Sahoere

Sahoere was een farao van de 5e dynastie. Hij was een broer van Neferirkare. De koning was ook bekend onder andere namen: Sefres (Manetho) en Sahoera (Turijn). Zijn naam betekent: "Hij die dichtbij de god Ra is".

Biografie:
Sahoere was de tweede koning van de Egyptische oudheid uit de vijfde dynastie. Hij was de zoon van koningin Chentkaus I en Oeserkaf. Er zijn geen vrouwen of kinderen van hem bekend. Hij werd opgevolgd door Neferirkare, de eerste koning met vijf namen.

Volgens een legende opgetekend uit het Westcarpapyrus, zouden koning Sahoere en zijn broers nazaten geweest zijn van priesteres Tadjeded en de god Ra. De koning is bekend van de mooie afbeeldingen in zijn dodentempel en piramide.

Sahoere is een actieve farao geweest. De Steen van Palermo verhaalt van verschillende expedities naar onder andere de Sinaļ en Aboe Simbel voor het delven van geschikte stenen. De koning bouwde een piramide voor zichzelf. Waarbij de piramide ook verschillende andere bouwwerken had: een daltempel en een dodentempel. De koning regeerde volgens de Palermo-steen 12 jaar, Manetho geeft hem 13 jaar.

Sahoere gaf veel om de economische positie; hij handelde met verschillende buren. Dat is te zien in de vele reliėfs, waar verschillende boten aankomen op Aziatische bodem. Er zijn cartouches gevonden van de koning in Libanon. Dit was de eerste gedocumenteerde expeditie naar het land Poent.

Bouwwerken:
piramidecomplex in Aboesir
een mogelijk zonneheiligdom
verschillende tempels volgens de Steen van Palermo
paleis Oetjes-Neferoe-Sahoere ("Sahoere zijn mooie ziel gaat op naar de hemel")

Wikipedia:
Sahoere