacoba Maria Pit,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jenny Antoinette van der Mersch, geboren op 28 februari 1880 in Venlo,
Sophia Johanna van der Mersch, geboren op 25 september 1882 in Leiden,

Constantia Abrahamina van Gelder de Neufville, overlijdt op 4 mei 1926 in ´s-Gravenhage, 69 jaar oud.

van Gelder de Neufville - Buma (1891)       schema 423

David Mattheus van Gelder de Neufville, geboren in 1858 in Bloemendaal, zoon van Jkvr. Margaretha Jacoba van de Poll en Mr. David Mattheus van Gelder de Neufville, trouwt op 8 oktober 1891 in Baarn met Baukje Buma, geboren op 22 augustus 1869 in Leeuwarden, dochter van Coenraad Willem Antoni Buma en Carolina Johanna Jacoba Wijckerheld Bisdom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

de Neufville - van de Poll (1810)       schema 424

Jkvr. Margaretha Cornelia Clara van de Poll, geboren op 25 december 1788 in Amsterdam, dochter van Margaretha van de Poll en Mr. Harmen van de Poll, trouwt op 18 februari 1810 met Abraham de Neufville, geboren op 31 maart 1787 in Amsterdam, zoon van David Mattheus van Gelder de Neufville en Elisabeth Barnaart,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

David Mattheus van Gelder de Neufville, geboren op 10 januari 1811 in Amsterdam,
Frederik de Neufville, geboren op 24 oktober 1819 in Amsterdam,
Cornelia Abrahamina de Neufville, geboren op 19 januari 1831 in Amsterdam,

Jkvr. Margaretha Cornelia Clara van de Poll, overlijdt op 2 oktober 1854 in Haarlem (Huize Houtvreugd), 65 jaar oud,
Abraham de Neufville, overlijdt op 7 mei 1871 in Amsterdam, 84 jaar oud.

van de Poll - Hooft (1816)       schema 424

Hendrik van de Poll, geboren op 10 februari 1793 in Amsterdam, zoon van Margaretha van de Poll en Mr. Harmen van de Poll, trouwt omstreeks 1816 met Susanna Cornelia Hooft,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Harmen Hendrik van de Poll, geboren in 1817 en op 14 mei 1833 in Zeist overleden,
Margaretha Jacoba van de Poll, geboren op 26 februari 1821 in Zeist,
Catharina Diderica van de Poll, geboren op 25 oktober 1823 in Zeist,
Jacob van de Poll, geboren op 14 november 1824 in Zeist,
Frederik Cornelis van de Poll, geboren op 15 november 1828 in Zeist en op 8 juli 1845 in Veenendaal overleden,
Jan Hendrik Wijnand van de Poll, geboren op 12 maart 1833 in Zeist en op 30 juli 1838 in Veenendaal overleden,

Jhr. Hendrik van de Poll, overlijdt op 27 januari 1862 in Veenendaal, 68 jaar oud,
Susanna Cornelia Hooft, overlijdt op 16 april 1862 in Zeist.

Wikipedia: van de Poll


XXIV

van Houte - van de Poll (1863)       schema 424

Margaretha Jacoba van de Poll, geboren op 26 februari 1821 in Zeist, dochter van Hendrik van de Poll en Susanna Cornelia Hooft, trouwt op 13 mei 1863 in Zeist met Ds. Gijsbert Wilhelm van Houte, geboren in 1816 in Amsterdam, zoon van Henricus Johannes van Houte en Maria Elisabetha Schroijestein,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Suzanna Elizabeth Amalie Adelheid van Houte, geboren in 1865 en op 15 maart 1866 in Elburg overleden,
Henrique Lucie Jacqueline Frederique van Houte, geboren in 1867 in Elburg,

Margaretha Jacoba van de Poll, overlijdt op 18 maart 1885 in Velp, 64 jaar oud.

Ruloffs - van de Poll (1862)       schema 424

Catharina Diderica van de Poll, geboren op 25 oktober 1823 in Zeist, dochter van Hendrik van de Poll en Susanna Cornelia Hooft, trouwt op 3 juli 1862 in Zeist met Joannes Petrus Ruloffs, geboren in 1828 in Molenvliet, zoon van Joannes Petrus Ruloffs en Maria Magdalena Knibbe,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van de Poll - van der Crab (1856)       schema 424

Jacob van de Poll, geboren op 14 november 1824 in Zeist, zoon van Hendrik van de Poll en Susanna Cornelia Hooft, trouwt op 5 juni 1856 in Renkum met Johanna Maria Amelia van der Crab, geboren in 1832 in Amsterdam, dochter van Adriaan Adam van der Crab, en Elisabeth Maria Cornelia de Villeneuve,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Maria Amelia van der Crab, overlijdt op 13 december 1869 in Veenendaal, 36 of 37 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll

van de Poll - Ruloffs ( )       schema 424

Jacob van de Poll, geboren op 14 november 1824 in Zeist, zoon van Hendrik van de Poll en Susanna Cornelia Hooft, hertrouwt na 1869 met Louise Charlotte Henriette Ruloffs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van de Poll


XXV

Kortlang - van Houte (1885)       schema 424

Henrique Lucie Jacqueline Frederique van Houte, geboren in 1867 in Elburg, dochter van Margaretha Jacoba van de Poll en Ds. Gijsbert Wilhelm van Houte, trouwt op 24 juni 1885 met Fokko Kortlang, geboren in 1856 in Veld (Rheden), zoon van Jan Evert Kortlang en Derkje Huetink,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johannes Evert Wilhelm Gijsbrecht Kortlang, geboren in 1887 in Velp,

Fokko Kortlang, is architect/directeur.


XXVI

Kortlang - Mulder (1914)       schema 424

Johannes Evert Wilhelm Gijsbrecht Kortlang, geboren in 1887 in Velp, zoon van Henrique Lucie Jacqueline Frederique van Houte en Fokko Kortlang, trouwt op 10 december 1914 in Ermelo met Anna Wilhelmina Elisabeth Mulder, geboren in 1892 in Aalten, dochter van Ds. Johannes Martinus Mulder en Pieternella Dregmans,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johannes Evert Wilhelm Gijsbrecht Kortlang, is architect.


XXII

van Lennep - van de Poll (1773)       schema 424

Cornelia Henrietta van de Poll, geboren op 27 maart 1753 in Amsterdam, dochter van Mr. Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters, trouwt op 24 oktober 1773 met Mr. Cornelis van Lennep, geboren op 22 februari 1751 in Haarlem, zoon van Mr. David de Neufville van Lennep en Margaretha Silvius,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

David Jacob van Lennep, geboren op 15 juli 1774 in Amsterdam,

Cornelia Henrietta van de Poll, overlijdt op 4 mei 1827 in Amsterdam, 74 jaar oud,
Mr. Cornelis van Lennep, regent in Amsterdam van 1782 tot 1787, overlijdt op 1 februari 1813 in Amsterdam, 61 jaar oud.


XXIII

van Lennep - van Orsoy (1800)       schema 424

Prof. Dr. David Jacob van Lennep, geboren op 15 juli 1774 in Amsterdam, zoon van Cornelia Henrietta van de Poll en Mr. Cornelis van Lennep, trouwt op 30 september 1800 met Cornelia Christina van Orsoy, geboren op 29 maart 1778 in Amsterdam, dochter van Christiaan van Orsoy en Anna Louise van der Poorten,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob van Lennep, geboren op 24 maart 1802 in Amsterdam, gedoopt op 11 april 1802 in Amsterdam (Oude Waalse Kerk),
Anna Louise van Lennep, geboren op 25 april 1807 in Amsterdam,

Prof. Dr. David Jacob van Lennep, overlijdt op 10 februari 1853 in Amsterdam, 78 jaar oud,
Cornelia Christina van Orsoy, overlijdt op 22 oktober 1816 in Heemstede (Huize ´t Manpad), 38 jaar oud.


XXIV

van Lennep - Röell (1824)       schema 424

Mr. Jacob van Lennep, geboren op 24 maart 1802 in Amsterdam, zoon van Prof. Dr. David Jacob van Lennep en Cornelia Christina van Orsoy, trouwt op 13 oktober 1824 met Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell, geboren op 21 februari 1792 in Amsterdam, dochter van Mr. Willem Frederik baron Röell en Sara Johanna Hop,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Sara Cornelia Wilhelmina van Lennep, geboren op 11 augustus 1825 in Amsterdam,
David Jacob Cornelis van Lennep, geboren op 8 januari 1827 in Amsterdam,
Christiaan van Lennep, geboren op 14 mei 1828 in ´s-Gravenhage,
Maurits Jacob van Lennep, geboren op 6 januari 1830 in Amsterdam,

Mr. Jacob van Lennep, advocaat, overlijdt op 25 augustus 1868 in Oosterbeek, 66 jaar oud,
Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell, overlijdt op 8 januari 1870 in Amsterdam, 77 jaar oud.


XXV

Hartsen - van Lennep (1850)       schema 424

Jkvr. Sara Cornelia Wilhelmina van Lennep, geboren op 11 augustus 1825 in Amsterdam, dochter van Mr. Jacob van Lennep en Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell, trouwt op 23 augustus 1850 Amsterdam met Jhr. Cornelis Hartsen, geboren op 23 januari 1823, zoon van Jhr. Pieter Hartsen en Maria Elizabeth Hodshon,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Maria Cornelia Hartsen, geboren in 1858 in Amsterdam,
Jkvr. Henriette Sarah Hartsen, geboren in 1860 in Amsterdam en op op 29 november 1946 in Apeldoorn overleden,

Jkvr. Sara Cornelia Wilhelmina van Lennep, overlijdt op 2 februari 1899 in ´s-Gravenhage, 73 jaar oud,
Jhr. Cornelis Hartsen, minister van Buitenlandse Zaken in kabinet-Mackay; lid Eerste Kamer en lid gemeenteraad den Haag, overlijdt op 14 oktober 1895 in Hilversum, 72 jaar oud.


XXVI

Heemskerk - Hartsen (1881)       schema 424

Jkvr. Maria Cornelia Hartsen, geboren in 1858 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Sara Cornelia Wilhelmina van Lennep en Jhr. Cornelis Hartsen, trouwt op 3 november 1881 in Hilversum met Mr. Theodorus Heemskerk, geboren op 20 juli 1852 in Amsterdam, zoon van Jan Heemskerk en Anna Maria Heemskerk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Maria Cornelia Hartsen, overlijdt op 12 november 1886, 27 of 28 jaar oud,
Mr. Theodorus Heemskerk, advocaat/procureur, Tweede Kamerlid; zeven jaar wethouder van Amsterdam; minister Binnenlandse Zaken en waarnemend minister van Justitie, minister van Staat van 27-08-1926 tot 12-06-1932, overlijdt op 12 juni 1932 in Utrecht, 79 jaar oud.


XXV

van Lennep - Willet (1855)       schema 424

Mr. David Jacob Cornelis van Lennep, geboren op 8 januari 1827 in Amsterdam, zoon van Mr. Jacob van Lennep en Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell, trouwt op 15 november 1855 met Angela Cornelia Willet, geboren op 16 augustus 1823 in Amsterdam, dochter van Dr. Abraham Willet en Jacoba Elisabeth Swarts,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Elisabeth Jacoba van Lennep, geboren op 24 november 1859 in Amsterdam,

Mr. David Jacob Cornelis van Lennep, overlijdt op 8 mei 1905 in Wenen, 78 jaar oud,
Angela Cornelia Willet, overlijdt op 7 mei 1896 in Wiesbaden, 72 jaar oud.


XXVI

Röell - van Lennep (1900)       schema 424

Elisabeth Jacoba van Lennep, geboren op 24 november 1859 in Amsterdam, dochter van Mr. David Jacob Cornelis van Lennep en Angela Cornelia Willet, trouwt op 12 september 1900 in Apeldoorn met Mr. Dr. Willem Röell, geboren op 2 september 1857 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Isaac Herman Alexander Röell en Margaretha Maria Stratenus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elisabeth Jacoba van Lennep, overlijdt op 30 april 1922 in ´s-Gravenhage, 62 jaar oud,
Mr. Dr. Willem Röell, overlijdt op 2 juni 1925 in ´s-Gravenhage, 67 jaar oud.

Wikipedia: Röell


XXV

van Lennep - Meis (1857)       schema 424

Christiaan van Lennep, geboren op 14 mei 1828 in ´s-Gravenhage, zoon van Mr. Jacob van Lennep en Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell, trouwt op 11 april 1857 in Semarang (Nederlands Oostindië) met Louise Johanna Meis, geboren op 17 april 1838 in Batavia, dochter van Arnoldus Meis en Rudolphina Catharina Huismans,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Jacob van Lennep, geboren op 6 november 1859 in Semarang en op op 31 oktober 1864 in Semarang overleden,
Jkvr. Willem van Lennep, geboren op 28 december 1861 in Semarang en op 10 juli 1865 in Semarang overleden,
Jkvr. Rudolphina Carolina van Lennep, geboren op 4 april 1863 in Semarang en op op 8 juli 1863 in Semarang overleden,
Jhr. Jacob van Lennep, geboren op 3 november 1864 in Semarang en op 16 juni 1884 in Hilversum overleden,
Jkvr. Ada van Lennep, geboren op 22 oktober 1865 in Semarang,

Louise Johanna Meis, overlijdt op 26 februari 1867 in Djokjakarta (Nederlands Oostindië), 28 jaar oud.

van Lennep - Kupfer (1869)       schema 424

Christiaan van Lennep, geboren op 14 mei 1828 in ´s-Gravenhage, zoon van Mr. Jacob van Lennep en Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell, hertrouwt op 7 december 1869 in Djokjakarta (Nederlands Oostindië) met Charlotta Louise Kupfer, geboren op 14 januari 1851 in Pasaroean, dochter van Auguste Prospere Kupfer en Charlotte Louise Coblijn,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Charlotte Louise van Lennep, geboren op 12 oktober 1870 in Djokjakarta,
Jkvr. Christine van Lennep, geboren op 16 januari 1872 in Semarang,
Jkvr. Henriette van Lennep, geboren op 21 december 1873 in ´s-Gravenhage en op 1 september 1874 in ´s-Gravenhage overleden,
Jhr. Roelof van Lennep, geboren op 3 oktober 1876 in Wiesbaden,
Jkvr. Madzy van Lennep, geboren op 21 april 1879 in Hilversum,
Jhr. August Willem van Lennep, geboren op 25 september 1883 in Hilversum en op 8 januari 1908 in Londen overleden,
Jhr. Christiaan van Lennep, geboren op 3 januari 1887 in Hilversum,

Christiaan van Lennep, overlijdt op 18 augustus 1908 in ´s-Gravenhage, 80 jaar oud,
Charlotta Louise Kupfer, overlijdt op 18 maart 1926 in Brussel, 75 jaar oud.


XXVI

Blom - van Lennep (1886)       schema 424

Jkvr. Ada van Lennep, geboren op 22 oktober 1865 in Semarang, dochter van Christiaan van Lennep en Louise Johanna Meis, trouwt op 15 april 1886 met Pieter Blom, geboren op 4 februari 1863 in Hilversum, zoon van Otte Pieter Nicolas Blom en Maria Elisabeth Cremers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Her huwelijk wordt op 8 april 1929 in Amsterdam door echtscheiding ontbonden,

Jkvr. Ada van Lennep, overlijdt op 7 februari 1941 in de Lage Vuursche, 75 jaar oud,
Pieter Blom, assuradeur, overlijdt op 6 februari 1939 in Aerdenhout, 76 jaar oud.

Woulfe - van Lennep (1896)       schema 424

Jkvr. Charlotte Louise van Lennep, geboren op 12 oktober 1870 in Djokjakarta, dochter van Christiaan van Lennep en Charlotta Louise Kupfer, trouwt op 28 maart 1896 te Hilversum met Algernon Thornton Woulfe, geboren op 13 januari 1865 in Londen, zoon van John Philip Woulfe en Selma Valentine Clarke,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1908 door echtscheiding ontbonden,

Algernon Thornton Woulfe, overlijdt in 1936 in Londen, 69 of 70 jaar oud.

Hamilton - van Lennep (1910)       schema 424

Jkvr. Charlotte Louise van Lennep, geboren op 12 oktober 1870 in Djokjakarta, dochter van Christiaan van Lennep en Charlotta Louise Kupfer, hertrouwt op 18 oktober 1910 in Sydney met Sydney Mackenzie Hamilton, geboren op 3 maart 1878 in Londen, zoon van Henry Hamilton en Anny Mackenzie,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Charlotte Louise van Lennep, overlijdt op 1 juli 1965 in ´s-Gravenhage, 94 jaar oud,
Sydney Mackenzie Hamilton, overlijdt 26 april 1950 in de Bilt, 72 jaar oud.

Vinkhuyzen - van Lennep (1908)       schema 424

Jkvr. Christine van Lennep, geboren op 16 januari 1872 in Semarang, dochter van Christiaan van Lennep en Charlotta Louise Kupfer, trouwt op 3 december 1908 in Londen met Dr. Cornelis Willem Vinkhuyzen, geboren op 18 februari 1867 in ´s-Gravenhage, zoon van Dr. Hendrik Jacobus Vinkhuyzen en Marie Cornelie Jeanne Marquerite Blom,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Christiaan Vinkhuyzen, geboren op 4 februari 1910 in Soerabaja,
Hendrik Jacobus Vinkhuyzen, geboren op 4 maart 1911 in Soerabaja,

Jkvr. Christine van Lennep, overlijdt 26 december 1959 in ´s-Gravenhage, 87 jaar oud.
Dr. Cornelis Willem Vinkhuyzen, overlijdt 10 mei 1937 in Nice, 70 jaar oud.


XXVII

Vinkhuyzen - van de Loo (1932)       schema 424

Christiaan Vinkhuyzen, geboren op 4 februari 1910 in Soerabaja, zoon van Jkvr. Christine van Lennep en Dr. Cornelis Willem Vinkhuyzen, trouwt op 19 juli 1932 met Hilda van de Loo, geboren op 6 januari 1912 in Keulen, dochter van Henriette Wilhelmine van de Loo,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Maria Vinkhuyzen, geboren op 29 juni 1933 in Zürich,
Peter Vinkhuyzen, geboren op 23 september 1934 in Zürich,

Het huwelijk wordt op 27 april 1942 door echtscheiding ontbonden.

Vinkhuyzen - de Geer (1942)       schema 424

Christiaan Vinkhuyzen, geboren op 4 februari 1910 in Soerabaja, zoon van Jkvr. Christine van Lennep en Dr. Cornelis Willem Vinkhuyzen, hertrouwt op 27 mei 1942 met Jkvr. Antoinette Frederique Albertine de Geer, geboren op 2 maart 1904 in Luik, dochter van Jhr. Willem Carel de Geer en Jacoba Johanna Reeling Brouwer
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Evert Jan Vinkhuyzen, geboren op 10 februari 1943 in ´s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt op 14 juli 1950 door echtscheiding ontbonden.

Vinkhuyzen - Nierstrasz (1952)       schema 424

Christiaan Vinkhuyzen, geboren op 4 februari 1910 in Soerabaja, zoon van Jkvr. Christine van Lennep en Dr. Cornelis Willem Vinkhuyzen, hertrouwt op 16 mei 1952 met Charlotte Felicie Nierstrasz, geboren op 24 oktober 1922 in Rotterdam, dochter van Gustaaf Frederik Nierstrasz en Antonia Elizabeth Julia Muijlwijk
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Aarnout Diederik Vinkhuyzen, geboren op 15 oktober 1952 in ´s-Gravenhage,
Ernst Maarten Vinkhuyzen, geboren op 29 maart 1954 in ´s-Gravenhage,
Onno Melchior Vinkhuyzen, geboren op 22 februari 1957 in ´s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt op 3 juni 1966 door echtscheiding ontbonden.


XXVIII

Vinkhuyzen - Kramer (1960)       schema 424

Peter Vinkhuyzen, geboren op 23 september 1934 in Zürich, zoon van Christiaan Vinkhuyzen en Hilda van de Loo, trouwt op 2 juli 1960 in Wassenaar met Caroline Agathe Kramer, geboren op 12 november 1934 in Wassenaar, dochter van Dr. Ernst Lodewijk Kramer en Agathe van Rijn,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Marlies Vinkhuyzen, geboren op 6 april 1961 in Rijswijk,
Willemijn Vinkhuyzen, geboren op 27 februari 1963 in Rijswijk,
Erik Robert Vinkhuyzen, geboren op 1 juli 1965 in Halden (Noorwegen),
Wouter Bart Vinkhuyzen, geboren op 15 oktober 1966 in Alkmaar.

Vinkhuyzen - Baart de la Faille (1970)       schema 424

Evert Jan Vinkhuyzen, geboren op 10 februari 1943 in ´s-Gravenhage, zoon van Christiaan Vinkhuyzen en Jkvr. Antoinette Frederique Albertine de Geer, trouwt op 31 oktober 1970 in Utrecht met Anna Louise Baart de la Faille, geboren op 8 april 1947 in Utrecht, dochter van Dr. Robert Leonard Baart de la Faille en Catharina Johanna Elisabeth Pabst
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anna Aurelia Elisabeth Vinkhuyzen, geboren op 24 mei 1980 in Amersfoort.


XXVII

Vinkhuyzen - Rowlands (1941)       schema 424

Hendrik Jacobus Vinkhuyzen, geboren op 4 maart 1911 in Soerabaja, zoon van Jkvr. Christine van Lennep en Dr. Cornelis Willem Vinkhuyzen, trouwt op 3 mei 1941 in Conway met Myra Rowlands, geboren op 2 maart 1913 in Conway, dochter van John Rowlands en Roberts, Frances,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Christiaan Vinkhuyzen, geboren op 3 april 1948 in Scheveningen,
Robert Cornelis Vinkhuyzen, geboren op 18 maart 1956 in Nieuw-Vennep.


XXVIII

Vinkhuyzen - van Amsterdam (1972)       schema 424

Christiaan Vinkhuyzen, geboren op 3 april 1948 in Scheveningen, zoon van Hendrik Jacobus Vinkhuyzen en Myra Rowlands, trouwt op 20 januari 1972 in Leiden met Maria Petronella Huberta van Amsterdam, geboren op 11 april 1950 in Alkemade, dochter van Johannes Petrus Amsterdam en Petronella Apolonia de Jong,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johannes Christiaan Vinkhuyzen, geboren op 24 juli 1972 in Leiden,
Davey Maria Vinkhuyzen, geboren op 24 oktober 1974 in Hoofddorp,
Patricia Maria Vinkhuyzen, geboren op 23 juni 1978 in Hoofddorp.


XXVI

van Lennep - Mijer (1902)       schema 424

Jhr. Mr. Roelof van Lennep, geboren op 3 oktober 1876 in Wiesbaden, zoon van Christiaan van Lennep en Charlotta Louise Kupfer, trouwt op 16 december 1902 met Digna Jacoba Mijer, geboren op 28 maart 1883 in Batavia, dochter van Hubertus Karel Mijer en Digna Jacoba Drossaers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Warner van Lennep, geboren op 24 december 1904 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Sylvia van Lennep, geboren op 16 december 1905 in ´s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 7 maart 1912,

Digna Jacoba Mijer, overlijdt 8 december 1969 in Eindhoven, 86 jaar oud.

XXVI

van Lennep - Apol (1912)       schema 424

Jhr. Mr. Roelof van Lennep, geboren op 3 oktober 1876 in Wiesbaden, zoon van Christiaan van Lennep en Charlotta Louise Kupfer, hertrouwt op 28 oktober 1912 in Edinburgh met Elise Henriette Adrienne Apol, geboren op 9 mei 1879 in ´s-Gravenhage, dochter van Johannes Adrianus Cornelis Apol en Elisabeth Hendrina Landry,
Uit dit huwelijk is één kinderen bekend,

Jhr. Marnix Roelof van Lennep, geboren op 1 oktober 1915 in ´s-Gravenhage,

Jhr. Mr. Roelof van Lennep, overlijdt 13 september 1951 in ´s-Gravenhage, 74 jaar oud,
Elise Henriette Adrienne Apol, overlijdt 14 december 1970 in ´s-Gravenhage, 91 jaar oud.


XXVII

van Lennep - Milders (1942)       schema 424

Jhr. Marnix Roelof van Lennep, geboren op 1 oktober 1915 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Roelof van Lennep en Elise Henriette Adrienne Apol, trouwt op 25 juli 1942 in den Haag met Jeannette Milders,
Uit dit huwelijk is één kinderen bekend,

Jkvr. Monique Janine van Lennep, geboren op 8 november 1942 in ´s-Gravenhage.


XXVIII

Drysdale - van Lennep (1968)       schema 424

Jkvr. Monique Janine van Lennep, geboren op 8 november 1942 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Marnix Roelof van Lennep en Jeannette Milders, trouwt op 14 september 1968 in den Haag met Herman Charles Drysdale, geboren op 20 mei 1940 in Amsterdam, zoon van Charles Drysdale en Catharina Hermina Uilenburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Haitsma Mulier - van Lennep (1902)       schema 424

Jkvr. Madzy van Lennep, geboren op 21 april 1879 in Hilversum, dochter van Christiaan van Lennep en Charlotta Louise Kupfer, trouwt op 11 november 1902 in Hilversum met Johannes Eco Haitsma Mulier, geboren op 1 november 1879 in Oldeboorn, zoon van Eco Haitsma Mulier, burgemeester te Winterswijk en Aleida Thoden van Velzen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Eco Deodaat Haitsma Mulier, geboren op 12 december 1905 in Utrecht,

Jkvr. Madzy van Lennep, overlijdt op 14 januari 1959 in ´s-Gravenhage, 79 jaar oud,
Johannes Eco Haitsma Mulier, overlijdt op 10 mei 1938 in Taormina (Sicilië), 58 jaar oud.


XXVII

Haitsma Mulier - del Court (1933)       schema 424

Eco Deodaat Haitsma Mulier, geboren op 12 december 1905 in Utrecht, zoon van Jkvr. Madzy van Lennep en Johannes Eco Haitsma Mulier, trouwt op 22 december 1933 in Wassenaar met Henriette Louise Marie del Court, geboren op 29 oktober 1899 in Velsen, dochter van Karel Johannes Cornelis del Court en Suzanna de Sturler, weduwe van Charles Constant Hasselman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Eco Deodaat Haitsma Mulier, overlijdt op 21 februari 1983 in Haarlem, 77 jaar oud,
Henriette Louise Marie del Court, overlijdt op 16 mei 1934 in Amsterdam, 34 jaar oud.


XXVI

van Lennep - Robinson (1913)       schema 424

Jhr. Christiaan van Lennep, geboren op 3 januari 1887 in Hilversum, zoon van Christiaan van Lennep en Charlotta Louise Kupfer, trouwt op 20 december 1913 in Burnham met Grace Mary Robinson, geboren op 20 oktober 1885 in Chantilly (Oise), dochter van Thomas Frederic Robinson en Elisabeth Jane Norman Bennett Lavers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Constance Louise Elisabeth van Lennep, geboren op 9 februari 1915 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Wendela Marguerite van Lennep, geboren op 30 oktober 1918 in ´s-Gravenhage,

Jhr. Christiaan van Lennep, overlijdt op 5 december 1955 in Rochers-de-Toveyres, 68 jaar oud,
Grace Mary Robinson, overlijdt op 10 juli 1968 in Zermatt, 82 jaar oud.


XXVII

Kien Keane - van Lennep (1939)       schema 424

Jkvr. Constance Louise Elisabeth van Lennep, geboren op 9 februari 1915 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Christiaan van Lennep en Grace Mary Robinson, trouwt op 6 december 1939 in New York met Gustave Kien Keane, geboren op 7 januari 1914 in Wenen, zoon van Robert Kien Keane en Francisca Partl,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rosenberg Polak - van Lennep (1944)       schema 424

Jkvr. Wendela Marguerite van Lennep, geboren op 30 oktober 1918 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Christiaan van Lennep en Grace Mary Robinson, trouwt op 2 juni 1944 in Bern met Markus Joost Rosenberg Polak, geboren op 1 april 1915 in Amsterdam, zoon van Dr. Joseph Bernard Polak en Charlottee Lisette Rosenberg,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Constance Serline Rosenberg Polak, geboren op 9 november 1948 in Amsterdam,

Markus Joost Rosenberg Polak, was ambassadeur.


XXVIII

van Nispen tot Sevenaer - Rosenberg Polak (1971)       schema 424

Constance Serline Rosenberg Polak, geboren op 9 november 1948 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Wendela Marguerite van Lennep en Markus Joost Rosenberg Polak, trouwt op 11 september 1971 met Jhr. Mr. Hubert Joan Marie van Nispen tot Sevenaer, geboren op 14 januari 1947 in ´s-Gravenhage, zoon van Jhr. Dr. Eugene Octave Marie van Nispen tot Sevenaer en Marie Louise Johanna barones van Voorst tot Voorst,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Christiaan Markus Eugene van Nispen tot Sevenaer, geboren op 27 juli 1972 in Gouda.

Wikipedia: van Nispen


XXV

van Lennep - van Loon (1857)       schema 425

Mr. Maurits Jacob van Lennep, geboren op 6 januari 1830 in Amsterdam, zoon van Mr. Jacob van Lennep en Jkvr. Henrietta Sophia Wilhelmina Röell, trouwt op 3 maart 1857 met Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, geboren op 19 oktober 1833 in ´s Graveland, dochter van Willem van Loon en Anna Louisa Agatha van Winter,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Maurits Jacob van Lennep, geboren in 1857 in Nijmegen,
Jhr. Maximiliaan Frederik van Lennep, geboren op 2 september 1859 in Nijmegen,
Jkvr. Maria Louisa van Lennep, geboren op 21 oktober 1861 in Amsterdam en op 15 januari 1921 in Geneve overleden,
Jhr. Jan Willem Lennep, geboren op 1 juni 1863 in Amsterdam,
Jhr. Frank Karel van Lennep, geboren op 24 november 1865 in Amsterdam,
Jhr. Louis Theodoor Lennep, geboren op 1 juli 1869 in Zeist en op 7 juni 1870 in Amsterdam overleden,
Jhr. Norman Willem van Lennep, geboren op 20 september 1872 in Amsterdam en op 29 september 1897 in Londen overleden,
Jkvr. Augusta van Lennep, geboren op 10 juli 1876 in Amsterdam en op 27 september 1876 in Amsterdam overleden,
Jkvr. Theodora Augusta van Lennep, geboren op 28 november 1877 in Amsterdam,

Mr. Maurits Jacob van Lennep, overlijdt op 20 januari 1913 in Haarlem, 83 jaar oud,
Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, overlijdt op 7 juni 1899 in Hilversum, 65 jaar oud.


XXVI

van Lennep - Cloetta (1883)       schema 425

Jhr. Hendrik Maurits Jacob van Lennep, geboren in 1857 in Nijmegen, zoon van Mr. Maurits Jacob van Lennep en Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, trouwt op 14 maart 1883 te Zürich met Fannij Cloetta, geboren op 7 januari 1862 in Zürich, dochter van Dr. Arnold Leonhard Cloetta en Maria Locher,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Maurits Jacob van Lennep, overlijdt op 22 februari 1905 in Lugano, 47 of 48 jaar oud,
Fannij Cloetta, overlijdt op 7 april 1939 in Haarlem, 77 jaar oud.

van Lennep - van Eeghen (1884)       schema 425

Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep, geboren op 2 september 1859 in Nijmegen, zoon van Mr. Maurits Jacob van Lennep en Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, trouwt op 7 februari 1884 in Doorn met Emelie Marie Anthoinette van Eeghen, geboren op 10 november 1859 in Amsterdam, dochter van Jan van Eeghen en Henriette Louise Labouchere,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep, geboren op 28 november 1884 in Hoenderloo,
Jhr. Louis Henri van Lennep, geboren op 22 februari 1886 in Hoenderloo,
Jhr. Caroline Willemine van Lennep, geboren op 9 februari 1887 in Hoenderloo en op 08 maart 1888 in Rheden overleden,
Jhr. Carel Louis van Lennep, geboren op 26 januari 1889 in Dieren,
Jhr. Alfred Frank van Lennep, geboren op 4 december 1890 in Dieren en op 4 april 1892 in Haarlem overleden,
Jhr. Anna Deborah Louise van Lennep, geboren op 14 se[tember 1894 in Haarlem,
Jhr. Aernout van Lennep, geboren op 9 mei 1897 in Haarlem,

Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep, predikant, overlijdt op 23 juni 1940 in Haarlem, 80 jaar oud,
Emelie Marie Anthoinette van Eeghen, overlijdt op 14 september 1925 in Haarlem, 65 jaar oud.


XXVII

van Lennep - Sillem (1913)       schema 425

Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep, geboren op 28 november 1884 in Hoenderloo, zoon van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen, trouwt op 25 februari 1913 met Henriette Sillem, geboren op 23 april 1891 in Amsterdam, dochter van Ernst Sillem en Augusta Gaymans,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Maximiliaan Frederik van Lennep, geboren op 7 januari 1915 in Amsterdam,
Jhr. Ernest Willem van Lennep, geboren op 17 mei 1918 in Bussum,
Jkvr. Augusta Evelina van Lennep, geboren op 5 augustus 1920 in Bussum,
Jkvr. Geraldine Emilie Wendela van Lennep, geboren op 2 april 1925 in Bussum,

Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep, overlijdt op 23 juni 1940 in Haarlem, 80 jaar oud,
Henriette Sillem, overlijdt op 24 oktober 1965 in Utrecht, 74 jaar oud.


XXVIII

van Lennep - Bartel (1940)       schema 425

Jhr. Maximiliaan Frederik van Lennep, geboren op 7 januari 1915 in Amsterdam, zoon van Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep en Henriette Sillem, trouwt op 16 januari 1940 in Singapore met Alice Bartel, geboren op 14 februari 1913 in Basel, dochter van Elisabeth Marie Bartel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Monique Jacqueline van Lennep, geboren op 5 oktober 1946 in Naarden,
Jkvr. Saskia van Lennep, geboren op 17 september 1950 in Djakarta.

van Lennep - Jeppesen (1948)       schema 425

Jhr. Ernest Willem van Lennep, geboren op 17 mei 1918 in Bussum, zoon van Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep en Henriette Sillem, trouwt omstreeks 1948 met Dorothea Sandal Jeppesen, geboren op 21 januari 1923 in Frederiksberg (Denemarken), dochter van Axel Jeppesen en Sophie Louise Petersen
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Erica Astrid van Lennep, geboren op 23 mei 1949 in Naarden,
Jkvr. Machteld Eveline van Lennep, geboren op 25 oktober 1950 in Utrecht en op op 22 januari 1971 in Hornsby (Australie) overleden.

van der Most van Spijk - van Lennep (1951)       schema 425

Jkvr. Augusta Evelina van Lennep, geboren op 5 augustus 1920 in Bussum, dochter van Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep en Henriette Sillem, trouwt op 1 maart 1951 in Weesp met Prof. Dr. Daniel van der Most van Spijk, geboren op 25 mei 1920 in Geesteren, zoon van Ds. Dirk van der Most van Spijk en Mathilde Barbara Simonette van Drumpt
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Weil - van Lennep (1955)       schema 425

Jkvr. Geraldine Emilie Wendela van Lennep, geboren op 2 april 1925 in Bussum, dochter van Jhr. Maurits Carel Theodore van Lennep en Henriette Sillem, trouwt op 6 september 1955 in Parijs met Robert Simon Weil, geboren op 30 november 1919 in St.Louis, zoon van Jacques Weil en Alice David
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

Robinson - van Lennep (1970)       schema 425

Jkvr. Erica Astrid van Lennep, geboren op 23 mei 1949 in Naarden, dochter van Jhr. Ernest Willem van Lennep en Dorothea Sandal Jeppesen, trouwt op 2 oktober 1970 in Turramurra met Jeffrey Edwin Robinson, geboren op 13 oktober 1948 in St. Leonards, zoon van Kenneth John Robinson en Patricia Mary Gardiner
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van Lennep - Enschede (1911)       schema 425

Jhr. Louis Henri van Lennep, geboren op 22 februari 1886 in Hoenderloo, zoon van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen, trouwt op 3 augustus 1911 met Catharina Hillegonda Enschede,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Francina van Lennep, geboren op 27 augustus 1912 in Amsterdam,
Jhr. Emile van Lennep, geboren op 20 januari 1915 in Amsterdam,
Jkvr. Madzy van Lennep, geboren op 25 januari 1918 in Amsterdam en op 23 januari 1996 in ´s-Gravenhage overleden,

Het huwelijk wordt op 22 juni 1922 in Haarlem door echtscheiding ontbonden.

van Lennep - Zeverijn (1922)       schema 425

Jhr. Louis Henri van Lennep, geboren op 22 februari 1886 in Hoenderloo, zoon van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen, hertrouwt op 18 juli 1922 in Hilversum met Geertruida Zeverijn, geboren op 12 maart 1901 in Batavia, dochter van Sako Willem Zeverijn en Charlotte Augusta Wilhelmina Jannette Walen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Valborg van Lennep, geboren op 3 september 1924 in Amsterdam,

Geertruida Zeverijn, overlijdt op 14 april 1972 in Heemstede, 71 jaar oud.


XXVIII

van Ittersum - van Lennep (1936)       schema 425

Jkvr. Henriette Francina van Lennep, geboren op 27 augustus 1912 in Amsterdam, dochter van Jhr. Louis Henri van Lennep en Catharina Hillegonda Enschede, trouwt op 18 januari 1936 met Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum, geboren op 13 mei 1901 in Magetan (Oost-Java), zoon van Jacques Henri Agathon baron van Ittersum en Adele Elise Lincklaen Westenberg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Frederik Alexander Robert Arnold baron van Ittersum, geboren op 26 oktober 1936 in ´s-Gravenhage,
Boudewijn Franciscus baron van Ittersum, geboren op 7 juni 1939 in Aerdenhout,
Paulus Adriaan Lodewijk Arent baron van Ittersum, geboren op 13 januari 1945 in Aerdenhout en op 27 januari 1946 in Aerdenhout overleden,
Carla Elise barones van Ittersum, geboren op 5 november 1946 in Aerdenhout,

Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum, overlijdt op 15 augustus 1992 in Haarlem, 91 jaar oud.

Wikipedia: van Ittersum


XXIX

van Ittersum - de Bruin (1966)       schema 425

Frederik Alexander Robert Arnold baron van Ittersum, geboren op 26 oktober 1936 in ´s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Henriette Francina van Lennep en Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum, trouwt op 21 oktober 1966 met Mr. Johanna Catharina de Bruin, geboren op 12 augustus 1946 in Rotterdam, dochter van Jan de Bruin en Catharina Jacoba Kok,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum, geboren op 27 februari 1967 in Rotterdam,
Catharina Henriette barones van Ittersum, geboren op 22 december 1968 in Rotterdam,

Het huwelijk wordt in 1974 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Ittersum

van Ittersum - Terwindt (1975)       schema 425

Frederik Alexander Robert Arnold baron van Ittersum, geboren op 26 oktober 1936 in ´s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Henriette Francina van Lennep en Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum, hertrouwt op 16 augustus 1975 met Emilie Eugenie Louise Marie Terwindt, geboren op 9 februari 1944 in Vught, dochter van Robert Anton Johan Terwindt en Henriette Josephine van der Grinten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Ittersum


XXX

van Ittersum - van Beukering (1997)       schema 425

Paulus Adriaan Lodewijk Arend van Ittersum, geboren op 27 februari 1967 in Rotterdam, zoon van Frederik Alexander Robert Arnold baron van Ittersum en Mr. Johanna Catharina de Bruin, trouwt op 4 juli 1997 in Rotterdam met Johanna Maria van Beukering, geboren op 20 maart 1970 in Voorburg, dochter van Cornelis Johannes van Beukering en Helena Johanna van der Sloot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Ittersum


XXIX

van Ittersum - van der Ven (1967)       schema 425

Boudewijn Franciscus baron van Ittersum, geboren op 7 juni 1939 in Aerdenhout, zoon van Jkvr. Henriette Francina van Lennep en Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum, trouwt op 28 oktober 1967 in de Steeg met Karin Regina Wilhelmina van der Ven, geboren op 29 juli 1944 in Velp, dochter van Willem Arnold Marie van der Ven en Regina Antonia Philippina Marie de Neree tot Babberich,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Adrienne Henriette Francina barones van Ittersum, geboren op 9 september 1968 in ´s-Gravenhage,
Emilie Regine Philippine barones van Ittersum, geboren op 9 september 1968 in ´s-Gravenhage,
Clarien Boudewien barones van Ittersum, geboren op 20 april 1974 in ´s-Gravenhage.

Wikipedia: van Ittersum


XXX

van der Meulen - van Ittersum (1995)       schema 425

Adrienne Henriette Francina barones van Ittersum, geboren op 9 september 1968 in ´s-Gravenhage, dochter van Boudewijn Franciscus baron van Ittersum en Karin Regina Wilhelmina van der Ven, trouwt op 22 september 1995 in den Haag met Wouter Gerardus Johannes van der Meulen, geboren op 26 februari 1965 in Eindhoven, zoon van Dr. Ir. Johannes Hubertus Josefus van der Meulen en Divera Maria van Latum,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

de Kanter - van Ittersum (2003)       schema 425

Clarien Boudewien barones van Ittersum, geboren op 20 april 1974 in ´s-Gravenhage, dochter van Boudewijn Franciscus baron van Ittersum en Karin Regina Wilhelmina van der Ven, trouwt op 20 september 2003 in den Haag met Arthur C. de Kanter,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


XXVIII

van Lennep - Labberton (1941)       schema 425

Jhr. Emile van Lennep, geboren op 20 januari 1915 in Amsterdam, zoon van Jhr. Louis Henri van Lennep en Catharina Hillegonda Enschede, trouwt op 5 juni 1941 in den Haag met Alexa Alison Labberton,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Walthera van Lennep, geboren op 10 januari 1943 in ´s-Gravenhage,
Jkvr. Sylvia Caroline van Lennep, geboren op 12 juli 1944 in Amsterdam,
Jhr. Louis Henri van Lennep, geboren op 10 maart 1948 in Amsterdam,
Jhr. Reinout Ferdinand van Lennep, geboren op 3 mei 1950 in Amsterdam,

Korthals Altes - van Lennep (1948)       schema 425

Jkvr. Valborg van Lennep, geboren op 3 september 1924 in Amsterdam, dochter van Jhr. Louis Henri van Lennep en Geertruida Zeverijn, trouwt op 29 september 1948 in Heemstede met Philip John Korthals Altes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Valborg van Lennep, overlijdt op 20 februari 1978 in Amsterdam, 53 jaar oud.


XXIX

Hudig - van Lennep (1970)       schema 425

Jkvr. Walthera van Lennep, geboren op 10 januari 1943 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Emile van Lennep en Alexa Alison Labberton, trouwt op 21 november 1970 in den Haag met Dirk Ferrand Hudig,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Knight - van Lennep (1969)       schema 425

Jkvr. Sylvia Caroline van Lennep, geboren op 12 juli 1944 in Amsterdam, dochter van Jhr. Emile van Lennep en Alexa Alison Labberton, trouwt op 5 september 1969 in den Haag met Christopher William Knight,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van Lennep - van Lidth de Jeude (1915)       schema 425

Jhr. Carel Louis van Lennep, geboren op 26 januari 1889 in Dieren, zoon van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen, trouwt op 11 november 1915 met Charlotte Amelie van Lidth de Jeude, geboren op 4 april 1893 in Amsterdam, dochter van Mr. Lambert Johan Adriaan van Lidth de Jeude en Jkvr. Johanna Louise von Weiler tot Poelwijk,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Louise van Lennep, geboren op 23 oktober 1918 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Maurits Jacob van Lennep, geboren op 23 mei 1921 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt op 1 september 1922 door echtscheiding ontbonden,

Charlotte Amelie van Lidth de Jeude, overlijdt op 27 oktober 1976 in Amersfoort, 83 jaar oud.

van Lennep - Schmidt (1939)       schema 425

Jhr. Carel Louis van Lennep, geboren op 26 januari 1889 in Dieren, zoon van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen, hertrouwt op 26 september 1939 met Elisabeth Schmidt, geboren op 10 mei 1906 in Wattenscheid (Westfalen), dochter van Conrad Engelhard Schmidt en Friederike Alma Stodieck,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Oscar Carel van Lennep, geboren op 18 juli 1940 in IJmuiden,

Jhr. Carel Louis van Lennep, overlijdt op 9 juli 1980 in Amsterdam, 91 jaar oud,
Elisabeth Schmidt, overlijdt op 8 februari 1975 in Aerdenhout, 68 jaar oud.


XXVIII

van Asbeck - van Lennep (1942)       schema 425

Jkvr. Johanna Louise van Lennep, geboren op 23 oktober 1918 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Carel Louis van Lennep en Charlotte Amelie van Lidth de Jeude, trouwt op 10 september 1942 in Huizen met Ir. Johannes Bernardus baron van Asbeck, geboren op 5 januari 1911 in ´s-Gravenhage, zoon van Herman Erwin baron van Asbeck en Cornelia Maria de Beaufort,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Willem Maurits baron van Asbeck, geboren op 8 september 1943 in Maarn,
Bernt Sweder baron van Asbeck, geboren op 4 mei 1945 in Doorn,
Jan Diederik baron van Asbeck, geboren op 8 april 1947 in Driebergen,
Charlotte Amelie barones van Asbeck, geboren op 4 februari 1949 in Driebergen,
Corine Hermance barones van Asbeck, geboren op 19 november 1951 in Driebergen.


XXIX

van Asbeck - Calkoen (1968)       schema 425

Willem Maurits baron van Asbeck, geboren op 8 september 1943 in Maarn, zoon van Jkvr. Johanna Louise van Lennep en Ir. Johannes Bernardus baron van Asbeck, trouwt op 23 augustus 1968 met Jkvr. Frances Yvonne Calkoen, geboren op 30 januari 1948 in Batavia, dochter van Jhr. Hendrik Maurits Calkoen en Helene Eleonora Susanna Yvonne barones d´Aumale van Hardenbroek,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Helen Eleonor Frances barones van Asbeck, geboren op 30 december 1968 in Amsterdam,
Cornelie Louise barones van Asbeck, geboren op 29 juli 1971 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt op 25 november 1981 in Doorn door echtscheiding ontbonden.

van Asbeck - van Dorp (1983)       schema 425

Willem Maurits baron van Asbeck, geboren op 8 september 1943 in Maarn, zoon van Jkvr. Johanna Louise van Lennep en Ir. Johannes Bernardus baron van Asbeck, hertrouwt op 15 april 1983 in Leusden met Wilhelmina Cornelia van Dorp, geboren op 7 oktober 1945 in Huizen, dochter van Mr. Willem Anne van Dorp en Maria Fransen van de Putte,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Asbeck - Plemp van Duiveland (1975)       schema 425

Bernt Sweder baron van Asbeck, geboren op 4 mei 1945 in Doorn, zoon van Jkvr. Johanna Louise van Lennep en Ir. Johannes Bernardus baron van Asbeck, trouwt op 24 oktober 1975 met Mr. Eva Plemp van Duiveland, geboren op 14 augustus 1943 in ´s-Gravenhage, dochter van Rudolf Plemp van Duiveland en Jeannette Gerarda Ubink,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Elisabeth barones van Asbeck, geboren op 18 januari 1980 in Nijmegen,
Eveline Charlotte barones van Asbeck, geboren op 20 mei 1981 in Nijmegen.

Cranston Woodhead - van Asbeck (1972)       schema 425

Charlotte Amelie barones van Asbeck, geboren op 4 februari 1949 in Driebergen, dochter van Jkvr. Johanna Louise van Lennep en Ir. Johannes Bernardus baron van Asbeck, trouwt op 28 januari 1972 in Driebergen met Frank Edward Cranston Woodhead, geboren op 19 april 1949 in Porto Alegre (Brazilië), zoon van Peter Douglas Cranston Woodhead en Marion Federson,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Griethuysen - van Asbeck (1980)       schema 425

Corine Hermance barones van Asbeck, geboren op 19 november 1951 in Driebergen, dochter van Jkvr. Johanna Louise van Lennep en Ir. Johannes Bernardus baron van Asbeck, trouwt op 7 augustus 1980 in Amsterdam met Johan Marius Sebastiaan van Griethuysen, geboren op 8 april 1948 in Baarn, zoon van Willem Adeodatus van Griethuysen en Antoinette Hesseline Bybau,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

van Lennep - Castelein (1956)       schema 425

Jhr. Maurits Jacob van Lennep, geboren op 23 mei 1921 in Amsterdam, zoon van Jhr. Carel Louis van Lennep en Charlotte Amelie van Lidth de Jeude, trouwt op 15 september 1956 met Hinke Castelein,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Rijmke Antonia Melanie van Lennep, geboren op 6 november 1957 in Leeuwarden,
Jkvr. Charlotte Amelie van Lennep, geboren op 21 juni 1967 in Leeuwarden,

Het huwelijk wordt op 12 juli 1973 door echtscheiding ontbonden.

van Lennep - Morsink (1973)       schema 425

Jhr. Maurits Jacob van Lennep, geboren op 23 mei 1921 in Amsterdam, zoon van Jhr. Carel Louis van Lennep en Charlotte Amelie van Lidth de Jeude, hertrouwt op 28 september 1973 in Kamerik met Geertina Willemina Morsink, geboren op 26 juli 1943 in Andijk, dochter van Ds. Gerrit Morsink en Annechiena Jansen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lennep - Vogelzang (1971)       schema 425

Jhr. Oscar Carel van Lennep, geboren op 18 juli 1940 in IJmuiden, zoon van Jhr. Carel Louis van Lennep en Elisabeth Schmidt, trouwt op 15 september 1971 in Bloemendaal met Mariette Paula Vogelzang,,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

de Clercq - van Lennep (1917)       schema 425

Jkvr. Mr. Anna Deborah Louise van Lennep, geboren op 14 september 1894 in Haarlem, dochter van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen, trouwt op 6 september 1917 in Bloemendaal met Steven de Clercq, geboren op 9 oktober 1892 in Haarlem, zoon van Adriaan de Clercq en Louise Jacobs,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Louise Coralie de Clercq, geboren op 1 november 1919 in Hillegom,

Jkvr. Mr. Anna Deborah Louise van Lennep, overlijdt op 12 september 1976 in ´s-Gravenhage, 81 jaar oud,
Steven de Clercq, bankdirecteur, overlijdt op 2 maart 1970 in Haarlem, 77 jaar oud.


XXVIII

Quarles van Ufford - de Clercq (1945)       schema 425

Louise Coralie de Clercq, geboren op 1 november 1919 in Hillegom, dochter van Jkvr. Mr. Anna Deborah Louise van Lennep en Steven de Clercq, trouwt op 10 oktober 1945 in Heemstede met Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford, geboren op 26 juni 1919 in Hilversum, zoon van Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford en Cordula Catharina Agatha van Bemmelen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Vanessa Cornelie Quarles van Ufford, geboren op 15 juli 1946 in Hilversum,
Jhr. David Jacob Quarles van Ufford, geboren op 16 april 1948 in Hilversum,
Jkvr. Cordula Catharina Agatha Quarles van Ufford, geboren op 5 november 1950 in Bandoeng (Nederlands Oostindië),

Louise Coralie de Clercq, overlijdt op 15 oktober 1997 in ´s-Gravenhage, 77 jaar oud.


XXIX

van Lede - Quarles van Ufford (1969)       schema 425

Jkvr. Vanessa Cornelie Quarles van Ufford, geboren op 15 juli 1946 in Hilversum, dochter van Louise Coralie de Clercq en Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford, trouwt op 29 november 1969 in ´s-Gravenhage met Mr. Cornelis Josephus Antonius van Lede, geboren op 21 november 1942 in Wassenaar, zoon van Cornelis Paulus van Lede en Maria Henriette Paulina van Schaik,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Quarles van Ufford - de Roock (1972)       schema 425

Jhr. David Jacob Quarles van Ufford, geboren op 16 april 1948 in Hilversum, zoon van Louise Coralie de Clercq en Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford, trouwt op 22 juli 1972 in ´s-Gravenhage met Anna Elizabeth de Roock, geboren op 22 oktober 1948 in ´s-Gravenhage, dochter van Louis Leo de Roock en Elizabeth Geertruida Willemina Trip,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Deborah Elizabeth Quarles van Ufford, geboren op 20 mei 1978 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Sander Louis Quarles van Ufford, geboren op 2 januari 1981 in ´s-Gravenhage.

Waldeck - Quarles van Ufford (1976)       schema 425

Jkvr. Cordula Catharina Agatha Quarles van Ufford, geboren op 5 november 1950 in Bandoeng (Nederlands Oostindië), dochter van Louise Coralie de Clercq en Jhr. Louis Jacques Quarles van Ufford, trouwt op 8 mei 1976 in ´s-Gravenhage met Mr. Pieter Willem Waldeck, geboren op 6 november 1947 in ´s-Gravenhage, zoon van Dr. Karel Waldeck en Elisabeth Koster,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hubert Willem Frederik Waldeck, geboren op 17 juni 1977 in ´s-Gravenhage,
Anneliet Louise Florentine Waldeck, geboren op 25 november 1978 in Bangkok,
Charlotte Jacqueline Henriette Waldeck, geboren op 8 november 1980 in Bangkok.


XXVII

van Lennep - Gibbons (1929)       schema 425

Jhr. Aernout van van Lennep, geboren op 9 mei 1897 in Haarlem, zoon van Jhr. Dr. Maximiliaan Frederik van Lennep en Emelie Marie Anthoinette van Eeghen, trouwt op 11 juni 1929 in Bloemendaal met Eleanor Gibbons, geboren op 2 augustus 1897 in Liverpool, dochter van Laurence Pierce Gibbons en Ethel Dawson,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Sheila Louise van Lennep, geboren op 5 juni 1930 in Eindhoven,
Jhr. Alfred Pierce van Lennep, geboren op 23 december 1931 in Bussum,

Jhr. Aernout van van Lennep, overlijdt op 4 november 1953 in Huizen, 56 jaar oud,
Eleanor Gibbons, overlijdt op 14 november 1957 in Amsterdam, 60 jaar oud.


XXVIII

de Vreede - van Lennep (1949)       schema 425

Jkvr. Sheila Louise van Lennep, geboren op 5 juni 1930 in Eindhoven, dochter van Jhr. Aernout van van Lennep en Eleanor Gibbons, trouwt op 9 april 1949 in Huizen met Pieter de Vreede,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lennep - Paris (1963)       schema 425

Jhr. Alfred Pierce van Lennep, geboren op 23 december 1931 in Bussum, zoon van Jhr. Aernout van van Lennep en Eleanor Gibbons, trouwt op 5 juli 1963 in Parijs met Jocelyne Sylviane Paris,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Isabelle Claudia van Lennep, geboren op 17 januari 1967 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Alexis Pierre van Lennep, geboren op 22 september 1971 in Rumbai (Singapore).


XXVI

van Lennep - Gunning (1888)       schema 425

Jhr. Jan Willem van Lennep, geboren op 1 juni 1863 in Amsterdam, zoon van Mr. Maurits Jacob van Lennep en Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, trouwt op 10 juli 1888 met Francoise Caroline Gunning, geboren op 14 oktober 1864 in ´s-Gravenhage, dochter van Prof. Dr. Johannes Hermanus Gunning en Johanna Jacoba Hoog,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Maurits Jacob van Lennep, geboren op 1 juni 1890 in Loenen op de Veluwe en op 15 ju;i 1910 in Nunspeet overleden,
Jhr. Maerten Aernout van Lennep, geboren op 21 september 1891 in Leiden en op 29 maart 1895 in Amsterdam overleden,
Jkvr. Johanna Jacoba van Lennep, geboren op 12 april 1894 in Amsterdam,
Jhr. David Jacob van Lennep, geboren op 28 december 1896 in Flims (Graubünden),

Jhr. Jan Willem van Lennep, overlijdt op 12 december 1927 in Bloemendaal, 64 jaar oud,
Francoise Caroline Gunning, overlijdt op 13 juni 1954 in ´s-Gravenhage, 89 jaar oud.


XXVII

Dijckmeester - van Lennep (1922)       schema 425

Jkvr. Johanna Jacoba van Lennep, geboren op 12 april 1894 in Amsterdam, dochter van Jhr. Jan Willem van Lennep en Francoise Caroline Gunning, trouwt op 8 juni 1922 in Haarlem met Ds. Herman Jacob Dijckmeester, geboren op 15 maart 1895 in ´s-Gravenhage, zoon van Mr. Herman Jacob Dijckmeester en Emilia Christina Wintgens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ds. Herman Jacob Dijckmeester, overlijdt op 18 oktober 1958 in Eersel, 63 jaar oud.

van Lennep - Bienfait (1924)       schema 425

Jhr. Prof. Dr. David Jacob van Lennep, geboren op 28 december 1896 in Flims (Graubünden), zoon van Jhr. Jan Willem van Lennep en Francoise Caroline Gunning, trouwt op 10 december 1924 in Amsterdam met Maria Elisabeth Bienfait, geboren op 9 augustus 1901 in Amsterdam, dochter van Johannes Lodewijk Bienfait en Anna Henrietta Wolterbeek,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Cyril David van Lennep, geboren op 23 december 1925 in Utrecht,
Jkvr. Anna Henriette van Lennep, geboren op 13 oktober 1929 in Utrecht,
Jkvr. Sylvia Hester van Lennep, geboren op 24 november 1934 in Utrecht,

Jhr. Prof. Dr. David Jacob van Lennep, overlijdt op 9 april 1982 in Utrecht, 85 jaar oud,
Maria Elisabeth Bienfait, overlijdt op 2 mei 1989 in Doorn, 87 jaar oud.


XXVIII

van Lennep - Verster (1952)       schema 425

Jhr. Mr. Cyril David van Lennep, geboren op 23 december 1925 in Utrecht, zoon van Jhr. Prof. Dr. David Jacob van Lennep en Maria Elisabeth Bienfait, trouwt op 27 september 1952 in Laren met Marjolein Verster,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Pamela Dorine van Lennep, geboren op 12 april 1857 in Putney,
Jkvr. Eliane Monique van Lennep, geboren op 6 maart 1955 in Decatuir (Georgia),
Jkvr. Marjolein Julie van Lennep, geboren op 3 oktober 1958 in St. Cloud,
Jhr. David Emile van Lennep, geboren op 23 maart 1962 in Beiroet,
Jkvr. Sylvia Doesjka van Lennep, geboren op 11 april 1966 in Hamburg.

de Bruyn Kops - van Lennep (1955)       schema 425

Jkvr. Anna Henriette van Lennep, geboren op 13 oktober 1929 in Utrecht, dochter van Jhr. Prof. Dr. David Jacob van Lennep en Maria Elisabeth Bienfait, trouwt op 23 april 1955 Utrecht met Mr. Cornelius Joannes de Bruyn Kops,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Mollerus - van Lennep (1959)       schema 425

Jkvr. Sylvia Hester van Lennep, geboren op 24 november 1934 in Utrecht, dochter van Jhr. Prof. Dr. David Jacob van Lennep en Maria Elisabeth Bienfait, trouwt op 3 oktober 1959 met Jhr. Mr. Dirk Mello Hendrik Mollerus, geboren op 27 juni 1931 in Almelo, zoon van Mr. Gustaaf Willem baron Mollerus en Jkvr. Marie van Geen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Joost Willem Mollerus, geboren op 12 april 1961 in Rotterdam,
Jhr. Johannes Herminus Mollerus, geboren op 28 april 1963 in Amsterdam,
Jhr. Alexander Christoffel Mollerus, geboren op 9 september 1966 in Rotterdam,

Het huwelijk is op 16 november 1981 door echtscheiding ontbonden


XXVI

van Lennep - Labouchere (1888)       schema 426

Jhr. Frank Karel van Lennep, geboren op 24 november 1865 in Amsterdam, zoon van Mr. Maurits Jacob van Lennep en Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, trouwt op 20 april 1888 in Zeist met Henriette Constance Adele Labouchere, geboren op 26 oktober 1860 in Zeist, dochter van Charles Bernard Labouchere en Henriette Maria Jacoba Voombergh Vrouwe van Zeist,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Cunera van Lennep, geboren op 31 oktober 1889 in Amsterdam en op 30 april 1890 in Breukelen (St. Pieters) overleden,
Jkvr. Agnes Henriette Caroline van Lennep, geboren op 12 december 1892 in Amsterdam en op 22 november 1894 in Amsterdam overleden,
Jhr. Willem Frederik Lennep, geboren op 20 december 1894 in Amsterdam,
Jkvr. Sylvia Augusta van Lennep, geboren op 20 januari 1897 in Zeist,
Jhr. Maximiliaan Jacob van Lennep, geboren in 1898 en op 4 december 1898 in Zeist overleden,
Jhr. Eric Norman Lennep, geboren op 16 september 1899 in Zeist,
Jhr. Frank Karel van Lennep, geboren op 16 november 1903 in Zeist en op 1 juli 1905 in Zeist overleden,

Jhr. Frank Karel van Lennep, Tweede Kamerlid, overlijdt op 10 mei 1928 in Vorden (huize Enzerinck), 62 jaar oud,
Henriette Constance Adele Labouchere, overlijdt op 16 december 1935 in Vorden, 75 jaar oud.


XXVII

van Lennep - Roosmale Nepveu (1921)       schema 426

Jhr. Willem Frederik van Lennep, geboren op 20 december 1894 in Amsterdam, zoon van Jhr. Frank Karel van Lennep en Henriette Constance Adele Labouchere, trouwt op 7 juli 1921 in Apeldoorn met Cecile Marie Roosmale Nepveu, geboren op 15 september 1899 in Ophemert, dochter van Willem Roosmale Nepveu en Henriette Casimire Johanna Wilhelmina de Bordes,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Constance van Lennep, geboren op 3 augustus 1922 in Vorden,
Jhr. Frank Arntt Duco van Lennep, geboren op 12 december 1926 in Bern (Zwitserland),
Jkvr. Cecile Marie Ernestine van Lennep, geboren op 5 maart 1930 in Boekarest,
Jkvr. Sylvia Wendela Pretoria van Lennep, geboren op 15 november 1932 in Pretoria,

Jhr. Willem Frederik Lennep, overlijdt op 3 april 1950 in Kopenhagen, 55 jaar oud.


XXVIII

Barnes - van Lennep (1953)       schema 426

Jkvr. Henriette Constance van Lennep, geboren op 3 augustus 1922 in Vorden, dochter van Jhr. Willem Frederik Lennep en Cecile Marie Roosmale Nepveu, trouwt op 9 mei 1953 in Vorden met Philip Henry Samour Barnes, geboren op 6 mei 1927 in Trent Dorset, zoon van Cyrill Gwynne Sedley Barnes en Ellen Seymour Methuen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Philip Henry Samour Barnes, overlijdt op 12 oktober 1972 in Malta, 45 jaar oud.

van der Borch tot Verwolde - van Lennep (1986)       schema 426

Jkvr. Henriette Constance van Lennep, geboren op 3 augustus 1922 in Vorden, dochter van Jhr. Willem Frederik Lennep en Cecile Marie Roosmale Nepveu, hertrouwt op 31 juli 1986 in Zutphen met Paulus Anthonij baron van der Borch tot Verwolde, geboren op 10 december 1917 in Vorden, zoon van Willem Francois Emile baron van der Borch tot Verwolde en Helene Marie Karin von Lowis of Menar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.

van Lennep - Troughton (1955)       schema 426

Jhr. Frank Arntt Duco van Lennep, geboren op 12 december 1926 in Bern (Zwitserland), zoon van Jhr. Willem Frederik Lennep en Cecile Marie Roosmale Nepveu, trouwt op 4 november 1955 Salisbury/Rhodesia met Bryony Hilda Troughton,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Willem Harald van Lennep, geboren op 11 juni 1957 in Bulawayo (Rhodesia),
Jkvr. Marguerite Adele van Lennep, geboren op 11 juli 1958 in Bulawayo (Rhodesia),
Jhr. Dirk Aernout van Lennep, geboren op 5 mei 1960 in Salisbury (Rhodesia),
Jhr. Harald Warner van Lennep, geboren op 23 april 1962 in Salisbury (Rhodesia),

Jhr. Frank Arntt Duco van Lennep, overlijdt op 1 november 1980 in Lincolnshire, 53 jaar oud.

Mathiesen - van Lennep (1952)       schema 426

Jkvr. Cecile Marie Ernestine van Lennep, geboren op 5 maart 1930 in Boekarest, dochter van Jhr. Willem Frederik Lennep en Cecile Marie Roosmale Nepveu, trouwt op 24 mei 1952 in Warmond met Haaken Severin Mathiesen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Juel - van Lennep (1953)       schema 426

Jkvr. Sylvia Wendela Pretoria van Lennep, geboren op 15 november 1932 in Pretoria, dochter van Jhr. Willem Frederik Lennep en Cecile Marie Roosmale Nepveu, trouwt op 16 juni 1953 in Glesborg (Danmark) met Niels Juel, geboren op 13 oktober 1924 in Meilgaard (Tranehus), zoon van Christian Frederik Juel til Meigaard en Kate Harriet Ryan Treschow,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Benedicta Marie Juel, geboren op 24 december 1956 in Arhus,
Alexandra Louise Juel, geboren op 5 maart 1961 in Arhus,
Christiaan Vincents Juel, geboren op 6 september 1967 in Arhus,
Michael Frederik Juel, geboren op 7 oktober 1969 in Arhus,

Niels Juel, is hofjagermeester


XXIX

Willis - Juel (1979)       schema 426

Benedicta Marie Juel, geboren op 24 december 1956 in Arhus, dochter van Jkvr. Sylvia Wendela Pretoria van Lennep en Niels Juel, trouwt op 27 oktober 1979 met Dr. Edmund Andrew Willis, geboren op 30 oktober 1955,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Juel - zu Schaumburg-Lippe (2001)       schema 426

Michael Frederik Juel, geboren op 7 oktober 1969 in Arhus, zoon van Jkvr. Sylvia Wendela Pretoria van Lennep en Niels Juel, trouwt op 1 september 2001 in Meilgaard/Glesborg met Desiree Alexandra Felicitas Rosmarie prinses zu Schaumburg-Lippe, geboren op 27 juni 1974 in Kopenhagen, dochter van Wilhelm Friedrich Harald Christian Ernst August Carl Gustav prins zu Schaumburg-Lippe en Ilona Hentschel von Gilgenheimb,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Tatiana Sophie Marie-Therese Juel, geboren op 13 december 2003,
Alexandra Victoria Sylvia Juel, geboren op 24 januari 2007 in Randers,
Philippe Juel, geboren in 2009.


XXVII

van Wassenaer - van Lennep (1919)       schema 426

Jkvr. Sylvia Augusta Lennep, geboren op 20 januari 1897 in Zeist, dochter van Jhr. Frank Karel van Lennep en Henriette Constance Adele Labouchere, trouwt op 30 september 1919 in den Haag met Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer, geboren op 27 september 1894 in Hattem, zoon van Mr. Dr. Otto Jacob Eiffelanus baron van Wassenaer en Cornelia barones van Boetzelaer,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Constance Cornelie barones van Wassenaer, geboren op 3 oktober 1921 in Vorden (huize Enzerinck),
Augusta Louise Francesca barones van Wassenaer, geboren op 4 februari 1924 in Parijs,
Cunera Erica barones van Wassenaer, geboren op 18 november 1925 in Little Shelford,
Stella Ernestine barones van Wassenaer, geboren op 16 juli 1927 in Little Shelford,
Arent Jacob Otto baron Wassenaer, geboren op 2 december 1930 in ´s-Gravenhage,
Jan Willem Frederik baron van Wassenaer, geboren op 13 maart 1933 in ´s-Gravenhage,

Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer, overlijdt op 11 december 1954 in Voorburg, 60 jaar oud.

Wikipedia: van Wassenaer


XXVIII

Hugenholtz - van Wassenaer (1954)       schema 426

Augusta Louise Francesca barones van Wassenaer, geboren op 4 februari 1924 in Parijs, dochter van Jkvr. Sylvia Augusta Lennep en Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer, trouwt op 25 november 1954 met Prof. Paul Gabriel Hugenholtz, geboren op 1 januari 1928 in Wassenaar, zoon van Dr. Paul Theodoor Hugenholtz en Gabrielle Rebecca Doornbos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1980 door echtscheiding ontbonden.

Morrison - van Wassenaer (1953)       schema 426

Cunera Erica barones van Wassenaer, geboren op 18 november 1925 in Little Shelford, dochter van Jkvr. Sylvia Augusta Lennep en Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer, trouwt op 17 januari 1953 in Wassenaar met Alva Morrison, geboren op 18 maart 1920 in Boston, zoon van Alva Morrison en Amy Gallagher,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Philipse - van Wassenaer (1958)       schema 426

Stella Ernestine barones van Wassenaer, geboren op 16 juli 1927 in Little Shelford, dochter van Jkvr. Sylvia Augusta Lennep en Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer, trouwt op 18 december 1958 in den Haag met Mr. Johan Antoni Philipse, geboren op 12 mei 1930 in Kopenhagen, zoon van Mr. Dr. Adriaan Hendrik Philipse en Jkvr. Willemine Phoenicia Smissaert,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Willem Hendrik Philipse, geboren op 2 april 1960 in New York,
Marthe Constance Philipse, geboren op 30 april 1962 in ´s-Gravenhage,
Helen Marie Philipse, geboren op 13 januari 1965 in Bussum.

van Wassenaer - Wiarda (1954)       schema 426

Prof. Mr. Arent Jacob Otto baron van Wassenaer, geboren op 2 december 1930 in ´s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Sylvia Augusta Lennep en Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer, trouwt op 6 maart 1954 ´s-Gravenhage met Louise Wiarda, geboren op 14 januari 1933 in Amsterdam, dochter van Mr. Gerardus Johannes Wiarda en Alexandra Moltzer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Arent Godfried Jan baron van Wassenaer, geboren op 6 maart 1956 in den Helder,
Diederik Constantijn baron van Wassenaer, geboren op 7 augustus 1957 in Beverwijk,
Alexander Philips Willem baron van Wassenaer, geboren op 23 juni 1959 in Velsen,
Geertruid Meilende barones van Wassenaer, geboren op 19 mei 1962 in ´s-Gravenhage,

Mr. Gerardus Johannes Wiarda rechtswetenschapper, president Hoge Raad der Nederlanden, vanaf 1947 professor aan de Universiteit van Utrecht, president Europees Hof voor Mensenrechten.

Wikipedia: van Wassenaer


XXIX

van Wassenaer - Leemhuis (1983)       schema 426

Mr. Arent Godfried Jan baron van Wassenaer, geboren op 6 maart 1956 in den Helder, zoon van Prof. Mr. Arent Jacob Otto baron van Wassenaer en Louise Wiarda, trouwt op 3 juni 1983 in Veendam met Aleida Geertruid Leemhuis, geboren op 13 mei 1959 in Veendam, dochter van Robert Hendrik Leemhuis en Grietje NieskePostma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Wassenaer

van Wassenaer - Westgeest (1987)       schema 426

Mr. Diederik Constantijn baron van Wassenaer, geboren op 7 augustus 1957 in Beverwijk, zoon van Prof. Mr. Arent Jacob Otto baron van Wassenaer en Louise Wiarda, trouwt op 29 mei 1987 te Wassenaar met Mr. Theresia Maria Westgeest, geboren op 10 mei 1959 in Leiden, dochter van Adrianus Johannes Westgeest en Hendrika Cornelia Maria van Eeden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Wassenaer

Tilanus - van Wassenaer (1985)       schema 426

Mr. Geertruid Meilende barones van Wassenaer, geboren op 19 mei 1962 in ´s-Gravenhage, dochter van Prof. Mr. Arent Jacob Otto baron van Wassenaer en Louise Wiarda, trouwt op 5 juli 1985 met Constantijn Cyril Tilanus, geboren op 2 april 1961 in Amsterdam, zoon van Prof. Dr. Christiaan Bernard Tilanus en Henriette Breen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Clara Saskia Tilanus, geboren op 30 september 1991 in Utrecht,
Caecilie Ottolien Tilanus, geboren op 7 november 1993 in Arnhem,
Diede Constance Tilanus, geboren op 7 november 1993 in Arnhem,

Het huwelijk wordt in 2000 door echtscheiding ontbonden.

Kagenaar - van Wassenaer (2003)       schema 426

Mr. Geertruid Meilende barones van Wassenaer, geboren op 19 mei 1962 in ´s-Gravenhage, dochter van Prof. Mr. Arent Jacob Otto baron van Wassenaer en Louise Wiarda, hertrouwt op 23 augustus 2003 in Heemstede met Lycke Barbara Kagenaar, geboren op 25 oktober 1961 in Willemstad (Curacao), zoon van Wilhelmus Jacobus Kagenaar en Theadora Maria Verheijen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van Lennep - Cameron (1945)       schema 426

Jhr. Eric Norman van Lennep, geboren op 16 september 1899 in Zeist, zoon van Jhr. Frank Karel van Lennep en Henriette Constance Adele Labouchere, trouwt op 10 februari 1945 in Baltimore met Isabell Mayo Cameron, geboren op 14 februari 1899 in Richmond (Virginia), dochter van Kolonel Bennehan Cameron en Sallie Taliafero Mayo,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Eric Norman van Lennep, overlijdt op 26 maart 1961 in Bridgewater (Connecticut), 61 jaar oud,
Isabell Mayo Cameron, overlijdt op 15 april 1983 in New Milford, 84 jaar oud.


XXVI

van Praag - van Lennep (1906)       schema 426

Jkvr. Theodora Augusta van Lennep, geboren op 28 november 1877 in Amsterdam, dochter van Mr. Maurits Jacob van Lennep en Jkvr. Carolina Wilhelmina van Loon, trouwt op 20 maart 1906 in Haarlem met Isidor van Walt van Praag, geboren op 1 augustus 1858 in Oudewater, zoon van Dr. Hendrik Pieter van Praag en Rose Leonid van Praag,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Theodora Augusta van Lennep, overlijdt op 28 oktobeer 1950 in Doorn, 72 jaar oud,
Isidor van Walt van Praag, overlijdt op 28 november 1913 in Haarlem, 55 jaar oud.


XXIV

van Lennep - van Lennep (1828)       schema 427

Anna Louise van Lennep, geboren op 25 april 1807 in Amsterdam, dochter van Prof. Dr. David Jacob van Lennep en Cornelia Christina van Orsoy, trouwt op 15 oktober 1828 met Mr. Hendrik Aarnout van Lennep, geboren op 24 april 1800 in Amsterdam, zoon van Jacob Abraham van Lennep en Elisabeth Magdalena van Wickevoort van Crommelin,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

David Jacob van Lennep, geboren in 1842 in Amsterdam en op 7 oktober 1842 in Kennemerland overleden,
Gerard Louis van Lennep, geboren op 14 juni 1845 in Amsterdam,

Anna Louise van Lennep, overlijdt op 29 mei 1880 in Amsterdam, 73 jaar oud,
Mr. Hendrik Aarnout van Lennep, overlijdt op 24 juni 1855 in Vogelenzang (huize Leyduin), 55 jaar oud.


XXV

van Lennep - Kreije (1878)       schema 427

Gerard Louis van Lennep, geboren op 14 juni 1845 in Amsterdam, zoon van Anna Louise van Lennep en Mr. Hendrik Aarnout van Lennep, trouwt op 7 november 1878 in Nieuwer-Amstel met Anna Sophia Christina Kreije, geboren op 18 januari 1860 in Amsterdam, dochter van Pieter Kreije en Agatha Johanna Boermeester,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Anna Louise van Lennep, geboren op 20 december 1879 in Nieuwer Amstel,
Johan Pieter van Lennep, geboren op 19 mei 1881 in Nieuwer Amstel,
Hendrik Arnoud van Lennep, geboren op 19 september 1882 in Nieuwer Amstel,
Elisabeth Jacoba van Lennep, geboren op 25 november 1883 in Nieuwer Amstel,
Anna Cecilia van Lennep, geboren op 30 maart 1888 in Nieuwer Amstel,
Irene Agatha van Lennep, geboren op 17 april 1889 in Haarlem,
Johan Frederik van Lennep, geboren op 4 december 1890 in Haarlem,
Willem van Lennep, geboren op 15 december 1891 in Haarlem en op 20 november 1949 in Haarlem overleden,
Aernout van Lennep, geboren op 16 mei 1893 in Haarlem,
Louis van Lennep, geboren op 2 september 1897 in Haarlem,

Gerard Louis van Lennep, overlijdt op 30 september 1906 in Haarlem, 61 jaar oud.


XXVI

Broos - van Lennep (1901)       schema 427

Anna Louise van Lennep, geboren op 20 december 1879 in Nieuwer Amstel, dochter van Gerard Louis van Lennep en Anna Sophia Christina Kreije, trouwt op 6 juni 1901 in Haarlem met Abraham Herman Broos, geboren op 26 juni 1863 in Achtkarspelen, zoon van Abraham Broos en Sara Jacoba Noë,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Honig - van Lennep (1907)       schema 427

Elisabeth Jacoba van Lennep, geboren op 25 november 1883 in Nieuwer Amstel, dochter van Gerard Louis van Lennep en Anna Sophia Christina Kreije, trouwt op 4 juli 1907 Heemstede met Mr. Albert Jacobus Honig, geboren op 27 juli 1880 in Koog aan de Zaan, zoon van Adriaan Honig en Aagje Kluyver,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Adriaan Honig, geboren op 3 september 1908 in Koog aan de Zaan,
Anna Sophia Christina Honig, geboren op 14 februari 1910 in Koog aan de Zaan,
Albert Jacobus Honig, geboren op 14 april 1914 in Koog aan de Zaan,
Elisabeth Jacoba Honig, geboren op 23 december 1916 in Koog aan de Zaan,
Anne Louise Honig, geboren op 27 februari 1919 in Koog aan de Zaan en op 25 juli 1929 in Haarlem overleden,
Willem Frederik Honig, geboren op 19 november 1924 in Heemstede,

Elisabeth Jacoba van Lennep, overlijdt op 1 december 1972 in Haarlem, 89 jaar oud,
Mr. Albert Jacobus Honig, overlijdt op 25 mei 1958 in Overveen, 77 jaar oud.


XXVII

Honig - Hart (1942)       schema 427

Adriaan Honig, geboren op 3 september 1908 in Koog aan de Zaan, zoon van Elisabeth Jacoba van Lennep en Mr. Albert Jacobus Honig, trouwt op 12 december 1942 in Haarlem met Wilhelmina Christina Hart, geboren op 8 februari 1911 in Amsterdam, dochter van Pieter Hart en Mietje Grapendaal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Wilhelmina Christina Hart, overlijdt op 21 juli 1975 in Amsterdam, 64 jaar oud.

Honig - Peeters (1976)       schema 427

Adriaan Honig, geboren op 3 september 1908 in Koog aan de Zaan, zoon van Elisabeth Jacoba van Lennep en Mr. Albert Jacobus Honig, hertrouwt op 20 april 1976 in Bloemendaal met Sibilla Maria Josephina Johanna Peeters, geboren op 26 januari 1915 in Roermond, dochter van Johannes Hubertus Peeters en Gijsberta Maria Versteeg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Adriaan Honig, overlijdt op 28 juli 1994 in Nijmegen, 85 jaar oud,

Dhoste - Honig (1933)       schema 427

Anna Sophia Christina Honig, geboren op 14 februari 1910 in Koog aan de Zaan, dochter van Elisabeth Jacoba van Lennep en Mr. Albert Jacobus Honig, trouwt op 5 september 1933 in Haarlem met Michael Georges Leon Dhoste, geboren op 8 juli 1908 in Rochefort-sur-Mer, zoon van Michael Charles Camille Dhoste en Marguerite Nancy Ardouin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Michael Georges Leon Dhoste, overlijdt op 28 mei 1994 in Nice, 85 jaar oud.

Honig - Knol (1947)       schema 427

Albert Jacobus Honig, geboren op 14 april 1914 in Koog aan de Zaan, zoon van Elisabeth Jacoba van Lennep en Mr. Albert Jacobus Honig, trouwt op 20 juni 1947 Haarlem met Petronella Paulina Antonia Knol, geboren op 21 november 1921 in Batavia, dochter van Gerhardus Henricus Knol en Paulina Sophia Johanna Maria Emma Koster,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Anne Louise Honig, geboren op 31 januari 1949 in Haarlem,
Paulina Elizabeth Honig, geboren op 16 april 1950 in Zaandam,
Christoffel Adriaan Honig, geboren op 21 november 1952 in Zaandam,
Elizabeth Gerharda Honig, geboren op 8 december 1953 in Zaandam,
Gerharda Antonia Honig, geboren op 16 februari 1956 in Zaandam,
Wilhelmina Christina Honig, geboren op 1 januari 1958 in Zaandam,
Albert Jacobus Honig, geboren op 1 november 1959 in Zaandam.

Maw - Honig (1946)       schema 427

Elisabeth Jacoba Honig, geboren op 23 december 1916 in Koog aan de Zaan, dochter van Elisabeth Jacoba van Lennep en Mr. Albert Jacobus Honig, trouwt op 6 december 1946 in Haarlem met Frederik Herbert Maw, geboren op 24 februari 1915 in Madely, zoon van Sidney Raymond Maw en Mary Euphemia Pearce,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Frederik Herbert Maw, overlijdt op 24 mei 1983 in Shrewsbury, 68 jaar oud.


XXVIII

Honig - Woudt (1988)       schema 427

Christoffel Adriaan Honig, geboren op 21 november 1952 in Zaandam, zoon van Albert Jacobus Honig en Petronella Paulina Antonia Knol, trouwt omstreeks 1988 met Martine Woudt, geboren op 20 maart 1957 in Zaandijk,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Joeke Betsie Honig, geboren op 9 mei 1989 in Amsterdam.


XXVII

Honig - Bouma (1951)       schema 427

Willem Frederik Honig, geboren op 19 november 1924 in Heemstede, zoon van Elisabeth Jacoba van Lennep en Mr. Albert Jacobus Honig, trouwt op 6 maart 1951 in Heemstede met Alida Sara Hendrika Bouma, geboren op 2 november 1927 in Haarlem, dochter van Hendrik Hendriks Bouma en Alida Petronella Gerarda Vennik,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Albert Jacobus Honig, geboren op 2 april 1952 in Haarlem,
Elizabeth Jacoba Honig, geboren op 29 december 1953 in Utrecht,
Catharina Johanna Honig, geboren op 20 april 1958 in Arnhem,
Ada Honig, geboren op 11 mei 1959 in Arnhem.


XXVIII

Honig - Michon (1988)       schema 427

Albert Jacobus Honig, geboren op 2 april 1952 in Haarlem, zoon van Willem Frederik Honig en Alida Sara Hendrika Bouma, trouwt op 2 juli 1988 in Lyon met Genevieve Pierrette Colette Michon, geboren op 27 juni 1956 in Lyon, dochter van Eduard Michon en Rose de Spirito,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Emeraude Rosa Ada Honig, geboren op 26 januari 1989 in Lyon,
Alexandra Honig, geboren op 29 juni 1992 in Beziers.


XXVI

Parker - Honig (1917)       schema 427

Anna Cecilia van Lennep, geboren op 30 maart 1888 in Nieuwer Amstel, dochter van Gerard Louis van Lennep en Anna Sophia Christina Kreije, trouwt op 29 november 1917 in Klaten (Nederlands Oostindië) met Barend Parker, geboren op 1 september 1880 in Hilversum, zoon van Johan Williams Parker en Maria ter Haar Romeny,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Everard - Honig (1913)       schema 427

Irene Agatha van Lennep, geboren op 17 april 1889 in Haarlem, dochter van Gerard Louis van Lennep en Anna Sophia Christina Kreije, trouwt op 14 april 1913 in Haarlem met Leo Everard, geboren op 4 september 1886 in Soerabaja, zoon van Hermanus Joannes Engelbertus Everard en Jeannette Agnieta Huberta van Krieken,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Hermanus Joannes Engelbertus Everard, geboren op 21 augustus 1914 in Aerdenhout,
Irene Agathe Everard, geboren op 12 oktober 1915 in Aerdenhout,
Mathilde Hermine Everard, geboren op 1 mei 1917 in Aerdenhout,
Franciscus Theodorus Everard, geboren op 7 februari 1919 in Aerdenhout,
Marie Therese Laurine Josephine Everard, geboren op 5 december 1921 in Aerdenhout,
Leo Clemens Herman Everard, geboren op 12 oktober 1927 in Haarlem,
Richard Henry Anselm Joseph Everard, geboren op 19 maart 1932 in Haarlem,

Irene Agatha van Lennep, overlijdt op 16 september 1972 in Haarlem, 83 jaar oud,
Leo Everard, bankier, overlijdt op 1 januari 1942 in Haarlem, 55 jaar oud.


XXVII

Everard - Boon (1948)       schema 427

Hermanus Joannes Engelbertus Everard, geboren op 21 augustus 1914 in Aerdenhout, zoon van Irene Agatha van Lennep en Leo Everard, trouwt op 30 november 1948 in Bandoeng met Mady Boon, geboren op 8 juni 1929 in Batavia, dochter van Jean Pierre Boon en Antoinette Alexandrine Napolina Fisher,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Max Richard Everard, geboren op 22 mei 1948 in Son,
Hermanus Leo Daniel Everard, geboren op 6 oktober 1949 in Bandoeng,
Madeline Irene Maria Everard, geboren op 24 december 1950 in Aerdenhout,
Wilhellmus Augustinus Everard, geboren op 17 mei 1952 in Eindhoven,
Irene Maria Iosephina Everard, geboren op 25 januari 1958 in Son,

Mady Boon, overlijdt op 12 september 1973 in Eindhoven, 44 jaar oud.

Bloemarts - Everard (1959)       schema 427

Irene Agathe Everard, geboren op 12 oktober 1915 in Aerdenhout, dochter van Irene Agatha van Lennep en Leo Everard, trouwt op 25 september 1959 in Bloemendaal met Ir. Max Otto Joseph Bloemarts, geboren op 10 november 1905 in Breda, zoon van Mr. Paul Marie Joseph Eduard Bloemarts en Josephina Johanna Henriette Maria Gulje,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Povel - Everard (1950)       schema 427

Mathilde Hermine Everard, geboren op 1 mei 1917 in Aerdenhout, dochter van Irene Agatha van Lennep en Leo Everard, trouwt op 26 april 1950 in Bloemendaal met Mr. Leo Julius Maria Povel, geboren op 13 februari 1914 in Amsterdam, zoon van Mr. August Eduard Maria Povel en Maria Anna Caecile Angelike Gunst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Everard - Widdershoven (1956)       schema 427

Franciscus Theodorus Everard, geboren op 7 februari 1919 in Aerdenhout, zoon van Irene Agatha van Lennep en Leo Everard, trouwt op 17 oktober 1956 in Bloemendaal met Maria Josephina Widdershoven, geboren op 27 juli 1923 in Nieuwstadt, dochter van Johannes Hendrikus Widdershoven en Maria Elisabeth Wackers,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Petrus Johannes Henricus Everard, geboren op 9 december 1958 in Elsloo,
Leo Wilhelmus Everard, geboren op 3 maart 1961 in Elsloo,
Gemma Elisabeth Everard, geboren op 9 juli 1963 in Beek,
Francisca Mathilde Leonie Everard, geboren op 25 december 1964 in Elsloo.

Povel - Everard (1951)       schema 427

Marie Therese Laurine Everard, geboren op 5 december 1921 in Aerdenhout, dochter van Irene Agatha van Lennep en Leo Everard, trouwt op 28 maart 1951 in Bloemendaal met Mr. August Alfred Karel Maria Povel, geboren op 26 augustus 1918 in Haarlem, zoon van Mr. August Eduard Maria Povel en Maria Anna Caecile Angelike Gunst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Everard - de Lestrieux Hendrichs (1958)       schema 427

Leo Clemens Herman Everard, geboren op 12 oktober 1927 in Haarlem, zoon van Irene Agatha van Lennep en Leo Everard, trouwt op 24 september 1958 met Josepha Elisabeth Maria de Lestrieux Hendrichs, geboren op 15 maart 1930 in Bloemendaal, dochter van Theodorus Franciscus Maria de Lestrieux Hendrichs en Maria Wilhelmina Josepha Huijsser,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jose Maria Irene Everard, geboren op 3 augustus 1959 in Amsterdam,
Reinier Martien Everard, geboren op 23 februiari 1963 in Aerdenhout.

Everard - Liekens (1976)       schema 427

Mr. Richard Henry Anselm Joseph Everard, geboren op 19 maart 1932 in Haarlem, zoon van Irene Agatha van Lennep en Leo Everard, trouwt op 29 oktober 1976 in Haarlem met Elly Constance Liekens, geboren op 25 juni 1948 in Schiedam, dochter van Leendert Cornelis Liekens en Johanna Martina Kers,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Renee Claire Everard, geboren op 24 mei 1977 in Haarlem.


XXVI

van Lennep - Holthe (1918)       schema 427

Johan Frederik van Lennep, geboren op 4 december 1890 in Haarlem, zoon van Gerard Louis van Lennep en Anna Sophia Christina Kreije, trouwt op 15 oktober 1918 in Hilversum met Jkvr. Wilhelmina Catharina van Holthe, geboren op 11 februari 1897 in Klaten (Java), dochter van Jan Cornelis van Holthe en Theodora Catharina Graichen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anna Louise van Lennep, geboren op 26 februari 1923 in Ede


XXVII

de Beaufort - van Lennep (1950)       schema 427

Anna Louise van Lennep, geboren op 26 februari 1923 in Ede, dochter van Johan Frederik van Lennep en Jkvr. Wilhelmina Catharina van Holthe, trouwt op 6 juni 1950 in Heemstede met Jhr. Carel Maurits de Beaufort, geboren op 25 januari 1920 in Maarn, zoon van Jhr. Willem Hendrik de Beaufort en Ada Wilhelmina van Eeghen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Wilhelmina Ada de Beaufort, geboren op 28 april 1951 in Maarn en op 29 april 1951 in Maarn overleden,
Jhr. Willem Frederik de Beaufort, geboren op 9 januari 1953 in Zeist,
Jhr. Arnoud Jan Willem de Beaufort, geboren op 20 juni 1955 in Zeist,
Jkvr. Olga Catharina de Beaufort, geboren op 22 november 1961 in Zeist.

Wikipedia: de Beaufort


XXVIII

de Beaufort - Vos (1983)       schema 427

Jhr. Arnoud Jan Willem de Beaufort, geboren op 20 juni 1955 in Zeist, zoon van Anna Louise van Lennep en Jhr. Carel Maurits de Beaufort, trouwt op 15 september 1983 in Ede met Maria Elisabeth Theodora Vos, geboren op 29 januari 1954 in Westervoort,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Maurice de Beaufort, geboren op 1 juni 1985 in Wekerom.

Wikipedia: de Beaufort


XXII

Wolters van de Poll - de Smeth (1779)       schema 427

Mr. Jan Wolters van de Poll, geboren op 2 juni 1759 in Amsterdam, zoon van Mr. Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters, trouwt op 12 december 1779 met Brechje Agatha barones de Smeth, geboren in 1760, dochter van Theodorus baron de Smeth en Agatha Alewijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Mr. Jan Wolters van de Poll, regent 1787-1795, overlijdt op 30 januari 1826 in Amsterdam, 66 jaar oud,
Brechje Agatha barones de Smeth, overlijdt op 2 juni 1823 in De Bilt, 62 of 63 jaar oud.

van de Poll - Rutgers van Rozenburg (1785)       schema 427

Mr. Jacobus van de Poll, geboren op 17 januari 1762 in Amsterdam, zoon van Mr. Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters, trouwt op 10 juli 1785 in Heemstede met Louise Rutgers van Rozenburg, geboren op 11 april 1768, dochter van Leonard Rutgers van Rozenburg en Eleonora Angelique Louise Tronchin du Breuil,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Cornelia Johanna van de Poll, geboren op 29 februari 1788 in Amsterdam,

Mr. Jacobus van de Poll, overlijdt op 27 maart 1789, 27 jaar oud,
Louise Rutgers van Rozenburg, overlijdt op 22 januari 1824 in Rozendaal, 55 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXIII

van Hasselt - van de Poll (1814)       schema 427

Cornelia Johanna van de Poll, geboren op 29 februari 1788 in Amsterdam, dochter van Mr. Jacobus van de Poll en Louise Rutgers van Rozenburg, trouwt op 17 september 1814 in Velp met Diederik Gerhard Adriaan van Hasselt, gedoopt op 18 april 1784 in Arnhem,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Gerard Jacobus van Hasselt, geboren op 3 januari 1817 in Arnhem,
Bregje Agatha Johanna Adriana van Hasselt, geboren in 1820 in Arnhem,

Cornelia Johanna van de Poll, overlijdt op 29 januari 1862 in Zeist, 73 jaar oud,
Diederik Gerhard Adriaan van Hasselt, overlijdt op 17 mei 1848 in Velp (Huize Daalhuizen), 63 of 64 jaar oud.


XXIV

van Hasselt - van Sypesteijn (1856)       schema 427

Gerard Jacobus van Hasselt, geboren op 3 januari 1817 in Arnhem, zoon van Cornelia Johanna van de Poll en Diederik Gerhard Adriaan van Hasselt, trouwt op 6 maart 1856 in Haarlem met Jkvr. Maria Beatrix van Sypesteijn, geboren op 5 maart 1821 in Haarlem, dochter van Jhr. Cornelis Ascanius van Sypesteijn en Cornelia Anna Druyvestein,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Cornelia van Hasselt, geboren op 9 december 1856 in Velp en op 7 februari 1883 in Rosendaal overleden,
Gerardina Maria van Hasselt, geboren op 13 april 1859 in Velp en op 11 december 1878 in Velp overleden,
Jacoba Johanna van Hasselt, geboren op 29 december 1861 in Velp,

Jkvr. Maria Beatrix van Sypesteijn, overlijdt op 20 mei 1868 in Haarlem, 47 jaar oud.

van Hasselt - de Vos (1870)       schema 427

Gerard Jacobus van Hasselt, geboren op 3 januari 1817 in Arnhem, zoon van Cornelia Johanna van de Poll en Diederik Gerhard Adriaan van Hasselt, hertrouwt op 20 september 1870 in Roosendaa met Maria de Vos, geboren in 1833, dochter van Christiaan Hermanus de Vos en Catharina de Clercq,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Gerard Jacobus van Hasselt, overlijdt op 11 augustus 1879 in Velp, 62 jaar oud.

Schas - van Hasselt (1849)       schema 427

Bregje Agatha Johanna Adriana van Hasselt, geboren in 1820 in Arnhem, dochter van Cornelia Johanna van de Poll en Diederik Gerhard Adriaan van Hasselt, trouwt op 26 april 1849 in Rheden met Willem Daniel Frans Schas, geboren op 8 februari 1821 in ´s-Gravenhage, zoon van Daniel Francois Schas en Jkvr. Johanna Henriette Engelen,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Johanna Henriette Schas, geboren op 26 juli 1850 in Zeist,
Lodewijk Diederich Johan Schas, geboren op 25 december 1852 in Zeist,
Francine Wilhelmina Suzanna Schas, geboren op 17 december 1853 in Zeist,
Leonard Jacob Lodewijk Schas, geboren op 1 oktober 1855 in Zeist,
Justine Maurice Schas, geboren op 8 februari 1858 in Zeist en op 8 juli 1858 in Zeist overleden,
Justine Maurice Schas, geboren op 18 maart 1859 in Zeist,
Jacob Diedrich Gerhard Adriaan Schas, geboren op 18 augustus 1860 in Zeist en op 21 december 1863 in Zeist overleden,
Willem Schas, geboren op 23 februari 1862 in Zeist,

Willem Daniel Frans Schas, overlijdt op 2 oktober 1897 in Gorssel, 76 jaar oud.


XXV

Schas - Fles ( )       schema 427

Leonard Jacob Lodewijk Schas, geboren 1 oktober 1855 in Zeist, zoon van Bregje Agatha Johanna Adriana van Hasselt en Willem Daniel Frans Schas, trouwt met Marie Anne Fles,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schas - Vels ( )       schema 427

Leonard Jacob Lodewijk Schas, geboren 1 oktober 1855 in Zeist, zoon van Bregje Agatha Johanna Adriana van Hasselt en Willem Daniel Frans Schas, hertrouwt met Betsij Vels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schas - van Prehn Wiese (1888)       schema 427

Leonard Jacob Lodewijk Schas, geboren 1 oktober 1855 in Zeist, zoon van Bregje Agatha Johanna Adriana van Hasselt en Willem Daniel Frans Schas, hertrouwt op 1 maart 1888 in Doesburg met Jean Louise van Prehn Wiese, geboren in 1866 in Arnhem, dochter van Rijk Christiaan van Prehn Wiese en Jkvr. Johanna Wilhelmina Florentine Leijssius,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Leonard Jacob Lodewijk Schas, overlijdt op 20 juli 1943 in Renkum, 87 jaar oud.


XXI

Munter - van de Poll (1743)       schema 431

Margaretha Cornelia van de Poll, geboren op 6 maart 1726 in Amsterdam, dochter van Mr. Harmen Hendrik van de Poll en Margaretha Trip, trouwt op 22 januari 1743 met Cornelis Munter, geboren op 15 februari 1716, zoon van Mr. Willem Munter en Catharina Pels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Margaretha Cornelia van de Poll, overlijdt op 3 juni 1798 in Parijs, 72 jaar oud,
Cornelis Munter, overlijdt op 30 december 1750, 34 jaar oud.

d´Usson de Bonnac - van de Poll (1755)       schema 431

Margaretha Cornelia van de Poll, geboren op 6 maart 1726 in Amsterdam, dochter van Mr. Harmen Hendrik van de Poll en Margaretha Trip, hertrouwt in mei 1755 in den Haag met Pierre Chrisotome graaf d´Usson de Bonnac, geboren in 1724, zoon van Jean Louis graaf d´Usson de Bonnac,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Margaretha Cornelia van de Poll, overlijdt op 3 juni 1798 in Parijs, 72 jaar oud,

van de Poll - Berewout (1749)       schema 431

Mr. Harmen van de Poll, geboren op 16 april 1728 in Amsterdam, zoon van Mr. Harmen Hendrik van de Poll en Margaretha Trip, trouwt op 20 mei 1749 met Margaretha Clara Berewout, geboren op 25 augustus 1729 in Amsterdam, dochter van Fredrik Berewout en Maria du Peyrou,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Harmen van de Poll, geboren op 3 juli 1750 in Amsterdam,

Mr. Harmen van de Poll, overlijdt op 25 maart 1751 in Amsterdam, 22 jaar oud,
Margaretha Clara Berewout, overlijdt op 27 september 1799 in Amsterdam, 70 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll

Warin - van de Poll (1747)       schema 431

Johanna Catharina van de Poll, geboren op 14 mei 1730, dochter van Mr. Harmen Hendrik van de Poll en Margaretha Trip, trouwt op 18 april 1747 met Nicolaas Warin, geboren op 22 januari 1720 in Amsterdam, zoon van Nicolaas Warin, resident van de Koning van Pruisen en Machtelina Christina Lestevenon,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Margaretha Jacoba Warin, geboren op 23 december 1748 in Amsterdam,
Machtelina Christina Bregitta Warin, geboren in 1755,
Cornelia Petronella Warin, geboren in 1763,

Johanna Catharina van de Poll, overlijdt op 16 november 1805, 75 jaar oud,
Nicolaas Warin, overlijdt op 26 maart 1781 in Amsterdam, 61 jaar oud.


XXII

Hooft - Warin (1766)       schema 431

Margaretha Jacoba Warin, geboren op 23 december 1748 in Amsterdam, dochter van Johanna Catharina van de Poll en Nicolaas Warin, trouwt op 6 juli 1766 met Mr. Jacob Hooft, geboren op 7 augustus 1742 in Amsterdam, zoon van Gerrit Daniels Hooft en Maria Johanna van der Dussen,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Johanna Henrietta Hooft, geboren op 23 maart 1770, gedoopt op 25 maart 1770 in Amsterdam (Westerkerk),
Gerrit Jacobs Hooft, geboren op 11 april 1772,
Maria Johanna Hooft, geboren op 25 mei 1774, gedoopt op 29 mei 1774 in Amsterdam,
Nicolaas Hooft, geboren op 25 september 1775, gedoopt op 1 oktober 1775 in Amsterdam (Westerkerk),
Jacob Jan Hooft, geboren op 17 maart 1778, gedoopt op 20 maart 1778 in Amsterdam (Westerkerk),
Margaretha Cornelia Hooft, geboren op 7 november 1781, gedoopt op 16 november 1781 in Amsterdam (Westerkerk),
Machtelina Sophia Hooft, geboren op 24 november 1784, gedoopt op 28 november 1784 in Amsterdam,
Daniel Jacobs Hooft,

Margaretha Jacoba Warin, overlijdt op 14 april 1837 in Amsterdam, 88 jaar oud,
Mr. Jacob Hooft, overlijdt op 6 november 1795 in Amsterdam, 53 jaar oud.

Wikipedia: Hooft

de Smeth - Warin (1774)       schema 431

Machtelina Christina Bregitta Warin, geboren in 1755, dochter van Johanna Catharina van de Poll en Nicolaas Warin, trouwt op 24 juli 1774 met Mr. Pieter baron de Smeth, geboren op 25 juni 1753 in Amsterdam, zoon van Theodorus de Smeth en Agatha Alewijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Machtelina Christina Bregitta Warin, overlijdt op 3 november 1774, 18 of 19 jaar oud,
Mr. Pieter baron de Smeth, overlijdt op 7 oktober 1810 in de Bilt (Huize Vollenhoven), 57 jaar oud.

Wikipedia: de Smeth

Feytama - Warin ( )       schema 431

Cornelia Petronella Warin, geboren in 1763, dochter van Johanna Catharina van de Poll en Nicolaas Warin, trouwt met Abraham Feytama, geboren in 1756, zoon van Willem Feytama en Sara de Haan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelia Petronella Warin, overlijdt op 2 augustus 1824 in Soest, 60 of 61 jaar oud,
Abraham Feytama, overlijdt op 5 augustus 1820 in Soest, 63 of 64 jaar oud.


XXIII

Hooft - Muilman (1792)       schema 431

Gerrit Jacobs Hooft, geboren op 11 april 1772, zoon van Margaretha Jacoba Warin en Mr. Jacob Hooft, trouwt op 14 oktober 1792 met Susanna Cornelia Muilman, gedoopt op 27 oktober 1771 in Amsterdam, dochter van Mr. Hendrik Muijlman en Susanna Cornelia Hartsinck,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Hooft, geboren op 24 oktober 1795, gedoopt op 6 november 1795 in Amsterdam
Hendrik Daniel Hooft, gedoopt op 25 oktober 1798 in Amsterdam,

Gerrit Jacobs Hooft, overlijdt op 30 september 1801, 29 jaar oud,
Susanna Cornelia Muilman, overlijdt op 18 juni 1846 in Nigtevecht, 53 jaar oud.

Wikipedia: Hooft


XXIV

Hooft - Witsen Elias (1818)       schema 431

Jacob Hooft, Heer van Vreeland, geboren op 24 oktober 1795, zoon van Gerrit Jacobs Hooft en Susanna Cornelia Muilman, trouwt omstreels 1818 met Constantia Aletta Witsen Elias, geboren op 27 december 1799 in Amsterdam, dochter van Pieter Witsen Elias, vendumeester en secretaris van de zeezaken te Amsterdam en Adriana Wilhelmina Clara Fabricius,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Adriana Wilhelmina Clara Hooft, geboren op 1 november 1819 in Amsterdam,
Margaretha Jacoba Hooft, geboren in 1828 in Amsterdam en op 18 april 1901 in Apeldoorn overleden,
Gerrit Hooft van Vreeland, geboren op 12 november 1829 in Amsterdam,

Jacob Hooft, overlijdt op 9 januari 1873, 77 jaar oud,
Constantia Aletta Witsen Elias, overlijdt op 16 augustus 1861, 61 jaar oud.

Wikipedia: Hooft


XXV

Fabricius van Leijenburg - Hooft (1845)       schema 431

Adriana Wilhelmina Clara Hooft, geboren op 1 november 1819 in Amsterdam, dochter van Jacob Hooft en Constantia Aletta Witsen Elias, trouwt op 6 maart 1845 in Amsterdam met Jhr. Johan Carel Willem Fabricius van Leijenburg, geboren op 29 juni 1795 in Amsterdam, zoon van Adriaan Cornelis Fabricius van Heukelum en Haasje van Notten,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Constantia Jacoba Wilhelma Fabricius van Leijenburg, geboren op 13 augustus 1847 in de Bilt (Huize Houdringe) en op 24 augustus 1847 in de Bilt (Huize Houdringe), overleden,
Jkvr. Constantia Wilhelmina Fabricius van Leijenburg, geboren op 16 december 1849 in Amsterdam,
Jhr. Arent Meyndert Willem Fabricius van Leijenburg, geboren op 23 juli 1851 in Amsterdam en op 25 juli 1852 in de Bilt (Huize Houdringe) overleden,
Jkvr. Clara Anna Elisabeth Fabricius van Leijenburg, geboren op 23 juli 1853 in Amsterdam en op 10 mei 1927 in Valburg (Huize Loenen), overleden,

Adriana Wilhelmina Clara Hooft, overlijdt op 28 februari 1887 in de Bilt (Huize Houdringe), 67 jaar oud,
Jhr. Johan Carel Willem Fabricius van Leijenburg, overlijdt op 7 mei 1881 in de Bilt (Huize Houdringe), 85 jaar oud.


XXVI

van Boetzelaer - Fabricius van Leijenburg (1882)       schema 431

Jkvr. Constantia Wilhelmina Fabricius van Leijenburg, geboren op 16 december 1849 in Amsterdam, dochter van Adriana Wilhelmina Clara Hooft en Jhr. Johan Carel Willem Fabricius van Leijenburg, trouwt op 30 maart 1882 in de Bilt met Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaer, geboren op 19 april 1842 in Utrecht, zoon van Christiaan Willem Johan baron van Boetzelaer en Elisabeth Charlotte Petronella Both Hendriksen, weduwnaar van Jkvr. Johanna Charlotte van Schuylenburch (1843-1879),
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Constantia Wilhelmina barones van Boetzelaer, geboren op 21 juli 1884 in de Bilt (Huize ´t Clooster),
Arent Mijndert Albert baron van Boetzelaer, geboren op 18 november 1885 in de Bilt,
Walravinne Machteld barones van Boetzelaer, geboren op 8 juni 1889 in de Bilt (Huize ´t Clooster),

Jkvr. Constantia Wilhelmina Fabricius van Leijenburg, overlijdt op 20 januari 1928 in de Bilt (Huize Houdringe), 78 jaar oud,
Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaer, overlijdt op 22 april 1914 in de Bilt (Huize Houdringe, 72 jaar oud.

Wikipedia: Boetzelaer


XXVII

van Heeckeren van Brandsenburg - van Boetzelaer (1908)       schema 431

Constantia Wilhelmina barones van Boetzelaer, geboren op 21 juli 1884 in de Bilt, dochter van Jkvr. Constantia Wilhelmina Fabricius van Leijenburg en Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaer, trouwt omstreeks 1908 met Paul Antoine Guillaume baron van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 24 juli 1878 in Utrecht, zoon van Rudolph baron van Heeckeren van Brandsenburg en Jkvr. Anna Sophia Dorothee de Milly,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Rudolph Alexander baron van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 5 januari 1909 in Woudenberg (Huize Nieuwoord),

Constantia Wilhelmina barones van Boetzelaer, overlijdt op 17 april 1960 in Kasteel Heukelum, 75 jaar oud,
Paul Antoine Guillaume baron van Heeckeren van Brandsenburg, overlijdt op 6 juni 1959 in Woudenberg, 80 jaar oud.


XXVIII

van Heeckeren van Brandsenburg - Gevers (1948)       schema 431

Rudolph Alexander baron van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 5 januari 1909 in Woudenberg, heer van Heukelum, zoon van Constantia Wilhelmina barones van Boetzelaer en Paul Antoine Guillaume baron van Heeckeren van Brandsenburg, trouwt omstreeks 1948 met Jkvr. Hermance Adeline Amaline Gevers, geboren op 6 oktober 1917 in Noordwijkerhout,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Alexandra Adeline Constance barones van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 6 juni 1949 in Noordwijkerhout.


XXIX

de Vos van Steenwijk - van Heeckeren van Brandsenburg (1973)       schema 431

Alexandra Adeline Constance barones van Heeckeren van Brandsenburg, geboren op 6 juni 1949 in Noordwijkerhout, vrouwe van Heukelum, dochter van Rudolph Alexander baron van Heeckeren van Brandsenburg en Jkvr. Hermance Adeline Amaline Gevers, trouwt op 1 juni 1973 met Mr. Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 3 september 1942 in Sydney, zoon van Mr. Albrecht Nicolaas baron de Vos van Steenwijk en Yvonne Zichy de Zich et Vasonkeo
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Yvonne Hermance barones de Vos van Steenwijk, geboren op 5 januari 1974 in Rome,
Adeline Elise barones de Vos van Steenwijk, geboren op 11 december 1975 in Pretoria,

Het huwelijk wordt in 1987 ontbonden door echtscheiding.


XXX

Evelein - de Vos van Steenwijk (2003)       schema 431

Adeline Elise barones de Vos van Steenwijk, geboren op 11 december 1975 in Pretoria, dochter van Alexandra Adeline Constance barones van Heeckeren van Brandsenburg en Mr. Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk, trouwt op 24 mei 2003 in Culemborg met Klaas Evelein,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van Boetzelaer - van Hardenbroek van Lockhorst (1917)       schema 431

Mr. Arent Mijndert Albert baron van Boetzelaer, geboren op 18 november 1885 in de Bilt, Heer van Loenen, zoon van Jkvr. Constantia Wilhelmina Fabricius van Leijenburg en Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaer, trouwt op 22 maart 1917 in Jutphaas met Jeanne Jacqueline Mathilde barones van Hardenbroek van Lockhorst, geboren op 25 oktober 1887 in Jupthaes (kasteel Rhijnhuizen), dochter van Gijsbert Duco baron van Hardenbroek, Heer van Lockhorst en Jkvr. Ada Mathilde de Geer van Rijnhuizen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ada Matilda Albertina barones van Boetzelaer, geboren op 27 februari 1918 in Breukelen (Huize Slangenvecht),
Constant Godfried baron van Boetzelaer, geboren op 24 december 1921 in Breukelen,
Gijsberta Carolina Duconia barones van Boetzelaer, geboren op 21 november 1926 in Nieuwersluis,

Mr. Arent Mijndert Albert baron van Boetzelaer, overlijdt op 27 oktober 1955 in Loenen aan de Waal, 69 jaar oud,
Jeanne Jacqueline Mathilde barones van Hardenbroek van Lockhorst, overlijdt op 18 augustus 1978 in Laren, 90 jaar oud.

Wikipedia: Boetzelaer


XXVIII

van der Feltz - van Boetzelaer (1939)       schema 431

Ada Matilda Albertina barones van Boetzelaer, geboren op 27 februari 1918 in Breukelen, dochter van Mr. Arent Mijndert Albert baron van Boetzelaer en Jeanne Jacqueline Mathilde barones van Hardenbroek van Lockhorst, trouwt op 5 mei 1939 in de Bilt met Mr. Gustaaf Willem baron van der Feltz, geboren op 7 november 1913 in Rotterdam, zoon van Mr. Willem Francois baron van der Feltz en Genia Jannette de Vries van Doesburgh,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Ada Matilda Albertina barones van Boetzelaer, overlijdt op 16 maart 1948 in Montana (Zwitserland), 30 jaar oud,
Mr. Gustaaf Willem baron van der Feltz, overlijdt op 21 februari 1984 in Aigle (Vaud), 70 jaar oud.

Wikipedia: van der Feltz


XXVIII

van Boetzelaer - de Blocq van Scheltinga (1950)       schema 431

Constant Godfried baron van Boetzelaer, geboren op 24 december 1921 in Breukelen, zoon van Mr. Arent Mijndert Albert baron van Boetzelaer en Jeanne Jacqueline Mathilde barones van Hardenbroek van Lockhorst, trouwt op 18 april 1950 in Heerenveen met Jkvr. Cecilia Johanna de Blocq van Scheltinga, geboren op 4 mei 1929 in Amsterdam, dochter van Jhr. Martinus de Blocq van Scheltinga en Cecilia Johanna gravin van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cecilia Johanna Livia barones van Boetzelaer, geboren op 13 juni 1951 in Loenen aan de Waal,
Ada Mathilde Albertine barones van Boetzelaer, geboren op 17 september 1953 in Herveld,
Tanja Angelina Constantia barones van Boetzelaer, geboren op 4 juli 1959 in Herveld.

Wikipedia: Boetzelaer


XXIX

Kam - van Boetzelaer (1974)       schema 431

Cecilia Johanna Livia barones van Boetzelaer, geboren op 13 juni 1951 in Loenen aan de Waal, dochter van Constant Godfried baron van Boetzelaer en Jkvr. Cecilia Johanna de Blocq van Scheltinga, trouwt op 28 september 1974 in Valburg met Ir. Gerard Marius Carel Kam, geboren op 6 september 1948 in ´s-Gravenhage, zoon van Mr. Gerard Marinus Leonard Kam en Jkvr. Henriette Jacoba van Eysinga,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Gerard Marius Roderick Kam, geboren op 28 juli 1977 in Teteringen,
Cecilia Johanna Lavinia Kam, geboren op 11 april 1979 in Teteringen,
Alexander Tjalling Constant Kam, geboren op 6 december 1982 in Breda,
Caspar Willem Carel Kam, geboren op 6 december 1982 in Breda.

Barendrecht - van Boetzelaer (1978)       schema 431

Ada Mathilde Albertine barones van Boetzelaer, geboren op 17 september 1953 in Herveld, dochter van Constant Godfried baron van Boetzelaer en Jkvr. Cecilia Johanna de Blocq van Scheltinga, trouwt op 3 september 1978 in Valburg met Frederik Reinier Barendrecht, geboren op 4 maart 1951 in Hilversum, zoon van Jan Barendrecht en Catharina Maria Langeveld,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Teeuwen - van Boetzelaer (1987)       schema 431

Tanja Angelina Constantia barones van Boetzelaer, geboren op 4 juli 1959 in Herveld, dochter van Constant Godfried baron van Boetzelaer en Jkvr. Cecilia Johanna de Blocq van Scheltinga, trouwt op 3 oktober 1987 in Valburg met Paul Frans Bernard Rudolf Teeuwen, geboren op 15 december 1957 in ´s-Hertogenbosch, zoon van Frans Jozef Petrus Maria Teeuwen en Coleta Monica Catharina Cecilia Tilman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

van Vessem - van Boetzelaer (1958)       schema 431

Gijsberta Carolina Duconia barones van Boetzelaer, geboren op 21 november 1926 in Nieuwersluis, dochter van Mr. Arent Mijndert Albert baron van Boetzelaer en Jeanne Jacqueline Mathilde barones van Hardenbroek van Lockhorst, trouwt op 15 november 1958 met Anton Joan Diets van Vessem, geboren op 15 april 1928 in Utrecht, zoon van Mr. Anton Johan van Vessem en Adriana Petronella van Osch,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelie Marina van Vessem, geboren in 1960,
Jean Jacqueline van Vessem, geboren in 1964,

Het huwelijk wordt op 19 april 1983 door echtscheiding ontbonden.


XXVII

de Beaufort - van Boetzelaer (1924)       schema 431

Walravinne Machteld barones van Boetzelaer, geboren op 8 juni 1889 in de Bilt, dochter van Jkvr. Constantia Wilhelmina Fabricius van Leijenburg en Godfried Hendrik Leonard baron van Boetzelaer, trouwt op 24 juli 1924 in de Bilt met Jhr. Hector Willem Livius de Beaufort, geboren op 23 januari 1880 in Cannes (Frankrijk), zoon van Jhr. Mr. Willem Hendrik de Beaufort en Jkvr. Baudina Lucia Ebella van Sminia,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Willem Hendrik Beaufort, geboren op 5 augustus 1925 in Driebergen,
Jhr. Arent Mijndert Albert de Beaufort, geboren op 17 juli 1927 in Driebergen (Huize Leeuwenburg),

Walravinne Machteld barones van Boetzelaer, overlijdt op 4 januari 1979 in Driebergen, 89 jaar oud,
Jhr. Hector Willem Livius de Beaufort, overlijdt op 26 juni 1953 in Driebergen (Huize Leeuwenburg), 73 jaar oud.

Wikipedia: de Beaufort


XXVIII

de Beaufort - de Vos van Steenwijk (1953)       schema 431

Jhr. Willem Hendrik Beaufort, geboren op 5 augustus 1925 in Driebergen, zoon van Walravinne Machteld barones van Boetzelaer en Jhr. Hector Willem Livius de Beaufort, trouwt op 15 augustus 1953 in Wijhe met Mr. Marie Edelgard barones de Vos van Steenwijk, geboren op 13 maart 1928 in Noordwijk aan Zee, dochter van Mr. Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk en Marie Alwine Rodolfine Sophie gravin von der Goltz,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Hector Willem Livius de Beaufort, geboren op 22 september 1956 in Utrecht,
Jhr. Christiaan Antonie de Beaufort, geboren op 19 juni 1958 in Utrecht.

Wikipedia: de Beaufort

de Beaufort - van Sminia (1956)       schema 431

Jhr. Mr. Ds. Arent Mijndert Albert Beaufort, geboren op 17-07-1927 in Driebergen, zoon van Walravinne Machteld barones van Boetzelaer en Jhr. Hector Willem Livius de Beaufort, trouwt op 23 oktober 1956 in Driebergen met Jkvr. Agatha Victoria van Sminia, geboren op 13 mei 1929 in Amsterdam, dochter van Jhr. Wilco Julius van Sminia en Cornelia Charlotte Bieruma Oosting,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Walraven Albert de Beaufort, geboren op 17 april 1960 in Driebergen,
Jkvr. Baudina Odilia Lucia de Beaufort, geboren op 19 januari 1963 in Maarn.


XXIX

de Beaufort - Kronenberg (2001)       schema 431

Jhr. Walraven Albert de Beaufort, geboren op 17 april 1960 in Driebergen, zoon van Jhr. Mr. Ds. Arent Mijndert Albert Beaufort en Jkvr. Agatha Victoria van Sminia, trouwt omstreeks 2001 met Frederique Kronenberg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Feyoena de Beaufort, geboren op 4 oktober 2002 in Driebergen,
Jhr. Albert Maurits de Beaufort, geboren op 17 augustus 2004 in Driebergen.

Wikipedia: de Beaufort


XXV

Hooft van Vreeland - Bicker (1860)       schema 431

Gerrit Hooft van Vreeland, geboren op 12 november 1829 in Amsterdam, zoon van Jacob Hooft en Constantia Aletta Witsen Elias, trouwt op 22 maart 1860 in Amsterdam met Jkvr. Henriette Wilhelmine Bicker, geboren op 8 maart 1834 in Amsterdam, dochter van Jhr. Pierre Theodore Bicker en Jacoba Willemina Hillegonda Kuvel,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anna Louisa Hooft, geboren op 1 januari 1867 in Amsterdam,

Gerrit Hooft van Vreeland, overlijdt op 10 januari 1900 in Amsterdam, 70 jaar oud,
Jkvr. Henriette Wilhelmine Bicker, overlijdt op 31 maart 1908 in Amsterdam, 74 jaar oud.


XXVI

Rahusen - Hooft (1897)       schema 431

Anna Louisa Hooft, geboren op 1 januari 1867 in Amsterdam, dochter van Gerrit Hooft van Vreeland en Jkvr. Henriette Wilhelmine Bicker, trouwt omstreeks 1897 met David Rahusen, geboren op 16 maart 1858 in Amsterdam, zoon van Pieter Rahusen en Helena Jeanette Hooglandt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderem bekend,

Abraham Elias Rahusen, geboren op 20 april 1898 in Amsterdam,
David Rahusen, geboren in 1900 in Amsterdam,

Anna Louisa Hooft, overlijdt op 14 december 1948, 81 jaar oud,
David Rahusen, commissionair in effecten/directeur Nederlandse Bank, overlijdt op 11 april 1932 in Amsterdam, 74 jaar oud.


XXVII

Rahusen - Feith (1920)       schema 431

Abraham Elias Rahusen, geboren op 20 april 1898 in Amsterdam, zoon van Anna Louisa Hooft en David Rahusen, trouwt op 30 september 1920 in Hilversum met Jkvr. Johanna Feith, geboren in 1899 in Amsterdam, dochter van Jhr. Johannes Feith en Johanna Elisabeth Maria de Kock,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 13 april 1935 door echtscheiding ontbonden.

Rahusen - Roesou (1937)       schema 431

Abraham Elias Rahusen, geboren op 20 april 1898 in Amsterdam, zoon van Anna Louisa Hooft en David Rahusen, hertrouwt op 20 oktober 1937 met Anna Maria Cornelia Roesou,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Abraham Elias Rahusen, overlijdt op 7 augustus 1978 in Heemstede, 80 jaar oud.

Rahusen - Patijn (1927)       schema 431

David Rahusen, geboren in 1900 in Amsterdam, zoon van Anna Louisa Hooft en David Rahusen, trouwt op 28 juni 1927 in Baarn met Adrienne Jacoba Clasine Patijn, geboren in 1903 in ´s-Gravenhage, dochter van Daniel Willem Hendrik Patijn en Jkvr. Ursule Gerardine Teding van Berkhout,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Hooft - Kluppel (1824)       schema 431

Jhr. Hendrik Daniel Hooft, gedoopt op 25 oktober 1798 in Amsterdam, zoon van Gerrit Jacobs Hooft en Susanna Cornelia Muilman, trouwt op 31 maart 1824 met Wijnanda Cornelia Kluppel, geboren op 23 oktober 1796 in Amsterdam, dochter van Johannes Kluppel en Susanna Jacoba Titsingh,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Gerrit Hooft, geboren op 30 juli 1825 in Amsterdam en op 15 januari 1902 in Zeist overleden,
Jkvr. Susanna Jacoba Johanna Wijnanda Hooft, geboren op 29 oktober 1828 in Amsterdam en op 4 juni 1918 in Woudenberg (Huize Geerestein) overleden,
Jhr. Hendrik Wijnand Cornelis Hooft, geboren op 26 juli 1835 in Amsterdam,
Jhr. Maurits Wijnand Hendrik Hooft, geboren op 12 september 1837 in Amsterdam,

Jhr. Hendrik Daniel Hooft, overlijdt op 10 september 1879 in Woudenberg, 80 jaar oud,
Wijnanda Cornelia Kluppel, overlijdt op 28 februari 1875 in Woudenberg (Huize Geerestein), 78 jaar oud.

Wikipedia: Hooft


XXV

Hooft - Raedt van Oldenbarnevelt (1862)       schema 431

Jhr. Hendrik Wijnand Cornelis Hooft, geboren op 26 juli 1835 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hendrik Daniel Hooft en Wijnanda Cornelia Kluppel, trouwt op 5 juni 1862 in Amersfoort met Roline Amelia Raedt van Oldenbarnevelt, geboren op 2 juli 1841 in Doornspijk (Huize Morren), dochter van Antonius Raedt van Oldenbarnevelt en Henriette Christine Engelenberg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Daniel Wijnand Hooft, geboren op 8 maart 1865 in Woudenberg,
Jhr. Gustaaf Willem Joan Hooft, geboren op 30 mei 1866 in Woudenberg,

Jhr. Hendrik Wijnand Cornelis Hooft, overlijdt op 12 oktober 1912 in Hilversum, 77 jaar oud,
Roline Amelia Raedt van Oldenbarnevelt, overlijdt op 6 september 1913 in Haarlem, 72 jaar oud.

Wikipedia: Hooft


XXVI

Hooft - de Pesters (1892)       schema 431

Jhr. Gustaaf Willem Joan Hooft, heer van Woudenberg, Geerestein en Groenewoude, geboren op 30 mei 1866 in Woudenberg, zoon van Jhr. Hendrik Wijnand Cornelis Hooft en Roline Amelia Raedt van Oldenbarnevelt, trouwt op 2 juni 1892 in de Bilt met Johanna Petronella de Pesters, geboren op 29 april 1871 in Amsterdam, dochter van Charles Antoine de Pesters en Petronella van Marwijk Kooy,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Wijnand Cornelis Hooft, geboren op 13 februari 1893 in Utrecht,
Jkvr. Petronella Charlotte Hooft, geboren in 1899 in Zeist,

Jhr. Gustaaf Willem Joan Hooft, overlijdt op 8 april 1945 in Zeist, 78 jaar oud,
Johanna Petronella de Pesters, overlijdt op 23 april 1937 in Brummen, 65 jaar oud.

Wikipedia: Hooft


XXVII

Hooft - Labouchere (1920)       schema 431

Jhr. Hendrik Wijnand Cornelis Hooft, heer van Woudenberg, Geerestein en Groenewoude, geboren op 13 februari 1893 in Utrecht, zoon van Jhr. Gustaaf Willem Joan Hooft en Johanna Petronella de Pesters, trouwt op 17 juni 1920 in Utrecht met Dorothee Marie Ernestine Labouchere, geboren in 1899 in Utrecht, dochter van Mr. Alfred Joan Labouchere en Amelie Jeanne Elisabeth Marthe Blanckenhagen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 5 november 1926 in Utrecht door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Hooft

Hooft - Schumacher (1938)       schema 431

Jhr. Hendrik Wijnand Cornelis Hooft, heer van Woudenberg, Geerestein en Groenewoude, geboren op 13 februari 1893 in Utrecht, zoon van Jhr. Gustaaf Willem Joan Hooft en Johanna Petronella de Pesters, hertrouwt op 15 november 1938 in Rome met Ebba Margaretha Schumacher, geboren op 21 september 1914 in Stockholm, dochter van Dr. Adolf Wilhelm Schumacher en Ebba Margaretha Lindstrom, Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Hendrik Gustaaf Adolf Hooft, geboren op 8 november 1939 in Amsterdam,

Jhr. Hendrik Wijnand Cornelis Hooft, overlijdt op 29 april 1969 in Woudenberg, 76 jaar oud,
Ebba Margaretha Schumacher, overlijdt op 27 april 1980 in Utrecht, 65 jaar oud.

Wikipedia: Hooft

van ´t Hoff - Hooft (1918)       schema 431

Jkvr. Petronella Charlotte Hooft, geboren in 1899 in Zeist, dochter van Jhr. Gustaaf Willem Joan Hooft en Johanna Petronella de Pesters, trouwt op 5 juli 1918 in Zeist met Robbert van ´t Hoff, geboren in 1888 in Rotterdam, zoon van Herminus Johannes van ´t Hoff en Jeanetta Danielle Titsingh, Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 12 mei 1930 door echtscheiding ontbonden.


XXV

Hooft - Grader van der Maas (1887)       schema 431

Jhr. Maurits Wijnand Hendrik Hooft, geboren op 12 september 1837 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hendrik Daniel Hooft en Wijnanda Cornelia Kluppel, trouwt op 15 juni 1887 in Londen met Jeannette Henriette Grader van der Maas, geboren op 22 juli 1861 in Amsterdam, dochter van Abraham Laurens van der Maas en Esperance Grader,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Wijnanda Henriette Hooft, geboren op 5 september 1889 in Fulham (London),

Jhr. Maurits Wijnand Hendrik Hooft, overlijdt op 1 februari 1921 in ´s-Gravenhage, 83 jaar oud,
Jeannette Henriette Grader van der Maas, overlijdt op 20 maart 1939 in ´s-Gravenhage, 77 jaar oud.

Wikipedia: Hooft


XXVI

Collot d´Escury - Hooft (1916)       schema 431

Jkvr. Wijnanda Henriette Hooft, geboren op 5 september 1889 in Fulham (London), dochter van Jhr. Maurits Wijnand Hendrik Hooft en Jeannette Henriette Grader van der Maas, trouwt op 10 november 1916 in den Haag met Cornelis Johannes baron Collot d´Escury, geboren op 22 oktober 1888 in Palembang (Nederlands Oostindië), zoon van Henricus Martinus baron Collot d´Escury en Jeanne Jacqueline de Clerq Moolenburgh,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maurits Wijnand Hendrik baron Collot d´Escury, geboren op 21 augustus 1917 in Rotterdam,
Adolphine Andrea barones Collot d´Escury, geboren op 18 september 1919 in Rotterdam,
Henri Collot baron d´Escury, geboren op 13 augustus 1924 in Amsterdam,

Jkvr. Wijnanda Henriette Hooft, overlijdt op 14 juni 1972 in Amsterdam, 82 jaar oud,
Cornelis Johannes baron Collot d´Escury, overlijdt op 24 jili 1966 in Amsterdam, 77 jaar oud.


XXVII

Collot d´Escury - Staub (1945)       schema 431

Maurits Wijnand Hendrik baron Collot d´Escury, geboren op 21 augustus 1917 in Rotterdam, zoon van Jkvr. Wijnanda Henriette Hooft en Cornelis Johannes baron Collot d´Escury, trouwt op 25 mei 1945 in Lisboa met Christa Margaretha Staub, geboren op 23 december 1916 in Arbon, dochter van Karl Friedrich Staub en Maria Frieda Banninger,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Christina Wijnanda Maria barones Collot d´Escury, geboren op 1 augustus 1946 in Ukkel (België),
Jenny barones Collet d´Escury, geboren op 26 april 1948 in Hampstead (Engeland),
Carolina Andrea barones Collot d´Escury, geboren op 8 oktober 1952 in Rio De Janeiro,
Escury, Cornelis Johannes baron Collot d´Escury, geboren op 8 oktober 1952 in Rio De Janeiro,

Maurits Wijnand Hendrik baron Collot d´Escury, is ambassadeur.


XXVIII

Weeber - Collot d´Escury (1970)       schema 431

Christina Wijnanda Maria barones Collot d´Escury, geboren op 1 augustus 1946 in Ukkel (België), dochter van Maurits Wijnand Hendrik baron Collot d´Escury en Christa Margaretha Staub, trouwt op 12 juni 1970 in Wassenaar met Prof. Ir. Carlos Jose Maria Weeber, geboren op 3 december 1937 in Nijmegen, zoon van Mr. Leon Antonio Luis Weeber en Eleonora Johanna Maria Catharina Heijnen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Wanda Maria Weeber, geboren op 31 juli 1974 in Rotterdam,
Jenny Weeber, geboren op 8 augustus 1978 in Rotterdam.

Blok - Collot d´Escury (1986)       schema 431

Carolina Andrea barones Collot d´Escury, geboren op 8 oktober 1952 in Rio De Janeiro, dochter van Maurits Wijnand Hendrik baron Collot d´Escury en Christa Margaretha Staub, trouwt op 18 december 1986 in Amsterdam met Floris Pieter Blok, geboren op 19 september 1939 in ´s-Gravenhage, zoon van Jacob Jozef Blok en Henriette Suzanne Julie van Gelder,
Uit dit huwelijk is één kinderen bekend,

Oscar Bart Blok, geboren op 4 mei 1988 in Amsterdam.


XXVII

Somerwil - Collot d´Escury (1953)       schema 431

Adolphine Andrea barones Collot d´Escury, geboren op 18 september 1919 in Rotterdam, dochter van Jkvr. Wijnanda Henriette Hooft en Cornelis Johannes baron Collot d´Escury, trouwt op 12 juni 1953 met Abraham Somerwil, geboren op 14 juli 1912 in Amsterdam, zoon van Johannes Wilhelmus Hendrik Somerwil en Carolina Frederika Schenkius,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Carolina Somerwil, geboren op 7 juni 1955 in Rotterdam,
Cornelis Johannes Somerwil, geboren op 8 juni 1956 in Rotterdam,
Wijnand Hendrik Somerwil, geboren op 4 september 1958 in Rotterdam,

Abraham Somerwil, overlijdt op 28 februari 1990 in Utrecht, 77 jaar oud.


XXVIII

Somerwil - van Vliet (1989)       schema 431

Cornelis Johannes Somerwil, geboren op 8 juni 1956 in Rotterdam, zoon van Adolphine Andrea barones Collot d´Escury en Abraham Somerwil, trouwt op 29 september 1989 in IJsselstein met Sofia Rosina van Vliet, geboren op 27 april 1957 in Geldrop, dochter van Krijn van Vliet en Christina Maria Koning,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Philip Christiaan Somerwil, geboren op 26 september 1992 in Schiedam.


XXVII

Collot d´Escury - Ledeboer (1954)       schema 431

Henri baron Collot d´Escury, geboren op 13 augustus 1924 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Wijnanda Henriette Hooft en Cornelis Johannes baron Collot d´Escury, trouwt op 3 september 1954 in Amsterdam met Cornelia Elisabeth Ledeboer, geboren op 19 februari 1933 in Delft, dochter van Ir. Johan Marie Ledeboer en Margaretha zur Muhlen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johan Marten baron Collet d´Escury, geboren op 18 april 1956 in Amsterdam,
Maurits Wijnand Hendrik baron Collot d´Escury, geboren op 18 april 1956 in Amsterdam,
Samuel baron Collot d´Escury, geboren op 4 september 1958 in Amsterdam,
Margaretha Maria barones Collot d´Escury, geboren op 13 december 1963 in Amsterdam.


XXVIII

Collot d´Escury - Koenigs (1986)       schema 431

Maurits Wijnand Hendrik baron Collot d´Escury, geboren op 18 april 1956 in Amsterdam, zoon van Henri baron Collot d´Escury en Cornelia Elisabeth Ledeboer, trouwt op 6 juni 1986 in Laren met Dr. Anna Matty Louise Koenigs, geboren op 16 september 1958 in Amsterdam, dochter van Mr. Willem Otto Koenigs en Mr. Mirra Thea Janneke de Jonge,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Guy Daniel baron Collot d´Escury, geboren op 18 augustus 1987 in Amsterdam,
Cornelie Catherine Kiki barones Collot d´Escury, geboren op 24 februari 1989 in Amsterdam,
Daan Florian baron Collot d´Escury, geboren op 6 februari 1991 in Amsterdam,
Christiaan Frans baron Collot d´Escury, geboren op 24 mart 1992 in Amsterdam.

Collot d´Escury - Simons (1989)       schema 431

Samuel baron Collot d´Escury, geboren op 4 september 1958 in Amsterdam, zoon van Henri baron Collot d´Escury en Cornelia Elisabeth Ledeboer, trouwt omstreeks 1989 met Saskia Simons, geboren op 1 januari 1961 in Venlo, dochter van Hubertus Cornelius Antonius Maria Simons en Johanna Maria Vugts,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Charlotte Elisabeth barones Collot d´Escury, geboren op 25 augustus 1990 in Amsterdam.


XXIII

Hovy - Hooft (1804)       schema 432

Maria Johanna Hooft, geboren op 25 mei 1774, dochter van Margaretha Jacoba Warin en Mr. Jacob Hooft, trouwt op 7 april 1804 met Hendrik Hovy, geboren op 21 december 1754 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Hovy, overlijdt op 23 februari 1832 in Amsterdam, 77 jaar oud.

Smissaert - Hooft (1809)       schema 432

Margaretha Cornelia Hooft, geboren op 7 november 1781, dochter van Margaretha Jacoba Warin en Mr. Jacob Hooft, trouwt op 3 september 1809 in Amsterdam met Jhr. Hendrik Balthasar Smissaert, geboren op 28 juni 1775 in Utrecht, zoon van Mr. Jan Carel Smissaert en Lucia Gerarda Roos,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Jan Carel Smissaert, geboren op 30 juni 1810 in Amsterdam,
Jhr. Jacob Daniel Smissaert, geboren op 20 januari 1812 in Amsterdam en op 2 november 1883 in Utrecht overleden,
Jhr. Hendrik Balthasar Smissaert, geboren op 23 november 1813 in Maartensdijk en op 5 december 1813 in Maartensdijk overleden,
Jhr. Joan Hendrik Balthasar Smissaert, geboren op 4 februari 1815 in Overveen en op 27 februari 1875 in Amsterdam overleden,
Jhr. Gerrit Smissaert, geboren op 20 december 1816 in Amsterdam en op 27 oktober 1821 in Amsterdam,

Margaretha Cornelia Hooft, overlijdt op 26 februari 1848 in Amsterdam, 66 jaar oud,
Jhr. Hendrik Balthasar Smissaert, overlijdt op 10 december 1858 in Amsterdam, 83 jaar oud.

Hooft - van Slingelandt (1813)       schema 432

Daniel Jacobs Hooft, zoon van Margaretha Jacoba Warin en Mr. Jacob Hooft, trouwt op 8 april 1813 in den Haag met Diderieca Catharina barones van Slingelandt, geboren op 13 maart 1794 in den Haag, dochter van Mr. Barthout baron van Slingelandt en Magdalena Anna Elisabeth barones van Boetzelaer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Diderieca Catharina barones van Slingelandt, overlijdt op 16 mei 1838 in Overveen (Huize Vaart en Duin), 44 jaar oud.

Wikipedia: Hooft

Hooft - van der Goes (1840)       schema 432

Daniel Jacobs Hooft, zoon van Margaretha Jacoba Warin en Mr. Jacob Hooft, hertrouwt op 23 januari 1840 in Loosduinen met Caroline Jeanne van der Goes, geboren in 1795 in ´s-Gravenhage, dochter van Franc van der Goes en Agatha barones Creutz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Daniel Jacobs Hooft, overlijdt op 18 februari 1860 in Amsterdam, 71 jaar oud,
Caroline Jeanne van der Goes, overlijdt op 24 februari 1860 in Amsterdam, 64 of 65 jaar oud.

Wikipedia: Hooft


XXIV

Smissaert - van Reenen (1845)       schema 432

Jhr. Jan Carel Smissaert, geboren op 30 juni 1810 in Amsterdam, zoon van Margaretha Cornelia Hooft en Jhr. Hendrik Balthasar Smissaert, trouwt op 20 februari 1845 te Amsterdam met Elisabeth van Reenen, geboren op 15 september 1816 in Amsterdam, dochter van Prof. Mr. Jacobus Henricus van Reenen en Louise van Vollenhoven,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Jkvr. Louise Smissaert, geboren op 24 december 1845 in Amsterdam en op 7 juli 1911 in Hilversum overleden,
Jkvr. Margaretha Cornelia Smissaert, geboren op 16 november 1846 in Jukwerd (Appingedam en op 25 maart 1869 in Amsterdam overleden,
Jkvr. Maria Elisabeth Smissaert, geboren op 16 april 1848 in Amsterdam en op 28 mei 1916 in Hilversum overleden,
Jkvr. Johanna Carolina Smissaert, geboren op 8 juli 1849 in Amsterdam,
Jhr. Hendrik Balthasar Smissaert, geboren op 21 september 1850 in Amsterdam,
Jhr. Jacob Hendrik Smissaert, geboren op 5 februari 1852 in Amsterdam,
Jkvr. Clara Frederika Smissaert, geboren op 9 september 1853 in Amsterdam en op 2 september 1865 in Bloemendaal overleden,
Jkvr. Lucia Gerarda Smissaert, geboren op 28 januari 1855 in Amsterdam en op 4 december 1926 in Montreux overleden,
Jkvr. Wilhelmina Jacoba Smissaert, geboren op 12 juli 1856 in Amsterdam en op 16 juni 1890 in Amsterdam overleden,
Jhr. Gerlach Cornelis Johannes Smissaert, geboren op 27 augustus 1858 in Amsterdam,

Jhr. Jan Carel Smissaert, overlijdt op 21 december 1878 in Amsterdam, 68 jaar oud,
Elisabeth van Reenen, overlijdt op 26 maart 1871 in Amsterdam, 54 jaar oud.


XXV

van Marken - Smissaert (1873)       schema 432

Jkvr. Johanna Carolina Smissaert, geboren op 8 juli 1849 in Amsterdam, dochter van Jhr. Jan Carel Smissaert en Elisabeth van Reenen, trouwt op 15 mei 1873 met Evert Pieter van Marken, geboren op 20 juni 1848 in Amsterdam, zoon van Ds. Jacob Cornelis van Marken en Petronella Alida van Voorthuijsen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Cornelis van Marken, geboren op 12 april 1874 in Amsterdam en op 2 januari 1938 in Hilversum overleden,
Jan Carel van Marken, geboren op 28 september 1875 in Amsterdam en op 28 april 1939 in Den Dolder overleden,

Jkvr. Johanna Carolina Smissaert, overlijdt op 25 december 1875 in Amsterdam, 26 jaar oud,
Evert Pieter van Marken, overlijdt op 13 maart 1924 in Hilversum, 75 jaar oud.

Smissaert - Kempe (1897)       schema 432

Jhr. Mr. Hendrik Balthasar Smissaert, geboren op 21 september 1850 in Amsterdam, zoon van Jhr. Jan Carel Smissaert en Elisabeth van Reenen, trouwt op 1 november 1897 in New York met Henriette Caroline Kempe, geboren op 27 februari 1867 in Doesburg, dochter van Adriaan Johan Reinhard Kempe en Regine Dolphine Heilbron,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Carel Hendrik Lodewijk Smissaert, geboren op 20 juli 1899 in Heeze,

Jhr. Mr. Hendrik Balthasar Smissaert, overlijdt op 28 november 1930 in Heeze, 80 jaar oud,
Henriette Caroline Kempe, overlijdt op 1 november 1938 in Heeze, 71 jaar oud.


XXVI

Smissaert - den Haan (1924)       schema 432

Jhr. Carel Hendrik Lodewijk Smissaert, geboren op 20 juli 1899 in Heeze, zoon van Jhr. Mr. Hendrik Balthasar Smissaert en Henriette Caroline Kempe, trouwt op 19 september 1924 in Eindhoven met Maria Hermijntje den Haan, geboren op 4 augustus 1899 in Eindhoven, dochter van Pieter Johannes den Haan en Pietertje Anna Kleyn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Balthasar Smissaert, geboren op 15 december 1925 in Heeze,
Jhr. Pieter Adriaan Smissaert, geboren op 4 november 1930 in Heeze,
Jhr. Jan Carel Smissaert, geboren op 7 maart 1937 in Heeze,

Jhr. Carel Hendrik Lodewijk Smissaert, overlijdt op 22 november 1978 in Heeze, 79 jaar oud,
Maria Hermijntje den Haan, overlijdt op 2 augustus 1976 in Geldrop, 76 jaar oud.


XXVII

Smissaert - Kas (1954)       schema 432

Jhr. Hendrik Balthasar Smissaert, geboren op 15 december 1925 in Heeze, zoon van Jhr. Carel Hendrik Lodewijk Smissaert en Maria Hermijntje den Haan, trouwt op 28 januari 1954 in Driebergen-Rijsenburg met Annelise Kas, geboren op 1 september 1927 in Tarakan (Borneo), dochter van Hendrik Kas en Elfriede Anna Henriette Westphalen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Marijke Henriette Caroline Smissaert, geboren op 3 augustus 1954 in Heeze,
Jhr. Duco Carel Hendrik Smissaert, geboren op 19 februari 1957 in Geldrop,
Jhr. Robert Jan Carel Smissaert, geboren op 10 maart 1962 in Heeze.

Smissaert - Troje (1959)       schema 432

Jhr. Pieter Adriaan Smissaert, geboren op 4 november 1930 in Heeze, zoon van Jhr. Carel Hendrik Lodewijk Smissaert en Maria Hermijntje den Haan, trouwt op 7 april 1959 met Anna Christiana Troje, geboren op 19 oktober 1931 in Berlijn, dochter van Rolf Helmut Ernst Troje en Adolphina Eleonora Marianne Elkan,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Alexander Constantijn Balthasar Smissaert, geboren op 11 oktober 1959 in Eindhoven,
Jkvr. Saskia Carolien Elise Smissaert, geboren op 1 april 1961 in Eindhoven.


XXVIII

van Veldhuizen - Smissaert (1977)       schema 432

Jkvr. Marijke Henriette Caroline Smissaert, geboren op 3 augustus 1954 in Heeze, dochter van Jhr. Hendrik Balthasar Smissaert en Annelise Kas, trouwt op 22 juli 1977 met Hendrikus Wouterus van Veldhuizen, geboren op 30 juli 1954 in Heeze, zoon van Gerrit van Veldhuizen en Teunisje Hendrika Roelofsen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Smissaert - Cnopius (1881)       schema 432

Jhr. Jacob Hendrik Smissaert, geboren op 5 februari 1852 in Amsterdam, zoon van Jhr. Jan Carel Smissaert en Elisabeth van Reenen, trouwt op 25 maart 1881 met Maria Engelina Cnopius, geboren op 18 maart 1864 in Zwolle, dochter van Johan Cnopius en Geertruida Margaretha de Haan,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Johan Hendrik Smissaert, geboren op 3 oktober 1886 in New York en op 23 oktober 1913 in Denver overleden,

het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding.

Smissaert - Dougherthy (1891)       schema 432

Jhr. Jacob Hendrik Smissaert, geboren op 5 februari 1852 in Amsterdam, zoon van Jhr. Jan Carel Smissaert en Elisabeth van Reenen, hertrouwt op 24 september 1891 in New York met Sarah Cordelia Dougherthy, dochter van George Theodore Dougherthy en Cordelia Lambert Mason,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Karel Theodore Smissaert, geboren op 20 december 1895 in New York en in 1916 in Denver overleden,

Jhr. Jacob Hendrik Smissaert, overlijdt op 6 oktober 1913 in Denver, 61 jaar oud,

Smissaert - van Dijk (1884)       schema 432

Jhr. Gerlach Cornelis Johannes Smissaert, geboren op 27 augustus 1858 in Amsterdam, zoon van Jhr. Jan Carel Smissaert en Elisabeth van Reenen, trouwt op 23 april 1884 in Zwolle met Tobia Lutgertje van Dijk, geboren op 30 oktober 1857 in Zwolle, dochter van Jacob Poppes van Dijk en Antje Gurbes Reitsma,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Anna Smissaert, geboren op 7 april 1886 in Apeldoorn en op 28 december 1886 in Zwolle ovrleden,
Jkvr. Elisabeth Smissaert, geboren op 20 maart 1888 in Apeldoorn en op 25 november 1926 in ´s-Gravenhage overleden,
Jhr. Jan Carel Smissaert, geboren op 1 mei 1892 in Apeldoorn,

Jhr. Gerlach Cornelis Johannes Smissaert, overlijdt op 26 juni 1937 in Oegstgeest, 78 jaar oud,
Tobia Lutgertje van Dijk, overlijdt op 21 maart 1925 in Utrecht, 67 jaar oud.


XXVI

Smissaert - Schouten (1926)       schema 432

Jhr. Jan Carel Smissaert, geboren op 1 mei 1892 in Apeldoorn, zoon van Jhr. Gerlach Cornelis Johannes Smissaert en Tobia Lutgertje van Dijk, trouwt op 15 mei 1926 met Louise Emilie Schouten, geboren op 14 april 1898 in ´s-Gravenhage, dochter van Mr. Abraham Egarius Schouten en Jkvr. Emilia Maria Wilhelmina van Breugel,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Elisabeth Helma Smissaert, geboren op 7 februari 1927 in ´s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt op 8 juni 1927 door echtscheiding ontbonden.

Smissaert - Kopplinger (1932)       schema 432

Jhr. Jan Carel Smissaert, geboren op 1 mei 1892 in Apeldoorn, zoon van Jhr. Gerlach Cornelis Johannes Smissaert en Tobia Lutgertje van Dijk, hertrouwt op 9 maart 1932 in den Haag met Maria Anna Kopplinger, geboren op 11 juni 1897 in Kirchberg, dochter van Rudolf Kopplinger en Maria Grase,
Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend,

Jhr. Jan Carel Smissaert, overlijdt op 6 maart 1939 in Rijswijk, 46 jaar oud.


XXVII

de Vries - Smissaert (1946)       schema 432

Jkvr. Elisabeth Helma Smissaert, geboren op 7 februari 1927 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Jan Carel Smissaert en Louise Emilie Schouten, trouwt op 5 februari 1946 met Hendrik Albert Nicolaas de Vries, geboren op 5 december 1922 in Alkmaar, zoon van Albert de Vries en Marijtje Maartje van Dijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1954 in Montreux door echtscheiding ontbonden.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 12 mei 2013).
proclaimer