de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

Stamvader Gerard Cloek, 1690,
Dekema State te Jelsum (Friesland)

Cloek - de Haan (1717)       basis-schema

Gerard Cloek, geboren te Sprang, trouwt op 15 juni 1717 te Loon op Zand, met
Catherina de Haan, geboren te Haarlem,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Marcelus Cloek,
Agneta Cloek,
Catherina Cloek,
Jan Cloek, gedoopt te Loon op Zand op 4 april 1728,
Anna Maria Cloek, geboren in 1730 te Sprang en op 16 november 1811 te Geertruidenberg overleden,
Jakoba Cloek, geboren in 1732.

Cloek - de Sille (1733)       basis-schema

Gerard Cloek, geboren te Sprang, hertrouwt op 30 juli 1733 te Oerle met attestatie van Loon op Zand, met
Lucretia de Sille, geboren te Waalwijk,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maria Cloek, geboren op 5 februari 1736 te Sprang,

Gerard Cloek is predikant.


van Wageningen - Cloek (1761)       basis-schema

Jakoba Cloek, geboren in 1732, dochter van
Gerard Cloek en
Catherina de Haan, trouwt op 14 april 1761 te Loon op Zand, met
Jan van Wageningen geboren in 1730 in Loon op Zand,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Dirk van Wageningen, geboren op 31 juli 1761 in Spanga,
Gerhardus van Wageningen, geboren op 4 januari 1764,
Maria van Wageningen, geboren op 3 oktober 1766 in Sprang en op 23 februari 1768 overleden,
Marcus van Wageningen, geboren op 11 november 1769 in Sprang en op 25 april 1824 in Leeuwarden overleden,

Jakoba Kloek overlijdt op 14 maart 1814 te Leeuwarden, 84 jaar oud,
Jan van Wageningen, vaandrig in 1e bataljon lijfregiment Oranje-Friesland; later luitenant in 2e bataljon Lijfregiment Oranje-Friesland en weer later kapitein, hij overlijdt in 1819, 88 of 89 jaar oud.


van Wageningen - Faber (1814)       basis-schema

Dirk van Wageningen, geboren op 31 juli 1761 in Spanga, zoon van
Jakoba Cloek en Jan van Wageningen trouwt op 9 juni 1814 in Weststellingwerf, met
Aafje Rinkes Faber geboren in 1795 in Wolvega, dochter van Rinke Cornelis Faber en Ellisabeth Klazes Kopfer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacoba Elizabeth van Wageningen, geboren op 14 november 1815 in Wolvega,
Elizabeth Maria van Wageningen, geboren op 12 augustus 1818 in Weststellingwerf,
Maria Cornelia van Wageningen, geboren op 14 juli 1825 in Weststellingwerf, overleden op 23 juni 1884 in Deursn en Denneburg,

Dirk van Wageningen, kapitein, overlijdt op 29 april 1845 in Wolvega, 83 jaar oud.


Geertsma - van Wageningen (1845)       basis-schema

Jacoba Elizabeth van Wageningen, geboren op 14 november 1815 in Wolvega, dochter van
Dirk van Wageningen en Aafje Rinkes Faber trouwt op 19 december 1845 in Weststellingwerf, met
Syger Heines Geertsma geboren op 9 december 1798 in Nijeholtwolde, zoon van Heine Geerts Geertsma en Frouwkje Allen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Heine Geertsma, geboren op 7 juni 1847 in Rauwerderhem,
Froukje Geertsma, geboren op 15 april 1849 in Rauwerderhem,
Aafje Elisabeth Geertsma, geboren op 28 december 1850 in Rauerderhem,
Froukje Maria Geertsma, geboren op 17 juni 1854 in Rauwerderhem,

Jacoba Elizabeth van Wageningen, overlijdt op 14 januari 1877, 61 jaar oud,
Syger Heines Geertsma, onderwijzer, overlijdt op 22 maart 1877, 78 jaar oud.


Geertsma - Hilarides (1874)       basis-schema

Heine Geertsma, geboren op 7 juni 1847 in Rauwerderhem, zoon van
Jacoba Elizabeth van Wageningen en Syger Heines Geertsma trouwt op 9 mei 1874 in Wonseradeel, met
Lamkjen Scheltus Hilarides geboren in 1852 in Witmarsum, dochter van Schelte Pieters Hilarides en Sibbeltje Jogchums Seekles,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacoba Elizabeth Geertsma, geboren op 27 februari 1875 in Weststellingwerf,
Sieger Geertsma, geboren op 25 maart 1877 in Weststellingwerf,

Heine Geertsma, overlijdt op 14 november 1930 in Westdongeradeel, 83 jaar oud.

Munnik - Geertsma (1883)       basis-schema

Froukje Maria Geertsma, geboren op 17 juni 1854 in Rauwerderhem, dochtr van
Jacoba Elizabeth van Wageningen en Syger Heines Geertsma trouwt op 13 september 1883 in Haskerland, met
Sanne Munnik geboren in 1854 in Joure, zoon van Johannes Hermanus David Munnik en Grietje Tieleman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johannes Hermannus David Munnik, geboren op 2 april 1888 in Haskerland,
Jacoba Aafje Elizabeth Munnik, geboren op 5 oktober 1891 in Haskerland,

Sanne Munnik, overlijdt op 12 maart 1930 in Enschede, 75 of 76 jaar oud.


Walstra - van Wageningen (1851)       basis-schema

Elizabeth Maria van Wageningen, geboren op 12 augustus 1818 in Weststellingwerf, dochter van
Dirk van Wageningen en Aafje Rinkes Faber trouwt op 4 mei 1851 im Weststellingwerf, met
Douwe Jurjens Walstra geboren op 16 augustus 1816 in Wolvega, zoon van Jurjen Machiels Walstra en Stijntje Douwes Koel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Ardina Jacoba Walstra, geboren op 3 maart 1852 in Weststellingwerf en op 7 november 1884 in Deursen en Dennenburg overleden,
Dirk van Wageningen Walstra, geboren op 27 mei 1856 in Weststellingwerf,
Anna Maria Walstra, geboren op 11 november 1859 in Weststellingwerf,
Maria Cornelia Walstra, geboren op 19 november 1863 in Weststellingwerf,

Douwe Jurjens Walstra, overlijdt op 12 maart 1869, 52 jaar oud.


Vreedenburgh - Walstra (1894)       basis-schema

Anna Maria Walstra, geboren op 11 november 1859 in Weststellingwerf, dochter van
Elizabeth Maria van Wageningen en Douwe Jurjens Walstra trouwt op 24 januari 1894 in ´s Gravenzande, met
Cornelis Vreedenburgh geboren in 1848 in Monster, zoon van Cornelis Vreedenburgh en Betje IJdo,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Maria Walstra, overlijdt op 5 december 1926 in Loosduinen, 67 jaar oud.


van Wageningen - Houth (1791)       basis-schema

Gerardus van Wageningen en Juliana Houth,

Gerhardus van Wageningen, bewoner Dekama State, geboren op 4 januari 1764, zoon van
Jakoba Cloek en Jan van Wageningen trouwt op 24 juli 1791 in Jelsum, met
Juliana Lucia Elisabeth Maria Houth geboren op 22 februari 1772 in Deventer, dochter van Hendrik Jetse Samuel Mauritz Houth en Anna Margaretha Barones van Broeckhuysen,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jan Hendrikus Jetso van Wageningen, geboren op 13 april 1792,
Geertruida Anna Margaretha van Wageningen, geboren op 11 oktober 1793 in Jelsum,
Jacobus Gerhardus van Wageningen, geboren op 19 november 1795 in Jelsum, overleden op 30 juli 1870,
Juliana Lucia van Wageningen, geboren op 17 februari 1798 in Jelsum,
Maria Hendrika van Wageningen, geboren op 22 november 1802 in Jelsum,

Gerhardus van Wageningen, wethouder; adjudant 1e bataljon regiment lijfwacht Oranje-Friesland; kapitein; lid Provinciale Staten Friesland, overlijdt op 11 augustus 1852 op de Dekema State/Leeuwarderadeel, 88 jaar oud,
Juliana Lucia Elisabeth Maria Houth, overlijdt op 26 juli 1832 in Leeuwarden , 60 jaar oud.


van Wageningen - Crommelin (1827)       basis-schema


   Margaretha Maria Crommelin en Jan Hendrikus Jetso van Wageningen,

Mr. Jan Hendrikus Jetso van Wageningen, bewoner Mammema State, geboren op 13 april 1792, zoon van
Gerhardus van Wageningen en Juliana Lucia Elisabeth Maria Houth trouwt omstreeks 1827, met
Margaretha Maria Crommelin geboren op 2 januari 1805 in Roosendaal, dochter van Ds. Samuel Crommelin en Magdalena Wilhelmina Brouwer,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Gerardus van Wageningen, geboren op 25 juli 1828 in Jellum,
Samuel Robert Daniel van Wageningen, geboren op 5 augustus 1829 in Baarderadeel, overleden op 19 augustus 1898 in Leeuwarden,
Hendrikus Jetso Samuel Maurits van Wageningen, geboren op 9 augustus 1830 in Jellum,
Magdalena Wilhelmina van Wageningen, geboren op 22 september 1831 in Jellum,
Jacobus Gerardus van Wageningen, geboren op 23 juli 1833 in Jellum,
Robert Daniel van Wageningen, geboren op 22 oktober 1834 in Baarderadeel, overleden op 13 november 1834 in Baarderadeel,
Robert Daniel van Wageningen, geboren op 28 januari 1836 in Baarderadeel,
Frederik Willem Reinhard van Wageningen, geboren op 25 januari 1837 in Jellum,
Juliana Lucia Elisabeth Maria van Wageningen, geboren op 23 maart 1838 in Baarderadeel,
Margaretha Maria van Wageningen, geboren op 12 juni 1839 in Baarderadeel,
Jan Hendrikus Jetso van Wageningen, geboren op 19 december 1840 in Baarderadeel,

Jan Hendrikus Jetso van Wageningen, secretaris van gemeente Baarderadeel; advocaat bij Provinciaal Gerechtshof te Leeuwarden, overlijdt op 2 september 1868 in Jellum, 76 jaar oud,
Margaretha Maria Crommelin, overlijdt op 28 mei 1842, 37 jaar oud.


van Wageningen - Wichers (1855)       basis-schema

Mr. Gerardus van Wageningen, geboren op 25 juli 1828 in Jellum, zoon van
Mr. Jan Hendrikus Jetso van Wageningen en Margaretha Maria Crommelin trouwt op 2 juni 1855 in Groningen, met
Jkvr. Hermanna Maria Wichers geboren op 14 januari 1829 in Winschoten, dochter van Jhr. Mr. Hendrik Ludolf Wichers, lid Raad van State en Hillegonda Adriana Feith,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Margaretha Maria van Wageningen, geboren op 4 april 1856 in Leeuwarden, overleden op 9 april 1856 in Leeuwarden,
Jan van Wageningen, geboren op 4 april 1856 in Leeuwarden, overleden op 26 april 1856 in Leeuwarden,
Jan Henricus Jetso van Wageningen, geboren op 25 juli 1858 in Leeuwarden, overleden op 25 juli 1859 in Leeuwarden,
Jan Hendrik Jetse van Wageningen, geboren op 14 november 1860 in Leeuwarden, overleden op 23 april 1908,
Hendrik Ludolf van Wageningen, geboren op 13 september 1868 in Leeuwarden,

Mr. Gerardus van Wageningen, advocaat, overlijdt op 16 april 1901 in Leeuwarderadeel, 72 jaar oud,
Jkvr. Hermanna Maria Wichers, overlijdt op 3 juni 1908, 79 jaar oud.


van Wageningen - Roodhoff (1914)       basis-schema

Hendrik Ludolf van Wageningen, geboren op 13 september 1868 in Leeuwarden, zoon van
Mr. Gerardus van Wageningen en Jkvr. Hermanna Maria Wichers trouwt op 2 november 1914 in district Hendon in graafschap Middlesex, met
Josina Elisabet Roodhoff geboren op 27 februari 1889 in Apeldoorn, dochter van Willem Roodhoff en Cato Lem,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Katrijn Maria van Wageningen, geboren op 1 mei 1916 in Lymington/Engeland,
Jan Hendrik Jetse van Wageningen, geboren op 22 februari 1918 in Lymington, overleden op 8 november 1979 in Smallingerland,
Gerard van Wageningen, geboren op 8 huni 1920 in Jelsum,

Hendrik Ludolf van Wageningen, overlijdt op 13 februari 1944 in Steenbergen/Roden,
Josina Elisabet Roodhoff, overlijdt op 10 februari 1946 in ´s Gravenhage, 56 jaar oud.


Teenstra - van Wageningen (1938)       basis-schema

Katrijn Maria van Wageningen, geboren op 1 mei 1916 in Lymington/Engeland, dochter van
Hendrik Ludolf van Wageningen en Josina Elisabet Roodhoff trouwt op 19 september 1938, met
Anno Djurre Pieter Teenstra, geboren op 13 juli 1911 in Aduard, zoon van Djurre Pieter Teenstra, burgemeester van Wildervank en Anna Helena de Boer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Josina Elisabeth Teenstra, geboren op 4 mei 1940 in Amsterdam,
Anna Helena Teenstra, geboren op 20 maart 1944 in Amsterdam,

Anno Djurre Pieter Teenstra, letterkundige, overlijdt op 22 mei 1962 in Amsterdam, 50 jaar oud.

Meijer - van Wageningen (1950)       basis-schema

Katrijn Maria van Wageningen, geboren op 1 mei 1916 in Lymington/Engeland, dochter van
Hendrik Ludolf van Wageningen en Josina Elisabet Roodhoff hertrouwt op 6 maart 1950 in Bergen, met
Jacob Meijer, geboren op 13 maart 1901 in Werkendam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Katrijn Maria van Wageningen, overlijdt op 20 juni 1994 in Alkmaar, 78 jaar oud,
Jacob Meijer, overlijdt op 11 september 1974 in Amsterdam, 73 jaar oud.

van Wageningen - Andersen (1963)       basis-schema

Gerard van Wageningen, bewoner Dekema State, geboren op 8 juni 1920 in Jelsum, zoon van
Hendrik Ludolf van Wageningen en Josina Elisabet Roodhoff trouwt op 27 juni 1963 in Leeuwarderadeel, met
Mnona Bay Andersen, geboren op 8 mei 1932 in Langaa/Denemarken,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Severin Jan Hendrik Ludolf van Wageningen, geboren op 8 februari 1965 in Haarlem,
Jan Gerard Olaf Jetse van Wageningen, geboren op 31 december 1968 in Haarlem.


van Wageningen - Romein (1872)       basis-schema

Mr. Hendrikus Jetso Samuel Maurits van Wageningen, geboren op 9 augustus 1830 in Jellum, zoon van
Mr. Jan Hendrikus Jetso van Wageningen en Margaretha Maria Crommelin trouwt op 19 januari 1872 in Ede, met
Jacoba Gerarda Romein geboren op 7 september 1838 in Leeuwarden, dochter van Anne Jacob Romein en Maria Cornellia Catharina Lagerwerff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Hendrikus Jetso Samuel Maurits van Wageningen, advocaat bij Provinciaal Gerechtshof te Utrecht, overlijdt op 27 juni 1905 in Arnhem, 74 jaar oud,
Jacoba Gerarda Romein, overlijdt op 3 juni 1931 in Arnhem, 92 jaar oud.

Baart de la Faille - van Wageningen (1857)       basis-schema

Magdalena Wilhelmina van Wageningen, geboren op 22 september 1831 in Jellum, dochter van
Mr. Jan Hendrikus Jetso van Wageningen en Margaretha Maria Crommelin trouwt op 21 augustus 1857 met
Marcus Jan Baart de la Faille, arts, geboren op 11 september 1828 in Groningen, zoon van Prof. Jacob Baart de la Faille, hoogleraar genees- en verloskunde/medicinae doctor en Juliana Lucia Wageningen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Margaretha Maria Baart de la Faille, geboren op 17 september 1861 in Leeuwarden,
Johanna Aritia Baart de la Faille, geboren op 26 september 1865 in Leeuwarden,
Jacob Baart de la Faille, geboren op 24 oktober 1867 in Leeuwarden,
Maria Adriana Leonarda Baart de la Faille, geboren op 10 januari 1869 in Leeuwarden,

Magdalena Wilhelmina van Wageningen, overlijdt op 24 november 1908, 56 jaar oud,
Prof. Jacob Baart de la Faille, overlijdt op 3 november 1895 in Leeuwarden, 67 jaar oud.

van Wageningen - van der Meer (1857)       basis-schema

Jacobus Gerardus van Wageningen, geboren op 23 juli 1833 in Jellum, zoon van
Mr. Jan Hendrikus Jetso van Wageningen en Margaretha Maria Crommelin trouwt op 25 juli 1857 met
Grytje Wietzes van de Meer, geboren op 24 februari 1832 in Ureterp, dochter van Wietze Oenes van der Meer en Eva Popes Landmeter,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Hendricus Jetso van Wageningen, geboren op 15 juni 1858 in Smallingerland,
Evagelina Margaretha Maria Wageningen, geboren op 31 augustus 1859 in Drachten, overleden op 14 december 1865,
Gerardus van Wageningen, geboren op 1 maart 1868 in Ureterp,

Jacobus Gerardus van Wageningen, overlijdt op 26 mei 1876 in Assen, 42 jaar oud,
Grytje Wietzes van de Meer, overlijdt op 29 september 1877 in Assen.


van Wageningen - Vogelzang (1893)       basis-schema

Jan Hendricus Jetso van Wageningen, geboren op 15 juni 1858 in Smallingerland, zoon van
Jacobus Gerardus van Wageningen en Grytje Wietzes van de Meer trouwt op 10 november 1893 met
Geeske Vogelzang, geboren op 29 maart 1870 in Schoterland, dochter van Pieter Sipkes Vogelzang en Grietje Ykes Groen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacobus Gerardus Wageningen, geboren op 29 juli 1894 in Rolde,
Grietje van Wageningen, geboren op 6 december 1895 in Rolde,

Geeske Vogelzang, overlijdt op 10 november 1899 in Rolde, 29 jaar oud.

van Wageningen - Huisman (1900)       basis-schema

Jan Hendricus Jetso van Wageningen, geboren op 15 juni 1858 in Smallingerland, zoon van
Jacobus Gerardus van Wageningen en Grytje Wietzes van de Meer hertrouwt op 11 juli 1900 Assen met
Jacoba Huisman, geboren in 1863 in Hoogezand, dochter van Willem Hindriks Huisman en Maria Groenewold,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Hendricus Jetso van Wageningen, overlijdt op 9 januari 1914 in Rolde, 55 jaar oud,
Jacoba Huisman, overlijdt op 12 augustus 1929 in Zuidlaren, 65 of 66 jaar oud.


van Wageningen - Stoop (1925)       basis-schema

Jacobus Gerardus Wageningen, geboren op 29 juli 1894 in Rolde, zoon van
Jan Hendricus Jetso van Wageningen en Geeske Vogelzang trouwt op 3 september 1925 in Amsterdam met
Hendrika Antonetta Stoop, geboren in 1898 in Muiden, dochter van Dingeman Stoop en Christina Antonetta Vermeer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Klei - van Wageningen (1923)       basis-schema

Grietje van Wageningen, geboren op 6 december 1895 in Rolde, dochter van
Jan Hendricus Jetso van Wageningen en Geeske Vogelzang trouwt op 26 april 1923 in Assen met
Jan Klei, geboren in 1889 in Uithuizen, zoon van Evert Klei en Elizabeth Huizinga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


van Wageningen - Alewijn (1895)       basis-schema

Gerardus van Wageningen, burgemeester van Roden, geboren op 1 maart 1868 in Ureterp, zoon van
Jacobus Gerardus van Wageningen en Grytje Wietzes van de Meer trouwt op 31 juli 1895 in den Haag met
Jkvr. Helena Christina Alewijn, geboren op 18 augustus 1860 in Schagen, dochter van Jhr. Willem Frederick Alewijn, burgemeester Broek in Waterland en Sophia Johanna de Groot,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Gerard van Wageningen, geboren op 20 september 1896,
Johan Willem van Wageningen, geboren in 1899 in Groningen,

Het huwelijk wordt op 3 oktober 1919 door echtscheiding ontbonden,

Jkvr. Helena Christina Alewijn, overlijdt op 17 december 1944 in Doorn, 84 jaar oud.

van Wageningen - Drewes (1919)       basis-schema

Gerardus van Wageningen, burgemeester van Roden, geboren op 1 maart 1868 in Ureterp, zoon van
Jacobus Gerardus van Wageningen en Grytje Wietzes van de Meer hertrouwt op 22 oktober 1919 in Groningen met
Reina Petronella Drewes, geboren in 1886 in Groningen, dochter van Reinder Drewes en Arendje Jans Duut Buniing,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerardus van Wageningen, overlijdt op 14 januari 1934 in Roden, 65 jaar oud.


van Wageningen - Krull (1919)       basis-schema

Jacob Gerard van Wageningen, geboren op 20 september 1896, zoon van
Gerardus van Wageningen en Jkvr. Helena Christina Alewijn trouwt omstreeks 1919 met
Carolina Augusta Krull,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hermance Christine Wilhelmine van Wageningen, geboren op 2 mei 1920 in Zeist,

Jacob Gerard van Wageningen, overlijdt op 18 november 1927 in Zeist, 31 jaar oud.


Carstens - van Wageningen (1954)       basis-schema

Hermance Christine Wilhelmine van Wageningen, geboren op 2 mei 1920 in Zeist, dochter van
Jacob Gerard van Wageningen en Carolina Augusta Krull trouwt op 16 augustus 1954 in den Haag met
Mr. Johannes Hermanus Carstens, officier Orde Oranje Nassau met de zwaarden; luitenant-kolonel; hoofdambtnaar Ministerie van Justitie, geboren op 23 december 1919 in ´s Gravenhage, zoon van Nicolaas Theodoris Carstens, generaal-majoor der artillerie; ridder in de Orde van Oranje-Nassau; ridder 1e klas in de Orde van het Zwaard van Zweden; Ridder in de Orde van de Poolster van Zweden; Ridder in de Orde van het Legioen van Eer; Officier in de Orde van Leopold II van Belgie en Emma Carolina Meyjes,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Marguerite Caroline Hermance Carstens, geboren op 21 december 1955 in ´s Gravenhage,
Nicole Henriette Hermance Carstens, geboren op 9 februari 1958 in ´s Gravenhage,
Francois Johannes Hermanus Carstens, geboren op 21 november 1959 in Waldniel/Duitsland,
Andre Jacobus Carstens, geboren op 8 juni 1962 in Meppel.


Cornelis - Carstens (1982)       basis-schema

Marguerite Caroline Hermance Carstens, geboren op 21 december 1955 in ´s Gravenhage, dochter van
Hermance Christine Wilhelmine van Wageningen en Mr. Johannes Hermanus Carstens trouwt op 26 februari 1982 in den Haag met
Mr. Frans Charles Cornelis, geboren op 4 januari 1957 in Rotterdam, zoon van Mr. Jan Charles Cornelis en Mr. Dr. Elizabeth Wilhelmina de Lint,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johannes Charles Cornelis, geboren op 12 december 1984 in Gent.


van Wageningen - Romein (1861)       basis-schema

Frederik Willem Reinhard van Wageningen, geboren op 25 januari 1837 in Jellum, zoon van
Mr. Jan Hendrikus Jetso van Wageningen en Margaretha Maria Crommelin trouwt op 24 oktober 1861 Renkum, met
Jacoba Gerarda Romein geboren op 7 september 1838 in Leeuwarden, dochter van Anne Jacob Romein en Maria Cornellia Cat Lagerwerff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Frederik Willem Reinhard van Wageningen, overlijdt op 5 juli 1870 in Utrecht, 33 jaar oud,
Jacoba Gerarda Romein, overlijdt op 3 januari 1931 in Arnhem, 92 jaar oud.


van Glinstra de Swart - van Wageningen (1815)       basis-schema


Geertruida Anna Margaretha van Wageningen, bewoner Mammema State, geboren op 11 oktober 1793 in Jelsum, dochter van
Gerhardus van Wageningen en Juliana Lucia Elisabeth Maria Houth trouwt op 22 mei 1815 in Leeuwarden, met
Mr. Vincentius van Glinstra de Swart geboren op 26 januari 1792, zoon van Isaak de Swart en Martha Kinnema van Glinstra,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Isaac de Swart, geboren 18 maart 1816 in Gorredijk,

Geertruida Anna Margaretha van Wageningen, overlijdt in 1866, 71 of 72 jaar oud,
Mr. Vincentius van Glinstra de Swart, overlijdt op 3 oktober 1840 in Meppel, 48 jaar oud.

Jacobus Gerardus van Wageningen ( )       basis-schema


Jacobus Gerardus van Wageningen, bewoner Dekama State, geboren op 19 november 1795 in Jelsum, zoon van
Gerhardus van Wageningen en Juliana Lucia Elisabeth Maria Houth, blijft ongehuwd

Jacobus Gerardus van Wageningen, Majoor-Commandant van het 1e Bataljon der 2e Afdeeling Friesche Mobiele Schutterij, overlijdt op 30 juli 1870.

Baart de la Faille - van Wageningen (1821)       basis-schema

Juliana van Wageningen en Jacob Baart de la Faille,

Juliana Lucia van Wageningen, geboren op 17 februari 1798 in Jelsum, dochter van
Gerhardus van Wageningen en Juliana Lucia Elisabeth Maria Houth trouwt op 19 oktober 1821, met
Prof. Dr. Jacob Baart de la Faille, geboren op 25 juni 1795, zoon van Jacob Baart de la Faille, hoogleraar en Johanna Aritia Adriani,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Jacob Baart de la Faille, geboren op 28 juli 1822 in Groningen,
Gerardus Baart de la Faille, geboren op 24 augustus 1823 in Groningen, overleden op 9 juli 1824 in Groningen,
Juliana Lucia Elisabeth Maria Baart de la Faille, geboren op 20 oktober 1824 in Groningen,
Gerardus Baart de la Faille, geboren op 23 januari 1826 in Groningen,
Marcus Jan Baart de la Faille, geboren op 11 september 1828 in Groningen,
Johan Arius Baart de la Faille, geboren op 10 januari 1830 in Groningen,
Maria Christina Jacoba Baart de la Faille, geboren op 29 maart 1831 in Groningen, overleden op 4 januari 1891 in Groningen,
Geertruida Anna Margaretha Maria Henderika Baart de la Faille, geboren op 3 februari 1833 in Groningen, overleden op 23 september 1836 in Groningen,
Johanna Baart de la Faille, geboren op 19 mei 1834 in Groningen, overleden op 19 december 1860 in Groningen,
Maria Henderica Baart de la Faille, geboren op 19 januari 1836 in Groningen,

Juliana Lucia van Wageningen, overlijdt op 7 december 1854 in Groningen, 56 jaar oud,
Prof. Dr. Jacob Baart de la Faille, hoogleraar genees- en verloskunde/medicinae doctor, overlijdt op 19 mei 1867 in Groningen, 71 jaar oud.


Baart de la Faille - Star Busmann (1851)       basis-schema

Dr. Jacob Baart de la Faille, geboren op 28 juli 1822 in Groningen, zoon van
Juliana Lucia van Wageningen en Prof. Jacob Baart de la Faille trouwt op 21 mei 1851 in Groningen, met
Wilhelmina Cornelia Star Busmann, geboren op 13 april 1830 in Winschoten, dochter van Mr. Cornelis Star Busmann, president rechtbank en Anna Margaretha Emmen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelis Baart de la Faille, geboren in 1859 in Groningen,
Juliana Lucia Baart de la Faille, geboren op 8 april 1860 in Groningen,

Dr. Jacob Baart de la Faille, overlijdt op 17 april 1895 in Groningen, 72 jaar oud,
Wilhelmina Cornelia Star Busmann, overlijdt op 15 juli 1917 in Groningen, 87 jaar oud.


Baart de la Faille - Kraijenhoff (1885)       basis-schema

Cornelis Baart de la Faille, geboren in 1859 in Groningen, zoon van
Dr. Jacob Baart de la Faille en Wilhelmina Cornelia Star Busmann trouwt op 23 april 1885 Zutphen, met
Henrietta Adriana Kraijenhoff,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacob Baart de la Faille, geboren op 1 juni 1886 in Leeuwarden, overleden in 1959, 71 of 72 jaar oud.

Thomassen a Thuessink - Baart de la Faille (1892)       basis-schema

Juliana Lucia Baart de la Faille, geboren op 8 april 1860 in Groningen, dochter van
Dr. Jacob Baart de la Faille en Wilhelmina Cornelia Star Busmann trouwt op 2 november 1892, met
Evert Jan Thomassen a Thuessink, geboren op 28 december 1852 in Groningen, zoon van Mr. Evert Jan Thomassen a Thuessink van der Hoop, officier van justitie en Jkvr. Wilhelmina de Ranitz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Juliana Lucia Baart de la Faille, overlijdt op 9 september 1938 in Arnhem, 78 jaar oud.


Caland - Baart de la Faille (1849)       basis-schema

Juliana Lucia Elisabeth Maria Baart de la Faille, geboren op 20 oktober 1824 in Groningen, dochter van
Juliana Lucia van Wageningen en Prof. Jacob Baart de la Faille trouwt op 26 april 1849 in Groningen, met
Abraham Caland, geboren op 29 december 1821 in Middelburg, zoon van Abraham Caland, hoofdingenieur en Catharina Wilhelmina van der Plas,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johan Petrus Willem Caland, geboren in 1857 in Zuidlaren,

Juliana Lucia Elisabeth Maria Baart de la Faille, overlijdt op 2 januari 1894 in Groningen, 69 jaar oud,
Abraham Caland, overlijdt op 21 augustus 1870 in Rheden, 48 jaar oud.


Caland - Deketh (1910)       basis-schema

Johan Petrus Willem Caland, geboren in 1857 in Zuidlaren, zoon van
Juliana Lucia Elisabeth Maria Baart de la Faille en Abraham Caland trouwt op 12 juli 1910 in Ermelo, met
Jacomina Wilhelmina Deketh, geboren in 1863 in Antwerpen, dochter van Govert Deketh en Elisabeth Cornelia van den Broek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderren bekend.


Baart de la Faille - de Cock ( )       basis-schema

Gerardus Maria Baart de la Faille, notaris, geboren op 23 januari 1826 in Groningen, zoon van
Juliana Lucia van Wageningen en Prof. Jacob Baart de la Faille trouwt met
Jantina Alida de Cock, geboren in 1839 in Winschoten, dochter van Harmannus Gerhardus de Cock en Geertje Groeneveld,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerardus Maria Baart de la Faille, overlijdt op 25 augustus 1894 in Oosterdiep/Veendam, 68 jaar oud.

Baart de la Faille - Baart de la Faille (1865)       basis-schema

Maria Henderica Baart de la Faille, geboren op 19 januari 1836 in Groningen, dochter van
Juliana Lucia van Wageningen en Prof. Jacob Baart de la Faille trouwt op 30 augustus 1865 in Groningen met
Johan Aritius Baart de la Faille, luitenant ter zee, geboren op 30 december 1834 in Bergen op Zoom, zoon van Petrus Baart de la Faille, luitenant kolonel en Sophia Wilhelmina Fredzess,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Suchtelen van de Haare - van Wageningen (1825)       basis-schema


Maria Hendrika van Wageningen, geboren op 22 november 1802 in Jelsum, dochter van
Gerhardus van Wageningen en Juliana Lucia Elisabeth Maria Houth trouwt op 29 juni 1825 in Leeuwarden, met
Jhr. Jan Joost van Suchtelen van de Haare geboren op 13 april 1797 in Wijhe, zoon van Jhr. Arnold Johan Bernard van Suchtelen van de Haare en Maria Sara van Oyen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Arnold Johan Bernard van Suchtellen van de Haare, geboren op 24 april 1826 in Leeuwarderadeel,
Gerardus van Suchtellen van de Haare, geboren op 4 mei 1828 in Leeuwarden,
Maria Sara Ottolina Anna Carolina van Suchtellen van de Haare, geboren in 1830 in Groningen, overleden op 12 maart 1830 in Groningen,

Maria Hendrika van Wageningen, overlijdt op 13 oktober 1832 in Maastricht, 29 jaar oud.Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 9 mei 2011).
proclaimer