de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Stamvader Riquinus Cloeck (1290),


Pieter Janszoon Cloeck,
raad van Amsterdam, hoofdingeland van de Beemster,
vader van Anna Onderwater - Cloeck.


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       basis-schema

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)       basis-schema

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, één zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV

Cloeck-Floren (1538)       basis-schema

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Cloeck-Conincx (1574)       basis-schema

Jan Cloeck, geboren te Amsterdam in 1554, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren, trouwt op 28 mei 1573 te Gouda met Grietje Jans.
Grietje overlijdt bij de geboorte van een te vroeg geboren dochtertje op 27 maart 1574 te Rotterdam. Jan Cloeck hertrouwt op 12 oktober 1574 te Dordrecht met Antonia Conincx, dochter van Ghijsbert Conincx en Lijsbeth van Westerloo

Uit dit huwelijk zijn 14 kinderen bekend.
Griet Cloeck, geboren op 23 september 1575 te Rotterdam, op 5 januari 1641 overleden en op 9 januari 1641 begraven,
Lijsbeth Cloeck, geboren op 2 november 1576 te Rotterdam en te Elbing in Pruisen overleden
Jan Cloeck, geboren op 27 maart 1578 te Rotterdam en 24 december 1598 op Annobon(Africa) overleden
Maria Cloeck, geboren op 14 November 1579 te Amsterdam, begin januari 1648 overleden en op 9 januari 1648 begraven,
Anna Cloeck, geboren op 1 februari 1581 te Amsterdam, op 26 januari 1639 overleden en in de Zuiderkerk begraven,
Gijsbert Cloeck, geboren op 7 januari 1583 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Gijsbert Conincx en op 8 mei 1633 overleden,
Pieter Cloeck, geboren op 7 januari 1585 te Amsterdam, genoemd naar zijn oom die te Conincxbergen gestorven en begraven is, overlijdt op 5 december 1667.
Trijn Cloeck, geboren op 24 januari 1587 te Amsterdam, genoemd naar bagijntgen Trijn Floris, zij overlijdt op 21 september 1601.
Jacob Cloeck, geboren op 26 februari 1588 te Amsterdam, genoemd naar een oom van moeders kant, overlijdt op 1 maart 1664.
Claes Cloeck, geboren op 5 februari 1589 te Amsterdam, genoemd naar bestevaer Claes Hendrikszoon Cloeck, overlijdt op 1 mei 1648.
Floris Cloeck, geboren op 22 juni 1590 te Amsterdam, genoemd naar de vader van Anna Floren en op 31 Augustus 1590 in Edam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 8 Januari 1592 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 28 april 1592 in Munnickedam overleden,
Teuntgen Cloeck, geboren op 8 februari 1594 te Amsterdam en op 17 April 1595 te Amsterdam overleden,
Floris Cloeck, geboren op 23 Juni 1595 te Amsterdam en genoemd naar de vader van Anna Floren en op 21 september 1601 overleden.

Antonia Conincx overlijdt op 28 november 1597.


XVI

Cloeck - Hooft (1615)       basis-schema

Mr. Pieter Cloeck, geboren te Amsterdam op 7 januari 1585, zoon van Jan Cloeck en Teuntje Conincx was een zeer bekend Amsterdams advocaat, die omstreeks het midden van de 17e eeuw de grootste praktijk in de stad bezat. In 1649 werd hij raad van Amsterdam en zulks - in strijd met de gewoonte - zonder ooit schepen te zijn geweest. Sinds 1630 was hij hoofdingeland van de Beemster. In 1650 één der afgevaardigden van de Stad Amsterdam naar prins Willem II. Zijn door Govert Flinck in 1654 geschilderd portret is bezongen door Joost van den Vondel. Een oude kopie hiervan is aanwezig bij Baron van Pabst van Bingerden te 's-Gravenhage.

Hij trouwt op 8 juli 1612 met Margaretha Noyen, geboren in 1590 te Amsterdam en dochter van Gerard Noyen en Aefgen Hendricks.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.
Margaretha Noyen overlijdt in 1613 op 23 jarige leeftijd en wordt op 23 augustus 1613 in de Oude Kerk begraven.Mr. Pieter Cloeck hertrouwt op 28 juni 1615 in Amsterdam met Johanna Hooft, geboren in 1595 te Amsterdam en dochter van Cornelis Pieterszoon Hooft en Anna Jacobsdochter Blaeuw.
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend.

Johan Cloeck, gedoopt op 1 mei 1616, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en op 15 augustus 1652 overleden,
Margaretha Cloeck, gedoopt op 14 september 1617, in de Oude Kerk te Amsterdam,
Anna Cloeck, gedoopt 26 april 1620, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Cornelis Cloeck, gedoopt 20 september 1622, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Pieter Cloeck, gedoopt 29 augustus 1625, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en overleden op 21 april 1681
Antonia Cloeck, gedoopt 28 november 1627, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Hendrik Cloeck, gedoopt 17 september 1630, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en overleden voor 1633,
Hendrik Cloeck, gedoopt 12 juli 1633 te Scheveningen en
Floris Cloeck, gedoopt op 20 december 1637 te Amsterdam en op 22 maart 1698 overleden.

Pieter Cloeck, overlijdt op 82 jarige leeftijd op 5 december 1667 te Amsterdam.
Johanna Hooft, een zuster van Pieter Corneliszoon Hooft, overlijdt op 44 jarige leeftijd in 1639 en wordt op 13 januari 1639 in de Westerkerk begraven.

Pieter Cloeck woont in 1613 in de Kalverstraat en sinds 1621 op de Singel bij de Bergstraat "int vergult Asch Tonnetgen", naast de "Dolphijn".
Pieter Cloeck heeft zijn kantoor vanaf 1626 aan de Keizersgracht oostzijde huisnummer 18 bij de Herenstraat.


XVII

Onderwater - Cloeck (1649)       basis-schema

Anna Cloeck, dochter van Pieter Cloeck en Johanna Hooft, geboren op 21 april 1620 te Amsterdam, trouwt op 23 november 1649 te Amsterdam (ondertrouwe op 28 oktober 1649 te Amsterdam) met Mattheus Janszoon Onderwater, geboren op 28 november 1613 in Dordrecht, zoon van Jan Onderwater en Alberda Maria de Konink.
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend.

Maria Onderwater, geboren op 12 februari 1650 te Amsterdam, gedoopt op 21 februari 1650, overlijdt op 11 juni 1686 te Dordrecht, begraven te Utrecht,
Pieter Onderwater, geboren op 22 april 1651 te Amsterdam, gedoopt op 27 april 1651 in de Oude Kerk te Amsterdam, overleden op 22 april 1728 te Dordrecht,
Jan Onderwater, geboren op 8 mei 1652 te Amsterdam, gedoopt op 12 mei 1652 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, overleden op 18 oktober 1708 en te Delft in de Oude Kerk begraven,
Johanna Onderwater geboren op 5 juni 1653 te Utrecht, gedoopt op 15 juni 1653, overleden op 11 juni 1676 te Utrecht en op 21 juni 1676 begraven,
Margaretha Onderwater geboren op 10 juni 1654 te Utrecht, gedoopt op 20 juni 1654, overleden op 20 september 1666 te Utrecht, begraven op 30 september 1666 te Utrecht,
Mattheus Onderwater geboren op 24 juli 1655 te Utrecht, regent van het Bartholemeij Gasthuis in 1703, genoemde in 1710 en 1711,
Cornelis Onderwater geboren op 5 september 1656 te Utrecht, gedoopt op 15 september 1656, meester in de rechten, advocaat, overleden op 19 januari 1680 te Amsterdam en begraven in het graf van zijn grootvader Mr. Pieter Cloeck,
Cornelia Onderwater geboren op 16 december 1657 te Utrecht, gedoopt op 7 januari 1658,
Anna Onderwater geboren op 16 december 1657 te Utrecht, gedoopt op 7 januari 1658, overleden op 12 juni 1659, begraven op 22 juni 1659,
Hendrik Onderwater geboren op 21 september 1660 te Utrecht, overleden op 13 juni 1661, begraven op 23 juni 1661,

Anna Cloeck, overlijdt op 13 april 1686 te Utrecht, 66 jaar oud en wordt op 23 april 1686 te Utrecht begraven,
Mattheus Janszoon Onderwater, poorter van Amsterdam en Utrecht, zeepzieder op de Oudegracht te Utrecht, Regent Aalmoezenierskamer en Ambachtskamer, overlijdt op 17 oktober 1665 te Utrecht, 52 jaar oud en wordt op 27 oktober 1665 te Utrecht begraven.


XVIII

Onderwater - Brandeler (1682)       basis-schema

Pieter Onderwater, gedoopt op 22 april 1651 Amsterdam, zoon van Anna Cloeck en Mattheus Janszoon Onderwater, trouwt op 23 september 1681 te Dordrecht met Maria van den Brandeler, gedoopt op 21 december 1658 in Dordrecht, dochter van Francois van den Brandeler en Margrita Crillaerts,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.

Anna Margaretha Onderwater, geboren op 2 januari 1683, gedoopt op 4 januari 1683 in Dordrecht en op 4 februari 1717 overleden,
Margrieta Onderwater, gedoopt op 6 mei 1685 in Dordrecht en op 30 september 1686 overleden,
Marija Onderwater,
Mattheus Onderwater, geboren op 23 november 1687 in Dordrecht,
Francois Onderwater, gedoopt op 25 februari 1689 en op 23 maart 1689 overleden

Pieter Onderwater, raad en schepen te Dordrecht, overlijdt op 22 april 1728 te Dordrecht, 77 jaar oud.
Maria van den Brandeler, overlijdt op 16 maart 1689 te Dordrecht, 31 jaar oud.Onderwater - Cuyp (1690)       basis-schema

Pieter Onderwater, gedoopt op 22 april 1651 Amsterdam, zoon van Anna Cloeck en Mattheus Janszoon Onderwater, hertrouwt op 19 november 1690 te Dubbeldam met Arendina Aelberts Cuyp, gedoopt op 10 december 1659 in Dordrecht (Nederduits Hervormde Kerk), dochter van Albert Jacobszoon Cuyp en Cornelia Bosman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Cornelis Onderwater, gedoopt op 22 oktober 1691 en op 17 mei 1696 overleden

Pieter Onderwater, raad en schepen te Dordrecht, brouwer in De Drie Lelien aan de Lombardstraat te Dordrecht, overlijdt op 22 april 1728, 77 jaar oud,
Arendina Aelberts Cuyp, overlijdt op 9 juli 1702 in Dordrecht, 42 jaar oud. Zij is begraven in Dordrecht (Grote Kerk),
XIX

Onderwater - Brandwijk van Blokland (1721)       basis-schema

Mattheus Onderwater, gedoopt op 23 november 1687 in Dordrecht, zoon van Pieter Onderwater en Maria van den Brandeler, trouwt omstreeks 1721 te Dordrecht met Adriana Brandwijk van Blokland, gedoopt op 17 juli 1697 in Dordrecht, dochter van Pieter Brandwijk van Blokland en Geertruid Francken,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Maria Onderwater, geboren op 18 juni 1721,
Pieter Onderwater, geboren op 31 juli 1722 en in 1758 overleden,
Mattheus Onderwater, geboren op 4 januari 1724 in Dordrecht,
Geertruijd Onderwater, geboren op 18 mei 1725 in Dordrecht,
Abraham Hendrik Onderwater, geboren op 20 april 1729 in Dordrecht,
Adriana Onderwater, geboren op 4 oktober 1730,
Mattheus Onderwater, geboren op 1 november 1736 in Dordrecht,
Adriana Johanna Onderwater, geboren op 26 april 1737,
Cornelia Elisabeth Onderwater, geboren op 21 juni 1739,

Mattheus Onderwater, brouwer, schepen, thesauriër en burgemeester, overlijdt in 1754, 66 jaar oud. Hij is begraven op 22 augustus 1754 in Dordrecht,
Adriana Brandwijk van Blokland, overlijdt in 1779, 80 jaar oud. Zij is begraven op 20 februari 1779 in Dordrecht.


XX

Pompe van Meerdervoort - Onderwater (1751)       basis-schema

Maria Onderwater, geboren op 18 juni 1721, dochter van Mattheus Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland, trouwt omstreeks 1751 met Cornelis Pieter Pompe van Meerdervoort,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maria Adriana Pompe van Meerdervoort, gedoopt op 17 oktober 1751 in Dordrecht.

van der Pott - Onderwater ( )       basis-schema

Geertruijd Onderwater, geboren op 18 mei 1725 in Dordrecht, dochter van Mattheus Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland, trouwt met Jacobus van der Pott,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Onderwater - Gevaerts (1758)       basis-schema

Abraham Hendrik Onderwater, geboren op 20 april 1729 in Dordrecht, zoon van Mattheus Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland, trouwt omstreeks 1758 met Maria Arnoudina Gevaerts, geboren op 21 februari 1734 in Dordrecht, dochter van Johan Gevaerts en Susanna Sluyskens
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Susanna Onderwater, gedoopt op 4 oktober 1758 in Dordrecht,
Johanna Onderwater, geboren op 20 oktober 1759 in Dordrecht,
Mattheus Abraham Hendrik Onderwater, gedoopt op 17 oktober 1762 in Dordrecht,
Phillippus Mattheus Onderwater, gedoopt op 7 december 1764 in Dordrecht,

Abraham Hendrik Onderwater, overlijdt op 7 november 1817, 88 jaar oud,
Maria Arnoudina Gevaerts, overlijdt op 31 oktober 1796, 62 jaar oud.

Onderwater - van der Burch ( )       basis-schema

Mattheus Onderwater, geboren op 1 november 1736 in Dordrecht, zoon van Mattheus Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland, trouwt met Philippina van der Burch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Karsseboom - Onderwater (1769)       basis-schema

Adriana Johanna Onderwater, geboren op 26 april 1737, dochter van Mattheus Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland, trouwt omstreeks 1769 met Jacob Karsseboom,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacoba Johanna Karsseboom, geboren in 1769 en op 17 juli 1821 in Zeist overleden, 51 of 52 jaar oud,
Jeronimus Mattheus Karsseboom, geboren in 1774 en op 14 mei 1819 in Zeist overleden, 44 of 45 jaar oud.


XXI

Onderwater - Glavimans (1810)       basis-schema

Mattheus Abraham Hendrik Onderwater, gedoopt op 17 oktober 1762 in Dordrecht, zoon van Abraham Hendrik Onderwater en Maria Arnoudina Gevaerts, trouwt omstreeks 1810 met Dina Glavimans,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Mattheus Onderwater, geboren op 19 maart 1810 in Driebergen,

Mattheus Abraham Hendrik Onderwater, overlijdt op 18 februari 1838 in Meerdervoort, 75 jaar oud.


XXII

Onderwater - de Jongh (1838)       basis-schema

Mattheus Onderwater, geboren op 19 maart 1810 in Driebergen, zoon van Mattheus Abraham Hendrik Onderwater en Dina Glavimans, trouwt omstreeks 1838 met Cornelia de Jongh, geboren op 24 september 1813 in Dordrecht, dochter van Willem de Jongh en Johanna Groenenburg,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jan Daniel Onderwater, geboren in Dordrecht,
Nicolaas Philippus Onderwater, geboren in Dordrecht,
Dina Cornelia Onderwater, geboren in 1842 in Dordrecht,
Hugo Boudewijn Onderwater, geboren in 1849 in Dordrecht,
Johanna Margaretha Onderwater, geboren in 1851 in Dordrecht,

Mattheus Onderwater, overlijdt op 7 april 1852 in Dordrecht, 42 jaar oud,
Cornelia de Jongh, overlijdt op 14 juni 1892 in Dordrecht, 78 jaar oud.


XXIII

Onderwater - Barnaart (1869)       basis-schema

Jan Daniel Onderwater, geboren in Dordrecht, zoon van Mattheus Onderwater en Cornelia de Jongh, trouwt op 15 september 1869 te Ginneken met Jkvr.. Wilhelmina Constancia Barnaart, geboren op 12 december 1847 in Breda, dochter van Jhr. Willem Philip Jan Barnaart en Helene Christina Georgette Bekkers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr.. Wilhelmina Constancia Barnaart, overlijdt op 23 februari 1882 in Brielle, 34 jaar oud.

Onderwater - van der Meer (1875)       basis-schema

Nicolaas Philippus Onderwater, geboren in Dordrecht, zoon van Mattheus Onderwater en Cornelia de Jongh, trouwt omstreeks 1875 met Cornelia Jacoba van der Meer, geboren in Raamsdonk, dochter van Jan Pieter Gerrit van der Meer en Jacoba Johanna Knaap,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Mattheus Onderwater, geboren in 1875 in Geertruidenberg,
Jan Pieter Gerrit Onderwater, geboren op 5 oktober 1876 in Nijmegen,

Nicolaas Philippus Onderwater, is luitenant-kolonel.

den Bandt - Onderwater (1866 )       basis-schema

Dina Cornelia Onderwater, geboren in 1842 in Dordrecht, dochter van Mattheus Onderwater en Cornelia de Jongh, trouwt op 20 juni 1866 in Dordrecht met Huibert den Bandt, geboren in 1838 in Dordrecht, zoon van Abraham den Bandt en Johanna Antonetta Huijgens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Onderwater - van Veen (1899)       basis-schema

Hugo Boudewijn Onderwater, geboren in 1849 in Dordrecht, zoon van Mattheus Onderwater en Cornelia de Jongh, trouwt omstreeks 1899 met Jannetje van Veen, geboren in 1867 in Nieuwkoop, dochter van Simon van Veen en Aaltje Kasbergen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Mattheus Simon Onderwater, geboren in 1899 in Nieuwkoop,

Koning - Onderwater (1884 )       basis-schema

Johanna Margaretha Onderwater, geboren in 1851 in Dordrecht, dochter van Mattheus Onderwater en Cornelia de Jongh, trouwt op 6 maart 1884 in Dordrecht met Willem Koning, geboren in 1838 in Oldemarkt, zoon van Klaas Koning en Catharina Dumon,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Catarina Koning, geboren op 15 maart 1885 in Zuidhorn ,
Cornelia Koning, geboren op 13 januari 1887 in Zuidhorn,
Johanna Willemina Koning, geboren op 5 april 1888 in Zuidhorn,
Elizabeth Koning, geboren op 24 maart 1891 in Zuidhorn,

Willem Koning, is notaris en overlijdt op 12 juli 1904 in Zuidhorn, 66 jaar oud.


XXIV

Onderwater - Meesters ( )       basis-schema

Mattheus Onderwater, geboren in 1875 in Geertruidenberg, zoon van Nicolaas Philippus Onderwater en Cornelia Jacoba van der Meer, trouwt met Litska Solka Meesters, geboren in 1878 in Avereest, dochter van Mr. Johannes Hendricus Egbertus Meesters en Anna Willemina Plomp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Onderwater - Boreel de Mauregnault (1926)       basis-schema

Mattheus Simon Onderwater, geboren in 1899 in Nieuwkoop, zoon van Hugo Boudewijn Onderwater en Jannetje van Veen, trouwt op 18 mei 1926 in Harmelen met Elisabeth Boreel de Mauregnault, geboren in 1905 in ´s-Gravenhage, dochter van Johan Anthonie Boreel de Mauregnault en Marie van Meurs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 11 juni 2011).
proclaimer