de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Stamvader Riquinus Cloeck (1290),

Jacob Floriszoon Cloeck, medeoprichter en bewindhebber van de V.O.C.,
vader van Catharina van der Venne-Cloeck.

VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema 101

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema 101

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema 101

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema 101

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)       schema 101

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)       schema 101

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, n zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV

Cloeck-Floren (1538)       schema 101

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Cloeck-Alberts (1563)       schema 101

Floris Cloeck, geboren te Amsterdam op 7 februari 1540 en overleden aldaar, 82 jaar oud, op 18 december 1622, zoon van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren trouwt omstreeks 1563 in Amsterdam met Marie Alberts, dochter van Albert Gerbrandszoon en Geertje Jacobsdochter.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,
Nanning Cloeck, gedoopt op 1 april 1567 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 14 september 1624 overleden,
Jacob Cloeck, gedoopt op 4 februari 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam en op 6 maart 1611 overleden.

Marie Alberts overlijdt in juli 1588 te Amsterdam en is op 23 juli 1588 in de Oude Kerk begraven.

Cloeck-Sakema (1591)       schema 101

Floris Claeszoon Cloeck hertrouwt op 28 juli 1591 met Katrijn Sakema, dochter van Simon Bauckeszoon en Griet Jansdochter Verburch en weduwe van Gerrit Jacobszoon Schaep

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Floris Claeszoon Cloeck was koopman en woonde op de Oude Zijds Voorburgwal in de Schrobbetgens en was van 1584-1601 Regent van het St. Pietersgasthuis.
Floris Claeszoon Cloeck overlijdt op 18 december 1622 op 82 jarige leeftijd.
Katrijn Sakema overlijdt op 13 maart 1606.


XVI

Cloeck - Ruysch Frenkinck (1590)       schema 101

Jacob Cloeck, gedoopt op 4 februari 1569 in de Oude Kerk te Amsterdam en overleden aldaar, 42 jaar oud, op 6 maart 1611, zoon van Floris Cloeck en Marie Alberts trouwt op 25 november 1590 in Amsterdam met Aafke Ruysch Frenkinck, geboren op 2 maart 1570 te Amsterdam, dochter van Barend Frenckinck en Trijn Ruysch en overleden op 26 maart 1651.

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,
Maria Cloeck, geboren op 28 maart 1592, gedoopt op 2 april 1592 in de Oude Kerk te Amsterdam,
Catharina Cloeck, geboren op 24 juli 1596 te Amsterdam,
Floris Diederik Ruysch Cloeck,
Barent Cloeck, gedoopt op 8 december 1602 in de Oude Kerk te Amsterdam en voor 1616 overleden,
Catharina (Trijntge) Cloeck, geboren op 1 juli 1604 te Amsterdam,
Geertruyd Cloeck, geboren op 10 december 1605 te Amsterdam,
Nicolaus Cloeck, gedoopt op 4 september 1607 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Clara Cloeck, gedoopt op 28 september 1608 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
Jacob Cloeck, gedoopt op 7 januari 1610 in de Oude Kerk te Amsterdam,


Jacob Floriszoon Cloeck was koopman in linnen in de Drie Roossen in de Warmoesstraat, medeoprichter en bewindhebber van de V.O.C.(1602) en regent van het Sint Jorishof en kerkmeester van de Waale-kerk(1599-1611),

Jacob Floriszoon Cloeck overlijdt op 6 maart 1611 te Amsterdam,
Aafke Ruysch Frenkinck, Regentes van het Burgerweeshuis te Amsterdam, overlijdt op 26 maart 1651 te Amsterdam.


XVII

van der Venne - Cloeck (1625)       schema 101

Catharina Cloeck, geboren op 24 juli 1596 te Amsterdam, dochter van Jacob Cloeck en Aafke Ruysch Frenkinck trouwt omstreeks 1625 in Amsterdam met Pieter van der Venne, geboren in 1595,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Claertje van der Venne, geboren op 30 juni 1626 in Amsterdam,

Catharina Cloeck overlijdt op 20 augustus 1626 in Amsterdam, 30 jaar oud,
Pieter van der Venne, overlijdt op 31 januari 1670 in Amsterdam, 74 of 75 jaar oud.


XVIII

Graafland - van der Venne (1648)       schema 101

Claertje van der Venne, geboren op 30 juni 1626 in Amsterdam, dochter van Catharina Cloeck en Pieter van der Venne trouwt op 7 april 1648 in Amsterdam met Cornelis Graafland, geboren op 19 september 1619 in Amsterdam, zoon van Cornelis Graefflant en Bregje Jans van Hoorn,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Cornelis Graafland, geboren op 19 januari 1649 in Amsterdam,
Pieter Graafland, gedoopt op 20 september 1650 in Amsterdam (Oude Kerk),
Johannes Graafland, geboren op 24 november 1652, gedoopt op 26 november 1652 in Amsterdam
Jacob Graafland, gedoopt op 27 december 1654 in Amsterdam (Noorderkerk),
Catharina Graafland, gedoopt op 4 mei 1657 in Amsterdam (Westerkerk),
Paulus Graafland, gedoopt op 10 januari 1659 in Amsterdam (Westerkerk),
Bregitta Graafland, geboren op 20 april 1661 in Amsterdam,

Claertje van der Venne overlijdt op 3 juni 1674 in Amsterdam, 47 jaar oud,
Cornelis Graafland, regent van 1667-1677, overlijdt op 25 oktober 1677 in Amsterdam, 58 jaar oud.


XIX

van Dam - Graafland (1682)       schema 4011

Bregitta Graafland, geboren op 20 april 1661 in Amsterdam, dochter van Claertje van der Venne en Cornelis Graafland trouwt op 10 februari 1682 in Amsterdam met Mr. Willem van Dam, geboren op 26 december 1652 in Amsterdam, zoon van Mr. Peter van Dam, advocaat O.I.C.-kamer Amsterdam en Lydia van Segwaert,
Uit dit huwelijk zijn negen kind bekend,

Clara Elysabeth van Dam, geboren op 19 november 1682 in Amsterdam,
Pieter van Dam, geboren op 20 december 1683 in Amsterdam, overleden op 20 juni 1721 in Utrecht,
Lidia Adriana van Dam, geboren op 21 augustus 1685 in Amsterdam, overleden op 2 juli 1747 in Delft, begraven op 9 juli 1747 in Amsterdam,
Cornelis van Dam, geboren op 29 mei 1687 in Amsterdam, overleden op 22 augustus 1711 in Amsterdam,
Jacob van Dam, geboren op 11 december 1688 in Amsterdam, overleden op 7 januari 1733 in Utrecht, begraven op 7 januari 1733 in Nichtevegt,
Willem van Dam, gedoopt op 1 maart 1690 in Amsterdam,
Jan van Dam, geboren in 1691 in Amsterdam, overleden op 22 april 1692 in Amsterdam,
Karel van Dam, geboren op 16 november 1692 in Amsterdam, overleden op 20 oktober 1753 in Amsterdam, begraven op 27 oktober 1753 in Nigtevecht,
Brigitta van Dam, geboren op 13 januari 1698 in Amsterdam, overleden op 27 september 1725 in Amsterdam, begraven op 2 oktober 1725 in Amsterdam (Oude Kerk),

Bregitta Graafland overlijdt op 29 juni 1710 in Amsterdam, 49 jaar oud,
Mr. Willem van Dam, doctor in de beide rechten na studie te Leiden; in dienst Oost Indische Compagnie; kerkmeester Nieuwe Kerk, overlijdt op 17 april 1713 in Amsterdam, 60 jaar oud, begraven op 20 april 1713 in Amsterdam (Oude Kerk).


XX

de la Moraisiere - van Dam (1734)       schema 4011

Clara Elysabeth van Dam, geboren op 19 november 1682 in Amsterdam, dochter van Bregitta Graafland en Mr. Willem van Dam trouwt op 25 oktober 1734 met Ds. Johan Costard de la Moraisiere, predikant, geboren in 1668 in Caen in Normandi,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Clara Elysabeth van Dam overlijdt op 6 oktober 1753 in Amsterdam, 70 jaar oud, begraven in Amsterdam (Oude Kerk),
Ds. Johan Costard de la Moraisiere overlijdt op 13 oktober 1758 in Amsterdam, 89 of 90 jaar oud, begraven op 19 oktober 1758 in Amsterdam (Oude Kerk).

van Dam - Pit (1717)       schema 4011

Willem van Dam, gedoopt op 1 maart 1690 in Amsterdam, zoon van Bregitta Graafland en Mr. Willem van Dam trouwt op 12 maart 1717 in Schiedam met Elisabeth Pit, geboren op 21 november 1684 in Cassim Basar (Bengalen), dochter van Johan Pit en Margaretha Ruysch,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Bregitta Mergaritha van Dam, geboren op 25 januari 1715 in Utrecht,
Willem Laurens van Dam, geboren op 3 juni 1716 in Utrecht, overleden op 7 juli 1718 in Utrecht,
Clara Elisabeth van Dam, geboren op 18 juni 1717 in Utrecht,
Jan Jacob van Dam, geboren op 21 mei 1718 in Utrecht, overleden op 22 juli 1718 in Utrecht,
Willem Adriaan van Dam, geboren op 19 april 1719 in Utrecht
Jacob van Dam, geboren op 25 april 1720 in Utrecht,

Willem van Dam Heer van Pijlsweert; schepen; raad stad Utrecht; regent St. Sebastiaenshuis; regent Aalmoezenierskamer; hoofdman van de compagnie de Pekstokken, overlijdt op 11 maart 1778 in Utrecht, 87 of 88 jaar oud,
Elisabeth Pit overlijdt op 2 mei 1748 in Utrecht, 63 jaar oud.


XXI

Grothe - van Dam (1751)       schema 4011

Bregitta Mergaritha van Dam, geboren op 25 januari 1715 in Utrecht, dochter van Willem van Dam en Elisabeth Pit trouwt op 1 juni 1751 in de Franse kerk te Utrecht, met Mr. Johan Grothe, geboren in 1715 in Utrecht, zoon van Jacobus Grothe en Margaretha Pith,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen,

Bregitta Mergaritha van Dam overlijdt op 1 februari 1765 in Utrecht, 50 jaar oud, begraven op 5 februari 1765 in Utrecht (Grote Kerk),
Mr. Johan Grothe overlijdt in Utrecht.

van Dam - ter Pelkwyk (1748)       schema 402

Willem Adriaan van Dam, luitenant, zoon van Willem van Dam en Elisabeth Pit trouwt omstreeks 1748 met Catharina ter Pelkwyk,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Willem van Dam, geboren op 6 december 1748 in Zwolle, overleden op 4 januari 1817 in Anloo (Annerveen),
Jacoba Aletta Francina van Dam, gedoopt op 7 maart 1755 in Sneek,
Pieter Jan Willem Adriaan van Dam, geboren in 1757 in Paterswolde, overleden op 14 september 1834 in Hoogezand.


XXII

Piccardt - van Dam (1785)       schema 402

Jacoba Aletta Francina van Dam, gedoopt op 7 maart 1755 in Sneek, dochter van Willem Adriaan van Dam en Catharina ter Pelkwyk trouwt omstreeks 1785 met Jan Hindrik Louis Piccardt, zoon van Henric Occo Piccardt en Henrica Johanna Piccardt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Adriaan Piccardt, geboren in 1786 in Groningen,
Aletta Jacoba Francina Piccardt, geboren op 17 oktober 1788 in Groningen,

Jacoba Aletta Francina van Dam overlijdt op 13 augustus 1824 in Groningen, 67 of 68 jaar oud,
Jan Hindrik Louis Piccardt, overlijdt in 1807.


XXIII

Piccardt - Blom (1820)       schema 402

Willem Adriaan Piccardt,, visiteur indirecte belastingen, geboren in 1786 in Groningen, zoon van Jacoba Aletta Francina van Dam en Jan Hindrik Louis Piccardt trouwt op 18 augustus 1820 in den Helder met Frederica Blom, geboren in 1796 op Texel dochter van Maarten Blom en Antje van der Sterre,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jan Hendrik Louis Piccardt, geboren in 1821 in den Helder,
Hendrik Okko Piccardt, geboren in 1827 in den Helder,
Hendrik Otto Piccardt, geboren in 1828 in den Helder,
Maria Johanna Willemina Piccardt, geboren in 1829 in Amsterdam.


XXIV

Piccardt - Wilms (1851)       schema 402

Jan Hendrik Louis Piccardt, geboren in 1821 in den Helder, zoon van Willem Adriaan Piccardt en Frederica Blom trouwt op 19 februari 1851 in Arnhem met Johanna Clasina Wilms, geboren in 1829 in Arnhem, dochter van Antonius Wilms en Hendrina Wouters,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Piccardt - Pijl (1856)       schema 402

Hendrik Okko Piccardt, geboren in 1827 in den Helder, zoon van Willem Adriaan Piccardt en Frederica Blom trouwt op 16 augustus 1856 in Alblasserdam met Geertje Maria Pijl, geboren op 17 juni 1829 in Alblasserdam, dochter van Cornelis Jacobs Pijl en Hendrika Maria van Vulpen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Piccardt - Pot (1864)       schema 402

Hendrik Otto Piccardt, geboren in 1828 in den Helder, zoon van Willem Adriaan Piccardt en Frederica Blom trouwt op 11 mei 1864 in Nieuw-Lekkerland met Piertertje Pot, geboren op 3 augustus 1822 in Nieuw-Lekkerland, dochter van Jan Pot en Johanna Cornelia van der Wiel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schorrer - Piccardt (1852)       schema 402

Maria Johanna Willemina Piccardt, geboren in 1829 in Amsterdam, dochter van Willem Adriaan Piccardt en Frederica Blom trouwt op 4 november 1852 in Arnhem met Ludovicus Johannes Schorrer, majoor, geboren in 1809 in Amsterdam, zoon van Jan Baptist Schorrer, geneesheer en Johanna Catharina Verster,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Offerhaus - Piccardt (1814)       schema 402

Aletta Jacoba Francina Piccardt, geboren op 17 oktober 1788 in Groningen, dochter van Jacoba Aletta Francina van Dam en Jan Hindrik Louis Piccardt trouwt op 25 april 1814 in Groningen met Henricus Offerhaus, kapitein, geboren op 13 januari 1791 in Nieuwehorne, zoon van Leonardus Offerhaus, predikant en Margaretha Fossea Sijpkens,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jacoba Alletta Francina Offerhaus, geboren op 26-08-1815 in Groningen,
Karel Emgardus Gerhard Offerhaus, geboren op 05-10-1822 in Leeuwarden,
Willem Offerhaus, geboren in 1826 in Groningen,
Adriana Josephine Offerhaus, geboren op 12 juni 1830 in Groningen,

Aletta Jacoba Francina Piccardt, overlijdt op 22 februari 1870 in Zutphen, 81 jaar oud.


XXIV

Offerhaus - Laman (1849)       schema 402

Willem Offerhaus, geboren in 1826 in Groningen, zoon van Aletta Jacoba Francina Piccardt en Henricus Offerhaus trouwt op 12 januari 1849 in Brummen met Arnoldina Stevendina Laman, geboren in 1830 in Zutphen, dochter van Adriaan Willem Laman en Elisabeth Margaretha Kock,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kruijt - Offerhaus (1857)       schema 402

Adriana Josephine Offerhaus, geboren op 12 juni 1830 in Groningen, dochter van Aletta Jacoba Francina Piccardt en Henricus Offerhaus trouwt omstreeks 1857 met Maarten Kruijt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Kruijt, geboren in 1858,
Aletta Jacoba Francina Kruijt, geboren in 1859 in s-Gravenhage.


XXV

Vrolijk - Kruijt (1884)       schema 402

Maria Kruijt, geboren in 1858, dochter van Adriana Josephine Offerhaus en Maarten Kruijt trouwt omstreeks 1884 met Johannes Martinus Vrolijk,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Josephina Vrolijk, geboren op 22 mei 1885 in Utrecht,
Johanna Vrolijk, geboren in 1886 in s-Gravenhage,
Maarten Vrolijk, geboren in 1891 in s-Gravenhage,

Maria Kruijt overlijdt op 27 januari 1915 in Utrecht, 56 of 57 jaar oud.


XXVI

Crommelin - Vrolijk (1915)       schema 402

Josephina Vrolijk, geboren op 22 mei 1885 in Utrecht dochter van Maria Kruijt en Johannes Martinus Vrolijk trouwt omstreeks 1915 met Gulian Cornelis Crommelin, geboren op 21 februari 1877 in Amsterdam, zoon van Willem Jacob Elias Crommelin en Hendrika de graaf,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Jacob Elias Crommelin, geboren op 29 januari 1916 in Zetten,
Robert Daniel Crommelin, geboren op 2 september 1920 in Arnhem,

Josephina Vrolijk overlijdt op 26 maart 1973 in Zwolle, 87 jaar oud,
Gulian Cornelis Crommelin overlijdt op 6 augustus 1953 in Oosterbeek, 76 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin


XXVII

Crommelin - van Wassenaer (1952)       schema 402

Robert Daniel Crommelin, geboren op 2 september 1920 in Arnhem zoon van Josephina Vrolijk en Gulian Cornelis Crommelin trouwt op 12 januari 1952 in Parijs met Sonia Maria Hugonia barones van Wassenaer, geboren op 22 april 1922 in Zutphen, dochter van Karel Gerrit Willem baron van Wassenaer en Wolthera Lucipara sJacob,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Francisca Wolthera Josephine Crommelin, geboren op 8 januari 1953 in Neuilly sur Seine,
Marie Catherine Crommelin, geboren op 29 mei 1954 in St. Germain-en-Laye. overleden op 2 juni 1954 in St. Germain-en-Laye,
Frederik Willem Reinhard Crommelin, geboren op 17 september 1956 in Versailles,
Alexander Daniel Lodewijk Crommelin, geboren op 3 februari 1958 in Versailles,

Robert Daniel Crommelin overlijdt op 11 januari 1965 in Maarn, 44 jaar oud,

Wikipedia: Crommelin


XXVIII

Perrett - Crommelin (1980)       schema 402

Francisca Wolthera Josephine Crommelin, geboren op 8 januari 1953 in Neuilly sur Seine, dochter van Robert Daniel Crommelin en Sonia Maria Hugonia barones van Wassenaer trouwt op 4 oktober 1980 in Zeist met Anthony James Perrett, geboren op 14 oktober 1939 in Buenos Aires, zoon van Henry Thomas Perrett en Florince Delphy Conran,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Crommelin - van Styrum (1991)       schema 402

Alexander Daniel Lodewijk Crommelin, geboren op 3 februari 1958 in Versailles, zoon van Robert Daniel Crommelin en Sonia Maria Hugonia barones van Wassenaer trouwt omstreeks 1991 met Caroline Maryse van Styrum, geboren op 1 maart 1958 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Albert Jan baron van Styrum en Helen Inga Colijn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Julie Sophie Crommelin, geboren op 5 oktober 1992 in Amsterdam,
Robert Daniel Crommelin, geboren op 24 oktober 1994 in Blaricum,
Diederik Willem Crommelin, geboren op 12 september 1999 in Blaricum.

Wikipedia: Crommelin


XXVI

Hugenholtz - Vrolijk (1910)       schema 402

Johanna Vrolijk, geboren in 1886 in s-Gravenhage, dochter van Maria Kruijt en Johannes Martinus Vrolijk trouwt op 10 augustus 1910 in Apeldoorn met Frederik Willem Nicolaas Hugenholtz, geboren op 14 augustus 1884 in Apeldoorn, zoon van Jan Bartholomeus Hugenholtz en Emma Victoria Hardess,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 24 augustus 1927 in Zutphen door echtscheiding ontbonden.

Vrolijk - Koch (1916)       schema 402

Maarten Vrolijk, geboren in 1891 in s-Gravenhage, zoon van Maria Kruijt en Johannes Martinus Vrolijk trouwt op 30 augustus 1916 in Apeldoorn met Susanna Alijda Koch, geboren in 1894 in Amsterdam, dochter van Otto Paul Koch en Margaretha Marle,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

van Rhijn - Kruijt (1884)       schema 402

Aletta Jacoba Francina Kruijt, geboren in 1859 in s-Gravenhage, dochter van Adriana Josephine Offerhaus en Maarten Kruijt trouwt omstreeks 1884 met Prof. Dr. Cornelius Hendricus van Rhijn, geboren op 22 juli 1849 in Delft, zoon van Pieter van Rhijn en Johanna van der Sneij Felix,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Adriana Josephine van Rhijn, geboren in 1885 in Gouda,
Maarten van Rhijn, geboren in 1888 in Groningen,
Cornelius Hendrikus van Rhijn, geboren op 10 januari 1890 in Groningen,

Aletta Jacoba Francina Kruijt overlijdt op 25 december 1945 in Groningen, 85 of 86 jaar oud,
Prof. Dr. Cornelius Hendricus van Rhijn, rector Universiteit Groningen, overlijdt op 16 februari 1913 in Groningen, 62 of 63 jaar oud.


XXVI

de Groot - van Rhijn (1910)       schema 402

Adriana Josephine van Rhijn, geboren in 1885 in Gouda, dochter van Aletta Jacoba Francina Kruijt en Cornelius Hendricus van Rhijn trouwt op 25 mei 1910 met Sipke Berend de Groot, arts, geboren in 1884 in Groningen, zoon van Folkert de Groot, leraar en Alberdina ten Cate,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 3 mei 1921 in den Haag.

van Rhijn - Wolterbeek (1919)       schema 402

Maarten van Rhijn, geboren in 1888 in Groningen, zoon van Aletta Jacoba Francina Kruijt en Cornelius Hendricus van Rhijn trouwt op 30 september 1919 in Bloemendaal met Louisa Willemina Wolterbeek, geboren in 1893 in Amsterdam, dochter van Jacob Cornelis Wolterbeek, tabaksmakelaar en Petronella Clasina van Eeghen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Rhijn - Lankhorst Beckeringh (1919)       schema 402

Cornelius Hendrikus van Rhijn, geboren op 10 jamuari 1890 in Groningen, zoon van Aletta Jacoba Francina Kruijt en Cornelius Hendricus van Rhijn trouwt omstreeks 1919 met Anthonia Lankhorst Beckeringh, geboren op 23 oktober 1891 in Sneek, dochter van Auke Beckeringh Lankhorst en Hendrika Cornelia Margaretha Janssen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Auke Antonie Beckeringh van Rhijn, geboren op 26 april 1920 in Sneek,

Cornelius Hendrikus van Rhijn. ingenieur werktuigbouwkunde, overlijdt op 25 mei 1969 in Bilthoven, 79 jaar oud,
Anthonia Lankhorst Beckeringh overlijdt op 6 maart 1971 in Bilthoven, 79 jaar oud.


XXVII

van Rhijn - van Schelven (1951)       schema 402

Auke Antonie Beckeringh van Rhijn, geboren op 26 april 1920 in Sneek, zoon van Cornelius Hendrikus van Rhijn en Anthonia Lankhorst Beckeringh trouwt op 15 september 1951 in Amersfoort met Louisa Stephania van Schelven, geboren op 4 mei 1921 in Rotterdam, dochter van Mr. Arnout Jacob van Schelven, kantonrechter en Anna van Lben Sels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Louisa Stephania van Schelven overlijdt op 12 april 2001, 79 jaar oud.


XXI

Grothe - van Dam (1746)       schema 4011

Clara Elisabeth van Dam, geboren op 18 juni 1717 in Utrecht, dochter van Willem van Dam en Elisabeth Pit, trouwt op 5 april 1746 te Utrecht in de Franse kerk, met Laurens Grothe, geboren op 1 oktober 1708 in Arnhem, zoon van Jacobus Grothe en Margaretha Pith,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Guillaume Elize Grothe,
Jean Grothe, geboren in 1755,
Alexander Jean Grothe, geboren in 1756,
Jacoba Aletta Francina Grothe, geboren op 14 februari 1758 in Utrecht,

Clara Elisabeth van Dam overlijdt op op 10 april 1790, 72 jaar oud, begraven op 15 april 1790 in Utrecht (familiegraf),
Laurens Grothe overlijdt op op 28 oktober 1787 in Utrecht, 79 jaar oud, begraven op 2 november 1787 in Utrecht (Jacobikerk).


XXII

Grothe - Wijnsouw ( )       schema 4011

Jean Grothe, geboren in 1755, zoon van Clara Elisabeth van Dam en Laurens Grothe trouwt met Anthonia Wijnsouw, geboren in 1770, dochter van Pieter Wijnsouw en Magdalena Huart,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jean Grothe overlijdt op 5 februari 1831 in Maarssen, 75 of 76 jaar oud,
Anthonia Wijnsouw overlijdt op 22 juni 1825 in Maarssen, 54 of 55 jaar oud.

Grothe - Roosmale (1784)       schema 4011

Alexander Jean Grothe, geboren in 1756, zoon van Clara Elisabeth van Dam en Laurens Grothe trouwt in 1784 met Louise Elizabeth Roosmale, geboren in 1756, dochter van Egbertus Theodorus Roosmale en Beatrix Laurentia Grothe,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Klara Wilhelmina Elisabeth Grothe, geboren in 1789 in Arnhem,
Egbertus Theodorus Grothe, geboren op 17 oktober 1792 in Arnhem,
Jacoba Philippine Grothe, geboren op 17 september 1794 in Arnhem,
Lodewijk Jan Grothe, geboren op 7 oktober 1799 in Utrecht,

Alexander Jean Grothe overlijdt op 5 februari 1838 in Utrecht, 81 of 82 jaar oud.


XXIII

Nepveu - Grothe (1818)       schema 4011

Klara Wilhelmina Elisabeth Grothe, geboren in 1789 in Arnhem, dochter van Alexander Jean Grothe en Louise Elizabeth Roosmale trouwt op 11 maart 1818 in Utrecht met Charles Nepveu, geboren in 1792 in Utrecht, zoon van Mr. Laurens Johannes Nepveu en Margaretha Roosmale,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Laurence Marguerite Julie Nepveu, geboren op 26 december 1818 in Utrecht,
Jean Laurant Nepveu, geboren op 14 oktober 1819 in Utrecht, overleden op 30 januari 1820 in Utrecht,

Klara Wilhelmina Elisabeth Grothe overlijdt op 21 februari 1871 in Amersfoort, 81 of 82 jaar oud,
Charles Nepveu overlijdt op 6 oktober 1871 in Amersfoort, 78 of 79 jaar oud.

Grothe - Calkoen (1840)       schema 4011

Egbertus Theodorus Grothe, geboren op 17 oktober 1792 in Arnhem, zoon van Alexander Jean Grothe en Louise Elizabeth Roosmale trouwt op 23 januari 1840 in Utrecht met Jkvr. Cornelia Margaretha Theodora Calkoen, geboren op 13 maart 1801 in Amsterdam, dochter van Mr. Abraham baron Calkoen en Johanna van Weede,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Egbertus Theodorus Grothe overlijdt op 13 februari 1862 in Utrecht, 69 jaar oud,
Jkvr. Cornelia Margaretha Theodora Calkoen overlijdt op 29 juli 1875 in Utrecht, 74 jaar oud.

Sandberg - Grothe (1823)       schema 4011

Jacoba Philippine Grothe, geboren op 17 september 1794 in Arnhem, dochter van Alexander Jean Grothe en Louise Elizabeth Roosmale trouwt op 10 juli 1823 in Utrecht met Jhr. Johan Sandberg, geboren op 7 april 1794 in Zwolle, zoon van Jhr. Mr. Albertus Sandberg, Heer van t Laar, Tweede Kamerlid en Reiniera Johanna Schrassert,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jkvr. Albertine Sandberg, geboren op 10 april 1824 in Utrecht,
Willem Eliza Sandberg, geboren op 26 april 1829 in Utrechtm overleden op 11 september 1860 in Antwerpen,
Egbertina Theodora Sandberg, geboren op 7 april 1830 in Baarn,
Maria Rudolphina Sandberg, geboren op 24 juni 1831 in Baarn,
Clara Carolina Sandberg, geboren op 17 november 1832 in Baarn,
Lodewijk Alexander Sandberg, geboren op 5 februari 1835 in Baarn,
Johan Jacob Sandberg, geboren op 6 februari 1838 in Baarn,
Hendrik Cornelis Sandberg, geboren op 22 juli 1839 in Baarn, overleden op 7 oktober 1898 in Wageningen,

Jacoba Philippine Grothe overlijdt op 22 september 1860 in Haarlem, 66 jaar oud,
Jhr. Johan Sandberg overlijdt op 13 augustus 1877 in s-Gravenhage, 83 jaar oud.


XXIV

van Styrum - Sandberg (1848)       schema 4011

Jkvr. Albertine Sandberg, geboren op 10 april 1824 in Utrecht, dochter van Jacoba Philippine Grothe en Jhr. Johan Sandberg trouwt op 1 december 1848 met Mr. Floris Willem baron van Styrum, geboren op 24 mei 1801 in Haarlem, zoon van Mr. Jan baron van Styrum en Johanna Anna van Vollenhoven,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Albert Johan Jacob baron van Styrum, geboren op 1 november 1851 in Haarlem,
Jhr. Floris Willem van Styrum, geboren op 8 juli 1855 in Haarlem,
Jkvr. Henriette van Styrum, geboren op 13 april 1863 in Haarlem,

Jkvr. Albertine Sandberg overlijdt op 18 oktober 1893 in Haarlem, 69 jaar oud,
Mr. Floris Willem baron van Styrum overlijdt op 15 juni 1873 in Haarlem, 72 jaar oud.


XXV

van Styrum - van den Berg van Saparoea (1892)       schema 4011

Albert Johan Jacob baron van Styrum, geboren op 1 november 1851 in Haarlem, zoon van Jkvr. Albertine Sandberg en Mr. Floris Willem baron van Styrum trouwt omstreeks 1892 met Francoise Cornelie van den Berg van Saparoea, geboren op 24 juni 1857 in Velp,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Albert baron van Styrum, geboren op 24 mei 1893 in s-Gravenhage,

Albert Johan Jacob baron van Styrum overlijdt op 28 mei 1916 in s-Hertogenbosch, 64 jaar oud.


XXVI

van Styrum - Vinkhuyzen (1920)       schema 4011

Albert baron van Styrum, geboren op 24 mei 1893 in s-Gravenhage, zoon van Albert Johan Jacob baron van Styrum en Francoise Cornelie van den Berg van Saparoea trouwt omstreeks 1920 met Johanna Louisa Vinkhuyzen, geboren op 28 april 1897 in s Gravenmoer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Albertine van Styrum, geboren op 27 augustus 1921 in Medan,
Jkvr. Thecla Francoise van Styrum, geboren op 21 februari 1923 in Soengei Krio (Sumatra),
Albert Jan baron van Styrum, geboren op 10 september 1930 in s-Gravenhage,

Albert baron van Styrum overlijdt op 14 september 1970 in Leiden, 77 jaar oud.


XXVII

Bleeker - van Styrum (1946)       schema 4011

Jkvr. Henriette Albertine van Styrum, geboren op 27 augustus 1921 in Medan, dochter van Albert baron van Styrum en Johanna Louisa Vinkhuyzen, trouwt op 17 april 1946 Heemstede met George Frans Bleeker, geboren op 4 november 1920 in Shanghai, zoon van Johannes Jacob Bleeker en Catharina Maria Haspels,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Dorothea Albertine Emilie Bleeker, geboren op 26 november 1950 in Groningen.

Gulcher - van Styrum (1974)       schema 4011

Jkvr. Thecla Francoise van Styrum, geboren op 21 februari 1923 in Soengei Krio (Sumatra), dochter van Albert baron van Styrum en Johanna Louisa Vinkhuyzen, hertrouwt op 12 maart 1974 in Muiden met Coenraad Theodoor Gulcher, geboren op 20 juni 1916 in Hilversum, zoon van Carl Frederik Gulcher en Olga Magdalena Dudok van Heel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.

van Styrum - Colijn (1957)       schema 4011

Mr. Albert Jan baron van Styrum, geboren op 10 september 1930 in s-Gravenhage, zoon van Albert baron van Styrum en Johanna Louisa Vinkhuyzen, trouwt omstreeks 1957 met Helen Inga Colijn, geboren op 1 januari 1931 in Pematang Siantar (Sumatra), dochter van Pieter Colijn en Inga Wilhelmina Sybilla Schotsman de Jong,
Uit dit huwelijk zijn is n kind bekend,

Jkvr. Caroline Maryse van Styrum, geboren op 1 maart 1958 in s-Gravenhage.


XXV

van Styrum - van Heyst (1881)       schema 4011

Jhr. Mr. Floris Willem van Styrum, geboren op 8 juli 1855 in Haarlem, zoon van Jkvr. Albertine Sandberg en Mr. Floris Willem baron van Styrum trouwt op 21 mei 1881 in Wijk bij Duurstede met Adriana van Heyst, geboren op 13 juni 1855 in Wijk bij Duurstede, dochter van Bernardus Gertrudes van Heyst en Johanna Clasina van Marienhof,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Floris Willem van Styrum, geboren op 25 april 1882 in Haarlem,
Jkvr. Johanna Clasina Bernarda Gertruda van Styrum, geboren op 19 november 1884 in Haarlem,
Jkvr. Adriana van Styrum, geboren op 29 juni 1886 in Haarlem,

Jhr. Mr. Floris Willem van Styrum overlijdt op 23 november 1929 in Haarlem, 74 jaar oud,
Adriana van Heyst overlijdt op 23 november 1929 in Haarlem, 74 jaar oud.


XXVI

van Styrum - Mulert tot de Leemcule (1914)       schema 4011

Jhr. Floris Willem van Styrum, geboren op 25 april 1882 in Haarlem, zoon van Jhr. Mr. Floris Willem van Styrum en Adriana van Heyst trouwt op 23 september 1914 in Dordrecht met Elisabeth Cornelia barones Mulert tot de Leemcule, geboren op 27 juli 1896 in Sleeuwijk, dochter van Geertruidis Pieter Christiaan baron Mulert tot de Leemcule en Catharina Margaretha Diemont,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Catharina Juliana van Styrum, geboren op 8 juli 1915 in Soerabaja.


XXVII

de Reede - van Styrum (1943)       schema 4011

Jkvr. Catharina Juliana van Styrum, geboren op 8 juli 1915 in Soerabaja, dochter van Jhr. Floris Willem van Styrum en Elisabeth Cornelia barones Mulert tot de Leemcule trouwt op 1 mei 1943 in Haarlem met Johannes de Reede, geboren op 12 maart 1901 in Kampen, zoon van Gustaaf Adolf de Reede en Johanna Hermanna van der Heide,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Beeck-Vollenhoven - van Styrum (1912)       schema 4011

Jkvr. Johanna Clasina Bernarda Gertruda van Styrum, geboren op 19 november 1884 in Haarlem, dochter van Jhr. Mr. Floris Willem van Styrum en Adriana van Heyst trouwt op 14 november 1912 Haarlem met Dr. Hendrik van Beeck-Vollenhoven, geboren op 18 augustus 1877 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Adrienne Florence van Beeck-Vollenhoven, geboren op 16 november 1913 in Heemstede,

Jkvr. Johanna Clasina Bernarda Gertruda van Styrum overlijdt op 12 februari 1975 in Haarlem, 90 jaar oud,
Dr. Hendrik van Beeck-Vollenhoven overlijdt op 8 januari 1943 in Hilversum, 65 jaar oud.


XXVII

Gevers Deijnoot - van Beeck-Vollenhoven (1937)       schema 4011

Adrienne Florence van Beeck-Vollenhoven, geboren op 16 november 1913 in Heemstede, dochter van Jkvr. Johanna Clasina Bernarda Gertruda van Styrum en Dr. Hendrik van Beeck-Vollenhoven trouwt op 2 december 1937 in Heemstede met Jhr. Mr. Rutger Adriaan Theodoor Gevers Deijnoot, geboren op 7 februari 1913 in Bilthoven, zoon van Jhr. Dirk Rudolph Gevers Deijnoot en Henriette Charlotte van den Berg van Saparoea,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Dirk Rudolph Gevers Deijnoot, geboren op 30 september 1940 in Haarlem,
Jhr. Frederik Hendrik Gevers Deijnoot, geboren op 25 juli 1942 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Alexander Gevers Deijnoot, geboren op 17 november 1944 in Haarlem,
Jhr. Pieter Christiaan Gevers Deijnoot, geboren op 2 oktober 1950 in Wassenaar.


XXVIII

Gevers Deijnoot - Haring (1990)       schema 4011

Jhr. Frederik Hendrik Gevers Deijnoot, geboren op 25 juli 1942 in s-Gravenhage, zoon van Adrienne Florence van Beeck-Vollenhoven en Jhr. Mr. Rutger Adriaan Theodoor Gevers Deijnoot trouwt op 24 november 1990 in Vught met Marlies Johanna Clasina Haring, geboren op 25 november 1960 in Enarotali (Nieuw Guinea), dochter van Mr. Jan Christiaan Hendrik Haring en Adolphina Hermine Clasina Alberdina Splinter,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Rutger Jan Christiaan Gevers Deijnoot, geboren op 3 januari 1992 in s-Hertogenbosch,
Jhr. Michiel Frederik Gevers Deijnoot, geboren op 12 juli 1993 in s-Hertogenbosch.

Gevers Deijnoot - van Houten (1970)       schema 4011

Jhr. Ir. Willem Alexander Gevers Deijnoot, geboren op 17 november 1944 in Haarlem, zoon van Adrienne Florence van Beeck-Vollenhoven en Jhr. Mr. Rutger Adriaan Theodoor Gevers Deijnoot trouwt op 16 oktober 1970 in Arnhem met Eugenie Caroline Marie van Houten, geboren op 21 oktober 1948 in Wassenaar, dochter van Mr. Hans Rudolf van Houten, ambassadeur en Caroline Cornelia Beels,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Alexandra Adrienne Caroline Gevers Deijnoot, geboren op 1 april 1974 in Delft,
Jkvr. Marie-Louise Doronee Gevers Deijnoot, geboren op 11 juni 1977 in s-Gravenhage,
Jkvr. Christiane Frederique Gevers Deijnoot, geboren op 30 december 1980 in Bennekom.

Gevers Deijnoot - de Booy (1981)       schema 4011

Jhr. Mr. Pieter Christiaan Gevers Deijnoot, geboren op 2 oktober 1950 in Wassenaar, zoon van Adrienne Florence van Beeck-Vollenhoven en Jhr. Mr. Rutger Adriaan Theodoor Gevers Deijnoot trouwt op 13 juni 1981 in den Haag met Danielle Dorothee de Booy, geboren op 25 januari 1954 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Pieter Abraham de van Booy en Dorothee Celestine ter Haar Romeny,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Dominique Dorothee Florence Gevers Deijnoot, geboren op 9 maart 1984 in Woerden,
Jhr. Christiaan Alexander Gevers Deijnoot, geboren op 15 februari 1986 in Woerden,
Jhr. Barend Dirk James Gevers Deijnoot, geboren op 17 januari 1989 in Woerden,
Jkvr. Marguerite Sophie Gevers Deijnoot, geboren op 9 augustus 1991 in Woerden.


XXVI

Lambrechtsen - van Styrum (1914)       schema 4011

Jkvr. Adriana van Styrum, geboren op 29 juni 1886 in Haarlem, dochter van Jhr. Mr. Floris Willem van Styrum en Adriana van Heyst trouwt omstreeks 1914 met Ir. Jacob Andreas Lambrechtsen, geboren op 9 maart 1884 in Goes, zoon van Ir. Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen, heer van Ritthem en Anna Vaillant,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adriana Lambrechtsen, geboren op 16 november 1915 in Amsterdam,
Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen, geboren op 15 april 1917 in Amsterdam,

Jkvr. Adriana van Styrum overlijdt op 18 oktober 1970 in Rotterdam, 84 jaar oud,
Ir. Jacob Andreas Lambrechtsen overlijdt op 22 december 1928 in Haarlem, 44 jaar oud.


XXVII

Tilanus - Lambrechtsen (1956)       schema 4011

Adriana Lambrechtsen, geboren op 16 november 1915 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Adriana van Styrum en Ir. Jacob Andreas Lambrechtsen trouwt omstreeks 1956 met Hugo Wijnand Tilanus, geboren op 20 maart 1914 in Vriezenveen, zoon van Christiaan Bernard Tilanus, fabrikant en Cecile Henriette Staring,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maurits Antoni Damiaan Tilanus, geboren op 3 november 1957 in Vrieseveen.


XXVIII

Tilanus - de Veij Mestdagh (1986)       schema 4011

Maurits Antoni Damiaan Tilanus, geboren op 3 november 1957 in Vrieseveen, zoon van Adriana Lambrechtsen en Hugo Wijnand Tilanus trouwt op 8 februari 1986 in Geervliet met Carolina Petronella Cornelia de Veij Mestdagh, geboren op 2 april 1960 in Rotterdam, dochter van Cornelis Nicolaas Jan de Veij Mestdagh en Henriette Wilhelmine Fabius,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Henriette Wilhelmine Tilanus, geboren op 13 april 1990 in Nijmegen,
Damiaan Hugo Tilanus, geboren op 14 juli 1992 in Nijmegen,
Vincent Maurits Tilanus, geboren op 14 maart 1994 in Nijmegen.


XXVII

Lambrechtsen - Rell (1949)       schema 4011

Mr. Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen, geboren op 15 april 1917 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Adriana van Styrum en Ir. Jacob Andreas Lambrechtsen trouwt op 10 augustus 1949 in Londen met Jkvr. Amunda Alexandra Rell, geboren op 5 september 1917 in Amersfoort, dochter van Jhr. Jacob Alexander Rell en Jkvr. Louise Marquerite van Loon,
Uit dit huwelijk zijn twee kind bekend,

Jacob Andreas Lambrechtsen, geboren op 25 juni 1950 in s-Gravenhage,
Marguerite Louise Lambrechtsen, geboren op 5 november 1951 in s-Gravenhage.


XXV

van Roijen - van Styrum (1884)       schema 4011

Jkvr. Henriette van Styrum, geboren op 13 april 1863 in Haarlem, dochter van Jkvr. Albertine Sandberg en Mr. Floris Willem baron van Styrum trouwt op 24 april 1884 in Haarlem met Majoor Francois Renier van Roijen, geboren op 23 april 1861 in s-Gravenhage, zoon van Majoor Jan Barend Hendrik van Roijen en Louisa Aletta Bijleveld,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik Lodewijk van Roijen, geboren op 1 februari 1885 in Utrecht,
Florence Henriette van Roijen, geboren op 22 januari 1887 in Utrecht,

Jkvr. Henriette van Styrum overlijdt op 4 oktober 1935 in Haarlem, 72 jaar oud,
Majoor Francois Renier van Roijen overlijdt op 23 april 1917 in Amsterdam, 56 jaar oud.


XXVI

van Roijen - Cnopius (1915)       schema 4011

Hendrik Lodewijk van Roijen, geboren op 1 februari 1885 in Utrecht, zoon van Jkvr. Henriette van Styrum en Majoor Francois Renier van Roijen trouwt op 5 oktober 1915 in Winschoten met Jeanne Cnopius, geboren op 15 oktober 1893 in Breda, dochter van Mr. Dr. Anton Albert Cnopius, officier van justitie en Antoinette Albertine Laatsman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Lodewijk van Roijen overlijdt op 29 december 1942 in Leusden, 72 jaar oud,
Jeanne Cnopius overlijdt op 17 juni 1950 in Soest, 56 jaar oud.

Francois - van Roijen (1911)       schema 4011

Florence Henriette van Roijen, geboren op 22 januari 1887 in Utrecht, dochter van Jkvr. Henriette van Styrum en Majoor Francois Renier van Roijen trouwt op 28 april 1911 Amsterdam met Mr. Cornelis Joseph Francois, geboren op 28 juni 1886 in Utecht, zoon van Iman Francois, luitenant-kolonel bij de artillerie en Marquerita Cornelie Wilhelmine Merkus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Cornelis Joseph Francois, adjunct-inspecteur bij spoorwegmaatschappij, overlijdt op 21 juni 1912 in Zandvoort, 26 jaar oud.


XXIV

de Bruijn Kops - Sandberg (1857)       schema 4011

Egbertina Theodora Sandberg, geboren op 7 april 1830 in Baarn, dochter van Jacoba Philippine Grothe en Jhr. Johan Sandberg trouwt op 24 september 1857 in Haarlem met Willem Gerrit de Bruyn Kops, geboren op 12 november 1821 in Haarlem, zoon van Cornelis Johannes de Bruijn Kops, buitengewoon lid Tweede Kamer, wethouder en burgemeester van Haarlem en Marie Constance Francoise de Bosset,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Egbertina Theodora Sandberg overlijdt op 11 maart 1914 in Apeldoorn, 83 jaar oud,
Willem Gerrit de Bruyn Kops, secretaris Rijnland, overlijdt op 18 april 1886 in Leiden, 64 jaar oud.

de Bruijn Kops - Sandberg (1865)       schema 4011

Maria Rudolphina Sandberg, geboren op 24 juni 1831 in Baarn, dochter van Jacoba Philippine Grothe en Jhr. Johan Sandberg trouwt op 19 oktober 1865 met Willem Frederik de Bruyn Kops, geboren op 10 juli 1831 in Haarlem, zoon van Cornelis Johannes de Bruijn Kops, buitengewoon lid Tweede Kamer, wethouder en burgemeester van Haarlem en Marie Constance Francoise de Bosset,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Frederik de Bruyn Kops, overlijdt op 15 juli 1890 in s-Gravenhage, 59 jaar oud.

Schrassert Bert - Sandberg (1859)       schema 4011

Clara Carolina Sandberg, geboren op 17 november 1832 in Baarn, dochter van Jacoba Philippine Grothe en Jhr. Johan Sandberg trouwt op 2 juli 1859 in Haarlem met Hendrik Jacob Paulus Schrassert Bert, geboren op 4 juli 1832 in Utrecht, zoon van Pieter Ambrosius Bert en Schrassert, Johanna,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Clara Carolina Sandberg, overlijdt op 16 mei 1879 in Haarlem, 46 jaar oud,
Hendrik Jacob Paulus Schrassert Bert, ritmeester, overlijdt op 26 oktober 1912 in s-Gravenhage, 80 jaar oud.

Sandberg - van der Goes (1863)       schema 4011

Lodewijk Alexander Sandberg, geboren op 5 februari 1835 in Baarn, zoon van Jacoba Philippine Grothe en Jhr. Johan Sandberg trouwt op 30 april 1863 in Delft met Sophie Marie Henriette van der Goes, geboren op 30 juni 1839 in Delft, dochter van Jhr. Mr. Willem van der Goes en Margaretha Hermina Ferdinanda Hubrecht,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jacqueline Philippine Sandberg, geboren op 1 maart 1864 in Rotterdam,
Marguerite Hermina Ferdinande Sandberg, geboren op 19 april 1865 in Rotterdam,
Charles Marie Sandberg, geboren in 1866,
Cornelie Henriette Wilhelmina Sandberg, geboren in 1866 in Dordrecht,
Cornelie Henriette Hermine Sandberg, geboren op 22 maart 1869 in Dordrecht,

Lodewijk Alexander Sandberg, overlijdt in 1921, 84 of 85 jaar oud,
Sophie Marie Henriette van der Goes, overlijdt op 8 september 1912 in s-Gravenhage, 73 jaar oud.


XXV

Hartman - Sandberg (1889)       schema 4011

Jacqueline Philippine Sandberg, geboren op 1 maart 1864 in Rotterdam, dochter van Lodewijk Alexander Sandberg en Sophie Marie Henriette van der Goes trouwt op 20 juni 1889 in s-Hertogenbosch met Ir. Martinus Adrianus Hartman, geboren op 2 november 1862 in Aarlanderveen, zoon van Mr. Dr. Antoni Wilem Hartman en Anna Jacoba del Campo,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacqueline Philippine Sandberg, overlijdt in 1921, 84 of 85 jaar oud,
Ir. Martinus Adrianus Hartman, architect gemeente Delft, overlijdt op 2 mei 1928 in Sint-Philipsland, 73 jaar oud.

Hartman - Sandberg (1893)       schema 4011

Marguerite Hermina Ferdinande Sandberg, geboren op 19 april 1865 in Rotterdam, dochter van Lodewijk Alexander Sandberg en Sophie Marie Henriette van der Goes trouwt op 6 juli 1893 in den Haag met Charles Marie Antoine Hartman, geboren op 14 november 1865 in Middelburg, zoon van Mr. Dr. Antoni Wilem Hartman en Anna Jacoba del Campo,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Marguerite Hermina Sandberg, overlijdt op 26 deceber 1939 in Utrecht, 74 jaar oud,
Charles Marie Antoine Hartman, overlijdt op 16 oktober 1925 in Utrecht, 59 jaar oud.

del Campo - Sandberg (1902)       schema 4011

Cornelie Henriette Hermine Sandberg, geboren op 22 maart 1869 in Dordrecht, dochter van Lodewijk Alexander Sandberg en Sophie Marie Henriette van der Goes trouwt op 8 april 1902 in den Haag met Robert del Campo, geboren op 22 december 1868 in St. Philipsland, zoon van Jan Willem del Campo en Lydia Smith,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Lijdia del Campo, geboren op 17 januari 1903 in Almelo,
Sophie Marie Henriette del Campo, geboren op 10 juni 1905 in Almelo, overleden op 4 juli 1979 in Zwiep,

Cornelie Henriette Hermine Sandberg, overlijdt op 9 mei 1929 in s-Gravenhage, 60 jaar oud,
Robert del Campo, overlijdt op 27 oktober 1925 in s-Gravenhage, 56 jaar oud.


XXIV

Sandberg - Begemann (1863)       schema 4011

Johan Jacob Sandberg, geboren op 6 februari 1838 in Baarn, zoon van Jacoba Philippine Grothe en Jhr. Johan Sandberg trouwt op 2 juli 1863 in Djokjakarta met Marianna Begemann, geboren op 20 augustus 1842 in Enkhuizen, dochter van Christoph Georg Sigismund Begemann en Elisabeth Everdina Doublet,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Johan Sandberg, geboren op 18 mei 1864 in Djokjakarta,
Cristoph Georg Sigismund Sandberg, geboren op 22 maart 1866 in Magalang,
Johannes Coenraad Sandberg, geboren op 27 maart 1869 in Sinkawang,
Elisabeth Sandberg, geboren op 8 mei 1871 in s-Gravenhage,
Jacqueline Philippe Sandberg, geboren op 27 oktober 1876 in Poerworedjo,

Johan Jacob Sandberg, majoor Oostindisch leger, overlijdt op 12 april 1905 in Haarlem, 67 jaar oud,
Marianna Begemann, overlijdt op 19 mei 1899 in Haarlem, 56 jaar oud.


XXV

Sandberg - Kraal (1886)       schema 4011

Johan Sandberg, geboren op 18 mei 1864 in Djokjakarta, zoon van Johan Jacob Sandberg en Marianna Begemann trouwt op 29 september 1886 in Groningen met Wilhelmina Hendrika Octavia Kraal, geboren op 8 april 1864 in Woerden, dochter van Petrus Lambertus Bernardus Hendricus Johannes Deseire Kraal en Johanna Margaretha Rutten,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Margaretha Marianna Sandberg, geboren op 16 april 1888 in Djokjakarta,

Het huwelijk wordt op 7 september 1900 in Amsterdam door echtscheiding ontbonden.

Sandberg - Friedheim (1906)       schema 4011

Johan Sandberg, geboren op 18 mei 1864 in Djokjakarta, zoon van Johan Jacob Sandberg en Marianna Begemann hertrouwt op 22 september 1906 in Hamburg met Henrietta Elsa Friedrike Friedheim, geboren op 25 oktober 1875 in Hamburg, dochter van Moritz Friedheim en Malwine Furst,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Egon Sandberg, geboren op 3 november 1907 in Basel,
Hera Sandberg, geboren op 2 juli 1913 in Rotterdam,
Bodo Sandberg, geboren op 23 september 1914 in Rotterdam,

Johan Sandberg, 1e luitenant Oostindisch leger/directeur Nederlands Modelkantoor te Rotterdam,


XXVI

Sandberg - Brugsma ( )       schema 4011

Bodo Sandberg, geboren op 23 september 1914 in Rotterdam, zoon van Johan Sandberg en Henrietta Elsa Friedrike Friedheim trouwt met Catherine Elisabeth Brugsma, geboren op 25- december 1916 in Medan,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Job Sandberg,
Steven Sandberg,

Catherine Elisabeth Brugsma, overlijdt op 26 april 2001 in Haarlem, 84 jaar oud.


XXV

Sandberg - van Mansvelt (1897)       schema 4011

Cristoph Georg Sigismund Sandberg, adjudant van generaal Botha, geboren op 22 maart 1866 in Magalang, zoon van Johan Jacob Sandberg en Marianna Begemann trouwt op 7 januari 1897 in Haarlem met Wilhelmina Elisabeth van Mansvelt, geboren op 12 januari 1872 in Cheribon, dochter van Jan Pieter van Mansvelt en Mathilde Eleonora van Riel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Edward Floris van Sandberg, geboren op 10 april 1898 in Pretoria,
Louis Heribert Sandberg, geboren op 31 januari 1902 in Haarlem,
Mathilde Marianne Sandberg, geboren op 27 september 1904 in Parijs.

Sandberg - Graadt van Roggen (1892)       schema 4011

Johannes Coenraad Sandberg, officier Oostindisch leger; directeur vereniging voor landverhuizers, geboren op 27 maart 1869 in Sinkawang, zoon van Johan Jacob Sandberg en Marianna Begemann trouwt op 8 april 1892 in Haarlem met Catharina Petronella Margaretha Graadt van Roggen, geboren op 5 februari 1870 in Amsterdam, dochter van Jacob Frans Graadt van Roggen en Catharina Petronella Margaretha Zemsch,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Coen Sandberg, geboren op 18 november 1893 in Djokjakarta,
Johan Jacob Frans Sandberg, geboren op 23 april 1895 in Djokjakarta,
Marius Diederik Cristoph Sandberg, geboren op 5 september 1896 in Padang,
Henri Willem Sandberg, geboren op 18 augustus 1898 in Batavia,
Johannes Mattheus Reinier Sandberg, geboren op 13 november 1899 in Batavia, overleden in 1983 in Bedford (Groot-Brittannie),

Catharina Petronella Margaretha Graadt van Roggen, overlijdt op 20 juni 1907 in Zandvoort, 37 jaar oud.

Sandberg - Graadt van Roggen (1908)       schema 4011

Johannes Coenraad Sandberg, officier Oostindisch leger; directeur vereniging voor landverhuizers, geboren op 27 maart 1869 in Sinkawang, zoon van Johan Jacob Sandberg en Marianna Begemann hertrouwt op 5 maart 1908 met Elisa Catharina Johanna Carolina Graadt van Roggen, geboren op 28 januari 1872 in Haarlem, dochter van Jacob Frans Graadt van Roggen en Catharina Petronella Margaretha Zemsch,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Elisa Marianne Sara Sandberg, geboren op 26 april 1909 in Weltevreden.


XXVI

Sandberg - Keij (1917)       schema 4011

Jhr. Coen Sandberg, geboren op 18 november 1893 in Djokjakarta, zoon van Johannes Coenraad Sandberg en Catharina Petronella Margaretha Graadt van Roggen trouwt op 24 oktober 1917 te s Graveland met Cornelia Maria Keij, geboren op 15 juli 1892 in s Graveland, dochter van Gijsbartus Keij en Johanna Antoinetta Margaretha Gerardina Proper,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Coen Gijsbartus Sandberg, geboren op 10 juni 1921 in s-Gravenhage,

Johannes Coenraad Sandberg, overlijdt op 3 maart 1986 in Heerhugowaard, 92 jaar oud,
Cornelia Maria Keij, overlijdt op 8 februari 1962 in Schoorl, 69 jaar oud.


XXVII

Sandberg - Dorhout Mees (1951)       schema 4011

Jhr. Coen Sandberg, geboren op 10 juni 1921 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Coen Gijsbartus Sandberg en Cornelia Maria Keij trouwt omstreeks 1951 met Josephine Elisabeth Pauline Dorhout Mees, geboren op 25 februari 1926 in Groningen, dochter van Bernardus Dorhout Mees en Maria Lucie Hesse,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Coen Bernardus Sandberg, geboren op 6 april 1952 in s-Gravenhage.


XXVI

Sandberg - Prins (1921)       schema 4011

Johan Jacob Frans Sandberg, geboren op 23 april 1895 in Djokjakarta, zoon van Johannes Coenraad Sandberg en Catharina Petronella Margaretha Graadt van Roggen trouwt op 3 juni 1921 in Haarlem met Anna Carolina Prins, geboren op 20 maart 1897 in Heemstede, dochter van Klaas Prins en Maria Achenbach,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Sandberg - Carp (1919)       schema 4011

Marius Diederik Cristoph Sandberg, geboren op 5 september 1896 in Padang, zoon van Johannes Coenraad Sandberg en Catharina Petronella Margaretha Graadt van Roggen trouwt op 30 december 1919 in Bloemendaal met Celile Gertrude Carp, geboren in 1898 in Pakalongan, dochter van Bernard Marie Antoine Carp en Ida Anna Spanjaard,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 4 september 1930 door echtscheiding ontbonden.


XXV

ter Beek - Sandberg (1900)       schema 4011

Elisabeth Sandberg, geboren op 8 mei 1871 in s-Gravenhage, dochter van Johan Jacob Sandberg en Marianna Begemann trouwt op 6 december 1900 in Haarlem met Henri Carel Johan ter Beek, majoor infanterie, geboren op 26 auguatus 1867 in Bergen op Zoom, zoon van Carel Herman ter Beek en Elisabeth Josephina Maria Ratering,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Royaards - Sandberg (1903)       schema 4011

Jacqueline Philippe Sandberg, geboren op 27 oktober 1876 in Poerworedjo, dochter van Johan Jacob Sandberg en Marianna Begemann trouwt op 23 december 1903 in Parijs met Willem Cornelis Royaards, toneeldirecteur, geboren op 21 juli 1867 in Amsterdam, zoon van Willem Cornelis Royaards en Henriette Johanna Klijnveld,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Grothe - Taets van Amerongen (1829)       schema 4012

Lodewijk Jan Grothe, geboren op 7 oktober 1799 in Utrecht, zoon van Alexander Jean Grothe en Louise Elizabeth Roosmale trouwt op 11 november 1829 in Utrecht met Caroline Dorothee barones Taets van Amerongen, geboren op 27 februari 1810 in Amsterdam, dochter van Arnoud Joost baron Taets van Amerongen en Henriette Maria barones Smeth,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maria Henrietta Louise Carolina Grothe, geboren op 27 november 1831 in Utrecht,

Lodewijk Jan Grothe overlijdt op 22 oktober 1831 in Utrecht, 32 jaar oud,
Caroline Dorothee barones Taets van Amerongen overlijdt op 5 januari 1854 in Arnhem, 43 jaar oud.


XXIV

van de Poll - Grothe (1852)       schema 4012

Maria Henrietta Louise Carolina Grothe, geboren op 27 november 1831 in Utrecht, dochter van Lodewijk Jan Grothe en Caroline Dorothee barones Taets van Amerongen trouwt op 30 november 1852 in Arnhem met Jhr. Archibald van de Poll, geboren op 21 februari 1827 in Cassel/Frankrijk, zoon van Jhr. Archibald van de Poll en Frederica Louiza barones van Heerdt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Henrietta Louise Carolina Grothe overlijdt op 30 mei 1854 in Arnhem, 22 jaar oud,
Jhr. Archibald van de Poll overlijdt 21 november 1871 in Sint Michielsgestel, 44 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXII

Ram - Grothe (1780)       schema 4012

Jacoba Aletta Francina Grothe, geboren op 14 februari 1758 in Utrecht, dochter van Clara Elisabeth van Dam en Laurens Grothe trouwt op 21 mei 1780 in Utrecht met Mr. Philippe Ram, geboren op 26 juni 1753 in Utrecht, zoon van Mr. Jan Jacob Ram en Catharina Maria de Ruever,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Laurens Elisa Ram, geboren op 21 december 1782 in Utrecht,
Albert Jan Leonard Ram, geboren op 5 november 1784 in Utrecht,
Willem Elisa Ram, geboren op 7 februari 1786 in Utrecht,
Jan Wijnand Ignatius Ram, geboren in 1789, overleden op 16 november 1842 in Utrecht,
Isaac Arend Albert Ram, geboren in 1793 in Utrecht,
Louise Alexandrine Ram, geboren in 1794 in Utrecht,
Johanna Wijnanda Hermina Ram, geboren op 27 maart 1798 in Utrecht,

Jacoba Aletta Francina Grothe overlijdt op 21 augustus 1815 in Utrecht, 57 jaar oud,
Mr. Philippe Ram overlijdt op 9 april 1817 in Utrecht, 63 jaar oud.

Wikipedia: Ram


XXIII

Ram - van de Poll (1812)       schema 4012

Jhr. Laurens Elisa Ram, geboren op 21 december 1782 in Utrecht, zoon van Jacoba Aletta Francina Grothe en Mr. Philippe Ram trouwt op 7 oktober 1812 in Amsterdam met Jkvr. Magdalena Antonia van de Poll, geboren op 11 februari 1790 in Amsterdam, dochter van Jhr. Mr. Jan van de Poll en Anna Catharina Valckenier,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jkvr. Jacoba Philippina Ram, geboren op 10 oktober 1813 in Amsterdam, overleden op 22 december 1878 in Pau (Frankrijk),
Jhr. Jan Laurens Ram, geboren in 1815 in Amsterdam,
Jhr. Henriette Maria Ram, geboren in 1817 in Utrecht,
Jhr. Willem Lodewijk Carel Ram, geboren op 14 juni 1818 in Utrecht,
Jkvr. Louise Anna Alexandrine Ram, geboren op 8 mei 1822 in Utrecht,
Jkvr. Magdalena Sara Albertina Ram, geboren in 1824, overleden op 24 juli 1832 in Utrecht,
Jhr. Jacob Philip Albert Leonard Ram, geboren in 1827, overleden op 11 februari 1890 in Utrecht,
Jhr. Albert Laurens Elisa Ram, geboren op 7 januari 1829 in Utrecht,

Jhr. Laurens Elisa Ram overlijdt op 9 oktober 1828 in Utrecht, 45 jaar oud,
Jkvr. Magdalena Antonia van de Poll overlijdt op 16 maart 1859 in Utrecht, 69 jaar oud.

Wikipedia: Ram


XXIV

Ram - thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg (1841)       schema 4012

Jhr. Jan Laurens Ram, geboren in 1815 in Amsterdam, zoon van Jhr. Laurens Elisa Ram en Jkvr. Magdalena Antonia van de Poll trouwt op 25 november 1841 in Utrecht met Anna Charlotte Tjallinga Henrietta barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren op 23 mei 1820, dochter van Michael baron Schwartzenberg thoe Hohenlandsberg en Catharina Maria Johanna Hermanna barones van Asbeck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Jan Laurens Ram overlijdt op 13 februari 1863 in Utrecht, 47 of 48 jaar oud,
Anna Charlotte Tjallinga Henrietta barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg overlijdt op 24 maart 1902, 81 jaar oud.

Wikipedia: Ram

de la Court - Ram (1840)       schema 4012

Jkvr. Henriette Maria Ram, geboren in 1817 in Utrecht, dochter van Jhr. Laurens Elisa Ram en Jkvr. Magdalena Antonia van de Poll trouwt op 9 juni 1840 in Utrecht met Pieter Maria de la Court, geboren in 1816 in Ubbergen, zoon van Pieter Hendrik de la Court en Catharina Johanna Elisabet Tonneman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Catharina Johanna Elisabeth de la Court, geboren in 1843 in Utrecht,
Maria Adriana de la Court, geboren op 12 mei 1853 in Utrecht, overleden op 26 mei 1853 in Utrecht,

Jkvr. Henriette Maria Ram overlijdt op 11 november 1895 in Utrecht, 77 of 78 jaar oud,
Pieter Maria de la Court overlijdt op 22 september 1872 in Soest, 55 of 56 jaar oud.


XXV

van Citters - de la Court (1866)       schema 4012

Catharina Johanna Elisabeth de la Court, geboren in 1843 in Utrecht, dochter van Jkvr. Henriette Maria Ram en Pieter Maria de la Court trouwt op 2 augustus 1866 in Baarn met Willem van Citters, geboren in 1843 in s-Gravenhage, zoon van Aarnout van Citters en Jkvr. Susanne Catherine van Beresteyn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Ram - van Heeckeren van Brandenburg (1848)       schema 4012

Jhr. Willem Lodewijk Carel Ram, geboren op 14 juni 1818 in Utrecht, zoon van Jhr. Laurens Elisa Ram en Jkvr. Magdalena Antonia van de Poll trouwt op 22 juni 1848 in Utrecht met Cornelia Johanna Elisabeth barones van Heeckeren van Brandenburg, geboren op 24 maart 1823 in Utrecht, dochter van Willem Anthony Hendrik baron van Heeckeren van Brandenburg en Jkvr. Johanna Dorothea Barchman Wuytiers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Willem Lodewijk Carel Ram overlijdt op 1 januari 1892 in Utrecht, 73 jaar oud,
Cornellia Johanna Elisabeth barones van Heeckeren van Brandenburg overlijdt op 13 augustus 1899 in Utrecht, 76 jaar oud.

Wikipedia: Ram

van Oldenbarneveld Witte Tullingh - Ram (1845)       schema 4012

Jkvr. Louise Anna Alexandrine Ram, geboren op 8 mei 1822 in Utrecht, dochter van Jhr. Laurens Elisa Ram en Jkvr. Magdalena Antonia van de Poll trouwt op 24 juli 1845 in Utrecht met Jhr. Mr. Anthony Adriaan van Oldenbarneveld Witte Tullingh, geboren op 25 juni 1805 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Johan Gerhard van Oldenbarneveld Witte Tullingh, advocaat-fiscaal Hoge Krijgsraad en Lucia Catharina Stratinus,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Jacoba Philippina van Oldenbarneveld Witte Tullingh, geboren op 6 april 1853 in Utrecht,
Jkvr. Wilhelmina Carolina Louise van Oldenbarneveld Witte Tullingh, geboren in 1861 in Utrecht,

Jkvr. Louise Anna Alexandrine Ram overlijdt op 27 januari 1892 in Utrecht, 69 jaar oud,
Jhr. Mr. Anthony Adriaan van Oldenbarneveld Witte Tullingh overlijdt op 7 februari 1883 in Utrecht, 77 jaar oud.


XXV

Stang - van Oldenbarneveld Witte Tullingh (1893)       schema 4012

Jkvr. Jacoba Philippina van Oldenbarneveld Witte Tullingh, geboren op 6 april 1853 in Utrecht, dochter van Jkvr. Louise Anna Alexandrine Ram en Jhr. Mr. Anthony Adriaan van Oldenbarneveld Witte Tullingh trouwt op 8 december 1893 in Utrecht met Theodor Stang, geboren op 14 maart 1836 in Vang (Noorwegen), zoon van Thomas Stang en Matthea Regina Gloerzer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Jacoba Philippina van Oldenbarneveld Witte Tullingh overlijdt op 29 januari 1936 in Amersfoort, 82 jaar oud,
Theodor Stang overlijdt op 20 augustus 1919 in s-Gravenhage, 83 jaar oud. .


XXIV

Ram - Luden (1853)       schema 4012

Jhr. Albert Laurens Elisa Ram, geboren op 7 januari 1829 in Utrecht, zoon van Jhr. Laurens Elisa Ram en Jkvr. Magdalena Antonia van de Poll trouwt op 8 december 1853 in Amsterdam met Louise Charlotte Luden, geboren in 1831, dochter van Johannes Luden en Anna Catharina Duker,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Anna Catharina Ram, geboren op 5 okrober 1854 in Utrecht, overleden op 29 oktober 1855 in Utrecht,
Jkvr. Laurentia Antonia Elisa Ram, geboren op 7 september 1855 in Utrecht, overleden op 22 juni 1905 in Utrecht,
Jkvr. Johanna Louisa Charlotte Ram, geboren in 1857 in Utrecht,
Jhr. Hendrik Marij Ram, geboren in 1859, overleden op 11 januari 1879 in Menton (Frankrijk),
Jkvr. Louise Matilda Ram, geboren op 18 januari 1862 in Utrecht,
Jhr. Henri Ernest Ram, geboren in 1865 in Utrecht,
Jhr. Arnoud Robert Ram, geboren in 1867, overleden op 20 mei 1876 in Utrecht,

Johannes Luden is in 1835 commissaris van de Nederlandsche Handel Maatschappij en in 1836 directeur van de in 1814 door Koning Willem I opgerichte Nederlandsche Bank,

Louise Charlotte Luden overlijdt op 29 april 1876 in Utrecht, 44 of 45 jaar oud.

Wikipedia: Ram


XXV

Brants - Ram (1885)       schema 4012

Jkvr. Johanna Louisa Charlotte Ram, geboren in 1857 in Utrecht, dochter van Jhr. Albert Laurens Elisa Ram en Louise Charlotte Luden trouwt op 2 juli 1885 in Utrecht met Ernst Richard Egbert Brants, geboren in 1857 in Vorden, zoon van Mr. Jan Isaac Brants, Heer van den Wildenborch en Overlaer en Catharina Swanida Johanna Mathilda van Lben Sels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Jan Isaac Brants overlijdt op 18 april 1924 in Vorden, 66 of 67 jaar oud..

Radermacher Schorer - Ram (1892)       schema 4012

Jkvr. Louise Matilda Ram, geboren op 18 januari 1862 in Utrecht, dochter van Jhr. Albert Laurens Elisa Ram en Louise Charlotte Luden trouwt op 3 maart 1892 in Utrecht met Jhr. Cornelis Johannes Radermacher Schorer, geboren op 12 januari 1858 in Harderwijk, zoon van Jhr. Jacobus Marinus Radermacher Schorer en Antoinette Jacqueline Croes,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Johan Lodewijk Carel Radermacher Schorer, geboren op 31 januari 1893 in Zeist, overleden op 21 juni 1934 in Utrecht,
Jkvr. Wilhelmine Jeanne Marie Elisabeth Radermacher Schorer, geboren op 14 augustus 1895 in Zeist,

Jkvr. Louise Matilda Ram overlijdt op 2 maart 1942 in Zeist, 80 jaar oud,
Jhr. Cornelis Johannes Radermacher Schorer overlijdt op 1 augustus 1935 in Zeist, 77 jaar oud..


XXVI

Sickinghe - Radermacher Schorer (1921)       schema 4012

Jkvr. Wilhelmine Jeanne Marie Elisabeth Radermacher Schorer, geboren op 14 augustus 1895 in Zeist, dochter van Jkvr. Louise Matilda Ram en Jhr. Cornelis Johannes Radermacher Schorer trouwt op 14 september 1921 met Jhr. Duco Wilhelm Sickinghe, geboren op 3 mei 1883 in Zeist, zoon van Jhr. Onno Joost Sickinghe en Johanna Ignatia Jacoba Nepveu tot Ameide,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Cornelie Jeanne Louise Mathilde Sickinghe, geboren op 3 februari 1923 in s-Gravenhage,
Jhr. Feyo Onno Joost Sickinghe, geboren op 1 mei 1926 in s-Gravenhage,

Jkvr. Wilhelmine Jeanne Marie Elisabeth Radermacher Schorer overlijdt op 7 februari 1965 in s-Gravenhage, 69 jaar oud,
Jhr. Duco Wilhelm Sickinghe overlijdt op 4 maart 1983 in s-Gravenhage, 99 jaar oud..


XXVII

de Beaufort - Sickinghe (1953)       schema 4012

Jkvr. Cornelie Jeanne Louise Mathilde Sickinghe, geboren op 3 februari 1923 in s-Gravenhage dochter van Jkvr. Wilhelmine Jeanne Marie Elisabeth Radermacher Schorer en Jhr. Duco Wilhelm Sickinghe trouwt op 30 mei 1953 in den Haag met Jhr. Mr. Arnout Jan de Beaufort, geboren op 3 februari 1912 in Amersfoort, zoon van Jhr. Mr. Jan Karel Hendrik de Beaufort, Heer van Leusden en Louise Ernestine de Beaufort,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Inez Duconia de Beaufort, geboren op 13 mei 1954 in Deventer,
Jkvr. Carola Ernestine de Beaufort, geboren op 22 mei 1956 in Markelo,
Jhr. Arnout Jan de Beaufort, geboren op 18 december 1959 in Markelo,
Jhr. Frans Ferdinand Feyo de Beaufort, geboren op 28 februari 1966 in Markelo,

Jhr. Mr. Arnout Jan de Beaufort overlijdt op 13 februari 1966 in Markelo, 54 jaar oud..

Wikipedia: de Beaufort

Sickinghe - van Eeghen (1952)       schema 4012

Jhr. Mr. Feyo Onno Joost Sickinghe, geboren op 1 mei 1926 in s-Gravenhage zoon van Jkvr. Wilhelmine Jeanne Marie Elisabeth Radermacher Schorer en Jhr. Duco Wilhelm Sickinghe trouwt op 6 september 1952 in Driebergen met Marguerite Cornelie van Eeghen, geboren op 12 november 1928 in Amsterdam, dochter van Henri Louis van Eeghen en Jkvr. Catharina Margaretha Boreel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Marquerite Catherina Sickinghe, geboren op 31 juli 1953 in Driebergen,
Jkvr. Wilhelmine Jeanne Mathilde Elisabeth Sickinghe, geboren op 1 mei 1956 in Driebergen,
Jhr. Duco Willem Sickinghe, geboren op 19 maart 1958 in Driebergen,
Jhr. Rembt Feyo Sickinghe, geboren op 20 oktober 1966 in Hengelo.


XXVIII

Frowein - Sickinghe (1977)       schema 4012

Jkvr. Marquerite Catherina Sickinghe, geboren op 31 juli 1953 in Driebergen dochter van Jhr. Mr. Feyo Onno Joost Sickinghe en Marguerite Cornelie van Eeghen trouwt op 3 september 1977 met Peter Jaap Frowein, geboren op 9 maart 1946 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Frederik Maarten Frowein en Jkvr. Cecile Marguerite Backer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Giscard dEstaing - Sickinghe (1984)       schema 4012

Jkvr. Wilhelmine Jeanne Mathilde Elisabeth Sickinghe, geboren op 1 mei 1956 in Driebergen, dochter van Jhr. Mr. Feyo Onno Joost Sickinghe en Marguerite Cornelie van Eeghen trouwt op 30 juni 1984 in Naarden met Henri Edmond Marie Valery Giscard dEstaing, geboren op 17 oktober 1956 in Parijs, zoon van Valery Marie Rene George Giscard dEstaing, president van Frankrijk van 1974 tot 1981 en Anne Aymone Sauvage de Brantes,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Frederic Giscard dEstaing, geboren op 28 juli 1986 in Tours,
Sophie Marquerite Marie Aymone Giscard dEstaing, geboren op 1 juli 1989 in Suresnes,
May Giscard dEstaing, geboren op 5 augustus 1991 in Suresnes.

Sickinghe - van Heukelom (1985)       schema 4012

Jhr. Duco Willem Sickinghe, geboren op 19 maart 1958 in Driebergen, zoon van Jhr. Mr. Feyo Onno Joost Sickinghe en Marguerite Cornelie van Eeghen trouwt omstreeks 1985 met Anna Johanna Emilie van Heukelom, geboren op 12 mei 1959 in Brussel, dochter van Lodewijk Casper van Heukelom en Jkvr. Maria Johanna van Beijma,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Feyo Joost Sickinghe, geboren op 23 december 1986 in Geneve,
Jkvr. Emilie Maria Johanna Sickinghe, geboren op 28 april 1988 in Tubingen (Baden-Wurttemberg),
Jkvr. Odilia Marguerite Louise Wilhelmine Sickinghe, geboren op 9 januari 1991 in Geneve,
Jhr. Willem Lodewijk Duco Sickinghe, geboren op 3 augustus 1998 in Blaricum.


XXV

Ram - de Muralt (1890)       schema 4012

Jhr. Henri Ernest Ram, geboren in 1865 in Utrecht, zoon van Jhr. Albert Laurens Elisa Ram en Louise Charlotte Luden trouwt op 17 april 1890 in Utrecht met Jkvr. Bertha Louisa Wilhelmina de Muralt, geboren op 5 januari 1866 in Utrecht, dochter van Mr. Johan Ludwig Bernard de Muralt en Wilhelmina Scherpezeel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram, geboren op 17 april 1891 in s-Hertogenbosch,
Jhr. Albert Jacob Philip Leonard Ram, geboren in 1896 in s-Hertogenbosch, overleden op 27 januari 1938 in Ede,
Jkvr. Johanna Louise Charlotte Ram, geboren op 3 april 1898 in Engelen (Noordbrabant), overleden op 29 december 1980 in de Bilt,

Mr. Johan Ludwig Bernard de Muralt is advocaat bij Provinciaal Gerechtshof; wethouder Utrecht en lid Provinciale Staten Utrecht; 37 jaar lang secretaris Kamer van Koophandel en van de Handelssocieteit, secretaris of voorzitter van de Utrechtse Kiezersvereeniging en commissaris van de burgersocieteit De Vriendschap etc.; per 1840 ingelijfd in de Nederlandse adel en per 1886 Ridder in de Nederlandse Leeuw,

Jhr. Henri Ernest Ram overlijdt op 14 januari 1949 in de Bilt, 83 of 84 jaar oud,
Jkvr. Bertha Louisa Wilhelmina de Muralt overlijdt op 17 juni 1942 in Utrecht, 76 jaar oud..

Wikipedia: Ram


XXVI

Huydecoper - Ram (1915)       schema 4012

Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram, geboren op 17 april 1891 in s-Hertogenbosch, dochter van Jhr. Henri Ernest Ram en Jkvr. Bertha Louisa Wilhelmina de Muralt trouwt op 21 oktober 1915 in Utrecht met Jhr. Louis Huydecoper, Heer van Nigtevecht, geboren op 14 januari 1889 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Jan Elias Huydecoper en Susanna Christina Maria Anthonia Luden,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Ernestine Huydecoper, geboren op 9 april 1917 in Utrecht,
Jkvr. Jean Eliane Huydecoper, geboren op 8 juni 1920 in Utrecht,
Jhr. Jan Louis Reinier Huydecoper, geboren op 23 februari 1922 in Utrecht,
Jhr. Willem Jacob Lodewijk Huydecoper, geboren op 17 april 1925 in Utrecht, overleden op 15 januari 1946 in Amsterdam,

Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram overlijdt op 26 januari 1973 in Utrecht, 81 jaar oud,
Jhr. Louis Huydecoper overlijdt op 13 november 1964 in Bilthoven, 75 jaar oud..

Wikipedia: Huydecoper


XXVII

Calkoen - Huydecoper (1938)       schema 4012

Jkvr. Henriette Ernestine Huydecoper, geboren op 9 april 1917 in Utrecht, dochter van Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram en Jhr. Louis Huydecoper trouwt op 16 september 1938 in Utrecht met Albrecht Fredrik Calkoen, geboren op 12 oktober 1913 in Baarn, zoon van Charles Calkoen en Susanne Johanna Francine Carolina Wilhelmina Insinger,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Charles Mari Cornelis Calkoen, geboren op 4 juli 1939 in Medan, overleden op 30 juni 1959 in Medan,
Laurence Jeanne Eliane Calkoen, geboren op 28 augustus 1940 in Medan,
Willem Jacob Lodewijk Calkoen, geboren op 26 maart 1946 in Utrecht,

Jkvr. Henriette Ernestine Huydecoper overlijdt op 5 november 1986 in Zeist, 69 jaar oud,
Albrecht Fredrik Calkoen overlijdt op 2 juni 1992 in Zeist, 78 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen


XXVIII

Hooft - Calkoen (1968)       schema 4012

Laurence Jeanne Eliane Calkoen, geboren op 28 augustus 1940 in Medan, dochter van Jkvr. Henriette Ernestine Huydecoper en Albrecht Fredrik Calkoen trouwt op 3 februari 1968 in Zeist met Jhr. Mr. Hendrik Gustaaf Adolf Hooft, Heer van Woudenberg, Geerestein en Groenewoude, geboren op 8 november 1939 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hendrik Wijnand Cornelis Hooft, Heer van Woudenberg, Geerestein en Groenewoude en Ebba Margaretha Schumacher,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Emilie Ernestine Ebba Hooft, geboren op 7 augustus 1969 in Utrecht,
Jkvr. Wijnanda Augusta Willemien Eliane Hooft, geboren op 1 augustus 1970 in Utrecht,
Jhr. Cornelis Pieter Hooft, geboren op 24 november 1973 in Utrecht,
Jhr. Daniel Elias Hooft, geboren op 21 april 1975 in Utrecht.

Wikipedia: Hooft

Calkoen - Nauta (1977)       schema 4012

Mr. Willem Jacob Lodewijk Calkoen, geboren op 26 maart 1946 in Utrecht, zoon van Jkvr. Henriette Ernestine Huydecoper en Albrecht Fredrik Calkoen trouwt op 17 december 1977 in Leiden met Mr. Jolande Nauta, geboren 9 augustus 1950 in Leiden, dochter van Prof. Dr. Jan Nauta en Helena Maria Theresia Barge,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Oscar Frederik Cornelis Calkoen, geboren op 4 december 1981 in Breda,
Friso Gerard Jan Calkoen, geboren op 4 april 1983 in Rotterdam,
Emmeline Ernestine Calkoen, geboren op 5 juni 1985 in Rotterdam.

Wikipedia: Calkoen


XXIX

van Lynden - Hooft (1995)       schema 4012

Jkvr. Wijnanda Augusta Willemien Eliane Hooft, geboren op 1 augustus 1970 in Utrecht, dochter van Laurence Jeanne Eliane Calkoen en Jhr. Mr. Hendrik Gustaaf Adolf Hooft trouwt op 4 februari 1995 in Zeist met Rijnhard Bernhard baron van Lynden, geboren op 12 september 1967 in Laag Keppel (kasteel Keppel), zoon van Mr. Willem Jacob Reinout baron van Lynden, Heer van Keppel en Barlham en Jkvr. Sonia Lucile Maximilienne Rutgers van Rozenburg,
Uit dit huwelijk is n vier kind bekend,

Willem Frederik baron van Lynden, geboren op 30 maart 1998 in Singapore.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

van Rossem - Huydecoper (1948)       schema 4012

Jkvr. Jean Eliane Huydecoper, geboren op 8 juni 1920 in Utrecht, dochter van Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram en Jhr. Louis Huydecoper trouwt op 20 februari 1948 met Mr. Arnoldus Adriaan van Rossem, geboren op 24 december 1909 in Utrecht, zoon van George van Rossem en Anna Gerardina Pit,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maarten van Rossem, geboren op 16 november 1948 in Eindhoven,
Laurence Berthe Willemine van Rossem, geboren op 17 maart 1950 in Rotterdam,
Jan Erik van Rossem, geboren op 4 februari 1952 in Brielle.

XXVII

Huydecoper - van Wassenaer (1944)       schema 4012

Jhr. Mr. Jan Louis Reinier Huydecoper, Heer van Nigtevecht, geboren op 23 februari 1922 in Utrecht, zoon van Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram en Jhr. Louis Huydecoper trouwt op 25 juli 1944 met Constance Cornelie barones van Wassenaer, geboren op 3 oktober 1921 in Vorden (huize Enzerinck), dochter van Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer en Jkvr. Sylvia Augusta van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jan Louis Reinier Huydecoper, geboren op 20 mei 1945 in Utrecht,
Jkvr. Luytgen Eliane Huydecoper, geboren op 7 april 1947 in Ottawa,
Jkvr. Cunera Ernestine Huydecoper, geboren op 30 juni 1950 in Bonn.

Wikipedia: Huydecoper


XXVIII

Huydecoper - Schoemaker (1969)       schema 4012

Jhr. Jan Louis Reinier Huydecoper, geboren op 20 mei 1945 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Jan Louis Reinier Huydecoper en Constance Cornelie barones van Wassenaer trouwt op 5 oktober 1969 met Marja Carolina Schoemaker, geboren op 9 mei 1943 in s-Gravenhage, dochter van Dr. Carel Albert Schoemaker en Maria Juliette van Ameron,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Sylvia Marja Huydecoper, geboren op 25 juni 1970 in Utrecht,
Jhr. Carel Reinier Huydecoper, geboren op 26 januari 1972 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Diederik Anthony Huydecoper, geboren op 16 juli 1977 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt op 6 juni 1983 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Huydecoper

de Brauw - Huydecoper (1970)       schema 4012

Jkvr. Mr. Luytgen Eliane Huydecoper, geboren op 7 april 1947 in Ottawa, dochter van Jhr. Mr. Jan Louis Reinier Huydecoper en Constance Cornelie barones van Wassenaer trouwt op 4 juli 1970 in den Haag met Jhr. Mr. Diederik Jan Brauw, geboren op 21 februari 1946 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Jacob Hendrik de Brauw en Margaretha Cornelia Wilhelmina barones van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Clara Cunera de Brauw, geboren op 22 april 1982 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Jacob Maurits de Brauw, geboren op 24 oktober 1983 in s-Gravenhage.

Heijning - Huydecoper (1982)       schema 4012

Jkvr. Mr. Cunera Ernestine Huydecoper, geboren op 30 juni 1950 in Bonn, dochter van Jhr. Mr. Jan Louis Reinier Huydecoper en Constance Cornelie barones van Wassenaer trouwt op 12 augustus 1982 met Mr. Hendrik Willem Lambertus Heijning, geboren op 17 december 1947 in Wassenaar, zoon van Ir. Hendrik Willem Lambertus Heijning en Hylkia Maria Halbertsma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Ram - van Zwijndrecht (1817)       schema 4012

Jhr. Albert Jan Leonard Ram, geboren op 5 november 1784 in Utrecht zoon van Jacoba Aletta Francina Grothe en Mr. Philippe Ram trouwt op 8 oktober 1817 in Overschie met Paulina Jacoba van Zwijndrecht,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Philip Ram, geboren op 27 december 1818 in Rotterdam,
Hendrik Marij Ram, geboren in 1821 in Rotterdam,

Jhr. Albert Jan Leonard Ram overlijdt op 28 april 1834 aan boord van de Anna Catharina, 49 jaar oud,
Paulina Jacoba van Zwijndrecht overlijdt op 2 januari 1831 in Batavia.

Wikipedia: Ram


XXIV

Ram - des Tombes (1844)       schema 4012

Jhr. Philip Ram, geboren op 27 december 1818 in Rotterdam zoon van Jhr. Albert Jan Leonard Ram en Paulina Jacoba van Zwijndrecht trouwt op 25 april 1844 in Utrecht met Magdalena Maria des Tombes, geboren op 3 juli 1821 in Vught, dochter van Daniel Gerard des Tombes en Cornelia Maria Verheye van Citters,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Pauline Augustine Ram, geboren op 15 februari 1845 in Nice,

Jhr. Philip Ram overlijdt op 3 december 1888 in Utrecht, 69 jaar oud,
Magdalena Maria des Tombes overlijdt op 21 februari 1900 in Utrecht, 78 jaar oud.

Wikipedia: Ram


XXV

van Beeck Calkoen - Ram (1868)       schema 4012

Jkvr. Pauline Albertine Ram, geboren op 15 februari 1845 in Nice, dochter van Jhr. Philip Ram en Magdalena Maria des Tombes trouwt op 7 mei 1868 Utrecht met Mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen, geboren op 30 maart 1842 in Utrecht, zoon van Mr. Aarnoud Jan van Beeck Calkoen, lid Gedeputeerde Staten van Utrecht en Anguelique Henriette Hora Siccama,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Aarnoud Jan van Beeck Calkoen, geboren in 1869 in Utrecht, overleden op 26 maart 1889 in Doetinchem-Stad,
Willem Jabes van Beeck Calkoen, geboren op 25 maart 1871 in Utrecht,
Albert Jan Leonard van Beeck Calkoen, geboren op 10 oktober 1874 in Utrecht,
Magdalena Maria van Beeck Calkoen, geboren op 18 april 1876 in Utrecht,
Jan Frederick van Beeck Calkoen, geboren op 24 mei 1880 in Utrecht,

Bij beschikking van de arrondissementsrechtbank in Utrecht op 23 oktober 1923 is bevolen de tweede naam van Jkvr. Pauline Augustine Ram te stellen als Albertine, ingeschreven in Utrecht op 1 juli 1924,

Jkvr. Pauline Albertine Ram overlijdt op 29 april 1885 in Utrecht, 40 jaar oud,
Mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen, statenlid, overlijdt op 21 juni 1922 in Utrecht, 78 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen


XXVI

van Beeck Calkoen - Repelaer (1901)       schema 4012

Jhr. Willem Jabes van Beeck Calkoen, geboren op 25 maart 1871 in Utrecht, zoon van Jkvr. Pauline Albertine Ram en Mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen trouwt op 14 november 1901 in Zeist met Jkvr. Adrienne Johanna Margaretha Repelaar, geboren op 18 december 1879 in Apeldoorn, dochter van Jhr. Ocker Arnold Repelaer en Jkvr. Adriana van Haeften,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen, geboren op 8 oktober 1902 in Bunnik,
Jhr. Frans Jabes van Beeck Calkoen, geboren op 28 april 1905 in Bunnik,
Jhr. Philip Jan van Beeck Calkoen, geboren op 25 februari 1907 in Bunnik,
Jhr. Johan Adriaan Paulus van Beeck Calkoen, geboren op 27 december 1912 in Bunnik,

Jhr. Willem Jabes van Beeck Calkoen overlijdt op 13 februari 1945 in Doorn, 73 jaar oud,
Jkvr. Adrienne Johanna Margaretha Repelaar, overlijdt op 9 augustus 1964 in Haarlem, 84 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen


XXVII

van Beeck Calkoen - Grant ( )       schema 4012

Jhr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen, geboren op 8 oktober 1902 in Bunnik, zoon van Jhr. Willem Jabes van Beeck Calkoen en Jkvr. Adrienne Johanna Margaretha Repelaar trouwt met Myrna Ruth Grant,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Calkoen

van Beeck Calkoen - de Jong Schouwenburg (1934)       schema 4012

Jhr. Mr. Frans Jabes van Beeck Calkoen, geboren op 28 april 1905 in Bunnik, zoon van Jhr. Willem Jabes van Beeck Calkoen en Jkvr. Adrienne Johanna Margaretha Repelaar trouwt op 11 september 1934 in Amsterdam met Jacomina Luci Henriette de Jong Schouwenburg, geboren op 11 november 1911 in Amsterdam, dochter van Mr. Lucas Maximiliaan de Jong Schouwenburg en Catharina Elisabeth Waller,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacomina Luci Henriette de Jong Schouwenburg, overlijdt op 11 maart 1935 in Ouderkerk aan de IJssel, 23 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen

van Beeck Calkoen - van Foreest (1940)       schema 4012

Jhr. Philip Jan van Beeck Calkoen, geboren op 25 februari 1907 in Bunnik, zoon van Jhr. Willem Jabes van Beeck Calkoen en Jkvr. Adrienne Johanna Margaretha Repelaar trouwt op 16 augustus 1940 in Krugersdorp (Zuid-Afrika) met Jkvr. Jacoba Elisabeth van Foreest, geboren op 27 april 1907 in Pretoria, dochter van Jhr. Cornelis van Foreest, Heer van Schoorl, Hargen, Camp en Groet en Adriana Westmaas,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Margaretha Johanna van Beeck Calkoen,

Jhr. Philip Jan van Beeck Calkoen, overlijdt op 15 mei 1970 in Krugersdorp (Zuid-Afrika), 63 jaar oud,
Jkvr. Jacoba Elisabeth van Foreest, overlijdt op 22 februari 1980 in Krugersdorp (Zuid-Afrika), 72 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen

van Beeck Calkoen - op ten Noort (1942)       schema 4012

Jhr. Johan Adriaan Paulus van Beeck Calkoen, geboren op 27 december 1912 in Bunnik, zoon van Jhr. Willem Jabes van Beeck Calkoen en Jkvr. Adrienne Johanna Margaretha Repelaar trouwt op 10 oktober 1942 in Utrecht met Jkvr. Louise Jacoba op ten Noort, geboren op 17 augustus 1915 in Enschede, dochter van Jhr. Anton Helmich op ten Noort en Willy Kuhn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen, geboren op 20 juli 1944 in Velp,
Jkvr. Willy Henriette van Beeck Calkoen, geboren op 25 maart 1946 in Velp,
Jkvr. Adrienne Johanna Margaretha van Beeck Calkoen, geboren op 28 december 1948 in Velp.

Wikipedia: Calkoen


XXVIII

van Hasselt - van Beeck Calkoen (1972)       schema 4012

Jkvr. Willy Henriette van Beeck Calkoen, geboren op 25 maart 1946 in Velp, dochter van Jhr. Johan Adriaan Paulus van Beeck Calkoen en Jkvr. Louise Jacoba op ten Noort trouwt op 28 maart 1972 in Velp met Johan Francois Barthold van Hasselt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Beeck Calkoen - van Heemstra (1905)       schema 4012

Mr. Albert Jan Leonard van Beeck Calkoen, geboren op 10 oktober 1874 in Utrecht, zoon van Jkvr. Pauline Albertine Ram en Mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen trouwt op 24 augustus 1905 in Hattem met Cornelie Martina barones van Heemstra, geboren op 9 augustus 1880 in Sassenheim, dochter van Philip Jacob baron van Heemstra, burgemeester van Hattem en Elize Martha barones van Wassenaer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelie Martina barones van Heemstra, overlijdt op 16 januari 1927 in s-Gravenhage, 46 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen

van Beeck Calkoen - van Lben Sels (1941)       schema 4012

Mr. Albert Jan Leonard van Beeck Calkoen, geboren op 10 oktober 1874 in Utrecht, zoon van Jkvr. Pauline Albertine Ram en Mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen hertrouwt op 15 juli 1941 in s-Gravenhage met Anna van Lben Sels, geboren op 1 april 1881 in Zutphen, dochter van Constant Maurits van Lben Sels, heer van Spaensweerd, generaal-majoor en Cornelia Philippina van Hasselt, weduwe van Mr. Arnout Jacob van Schelven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Mr. Albert Jan Leonard van Beeck Calkoen overlijdt op 12 juli 1949 in Driebergen, 74 jaar oud,
Anna van Lben Sels, overlijdt op 21 februari 1977 in Amersfoort, 95 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen

Havelaar - van Beeck Calkoen (1904)       schema 4012

Magdalena Maria van Beeck Calkoen, geboren op 18 april 1876 in Utrecht, dochter van Jkvr. Pauline Albertine Ram en Mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen trouwt op 7 juni 1904 in Utrecht met Willem Johannes Diederik Havelaar, geboren op 25 november 1876 in Haarlem, zoon van Diederik Gregorius Havelaar en Anna Maria ten Voorden,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Pauline Wilhelmina Havelaar, geboren op 1 november 1905 in Utrecht.

van Beeck Calkoen - van Limburg-Stirum (1937)       schema 4012

Mr. Jan Frederick van Beeck Calkoen, geboren op 24 mei 1880 in Utrecht, zoon van Jkvr. Pauline Albertine Ram en Mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen trouwt op 24 juni 1937 in Arnhem met Cornelia gravin van Limburg-Stirum, geboren op 20 juli 1902 in Arnhem, dochter van Mr. Jan Pieter Adolf graaf van Limburg-Stirum en Cecilia Johanna gravin van Limburg-Stirum,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Jan Frederick van Beeck Calkoen overlijdt op 2 december 1966 in Arnhem, 86 jaar oud,
Cornelia gravin van Limburg-Stirum, overlijdt op 5 januari 1990 in Arnhem, 87 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen


XXIV

Ram - van den Berg (1865)       schema 4012

Hendrik Marij Ram, geboren op in 1821 in Rotterdam, zoon van Jhr. Albert Jan Leonard Ram en Paulina Jacoba van Zwijndrecht trouwt op 17 augustus 1865 in Houten met Gerardina van den Berg, geboren in 1821 in Amsterdam, dochter van Pieter Martinus van den Berg en Alida Carels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Marij Ram overlijdt op 19 augustus 1887 in Breukelen (Sint Pieters), 65 of 66 jaar oud,
Gerardina van den Berg overlijdt op 12 oktober 1892 in Breukelen (Sint Pieters), 70 of 71 jaar oud.

Wikipedia: Ram


XXIII

Ram - van Ghesel (1808)       schema 4013

Jhr. Willem Elisa Ram, geboren op 7 februari 1786 in Utrecht, zoon van Jacoba Aletta Francina Grothe en Mr. Philippe Ram trouwt op 8 augustus 1808 in Zeist met Anna Adriana van Ghesel, geboren op 9 januari 1789 in Amsterdam, dochter van Jacob van Ghesel en Anna Cornelia Boudaen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Adriana van Ghesel overlijdt op 25 juli 1823 in Utrecht, 34 jaar oud.

Wikipedia: Ram

Ram - Taets van Amerongen (1826)       schema 4013

Jhr. Willem Elisa Ram, geboren op 7 februari 1786 in Utrecht, zoon van Jacoba Aletta Francina Grothe en Mr. Philippe Ram hertrouwt op 24 mei 1826 in Utrecht met Henriette Jacoba barones Taets van Amerongen, geboren op 19 december 1793 in Utrecht, dochter van Jan Anthony baron Taets van Amerongen van Woudenberg en Louisa Reiniera van Tuyll van Serooskerken,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jkvr. Louise Reiniere Jeanne Antoinette Ram, geboren op 30 maart 1827 in Utrecht,
Jhr. Willem Philips Jacob Ram, geboren op 14 juli 1828 in Utrecht,
Jhr. Karel Jacob Adriaan Hendrik Ram, geboren op 4 september 1829 in Utrecht,
Jhr. Henriette Jacqueline Ram, geboren op 18 december 1830 in Utrecht, overleden op 21 december 1830 in Utrecht,
Jhr. Jan Karel Ram, geboren op 25 maart 1832 in Utrecht, overleden op 28 december 1908 in Utrecht,
Jhr. Albert Jan Leonard Ram, geboren op 27 juli 1834 in Utrecht, overleden op 6 november 1908 in Utrecht,

Jhr. Willem Elisa Ram overlijdt op 16 juni 1856 in Utrecht, 70 jaar oud,
Henriette Jacoba barones Taets van Amerongen overlijdt op 6 november 1872 in Huize t Hoogland, 78 jaar oud.

Wikipedia: Ram


XXIV

Huydecoper - Ram (1849)       schema 4013

Jkvr. Louise Reiniere Jeanne Antoinette Ram, geboren op 30 maart 1827 in Utrecht, dochter van Jhr. Willem Elisa Ram en Henriette Jacoba barones Taets van Amerongen trouwt op 26 juli 1849 in Utrecht met Jhr. Mr. Joan Huydecoper, heer van Maarsseveen, geboren op 10 mei 1821 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Jan Elias Huydecoper en Maria Isabelle Anne Josine Charlotte barones Taets van Amerongen,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Jacqueline Huydecoper, geboren op 9 maart 1851 in Amsterdam, overleden op 9 maart 1918 in Zeist,
Jhr. Jan Elias Huydecoper, geboren op 5 januari 1853 in Amsterdam,
Jhr. Karel Joost Marie Huydecoper, geboren op 12 februari 1855 in Maarsseveen, overleden op 21 september 1892 in Maarsseveen,
Jkvr. Wilhelmina Jacoba Huydecoper, geboren op 11 oktober 1858 in Maarsseveen, overleden op 22 januari 1932 in Zeist,
Jhr. Marinus Joost Huydecoper, geboren op 1 januari 1860 in Maarsseveen,
Jkvr. Louise Johanna Huydecoper, geboren op 14 oktober 1862 in Maarsseveen,
Jhr. Willem George Huydecoper, geboren op 20 juli 1865 in Maarsseveen, overleden op 29 januari 1872 in Maarsseveen,

Jkvr. Louise Reiniere Jeanne Antoinette Ram overlijdt op 4 januari 1904 in Utrecht, 76 jaar oud,
Jhr. Mr. Joan Huydecoper overlijdt op 29 november 1890 in Huize Goudestein, 69 jaar oud.

Wikipedia: Huydecoper


XXV

Huydecoper - Luden (1879)       schema 4013

Jhr. Jan Elias Huydecoper, geboren op 5 januari 1853 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Louise Reiniere Jeanne Antoinette Ram en Jhr. Mr. Joan Huydecoper trouwt omstreeks 1879 met Susanna Christina Maria Anthonia Luden, geboren op 8 mei 1857 in Arnhem, dochter van Mr. Anthony Luden en Henriette Luden,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Suzanna Huydecoper, geboren op 1 mei 1880 in Utrecht,
Jhr. Joan Huydecoper, geboren op 20 oktober 1887 in Utrecht,
Jhr. Louis Huydecoper, geboren op 14 januari 1889 in Utrecht,
Jhr. Karel Joost Marie Huydecoper, geboren op 1 juli 1893 in de Bilt,
Jkvr. Jeanne Eliane Huydecoper, geboren op 14 oktober 1900 in Utrecht,
Jkvr. Ida Charlotte Heilwig Huydecoper, geboren op 14 juli 1905 in de Bilt,

Jhr. Jan Elias Huydecoper overlijdt op 8 juli 1911 in Bad Neuheim, 58 jaar oud,
Susanna Christina Maria Anthonia Luden overlijdt op 5 december 1920 in de Bilt (Huize Klein Beerschoten), 63 jaar oud.

Wikipedia: Huydecoper


XXVI

Huydecoper - Steengracht (1918)       schema 4013

Jhr. Joan Huydecoper, geboren op 20 oktober 1887 in Utrecht, zoon van Jhr. Jan Elias Huydecoper en Susanna Christina Maria Anthonia Luden trouwt op 26 september 1918 in de Bilt met Jkvr. Henriette Maria Steengracht, geboren op 24 november 1889 in de Bilt (Huize Beerschoten), dochter van Jhr. Joan Steengracht, heer van Oostkappele en Catharina gravin Schimmelpenninck,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Catharina Huydecoper, geboren op 7 juli 1919 in de Bilt,
Jkvr. Susanna Christina Maria Antonia Huydecoper, geboren op 5 maart 1921 in Maartensdijk (Huize Persijn),
Jhr. Jan Elias Huydecoper, geboren op 11 maart 1923 in Maartensdijk (Huize Persijn),

Jhr. Joan Huydecoper overlijdt op 13 januari 1969 in Huis ter Heide, 81 jaar oud,
Jkvr. Henriette Maria Steengracht overlijdt op 27 december 1940 in Maarsseveen (Huize Leeuwenburg), 51 jaar oud.

Wikipedia: Huydecoper


XXVII

van Rees - Huydecoper (1952)       schema 4013

Jkvr. Catharina Huydecoper, geboren op 7 juli 1919 in de Bilt, dochter van Jhr. Joan Huydecoper en Jkvr. Henriette Maria Steengracht trouwt op 3 april 1952 in Bilthoven met Kuno Lodewijk van Rees, geboren op 2 april 1916 in Harderwijk, zoon van Philippus Arnoldus Daniel Antoine van Rees en Kunira Rambonnet,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vlot - Huydecoper (1952)       schema 4013

Jkvr. Susanna Christina Maria Antonia Huydecoper, geboren op 5 maart 1921 in Maartensdijk, dochter van Jhr. Joan Huydecoper en Jkvr. Henriette Maria Steengracht trouwt op 30 augustus 1952 met Nicolaas Gerardus Vlot, geboren op 30 september 1916 in Maastricht, zoon van Huibert Vlot en Cornelia de Waard,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 18 september 1978 door echtscheiding ontbonden,

Nicolaas Gerardus Vlot overlijdt op 7 juli 1992 in de Bilt, 75 jaar oud.

Huydecoper - Dyson (1958)       schema 4013

Jhr. Jan Elias Huydecoper, geboren op 11 maart 1923 in Maartensdijk, zoon van Jhr. Joan Huydecoper en Jkvr. Henriette Maria Steengracht trouwt op 9 augustus 1958 in Entebbe/Oeganda met Muriel Dyson, geboren op 7 april 1922 in Sheffield (Yorkshire), dochter van Bruce Watts Dyson en Clara Jane Burnan,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Johan Martijn Huydecoper, geboren op 15 mei 1959 in Rustington (Sussex).

Wikipedia: Huydecoper


XXVI

Rell - Huydecoper (1925)       schema 4013

Jkvr. Jeanne Eliane Huydecoper, geboren op 14 oktober 1900 in Utrecht, dochter van Jhr. Jan Elias Huydecoper en Susanna Christina Maria Anthonia Luden trouwt op 11 juni 1925 in Bilthoven met Jhr. Herman Hendrik Rell, geboren op 16 mei 1899 in Baarn, zoon van Jhr. Cornelis Rell en Jkvr. Maria Henriette Rutgers van Rozenburg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Maria Henriette Rell, geboren op 27 april 1926 in Laren,
Jkvr. Suzanne Eliane Rell, geboren op 10 juni 1929 in Baarn,
Jhr. Willem Rell, geboren op 28 juli 1934 in Breukelen,

Jhr. Herman Hendrik Rell overlijdt op 24 november 1951 in Groningen, 52 jaar oud.

Wikipedia: Rell


XXVII

van Asch van Wijck - Rell (1954)       schema 4013

Jkvr. Suzanne Eliane Rell, geboren op 10 juni 1929 in Baarn, dochter van Jkvr. Jeanne Eliane Huydecoper en Jhr. Herman Hendrik Rell trouwt op 16 januari 1954 in Zeist met Jhr. Henrick Maurits Jan van Asch van Wijck, geboren op 7 mei 1929 in Geneve, zoon van Jhr. Mr. Willem Herman Johan van Asch van Wijck en Alix Mathilde Odier,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Willem Herman Johan van Asch van Wijck, geboren op 26 september 1954 in Rotterdam,
Jkvr. Wendela van Asch van Wijck, geboren op 7 juli 1957 in Huis ter Heide,
Jkvr. Machteld Elisabeth van Asch van Wijck, geboren op 4 maart 1960 in Huis ter Heide.

Rell - Kraaij (1962)       schema 4013

Willem baron Rell geboren op 28 juli 1934 in Breukelen, zoon van Jkvr. Jeanne Eliane Huydecoper en Jhr. Herman Hendrik Rell trouwt op 13 april 1962 in Hattem met Margrietha Kraaij, geboren op 10 juni 1934 in Hattem, dochter van Peter Kraaij en Petronella Gerarda Elisabeth Abbing,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Herman Hendrik Barun Rell, geboren op 4 maart 1963 in Utrecht,
Jhr. Willem Alexander Lodewijk Rell, geboren op 21 januari 1965 in Utrecht,
Jhr. Peter Maurits Jelle Rell, geboren op 1 mei 1968 in Utrecht,


Willem baron Rell overlijdt op 23 juni 2003 in Zeist, 68 jaar oud,
Margrietha Kraaij overlijdt op 17 juli 2008, 74 jaar oud.

Wikipedia: Rell


XXV

Huydecoper - Rasch ( )       schema 4013

Jhr. Marinus Joost Huydecoper, geboren op 1 januari 1860 in Maarsseveen, zoon van Jkvr. Louise Reiniere Jeanne Antoinette Ram en Jhr. Mr. Joan Huydecoper trouwt met Cornelie Francoise Rasch, geboren op 27 decembver 1863 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Jacob Cornelis Rasch en Wilhelmina Adriana Roest,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Marinus Joost Huydecoper overlijdt op 20 mei 1918 in s-Gravenhage, 58 jaar oud,
Cornelie Francoise Rasch overlijdt op 29 juli 1943 in Deurne en Liessel, 79 jaar oud.

Wikipedia: Huydecoper

Royaards - Huydecoper (1894)       schema 4013

Jkvr. Louise Johanna Huydecoper, geboren op 14 oktober 1862 in Maarsseveen, dochter van Jkvr. Louise Reiniere Jeanne Antoinette Ram en Jhr. Mr. Joan Huydecoper trouwt op 24 april 1894 in Maarsseveen met Mr. Willem Herman Jacob Royaards, geboren op 31 december 1857 in Utrecht, zoon van Mr. Herman Royaards van Scherpenzeel en Benudina Maria van Naamen, Vrouwe van Scherpenzeel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Louise Reiniera Jeanne Antoinette Royaards, geboren op 21 maart 1895 in de Bilt,
Benudina Maria Royaards, geboren op 5 mei 1899 in de Bilt,
Hermance Royaards, geboren op 28 mei 1902 in Utrecht,

Jkvr. Louise Johanna Huydecoper overlijdt op 8 januari 1938 in Maarssen (Huize Goudestein), 75 jaar oud,
Mr. Willem Herman Jacob Royaards overlijdt op 1 december 1929 in Utrecht, 71 jaar oud.


XXVI

Walker - Royaards (1925)       schema 4013

Louise Reiniera Jeanne Antoinette Royaards, geboren op 21 maart 1895 in de Bilt, dochter van Jkvr. Louise Johanna Huydecoper en Mr. Willem Herman Jacob Royaards trouwt op 24 juni 1925 in London met Alexander Walker, geboren op 29 maart 1889 in Aberdeen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Louise Reiniera Jeanne Antoinette Royaards overlijdt op 29 mei 1951 in Jordans (Engeland), 56 jaar oud,
Alexander Walker overlijdt op 3 juni 1971 in Gloucester, 82 jaar oud.

Snijders - Royaards (1946)       schema 4013

Benudina Maria Royaards, geboren op 5 mei 1899 in de Bilt, dochter van Jkvr. Louise Johanna Huydecoper en Mr. Willem Herman Jacob Royaards trouwt op 1 juni 1946 in Driebergen met Mr. Jan Anthony Snijders, geboren op 27 september 1906 in Rijswijk, zoon van Ir. Gijsbertus Cornelis Snijders, adjunct-inspecteur en Henrica Christina Blomhert,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Benudina Maria Royaards overlijdt op 6 april 1968 in Haarlem, 68 jaar oud,
Mr. Jan Anthony Snijders overlijdt op 5 juli 1984 in Aerdenhout, 77 jaar oud.

van Romondt Vis - Royaards (1925)       schema 4013

Hermance Royaards, geboren op 28 mei 1902 in Utrecht, dochter van Jkvr. Louise Johanna Huydecoper en Mr. Willem Herman Jacob Royaards trouwt op 11 september 1925 in Maarsseveen met Mr. Willem Cornelis Constant van Romondt Vis, geboren op 5 oktober 1889 in Utrecht, zoon van Cornelis Constant Willem van Romondt Vis en Jacoba Dorothea barones Quarles de Quarles,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Louise Johanna van Romondt Vis, geboren op 7 september 1926 in Maarsseveen (Huize Goudestein),
Constant Cornelis Willem van Romondt Vis, geboren in 1929,

Hermance Royaards overlijdt op 26 maart 1993 in s-Gravenhage, 90 jaar oud,
Mr. Willem Cornelis Constant van Romondt Vis overlijdt op 10 juli 1955 in s-Gravenhage, 65 jaar oud.


XXVII

Wefers Bentinck - van Romondt Vis (1950)       schema 4013

Louise Johanna van Romondt Vis, geboren op 7 september 1926 in Maarsseveen, dochter van Hermance Royaards en Mr. Willem Cornelis Constant van Romondt Vis trouwt omstreeks 1950 met Mr. Herman Willem Boudewijn Wefers Bentinck, Heer van Pijlsweert, geboren op 12 juli 1918 in Breda, zoon van Paul Wefers Bettink en Anna Geertruyd de Veer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Paul Louis Reinier Wefers Bentinck, geboren op 10 juni 1951 in s-Gravenhage.

van Romondt Vis - Heynis (1972)       schema 4013

Ir. Constant Cornelis Willem van Romondt Vis, geboren in 1929, zoon van Hermance Royaards en Mr. Willem Cornelis Constant van Romondt Vis trouwt omstreeks 1972 met Romelia Elgonde Heynis, geboren in 1948,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Wendela Hermance Marguerite van Romondt Vis, geboren in 1973.


XXVIII

Wefers Bentinck - van Dorth tot Medler ( )       schema 4013

Paul Louis Reinier Wefers Bentinck, geboren op 10 juni 1951 in s-Gravenhage, zoon van Louise Johanna van Romondt Vis en Mr. Herman Willem Boudewijn Wefers Bentinck trouwt met Reiniera Geesken barones van Dorth tot Medler, geboren op 5 september 1948 in Vorden, dochter van Mr. Reinder Engelbert baron van Dorth tot Medler en Rudolphine Bernardine Valck Lucassen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Ram - Arpeau (1861)       schema 4013

Jhr. Willem Philips Jacob Ram, geboren op 14 juli 1828 in Utrecht, zoon van Jhr. Willem Elisa Ram en Henriette Jacoba barones Taets van Amerongen trouwt op 14 juli 1861 in Westervoort met Maria Ludovica Arpeau, geboren op 18 augustus 1827 in Dendermonde, dochter van Louis Charles Arpeau en Julie van den Berge,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Jacqueline Ram, geboren op 18 augustus 1862 in Vleuten,
Jkvr. Wilhelmina Philippina Jacoba Ram, geboren op 8 november 1863 in Meern (huize Overvliet), overleden op 13 juni 1883 in Meern (huize Overvliet),

Jhr. Willem Philips Jacob Ram overlijdt op 17 juli 1863 in Vleuten, 35 jaar oud,
Maria Ludovica Arpeau overlijdt op 11 juli 1919 in s-Gravenhage, 91 jaar oud.

Wikipedia: Ram


XXV

van Hemert tot Dingshof - Ram (1886)       schema 4013

Jkvr. Henriette Jacqueline Ram, geboren op 18 augustus 1862 in Vleuten, dochter van Jhr. Willem Philips Jacob Ram en Maria Ludovica Arpeau trouwt op 4 november 1886 met Karel Wolf Jan Adolph Cornelis baron van Hemert tot Dingshof, geboren op 31 maart 1863 in Amsterdam, zoon van Karel Francois Cornelis baron van Hemert tot Dingshof en Anna Maria barones van Zuylen van Nievelt,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Maria Louisa barones van Hemert tot Dingshof, geboren op 26 juli 1887 in s-Gravenhage,
Cornelia Willemine Philippine Jacoba barones van Hemert tot Dingshof, geboren op 30 juli 1888 in s-Gravenhage.,
Anna Maria barones van Hemert tot Dingshof, geboren op 11 september 1889 in s-Gravenhage,
Willem Philip Jacob baron van Hemert tot Dingshof, geboren op 24 mei 1891 in s-Gravenhage,
Caroline Wolfine Jeannette Adolphine Cornelie barones van Hemert tot Dingshof, geboren op 20 december 1894 in s-Gravenhage,

Jkvr. Henriette Jacqueline Ram overlijdt op 16 september 1947 in s-Gravenhage, 85 jaar oud,
Karel Wolf Jan Adolph Cornelis baron van Hemert tot Dingshof overlijdt op 24 december 1919 in Amsterdam, 56 jaar oud.


XXVI

Hajenius - van Hemert tot Dingshof (1907)       schema 4013

Maria Louisa barones van Hemert tot Dingshof, geboren op 26 juli 1887 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Henriette Jacqueline Ram en Karel Wolf Jan Adolph Cornelis baron van Hemert tot Dingshof trouwt op 14 februari 1907 in s-Gravenhage met Pantaleon Emil Hajenius, geboren op 25 januari 1874 in Rotterdam, zoon van Lodewijk Jacobus Emil Hajenius en Maria Louisa Henrietta Coster,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Louisa barones van Hemert tot Dingshof overlijdt op 6 januari 1969 in Haarlem, 81 jaar oud,
Pantaleon Emil Hajenius overlijdt op 29 oktober 1939 in Leeuwarden, 65 jaar oud.

Jesse - van Hemert tot Dingshof (1908)       schema 4013

Cornelia Willemine Philippine Jacoba barones van Hemert tot Dingshof, geboren op 30 juli 1888 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Henriette Jacqueline Ram en Karel Wolf Jan Adolph Cornelis baron van Hemert tot Dingshof trouwt op 4 juni 1908 in den Haag met Paul Jesse, geboren op 10 juni 1881 in Maastricht, zoon van Mr. Julius Joannes Jesse en Mathilde Louise Polis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelia Willemine Philippine Jacoba barones van Hemert tot Dingshof overlijdt op 7 februari 1967 in New Orleans, 78 jaar oud,
Paul Jesse overlijdt op 7 september 1933 in s-Gravenhage, 52 jaar oud.

van den Brandhof - van Hemert tot Dingshof (1908)       schema 4013

Anna Maria barones van Hemert tot Dingshof, geboren op 11 september 1889 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Henriette Jacqueline Ram en Karel Wolf Jan Adolph Cornelis baron van Hemert tot Dingshof trouwt op 4 juni 1908 in den Haag met Johan Leonard Marinus van den Brandhof, geboren op 25 juli 1872 in Beneden Cottica (Suriname), zoon van Nicolaas van den Brandhof en Johanna Leonardina Josephina Mahieu,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Maria barones van Hemert tot Dingshof overlijdt op 11 juli 1971 in s-Gravenhage, 81 jaar oud,
Johan Leonard Marinus van den Brandhof overlijdt op 4 januari 1941 in s-Gravenhage, 68 jaar oud.

van Hemert tot Dingshof - Delbeek (1936)       schema 4013

Willem Philip Jacob baron van Hemert tot Dingshof, geboren op 24 mei 1891 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Henriette Jacqueline Ram en Karel Wolf Jan Adolph Cornelis baron van Hemert tot Dingshof trouwt op 3 augustus 1936 in den Haag met Dido Cecilia Agatha Delbeek, geboren op 2 juli 1896 in s-Gravenhage, dochter van Jan Carel Delbeek en Catharina Maria Louisa de Louw,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Philip Jacob baron van Hemert tot Dingshof overlijdt op 27 september 1958 in s-Gravenhage, 67 jaar oud,
Dido Cecilia Agatha Delbeek overlijdt op 26 november 1982 in s-Gravenhage, 86 jaar oud.

Insinger - van Hemert tot Dingshof (1922)       schema 4013

Caroline Wolfine Jeannette Adolphine Cornelie barones van Hemert tot Dingshof, geboren op 20 december 1894 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Henriette Jacqueline Ram en Karel Wolf Jan Adolph Cornelis baron van Hemert tot Dingshof trouwt op 27 april 1922 in den Haag met Theodor Marie Insinger, geboren op 28 juli 1895 in Bussum, zoon van Ernst Franz Insinger, luitenant-generaal en Agathe Henriette Charlotte Marie Schiff,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ernst Frans Insinger, geboren op 8 november 1922 in Bilthoven,
Theodor Marie Insinger, geboren op 5 april 1924 in Bilthoven,

Caroline Wolfine Jeannette Adolphine Cornelie barones van Hemert tot Dingshof overlijdt op 11 februari 1978 in Calgary (Canada), 83 jaar oud,
Theodor Marie Insinger, majoor, overlijdt op 19 augustus 1942 in Dieppe (oorlogsslachtoffer), 47 jaar oud.


XXVII

Insinger - Hoey (1953)       schema 4013

Ernst Frans Insinger, geboren op 8 november 1922 in Bilthoven, zoon van Caroline Wolfine Jeannette Adolphine Cornelie barones van Hemert tot Dingshof en Theodor Marie Insinger, trouwt op 5 mei 1953 in Calgary met Denise Augustine Hoey, docher van James Hoey en Delariffe Abel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ernst Frans Insinger, geboren op 20 oktober 1957 in Calgary (Canada), overleden op 24 april 1964 in Calgary (Canada),
Robert John Insinger, geboren op 14 augustus 1963 in Calgary (Canada),
Crystal Clair Insinger, geboren op 4 oktober 1965 in Calgary (Canada).


XXVIII

Insinger - Ouchi (1985)       schema 4013

Robert John Insinger, geboren op 14 augustus 1963 in Calgary (Canada), zoon van Ernst Frans Insinger en Denise Augustine Hoey, trouwt op 29 juni 1985 met Elaine Carol Ouchi, geboren op 4 mei 1955 in Calgary (Canada), docher van Alfred Ouchi en Jane Jones,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Insinger - Johnston (1944)       schema 4013

Theodor Marie Insinger, geboren op 5 april 1924 in Bilthoven, zoon van Caroline Wolfine Jeannette Adolphine Cornelie barones van Hemert tot Dingshof en Theodor Marie Insinger, trouwt op 4 mei 1944 in Calgary met Doreen Johnston, geboren op 20 juli 1925 in Hexham (Northumberland), docher van Walter Johnston en Mary Lizzie Nichol,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Theodor Waker Insinger, geboren op 23 maart 1946 in Calgary (Canada),
Lynne Carol Insinger, geboren op 30 december 1946 in Calgary (Canada),
Thomas Richard Insinger, geboren op 7 juni 1957 in Calgary (Canada), overleden op 06 augustus 1974 in Bawlf (Alberta),
Susan Marie Insinger, geboren op 22 september 1959 in Calgary (Canada).


XXVIII

Insinger - Lundman (1968)       schema 4013

Theodor Waker Insinger, geboren op 23 maart 1946 in Calgary (Canada), zoon van Theodor Marie Insinger en Doreen Johnston, trouwt op 1 juni 1968 in Calgary met Barbara Ann Lundman, geboren op 6 december 1947 in Enderby (British Colombia),
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gregory Wayne Thomas Insinger, geboren op 19 juni 1975 in Calgary (Canada),
David Christopher Insinger, geboren op 13 oktober 1977 in Calgary (Canada).

Lamarsh - Insinger (1971)       schema 4013

Lynne Carol Insinger, geboren op 30 december 1946 in Calgary (Canada), dochter van Theodor Marie Insinger en Doreen Johnston, trouwt op 23 juli 1971 in Vancouver met Gary Glen Lamarsh, geboren op 22 september 1943 in Medicine Hat (Alberta),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Ram - Rose (1859)       schema 4013

Jhr. Karel Jacob Adriaan Hendrik Ram, heer van Bottenstein, geboren op 4 september 1829 in Utrecht, zoon van Jhr. Willem Elisa Ram en Henriette Jacoba barones Taets van Amerongen trouwt op 26 mei 1859 in Utrecht met Pauline Madeleine Rose, geboren op 23 maart 1838 in Utrecht, dochter van Hendrik Johan Rose en Jane Mary Duim,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Jacqueline Wilhelmine Elise Ram, geboren op 4 okrober 1860 in Utrecht, overleden op 24 januari 1931 in Zeist,
Jhr. Johan Hendrik Ram, geboren op 7 december 1861 in Utrecht, overleden op 29 december 1913 in s-Gravenhage,
Jhr. Louis Reinier Ram, geboren op 28 maart 1863 in Utrecht, overleden op 10 oktober 1906 in Zeist,
Jhr. Karel Willem Ram, geboren op 26 november 1866 in Soesterberg (Huize Beukbergen), overleden op 26 december 1866 in Soesterberg (Huize Beukbergen),
Jhr. Willem Elisa Ram, geboren op 27 december 1869 in Utrecht, overleden op 29 mei 1870 in Soesterberg (Huize Beukbergen),
Jkvr. Johanna Henriette Ram, geboren op 16 september 1872 in Utrecht, overleden op 20 mei 1959 in Huis ter Heide,

Jhr. Karel Jacob Adriaan Hendrik Ram overlijdt op 1 oktober 1911 in Zeist, 82 jaar oud,
Pauline Madeleine Rose overlijdt op 22 mei 1910 in Zeist, 72 jaar oud.

Wikipedia: Ram


XXIII

Ram - Duim (1839)       schema 4013

Isaac Arend Albert Ram, geboren in 1793 in Utrecht, zoon van Jacoba Aletta Francina Grothe en Mr. Philippe Ram trouwt op 4 april 1839 in Utrecht met Pauline Madelaine Duim, geboren in 1813 in Zutphen, dochter van Frederik Cornelis Duim en Maria Madeleina Cordes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Isaac Arend Albert Ram overlijdt op 20 mei 1860 in Utrecht, 66 of 67 jaar oud,
Pauline Madelaine Duim overlijdt op 3 januari 1900 in Utrecht, 86 of 87 jaar oud.

Wikipedia: Ram

van Voorst - Ram ( )       schema 4013

Louise Alexandrine Ram, geboren in 1794 in Utrecht, dochter van Jacoba Aletta Francina Grothe en Mr. Philippe Ram trouwt met Jan Willem van Voorst, geboren in 1789 in Utrecht, zoon van Mr. Nicolaas Theodorus Voorst en Suzanna Alida Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Louise Alexandrine Ram overlijdt op 10 april 1822 in Utrecht, 27 of 28 jaar oud,
Jan Willem van Voorst overlijdt op 22 juni 1819 in Utrecht, 29 of 30 jaar oud.

van Ewyck - Ram (1820)       schema 4013

Johanna Wijnanda Hermina Ram, geboren op 27 maart 1798 in Utrecht, dochter van Jacoba Aletta Francina Grothe en Mr. Philippe Ram trouwt op 21 september 1820 in Utrecht met Dr. Mr. Daniel Jacob van Ewyck, geboren op 13 november 1786 in Utrecht, zoon van Floris Petrus van Ewyck, Heer van de Bildt en Sara Maria de la Court,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Johan Hendrik Floris van Ewyck, geboren in 1821 in s-Gravenhage,
Elise Clara Jacoba van Ewyck, geboren in 1825, overleden op 27 mei 1898 in Utrecht,
Catharina Maria Henriette van Ewyck, geboren in 1828, overleden op 5 november 1909 in Utrecht,
Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewyck, geboren in 1831 in s-Gravenhage,
Johanna Albertine van Ewyck, geboren op 29 juni 1835 in Assen,

Johanna Wijnanda Hermina Ram overlijdt op 29 juni 1835 in Assen, 37 jaar oud,
Dr. Mr. Daniel Jacob van Ewyck, gouverneur in Drenthe / minister van Staat, overlijdt op 15 december 1858 in Utrecht, 72 jaar oud.


XXIV

van Ewyck - van der Bilt (1848)       schema 4013

Johan Hendrik Floris van Ewyck, geboren in 1821 in s-Gravenhage, zoon van Johanna Wijnanda Hermina Ram en Dr. Mr. Daniel Jacob van Ewyck trouwt op 19 mei 1848 in Goes met Adriana Pauline van der Bilt, geboren in 1824 in Goes, dochter van Mr. Francois Nicolaas van der Bilt, voorzitter arrondissementsrechtbank en Geertruida Johanna van Hoorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adriana Pauline van der Bilt, overlijdt op 11 april 1860 in Maarssen, 35 of 36 jaar oud.

van Ewyck - van Hoeij Schilthouwer (1867)       schema 4013

Johan Hendrik Floris van Ewyck, geboren in 1821 in s-Gravenhage, zoon van Johanna Wijnanda Hermina Ram en Dr. Mr. Daniel Jacob van Ewyck hertrouwt op 14 november 1867 in Utrecht met Adolphine Johanna van Hoeij Schilthouwer, geboren op 21 januari 1838 in Utrecht, dochter van Adolph Johan van Hoeij Schilthouwer en Johanna Jacoba Catharina Maria van der Cruijsse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johan Hendrik Floris van Ewyck overlijdt op 27 april 1885 in Maarssen, 63 of 64 jaar oud.

van Ewyck - van Leeuwen (1861)       schema 4013

Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewyck,, Heer van Oostbroek en van de Bildt, geboren in 1831 in s-Gravenhage, zoon van Johanna Wijnanda Hermina Ram en Dr. Mr. Daniel Jacob van Ewyck trouwt op 11 april 1861 in Arnhem met Charlotta Sara van Leeuwen, geboren in 1836 in Arnhem, dochter van Johannes Diderik van Leeuwen en Johanna Elisabeth Antonia Visscher Bouricius,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Daniel Jacob van Ewyck, geboren op 1 april 1862 in Bunnik,
Johanna Elisabeth Antonia van Ewyck, geboren in 1865, overleden op 18 februari 1920 in Zeist,
Catharina Maria Henriette van Ewyck, geboren op 16 december 1866 in Bunnik,
Louise Leonore van Ewyck, geboren op 2 september 1868 in Bunnik,

Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewyck, overlijdt op 20 februari 1886 in Zeist, 54 of 55 jaar oud,
Charlotta Sara van Leeuwen, overlijdt op 6 december 1915 in Zeist, 78 of 79 jaar oud.


XXV

van Ewyck - van Overveldt (1900)       schema 4013

Daniel Jacob van Ewyck,, geboren op 1 april 1862 in Bunnik, zoon van Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewyck en Charlotta Sara van Leeuwen trouwt op 28 juni 1900 in Zeist met Frouck Juliana Geertruida van Overveldt, geboren in 1865 in Haarlem, dochter van Willem Gideon Karel Reinier van Overveldt, officier dragonders en Jkvr. Johanna Sippina Boldewina Adriana Jacoba Quarles van Ufford,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Frouck Juliana Geertruida van Overveldt, overlijdt op 16 juli 1931 in Zeist, 65 of 66 jaar oud.

Quarles de Quarles - van Ewyck (1914)       schema 4013

Catharina Maria Henriette van Ewyck,, geboren op 16 december 1866 in Bunnik, dochter van Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewyck en Charlotta Sara van Leeuwen trouwt op 17 februari 1914 in Zeist met Alexander Johan Quarles de Quarles, geboren op 10 april 1855 in Bergen op Zoom, zoon van Charles Louis Quarles de Quarles en Anna Maria Emilia van Dongen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Alexander Johan Quarles de Quarles, overlijdt op 20 oktober 1914 in Amersfoort, 59 jaar oud.

Bervoets - van Ewyck (1894)       schema 4013

Louise Leonore van Ewyck,, geboren op 2 september 1868 in Bunnik, dochter van Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewyck en Charlotta Sara van Leeuwen trouwt op 16 mei 1894 met Hubertus Bervoets, geboren op in 1866 in Kampen, zoon van Leonard Willem Carel Bervoets en Leonardina Wilhelmina den Beer Poortugael,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Besier - van Ewyck (1861)       schema 4013

Johanna Albertine van Ewyck, geboren op 29 juni 1835 in Assen, dochter van Johanna Wijnanda Hermina Ram en Dr. Mr. Daniel Jacob van Ewyck trouwt op 21 maart 1861 in Utrecht met August Adriaan Henri Besier, geboren op 3 december 1827 in Batavia, zoon van Mr. Bernard Henry Alexander Besier en Louise Egbertine Aricie Cornets de Groot,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Louise Albertina Aricie Besier, geboren op 9 mei 1862 in Utrecht, overleden op 14 juli 1942 in Utrecht,
Elise Clara Jacoba Besier, geboren op 8 augustus 1863 in Utrecht, overleden op 5 mei 1938 in Utrecht,
Johanna Henriette Besier, geboren op 27 september 1865 in Utrecht,
Henry Johan Besier, geboren op 17 april 1867 in Utrecht,

Johanna Albertine van Ewyck, overlijdt op 24 mei 1898 in Utrecht, 62 jaar oud,
August Adriaan Henri Besier, overlijdt op 13 januari 1905 in Utrecht, 77 jaar oud.


XXV

Derkinderen - Besier (1894)       schema 4013

Johanna Henriette Besier, geboren op 27 september 1865 in Utrecht, dochter van Johanna Albertine van Ewyck en August Adriaan Henri Besier trouwt op 27 september 1894 in Utrecht met Prof. Antonius Johannes Derkinderen, geboren op 20 december 1859 in s-Hertogenbosch, zoon van Antonius Henricus Derkinderen en Hendrica de Rooy,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Henriette Besier, overlijdt op 7 september 1944 in Amsterdam, 78 jaar oud,
Prof. Antonius Johannes Derkinderen, overlijdt op 2 november 1925 in Amsterdam, 65 jaar oud.


XXI

van Dam - van Buyk (1757)       schema 4031

Jacob van Dam, Heer van Isselt en Pijlsweert, geboren op 25 april 1720 in Utrecht, zoon van Willem van Dam en Elisabeth Pit trouwt op 12 maart 1757 in Schiedam met Aletta Francina van Buyk, geboren op 10 november 1726 in Padang (Sumatra), dochter van Emoud van Buyk en Maria van Heurn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem van Dam van Isselt, geboren op 9 november 1757 in Utrecht,
Laurentia Clara Elizabeth van Dam, geboren op 12 augustus 1760 in Utrecht,

Jacob van Dam overlijdt op 4 september 1783 in Utrecht, 63 jaar oud,
Aletta Francina van Buyk overlijdt op 25 december 1803 in Utrecht, 77 jaar oud.


XXII

van Dam van Isselt - Nahuys (1784)       schema 4031

Willem van Dam van Isselt, geboren op 9 november 1757 in Utrecht, zoon van Jacob van Dam en Aletta Francina van Buyk trouwt op 16 augustus 1784 in Utrecht met Geertruida Elisabeth Nahuys, geboren op 13 april 1761 in Goes, dochter van Willem Adriaan Nahuys en Anna Cornelia Zoutmaat,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jacob van Dam van Isselt, geboren op 25 mei 1785 in Utrecht,
Anna Cornelia Dam van Isselt, geboren op 13 oktober 1786 in Utrecht,
Cornelis Jan van Dam van Isselt, geboren op 16 januari 1788 in Utrecht,
Clara Wilhelmina van Dam van Isselt, geboren op 9 juli 1792 in Breda, overleden op 13 april 1810 in Utrecht,
Edmond Willem van Dam van Isselt, geboren op 20 februari 1796 in Breda,

Willem van Dam van Isselt overlijdt op 10 januari 1832 in Utrecht, 74 jaar oud,
Geertruida Elisabeth Nahuys overlijdt op 24 januari 1823 in Zeeland, 61 jaar oud.


XXIII

van Dam van Isselt - Mooijaart (1833)       schema 4031

Mr. Jacob van Dam van Isselt, geboren op 25 mei 1785 in Utrecht, zoon van Willem van Dam van Isselt en Geertruida Elisabeth Nahuys trouwt op 3 april 1833 in s-Gravenhage met Anna Petronella Maria Mooijaart, geboren in 1815 in Amsterdam, dochter van Anthony Noel Mooijaart en Anna Petronella Maria Pauw,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willem Jacob Gualtherus van Dam van Isselt, geboren op 30 december 1833 in Amersfoort, overleden op 23 april 1860 in Borneo (Amawang),

Anna Petronella Maria Mooijaart overlijdt op 20 maart 1839 in Amersfoort, 23 of 24 jaar oud.

van Dam van Isselt - van Barneveld (1841)       schema 4031

Mr. Jacob van Dam van Isselt, geboren op 25 mei 1785 in Utrecht, zoon van Willem van Dam van Isselt en Geertruida Elisabeth Nahuys hertrouwt op 24 juli 1841 in Utrecht met Wilhelmina van Barneveld, geboren op 22 september 1805 in Hessen (Kasteel Wickersdorff), dochter van Jacob Thomas van Barneveld en Dirkje van Asselt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Thomas Theodoor Carel van Dam van Isselt, geboren op 8 juni 1842 in Amersfoort,
Gerard Edmond Henri Willem van Dam van Isselt, geboren op 9 augustus 1845 in Amersfoort,

Mr. Jacob van Dam van Isselt overlijdt op 14 november 1854 in Amersfoort, 69 jaar oud,
Wilhelmina van Barneveld overlijdt op 15 oktober 1888 in s Heerenberg, 83 jaar oud.


XXIV

van Dam van Isselt - Drabbe (1869)       schema 4031

Jacob Thomas Theodoor Carel van Dam van Isselt, geboren op 8 juni 1842 in Amersfoort, zoon van Mr. Jacob van Dam van Isselt en Wilhelmina van Barneveld trouwt op 8 juni 1869 met Henriette Marie Lucresia Drabbe, geboren op 29 november 1841 in Bergen op Zoom, dochter van Johan Drabbe en Jeannette Hermantina Lux,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Edmond van Dam van Isselt, geboren op 25 april 1870 in Bergen op Zoom,
Lucie van Dam van Isselt, geboren op 15 juni 1871 in Bergen op Zoom,

Henriette Marie Lucresia Drabbe overlijdt 6 november 1890 in Bergen op Zoom, 48 jaar oud.

van Dam van Isselt - Drabbe (1892)       schema 4031

Jacob Thomas Theodoor Carel van Dam van Isselt, geboren op 8 juni 1842 in Amersfoort, zoon van Mr. Jacob van Dam van Isselt en Wilhelmina van Barneveld hertrouwt op 6 april 1892 in Breda met Lucie Julie Jeannette Drabbe, geboren op 13 augustus 1845 in Bergen op Zoom, dochter van Johan Drabbe en Jeannette Hermantina Lux,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,
Jacob Thomas Theodoor Carel van Dam van Isselt overlijdt op 18 juni 1916 in s-Gravenhage, 74 jaar oud,
Lucie Julie Jeannette Drabbe overlijdt op 29 januari 1900 in Breda, 54 jaar oud.


XXV

van Dam van Isselt - Rambonnet (1893)       schema 4031

Willem Edmond van Dam van Isselt, luitenant, geboren op 25 april 1870 in Bergen op Zoom, zoon van Jacob Thomas Theodoor Carel van Dam van Isselt en Henriette Marie Lucresia Drabbe trouwt op 1 september 1893 in Kampen met Jacoba Rambonnet, geboren op 3 februari 1871 in Kampen, dochter van Mr. Frederik Lodewijk Rambonnet, advocaat en notaris en Sara Johanna Rambonnet,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jacob Louis van Dam van Isselt, geboren op 4 november 1894 in Breda, overleden op 2 januari 1895 in Breda,
Henriette van Dam van Isselt, geboren op 6 december 1895 in s-Gravenhage,
Josine Lucie van Dam van Isselt, geboren op 19 juli 1901 in Teteringen, overleden op 23 juni 1979 in Javea (Spanje),
Jacob van Dam van Isselt, geboren op 17 oktober 1903 in Teteringen,

Jacoba Rambonnet overlijdt op 5 juni 1940 in s-Gravenhage, 69 jaar oud.


XXVI

Kleerekoper - van Dam van Isselt (1922)       schema 4031

Mr. Henriette van Dam van Isselt, geboren op 6 december 1895 in s-Gravenhage, dochter van Willem Edmond van Dam van Isselt en Jacoba Rambonnet trouwt op 2 augustus 1922 in Amsterdam met Asser Benjamin Kleerekoper, geboren op 22 september 1880 in Tiel, zoon van Samuel Chananja Kleerekoper, rabbiijn bij de joodse gemeente in Tiel en Caroline Hirsch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 17 juli 1930 ontbonden door echtscheiding,

Mr. Henriette van Dam van Isselt, kunsthistorica en hoofd van de afdeling Kunstzaken van de gemeente Amsterdam, overlijdt op 6 december 1972 in Amsterdam, 77 jaar oud,
Asser Benjamin Kleerekoper, van 1905-1909 hoofdredacteur van De Joodsche Wachter, in 1913 SDAP-kamerlid en lid van de Amsterdamse gemeenteraad, overlijdt op 5 juni 1940 in s-Gravenhage, 69 jaar oud.

van Dam van Isselt - Rijpperda Wierdsma (1932)       schema 4031

Ir. Jacob van Dam van Isselt, geboren op 17 oktober 1903 in Teteringen, zoon van Willem Edmond van Dam van Isselt en Jacoba Rambonnet trouwt op 3 december 1932 in den Haag met Eleonore Francoise Rijpperda Wierdsma, geboren op 7 april 1907 in Nijmegen, dochter van Dr. Arnold Rijpperda Wierdsma en Elisabeth Mees,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Elisabeth Beyraet van Dam van Isselt, geboren op 23 september 1933 in Maastricht,
Willem Edmond van Dam van Isselt, geboren op 19 augustus 1935 in Maastricht,
Aleyt Jacoba van Dam van Isselt, geboren op 11 mei 1937 in Maastricht,
Henriette Romberta van Dam van Isselt, geboren op 23 naart 1941 in Maastricht,
Jan Volkert van Dam van Isselt, geboren op 20 augustus 1942 in Maastricht,

Henriette Romberta van Dam van Isselt is dr. en universitair docent Taalkunde der Germaanse Talen; leerstoelgroep Taalkunde van de Germaanse Talen aan de Universiteit van Amsterdam.


XXVII

Gelijnse - van Dam van Isselt (1963)       schema 4031

Elisabeth Beyraet van Dam van Isselt, geboren op 23 september 1933 in Maastricht, dochter van Ir. Jacob van Dam van Isselt en Eleonore Francoise Rijpperda Wierdsma trouwt op 1 juni 1963 in Utrecht met Jan Gelijnse, geboren op 5 februari 1925 in Amsterdam, zoon van Lambertus Adrianus Gelijnse en Maria Hendrika Stroombergen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Dam van Isselt - de Bordes (1966)       schema 4031

Ir. Willem Edmond van Dam van Isselt, geboren op 19 augustus 1935 in Maastricht, zoon van Ir. Jacob van Dam van Isselt en Eleonore Francoise Rijpperda Wierdsma trouwt op 8 oktober 1966 in Delft met Carolina Wilhelmina Henriette de Bordes, geboren op 22 augustus 1947 in Delft, dochter van Ir. Pierre Francois de Bordes en Maria Elisabeth Leupen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Eugenie Constance van Dam van Isselt, geboren op 3 augustus 1967 in Hengelo,
Lucie Beyraet van Dam van Isselt, geboren op 19 november 1968 in Hengelo,
Jacob Pieter Constantijn van Dam van Isselt, geboren op 19 september 1974 in Arnhem.

de Wit - van Dam van Isselt (1960)       schema 4031

Aleyt Jacoba van Dam van Isselt, geboren op 11 mei 1937 in Maastricht, dochter van Ir. Jacob van Dam van Isselt en Eleonore Francoise Rijpperda Wierdsma trouwt op 16 september 1960 in de Bilt met Dr. Ynto Bram de Wit, geboren op op 24 juli 1933 in Groningen, zoon van Abram de Wit en Clara Alida Jacoba Dike,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Dam van Isselt - Schuurman (1967)       schema 4031

Jan Volkert van Dam van Isselt, geboren op 20 augustus 1942 in Maastricht, zoon van Ir. Jacob van Dam van Isselt en Eleonore Francoise Rijpperda Wierdsma trouwt op 8 juli 1967 met Victoria Schuurman, geboren op 24 januari 1945 in Meppel, dochter van Adriaan Cornelis Schuurman en Willy Gerretsen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Eleonore Francoise van Dam van Isselt, geboren op 7 juni 1970 in Rotterdam,
Christiaan Immanuel van Dam van Isselt, geboren op 9 februari 1975 in Utrecht,
Beatrijs Clarisse van Dam van Isselt, geboren op 5 februari 1977 in Zeist.


XXV

Ekker - van Dam van Isselt (1892)       schema 4031

Lucie van Dam van Isselt, geboren op 15 juni 1871 in Bergen op Zoom, dochter van Jacob Thomas Theodoor Carel van Dam van Isselt en Henriette Marie Lucresia Drabbe trouwt op 3 augustus 1892 in Bergen op Zoom met Ir. Evert Cornelis Ekker, geboren op 21 oktober 1858 in Kampen, zoon van Albert Hendrik Arnoldus Ekker en Elisabeth Schroder,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Martin Ekker,
Evert Ekker, geboren in 1899 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt op 23 juli 1907 in Arnhem door echtscheiding ontbonden,

Ir. Evert Cornelis Ekker overlijdt op 15 april 1943 in Nice, 84 jaar oud.

Plasschaert - van Dam van Isselt (1909)       schema 4031

Lucie van Dam van Isselt, geboren op 15 juni 1871 in Bergen op Zoom, dochter van Jacob Thomas Theodoor Carel van Dam van Isselt en Henriette Marie Lucresia Drabbe hertrouwt op 12 mei 1909 in Utrecht met Albert Charles Auguste Plasschaert, geboren op 20 april 1874 in Sas van Gent, zoon van Auguste Plasschaert en Maria Christina Josephina Pauwels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1922 door echtscheiding ontbonden,

Lucie van Dam van Isselt overlijdt op 7 juni 1949 in s-Gravenhage, 77 jaar oud,
Albert Charles Auguste Plasschaert overlijdt op 9 mei 1941 in s-Gravenhage, 67 jaar oud.


XXIV

van Dam van Isselt - Becking (1878)       schema 4031

Gerard Edmond Henri Willem van Dam van Isselt, geboren op 9 augustus 1845 in Amersfoort, zoon van Mr. Jacob van Dam van Isselt en Wilhelmina van Barneveld trouwt op 28 mei 1878 in Bergen op Zoom met Antonia Maria Hendrika Bernardina Becking,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Edmond Willem van Dam van Isselt, geboren op 19 februari 1879 in Bergen op Zoom,

Gerard Edmond Henri Willem van Dam van Isselt overlijdt op 15 juni 1917 in s-Gravenhage, 71 jaar oud.


XXV

van Dam van Isselt - Bosch (1912)       schema 4031

Edmond Willem van Dam van Isselt, geboren op 19 februari 1879 in Bergen op Zoom, zoon van Gerard Edmond Henri Willem van Dam van Isselt en Antonia Maria Hendrika Bernardina Becking trouwt op 10 oktober 1912 in den Haag met Louise Elise Bosch,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Wilhelmina Louise van Dam van Isselt, geboren op 25 augustus 1913 in s-Gravenhage,
Edmond Willem Pieter van Dam van Isselt, geboren op 26 januari 1915 in s-Gravenhage,

Edmond Willem van Dam van Isselt overlijdt op 28 januari 1959 in s-Gravenhage, 79 jaar oud.


XXVI

de Savornin Lohman - van Dam van Isselt (1941)       schema 4031

Maria Wilhelmina Louise van Dam van Isselt, geboren op 25 augustus 1913 in s-Gravenhage, dochter van Edmond Willem van Dam van Isselt en Louise Elise Bosch trouwt op 23 mei 1941 met Jhr. Witius Hendrik de Savornin Lohman, geboren op 20 januari 1908 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Prof. Mr. Witius Hendrik de Savornin Lohman, president Hoge Raad en Emelia PaulineHovij,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Louise Elise de Savornin Lohman, geboren op 3 augustus 1943 in Haarlem,
Jhr. Alexander Frederik de Savornin Lohman, geboren op 2 februari 1945 in Haarlem,
Jkvr. Wytzia emelia de Savornin Lohman, geboren op 11 oktober 1949 in Heemstede,
Jhr. Edmond Willem de Savornin Lohman, geboren op 1 november 1956 in Heemstede.


XXVII

de Savornin Lohman - van Asbeck (1969)       schema 4031

Jhr. Alexander Frederik de Savornin Lohman, geboren op 2 februari 1945 in Haarlem, zoon van Maria Wilhelmina Louise van Dam van Isselt en Jhr. Witius Hendrik de Savornin Lohman trouwt op 21 juni 1969 in Voorburg met Marijke barones van Asbeck, geboren op 27 januari 1944 in Tiwckenham (Middlesex), dochter van Carel Erwin baron van Asbeck en Louise Leyds,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Diederik Erwin Alexander de Savornin Lohman, geboren op 15 februari 1971 in Voorburg,
Jkvr. Annefleur Wilhelmine Louise de Savornin Lohman, geboren op 6 december 1972 in Rotterdam,
Jkvr. Caroline Cornelie Marisca de Savornin Lohman, geboren op 28 mei 1975 in Rotterdam.


XXVI

van Dam van Isselt - Servatius (1945)       schema 4031

Edmond Willem Pieter van Dam van Isselt, geboren op 26 januari 1915 in s-Gravenhage, zoon van Edmond Willem van Dam van Isselt en Louise Elise Bosch trouwt op 21 september 1945 in Hattem met Wilhelmina Adriana Servatius, geboren op 25 februari 1922 in Assen, dochter van Mr. Albert Hendrik Servatius en Cornelie Francoise Marie Josine Heldring,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelia Francoise Marie Josine van Dam van Isselt, geboren op 10 oktober 1946 in s-Gravenhage,
Louise Elise van Dam van Isselt, geboren op 22 februari 1948 in s-Gravenhage,
Anne Marie van Dam van Isselt, geboren op 4 februari 1950 in s-Gravenhage.


XXIII

Wttewael van Stoetwegen - van Dam van Isselt (1807)       schema 4031

Anna Cornelia van Dam van Isselt, geboren op 13 oktober 1786 in Utrecht, dochter van Willem van Dam van Isselt en Geertruida Elisabeth Nahuys trouwt op 10 mei 1807 in Utrecht met Jhr. Mr. Gerard Cornelis Wttewael van Stoetwegen, Heer van Stoetwegen, geboren op 10 mei 1780 in Utrecht, zoon van Mr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen en Catharina Cornelia van Voorst,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen, geboren op 9 juli 1808 in Utrecht,
Jhr. Hendrik Assuerus Wttewael van Stoetwegen, geboren op 23 maart 1812 in Amersfoort,
Jhr. Edmund Anne Wttewael van Stoetwegen, geboren op 29 januari 1816 in Utrecht, overleden in 1832 in Zwolle,

Anna Cornelia van Dam van Isselt overlijdt op 2 mei 1859 in Utrecht, 72 jaar oud,
Jhr. Mr. Gerard Cornelis Wttewael van Stoetwegen overlijdt 15 december 1863 in Utrecht, 83 jaar oud.


XXIV

Wttewael van Stoetwegen - Kamphuis (1848)       schema 4031

Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen, geboren op 9 juli 1808 in Utrecht, zoon van Anna Cornelia van Dam van Isselt en Jhr. Mr. Gerard Cornelis Wttewael van Stoetwegen trouwt op 12 april 1848 met Anna Jacoba Kamphuis, geboren op 9 februari 1817 in Zwolle, dochter van Maximiliaan Samson Eliza Kamphuis en Mechtilda Coninck Westenberg,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Anna Cornelia Wttewaal van Stoetwegen, geboren op 5 maart 1849 in Amersfoort,

Anna Jacoba Kamphuis overlijdt op 28 maart 1849 in Amersfoort, 32 jaar oud.

Wttewael van Stoetwegen - Westenberg (1855)       schema 4031

Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen, geboren op 9 juli 1808 in Utrecht, zoon van Anna Cornelia van Dam van Isselt en Jhr. Mr. Gerard Cornelis Wttewael van Stoetwegen hertrouwt op 18 oktober 1855 in Rijssen met Anna Maria Westenberg, geboren in 1823 in Deventer, dochter van Bitter Johan Coninck Westenberg, majoor en Anna Petronella de Grient Dreux,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Maria Westenberg overlijdt in 1859 in Zwolle, 35 of 36 jaar oud.

Wttewael van Stoetwegen - Godin de Pesters (1863)       schema 4031

Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen, geboren op 9 juli 1808 in Utrecht, zoon van Anna Cornelia van Dam van Isselt en Jhr. Mr. Gerard Cornelis Wttewael van Stoetwegen hertrouwt op 21 mei 1863 in Amersfoort met Jkvr. Jacqueline Caroline Johanna Godin de Pesters, geboren op 3 juni 1838 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Jules Edouard Godin de Pesters en Jkvr. Adolphine Charlotte op ten Noort,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Adolphine Julie Wttewael van Stoetwegen, geboren op 25 november 1864 in Amersfoort,
Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen, geboren op 27 juni 1866 in Nijmegen,

Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen, eerste luitenant, overlijdt op 14 december 1868 in Utrecht, 60 jaar oud,
Jkvr. Jacqueline Caroline Johanna Godin de Pesters overlijdt op 27 oktober 1905 in Utrecht, 67 jaar oud.


XXV

van Heemstra - Wttewael van Stoetwegen(1869)       schema 4031

Jkvr. Anna Cornelia Wttewaal van Stoetwegen, geboren op 5 maart 1849 in Amersfoort, dochter van Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen en Anna Jacoba Kamphuis trouwt op 20 mei 1869 in Utrecht met Cornelis Gerard Schelto baron van Heemstra, geboren op 16 mei 1844 in Metslawier, zoon van Schelto baron van Heemstra en Henriette Hillegonda de Waal,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Anna Cornelia barones van Heemstra, geboren op 1 juni 1870 in Amersfoort, overleden op 9 juli 1930 in s-Gravenhage,
Schelto baron van Heemstra, geboren op 11 juli 1871 in Amersfoort, overleden op 13 juli 1871 in Amersfoort,
Sara Maria barones van Heemstra, geboren op 14 juni 1873 in Arnhem, overleden op 19 juli 1874 in Arnhem,
Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 30 december 1875 in Arnhem,

Schelto baron van Heemstra is Commissaris der Koningin in Utrecht en Zeeland; minister; kabinetsleider in kabinet van Zuylen van Nijevelt-van Heemstra; van 1862-1864 Tweede kamerlid,

Jkvr. Anna Cornelia Wttewaal van Stoetwegen overlijdt op 30 september 1914 in s-Gravenhage, 65 jaar oud,
Cornelis Gerard Schelto baron van Heemstra overlijdt op 28 februari 1905 in s-Gravenhage, 60 jaar oud.


XXVI

van Heemstra - Holmberg de Beckfelt (1908)       schema 4031

Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 30 december 1875 in Arnhem, zoon van Jkvr. Anna Cornelia Wttewaal van Stoetwegen en Cornelis Gerard Schelto baron van Heemstra trouwt op 16 januari 1908 in Apeldoorn met Jkvr. Louise Elisabeth Hermine Holmberg de Beckfelt, geboren op 1 april 1880 in Londen, dochter van Jhr. Nicolaas Anthony Holmberg de Beckfelt en Adriana Jacoba Helena Prins,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Schelto Nicolaas Anthon baron van Heemstra, geboren op 24 april 1909 in Ede, overleden op 25 november 1991 in Bussum,
Anna Clara baroners van Heemstra, geboren op 24 april 1909 in Ede,

Schelto Feyo baron van Heemstra overlijdt op 12 mei 1935 in s-Gravenhage, 59 jaar oud,
Jkvr. Louise Elisabeth Hermine Holmberg de Beckfelt overlijdt op 16 mei 1952 in Kaapstad, 72 jaar oud.


XXVII

van Swinderen - van Heemstra (1935)       schema 4031

Anna Clara baroners van Heemstra, geboren op 24 april 1909 in Ede, dochter van Schelto Feyo baron van Heemstra en Jkvr. Louise Elisabeth Hermine Holmberg de Beckfelt trouwt op 5 oktober 1935 met Jhr. Mr. Gerard Reinier Gerlacius van Swinderen, geboren op 2 augustus 1906 in Groningen, zoon van Jhr. Louis Ferdinand van Swinderen en Jeanne Elisabeth van Roijen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Louise Elisabeth Madeleine Gerlacius van Swinderen, geboren op 18 december 1936 in s-Gravenhage, overleden op 17 januari 1942 in Ermelo,
Jhr. Louis Ferdinand Anton Gerlacius van Swinderen, geboren op 4 juli 1938 in s-Gravenhage,
Jkvr. Frederique Ludolphine Quirine Gerlacius van Swinderen, geboren op 9 juli 1940 in Wijnberg/Kaapstad,

Het huwelijk wordt op 31 mei 1948 door echtscheiding onttbonden,

Jhr. Mr. Gerard Reinier Gerlacius van Swinderen overlijdt 4 mei 1956 in Havanna, 49 jaar oud.

Butter - van Heemstra (1952)       schema 4031

Anna Clara baroners van Heemstra, geboren op 24 april 1909 in Ede, dochter van Schelto Feyo baron van Heemstra en Jkvr. Louise Elisabeth Hermine Holmberg de Beckfelt hertrouwt op 6 november 1952 in Utrecht met Pieter Butter, geboren op 1 oktober 1906 in Kampen, zoon van Pieter Butter, arts en Trijntje Kuilman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Clara baroners van Heemstra overlijdt op 4 okrober 1992 in Laren, 83 jaar oud,
Pieter Butter overlijdt 21 oktober 1971 in St. Cybranet (Dordogne), 65 jaar oud.


XXVIII

van Swinderen - Hofmans (1976)       schema 4031

Jhr. Louis Ferdinand Anton Gerlacius van Swinderen, geboren op 4 juli 1938 in s-Gravenhage, zoon van Anna Clara baroners van Heemstra en Jhr. Mr. Gerard Reinier Gerlacius van Swinderen trouwt op 8 april 1976 in Bussum met Iole Hofmans, geboren op 21 november 1945 in Rotterdam, dochter van Arthur Hofmans en Maria Johanna Fortuin,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Frederique Quirine Gerlacius van Swinderen, geboren op 9 november 1976 in Naarden,
Elisabeth Madeleine Gerlacius van Swinderen, geboren op 6 oktober 1980 in Naarden.

de Jong Schouwenburg - van Swinderen (1970)       schema 4031

Jkvr. Frederique Ludolphine Quirine Gerlacius van Swinderen, geboren op 9 juli 1940 in Wijnberg/Kaapstad, dochter van Anna Clara baroners van Heemstra en Jhr. Mr. Gerard Reinier Gerlacius van Swinderen trouwt op 2 oktober 1970 in Zeist met Mr. Hugo Maurits de Jong Schouwenburg, geboren op 11 oktober 1938 in Haarlem, zoon van John William de Jong Schouwenburg en Nancy Brandt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

du Marchie van Voorthuijsen - Wttewael van Stoetwegen (1885)       schema 4031

Jkvr. Adolphine Julie Wttewael van Stoetwegen, geboren op 25 november 1864 in Amersfoort, dochter van Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen en Jkvr. Jacqueline Caroline Johanna Godin de Pesters trouwt op 29 oktober 1885 in Utrecht met Jhr. Gerrard Johan du Marchie van Voorthuijsen, geboren op 4 oktober 1855 in Maarssen (Huize ter Meer), zoon van Mr. Evert du Marchie van Voorthuijsen, heer van Maarssen en Cornelie Jeanne Gillot,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Jacqueline Cornelie Adolphine de Marchie van Voorthuijsen, geboren in 1888 in Utrecht,
Jhr. Henrick Evert Jules Ferdinand du Marchie van Voorthuijsen, geboren op 9 maart 1889 in Utrecht,
Jhr. Everard du Marchie van Voorthuijsen, geboren op 8 september 1901 in Driebergen,

Jkvr. Adolphine Julie Wttewael van Stoetwegen overlijdt op 27 september 1920 in de Bilt, 55 jaar oud,
Gerrard Johan du Marchie van Voorthuijsen overlijdt op 28 december 1944 in Driebergen, 89 jaar oud.


XXVI

Thomassen a Thuessink van der Hoop - du Marchie van Voorthuijsen ( )       schema 4031

Jkvr. Jacqueline Cornelie Adolphine du Marchie van Voorthuijsen, geboren in 1888 in Utrecht, dochter van Jkvr. Adolphine Julie Wttewael van Stoetwegen en Jhr. Gerrard Johan du Marchie van Voorthuijsen trouwt met Mr. Evert Jan Thomassen a Thuessink van der Hoop, referendaris, geboren in 1886 in s-Gravenhage, zoon van Gijsbert Hendrik Thomassen a Thuessink van der Hoop, lid Gedeputeerde Staten en Jkvr. Sara Maria Johanna van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 28 december 1925 door echtscheiding ontbonden.

Ovink - du Marchie van Voorthuijsen (1926)       schema 4031

Jkvr. Jacqueline Cornelie Adolphine du Marchie van Voorthuijsen, geboren in 1888 in Utrecht, dochter van Jkvr. Adolphine Julie Wttewael van Stoetwegen en Jhr. Gerrard Johan du Marchie van Voorthuijsen hertrouwt op 27 oktober 1926 in Doorn met Anton Ovink, geboren in 1887 in de Bilt, zoon van Gerhardus Ovink en Jacoba van Latenstein,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anton Ovink overlijdt op 7 september 1931 in Driebergen-Rijsenburg, 43 of 44 jaar oud.

du Marchie van Voorthuijsen - Engelkens (1912)       schema 4031

Jhr. Henrick Evert Jules Ferdinand du Marchie van Voorthuijsen, geboren op 9 maart 1889 in Utrecht, zoon van Jkvr. Adolphine Julie Wttewael van Stoetwegen en Jhr. Gerrard Johan du Marchie van Voorthuijsen trouwt op 3 april 1912 in Nijmegen met Elise Wilhelmina Engelkens, geboren op 17 november 1889 in Haarlem, dochter van Herman Hendrik Engelkens en Elisa Wilhelmina Everdina Wessing,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Adolphe Jules du Marchie van Voorthuijsen, geboren op 12 maart 1913 in Arnhem,

Het huwelijk wordt op 13 oktober 1921 door echtscheiding ontbonden,

Elise Wilhelmina Engelkens overlijdt op 5 november 1930 in s-Gravenhage, 40 jaar oud.

du Marchie van Voorthuijsen - van Wassenaer (1952)       schema 4031

Jhr. Henrick Evert Jules Ferdinand du Marchie van Voorthuijsen, geboren op 9 maart 1889 in Utrecht, zoon van Jkvr. Adolphine Julie Wttewael van Stoetwegen en Jhr. Gerrard Johan du Marchie van Voorthuijsen hertrouwt op 7 maart 1952 in Utrecht met Jacqueline Cornelie barones van Wassenaer, geboren op 14 november 1899 in Utrecht, dochter van Ottovier baron van Wassenaer en Mimie Therese Steppe,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Jhr. Henrick Evert Jules Ferdinand du Marchie van Voorthuijsen overlijdt op 8 september 1969 in Utrecht, 80 jaar oud,
Jacqueline Cornelie barones van Wassenaer overlijdt op 21 decmber 1973 in Zeist, 74 jaar oud.


XXVII

du Marchie van Voorthuijsen - Thomassen a Thuessink (1912)       schema 4031

Adolphe Jules du Marchie van Voorthuijsen, geboren op 12 maart 1913 in Arnhem, zoon van Jhr. Henrick Evert Jules Ferdinand du Marchie van Voorthuijsen en Elise Wilhelmina Engelkens trouwt op 24 april 1941 in Baarn met Elisabeth Maria Magdalena Thomassen a Thuessink, geboren op 31 december 1915 in Breukelen, dochter van Dr. Mr. Matthijs Pieter Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren en Jkvr. Nancy Hoeufft,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adolphe Jules du Marchie van Voorthuijsen overlijdt op 8 juli 1945 in Utrecht, 32 jaar oud.


XXV

Wttewael van Stoetwegen - dAulnis de Bourouill (1898)       schema 4031

Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen, geboren op 27 juni 1866 in Nijmegen, zoon van Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen en Jkvr. Jacqueline Caroline Johanna Godin de Pesters trouwt op 15 december 1898 in Arnhem met Wilhelmina Johanna barones dAulnis de Bourouill, geboren op 30 juli 1876 in s-Hertogenbosch, dochter van Mr. Willem Jan baron dAulnis de Bourouill en Anna Margaretha Hiddingh,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Adolphine Wttewael van Stoetwegen, geboren op 27 oktober 1901 in Herwijnen,

Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen, overlijdt op 11 oktober 1936 in Oosterbeek, 70 jaar oud,
Wilhelmina Johanna barones dAulnis de Bourouill overlijdt op 9 januari 1954 in Velp (Gelderland), 77 jaar oud.


XXVI

thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg - Wttewael van Stoetwegen (1931)       schema 4031

Jkvr. Adolphine Wttewael van Stoetwegen, geboren op 27 oktober 1901 in Herwijnen, dochter van Jhr. Ferdinand Wttewael van Stoetwegen en Wilhelmina Johanna barones dAulnis de Bourouill trouwt op 27 mei 1931 in Oosterbeek met Georg Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren op 9 oktober 1899 in Paramaribo, zoon van Mr. Georg baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg en Adriana Magdalena Snouck Hurgronje,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Wilhelmina barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren op 5 januari 1933 in Nieuw- en St. Joosland,
Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren op 6 juli 1934 in Balk,
Watze Julius Justus Dominicus baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren op 19 augustus 1936 in Balk,

Jkvr. Adolphine Wttewael van Stoetwegen, overlijdt op 2 oktober 1978 in Arnhem, 76 jaar oud,
Georg Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg overlijdt op 13 april 1985 in Arnhem, 85 jaar oud.


XXVII

van Hasselt - thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg (1959)       schema 4031

Anna Wilhelmina barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren op 5 januari 1933 in Nieuw- en St. Joosland, dochter van Jkvr. Adolphine Wttewael van Stoetwegen en Georg Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg trouwt op 5 september 1959 in Gaasterland met Mr. Jacob Adriaan van Hasselt, geboren op 8 december 1927 in Rotterdam, zoon van Mr. Robert van Hasselt en Elisabeth Catherina Petronella Hasselman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg - Deelder (1959)       schema 4031

Georg Frederik baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren op 6 juli 1934 in Balk, zoon van Jkvr. Adolphine Wttewael van Stoetwegen en Georg Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg trouwt op 21 november 1959 in Utrecht met Anna Maria Deelder, geboren op 23 juli 1936 in Maassluis, dochter van Jacobus Cornelis Deelder en Jeannette Hermina Henriette Lohmeijer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Daphne Caroline Henriette barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren op 3 mei 1961 in Durban (Zuid-Afrika),
Georg Wolfgang Sicco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren op 23 februari 1963 in Zoetermeer.

thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg - Schade van Westrum (1968)       schema 4031

Watze Julius Justus Dominicus baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren op 19 augustus 1936 in Balk, zoon van Jkvr. Adolphine Wttewael van Stoetwegen en Georg Wolfgang Carel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg trouwt op 29 juni 1968 in Schiedam met Cornelia Catharina Schade van Westrum, geboren op 9 maart 1936 in Schiedam, dochter van Wilhelmus Johannes Schade van Westrum en Tunde Maria Szaffka,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Georg Willem Carel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren op 17 februari 1970 in Montevideo,
Anthony Johan Frederik Michael baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, geboren op 24 maart 1972 in Montevideo.


XXIV

Wttewael van Stoetwegen - Sandberg (1835)       schema 4031

Jhr. Hendrik Assuerus Wttewael van Stoetwegen, geboren op 23 maart 1812 in Amersfoort, zoon van Anna Cornelia van Dam van Isselt en Jhr. Mr. Gerard Cornelis Wttewael van Stoetwegen trouwt op 2 september 1835 in Zwolle met Jkvr. Elsabe Rolina Sandberg, geboren in november 1814 in Zwolle, dochter van Jhr. Mr. Albertus Sandberg, Heer van t Laar, Tweede Kamerlid en Reiniera Johanna Schrassert,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Albertus Wttewael van Stoetwegen, geboren in 1839,
Jhr. Edmund Willem Ferdinand Wttewael van Stoetwegen, geboren op 3 oktober 1840 in Kampen,

Jhr. Hendrik Assuerus Wttewael van Stoetwegen overlijdt in 1866, 52 of 53 jaar oud,
Jkvr. Elsabe Rolina Sandberg overlijdt in 1890 in Zwolle, 74 of 75 jaar oud.


XXV

Wttewael van Stoetwegen - Berkhorst (1866)       schema 4031

Jhr. Albertus Wttewael van Stoetwegen, geboren in 1839, zoon van Jhr. Hendrik Assuerus Wttewael van Stoetwegen en Jkvr. Elsabe Rolina Sandberg trouwt omstreeks 1866 met Henriette Berkhorst, geboren in 1844,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Henri Alexander Wttewael van Stoetwegen, geboren op 7 april 1867 in Tebing Tinggie/Indonesie,
Jhr. Albert Edmond Wttewael van Stoetwegen, geboren in 1872,

Jhr. Albertus Wttewael van Stoetwegen overlijdt in 1876, 36 of 37 jaar oud.


XXVI

Wttewael van Stoetwegen - van Swinderen (1895)       schema 4031

Jhr. Henri Alexander Wttewael van Stoetwegen, geboren op 7 april 1867 in Tebing Tinggie/Indonesie, zoon van Jhr. Albertus Wttewael van Stoetwegen en Henriette Berkhorst trouwt op 18 december 1895 in Assen met Jkvr. Catharina Cornelia van Swinderen, geboren op 18 juni 1871 in Groningen, dochter van Jhr. Mr. Petrus Johannes van Swinderen, Commissaris der Koningin in Drenthe van 1888-1903; vicepresident Raad van State; Heer van Rensuma en Christine Wilhelmina Isabella barones van Imhoff,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Christine Wilhelmine Isabelle Wttewael van Stoetwegen, geboren op 1 januari 1901 in Amsterdam, overleden op 15 oktober 1986 in s-Gravenhage,
Jhr. Albert Anton Wttewael van Stoetwegen, geboren op 4 augustus 1902 in Emmen,
Jhr. Oncko Quirijn Wttewael van Stoetwegen, geboren op 2 maart 1914 in Rotterdam,

Jkvr. Christine Wilhelmine Isabelle Wttewael van Stoetwegen, Tweede Kamerlid voor CHU; commandeur in de Orde van Oranje Nassau en onderscheiden met het erekruis in de Huisorde van Oranje; bijnamen De Freule, de rode Freule, de oranje Freule, door kinderen van koningin Juliana Tante Bol genoemd,

Jkvr. Catharina Cornelia van Swinderen overlijdt in december 1930, 59 jaar oud..


XXVII

Wttewael van Stoetwegen - van Loon (1949)       schema 4031

Jhr. Oncko Quirijn Wttewael van Stoetwegen, geboren op 2 maart 1914 in Rotterdam, zoon van Jhr. Henri Alexander Wttewael van Stoetwegen en Jkvr. Catharina Cornelia van Swinderen trouwt op 22 december 1949 in Laren met Jkvr. Machteld Wilhelmina van Loon, geboren op 27 april 1916 in Amsterdam, dochter van Jhr. Hendrik Maurits van Loon en Catherine Adeline barones van Welderen Rengers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Wttewael van Stoetwegen - Stuart de la Figaniera e Morao ( )       schema 4031

Jhr. Edmund Willem Ferdinand van Stoetwegen, geboren op 3 oktober 1840 in Kampen, zoon van Jhr. Hendrik Assuerus Wttewael van Stoetwegen en Jkvr. Elsabe Rolina Sandberg trouwt met Donna Beatrice Josephine Stuart de la Figaniera e Morao,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Donna Beatrice Josephine Stuart de la Figaniera e Morao overlijdt op 2 september 1876 in Parijs..

Wttewael van Stoetwegen - van Dam van Isselt (1879)       schema 4031

Jhr. Edmund Willem Ferdinand van Stoetwegen, geboren op 3 oktober 1840 in Kampen, zoon van Jhr. Hendrik Assuerus Wttewael van Stoetwegen en Jkvr. Elsabe Rolina Sandberg hertrouwt op 3 april 1879 met Jacqueline Maria Claire van Dam van Isselt, geboren in 1855 in Utrecht, dochter van Thomas van Dam van Isselt en Adriana Geertruida Webbina Catharina Conrad,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacqueline Maria Claire van Dam van Isselt overlijdt op 9 maart 1939 in Milaan, 83 of 84 jaar oud..


XXIII

van Dam van Isselt - Hachez (1812)       schema 4031

Cornelis Jan van Dam van Isselt, geboren op 16 januari 1788 in Utrecht, zoon van Willem van Dam van Isselt en Geertruida Elisabeth Nahuys trouwt op 8 april 1812 in Enkhuizen met Alida Hachez, geboren in 1788, dochter van Joseph Hachez en Johanna Goudberg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johanna Elisabeth Cornelia van Dam van Isselt, geboren op 6 maart 1815 in Rozendaal, overleden op 10 augustus 1873 in Hoogeveen,
Geertruida Elisabeth van Dam van Isselt, geboren in 1823 in Middelburg,
Cornelis van Dam van Isselt, geboren op 22 december 1824 in Goes, overleden op 22 december 1824 in Goes,

Cornelis Jan van Dam van Isselt overlijdt op 22 januari 1870 in Amsterdam, 82 jaar oud.


XXIV

Verkuijl - van Dam van Isselt (1849)       schema 4031

Geertruida Elisabeth van Dam van Isselt, geboren in 1823 in Middelburg, dochter van Cornelis Jan van Dam van Isselt en Alida Hachez trouwt op 13 februari 1849 in Leeuwarden met Willem Jacobus Verkuijl, geboren in 1788,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Alida Maria Cornelia Verkuijl, geboren op 28 december 1849 in Groningen,

Geertruida Elisabeth van Dam van Isselt overlijdt op 29 juni 1891 in Nijmegen, 67 of 68 jaar oud.


XXV

Rengers Hora Siccama - Verkuijl (1872)       schema 4031

Alida Maria Cornelia Verkuijl, geboren op 28 december 1849 in Groningen, dochter van Geertruida Elisabeth van Dam van Isselt en Willem Jacobus Verkuijl trouwt op 16 maart 1872 in Groningen met Jhr. Willem Adolf Werner Rengers Hora Siccama, geboren op 24 februari 1849 in Hoogezand, zoon van Mr. Jhr. Duco Gerrold Rengers Hora Siccama, advocaat en Anna Helena Catharina Dorothea barones van Haersolte,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Duco Gerold Rengers Hora Siccama, geboren op 2 december 1876 in s-Gravenhage,

Alida Maria Cornelia Verkuijl overlijdt op 20 november 1931 in Utrecht, 81 jaar oud,
Jhr. Willem Adolf Werner Rengers Hora Siccama overlijdt op 20 januari 1907 in Utrecht, 57 jaar oud.


XXVI

Rengers Hora Siccama - Nielbock (1916)       schema 4031

Jhr. Duco Gerold Rengers Hora Siccama, geboren op 2 december 1876 in s-Gravenhage, zoon van Alida Maria Cornelia Verkuijl en Jhr. Willem Adolf Werner Rengers Hora Siccama trouwt op 22 april 1916 in Utrecht met Maria Dora Elfriede Nielbock, geboren in 1892 in Dsseldorf, dochter van Konrad Nielbock en Maria Reuter,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Dora Elfriede Nielbock overlijdt voor 1932.

Rengers Hora Siccama - van Nagell (1932)       schema 4031

Jhr. Duco Gerold Rengers Hora Siccama, geboren op 2 december 1876 in s-Gravenhage, zoon van Alida Maria Cornelia Verkuijl en Jhr. Willem Adolf Werner Rengers Hora Siccama hertrouwt op 26 mei 1932 in Utrecht met Jacqueline Adriene Justine barones van Nagell, geboren op 3 september 1882 in Laren, dochter van Mr. Assueer Jacob baron van Nagell, advocaat, Heer van de beide Ampsen en Maria Christina Catharina van Eck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Duco Gerold Rengers Hora Siccama overlijdt op 7 juni 1962 in Utrecht, 85 jaar oud,
Jacqueline Adriene Justine barones van Nagell overlijdt op 30 september 1977 in Oosterbeek, 95 jaar oud.


XXIII

van Dam van Isselt - van Barneveld (1815)       schema 4031

Edmond Willem van Dam van Isselt, geboren op 20 februari 1796 in Breda, zoon van Willem van Dam van Isselt en Geertruida Elisabeth Nahuys trouwt op 17 mei 1815 in Utrecht met Anna Catharina Emerentia van Barneveld, geboren in 1797 in Geldermalsen, dochter van Thomas van Barneveld en Diederica Henderica de Roock,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Willem van Dam van Isselt was bestuurder in de West-Betuwe; bewoonde het kasteel Ravesteyn in Geldermalsen; lid van de Provinciale Staten in Gelderland; Gelders Kamerlid voor Eerste en Tweede Kamer; verwierf de militaire Willemsorde; ook bekend als dichter,

Thomas van Dam van Isselt, geboren op 29 december 1816 in Utrecht,
Edmond Willem van Dam van Isselt, geboren op 15 februari 1822 in Utrecht/Buurmalsen, overleden op 9 juku 1877 in Kreuznach (Duitsland),
Diederika Hendrika van Dam van Isselt, geboren in 1825 in Ophemert,
Gerardina Antoinette van Dam van Isselt, geboren in 1826 in Ophemert,

Edmond Willem van Dam van Isselt overlijdt op 9 februari 1860 in Geldermalsen, 63 jaar oud. Anna Catharina Emerentia van Barneveld overlijdt op 2 deceber 1881 in Geldermalsen, 83 of 84 jaar oud.


XXIV

van Dam van Isselt - Conrad (1854)       schema 4031

Thomas van Dam van Isselt, geboren op 29 december 1816 in Utrecht, zoon van Edmond Willem van Dam van Isselt en Anna Catharina Emerentia van Barneveld trouwt omstreeks 1854 met Adriana Geertruida Webbina Catharina Conrad, geboren in 1826 in s-Hertogenbosch, dochter van Frederik Willem Conrad en Jacqueline Marie Braber,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jacqueline Maria Claire van Dam van Isselt, geboren in 1855 in Utrecht,

Thomas van Dam van Isselt overlijdt op 31 oktober 1876 in Utrecht, 59 jaar oud.

van Dam van Isselt - Visser (1854)       schema 4031

Diederika Hendrika van Dam van Isselt, geboren in 1825 in Ophemert, dochter van Edmond Willem van Dam van Isselt en Anna Catharina Emerentia van Barneveld trouwt op 12 augustus 1854 in den Haag met Mr. Pieter Cornelis Visser, geboren in 1823 in Geldermalsen, zoon van Leonardus Visser en Maria Schouten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Diederika Hendrika van Dam van Isselt overlijdt op 5 januari 1904 in s-Gravenhage, 78 of 79 jaar oud,
Mr. Pieter Cornelis Visser, inspecteur jacht en visserij in Noordholland, overlijdt op 11 januari 1916 in s-Gravenhage, 92 of 93 jaar oud.

de Fielliettaz Goethart - van Dam van Isselt (1844)       schema 4031

Gerardina Antoinette van Dam van Isselt, geboren in 1826 in Ophemert, dochter van Edmond Willem van Dam van Isselt en Anna Catharina Emerentia van Barneveld trouwt op 30 augustus 1844 in Geldermalsen met Mr. Rene Louis de Fielliettaz Goethart, geboren op 30 oktober 1807 in Venlo, zoon van Gaspar Martin Goethart en Jeanette Guillelmine Marie de Fielliettaz,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Edmond Willem de Fielliettaz Goethart, geboren in 1845 in s-Gravenhage,

Mr. Rene Louis de Fielliettaz Goethart overlijdt op 19 juni 1890 in s-Gravenhage, 82 jaar oud.


XXV

de Fielliettaz Goethart - Steffers (1874)       schema 4031

Edmond Willem de Fielliettaz Goethart, geboren in 1845 in s-Gravenhage, zoon van Gerardina Antoinette van Dam van Isselt en Mr. Rene Louis de Fielliettaz Goethart trouwt 16 juli 1874 in Wijhe met Giliana Steffers, geboren in 1850 in Wijhe, dochter van Jozephus Karel Steffers, notaris en Gerardina Paulina Sara Gijsberta Schouten,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Catharina Emerentia Hendrika de Fielliettaz Goethart, geboren op 29 mei 1875 in Apeldoorn,
Gerardina Antoinetta de Fielliettaz Goethart, geboren op 27 augustus 1876 in Apeldoorn,
Rene Louis de Fielliettaz Goethart, geboren op 5 juli 1880 in Apeldoorn,

Giliana Steffers overlijdt op 12 juni 1903 in Apeldoorn, 52 of 53 jaar oud.


XXVI

van Heeckeren van Walien - de Fielliettaz Goethart (1900)       schema 4031

Anna Catharina Emerentia Hendrika de Fielliettaz Goethart, geboren op 29 mei 1875 in Apeldoorn, dochter van Edmond Willem de Fielliettaz Goethart en Giliana Steffers trouwt op 13 september 1900 in Apeldoorn met Willem Hendrik baron van Heeckeren van Walien, geboren op 11 juni 1872 in Zutphen, zoon van Ernst Lodewijk baron van Heeckeren van Walien en Jkvr. Louise Geertruida Carolina van Thije Hannes,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Edmonda Willemina barones van Heeckeren van Walien, geboren in 1902 in Vrijhoeve/Capelle,
Louise Geertruida Carolina barones van Heeckeren van Walien, geboren op 22 mei 1905 in Vrijhoeve-Capelle,
Louise Geertruida Caroline barones van Heeckeren van Walien, geboren op 21 juni 1906 in Vrijhoeve-Capelle, overleden op 3 december 1993 in Amsterdam,
Ernst Lodewijk baron van Heeckeren van Walien, geboren op 24 november 1908 in Huizen,

Anna Catharina Emerentia Hendrika de Fielliettaz Goethart overlijdt op 10 augustus 1931 in Zutphen, 56 jaar oud,
Willem Hendrik baron van Heeckeren van Walien, burgemeester van Vrijhoeve-Capelle, overlijdt op 10 mei 1954 in Haarlem, 81 jaar oud.


XXVII

de Ladhouder - van Heeckeren van Walien (1922)       schema 4031

Edmonda Willemina barones van Heeckeren van Walien, geboren in 1902 in Vrijhoeve/Capelle, dochter van Anna Catharina Emerentia Hendrika de Fielliettaz Goethart en Willem Hendrik baron van Heeckeren van Walien trouwt op 1 augustus 1922 in Zutphen met Antonius Joannes de Ladhouder, geboren op 15 december 1895 in Arnhem, zoon van Johannes Adolf Lambert de Ladhouder, leraar en Maria Adriana van Halteren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 22 april 1928 door echtscheiding ontbonden,

Antonius Joannes de Ladhouder overlijdt op 12 maart 1955 in Amsterdam, 59 jaar oud.

Coppens - van Heeckeren van Walien (1930)       schema 4031

Edmonda Willemina barones van Heeckeren van Walien, geboren in 1902 in Vrijhoeve/Capelle, dochter van Anna Catharina Emerentia Hendrika de Fielliettaz Goethart en Willem Hendrik baron van Heeckeren van Walien hertrouwt op 6 maart 1930 met Hendrik Gerrit Daniel Coppens, geboren op op 14 juli 1894 in Amsterdam, zoon van Gerrit Cornelis Albertinus Coppens en Hendrica Francisca Vreedenberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 10 januari 1947 door echtscheiding ontbonden,

Edmonda Willemina barones van Heeckeren van Walien overlijdt op 5 februari 1990 in Amsterdam, 87 of 88 jaar oud,
Hendrik Gerrit Daniel Coppens overlijdt op 1 december 1967 in Reeuwijk, 73 jaar oud.

van Heeckeren van Walien - Coppens (1937)       schema 4031

Ernst Lodewijk baron van Heeckeren van Walien, geboren op 24 november 1974 in Huizen, zoon van Anna Catharina Emerentia Hendrika de Fielliettaz Goethart en Willem Hendrik baron van Heeckeren van Walien trouwt op 8 september 1937 met Albertina Coppens, geboren op 13 juli 1907 in Bussum, dochter van Albertinus Cornelis Coppens en Antonia Bruijnink,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ernestine Emerentia Antonia barones van Heeckeren van Walien, geboren op 27 november 1940 in Laren,
Ernst Willem Albert baron van Heeckeren van Walien, geboren op 23 januari 1943 in Laren,
Edmond Willem baron van Heeckeren van Walien, geboren op 23 juli 1946 in Laren,

Het huwelijk wordt op 24 juni 1947 door echtscheiding ontbonden,

Albertina Coppens overlijdt op 10 juni 1972 in Laren, 64 jaar oud.

van Heeckeren van Walien - Hoogerbeets (1947)       schema 4031

Ernst Lodewijk baron van Heeckeren van Walien, geboren op 24 november 1908 in Huizen, zoon van Anna Catharina Emerentia Hendrika de Fielliettaz Goethart en Willem Hendrik baron van Heeckeren van Walien hertrouwt op 16 juli 1947 in Londen met Janke Johanneske Hoogerbeets, geboren op 16 september 1912 in Amsterdam, dochter van Willem Jan Hoogerbeets en Johanneske Bleeker,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Marilene Edmonde barones van Heeckeren van Walien, geboren op 17 augustus 1948 in Bussum,

Janke Johanneske Hoogerbeets overlijdt 17 februari 1992 in Blaricum, 79 jaar oud.


XXVIII

van der Woude - van Heeckeren van Walien (1966)       schema 4031

Ernestine Emerentia Antonia barones van Heeckeren van Walien, geboren op 27 november 1940 in Laren, dochter van Ernst Lodewijk baron van Heeckeren van Walien en Albertina Coppens trouwt op 22 juli 1966 in Blaricum met Robert van der Woude, geboren op 25 december 1940 in Amsterdam, zoon van Sytze van der Woude en Elisabeth Petronella Rennes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Heeckeren van Walien - Kexel (1967)       schema 4031

Ernst Willem Albert baron van Heeckeren van Walien, geboren op 23 januari 1943 in Laren, zoon van Ernst Lodewijk baron van Heeckeren van Walien en Albertina Coppens trouwt op 22 december 1967 met Rosita Christel Kexel, geboren op 29 juni 1946 in Keulen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 18 april 1973 door echtscheiding ontbonden.

van Heeckeren van Walien - Visser (1966)       schema 4031

Edmond Willem baron van Heeckeren van Walien, geboren op 23 juli 1946 in Laren, zoon van Ernst Lodewijk baron van Heeckeren van Walien en Albertina Coppens trouwt op 6 september 1968 in Huizen met Tineke Jeannette Visser, geboren op 24 juni 1948 in Huizen, dochter van Cornelis Visser en Geertje van der Poel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jeannette Edmonde barones van Heeckeren van Walien, geboren op 2 aptil 1969 in Laren,
Jan-Willem Lodewijk baron van Heeckeren van Walien, geboren op 13 augustus 1972 in Laren.

Nederbragt - van Heeckeren van Walien (1968)       schema 4031

Marilene Edmonde barones van Heeckeren van Walien, geboren op 17 augustus 1948 in Bussum, dochter van Ernst Lodewijk baron van Heeckeren van Walien en Janke Johanneske Hoogerbeets trouwt op 9 augustus 1968 met Gerrit Willem Nederbragt, geboren op 3 augustus 1943 in Bussum, zoon van Gerrit Willem Nederbragt en Elsa Christina Geertruida van der Schilt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 7 oktober 1981 door echtscheiding ontbonden.

Albers - van Heeckeren van Walien (1982)       schema 4031

Marilene Edmonde barones van Heeckeren van Walien, geboren op 17 augustus 1948 in Bussum, dochter van Ernst Lodewijk baron van Heeckeren van Walien en Janke Johanneske Hoogerbeets hertrouwt op 10 juni 1982 met Jan Albers, geboren op 9 oktober 1946 in Laren, zoon van Hendrikus Albers en Josina Minekus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Wessem - de Fielliettaz Goethart (1903)       schema 4031

Gerardina Antoinetta de Fielliettaz Goethart, geboren op 27 augustus 1876 in Apeldoorn, dochter van Edmond Willem de Fielliettaz Goethart en Giliana Steffers trouwt op 19 februari 1903 in Apeldoorn met Johannes Hendrik van Wessem, burgemeester, geboren in 1873 in Utrecht, zoon van Mr. Pieter van Wessem, kantonrechter en Pauline Jeanne Rocquette,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerardina Antoinetta de Fielliettaz Goethart, overlijdt op 25 juni 1931 in Arnhem, 54 jaar oud.

de Fielliettaz Goethart - Geeraets (1907)       schema 4031

Rene Louis de Fielliettaz Goethart, geboren op 5 juli 1880 in Apeldoorn, zoon van Edmond Willem de Fielliettaz Goethart en Giliana Steffers trouwt op 21 januari 1907 in Breda met Marie Josephine Pauline Theodine Geeraets, geboren op 23 december 1872 in Venlo, dochter van Hendrik Alesius Hubert Geeraets en Hendrina Roelofs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Rene Louis de Fielliettaz Goethart, overlijdt op 20 februari 1928 in Eefde, 47 jaar oud.


XXII

Engelen - van Dam (1782)       schema 4032

Laurentia Clara Elizabeth van Dam, geboren op 12 augustus 1760 in Utrecht, dochter van Jacob van Dam en Aletta Francina van Buyk trouwt op 25 juni 1782 in Utrecht met Jhr. Mr. Willem Engelen, geboren op 13 april 1754 in Arnhem, zoon van Jhr. Mr. Willem Engelen en Jkvr. Nalida Johanna Brantsen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, geboren op 16 juli 1783 in Utrecht,
Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen, geboren op 29 augustus 1785 in Nijmegen,
Jkvr. Johanna Henriette Engelen, geboren op 6 april 1789 in Nijmegen,
Jhr. Daniel Engelen, geboren op 19 juni 1791 in Nijmegen,

Laurentia Clara Elizabeth van Dam overlijdt op 13 oktober 1832 in Nederbosch, 72 jaar oud,
Jhr. Mr. Willem Engelen overlijdt op 2 februari 1837 in Nijmegen, 82 jaar oud.


XXIII

Engelen van Pijlsweert - Boesses (1808)       schema 4032

Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, geboren op 16 juli 1783 in Utrecht, zoon van Laurentia Clara Elizabeth van Dam en Jhr. Mr. Willem Engelen trouwt op 3 oktober 1808 in Leeuwen met Susanna Elisabeth Boesses, geboren op 26 oktober 1785 in Batavia, dochter van Adriaan Boesses, heer van Leeuwen en Puijflick en Anna Sibilla Hazelkamp,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, geboren op 23 juli 1809 in Nijmegen,

Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, wethouder, overlijdt op 5 mei 1866 in Nijmegen, 82 jaar oud,
Susanna Elisabeth Boesses overlijdt op 12 juni 1833 in Nijmegen, 47 jaar oud.


XXIV

Engelen van Pijlsweert - Sloet van Hagensdorp (1834)       schema 4032

Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, geboren op 23 juli 1809 in Nijmegen, zoon van Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert en Susanna Elisabeth Boesses trouwt op 16 juli 1834 in Zutphen met Catharina Elisabeth barones Sloet van Hagensdorp, geboren op 26 juli 1813 in Kampen, dochter van Boldewijn Reint Wolter baron Sloet van Hagensdorp en Catharina Elisabeth Louise barones van Dedem, vrouwe van Vosbergen,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Jkvr. Susanna Elisabeth Engelen van Pijlsweert, geboren op 28 augustus 1835 in Nijmegen,
Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, geboren op 28 september 1836 in Nijmegen,
Jhr. Boldewijn Arend Engelen van Pijlsweert, geboren op 2 oktober 1837 in Nijmegen,
Jhr. Henri van Engelen van Pijlsweert, geboren op 5 april 1839 in Nijmegen,
Jkvr. Johanna Albertine Adrienne Engelen van Pijlsweert, geboren op 21 juli 1840 in Nijmegen,
Jkvr. Antoinetta Frederika van Engelen van Pijlsweert, geboren op 5 april 1842 in Hees (Huize Leuvenhof),
Jkvr. Cunera Engelen van Pijlsweert, geboren op 17 september 1843 in Nijmegen,
Jhr. Otto Engelen van Pijlsweert, geboren op 18 november 1844 in Nijmegen, overleden op 23 juni 1926 in Nijmegen,
Jhr. Lodewijk Engelen van Pijlsweert, geboren op 9 september 1846 in Nijmegen,
Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth Engelen van Pijlsweert, geboren op 9 maart 1851 in Nijmegen,

Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, gemeenteraadslid, overlijdt op 1 januari 1868 in Nijmegen, 58 jaar oud,
Catharina Elisabeth barones Sloet van Hagensdorp overlijdt op 21 april 1881 in Nijmegen, 67 jaar oud.


XXV

von Muhlen - Engelen van Pijlsweert (1858)       schema 4032

Jkvr. Susanna Elisabeth Engelen van Pijlsweert, geboren op 28 augustus 1835 in Nijmegen, dochter van Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert en Catharina Elisabeth barones Sloet van Hagensdorp trouwt op 14 mei 1858 in Nijmegen met Jhr. Ferdinand Frederik von Muhlen, geboren op 12 juli 1831 in Breda, zoon van Jhr. Ferdinand von Muhlen en Johanna Catharina Geertruida van der Spelt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Catherina Johanna Elisabeth von Muhlen, geboren op 4 mei 1859 in s-Gravenhage, overleden op 20 november 1867 in Bergen op Zoom,
Jkvr. Fernanda Johanna Ottelina Louise von Muhlen, geboren op 3 september 1860 in s-Gravenhage,

Jkvr. Susanna Elisabeth Engelen van Pijlsweert, overlijdt op 13 juni 1919 in s-Gravenhage, 83 jaar oud,
Jhr. Ferdinand Frederik von Muhlen overlijdt op 3 mei 1907 in s Gavenhage, 75 jaar oud.


XXVI

van Sytzama - von Muhlen (1889)       schema 4032

Jkvr. Fernanda Johanna Ottelina Louise von Muhlen, geboren op 3 september 1860 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Susanna Elisabeth Engelen van Pijlsweert en Jhr. Ferdinand Frederik von Muhlen trouwt op 22 oktober 1889 in Breda met Maurits Pico Diderik baron van Sytzama, geboren op 15 juni 1862 in Rinsmastate, zoon van Douwe Jan Vincent baron van Sytzama en Adriana Janke Albarda,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

baron van Sytzama, geboren op 28 mei 1891 in Velp en dezelfde dag overleden,
Elisabeth Susanna Adriana Janke barones van Sytzama, geboren op 28 mei 1891 in Velp, overleden op 7 januari 1911 in Velp,

Jkvr. Fernanda Johanna Ottelina Louise von Muhlen, overlijdt op 24 juli 1936 in Velp, 75 jaar oud,
Maurits Pico Diderik baron van Sytzama overlijdt op 12 januari 1930 in Velp, 67 jaar oud.


XXV

Engelen van Pijlsweert - van Veen (1873)       schema 4032

Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, geboren op 28 september 1836 in Nijmegen, zoon van Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert en Catharina Elisabeth barones Sloet van Hagensdorp trouwt op 20 maart 1873 in Utrecht met Antoinetta Maria van Veen, geboren op 29 oktober 1844 in Utrecht,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, geboren op 28 december 1873 in Nijmegen,

Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, overlijdt op 14 juni 1888 in Nijmegen, 51 jaar oud,
Antoinetta Maria van Veen overlijdt op 28 december 1925 in s-Gravenhage, 81 jaar oud.


XXVI

Engelen van Pijlsweert - van Heemstra (1906)       schema 4032

Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, geboren op 28 december 1873 in Nijmegen, zoon van Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert en Antoinetta Maria van Veen trouwt op 25 oktober 1906 den Haag met Baudine Sixma barones van Heemstra, geboren op 16 september 1874 in Leeuwarden, dochter van Mr. Henri Denis Francois Sixma baron van Heemstra en Anna Cornelia Wijckerheld Bisdom,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Willem Henri Engelen van Pijlsweert, geboren op 9 augustus 1907 in s-Gravenhage, overleden op 12 juni 1908 in s-Gravenhage,

Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert, overlijdt op 9 maart 1933 in s-Gravenhage, 59 jaar oud,
Baudine Sixma barones van Heemstra overlijdt op 27 augustus 1929 in s-Gravenhage, 54 jaar oud.


XXV

Engelen van Pijlsweert - Weijerman (1862)       schema 4032

Jhr. Boldewijn Arend Engelen van Pijlsweert, geboren op 2 oktober 1837 in Nijmegen, zoon van Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert en Catharina Elisabeth barones Sloet van Hagensdorp trouwt op 22 mei 1862 in Amsterdam met Johanna Catharina Weijerman, geboren op 13 januari 1835 in Amsterdam, dochter van Jacobus Weijerman en Engeltje Jarman,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Catharina Elisabeth Engelen van Pijlsweert, geboren op 27 juli 1863 in Alkmaar,

Jhr. Boldewijn Arend Engelen van Pijlsweert, overlijdt op 25 september 1923 in de Watergraafsmeer, 85 jaar oud,
Johanna Catharina Weijerman overlijdt op 26 mei 1873 in Alkmaar, 38 jaar oud.


XXVI

de Veer - Engelen van Pijlsweert (1893)       schema 4032

Jkvr. Catharina Elisabeth Engelen van Pijlsweert, geboren op 27 juli 1863 in Alkmaar, dochter van Jhr. Boldewijn Arend Engelen van Pijlsweert en Johanna Catharina Weijerman trouwt op 17 mei 1893 in Nijmegen met Willem Josias Hendrik de Veer, geboren op 23 juni 1857 in Amboina, zoon van Johannes Cornelis Hermanus Josephus de Veer en Anna Geertruij von Rappard,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Geertruyd de Veer, geboren op 8 maart 1895 in Utrecht,
Boudewijn Arend de Veer, geboren op 1 augustus 1897 in s-Gravenhage,

Jkvr. Catharina Elisabeth Engelen van Pijlsweert, overlijdt op 4 december 1938 in Ubbergen, 75 jaar oud,
Willem Josias Hendrik de Veer overlijdt op 5 maart 1931 in Sint-Joost-ten-Noode, 73 jaar oud.


XXVII

Wefers Bentinck - de Veer (1916)       schema 4032

Anna Geertruyd de Veer, geboren op 8 maart 1895 in Utrecht, dochter van Jkvr. Catharina Elisabeth Engelen van Pijlsweert en Willem Josias Hendrik de Veer trouwt op 5 juni 1916 in Ginneken met Paul Wefers Bentinck, geboren op 6 juni 1890 in Pekalongan (Midden-Java), zoon van Hermanus Johannes Wefers Bentinck en Jenny Elisabeth Kruthoffer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Herman Willem Boudewijn Wefers Bentinck, geboren op 12 juli 1918 in Breda,

Anna Geertruyd de Veer overlijdt op 9 april 1936 in s-Gravenhage, 41 jaar oud.

de Veer - van Voorst tot Voorst (1946)       schema 4032

Boudewijn Arend de Veer, geboren op 1 augustus 1897 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Catharina Elisabeth Engelen van Pijlsweert en Willem Josias Hendrik de Veer trouwt op 12 december 1946 in Breda met Paulina Wilhelmina Maria barones van Voorst tot Voorst, geboren op 14 februari 1914 in Groningen, dochter van Ir. Eduard Louis Alexander baron van Voorst tot Voorst en Maria Clementine Jacoba barones van Hovell van Westerflier en Weezeveld,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Boudewijn Arend de Veer overlijdt op 21 april 1983 in s-Hertogenbosch, 85 jaar oud.


XXV

Engelen van Pijlsweert - van Thije Hannes (1873)       schema 4032

Jhr. Henri Engelen van Pijlsweert, geboren op 5 april 1839 in Nijmegen, zoon van Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert en Catharina Elisabeth barones Sloet van Hagensdorp trouwt op 19 juni 1873 in Utrecht met Jkvr. Henriette Helena van Thije Hannes, geboren op 26 januari 1852 in Zutphen, dochter van Jhr. Jan Frederik van Thije Hannes en Johanna Elisabeth Ninaber,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Catharina Elisabeth van Engelen van Pijlsweert, geboren op 20 augustus 1874 in s-Gravenhage,

Jhr. Henri Engelen van Pijlsweert, overlijdt op 17 juni 1883 in Utrecht, 44 jaar oud,
Jkvr. Henriette Helena van Thije Hannes overlijdt op 5 juni 1940 in Utrecht, 88 jaar oud.


XXVI

van Lawick van Pabst - Engelen van Pijlsweert (1901)       schema 4032

Jkvr. Catharina Elisabeth van Engelen van Pijlsweert, geboren op 20 augustus 1874 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Henri Engelen van Pijlsweert en Jkvr. Henriette Helena van Thije Hannes trouwt op 27 november 1901 Nijmegen met Jhr. Diederik Jacob Adrianus Albertus van Lawick van Pabst, Heer van Nijevelt, geboren op 16 februari 1860 in Vreeland, zoon van Jhr. Diederik Jan Antonie Albertus van Lawick van Pabst, Heer van Nijevelt; burgemeesteren en Maria Jacoba Simonetta Rijnbende,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Diederik Jacob Adrianus Albertus van Lawick van Pabst, geboren op 13 september 1902 in Doetinchem,

Jkvr. Catharina Elisabeth van Engelen van Pijlsweert, overlijdt op 28 januari 1965 in Beek, 90 jaar oud,
Jhr. Diederik Jacob Adrianus Albertus van Lawick van Pabst, burgemeester, overlijdt op 30 december 1925 in Groesbeek (huize Wolfsberg, 65 jaar oud.

Wikipedia: van Lawick


XXVII

van Lawick van Pabst - Doude van Troostwijk (1928)       schema 4032

Jhr. Diederik Jacob Adrianus Albertus van Lawick van Pabst, Heer van Nijevelt, geboren op 13 september 1902 in Doetinchem, zoon van Jkvr. Catharina Elisabeth van Engelen van Pijlsweert en Jhr. Diederik Jacob Adrianus Albertus van Lawick van Pabst trouwt op 14 juni 1928 met Jacoba Henriette Marianna Agatha Doude van Troostwijk geboren op 3 november 1905 in Nieuwersluis (Huize Over-Holland), dochter van Mr. Hendrik Jacob Doude van Troostwijk en Jkvr. Jacoba Henriette Marianna Agatha Clifford,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.

Wikipedia: van Lawick


XXV

Eijssonius de Waal - Engelen van Pijlsweert (1863)       schema 4032

Jkvr. Johanna Albertine Adrienne Engelen van Pijlsweert, geboren op 21 juli 1840 in Nijmegen, dochter van Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert en Catharina Elisabeth barones Sloet van Hagensdorp trouwt op 13 mei 1863 in Nijmegen met Rudolph Helprich Eijssonius de Waal, geboren op 25 januari 1839 in Nijehaske, zoon van Mr. Gerard de Waal, procureur en Maria Jacoba Johanna Wichers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 16 september 1898 in den Haag ontbonden door echtscheiding

de Geer - Engelen van Pijlsweert (1868)       schema 4032

Jkvr. Antoinetta Frederika Engelen van Pijlsweert, geboren op 5 april 1842 in Hees, dochter van Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert en Catharina Elisabeth barones Sloet van Hagensdorp trouwt op 13 mei 1868 in Nijmegen met Jhr. Theodoor Anne Carel de Geer, geboren op 5 februari 1845 in Batavia, zoon van Jhr. Mr. Willem Carel Emile de Geer en Jkvr. Jeanne Henriette Hubertine van Asch van Wijck,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Willem Carel de Geer, geboren op 18 februari 1869 in Nijmegen,
Jkvr. Catharina Elisabeth de Geer, geboren op 18 september 1872 in Hees,
Jkvr. Antoinetta Theodora Elisabeth Louise de Geer, geboren op 28 juli 1883 in Amsterdam,

Jkvr. Antoinetta Frederika Engelen van Pijlsweert overlijdt op 24 januari 1908 in Nijmegen, 65 jaar oud,
Jhr. Theodoor Anne Carel de Geer overlijdt op 12 augustus 1933 in s-Gravenhage, 88 jaar oud.

Wikipedia: de Geer


XXVI

de Geer - Reeling Brouwer (1893)       schema 4032

Jhr. Willem Carel de Geer, geboren op 18 februari 1869 in Nijmegen, zoon van Jkvr. Antoinetta Frederika Engelen van Pijlsweert en Jhr. Theodoor Anne Carel de Geer trouwt op 21 september 1893 met Jacoba Johanna Reeling Brouwer, geboren op 12 oktober 1870 in Bergum, dochter van Dr. Nicolaas Reeling Brouwer en Jkvr. Aurelia Anna Maria Vegelin van Claerbergen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Nicoline Anna Aurelia Maria de Geer, geboren op 9 juli 1894 in Hoorn,
Jkvr. Antoinette Frederique Albertine de Geer, geboren op 2 maart 1904 in Luik,

Het huwelijk wordt op 20 juli 1909 door echtscheiding ontbonden,

Jhr. Willem Carel de Geer overlijdt op 21 juli 1945 in Glendora (California), 76 jaar oud,
Jacoba Johanna Reeling Brouwer overlijdt op 6 mei 1962 in Driebergen, 91 jaar oud.

Wikipedia: de Geer


XXVII

Kamphuis Suermondt - de Geer (1923)       schema 4032

Jkvr. Nicoline Anna Aurelia Maria de Geer, geboren op 9 juli 1894 in Hoorn, dochter van Jhr. Willem Carel de Geer en Jacoba Johanna Reeling Brouwer trouwt op 26 september 1923 in den Haag met John Kamphuis Suermondt, geboren op 31 mei 1878 in Halfweg, zoon van Lodewijk Kamphuis Suermondt en Jeanne Bauduin,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Elize Suermondt, geboren op 7 juli 1924 in s-Gravenhage,
Jeanne Suermondt, geboren op 30 augustus 1927 in s-Gravenhage,
Louis Willem Karel Suermondt, geboren op 18 augustus 1932 in Rijswijk,

Jkvr. Nicoline Anna Aurelia Maria de Geer overlijdt op 29 juli 1982 in Renkum, 88 jaar oud,
John Kamphuis Suermondt overlijdt op 4 november 1950 in Wassenaar, 72 jaar oud.

Vinkhuyzen - de Geer (1942)       schema 4032

Jkvr. Antoinette Frederique Albertine de Geer, geboren op 2 maart 1904 in Luik, dochter van Jhr. Willem Carel de Geer en Jacoba Johanna Reeling Brouwer trouwt op 27 mei 1942 met Christiaan Vinkhuyzen, geboren op 4 februari 1910 in Soerabaja, zoon van Dr. Cornelis Willem Vinkhuyzen en Jkvr. Christine van Lennep,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Evert Jan Vinkhuyzen, geboren op 10 februari 1943 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt op 14 juli 1950 door echtscheiding ontbonden.

Blink - de Geer (1951)       schema 4032

Jkvr. Antoinette Frederique Albertine de Geer, geboren op 2 maart 1904 in Luik, dochter van Jhr. Willem Carel de Geer en Jacoba Johanna Reeling Brouwer hertrouwt op 16 mei 1951 in Renkum met Gerard Jan Blink, geboren op 23 juni 1891 in Nieuwer-Amstel, zoon van Dr. Hendrik Blink en Aleida Lubberink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Gerard Jan Blink overlijdt op 21 november 1971 in Ede, 80 jaar oud.


XXVIII

Vinkhuyzen - Baart de la Faille (1970)       schema 4032

Evert Jan Vinkhuyzen, geboren op 10 februari 1943 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Antoinette Frederique Albertine de Geer en Christiaan Vinkhuyzen trouwt op 31 oktober 1970 in Utrecht met Anna Louise Baart de la Faille, geboren op 8 april 1947 in Utrecht, dochter van Dr. Robert Leonard Baart de la Faille en Catharina Johanna Elisabeth Pabst,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anna Aurelia Elisabeth Vinkhuyzen, geboren op 24 mei 1980 in Amersfoort.


XXVI

de Booy - de Geer (1895)       schema 4032

Jkvr. Catharina Elisabeth de Geer, geboren op 18 september 1872 in Hees, dochter van Jkvr. Antoinetta Frederika Engelen van Pijlsweert en Jhr. Theodoor Anne Carel de Geer trouwt op 14 november 1895 in Hilversum met Willem Theodoor de Booy, geboren op 1 februari 1860 in Nijmegen, zoon van Chretien Jean Gerard de Booy, notaris en Adriane Johanna de Mol van Otterloo,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Antoinette Frederique Fernande de Booy, geboren op 10 november 1912 in Nieuwendiep,

Jkvr. Catharina Elisabeth de Geer overlijdt op 28 juni 1945 in Wassenaar, 72 jaar oud,
Willem Theodoor de Booy, vice-admiraal, overlijdt op 1 maart 1934 in s-Gravenhage, 74 jaar oud.


XXVII

van Tienhoven - de Booy (1948)       schema 4032

Antoinette Frederique Fernande de Booy, geboren op 10 november 1912 in Nieuwendiep, dochter van Jkvr. Catharina Elisabeth de Geer en Willem Theodoor de Booy trouwt op 5 augustus 1948 in Bloemendaal met Gijsbert van Tienhoven, geboren op 15 augustus 1902 in Heemstede, zoon van Conrad Jan Tienhoven, dijkgraaf hoogheemraad Amstelland en Frederika Catharina Juliana Nienhuys,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Clara Laurentia Elisabeth van Tienhoven, geboren op 7 december 1950 in Bloemendaal.


XXVI

Akkermann - de Geer (1910)       schema 4032

Jkvr. Antoinetta Theodora Elisabeth Louise de Geer, geboren op 28 juli 1883 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Antoinetta Frederika Engelen van Pijlsweert en Jhr. Theodoor Anne Carel de Geer trouwt op 14 september 1910 in Brussel met Max Otto Bismarck Akkermann, geboren op 1 april 1884 in Nieder-Langenols, zoon van Otto Akkermann en Marie Thiele,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Antoinetta Theodora Elisabeth Louise de Geer overlijdt op 25 december 1945 in Brussel, 62 jaar oud,
Max Otto Bismarck Akkermann overlijdt op 6 januari 1919 in s-Gravenhage, 34 jaar oud.


XXV

van Pabst van Bingerden - de Geer (1880)       schema 4032

Jkvr. Cunera Engelen van Pijlsweert, geboren op 17 september 1843 in Nijmegen, dochter van Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert en Catharina Elisabeth barones Sloet van Hagensdorp trouwt op 4 augustus 1880 in Nijmegen met Rudolph Willem Jacob van Pabst van Bingerden, geboren op 25 juli 1849 in Nijmegen, zoon van Jean Mauric van Pabst van Bingerden en Isabella Geertruijda Johanna Margaretha de Man,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Isabella Geertruida Catharina Elisabeth van Pabst van Bingerden, geboren op 22 april 1882 in Nijmegen,

Jkvr. Cunera Engelen van Pijlsweert overlijdt op 24 september 1931 in Nijmegen, 88 jaar oud.


XXVI

Creutz - van Pabst van Bingerden (1910)       schema 4032

Isabella Geertruida Catharina Elisabeth van Pabst van Bingerden, geboren op 22 april 1882 in Nijmegen, dochter van Jkvr. Cunera Engelen van Pijlsweert en Rudolph Willem Jacob van Pabst van Bingerden trouwt op 28 september 1910 in Nijmegen met Mr. Dr. Carl Oscar Philip baron Creutz, geboren op 24 september 1873 in Arnhem, zoon van Stephan Johan Ludwig baron Creutz en Philippina Cornelia de Joncheere,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Cunera Rudolphgina Wilhelmina Jacoba barones Creutz, geboren op 21 november 1915 in s-Gravenhage, overleden op 28 december 1920 in Arnhem,

Isabella Geertruida Catharina Elisabeth van Pabst van Bingerden overlijdt op 22 december 1963 in Arnhem, 81 jaar oud,
Mr. Dr. Carl Oscar Philip baron Creutz overlijdt op 15 februari 1941 in Bern, 67 jaar oud.


XXV

Engelen van Pijlsweert - Esser (1889)       schema 4032

Jhr. Lodewijk Engelen van Pijlsweert, geboren op 9 september 1846 in Nijmegen, zoon van Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert en Catharina Elisabeth barones Sloet van Hagensdorp trouwt op 5 juni 1889 in Nijmegen met Emilie Johanna Jacoba Amija Esser, geboren op 27 maart 1864 in Amsterdam, dochter van Henri Antoine Jean Amya Esser, notaris en Jkvr. Louise Johanna von Muhlen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Louise Johanna Engelen van Pijlsweert, geboren op 29 april 1890 in Nijmegen,

Jhr. Lodewijk Engelen van Pijlsweert, overlijdt op 21 februari 1911 in Nijmegen, 64 jaar oud,
Emilie Johanna Jacoba Amija Esser overlijdt op 20 mei 1942 in Ubbergen, 78 jaar oud.


XXVI

van Hovell tot Westerflier en Weezeveld - Engelen van Pijlsweert (1917)       schema 4032

Jkvr. Louise Johanna Engelen van Pijlsweert, geboren op 29 april 1890 in Nijmegen, dochter van Jhr. Lodewijk Engelen van Pijlsweert en Emilie Johanna Jacoba Amija Esser trouwt op 31 januari 1917 in Nijmegen met Frans Alexander Joseph baron van Hovell tot Westerflier en Weezeveld, geboren op 24 december 1884 in Gorssel (Huize t Joppe), zoon van Frans Ernst Alexander baron van Hovell tot Westerflier en Weezeveld en Jkvr. Raphaele Maria Alexandrina Anthonia Johanna Boreel de Mauregnault, vrouwe van Asten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Louise Johanna Engelen van Pijlsweert, overlijdt op 6 maart 1966 in Nijmegen, 75 jaar oud,
Frans Alexander Joseph baron van Hovell tot Westerflier en Weezeveld overlijdt op 25 mei 1943 in Deventer, 58 jaar oud.


XXV

van Reenen - Engelen van Pijlsweert (1875)       schema 4032

Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth Engelen van Pijlsweert, geboren op 9 maart 1851 in Nijmegen, dochter van Jhr. Willem Engelen van Pijlsweert en Catharina Elisabeth barones Sloet van Hagensdorp trouwt op 28 juli 1875 in Nijmegen met Jhr. Mr. Jacob Hendrik van Reenen, geboren op 23 juli 1848 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Gerlach Cornelis Johannes van Reenen, Heer van Loenen en Clara Frederica van de Poll Wassenaer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen, geboren op 10 oktober 1879 in s-Gravenhage,

Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth Engelen van Pijlsweert, overlijdt op 22 april 1902 in s-Gravenhage, 51 jaar oud,
Jhr. Mr. Jacob Hendrik van Reenen overlijdt op 7 maart 1930 in s-Gravenhage, 81 jaar oud.


XXVI

de Brauw - van Reenen (1901)       schema 4032

Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen, geboren op 10 oktober 1879 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth Engelen van Pijlsweert en Jhr. Mr. Jacob Hendrik van Reenen trouwt op 18 juli 1901 in den Haag met Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw, geboren op 26 mei 1876 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Engelbert Nicolaas de Brauw en Jkvr. Adriana Margaretha van Doorn,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Engelbert Nicolaas de Brauw, geboren op 15 mei 1902 in s-Gravenhage,
Jhr. Jacob Hendrik de Brauw, geboren op 7 september 1905 in s-Gravenhage,
Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth de Brauw, geboren op 4 oktober 1908 in s-Gravenhage,
Jkvr. Ariane Margaretha de Brauw, geboren op 10 januari 1911 in s-Gravenhage,

Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen, overlijdt op 12 mei 1951 in s-Gravenhage, 71 jaar oud,
Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw overlijdt op 3 januari 1962 in s-Gravenhage, 85 jaar oud.


XXVII

de Brauw - van Panthaleon van Eck (1929)       schema 4032

Jhr. Engelbert Nicolaas de Brauw, geboren op 15 mei 1902 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen en Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw trouwt op 15 januari 1929 in Rotterdam met Magdalena Maria barones van Panthaleon van Eck, geboren op 7 juli 1906 in Groningen, dochter van Ir. Francois Marinus baron van Panthaleon van Eck en Jkvr. Magdalena Maria de Jonge,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Magdalena Maria de Brauw, geboren op 3 december 1929 in s-Gravenhage,
Jkvr. Catharina Elisabeth Adriana de Brauw, geboren op 29 april 1933 in s-Gravenhage,

Jhr. Engelbert Nicolaas de Brauw overlijdt op 15 oktober 1973 in s-Gravenhage, 71 jaar oud.


XXVIII

van Heemstra - de Brauw (1954)       schema 4032

Jkvr. Magdalena Maria de Brauw, geboren op 3 december 1929 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Engelbert Nicolaas de Brauw en Magdalena Maria barones van Panthaleon van Eck trouwt op 23 juli 1954 in den Haag met Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 29 oktober 1924 in Dieren, zoon van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra, hoofdingenieur spoorwegen en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Marco Mauricio baron van Heemstra, geboren op 26 april 1956 in Comodoro Rivadavia (Argentini),
Magdalena Maria barones van Heemstra, geboren op 2 februari 1958 in s-Gravenhage,
Arnaldo baron van Heemstra, geboren op 1 juni 1959 in Acassuso (Argentini),
Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 20 september 1964 in Wimbledon.


XXIX

van Heemstra - van Harinxma thoe Slooten (1983)       schema 4032

Marco Mauricio baron van Heemstra, geboren 26 april 1956 in Comodoro Rivadavia (Argentini), zoon van Jkvr. Magdalena Maria de Brauw en Schelto Feyo baron van Heemstra trouwt op 2 september 1983 in de Bilt met Anna Maria Aletta barones van Harinxma thoe Slooten, geboren op 3 februari 1961 in Rotterdam, dochter van Mr. Albertus baron van Harinxma thoe Slooten en Anna Maria Wentholt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Maria barones van Heemstra, geboren op 2 april 1986 in s-Gravenhage,
Schelto Friso Feyo baron van Heemstra, geboren op 10 november 1987 in Driebergen,
Ludolph Okke baron van Heemstra, geboren op 15 mei 1991 in Driebergen.

Mol - van Heemstra (1990)       schema 4032

Magdalena Maria barones van Heemstra geboren op 2 februari 1958 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Magdalena Maria de Brauw en Schelto Feyo baron van Heemstra, trouwt op 19 oktober 1990 in Amersfoort met Johannes Hendrikus Jozef Mol, geboren op 21 maart 1961 in Hengelo, zoon van Wilhelmus Everardus Antonius Mol en Hendrika Theresia Wolthuis. ,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Madeline Mol, geboren op 7 jabuari 1992 in Amersfoort,
Joeke Mol, geboren op 29 augustus 1993 in Amersfoort.

van Heemstra - Laseur (1984)       schema 4032

Arnaldo baron van Heemstra geboren op 1 juni 1959 in Acassuso (Argentini), zoon van Jkvr. Magdalena Maria de Brauw en Schelto Feyo baron van Heemstra, trouwt op 14 december 1984 in Hoevelaken met Anneli Gerdine Laseur, geboren op 10 oktober 1961 in Amersfoort, dochter van Gijsbertus Laseur en Helga Margreet Fontein,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Thomas Gijsbertus baron van Heemstra, geboren op 23 oktober 1987 in Vlissingen,
Allard Schelto baron van Heemstra, geboren op 19 september 1989 in Naarden,
Reinier Jurgen baron van Heemstra, geboren op 28 februari 1991 in Blaricum,
Marleen Margreet Madeline barones van Heemstra, geboren op 2 maart 1995 in Muiderberg.

van Heemstra - Avis (1987)       schema 4032

Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren 20 september 1964 in Wimbledon, zoon van Jkvr. Magdalena Maria de Brauw en Schelto Feyo baron van Heemstra trouwt op 4 juli 1987 in Zeist met Wilmi Tanja Madelon Avis, geboren op 17 mei 1957 in Haarlem, dochter van August Frederik Gerbrand Avis en Eline Madeleine Veltkamp,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Puck Sabine Marlot barones van Heemstra, geboren op 6 juli 1989 in Huizen,
Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 9 mei 1991 in Bussum.


XXVIII

van der Hoog - de Brauw (1960)       schema 4032

Jkvr. Catharina Elisabeth Adriana de Brauw, geboren op 29 april 1933 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Engelbert Nicolaas de Brauw en Magdalena Maria barones van Panthaleon van Eck, trouwt op 16 juli 1960 in den Haag met Machiel Cornelis van der Hoog, geboren op 16 maart 1931 in Arnhem, zoon van Martinus Johannes van der Hoog en Anna Mathilde van Manen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Charlotte Ariane van der Hoog, geboren op 7 maart 1962 Meerveldhoven,
Engelbert Nicolaas van der Hoog, geboren op 29 mei 1963 Meerveldhoven,
Catharina Elisabeth van der Hoog, geboren op 11 juni 1964 Meerveldhoven.

Tjaden - de Brauw (1975)       schema 4032

Jkvr. Catharina Elisabeth Adriana de Brauw, geboren op 29 april 1933 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Engelbert Nicolaas de Brauw en Magdalena Maria barones van Panthaleon van Eck, hertrouwt op 20 september 1975 te s-Gravenhage met Johan Eduard Tjaden, geboren op 14 november 1949 in Karachi,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jolle Bram Diek Tjaden, geboren op 20 oktober 1979 in s-Gravenhage,
Jan Joris Tjaden, geboren op 20 januari 1984 in Concord, Massachusetts (USA).


XXVII

de Brauw - van Lynden (1937)       schema 4032

Jhr. Mr. Jacob Hendrik de Brauw, geboren op 7 september 1905 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen en Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw trouwt op 25 november 1937 in den Haag met Margaretha Cornelia Wilhelmina barones van Lynden, geboren op 23 december 1914 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Willem Jacob baron van Lynden en Anna barones van Hangest Genlis dYvoy,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jkvr. Anna de Brauw, geboren op 7 januari 1939 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Maurits de Brauw, geboren op 22 september 1940 in s-Gravenhage,
Jhr.Willem Jacob de Brauw, geboren op 26 januari 1944 in Voorburg,
Jhr.Diederik Jan de Brauw, geboren op 21 februari 1946 in s-Gravenhage,
Jkvr. Catharina Elisabeth Ariane de Brauw, geboren op 10 november 1952 in s-Gravenhage,
Jkvr. Elisabeth Wilhelmina Malvina de Brauw, geboren op 30 juli 1960 in s-Gravenhage,

Jhr. Mr. Jacob Hendrik de Brauw overlijdt op 23 oktober 1975 in s-Gravenhage, 70 jaar oud.


XXVIII

Both - de Brauw (1964)       schema 4032

Jkvr. Anna de Brauw, geboren op 7 januari 1939 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Jacob Hendrik de Brauw en Margaretha Cornelia Wilhelmina barones van Lynden trouwt op 10 oktober 1964 in den Haag met Dr. Hans Wouter Both, geboren op 2 september 1934 in Medan, zoon van Arend Both en Betsy Francina Christina Schut,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willem Arend Both, geboren op 28 juli 1968 in Utrecht.

de Brauw - van Rijckevorsel (1969)       schema 4032

Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw, geboren op 22 september 1940 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Jacob Hendrik de Brauw en Margaretha Cornelia Wilhelmina barones van Lynden trouwt op 22 februari 1969 in Vught met Jkvr. Clementine Louise Renee Marie van Rijckevorsel, geboren op 4 juli 1944 in Nuenen, dochter van Jhr. Mr. Cornelis Thomas Jules van Rijckevorsel en Jkvr. Maria Christine Clementine Rudolphine van Nispen tot Sevenaer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Christiaan Jacob Cornelis de Brauw, geboren op 26 november 1969 in s-Gravenhage,
Jhr. Abraham Jan de Brauw, geboren op 25 februari 1972 in s-Gravenhage.

de Brauw - Reuchlin (1972)       schema 4032

Jhr. Mr. Willem Jacob de Brauw, geboren op 26 januari 1944 in Voorburg, zoon van Jhr. Mr. Jacob Hendrik de Brauw en Margaretha Cornelia Wilhelmina barones van Lynden trouwt op 3 juni 1972 in den Haag met Jkvr. Lorna Marie Scarlett Reuchlin, geboren op 8 augustus 1942 in Zeist, dochter van Jhr. Jean Jacques David Pierre Reuchlin en Nancy Elizabeth Nixon,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Marguerite Cornelie Wilhelmina de Brauw, geboren op 6 juli 1973 in Londen,
Jkvr. Jacobine Henriette de Brauw, geboren op 15 juli 1975 in s-Gravenhage,
Jhr. Jan Willem de Brauw, geboren op 8 december 1979 in s-Gravenhage.


XXVII

Schimmelpenninck - de Brauw (1931)       schema 4032

Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth de Brauw, geboren op 4 oktober 1908 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen en Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw trouwt op 5 oktober 1931 in Batavia met Jhr. Ir. Gerrit Schimmelpenninck, geboren op 23 oktober 1898 in Bandoeng, zoon van Jhr. Leopold Gerrit Schimmelpenninck, Heer van Diepenheim en Titia Alida Soeters,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Titia Alida Schimmelpenninck, geboren op 30 juni 1933 in Batavia,
Jhr. Leopold Gerrit Schimmelpenninck, geboren op 21 juni 1938 in Soerabaja,
Jhr. Willem Maurits Schimmelpenninck, geboren op 17 september 1939 in Soerabaja, overleden op 20 januari 1945 in Semarang.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXVIII

Tutein Nolthenius - Schimmelpenninck (1968)       schema 4032

Jkvr. Titia Alida Schimmelpenninck, geboren op 30 juni 1933 in Batavia, dochter van Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth de Brauw en Jhr. Ir. Gerrit Schimmelpenninck trouwt op 14 december 1968 met Henri Maarthen Tutein Nolthenius, geboren op 4 augustus 1921 in Teteringen, zoon van Petrus Marinus Tutein Nolthenius en Corinne van Dorp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wortdt op 4 juni 1981 door echtscheiding ontbonden,

Henri Maarthen Tutein Nolthenius overlijdt op 28 januari 2002, 80 jaar oud.

Schimmelpenninck - Rosingh (1968)       schema 4032

Jhr. Leopold Gerrit Schimmelpenninck, geboren op 21 juni 1938 in Soerabaja, zoon van Jkvr. Laurentia Clara Elisabeth de Brauw en Jhr. Ir. Gerrit Schimmelpenninck trouwt op 27 juli 1968 in Olst met Joanna Nelly Rosingh, geboren op 3 juli 1942 in Raesfeld (Nordhrein-Westfalen), dochter van Isebrand Petrus Rosingh en Wilhelmina Hillegonda Kolthof,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Gerrit Schimmelpenninck, geboren op 25 mei 1969 in Aerdenhout,
Jhr. Johan Rinke Schimmelpenninck, geboren op 26 augustus 1971 in Deventer.

Wikipedia: Schimmelpenninck


XXVII

de Ranitz - de Brauw (1945)       schema 4032

Jkvr. Ariane Margaretha de Brauw, geboren op 10 januari 1911 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Catherina Elisabeth van Reenen en Jhr. Mr. Willem Maurits de Brauw trouwt op 20 september 1945 in den Haag met Jhr. Mr. Dr. Constant Johan Adriaan de Ranitz, geboren op 3 april 1905 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz en Anna Nannette van Itterson,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Mr. Dr. Constant Johan Adriaan de Ranitz overlijdt op 24 februari 1983 in Driebergen-Rijsenburg, 77 jaar oud.


XXIII

van Teylingen - Engelen (1812)       schema 4033

Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen, geboren op 29 augustus 1785 in Nijmegen, dochter van Laurentia Clara Elizabeth van Dam en Jhr. Mr. Willem Engelen trouwt op 19 november 1812 in Nijmegen met Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen, heer van Kamerik en de Houtdijken, geboren op 19 november 1784 in Gouda, zoon van Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen en Sara Jacoba Becker,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Sara Jacoba Diederika van Teylingen, geboren op 22 januari 1814 in Rotterdam. overleden op 10 december 1825 in Rotterdam,
Jkvr. Wilhelmina Laurentina Clara van Teylingen, geboren op 11 februari 1815 in Rotterdam, overleden op 3 mei 1816 in Rotterdam,
Jkvr. Johanna Henriette van Teylingen, gedoopt op 26 september 1816 in Rotterdam,
Jhr. Willem van Teylingen, geboren op 26 september 1818 in Rotterdam,
Jkvr. Margaretha van Teylingen, geboren op 4 december 1819 in Rotterdam, overleden op 5 mei 1891 in Velp,
Jkvr. Suzanna Elisabeth van Teylingen, geboren op 24 juni 1822 in Rotterdam, overleden op 15 september 1823 in Rotterdam,
Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen, geboren op 29 augustus 1823 in Rotterdam,

Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen, overlijdt op 20 december 1840 in Rotterdam, 55 jaar oud,
Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen overlijdt op 14 september 1872 in Woerden (Huize Boschlust), 87 jaar oud.


XXIV

Sloet van Zwanenburg - van Teylingen (1843)       schema 4033

Jkvr. Johanna Henriette van Teylingen, gedoopt op 26 september 1816 in Rotterdam, dochter van Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen en Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen trouwt op 22 juni 1843 in Rotterdam met Mr. Anthony Frederik baron Sloet van Zwanenburg, lid Provinciale Staten van Gelderland, geboren op 23 november 1809 in Kampen, zoon van Boldewijn Reint Wolter baron Sloet van Hagensdorp en Catharina Elisabeth Louise barones van Dedem, vrouwe van Vosbergen,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg, geboren op 25 juni 1844 in Twello,
Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Zwanenburg, geboren op 24 november 1845 in Twello,
Diederik Gregorius baron Sloet van Zwanenburg, geboren op 12 oktober 1847 in Twello, overleden op 27 juni 1874 in Kota Radja,
Jacoba Aletta Francina barones Sloet van Zwanenburg, geboren op 15 mei 1850 in Twello, overleden op 24 september 1929 in Utrecht,
Hilvaardina Theodora barones Sloet van Zwanenburg, geboren op 12 november 1853 in Twello,
Willem Lodewijk baron Sloet van Zwanenburg, geboren in 1858 in Twelllo, overleden op 16 frbruari 1869 in Apeldoorn,

Jkvr. Johanna Henriette van Teylingen, overlijdt op 27 juni 1900 in Utrecht, 83 of 84 jaar oud,
Mr. Anthony Frederik baron Sloet van Zwanenburg overlijdt op 9 december 1883 in Utrecht, 74 jaar oud.


XXV

van Heemstra - Sloet van Zwanenburg (1873)       schema 4033

Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg, geboren op 25 juni 1844 in Twello, dochter van Jkvr. Johanna Henriette van Teylingen en Mr. Anthony Frederik baron Sloet van Zwanenburg trouwt op 7 augustus 1873 in Apeldoorn met Schelto baron van Heemstra, burgemeester en Tweede Kamerlid, geboren op 30 september 1842 in Irnsum, zoon van Frans Julius Johan baron van Heemstra en Henriette Philippine Jacoba barones van Pallandt,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Francisca Juliana Johanna barones Heemstra, geboren op 23 mei 1874 in Hillegom, overleden op 14 april 1875 in Hillegom,
Willem Johan Henri baron van Heemstra, geboren op 7 augustus 1875 in Hillegom, overleden op 12 april 1885 in Utrecht,
Henriette Philippina Jacoba barones van Heemstra, geboren op 13 november 1876 in Hillegom,
Antoinette Frederique Woltera barones van Heemstra, geboren op 17 november 1878 in Hillegom, overleden op 19 december 1879 in Hillegom,
Schelte baron van Heemstra, geboren op 5 december 1879 in Hillegom,
Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra, geboren op 24 februari 1881 in Hillegom,
Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 27 maart 1883 in Sassenheim (Huis ter Leede),

Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg, overlijdt op 18 november 1916 in Utrecht, 72 jaar oud,
Schelto baron van Heemstra overlijdt op 20 december 1911 in Leiden, 69 jaar oud.


XXVI

Quarles de Quarles - van Heemstra (1897)       schema 4033

Henriette Philippina Jacoba barones van Heemstra, geboren op 13 november 1876 in Hillegom, dochter van Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg en Schelto baron van Heemstra trouwt op 26 augustus 1897 in Sassenheim met Alexander Gerard baron Quarles de Quarles, geboren op 26 juni 1866 in Bergen op Zoom, zoon van Charles Louis baron Quarles de Quarles en Anna Maria Emilia van Dongen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Henriette Philippina Jacoba barones van Heemstra, overlijdt op 22 juni 1965 in Bilthoven, 88 jaar oud,
Alexander Gerard baron de Quarles de Quarles overlijdt op 24 mei 1930 in Amsterdam, 63 jaar oud.

van Heemstra - van Oosterzee (1911)       schema 4033

Schelte baron van Heemstra, geboren op 5 december 1879 in Hillegom, zoon van Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg en Schelto baron van Heemstra trouwt op 21 december 1911 in Batavia met Mathilda Jacoba van Oosterzee, geboren op 14 maart 1888 in Batavia (Weltevreden), dochter van Jan Matthieu Henri van Oosterzee en Gustavine Abrahamine Buyn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Schelte baron van Heemstra, geboren op 8 december 1912 in Batavia (Weltevreden),
Catharina Elisabeth Louise barones van Heemstra, geboren op 14 maart 1914 in Batavia (Weltevreden), overleden op 31 maart 1993 in Jeruzalem,
Jan Matthieu Henri baron van Heemstra, geboren op 10 maart 1916 in Batavia (Weltevreden), overleden op 17 oktober 1959 in Purmerend,

Schelte baron van Heemstra, Commissaris der Koningin in Gelderland; in 1948 voorzitter Nederlandse Heidemaatschappij, overlijdt op 26 maart 1960 in Arnhem, 80 jaar oud,
Mathilda Jacoba van Oosterzee overlijdt op 24 mei 1930 in Amsterdam, 63 jaar oud.


XXVII

van Heemstra - Jacob (1940)       schema 4033

Mr. Schelte baron van Heemstra, geboren op 8 december 1912 in Batavia, zoon van Schelte baron van Heemstra en Mathilda Jacoba van Oosterzee trouwt op 21 maart 1940 in Nunspeet met Madeleine Hermance Jacob, geboren op 6 juni 1916 in Ermelo (kasteel Staverden), dochter van Herman Theodoor Jacob, burgemeester van Rotterdam en Elisabeth Jacoba van der Leeuw,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Schelte baron van Heemstra, geboren op 6 januari 1941 in Arnhem,
Alexandra Henriette Philippine Jacoba barones van Heemstra, geboren op 19 januari 1942 in Ermelo (kasteel Staverden),
Elisabeth Sonia barones van Heemstra, geboren op 14 november 1943 in Zwolle,
Andre Rene baron van Heemstra, geboren op 31 januari 1946 in Zwolle,
Herman Theodoor baron van Heemstra, geboren op 21 februari 1955 in Madrid.


XXVIII

van Heemstra - Brom (1965)       schema 4033

Mr. Schelte baron van Heemstra, geboren op 6 januari 1941 in Arnhem, zoon van Mr. Schelte baron van Heemstra en Madeleine Hermance Jacob trouwt omstreeks 1965 met Wilhelmina Marthe Aleida Brom, geboren op 21 februari 1944 in Haarlem, dochter van Prof. Dr. Albert Gerard Brom en Marthe Catharina Wilhelmina Gelissen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Schelte baron van Heemstra, geboren op 5 maart 1966 in Utrecht,
Gerardine Henriette barones van Heemstra, geboren op 28 april 1967 in Utrecht,
Willem Feyo Alexander baron van Heemstra, geboren op 24 juni 1968 in Utrecht.


XXIX

van Heemstra - Hoen (1993)       schema 4033

Ir. Schelte baron van Heemstra, geboren op 5 maart 1966 in Utrecht, zoon van Mr. Schelte baron van Heemstra en Wilhelmina Marthe Aleida Brom trouwt omstreeks 1993 met Mariette Marguerite Hoen, geboren op 13 december 1965 in Utrecht, dochter van Joost Cornelis Hoen en Bertha Goransson,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Giverney Marthe Dorothee barones van Heemstra, geboren op 1 juni 1994 in Amsterdam.


XXVIII

Tuininga - van Heemstra (1965)       schema 4033

Alexandra Henriette Philippine Jacoba barones van Heemstra, geboren op 19 januari 1942 in Ermelo, dochter van Mr. Schelte baron van Heemstra en Madeleine Hermance Jacob trouwt op 9 april 1965 in Soest met Ir. Willem Frans Tuininga, geboren op 3 augustus 1940 in Zeist, zoon van Jan Willem Tuininga en Wilhelmina Jacoba Breitenstein,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Heemstra - van Zinnicq Bergmann (1968)       schema 4033

Mr. Andre Rene baron van Heemstra, geboren op 31 januari 1946 in Zwolle, zoon van Mr. Schelte baron van Heemstra en Madeleine Hermance Jacob trouwt op 14 juni 1968 in Wassenaar met Monique Therese Marie van Zinnicq Bergmann, geboren op 21 juni 1946 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Robbert Jacques Emile Marie van Zinnicq Bergmann en Caroline Irmgard barones de Vos van Steenwijk,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alwine Caroline Madelaine barones van Heemstra, geboren op 12 december 1969 in s-Gravenhage,
Fiona Sonia barones van Heemstra, geboren op 1 november 1971 in Leiden,
Hugo Feyo Robbert baron van Heemstra, geboren op 5 november 1974 in Leiden.

van Heemstra - van Crugten (1982)       schema 4033

Mr. Herman Theodoor baron van Heemstra, geboren op 21 februari 1955 in Madrid, zoon van Mr. Schelte baron van Heemstra en Madeleine Hermance Jacob trouwt op 1 oktober 1982 in Roermond met Mr. Marie Louise Wilhelmina van Crugten, geboren op 14 april 1957 in Roermond, dochter van Mr. Octave Wim Joseph Hubert van Crugten en Wilhelmine Eugenie de Vooys,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Nadine Wilhelmine Eugenie barones van Heemstra, geboren op 10 januari 1988 in s-Hertogenbosch,
Pico Andre Rene baron van Heemstra, geboren op 27 februari 1990 in Djakarta,
Solange Madelaine Hermance barones van Heemstra, geboren op 26 oktober 1992 in Barcelona.


XXVI

van Heemstra - Beels (1909)       schema 4033

Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra, geboren op 24 februari 1881 in Hillegom, zoon van Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg en Schelto baron van Heemstra trouwt op 14 oktober 1909 in Amsterdam met Sophia Alexandra Beels, geboren op 10 maart 1885 in Amsterdam, dochter van Alexander Hercules Beels, Heer van Heemstede en Jkvr. Cornelia Sophia van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alexandra Herculine barones van Heemstra, geboren op 30 november 1911 in Amsterdam,
Elisabeth Cornelia barones van Heemstra, geboren op 12 november 1913 in Amsterdam,
Cornelia Sophia barones van Heemstra, geboren op 13 januari 1916 in Amsterdam,

Sophia Alexandra Beels overlijdt op 2 augustus 1935 in Amsterdam, 50 jaar oud.

van Heemstra - de Bruyn van Melis en Mariekerke (1937)       schema 4033

Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra, geboren op 24 februari 1881 in Hillegom, zoon van Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg en Schelto baron van Heemstra hertrouwt op 22 juli 1937 in Rheden met Anna Theophila de Bruyn van Melis en Mariekerke, geboren op 6 juli 1884 in Koudekerke, dochter van Willem Hendrik de Bruyn van Melis en Mariekerke en Jkvr. Susanna Maria Cornelia Six,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra, overlijdt op 12 maart 1956 in Amsterdam, 75 jaar oud,
Anna Theophila de Bruyn van Melis en Mariekerke overlijdt op 29 april 1973 in Amsterdam, 88 jaar oud.


XXVII

Fabius - van Heemstra (1933)       schema 4033

Alexandra Herculine barones van Heemstra, geboren op 30 november 1911 in Amsterdam, dochter van Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra en Sophia Alexandra Beels trouwt op 10 oktober 1933 met Kaeso Fabius, geboren op 23 januari 1908 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Dr. Gerhard Jan Fabius,adjunct-commies bij het Departement van Kolonin en Ada Wilhelmina van Tienhoven,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alexandra Herculine Fabius, geboren op 13 mei 1935 in Utrecht,
Gerhard Jan Fabius, geboren op 2 december 1938 in Oostkapelle,
Diederik Gregorius Jacob Fabius, geboren op 2 januari 1943 in Oostkapelle,

Alexandra Herculine barones van Heemstra overlijdt op 13 september 1987 in Wassenaar, 75 jaar oud,
Kaeso Fabius, burgemeester van de Bilt, overlijdt op 18 december 1986 in Bilthoven, 78 jaar oud.

Wikipedia: Fabius


XXVIII

Molhuijsen - Fabius (1961)       schema 4033

Alexandra Herculine Fabius, geboren op 13 mei 1935 in Utrecht, dochter van Alexandra Herculine barones van Heemstra en Kaeso Fabius trouwt op 2 november 1961 in de Bilt met Mr. Frits Molhuijsen, geboren op 1 april 1927 in s-Gravenhage, zoon van Dr. Philipp Christiaan Molhuijsen en Julia Ulrica de Vries,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sacha Diana Julia Molhuijsen, geboren op 20 april 1966 in s-Gravenhage,
Ilona Patricia Alexandra Molhuijsen, geboren op 22 januari 1968 in s-Gravenhage.

Fabius - van Lynden (1967)       schema 4033

Diederik Gregorius Jacob Fabius, generaal-majoor van de Kon. Marechaussee, geboren op 2 januari 1943 in Oostkapelle, zoon van Alexandra Herculine barones van Heemstra en Kaeso Fabius trouwt op 16 december 1967 in Hoog-Keppel met Constance Liliane barones van Lynden, geboren op 2 september 1940 in La Bourboule (Puy-de-Dome), dochter van Mr. Rynhard Bernhard baron van Lynden en Ada Cornelia barones van Pallandt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Elisabeth Aldegonde Fabius, geboren op 11 april 1969 in Leiden,
Diederik Gregorius Jacob Fabius, geboren op 15 februari 1975 in Doetinchem.

Wikipedia: Fabius


XVII

Luns - van Heemstra (1939)       schema 4033

Elisabeth Cornelia barones van Heemstra, geboren op 12 november 1913 in Amsterdam, dochter van Sophia Alexandra Beels en Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra, trouwt op 10 januari 1939 te Amsterdam met Joseph Antoine Marie Hubert Luns, geboren op 28 augustus 1911 in Rotterdam, zoon van Dr. Hubert Marie Luns en Harriet Anna Paula Maria Louvrier,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelia Sophia Christina Luns, geboren op 22 oktober 1943 in Lisboa (Portugal),
Hubert Arnoud Joseph Luns, geboren op 26 augustus 1946 in London,

Elisabeth Cornelia barones van Heemstra, overlijdt op 30 mei 1990 in s-Gravenhage, 76 jaar oud,
Joseph Antoine Marie Hubert Luns, Minister van Buitenlandse Zaken, NAVO-secretaris-generaal, overlijdt op 3 juli 2002 in Brussel, 90 jaar oud.


Wikipedia: Joseph Antoine Marie Hubert Luns

Bergsma - van Heemstra (1944)       schema 4033

Cornelia Sophia barones van Heemstra, geboren op 13 januari 1916 in Amsterdam, dochter van Sophia Alexandra Beels en Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra, trouwt op 5 mei 1944 in Amsterdam met Mr. Georges Bergsma, geboren op 25 maart 1915 in Tandjong Poera (Sumatra), zoon van Dr. Eiso Bergsma en Gerda Henry,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Elisabeth Bergsma, geboren op 15 augustus 1945 in Amsterdam,
Ennius Eiso Bergsma, geboren op 17 augustus 1949 in Amsterdam,
Machteld Aleida Bergsma, geboren op 1 augustus 1950 in Amsterdam,
Wendeline Marquerite Bergsma, geboren op 19 augustus 1953 in Amsterdam,

Cornelia Sophia barones van Heemstra, overlijdt op 18 maart 1987 in Utrecht, 71 jaar oud,
Mr. Georges Bergsma, overlijdt op 25 december 1994 in Utecht (St. Nicolaaskerk), 79 jaar oud.


XVIII

Muller - Bergsma (1973)       schema 4033

Elisabeth Bergsma, geboren op 15 augustus 1945 in Amsterdam, dochter van barones Cornelia Sophia van Heemstra en Mr. Georges Bergsma, trouwt op 17 maart 1973 in Amsterdam met Jacobus Wilhelmus Theodorus Muller, geboren op 8 maart 1942 in Bergambacht, zoon van Johann Heinrich Cornelus Muller en Catharina Ernestina Thomasia Lichtenbelt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bergsma - Owen (1978)       schema 4033

Mr. Ennius Eiso Bergsma, geboren op 17 augustus 1949 in Amsterdam, zoon van barones Cornelia Sophia van Heemstra en Mr. Georges Bergsma, trouwt op 16 september 1978 in New York met Judy Anne Owen, geboren op 24 november 1949 in Odessa (Texas), dochter van William John Owen en Mary Kathleen Sick,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Nicoline Aleida Bergsma, geboren op 26 oktober 1989 in Austin (Texas),
George Alexander Bergsma, geboren op 25 november 1992 in San Antonio (Texas).

de Hoop - Bergsma(1982)       schema 4033

Machteld Aleida Bergsma, geboren op 1 augustus 1950 in Amsterdam, dochter van barones Cornelia Sophia van Heemstra en Mr. Georges Bergsma, trouwt op 30 juni 1982 in Barneveld met Jan de Hoop, geboren op 15 augustus 1926 in Uithoorn, zoon van Willem Meindert de Hoop en Maria Klazina Kempenaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Zoomers - Bergsma (1977)       schema 4033

Wendeline Marquerite Bergsma, geboren op 19 augustus 1953 in Amsterdam, dochter van barones Cornelia Sophia van Heemstra en Mr. Georges Bergsma, trouwt op 6 augustus 1977 in Zeist met Roland Zoomers, geboren op 4 september 1950 in Amsterdam, zoon van Johannes Carel Zoomers en Amelia Carolina van der Keyl,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Heemstra - van Asch van Wijck (1913)       schema 4033

Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 27 maart 1883 in Sassenheim, zoon van Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg en Schelto baron van Heemstra trouwt op 19 juni 1913 in Utrecht met Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, geboren op 27 november 1883 in Breda, dochter van Jhr. Mr. Henrick Maurits Jan van van Asch van Wijck en Henriette Johanna Royaards,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Frans Julius Johan baron van Heemstra, geboren op 28 april 1914 in Utrecht,
Henrick Maurits Jan van Heemstra, geboren op 15 juni 1915 in Utrecht,
Cornelia Maria barones van Heemstra, geboren op 26 november 1916 in Utrecht,
Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 25 november 1918 in Utrecht,
Henriette Hester Johanna barones van Heemstra, geboren op 14 mei 1920 in Dieren,
Wiskje Auck barones van Heemstra, geboren op 2 augustus 1922 in Dieren,
Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 29 oktober 1924 in Dieren,
Herman Diederik baron van Heemstra, geboren op 16 februari 1928 in Amersfoort,

Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra, hoofdingenieur spoorwegen, overlijdt op 31 maart 1945 in Zutphen (executie), 62 jaar oud,
Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck overlijdt op 13 oktober 1971 in Amersfoort, 87 jaar oud.


XXVII

van Heemstra - Visser (1941)       schema 4033

Mr. Frans Julius Johan baron van Heemstra, geboren op 28 april 1914 in Utrecht, zoon van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck trouwt op 30 mei 1941 in Medan met Maria Ingenata Visser, geboren op 26 augustus 1920 in Medan, dochter van Ir. Paul Marinus Visser en Ir. Elisabeth Regina Veth,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Renee barones van Heemstra, geboren op 6 april 1948 in New York,
Hester Johanna barones van Heemstra, geboren op 8 februari 1952 in New York,
Maria Ingenata barones van Heemstra, geboren op 12 februari 1953 in New York,

Mr. Frans Julius Johan baron van Heemstra, overlijdt op 28 december 1982 in Canaan (Connecticut), 68 jaar oud,
Maria Ingenata Visser overlijdt op 14 mei 1991 in Cornwall Bridge (Connecticut), 70 jaar oud.

van Heemstra - le Poole (1963)       schema 4033

Ir. Henrick Maurits Jan baron van Heemstra, geboren op 15 juni 1915 in Utrecht, zoon van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck trouwt op 14 mei 1963 in Amersfoort met Rita Catharina le Poole, geboren op 6 november 1919 in Amersfoort, dochter van Ir. Rudolf le Poole en Emilie Geertruida Faure,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ir. Henrick Maurits Jan baron van Heemstra, overlijdt op 17 mei 1990 in Huis ter Heide, 74 jaar oud.

van Heemstra - Franken (1948)       schema 4033

Mr. Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 25 november 1918 in Utrecht, zoon van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck trouwt op 26 februari 1948 in Amsterdam met Marjolijn Franken, geboren op 3 december 1927 in Penang (Malacca), dochter van Johannes Henricus Anthonius Franken en Leonora Alberdina van Lenning,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Diederik Jan Maurits baron van Heemstra, geboren op 3 maart 1950 in Djakarta,
Leonora Hester barones van Heemstra, geboren op 17 mei 1951 in Djakarta,
Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 15 augustus 1954 in Amersfoort,
Frans Julius Johan baron van Heemstra, geboren op 17 april 1958 in Amsterdam,
Marjolijn Benudine barones van Heemstra, geboren op 20 augustus 1961 in Baarn,

Marjolijn Franken overlijdt op 16 maart 2002 in Gorssel, 74 jaar oud. .


XXVIII

van Heemstra - Hegener (1974)       schema 4033

Diederik Jan Maurits baron van Heemstra, geboren op 3 maart 1950 in Djakarta, zoon van Mr. Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra en Marjolijn Franken trouwt op 1 juni 1974 in Gaasterland met Geziena Elisabeth Hegener, geboren op 18 mei 1950 in Hilversum, dochter van Franciscus Cornelis Matthijs Hegener en Antje Trijntje Wierenga,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anje Leonora barones van Heemstra, geboren op 5 augustus 1978 in Amsterdam,
Marjolijn barones van Heemstra, geboren op 10 februari 1981 in Amsterdam,
Henriette Elisabeth barones van Heemstra, geboren op 28 november 1983 in Amsterdam.

Helbergen - van Heemstra (1976)       schema 4033

Leonora Hester barones van Heemstra, geboren op 17 mei 1951 in Djakarta, dochter van Mr. Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra en Marjolijn Franken trouwt op 26 juni 1976 in Baarn met Mr. Adrianus Cornelis Allard van Helbergen, geboren op 14 januari 1949 in Arnhem, zoon van Gerard Aleidus Pax van Helbergen en Cornelia Wilhelmina Schouten,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelia Willemina Marjolijn van Helbergen, geboren op 8 januari 1977 in Baarn,
Henriette Leonora Maria van Helbergen, geboren op 11 oktober 1979 in Willemstad (Curacao).

van Heemstra - Wijnand(1979)       schema 4033

Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 15 augustus 1954 in Amersfoort, zoon van Mr. Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra en Marjolijn Franken trouwt op 31 augustus 1979 in Slochteren met Janke Wijnand, geboren op 4 juli 1957 in Eelde, dochter van Dr. Cornelis Adrianus Wijnand en Agatha Johanna van der Poel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 22 juni 1980 in Scharmer,
Elisabeth Charlotte barones van Heemstra, geboren op 12 januari 1982 in Groningen,
Jan Diederik Christoph baron van Heemstra, geboren op 12 april 1985 in Groningen,
Philip Frederik Hugo baron van Heemstra, geboren op 27 december 1986 in Zoetermeer.


XXVII

de Savornin Lohman - van Heemstra (1946)       schema 4033

Henriette Hester Johanna barones van Heemstra, geboren op 14 mei 1920 in Dieren, dochter van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck trouwt op 11 juli 1946 in Amersfoort met Jhr. Witius Henrik de Savornin Lohman, geboren op 3 september 1917 in Utrecht, zoon van Jhr. Prof. Bonifacius Christiaan de Savornin Lohman en Cornelia Schwartz,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Bonifacius Christiaan de Savornin Lohman, geboren op 30 juli 1947 in Singapore,
Jkvr. Henriette Hester Johanna de Savornin Lohman, geboren op 16 december 1948 in Bindjei (Sumatra),
Jkvr. Ada Beatrix de Savornin Lohman, geboren op 18 juni 1951 in Medan,
Jkvr. Cornelia Maria de Savornin Lohman, geboren op 3 mei 1953 in Amersfoort, overleden op 24 april 1972 in Leiden.


XXVIII

de Savornin Lohman - Willinge (1973)       schema 4033

Jhr. Bonifacius Christiaan de Savornin Lohman, geboren op 30 juli 1947 in Singapore, zoon van Henriette Hester Johanna barones van Heemstra en Jhr. Witius Henrik de Savornin Lohman trouwt op 16 augustus 1973 in Utrecht met Hendrika Gesina Catharina Willinge, geboren op 31 mei 1948 in Rotterdam, dochter van Mr. Johan Anton Willinge en Ida Elisabeth Catharina Westra van Holthe,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Maria Jacoba Hendrika de Savornin Lohman, geboren op 6 juni 1961 in Rotterdam,
Jhr. Witius Henrik de Savornin Lohman, geboren op 2 januari 1977 in Rotterdam,
Jkvr. Aleida Elisabeth Catharina de Savornin Lohman, geboren op 16 februari 1979 in Rotterdam.

van Zwet - de Savornin Lohman (1972)       schema 4033

Jkvr. Henriette Hester Johanna de Savornin Lohman, geboren op 16 december 1948 in Bindjei (Sumatra), dochter van Henriette Hester Johanna barones van Heemstra en Jhr. Witius Henrik de Savornin Lohman trouwt op 13 oktober 1972 in Dordrecht met Christiaan Hendrik Wilhelmus van Zwet, geboren op 26 januari 1947 in Utrecht, zoon van Ir. Jan van Zwet en Cornelia de Man,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van der Mersch - van Heemstra (1948)       schema 4033

Wiskje Auck barones van Heemstra, geboren op 2 augustus 1922 in Dieren, dochter van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck trouwt op 31 januari 1948 in Amersfoort met Anthony Hendrik van der Mersch, geboren op 29 januari 1923 in Cothen, zoon van Johannes Anthonij van der Mersch en Josina Petronella de Savornin Lohman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Heemstra - van der Lelij (1965)       schema 4033

Ir. Herman Diederik baron van Heemstra, geboren op 16 februari 1928 in Amersfoort, zoon van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck trouwt op 16 februari 1965 in Amersfoort met Anna Geertruyda van der Lelij, geboren op 23 november 1929 in Amersfoort, dochter van Jan Willem van der Lelij en Adriana Maria Everts,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gijsbert Jan baron van Heemstra, geboren op 24 april 1966 in Amersfoort,
Willem Hendrik baron van Heemstra, geboren op 17 december 1969 in Amersfoort,
Philip Jacob baron van Heemstra, geboren op 12 mei 1973 in Amersfoort.


XXVIII

van Heemstra - van der Borch van Verwolde (1996)       schema 4033

Gijsbert Jan baron van Heemstra, geboren op 24 april 1966 in Amersfoort, zoon van Ir. Herman Diederik baron van Heemstra en Anna Geertruyda van der Lelij trouwt op 6 september 1996 in Laren met Sophia Juliana barones van der Borch van Verwolde, geboren op 8 november 1964 in Laren (Kasteel Verwolde), dochter van Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde en Ursula Mary Halsted Noyce,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Allard Diederik baron van Heemstra, geboren op 30 januari 1998 in Muiderberg,
Anne May barones van Heemstra, geboren op 21 oktober 2000 in Muiderberg.

van Heemstra - Froger (2005)       schema 4033

Philip Jacob van baron van Heemstra, geboren op 12 mei 1973 in Amersfoort, zoon van Ir. Herman Diederik baron van Heemstra en Anna Geertruyda van der Lelij trouwt op 25 juni 2005 te Breda met Marije Froger,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Feije baron van Heemstra,
Yfke Anna Maria barones van Heemstra, geboren op 18 mei 2009 in Breda.


XXV

Sloet van Zwanenburg - Mayer (1870)       schema 4033

Mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Zwanenburg, geboren op 24 november 1845 in Twello, zoon van Jkvr. Johanna Henriette van Teylingen en Mr. Anthony Frederik baron Sloet van Zwanenburg trouwt op 11 oktober 1870 met Marie Louise Mayer, geboren op 10 januari 1841 in Wiesbaden/Hessen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 24 november 1886 door echtscheiding ontbonden.

Sloet van Zwanenburg - Voigt (1889)       schema 4033

Mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Zwanenburg, geboren op 24 november 1845 in Twello, zoon van Jkvr. Johanna Henriette van Teylingen en Mr. Anthony Frederik baron Sloet van Zwanenburg hertrouwt op 18 september 1889 in Sommerein met Theresia Katharina Voigt, geboren op 24 september 1863 in Wenen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Zwanenburg, overlijdt op 17 april 1914 in Amsterdam, 68 jaar oud.

van Asch van Wijck - Sloet van Zwanenburg (1883)       schema 4033

Hilvaardina Theodora barones Sloet van Zwanenburg, vrouwe van Hilvarenbeek, geboren op 12 november 1853 in Twello, dochter van Jkvr. Johanna Henriette van Teylingen en Mr. Anthony Frederik baron Sloet van Zwanenburg trouwt op 1 maart 1883 in Utrecht met Jhr. Johannes Marie van Asch van Wijck, geboren op 5 maart 1856 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Matthias Margarethus van Asch van Wijck en Constantia Margaretha Maria van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Antoinette Frederique Jeanne Marie van Asch van Wijck, geboren op 19 mei 1884 in Utrecht, overleden op 15 maart1969 in Arnhem,
Jhr. Boudewijn Reint Wolter Arend van Asch van Wijck, geboren in 1888 in Utrecht,

Hilvaardina Theodora barones Sloet van Zwanenburg, overlijdt op 4 oktober 1914 in Utrecht, 60 jaar oud,
Jhr. Johannes Marie van Asch van Wijck, overlijdt op 16 januari 1929 in Utrecht, 72 jaar oud.


XXIV

van Teylingen - Melvill van Carnbee (1850)       schema 404

Jhr. Mr. Willem van Teylingen, geboren op 26 september 1818 in Rotterdam, zoon van Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen en Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen trouwt op 25 september 1850 in den Haag met Jkvr. Dorothea Johanna Louise Melvill van Carnbee, geboren op 28 september 1821 in den Haag, dochter van Isaac August baron Melvill van Carnbee en Jkvr. Johanna Jacoba Wilhelmina Louisa Salis Soglio Mayenfeld,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Mr. Willem van Teylingen, overlijdt op 30 april 1892 in s-Gravenhage, 73 jaar oud,
Jkvr. Dorothea Johanna Louise Melvill van Carnbee overlijdt op 28 december 1902 in Utrecht, 81 jaar oud.

Landmeter Havelaar - van Teylingen (1842)       schema 404

Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen, geboren op 29 augustus 1823 in Rotterdam, dochter van Jkvr. Jacoba Aletta Francine Engelen en Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen trouwt op 9 april 1842 in Rotterdam met Mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar, geboren op 9 september 1796 in Rotterdam, zoon van Jacob Petrus Havelaar en Louisa Jacomina Landmeter,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Louise Jacoba Havelaar, geboren op 22 november 1844 in Velp (Gelderland),
Diederik Gregorius Havelaar, geboren op 23 oktober 1846 in Velp (Huize Eikenhorst),
Margaretha Adriana Havelaar, geboren op 25 mei 1849 in Rheden (Gelderland),

Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen, overlijdt op 12 april 1893 in Velp (Rheden), 69 jaar oud,
Mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar overlijdt op 2 oktober 1875 in Velp, 79 jaar oud.


XXV

Hemmingson - Havelaar (1872)       schema 404

Louise Jacoba Havelaar, geboren op 22 november 1844 in Velp (Gelderland), dochter van Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen en Mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar trouwt op 11 juli 1872 in Rheden met Mr. Hendrik Hemmingson, geboren in 1845 in s-Gravenhage, zoon van Samuel Alexander Hemmingson en Agatha Petronella van Beeck Vollenhoven,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Agatha Petronella Hemmingson, geboren op 20 augustus 1873 in Doorn,
Willem Ulrich Hemmingson, geboren op 13 februari 1875 in Doorn.


XXVI

Roest - Hemmingson ( )       schema 404

Agatha Petronella Hemmingson, geboren op 20 augustus 1873 in Doorn, dochter van Louise Jacoba Havelaar en Mr. Hendrik Hemmingson trouwt met Mr. Dr. Carel Roest, geboren op 17 april 1864 in Zwolle, zoon van Albert Johan Roest, officier van justitie en Anna Adriana barones van Haersolte van Haerst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Dr. Carel Roest overlijdt op 18 juli 1933 in Soest, 69 jaar oud.

Hemmingson - Rikkers Fischer (1907)       schema 404

Willem Ulrich Hemmingson, geboren op 13 februari 1875 in Doorn, zoon van Louise Jacoba Havelaar en Mr. Hendrik Hemmingson trouwt omstreeks 1907 met Hermine Agatha Sophie Rikkers Fischer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Tonina Theda Hemmingson, geboren op 26 november 1907 in Maarn.

Hemmingson - van Zijll de Jong ( )       schema 404

Willem Ulrich Hemmingson, geboren op 13 februari 1875 in Doorn, zoon van Louise Jacoba Havelaar en Mr. Hendrik Hemmingson hertrouwt met Wilhelmina Charlotte van Zijll de Jong, geboren in 1885 in Sidhoardje (Nederlands Oostindi), dochter van Gerhard Hendrik Clement van Zijll de Jong en Angeline Susanna Josephine Pool,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van Haersolte - Hemmingson (1942)       schema 404

Tonina Theda Hemmingson, geboren op 26 november 1907 in Maarn, dochter van Willem Ulrich Hemmingson en Hermine Agatha Sophie Rikkers Fischer trouwt op 25 augustus 1942 met Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte, geboren op 9 maart 1909 in Arnhem, zoon van Ir. Johan Christiaan baron van Haersolte tot Haerst en Ernestine Theodora Johanna barones van Heemstra,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Fay barones van Haersolte, geboren op 21 november 1943 in Pretoria,
Theodora Tonina barones van Haersolte, geboren op 5 november 1945 in Pretoria,

Het huwelijk wordt op 22 december 1951 in Washington door echtscheiding ontbonden,

Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte overlijdt op 14 juli 1974 in Wassenaar, 65 jaar oud.


XXVIII

Rouffaer - van Haersolte (1969)       schema 404

Fay barones van Haersolte, geboren op 21 november 1943 in Pretoria, dochter van Tonina Theda Hemmingson en Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte trouwt op 27 september 1969 in Rhenen met Mr. Hendrik Willem Vincent Rouffaer, geboren op 19 maart 1942 in Pengalengan (Java), zoon van Henri Emile Rouffaer en Mary Constance Waller,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cladder - van Haersolte (1969)       schema 404

Theodora Tonina barones van Haersolte, geboren op 5 november 1945 in Pretoria, dochter van Tonina Theda Hemmingson en Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte trouwt op 12 juni 1969 in Boskoop met Franciscus Hermannus Bernardus Cladder, geboren op 4 juli 1946 in Utrecht, zoon van Mr. Ds. Bernardus Cornelis Cladder en Line Frederika van Beuningen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Havelaar - ten Voorden (1874)       schema 404

Diederik Gregorius Havelaar, geboren op 23 oktober 1846 in Velp, zoon van Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen en Mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar trouwt op 4 maart 1874 in Gouda met Anna Maria ten Voorden, geboren op 1 juli 1849 in s-Gravenhage, dochter van Johan ten Voorden en Johanna Goossens,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jacoba Aletta Everdina Charlotte Havelaar, geboren op 17 april 1874 in Haarlem,
Willem Johannes Diederik Havelaar, geboren op 25 november 1876 in Haarlem,
Anna Maria Havelaar, geboren op 27 februari 1878 in Oosterhout (Noord-Brabant),
Adriana Havelaar, geboren op 23 september 1879 in Haarlem,
Diederik Gregorius Havelaar, geboren op 4 augustus 1884 in Haarlem, overleden op 22 november 1909 in Zandvoort,

Diederik Gregorius Havelaar overlijdt op 21 februari 1904 in Haarlem, 57 jaar oud.


XXVI

van Asch van Wijck - Havelaar (1902)       schema 404

Anna Maria Havelaar, geboren op 27 februari 1878 in Oosterhout (Noord-Brabant), dochter van Diederik Gregorius Havelaar en Anna Maria ten Voorden trouwt op 17 april 1902 in Haarlem met Jhr. Mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck, geboren op 1 september 1875 in Utrecht, zoon van Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck en Clara Helena Maria Susanna van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Diederik Gregorius van Asch van Wijck, geboren op 11 juli 1903 in Utrecht,
Jhr. Constant Matthias Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 19 december 1905 in Haarlem, overleden op 27 mei 1929 in Andir (Bandoeng),
Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 19 maart 1907 in Woudenberg, overleden op 12 oktober 1933 in Lienden,
Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck, geboren op 18 maart 1910 in Amsterdam,

Anna Maria Havelaar overlijdt op 22 december 1962 in Zeist, 84 jaar oud,
Jhr. Mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck overlijdt op 10 september 1962 in Oosterbeek, 87 jaar oud.


XXVII

van Asch van Wijck - de Jonge van Campens Nieuwland (1930)       schema 404

Jhr. Diederik Gregorius van Asch van Wijck, geboren op 11 juli 1903 in Utrecht, zoon van Anna Maria Havelaar en Jhr. Mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck trouwt op 29 juli 1930 met Jkvr. Jona de Jonge van Campens Nieuwland, geboren op 24 augustus 1903 in Bloemendaal, dochter van Jhr. Bonifacius de Jonge en Henriette Jacoba Witsen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 27 november 1947 door echtscheiding ontbonden.

van Asch van Wijck - Peteri (1947)       schema 404

Jhr. Diederik Gregorius van Asch van Wijck, geboren op 11 juli 1903 in Utrecht, zoon van Anna Maria Havelaar en Jhr. Mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck hertrouwt op 19 december 1947 in Maarn met Elisabeth Peteri, geboren op op 28 december 1922 in Rotterdam, dochter van Hermannus Wilhelmus Peteri en Elisabeth Laugeman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Asch van Wijck - van Dedem (1946)       schema 404

Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck, geboren op 18 maart 1910 in Amsterdam, zoon van Anna Maria Havelaar en Jhr. Mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck trouwt op 25 april 1946 in Bloemendaal met Ivonne Antoinette barones van Dedem, geboren op 21 augustus 1915 in Aerdenhout, dochter van Alexander Coenraad Arthur baron van Dedem en Anna Elisabeth Henriette Zubli,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Eleonora Elisabeth Danielle van Asch van Wijck, geboren op 29 april 1948 in Haarlem,
Jkvr. Mary Ellynora van Asch van Wijck, geboren op 19 februari 1951 in Aerdenhout,

Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck overlijdt op 23 oktober 1974 in Heemstede, 64 jaar oud,
Ivonne Antoinette barones van Dedem overlijdt op 1 juli 1980 in Aerdenhout, 64 jaar oud.


XXVIII

Rell - van Asch van Wijck (1972)       schema 404

Jkvr. Eleonora Elisabeth Danielle van Asch van Wijck, geboren op 29 april 1948 in Haarlem, dochter van Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck en Ivonne Antoinette barones van Dedem trouwt op 25 augustus 1972 in Voorst met Jhr. Jacob Alexander Rell, geboren op 19 juni 1945 in Laren, zoon van Jhr. Cornelis Rell en Jkvr. Eleonore Jeanne van Haersma de With,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Marguerite Louise Renee Alexandra Rell, geboren op 29 augustus 1976 in Geldrop,
Jhr. Cornelis Willem Arthur Alexander Rell, geboren op 26 januari 1979 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Rell

van Rijckevorsel - van Asch van Wijck (1974)       schema 404

Jkvr. Mary Ellynora van Asch van Wijck, geboren op 19 februari 1951 in Aerdenhout, dochter van Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck en Ivonne Antoinette barones van Dedem trouwt op 7 september 1974 in Vught met Jhr. Willem Carel Marie Antoine Joseph Ghislain van Rijckevorsel, geboren op 16 november 1942 in s-Hertogenbosch, zoon van Jhr. Mr. Frans Joseph Cornelis Maria van Rijckevorsel en Monique Pauline Charlotte Marie Josee van Lanschot,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Bibian Frederik August Marie van Rijckevorsel, geboren op 20 september 1978 in Geldrop,
Jkvr. Ghislaine Marie Yvonne Monique van Rijckevorsel, geboren op 13 juni 1980 in Geldrop.


XXV

van Alphen - Havelaar (1873)       schema 404

Margaretha Adriana Havelaar, geboren op 25 mei 1849 in Rheden (Gelderland), dochter van Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen en Mr. Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar trouwt op 3 april 1873 in Rheden met Henri Philip van Alphen, geboren op 9 juni 1845 in Samarang, zoon van Henri van Alphen, bankier en Wilhelmine Jeanne Sibille barones van Reede van Oudtshoorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Margaretha Adriana Havelaar overlijdt op 22 december 1922 in Arnhem, 73 jaar oud,
Henri van Alphen overlijdt op 16 februari 1912 in Cannes, 66 jaar oud.


XXIII

Schas - Engelen (1814)       schema 405

Jkvr. Johanna Henriette Engelen, geboren op 6 april 1789 in Nijmegen, dochter van Laurentia Clara Elizabeth van Dam en Jhr. Mr. Willem Engelen trouwt op 10 augustus 1814 in Nijmegen met Daniel Francois Schas, geboren op 20 september 1772 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Fransis Willem Schas en Anna Maria Dutry van Haeften,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Francina Wilhelmina Marie Schas, geboren op 29 mei 1815 in s-Gravenhage,
Johanna Henriette Francina Schas, geboren gedoopt op 30 januari 1817 in s-Gravenhage, overleden op 2 januari 1877 in Worth-Rheden,
Jacoba Aletta Francina Schas, geboren op 23 mei 1818 in s-Gravenhage,
Willem Daniel Frans Schas, geboren op 8 februari 1821 in s-Gravenhage,
Frans Schas, gedoopt op 23 februari 1823 in s-Gravenhage. overleden op 6 augustus 1870 in Renswoude,
Susanna Elisabeth Schas, gedoopt op 19 juni 1825 in s-Gravenhage, overleden op 6 mei 1844 in Nijmegen,
Maria Sara Schas, gedoopt op 31 maart 1833 in Utrecht,

Jkvr. Johanna Henriette Engelen overlijdt op 17 december 1878 in Worth-Rheden, 89 jaar oud,
Daniel Francois Schas overlijdt op 25 januari 1848 in Utrecht, 75 jaar oud.


XXIV

van Zuylen van Nijevelt - Schas (1841)       schema 405

Francina Wilhelmina Marie Schas, geboren op 29 mei 1815 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Johanna Henriette Engelen en Daniel Francois Schas trouwt op 26 augustus 1841 in Utrecht met Mr. Jacob Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt, geboren op 29 juni 1816 in Dordrecht, zoon van Arnout baron van Zuylen van Nijevelt, Heer van Heeze en Maria Arnoudina Repelaer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Maria Arnoudina barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 31 mei 1842 in Huize Hoogenkamp,
Johanna Henriette Francina barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 27 augustus 1844 in Gorssel,
Pauline Adriana Jacoba barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 3 augustus 1846 in Gorssel (Huize Hoogenkamp),
Jacqueline Cornelie barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 4 februari 1849 in Huize Hoogenkamp,

Francina Wilhelmina Marie Schas overlijdt op 15 juli 1851 in Gorssel (Huize Hoogenkamp, 36 jaar oud,
Mr. Jacob Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt overlijdt op 4 november 1890 in s-Gravenhage, 74 jaar oud.


XXV

Rati Opizoni - van Zuylen van Nijevelt (1865)       schema 405

Maria Arnoudina barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 31 mei 1842 in Gorssel, dochter van Francina Wilhelmina Marie Schas en Mr. Jacob Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt trouwt op 7 september 1865 in den Haag met Conte Aloysius Rati Opizoni, geboren op 21 juni 1829 in Novi Tortona (Itali), zoon van Conte Carolo Rati Opizoni en Baptistina dei Marchesi Torriglia,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Arnoudina barones van Zuylen van Nijevelt overlijdt op 28 juli 1926 in Reggio Emilia, 84 jaar oud,
Conte Aloysius Rati Opizoni overlijdt op 7 november 1902 in San Remo, 73 jaar oud.

Sirtema van Grovestins - van Zuylen van Nijevelt (1866)       schema 405

Johanna Henriette Francina barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 31 mei 1842 in Gorssel, dochter van Francina Wilhelmina Marie Schas en Mr. Jacob Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt trouwt op 24 mei 1866 in den Haag met Louis Idzard Douwe baron Sirtema van Grovestins, geboren op 4 januari 1841 in Apeldoorn, zoon van Joseph Gustate Adolphe baron van Sirtema van Grovestins en Jkvr. Agatha Theodora van Lynden van Hoevelaken,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Jacob Gustaaf Adolf baron Sirtema van Grovestins, geboren op 23 mei 1867 in s Gravenhage, overleden op 26 augustus 1928 in Parijs,
Francoise Marie Agathe barones Sirtema van Grovestins, geboren op 25 juni 1869 in s Gravenhage, overleden op 21 augustus 1871 in Rheden,

Louis Idzard Douwe baron Sirtema van Grovestins overlijdt op 28 september 1869 in Interlaken, 28 jaar oud.

van Forstner van Dambenoy - van Zuylen van Nijevelt (1872)       schema 405

Johanna Henriette Francina barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 31 mei 1842 in Gorssel, dochter van Francina Wilhelmina Marie Schas en Mr. Jacob Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt hertrouwt op 14 november 1872 met Willem Maurits baron van Forstner van Dambenoy, geboren op 10 oktober 1847 in s-Gravenhage, zoon van Hendrik Frederik Christoph baron van Forstner van Dambenoy en Margaretha Cornelia barones dAblaing van Giessenburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 18 augustus 1890 door echtscheiding ontbonden,

Johanna Henriette Francina barones van Zuylen van Nijevelt overlijdt op 12 april 1914 in s-Gravenhage, 69 jaar oud,
Willem Maurits baron van Forstner van Dambenoy overlijdt op 15 juni 1931 in San Francisco, 83 jaar oud.

van der Borch van Verwolde - van Zuylen van Nijevelt (1879)       schema 405

Pauline Adriana Jacoba barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 3 augustus 1846 in Gorssel, dochter van Francina Wilhelmina Marie Schas en Mr. Jacob Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt trouwt op 22 februari 1879 in Seine/Frankrijk met Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde, geboren op 1 februari 1842 in Oosterhout, zoon van Willem Francois Emilie baron van der Borch van Verwolde en Jkvr. Henrica Paulina van der Heim,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jacoba Francina baron van der Borch tot Verwolde, geboren op 16 december 1879 in 's-Gravenhage,
Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch tot Verwolde, geboren op 6 april 1881 in Gorssel,
Willem Hendrik Emile baron van der Borch tot Verwolde, geboren op 30 oktober 1882 in Gorssel,
Francoise Wilhelmina Marie barones van der Borch tot Verwolde, geboren op 3 januari 1887 in Gorssel,
Cornelie Leonie Emilie barones van der Borch tot Verwolde, geboren op 18 november 1890 in s-Gravenhage, overleden op 30 september 1945 in Warnsveld,

Pauline Adriana Jacoba barones van Zuylen van Nijevelt overlijdt op 3 februari 1926 in Laren/Gelderland (Huize Verwolde), 79 jaar oud,
Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde overlijdt op 11 mei 1919 in Huize Verwolde, 77 jaar oud.


XXVI

Crommelin - van der Borch van Verwolde (1906)       schema 405

Jacoba Francina barones van der Borch tot Verwolde, geboren op 16 december 1879 in 's-Gravenhage, dochter van Pauline Adriana Jacoba barones van Zuylen van Nijevelt en Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde trouwt op 8 juni 1906 in Laren met Samuel Crommelin, geboren op 7 juli 1877 in Katwijk aan de Rijn, zoon van Samuel Crommelin, notaris en Laurence Henrietta Agatha van der Garde,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Pauline Adrienne Jacqueline Crommelin, geboren op 1 mei 1914 in Haarlem,
Antonia Johanna Charlotta Crommelin, geboren op 7 januari 1917 in Haarlem,
Samuel Crommelin, geboren op 23 mei 1920 in Haarlem,

Jacoba Francina baron van der Borch tot Verwolde overlijdt op 24 december 1970 in Diepenveen, 91 jaar oud,
Samuel Crommelin overlijdt op 10 februari 1949 in Haarlem, 71 jaar oud.

Wikipedia: Crommelin


XXVII

de Bruyne - Crommelin (1941)       schema 405

Pauline Adrienne Jacqueline Crommelin, geboren op 1 mei 1914 in Haarlem, dochter van Jacoba Francina baron van der Borch tot Verwolde en Samuel Crommelin trouwt op 10 juli 1941 in Haarlem met Dr. Daniel Leonard de Bruyne, geboren op 19 augustus 1911 in Maastricht, zoon van Johannes Eliza de Bruyne en Dania Lena Anna van Lutterveld,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pauline Adrienne Jacqueline Crommelin overlijdt op 11 februari 1992 in Zutphen, 77 jaar oud,
Dr. Daniel Leonard de Bruyne overlijdt op 24 november 1975 in Brummen, 64 jaar oud.

Boreel - Crommelin (1942)       schema 405

Antonia Johanna Charlotta Crommelin, geboren op 7 januari 1917 in Haarlem, dochter van Jacoba Francina baron van der Borch tot Verwolde en Samuel Crommelin trouwt op 11augustu 1942 met Jhr. Maurits Boreel, geboren op 23 juli 1914 in Groningen, zoon van Jacob Lucas Boreel, civiel ingenieur en Adriana Sophia barones van Randwijck,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Jacoba Francina Boreel, geboren op 12 juni 1943 in Kampen,
Jhr. Lucas Jacob Boreel, geboren op 20 juli 1945 in Kampen,
Jhr. Paul Marinus Boreel, geboren op 14 oktober 1949 in Rossum,
Jhr. Jan Willem Boreel, geboren op 08 oktober 1952 in Doorn,

Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Boreel

Bosch - Crommelin (1980)       schema 405

Antonia Johanna Charlotta Crommelin, geboren op 7 januari 1917 in Haarlem, dochter van Jacoba Francina baron van der Borch tot Verwolde en Samuel Crommelin hertrouwt op 22 december 1980 in Deventer met Johan Barthold Frans Bosch, Ridder van Rosenthal, geboren op 6 oktober 1922 in Lochem, zoon van Dr. Ir. Edzard Jacob Bosch, Ridder van Rosenthal en Gertrude van Hasselt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.


Tieleman - Boreel (1969)       schema 405

Jkvr. Jacoba Francina Boreel, geboren op 12 juni 1943 in Kampen, dochter van Antonia Johanna Charlotta Crommelin en Jhr. Maurits Boreel trouwt op 5 april 1969 te Doorn met Arnold Hendrik Tieleman, geboren op 1 juli 1943 in Leiden, zoon van Hendrik Willem Tieleman,en Ellen Elizabeth Thomas,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Christine Ellen Antoinette Tieleman, geboren op 15 april 1971.

Boreel - van Teunenbroek (1966)       schema 405

Jhr. Ir. Lucas Jacob Boreel, geboren op 20 juli 1945 in Kampen, zoon van Jhr. Maurits Boreel en Antonia Johanna Charlotta Crommelin trouwt op 17 november 1966 met Henriette van Teunenbroek, geboren op 6 juni 1946 in Rotterdam, dochter van Hermanus Jacobus van Teunenbroek en Huibertha Gerarda van Loon,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Else-Beertha Boreel, geboren op 25 mei 1967 in Delft,
Jkvr. Esther Nanette Boreel, geboren op 6 oktober 1970 in Wageningen,

Het huwelijk wordt in 1975 in Delft door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Boreel

Boreel - Sassen (1978)       schema 405

Jhr. Ir. Lucas Jacob Boreel, geboren op 20 juli 1945 in Kampen, zoon van Jhr. Maurits Boreel en Antonia Johanna Charlotta Crommelin hertrouwt op 15 april 1978 in Nijmegen met Angeline Marie Sassen, geboren op 26 januari 1954 in Nijmegen, dochter van Mr. Ferdinand Karel Rudolf Clemens Sassen en Louise Deurvorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Sophie Mechteld Boreel, geboren op 15 april 1980 in Nijmegen,
Jkvr. Maeke Willemijn Boreel, geboren op 17 december 1982 in Nijmegen.

Wikipedia: Boreel

Boreel - Bouwman (1976)       schema 405

Jhr. Paul Marinus Boreel, geboren op 14 oktober 1949 in Rossum, zoon van Jhr. Maurits Boreel en Antonia Johanna Charlotta Crommelin trouwt op 22 mei 1976 in Amerongen met Simone Constance Bouwman, geboren op 24 april 1953 in Nunspeet, dochter van Henri Bouwman en Henderika Everdina van de Riet,,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. David Gustaaf Boreel, geboren op 11 juni 1979 in Zeist,
Jhr. Thomas Arthur Boreel, geboren op 15 augustus 1982 in Zeist.

Wikipedia: Boreel

Boreel - Peizel (1979)       schema 405

Jhr. Jan Willem Boreel, geboren op 8 oktober 1952 in Doorn, zoon van Jhr. Maurits Boreel en Antonia Johanna Charlotta Crommelin trouwt op 20 juli 1979 met Louise Geertruida Peizel, geboren op 17 januari 1958 in Zeist, dochter van Arie Gerardus Peizel en Valeska Anna Veicht,,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Robert-Jan Boreel, geboren op 26 augustus 1981 in Zeist,

Het huwelijk wordt in 1983 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Boreel


Crommelin - Huyssen van Kattendijke (1947)       schema 405

Mr. Samuel Crommelin, geboren op 23 mei 1920 in Haarlem, zoon van Jacoba Francina baron van der Borch tot Verwolde en Samuel Crommelin trouwt op 18 december 1947 in Gorssel met Jkvr. May Mathilde Huyssen van Kattendijke, geboren op 27 juni 1922 in Deventer, dochter van Jhr. Gustaf Otto Frederik Huyssen van Kattendijke en Charlotte Frederique Gaunay,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Charlotte Frederique Crommelin, geboren op 22 november 1948 in Arnhem,
Francoise Wilhelmine Marie Crommelin, geboren op 21 juni 1950 in s-Gravenhage,
May Samuele Crommelin, geboren op 29 november 1953 in s-Gravenhage,
Samuel Crommelin, geboren op 7 mei 1956 in s-Gravenhage.

Wikipedia: Crommelin


XXVI

van der Borch van Verwolde - de Roo (1906)       schema 405

Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch tot Verwolde, geboren op 6 april 1881 in Gorssel, zoon van Pauline Adriana Jacoba barones van Zuylen van Nijevelt en Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde trouwt op 27 oktober 1909 in Rheden met Engelbertha Antoinetta Henriette de Roo, geboren op 5 februari 1887 in Dordrecht, dochter van Henrij Boudewijn de Roo, Heer van Westmaas en Greup en Jkvr. Wilhelmina Bartholina Maria van den Santheuvel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

barones van der Borch van Verwolde, geboren op 15 september 1910 in Holten,
Wilhelmina Maria Antoinetta barones van der Borch van Verwolde, geboren op 10 september 1911 in Holten,
Reiniera Wilhelmina Constantina barones van der Borch van Verwolde, geboren op 2 septamber 1914 in Holten,

Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch tot Verwolde overlijdt op 12 januari 1944 in Deventer, 62 jaar oud,
Engelbertha Antoinetta Henriette de Roo overlijdt op 3 juli 1929 in Holten, 42 jaar oud. .


XXVII

Coenen - van der Borch van Verwolde (1938)       schema 405

Wilhelmina Maria Antoinetta barones van der Borch van Verwolde, geboren op 10 september 1911 in Holten, dochter van Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch tot Verwolde en Engelbertha Antoinetta Henriette de Roo trouwt op 3 mei 1938 met Jhr. Paul Johan Mari Coenen, geboren op 10 april 1905 in Holten (Huize de Oosterhoff), zoon van Jhr. Frederik Alexander Coenen, Heer van De Oosterhoff en Johanna Philippina Wilhelmina Arendina barones van der Borch tot Verwolde,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Reinier Frederik Boudewijn Coenen, geboren op 7 oktober 1939 in Rijssen (Huize Oosterhoff),
Jkvr. Henriette Antoinette Engelbertha Coenen, geboren op 31 oktober 1945 in Rijssen,

Wilhelmina Maria Antoinetta barones van der Borch van Verwolde overlijdt op 1 juni 1991 in Zutphen, 79 jaar oud,
Jhr. Paul Johan Mari Coenen overlijdt op 26 januari 1970 in Zutphen, 64 jaar oud.


XXVIII

Coenen - Troost (1968)       schema 405

Jhr. Reinier Frederik Boudewijn Coenen, geboren op 7 oktober 1939 in Rijssen, zoon van Wilhelmina Maria Antoinetta barones van der Borch van Verwolde en Jhr. Paul Johan Mari Coenen trouwt op 6 september 1968 in Hoogeveen met Jenny Troost, geboren op 29 januari 1939 in Ermelo, dochter van Jan Albertus Troost en Willempje de Willigen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Paul Jan-Willem Frederik Coenen, geboren op 22 november 1969 in Brummen,
Jhr. Erik Boudewijn Coenen, geboren op 6 oktober 1971 in Brummen.

Stolk - Coenen (1974)       schema 405

Jkvr. Henriette Antoinette Engelbertha Coenen, geboren op 31 oktober 1945 in Rijssen, dochter van Wilhelmina Maria Antoinetta barones van der Borch van Verwolde en Jhr. Paul Johan Mari Coenen trouwt op 27 september 1974 met Adrianus Stolk, geboren op 9 oktober 1945 in Zwijndrecht, zoob van Dirk Stolk en Johanna Harmanna Nijenhuis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1986 door echtscheiding ontbonden.


XXVII

van der Feltz - van der Borch van Verwolde (1938)       schema 405

Reiniera Wilhelmina Constantina barones van der Borch van Verwolde, geboren op 2 september 1914 in Holten, dochter van Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch tot Verwolde en Engelbertha Antoinetta Henriette de Roo trouwt op 28 oktober 1936 in Holten met Louis Albert Sigismund Jacques baron van der Feltz, geboren op 28 december 1906 in Twello, zoon van Albertus Constant baron van der Feltz en Jkvr. Marie Frederique Isabelle de Millij van Heiden-Reinestein,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Louis Albert Sigismund Jacques baron van der Feltz overlijdt op 17 mei 1979 in Zutphen, 72 jaar oud.

Wikipedia: van der Feltz


XXVI

van der Borch van Verwolde - Vote (1909)       schema 405

Mr. Willem Hendrik Emile baron van der Borch tot Verwolde, geboren op 30 oktober 1882 in Gorssel, zoon van Pauline Adriana Jacoba barones van Zuylen van Nijevelt en Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde trouwt op 2 april 1909 met Line Vote, Vrouwe van Verwolde, geboren op 21 mei 1887 in Soerabaja, dochter van Mari Paul Vote en Josephina Carolina Soophia Johanna Margaretha Kusky,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Willem Hendrik Emile baron van der Borch van Verwolde, geboren op 17 mei 1910 in Gorssel, overleden op 20 juli 1943 op de Leusderheide,
Mari Paul baron van der Borch van Verwolde, geboren op 27 mei 1911 in Gorssel,
Josephine Carolina Johanna Margaretha Sophia barones van der Borch van Verwolde, geboren op 26 juni 1914 in Gorssel,
Gustavine Antoinette barones van der Borch van Verwolde, geboren op 11 september 1916 in Gorssel,
Pauline Adrienne Jacqueline barones van der Borch van Verwolde, geboren op 11 september 1919 in Gorssel,
Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde, geboren op 11 augustus 1926 in Gorssel,

Mr. Willem Hendrik Emile baron van der Borch tot Verwolde overlijdt op 5 november 1969 in Brussel, 87 jaar oud,
Line Vote overlijdt op 6 april 1966 in Deventer, 78 jaar oud.


XXVII

van der Borch van Verwolde - van Schermbeek (1946)       schema 405

Mari Paul baron van der Borch van Verwolde, geboren op 27 mei 1911 in Gorssel, zoon van Mr. Willem Hendrik Emile baron van der Borch tot Verwolde en Line Vote trouwt omstreeks 1946 met Suzanne Jacoba van Schermbeek, geboren op 23 mei 1914 in Amsterdam, dochter van Gerrit van Schermbeek en Johanna Versteeg,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willem Hendrik Emile baron van der Borch van Verwolde, geboren op 22 februari 1947 in Laren/Gelderland (Huize Verwolde),

Suzanne Jacoba van Schermbeek overlijdt op 3 oktober 1947 in Amsterdam, 33 jaar oud.

van der Borch van Verwolde - Vixseboxse (1954)       schema 405

Mari Paul baron van der Borch van Verwolde, geboren op 27 mei 1911 in Gorssel, zoon van Mr. Willem Hendrik Emile baron van der Borch tot Verwolde en Line Vote hertrouwt omstreeks 1954 met Willemina Vixseboxse, geboren op 8 mei 1917 in Pontianak (West Borneo), dochter van Gerrit Willem Vixseboxse en Frederika Hendrika Carolina Roosen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Allard Renier baron van der Borch van Verwolde, geboren op 28 februari 1955 in Haarlem.


XXVIII

van der Borch van Verwolde - van Ketwich Verschuur (1971)       schema 405

Willem Hendrik Emile baron van der Borch van Verwolde, geboren op 22 februari 1947 in Laren/Gelderland, zoon van Mari Paul baron van der Borch van Verwolde en Suzanne Jacoba van Schermbeek trouwt omstreeks 1971 met Mechteld Berenice van Ketwich Verschuur, geboren op 9 maart 1949 in Groningen, dochter van Mr. Frank Willem van Ketwich Verschuur en Catharina Johanna Rink,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Frederik Willem baron van der Borch van Verwolde, geboren op 23 juli 1972 in Amsterdam,
Alexander Christiaan baron van der Borch van Verwolde, geboren op 26 april 1974 in Rotterdam,
Willem Hendrik Emile baron van der Borch van Verwolde, geboren op 6 februari 1979 in Rotterdam.

van der Borch van Verwolde - Waller (1987)       schema 405

Willem Hendrik Emile baron van der Borch van Verwolde, geboren op 22 februari 1947 in Laren/Gelderland, zoon van Mari Paul baron van der Borch van Verwolde en Suzanne Jacoba van Schermbeek hertrouwt omstreeks 1987 met Caroline Elisabeth Waller, geboren opop 18 december 1951 in Rotterdam, dochter van Dr. Arnoud Waller en Elisabeth Gifford Fison,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Frank Guy Clavering baron van der Borch van Verwolde, geboren op 5 november 1987 in Amsterdam.


XXVII

Bredt - van der Borch van Verwolde (1939)       schema 405

Gustavine Antoinette barones van der Borch van Verwolde, geboren op 11 september 1916 in Gorssel, dochter van Mr. Willem Hendrik Emile baron van der Borch tot Verwolde en Line Vote trouwt op 17 januari 1939 met Johannes Bredt, geboren op 15 april 1914 in Oosterbeek, zoon van Dr. Johannes Bredt en Diena Anna Maria Pliester,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 5 oktober 1951 ontbonden door echtscheiding.

Langenskioldt - van der Borch van Verwolde ( )       schema 405

Gustavine Antoinette barones van der Borch van Verwolde, geboren op 11 september 1916 in Gorssel, dochter van Mr. Willem Hendrik Emile baron van der Borch tot Verwolde en Line Vote hertrouwt met Lauri Kustaa Adolf baron Langenskiold, geboren op 11 september 1913 in Helsinki, zoon van Gustaf baron Langenskiold en Asta Sofia Toni Adolfina Forsstrom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Ras - van der Borch van Verwolde ( )       schema 405

Pauline Adrienne Jacqueline barones van der Borch van Verwolde, geboren op 11 september 1919 in Gorssel, dochter van Mr. Willem Hendrik Emile baron van der Borch tot Verwolde en Line Vote trouwt met Pieter Hendrik Jan Jacob Ras, geboren op 11 augustus 1920 in Arnhem, zoon van Henderik Willem Gerard Ras en Nancy van Oordt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Mandele - van der Borch van Verwolde ( )       schema 405

Pauline Adrienne Jacqueline barones van der Borch van Verwolde, geboren op 11 september 1919 in Gorssel, dochter van Mr. Willem Hendrik Emile baron van der Borch tot Verwolde en Line Vote hertrouwt met Christiaan van der Mandele, geboren op 15 september 1912 in Amersfoort, zoon van Willy van der Mandele en Alida Christina Rabina Vermeer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Borch van Verwolde - Halsted Noyce (1956)       schema 405

Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde, geboren op 11 augustus 1926 in Gorssel, zoon van Mr. Willem Hendrik Emile baron van der Borch tot Verwolde en Line Vote trouwt omstreeks 1956 met Ursula Mary Halsted Noyce, geboren op 14 maart 1923 in Golden Palace of Mandalay/Burma, dochter van Ir. Charles Halsted Noyce en Agnes Charlotte Franke,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Isabelle Antoinette barones van der Borch van Verwolde, geboren op 9 december 1957 in Deventer,
Willem Hendrik Emile baron van der Borch van Verwolde, geboren op 25 januari 1959 in Laren (Kasteel Verwolde),
Sophia Juliana barones van der Borch van Verwolde, geboren op 8 november 1964 in Laren (Kasteel Verwolde).


XXVIII

van Zinnicq Bergman - van der Borch van Verwolde ( )       schema 405

Isabelle Antoinette barones van der Borch van Verwolde, geboren op 9 december 1957 in Deventer, dochter van Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde en Ursula Mary Halsted Noyce heeft en relatie met George Antoine Emile Marie van Zinnicq Bergman, geboren op 6 augustus 1951 in Vught, zoon van Emile Ferdinand Olivier Marie van Zinnicq Bergman en Marie Antoni Ansfridi Laporte,
Er zijn geen kinderen bekend.

van der Borch van Verwolde - Wienholts ( )       schema 405

Willem Hendrik Emile baron van der Borch van Verwolde, geboren op 25 januari 1959 in Laren, zoon van Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde en Ursula Mary Halsted Noyce trouwt met Rebecca Wienholts, geboren op 30 maart 1969 in de Noordoostpolder, dochter van Johannes Jozeph Wienholts en Wilhelmina Jacoba Lenting,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Mary barones van der Borch van Verwolde, geboren op 19 december 1986 in Deventer.


XXVI

Bonger - van der Borch van Verwolde (1934)       schema 405

Francoise Wilhelmina Marie barones van der Borch tot Verwolde, geboren op 3 januari 1887 in Gorssel, dochter van Pauline Adriana Jacoba barones van Zuylen van Nijevelt en Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde trouwt op 4 april 1934 in Rome met Andries Bonger, geboren op 20 mei 1861 in Amsterdam, zoon van Hendrik Christiaan Bonger en Hermine Louise Weissman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Francoise Wilhelmina Marie barones van der Borch tot Verwolde overlijdt op 11 juli 1975 in Almen, 88 jaar oud,
Andries Bonger overlijdt op 20 januari 1936 in Amsterdam, 74 jaar oud.


XXV

Scheidecker - van Zuylen van Nijevelt (1865)       schema 405

Jacqueline Cornelie barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 4 februari 1849, dochter van Francina Wilhelmina Marie Schas en Mr. Jacob Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt trouwt op 16 mei 1882 in Parijs met Charles George Leon Scheidecker, geboren op 24 februari 1844 in Kasteel Lutzelhausen, zoon van George Scheidecker en Caroline Leopold,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacqueline Cornelie barones van Zuylen van Nijevelt overlijdt op 19 maart 1899 in Parijs, 50 jaar oud,
Charles George Leon Scheidecker overlijdt op 13 november 1916 in Kasteel Lutzelhausen, 72 jaar oud.


XXIV

van Zuylen van Nijevelt - Schas (1854)       schema 405

Jacoba Aletta Francina Schas, geboren op 23 mei 1818 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Johanna Henriette Engelen en Daniel Francois Schas trouwt op 5 januari 1854 Rheden met Mr. Jacob Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt, geboren op 29 juni 1816 in Dordrecht, zoon van Arnout baron van Zuylen van Nijevelt, Heer van Heeze en Maria Arnoudina Repelaer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Susanna Elisabeth barones van Zuylen van Nijevelt, geboren op 7 december 1854 in s-Gravenhage, overleden op 27 maart 1855 in Rheden (Huize Rhederhof/Gorssel),

Francina Wilhelmina Marie Schas overlijdt op 18 december 1854 in s-Gravenhage, 36 jaar oud,
Mr. Jacob Pieter Pompejus baron van Zuylen van Nijevelt overlijdt op 4 november 1890 in s-Gravenhage, 74 jaar oud.

Schas - van Hasselt (1849)       schema 405

Willem Daniel Frans Schas, geboren op 8 februari 1821 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Johanna Henriette Engelen en Daniel Francois Schas trouwt op 26 april 1849 in Rheden met Brigitta Agatha Johanna Adriana van Hasselt, geboren in 1820 in Arnhem, dochter van Diederik Gerhard Adriaan van Hasselt en Cornelia Johanna van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Johanna Henriette Schas, geboren op 26 juli 1850 in Zeist,
Lodewijk Diederich Johan Schas, geboren op 25 december 1852 in Zeist,
Francine Wilhelmina Suzanna Schas, geboren op 17 december 1853 in Zeist,
Leonard Jacob Lodewijk Schas, geboren op 1 oktober 1855 in Zeist,
Justine Maurice Schas, geboren op 8 februari 1858 in Zeist, overleden op 8 juli 1858 in Zeist,
Justine Maurice Schas, geboren op 18 maart 1859 in Zeist,
Jacob Diedrich Gerhard Adriaan Schas, geboren op 18 augustus 1860 in Zeist, overleden op 21 december 1863 in Zeist,
Willem Schas, geboren op 23 februari 1862 in Zeist.

Schas - van Stralen (1877)       schema 405

Willem Daniel Frans Schas, geboren op 8 februari 1821 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Johanna Henriette Engelen en Daniel Francois Schas hertrouwt op 28 maart 1877 te Saint Josse ten Noode met Johanna Theodora van Stralen, geboren op 23 april 1837 in Haarlem, dochter van Jan Hendrik van Stralen en Blanche Theodorine Lantsheer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Daniel Frans Schas overlijdt op 2 oktober 1897 in Gorssel, 76 jaar oud,
Johanna Theodora van Stralen overlijdt op 15 maart 1895 in Gorssel, 57 jaar oud.


XXV

Schas - van Prehn Wiese (1888)       schema 405

Leonard Jacob Lodewijk Schas, geboren op 1 oktober 1855 in Zeist, zoon van Willem Daniel Frans Schas en Brigitta Agatha Johanna Adriana van Hasselt trouwt op 1 maart 1888 in Doesburg met Jean Louise van Prehn Wiese, geboren in 1866 in Arnhem, dochter van Rijk Christiaan van Prehn Wiese, Resident en Jkvr. Johanna Wilhelmina Florentine Leijssius,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

des Tombes - Schas (1862)       schema 405

Maria Sara Schas, gedoopt op 31 maart 1833 in Utrecht, dochter van Jkvr. Johanna Henriette Engelen en Daniel Francois Schas trouwt op 20 februari 1862 Rheden met Francis Jan Jacob des Tombes, geboren op 23 januari 1823 in Vught, zoon van Daniel Gerard des Tombes en Cornelia Maria Verheye van Citters,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Daniel Andries des Tombes, geboren op 8 april 1863 in Velp, overleden op 23 maart 1890 in Worth-Rheden,

Maria Sara Schas overlijdt op 8 januari 1918 in Velp,
Francis Jan Jacob des Tombes overlijdt op 19 april 1864 in Utrecht, 41 jaar oud.


XXIII

Engelen - Adema (1815)       schema 405

Jhr. Daniel Engelen, geboren op 19 juni 1791 in Nijmegen, zoon van Laurentia Clara Elizabeth van Dam en Jhr. Mr. Willem Engelen trouwt op 1 november 1815 in Sneek met Diderica Adema, geboren op 14 oktober 1792 in Sneek, dochter van Mr. Baro Adema en Anna Catharina Hora Siccama,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willem Engelbert Engelen, geboren op 2 februari 1817 in Sneek,

Jhr. Daniel Engelen, overlijdt in 1857 in Heerenveen, 64 of 65 jaar oud,
Diderica Adema overlijdt op 15 september 1817 in Nijmegen, 24 jaar oud.


XXIV

Engelen - Cats (1841)       schema 405

Willem Engelbert Engelen, geboren op 2 februari 1817 in Sneek, zoon van Jhr. Daniel Engelen en Diderica Adema trouwt op 20 april 1841 in Leeuwarden met Sara Susanna Cats, geboren op 12 oktober 1818 in Leeuwarden, dochter van Jentje Epeus Cats en Jacoba Dodonaea Bienema,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Dodonea Jacoba Diderica Engelen, geboren op 24 maart 1842 in Leeuwarden, overleden op 6 april 1842 in Leeuwarden,
Daniel Otto Engelen, geboren op 20 mei 1844 in Leeuwarden,
Willem Anne Reinoud Engelen, geboren op 2 september 1847 in Leeuwarden,

Willem Engelbert Engelen, overlijdt op 23 april 1879 in Leeuwarden, 62 jaar oud,
Sara Susanna Cats overlijdt op 15 februari 1900 in Zutphen, 81 jaar oud.


XXV

Engelen - Fischer (1870)       schema 405

Daniel Otto Engelen, geboren op 20 mei 1844 in Leeuwarden, zoon van Willem Engelbert Engelen en Sara Susanna Cats trouwt op 20 september 1870 in Wimpfen am Berge/Hessen met Elisabetha Dorothea Fischer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sara Susanna Engelen, geboren op 27 juni 1876 in Leeuwarden,
Laurentia Clara Elisabeth Engelen, geboren op 4 februari 1879 in Leeuwarden,

Daniel Otto Engelen, overlijdt op 17 februari 1915 in Zutphen, 70 jaar oud,
Elisabetha Dorothea Fischer overlijdt voor 1890.

Engelen - Velthaus (1890)       schema 405

Daniel Otto Engelen, geboren op 20 mei 1844 in Leeuwarden, zoon van Willem Engelbert Engelen en Sara Susanna Cats hertrouwt op 29 juli 1890 in Dortmund met Caroline Elisabeth Julie Velthaus, geboren op 18 november 1862 in Dortmund, dochter van Hermann Velthaus en Antoinette Wesener,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Daniel Otto Engelen, overlijdt op 17 februari 1915 in Zutphen, 70 jaar oud,
Caroline Elisabeth Julie Velthaus overlijdt op 18 december 1936 in Zutphen, 74 jaar oud.

Engelen - van Panhuys (1877)       schema 405

Willem Anne Reinoud Engelen, geboren op 2 september 1847 in Leeuwarden, zoon van Willem Engelbert Engelen en Sara Susanna Cats trouwt op 17 mei 1877 in Leeuwarden met Jkvr. Henriette Wilhelmine van Panhuys, dochter van Jhr. Willem Louis Benjamin van Panhuys en Juliana Agatha barones thoe Schwartzenbergh und Hohenlandsberg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Engelbart Engelen, geboren op 13 juni 1881 in Leeuwarden,
Willem Louis Benjamin Engelen, geboren op 29 mei 1885 in Leeuwarden, overleden op 27 november 1886 in Leeuwarden,

Willem Anne Reinoud Engelen, overlijdt op 5 augustus 1929 in Hilversum, 81 jaar oud.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt 11 mei 2013).
proclaimer