de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

verbonden families in Leerdam en Utrecht:
Appeldoorn, Beijen, Bergshoeff, Buursink, van Dam, van Eck, de Graaff, Heij, Heijkoop, van Jaarsveld, de Jong, Jurgens, Kars, Kennedij, Kersbergen, Koernap, Kok, van Laar, Lakerveld, Mackal, van der Neut, den Ouden van den Oudenrijn, van Someren, Stravers, van Thiel, Velthuizen, Verrips, van Wijk, Willems, Wolleswinkel, Zijderveld.


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is ťťn kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeusí dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       basis-schema

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is ťťn kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeusí dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


X

Cloeck-Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriŽn stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12Ĺ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       basis-schema

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450, 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zeven kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487,
Ryckwin Cloeck,

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.

Protocollen
16 november 1475 Leenregister Hertogdom Kleef.
Gysbert Cloicke, verstorben Ryckquins soen beleend met dat Lo zu Duven.

1482 Leenregister Hertogdom Kleef.
Gysbert Cloicke opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

4 mei 1501 St.Urselen Convent Elten.
Opten naesten dynsdach na den sonnendach Jubilate 1501. Johan Keyser bekent dat Styna van Barferde, weduwe van Giesbert Kloicke, met Gairt en Johan Kloicke, haar zoons, zijn swegerlinge, hem verkocht te hebben 'n stuk land genaamd de Loehorst, groot 5 morgen, gelegen in het kerspel Duven, voor 50 rijnsche gulden volgen een gerichtsbrief van maandag na Jubilate 1501 en schenkt nu aan Styna en haar zoons het recht om dit land elk jaar op St.Peter ad cathedram te lossen voor 50 rijnsche gulden,

10 november 1545 Archief DŁsseldorf.
Abtissin Magdalene von Wied verpachtet de Gebrudern Gadert und Ryckwin Kloick den Hof Eltingen in Kirchspiel Duiven mit einer weide genennt Bollenmaet auf 27 Jahre gegen 75 Gulden, 6 Gšnse, 12 paar HŁhner, 1 Pfund Pfeffer und 1 Pfund Wacholder fŁr den Hof und gegen 3 pachtgulden fŁr die Weide.


XIII

Hendrick Cloeck (1511)       basis-schema

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, ťťn zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV

Cloeck - Floren (1538)       basis-schema

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Cornelis Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.

Floris de Bontwercker is een zoon van Nanningh Cuper en Griete. Einde juli 1478 overlijdt zijn moeder, zijn vader die Cuper was, was al overleden. Floris is dan vijf jaar en wordt op 5 augustus 1478 in het weeshuis geplaatst. Hij erft het huis 's Hertogenbosse in de Warmoesstraat hoek Pijlsteeg, waar later Maria Cloeck en Adriaan Raap gaan wonen.


XV

Cloeck - Heijsters (1562)       basis-schema

Hendrik Cloeck, geboren te Amsterdam op 6 februari 1542, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt op 17 oktober 1562 in de Oude Kerk te Amsterdam met Wijntgen Heijsters, dochter van Cornelis Heijsters.

Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,
Floris Cloeck, geboren in 1563 te Amsterdam en op 12 januari 1631 overleden,
Vrou Cloeck, gedoopt op 1 oktober 1565, in de Oude Kerk te Amsterdam en op 3 november 1632 overleden,
Willem Cloeck, gedoopt op 22 januari 1568, in de Oude Kerk te Amsterdam,
Ludewijn Cloeck, geboren in 1570 te Amsterdam en op 24 februari 1641 overleden,
Claes Cloeck, geboren op 20 december 1571 te Amsterdam, op 25 december 1571 in de Oude Kerk gedoopt en op 16 september 1628 in Vlissingen overleden.
Nanning Cloeck, geboren in 1573, te Amsterdam en voor 1609 overleden,
Cornelis Cloeck, gedoopt op 5 augustus 1576, in de Oude Kerk te Amsterdam en op 26 oktober 1625 overleden,
Jacob Cloeck, geboren op 19 augustus 1578 te Amsterdam, gedoopt in de Oude Kerk en op 12 februari 1624 overleden,
Hijndrick Cloeck, gedoopt op 16 mei 1581, in de Oude Kerk te Amsterdam,
Anna Cloeck, gedoopt op 3 maart 1583, in de Oude Kerk te Amsterdam en op 21 mei 1641 overleden.

Hendrik Claeszoon Cloeck overlijdt op 17 februari 1623 op 81 jarige leeftijd en wordt in de Nieuwe Kerk begraven.
Wijntgen Cornelisdochter Heijsters overlijdt in juli 1600.


XVI

Cloeck - Isackx (1600)       basis-schema

Cornelis Cloeck, gedoopt op 5 augustus 1576 te Amsterdam, zoon van Hendrik Cloeck en Wijntgen Heijsters trouwt op 23 november 1599(ondertrouw) in Amsterdam met Neeltjen Isackx.

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.
Claes Cloeck, gedoopt op 28 september 1600 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Gerritgen Cloeck, gedoopt op 7 juli 1602 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
AriŽn Cloeck, gedoopt op 19 september 1604 te Rijnsburg,
Giertje Cloeck, gedoopt op 26 december 1606 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Trijntje Cloeck, gedoopt op 3 juni 1608 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Aaltje Cloeck, geboren in 1610 te Amsterdam,
Marritje Cloeck, geboren in 1612 te Amsterdam,
Annetgen Cloeck, gedoopt op 27 december 1615 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Isaac Cloeck, gedoopt op 6 januari 1619 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.


XVII

AriŽn Kloek (1604)       basis-schema

Uit het huwelijk van AriŽn Kloek, gedoopt op 19 september 1604 te Rijnsburg, zoon van Cornelis Cloeck en Neeltjen Isackx, zijn twee kinderen bekend.

Cornelis Kloek, geboren in 1640,
AriŽn Kloek, geboren in 1648,
AriŽn is in Asperen geboren.


XVIII

AriŽn Kloek (1648)       basis-schema

Uit het huwelijk van AriŽn Kloek, geboren in 1648 te Asperen zijn vier kinderen bekend.

Cornelis Kloek, geboren in 1678 te Asperen,
AriŽn Kloek, geboren in 1683 te Asperen,
Aert Kloek, geboren in 1685 te Asperen,
Johanes Kloek, geboren in 1687 te Asperen,


XIX

Kloek - Heijkoop (1713)       basis-schema

De familiegeschiedenis van de Leerdam-tak begint in 1713 als Aert Kloek, zoon van Arien Kloek op 29 april van dat jaar in Leerdam in het huwelijk treedt met Maaijke Heijkoop.

Uit het huwelijk van Aert Kloek en Maaijke Heijkoop zijn twaalf kinderen bekend.

Arien Kloek, gedoopt op 4 oktober 1713 te Leerdam en voor 1716 overleden,
Maerten Kloek, gedoopt op 9 december 1714 te Leerdam en voor 1718 overleden,
Arien Kloek, gedoopt op 9 februari 1716 te Leerdam,
Aeltje Kloek, gedoopt op 25 juli 1717 te Leerdam en voor 1720 overleden,
Meerten Kloek, gedoopt op 18 december 1718 te Leerdam,
Aeltje Kloek, gedoopt op 17 december 1720 te Leerdam en voor 1722 overleden,
Aeltje Kloek, gedoopt op 5 juli 1722 te Leerdam,
Geertje Kloek, gedoopt op 9 februari 1724 te Leerdam,
Johanna Kloek, gedoopt op 8 februari 1726 te Leerdam en voor 1727 overleden,
Johanna Kloek, gedoopt op 14 november 1727 te Leerdam,
Lijsbeth Kloek, gedoopt op 16 maart 1729 te Leerdam en
Arie Kloek, gedoopt op 22 april 1731 te Leerdam.


XX

Kloek - van Dam (1746)       basis-schema

Meerten Kloek, gedoopt op 18 december 1718 te Leerdam, zoon van Aert Kloek en Maaijke Heijkoop, trouwt op 30 november 1746 te Leerdam, 28 jaar oud, met Geertje van Dam,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Arie Kloek, gedoopt op 1 juni 1749 te Leerdam en voor 1751 overleden,
Arie Kloek, gedoopt op 31 januari 1751 te Leerdam en
Gijsbert Kloek, gedoopt op 15 november 1752 te Leerdam.


XXI

Kloek - van Wijk (1787)       basis-schema

Gijsbert Kloek, gedoopt op 15 november 1752 te Leerdam, zoon van Meerten Kloek en Geertje van Dam, trouwt op 13 mei 1787, 35 jaar oud in Leerdam met Elisabeth van Wijk, geboren in 1763.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Adriana Kloek, gedoopt op 1 juli 1789 te Leerdam,
Maarten Kloek, gedoopt op 12 oktober 1791 te Leerdam,
Johannes Kloek, gedoopt op 29 maart 1794 te Leerdam en
Arie Kloek, gedoopt op 24 juni 1796 te Leerdam,
Geertje Kloek, geboren in 1802 te Leerdam,
alle kinderen zijn te Leerdam geboren.

Elisabeth van Wijk overlijdt op 15 mei 1807 te Leerdam op 44 jarige leeftijd

Kloek - Zijderveld (1811)       basis-schema

Gijsbert Kloek hertrouwt op 4 juni 1811 te Leerdam, 59 jaar oud met Jannigje Zijderveld, dochter van Peter Zijderveld en Aartje Middelkoop.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Petrus Kloek, geboren op 28 juli 1811 te Leerdam,
Peter Kloek, geboren op 19 februari 1813 te Leerdam (akte 8), en op 30 juni 1813 overleden en
Aartje Kloek, geboren op 12 december 1814 te Leerdam (akte 57) ,

Gijsbert Kloek overlijdt op 1 januari 1818 te Leerdam op 66 jarige leeftijd


XXII (Maarten Kloek-tak)

Kloek - Appeldoorn (1816)       basis-schema

Maarten Kloek, gedoopt op 12 oktober 1791 te Leerdam, zoon van Gijsbert Kloek en Elisabeth van Wijk, trouwt op 4 mei 1816 te Leerdam (akte 8), 25 jaar oud, met Abigael Appeldoorn, geboren in 1780 te Rotterdam, 32 jaar oud, dochter van Peter Appeldoorn en Neeltje Bronkhorst.

Uit het huwelijk van Maarten Kloek en Abigael Appeldoorn zijn drie kinderen bekend.
Elisabeth Paulina Kloek, geboren 14 december 1816 te Leerdam (akte 65),
Maarten Cornelis Kloek, geboren op 24 juni 1819 te Leerdam (akte 42),
Pieternella Cornelia Kloek, geboren op 31 oktober 1821 te Leerdam (akte 64), en op 8 januari 1824 te Leerdam (akte 3) , overleden.

Maarten Kloek overlijdt op 14 januari 1855 te Leerdam (akte 1), op 63 jarige leeftijd
Abigael Appeldoorn overlijdt op 27 december 1844 te Leerdam (akte 62), op 64 jarige leeftijd


Jurgens - Kloek (1845)       basis-schema

Elisabeth Paulina Kloek, geboren 14 december 1816 te Leerdam, dochter van Maarten Kloek en Abigael Appeldoorn, trouwt op 5 februari 1845 te Leerdam (akte 3), 29 jaar oud, met Johan Ernst Jurgens geboren in 1821 te Soest, 24 jaar oud, zoon van Johan Christiaan Jurgens en Geertrui van der Heiden.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Johan Christoffel Jurgens, geboren op 31 oktober 1845 te Leerdam (akte 75),
Abigael Marta Jurgens , geboren op 27 oktober 1848 te Leerdam, (akte 54), ze was getrouwd met Peter Strootman en is op 19 juni 1909 te Doorwerth, 61 jaar oud, overleden,
Geertruida Maria Catharina Jurgens, geboren op 5 december 1852 te Leerdam (akte 104) en
Johan Ernst Jurgens, geboren op 19 juni 1860 te Oud en Nieuw Mathenesse en op 21 januari 1945 te Apeldoorn op 84 jarige leeftijd overleden.

Kloek - Kennedij (1844)       basis-schema

Maarten Cornelis Kloek, geboren in 1820 te Leerdam, zoon van Maarten Kloek en Abigael Appeldoorn, trouwt op 13 juni 1844 te Werkhoven (akte 3), 24 jaar oud, met Yda Hendrika Kennedij geboren in 1814 te Werkhoven, 30 jaar oud, dochter van Jacobus Kennedij en Ramira Keller.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Reiniera Jacoba Kloek, geboren op 22 januari 1846 te Werkhoven (akte 2) en op 29 januari 1904 te Werkhoven (akte 3) overleden,
Maarten Cornelis Kloek, geboren op 30 september 1847 te Werkhoven (akte 16) en
Jacoba Kloek, geboren op 4 oktober 1849 te Werkhoven (akte 19) en op 22 februari 1870 te Werkhoven (akte 5) , overleden.

Maarten Cornelis Kloek overlijdt op 11 april 1903 te Werkhoven (akte 6), 83 jaar oud.
Yda Hendrika Kennedij overlijdt op 7 februari 1860 te Werkhoven (akte 2), 45 jaar oud.


de Graaff - Kloek (1884)       basis-schema

Van de kinderen van Maarten Kloek en Yda Hendrika Kennedij is alleen van Reiniera Jacoba Kloek een huwelijk bekend. Zij trouwt op 23 januari 1884 te Werkhoven (akte 1), 38 jaar oud met Jacobus de Graaff, geboren in 1853 te Hillegom, 31 jaar oud, zoon van Johannes de Graaff en Hester van Rossen.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Reiniera Jacoba Kloek overlijdt op 29 januari 1904 te Werkhoven (akte 3) 58 jaar oud,
Jacobus de Graaff overlijdt op 19 april 1930 te Hilversum, 77 jaar oud.


XXII (Johannes Kloek-tak)

Kloek - Kars (1818)       basis-schema

Johannes Kloek, gedoopt 29 maart 1794 te Leerdam, zoon van Gijsbert Kloek en Elisabeth van Wijk, trouwt op 23 mei 1818 te Hagestein (akte 2) met Henrica Kars, geboren op 18 oktober 1796 te Schoonrewoerd bij Hagestein, dochter van Gijsbert Kars en Maria den Hartog.

Uit het huwelijk zijn elf kinderen bekend.
Elisabeth Kloek, geboren op 19 november 1818 te Hagestein (akte 14) en op 13 december 1900 te Vianen (akte 77) overleden,
Maria Kloek, geboren op 19 september 1820 te Hagestein (akte 8) en op 1 juli april 1866 te Hagestein (akte 5), overleden,
Gijsbert Kloek, geboren op 14 december 1821 te Hagestein (akte 14),
Evert Kloek, geboren op 15 oktober 1823 te Hagestein (akte 9) en op 18 maart 1895 te Tull en 't Waal (akte 3), overleden,
Arie Kloek, geboren op 16 januari 1826 te Hagestein (akte 1),
Hendrik Kloek, geboren op 11 september 1829 te Hagestein (akte 11),
Florida Kloek, geboren op 23 november 1832 te Hagestein (akte 8),
Adriana Kloek, geboren 30 januari 1835 te Hagestein (akte 3),
Gijsbert Kloek, geboren op 27 oktober 1836 te Hagestein (akte 20), en op 17 april 1839 te Hagestein (akte 7), overleden,
Johannis Kloek, geboren op 20 oktober 1838 te Hagestein (akte 18), en op 3 januari 1839 te Hagestein (akte 1), overleden,
Johannis Kloek, geboren op 16 februari 1840 te Hagestein (akte 3), en op 31 augustus 1840 te Hagestein (akte 9), overleden,

Johannes Kloek overlijdt op 11 juli 1848 te Hagestein (akte 11), 54 jaar oud,
Henrica Kars overlijdt op 16 juni 1848 te Hagestein (akte 8), 51 jaar oud.

XXII (Geertje Kloek-tak)

den Ouden - Kloek (1824)       basis-schema

Geertje Kloek, geboren in 1802 te Leerdam, dochter van Gijsbert Kloek en Elisabeth van Wijk, trouwt op 21 mei 1824 te Leerdam (akte 1), met Hendrik den Ouden, geboren in 1803 in Leerdam, zoon van van Lourens den Ouden en Mayke Heykoop.

Uit het huwelijk zijn tien kinderen bekend.
Anna Lijdia den Oude, geboren op 21 september 1824 te Leerdam (akte 52), en op 13 maart 1914 te Leerdam (akte 15), overleden
Gijsbert den Oude, geboren op 12 maart 1826 te Leerdam (akte 20), en op 24 maart 1846 te Leerdam (akte 21), overleden,
Elisabeth Paulina den Ouden, geboren op 22 december 1828 te Leerdam (akte 93), en op 5 juli 1830 te Leerdam (akte 35), overleden,
Louwerens den Ouden, geboren op 5 juni 1830 te Leerdam (akte 44), en op 9 juni 1831 te Leerdam (akte 32), overleden,
Lourens den Ouden, geboren op 6 november 1832 te Leerdam (akte 62), en voor 1838 overleden,
Elisabeth Aartje den Ouden, geboren op 19 januari 1834 te Leerdam (akte 9),
Lidia Anna den Ouden, geboren op 12 oktober 1835 te Leerdam (akte 73), en op 15 december 1878 te Leerdam (akte 93), overleden,
Lourens den Ouden, geboren op 23 december 1838 te Leerdam (akte 88), en op 1 juni 1915 te Leerdam (akte 53), overleden,
Maaike den Ouden, geboren op 7 mei 1841 te Leerdam (akte 34), en op 1 februari 1849 te Leerdam (akte 13), overleden,

Geertje Kloek overlijdt op 21 augustus 1873 te Leerdam (akte 74), 71 jaar oud,
Hendrik den Ouden overlijdt op 4 december 1875 te Leerdam, (akte 90), 72 jaar oud,

XXII (Aartje Kloek-tak)

Verrips - Kloek (1838)       basis-schema

Aartje Kloek, geboren op 12 december 1814 te Leerdam, dochter van Gijsbert Kloek en Jannigje Zijderveld, trouwt op 26 april 1838 te Leerdam (akte 4), met Huibert Verrips, geboren op 21 april 1806 in Oosterwijk, zoon van Arieen Verrips en Johanna van Ieperen.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Arie Verrips, geboren op 10 februari 1839 te Leerdam (akte 16), en op 28 juli 1923 te Leerdam (akte 55), overleden,
Jannigje Verrips, geboren op 18 april 1840 te Leerdam (akte 34), en op 14 december 1916 te Leerdam (akte 92), overleden,
Johanna Verrips, geboren op 27 november 1841 te Leerdam (akte 83), en op 31 januari 1920 te Leerdam (akte 8), overleden,
Gijsbert Verrips, geboren op 12 maart 1844 te Leerdam (akte 28), en op 26 november 1854 te Leerdam (akte 89), overleden,
Huibert Verrips, geboren op 23 mei 1847 te Leerdam (akte 37), en op 17 juni 1938 te Leerdam (akte 46), overleden,
Adriana Verrips, geboren op 1 april 1850 te Leerdam (akte 25), en op 13 december 1939 te Leerdam (akte 84), overleden,
Cornelia Verrips, geboren op 25 oktober 1853 te Leerdam (akte 92), en op 18 juli 1881 te Leerdam (akte 77), overleden,
Gijsbert Johannes Verrips, geboren op 27 maart 1860 te Leerdam (akte 33), en op 23 mei 1862 te Leerdam (akte 43), overleden.

Aartje Kloek overlijdt op 31 mei 1872 te Leerdam, (akte 32), 57 jaar oud.
Huibert Verrips overlijdt op 13 april 1894 te Leerdam, (akte 32), 87 jaar oud.


XXIII (Johannes Kloek-tak)

Velthuizen - Kloek (1848)       basis-schema

Elisabeth Kloek, geboren op 19 november 1818 te Hagestein, dochter van Johannes Kloek en Henrica Kars, trouwt op 10 maart 1848 te Hagestein (akte 1), 30 jaar oud, met Willem van Velthuizen, geboren op 3 oktober 1813 te Vreeswijk, 35 jaar oud, zoon van Jacob van Velthuizen en Dirkje Spinhoven.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Dirkje Hendrika van Velthuizen, geboren op 19 april 1850 te Vianen (akte 40),
Jacobus Johannes van Velthuizen, geboren op 11 mei 1854 te Vianen (akte 45) en op 28 mei 1922 te Vianen (akte 17) overleden en
Hendrika Catharina van Velthuizen, geboren op 4 juli 1856 te Vianen (akte 69) en op 22 januari 1935 te Deventer overleden.

Elisabeth Kloek overlijdt op 13 december 1900 te Vianen (akte 77), 82 jaar oud,
Willem van Velthuizen overlijdt op 17 oktober 1896 te Vianen, 83 jaar oud.


XXIII (Johannes Kloek-tak)

Stravers - Kloek (1844)       basis-schema

Maria Kloek, geboren op 19 september 1820 te Hagestein, dochter van Johannes Kloek en Henrica Kars, trouwt op 10 mei 1844 te Hagestein (akte 3), met Cornelis Stravers, geboren in 1819 te Lexmond, zoon van Aart Stravers en Adriana den Hertog.

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend.
Aart Stravers, geboren op 31 maart 1845 te Hagestein (akte 13), en op 15 september 1904 te Jaarsveld (akte 29), overleden,
Johannes Stravers, geboren op 1 april 1846 te Hagestein (akte 12), en op 31 januari 1870 te Middelburg (akte 4), overleden,
Adriana Stravers, geboren op 5 september 1849 te Hagestein, (akte 16) en op 16 maart 1909 te IJsselstein (akte 33), overleden,
Hendrika Stravers, geboren op 19 juni 1851 te Hagestein (akte 19), en op 21 juli 1914 te IJsselstein (akte 40), overleden,
Johanna Stravers, geboren op 13 januari 1854 te Hagestein (akte 3), en op 25 januari 1895 te Ameide (akte 4), overleden,
Marinus Stravers, geboren op 31 december 1857 te Hagestein (akte 37), en op 11 april 1944 te Hagestein (akte 6), overleden
Elisabeth Stravers, geboren op 14 november 1860 te Hagestein (akte 26),
Cornelis Stravers, geboren op 1 augustus 1863 te Hagestein (akte 19), en op 5 augustus 1863 te Hagestein (akte 11), overleden,
Cornelis Stravers, geboren op 22 februari 1866 te Hagestein (akte 9), en op 26 maart 1866 te Hagestein (akte 4), overleden,

Maria Kloek overlijdt op 1 juli 1866 te Hagestein (akte 5), op 45 jarige leeftijd


XXIII (Johannes Kloek, Eck-tak)

Kloek - van Eck (1857)       basis-schema

Gijsbert Kloek, geboren op 14 december 1821 te Hagestein, zoon van Johannes Kloek en Henrica Kars, 35 jaar oud, trouwt op 28 mei 1857 te Schalkwijk (akte 5) met Maaigje van Eck, geboren op 10 september 1830 te Schalkwijk, 27 jaar oud, dochter van Gijsbert van Eck en Cornelia Maria Verschoof.

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.
Hendrieka Kloek, geboren op 7 juni 1858 te Tull en 't Waal (akte 6) en op 29 juni 1940 te Linschoten (akte 7), overleden,
Neeltje Kloek, geboren op 11 februari 1860 te Tull en 't Waal (akte 4),
Johanna Kloek, geboren op 8 juni 1862 te Tull en 't Waal (akte 6) en op 29 januari 1863 te Tull en 't Waal (akte 1) overleden,
Gijsbertha Kloek, geboren op 29 december 1863 te Tull en 't Waal (akte 25),
Elisabeth Geertruida Kloek, geboren op 17 februari 1864 te Tull en 't Waal en op 19 juli 1874 overleden en
Jannetje Maria Kloek, geboren op 24 december 1867 te Schalkwijk (akte 35) en op 2 mei 1868 te Schalkwijk (akte 12) overleden.

Gijsbert Kloek overlijdt op 18 december 1900 (akte 27) te Linschoten, 79 jaar oud.
Maaigje van Eck overlijdt op 02 november 1895 te Tull en 't Waal, (akte 17), 65 jaar oud.


XXIV (Johannes Kloek, Eck-tak)

van Thiel - Kloek (1888)       basis-schema

Hendrieka Kloek, geboren op 7 juni 1858 te Tull en 't Waal, dochter van Gijsbert Kloek en Maaigje van Eck trouwt op 5 januari 1888 te Tull en 't Waal (akte 1), 30 jaar oud, met Theunis Albertus van Thiel, geboren in 1858 te Vianen, eveneens 30 jaar oud, zoon Jacobus van Thiel en Bartje Hoek.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Bartje van Thiel, geboren op 8 februari 1889 te Linschoten (akte 7), op 28 juli 1927 te Montfoort getrouwd met Geurt van Ek,
Gijsbert van Thiel, geboren op 12 maart 1890 te Linschoten (akte 9) en op 6 april 1958 te Linschoten overleden, hij was gehuwd met Aagje Hof,
Maaigie van Thiel, geboren op 8 november 1891 te Linschoten (akte 44), ze trouwt op 19 oktober 1922 te Linschoten met Theunis van Os,

Hendrieka Kloek, overlijdt op 29 juni 1940 te Linschoten, (akte 7), 82 jaar oud.
Theunis Albertus van Thiel, overlijdt op 22 oktober 1939 te Linschoten, (akte 14), 81 jaar oud.

Lakerveld - Kloek (1890)       basis-schema

Neeltje Kloek,geboren op 11 februari 1860 te Tull en 't Waal, dochter van Gijsbert Kloek en Maaigje van Eck trouwt op 28 november 1890 te Tull en 't Waal, (akte 3), 30 jaar oud met Willem Lakerveld, geboren in 1863 te Jaarsveld, 27 jaar oud, zoon van Willem Lakerveld en Adriana Langerak.

Uit dit huwelijk is 1 kind bekend.
Adriana Lakerveld, geboren in 1891 te Vreeswijk en op 8 oktober 1892 te Vreeswijk (akte 39), overleden,

Kok - Kloek (1887)       basis-schema

Gijsbertha Kloek, geboren op 29 december 1863 te Tull en 't Waal, dochter van Gijsbert Kloek en Maaigje van Eck trouwt op 28 januari 1887 te Waarder, (akte 1), 23 jaar oud met Leendert Kok, geboren in 1865 te Waarder, 22 jaar oud, zoon van Gerrit Kok en Anna Berger.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,
Anna Kok, geboren op 17 april 1887 te Waarder (akte 14), ze trouwt op 27 november 1930 te Waarder met Wijnand Snapper,
Maagje Kok, geboren op 12 mei 1888 te Waarder (akte 10),
Gerrit Kok, geboren op 10 september 1889 te Waarder (akte 21), hij trouwt op 12 december 1912 te Oudewater met Johanna Verburg,
Gijsbert Kok, geboren op 3 december 1893 te Waarder (akte 32), hij trouwt op 30 september 1920 te Utrecht met Johanna Cornelia Verheul.

Gijsbertha Kloek overlijdt op 28 mei 1948 te Waarder, 84 jaar oud,
Leendert Kok overlijdt op 23 juni 1940 te Waarder, 75 jaar oud.


XXIII (Johannes Kloek, Koernap-tak)

Kloek - Koernap (1855)       basis-schema

Evert Kloek, geboren op 15 oktober 1823 te Hagestein, zoon van Johannes Kloek en Henrica Kars, trouwt op 14 november 1855 in Tull en 't Waal (akte 6), 32 jaar oud, met Gerarda Koernap, geboren op 9 september 1828 te Schalkwijk, 27 jaar oud, dochter van Jan Koernap en Anna Maria Pothuizen.

Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend.
Janna Maria Kloek, geboren 21 november 1855 te Tull en 't Waal (akte 11), en op 29 augustus 1857 te Tull en 't Waal (akte 13), overleden,
Johannes Hendrikus Kloek, geboren op 3 december 1857 te Tull en 't Waal (akte 10), en op 6 maart 1858 te Tull en 't Waal (akte 6), overleden,
Hendrika Kloek, geboren op 15 juni 1859 te Tull en 't Waal (akte 3), en op 23 april 1928 te Schalkwijk overleden,
Anna Maria Kloek, geboren op 28 november 1861 te Tull en 't Waal (akte 17) en op 5 mei 1944 te Hagestein (akte 10) overleden,
Elisabeth Kloek, geboren op 17 februari 1864 te Tull en 't Waal (akte 1) en op 27 februari 1865 te Tull en 't Waal v(akte 4)
, overleden,
Adrianus Kloek, geboren op 17 februari 1864 te Tull en 't Waal en voor 1869 overleden,
Johannes Hendrikus Kloek, geboren op 3 januari 1866 te Tull en 't Waal (akte 1),
Adrianus Kloek, geboren op 6 december 1869 te Tull en 't Waal (akte 24) en op 10 december 1869 te Tull en 't Waal (akte 25) overleden,
Evert Gerardus Kloek, geboren op 24 februari 1871 te Tull en 't Waal (akte 3) en
Elisabeth Geertruida Kloek, geboren op 28 april 1874 te Tull en 't Waal (akte 6) en op 19 juli 1874 te Tull en 't Waal (akte 12) overleden.

Evert Kloek overlijdt op 18 maart 1895 te Tull en 't Waal, (akte 3), 71 jaar oud.
Gerarda Koernap overlijdt op 2 juni 1912 te Schalkwijk, (akte 9), 83 jaar oud.


XXIV (Johannes Kloek, Koernap-tak)

Willems - Kloek (1881)       basis-schema

Hendrika Kloek, geboren op 15 juni 1859 te Tull en 't Waal dochter van Evert Kloek en Gerarda Koernap, trouwt op 14 december 1881 te Tull en 't Waal (akte 6), 22 jaar oud, met Petrus Willems, geboren in 1845 te Ewijk, 36 jaar oud, zoon van Antonius Willems en Johanna Swartjes.

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.
Gerarda Antonia Willems, geboren op 16 september 1882 te Schalkwijk (akte 31) en op 2 november 1910 te Schalkwijk getrouwd met Willem van Arnhem,
Antonius Gerardus Willems, geboren op 30 april 1884 te Schalkwijk (akte 14) en op 23 november 1884 te Schalkwijk (akte 21), overleden,
Antonius Gerardus Willems, geboren op 22 augustus 1885 te Schalkwijk (akte 19), op 10 april 1918 te Schalkwijk getrouwd met Johanna Elisabeth van Galen, op 23 september 1919 te IJsselstein hertrouwd met Elisabeth van Kleef en op 28 november 1957 te Amersfoort overleden,
Johannes Reinier Willems, geboren op 3 november 1886 te Schalkwijk (akte 31), en op 6 juni 1888 te Schalkwijk (akte 18), overleden ,
Johannes Hendrikus Willems, geboren op 25 augustus 1889 te Tull en 't Waal (akte 11), en op 27 september 1908 te Schalkwijk (akte 8), overleden en
Evert Willems, geboren op 30 mei 1891 te Schalkwijk (akte 13) en op 10 maart 1894 te Schalkwijk (akte 9), overleden.

Hendrika Kloek overlijdt op 23 april 1928 te Schalkwijk, (akte 7), 68 jaar oud.
Petrus Willems overlijdt op 11 december 1905 te Schalkwijk (akte 26), 60 jaar oud.

van den Oudenrijn - Kloek (1881)       basis-schema

Anna Maria Kloek, geboren op 28 november 1861 te Tull en 't Waal, dochter van Evert Kloek en Gerarda Koernap, trouwt op 11 november 1891 te Tull en 't Waal, Utrecht, (akte 6), 30 jaar oud, met Hendrikus van den Oudenrijn, geboren in 1850, te Schalkwijk, 41 jaar oud, zoon van Johannes van den Oudenrijn en Theodora Pastoors.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Theodora Johanna van den Oudenrijn, geboren op 17 november 1892 te Hagestein (akte 30),
Gerarda Everdina van den Oudenrijn, geboren op 30 juni 1897 te Hagestein (akte 23), ze trouwt op 18 mei 1922 te Hagestein met Wilhelmus Anthonius de Roos,
Johannes van den Oudenrijn, geboren op 12 juni 1899 te Hagestein (akte 25),
Evert Gerardus van den Oudenrijn, geboren op 28 april 1901 te Hagestein (akte 14),
Hendrikus van den Oudenrijn, geboren 1903 te Hagestein en op 21 juni 1915 (akte 7) te Hagestein overleden,

Anna Maria Kloek overlijdt op 5 mei 1944 te Hagestein (akte 10), 82 jaar oud.
Hendrikus van den Oudenrijn overlijdt op 25 maart 1933 te Vianen, 83 jaar oud.

Kloek - Kersbergen (1899)       basis-schema

Johannes Hendrikus Kloek, geboren op 3 januari 1866 in Tull en 't Waal, zoon van Evert Kloek en Gerarda Koernap, trouwt op 14 december 1899 te Benschop, (akte 16), 33 jaar oud, met Maria Kersbergen, geboren in 1876, te Benschop, 23 jaar oud en dochter van Kornelis Kersbergen en Maria Versluis.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Gerarda Everdina Kloek, geboren op 12 januari 1901 te Tull en 't Waal (akte 1), en op 3 januari 1902 te Tull en 't Waal (akte 1), overleden.
Evert Kloek, geboren op 2 mei 1903 te Tull en 't Waal,
Maria Kloek, geboren op 11 juli 1905 te Rotterdam,
Gerarda Kloek, geboren op 13 februari 1909 te Rotterdam,

Johannes Hendrikus Kloek overlijdt op 21 februari 1956 te Rotterdam, 90 jaar oud,
Maria Kersbergen overlijdt op 1 september 1927 te Rotterdam, 51 jaar oud.

Kloek - Heij (1914)       basis-schema

Evert Gerardus Kloek, geboren op 24 februari 1871 te Tull en 't Waal, de jongste zoon van Evert Kloek en Gerarde Koernap, trouwt op 11 november 1914 te Schalkwijk (akte 7), 43 jaar oud, met Adriana Heij, geboren in 1880 te Houten, 34 jaar oud, dochter van Maas Heij en Adriana van Rhenen.

Adriana Heij heeft een zoon van zeven jaar (Hermanus, geboren op 3 augustus 1907), als zij het huwelijk met Evert Gerardus Kloek aangaat; Hermanus wordt door Evert Kloek erkent en heet vanaf de huwelijksdatum: Hermanus Kloek.
Evert Gerardus Kloek overlijdt op 9 november 1949 te Tull en 't Waal op 78 jarige leeftijd.


XXIII (Johannes Kloek, Mackal-tak)

*Kloek - Mackal (1856 Drente)       basis-schema

Arie Kloek geboren 16 januari 1826 te Hagestein, zoon van
Johannes Kloek en
Henrica Kars, trouwt op 6 september 1856 te Eelde in Drenthe, 30 jaar oud met (akte 8),
Regina Elisabeth Mackal, geboren in 1833, te Kampen, 23 jaar oud, dochter van
Hessel Mackal en
Regina Elisabet Koepen,

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,
*Regina Elisabet Kloek, geboren op 17 maart 1857 te Paterswolde bij Eelde (akte 17),
*Hesselina Kloek, geboren op 15 maart 1863 te Eelde (akte 12) en op 18 maart 1863 te Eelde (akte 7) overleden,
*Hesselina Martina Kloek, geboren op 4 maart 1864 te Eelde (akte 10),
*Derk Kloek, geboren op 1 maart 1870 te Paterswolde bij Eelde (akte 8) en op 30 juni 1871 te Eelde (akte 24) overleden,
*Derk Kloek, geboren op 16 februari 1877 te Paterswolde bij Eelde (akte 10) en op 22 februari 1877 (akte 8) overleden,

Arie Kloek overlijdt op 8 januari 1899(akte 14) te Aardscheveld(Assen) op 73 jarige leeftijd.


XXIV (Johannes Kloek, Mackal-tak)

Buursink - Kloek (1887)       basis-schema

Regina Elisabeth Kloek,geboren op 17 maart 1857 te Paterswolde bij Eelde, dochter van Arie Kloek en Regina Elisabet Mackal, trouwt op 23 maart 1887 te Rotterdam, 30 jaar oud, met Jan Hendrik Buursink, geboren in 1857 te Utrecht, 30 jaar oud en zoon van Jan Hendrik Buursink en Aartje van Asperen.

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Jan Hendrik Buursink, geboren op 21 april 1887 te Rotterdam en op 17 december 1891 overleden,
Regiena Elisabeth Buursink, geboren op 3 juli 1889 te Rotterdam,
Aartje Johanna Buursink, geboren op 1 september 1891 te Rotterdam en op 22 juni 1892 overleden,
Jan Hendrik Buursink, geboren op 19 november 1894 te Rotterdam en op 6 februari 1913 te Rotterdam overleden,
Hendrik Jan Buursink, geboren op 3 november 1897 te Rotterdam,

Regina Elisabeth Kloek overlijdt op 9 september 1911 te Rotterdam op 54 jarige leeftijd.

van Someren - Kloek (1889)       basis-schema

Hesselina Martina Kloek, geboren op 4 maart 1864 te Eelde, dochter van Arie Kloek en Regina Elisabet Mackal, trouwt op 8 mei 1889 te Rotterdam, 25 jaar oud, met Petrus Wilhelmus van Someren, geboren op 21 december 1865, te Rotterdam, 33 jaar oud en zoon van Petrus Jacobus van Someren en Adriana van Hannen.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII (Johannes Kloek, Neut-tak)

Kloek - Beijen (1860)       basis-schema

Hendrik Kloek, geboren op 11 september 1829 te Hagestein, zoon van Johannes Kloek en Henrica Kars, trouwt op 21 december 1860 te Benschop (akte 11), 31 jaar oud, met Annigje Beijen, geboren in 1834, te Polsbroek, 26 jaar oud, dochter van Amel Beijen en Trijntje van 't Hoog.

Uit dit huwelijk is 1 kind bekend.
Johannes Kloek, geboren op 31 juli 1861 (akte 31), en op 27 september 1862 te Benschop (akte 41), overleden,

Annigje Beijen overlijdt op 18 januari 1863 te Benschop, (akte 3), 29 jaar oud.

Kloek - van der Neut (1863)       basis-schema

Hendrik Kloek hertrouwt op 24 september 1863 te Benschop (akte 5), met Fijtje van der Neut, geboren in 1837 te Lange Ruige Weide, 24 jaar oud, dochter van Gerrit van der Neut en Merrigje Goudriaan.

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Hendrika Kloek, geboren op 8 juli 1864 te Benschop, (akte 34),
Aagje Kloek, geboren op 2 augustus 1866 te Benschop (akte 31) en op 9 mei 1943 te Doorn (akte 29) overleden
Maria Kloek, geboren op 29 juli 1867 te Benschop (akte 37) en op 07 december 1868 te Benschop (akte 43), overleden,
Johanna Kloek, geboren op 21 januari 1869 te Benschop (akte 4), en op 13 februari 1949 te Driebergen Rijsenburg overleden en
Gerrigje Kloek, geboren op 6 mei 1871 te Oudewater (akte 33), en op 5 december 1871 te Oudewater (akte 110), overleden.

Hendrik Kloek overlijdt op 8 november 1871 te Oudewater (akte 100), 42 jaar oud.


XXIV (Johannes Kloek, Neut-tak)

Bergshoeff - Kloek (1890)       basis-schema

Hendrika Kloek, geboren op 8 juli 1864 te Benschop, dochter van Hendrik Kloek en Fijtje van der Neut, trouwt op 6 maart 1890 te Woerden (akte 6), 25 jaar oud, met Cornelis Bergshoeff, geboren in 1863 te Woerden, 27 jaar oud, zoon van Jacobus Bergshoeff en Johanna Verburg.
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Johanna Cornelia Bergshoeff, geboren in 1896 te Woerden, ze trouwt op 7 augustus 1919 te Woerden met Willem Poot,
Fijtje Hendrika Bergshoeff, geboren in 1898 te Woerden, zij trouwt op 8 september 1921 te Woerden met Hendrik Wijnberger,
Antonie Bergshoeff, geboren in 1901 te Woerden, hij overlijdt op 21 juni 1908 te Woerden,
Aagje Bergshoeff, geboren in 1904 te Woerden en op 6 juli 1904 te Woerden overleden,
Aagje Bergshoeff, geboren in 1906 te Woerden, zij trouwt op 19 september 1929 te Woerden met Lambertus ten Hoeve,

Hendrika Kloek overlijdt op 12 mei 1945 te Woerden, 80 jaar oud,
Cornelis Bergshoeff overlijdt op 16 september 1928 te Woerden, 65 jaar oud.

van Laar - Kloek (1892)       basis-schema

Aagje Kloek, geboren op 2 augustus 1866 te Benschop, dochter van Hendrik Kloek en Fijtje van der Neut, trouwt op 10 juni 1892 te Driebergen (akte 11), 25 jaar oud, met Wulf Evert van Laar, geboren op 27 december 1868 te Rhenen, 24 jaar oud, zoon van Jan Wulf van Laar en Elisabeth Hillegonda Nellestijn.

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.
Jan Wulf van Laar, geboren op 2 april 1894 te Rhenen (akte 36), en op 8 februari 1913 te Rhenen (akte 7), overleden,
Fijgje van Laar, geboren op 4 januari 1897 te Rhenen (akte 3), op 4 april 1918 te Rhenen getrouwd met Thoms Gerrit van den Berg en op 26 december 1939 te Leersum (akte 29), overleden,
Hendrik van Laar, geboren op 20 september 1899 te Rhenen (akte 162), en op 7 november 1900 te Rhenen (akte 114), overleden,
Hendrik van Laar, geboren op 25 december 1900 te Rhenen (akte 189), hij trouwt op 13 oktober 1921 te Doorn met Adriana Johanna van Esseveld,
Elisabeth Hillegonda van Laar, geboren op 4 oktober 1902 te Rhenen (akte 156), ze trouwt op 4 januari 1923 te Doorn met Klaas Marinus van den Berg, en
Johanna van Laar, geboren op 25 maart 1906 te Amerongen.

Aagje Kloek overlijdt op 9 mei 1943 te Doorn (akte 29), 76 jaar oud.
Wulf Evert van Laar overlijdt op 1 december 1959 te Zwolle, 90 jaar oud.

Wolleswinkel - Kloek (1900)       basis-schema

Johanna Kloek, geboren op 21 januari 1869 te Benschop, dochter van Hendrik Kloek en Fijtje van der Neut, trouwt op 17 augustus 1900 te Driebergen (akte 11), 31 jaar oud met Hendrik Wolleswinkel, geboren op 5 mei 1873 te Zeist, 27 jaar oud, zoon van Gerrit Wolleswinkel en Grada Rouwenhorst.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Gerrit Wolleswinkel, geboren op 9 september 1901 te Driebergen (akte 77) en op 11 januari 1902 te Driebergen (akte 4) overleden,
Hendrik Wolleswinkel, geboren op 20 november 1902 te Driebergen (akte 100) en op 11 januari 1903 overleden,
Hendrik Wolleswinkel, geboren in 1903 te Driebergen, trouwt op 14 augustus 1925 te Driebergen met Jansje Zijlstra, geboren in 1905 te Amsterdam, dochter van Hendrik Zijlstra en Maria van Ee en op 16 april 1973 in Driebergen Rijssenburg overleden,
Gradus Wolleswinkel, geboren op 29 maart 1904 te Driebergen en op 27 oktober 1927 te Doorn getrouwd met Gerritje Pietersre,
Fijgje Wolleswinkel, geboren op 29 maart 1906 te Driebergen, zij trouwt op 20 mei 1927 te Driebergen met Marinus van Ee en is op 11 april 1931 te Zeist, (akte 131), overleden,
Hendrika Wilhelmina Wolleswinkel, geboren op 1 februari 1908 te Driebergen, zij trouwt op 2 augustus 1929 te Driebergen met Willem Vos en is op 4 maart 1957 te Utrecht overleden,
Jan Aart Wolleswinkel, geboren 28 maart 1909 te Driebergen, trouwt op 30 augustus 1934 te Driebergen-Rijsenburg met Gerrigje Wilderman, geboren te Driebergen, 28 jaar oud, dochter van Nicolaas Wilderman en Elisabeth Koudijs, en op 14 oktober 1983 te Driebergen overleden,
Hendrik Wolleswinkel, geboren in 1903 te Driebergen, hij trouwt op 14 augustus 1925 te Driebergen met Jansje Zijlstra,

Johanna Kloek, overlijdt op 13 februari 1949 te Driebergen Rijsenburg, op 80 jarige leeftijd,
Hendrik Wolleswinkel, overlijdt op 16 december 1956 te Odijk, op 83 jarige leeftijd.


XXIII (Johannes Kloek, Jong-tak)

de Jong - Kloek (1857)       basis-schema

Florida Kloek, geboren op 23 november 1832 te Hagestein, dochter van Johannes Kloek en Henrica Kars, trouwt op 13 maart 1857 te Ophemert in Gelderland, (akte 5) 25 jaar oud met Gerrit de Jong, geboren op 1 september 1824 te Ophemert in Gelderland, 33 jaar oud en zoon van Ave de Jong en Johanna Cornelia Blom.

Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen bekend.
Johannes de Jong, geboren op 17 augustus 1858 te Varik, gedoopt op 12 september 1858,
Cornelia de Jong, geboren op 22 september 1860 te Varik, gedoopt op 28 oktober 1860 en op 13 april 1909 in Zaandam overleden, ze was getrouwd met Simon de Waal,
Hendrika Antonia de Jong, geboren op 22 september 1862 te Varik, gedoopt in oktober 1862 en op 26 februari 1871 te Varik (akte 5) overleden,
Arie de Jong, geboren op 15 januari 1865 te Varik, gedoopt op 26 februari 1865 en op 14 februari 1895 te Varik (akte 5) overleden,
Maria de Jong, geboren op 4 maart 1867 te Varik, en op 20 maart 1867 te Varik (akte 9) overleden,
Neeltje de Jong, geboren op 4 maart 1867 te Varik, gedoopt op 14 april 1867, zij trouwt op 9 januari 1908 te Varik met Otto Cornelis Wildemans en is op 15 september 1917 te Varik (akte 12) overleden,
Aalbert de Jong, geboren in 1869 te Varik en op 10 mei 1907 te Varik (akte 6) overleden,
Jan Dirk de Jong, geboren in 1870 te Varik en op 8 maart 1870 te Varik (akte 7) overleden,
Elisabeth de Jong, geboren 14 februari 1871 te Varik, en op 29 april 1932 in Zaandam overleden, ze was getrouwd met Willem Lakerveld,
Gerrit Jan de Jong, geboren in 1874 te Varik en op 23 mei 1897 te Varik (akte 17) overleden,

Gerrit Jong overlijdt op 7 januari 1897 te Varik (akte 3) op 72 jarige leeftijd.


XXIII (Johannes Kloek, Jaarsveld-tak)

van Jaarsveld - Kloek (1859)       basis-schema

Adriana Kloek, geboren op 30 januari 1835 te Hagestein, dochter van Johannes Kloek en Henrica Kars, trouwt op 7 oktober 1859 te Linschoten, (akte 8), 23 jaar oud met Arie van Jaarsveld, geboren op 13 januari 1833 te 's Gravesloot, 26 jaar oud, zoon van Jacob van Jaarsveld en Petronella de Lange.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Hendrika van Jaarsveld, geboren op 3 april 1860 te Waarder (akte 7), op 1 december 1945 te Montfoort overleden, 85 jaar oud, zij was getrouwd met Peter Spriel,
Petronella van Jaarsveld, geboren op 25 februari 1864 te Waarder,
Johannes van Jaarsveld, geboren op 14 april 1869 te Lange Ruige Weide (akte 9) en op 28 mei 1957 te Zeist overleden, hij was op 6 mei 1903 te Zaandam gehuwd met Helena Mohr en
Jacobus van Jaarsveld, geboren op 29 november 1871 te Lange Ruige Weide (akte 24), hij trouwt op 19 september 1902 te Borculo met Aaltjen Kamphuizen,

Adriana Kloek overlijdt op 3 maart 1904 te Waarder,
Arie van Jaarsveld overlijdt op 15 januari 1909 te Bodegraven.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 9 februari 2017).
proclaimer