de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

verbonden families:
Althoff (1928), Arssen (1583), Baerken (1676), Bakker (1986), Barnard (1777), Barten (1648), van den Bosch (1838), Bouwmeester , Brandt (1710), Breur (1955), Brinkhorst (1750), Cram (1892), Dirks (1630), Duijsterbeek (1670), Eijckhof (1812), van Etten (1988), Everwijn (1694), Franken (1885), Geerlichs (1631), Gill (1840), Goemans (1613), van Haeften, van Herfden (1849), Icke (1867), Jansen (1791), Janssen (1585), Janssen, Kerff (1692), Kersemeijer (1850), Koffijberg (1873), Leeseman (1924), Mulder (1895), Naegel (1658), Oosterbaan (1897), Padt (1852), Pater (1873), Pauw (1626), Pieck (1711), van der Poel (1810), Potharst (1783), Pouwels (1641), Reitz (1727), Roelofs (1877), van Seventer (1590), Simonis (1909), Slegt (1877), Smit (1841), de Smit (1919), Spiegelberg (1910), van der Steegh (1685), Thonissen (1688), Vahrmeijer (1890), van de Velde (1630), van de Velde (1635), van der Velde (1659), Verhoeven (1643), Verwey, Vincelaer (1701), van Vinceler (1674), Visser (1903), van Vorden (1731), Wagensfelt (1550), Wetters (1570), Weijhe (1836), Windig (1867), ter Woest (1724).

V i d e o s:
Arnhem


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck , geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch heft anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       basis-schema

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem,
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec
,

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Udel (1395)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1395, circa 30 jaar oud met met Jutte Udel, geboren omstreeks 1370, circa 25 jaar oud.
Johan Cloeck woonde op de "ten Broicke" te Arnhem.
Van Johan Cloeck en Jutte Udel zijn twee kinderen bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1395,
Rickwin Cloeck.

Johan Cloeck overlijdt in 1420, omstreeks 55 jaar oud.

Protocollen
1394 Ministerialiteit.
Voor de eerste maal komen de broers Godert en Johan Cloeck voor in 1394 als gegoed in het Broek te Arnhem, Archief Arnhem regest 406.

1402 Leenregister Gelre en Zutphen.
Johan Cloeck, erve sijnes vaders Ricquins, ontfinck dat goet ten Broice voor Arnhem met alle sijne tobehoren gelegen, tot eenen dienstmanne met eenen peerde te verhergewaden, anno 1402.

1410
Stichting van een vicary te Groessen in 1410. De Sinte Nicolaus-vicary is de eerste vicary te Groessen in der kercken, die daer gesticht is ter eeren den H.Bisschop Sinte Nicolaus ende die Apostelen, Sinte Catharina ende Sinte Lucii. De eerste fondatores deser vicarien, na inhalt der fundatien binnengeweest Johan Kloeck, Johan ten Haeve, Arendt Vos ende Alert inden Bongert ende gemeijnde kerspelsluijden van Groessen.
"In 1410 bij de stichting van de St.Nicolaas vicarie is de eerste schenking o.a. vijff mergen lant geheeten de Oldemaete". Dit is 't Baerse leengoed die Aldemaet.


XI

Cloeck-Duyckers (1435)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1395 en zoon van Johan Cloeck en Jutte Udel, trouwt omstreeks 1435, circa 40 jaar oud met met Agnes Duyckers, geboren omstreeks 1405, circa 30 jaar oud en dochter van Steven Duyckers van Lensenburg, bezitter van de Duckershoff aan de Heilweg in Westervoort
Johan Cloeck betrok na zijn huwelijk "de Lensenburg" te Westervoort.

Van Johan Cloeck en Agnes Duyckers is één kind bekend.

Wychart Cloeck, geboren omstreeks 1435.

Johan Cloeck, overlijdt in 1470.


XII

Wychart Cloeck (1475)       basis-schema

Wychart Cloeck, geboren omstreeks 1435 en zoon van Johan Cloeck en Agnes Duyckers
heeft zover bekend twee kinderen.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Frans Cloeck, geboren omstreeks 1478, tijnsheer.

Wychart Cloeck is van 1501-1503 richter te Westervoort.

Protocollen
3 mei 1503 Huis Bergh.
Wychart Cloick, richter te Weistervoirt, schrijft aan Wessel van Armell, drost van het land van den Bergh, dat men ter plaatse bezorgd is voor overvallen door die van Heesshuyss en vraagt, hoe de verhouding met deze is.

8 mei 1503 Huis Bergh.
Wessel van Ermen, drost, antwoordt aan Wichart Kloick, richter, met inlichtingen over den toestand. Gescreven up Maendach neyst na den Sondach Jubilate anno 3de.


XIII

Cloeck-van den Poll (1515)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1475 en zoon van Wychart Cloeck, trouwt omstreeks 1515, circa 40 jaar oud met Margriet van den Poll, geboren omstreeks 1485 en circa 30 jaar oud

Van Johan Cloeck en Margriet van den Poll zijn vijf kinderen bekend.

Cornelis Cloeck, geboren in 1515.
Johan Cloeck, geboren in 1517 is de stamvader van de Arnhem-Genealogie.
meiske Cloeck, geboren in 1520.
Elisabeth Cloeck, geboren in 1522.
Dieric Cloeck, geboren omstreeks 1523,

Johan Cloeck, is richter te Westervoort tussen 1518 en 1536.

Protocollen
1519 Huis Bergh.
Johan Kloeck, richter te Westervoort, oorkondt dat eenige inwoners van Isseloerde een getuigenis afleggen over de grenzen van het land van den Berghe aldaar, die in 1516 waren vastgesteld. Geschyet in den jair onss Heren doe men screeff duysent viifhondert ende negenthyen dess Frydages na den heyligen Paessdach.

5 juni 1523 Huis Bergh.
Johan Cloick, richter te Westervoort, oorkondt, dat eenige bejaarde personen getuigenis afleggen omtrent het weiderecht van schapen op de Cleyne Vockemaet te Westervoirt. Des Vrydaigs na den helligen Sacramentzdach anno dry ende twyntich.

4 januari 1532 Huis Bergh.
Johan Kloick schrijft aan de raden Warnerus Elfferdynck en Henricus van Gruene, dat hij gaarne bij hen wil komen over de op te brengen gelden. Gescreven op Donredach post Gircumcissionis Domini anno XXXII.

15 oktober 1532 Huis Bergh.
Florys van Egmondt graaf tot Bueren etc. verzoekt aan Oistwalt, graaf tot den Berghe, om hulp voor zijn heraut Bueren tegen Jan Kloeck. Gescreven te Bueren den XVen Octobris anno XXXII.

16 oktober 1532 Huis Bergh.
Henricus Creeft, rentmeester te Graeff, schijft aan Daem van den Berghe, richter te Genderingen, dat Bueren, heraut van den graaf van Bueren, een geschil heeft met Johan Cloeck over land onder Boickholt, verzoekt dezen te willen helpen, en deelt eenig nieuws mede over den strijd tegen den Turcken. Gescreven met haist opten XVIen dach van October anno XXXII.

8 november 1532 Huis Bergh.
De graaf van den Bergh beveelt Johan Kloick, richter te Westervoirt, aan de geërfden aldaar het plan voor te leggen om een heffing te leggen op hun goederen voor de nieuwe sluis en bruggen in de Liemersch.

8 november 1532 Huis Bergh.
Johan Kloick, richter te Westervoert, antwoordt aan Oyswalt, graaf them Berghe, dat er weinig genegenheid bestaat om de heffing toe te stemmen. Gescreven op Vrydach post Willebrordi anno etc. XXXII.

28 januari 1533 Huis Bergh.
Johan Kloick, richter te Westervoirt, oorkondt, dat enige personen een verklaring afleggen omtrent de grenzen van het land van den Berghe. Geschiet in den jaere ons Heren duisent vijffhondert drieendertich opten Dynxdage nae sinte Pauwelsdach Conversionis.

Frans Cloeck       basis-schema

Frans Cloeck, geboren omstreeks 1478 en zoon van Wychart Cloeck, blijft ongehuwd

Protocol
13 juli 1526 Huis Bergh.
Frans Kloick, tynsheer uit naam van de abdis van Elten, oorkondt, dat mr.Jacob ten Haeve, volgens procuratie van 1526, Juli 12, aan Jan Span, gemachtigde van den jonker van den Berg, zijn aandeel in het veer te Westervordt, tynsgoed van den hof te Eltinge, overdraagt. Actum up den Vrydag ipse Margareta anno XV XXV.


XIV

Cloeck - Wagensfelt (1550)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren in 1517, zoon van Johan Cloeck en Margriet Poll, trouwt omstreeks 1550 met Margaretha Wagensfelt.
Uit het huwelijk van Johan Cloeck en Margaretha Wagensfelt, zijn vier kinderen bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1550 en
Aletgen Cloeck,
Mary Cloeck,
Dirck Cloeck, geboren omstreeks 1560.

Dierick Cloeck       basis-schema

Dieric Cloeck, geboren omstreeks 1523, zoon van Johan Cloeck, is de vader van Jan Cloeck, geboren omstreeks 1562,


Cloeck - Willems (1592)       basis-schema

Jan Cloeck, geboren in 1562, zoon van Dierick Cloeck, trouwt op 11 april 1592 (ondertrouw) te Amsterdam met Anna Willems
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Willem Cloeck, geboren omstreeks 1595,


Cloeck - Cornelis (1620)       basis-schema

Willem Cloeck, geboren omstreeks 1595 te Amsterdam, zoon van Jan Clouck, trouwt omstreeks 1620 te Amsterdam met Aachtie Cornelis
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

na het overlijden van Willem Cloeck, omstreeks 1625 hertrouwt Aachtie Cornelis met Andries Pietersz Craen, een 17e eeuwsch dichter, waarschijnlijk in 1599 te Amsterdam geboren, zoon van Pieter Andriesz. Hij was lid van Coster's Nederduytsche Academie; in de Nieuw-Jaerlieden dier Academie van de jaren 1618 tot1622 treffen we onder zijn spreuk, ‘Nimmermeer groot genoech’ eenige bijdragen van hem aan. Verder vinden we in den bundel Venus Minnegifjens een Jaers-liet en in de Amsterdamsche Pegasus (1627), een liedboek door 4 dichters samengesteld, alle ‘Pastorellen of Bosch-Gesanghen’, van zijn hand,


XV

Cloeck - Wetters (1570)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1550, zoon van Johan Cloeck en Margaretha Wagensfelt, trouwt op 1 juni 1570, circa 20 jaar oud met Erntien Wetters
Uit het huwelijk van Johan Cloeck en Erntien Wetters zijn drie kinderen bekend.

Arndt Cloeck, geboren omstreeks 1570,
Henrich Cloeck, geboren omstreeks 1572 en
Werzel Cloeck, geboren omstreeks 1574.

Johan Cloeck overlijdt omstreeks 1593, circa 43 jaar oud.

Protocollen
20 juli 1584 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Johan Braekelman, Johan Cloeck, Herman van Berck, Cornelis Elberts en Herman Metseler vanwege Johan Wannerss en Henrisken, zijn vrouw, enerzijds en vanwege Derick Cloeck als man van Goessen Wannrss zijn vrouw, anderzijds richten een magescheid op over twee huizen in de Coninxstraett binnen Arnhem, daar zij thanss in wonen, hen beide magescheid d.d. 7 januari 1584 over de nalatenschap van hun moeder Styne, vrouw van Wanner van Seventer toegedeeld, waarbij zij de huizen krijgen waarin de ander woont en Johan Wanners aan Derick Cloeck 100 dalers zal uitkeren.

9 maart 1592 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Claes van Raettingen en Willem Gaymiss, magescheidsvrienden van wegen Johan Cloeck enerzijds en Cornelis Elbertss en Johan van Ryenen, Glaesenmaecker, magescheidsvrienden van wegen Hermanna Wetterse genandtt Straett, weduwe van Wyllem Appelss, Jan Roeloffss, als man van Heessken Gerritss, Hermen en Udo Stevenss, gebroeders, Gerrit Peutt als man van Sween to Boecop, Christoffel Palsterick als man van Liss Wetterss, allen erfgenamen zaliger Erntien Wetterss, vrouw van Jan Cloeck voornoemd anderzijde, richten een magescheid op, waarbij Johan Cloeck aan de erfgenamen van zijn vrouw zal uitkeren 2350 carolusgulden, waarvan hij reeds de helft heeft uitgekeerd, nl. een hof gelegen aan St.Anthonis buiten Arnhem, een heg te Reede, een morgen weiland in Fossenweyde in Arnhemmerbroeck, een obligatie van de vrouw van Middagten en 295 gulden, een rentebrief van 18 daalders 's jaars uit een ander pand te Reede, een Rentebrief van 3 daalder min een oort 's jaars, en enige schuldbekentenissen, terwijl hij de andere helft van dit bedrag zal betalen op mei 1592, 300 gulden, op kerstmis 1592, 300 gulden, en 494 gulden op pinksteren 1593, tevens zullen de erfgenamen alleen hebben alle kleren en gewaad, tot haar lijf behoord hebbende; het huis dat Johan Botter en zijn vrouw in lijftocht hebben, zullen Johan Cloeck en de erfgenamen van zijn vrouw na de dood van dit echtpaar half en half hebben, mits zij de 3 rijderguldens aan de wesen en de twee daalder aan die van Betaniën jaarkas zullen betalen; waartegen Johan Cloeck 't huis in de Torffstraet te Arnhem, waar hij woont, zal hebben, en een huis of schuur in de costersteege, alle goederen te Reess, die hij van z'n moeder heeft geerfd, de gehele winkel en alle gerede goederen.

24 augustus 1593 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Arnt van Briennen en Johan van Dams, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Straeth Wetters, weduwe van Willen Appel, Johan Roloffsen, Heesken Hermsen zijn vrouw, Herman en Udo Stevens, voor hen zelf en als mannen van hun huisvrouwen, Gerrit Peuth en Sween zijn huisvrouw, Lijs Stevens, weduwe van Christoffelt Palstorpf, erfgenamen van Eerntgen Wetters, hun zuster en tante, hebben verklaard dat Johan Cloick, weduwnaar van Eerntgen voornoemd, hen datgene hebben uitbetaald, dat hen bij de magescheid van 9 maart 1592 was toebedeeld.

Arssen - Cloeck (1583)       basis-schema

Aletgen Cloeck, dochter van Johan Cloeck en Margaretha Wagensfelt, trouwt op 11 augustus 1583 in Arnhem, met Gerhardt van Arssen
Uit het huwelijk van Aletgen Cloeck en Gerhardt van Arssen zijn geen kinderen bekend.

Janssen - Cloeck (1585)       basis-schema

Merry Cloeck, dochter van Johan Cloeck en Margaretha Wagensfelt, trouwt op 6 juni 1585 in Arnhem, met Henrick Janssen
Uit het huwelijk van Merry Cloeck en Henrick Janssen zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - van Seventer (1590)       basis-schema

Dirck Cloeck, geboren omstreeks 1560, zoon van Johan Cloeck en Margaretha Wagensfelt, trouwt omstreeks 1590, circa 30 jaar oud met Goosentje van Seeventer, geboren omstreeks 1570, circa 20 jaar oud en dochter van Wanner van Seeventer en Styne Brakelman.
Uit het huwelijk van Dirck Cloeck en Goosentje van Seeventer zijn negen kinderen bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1590,
Dirrick Cloeck geboren omstreeks 1594,
Dirkxen Cloeck geboren omstreeks 1596,
Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1598,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1600,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1602,
Gabriël Cloeck, geboren omstreeks 1603,
Michiel Cloeck, geboren omstreeks 1604 en
Stijntje Cloeck, geboren omstreeks 1606.

Dirck Cloeck is kerkmeester,

Protocollen
20 juli 1584 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Johan Braekelman, Johan Cloeck, Herman van Berck, Cornelis Elberts en Herman Metseler vanwege Johan Wannerss en Henrisken, zijn vrouw, enerzijds en vanwege Derick Cloeck als man van Goessen Wannrss zijn vrouw, anderzijds richten een magescheid op over twee huizen in de Coninxstraett binnen Arnhem, daar zij thanss in wonen, hen beide magescheid d.d. 7 januari 1584 over de nalatenschap van hun moeder Styne, vrouw van Wanner van Seventer toegedeeld, waarbij zij de huizen krijgen waarin de ander woont en Johan Wanners aan Derick Cloeck 100 dalers zal uitkeren.


XVI

Cloeck - Goemans (1613)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1590, zoon van Dirk Cloeck en Goosentje van Seeventer, trouwt op 13 maart 1613 te Arnhem, met Gritgen Goemans, dochter van Derrick Goemans,
Uit het huwelijk van Johan Cloeck en Gritgen Goemans zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - van Haeften ( )       basis-schema

Derrick Cloeck, geboren omstreeks 1594, zoon van Dirk Cloeck en Goosentje van Seeventer, trouwt te Arnhem, met Enneken van Haeften, dochter van Derrick van Haeften,
Uit het huwelijk van Derrick Cloeck en Enneken van Haeften zijn geen kinderen bekend.

van de Velde - Cloeck (1635)       basis-schema

Dirxken Cloeck, geboren omstreeks 1596, dochter van Dirk Cloeck en Goosentje van Seeventer, trouwt op 10 mei 1635 te Arnhem, met Gijsbert van de Velde, zoon van Jan van de Velde,
Uit het huwelijk van Dirxken Cloeck en Gijsbert van de Velde zijn geen kinderen bekend.

Gijsbert van de Velde, overlijdt voor 1641.

Pouwels - Cloeck (1641)       basis-schema

Dirxken Cloeck, geboren omstreeks 1596, dochter van Dirk Cloeck en Goosentje van Seeventer, hertrouwt op 9 mei 1641 te Arnhem, met Jan Pouwels, geboren in Lathum, weduwnaar van Henderxken Wijchmans,
Uit het huwelijk van Dirxken Cloeck en Jan Pouwels zijn geen kinderen bekend.

Pauw - Cloeck (1626)       basis-schema

Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1598, dochter van Dirk Cloeck en Goosentje van Seeventer, trouwt op 28 juli 1626 te Arnhem, circa 28 jaar oud met Denijs Pauw, geboren omstreeks 1593 en circa 33 jaar oud.
Uit het huwelijk van Grietgen Cloeck en Denijs Pauw zijn twee kinderen bekend.

Erntje Pauw, geboren in 1627,
Dirck Pauw, geboren in 1629.

Denijs Pauw, overlijdt in juni 1630 en wordt op 17 juni 1630 in Arnhem begraven.

Verwey - Cloeck ( )       basis-schema

Grietgen Cloeck, geboren omstreeks 1598, dochter van Dirk Cloeck en Goosentje van Seeventer, hertrouwt te Arnhem, met Goosen Verwey,
Uit het huwelijk van Grietgen Cloeck en Goosen Verwey zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - van de Velde (1630)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1600, zoon van Dirk Cloeck en Goosentje van Seeventer, trouwt omstreeks 1630, circa 30 jaar oud met Steventje van de Velde, geboren omstreeks 1610 en circa 20 jaar oud.
Uit het huwelijk van Gijsbert Cloeck en Steventje van de Velde zijn negen kinderen bekend.

Goesijntje Cloeck, geboren op 11 september 1631 in Arnhem,
Theodorus(Dirrick) Cloeck, geboren op 14 juli 1633 in Arnhem,
Goosjen Cloeck, geboren op 15 november 1635 in Arnhem,
Niesken Cloeck, geboren op 21 december 1637 in Arnhem,
Johannes Cloeck, geboren op 14 juni 1641 in Arnhem,
Geertruyd Cloeck, geboren op 19 maart 1643 in Arnhem en voor 1645 overleden,
Geertruyd Cloeck, geboren 4 juli 1645 in Arnhem,
Gijsbert Cloeck, geboren op 30 juli 1648 in Arnhem,
Arnoldus Cloeck, geboren op 24 september 1651 in Arnhem.

Cloeck - Dirks (1630)       basis-schema

Albert Cloeck, geboren omstreeks 1602, zoon van Dirk Cloeck en Goosentje van Seeventer, trouwt omstreeks 1630, circa 28 jaar oud met Geertje Dirks
Uit het huwelijk van Albert Cloeck en Geertje Dirks zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - Verhoeven (1643)       basis-schema

Gabriël Cloeck, geboren omstreeks 1603, zoon van Dirk Cloeck en Goosentje van Seeventer, trouwt omstreels 1643, met Abigaël Verhoeven.
Uit het huwelijk van Gabriël Cloeck en Abigaël Verhoeven zijn drie kinderen bekend,

Johanna Catrina Cloeck, gedoopt op 3 juni 1644 te Nijmegen,
Peternel Cloeck, gedoopt op 7 decmber 1645 te Nijmegen,
Wilhelmus Cloeck, gedoopt op 7 september 1647 te Nijmegen.

Cloeck - Barten (1648)       basis-schema

Michiel Cloeck, geboren omstreeks 1604, zoon van Dirk Cloeck en Goosentje van Seeventer, trouwt op 8 juli 1648, circa 44 jaar oud met Christijna Barten te Arnhem.
Uit het huwelijk van Michiel Cloeck en Christijna Barten zijn drie kinderen bekend,

Catrina Cloeck, gedoopt op 14 maart 1649 te Nijmegen,
Catrina Cloeck, gedoopt op 30 februari 1650 te Nijmegen,
Hilleken Cloeck, geboren op 26 februari 1652 te Arnhem.

Geerlichs - Cloeck (1631)       basis-schema

Stijntje Cloeck, geboren omstreeks 1606, dochter van Dirk Cloeck en Goosentje van Seeventer, trouwt omstreeks 1631, circa 25 jaar oud met Johan Geerlichs.
Uit het huwelijk van Stijntje Cloeck en Johan Geerlichs zijn geen kinderen bekend.


XVII

Cloeck - van der Velde (1659)       basis-schema

Theodorus(Derrick) Cloeck, geboren op 14 juli 1633 in Arnhem, zoon van Gijsbert Cloeck en Steventje van de Velde, trouwt op 7 november 1659, 26 jaar oud met Derkske van der Velde te Arnhem,
Uit het huwelijk van Theodorus Cloeck en Derkske van der Velde zijn drie kinderen bekend.

Gijsbertus Cloeck, geboren op 18 maart 1660 te Arnhem,
Gosijn Cloeck, geboren op 17 december 1662 te Arnhem,
Lijsbet Cloeck,

Protocollen
11 juni 1654 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Theodorus Cloeck, Arnhemiensis, sacrae theologiae candidatus(student in de theologie) Studentenwapen: In zilver een tafel, waarover een laken van sinopel en waarop vier boeken, twee van zilver, keel op snee, één van sabel en één opengeslagen, en rechts daarvan zittend op een stoel met een kussen van sinopel, een man van natuurlijke kleur, gekleed en met een hoed van sabel, kousen van keelkm houdende de rechterhand in de zijde en met de linkerhand een pijp rokend, alles op een grond met tegels van azuur; dekkleden: sinopel, zilver, keel en sabel; wrong: sinopel en zilver; helmteken: twee gekruiste ganzenveren, samengebonden met een lint van keel, aan de uiteinden waarvan twee gewichten van sabel hangen.

september 1656 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Aangenomen als student aan de universiteit te Utrecht; "septembris 1656, Theodorus Cloeck, Aenaco-Gelrus".

Cloeck - Baerken (1676)       basis-schema

Theodorus(Derrick) Cloeck, geboren op 14 juli 1633 in Arnhem, zoon van Gijsbert Cloeck en Steventje van de Velde, hertrouwt op 6 juni 1676 te Drempt, 43 jaar oud met Margaretha Baerken, gedoopt op 11 maart 1638 te Drempt en dochter van Hendrik Baerken en Christina Broeckelaers.
Uit het huwelijk van Theodorus Cloeck en Margaretha Baerken zijn geen kinderen bekend.

Theodorus Cloeck, overlijdt tussen 1682 en 1684

Protocollen
6 juni 1676 DTB Doesburg.
Theodorus Cloeck(predikant te Spankeren en Ellekom), weduwnaar van Derske van de Velde trouwt gereformeerd te Drempt op 6 juni 1676 met Margaretha Baerken(gedoopt te Drempt op 11 maart 1638, dochter van Hendrik Baerken en Christina Broeckelaers. Zij hertrouwt gereformeerd te Didam in oktober 1691 met Wilh.Roeland).

15 maart 1677 Rigterambt Doesburg.
Jvr.Elisabeth Heijendaal, weduwe van Otto Gerritsen en kinderen verbinden obligatie van f.600,- d.d. 1 oktober 1657 ten laste van Arent Heyman en verlopen rente van f.150,- aan ds.Theodorus Cloeck en Jvr.Margaretha Baerkens voor f.750,- à 5% haar ¼ deel van erve "de Valuwaert en Oldnwaert" van haar 4 onmondige kinderen (bouw- en weiland, pachter Willem Everts te Beynum), geroyeerd op 19 maart 1681.

27 december 1682 Rigterambt Doesburg.
Gerritje Gerritsen Menninck verklaart dat ze op 24 juni 1670 als borg voor haar zuster Bartien op Oldenhaeff is opgetreden voor f.150,- voor wylen hun ouders van Henrick Baerken in 1636 ontvangen, waarvoor ze in 1671, de 29e juni had verbonden haar één zesde deel in de wei "Malhorst" te Drempt. Ze geeft nu in verwin wegens niet betalen van de rente aan Jvr.Margaretha Baerkens, vrouw van ds.Theodorus Cloeck, predikant te Spankeren, dit één zesde deel met recht van weder verkoop voor 7 jaar. geroyeerd op 23 juni 1684 door Jvr.Margaretha Baerkens, weduwe van ds.Cloeck (aantekening bij deze obligatie)

Naegel - Cloeck (1658)       basis-schema

Goesijna Cloeck, geboren op 11 september 1631 in Arnhem, dochter van Gijsbert Cloeck en Steventje van de Velde, trouwt op 24 juli 1658 te Arnhem, 27 jaar oud met Arnold Naegel,
Uit het huwelijk van Goesijna Cloeck en Arnold Naegel zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - Duijsterbeek (1670)       basis-schema

Gijsbertus Cloeck, geboren op 30 juli 1648 in Arnhem, zoon van Gijsbert Cloeck en Steventje van de Velde, trouwt op 18 juni 1670, te Arnhem, 22 jaar oud met Elisabeth Duijsterbeek.
Uit het huwelijk van Gijsbertus Cloeck en Elisabeth Duijsterbeek zijn tien kinderen bekend.

Gerdina Cloeck, gedoopt op 10 mei 1671 te Arnhem,
Casper Cloeck, gedoopt op 31 augustus 1673 te Arnhem,
Joannes Cloeck, gedoopt op 6 september 1675 te Arnhem,
Teodores Cloeck, gedoopt op 7 februari 1678 te Arnhem,
Steffentje Cloeck, gedoopt op 16 juli 1679 te Arnhem,
Elisabeth Cloeck, gedoopt op 6 januari 1682 te Arnhem,
Gijsberta Cloeck, gedoopt op 26 november 1684 te Arnhem,
Johan Cloeck, gedoopt op 5 januari 1687 te Arnhem,
Johanna Cloeck, gedoopt op 21 september 1688 te Arnhem en
Gerhardus Gijsbertus Cloeck, gedoopt op 2 december 1691 te Arnhem.

Cloeck - Everwijn (1694)       basis-schema

Gijsbertus Cloeck, geboren op 30 juli 1648 in Arnhem, zoon van Gijsbert Cloeck en Steventje van de Velde, hertrouwt in 1694 te Arnhem met Susanne Everwijn,
Uit het huwelijk van Gijsbertus Cloeck en Susanne Everwijn zijn twee kinderen bekend.

Dirk Cloeck, geboren op 10 mei 1694 te Arnhem,
Jan Cloeck, geboren in 1708 te Arnhem.

Cloeck - van Vinceler (1674)       basis-schema

Ds. Johannes Cloeck, geboren op 14 juni 1641 in Arnhem, zoon van
Gijsbert Cloeck en
Steventje van de Velde, trouwt op 17 maart 1674 te Arnhem, 33 jaar oud met
Anna Christina van Vinceler, dochter van Willem van Vinceler en Geertruijda Bitter,
Uit het huwelijk van Johannes Cloeck en Anna Christina van Vinceler zijn drie kinderen bekend,

Derk Willem Cloeck, geboren in 1679 te Arnhem,
Anneke Cloeck, gedoopt op 28 september 1684 te Nijmegen,
Anna Geertruid Cloeck, geboren omstreeks 1686,

Ds. Johannes Cloeck, overlijdt april 1714.

Protocollen
1674 familie Archief Cloeck, Arnhem.
Sedert 1674 was Johannes Cloeck (overleden april 1714), predikant in Ede, waar zijn "Edische verlustingen of geestelijke gezangen en lofzangen op verscheyden voorvallen en gelegenheden te zamengesteldt en ten dienste der zanglievenden in 't ligt gebragt", ontstonden. (Hiervan zijn drukken bekend: Utrecht 1694, 1712 en 1730). Voorts schreef hij nog "Bijbelstoffen", Arnhem 1706; en "Gezangen", Utrecht 1717.


Predikant-dichter Kloeck schreef in ”Edesche verlustingen” geestelijke gezangen

Johannes Kloeck is een vrij onbekende predikant-dichter. Zijn naam wordt ook wel als Kloek of Cloeck geschreven. Deze maand (april 2014) is het 300 jaar geleden dat hij overleed. Een goed moment om stil te staan bij zijn leven en arbeid.

Kloeck stamde uit een oud Gelders geslacht dat in 1052 voor het eerst wordt genoemd. De familie voerde geen adellijke titels, maar genoot wel aanzien. Zo behoorden telgen uit dit geslacht tot het patriciaat van Amsterdam, waren zij medeoprichters van de VOC en bezaten ze in de zeventiende eeuw de grootste advocatenpraktijk van Amsterdam. Ook leverde deze familie verschillende burgemeesters en schouten.

Johannes Kloeck werd op 14 juni 1641 te Arnhem geboren als zoon van Gijsbert Kloeck en Steventje van de Velde. Ze woonden waarschijnlijk in een huis met een stuk land op de Markt te Arnhem. Johannes kwam voor zover bekend uit een gezin met negen kinderen. Tussen de oudste en de jongste zat twintig jaar leeftijdsverschil. Zijn acht jaar oudere broer Theodorus (Dirrick) was predikant te Ellecom, Spankeren en Dieren. Dit was een gecombineerde predikantsplaats. De dorpen liggen even ten noordoosten van Arnhem. Zijn tien jaar jongere broer Arnoldus was predikant te Hall (Gelderland), een klein dorp gelegen tussen Arnhem en Zutphen.

Fransen
Op 9 september 1669 werd Kloeck als proponent beroepen te Puiflijk en Leeuwen. Deze plaatsen liggen in de provincie Gelderland en vormden een hoofdzakelijk protestantse enclave in een gebied dat verder overwegend rooms-katholiek was. In hetzelfde jaar nog werd hij daar als predikant bevestigd. Hij was toen 28 jaar oud. Kloeck was een van de predikanten uit het Land van Maas en Waal die de wijk moesten nemen voor de oprukkende Fransen die van plan waren de rooms-katholieke godsdienst weer in ere te herstellen. In 1674 vertrok ds. Kloeck naar Ede, maar het is niet bekend of dit te maken heeft gehad met het optreden van de Fransen.

Op 21 februari 1674 ging Kloeck in ondertrouw met Anna Christina van Vinceler en op 17 maart van dat jaar werd hun huwelijk voltrokken. Hieruit zijn drie kinderen bekend: Derk Willem, geboren in 1679 te Arnhem, Anneke, die op 28 september 1684 te Nijmegen werd gedoopt en Anna Geertruid, geboren omstreeks 1686. Ze werden geboren in de periode dat ds. Kloeck de gemeente van Ede diende. Om onbekende reden werd hun eerste kind echter niet in Ede geboren en de tweede niet in die plaats gedoopt. Zoon Derk Willem trouwde met zijn nicht Anna Catharina Elisabeth van Vinceler. Hij werd later burgemeester van Hattem.

Brand
In 1684 werd Ede getroffen door een ramp. Het voorjaar was erg droog en warm, de zomer eveneens. Op de heide was voor de schaapskudden geen voedsel te vinden en er kon niet gehooid worden, omdat het land geen gras had opgeleverd. Toen gebeurde het: „Den 27 mei 1684 zijnde dinsdag, klokke vier, na den middag, is er binnen Ede ontstaan een schrikkelijke brand, waarin verslonden zijn twee en twintig huizen en vier bergen.” Een van de diakenen beschrijft in het collecteboek de ramp die heeft plaatsgevonden. De brand is begonnen in het huis van Hermanus Holtrop, van beroep koster, schoolmeester en doodgraver. Vervolgens verspreidde het vuur zich snel, want de daken van stro en huizen van hout brandden gemakkelijk. Door watergebrek kon er nauwelijks geblust worden. De kosterswoning brandde volledig uit, maar de kerk en de pastorie bleven gespaard. Dominee Kloeck bood als herder zorg aan de getroffen schapen van zijn kudde, maar liet het daar niet bij. De predikant maakte samen met de kerkmeesters een zogenoemde collectereis naar Holland, die na aftrek van de reis- en verblijfskosten van bijna 50 gulden het mooie bedrag van ruim 463 gulden voor de herbouw van de kosterswoning opleverde. Het huis werd opnieuw gebouwd en het kerkgebouw en de pastorie werden opgeknapt.

Minder voorspoedig verliep het contact met de buurman. De familie Kloeck woonde naast Matthijs Jansen van Engelenhoven. Tussen het erf van Van Engelenhoven en de pastorie liep een straatje dat naar de kerk voerde. Van dit paadje maakten de predikant en zijn gezin regelmatig gebruik. Van Engelenhoven was evenwel van mening dat het geen openbare weg was en verzette zich tegen die praktijk. Hoe dominee Kloeck „en sijn huijsvrouw oock klaagden off kijfden”, de boer veranderde niet van mening en spreidde „sijn messe soo breedt uyt” dat de voorbijgangers door de mest heen moesten lopen. Anna Brans was getuige, zij nam het voor de dominee op toen de zaak aanhangig gemaakt werd bij de „buurrichter en de buurmeesters.” Van Engelenhoven kreeg de opdracht om de mesthoop tot zijn eigen erf te beperken. De rust keerde weder.

Dichtbundel
Johannes Kloeck kreeg destijds bekendheid door de uitgave van de dichtbundel ”Edesche verlustingen”, die in 1677 verscheen. Er is tientallen jaren veel belangstelling voor geweest, zo blijkt uit de verschillende herdrukken. Het werk van Kloeck doet denken aan dat van de dichter-predikant Willem Sluiter (1627-1673). Zowel Kloeck als Sluiter gebruikte bewust bestaande melodieën, uit het oogpunt dat het beter is om geestelijke liederen te zingen op wereldse wijzen, dan wereldse liederen te zingen. De gedichten beschrijven vaak de zielstoestand van de ware christen. Zoals ”Eens Christens klacht over dat droevig eigen ik”, op de wijze van Psalm 38:

Ach, mijn God, ik kom U klagen!
Met mishagen,
Dat dat droevig eigen ”ik”
Mij nog houdt zo vast gebonden
Aan de zonden,
En nog steeds is tot een strik!
Als ik mij denk te begeven
Om te leven
Heiliglijk naar Uw geboon:
O, dat ”ik” komt mij beletten!
Ja, zich zetten,
Stoutelijk op Uwen troon.
(…)
Ach, ik ben dat ”ik” zo moede!
’k Kan dat woeden
Niet meer dulden van dat ”ik”,
Red mij van mijzelven Heere,
Wilt het weren,
’t Is mijn ziel zo schadelik.

Bevindelijke toepassing
Ook verscheen er van ds. Kloeck een prekenbundel met de titel ”Keurlycke Bybelstoffen, verhandelt in 13 uitmuntende predikatiën”. Deze bundel is zeer zeldzaam, er zijn nog maar enkele exemplaren van in omloop. Kloeck was predikant in de tijd van de Nadere Reformatie. Zijn preken kenmerken zich door een schematische opbouw en kennen veel onderverdelingen. De exegese van de gekozen tekst is grondig en vrij uitvoerig. Verschillende preken bevatten polemische elementen. Zo spreekt hij de joden, papisten, socinianen en atheïsten aan. De bevindelijke toepassing aan het eind is cruciaal en behelst een groot deel van elke preek. De prediker geeft aan wat er in het hart van de christen gevoeld wordt: „Daalt dan eens ernstig in uzelven ter neder, bespiegelt eens oprecht uw gemoed, doorsnuffelt eens nauwkeurig uw zielestand, of u niet alleen met de mond belijdt, maar dat waarlijk Jezus uw Heere is.”

Aan de hand van kenmerken geeft Kloeck aan wie behoort tot de ware christenen. Het opsommen van kenmerken leidt er in deze preken toe dat Christus niet zozeer centraal staat. Wel komt steeds naar voren dat Jezus Christus gekend dient te worden tot de zaligheid. Telkens klinkt er ook een bestraffende toon door ten opzichte van verschillende zonden: „Zij willen haar eigen heer zijn, zeggende gelijk de joden: „Wij zijn heren, wij willen naar het goeddunken van onze harten wandelen.” Zij vloeken, zij zweren, misbruiken Zijn naam, schenden Zijn sabbath, drinken, spelen, en roepen: Het is buiten hoop, Hij mag ons door Zijn dienaren laten vermanen, bidden en smeken, maar het is tevergeefs.” Kloeck besluit zijn preken altijd met een troostwoord voor Gods kinderen: „O, hoe gelukkig is hij, die Jezus tot een Heere heeft, de allerheerlijkste Heere die bedacht kan worden, Die op de dij van Zijn heup geschreven heeft: Heere der heren, Koning der koningen. Hij is een almachtig Heere Die Zijn onderdanen machtig is te bewaren tegen het geweld van al haar vijanden. Hij is de allerzoetste, minnelijkste Heere.”

Ds. Kloeck overleed in april 1714. Op 23 april werd hij begraven in de Edese Oude Kerk. Soms verlangde hij naar de dood, zoals hij in een van zijn gedichten beschreef:

Maar boven in het Hemels huis,
Daar zullen alle pijnen,
Ganselijk verdwijnen,
Daar is smart noch kruis:
Daar komt God de ogen,
Die vol tranen zijn,
Zachtjes af te drogen,
Daar zal geen gekwijn
Van kwaal of ziekt’ meer zijn.

Volgens de overlevering is hij aan de voet van de preekstoel begraven, al bestaat daar geen bewijs voor. Johannes Kloeck is 72 jaar geworden.

Zeer hoog geacht
„Des Koninks Doghter is geheel verheerlijkt inwendigh, hare kledinge is van gouden borduerzel.” Psalm 45:14

Hoewel degenen die God vrezen –die hun licht in deze wereld laten schijnen en niet met de boze lopen tot uitgieting van alle goddeloosheden, maar zichzelf afzonderen van de goddeloze wereld– worden bespot, gesmaad en klein geacht en gehouden voor een uitvaagsel en een afschrapsel, nochtans worden zij zeer hoog geacht door God. Van toen af waart gij kostelijk in Mijn ogen, Jes. 43:4. God schat ze voor Zijn kleinodiën, juwelen en eigendom, Mal. 3:17.

Hoog worden zij geacht door de Heere Jezus, Die hen verwaardigt met de naam van Zijn vrienden, Joh. 15:14. Hij schaamt Zich niet hun Broeder genoemd te worden (Hebr. 2:11) en wil dat men de kleinste van hen niet verachten zal (Matth. 18:9 en 10).

Hoog worden ze geschat door de engelen; die heerlijke geesten onttrekken zich er niet aan hen te dienen (Hebr. 1:14). Hoor wat de engel Gabrël tot Daniël zei: Gij zijt een zeer gewenst man, Dan. 9:23.

Hoog worden ze geschat door alle gelovigen. David, tot de koninklijke troon verheven, noemt de heiligen de heerlijken, in dewelke al zijn lust was, Ps. 16:3.

Bron: Reformatorisch Dagblad; Uit: Der Vaderen Erfenis, deel 18. Gebr. Koster/Kerkelijk bureau OGG, Barneveld, 2013, blz. 76. )

Cloeck - Kerff (1692)       basis-schema

Arnoldus Cloeck, geboren op 24 september 1651, in Arnhem, zoon van Gijsbert Cloeck en Steventje van de Velde, trouwt op 28 augustus 1692 in Ellecom(Gelre), 41 jaar oud met Johanna Kerff, geboren op 19 maart 1675 in Ellecom en dochter van Pouvel Kerff en Aaltje Tonissen.
Uit het huwelijk van Arnoldus Cloeck en Johanna Kerff zijn drie kinderen bekend.

Gijsbert Cloeck, gedoopt op 2 december 1694 te Hall(bij Arnhem), vertrekt in 1712 naar Franeker
Theodora Cloeck, gedoopt op 21 augustus 1698 te Hall(bij Arnhem) en
Johannes Antonius Cloeck, gedoopt op 26 oktober 1704 te Hall(bij Arnhem)

Protocollen
8 mei 1704 Rigterambt Doesburg.
Genoemd wordt bij verkoop van grond; Goswin Verstegen als verkoper Pauwel Kerff en Aeltje Teunissen als kopers van de grond.(kopers zijn schoonzoon en dochter van ds.Arnoldus Cloeck te Hall en Johanna Kerff, zijn voor de helft eigenaar).

1712 Franeker.
Genoemd wordt; anno 1712 Gysbert Cloeck, Arenaco Gelrus(Arnhem, Gelre), als student aan de academie van Franeker.

23 februari 1723 Rigterambt Doesburg.
Magescheid Arnhem 3 mei 1722 tussen Herman Kerff t.e.z. en Johanna Kerff, weduwe Kloek t.a.z. over de nalatenschap van hun beider overleden ouders, Paul Kerff en Aeltje Teunissen. Eerste lot gaat naar Johanna Kerf, weduwe Kloek: bouwhof "de Valeweerd" plus ¼ van weiland "het Rijsweerdje" in kerspel Angerlo, boerschap Beynhum, plus een hypotheek van f.2000,- ten laste van Christ. Ruther.

21 november 1725 Rigterambt Doesburg.
Gerrit Keucken en C.van Munster, als borg voor Hendrik Bolck en Anneke Bartels, pachters van bouwing "de Valeweert", van Jvr.Johanna Kerf, weduwe van Ds.Arnoldus Kloeck,(onl.pachter Harmen Vlemink) voor f.830,- volgens pachtcedel van 20 november 1725, verb. hun bouwland "de Haermate".

13 maart 1730 Rigterambt Doesburg.
Johanna Karf, weduwe van Ds.Arnoldus Kloeck, koopt halve bouwhof "Beimerhoff" (huis, hof boomgaard, bouw- en weiland) en 4 morgen bouwland daarnaast, Beimerweert pachterse de weduwe Nuijen, koopbrief 14-11-1729 van de onmondige kinderen van Jhr.Arnold Zeger van Rees en Jvr.Maria Theresia van Erp.

22 januari 1734 Baer en Lathum.
Jvr.Johanna Kerff, weduwe van Ds.Arnoldus Kloek, koopt wei "het Gasthuis", ook wel "Mentinksweitje", Beymerweert,(laatste pachter Evert Baernts) van de juffers Hendrika en Johanna Mentink, alsmede Hendrik Diederik Voss, luit. als weduwnaar van Hendrika Voss, die was dochter van Maria Bertruid Mentink bij Jan Voss en onm. dochter(Bergen op Zoom) en zwagers Willem Voss, weduwnaar van Hendrina Sandijk en 2 onmondige kinderen en Hendrik Voss(beide te Amsterdam).

30 juli 1737 Rigterambt Doesburg.
Johanna Kerff, weduwe van Ds.Arnoldus Kloek, koopt halve bouwhof "de Beymerhoff" in Beijmerweert, pachter Jan Neujen, van broer Herman Kerff (t.v.a van ouders).

van Arnhem - Cloeck (1668)       basis-schema

Geertruyd Cloeck , geboren op 4 juli 1645 in Arnhem, dochter van
Gijsbert Cloeck en
Steventje van de Velde, trouwt op 5 januari 1668 te Spankeren en Ellecom met Zeeger van Arnhem,
Uit het huwelijk van Geertruyd Cloeck en Zeeger van Arnhem zijn tien kinderen bekend.

Derk Jan van Arnhem, gedoopt op 3 maart 1678 te Rheden,
Steventjen van Arnhem, gedoopt op 19 oktober 1679 te Rheden,
Godard van Arnhem, gedoopt op 4 april 1681 te Rheden,
Berendina van Arnhem, gedoopt op 14 mei 1682 te Rheden,
Johanna Margriet van Arnhem, gedoopt op 6 april 1684 te Rheden,
Derk Jan van Arnhem, gedoopt op 28 mei 1685 te Rheden,
Jan Robbert van Arnhem, gedoopt op 11 juli 1686 te Rheden,
Gijsbert van Arnhem, gedoopt op 22 april 1688 te Rheden,
Hendrik van Arnhem, gedoopt op 6 juli 1690 te Rheden,
Aalberta van Arnhem, gedoopt op 1 oktober 1693.

Geertruyd Cloeck en Zeeger van Arnhem overlijden beide te Rheden.


XVIII

van der Steegh - Cloeck (1685)       basis-schema

Gosijna Cloeck, geboren op 17 december 1662 te Arnhem, dochter van Theodorus(Derrick) Cloeck en Steventje van der Velde, trouwt op 1 maart 1685 (ondertrouw 15 februari 1685) te Rheden met Theodoris van der Steegh,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Derk van der Steeg, gedoopt te Rheden op 19 februari 1686,
Cornelia van der Steeg, gedoopt te Rheden op 26 februari 1688,
Theodora van der Steeg, gedoopt te Rheden op 14 september 1690,
Everd van der Steeg, gedoopt te Rheden op 23 februari 1696,

Theodoris van der Steegh is leraar en predikant te Rheden. Het huwelijk is voltrokken door Ds.Arnoldus Cloeck.

Thonissen - Cloeck (1688)       basis-schema

Lijsbet Cloeck geboren in Arnhem, dochter van Theodorus Cloeck en Steventje van de Velde, trouwt op 1 februari 1688 in Arnhem met Rut Thonissen, zoon van Thonis Cornelissens,
Uit het huwelijk van Lijsbet Cloeck en Rut Thonissen zijn geen kinderren bekend.

Pieck - Cloeck (1711)       basis-schema

Gijsberta Cloeck geboren op 26 november 1684 in Arnhem en dochter van Gijsbertus Cloeck en Elisabeth Duijsterbeek trouwt op 31 oktober 1711 te Arnhem met Johan Pieck.
Uit het huwelijk van Gijsberta Cloeck en Johan Pieck is één kind bekend.

Naletta Pieck, gedoopt op 1 september 1720 te Arnhem en overleden op 13 juli 1765.

Cloeck - ter Woest (1724)       basis-schema

Theodorus(Dirk) Cloeck gedoopt op 10 mei 1694 in Arnhem en zoon van Gijsbertus Cloeck en Susanne Everwijk trouwt op 21 oktober 1724 te Arnhem met Aleijdis ter Woest.
Uit het huwelijk van Theodorus Cloeck en Aleijdis ter Woest is één kind bekend.

Johanna Wendelina Cloeck, gedoopt op 20 juli 1730 te Arnhem.

Cloeck - van Vorden (1731)       basis-schema

Dirk Cloeck, geboren op 10 mei 1694 in Arnhem en zoon van Gijsbertus Cloeck en Susanne Everwijk hertrouwt op 7 april 1731 te Arnhem met Johanna van Vorden.
Uit het huwelijk van Dirk Cloeck en Johanna van Vorden zijn geen kinderen bekend.

Cloeck - Brinkhorst (1750)       basis-schema

Jan Cloeck geboren in 1708 in Arnhem en zoon van Gijsbertus Cloeck en Susanne Everwijk trouwt in 1750 te Arnhem met Johanna Brinkhorst, geboren in 1720. Uit het huwelijk van Jan Cloeck en Johanna Brinkhorst zijn twee kinderen bekend.

Hendrik Willem Cloeck, geboren in 1751 te Velp.
Hermen Cloeck, geboren op 3 juni 1753 te Velp.

Jan Cloek overlijdt op 7 februari 1799 te Velp op 91 jarige leeftijd,
Johanna Brinkhorst overlijdt op 4 mei 1809 te Velp op 89 jarige leeftijd.


Reitz - Cloeck (1727)       basis-schema

Theodora Cloeck, geboren op 21 augustus 1698 in Arnhem en dochter van Arnoldus Cloeck en Johanna Kerf trouwt op 2 januari 1727 te Rheden met Prof.Dr.Johan Frederik Reitz, geboren op 28 september 1695 te Castle Braunfels bij Frankfurt, zoon van Ds. Johan Heinrich Reitz (1655 Oberdiebach/1720 Wezel) en Anna Maria Meerman (1667 Frankfurt/1734 Goes).
Uit het huwelijk van Theodora Cloeck en Johan Frederik Reitz zijn zeven kinderen bekend.

Johan Arnold Reitz, geboren op 14 februari 1728 te Utrecht Stad en aldaar overleden op 7 februari 1816, 88 jaar oud,
Johanna Maria Reitz, geboren op 6 augustus 1729 te Utrecht Stad en aldaar overleden op 26 oktober 1740, 11 jaar oud,
Gijsbertus Reitz, geboren op 22 mei 1731 te Utrecht Stad en aldaar overleden op 21 november 1809, 78 jaar oud,
Hendrik Reitz, geboren op 10 maart 1733 te Utrecht Stad en overleden in Woerden in 1809, 76 jaar oud,
Alida Reitz, geboren omstreeks 1736 te Utrecht Stad,
Susanne Reitz, geboren op 27 mei 1740 te Utrecht Stad.

Theodora Cloeck, overlijdt op 25 april 1783 in Utrecht op 85 jarige leeftijd,
Prof.Dr.Johan Frederik Reitz, overlijdt op 31 maart 1778 in Utrecht op 83 jarige leeftijd.


Biography Prof.Dr.Johan Frederik Reitz
Born in Castle Braunfels, his education began at the age of four when he was entrusted to the theologian Zepper. In 1702 he entered his father's Latin school in Siegen. After his father moved to Terborg, in Holland he was sent to Wesel in Germany for further education. From 1708 till 1711 he was educated in the house of the barrister Johan van Stockum, here he received tuition in Latin, Greek, Geography and the arts of music and drawing. After his father had founded his Latin School in Wesel, he finished his own education there as well as assisting in the teaching of the boarders. This he did with his cousin Johan Heinrich Reitz (1696-1766), who later became his brother-in-law. He then added French to his subjects as well as Mathematics and Architecture. In 1714 he moved to Utrecht at the invitation of the Dowager Princess Ernestine Charlotte of Nassau-Siegen, becoming tutor to her grandson Friedrich Wilhelm II. While he coached this prince, he continued his own studies at the University of Utrecht, studying medicine and attending lectures in Anatomy and Surgery and, later, also Physics, Chemistry, Law and Literature. In 1719 he was appointed Praeceptor at the Latin School in Rotterdam. In 1720 he graduated as a Doctor of Medicine at the University of Utrecht. In 1724 he left Rotterdam as he had been appointed Co-Rector of the Latin School in Utrecht. In 1740 he was promoted Rector and in addition he was nominated in 1745 as Rector in Amsterdam. However, he remained living in Utrecht where he was nominated as Professor-Extraordinary in Rhetorics and Poetry. In 1747 he received a full Professorship by appointment of the Stadhouder, Prince Willem IV, with the chair of History and Eloquentia. In 1750 he became Rector-Magnificus of the University of Utrecht for the first time, and became Professor Emeritus in 1769. He published historical, classical and grammatical works as well as poetry.


Protocollen
januari 1727 DTB Rheden.
In de huwelijkse staat bevestigd, Johan Frederick Reijts en Theodora Kloeck, attestatie van Arnhem.

21 mei 1784 Baer en Lathum.
Exh. magescheid de kinderen van Prof.Dr.Johan Reitz en Theodora Cloeck te Utrecht d.d. 1 mei 1784, nl. med.Dr.Joh.Arn.Reitz(Utrecht), Mr.Gysbert Reitz, adv.hof van Utrecht, Dr.Hendr.Reitz, raad en vroedschap van Woerden, Alida Reitz en Susanna Reitz, vrouw van Frans de Greve, gemeensman van Arnhem.
Susanna Reitz krijgt wei genaamd "Papermaat"(6 mg. doch verpacht 5 mg. ten oostern en zuiden van de wetering.


Cloeck - Vincelaer (1701)       basis-schema

Derk Willem Cloeck geboren in 1679 in Arnhem en zoon van Johannes Cloeck en Anna Christina van Vinceler trouwt op 14 november 1700 te Rheden met Anna Catharina Elisabeth van Vincelaer.
Uit het huwelijk van Derk Willem Cloeck en Anna Catharina Elisabeth van Vincelaer zijn drie kinderen bekend.

Janna Geertruid Cloeck, geboren in 1703 te Hattem,
Jan Steven Cloeck, geboren op 25 oktober 1705 te Hattem,
Derk Cloeck, geboren op 1 juli 1707 te Hattem,

Protocollen
14 november 1700 DTB Rheden.
Derk Willem Cloeck en Anna Christina Elisabet van Vinceler, ondertrouw 19 augustus 1700, op attestatie van Huissen. Trouwen 14 november 1700.

13 maart 1730 Zevenaar.
Mr.Johan Müller en Hendrina Putting kopen obligatie van f.1000,- ten laste van Derk Vos d.d. 20 oktober 1667 onder verband van hofstede en wei onder Oud-Zevenaar, van Anna Christina van Vinceler, weduwe van burgemeester Derk Cloeck en zoon Joh. Steph.Cloeck te Huissen.

Brandt - Cloeck (1710)       basis-schema

Anna Geertruid Cloeck, geboren omstreeks 1686, dochter van Johannes Cloeck en Anna Christina van Vinceler trouwt omstreeks 1710 te Hattem met Jan Adam Brandt,
Uit het huwelijk van Anna Geertruid Cloeck en Jan Adam Brandt zijn zes kinderen bekend,

Anna Christina Brandt, gedoopt op 2 juli 1711 te Hattem,
Jan Brandt, gedoopt op 2 november 1712 te Hattem,
Steven Reinier Brandt, gedoopt op 2 november 1712 te Hattem,
Henderina Theodora Brandt, gedoopt op 18 maart 1714 te Hattem,
Zeger Brandt, gedoopt op 22 november 1715 te Hattem,
Henderina Theodora Brandt, gedoopt op 7 augustus 1718 te Hattem.


XIX

Cloeck - Barnard (1777)       basis-schema

Hendrik Willem Cloeck geboren in 1751 te Velp en zoon van Jan Cloeck en Johanna Brinkhorst trouwt op 2 november 1777 (ondertrouw) te Amsterdam, 26 jaar oud, met Catharina Barnard, geboren omstreeks 1752.
Uit het huwelijk van Hendrik Willem Cloeck en Catharina Barnard zijn twee kinderen bekend.

Jan Kloek, gedoopt op 7 januari 1778 in de Noorderkerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam en vóór 1786 overleden en
Johanna Maria Kloek, gedoopt op 1 augustus 1779 in de Nieuwe Kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam en vóór 1784 overleden.

Catharina Barnard, overlijdt op 16 juli 1781 en wordt op 19 juli 1781 op het Leidsche Kerkhof te Amsterdam begraven.

Kloek - Potharst (1783)       basis-schema

Hendik Willem Kloek,, (weduwnaar van Catherine Barnard) en Dorothea Potharst trouwen op 17 oktober 1783 (ondertrouw) te Amsterdam.
Hendik Willem Kloek, zoon van Jan Kloek en Johanna Brinkhorst is in 1751 in Velp geboren en
Dorothea Potharst, dochter van Johannes Potharst en Catharina Foon, is gedoopt op 17 februari 1765 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
Johanna Maria Kloek, gedoopt op 26 mei 1784 in de Nederlands Hervormde Gemeente, Nieuwe Kerk te Amsterdam,
getuigen, Jan Kloek en Johanna Brinkhorst en
Jan Kloek, gedoopt op 21 april 1786 in de Westerkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jan Potharst en Catharina Voon.

Cloek - Jansen (1791)       basis-schema

Hermen Cloek geboren op 3 juni 1753 te Velp, zoon van Jan Cloek en Johanna Brinkhorst trouwt op 16 oktober 1791 in Velp met Derkje Jansen, geboren in 1745, weduwe van Klaas Bosch.
Uit het huwelijk van Hermen Cloek en Derkje Jansen is één kind bekend.

Jan Hermen Cloek,

Derkje Jansen overlijdt op 12 april 1812 te Velp op 67 jarige leeftijd.

Cloek - Eijckhof (1812)       basis-schema

Hermen Cloek geboren op 3 juni 1753 te Arnhem, zoon van Jan Cloek en Johanna Brinkhorst hertrouwt op 10 oktober 1812 te Velp, 58 jaar oud, met Anna Eijckhof, geboren in 1754 te Wesel, 58 jaar oud, dochter van Christoffel Eijckhof en Margeritha van de Graaf.
Uit het huwelijk van Hermen Cloek en Anna Eijckhof zijn geen kinderen bekend.

Hermen Cloek overlijdt op 15 juli 1822 te Arnhem op 70 jarige leeftijd.
Anna Eijckhof, weduwe van Johan Valentin Wegenaar, overlijdt op 3 augustus 1823 te Arnhem op 74 jarige leeftijd.


XX

Kloek - van der Poel (1810)       basis-schema

Jan Kloek en Jacoba Fransiena van der Poel trouwen op 20 april 1810 (ondertrouw) te Amsterdam.
Jan Kloek, zoon van Hendrik Willem Kloek en Dorothea Potharst is op 6 april 1786 te Amsterdam geboren en
Jacoba Fransiena van der Poel dochter van Marten van der Poel en Elisabeth Erassemus is op 20 april 1783 te Amsterdam geboren.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jan Willem Kloek, geboren op 20 november 1810 en gedoopt op 25 november 1810 in de Nieuwe Kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam,
getuigen, Jan Willem Fredrik Swart en Dooretea Potharst,
Pieter Cornelis Kloek, geboren op 7 september 1812 te Amsterdam,
Jacobus Kloek, geboren op 14 augustus 1814 te Amsterdam,
Elisabeth Francina Kloek, geboren op 27 januari 1817 te Amsterdam en voor 1818 overleden,
Elisabeth Francina Kloek, geboren op 11 februari 1818 te Amsterdam,
Alida Martha Kloek, geboren op 4 februari 1821 te Amsterdam,
Abraham Kloek, geboren op 17 mei 1824 te Amsterdam,
Willem Hendrik Kloek, geboren op 29 augustusa 1827 te Amsterdam,

Jacoba Fransiena van der Poel overlijdt op 21 januari 1852 te Amsterdam op 69 jarige leeftijd.

Kloek - Padt (1852)       basis-schema

Jan Kloek en Beatris Johanna Padt trouwen op 15 december 1852 te Amsterdam.
Jan Kloek, zoon van Hendrik Willem Kloek en Dorothea Potharst is op 6 april 1786 te Amsterdam geboren, weduwnaar van Jacoba Fransiena van der Poel en
Beatris Johanna Padt dochter van Nicolaas Padt en Cornelia Vredenburg is in 1787 te Amsterdam geboren, weduwe van Jan Smit.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.

Cloek - Janssen ( )       basis-schema

Jan Cloek, zoon van Hermen Cloeck en Derkje Jansen trouwt met Dirkje Janssen.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

Kloek - Smit (1841)       basis-schema

Jan Willem Kloek, geboren op 20 november 1810 in Amsterdam, zoon van Jan Kloek en Jacoba Fransiena van der Poel trouwt op 13 januari 1841 te Amsterdam, met Jannetje Smit, geboren in 1810 te Amsterdam, dochter van Lambertus Smit en Jannetje Klasen, weduwe van Marten Martens
Uit het huwelijk van Jan Willem Kloek en Jannetje Smit is één kind bekend.

Frederik Willem Kloek, geboren op 18 augustus 1841 te Amsterdam en op 7 december 1916 overleden

Kloek - van den Bosch (1838)       basis-schema

Pieter Cornelis Kloek, geboren op 7 september 1812 in Amsterdam, zoon van Jan Kloek en Jacoba Fransiena van der Poel trouwt op 26 september 1838 te Amsterdam, met Gerarda van den Bosch, geboren in 1814 te Amsterdam, dochter van Joseph van den Bosch en Petronella Jacoba Ploeger,
Uit het huwelijk van Pieter Cornelis Kloek en Gerarda van den Bosch,zijn vier kinderen bekend.

Jan Frederik Willem Kloek, geboren op 7 januari 1839 te Amsterdam,
Anna Maria Kloek, geboren op 21 september 1840 te Amsterdam,
Hendrikus Victor Kloek, geboren op 13 december 1842 te Amsterdam,
Petronella Jacoba Kloek, geboren op 19 oktober 1844 te Amsterdam,

Kloek - Slegt (1877)       basis-schema

Pieter Cornelis Kloek, geboren op 7 september 1812 in Amsterdam, zoon van Jan Kloek en Jacoba Fransiena van der Poel hertrouwt op 5 december 1877 te Amsterdam, met Brechie Marretje Geertje Slegt, geboren in 1850 te Amsterdam, dochter van Jan Slegt en Marrijtje de Jong,
Uit het huwelijk van Pieter Cornelis Kloek en Brechie Marretje Geertje Slegt is één kind bekend.

Maria Wilhelmina Cornelia Kloek, geboren op 6 oktober 1880 te Amsterdam,

Kloek - Gill (1840)       basis-schema

Jacobus Kloek, geboren op 14 augustus 1814 in Amsterdam en zoon van Jan Kloek en Jacoba Fransiena van der Poel trouwt op 26 augustus 1840 te Amsterdam, met Susanna Gill, geboren op 15 maart 1815 te Amsterdam, dochter van Timotheus Gill en Susanna Geerhard
Uit het huwelijk van Jacobus Kloek en Susanna Gill zijn zeven kinderen bekend.

Jacobus Theodorus Kloek, geboren op 25 oktober 1840 te Amsterdam,
Dorothea Elisabeth Francina Kloek, geboren op 7 januari 1843 te Amsterdam,
Pieter Cornelis Kloek, geboren op 4 juli 1845 te Amsterdam,
Susanna Hendrika Kloek, geboren op 24 mei 1848 te Amsterdam,
Hendrik Willem Kloek, geboren op 15 april 1851 te Amsterdam,
Elisabeth Maria Kloek, geboren op 20 juni 1854 te Amsterdam,
Maria Kloek, geboren op 13 april 1858 te Amsterdam,

Jacobus Kloek overlijdt op 12 oktober 1870 te Amsterdam op 56 jarige leeftijd.
Susanna Gill overlijdt op 27 september 1887 te Amsterdam op 72 jarige leeftijd.

Weijhe - Kloek (1836)       basis-schema

Elisabeth Francina Kloek, geboren op 11 februari 1818 te Amsterdam, dochter van Jan Kloek en Jacoba Fransiena van der Poel trouwt op 16 november 1836 te Amsterdam, met Gerrit Weijhe, geboren 1818 te Amsterdam, zoon van Hans Hendrik Weijhe en Hendrica Kreijger
Uit het huwelijk van Elisabeth Francina Kloek en Gerrit Weijhe zijn geen kinderen bekend.

van Herfden - Kloek (1849)       basis-schema

Alida Martha Kloek, geboren op 4 februari 1821 in Amsterdam, dochter van Jan Kloek en Jacoba Fransiena van der Poel, trouwt op 4 juli 1849 te Amsterdam met Johannes Heijken van Herfden, geboren in 1823 te Amsterdam, zoon van Hendrik van Herfden en Wilhelmina Elisabeth Jansen.
Uit het huwelijk van Alida Martha Kloek en Johannes Heijken van Herfden zijn drie kinderen bekend,

Catharina Maria van Herfden, geboren in 1849 te Amsterdam,
Antje van Herfden, geboren in 1853 te Amsterdam,
Johannes Heijken van Herfden, geboren in 1855 te Amsterdam,

Alida Martha Kloek heeft bij haar huwelijk twee kinderen van onbekende vader(s),

Hindrik Kloek, geboren op 7 augustus 1845 te Amsterdam,
Catharina Maria Kloek, geboren op 14 december 1847 te Amsterdam,

Kloek - Kersemeijer (1850)       basis-schema

Abraham Kloek, geboren op 17 mei 1824 in Amsterdam, zoon van Jan Kloek en Jacoba Fransiena van der Poel trouwt op 20 maart 1850 te Amsterdam, met Janna Kersemeijer, geboren in 1827 te Nieuwe Amstel, dochter van Barend Kersemeijer en Gerritje van Scherpenzeel
Uit het huwelijk van Abraham Kloek en Janna Kersemeijer zijn zes kinderen bekend.

Jacoba Francina Kloek, geboren op 2 februari 1851 te Amsterdam,
Abraham Kloek, geboren op 5 april 1853 te Amsterdam,
Hendrik Kloek, geboren op 7 mei 1856 te Amsterdam,
Johannes Kloek, geboren op 25 november 1858 te Amsterdam,
Jacobus Wilhelmus Kloek, geboren op 3 december 1861 te Amsterdam,
Hendrik Anton Kloek, geboren op 29 mei 1865 te Amsterdam,


XXII

Kloek - Icke (1867)       basis-schema

Frederik Willem Kloek, geboren op 18 augustus 1841 in Amsterdam, zoon van Jan Willem Kloek en Jannetje Smit trouwt op 4 juli 1866 te Amsterdam, met Anna Frederika Louisa Icke, geboren in 1844 te Amsterdam, dochter van Johan Coenraad Icke Kruger en Margaretha Maria Burger,
Uit het huwelijk van Frederik Willem Kloek en Anna Frederika Louisa Icke zijn vier kinderen bekend.

Margaretha Maria Kloek, geboren op 15 december 1867 te Amsterdam,
Frederik Adolph Kloek, geboren op 31 oktober 1869 te Amsterdam,
Johan Coenraad Kloek, geboren op 24 januari 1872 te Amsterdam,
Anna Frederika Louisa Kloek, geboren op 24 oktober 1878 te Amsterdam,


XXII

Roelofs - Kloek (1877)       basis-schema

Petronella Jacoba Kloek, geboren op 19 oktober 1844 in Amsterdam, dochter van Pieter Cornelis Kloek en Gerarda van den Bosch trouwt op 26 september 1877 te Amsterdam, met Hermanus Roelofs, geboren in 1848 te Amsterdam, zoon van Hendrina Roelofs,
Uit het huwelijk van Petronella Jacoba Kloek en Hermanus Roelofs zijn drie kinderen bekend.

Gerarda Catharina Roelofs, geboren op 20 maart 1877 te Amsterdam ,
Hermina Johanna Maria Roelofs, geboren in 1879 te Amsterdam, op 26 augustus 1903 te Amsterdam getrouwd met Hendrik Laurens Levering,
Jacoba Francina Roelofs, geboren in 1884 te Amsterdam, op 15 juni 1904 te Amsterdam getrouwd met Johann Henreich Julius van Os.


XXII

Kloek - Windig (1867)       basis-schema

Jacobus Theodorus Kloek, geboren op 25 oktober 1840 in Amsterdam, zoon van Jacobus Kloek en Susanna Gill trouwt op 4 september 1867 te Amsterdam, met Cornelia Windig, geboren op 11 november 1843 te Amsterdam, dochter van Cornelis Windig en Jansje Hop,
Uit het huwelijk van Jacobus Theodorus Kloek en Cornelia Windig zijn acht kinderen bekend.

Jacobus Theodorus Kloek, geboren op 20 juni 1868 te Amsterdam en op 11 mei 1932 op Zeeburg overleden,
Cornelis Pieter Kloek, geboren op 5 oktober 1870 te Amsterdam,
Frederik Kloek, geboren op 30 april 1873 te Amsterdam en op 21 juli 1899 overleden,
Susanna Kloek, geboren op 6 oktober 1876 te Amsterdam,
Jansje Kloek, geboren op 4 augustus 1878 te Amsterdam,
Cornelia Kloek, geboren op 6 mei 1881 te Amsterdam,
Jan Kloek, geboren op 21 januari 1883 te Amsterdam,
Cornelis Kloek, geboren op 19 juni 1885 te Amsterdam en op 6 juni 1919 overleden,

Jacobus Theodorus Kloek Sr. overlijdt op 11 september 1922 te Amsterdam op 82 jarige leeftijd.
Cornelia Windig overlijdt op 12 april 1931 te Bloemendaal op 88 jarige leeftijd.

Kloek - Franken (1883)       basis-schema

Pieter Cornelis Kloek, geboren op 4 juli 1845 in Amsterdam, zoon van Jacobus Kloek en Susanna Gill trouwt op 30 mei 1883 te Amsterdam, met Klazina Franken, geboren in 1860 te Alblasserdam, dochter van Johannes Franken en Maria Sleeuwenhoek
Uit het huwelijk van Pieter Cornelis Kloek en Klazina Franken zijn zeven kinderen bekend.

Pieter Cornelis Kloek, geboren op 18 maart 1885 te Amsterdam en datzelfde jaar overleden,
Pieter Cornelis Kloek, geboren op 12 augustus 1886 te Amsterdam,
Maria Klazina Kloek, geboren op 19 mei 1888 te Amsterdam,
Wouter Kloek, geboren op 23 maart 1890 te Amsterdam,
Cornelis Johannes Kloek, geboren op 27 mei 1891 te Amsterdam,
Pieter Cornelis Kloek, geboren op 5 mei 1894 te Amsterdam,
Hendrik Cornelis Kloek, geboren op 28 april 1895 te Amsterdam,

Koffijberg - Kloek (1873)       basis-schema

Susanne Hendrika Kloek, geboren op 24 mei 1848 in Amsterdam, dochter van Jacobus Kloek en Susanna Gill trouwt op 29 januari 1873 te Amsterdam, met Pieter Koffijberg, geboren in 1849 te Amsterdam, zoon van Pieter Koffijberg en Dirkie de Lange
Van Susanne Hendrika Kloek en Pieter Koffijberg zijn zes kinderen bekend,

Dirkje Rebecca Koffijberg, geboren op 2 april 1873 te Amsterdam,
Pieter Koffijberg, geboren in 1875 te Amsterdam, trouwt op 11 januari 1899 te Amsterdam met Diewertje Zaal,
Hendrik Willem Koffijberg, geboren 11 april 1876 te Amsterdam,
Jan Koffijberg, geboren in 1879, trouwt op 15 juni 1904 te Amsterdam met Cornelia Elisabet Overvliet en op 29 juli 1925 te Medemblik overleden,
Elisabeth Maria Koffijberg, geboren op 31 juli 1883 te Amsterdam, trouwt op 11 november 1903 met Gerardus Dekker en op 5 juli 1922 met Ernst de Wolff,
Susanna Hendrika Koffijberg, geboren in 1886, trouwt op 15 april 1903 op 17-jarige leeftijd met Jacob Vermeulen.

Pater - Kloek (1873)       basis-schema

Elisabeth Maria Kloek, geboren op 20 juni 1854 in Amsterdam, dochter van Jacobus Kloek en Susanna Gill trouwt 31 december 1873 te Amsterdam, met Dirk Andries Pater, geboren in 1851 te Amsterdam, zoon van Gerrit Pater en Hendrica Sophia Wilhelmina Koswee ,
Uit het huwelijk van Elisabeth Maria Kloek en Dirk Andries Pater zijn zes kinderen bekend,

Dirk Andries Pater, geboren in 1874 te Amsterdam ,
Jacobus Pater, geboren in 1876 te Amsterdam, gehuwd op 27 mei 1903 te Amsterdam met Margaretha Elisabeth Eerbeek, op 4 september 1918 te Amsterdam met Engelina Antonia Jacoba Pakkoo en op 26 juli 1953 te Castricum overleden,
Frederika Sophia Wilhelmina Pater, geboren in 1876 te Amsterdam, op 5 januari 1916 te Amsterdam gehuwd met Adriaan Louis van Dijk,
Franciscus Pater, geboren in 1880 te Amsterdam, hij trouwt op 7 augustus 1912 te Amsterdam met Antje Wijkstra,
Elisabeth Maria Pater, geboren in 1882 te Amsterdam, zij trouwt op 22 februari 1911 te Amsterdam met Andreas Antonius Baardscheer,
Gerrit Pater, geboren in 1882 te Amsterdam, gehuwd op 6 december 1916 te Amsterdam met Maria de Weger.

Vahrmeijer - Kloek (1890)       basis-schema

Maria Kloek, geboren op 13 april 1858 in Amsterdam, dochter van Jacobus Kloek en Susanna Gill trouwt op 24 december 1890 te Amsterdam, met Douwe Hendrik Vahrmeijer, geboren op 1 juni 1856 te Amsterdam, zoon van Hendricus Josephus Vahrmeijer en Maria van Veen,
Van Maria Kloek en Douwe Hendrik Vahrmeijer zijn zeven kinderen bekend.

Maria Vahrmeijer, geboren op 22 december 1877 te Amsterdam en voor 1890 overleden,
Matthea Vahrmeijer, geboren op 16 januari 1880 te Amsterdam en op 13 januari 1944 overleden,
Douwe Hendrik Vahrmeijer, geboren op 20 juli 1882 te Amsterdam,
Jacobus Vahrmeijer, geboren op 29 januari 1885 te Amsterdam,
Susanne Vahrmeijer, geboren op 20 oktober 1887 te Amsterdam, zij trouwt op 11 mei 1904 te Amsterdam met Jacobus Johannes Grijzenhout,
Maria Vahrmeijer, geboren op 21 mei 1890 te Amsterdam, zij trouwt op 29 januari 1908 te Amsterdam met Bartholomeus Sakes en op 15 april 1931 te Amsterdam met Jan van de Graaf,
Willem Vahrmeijer, geboren op 20 oktober 1891 te Amsterdam,

Maria Kloek, overlijdt op 16 mei 1946 te Amsterdam, op 88 jarige leeftijd,
Douwe Hendrik Vahrmeijer, overlijdt op 11 mei 1939 te Amsterdam, op 83 jarige leeftijd,


XXII

Kloek - Visser (1903)       basis-schema

Hendrik Anton Kloek, geboren op 29 mei 1865 in Amsterdam, zoon van Abraham Kloek en Janna Kersemeijer trouwt op 6 mei 1903 te Amsterdam, met Wilhelmina Visser, geboren in 1876 te Amsterdam, dochter van Pieter Visser en Anna Sophia Bostdorp
Uit het huwelijk van Hendrik Anton Kloek en Wilhelmina Visser zijn zeven kinderen bekend.

Hendrika Antonia Kloek, geboren op 28 december 1896 te Amsterdam,
Abraham Kloek, geboren op 25 december 1899 te Amsterdam,
Hendrika Christina Johanna Kloek, geboren op 22 januari 1902 te Amsterdam,
Wilhelmus Kloek, geboren op 3 februari 1904 te Amsterdam,
Wilhelmina Kloek, geboren op 9 maart 1906 te Amsterdam, zij trouwt op 7 april 1926 in den Haag met Christiaan Klarenbeek, geboren in 1906 te 's Gravenhage, zoon van Cornelis Klarenbeek en Martha Maria Hendrika Watzema,
Jacoba Elisabeth Kloek, geboren op 30 april 1909 te Amsterdam,
Hendrik Kloek, geboren op 26 augustus 1911 te Amsterdam,


XXIII

Cram - Kloek (1892)       basis-schema

Margaretha Maria Kloek, geboren op 15 December 1867 in Amsterdam, dochter van Frederik Willem Kloek en Anna Frederika Louisa Icke trouwt op 27 April 1892 te Amsterdam, met Pieter Cram, zoon van Julia Wilhelmina Geertruida Elisabeth Cram
Uit het huwelijk van Margaretha Maria Kloek en Pieter Cram zijn zeven kinderen bekend,

Anna Frederika Louisa Cram, geboren in 1894 te Amsterdam,
Frederik Willem Cram, geboren in 1895 te Amsterdam, hij trouwt op 11 oktober 1916 te Hilversum met Willemijntje Kuil,
Hendrik Cram, geboren in 1897 te Amsterdam, hij trouwt op 14 december 1916 te Amsterdam met Pieternella Neeltje Stroosnijder,
Margaretha Maria Cram, geboren in 1899 te Amsterdam,
Berdina Cram, geboren in 1901 te Amsterdam,
Willemina Cram, geboren in 1903 te Amsterdam en
Petronella Cram, geboren in 1905 te Amsterdam,

Margaretha Maria Kloek, overlijdt op 10 maart 1933 te Hilversum, op 65 jarige leeftijd.

Kloek - Mulder (1895)       basis-schema

Frederik Adolph Kloek, geboren op 31 oktober 1869 in Amsterdam, zoon van Frederik Willem Kloek en Anna Frederika Louisa Icke trouwt op 31 oktober 1895 te Amsterdam, met Jannetje Mulder, geboren in 1874 te Amsterdam, dochter van Johan Willem Mulder en Adriana van der Kuil
Uit het huwelijk van Frederik Adolph Kloek en Jannetje Mulder is één kind bekend.

Frederik Willem Kloek, geboren op 8 december 1899 te Amsterdam,

Frederik Adolph Kloek, overlijdt op 10 februari 1945 te Hilversum, op 75 jarige leeftijd,

Kloek - Simonis (1909)       basis-schema

Jan Coenraad Kloek, geboren op 24 januari 1872 in Amsterdam, zoon van Frederik Willem Kloek en Anna Frederika Louisa Icke trouwt op 10 maart 1909 te Amsterdam, met Helena Jacoba Simonis, geboren in 1874 te Amsterdam, dochter van Wilhelmus Carolus Simonis en Wilhelmina Stevels
Uit het huwelijk van Jan Coenraad Kloek en Helena Jacoba Simonis zijn geen kinderen bekend.

Spiegelberg - Kloek (1910)       basis-schema

Anna Frederika Louisa Kloek, geboren op 24 oktober 1878 in Amsterdam, dochter van Frederik Willem Kloek en Anna Frederika Louisa Icke trouwt op 4 augustus 1910 te Amsterdam, met Johannes Sibertus Daniël Spiegelberg, geboren in 1882 te Amsterdam, zoon van Hendrik Martinus Sibertus Spiegelberg en Jacoba Johanna Knop
Uit het huwelijk van Anna Frederika Louisa Kloek en Johannes Sibertus Daniël Spiegelberg zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Oosterbaan - Kloek (1897)       basis-schema

Jansje Kloek, geboren op 4 augustus 1878 in Amsterdam, dochter van Jacobus Theodorus Kloek en Cornelia Windig trouwt op 16 juni 1897 te Amsterdam met Sijbrand Oosterbaan, geboren in 1870 te Monnickendam, zoon van Johannes Cornelis Oosterbaan en Winnigje Lemmertina,
Uit het huwelijk van Jansje Kloek en Sijbrand Oosterbaan is één kind bekend,

Wimmetje Oosterbaan, geboren in 1898 te Amsterdam, ze trouwt op 6 juli 1922 te Ansterdam met Arie Botschuijver.


XXIII

Kloek - de Smit (1919)       basis-schema

Abraham Kloek, geboren op 25 december 1899 te Amsterdam, zoon van Hendrik Anton Kloek en Wilhelmina Visser trouwt op 2 april 1919 te Amsterdam met Hendrika de Smit, geboren op 10 mei 1898 te Amsterdam, dochter van Joseph Jan de Smit en Hendrika Lammersma,
Uit het huwelijk van Abraham Kloek en Hendrika de Smit zijn drie kinderen bekend,

Wilhelmina Kloek, geboren op 24 juli 1919 te Amsterdam,
Abraham Kloek, geboren op 31 januari 1932 te Amsterdam en op 27 juli 1994 overleden,
Hendrika Kloek, geboren op 23 januari 1937 te Amsterdam.


XXIV

Kloek - Leeseman (1924)       basis-schema

Frederik Willem Kloek, geboren op 8 december 1899 te Amsterdam, zoon van Frederik Adolph Kloek en Jannetje Mulder trouwt op 28 mei 1924 te Amsterdam met Hendrika Gesina Leeseman, geboren in 1901 te Amsterdam, dochter van Willem Fredrik Alexander Leeseman en Derkie Wester,
Uit het huwelijk van Frederik Willem Kloek en Hendrika Gesina Leeseman zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 22 juni 1928 door de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam ontbonden.

Kloek - Althoff (1928)       basis-schema

Frederik Willem Kloek, geboren op 8 december 1899 te Amsterdam, zoon van Frederik Adolph Kloek en Jannetje Mulder hertrouwt op 12 september 1928 te Amsterdam met Geertruida Maria Althoff, geboren in 1906 te Haarlem, dochter van Eduard Josephus Gerardus Althoff en Josina Maria Korzelius,
Uit het huwelijk van Frederik Willem Kloek en Geertruida Maria Althoff zijn geen kinderen bekend,


XXIV

Kloek - Breur (1955)       basis-schema

Abraham Kloek, geboren op 31 januari 1932 te Amsterdam, zoon van Abraham Kloek en Hendrika de Smit trouwt op 25 juni 1955 te Amsterdam met Koba Hendrika Breur, geboren op 12 december 1934,
Uit het huwelijk van Abraham Kloek en Koba Hendrika Breur zijn twee kinderen bekend,

Fred Kloek, geboren op 22 mei 1959 te Amsterdam,
Martin Kloek, geboren op 10 februari 1963 te Amsterdam,

Abraham Kloek, overlijdt op 27 juli 1994, op 62 jarige leeftijd,
Koba Hendrika Breur, overlijdt op 8 oktober 2009, op 74 jarige leeftijd.


XXV

Kloek - Bakker (1986)       basis-schema

Fred Kloek, geboren op 22 mei 1959 te Amsterdam, zoon van Abraham Kloek en Koba Hendrika Breur trouwt op 6 juni 1986 met Catharina Maria Engelina Bakker, geboren op 14 september 1959 te Bergen (Noord-Holland),
Uit het huwelijk van Fred Kloek en Catharina Maria Engelina Bakker zijn drie kinderen bekend,

Wendy Kloek, geboren op 18 januari 1989 te Alkmaar,
Kevin Kloek, geboren op 18 september 1990 te Alkmaar,
Merel-Kim Kloek, geboren op 29 maart 1996 te Alkmaar.


XXVI

Kloek - Bouwmeester (2012)       basis-schema

Kevin Kloek, geboren op 18 september 1990 te Alkmaar, zoon van Fred Kloek en Catharina Maria Engelina Bakker heeft een relatie met Floor Bouwmeester,
Van Kevin Kloek en Floor Bouwmeester is één kind bekend,

Tygo Kloek, geboren op 3 april 2013 te Koedijk.


XXV

Kloek - van Etten (1988)       basis-schema

Martin Kloek, geboren op 10 februari 1963 te Amsterdam, zoon van Abraham Kloek en Koba Hendrika Breur trouwt op 14 oktober 1988 te Amsterdam met Maria Catharina van Etten, geboren op 7 oktober 1962,
Uit het huwelijk van Martin Kloek en Maria Catharina van Etten zijn twee kinderen bekend,

Ingeborg Marise Kloek, geboren op 8 oktober 1992,
Abraham Martin Kloek, geboren op 9 september 1994.


Einde Tekst (laatst bewerkt op 2 februari 2017)
proclaimer