de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Parenteel Riquinus Cloeck (1290),Nanningh Floriszoon Cloeck,
vader van Wijva Stipel - Cloeck.

VIII

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       basis-schema

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)       basis-schema

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, één zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV

Cloeck-Floren (1538)       basis-schema

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Cloeck-Alberts (1563)       basis-schema

Floris Cloeck, geboren te Amsterdam op 7 februari 1540 en overleden aldaar, 82 jaar oud, op 18 december 1622, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt omstreeks 1563 in Amsterdam met Marie Alberts, dochter van Albert Gerbrandszoon en Geertje Jacobsdochter.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Nanning Cloeck, gedoopt op 1 april 1567 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 14 september 1624 overleden,
Jacob Cloeck, gedoopt op 4 februari 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 6 maart 1611 overleden.

Marie Alberts overlijdt in juli 1588 te Amsterdam en is op 23 juli 1588 in de Oude Kerk begraven.

Cloeck-Sakema (1591)       basis-schema

Floris Claeszoon Cloeck hertrouwt op 28 juli 1591 met Katrijn Sakema, dochter van Simon Bauckeszoon en Griet Jansdochter Verburch en weduwe van Gerrit Jacobszoon Schaep

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Floris Claeszoon Cloeck was koopman en woonde op de Oude Zijds Voorburgwal in de Schrobbetgens en was van 1584-1601 Regent van het St. Pietersgasthuis.
Floris Claeszoon Cloeck overlijdt op 18 december 1622 op 82 jarige leeftijd.
Katrijn Sakema overlijdt op 13 maart 1606.


XVI

Cloeck - Kan (1588)       basis-schema

Dr. Nanning Cloeck, gedoopt in april 1567 te Amsterdam, zoon van Floris Cloeck en Marie Alberts trouwt op 10 april 1588 in Amsterdam met Clara Claesdochter Kan, dochter van Claes Simonszoon en Wyva Pietersdochter
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Allaert Cloeck, gedoopt op 5 februari 1588 te Amsterdam, overleden in juli 1645 en op 22 juli 1645 in de Oude Kerk begraven,
Marri Cloeck, gedoopt op 27 juli 1589 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Wijva Cloeck, gedoopt op 11 juli 1593 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Claes Cloeck, gedoopt op 19 juli 1591 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en op 17 oktober 1647 in de Oude Kerk begraven,


Nanning Floriszoon Cloeck was koopman, commissaris van de Monstering te Amsterdam in 1607 en luitenant der Burgerij.

Op het terrein van het Provinciaal Ziekenhuis in Bloemendaal lagen in de 17e eeuw de blekerijen. Omstreeks die tijd was het in bezit van de Amsterdamse koopman Nanning Floriszoon Cloeck. Tussen zijn bleekvelden, stichtte hij een zomerverblijf dat hij Cloeckendael noemde. Na zijn dood bleef het nog twee generaties in de familie. Daarna werd het gekocht door de Amsterdamse koopman mr. Willem van Gennep. Hij veranderde de naam in Meer en Berg.

Nanning Floriszoon Cloeck woont op het water bij de Korenbeurs en vanaf 1603 op de Nieuwezijds Achterburgwal(Spuistraat). Hij overlijdt op 14 september 1624 te Amsterdam en wordt op 18 september 1624 in de Oude Kerk begraven.
Clara Claesdochter Kan overlijdt in januari 1594 te Amsterdam en wordt op 22 januari 1594 in de Oude Kerk begraven.


XVII

Stipel - Cloeck (1612)       basis-schema

Wijva Cloeck, gedoopt op 11 juli 1593 te Amsterdam, dochter van Dr. Nanning Cloeck en Clara Claesdochter Kan trouwt omstreeks 1612 in Amsterdam met Adrich Stipel, gedoopt op 19 februari 1589 in Emden, zoon van Otto Janszoon Stipel en Jencke Stapelmoer
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jan Stipel, gedoopt op 29 augustus 1613 in Amsterdam (Oude Kerk),
Nanningh Cloeck, gedoopt op 13 juli 1617 in Amsterdam (Oude Kerk),
Klaertje Stipel, gedoopt op 17 maart 1619 in Amsterdam (Oude Kerk),
Joannes Stipel, gedoopt op 7 februari 1627 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Wyva Stipel, geboren op 24 oktober 1630.


XVIII

Roosecrans - Stipel (1661)       basis-schema

Wyva Stipel, geboren op 24 oktober 1630, dochter van Wijva Cloeck en Adrich Stipel trouwt op 16 augustus 1661 in Amsterdam met Rutgert Roosecrans, zoon van Heyndrich Janszoon Roosecrans en Immetje van Westreenen
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Wijva Roosecrans, geboren op 31 juli 1662 in Amsterdam,

Wyva Stipel overlijdt op 10 augustus 1662 in Amsterdam, 31 jaar oud.


XIX

Oterlijk - Roosecrans (1691)       basis-schema

Wijva Roosecrans, geboren op 31 juli 1662 in Amsterdam, dochter van Wyva Stipel en Rutgert Roosecrans trouwt op 27 maart 1691 in Amsterdam met Arend Oterlijk, gedoopt op 27 februari 1669 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), zoon van Cornelis Claaszoon Oterlijk en Hillegonda Arents van Hoogervorst
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Cornelis Oterlijk, gedoopt op 16 januari 1692 in Amsterdam (Noorderkerk),
Cornelis Oterlijk, geboren op 25 augustus 1694 in Amsterdam,
Hillegonda Oterlijk, gedoopt op 10 juni 1696 in Amsterdam (Noorderkerk),
Hendrik Oterlijk, gedoopt op 11 mei 1698 in Amsterdam (Noorderkerk),
Jan Oterlijk, gedoopt op 20 oktober 1700 in Amssterdam (Noorderkerk),
Arent Oterlijk, gedoopt op 1 oktober 1702 in Amsterdam (Noorderkerk),
Geertruij Oterlijk, gedoopt op 1 maart 1704 in Amsterdam (Noorderkerk),

Wijva Roosecrans overlijdt op 16 april 1715 in Amsterdam, 52 jaar oud.


XX

Oterlijk - van Rijschoten (1720)       basis-schema

Cornelis Oterlijk, geboren op 25 augustus 1694 in Amsterdam, zoon van Wijva Roosecrans en Arend Oterlijk trouwt op 7 mei 1720 in Amsterdam met Christina van Rijschoten, gedoopt op 9 mei 1696 in Amsterdam (Noorderkerk), dochter van Pieter van Rijschoten en Rebecca Schuyl
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Christina Wyva Oterlijk, geboren op 20 juni 1733 in Amsterdam,

Cornelis Oterlijk overlijdt op 29 oktober 1750 in Amsterdam, 56 jaar oud.


XXI

Groskamp - Oterlijk (1753)       basis-schema

Christina Wyva Oterlijk, geboren op 20 juni 1733 in Amsterdam, dochter van Cornelis Oterlijk en Christina van Rijschoten trouwt op 3 juli 1753 in Amsterdam met Hendrik Groskamp, gedoopt op 30 juli 1721 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), zoon van Hendrik Groskamp en Cornelia Wittenburg
Uit dit huwelijk zijn vijf kind bekend,

Hendrik Groskamp, gedoopt op 1 september 1754 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Corneles Groskamp, gedoopt op 24 maart 1756 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Cornelia Groskamp, gedoopt op 28 decenber 1757 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Christina Wyva Groskamp, geboren op 3 juli 1760 in Amsterdam,
Johanna Groskamp, gedoopt op 6 november 1761 in Amsterdam (Westerkerk),

Christina Wyva Oterlijk overlijdt op 19 februari 1763 in Amsterdam, 29 jaar oud.


XXI

Kleinpenning - Groskamp (1780)       basis-schema

Christina Wyva Groskamp, geboren op 3 juli 1760 in Amsterdam, dochter van Christina Wyva Oterlijk en Hendrik Groskamp trouwt op 8 oktober 1780 in Amsterdam met Johannes Stephanus Kleinpenning, gedoopt op 28 april 1743 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), zoon van Cornelis Kleinpenning en Anna Barbera Bataille
Uit dit huwelijk zijn negen kind bekend,

Cornelia Anna Kleinpenning, gedoopt op 3 januari 1782 in Amsterdam (Amstelkerk),
Hendrika Christina Kleinpenning, geboren op 9 juli 1783 in Amsterdam,
Elisabeth Lucretia Kleinpenning, gedoopt op 20 februari 1785 in Amsterdam (Westerkerk),
Johanna Wijva Kleinpenning, gedoopt op 9 augustus 1786 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Asselina Hendrika Kleinpenning, gedoopt op 29 augustus 1787 in Amsterdam (Zuiderkerk),
Anna Barbara Kleinpenning, gedoopt op 17 september 1788 in Amsterdam (Zuiderkerk),
Christiena Wijva Kleinpenning, gedoopt op 16 december 1790 in Amsterdam (Amstelkerk),
Anna Barbera Kleinpenning, geboren op 22 maart 1793, gedoopt op 28 maart 1793 in Amsterdam (Amstelkerk),
Johannes Stephanus Kleinpenning, geboren op 12 september 1796 in Amsterdam, gedoopt op 14 oktober 1796 in Amsterdam (Oude Kerk), overleden op 5 september 1864 in Amsterdam,

Christina Wyva Groskamp overlijdt op 28 juni 1811 in Amsterdam, 50 jaar oud,
Johannes Stephanus Kleinpenning overlijdt op 5 februari 1816 in Bodegraven, 72 jaar oud, begraven op 10 februari 1816 in Amsterdam (Oosterkerk).


XXII

Danckerts - Kleinpenning (1803)       basis-schema

Hendrika Christina Kleinpenning, geboren op 9 juli 1783 in Amsterdam, dochter van Christina Wyva Groskamp en Johannes Stephanus Kleinpenning trouwt op 24 april 1803 in Amsterdam met Abraham Danckerts, geboren op 06-08-1779 in Amsterdam, zoon van Abraham Danckerts en Johanna Borski
Uit dit huwelijk zijn twee kind bekend,

Abraham Danckerts, gedoopt op 17 juni 1804 in Amsterdam (Oosterkerk),
Christina Johanna Danckerts, geboren op 9 september 1806 in Amsterdam,

Hendrika Christina Kleinpenning overlijdt op 31 juli 1844 in Amsterdam, 61 jaar oud, begraven op 3 augustus 1844 in Amsterdam (Oude Kerk),
Abraham Danckerts overlijdt op 1 oktober 1843 in Amsterdam, 64 jaar oud, begraven op 5 oktober 1843 in Amsterdam (Oude Kerk).


XXIII

Kruimel - Danckerts (1829)       basis-schema

Christina Johanna Danckerts, geboren op 9 september 1806 in Amsterdam, dochter van Hendrika Christina Kleinpenning en Abraham Danckerts trouwt op 17 september 1829 Amsterdam met Gerlach Marinus Kruimel, geboren op 16 januari 1803 in Amsterdam, zoon van Joan Gerard Kruimel en Adriana Sebilla Noordhoorn
Uit dit huwelijk zijn twee kind bekend,

Joan Gerard Kruimel, geboren op 3 oktober 1830 in Amsterdam,
Adriana Cornelia Kruimel, geboren op 18 september 1844 in Amsterdam,

Christina Johanna Danckerts overlijdt op 12 december 1869 in Amsterdam, 63 jaar oud,
Gerlach Marinus Kruimel, wijnkoper, overlijdt op 13 juni 1859 in Amsterdam, 56 jaar oud.


XXIV

Kruimel - Kleinpenning (1856)       basis-schema

Mr. Joan Gerard Kruimel, geboren op 3 oktober 1830 in Amsterdam, zoon van Christina Johanna Danckerts en Gerlach Marinus Kruimel trouwt op 17 september 1856 in Amsterdam met Catharina Helena Kleinpenning, geboren op 15 november 1832 in Amsterdam, dochter van Johannes Stephanus Kleinpenning en Catharina Pauline van Driest
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerlach Marinus Kruimel, geboren op 9 oktober 1857 in Amsterdam,
Paulus Elisa Kruimel, geboren in 1873, overleden op 15 december 1880 in Amersfoort,

Mr. Joan Gerard Kruimel, burgemeester van Ouder-Amstel, overlijdt op 6 mei 1900 in Nieuwer-Amstel, 69 jaar oud,
Catharina Helena Kleinpenning, overlijdt op 1 april 1873 in Nieuwer-Amstel, 40 jaar oud.

Kruimel - Scheerenberg (1874)       basis-schema

Mr. Joan Gerard Kruimel, geboren op 3 oktober 1830 in Amsterdam, zoon van Christina Johanna Danckerts en Gerlach Marinus Kruimel hertrouwt op 18 juni 1874 in Amersfoort met Anna Scheerenberg, geboren in 1838 in Amersfoort, dochter van Dirk Scheerenberg en Geertruij Breijl
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anna Kruimel, geboren op 11 september 1879 in Nieuwer-Amstel (huize Oostermeer),

Mr. Joan Gerard Kruimel, burgemeester van Ouder-Amstel, overlijdt op 6 mei 1900 in Nieuwer-Amstel, 69 jaar oud,
Catharina Helena Kleinpenning, overlijdt op 1 april 1873 in Nieuwer-Amstel, 40 jaar oud.


XXV

Kruimel - Meyjes (1887)       basis-schema

Dr. Gerlach Marinus Kruimel, geboren op 9 oktober 1857 in Amsterdam, zoon van Mr. Joan Gerard Kruimel en Catharina Helena Kleinpenning trouwt op 4 augustus 1887 in Amsterdam met Fosca Leonarda Meyjes, dochter van Jeremias Foscus Leonard Meyjes en Hendrika Bartina Diets
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Joan Gerhard Kruimel, geboren in 1889 in Leiden,
Anna Elisabeth Kruimel, geboren op 18 juli 1897 in Leiden,
Herman Louis Kruimel, geboren op 25 augustus 1903 in Leiden,

Dr. Gerlach Marinus Kruimel, overlijdt op 27 juli 1913 in Leiden, 55 jaar oud.


XXVI

Kruimel - Rollandet (1917)       basis-schema

Joan Gerhard Kruimel, geboren in 1889 in Leiden, zoon van Dr. Gerlach Marinus Kruimel en Fosca Leonarda Meyjes trouwt op 14 juni 1917 in Oegstgeest met Helena Margaretha Rollandet, geboren in 1894 in Leiden, dochter van Philibert Francois Rollandet en Helena Margaretha Wichers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Boetzelaer - Kruimel (1921)       basis-schema

Anna Elisabeth Kruimel, geboren op 18 juli 1897 in Leiden, dochter van Dr. Gerlach Marinus Kruimel en Fosca Leonarda Meyjes trouwt op 8 december 1921 in Hoogland met Baron Johan van Boetzelaer, geboren op 4 juni 1893 in Hoogland, zoon van Gustav Jacques van Boetzelaer en Hillegonda Cornelia Johanna Suermondt,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Barones Fosca Leonarda van Boetzelaer, geboren op 19 januari 1923 in Hoogland,
Baron Gustave Jacques van Boetzelaer, geboren op 4 juni 1924 in Hoogland,
Barones Hillegonda Cornelia Johanna van Boetzelaer, geboren op 19 juni 1925 in Hoogland,
Baron Gerlach Marinus van Boetzelaer, geboren op 14 mei 1927 in Hoogland,
Barones Anna Elisabeth Petronella van Boetzelaer, geboren op 16 januari 1929 in Hoogland,
Barones Johanna van Boetzelaer, geboren op 2 maart 1942 in Hoogland,

Anna Elisabeth Kruimel, overlijdt op 28 september 1986 in Leiden, 89 jaar oud,
Baron Johan van Boetzelaer, overlijdt op 27 december 1966 in Hoogland, 73 jaar oud.

Wikipedia: Boetzelaer


XXVII

Gros - van Boetzelaer (1949)       basis-schema

Barones Fosca Leonarda van Boetzelaer, geboren op 19 januari 1923 in Hoogland, dochter van Anna Elisabeth Kruimel en Baron Johan van Boetzelaer trouwt op 14 juli 1949 in Hoogland met Casper Gros, geboren op 5 juli 1924 in Balkbrug, zoon van Lourentius Gros en Johanna Kremer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johan Laurentius Gros, geboren op 11 april 1950 in Hoogland,
Fritsje Gros, geboren op 20 mei 1952 in Amerongen,
Johanna Elisabeth Gros, geboren op 12 januari 1955 in Amerongen.

van Boetzelaer - Kley (1950)       basis-schema

Baron Gustave Jacques van Boetzelaer, geboren op 4 juni 1924 in Hoogland, dochter van Anna Elisabeth Kruimel en Baron Johan van Boetzelaer trouwt omstreeks 1950 met Elly Kley, geboren op 15 februari 1925 in Pangkal Pinang (Banka), dochter van Thomas Kley en Catharina Roosje de Winter,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Barones Catharina Roosje van Boetzelaer, geboren op 13 april 1951 in Amersfoort,
Barones Anna Elisabeth van Boetzelaer, geboren op 16 mei 1952 in Amersfoort,
Baron Thomas Johan van Boetzelaer, geboren op 4 februari 1955 in Wageningen.

Wikipedia: Boetzelaer


XXVIII

Blom - van Boetzelaer (1984)       basis-schema

Barones Catharina Roosje van Boetzelaer, geboren op 13 april 1951 in Amersfoort, dochter van Baron Gustave Jacques van Boetzelaer en Elly Kley trouwt op 18 oktober 1984 in Amsterdam met Peter Blom, geboren op 3 maart 1956 in Leiden, zoon van Pieter Blom en Geertje Harteveld,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Twaalfhoven - van Boetzelaer (1975)       basis-schema

Barones Anna Elisabeth van Boetzelaer, geboren op 16 mei 1952 in Amersfoort, dochter van Baron Gustave Jacques van Boetzelaer en Elly Kley trouwt op 1 augustus 1975 in Havelte met Franciscus Twaalfhoven, geboren op 28 december 1946 in Bodegraven, zoon van Cornelis Maria Twaalfhoven en Rina Wilhelmina Berendina Cointre,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Boetzelaer


XXVII

Mulder - van Boetzelaer (1948)       basis-schema

Barones Hillegonda Cornelia Johanna van Boetzelaer, geboren op 19 juni 1925 in Hoogland, dochter van Anna Elisabeth Kruimel en Baron Johan van Boetzelaer trouwt op 20 mei 1948 in Hoogland met Jacobus Pieter Mulder, geboren op 1 maart 1922 in Haarlem, zoon van Nicolaas Gerardus Mulder en Maria Elisabeth Vrolijk,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Elisabeth Mulder, geboren op 26 april 1949 in Schiedam,
Jacobus Pieter Mulder, geboren op 30 december 1950 in Rotterdam,
Nicolaas Gerardus Mulder, geboren op 18 januari 1958 in Nieuw-Loosdrecht.

van Boetzelaer - Petersen (1953)       basis-schema

Baron Gerlach Marinus van Boetzelaer, geboren op 14 mei 1927 in Hoogland, zoon van Anna Elisabeth Kruimel en Baron Johan van Boetzelaer trouwt op 22 januari 1953 in Amersfoort met Gerda Petersen, geboren op 20 april 1931 in Rotterdam, dochter van Willem Petersen en Wilhelmina Dirkje Wiggerman,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Baron Johan van Boetzelaer, geboren op 31 juli 1953 in Hoogland,
Barones Wilhelmina van Boetzelaer, geboren op 17 augustus 1954 in Hoogland,
Baron Peter van Boetzelaer, geboren op 26 oktober 1955 in Amersfoort, overleden op 29 januari 1956 in Amersfoort,
Barones Anna Elisabeth van Boetzelaer, geboren op 12 mei 1958 in Hoogland,
Baron Robert Willem van Boetzelaer, geboren op 1 april 1962 in Hoogland.

Wikipedia: Boetzelaer


XXVIII

van Boetzelaer - Dolman (1986)       basis-schema

Baron Ir. Johan van Boetzelaer, geboren op 31 juli 1953 in Hoogland, zoon van Baron Ir. Gerlach Marinus van Boetzelaer en Gerda Petersen trouwt op 16 mei 1986 in Maarssen met Ir. Christine Harriet Dolman, geboren op 22 juli 1956 in Kampala (Oeganda), dochter van Hans Dolman en Hendrika Frederika Wilhelmina Hessels,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Baron Gerlach Martijn van Boetzelaer, geboren op 3 december 1989 in Utrecht.

Wikipedia: Boetzelaer

Avrich - van Boetzelaer (1985)       basis-schema

Barones Anna Elisabeth van Boetzelaer, geboren op 12 mei 1958 in Hoogland, dochter van Barones Anna Elisabeth van Boetzelaer en Gerda Petersen trouwt op 1 augustus 1985 in Utrecht met Geoffrey Avrich, geboren op 4 mei 1957 in Johannesburg, zoon van Reuben Avrich en Hilda Gertrude Shein,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Kok - van Boetzelaer (1953)       basis-schema

Barones Anna Elisabeth Petronella van Boetzelaer, geboren op 16 januari 1929 in Hoogland, dochter van Anna Elisabeth Kruimel en Baron Johan van Boetzelaer trouwt op 19 november 1953 in Hoogland met Henk Kok, geboren op 8 december 1926 in Amersfoort, zoon van Henk Kok en Johanna Aleida Bloemendaal
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik Kok, geboren in 1960,
Anna Elisabeth Kok, geboren in 1962.

Woesthoff - van Boetzelaer (1953)       basis-schema

Barones Johanna van Boetzelaer, geboren op 2 maart 1942 in Hoogland, dochter van Anna Elisabeth Kruimel en Baron Johan van Boetzelaer trouwt op 22 april 1965 in ´s Gravenhage met Leonardus Abraham Woesthoff, geboren op 31 oktober 1917 in Tegal (Java), zoon van Leonardus Woesthoff en Margaretha Jacoba Zoeter
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johan Willem Woesthoff, geboren in 1966.


XXVI

Kruimel - Borgesius (1943)       basis-schema

Herman Louis Kruimel, geboren op 25 augustus 1903 in Leiden, zoon van Dr. Gerlach Marinus Kruimel en Fosca Leonarda Meyjes trouwt op 18 juni 1943 in ´s Gravenhage met Alberdina Anna Johanna Borgesius, geboren op 27 augustus 1913 in Leeuwarden, dochter van Johannes Henderikus Borgesius en Johanna Anna Christina Attema,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pauline Johanna Kruimel,


XXVII

van Hulten - Kruimel ( )       basis-schema

Pauline Johanna Kruimel, dochter van Herman Louis Kruimel en Alberdina Anna Johanna Borgesius trouwt met Fokko Frederik Niewold van Hulten, zoon van Fokko Frederik van Hulten en Eltje Hendriks,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Elisabeth Leonarda van Hulten,
Fokko Frederik Louis van Hulten.


XXV

van de Koppel - Kruimel (1874)       basis-schema

Anna Kruimel, geboren op 11 september 1879 in Nieuwer-Amstel, dochter van Mr. Joan Gerard Kruimel en Anna Scheerenberg trouwt op 4 oktober 1901 in Utrecht met Adriaan van de Koppel, geboren op 27 augustus 1874 in Emmikhoven (Almkerk), zoon van Aart van de Koppel en Catharina Helena Mijnlieff
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Catharina Helena van de Koppel, geboren in 1903 in Zeist,

Anna Kruimel, overlijdt op 11 september 1956 in ´s Gravenhage, 77 jaar oud,
Adriaan van de Koppel, directeur klinkerfabriek te Zeist, overlijdt 22 december 1937 in Zeist, 63 jaar oud.


XXVI

Went - van de Koppel (1927)       basis-schema

Catharina Helena van de Koppel, geboren in 1903 in Zeist, dochter van Anna Kruimel en Adriaan van de Koppel trouwt op 25 november 1927 in Zeist met Dr. Frits Warmolt Went, geboren op 18 mei 1903 in Utrecht, zoon van Prof. Friedrich August Ferdinand Christian Went en Catharina Jacomina Tonckens
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dr. Frits Warmolt Went, overlijdt in Little Vally (Nevada).


XXIV

Moltzer - Kruimel (1871)       basis-schema

Adriana Cornelia Kruimel, geboren 18 september 1844 in Amsterdam, dochter van Christina Johanna Danckerts en Gerlach Marinus Kruimel trouwt op 19 oktober 1871 in Amsterdam met Ds. Jan Elisa Moltzer, geboren op 29 maart 1837 in Amsterdam, zoon van Johan Eduard Moltzer en Bartruida Beetz
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Bartruida Moltzer, geboren op 20 augustus 1872 in Geervliet,
Johan Gerard Moltzer, geboren op 5 maart 1874 in Geervliet,
Jan Simon Petrus Moltzer, geboren op 25 augustus 1875 in Geervliet,
Carolina Elisabeth Moltzer, geboren op 26 oktober 1876, overleden op 3 november 1876 in Smalliingerland,
Marinus Jan Adriaan Moltzer, geboren op 13 februari 1882 in Deventer,

Adriana Cornelia Kruimel, overlijdt op 14 april 1898 in Deventer, 53 jaar oud,
Ds. Jan Elisa Moltzer, overlijdt op 12 januari 1900 in Deventer, 62 jaar oud.


XXV

Lugard - Moltzer (1896)       basis-schema

Bartruida Moltzer, geboren op 20 augustus 1872 in Geervliet, dochter van Adriana Cornelia Kruimel en Ds. Jan Elisa Moltzer trouwt op 16 september 1896 in Deventer met Willem Jacob Lugard, geboren op 15 juni 1871 in Deventer, zoon van Herman Hendrik Lugard, exporteur en Maria Elisabeth Rahe
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Elisa Lugard, geboren op 3 december 1899 in Terwolde (Huize Emstermate),

Bartruida Moltzer, overlijdt op 16 november 1964 in Doorwerth, 92 jaar oud,
Willem Jacob Lugard, is fabrikant.


XXVI

Lugard - Zimmer (1926)       basis-schema

Jan Elisa Lugard, geboren 3 december 1899 in Terwolde, zoon van Bartruida Moltzer en Willem Jacob Lugard trouwt op 20 juli 1926 in Amsterdam met Johanna Zimmer, geboren op 21 april 1901 in Amsterdam, dochter van Willem George Lodewijk Zimmer en Johanna Hermanna Theodora Dunnewold
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Willem Lugard, geboren op 1 februari 1928 in Soerabaja,

Jan Elisa Lugard, overlijdt op 11 oktober 1941 in Voorburg, 41 jaar oud.


XXVII

Lugard - Pahud de Mortanges (1959)       basis-schema

Jan Willem Lugard, geboren op 1 februari 1928 in Soerabaja, zoon van Jan Elisa Lugard en Johanna Zimmer trouwt op 23 mei 1959 in Deventer met Adriana Sophia Elisabeth Pahud de Mortanges, geboren op 30 augustus 1931 in Schalkhaar (Huize ´t Retering), dochter van Frederik Theodoor Pahud de Mortanges en Willemina Carolina Reinhardina van Hasselt
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Joan Derk Theodoor Lugard, geboren op 24 februari 1960 in Den Helder,
Maurits Jan Frederik Lugard, geboren op 16 september 1961 in Den Helder,
Willem Jacob Lodewijk Lugard, geboren op 17 september 1965 in Den Helder.


XXV

Moltzer - Stoop (1907)       basis-schema

Johan Gerard Moltzer, geboren op 5 maart 1874 in Geervliet, zoon van Adriana Cornelia Kruimel en Ds. Jan Elisa Moltzer trouwt op 1 mei 1907 in Dordrecht met Cornelia Stoop, geboren in 1886 in Dordrecht, dochter van Francois Stoop en Anna Fangman
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Moltzer - Ribbius ( )       basis-schema

Jan Simon Petrus Moltzer,, officier gezondheid, geboren op 25 augustus 1875 in Geervliet, zoon van Adriana Cornelia Kruimel en Ds. Jan Elisa Moltzer trouwt met Hermina Ribbius, geboren in 1875 in Deventer, dochter van Hendrik Ribbius, effedtenmakelaar en Gerharde Mechteline van Lennep
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Moltzer - Rijnborg van Eelde (1907)       basis-schema

Marinus Jan Adriaan Moltzer, geboren op 13 februari 1882 in Deventer, zoon van Adriana Cornelia Kruimel en Ds. Jan Elisa Moltzer trouwt omstreeks 1907 met Clara Rijnborg van Eelde, geboren op 5 augustus 1867 in Utrecht, dochter van Antonie Clarus Johannes van Eelde en Jkvr. Clasina Johanna Henriette van Rappard
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Alexandra Moltzer, geboren op 21 maart 1908 in Noordwijk aan Zee,

Marinus Jan Adriaan Moltzer, overlijdt op 20 november 1960 in ´s Gravenhage, 78 jaar oud,
Clara Rijnborg van Eelde, overlijdt op 4 december 1958 in Wassenaar, 91 jaar oud.


XXVI

Wiarda - Moltzer (1932)       basis-schema

Alexandra Moltzer, geboren op 21 maart 1908 in Noordwijk aan Zee, dochter van Marinus Jan Adriaan Moltzer en Clara Rijnborg van Eelde trouwt op 17 maart 1932 in Velsen met Mr. Gerardus Johannes Wiarda, geboren op 4 september 1906 in Amsterdam, zoon van Mr. Jan Wiarda en Karoline Georgine Luise Lucks
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Louise Wiarda, geboren op 14 januari 1933 in Amsterdam.


XXVII

van Wassenaer - Wiarda (1954)       basis-schema

Louise Wiarda, geboren op 14 januari 1933 in Amsterdam, dochter van Alexandra Moltzer en Mr. Gerardus Johannes Wiarda trouwt omstreeks 1954 met Prof. Mr. Arent Jacob Otto van Wassenaer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Wassenaer


XXII

Tetterode - Kleinpenning (1803)       basis-schema

Elisabeth Lucretia Kleinpenning, gedoopt op 20 februari 1785 in Amsterdam, dochter van Christina Wyva Groskamp en Johannes Stephanus Kleinpenning trouwt omstreeks 1805 met Nicolaas Tetterode zoon van Jan Tetterode en Petronella Beekman,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Jan Tetterode, geboren op 26 december 1806 in Amsterdam, overleden op 5 december 1874 in Amsterdam,
Christiaan Johannes Stephanus Tetterode, geboren op 6 december 1809 in Amsterdam, overleden op 12 maart 1876 in Zaltbommel,
Anna Cornelia Tetterode, geboren op 5 september 1811 in Amsterdam, overleden op 13 november 1888,
Elisabeth Lucretia Tetterode, geboren op 28 juli 1813 in Amsterdam, overleden op 8 februari 1894 in Amsterdam,
Hester Cornelia Petronella Tetterode, geboren op 8 januari 1815 in Amsterdam, overleden op 25 januari 1859,
Nicolaas Tetterode, geboren op 19 mei 1816 in Amsterdam, overleden op 2 januari 1894,
Cornelia Anna Tetterode, geboren op 18 juli 1818 in Amsterdam, overleden op 27 november 1844 in Amsterdam,
Asselina Hendrica Tetterode, geboren op 18 augustus 1821 in Amsterdam, overleden op 25 mei 1822 in Amsterdam,
Asselina Hendrica Tetterode, geboren op 28 februari 1824 in Amsterdam, overleden op 24 september 1877 in Amsterdam,

Elisabeth Lucretia Kleinpenning, overlijdt op 8 september 1866 in Amsterdam, 81 jaar oud,
Nicolaas Tetterode, overlijdt op 10 december 1834 in Amsterdam, 51 jaar oud.


XXIII

Tetterode - Holle (1833)       basis-schema

Jan Tetterode, suikerraffinadeur, geboren op 26 februari 1806 in Amsterdam, zoon van Elisabeth Lucretia Kleinpenning en Nicolaas Tetterode trouwt op 30 augustus 1833 in Middelburg met Hendrika Pieternella Holle, geboren op 1 oktober 1800 in Oostkapelle, dochter van Paulus Holle en Hendrika Pieternella van Beest,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Nicolaas Tetterode, geboren op 28 oktober 1834 in Amsterdam, overleden op 23 november 1895 in den Haag,
Paulis Tetterode, geboren op 23 januari 1836 in Amsterdam, overleden 16 januari 1837 in Amsterdam,
Elisabeth Lucretia Tetterode, geboren op 26 februari 1837 in Amsterdam, overleden op 25 januari 1884 in Amsterdam,
Jan Tetterode, geboren op 10 april 1838 in Amsterdam, overleden op 3 februari 1888 in Amsterdam,
Paulus Tetterode, geboren op19 mei 1839 in Amsterdam, overleden op 11 juli 1894 in Breda,
Johannes Hermanus Tetterode, geboren op 26 september 1840 in Amsterdam, overleden op 6 februari 1881 in Amsterdam,
Catharina Tetterode, geboren op 9 januari 1842 in Amsterdam, overleden op 25 juli 1899,

Hendrika Pieternella Holle, overlijdt op 8 november 1854 in Amsterdam, 54 jaar oud.

Tetterode - van Beest Holle (1860)       basis-schema

Jan Tetterode, suikerraffinadeur, geboren op 26 februari 1806 in Amsterdam, zoon van Elisabeth Lucretia Kleinpenning en Nicolaas Tetterode hertrouwt op 8 juni 1860 in Ubbergen met Jacoba Catharina Hendrika van Beest Holle, geboren op 16 april 1824 in Dordrecht, dochter van Isaac van Beest Holle en Adelaide Charlotte Sophie du Rij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Tetterode, overlijdt op 5 december 1874 in Amsterdam, 67 jaar oud,
Jacoba Catharina Hendrika van Beest Holla, overlijdt op 5 januari 1862 in Amsterdam, 37 jaar oud.


XXIV

Tetterode - Ruijs (1878)       basis-schema

Jan Tetterode, handelsagent, geboren op 10 april 1838 in Amsterdam, zoon van Jan Tetterode en Hendrika Pieternella Holle trouwt op 12 september 1878 in Nieuwer-Amstel met Anna Ruijs, geboren in 1838 in Alkmaar, dochter van Cornelis Ruijs en Ellisabeth Bruin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Tetterode, overlijdt op 3 februari 1888 in Amsterdam, 49 jaar oud.

Frantzmann - Tetterode (1871)       basis-schema

Catharina Tetterode, geboren op 9 januari 1842 in Amsterdam, dochter van Jan Tetterode en Hendrika Pieternella Holle trouwt op 25 mei 1871 te Amsterdam met Johan Sander Louis Frantzmann, geboren omstreeks 1810 te Zwolle, zoon van Hendrik Groskamp en Philippina Robberdina van Haersoltee,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Catharina Tetterode, overlijdt op 25 juli 1899 , in Amsterdam, 57 jaar oud,
Johan Sander Louis Frantzmann, overlijdt op 22 december 1893 in Amsterdam, 59 jaar oud.


XXIII

Tetterode - Groskamp (1836)       basis-schema

Christiaan Johannes Stephanus Tetterode, geboren op 6 december 1809 in Amsterdam, zoon van Elisabeth Lucretia Kleinpenning en Nicolaas Tetterode trouwt op 28 april 1836 in Vollenhove met Christina Johanna Wijva Groskamp, geboren omstreeks 1810 in Zwolle, dochter van Hendrick Groskamp en Philippina Robberdina van Haersolte,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrick Nicolaas Tetterode, geboren op 11 februari 1848 in Amsterdam, overleden op 20 mei 1887,

Christiaan Johannes Stephanus Tetterode, overlijdt op 8 november 1854 in Amsterdam, 54 jaar oud,
Christina Johanna Wijva Groskamp, overlijdt op 8 mei 1859 te Amsterdam, 49 jaar oud.


XXIV

Tetterode - Claassen (1876)       basis-schema

Hendrick Nicolaas Tetterode, geboren op 11 februari 1848 in Amsterdam, zoon van Christiaan Johannes Stephanus Tetterode en Christina Johanna Wijva Groskamp trouwt op 5 juli 1876 in Huizum met Jacoba Johanna Claassen, geboren voor 1860,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Christiaan Johannes Stephanus Tetterode, geboren op 24 april 1877 in Huizum, overleden 12 maart 1949,
Hermanus Hendricus Nicolaas Tetterode, geboren op 6 juni 1880 in Schrans, overleden op 19 november 1936,

Hendrick Nicolaas Tetterode, overlijdt op 20 mei 1887, 39 jaar oud.


XXIII

van Wageninge - Tetterode (1840)       basis-schema

Hester Cornelia Petronella Tetterode, geboren op 8 januari 1815 in Amsterdam, dochter van Elisabeth Lucretia Kleinpenning en Nicolaas Tetterode trouwt op 27 mei 1840 in Barneveld met Dirk Pieter van Wageninge, geboren op 21 februari 1811 te Rotterdam, zoon van Willem van Wageninge en Clasina Catharina Crooswijk ,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Clasina Catharina van Wageninge, geboren op 5 februari 1845, overleden op 17 november 1918,

Hester Cornelia Petronella Tetterode, overlijdt op 25 januari 1859, 44 jaar oud.

XXIV

Hoyer - van Wageninge (1867)       basis-schema

Clasina Catharina van Wageninge,, dochter van Hester Cornelia Petronella Tetterode en Dirk Pieter van Wageninge trouwt op 22 augustus 1867 met Hubertus Francois Hoyer, geboren op 22 december 1839, overleden op 14 augustus 1924, zoon van Hubertus Cornelis Hoyer en Agnes Catharina Engels
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dirk Pieter Hoyer, geboren op 20 november 1871, overleden op 22 februari 1926,

XXV

Hoyer - Wierdsma (1899)       basis-schema

Dirk Pieter Hoyer,, geboren op 20 november 1871, overleden op 22 februari 1926, zoon van Clasina Catharina van Wageninge en Hubertus Francois Hoyer trouwt op 3 januari 1899 met Romberta Francisca Wierdsma, geboren op 4 april 1872, overleden op 12 augustus 1954, dochter van Jan Volkert Wierdsma en Johanna Nicolasina Anna van Heusden
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hubertus Frans Hoyer, geboren op 22 maart 1900, overleden op 8 april 1972.

Jan Volkert Wierdsma was president directeur van de Holland Amerika Lijn.

XXVI

Hoyer - van Herwijnen (1935)       basis-schema

Hubertus Frans Hoyer,, geboren op 22 maart 1900, overleden op 8 april 1972, zoon van Dirk Pieter Hoyer en Romberta Francisca Wierdsma trouwt op 22 januari 1935 met Eva Elisabeth Rombout van Herwijnen, geboren op 6 april 1910, overleden op 18 juni 2008, dochter van Willem van Herwijnen en Johanna Jurisse
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Romberta Johanna Hoyer, geboren op 18 oktober 1935,
Eva Elisabeth Hoyer, geboren op 29 september 1938,
Dirk Pieter Hoyer, geboren op 21 april 1940,
Anne Marie Hoyer, geboren op 24 juli 1943,
Johanna Machtilde Hoyer, geboren op 8 januari 1948


Tetterode - Dankerts (1845)       basis-schema

Nicolaas Tetterode, geboren op 19 mei 1816 in Amsterdam, zoon van Elisabeth Lucretia Kleinpenning en Nicolaas Tetterode trouwt op 10 april 1845 in Amsterdam met Cornelia Jacoba Dankerts, geboren op 15 oktober 1814 in Amsterdam, dochter van Abraham Dankerts en Hendrika Christina Kleinpenning,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderem bekend,

Elisabeth Lucretia Tetterode, geboren op 3 maart 1846 in Rotterdam, overleden op 1 november 1903 in Utrecht,
Abraham Tetterode, geboren op 9 november 1847 in Rotterdam, overleden op 16 januari 1849 in Rotterdam,
Jan Tetterode, geboren op 6 december 1849 in Amsterdam, overleden op 23 juli 1912 in Arnhem,
Hendrika Christina Tetterode, geboren op 5 januari 1852 in Rotterdam, overleden op 12 juni 1933,
Hester Cornelia Petronella Tetterode, geboren op 29 november 1853 in Rotterdam, overleden op 19 juli 1855 in Rotterdam,
Dirk Pieter Tetterode, geboren op 18 juli 1855 in Rotterdam, overleden op 20 oktober 1871 in Amsterdam,

Nicolaas Tetterode, overlijdt op 2 januari 1894, 77 jaar oud,
Cornelia Jacoba Dankerts, overlijdt op 30 mei 1877 in Amsterdam, 62 jaar oud.


XXIV

Boelen - Tetterode (1875)       basis-schema

Elisabeth Lucretia Tetterode, geboren op 3 maart 1846 in Rotterdam, dochter van Nicolaas Tetterode en Cornelia Jacoba Dankerts trouwt op 18 februari 1875, Amsterdam met Theodorus Boelen, geboren onstreeks 1845,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderem bekend,

Elisabeth Lucretia Tetterode, overlijdt op 1 november 1903 in Utrecht, 57 jaar oud.

Sweys - Tetterode (1878)       basis-schema

Hendrika Christina Tetterode, geboren op 5 januari 1852 in Rotterdam, dochter van Nicolaas Tetterode en Cornelia Jacoba Dankerts trouwt op 7 maart 1878 in Amsterdam met Jan Coenraad Sweys, geboren onstreeks 1858,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderem bekend,

Hendrika Christina Tetterode, overlijdt op 12 juni 1933, 81 jaar oud.


XXII

van Maas van Portengen - Kleinpenning (1803)       basis-schema

Christiena Wijva Kleinpenning, gedoopt op 16 december 1790 in Amsterdam, dochter van Christina Wyva Groskamp en Johannes Stephanus Kleinpenning trouwt omstreeks 1816 met Jacobus Johannes van Maas van Portengen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Lambert Doude van Maas van Portengen, geboren in 1817 in IJsselstein,
Maria Adrina Doude van Maas van Portengen, geboren op 14 juli 1819 in IJsselstein,
Christina Wijve van Maas van Portengen, geboren op 1 juli 1821 in IJsselstein,
Nicolaas van Maas van Portengen, geboren op 1 januari 1823 in IJsselstein,

Christiena Wijva Kleinpenning, overlijdt op 12 januari 1865 in ´s Hertogenbosch, 74 jaar oud.


XXIII

van Maas van Portengen - Oosthoek (1849)       basis-schema

Lambert Doude van Maas van Portengen, geboren in 1817 in IJsselstein, zoon van Christiena Wijva Kleinpenning en Jacobus Johannes van Maas van Portengen trouwt op 27 december 1849 in Katendrecht met Johanna Maria Oosthoek, geboren in 1828 in Katendrecht, dochter van Pieter Oosthoek en Jansje Pols
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Maas van Portengen - Diks (1868)       basis-schema

Nicolaas van Maas van Portengen, geboren op 1 januari 1823 in IJsselstein, zoon van Christiena Wijva Kleinpenning en Jacobus Johannes van Maas van Portengen trouwt op 12 augustus 1868 in ´s Hertogenbosch met Allegonda Diks, geboren op 29 november 1849 in ´s Hertogenbosch, dochter van Theodorus Diks en Petronella Oltheusen
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

Kleinpenning - van Driest (1829)       basis-schema

Johannes Stephanus Kleinpenning, geboren op 12 september 1796 in Amsterdam, zoon van Christina Wyva Groskamp en Johannes Stephanus Kleinpenning trouwt op 9 januari 1829 in Amsterdam met Catharina Pauline van Driest, dochter van Paulus van Driest en Catharina Helena Bardon,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Catharina Helena Kleinpenning, geboren op 15 november 1832 in Amsterdam,

Johannes Stephanus Kleinpenning, overlijdt op 5 september 1864 in Amsterdam, 67 jaar oud.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 11 juni 2011)
proclaimer