de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken

Verbonden families:
Bervels, van Bronckhorst, Camphusen, Coytenbrouwers, Fijken, Henricks, Hendrixen, van Keken, van Meeckeren, Ploech, van Scheven, Slindewater, van Sonnenbergh, Spaen, van Ulft (1548), van Ulft (1565), Wijntijs,

De Doesburg-Genealogie eindigt in 1675.


Arnhem


VIII

Cloeck-Ploech (1320)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, zoon van Johan Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Er zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.

Protocollen
1326, Leenregister Kwartier Arnhem.
Riquin Ploch helt anno 1326 't Goet te Broke, ten Zutphensen rechte.


IX

Diederyck Cloeck       schema I Liemers

Van Diederyck Cloeck, is geen huwelijk bekend.

Protocol
1356,  Baer en Lathum.
Diederyck Cloeck, beleend met een stuck lants, gelegen in den kirspel van Grusen, ende heyt "de Aldemaet" tot de vicarie Sanct Nycolais behoorende tot eenen Zutphenschen rechte.

Cloeck-Hoeveleek (1360)       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1360 met Elisabeth van Hoeveleek,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1361, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocol
1361-1362, Stadsrekeningen Arnhem.
sabbato postea fuit Huesen, Zevener ad Ancelmum de Ghiseberto Cloec et Pelegerino ten Have 4s.

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Camphusen (1361)       schema I Liemers

Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1361 met Otta van Camphusen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Johan Cloeck, geboren omstreeks 1362, in de Ridderschap van Cleve in 1418,

Protocollen
1355, Augustus 24 (op sunte Bartolomeus’ dach eyns apostolen). Wynand van Duven als schuldenaar, en Henric Momme en Gosen, gebroeders, Jan van Zevener, Steven en Ghisebert Cloek, gebroeders, Werner Wernersz. van Lennep, Vrederic heer Evertsz. Van Bare en Jan Vos Wernerszn. Van Lennep, als borgen, erkennen schuldig te zijn aan de heer Geysebert, heer van Bronchorst en van Batenborch, 75 oude schilden, terug te betalen op 25 December e.k

Cloeck-van Bronckhorst (1362)       schema I Liemers

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck, eigenaar van het goet ten Broice te Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Protocollen
1356-1357, Stadsrekeningen Arnhem.
Ryquino Cloet, de pecunia consessa 300 clipeos valent 420 lb.

1369-1370, Stadsrekeningen Arnhem,
nuntio qui ivit ad Wilhelmum Cesarii et uletrius ad Riquinum Cloec
,

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


Spaensweert


X

Cloeck-Spaen (1390)       schema I Liemers

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn zes kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen,
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398,
Palster Cloeck, geboren omstreeks 1400.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.

Protocollen
1386 Baer en Lathum.
Godert Cloec beleent met "Die Aldemaet" te Groessen. Leenregister Bannerheerlijkheid, Baer.

13 december 1392 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

18 september 1394 Oud Archief Arnhem, regestenlijst no. 406.
Johan van Angeren en Godert van den Gruuthuus, schepenen te Arnhem, oorkonden dat Johan en Goedert Cloeck, gebroeders, overgedragen hebben aan de vicarissen in de oude Kerk te Arnhem, een rente van 3 pond kleinpenningen 's jaars gaande uit een huis in het Broeck.
20 januari 1395 Hertogdom Kleef.
Gadert Kloeck beleent met 18 margen lands geheten "dat Lo" in den kerspel van Duuen.

4 april 1395 Gelre Werken.
Rekening van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland.
Aleit Cloiks van 1 voeder wiins 7 gr. Item eadem de novo 12 gr.

1400 Gelre en Zutphen.
Alijt Spaens, huysfrou Gaidert Cloecks, erve hares vaders Willems, ontfinck een goet, geheiten Spaensweert, met allen sijnen tobehoren, bij Bronchorst in den kerspel van Brymmen gelegen tot eenen erffdienstleene, met eenen perde te verhergewaden, met den huyse, have, beleende mannen, daerto behorende, ende vischerien, anno 1400.

1418
Godert Cloeck, genoemd als knape op de Veluwe.

1420 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, erve sijnes broders Johans, ontfinck dat goet te Broicke, gelegen te Arnhem voor der poorten, met al sijn tobehoren geheiten den Hanen bongert, tot eenen sadelschen leen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1420.

1424 Leenregister Kwartier Arnhem.
Godart Kloick, ontfinck dat goet ten Broicke geheeten Hanenbongart met der moilen ende allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Arnhem buten der Velperpoorten, tot eenen sadelleen met eenen peerde te verhergewaden, anno 1424.

1428 Stadsrekening Zutphen.
Van badeloon des donredages na Onser Vrouwen Nativitas, Johan van Cuke toe Bronchorst an den joncker, an Willem van Roderlo, an Goder Cloecke, an Johan van Middachten, an Gerit van Kieken, an Henrick Hoevelwijck toe Doesborch, an joncker van den Beghe, an joncker Walraven van Moerse met brieven hier te comen, 12s 10d.

1436
Godert Cloeck, genoemd als knape in het kwartier Zutphen.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)       schema I Liemers


Zegel van Racquin Cloeck, het wapen komt over van Willem van Roderlo, zijn zwager, die met Margriet Cloeck trouwde.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400 en 30 jaar oud, en dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe Ploech.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.

Protocollen
1415 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck, ontfinck Spaensweert met den middelweert, also die met alle heuren tobehoren bij Bronchorst gelegen sijn, tot eenen sadelgoedes leenrechte, anno 1415.

1438 Leenregister Kwartier Arnhem.
't Goet ten Broicke; Ricquijn Cloeck, beleent sijnde anno 1438, ende Mente, sijn vrou als tuchtersche, transporteren dat goet geheeten den Hanenbongert met der watermoilen, in der proichien van Arnhem gelegen, in hogen, legen, diepen, drogen, met allen sijnen tobehoren, tot eenen sadelgoets leenrecht op Derich van Camphusen, anno 1456.

15 januari 1440 Leenregister Hertogdom Kleef.
beleend met dat Lo zu Duiven, Ryquin Kluke, Bruder des verstorben Johan.

1443 Leenregister Gelre en Zutphen.
Rycquijn Cloeck legd eed af (als oom) voor de onmondige Palick van Brochusen, zoon van Steven, voor belening van 't Goet te Broickhusen, gelegen in den kerspel van Weel, anno 1443.

1444
Riquin Cloeck beroept zich te Brummen op zijn dienstrecht. Ook vond er in 1444 een proces plaats tegen Rijkwijn Cloeck, voor de lage bank te Brummen. Cloeck wordt dan aangeklaagd door Sander Schimmelpenninck en Alphart Yseren, Andrieszoon, voor pacht en schade. Rijcqwijn Cloeck verklaart zich onschuldig en zegt verder dat hij een "schijltbuertich" man is "ende gert een ordel wer hij van dier anspraken hier staen sal voir enen dagelixschen richter of niet".
Maar omdat het proces nu toch eenmaal voor de lage bank begonnen is, zeggen Sander en Alphart "so Rijcqwijn onscholt gewedt hefft hier ander bancken, so sal hij die onscholt mit recht hier doin, off hij is vellich vanden schade".

9 september 1449 Leenregister Hertogdom Kleef.
Ryquin Kloick wordt opnieuw beleend met "dat Lo" te Duiven.

12 juni 1450 inventaris van de Familie van Malapert.
Margareta weduwe van Kracht van Kamphuysen en haar zoons Derick, Kracht en Steven en haar schoonzoon Ryquyn Klueck verklaren op raad van jonker Willem, heer then Berge enz. en van hun verwanten de nalatenschap van hun man en vader Kracht van Kamphuysen te hebben gedeeld. (zegels van kinderen Kamphuysen en van Ryquyn Klueck).

1456 Leenregister Kwartier Arnhem.
Betreffende Spaensweert. Rycquyn Cloeck tuchtigt sijn vrou Mente, ende so sij verandersaet, sal sij te tucht hebben nit meer als 40 alde Franckrijkse schilden sjaers, anno 1456.

2 mei 1456 [op den Sonnendach Vocem Jocunditatis]; Kwartier van Zutphen.
Arnolt, hertog van Gelre enz., verklaart dat hij aan Derick van Camphuysen in leen gegeven heeft het goed de Hanenbongart met den watermolen, c.a., gelegen in het kerspel Arnhem, na opdracht van Ryckquyn Kloeck en diens vrouw Mente
Onder de acte staat een aanteekening, waarin vermeld wordt, dat dit goed in 1709 van de leenplicht bevrijd was.

1466 Ridderschap Veluwe.
Rijcwijn Cloeck tot de Spaansweerd en Berenclau, zoon van Godert Cloeck en Aleyd Spaen, in de ridderschap circa 1466, overleden in 1475

1467 Andreas Parochie Zevenaar.
(dinstach nae Onser Liever Vrouwen dach Assumplionis) Jelijs van Langevelde, richter in de Liemersch vanwege de Hertog van Cleve en graaf van der Marck, oorkondt dat voor hem en Henric Momme, Lambert van Poilwic, Jacob Hol en Henric ten Hove, schepenen van Duven, zijn verschenen Johan van den Loe, richter en Stijn van den Loe inden Eyl, zijn echtgenote, welke in de kerk van Zevenaar vier memoriën stichten, alle ten behoeve van Wessel van den Loe en Else zijn echtgenoot, Zibert van Eyl en Stine zijn echtgenote, Johan van den Loe en Stin zijn echtgenote, en hun nakomelingen, waarvoor de stichters geven: een rente van 12 malder rogge Zevenaarse maat uit hun goed "de Byvanck", kerspel van Beek 12½ alde Francrixse schilt jaarrente uit erf en goed van Ricguin Klueken en Mijnten zijn echtgenote, gelegen in de kerspel Duven, met name uit 4 morgen land in de Loehoirst, 5 moren in den Alden Brueck, 1 morgen op der Westerlake, voorts uit alle goederen van laatstgenoemden in de kerspel van Duven gelegen. Tot uitvoerders worden aangewezen Claes van Camphusen, priester, Rolof Derickssoen, Henrick van Lengel Goesenssoin en Reyner Masschop, kerkmeesteren van Zevenaar.

12 juli 1471 inventaris van de Familie van Malapert.
Ryqwin Clueck stelt, na de huwelijksgift te hebben bepaald voor zijn zoon Gysbert waarmee deze wordt gescheiden van het goed Spaensweerd, de verdeling zijner goederen tussen zijn kinderen Gysbert, Cracht en Aleid vast. (zegels van Ryqwin en Gijsbert Clueck, Willem Roederloe en Palicke van Broeckhuzen).

8 oktober 1473 Leenregister Kwartier Arnhem.
Rycquyn Cloeck vernijt eedt van Spaensweert met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Brummen gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronchorst an d'een ende Arnt van Middachten an d'ander sijde, tot eenen Zutphenschen sadelgoets leenrechten, met eenen peerde te verhergewaden.


XII

Cloeck-van Meeckeren (1468)       schema I Liemers

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1468, circa 38 jaar oud met Belia van Meeckeren, geboren omstreeks 1440, circa 30 jaar oud, dochter van Gijsbrecht van Meeckeren en Margriet van de Hell.
Van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren zijn acht kinderen bekend.

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1468,
Thoricus Cloeck,
Carijn Cloeck,
Albert Cloeck, geboren omstreeks 1470,
Henrick Cloeck, geboren omstreeks 1472,
Ryckwijn Cloeck, geboren omstreeks 1474,
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1476,
Lutta Cloeck, geboren omstreeks 1478,

Protocollen
1476 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "erve sijnens vaders Rycquins, anno 1476".

5 september 1481 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck, beleend met Spaensweert, "vernijt eedt, tuchtigt zijn vrou Belye van Mekeren, daerto 60 heerenponden uut den weerdt; so hij kinder bij haer nalaet, sal sij te tucht holden huys, hofstat, timmeringe, huysraet ende 50 heerenpond; so sij herhylickt, sal die tucht uut sijn, alleen holdende 60 heerenpond jaerlix".

1493 Leenregister Kwartier Arnhem.
Cracht Cloeck beleend met Spaensweert, "vernijt eedt anno 1493".


XIII

Gijsbert Cloeck       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1470, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren heeft vier kinderen.

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1508,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1510,
Geertgen Cloeck, geboren omstreeks 1512,
Lysbeth Cloeck, geboren omstreeks 1514,

Protocol
1515 Leenregister Kwartier Arnhem.
Beleend met Spaensweert, Gijsbert Cloeck, erve sijnes vaders Crachts Cloeck, erft op sijn moder Belye van Mekeren, anno 1515. Gerard van Broeckhusen is hulder.


Doesburg


XIV

Cloeck-Anna (1552)       schema I Liemers

Rutger Cloeck, de oudste zoon van Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1508, trouwt omstreeks 1552 met Anna.
Van Rutger Cloeck en Anna is één kind bekend.

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1552.

Protocollen
1558 Stadt Doesburg.
Johan Kreyenffenger en Anna Klyncker, als ouders van hun nabeschreven kinderen te ener zijde en Greyte, weduwe van Johan Kloeck, Derck Peters en Cornelia, Henrick Aelbertz en Agnes, Johan van Oldenhave en Henriksken, Rutger Kloeck en Anna en Johanna Kreyenffenger ter andere zijde. De na te laten goederen van ouders. De erfenis zal in gelijke delen gaan, nl. de goederen: Arntzegen, Oeldeslach, die Noerd met het Paegepaesken, waarvan hen de helft behoort, de andere helft is leengoed. De ouders zullen deze goederen niet verkopen en ze levenslang gebruiken.


XV

Cloeck-Henricks (1570)       schema I Liemers

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1552, zoon van Rutger Cloeck en Anna, trouwt op 6 juni 1570 (ondertrouw op 29 mei 1570), circa 18 jaar oud met Lumme Hendricks, geboren omstreeks 1550, circa 20 jaar oud.
Van Rutger Cloeck en Lumme Hendricks is één kind bekend.

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1570,

Lumme Hendricks overlijdt voor 1575.

Cloeck-Bervels (1575)       schema I Liemers

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1552, zoon van Rutger Cloeck en Anna hertrouwt op 22 mei 1575 (ondertrouw 3 april 1575) met Grietgen Bervels, dochter van Hendrick Bervelts, koopman in Antwerpen,
Van Rutger Cloeck en Grietgen Bervels is een kind bekend,

Fijken Cloeck, geboren tussen 1575 en 1580,

Rutger Cloeck, overlijdt in augustus/september 1580

Protocollen
13 december 1576 Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Rutger Kloecken met een hof te Doesburg.

8 augustus 1580 Huis Bergh.
Wilhelm, graaf zum Bergh etc. verpandt aan Rutger Cloick het gebruik van een eind strang te Westervoert. Geben in den jaren unss Heren taussent, viifhondert und achtzigh den achten tagh de monatz Augusti.

12 september 1580 Stadt Doesburg.
Genoemd wordt de weduwe van Rutger Kloecken met een huis in de Oypoortstraet te Doesburg


XVI

Cloeck-Fijken (1610)       schema I Liemers

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1570, zoon van Rutger Cloeck en Lumme Hendricks trouwt omstreeks 1610, circa 40 jaar oud met Sophia Fijken, geboren omstreeks 1580, circa 30 jaar oud.
Van Rutger Cloeck en Sophia Fijken zijn twee kinderen bekend.

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1610, burger van Doesburg op 27 april 1650 en
Geertien Cloeck, geboren omstreeks 1612.

Rutger Cloeck, overlijdt in 1645, circa 75 oud en wordt op 4 maart 1645 in de kerk van Doesburg begraven en
Sophia Fijken, overlijdt in 1654, circa 74 oud en wordt in de kerk van Doesburg begraven.

Protocollen
28 augustus 1651 Stadt Doesburg.
Testament van Sophia Cloeck, ziek. Ze disponeert t.b.v. haar kinderen Gerrit Hendrixen en Geertien Cloecken. Het contingent dat haar dochter zal erven na haar dood zal zij alleen in vruchtgebruik mogen hebben, haar kinderen zijn de erven. Het contract van schoonzoon Gerrit Hendrixen en dochter Geertien Cloecken(waren ziek), van bovengenoemde dispositie is voorgelezen en geratificeerd.


XVII

Cloeck-Coytenbrouwers (1640)       schema I Liemers

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1610, zoon van Rutger Cloeck en Sophia Fijken trouwt in 1641 te Oldensael, circa 30 jaar oud met Hester Coytenbrouwers, geboren omstreeks 1615, circa 25 jaar oud.
Van Ruthger Cloeck en Hester Coytenbrouwers is één kind bekend.

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1642.

Rutger Cloeck overlijdt in november 1682 en wordt op 28 november 1682 in de kerk te Doesburg begraven.

Protocollen
7 december 1646 Rigterambt Doesburg.
Rutger Cloocken en Hester Coijtenbrouwers cederen volgens contract d.d. 16 maart 1640 aan Johan Gerritsen eenzesde deel "Nederhorst"(Angerlobroeck

12 november 1647 Stadt Doesburg.
Rutger Cloeken en Hester Cortenbrouywer kopen huis , hof, vrije gang naar de zijde van "Steppen" huis Koepoortstraat, belast met 100 Rijksdlr. Kap. à 6%, tussen erve van "Step"(overl.) en schuur van Derck Haeck, van Jvr Janette Wolters, vrouw van burgemeester Dederick van Daetseler te Wageningen en broer Johan Wolters.

23 november 1649 Stadt Doesburg.
Rutger Cloecken en Hester Cuytenbrouwers kopen "Steppen" behuizing met hof (Coepoortstraat, Doesburg), tussen kopers en Joost Brugginck, belast met hypotheek van Schippersgilde, jaarlijks rente van 2 goudgulden.à 24 st.stuk, van dr.Hartger van Holt, ambtman van Bahr en Lathum en vrouw, Gerard van Staverden en Jvr.Gertruyt van Holt, weduwe van Jacob van Staverden en Jenneke Hollen.

27 april 1650 Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Rutger Cloecken, burger van Doesburg.

27 april 1650 Stadt Doesburg.
Rutger Cloecken doet een verklaring dat de obligatie van f.10.409-11-; door de overleden Johan Otten, Gasthuismeester d.d. 16 juli 1626 t.b.v. Henrick Barfelts sr. aan hem is gegeven.

11 juni 1652 Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Rutger Cloecken met huis in de Coepoortstraat naast de burgemeester Jacob Muys

4 augustus 1654 Rigterambt Doesburg.
Rutger Cloecken en Jvr.Hester Coeijtenbrouwers verbinden voor de naleving van het contract d.d.11 januari 1650 aan Jhr.Henrick Barrvelts, heer van Bursbeeck, de volgende percelen onder het Rigterambt Doesburg tot waarschap: a) de halve Elff Morgen groot 7 ossenweidens; b) de halve "Drieslegen" groot 3 ossenweidens; c) de halve "Swalchweide" groot 2 ossennweidens.

9 juni 1655 Stadt Doesburg.
Jan en Jenneke Everts kopen een hof van Rutger Cloecken en Hester Cuytenbrouwers. Jacob Wolters en Geertruida van Ommen kopen een schuur in de Corte Cuyperstraat tussen Derck Raestinck en Betu t.e.z. en Jan tho Voorthuys t.a.z. van dezelfden.

4 augustus 1656 Rigterambt Doesburg.
Rutger Cloecken en Heesken Cuytenbrouwers kopen wei "Brandenburghs maetien" (Angerlo, belast met losrente f.10-16-;) van Evert van Erp en Gertien Wighmans.

27 mei 1655 Stadt Doesburg..
Genoemd wordt Rutger Cloecken met een huis in de Koepoortstraat te Doesburg.

3 mei 1661 Baer en Lathum.
Rutger Cloecken en Hester Kuytenbrouwers kopen de helft van land "de Crommemaet" (koper heeft de rest in zijn bezit te Griesbeek), van Hermken Hermanss, weduwe van Geerlich Wichmans en onmondige kinderen met goedvinden van schoonmoeder weduwe Wichmans Geerlichs.

12 april 1662 Baer en Lathum.
Peter Donck en Freetje van Kerckhoff kopen land "de Crommemaet". belast met tins van 3½ schepel spilkoren aan weduwe van burgemeester Tamelinch, van Rutger Cloecken en Hester Keutenbrouwers.

26 juni 1662 Stadt Doesburg.
Genoemd wordt Rutger Cloecken met huis naast de burgemeester Antony Haeck en Elisabeth Portengen, het huis wordt door laatstgenoemde van burgemeester Muys gekocht in de Koeypoortstraat te Doesburg.

12 juli 1671 Baer en Lathum.
Rutger Cloecken verbindt wegens schuld aan Jvr.Elisabeth van Lunenburgh voor f.1400,- à 5½% "Cloecken Eversheuvel" (onder Griesbeeck) (Geroyeerd 9 mei 1680).

22 juli 1675 Rigterambt Doesburg.
Ruther Kloecken, burger van Doesburg, verbindt wegens schuld aan Jan Duijff, burger van Arnhem voor f.400,- als waarschap zijn wei "de Drie Hege aan de Tutenborgh" te Angerlo. Als borg trad op Arnold Heyendaal, burger-koopman te Arnhem.(Geroyeerd op 22 april 1701).

7 maart 1679 Rigterambt Doesburg.
Rutger Cloecken verbindt wegens schuld vanwege het proces voor her Hummelse gericht tegen dr.Tamelinck en zuster weduwe van luitenant Petrus Vesterman, de helft van "Swalgwei en Bransenborgse maet".

Cloeck-Wijntijs (1671)       schema I Liemers

Rutger Cloeck, geboren omstreeks 1610, zoon van Rutger Cloeck en Sophia Fijken hertrouwt op 24 december 1671 te Zwolle, met Alijda Wijntijs, weduwe van Helmich van Twenhuijsen,
Van Ruthger Cloeck en Alijda Wijntijs zijn geen kinderen,

24-12-1671, Rutger Kloucken weduwnaar te Doesbergh ende Alijda Wijntijs weduwe van Helmich van Twenhuijsen, Proclamatien gaan te Doesborgh att: opt' Stadthuijs.

Hendrixen-Cloeck (1637)       schema I Liemers

Geertien Cloeck, geboren omstreeks 1612, dochter van Rutger Cloeck en Sophia Fijken trouwt omstreeks 1637, circa 25 jaar oud met Gerrit Hendrixsen, geboren omstreeks 1607, circa 30 jaar oud.
Van Geertien Cloeck en Gerrit Hendrixsen zijn geen kinderen bekend.

Protocol
25 januari 1662 Stadt Doesburg.
Derck van Bronckhorst, apotheker en Elisabeth Rensen, kopen huis, hof en schuur (zonder bepaling!!) van Gerrit Hendrixen, weduwnaar van Goertien Cloecken en onmondige kinderen.


XVIII

Cloeck-van Scheven (1675)       schema I Liemers

Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1640, zoon van Ruthger Cloeck en Hester Coytenbrouwers trouwt omstreeks 1675, circa 35 jaar oud met Maria Pelgrim van Scheven, geboren omstreeks 1650, circa 25 jaar oud, dochter van Johan Casparus van Scheven,
Van Gijsbert Cloeck en Maria Pelgrim van Scheven zijn zeven kinderen bekend.

Johannes Fransiscus Cloeck, gedoopt op 6 mei 1676 te Doesburg,
Christoffel Cloeck, gedoopt op 4 augustus 1677 te Doesburg,
Berent Cloeck, geboren in 1679,
Esther Cloeck, gedoopt op 27 oktober 1680 te Doesburg,
Anna Catharina Cloeck, gedoopt op 3 april 1683 te Doesburg,
Johanna Ludovica Cloeck, gedoopt 3 april 1683 te Doesburg en
Maria Anna Cloeck, geboren in 1685.

Maria Pelgrim van Scheven, overlijdt in 1695, omstreeks 45 jaar,
Johannes Fransiscus Cloeck, overlijdt in 1692, 16 jaar oud en wordt op 19 april 1692 in de kerk van Doesburg begraven.

Protocollen
15 juli 1694 Rigterambt Doesburg.
Mons.Gysbertus Kloecken en Jvr.Maria Pelgrum van Scheven verbinden wegens schuld aan Johan Caspar van Scheven, Munsters commissaris en Jvr.Margaretha Broeckhuijsen, voor f.9839,- à 5% (wegens verscheidene betaalde obligaties), a) de Swalckweide, bestaande in Kloecken Matien, Brantsenborgs maetien en Swaeffken matie, b) de halve 11 morgen, c) de drie Slegen met Geerken, d) Komansland, e) de Tuijtenbosch met toebehoren, alle in het Rigterambt Doesburg.

19 september 1695 Baer en Lathum.
Gijsbert Kloeken en Maria Pelgrum van Scheven verbinden als onderpand voor f.9839,- ten behoeve van Johan Caspar van Scheven en Margaretha Broekhuisen, Munsters commissaris, het land de "Evertsheuvel" te Lathum.

18 februari 1696 Rigterambt Doesburg.
Garrit Janssen Smitt en Grietjen Verweij, kopen kamp bouwland "Comanslandt" Oldenkeppel in Eldrik, beleend met twee schepel "rubenseats" ten dele van Oltkeppelse kerk en 1 schepel aan het Keppelse Gasthuis en een tins van 1 à 2 buttjes jaerlix,(koopbrief 17 september 1695) van Sr.Gijsbert Cloecken, weduwnaar van Jvr.Maria Pelgrim van Scheven en kinderen.

22 april 1698 Baer en Lathum.
Johan Casper van Scheven royeert hypotheek d.d. 20 september 1695 van f.9839,- ten laste van Gysbert Cloecken en Maria Pelgrum van Scheven onder verborg van wei "Evertsheuvel". Regest hypotheek d.d 10 juni 1684 t.l.v Gysbert Kloeken en Maria Pelgrum van Scheven ten behoeve van Aerndje van Noll onder verborg van wei "Evertsheuvel".

21 april 1701 Baer en Lathum.
Derk Brants, Maria Elisabeth Bannier, Derk van Wielik en Bartje Roelofs kopen tezamen de wei "Evertsheuvel" te Griesbeek, groot 3 morgen van Giesbert Kloeken, weduwnaar van Maria Pelgrim van Scheven (grootvader is Johan Caspar van Scheven, Munsters Land commissaris), er is een onmondig dochtertje, mondig zijn Christoffel, Beernd, Anna, Ludovica en Hester Kloeken, de vader is koopman te Arnhem, de kinderen wonen te Bocholt. De grootvader J.C.van Scheven royeert de hypotheek d.d. 20 september 1695 van f.9839,- onder verbinding van weiland de Evertsheuvel.

22 april 1701 Rigterambt Doesburg.
Derck Brants, Maria Elisabeth Bennier, Derck van Willick en Bartruydt Brandts kopen erve en goed de "Tuytenbergh", huis, hof en boomgaard, gerechtigheid op de straat en daarbij behorende kamp, de voor het huis gelegen koeweide "de drie Hegen", "de Swallingweide" en de halve "Elff Margen" bij Malland, ten dele leen, ten dele allodiaal, (koopbrief d.d.1 december 1699 te Lathum) van Gijsbert Cloecken, weduwnaar en zijn onmondige dochter Maria Anna Cloecken bij overlijden van Jvr Maria Pelegrina van Scheven, (mombers, grootvader Johann Caspar van Scheven, hoogvorstelijk Munsterse "landcommissar" en mondige kinderen Cristoffel, Bernhard, Anna, Ludovica en Hester Cloecken (alle gericht Boeckholt).


XIII

Cloeck-van Keken (1514)       schema I Liemers

Ryckwijn Cloeck, geboren omstreeks 1474, zoon van Cracht Cloeck en Belia van Meeckeren trouwt omstreeks 1514, circa 40 jaar oud met Aleyd van Keken, geboren omstreeks 1484 en circa 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Aleyd van Keken zijn drie kinderen bekend.

Otto Cloeck, geboren omstreeks 1514, Otto Cloeck is richter te Bronckhorst,
Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1516,
Ludgarda Cloeck, geboren omstreeks 1518.


XIV

Cloeck-van Ulft (1565)       schema I Liemers

Otto Cloeck, geboren omstreeks 1514, zoon van Ryckwijn Cloeck en Aleyd van Keken trouwt omsteeks 1555 met Everharda van Ulft, dochter van Evert van Ulft,
Van Otto Cloeck en Everharda van Ulft is één kind bekend.

Albert Cloeck, geboren omstreeks 1565,

Otto Cloeck, richter te Bronckhorst, overlijdt voor 1603, circa 89 jaar oud

Protocollen
17 october 1559 archief van de familie van Rhenen (0481).
Op Dinxdach den soventhienden October,
Huwelijksche voorwaarden van Otto Kloick en Everharda van Ulfft, dochter va wijlen Evert van Ulfft.

10 mei 1562 archief van de familie van Rhenen (0481).
Den Thienden dag May,
Magescheid tusschen Alytt van Kiken, weduwe van Ryckwyn Kloeck en hare kinderen over de vaderlijke nalatenschap opgericht. De oudste zoon Otto krijgt het huis binnen Brunckhorst, de Koematen in de Spaansweerd, waarvoor hij verplicht zal zijn zijn moeder te onderhouden enz.

31 mei 1564 archief van de familie van Rhenen (0481).
Den lesten dach des maents Meij,
Bekachtiging ten leenrechte van de lijftocht van Otto Cloeck ten behoeve van zijne echtgenoot Everharda van Ullfft ten aanzien van ¼ van de Spaansweerd met uitzondering van het huis en de Zaalweer, de perceelen daaronder gehoorende, zijn een kamp lands "de Hooge waard" onder Brummen, een kamp lands "de lage waard", onder Brummen, het kleine weide waardje en aan de Koemaat gelegen in de Spaanswaard gelegen onder Steenderen, door Cracht Cloeck als Leenheer.

4 september 1565 Kwartier van Zutphen.
Missive van het Hof aan Johan die Haen, bij provisie richter van Doesburg, met last om de aan Otto Cloeck en Wilhelma van Ulft gedane penale bevelen te doen intrekken.

1 maart 1570 Ridderschap Zutphen(lijst archief Schimmelpenninck).
Otto Cloeck en Cracht Cloeck op de Spaensweert, ten Landdage.

4 mei 1570 Gelre en Zutphen.
Wilhelm van Ulft, onmondig, beleend met "Dat gued in den kirspel van Pannerden", hij vernieuwd de eed op 4 mei 1570, als hulder treedt hierbij op Otto Cloeck.

Cloeck - van Sonnenbergh (1538)       schema I Liemers

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1516, zoon van Ryckwijn Cloeck en Aleyd van Keken trouwt omstreeks 1538 met Wilhelmina van Sonnenbergh,
Er zijn twee kinderen bekend,

Sybilla Cloeck,
Coennert Cloeck, geboren omstreeks 1556,

Cracht Cloeck overlijdt te Essen,

Protocollen
St. Andriesdag 1540  ORA Veluwe (1705-0203),
Cracht Kloeck als tuchter voor zijn vrouw Wilhelmina van Sonnenbergh op St. Andriesdag 1540.

1 maart 1570 Ridderschap Zutphen(lijst archief Schimmelpenninck).
Otto Cloeck en Cracht Cloeck op de Spaensweert, ten Landdage.

van Ulft-Cloeck (1548)       schema I Liemers

Ludgarda Cloeck, geboren omstreeks 1518, dochter van Ryckwijn Cloeck en Aleyd van Keken trouwt omstreeks 1548 circa 30 jaar oud met Gijsbert van Ulft, heer tot Broekhuysen .
Van Ludgarda Cloeck en Gijsbert van Ulft, is één kind bekend.

Gijsbertha van Ulft, geboren omstreeks 1548.

Protocollen
27 october 1565 archief van de familie van Rhenen (0481).
Op ten soeven ind twytlichsten dach octobris.
Uitspraak tusschen Ludgert Cloecken, weduwe van Gysbrert van Ulft met haar onmondige dochter ten eenre en Jasper van Ulft, Otto Cloeck met diens echtgenoot Everharda van Ulft en Wilhelma van Ulft ter andere zijde over de nalatenschap van Gysbert van Ulft, betreffende goed in het ambt Doeburg, buurtschap Eltrick, de Bevermeer enz.

1569 Ridderschap Zutphen.
Gijsberta van Ulft, gen.Matelang, Vrouwe tot Broekhuysen, dochter van Gijsbert van Ulft, Heer tot Broekhuysen en Ludgard Cloeck, trouwt 1e met Evert van Broekhuysen, Heer tot de Barlham, zoon van Gijsbert en Margriet van Heeckeren, trouwt 2e met Johan Gruter.


XV

Cloeck-Slindewater (1606)       schema I Liemers

Albert Cloeck, geboren omstreeks 1565, zoon van Otto Cloeck en Wilhelma van Ulft trouwt op 21 september 1606, 41 jaar oud met Berta Slindewater, geboren omstreeks 1570, circa 36 jaar oud en dochter van Jacob Slindewater en Dorothea Barner.
Van Albert Cloeck en Berta Slindewater zijn geen kinderen bekend.

Albert Cloeck overlijdt omstreeks 1620, circa 55 jaar oud,
Berta Slindewater overlijdt omstreeks 1629, circa 59 jaar oud

Protocollen
24 januari 1586 Huis Bergh.
Wilhelm, graaf van den Bergh.benoemd Bernd Kloick tot schout van Genderingen, d.d. 3 Februarii 86.

1615 Richterambt Doesburg.
Jhr.Albert Kloeck en Jvr.Barta Slindewater vertonen huwelijksvoorwaarden d.d. 3 september 1606. De man tucht de vrouw in een jaarrente van 70 goudgld. uit het "Grote Slabberslach" (Drempt).

15 september 1615 Stadt Doesburg.
Testament van Jhr.Albert Kloek en vrouw Beente Slindewater, huwelijksvoorwaarden d.d. 21 september 1606. De man tucht zijn vrouw aan een jaarlijkse rente van 13 dlr. t.l.v. Frans Fransz en Weyndel Hoefsmit, d.d. 24 november 1603.


Einde Tekst (laatst aangepast op 9 februari 2017).
proclaimer