de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


        Gasselte                                                                                                   AnlooDe Genealogie in Drenthe is opgebouwd uit één familie Kloek, die aanvankelijk in Meppel woonde en zich via Gasselte en Anloo over Drenthe en Groningen heeft verspreid. De eerste bekende akte dateert uit 1579.
De genealogie van Drenthe sluit aan op de genealogie van Kampen. De familie Kloek woonde en werkte vanaf de 17e eeuw in Gasselte en heeft zich na verloop van een kleine eeuw in Anloo gevestigd, waar zij een kleine 100 jaar verbleef, alvorens naar Groningen en verder te trekken.Verbonden families in Dtente:
van den Bergh, Beslotte, Boerma (1775), Boerma (1807), Bos, van Boven, Danhof, Dartwinkel, Dekens, Fabricius, Grave, Grutter, Halsema, Houtman, Jans (1769), Jans (1782), Jipping, Jongman, van der Kamp, Klaasens, ten Klooster, Klunder, Koolman, Kors, Lindeman (1716), Lindeman (1716), Lindeman (1751), Louwerents, Lubbers, Luinge, Meijering, Mellens, Miedendorp, Noord, Piel, Rademaker, van Rein, Roosje, Sasker, Schaa, Schultens, Smit, Steevens, Stegink, Stoffers, Tjassens, Trouw, Veenstra, Veurman.


Achtste generatie

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


Negende generatie

Diederyck Cloeck       basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       basis-schema

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


Spaensweert


Tiende generatie

Cloeck-Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


Kampen


Elfde generatie

Johan Cloeck (1416 Kampen)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392, zoon van
Godert Cloeck en
Aleid Spaen, trouwt omstreeks 1417 in Kampen,
Van Johan Cloeck zijn vier kinderen bekend,

Evert Cloeck, geboren omstreeks 1417,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1419,
Goessen Cloeck, geboren op 17 januari 1422,
Wolter Cloeck,

Protocollen
1443,
"Goese Jane ende Wolter gebrueders Cluekincks ghenaempt hebben den commandeur opgedragen Cluekincks maet als recht is. Cluekincks maet: gelegen tussen Ellecom en Doesburg, 1443". "Een quytscheldinge van Goessen Kloekinck van zeker noetwyssell hij ghehandelt heeft myt de commandeur van Dieren, 1443".

De eerste tot en met de zestiende generatie lopen van 1052-1525.Fragment uit het Burgerboek van Kampen, 1421-1422, (Foto Kamper-Archief via Remco Sprong).De periode tussen 1417 en 1550 is een periode waarvan nog transcripties moeten worden gemaakt vanuit het middelnederlands, aan de hand waarvan een genealogie kan worden samengesteld. De periode is aangeduid als het "Kamper gat".


Zestiende generatie

Claes Cloeck (Kampen)       basis-schema

Claes Cloeck, geboren omstreeks 1525, is de stamvader van de Kloek-genealogieën van Alkmaar (Regenten), Drenthe, Gelderland, Kampen en Overijssel,
van hem zijn vijf kinderen bekend,

Vita Cloeck, geboren omstreeks 1551 te Kampen,
Jan Kloeck, geboren omstreeks 1553 te Kampen,
Gerrit Cloeck, geboren omstreeks 1555 te Kampen,
Hendrik Kloeck, geboren omstreeks 1557 te Kampen,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1559 te Kampen.


Zeventiende generatie

Kloeck - Jelis (1579 Kampen)       basis-schema

Jan Claaszoon Kloeck, geboren omstreeks 1553 te Kampen, trouwt met
Pieterken zij is een dochter van
Jelis.
Van hen zijn, zo ze er al waren, geen achternamen bekend,
Er van uitgaande dat Jan Claaszoon Kloeck ongeveer 30 jaar is als hij trouwt, maakt dat hij omstreeks 1549 is geboren. Zijn vader
Claas Kloeck is dus ongeveer van 1525.
Er zijn vijf kinderen bekend,

Albert Kloeck, geboren omstreeks 1580, stamvader van de Drenthe-Genealogie,
Evert Kloeck, geboren omstreeks 1588, stamvader van de Gelderland- en Overijssel-Genealogie,
Trijntje Kloeck, geboren omstreeks 1589 stamouder van de Regentenfamilie,
Claes Kloeck, geboren omstreeks 1600 stamvader van de Kampen-Genealogie,
Aeltien Kloeck, geboren omstreeks 1602,

Jan Claeszoon Kloeck, burgemeester van Kampen in 1580, schepen in 1601, lidmaat van de gereformeerd kerk in 1604 en in de kerk teruggekeerd op 26 september 1624, na twintig jaar remonstrants te zijn geweest, hij woonde in de Geerstraat van der Aa te Kampen en is na 30 juli 1646 overleden.


Achttiende generatie

Albert Janszoon Kloeke (1615 Meppel)       basis-schema

Albert Janszoon Kloeke geboren omstreeks 1580 te Kampen, zoon van
Jan Claaszoon Kloeck en
Pieterken, trouwt omstreeks 1615 te Meppel, de naam van zijn echtgenote is niet bekend,
Uit het huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Albert Albertszoon Kloeke, geboren omstreeks 1616 te Meppel,
Jan Albertszoon Kloeck, geboren omstreeks 1619 te Meppel.


Negentiende generatie

Albert Albertszoon Kloeke (1646 Meppel)       basis-schema

Albert Kloeke geboren omstreeks 1616 te Meppel, zoon van
Albert Janszoon Kloeke, trouwt omstreeks 1646 te Meppel, de naam van zijn echtgenote is niet bekend,
Uit het huwelijk zijn zes kinderen bekend,

*Gretien Alberts Kloeke, gedoopt op 28 april 1647 te Meppel en voor 1651 overleden,
*Albert Alberts Kloeke, geboren in 1650 te Meppel,
*Gretien Alberts Kloeke, gedoopt op 14 maart 1651 te Meppel,
*Jan Alberts Kloeke, gedoopt op 9 januari 1654 te Meppel,
*Urselien Alberts Kloeke, gedoopt op 5 oktober 1656 te Meppel,
* Hendrik Alberts Kloeke , gedoopt op 27 april 1659 te Meppel,

Jan Albertszoon Kloeck (1649)       basis-schema

Jan Albertszoon Kloeck geboren omstreeks 1619 te Meppel, zoon van
Albert Kloeke, trouwt omstreeks 1649, de naam van zijn echtgenote is niet bekend,
Uit het huwelijk is één kinder bekend,

Jan Janszoon Kloeck, geboren omstreeks 1649,


Twintigste generatie

Kloeke - Alberts (1685 Meppel)       basis-schema

Hendrik Kloeke gedoopt op 27 april 1659 te Meppel, zoon van
Alberts Alberts Kloeke, trouwt op 4 juni 1685 te Meppel met
Hendrickjen Alberts, geboren in Dwingelo, weduwe van Jacob Roelofs,
Uit het huwelijk van Hendrik Kloeke en Hendrickjen Alberts, zijn drie kinderen bekend,

*Albertus Hendriks Kloeke, gedoopt op 10 oktober 1686 te Meppel en op voor 1688 overleden,
*Albertus Hendriks Kloeke, gedoopt op 13 april 1688 te Meppel,
Femmighjen Kloeke,


Twintigste generatie

*Kloeck - Fabricius (1679 Gasselte)       basis-schema

*Jan Kloeck geboren omstreeks 1649, zoon van
*Jan Albertszoon Kloeck, trouwt op 16 november 1679 te Gasselte met
*Peutsjen Fabricius, gedoopt op 25 juli 1652 te Gasselte, zij is het jongste kind uit het huwelijk van
*Bernardus Fabricius en
*Haesje Helinge, een predikantenfamilie uit Assen,
Uit het huwelijk van Jan Kloeck en Peutsjen Fabricius, zijn drie kinderen bekend,

*Bernardus Kloeck, gedoopt op 1 januari 1681 in Gasselte en op 1 augustus 1681 in Gasselte overleden*,
*Jan Kloeck, gedoopt 27 augustus 1682 te Gasselte en op 20 november 1691 in Gasselte overleden*,
*Hasijntje Kloeck, gedoopt op 4 mei 1684 te Gasselte,

Bernardus Fabricius (predikant), gedoopt op 3 oktober 1603 in Dillenburg, overleden op 21 maart 1670.
Studeerde in Franeker en Groningen. Veranderde de naam van Cuperus in Fabricius.
Haesje Helinge, geboren in 1605 in Assen, overleden op 6 november 1683 in Gasselte.

*Jan Kloeck, kleermaker, overlijdt in 1686 in Gasselte en is dan 37 jaar oud,
*Peutsjen Fabricius hertrouwt in 1687 met Harm Lavinge, uit dat huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Ze overlijdt op 13 januari 1724 in Gasselte op 72 jarige leeftijd, ze is op 21 januari 1724 in Gasselte begraven.


Eénentwintigste generatie

*Kloeke - Lindeman (1716 Meppel)       basis-schema

*Albertus Hendricks Kloeke, gedoopt op 13 april 1688 te Meppel, zoon van
*Hendrick Alberts Kloeke en
*Hendrikjen Alberts, trouwt op 12 september 1716 te Meppel met
*Willemina Lindeman, geboren te Almelo,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

*Geesje Klocke, gedoopt op 18 augustus 1717 te Meppel,
*Hendrina Kloeke, gedoopt op 10 september 1719 te Meppel,
*Jentje Klok, gedoopt op 26 februari 1721 te Meppel en voor 1730 overleden,
*Hendrick Klocke, gedoopt op 8 maart 1722 te Meppel,
*Otte Kloeke, gedoopt op 1 januari 1724 te Meppel,
*Jan Kloeke, gedoopt op 26 december 1726 te Meppel en voor 1731 overleden,
*Hendrijckjen Klokke, gedoopt op 21 november 1728 te Meppel,
*Jentje Klocke, gedoopt op 4 juni 1730 te Meppel,
*Jan Klocke, gedoopt op 1 juli 1731 te Meppel,


Eénentwintigste generatie

*Schultens - Kloeck (1703 Gasselte)       basis-schema

*Hasijntje Kloeck, gedoopt op 4 mei 1684 te Gasselte, dochter van
*Jan Kloeck en
*Peutsjen Fabricius, trouwt op 9 december 1703 in Gasselte, 19 jaar oud, met
*Albert Schultens, geboren omstreeks 1678 te Rolde, circa 25 jaar oud, zoon van
*Albert Schultens,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

*Hillichjen Schultens, gedoopt op 5 oktober 1704 te Gasselte,
*Marchjen Schultens, gedoopt op 25 juni 1706 te Gasselte,
*Jantjen Schultens, gedoopt op 18 november 1708 te Gasselte,
*Jan Schultens, gedoopt op 7 december 1710 te Gasselte en overleden op 17 december 1710,
*Jan Kloek, gedoopt op 10 mei 1715 te Gasselter Nijeveen,
*Albert Kloek, gedoopt op 17 oktober 1717 te Gasselte,
*Bernardus Schultens, gedoopt op 25 februari 1720 te Gasselte,

*Albert Schultens, kleermaker, overlijdt op 6 september 1727 op 57 jarige leeftijd in Gasselte en wordt op 12 september 1727 in Gasselte begraven.

*Louwerents - Kloeck (1734 Gasselte)       basis-schema

*Hasijntje Kloeck hertrouwt op 24 januari 1734 te Gasselte met Jan Louwerents, weduwnaar, zij is dan 50 jaar.


Tweeentwintigste generatie

*Lindeman - Kloeke (1751 Meppel)       basis-schema

*Geesje Klocke, gedoopt op 18 augustus 1717 te Meppel, dochter van
*Albertus Hendricks Kloeke en
*Willemina Lindeman, trouwt in 1751 te Meppel met
*Otto Lindeman, weduwnaar van Aaltje Booms,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Tweeentwintigste generatie (alfa)

*Kloek - Dekens (1741 Gasselte)       basis-schema

*Jan Kloek, gedoopt op 10 mei 1715 te Gasselte, zoon van
*Albert Schultens en
*Hasijntje Kloeck, trouwt op 3 september 1741 te Gasselte, 24 jaar oud, met
*Jantje Dekens, geboren in 1720 te Groningen, dochter van
*Albert Aling Dekens en
*Hindrikkien Hindriks,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

*Hendrikkien Kloek, gedoopt op 15 juli 1742 te Gasselte en op 15 augustus 1765 overleden,
*Hasina Kloek, gedoopt op 31 januari 1745 te Gasselte en op 18 februari 1832 te Langelo(Norg) overleden*,
*Albert Dekens, gedoopt op 5 november 1747 te Gasselte en in 1800 in Anloo overleden,
*Geertje Kloek, gedoopt op 12 januari 1749 te Gasselte en op 21 oktober 1821 te Zeijen(Vries) overleden*,
*Bernardus Kloek, gedoopt op 12 juli 1750 te Gasselte en voor 1752 overleden,
Albert Kloek, geboren in 1751 te Gasselte,
*Bernardus Kloek, gedoopt op 16 april 1752 te Gasselte,
*Marrechien Kloek, gedoopt op 15 april 1754 te Gasselte,
*Willemtien Kloek, gedoopt op 13 april 1755 te Gasselte,
*Alberdina Kloek, gedoopt op 12 september 1756 te Gasselte,

*Jan Kloek overlijdt in september 1765 in Gasselte en is op 20 september 1765 op 50 jarige leeftijd, begraven,
*Jantje Dekens overlijdt op 27 augustus 1765 op 45 jarige leeftijd in Gasselte,

Akten:
Notaris J. Tonckens te Norg (toegang 0114.65), 10 april 1830, aktenr. 39
Betreft: akte van bekendheid/notoriteit.
Genoemde personen: Geert Gerbes Beukinga (Westervelde); Steven Hendriks Boerma (Zeegse); Jantje Dekens (Gasselte); Annegien Hendriks (Norg); Hendrik Hendriks (Norg); Jan Kloek (Gasselte); Hendrik Martens (Westervelde); Beerend Nijboer (Westervelde); Niesje Jans Wijggers (Westervelde).
De akte is niet in origineel aanwezig.

Tweeentwintigste generatie (beta)

*Kloek - Dartwinkel (1741 Gieten)       basis-schema

*Albert Kloek, gedoopt op 17 oktober 1717 te Gasselte, de derde zoon van
*Albert Schultens en
*Hasijntje Kloeck, trouwt op 19 november 1741 te Gieten met
*Marchijn Dartwinkel, gedoopt op 14 januari 1720 te Bonnen bij Gieten, dochter van
*Harmen Dartwincel en
*Lammechien Jans,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

*Albert Kloek, gedoopt op 2 september 1742 te Gieten,
*Lammechien Kloek, gedoopt op 4 augustus 1743 te Gieten,
*Hasine Kloek, gedoopt op 22 januari 1747 te Gieten en in 1761 overleden,
*Harmptje Kloek, gedoopt op 30 november 1749 te Gieten en in 1813 overleden,
*Albertijn Kloek, gedoopt op 28 januari 1753 te Gieten en datzelfde jaar overleden,
*Albertien Dartwinkel, gedoopt op 17 november 1754 te Gieten en op 22 november 1831 te Anloo als weduwe overleden*,
*Jantien Kloek, gedoopt op 22 april 1759 te Gieten,

Albert Kloek overlijdt in 1784 op 67 jarige leeftijd in Gieten,
Marchijn Dartwinkel overlijdt op 1 oktober 1780 op 60 jarige leeftijd in Gieten.


Drieentwintigste generatie (alfa-beta)

*Jans - Kloek (1769 Norg)       basis-schema

*Hasina Kloek, gedoopt op 31 januari 1745 te Gasselte, dochter van
*Jan Kloek en
*Jantje Dekens trouwt op 15 mei 1769 te Norg, 24 jaar oud, met
*Hindrik Jans, geboren in Norg
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Jan Kloek, gedoopt op 8 juni 1772 te Norg,
*Arent Hindriks, gedoopt op 13 oktober 1776 te Norg,
*Hindrikje Kloek, gedoopt op 13 november 1778 te Norg,
Jantje Kloek, geboren in 1780 te Norg in Drenthe,

*Hasina Kloek was vroedvrouw en overlijdt 18 februari 1832 te Langelo, 87 jaar oud.

Drieentwintigste generatie (alfa-gamma)

*Boerma - Kloek (1775 Norg)       basis-schema

*Geertje Kloek, gedoopt op 12 januari 1749 te Gasselte, dochter van
*Jan Kloek en
*Jantje Dekens trouwt op 3 mei 1775 te Norg, 26 jaar oud, met
*Hendrik Boerma, geboren te Westervelde en gedoopt in Norg op 9 april 1747, zoon van
*Hendrik Hendriks en
*Annechien Hendriks
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

*Hindrik Boerma, geboren te Westerveld en gedoopt op 27 augustus 1775 te Norg,
Steven Boerma, geboren te Westerveld en gedoopt op 18 april 1779 te Norg, weduwnaar van Jantien Alberts Kloek, hertrouwt op 9 mei 1830 in Vries met Roelfien Jans Schuiling,
Jan Boerma, geboren te Westerveld en gedoopt op 6 oktober 1782 te Norg,

*Geertje Kloek, overlijdt op 21 oktober 1821, 72 jaar oud te Zijen(Vries) in Drenthe,
Hendrik Hendriks Boerma, overlijdt op 2 januari 1816, 69 jaar oud te Norg in Drenthe.

Drieentwintigste generatie (alfa-delta)

*Kloek - Trouw (1777 Anloo)       basis-schema

*Albert Kloek, geboren in 1751 te Gasselte, zoon van
*Jan Kloek en
*Jantje Dekens, trouwt op 30 november 1777 te Anloo (ondertrouw, 26 oktober 1777 in Anloo, proclamatie 9 november 1777 in Assen), 28 jaar oud met
*Willemptje Trouw, gedoopt 18 mei 1750 te Anloo, 27 jaar oud, dochter van
*Hendrik Trouw en
*Geertje Jans,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

*Jantien Kloek, gedoopt op 26 december 1778 te Anloo en voor 1780 overleden, doopgetuige: Willemtje Jans Kloek,
*Jantien Kloek, geboren op 14 maart 1780 te Anloo, gedoopt op 19 maart 1780 en op 6 mei 1826 te Zijen(Vries) overleden*, doopgetuige: Willemtje Jans Kloek,
*Hendrik Kloek, gedoopt op 16 maart 1783 te Anloo en op 15 januari 1848 te Anloo overleden*,
*Jan Kloek, gedoopt op 7 mei 1786 te Anloo en op 3 januari 1846 in Anloo overleden*,
*Geertje Kloek, gedoopt op 15 maart 1789 te Anloo en op 7 juni 1843 te Groningen Stad overleden*,
*Marchien Kloek, gedoopt op 15 januari 1792 te Anloo en op 7 november 1857 te Zijen(Vries) overleden*,

*Albert Kloek, overlijdt op 11 april 1795, 46 jaar oud te Anloo,
*Willempje Trouw, overlijdt op 16 oktober 1820, 65 jaar oud te Anloo.

Drieentwintigste generatie (alfa-epsilon)

*Kloek - Lubbers (1777 Gasselte)       basis-schema

*Bernardus Kloek, gedoopt op 16 april 1752 te Gasselte, zoon van
*Jan Kloek en
*Jantje Dekens, trouwt op 3 oktober 1777 (ondertrouw) in Gasselte, 25 jaar oud, met
*Grietje Lubberts geboren in 1751 in Gasselterboerveen, dochter van
*Lubbert Jans en
*Jantje Geerts,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Kloek, geboren in 1778 en op 27 augustus 1783 te Gasselternijveen overleden,

*Grietje Lubberts overlijdt op 20 november 1781, 30 jaar oud.

*Kloek - Kloek (1781 Gasselternijveen)       basis-schema

*Jantien Kloek gedoopt op 22 april 1759 te Gieten en dochter van
*Albert Kloek en
*Marchijn Dartwinkel trouwt op 28 december 1781(ondertrouw), 22 jaar oud, met haar neef
*Bernardus Kloek, zoon van
*Jan Kloek en
*Jantje Dekens,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Marrichien Kloek, gedoopt op 5 september 1784 te Gasselternijveen bij Gasselte en overlijdt op 24 april 1823 te Drouwenderveen bij Borger,
meiske Kloek, gedoopt op 27 september 1795 te Gasselternijveen bij Gasselte,
*Jantien Kloek, gedoopt op 21 juli 1799 te Gasselternijveen bij Gasselte,
*Albertien Kloek, gedoopt op 24 november 1805 te Gasselternijveen bij Gasselte en op 5 mei 1808 te Gasselternijveen bij Gasselte begraven*,

Jantien Kloek, overlijdt op 17 november 1835, 76 jaar oud te Drouwerveen bij Borger in Drenthe.

Drieentwintigste generatie (alfa-zeta)

*Jans - Kloek (1782 Gasselte)       basis-schema

*Willemtien Kloek, gedoopt op 13 april 1755 te Gasselte, dochter van
*Jan Kloek en
*Jantje Dekens, trouwt op 5 mei 1782 in Zuidlaren (ondertrouw 6 april 1782), 27 jaar oud, met
*Albert Jans,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Drieentwintigste generatie (alfa-theta)

*Luinge - Kloek (1787 Vries)       basis-schema

*Alberdina Kloek, gedoopt op 12 september 1756 te Gasselte, dochter van
*Jan Kloek en
*Jantje Dekens, trouwt op 13 mei 1787 in Norg, 31 jaar oud, met
*Sikke Luinge, geboren op 23 september 1748 te Peize, zoon van
*Roelef Luinge en
*Annechien Jans Sikkens
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

*Roelof Luinge, geboren in Donderen, gedoopt op 2 maart 1788 te Vries, overleden op 16 juli 1843 in Holthe bij Beilen,
*Jantien Luinge, geboren in Donderen, gedoopt op 24 januari 1790 te Vries, overleden op 30 november 1867 in Oudemolen,
*Annegien Luinge, geboren op 16 januari 1792 in Donderen, gedoopt op 22 januari 1792 te Vries, overleden op 29 september 1861 in Assen,
*Hinderkien Luinge, geboren in Donderen, gedoopt op 9 februari 1794 te Vries, overleden op 13 juli 1835 in Garnwerd, Ezinge,
*Jan Luinge, geboren in Donderen, gedoopt op 24 juli 1796 te Vries, overleden op 29 september 1848 in Peize,
*Hasina Luinge, geboren in Donderen, gedoopt op 20 januari 1799 te Vries, overleden op 1 maart 1858 in Gasteren bij Anloo,

Albertien Kloek overlijdt op 22 april 1847 in Spier bij Beilen.
Sikke Luinge overlijdt op 25 mei 1823 in Gasteren bij Anloo.


Drieentwintigste generatie (beta-alfa)

*Beslotte - Kloek (1772 Gieterveen)       basis-schema

*Lammechien Kloek, gedoopt op 4 augustus 1743 te Gieten, dochter van
*Albert Kloek en Marchijn Dartwinkel trouwt op 13 december 1772 te Gieten (ondertrouw 25 oktober 1772 in Gasselternijveen) met
*Jacob Jans Beslotte, gedoopt op 2 augustus 1744 te Anloo, zoon van
*Jan Jacobs en
*Geesien Jacobs Beslotte,
uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

*Geesje Beslotte, geboren te Gieterveen, gedoopt op 21 november 1773 te Gieten en voor 1774 overleden,
*Geezien Beslotte, geboren op 22 september 1774 te Gieterveen, gedoopt op 30 oktober 1774 te Gieten, overleden op 15 december 1852 te Gasselternijveen
*Albert Beslotte, geboren te Gieterveen, gedoopt op 31 maart 1777 te Gieten overleden in 1813 te Gieten,
*Jan Beslotte, geboren te Gieterveen, gedoopt op 28 november 1779 te Gieten overleden voor 1810,
*Jacob Beslotte, geboren te Gieterveen, gedoopt op 28 november 1779 te Gieten,
*Margien Beslotte, geboren te Gieterveen, gedoopt op 24 maart 1782 te Gieten, overleden op 7 oktober 1861 te Gasselterboerveen,
*Jaapkien Beslotte, geboren te Gieterveen, gedoopt op 24 juli 1785 te Gieten, overleden op 11 augustus 1866 te Gasselterboerveen,

Lammechien Kloek overlijdt op 12 maart 1820 in Gasselte.

Drieentwintigste generatie (beta-beta)

*Kloek - Kloek (1781 Gasselternijveen)       basis-schema

*Jantien Kloek gedoopt op 22 april 1759 te Gieten en dochter van
*Albert Kloek en
*Marchijn Dartwinkel trouwt op 28 december 1781(ondertrouw), 22 jaar oud, met haar neef
*Bernardus Kloek, zoon van
*Jan Kloek en
*Jantje Dekens,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Marrichien Kloek, gedoopt op 5 september 1784 te Gasselternijveen bij Gasselte en overlijdt op 24 april 1823 te Drouwenderveen bij Borger,
meiske Kloek, gedoopt op 27 september 1795 te Gasselternijveen bij Gasselte,
*Jantien Kloek, gedoopt op 21 juli 1799 te Gasselternijveen bij Gasselte,
*Albertien Kloek, gedoopt op 24 november 1805 te Gasselternijveen bij Gasselte en op 5 mei 1808 te Gasselternijveen bij Gasselte begraven*,

Jantien Kloek, overlijdt op 17 november 1835, 76 jaar oud te Drouwerveen bij Borger in Drenthe.


Vierentwintigste generatie (alfa-alfa-1)

*Rademaker - Kloek (1811 Norg)       basis-schema

*Hindrikje Kloek, gedoopt op 13 november 1778 te Norg, dochter van
*Hendrik Kloek en
*Hasina Jans, trouwt (proclamatie) op 31 maart 1811 te Norg (Langeloo) met
*Lucas Rademaker, geboren te Langelo, gedoopt op 24 augustus 1777 te Norg, zoon van
*Roelf Abels Rademaker en
*Grietje Lucas,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

*Hindrikje Kloek overlijdt op 26 januari 1861 te Norg (Langeloo), op 83 jarige leeftijd,
*Lucas Rademaker overlijdt op 19 augustus 1859 te Norg (Langeloo), op 82 jarige leeftijd,

Akten:
Notaris H.H. van Lier te Assen (toegang 0114.07), 9 februari 1857, aktenr. 30
Betreft: testament.
Genoemde personen: Henderkien Kloek (Langeloo); Lucas Rademaker (Langeloo).

Vierentwintigste generatie (alfa-alfa-2)

*Grutter - Kloek (1801 Norg)       basis-schema

*Jantje Kloek, geboren in 1780 te Norg, dochter van
*Hendrik Kloek en
*Hasina Jans, trouwt omstreeks 1801 met
*Abel Grutter, gedoopt op 13 mei 1770 te Norg, zoon van
*Roelof Abels Grutter en Roelfje Joestens,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

*Roelof Abels Grutter, gedoopt op 7 maart 1802 te Norg, trouwt op 5 mei 1827 te Norg met Aaltje Jannes Egberts, op 15 februari 1881 te Ooststellingwerf overleden*,
*Hendrik Abels Grutter, geboren op 23 augustus 1804 te Grootegast, trouwt met Hendrikje de Vries en is op 7 augustus 1847 te Veenhuizen(Norg) overleden*,
*Roelfijn Abels Grutter, geboren op 29 juli 1807 te Grootegast,
*Hazijna Abels Grutter, geboren op 9 september 1810 te Grootegast,
*Margien Abels Grutter, geboren op 12 juni 1813 in Grootegast,

*Jantje Kloek overlijdt op 23 augustus 1821 te Zevenhuizen, 41 jaar oud,
*Abel Grutter overlijdt op 28 september 1859 te Midwolde (Leek), 73 jaar oud.


Vierentwintigste generatie (alfa-delta-1)

*Boerma - Kloek (1807 Vries)       basis-schema

*Jantien Kloek, geboren op 14 maart 1780 te Anloo, dochter van
*Albert Kloek en
*Willempje Trouw, trouwt op 10 mei 1807 te Norg (proclamatie op 26 april 1807 in Norg), 27 jaar oud, met haar neef
*Steven Boerma, gedoopt op 18 april 1779 te Norg, 29 jaar oud, zoon van
*Hendrik Boerma en
*Geertien Kloek,
Geertien Kloek is een dochter van Jan Kloek en Jantje Dekens,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Hendrik Boerma, geboren op 2 februari 1808 te Zeegse(Vries), trouwt op 9 mei 1845 te Vries met Eempje Geertsema,
*Willemtien Boerma, gedoopt op 3 mei 1810 te Vries, trouwt op 17 mei 1832 in Vries met Boele Jans Boelens, op 27 januari 1860 te Zeijen (Vries) overleden*,
*Geertien Boerma, geboren op 22 april 1813 te Zeijen bij Vries, op 9 juni 1819 te Zeijen (Vries) overleden*,
*Albert Boerma, geboren op 21 november 1815 te Zeijen bij Vries en op 1 maart 1817 te Zeijen (Vries) overleden*,
*Alberdina Boerma, geboren op 30 december 1817 te Zeijen bij Vries, trouwt op 9 mei 1846 te Anloo met Jan Thies, op 1 mei 1863 te Anloo overleden*,
*Geertien Boerma, geboren op 13 december 1820, te Zijen bij Vries, trouwt op 18 juli 1846 te Anloo met Jan Bastiaans,
*Jan Boerma, geboren op 14 maart 1823 te Zeijen bij Vries en op 2 mei 1823 te Zeijen (Vries) overleden*,

*Jantien Kloek, landbouwersche, overlijdt op 6 mei 1826, 46 jaar oud te Zijen bij Vries in Drenthe.

Vierentwintigste generatie (alfa-delta-2)

*Kloek - Mellens (1808 Anloo)       basis-schema

*Hendrik Kloek, gedoopt op 16 maart 1783 en zoon van
*Albert Kloek en
*Willempje Trouw, trouwt op 22 mei 1808 te Anloo, (ondertrouw op 21 mei 1808 te Vries), 25 jaar oud, met
*Willemtien Mellens, geboren op 11 februari 1785 te IJde, 23 jaar oud, dochter van
*Tonnis Mellens en
*Lammechien Popken,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Willemtien Kloek, gedoopt op 9 maart 1809 en op 5 maart 1886 te Anloo overleden*,
*Tonnis Kloek, geboren op 27 april 1810 te Anloo en op 18 december 1831 te Anloo overleden*,
*Albert Kloek, geboren op 20 juni 1813 te Anloo en op 25 december 1814 te Anloo overleden*,
*Albert Kloek, geboren op 4 april 1816 te Anloo en op 26 april 1890 overleden*,
*Jan Kloek, geboren op 15 augustus 1818 te Anloo en op 8 september 1879 te Groningen overleden*,
*Lammechien Kloek, geboren op 16 februari 1821 te Anloo en op 10 november 1901 te Peize overleden*,
*Jannes Kloek, geboren op 7 september 1823 te Anloo en op 15 juli 1856 te Anloo overleden*,
*Geert Kloek, geboren op 24 juli 1826 te Anloo en op 13 juni 1848 te Anloo overleden*,
*Jantien Kloek geboren op 24 juli 1826 te Anloo en op 3 oktober 1906 te Grollo (Rolde) overleden*,

*Hendrik Kloek, kleermaker, overlijdt op 15 januari 1848, 65 jaar oud te Anloo in Drenthe,
*Willemtien Mellens, overlijdt op 7 december 1852, 67 jaar oud te Anloo in Drenthe.

Vierentwintigste generatie (alfa-delta-4)

*Kloek - Meijering (1826 Anloo)       basis-schema

*Jan Kloek, gedoopt op 7 mei 1786 te Anloo, zoon van
*Albert Kloek en
*Willempje Hendriks Trouw, trouwt op 6 mei 1826 te Anloo, 40 jaar oud, met
*Roelftien Meijering, geboren op 27 augustus 1795, 31 jaar oud, dochter van
*Albert Meijering en
*Henderkien Lourents,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

*Albert Kloek, geboren op 9 februari 1828 te Anloo en op 19 oktober 1857 te Anloo overleden*,
*Hinderkien Kloek,geboren op 28 januari 1831 te Anloo en op 12 juni 1918 te Anloo overleden*,
*Willem Kloek,geboren op 26 januari 1839 te Anloo en op 7 mei 1900 te Anloo overleden*,

*Jan Kloek, kleermaker, overlijdt op 3 januari 1846, 60 jaar oud te Anloo in Drenthe,
*Roelftien Meijering, landbouwster, overlijdt op 25 december 1879, 84 jaar oud te Anloo in Drenthe,

Akten:
Notaris A. Homan te Assen (toegang 0114.06), 1823, aktenr. 24
Betreft: verkoop van onroerend goed.
Genoemde personen: Jan Jacobs Klinkhamer (Anloo); Jan Kloek (Anloo); Jan Mulder (Anloo); Hendrik Schummelketel (Anloo).


Notaris A. Homan te Assen (toegang 0114.06), 1838, aktenr. 192
Betreft: verkoop van onroerend goed.
Genoemde personen: Roelof Bakker (Anloo); Tijs Jans Bakker (Anloo); Egbert Bentum (Zuidlaren); Jan Warners Boer (Anloo); Berend van Bon (Zuidlaren); Egbert van Bon (Zuidlaren); Berend van der Boor (Anloo); Jan Meursing Braams (Eext); Albert Geerts Dekker (Annen); Jan Roelofs Dekker (Anloo); Albert Dieters (Anloo); Jan Dolfing (Anloo); Jan Pieters Gankema (Anloo); Hendrik Everts Hambeek (Anloo); Jan Hamming (Anloo); Roelof Hamming (Zuidlaren); Afien Harms (Anloo); Arend Harms (Anloo); Arend Homan (Taarlo); Willem de Ju (Anloo); Jan Gerard Geertsema Jullens (Lisse); Aaltien Derks Klamer (Annen); Jan Alberts Kloek (Anloo); Harm Jans Koops (Anloo); Hendrik Kuipers (Anloo); Wijnand Izak van Loenen (Anloo); Harm Lovise (Anloo); Albert Meijering (Annen); Harm Meijering (Anloo); Jan Alberts Meursing (Eext); Albertus van der Molen (Anloo); Jan Mulder (Anloo); Jan Roelofs Mulder (Anloo); Jan Pieters (Anloo); Johan Wichers Quintus (Groningen); Willem Schuiling (Zuidlaren); Lubbertus Matthias Schukking (Annerveen); Hendrik Schummelketel (Anloo); Gerard Smit (Anloo); Aaltien Steenge (Taarlo); Jan Stegink (Anloo); Jan Strating (Annen); Daniel Geert Herman Tjassens (Anloo); Hendrik Jacobs Wieldraaijer (Anloo).


Notaris A. Homan te Assen (toegang 0114.06), 1840, aktenr. 176
Betreft: verkoop van onroerend goed.
Genoemde personen: Roelof Bakker (Anloo); Tijs Jans Bakker (Anloo); Jan Roelofs Bruins (Anloo); Mense Hendriks (Anloo); Arend Homan (Taarlo); Jan Houwing (Anloo); Geert Geerts Klamer (Annen); Jan Kloek (Anloo); Jan Harms Koops (Rolde); Harm Meijering (Anloo); Jan Mulder (Anloo); Egbert Mulders (Rottevalle); Hebeltje Mulders (Vries); Jan Mulders (Vries); Janna Mulders (Leek); Cornelis Reijntjes (Leek); Aaltien Roelofs (Anloo); Harmannus Schuttrups (Gasteren); Gerard Smit (Anloo); Aaltien Steenge (Taarlo); Jan Stegink (Anloo); Roelof Wiering (Zuidlaren).


Notaris A. Homan te Assen (toegang 0114.06), 1848, aktenr. 27
Betreft: verkoop van onroerend goed.
Genoemde personen: Noach Cohen (Assen); Jan Kloek (Anloo); Roelfien Meijering (Anloo).

Vierentwintigste generatie (alfa-delta-5)

*van den Bergh - Kloek (1816 Groningen)       basis-schema

*Geertje Kloek, gedoopt op 15 maart 1789 te Anloo, dochter van
*vAlbert Kloek
en
*Willempje Trouw, trouwt op 19 mei 1816 in Groningen, 27 jaar oud, met
*Abel van den Bergh, gedoopt op 30 december 1785 te Groningen, 31 jaar oud, zoon van
*Hendrikus van den Bergh en
*Grietje Cornelis,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

*Hendrikus van den Bergh, geboren op 30 april 1817 te Groningen Stad en op 14 september 1818 overleden*,
*Albert van den Bergh, geboren op 11 augustus 1819 te Groningen Stad, trouwt op 15 mei 1859 in Groningen met Marchien de Boer, hertrouwt op 17 november 1867 in Groningen met Jantje Nienhuis en op 14 mei 1879 overleden*,
*Hendrikus van den Bergh, geboren op 2 april 1822 te Groningen Stad en op 16 september 1823 overleden*,
*Cornelis van den Bergh, geboren 30 september 1824 te Groningen Stad en op 24 augustus 1826 overleden*,
*Willempien van den Bergh, geboren 18 februari 1830 te Groningen Stad en op 2 oktober 1833 overleden*,

*Geertje Kloek, overlijdt op 7 juni 1843, 54 jaar oud te Groningen Stad,
*Abel van den Bergh, wolkammer, overlijdt op 2 oktober 1833, 47 jaar oud te Groningen Stad.

Vierentwintigste generatie (alfa-delta-6)

*Noord - Kloek (1822 Vries)       basis-schema

*Marchien Kloek, gedoopt op 15 januari 1792 in Anloo, dochter van
*Albert Kloek en
*Willempje Trouw, trouwt op 23 mei 1822 in Vries (Drenthe), 30 jaar oud, met
*Hendrik Noord, gedoopt op 10 november 1793 te Zeijen bij Vries (Drenthe), 28 jaar oud, zoon van
*Jan Harms Noord en
*Greetien Hendriks,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

*Jan Noord, geboren op 21 maart 1823 te Vries, trouwt op 7 mei 1858 in Vries met Marchien Bezu, op 2 november 1900 in Zeijen (Vries) overleden*,
*Albert Noord, geboren op 9 januari 1826, te Vries, trouwt op 15 april 1865 in Vries met Geertien Tinge, op 4 februari 1899 in Zeijen (Vries) overleden*,

*Marchien Kloek, overlijdt op 7 november 1857, 65 jaar oud te Zijen bij Vries in Drenthe,
*Hendrik Noord, landbouwer, overlijdt op 16 mei 1857, 63 jaar oud te Zijen bij Vries in Drenthe.


Vierentwintigste generatie (alfa-epsilon-1)

*Jongman - Kloek (1809 Gasselternijveen)       basis-schema

*Marchien Kloek, gedoopt op 5 september 1784 te Gasselternijveen bij Gasselte, dochter van
*Bernardus Kloek en
*Jantien Kloek, trouwt op 4 juni 1809, te Gasselternijeveen (ondertrouw 7 mei 1809), 25 jaar oud, met
*Hendrik Jongman, gedoopt op 16 februari 1784 te Gieten, 25 jaar oud, zoon van
*Roelof Hindriks en
*Jaapkien Harspes
Uit dit huwelijk zij vier kinderen bekend,
*Jakobje(Jobkien) Jongman, geboren op 4 december 1808 te Borger, trouwt op 25 augustus 1837 in Odoorn met Evert Haandrikman, op 24 november 1855 te Exloo(Odoorn) overleden*,
*Jantien Jongman, geboren op 21 december 1811 te Drouwenerveen bij Borger, trouwt op 9 november 1838 te Odoorn met Egbert Eding,
*Albertien Jongman, geboren op 31 oktober 1817 te Gasselternijveen bij Gasselte, ze trouwde met Gerrit Maneschijn en is op 3 mei 1868 te Ruinen overleden*,
*Bernardus Jongman, geboren op 24 augustus 1820 te Borger, trouwt op 28 januari 1846 te Borger met Annechien Wilkens,

*Marchien Kloek, overlijdt op 24 april 1823, 39 jaar oud te Drouwenerveen bij Borger in Drenthe,
Hendrik Jongman, kleermaker, overlijdt op 10 maart 1847, 63 jaar oud te Drouwenerveen bij Borger in Drenthe.

Vierentwintigste generatie (alfa-epsilon-2)

*Klaasens - Kloek (1823 Drouwenerveen)       basis-schema

*Jantien Kloek, gedoopt op 21 juli 1799 in Gasselternijveen bij Gasselte, dochter van
*Bernardus Kloek en
*Jantien Kloek, trouwt op 5 mei 1823, te Borger, 24 jaar oud, met
*Klaas Klaasens, gedoopt op 1 november 1801 te Drouwen (Borger), 22 jaar oud, zoon van
*Jan Klasens Reuling en
*Hillechien Roelofs Henninge,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

*Albert Klaasens, geboren op 15 februari 1825 te Drouwenerveen bij Borger en op 24 april 1825 te Drouwenderveen bij Borger overleden*.


Vijfentwintigste generatie (alfa-delta-21)

*Stegink - Kloek (1833 Anloo)       basis-schema

*Willemtien Kloek, gedoopt op 9 maart 1809 in Anloo, dochter van
*Hendrik Kloek en
*Willemtien Mellens, trouwt op 7 februari 1833 te Anloo in Drenthe, 21 jaar oud met
*Jan Stegink, geboren op 1 augustus 1807 te Halle bij Uelzen, 36 jaar oud, zoon van
*Jan Hendrik Stegink en
* Egbertje Rebbers,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.

*Willemtien Stegink, geboren op 9 december 1833 te Anloo, trouwt op 16 mei 1857 in Rolde met Willem Bremer, op 9 maart 1870 te Rolde overleden*,
*Egbertien Stegink, geboren op 30 november 1835 te Anloo, trouwt op 10 maart 1865 in Anloo met Jakob Popken, op 1 maart 1901 in Anloo overleden*,
*Tonnis Stegink, geboren op 6 oktober 1837 te Anloo en op 17 juni 1861 te Anloo overleden*,
*Hindrik Stegink, geboren op 28 augustus 1840 te Anloo en op 7 augustus 1842 te Anloo overleden*,
*Hindrik Stegink, geboren op 22 januari 1843 te Anloo en op 4 november 1849 te Anloo overleden*,
*Hindrik Stegink, geboren op 9 oktober 1845 te Anloo,
*Hinderkien Stegink, geboren op 14 juli 1847 te Anloo en op 4 augustus 1874 te Anloo overleden*,
*Geert Stegink, geboren op 4 juli 1851 te Anloo, trouwt op 2 mei 1890 in Anloo met Meintien Hingstman, op 4 april 1936 te Anloo overleden*.

*Willemtien Kloek, overlijdt op 5 maart 1886, 77 jaar oud te Anloo in Drenthe,
*Jan Stegink, overlijdt op 29 december 1866, 59 jaar oud te Anloo in Drenthe,

Akten:
Notaris A. Homan te Vries (toegang 0114.75), 11 november 1861, aktenr. 93
Betreft: testament.
Genoemde personen: Willemtien Hendriks Kloek (Anloo); Jan Stegink (Anloo).

Vijfentwintigste generatie (alfa-delta-22)

*Kloek - van Rein (1838 Anloo)       basis-schema

*Albert Kloek, geboren op 4 april 1816 te Anloo, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Willemtien Mellens, trouwt op 23 juni 1838 te Anloo in Drenthe, 22 jaar oud met
*Geessien Alberts van Rein, geboren op 1 maart 1816 te Anloo, 22 jaar oud, dochter van
*Albert Hendriks van Rein en
*Geesien Roelofs,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

*Willemtien Kloek, geboren op 27 augustus 1838 te Anloo en overleden op 23 januari 1918*,
*Geesien Kloek, geboren op 14 december 1840 te Anloo en overleden op 4 november 1914*,
*Hindrik Kloek, geboren op 13 augustus 1843 te Anloo en overleden op 29 november 1854 te Anloo*,
*Albert Kloek, geboren op 18 mei 1846 te Anloo en overleden op 17 april 1851 te Anloo*,
*Geertien Kloek, geboren op 16 maart 1849 te Anloo en overleden op 30 mei 1851 te Anloo*,
*Albert Kloek, geboren op 13 januari 1853 te Anloo en overleden op 6 oktober 1854 te Anloo*,
*Hindrik Kloek, geboren op 1 mei 1855 te Anloo en overleden op 12 januari 1857 te Anloo*,
*Hindrik Kloek, geboren op 29 december 1857 te Anloo en overleden op 25 maart 1862 te Anloo*,

*Albert Kloek, kleermaker, overlijdt op 26 april 1890, 74 jaar oud te Anloo in Drenthe,
*Gesien van Rein, overlijdt op 9 december 1863, 47 jaar oud te Anloo in Drenthe.

Vijfentwintigste generatie (alfa-delta-23)

*Kloek - Miedendorp (1851 Haren)       basis-schema

*Jan Kloek, geboren op 15 augustus 1818 te Anloo, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Willemtien Mellens, trouwt op 11 april 1851 te Haren, 33 jaar oud, met
*Jantje Miedendorp, geboren in 1830 te Haren, 21 jaar oud, dochter van
*Cornelis Miedendorp en
*Margaretha van Stedum,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

*Cornelis Kloek, geboren op 1 september 1851 te Haren en op 24 maart 1874 overleden,
*Willempje Kloek, geboren 9 september 1853 te Haren en op 9 maart 1879 overleden,
*Hendrik Kloek, geboren op 17 augustus 1855 te Haren en op 27 juli 1921 te Groningen Stad overleden*,
*Margaretha Kloek, geboren op 21 maart 1858 te Haren en op 6 april 1864 overleden en
*Wilhelmina Kloek, geboren op 5 oktober 1860 te Haren en op 23 september 1889 overleden,

*Jan Kloek, smid, overlijdt op 8 september 1879, 61 jaar oud te Groningen,
*Jantje Miedendorp, overlijdt op 24 juli 1862, 32 jaar oud te Haren,

Akten:
Notaris J. Tonckens te Norg (toegang 0114.65), 20 september 1825, aktenr. 69
Betreft: verkoop onroerende goederen.
Genoemde personen: Hazina Jans (Norg); Jan Hendriks Kloek (Norg); Hendrik Jans ter Norg (Norg).


Notaris A. Homan te Assen (toegang 0114.06), 1829, aktenr. 37
Betreft: verkoop van onroerend goed.
Genoemde personen: Roelof Jans Bakker (Anloo); Harm Bonder (Gasteren); Egge Booijs (Eext); Hendrik Freerks (Gasteren); Roelofje Geerts (Gasteren); Egbert Greving (Gasteren); Gerrit Harms (Gasteren); Albert Hoenderken (Noordlaren); Lukas Hoenderken (Noordlaren); Willem Houwing (Gasteren); Jannes Hovingh (Smilde); Thie Jans (Gasteren); Jan Derks Klamer (Gasteren); Jan Kloek (Anloo); Winand Izak van Loenen (Anloo); Grietien Luichies (Gasteren); Roelof Mantingh (Gasteren); Geert Nijboer (Noordlaren); Jan Ottens (Gasteren); Jan Pieters (Gas); Berend Hendriks van Rein (Gasteren); Harm Hendriks Sloots (Gasteren); Gerard Smit (Smilde); Arend Thies (Gasteren); Gerrit Vos (Assen).


Notaris A. Homan te Assen (toegang 0114.06), 1830, aktenr. 212
Betreft: inventaris.
Genoemde personen: Hendrik Boerma (Zeegse); Steven Boerma (Zeegse); Jan Kloek (Anloo).


Notaris A. Homan te Assen (toegang 0114.06), 1840, aktenr. 199
Betreft: verkoop van onroerend goed.
Genoemde personen: Tijs Jans Bakker (Anloo); Jan Kloek (Anloo); Jan Harms Koops (Rolde); Jan Ottes Lanting (Annen); Lambert Niemeijer (Anloo); Remmelt Smit (Annen); Jan Stegink (Anloo); Lukas Wieldraajer (Anloo); Izak Zandman (Anloo).


Notaris A. Homan te Vries (toegang 0114.75), 5 december 1856, aktenr. 77
Betreft: verkoop onroerend goed.
Genoemde personen: Pieter Bazuin (Anloo); Berend van der Boor (Anloo); Jan van der Boor (Anloo); Willem van der Boor (Anloo); Albert Homan (Eext); Jan Kloek (Anloo); Casper Everhard Kniphorst (Zuidlaren); Harm Kors (Anloo); Jan de Lange (Annen); Harm Meijering (Eext); Roelofje Alberts Meijering (Anloo); Jan Roelofs Mulder (Anloo); Geessien Jans Pastoor (Annen); Geessien Harms Smit (Annen); Jan Steegink (Anloo); Pieter Takens (Annen); Jan Tjassens (Anloo); Albert Wieldraaijer (Hoogezand); Berend Wieldraaijer (Anlo); Geert Wieldraaijer (Gasteren); Jakob Wieldraaijer (Anlo); Jan Wieldraaijer (Ballo); Janna Wieldraaijer (Anlo); Jannes Wieldraaijer (Smilde); Jantien Wieldraaijer (Anlo); Roelof Wieldraaijer (Gasteren).

Vijfentwintigste generatie (alfa-delta-24)

*Veurman - Kloek (1852 Anloo)       basis-schema

*Lammechien Kloek, geboren op 16 februari 1821 in Anloo, dochter van
*Hendrik Kloek en
*Willemtien Mellens, trouwt op 17 maart 1852, 31 jaar oud, met
*Jan Veurman, geboren op 30 augustus 1825 te Havelte in Overijssel, 26 jaar oud, zoon van
*Jannes Harms Veurman en
*Albertje Jans Schoenmaker,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

*Johannes Veurman, geboren op 3 mei 1852 te Anloo, trouwt op 26 juli 1873 in Peize met Willemtien Buring, op 19 april 1935 te Roderwolde(Roden) overleden*,
*Willemtien Veurman, geboren op 27 juli 1857 te Peize, trouwt op 16 februari 1884 in Peize met Roelof Schuring, op 6 januari 1938 te Peize overleden*,

*Lammechien Kloek, overlijdt op 10 november 1901 te Peize in Drenthe, 80 jaar oud,
*Jan Veurman, overlijdt op 31 juli 1900 te Peize in Drenthe, 74 jaar oud.

Vijfentwintigste generatie (alfa-delta-25)

*Kloek - Smit (1854 Anloo)       basis-schema

*Jannes Kloek, geboren op 7 september 1823 te Anloo, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Willemtien Mellens, trouwt op 8 november 1854 te Anloo, 31 jaar oud, met
*Margaretha Smit, geboren 5 februari 1831 te Vries, 23 jaar oud, dochter van
*Johannes Jacobus Smit en
*Gessien Smit
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

*Jannes Kloek, kleermaker, overlijdt op 15 juli 1856, 33 jaar oud te Anloo in Drenthe,

Akten:
Notaris A. Homan te Vries (toegang 0114.75), 30 december 1857, aktenr. 144
Betreft: publieke verkoop van roerende goederen.
Genoemde personen: Jacob Harders (Vries); Jannes Kloek (Anloo); Geertruida Smit (Vries); Gerard Smit (Anloo); Margaretha Smit (Anloo).

Notaris A. Homan te Vries (toegang 0114.75), 9 januari 1858, aktenr. 3
Betreft: publieke verkoop van onroerende goed.
Genoemde personen: Johannes Hamminga (Midlaren); Jacob Harders (Vries); Tjerk Jelkema (Vries); Jannes Kloek (Anloo); Jan van der Molen (Vries); Freerk Mulder (Vries); Walraad Nessing (Vries); Gerard Smit (Anloo); Margaretha Smit (Anloo); Sijbrand Ubels (Vries); Harm Zondag (Zuidlaren).

Vijfentwintigste generatie (alfa-delta-26)

*Steevens - Kloek (1854 Groloo)       basis-schema

*Jantien Kloek, geboren op 24 juli 1826 te Anloo, dochter van
*Hendrik Kloek en
*Willemtien Mellens, trouwt op 24 oktober 1854, 28 jaar oud, met
*Gerrit Steevens, geboren op 12 mei 1825 te Rolde in Drenthe, 29 jaar oud, zoon van
*Hendrik Steevens en
*Margien Wassen,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

*Hendrik Steevens, geboren op 14 december 1854 te Groloo, trouwt op 5 februari 1880 in Rolde met Harmietje ten Brink, op 1 november 1925 te Noordbroek overleden*,
*Willemtje Steevens, geboren op 26 september 1856 te Groloo bij Rolde, trouwt op 17 mei 1878 in Rolde met Hendrik Hadders, op 23 november 1922 overleden,
*Margje Steevens, geboren op 12 augustus 1858 te Groloo bij Rolde, trouwt op 24 februari 1882 in Westerbork met Jan Boer, zij overlijdt op 10 maart 1939 te Enschede,
*Hendrikje Steevens, geboren op 28 maart 1861 te Groloo bij Rolde en overleden op 16 juni 1861 te Grollo bij Rolde*,
*Henderikje Steevens, geboren op 8 maart 1863 te Groloo bij Rolde en overleden op 3 maart 1866 te Grollo bij Rolde*,
*Albert Steevens, geboren op 15 maart 1865 te Groloo bij Rolde en overleden op 23 februari 1866 te Grollo bij Rolde*,
*Albert Steevens, geboren op 21 augustus 1869 te Groloo bij Rolde, trouwt op 28 september 1893 in Rolde met Henderika Simmering, op 4 november 1898 in Rolde overleden*,

*Jantien Kloek, overlijdt op 3 oktober 1906, 80 jaar oud te Grollo bij Rolde in Drenthe,
*Gerrit Steevens, schaapsherder, overlijdt op 19 maart 1903, 77 jaar oud te Grollo bij Rolde in Drenthe.


Vijfentwintigste generatie (alfa-delta-41)

*Tjassens - Kloek (1863 Anloo)       basis-schema

*Hinderkien Kloek, geboren op 28 januari 1831 te Anloo, dochter van
*Jan Kloek en
*Roelftien Meijering, trouwt op 28 november 1863 in Anloo, 32 jaar oud, met
*Ferdinand Jacobus Tjaarden Tjassens, geboren op 30 september 1833 te Anloo, 30 jaar oud, zoon van
*Daniel Geert Herman Tjassens en
*Wilhelmina Runeman,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Wilhelmina Tjassens, geboren op 30 september 1865 te Anloo, overleden op 1 november 1865 te Anloo*,
*Roelfien Tjassens, geboren op 28 juni 1867 te Anloo, trouwt op 27 juni 1903 te Anloo met Hindrik Jobing, op 2 december 1915 overleden,
*Willelmina Tjassens, geboren op 5 september 1870 te Anloo, trouwt op 20 mei 1899 te Anloo met Hindrik Greving, op 2 april 1926 overleden,
*Jantje Tjassens, geboren op 24 maart 1877 te Anloo en overleden op 6 april 1878*,

*Hinderkien Kloek, overlijdt op 12 juni 1918, te Anloo in Drenthe, 87 jaar oud,
*Ferdinand Tjassens, landbouwer, overlijdt op 15 november 1912, 79 jaar oud te Anloo in Drenthe.

Vijfentwintigste generatie (alfa-delta-42)

*Kloek - van Boven (1871 Anloo)       basis-schema

*Willem Kloek, geboren op 26 januari 1839 te Anloo, zoon van
*Jan Kloek en
*Roelftien Meijering, trouwt op 23 januari 1871 in Anloo, 32 jaar oud, met
*Jantien van Boven, geboren op 2 mei 1836 te Gasselte, 35 jaar oud, dochter van
*Teunis van Boven en
*Aaltien Meijeringh,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

*Roelofje Kloek, geboren op 3 maart 1871 te Anloo,
*Aaltje Kloek, geboren op 1 november 1874 te Anloo en op 12 februari 1950 te Anloo overleden*,
*Jantien Kloek, geboren op 3 maart 1879 te Anloo en overleden op 22 juni 1880 te Anloo*,

*Willem Kloek, landbouwer, overlijdt op 7 mei 1900, 61 jaar oud te Anloo in Drenthe,
*Jantien van Boven, overlijdt op 19 februari 1909, 72 jaar oud te Anloo in Drenthe,

Akten:
Notaris C.W. Rengers Hora Siccama te Vries (toegang 0114.76), 15 februari 1882, aktenr. 71
Betreft: akte van verschijning en niet verschijning.
Genoemde personen: Fenna Dilling (Eext); Willem Hogenesch (Eext); Hendrik Janzoon Homan (Eext); Jan Homan (Eext); Aaltien Julsing (Eext); Hermannus Julsing (Eext); Willem Kloek (Anlo); Mattheus van Kooij (Vries); Harm Meijering (Eext); Jan Meijering (Eext); Henderikus Lankhorst Nijenhuis (Odoorn); Lambert Nijenhuis (Odoorn); Jan Oosting (Eext); Jan Oosting (Eext); Jan Wilting (Eext).


Notaris C.W. Rengers Hora Siccama te Vries (toegang 0114.76), 1 april 1882, aktenr. 96
Betreft: schuldbekentenis met hypotheek.
Genoemde personen: Willem Hogenesch (Eext); Harmannus Julsing (Eext); Willem Kloek (Anlo); Mattheus van Kooij (Vries); Harm Meijring (Eext); Jan Meijring (Eext).


Notaris C.W. Rengers Hora Siccama te Vries (toegang 0114.76), 3 december 1886, aktenr. 158
Betreft: royement.
Genoemde personen: Jan de Boer (Vries); Albert Braams (Eext); Teunis Braams (Eext); Johannes Elterdoorn (Bellingwolde); Willem Hogenesch (Eext); Harmannus Julsing (Eext); Willem Kloek (Anloo); Geessien Meijring (Gieten); Henderkien Meijring (Bellingwolde); Hendrik Meijring (Eext); Lammechien Meijring (Eext); Jan Nijenhuis (Gieten). De akte is niet in origineel aanwezig.


Zesentwintigste generatie (alfa-delta-221)

*Stoffers - Kloek (1865 Anloo)       basis-schema

*Willemtien Kloek, geboren op 27 augustus 1838 te Anloo, dochter van
*Albert Kloek en
*Geessien Alberts van Rein, trouwt op 5 mei 1865 te Anloo in Drenthe, 27 jaar oud met
*Arent Stoffers, geboren in 1843, 22 jaar oud, zoon van
*Roelof Stoffers en
*Geertruid Thies,
Bij haar huwelijk had Willemtien Kloek twee kinderen van onbekende vader(s),
De kinderen worden geëcht,

*Geertruid Stoffers (Kloek), geboren op 23 januari 1862 te Anloo en op 21 maart 1943 te Zuidlaren overleden*,
*Geesje Stoffers (Kloek), geboren op 1 december 1863 te Anloo en op 30 augustus 1865 overleden*,
Uit het huwelijk is één kind bekend,

*Hendrik Stoffers, geboren 9 september 1866 te Anloo trouwt op 7 september 1889 in Anloo met Hazina Smit, op 25 december 1933 te Anloo overleden,

*Willemtien Kloek, overlijdt op 23 januari 1918, 79 jaar oud te Anloo in Drenthe,
*Arend Stoffers, overlijdt op 21 augustus 1926, 83 jaar oud te Anloo in Drenthe.

Zesentwintigste generatie (alfa-delta-222)

*Kors - Kloek (1871 Anloo)       basis-schema

*Geessien Kloek, geboren op 14 december 1840 te Anloo, dochter van
*Albert Kloek en
*Geessien Alberts van Rein, trouwt op 23 februari 1871 te Anloo in Drenthe, 31 jaar oud met
*Albert Kors, geboren 21 februari 1846 te Anloo, 25 jaar oud en zoon van
*Harm Kors en
*Aaltien Wolters,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

*Geessien Kors, geboren op 12 december 1871 te Anloo, trouwt op 13 mei 1899 in Anloo met Lambert Oosting, zij overlijdt op 20 december 1956 te Anloo,
*Harm Kors, geboren op 26 augustus 1873 te Anloo en op 19 februari 1895 in Anloo overleden*,
*Albert Kors, geboren op 16 augustus 1876 te Anloo, trouwt op 27 april 1918 in Anloo met Jantien Hadderingh, hij overlijdt op 29 oktober 1954 te Anloo,
*Aaltien Kors, geboren op 3 december 1878 te Anloo, trouwt op 21 april 1917 in Anloo met Roelf Hadderingh, op 30 januari 1936 te Gasselte overleden*,
*Willemtien Kors, geboren op 10 februari 1882 te Anloo, trouwt op 4 mei 1907 te Anloo met Hendrikus Klouwen, op 29 oktober 1950 te Spijkerboor (Anloo) overleden*,
*Arent Kors, geboren op 2 november 1884 te Anloo en op 28 november 1885 overleden*,

*Geessien Kloek, overlijdt op 4 november 1914, 73 jaar oud te Anloo in Drenthe,
*Albert Kors, landbouwer, overlijdt op 8 december 1885, 39 jaar oud te Anloo in Drenthe,

Akten:
Notaris P. Frijlinck te Vries (toegang 0114.78), 10 december 1892, aktenr. 201
Betreft: verkoop onroerend goed.
Genoemde personen: Georg Frederik Berkenkamp (Bennekom); Hendrik Boersma (Anlo); Roelof Jansen (Anlo); Geert Jipping (Anlo); Klaas Kamping (Gasteren); Antonetta Margritha Petronella Klaassens (Amersfoort); Geessien Kloek (Anlo); Albert Kors (Anlo); Harm Kors (Anlo); Jan Matthijsen (Anlo); Geert Hendriks Meijering (Anlo); Thie Meursing (Gasteren); Johan Leonard van der Moer (Amersfoort); Jacob van Rein (Gasteren); Campegius Willem Rengers Hora Siccama (Groningen); Hendrikje Siebring (Gasteren); Hendrik Sloots (Gasteren); Roelof Staal (Anlo); Gerrit Stevens (Gasteren); Arend Stoffers (Anlo); Hendrik Stoffers (Anlo); Frederik Thies (Gasteren); Steven Thies (Gasteren); Fernandus Jacobus Tjaren Tjassens (Anlo); Jan Tjassens (Anlo); Willem Tjassens (Anlo); Koen Veendijk (Gasteren)


Zesentwintigste generatie (alfa-delta-231)

*Kloek - Houtman (1879 Nieuweschans)       basis-schema

*Hendrik Kloek, geboren op 17 augustus 1855 te Haren, zoon van
*Jan Kloek en
*Jantje Miedendorp, trouwt op 21 mei 1879 te Winschoten, 23 jaar oud, met
*Sieka Houtman, geboren in 1857 te Winschoten, 22 jaar oud, dochter van
*Hendrik Houtman en
*Harmina de Boer,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

*Hendrik Jan Kloek, geboren op 8 april 1880 te Oudezijl bij Nieuweschans, Groningen,
*Cornelis Kloek, geboren op 22 juli 1881 te Oudezijl bij Nieuweschans, Groningen en op 10 maart 1883 te Nieuweschans overleden,
*Kornelis Kloek, geboren op 4 oktober 1883 te Oudezijl bij Nieuweschans, Groningen en op 15 augustus 1887 te Nieuweschans overleden,
*Harmina Kloek, geboren 14 september 1885 te Oudezijl bij Nieuweschans, Groningen,
*Gosen Kloek, geboren op 17 augustus 1887 te Oudezijl bij Nieuweschans, Groningen en op 29 januari 1919 te Nieuweschans overleden*,
*Cornelius Willem Kloek, geboren op 12 juli 1889 te Oudezijl bij Nieuweschans, Groningen,
*Klaas Kloek, geboren op 24 juni 1891 te Oudezijl bij Nieuweschans, Groningen en op 5 juni 1970 overleden,
*Jan Kloek, geboren op 10 februari 1894 te Oudezijl bij Nieuweschans, Groningen,
*Grietje Kloek, geboren op 21 januari 1895 te Oudezijl bij Nieuweschans, Groningen,
*Machiel Kloek, geboren op 2 maart 1897 te Oudezijl bij Nieuweschans, Groningen en op 7 april 1898 te Nieuweschans overleden,

*Hendrik Kloek, spoorbeambte, overlijdt op 27 juli 1921 te Groningen Stad, 65 jaar oud
*Sieka Houtman overlijdt op 30 mei 1940 te Wildervank, 83 jaar oud.


Zseentwintigste generatie (alfa-delta-421)

*Piel - Kloek (1898 Anloo)       basis-schema

*Roelofje Kloek, geboren op 3 maart 1871 te Anloo, dochter van
*Willem Kloek en
*Jantien van Boven, trouwt op 28 mei 1898 in Anloo, 27 jaar oud, met
*Willem Piel, geboren op 2 april 1875 te Anderen bij Anloo, 23 jaar oud, zoon van
*Hendrikus Piel en
*Hillegien Wolters,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Hendrikus Piel, geboren op 25 juli 1899 te Anderen bij Anloo en op 18 maart 1911 te Anderen (Anloo) overleden*,
*Jantien Piel, geboren op 8 maart 1901 te Anderen bij Anloo, trouwt op 20 maart 1926 te Anloo met Jannes Koning, op 3 januari 1969 te Bovensmilde overleden,
Willem Piel, geboren 29 april 1904 te Anloo, trouwt op 12 september 1930 in Beilen met Willemtien Vredeveld,
Hillegien Piel, geboren op 26 juli 1906 te Anloo, trouwt op 3 mei 1930 in Rolde met Roelof Heuving,

Roelofje Kloek, overlijdt op 1 februari 1967, 96 jaar oud te Eext in Drenthe,
*Willem Piel, overlijdt op 25 oktober 1932, 57 jaar oud te Anloo in Drenthe.

Zesentwintigste generatie (alfa-delta-422)

*Jipping - Kloek (1898 Anloo)       basis-schema

*Aaltje Kloek, geboren op 1 november 1874 te Anloo, dochter van
*Willem Kloek en
*Jantien van Boven, trouwt op 5 februari 1898 in Anloo, 24 jaar oud, met
*Roelof Jipping, geboren op 1 maart 1868 te Gasteren bij Anloo, 30 jaar oud, zoon van
*Albert Jipping en
*Marchien Sijgers,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

*Willem Jipping, geboren op 15 april 1898 te Anloo, hij trouwt op 22 november 1923 te Gieten met Froukje Hoiting,
*Albert Jipping, geboren op 24 september 1900 te Anloo, hij trouwt op 18 mei 1928 te Gieten met Sophia Hillegiena Sloots,
Jan Jipping, geboren op 2 augustus 1904 te Anloo,

*Aaltje Kloek, overlijdt op 12 februari 1950, 75 jaar oud te Anloo in Drenthe,
*Roelof Jipping, overlijdt op 13 januari 1959, 90 jaar oud te Anloo in Drenthe.


Zevenentwintigste generatie (alfa-delta-221.1)

*Abels - Stoffers (Kloek) (1881 Anloo)       basis-schema

*Geertruid Stoffers (Kloek), geboren op 23 januari 1862 te Anloo, dochter van
*Willemtien Kloek, trouwt op 6 mei 1881 te Anloo in Drenthe, 19 jaar oud met
*Abel Abels, geboren in 1859 te Eext bij Anloo, 22 jaar oud, zoon van
*Jacob Abels en
*Grietien Popken,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

*Jacob Abels, geboren op 17 juli 1881 te Gasteren bij Anloo en op 15 juli 1948 te Zuidlaren overleden,
*Willemijntje Abels, geboren op 29 september 1883 te Gasteren bij Anloo en op 7 april 1949 te Zuidlaren overleden,
*Grietje Abels, geboren op 21 september 1886 te Gasteren bij Anloo,
*Arendina Abels, geboren op 3 mei 1889 te Gasteren bij Anloo,

Geertruid Stoffers (Kloek), overlijdt op 21 maart 1943, 81 jaar oud te Zuidlaren,
Abel Abels, landbouwer, overlijdt op 18 augustus 1903, 44 jaar oud te Zuidlaren.


Zevenentwintigste generatie (alfa-delta-231.1)

*Kloek - Sasker (1904 Oude Pekela)       basis-schema

*Hendrik Jan Kloek, geboren 8 april 1880 in Nieuweschans, zoon van
*Henrik Kloek en
*Sieka Houtman, trouwt op 14 mei 1904 in Oude Pekela, 24 jaar oud, met
*Harmanna Sasker, geboren op 22 september 1876 te Oude Pekela, 28 jaar oud, dochter van
*Reint Sasker en
*Janna Holstein,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hendrik Kloek, geboren op 5 maart 1905 te Nieuweschans,
Janna Kloek, geboren op 24 februari 1906 te Nieuweschans,
Reint Kloek, geboren op 16 januari 1909 te Nieuweschans,

Henrik Jan Kloek, is wisselwachter en overlijdt op 15 februari 1969,
Harmanna Sasker, overlijdt op 10 januari 1962.

Zevenentwintigste generatie (alfa-delta-231.2)

*Bos - Kloek (1907 Nieuweschans)       basis-schema

*Harmina Kloek, geboren 14 september 1885 in Nieuweschans, dochter van
*Henrik Kloek en
*Sieka Houtman, trouwt op 25 mei 1907 in Nieuweschans, 21 jaar oud, met
*Haijo Bos, geboren in 1878 te Scheemda, 29 jaar oud, zoon van
*Jan Bos en
*Aaltje de Boer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Hendrik Bos, geboren 25 november 1908 te Beerta, hij trouwt op 7 september 1935 te Haren met Elisabeth Gramsbergen,
Sika Bos, geboren op 2 februari 1910 te Beerta,

*Haijo Bos, kleermaker, overlijdt op 13 februari 1951 te Groningen Stad op 73 jarige leeftijd.

Zevenentwintigste generatie (alfa-delta-231.3)

*Kloek - Danhof (1909 Groningen)       basis-schema

*Gosen Kloek, geboren op 17 augustus 1887 te Nieuweschans, zoon van
*Henrik Kloek en
*Sieka Houtman, trouwt op 18 november 1909 in Groningen Stad, 22 jaar oud met
*Antje Danhof, geboren in 1888 te Groningen Stad, 21 jaar oud, dochter van
*Jan Danhof en
*Geertje Kobus,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sieka Geertje Kloek, geboren op 30 maart 1910 in Gronningen en op 24 maart 1953 te Groningen overleden,
Jan Hendrik Kloek, geboren in 1912 in Roosendaal en Nispen en op 14 november 1962 in Groningen overleden,

*Goosen Kloek, bankwerker, overlijdt op 29 januari 1919, 31 jaar oud te Nieuweschans,
*Antje Danhof, overlijdt op 16 augustus 1960, te Groningen, 71 jaar oud.

Zevenentwintigste generatie (alfa-delta-231.4)

*Kloek - Roosje (1916 Winschoten)       basis-schema

*Klaas Kloek, geboren op 24 juni 1891 te Nieuweschans, zoon van
*Henrik Kloek en
*Sieka Houtman, trouwt op 30 november 1916 in Winschoten, 25 jaar oud, met
*Eliesabeth Roosje, geboren in 1889 te Winschoten, 27 jaar oud, dochter van
*Harm Roosje en
*Grietje Beekmeijer,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Hendrik Harm Kloek, geboren in 1916 te Winschoten,
Grietje Sieka Kloek, geboren op 6 augustus 1919 te Winschoten en op 17 januari 2002 in Amsterdam overleden,
Harm Hendrik Kloek, geboren op 25 januari 1921 te Winschoten en op 18 december 1997 overleden,
Klaas Gozen Kloek, geboren op 24 juni 1922 te Winschoten en op 25 maart 1983 overleden,
Jan Hendrik Kloek,

Klaas Kloek, hoefsmid, overlijdt op 5 juni 1970, 79 jaar oud.

Zevenentwintigste generatie (alfa-delta-231.5)

*van der Kamp - Kloek (1921 Onstwedde)       basis-schema

*Grietje Kloek, geboren op 21 januari 1895 te Nieuweschans, dochter van
*Henrik Kloek en
*Sieka Houtman, trouwt op 13 augustus 1921 in Onstwedde, Groningen, 26 jaar oud, met
*Harm van der Kamp, geboren in 1889 te Onstwedde, Groningen, 32 jaar oud, zoon van
*Jan van der Kamp en
*Marchiena Koning,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Harm van der Kamp is rijwielhandelaar.


Achtentwintigste generatie

Kloek - Schaa (1934 Nieuweschans)       basis-schema

Hendrik Kloek, geboren op 5 maart 1905 te Nieuweschans, zoon van
Reint Kloek en
Harmanna Sasker, trouwt op 26 mei 1934 te Nieuweschans, met
Gerhardine Margaretha Schaa, geboren in Weener in Duitsland, dochter van Johann Wilhelm Schaa en Jaapie Reininga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Koolman - Kloek (1933 Nieuweschans)       basis-schema

Janna Kloek, geboren in 1906 te Nieuweschans, dochter van
Reint Kloek en
Harmanna Sasker, trouwt op 20 mei 1933 te Nieuweschans met, Reinder Johannes Koolman, geboren in 1900 in Muntendam, zoon van Engel Koolman en Reina Koets,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - Halsema (1935 Nieuweschans)       basis-schema

Reint Kloek, geboren op 16 januari 1909 te Nieuweschans, zoon van
Reint Kloek en
Harmanna Sasker, trouwt op 8 juni 1935 te Nieuweschans, met
Engelina Henderica Halsema, geboren op 21 mei 1905, in Kloosterburen, dochter van Henricus Julius Halsema en Laurentia Bruning,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hendrik Jan Kloek, geboren op 21 juli 1937 te Winschoten,
Reint Kloek, geboren op 17 april 1944 te Winschoten,
Laurencia Henderica Engelina Anna Kloek, geboren op 1 november 1945 te Winschoten,

Reint Kloek, overlijdt op 10 juli 1974, 65 jaar oud,
Engelina Henderica Halsema, overlijdt op 5 juni 1970, 65 jaar oud.


Achtentwintigste generatie

Klunder - Kloek (1934 Groningen)       basis-schema

Sieka Geertje Kloek, geboren op 30 maart 1910 in Groningen, dochter van
Gosen Kloek en
Antje Danhof, trouwt op 17 mei 1934 in Groningen Stad, 24 jaar oud met
Eerde Klunder, geboren op 18 oktober 1904 in Groningen Stad
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Antje Tollje Klunder, geboren 26 december 1936 in Groningen en op 10 november 2009 in Groningen overleden,
Hendrik Klunder, geboren 28 augustus 1938 in Groningen, overleden 20 januari 1991 in Groningen,

Sieka Geertje Kloek, overlijdt op 24 maart 1953 in Groningen, 43 jaar oud,
Eerde Klunder, was pianostemmer.

Kloek - Veenstra (1939 Amsterdam)       basis-schema

Jan Hendrik Kloek, geboren in 1912 in Roosendaal en Nispen, leraar, zoon van
Gosen Kloek en
Antje Danhof, trouwt 8 november 1939 in Amsterdam, 27 jaar oud met Lutske Veenstra, geboren 30 november 1913 in Zuidhorn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maja Marijke Kloek, geboren 20 januari 1942 te Amsterdam,
Bart René Kloek, geboren 23 mei 1943 te Amsterdam,
Lajla Vjera Kloek, geboren 18 september 1952 te Groningen,

Jan Hendrik Kloek , overlijdt op 14 november 1962 te Groningen, 50 jaar oud,
Lutske Veenstra, overlijdt op 1 oktober 2003 te Groningen, 89 jaar oud.

Aanvullende informatie: Jan Hendrik Kloek


Negenentwintigste generatie

Kloek - Grave       basis-schema

Reint Kloek, geboren op 17 april 1944 te Winschoten, zoon van
Reint Kloek en
Engelina Henderica Halsema, trouwt met
Lammechien Grave, geboren op 27 juli 1942,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Engelina Geesiena Kloek,
Reint Kloek,

Lammechien Grave, overlijdt op 30 maart 1992, 49 jaar oud.

ten Klooster - Kloek       basis-schema

Laurentia Engelina Henderica Anna Kloek, geboren op 1 november 1945 te Winschoten, dochter van
Reint Kloek en
Engelina Henderica Halsema, trouwt met
Jan ten Klooster, geboren op 19 april 1943,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ernst Jan ten Klooster,
Edith Esther ten Klooster.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 16 februari 2017).
proclaimer