de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

De eerste aantekeningen van de familie gaan terug tot 1421 als Johan Cloecke en sin soene Evert en Johan worden ingeschreven in het Burgerboek van Kampen, evenals Goessen Cloeck op 17 januari 1422.

In 1580 is Jan Kloecken Borgemeester in Kampen en in 1601 wordt Jan Claaszoon Kloeck als Schepen te Kampen vermeld.

De dochter van Jan Claaszoon Kloeck, Trijntje Kloeck trouwt in 1614 en is, indien dan ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1589 geboren. Haar ouders zijn omstreeks 1588 getrouwd.


Evert Kloek, geboren in 1666 en Hendricjen Martens (huwelijk in 1699), zijn de stamouders van de Overijssel-tak.
Via Elburg, Oldebroek (Gelderland) en Wilsum (merkpunten, Heldoorn en de Velde Harssenhorst) vestigen Aart Kloek en Geesje de Groot zich in 1813 in IJsselmuiden (Trekvaart?) waarna een vertakking plaatsvindt. Er onstaat een tak van Dijk (Evert Kloek, 1843), een tak Zomer (Gerrit Kloek, 1858), een tak Bosch (Arend Kloek, 1859), een tak Pelleboer (Zwier Kloek, 1865) en een tak Coertzen (Willem Kloek, 1864).
Uit de tak van Dijk, ontstaan de takken Rietman, Huisman en Koops. De tak Zomer emigreert naar de Verenigde Staten, de tak Bosch vertakt naar Roetman en de tak Coertzen vertakt naar Koezen, Gerrige en Derkje van de Wetering en Lijster.

Verbonden families:
Aalvanger, Ainsworth, Anderson, Arndt, van Asselt, Assies, Bailey, Baneyee, Bauer Hanson, Beek, Belt, Beverwijk, Blewett, Boesenkool, Bolte, Bos, Bosch (1852), Bosch (1859), Bosman, Bouwhuis, Brent, Coertsen, Crom, Dalton, van Dijk (1843), van Dijk (1892), Dijk (1932), Dunn, Edelijn, Eijlander, Eijmerts, Elbers, Ezink, Frijlink, Gerrits, Grevillius, Golts, Goutbeek (1868), Goutbeek (1876), de Groot, Hamakers, Harisson, Heldoorn (1740), Heldoorn (1762), Heldoorn (1879), Hess, Hockett, Hollander (1796), Hollander (1928), ter Horst, Huisman (1880), Huisman (1930), Huisman (1937), Jelis, Keizer, Koezen, Koops, Korenberg, Kraker, Lam, Lankford, de Leeuw, Lijster, Lindeboom, Mallet, Marissen, van Marle, Martens, Meulink (1860), Meulink (1929), Moe, Montgomery, Montgomery, Moojen, Naberhuis, Neijmeijer, van 't Oever, Olthuis, Pasman, Peeters, Pelleboer, Peterson, Pronk, Ray, Rhodes, Rietman, Roetman, Rotman, de Ruyter, Salek, Schaapman, Schnietz, Scholten, Schuler, Selles, Shlon, Smid, Smit, Stadlera, Stolp, Stonebraker, Thompson, Tiggelaar, Timmerman, van Unen, de Velde Harsenhorst (1780), de Velde Harsenhorst (1813), Visscher, de Vries, Voerman, Warren, van de Wetering (1874), van de Wetering (Kamperveen), van de Wetering (Zwolle), Wilson, Yarrow, Zomer, Zwerus,


Achtste generatie

Cloeck-Ploech (1320)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, zoon van Johan Cloeck, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.

1330, Gemeentearchief Arnhem.
Riquinus Ploech, schepen te Arnhem in 1330.


Negende generatie

Diederyck Cloeck       basis-schema

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       basis-schema

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       basis-schema

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       basis-schema

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem.
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec.


Spaensweert


Tiende generatie

Cloeck-Spaen (1390)       basis-schema

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


Kampen


Elfde generatie

Johan Cloeck (1416 Kampen)       basis-schema

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392, zoon van
Godert Cloeck en
Aleid Spaen, trouwt omstreeks 1417 in Kampen,
Van Johan Cloeck zijn vier kinderen bekend,

Evert Cloeck, geboren omstreeks 1417,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1419,
Goessen Cloeck, geboren op 17 januari 1422,
Wolter Cloeck,

Protocollen
1443,
"Goese Jane ende Wolter gebrueders Cluekincks ghenaempt hebben den commandeur opgedragen Cluekincks maet als recht is. Cluekincks maet: gelegen tussen Ellecom en Doesburg, 1443". "Een quytscheldinge van Goessen Kloekinck van zeker noetwyssell hij ghehandelt heeft myt de commandeur van Dieren, 1443".

De eerste tot en met de zestiende generatie lopen van 1052-1525.Fragment uit het Burgerboek van Kampen, 1421-1422, (Foto Kamper-Archief via Remco Sprong).De periode tussen 1417 en 1550 is een periode waarvan nog transcripties moeten worden gemaakt vanuit het middelnederlands, aan de hand waarvan een genealogie kan worden samengesteld. De periode is aangeduid als het "Kamper gat".


Zestiende generatie

Claes Cloeck (Kampen)       basis-schema

Claes Cloeck, geboren omstreeks 1525, is de stamvader van de Kloek-genealogieën van Alkmaar (Regenten), Drenthe, Gelderland, Kampen en Overijssel,
van hem zijn vijf kinderen bekend,

Vita Cloeck, geboren omstreeks 1551 te Kampen,
Jan Kloeck, geboren omstreeks 1553 te Kampen,
Gerrit Cloeck, geboren omstreeks 1555 te Kampen,
Hendrik Kloeck, geboren omstreeks 1557 te Kampen,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1559 te Kampen.

zeventiende generatie.

Kloeck - Jelis (1579), zestiende generatie       basis-schema

Jan Claaszoon Kloeck, geboren omstreeks 1553 te Kampen, trouwt met
Pieterken zij is een dochter van
Jelis en van hen zijn, zo ze er al waren, geen achternamen bekend, er zijn van hen vijf kinderen,
Er van uitgaande dat
Jan Claaszoon Kloeck ongeveer 30 jaar is als hij trouwt, maakt dat hij omstreeks 1549 is geboren. Zijn vader
Claas Kloeck is dus ongeveer van 1525.

Albert Kloeck, geboren omstreeks 1580, stamvader van de Drenthe-Genealogie,
Evert Kloeck, geboren omstreeks 1588, stamvader van de Gelderland- en Overijssel-Genealogie,
Trijntje Kloeck, geboren omstreeks 1589 stamouder van de Regentenfamilie,
Claes Kloeck, geboren omstreeks 1600 stamvader van de Kampen-Genealogie,
Aeltien Kloeck, geboren omstreeks 1602,

Jan Claeszoon Kloeck, burgemeester van Kampen in 1580, schepen in 1601, lidmaat van de gereformeerd kerk in 1604 en in de kerk teruggekeerd op 26 september 1624, na twintig jaar remonstrants te zijn geweest, hij woonde in de Geerstraat van der Aa te Kampen en is na 30 juli 1646 overleden.


achttiende generatie

Evert Kloek, geboren omstreeks 1588, zoon van
Jan Claaszoon Kloeck, en
Pieterken staat aan de basis van de families Kloek in Overijssel en de Veluwe en vertrekt naar Elburg.


negentiende generatie

Kloek - Peeters (1648 Doornspijk)       basis-schema

Aert Kloek (Evertszoon), geboren omstreeks 1618 te Elburg in Gelderland, trouwt op 22 april 1648 te Oldebroek, circa 30 jaar oud, met
Anna Peeters, geboren omstreeks 1628 te Oldebroek, circa 20 jaar oud.
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Hendrick Kloek, geboren omstreeks 1650 te Doornspijk in Gelderland,
Willem Kloek, geboren omstreeks 1652 te Doornspijk in Gelderland,
Evert Kloek, geboren in 1666 te Elburg,
Grietje Kloek, geboren in 1669 te Elburg,
Hendrikje Kloek, geboren in 1671 te Elburg,
Jan Kloek, geboren in 1672 te Elburg en
Agnietje Kloek, geboren in 1674 te Elburg.

De genealogiën van Hendrik Kloek, Willem Kloek, Evert Kloek(eerste huwelijk) en Jan Kloek, zijn gepubliceerd op de Gelderland-pagina


twintigste generatie

Kloek - Martens (1699 Doornspijk)       basis-schema

Evert Kloek geboren in 1666, zoon van
Aert Kloek en
Anna Peeters, trouwt in 1699 te Doornspijk met
Hendricjen Martens,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Aart Kloek geboren omstreeks 1705 in Oldebroek,
Aalt Kloek geboren omstreeks 1707 in Oldebroek.


één en twintigste generatie

Kloek - Heldoorn (1740 Wilsum)       basis-schema

Aart Kloek, geboren omstreeks 1705 te Oldebroek in Gelderland, zoon van
Evert Kloek en
Hendricjen Martens trouwt omstreeks 1740 met
Hermina Heldoorn, dochter van
Albert Heldoorn
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Evert Kloek geboren in juni 1742 te Wilsum

Aart Kloek was landbouwer, Burgemeester van Wilsum en assistent van de rechter bij burgerlijke zaken.

Kloek - Eijmerts       basis-schema

Aalt Kloek, geboren omstreeks 1707 te Oldebroek in Gelderland, zoon van
Evert Kloek en
Hendricjen Martens trouwt met
Aaltje Eijmerts,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


twee en twintigste generatie

Kloek - Heldoorn (1762 Wilsum)       basis-schema

Evert Kloek, geboren in 1742 in Wilsum, zoon van
Aart Kloek, en
Hermina Heldoorn trouwt op 22 oktober 1762 op 20 jarige leeftijd te Wilsum met
Geertje Heldoorn, geboren omstreeks 1742 en dochter van
Hendrik Heldoorn en
Gerberig Jans,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Harmpje Kloek gedoopt op 20 oktober 1763 te Wilsum,
Geertje Kloek geboren in 1766 te Wilsum,
Hendrik Kloek, geboren in 1766 te Wilsum en overleden op 10 september 1836 te Wilsum, 70 jaar oud,
Hannegien Kloek, geboren in 1768 te Wilsum,
Gerberig Kloek, gedoopt op 7 november 1770 te Wilsum en datzelfde jaar overleden,
Evert Kloek, gedoopt op 1 januari 1772 te Wilsum en overleden op 3 augustus 1839 te Wilsum, 67 jaar oud,
Albert Kloek, gedoopt op 5 juni 1774 te Wilsum en datzelfde jaar overleden,
Gerberich Kloek gedoopt op 6 augustus 1775 te Wilsum,
Geesje Kloek, gedoopt op 4 oktober 1778 te Wilsum en datzelfde jaar overleden.

Geertje Heldoorn, overlijdt in 1779 op ongeveer 37 jarige leeftijd en laat Evert Kloek met vier minderjarige kinderen achter. De oudste is dan 16 jaar en de jongste vier jaar oud.

Kloek - de Velde Harsenhorst (1780 Wilsum)       basis-schema

Evert Kloek, geboren in 1742 in Wilsum, zoon van
Aart Kloek, en
Hermina Heldoorn hertrouwt op 8 november 1780 te Wilsum op 38 jarige leeftijd met
Geertje de Velde Harsenhorst, geboren omstreeks 1755 te Wilsum, dochter van
Willem de Velde en
Hendrikje Holtland,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Hendrikje Kloek, gedoopt op 26 augustus 1781 te Wilsum en datzelfde jaar overleden,
Jan Kloek, gedoopt op 24 augustus 1782 te Wilsum en overleden op 5 januari 1823 te Wilsum, 41 jaar oud
Willem Kloek geboren op 26 december 1783 te Wilsum,
Aard Evert Kloek gedoopt op 15 januari 1786 te Wilsum,
Zwier Kloek, gedoopt op 27 januari 1788 te Wilsum en nog datzelfde jaar overleden.
Zwier Kloek, gedoopt op 11 januari 1789 te Wilsum en datzelfde jaar overleden.

Geertje de Velde Harsenhorst, overlijdt op 2 februari 1789 op ongeveer 34 jarige leeftijd.

Evenals zijn vader Aart Kloek, was Evert Kloek landbouwer. Burgemeester van Wilsum en assistent van de rechter bij burgerlijke zaken.
Evert Kloek, overlijdt op 20 januari 1813 op 70 jarige leeftijd.


drie en twintigste generatie

Hollander - Kloek (1796 Wilsum)       basis-schema (alfa)

Harmpje Kloek, gedoopt op 20 oktober 1763 te Wilsum, dochter van
Evert Kloek en
Geertje Heldoorn, trouwt in 1796, 33 jaar oud, met
Egbert Hollander, gedoopt op 8 mei 1768 te Zalk, zoon van
Gerrit Barends Hollander en
Aaltie Martens en 36 jaar oud,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Geertje Hollander, gedoopt op 15 november 1797 te Wilsum in Overijssel, getrouwd op 18 november 1820 met Jan Warners Stoel,

Harmpje Kloek, geboren in 1763, overlijdt op 11 april 1818 te Wilsum op 55 jarige leeftijd,
Egbert Hollander, geboren in 1768, overlijdt op 18 augustus 1817 te Wilsum op 49 jarige leeftijd.

drie en twintigste generatie

*de Velde Harsenhorst - Kloek (1813 Wilsum)       basis-schema (beta)

*Geertje Kloek, geboren in 1766 te Wilsum, dochter van
*Evert Kloek
en
*Geertje Heldoorn, trouwt op 3 april 1813 te Wilsum in Overijssel, 47 jaar oud, met
*Albert de Velde Harsenhorst, geboren omstreeks 1785 te Wilsum, zoon van
*Jan de Velde Harsenhorst en
*Derkje Alberts en circa 27 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Geertje Kloek, overlijdt op 7 april 1816 te Wilsum op 51 jarige leeftijd.

drie en twintigste generatie

Gerrits - Kloek (1797 Wilsum)       basis-schema (beta-sub)

Hannegien Kloek, geboren in 1768 te Wilsum, dochter van
Evert Kloek en
Geertje Heldoorn, trouwt in 1797 te Wilsum, 29 jaar oud, met
Egbert Gerrits,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Geertien Gerrits, geboren op 26 oktober 1797 en gedoopt op 29 oktober 1797 te Wilsum in Overijssel,

drie en twintigste generatie

Rotman - Kloek (1807 Wilsum)       basis-schema (gamma)

Gerberig Kloek, gedoopt op 6 augustus 1775 te Wilsum, dochter van
Evert Kloek en
Geertje Heldoorn, trouwt op 15 januari 1808 te Wilsum, 33 jaar oud, met
Lambert Rotman, gedoopt op 5 april 1777 te Oosterwolde in Gelderland, zoon van
Jannes Rotman en
Wigmentje Aarts, 31 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jennigje Rotman, geboren op 31 juli 1807 en gedoopt op 4 augustus 1807 te Wilsum in Overijssel,
Aart Rotman, geboren op 15 mei 1808 te Wilsum in Overijssel, getrouwd op 6 september 1841 met Geesje Fix,
Geertje Rotman, geboren op 20 november 1809 te Wilsum in Overijssel, getrouwd op 30 maart 1839 met Hendricus Hekhuizen,
Evertje Rotman, geboren in 1816 te Wilsum in Overijssel,

Gerberig Kloek, geboren in 1775, overlijdt op 27 september 1847 te Wilsum op 72 jarige leeftijd.
Lambert Rotman, geboren in 1777, overlijdt op 14 januari 1859 te Wilsum op 82 jarige leeftijd.

drie en twintigste generatie

Kloek - Bos (1805 Wilsum)       basis-schema (delta)

Willem Kloek, geboren op 26 december 1783 te Wilsum in Overijssel, zoon van
Evert Kloek en
Geertjen de Velde Harsenhorst, trouwt op 15 februari 1805 te Wilsum, 22 jaar oud, met
Geesje Bos, gedoopt op 29 juli 1784, dochter van Derk Bos en
Marchje Foks en 21 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Geesje Bos, geboren in 1784, overlijdt op 6 september 1817 te Wilsum op 33 jarige leeftijd.

*Kloek - Golts (1817 Wilsum)       basis-schema (delta)

*Willem Kloek, geboren op 26 december 1783 te Wilsum in Overijssel, zoon van
*Evert Kloek en
*Geertjen de Velde Harsenhorst, hertrouwt op 10 december 1817 te Wilsum, 34 jaar oud, met
*Jennigje Golts, gedoopt op 30 september 1798 te Zalk in Overijssel, dochter van
*Cornelis Golts en
*Janna Jans, 19 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Marchje Kloek geboren op 18 september 1818 te Wilsum,
Johanna Kloek geboren op 10 april 1820 te Wilsum,
Evert Kloek, geboren op 25 april 1822 te Wilsum en overleden op 11 februari 1825 te Wilsum, 3 jaar oud.
Cornelis Kloek, geboren op 23 september 1823 te Wilsum en overleden op 6 mei 1859 te Wilsum, 36 jaar oud.
Evert Kloek, geboren op 27 juli 1825 te Wilsum en overleden op 5 november 1855 te Wilsum, 30 jaar oud.
Geertje Kloek geboren 3 januari 1827 te Wilsum,
Jantje Kloek geboren op 30 maart 1828 te Wilsum,
Harmpje Kloek geboren op 21 augustus 1829 te Wilsum,
Hendrikje Kloek geboren op 15 januari 1831 te Wilsum.

Willem Kloek, landman, overlijdt op 31 mei 1832 te Wilsum op 49 jarige leeftijd,
Jennigje Golts, geboren in 1798, overlijdt op 11 mei 1862 te Wilsum op 64 jarige leeftijd.


Protocol 5 juni 1838
Willem Evers Kloek en Jannigje Gols waren voor 5 juni 1838 eigenaar van o.a. hooiland Het Ruiterland in Wilsum (sectie A, nr. 41) met een in 1838 geschatte waarde van f 1.000 en van drie koescharen in Wilsum/Koppelwaard (sectie B, nrs. 322, 329, 330, 331 en 332) met een geschatte waarde van f 1.325,-.

drie en twintigste generatie

*Kloek - de Groot (1813 IJsselmuiden)       basis-schema (epsilon)

*Aard Evert Kloek, gedoopt op 15 januari 1786 te Wilsum in Overijssel, zoon van
*Evert Kloek en
*Geertjen de Velde Harsenhorst, trouwt op 25 februari 1813 te IJsselmuiden, 27 jaar oud, met
*Gesien de Groot, gedoopt op 5 juni 1792 te Mastenbroek (Zwollerkerspel) in Overijssel, dochter van
*Hendrik de Groot en
*Harmpje van Bruggen, 20 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Harmpjen Kloek geboren op 14 mei 1814 te IJsselmuiden,
Evert Kloek, geboren op 2 september 1815 op het Kampereiland en overleden op 22 december 1818 te IJsselmuiden, 3 jaar oud
Hendrik Kloek, geboren op 19 november 1817 te IJsselmuiden en overleden op 15 januari 1837 op het Kampereiland, 20 jaar oud
Evert Kloek geboren op 1 december 1819 te IJsselmuiden,
Gerrit Kloek, geboren op 20 november 1821 te IJsselmuiden en overleden op 24 november 1824 te IJsselmuiden, 3 jaar oud.
Gerrit Kloek geboren op 27 december 1822 te IJsselmuiden,
Arend Kloek geboren op 2 maart 1825 te IJsselmuiden,
Jan Kloek, geboren op 28 april 1828 te IJsselmuiden en overleden op 15 december 1851 op het Kampereiland, 23 jaar oud.
Zwier Kloek geboren op 15 april 1831 te IJsselmuiden,
Asjen Kloek, geboren op 5 november 1833 op het Kampereiland en overleden op 23 september 1860 op het Kampereiland, 27 jaar oud.
Willem Kloek geboren op 26 mei 1836 te Kampen.

Aart Evert Kloek woont de eerste twee jaar van zijn huwelijk in IJsselmuiden. In 1815 pacht hij een boerderij op het Kampereiland, erf 52 "de Lage Es". Na twee jaar kan hij de pacht niet meer opbrengen en gaat terug naar IJsselmuiden. In 1832 pacht hij opnieuw een boerderij op het Kampereiland, erf 58 "Seveningen". In 1842 pacht hij een andere boerderij, erf 16 "de Grote Pijper". Hij blijft daar wonen tot aan zijn dood in 1848. Zijn vrouw Gesien de Groot zet de boerderij dan voort tot haar dood in 1857, waarna hun zoon Gerrit de boerderij overneemt. In 1861 vertrekt hij naar Brunnepe en dat betekende waarschijnlijk dat hij failliet was.

Aart Evert Kloek, landbouwer, geboren in 1786, overlijdt op 16 augustus 1848 op het Kampereiland op 62 jarige leeftijd,
Gesien de Groot, geboren in 1792, overlijdt op 22 oktober 1857 op het Kampereiland op 65 jarige leeftijd.


vier en twintigste generatie

*van Unen - Kloek (1839 Zwollerkerspel)       basis-schema (delta-alfa)

*Marchje Kloek, geboren op 28 september 1818 in Wilsum in Overijssel, dochter van
*Willem Kloek en
*Jennigje Golts, trouwt op 3 oktober 1839 te Zwollerkerspel in Overijssel, 19 jaar oud, met
*Albert van Unen, geboren op 9 mei 1820 te Zalk, zoon van
*Ernst van Unen en
*Hermiena Brink, 19 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Hermiena van Unen, geboren op 22 januari 1840 te Mastenbroek(Zwollerkerspel) in Overijssel en op 5 juni 1934 te Zwolle overleden,
Willem van Unen, geboren op 6 december 1841 te Zwollerkerspel in Overijssel
Jennigje van Unen, geboren op 14 februari 1844 te Zwollerkerspel in Overijssel,
Ernst van Unen, geboren op 12 juni 1847 te Zwollerkerspel in Overijssel, op 23 juni 1904 te Amsterdam getrouwd met Maria Johanna Marchal en op 14 juni 1919 te Elst overleden
Janna van Unen, geboren op 15 september 1851 te Zwollerkerspel in Overijssel en
Cornelis van Unen, geboren op 21 augustus 1854 te Zwollerkerspel in Overijssel.

Marchje Kloek, geboren in 1818, overlijdt op 14 februari 1894 te Zwolle op 76 jarige leeftijd.

vier en twintigste generatie

*Bosch - Kloek (1852 Zwollerkerspel)       basis-schema (delta-beta)

*Johanna Kloek, geboren op 10 april 1820 in Wilsum in Overijssel, dochter van
*Willem Kloek en
*Jennigje Golts, trouwt op 22 april 1852 te Zwollerkerspel in Overijssel, 32 jaar oud, met
*Jacob Bosch, geboren op 13 mei 1815 te Zalk in Overijssel, 30 jaar oud, zoon van
*Klaas Hendriks Bosch en
* Niesje Klundert, 26 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Niesje Bosch, geboren in 1855 te Zalk en Veecaten in Overijssel, trouwt op 27 maart 1884 met Harm van Keulen, ze overlijdt op 6 februari 1930 te Kampen,
Jennigje Bosch, geboren in 1857 te Zalk en Veecaten in Overijssel, trouwt op 25 april 1889 met Roelof van Haarst, ze overlijdt op 29 maart 1932 te Deventer.

Johanna Kloek, geboren in 1820, overlijdt op 11 oktober 1873 te Zalk en Veecaten in Overijssel op 53 jarige leeftijd,
Jacob Bosch, landbouwer, geboren in 1815, overlijdt op 6 mei 1902 te Zalk en Veecaten in Overijssel op 87 jarige leeftijd.

vier en twintigste generatie

*de Leeuw - Kloek (1853 Zwollerkerspel)       basis-schema (delta-gamma)

*Geertje Kloek, geboren op 3 januari 1827 in Wilsum in Overijssel, dochter van
*Willem Kloek en
*Jennigje Golts, trouwt op 13 oktober 1853 te Zwollerkerspel in Overijssel, 26 jaar oud, met
*Koert de Leeuw, geboren op 27 januari 1828 te Kampen, 25 jaar oud, zoon van
*Reindert de Leeuw en
*Jannigje Koerts, 25 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Reindert de Leeuw, geboren in 1855 te Zwollerkerspel in Overijssel en op 14 maart 1921 te Kampen overleden,
Jennigjen de Leeuw, geboren op 2 juni 1856 te Zwollerkerspel in Overijssel en op 1 augustus 1889 te Kampen overleden,
Willem de Leeuw, geboren in 1859 te Zwollerkerspel in Overijssel en op 27 september 1905 te Kampen overleden.

Geertje Kloek, geboren in 1827, overlijdt op 20 januari 1874 te Kampen op 47 jarige leeftijd,
Koert de Leeuw, landbouwer, geboren in 1828, overlijdt op 1 januari 1895 te Kampen op 67 jarige leeftijd.

vier en twintigste generatie

*Neijmeijer - Kloek (1858 Dalfsen)       basis-schema (delta-epsilon)

*Jantje Kloek, geboren op 30 maart 1828 in Wilsum in Overijssel, dochter van
*Willem Kloek en
*Jennigje Golts, trouwt op 22 april 1858 te Kampen, 30 jaar oud, met
*David Neijmeijer, geboren in 1837 te Kampen, zoon van
*Gerrit Neijmeijer en
*Klaasje Jans Broek en 25 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerrit Neijmeijer, geboren in 1860 te Dalfsen in Overijssel, hij trouwt op 2 april 1903 te Zwolle met Hendrikje Jansen en overlijdt op 20 september 1920 te Dalfsen,
Klaas Neijmeijer, geboren in 1863 te Dalfsen in Overijssel, hij trouwt op 25 april 1907 te Zwolle met Harmpje van der Kamp en overlijdt op 20 april 1914 te Deventer,
Willem Neijmeijer, geboren in 1865 te Dalfsen in Overijssel, hij overlijdt op 9 november 1907 te Dalfsen,

Jantje Kloek, geboren in 1828, overlijdt op 1 januari 1897 te Dalfsen op 69 jarige leeftijd.

vier en twintigste generatie

*Meulink - Kloek (1860 Zalk en Veecaten)       basis-schema (delta-zeta)

*Harmpje Kloek, geboren op 21 augustus 1829 in Wilsum in Overijssel, dochter van
*Willem Kloek en
*Jennigje Golts, trouwt op 2 mei 1860 te Zalk en Veecaten in Overijssel, 30 jaar oud, met
*Hendrik Meulink, geboren in 1830 te IJsselmuiden, zoon van
*Barteld Meulink en
*Marrigje van der Weerd, 30 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Marrigje Meulink, geboren op 4 september 1861 te Zalk en Veecaten in Overijssel en voor 1864 overleden,
Marrigje Meulink, geboren op 20 februari 1864 te Zalk en Veecaten in Overijssel,
Jennigje Meulink, geboren op 14 augustus 1865 te Zalk en Veecaten in Overijssel, trouwt op 11 april 1918 te Kampen met Johannes Frederik Bastiaan en is op 15 april 1935 te Rotterdam overleden,
Bartje Meulink, geboren op 20 februari 1867 te Zalk en Veecaten in Overijssel en op 17 maart 1926 te Genemuiden overleden,
Hendrik Meulink, geboren op 2 augustus 1870 te Zalk en Veecaten in Overijssel,

Hendrik Meulink overlijdt voor 1872.

*Frijlink - Kloek (1872 Zalk en Veecaten)       basis-schema (delta-zeta)

*Harmpje Kloek, geboren op 21 augustus 1829 in Wilsum in Overijssel, dochter van
*Willem Kloek en
*Jennigje Golts, hertrouwt op 15 augustus 1872 te Zalk en Veecaten in Overijssel, 42 jaar oud, met
*Teunis Frijlink, geboren op 30 mei 1840 te Wilsum, zoon van
*Jan Frijlink en
*Hermina Goudbeek, 31 jaar oud, weduwnaar van Jentje Meijer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Frijlink, geboren in 1874 te Zalk en Veecaten in Overijssel en op 10 juli 1956 te Zwollerkerspel overleden, hij was gehuwd met Margje Schutman,
Willem Frijlink, geboren in 1877 te Zalk en Veecaten in Overijssel, op 2 mei 1907 te Zalk en Veecaten getrouwd met Jentje van Maastricht en op 3 februari 1947 te Zwollerkerspel overleden,

Harmpje Kloek, geboren in 1829, overlijdt op 23 juli 1918 te Zalk in Overijssel op 89 jarige leeftijd,
Teunis Frijlink, geboren in 1840, overlijdt op 13 september 1926 te Zalk in Overijssel op 86 jarige leeftijd.

vier en twintigste generatie

*Goutbeek - Kloek (1868 Zwollerkerspel, Zalk en Veecaten)       basis-schema (delta-theta)

*Hendrikje Kloek, geboren op 15 januari 1831 te Wilsum in Overijssel, dochter van
*Willem Kloek en
*Jennigje Golts, trouwt op 22 april 1868 te Wilsum in Overijssel, 36 jaar oud, met
*Jan Goutbeek, geboren in 1841 te Oldebroek in Gelderland, zoon van
*Albert Goutbeek en
*Egbertje van Ogtrop, 27 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Albert Goutbeek, geboren in 1869 te Zwollerkerspel in Overijssel en op 27 februari 1933 te Dalfsen overleden,
Willem Goutbeek, geboren in 1871 te Zalk en Veecaten in Overijssel,
Egbertje Goutbeek, geboren in 1873 te Zalk en Veecaten in Overijssel en op 22 februari 1929 te Oldebroek overleden en
Jannigje Goutbeek, geboren in 1877 te Zwollerkerspel in Overijssel, ze trouwt op 14 april 1910 te Oldebroek met Dirk van Dieren en overlijdt op 13 juli 1936 te Dalfsen.

Hendrikje Kloek overlijdt op 7 juni 1906 te Oldeboek op 75 jarige leeftijd,
Jan Goutbeek overlijdt op 6 april 1908 te Oldeboek op 67 jarige leeftijd.


vier en twintigste generatie

*Selles - Kloek (1840 Kampen)       basis-schema (epsilon-alfa)

*Harmpjen Kloek, geboren op 14 mei 1814 in IJsselmuiden, dochter van
*Aart Evert Kloek en
*Gesien de Groot, trouwt op 10 december 1840 te Kampen, 26 jaar oud, met
*Mense Selles, geboren op 17 augustus 1803 te Kampen, zoon van
*Dolf Mense Selles en
*Geertuij Willems Vos, 37 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Dolf Selles, geboren 11 oktober 1841 te Kampen, overleden op 15 januari 1845 te Kampen,
Geesje Selles, geboren op 22 juni 1843 te Kampen, overleden op 4 januari 1930 te Kampen,
Geertruida Selles, geboren op 18 november 1844 te Kampen, overleden op 25 juni 1850 te Kampen,
Hillegje Selles, geboren op 27 januari 1847 te Kampen, overleden op 26 oktober 1919 te Kampen,
Aart Selles, geboren op 4 december 1848 te Kampen, overleden op 16 maart 1922 te Kampen,
Gertruida Selles, geboren op 24 april 1851 te Kampen, overleden op 23 juni 1851 te Kampen,
Gertruida Selles, geboren op 17 juni 1852 te Kampen, overleden op 25 maart 1925 te 's Gravenhage,
Jentien Selles, geboren op 13 april 1855 te Kampen, overleden op 21 april 1857 te Kampen,
Adolf Selles, geboren op 10 oktober 1857 te Kampen, trouwt op 28 april 1887 in Schoterland (Friesland) met Maria Margaretha van der Veer, overleden op 12 januari 1932 te 's Gravenhage,

Harmpjen Kloek, geboren in 14 mei 1814, overlijdt op 17 maart 1869 te Kampen op 55 jarige leeftijd,
Mense Selles, landbouwer, geboren in 17 augustus 1803, overlijdt op 4 april 1869 te Kampen op 66 jarige leeftijd.

vier en twintigste generatie

*Kloek - van Dijk (1843 Kampen)       basis-schema (epsilon-beta)

*Evert Kloek, geboren op 1 december 1819 in IJsselmuiden, zoon van
*Aart Evert Kloek en
*Gesien de Groot, trouwt op 2 februari 1843 te Kampen, 24 jaar oud, met
*Annegien van Dijk, geboren op 28 februari 1817 te Kampen, dochter van
*Peter van Dijk en
*Elsien Willems van Dijk, 26 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Geesje Kloek, geboren op 8 juni 1843 te Kampen en overleden op 21 oktober 1854 te Kampen, 11 jaar oud,
Aart Kloek geboren op 10 juni 1845 te Kampen,
Peter Kloek, geboren op 29 december 1847 te Kampen en overleden op 17 april 1848 te Kampen
Peter Kloek, geboren op 19 maart 1849 te Kampen,
Hendrik Kloek geboren 24 september 1851 te Kampen,
Jan Willem Kloek geboren op 6 oktober 1853 te Kampen,
Geesje Kloek, geboren op 24 april 1856 te Kampen,
Elsien Kloek, geboren op 1 juli 1860 te Steenwijkerwold en overleden op 18 september 1882 te Kampen, 22 jaar oud.

Evert Kloek, landman, geboren in 1819, overlijdt op 28 maart 1865 te Steenwijkerwold op 46 jarige leeftijd,
Annegien van Dijk, geboren in 1817, overlijdt op 24 april 1893 te Kampen op 76 jarige leeftijd.

vier en twintigste generatie

*Kloek - Zomer (1858 Kampen) "The American Family"       schema Zomer (epsilon-gamma)

*Gerrit Kloek, geboren op 27 december 1822 in IJsselmuiden, zoon van
*Aart Evert Kloek en
*Gesien de Groot, trouwt op 25 februari 1858 te Kampen, 35 jaar oud, met
*Aaltje Zomer, geboren op 14 november 1837 te Kampen, dochter van
*Hendrik Zomer en
*Jantje Hendriks Kracht, 20 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Aart Kloek geboren op 3 februari 1859 te Kampen, emigreert in 1885 naar de Verenigde Staten van Amerika,
Jantje Kloek geboren op 13 januari 1860 te Kampen,
Hendrik Kloek, geboren op 23 oktober 1862 te Kampen, emigreert in 1885 naar de Verenigde Staten van Amerika
Gerrit Kloek geboren op 2 september 1865 te Kampen, emigreert in 1887 naar de Verenigde Staten van Amerika,
Geesje Kloek, geboren op 28 mei 1868 te Kampen, emigreert in 1889 naar de Verenigde Staten van Amerika
Zwier Kloek, geboren op 30 oktober 1871 te Kampen en overleden op 5 juni 1873 te Kampen, 2 jaar oud.
Aaltje Kloek, geboren op 30 oktober 1871 te Kampen, emigreert in 1889 naar de Verenigde Staten van Amerika en
Zwaantje Kloek, geboren op 8 juli 1875 te Kampen en op 27 november 1929 te 's Gravenhage overleden, zij was getrouwd met Willem Maurits Klaar.

Gerrit Kloek is Veehouder, van 22 oktober 1857 tot 1861 pacht hij een boerderij op het Kampereiland erf 16 "de Grote Pijper", woont van 1861 tot 1880 in Brunnepe, wijk 5, nummer 76. Op 1 maart 1861 wordt hij ingeschreven als Grootburger. Pacht van 1880 tot 1886 een boerderij op het Kampereiland, erf 96. In 1911 overleden aan de Beltweg te Kampen bij zijn dochter Jantje Voerman-Kloek.

Gerrit Kloek, geboren in 1822, overlijdt op 25 november 1911 te Kampen op 89 jarige leeftijd,
Aaltje Zomer, geboren in 1837, overlijdt op 29 mei 1878 te Kampen op 41 jarige leeftijd.

vier en twintigste generatie

*Kloek - Bosch (1859 Kampen)       schema Bosch (epsilon-delta)

*Arend Kloek, geboren op 2 maart 1825 in IJsselmuiden, zoon van
*Aart Evert Kloek en
*Gesien de Groot, trouwt op 3 maart 1859 te Kampen, 33 jaar oud, met
*Janna Bosch, geboren op 27 september 1831 te Zwollerkerspel in Overijssel, dochter van
*Klaas Bosch en
*Bertien Gols, 27 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Aart Kloek, geboren op 15 maart 1860 te Kampen en overleden op 18 februari 1861 te Kampen, 1 jaar oud.
Aart Kloek, geboren op 12 augustus 1861 te Kampen en overleden op 18 februari 1869 te Kampen, 8 jaar oud.
Klaas Kloek geboren op 6 mei 1863 te Kampen,
Geesje Kloek, geboren op 17 november 1864 te Kampen en overleden op 6 maart 1869 te Kampen, 5 jaar oud
Kornelis Kloek, geboren op 17 juli 1866 te Kampen en overleden op 25 januari 1869 te Kampen, 3 jaar oud
Hendrik Kloek, geboren op 1 januari 1868 te Kampen en overleden op 27 augustus 1945 te Kampen, 77 jaar oud
Aart Kloek, geboren op 12 juni 1869 te Kampen en overleden op 25 juli 1934 te Kampen, 65 jaar oud en
Gezina Berendina Kloek, geboren op 29 juni 1871 te Kampen en overleden op 16 maart 1960 te Kampen, 89 jaar oud.

Arend Kloek, veehouder, geboren in 1825, overlijdt op 26 juni 1871 te Kampen op 46 jarige leeftijd,
Janna Bosch, geboren in 1831, overlijdt op 23 december 1910 te Kampen op 79 jarige leeftijd.

vier en twintigste generatie

*Kloek - Pelleboer (1865 Zwollerkerspel)       schema Bosch (epsilon-epsilon)

*Zwier Kloek, geboren op 15 april 1831 te IJsselmuiden, zoon van
*Aart Evert Kloek en
*Gesien de Groot, trouwt op 18 mei 1865 te Kampen, 32 jaar oud, met
*Harmpje Pelleboer, geboren in 1837 te IJsselmuiden in Overijssel, dochter van
*Lubbert Pelleboer en
*Annigje van der Kolk, 28 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Geesje Kloek, geboren op 30 juli 1866 te Zwollerkerspel en overleden op 24 september 1867 te Zwollerkerspel.
Geesje Kloek geboren 13 augustus 1868 te Zwollerkerspel,
Lubberta Kloek, geboren op 18 april 1871 te Zwollerkerspel en overleden op 13 juni 1871 te Zwollerkerspel.
Lubbert Jan Kloek, geboren op 30 juli 1872 te Zwollerkerspel en overleden op 15 maart 1944 te Kampen, 72 jaar oud.
Harmpje Kloek, geboren op 29 augustus 1874 te Zwollerkerspel en overleden op 1 augustus 1875 te Zwollerkerspel,
Harmpje Kloek geboren op 5 september 1876 te Zwollerkerspel,
Aaltje Kloek geboren op 17 februari 1879 te Zwollerkerspel,
Aart Kloek, geboren op 27 mei 1881 te Kampen en overleden op 27 maart 1882 te Kampen.

Zwier Kloek, landbouwer, geboren in 1831, overlijdt op 9 mei 1903 te Kampen op 72 jarige leeftijd,
Harmpje Pelleboer, geboren in 1837, overlijdt op 13 juni 1891 te Zwollerkerspel op 54 jarige leeftijd.

vier en twintigste generatie

*Kloek - Coertsen (1864 Kampen)       schema Coertsen (epsilon-zeta)

*Willem Kloek, geboren op 26 mei 1836 in Kampen, zoon van
*Aart Evert Kloek en
*Gesien de Groot, trouwt op 28 april 1864 te Kampen, 27 jaar oud, met
*Marrigje Coertsen, geboren in 1840 te Zwollerkerspel in Overijssel, dochter van
*Hendrik Coertsen en
*Fennigje Dekker, 24 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Aart Kloek, geboren op 18 april 1866 te Kampen,
Fennigjen Kloek, geboren op 19 juni 1868 te Kampen en op 16 november 1925 te Wolfheze overleden,
Geesje Kloek, geboren op 21 augustus 1872 te Kampen en overleden op 17 augustus 1879 te Avereest, 7 jaar oud.
Jan Willem Kloek geboren op 21 augustus 1872 te Kampen,
Hendrik Kloek geboren op 17 september 1874 te Kampen,
Zwier Kloek geboren op 6 januari 1878 te Avereest in Overijssel.

Willem Kloek, is landbouwer,
Marrigje Coertzen, geboren in 1840, overlijdt op 21 mei 1878 te Avereest op 38 jarige leeftijd.

*Kloek - Lindeboom (1880 Avereest)       schema Coertsen (epsilon-zeta)

*Willem Kloek, geboren op 26 mei 1836 in Kampen, zoon van
*Aart Evert Kloek en
*Gesien de Groot, hertrouwt op 27 mei 1880 te Avereest in Overijssel, 43 jaar oud, met
*Hendrikje Lindeboom, geboren op 20 april 1835 te Zwollerkerspel in Overijssel, dochter van
*Jacob Lindeboom en
*Aagje van Bruggen, 45 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Willem Kloek, is landbouwer,
Hendrikje Lindeboom, geboren in 1835, overlijdt op 29 juli 1881 te Avereest op 46 jarige leeftijd.

*Kloek - Beverwijk (1882 Kamperveen)       schema Coertsen (epsilon-zeta)

*Willem Kloek, geboren op 26 mei 1836 in Kampen, zoon van
*Aart Evert Kloek en
*Gesien de Groot hertrouwt op 26 januari 1882 te Avereest in Overijssel, 45 jaar oud, met
*Trijntje Beverwijk, geboren op 29 december 1841 te Zwollerkerspel, dochter van
*Abraham Beverwijk en
*Trijntje Akkerman, 41 jaar oud, weduwe van Jan Willem Crom,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Trijntje Gezina Kloek geboren op 22 januari 1883 te Kamperveen in Overijssel,
Harm Jan Kloek geboren op 19 oktober 1884 te Kamperveen in Overijssel en overleden op 20 juni 1892.

Willem Kloek, winkelier, geboren in 1836, overlijdt op 5 maart 1900 te IJsselmuiden op 64 jarige leeftijd,
Trijntje Beverwijk, geboren in 1841, overlijdt op 23 maart 1929 te Kampen op 88 jarige leeftijd.


vijf en twintigste generatie

*Kloek - van de Wetering (1874 Avereest)       schema Rietman (epsilon-beta-1)

*Aart Kloek, geboren op 10 juni 1845 te Kampen, zoon van
*Evert Kloek en
*Annegien van Dijk, trouwt op 27 november 1874 te Avereest in Overijssel, 29 jaar oud, met
*Hendrikje van de Wetering, geboren 12 december 1839 te Wilsum, Overijssel, dochter van
*Hendrik van de Wetering en
*Derkje Fix, 34 jaar oud, weduwe van Albert van der Sluis,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Evert Kloek, geboren op 26 augustus 1875 te Avereest in Overijssel en overleden op 2 september 1895 te Avereest, 20 jaar oud.

Aart Kloek, is landbouwer,
Hendrikje van de Wetering, geboren in 1839, overlijdt op 6 november 1875 te Kampen op 36 jarige leeftijd.

*Kloek - Goutbeek (1876 Avereest)       schema Rietman (epsilon-beta-1)

*Aart Kloek, geboren op 10 juni 1845 te Kampen, zoon van
*Evert Kloek en
*Annegien van Dijk, hertrouwt op 22 juli 1876 te Avereest in Overijssel, 31 jaar oud, met
*Hendrikjen Goutbeek, geboren op 29 januari 1856 te Wilsum, Overijssel, dochter van
*Jan Goutbeek en
*Aaltje de Groot, 20 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jan Kloek, geboren op 13 december 1877 te Avereest in Overijssel en overleden op 15 januari 1880,
Annigje Kloek, geboren op 26 februari 1880 te Avereest en overleden op 27 juli 1882,
Jan Kloek, geboren op 12 april 1883 te Avereest in Overijssel en overleden op 14 oktober 1888,
Annigje Kloek, geboren op 3 september 1887 te Avereest en overleden op 16 december 1887.

Aart Kloek, landbouwer, geboren in 1845, overlijdt op 9 juni 1888 te Avereest op 43 jarige leeftijd.

vijf en twintigste generatie

*Kloek - Rietman (1877 Grafhorst, Avereest)       schema Rietman (epsilon-beta-2)

*Hendrik Kloek, geboren op 24 septenber 1851 te Kampen, zoon van
*Evert Kloek en
*Annegien van Dijk, trouwt op 14 juli 1877 te IJsselmuiden in Overijssel, 25 jaar oud, met
*Maria Rietman, geboren op 17 januari 1853 te Zwollerkerspel, Overijssel, dochter van
*Gerrit Rietman en
*Jennigjen Kok, 24 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Evert Kloek geboren op 22 april 1877 te Grafhorst in Overijssel,
Gerrit Kloek, geboren in 1878 te Grafhorst in Overijssel en overleden op 24 november 1901 te Avereest, 23 jaar oud.
Nicolaas Kloek geboren op 8 oktober 1881 te Avereest in Overijssel en overleden op 3 juni 1882,
Annigje Kloek geboren op 24 augustus 1883 te Avereest in Overijssel,
Jennigje Kloek, geboren op 16 april 1887 te Avereest in Overijssel en
Pieter Nicolaas Kloek geboren op 21 april 1895 te Avereest in Overijssel.

Hendrik Kloek, geboren in 1851, overlijdt op 24 september 1924 te Lutten op 73 jarige leeftijd.
Maria Rietman,geboren in 1853, overlijdt op 22 juni 1936 te Leiden op 83 jarige leeftijd.

vijf en twintigste generatie

*Kloek - Huisman (1880 IJsselmuiden)       schema Koops (epsilon-beta-3)

*Jan Willem Kloek, geboren op 6 oktober 1853 te Kampen, zoon van
*Evert Kloek en
*Annegien van Dijk, trouwt op 5 augustus 1880 te Kampen, 26 jaar oud, met
*Gerrigje Huisman, geboren op 11 januari 1856 te IJsselmuiden, Overijssel, dochter van
*Hendrik Huisman en
*Jannigje Vinke, 24 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Annigje Kloek geboren op 17 september 1880 te IJsselmuiden in Overijssel,
Jennigje Kloek, geboren op 10 september 1882 te IJsselmuiden en overleden op 13 februari 1894,
Elsien Kloek, geboren op 28 augustus 1884 te IJsselmuiden en overleden op 27 juni 1885,
Elsien Kloek, geboren op 20 december 1885 te IJsselmuiden en overleden op 6 januari 1887 en
Gerrigje Kloek geboren op 30 juni 1890 te IJsselmuiden.

Gerrigje Huisman, geboren in 1856, overlijdt op 30 november 1891 te IJsselmuiden op 35 jarige leeftijd.

*Kloek - Koops (1892 IJsselmuiden, Kampen)       basis-schema (epsilon-beta-3)

*Jan Willem Kloek, geboren op 6 oktober 1853 te Kampen, zoon van
*Evert Kloek en
*Annegien van Dijk, hertrouwt op 13 oktober 1892 te IJsselmuiden in Overijssel, 38 jaar oud, met
*Aaltje Koops, geboren op 20 september 1874 in Kampen, dochter van
*Berend Jan Koops en
*Engeltjen ten Hove, 18 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Engeltjen Kloek geboren op 26 juli 1893 te IJsselmuiden in Overijssel,
Geesje Kloek, geboren op 14 december 1894 te IJsselmuiden en overleden op 22 mei 1923 te Hilversum,
Jennigje Kloek geboren op 13 december 1896 te IJsselmuiden,
Evert Aart Kloek geboren op 23 oktober 1898 te IJsselmuiden,
Berend Jan Kloek geboren op 2 november 1900 te IJsselmuiden,
Hendrik Jan Kloek, geboren op 17 december 1902 te Kampen, en overleden op 19 augustus 1914 te Kampen, 12 jaar oud.
Jan Willem Kloek, geboren op 4 oktober 1904 te Kampen,
Willempje Kloek, geboren op 21 juli 1909 te Kampen en overleden op 26 mei 1917 te Kampen, 8 jaar oud.

Jan Willem Kloek, geboren in 1853, overlijdt op 26 december 1930 in den Haag op 77 jarige leeftijd,
Aaltje Koops, geboren in 1874, overlijdt in 1957 te Tricht bij Geldermalsen op 83 jarige leeftijd.

vijf en twintigste generatie

*Heldoorn - Kloek (1879 Wilsum)       basis-schema (epsilon-beta-4)

*Geesje Kloek, geboren op 24 april 1856 te Kampen, dochter van
*
Evert Kloek en
*Annegien van Dijk, trouwt op 12 september 1879 te Wilsum in Overijssel, 23 jaar oud, met
*Jan Heldoorn, geboren op 22 maart 1839 te Wilsum, Overijssel, zoon van
*Albert Heldoorn en
*Geesje van der Sluis, 40 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Evert Heldoorn, geboren in 1883 te Wilsum in Overijssel, trouwt op 28 maart 1907 met Willempje Koetsier,
Albert Heldoorn, geboren in 1885 te Wilsum in Overijssel, trouwt op 5 juni 1914 te Lonneker met Grietje Rooda en op 15 januari 1931 te Enschede met Maria Huisman,
Annigje Heldoorn, geboren in 1887 te Wilsum in Overijssel, trouwt op 15 november 1917 met Hendrik Brink en op 25 december 1946 te Vriezenveen overleden,

Jan Heldoorn, landbouwer, geboren in 1839, overlijdt op 31 juli 1898 te Wilsum op 59 jarige leeftijd.

*van Asselt - Kloek (1899 Grafhorst)       basis-schema (epsilon-beta-4)

*Geesje Kloek, geboren op 24 april 1856 te Kampen, dochter van
*Evert Kloek en
*Annegien van Dijk, hertrouwt op 14 september 1899 te Wilsum in Overijssel, 43 jaar oud, met
*Berend Jan van Asselt, geboren op 3 april 1850 te Grafhorst, Overijssel, zoon van
*Gosuines van Asselt en
*Geesje van den Berg, 49 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.

Geesje Kloek, geboren in 1856, overlijdt op 28 mei 1916 in Grafhorst, Overijssel op 60 jarige leeftijd,
Berend Jan van Asselt, overlijdt op 1 oktober 1929 in Grafhorst, Overijssel op 79 jarige leeftijd.


vijf en twintigste generatie

Kloek - Elbers (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-1)

Aart Kloek, geboren op 3 februari 1859 te Kampen, zoon van
Gerrit Kloek en
Aaltje Zomer, trouwt op 7 december 1911 te Sioux Center in de Verenigde Staten van Amerika met
Hendrika Elbers, geboren op 23 oktober 1881 te Hellevoetsluis, dochter van Hendrik Elbers en Anna Teerink
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Louis Kloek, geboren in 1913 in de Verenigde Staten van Amerika en in 1931 overleden,
Esther Kloek, geboren in 1915 in de Verenigde Staten van Amerika en in 1976 overleden,
Ada Kloek, geboren in 1923 in de Verenigde Staten, van Amerika en in 2000 overleden,
Michael Gerrit Kloek, geboren in de Verenigde Staten van Amerika en in 1971 overleden,

Aart Kloek, geboren op 3 februari 1859, overlijdt op 30 december 1932 in Sioux Center, USA op 73 jarige leeftijd,


zes en twintigste generatie

Grevillius - Kloek (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-11)

Esther Kloek, geboren in 1915, dochter van
Aart Kloek en
Hendrika Elbers, trouwt met
George Grevillius, geboren in 1913
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Mona Kay Grevilius,geboren in 1940 in de Verenigde Staten van Amerika
Steven M Grevilius, geboren in 1953 in de Verenigde Staten van Amerika en in 1995 overleden,

George Grevillius, geboren in 1913, overlijdt in 1983 op 70 jarige leeftijd,

Yarrow - Kloek (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-12)

Ada Kloek, geboren in 1923, dochter van
Aart Kloek en
Hendrika Elbers, trouwt in 1944 met
Donald L Yarrow, geboren in 1921
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend,

Donald L Yarrow, geboren in 1921, overlijdt in 2000 op 79 jarige leeftijd,

Kloek - Anne R (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-13)

Michael Gerrit Kloek, zoon van
Aart Kloek en
Hendrika Elbers, trouwt in 1938 met
Anne R
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Michael Gerrit Kloek, geboren in de USA, overlijdt in 1971,


vijf en twintigste generatie

*Voerman - Kloek (1886 Kampen)       schema Zomer (epsilon-gamma-2)

*Jantje Kloek, geboren op 13 januari 1860 te Kampen, dochter van
*Gerrit Kloek en
*Aaltje Zomer, trouwt op 28 januari 1886 te Kampen, 26 jaar oud, met
*Peter Voerman, geboren op 24 oktober 1856 te Kampen, zoon van
*Hermen Voerman en
*Evertje van Dijk, 30 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hermen Gerrit Voerman, geboren in 1893 te Kampen, hij trouwt op 30 oktober 1919 te Oldenbroek met Hilligje van der Linde,
Evertje Voerman, geboren in 1897 te Kampen, zij trouwt op 8 mei 1918 te Kampen met Jan Willem Veluwenkamp,
Aaltje Voerman, geboren in 1902 te Kampen, zij trouwt op 13 oktober 1921 te Kampen met Sipe Dijkstra.

Jantje Kloek, geboren in 1860, overlijdt op 5 oktober 1924 in Kampen op 64 jarige leeftijd,
Peter Voerman, timmerman, geboren in 1856, overlijdt op 20 november 1913 te Kampen op 57 jarige leeftijd.


vijf en twintigste generatie

Kloek - Moojen (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-3)

Hendrik Kloek, geboren op 23 oktober 1862 te Kampen, zoon van
Gerrit Kloek en
Aaltje Zomer, trouwt in 1894 in de Verenigde Staten van Amerika met
Anna Moojen, geboren in 1874 in Michigan (USA), dochter van William Moojen en Antje Dahlmeyer
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Alice Zomer, geboren op 20 november 1894 in de Verenigde Staten van Amerika en op 11 februari 1974 in Los Angeles overleden,
Anna Wilhelmina Kloek, geboren in 1897 in de Verenigde Staten van Amerika en in 1906 overleden,
George Henry Kloek, geboren in 1904 in de Verenigde Staten van Amerika en in 1939 overleden,
William Moojen Kloek, geboren op 13 april 1907 in Hull (Iowa), Verenigde Staten van Amerika en op 20 februari 1986 in Los Angeles overleden

Hendrik Kloek, geboren op 23 oktober 1862, overlijdt op 12 mei 1956 in Los Angeles op 93 jarige leeftijd,
Anna Moojen, geboren in 1874 , overlijdt op 22 oktober 1939 op 65 jarige leeftijd,


zes en twintigste generatie

Stonebraker - Zomer (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-31)

Alice Zoner, geboren op 20 november 1894 in de Verenigde Staten van Amerika, dochter van
Hendrik Kloek en
Anna Moojen, trouwt omstreeks 1917 in de Verenigde Staten van Amerika met
Miles Melson Stonebraker, geboren in 1893,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Evelyn Esther Stonebraker, geboren in 1918 in de Verenigde Staten van Amerika en in 1997 overleden,
Miles Jay Stonebraker, geboren in 1920 in de Verenigde Staten van Amerika,
Donald Marvin Stonebraker, geboren in 1922 in de Verenigde Staten van Amerika.

Miles Melson Stonebraker, geboren in 1893, overlijdt in 1927 op 34 jarige leeftijd,

Brent - Zomer (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-31)

Alice Zoner, geboren op 20 november 1894 in de Verenigde Staten van Amerika, dochter van
Hendrik Kloek en
Anna Moojen, hertrouwt na 1927 in de Verenigde Staten van Amerika met
William E.Brent, geboren in 1898,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

William E.Brent, geboren in 1898, overlijdt voor 1949.

Montgomery - Zomer (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-31)

Alice Zoner, geboren op 20 november 1894 in de Verenigde Staten van Amerika, dochter van
Hendrik Kloek en
Anna Moojen, hertrouwt na 1949 in de Verenigde Staten van Amerika met
John H.Montgomery, geboren in 1905,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Alice Zomer, geboren in 1894, overlijdt 11 februari 1974 in Los Angeles,
John H.Montgomery, geboren in 1905, overlijdt in 1969.

Kloek - Montgomery (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-32)

William Moojen Kloek, geboren op 13 april 1907 in Hull (Iowa) in de Verenigde Staten van Amerika, zoon van
Hendrik Kloek en
Anna Moojen, trouwt op 3 oktober 1936 in de Verenigde Staten van Amerika met
Virginia Louise Montgomery, geboren op 16 augustus 1913 in Chicago, dochter van
Harold Hunter Montgomery en
Leona Carrie O'Neill,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Christopher Donald Kloek, geboren in mei 1944 in de Verenigde Staten van Amerika,
Thomas George Kloek, geboren op 4 december 1947 in de Verenigde Staten van Amerika.

William Moojen Kloek, geboren 13 april 1907, overlijdt 20 februari 1986 in San Gabriël (California)
Virginia Louise Montgomery, geboren 16 augustus 1913, overlijdt op 15 februari 2004 in Medfort Jackson (Oregon).


zeven en twintigste generatie

Kloek - Hess (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-321)

Christopher Kloek , geboren in mei 1944 in de Verenigde Staten van Amerika, zoon van
William Moojen Kloek en
Virginia Louise Montgomery, trouwt op 14 februari 1970 in Los Angeles in de Verenigde Staten van Amerika met
Nancy Hess, geboren in 1945.
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Kevin Christopher Kloek, geboren op 15 augustus 1970 in de Verenigde Staten van Amerika,
Kimberly Jean Kloek, geboren op 10 december 1972 in de Verenigde Staten van Amerika,
Kelly Christine Kloek, geboren op 1 juni 1974 in de Verenigde Staten van Amerika,


acht en twintigste generatie

Kloek - Thomas (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-321.1)

Kevin Christopher Kloek, geboren op 15 augustus 1970 in de Verenigde Staten van Amerika, zoon van
Christopher Kloek en
Nancy Hess, trouwt met
Dione Thomas, geboren op 20 juni 1970,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sydney Anne Kloek,
Ryan William Kloek,
Amy Jean Kloek,

Dalton - Kloek (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-321.2)

Kimberly Jean Kloek, geboren op 10 december 1972 in de Verenigde Staten van Amerika, dochter van
Christopher Kloek en
Nancy Hess, trouwt met
Curt L Dalton, geboren op 10 december 1972,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alexander Dennis Dalton,
Jacob Dalton,

Thompson - Kloek (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-321.3)

Kelly Christine Kloek, geboren op 1 juni 1974 in de Verenigde Staten van Amerika, dochter van
Christopher Kloek en
Nancy Hess, trouwt met
Gregory Michael Thompson,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Bailey Virginia Thompson,
Jack Henry Thompson,
Bernet Michael Thompson,
Samuel Thompson,
Maxwell Thompson,


vijf en twintigste generatie

Kloek - Naberhuis (1894 USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-4)

Gerrit Kloek, geboren op 2 september 1865 te Kampen, zoon van
Gerrit Kloek en
Aaltje Zomer, trouwt op 11 januari 1894 in de First Reformed Church of Sioux Center in de Verenigde Staten van Amerika met
Johanna Hermina Naberhuis, geboren in 1877 te Deventer, dochter van
Harmen Naberhuis en
Kornelia Endendijk,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,


de familie Kloek-Naberhuis in 1906.
v.l.n.r. achterste rij(back row), Alice Zomer (9 jaar), Gerrit Kloek (41 jaar) en Harry Kloek (12 jaar)
voorste rij(front row), George Kloek (6 jaar), Johanna Naberhuis (29 jaar) en Cecil Kloek (3 jaar).

Harry Kloek, geboren op 20 juli 1894 in Sioux County, Iowa, USA en overleden 21 maart 1920 te Olmsted op 26 jarige leeftijd,
Aaltje (Alice) Zomer, geboren op 18 maart 1897 in Sioux County, Iowa, USA en overleden op 18 december 1999 op 102 jarige leeftijd,
Gerrit (George) Kloek, geboren op 04 juli 1900 in Sioux County, Iowa, USA en overleden in 1987 op 87 jarige leeftijd,
Cornelia (Cecil) Kloek, geboren op 18 maart 1903 in Sioux County, Iowa, USA en overleden op 11 juli 1999 op 96 jarige leeftijd.
Ladelle Arthur Kloek, geboren op 05 december 1909 in Sioux County, Iowa, USA en overleden op 25 januari 1998, op 94 jarige leeftijd,
Florence Kloek, geboren in 1912 in Sioux County, Iowa, USA,
Kenneth Kloek, geboren op 21 maart 1916 in Sioux County, Iowa, USA en overleden op 28 april 2003 op op 87 jarige leeftijd in Saint Louis, Minnesota, USA.

Gerrit Kloek overlijdt in 1945 op 80 jarige leeftijd
Johanna Hermina Naberhuis overlijdt in 1954 op 77 jarige leeftijd

Alice Zomer is in 1897 geboren en in 1999 overleden en daarmee met 102 jaar 'recordhouder' van alle Kloeken. Van de overige kinderen van Gerrit Kloek en Johanna Naberhuis halen er twee ruim de negentigjarige leeftijd en twee bijna de negentigjarige leeftijd


zes en twintigste generatie

Ray - Zomer (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-41)

Aaltje (Alice) Zomer , geboren op 18 maart 1897 in Sioux County, Iowa, dochter van
Gerrit Kloek en
Johanna Hermina Naberhuis, trouwt op 10 maart 1923 in Lyon (Iowa) in de Verenigde Staten van Amerika met
Ralph Robert Ray, geboren in 1895 te Indiana, zoon van
Miller S. Ray en
Laura Kester,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Joyce Ray, geboren op 2 juni 1924,
Jean Ray, geboren in 1927,
Joan Ray,
Jaclyn Ray, geboren op 27 juni 1940 en op 27 maart 2003 overleden

Alice Zomer overlijdt op 17 december 1999 op 102 jarige leeftijd
Ralph Robert Ray overlijdt 29 september 1952 op 57 jarige leeftijd

Alice Zomer is in 1897 geboren en in 1999 overleden en daarmee met 102 jaar 'recordhouder' van alle Kloeken.

Kloek - Stadler (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-42)

Gerrit (George) Kloek , geboren op 04 juli 1900 in Sioux County, Iowa, zoon van
Gerrit Kloek en
Johanna Hermina Naberhuis, trouwt met
Lucy M. Stadler, geboren op 23 mei 1903
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Garret Kloek, geboren op 8 mei 1934 en op 5 mei 2010 ter Clarksville overleden,
Rick Kloek, geboren 28 februari 1941,

Gerrit (George) Kloek overlijdt op 2 januari 1987 in Morehead City (North Carolina) op 87 jarige leeftijd.
Lucy M. Stadler overlijdt in 1991 op 86 jarige leeftijd.


zeven en twintigste generatie

Kloek - Shlon (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-421)

Jan Garret Kloek , geboren op 8 mei 1934, zoon van
Gerrit (George) Kloek en
Lucy M. Stadler, trouwt met
Rubina Mae Shlon, dochter van Bejamin Shlon en Estella Shlon
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jeffrey Garret Kloek, geboren op 9 mei 1963,
Scott Michaell Kloek, geboren 20 februari 1966,
Marc Randell Kloek, geboren 28 februari 1967.

Kloek - Warren (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-421)

Jan Garret Kloek , geboren op 8 mei 1934, zoon van
Gerrit (George) Kloek en
Lucy M. Stadler, hertrouwt met
Margaret Warren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Garret Kloek overlijdt op 5 mei 2010 in Clarksville op 76 jarige leeftijd.


acht en twintigste generatie

Kloek - Lankford(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-421.1)

Jeffrey Garret Kloek , geboren op 9 mei 1963, zoon van
Jan Garret Kloek en
Rubina Mae Shlon, trouwt met
Myra Lynn Lankford, geboren in 1956
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Kloek - Ainsworth(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-421.2)

Scott Michaell Kloek, geboren op 20 februari 1966, zoon van
Jan Garret Kloek en
Rubina Mae Shlon, trouwt met
Nicole Renee Ainsworth, geboren in 1962
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Graham Ainsworth,
Andrew Scott Kloek,

Kloek - Rhodes(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-421.3)

Marc Randell Kloek , geboren op 20 februari 1967, zoon van
Jan Garret Kloek en
Rubina Mae Shlon, trouwt met
Shanon Rhodes, geboren in 1969
Uit dit huwelijk is één kinf bekend,

Laureen Michelle Kloek, geboren op 17 december 1999,

Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding.


zes en twintigste generatie

Hockett - Kloek (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-43)

Cornelia (Cecille) Kloek, geboren op 18 maart 1903 in Sioux County, Iowa, dochter van
Gerrit Kloek en
Johanna Hermina Naberhuis, trouwt met
Kenneth M. Hocket,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Patricia Hockett, geboren in 1932,
Loren Hockett, geboren in 1939,

Cecille Kloek overlijdt in 1997 op 94 jarige leeftijd,
Kenneth M. Hocket overlijdt in 1977.

Kloek - Peterson (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-45)

Ladelle Arthur Kloek, geboren op 5 december 1909 in Sioux County, Iowa, zoon van
Gerrit Kloek en
Johanna Hermina Naberhuis, trouwt met
Meriel Peterson, geboren op 2 november 1916
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerrit Paul Kloek, geboren op 16 sepember 1940 en op 6 februari 1998 overleden,
James Arthur Kloek, geboren op 1 december 1945,

Ladelle Arthur Kloek overlijdt 25 januari 1998 op 89 jarige leeftijd,
Meriel Peterson overlijdt 8 november 2002 op 86 jarige leeftijd.


zeven en twintigste generatie

Kloek - Wilson(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-451)

Gerrit Paul Kloek, geboren op 16 sepember 1940, zoon van
Ladelle Arthur Kloek en
Meriel Peterson, trouwt met
Darlene Wilson,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Andrew Paul Kloek, geboren op 30 juli 1969,
Daniel Brooks Kloek, geboren op 14 mei 1973,


acht en twintigste generatie

Kloek - Baneyee(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-451.1)

Andrew Paul Kloek, geboren op 30 juli 1969, zoon van
Gerrit Paul Kloek en
Darlene Wilson, trouwt op 21 december 2002 met
Rita Baneyee,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Arisa Kloek, geboren op 28 juni 2005,
Kareena Kloek, geboren op 12 juli 2007,

Kloek - Bailey(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-451.2)

Daniel Brooks Kloek, geboren op 14 mei 1973, zoon van
Gerrit Paul Kloek en
Darlene Wilson, trouwt op 9 september 2001 met
Tonia Bailey,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerrit Paul Kloek, geboren op 27 augustus 2003,
Ellerey Kloek, geboren op 27 oktober 2005,


zeven en twintigste generatie

Kloek - Schnietz(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-452)

Janes Arthur Kloek, geboren op 1 december 1945, zoon van
Ladelle Arthur Kloek en
Meriel Peterson, trouwt op 21 augustus 1971 met
Lynne Schnietz,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Carolyn Elenora Kloek, geboren op 26 maart 1976,
Susan Meriel Kloek, geboren op 7 mei 1981,
Paul Arthur Kloek, geboren op 21 juni 1984,


acht en twintigste generatie

Dunn - Kloek(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-452.1)

Carolyn Elenora Kloek, geboren op 26 maart 1976, dochter van
Janes Arthur Kloek en
Lynne Schnietz, trouwt op 11 augustus 2007 met
Jan Frederik Dunn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Catherine Dunn, geboren op 24 januari 2009,
Carijs Dunn, geboren op 23 augustus 2013,

Bauer Hanson - Kloek(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-452.2)

Susan Meriel Kloek, geboren op 7 mei 1981, dochter van
Janes Arthur Kloek en
Lynne Schnietz, trouwt op 26 mei 2007 met
Hans Peter Bauer Hanson,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Max James Bauer Hanson, geboren op 29 juli 2015,

Kloek - Salek(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-452.3)

Paul Arthur Kloek, geboren op 21 juni 1984, zoon van
Janes Arthur Kloek en
Lynne Schnietz, trouwt op 7 juli 2007 met
Karen Salek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


zes en twintigste generatie

Stolp - Kloek (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-44)

Florence Kloek, geboren in 1912 in Sioux County, Iowa, dochter van
Gerrit Kloek en
Johanna Hermina Naberhuis, trouwt met
William J. Stolp, geboren in 1912
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Donald Glenn Stolp,
Lauren Philip Stolp,

William Stolp overlijdt in 1999.

Kloek - Moe (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-46)

Kenneth Kermit Kloek, geboren op 21 maart 1910 in Sioux County, Iowa, zoon van
Gerrit Kloek en
Johanna Hermina Naberhuis, trouwt met
Magneheid Albertine Moe, geboren in 1914
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Kenneth Gerrit Kloek, geboren op 28 februari 1939
Judith Ann Kloek, geboren op 28 april 1941
Linda Kaye Kloek, geboren op 8 oktober 1947

Kenneth Kermit Kloek overlijdt op 28 april 2003 in Saint Louis, Minnesota op 93 jarige leeftijd


zeven en twintigste generatie

Kloek - Blewett (USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-461)

Kenneth Gerrit Kloek, geboren op 28 februari 1939, zoon van
Kenneth Kermit Kloek en
Magneheid Albertine Moe, trouwt op 19 juli 1965 met
Mary Alice Blewett, geboren op 10 november 1946 in Lakeland (Florida), dochter van James Blewett en Wilma Cato Blewett
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Krispen Marie Kloek, geboren op 10 maart 1968 in Saint Paul
April Suzanne Kloek, geboren op 24 april 1970 in Saint Paul
Jennifer Janell Kloek, geboren op 16 April 1982 te Saint Paul


acht en twintigste generatie

Lam - Kloek(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-461.1 )

Krispen Marie Kloek, geboren op 10 maart 1968 in Saint Paul, dochter van
Kenneth Gerrit Kloek en
Mary Alice Blewett, trouwt op 4 februari 1995 met
Norton Tsin-Hein Lam, geboren op 19 mei 1969 in Minneapolis, zoon van Luke Kwok Tung en Sylvia Ho Ling Hui
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Rose Marie Chun-ye Lam, geboren op 13 juli 2000 in Saint Paul
Aaron Jun Ho Lam, geboren op 23 februari 2005 in Saint Paul

Arndt - Kloek(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-461.2)

April Suzanne Kloek, geboren op 24 april 1970 in Saint Paul, dochter van
Kenneth Gerrit Kloek en
Mary Alice Blewett, trouwt op 12 augustus 1990 met
George William Arndt, geboren op 6 april 1965 in Sint Paul, zoon van James Arndt en Barbera Adele Arndt
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anderson - Kloek(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-461.3)

Jennifer Janell Kloek, geboren op 16 april 1982 in Saint Paul, dochter van
Kenneth Gerrit Kloek en
Mary Alice Blewett, trouwt op 2 augustus 2003 met
Lonnie Allen Anderson, geboren op 2 oktober 1964 in Sint Paul, zoon van Gerald Hailey Anderson en Carole Ann Simi
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Elisabeth Edna Anderson, geboren op 11 mei 2006


zeven en twintigste generatie

Harisson - Kloek(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-462)

Judit Ann Kloek geboren op 28 april 1941, dochter van
Kenneth Kermit Kloek en
Magneheid Albertine Moe, trouwt omstreeks 1962 met
William Henry Harisson,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Daniël John Harisson, geboren in 1963
David Jennings Harrison, geboren in 1966
Heidi Ann Harrison, geboren in 1969

Mallet - Kloek(USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-463)

Linda Kaye Kloek geboren op op 8 oktober 1947, dochter van
Kenneth Kermit Kloek en
Magneheid Albertine Moe, trouwt omstreeks 1972 met
John Mallet,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Mary Lynn Mallet, geboren op 4 augustus 1973 in Dulluth (Minnesota)
John Leo Mallet, geboren op 2 april 1976 in Dulluth (Minnesota)


vijf en twintigste generatie

Scholten - Kloek (1890 USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-4)

Geesje Kloek, geboren op 28 mei 1868 te Kampen, dochter van
Gerrit Kloek en
Aaltje Zomer, trouwt in 1890 met
Manus Jacobus Scholten, geboren op 28 januari 1872 te Zutphen, zoon van
Manus James Scholten en
Gerritje Hendriks,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Gertrude Scholten, geboren in 1891,
George Robert Scholten, geboren in 1893 en overleden in 1969,
Alice Wilhelmina Scholten, geboren in 1894 en overleden in 1976,
Wilhelmina Scholten, geboren in 1897 en overleden in 1976,
Albert John Scholten, geboren in 1898 en overleden in 1951,
Marcus James Scholten, geboren in 1901 en overleden in 1990,
Henry Scholten, geboren in 1905,
Grace Scholten, geboren in 1907,

Geesje Kloek overlijdt op 10 september 1947 te Doon in Iowa op 79 jarige leeftijd
Manus Jacobus Scholten overlijdt op 16 september 1953 te Doon in Iowa op 81 jarige leeftijd


vijf en twintigste generatie

de Ruyter - Kloek (1893 USA)       schema Zomer (epsilon-gamma-4)

Aaltje Kloek, geboren op 30 oktober 1871 te Kampen, dochter van
Gerrit Kloek en
Aaltje Zomer, trouwt op 27 september 1893 te Sioux Center met
Jacobus de Ruyter, geboren op 10 september 1865 te Terneuzen, zoon van
Levinus de Ruyter en
Maria Boot,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Levinus de Ruyter, geboren in 1894 en overleden in 1914,
George de Ruyter, geboren in 1896 en overleden in 1982,
Mae de Ruyter, geboren in 1898,
Alice de Ruyter, geboren in 1901 en overleden in 1944,
James de Ruyter, geboren in 1903 en overleden in 1997,
Arthur de Ruyter, geboren in 1906 en overleden in 1920,
Martina de Ruyter,

Aaltje Kloek overlijdt in 1922 op 51 jarige leeftijd
Jacobus de Ruyter overlijdt in 1941 op 76 jarige leeftijd


vijf en twintigste generatie

*Kloek - Roetman (1893 Kampen, Hasselt)       schema Bosch (epsilon-delta-1)

*Klaas Kloek, geboren op 6 mei 1863 te Kampen, zoon van
*Arend Kloek en
*Janna Bosch, trouwt op 2 november 1893 te Kampen, 30 jaar oud, met
*Jantje Roetman, geboren op 2 augustus 1866 te Kampen, dochter van
*Zwier Roetman en
* Harmpje Post, 27 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Zwier Kloek, geboren op 15 mei 1894 te Kampen en overleden op 3 mei 1960 te Kampen, 66 jaar oud,
Johanna Kloek geboren op 11 juli 1895 te Kampen,
Arend Jan Kloek geboren op 2 maart 1898 te Kampen,
Harm Jan Kloek, geboren op 31 maart 1902 en op 30 november 1902 overleden,
Harm Jan Kloek geboren op 27 oktober 1903 te Hasselt,
Hendrik Kloekm geboren op 3 april 1905 te Hasselt en op 28 mei 1906 overleden
Harmpje Kloek, geboren op 10 augustus 1908 te Hasselt en overleden op 28 maart 1948, 39 jaar oud.
Klaas Kloek geboren op 29 juli 1911 te Zwollekerspel.

Klaas Kloek, landbouwer, geboren in 1863, overlijdt op 15 juli 1940 in Zwolle op 77 jarige leeftijd,
Jantje Roetman, geboren in 1866, overlijdt op 8 maart 1934 in Zwolle op 68 jarige leeftijd.


vijf en twintigste generatie

*van Dijk - Kloek (1892 Kampen, Zwollerkerspel)       schema Bosch (epsilon-epsilon-1)

*Geesje Kloek, geboren op 12 augustus 1868 te Zwollerkerspel in Overijssel, dochter van
*Zwier Kloek en
*Harmpje Pelleboer, trouwt op 28 april 1892 te Zwollerkerspel in Overijssel, 24 jaar oud, met
*Willem van Dijk, geboren in 29 december 1871 te Genemuiden in Overijssel, zoon van
*Aalt Willem van Dijk en
*Johanna Uiterwijk, 21 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Zwier van Dijk, geboren in 1896 te Kampen, hij trouwt op 11 mei 1922 te Zwollerkerspel met Fennigje Kijk in de Vegte,
Harmpje van Dijk, geboren in 1898 te Zwollerkerspel, ze overlijdt op 18 december 1921 te Westerholte(Zwollerkerspel) en was getrouwd met Gerrite Jan van de Worp.

Geesje Kloek, geboren in 1868, overlijdt op 1 januari 1900 te Hasselt op 32 jarige leeftijd,
Willem van Dijk, landbouwer, geboren in 1871, overlijdt op 24 mei 1945 op 74 jarige leeftijd.

vijf en twintigste generatie

*Crom - Kloek (1898 IJsselmuiden)       schema Bosch (epsilon-epsilon-2)

*Harmpje Kloek, geboren op 4 september 1876 te Zwollerkerspel in Overijssel, dochter van
*Zwier Kloek en
*Harmpje Pelleboer, trouwt op 28 juli 1898 te IJsselmuiden in Overijssel, 22 jaar oud, met
*Abraham Crom, geboren op 25 januari 1873 te Hardenberg in Overijssel, zoon van
*Jan Willem Crom en
*Trijntje Beverwijk, 25 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Trijntje Harmina Crom, geboren in 1899 te Kampen, zij trouwt op 2 november 1923 te Kampen met Adolf Johan de Boer,
Zwier Willem Crom, geboren in 1901 te Kampen, hij trouwt op 20 augustus 1925 te Amsterdam met Jacomijntje Pelgrim.

Harmpje Kloek, geboren in 1876, overlijdt op 4 mei 1963 in den Haag op 87 jarige leeftijd.
Abraham Crom, geboren in 1873, overlijdt op 2 oktober 1938 op 65 jarige leeftijd.

vijf en twintigste generatie

*Schaapman - Kloek (1903 Hasselt)       schema Bosch (epsilon-epsilon-3)

*Aaltje Kloek, geboren op 17 februari 1879 te Zwollerkerspel in Overijssel, dochter van
*Zwier Kloek en
*Harmpje Pelleboer, trouwt op 11 juni 1903 te Hasselt in Overijssel, 24 jaar oud, met
*Hendrik Schaapman, geboren op 18 maart 1881 te Hasselt in Overijssel, zoon van
*Jan Schaapman en
*Derkje van den Berg, 22 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Dirkje Jantje Schaapman, geboren in 1906 te Hasselt, ze trouwt op 1 mei 1930 te Hasselt met Jan Zwart,
Hermina Schaapman, geboren in 1908 te Hasselt, zij overlijdt op 26 augustus 1908 te Hasselt,
Jantje Schaapman, geboren in 1909 te Hasselt, ze trouwt op 24 april 1930 te Zwollerkerspel met Klaas van den Berg,
Zwier Schaapman,
Jan Schaapman,
Manna Schaapman,
Altje Schaapman, geboren begin maart 1920 en op 28 maart 1920 te Zwollerkerspel overleden,

Aaltje Kloek, geboren in 1879, overlijdt op 31 maart 1947 te Zwollerkerspel op 68 jarige leeftijd,
Hendrik Schaapman, geboren in 1881, overlijdt op 11 april 1968 op 87 jarige leeftijd.


vijf en twintigste generatie

*Kloek - Ezink (1892 Zwollerkerspel)       schema Coertsen (epsilon-zeta-1)

*Aart Kloek, geboren op 18 april 1866 te Kampen, zoon van
*Willem Kloek en
*Marrigje Coertsen, trouwt op 12 mei 1892 te Zwollerkerspel in Overijssel, 26 jaar oud, met
*Geesje Ezink, geboren in 1868 te Zwollerkerspel in Overijssel, dochter van
*Lammert Ezink en
*Geesje Doorn, 24 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Geesje Ezink, overlijdt voor 1912.

*Kloek - Koezen (1912 Zwolle)       schema Coertsen (epsilon-zeta-1)

*Aart Kloek, geboren op 18 april 1866 te Kampen, zoon van
*Willem Kloek en
*Marrigje Coertsen, hertrouwt op 4 juni 1912 te Zwolle, 46 jaar oud, met
*Hendrika Koezen, geboren in 1890 te Zwollerkerspel in Overijssel, dochter van
*Derk Koezen en
*Johanna Ezink, 22 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johanna Margharetha Kloek, geboren op 27 april 1914 te Zwollerkerspel en op 9 december 1975 te Schiedam overleden,
Aart Willem Kloek, geboren op 27 april 1914 te Zwollerkerspel en op 19 januari 1916 te Zwollerkerspel overleden,

Aart Kloek, bakker, geboren in 1866, overlijdt op 23 oktober 1913 op 47 jarige leeftijd.


Hamakers - Kloek (1937 Rotterdam)       schema Coertsen (epsilon-zeta-11)

Johanna Margaretha Kloek, geboren op 27 april 1914, dochter van
Aart Kloek en
Hendrika Koezen trouwt op 17 februari 1937 te Rotterdam, 23 jaar oud, met
Franciscus Johannes Hamakers, geboren op 15 juni 1909 te Schiedam,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johanna Hamakers, geboren op 30 september 1937 te Rotterdam,
Gerrit Hamakers, geboren op 3 februari 1939 te Rotterdam en op 5 maart 2006 te Schiedam overleden.
Derk Hamakers, geboren op 18 juni 1947 te Schiedam.
Johannes Hendrikus Hamakers, geboren in 1949 te Schiedam en in 1973 overleden.

Johanna Margaretha Kloek, overlijdt, 61 jaar oud, op 9 december 1975 te Schiedam.
Franciscus Johannes Hamakers, overlijdt, 64 jaar oud, op 10 maart 1973 op de Rijksweg Antwerpen-Turnhout.


vijf en twintigste generatie

*Kloek - van de Wetering (1898 Kamperveen)       schema Coertsen (epsilon-zeta-2)

*Jan Willem Kloek, geboren 21 augustus 1872 te Kampen, zoon van
*Willem Kloek en
*Marrigje Coertsen, trouwt op 2 maart 1898 te Kamperveen in Overijssel, 25 jaar oud, met
*Gerrigje van de Wetering, geboren in 1872 te Kampen, dochter van
*Wolter van de Wetering en
*Woltertje van Dijk, 26 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Woltertje Kloek, geboren op 26 november 1898 te Kamperveen en op 10 januari 1937 te IJsselmuiden overleden,
Margje Kloek, geboren op 23 februari 1900 te Kamperveen,
Willem Aart Kloek, geboren op 21 augustus 1901 te Kamperveen,
Wolter Kloek, geboren op 2 mei 1906 te Kamperveen,
Fennigje Kloek,geboren op 3 oktober 1911 te Kamperveen,
Roelofje Kloek,geboren op 9 juni 1914 te Kamperveen,

Jan Willem Kloek, veehouder, overlijdt op 2 maart 1939 te Kampen op 64 jarige leeftijd.


zes en twintigste generatie

*Kloek - van Marle (1932 Kamperveen)       schema Coertsen (epsilon-zeta-23)

*Wolter Kloek, geboren op 2 mei 1906 te Kamperveen, zoon van
*Jan Willem Kloek en
*Gerrigje van de Wetering, trouwt op 17 maart 1932 in Kampen, 26 jaar oud, met
*Engelina van Marle, geboren in 1904 te Kampen, dochter van
*Andries van Marle en
*Lubberta van Zuthem, 28 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Wolter Kloek, is veehouder.

*van 't Oever - Kloek (1929 Kamperveen)       schema Coertsen (epsilon-zeta-232)

*Margje Kloek, geboren op 23 februari 1900 te Kamperveen, dochter van
*Jan Willem Kloek en
*Gerrigje van de Wetering, trouwt op 14 maart 1929 in Kamperveen, 29 jaar oud, met
*Jan van 't Oever, geboren in 1898 te Kampen, zoon van
*Jan van 't Oever en
*Berendje van 't Hul, 31 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan van 't Oever, is landbouwer.

*Korenberg - Kloek (1932 Kamperveen)       schema Coertsen (epsilon-zeta-24)

*Fennigje Kloek, geboren op 3 oktober 1911 te Kamperveen, dochter van
*Jan Willem Kloek en
*Gerrigje van de Wetering, trouwt op 28 december 1932 in Kamperveen, 21 jaar oud, met
*Evert Korenberg, geboren in 1907 te Kamperveen, zoon van
*Beert Korenberg en
*Machteldje van Ittersum, 25 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Evert Korenberg, is landbouwer, hij overlijdt op 28 december 1932 te Kamperveen.


vijf en twintigste generatie

*Kloek - van de Wetering (1898 Zwolle)       schema Coertsen (epsilon-zeta-3)

*Hendrik Kloek, geboren op 17 september 1874 te Kampen, zoon van
*Willem Kloek en
*Marrigje Coertsen, trouwt op 12 mei 1898 te Wilsum in Overijssel, 24 jaar oud, met
*Derkje van de Wetering, geboren in op 20 januari 1872 te Wilsum in Overijssel, dochter van
*Hendrik van de Wetering en
*Geertje Kip, 26 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,Het gezin Kloek-van de Wetering in 1923,
v.l.n.r.
(achterste rij) Dirkje(16 jaar), Fennigje(17 jaar), Marrigje(25 jaar), Hendrik Jan(22 jaar),
Wilhelmina(19 jaar), Aart(13 jaar) en Geertruida(20 jaar)
(voorste rij) Hendrik Kloek(49 jaar), Jan Willem(8 jaar) en Derkje van de Wetering (51 jaar).

Marrigje Kloek, geboren op 19 november 1898 te Kamperveen,
Hendrik Jan Willem Kloek, geboren op 21 januari 1901 te Zwolle, hij overlijdt op 21 oktober 1945 te Kampen,
Geertruida Kloek, geboren op 25 maart 1903 te Zwolle,
Wilhelmina Kloek, geboren op 19 december 1904 te Zwolle,
Fennigje Kloek, geboren op 19 februari 1906 te Zwolle,
Dirkje Kloek,, geboren op 11 december 1907 te Zwolle,
Aart Gezinus Kloek, geboren op 7 maart 1910 te Zwolle, hij huwt in 1938 met Evertje Bouwhuis, geboren in 1908,
Jan Willem Kloek, geboren op 14 februari 1915 te Zwolle, hij huwt met Adriana ten Haar,

Hendrik Kloek, overlijdt op 21 oktober 1945 te Zwolle, 71 jaar oud.
Derkje van de Wetering, overlijdt op 10 juni 1949 te Ermelo, 77 jaar oud.


zes en twintigste generatie

*Pasman - Kloek (1923 Zwolle)       schema Coertsen (epsilon-zeta-31)

*Marrigje Kloek, geboren op 19 november 1898 te Kamperveen, dochter van
*Hendrik Kloek en
*Derkje van de Wetering, trouwt op 13 september 1923 in Zwolle, 25 jaar oud, met
*Willem Pasman, geboren in 1896 te Zwolle, zoon van
*Gerrit Jan Pasman en
*Johanna van Gelder, 27 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Pasman, overlijdt op 19 september 1935 te Zwolle, 39 jaar oud.

*Kloek - Bolte (1926 Zwolle)       schema Coertsen (epsilon-zeta-32)

*Hendrik Jan Willem Kloek, geboren op 21 januari 1901 te Zwolle, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Derkje van de Wetering, trouwt op 14 oktober 1926 in Zwolle, 25 jaar oud, met
*Roelofje Bolte , geboren in 1904 te Zwolle, dochter van
*Hendrik Bolte en
*Zwaantje Hielken, 23 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Jan Willem Kloek, overlijdt op 21 oktober 1945 te Kampen, 44 jaar oud.

*Edelijn - Kloek (1927 Zwolle)       schema Coertsen (epsilon-zeta-33)

*Geertruida Kloek, geboren op 25 maart 1903 te Zwolle, dochter van
*Hendrik Kloek en
*Derkje van de Wetering, trouwt op 12 mei 1927 in Zwolle, 24 jaar oud, met
*Gerrit Edelijn, geboren in 1901 te Haarlem, zoon van
*Johannes Edelijn en
*Gesiena Bolte, 26 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

*Meulink - Kloek (1929 Zwolle)       schema Coertsen (epsilon-zeta-35)

*Fennigje Kloek, geboren op 19 februari 1906 te Zwolle, dochter van
*Hendrik Kloek en
*Derkje van de Wetering, trouwt op 25 juli 1929 in Zwolle, 23 jaar oud, met
*Derk Meulink, geboren in 1902 te Heerde, zoon van
*Gerrit Meulink en
*Hendrikje Feijth, 27 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Derk Meulink is metselaar.

*Bouwhuis - Kloek (1931 Zwolle)       schema Coertsen (epsilon-zeta-36)

*Dirkje Kloek, geboren op 11 december 1907 te Zwolle, dochter van
*Hendrik Kloek en
*Derkje van de Wetering, trouwt op 12 november 1931 in Zwolle, 24 jaar oud, met
*Hendrik Bouwhuis, geboren in 1904 te Zwolle zoon van
*Lambertus Bouwhuis en
*Aaltje Spalink, 27 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

*Dijk - Kloek (1932 Zwolle)       schema Coertsen (epsilon-zeta-34)

*Wilhelmina Kloek, geboren op 19 december 1904 te Zwolle, dochter van
*Hendrik Kloek en
*Derkje van de Wetering, trouwt op 11 februari 1932 in Zwolle, 27 jaar oud, met
*Egbert Dijk, geboren in 1904 te Zwollerkerspel, zoon van
*Teunis Dijk en
*Willemina Dijsselhof, 28 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Egbert Dijk is bakker.


vijf en twintigste generatie

*Kloek - Lijster (1908 Almelo)       schema Coertsen (epsilon-zeta-4)

*Zwier Kloek, geboren op 6 januari 1878 te Avereest in Overijssel, zoon van
*Willem Kloek en
*Marrigje Coertsen, trouwt op 30 april 1908 te Almelo, 30 jaar oud, met
*Johanna Lijster, geboren op 25 januari 1882 te den Ham in Overijssel, dochter van
*Pieter Lijster en
*Geertruida Voort, 26 jaar oud,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pieter Kloek, geboren op 28 maart 1909 te Almelo Stad en op 25 mei 1958 te Deveneter overleden, banketbakker, hij was gehuwd met Trijntje Klein,

Zwier Kloek, bakker, overlijdt op 5 mei 1955 te Zwolle op 77 jarige leeftijd
Johanna Lijster overlijdt op 19 februari 1959 te Zwolle op 78 jarige leeftijd

vijf en twintigste generatie

*Zwerus - Kloek (1905 Kampen)       schema Coertsen (epsilon-zeta-5)

*Trijntje Gezina Kloek, geboren op 22 januari 1883 te Kamperveen in Overijssel, dochter van
*Willem Kloek en
*Trijntje Beverwijk, trouwt op 16 november 1905 te Kampen, 22 jaar oud, met
*Teunis Zwerus, geboren in 1881 te Kampen, zoon van
*Jan Zwerus en
*Wichertien Vos, 24 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jan Willem Zwerus, geboren in 1906 te Utrecht en in 1981 in Houten overleden,
Trijntje Wiechertien Zwerus, geboren in 1908 te Lonneker en in 1997 in Broek op Langedijk overleden,
Wiechert Teunis Zwerus, geboren in 1912 te Utrecht en in 1987 in Breda overleden.
Willemina Gezina Zwerus, geboren in 1914 te Utrecht en op 5 april 1944 in Utrecht overleden,

Trijntje Gezina Kloek, overlijdt op 14 juni 1917 te Utrecht Stad, 34 jaar oud,
Teunis Zwerus, timmerman, overlijdt op 25 oktober 1940, 69 jaar oud.


zes en twintigste generatie

*Kloek - Tiggelaar (1905 Avereest)       schema Rietman (epsilon-beta-21)

*Evert Kloek, geboren op 22 september 1877 te Grafhorst, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Maria Rietman, trouwt op 13 mei 1905 te Avereest in Overijssel, 28 jaar oud, met
*Geesje Tiggelaar, geboren op 27 april 1884 te Avereest, Overijssel, 21 jaar oud, dochter van
*Jan Tiggelaar en
*Johanna Wittenberg,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,Evert Kloek en Geesje Tiggelaar, de stamouders van alle Kloeken in Twente, met 8 kinderen, 36 kleinkinderen en 29 achterkleinkinderen met de naam Kloek en daar moeten de kleinkinderen en achterkleinkinderen van de meiskes Kloek die hun naam afstaan worden bijgeteld.


Hendrik Kloek, geboren op 16 maart 1906 te Avereest,
Jan Kloek, geboren op 14 november 1907 te Avereest,
Marinus Kloek, geboren op 13 maart 1910 te Avereest en op 28 maart 1910 overleden,
Maria Kloek, geboren op 2 januari 1912 te Avereest,
Roelof Kloek, geboren op 3 april 1915 te Avereest,
Pieter Nicolaas Kloek, geboren op 25 augustus 1918 te Avereest,
Jan Hendrik Kloek, geboren op 16 maart 1921 te Avereest,
Gerrit Kloek, geboren op 25 augustus 1924 te Enschede,

Geesje Tiggelaar overlijdt op 2 mei 1929 te Enschede op 45 jarige leeftijd.


Evert Kloek in zijn nadagen.                        Evert Kloek met twee van z'n puppies.


v.l.n.r Geesje Tiggelaar, Gerrit Kloek en Maria Kloek.(foto is van omstreeks 1928)

*Kloek - Huisman (1930 Enschede)       schema Rietman (epsilon-beta-21)

*Evert Kloek, geboren op 22 september 1877 te Grafhorst, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Maria Rietman, hertrouwt op 16 januari 1930 te Enschede, 52 jaar oud, met
*Hilligje Huisman, geboren te Steenwijkerwold, dochter van Albert Huisman en
*Borgje van Wijngaarden, geboren in 1885 in Steenwijkerwold, 45 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Evert Kloek overlijdt op 1 februari 1962 te Enschede op 85 jarige leeftijd,
Hilligje Huisman overlijdt op 21 april 1954 te Enschede op 69 jarige leeftijd,


zes en twintigste generatie

*Smid - Kloek (1907 Hardenberg)       schema Rietman (epsilon-beta-22)

*Annigje Kloek, geboren op 24 augustus 1883 te Avereest, dochter van
*Hendrik Kloek en
*Maria Rietman, trouwt op 27 december 1907 te Hardenberg in Overijssel, 24 jaar oud, met
*Hendrik Smid, geboren in 1883 te Borger, Drenthe, zoon van
*Pieter Smid en
*Geesien ten Kate, 24 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Pieter Sikko Smid, geboren eind augustus 1908 te Gramsbergen en op 6 september 1908 te Gramsbergen overleden,
Maria Smid, geboren begin september 1909 te Gramsbergen en op 22 september 1909 te Gramsbergen overleden,
Maria Smid, geboren op 14 september 1911 te Avereest en op 28 september 1911 te Avereest overleden,
Gessien Smid, geboren in oktober 1912 en op 10 oktober 1912 te Avereest overleden,
Hendrik Smid, geboren in mei 1914 en op 26 augustus 1914 te Enschede overleden,

Annigje Kloek overlijdt op 28 december 1926 te Zutphen,
Hendrik Smid overlijdt op 25 november 1928 te Zutphen.

zes en twintigste generatie

*Kloek - Boesenkool (1920 Hardenberg)       schema Rietman (epsilon-beta-23)

*Pieter Nicolaas Kloek, geboren op 21 april 1895 te Avereest, zoon van
*Hendrik Kloek en
*Maria Rietman, trouwt op 5 november 1920 te Hardenberg in Overijssel, 25 jaar oud, met
*Jentje Boesenkool, geboren op 18 juni 1890 te Zuidwolde, Groningen, 30 jaar oud, dochter van
*Jan Boesenkool en
*Aaltje Koopman,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Pieter Nicolaas Kloek, tuinman, overlijdt op 17 juni 1982 te Hillegom op 87 jarige leeftijd,
Jentje Boesenkool overlijdt op 13 augustus 1975 te Hillegom op 85 jarige leeftijd.


zes en twintigste generatie

*Eijlander - Kloek (1910 Kampen)       schema Koops (epsilon-beta-31)

*Annigje Kloek, geboren op 17 september 1880 te IJsselmuiden, dochter van
*Jan Willem Kloek en
*Gerrigje Huisman, trouwt op 8 september 1910 te Kampen, 30 jaar oud, met
*Gerrit Jan Eijlander, geboren op 18 november 1877 te Hattem, zoon van
*Gerrit Jan Eijlander en
*Bartha van Piekeren, 33 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Gerrit Jan Eijlander, geboren in 1912 te Kampen en op 5 april 1914 te Kampen overleden,
Ger Eijlander, geboren op 26 oktober 1913 te Kampen en op 10 februari 2013 overleden,
Gerrit Jan Eijlander, geboren op 13 januari 1915 te Kampen en op 2 januari 1989 te Rotterdam overleden,
Johanna Wilhelmina Eijlander, geboren op 23 december 1915 te Kampen en op 19 september 1981 te Kampen overleden,
Bartus Eijlander, geboren omstreeks 1918 te Kampen en op 11 augustus 1939 te Amersfoort overleden,
Annigje Eijlander, geboren in november 1919 te Kampen en op 2 maart 1920 te Kampen overleden,
Gerhardus Eijlander, geboren op 30 december 1920 te Kampen en op 2 november 1988 te Kampen overleden,
Annie Eijlander, geboren op 3 september 1922 te Kampen en op 5 december 1991 te Kampen overleden,
Hendrikus Eijlander, geboren 26 juni 1924 in Kampen, overleden 12 oktober 2010 in Kampen,
Jennie Eijlander, geboren op 27 oktober 1927 te Kampen, overleden 5 april 2013 in Emmeloord,

Gerrit Jan Eijlander is smid,

zes en twintigste generatie

*Belt - Kloek (1930 Kampen)       schema Koops (epsilon-beta-32)

*Gerrigje Kloek, geboren op 30 juni 1890 te IJsselmuiden, dochter van
*Jan Willem Kloek en
*Gerrigje Huisman, trouwt op 31 juli 1930 te Kampen, 40 jaar oud, met
*Dries van den Belt, geboren 6 augustus 1898 te Kampen, zoon van
*Klaas van den Belt en
*Jantje van den Belt, 32 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


zes en twintigste generatie

*Visscher - Kloek (1913 Kampen)       schema Koops (epsilon-beta-33)

*Engeltjen Kloek, geboren op 26 juli 1893 te IJsselmuiden, dochter van
*Jan Willem Kloek en
*Aaltje Koops, trouwt op 9 oktober 1913 te Kampen, 20 jaar oud, met
*Peter Visscher, geboren in 1889 te Kampen, zoon van
*Willem Visscher en
*Arendje van den Berg, 24 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Engeltje Kloek heeft een zoon van een onbekende vader, die niet door Peter Visscher wordt erkend,
Cornelis Kloek, geboren op 28 september 1924 in den Haag,

Het huwelijk wordt in Kampen ontbonden door echtscheiding op 9 maart 1933,

Engeltje Kloek overlijdt op 30 juli 1946 te Alphen aan de Rijn op 53 jarige leeftijd, als weduwe van Gerrit Wind,
Peter Visscher is emailleur.

zes en twintigste generatie

Pronk - Kloek (1925 den Haag)       schema Koops (epsilon-beta-34)

Jennigje Kloek, geboren op 13 december 1896 te IJsselmuiden, dochter van
Jan Willem Kloek en
Aaltje Koops, trouwt op 16 september 1925 in den Haag, 29 jaar oud, met
Leendert Pronk, geboren op 30 september 1896 te Scheveningen, zoon van
Johannes Pronk en Dirkje van der Harst, 29 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Leendert Pronk, overlijdt op 19 mei 1945 te Voorburg op 49 jarige leeftijd.

zes en twintigste generatie

Kloek - Kraker (1930 den Haag)       schema Koops (epsilon-beta-35)

Evert Aart Kloek, geboren op 23 oktober 1898 te IJsselmuiden, zoon van
Jan Willem Kloek en
Aaltje Koops, trouwt op 31 mei 1930 in den Haag, 32 jaar oud, met
Cornelia Maria Johanna de Kraker, geboren op 20 mei 1904 te Aardenburg, dochter van
Jan de Kraker en
Maria Cornelia Laurens, 28 jaar oud,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

zes en twintigste generatie

Kloek - Hollander (1928 den Haag)       schema Koops (epsilon-beta-36)

Berend Jan Kloek, geboren op 2 november 1900 te IJsselmuiden, zoon van
Jan Willem Kloek en
Aaltje Koops, trouwt op 9 mei 1928 te 's Gravenhage, 28 jaar oud, met
Tannetje Hollander, geboren op 7 november 1911 te Dirksland, dochter van
Jan den Hollander en
Arentje de Ruiter, 17 jaar oud,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Berend Jan Kloek, overlijdt op 7 februari 1944 te Rotterdam op 43 jarige leeftijd,
Tannetje Hollander, overlijdt op 28 maart 1947 te Tiel op 36 jarige leeftijd.

zes en twintigste generatie

Kloek - Beek (1930 Voorburg)       schema Koops (epsilon-beta-37)

Jan Willem Kloek, geboren op 4 oktober 1904 te Kampen, zoon van
Jan Willem Kloek en
Aaltje Koops, trouwt op 18 juli 1930 in Voorburg, 26 jaar oud, met
Antonia van Beek, geboren op 7 november 1902 te Rotterdam, 28 jaar oud,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Kloek - Bosman (1943 den Haag)       schema Koops (epsilon-beta-37)

Jan Willem Kloek, geboren op 4 oktober 1904 te Kampen, zoon van
Jan Willem Kloek en
Aaltje Koops, hertrouwt op 28 juli 1943 in den Haag, 39 jaar oud, met
Hendrika Wilhelmina Bosman, geboren op 20 juni 1907 in den Haag, 36 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.


zes en twintigste generatie

*Aalvanger - Kloek (1922 Zwolle)       schema Bosch (epsilon-delta-11)

*Johanna Kloek, geboren 11 juli 1895 te Kampen, dochter van
*Klaas Kloek en
*Jantje Roetman, trouwt op 11 mei 1922 te Zwolle, 27 jaar oud, met
*Gerrit Aalvanger, geboren in 1893 te Zwolle, zoon van
*Gerrit Aalvanger en
*Marrigje Rietman, 29 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerrit Aalvanger, is landbouwer.

zes en twintigste generatie

*Kloek - Olthuis (1921 Zwollerkerspel)       schema Bosch (epsilon-delta-12)

*Arend Jan Kloek, geboren op 2 maart 1898 te Kampen, zoon van
*Klaas Kloek en
*Jantje Roetman, trouwt op 12 mei 1921 te Zwollerkerspel, Overijssel, 28 jaar oud, met
*Gerrigje Olthuis, geboren op 9 juni 1898 te Zwollerkerspel, Overijssel, dochter van
*Jan Olthuis en
*Gerrigje Jonker, 23 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Arend Jan Kloek overlijdt op 15 november 1974 op 76 jarige leeftijd
Gerrigje Olthuis overlijdt op 8 juli 1981 op 83 jarige leeftijd

zes en twintigste generatie

Kloek - Assies (1935 Zwolle)       schema Bosch (epsilon-delta-13)

Harm Jan Kloek, geboren op 27 oktober 1903 te Hasselt, zoon van
Klaas Kloek en
Jantje Roetman, trouwt op 5 september 1935 te Zwolle, 32 jaar oud, met
Christina Assies, geboren op 15 november 1907, 28 jaar oud, dochter van
Herman Assies en
Gerrigje Langevoort,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Christina Assies, overlijdt op 5 oktober 1980 op 73 jarige leeftijd.

zes en twintigste generatie

Kloek - Keizer (1940 Zwolle)       schema Bosch (epsilon-delta-14)

Klaas Kloek, geboren op 29 juli 1911, zoon van
Klaas Kloek en
Jantje Roetman, trouwt op 2 april 1940 te Zwolle, 29 jaar oud, met
Dirkje Keizer, geboren op 29 maart 1916 te Zwolle, 24 jaar oud,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.


zeven en twintigste generatie

Kloek - Huisman (1937 Enschede)       schema Rietman (epsilon-beta-211)

Hendrik Kloek, geboren in 1906 te Avereest, zoon van
Evert Kloek en
Geesje Tiggelaar, trouwt in 1937 te Enschede, 31 jaar oud, met
Tjalligje Huisman, geboren op 17 februari 1907 te Steenwijkerwold, Overijssel, 30 jaar oud, dochter van
Jan Huisman en
Lammigje Oost,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.

zeven en twintigste generatie

Kloek - de Vries (1934 Enschede)       schema Rietman (epsilon-beta-212)

Jan Kloek, geboren op 14 november 1907 te Avereest, zoon van
Evert Kloek en
Geesje Tiggelaar, trouwt op 29 september 1934 te Enschede, 27 jaar oud, met
Marrigje de Vries, geboren op 17 juni 1911 te Vollenhove, Overijssel, 30 jaar oud, dochter van
Johannes de Vries en
Geertje Bovendeur,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.

zeven en twintigste generatie

Timmerman - Kloek (1940 Enschede)       schema Rietman (epsilon-beta-213)

Marie Kloek, geboren op 2 januari 1912 te Avereest, dochter van
Evert Kloek en
Geesje Tiggelaar, trouwt op 10 mei 1940 te Enschede, 28 jaar oud, met
Gerrit Timmerman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

zeven en twintigste generatie

Kloek - ter Horst (1941 Enschede)       schema Rietman (epsilon-beta-214)

Roelof Kloek, geboren op 3 april 1915 te Avereest, zoon van
Evert Kloek en
Geesje Tiggelaar, trouwt op 21 maart 1941 te Enschede, 26 jaar oud, met
Grietje te Horst, geboren op 10 oktober 1914 te Enschede 27 jaar oud en dochter van
Jan Willem ter Horst en
Grietje Bootsma,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.

Het Bruidspaar Roelof Kloek-Grietje ter Horst.

zeven en twintigste generatie

Kloek - Marissen (1945 Enschede)       schema Rietman (epsilon-beta-215)

Pieter Nicolaas Kloek, geboren op 25 augustus 1918 te Avereest, zoon van
Evert Kloek en
Geesje Tiggelaar, trouwt op 16 maart 1945 te Enschede, 27 jaar oud, met
Aaltje Marissen, geboren op 10 februari 1921 te Odoorn 27 jaar oud, dochter van
Jacob Marissen en
Hendrikje Schepers,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.

zeven en twintigste generatie

Kloek - Smit (1942 Enschede)       schema Rietman (epsilon-beta-216)

Jan Hendrik Kloek, geboren op 16 maart 1921 te Avereest, zoon van
Evert Kloek en
Geesje Tiggelaar, trouwt op 19 juni 1942 te Enschede, 21 jaar oud, met
Hendrikje Smit, geboren op 19 juni 1921 te Enschede 21 jaar oud, dochter van
Jannes Smit en
Everdina Old Egberts,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.

Het bruidspaar Jan Hendrik Kloek en Hendrikje Smit

zeven en twintigste generatie

Kloek - Schuler (1951 Enschede)       schema Rietman (epsilon-beta-217)

Gerrit Kloek, geboren op 25 augustus 1924 te Enschede, zoon van
Evert Kloek en
Geesje Tiggelaar, trouwt op 1 april 1951, 27 jaar oud, met
Jacoba Schuler, geboren op 31 maart 1926 te Emmen 25 jaar oud, dochter van
Hendrik Schuler en
Margje Klunder,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.

         

Het bruidspaar Gerrit Kloek en Jacoba Schuler      Gerrit Kloek, zoon Harry en de achterkleinkinderen, v.l.n.r. Sem, Luuk, Xavier en Levi


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 16 februari 2017).
proclaimer