de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

Leerbroek is een kleine gemeente van ongeveer 1500 inwoners waarvan een groot deel boerenbevolking. Het is gelegen in het midden van het zuidwestelijke deel van de Vijfheerenlanden. Het dorp ligt aan de weg van Meerkerk naar Leerdam.
Leerbroek is in 1025 gesticht door Jan van Arkel en genoemd naar de oude waterloop de Leede. Het was een doorwaadbare plaats in dit riviertje. Broek duidt op broekland, wat een stuk laag veenland was. Vroeger heette het ook Lederbroek.

De Nederlands Hervormde kerk met markante stompe toren in het hart van het dorp ligt op een terp en is van verre te zien, van welke kant men Leerbroek ook nadert. Als stichtingsjaar van de kerk wordt ook 1025 genoemd. De toren dateert van oorsprong uit 1500 en het schip van de kerk uit 1550. In 1935 is de kerk afgebrand en in oude vorm weer opgebouwd.

De laatste jaren is Leerbroek uitgegroeid tot een dorp met vrij veel nieuwe woningen. Het rustige dorpse leven is echter blijven bestaan. Het dorp huisvest een internationaal kaasexportbedrijf en enkele transportbedrijven, waar een gedeelte van de bevolking zijn brood verdiend. Als bezienswaardigheden kunnen genoemd worden de Nederlands Hervormde Kerk en de voormalige smederij aan de Dorpsweg 2 met zijn hoge stoep. Ook de boerderijen in het buurtschap Middelkoop zijn, evenals die in Hei- en Boeicop, het bekijken waard. De rust die ook dit dorp uitstraalt, is kenmerkend voor de hele Vijfheerenlanden.De familie Kloek is door drie huwelijken in het begin van de negentiende eeuw met de familie van der Leeden verbonden en met vijf huwelijken in de periode 1713-1905 met de familie Heijkoop.de familie van der Leede,

van der Leede, naamsvermeldingen van het Meertens-instituut:
ē Lokalisering van het kasteel van de heren Van der Leede (Huis ter Leede) bij Loosdorp tussen Leerdam en Leerbroek. De oudste vermelding van een Van der Leede dateert van 7 oktober 1143: Harbernus de Liethen (Herbaren van der Leede). Vervolgens in 1207 Florentinus de Leda en Walpertus de Leda (= Volpertus de Lede, 1212). Vele schanddaden van deze Folpert worden door de oude kroniekschrijvers uitvoerig beschreven. Welke rol deze heren Van der Leede in het gebied gespeeld hebben, weten we in het geheel niet. In het midden van de 13e eeuw zijn leden uit het geslacht Van der Leede heren van Haastrecht. Uit het geslacht van de Van der Leede's is het geslacht der Van Arkels voortgekomen. Als stamvader geldt Herbaren II van der Leede, voor het eerst vermeld in 1227.
ē Een familie Van der Leede stamt uit Leerdam en ontleent de familienaam aan het riviertje De Leede.
Jan Dircksz van der Leede (ca.1650-ca.1686) vestigde zich te Lexmond.


verbonden families Leerdam en Leerbroek:
Aantjes (1857), van den Berg (1927), Blokland (1911), Bos (1756), Buijserd (1898)v, Colder (1906), van Dieren (1908), van der Heiden (1840), Heijkoop (1744), Heijkoop (1905), van Hemert (1755), Hijkoop (1844), Hijkoop (1847), van Iperen (1905), de Jong (1830), de Jong(1872), Kars (1911), Kooijman (1831), Kool (1914), Koorevaar (1835), Kortlever (1835), Kuijpers (1913), van der Leeden (1802), van der Leeden (1803), van der Leeden (1813), de Leeuw (1907), Lekkerkerker (1873), Lekkerkerker (1900), Maaskant (1908), Rombach (1833), Schakel (1875), Schakel (1925), Snoep(1905), van Soelen (1933), Sterk (1874), Verheul (1899), Verkerk (1715), Vermaat (1931), Wink (1840), Wink (1843), Wink (1844).


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


IX

Diederyck Cloeck       basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is ťťn kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeusí dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       basis-schema

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is ťťn kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeusí dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


X

Cloeck-Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       basis-schema

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriŽn stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12Ĺ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       basis-schema

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450, 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zeven kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487,
Ryckwin Cloeck,

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.

Protocollen
16 november 1475 Leenregister Hertogdom Kleef.
Gysbert Cloicke, verstorben Ryckquins soen beleend met dat Lo zu Duven.

1482 Leenregister Hertogdom Kleef.
Gysbert Cloicke opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

4 mei 1501 St.Urselen Convent Elten.
Opten naesten dynsdach na den sonnendach Jubilate 1501. Johan Keyser bekent dat Styna van Barferde, weduwe van Giesbert Kloicke, met Gairt en Johan Kloicke, haar zoons, zijn swegerlinge, hem verkocht te hebben 'n stuk land genaamd de Loehorst, groot 5 morgen, gelegen in het kerspel Duven, voor 50 rijnsche gulden volgen een gerichtsbrief van maandag na Jubilate 1501 en schenkt nu aan Styna en haar zoons het recht om dit land elk jaar op St.Peter ad cathedram te lossen voor 50 rijnsche gulden,

10 november 1545 Archief DŁsseldorf.
Abtissin Magdalene von Wied verpachtet de Gebrudern Gadert und Ryckwin Kloick den Hof Eltingen in Kirchspiel Duiven mit einer weide genennt Bollenmaet auf 27 Jahre gegen 75 Gulden, 6 Gšnse, 12 paar HŁhner, 1 Pfund Pfeffer und 1 Pfund Wacholder fŁr den Hof und gegen 3 pachtgulden fŁr die Weide.


XIII

Hendrick Cloeck (1511)       basis-schema

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, ťťn zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV

Cloeck - Floren (1538)       basis-schema

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Cornelis Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.

Floris de Bontwercker is een zoon van Nanningh Cuper en Griete. Einde juli 1478 overlijdt zijn moeder, zijn vader die Cuper was, was al overleden. Floris is dan vijf jaar en wordt op 5 augustus 1478 in het weeshuis geplaatst. Hij erft het huis 's Hertogenbosse in de Warmoesstraat hoek Pijlsteeg, waar later Maria Cloeck en Adriaan Raap gaan wonen.


XV

Cloeck - Heijsters (1562)       basis-schema

Hendrik Cloeck, geboren te Amsterdam op 6 februari 1542, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt op 17 oktober 1562 in de Oude Kerk te Amsterdam met Wijntgen Heijsters, dochter van Cornelis Heijsters.

Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,
Floris Cloeck, geboren in 1563 te Amsterdam en op 12 januari 1631 overleden,
Vrou Cloeck, gedoopt op 1 oktober 1565, in de Oude Kerk te Amsterdam en op 3 november 1632 overleden,
Willem Cloeck, gedoopt op 22 januari 1568, in de Oude Kerk te Amsterdam,
Ludewijn Cloeck, geboren in 1570 te Amsterdam en op 24 februari 1641 overleden,
Claes Cloeck, geboren op 20 december 1571 te Amsterdam, op 25 december 1571 in de Oude Kerk gedoopt en op 16 september 1628 in Vlissingen overleden.
Nanning Cloeck, geboren in 1573, te Amsterdam en voor 1609 overleden,
Cornelis Cloeck, gedoopt op 5 augustus 1576, in de Oude Kerk te Amsterdam en op 26 oktober 1625 overleden,
Jacob Cloeck, geboren op 19 augustus 1578 te Amsterdam, gedoopt in de Oude Kerk en op 12 februari 1624 overleden,
Hijndrick Cloeck, gedoopt op 16 mei 1581, in de Oude Kerk te Amsterdam,
Anna Cloeck, gedoopt op 3 maart 1583, in de Oude Kerk te Amsterdam en op 21 mei 1641 overleden.

Hendrik Claeszoon Cloeck overlijdt op 17 februari 1623 op 81 jarige leeftijd en wordt in de Nieuwe Kerk begraven.
Wijntgen Cornelisdochter Heijsters overlijdt in juli 1600.


XVI

Cloeck - Isackx (1600)       basis-schema

Cornelis Cloeck, gedoopt op 5 augustus 1576 te Amsterdam, zoon van Hendrik Cloeck en Wijntgen Heijsters trouwt op 23 november 1599(ondertrouw) in Amsterdam met Neeltjen Isackx.

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.
Claes Cloeck, gedoopt op 28 september 1600 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Gerritgen Cloeck, gedoopt op 7 juli 1602 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
AriŽn Cloeck, gedoopt op 19 september 1604 te Rijnsburg,
Giertje Cloeck, gedoopt op 26 december 1606 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Trijntje Cloeck, gedoopt op 3 juni 1608 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Aaltje Cloeck, geboren in 1610 te Amsterdam,
Marritje Cloeck, geboren in 1612 te Amsterdam,
Annetgen Cloeck, gedoopt op 27 december 1615 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Isaac Cloeck, gedoopt op 6 januari 1619 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.


XVII

AriŽn Kloek (1604)       basis-schema

Uit het huwelijk van AriŽn Kloek, gedoopt op 19 september 1604 te Rijnsburg, zoon van Cornelis Cloeck en Neeltjen Isackx, zijn twee kinderen bekend.

Cornelis Kloek, geboren in 1640,
AriŽn Kloek, geboren in 1648,
AriŽn is in Asperen geboren.


XVIII

AriŽn Kloek (1648)       basis-schema

Uit het huwelijk van AriŽn Kloek, geboren in 1648 te Asperen zijn vier kinderen bekend.

Cornelis Kloek, geboren in 1678 te Asperen,
AriŽn Kloek, geboren in 1683 te Asperen,
Aert Kloek, geboren in 1685 te Asperen,
Johanes Kloek, geboren in 1687 te Asperen,


XIX

Kloek - Verkerk (1715)       basis-schema

De familiegeschiedenis van de Leerbroek-tak begint in 1715 als Cornelis Kloek, zoon van AriŽn Kloek op 12 mei van dat jaar te Oosterwijk bij Leerdam in het huwelijk treedt met Jenneke Verkerk.

Uit het huwelijk van Cornelis Kloek en Jenneke Verkerk zijn vijf kinderen bekend.
AriŽn Kloek, gedoopt op 11 mei 1716 te Leerdam,
Jenneke Kloek, gedoopt op 28 juni 1718 te Leerdam,
Pieter Kloek, gedoopt op 3 oktober 1721 te Leerdam,
Cornelis Kloek, gedoopt op 18 oktober 1722 te Leerdam en
Jan Kloek, gedoopt op 22 oktober 1723 te Leerdam.


XX

Heijkoop - Kloek (1744)       basis-schema

Jenneke Kloek, gedoopt op 28 juni 1718 te Leerdam, dochter van Cornelis Kloek en Jenneke Verkerk, trouwt op 12 juli 1744 te Leerdam, 26 jaar oud, met Gijsbert Heijkoop, gedoopt op 3 juli 1707 te Meerkerk, 37 jaar oud, zoon van Gerrit Heijkoop.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - van Hemert (1755)       basis-schema

Jan Kloek, gedoopt op 22 oktober 1723 te Leerdam, zoon van Cornelis Kloek en Jenneke Verkerk, trouwt in 1755 te Leerdam, 32 jaar oud, met Teuntje van Hemert.

Uit dit huwelijk is ťťn kind bekend.
Maaijken Kloek, gedoopt op 1 oktober 1755 te Leerdam,

Teuntje van Hemert overlijdt voor 1756.

Kloek - Bos (1756)       basis-schema

Jan Kloek hertrouwt op 4 april 1756 in Leerdam met Grietje Bos, gedoopt op 16 december 1725 te Leerdam, 31 jaar oud, dochter van Jan Bos en Elisabeth Kars.

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend.
Jenneke Kloek, gedoopt op 11 september 1757 te Leerdam en overleden voor 1759,
Jenneke Kloek, gedoopt op 17 februari 1759 te Leerdam,
Lijsbeth Kloek, gedoopt op 16 november 1760 te Leerdam en overleden voor 1768,
Jan Kloek, gedoopt op 10 januari 1762 te Leerdam en op 28 juni 1846 te Leerdam (akte 39) overleden,
Cornelis Kloek, gedoopt op 6 november 1763 te Leerdam en op 10 januari 1828 te Leerbroek overleden,
Arie Kloek, gedoopt op 10 maart 1765 te Leerdam,
Pieter Kloek, gedoopt op 5 november 1766 te Leerdam,
Lijsbeth Kloek, gedoopt op 23 oktober 1768 te Leerdam en op 15 januari 1841 te Leerdam (akte 3) overleden
Grietje Kloek, gedoopt op 17 januari 1773 te Leerdam.

Grietje Bos overlijdt op 9 februari 1814 te Leerdam (akte 9) op 82 jarige leeftijd.


XXI

Kloek - van der Leeden (1802)       basis-schema

Jan Kloek, gedoopt op 10 januari 1762 te Leerdam, zoon van Jan Kloek en Grietje Bos, trouwt op 9 mei 1802 te Leerdam, 40 jaar oud, met Hendrika van der Leeden, gedoopt op 30 november 1777, 25 jaar oud, dochter van Cornelis van der Leeden en Aantje Boon

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Margaritha Kloek, gedoopt op 29 december 1802 te Leerbroek en op 26 november 1864 te Nieuwland (akte 9) overleden,
Aantje Kloek, gedoopt op 9 juni 1804 te Leerbroek en op 3 december 1881 te Leerdam (akte 110) overleden,
Jan Kloek, gedoopt op 25 maart 1806 te Leerbroek,
Cornelia Kloek, gedoopt op 9 juni 1811 te Leerbroek en op 7 oktober 1852 te Leerdam (akte 61) overleden.

Jan Kloek overlijdt op 28 juni 1846 te Leerdam (akte 39) op 84 jarige leeftijd,
Hendrika van der Leeden overlijdt op 7 december 1853 te Leerdam (akte 70) op 76 jarige leeftijd.

van der Leeden - Kloek (1803)       basis-schema

Lijsbeth Kloek, gedoopt op 23 oktober 1768 te Leerdam, dochter van Jan Kloek en Grietje Bos, trouwt in 1803, te Leerdam, 35 jaar oud, met Klaas van der Leeden, geboren in 1764 te Leerdam, 39 jaar oud, zoon van Cornelis van der Leeden en Aantje Boon.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Aantje van der Leeden, geboren in 1803 te Leerdam en op 6 januari 1882 te Leerdam (akte 3) overleden,
Grietje van der Leeden, gedoopt op 18 november 1804 te Leerdam en op 14 januari 1887 te Leerdam (akte 6) overleden,
Cornelis van der Leeden, gedoopt op 6 november 1809 te Leerdam en op 17 mei 1833 te Leerdam (akte 24) overleden,

Lijsbeth Kloek overlijdt op 15 januari 1841 te Leerdam (akte 3) op 72 jarige leeftijd,
Klaas van der Leeden overlijdt op 27 april 1844 te Leerdam (akte 31) op 80 jarige leeftijd.

Kloek - van der Leeden (1813)       basis-schema

Cornelis Kloek, gedoopt op 6 november 1763 te Leerdam, zoon van Jan Kloek en Grietje Bos, trouwt op 5 mei 1813 te Leerdam (akte 4), 49 jaar oud, met Cornelia van der Leeden, gedoopt op 6 december 1789 te Leerdam, 23 jaar oud, dochter van Cornelis van der Leeden en Aantje Boon

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.
Grietje Kloek, geboren op 24 mei 1814 te Leerbroek,
Cornelis Kloek, geboren op 15 januari 1816 te Leerbroek en op 16 mei 1865 te Leerbroek (akte 8) overleden
Jenneke Kloek, geboren op 10 februari 1818 te Leerbroek, (akte 5) en op 20 augustus 1852 te Polsbroek Zuid (akte 11) overleden,
Aantje Kloek, geboren op 3 februari 1820 te Leerbroek (akte 5) en op 4 februari 1848 te Meerkerk overleden
Janna Kloek, geboren op 11 februari 1822 te Leerbroek (akte 3) en op 6 december 1902 te Leerbroek overleden,
Annigje Kloek, geboren op 16 januari 1825 te Leerbroek (akte 4),
Jan Kloek, geboren op 24 november 1827 te Leerbroek (akte 17), en op 2 oktober 1830 te Leerbroek (akte 10) overleden.

Cornelis Kloek overlijdt op 10 januari 1828 te Leerbroek (akte 2) op 65 jarige leeftijd,
Cornelia van der Leeden overlijdt op 5 februari 1841 te Leerbroek (akte 1) op 52 jarige leeftijd.


XXII (Jan-Tak)

Rombach - Kloek (1833)       basis-schema

Margaritha Kloek, gedoopt op 29 december 1802 te Leerdam, dochter van Jan Kloek en Hendrika van der Leeden, trouwt op 27 januari 1833 te Leerbroek (akte 4), 31 jaar oud, met Jan Anton Rombach, 28 jaar oud, zoon van Jan Jacob Rombach en Johanna Catharina Elisabeth van Ginkel.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jan Anton Rombach overlijdt voor 1840.

van der Heiden - Kloek (1840)       basis-schema

Margaritha Kloek gedoopt op 29 december 1802 te Leerdam, hertrouwt op 10 oktober 1840 te Nieuwland (akte 2), 38 jaar oud, met Aart van der Heiden, geboren op 25 juni 1809 te Nieuwland, 31 jaar oud, zoon van Aart van der Heiden en Cilia Konst.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Aart van der Heiden, geboren op 23 oktober 1841 te Nieuwland (akte 14),
Hendrika Marianna van der Heiden, geboren op 22 december 1842 te Nieuwland (akte 19), en op 1 maart 1843 te Nieuwland (akte 5), overleden.
Jan Hendrik van der Heiden geboren op 7 januari 1844 te Nieuwland (akte 1) en op 27 november 1911 te Papendracht overleden en
Hendrik van der Heiden geboren op 14 oktober 1848 te Nieuwland (akte 10) en op 11 september 1897 te Leerbroek (akte 10) overleden.

Margaritha Kloek overlijdt op 26 november 1864 te Nieuwland (akte 9) op 62 jarige leeftijd.

de Jong - Kloek (1830)       basis-schema

Aantje Kloek , gedoopt op 9 juni 1804 te Leerdam, dochter van Jan Kloek en Hendrika van der Leeden, trouwt op 26 maart 1830 te Leerdam (akte 3), 26 jaar oud, met Jan Andries de Jong, geboren in 1804 te Leerdam, 26 jaar oud, zoon van Arie Tijmese de Jong en Maaijke Buyzer.

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.
Arie de Jong, geboren op 2 mei 1830 te Leerbroek (akte 5) en op 13 mei 1830 te Leerbroek (akte 7) overleden,
Hendrika de Jong, geboren op 20 juni 1831 te Leerbroek (akte 8) en op 7 februari 1899 te Leerdam (akte 8) overleden,
Arie de Jong, geboren op 12 september 1833 te Leerbroek (akte 17) en op 18 september 1892 te Leerbroek (akte 18) overleden
Jan de Jong, geboren op 13 maart 1836 te Leerdam (akte 21) en op 10 mei 1864 te Leerdam (akte 48) overleden en
Maaike Maria de Jong, geboren op 10 maart 1841 te Leerdam (akte 17) en op 16 juli 1875 te Nieuwland (akte 7) overleden.

Aantje Kloek overlijdt op 3 december 1881 te Leerdam (akte 110) op 77 jarige leeftijd,
Jan Andries de Jong overlijdt op 11 december 1889 te Leerdam (akte 100) op 85 jarige leeftijd.

Kloek - Kooijman (1831)       basis-schema

Jan Kloek, gedoopt op 25 maart 1806 te Leerdam, zoon van Jan Kloek en Hendrieka van der Leeden trouwt op 21 mei 1831 te Peursum(Zuid Holland) (akte 2), 25 jaar oud, met Neeltje Kooijman, geboren in 1814 te Noordeloos, 17 jaar oud, dochter van Arie Kooijman en Hermijntje Slob.

Uit dit huwelijk is ťťn kind bekend:
Jan Kloek, geboren op 1 april 1839 te Peursum.

Kortlever - Kloek (1835)          basis-schema

Cornelia Kloek, geboren op 9 juni 1811 te Leerdam en dochter van Jan Kloek en Hendrika van der Leeden, trouwt op 23 augustus 1834 (akte 17) te Leerdam, 23 jaar oud, met Jan Kortlever, geboren in 1812 te Leerdam, 22 jaar oud en zoon van Bastiaan Jansse Kortleever en Elisabeth Brakband,

Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend.
Elisabeth Kortlever, geboren op 14 november 1834 te Leerdam (akte 78) en op 17 juni 1882 te Leerdam (akte 58) overleden,
Hendrika Kortlever, geboren op 6 maart 1836 te Leerbroek (akte 8) en op 9 juli 1836 te Leerbroek (akte 7) overleden,
Maaike Kortlever, geboren op 12 februari 1838 te Leerbroek (akte 4) en op 23 januari 1911 te Lexmond (akte 3) overleden,
Jan Kortlever, geboren op 9 september 1840 te Leerbroek (akte 14) en op 20 november 1841 te Leerbroek (akte 12) overleden,
Jan Kortlever, geboren op 7 augustus 1842 te Leerbroek (akte 10) en op 12 september 1842 te Leerbroek (akte 9) overleden,
Jan Kortlever, geboren op 25 augustus 1843 te Leerbroek (akte 9) en op 27 februari 1915 te Lexmond (akte 2) overleden.
Bastiaan Kortlever, geboren op 2 september 1844 te Leerbroek (akte 19) en op 13 december 1845 te Leerbroek (akte 18) overleden,
Hendrika Kortlever, geboren op 16 december 1845 te Leerbroek (akte 23) en op 8 september 1925 te Leerdam (akte 75) overleden,
Bastiaan Kortlever, geboren op 13 maart 1848 te Leerdam (akte 5) en op 10 april 1849 te Leerdam (akte 36) overleden,
Margaretha Johanna Kortlever, geboren op 21 mei 1851 te Leerdam (akte 52) en op 26 augustus 1925 te Lexmond (akte 20) overleden,

Cornelia Kloek overlijdt op 7 oktober 1852 te Leerdam (akte 61) op 41 jarige leeftijd.


XXII (Cornelis-Tak)

Koorevaar - Kloek (1835)       basis-schema

Grietje Kloek, geboren op 24 mei 1814 te Leerbroek, dochter van Cornelis Kloek en Cornelia van der Leeden, trouwt op 19 juni 1835 te Leerbroek (akte 5), 21 jaar oud, met Gerrit Koorevaar, geboren op 11 september 1811 te Wijngaarden, 24 jaar oud, zoon van Arie Koorevaar en Cornelia Bons.

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.
Cornelis Koorevaar, geboren op 14 december 1835 te Leerbroek (akte 20) en op 24 oktober 1838 te Sliedrecht overleden,
Arie Koorevaar, geboren op 28 oktober 1837 te Sliedrecht en op 11 maart 1913 te Giessendam overleden,
Cornelia Koorevaar, geboren op 24 oktober 1839 te Sliedrecht en op 12 april 1901 te Streefkerk overleden,
Cornelia Koorevaar, geboren op 16 november 1841 te Sliedrecht en op 12 november 1918 te Giessen-Oudekerk overleden,
Jenneke Koorevaar, geboren op 19 januari 1843 te Sliedrecht en op 14 juli 1905 te Giessendam overleden, ze was getrouwd met Gerrit Huisman,
Cornelis Koorevaar, geboren op 19 januari 1843 te Sliedrecht en op 23 september 1924 in Groot Ammers overleden,
Antje Koorevaar, geboren op 5 september 1848 te Giessendam en op 11 juli 1931 te Giessendam overleden,

Kloek - Hijkoop (1847)       basis-schema

Cornelis Kloek, geboren op 15 januari 1816 te Leerbroek, zoon van Cornelis Kloek en Cornelia van der Leeden, trouwt op 19 juni 1847 te Leerbroek (akte 3), 31 jaar oud, met Hendrika Margaretha Hijkoop, geboren op 15 december 1828 te Leerbroek, 18 jaar oud, dochter van Teunis Hijkoop en Hendrika Margaretha van Mourik.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Hendrika Margaretha Kloek, geboren op 20 november 1847 te Leerbroek en op 27 januari 1848 te Leerbroek (akte 5) overleden,
Cornelis Kloek, geboren op 14 maart 1849 te Leerbroek (akte 4) en op 9 september 1903 te Leerbroek (akte 7), overleden,
Hendrika Margaretha Kloek, geboren op 11 augustus 1850 te Leerbroek (akte 20) en op 28 juni 1920 te Leerbroek (akte 9) overleden en
Teunis Kloek, geboren op 8 februari 1852 te Leerbroek (akte 3) en op 21 december 1939 te Leerbroek (akte 11) overleden.

Cornelis Kloek overlijdt op 16 mei 1865 te Leerboek (akte 8) op 49 jarige leeftijd,
Hendrika Margaretha Hijkoop overlijdt op 14 mei 1852 te Leerbroek (akte 9) op 34 jarige leeftijd.

Wink - Kloek (1843)       basis-schema

Jenneke Kloek, geboren op 9 februari 1818 te Leerbroek, dochter van Cornelis Kloek en Cornelia van der Leeden, trouwt op 30 september 1843 te Leerbroek (akte 8), 25 jaar oud, met Gerrit Wink, geboren op 9 juli 1816 te Vlist, 27 jaar oud, zoon van Peter Andries Wink en Aaltje Slingerland.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Peter Andries Wink, geboren op 14 januari 1844 te Leerbroek (akte 4) en op 13 oktober 1865 te Polsbroek (akte 2) overleden,
Cornelia Wink, geboren op 14 december 1845 te Polsbroek-Zuid en op 08 maart 1920 te Hoenkoop (akte 3) overleden,
Aaltje Wink, geboren op 15 januari 1848 te Polsbroek-Zuid en op 28 september 1921 te Oudewater (akte 41) overledenen,
Grietje Wink, geboren op 2 september 1849 te Polsbroek-Zuid en op 23 mei 1947 te Oudewater overleden, ze was gehuwd met Aart Lekkerkerker.

Jenneke Kloek overlijdt op 20 augustus 1852 in Polsbroek-Zuid (akte 11), op 34 jarige leeftijd,
Gerrit Wink overlijdt op 9 juli 1897 te Linschoten, op 81 jarige leeftijd.

Wink - Kloek (1840)       basis-schema

Aantje Kloek, geboren op 3 februari 1820 te Leerdam, dochter van Cornelis Kloek en Cornelia van der Leeden, trouwt op 22 augustus 1840 te Leerbroek, (akte 2) 20 jaar oud, met Arie Wink, geboren op 14 augustus 1819 te Meerkerk, 21 jaar oud, zoon van Andries Wink en Aaltje Groen.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Cornelis Wink geboren op 13 februari 1841 te Leerbroek (akte 1) en op 27 maart 1918 te Tienhoven overleden,
Andries Wink geboren 14 augustus 1842 te Meerkerk (akte 30) en op 26 maart 1904 te Werkendam overleden,
Jan Wink geboren op 10 augustus 1844 te Meerkerk (akte 36) en op 8 januari 1925 te Meerkerk (akte 1) overleden.
Cornelia Wink geboren op 20 augustus 1846 te Meerkerk (akte 22) en op 29 augustus 1921 te Meerkerk (akte 20) overleden.

Aantje Kloek overlijdt op 4 februari 1848 te Meerkerk (akte 3) op 27 jarige leeftijd,
Arie Wink overlijdt op 4 juni 1890 te Meerkerk (akte 18) op 70 jarige leeftijd.

Hijkoop - Kloek (1844)       basis-schema

Janna Kloek, geboren op 11 februari 1822 te Leerbroek, dochter van Cornelis Kloek en Cornelia van der Leeden, trouwt op 13 juni 1844 (akte 5) te Leerbroek, 22 jaar oud, met Maarten Hijkoop, geboren op 5 oktober 1823, 20 jaar oud, zoon van Teunis Hijkoop en Hendrika Margaretha van Mourik.

Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend.
Cornelis Hijkoop, geboren op 23 januari 1845 te Leerbroek (akte 3) en op 13 december 1923 te Leerbroek (akte 10) overleden,
Teunis Hijkoop, geboren in 1847 en op 6 februari 1848 te Leerbroek (akte 9) overleden,
Cornelia Hijkoop, geboren op 4 augustus 1851 te Leerbroek (akte 16) en op 14 oktober 1919 te Leerbroek (akte 13) overleden,
Teunis Hijkoop, geboren op 23 november 1853 te Leerbroek (akte 15) en op 4 september 1860 te Leerbroek (akte 8) overleden,
Stijntje Hijkoop, geboren op 22 februari 1856 te Leerbroek (akte 4) en op 1 februari 1946 te Leerbroek (akte 2) overleden,
Aantje Hijkoop, geboren op 8 augustus 1857 te Leerbroek (akte 11) en op 3 juli 1917 te Nieuwland (akte 7) overleden,
Willem Hijkoop, geboren op 7 augustus 1859 te Leerbroek (akte 14) en op 23 februari 1923 te Leerbroek (akte 3) overleden,
Teuntje Hijkoop geboren op 14 februari 1862 te Leerbroek (akte 3) en op 17 december 1950 te Gouda overleden,
Jan Cornelis Hijkoop geboren op 24 februari 1864 te Leerbroek (akte 5) en op 14 april 1906 te Almkerk en Uitwijk overleden,
Antje Hijkoop geboren op 13 januari 1866 te Leerbroek (akte 1),
Hendrika Margaretha Hijkoop op 7 maart 1906 te Leerbroek (akte 2) overleden,

Janna Kloek overlijdt op 6 december 1902 in Leerbroek (akte 12), op 80 jarige leeftijd,
Maarten Hijkoop overlijdt op 6 september 1879 in Leerbroek (akte 15), op 56 jarige Leeftijd.

Wink - Kloek (1844)       basis-schema

Annigje Kloek, geboren op 15 januari 1825 te Leerbroek en dochter van Cornelis Kloek en Cornelia van der Leeden, trouwt op 26 oktober 1844 te Leerbroek (akte 8), 19 jaar oud, met Peter Johannes Wink, geboren op 26 augustus 1821 te Meerkerk, 23 jaar oud, zoon van Andries Wink en Aaltje Groen.

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.
Cornelis Wink, geboren op 15 februari 1846 te Leerbroek (akte 3),
Aaltje Wink, geboren in 1849 te Noordeloos,
Cornelia Wink, geboren in 1852 te Ottoland en op 26 december 1939 te Hagestein (akte 11), overleden.


XXIII

Kloek - Aantjes (1857)       basis-schema

Jan Kloek, geboren op 1 april 1839 te Peursum, zoon van Jan Kloek en Neeltje Kooijman trouwt op 2 mei 1857 te Ottoland(Zuid Holland) (akte 3), 18 jaar oud, met Klara Aantjes, geboren in 1839 te Ottoland, 18 jaar oud, dochter van Dirk Aantjes en Maria Verhoef.

Uit dit huwelijk is ťťn kind bekend:
Jan Kloek, geboren op 9 september 1871 te Peursum,

Klara Aantjes overlijdt op 29 maart 1874 te Giessen-Oudekerk op 32 jarige leeftijd.

Kloek - Schakel (1875)   

Jan Kloek, geboren op 1 april 1839 te Peursum hertrouwt op 11 december 1875 te Peursum (akte 3), 36 jaar oud, met Dirkje Schakel, geboren in 1852, 23 jaar oud, dochter van Hendrik Schakel en Bastiaantje van der Laan.

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend.
Hendrik Kloek, geboren op 7 december 1876 te Peursum en op 12 januari 1877 overleden,
Hendrik Kloek, geboren op 12 januari 1878 te Peursum en op 9 mei 1878 overleden,
Neeltje Hermijntje Kloek, geboren op 25 januari 1879 te Peursum en op 2 april 1879 overleden,
Bastiaantje Kloek, geboren op 1 maart 1880 te Peursum en haar tweelingzus
Neeltje Kloek, eveneens geboren op 1 maart 1880 te Peursum, beide jong overleden
Teunis Arie Kloek, geboren op 2 april 1881 te Peursum en op 30 juni 1881 overleden.
Bastiaantje Kloek, geboren in 1884 te Peursum,
Hendrik Kloek, geboren in 1888 te Peursum,
Neeltje Hermijntje Kloek, geboren in 1890 te Peursum,

Jan Kloek overlijdt op 11 december 1915 te Peursum op 86 jarige leeftijd,
Dirkje Schakel overlijdt op 12 juni 1917 te Peursum op 65 jarige leeftijd.


Kloek - de Jong (1872)       basis-schema

Cornelis Kloek, geboren op 14 maart 1849 te Leerbroek, zoon van Cornelis Kloek en Hendrika Margaretha Hijkoop, trouwt op 27 december 1872 te Leerbroek (akte 3), 23 jaar oud, met Metje de Jong, geboren op 30 januari 1849 te Everdingen, 23 jaar oud, dochter van Cornelis de Jong en Maaike Kool.

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.
Cornelis Kloek, geboren op 11 november 1873 te Leerbroek, (akte 18),
Maaike Cornelia Kloek, geboren op 12 april 1875 te Leerbroek, (akte 7) en op 2 februari 1950 te Leerbroek (akte 2), overleden,
Hendrika Margaretha Kloek, geboren op 20 januari 1877 te Leerbroek, (akte 3) en op 4 april 1956 te Leerbroek overleden,
Arie Cornelis Kloek, geboren op 23 november 1878 te Leerbroek, (akte 28) en op 22 januari 1880 te Leerbroek (akte 2), overleden,
Cornelia Geertruida Kloek, geboren op 4 november 1880 te Leerbroek, (akte 21)
Janna Kloek, geboren op 22 juli 1884 te Leerbroek, (akte 17) en 26 januari 1957 te Leerbroek overleden en
Teunje Kloek, geboren op 26 juni 1887 te Leerbroek, (akte 10)

Cornelis Kloek overlijdt op 9 september 1903 te Leerboek (akte 7), op 54 jarige leeftijd.
Metje de Jong overlijdt op 19 maart 1908 te Leerboek (akte 10), op 59 jarige leeftijd.

Van de kinderen van Cornelis Kloek en Metje de Jong, trouwt
Cornelis Kloek op 16 februari 1905 te Leerbroek met Elizabeth Hendrika van Iperen,
Maaike Cornelia Kloek op 13 oktober 1905 te Leerbroek met Teunis Heijkoop,
Hendrika Margaretha Kloek op 3 november 1898 te Leerbroek met Eimert Buijserd,
Cornelia Geertruida Kloek op 28 maart 1907 te Leerbroek met Arnoldus de Leeuw,
Janna Kloek op 16 april 1908 te Leerbroek met Cornelis van Dieren en
Teuntje Kloek op 2 februari 1914 te Leerbroek met Cornelis Kool.

Sterk - Kloek (1874)       basis-schema

Hendrika Margaretha Kloek, geboren op 11 augustus 1850 te Leerbroek, dochter van Cornelis Kloek en Hendrika Margaretha Hijkoop, trouwt op 23 oktober 1874 te Leerbroek (akte 8), 24 jaar oud, met Gerrit Sterk, geboren op 5 oktober 1856 te Nieuwland, 18 jaar oud, zoon van Arie Teunis Sterk en Neeltje van Mourik.

Uit dit huwelijk zijn vijftien kinderen bekend.
Arie Teunis Sterk, geboren op 29 november 1875 te Leerbroek (akte 23) en op 14 januari 1947 te Utrecht overleden,
Hendrika Margaretha Sterk, geboren op 4 januari 1877 te Leerbroek (akte 1) en op 8 mei 1923 te Meerkerk (akte 10) overleden,
Cornelis Jan Sterk, geboren op 17 januari 1878 te Leerbroek (akte 2) en op 25 februari 1949 te Leerbroek (akte 6) overleden,
Anthonie Johannes Sterk, geboren op 1 april 1880 te Leerbroek (akte 8) en op 25 februari 1884 te Leerbroek (akte 3) overleden,
Teunis Arie Sterk, geboren op 8 september 1881 te Leerbroek (akte 25), op 22 februari 1912 te Leerbroek getrouwd met Pietertje Buijserd en op 14 januari 1947 te Rotterdam (akte 1) overleden
Neeltje Sterk, geboren op 1 februari 1883 te Leerbroek (akte 1), trouwt op 7 februari 1912 te Leerbroek met Cornelis Verrips en is op 17 april 1944 te Leerbroek (akte 1) overleden,
Anthonie Johannes Sterk, geboren op 28 maart 1884 te Leerbroek (akte 9), gehuwd op 28 maart 1918 te Wijngaarden met Niesje Kuiper,
Willem Sterk, geboren op 19 september 1885 te Leerbroek (akte 22) en op 8 oktober 1885 te Leerbroek (akte 17) overleden,
Martina Wilhelmina Sterk, geboren op 29 september 1886 te Leerbroek (akte 18) en op 8 maart 1887 te Leerbroek (akte 3) overleden
Willem Sterk, geboren op 2 oktober 1887 te Leerbroek (akte 14) en op 8 oktober 1887 overleden,
Willem Sterk, geboren in 1888 te Leerbroek, hij trouwt op 17 februari 1921 te Leerbroek met Maaike Sterk,
Martina Sterk, geboren op 8 juni 1889 te Leerbroek (akte 12) en op 16 mei 1925 te Leerbroek (akte 7) overleden,
Maarten Sterk, geboren op 27 juni 1890 te Leerbroek (akte 8),
Roelof Sterk, geboren op 15 oktober 1891 te Leerbroek (akte 12), trouwt op 9 augustus 1928 in Mijnsheerenland met Catharina de Jong en op 13 mei 1959 te de Bilt overleden en
Gerrit Sterk, geboren op 16 september 1892 te Leerbroek (akte 17), hij trouwt op 27 januari 1927 te Jutphaas met Marrigje Maagje van Leeuwen,

Hendrika Margaretha Kloek overlijdt op 28 juni 1920 te Leerbroek, (akte 9) op 70 jarige leeftijd,
Gerrit Sterk overlijdt op 30 april 1924 te Leerbroek, (akte 5) op 68 jarige leeftijd.

Kloek - Lekkerkerker (1873)       basis-schema

De boerderij van de familie Kloek in Middelkoop(Leerbroek), gebouwd in 1908 en de voordien aanwezige boerderij waar de kinderen zijn geboren, vervangen.

Teunis Kloek, geboren op 8 februari 1852 te Leerbroek, zoon van Cornelis Kloek en Hendrika Margaretha Hijkoop, trouwt op 15 mei 1873 te Leerbroek, (akte 6) 21 jaar oud, met Anna Maria Lekkerkerker, geboren op 18 september 1848 te Benschop, 24 jaar oud, dochter van Willem Lekkerkerker en Maria Noordhoek.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Cornelis Kloek, geboren op 20 oktober 1873 te Leerbroek (akte 17),
Willem Kloek, geboren op 17 oktober 1874 te Leerbroek (akte 16) en op 15 september 1956 te Leerbroek overleden,
Hendrika Margaretha Kloek, geboren op 13 mei 1876 te Leerbroek (akte 9) en op 5 juli 1882 te Leerbroek (akte 7) overleden,
Maria Kloek, geboren op 11 april 1878 te Leerbroek (akte 9),
Teunis Kloek, geboren op 18 juli 1879 te Leerbroek (akte 16) en op 13 april 1957 te Driebergen overleden,
Anna Maria Kloek, geboren op 29 september 1881 te Leerbroek (akte 28) en op een niet bekend tijdstip in Huis ter Heide overleden,
Hendrika Margaretha Kloek, geboren op 11 juni 1884 te Leerbroek (akte 13) en op een niet bekend tijdstip in de Stichtse Hof te Laren overleden en
Pieter Kloek, geboren op 2 februari 1886 te Leerbroek (akte 2) en op 29 januari 1936 te Leerbroek (akte 1) overleden.

Teunis Kloek overlijdt op 21 december 1939 te Leerbroek (akte 11) op 87 jarige leeftijd.
Anna Maria Lekkerkerker overlijdt op 21 oktober 1902 te Leerbroek (akte 11) op 54 jarige leeftijd.Het gezin Kloek-Lekkerkerker in 1890.
achteraan, Willem Kloek(16 jr), Teunis Kloek (11 jr) en Cornelis Kloek(17 jr)
in het midden, Anna Maria Kloek(9 jr), Teunis Kloek sr.(38 jr), Anna Maria Lekkerkerker(41 jr) en Maria Kloek(12 jr)
vooraan, Hendrika(Rika) Kloek(6 jr) en Pieter Kloek(4 jr)


Van de kinderen van Teunis Kloek en Anna Maria Lekkerkerker, trouwt
Cornelis Kloek op 5 april 1900 te Gouderak met Maria Lekkerkerker,
Willem Kloek op 20 april 1911 te Leerbroek met Hendrika Kars,
Maria Kloek op 1 oktober 1903 te Leerbroek met Adrianus Maaskant,
Teunis Kloek op 13 juni 1905 te Heteren met Johanna Antonia Snoep en
Pieter Kloek in 1933 met Clara van Soelen.


XXIV

Kloek - Verheul (1899)       basis-schema

Jan Kloek, geboren op 9 september 1871, zoon van Jan Kloek en Clara Aantjes trouwt op 23 februari 1899 te Giessen-Nieuwkerk(Zuid Holland) (akte 2), 27 jaar oud, met Aartje Verheul, geboren op 31 oktober 1867 te Giessen-Nieuwkerk, 31 jaar oud, dochter van Cornelis Verheul en Sara Verheul.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Klara Kloek, geboren op 30 mei 1900, te Giessen-Nieuwkerk en op 22 december 1974 te Giessenburg overleden,
Cornelis Kloek, geboren op 2 september 1902 te Peursum en op 20 juni 1907 te Peursum overleden,

Jan Kloek, overlijdt op 11 augustus 1949 te Peursum.
Aartje Verheul, overlijdt op 2 mei 1954 te Giessen-Nieuwkerk.

Schakel-Kloek(1925)       basis-schema

Klara Kloek, geboren op 30 mei 1900, dochter van Jan Kloek en Aartje Verheul trouwt in 1925 te Giessen-Nieuwkerk(Zuid Holland), 25 jaar oud, met Adriaan Schakel, geboren op 6 juli 1898, 27 jaar oud.
Uit dit huwelijk zijn kinderen,

Klara Kloek, overlijdt op 22 december 1974 en is begraven aan de Kerkweg te Giessenburg.
Adriaan Schakel, overlijdt op 26 november 1982 en is begraven aan de Kerkweg te Giessenburg.

Colder - Kloek (1906)       basis-schema

Bastiaantje Kloek, geboren in 1884 te Peursum, dochter van Jan Kloek en Dirkje Schakel trouwt op 20 december 1906 te Peursum(Zuid Holland) (akte 6), 22 jaar oud, met Jan Cornelis Colder, geboren in 1882 te Amsterdam, 24 jaar oud, zoon van Cornelis Gijsbert Colder en Jantje van Herwaarden.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kloek - Kuijpers (1913)       basis-schema

Hendrik Kloek, geboren in 1888 te Peursum, zoon van Jan Kloek en Dirkje Schakel trouwt op 6 november 1913 te Meerkerk(Zuid Holland) (akte 16), 25 jaar oud, met Geertje Kuijpers, geboren 16 december 1890 te Meerkerk, 22 jaar oud, dochter van Pieter Kuijpers en Hermijntje Adriana Bikker.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Jan Kloek, geboren op 8 december 1914 te Peursum en op 5 april 1961 te Giessen-Oudekerk overleden en
Pieter Kloek, geboren in 1918 te Peursum en op een onbekend tijdstip te Meerkerk overleden.

Blokland - Kloek (1911)       basis-schema

Neeltje Hermijntje Kloek, geboren in 1890 te Peursum, dochter van Jan Kloek en Dirkje Schakel trouwt op 14 september 1911 te Peursum(Zuid Holland) (akte 2), 20 jaar oud, met Joost Jacob Blokland, geboren in 1882 te Hardinxveld, 29 jaar oud, zoon van Jan Dirk Blokland en Hendrika Elisabeth Dekker.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Kloek - van Iperen (1905)       basis-schema

Cornelis Kloek, geboren op 11 november 1873, zoon van Cornelis Kloek en Metje de Jong, trouwt op 16 februari 1905 te Leerbroek (akte 2), 31 jaar oud, met Elizabeth Hendrika van Iperen, geboren op 15 oktober 1882 te Leerbroek, 22 jaar oud, dochter van Huibert van Iperen en Neeltje Verrips.
Uit dit huwelijk is ťťn kind bekend.

Cornelia Huiberdina Kloek, geboren op 3 mei 1905 te Leerbroek,

Elizabeth Hendrika van Iperen overlijdt op 17 maart 1956, 73 jaar oud, te Leerbroek.

Vermaat - Kloek (1931)       basis-schema

Cornelia Huiberdina Kloek, geboren op 3 mei 1905, dochter van Cornelis Kloek en Elizabeth Hendrika van Iperen, trouwt op 16 april 1931 te Leerbroek, met Nicolaas Bertus Vermaat, geboren in 1905, zoon van Cornelis Vermaat en Marrigje Korporaal
Uit dit huwelijk is ťťn kind bekend.

Elizabeth Hendrika Cornelia Vermaat, is op 1 januari 1934 te Leerbroek (akte 1), overleden.

Heijkoop - Kloek (1905)       basis-schema

Maaike Cornelia Kloek, geboren op 12 april 1875 te Leerbroek, dochter van Cornelis Kloek en Metje de Jong, trouwt op 13 oktober 1905 te Leerbroek (akte 9), 30 jaar oud, met Teunis Heijkoop, geboren op 8 april 1876 te Leerbroek, 29 jaar oud, zoon van Willem Heijkoop en Pleuntje Versluis.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Maaike Cornelia Kloek overlijdt op 2 februari 1950, te Leerbroek (akte 2), op 75 jarige leeftijd.

Buijserd - Kloek (1898)       basis-schema

Hendrika Margaretha Kloek, geboren op 20 januari 1877 te Leerbroek, dochter van Cornelis Kloek en Metje de Jong, trouwt op 3 november 1898 te Leerbroek (akte 6), 21 jaar oud, met Eimert Buijserd, geboren op 15 augustus 1873, te Meerkerk, 25 jaar oud, zoon van Klaas Buijserd en Neeltje Vink.
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Metje Cornelia Buijserd, geboren op 10 mei 1899 te Leerbroek (akte 7), zij treedt op 16 april 1925 te Leerbroek in het huwelijk met Arie van Hof,
Neeltje Klazina Buijserd, geboren op 24 februari 1901 te Nieuwland (akte 3), zij trouwt op 22 april 1920 te Leerbroek met Hendrik van Buuren,
Cornelia Hendrika Buijserd, geboren op 11 februari 1902 te Nieuwland (akte 1) en op 12 februari 1902 overleden,
Klazina Cornelia Buijserd, geboren in 1903 te Leerbroek, zij trouwt op 20 maart 1931 te Nieuwland met Jan Cornelis Kortlever,
Maaike Cornelia Buijserd, geboren in 1907 te Nieuwland, zij trouwt op 19 maart 1930 te Leerbroek met Klaas Schrijver,
Klaas Buijserd, geboren op 20 februari 1911 te Leerbroek en op 17 september 1981 te Hei- en Boeicop overleden.

Hendrika Margaretha Kloek overlijdt op 4 april 1956 te Leerbroek op 79 jarige leeftijd, .

de Leeuw - Kloek (1907)       basis-schema

Cornelia Geertruida Kloek, geboren op 4 november 1880 te Leerbroek, dochter van Cornelis Kloek en Metje de Jong trouwt op 28 maart 1907 te Leerbroek (akte 2), 26 jaar oud, met Arnoldus de Leeuw, geboren op 30 juni 1880 te Schoonrewoerd, 26 jaar oud, zoon van Frans de Leeuw en Deliana Helena Kool.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Cornelis de Leeuw, geboren in december 1910 te Schoonrewoerd en op 18 augustus 1911 (akte 21) te Schoonrewoerd overleden,
Cornelis de Leeuw, geboren begin 1917 te Schoonrewoerd en op 16 februari 1917 (akte 7) te Schoonrewoerd overleden,

Arnoldus de Leeuw overlijdt op 15 december 1938 (akte 9), op 58 jarige leeftijd, te Schoonrewoerd.

van Dieren - Kloek (1908)       basis-schema

Janna Kloek, geboren op 22 juli 1884 te Leerbroek, dochter van Cornelis Kloek en Metje de Jong, trouwt op 16 april 1908 te Leerbroek (akte 1), 23 jaar oud, met Cornelis van Dieren, geboren op 26 januari 1886 te Meerkerk, 22 jaar oud, zoon van Teunis van Dieren en Maria Verhoeven.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Cornelis van Dieren, geboren op 14 december 1908 te Hagestein en op 20 december 1908 (akte 24), overleden.
Arie van Dieren, geboren in 1914 te Hagestein en op 4 februari 1915 (akte 2), overleden.

Janna Kloek overlijdt op 26 januari 1957 te Leerbroek op 72 jarige leeftijd,
Cornelis van Dieren overlijdt op 28 oktober 1958 te Leerbroek op 72 jarige leeftijd.

Kool - Kloek (1914)       basis-schema

Teuntje Kloek, geboren op 26 juni 1887 te Leerbroek, dochter van Cornelis Kloek en Metje de Jong, trouwt op 12 februari 1914 te Leerbroek (akte 1), 26 jaar oud, met Cornelis Kool, geboren op 27 oktober 1881 te Everdingen, 32 jaar oud, zoon van Arie Kool en Antonia Barendina de Jong.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


Kloek - Lekkerkerker (1900)       basis-schema

Cornelis Kloek, geboren op 20 oktober 1873, zoon van Teunis Kloek en Anna Maria Lekkerkerker, trouwt op 5 april 1900 te Gouderak (akte 3), 27 jaar oud, met Maria Lekkerkerker, geboren in 1870 te Benschop, 30 jaar oud, dochter van Cornelis Lekkerkerker en Wijntje Verbree.
Uit dit huwelijk is ťťn kind bekend.

Anna Maria Kloek, geboren op 3 maart 1902 te Leerdam (akte 40), en op 14 december 1984 te Leerdam overleden

Maria Lekkerkerker, overlijdt op 6 februari 1945 (akte 22), te Leerdam op 75 jarige leeftijd.

van den Berg - Kloek (1927)       basis-schema

Anna Maria Kloek, geboren op 3 maart 1902 te Leerdam, dochter van Cornelis Kloek en Anna Maria Lekkerkerker, trouwt op 7 april 1927, met Leendert van den Berg, geboren op 15 juni 1900, zoon van Leendert van den Berg en Aagje Lopik,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Anna Maria Kloek, overlijdt op 14 december 1984 te Leerdam op 82 jarige leeftijd,
Leendert van den Berg, overlijdt op 13 december 1984 te Leerdam op 84 jarige leeftijd.


Anna Maria Kloek en het paard Omajo (foto waarschijnlijk uit 1939)

Kloek - Kars (1911)       basis-schema

Willem Kloek, geboren op 17 oktober 1874 te Leerbroek, zoon van Teunis Kloek en Anna Maria Lekkerkerker, trouwt op 20 april 1911 te Leerdam (akte 11), 37 jaar oud, met Hendrika Kars, geboren in 1874 te Leerdam, 37 jaar oud, dochter van Adrianus Kars en Neeltje Middelkoop.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Teunis Kloek en
Hendrik Kloek

Willem Kloek overlijdt op 15 september 1956 te Leerbroek op 82 jarige leeftijd.
Hendrika Kars overlijdt op 9 april 1930 te Leerbroek (akte 4) op 56 jarige leeftijd.

Maaskant - Kloek (1908)       basis-schema

Maria Kloek, geboren op 11 april 1878 te Leerbroek, dochter van Teunis Kloek en Anna Maria Lekkerkerker, trouwt op 1 oktober 1903 te Leerbroek (akte 5), 25 jaar oud, met Adrianus Maaskant, geboren op 29 oktober 1867 in Groote Lindt, 35 jaar oud, zoon van Leendert Maaskant en Johanna van den Berg.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Adrianus Maaskant, hoofd van de christelijke MULO in Alphen aan de Rijn, overlijdt op 10 december 1941 te Alphen aan de Rijn (akte 177) op 66 jarige leeftijd.

Kloek - Snoep (1905)       basis-schema

Teunis Kloek, geboren op 19 juli 1879, zoon van Teunis Kloek en Anna Maria Lekkerkerker, trouwt op 13 juni 1905 te Heteren in Gelderland ">(akte 18), 26 jaar oud, met Johanna Antonia Snoep, geboren in 1879 te Randwijk (Heteren), eveneens 26 jaar oud, dochter van Job Snoep en Barbera van der Does.

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.
Anton Kloek, geboren op 28 juli 1906 in Oudelande (Zeeland),
Jacob Kloek, geboren op 13 juni 1909 in Oudelande (Zeeland), hoogleraar in de psychiatrie aan de Universiteit van Utrecht,
Johannis Kloek, geboren op 1 augustus 1912 te Oudelande (Zeeland), kunstschilder en
Pieter Kloek, geboren in 1916, predikant in de Nederlands Hervormde Kerk.

Teunis Kloek, was predikant in de Nederlands Hervormde Kerk, en beroepen naar Oudelande(Zuid Beveland), Goudswaard(Hoekse Waard) en Lengerhouw(bij Bolsward).

Teunis Kloek overlijdt op 13 april 1957 te Driebergen-Rijsenburg op 77 jarige leeftijd, hij is begraven op de Algemene Nieuwe Begraafplaats in Driebergen,
Johanna Antonia Snoep overlijdt op 2 februari 1958 te Zwolle(Sophiaziekenhuis) op 80 jarige leeftijd, ze is begraven op de Algemene Nieuwe Begraafplaats in Driebergen.


Teunis Kloek, Kandidaat in Zeeland in 1904. Predikant Oudelande op 25 juni 1905. Goudswaard 10 april 1921. Longerhouw en Schettens 18 november 1928Teunis Kloek jr                                             Johanna Antonia Snoep

Kloek - van Soelen (1933)       basis-schema

Pieter Kloek, geboren op 2 februari 1886, zoon van Teunis Kloek en Anna Maria Lekkerkerker, trouwt in 1933 met Clara van Soelen, geboren op 18 september 1903 te Geldermalsen, dochter van Gijsbert van Soelen en IJerewiesina Wilhelmina van Walbeek.

Uit dit huwelijk twee kinderen bekend.
Teunis Kloek, hoogleraar econometrie verbonden aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam en
Pietertje(Piety) Kloek.

Pieter Kloek overlijdt op 29 januari 1936 te Leerboek (akte 1) op 50 jarige leeftijd.Joop Kloek en de Vosbergen,


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 9 februari 2017).
proclaimer