de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Stamvader Riquinus Cloeck (1290),

Jacob Floriszoon Cloeck, medeoprichter en bewindhebber van de V.O.C.,
vader van Catharina van der Venne-Cloeck.

VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema 101

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema 101

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema 101

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema 101

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       schema 101

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)       schema 101

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, n zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV

Cloeck-Floren (1538)       schema 101

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Cloeck-Alberts (1563)       schema 101

Floris Cloeck, geboren te Amsterdam op 7 februari 1540 en overleden aldaar, 82 jaar oud, op 18 december 1622, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt omstreeks 1563 in Amsterdam met Marie Alberts, dochter van Albert Gerbrandszoon en Geertje Jacobsdochter.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Nanning Cloeck, gedoopt op 1 april 1567 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 14 september 1624 overleden,
Jacob Cloeck, gedoopt op 4 februari 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 6 maart 1611 overleden.

Marie Alberts overlijdt in juli 1588 te Amsterdam en is op 23 juli 1588 in de Oude Kerk begraven.

Cloeck-Sakema (1591)       schema 101

Floris Claeszoon Cloeck hertrouwt op 28 juli 1591 met Katrijn Sakema, dochter van Simon Bauckeszoon en Griet Jansdochter Verburch en weduwe van Gerrit Jacobszoon Schaep

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Floris Claeszoon Cloeck was koopman en woonde op de Oude Zijds Voorburgwal in de Schrobbetgens en was van 1584-1601 Regent van het St. Pietersgasthuis.
Floris Claeszoon Cloeck overlijdt op 18 december 1622 op 82 jarige leeftijd.
Katrijn Sakema overlijdt op 13 maart 1606.


XVI

Cloeck - Ruysch Frenkinck (1590)       schema 101

Jacob Cloeck, gedoopt op 4 februari 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam en overleden aldaar, 42 jaar oud, op 6 maart 1611, zoon van Floris Cloeck en Marie Alberts trouwt op 25 november 1590 in Amsterdam met Aafke Ruysch Frenkinck, geboren op 2 maart 1570 te Amsterdam, dochter van Barend Frenckinck en Trijn Ruysch en overleden op 26 maart 1651.

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,
Maria Cloeck, geboren op 28 maart 1592, gedoopt op 2 april 1592 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Catharina Cloeck, geboren op 24 juli 1596 te Amsterdam,
Floris Diederik Ruysch Cloeck,
Barent Cloeck, gedoopt op 8 december 1602 in de Oude Kerk te Amsterdam en voor 1616 overleden,
Catharina (Trijntge) Cloeck, geboren op 1 juli 1604 te Amsterdam,
Geertruyd Cloeck, geboren op 10 december 1605 te Amsterdam,
Nicolaus Cloeck, gedoopt op 4 september 1607 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Clara Cloeck, gedoopt op 28 september 1608 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Jacob Cloeck, gedoopt op 7 januari 1610 in de Oude Kerk te Amsterdam,


Jacob Floriszoon Cloeck was koopman in linnen in de Drie Roossen in de Warmoesstraat, medeoprichter en bewindhebber van de V.O.C.(1602) en regent van het Sint Jorishof en kerkmeester van de Waale-kerk(1599-1611),

Jacob Floriszoon Cloeck overlijdt op 6 maart 1611 te Amsterdam,
Aafke Ruysch Frenkinck, Regentes van het Burgerweeshuis te Amsterdam, overlijdt op 26 maart 1651 te Amsterdam.


XVII

van der Venne - Cloeck (1625)       schema 101

Catharina Cloeck, geboren op 24 juli 1596 te Amsterdam, dochter van Jacob Cloeck en Aafke Ruysch Frenkinck trouwt omstreeks 1625 in Amsterdam met Pieter van der Venne, geboren in 1595,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Claertje van der Venne, geboren op 30 juni 1626 in Amsterdam,

Catharina Cloeck overlijdt op 20 augustus 1626 in Amsterdam, 30 jaar oud,
Pieter van der Venne, overlijdt op 31 januari 1670 in Amsterdam, 74 of 75 jaar oud.


XVIII

Graafland - van der Venne (1648)       schema 101

Claertje van der Venne, geboren op 30 juni 1626 in Amsterdam, dochter van Catharina Cloeck en Pieter van der Venne trouwt op 7 april 1648 in Amsterdam met Cornelis Graafland, geboren op 19 september 1619 in Amsterdam, zoon van Cornelis Graefflant en Bregje Jans van Hoorn,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Cornelis Graafland, geboren op 19 januari 1649 in Amsterdam,
Pieter Graafland, gedoopt op 20 september 1650 in Amsterdam (Oude Kerk),
Johannes Graafland, geboren op 24 november 1652, gedoopt op 26 november 1652 in Amsterdam
Jacob Graafland, gedoopt op 27 december 1654 in Amsterdam (Noorderkerk),
Catharina Graafland, gedoopt op 4 mei 1657 in Amsterdam (Westerkerk),
Paulus Graafland, gedoopt op 10 januari 1659 in Amsterdam (Westerkerk),
Bregitta Graafland, geboren op 20 april 1661 in Amsterdam,

Claertje van der Venne overlijdt op 3 juni 1674 in Amsterdam, 47 jaar oud,
Cornelis Graafland, regent van 1667-1677, overlijdt op 25 oktober 1677 in Amsterdam, 58 jaar oud.


XIX

Graafland - Krieck (1676)       schema 101

Cornelis Graafland, geboren op 19 januari 1649 in Amsterdam, zoon van Claertje van der Venne en Cornelis Graafland trouwt op 18 februari 1676 in Amsterdam met Hillegonda Krieck, geboren op 4 juni 1655 in Amsterdam, dochter van Elbert Huybertszoon Krieck en Anna Marcelis van Limburgh,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anna Catharina Graafland, geboren op 30 april 1682 in Amsterdam,

Cornelis Graafland overlijdt op 17 november 1741 in Amsterdam, 92 jaar oud,
Hillegonda Krieck, overlijdt op 29 mei 1720 in Amsterdam, 64 jaar oud.


XX

van Collen - Graafland (1704)       schema 101

Anna Catharina Graafland, geboren op 30 april 1682 in Amsterdam, dochter van Cornelis Graafland en Hillegonda Krieck trouwt op 27 mei 1704 in Amsterdam met Ferdinand van Collen, Heer van Gunsterstein, geboren op 11 april 1681 in Amsterdam, zoon van Mr. Ferdinand van Collen en Maria de Bordes,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Clara Hillegonda van Collen, geboren op 5 augustus 1705 in Amsterdam,
Maria Susanna van Collen, geboren op 5 oktober 1706 in Amsterdam,
Ferdinand van Collen, geboren op 5 oktober 1708 in Amsterdam,
Cornelia Abigael van Collen, geboren op 16 juni 1712 in Amsterdam,
Cornelis van Collen, geboren op 3 augustus 1717 in Amsterdam,

Anna Catharina Graafland overlijdt op 11 mei 1758 in Amsterdam, 76 jaar oud,
Ferdinand van Collen, overlijdt op 16 maart 1764 in Amsterdam, 82 jaar oud.


XXI

Muyssart - van Collen (1727)       schema 101

Clara Hillegonda van Collen, geboren op 5 augustus 1705 in Amsterdam, dochter van Anna Catharina Graafland en Ferdinand van Collen trouwt op 27 mei 1727 met Isaac Muyssart, geboren op 30 juni 1704, zoon van Abraham Muyssart, regent 1707-1724 en Clara Magdalena de Haze,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Catharina Muyssart, geboren op 2 juni 1728,
Clara Magdalena Muyssart, geboren op 2 juni 1735 in Amsterdam,
Abraham Muyssart, geboren op 11 januari 1748,

Clara Hillegonda van Collen overlijdt op 27 januari 1772, 66 jaar oud, begraven in Breukelen,
Isaac Muyssart, overlijdt op 22 februari 1750, 45 jaar oud.


XXII

Hooft - Muyssart (1746)       schema 101

Anna Catharina Muyssart, geboren op 2 juni 1728, dochter van Clara Hillegonda van Collen en Isaac Muyssart trouwt op 8 november 1746 met Willem Hooft,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Catharina Muyssart overlijdt op 11 juli 1751, 23 jaar oud.

Wikipedia: Hooft

van Collen - Muyssart (1755)       schema 101

Clara Magdalena Muyssart, geboren 2 juni 1735 in Amsterdam, dochter van Clara Hillegonda van Collen en Isaac Muyssart trouwt op 27 mei 1755 met Jhr. Mr. Ferdinand van Collen, Heer van Tienhoven, geboren op 20 maart 1733 in Amsterdam, zoon van Mr. Ferdinand van Collen, Heer van Gunsterstein en Juliana Helena Muyssart,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Clara Magdalena Muyssart overlijdt op 16 september 1759 in Amsterdam, 24 jaar oud,
Jhr. Mr. Ferdinand van Collen overlijdt op 29 februari 1788 in Amsterdam, 54 jaar oud.

Muyssart - van Loon ( )       schema 101

Mr. Abraham Muyssart, geboren op 11 januari 1748, zoon van Clara Hillegonda van Collen en Isaac Muyssart trouwt met Margaretha van Loon,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Abraham Muyssart overlijdt op 29 oktober 1780, 32 jaar oud.


XXI

de Wildt - van Collen (1730)       schema 101

Maria Susanna van Collen, geboren op 5 oktober 1706 in Amsterdam, dochter van Anna Catharina Graafland en Ferdinand van Collen trouwt op 13 augustus 1730 met Job de Wildt, geboren op 21 juni 1697 in Amsterdam, zoon van David de Wildt en Cornelia van Strijen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

David de Wildt, gedoopt op 1 juni 1731 in Amsterdam (Oude Kerk),
Anna Catharina de Wildt, gedoopt op 27 augustus 1732 in Amsterdam (Zuiderkerk),
Ferdinand de Wildt, gedoopt op 16 maart 1740 in Amsterdam (Zuiderkerk),
Hugo de Wildt, geboren op 5 mei 1741 in Amsterdam,

Maria Susanna van Collen overlijdt op 20 december 1754 in Amsterdam, 48 jaar oud,
Job de Wildt, overlijdt op 16 januari 1755 in Amsterdam, 57 jaar oud.


XXII

de Wildt - Lampsins ( )       schema 101

David de Wildt, gedoopt op 1 juni 1731 in Amsterdam, zoon van Maria Susanna van Collen en Job de Wildt trouwt met Theodora Lampsins, geboren op 9 september 1742 in Sluis, dochter van Cornelis Lampsins en Elisabeth Arnaudina Helvetius,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Theodora Lampsins, overlijdt op 24 december 1787 in Maartensdijk, 45 jaar oud.

van Collen - de Wildt (1761)       schema 101

Anna Catharina de Wildt, gedoopt op 27 augustus 1732 in Amsterdam, dochter van Maria Susanna van Collen en Job de Wildt trouwt op 12 juli 1761 met Jhr. Mr. Ferdinand van Collen, Heer van Tienhoven, geboren op 20 maart 1733 in Amsterdam, zoon van Mr. Ferdinand van Collen, Heer van Gunsterstein en Juliana Helena Muyssart,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maria Anna van Collen, geboren in 1769 in Amsterdam,

Anna Catharina de Wildt, overlijdt op 24 december 1787 in Maartensdijk, 45 jaar oud,
Jhr. Mr. Ferdinand van Collen overlijdt op 29 februari 1788 in Amsterdam, 54 jaar oud.


XXIII

Keijser - van Collen ( )       schema 101

Maria Anna van Collen, geboren in 1769 in Amsterdam, dochter van Anna Catharina de Wildt en Jhr. Mr. Ferdinand van Collen trouwt met Abraham Willem Contantinus Keijser, geboren in 1754,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Anna van Collen, overlijdt op 16 april 1838 in Arnhem, 68 of 69 jaar oud,
Abraham Willem Contantinus Keijser overlijdt op 16 juni 1819 in Arnhem, 64 of 65 jaar oud.


XXII

de Wildt - Pompe van Slingeland (1764)       schema 101

Mr. Hugo de Wildt, geboren op 5 mei 1741 in Amsterdam, zoon van Maria Susanna van Collen en Job de Wildt trouwt op 4 december 1764 in Leiden met Maria Anna Pompe van Slingeland, geboren op 18 december 1746 in Leiden, dochter van Mr. Michiel Pompe van Slingeland en Beatrix van Assendelft,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Susanna Theodora de Wildt, geboren in 1766, overleden op 15 september 1851 in Wassenaar,
Job Hugo de Wildt, geboren op 11 maart 1768 in Leiden,
Beatrix de Wildt, geboren op 9 juni 1788 in Leiden,

Mr. Hugo de Wildt, overlijdt op 21 april 1813 in Leiden, 71 jaar oud,
Maria Anna Pompe van Slingeland, overlijdt op 16 mei 1805 in Leiden, 58 jaar oud.


XXIII

de Wildt - van der Voort (1790)       schema 101

Mr. Job Hugo de Wildt, geboren op 11 maart 1768 in Leiden, zoon van Mr. Hugo de Wildt en Maria Anna Pompe van Slingeland trouwt op 27 juni 1790 in Amsterdam met Cornelia Susanna Maria van der Voort, geboren op 7 juni 1763 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelia Susanna Maria van der Voort, overlijdt op 19 februari 1791 in Amsterdam, 27 jaar oud.

de Wildt - Bosboom (1794)       schema 101

Mr. Job Hugo de Wildt, geboren op 11 maart 1768 in Leiden, zoon van Mr. Hugo de Wildt en Maria Anna Pompe van Slingeland hertrouwt omstreeks 1794 met Geertruijt Bosboom, geboren op 24 juli 1772 in Amsterdam, dochter van Dirk Hendrik Bosboom en Susanna Wilhelmina de Bruyn,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Hugo de Wildt, geboren op 7 mei 1795 in Amsterdam,
Dirk Willem Bosboom de Wildt, geboren op 5 september 1797 in Amsterdam,
Maria Anna de Wildt, geboren op 2 april 1799 in Amsterdam,
Susanna Henrietta Wildt, geboren op 21 november 1801 in Amsterdam, gedoopt op 29 november 1801 in Amsterdam (Oude Waalse Kerk),
Gerardus Hugo de Wildt, geboren op 6 juni 1803 in Amsterdam,
Frans de Wildt, geboren op 28 februari 1805,

Mr. Job Hugo de Wildt, overlijdt op 14 april 1807 in Amsterdam, 39 jaar oud,
Geertruijt Bosboom, overlijdt op 4 oktober 1822 in Amsterdam, 50 jaar oud.


XXIV

de Wildt - de Bije (1821)       schema 101

Hugo de Wildt, geboren op 7 mei 1795 in Amsterdam, zoon van Mr. Job Hugo de Wildt en Geertruijt Bosboom trouwt op 7 oktober 1821 in s Gravenzande met Susanna Carolina de Bije, geboren in 1801 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Pieter Jacob de Bije en Jkvr. Elisabeth Jacoba van der Does,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Elisabeth Jacoba de Wildt, geboren in 1824 in Amsterdam,

Hugo de Wildt, overlijdt op 20 juni 1847 in s-Hertogenbosch, 52 jaar oud,
Susanna Carolina de Bije, overlijdt op 16 mei 1863 in Arnhem, 61 of 62 jaar oud.


XXV

van Vollenhoven - de Wildt (1859)       schema 101

Elisabeth Jacoba de Wildt, geboren in 1824 in Amsterdam, dochter van Hugo de Wildt en Susanna Carolina de Bije trouwt op 17 juni 1859 in Zeist met Willem Cornelis van Vollenhoven, geboren op 1 maart 1808 in Amsterdam, zoon van Antoni Jan van Vollenhoven en Backer, Maria Willemina,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maurits van Vollenhoven, geboren op 5 oktober 1860 in Amsterdam,

Elisabeth Jacoba de Wildt, overlijdt op 22 maart 1906 in Mentone (Utrecht), 81 of 82 jaar oud,
Willem Cornelis van Vollenhoven, overlijdt op 11 juni 1874 in Amsterdam, 66 jaar oud.


XXVI

van Vollenhoven - van de Poll (1879)       schema 101

Maurits van Vollenhoven, geboren op 5 oktober 1860 in Amsterdam, zoon van Elisabeth Jacoba de Wildt en Willem Cornelis van Vollenhoven trouwt op 16 oktober 1879 in Haarlem met Jkvr. Maria Louisa Jacoba Cecilia van de Poll, geboren op 13 juni 1858 in Haarlem, dochter van Jhr. Jacobus Willem Maurits van de Poll en Jkvr. Petronella Maria van Breugel,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven, geboren op 25 november 1882 in Haarlem,

Maurits van Vollenhoven, overlijdt op 27 mei 1885 in Driebergen, 24 jaar oud,
Jkvr. Maria Louisa Jacoba Cecilia van de Poll, overlijdt op 12 februari 1928 in Haarlem, 69 jaar oud.


XXVII

Raedinck van Vollenhoven - de Borbon y Madan (1921)       schema 101

Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven, geboren op 25 november 1882 in Haarlem, Heer van Cleverskerke op Walcheren, zoon van Maurits van Vollenhoven en Jkvr. Maria Louisa Jacoba Cecilia van de Poll trouwt op 14 april 1921 te Madrid met Dona Maria Cristina Alfonsa Francisca de Asis Sebastiana Isabel de Borbon y Madan, geboren op 10 november 1886 in Madrid, dochter van Don Pedro Alcantara Maria de Guadelupe Teresa Isabel Francisco de Asis Gabriel Sebastian Cristino de Borbon y Borbon en Dona Maria de la Caridad Carolina Isabel Constancia Maria de los Dolores de Madan y Uriondo,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Nederlands diplomaat; speelde in de eerste wereldoorlog belangrijke rol bij hulp aan de Belgen; zijn buste staat tussen die van de staatshoofden in het pand van de Belgische Senaat; in 1901 verbonden aan Hare Majesteits Gezantschap te Rome, daarna Berlijn en vervolgens te Sint Petersburg; vanaf 1911 gezantschapssecretaris 1e klasse in Madrid; in 1917 minister-resident en in 1919 benoemd tot Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te Madrid; Groot-officier van de Eikenkroon van Luxemburg, groot-officier van Legioen van Eer, grootofficier Christus-Orde van Portugal, ridder grootkruis van de Orde van Isabel la Catholica van Spanje, commandeur in de Orde van de Heilige Anna van Rusland, ridder in de Kroonorde van Pruisen etc. etc.

Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven, overlijdt op 29 mei 1976 in Madrid, 93 jaar oud, begraven in 1976 in Cementerio de San Isidro (Madrid),
Dona Maria Cristina Alfonsa Francisca de Asis Sebastiana Isabel de Borbon y Madan, overlijdt in 1985, 97 of 98 jaar oud.


XXIV

Bosboom de Wildt - van Nortbergh van Brandwijk (1821)       schema 101

Dirk Willem Bosboom de Wildt, geboren op 5 september 1797 in Amsterdam, zoon van Mr. Job Hugo de Wildt en Geertruijt Bosboom trouwt omstreeks 1821 met Geertruida Johanna Sara van Nortbergh van Brandwijk, geboren in 1803 in Alphen, dochter van Quintinus van Nortbergh van Brandwijk en Maria Christina Dabenis,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Geertruij Maria Bosboom de Wildt, geboren in 1822 in Amsterdam,

Dirk Willem Bosboom de Wildt, overlijdt op 18 augustus 1844 in Terborg, 46 jaar oud,
Geertruida Johanna Sara Nortbergh van Brandwijk, overlijdt op 13 december 1852 in Terborg, 48 of 49 jaar oud.


XXV

Losecaat Vermeer - Bosboom de Wildt (1846)       schema 101

Geertruij Maria Bosboom de Wildt, geboren in 1822 in Amsterdam, dochter van Dirk Willem Bosboom de Wildt en Geertruida Johanna Sara van Nortbergh van Brandwijk trouwt op 21 november 1846 met Leonard Hendrik Willem Losecaat Vermeer, geboren in 1812 in Beek (Ubbergen), zoon van Mr. Isaak Weijer Vermeer, advocaat te Breda en Geertruijda Helena Losecaat,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Izaak Willem Losecaat Vermeer, geboren in 1851 in Wisch, overleden op 14 juli 1864 in Silvolde,
Geertruida Maria Losecaat Vermeer, geboren in 1854 in Wisch,
Frans Hugo Losecaat Vermeer, geboren in 1860 in Wisch,

Geertruij Maria Bosboom de Wildt, overlijdt op 19 augustus 1895 in Wisch, 72 of 73 jaar oud,
Leonard Hendrik Willem Losecaat Vermeer, kantonrechter, overlijdt op 21 maart 1884 in Silvolde, 71 of 72 jaar oud.


XXVI

Kalff - Losecaat Vermeer (1881)       schema 101

Geertruida Maria Losecaat Vermeer, geboren in 1854 in Wisch, dochter van Geertruij Maria Bosboom de Wildt en Leonard Hendrik Willem Losecaat Vermeer trouwt op 17 december 1881 in Wisch met Jacob Kalff, geboren in 1850 in Zwolle, zoon van Gerrit Jurriaan Kalff en Catharina Margaretha Muller,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Catharina Margaretha Kalff, geboren in 1883 in Zwolle,
Leonard Hendrik Willem Kalff, geboren in 1885 in Zwolle,

Geertruida Maria Losecaat Vermeer, overlijdt op 8 februari 1941 in Terborg, 86 of 87 jaar oud.


XXVII

Obermaijer - Kalff (1908)       schema 101

Catharina Margaretha Kalff, geboren in 1883 in Zwolle, dochter van Geertruida Maria Losecaat Vermeer en Jacob Kalff trouwt op 15 juni 1908 in Zwolle met Max August Obermaijer, geboren in 1866 in Mnchen, zoon van Samuel Obermaijer en Josepha Schimon,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kalff - Vitringa(1913)       schema 101

Leonard Hendrik Willem Kalff,, bankdirecteur, geboren in 1885 in Zwolle, zoon van Geertruida Maria Losecaat Vermeer en Jacob Kalff trouwt op 11 maart 1913 in Zwolle met Edzardina Jacoba Vitringa, geboren in 1891 in Zwolle, dochter van Campegius Lambertus Vitringa, arts en Maria Elisabeth Enschede,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacob Kalff, geboren op 22 december 1913 in Zwolle,
Maria Elisabeth Kalff, geboren op 22 november 1916 in Zwolle,
Boorling Kalff, geboren op 20 augustus 1925 in Antwerpen.


XXVIII

Kalff - de Booij(1954)       schema 101

Mr. Jacob Kalff,, geboren op 22 december 1913 in Zwolle, zoon van Leonard Hendrik Willem Kalff en Edzardina Jacoba Vitringa trouwt op 26 november 1954 in Bloemendaal met Hilda Elisabeth de Booij, geboren op 31 juli 1928 in Batavia, dochter van Hendrik Thomas de Booij en Ottolina Hendrika Gooszen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Constantijn Michael Kalff, geboren op 27 maart 1963 in Iraklion (Kreta, Griekenland) [geadopteerd],
Maria Michaela Kalff, geboren op 12 mei 1963 in Athene [geadopteerd].


XXIX

Kalff - Witvoet(1997)       schema 101

Constantijn Michael Kalff,, geboren op 27 maart 1963 in Iraklion (Kreta, Griekenland), zoon van Mr. Jacob Kalff en Hilda Elisabeth de Booij trouwt op 13 juni 1997 in Driebergen-Rijsenburg met Hester Dorothy Witvoet, geboren op 7 juli 1967 te Driebergen, dochter van Jan Witboet en Hoornstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schmitz - Kalff(1990)       schema 101

Maria Michaela Kalff,, geboren op 12 mei 1963 in Athene, dochter van Mr. Jacob Kalff en Hilda Elisabeth de Booij trouwt op 19 mei 1990 te Vorden met Franz Ferdinand Schmitz, geboren op 15 december 1959 te Doetinchem, zoon van Ferdinand Willem Hendrik Schmitz en Marijtje van de Beek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Losecaat Vermeer - Sickler (1897)       schema 101

Mr. Frans Hugo Losecaat Vermeer, geboren in 1860 in Wisch, zoon van Geertruij Maria Bosboom de Wildt en Leonard Hendrik Willem Losecaat Vermeer trouwt op 2 februari 1897 in Wisch met Frosine Martha Sickler, geboren in 1865 in Achtkarspelen, dochter van Nicolaas Sickler en Wilhelmina Fockens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Hooft Graafland - de Wildt (1829)       schema 101

Maria Anna de Wildt, geboren op 2 april 1799 in Amsterdam, dochter van Mr. Job Hugo de Wildt en Geertruijt Bosboom trouwt omstreeks 1829 met Hendrik Constantijn Hooft Graafland,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Job Hugo Hooft Graafland, geboren in 1830 in Amsterdam,
Henriette Alexandrine Gerardine Hooft Graafland, geboren in 1834 in Bussum.


XXV

Hooft Graafland - Koelewijn (1855)       schema 101

Job Hugo Hooft Graafland, inspecteur, geboren in 1830 in Amsterdam, zoon van Maria Anna de Wildt en Hendrik Constantijn Hooft Graafland trouwt op 26 april 1855 in Eemnes met Gerritje Koelewijn, geboren in 1831 in Eemnes, dochter van Steven Koelewijn en Evertje Pas,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Anna Hooft Graafland, geboren in 1856 in Laren,
Johanna Hester Hooft Graafland, geboren in 1863, overleden op 3 maart 1943 in Zeist,
Hugolina Gerardina Hooft Graafland, geboren in 1872, overleden op 16 maart 1909 in Zeist.


XXVI

van der Kooij - Hooft Graafland (1883)       schema 101

Maria Anna Hooft Graafland, geboren in 1856 in Laren, dochter van Job Hugo Hooft Graafland en Gerritje Koelewijn trouwt op 30 maart 1883 in Laren met Philippus van der Kooij, geboren in 1856 in Overschie, zoon van Jacob Philippuszoon van der Kooij en Hilletje Molenaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Nonhebel - Hooft Graafland (1864)       schema 101

Henriette Alexandrine Gerardine Hooft Graafland, geboren in 1834 in Bussum, dochter van Maria Anna de Wildt en Hendrik Constantijn Hooft Graafland trouwt omstreeks 1864 met Janus Christiaan Karel Nonhebel, geboren in 1821,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Henriette Marie Jeanne Nonhebel, overleden op 28 september 1943 in Oegstgeest,
Maria Anna Nonhebel, geboren in 1866, overleden op 20 mei 1866 in Alkemade,
Johanna Catharina Agatha Nonhebel, geboren in 1867 in Oude Wetering,
Janus Christiaan Karel Nonhebel, geboren in 1870 in Elburg, overleden op 23 januari 1871 in Elburg,

Henriette Alexandrine Gerardine Hooft Graafland, overlijdt op 5 november 1899 in Nunspeet, 64 of 65 jaar oud,
Janus Christiaan Karel Nonhebel, predikant, overlijdt op 22 mei 1893 in Oostdongeradeel, 71 of 72 jaar oud.


XXVI

Zoete - Nonhebel ( )       schema 101

Johanna Catharina Agatha Nonhebel, geboren in 1867 in Oude Wetering, dochter van Henriette Alexandrine Gerardine Hooft Graafland en Janus Christiaan Karel Nonhebel trouwt met Bouwe Zoete,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Catharina Agatha Nonhebel, overlijdt op 3 december 1908 in Avereest, 40 of 41 jaar oud.


XXIV

de Wildt - Noortbergh van Brandwijk (1836)       schema 101

Gerardus Hugo de Wildt, geboren op 6 juni 1803 in Amsterdam, zoon van Mr. Job Hugo de Wildt en Geertruijt Bosboom trouwt omstreeks 1836 met Hester Emerentia Noortbergh van Brandwijk, geboren in 1810 in s-Gravenhage, dochter van Quintinus van Nortbergh van Brandwijk en Maria Christina Dabenis,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Susanna Henrietta de Wildt, geboren in 1837 in s-Gravenhage,
Hester Emmerentia de Wildt, geboren in 1839 in s-Gravenhage, overleden op 22 januari 1852 in Doesburg,

Gerardus Hugo de Wildt, overlijdt op 5 februari 1883 in Arnhem, 79 jaar oud,
Hester Emerentia Noortbergh van Brandwijk, overlijdt op 30 januari 1897 in Arnhem, 86 of 87 jaar oud.


XXV

Couvee - de Wildt (1863)       schema 101

Susanna Henrietta de Wildt, geboren in 1837 in s-Gravenhage, dochter van Gerardus Hugo de Wildt en Hester Emerentia Noortbergh van Brandwijk trouwt op 5 november 1863 in Doesburg met Abraham Couvee, geboren in 1833 in Leiden, zoon van Abraham Couvee en Elisabeth Jacomina van Buuren,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Christina Maria Hester Emmerentia Couvee, geboren in 1865 in Doesburg, overleden op 11 juli 1867 in Doesburg.


XXIV

de Wildt - Dedel (1830)       schema 101

Mr. Frans de Wildt, geboren op 28 februari 1805, zoon van Mr. Job Hugo de Wildt en Geertruijt Bosboom trouwt op 2 juli 1830 met Jkvr. Isabella Dedel, geboren op 13 februari 1804 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Pieter Samuel Dedel en Johanna Elisabeth Backer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johanna Elisabeth de Wildt, geboren op 18 april 1831 in Amsterdam,
Isabella de Wildt, geboren op 25 mei 1832 in Amsterdam,
Job Hugo de Wildt, geboren op 10 november 1833 in Amsterdam, overleden op 7 juni 1859 in Utrecht,
Agnes Willemine de Wildt, geboren in 1835 in Amsterdam,

Mr. Frans de Wildt, directeur van de grootboeken der nationale schuld, overlijdt op 7 november 1869 in Heemstede (Huize Kennemeroord), 64 jaar oud,
Jkvr. Isabella Dedel, overlijdt op 7 mei 1844 in Amsterdam, 40 jaar oud.


XXV

Backer - de Wildt (1859)       schema 101

Johanna Elisabeth de Wildt, geboren op 18 april 1831 in Amsterdam, dochter van Mr. Frans de Wildt en Jkvr. Isabella Dedel trouwt op 26 mei 1859 met Jhr. Mr. Salomon Backer, geboren op 3 mei 1832 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Willem Jacob Backer en Anna Maria Rendorp,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Anna Maria Backer, geboren op 27 oktober 1860 in Amsterdam,
Jkvr. Isabella Backer, geboren op 14 januari 1862 in Amsterdam, overleden op 1 juli 1863 in s Graveland,
Jkvr. Frederika Johanna Fernanda Backer, geboren op 11 augustus 1863 in Amsterdam,
Jhr. Hugo Johan Backer, geboren op 21 november 1865 in Amsterdam, overleden op 19 augustus 1881 in s Graveland,
Jkvr. Isabella Backer, geboren op 23 juli 1868 in s Graveland,

Johanna Elisabeth de Wildt, overlijdt op 26 april 1908 in Amsterdam, 77 jaar oud,
Jhr. Mr. Salomon Backer, overlijdt op 22 oktober 1880 in s Graveland, 48 jaar oud.


XXVI

Blaauw - Backer (1884)       schema 101

Jkvr. Anna Maria Backer, geboren op 27 oktober 1860 in Amsterdam, dochter van Johanna Elisabeth de Wildt en Jhr. Mr. Salomon Backer trouwt op 27 maart 1884 met Abraham Jacob Blaauw, geboren op 27 januari 1861 in Amsterdam, zoon van Mr. Gerrit Cornelis Blaauw en Catharina Koopmans,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johanna Elizabeth Blaauw, geboren op 23 oktober 1886 in Amsterdam,
Gerard Cornelis Blaauw, geboren op 1 september 1890 in Amsterdam,
David Anne Blaauw, geboren op 7 april 1892 in Amsterdam,
Agneta Catharina Wilhelmina Blaauw, geboren op 16 februari 1898 in Amsterdam,

Jkvr. Anna Maria Backer, overlijdt op 25 maart 1942 in Hilversum, 81 jaar oud,
Abraham Jacob Blaauw, koopman, overlijdt op 22 januari 1945 in Hilversum, 83 jaar oud.


XXVII

Mackay - Blaauw (1906)       schema 101

Johanna Elizabeth Blaauw, geboren op 23 oktober 1886 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Anna Maria Backer en Abraham Jacob Blaauw, trouwt op 5 juli 1906 in s Graveland met Dirk Rijnhard Johan baron Mackay, geboren op 19 december 1876 in Winterswijk, zoon van Mr. Theodoor Philip baron Mackay, voorzitter Algemene Rekenkamer, burgemeester van Amerongen en Leersum en Juliana Anna barones van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Helene Gerardine barones Mackay, geboren op 7 juni 1907 in s-Gravenhage,
Johan Jacob baron Mackay, geboren op 12 september 1909 in s-Gravenhage,
Anna Maria barones Mackay, geboren op 17 maart 1913 in s-Gravenhage,
Johan Hugo baron Mackay, geboren op 26 november 1914 in s-Gravenhage,
Eric Rijnhard Alexander baron Mackay, geboren op 21 mei 1917 in s-Gravenhage,

Johanna Elizabeth Blaauw, overlijdt op 15 november 1920 in s-Gravenhage, 34 jaar oud,
Dirk Rijnhard Johan baron Mackay, handelsgeempoyeerde, overlijdt op 11 maart 1960 in s-Gravenhage, 83 jaar oud.

Wikipedia: Mackay


XXVIII

Jarrett Sterwin - Mackay (1926)       schema 101

Helene Gerardine barones Mackay, geboren op 7 juni 1907 in s-Gravenhage, dochter van Johanna Elizabeth Blaauw en Dirk Rijnhard Johan baron Mackay, trouwt op 23 december 1926 in Londen met Rodney Fredrick Jarrett Sterwin, geboren op 8 november 1894 in Tanger, zoon van Philipp Jarrett Sterwin en Louisa Atalya,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Rodney Fredrick Jarrett Sterwin overlijdt op 21 september 1981 in Howe (Sussex), 86 jaar oud.

Mackay - Elder Holman (1936)       schema 101

Johan Jacob baron Mackay, geboren op 12 september 1909 in s-Gravenhage, zoon van Johanna Elizabeth Blaauw en Dirk Rijnhard Johan baron Mackay, trouwt op 20 juni 1936 in Talca met Elisabeth Elder Holman, geboren op 24 november 1908 in Talca, dochter van William Clarence Holman en Maria Louise Elder,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Derrik Philipe baron Mackay, geboren op 19 april 1937 in Santiago,
Johanna Elisabeth barones Mackay, geboren op 10 januari 1939 in Talca,
John Hugo baron Mackay, geboren op 15 oktober 1941 in Talca,
Donald Rijnhard William baron Mackay, geboren op 17 september 1945 in Talca, overleden op 27 januari 1965 in Talca,
Marie Louise barones Mackay, geboren op 24 januari 1952 in Talca,

Johan Jacob baron Mackay overlijdt op 27 januari 1995 in Talca, 85 jaar oud.

Wikipedia: Mackay


XXIX

Mackay - Hederra Sepulveda (1964)       schema 101

Derrik Philipe baron Mackay, geboren op 19 april 1937 in Santiago, zoon van Johan Jacob baron Mackay en Elisabeth Elder Holman, trouwt op 30 mei 1964 in Talca met Juanita Carmina Hederra Sepulveda, geboren in mei 1941 in Talca, dochter van Augusto Silva Hederra en Maria Urzua Sepulveda,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Christian Andres baron Mackay, geboren op 30 mei 1965 in Talca,
Alezandro Andres baron Mackay, geboren op 13 maart 1967 in Talca,
Matias Andres baron Mackay, geboren op 17 december 1972 in Santiago.

Wikipedia: Mackay

del Rio - Mackay (1970)       schema 101

Johanna Elisabeth barones Mackay, geboren op 10 januari 1939 in Talca, dochter van Johan Jacob baron Mackay en Elisabeth Elder Holman, trouwt op 14 juni 1970 in Santiago met German del Rio, geboren op 11 oktober 1928 in Zamora (Spanje), zoon van Santiago del Rio en Paulina Andres,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Mackay - Bravo Perucca (1971)       schema 101

John Hugo baron Mackay, geboren op 15 oktober 1941 in Talca, zoon van Johan Jacob baron Mackay en Elisabeth Elder Holman, trouwt op 30 januari 1971 in Santiago met Sylvia Bravo Perucca, geboren op 28 september 1942 in Santiago, dochter van Ladislao Bravo en Felisa Perucca,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sylvia Francisca barones Mackay, geboren op 14 juli 1972 in Concepcion,
John Donald baron Mackay, geboren op 5 december 1973 in Concepcion.

Wikipedia: Mackay


XXX

Mackay - Diaz (1993)       schema 101

Christian Andres baron Mackay, geboren op 30 mei 1965 in Talca, zoon van Derrik Philipe baron Mackay en Juanita Carmina Hederra Sepulveda, trouwt op 16 april 1993 in Santiago met Maria Consuela Diaz, geboren op 21 maart 1966 in Santiago,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Consuelo Magdalena barones Mackay, geboren op 26 januari 1994 in Santiago,
Sofia Bernardita barones Mackay, geboren op 4 oktober 1995 in Chillan.

Wikipedia: Mackay

Mackay - Romero Morande (1999)       schema 101

Matias Andres baron Mackay, geboren op 17 december 1972 in Santiago, zoon van Derrik Philipe baron Mackay en Juanita Carmina Hederra Sepulveda, trouwt op 15 oktober 1999 in Santiago met Paula Romero Morande, dochter van Ernesto Romero Astaburuaga en Paulina Morande,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Juan baron Mackay,

Wikipedia: Mackay


XXVIII

Mackay - Pearse Herbert (1945)       schema 101

Johan Hugo baron Mackay, geboren op 26 november 1914 in s-Gravenhage, zoon van Johanna Elizabeth Blaauw en Dirk Rijnhard Johan baron Mackay, trouwt op 8 november 1945 in Perth met Margaret Pearse Herbert, geboren op 29 maart 1922 in Perth,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Alexander Rijnhard baron Mackay, geboren op 18 februari 1950 in s-Gravenhage,

Johan Hugo baron Mackay overlijdt op 16 februari 2008 in s-Gravenhage, 93 jaar oud.

Wikipedia: Mackay


XXIX

Mackay - Marquering (1972)       schema 101

Ir. Alexander Rijnhard baron Mackay, geboren op 18 februari 1950 in s-Gravenhage, zoon van Johan Hugo baron Mackay en Margaret Pearse Herbert, trouwt op 24 november 1972 met Maria Paula Hermanna Marquering, geboren op 2 maart 1951 in Enschede,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Robert Bernard baron Mackay, geboren op 9 januari 1975 in Kleine Sluis,
Michiel Christiaan baron Mackay, geboren op 26 juli 1978 in Seria,

Het huwelijk wordt op 2 september 1987 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Mackay


XXVIII

Mackay - Bruckmann (1943)       schema 101

Eric Rijnhard Alexander baron Mackay, geboren op 21 mei 1917 in s-Gravenhage, zoon van Johanna Elizabeth Blaauw en Dirk Rijnhard Johan baron Mackay, trouwt op 20 mei 1943 in Ede met Gertrud Bruckmann, geboren op 5 juni 1918 in s-Gravenhage, dochter van Paul Moritz Robert Ernst Bruckmann en Helena Maria Emilie Krller,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Aeneas baron Mackay, geboren op 15 februari 1944 in de Harskamp,
Paul baron Mackay, geboren op 25 mei 1946 in Hongkong,
Eric baron Mackay, geboren op 9 november 1953 in Karachi.

Wikipedia: Mackay


XXIX

Mackay - Strelitski (1971)       schema 101

Aeneas baron Mackay, geboren op 15 februari 1944 in de Harskamp, zoon van Eric Rijnhard Alexander baron Mackay en Gertrud Bruckmann, trouwt op 28 augustus 1971 in Delft met Joke Strelitski, geboren op 15 april 1947 in Delft, dochter van Eduard Strelitski en Wilhelmina de Radder,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alexander baron Mackay, geboren op 30 januari 1975 in Boekelo,
Fleur barones Mackay, geboren op 28 april 1977 in Olst.

Wikipedia: Mackay

Mackay - Boschma (1982)       schema 101

Eric baron Mackay, geboren op 9 november 1953 in Karachi, zoon van Eric Rijnhard Alexander baron Mackay en Gertrud Bruckmann, trouwt op 15 mei 1982 in Leiden met Geertje Boschma, geboren op 5 oktober 1957 in Leiden, dochter van Douwe Boschma en Ruth Bake,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Charlotte barones Mackay, geboren op 1 september 1985 in Leiderdorp,
Barthold baron Mackay, geboren op 19 augustus 1987 in Leiderdorp,
Christiaan baron Mackay, geboren op 8 januari 1991 in Leiden.

Wikipedia: Mackay


XXVII

Blaauw - van Marle (1919)       schema 101

Gerard Cornelis Blaauw, geboren op 1 september 1890 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Anna Maria Backer en Abraham Jacob Blaauw, trouwt op 16 september 1919 in Amsterdam met Johanna Catharina van Marle, geboren op 9 maart 1900 in Amsterdam, dochter van Hendrik Willem van Marle en Olga Maria Sillem,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Olga Maria Blaauw, geboren op 20 juni 1920 in Amsterdam,

Gerard Cornelis Blaauw overlijdt op 14 oktober 1935 in s-Gravenhage, 45 jaar oud,
Johanna Catharina van Marle overlijdt op 19 juli 1980 in s-Gravenhage, 80 jaar oud.

Blaauw - Vote (1937)       schema 101

David Anne Blaauw, geboren op 7 april 1892 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Anna Maria Backer en Abraham Jacob Blaauw, trouwt op 6 juli 1937 in Baarn met Caroline Johanna Vote, geboren op 6 oktober 1909 in Semarang, dochter van Marie Paul Vote en Carolina Louisa Taletta Adrienne Holtzman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

David Anne Blaauw overlijdt op 23 januari 1961 in Utrecht, 68 jaar oud.


XXVIII

von Weiler - Blaauw (1939)       schema 101

Olga Maria Blaauw, geboren op 20 juni 1920 in Amsterdam, dochter van Gerard Cornelis Blaauw en Johanna Catharina van Marle, trouwt op 14 juli 1939 met Jhr. Prof. Ir. Jacob Lambert Wilhelm Carl von Weiler, geboren op 13 augustus 1902 in Rotterdam, zoon van Jhr. Mr. Jacob Lambert Carel von Weiler en Pauline Francoise Rasch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1945 door echtscheiding ontbonden.


XXVI

Blaauw - Backer (1885)       schema 101

Jkvr. Frederika Johanna Fernanda Backer, geboren op 11 augustus 1863 in Amsterdam, dochter van Johanna Elisabeth de Wildt en Jhr. Mr. Salomon Backer trouwt op 26 november 1885 met Dirk Blaauw, geboren op 19 mei 1848 in Amsterdam, zoon van Mr. Gerrit Cornelis Blaauw en Catharina Koopmans,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Geraldina Cornelie Blaauw, geboren op 9 maart 1887 in s-Gravenhage,
Johanna Jacoba Blaauw, geboren op 17 juni 1888 in s-Gravenhage,
Dirk Ferdinand Blaauw, geboren op 8 mei 1890 in s-Gravenhage,
Johanna Salome Blaauw, geboren op 18 juli 1891 in s-Gravenhage,
Frederik Blaauw, geboren op 27 augustus 1892 in s Graveland,
Margaretha Blaauw, geboren op 29 september 1895 in s-Gravenhage,

Jkvr. Frederika Johanna Fernanda Backer, overlijdt op 16 maart 1934 in s-Gravenhage, 70 jaar oud,
Dirk Blaauw, overlijdt op 8 augustus 1911 in s-Gravenhage, 63 jaar oud.


XXVII

Quarles van Ufford - Blaauw (1923)       schema 101

Margaretha Blaauw, geboren op 29 september 1895 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Frederika Johanna Fernanda Backer en Dirk Blaauw, trouwt op 23 januari 1923 in den Haag met Jhr. Ir. Jacob Anton Quarles van Ufford, geboren op 4 januari 1889 in Loosduinen, zoon van Jhr. Louise Pierre van Quarles van Ufford en Maria van Herwaarden,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Frederica Johanna Fernanda Quarles van Ufford, geboren op 16 december 1923 in s-Gravenhage,
Jhr. Louis Pierre Quarles van Ufford, geboren op 1 oktober 1925 in s-Gravenhage, overleden op 18 november 1925 in s-Gravenhage,
Jhr. Louis Pierre Quarles van Ufford, geboren op 21 februari 1927 in s-Gravenhage,
Jhr. Joan Jacob Quarles van Ufford, geboren op 11 mei 1932 in s-Gravenhage,

Margaretha Blaauw, overlijdt op 18 april 1971 in Blaricum, 75 jaar oud,
Jhr. Ir. Jacob Anton Quarles van Ufford, overlijdt op 9 januari 1947 in s-Gravenhage, 58 jaar oud.


XXVIII

ter Maten - Quarles van Ufford (1953)       schema 101

Jkvr. Frederica Johanna Fernanda Quarles van Ufford, geboren op 16 december 1923 in s-Gravenhage, dochter van Margaretha Blaauw en Jhr. Ir. Jacob Anton Quarles van Ufford, trouwt op 12 september 1953 in Blaricum met Mr. Hendrik Pieter ter Maten, geboren op 14 juni 1919 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Joan Jacob ter Maten en Henriette Grimm von Heidenbrunn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Frederica Johanna Fernanda Quarles van Ufford, overlijdt op 14 augustus 1999 in Blaricum, 75 jaar oud,
Mr. Hendrik Pieter ter Maten, overlijdt op 10 augustus 1987 in Amsterdam, 68 jaar oud.

Quarles van Ufford - Loeber (1959)       schema 101

Jhr. Mr. Louis Pierre Quarles van Ufford, geboren op 21 februari 1927 in s-Gravenhage, zoon van Margaretha Blaauw en Jhr. Ir. Jacob Anton Quarles van Ufford, trouwt op 25 juli 1959 in Blaricum met Carla Loeber, geboren op 4 april 1932 in Amsterdam, dochter van Karel Loeber en Henriette Caroline Boogaard,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Margaretha Quarles van Ufford, geboren op 14 augustus 1960 in Maasdam,
Jkvr. Henriette Caroline Quarles van Ufford, geboren op 29 pktober 1961 in Maasdam,
Jhr. Fernanda Quarles van Ufford, geboren op 22 maart 1963 in Woudrichem,
Jhr. Lodewijk Pieter Quarles van Ufford, geboren op 15 februari 1967 in s Gravenpolder,

Jhr. Mr. Louis Pierre Quarles van Ufford, overlijdt op 27 oktober 1986 in Warnsveld, 59 jaar oud.


XXIX

van der Waals - Quarles van Ufford (1995)       schema 101

Jkvr. Margaretha Quarles van Ufford, geboren op 14 augustus 1960 in Maasdam, dochter van Jhr. Mr. Louis Pierre Quarles van Ufford en Carla Loeber, trouwt op 30 september 1995 in Vorden met Hendrik van der Waals ing, geboren op 15 juni 1957 in Leiden, zoon van Hendrik van der Waals en Petronella Wessel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Quarles van Ufford - Hendrikx (2004)       schema 101

Jhr. Lodewijk Pieter Quarles van Ufford, geboren op 15 februari 1967 in s Gravenpolder, zoon van Jhr. Mr. Louis Pierre Quarles van Ufford en Carla Loeber, trouwt op 28 mei 2004 in den Haag met Regine Adrienne Maria Hendrikx,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Lennep - Backer (1889)       schema 101

Jkvr. Isabella Backer, geboren op 23 juli 1868 in s Graveland, dochter van Jhr. Mr. Salomon Backer en Johanna Elisabeth de Wildt, trouwt op 19 september 1889 in s Graveland met Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, geboren op 01-04-1865 in Heemstede,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. Frans Johan Eliza van Lennep, geboren op 14 juni 1890 in Amsterdam, overleden op 15april 1980 in Bentveld,
Jkvr. Sophia Willemina Petronella van Lennep, geboren op 1 april 1892 in Heemstede,
Jkvr. Anna Catharina van Lennep, geboren op 22 juni 1893 in Heemstede,
Jhr. Hugo van Lennep, geboren op 4 januari 1902 in Heemstede,
Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep, geboren op 30 mei 1903 in Heemstede,
Jkvr. Isabella Theodora van Lennep, geboren op 2 oktober 1907 in Heemstede (Huize Kennemerduin),

Jkvr. Isabella Backer, overlijdt op 9 juli 1938 in Heemstede, 69 jaar oud,
Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, overlijdt op 11 juli 1934 in Heemstede (Huize Kennemerduin, 69 jaar oud.


XXVII

Bicker - van Lennep (1927)       schema 101

Jkvr. Sophia Willemina Petronella van Lennep, geboren op 1 april 1892 in Heemstede, dochter van Jkvr. Isabella Backer en Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, trouwt op 24 oktober 1927 in Heemstede met Jhr. Pierre Herbert Bicker, geboren op 3 oktober 1866 in Soerabaja, zoon van Jhr. Frederic Louis Bicker en Elisabeth Johanna Catharina Henriette Bisschop Grevelink,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Wendela Isabella Catherina Bicker, geboren op 19 oktober 1929 in Utrecht,

Jkvr. Isabella Backer, overlijdt op 9 juli 1938 in Heemstede, 69 jaar oud,
Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, overlijdt op 11 juli 1934 in Heemstede (Huize Kennemerduin, 69 jaar oud.


XXVIII

Roijer - Bicker (1955)       schema 101

Jkvr. Wendela Isabella Catherina Bicker, geboren op 19 oktober 1929 in Utrecht, dochter van Jkvr. Sophia Willemina Petronella van Lennep en Jhr. Pierre Herbert Bicker, trouwt op 26 maart 1955 met Mr. Sjoerd Roijer, geboren op 14 juni 1929 in Amsterdam, zoon van Dr. Georg Roijer en Johanna Charlotte Hannema,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Alix Roijer, geboren op 17 maart 1959 in Rotterdam,

Het huwelijk wordt in 1969 door echtscheiding ontbonden.


XXIX

Crommelin - Roijer (1997)       schema 101

Alix Roijer, geboren op 17 maart 1959 in Rotterdam, zoon van Jkvr. Wendela Isabella Catherina Bicker en Mr. Sjoerd Roijer, trouwt omstreeks 1997 met Mr. Robert Daniel Crommelin, geboren op 6 maart 1953 in Domburg, zoon van Mr. Willem Jacob Elias Crommelin en Jkvr. Pauline Renee van de Poll,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Yeshela Willem Daniel Crommelin, geboren op 26 januari 1998 in Bussum.

Wikipedia: Crommelin


XXVII

Teding van Berkhout - van Lennep (1915)       schema 101

Jkvr. Anna Catharina van Lennep, geboren op 22 juni 1893 in Heemstede, dochter van Jkvr. Isabella Backer en Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, trouwt op 5 januari 1915 in Heemstede met Jhr. Mr. Nicolaas Govert Teding van Berkhout, geboren op 25 januari 1885 in Haarlem, zoon van Jhr. Frederik Teding van Berkhout en Sophia Wilhelmina van Taack Trackranen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Anna Catharina van Lennep, overlijdt op 3 juni 1953 in Heemstede, 59 jaar oud,
Jhr. Mr. Nicolaas Govert Teding van Berkhout, overlijdt op 19 oktober 1942 in Aerdenhout, 57 jaar oud.

van Lennep - von Muhlen (1943)       schema 101

Jhr. Hugo van Lennep, geboren op 4 januari 1902 in Heemstede, zoon van Jkvr. Isabella Backer en Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, trouwt op 17 juni 1943 in den Haag met Jkvr. Nicoline Cornelie von Muhlen, geboren op 12 juni 1911 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Johan Carl Ferdinand von Muhlen en Jkvr. Emilia Christina Gevers Deijnoot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lennep - van Tienhoven (1932)       schema 101

Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep, geboren op 30 mei 1903 in Heemstede, zoon van Jkvr. Isabella Backer en Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, trouwt op 2 juni 1932 in Bloemendaal met Clara Catharina van Tienhoven,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Anna Elisabeth van Lennep, geboren op 18 november 1934 in Haarlem,
Jhr. David Frans Hugo van Lennep, geboren op 30 mei 1937,
Jhr. Gijsbert van Lennep, geboren op 16 maart 1942 in Aerdenhout,
Jhr. Hugo Cornelis van Lennep, geboren op 6 juni 1945,

Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep, overlijdt op 28 augustus 1994 in Heemstede, 91 jaar oud,
Clara Catharina van Tienhoven, overlijdt op 2 september 1994 in Heemstede, 86 jaar oud.


XXVIII

van Lennep - van Lookeren Campagne       schema 101

Jkvr. Anna Elisabeth van Lennep, geboren op 18 november 1934 in Haarlem, dochter van Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep en Clara Catharina van Tienhoven, trouwt met Mr. Nicolaas Lookeren Campagne, gedoopt op 20 juli 1929 in Semarang (Nederlands Oostindie), zoon van Mr. Theodoor Jacob van Lookeren Campagne en Marie Rosa Elsa Ami,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lennep - Huitema       schema 101

Jhr. David Frans Hugo van Lennep, geboren op 30 mei 1937, zoon van Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep en Clara Catharina van Tienhoven, trouwt met Charlotte Elisabeth Huitema, geboren op 11 februari 1949 in Wassenaar, dochter van Dr. Mr. Taede Huitema en Elizabeth Charlotte de Jong,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lennep - Uhlenbeck       schema 101

Jhr. Gijsbert van Lennep, geboren op 16 maart 1942 in Aerdenhout, zoon van Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep en Clara Catharina van Tienhoven, trouwt met Johanne Geertruida Uhlenbeck, geboren op 4 december 1943 in Amsterdam, dochter van Christiaan Eliza Olke Uhlenbeck en Henriette Marie van Reede,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lennep - Sleeman (1971)       schema 101

Jhr. Hugo Cornelis van Lennep, geboren op 6 juni 1945, zoon van Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep en Clara Catharina van Tienhoven, trouwt omstreeks 1971 met Liesbeth Sleeman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Pauline van Lennep, geboren op 5 oktober 1971 in Amsterdam,
Jhr. David Frans van Lennep, geboren op 7 juni 1975 in Hengelo.


XXIX

de Lange - van Lennep       schema 101

Jkvr. Pauline van Lennep, geboren op 5 oktober 1971 in Amsterdam, dochter van Jhr. Hugo Cornelis van Lennep en Liesbeth Sleeman, trouwt met Laurens de Lange,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Schokking - van Lennep (1952)       schema 101

Jkvr. Isabella Theodora van Lennep, geboren op 2 oktober 1907 in Heemstede, dochter van Jkvr. Isabella Backer en Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, trouwt op 6 september 1952 met Fredrik Christiaan Cornelis Schokking, geboren op 28 november 1906 in Amsterdam, zoon van Fredrik Christiaan Cornelis Schokking en Christina Wilhelmina Plieger,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Isabella Theodora van Lennep, overlijdt op 18 augustus 1962 in Utrecht, 54 jaar oud,
Fredrik Christiaan Cornelis Schokking, overlijdt op 28 juli 1960 in Amsterdam, 53 jaar oud.


XXV

Teding van Berkhout - de Wildt (1859)       schema 101

Isabella de Wildt, geboren op 25 mei 1832 in Amsterdam, dochter van Mr. Frans de Wildt en Jkvr. Isabella Dedel trouwt op 1 september 1864 in Amsterdam met Jhr. Mr. Jan Pieter Teding van Berkhout, geboren op 28 mei 1831 in Haarlem, zoon van Jhrr, Mr. Pieter Teding van Berkhout en Hester van Wickevoort Crommelin,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Pieter Teding van Berkhout, geboren op 15 november 1865 in Haarlem,
Jhr. Frans Teding van Berkhout, geboren op 25 november 1867 in Haarlem, overleden op 9 januari 1868 in Haarlem,
Jkvr. Isabella Teding van Berkhout, geboren op 15 april 1869 in Heemstede,

Isabella de Wildt, overlijdt op 10 januari 1883 in Haarlem, 50 jaar oud,
Jhr. Mr. Jan Pieter Teding van Berkhout, overlijdt op 26 september 1898 in Heemstede (Huize Kennemeroord), 67 jaar oud.


XXVI

Teding van Berkhout - van Lennep (1895)       schema 101

Jkvr. Ida van Lennep, geboren op 7 december 1872 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Pauline Agneta Deutz van Assendelft en Jhr. Mr. Diederik Jacob Carel van Lennep, trouwt op 11 juli 1895 in Heemstede met Jhr. Mr. Pieter Teding van Berkhout, geboren op 15 november 1865 in Haarlem, zoon van Jhr. Mr. Jan Pieter Teding van Berkhout en Isabella de Wildt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Jkvr. Isabella Teding van Berkhout, geboren op 4 april 1897 in Aerdenhout,
Jkvr. Pauline Adrienne Teding van Berkhout, geboren op 11 augustus 1899 in Aerdenhout (Huize Boekenrode),
Jkvr. Pauline Agneta Teding van Berkhout, geboren op 23 mei 1903 in Aerdenhout (Huize Boekenrode),
Jhr. Jan Pieter Adolf Teding van Berkhout, geboren op 2 augustus 1906 in Aerdenhout (Huiz Boekenrode),

Jkvr. Ida van Lennep, overlijdt op 3 augustus 1951 in Haarlem, 78 jaar oud,
Jhr. Mr. Pieter Teding van Berkhout, overlijdt op 11 juli 1935 in Haarlem, 69 jaar oud.

Deutz van Lennep - Teding van Berkhout (1888)       schema 101

Jkvr. Isabella Teding van Berkhout, geboren op 15 april 1869 in Heemstede, dochter van Jhr. Jan Pieter Teding van Berkhout en Isabella de Wildt, trouwt op 29 december 1888 in Heemstede met Jhr. Hendrik Jan Deutz van Lennep, geboren op 14 januari 1866 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Diederik Jacob Carel van Lennep en Jkvr. Pauline Agneta Deutz van Assendelft,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jkvr. Isabella Teding van Berkhout, overlijdt op 14 december1957 in Heemstede (Huize Kennemeroord), 88 jaar oud.


XXVII

van Son - Teding van Berkhout (1923)       schema 101

Jkvr. Isabella Teding van Berkhout, geboren op 4 april 1897 in Aerdenhout, dochter van Jkvr. Ida van Lennep en Jhr. Mr. Pieter Teding van Berkhout, trouwt op 1 maart 1923 met Jean Laurent Stanislas van Son, geboren op 25 februari 1902 in Parijs,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Pauline Agneta van Son, geboren op 5 december 1925 in Batavia,
Anne Gabrielle van Son, geboren op 28 oktober 1930 in Utrecht,

Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding op 18 januari 1935,

Jkvr. Isabella Teding van Berkhout, overlijdt op 4 oktober 1984 in Capetown (Zuid-Afrika), 87 jaar.


XXVIII

van Marwijk Kooy - van Son (1953)       schema 101

Pauline Agneta van Son, geboren op 5 december 1925 in Batavia, dochter van Jkvr. Isabella Teding van Berkhout en Jean Laurent Stanislas van Son, trouwt op 22 augustus 1953 in Overveen met Reinhard van Marwijk Kooy, geboren op 27 december 1924 in de Bilt, zoon van Marinus Marwijk Kooy van en Cathinca Martina van den Arend
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Reina Pauline van Marwijk Kooy, geboren op 10 juli 1954 in Naarden,
Marinus van Marwijk Kooy, geboren op 26 mei 1956 in Naarden.

van Beeck - van Son (1953)       schema 101

Anne Gabrielle van Son, geboren op 28 oktober 1930 in Utrecht, dochter van Jkvr. Isabella Teding van Berkhout en Jean Laurent Stanislas van Son, trouwt op 24 januari 1953 in Lochiel/Transvaal met Frans Reijer Looringh van Beeck, geboren op 3 oktober 1926 in Simondium (Zuid-Afrika),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Groeninx van Zoelen - Teding van Berkhout (1922)       schema 101

Jkvr. Pauline Adrienne Teding van Berkhout, geboren op 11 augustus 1899 in Aerdenhout, dochter van Jkvr. Ida van Lennep en Jhr. Mr. Pieter Teding van Berkhout, trouwt op 28 maart 1922 met Otto Maarten baron Groeninx van Zoelen, geboren op 26 juni 1899 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Frederic Robert Groeninx van Zoelen en Adolphine Cornelie barones van der Goes,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Frederic Robert Otto baron Groeninx van Zoelen, geboren op 25 september 1924 in Batavia,
Jonkvrouw Louise Aurelia Groeninx van Zoelen, geboren op 25 juli 1929 in Aerdenhout,

Jkvr. Pauline Adrienne Teding van Berkhout, overlijdt op 4 juli 1982 in Leiden, 82 jaar oud,
Otto Maarten baron Groeninx van Zoelen, overlijdt op 18 januari 1972 in Leiden, 72 jaar oud.

Quarles van Ufford - Teding van Berkhout (1925)       schema 101

Jkvr. Pauline Agneta Teding van Berkhout, geboren op 23 mei 1903 in Aerdenhout, dochter van Jkvr. Ida van Lennep en Jhr. Mr. Pieter Teding van Berkhout, trouwt op 27 augustus 1925 Heemstede met Jhr. Willem Quarles van Ufford, geboren op 11 juli 1900 in Haarlem, zoon van Jhr. Pieter Quarles van Ufford en Henrietta Cornelia de Favauge,
Uit dit huwelijk is n kind bekend.

Jhr. Jan Pieter Willem Quarles van Ufford, geboren op 14 maart 1942 in Haarlem en op 2 april 1977 in Aerdenhout overleden,

Jkvr. Pauline Agneta Teding van Berkhout, overlijdt op 21 juli 1971 in Haarlem, 68 jaar oud,
Jhr. Willem Quarles van Ufford, overlijdt op 1 augustus 1990 in Heemstede, 90 jaar oud.


XXVIII

Groeninx van Zoelen - Taets van Amerongen (1951)       schema 101

Frederic Robert Otto baron Groeninx van Zoelen, geboren op 25 september 1924 in Batavia, zoon van Jkvr. Pauline Adrienne Teding van Berkhout en Otto Maarten baron Groeninx van Zoelen, trouwt op 2 maart 1951 met Helwig Louise Ernestine barones Taets van Amerongen, geboren op 22 juli 1929 in Oudenrijn, dochter van Willem Hendrik baron Taets van Amerongen en Agatha Gertruida Wilhelmina de Bordes,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Aurelia Eliana Groeninx van Zoelen, geboren op 8 juli 1952 in Zeist,

Helwig Louise Ernestine barones Taets van Amerongen, overlijdt op 25 november 1958 in Middelburg, 29 jaar oud.

Groeninx van Zoelen - van Sytzama (1961)       schema 101

Frederic Robert Otto baron Groeninx van Zoelen, geboren op 25 september 1924 in Batavia, zoon van Jkvr. Pauline Adrienne Teding van Berkhout en Otto Maarten baron Groeninx van Zoelen, hertrouwt op 14 oktober 1961 met Maria Henrietta Theodora barones van Sytzama, geboren op 3 januari 1937 in Brummen (Huize Reuversweerd), dochter van Johannes Galenus Willem Hendrik van Sytzama en Theodora Elisabeth barones van der Feltz,,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Pico Robert baron Groeninx van Zoelen, geboren op 19 augustus 1963 in Leusden,
Jhr. Jacobus Johannes Galenus Groeninx van Zoelen, geboren op 12 mei 1965 in Amersfoort,
Lodewijk Adolf Otto baron Groeninx van Zoelen, geboren op 12 mei 1965 in Amersfoort,

Frederic Robert baron Otto Groeninx van Zoelen, overlijdt 26 april 1991 in Zeist, 66 jaar oud.


XXIX

Kleyn - Groeninx van Zoelen (1975)       schema 101

Jkvr. Aurelia Eliana Groeninx van Zoelen, geboren op 8 juli 1952 in Zeist, dochter van Frederic Robert Otto baron Groeninx van Zoelen en Helwig Louise Ernestine barones Taets van Amerongen, trouwt op 11 april 1975 met Frederik Anthony Kleyn, geboren op 6 oktober 1944 in Rotterdam, zoon van Mr. Frederik Carel Kleyn en Antoinette Johanna Canters,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 4 juli 1978 door echtscheiding ontbonden.

Irish Stephenson - Groeninx van Zoelen ( )       schema 101

Jkvr. Aurelia Eliana Groeninx van Zoelen, geboren op 8 juli 1952 in Zeist, dochter van Frederic Robert Otto baron Groeninx van Zoelen en Helwig Louise Ernestine barones Taets van Amerongen, hertrouwt met Michel Adriaen Engel Anthony Jacobus Marius Irish Stephenson, geboren op 10 mei 1942 in s-Gravenhage, zoon van Wilhelm John Michael Irish Stephenson en Sibrecht van der Oord,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

Kindermann - Groeninx van Zoelen (1959)       schema 101

Jkvr. Louise Aurelia Groeninx van Zoelen, geboren op 25 juli 1929 in Aerdenhout, dochter van Jkvr. Pauline Adrienne Teding van Berkhout en Otto Maarten baron Groeninx van Zoelen, trouwt op 23 mei 1959 met Mr. Jacobus Marinus Kindermann, geboren op 31 mei 1924 in Middelburg, zoon van Dr. Jan Christiaan Kindermann en Jannetje Pieternella de Graaff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 29 juni 1960 door echtscheiding ontbonden,

Mr. Jacobus Marinus Kindermann, overlijdt op 13 januari 1988 in Brussel, 63 jaar oud.

Weise - Groeninx van Zoelen (1960)       schema 101

Jkvr. Louise Aurelia Groeninx van Zoelen, geboren op 25 juli 1929 in Aerdenhout, dochter van Jkvr. Pauline Adrienne Teding van Berkhout en Otto Maarten baron Groeninx van Zoelen, hertrouwt op 22 september 1960 in Westminster met Otto Frederik Weise, geboren op 8 oktober 1922 in s-Gravenhage, zoon van Otto Frederik Weise Heer van Bruinisseen Lucie Adrienne Pluygers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Otto Frederik Weise, overlijdt op 30 maart 2002 in Wassenaar, 79 jaar oud.


XXV

Mollerus - de Wildt (1862)       schema 101

Agnes Willemine de Wildt, geboren in 1835 in Amsterdam, dochter van Mr. Frans de Wildt en Jkvr. Isabella Dedel trouwt op 1 mei 1862 in Amsterdam met Jhr. Mello Hendrik Mollerus, geboren op 24 september 1836 in Groningen, zoon van Jhr. Johan Cornelis Mollerus en Philippine Jeannette Catherine Conradine barones van Imhoff,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Isabella Francisca Mollerus, geboren op 20 maart 1863 in Amsterdam,

Agnes Willemine de Wildt, overlijdt 30 november 1905 in Arnhem, huize den Heuvel), 69 of 70 jaar oud,
Jhr. Mello Hendrik Mollerus, verificateur, overlijdt op 1 december 1865 in Amsterdam, 29 jaar oud.

Mollerus - de Wildt (1868)       schema 101

Agnes Willemine de Wildt, geboren in 1835 in Amsterdam, dochter van Mr. Frans de Wildt en Jkvr. Isabella Dedel hertrouwt op 6 november 1868 s Graveland met Jhr. Cornelis Adriaan Hendrik Mollerus, geboren op in 1820 in Utrecht, zoon van Cornelis Adriaan Mollerus en Johanna Geertruida Juliana van der Merwede,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Agnes Willemine de Wildt, overlijdt 30 november 1905 in Arnhem, huize den Heuvel), 69 of 70 jaar oud,
Jhr. Cornelis Adriaan Hendrik Mollerus, overlijdt op 3 oktober 1895 in Arnhem, 74 of 75 jaar oud.


XXVI

van Asbeck - Mollerus (1862)       schema 101

Jkvr. Isabella Francisca Mollerus, geboren op 20 maart 1863 in Amsterdam, dochter van Agnes Willemine de Wildt en Jhr. Mello Hendrik Mollerus trouwt op 1 maart 1883 in Arnhem met Dirk baron van Asbeck, geboren op 1 november 1854 in Noordwijk, zoon van Gerrit Ferdinand baron van Asbeck en Jkvr. Carolina van Hogendorp,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Caroline Geraldine Fernanda barones van Asbeck, geboren op 31 januari 1884 in Arnhem, overleden op 17 januari 1965 in Haarlem,
Agnes Mellina barones van Asbeck, geboren op 10 januari 1886 in Arnhem, overleden op 25 maart 1962 in Troinex (Zwitserland),
Bernt Ludolf Sweder baron van Asbeck, geboren op 15 november 1891 in Arnhem,

Jkvr. Isabella Francisca Mollerus, overlijdt 23 oktober 1920 in Lugano, 57 jaar oud,
Dirk baron van Asbeck, verificateur, overlijdt op 18 november 1930 in Lausanne, 76 jaar oud.


XXVII

van Asbeck - Jedlitschka (1922)       schema 101

Bernt Ludolf Sweder baron van Asbeck, geboren op 15 november 1891 in Arnhem, zoon van Jkvr. Isabella Francisca Mollerus en Dirk baron van Asbeck trouwt op 7 januari 1922 met Adolfine Maria Ignatz Jedlitschka, geboren op 21 juni 1892 in Wenen, dochter van Josef Jedlitschka en Carolina Maria Czech,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Bernt Ludolf Sweder Fernand baron van Asbeck, geboren op 28 april 1922 in Wenen,

Adolfine Maria Ignatz Jedlitschka, overlijdt op 29 augustus 1929 in Graz, 37 jaar oud.

van Asbeck - Buttinghausen (1935)       schema 101

Bernt Ludolf Sweder baron van Asbeck, geboren op 15 november 1891 in Arnhem, zoon van Jkvr. Isabella Francisca Mollerus en Dirk baron van Asbeck hertrouwt op 28 februari 1935 in Amsterdam met Maria Cornelia Anna Buttinghausen, geboren op 16 juli 1888 in Amsterdam, dochter van Ignatz Albert Hubert Franz Joseph Buttinghausen en Alida Koene,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Bernt Ludolf Sweder baron van Asbeck, overlijdt 17 april 1962 in Wanganui (Nieuw-Zeeland), 70 jaar oud,
Maria Cornelia Anna Buttinghausen, overlijdt 28 juni 1974 in Baarn, 85 jaar oud.


XXVIII

van Asbeck - Kluwer (1945)       schema 101

Bernt Ludolf Sweder Fernand baron van Asbeck, geboren op 28 april 1922 in Wenen, zoon van Bernt Ludolf Sweder baron van Asbeck en Adolfine Maria Ignatz Jedlitschka trouwt op 11 mei 1945 met Bernarde Kluwer, geboren op 15 december 1919 in Deventer, dochter van Evert Kluwer en Hermina Verweij,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hermine Elise barones van Asbeck, geboren op 13 mei 1951 in Deventer,

Het huwijk wordt in 1951 ontbonden door echtscheiding,

Bernarde Kluwer, overlijdt op 21 juni 1968 in Gorssel, 48 jaar oud.

van Asbeck - Boissevain (1951)       schema 101

Bernt Ludolf Sweder Fernand baron van Asbeck, geboren op 28 april 1922 in Wenen, zoon van Bernt Ludolf Sweder baron van Asbeck en Adolfine Maria Ignatz Jedlitschka hertrouwt op 31 augustus 1951 in Wellington/Nieuw-Zeeland met Anna Maria Boissevain, geboren op 20 februari 1925 in Amsterdam, dochter van Jan Boissevain en Adrienne Minette van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Bernt Ludolf baron van Asbeck, geboren op 14 april 1953 in Masterton,
Jan baron van Asbeck, geboren op 11 juli 1954 in Masterton,
Francois Johan Daniel baron van Asbeck, geboren op 12 april 1956 in Fielding,
Erwin baron van Asbeck, geboren op 19 augustus 1958 in Wanganui (Nieuw-Zeeland).


XXIX

van Asbeck - Vallenga (1979)       schema 101

Jan baron van Asbeck, geboren op 11 juli 1954 in Masterton, zoon van Bernt Ludolf Sweder Fernand baron van Asbeck en Anna Maria Boissevain trouwt op 28 november 1979 in Utrecht met Huberdina Anne Cecilia Vallenga, geboren op 23 november 1950 in Boxmeer, dochter van Peter Hermann Vallenga en Hendrika Maria Wilhelmina van Dijk,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gideon baron van Asbeck, geboren op 23 augustus 1980 in Utrecht,
Kasper baron van Asbeck, geboren op 13 juni 1982 in Utrecht,
Shelley barones van Asbeck, geboren op 8 augustus 1984 in Utrecht.


XXIII

Cruijs - de Wildt (1816)       schema 101

Beatrix de Wildt, geboren op 9 juini 1788 in Leiden, dochter van Mr. Hugo de Wildt en Maria Anna Pompe van Slingeland trouwt op 16 december 1816 in Leiden met Cornelis Cruijs, geboren op 29 september 1780 in Amsterdam, zoon van Gregorius Cruijs, (lid comit revolutionair der stad Amsterdam) en Anna Catharina van Zuijlen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hugo Cornelis Cruijs, geboren op 29 augustus 1819 in Amsterdam,

Beatrix de Wildt, overlijdt op 2 juni 1836 in Leiden, 47 jaar oud,
Cornelis Cruijs, overlijdt op 26 maart 1847 in Amsterdam, 66 jaar oud.


XXIV

Cruijs - Trakranen (1845)       schema 101

Hugo Cornelis Cruijs, geboren op 29 augustus 1819 in Amsterdam, zoon van Beatrix de Wildt en Cornelis Cruijs trouwt op 25 november 1845 met Susanna Catharina Trakranen, geboren op 25 juli 1824 in Amsterdam, dochter van Isaac Trakranen en Susanna Catharina Veeckens,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Beatrix Cruijs, geboren op 4 november 1846 in Amsterdam,
Anna Cruijs, geboren op 13 febuari 1853 in Amsterdam,

Hugo Cornelis Cruijs, overlijdt op 10 april 1887 in Amsterdam, 67 jaar oud,
Susanna Catharina Trakranen, overlijdt op 23 juni 1886 in Baarn, 61 jaar oud.


XXV

des Tombe - Cruijs (1865)       schema 101

Jhr. Francois Joan Adriaan des Tombe, geboren 27 mei 1841 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Anna Maria Emilia de Jonge van Zwijnsbergen en Jhr. Arnold Hendrik des Tombe, trouwt op 16 november 1865 in Amsterdam met Beatrix Cruijs, geboren op 4 november 1846 in Amsterdam, dochter van Hugo Cornelis Cruijs en Susanna Catharina Trakranen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Adrienne Cornelie Philippine des Tombe, geboren op 2 maart 1867 in Amersfoort,
Jkvr. Susanna Catharina Beatrix des Tombe, geboren op 24 februari 1869 in Arnhem,
Jhr. Emile Arnaud/Arnold des Tombe, geboren op 27 december 1869 in Arnhem en op 14 januari 1870 in Arnhem overleden,

Beatrix Cruijs, overlijdt op 4 januari 1870 in Arnhem, 23 jaar oud,
Jhr. Francois Joan Adriaan des Tombe, overlijdt 8 januari 1904 in Nijmegen, 62 jaar oud.


XXVI

den Tex - des Tombe (1883)       schema 101

Jkvr. Adrienne Cornelie Philippine des Tombe, geboren 2 maart 1867 in Amersfoort, dochter van Jhr. Francois Joan Adriaan des Tombe en Beatrix Cruijs, trouwt op 14 september 1883 in Arnhem met Ir. Karel den Tex, geboren op 1 oktober 1868 in Amsterdam, zoon van Mr. Nicolaas Jacob den Tex, directeur K.N.S.M. en Hester Boissevain,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Nicolaas Jacob den Tex, geboren op 4 juli 1894 in Arnhem,

Jkvr. Adrienne Cornelie Philippine des Tombe, overlijdt op 6 juli 1955 in Amsterdam, 88 jaar oud,
Ir. Karel den Tex, overlijdt op 25 juni 1930 in Bilthoven, 61 jaar oud.

Wikipedia: den Tex


XXVII

den Tex - Taets van Amerongen (1919)       schema 101

Ir. Nicolaas Jacob den Tex, geboren 4 juli 1894 in Arnhem, zoon van Jkvr. Adrienne Cornelie Philippine des Tombe en Ir. Karel den Tex, trouwt op 7 augustus 1919 in Arnhem met Louise Elisabeth Alexandra Ermgaerd barones Taets van Amerongen, geboren op 6 april 1897 in Zeist, dochter van Willem Hendrik baron Taets van Amerongen, heer van Woudenberg en Jkvr.Anna Elisabeth Melvil van Carnbee,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Elisabeth Marquerite den Tex, geboren op 22 oktober 1920 in het Hof van Delft,
Karel den Tex, geboren op 13-08-1922 in East Greenwich/Rhode Island,
Elena Nina den Tex, geboren op 20-07-1924 in Maarn,

Het huwelijk wordt in 1935 door echtscheiding ontbonden,

Louise Elisabeth Alexandra Ermgaerd barones Taets van Amerongen, overlijdt op 28 januari 1977 in Brummen, 79 jaar oud.

Wikipedia: den Tex

den Tex - Caples (1936)       schema 101

Ir. Nicolaas Jacob den Tex, geboren 4 juli 1894 in Arnhem, zoon van Jkvr. Adrienne Cornelie Philippine des Tombe en Ir. Karel den Tex, hertrouwt op 18 september 1936 in Los Angeles met Martha Caples,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ir. Nicolaas Jacob den Tex, overlijdt op 17 januari 1978 in Falls Village (Connecticut), 83 jaar oud,
Martha Caples, overlijdt op 27 september 1958 in Cornwall Bridge (Connecticut).

Wikipedia: den Tex


XXVIII

Post - den Tex (1946)       schema 101

Elisabeth Marquerite den Tex, geboren op 22 oktober 1920 in het Hof van Delft, dochter van Ir. Nicolaas Jacob den Tex en Louise Elisabeth Alexandra Ermgaerd barones Taets van Amerongen, trouwt op 18 maart 1946 in Utrecht met Hendrik Post, geboren op 23 november 1920 in Heukelom,

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

John Post,
Ninette Desiree Post,
Timothy Post,
Penelope Post, geboren op 25 februari 1947 in Kasteel Asperen,

Elisabeth Marquerite den Tex, overlijdt op 31 oktober 2006 in Glen Head/New York, 86 jaar oud,
Hendrik Post, overlijdt op 12 maart 2006 in Glen Head/New York, 85 jaar oud.


XXIX

Swansom - Post ( )       schema 101

Ninette Desiree Post, dochter van Elisabeth Marquerite den Tex en Hendrik Post, trouwt met Mark Swansom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jeacoma - Post (1970)       schema 101

Penelope Post, geboren op 25 februari 1947 in Kasteel Asperen, dochter van Hendrik Post en Elisabeth Marquerite den Tex, trouwt in 1970 met Raymond Jeacoma,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Daniel Jeacoma,
Philip Jeacoma.


XXVI

Sillem - des Tombe (1891)       schema 101

Jkvr. Susanna Catharina Beatrix des Tombe, geboren op 24 februari 1869 in Arnhem, dochter van Jhr. Francois Joan Adriaan des Tombe en Beatrix Cruijs, trouwt op 28 mei 1891, Arnhem met Hendrik Sillem, geboren in 1867 in Amsterdam, zoon van Jean Gotlieb Sillem, bankier en Jkvr. Judith Catharina Henriette Hoeufft,
Uit dit huwelijk zij twee kinderen bekend,

Frans Johan Sillem, geboren in 1895 in Amsterdam,
Henrick Sillem, geboren op 9 september 1896 in Baarn,

Het huwelijk wordt op 28 januari 1897 door echtscheiding ontbonden.

Noorduijn - des Tombe (1902)       schema 101

Jkvr. Susanna Catharina Beatrix des Tombe, geboren op 24 februari 1869 in Arnhem, dochter van Jhr. Francois Joan Adriaan des Tombe en Beatrix Cruijs, hertrouwt op 23 juli 1902 in Nijmegen met Franciscus Carel Wilhelmus Noorduijn, geboren op 29 juni 1859 in Nijmegen, zoon van Bernardus Noorduijn en Anna Susanna Wilhelmina Moorrees,
Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend.


XXVII

Sillem - Aalders (1917)       schema 101

Frans Johan Sillem, geboren in 1895 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Susanna Catharina Beatrix des Tombe en Hendrik Sillem, trouwt op 9 februari 1917 in Arnhem met Johanna Christina Aalders geboren in 1895 in Kleef, dochter van Johannes Aalders en Gertruda Willemse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 22 april 1926 door echtscheiding ontbonden.


XXV

van Bylandt - Cruijs (1872)       schema 101

Anna Cruijs, geboren op 13 februari 1853 in Amsterdam, dochter van Hugo Cornelis Cruijs en Susanna Catharina Trakranen, trouwt op 2 april 1872 met Ernst Peter Erwin graaf van Bylandt, ridder der Johanniterorde, geboren op 4 juli 1848 in s-Gravenhage, zoon van Ernst Ferdinand Hubert Marcus graaf von Bylandt, lijfarts van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden, en Auguste Sieglinde Nasse,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Ernst Hugo Leopold Friedrich Berthold graaf van Bylandt, geboren op 30 juli 1873 in Potsdam, overleden op 2 mei 1951 in s-Gravenhage,
Sieglinde Maria Henrietta Susanna gravin van Bylandt, geboren op 30 september 1874 in Potsdam, overleden op 21 juni 1960 in Wiesbaden,
Beatrice Susanna Henriette Maria gravin van Bylandt, geboren op 15 augustus 1876,
Wilhelm Karl Leopold Adelbert graaf van Bylandt, geboren op 8 oktober 1879 in Potsdam,
Eugenie Helene Ferdinanda gravin van Bylandt, geboren op 11 mei 1882 in Potsdam,

Het huwelijk wordt in 1913 door echtscheiding ontbonden,

Anna Cruijs, overlijdt op 6 januari 1935 in Wiesbaden, 81 jaar oud,
Ernst Peter Erwin graaf van Bylandt, overlijdt 23 mei 1915 in Gravenhage, 66 jaar oud.


XXVI

Gron - van Bylandt (1898)   

Beatrice Susanna Henriette Maria gravin van Bylandt, geboren op 15 augustus 1876, dochter van Anna Cruijs en Ernst Peter Erwin graaf van Bylandt, trouwt op 5 juni 1898 met George Gron,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden.

Nichols - van Bylandt (1911)       schema 101

Beatrice Susanna Henriette Maria gravin van Bylandt, geboren op 15 augustus 1876, dochter van Anna Cruijs en Ernst Peter Erwin graaf van Bylandt, hertrouwt op 4 november 1911 met John Donaldson Nichols,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Bylandt - Rosenboom (1924)       schema 101

Wilhelm Karl Leopold Adelbert graaf van Bylandt, geboren op 8 oktober 1879 in Potsdam, zoon van Anna Cruijs en Ernst Peter Erwin graaf van Bylandt, trouwt op 6 maart 1924 in Rijswijk met Harmina Rosenboom, geboren op 22 november 1901 in Schiedam, dochter van Klaas Rosenboom en Elisabeth Johanna Botje,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Wilhelm Karl Leopold Adelbert graaf van Bylandt, overlijdt op 27 september 1940 in s-Gravenhage, 60 jaar oud,
Harmina Rosenboom, overlijdt 1 september 1965 in s-Gravenhage, 63 jaar oud.

von Heller - van Bylandt (1914)       schema 101

Eugenie Helene Ferdinanda gravin van Bylandt, geboren op 11 mei 1882 in Potsdam, dochter van Anna Cruijs en Ernst Peter Erwin graaf van Bylandt, trouwt op 8 oktober 1914 met Gustav von Heller,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 15 mei 1918 in Lausanne door echtscheiding ontbonden,

Eugenie Helene Ferdinanda gravin van Bylandt, overlijdt op 12 juni 1963 in Vence (Alpes-Maritimes), 81 jaar oud.


XXI

van Collen - Muyssart (1728)       schema 101

Mr. Ferdinand van Collen, Heer van Gunsterstein, geboren op 5 oktober 1708 in Amsterdam, zoon van Anna Catharina Graafland en Ferdinand van Collen trouwt op 21 september 1728 met Juliana Helena Muyssart, geboren op 1 september 1708, dochter van Abraham Muyssart, regent 1707-1724 en Clara Magdalena de Haze,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Ferdinand van Collen, geboren op 20 maart 1733 in Amsterdam,

Mr. Ferdinand van Collen overlijdt op 22 maart 1789 in Amsterdam, 80 jaar oud,
Juliana Helena Muyssart, overlijdt op 25 mei 1763, 54 jaar oud.


XXII

van Collen - van Strick van Linschoten ( )       schema 101

Jhr. Mr. Ferdinand van Collen, Heer van Tienhoven, geboren op 20 maart 1733 in Amsterdam, zoon van Mr. Ferdinand van Collen en Juliana Helena Muyssart hertrouwt met Johanna Maria Elisabeth van Strick van Linschoten, geboren op 25 juli 1737 in Utrecht, dochter van Mr. Johan Hendrik Strick van Linschoten, Heer van Polanen en Joanna Anthonia Bernard,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Catharina van Collen,
Clara Magdalena van Collen,
Jhr. Ferdinand van Collen, geboren op 12 januari 1781 in Amsterdam,

Jhr. Mr. Ferdinand van Collen overlijdt op 29 februari 1788 in Amsterdam, 54 jaar oud,
Johanna Maria Elisabeth van Strick van Linschoten, overlijdt op 26 juli 1803 in Breukelen (Huize Gunsterstein), 66 jaar oud.


XXIII

van Collen - van Lennep (1807)       schema 101

Jhr. Ferdinand van Collen, Heer van Tienhoven, geboren op 12 januari 1781 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Ferdinand van Collen en Johanna Maria Elisabeth van Strick van Linschoten trouwt op 16 september 1807 in Breukelen met Margaretha Elisabeth van Lennep, geboren op 4 mei 1782 in Amsterdam, dochter van Leonard van Lennep en Margaretha Verhamme,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Margaretha Juliana Helena Ferdinanda van Collen, geboren op 7 september 1819 in Breukelen-Sint Pieter, overleden op 11 maart 1837 in Breukelen-Sint Pieters,
Jkvr. Johanna Maria Elisabeth van Collen, geboren op 30 septenver 1820 in Breukelen-Sint Pieter,
Jkvr. Anna Maria Collen, geboren in 1821 in Breukelen-St. Pieters, overleden op 3 januari1822 in Breukelen-Sint Pieters, op haar sterfdag werd er een zusje geboren die naar haar is vernoemd,
Jkvr. Anna Maria Collen, geboren op 3 januari 1822 in Breukelen/Sint Pieter, geboren op dag dat haar zusje waarna ze is vernoemd is overleden,

Jhr. Ferdinand van Collen overlijdt op 28 september 1835 in Huize Gunsterstein (Breukelen/Sint Pieters), 54 jaar oud,
Margaretha Elisabeth van Lennep, overlijdt op 28 juni 1838 in Breukelen-Sint Pieters (Huize Gunsterstein), 56 jaar oud.


XXIV

Willink - van Collen (1844)    '   schema 101

Jkvr. Johanna Maria Elisabeth van Collen, vrouwe van Gunsterstein en Tienhoven, geboren op 30 septenver 1820 in Breukelen, dochter van Jhr. Ferdinand van Collen en Margaretha Elisabeth van Lennep trouwt op 1 mei 1844 in Breukelen met Daniel Willink, geboren in 1809 in Amsterdam, zoon van Willem Willink en Margaretha Catharina van der Voort,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Catherina Maria Juliana Willink van Collen, geboren op 16 februari 1845 in Amsterdam, overleden op 6 juni 1891 in Breukelen,
Willem Ferdinand Willink van Collen, geboren op 23 maart 1847 in Amsterdam,
Herman Daniel Willink van Collen, geboren op 17 januari 1849 in Amsterdam, overleden op 28 februari 1913 in Breukelen,
Johanna Maria Elisabeth Willink van Collen, geboren op 17 januari 1849 in Amsterdam, overleden op 19 maart 1935 in Breukelen,
Margaretha Elisabeth Willink van Collen, geboren op 2 mei 1851 in Amsterdam, overleden op 15 april 1935 in Breukelen,
Albertina Margaretha Katharina Willink van Collen, geboren op 20 januari 1853 in Amsterdam,

Jkvr. Johanna Maria Elisabeth van Collen overlijdt op 16 maart 1853 in Amsterdam, 32 jaar oud,
Daniel Willink, overlijdt op 25 oktober 1871 in Breukelen-Sint Pieter, 61 of 62 jaar oud.


XXV

Willink van Collen - van Bosse ( )       schema 101

Willem Ferdinand Willink van Collen, geboren op 23 maart 1847 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Johanna Maria Elisabeth van Collen en Daniel Willink trouwt met Dr. Anna Antoinette van Bosse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Ferdinand Willink van Collen overlijdt op 30 december 1878 in Amsterdam, 31 jaar oud.

Quarles van Ufford - Willink van Collen (1880)       schema 101

Albertina Margaretha Katharina Willink van Collen, geboren op 20 januari 1853 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Johanna Maria Elisabeth van Collen en Daniel Willink trouwt op 29 juli 1880 in Amsterdam met Jhr. Louis August Corneille Quarles van Ufford, geboren op 10 februari 1842 in Deventer, zoon van Jhr. Henri Quarles van Ufford en Jkvr. Louise Elisabeth Marie Quarles van Ufford,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Herman Daniel Quarles van Ufford, geboren op 17 juni 1881 in s-Gravenhage, overleden op 4 augustus 1908 in Leysin (Zwitserland),
Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford, geboren op 10 augustus 1883 in Utrecht,
Jhr. Adrien Victor Quarles van Ufford, geboren op 18 maart 1885 in s-Gravenhage, overleden op 29 mei 1901 in s-Gravenhage,

Albertina Margaretha Katharina Willink van Collen overlijdt op 20 april 1935 in Utrecht, 82 jaar oud,
Jhr. Louis August Corneille Quarles van Ufford overlijdt op 13 januari 1888 in s-Gravenhage, 45 jaar oud.


XXVI

Quarles van Ufford - van Lynden (1914)       schema 101

Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford, geboren op 10 augustus 1883 in Utrecht, zoon van Albertina Margaretha Katharina Willink van Collen en Jhr. Louis August Corneille Quarles van Ufford trouwt op 7 september 1914 in Davos met Jkvr. Everarda Jacoba van Lynden, geboren op 9 maart 1888 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Alexander Frederik baron van Lynden en Jkvr. Constantia Maria van Weede,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jhr. Louis Albert Quarles van Ufford, geboren op 7 februari 1916 in Utrecht,
Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford, geboren op 6 september 1917 in Utrecht,
Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford, geboren op 2 juli 1919 in Lunteren,
Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford, geboren op 27 mei 1921 in Utrecht,
Jhr. Herman Adrien Quarles van Ufford, geboren op 22 november 1922 in Utrecht,
Jkvr. Albertina Margaretha Quarles van Ufford, geboren op 3 juli 1924 in Utrecht,
Jkvr. Renee Clara Quarles van Ufford, geboren op 24 april 1926 in Utrecht, overleden op 16 juli 1986 in Leiden,
Jhr. Wilhelm Herman Daniel Quarles van Ufford, geboren op 4 januari 1929 in Utrecht,

Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford overlijdt op 25 september 1950 in Breukelen (Huize Gunsterstein), 67 jaar oud,
Jkvr. Everarda Jacoba van Lynden overlijdt op 4 december 1971 in Naarden, 83 jaar oud.


XXVII

Quarles van Ufford - van der Meer (1947)       schema 101

Jhr. Louis Albert Quarles van Ufford, geboren op 7 februari 1916 in Utrecht, zoon van Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford en Jkvr. Everarda Jacoba van Lynden trouwt op 29 april 1947 in Breukelen-Nijenrode met Mintje Antje van der Meer, geboren op 19 februari 1915 in Marum, dochter van Sake van der Meer en Margrieta Poppinga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Louis Albert Quarles van Ufford overlijdt op 7 maart 1994 in Doorn, 78 jaar oud,
Mintje Antje van der Meer overlijdt op 19 juli 1993 in Doorn, 78 jaar oud.

Veen - Quarles van Ufford (1938)       schema 101

Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford, geboren op 6 september 1917 in Utrecht, dochter van Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford en Jkvr. Everarda Jacoba van Lynden trouwt op 7 juli 1938 in Breukelen-Sint Pieter met Ds. Johannes Veen, geboren op 15 juli 1911 in Zutphen, zoon van Pieter Veen, predikant en Wilhelmina Alijda Mulder,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Everarda Louise Veen, geboren op 30 april 1939 in Utrecht,
Cornelia Wilhelmina Veen, geboren op 10 oktober 1940 in Kerkwerve,
Pieter Johannes Veen, geboren op 1 februari 1942 in Kerkwerve,
Mara Elisabeth Veen, geboren op 20 oktober 1943 in Kerkwerve,
Ida Elisabeth Veen, geboren op 29 januari 1945 in Breukelen (kasteel Gunsterstein),
Ernst Willem Veen, geboren op 15 december 1946 in Drumpt (Wadenoijen),
Louis Herman Adrien Veen, geboren op 4 maart 1950 in Beekbergen,
Albertina Margaretha Catharina Veen, geboren op 17 juni 1951 in Utrecht,

Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford overlijdt op 28 oktober 2001 in Zeist, 84 jaar oud,
Ds. Johannes Veen overlijdt op 18 januari 1999 in Zeist, 87 jaar oud.


XXVIII

Boschloo - Veen (1962)       schema 101

Everarda Louise Veen, geboren op 30 april 1939 in Utrecht, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen trouwt op 22 september 1962 in Naarden met Roelof Dideric Boschloo,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Evert Roelof Boschloo, geboren op 14 maart 1965 in Amsterdam.

Nagtglas - Veen (1970)       schema 101

Cornelia Wilhelmina Veen, geboren 10 oktober 1940 in Kerkwerve, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen trouwt op 8 mei 1970 in Naarden met Berend Cornelis Nagtglas, geboren op 18 maart 1938 in s-Gravenhage, zoon van Henri Lucien Nagtglas en Jacoba Wilhelmina Rosenboom,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik Willem Nagtglas, geboren op 19 februari 1971 in den Helder,
Henriette Constantia Jacoba Nagtglas, geboren op 3 oktober 1973 in den Helder.

Veen - Valdivia Cornejo (1971)       schema 101

Pieter Johannes Veen, geboren op 1 februari 1942 in Kerkwerve, zoon van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen trouwt op 4 december 1971 met Nillda Elena Valdivia Cornejo, geboren op 16 december 1941 in Cusco (Peru), dochter van Roberto Cornejo en Encarnacion Valvadina,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Nilda Cecile Alexandra Veen, geboren op 5 juli 1972 in Soest,

Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden.

Veen - Slotema (1996)       schema 101

Pieter Johannes Veen, geboren op 1 februari 1942 in Kerkwerve, zoon van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen hertrouwt op 23 mei 1996 in den Haag met Lily Margreet Slotema, geboren 8 november 1951 in Leeuwarden, dochter van Rembertus Slotema en Christina Hendrika Vogelesang,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

Boschloo - Holthuijsen (1993)       schema 101

Evert Roelof Boschloo, geboren op 14 maart 1965 in Amsterdam, zoon van Everarda Louise Veen en Roelof Dideric Boschloo trouwt op 19 mei 1993 in Breukelen met Ir. Saskia Reino Holthuijsen, geboren op 5 mei 1964 in Amstelveen, dochter van Johannes Franciscus Holthuijsen en Margaretha Maria Andringa,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Isabelle Constance Boschloo, geboren op 27 mei 1995 in Amersfoort,
Valerie Marquerite Boschloo, geboren op 9 januari 1998 in Amersfoort.


XXVIII

Goosen - Veen (1968)       schema 101

Mara Elisabeth Veen, geboren op 20 oktober 1943 in Kerkwerve, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen trouwt op 20 november 1968 met Petrus Cornelis Marie Goosen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Everarda Maria Lucile Goosen, geboren op 10 mei 1969 in Utrecht,
Kasper Roderik Goosen, geboren op 27 maart 1977 in Utrecht,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding.

Tissen - Veen (1986)       schema 101

Mara Elisabeth Veen, geboren op 20 oktober 1943 in Kerkwerve, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen hertrouwt op 23 januari 1986 in Leiden met Mathias Jean Pierre Tissen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Hout - Veen (1968)       schema 101

Ida Elisabeth Veen, geboren op 29 januari 1945 in Breukelen, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen trouwt omstreeks 1968 met Hendrik Cornelis van Hout,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johannes Thijs Louis van Hout, geboren op 26 februari 1969 in Utrecht,
Robert Jan Hendrik van Hout, geboren op 21 augustus 1971 in Utrecht.

Veen - de Kock (1970)       schema 101

Ernst Willem Veen, geboren op 15 december 1946 in Drumpt, zoon van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen trouwt op 20 maart 1970 met Jkvr. Willemien Pauline de Kock, geboren op 3 maart 1944 in Breda, dochter van Jhr. Gijsbertus Emile de Kock en Florry Calkoen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1973 ontbonden door echtscheiding.

Veen - Broers (1978)       schema 101

Ernst Willem Veen, geboren op 15 december 1946 in Drumpt, zoon van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen hertrouwt omstreeks 1978 met Beatrijs Broers, geboren op 14 december 1941 in Buitenzorg (Nederlands Oostindi),
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jochem David Veen, geboren op 7 februari 1979 in Amsterdam.

Dubbeld - Veen (1973)       schema 101

Albertina Margaretha Catharina Veen, geboren op 17 juni 1951 in Utrecht, dochter van Jkvr. Constantia Maria Quarles van Ufford en Ds. Johannes Veen trouwt op 3 maart 1973 in Naarden met Gerard Dubbeld, geboren op 23 juini 1947 in Rotterdam, zoon van Gerardus Dubbeld en Johanna Louwrina Wurtz,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ellen Margaretha Dubbeld, geboren op 1 december 1974 in s-Hertogenbosch,
Mark Dubbeld, geboren op 7 november 1976 in s-Hertogenbosch,
Sascha Catharina Dubbeld, geboren op 14 maart 1981 in Tilburg.


XXIX

Brender Brandis - Goosen (1997)       schema 101

Everarda Maria Lucile Goosen, geboren op 10 mei 1969 in Utrecht, dochter van Mara Elisabeth Veen en Petrus Cornelis Marie Goosen trouwt in 1997 met Michel Brender Brandis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1998 ontbonden door echtscheiding.

van der Aart - Goosen (1999)       schema 101

Everarda Maria Lucile Goosen, geboren op 10 mei 1969 in Utrecht, dochter van Mara Elisabeth Veen en Petrus Cornelis Marie Goosen hertrouwt omstreeks 1999 met Gijsbert van der Aart,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Constantijn Joris Casper van der Aart, geboren op 8 juli 2000 in Amsterdam,
Jip Bernard Pieter van der Aart, geboren op 27 juli 2001 in Amsterdam.


XXVII

March - Quarles van Ufford (1947)       schema 101

Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford, geboren op 2 juli 1919 in Lunteren, dochter van Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford en Jkvr. Everarda Jacoba van Lynden trouwt op 17 augustus 1947 in Breukelen-Sint Pieter met Walter William Seymour March, predikant, geboren op 4 maart 1910 in Eastbourne, zoon van Walter William March, predikant en Hannah Maud Lamas,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

John Quarles March, geboren op 22 juli 1949 in Utrecht,
Luke Henry March, geboren op 18 april 1951 in Utrecht,
Marion Maud Willink March, geboren op 03 maart 1959 in Eastbourne,

Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford overlijdt op 26 augustus 2001 in Fishbourne (Sussex), 82 jaar oud,
Walter William Seymour March overlijdt op 19 april 1972 in Chichester (West-Sussex), 62 jaar oud.


XXVIII

March - Wells (1979)       schema 101

Luke Henry March, geboren op 18 april 1951 in Utrecht, zoon van Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford en Walter William Seymour March trouwt omstreeks 1979 met Sara Felicity Wells,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

James Henry Louis March, geboren op 17 maart 1980 in Hampshire,
Thomas Walter Fouquet March, geboren op 21 juli 1982 in Hampshire.

Maniura - Willink March (1994)       schema 101

Marion Maud Williink March, geboren op 3 maart 1959 in Eastbourne, dochter van Jkvr. Maria Elisabeth Quarles van Ufford en Walter William Seymour March trouwt omstreeks 1994 met Robert Maniura,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Catharine Maniura, geboren op 20 september 1995 in Londen.


XXVII

van Tuyll van Serooskerken - Quarles van Ufford (1942)       schema 101

Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford, geboren op op 27 mei 1921 in Utrecht, dochter van Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford en Jkvr. Everarda Jacoba van Lynden trouwt op 3 september 1942 in Breukelen met Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 3 juli 1915 in Hilversum, zoon van Mr. Arnaud Marie baron van Tuyll van Serooskerken en Elisabeth van Zanten Jut,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Alexandra Albertina Arnoudina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 september 1943 in Utrecht,
Arnaudina Henriette Lucile barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 maart 1945 in Utrecht,
Elisabeth Renee barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 11 mei 1951 in Utrecht,
Hubertus Paulus baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 april 1957 in Utrecht.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

van Hout - van Tuyll van Serooskerken (1966)       schema 101

Alexandra Albertina Arnoudina barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 september 1943 in Utrecht, dochter van Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford en Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken trouwt op 17 januari 1966 in Naarden met Thijs Johannes van Hout, geboren op 16 augustus 1941 in Hengelo, zoon van Johannes Thijs van Hout en Hendrina Hillegonda Simmer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Marie-Claire Annette van Hout, geboren op 20 juni 1974 in Utrecht.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

Simms - van Tuyll van Serooskerken (1970)       schema 101

Arnaudina Henriette Lucile barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 maart 1945 in Utrecht, dochter van Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford en Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken trouwt op 24 december 1970 in Halifax met Dr. Hugh Murray Simms, geboren op 5 november 1926 in New Glasgow (Nova Scotia), zoon van John Bashford Simms en Lillian Isabella Simpson,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Paul Hubert Simms, geboren op 24 juni 1973 in Halifax.

Norrell - van Tuyll van Serooskerken (1972)       schema 101

Elisabeth Renee barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 11 mei 1951 in Utrecht, dochter van Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford en Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken trouwt op 8 juli 1972 in Montevallo met Fred Morgan Norrell, geboren op 18 januari 1948 in Battles Wharf, zoon van Fred Norrell en Geraldine Sample,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Tuyll van Serooskerken - Reddin (1982)       schema 101

Hubertus Paulus baron van van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 april 1957 in Utrecht, zoon van Jkvr. Lucile Alexandra Quarles van Ufford en Dr. Hendrik Otto Raimond baron van Tuyll van Serooskerken trouwt op 21 augustus 1982 in Birmingham/USA met Debra Doris Reddin, geboren op 11 maart 1956 in Kacon (Mississippi), dochter van Reubin Carlton Reddin en Mable Sue Toney,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVII

Quarles van Ufford - Hanselaar (1950)       schema 101

Jhr. Mr. Wilhelm Herman Daniel Quarles van Ufford, geboren op 27 mei 1921 in Utrecht, heer van Gunsterstein en Tienhoven, zoon van Jhr. Louis Henri Quarles van Ufford en Jkvr. Everarda Jacoba van Lynden trouwt op 6 juni 1950 in Tull en t Waal met Clasina Hanselaar, geboren op 11 maart 1928 in Zevenbergen, dochter van Ds. Hermanus Wessel Jan Cornelis Hanselaar en Jantje Everdina Wilhelmina van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Everarda Jacoba Louise Quarles van Ufford, geboren op 2 oktober 1951 in Utrecht, overleden op 22 januari 1973 in Voorschoten,
Jkvr. Johanna Maria Elisabeth Quarles van Ufford, geboren op 30 december 1953 in Utrecht, overleden op 22 januari 1973 in Voorschoten,
Jkvr. Albertina Everdina Constance Quarles van Ufford, geboren op 18 november 1955 in Utrecht,
Jkvr. Suzanna Adrienne Margaretha Quarles van Ufford, geboren op 6 december 1961 in Leiden.


XXVIII

Koole - Quarles van Ufford (1981)       schema 101

Jkvr. Albertina Everdina Constance Quarles van Ufford, geboren op 18 november 1955 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Wilhelm Herman Daniel Quarles van Ufford en Clasina Hanselaar trouwt op 26 september 1981 in Amstelveen met Mr. Reinier Wolfert Koole, geboren op 12 februari 1953 in Rotterdam, zoon van Mr. Robert Koole en Maria Petronella Punt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Louise Elisabeth Koole, geboren op 13 oktober 1984 in Heemstede,
Catharina Anita Koole, geboren op 20 juli 1986 in Heemstede.

Vos van Marken - Quarles van Ufford (1994)       schema 101

Jkvr. Mr. Suzanna Adrienne Margaretha Quarles van Ufford, geboren op op 6 december 1961 in Leiden, dochter van Jhr. Mr. Wilhelm Herman Daniel Quarles van Ufford en Clasina Hanselaar trouwt op 3 september 1994 in Breukelen met Jan Vos van Marken, geboren op 28 oktober 1964 in Amstelveen , zoon van Alexander Frederik Vos van Marken en Marianne Jolles,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

Deutz - van Collen (1730)       schema 102

Cornelia Abigael van Collen, geboren op 16 juni 1712 in Amsterdam, dochter van Anna Catharina Graafland en Ferdinand van Collen trouwt op 26 september 1730 met Andries Adolf Deutz, Vrijheer van de Weenaart, geboren op 4 oktober 1702 in Amsterdam, zoon van Mr. Jean Deutz, Vrijheer van Assendelft en Maria Boreel,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maria Deutz, geboren op 30 november 1733 in Amsterdam,

Cornelia Abigael van Collen overlijdt op 14 juli 1766 in Amsterdam, 54 jaar oud,
Andries Adolf Deutz, overlijdt op 26 december 1739 in Amsterdam, 37 jaar oud.


XXII

Deutz van Assendelft - Deutz (1757)       schema 102

Maria Deutz, geboren op 30 november 1733 in Amsterdam, dochter van Cornelia Abigael van Collen en Andries Adolf Deutz trouwt omstreeks 1757 met Mr. Cornelis Deutz van Assendelft, Vrijheer van Assendelft en Assemburg, geboren op 22 februari 1730 in Amsterdam, zoon van Mr. Jan Deutz en Cornelia Bors van Waveren,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jean Deutz van Assendelft, gedoopt op 14 juli 1758 in Amsterdam (Westerkerk),
Andries Adolph Deutz van Assendelft, gedoopt op 5 juni 1761 in Amsterdam (Oude Kerk) en voor 1764 overleden,
Andries Adolph Deutz van Assendelft, geboren op 6 november 1764 in Amsterdam,

Maria Deutz overlijdt op 28 september 1784 in Kasteel Assumburg, 50 jaar oud, begraven op 4 oktober 1784 in Amsterdam,
Mr. Cornelis Deutz van Assendelft, overlijdt op 17 maart 1788 in Kasteel Assumburg, 58 jaar oud.


XXIII

Deutz van Assendelft - Boreel (1785)       schema 102

Jhr. Andries Adolph Deutz van Assendelft, geboren op 6 november 1764 in Amsterdam, zoon van Maria Deutz en Mr. Cornelis Deutz van Assendelft trouwt op 25 september 1785 in Heemskerk met Jacoba Margaretha Maria Boreel, geboren in 1770, dochter van Mr. Willem Boreel en Maria Trip, Vrouwe van Langerak,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Hendrik Jan Deutz van Assendelft, geboren op 1 januari 1792 in Amsterdam,
Jkvr. Maria Deutz van Assendelft, geboren op 28 augustus 1796 in Heemskerk (Huize Marquette),
Jkvr. Agneta Margaretha Catharina Deutz van Assendelft, geboren op 10 september 1799 in Amsterdam,
Jkvr. Margaretha Johanna van Deutz van Assendelft, geboren op 6 oktober 1807 in Amsterdam,

Jhr. Andries Adolph Deutz van Assendelft overlijdt op 17 juni 1833 in Amsterdam, 68 jaar oud,
Jacoba Margaretha Maria Boreel, overlijdt op 3 december 1816 in Amsterdam, 45 of 46 jaar oud.


XXIV

Deutz van Assendelft - Rendorp (1829)       schema 102

Jhr. Hendrik Jan Deutz van Assendelft, geboren op 1 januari 1792 in Amsterdam, zoon van Jhr. Andries Adolph Deutz van Assendelft en Jacoba Margaretha Maria Boreel trouwt op 22 april 1829 in Amsterdam met Jkvr. Anna Maria Margaretha Rendorp, geboren op 26 november 1797 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Willem Rendorp en Pauline Adriana Boreel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Johanna Adolphine Deutz van Assendelft, geboren op 8 februari 1831 in Amsterdam,
Jhr. Andries Adolph Deutz van Assendelft, geboren op 22 juni 1832 in Amsterdam, overleden op 18 januari 1833 in Amsterdam,
Jkvr. Pauline Agneta Deutz van Assendelft, geboren op 1 juni 1835 in Amsterdam,

Jhr. Mr. Willem Rendorp is Heer van Marquette en van Meeresteijn, meesterknaap van Holland en West-Friesland, schepen van Amsterdam, afgevaardigde van Amsterdam in de Rekenkamer van de provincie Holland en directeur van de kolonie en societeit Suriname,

Jhr. Hendrik Jan Deutz van Assendelft overlijdt op 5 januari 1859 in s-Gravenhage, 67 jaar oud,
Jkvr. Anna Maria Margaretha Rendorp, overlijdt op 3 februari 1858 in Montpellier, 60 jaar oud.

Gevers van Endegeest - Deutz van Assendelft (1828)       schema 102

Jkvr. Margaretha Johanna Deutz van Assendelft, geboren 6 oktober 1807 in Amsterdam, dochter van Jhr. Andries Adolph Deutz van Assendelft en Jacoba Margaretha Maria Boreel trouwt op 8 mei 1828 in Amsterdam met Jhr. Daniel Theodoor Gevers van Endegeest, geboren op 25 augustus 1793 in Rotterdam, zoon van Jhr. Dirk Cornelis Gevers van Endegeest en Marie Catherine de Leeuw,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Daniel Theodoor Gevers van Endegeest is politicus; minister in kabinet-Van der Brugghen); als commissievoorzitter belangrijk aandeel in drooglegging Haarlemmermeer, was ambachtsheer van Oegstgeest en heer van Endegeest en Poelgeest,

Jkvr. Margaretha Johanna Deutz van Assendelft overlijdt op 18 maart 1895 in Oegstgeest (akte 31), 87 jaar oud,
Jhr. Daniel Theodoor Gevers van Endegeest, overlijdt op 27 juli 1877 in Oegstgeest (kasteel Endegeest), 83 jaar oud.


XXV

van de Poll - Deutz van Assendelft (1852)       schema 102

Jkvr. Johanna Adolphine Deutz van Assendelft, geboren op 8 februari 1831 in Amsterdam, dochter van Jhr. Hendrik Jan Deutz van Assendelft en Jkvr. Anna Maria Margaretha Rendorp trouwt op 22 december 1852 in s-Gravenhage met Jhr. Mr. Willem Gerrit van de Poll, geboren op 10 september 1825 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Willem Gerrit van de Poll en Agneta Clasina Catharina van Stralen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Willem Gerrit van de Poll, geboren op 26 juni 1854 in Frankfurt am Main,
Jkvr. Anna Maria Margaretha van de Poll, geboren op 5 februari 1855 in s-Gravenhage, overleden op 20 september 1857 in Soden (Hessen-Nassau),
Jkvr. Agneta Hendrika van de Poll, geboren op 3 februari 1857 in s-Gravenhage,

Jkvr. Johanna Adolphine Deutz van Assendelft overlijdt op 28 maart 1880 in s-Gravenhage, 49 jaar oud,
Jhr. Mr. Willem Gerrit van de Poll, overlijdt op 7 oktober 1857 in Parijs, 32 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXVI

van de Poll - van Wassenaer (1884)       schema 102

Jhr. Willem Gerrit van de Poll, geboren op 26 juni 1854 in Frankfurt am Main, zoon van Jkvr. Johanna Adolphine Deutz van Assendelft en Jhr. Mr. Willem Gerrit van de Poll trouwt op 14 augustus 1884 in Almen met Jacqueline Cornelie barones van Wassenaer, geboren op 10 januari 1858 in Dordrecht, dochter van Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer en Maria Hugonia barones van Zuylen van Nijevelt,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Marie Arnoudine Francoise van de Poll, geboren op 28 mei 1895 in s-Gravenhage,

Jhr. Willem Gerrit van de Poll overlijdt op 24 januari 1898 in Menton (Frankrijk), 43 jaar oud,
Jacqueline Cornelie barones van Wassenaer, overlijdt op 31 juli 1930 in Lausanne, 72 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXVII

van Welderen Rengers - van de Poll (1920)       schema 102

Jkvr. Marie Arnoudine Francoise van de Poll, geboren op 28 mei 1895 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Willem Gerrit van de Poll en Jacqueline Cornelie barones van Wassenaer trouwt op 20 april 1920 in s-Gravenhage met Mr. Sjuck Gerrold baron van Welderen Rengers, geboren op 2 april 1879 in s-Gravenhage, zoon van Willem Carel Gerard baron van Welderen Rengers en Auguste Caroline Isabelle Worbert gravin van Wassenaer Starrenburg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacqueline Cornelie Caroline barones van Welderen Rengers, geboren op 5 mei 1921 in s-Gravenhage,
Ditmaer Willem Lodewijk baron van Welderen Rengers, geboren op 23 juli 1923 in Baden-Baden, overleden op 28 december 1926 in Saanen (Zwitserland),
Caroline Auguste Isabelle barones van Welderen Rengers, geboren op 27 december 1928 in Wiesbaden, overleden op 18 maart 1937 in Wiesbaden,

Jkvr. Marie Arnoudine Francoise van de Poll overlijdt op 18 november 1976 in Gorssel, 81 jaar oud,
Mr. Sjuck Gerrold baron van Welderen Rengers, overlijdt op 16 augustus 1952 in Ommen, 73 jaar oud.


XXVIII

van der Planken - van Welderen Rengers (1953)       schema 102

Jacqueline Cornelie Caroline barones van Welderen Rengers, geboren op 5 mei 1921 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Marie Arnoudine Francoise van de Poll en Mr. Sjuck Gerrold baron van Welderen Rengers trouwt 29 juni 1953 met Willy Honore Camille Angeline Marie van der Planken, geboren op 2 juni 1923 in Terhagen (Antwerpen), zoon van Jean Camille van der Planken en Elvire Louise de Meyer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1969 door echtscheiding ontbonden,

Willy Honore Camille Angeline Marie van der Planken, overlijdt op 29 oktober 1970 in Bujumbura (Boeroendi), 47 jaar oud.


XXVI

Groeninx van Zoelen - van de Poll (1877)       schema 102

Jkvr. Agneta Hendrika van de Poll, geboren op 3 februari 1857 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Johanna Adolphine Deutz van Assendelft en Jhr. Mr. Willem Gerrit van de Poll trouwt op 15 maart 1877 s-Gravenhage met Jhr. Frederic Willem Eduard Groeninx van Zoelen, geboren op 1 augustus 1844 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Rene Frederic baron Groeninx van Zoelen, Heer van Ridderkerk en Aurelia Elisabeth gravin van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Reinier Frederic Otto Groeninx van Zoelen, geboren op 7 juli 1878 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Gerard Groeninx van Zoelen, geboren op 31 augustus 1880 in s-Gravenhage,
Jkvr. Adolphine Agneta Groeninx van Zoelen, geboren op 24 mei 1885 in s-Gravenhage,
Jhr. Robert Frederic Groeninx van Zoelen, geboren op 7 februari 1889 in s-Gravenhage,

Jkvr. Agneta Hendrika van de Poll overlijdt op 17 oktober 1933 in s-Gravenhage, 76 jaar oud,
Jhr. Frederic Willem Eduard Groeninx van Zoelen, overlijdt op 19 november 1922 in Santa Margherita, 78 jaar oud.


XXVII

Groeninx van Zoelen - Coolen (1917)       schema 102

Jhr. Reinier Frederic Otto Groeninx van Zoelen, geboren op 7 juli 1878 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Agneta Hendrika van de Poll en Jhr. Frederic Willem Eduard Groeninx van Zoelen trouwt op 16 januari 1917 in Warffum met Trijntje Coolen, geboren op 8 oktober 1900 op Schiermonnikoog, dochter van Jan Coolen en Orseltje Jacobsma,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Marinus Renier Folkert Groeninx van Zoelen, geboren op 3 mei 1917 op Schiermonnikoog,

Het huwelijk wordt in 1922 door echtscheiding ontbonden,

Jhr. Reinier Frederic Otto Groeninx van Zoelen overlijdt op 31 oktober 1936 in s-Gravenhage, 58 jaar oud,
Trijntje Coolen, overlijdt op 25 juli 1945 in Batavia (oorlogskamp), 44 jaar oud.


XXVIII

Groeninx van Zoelen - Wenholt (1949)       schema 102

Jhr. Marinus Renier Folkert Groeninx van Zoelen, geboren op 3 mei 1917 op Schiermonnikoog, zoon van Jhr. Reinier Frederic Otto Groeninx van Zoelen en Trijntje Coolen trouwt op 26 maart 1949 in Rotterdam met Henriette Cornelia Wenholt, geboren op 19 april 1924 in Southampton, dochter van Alexis Duco Wenholt en Anna Christine Schimmelpenninck,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Anna Katharina Groeninx van Zoelen, geboren op 20 juni 1951 in Rotterdam,
Jkvr. Elisabeth Christine Groeninx van Zoelen, geboren op 13 november 1952 in Rotterdam,
Jhr. Reinier Frederik Otto Groeninx van Zoelen, geboren op 12 februari 1957 in Rotterdam,
Jkvr. Rene Henriette Groeninx van Zoelen, geboren op 25 oktober 1961 in Rotterdam.


XXVII

Groeninx van Zoelen - van Welderen Rengers (1922)       schema 102

Jhr. Willem Gerard Groeninx van Zoelen, Heer van Ridderkerk, geboren op 31 augustus 1880 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Agneta Hendrika van de Poll en Jhr. Frederic Willem Eduard Groeninx van Zoelen trouwt op 6 april 1922 in Raalte met Marie Amelie barones van Welderen Rengers, geboren op 26 oktobeer 1889 in s-Gravenhage, dochter van Edzard Reint baron van Welderen Rengers en Marie Amelie Hoevenaar,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Frederik Edzard Groeninx van Zoelen, geboren op 21 april 1924 in Mexico,

Jhr. Willem Gerard Groeninx van Zoelen overlijdt op 6 januari 1963 in Slikkerveer, 82 jaar oud,
Marie Amelie barones van Welderen Rengers, overlijdt op 27 augustus 1987 in Ridderkerk, 97 jaar oud.


XXVIII

Groeninx van Zoelen - Waller (1973)       schema 102

Jhr. Frederik Edzard Groeninx van Zoelen, Heer van Ridderkerk, geboren op 21 april 1924 in Mexico, zoon van Jhr. Willem Gerard Groeninx van Zoelen en Marie Amelie barones van Welderen Rengers trouwt op 31 augustus 1973 in Girvan/Scotland met Marie Liliane Isabelle Josephine Julie Edmee Elisabeth Waller, geboren op 15 juli 1933 in Amsterdam, dochter van Pieter Adriaan Waller en Cornelia Johanna barones van Heemstra,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Catharina Marie Amelie Adela Elisabeth Leopoldine Groeninx van Zoelen, geboren op 5 februari 1974 in Madrid.


XXVII

van Heeckeren van Molecaten - Groeninx van Zoelen (1911)       schema 102

Jkvr. Adolphine Agneta Groeninx van Zoelen, geboren op 24 mei 1885 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Agneta Hendrika van de Poll en Jhr. Frederic Willem Eduard Groeninx van Zoelen trouwt op 8 april 1911 in den Haag met Evert Walraven baron van Heeckeren van Molecaten, geboren op 1 januari 1879 in s-Gravenhage, zoon van Robbert baron van Heeckeren van Molecaten en Charlotte Catherine van Braam,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Agneta Aurelia Cecilia barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 15 december 1912 in Oldebroek,
Walraven Jacob baron van Heeckeren van Molecaten, geboren op 28 maart 1914 in Oldebroek,
Erik Cecil baron van Heeckeren van Molecaten, geboren op 27 juli 1916 in Oldebroek,

Jkvr. Adolphine Agneta Groeninx van Zoelen overlijdt op 24 september 1967 in Oldebroek, 82 jaar oud,
Evert Walraven baron van Heeckeren van Molecaten, overlijdt op 19 augustus 1942 in Zwolle, 63 jaar oud.


XXVIII

van Riemsdijk - van Heeckeren van Molecaten (1938)       schema 102

Agneta Aurelia Cecilia barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 15 december 1912 in Oldebroek, dochter van Jkvr. Adolphine Agneta Groeninx van Zoelen en Evert Walraven baron van Heeckeren van Molecaten trouwt op 31 maart 1938 in Oldebroek met Jhr. Adriaan Willem Gerrit van Riemsdijk, geboren op 10 februari 1909 in Aerdenhout, zoon van Jhr. Adriaan Willem Gerrit van Riemsdijk en Henriette barones de la Bassecour Caan,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Leopoldine Felice van Riemsdijk, geboren op 29 maart 1943 in Ontario (Canada),

Agneta Aurelia Cecilia barones van Heeckeren van Molecaten overlijdt op 12 maart 1967 in Leiden, 54 jaar oud,
Jhr. Adriaan Willem Gerrit van Riemsdijk, overlijdt op 31 december 1976 in Noordwijk, 67 jaar oud.


XXIX

Smidt van Gelder - van Riemsdijk (1966)       schema 102

Jkvr. Leopoldine Felice van Riemsdijk, geboren op 29 maart 1943 in Ontario (Canada), dochter van Agneta Aurelia Cecilia barones van Heeckeren van Molecaten en Jhr. Adriaan Willem Gerrit van Riemsdijk trouwt op 12 november 1966 in Noordwijk met Mr. Pieter Smidt van Gelder, geboren op 19 maart 1942 in Amsterdam, zoon van Pieter Smidt van Gelder en Josine Marie Christine van Toulon van der Koog,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

van Heeckeren van Molecaten - van der Leeuw (1970)       schema 102

Erik Cecil baron van Heeckeren van Molecaten, geboren op 27 juli 1916 in Oldebroek, zoon van Jkvr. Adolphine Agneta Groeninx van Zoelen en Evert Walraven baron van Heeckeren van Molecaten trouwt op 15 december 1970 in Hattem met Maria van der Leeuw, geboren op 18 augustus 1947 in Eindhoven, dochter van Jacobus van der Leeuw en Anna Elisabeth Oosterhuis,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Agneta Elizabeth barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 10 december 1971 in Hattem,
Menno Robert baron van Heeckeren van Molecaten, geboren op 23 mei 1974 in Hattem,
Alexandra Pauline barones van Heeckeren van Molecaten, geboren op 6 juli 1978 in Hattem,

Erik Cecil baron van Heeckeren van Molecaten, overlijdt op 15 juni 1984 in Hattem, 67 jaar oud.


XXV

van Lennep - Deutz van Assendelft (1854)       schema 102

Jkvr. Pauline Agneta Deutz van Assendelft, geboren op 1 juni 1835 in Amsterdam, dochter van Jhr. Hendrik Jan Deutz van Assendelft en Jkvr. Anna Maria Margaretha Rendorp trouwt op 28 december 1854 in s-Gravenhage met Jhr. Mr. Diederik Jacob Carel van Lennep, geboren op 28 juni 1823 in Wassenaar, zoon van Abraham Jacob baron van Lennep en Anna Clasina Elisabeth barones van Boetzelaer,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Anna Maria Margaretha van Lennep, geboren op 7 april 1863 in s-Gravenhage,
Jhr. Aarnoud David van Lennep, geboren op 19 oktober 1864 in Heemstede (Huize Meer en Berg), overleden op 8 spril 1911 in Brussel,
Jhr. Hendrik Jan Deutz van Lennep, geboren op 14 januari 1866 in s-Gravenhage,
Jhr. Maurits van Lennep, geboren op 29 mei 1867 in Heemstede,
Jkvr. Elisabeth van Lennep, geboren op 16 juni 1868 in Heemstede,
Jkvr. Paulina Adriana van Lennep, geboren op 10 november 1869 in s-Gravenhage,
Jkvr. Ida van Lennep, geboren op 7 december 1872 in s-Gravenhage,

Jkvr. Pauline Agneta Deutz van Assendelft overlijdt op 29 oktober 1913 in Heemstede (Huize Meer en Berg), 78 jaar oud,
Jhr. Mr. Diederik Jacob Carel van Lennep, overlijdt op 26 maart 1880 in s-Gravenhage, 56 jaar oud.


XXVI

van Zuylen van Nijevelt - van Lennep (1887)       schema 102

Jkvr. Anna Maria Margaretha van Lennep, geboren op 7 april 1863 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Pauline Agneta Deutz van Assendelft en Jhr. Mr. Diederik Jacob Carel van Lennep trouwt op 30 juli 1887 in Heemstede met Mr. Robert baron van Zuylen van Nijevelt, geboren op 24 mei 1859 in Constantinopel, zoon van Mr. Julius Philip Jacob baron van Zuylen van Nijevelt en Catherine Harriet Nixon,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Agneta Paulina barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 19 september 1889 in s-Gravenhage,
Henrietta Catharina barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 30 september 1891 in s-Gravenhage,
Ida barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 23 januari 1893 in s-Gravenhage,
Philip Jules graaf van Zuylen van Nijevelt, geboren op 11 augustus 1898 in Wassenaar,
Wendela barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 26 januari 1904 in Wassenaar, overleden op 04 februari 1915 in s-Gravenhage,

Jkvr. Anna Maria Margaretha van Lennep overlijdt op 11 december 1929 in Wassenaar, 66 jaar oud,
Mr. Robert baron van Zuylen van Nijevelt, overlijdt op 7 februari 1911 in Wassenaar, 51 jaar oud.


XXVII

Nering Bgel - van Zuylen van Nijevelt (1917)       schema 102

Henrietta Catharina barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 30 september 1891 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Anna Maria Margaretha van Lennep en Mr. Robert baron van Zuylen van Nijevelt trouwt op 12 april 1917 in Wassenaar met Cornelis Edzard Warmold Nering Bgel, geboren op 13 april 1887 in Deventer, zoon van Joan Lourens Nering Bgel, ing en Johanna Geertruida Juliana barones van der Feltz,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Maria Margaretha Nering Bgel, geboren op 10 september 1918 in Zwolle,
Robert Philip Nering Bgel, geboren op 29 januari 1921 in Ommen,
Frans Julius Joan Nering Bgel, geboren op 23 oktober 1925 in Ommen,

Henrietta Catharina barones van Zuylen van Nijevelt overlijdt op 4 augustus 1978 in Ommen, 86 jaar oud,
Cornelis Edzard Warmold Nering Bgel, overlijdt op 30 januari 1964 in s-Gravenhage, 76 jaar oud.

van Zuylen van Nijevelt - van Pallandt (1921)       schema 102

Philip Jules graaf van Zuylen van Nijevelt, geboren 11 augustus 1898 in Wassenaar, zoon van Jkvr. Anna Maria Margaretha van Lennep en Mr. Robert baron van Zuylen van Nijevelt trouwt op 24 augustus 1921 met Constance Rhoda Diderica Edith barones van Pallandt, geboren op 26 april 1896 in Wassenaar (Duinrell), dochter van Dirk Jacob Gijsbert baron van Pallandt en Edith Sara Woodward,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Edith Constance barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 16 oktober 1922 in Wassenaar,
Margaretha Rhoda barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 17 augustus 1925 in Wassenaar,
Hugo Robert Joan graaf van Zuylen van Nijevelt, geboren op 17 oktober 1929 in Wassenaar,

Philip Jules graaf van Zuylen van Nijevelt overlijdt op 12 mei 1940 in Wassenaar, 41 jaar oud,
Constance Rhoda Diderica Edith barones van Pallandt, overlijdt op 3 oktober 1977 in Wassenaar, 81 jaar oud.


XXVIII

Horsfall - van Zuylen van Nijevelt (1950)       schema 102

Edith Constance barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 16 oktober 1922 in Wassenaar, dochter van Philip Jules graaf van Zuylen van Nijevelt en Constance Rhoda Diderica Edith barones van Pallandt trouwt op 29 maart 1950 in Wassenar met Tyer Stewart Horsfall, geboren op 25 maart 1908 in Depwade (Norfolk), zoon van Henri Leeke Horsfall en Violet Annie Stewart,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Smidt van Gelder - van Zuylen van Nijevelt (1953)       schema 102

Margaretha Rhoda barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 17 augustus 1925 in Wassenaar, dochter van Philip Jules graaf van Zuylen van Nijevelt en Constance Rhoda Diderica Edith barones van Pallandt trouwt op 19 december 1953 in Wassenaar met Hendrik Ernst Smidt van Gelder, geboren op 30 oktober 1923 in Bloemendaal, zoon van Hendrik Smidt van Gelder en Maria Vas Visser,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Zuylen van Nijevelt - Everts(1959)       schema 102

Hugo Robert Joan graaf van Zuylen van Nijevelt, geboren op 17 oktober 1929 in Wassenaar, zoon van Philip Jules graaf van Zuylen van Nijevelt en Constance Rhoda Diderica Edith barones van Pallandt trouwt op 7 maart 1959 in Rheden met Claudine Catherine Bernardine Everts, geboren op 29 juni 1937 in Arnhem, dochter van Emile Claude Everts en Jkvr. Johanna Paulina Meijer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Savine Celeste Coliine barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 23 mei 1960 in Singapore,
Philip Hugo baron van Zuylen van Nijevelt, geboren op 23 mei 1962 in s-Gravenhage,
Roderick Joan Berndt baron van Zuylen van Nijevelt, geboren op 27 februari 1964 in Wassenaar.


XXVI

van Lennep - van Haeften (1895)       schema 102

Jhr. Maurits van Lennep, geboren op 29 mei 1867 in Heemstede, zoon van Jkvr. Pauline Agneta Deutz van Assendelft en Jhr. Mr. Diederik Jacob Carel van Lennep trouwt op 3 oktober 1895 met Jkvr. Cornelia Gualtheria van Haeften, geboren op 12 mei 1874 in Batavia, dochter van Johan Cornelis Adrianus van Haeften en Carolina Wilhelmina von Oven,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Dirk Jacob Carel van Lennep, geboren op 5 december 1896 in Heemstede, overleden op 16 december 1896 in Heemstede,
Jkvr. Jeanne Caroline van Lennep, geboren op 24 maart 1898 in Heemstede,
Jhr. Dirk Jacob Carel van Lennep, geboren op 30 juli 1899 in Heemstede,
Jhr. Rudolf Warner Ewald van Lennep, geboren op 6 augustus 1910 in Hilversum, overleden op 15 mei 1919 in Parijs,

Het huwelijk wordt in 1916 door echtscheiding ontbonden,

Jkvr. Cornelia Gualtheria van Haeften, overlijdt op 27 februari 1953 in Parijs, 78 jaar oud.

van Lennep - Griffin (1918)       schema 102

Jhr. Maurits van Lennep, geboren op 29 mei 1867 in Heemstede, zoon van Jkvr. Pauline Agneta Deutz van Assendelft en Jhr. Mr. Diederik Jacob Carel van Lennep hertrouwt op 31 januari 1918 in Heemstede met Nora Griffin, geboren op 13 april 1893 in Cork Barracks, dochter van Charles Griffin en Catherine Behan,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. van Lennep, geboren op 18 november 1919 in Alkmaar,
Jkvr. Margareet Eileen van Lennep, geboren op 27 februari 1923 in Merano (Bolzano),

Jhr. Maurits van Lennep overlijdt op 11 mei 1945 in Saint-Cyr-sur-Mer, 77 jaar oud,


XXVII

Guerra-Duval - van Lennep (1919)       schema 102

Jkvr. Jeanne Caroline van Lennep, geboren op 24 maart 1898 in Heemstede, dochter van Jhr. Maurits van Lennep en Jkvr. Cornelia Gualtheria van Haeften trouwt op 15 december 1919 in Brussel met Dr. Adalberto Guerra-Duval, geboren op 31 mei 1872 in Porto Alezer, zoon van Frederico Saraivo Guerra-Duval en Maria Luiza Guerra-Duval,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Jeanne Caroline van Lennep, overlijdt op 1 april 1928 in Theoffrey, 30 jaar oud.,
Dr. Adalberto Guerra-Duval, ambassadeur van Brazili, overlijdt op 15 januari 1947 in Rio De Janeiro, 74 jaar oud.

van Lennep - Loffroy (1939)       schema 102

Jhr. Dirk Jacob Carel van Lennep, geboren op 30 juli 1899 in Heemstede, zoon van Jhr. Maurits van Lennep en Jkvr. Cornelia Gualtheria van Haeften trouwt op 5 december 1939 in Gargenville met Henriette Marie-Louise Berthe Loffroy, geboren op 11 maart 1890 in Champien, dochter van Gabriel Sainte Marie Loffroy en Marie Guilmont,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Dirk Jacob Carel van Lennep, overlijdt op 3 januari 1972 in Noyon, 72 jaar oud.,
Henriette Marie-Louise Berthe Loffroy, overlijdt op 4 juni 1974 in Chauny, 84 jaar oud.

Elte - van Lennep (1945)       schema 102

Jkvr. Margareet Eileen van Lennep, geboren op 27 februari 1923 in Merano (Bolzano), dochter van Jhr. Maurits van Lennep en Nora Griffin trouwt op 19 december 1945 in Ville dAvray met Salomo Elte, geboren op 15 februari 1897 in den Helder, zoon van Hijman Levie Elte en Saartje Salomon Beek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Margareet Eileen van Lennep overlijdt op 23 mei 2008 in Amsterdam, 85 jaar oud,
Salomo Elte overlijdt op 9 februari 1978 in Haarlem, 80 jaar oud,


XXVI

Wickevoort Crommelin - van Lennep (1888)       schema 102

Jkvr. Elisabeth van Lennep, geboren op 16 juni 1868 in Heemstede, dochter van Jkvr. Pauline Agneta Deutz van Assendelft en Jhr. Mr. Diederik Jacob Carel van Lennep trouwt op 8 november 1888 in Heemstede met Aarnout Hendrik van Wickevoort Crommelin, Heer van Berkenrode, geboren op 29 september 1864 in Heemstede, zoon van Hendrik van Wickevoort Crommelin en Albertine Johanna Catharina Crommelin,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Hendrik van Wickevoort Crommelin, geboren op 29 mei 1889 in Heemstede,
Frans Julius Johan van Wickevoort Crommelin, geboren op 11 juli 1890 in Heemstede, overleden op 30 juli 1964 in Warmond,
Paulina Agneta van Wickevoort Crommelin, geboren op 26 april 1893 in Heemstede,
Gerard Jan van Wickevoort Crommelin, geboren op 10 september 1894 in Heemstede (Huize Klein Berkenrode),

Jkvr. Elisabeth van Lennep overlijdt op 12 mei 1932 in Haarlem, 63 jaar oud,
Aarnout Hendrik van Wickevoort Crommelin, overlijdt op 11 februari 1912 in Heemstede, 47 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin


XXVII

Wickevoort Crommelin - van Eeghen (1924)       schema 102

Hendrik van Wickevoort Crommelin, geboren op 29 mei 1889 in Heemstede, zoon van Jkvr. Elisabeth van Lennep en Aarnout Hendrik van Wickevoort Crommelin trouwt op 24 januari 1924 in Doorn met Olga Ernestine Henriette van Eeghen, Vrouwe van Berkenrode, geboren op 26 januari 1889 in Amsterdam, dochter van Samuel Pieter van Eeghen en Jkvr. Olga Catherina Antoinette van Loon,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik van Wickevoort Crommelin overlijdt op 20 augustus 1939 in Maarn, 50 jaar oud,
Olga Ernestine Henriette van Eeghen, overlijdt op 16 februari 1954 in Hilversum, 65 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin

Labouchere - Wickevoort Crommelin (1926)       schema 102

Paulina Agneta van Wickevoort Crommelin, geboren op 26 april 1893 in Heemstede, dochter van Jkvr. Elisabeth van Lennep en Aarnout Hendrik van Wickevoort Crommelin trouwt op 6 april 1926 in Sur Planches sur Montreux met Abel Labouchere, geboren op 20 juli 1860 in Amsterdam, zoon van Henri Mathieu Labouchere en Cornelia Henrietta van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Paulina Agneta van Wickevoort Crommelin overlijdt op 24 november 1972 in s-Gravenhage, 79 jaar oud,
Abel Labouchere, fabrikant, overlijdt op 19 december 1940 in Aerdenhout, 80 jaar oud.


XXVI

Gevers - van Lennep (1889)       schema 102

Jkvr. Paulina Adriana van Lennep, Vrouwe van Heemskerk en Marquette, geboren op 10 november 1869 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Pauline Agneta Deutz van Assendelft en Jhr. Mr. Diederik Jacob Carel van Lennep trouwt op 21 november 1889 in Heemstede met Jhr. Mr. Hugo Gevers, Heer van Heemskerk en Marquette, geboren op 1 juli 1858 in Noordwijk, zoon van Hugo Gevers en Paulina Johanna Rendorp van Marquette,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Frederik Albert Govert Gevers, geboren op 2 september 1890 in Heemskerk (Kasteel Marquette), overleden op 2 mei 1984 in Beverwijk,
Jhr. Hendrik Jan Gevers, geboren op 7 december 1892 in Heemskerk (Kasteel Marquette),
Jkvr. Cornelia Gualtheria Gevers, geboren op 7 mei 1897 in Heemstede (Kasteel Marquette),
Jhr. Abraham Daniel Theodoor Gevers, geboren op 6 augustus 1901 in Heemstede,

Jkvr. Paulina Adriana van Lennep overlijdt op 26 juli 1947 in Brussel, 77 jaar oud,
Jhr. Mr. Hugo Gevers, overlijdt op 21 maart 1921 in Cannes, 62 jaar oud.


XXVII

Gevers - Scheffer (1918)       schema 102

Jhr. Hendrik Jan Gevers, geboren op 7 december 1892 in Heemskerk, zoon van Jkvr. Paulina Adriana van Lennep en Jhr. Mr. Hugo Gevers trouwt op 5 december 1918 met Adeline Eliza Hadewegg Scheffer, geboren op 1 oktober 1886 in West-Java,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1926 door echtscheiding ontbonden.

Gevers - Jacobs (1935)       schema 102

Jhr. Hendrik Jan Gevers, geboren op 7 december 1892 in Heemskerk, zoon van Jkvr. Paulina Adriana van Lennep en Jhr. Mr. Hugo Gevers hertrouwt op 1 april 1935 met Antoinette Charlotte Jacobs, geboren op 13 november 1896 in Malang (Indi),
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Paulina Agnes Gevers, geboren op 22 april 1936 in Soerabaja,

Jhr. Hendrik Jan Gevers overlijdt op 12 januari 1941 in Soerabaja, 48 jaar oud.


XXVIII

Wiendels - Gevers (1960)       schema 102

Jkvr. Paulina Agnes Gevers, geboren op 22 april 1936 in Soerabaja, dovhter van Jhr. Hendrik Jan Gevers en Antoinette Charlotte Jacobs trouwt op 4 januari 1960 in s-Gravenhage met Johannes Stephanus Wiendels, geboren op 22 mei 1932 in Ubach, zoon van Jacobus Johannes Wiendels en Rosa Husak,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

le Brun - Gevers (1928)       schema 102

Jkvr. Cornelia Gualtheria Gevers, geboren 7 mei 1897 in Heemstede, dochter van Jkvr. Paulina Adriana van Lennep en Jhr. Mr. Hugo Gevers trouwt op 11 oktober 1928 in s Graveland met Jean Maria Rene Edmond Ghislain le Brun, geboren op 27 augustus 1902 in Diest (Brabant),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Cornelia Gualtheria Gevers overlijdt op 22 januari 1958 in Brussel, 60 jaar oud,
Jean Maria Rene Edmond Ghislain le Brun overlijdt 28 juni 1958 in Brussel, 55 jaar oud.

Gevers - de Vos van Steenwijk van Essen tot Windesheim (1943)       schema 102

Jhr. Abraham Daniel Theodoor Gevers, Heer van Heemskerk en Marquette, geboren 6 augustus 1901 in Heemstede, zoon van Jkvr. Paulina Adriana van Lennep en Jhr. Mr. Hugo Gevers trouwt op 5 november 1943 in Zwollerkerspel met Christine Bernardine Johanna barones de Vos van Steenwijk van Essen tot Windesheim, geboren op 7 december 1916 in Huize Windesheim, dochter van Frederik Henri baron de Vos van Steenwijk en Rutgera Johanna Henrietta gravin Schimmelpenninck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Abraham Daniel Theodoor Gevers overlijdt 31 maart 1989 in Harderwijk, 87 jaar oud.


XXIV

Muilman - Deutz van Assendelft (1819)       schema 103

Jkvr. Maria Deutz van Assendelft, geboren op 28 augustus 1796 in Heemskerk, dochter van Jhr. Andries Adolph Deutz van Assendelft en Jacoba Margaretha Maria Boreel trouwt op 7 juli 1819 in Heemskerk met Nicolaas Pieter Muilman, geboren in 1787 in Amsterdam, zoon van Pieter Muilman en Jkvr. Anna Maria van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Tuyll van Serooskerken - Deutz van Assendelft (1846)       schema 103

Jkvr. Maria Deutz van Assendelft, geboren op 28 augustus 1796 in Heemskerk, dochter van Jhr. Andries Adolph Deutz van Assendelft en Jacoba Margaretha Maria Boreel hertrouwt op 18 mei 1846 in den Haag met Willem Reinout baron van Tuyll van Serooskerrken, geboren op 20 december 1777 in Utrecht, zoon van Willem Rene baron van Tuyll van Serooskerken en Johanna Catharina Fagel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Maria Deutz van Assendelft overlijdt op 29 mei 1871 in Oegstgeest (Huize Rhijngeest), 74 jaar oud,
Willem Reinout baron van Tuyll van Serooskerrken overlijdt op 26 december 1864 in Oegstgeest (Huize Rhijngeest), 87 jaar oud.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

Rendorp - Deutz van Assendelft (1824)       schema 103

Jkvr. Agneta Margaretha Catharina Deutz van Assendelft, geboren op 10 september 1799 in Amsterdam, dochter van Jhr. Andries Adolph Deutz van Assendelft en Jacoba Margaretha Maria Boreel trouwt op 12 mei 1824 in Amsterdam met Jhr. Jacob Rendorp, Heer van Marquette, geboren op 3 november 1795 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Willem Rendorp, Heer van Marquette en van Meeresteijn en Pauline Adriana Boreel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Jacoba Margaretha Rendorp van Marquette, geboren op 4 april 1826 in Amsterdam,
Jhr. Willem Theodorus van Rendorp van Marquette, geboren op 8 mei 1828 in Amsterdam, overleden op 31 augustus 1857 in Batavia,
Jkvr. Paulina Johanna Rendorp van Marquette, geboren op 15 juli 1829 in Amsterdam,
Jkvr. Wilhelmina Jacoba Rendorp van Marquette, geboren op 7 juli 1832 in Amsterdam,

Jhr. Mr. Willem Rendorp is meesterknaap van Holland en West-Friesland, schepen van Amsterdam, afgevaardigde van Amsterdam in de Rekenkamer van de provincie Holland en directeur van de kolonie en societeit Suriname,

Jkvr. Agneta Margaretha Catharina Deutz van Assendelft overlijdt op 25 februari 1869 in s-Gravenhage, 69 jaar oud,
Jhr. Jacob Rendorp overlijdt op 30 juli 1879 in s-Gravenhage, 83 jaar oud.


XXV

dAblaing van Giessenburg - Rendorp van Marquette (1879)       schema 103

Jkvr. Jacoba Margaretha Rendorp van Marquette, geboren op 4 april 1826 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Agneta Margaretha Catharina Deutz van Assendelft en Jhr. Jacob Rendorp trouwt op 5 juni 1879 in den Haag met Mr. Willem Jan baron dAblaing van Giessenburg, geboren op 1 juli 1812 in Amsterdam, zoon van Johan Daniel Cornelis Carel Wilhelm baron dAblaing van Giessenburg, Lid Ridderschap en lid Provinciale Staten van Utrecht en Henriette Elisabeth Corver Hooft,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Jacoba Margaretha Rendorp van Marquette overlijdt op 8 januari 1909 in s-Gravenhage, 82 jaar oud,
Mr. Willem Jan baron dAblaing van Giessenburg overlijdt op 1 april 1892 in s-Gravenhage, 79 jaar oud.

Wikipedia: d'Ablaing van Giessenburg

Gevers - Rendorp van Marquette (1855)       schema 103

Jkvr. Paulina Johanna Rendorp van Marquette, geboren op 15 juli 1829 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Agneta Margaretha Catharina Deutz van Assendelft en Jhr. Jacob Rendorp trouwt op 7 juni 1855 in Heemskerk met Jhr. Hugo Gevers, geboren op 20 juni 1829 in Batavia, zoon van Jhr. Abraham Gevers en Susanna Cornelia Tiedeman,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Abraham Daniel Theodoor Gevers, geboren op 27 april 1856 in s Graveland,
Jhr. Hugo Gevers, geboren op 1 juli 1858 in Noordwijk,
Jkvr. Sophie Geertruida Francoise Gevers, geboren op 29 juli 1860 in Noordwijk,
Jhr. Willem Jacob Gevers, geboren op 13 mei 1862 in Noordwijk, overleden op 27 april 1879 in s-Gravenhage,

Jkvr. Paulina Johanna Rendorp van Marquette overlijdt op 9 december 1909 in s-Gravenhage, 80 jaar oud,
Jhr. Hugo Gevers overlijdt op 17 juli 1891 in Noordwijk, 62 jaar oud.


XXVI

Gevers - van Haersma de With (1885)       schema 103

Jhr. Abraham Daniel Theodoor Gevers, geboren op 27 april 1856 in s Graveland, zoon van Jkvr. Paulina Johanna Rendorp van Marquette en Jhr. Hugo Gevers trouwt op 6 augustus 1885 in Maarsseveen met Jkvr. Anna Cecilia van Haersma de With, geboren op 21 juni 1864 in Leeuwarden, dochter van Jhr. Mr. Jan Minnema van Haersma de With en Jacoba Cecilia Coenradina van Boelens,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Paulina Johanna Gevers, geboren op 8 mei 1886 in Noordwijkerhout,
Jkvr. Cecilia Gevers, geboren op 9 juni 1888 in Noordwijkerhout,
Jhr. Jan Hugo Gevers, geboren op 8 maart 1891 in Noordwijkherout,

Jhr. Abraham Daniel Theodoor Gevers overlijdt op 16 november 1896 in Noordwijkerhout, 40 jaar oud,
Jkvr. Anna Cecilia van Haersma de With overlijdt op 14 maart 1930 in s-Gravenhage, 65 jaar oud.


XXVII

van Tets - Gevers (1909)       schema 103

Jkvr. Paulina Johanna Gevers, geboren op 8 mei 1886 in Noordwijkerhout, dochter van Jhr. Abraham Daniel Theodoor Gevers en Jkvr. Anna Cecilia van Haersma de With trouwt op 6 mei 1909 in Noordwijkerhout met Jhr. Mr. George Catharinus Willem van Tets, geboren op 31 augustus 1882 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Dirk Arnold Willem van Goudriaan van Tets en Henriette Marie Sophie barones van Schimmelpenninck van der Oye,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Anna Caecilia van Tets, geboren op 13 maart 1910 in s-Gravenhage,
Jkvr. Marie Henriette Sophia van Tets, geboren op 7 april 1914 in s-Gravenhage,
Jhr. Dirk Arnold Willem van Tets, geboren op 22 februari 1917 in Wassenaar,

Jkvr. Paulina Johanna Gevers overlijdt op 3 mei 1942 in s-Gravenhage, 55 jaar oud,
Jhr. Mr. George Catharinus Willem van Tets overlijdt op 5 februari 1948 in Wassenaar (Huize Clingendael), 65 jaar oud.

Wikipedia: van Tets


XXVIII

van Tuyll van Serooskerken - van Tets (1936)       schema 103

Jkvr. Marie Henriette Sophia van Tets, geboren op 7 april 1914 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Paulina Johanna Gevers en Jhr. Mr. George Catharinus Willem van Tets trouwt op 16 januari 1936 in s-Gravenhage met Frederik Willem Walter baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 3 januari 1911 in Wassenaar (Huize Reigersbergen), zoon van Ernst Louis Leopold baron van Tuyll van Serooskerken en Henriette Elisabeth Jogchems, Vrouwe van de Groote Lindt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Ernest George Frederik baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 juni 1939 in s-Gravenhage,
Willem Jan Diederik baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 28 september 1942 in s-Gravenhage,
Hendrik Paul Edgar baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 maart 1944 in s-Gravenhage,
George Catharines baron Willem van Tuyll van Serooskerken, geboren op 4 februari 1946 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt in 1951 door echtscheiding ontbonden,

Frederik Willem Walter baron van Tuyll van Serooskerken overlijdt op 8 juni 1985 in Wassenaar, 74 jaar oud.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

Visser - van Tets (1951)       schema 103

Jkvr. Marie Henriette Sophia van Tets, geboren op 7 april 1914 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Paulina Johanna Gevers en Jhr. Mr. George Catharinus Willem van Tets hertrouwt op 29 september 1951 in Londen met Mr. Willem Adriaan Johan Visser, geboren op op 07-03-1904 in Ubbergen Beek, zoon van Willem Maarten Visser en Cornelia Margaretha Louise Hoefer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Willem Adriaan Johan Visser overlijdt op 6 november 1975 in Leiden, 71 jaar oud.


XXIX

van Tuyll van Serooskerken - Quarles van Ufford (1961)       schema 103

Ernest George Frederik baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 juni 1939 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Marie Henriette Sophia van Tets en Frederik Willem Walter baron van Tuyll van Serooskerken trouwt op 21 oktober 1961 met Jkvr. Wilhelmine Quarles van Ufford, geboren op 8 maart 1942 in Haarlem, dochter van Jhr. Pieter Quarles van Ufford en Wilhelmina Johanna Ada Tameling,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Fiona Henriette Emilie barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 29 mei 1964 in Londen,
Frederik Ernest baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 12 mei 1967 in Eindhoven,

Het huwelijk wordt in 2000 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Rell (1964)       schema 103

Willem Jan Diederik baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 28 september 1942 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Marie Henriette Sophia van Tets en Frederik Willem Walter baron van Tuyll van Serooskerken trouwt op 11 juli 1964 in Twello met Louise Ines Rell, geboren op 2 april 1942 in Bussum, dochter van Jhr. Cornelis Rell en Jkvr. Eleonore Jeanne van Haersma de With,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Angeliqua Henriette Sophie barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 2 maart 1966 in Bilthoven,
Isabelle Eleonora Inez barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 5 februari 1969 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Rantamaa (1966)       schema 103

Hendrik Paul Edgar baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 6 maart 1944 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Marie Henriette Sophia van Tets en Frederik Willem Walter baron van Tuyll van Serooskerken trouwt op 30 september 1966 in Lutry/Zwitserland met Maija Annaliisa Rantamaa, geboren op 15 decembere 1940 in Helsinki, dochter van Ds. Antti Johannes Rantamaa en Selma Johanna Leppanen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Edgar baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 13 juni 1970 in Genve.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken

van Tuyll van Serooskerken - Barnaart (1975)       schema 103

George Catharines Willem baron van Tuyll van Serooskerken, geboren op 4 februari 1946 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Marie Henriette Sophia van Tets en Frederik Willem Walter baron van Tuyll van Serooskerken trouwt op 21 maart 1975 in Bloemendaal met Jkvr. Anne Marie Barnaart, geboren op 1 september 1945 in Haarlem, dochter van Jhr. Rudolf Barnaart en Julia Christina Tameling,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alexandra Julia Sophie barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 8 september 1976 in Londen,
Helen Louise Wilhelmine barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 8 november 1978 in Londen,
Julie Henriette Anna barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 8 november 1978 in Londen.

Wikipedia: van Tuyll van Serooskerken


XXVIII

van Tets - de Vos van Steenwijk (1942)       schema 103

Jhr. Mr. Dirk Arnold Willem van Tets, Heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, geboren op 22 februari 1917 in Wassenaar, zoon van Jkvr. Paulina Johanna Gevers en Jhr. Mr. George Catharinus Willem van Tets trouwt op 21 maart 1942 in Noordwijk met Ferdinanda Maia barones de Vos van Steenwijk, geboren op 3 april 1918 in Noordwijk aan Zee, dochter van Mr. Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk en Marie Alwine Rodolfine Sophie gravin von der Goltz,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Pauline Caroline Alwine van Tets, geboren op 28 juni 1943 in s-Gravenhage,
Jhr. George Gerard Willem van Tets, geboren op 18 januari 1945 in s-Gravenhage,
Jhr. Rijnhard Willem Ferdinand van Tets, geboren op 7 april 1947 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Frederik van Tets, geboren op 27 augustus 1958 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Tets


XXIX

van Tets - van Lede (1976)       schema 103

Jhr. George Gerard Willem van Tets, geboren op 18 januari 1945 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Dirk Arnold Willem van Tets en Ferdinanda Maia barones de Vos van Steenwijk trouwt op 21 april 1976 in Wassenaar met Barber van Lede, geboren op 13 maart 1950 in Wassenaar, dochter van Cornelis Paulus van Lede en Maria Henriette Paulina van Schaik,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Cornelie Nancy Digna van Tets, geboren op 25 februari 1977 in s-Gravenhage,
Jkvr. Pauline Benine van Tets, geboren op 18 december 1978 in s-Gravenhage,
Jhr. Dirk Arnold Willem van Tets, geboren op 3 juli 1981 in Vlaardingen,
Jhr. Adriaan Willem Frederik van Tets, geboren op 19 oktober 1985 in Hengelo,
Jhr. Olivier Cornelis Willem van Tets, geboren op 8 maart 1987 in Hengelo.

Wikipedia: van Tets

van Tets - van Tienhoven (1975)       schema 103

Jhr. Rijnhard Willem Ferdinand van Tets, geboren op 7 april 1947 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Dirk Arnold Willem van Tets en Ferdinanda Maia barones de Vos van Steenwijk trouwt op 3 juli 1975 in s-Gravenhage met Clara Laurentia Elisabeth van Tienhoven, geboren op 7 december 1950 in Bloemendaal, dochter van Gijsbert van Tienhoven en Antoinette Frederique Fernande de Booy,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Fernanda Maury Elisabeth van Tets, geboren op 9 december 1985 in Groningen,
Jkvr. Victoria Barrett Kyra van Tets, geboren op 9 december 1985 in Groningen.

Wikipedia: van Tets

van Tets - van der Tuuk (1987)       schema 103

Jhr. Willem Frederik van Tets, geboren op 27 augustus 1958 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Dirk Arnold Willem van Tets en Ferdinanda Maia barones de Vos van Steenwijk trouwt op 27 mei 1987 in Bloemendaal met Annette Ingrid van der Tuuk, geboren op 11 januari 1958 in New York, dochter van Anton Garrelt Edema van der Tuuk en Marianne Hilda Elisabeth Gronwall,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tets


XXVII

van de Poll - Gevers (1914)       schema 103

Jkvr. Cecilia Gevers, geboren op 9 juni 1888 in Noordwijkerhout, dochter van Jhr. Abraham Daniel Theodoor Gevers en Jkvr. Anna Cecilia van Haersma de With trouwt op 26 april 1914 met Jhr. Andre van de Poll, geboren op 29 september 1884 in Haarlem, zoon van Jhr. Charles Frederik van de Poll en Eugenie Previnaire,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Anna Cecilia van de Poll, geboren op 20 maart 1915 in Heemstede,
Jkvr. Elisabeth Eugene van de Poll, geboren op 27 oktober 1916 in Heemstede,
Jhr. Jacob Willem Maurits van de Poll, geboren op 5 augustus 1918 in Heemstede,
Jkvr. Pauline Renee van de Poll, geboren op 29 juni 1922 in Heemstede,

Jkvr. Cecilia Gevers overlijdt op 11 mei 1978 in Noordwijkerhout, 89 jaar oud,
Jhr. Andre van de Poll overlijdt op 23 mei 1966 in Noordwijk aan Zee, 81 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXVIII

van Lynden - van de Poll (1935)       schema 103

Jkvr. Anna Cecilia van de Poll, geboren op 20 maart 1915 in Heemstede, dochter van Jkvr. Cecilia Gevers en Jhr. Andre van de Poll trouwt op 24 september 1935 met Jan Carel Elias graaf van Lynden, geboren op 3 december 1912 in Lisse (Huize Wildlust), zoon van Johan Maurits Diederic van Lynden en Aurelia Elisabeth gravin van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Irene Aurelia Elisabeth gravin van Lynden, geboren op 11 mei 1939 in Haarlem,

Het huwelijk wordt op 21 december 1940 door echtscheiding ontbonden,

Jan Carel Elias graaf van Lynden overlijdt op 6 augustus 2003 in Sint Michielsgestel, 90 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden

Wittert van Hoogland - van de Poll (1942)       schema 103

Jkvr. Anna Cecilia van de Poll, geboren op 20 maart 1915 in Heemstede, dochter van Jkvr. Cecilia Gevers en Jhr. Andre van de Poll hertrouwt op 31 december 1942 in Heemstede met Mr. Everard Bonifacius Frederik Reyndert Godard baron Wittert van Hoogland, geboren op 1 februari 1905 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Everardus Bonifacius Francois Frederik baron Wittert van Hoogland en Christina Helena Snouckaert barones van Schauburg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Karin Christine Cecile Wittert van Hoogland, geboren op 25 december 1943 in Arnhem,
Oscar Reijndert Hugo baron Wittert van Hoogland, geboren op 12 augustus 1954 in Velp,

Mr. Everard Bonifacius Frederik Reyndert Godard baron Wittert van Hoogland overlijdt op 27 maart 1987 in Velp, 82 jaar oud.


XXIX

von Wedel - van Lynden (1962)       schema 103

Irene Aurelia Elisabeth gravin van Lynden, geboren op 11 mei 1939 in Haarlem, dochter van Jkvr. Anna Cecilia van de Poll en Jan Carel Elias graaf van Lynden trouwt op 24 februari 1962 met Ernst-Godeke Hermann von Wedel, geboren op 2 juni 1934 in Insterburg (Oost-Pruisen), zoon van Ernst Joachim Karl von Wedel, Heer van Eszerischken en Hildegard Roberta Henriette von Rigal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op in 1969 door echtscheiding ontbonden.

Arnould - van Lynden (1969)       schema 103

Irene Aurelia Elisabeth gravin van Lynden, geboren op 11 mei 1939 in Haarlem, dochter van Jkvr. Anna Cecilia van de Poll en Jan Carel Elias graaf van Lynden hertrouwt op 30 mei 1969 in Londen met Vivien Derek Anthony Arnould, geboren op 8 augustus 1929 in Beuthen (Silesia), zoon van Clement Arnould en Irene Marie Grodska,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Koch - Wittert van Hoogland (1967)       schema 103

Jkvr. Karin Christine Cecile Wittert van Hoogland, geboren op 25 december 1943 in Arnhem, dochter van Jkvr. Anna Cecilia van de Poll en Mr. Everard Bonifacius Frederik Reyndert Godard baron Wittert van Hoogland trouwt op 17 juni 1967 in Utrecht met Mr. Peter Frans Christiaan Koch, geboren op 24 januari 1940 in Utrecht, zoon van Mr. Peter Frans Christiaan Koch en Jkvr. Hedwig Maria de Geer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Andreas Floris Alexander Koch, geboren op 8 april 1970 in Pretoria,
Pieter Frans Christiaan Koch, geboren op 1 november 1974 in Khartoem (Sudan),
Floris Reinaart Frederik Koch, geboren op 19 maart 1978 in Khartoem (Sudan).

Wittert van Hoogland - Prior-Palmer (1979)       schema 103

Oscar Reijndert Hugo baron Wittert van Hoogland, geboren op 12 augustus 1954 in Velp, zoon van Jkvr. Anna Cecilia van de Poll en Mr. Everard Bonifacius Frederik Reyndert Godard baron Wittert van Hoogland trouwt op 6 juli 1979 met Annie Ursula Prior-Palmer, geboren op 25 mei 1948 in Sussex, dochter van Sir Otho Leslie Prior-Palmer en Sheila Mary Weller Poley,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Jessica Christine Wittert van Hoogland, geboren op 6 april 1983 in Oxford,
Jhr. Benjamin Nicholas Frederik Wittert van Hoogland, geboren op 6 juli 1984 in Oxford.


XXVIII

Geertsema - van de Poll (1935)       schema 103

Jkvr. Elisabeth Eugene van de Poll, geboren op 27 oktober1916 in Heemstede, dochter van Jkvr. Cecilia Gevers en Jhr. Andre van de Poll trouwt op 25 mei 1937 in Heemstede met Carel Coenraad Geertsema, geboren op 19 juni 1907 in Groningen, zoon van Mr. Johan Herman Geertsema, advocaat en bankier en Eskaline Anna Henriette Koning,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Cecile Renee Geertsema, geboren op 15 november 1939 in Haarlem,
Johan Herman Geertsema, geboren op 22 april 1941 in Groningen,
Ada Antonia Geertsema, geboren op 2 maart 1946 in Groningen,
Binnert Philip Geertsema, geboren op 6 juni 1948 in Utrecht,

Jkvr. Elisabeth Eugene van de Poll overlijdt op 15 mei 1997 in Soest, 80 jaar oud,
Carel Coenraad Geertsema overlijdt op 18 februari 1980 in Soestdijk, 72 jaar oud.


XXIX

Geertsema - ONeil (1970)       schema 103

Binnert Philip Geertsema, geboren op 6 juni 1948 in Utrecht, zoon van Jkvr. Elisabeth Eugene van de Poll en Carel Coenraad Geertsema trouwt op 25 november 1970 in Rio de Janeiro met Olivia Maria ONeil, geboren op 13 februari 1948 in Brazili,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Philip Herman Geertsema, geboren op 18 maart 1973 in Rio de Janeiro,
Patricia Johanna Geertsema, geboren op 29 november 1976 in Rio de Janeiro.


XXX

Geertsema - Cordeiro Bittencourt (2001)       schema 103

Philip Herman Geertsema, geboren op 18 maart 1973 in Rio de Janeiro, zoon van Binnert Philip Geertsema en Olivia Maria ONeil trouwt op 1 mei 2001 in Phoenix/Arizona met Juliana Cordeiro Bittencourt, geboren op 3 juli 1976 in Sao Jose dos Campos, dochter van Otto Ferreira Cordeiro en Anna Maria Bittencourt,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Bernardo Cordeiro Geertsema, geboren op 2 augustus 2002 in Rio de Janeiro.

dos Santos Paiva - Geertsema (2002)       schema 103

Patricia Johanna Geertsema, geboren op 29 november 1976 in Rio de Janeiro, dochter van Binnert Philip Geertsema en Olivia Maria ONeil trouwt op 28 december 2002 in Rio de Janeiro met Bruno Castro dos Santos Paiva, geboren op 11 maart 1975 in Rio de Janeiro, zoon van George dos Santos Paiva en Eliana Castro dos Santos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

van de Poll - Vermeer (1962)       schema 103

Jhr. Jacob Willem Maurits van de Poll, geboren op 5 augustus 1918 in Heemstede, zoon van Jkvr. Cecilia Gevers en Jhr. Andre van de Poll trouwt op 18 januari 1962 in Noordwijk met Marie Uranie Vermeer, geboren op 22 januari 1914 in Leiden, dochter van Rende Vermeer en Wilhelmina Sophia Kloots,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Marie Uranie Vermeer overlijdt op 17 mei 1991 in Leiden, 77 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll

Crommelin - van de Poll (1950)       schema 103

Jkvr. Pauline Renee van de Poll, geboren op 29 juni 1922 in Heemstede, dochter van Jkvr. Cecilia Gevers en Jhr. Andre van de Poll trouwt op 12 september 1950 in Heemstede met Mr. Willem Jacob Elias Crommelin, geboren op 29 januari 1916 in Zetten, zoon van Mr. Gulian Cornelis Crommelin en Josephina Vrolijk,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Reinhard Gulian Cornelis Crommelin, geboren op 24 juni 1951 in s-Gravenhage,
Robert Daniel Crommelin, geboren op 6 maart 1953 in Domburg,
Marie Louise Crommelin, geboren op 23 augustus 1954 in Vlissingen,
Claudine Henriette Irene Crommelin, geboren op 22 juli 1957 in Vlissingen,
Elise Christine Crommelin, geboren op 20 februari 1961 in Vlissingen,

Mr. Willem Jacob Elias Crommelin overlijdt 14 september 1997 in Zwolle, 81 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin


XXIX

Crommelin - Loth (1998)       schema 103

Mr. Reinhard Gulian Cornelis Crommelin, geboren op 24 juni 1951 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Pauline Renee van de Poll en Mr. Willem Jacob Elias Crommelin trouwt op 20 mei 1998 in Deventer met Adriana Loth, geboren op 18 juni 1960 in Bunnik, dochter van M.E.W.C.Loth en J.Schmidt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Elisabeth Renee Crommelin, geboren op 22 juni 1998 in Deventer,
Willem Eduard Crommelin, geboren op 22 november 1999 in Deventer,
Marie Josephine Crommelin, geboren op 8 juni 2004 in Deventer.

Wikipedia: Crommelin

Sandberg - Crommelin (1985)       schema 103

Mr. Marie Louise Crommelin, geboren op 23 augustus 1954 in Vlissingen, dochter van Jkvr. Pauline Renee van de Poll en Mr. Willem Jacob Elias Crommelin trouwt op 28 september 1985 in Genemuiden met Jhr. Coen Bernardus Sandberg, geboren op 6 april 1952 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Coen Gijsbartus Sandberg en Josephine Elisabeth Pauline Dorhout Mees,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vera - Crommelin ( )       schema 103

Claudine Henriette Irene Crommelin, geboren op 22 juli 1957 in Vlissingen, dochter van Jkvr. Pauline Renee van de Poll en Mr. Willem Jacob Elias Crommelin trouwt met Pedro Florencio Avendano Vera,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Scott-Smith - Crommelin (1997)       schema 103

Elise Christine Crommelin, geboren op 20 februari 1961 in Vlissingen, dochter van Jkvr. Pauline Renee van de Poll en Mr. Willem Jacob Elias Crommelin trouwt omstreeks 1997 met Giles Peter Scott-Smith, geboren op 8 januari 1968 in High Wycombe, zoon van Brian Scott-Smith en Gina Scott-Page,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Joanne Emma Renee Scott-Smith, geboren op 9 september 1998 in Amsterdam.


XXVI

Boreel - Gevers (1882)       schema 103

Jkvr. Sophie Geertruida Francoise Gevers, geboren op 29 juli 1860 in Noordwijk, dochter van Jkvr. Paulina Johanna Rendorp van Marquette en Jhr. Hugo Gevers trouwt op 10 mei 1882 in Noordwijk met Jhr. Gerard Salomon Boreel, geboren op 30 april 1855 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Jacob Otto Bernard Boreel en Jkvr. Catharina Maria Ulrica Dedel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Jacob Lucas Boreel, geboren op 1 april 1883 in Wijk aan Zee,
Jhr. Hugo Boreel, geboren op 5 december 1884 in Wijk aan Duin (Huize Westerhout),
Jkvr. Paulina Johanna Boreel, geboren op 13 februari 1887 in Wijk aan Duin (Huize Westerhout), overleden op 25 januari 1961 in Wijk aan Duin (Huize Westerhout),
Jkvr. Catharina Maria Ulrica Boreel, geboren op 11 augustus 1889 in Wijk aan Duin (Huize Westerhout), overleden op 28 februari 1960 in Wijk aan Duin (Huize Westerhout),

Jkvr. Sophie Geertruida Francoise Gevers overlijdt op 15 september 1942 in Wijk aan Duin (Huize Westerhout), 82 jaar oud,
Jhr. Gerard Salomon Boreel overlijdt op 24 september 1938 in Wijk aan Duin (Huize Westerhout), 83 jaar oud.

Wikipedia: Boreel


XXVII

Boreel - van Randwijck (1911)       schema 103

Jhr. Jacob Lucas Boreel, geboren op 1 april 1883 in Wijk aan Zee, zoon van Jkvr. Sophie Geertruida Francoise Gevers en Jhr. Gerard Salomon Boreel trouwt op 10 oktober 1911 in Rossum met Adriana Sophia barones van Randwijck, geboren op 18 januari 1890 in Rossum, dochter van Maurits baron van Randwijck, burgemeester en Henriette Anna Geertruida Bohtling,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Gerard Lucas Boreel, geboren op 23 juli 1913 in Groningen,
Jhr. Maurits Boreel, geboren op 23 juli 1914 in Groningen,
Jkvr. Henriette Boreel, geboren op 12 oktober 1917 in Haarlem,

Jhr. Jacob Lucas Boreel overlijdt op 18 december 1939 in Middelburg, 56 jaar oud,
Adriana Sophia barones van Randwijck overlijdt op 7 augustus 1958 in s-Hertogenbosch, 68 jaar oud.

Wikipedia: Boreel


XXVIII

Boreel - Bright (1943)       schema 103

Jhr. Gerard Lucas Boreel, geboren op 23 juli 1913 in Groningen, zoon van Jhr. Jacob Lucas Boreel en Adriana Sophia barones van Randwijck trouwt op 15 augustus 1943 in San Francisco met Virginia Rae Bright, geboren op 20 mei 1917 in Northumberland, dochter van Frank Gervin Bright en Anne Rebecca MacPherson,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Stephan Gerard Boreel, geboren op 9 februari 1945 in Brooklyn (New York),
Jhr. Maurits Boreel, geboren op 27 mei 1946 in New York,
Jkvr. Joan Boreel, geboren op 24 maart 1949 in Apeldoorn,

Jhr. Gerard Lucas Boreel overlijdt op 26 maart 1970 in Apeldoorn, 56 jaar oud,
Virginia Rae Bright overlijdt op 29 juli 1972 in Apeldoorn, 55 jaar oud. .

Wikipedia: Boreel

Buurman - Boreel (1947)       schema 103

Jkvr. Henriette Boreel, geboren op 12 oktober 1917 in Haarlem, dochter van Jhr. Jacob Lucas Boreel en Adriana Sophia barones van Randwijck trouwt op 20 juni 1947 in Rossum met Dirk Jacobus Gerhard Buurman, geboren op 6 december 1917 in Nijmegen, zoon van Johannes Willem Buurman en Gerhardina Vos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIX

Boreel - Kooijman (1972)       schema 103

Jhr. Stephan Gerard Boreel, geboren op 9 februari 1945 in Brooklyn (New York), zoon van Jhr. Gerard Lucas Boreel en Virginia Rae Bright trouwt op 2 november 1972 in Apeldoorn met Francina Pleuntje Kooijman, geboren op 30 december 1952 in Molenaarsgraaf, dochter van Cornelis Kooijman en Adriana Janna Flach,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Jacob Lucas Cornelis Boreel, geboren op 29 september 1974 in Apeldoorn.

Wikipedia: Boreel

Boreel - Eisma (1972)       schema 103

Jhr. Maurits Boreel, geboren op 27 mei 1946 in New York, zoon van Jhr. Gerard Lucas Boreel en Virginia Rae Bright trouwt omstreeks 1972 met Tilda Anna Eisma, geboren op 3 april 1950 in Apeldoorn, dochter van Gerard Willem Eisma en Sijbrigje baron,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Gerard Lucas Boreel, geboren op 22 maart 1973 in Apeldoorn,
Jhr. Joris Siebrand Boreel, geboren op 17 februari 1975 in Vaassen,
Jhr. Maurits Willem Boreel, geboren op 29 december 1981 in Apeldoorn.

Wikipedia: Boreel


XXVIII

Boreel - Crommelin (1942)       schema 103

Jhr. Maurits Boreel, geboren op 23 juli 1914 in Groningen, zoon van Jhr. Jacob Lucas Boreel en Adriana Sophia barones van Randwijck trouwt op 11 augustus 1942 met Antonia Johanna Charlotta Crommelin, geboren op 7 januari 1917 in Haarlem, dochter van Samuel Crommelin en Jacoba Francina barones van der Borch tot Verwolde,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Jacoba Francina Boreel, geboren op 12 juni 1943 in Kampen,
Jhr. Lucas Jacob Boreel, geboren op 20 juli 1945 in Kampen,
Jhr. Paul Marinus Boreel, geboren op 14 oktober 1949 in Rossum,
Jhr. Jan Willem Boreel, geboren op 8 oktober 1952 in Doorn.

Wikipedia: Boreel


XXIX

Tieleman - Boreel (1969)       schema 103

Jkvr. Jacoba Francina Boreel, geboren op 12 juni 1943 in Kampen, dochter van Jhr. Maurits Boreel en Antonia Johanna Charlotta Crommelin trouwt op 5 april 1969 in Doorn met Arnold Hendrik Tieleman, geboren op 1 juli 1943 in Leiden, zoon van Hendrik Willem Tieleman en Ellen Elizabeth Thomas,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Christine Ellen Antoinette Tieleman, geboren op 15 april 1971.

Boreel - van Teunenbroek (1966)       schema 103

Jhr. Ir. Lucas Jacob Boreel, geboren op 20 juli 1945 in Kampen, zoon van Jhr. Maurits Boreel en Antonia Johanna Charlotta Crommelin trouwt op 17 november 1966 met Henriette van Teunenbroek, geboren op 6 juni 1946 in Rotterdam, dochter van Hermanus Jacobus van Teunenbroek en Huibertha Gerarda van Loon,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Else-Beertha Boreel, geboren op 25 mei 1967 in Delft,
Jkvr. Esther Nanette Boreel, geboren op 6 oktober 1970 in Wageningen,

Het huwelijk wordt in 1975 in Delft door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Boreel

Boreel - Sassen (1978)       schema 103

Jhr. Ir. Lucas Jacob Boreel, geboren op 20 juli 1945 in Kampen, zoon van Jhr. Maurits Boreel en Antonia Johanna Charlotta Crommelin hertrouwt op 15 april 1978 in Nijmegen met Angeline Marie Sassen, geboren op 26 januari 1954 in Nijmegen, dochter van Mr. Ferdinand Karel Rudolf Clemens Sassen en Louise Deurvorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Sophie Mechteld Boreel, geboren op 15 april 1980 in Nijmegen,
Jkvr. Maeke Willemijn Boreel, geboren op 17 december 1982 in Nijmegen.

Wikipedia: Boreel

Boreel - Bouwman (1976)       schema 103

Jhr. Paul Marinus Boreel, geboren op 14 oktober 1949 in Rossum, zoon van Jhr. Maurits Boreel en Antonia Johanna Charlotta Crommelin trouwt op 22 mei 1976 in Amerongen met Simone Constance Bouwman, geboren op 24 april 1953 in Nunspeet, dochter van Henri Bouwman en Henderika Everdina van de Riet,,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. David Gustaaf Boreel, geboren op 11 juni 1979 in Zeist,
Jhr. Thomas Arthur Boreel, geboren op 15 augustus 1982 in Zeist.

Wikipedia: Boreel

Boreel - Peizel (1979)       schema 103

Jhr. Jan Willem Boreel, geboren op 8 oktober 1952 in Doorn, zoon van Jhr. Maurits Boreel en Antonia Johanna Charlotta Crommelin trouwt op 20 juli 1979 met Louise Geertruida Peizel, geboren op 17 januari 1958 in Zeist, dochter van Arie Gerardus Peizel en Valeska Anna Veicht,,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Robert-Jan Boreel, geboren op 26 augustus 1981 in Zeist,

Het huwelijk wordt in 1983 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Boreel


XXVII

Boreel - van Tuyll van Serooskerken (1930)       schema 103

Jhr. Hugo Boreel, geboren op 5 december 1884 in Wijk aan Duin, zoon van Jkvr. Sophie Geertruida Francoise Gevers en Jhr. Gerard Salomon Boreel trouwt op 3 juni 1930 met Emilie Henriette Adele barones van Tuyll van Serooskerken, geboren op 15 maart 1899 in Arnhem (Huize den Enk), dochter van Mr. Cornelis Jan baron van Tuyll van Serooskerken rentmeester kroondomeinen en Jkvr. Wilhelmina Pieternella van Eys,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Lucas Gerard Boreel, geboren op 16 augustus 1931 in Soekaboemi (Nederlands Oostindi),
Jhr. Cornelis Jan Boreel, geboren op 1 december 1932 in Soekaboemi (Nederlands Oostindi),
Jhr. Geert Frans Boreel, geboren op 29 juni 1934 in Soekaboemi (Nederlands Oostindi),

Jhr. Hugo Boreel overlijdt op 26 februari 1962 in Wijk aan Duin (Huize Westerhout), 77 jaar oud,
Emilie Henriette Adele barones van Tuyll van Serooskerken overlijdt op 30 oktober 1970 in Overveen, 71 jaar oud. .

Wikipedia: Boreel


XXVIII

Boreel - van Son (1960)       schema 103

Jhr. Lucas Gerard Boreel, geboren op 16 augustus 1931 in Soekaboemi (Nederlands Oostindi), zoon van Jhr. Hugo Boreel en Emilie Henriette Adele barones van Tuyll van Serooskerken trouwt op 14 mei 1960 in Overveen met Marie Louise van Son, geboren op 20 juni 1936 in Aerdenhout, dochter van Pierre van Son en Jkvr. Margaretha Annie Teixeira de Mattos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Boreel

Boreel - Royaards (1959)       schema 103

Jhr. Cornelis Jan Boreel, geboren op 1 december 1932 in Soekaboemi (Nederlands Oostindi), zoon van Jhr. Hugo Boreel en Emilie Henriette Adele barones van Tuyll van Serooskerken trouwt op 5 september 1959 in Beverwijk met Claudina Wilhelmina Woltera Royaards, geboren op 20 mei 1937 in Haarlem, dochter van Willem Jan Royaards en Claudina Maria Carolina barones Bentinck van Schoonheten,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Robert Jan Willem Boreel, geboren op 2 juli 1960 in Velp,
Jkvr. Claudine Emilie Amarante Boreel, geboren op 30 augustus 1963 in Velp,
Jhr. Lucas Wolter Boreel, geboren op 26 april 1966 in Velp.

Wikipedia: Boreel

Boreel - van Riemsdijk (1958)       schema 103

Jhr. Mr. Geert Frans Boreel, geboren op 29 juni 1934 in Soekaboemi (Nederlands Oostindi), zoon van Jhr. Hugo Boreel en Emilie Henriette Adele barones van Tuyll van Serooskerken trouwt op 11 oktober 1958 in Bloemendaal met Jkvr. Henriette Nancy Leopoldine van Riemsdijk, geboren op 25 december 1935 in Bentveld, dochter van Jhr. Barthold Willem Floris van Riemsdijk en Jkvr. Nancy Leopoldine Marie van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Hugo Gerard Boreel, geboren op 26 maart 1959 in Leiden,
Jhr. Barthold Willem Lucas Boreel, geboren op 9 augustus 1960 in Haarlem,
Jhr. Pauline Danielle Boreel, geboren op 14 mei 1964 in Hengelo.

Wikipedia: Boreel


XXV

van Reenen - Rendorp van Marquette (1854)       schema 104

Jkvr. Wilhelmina Jacoba Rendorp van Marquette, geboren op 7 juli 1832 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Agneta Margaretha Catharina Deutz van Assendelft en Jhr. Jacob Rendorp trouwt op 5 april 1854 in Heemskerk met Jhr. Jan Jacobus Henricus van Reenen, Heer van Bergen, geboren op 16 juli 1821 in Amsterdam, zoon van Prof. Mr. Jacobus Henricus van Reenen, en Louise van Vollenhoven,
Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen bekend,

Agneta Margaretha Catharina van Reenen, geboren op 31 mei 1857 in Bergen (Noord-Holland),
Jacob van Reenen, geboren op 8 april 1859 in Bergen (Noord-Holland),
Louise van Reenen, geboren in 1861, overleden in 1957,
Willem van Reenen, geboren in 1862, overleden in 1955,
Jacoba Margaretha van Reenen, geboren in 1864 in Bergen (Noord-Holland),
Joachim van Reenen, geboren in 1866, overleden in 1928,
Pauline Johanna van Reenen, geboren op 5 oktober 1867 in Bergen, op "Westdorp", overleden op 2 Jan 1904 in Bergen,
Hendricus van Reenen, geboren in 1869, overleden in 1935,
Elisabeth van Reenen, geboren in 1871, overleden in 1946,
Maria Wilhelmina van Reenen, geboren in 1873, overleden in 1953,
Adolf van Reenen, geboren in 1874, overleden in 1945,
Maurits van Reenen, geboren in 1875, overleden in 1965,

Jkvr. Wilhelmina Jacoba Rendorp van Marquette, overlijdt op 19 augustus 1908 in Bergen (Noord-Holland), 76 jaar oud,
Jhr. Jan Jacobus Henricus van Reenen, overlijdt op 24 januari 1883 in Bergen (Noord-Holland), 61 jaar oud.


XXVI

Taets van Amerongen - van Reenen (1882)       schema 104

Agneta Margaretha Catharina van Reenen, geboren op 31 mei 1857 in Bergen, dochter van Jkvr. Wilhelmina Jacoba Rendorp van Marquette en Jhr. Jan Jacobus Henricus van Reenen trouwt op 7 september 1882 in Bergen met Louis Reinier baron Taets van Amerongen, kamerheer, geboren op 10 december 1835 in Utrecht, zoon van Mr. Louis Reinier baron Taets van Amerongen, en Anna Jacoba barones van Boetzelaer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Henri Louis baron Taets van Amerongen, geboren op 2 mei 1884 in s-Gravenhage,

Agneta Margaretha Catharina van Reenen overlijdt op 14 februari 1940 in Baarn (Huize Groeneveld), 82 jaar oud,
Louis Reinier baron Taets van Amerongen overlijdt op 11 april 1921 in s-Gravenhage, 85 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXVII

Taets van Amerongen - van Reenen (1909)       schema 104

Henri Louis baron Taets van Amerongen, geboren op 2 mei 1884 in s-Gravenhage, zoon van Agneta Margaretha Catharina van Reenen en Louis Reinier baron Taets van Amerongen trouwt op 20 februari 1909 in Ludwigsburg/Wurttemberg met Mary Elizabeth van Reenen, geboren op 8 maart 1888 in Bergen (Huize Kranenburgh), dochter van Jacob van Reenen, Heer van Bergen/burgemeester, en Marie Amalia Dorothea Volter,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Henri Louis baron Taets van Amerongen overlijdt op 21 december 1963 in Bergambacht, 79 jaar oud,
Mary Elizabeth van Reenen overlijdt op 20 september 1948 in Alkmaar, 60 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXVI

van Reenen - Volter (1882)       schema 104

Jacob van Reenen, Heer van Bergen, geboren op 8 april 1859 in Bergen, zoon van Jkvr. Wilhelmina Jacoba Rendorp van Marquette en Jhr. Jan Jacobus Henricus van Reenen trouwt op 15 december 1882 in Bergen met Marie Amalia Dorothea Volter, geboren op 5 mei 1854 in Esslingen (Wurttemberg), dochter van Daniel Volter, en Catharina Louise Pauline Citel,
Uit dit huwelijk zijn vijf kind bekend,

Wilhelmina Jacoba van Reenen, geboren op 10 september 1883 in Bergen, overleden op 17 mei 1944 in Vught,
Louise Erica van Reenen, geboren op 7 oktober 1885 in Bergen (Huize Kranenburg),
Jan Jacobus Henricus Joachim van Reenen, geboren op 3 oktober 1886 in Bergen, overleden in 1964,
Mary Elizabeth van Reenen, geboren op 8 maart 1888 in Bergen (Huize Kranenburgh),
Hendrik Daniel van Reenen, geboren op 22 augustus 1889 in Bergen,

Jacob van Reenen, burgemeester, overlijdt op 22 augustus 1951 in Bergen (Noord-Holland), 92 jaar oud,
Marie Amalia Dorothea Volter overlijdt op 10 juli 1925 in Bergen (Noord-Holland), 71 jaar oud.

van Reenen - van Vuuren (1916)       schema 104

Willem van Reenen, geboren in 1862 in Bergen, zoon van Jkvr. Wilhelmina Jacoba Rendorp van Marquette en Jhr. Jan Jacobus Henricus van Reenen trouwt in 1916 met Jeanetta Francina van Vuuren, geboren in 1899,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem van Reenen overlijdt in 1955, 93 jaar oud.

Volter - van Reenen (1885)       schema 104

Jacoba Margaretha van Reenen, geboren in 1864 in Bergen, dochter van Jkvr. Wilhelmina Jacoba Rendorp van Marquette en Jhr. Jan Jacobus Henricus van Reenen trouwt op 16 april 1885 Bergen met Daniel Erhardt Johannes Volter, privaat docent, geboren in 1856 in Esslingen (Wurttemberg), zoon van Daniel Volter, en Catharina Louise Pauline Citel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Reenen - Samson (1916)       schema 104

Maurits van Reenen, geboren in 1875 in Bergen, zoon van Jkvr. Wilhelmina Jacoba Rendorp van Marquette en Jhr. Jan Jacobus Henricus van Reenen trouwt in 1916 met Petronella Cornelia Samson, geboren in 1884,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maurits van Reenen overlijdt in 1965, 90 jaar oud,
Petronella Cornelia Samson overlijdt in 1946, 62 jaar oud.


XXVII

van Panhuys - van Reenen (1907)       schema 104

Louise Erica van Reenen, geboren op 7 oktober 1885 in Bergen, dochter van Jacob van Reenen en Marie Amalia Dorothea Volter trouwt op 23 juli 1907 Bergen met Jhr. Ir. Constant Ernst Winand van Panhuys, geboren op 9 april 1876 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Willem Ernest van Panhuys, en Jkvr. Louise Constance Wijnanda Charlotte van Panhuys,
Uit dit huwelijk zijn twee kind bekend,

Jhr. Constant Jacob Maurits van Panhuys, geboren op 17 mei 1908 in Zutphen,
Jkvr. Erica Ernestine van Panhuys, geboren op 7 februari 1922 in s-Gravenhage,

Louise Erica van Reenen, overlijdt op 25 februari 1973 in Heemstede, 87 jaar oud,
Jhr. Ir. Constant Ernst Winand van Panhuys overlijdt op 30-09-1948 in Bergen (Noord-Holland), 72 jaar oud.


XXVIII

van Panhuys - Cornelissen (1939)       schema 104

Jhr. Mr. Constant Jacob Maurits van Panhuys, geboren op 17 mei 1908 in Zutphen, zoon van Louise Erica van Reenen en Jhr. Ir. Constant Ernst Winand van Panhuys trouwt op 10 maart 1939 in Batavia met Elisabeth Cornelissen, geboren op 2 mei 1910 in Amsterdam, dochter van Ir. Machiel Adriaan Cornelissen en Elisabeth Goedkoop,
Uit dit huwelijk zijn twee kind bekend,

Jkvr. Maria louise Elisabeth van Panhuys, geboren op 18 april 1941 in Batavia, overleden op 12 november 1972 in Huizen,
Jhr. Constant Daniel van Panhuys, geboren op 8 december 1947 in Haarlem,

Jhr. Mr. Constant Jacob Maurits van Panhuys, overlijdt op 25 september 1971 in Amsterdam, 63 jaar oud,
Elisabeth Cornelissen overlijdt op 18 september 1988 in Huizen, 78 jaar oud. .


XXIX

van Panhuys - Sigler (1973)       schema 104

Jhr. Constant Daniel van Panhuys, geboren op 8 december 1947 in Haarlem, zoon van Jhr. Constant Jacob Maurits van Panhuys en Elisabeth Cornelissen trouwt op 15 december 1973 Huizen met Michele Louise Sigler, geboren op 2 maart 1952 in Parijs, dochter van Emile Justin Sigler en Paulette Ghislaine Poncelet,
Uit dit huwelijk zijn drie kind bekend,

Jkvr. Clara van Panhuys, geboren op 1 oktober 1978 in Assen,
Jhr. Constant Machiel Adriaan van Panhuys, geboren op 1 mei 1981 in Bangkok,
Jkvr. Marianne Helene van Panhuys, geboren op 30 januari 1991 in Bagnolet (Seine-Saint-Denis).


XXVIII

van Eeghen - van Panhuys (1942)       schema 104

Jkvr. Erica Ernestine van Panhuys, geboren op 7 februari 1922 in s-Gravenhage, dochter van Louise Erica van Reenen en Jhr. Ir. Constant Ernst Winand van Panhuys trouwt op 3 november 1942 s-Gravenhage met Ernst Henri van Eeghen, Heer van Berkenrode geboren op 13 april 1920 in Amsterdam, zoon van Henri Louis van Eeghen en Jkvr. Catharina Margaretha Boreel,
Uit dit huwelijk zijn vijf kind bekend,

Jochem Ernst Willem van Eeghen, geboren op 4 oktober 1943 in Haren,
Maarten Marius Diederik van Eeghen, geboren op 29 december 1945 in Haren,
Willem Marius van Eeghen, geboren op 2 januari 1949 in Driebergen,
Lucas Jacob van Eeghen, geboren op 5 maart 1953 in Dar-es-Salaam,
Louise Erica van Eeghen, geboren op 18 november 1955 in Heemstede,

Jkvr. Erica Ernestine van Panhuys, overlijdt op 5 september 1984 in Haarlem, 62 jaar oud,
Ernst Henri van Eeghen initiatiefnemer van het Berkenrode-overleg: in Koude Oorlogsperiode informeel overleg tussen Nederlandse zakenlieden en Russische zakenlieden/deskundigen zoals maarschalk Ivanov en generaal Bogdanov over nilitaire en economische betrekkingen tussen Oost en West.

Wikipedia: van Eeghen


XXVII

van Reenen - Jurriaans (1917)       schema 104

Hendrik Daniel van Reenen, geboren op 22 augustus 1889 in Bergen, zoon van Jacob van Reenen en Marie Amalia Dorothea Volter trouwt op 15 mei 1917 met Augusta Johanna Adriana Jurriaans, geboren op 28 december 1892 in Amsterdam, dochter van Hermannus Gerrit Jurriaans, commissionair in effecten en Johanne Adriane Zaal,
Uit dit huwelijk zijn drie kind bekend,

Adolf Lamoraal van Reenen, geboren op 21 februari 1918 in Winterswijk,
Augusta Mariette van Reenen, geboren op 24 april 1920 in Amsterdam,
Jacobine Elisabeth Marie van Reenen, geboren op 7 juli 1928 in Bergen,

Hendrik Daniel van Reenen, adjunct inspecteur bij rijks directe belastingen, overlijdt op 5 september 1972 in Amsterdam, 83 jaar oud,
Augusta Johanna Adriana Jurriaans overlijdt op 20 augustus 1975 in Bergen, 82 jaar oud.


XXVIII

van Reenen - Rahusen (1945)       schema 104

Adolf Lamoraal van Reenen, geboren op 21 februari 1918 in Winterswijk, zoon van Hendrik Daniel van Reenen en Augusta Johanna Adriana Jurriaans trouwt op 22 december 1945 in Amsterdam met Anna Louisa Rahusen, geboren op 28 januari 1923 in Bussum, dochter van Jan Daniel Rahusen, wijnkoper en Aagot Frithjofna Egidius Isaachsen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Augusta Frithjofna Elizabeth van Reenen, geboren op 11 november 1946 in Amsterdam,
Valborg Dzwernitska Anna van Reenen, geboren op 11 november 1946 in Amsterdam,
Jacob Lamoraal van Reenen, geboren op 29 augustus 1948 in Amsterdam,
Hendrik Hugo Joachim van Reenen, geboren op 16 maart 1954 in Velp,

Adolf Lamoraal van Reenen, overlijdt op 25 maart 1987, 69 jaar oud,
Anna Louisa Rahusen overlijdt op 6 januari 1996 in Haarlem, 72 jaar oud.


XXIX

van Lawick van Pabst - van Reenen (1971)       schema 104

Augusta Frithjofna Elizabeth van Reenen, geboren op 11 november 1946 in Amsterdam, dochter van Adolf Lamoraal van Reenen en Anna Louisa Rahusen trouwt op 3 april 1971 in Bergen met Jhr. Diederik Jacob Adrianus Albertus van Lawick van Pabst, Heer van Nijevelt, geboren op 2 augustus 1940 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Diederik Jacob Adrianus Albertus van Lawick van Pabst, Heer van Nijevelt, en Jacoba Henriette Marianna Agatha Doude van Troostwijk,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Diederik Jan Anthonie Albert van Lawick van Pabst, geboren op 8 maart 1973 in Amersfoort,
Jhr. Ferdinand Hendrik Lamoraal van Lawick van Pabst, geboren op 1 oktober 1976 in Zwolle.

Wikipedia: van Lawick

Wiebenga - van Reenen ( )       schema 104

Valborg Dzwernitska van Reenen, geboren op 11 november 1946 in Amsterdam, dochter van Adolf Lamoraal van Reenen en Anna Louisa Rahusen trouwt met Jan Kees Wiebenga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Reenen - de Geer (1973)       schema 104

Jacob Lamoraal van Reenen, geboren op 29 augustus 1948 in Amsterdam, zoon van Adolf Lamoraal van Reenen en Anna Louisa Rahusen trouwt op 26 oktober 1973 in Gorssel met Jkvr. Johanna Theodora de Geer, geboren op 17 december 1948 in Jutphaas (huize Oudegein), dochter van Jhr. Mr. Lodewijk Eduard de Geer, Heer van t Gein en Oudegein, en Jkvr. Annie Herminie Rell,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jochem van Reenen.

van Reenen - Zandbergen ( )       schema 104

Hendrik Hugo Joachim van Reenen, geboren op 16 maart 1954 in Velp, zoon van Adolf Lamoraal van Reenen en Anna Louisa Rahusen trouwt met P.W.Zandbergen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

Taudin Chabot - van Reenen (1941)       schema 104

Augusta Mariette van Reenen, geboren op 24 april 1920 in Amsterdam, dochter van Hendrik Daniel van Reenen en Augusta Johanna Adriana Jurriaans trouwt op 9 september 1941 in Bergen met Ir. Jean Joseph Marie Taudin Chabot, geboren op op 25 oktober 1911 in Rotterdam , zoon van Marius Taudin Chabot en Maria Veder,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jean Guillaume Thibaud Marius Taudin Chabot, geboren op 26 juli 1943 in Apeldoorn,
Augustine Madeleine Taudin Chabot, geboren op 13 oktober 1945 in Eindhoven,
Beline Ysabeau Francoise Taudin Chabot, geboren op 9 december 1947 in Eindhoven,
Marie Amelie Dorothee Taudin Chabot, geboren op 9 december 1947 in Eindhoven,
Philippe Sebrand Taudin Chabot,

Ir. Jean Joseph Marie Taudin Chabot overlijdt op 20 april 2001 in Eindhoven, 89 jaar oud, begraven op 25 april 2001 in Hilligersberg.


XXIX

Taudin Chabot - Carton ( )       schema 104

Jean Guillaume Thibaud Marius Taudin Chabot, geboren op 26 juli 1943 in Apeldoorn, zoon van Augusta Mariette van Reenen en Ir. Jean Joseph Marie Taudin Chabot trouwt met Marjanne Carton,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Quirijn Jerome Taudin Chabot,
Reinier Emile Taudin Chabot.


XXX

Taudin Chabot - Groenewoud ( )       schema 104

Quirijn Jerome Taudin Chabot, zoon van Jean Guillaume Thibaud Marius Taudin Chabot en Marjanne Carton trouwt met Sacha Groenewoud,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Fleur Nadine Taudin Chabot,
Louis Philip Taudin Chabot.


XXIX

van Hoogstraten - Taudin Chabot ( )       schema 104

Augustine Madeleine Taudin Chabot, geboren op 13 oktober 1945 in Eindhoven, dochter van Augusta Mariette van Reenen en Ir. Jean Joseph Marie Taudin Chabot trouwt met Thijs van Hoogstraten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Geen - Taudin Chabot (1973)       schema 104

Beline Ysabeau Francoise Taudin Chabot, geboren op 9 december 1947 in Eindhoven, dochter van Augusta Mariette van Reenen en Ir. Jean Joseph Marie Taudin Chabot trouwt op 2 juni 1973 in Eindhoven met Jhr. Norman Anthony van Geen, geboren op 8 augutus 1948 in Haarlem, zoon van Jhr. James Alexander Paul Charles van Geen en Vivien Walker Stead,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Gwendoline Margaretha van Geen, geboren op 12 maart 1975 in Leidschendam,
Jkvr. Caroline Madeleine van Geen, geboren op 8 juni 1977 in Leidschendam.

Wikipedia: van Geen

Sprenger - Taudin Chabot ( )       schema 104

Marie Amelie Dorothee Taudin Chabot, geboren op 9 december 1947 in Eindhoven, dochter van Augusta Mariette van Reenen en Ir. Jean Joseph Marie Taudin Chabot trouwt met Gerard Jacob Iman Sprenger,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

van Collen - Vallensis (1750)       schema 201

Mr. Cornelis van Collen, geboren op 3 augustgus 1717 in Amsterdam, zoon van Anna Catharina Graafland en Ferdinand van Collen trouwt omstreeks 1750 met Maria Jacoba Vallensis, geboren op 6 december 1713 in Delft,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maria Susanna van Collen, geboren op 30 april 1751 in Amsterdam,

Mr. Cornelis van Collen, overlijdt op 3 oktober 1767 in Assumburg (Heemskerk), 50 jaar oud.


XXII

Teding van Berkhout - van Collen (1783)       schema 201

Maria Susanna van Collen, geboren op 30 april 1751 in Amsterdam, dochter van Mr. Cornelis van Collen en Maria Jacoba Vallensis trouwt omstreeks 1783 met Mr. Pieter Jacob Teding van Berkhout, geboren op 15 augustus 1752 in Delft,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jan Cornelis Teding van Berkhout, geboren op 4 augustus 1784 in Leiden,

Maria Susanna van Collen, overlijdt op 14 juni 1822 in Amsterdam, 71 jaar oud.


XXIII

Teding van Berkhout - Low (1809)       schema 201

Jan Cornelis Teding van Berkhout, geboren op 4 augustus 1784 in Leiden, zoon van Maria Susanna van Collen en Mr. Pieter Jacob Teding van Berkhout trouwt omstreeks 1809 met Catharine Isabelle Low, geboren op 2 februari 1783 in Utrecht,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Pieter Jacob Teding van Berkhout, geboren op 14 april 1810 in Haarlem,

Jan Cornelis Teding van Berkhout, overlijdt op 8 maart 1844 in Kralingen, 59 jaar oud.


XXIV

Teding van Berkhout - van Slingelandt (1836)       schema 201

Jhr. Mr. Pieter Jacob Teding van Berkhout, geboren op 14 april 1810 in Haarlem, zoon van Jan Cornelis Teding van Berkhout en Catharine Isabelle Low trouwt omstreeks 1836 met Hieronyuma Maria Antonia Fortunata barones van Slingelandt, geboren op 2 maart 1814 in Amsterdam, dochter van Hieronymus Nicolaas baron van Slingelandt en Margretha Johanna Weddik Wendel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Catharina Elisabeth Teding van Berkhout, geboren op 16 okober 1837 in Amsterdam,
Jkvr. Adelaide Helene Angelique Teding van Berkhout, geboren in 1846 in Amsterdam, overleden op 4 juli 1902 in Renkum,
Jhr. Pieter Jacob Teding van Berkhout, geboren op 27 mei 1847 in Amsterdam,

Jhr. Mr. Pieter Jacob Teding van Berkhout, overlijdt op 31 januari 1892 in Amsterdam, 81 jaar oud,
Hieronyuma Maria Antonia Fortunata barones van Slingelandt, overlijdt op 30 oktober 1875 in Amsterdam, 61 jaar oud.


XXV

Bosch Reitz - Teding van Berkhout (1866)       schema 201

Jkvr. Catharina Elisabeth Teding van Berkhout, geboren op 16 okober 1837 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Pieter Jacob Teding van Berkhout en Hieronyuma Maria Antonia Fortunata barones van Slingelandt trouwt omstreeks 1866 met Jean Antoine Corneille Bosch Reitz, geboren op 25 maart 1831 in Amsterdam, zoon van Gijsbert Christiaan Bosch Reitz en Geertruijda Elisabeth Kuvel,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Hieronijma Maria Antonia Fortunata Bosch Reitz, geboren op 20 februari 1867 in Amsterdam,

Jkvr. Catharina Elisabeth Teding van Berkhout, overlijdt op 12 september 1886 in Amsterdam, 48 jaar oud,
Jean Antoine Corneille Bosch Reitz, overlijdt op 16 juli 1913 in Amsterdam, 82 jaar oud.


XXVI

Six - Bosch Reitz (1890)       schema 201

Hieronyma Maria Antonia Fortunata Bosch Reitz, geboren op 20 februari 1867, dochter van Jean Antoine Corneille Bosch Reitz en Jkvr. Catharina Elisabeth Teding van Berkhout, trouwt op 20 maart 1890 te Amsterdam met Jhr. Dr. Jan Six, heer van Hillegom, vrijheer van Wimmenum, geboren op 2 februari 1857 te Amsterdam, zoon van Jhr. Dr. Jan Pieter Six, heer van Hillegom, vrijheer van Wimmenum en Catharina Teding Van Berkhout,
Uit het huwelijk van Hieronyma Maria Antonia Fortunata Bosch Reitz en Jan Six zijn zes kinderen bekend.

Jhr. Jan Six, geboren op 6 januari 1891 te Amsterdam ,
Jhr. Gijsbert Christiaan Six, geboren op 8 mei 1892 te Amsterdam,
Jhr. Willem Six, geboren op 31 augustus 1893 te Hilversum,
Jhr. Pieter Jacob Six, geboren op 5 april 1895 te Amsterdam,
Jkvr. Catharina Isabella Six, geboren op 9 maart 1897 te Amsterdam,
Jkvr. Hieronyma Maria Antonia Fortunata Six, geboren op 29 maart 1905 te Amsterdam,

Hieronyma Maria Antonia Fortunata Bosch Reitz, overlijdt op 7 juli 1951 in Hilversum (huize Jagtlust), 84 jaar oud,
Jhr. Dr. Jan Six, hoogleraar, overlijdt op 8 december 1926 in Amsterdam, 69 jaar oud.

Wikipedia: Six


XXVII

Six - van der Crab (1916)       schema 201

Jhr. Jan Six, geboren op 6 januari 1891, zoon van Jhr. Dr. Jan Six en Hieronyma Maria Antonia Fortunata Bosch Reitz, trouwt op 1 augustus 1916 te Amsterdam met Christina Diederika van der Crab, geboren op 15 oktober 1892 te Loenen aan de Vecht, dochter van Johannes Diederik van der Crab en Adriana Margaretha Thyssen,
Uit het huwelijk van Jan Six en Christina Diederika van der Crab zijn vijf kinderen bekend.

Jkvr. Hieronyma Maria Antonia Fortunata Six, geboren op 28 juni 1917 te Semarang en op 13 januari 2000 te 's-Gravenhage overleden,
Jhr. Jan Six, geboren op 22 juli 1919 in Semarang,
Jhr. Pieter Diederik Six, geboren op 12 januari 1922 in Hilversum (huize Jagtlust),
Jkvr. Catharina Isabella Six, geboren op 12 mei 1923 in Amsterdam,
Jhr. Pieter Jacob Six, geboren op 5 december 1929 in Amsterdam,

Jhr. Jan Six, overlijdt op 31 mei 1961 in Roelofarendsveen, 70 jaar oud,
Christina Diederika van der Crab, overlijdt op 31 mei 1961 in Leiden, 68 jaar oud.

Wikipedia: Six


XXVIII

van Haersma Buma - Six (1939)       schema 201

Jkvr. Hieronyma Maria Antonia Fortunata Six, geboren op 28 juni 1917 te Semarang, dochter van Jhr. Jan Six en Christina Diederika van der Crab, trouwt op 23 mei 1939 in Amsterdam met Wiardus Willem van Haersma Buma, geboren op 4 oktober 1908 in Groningen, zoon van Roland Daniel Haersma Buma en Jkvr. Christina Maria Tjarda van Starkenborgh Stachouwer,
Uit het huwelijk van Hieronyma Maria Antonia Fortunata Six en Wiardus Willem van Haersma Buma zijn twee kinderen bekend.

Bodina Diderika van Haersma Buma, geboren op 4 september 1940 in Zwolle,
Roland Daniel van Haersma Buma, geboren op 6 december 1944 in Zwolle,

Jkvr. Hieronyma Maria Antonia Fortunata Six, overlijdt op 13 januari 2000 in s-Gravenhage, 82 jaar oud,
Wiardus Willem van Haersma Buma, overlijdt op 30 juli 2003 in s-Gravenhage, 94 jaar oud.


XXIX

van Haersma Buma - Schimmelpenninck van der Oye (1969)       schema 201

Roland Daniel van Haersma Buma, geboren op 6 december 1944 in Zwolle, zoon van Jkvr. Hieronyma Maria Antonia Fortunata Six en Wiardus Willem van Haersma Buma, trouwt op 30 augustus 1969 in Voorschoten met Ludolphine Emilie barones Schimmelpenninck van der Oye, geboren op 23 januari 1944 in Oosterbeek, dochter van Mr. Hendrik Nicolaas baron Schimmelpenninck van der Oye en Jkvr. Johanna Maria Beelaerts van Blokland,
Uit het huwelijk van Roland Daniel van Haersma Buma en Ludolphine Emilie Schimmelpenninck van der Oye zijn twee kinderen bekend,

Johanna Maria Emilia van Haersma Buma, geboren op 18 juli 1971 in s-Hertogenbosch,
Wiardus Willem van Haersma Buma, geboren op 17 december 1973 in Naarden.


XXVIII

Six - van Styrum (1946)       schema 201

Jhr. Jan Six, heer van Hillegom, geboren op 22 juli 1919 in Semarang, zoon van Jhr. Jan Six en Christina Diederika van der Crab, trouwt op 6 juli 1946 met Jkvr. Thecla Francoise van Styrum, geboren op 21 februari 1923 in Soengei Krio (Sumatra), dochter van Ir. Albert baron van Styrum en Johanna Louisa Vinkhuyzen,
Uit het huwelijk van Jan Six en Thecla Francoise van Styrum zijn twee kinderen bekend.

Jhr. Jan Six, geboren op 2 mei 1947 in Haarlem,
Jhr. Albert Six, geboren op 13 oktober 1948 in Haarlem,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1962.

Wikipedia: Six

Six - van Krimpen (1962)       schema 201

Jhr. Jan Six, heer van Hillegom, geboren op 22 juli 1919 in Semarang, zoon van Jhr. Jan Six en Christina Diederika van der Crab, hertrouwt op 18 december 1962 in Delft met Anna Margreet van Krimpen, geboren op 19 februari 1935 in Eelft, dochter van Willem van Krimpen en Verena Louise van der Ven,
Uit het huwelijk van Jan Six en Anna Margreet van Krimpen is n kind bekend.

Jkvr. Verena Catharina Six, geboren op 11 maart 1964 in Amsterdam.

Wikipedia: Six


XXIX

Six - Dresselhuys (1978)       schema 201

Jhr. Jan Six, geboren op 2 mei 1947 in Haarlem, zoon van Jhr. Jan Six en Thecla Francoise barones van Styrum, trouwt omstreeks 1978 met Annabelle Dresselhuys, geboren op 26 april 1949 in s-Gravenhage, dochter van Hendrik Herman Dresselhuys en Marie Erica van Zanten,
Uit het huwelijk van Jan Six en Annabelle Dresselhuys zijn twee kinderen bekend.

Jhr. Jan Six, geboren op 25 juni 1978 in Amsterdam,
Jhr. Hendrik Sebastiaan Six, geboren op 6 juli 1980 in Basse (Steenwijk).

Wikipedia: Six

Six - Hummel (1982)       schema 201

Jhr. Albert Six, geboren op 13 oktober 1948 in Haarlem, zoon van Jhr. Jan Six en Thecla Francoise barones van Styrum, trouwt omstreeks 1982 met Mr. Johanna Karen Hummel, geboren op 28 december 1951 in Rotterdam, dochter van Johannes Hendrikus Hummel en Cornelia Stheeman Hesse,
Uit het huwelijk van Albert Six en Johanna Karen Hummel zijn twee kinderen bekend.

Jkvr. Tui Filine Six, geboren op 17 december 1982 in Amsterdam,
Jhr. David Six, geboren op 4 november 1985 in Amsterdam.

Wikipedia: Six


XXVIII

Six - van Aerssen Beijeren van Voshol (1948)       schema 201

Jhr. Dr. Pieter Diederik Six, geboren op 12 januari 1922 in Hilversum, zoon van Jhr. Jan Six en Christina Diederika van der Crab, trouwt op 2 maart 1948 in Amsterdam met Anna Henriette barones van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren op 6 juni 1925 in Sabang (Atjeh), dochter van Francois Cornelis baron van Aerssen Beijeren van Voshol en Ima Annioeta barones van Asbeck,
Uit het huwelijk van Pieter Diederik Six en Anna Henriette van Aerssen Beijeren van Voshol zijn vijf kinderen bekend.

Jhr. Jan Pieter Hendrik Six,geboren op 28 december 1948 in Utrecht,
Jhr. Francois Cornelis Six, geboren op 30 april 1951 in Utrecht,
Jhr. Albert Jacob Six, geboren op 9 januari 1954 in Amsterdam,
Jkvr. Hieronyma Maria Antonia Fortunata Six, geboren op 17 juli 1955 in Amsterdam,
Jkvr. Ima Annioeta Six, geboren op 18 februari 1959 in Bussum.

Wikipedia: Six


XXIX

Six - Drost (1977)       schema 201

Jhr. Mr. Jan Pieter Hendrik Six, geboren op 28 december 1948 in Utrecht, zoon van Jhr. Dr. Pieter Diederik Six en Anna Henriette barones van Aerssen Beijeren van Voshol, trouwt omstreeks 1977 met Mr. Elisabeth Johanna Drost, geboren op 28 april 1947 in Rotterdam, dochter van Johannes Drost en Hanna Maria van Stolk,
Uit het huwelijk van Jan Pieter Hendrik Six en Elisabeth Johanna Drost zijn drie kinderen bekend.

Jhr. Diederik Pieter Jacob Six, geboren op 11 april 1977 in Hilversum,
Jkvr. Florentine Hanna Louise Six, geboren op 7 november 1978 in Hilversum,
Jhr. Pieter Alexander Six, geboren op 23 februari 1980 in Hilversum.

Wikipedia: Six

Six - de Rooij (1980)       schema 201

Jhr. Francois Cornelis Six, geboren op 30 april 1951 in Utrecht, zoon van Jhr. Dr. Pieter Diederik Six en Anna Henriette barones van Aerssen Beijeren van Voshol, trouwt omstreeks 1980 met Marieke Maria Johanna Goverdina de Rooij, geboren op 13 mei 1951 in de Bilt, dochter van Petrus Johannes de Rooij en Johanna Geertruida Aleida Voorhorst,
Uit het huwelijk van Francois Cornelis Six en Marieke Maria Johanna Goverdina de Rooij zijn drie kinderen bekend.

Jhr. Alexander Pieter Diederik Six, geboren op 12 maart 1980 in Amsterdam,
Jkvr. Sophie Candida Six, geboren op 10 juli 1982 in Amsterdam,
Jkvr. Charlotte Ima Six, geboren op 18 februari 1985 in Amsterdam.

Wikipedia: Six

Posthumus Meyjes - Six (1980)       schema 201

Jkvr. Hieronyma Maria Antonia Fortunata Six, geboren op 17 juli 1955 in Amsterdam, dochter van Jhr. Dr. Pieter Diederik Six en Anna Henriette barones van Aerssen Beijeren van Voshol, trouwt op 6 september 1980 te s Graveland met Boudewijn Posthumus Meyjes, geboren op 4 januari 1950 in Valparaiso (Chili), zoon van Henri Frederik Willem Posthumus Meyjes en Deliana Dederica Reigersman,
Uit het huwelijk van Hieronyma Maria Antonia Fortunata Six en Boudewijn Posthumus Meyjes zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

van der Made - Six (1946)       schema 201

Jkvr. Catharina Isabella Six, geboren op 12 mei 1923 in Amsterdam, dochter van Jhr. Jan Six en Christina Diederika van der Crab, trouwt op 18 september 1946 in Amsterdam met Cornelis van der Made, geboren op 8 juli 1921 in Rotterdam, zoon van Cornelis van der Made en Aafke Maria van Hille,
Uit het huwelijk van Catharina Isabella Six en Cornelis van der Made zijn geen kinderen bekend.

Cornelis van der Made, overlijdt op 28 april 1975 in Hilversum, 53 jaar oud.

Six - van Leusen (1959)       schema 201

Jhr. Ir. Pieter Jacob Six, heer van Vromade, geboren op 5 december 1929 in Amsterdam, zoon van Jhr. Jan Six en Christina Diederika van der Crab, trouwt omstreeks 1959 met Mr. Wilhelmina Valentina van Leusen, geboren op 12 mei 1932 in Velsen, dochter van Albert Jan van Leusen en Johanna Alida Valentina Binnerts,
Uit het huwelijk van Pieter Jacob Six en Wilhelmina Valentina van Leusen zijn drie kinderen bekend.

Jhr. Jan Willem Six, geboren op 01-08-1959 in Leidschendam,
Jhr. Albert Jan Six, geboren op 27-05-1961 in Leidschendam,
Jhr. Pieter Jacob Six, geboren op 24-12-1963 in Wassenaar.

Wikipedia: Six


XXVII

Six - Repelaer (1922)       schema 201

Jhr. Ir. Gijsbert Christiaan Six, vrijheer van Wimmenum, geboren op 8 mei 1892 in Amsterdam, zoon van Jan Six en Hieronyma Maria Antonia Fortunata Bosch Reitz, trouwt op 27 april 1922 te Dubbeldam met Jkvr. Anne Maurice Adrienne Repelaer, geboren op 14 januari 1894 te Dubbeldam, dochter van Jhr. Paulus Jacob Johan Repelaer en Jkvr. Christine Elisabeth Anna Gerardine van Kretschmar van Veen,
Uit het huwelijk van Gijsbert Christiaan Six en Anne Maurice Adrienne Repelaer zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Jan Pieter Six, geboren op 17 maart 1923 in Delft,
Jkvr. Christine Elizabeth Gerardina Anna Six, geboren op 26 mei 1925 in Amsterdam,
Jhr. Paulus Jacob Johan Six, geboren op 24 november 1926 in Amsterdam,
Jhr. Gijsbert Christiaan Six, geboren op 18 augustus 1928 in Hilversum (huize Jagtlust).

Wikipedia: Six


XXVIII

Six - Huizenga (1959)       schema 201

Jhr. Jan Pieter Six, vrijheer van Wimmenum, geboren op 17 maart 1923 in Delft, zoon van Jhr. Ir. Gijsbert Christiaan Six en Jkvr. Anne Maurice Adrienne Repelaer, trouwt omstreeks 1959 met Geertje Elizabeth Huizenga, geboren op 13 maart 1935 in s-Gravenhage, dochter van Lammert Jurrien Huizenga en Dingena Bouman,
Uit het huwelijk van Jan Pieter Six en Dingena Bouman zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Gijsbert Christiaan Six, geboren op 4 april 1959 in s-Gravenhage,
Jhr. Jan Pieter Six, geboren op 7 november 1960 in s-Gravenhage,
Jhr. Simon Adriaan Six, geboren op 20 april 1965 in Leidschendam.

Wikipedia: Six


XXIX

Six - Draaijer (2001)       schema 201

Jhr. Simon Adriaan Six, geboren op 20 april 1965 in Leidschendam, zoon van Jhr. Jan Pieter Six en Geertje Elizabeth Huizenga, trouwt omstreeks 2001 met Margot Draaijer,
Uit het huwelijk van Simon Adriaan Six en Margot Draaijer zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Leonoor Six,
Jhr. Gijsbert Christiaan Six, geboren op 30 september 2003 in Hilversum.

Wikipedia: Six


XXVIII

van Everdingen - Six (1946)       schema 201

Jkvr. Christine Elizabeth Gerardina Anna Six, geboren op 26 mei 1925 in Amsterdam, dochter van Jhr. Ir. Gijsbert Christiaan Six en Jkvr. Anne Maurice Adrienne Repelaer, trouwt op 12 juli 1946 in Laren met Huibert Gerrit van Everdingen, geboren op 27 juli 1913 in Terborg, zoon van Huibert Gerrit van Everdingen en Frederika van Gelder,
Uit het huwelijk van Christine Elizabeth Gerardina Anna Six en Huibert Gerrit van Everdingen zijn twee kinderen bekend,

Huibert Gerrit Agnetus van Everdingen, geboren op 19 juli 1947 in Vught,
Anne Maurits Adriaan van Everdingen, geboren op 26 juni 1950 in Vught.

Six - Zaaijer (1957)       schema 201

Jhr. Paulus Jacob Johan Six, geboren op 24 november 1926 in Amsterdam, zoon van Jhr. Ir. Gijsbert Christiaan Six en Jkvr. Anne Maurice Adrienne Repelaer, trouwt omstreeks 1957 met Margaretha Helena Zaaijer, geboren op 11 juli 1933 in Soekaboemi (West-Java),
Uit het huwelijk van Paulus Jacob Johan Six en Margaretha Helena Zaaijer zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Jeanette Henriette Six, geboren op 31 januari 1958 in Veendam,
Jhr. Pieter Hendrik Six, geboren op 12 december 1960 in Huis ter Heide.

Wikipedia: Six


XXIX

Zwetselaar - Six ( )       schema 201

Jkvr. Jeanette Henriette Six, geboren op 31 januari 1958 in Veendam, dochter van Jhr. Paulus Jacob Johan Six en Margaretha Helena Zaaijer, trouwt met Ludger Albrecht van Zwetselaar, geboren op 13 april 1951 in de Bilt, zoon van Hendrikus Johannes van Zwetselaar en Wilhelmina Gijsberta Schoonhoven,
Uit het huwelijk van Jeanette Henriette Six en Ludger Albrecht van Zwetselaar zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

Six - de Groof (1957)       schema 201

Jhr. Mr. Gijsbert Christiaan Six, geboren op 18 augustus 1928 in Hilversum, zoon van Jhr. Ir. Gijsbert Christiaan Six en Jkvr. Anne Maurice Adrienne Repelaer, trouwt op 30 maart 1957 in Goes met Elisabeth Josephine Pauline de Groof, geboren op 29 maart 1931 in Kruiningen, dochter van Frederik Viincent de Groof en Jeanne Marie Pauline Retsin,
Uit het huwelijk van Gijsbert Christiaan Six en Elisabeth Josephine Pauline de Groof zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Jeanine Marie Pauline Six, geboren op 6 januari 1958 in Amsterdam,
Jkvr. Anne Maurice Adrienne Six, geboren op 29 juli 1959 in Amsterdam,
Jkvr. Frederique Elisabeth Six, geboren op 6 april 1962 in Leidschendam.

Wikipedia: Six


XXIX

van Eekelen - Six (1986)       schema 201

Jkvr. Anne Maurice Adrienne Six, geboren op 29 juli 1959 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Gijsbert Christiaan Six en Elisabeth Josephine Pauline de Groof, trouwt op 21 juni 1986 in Laren met Eugene Leonardus Stephanus Marie van Eekelen, geboren op 26 december 1956 in Zoetermeer, zoon van Johannes Martiinus Bernardus van Eekelen en Agatha Adriana Maria van den Broek,
Uit het huwelijk van Anne Maurice Adrienne Six en Eugene Leonardus Stephanus Marie van Eekelen zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Six - de Vos (1920)       schema 201

Jhr. Ir. Willem Six, geboren op 31 augustus 1893 in Hilversum, zoon van Jan Six en Hieronyma Maria Antonia Fortunata Bosch Reitz, trouwt op 4 maart 1920 in Amsterdam met Arnoldina Johanna de Vos, geboren op 10 juli 1895 in Amsterdam, dochter van Pieter de Vos en Arnoldina Johanna Duker,
Uit het huwelijk van Willem Six en Arnoldina Johanna de Vos zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Arnoldina Johanna Six, geboren op 31 januari 1922 in Amsterdam ,
Jhr. Jan Anton Cornelis Six, geboren op 6 april 1923 in Amsterdam,
Jkvr. Hieronyma Maria Antonia Fortunata Six, geboren op 27 juli 1925 in Amsterdam,
Jkvr. Wilhelmine Six, geboren op 21 december 1927 in Amsterdam,
Jkvr. Catharina Six, geboren op 24 januari 1930 in Eindhoven.

Wikipedia: Six


XXVIII

Six - Christophe (1953)       schema 201

Jhr. Jan Anton Cornelis Six, geboren op 6 april 1923 in Amsterdam, zoon van Jhr. Ir. Willem Six en Arnoldina Johanna de Vos, trouwt op 25 juni 1953 in Antwerpen met Yvette Simone Ferdinande Christophe, geboren op 21 december 1924 in Antwerpen, dochter van Georgius Constantinus Jacobus Christophe en Marthe Virginie Victoire de Haeck,
Uit het huwelijk van Jan Anton Cornelis Six en Yvette Simone Ferdinande Christophe zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Marthe Arnoldina Six, geboren op 17 maart 1958 in IJmuiden,
Jkvr. Hieronyma Maria Antonia Fortunata Six, geboren op 31 december 1959 in Conquilhatville (Congo),
Jhr. Alain Guillaume Six, geboren op 28 augustus 1962 in Voorburg.

Wikipedia: Six


XXIX

Jeannet - Six (1978)       schema 201

Jkvr. Marthe Arnoldina Six, geboren op 17 maart 1958 in IJmuiden, dochter van Jhr. Jan Anton Cornelis Six en Yvette Simone Ferdinande Christophe, trouwt op 16 oktober 1978 in Geneve met Laurent Jeannet, geboren op 4 oktober 1954 in Geneve, zoon van Samuel Jeannet en Madeleine Pierrette Chevalier,
Uit het huwelijk van Marthe Arnoldina Six en Laurent Jeannet zijn geen kinderen bekend.


XXVIII

Bouten - Six (1951)       schema 201

Jkvr. Wilhelmine Six, geboren op 21 december 1927 in Amsterdam, dochter van Jhr. Ir. Willem Six en Arnoldina Johanna de Vos, trouwt op 6 juli 1951 in Eindhoven met Ir. Cornelis Jan Bouten, geboren op 20 juni 1926 in Eindhoven, zoon van Johan Rudolf Bouten en Elisabeth Maria de Lint,
Uit het huwelijk van Wilhelmine Six en Cornelis Jan Bouten zijn geen kinderen bekend.

Gelderblom - Six (1956)       schema 201

Jkvr. Catharina Six, geboren op 24 januari 1930 in Eindhoven, dochter van Jhr. Ir. Willem Six en Arnoldina Johanna de Vos, trouwt op 14 januari 1956 in Hilversum met Andre Johan Gelderblom, geboren op 6 september 1929 in Eindhoven, zoon van Andreas Johannes Gelderblom en Jannetje Maria de Steur,
Uit het huwelijk van Catharina Six en Andre Johan Gelderblom zijn geen kinderen bekend.


XXV

Teding van Berkhout - Ketelaar (1873)       schema 201

Jhr. Pieter Jacob Teding van Berkhout, geboren op 27 mei 1847 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Pieter Jacob Teding van Berkhout en Hieronyuma Maria Antonia Fortunata barones van Slingelandt trouwt op 29 mei 1873 in Rotterdam met Sara Maria Ketelaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Pieter Jacob Teding van Berkhout, overlijdt op 22 april 1885 in Baarn, 37 jaar oud.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 10 mei 2013).
proclaimer