de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Stamvader Riquinus Cloeck (1290),


Dam 11 te Amsterdam,
laatst overgebleven woonhuis aan de Dam uit de Gouden Eeuw,
het thuis van Adriaan Pieter Raap en Maria Claes Cloeck.


De volledige Raap geschiedenis:
Raap Genealogie,


VIII

Cloeck-Ploech (1320)   

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)   

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)   

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)   

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)   

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)   

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, één zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV

Cloeck-Floren (1538)   

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Raap - Cloeck (1580)       schema 111

Maria Cloeck, geboren te Amsterdam in oktober 1553, dochter van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren, trouwt op 12 december 1580 met Adriaan Pieterszoon Raap, geboren te Vlaardingen op 22 november 1556,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Pieter Raap, geboren op 20 november 1581 in Amsterdam en op 1 maart 1666 in Amsterdam overleden, begraven in Beverwijk (Nederlands Hervormde kerk, grafnummer E20),
Floris Raap, geboren op 17 november 1583 in Amsterdam, overleden op 11 oktober 1656 in Amsterdam,
Willem Raap, geboren op 13 december 1585 in Amsterdam, overleden op 7 februari 1646 in Amsterdam, begraven op 12 februari 1646 in Amsterdam (Westerkerk),
Jan Raap, geboren in 1587 in Amsterdam, overleden op 26 mei 1589 in Amsterdam,
Anneken Raap, geboren op 17 januari 1591 in Amsterdam,

Maria Cloeck overlijdt op 10 februari 1614 in Amsterdam, 61 jaar oud,
Adriaan Pieterszoon Raap overlijdt op 12 april 1647 in Amsterdam, 90 jaar oud, begraven op 16 april 1647 in Amsterdam (Westerkerk, oud 90 jaar),
Adriaan Pieterszoon Raap was koopman, raad in de vroedschap van Amsterdam, raad der admiraliteit van het Noorderkwartier en ouderling van de Gereformeerde Kerk. Hij bezat in Beverwijk een kleine hofstede "de Raap",
Hij legt in een register of memorie gegevens vast over "...notabele dingen mij in mijn leven overkomen". Woont in 1575/1576 15 mnd. in Habel de Grace (Le Havre). Reist in 1577 en 1578 in Portugal en Spanje "...om het land te besien en de Spaanse taal te leren". Reist in de tweede helft van 1578 te voet van Madrid via Burgos, Bordeaux, Parijs, Antwerpen naar Rotterdam, volgens zijn aantekeningen totaal 350 mijl (dat kon kennelijk allemaal tijdens de tachtigjarige oorlog!). Vestigt zich in december 1578 in Amsterdam bij Jan Claesz. Cloeck (1551-1616), zeepzieder, "....om hem (Cloeck) te dienen in den Coopmanschap, den tijd van 2 jaar, mits betalende voor mijn kostgeld 20 pond Vlaams in 't jaar...". Twee jaar later trouwt hij de zuster van zijn patroon, "....Maria Cloeck, oud 27 jaar en 2 maanden".Wikipedia:
Adriaan Pieterszoon Raap
De volledige Raap geschiedenis:
Raap Genealogie.

Adriaan Peterszoon Raap: Voorste rij 5e van links

Vroedschap

ADRIAEN PIETERSZ. RAEP.
R. 1612--1647.
Comm. 1601,
Sch. 1612.
Raad ter Admiraliteit te Amsterdam 14 Sept. 1621-1624;
Raad ter Admiraliteit in 't Noorderkwartier 1628-Maart 1639.
Regent Spinhuis 1599;
Kapn. der Burgerij 1603;
Overman van den Handboogdoelen 1615;
Keurmeester van 't Touwwerk 1621.

Koopman, woonde in 1590 in de Warmoesstraat, in 's-Hertogenbosch, daarna in de Warmoesstraat, tusschen de Pijlsteeg en de Halsteeg, in de Raep(thans nr. 201).
Geb. te Vlaardingen 1556, st. te Amsterdam 1647 .
Tr. te Amsterdam 12 Dec. 1580 Marij Claesdr. Cloeck, st. 10 Febr. 1614,
dr. van Claes Hendricksz. en van Anna Florendr.
Kinderen (o.a.):

PIETER ADRIAENSZ. RAEP, geb. 28 Nov. 1581, st. ongehuwd 1 Mrt. 1666, Comm. 1620; Luit' der Burgerij 1620, Kapt. 1646 of vroeger.

FLORIS ADRIAENSZ. RAEP, geb. 17 Nov. 1583, st. 11 Oct. 1656, laken-kooper, in 1607 op den Nieuwendijk, in 1647 op de Anjeliersgracht ,in den
gecroonden Elant;
Waardijn der lakenen 1610, Tarrameester 1611;
tr. 7 Jan. 1607 Wijntge Jacobsdr. Hoyngh, ged. O.K. 1 Juli 1584, begr. O.K. 2 Oct. 1615, dr. van Jacob Gerritsz. en van Oopgen Thomasdr.
hertrouwd 20 Nov. 1628 Catharina Verhulst, geb te Calis 1601, st. te Amsterdam ald. begr. W.K. 9 Sept. 1640 dr. van Jacob en van Hester Bisschop;
tr. 3. te Edam, na 29 Mei 1643, te Amsterdam gedane aant. der ondertr.,
Stijntge Willemsdr. Rengers, geb. te Edam, st. te Amsterdam en begr. ald. Z.K. 19 Nov. 1647;
tr. te Sloterdijk 11 Sept. 1650 Anna Jansdr. Ambrosius, geb. 1618, dr. van Jan en van Elsge Hendriksdr.
Uit het eerste huwel. sproot o. a . :
Maria Raep, gedt. N.K . 29 Sept. 1615 , st. 13 Oct. 1680, tr. Johan van Zuylen, Commandeur tot Oudewater;
tr. 2. 21 Oct. 1653 Albertus Becker, geb. 18 Jan. 1627, st. 21 Nov. 1681, Secr. der stad Utrecht 1670.

WILLEM ADRIAENSZ.RAEP,geb. 13 Dec. 1585, st. 7 Sept. 1646, woonde in de Nieuwe Doelenstraat in de drie Rapen; N.Z. Huiszitten mr. 1622; Heemraad van den Nieuwer-Amstel 1624; tr. 28 Aug. 1616 Elisabeth Absolons,geb. te Veere, st. te Amsterdam en ald. begr. N.K. 17 Juni 1628, dr. van Absolon Nicolai (of Claesz.) en van Giertgen Jacobsdr. de Rijck; tr. 8 Juli 1631 Maria du Gardyn, geb. 1594, wede. van Jacob Jacobsz. Romboutsdr. van Nicolaes en van Margaretha Balestel.
Uit het eerste huwel. sproten o.a. de beide volgende kinderen:
a. Mr. Adriaen Raep, geb. 1620, begr. W.K. 13 Dec. 1667, advocaat op de Keizersgracht, daar na op de Heerengracht;
tr. 7 Mrt. 1656 Elisabeth Hudde, gedt. N.K. 4 Sept. 1633, begr. N.K . 7 Juni 1697, dr. van Hendrick en van Clara Nijs.
Hun zoon was o.a.:
Willem Raep, gedt. N.K. 13 Febr. 1637, st. ongehuwd 1687, Comm 1682; Kerkm. Noorderk. 1682; Kapt der Burgerij 1684.
b. Margriete Raep, gedt. N.K. 28 Febr. 1627, begr. O.K. 14 Jan. 1692,
tr. 5 Febr. 1647 Nicolaas du Gardyn, gedt. Walenk. 30 Jan. 1615, wonende op den Singel, zoon van Nicolaes en van Margaretha Balestel;
tr. Mr. Rombout Hudde, Dr.G.W.Kernkamp, Bontemantel
Kerkint. reg. 21 April 1590; Schepenk.
Aan dit uithangteeken ontleende Adriaen Pietersz. Raep zijn naam.
Vroeger noemde hij zich en teekende hij: Adriaen Pietersz. van Vlaerdingen. 26 Nov. 1580.
Wijkens het Kerkint. reg., 26 Nov. 1586 had Adriaen Pietersz. nog een broeder, eveneens van Vlaerdingen geheetens, Pieter Allertsz. van Vlaerdingen, oudt 20 jaeren met Arian Pietersz. zijn broeder alsoo hij verclaerde geen ouders te hebben ter een derende Trintgen Tomasdr. van Amsterdam geassocieert met Lisbet Pietersdr. haere moeder, ter andere zijde. Hunne zuster Trijntgen Allertsdr., oud 23 j., ondertrouwde 21 April 1590 met Gerbrand Albertsz. Schilt, 23 j. zeilenmaker op 't Water, zoon van Albert Gerbrandsz. en van Ael Meynilertsilr. Huydecoper; Deze datum ener scheidenean dere, in deze genea voorkomende, zijn ontleend aan de, ook in de vrouwelijke takken uitgewerkte, S. geneal. Cloecki 't gem. archief te Amsterdam.


XVI

Raap - Hoyingh (1607)       schema 111

Floris Adriaanszoon Raap, geboren op 17 november 1583 in Amsterdam, zoon van Maria Cloeck en Adriaan Pieterszoon Raap, trouwt omstreeks 1607 in Amsterdam met Wijntje Jacobsdr. Hoyingh, geboren in 1584, dochter van Jacob Gerritszoon Hoyingh, koopman/burgemeester en Thomasdochter Oopgen,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Pieter Raap, gedoopt op 18 november 1607 in Amsterdam (Oude Kerk),
Klaas Florisse Raap, gedoopt op 18 november 1607 in Amsterdam (Oude Kerk),
Grietje Raap, gedoopt op 12 februari 1609 in Amsterdam (Oude Kerk),
Margaretha Floris Raap, gedoopt op 14 april 1611, overleden in 1673 in Rhenen,
Antje Floris Raap, gedoopt op 15 september 1613 in Amsterdam,
Maria Raap, gedoopt op 29 september 1615 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),

Wijntje Jacobsdr. Hoyingh overlijdt in 1615, 30 of 31 jaar oud,

Raap - Verhulst (1628)       schema 121

Floris Adriaanszoon Raap, geboren op 17 november 1583 in Amsterdam, zoon van Maria Cloeck en Adriaan Pieterszoon Raap, hertrouwt op 20 november 1628 in Amsterdam met Catharina Verhulst, dochter van Jacques Verhulst en Hester Bisschop,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Trijntje Raap, gedoopt op 10 maart 1630 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Adriaan Floriszoon Raap, gedoopt op 7 september 1631 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Floris Floriszoon Raap, gedoopt op 9 april 1634 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Catrijna Raap, gedoopt op 27 mei 1636 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Catharina Floris Raap, gedoopt op 17 juni 1638 in Amsterdam (Oude Kerk).

Raap - Rengers (1645)       schema 121

Floris Adriaanszoon Raap, geboren op 17 november 1583 in Amsterdam, zoon van Maria Cloeck en Adriaan Pieterszoon Raap, hertrouwt omstreeks 1645 in Amsterdam met Stijntje Willems Rengers, geboren in Edam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Brechtjen Florisdr. Raap, gedoopt op 6 mei 1646 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Wijnanda Floris Raap, gedoopt op 27 oktober 1647 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),

Floris Adriaanszoon Raap overlijdt op 11 oktober 1656 in Amsterdam, 72 jaar oud.

Vroedschap

FLORIS ADRIAENSZ. RAEP, geb. 17 Nov. 1583, st. 11 Oct. 1656, laken-kooper, in 1607 op den Nieuwendijk, in 1647 op de Anjeliersgracht ,in den
gecroonden Elant;
Waardijn der lakenen 1610, Tarrameester 1611;
tr. 7 Jan. 1607 Wijntge Jacobsdr. Hoyngh, ged. O.K. 1 Juli 1584, begr. O.K. 2 Oct. 1615, dr. van Jacob Gerritsz. en van Oopgen Thomasdr.
hertrouwd 20 Nov. 1628 Catharina Verhulst, geb te Calis 1601, st. te Amsterdam ald. begr. W.K. 9 Sept. 1640 dr. van Jacob en van Hester Bisschop;
tr. 3. te Edam, na 29 Mei 1643, te Amsterdam gedane aant. der ondertr.,
Stijntge Willemsdr. Rengers, geb. te Edam, st. te Amsterdam en begr. ald. Z.K. 19 Nov. 1647;
tr. te Sloterdijk 11 Sept. 1650 Anna Jansdr. Ambrosius, geb. 1618, dr. van Jan en van Elsge Hendriksdr.
Uit het eerste huwel. sproot o. a . :
Maria Raep, gedt. N.K . 29 Sept. 1615 , st. 13 Oct. 1680, tr. Johan van Zuylen, Commandeur tot Oudewater;
tr. 2. 21 Oct. 1653 Albertus Becker, geb. 18 Jan. 1627, st. 21 Nov. 1681, Secr. der stad Utrecht 1670.


XVII

Schoningh - Raap ( )       schema 111

Margaretha Florisdr. Raap, gedoopt op 14 april 1611, dochter van Floris Adriaanszoon Raap en Wijntje Jacobsdr. Hoyingh, trouwt met Ds. Ubelus Schoningh, zoon van Stephanus Ubeli Schoningh,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Diemerbroeck - Raap (1641)       schema 111

Margaretha Floris Raap, gedoopt op 14 april 1611, dochter van Floris Adriaanszoon Raap en Wijntje Jacobsdr. Hoyingh, hertrouwt omstreeks 1641 met Ds. Cornelius van Diemerbroeck, zoon van Jacobus van Diemerbroeck,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jacobus van Diemerbroeck, gedoopt op 9 januari 1642 in Rhenen,
Maria van Diemerbroeck, gedoopt op 31 maart 1644 en voor 1648 overleden,
Weimken van Diemerbroeck, gedoopt op 15 juni 1645 in Rhenen,
Maria van Diemerbroeck, gedoopt op 14 mei 1648 in Rhenen,
Johanna van Diemerbroeck, gedoopt op 1 december 1652 in Rhenen,

Margaretha Floris Raap overlijdt in 1673 in Rhenen, 61 of 62 jaar oud,
Ds. Cornelius van Diemerbroeck overlijdt op 27 januari 1664 in Rhenen.


XVIII

van Beeck - van Diemerbroeck ( )       schema 111

Maria van Diemerbroeck, gedoopt op 14 mei 1648 in Rhenen, dochter van Margaretha Florisdr. Raap en Ds. Cornelius van Diemerbroeck, trouwt met Matthias van Beeck, zoon van Frederick van Beeck en Mechtelt van der Tol,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelis van Beeck,

Matthias van Beeck overlijdt te Utrecht.


XIX

van Beeck - Spoor ( )       schema 111

Cornelis van Beeck, zoon van Maria van Diemerbroeck en Matthias van Beeck, trouwt met Elisabeth Spoor, dochter van Henrick Spoor en Anna van Hulst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Henrick van Beeck,
Matthias van Beeck.


XVIII

Maas - van Diemerbroeck ( )       schema 111

Johanna van Diemerbroeck, gedoopt op 1 december 1652 in Rhenen, dochter van Margaretha Florisdr. Raap en Ds. Cornelius van Diemerbroeck, trouwt met Mr. Hendrick Maas,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Margrita Maas


XIX

van der Hoeven - Maas ( )       schema 111

Margrita Maas, dochter van Johanna van Diemerbroeck en Mr. Hendrick Maas, trouwt met Arent van der Hoeven, zoon van Jacob van der Hoeven, Heer van Heeswijk en Dinther, Burgemeester van ´s-Gravenhage, pensionaris en rentmeester van de St.Jacobskerk en Agatha Briel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XVII

Fogelsangh - Raap (1648)       schema 111

Antje Floris Raap, gedoopt op 15 september 1613 in Amsterdam, dochter van Floris Adriaanszoon Raap en Wijntje Jacobsdr. Hoyingh, trouwt omstreeks 1648 met Pieter Fogelsangh, zoon van Ysck Gerbens Fogelsangh en Antje Dirks,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Trijntje Pieters Fogelsangh, geboren in Oosterwierum,
Eecke Fogelsangh, gedoopt op 28 juli 1650 in Dokkum,

Antje Floris Raap overlijdt in 1673 in Rhenen, 59 of 60 jaar oud.


XVIII

Brantsma - Fogelsangh (1665)       schema 111

Trijntje Pieters Fogelsangh, geboren in Oosterwierum, dochter van Antje Floris Raap en Pieter Fogelsangh, trouwt omstreeks 1665 met Douwe Brantsma, zoon van Wytse Brantsma,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Bauckjen Douwes Brantsma, gedoopt op 6 januari 1666 in Ternaard,
Jetske Brantsma, gedoopt op 7 juni 1668 in Ternaard,

Douwe Brantsma overlijdt voor 1674.

Ripama - Fogelsangh (1674)       schema 111

Trijntje Pieters Fogelsangh, geboren in Oosterwierum, dochter van Antje Floris Raap en Pieter Fogelsangh, hertrouwt omstreeks 1674 met Buwe Ripama, zoon van Lieuwe Ripama,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Saeckjen Ripama, gedoopt op 17 mei 1675 in Dokkum,
Hillegonda Ripama, gedoopt op 13 november 1675 in Dokkum,
Duurd Elama Ripama, gedoopt op 16 februari 1676 in Dokkum,
Lieuwe Ripama, gedoopt op 4 mei 1684 in Dokkum,
Saakjen Ripama, gedoopt op 23 februari 1687 in Dokkum,

Buwe Ripama overlijdt in Dokkum.


XIX

Steindam - Brantsma (1688)       schema 111

Bauckjen Douwes Brantsma, gedoopt op 6 januari 1666 in Ternaard, dochter van Trijntje Pieters Fogelsangh en Douwe Brantsma, trouwt omstreeks 1688 met Theodorus Johannes Steindam, geboren in Bolsward, zoon van Johannes Theodori Steindam en Doeitjen Riemersma,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Lijsbert Steindam, gedoopt op 17 november 1688 in Bolsward,
Johannes Theodorus Steindam, gedoopt op 15 april 1690 in Bolsward,

Johannes Theodori Steindam overlijdt voor 1696.

Ruijmsadlaer - Brantsma (1694)       schema 111

Bauckjen Douwes Brantsma, gedoopt op 6 januari 1666 in Ternaard, dochter van Trijntje Pieters Fogelsangh en Douwe Brantsma, hertrouwt omstreeks 1694 met Simon Ruijmsadlaer, geboren in 1664 in Dokkum, zoon van Hendrik Ruijmsadlaer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Bauckje Ruijmsadlaer, gedoopt op 4 augustus 1695 in Dokkum,
Douwe Simons Ruijmsadlaer, gedoopt op 8 augustus 1697 in Dokkum.


XX

Schellingwou - Ruijmsadlaer ( )       schema 111

Bauckje Ruijmsadlaer, gedoopt op 4 augustus 1695 in Dokkum, dochter van Bauckjen Douwes Brantsma en Simon Ruijmsadlaer, trouwt met Pijter Schellingwou,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Ruijmsadlaer - Cleinenborgh (1735)       schema 111

Douwe Simons Ruijmsadlaer, gedoopt op gedoopt op 8 augustus 1697 in Dokkum, zoon van Bauckjen Douwes Brantsma en Simon Ruijmsadlaer, trouwt omstreeks 1735 met Bregtje Cleinenborgh, geboren in in Dokkum, dochter van Johannes Cleinenborgh,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,
Baukje Ruijmsadlaer, gedoopt op 15 augustus 1736 in Dokkum,
Gertje Ruijmsadlaer, gedoopt op 5 oktobeber 1738 in Dokkum,
Baukje Ruijmsadlaer, gedoopt op 24 januari 1747 in Dokkum,

Douwe Simons Ruijmsadlaer overlijdt in 1757 in Dokkum, 58 of 59 jaar oud.


XIX

Ripama - Blinxma (1695)       schema 111

Duurd Elama Ripama, gedoopt op 16 februari 1676 in Dokkum, zoon van Trijntje Pieters Fogelsangh en Buwe Ripama, trouwt omstreeks 1695 met Tietske Blinxma, dochter van Jentie Sytzes Blinxma en Antie Bauckes,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Bouwe Elama Ripama, gedoopt op 28 september 1696 in Ferwerd,
Sijtse Elama Ripama, gedoopt op 19 maart 1702 in Ferwerd.


XX

Ripama - Heinema (1723)       schema 111

Bouwe Elama Ripama, gedoopt 28 september 1696 in Ferwerd, zoon van Duurd Elama Ripama en Tietske Blinxma, trouwt omstreeks 1723 met Antje Heinema, gedoopt op 9 september 1703 in Kollum, dochter van Auke Jans Heinema,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Duird Ripama, gedoopt op 4 juni 1724 in Kollumerland (Burum/Munnekezijl),
Auke Ripama, gedoopt op 12 maart 1727 in Kollumerland (Burum),

Bouwe Elama Ripama overlijdt in 1756 in Groningen, 59 of 60 jaar oud.


XXI

Ripama - Cramer (1767)       schema 111

Auke Ripama, gedoopt op 12 maart 1727 in Kollumerland (Burum), zoon van Bouwe Elama Ripama en Antje Heinema, trouwt omstreeks 1767 met Ytje Cramer, gedoopt op 22 april 1739, dochter van Jan Clasen Cramer en Mayke Jeltes,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Antje Rijpma, gedoopt op 12 juni 1768 in Groningen (A-kerk),

Auke Ripama overlijdt in september 1780 in Groningen, 53 jaar oud, hij is begraven op 11 september 1780.


XXII

Huizinga - Rijpma (1790)       schema 111

Antje Rijpma, gedoopt op 12 juni 1768 in Groningen, dochter van Auke Ripama en Ytje Cramer, trouwt omstreeks 1790 met Derk Huizinga, geboren op 5 maart 1750 in Appingedam, zoon van Jan Huizinga,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Auwke Huizinga, geboren op 8 december 1790 in Appingedam,

Antje Rijpma overlijdt op 21 februari 1857 in Appingedam, 88 jaar oud,
Derk Huizinga, schoenmaker, overlijdt op 17 november 1818 in Appingedam, 68 jaar oud.


XXIII

Huizinga - Laman (1835)       schema 111

Auwke Huizinga, geboren op 8 december 1790 in Appingedam, zoon van Antje Rijpma en Derk Huizinga, trouwt omstreeks 1835 met Harmke Laman, geboren op 2 oktober 1792 in Siddeburen, dochter van Arent Klaassen Laman en Hindrikje Derks Hof,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Antje Huizinga, geboren in 1836 in Opwierde en op 25 december 1837 in Appingedam overleden,
Grietje Huizinga, geboren in 1837 in Opwierde,

Harmke Laman, overlijdt op 25 februari 1848 in Appingedam (Opwierde), 55 jaar oud.

Huizinga - Bos ( )       schema 111

Auwke Huizinga, geboren op 8 december 1790 in Appingedam, zoon van Antje Rijpma en Derk Huizinga, hertrouwt met Jantje Bos, dochter van Cornelis Bos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Auwke Huizinga, schoenmaker, overlijdt op 9 maart 1875 in Appingedam (Solwerd), 84 jaar oud,


XXIV

Wolters Bleker - Huizinga (1869)       schema 111

Grietje Huizinga, geboren in 1837 in Opwierde, dochter van Auwke Huizinga en Harmke Laman, trouwt omstreeks 1869 met Roelf Wolters Bleker, geboren in 1834 in Tjamsweer, zoon van Harm Klaassen Bleker en Gartje Roelfs Wolters,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Herman Bleker, geboren in 1870 in Appingedam en op 19 januari 1872 in Appingedam overleden,
Harmina Bleker, geboren in 1873 in Appingedam,
Hillechien Bleker, geboren in 1877 in Appingedam en op 10 januari 1878 in Appingedam overleden,

Grietje Huizinga, overlijdt op 9 april 1911 in Appingedam, 73 of 74 jaar oud.


XXV

Boer - Bleker ( )       schema 111

Harmina Bleker, geboren in 1873 in Appingedam, dochter van Grietje Huizinga en Roelf Wolters Bleker, trouwt met Arnoldus Boer, geboren in 1874 in Ruischerbrug, zoon van Popke Boer en Geessien Bronts,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Harmina Bleker, overlijdt op 29 juni 1941 in Groningen, 67 of 68 jaar oud.


XVII

Becker - Raap (1656)       schema 111

Maria Raap, gedoopt op 29 september 1615 in Amsterdam, dochter van Floris Adriaanszoon Raap en Wijntje Jacobsdr. Hoyingh, trouwt omstreeks 1656 met Albertus Becker,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Becker, geboren in 1657 in Utrecht,
Floris Becker, geboren in 1659 in Utrecht.

van Zuylen - Raap ( )       schema 111

Maria Raap, gedoopt op 29 september 1615 in Amsterdam, dochter van Floris Adriaanszoon Raap en Wijntje Jacobsdr. Hoyingh, hertrouwt met Johan van Zuylen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maria van Zuylen,

Johan van Zuylen overlijdt in Utrecht.


XVIII

van Zuylen - Becker ( )       schema 111

Maria Becker, geboren in 1657 in Utrecht, dochter van Maria Raap en Albertus Becker, trouwt met Willem van Zuylen, zoon van Hendrick van Zuylen en Gerarda de Ridder, Fresenborchbewoner,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Adriana van Zuylen,
Albert Matthijs van Zuylen,
Gerarda Jacoba van Zuylen,
Johanna Elizabeth van Zuylen,
Maria van Zuylen,


XIX

van Ewyck - van Zuylen ( )       schema 111

Gerarda Jacoba van Zuylen, dochter van Maria Becker en Willem van Zuylen, trouwt met Dr. Floris Johannes van Ewyck, geboren te Utrecht,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Hendrik van Ewyck,


XX

van Ewyck - Cluysenaar (1736)       schema 111

Jan Hendrik van Ewyck, zoon van Gerarda Jacoba van Zuylen en Dr. Floris Johannes van Ewyck, trouwt omstreeks 1736 met Anna Geertruyd Cluysenaar, gedoopt op 19 juli 1705 in Utrecht (Catharijnekerk), dochter van Joachimus Petrus Cluysenaar en Geertruyda Schimmelpenninck,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Floris Petrus van Ewyck, geboren in 1737,

Jan Hendrik van Ewyck is onderkoopman bij de VOC; ambachtsheer van Oostbroek en de Bildt.


XXI

van Ewyck - Craeyvanger (1769)       schema 111

Floris Petrus van Ewyck, Heer van de Bilt, geboren in 1737, zoon van Jan Hendrik van Ewyck en Anna Geertruyd Cluysenaar, trouwt omstreeks 1769 met Johanna Maria Craeyvanger, dochter van Gysbert Craeyvanger en Geertruyd Margaretha Bongart,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johan Hendrik van Ewyck, geboren op 18 februari 1770 in Utrecht.

van Ewyck - de la Court (1778)       schema 111

Floris Petrus van Ewyck, Heer van de Bilt, geboren in 1737, zoon van Jan Hendrik van Ewyck en Anna Geertruyd Cluysenaar, hertrouwt omstreeks 1778 met Sara Maria de la Court, gedoopt op 14 februari 1751, dochter van Mr. Pieter de la Court en Alida Maria Pompe van Meerdervoort,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Marinus Petrus van Ewyck, geboren in 1779 en op 26 november 1811 in Amersfoort overleden,
Florentina Maria van Ewyck, geboren in 1781 en op 1 oktober 1815 in Utrecht overleden,
Willem Alexander van Ewyck, geboren in 1784 in Utrecht en op 31 mei 1833 overleden,
Daniel Jacob van Ewyck, geboren op 13 november 1786 in Utrecht,
Sara Benjamina van Ewyck, geboren in 1791 in Utrecht,

Floris Petrus van Ewyck overlijdt op 7 december 1813 in Utrecht, 75 of 76 jaar oud.


XXII

van Ewyck - Bonnet (1799)       schema 111

Johan Hendrik van Ewyck, geboren op 18 februari 1770 in Utrecht, zoon van Floris Petrus van Ewyck en Johanna Maria Craeyvanger, trouwt omstreeks 1799 met Anna Gerarda Bonnet, geboren in 1774, dochter van Louis Bonnet en Maria Kuipers,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maria Johanna van Ewyck, geboren in 1800,

Johan Hendrik van Ewyck overlijdt op 12 april 1831 in Amersfoort, 61 jaar oud,
Anna Gerarda Bonnet overlijdt op 24 maart 1845 in Baarn, 70 of 71 jaar oud.


XXIII

Laan - van Ewyck (1821)       schema 111

Maria Johanna van Ewyck, geboren in 1800, dochter van Johan Hendrik van Ewyck en Anna Gerarda Bonnet, trouwt op 17 oktober 1821 in Amersfoort met Jhr. Albert Willem Laan, geboren in 1792 in Utrecht, zoon van Jhr. Hendrik Arnoud Laan en Sibilla Maria Meijer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Anna Maria Laan, geboren op 23 december 1823 in Baarn,
Jkvr. Henriette Arnoldina Laan, geboren in juni 1831 en op op 17 februari 1832 in Baarn overleden,
Jhr. Albert Willem Laan, geboren in 1843 en op 10 juni 1905 in Utrecht overleden,

Maria Johanna van Ewyck overlijdt op 26 februari 1882 in Baarn, 81 of 82 jaar oud,
Jhr. Albert Willem Laan overlijdt op 30 juli 1847 in Baarn, 54 of 55 jaar oud.


XXIV

Oort - Laan (1848)       schema 111

Jkvr. Anna Maria Laan, geboren op 23 december 1823 in Baarn, dochter van Maria Johanna van Ewyck en Jhr. Albert Willem Laan, trouwt op 28 juni 1848 in Eemnes met Ds. Arent Joan Petrus Oort, geboren op 3 augustus 1821 in Rotterdam, zoon van Ds. Hendrikus Oort en Petronella Everharda Lemker,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Petronella Everharda Oort, geboren in 1851 in Broek in Waterland,
Nancij Oort, geboren in 1855 in Alkmaar.


XXV

Boeke - Oort (1874)       schema 111

Petronella Everharda Oort, geboren in 1851 in Broek in Waterland, dochter van Jkvr. Anna Maria Laan en Ds. Arent Joan Petrus Oort, trouwt op 23 april 1874 in Alkmaar met Jan Daniel Boeke, geboren in 1843 in Amsterdam, zoon van Jan Boeke en Jennij de Stoppelaar Blijdesteijn,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Arent Joan Petrus Boeke, geboren in 1875 in Alkmaar,
Maria Johanna Boeke, geboren in 1876 in Alkmaar,
Daniel Boeke, geboren in 1878 en op 6 oktober 1898 in Utrecht overleden,
Anna Maria Boeke, geboren in 1880 in Alkmaar,
Dionijs Emil Boeke, geboren in 1882 in Alkmaar,
Kees Boeke, geboren op 25 september 1884,

Jan Daniel Boeke, directeur van de Rijks-HBS, overlijdt op 28 oktober 1902,.
Petronella Everharda Oort overlijdt op 15 februari 1933.


XXVI

Boeke - Ledeboer (1902)       schema 111

Arent Joan Petrus Boeke, geboren in 1875 in Alkmaar, zoon van Petronella Everharda Oort en Jan Daniel Boeke, trouwt op 24 maart 1902 in Hilversum met Maria Elizabeth Ledeboer, geboren op 24 februari 1879 in Rotterdam, dochter van Rudolph Ledeboer en Wilhelmine Marie Charlotte Scholten,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelis Benjamin Boeke, geboren in 1912 in Noordwijkerhout,

Maria Elizabeth Ledeboer overlijdt op 6 juni 1917 in Utrecht, 38 jaar oud.

Boeke - Klapmeijer (1919)       schema 111

Arent Joan Petrus Boeke, geboren in 1875 in Alkmaar, zoon van Petronella Everharda Oort en Jan Daniel Boeke, hertrouwt op 11 september 1919 in Amsterdam met Christina Elisabeth Klapmeijer, geboren in 1879 in Amsterdam, dochter van Johan Philip Klapmeijer en Frederika Henrietta Ringk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Boeke - Wils ( )       schema 111

Dr. Cornelis Benjamin Boeke, geboren in 1912 in Noordwijkerhout, zoon van Arent Joan Petrus Boeke en Maria Elizabeth Ledeboer, trouwt met Maria Wils,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dr. Cornelis Benjamin Boeke overlijdt op 30 september 1946 in Zwolle, 33 of 34 jaar oud.


XXVI

Ritman - Boeke (1901)       schema 111

Maria Johanna Boeke, geboren in 1876 in Alkmaar, dochter van Petronella Everharda Oort en Jan Daniel Boeke, trouwt op 12 juni 1901 in Alkmaar met Dirk Ritman, geboren in 1874 in Schiedam, zoon van Teunis Hendrikus Ritman en Jannetje van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Johanna Boeke overlijdt op 16 september 1940 in Utrecht, 63 of 64 jaar oud,
Dirk Ritman is 2e luitenant bij een instructiebataljon.

Eijma - Boeke (1904)       schema 111

Anna Maria Boeke, geboren in 1880 in Alkmaar, dochter van Petronella Everharda Oort en Jan Daniel Boeke, trouwt op 6 april 1904 in Alkmaar met Cornelis Johannes Eijma, geboren in 1880 in Ankeveen, zoon van Abraham Pieter Joseph Eijma en Antje Zelvelder,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Johannes Eijma is secretarie-ambtenaar.

Boeke - Mansvelt (1908)       schema 111

Dionijs Emil Boeke, geboren in 1882 in Alkmaar, zoon van Petronella Everharda Oort en Jan Daniel Boeke, trouwt op 12 maart 1908 in Utrecht met Maria Paulina Mansvelt, geboren in 1886 in Stellenbosch (Zuid-Afrika), dochter van Nicolaas Mansvelt en Dorothee Idalie Egenie Ulrique Schussler,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Boeke - Cadbury (1911)       schema 111

Kees Boeke, geboren op 25 september 1884, zoon van Petronella Everharda Oort en Jan Daniel Boeke, trouwt op 19 december 1911 met Beatrice Cadbury, geboren op 28 april 1884,

Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,
Beatrice Cadbury overlijdt op 13 februari 1976.


XXV

de Lange - Oort (1878)       schema 111

Nancij Oort, geboren in 1855 in Alkmaar, dochter van Jkvr. Anna Maria Laan en Ds. Arent Joan Petrus Oort, trouwt op 15 augustus 1878 in Alkmaar met Jan de Lange, geboren in 1855 in Alkmaar, zoon van Cornelis Johannes de Lange en Maria Petronella Visser Bender,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Maria de Lange, geboren in 1882 in Alkmaar,
Marinus Albertus de Lange, geboren in 1885 in Alkmaar,
Petronella Everharda de Lange, geboren in 1888 in Alkmaar,

Jan de Lange is kassier.


XXVI

Hooijkaas - de Lange (1909)       schema 111

Anna Maria de Lange, geboren in 1882 in Alkmaar, dochter van Nancij Oort en Jan de Lange, trouwt op 14 oktober 1909 in Alkmaar met Johannes Christiaan Frederik Hooijkaas, geboren op 9 juni 1874 in Rotterdam, zoon van Isaac Hooijkaas en Petronella Everharda Oort,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johannes Christiaan Frederik Hooijkaas is luitenant ter zee.

de Lange - de Sturler de Frienisberg (1911)       schema 111

Marinus Albertus de Lange, geboren in 1885 in Alkmaar, zoon van Nancij Oort en Jan de Lange, trouwt op 20 april 1911 in Amsterdam met Jkvr. Ada Emma Carolina de Sturler de Frienisberg, geboren in 1882 in Ten Boer, dochter van Jhr. Ludwig August Henri de Sturler de Frienisberg en Siebrig Veldman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Degenaar - de Lange (1913)       schema 111

Petronella Everharda de Lange, geboren in 1888 in Alkmaar, dochter van Nancij Oort en Jan de Lange, trouwt op 16 september 1913 in Alkmaar met Jacobus Degenaar, geboren in 1878 in Monnickendam, zoon van Gerrit Degenaar en Gesina Clasina Boerlage,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacobus Degenaar is arts.


XXII

van Ewyck - Ram (1820)       schema 111

Dr. Mr. Daniel Jacob van Ewyck, geboren op 13 november 1786 in Utrecht, zoon van Floris Petrus van Ewyck en Sara Maria de la Court, trouwt op 21 september 1820 in Utrecht met Johanna Wijnanda Hermina Ram, geboren op 27 maart 1798 in Utrecht, dochter van Mr. Philippe Ram en Jacoba Aletta Francina Grothe,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Johan Hendrik Floris van Ewyck, geboren in 1821 in ´s-Gravenhage,
Elise Clara Jacoba van Ewyck, geboren in 1825 en op 27 mei 1898 in Utrecht overleden,
Catharina Maria Henriette van Ewyck, geboren in 1828 en op 5 november 1909 in Utrecht overleden,
Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewyck, geboren in 1831 in ´s-Gravenhage,
Johanna Albertine van Ewyck, geboren op 29 juni 1835 in Assen,

Dr. Mr. Daniel Jacob van Ewyck gouverneur in Drenthe, minister van Staat, overlijdt op 15 december 1858 in Utrecht, 72 jaar oud,
Johanna Wijnanda Hermina Ram overlijdt op 29 juni 1835 in Assen, 37 jaar oud.


XXIII

van Ewyck - van der Bilt (1848)       schema 111

Johan Hendrik Floris van Ewyck, geboren in 1821 in ´s-Gravenhage, zoon van Dr. Mr. Daniel Jacob van Ewyck en Johanna Wijnanda Hermina Ram, trouwt op 19 mei 1848 in Goes met Adriana Pauline van der Bilt, geboren in 1824 in Goes, dochter van Mr. Francois Nicolaas van der Bilt en Geertruida Johanna van Hoorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johan Hendrik Floris van Ewyck overlijdt op 27 april 1885 in Maarssen, 63 of 64 jaar oud,
Adriana Pauline van der Bilt overlijdt op 11 april 1860 in Maarssen, 35 of 36 jaar oud.

van Ewyck - van Hoeij Schilthouwer (1867)       schema 111

Johan Hendrik Floris van Ewyck, geboren in 1821 in ´s-Gravenhage, zoon van Dr. Mr. Daniel Jacob van Ewyck en Johanna Wijnanda Hermina Ram, hertrouwt op 14 november 1867 Utrecht met Adolphine Johanna van Hoeij Schilthouwer, geboren in 1838 in Utrecht, dochter van Adolph Johan van Hoeij Schilthouwer en Johanna Jacoba Catharina Maria van der Cruijsse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johan Hendrik Floris van Ewyck overlijdt op 27 april 1885 in Maarssen, 63 of 64 jaar oud.

van Ewyck - van Leeuwen (1861)       schema 111

Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewyck, Heer van Oostbroek en van de Bildt, geboren in 1831 in ´s-Gravenhage, zoon van Dr. Mr. Daniel Jacob van Ewyck en Johanna Wijnanda Hermina Ram, trouwt op 11 april 1861 in Arnhem met Charlotta Sara van Leeuwen, geboren in 1836 in Arnhem, dochter van Johannes Diderik van Leeuwen en Johanna Elisabeth Antonia Visscher Bouricius,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Daniel Jacob van Ewyck, geboren op 1 april 1862 in Bunnik,
Johanna Elisabeth Antonia van Ewyck, geboren in 1865 en op 18 februari 1920 in Zeist overleden,
Catharina Maria Henriette van Ewyck, geboren op 16 december 1866 in Bunnik,
Louise Leonore van Ewyck, geboren op 2 september 1868 in Bunnik,

Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewyck overlijdt op 20 februari 1886 in Zeist, 54 of 55 jaar oud,
Charlotta Sara van Leeuwen overlijdt op 6 december 1915 in Zeist, 78 of 79 jaar oud.


XXIV

van Ewyck - van Overveldt (1900)       schema 111

Daniel Jacob van Ewyck, geboren op 1 april 1862 in Bunnik, zoon van Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewyck en Charlotta Sara van Leeuwen, trouwt op 28 juni 1900 in Zeist met Frouck Juliana Geertruida van Overveldt, geboren in 1865 in Haarlem, dochter van Willem Gideon Karel Reinier van Overveldt, officier Dragonders en Johanna Sippina Boldewina Adriana Jacoba Quarles van Ufford,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Frouck Juliana Geertruida van Overveldt overlijdt op 16 juli 1931 in Zeist, 65 of 66 jaar oud.

Quarles de Quarles - van Ewyck (1914)       schema 111

Catharina Maria Henriette van Ewyck, geboren op 16 december 1866 in Bunnik, dochter van Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewyck en Charlotta Sara van Leeuwen, trouwt op 17 februari 1914 in Zeist met Alexander Johan Quarles de Quarles, geboren op 10 april 1855 in Bergen op Zoom, zoon van Charles Louis Quarles de Quarles en Anna Maria Emilia van Dongen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Alexander Johan Quarles de Quarles overlijdt op 20 oktober 1914 in Amersfoort, 59 jaar oud.

Bervoets - van Ewyck (1894)       schema 111

Louise Leonore van Ewyck, geboren op 2 september 1868 in Bunnik, dochter van Johannes Diderik Gerard Eduard van Ewyck en Charlotta Sara van Leeuwen, trouwt op 16 mei 1894 met Hubertus Bervoets, geboren in 1866 in Kampen, zoon van Leonard Willem Carel Bervoets en Leonardina Wilhelmina den Beer Poortugael,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Besier - van Ewyck (1861)       schema 111

Johanna Albertine van Ewyck, geboren op 29 juni 1835 in Assen, dochter van Dr. Mr. Daniel Jacob van Ewyck en Johanna Wijnanda Hermina Ram, trouwt op 21 maart 1861 in Utrecht met August Adriaan Henri Besier, geboren op 3 december 1827 in Batavia, zoon van Mr. Bernard Henry Alexander Besier en Louise Egbertine Aricie Cornets de Groot,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Louise Albertina Aricie Besier, geboren op 9 mei 1862 in Utrecht en op 14 juli 1942 in Utrecht overleden,
Elise Clara Jacoba Besier, geboren op 8 augustus 1863 in Utrecht en op 5 mei 1938 in Utrecht overleden,
Johanna Henriette Besier, geboren op 27 september 1865 in Utrecht,
Henry Johan Besier, geboren op 17 april 1867 in Utrecht,

Johanna Albertine van Ewyck overlijdt op 24 mei 1898 in Utrecht, 62 jaar oud,
August Adriaan Henri Besier overlijdt op 13 januari 1905 in Utrecht, 77 jaar oud.


XXIV

Derkinderen - Besier (1894)       schema 111

Johanna Henriette Besier, geboren op 27 september 1865 in Utrecht, dochter van Johanna Albertine van Ewyck en August Adriaan Henri Besier, trouwt op 27 september 1894 in Utrecht met Prof. Antonius Johannes Derkinderen, geboren op 20 december 1859 in ´s-Hertogenbosch, zoon van Antonius Henricus Derkinderen en Hendrica de Rooy,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Henriette Besier overlijdt op 7 september 1944 in Amsterdam, 78 jaar oud,
Prof. Antonius Johannes Derkinderen overlijdt op 2 november 1925 in Amsterdam, 65 jaar oud.

Besier - de Geer (1892)       schema 111

Henry Johan Besier, geboren op 17 april 1867 in Utrecht, zoon van Johanna Albertine van Ewyck en August Adriaan Henri Besier, trouwt op 25 mei 1892 in Zeist met Jkvr. Henriette Jacoba de Geer, geboren op 20 december 1863 in Amsterdam, dochter van Jhr. Egbert Lintelo de Geer en Henriette Jacoba Blaauw,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Henriette Jacoba Besier, geboren in 1894 en op 14 mei 1896 in Zeist overleden,
Johanna Albertina Besier, geboren op 1 maart 1896 in Zeist,
August Adriaan Henri Besier, geboren op 2 aughustus 1897 in Zeist en op 5 september 1939 in Batavia overleden,
Egbert Lodewijk Jacob Besier, geboren op 10 maart 1901 in Zeist,

Henry Johan Besier overlijdt op 24 september 1916 in Utrecht, 49 jaar oud,
Jkvr. Henriette Jacoba de Geer overlijdt op 8 juni 1933 in Zeist, 69 jaar oud.


XXV

Besier - Sloet van Oldruitenborgh (1930)       schema 111

Egbert Lodewijk Jacob Besier, geboren op 10 maart 1901 in Zeist, zoon van Henry Johan Besier en Jkvr. Henriette Jacoba de Geer, trouwt op 3 juni 1930 in Zeist met Elizabeth Marie barones Sloet van Oldruitenborgh, geboren op 26 juni 1905 in Vollenhove (Stad), dochter van Ir. Anton Henri baron Sloet van Oldruitenborgh en Marie digna Friederike barones Ablaing van Giessenburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

de Meij van Alkemade - van Ewyck (1824)       schema 111

Sara Benjamina van Ewyck, geboren in 1791 in Utrecht, dochter van Floris Petrus van Ewyck en Sara Maria de la Court, trouwt op 1 oktober 1824 in Utrecht met Jacob Eduard de Meij van Alkemade, geboren op 17 februari 1778 in Leeuwarden, gedoopt op 20 februari 1778 in Leeuwarden, zoon van Pieter Theodorus de Meij en Mensina Hubertina Petronella de Witte,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Floris Daniel Francois de Meij van Alkemade, gedoopt op 25 november 1825 in Rotterdam,
Anna Emilia de Meij van Alkemade, geboren op 22 september 1827 in Rotterdam,
Ferdinand Alexander de Meij van Alkemade, gedoopt op 18 november 1828 in Rotterdam,
Lodewijk Maurits Constantijn de Meij van Alkemade, geboren op 11 september 1830 in Rotterdam en op 5 juli 1836 in Rotterdam overleden,
Sara Maria Eduardine de Meij van Alkemade, geboren op 12-03-1832 in Rotterdam en op 18 februari 1903 in Utrecht overleden,

Sara Benjamina van Ewyck overlijdt op 9 april 1869 in Utrecht, 77 of 78 jaar oud,
Jacob Eduard de Meij van Alkemade overlijdt op 13 december 1849 in Rotterdam, 71 jaar oud.


XXIII

de Meij van Alkemade - Spoel (1869)       schema 111

Floris Daniel Francois de Meij van Alkemade, gedoopt op 25 november 1825 in Rotterdam, zoon van Sara Benjamina van Ewyck en Jacob Eduard de Meij van Alkemade, trouwt op 27 oktober 1869 in Bunnik met Johanna Adriana Spoel, geboren in 1842 in Dordrecht, dochter van Arie Spoel en Adriana van der Linden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,
Johanna Adriana Spoel nam uit een eerdere relatie twee kinderen mee, deze werden erkend,

Francois D. de Meij van Alkemade,
Johanna F. de Meij van Alkemade.

Ameshoff - de Meij van Alkemade (1858)       schema 111

Jkvr. Anna Emilia de Meij van Alkemade, geboren op 22 september 1827 in Rotterdam, dochter van Sara Benjamina van Ewyck en Jacob Eduard de Meij van Alkemade, trouwt op 22 juli 1858 in Utrecht met Mr. Hermanus Ameshoff, geboren op 4 februari 1817 in Amsterdam, zoon van Hermanus Arnoldus Ameshoff en Sophie Charlotte Scheidius,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Sara Benjamina Ameshoff, geboren in 1859,
Herman Arnold Ameshoff, geboren op 30 juli 1860 in Amsterdam,
Jacobus Eduard Ameshoff, geboren op 11 november 1861 in Utrecht,
Sara Maria Eduardine van Ameshoff, geboren in 1863 en op 8 juni 1887 in Utrecht overleden,
Sophie Charlotte Ameshoff, geboren op 31 januari 1867 in Utrecht,
Adriaan Cornelis Ameshoff, geboren op 22 oktober 1868 en op 1 september 1941 in Utrecht overleden,

Jkvr. Anna Emilia de Meij van Alkemade overlijdt op 20 november 1904 in de Bilt/Utrecht, 77 jaar oud,
Mr. Hermanus Ameshoff overlijdt op 3 augustus 1903 in Utrecht, 86 jaar oud.


XXIV

Peeterman - Ameshoff (1907)       schema 111

Sara Benjamina Ameshoff, geboren in 1859, dochter van Jkvr. Anna Emilia de Meij van Alkemade en Mr. Hermanus Ameshoff, trouwt op 29 april 1907 in Utrecht met Gerardus Cornelis Peeterman, geboren in 1874 in Utrecht, zoon van Johannes Hendricus Peeterman en Johanna Hendrica Bosch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sara Benjamina Ameshoff overlijdt op 31 december 1911 in Utrecht, 52 jaar oud.

Ameshoff - van Ittersum (1887)       schema 111

Mr. Herman Arnold Ameshoff, geboren op 30 juli 1860 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Anna Emilia de Meij van Alkemade en Mr. Hermanus Ameshoff, trouwt op 17 november 1887 in Utrecht met Ernestine Hendrika Ignatia barones van Ittersum, geboren op 24 juli 1860 in Utrecht, dochter van Mr. Paulus Adriaan Lodewijk Arend baron van Ittersum en Jkvr. Arnoldine Emilie von Watteville,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Herman Arnold Ameshoff overlijdt op 19 oktober 1905 in Parijs, 45 jaar oud,
Ernestine Hendrika Ignatia barones van Ittersum overlijdt op 24 februari 1944 in Zeist, 83 jaar oud.

Ameshoff - van Hengst (1886)       schema 111

Mr. Jacobus Eduard Ameshoff, geboren op 11 november 1861 in Utrecht, zoon van Jkvr. Anna Emilia de Meij van Alkemade en Mr. Hermanus Ameshoff, trouwt op 27 mei 1886 in Utrecht met Ferdinanda Anna van Hengst, geboren in 1865, dochter van Mr. Cypriaan Gerard Carel van Hengst en Sophia Machtelina van Naamen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sophia Machtelina Frederique Ameshoff, geboren op 12 juli 1888 in Utrecht,
Anna Emilia Albertine Ameshoff, geboren op 26 juni 1890 in Utrecht,
Hermanus Ameshoff, geboren op 30 december 1891 in Utrecht en op 1 april 1921 in Batavia overleden,

Mr. Jacobus Eduard Ameshoff overlijdt op 24 maart 1946 in Zeist, 84 jaar oud,
Ferdinanda Anna van Hengst overlijdt op 14 april 1939 in Zeist, 73 of 74 jaar oud.


XXV

d´Aulnis de Bourouill - Ameshoff (1912)       schema 111

Sophia Machtelina Frederique Ameshoff, geboren op 12 juli 1888 in Utrecht, dochter van Mr. Jacobus Eduard Ameshoff en Ferdinanda Anna van Hengst, trouwt op 21 mei 1912 in de Bilt met Willem Jan baron d´Aulnis de Bourouill, geboren op 26 mei 1887 in Vuren, zoon van Ferdinand Folef baron d´Aulnis de Bourouill en Susanna Christina Hiddingh,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Ferdinand Folef baron d´Aulnis de Bourouill, geboren op 14 maart 1913 in ´s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt op 25 mei 1916 door echtscheiding ontbonden,

Willem Jan baron d´Aulnis de Bourouill overlijdt op 19 maart 1937 in Byfield/Northamtonshire, 49 jaar oud.

van den Brandeler - Ameshoff (1917)       schema 111

Sophia Machtelina Frederique Ameshoff, geboren op 12 juli 1888 in Utrecht, dochter van Mr. Jacobus Eduard Ameshoff en Ferdinanda Anna van Hengst, hertrouwt op 7 juni 1917 in ´s-Gravenhage met Jhr. Willem Albert van den Brandeler, Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sophia Machtelina Frederique Ameshoff overlijdt op 30 juli 1956 in Zeist, 68 jaar oud.


XXVI

d´Aulnis de Bourouill - Eijck van Zuylichem (1935)       schema 111

Ferdinand Folef baron d´Aulnis de Bourouill, geboren op 14 maart 1913 in ´s-Gravenhage, zoon van Sophia Machtelina Frederique Ameshoff en Willem Jan baron d´Aulnis de Bourouill, trouwt op 16 maart 1935 in Bilthoven met Francoise Leontine Mauritia Eijck van Zuylichem, geboren op 14 augustus 1907 in ´s-Gravenhage, dochter van Maurits Adriaan Frans Eijck van Zuijlichem en Jkvr. Elise Arnoldine van Alphen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Sonja Elise Gertrude barones d´ Aulnis de Bourouill, geboren op 8 maart 1936 in Bandoeng (West-Java),

Het huwelijk wordt op 30 maart 1961 door echtscheiding ontbonden.


XXVII

van Nispen tot Sevenaer - d´Aulnis de Bourouill (1961)       schema 111

Sonja Elise Gertrude barones d´ Aulnis de Bourouill, op 8 maart 1936 in Bandoeng (West-Java), dochter van Ferdinand Folef baron d´Aulnis de Bourouill en Francoise Leontine Mauritia Eijck van Zuylichem, trouwt op 12 mei 1961 in ´s-Gravenhage met Mr. Joan Adriaan Marie van Nispen tot Sevenaer, geboren op op 6 februari 1930 in Casteel Oost (Eysden), zoon van Jhr. Dr. Eugene Octave Marie van Nispen tot Sevenaer en Marie Louise Johanna barones van Voorst tot Voorst,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Joan Eugene Marie van Nispen tot Sevenaer, geboren op 18 september 1962 in ´s-Gravenhage,
Jhr. Eppo Folef Marie van Nispen tot Sevenaer, geboren op 27 mei 1964 in Voorburg,
Jhr. Adriaan Francois Marie van Nispen tot Sevenaer, geboren op 8 februari 1969 in ´s-Gravenhage.

Wikipedia: van Nispen


XXV

van den Brandeler - Ameshoff (1912)       schema 111

Anna Emilia Albertine Ameshoff, geboren op 26 juni 1890 in Utrecht, dochter van Mr. Jacobus Eduard Ameshoff en Ferdinanda Anna van Hengst, trouwt op 16 juli 1912 in de Bilt met Jhr. Bastiaan van den Brandeler, geboren op 29 april 1886 in Djombang, zoon van Jhr. Henri Marius Elisa van den Brandeler en Maria van Baak,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Emilia Albertine Ameshoff overlijdt op 2 februari 1968 in Zeist, 77 jaar oud,
Jhr. Bastiaan van den Brandeler overlijdt op 11 november 1970 in Zeist, 84 jaar oud.


XXIV

van Ittersum - Ameshoff (1890)       schema 111

Sophie Charlotte Ameshoff, geboren op 31 januari 1867 in Utrecht, dochter van Jkvr. Anna Emilia de Meij van Alkemade en Mr. Hermanus Ameshoff, trouwt op 29 april 1890 in Utrecht met Arnold Ernst Frederik Alexander baron van Ittersum, geboren op 31 januari 1861 in Utrecht, zoon van Adolph Marinus Karel Wolphgang van Ittersum en Jkvr. Cornelia Henriette Hermina van der Goes,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adolph Marius Karel Wolpgang baron van Ittersum, geboren op 25 februari 1891 in Maastricht en op 2 december 1943 in Amsterdam overleden,
Arnold Herman baron van Ittersum, geboren op 27 december 1893 in Hoorn,

Sophie Charlotte Ameshoff overlijdt op 4 juni 1954 in Lausanne, 87 jaar oud,
Arnold Ernst Frederik Alexander baron van Ittersum overlijdt op 21 november 1925 in Maastricht, 64 jaar oud.

Wikipedia: van Ittersum


XXV

van Ittersum - Horne ( )       schema 111

Dr. Arnold Herman baron van Ittersum, geboren op 27 december 1893 in Hoorn, zoon van Sophie Charlotte Ameshoff en Arnold Ernst Frederik Alexander baron van Ittersum, trouwt met Phyllis Walters Horne, geboren op 7 oktober 1895 in London (Honor Oak Park),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dr. Arnold Herman baron van Ittersum overlijdt op 7 september 1935 in Geneve (Zwitserland), 41 jaar oud,
Phyllis Walters Horne overlijdt op 15 januari 1988 in Hove (Sussex), 92 jaar oud.

Wikipedia: van Ittersum


XIX

de Laat - van Zuylen ( )       schema 112

Johanna Elizabeth van Zuylen, dochter van Maria Becker en Willem van Zuylen, trouwt met Hermannus Henricus de Laat, geboren op 16 november 1690 in Zaltbommel, zoon van Hendrik de Laat en Johanna Elisabeth Trip,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Gerarda Jacoba de Laat,
Hendricus Johan de Laat,
Johanna Elizabeth de Laat,
Maria Gerarda de Laat,
Wilhelmina Adriana de Laat,
Willem Aalberts de Laat, geboren in 1738.


XX

Thooft - de Laat (1762)       schema 112

Maria Gerarda de Laat, dochter van Johanna Elizabeth van Zuylen en Hermannus Henricus de Laat, trouwt omstreeks 1762 met Cornelis Isaac Thooft, geboren op 27 mei 1714 in Hardenberg,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Henricus Sebastiaan Thooft, geboren in 1763 in Zaltbommel,

Cornelis Isaac Thooft, generaal-majoor, overlijdt op 9 april 1786 in Zaltbommel, 71 jaar oud.


XXI

Thooft - Bello (1801)       schema 112

Henricus Sebastiaan Thooft, geboren in 1763 in Zaltbommel, zoon van Maria Gerarda de Laat en Cornelis Isaac Thooft, trouwt omstreeks 1801 met Hermina Bello, geboren in 1776,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Gerarda Thooft, geboren op 24 februari 1802 in Zwolle,
Cornelia Petronella Hermanna Thooft, geboren op 13 augustus 1807 in Hellevoetsluis,

Henricus Sebastiaan Thooft overlijdt op 20 juli 1842 in Groningen, 78 of 79 jaar oud,
Hermina Bello overlijdt op 25 november 1848 in Groningen, 71 of 72 jaar oud.


XXII

Hoffman van Hove - Thooft (1824)       schema 112

Maria Gerarda Thooft, geboren op 24 februari 1802 in Zwolle, dochter van Henricus Sebastiaan Thooft en Hermina Bello, trouwt op 29 mei 1824 in Zwollerkerspel met Gerardus Jacobus Hoffman van Hove, geboren op 12 januari 1798 in Brakel (Gelderland), zoon van Martin Godfried Hoffman van Hove en Ida Johanna Adolphina Thooft,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove, geboren in Coevorden,
Henricus Hermanus Sebastiaan Hoffman van Hove, geboren op 14 augustus 1826 in Groningen en op 12 augustus 1831 in Groningen overleden,
Johanna Martina Godfrieda Hoffman van Hove, geboren op 10 juni 1828 in Groningen.


XXIII

Resler - Hoffman van Hove (1852)       schema 112

Ida Johanna Adolphina Henrietta Hoffman van Hove, geboren in Coevorden, dochter van Maria Gerarda Thooft en Gerardus Jacobus Hoffman van Hove, trouwt op 16 december 1852 in Breda met Henricus Johannes Resler, geboren in Huizen, zoon van Dr. Johannes Petrus Resler en Christina Dirkje Koentz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

van Starkenborgh Stachouwer tot Wehe - Thooft (1831)       schema 112

Cornelia Petronella Hermanna Thooft, geboren op 13 augustus 1807 in Hellevoetsluis, dochter van Henricus Sebastiaan Thooft en Hermina Bello, trouwt op 5 augustus 1831 in Groningen met Jhr. Mr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer tot Wehe, geboren op 18 juni 1797 in Wehe, zoon van Jhr. Ludolf Tjarda van Starkenborgh en Allegunda Susanna barones van Echten, weduwnaar van Aleida Warmoldina Lamberta Talma
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Jhr. Cornelis Pieter Herman Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, geboren in Wehe en op 12 juni 1885 in Renkum overleden,
Jhr. Henricus Sebastiaan Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, geboren op 20 septemner 1833 in Wehe,
Jkvr. Anna Wilhelmina Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, geboren in 1835 en op 11 april 1858 in Breukelen (Sint Pieter) overleden,
Jkvr. Edzardina Tjarda Starkenborgh Stachouwer, geboren in 1837 in Wehe en op op 13 augustus 1915 in Renkum overleden,
Jkvr. Hermina Maria Gerarda Tjarda van Starkenborgh Stachouwer tot Wehe, geboren op 17 januari 1839 in Groningen en op 29 september 1909 in Amsterdam overleden,
Jkvr. Lucia Helena Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, geboren op 26 september 1841 in Maarssen en op 22 oktober 1856 in Breukelen (St. Pieters) overleden,
Jkvr. Cornelia Isabella Adolphina van Starkenborgh Stachouwer, geboren op 6 januari 1846 in Maarssen,
Jhr. Edzard van Starkenborgh Stachouwer, geboren op 28 december 1847 in Maarssen,
Jhr. Sape Tjarda Starkenborgh Stachouwer, geboren op 20 maart 1850 in Maarssen en op 9 maart 1925 in Renkum overleden,

Cornelia Petronella Hermanna Thooft overlijdt op 5 september 1881 in Renkum, 74 jaar oud,
Jhr. Mr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer tot Wehe, lid Provinciale Staten en burgemeester van Leens van 1829-1839, overlijdt op 4 mei 1872 in Breukelen-St. Pieters, 74 jaar oud.


XXIII

van Starkenborgh Stachouwer - Enschede ( )       schema 112

Jhr. Henricus Sebastiaan Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, geboren op 20 septemner 1833 in Wehe, zoon van Cornelia Petronella Hermanna Thooft en Jhr. Mr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer tot Wehe, trouwt met Edzardina Jacoba Enschede, geboren in 1847 in Groningen, dochter van Prof. Willem Adriaan Enschede en Jkvr. Margarette Bouwina van Holthe,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Henricus Sebastiaan Tjarda van Starkenborgh Stachouwer overlijdt op 7 december 1903 in Brummen, 70 jaar oud,
Edzardina Jacoba Enschede, overlijdt op 1 juli 1913 in Brummen, 65 of 66 jaar oud.

Groneman - van Starkenborgh Stachouwer (1872)       schema 112

Jkvr. Cornelia Isabella Adolphina van Starkenborgh Stachouwer, geboren op 6 januari 1846 in Maarssen, dochter van Cornelia Petronella Hermanna Thooft en Jhr. Mr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer tot Wehe, trouwt op 9 augustus 1872 in Breukelen/St. Pieters met Hendrik Jan Herman Groneman, geboren in 1840 in Zutphen, zoon van Johannes Casparus Theodorus Groneman en Florentien Adriana Francina de Bruin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Cornelia Isabella Adolphina van Starkenborgh Stachouwer overlijdt op 8 april 1904 in Renkum, 58 jaar oud,
Hendrik Jan Herman Groneman, overlijdt op 5 maart 1908 in Velp, 67 of 68 jaar oud.


XX

de Laat - Vermeulen (1765)       schema 112

Willem Aalberts de Laat, geboren in 1738, zoon van Johanna Elizabeth van Zuylen en Hermannus Henricus de Laat, trouwt omstreeks 1765 met Johanna Vermeulen, geboren in 1737,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johanna Elisabeth de Laat, gedoopt op 16 februari 1766 in Zaltbommel,

Willem Aalberts de Laat, overlijdt in 1782, 43 of 44 jaar oud,
Johanna Vermeulen, overlijdt in 1768, 30 of 31 jaar oud.


XXI

de Kanter - de Laat (1790)       schema 112

Johanna Elisabeth de Laat, gedoopt op 16 februari 1766 in Zaltbommel, dochter van Willem Aalberts de Laat en Johanna Vermeulen, trouwt omstreeks 1790 met Dr. Scipio de Kanter, gedoopt op 22 april 1764 in Harderwijk, zoon van Ds. Philippus de Kanter en Anna Maria Oudkerk,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Anna Maria de Kanter, geboren in 1791,
Willem Albert de Laat de Kanter, geboren op 26 maart 1793 in Zaltbommel,
Philippa Matthea de Kanter, geboren in 1799 in Zaltbommel en op 11 juli 1874 in Zaltbommel overleden,
Huberta Marina de Kanter, geboren in 1801 in Zaltbommel en op 26 juni 1847 in Zaltbommel overleden,
Johanna Elisabeth de Kanter, geboren in 1802 in Zaltbommel en op 16 november 1872 in Zaltbommel overleden,
Philippus de Kanter, geboren op 15 maart 1804 in Zaltbommel,

Johanna Elisabeth de Laat, overlijdt op 14 juni 1821 in Zaltbommel, 55 jaar oud,
Dr. Scipio de Kanter, overlijdt in 1808, 43 of 44 jaar oud.


XXII

Tielenius Kruythoff - de Kanter (1828)       schema 112

Anna Maria de Kanter, geboren in 1791, dochter van Johanna Elisabeth de Laat en Dr. Scipio de Kanter, trouwt omstreeks 1828 met Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff, geboren op 24 april 1782 in Tiel (Gelderland), zoon van Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff en Deliana Maria Baert,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Deliana Maria Tielenius Kruythoff, geboren in 1829 in Rotterdamop en op 10 februari 1897 in Zaltbommel overleden,

Anna Maria de Kanter, overlijdt in 1857, 65 of 66 jaar oud,
Gerardus Cornelis Tielenius Kruythoff, overlijdt op 5 september 1860 in Rotterdam, 78 jaar oud.

de Laat de Kanter - Chatelain (1820)       schema 112

Willem Albert de Laat de Kanter, geboren op 26 maart 1793 in Zaltbommel, zoon van Johanna Elisabeth de Laat en Dr. Scipio de Kanter, trouwt op 10 februari 1820 in Utrecht met Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, geboren op 19 mei 1791 in Breda, dochter van Ds. Jean Henri Chatelain en Jeanne Cornelie van Homrig,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Johanna Elisabeth de Laat de Kanter, geboren op 2 december 1820 in ´s-Gravenhage,
Johanna Cornelia de Laat de Kanter, geboren in 1822 en op 26 augustus 1899 in Goes overleden,
Anna Maria de Laat de Kanter, geboren in 1823 en op 9 juli 1841 in Goes overleden,
Jean Henri de Laat de Kanter, geboren in 1825 in Amsterdam,
Willem Albert de Laat de Kanter, geboren in 1828 in Goes,
Louis Marie de Laat de Kanter, geboren op 22 januari 1829 in Goes,
Philippa Matthea de Laat de Kanter, geboren in 1830 in Goes en op 26 mei 1911 in Nijmegen overleden,
Scipio de Laat de Kanter, geboren in 1832 in Goes,

Willem Albert de Laat de Kanter, overlijdt op 4 september 1879 in Goes, 86 jaar oud.


XXIII

van der Mandere - de Laat de Kanter (1842)       schema 112

Johanna Elisabeth de Laat de Kanter, geboren op 2 december 1820 in ´s-Gravenhage, dochter van Willem Albert de Laat de Kanter en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, trouwt op 18 augustus 1842 Goes met Jacob van der Mandere, geboren in 1811 in Middelburg, zoon van Mr. Paulus Johan van der Mandere en Adriana Isabella van der Bilt,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Paulus Johan van der Mandere, geboren in 1843 in Goes en op 6 juni 1844 in Goes overleden,
Paulus Johan van der Mandere, geboren in 1844 en in 1919 overleden,
Madeleine Henriette Jeanne van der Mandere, geboren op 30 januari 1846 in Westkapelle (Zeeland),
Willem Albert van der Mandere, geboren op 29 januari 1848 in Kapelle (Zeeland),
Louis Marie van der Mandere, geboren in 1855 in Goes en op 11 augustus 1859 in Goes overleden,

Johanna Elisabeth de Laat de Kanter, overlijdt op 1 december 1893 in Kapelle, 72 jaar oud,
Jacob van der Mandere, overlijdt in 1879 (woonachtig te Kapelle), 67 of 68 jaar oud.


XXIV

van der Mandere - Huygens (1877)       schema 112

Willem Albert van der Mandere, geboren op 29 januari 1848 in Kapelle (Zeeland), zoon van Johanna Elisabeth de Laat de Kanter en Jacob van der Mandere, trouwt op 8 november 1877 in Arnhem met Jeanne Adrienne Huygens, geboren op 27 april 1857 in ´s-Gravenhage, dochter van Hendrik Huygens, kapitein ter zee en Annette Elizabeth Petronella van Ommen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johanna Elisabeth van der Mandere, geboren in 1880,
Henri Charles Glaude Jacob van der Mandere, geboren in 1883 in Amsterdam,

Willem Albert van der Mandere, luitenant, overlijdt op 14 mei 1907 in Parijs, 59 jaar oud,
Jeanne Adrienne Huygens, overlijdt op 6 september 1937 in Wassenaar, 80 jaar oud.


XXV

Lugt - van der Mandere ( )       schema 112

Johanna Elisabeth van der Mandere, geboren in 1880, dochter van Willem Albert van der Mandere en Jeanne Adrienne Huygens, trouwt met Joannes Lugt, geboren in 1871, zoon van Pieter Evert Lugt en Welmoet Tideman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Joannes Lugt, overlijdt op 3 juli 1949 in Wassenaar, 77 of 78 jaar oud.

van der Mandere - Alers (1926)       schema 112

Henri Charles Glaude Jacob van der Mandere, geboren in 1883 in Amsterdam, zoon van Willem Albert van der Mandere en Jeanne Adrienne Huygens, trouwt op 14 oktober 1926 in Wassenaar met Margaretha Theodora Josephine Alers, geboren in 1892 in Magelang (Java), dochter van Louis Frederik Christiaan Alers en Theodora Wilhelmina Wiedemann,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

de Laat de Kanter - van den Bree (1856)       schema 112

Mr. Jean Henri de Laat de Kanter, geboren in 1825 in Amsterdam, zoon van Willem Albert de Laat de Kanter en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, trouwt op 17 mei 1856 met Johanna Maria van den Bree, geboren in 1831 in Goes, dochter van Jacobus Hermanus van den Bree en Adriana le Froe,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Madelaine Henriette Jeanne de Laat de Kanter, geboren in 1857 in Goes,
Jacobus Hermanus de Laat de Kanter, geboren in 1858 in Goes,
Adriana Anna de Laat de Kanter, geboren in 1860 en op 29 september 1863 in Goes overleden,
Willem Albert de Laat de Kanter, geboren in 1860 in Goes,
Adriana Anna de Laat de Kanter, geboren in 1864 in Goes,
Louise Marie de Laat de Kanter, geboren in 1870 in Goes,

Jean Henri de Laat de Kanter, advocaat en procureur, overlijdt op 22 augustus 1883 in Goes, 57 of 58 jaar oud.


XXIV

van de Putte - de Laat de Kanter (1880)       schema 112

Madelaine Henriette Jeanne de Laat de Kanter, geboren in 1857 in Goes, dochter van Mr. Jean Henri de Laat de Kanter en Johanna Maria van den Bree, trouwt op 27 mei 1880 met Johannes Fransen van de Putte, geboren in 1851 in Goes, zoon van Johannes Adolphus Abraham Fransen van de Putte en Francina Abellina Burger,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Francina Abbelina Fransen van de Putte, geboren op 27 februari 1882 in Goes,

Madelaine Henriette Jeanne de Laat de Kanter overlijdt op 27 maart 1899 in Goes, 41 of 42 jaar oud,
Johannes Fransen van de Putte, kassier, overlijdt op 1 juni 1911 in Goes, 59 of 60 jaar oud.


XXV

Storm van ´s Gravesande - van de Putte (1903)       schema 112

Francina Abbelina Fransen van de Putte, geboren op 27 februari 1882 in Goes, dochter van Madelaine Henriette Jeanne de Laat de Kanter en Johannes Fransen van de Putte, trouwt op 3 juni 1903 in Goes met Jhr. Carel Marius Storm van ´s Gravesande, geboren op 17 mei 1877 in Amersfoort, zoon van Jhr. Jan Rudolph Storm van ´s Gravesande en Jkvr. Emelie Marie Christine Meijer,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jhr. Carel Nicolaas Storm van ´s Gravesande, geboren op 29 augustsus 1908 in Middelburg,

Jhr. Carel Marius Storm van ´s Gravesande, kolonel infanterie, overlijdt op 4 december 1933 in Ermelo, 56 jaar oud. .


XXVI

Storm van ´s Gravesande - van der Feltz (1936)       schema 112

Jhr. Carel Nicolaas Storm van ´s Gravesande, geboren op 29 augustsus 1908 in Middelburg, zoon van Francina Abbelina Fransen van de Putte en Jhr. Carel Marius Storm van ´s Gravesande, trouwt op 7 april 1936 in Vlaardingen met Wilhelmina Henriette Frederique barones van der Feltz, geboren op 12 oktober 1912 in Vlaardingen, dochter van Pieter Christiaan Willem baron van der Feltz en Johanna Cornelia Koch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Carel Nicolaas Storm van ´s Gravesande, overlijdt op 11 september 1968 in Epe, 60 jaar oud,
Wilhelmina Henriette Frederique barones van der Feltz, overlijdt op 29 november 1970 in Zwolle, 58 jaar oud.


XXIV

de Laat de Kanter - Schlencker (1887)       schema 112

Jacobus Hermanus de Laat de Kanter, geboren in 1858 in Goes, zoon van Mr. Jean Henri de Laat de Kanter en Johanna Maria van den Bree, trouwt op 10 juni 1887 in Loosdrecht met Ottolina Wilhelmine Jeanne Schlencker, geboren in 1860 in Amsterdam, dochter van Otto Wilhelm Johan Schlencker en Elisabeth Maria Cornelia van der Crab,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacobus Hermanus de Laat de Kanter overlijdt op 27 augustus 1909 in Amsterdam, 50 of 51 jaar oud,
Ottolina Wilhelmine Jeanne Schlencker, kassier, overlijdt op 12 april 1908 in Utrecht, 47 of 48 jaar oud.

de Laat de Kanter - van de Putte (1889)       schema 112

Willem Albert de Laat de Kanter, geboren in 1860 in Goes, zoon van Mr. Jean Henri de Laat de Kanter en Johanna Maria van den Bree, trouwt op 24 april 1889 met Francina Abellina Fransen van de Putte, geboren in 1861 in Goes, dochter van Johannes Adolphus Abraham Fransen van de Putte en Francina Abellina Burger,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Fanny de Laat de Kanter, geboren in 1890 in Goes,
Betzy de Laat de Kanter, geboren op 5 augustus 1893 in Goes,

Willem Albert de Laat de Kanter overlijdt op 28 februari 1902 in Goes, 41 of 42 jaar oud.


XXV

de Koe - de Laat de Kanter (1914)       schema 112

Fanny de Laat de Kanter, geboren in 1890 in Goes, dochter van Willem Albert de Laat de Kanter en Francina Abellina Fransen van de Putte, trouwt op 2 juni 1914 in Heemstede met Salomon Siewert de Koe, geboren in 1885 in Groningen, zoon van Prof. Dr. Salomon Siewert de Koe en Jkvr. Isabella Antoinetta Michaela Cornelia Asch van Wijck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Verster - de Laat de Kanter (1919)       schema 112

Betzy de Laat de Kanter, geboren op 5 augustus 1893 in Goes, dochter van Willem Albert de Laat de Kanter en Francina Abellina Fransen van de Putte, trouwt op 7 augustus 1919 in Amsterdam met Arnoldus Johan George Verster, geboren in 1889 in Amsterdam, zoon van Thomas Matthijs Verster en Laura Wilhelmina Noordhoek Hegt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Frowein - de Laat de Kanter (1887)       schema 112

Adriana Anna de Laat de Kanter, geboren in 1864 in Goes, dochter van Mr. Jean Henri de Laat de Kanter en Johanna Maria van den Bree, trouwt op 22 december 1887 in Goes met Pieter Coenraad Frederik Frowein, geboren in 1854 in Amsterdam, zoon van Coenraad Frederik Frowein en Josephina van Zuylen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Coenraad Frederik Frowein, geboren op 6 januari 1889 in Sneek.

Ballot - de Laat de Kanter (1894)       schema 112

Louise Marie de Laat de Kanter, geboren in 1870 in Goes, dochter van Mr. Jean Henri de Laat de Kanter en Johanna Maria van den Bree, trouwt met de handschoen op 5 april 1894 in Goes met Herman Adriaan Ballot, geboren in 1865 in Amsterdam, zoon van Adriaan Marinus Ballot en Maria Elisabeth Adriana Schadee,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Herman Ballot, geboren in 1897 in Pretoria/Zuidafrika,

Herman Adriaan Ballot is notaris.


XXV

Ballot - de Winter (1925)       schema 112

Herman Ballot, geboren in 1897 in Pretoria/Zuidafrika, zoon van Louise Marie de Laat de Kanter en Herman Adriaan Ballot, trouwt op 7 mei 1925 in Amsterdam met Anna Catharina de Winter, geboren in 1894 in Arnhem, dochter van Bernardus Hendrikus de Winter en Anna Catharina Willems,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

de Laat de Kanter - van Kerkwijk (1856)       schema 112

Willem Albert de Laat de Kanter, geboren in 1828 in Goes, zoon van Willem Albert de Laat de Kanter en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, trouwt op 20 februari 1856 in Goes met Catharina Bernardine van Kerkwijk, geboren in 1827 in Goes, dochter van Jacobus Walraven van Kerkwijk en Catharina van Deinse,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter, geboren op 16 februari 1857 in Gulpen,
Catharina Christina de Laat de Kanter, geboren in 1859 en op 24 februari 1934 in Nijmegen overleden,
Antoinette Guillemette de Laat de Kanter, geboren in 1860 in Gulpen en op 4 april 1944 in Nijmegen overleden,
Jacoba Walravina de Laat de Kanter, geboren in 1864 in Wageningen en op 8 januari 1929 in Nijmegen overleden,

Willem Albert de Laat de Kanter, overlijdt op 10 november 1899 in Rotterdam, 70 of 71 jaar oud,
Catharina Bernardine van Kerkwijk, overlijdt op 3 oktober 1908 in Nijmegen, 80 of 81 jaar oud.


XXIV

van Beyma thoe Kingma - de Laat de Kanter (1883)       schema 112

Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter, geboren op 16 februari 1857 in Gulpen, dochter van Willem Albert de Laat de Kanter en Catharina Bernardine van Kerkwijk, trouwt op 23 augustus 1883 in Maastricht met Jhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma, geboren op 22 november 1849 in Aengwirden, zoon van Jhr. Mr. Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma en Aaltje Noyon,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jkvr. Catharina Bernardina van Beyma thoe Kingma, geboren op 24 mei 1884 in Zuidbroek,
Jhr. Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma, geboren op 27 oktober 1885 in Zuidbroek,
Jhr. Willem Albert van Beyma thoe Kingma, geboren op 3 februari 1888 in Zuidbroek en op 19 juli 1906 in Utingeradeel/Terkaple overleden,
Jhr. Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma, geboren op 16 juli 1890 in Zuidbroek en op 5 december 1970 in Rauwerd overleden,
Jhr. R.E. van Beyma thoe Kingma, geboren in 1893,
Jkvr. Baudina Elisabeth van Beyma thoe Kingma, geboren op 14 januari 1895 in Heerenveen en op 14 juli 1920 in Nijmegen overleden,

Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter, overlijdt op 8 juni 1938 in Nijmegen, 81 jaar oud,
Jhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma, overlijdt op 14 oktober 1935 in Nijmegen, 85 jaar oud.


XXV

de Menthon Bake - van Beyma thoe Kingma (1908)       schema 112

Jkvr. Catharina Bernardina van Beyma thoe Kingma, geboren op 24 mei 1884 in Zuidbroek, dochter van Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter en Jhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma, trouwt op 19 augustus 1908 in Aengwirden met Mr. Rudolf Willem Johan Cornelis de Menthon Bake, geboren op 26 april 1873 in Almelo, zoon van Charles Francois Guillaume de Menthon Bake, rechter en Elizabeth Jacoba Kortenbout van der Sluijs,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Madeleine Henriette Jeanne de Menthon Bake, geboren op 13 februari 1910 in ´s-Hertogenbosch,
Elisabeth Jacoba de Menthon Bake, geboren op 24 juni 1913 in ´s-Hertogenbosch,
Baudina Elisabeth de Menthon Bake, geboren op 14 juni 1916 in ´s-Hertogenbosch,
Charles Francois Guillaume de Menthon Bake, geboren op 7 december 1919 in ´s-Hertogenbosch,

Jkvr. Catharina Bernardina van Beyma thoe Kingma, overlijdt op 2 november 1962 in Breda, 78 jaar oud,
Mr. Rudolf Willem Johan Cornelis de Menthon Bake, overlijdt op 11 augustus 1959 in Apeldoorn, 86 jaar oud.


XXVI

Kramer - de Menthon Bake (1951)       schema 112

Madeleine Henriette Jeanne de Menthon Bake, geboren op 13 februari 1910 in ´s-Hertogenbosch, dochter van Jkvr. Catharina Bernardina van Beyma thoe Kingma en Mr. Rudolf Willem Johan Cornelis de Menthon Bake, trouwt op 9 juni 1951 in Breda met Leendert Marie Kramer, geboren op 21 juni 1897 in Rotterdam, zoon van Carel Kramer en Helena Maria van Meurs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Madeleine Henriette Jeanne de Menthon Bake, overlijdt op 12 juni 1969 in Breda, 59 jaar oud,
Leendert Marie Kramer, overlijdt op 8 september 1969 in Ulvenhout, 72 jaar oud.

Braakenburg van Backum - de Menthon Bake (1940)       schema 112

Elisabeth Jacoba de Menthon Bake, geboren op 24 juni 1913 in ´s-Hertogenbosch, dochter van Jkvr. Catharina Bernardina van Beyma thoe Kingma en Mr. Rudolf Willem Johan Cornelis de Menthon Bake, trouwt per handschoen op 1 februari 1940 in den Haag met Richard Albertc Braakenburg van Backum, geboren op 1 juli 1906 in ´s-Hertogenbosch, zoon van Lambertus Johannes Apollonius Braakenburg van Backum, Heer van Backum en Elise Jeanne Justine Schuijt van Castricum,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

van Beyma thoe Kingma - Bottcher (1923)       schema 112

Jhr. Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma, geboren 27 oktober 1885 in Zuidbroek, zoon van Madeleine Henriette Jeanne de Laat de Kanter en Jhr. Sybrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma, trouwt op 10 april 1923 in Leipzig met Margaretha Elisabeth Bottcher, geboren op 6 oktober 1894 in Leipzig, dochter van Karl Heinrich Bottcher en Christiane Louise Harnisch,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jkvr. Baudiena Louise van Beyma thoe Kingma, geboren op 31 januari 1924 in Leipzig,

Jhr. Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma, overlijdt op 29 maart 1966 in Utrecht, 80 jaar oud,
Margaretha Elisabeth Bottcher, overlijdt op 29 oktober 1975 in Leusden, 81 jaar oud.


XXVI

van Beek - van Beyma thoe Kingma (1959)       schema 112

Jkvr. Baudiena Louise van Beyma thoe Kingma, geboren 31 januari 1924 in Leipzig, dochter van Jhr. Frederik Hessel van Beyma thoe Kingma en Margaretha Elisabeth Bottcher, trouwt op 4 augustus 1959 in Utrecht met Arnoldus Frederik van Beek, geboren op 28 maart 1923 in Apeldoorn, zoon van Egbert Arnoldus van Beek en Paulina Elisabeth Eilander,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Lydia Baudiena Amelie van Beek,
Arbaud Egbert Frederik Hessel van Beek,

Jkvr. Baudiena Louise van Beyma thoe Kingma, overlijdt op 23 april 2009, 85 jaar oud,
Arnoldus Frederik van Beek, overlijdt op 3 juni 1981 in Amersfoort, 58 jaar oud.


XXIII

de Laat de Kanter - de Kanter (1859)       schema 112

Louis Marie de Laat de Kanter, geboren op 22 januari 1829 in Goes, zoon van Willem Albert de Laat de Kanter en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, trouwt op 20 oktober 1859 in Zaltbommel met Philippina Anna Petronella de Kanter, geboren op 12 maart 1836 in Paramaribo (Suriname), dochter van Mr. Philippus de Kanter en Anna Petronella Crol,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Louis Marie de Laat de Kanter, is luitenant ter zee,
Philippina Anna Petronella de Kanter, overlijdt op 9 november 1904 in Nijmegen, 68 jaar oud.

de Laat de Kanter - Bonn (1861)       schema 112

Scipio de Laat de Kanter, geboren in 1832 in Goes, zoon van Willem Albert de Laat de Kanter en Madelaine Henriette Jeanne Chatelain, trouwt omstreeks 1861 met Anna Charlotte Bonn,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Madelaine Henriette Jeanne de Laat de Kanter, geboren op 23 maart 1866 in Goes en op 26 maart 1866 in Goes overleden,

Scipio de Laat de Kanter, overlijdt op 2 januari 1922 in Nijmegen, 89 of 90 jaar oud.


XXII

de Kanter - Crol (1830)       schema 112

Mr. Philippus de Kanter, geboren op 15 maart 1804 in Zaltbommel, zoon van Johanna Elisabeth de Laat en Dr. Scipio de Kanter, trouwt op 17 februari 1830 in Gameren met Anna Petronella Crol, geboren op 25 oktober 1809 in Drumpt, dochter van Ds. Willem Jacob Crol en Petronella Johanna Elisabeth van Dorp,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Petronella Johanna Elizabeth de Kanter, geboren op 15 november 1830 in Curacao (West-Indië),
Philippina Anna Petronella de Kanter, geboren op 12 maart 1836 in Paramaribo (Suriname),
Anna Maria deliana de Kanter, geboren in 1844 in Paramaribo en op 8 april 1855 in Zaltbommel overleden,
Philippa Huberta Johanna de Kanter, geboren op 18 augustus 1844 in Paramaribo (Suriname),
Johanna Diderica de Kanter, geboren op 11 april 1846 in Paramaribo (Suriname),

Anna Petronella Crol, overlijdt op 14 april 1877 in Zaltnommel, 67 jaar oud. .


XXIII

Escher - de Kanter (1856)       schema 112

Petronella Johanna Elizabeth de Kanter, geboren op 15 november 1830 in Curacao (West-Indië), dochter van Mr. Philippus de Kanter en Anna Petronella Crol, trouwt op 29 augustus 1856 in Zaltbommel met Wilhelm Bernardus Francois Escher, geboren op 9 juli 1822 in Enkhuizen, zoon van Carel Henri Escher en Francoize Hendrina van Heuven,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Petronella Maria Escher, geboren in 1858,
Charles Henri Escher, geboren in 1864 in Zaltbommel,

Petronella Johanna Elizabeth de Kanter, overlijdt op 20 oktober 1889 in Doetinchem-Stad, 58 jaar oud,
Wilhelm Bernardus Francois Escher, Schout bij Nacht, overlijdt op 31 maart 1900 in Terborg, 77 jaar oud.


XXIV

van Broekhuijzen - Escher (1885)       schema 112

Anna Petronella Maria Escher, geboren in 1858, dochter van Petronella Johanna Elizabeth de Kanter en Wilhelm Bernardus Francois Escher, trouwt omstreeks 1885 met Herman van Broekhuijzen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Wilhelmus Bernardus Francois van Broekhuijzen, geboren in 1886 in Helden en op 29 februari 1888 in Amsterdam overleden,

Hugenholtz - Escher (1898)       schema 112

Anna Petronella Maria Escher, geboren in 1858, dochter van Petronella Johanna Elizabeth de Kanter en Wilhelm Bernardus Francois Escher, hertrouwt 2 april 1898 in den Haag met Frederik Jakob Anton Hugenholtz, geboren op 3 juni 1870 in Haarlem, zoon van Jan Albert Hendrik Hugenholtz, ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en het Legioen van Eer en Elsje Poolman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Petronella Maria Escher, overlijdt op 23 januari 1907 in ´s-Gravenhage, 48 of 49 jaar oud.

Escher - van den Toorn (1913)       schema 112

Charles Henri Escher, geboren in 1864 in Zaltbommel, zoon van Petronella Johanna Elizabeth de Kanter en Wilhelm Bernardus Francois Escher, trouwt op 29 mei 1913 in Muiden met Evertje Abramina van den Toorn, geboren in 1887 in Muiden, dochter van Gerrit van den Toorn en Abramina Evertje van der Velden
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Mees - de Kanter (1869)       schema 112

Philippa Huberta Johanna de Kanter, geboren op 18 augustus 1844 in Paramaribo (Suriname), dochter van Mr. Philippus de Kanter en Anna Petronella Crol, trouwt op 2 september 1869 in Zaltbommel met Bernard Mees, geboren op 28 september 1835 in Rotterdam, zoon van Rudolf Adriaan Mees en Margaretha Agatha Marken,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Margaretha Agatha Mees, geboren op 10 juli 1870 in Rotterdam,
Anna Petronella Mees, geboren op 30 maart 1872 in Rotterdam,
Philippus Mees, geboren op 5 maart 1874 in Rotterdam,

Philippa Huberta Johanna de Kanter, overlijdt op 18 december 1907 in Rotterdam, 63 jaar oud,
Bernard Mees, directeur, overlijdt op 12 december 1911 in Rotterdam, 76 jaar oud.

Heijligers - de Kanter (1868)       schema 112

Johanna Diderica de Kanter, geboren op 11 april 1846 in Paramaribo (Suriname), dochter van Mr. Philippus de Kanter en Anna Petronella Crol, trouwt op 1 mei 1868 in Zaltbommel met Arnoldus Theodorus Heijligers, geboren op 9 november 1845 in Zaltbommel, zoon van Gerhardus Johannes Heijligers en Isabella Allardina Vermeulen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Arnoldus Theodorus Heijligers, overlijdt op 25 december 1887 in Zutphen, 42 jaar oud.


XXIV

Carp - Mees (1892)       schema 112

Anna Petronella Mees, geboren op 30 maart 1872 in Rotterdam, dochter van Philippa Huberta Johanna de Kanter en Bernard Mees, trouwt op 9 juni 1892 met Wilhelm Friedrich Theodor Carp, geboren in 1861 in Rotterdam, zoon van Wilhelm Theodor Carp en Johanna Sijbilla Helena Maria Esch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XIX

Foreest - van Zuylen ( )       schema 112

Maria van Zuylen, dochter van Maria Becker en Willem van Zuylen, trouwt met Nicolaas Foreest, zoon van Albertus Foreest en Johanna Theodora Bergman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Donselaer - van Zuylen ( )       schema 112

Maria van Zuylen, dochter van Maria Becker en Willem van Zuylen, hertrouwt met Johannest Dompselaer, zoon van Vincent van Donselaer en Maria van Aller,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XVIII

Becker - de Vrij ( )       schema 113

Floris Becker, geboren in 1659 in Utrecht, zoon van Maria Raap en Albertus Becker, trouwt met Maria de Vrij, dochter van Jacob de Vrij en Abigael du Pont,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Albertus Becker,
Jacob Becker.


XIX

Becker - Both ( )       schema 113

Albertus Becker, zoon van Floris Becker en Maria de Vrij, trouwt met Aletta Both, gedoopt op 7 september 1697 in Amersfoort, dochter van Hendrick Both en Lamberta Morray,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Abigael Becker,
Floris Jacob Becker,

Aletta Both, overlijdt 16 april 1746, 48 jaar oud.

Becker - Spiering ( )       schema 115

Jacob Becker, zoon van Floris Becker en Maria de Vrij, trouwt met Sara Spiering, geboren op 5 juli 1707 in Nijmegen, dochter van Mr. Willem Hendrik Spiering en Sara Maria van der Bergh,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Cornelis Carel Becker,
Wilhelmina Sara Maria Becker,
Hendrik Becker, in 1752 overleden,
Flora Becker, in 1754 overleden,
Francois Ewoud Becker, geboren in 1735 en in 1795 overleden,

Sara Spiering, overlijdt 2 juni 1784 in Ysselstein, 76 jaar oud.


XX

Sluijterman - Becker (1741)       schema 113

Abigael Becker, dochter van Albertus Becker, raad te Utrecht, vroedschap en gecommitteerde ter Staten-Generaal en Aletta Both, trouwt omstreeks 1741 met Paulus Ignatius Sluijterman, geboren op 13 september 1722, zoon van Seyno Sluijterman, cornet/ritmeester regiment generaal-majoor Grovestins en Aletta Maria van Baarsenburg,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Frederica Sluijterman,
Louise Aletta Sluijterman,
Marie Aletta Sluijterman,
Cinto Albert Sluijterman, geboren op 7 december 1749 in Dantumawoude,
Daniel Sluijterman, geboren omstreeks 1750
Isabella Jacoba Aletta Sluijterman, geboren op 17 mei 1752 in Leeuwarden,
Lamoraal Albertus Aemilius Sluijterman, geboren op 24 januari 1757 in Balk, gedoopt op 30 januari 1757,
Eggerig Sluijterman, geboren op 7 juni 1759 in Balk, gedoopt op 10 juni 1759 in Balk,
Isabella Jacoba Aletta Sluijterman, geboren op 15 februari 1761,
Daniel Sluijterman, geboren op 3 december 1763 in Balk,
Louise Christina, geboren in 1768 in Meppel,

Paulus Ignatius Sluijterman, sous luitenant, overlijdt 10 april 1805 in Leeuwarden, 82 jaar oud.


XXI

Sluijterman - Katwinkel (1784)       schema 113

Daniel Sluijterman, geboren omstreeks 1750, zoon van Abigael Becker en Paulus Ignatius Sluijterman, trouwt op 21 juli 1784 met Louise Christina Katwinkel, geboren ostreeks 1750,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Abigael Dorothea Sluijterman, geboren op 14 september 1785 in Leeuwarden,
Jan Willem Sluijterman, geboren op 3 januari 1788 in Leeuwarden, gedoopt op 11 januari 1788 in Leeuwarden,
Isabella Jacoba Sluijterman, geboren op 17 juni 1791 in Arnhem,
Hendrik Otto Sluijterman, geboren in 1795 in Geertruidenberg,
Sara Jacoba Sluijterman, geboren op 15 oktober 1797 in Hoorn,

Daniel Sluijterman, is majoor.


XXII

Schippers - Sluijterman (1825)       schema 113

Abigael Dorothea Sluijterman, geboren op 14 september 1785 in Leeuwarden, dochter van Daniel Sluijterman en Louise Christina Katwinkel, trouwt op 15 oktober 1825 in Hasselt met Francois Schippers, geboren op 23 maart 1800 in Hasselt, zoon van Timen Schippers en Jennigjen Buter,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Francina Adriana Schippers, geboren in 1822 in Hasselt en op 14 september 1844 in Avereest overleden,

Abigael Dorothea Sluijterman, overlijdt in 1863 in Hasselt, 76 of 77 jaar oud,
Francois Schippers, overlijdt op 5 september 1859 in Hasselt/Zwartewaterland, 59 jaar oud.

Ramhorst - Sluijterman (1818)       schema 113

Isabella Jacoba Sluijterman, geboren op 17 juni 1791 in Arnhem, dochter van Daniel Sluijterman en Louise Christina Katwinkel, trouwt op 4 november 1818 in Hasselt met Lubbertus Ramhorst, geboren op 23 december 1800 in Zwolle, zoon van Lucas Jan Ramhorst en Johanna Neervoort,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Daniel Carel Ramhorst, geboren op 11 deceber 1821 in Harderwijk.

Sluijterman - van Balgooijen (1832)       schema 113

Hendrik Otto Sluijterman, geboren in 1795 in Geertruidenberg, zoon van Daniel Sluijterman en Louise Christina Katwinkel, trouwt op 26 september 1832 in Arnhem met Hendrika van Balgooijen, geboren in 1798 in Waardenburg, dochter van Jan van Balgooijen en Aalbertje Hermina van Kortelenburg,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Alberta Hermina Sluijterman, geboren in 1825 in Neerijnen,
Daniel Sluijterman, geboren in juni 1829 in Arnhem en op 25 januari 1830 in Arnhem overleden,
Maria Sluijterman, geboren in 1835 in Arnhem,
Daniel Sluijterman, geboren in 1839 in Arnhem en op 24 februari 1840 in Arnhem overleden,
Abigael Dorothea Sluijterman, geboren in juli 1841 in Arnhem en op 2 mei 1842 in Arnhem overleden,
Louisa Catharina Sluijterman, geboren in 1844,

Hendrik Otto Sluijterman, overlijdt op 7 december 1845 in Arnhem, 49 of 50 jaar oud,
Hendrika van Balgooijen, overlijdt op 7 februari 1885 in Arnhem, 86 of 87 jaar oud.


XXIII

Vos - Sluijterman (1847)       schema 113

Alberta Hermina Sluijterman, geboren in 1825 in Neerijnen, dochter van Hendrik Otto Sluijterman en Hendrika van Balgooijen, trouwt op 29 april 1847 in Utrecht met Jacobus Vos, geboren in 1825 in Utrecht, zoon van Pieter Vos en Margaretha Mulder,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Pieter Jacobus Vos, geboren in 1858 in Utrecht,
Jacobus Vos, geboren in 1860 en op 25 februari 1868 in Utrecht overleden,
Jan Hendrik Otto Vos, geboren in 1863 in Utrecht,
Margaretha Vos, geboren in 1863 in Utrecht,
Hendrika Vos, geboren in 1865 in Utrecht,

Alberta Hermina Sluijterman, overlijdt op 10 november 1901 in Utrecht, 75 of 76 jaar oud,
Jacobus Vos, overlijdt op 25 juli 1901 in Utrecht, 65 of 66 jaar oud.


XXIV

Vos - Sakkers (1881)       schema 113

Pieter Jacobus Vos, geboren in 1858 in Utrecht, zoon van Alberta Hermina Sluijterman en Jacobus Vos, trouwt op 14 september 1881 met Maria Elisabeth Sakkers, geboren in 1858 in Utrecht, dochter van Johannes Sakkers en Johanna Juliana van Rijn,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jacobus Johannes Vos, geboren in 1882,
Johannes Pieter Jacobus Vos, geboren in 1884 en op 23 juni 1925 in Utrecht overleden,
Pieter Jacobus Vos, geboren in 1886 in Utrecht en op 12 april 1888 in Utrecht overleden,
Maria Elisabeth Vos, geboren in 1888 en op 17 maart 1889 in Utrecht overleden,
Pieter Jacobus Vos, geboren in 1891 en op op 14 november 1892 in Utrecht overleden,

Pieter Jacobus Vos, overlijdt op 27 februari 1891 in Utrecht, 32 of 33 jaar oud,
Maria Elisabeth Sakkers, overlijdt op 20 september 1920 in Utrecht, 61 of 62 jaar oud.


XXV

Vos - Terhaak ( )       schema 113

Jacobus Johannes Vos, geboren in 1882, zoon van Pieter Jacobus Vos en Maria Elisabeth Sakkers, trouwt met Hendrika Terhaak, geboren in 1885 in Alkmaar, dochter van Gerrit Terhaak, en Elisabeth Maria Christoffelina Kleberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacobus Johannes Vos, overlijdt op 28 maart 1940 in Utrecht, 57 of 58 jaar oud,
Hendrika Terhaak, overlijdt op 2 april 1939 in Utrecht, 53 of 54 jaar oud.


XXIV

Vos - Houdijk (1891)       schema 113

Jan Hendrik Otto Vos, geboren in 1863 in Utrecht, zoon van Alberta Hermina Sluijterman en Jacobus Vos, trouwt op 28 januari 1891 in Utrecht met Cornelia Petronella Houdijk, geboren in 1870 in Utrecht, dochter van Hendrikus Gerardus Houdijk en Petronella van der Weert,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacobus Hendrikus Vos, geboren in 1892 in Utrecht,
Petronella Catharina Vos, geboren in 1894 in Utrecht,
Neeltje Vos, geboren in 1903 in Utrecht,

Jan Hendrik Otto Vos, overlijdt op 11 oktober 1946 in Utrecht, 82 of 83 jaar oud,
Cornelia Petronella Houdijk, overlijdt op 5 december 1929 in Utrecht, 58 of 59 jaar oud.

Ket - Vos (1893)       schema 113

Margaretha Vos, geboren in 1863 in Utrecht, dochter van Alberta Hermina Sluijterman en Jacobus Vos, trouwt op 9 augustus 1893 in Utrecht met Jan Ket, geboren in 1863 in Utrecht, zoon van Jan Ket en Albertina Hommes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Margaretha Vos, overlijdt op 3 februari 1949 in Utrecht, 86 jaar oud,
Jan Ket, overlijdt op 6 november 1941 in Utrecht, 77 of 78 jaar oud.


XXV

Vos - Lith (1917)       schema 113

Jacobus Hendrikus Vos, geboren in 1892 in Utrecht, zoon van Jan Hendrik Otto Vos en Cornelia Petronella Houdijk, trouwt op 28 maart 1917 met Anthonia Lith, geboren in 1893 in Utrecht, dochter van Jacobus Lith en Jacoba Stephana Roerebach,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Dop - Vos (1919)       schema 113

Petronella Catharina Vos, geboren in 1894 in Utrecht, dochter van Jan Hendrik Otto Vos en Cornelia Petronella Houdijk, trouwt op 7 augustus 1919 met Hendrik Dop, geboren in 1886 in Eemnes, zoon van Jan Gosen Dop en Gerritje Kuiper,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Commu - Vos (1928)       schema 113

Neeltje Vos, geboren in 1903 in Utrecht, dochter van Jan Hendrik Otto Vos en Cornelia Petronella Houdijk, trouwt op 10 oktober 1928 met Anthonius Johannes Commu, geboren in 1904 in Utrecht, zoon van Gerrit Commu en Allegonda Mulder,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van den Ham - Vos (1891)       schema 113

Hendrika Vos, geboren in 1865 in Utrecht, dochter van Alberta Hermina Sluijterman en Jacobus Vos, trouwt omstreeks 1891 met Gijsbertus van den Ham, geboren in 1869 in Utrecht, zoon van Ambrosius van den Ham en Anthonia Hol,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Jacobus van den Ham, geboren op 31 december 1892 in Jutphaas,
Ambrosius van den Ham, geboren op 23 januari 1894 in Utrecht,
Wilhelmina Albertha van den Ham, geboren in 1896 en op 13 februari 1915 in Utrecht overleden,
Ambrosius Gijsbertus van den Ham, geboren op 2 april 1897 in Jutphaas,
Hendrika Gijsberta van den Ham, geboren op 9 juni 1898 in Jutphaas,
Ambrosius Antonius van den Ham, geboren op 19 september 1899 in Jutphaas en op 28 december 1899 in Jutphaas overleden,
Antonia van den Ham, geboren op 11 maart 1901 in Jutphaas en op 27 april 1901 in Jutphaas overleden,
Gijsbertus Ambrosius van den Ham, geboren in 1903 en op 16 december 1903 in Jutphaas overleden,
Antonius van den Ham, geboren in 1906 en op 7 oktober 1906 in Jutphaas overleden,
Gijsbertus Ambrosius van den Ham, geboren in 1906 en op 30 juni 1942 in Woudenberg overleden,

Hendrika Vos, overlijdt op 16 december 1943 in Utrecht, 77 of 78 jaar oud,
Gijsbertus van den Ham, overlijdt op 22 maart 1931 in Utrecht, 61 of 62 jaar oud. .


XXV

van den Ham - Mulder (1921)       schema 113

Jacobus van den Ham, geboren 31 december 1892 in Jutphaas, zoon van Hendrika Vos en Gijsbertus van den Ham, trouwt op 9 februari 1921, met Maria Berendina Mulder, geboren in 1894 in Voorst, dochter van Hendrikus Mulder en Geertje Pannekoek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Lingen - van den Ham (1929)       schema 113

Hendrika Gijsberta van den Ham, geboren 9 juni 1898 in Jutphaas, dochter van Hendrika Vos en Gijsbertus van den Ham, trouwt op 24 januari 1929, met Johannes Jacobus van der Lingen, geboren in 1899 in Utrecht, zoon van Johannes van der Lingen en Elisabeth de Bie,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Bakker - Sluijterman (1856)       schema 113

Maria Sluijterman, geboren in 1835 in Arnhem, dochter van Hendrik Otto Sluijterman en Hendrika van Balgooijen, trouwt op 26 november 1856 met Derk Cornelis Bakker, geboren in 1832 in Maastricht, zoon van Cornelis Derk Bakker en Gertrudis Roox,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Geertruida Hendrika Bakker, geboren in 1856 in Arnhem,
Sophia Bakker, geboren op 10 maart 1859 in Utrecht,
Wilhelmina Frederika Johanna Bakker, geboren in 1861 in Arnhem, overleden op 11 oktober 1862 in Arnhem,
Louisa Christina Bakker, geboren in 1864 in Arnhem,
Hendrik Otto Bakker, geboren in 1866 in Arnhem, overleden op 28 augustus 1868 in Groningen,
Hendrik Otto Bakker, geboren op 20 oktober 1868 in Groningen,
Cornelis Derk Bakker, geboren in 1871 in Arnhem,
Frederik Hendrik Bakker, geboren in 1874 in Arnhem,
Daniel Joseph Bakker, geboren in 1877 in Arnhem,
Maria Bakker, geboren op 27 juni 1879 in Arnhem,

Maria Sluijterman, overlijdt op 2 juni 1915 in Arnhem, 79 of 80 jaar oud,
Derk Cornelis Bakker, overlijdt op 14 januari 1897 in Arnhem, 64 of 65 jaar oud.


XXIV

Blok - Bakker (1880)       schema 113

Geertruida Hendrika Bakker, geboren in 1856 in Arnhem, dochter van Maria Sluijterman en Derk Cornelis Bakker, trouwt op 9 juni 1880 in Arnhem met Jan Blok, geboren op 17 februari 1857 in Aarlanderveen, zoon van Johannes Blok en Elisabeth Spreij,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johannes Blok, geboren in 1881 in Arnhem,
Derk Cornelis Blok, geboren in 1886 in Amsterdam,
Jan Martinus Blok, geboren in 1888 in Amsterdam,


XXV

Blok - Stokvisch (1906)       schema 113

Johannes Blok, geboren in 1881 in Arnhem, zoon van Geertruida Hendrika Bakker en Jan Blok, trouwt op 15 november 1906 in Amsterdam met Geertruida Stokvisch, geboren in 1882 in Amsterdam dochter van Roelof Stokvisch en Adriana Trap,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Blok - Kieft (1914)       schema 113

Derk Cornelis Blok, geboren in 1886 in Amsterdam, zoon van Geertruida Hendrika Bakker en Jan Blok, trouwt op 19 maart 1914 in Amsterdam met Luitje Aaltje Kieft, geboren op 24 september 1890 in Doorn, dochter van Albert Kieft en Maria Aleida Woudenberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Blok - Taat (1921)       schema 113

Jan Martinus Blok, geboren in 1888 in Amsterdam, zoon van Geertruida Hendrika Bakker en Jan Blok, trouwt op 31 maart 1921 in Amsterdam met Alda Bernardina Cornelia Taat, geboren in 1893 in Amsterdam, dochter van Josephus Johannes Taat en Anna Maria Ortmann,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van Santen de Hoog - Bakker (1887)       schema 113

Sophia Bakker, geboren op 10 maart 1859 in Utrecht, dochter van Maria Sluijterman en Derk Cornelis Bakker, trouwt op 16 maart 1887 in Arnhem met Jan Hendrik van Santen de Hoog, geboren op 14 augustus 1862 in Schoonhoven, zoon van Jan van Santen de Hoog en Christina Varonica Jansen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johannes Hendrik van Santen de Hoog, geboren in 1888 in Arnhem.


XXV

van Santen de Hoog - Gertsen (1911)       schema 113

Johannes Hendrik van Santen de Hoog, geboren in 1888 in Arnhem, zoon van Sophia Bakker en Jan Hendrik van Santen de Hoog, trouwt op 14 juni 1911 met Anna Maria Berdina Jeannette Gertsen, geboren in 1888 in Arnhem, dochter van Everardus Gerardus Gertsen en Gerritje Wenink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Gerritsen - Bakker (1890)       schema 113

Louisa Christina Bakker, geboren in 1864 in Arnhem, dochter van Maria Sluijterman en Derk Cornelis Bakker, trouwt op 5 maart 1890 met Jan Gerritsen, geboren in 1864 in Arnhem, zoon van Hendrik Gerritsen en Catharina van Hattum,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Hendrik Derk Louis Gerritsen, geboren in 1891 in Arnhem,
Louis Johan Gerritsen, geboren op 21 september 1891 in Arnhem, overleden op 23 september 1891 in Arnhem,
Dirk Louis Marie Gerritsen, geboren in 1893 in Arnhem, overleden op 18 juli 1893 in Arnhem,
Derk Cornelis Gerritsen, geboren in 1895 in Arnhem, overleden op 13 april 1945 in Assen,
Jan Louis Gerritsen, geboren in 1898 in Arnhem,

Louisa Christina Bakker, overlijdt op 21 mei 1940 in Arnhem, 75 of 76 jaar oud.


XXV

Gerritsen - Barten (1919)       schema 113

Hendrik Derk Louis Gerritsen, geboren in 1891 in Arnhem, zoon van Louisa Christina Bakker en Jan Gerritsen, trouwt op 2 april 1919 met Hendrika Berendina Barten, geboren in 1893 in Arnhem, dochter van Evert Jan Barten en Hendrika Berendina Odendaal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Gerritsen - Bakker (1920)       schema 113

Jan Louis Gerritsen, geboren in 1898 in Arnhem, zoon van Louisa Christina Bakker en Jan Gerritsen, trouwt op 7 oktober 1920 in Amsterdam met Jansje Bakker, geboren in 1898 in ´s-Gravenhage, dochter van Johannes Cornelis Bakker en Jansje Beij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Bakker - Harmsen (1893)       schema 113

Hendrik Otto Bakker, geboren op 20 oktober 1868 in Groningen, zoon van Maria Sluijterman en Derk Cornelis Bakker, trouwt op 27 september 1893 in Arnhem met Johanna Willemina Harmsen, geboren in 1868 in Warnsveld, dochter van Lambertus Hendrik Harmsen en Harmina Jacoba Bakker,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Henri Bertus Willem Bakker, geboren in 1894 in Arnhem, overleden op 20 november 1894 in Arnhem,
Henri Bertus Willem Bakker, geboren in 1895 in Arnhem,
Gerdina Johanna Bakker, geboren op 3 juli 1896 in Arnhem, overleden op 30 juli 1896 in Arnhem,
Derk Cornelis Bakker, geboren in 1898 in Arnhem, overleden op 24 oktober 1898 in Arnhem,
Maria Derkje Cornelia Bakker, geboren in 1899 in Arnhem,
Antonia Jansje Frederika Bakker, geboren in 1900 in Arnhem, overleden op 8 decemvber 1902 in Arnhem,
Dirk Johan Willem Bakker, geboren in 1902 in Arnhem, overleden op 13 december 1902 in Arnhem.


XXV

Bakker - Kann (1920)       schema 113

Henri Bertus Willem Bakker, geboren in 1895 in Arnhem, zoon van Hendrik Otto Bakker en Johanna Willemina Harmsen, trouwt op 18 augustus 1920 in Arnhem met Johanna Petronella Kann, geboren in 1897 in Arnhem, dochter van Johannes Kann en Johanna Petronella Romviel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Segers - Bakker (1919)       schema 113

Maria Derkje Cornelia Bakker, geboren in 1899 in Arnhem, dochter van Hendrik Otto Bakker en Johanna Willemina Harmsen, trouwt op 12 november 1919 in Arnhem met Gradus Willebrordus Segers, geboren in 1888 in Gendringen, zoon van Gradus Johannes Segers en Wilhelmina Elfrink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Bakker - de Knegt (1896)       schema 113

Cornelis Derk Bakker, geboren in 1871 in Arnhem, zoon van Maria Sluijterman en Derk Cornelis Bakker, trouwt op 30 september 1896 met Gosewijntje de Knegt, geboren 16 oktober 1870 in Rotterdam/Deflshaven, dochter van Lourens de Knegt en Elizabeth de Hoop,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Lourens Derk Cornelis Bakker, geboren in 1898 in Arnhem,

Cornelis Derk Bakker, overlijdt op 11 december 1938 in Arnhem, 66 of 67 jaar oud,
Gosewijntje de Knegt, overlijdt op 16 juli 1938 in Arnhem, 67 jaar oud.


XXV

Bakker - van de Kleut (1920)       schema 113

Lourens Derk Cornelis Bakker, geboren in 1898 in Arnhem, zoon van Cornelis Derk Bakker en Gosewijntje de Knegt, trouwt op 2 juni 1920 met Elsken van de Kleut, geboren in 1900 in Arnhem, dochter van Johan Georg van de Kleut en Wilhelmina Hogenkamp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Bakker - Carstens (1908)       schema 113

Frederik Hendrik Bakker, geboren in 1874 in Arnhem, zoon van Maria Sluijterman en Derk Cornelis Bakker, trouwt op 5 augustus 1908 met Marie Trijntje Carstens, geboren in 1874 in Slochteren, dochter van Peter Christian Carstens en Gezina Alida Veling,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bakker - de Haan (1902)       schema 113

Daniel Joseph Bakker, geboren in 1877 in Arnhem, zoon van Maria Sluijterman en Derk Cornelis Bakker, trouwt op 21 mei 1902 met Johanna Elisabeth de Haan, geboren in 1868 in Zutphen, dochter van Jordaan Adam de Haan en Maria Carolina van Tongeren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Fransen - Bakker (1902)       schema 113

Maria Bakker, geboren op 27 juni 1879 in Arnhem, dochter van Maria Sluijterman en Derk Cornelis Bakker, trouwt op 16 juli 1902 Rotterdam met Michiel Fransen, geboren op 23 februari 1882 in Delfshaven, zoon van Anthonij Fransen en Lena van Hoewijk,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Anthonia Fransen, geboren op 7 januari 1903 in Rotterdam,
Michiel Fransen, geboren op 16 april 1904 in Rotterdam.


XXV

Baard - Fransen (1926)       schema 113

Maria Anthonia Fransen, geboren op 7 januari 1903 in Rotterdam, dochter van Maria Bakker en Michiel Fransen, trouwt op 4 maart 1926 in Amsterdam met Marinus Johannes Hendrik Baard, geboren in 1902 in Delft, zoon van Marinus Theodorus Hendricus Baard en Anna Francina Anthonia Fictor,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Fransen - Lensing (1928)       schema 113

Michiel Fransen, geboren op 16 april 1904 in Rotterdam, zoon van Maria Bakker en Michiel Fransen, trouwt op 23 mei 1928 in Amsterdam met Aleida Paulina Wilhelmina Lensing, geboren in 1902 in Arnhem, dochter van Hendrikus Johannes Lensing en Wilhelmina Jacba van Driessen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Kappers - Sluijterman (1855)       schema 113

Louisa Catharina Sluijterman, geboren in 1844, dochter van Hendrik Otto Sluijterman en Hendrika van Balgooijen, trouwt op 8 maart 1855 in Arnhem met Hendrik Christiaan Kappers, geboren in 1830 in Grave, zoon van Gijsbertus Kappers en Louisa Cornierra van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Hendrika Louisa Kappers, geboren in 1856 in Utrecht,
Louise Gijsberta Kappers, geboren in 1857,
Johanna Catharina Kappers, geboren in 1859 in Utrecht,
Otttelina Antoinetta Kappers, geboren in 1861 en op 3 november 1862 in Utrecht overleden,
Maria Johanna Kappers, geboren in 1864 en op 7 november 1867 in Utrecht overleden,
Sophia Frederika Mathilda Kappers, geboren in 1868 en op 4 mei 1874 in Utrecht overleden,
Jan Gijsbertus Kappers, geboren op 23 november 1869 in Nijmegen en op 21 mei 1894 in Utrecht overleden,
Hendrik Otto Kappers, geboren op 30 november 1872 in Nijmegen,

Louisa Catharina Sluijterman, overlijdt op 10 januari 1919 in Soest, 74 of 75 jaar oud.


XXIV

Heesbeen - Kappers (1879)       schema 113

Hendrika Louisa Kappers, geboren in 1856 in Utrecht, dochter van Louisa Catharina Sluijterman en Hendrik Christiaan Kappers, trouwt op 15 januari 1879 in Utrecht met Arnold Heesbeen, geboren in 1854 in Hatert, zoon van Adrianus Heesbeen en Willemina Christina Gevers,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Adriaan Heesbeen, geboren op 29 oktober 1878 in Berg Ambacht en op 15 maart 1879 in Utrecht overleden,
Wilhelminia Louise Hendrika Heesbeen, geboren op 4 januari 1880 in Utrecht,
Jan Hendrik Christianus Heesbeen, geboren op 1 juni 1882 in Utrecht,
Arnold Wilhelm Bernardus Heesbeen, geboren op 26 juni 1884 in Utrecht,

Hendrika Louisa Kappers, overlijdt op 22 september 1891 in Utrecht, 34 of 35 jaar oud,
Arnold Heesbeen, overlijdt op 12 juni 1886 in Utrecht, 31 of 32 jaar oud.


XXV

van den Berg - Heesbeen (1903)       schema 113

Wilhelminia Louise Hendrika Heesbeen, geboren op 4 januari 1880 in Utrecht, dochter van Hendrika Louisa Kappers en Arnold Heesbeen, trouwt op 27 mei 1903 Utrecht met Albertus Hendrikus van den Berg, geboren in 1879 in Utrecht, zoon van Albertus van den Berg en Sara Papendorp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Valkenburg - Heesbeen (1915)       schema 113

Wilhelminia Louise Hendrika Heesbeen, geboren op 4 januari 1880 in Utrecht, dochter van Hendrika Louisa Kappers en Arnold Heesbeen, hertrouwt op 9 juni 1915 met Gerrit Valkenburg, geboren op 11 februari 1879 in Vreeswijk, zoon van Gerrit Valkenburg en Adriana Maas Smitskamp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerrit Valkenburg, overlijdt op 26 juni 1960 in Utrecht, 81 jaar oud.

Heesbeen - Visser (1906)       schema 113

Jan Hendrik Christianus Heesbeen, geboren 1 juni 1882 in Utrecht, zoon van Hendrika Louisa Kappers en Arnold Heesbeen, trouwt op 18 juli 1906 in Utrecht met Johanna Adriana Visser, geboren in 1887 in Utrecht, dochter van Gerrit Jacobus Visser en Gerarda Wilhelmina Leeuwensteijn,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gerrit Jacobus Heesbeen, geboren in 1907 in Utrecht.


XXVI

Heesbeen - de Graaf (1927)       schema 113

Gerrit Jacobus Heesbeen, geboren in 1907 in Utrecht, zoon van Jan Hendrik Christianus Heesbeen en Johanna Adriana Visser, trouwt op 20 oktober 1927 in Amsterdam met Willy de Graaf, geboren in 1909 in Amsterdam, dochter van Willem de Graaf en Anna Melchers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Heesbeen - Vermaak (1913)       schema 113

Arnold Wilhelm Bernardus Heesbeen, geboren op 26 juni 1884 in Utrecht, zoon van Hendrika Louisa Kappers en Arnold Heesbeen, trouwt op 12 november 1913 Utrecht met Johanna Gijsberta Vermaak, geboren in 1886 in Utrecht, dochter van Gijsbertus Wilhellmus Vermaak en Johanna Jacoba van Boeschoten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Gijsberta Vermaak, overlijdt op 20 oktober 1920 in Utrecht, 33 of 34 jaar oud.

Heesbeen - ter Bliek (1921)       schema 113

Arnold Wilhelm Bernardus Heesbeen, geboren in 1884 in Utrecht, zoon van Hendrika Louisa Kappers en Arnold Heesbeen, hertrouwt op 14 juli 1921 in Utrecht met Helena Aletta Bliek, geboren in 1885 in Utrecht, dochter van Johannes Jacobus ter Bliek en Johanna Jacoba van Boeschoten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van Essen - Kappers (1884)       schema 113

Louise Gijsberta Kappers, geboren in 1857, dochter van Louisa Catharina Sluijterman en Hendrik Christiaan Kappers, trouwt op 18 juni 1884 in Utrecht met Elbert van Essen, geboren in 1855 in Nijkerk (Huize Watergoor), zoon van Hendrik Evert Jan van Essen en Geertje Sillen van Broek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Louise Gijsberta Kappers, overlijdt op 13 februari 1941 in Utrecht, 83 of 84 jaar oud,
Elbert van Essen, overlijdt op 21 december 1919 in Soest, 63 of 64 jaar oud.

Oudraad - Kappers (1882)       schema 113

Johanna Catharina Kappers, geboren in 1859 in Utrecht, dochter van Louisa Catharina Sluijterman en Hendrik Christiaan Kappers, trouwt op 20 december 1882 in Utrecht met Anthonie Ernst Oudraad, geboren op 25 maart 1858 in Coevorden, zoon van Gerrit Oudraad en Maria Wilhelmina van Oosterom,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Hendrik Oudraad, geboren op 27 maart 1884 in Utrecht in Utrecht,
Maria Willemina Oudraad, geboren op 27 maart 1884 en op 20 april 1884 in Utrecht overleden,
Gerrit Johan Oudraad, geboren op 11 augustus 1885 in Utrecht,

Anthonie Ernst Oudraad, overlijdt op 10 maart 1920 in Utrecht, 61 jaar oud.

Kappers - de Haas (1894)       schema 113

Hendrik Otto Kappers, geboren op 30 november 1872 in Nijmegen, zoon van Louisa Catharina Sluijterman en Hendrik Christiaan Kappers, trouwt op 2 mei 1894 in Utrecht met Christina Anna Maria de Haas, geboren op 15 mei 1857 in Utrecht, dochter van Gerrit de Haas en Eva Konst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Christina Anna Maria de Haas, overlijdt op 6 december 1922 in Utrecht.

Kappers - Bakker ( )       schema 113

Hendrik Otto Kappers, geboren op 30 november 1872 in Nijmegen, zoon van Louisa Catharina Sluijterman en Hendrik Christiaan Kappers, hertrouwt na 1922 met Hendrica Johanna Bakker, geboren op 1 maart 1876 in Utrecht, dochter van Marinus Pieter Bakker en Johanna Lobel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Oudraad - Peeters (1916)       schema 113

Jan Hendrik Oudraad, geboren op 27 maart 1884 in Utrecht, zoon van Johanna Catharina Kappers en Anthonie Ernst Oudraad, trouwt op 17 augustus 1916 in Woerden, met Maria Geertruida Peeters, geboren in 1887 in Zwolle, dochter van Jacobus Johannes Franciscus Peeters en Berendina Lindeboom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

Schippers - Sluijterman (1818)       schema 113

Sara Jacoba Sluijterman, geboren op 15 oktober 1797 in Hoorn, dochter van Daniel Sluijterman en Louise Christina Katwinkel, trouwt op 1 juni 1818 in Hasselt met Jasper Schippers, geboren op 2 oktober 1793 in Hasselt, zoon van Tijmen Schippers en Jannegje Bueter,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Catharina Wilhelmina Abigael Schippers, geboren in 1819 in Hasselt,
Jannegje Schippers, geboren in 1823 in Hasselt,

Tijmen Schippers, overlijdt voor 1827.

Metzelaar - Sluijterman (1827)       schema 113

Sara Jacoba Sluijterman, geboren op 15 oktober 1797 in Hoorn, dochter van Daniel Sluijterman en Louise Christina Katwinkel, hertrouwt op 22 maart 1827 in Hasselt met Teunis Metzelaar, geboren op 28 november 1792 in Dirksland (Zuidholland), zoon van Teunis Metzelaar en Jannetje Teunebreijer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

ten Brink - Schippers (1852)       schema 113

Catharina Wilhelmina Abigael Schippers, geboren in 1819 in Hasselt, dochter van Sara Jacoba Sluijterman en Jasper Schippers, trouwt op 12 augustus 1852 in Hasselt met Meindert ten Brink, geboren in 1825 in Hasselt, zoon van Hendrikus Martinus ten Brink en Aaltje Schreur,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Verhezen - Schippers (1846)       schema 113

Jannegje Schippers, geboren in 1823 in Hasselt, dochter van Sara Jacoba Sluijterman en Jasper Schippers, trouwt op 28 maart 1846 in Hasselt met Johan Frederik Verhezen, geboren in 1819 in Middelburg, zoon van Elisabeth Sophia Verhezen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Elizabeth Verhezen, geboren in 1853 in Avereest,
Sara Jacoba Verhezen, geboren in 1861 in Avereest en op 8 januari 1862 in Avereest overleden,

Jannegje Schippers, overlijdt op 28 maart 1862 in Avereest, 38 of 39 jaar oud.


XXIV

de Voer - Verhezen (1884)       schema 113

Elizabeth Verhezen, geboren in 1853 in Avereest, dochter van Jannegje Schippers en Johan Frederik Verhezen, trouwt op 7 februari 1884 in Enschede met Johannes de Voer, geboren in 1850 in Tubbergen, zoon van Joseph de Voer en Franciska Maria Bluimers,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jozef Johannes de Voer, geboren in 1875 in Almelo-Stad,
Jansje Jacoba de Voer, geboren in 1881 in Almelo-Stad,
Franciscus de Voer, geboren in 1884 in Lonneker,
Johan Frederik de Voer, geboren in 1888 in Enschede,
Maria Elisabeth de Voer, geboren in 1890 in Lichtenvoorde,
Willemina Catharina de Voer, geboren in 1893 in Enschede,

Elizabeth Verhezen, overlijdt op 13 december 1942 in Enschede, 88 of 89 jaar oud,
Johannes de Voer, koopman, overlijdt op 1 juni 1916 in Gennep, 65 of 66 jaar oud.


XXV

de Voer - Bornebroek ( )       schema 113

Jozef Johannes de Voer, geboren in 1875 in Almelo-Stad, zoon van Elizabeth Verhezen en Johannes de Voer, trouwt met Geertje Bornebroek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jozef Johannes de Voer, overlijdt op 5 april 1924 in Enschede, 48 of 49 jaar oud.

Kramer - de Voer (1901)       schema 113

Jansje Jacoba de Voer, geboren in 1881 in Almelo-Stad, dochter van Elizabeth Verhezen en Johannes de Voer, trouwt op 24 oktober 1901 in Enschede met Menne Kramer, geboren in 1881 in Grootegast, zoon van Kramer, Aiske,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Aiske Kramer, geboren in 1903 in Coevorden, overleden op 20 september 1903 in Haaksbergen,
Wilhelmina Kramer, geboren in 1904 in Borculo, overleden op 2 februari 1905 in Almelo-Ambt,

Er is bij het huwelijk één kind gewettigd; het huwelijk wordt op 17 juni 1924 door echtscheiding ontbonden.

de Voer - van den Berg (1906)       schema 113

Franciscus de Voer, geboren in 1884 in Lonneker, zoon van Elizabeth Verhezen en Johannes de Voer, trouwt op 12 april 1906 in Oldenzaal met Anna Maria van den Berg, geboren in 1889 in Goor (Overijssel), dochter van Johan Ernst van den Berg en Johanna Frederika Rouwen
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Er is bij het huwelijk één kind gewettigd,

Franciscus de Voer, logementhouder, overlijdt op 14 augustus 1935 in Enschede, 50 of 51 jaar oud.

de Voer - Battels (1910)       schema 113

Johan Frederik de Voer, geboren in 1888 in Enschede, zoon van Elizabeth Verhezen en Johannes de Voer, trouwt op 26 mei 1910 in Enschede met Maria Battels, geboren in 1888 in Enschede, dochter van Friederich Battels en Willemina Catharina Schaffer
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johan Frederik de Voer, is koopman.

Rillman - de Voer (1912)       schema 113

Maria Elisabeth de Voer, geboren in 1890 in Lichtenvoorde, dochter van Elizabeth Verhezen en Johannes de Voer, trouwt op 11 april 1912 met Herman Gradus Marinus Jan Rillman, geboren in 1889 in Enschede, zoon van Paul Anton Rillman en Johanna Antonia Wiggers
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Er zijn bij het huwelijk twee kinderen gewettigd,

Herman Gradus Marinus Jan Rillman, overlijdt voor 1922.

ten Voorde - de Voer (1922)       schema 113

Maria Elisabeth de Voer, geboren in 1890 in Lichtenvoorde, dochter van Elizabeth Verhezen en Johannes de Voer, hertrouwt op 18 mei 1922 met Marinus Karel Johan Lodewijk ten Voorde, geboren in 1889 in Enschede, zoon van Gerrit Jan ten Voorde en Johanna Elisabeth Rillmann
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Marinus Karel Johan Lodewijk ten Voorde, is koopman.

Baars - de Voer (1913)       schema 113

Willemina Catharina de Voer, geboren in 1893 in Enschede, dochter van Elizabeth Verhezen en Johannes de Voer, trouwt op 13 februari 1913 in Enschede met Johannes Petrus Baars, geboren in 1893 in Doesburg, zoon van Theodorus Baars en Catharina Bollen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johannes Petrus Baars, geboren in februari 1915 in Enschede, overleden op 25 april 1915 in Enschede,
Albertus Johannes Baars, geboren in april 1916 in Enschede, overleden op 24 juni 1916 in Enschede.


XXI

Renaud - Sluijterman ( )       schema 114

Marie Aletta Sluijterman, dochter van Abigael Becker en Paulus Ignatius Sluijterman, trouwt met Goodwijk Louis Renaud, geboren op 6 maart 1741 in Leeuwarden, gedoopt op 12 maart 1741 in Leeuwarden, zoon van Ds. Jean Leonard Renaud, predikant en Hester Fleury,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Sluijterman - a Nijeholt (1782)       schema 114

Lamoraal Albertus Aemilius Sluijterman, geboren op 24 januari 1757 in Balk, gedoopt op 30 januari 1757, zoon van Abigael Becker en Paulus Ignatius Sluijterman, trouwt omstreeks 1782 met Catharina Lycklama a Nijeholt, geboren op 9 december 1749, dochter van Augustinus Lycklama a Nijeholt en Elizabeth Hendriks van Heemstra,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Paulus Augustinus Sluijterman, gedoopt op 8 december 1782 in Jorwerd en op 23 november 1828 in Workum overleden,

Catharina Lycklama a Nijeholt, overlijdt op 1 januari 1813, 63 jaar oud.

Sluijterman - Tromp (1816)       schema 114

Lamoraal Albertus Aemilius Sluijterman, geboren op 24 januari 1757 in Balk, gedoopt op 30 januari 1757, zoon van Abigael Becker en Paulus Ignatius Sluijterman, hertrouwt omstreeks 1816 met Janke van Hettinga Tromp, dochter van Tjitte Ages Tromp en Yed Jacobs de Jong,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Lamoraal Albertus Aemelius Syno Sluijterman, geboren op 17 december 1816 in Workum,
Abigael Aletta Sluijterman, geboren op 8 februari 1818 in Leeuwarden,

Lamoraal Albertus Aemilius Sluijterman, inspecteur accijnzen te Workum; uit eigenerfden gekozen tot lid Staten van Friesland, overlijdt op 28 januari 1838, 81 jaar oud,


XXII

Sluijterman - Schlikker (1846)       schema 114

Lamoraal Albertus Aemelius Syno Sluijterman, geboren op 17 december 1816 in Workum, gedoopt op 20 december 1816 in Workum, zoon van Lamoraal Albertus Aemilius Sluijterman en Janke van Hettinga Tromp, trouwt omstreeks 1846 met Bernhardina Johanna Schlikker, geboren op 11 juli 1813 in Langweer (Doniawerstal), dochter van Harmannus Schlikker en Anna Elzabena Tegelaar,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Anna Elsabene Sluijterman, geboren op 23 december 1848 in Sneek,
Lamoraal Albertus Aemelius Sluijterman, geboren op 5 augustus 1850 in Sneek,
Hermannus Syno Sluijterman, geboren op 18 februari 1852 in Sneek en op 14 juni 1854 in Sneek overleden,
Gerhardus Jan Sluijterman, geboren op 6 oktober 1853 in Sneek,
Fenna Margaretha Sluijterman, geboren op 10 augustus 1855 in Sneek en op 22 februari 1856 in Sneek overleden,
Albertus Aemelius Syno Sluijterman, geboren op 6 juli 1857 in Sneek en op 12 juni 1880 in Groningen overleden,

Lamoraal Albertus Aemelius Syno Sluijterman, overlijdt op 9 juni 1857 in Sneek, 40 jaar oud,
Bernhardina Johanna Schlikker, overlijdt op 7 januari 1870 in Sneek, 56 jaar oud.


XXIII

Schlikker - Sluijterman (1872)       schema 114

Anna Elsabene Sluijterman, geboren op 23 december 1848 in Sneek, dochter van Lamoraal Albertus Aemelius Syno Sluijterman en Bernhardina Johanna Schlikker, trouwt op 24 juli 1872 in Hennaarderadeel met Edo Floris Schlikker, geboren in 1840 in Schuttorf (bij Hannover), fabrikant en grootbankier, zoon van Gerhard Schlikker en Gesina Elisabeth Rost,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gerhard Schlikker.

Sluijterman - Potma (1879)       schema 114

Dr. Lamoraal Albertus Aemelius Sluijterman, geboren op 5 augustus 1850 in Sneek, zoon van Lamoraal Albertus Aemelius Syno Sluijterman en Bernhardina Johanna Schlikker, trouwt op 24 juli 1879 Workum met Eke Potma, geboren op 20 mei 1851 in Workum, dochter van Harmen Potma en Tjitske Tromp Sevensma,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Tjitske Sluijterman, geboren op 27 mei 1880 in Workum,
Albertus Aemelius Syno Sluijterman, geboren op 8 februari 1882 in Workum,
Harmannus Sluijterman, geboren op 28 april 1885 in Workum,
Bernardina Johanna Sluijterman, geboren op 25 maart 1889 in Workum,

Eke Potma, overlijdt op 10 februari 1933 in Haarlem, 81 jaar oud.


XXIV

van Eerde - Sluijterman (1905)       schema 114

Tjitske Sluijterman, geboren op 27 mei 1880 in Workum, dochter van Dr. Lamoraal Albertus Aemelius Sluijterman en Eke Potma, trouwt op 27 juli 1905 in Workum met Sjoerd Riemer van Eerde, geboren op 25 december 1872 in Workum, zoon van Albertus Egbert van Eerde en Gelkje de Jong,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Albertus Egbert van Eerde, geboren op 25 juni 1906 in Winschoten.


XXV

van Eerde - Roijer (1937)       schema 114

Albertus Egbert van Eerde, geboren op 25 juni 1906 in Winschoten, zoon van Tjitske Sluijterman en Sjoerd Riemer van Eerde, trouwt op 6 september 1937 met Adriana Maria Roline Roijer, geboren op 19 maart 1910 in Scotstown (Lanarkshire), dochter van Ir. Wilhelm Roijer, scheepsbouwkundige en Jkvr. Sara Hendrina Quarles van Ufford,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Rudolf van Eerde, geboren op 22 juni 1938 in ´s-Gravenhage.


XXVXI

van Eerde - Haitink (1966)       schema 114

Jan Rudolf van Eerde, geboren op 22 juni 1938 in ´s-Gravenhage, zoon van Albertus Egbert van Eerde en Adriana Maria Roline Roijer, trouwt op 28 mei 1966 in Laren met Karen Mary Haitink, geboren op 4 september 1941 in ´s-Gravenhage, dochter van Oscar Nis Haitink en Mary van Weel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ariana Mary Roline van Eerde, geboren op 22 november 1967 in Veenendaal,
Tjitske Nelleke Carola van Eerde, geboren op 30 augustus 1969 in Veenendaal,
Marjolein Jeanette Albertine van Eerde, geboren op 27 juni 1972 in Rotterdam.


XXIV

Sluijterman - Moll (1914)       schema 114

Dr. Albertus Aemelius Syno Sluijterman, geboren op 8 februari 1882 in Workum, zoon van Dr. Lamoraal Albertus Aemelius Sluijterman en Eke Potma, trouwt op 6 mei 1914 in Dordrecht met Henriette Wilhelmina Moll, geboren op 2 januari 1890 in Dordrecht, dochter van Adriaan Anton Moll en Johanna Katharina Bodel Bienfait,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johanna Catharina Sluijterman, geboren op 11 maart 1917 in Haarlem,
Lamoraal Albertus Aemelius Sluijterman, geboren op 29 augustus 1918 in Haarlem,
Adriaan Anton Sluijterman, geboren in 1921 en op 23 januari 1946 in Rhenen overleden.

Sluijterman - Kijlstra (1919)       schema 114

Mr. Harmannus Sluijterman, geboren op 28 april 1885 in Workum, substituut-griffier rechtbank Leeuwarden, zoon van Dr. Lamoraal Albertus Aemelius Sluijterman en Eke Potma, trouwt op 14 november 1919 in Schoterland met Martha Marchina Johanna Kijlstra, geboren op 11 oktober 1895 in Schoterland/Heerenveen, dochter van Gerhard Kijlstra, medisch doctor en Femmina van Konijnenburg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Bernhardina Cornelia Femina Sluijterman, geboren op 14 juni 1920 in Amsterdam,
Lamoraal Albertus Aemilius Sluijterman, geboren op 30 maart 1922 in Leeuwarden, overleden op 19 september 1944 in Nijmegen,

Het huwelijk wordt op 4 juli 1928 ontbonden door echtscheiding door de rechtbank in Zutphen.

de Raad - Sluijterman ( )       schema 114

Bernardina Johanna Sluijterman, geboren op 25 maart 1889 in Workum, dochter van Dr. Lamoraal Albertus Aemelius Sluijterman en Eke Potma, trouwt met Henri de Raad, , geboren in Utrecht,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

de Jong - Sluijterman (1853)       schema 114

Abigael Aletta Sluijterman, geboren op 8 februari 1818 in Leeuwarden, dochter van Lamoraal Albertus Aemilius Sluijterman en Janke van Hettinga Tromp, trouwt op 22 september 1853 in Sneek met Kasper Roelofs de Jong, notaris te Sneek, geboren op 26 februari 1816 in Stiens, zoon van Roelof Kaspar de Jong en Vinnigje Meyer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Fenna de Jong, geboren op 21 oktober 1854 in Hennaarderadeel,
Albertina Emilia Jong, geboren op 5 juni 1857 in Hennaarderadeel,

Abigael Aletta Sluijterman, overlijdt op 27 december 1874 in Hennaarderadeel, 56 jaar oud.


XXI

Sluijterman - Spengler (1782)       schema 114

Eggerig Sluijterman, geboren op 7 juni 1759 in Balk, gedoopt op 10 juni 1759 in Balk, zoon van Abigael Becker en Paulus Ignatius Sluijterman, trouwt omstreeks 1782 met Gerarda Susanna Spengler,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dorothea Louisa Carolina Sluijterman, geboren op 15 januari 1783 in Morra, gedoopt op 19 januari 1783 in Morra (Oostdongeradeel).

Penning - Sluijterman (1787)       schema 114

Isabella Jacoba Aletta Sluijterman, geboren op 15 februari 1761, dochter van Abigael Becker en Paulus Ignatius Sluijterman, trouwt op 18 februari 1787 te Jorwerd met Cornelis Philippus Penning luitenant bij korps artilleristen, kapitein der artillerie en later griffier, geboren op 11 december 1757 in Delft, zoon van Isack Penning en Philippina Maria Mesch,
Uit dit huwelijk zijn geen kindern bekend.

Sluijterman - Meijer (1806)       schema 114

Daniël Sluijterman, geboren op 3 december 1763 in Balk, zoon van Abigael Becker en Paulus Ignatius Sluijterman, trouwt op omstreeks 1806 met Catharina Meijer,
Uit dit huwelijk zijn twee kindern bekend,

Paulina Emilia Louisa Catharina Sluijterman, geboren op 30 januari 1807 in Hasselt,
Hermanus Martinus Eggerig Sluijterman, geboren in 1809 in Hasselt, overleden op 4 januari 1867 in Harderwijk.


XXII

Breman - Sluijterman (1833)       schema 114

Paulina Emilia Louisa Catharina Sluijterman, geboren op 30 januari 1807 in Hasselt, dochter van Daniël Sluijterman en Catharina Meijer, trouwt op 19 april 1833 met Jan Breman, geboren op 28 januari 1798 in Hasselt, zoon van Jan Breman en Geertruij van der Horst,
Uit dit huwelijk zijn vijf kindern bekend,

Daniel Breman, geboren in 1834 in Zalk, overleden op 15 augustus 1846 in Hasselt,
Jan Breman, geboren op 7 november 1835 in Zalk,
Abraham Johannes Hendrikus Breman, geboren in 1839 in Hasselt, overleden op 27 augustus 1841 in Hasselt,
Catharina Pouwlina Breman, geboren in 1841 in Hasselt, overleden op 28 oktober 1843 in Hasselt,
Catharina Hendrika Breman, geboren in 1845 in Hasselt, overleden op 08 maart 1862 in Hasselt,

Paulina Emilia Louisa Catharina Sluijterman, overlijdt op 31 januari 1875 in Hasseelt, 68 jaar oud,
Jan Breman, overlijdt op 18 december 1858 in Hasselt, 60 jaar oud.


XXI

van Loo - Sluijterman (1794)       schema 114

Louise Christina Sluijterman, geboren in 1768 in Meppel, dochter van Abigael Becker en Paulus Ignatius Sluijterman, trouwt op 13 maart 1794 te Jelsum met Willem van Loo,
Uit dit huwelijk is één kindern bekend,

Willem Louis Sluijterman van Loo, geboren op 21 september 1796,

Willem van Loo, overlijdt op 18 april 1805 in Leeuwarden.

Maaldrink - Sluijterman (1808)       schema 114

Louise Christina Sluijterman, geboren in 1768 in Meppel, dochter van Abigael Becker en Paulus Ignatius Sluijterman, hertrouwt op 19 maart 1808 (ondertrouw op 26 februari 1808) met Derk Maaldrink geboren in 1779 in Deventer, zoon van Martinus Maaldrink en Aaltje ter Steege,
Uit dit huwelijk zijn geen kindern bekend,

Derk Maaldrink, kapitein, overlijdt op 11 april 1827 in Deventer, 47 of 48 jaar oud.


XXII

Sluijterman van Loo - Zeewoldt (1827)       schema 114

Mr. Willem Louis Sluijterman van Loo, geboren op 21 september 1796, zoon van Louise Christina Sluijterman en Willem van Loo, trouwt op 31 mei 1827 te Leiden met Margaretha Zeewoldt geboren in 1802, dochter van Jacob Zeewoldt en Esther Maria Berthon,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Frederica Henrietta Sluijterman van Loo,
Willem Sluijterman van Loo, geboren in 1829, overleden op 20 januari 1875 in Amsterdam,
Esther Marie Sluijterman van Loo, geboren in 1830 in Leiden,
Louisa Christina Sluijterman van Loo, geboren in 1831 in Schagen,
Jacob Sluijterman van Loo, geboren op 23 april 1833 in Schagen,
Isaac Elie Francois Berthon Sluijterman van Loo, geboren op 28 januari 1837 in Beverwijk,
Anna Hermina Sluijterman van Loo, geboren op 12 oktober 1840 in Beverwijk, overleden op 7 februari 1899 in Heemstede,
Lamoraal Albertus Amelius Sluijterman van Loo, geboren in 1841 in Beverwijk,
Paulina Abigael Sluijterman van Loo, geboren op 29 maart 1843 in Beverwijk,
Elisabeth Esther Sluijterman van Loo, geboren op 17 mart 1846 in Beverwijk,

Mr. Willem Louis Sluijterman van Loo, kantonrechter, vrederechter te Beverwijk, overlijdt op 12 september 1875 in Ouddorp (Beverwijk), 78 jaar oud,
Margaretha Zeewoldt, overlijdt op 12 maart 1878 in Warnsveld (Beverwijk), 75 of 76 jaar oud.


XXIII

van Praag - Sluijterman van Loo (1867)       schema 114

Esther Marie Sluijterman van Loo, geboren in 1830 in Leiden, dochter van Mr. Willem Louis Sluijterman van Loo en Margaretha Zeewoldt, trouwt op 27 augustus 1867 in Beverwijk met Frederik Eduard van Praag geboren in 1825 in Haaksbergen, zoon van Jacobus van Praag en Anna Zwaantje Scheper,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Margaretha van Praag, geboren in 1869 in Haarlem,
Anna van Praag, geboren op 17 november 1870 in Haarlem, overleden op 23 januari 1883 in Haarlem.


XXIV

Noë - van Praag (1893)       schema 114

Margaretha van Praag, geboren in 1869 in Haarlem, dochter van Esther Marie Sluijterman van Loo en Frederik Eduard van Praag, trouwt op 6 juli 1893 met Lodewijk Pieter Noë geboren op 5 november 1868 in Haarlem, zoon van Abraham Noë en Jochemiena Hendrieka Maas,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Koopmans - Sluijterman van Loo (1857)       schema 114

Louisa Christina Sluijterman van Loo, geboren in 1831 in Schagen, dochter van Mr. Willem Louis Sluijterman van Loo en Margaretha Zeewoldt, trouwt op 12 oktober 1857 in Beverwijk met Rinse Koopmans, advocaat, geboren in 1830 in Amsterdam, zoon van Klaas Koopmans en Antje Sander,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Nicolaas Koopmans, geboren op 26 oktober 1858 in Utrecht,
Willem Louis Koopmans, geboren in 1861 in Haarlem,
Anna Hermine Koopmans, geboren in 1867.


XXIV

Koopmans - Heidenrijk (1897)       schema 114

Willem Louis Koopmans, geboren in 1861 in Haarlem, zoon van Louisa Christina Sluijterman van Loo en Rinse Koopmans, trouwt op 2 juni 1897 in Tiel met Reina Martina Heidenrijk geboren in 1869 in Tiel, dochter van Ds. Jacobus Hendrik Heidenrijk en Maria Hubertina Vrancken,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Louis Koopmans, rijksontvanger, overlijdt op 28 september 1939 in Arnhem, 77 of 78 jaar oud,
Reina Martina Heidenrijk, overlijdt op 10 april 1944 in Voorburg, 74 of 75 jaar oud.

Verhoef - Koopmans (1882)       schema 114

Anna Hermine Koopmans, geboren op 3 januari 1867 in Haarlem, dochter van Louisa Christina Sluijterman van Loo en Rinse Koopmans, trouwt op 28 september 1882 in Gorinchem met Fredericus Johannes Herman Verhoef, geboren op 25 januari 1858 te 's Gravenhage, zoon van Johannes Wilhelmus Verhoef en Wilhelmina Christina Captijn
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Louisa Christina Verhoef, geboren op 12 augustus 1891 in Haarlem,
Wilhelmina Christina Verhoef, geboren op 21 mei 1894 in Utrecht,

Fredericus Johannes Herman Verhoef, overlijdt op 17 maart 1925 in 's Gravenhage, 67 jaar oud,
Anna Hermine Koopmans, overlijdt op 19 maart 1945 in Wassenaar, 78 jaar oud.


XXIII

Sluijterman van Loo - Wurfbain (1869)       schema 114

Dr. Jacob Sluijterman van Loo, geboren op 23 april 1833 in Schagen, zoon van Mr. Willem Louis Sluijterman van Loo en Margaretha Zeewoldt, trouwt op 28 januari 1869 in Rheden met Frederica Louisa Wilhelmina Wurfbain geboren op 7 juni 1846 in Amsterdam, dochter van Johannes Constantinus Hurrelbrinck Wurfbain en Philippina Maria Zweerts,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Constance Marie Sluijterman van Loo, geboren op 21 januari 1872 in Nijmegen,
Willem Sluijterman van Loo, geboren op 8 april 1877 in Arnhem,

Dr. Jacob Sluijterman van Loo, overlijdt op 21 april 1894 in Schagen, 60 jaar oud,
Frederica Louisa Wilhelmina Wurfbain, overlijdt op 2 september 1929 in ´s-Gravenhage, 83 jaar oud.


XXIV

Ketjen - Sluijterman van Loo (1894)       schema 114

Constance Marie Sluijterman van Loo, geboren 21 januari 1872 in Nijmegen, dochter van Dr. Jacob Sluijterman van Loo en Frederica Louisa Wilhelmina Wurfbain, trouwt op 10 september 1894 in Arnhem met Jan Jacob Ketjen geboren op 17 januari 1870 in Zierikzee, zoon van Jan Gerard Hendrik Bartyn Ketjen en Catharina Cornelia de Wetstein Pfister,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Wilhelmina Ketjen, geboren op 17 augustus 1895 in Doesburg,
Henriette Ketjen, geboren op 28 april 1899 in Doesburg,

Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding op 26 september 1913 in Amsterdam.

Sluijterman van Loo - van Alphen (1910)       schema 114

Willem Sluijterman van Loo, geboren op 8 april 1877 in Arnhem, zoon van Dr. Jacob Sluijterman van Loo en Frederica Louisa Wilhelmina Wurfbain, trouwt omstreeks 1910 met Jkvr. Adolphine van Alphen geboren op 31 mei 1883 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Daniel Francois van Alphen en Jkvr. Adolphine Westpalm van Hoorn,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Antoinette Gertrude Sluijterman van Loo, geboren op 26 april 1911 in ´s-Gravenhage,
Lamoraal Willem Sluijterman van Loo, geboren op 10 februari 1913 in ´s-Gravenhage,
Adolf Alexander Sluijterman van Loo, geboren op 23 september 1916 in ´s-Gravenhage,
Elise Daniela Sluijterman van Loo, geboren op 2 december 1918 in ´s-Gravenhagem overleden op 8 oktober 1926 in ´s-Gravenhage,
Louise Frederique Sluijterman van Loo, geboren op 22 april 1923 in ´s-Gravenhage,

Willem Sluijterman van Loo, overlijdt op 21 november 1956 in ´s-Gravenhage, 79 jaar oud,
Jkvr. Adolphine van Alphen, overlijdt op 24 september 1967 in ´s-Gravenhage, 84 jaar oud.


XXV

de Rougemont - Sluijterman van Loo (1935)       schema 114

Antoinette Gertrude Sluijterman van Loo, geboren op 26 april 1911 in ´s-Gravenhage, dochter van Willem Sluijterman van Loo en Jkvr. Adolphine van Alphen, trouwt op 13 september 1935 in ´s-Gravenhage met Ds. Jean de Rougemont geboren in 1909 in Neuchatel, zoon van Jean Henri Frederic de Rougemont en Sophie Rose Beatrice de Perrot,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Marguerite Guuillemette de Rougemont, geboren op 18 augustus 1936 in Boudry,
Suzanne Beatrice de Rougemont, geboren op 18 maart 1938 in Boudry,
Monique de Rougemont, geboren op 20 februari 1941 in Neuchatel,
Jean Luc de Rougemont, geboren op 1 oktober 1947 in Burtigny sur Gland,
Claire Jacqueline de Rougemont, geboren op 14 februari 1950 in Rolle/Vaud,
Irene Christine de Rougemont, geboren op 22 januari 1952 in Role/Vaud.

Sluijterman van Loo - van Lynden (1952)       schema 114

Mr. Lamoraal Willem Sluijterman van Loo, geboren op 10 februari 1913 in ´s-Gravenhage, zoon van Willem Sluijterman van Loo en Jkvr. Adolphine van Alphen, trouwt op 30 augustus 1952 in den Haag met Susanne Civile Sophie barones van Lynden, geboren op 12 maart 1924 in ´s-Gravenhage, dochter van Diederik Jan baron van Lynden en Jkvr. Louise Ernestine Baud,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Koeno Willem Sluijterman van Loo, geboren op 14 september 1953 in ´s-Gravenhage,
Louise Adolphine Sluijterman van Loo, geboren op 21 september 1954 in ´s-Gravenhage,
Christine Sluijterman van Loo, geboren op 21 januari 1957 in ´s-Gravenhage,
Susanne Charlotte Sluijterman van Loo, geboren op 3 november 1958 in ´s-Gravenhage,
Frederique Henriette Sluijterman van Loo, geboren op 26 december 1964 in ´s-Gravenhage,

Mr. Lamoraal Willem Sluijterman van Loo, overlijdt op 3 npvember 1995 in ´s-Gravenhage, 82 jaar oud,
Susanne Civile Sophie barones van Lynden, overlijdt op 7 december 1991 in ´s-Gravenhage, 67 jaar oud.

Sluijterman van Loo - Carl (1943)       schema 114

Adolf Alexander Sluijterman van Loo, geboren op 23 september 1916 in ´s-Gravenhage, zoon van Willem Sluijterman van Loo en Jkvr. Adolphine van Alphen, trouwt op 27 maart 1943 in Jackson/Mississippi met Joan Claire Carl, geboren op op 22 maart 1924 in Oklahoma,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ludovica Lexie Sluijterman van Loo, geboren op 17 mei 1947 in ´s-Gravenhage,
Willem Hendrik Sluijterman van Loo, geboren op 11 juni 1948 in Haarlem.


XXIII

Sluijterman van Loo - van Dijck (1899)       schema 114

Isaac Elie Francois Berthon Sluijterman van Loo, geboren op 28 januari 1837 in Beverwijk, zoon van Mr. Willem Louis Sluijterman van Loo en Margaretha Zeewoldt, trouwt op 19 oktober 1899 in Abcoude-Proostdij met Wilhelmina van Dijck geboren in 1852 in Geertruidenberg, dochter van Pierre van Dijck en Ellisabeth Visser,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Pieter Willem van Dijck, geboren op 1 november 1881 in Amsterdam, wordt bij het huwelijk erkend.


XXIV

Sluijterman van Loo - Hagedoren (1927)       schema 114

Pieter Willem Sluijterman van Loo, geboren op 1 november 1881 in Amsterdam, zoon van Wilhelmina van Dijck, trouwt op 11 augustus 1927 met Anna Maria Josephina Hagedoren geboren in 1887 in Antwerpen, dochter van Theodorus Franciscus Hagedoren en Christina Poels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Sluijterman van Loo - de Lange (1867)       schema 114

Lamoraal Albertus Amelius Sluijterman van Loo, geboren in 1841 in Beverwijk, zoon van Mr. Willem Louis Sluijterman van Loo en Margaretha Zeewoldt, trouwt op 30 oktober 1867 in Alkmaar met Anna de Lange geboren op 28 oktober 1844 in Alkmaar, dochter van Mr. Pieter Abraham de Lange en Trijntje Sybouts,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Catharina Sluijterman van Loo, geboren op 5 januari 1869 in Heemstede,
Willem Louis Sluijterman van Loo, geboren in 1871 in Heemstede,
Catharina Sluijterman van Loo, geboren op 13 maart 1876 in Heemstede,

Anna de Lange, overlijdt op 19 januari 1916 in Haarlem, 71 jaar oud.


XXIV

Rutgers van der Loeff - Sluijterman van Loo (1900)       schema 114

Anna Catharina Sluijterman van Loo, geboren op 5 januari 1869 in Heemstede, dochter van Lamoraal Albertus Amelius Sluijterman van Loo en Anna de Lange, trouwt op 3 mei 1900 met Dr. Abraham Rutgers van der Loeff, NH-predikant, geboren op 27 augustus 1865 in ´s Heerenbergh, zoon van Ds. Abraham Rutgers van der Loeff, ridder in de militaire Willems-Orde i.v.m. deelname aan de Tiendaagse Veldtocht; commandeur in de Orde van de Eikenkroon en ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, en Johanna Diderika Hartevelt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Abraham Rutgers van der Loeff, geboren op 16 april 1901 in ´s-Hertogenbosch,
Anna Rutgers van der Loeff, geboren op 26 september 1902 in ´s-Hertogenbosch,
Johan Diederik Rutgers van der Loeff, geboren op 7 oktober 1904 in ´s-Hertogenbosch,
Lamoraal Albertus Aemilius Rutgers van der Loeff, geboren op 13 januari 1908 in Haarlem, overleden op 18 december 1929 in Arnhem,

Anna Catharina Sluijterman van Loo, is overleden bij geboorte 4e kind, 39 jaar oud,
Dr. Abraham Rutgers van der Loeff, overlijdt op 8 juni 1927 in Bloemendaal, 61 jaar oud.


XXV

Rutgers van der Loeff - van Muijen (1928)       schema 114

Abraham Rutgers van der Loeff, geboren op 16 april 1901 in ´s-Hertogenbosch, zoon van Anna Catharina Sluijterman van Loo en Dr. Abraham Rutgers van der Loeff, trouwt op 5 oktober 1928 in Batavia met Hermine Gertrude Edwars van Muijen, geboren op 15 juni 1904 in Padang, dochter van Rutger van Muijen en Caroline Catherine Townsend,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Caroline Catherine Rutgers van der Loeff, geboren op 10 maart 1932 in ´s-Gravenhage.

Rutgers van der Loeff - van Essen (1929)       schema 114

Johan Diederik Rutgers van der Loeff, geboren op 7 oktober 1904 in ´s-Hertogenbosch, zoon van Anna Catharina Sluijterman van Loo en Dr. Abraham Rutgers van der Loeff, trouwt op 16 mei 1929 in Amsterdam met Hanna van Essen, geboren op 27 april 1905 in Amsterdam, dochter van Johan Frederik van Essen en Jacoba Johanna Maria de Kanter,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacoba Johanna Maria Rutgers van der Loeff, geboren op 30 januari 1931 in Hilversum,
Abraham Rutgers van der Loeff, geboren op 7 september 1935 in Hilversum,
Romelia Rutgers van der Loeff, geboren op 17 maart 1939 in Hilversum.


XXVI

Schipperus - Rutgers van der Loeff ( )       schema 114

Jacoba Johanna Maria Rutgers van der Loeff, geboren op 30 januari 1931 in Hilversum, dochter van Johan Diederik Rutgers van der Loeff en Hanna van Essen, trouwt met Pieter Jan Schipperus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Sluijterman van Loo - Brem (1904)       schema 114

Willem Louis Sluijterman van Loo, geboren in 1871 in Heemstede, zoon van Lamoraal Albertus Amelius Sluijterman van Loo en Anna de Lange, trouwt op 10 mei 1904 in ´s-Hertogenbosch met Maria Agnes Brem geboren in 1862 in Dulken/Duitsland, dochter van Pieter Brem en Sophie Holteren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Louis Sluijterman van Loo, overlijdt op 23 mei 1946 in Wassenaar, 74 of 75 jaar oud,
Maria Agnes Brem, overlijdt op 21 november 1942 in Wassenaar, 79 of 80 jaar oud.


XXIII

Halder - Sluijterman van Loo (1880)       schema 114

Elisabeth Esther Sluijterman van Loo, geboren op 17 maart 1846 in Beverwijk, dochter van Mr. Willem Louis Sluijterman van Loo en Margaretha Zeewoldt, trouwt omstreeks 1880 met Adriaan Herman Halder geboren op 19 oktober 1851 in Beverwijk, zoon van Jan Franciscus Halder en Agatha Margaretha de Lange,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Franciscus Halder, geboren op 7 maart 1881 in Apeldoorn, overleden op 9 maart 1881 in Apeldoorn,

Elisabeth Esther Sluijterman van Loo, overlijdt 15 maart 1881 in Apeldoorn, 35 jaar oud ,
Adriaan Herman Halder, overlijdt op 5 januari 1890 in Voorburg, 38 jaar oud.


XX

Becker - Schippers ( )       schema 115

Floris Jacob Becker, zoon van Albertus Becker en Aletta Both, trouwt met Everdina Beatrix Schippers, dochter van Cornelis Schippers en Charlotta Elisabeth Visscher,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelis Carel Becker,
Floris Everardus Becker, gedoopt in Utrecht,
Sara Jacoba Becker, geboren op 3 augustus 1754 in Gouda, gedoopt op 4 augustus 1754 in Utrecht.


XXI

van Teylingen - Becker (1777)       schema 115

Sara Jacoba Becker, geboren op 3 augustus 1754 in Gouda, gedoopt op 4 augustus 1754 in Utrecht, dochter van Floris Jacob Becker en Everdina Beatrix Schippers, trouwt op 26 mei 1777 in Utrecht met Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen, geboren in 1752 in Rotterdam, zoon van Johan van Teylingen en Elisabeth Selckart, Vrouwe van Kamerik en de Houtdijken,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. Floris Jacob van Teylingen, geboren op 29 maart 1778 in Gouda en op op 26 januari 1851 in Gouda overleden,
Jhr. Hilvaart Theodorus van Teylingen, geboren op 8 november 1780 in Gouda en op 7 oktober 1865 in Utrecht overleden,
Jkvr. Margaretha Elisabeth van Teylingen, geboren op 17 oktober 1781 in Gouda,
Jkvr. Charlotte Everdine Teylingen, geboren op 24 mei 1783 in Gouda en op 2 juni 1844 in ´s-Hertogenbosch overleden,
Jhr. Diederik Gregorius van Teylingen, geboren op 19 november 1784 in Gouda,
Jhr. Isaak Johannes Teylingen, geboren op 10 december 1786 in Gouda en op 13 november 1812 in Gouda overleden,

Sara Jacoba Becker, overlijdt op 9 maart 1805 in Utrecht, 50 jaar oud en is begraven op 13 maart 1805 in Gouda,
Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen, overlijdt op 24 mei 1837 in Gouda, 84 of 85 jaar oud.


XXII

Pillera - van Teylingen (1809)       schema 115

Jkvr. Margaretha Elisabeth van Teylingen, geboren op 17 oktober 1781 in Gouda, dochter van Sara Jacoba Becker en Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen, trouwt op 21 mei 1809 in Gouda met Willem Adriaan Pillera, geboren in 1783, zoon van Jan Willem Pillera en Catharina Paulina Laats,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Georgette Catharina Pauline Pillera, gedoopt op 4 maart 1810 in Amsterdam (Waals Hervormde Kerk) en op 25 november 1880 in Achern (groothertogdom Baden) overleden, 70 jaar oud,

Jkvr. Margaretha Elisabeth van Teylingen, overlijdt op 7 augustus 1873 in Utrecht, 91 jaar oud,
Willem Adriaan Pillera, overlijdt op 8 februari 1859 in Utrecht, 75 of 76 jaar oud.

van Teylingen - van Engelen (1812)       schema 115

Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen, geboren op 19 november 1784 in Gouda, zoon van Sara Jacoba Becker en Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen, trouwt op 19 november 1812 in Nijmegen met Jkvr. Jacoba Aletta Francine van Engelen, geboren op 29 augustus 1785 in Nijmegen, dochter van Jhr. Mr. Willem van Engelen en Laurentia Clara Elizabeth van Dam,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jkvr. Sara Jacoba Diederika van Teylingen, geboren op 22 januari 1814 in Rotterdam en op 10 december 1825 in Rotterdam overleden,
Jkvr. Wilhelmina Laurentina Clara van Teylingen, geboren op 11 februari 1815 in Rotterdam en op 3 mei 1816 in Rotterdam overleden,
Jkvr. Henriette Johanna van Teylingen, gedoopt op 26 september 1816 in Rotterdam,
Jhr. Willem van Teylingen, geboren op 26 september 1818 in Rotterdam,
Jkvr. Margaretha van Teylingen, geboren op 4 december 1819 in Rotterdam en op 5 mei 1891 in Velp overleden,
Jkvr. Suzanna Elisabeth van Teylingen, geboren op 24 juni 1822 in Rotterdam en op 15 september 1823 in Rotterdam overleden,
Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen, geboren op 29 augustus 1823 in Rotterdam,

Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen, overlijdt op 14 september 1872 in Woerden (Huize Boschlust), 87 jaar oud,
Jkvr. Jacoba Aletta Francine van Engelen, overlijdt op 20 december 1840 in Rotterdam, 55 jaar oud.


XXIII

Sloet van Zwanenburg - van Teylingen (1843)       schema 115

Jkvr. Henriette Johanna van Teylingen, gedoopt op 26 september 1816 in Rotterdam, dochter van Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen en Jkvr. Jacoba Aletta Francine van Engelen, trouwt op 22 juni 1843 in Rotterdam met Anthony Frederik baron Sloet van Zwanenburg, geboren op 23 november 1809 in Kampen, zoon van Boldewijn Reint Wolter baron Sloet van Hagensdorp en Catharina Elisabeth Louise barones van Dedem, Vrouwe van Vosbergen,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg, geboren op 25 juni 1844 in Twello,
Boudewijn Reint Wolter baron Arend Sloet van Zwanenburg, geboren op 24 november 1845 in Twello,
iederik Gregorius baron DSloet van Zwanenburg, geboren op 12 oktober 1847 in Twello en op 27 juni 1874 in Kota Radja overleden,
Jacoba Aletta Francina barones Sloet van Zwanenburg, geboren op 15 mei 1850 in Twello en op 24 september 1929 in Utrecht overleden,
Hilvaardina Theodora barones Sloet van Zwanenburg, geboren op 12 november 1853 in Twello,
Willem Lodewijk baron Sloet van Zwanenburg, geboren in 1858 in Twelllo en op 16 februari 1869 in Apeldoorn overleden,

Jkvr. Henriette Johanna van Teylingen, overlijdt op 27 juni 1900 in Utrecht, 83 jaar oud,
Anthony Frederik baron Sloet van Zwanenburg, overlijdt op 9 december 1883 in Utrecht, 74 jaar oud.


XXIV

van Heemstra - Sloet van Zwanenburg (1873)       schema 115

Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg, geboren op 25 juni 1844 in Twello, dochter van Jkvr. Henriette Johanna van Teylingen en Anthony Frederik baron Sloet van Zwanenburg, trouwt op 7 augustus 1873 in Apeldoorn met Schelto baron van Heemstra, geboren op 30 september 1842 in Irnsum, zoon van Mr. Frans Julius Johan baron van Heemstra en Henriette Philippine Jacoba barones van Pallandt,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Francisca Juliana Johanna barones van Heemstra, geboren op 23 mei 1874 in Hillegom en op 14 april 1875 in Hillegom overleden,
Willem Johan Henri baron van Heemstra, geboren op 7 augustus 1875 in Hillegom en op 12 april 1885 in Utrecht overleden,
Henriette Philippina Jacoba barones van Heemstra, geboren op 13 november 1876 in Hillegom,
Antoinette Frederique Woltera barones van Heemstra, geboren op 17 november 1878 in Hillegom en op 19 december 1879 in Hillegom overleden,
Schelte baron van Heemstra, geboren op 5 december 1879 in Hillegom,
Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra, geboren op 24 februari 1881 in Hillegom,
Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 27 maart 1883 in Sassenheim (Huis ter Leede),

Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg, overlijdt op 18 november 1916 in Utrecht, 72 jaar oud,
Schelto baron van Heemstra, overlijdt op 20 december 1911 in Leiden, 69 jaar oud.


XXV

Quarles de Quarles - van Heemstra (1897)       schema 115

Henriette Philippina Jacoba barones van Heemstra, geboren op 13 november 1876 in Hillegom, dochter van Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg en Schelto baron van Heemstra, trouwt op 26 augustus 1897 in Sassenheim met Alexander Gerard baron Quarles de Quarles, geboren op 26 juni 1866 in Bergen op Zoom, zoon van Charles Louis baron Quarles de Quarles en Anna Maria Emilia van Dongen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Henriette Philippina Jacoba van Heemstra, overlijdt op 22 juni 1965 in Bilthoven, 88 jaar oud,
Alexander Gerard baron de Quarles de Quarles, overlijdt op 24 mei 1930 in Amsterdam, 63 jaar oud.

van Heemstra - van Oosterzee (1911)       schema 115

Schelte baron van Heemstra, geboren op 5 december 1879 in Hillegom, zoon van Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg en Schelto baron van Heemstra, trouwt op 21 december 1911 in Batavia met Mathilda Jacoba van Oosterzee, geboren op 14 maart 1888 in Weltevreden (Batavia), dochter van Jan Matthieu Henri van Oosterzee en Gustavine Abrahamine Buyn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Schelte baron van Heemstra, geboren op 8 december 1912 in Batavia (Weltevreden),
Catharina Elisabeth Louise barones van Heemstra, geboren op 14 maart 1914 in Weltevreden en op 31maart 1993 in Jeruzalem overleden,
Jan Matthieu Henri baron van Heemstra, geboren op 10 maart 1916 in Weltevreden en op 17 oktober 1959 in Purmerend overleden,

Schelte baron van Heemstra, Commissaris der Koningin, overlijdt op 26 maart 1960 in Arnhem, 80 jaar oud,
Mathilda Jacoba van Oosterzee, overlijdt op 13 mei 1963 in Soestdijk, 75 jaar oud.


XXVI

van Heemstra - Jacob (1940)       schema 115

Mr. Schelte baron van Heemstra, geboren op 8 december 1912 in Batavia, zoon van Schelte baron van Heemstra en Mathilda Jacoba van Oosterzee, trouwt op 21 maart 1940 in Nunspeet met Madeleine Hermance Jacob, geboren op 6 juni 1916 in Ermelo (kasteel Staverden), dochter van Herman Theodoor Jacob en Elisabeth Jacoba van der Leeuw,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Schelte baron van Heemstra, geboren op 6 januari 1941 in Arnhem,
Alexandra Henriette Philippine Jacoba barones van Heemstra, geboren op 19 januari 1942 in Ermelo (kasteel Staverden),
Elisabeth Sonia barones van Heemstra, geboren op 14 november 1943 in Zwolle,
Andre Rene baron van Heemstra, geboren op 31 januari 1946 in Zwolle,
Herman Theodoor baron van Heemstra, geboren op 21 februari 1955 in Madrid.


XXVII

van Heemstra - Brom (1965)       schema 115

Mr. Schelte baron van Heemstra, geboren op 6 januari 1941 in Arnhem, zoon van Mr. Schelte baron van Heemstra en Madeleine Hermance Jacob, trouwt omstreeks 1965 met Wilhelmina Marthe Aleida Brom, geboren op 21 februari 1944 in Haarlem, dochter van Prof. Dr. Albert Gerard Brom en Marthe Catharina Wilhelmina Gelissen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Schelte baron van Heemstra, geboren op 5 maart 1966 in Utrecht,
Gerardine Henriette van Heemstra, geboren op 28 april 1967 in Utrecht,
Willem Feyo Alexander baron van Heemstra, geboren op 24 juni 1968 in Utrecht.

van Heemstra - Donner ( )       schema 115

Mr. Schelte baron van Heemstra, geboren op 6 januari 1941 in Arnhem, zoon van Mr. Schelte baron van Heemstra en Madeleine Hermance Jacob, hertrouwt met Golida Wilhelmina Donner, geboren op 1 november 1953 in ´s-Gravenhage,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Tuininga - van Heemstra (1965)       schema 115

Alexandra Henriette Philippine Jacoba barones van Heemstra, geboren op 19 januari 1942 in Ermelo, dochter van Mr. Schelte baron van Heemstra en Madeleine Hermance Jacob, trouwt op 9 april 1965 in Soest met Ir. Willem Frans Tuininga, geboren op 3 augustus 1940 in Zeist, zoon van Jan Willem Tuininga en Wilhelmina Jacoba Breitenstein,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Heemstra - van Zinnicq Bergmann (1968)       schema 115

Monique Therese Marie van Zinnicq Bergmann, geboren 21 juni 1946 in ´s-Gravenhage, dochter van Caroline Irmgard barones de Vos van Steenwijk en Mr. Robbert Jacques Emile Marie van Zinnicq Bergmann, trouwt op 14 juni 1968 Wassenaar met Mr. Andre Rene baron van Heemstra, geboren op 31 januari 1946 in Zwolle, zoon van Mr. Schelte baron van Heemstra en Madeleine Hermance Jacob,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alwine Caroline Madelaine barones van Heemstra, geboren op 12 december 1969 in ´s-Gravenhage,
Fiona Sonia barones van Heemstra, geboren op 1 november 1971 in Leiden,
Hugo Feyo Robbert baron van Heemstra, geboren op 5 november 1974 in Leiden.

van Heemstra - van Crugten (1982)       schema 115

Mr. Herman Theodoor baron van Heemstra, geboren op 21 februari 1955 in Madrid, zoon van Mr. Schelte baron van Heemstra en Madeleine Hermance Jacob, trouwt op 1 oktober 1982 Roermond met Mr. Marie Louise Wilhelmina van Crugten, geboren op 14 april 1957 in Roermond, dochter van Mr. Octave Wim Joseph Hubert van Crugten en Wilhelmine Eugenie de Vooys,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Nadine Wilhelmine Eugenie barones van Heemstra, geboren op 10 januari 1988 in ´s-Hertogenbosch,
Pico Andre Rene baron van Heemstra, geboren op 27 februari 1990 in Djakarta,
Solange Madelaine Hermance barones van Heemstra, geboren op 26 oktober 1992 in Barcelona.


XXVIII

van Heemstra - Hoen (1993)       schema 115

Ir. Schelte baron van Heemstra, geboren op 5 maart 1966 in Utrecht, zoon van Mr. Schelte baron van Heemstra en Madeleine Hermance Jacob, trouwt omstreeks 1993 met Mariette Marguerite Hoen, geboren op 13 december 1965 in Utrecht, dochter van Joost Cornelis Hoen en Bertha Goransson,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Giverney Marthe Dorothee barones van Heemstra, geboren op 1 juni 1994 in Amsterdam.


XXV

van Heemstra - Beels (1909)       schema 115

Sophia Alexandra Beels, geboren op 10 maart 1885 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Cornelia Sophia van Lennep en Alexander Hercules Beels, trouwt op 14 oktober 1909 Amsterdam met Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra, geboren op 24 februari 1881 in Hillegom, zoon van Schelto baron van Heemstra en Catharina Elisabeth Louise Sloet van Zwanenburg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alexandra Herculine barones van Heemstra, geboren op 30 november 1911 in Amsterdam,
Elisabeth Cornelia barones van Heemstra, geboren op 12 november 1913 in Amsterdam,
Cornelia Sophia barones van Heemstra, geboren op 13 januari 1916 in Amsterdam,

Sophia Alexandra Beels, overlijdt op 2 augustus 1935 in Amsterdam, 50 jaar oud,
Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra, overlijdt op 12 maart 1956 in Amsterdam, 75 jaar oud.


XXVI

Fabius - van Heemstra (1933)       schema 115

Alexandra Herculine barones van Heemstra, geboren op 30 november 1911 in Amsterdam, dochter van Sophia Alexandra Beels en Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra, trouwt op 10 oktober 1933 met Kaeso Fabius, geboren op 23 januari 1908 in ´s-Gravenhage, zoon van Mr. Dr. Gerhard Jan Fabius en Ada Wilhelmina van Tienhoven,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alexandra Herculine Fabius, geboren op 13 mei 1935 in Utrecht,
Gerhard Jan Fabius, geboren op 2 december 1938 in Oostkapelle,
Diederik Gregorius Jacob Fabius, geboren op 2 januari 1943 in Oostkapelle,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 17 januari 1948,

Alexandra Herculine barones van Heemstra, overlijdt op 13 september 1987 in Wassenaar,
Kaeso Fabius, Burgemeester van de Bilt, overlijdt op 18 december 1986 in Bilthoven, 78 jaar oud.

Wikipedia: Fabius


XXVII

Molhuijsen - Fabius (1961)       schema 115

Alexandra Herculine Fabius, geboren op 13 mei 1935 in Utrecht, dochter van Alexandra Herculine barones van Heemstra en Kaeso Fabius, trouwt op 2 november 1961 in de Bilt met Mr. Frits Molhuijsen, geboren op 1 april 1927 in ´s-Gravenhage, zoon van Dr. Philipp Christiaan Molhuijsen en Julia Ulrica de Vries,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sacha Diana Julia Molhuijsen, geboren op 20 april 1966 in ´s-Gravenhage,
Ilona Patricia Alexandra Molhuijsen, geboren op 22 januari 1968 in ´s-Gravenhage.

Fabius - van der Feltz (1964)       schema 115

Gerhard Jan Fabius, geboren op 2 december 1938 in Oostkapelle, zoon van Alexandra Herculine barones van Heemstra en Kaeso Fabius, trouwt op 16 mei 1964 in de Bilt met Mathilda Margriet barones van der Feltz, geboren op 4 maart 1943 in Olst, dochter van Mr. Gustaaf Willem baron van der Feltz en Ada Matilda Albertina barones van Boetzelaer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Barbara Jannetta Fabius, geboren op 11 mei 1971 in Amsterdam,
Wijbrand Jan Fabius, geboren op 7 december 1973 in Amsterdam,
Daphne Esmeralda Fabius, geboren op 19 januari 1975 in Amsterdam.

Wikipedia: Fabius

Fabius - van Lynden (1967)       schema 115

Diederik Gregorius Jacob Fabius, geboren op 2 januari 1943 in Oostkapelle, zoon van Alexandra Herculine barones van Heemstra en Kaeso Fabius, trouwt op 16 december 1967 in Hoog-Keppel met Constance Liliane barones van Lynden, geboren op 2 september 1940 in La Bourboule (Puy-de-Dome), dochter van Mr. Rynhard Bernhard baron van Lynden en Ada Cornelia barones Pallandt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Elisabeth Aldegonde Fabius, geboren op 11 april 1969 in Leiden
Diederik Gregorius Jacob Fabius, geboren op 15 februari 1975 in Doetinchem,

Diederik Gregorius Jacob Fabius, is generaal-majoor bij de Kon. Marechaussee,

Wikipedia: Fabius


XXVIII

di Torrepadula - Fabius (1999)       schema 115

Elisabeth Aldegonde Fabius, geboren op 11 april 1969 in Leiden, dochter van Alexandra Herculine barones van Heemstra en Kaeso Fabius, trouwt op 11 september 1999 in Keppel met Don Lorenzo Rocco di Torrepadula, zoon van Don Andrea Rocco di Torrepadula en Barbara Burgerhout,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Luns - van Heemstra (1939)       schema 115

Elisabeth Cornelia barones van Heemstra, geboren op 12 november 1913 in Amsterdam, dochter van Sophia Alexandra Beels en Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra, trouwt op 10 januari 1939 te Amsterdam met Joseph Antoine Marie Hubert Luns, geboren op 28 augustus 1911 in Rotterdam, zoon van Dr. Hubert Marie Luns en Harriet Anna Paula Maria Louvrier,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelia Sophia Christina Luns, geboren op 22 oktober 1943 in Lisboa (Portugal) ,
Hubert Arnoud Joseph Luns, geboren op 26 augustus 1946 in London,

Elisabeth Cornelia barones van Heemstra, overlijdt op 30 mei 1990 in ´s-Gravenhage, 76 jaar oud,
Joseph Antoine Marie Hubert Luns, Minister van Buitenlandse Zaken, NAVO-secretaris-generaal, overlijdt op 3 juli 2002 in Brussel, 90 jaar oud.


Wikipedia: Joseph Antoine Marie Hubert Luns

Bergsma - van Heemstra (1944)       schema 115

Cornelia Sophia barones van Heemstra, geboren op 13 januari 1916 in Amsterdam, dochter van Sophia Alexandra Beels en Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra, trouwt op 5 mei 1944 in Amsterdam met Mr. Georges Bergsma, geboren op 25 maart 1915 in Tandjong Poera (Sumatra), zoon van Dr. Eiso Bergsma en Gerda Henry,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Elisabeth Bergsma, geboren op 15 augustus 1945 in Amsterdam,
Ennius Eiso Bergsma, geboren op 17 augustus 1949 in Amsterdam,
Machteld Aleida Bergsma, geboren op 1 augustus 1950 in Amsterdam,
Wendeline Marquerite Bergsma, geboren op 19 augustus 1953 in Amsterdam,

Cornelia Sophia barones van Heemstra, overlijdt op 18 maart 1987 in Utrecht, 71 jaar oud,
Mr. Georges Bergsma, overlijdt op 25 december 1994 in Utecht (St. Nicolaaskerk), 79 jaar oud.


XXVII

Muller - Bergsma (1973)       schema 115

Elisabeth Bergsma, geboren op 15 augustus 1945 in Amsterdam, dochter van Cornelia Sophia barones van Heemstra en Mr. Georges Bergsma, trouwt op 17 maart 1973 in Amsterdam met Jacobus Wilhelmus Theodorus Muller, geboren op 8 maart 1942 in Bergambacht, zoon van Johann Heinrich Cornelus Muller en Catharina Ernestina Thomasia Lichtenbelt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bergsma - Owen (1978)       schema 115

Mr. Ennius Eiso Bergsma, geboren op 17 augustus 1949 in Amsterdam, zoon van Cornelia Sophia barones van Heemstra en Mr. Georges Bergsma, trouwt op 16 september 1978 in New York met Judy Anne Owen, geboren op 24 november 1949 in Odessa (Texas), dochter van William John Owen en Mary Kathleen Sick,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Nicoline Aleida Bergsma, geboren op 26 oktober 1989 in Austin (Texas),
George Alexander Bergsma, geboren op 25 november 1992 in San Antonio (Texas).

de Hoop - Bergsma(1982)       schema 115

Machteld Aleida Bergsma, geboren op 1 augustus 1950 in Amsterdam, dochter van Cornelia Sophia barones van Heemstra en Mr. Georges Bergsma, trouwt op 30 juni 1982 in Barneveld met Jan de Hoop, geboren op 15 augustus 1926 in Uithoorn, zoon van Willem Meindert de Hoop en Maria Klazina Kempenaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Zoomers - Bergsma (1977)       schema 115

Wendeline Marquerite Bergsma, geboren op 19 augustus 1953 in Amsterdam, dochter van Cornelia Sophia barones van Heemstra en Mr. Georges Bergsma, trouwt op 6 augustus 1977 in Zeist met Roland Zoomers, geboren op 4 september 1950 in Amsterdam, zoon van Johannes Carel Zoomers en Amelia Carolina van der Keyl,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

van Heemstra - van Asch van Wijck (1913)       schema 116

Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 27 maart 1883 in Sassenheim, zoon van Catharina Elisabeth Louise barones Sloet van Zwanenburg en Schelto baron van Heemstra, trouwt op 19 juni 1913 in Utrecht met Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, geboren op 27 november 1883 in Breda, dochter van Jhr. Mr. Henrick Maurits Jan van Asch van Wijck en Henriette Johanna Royaards,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Frans Julius Johan baron van Heemstra, geboren op 28 april 1914 in Utrecht,
Henrick Maurits Jan baron van Heemstra, geboren op 15 juni 1915 in Utrecht,
Cornelia Maria barones van Heemstra, geboren op 26 november 1916 in Utrecht,
Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 25 november 1918 in Utrecht,
Henriette Hester Johanna barones van Heemstra, geboren op 14 mei 1920 in Dieren,
Wiskje Auck barones van Heemstra, geboren op 2 augustus 1922 in Dieren,
Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 29 oktober 1924 in Dieren,
Herman Diederik baron van Heemstra, geboren op 16 februari 1928 in Amersfoort,

Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra, hoofdingenieur spoorwegen, overlijdt op 31 maart 1945 in Zutphen, 62 jaar oud,
Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, overlijdt op 13 oktober 1971 in Amersfoort, 87 jaar oud.


XXVI

van Heemstra - Visser (1941)       schema 116

Mr. Frans Julius Johan baron van Heemstra, geboren op 28 april 1914 in Utrecht, zoon van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, trouwt op 30 mei 1941 in Medan met Maria Ingenata Visser, geboren op 26 aufustus 1920 in Medan (Nederlands Oostindië), dochter van Ir. Paul Marinus Visser en Ir. Elisabeth Regina Veth,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Renee barones van Heemstra, geboren op 6 april 1948 in New York,
Hester Johanna barones van Heemstra, geboren op 8 februari 1952 in New York,
Maria Ingenata barones van Heemstra, geboren op 12 februari 1953 in New York,

Mr. Frans Julius Johan baron van Heemstra, overlijdt op 28 december 1982 in Canaan (Connecticut), 68 jaar oud,
Maria Ingenata Visser, overlijdt op 14 mei 1991 in Cornwall Bridge (Connecticut), 70 jaar oud.

van Heemstra - le Poole (1963)       schema 116

Ir. Henrick Maurits Jan baron van Heemstra, geboren op 15 juni 1915 in Utrecht, zoon van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, trouwt op 14 mei 1963 in Amersfoort met Rita Catharina le Poole, geboren op 6 november 1919 in Amersfoort, dochter van Ir. Rudolf le Poole en Emilie Geertruida Faure,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ir. Henrick Maurits Jan baron van Heemstra, overlijdt op 17 mei 1990 in Huis ter Heide, 74 jaar oud.

van Heemstra - Franken (1948)       schema 116

Mr. Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 25 november 1918 in Utrecht, zoon van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, trouwt op 26 februari 1948 Amsterdam met Marjolijn Franken, geboren op 3 december 1927 in Penang (Malacca), dochter van Johannes Henricus Anthonius Franken en Leonora Alberdina van Lenning,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Diederik Jan Maurits baron van Heemstra, geboren op 3 maart 1950 in Djakarta,
Leonora Hester barones van Heemstra, geboren op 17 mei 1951 in Djakarta,
Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 15 augustus 1954 in Amersfoort,
Frans Julius Johan baron van Heemstra, geboren op 17 april 1958 in Amsterdam,
Marjolijn Benudine barones van Heemstra, geboren op 20 augustus1961 in Baarn,

Marjolijn Franken, overlijdt op 16 maart 2002 in Gorssel, 74 jaar oud.


XXVII

van Heemstra - Hegener (1974)       schema 116

Diederik Jan Maurits baron van Heemstra, geboren op 3 maart 1950 in Djakarta, zoon van Mr. Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra en Marjolijn Franken, trouwt op 1 juni 1974 in Gaasterland met Geziena Elisabeth Hegener, geboren op 18 mei 1950 in Hilversum, dochter van Franciscus Cornelis Matthijs Hegener en Antje Trijntje Wierenga,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anje Leonora barones van Heemstra, geboren op 5 augustus 1978 in Amsterdam,
Marjolijn barones van Heemstra, geboren op 10 februari 1981 in Amsterdam,
Henriette Elisabeth barones van Heemstra, geboren op 28 november 1983 in Amsterdam.

van Helbergen - van Heemstra (1976)       schema 116

Leonora Hester barones van Heemstra, geboren op 17 mei 1951 in Djakarta, dochter van Mr. Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra en Marjolijn Franken, trouwt op 26 juni 1976 in Baarn met Mr. Adrianus Cornelis Allard van Helbergen, geboren op 14 januari 1949 in Arnhem, zoon van Gerard Aleidus Pax van Helbergen en Cornelia Wilhelmina Schouten,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelia Willemina Marjolijn van Helbergen, geboren op 8 januari 1977 in Baarn,
Henriette Leonora Maria van Helbergen, geboren op 11 oktober 1979 in Willemstad (Curacao).

van Heemstra - Wijnand (1979)       schema 116

Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 15 augustus 1954 in Amersfoort, zoon van Mr. Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra en Marjolijn Franken, trouwt op 31 augustus 1979 in Slochteren met Janke Wijnand, geboren op 4 juli 1957 in Eelde, dochter van Dr. Cornelis Adrianus Wijnand en Agatha Johanna van der Poel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Theodore Willlem Lodewijk baron van Heemstra, geboren op 22 juni 1980 in Scharmer,
Elisabeth Charlotte barones van Heemstra, geboren op 12 januari 1982 in Groningen,
Jan Diederik Christoph baron van Heemstra, geboren op 12 april 1985 in Groningen,
Philip Frederik Hugo baron van Heemstra, geboren op 27 december 1986 in Zoetermeer.


XXVI

de Savornin Lohmann - van Heemstra (1946)       schema 116

Henriette Hester Johanna van Heemstra, geboren op 14 mei 1920 in Dieren, dochter van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, trouwt op 11 juli 1946 in Amersfoort met Jhr. Witius Henrik de Savornin Lohmann, geboren op 3 september 1917 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Bonifacius Christiaan de Savornin Lohmann en Cornelia Schwartz,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Bonifacius Christiaan de Savornin Lohmann, geboren op 30 juli 1947 in Singapore,
Jkvr. Henriette Hester Johanna de Savornin Lohmann, geboren op 16 december 1948 in Bindjei (Sumatra),
Jkvr. Ada Beatrix de Savornin Lohmann, geboren op 18 juni 1951 in Medan,
Jkvr. Cornelia Maria de Savornin Lohmann, geboren op 3 mei 1953 in Amersfoort en op 24 april 1972 in Leiden overleden


XXVII

de Savornin Lohmann - Willinge (1973)       schema 116

Jhr. Bonifacius Christiaan de Savornin Lohmann, geboren op 30 juli 1947 in Singapore, zoon van Henriette Hester Johanna barones van Heemstra en Jhr. Witius Henrik de Savornin Lohmann, trouwt op 16 augustus 1973 in Utrecht met Hendrika Gesina Catharina Willinge, geboren op 31 mei 1948 in Rotterdam, dochter van Mr. Johan Anton Willinge en Ida Elisabeth Catharina Westra van Holthe,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Maria Jacoba Hendrika de Savornin Lohmann, geboren op 6 juni 1961 in Rotterdam,
Jhr. Witius Henrik de Savornin Lohmann, geboren op 2 januari 1977 in Rotterdam,
Jkvr. Aleida Elisabeth Catharina de Savornin Lohmann, geboren op 16 februari 1979 in Rotterdam.

van Zwet - de Savornin Lohmann (1972)       schema 116

Jkvr. Henriette Hester Johanna de Savornin Lohmann, geboren op 16 december 1948 in Bindjei (Sumatra), dochter van Henriette Hester Johanna barones van Heemstra en Jhr. Witius Henrik de Savornin Lohmann, trouwt op 13 oktober 1972 in Dordrecht met Christiaan Hendrik Wilhelmus van Zwet, geboren op 26 januari 1947 in Utrecht zoon van Ir. Jan van Zwet en Cornelia de Man,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van der Mersch - van Heemstra (1948)       schema 116

Wiskje Auck barones van Heemstra, geboren op 2 augustus 1922 in Dieren, dochter van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, trouwt op 31 januari 1948 in Amersfoort met Anthony Hendrik van der Mersch, geboren op 29 januari 1923 in Cothen, zoon van Johannes Anthonij van der Mersch en Josina Petronella de Savornin Lohmann,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Heemstra - de Brauw (1954)       schema 116

Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 29 oktober 1924 in Dieren, zoon van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, trouwt op 23 juli 1954 in den Haag met Jkvr. Magdalena Maria de Brauw, geboren op 3 december 1929 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Engelbert Nicolaas de Brauw, Heer van Loenen en Cronenburch en Magdalena Maria barones van Panthaleon van Eck,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Marco Mauricio baron van Heemstra, geboren op 26 april 1956 in Comodoro Rivadavia (Argentinie),
Magdalena Maria barones van Heemstra, geboren op 2 februari 1958 in ´s-Gravenhage,
Arnaldo baron van Heemstra, geboren op 1 juni 1959 in Acassuso (Argentinie),
Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 20 september 1964 in Wimbledon,


XXVII

van Heemstra - van Harinxma thoe Slooten (1983)       schema 116

Marco Mauricio baron van Heemstra, geboren op 26 april 1956 in Comodoro Rivadavia (Argentinie), zoon van Schelto Feyo baron van Heemstra en Jkvr. Magdalena Maria de Brauw, trouwt op 2 september 1983 in de Bilt met Anna Maria Aletta barones van Harinxma thoe Slooten, geboren op 3 februari 1961 in Rotterdam, dochter van Mr. Albertus baron van Harinxma thoe Slooten en Anna Maria Wentholt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Maria barones van Heemstra, geboren op 2 april 1986 in ´s-Gravenhage,
Schelto Friso Feyo baron van Heemstra, geboren op 10 november 1987 in Driebergen,
Ludolph Okke baron van Heemstra, geboren op 15 mei 1991 in Driebergen.

Mol - van Heemstra (1990)       schema 116

Magdalena Maria barones van Heemstra geboren op 2 februari 1958 in ´s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Magdalena Maria de Brauw en Schelto Feyo baron van Heemstra, trouwt op 19 oktober 1990 in Amersfoort met Johannes Hendrikus Jozef Mol, geboren op 21 maart 1961 in Hengelo, zoon van Wilhelmus Everardus Antonius Mol en Hendrika Theresia Wolthuis. ,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Madeline Mol, geboren op 7 jabuari 1992 in Amersfoort,
Joeke Mol, geboren op 29 augustus 1993 in Amersfoort.

van Heemstra - Laseur (1984)       schema 116

Arnaldo baron van Heemstra geboren op 1 juni 1959 in Acassuso (Argentinië), zoon van Jkvr. Magdalena Maria de Brauw en Schelto Feyo baron van Heemstra, trouwt op 14 december 1984 in Hoevelaken met Anneli Gerdine Laseur, geboren op 10 oktober 1961 in Amersfoort, dochter van Gijsbertus Laseur en Helga Margreet Fontein,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Thomas Gijsbertus baron van Heemstra, geboren op 23 oktober 1987 in Vlissingen,
Allard Schelto baron van Heemstra, geboren op 19 september 1989 in Naarden,
Reinier Jurgen baron van Heemstra, geboren op 28 februari 1991 in Blaricum,
Marleen Margreet Madeline barones van Heemstra, geboren op 2 maart 1995 in Muiderberg.

van Heemstra - Avis (1987)       schema 116

Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 20 september 1964 in Wimbledon, zoon van Schelto Feyo baron van Heemstra en Jkvr. Magdalena Maria de Brauw, trouwt op 4 juli 1987 in Zeist met Wilmi Tanja Madelon Avis, geboren op 17 mei 1957 in Haarlem, dochter van August Frederik Gerbrand Avis en Eline Madeleine Veltkamp,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Puck Sabine Marlot barones van Heemstra, geboren op 6 juli 1989 in Huizen,
Schelto Feyo baron van Heemstra, geboren op 9 mei 1991 in Bussum.


XXVI

van Heemstra - van der Lely (1965)       schema 116

Ir. Herman Diederik baron van Heemstra, geboren op 16 februari 1928 in Amersfoort, zoon van Theodore Willem Lodewijk baron van Heemstra en Jkvr. Henriette Hester Johanna van Asch van Wijck, trouwt op 16 februari 1965 in Amersfoort met Anna Geertruyda van der Lely, geboren op 23 november 1929 in Amersfoort, dochter van Jan Willem van der Lely en Adriana Maria Everts,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gijsbert Jan baron van Heemstra, geboren op 24 april 1966 in Amersfoort,
Willem Hendrik baron van Heemstra, geboren op 17 december 1969 in Amersfoort,
Philip Jacob baron van Heemstra, geboren op 12 mei 1973 in Amersfoort.


XXVII

van Heemstra - van der Borch van Verwolde (1996)       schema 116

Gijsbert Jan baron van Heemstra, geboren op 24 april 1966 in Amersfoort, zoon van Ir. Herman Diederik baron van Heemstra en Anna Geertruyda van der Lely, trouwt op 6 september 1996 in Laren met Sophia Juliana barones van der Borch van Verwolde, geboren op 8 npvember 1964 in Laren (Kasteel Verwolde), dochter van Allard Philip Reinier Carel baron Borch van Verwolde en Ursula Mary Halsted Noyce,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Allard Diederik baron van Heemstra, geboren op 30 januari 1998 in Muiderberg,
Anne May barones van Heemstra, geboren op 21 oktober 2000 in Muiderberg.

van Heemstra - Froger (2005)       schema 116

Philip Jacob baron van Heemstra, geboren op 12 mei 1973 in Amersfoort, zoon van Ir. Herman Diederik baron van Heemstra en Anna Geertruyda van der Lely, trouwt op 25 juni 2005 met Marije Froger,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Feije baron van Heemstra,
Yfke Anna Maria barones van Heemstra, geboren op 18 mei 2009 in Breda.


XXIV

Sloet van Zwanenburg - Mayer (1870)       schema 115

Mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Zwanenburg, geboren op 24 november 1845 in Twello, zoon van Jkvr. Henriette Johanna van Teylingen en Anthony Frederik baron Sloet van Zwanenburg, trouwt op 11 oktober 1870 met Marie Louise Mayer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 24 november 1886.

Sloet van Zwanenburg - Voigt (1889)       schema 115

Mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Zwanenburg, geboren op 24 november 1845 in Twello, zoon van Jkvr. Henriette Johanna van Teylingen en Anthony Frederik baron Sloet van Zwanenburg, hertrouwt op 18 september 1889 in Sommerein met Theresia Katharina Voigt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Zwanenburg, overlijdt op 17 april 1914 in Amsterdam, 68 jaar oud.

van Asch van Wijck - Sloet van Zwanenburg (1883)       schema 115

Hilvaardina Theodora barones Sloet van Zwanenburg, geboren op 12 november 1853 in Twello, dochter van Jkvr. Henriette Johanna van Teylingen en Anthony Frederik baron Sloet van Zwanenburg, trouwt op 1 maart 1883 in Utrecht met Jhr. Johannes Marie van Asch van Wijck, geboren op 5 maart 1856 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Matthias Margarethus van Asch van Wijck en Constantia Margaretha Maria van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Antoinette Frederique Jeanne Marie van Asch van Wijck, geboren op 19 mei 1884 in Utrecht en op 15 maart 1969 in Arnhem overleden,
Jhr. Boudewijn Reint Wolter Arend van Asch van Wijck, geboren in 1888 in Utrecht,

Hilvaardina Theodora barones Sloet van Zwanenburg, overlijdt op 4 oktober 1914 in Utrecht, 60 jaar oud,
Jhr. Johannes Marie van Asch van Wijck, overlijdt op 16 januari 1929 in Utrecht, 72 jaar oud.


XXV

van Asch van Wijck - de Vries (1922)       schema 115

Jhr. Boudewijn Reint Wolter Arend van Asch van Wijck, geboren in 1888 in Utrecht, zoon van Hilvaardina Theodora barones Sloet van Zwanenburg en Jhr. Johannes Marie van Asch van Wijck, trouwt op 30 november 1922 in Amsterdam met Johanna de Vries, geboren in 1902 in Amsterdam, dochter van Klaas de Vries en Adriana Jansen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

van Teylingen - Melvill van Carnbee (1850)       schema 115

Jhr. Willem van Teylingen, geboren op 26 september 1818 in Rotterdam, zoon van Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen en Jkvr. Jacoba Aletta Francine van Engelen, trouwt op 25 setember 1850 in den Haag met Jkvr. Dorothea Johanna Louise Melvill van Carnbee, geboren op 28 september 1821 in den Haag, dochter van Isaac August Melvill baron van Carnbee en Jkvr. Johanna Jacoba Wilhelmina Louisa Salis Soglio Mayenfeld,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Willem van Teylingen, overlijdt op 30 april 1892 in ´s-Gravenhage, 73 jaar oud,
Jkvr. Dorothea Johanna Louise Melvill van Carnbee, overlijdt op 28 december 1902 in Utrecht, 81 jaar oud.

Landmeter Havelaar - van Teylingen (1842)       schema 115

Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen, geboren op 29 augustus 1823 in Rotterdam, dochter van Jhr. Mr. Diederik Gregorius van Teylingen en Jkvr. Jacoba Aletta Francine van Engelen, trouwt op 9 april 1842 in Rotterdam met Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar, geboren op 9 september 1796 in Rotterdam, gedoopt op 6 november 1796 in Rotterdam (Remonstrants), zoon van Jacob Petrus Havelaar en Louisa Jacomina Landmeter,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Louise Jacoba Havelaar, geboren op 22 november 1844 in Velp/Gelderland,
Diederik Gregorius Havelaar, geboren op 23 oktober 1846 in Velp (Huize Eikenhorst),
Margaretha Adriana Havelaar, geboren op 25 mei 1849 in Rheden (Gelderland),

Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen, overlijdt op 12 april 1893 in Velp (Rheden), 69 jaar oud,
Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar, overlijdt op 2 oktober 1875 in Velp, 79 jaar oud.


XXIV

Hemmingson - Havelaar (1872)       schema 115

Louise Jacoba Havelaar, geboren op 22 november 1844 in Velp/Gelderland, dochter van Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen en Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar, trouwt op 11 juli 1872 in Rheden met Mr. Hendrik Hemmingson, geboren in 1845 in ´s-Gravenhage, zoon van Samuel Alexander Hemmingson en Agatha Petronella van Beeck Vollenhoven,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Agatha Petronella Hemmingson, geboren op 20 augustus 1873 in Doorn,
Willem Ulrich Hemmingson, geboren op 13 februari 1875 in Doorn.


XXV

Roest - Hemmingson ( )       schema 115

Agatha Petronella Hemmingson, geboren op 20 augustus 1873 in Doorn, dochter van Louise Jacoba Havelaar en Mr. Hendrik Hemmingson, trouwt met Carel Roest, geboren in 1864, zoon van Mr. Albert Johan Roest, officier van justitie en Anna Adriana barones van Haersolte van Haerst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Carel Roest, overlijdt op 18 juli 1933 in Soest, 68 of 69 jaar oud.

Hemmingson - Rikkers Fischer (1907)       schema 115

Willem Ulrich Hemmingson, geboren op 13 februari 1875 in Doorn, zoon van Louise Jacoba Havelaar en Mr. Hendrik Hemmingson, trouwt omstreeks 1907 met Hermine Agatha Sophie Rikkers Fischer,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Tonina Theda Hemmingson, geboren op 26 november 1907 in Maarn.

Hemmingson - van Zijll de Jong (1922)       schema 115

Willem Ulrich Hemmingson, geboren op 13 februari 1875 in Doorn, zoon van Louise Jacoba Havelaar en Mr. Hendrik Hemmingson, hertrouwt op 30 januari 1922 in Arnhem met Wilhelmina Charlotte van Zijll de Jong, geboren in 1885 in Sidhoardje (Nederlands Oostindië), dochter van Gerhard Hendrik Clement van Zijll de Jong en Angeline Susanna Josephine Pool,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Haersolte - Hemmingson (1942)       schema 115

Tonina Theda Hemmingson, geboren op 26 november 1907 in Maarn, dochter van Willem Ulrich Hemmingson en Hermine Agatha Sophie Rikkers Fischer, trouwt op 25 augustus 1942 met Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte, geboren op 9 maart 1909 in Arnhem, zoon van Ir. Johan Christiaan baron van Haersolte tot Haerst en Ernestine Theodora Johanna barones van Heemstra,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Fay barones van Haersolte, geboren op 21 november 1943 in Pretoria,
Theodora Tonina barones van Haersolte, geboren op 5 november 1945 in Pretoria,

Het huwelijk wordt op 22 december 1951 in Washington door echtscheiding ontbonden,

Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte, overlijdt op 14 juli 1974 in Wassenaar, 65 jaar oud.


XXVII

Rouffaer - van Haersolte (1969)       schema 115

Fay barones van Haersolte, geboren op 21 november 1943 in Pretoria, dochter van Tonina Theda Hemmingson en Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte, trouwt op 27 september 1969 in Rhenen met Mr. Hendrik Willem Vincent Rouffaer, geboren op 19 maart 1942 in Pengalengan (Java), zoon van Henri Emile Rouffaer en Mary Constance Waller,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cladder - van Haersolte (1969)       schema 115

Theodora Tonina barones van Haersolte, geboren op 5 november 1945 in Pretoria, dochter van Tonina Theda Hemmingson en Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte, trouwt op 12 juni 1969 in Boskoop met Franciscus Hermannus Bernardus Cladder, geboren op 4 juli 1946 in Utrecht, zoon van Mr. Ds. Bernardus Cornelis Cladder en Line Frederika van Beuningen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


XXIV

Havelaar - ten Voorden (1874)       schema 115

Diederik Gregorius Havelaar, geboren op 23 oktober 1846 in Velp, zoon van Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen en Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar, trouwt op 4 maart 1874 in Gouda met Anna Maria ten Voorden, geboren op 1 juli 1849 in ´s-Gravenhage, dochter van Johan ten Voorden en Johanna Goossens,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jacoba Aletta Everdina Charlotte Havelaar, geboren op 17 april 1874 in Haarlem,
Willem Johannes Diederik Havelaar, geboren op 25 november 1876 in Haarlem,
Anna Maria Havelaar, geboren op 27 februari 1878 in Oosterhout (Noord-Brabant),
Adriana Havelaar, geboren op 23 september 1879 in Haarlem,
Diederik Gregorius Havelaar, geboren op 4 augustus 1884 in Haarlem en op 22 november 1909 in Zandvoort overleden.

van Alphen - Havelaar (1873)       schema 115

Margaretha Adriana Havelaar, geboren op 25 mei 1849 in Rheden (Gelderland), dochter van Jkvr. Jacoba Aletta Charlotta Everdina van Teylingen en Willem Johannes Diederik Landmeter Havelaar, trouwt op 3 april 1873 in Rheden met Henri Philip van Alphen, geboren op 9 juni 1845 in Samarang, zoon van Henri van Alphen (bankier) en Wilhelmine Jeanne Sibille barones van Reede van Oudtshoorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Havelaar - van Beeck Calkoen (1904)       schema 115

Willem Johannes Diederik Havelaar, geboren op 25 november 1876 in Haarlem, zoon van Diederik Gregorius Havelaar en Anna Maria ten Voorden, trouwt op 7 juni 1904 Utrecht met Magdalena Maria van Beeck Calkoen, geboren op 18 april 1876 in Utrecht, dochter van Mr. Aarnoud Willem van Beeck Calkoen, statenlid en Jkvr. Pauline Albertine Ram,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pauline Wilhelmina Havelaar, geboren op 1 november 1905 in Utrecht.

van Asch van Wijck - Havelaar (1902)       schema 115

Anna Maria Havelaar, geboren op 27 februari 1878 in Oosterhout (Noord-Brabant), dochter van Diederik Gregorius Havelaar en Anna Maria ten Voorden, trouwt op 17 april 1902 Haarlem met Jhr. Mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck, geboren op 1 september 1875 in Utrecht, zoon van Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck en Clara Helena Maria Susanna van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Diederik Gregorius van Asch van Wijck, geboren op 11 juli 1903 in Utrecht,
Jhr. Constant Matthias Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 19 december 1905 in Haarlem en op 27 mei 1929 in Andir (Bandoeng) overleden, vliegtuigongeval,
Jhr. Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck, geboren op 19 maart 1907 in Woudenberg en op 12 oktober 1933 in Lienden overleden, vliegtuigongeval,
Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck, geboren op 18 maart 1910 in Amsterdam,

Anna Maria Havelaar, overlijdt 22 december 1962 in Zeist, 84 jaar oud,
Jhr. Mr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck, overlijdt op 10 september 1962 in Oosterbeek, 87 jaar oud.


XXVI

van Asch van Wijck - de Jonge van Campens Nieuwland (1930)       schema 115

Jhr. Diederik Gregorius van Asch van Wijck, geboren op 11 juli 1903 in Utrecht, zoon van Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck en Anna Maria Havelaar, trouwt op 29 juli 1930 met Jkvr. Jona de Jonge van Campens Nieuwland, geboren op 24 augustus 1903 in Bloemendaal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 27 november 1947 door echtscheiding ontbonden.

van Asch van Wijck - Peteri (1947)       schema 115

Jhr. Diederik Gregorius van Asch van Wijck, geboren op 11 juli 1903 in Utrecht, zoon van Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck en Anna Maria Havelaar, hertrouwt op 19 december 1947 in Maarn met Elisabeth Peteri, geboren op 28 december 1922 in Rotterdam, dochter van Hermannus Wilhelmus Peteri en Elisabeth Laugeman,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Asch van Wijck - van Dedem (1946)       schema 115

Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck, geboren op 18 maart 1910 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan van Asch van Wijck en Anna Maria Havelaar, trouwt op 25 april 1946 in Bloemendaal met Ivonne Antoinette barones van Dedem, geboren op 21 augustus 1915 in Aerdenhout, dochter van Alexander Coenraad Arthur baron van Dedem en Anna Elisabeth Henriette Zubli,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Eleonora Elisabeth Danielle van Asch van Wijck, geboren op 29 april 1948 in Haarlem,
Jkvr. Mary Ellynora van Asch van Wijck, geboren op 19 februari 1951 in Aerdenhout,

Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck, overlijdt op 23 oktober 1974 in Heemstede, 64 jaar oud,
Ivonne Antoinette barones van Dedem, overlijdt op 1 juli 1980 in Aerdenhout, 64 jaar oud.


XXVII

van Rijckevorsel - van Asch van Wijck (1974)       schema 115

Jkvr. Mary Ellynora van Asch van Wijck, geboren op 19 februari 1951 in Aerdenhout, dochter van Jhr. Bonheur Catherinus Marie Hubert van Asch van Wijck en Ivonne Antoinette barones van Dedem, trouwt op 7 september 1974 in Vught met Jhr. Willem Carel Marie Antoine Joseph Ghislain van Rijckevorsel, geboren op 16 november 1942 in ´s-Hertogenbosch, zoon van Jhr. Mr. Frans Joseph Cornelis Maria van Rijckevorsel en Monique Pauline Charlotte Marie Josee van Lanschot,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Bibian Frederik August Marie van Rijckevorsel, geboren op 20 september 1978 in Geldrop,
Jkvr. Ghislaine Marie Yvonne Monique van Rijckevorsel, geboren op 13 juni 1980 in Geldrop.


XVII

Raap - de Vries (1654)       schema 121

Adriaan Floriszoon Raap, gedoopt op 7 september 1631 in Amsterdam, zoon van Floris Adriaanszoon Raap en Catharina Verhulst, trouwt omstreeks 1654 in Amsterdam met Sophia Davidse de Vries, geboren op 22 februari 1634 in Gorinchem, dochter van David Davidse de Vries en Anthonetta des Plancque,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Pieter Raap, geboren op 6 maart 1655 in Gorinchem,
Cathrina Raap, gedoopt op 17 september 1662 in Amsterdam (Westerkerk),
Floris Raap, geboren op 6 november 1663 in Gorinchem,
Anthonette Raap, geboren op 30 april 1666 in Gorinchem en op 22 mei 1666 in Gorinchem overleden,
David Raap, gedoopt op 6 april 1667 in Gorinchemen en in Gorinchem overleden,
Catharina Raap, gedoopt op 6 juni 1668 in Gorinchem en in Gorinchem overleden,
Anthony Raap, gedoopt op 28 september 1670 in den Haag (Nieuwe Kerk),
Adriaan Raap, gedoopt op 22 november 1671 in den Haag (Nieuwe Kerk)
Francois Raap, geboren op 8 mei 1674 in Gorinchem en in 1730 in Gorinchem overleden,
Sophia Raap, geboren op 13 september 1676 in Gorinchem en in Gorinchem overleden,
Anna Raap, geboren op 14 januari 1678 in Gorinchem en in augustus 1678 in Gorinchem overleden,

Adriaan Floriszoon Raap, overlijdt in 1702 in Gorinchem, 70 of 71 jaar oud,
Sophia Davidse de Vries, overlijdt op 2 september 1700 in Gorinchem, 66 jaar oud.

Raap - Kieft ( )       schema 121

Floris Floriszoon Raap, gedoopt op 9 april 1634 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), zoon van Floris Adriaanszoon Raap en Catharina Verhulst, trouwt met Margaretha Kieft, gedoopt op 27 december 1633 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), dochter van Cornelis IJsbrantszoon Kieft en Anneken Adriaans Raap,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Floris Floriszoon Raap, is begraven op 20 april 1683 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel), 48 of 49 jaar oud,
Margaretha Kieft, is begraven op 1 november 1700 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel).

van Voorst - Raap ( )       schema 121

Catharina Floris Raap, gedoopt op 17 juni 1638 in Amsterdam (Oude Kerk), dochter van Floris Adriaanszoon Raap en Catharina Verhulst, trouwt met Anthony van Voorst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Herrewijnen - Raap ( )       schema 121

Catharina Floris Raap, gedoopt op 17 juni 1638 in Amsterdam (Oude Kerk), dochter van Floris Adriaanszoon Raap en Catharina Verhulst, hertrouwt met Mattheus van Herrewijnen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Ploos van Amstel - Raap ( )       schema 121

Catharina Floris Raap, gedoopt op 17 juni 1638 in Amsterdam (Oude Kerk), dochter van Floris Adriaanszoon Raap en Catharina Verhulst, hertrouwt met Jhr. Berend Willem Ploos van Amstel, geboren op 28 september 1648, zoon van Nicolaas Ploos van Amstel en Alarda van Holland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Catharina Floris Raap, is overleden in 1704 in Utrecht, 65 of 66 jaar oud,
Jhr. Berend Willem Ploos van Amstel, is begraven op 19 mei 1721 in Utrecht (kapel Domkerk).


XVII

van Voorst - Raap (1680)       schema 121

Wijnanda Floris Raap, gedoopt op 27 oktober 1647 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), dochter van Floris Adriaanszoon Raap en Stijntje Willems Rengers, trouwt omstreeks 1680 met Eduard van Voorst, zoon van Lucas van Voorst en Elisabeth Schoock,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Lucas van Voorst, geboren in 1680.


XVIII

Floris Raap (1708)       schema 121

Floris Raap, geboren op 6 november 1663 in Gorinchem, zoon van Adriaan Floriszoon Raap en Sophia Davidse de Vries, heeft een zoon uit een niet bekende relatie,

Adrianus Floris Raap, geboren op 7 februari 1709 in Amsterdam, gedoopt op 8 februari 1709 in Amsterdam,

Floris Raap, overlijdt op 27 februari 1737 in Loenen, 73 jaar oud, hij is begraven in Vreeland,

De aansluiting van Adrianus Floris Raap op Floris Raap betreft vooralsnog een onbewezen onderzoeksrichting.


XIX

Raap - Faber (1752)       schema 121

Adrianus Floris Raap, geboren op 7 februari 1709 in Amsterdam, zoon van Floris Raap, trouwt omstreeks 1752 in Leeuwarden met Rinske Siebrands Faber,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Agatha Wihelmina Raap, geboren op 14 januari 1753 in Leeuwarden, gedoopt op 17 januari 1753 in Leeuwarden,
Sybren Raap, gedoopt op 17 januari 1753 in Leeuwarden en op 27 januari 1753 in Leeuwarden overleden, begraven op 28 januari 1753,
Aggeeus Raap, gedoopt op 26 juni 1754 in Leeuwarden en op 6 juli 1754 overleden, begraven op 10 juli 1754 in Leeuwarden,
Geertie Raap, gedoopt op 9 juli 1755 in Leeuwarden en op 10 augustus 1826 in Leeuwarden overleden,
Henricus Adrianus Raap, geboren op 26 juni 1757 in Leeuwarden, gedoopt op 27 juli 1757 in Leeuwarden
Sybren Raap, gedoopt op 11 februari 1759 in Leeuwarden en in 1777 overleden, begraven op 15 mei 1777 in Leeuwarden,
Doetie Raap, gedoopt op 13 januari 1762 in Leeuwarden,

Adrianus Floris Raap, overlijdt op 24 september 1797 in Leeuwarden, 88 jaar oud, hij is begraven op 2 oktober 1797 in Leeuwarden.


XX

Felkers - Raap (1788)       schema 121

Geertie Raap, gedoopt op 9 juli 1755 in Leeuwarden, dochter van Adrianus Floris Raap en Rinske Siebrands Faber, trouwt omstreeks 1788 in Leeuwarden met Johannes Felkers, geboren op 13 januari 1758 in Leeuwarden, zoon van Johannes Adolf Felkers en Nieske Gerrits,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Rinske Johannes Felkers, geboren op 20 juli 1789 in IJlst,
Sybren Felkers, geboren op 22 september 1790 in Harlingen, gedoopt op 17 oktober 1790 in Harlingen,
Nieske Felkers, geboren op 28 augustus 1792 in Harlingen, gedoopt op 11 september 1792 in Harlingen,
Nieske Felkers, geboren op 2 oktober 1794 in Leeuwarden, gedoopt op 19 oktober 1794 in Leeuwarden en op 9 mei 1860 in Leeuwarden overleden,
Adriana Flora Felkers, geboren op 16 juli 1798 in Stavoren,

Geertie Raap, overlijdt op 10 augustus 1826 in Leeuwarden, 71 jaar oud,
Johannes Felkers, overlijdt op 11 september 1817 in Leeuwarden, 59 jaar oud.


XXI

Jager - Felkers (1811)       schema 121

Rinske Johannes Felkers, geboren op 20 juli 1789 in IJlst, dochter van Geertie Raap en Johannes Felkers, trouwt omstreeks 1811 met Willem Johannes Jager, geboren in 1786 in Harlingen,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Sybrandus Willems Jager, geboren op 9 april 1812 in Harlingen,
Jacobus Willems Jager, geboren op 22 oktober 1813 in Harlingen,
Geertruyda Willems Jager, geboren op 15 oktober 1815 in Harlingen,
Trijntje Willems Jager, geboren op 18 juli 1818 in Harlingen,
Johannes Jager, geboren op 6 juni 1820 in Harlingen,
Baukje Jager, geboren op 12 januari 1823 in Harlingen en op op 8 maart 1915 in Harlingen overleden,
Adrianus Jager, geboren op 25 september 1824 in Harlingen en op op 17 december 1828 in Harlingen overleden,
Dirk Jager, geboren op 18 augustus 1826 in Harlingen en op 20 april 1848 in Harlingen overleden,
Rinske Sybrandus Jager, geboren op 3 februari 1834 in Harlingen en op 7 februari 1834 in Harlingen overleden,

Willem Johannes Jager, overlijdt op 7 oktober 1849 in Harlingen, 62 of 63 jaar oud.


XXII

Jager - Buisman (1833)       schema 121

Sybrandus Willems Jager, geboren op 9 april 1812 in Harlingen, zoon van Rinske Johannes Felkers en Willem Johannes Jager, trouwt omstreeks 1833 met Ybeltje Feddes Buisman, geboren in 1814, dochter van Fedde Buisman en Anna Anthonys Volkhiemer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Rinske Jager, geboren op 2 februari 1834 in Harlingen en op 7 februari 1834 in Harlingen overleden,
Willem Jager, geboren op 8 januari 1835 in Harlingen,
Fedde Jager, geboren op 31 december 1835 in Harlingen,
Klaas Jager, geboren op 16 november 1837 in Harlingen,

Sybrandus Willems Jager, is vleeshouwer,
Ybeltje Feddes Buisman, overlijdt op 2 augustus 1881 in Harlingen, 66 of 67 jaar oud.


XXIII

Jager - Meerens (1864)       schema 121

Klaas Jager, geboren op 16 november 1837 in Harlingen, zoon van Sybrandus Willems Jager en Ybeltje Feddes Buisman, trouwt omstreeks 1864 met Johanna Hermina Meerens, geboren in 1835 in den Helder, dochter van Matthijs Meerens en Petronella Margaretha Wiedeman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Ferdinand Jager, geboren op 1 november 1864,

Klaas Jager, is vleeshouwer.


XXII

Jager - Nolles (1839)       schema 121

Jacobus Willems Jager, geboren op 22 oktober 1813 in Harlingen, zoon van Rinske Johannes Felkers en Willem Johannes Jager, trouwt op 10 juli 1839 met Margjen Roelofs Nolles, geboren op 9 juli 1815 in Woudsend, dochter van Roelof Tjeerds Nolles en Joltje Dirks Noorderwerf,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Jager, geboren op 2 november 1840 in Harlingen,
Joltje Jager, geboren op 2 april 1843 in Wymbritseradeel.

Lijn - Jager (1836)       schema 121

Geertruyda Willems Jager, geboren op 15 oktober 1815 in Harlingen, dochter van Rinske Johannes Felkers en Willem Johannes Jager, trouwt omstreeks 1836 met Hans Willem Lijn,
Uit dit huwelijk zijn vijftien kinderen bekend,

Willem Ansko Lijn, geboren op 8 augustus 1837 in Harlingen,
Rinske Lijn, geboren op 2 maart 1839 in Harlingen,
Hans Willem Lijn, geboren op 4 augustus 1843 in Harlingen, levenloos geboren,
Hylke Lijn, geboren op 4 september 1844 in Harlingen,
Trijntje Lijn, geboren op 31 oktober 1845 in Harlingen en voor 1847 overleden,
Trijntje Lijn, geboren op 12 februari 1847 in Harlingen en voor 1850 overleden,
Hans Willem Lijn, geboren op 1 maart 1848 in Harlingen, levenloos geboren,
Geertruyda Lijn, geboren op 24 maart 1849 in Harlingen,
Trijntje Lijn, geboren op 21 april 1850 in Harlingen en voor 1856 overleden,
Hans Willem Lijn, geboren op 21 april 1850 in Harlingen, levenloos geboren,
Sjouwkje Lijn, geboren op 21 juli 1851 in Harlingen,
Johannes Lijn, geboren op 14 maart 1853 in Harlingen en voor 1854 overleden,
Johannes Lijn, geboren op 27 mei 1854 in Harlingen,
Yme Lijn, geboren op 13 november 1855 in Harlingen,
Trijntje Lijn, geboren op 15 december 1856 in Harlingen.


XXIII

Lijn - Kueter (1876)       schema 121

Willem Ansko Lijn, geboren op 8 augustus 1837 in Harlingen, zoon van Geertruyda Willems Jager en Hans Willem Lijn, trouwt op 26 oktober 1876 met Wilhelmina Kueter, geboren in 1844 in Hasselt, dochter van Klaas Kueter en Annegien Meulink,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Wilhelmina Geertruida Lijn, geboren in 1879 in Amsterdam,
Annigje Klazina Lijn, geboren in 1880 in Amsterdam,
Maria Antoinette Lijn, geboren in 1886 in Amsterdam.


XXIV

Harms - Lijn (1900)       schema 121

Wilhelmina Geertruida Lijn, geboren in 1879 in Amsterdam, dochter van Willem Ansko Lijn en Wilhelmina Kueter, trouwt op 15 november 1900 in Amsterdam met Johannes Harms, geboren in 1874 in Amsterdam, zoon van Derk Harms en Henrika Schuurman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Wilhelmina Geertruida Lijn, overlijdt op 3 september 1933 in Arnhem, 53 of 54 jaar oud.

Balt - Lijn (1902)       schema 121

Annigje Klazina Lijn, geboren in 1880 in Amsterdam, dochter van Willem Ansko Lijn en Wilhelmina Kueter, trouwt op 19 november 1902 Amsterdam met Marinus Balt, geboren in 1878 in Barneveld, zoon van Jan Balt en Gerretje Bos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Becker - Lijn (1905)       schema 121

Maria Antoinette Lijn, geboren in 1886 in Amsterdam, dochter van Willem Ansko Lijn en Wilhelmina Kueter, trouwt op 24 augustus 1905 in Amsterdam met Pieter Jacobus Becker, geboren in 1880 in Amsterdam, zoon van Pieter Jacobus Becker en Dorothea Willemina van Dongen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Toeter - Lijn (1866)       schema 121

Rinske Lijn, geboren op 2 maart 1839 in Harlingen, dochter van Geertruyda Willems Jager en Hans Willem Lijn, trouwt op 11 oktober 1866 met Anne Toeter, geboren op 2 oktober 1843 in Bolsward, zoon van Hendrikus Johannes Toeter en Albertje Annes van der Heide,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Hans Willem Toeter, geboren op 13 augustus 1866 in Harlingen,
Henderikus Toeter, geboren op 7 augustus 1867 in Harlingen, overleden op 14 januari 1868 in Harlingen,
Geertruida Toeter, geboren op 12 oktober 1868 in Harlingen, overleden op 30 augustus 1870 in Harlingen,
Willem Ansko Toeter, geboren op 6 augustus 1870 in Harlingen,
Hendrikus Toeter, geboren op 15 augustus 1872 in Harlingen,
Johanna Toeter, geboren in 1875 in Amsterdam,
Willem Anske Toeter, geboren in 1881 in Amsterdam,
Anne Toeter, geboren in 1884 in Nieuwer-Amstel,

Rinske Lijn, overlijdt op 1 december 1919 in Amsterdam, 80 jaar oud,
Anne Toeter, overlijdt op 15 februari 1929 in Amsterdam, 85 jaar oud.


XXIV

Toeter - Verweij (1892)       schema 121

Hans Willem Toeter, geboren op 13 augustus 1866 in Harlingen, zoon van Rinske Lijn en Anne Toeter, trouwt 28 december 1892 met Wilhelmina Verweij, geboren in 1858 in Amsterdam, dochter van Gerrit Verweij en Maria Kwast,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hof - Toeter (1894)       schema 121

Johanna Toeter, geboren in 1875 in Amsterdam, dochter van Rinske Lijn en Anne Toeter, trouwt op 9 mei 1894 in Amsterdam met Cornelis Hof, geboren in 1874 in Lemsterland, zoon van Hiltje Berends Hof en Grietje van Putten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Hof, overlijdt in 1898, 23 of 24 jaar oud.

van Sante - Toeter (1899)       schema 121

Johanna Toeter, geboren in 1875 in Amsterdam, dochter van Rinske Lijn en Anne Toeter, hertrouwt op 7 juni 1899 in Amsterdam met Petrus Jozephus van Sante, geboren op 28 juli 1875 in Anna Paulowna, zoon van Jacob van Sante en Trijntje de Nijs,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Willem van Sante, geboren op 10 januari 1908 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 5 juli 1912,

Petrus Jozephus van Sante, overlijdt op 6 augustus 1919 in Amsterdam, 44 jaar oud.

Croese - Toeter (1913)       schema 121

Johanna Toeter, geboren in 1875 in Amsterdam, dochter van Rinske Lijn en Anne Toeter, hertrouwt op 4 juni 1913 in Amsterdam met Willem Croese, geboren in 1876 in Nieuwer-Amstel, zoon van Jacobus Willem Croese en Henriette Poulina van Swinderen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

van Sante - Visser (1938)       schema 121

Willem van Sante, geboren op 10 januari 1908 in Amsterdam, zoon van Johanna Toeter en Petrus Jozephus van Sante, trouwt op 26 januari 1938 in Amsterdam met Aukje Visser, geboren op 23 september 1905 in Leeuwarden, dochter van Douwe Visser en Trijntje de Vries,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 23 april 1946,

Aukje Visser, overlijdt op 1 oktober 1991 in Leeuwarden, 86 jaar oud.

van Sante - Hogenbirk (1946)       schema 121

Willem van Sante, geboren op 10 januari 1908 in Amsterdam, zoon van Johanna Toeter en Petrus Jozephus van Sante, hertrouwt op 18 juli 1946 in Amsterdam met Margaretha Hogenbirk, geboren op 9 september 1908 in Amsterdam, dochter van Gerrit Jan Hogenbirk en Catharina Fabre,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem van Sante, overlijdt op 25 januari 1984 in Amsterdam, 76 jaar oud,
Margaretha Hogenbirk, overlijdt op 20 november 1998 in Amsterdam, 90 jaar oud.


XXIV

Toeter - de Lange (1903)       schema 121

Willem Anske Toeter, geboren in 1881 in Amsterdam, zoon van Rinske Lijn en Anne Toeter, trouwt op 22 juli 1903 in Amsterdam met Willemina de Lange, geboren in 1885 in Amsterdam, dochter van Hendrik de Lange en Sophia Harmsen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anne Toeter, geboren in 1904 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 28 oktober 1921.

Toeter - Verhuizen (1929)       schema 121

Willem Anske Toeter, geboren in 1881 in Amsterdam, zoon van Rinske Lijn en Anne Toeter, hertrouwt 17 april 1929 in Amsterdam met Elisabeth Verhuizen, geboren in den Helder, dochter van Henri Verhuizen en Dieuwertje Grin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Toeter - Hagen (1928)       schema 121

Anne Toeter, geboren in 1904 in Amsterdam, zoon van Willem Anske Toeter en Willemina de Lange, trouwt op 6 december 1928 in Amsterdam met Wiegertje Hagen, geboren in 1908 in Amsterdam, dochter van Jan Hagen en Jantje Mastenbroek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Toeter - Prins (1908)       schema 121

Anne Toeter, geboren in 1884 in Nieuwer-Amstel, zoon van Rinske Lijn en Anne Toeter, trouwt op 26 februari 1908 in Amsterdam met Cornelia Prins, geboren in 1883 in den Helder, dochter van Hendrik Prins en Geertje Edelenbosch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 15 april 1919.

Toeter - de Lange ( )       schema 121

Anne Toeter, geboren in 1884 in Nieuwer-Amstel, zoon van Rinske Lijn en Anne Toeter, hertrouwt met Willemina de Lange, geboren in 1885 in Amsterdam, dochter van Hendrik Lange en Sophia Harmsen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Lijn - Zoethout (1865)       schema 121

Hylke Lijn, geboren op 4 september 1844 in Harlingen, zoon van Geertruyda Willems Jager en Hans Willem Lijn, trouwt omstreeks 1865 met Siebregje Zoethout, geboren in 1842, dochter van Fietse Zoethout en Joukje van der Wei,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Joukje Lijn, geboren op 13 april 1866 in Menaldumadeel,
Geertruida Lijn, geboren in 1869 in Hoogezand en op 1 juli 1873 in Groningen overleden,

Siebregje Zoethout, overlijdt op 27 juni 1871 in Westerbroek, 28 of 29 jaar oud.

Lijn - Haak (1884)       schema 121

Hylke Lijn, geboren op 4 september 1844 in Harlingen, zoon van Geertruyda Willems Jager en Hans Willem Lijn, hertrouwt omstreeks 1884 met Harmina Haak, dochter van Engel Herkes Haak en Roelfien Hendriks Mulder,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hans Lijn, geboren op 31 oktober 1884 in Loon (gemeente Assen) en op 17 april 1905 in Assen overleden.

Lijn - Naarding ( )       schema 121

Hylke Lijn, geboren op 4 september 1844 in Harlingen, zoon van Geertruyda Willems Jager en Hans Willem Lijn, hertrouwt met Hilje Naarding, geboren in 1861 in Warffum, dochter van Tiemen Naarding en Janna Eleng,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hilje Naarding, overlijdt op 7 januari 1931 in Warffum, 69 of 70 jaar oud.


XXIV

Hogenbirk - Lijn ( )       schema 121

Joukje Lijn, geboren op 13 april 1866 in Menaldumadeel, dochter van Hylke Lijn en Siebregje Zoethout, trouwt met Cornelis Hogenbirk, geboren in 1863 in Assen, zoon van Johannes Hogenbirk en Wilhelmina Christina Bodenstaff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Lamberts - Lijn ( )       schema 121

Joukje Lijn, geboren op 13 april 1866 in Menaldumadeel, dochter van Hylke Lijn en Siebregje Zoethout, trouwt met Roelof Lamberts, geboren in 1869 in Assen, zoon van Lambert Lamberts en Willemtje Paas,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Joukje Lijn, overlijdt op 26 mei 1945 in Assen, 79 jaar oud,
Roelof Lamberts, overlijdt op 22 mei 1920 in Assen, 50 of 51 jaar oud.


XXIII

Blatter - Lijn (1876)       schema 121

Geertruyda Lijn, geboren op 24 maart 1849 in Harlingen, dochter van Geertruyda Willems Jager en Hans Willem Lijn, trouwt op 5 oktober 1876 in Harlingen met Georgius Josephus Blatter, geboren in 1845 in ´s-Gravenhage, zoon van Hans Jacob Blatter en Johanna Holland,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johannes Jacobus Blatter, geboren op 24 maart 1877 in Harlingen,
Johanna Geertruida Blatter, geboren in 1883 in Amsterdam,
Renske Blatter, geboren in 1886 in Amsterdam.


XXIV

Bravenboer - Blatter (1907)       schema 121

Johanna Geertruida Blatter, geboren in 1883 in Amsterdam, dochter van Geertruyda Lijn en Georgius Josephus Blatter, trouwt op 27 februari 1907 in Amsterdam met Arie Frederik Bravenboer, geboren in 1886 in Zwolle, zoon van Abraham Bravenboer en Derkje van Eijsselsteijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schram - Blatter (1908)       schema 121

Renske Blatter, geboren in 1886 in Amsterdam, dochter van Geertruyda Lijn en Georgius Josephus Blatter, trouwt op 8 januari 1908 in Amsterdam met Franciscus Jacobus Schram, geboren in 1888 in Amsterdam, zoon van Franciscus Jacobus Schram en Frederika Hippe,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Franciscus Jacobus Schram , geboren in 1908.


XXV

Schram - den Hollander (1931)       schema 121

Franciscus Jacobus Schram , geboren in 1908, zoon van Renske Blatter en Franciscus Jacobus Schram, trouwt op 13 augustus 1931 in Amsterdam met Maria Magdalena den Hollander, geboren in 1907 in Capelle aan den IJssel, dochter van Frans Johannes den Hollander en Trijntje van Triet ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

het huwelijk wordt op 21 september 1939 door echtscheiding ontbonden.


XXII

Bleeker - Jager (1839)       schema 121

Trijntje Willems Jager, geboren op 18 juli 1818 in Harlingen, dochter van Rinske Johannes Felkers en Willem Johannes Jager, trouwt omstreeks 1839 met Douwe Reins Bleeker, geboren op 8 februari 1816 in Harlingen, zoon van Rein Douwes Bleeker en Japke Gerryts Boorsma,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Rein Bleeker, geboren op 6 september 1840 in Harlingen en voor 1844 overleden,
Rein Douwes Bleeker, geboren op 4 februari 1844 in Harlingen,
Willem Bleeker, geboren op 17 februari 1847 in Harlingen,
Sybrandus Bleeker, geboren op 8 april 1849 in Harlingen,
Jacoba Bleeker, geboren op 10 november 1851 in Harlingen,
Rinske Bleeker, geboren op 17 december 1854 in Harlingen,
Geertruida Bleeker, geboren op 6 oktober 1857 in Harlingen,

Douwe Reins Bleeker, overlijdt op 31 juli 1887 in Harlingen, 71 jaar oud.


XXIII

Bleeker - Eisma (1876)       schema 121

Rein Douwes Bleeker, geboren op 4 februari 1844 in Harlingen, zoon van Trijntje Willems Jager en Douwe Reins Bleeker, trouwt omstreeks 1876 met Aletta Helena Eisma, geboren op 5 juni 1852 in Wymbritseradeel, dochter van Hendrik Eisma en Trijntje Visser,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Trijntje Bleeker, geboren op 31 december 1876 in Harlingen en voor 1884 overleden,
Douwe Rein Bleeker, geboren op 3 maart 1879 in Harlingen,
Hendrik Jan Bleeker, geboren op 5 juli 1881 in Harlingen,
Trijntje Bleeker, geboren op 31 augustus 1884 in Harlingen,
Jan Bleeker, geboren op 2 augustus 1887 in Harlingen,
Reina Bleeker, geboren op 8 maart 1890 in Harlingen,
Gosse Bleeker, geboren op 20 februari 1893 in Harlingen,


XXIV

Gerbrands - Bleeker (1908)       schema 121

Trijntje Bleeker, geboren op 31 augustus 1884 in Harlingen, dochter van Rein Douwes Bleeker en Aletta Helena Eisma, trouwt op 2 januari 1908 in Amsterdam met Gerrit Jan Gerbrands, geboren in 1880 in Amsterdam, zoon van Gijsbertus Gerbrands en Gerritje Lubbers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Knaape - Bleeker (1920)       schema 121

Reina Bleeker, geboren op 8 maart 1890 in Harlingen, dochter van Rein Douwes Bleeker en Aletta Helena Eisma, trouwt op 26 augustus 1920 in Amsterdam met Willem van Knaape, geboren in 1882 in Amsterdam, zoon van Johannes van Knaape en Rensje Schuursma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Bleeker - Dijk (1874)       schema 121

Sybrandus Bleeker, geboren op 8 april 1849 in Harlingen, zoon van Trijntje Willems Jager en Douwe Reins Bleeker, trouwt op 18 april 1874 in Weststellingwerf met Trijntje Dijk, geboren in 1852 in Wolvega, dochter van Klaas Wybes Dijk en Antje Jurjens Walstra,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Trijntje Bleeker, geboren in 1875 in Wolvega,
Jacoba Bleeker, geboren in 1880 in Wolvega,

Sybrandus Bleeker, overlijdt op 12 januari 1881 in Weststellingwerf, 31 jaar oud.


XXIV

Woudstra - Bleeker (1897)       schema 121

Trijntje Bleeker, geboren in 1875 in Wolvega, dochter van Sybrandus Bleeker en Trijntje Dijk, trouwt op 8 oktober 1897 met Harmen Thomas Woudstra, geboren in 1869 in Oudeschoot, zoon van Thae Gerrits Woudstra en Jantje Harmens van Ek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Telder - Bleeker (1907)       schema 121

Jacoba Bleeker, geboren in 1880 in Wolvega, dochter van Sybrandus Bleeker en Trijntje Dijk, trouwt op 14 juni 1907 in Weststellingwerf met Dirk Jan Telder, geboren in 1883 in Kampen, zoon van Geert Telder en Wernerdina Proper,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Wennendina Catrina Telder, geboren op 31 oktober 1908 in Kampen, overleden op 26 oktober 1950 in Kampen,
Egbert Sijbrand Telder, geboren op 7 juni 1911 in Kampen, overleden op 17 december 1994 in Neuengamme.


XXII

Jager - Tuinhout (1843)       schema 121

Johannes Jager, geboren op 6 juni 1820 in Harlingen, zoon van Rinske Johannes Felkers en Willem Johannes Jager, trouwt op 23 februari 1843 met Jacoba Pieters Tuinhout, geboren op 3 augustus 1822 in Harlingen, dochter van Pieter Tuinhout en Roelofke Eeken,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Rinske Jager, geboren op 6 januari 1844 in Harlingen,
Roelofke Jager, geboren op 16 juni 1845 in Harlingen,
Tetje Jager, geboren op 25 oktober 1847 in Harlingen,
Pieter Jager, geboren op 25 februari 1849 in Harlingen,
Willem Jager, geboren op 8 juli 1851 in Harlingen,
Dirk Jager, geboren op 14 augustus 1853 in Harlingen,
Christina Magdalena Jager, geboren op 26 september 1855 in Harlingen, overleden op 3 maart 1936 in Apeldoorn,
Jacobus Jager, geboren op 25 juni 1857 in Harlingen,
Rinske Jager, geboren op 10 september 1858 in Harlingen, overleden op 25 maart 1900 in Deventer,

Jacoba Pieters Tuinhout, overlijdt op 5 december 1871 in Harlingen, 49 jaar oud.


XXIII

van Slooten - Jager (1870)       schema 121

Roelofke Jager, geboren op 16 juni 1845 in Harlingen, dochter van Johannes Jager en Jacoba Pieters Tuinhout, trouwt op 10 november 1870 met Thomas Gooi van Slooten, geboren op 20 oktober 1844 in Harlingen, zoon van Gooike Abes van Slooten en Antje Smit,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Antje van Slooten, geboren op 6 oktober 1871 in Harlingen,
Jacoba van Slooten, geboren op 22 februari 1873 in Harlingen,
Gooike van Slooten, geboren op 25 juli 1874 in Harlingen, overleden op 5 januari 1884 in Harlingen,
Henriette Susanna van Slooten, geboren op 25 maart 1876 in Harlingen, overleden op 6 september 1941 in Assen,
Johan Willem van Slooten, geboren op 20 januari 1878 in Harlingen,
Rinske van Slooten, geboren op 2 juni 1880 in Harlingen, overleden op 20 mei 1915 in Amsterdam,
Thomas van Slooten, geboren op 13 december 1882 in Harlingen,

Roelofke Jager, overlijdt op 9 maart 1914 in Nijmegen, 68 jaar oud,
Thomas Gooi van Slooten, overlijdt op 12 augustus 1907 in Harlingen, 62 jaar oud.


XXIV

Bijl - van Slooten (1906)       schema 121

Antje van Slooten, geboren op 6 oktober 1871 in Harlingen, dochter van Roelofke Jager en Thomas Gooi van Slooten, trouwt op 1 oktober 1906 in Assen met Pieter Bijl, geboren in 1868 in Steenwijk, zoon van Ds. Adrianus Jan Bijl en Elizabeth Schurink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Antje van Slooten, hoofd meisjesschool in Assen, lid van verdienste Nederlands Rode Kruis en draagster Witte Mobiliteitskruis, overlijdt op 10 januari 1954 in Assen, 82 jaar oud,
Pieter Bijl, overlijdt op 17 februari 1947 in Assen, 78 of 79 jaar oud.

Feenstra - van Slooten (1901)       schema 121

Jacoba van Slooten, geboren op 22 februari 1873 in Harlingen, dochter van Roelofke Jager en Thomas Gooi van Slooten, trouwt op 23 september 1901 in Harlingen met Yeb Feenstra, geboren op 28 mei 1860 in Amsterdam, zoon van Yeb Feenstra en Elizabeth Johnson,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacoba van Slooten,overlijdt op 8 februari 1971 in Apeldoorn, 97 jaar oud,
Yeb Feenstra, overlijdt 18 juli 1941 in ´s-Gravenhage, 81 jaar oud.

van Slooten - Mekking (1907)       schema 121

Johan Willem van Slooten, geboren op 20 januari 1878 in Harlingen, zoon van Roelofke Jager en Thomas Gooi van Slooten, trouwt op 12 januari 1907 in Harliingen met Susanna Hendrika Mekking, geboren op 23 januari 1878 in Donkerbroek, dochter van Willem Mekking en Johanna Carolina Pronk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johan Willem van Slooten, gezagvoerder Koninklijke Nederlandse Westindische Maildienst; gezagvoerder op S.S. Prins Willen II, overlijdt in januari 1910 op Atlantische Oceaan, 30 of 31 jaar oud,
Susanna Hendrika Mekking, overlijdt op 14 juni 1941, 63 jaar oud.

van Slooten - de Bruijne (1916)       schema 121

Thomas van Slooten, geboren op 13 december 1882 in Harlingen, zoon van Roelofke Jager en Thomas Gooi van Slooten, trouwt op 25 september 1916 in Rotterdam met Georgine Frederika de Bruijne, geboren op 12 oktober 1894 in den Helder, dochter van Leonard Nicolaas de Bruijne, luitenant ter zee eerste klasse en Georgine Frederika Bos,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johan Willem van Slooten, geboren op 12 mei 1917 in Rotterdam, overleden op 3 mei 1942 in Oranienburg-Sachsenhausen,
Thomas Gooike van Slooten, geboren op 29 juni 1919 in Rotterdam, overleden op 26 december 1920 in Rotterdam,
Georgine Henriette van Slooten, geboren op 8 december 1921 in Rotterdam,
Elisabeth van Slooten, geboren op 11 april 1923 in Rotterdam,

Thomas van Slooten, directeur Wm. H. Muller & Co te Rotterdam, overlijdt op 7 mei 1960 in ´s-Gravenhage, 77 jaar oud,
Georgine Frederika de Bruijne, overlijdt op 22 maart 1988 in Roden, 93 jaar oud.


XXV

Post Uiterweer - van Slooten (1947)       schema 121

Georgine Henriette van Slooten, geboren op 8 december 1921 in Rotterdam, dochter van Thomas van Slooten en Georgine Frederika de Bruijne, trouwt op 28 januari 1947 in Rotterdam met Johan Eliza Alettus Post Uiterweer, brigade-generaal, officier in de Orde van Oranje Nassau, geboren op 10 oktober 1917 in Middelburg, zoon van Pieter Post Uiterweer, luitenant ter zee en Maria Wynanda de Bruijne,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johan Eliza Alettus Post Uiterweer, officier intendance, kapitein ter zee; per 1971 brigade-generaal, officier in Orde van Oranje Nassau, overlijdt op 22 maart 2000 in ´s Gravenhage, 82 jaar oud.


XXI

Felkers - Ewolt (1822)       schema 121

Sybren Felkers, geboren op 22 september 1790 in Harlingen, gedoopt op 17 oktober 1790 in Harlingen, zoon van Geertie Raap en Johannes Felkers, trouwt op 24 november 1822 in Leeuwarden met Gepke Ewolt, geboren op 25 september 1793, gedoopt op 9 oktober 1793, dochter van Johannes Ewolt en Leentie Wybes,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Geertje Felkers, geboren op 29 juni 1823 in Leeuwarden, overleden op 21 juli 1870 in Franeker,
Johannes Felkers, geboren op 23 augustus 1827 in Leeuwarden,
Neeltje Felkers, geboren op 19 augustus 1830 in Leeuwarden,

Sybren Felkers, overlijdt op 27 december 1844 in Leeuwarden, 54 jaar oud,
Gepke Ewolt, overlijdt op 15 maart 1861 in Leeuwarden, 67 jaar oud.


XXII

Felkers - Osinga (1851)       schema 121

Johannes Felkers, geboren op 23 augustus 1827 in Leeuwarden, zoon van Sybren Felkers en Gepke Ewolt, trouwt op 20 april 1851 met Hylkje Osinga,
Uit dit huwelijk is zijn twee kinderen bekend,

Sibren Felkers, geboren op 22 januari 1852 in Leeuwarden, overleden op 15 april 1860 in Amsterdam,
Sijbren Felkers, geboren op 29 december 1863 in Amsterdam, overleden op 18 mei 1873 in Amsterdam,

Johannes Felkers, overlijdt op 21 september 1895 in Leeuwarden, 68 jaar oud,
Hylkje Osinga, overlijdt op 29 juli 1884 in Amsterdam, 53 jaar oud.

van Kuik - Felkers (1874)       schema 121

Neeltje Felkers, geboren op 19 augustus 1830 in Leeuwarden, dochter van Sybren Felkers en Gepke Ewolt, trouwt op 11 november 1874 in Leeuwarden met Hendrikus van Kuik, geboren op 5 oktober 1839 in Leeuwarden, zoon van Pieter van Kuik en Grietje van Hettinga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Neeltje Felkers, overlijdt op 9 augustus 1911 in Leeuwarden, 80 jaar oud,
Hendrikus van Kuik, overlijdt op 19 maart 1907 in Leeuwarden, 67 jaar oud.


XXI

Christiaanse - Felkers (1818)       schema 121

Adriana Flora Felkers, geboren op 16 juli 1798 in Stavoren, dochter van Geertie Raap en Johannes Felkers, trouwt op 29 november 1818 in Leeuwarden met Mattheus Christiaanse, geboren op 3 oktober 1790 in Haarlem, gedoopt op 6 oktober 1790 in Haarlem zoon van Cornelis Christiaanse en Susanna Kruijers,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Cornelis Christiaanse, geboren op 2 november 1819 in Leeuwarden,
Johannes Christiaanse, geboren op 29 november 1820 in Leeuwarden en op 6 maart 1821 in Leeuwarden overleden,
Susanna Christiaanse, geboren op 10 februari 1822 in Leeuwarden en op 26 maart 1822 in Leeuwarden overleden,
Johannes Christiaanse, geboren op 5 maart 1823 in Leeuwarden en op 13 februari 1826 in Leeuwarden overleden,
Willem Christiaanse, geboren op 29 november 1824 in Leeuwarden en op 8 mei 1825 in Leeuwarden overleden,

Adriana Flora Felkers, overlijdt op 20 augustus 1825 in Leeuwarden, 27 jaar oud,
Mattheus Christiaanse, overlijdt op 31 oktober 1826 in Leeuwarden, 36 jaar oud.


XXII

Christiaanse - van der Hoek (1849)       schema 121

Cornelis Christiaanse, geboren op 2 november 1819 in Leeuwarden, zoon van Adriana Flora Felkers en Mattheus Christiaanse, trouwt op 20 mei 1849 in Leeuwarden met Seijke van der Hoek, geboren op 9 december 1812 in Surhuizum, dochter van Taeke Jacobs van der Hoek en Siebrigje Lykeles de Haan,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Mattheus Christiaanse, geboren op 1 mei 1851 in Leeuwarden,

Seijke van der Hoek, overlijdt op 24 november 1858 in Leeuwarden, 45 jaar oud.

Christiaanse - Smits (1859)       schema 121

Cornelis Christiaanse, geboren op 2 november 1819 in Leeuwarden, zoon van Adriana Flora Felkers en Mattheus Christiaanse, hertrouwt op 13 november 1859 in Leeuwarden met Wijke Smits, geboren op 25 juli 1828 in Sneek, dochter van Gerardus Willems Smits en Dirkje Dirks Duwert,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Adriana Flora Christiaanse, geboren op 26 december 1860 in Leeuwarden,

Wijke Smits, overlijdt op 14 januari 1862 in Leeuwarden, 33 jaar oud.

Christiaanse - Feenstra (1862)       schema 121

Cornelis Christiaanse, geboren op 2 november 1819 in Leeuwarden, zoon van Adriana Flora Felkers en Mattheus Christiaanse, hertrouwt op 19 november 1862 met Beatrix Feenstra, geboren op 16 januari 1828 in Leeuwarden, dochter van Sjoerd Feenstra en Johanna Maria Wideman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sjoerd Coenraad Christiaanse, geboren op 2 december 1863 in Leeuwarden,
Rients Christiaanse, geboren op 20 januari 1865 in Leeuwarden en op 1 december 1878 in Leeuwarden overleden,

Cornelis Christiaanse, goud- en zilversmid, overlijdt op 8 maart 1899 in Leeuwarden, 79 jaar oud,
Beatrix Feenstra, overlijdt op 8 december 1903 in Leeuwarden, 75 jaar oud.


XXIII

Christiaanse - Stormer (1877)       schema 121

Mattheus Christiaanse, geboren op 1 mei 1851 in Leeuwarden, zoon van Cornelis Christiaanse en Seijke van der Hoek, trouwt omstreeks 1877 met Sibrina Stormer, geboren op 14 april 1847 in Leeuwarden, dochter van Jan Stormer en Aukje van Oosten,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Aukje Christiaanse, geboren op 7 juli 1878 in Leeuwarden,
Cornelis Christiaanse, geboren op 22 november 1879 in Leeuwarden en voor 1880 overleden,
Frans Christiaanse, geboren op 26 juni 1881 in Leeuwarden,
Sijke Christiaanse, geboren op 8 december 1882 in Leeuwarden,
Jan Christiaanse, geboren op 8 juli 1885 in Leeuwarden,
Emma Christiaanse, geboren in 1890 in Amserdam,

Mattheus Christiaanse, overlijdt op 21 jui 1900 in Leeuwarden, 49 jaar oud,
Sibrina Stormer, overlijdt op 1 oktober 1916 in Amsterdam, 69 jaar oud.


XXIV

van Horn - Christiaanse (1901)       schema 121

Aukje Christiaanse, geboren op 7 juli 1878 in Leeuwarden, dochter van Mattheus Christiaanse en Sibrina Stormer, trouwt op 13 november 1901 in Amsterdam met Nicolaas Christiaan Joseph Horn, geboren op 7 juli 1879 in Amsterdam, zoon van Christiaan Joseph van Horn en Jannetje van Buuren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Christiaanse - Muller (1909)       schema 121

Cornelis Christiaanse, geboren in 1880 in Leeuwarden, zoon van Mattheus Christiaanse en Sibrina Stormer, trouwt omstreeks 1909 met Beatrix Muller, geboren op 1 juli 1889 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Cornelis Christiaanse, geboren op 25 april 1910 in Amsterdam ,
Johannes Cornelis Christiaanse, geboren op 15 april 1911 in Amsterdam,
Mattheus Christiaanse, geboren op 18 september 1912 in Amsterdam,
Adriana Flora Christiaanse, geboren op 26 mei 1921 in Amsterdam,

Cornelis Christiaanse, overlijdt op 3 december 1959 in Barsingerhorn, 80 jaar oud,
Beatrix Mulller, overlijdt op 17 juli 1943 in Amsterdam, 54 jaar oud.

de Waal - Christiaanse (1908)       schema 121

Sijke Christiaanse, geboren op 8 december 1882 in Leeuwarden, dochter van Mattheus Christiaanse en Sibrina Stormer, trouwt op 3 september 1908 in Amsterdam met Jan de Waal , geboren in 1882 in Amsterdam, zoon van Harreke de Waal en Grietje Vlak,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Christiaanse - Gebing (1951)       schema 121

Cornelis Christiaanse, geboren op 25 april 1910 in Amsterdam, zoon van Cornelis Christiaanse en Beatrix Muller, trouwt omstreeks 1951 met Hendrika Johanna Gebing, geboren in 1915 in Brussel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Rita Christiaanse, geboren in 1937 in Amsterdam,
Martha Christiaanse, geboren in 1939 in Amsterdam,
Cornelis Johan Christiaanse, geboren in 1944 in Amsterdam,
Thomas Christiaanse, geboren in 1952 in Amsterdam ,

Cornelis Christiaanse, overlijdt op 27 maart 1998 in Haarlem, 87 jaar oud.

Christiaanse - Spruijt (1941)       schema 121

Johannes Cornelis Christiaanse, geboren op 15 april 1911 in Amsterdam, zoon van Cornelis Christiaanse en Beatrix Muller, trouwt op 21 mei 1941 met Janna Spruijt, geboren op 18 mei 1915 in Amsterdam, dochter van Abraham Spruijt en Janna Tjeerds,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Beatrix Christiaanse, geboren op 22 augustus1944 in Amsterdam, overleden op 10 februari 1945 in Amsterdam,
Beatrix Christiaanse, geboren in 1946 in Amsterdam,

Johannes Cornelis Christiaanse, overlijdt op 27 januari 1993 in Amsterdam, 81 jaar oud,
Janna Spruijt, overlijdt op 4 februari 1984 in Amsterdam, 68 jaar oud.

Christiaanse - Jellema (1939)       schema 121

Mattheus Christiaanse, geboren op 18 september 1912 in Amsterdam, zoon van Cornelis Christiaanse en Beatrix Muller, trouwt op 26 april 1939 met Wietske Jellema, geboren op 20 december 1912 in Haskerland, dochter van Gerben Jellema en Eva Catharina Verloop,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerben Rintje Christiaanse, geboren in 1944 in Amsterdam,
Thea Christiaanse, geboren in 1947 in Amsterdam,

Mattheus Christiaanse, overlijdt op 8 februari 1970 in Amsterdam, 57 jaar oud,
Wietske Jellema, overlijdt op 10 januari 1989 in Amsterdam, 76 jaar oud.

Bijdemast - Christiaanse (1952)       schema 121

Adriana Flora Christiaanse, geboren op 26 mei 1921 in Amsterdam, dochter van Cornelis Christiaanse en Beatrix Muller, trouwt op 4 september 1952 met Hendrik Bijdemast, geboren op 10 november 1914 in Amsterdam, zoon van Jan Bijdemast en Pietje Houtingh,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adriana Flora Christiaanse, overlijdt op 11 juini 1991 in Amstelveen, 70 jaar oud,
Hendrik Bijdemast, overlijdt op 3 augustus1985 in Amstelveen, 70 jaar oud.


XXIV

Christiaanse - de Waal (1916)       schema 121

Jan Christiaanse, geboren op 8 juli1885 in Leeuwarden, zoon van Mattheus Christiaanse en Sibrina Stormer, trouwt op 26 oktober 1916 te Amsterdam met Anna Aleida Christina de Waal, geboren op 11 maart 1894 in Amsterdam, dochter van Simon de Waal en Anna Aleida ChristinaAngel,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johannes Christiaanse, geboren op 27 december 1919 in Utrecht,

Anna Aleida Christina de Waal, overlijdt op 22 februari 1971 in Zeist, 76 jaar oud.

de Waal - Christiaanse (1920)       schema 121

Emma Lamberta Christiaanse, geboren in 1890 in Amsterdam, dochter van Mattheus Christiaanse en Sibrina Stormer, trouwt op 11 augustus 1920 in Amsterdam met Marinus de Waal , geboren in 1889 in Amsterdam, zoon van Harreke de Waal en Grietje Vlak,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Christiaanse - Appenzeller (1942)       schema 121

Johannes Christiaanse, geboren op 27 december 1919 in Utrecht, zoon van Jan Christiaanse en Anna Aleida Christina de Waal, trouwt in 1942 in Amsterdam met Geertruida Maria Appenzeller, geboren in 1918 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jan Karel Christiaanse, geboren in 1944 in Amsterdam ,
Johanna Georgina Frederica Christiaanse, geboren in 1946 in Amsterdam,
Anna Aleida Christiaanse, geboren in 1949 in Amsterdam,
Mechteld Geertruida Christiaanse, geboren in 1950 in Amsterdam,
Margot Catherina Christiaanse, geboren in 1953 in Amsterdam,
Jan Joost Christiaanse, geboren in 1955 in Amsterdam,
Francine Johanna Christiaanse, geboren in 1958 in Amsterdam,

Johannes Christiaanse, officier in de Orde van Oranje Nassau/directeur Brocacef B.V., overlijdt op 26 november 1987 in Vleuten, 67 jaar oud.


XXIII

Muller - Christiaanse (1884)       schema 121

Adriana Flora Christiaanse, geboren op 26 december 1860 in Leeuwarden, dochter van Cornelis Christiaanse en Wijke Smits, trouwt op 6 november 1884 in Nijmegen met Arnoldus Gerardus Muller, geboren op 22 augustus 1859 in Arnhem, zoon van Johannes Antonij Muller en Johanna Egberta Wissink,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johannes Cornelis Muller, geboren in 1887 in Amsterdam,
Beatrix Muller, geboren in 1890 in Amsterdam,
Cornelis Muller, geboren in 1898 in Amsterdam,

Adriana Flora Christiaanse, overlijdt in 1937, 74 of 75 jaar oud.


XXIV

Muller - van der Bent ( )       schema 121

Johannes Cornelis Muller, geboren in 1887 in Amsterdam, zoon van Adriana Flora Christiaanse en Arnoldus Gerardus Muller, trouwt met Jannetje van der Bent, geboren in 1889 in Katwijk, dochter van Dirk van der Bent en Anna van Duijvenbode,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Muller - Zwaan (1928)       schema 121

Cornelis Muller, geboren in 1898 in Amsterdam, zoon van Adriana Flora Christiaanse en Arnoldus Gerardus Muller, trouwt op 3 mei 1928 in Amsterdam met Frederika Catharina Zwaan, geboren in 1897 in Amsterdam, dochter van Fredrik Willem Zwaan en Johanna Catharina Schouten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Christiaanse - Gloens (1887)       schema 121

Sjoerd Coenraad Christiaanse, geboren op 2 december 1863 in Leeuwarden, zoon van Cornelis Christiaanse en Beatrix Feenstra, trouwt op 28 september 1887 in Arnhem met Anna Machteldje Aaltje Gloens, geboren op 17 december 1855 in Zwolle, dochter van Jan Willem Gloens en Jogiena Anna Geertruida Holtmann,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Beatrix Cornelia Christiaanse, geboren op 12 januari 1888 in Arnhem en op 12 december 1959 overleden,
Jan Willem Christiaanse, geboren op 21 mei 1889 in Arnhem,
Cornelia Christiaanse, geboren op 26 maart 1892 in Arnhem,
Cornelis Christiaanse, geboren op 29 januari 1895 in Arnhem,

Sjoerd Coenraad Christiaanse, overlijdt op 27 januari 1944 in Arnhem, 80 jaar oud,
Anna Machteldje Aaltje Gloens, overlijdt op 2 mei 1930 in Arnhem, 74 jaar oud.


XXIV

Christiaanse - Jonker (1916)       schema 121

Jan Willem Christiaanse, geboren op 21 mei 1889 in Arnhem, zoon van Sjoerd Coenraad Christiaanse en Anna Machteldje Aaltje Gloens, trouwt op 20 september 1916 in Harderwijk met Gerritje Jonker, geboren op 12 januari 1888 in Doornspijk, dochter van Reijer Jonker en Batje van den Bosch,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerritje Christiaanse, geboren op 11 juli 1914 in Harderwijk (bij huwelijk gewettigd),
Jan Willem Christiaanse, geboren op 24 mei 1917 in Harderwijk,

Jan Willem Christiaanse, overlijdt op 15 december 1916 in Rotterdam, 27 jaar oud,
Gerritje Jonker, overlijdt op 20 december 1970 in Harderwijk, 82 jaar oud.

Christiaanse - Kuhlman (1929)       schema 121

Cornelis Christiaanse, geboren op 29 januari 1895 in Arnhem, zoon van Sjoerd Coenraad Christiaanse en Anna Machteldje Aaltje Gloens, trouwt in 1929 met A.G.Kuhlman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Christiaanse, overlijdt op 14 augustus 1962 in Arnhem, 67 jaar oud, begraven op 18 augustus 1962 in Dieren.


XXV

van der Pol - Christiaanse ( )       schema 121

Gerritje Christiaanse, geboren op 11 juli 1914 in Harderwijk, dochter van Jan Willem Christiaanse en Gerritje Jonker, trouwt met Hidde Jacob van der Pol,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerritje Christiaanse, overlijdt op 20 januari 2000 in Heerlen, 85 jaar oud.

Christiaanse - de Vries (1940)       schema 121

Jan Willem Christiaanse, geboren op 24 mei 1917 in Harderwijk, zoon van Jan Willem Christiaanse en Gerritje Jonker, trouwt omstreeks 1940 met Jennigje Germentje de Vries, geboren in 1919 in Heerlen, dochter van Jetze de Vries en Aaltje Bosch,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Willem Christiaanse overlijdt op 22 mei 1991 in Heerlen, 73 jaar oud.


XX

Raap - Ringnalda (1789)       schema 122

Henricus Adrianus Raap, geboren op 26 juli 1757 in Leeuwarden, zoon van Adrianus Floris Raap en Rinske Siebrands Faber, trouwt omstreeks 1789 met Rinske Doekes Ringnalda, gedoopt op 4 april 1760 in Bergum, dochter van Doeke Sjoerds Ringnalda en Baukje Linzes,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Adrianus Floris Henricus Raap, geboren op 19 november 1789 in Driesum, gedoopt op 6 december 1789 in Driesum,
Baukje Henricus Raap, geboren op 3 januari 1792 in Damwoude,
Rinske Henricus Raap, geboren op 25 januari 1794 in Dantumawoude,
Tjitske Henricus Raap, geboren op 27 januari 1796 in Dantumawoude,
Sybrigje Henricus Raap, geboren op 22 juni 1798 in Dantumawoude,
Doeke Henricus Raap, geboren op 9 juli 1800 in Dantumawoude,

Henricus Adrianus Raap, overlijdt op 15 september 1826 in Dantumawoude, 69 jaar oud,
Rinske Doekes Ringnalda, overlijdt op 4 september 1826 in Dantumawoude, 66 jaar oud.


XXI

Raap - Dantuma (1812)       schema 122

Adrianus Floris Henricus Raap, geboren op 19 november 1789 in Driesum, zoon van Henricus Adrianus Raap en Rinske Doekes Ringnalda, trouwt omstreeks 1812 met Saapke Alberts Dantuma, geboren op 24 januari 1793 in Wouterswoude, gedoopt op 24 februari 1793 in Driesum, dochter van Albert Roelofs Dantuma en Grietje Siegers Dantuma,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Henricus Adrianus Raap, geboren op 1 april 1813 in Dantumawoude en op 5 mei 1818 in Dantumawoude overleden,
Albert Adrianus Raap, geboren op 3 januari 1816 in Driesum,
Hendrik Adrianus Raap, geboren op 15 december 1818 in Driesum,
Roelof Adrianus Raap, geboren op 6 januari 1822 in Dantumadeel,
Doeke Adrianus Raap, geboren op 12 december 1824 in Driesum,
Syger Adrianus Raap, geboren op 15 december 1827 in Dantumadeel,
Geertje Adrianus Raap, geboren op 1 december 1830 in Dantumadeel,
Rinske Adrianus Raap, geboren op 10 november 1833 in Dantumadeel,

Adrianus Floris Henricus Raap, overlijdt op 26 november 1875 in Driesum, 86 jaar oud,
Saapke Alberts Dantuma, overlijdt op 15 februari 1863 in Wouterswoude, 70 jaar oud.


XXII

Raap - Damstra (1840)       schema 122

Albert Adrianus Raap, geboren op 3 januari 1816 in Driesum, zoon van Adrianus Floris Henricus Raap en Saapke Alberts Dantuma, trouwt omstreeks 1840 met Antje Geerts Damstra, geboren op 22 maart 1819 in Westergeest, dochter van Geert Gerlofs Damstra en Grietje Wiebes Wiersma,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Geert Alberts Raap, geboren op 25 oktober 1840 in Driesum,
Adrianus Alberts Raap, geboren op 6 januari 1846 in Dantumadeel,
Hendrik Alberts Raap, geboren op 12 september 1852 in Dantumadeel,
Roelof Alberts Raap, geboren op 16 december 1856 in Driesum,

Albert Adrianus Raap, overlijdt op 14 maart 1877 in Driesum, 61 jaar oud,
Antje Geerts Damstra, overlijdt op 23 maart 1902 in Dantumadeel, 83 jaar oud.


XXIII

Raap - van der Bijl (1867)       schema 122

Geert Alberts Raap, geboren op 25 oktober 1840 in Driesum, zoon van Albert Adrianus Raap en Antje Geerts Damstra, trouwt omstreeks 1867 met Ytje Geerts van der Bijl, geboren in 1846 in Driesum, dochter van Geert Dirks van der Bijl en Jarigje Pieters Kramer,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Antje Geerts Raap, geboren op 2 februari 1868 in Driesum,
Albert Geerts Raap, geboren op 13 juni 1870 in Driesum,
Geert Geerts Raap, geboren op 14 juni 1874 in Driesum,
Adrianus Geerts Raap, geboren op 2 juli 1877 in Driesum,
Dirk Geerts Raap, geboren op 9 oktober 1878 in Driesum en op 30 mei 1901 in Driesum overleden,
Hendrik Geerts Raap, geboren op 29 juni 1880 in Driesum en op 30 augustus 1880 in Driesum overleden,
Roelof Geerts Raap, geboren op 29 juni 1880 in Driesum en op 5 november 1880 in Driesum overleden,
Roelof Geerts Raap, geboren op 13 november1881 in Driesum,

Ytje Geerts van der Bijl, overlijdt voor 1887.

Raap - Damstra (1887)       schema 122

Geert Alberts Raap, geboren op 25 oktober 1840 in Driesum, zoon van Albert Adrianus Raap en Antje Geerts Damstra, hertrouwt omstreeks 1887 met Hiltje Wijbes Damstra, geboren op 10 november 1862 in Driesum, dochter van Wijbe Rinses Damstra en Tietje Harmens van der Meulen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Wiebe Geerts Raap, geboren op 22 maart 1888 in Driesum,
Antje Geerts Raap, geboren op 5 januari 1890 in Driesum en op 6 maart 1890 in Driesum overleden,
Hendrik Geerts Raap, geboren op 6 december 1891 in Driesum en op 24 december 1968 in Grootegast overleden,

Geert Alberts Raap, overlijdt op 2 april 1916 in Dantumadeel, 75 jaar oud,
Hiltje Wijbes Damstra, overlijdt op 3 juli 1943 in Grootegast, 80 jaar oud.


XXIV

Raap - Boersma (1894)       schema 122

Albert Geerts Raap, geboren op 13 juni 1870 in Driesum, zoon van Geert Alberts Raap en Ytje Geerts van der Bijl, trouwt omstreeks 1894 met Froukje Johannes Boersma, geboren op 11 juli 1872 in Ferwerderadeel, dochter van Johannes Riemers Boersma en Aaltje Enneus Rijpma,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerard Alberts Raap, geboren op 18 mei 1895 in USA en op 1 oktober 1975 in de USA overleden,
Alice Alberts Raap, geboren op 17 juli 1897,

Albert Geerts Raap, overlijdt op 24 september 1924 in de USA.


XXV

Flipse - Raap ( )       schema 122

Alice Alberts Raap, geboren op 17 juli 1897, dochter van Albert Geerts Raap en Froukje Johannes Boersma, trouwt met Matthew Flipse, geboren op 16 november 1896 in de USA,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Alice Alberts Raap, overlijdt op 1 juni 1987, 89 jaar oud,
Matthew Flipse, overlijdt op 1 augustus 1984 in USA, 87 jaar oud.


XXIV

Raap - Eemsing ( )       schema 122

Geert Geerts Raap, geboren op 14 juni 1874 in Driesum, zoon van Geert Alberts Raap en Ytje Geerts van der Bijl, trouwt met Geertje Wobbes Eemsing, geboren op 10 september 1875 in Onstwedde, dochter van Wobbe Eemsing en Grietje Plaatje,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Geert Geerts Raap, overlijdt op 3 januari 1963 in Dokkum, 88 jaar oud,
Geertje Wobbes Eemsing, overlijdt op 1 februari 1955 in Leeuwarden, 79 jaar oud.

Raap - Meijer (1900)       schema 122

Adrianus Geerts Raap, geboren op 2 juli 1877 in Driesum, zoon van Geert Alberts Raap en Ytje Geerts van der Bijl, trouwt omstreeks 1900 met Saapke Jacobs Meijer, geboren op 23 september 1876 in Driesum, dochter van Jacob Meinderts Meijer en Hiltje Sapes Kooistra,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Hiltje Raap, geboren op 2 oktober 1900 in Driesum,
IJtje Raap, geboren op 11 november 1901 in Driesum,
Sjoukje Raap, geboren op 22 maart 1908 in Driesum,
Anna Raap, geboren op 15 mei 1909 in Dantumadeel en op 21 augustus 2002 in Drachten overleden,

Saapke Jacobs Meijer, overlijdt op 24 juni 1940 in Dantumadeel, 63 jaar oud.

Raap - Zijlstra ( )       schema 122

Adrianus Geerts Raap, geboren op 2 juli 1877 in Driesum, zoon van Geert Alberts Raap en Ytje Geerts van der Bijl, hertrouwt na 1940 met Jacoba Zijlstra, geboren op 26 juni 1879 in Oostdongeradeel, dochter van Douwe Pieters Zijlstra en Eelkje Tjiskes Boersma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Adrianus Geerts Raap, overlijdt op 24 mei 1950 in Leeuwarden, 72 jaar oud,
Jacoba Zijlstra, overlijdt op 19 maart 1967 in Buitenpost, 87 jaar oud.


XXV

Dijkstra - Raap ( )       schema 122

Hiltje Raap, geboren op 2 oktober 1900 in Driesum, dochter van Adrianus Geerts Raap en Saapke Jacobs Meijer, trouwt met Hendrik Dijkstra, geboren op 21 mei 1901 in Dantumadeel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hiltje Raap, overlijdt op 3 juni 1988 in Driesum, 87 jaar oud,
Hendrik Dijkstra, overlijdt op 23 maart 1968 in Leeuwarden, 66 jaar oud.

Dijkstra - Raap ( )       schema 122

IJtje Raap, geboren op 11 november 1901 in Driesum, dochter van Adrianus Geerts Raap en Saapke Jacobs Meijer, trouwt met Willem Dijkstra, geboren op 19 maart 1903 in Dantumadeel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

IJtje Raap, overlijdt op 12 november 1974 in Dokkum, 73 jaar oud,
Willem Dijkstra, overlijdt op 3 oktober 1977, 74 jaar oud.

Drost - Raap ( )       schema 122

Sjoukje Raap, geboren op 22 maart 1908 in Driesum, dochter van Adrianus Geerts Raap en Saapke Jacobs Meijer, trouwt met Yme Drost, geboren op 27 juni 1913 in Augustinusga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sjoukje Raap, overlijdt op 22 juni 2000 in Drachten, 92 jaar oud,
Yme Drost, overlijdt op 23 februari 1964, 50 jaar oud.


XXIV

Raap - Meijer (1907)       schema 122

Roelof Geerts Raap, geboren op 13 november 1881 in Driesum, zoon van Geert Alberts Raap en Ytje Geerts van der Bijl, trouwt omstreeks 1907 met Rinske Jacobs Meijer, geboren op 21 oktober 1880 in Dantumadeel, dochter van Jacob Meinderts Meijer en Hiltje Sapes Kooistra,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Hiltje Raap, geboren op 22 juni 1908 in Schildwolde en op 18 januari 1992 in Kampen overleden,
Ietje Raap, geboren op 17 oktober 1909 in Schildwolde en op 5 oktober 1916 in Groningen overleden,
Gerard Jacob Raap, geboren op 6 juli 1913 in Schildwolde,
Ietje Raap, geboren op 2 juli 1919 in Slochteren,

Roelof Geerts Raap, hoofd der school, overlijdt op 23 augustus 1962, 80 jaar oud,
Rinske Jacobs Meijer, overlijdt op 24 november 1956 in Kampen, 76 jaar oud. .


XXV

Raap - Bakker (1942)       schema 122

Gerard Jacob Raap, geboren op 6 juli 1913 in Schildwolde, zoon van Roelof Geerts Raap en Rinske Jacobs Meijer, trouwt omstreeks 1942 met Berendina Aleida Bakker, geboren op 5 februari 1920 in Grijpskerk, dochter van Klaas Bakker en Jennigje Moddejonge,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.

van Oene - Raap ( )       schema 122

Ietje Raap, geboren op 2 juli 1919 in Slochteren, dochter van Roelof Geerts Raap en Rinske Jacobs Meijer, trouwt met Ds. Willem van Oene,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend.


XXIV

Raap - Veenstra ( )       schema 122

Wiebe Geerts Raap, geboren op 22 maart 1888 in Driesum, zoon van Geert Alberts Raap en Hiltje Wijbes Damstra, trouwt met Tettje Veenstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Wiebe Geerts Raap, koopman, overlijdt op 24 januari 1937 in Grootegast, 48 jaar oud.


XXIII

Raap - de Jong (1869)       schema 122

Adrianus Alberts Raap, geboren op 6 januari 1846 in Dantumadeel, zoon van Albert Adrianus Raap en Antje Geerts Damstra, trouwt omstreeks 1869 met Foekje Gjelts de Jong, geboren in 1847 in Dantumawoude, dochter van Gelt Minnes de Jong en Wopkje Jelles de Jong,
Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen bekend,

Albert Raap, geboren op 29 oktober 1869 in Dantumadeel,
Antje Adrianus Raap, geboren op 29 juni 1871 in Dantumadeel,
Wopkje Raap, geboren op 25 febuari 1873 in Dantumadeel,
Gelt Raap, geboren op 22 oktober 1874 in Dantumadeel en voor 1876 overleden,
Wopkje Raap, geboren op 8 december 1876 in Dantumadeel en voor 1878 overleden,
Wopkje Raap, geboren op 10 december 1878 in Dantumadeel,
Grietje Raap, geboren op 26 september 1880 in Dantumadeel en voor 1885 overleden,
Geert Raap, geboren op 1 januari 1882 in Dantumadeel,
Grietje Raap, geboren op 4 januari 1885 in Dantumadeel,

Foekje Gjelts de Jong, overlijdt op 19 januari 1885 in Dantumadeel, 38 jaar oud.

Raap - Visser (1885)       schema 122

Adrianus Alberts Raap, geboren op 6 januari 1846 in Dantumadeel, zoon van Albert Adrianus Raap en Antje Geerts Damstra, hertrouwt omstreeks 1886 met Jantje Hidzers Visser,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Hidzer Adrianus Raap, geboren op 20 december 1886 in Dantumadeel,
Jitske Adrianus Raap, geboren op 29 januari 1888 in Dantumadeelen op 22 juni 1889 in Dantumadeel overleden,
Hendrik Raap, geboren op 4 mei 1889 in Driesum en op overleden op 7 juli 1889 in Driesum overleden,
Jitske Adrianus Raap, geboren 14 augustus 1890,
Hendrik Raap, geboren op 5 november 1891 in Dantumadeel,
Roelof Raap, geboren op 15 januari 1893 in Dantumadeel,
Ymkje Raap, geboren op 7 april 1894 in Dantumadeel,
Gerben Raap, geboren op 1 juni 1895 in Dantumadeel,
Adriana Raap, geboren op 27 november 1896 in Dantumadeel,

Adrianus Alberts Raap, met 18 kinderen recordhouder van alle Raapen, overlijdt op 12 april 1896, 50 jaar oud.


XXIV

Haakma - Raap (1894)       schema 122

Antje Adrianus Raap, geboren op 29 juni 1871 in Dantumadeel, dochter van Adrianus Alberts Raap en Foekje Gjelts de Jong, trouwt omstreeks 1894 met Gerrit Haakma, geboren in 1873 in Akkerwoude, zoon van Jogchum Sybrens Haakma en Jeltje Gerrits de Vries,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Foekje Haakma, geboren op 3 juni 1896 in Dantumadeel,
Jochum Haakma, geboren op 9 augustus 1897 in Dantumadeel,
Adrianus Haakma, geboren op 23 juni 1902 in Dantumadeel,
Jeltje Haakma, geboren in 1904.

Raap - Meindertsma (1902)       schema 122

Gelt Adrianus Raap, geboren op 22 pktober 1874 in Dantumadeel, zoon van Adrianus Alberts Raap en Foekje Gjelts de Jong, trouwt op 22 mei 1902 met Maaike Meindertsma, geboren op 30 oktober 1875 in Niawier/Oostdongeradeel, dochter van Pieter Meinderts Meindertsma en Jeltje Pieters van der Veen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Adrianus Raap, geboren op 20 januari 1904 in Dantumadeel,
Jeltje Raap, geboren op 27 februari 1906,
Pieter Raap, geboren op 3 maart 1908 in Wouterswoude,

Gelt Adrianus Raap, overlijdt op 22 februari 1941 in Wouterswoude, 66 jaar oud,
Maaike Meindertsma, overlijdt op 28 februari 1968 in Dokkum, 92 jaar oud.


XXV

Raap - Veltman (1928)       schema 122

Adrianus Raap, geboren op 20 januari 1904 in Dantumadeel, zoon van Gelt Adrianus Raap en Maaike Meindertsma, trouwt op 19 mei 1928 met Aaltje Veltman, geboren op 30 juli 1904 in Dantumawoude,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Aaltje Veltman, overlijdt op 13 februari 1959 in Holguin/Cuba, 54 jaar oud.

Raap - Kuiper (1959)       schema 122

Adrianus Raap, geboren op 20 januari 1904 in Dantumadeel, zoon van Gelt Adrianus Raap en Maaike Meindertsma, hertrouwt op 10 december 1959 te Velsen met Janna Kuiper, geboren op 31 augustus 1908 in Amsterdam, dochter van Jan Kuiper en Rika Pots,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aaltje Veltman, overlijdt op 5 juni 2000 in Velsen, 91 jaar oud.

Raap - Quakkelaar (1964)       schema 122

Adrianus Raap, geboren op 20 januari 1904 in Dantumadeel, zoon van Gelt Adrianus Raap en Maaike Meindertsma, hertrouwt op 4 november 1964 met Adriana Quakkelaar, geboren op 15 december 1912 in Haarlem,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adrianus Raap, overlijdt op 13 mei 2003 in Velsen-Noord, 99 jaar oud,
Adriana Quakkelaar, overlijdt op 19 mei 2001 in Velsen-Noord, 88 jaar oud.

Bosma - Raap (1929)       schema 122

Jeltje Raap, geboren op 27 februari 1906, dochter van Gelt Adrianus Raap en Maaike Meindertsma, trouwt op 8 mei 1929 met Anne Bosma, geboren op 7 mei 1905 in Tietjerksteradeel, zoon van Minne Bosma en Hiltje Klazes Meindertsma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jeltje Raap, overlijdt op 6 september 1990 in Garijp, 84 jaar oud,
Anne Bosma, overlijdt op 8 januari 1937 in Leeuwarden , 31 jaar oud.

Raap - Faber (1929)       schema 122

Pieter Raap, geboren op 3 maart 1908 in Wouterswoude, zoon van Gelt Adrianus Raap en Maaike Meindertsma, trouwt op 29 mei 1935 met Antje Faber, geboren op 4 november 1914 in Minnertsga, dochter van Aede Faber en Beitske van der Velde,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Gelf Raap, geboren op 10 juli 1936 in Miesbach/Duitsland,
Aede Raap, geboren op 18 oktober 1938 in Murmerwoude,
Adriaan Raap, geboren op 25 februari 1941 in Murmerwoude,
Beitske Raap, geboren op 14 november 1944 in Dantumadeel,

Pieter Raap, overlijdt op 20 februari 2005 in Dongeradeel , 96 jaar oud,
Antje Faber, overlijdt op 25 april 1999 in Damwoude, 84 jaar oud.


XXIV

Raap - Kamminga (1914)       schema 122

Hidzer Adrianus Raap, geboren op 20 december 1886 in Dantumadeel, zoon van Adrianus Alberts Raap en Jantje Hidzers Visser, trouwt op 23 mei 1914 met Grietje Kamminga, geboren in 1885 in Gerkesklooster, dochter van Klaas Kamminga en Annigje de Boer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Raap, geboren op 22 december 1914 in Driesum in Dantumadeel,
Jantje Raap, geboren op 12 april 1917 in Dantumadeel..

Raap - Krol (1940)       schema 122

Hidzer Adrianus Raap, geboren op 20 december 1886 in Dantumadeel, zoon van Adrianus Alberts Raap en Jantje Hidzers Visser, hertrouwt op 1 november 1940 te Dokkum met Tjitske Krol, geboren op 26 mei 1892 in Westdongeradeel, dochter van Berend Atzes Krol en Aafke Rochus van Dellen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jagersma - Raap ( )       schema 122

Jitske Adrianus Raap, geboren op in 1889, dochter van Adrianus Alberts Raap en Jantje Hidzers Visser, trouwt met Thijs Jagersma, geboren in 1893 in Akkerwoude, zoon van Jitze Jagersma en Gertje Zuidema,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.

Raap - van der Meer (1933)       schema 122

Hendrik Raap, geboren op 5 november 1891 in Dantumadeel, zoon van Adrianus Alberts Raap en Jantje Hidzers Visser, trouwt op 18 mei 1933 te Tjimahi met Antje van der Meer, geboren op 1 september 1889 in Kollumerland, dochter van Pieter Johannes van der Meer en Sjoerdsje Tammes van der Wal,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Adrianus Hendriks Raap, geboren op 28 juni 1934 in Driesum.


XXV

de Poel - Raap (1938)       schema 122

Anna Raap, geboren op 22 december 1914 in Driesum in Dantumadeel, dochter van Hidzer Adrianus Raap en Grietje Kamminga, trouwt op 19 mei 1938 in Achtkarspelen met Freerk Mients de Poel, geboren op 7 februari 1913, zoon van Mient de Poel en Antje Westra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt te Baarderadeel door echtscheiding ontbonden.

Reitsma - Raap (1938)       schema 122

Jantje Raap, geboren op 12 april 1917 in Dantumadeel, dochter van Hidzer Adrianus Raap en Grietje Kamminga, trouwt op 24 januari 1966 met Oege Reitsma, geboren op 8 januari 1926 in Dantumadeel, zoon van Jan Reitsma en Grietje van der Meulen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 12 mei 1984 door echtscheiding ontbonden.

Raap - Holwerda (1958)       schema 122

Adrianus Hendriks Raap, geboren op 28 juni 1934 in Driesum, zoon van Hendrik Raap en Antje van der Meer, trouwt op 6 november 1958 Oostdongeradeel met Baukje Holwerda, geboren op 20 september 1936 in Oostdongeradeel, dochter van Tjeerd Jacobs Holwerda en Trijntje Rijpstra,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Raap - Loonstra (1974)       schema 122

Adrianus Hendriks Raap, geboren op 28 juni 1934 in Driesum, zoon van Hendrik Raap en Antje van der Meer, hertrouwt op 31 mei 1974 in Dantumadeel met Grietje Loonstra, geboren op 27 mei 1952 in Keatlingwier, dochter van Pieter Sijes Loonstra en Durkje Damstra,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.


XXIII

Raap - Laverman (1884)       schema 122

Roelof Alberts Raap, geboren op 16 december 1856 in Driesum, zoon van Albert Adrianus Raap en Antje Geerts Damstra, trouwt omstreeks 1884 met Imkje Kornelis Laverman, geboren in 1852 in Bergum, dochter van Kornelis Doedes Laverman en Aaltje Jacobs Meyer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Aaltje Raap, geboren op 15 april 1885 in Dantumadeel,
Antje Raap, geboren op 10 oktober 1886 in Dantumadeel,
Maaike Raap, geboren op 23 oktober 1888 in Dantumadeel.


XXIV

Meindertsma - Raap (1908)       schema 122

Aaltje Raap, geboren op 15 april 1885 in Dantumadeel, dochter van Roelof Alberts Raap en Imkje Kornelis Laverman, trouwt op 7 mei 1908 met Tjalling Pieters Meindertsma, geboren 1 december 1881 in Dantumadeel, zoon van Pieter Meinderts Meindertsma en Jeltje Pieters van der Veen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aaltje Raap, overlijdt op 20 november 1947 in Sneek, 62 jaar oud,
Tjalling Pieters Meindertsma, overlijdt op 27 maart 1963 in Baarderadeel, 81 jaar oud.

Meindertsma - Raap (1919)       schema 122

Antje Raap, geboren op 10 oktober 1886 in Dantumadeel, dochter van Roelof Alberts Raap en Imkje Kornelis Laverman, trouwt op 8 mei 1919 met Sybe Meindertsma, geboren in 1884 in Wouterswoude, zoon van Pieter Meinderts Meindertsma en Jeltje Pieters van der Veen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Antje Raap, overlijdt op 25 juni 1965 in Dokkum, 78 jaar oud,
Sybe Meindertsma, overlijdt op 9 mei 1935 in Dantumadeel, 51 jaar oud.

Meijer - Raap (1919)       schema 122

Maaike Raap, geboren op 23 oktober 1888 in Dantumadeel, dochter van Roelof Alberts Raap en Imkje Kornelis Laverman, trouwt op 19 mei 1909 met Meindert Meijer, geboren 2 april 1883 in Dantumadeel, zoon van Jacob Meinderts Meijer en Hiltje Sapes Kooistra,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ymkje Meijer, geboren op 3 april 1910 in Dantumadeel, overleden op 5 juni 1957,
Jacob Meijer, geboren op 22 juni 1913 in Dantumadeel,
Roelof Meijer, geboren op 25 april 1923 in Driesum,

Maaike Raap, overlijdt op 24 juni 1971 in Dokkum, 82 jaar oud,
Meindert Meijer, overlijdt op 14 augustus 1945 in Dantumadeel, 62 jaar oud.


XXV

Meijer - Dijkstra ()       schema 122

Jacob Meijer, geboren op 22 juni 1913 in Dantumadeel, zoon van Maaike Raap en Meindert Meijer, trouwt met G.Dijkstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Meijer - Hempenius (1950)       schema 122

Roelof Meijer, geboren op 25 april 1923 in Driesum, zoon van Maaike Raap en Meindert Meijer, trouwt op 7 november 1950 te Leeuwarden met Agatha Aukje Hempenius, geboren op 6 mei 1929 in Huizum, dochter van Cornelis Hempenius en Gatsche Sijbersma,
Uit dit huwelijk is één kind bekend ,

Maaike Meijer, geboren op 2 september 1953, overleden op 10 april 1995,

Roelof Meijer, overlijdt op 21 juni 2010 in Zwolle, 87 jaar oud,
Agatha Aukje Hempenius, overlijdt op 30 december 2007 in Zwolle, 78 jaar oud.


XXII

Raap - Bloemsma (1844)       schema 1231

Hendrik Adrianus Raap, geboren op 15 december 1818 in Driesum, zoon van Adrianus Floris Henricus Raap en Saapke Alberts Dantuma, trouwt omstreeks 1844 met Trijntje Ydes Bloemsma, geboren op 8 november 1819 in Driesum, dochter van Yde Sjoerd Bloemsma en Antje Gerbens Toonstra,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Saapke Hendriks Raap, geboren op 3 mei 1845 in Dantumadeel en op 13 september 1870 in Dantumadeel overleden,
Adrianus Hendriks Raap, geboren op 24 april 1849 in Dantumadeel en op 19 januari 1851 in Driesum overleden,
Yde Hendriks Raap, geboren op 13 november 1850 in Driesum,
Adrianus Hendriks Raap, geboren op 15 november 1852 in Driesum,
Albert Hendrik Raap, geboren op 2 juni 1855 in Driesum,
Antje Hendriks Raap, geboren op 18 september 1857 in Dantumadeel,
Gertje Adrianus Raap, geboren op 7 maart 1862 in Dantumadeel,

Hendrik Adrianus Raap, overlijdt op 23 december 1873 in Dantumadeel, 55 jaar oud,
Trijntje Ydes Bloemsma, overlijdt op 17 mei 1898 in Driesum, 78 jaar oud.


XXIII

Raap - Westra (1874)       schema 1231

Yde Hendriks Raap, geboren op 13 november 1850 in Driesum, zoon van Hendrik Adrianus Raap en Trijntje Ydes Bloemsma, trouwt omstreeks 1874 met Ytje Alles Westra, geboren in 1853 in Wouterswoude, dochter van Alle Jans Westra en Jitske Hettes Hettema,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jitske Raap, geboren op 18 maart 1875 in Dantumadeel,
Hendrik Raap, geboren op 24 november 1876 in Dantumadeel,
Alle Raap, geboren op 23 augustus 1879 in Dantumadeel,
Jitske Raap, geboren op 19 juni 1881 in Dantumadeel,
Alle Raap, geboren op 29 januari 1885 in Dantumadeel,
Adrianus Raap, geboren op 23 februari 1887 in Dantumadeel,
Trijntje Raap, geboren op 28 augustus 1889 in Dantumadeel,
Dirkje Raap, geboren op 1 april 1896 in Dantumadeel ,

Yde Hendriks Raap, overlijdt op 11 juni 1935 in Dantumadeel, 84 jaar oud,,
Ytje Alles Westra, overlijdt op 10 december 1953 in Dantumadeel, 101 jaar oud.


XXIV

Raap - Greijdanus (1902)       schema 1231

Hendrik Raap, geboren op 24 november 1876 in Dantumadeel, zoon van Yde Hendriks Raap en Ytje Alles Westra, trouwt op 21 mei 1902 met Jeltje Greijdanus, geboren op 5 augustus 1880, dochter van Douwe Greijdanus en Jantje Sipkes Visser,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend ,

Yde Raap, geboren op 3 augustus 1903 in Wouterswoude,
Jantje Raap, geboren op 18 september 1905 in Wouterswoude,
Douwe Raap, geboren op 21 december 1908 in Jorwerd, overleden op 30 december 1908 in Barderadeel,
Ytje Raap, geboren op 21 december 1908 in Jorwerd, overleden op 30 december 1908 in Jorwerd,
Ytje Raap, geboren op 6 december 1909 in Baarderadeel (Vools onder Jorwerd),
Douwtje Raap, geboren op 5 januari 1913 in Hijlaard,

Hendrik Raap, overlijdt op 17 maart 1977 in Damwoude, 100 jaar oud,
Jeltje Greijdanus, overlijdt op 23 augstus1955 in Middenmeer (NH), 75 jaar oud.


XXV

Raap - de Vries (1927)       schema 1231

Yde Raap, geboren op 3 augustus 1903 in Wouterswoude, zoon van Hendrik Raap en Jeltje Greijdanus, trouwt op 19 mei 1927 met Hiltje de Vries, geboren op 13 augustus 1902 in Dantumadeel, dochter van Mient de Vries en Feikje Visser,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hendrik Raap, geboren op 16 september 1928 in Hijland,
Mient Raap, geboren op 19 oktober 1932 in Dokkum,
Jelle Raap, geboren op 2 augustsus 1934 in Dokkum,

Yde Raap, overlijdt op 16 september 1981 in Rinsumageest, 78 jaar oud,
Hiltje de Vries, overlijdt op 15 september 1993 in Zwaagwesteinde, 91 jaar oud.

van Kampen - Raap (1935)       schema 1231

Jantje Raap, geboren op 18 september 1905 in Wouterswoude, dochter van Hendrik Raap en Jeltje Greijdanus, trouwt op 17 juli 1935 te Hilversum met Folkert van Kampen, geboren op 1 april 1906 in Hilversum, zoon van Jacobus van Kampen en Alida Hasselt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jantje Raap, overlijdt op 21 augustus 1983 in ´s Gravenhage, 77 jaar oud,
Folkert van Kampen, overlijdt op 3 september 1967, 61 jaar oud.

Lautenbach - Raap (1934)       schema 1231

Ytje Raap, geboren op 6 december 1909 in Baarderadeel, dochter van Hendrik Raap en Jeltje Greijdanus, trouwt op 30 mei 1934 in Leeuwarderadeel met Sijmon Lautenbach, geboren op 2 augustus 1903 in Berlikum in Menaldumadeel, zoon van Ynze Lautenbach en Dirkje Dijkstra,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jeltje Lautenbach, geboren op 21 maart 1935 in Oude Leije,
Ynze Lautenbach, geboren op 20 juni 1937 in Oude Leije,
Dirkje Lautenbach, geboren op 17 oktober 1943 in Middenmeer,
Hendrika Lautenbach, geboren op 11 november 1950 in Middenmeer,

Ytje Raap, overlijdt op 23 november 1994 in Schagen, 84 jaar oud,
Sijmon Lautenbach, overlijdt op 24 mei 1998 in Wieringerwerf, 94 jaar oud.

Wiersma - Raap (1935)       schema 1231

Douwtje Raap, geboren op 5 januari 1913 in Hijlaard, dochter van Hendrik Raap en Jeltje Greijdanus, trouwt op 5 juni 1935 te Baarderadeel met Rienk Jacobs Wiersma, geboren op 16 september 1909 in Leeuwarderadeel, zoon van Jacob Rienks Wiersma en Geertje Gros,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Douwtje Raap, overlijdt op 15 juni 1987 in Leeuwarden, 74 jaar oud,
Rienk Jacobs Wiersma, overlijdt op 3 augustus 1977 in Leeuwarden, 67 jaar oud.


XXIV

Pranger - Raap (1907)       schema 1231

Jitske Raap, geboren op 19 juni 1881 in Dantumadeel, dochter van Yde Hendriks Raap en Ytje Alles Westra, trouwt op 23 mei 1907 met Jacob Pranger, geboren in 1882 in Paesens, zoon van Dirk Klazes Pranger en Dieuke Ulbes Elgersma,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Ytje Pranger geboren in 1909 in Dokkum,

Jitske Raap, overlijdt op 10 maart 1935 in Dokkum, 53 jaar oud,
Jacob Pranger, overlijdt op 10 februari 1976 in Dokkum, 94 jaar oud.


XXV

Telgenhof - Pranger ( )       schema 1231

Ytje Pranger, geboren in 1909 in Dokkum, dochter van Jitske Raap en Jacob Pranger, trouwt met Antonij Klazes Telgenhof,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Ytje Pranger, overlijdt op 17 februari 1946 in Onstwedde in Groningen, 36 of 37 jaar oud.


XXIV

Raap - Vijverda (1909)       schema 1231

Alle Raap, geboren op 29 januari 1885 in Dantumadeel, zoon van Yde Hendriks Raap en Ytje Alles Westra, trouwt op 22 mei 1909 met Elisabeth Vijverda, geboren op 18 juli1886 in Dantumadeel, dochter van Thijs Jans Vijverda en Stijntje Jippes Meijer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Stijntje Raap, geboren op 28 juni 1910 in Wouterswoude, overleden op 17 auguatua 1973 in Leeuwarden,
Yde AllesRaap, geboren op 9 juni 1911, overleden op 14 juni 1911 in Dantumadeel,
YtjeRaap, geboren op 12 mei 1913 in Wouterswoude, overleden op 6 mei 1985 in Wouterswoude,
Thijs Raap, geboren in 1925,

Alle Raap, overlijdt op 12 juni 1951 in Zuidlaren (Dennenoord), 66 jaar oud,
Elisabeth Vijverda, overlijdt op 11 mei 1965 in Wouterswoude, 78 jaar oud.


XXV

Raap - Boorsma (1954)       schema 1231

Thijs Raap, geboren in 1925, zoon van Alle Raap en Elisabeth Vijverda, trouwt omstreeks 1954 met Gertje Boorsma, geboren op 6 februari 1927 in Leeuwarden, dochter van Pieter Sierds Boorsma en Geeltje Dijkstra,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Geeltje Raap, geboren op 24 juli 1955 in Zwaagwesteinde,

Gertje Boorsma, overlijdt op 25 augustus 1978 in Amsterdam, 51 jaar oud.


XXIV

Raap - de Vos (1913)       schema 1231

Adrianus Raap, geboren op 23 februari 1887 in Dantumadeel, zoon van Yde Hendriks Raap en Ytje Alles Westra, trouwt op 10 mei 1913 in Uutingeradeel met Antje de Vos, geboren op 21 juli 1888 in Utingeradeel, dochter van Klaas Aukes de Vos en Minke Douwes van der Meulen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Minke Raap, geboren op 25 november 1914 in Utingeradeel,
Klaas Raap, geboren op 22 juli 1919 in Akkrum,
Yde Raap, geboren op 12 februari 1923 in Akkrum,

Adrianus Raap, overlijdt op 20 juli 1981 in Akkrum, 94 jaar oud,
Antje de Vos, overlijdt op 26 maart 1968 in Marssum, 79 jaar oud.


XXV

Dokter - Raap (1936)       schema 1231

Minke Raap, geboren op 25 november 1914 in Utingeradeel, dochter van Adrianus Raap en Antje de Vos, trouwt op 3 november1936 met Fedde Hinke Dokter, geboren op 18 mei 1876 in Gorredijk, zoon van Gerrit Feddes Dokter en Anna Sikkes van der Meulen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend ,

Minke Raap, overlijdt op 5 oktober 1995 in Ooststellingwerf, 80 jaar oud,
Fedde Hinke Dokter, overlijdt op 19 januari 1965 in Heerenveen, 88 jaar oud.

Raap - Kleefstra (1945)       schema 1231

Klaas Raap, geboren op 22 juli 1919 in Akkrum, zoon van Adrianus Raap en Antje de Vos, trouwt op 5 april 1945 te Utingeradeel met Helena Yme Willemina Kleefstra, geboren in 1920, dochter van Jan Kleefstra en Woutje Gerrits van der.Meij,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Woutje Helena Raap, geboren op 17 januari 1946 in Oldeboorn,
Jan Klaas Raap, geboren op 29 juni 1947 in ´s Gravenhage,
Antje Ida Raap, geboren op 28 juli 1948 in ´s Gravenhage,

Klaas Raap, overlijdt op 26 juli 1984 in ´s Gravenhage, 65 jaar oud,
Helena Yme Willemina Kleefstra, overlijdt op 13 december 2010, 89 of 90 jaar oud.

Raap - Dijkema (1945)       schema 1231

Yde Raap, geboren op 22 juli 1919 in Akkrum, zoon van Adrianus Raap en Antje de Vos, trouwt op 18 januari 1945 te Groningen met Trijntje Dijkema, geboren op 26 april 1924 in Groningen, dochter van Sijbolt Dijkema en Janke Snip,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Adriaan Yde Raap, geboren op 17 juli 1945 in Groningen,
Sijbolt Jan Raap, geboren op 25 september 1947 in Groningen,
Anton Klaas Raap, geboren op 3 september 1952 in Nieuwer Amstel,

Yde Raap, overlijdt op 4 december 1971 in Amstelveen, 48 jaar oud,


XXIV

Leystra - Raap (1916)       schema 1231

Trijntje Raap, geboren op 28 augustus 1889 in Dantumadeel, dochter van Yde Hendriks Raap en Ytje Alles Westra, trouwt op 11 mei 1916 te Dantumadeel met Johannes Leystra, geboren op 1 maart 1888 in Leeuwarderadeel, zoon van Dirk Leystra en Dieuwke Elsenga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johannes Leystra, overlijdt op 19 mei 1942 in Ermelo, 54 jaar oud.

Hempenius - Raap (1944)       schema 1231

Trijntje Raap, geboren op 28 augustus 1889 in Dantumadeel, dochter van Yde Hendriks Raap en Ytje Alles Westra, hertrouwt op 28 juni 1944 te Baarderadeel met Paulus Hempenius, geboren op 26 september 1885 in Winsum, zoon van Lieuwe Hijlkes Hempenius en Tjittje Paulus Strikwerda,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Paulus Hempenius, overlijdt op 1 maart 1948 in Winsum, 62 jaar oud.

Buurman - Raap (1954)       schema 1231

Trijntje Raap, geboren op 28 augustus 1889 in Dantumadeel, dochter van Yde Hendriks Raap en Ytje Alles Westra, hertrouwt op 20 oktober 1954 te Ede met Wulf Buurman, geboren op 7 maart 1881, zoon van Hendrik Buurman en Luutje van Haren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Trijntje Raap, overlijdt op 13 oktober 1965 in Wageningen, 76 jaar oud,

Vriesema - Raap (1917)       schema 1231

Dirkje Raap, geboren op 1 april 1896 in Dantumadeel, dochter van Yde Hendriks Raap en Ytje Alles Westra, trouwt op 10 mei 1917 te Dantumadeel met Tjipke Vriesema, geboren op 23 februari 1889 in Dantumadeel, zoon van Popke Vriesema en Franskje Oosterling,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ytje Vriesema, geboren in 1920, overleden op 12 december 1931 in Leeuwarden,
Roelf Vriesema, geboren in augustus 1925 in Dantumadeel, overleden op 5 september 1926 in Dantumadeel,

Dirkje Raap, overlijdt op 17 november 1991 in Ede, 95 jaar oud,
Tjipke Vriesema, overlijdt op 8 juni 1971 in Ermelo, 82 jaar oud.


XXIII

Raap - Hansma (1877)       schema 1231

Adrianus Hendriks Raap, geboren op 15 november 1852 in Driesum, zoon van Hendrik Adrianus Raap en Trijntje Ydes Bloemsma, trouwt omstreeks 1877 met Trijntje Taekes Hansma, geboren in 1857 in Driesum, dochter van Taeke Hanzes Hansma en Aaltje Jacobs Zuidema,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Hendrik Adrianus Raap, geboren op 11 augustus 1878 in Dantumadeel (Driesum),
Aaltje Raap, geboren op 10 maart 1881 in Dantumadeel,
Teake Raap, geboren op 12 oktober 1883 in Dantumadeel,
Trijntje Raap, geboren op 16 mei 1885 in Dantumadeel,
Teake Raap, geboren op 27 februari 1888 in Dantumadeel,
Antje Raap, geboren op 4 januari 1891 in Dantumadeel,
Yde Raap, geboren op 26 mei 1894 in Dantumadeel,
Jacob Raap, geboren op 17 september 1897 in Dantumadeel,
Hans Raap, geboren op 26 november 1901 in Dantumadeel,

Adrianus Hendriks Raap, overlijdt op 1 mei 1907 in Dantumadeel, 54 jaar oud.


XXIV

Raap - de Jong (1906)       schema 1231

Hendrik Adrianus Raap, geboren op 11 augustus 1878 in Dantumadeel, zoon van Adrianus Hendriks Raap en Trijntje Taekes Hansma, trouwt omstreeks 1906 met Elisabeth de Jong, geboren op 14 oktober 1885 in Oosterwierum,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Saapke Raap, geboren op 24 januari 1907 in Dantumadeel,
Trijntje Raap, geboren op 23 maart 1909 in Dantumadeel (Driesum),
Jelkje Raap, geboren op 15 oktober 1913 in Ferwerderadeel,
Adriana Raap, geboren op 19 maart 1917 in Warmenhuizen (Noord-Holland) en op 15 oktober 1990 in Zaanstad overleden,
Adrianus Raap, geboren op 24 april 1920 in Warmenhuizen,

Hendrik Adrianus Raap, overlijdt op 20 september 1950 in Purmerend, 72 jaar oud, hij is begraven op 25 september 1950 in Alkmaar,
Elisabeth de Jong, overlijdt op 10 maart 1946 in Oudorp (Noord-Holland), 60 jaar oud.


XXV

Langerijs - Raap (1934)       schema 1231

Saapke Raap, geboren op 24 januari 1907 in Dantumadeel, dochter van Hendrik Adrianus Raap en Elisabeth de Jong, trouwt 26 april 1934 te Oudorp met Jacob Langerijs, geboren op 4 november 1898 in de Beemster,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Saapke Raap, overlijdt op 2 september 1974 in Purmerend, 67 jaar oud,
Jacob Langerijs, overlijdt op 1 januari 1988, 89 jaar oud.

de Leeuw - Raap ( )       schema 1231

Trijntje Raap, geboren op 23 maart 1909 in Dantumadeel, dochter van Hendrik Adrianus Raap en Elisabeth de Jong, trouwt met Dirk de Leeuw, geboren op 13 oktober 1901 in Callantsoog,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Trijntje Raap, overlijdt op 4 april 1974 in Alkmaar, 65 jaar oud.

Visser - Raap (1950)       schema 1231

Jelkje Raap, geboren op 15 oktober 1913 in Ferwerderadeel, dochter van Hendrik Adrianus Raap en Elisabeth de Jong, trouwt op 16 november 1950 te Alkmaar met Gerrit Visser, geboren op 12 maart 1908 in Alkmaar ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 23 oktober 1989,

Jelkje Raap, overlijdt op 7 februari 2001 in Alkmaar, 87 jaar oud,
Gerrit Visser, overlijdt op 23 oktober 1989 in Alkmaar, 81 jaar oud.

Schipper - Raap (1937)       schema 1231

Adriana Raap, geboren op 19 maart 1917 in Warmenhuizen, dochter van Hendrik Adrianus Raap en Elisabeth de Jong, trouwt op 5 februari 1937 met Willem Schipper, geboren op 24 september 1916 in Zaandam, zoon van Pieter Schipper en Jansje van der Veekens
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jansje Schipper, geboren op 27 februari 1938 in Zaandam, overleden op 26 april 1938 in Zaandam,
Hendrik Schipper, geboren op 7 april 1939 in Zaandam,

Adriana Raap, overlijdt op 15 oktober 1990 in Zaanstad, 73 jaar oud.

Raap - Weber ( )       schema 1231

Adrianus Raap, geboren op 24 april 1920 in Warmenhuizen, zoon van Hendrik Adrianus Raap en Elisabeth de Jong, trouwt met Maria Margarete Weber, geboren op 11 december 1908 in Koningstein (Duitsland),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adrianus Raap, overlijdt op 10 april 1986 in Amsterdam, 65 jaar oud,
Maria Margarete Weber, overlijdt op 13 augustus 1956 in Utrecht, 47 jaar oud.


XXIV

Zwart - Raap (1908)       schema 1231

Aaltje Raap, geboren op 10 maart 1881 in Dantumadeel, dochter van Adrianus Hendriks Raap en Trijntje Taekes Hansma, trouwt op 4 juni 1908 met Enne Sieds Zwart, geboren op 30 september 1880 in Dantumadeel, zoon van Sieds Ennes Zwart en Aukje Kornelis Saadsma
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aaltje Raap, overlijdt op 3 september 1939 in Genum, 58 jaar oud,
Enne Sieds Zwart, overlijdt op 16 juli 1943 in Genum, 62 jaar oud.

Rintjema - Raap (1910)       schema 1231

Trijntje Raap, geboren op 16 mei 1885 in Driesum, dochter van Adrianus Hendriks Raap en Trijntje Taekes Hansma, trouwt op 19 mei 1910 met Jan Tjeerds Rintjema, geboren op 3 oktober 1880 in Rinsumageest, zoon van Tjeerd Jans Rintjema en Martje Jans Kooistra
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Trijntje Rintjema, geboren in 1913, overleden op 20 april 1914 in Dantumadeel,

Trijntje Raap, overlijdt op 4 juli 1915 in Dantumadeel, 30 jaar oud,
Jan Tjeerds Rintjema, overlijdt op 28 april 1969 in Veenwouden, 88 jaar oud.

Raap - de Zwart (1919)       schema 1231

Teake Raap, geboren op 27 februari 1888 in Dantumadeel, zoon van Adrianus Hendriks Raap en Trijntje Taekes Hansma, trouwt op 15 mei 1919 met Trijntje de Zwart, geboren op 26 juni 1886 in Dantumadeel, dochter van Jelle de Zwart en Pietje Haalstra
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Adrianus Taekes Raap, geboren op 1 juli 1920 in Driesum,

Teake Raap, overlijdt op 1 januari 1963 in Dokkum, 74 jaar oud,
Trijntje de Zwart, overlijdt op 27 juli 1975 in Driesum, 89 jaar oud.

Zijlstra - Raap (1916)       schema 1231

Antje Raap, geboren op 4 januari 1891 in Dantumadeel, dochter van Adrianus Hendriks Raap en Trijntje Taekes Hansma, trouwt op 15 juni 1916 met Pieter Zijlstra, geboren op 30 september 1892 in Driesum, zoon van Pieter Pieters Zijlstra en Zwaantje Boskma
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Antje Raap, overlijdt op 31 juli 1967 in Leeuwarden, 76 jaar oud,
Pieter Zijlstra, overlijdt op 1 november 1982 in Leeuwarden, 90 jaar oud.

Raap - Vonk (1947)       schema 1231

Yde Raap, geboren op 26 mei 1894 in Dantumadeel, zoon van Adrianus Hendriks Raap en Trijntje Taekes Hansma, trouwt op 23 januari 1947 met Aafke Vonk, geboren op 5 februari 1909 in Westdongeradeel, dochter van Jan Lieuwes Vonk en Antje Sapes de Vries,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Yde Raap, overlijdt op 19 april 1973 in Driesum, 78 jaar oud,
Aafke Vonk, overlijdt op 6 november 1986 in Driesum, 77 jaar oud.

Raap - Dreijer (1924)       schema 1231

Jacob Raap, geboren op 17 september 1897 in Dantumadeel, zoon van Adrianus Hendriks Raap en Trijntje Taekes Hansma, trouwt omstreeks 1924 met Tjitske Dreijer, geboren op 6 september 1900 in Zoutkamp/Ulrum, dochter van Bartel Aris Dreijer en Sjoukje Wiersma,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adrianus Raap, geboren op 14 okober 1925 in Betterwird,
Bartel Raap, geboren op 29 augustus 1930 in Driesum, overleden op 22 november 1974 in Leeuwarden,

Jacob Raap, overlijdt op 2 december 1930 in Driesum, 33 jaar oud,
Tjitske Dreijer, overlijdt op 28 juli 1973 in Driesum, 72 jaar oud.


XXV

Raap - Spoelstra (1946)       schema 1231

Adrianus Taekes Raap, geboren op 1 juli 1920 in Driesum, zoon van Teake Raap en Trijntje de Zwart, trouwt op 10 oktober 1946 met Froukje Spoelstra, geboren op 4 april 1923 in Het Bildt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Taeke Raap, geboren op 7 jabuari 1950 in Dantumadeel,
Aukje Grietje Raap, geboren op 23 november 1952 in Dantumadeel,
Trijntje Raap, geboren op 18 januari 1957 in Dantumadeel,
Jacobus Raap, geboren op 3 november 1958 in Driesum,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 19 augustus 1966,

Adrianus Taekes Raap, overlijdt op 18 april 1980 in Dokkum, 59 jaar oud.

Raap - van der Heide (1946)       schema 1231

Adrianus Raap, geboren op 14 okober 1925 in Betterwird, zoon van Jacob Raap en Tjitske Dreijer, trouwt op 16 oktober 1946 met Sijtske van der Heide, geboren op 10 juli 1924 in Dantumadeel,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Marijke Raap, geboren op 16 december 1943 in Zwaagwesteinde,
Tjikke Raap, geboren op 2 januari 1947 in Valom,
Jacob Raap, geboren op 4 april 1948 in Valom,
Auke Raap Raap, geboren op 24 mei 1949 in Valom,
Haebeltje Raap, geboren op 23 juli 1950 in Valom,
Bartel Raap, geboren op 16 februari 1952 in Dantumadeel,
Jitze Dirk Raap, geboren op 2 juni 1953 in Kollumerland,
Willem Raap, geboren op 12 mei 1957 in Kollumerland c.a.,
Sieta Adriana Raap, geboren op 2 september 1958 in Dantumadeel,
Marja Vera Raap, geboren op 16 mei 1960 in Murmerwoude,

Adrianus Raap, overlijdt op 11 september 1973 in Dokkum, 47 jaar oud,
Sijtske van der Heide, overlijdt op 19 december 2004, 80 jaar oud.


XXIII

Raap - van der Schaaf (1885)       schema 1232

Albert Hendrik Raap, geboren op 2 juni 1855 in Driesum, zoon van Hendrik Adrianus Raap en Trijntje Ydes Bloemsma, trouwt omstreeks 1885 met Ymkje Rintjes van der Schaaf, geboren op 8 maart 1857 in Dantumadeel, dochter van Rintje Doedes van der Schaaf en Klaaske Douwes Zijlstra,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Hendrik Raap, geboren op 18 maart 1886 in Dantumawoude,
Rintje Raap, geboren op 8 februari 1888 in Akkerwoude,
Klaaske Alberts Raap, geboren op 24 mei 1890 in Dantumadeel,
Trijntje Raap, geboren op 10 maart 1894 in Dantumadeel,
Antje Raap, geboren op 30 september 1897 in Dantumadeel,

Albert Hendrik Raap, overlijdt op 3 maart 1929 in Dantumadeel, 73 jaar oud,
Ymkje Rintjes van der Schaaf, overlijdt op 2 november 1939 in Dantumadeel, 82 jaar oud.

Koopmans - Raap (1892)       schema 1232

Antje Hendriks Raap, geboren op 18 september 1857 in Dantumadeel, dochter van Hendrik Adrianus Raap en Trijntje Ydes Bloemsma, trouwt omstreeks 1892 met Jan Koopmans, geboren in 1845 in Driesum, zoon van Jacob Koopmans en Heildina Zeebuith,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacob Koopmans, geboren op 21 februari 1893 in Dantumadeel en op 15 maart 1893 in Dantumadeel overleden,


XXIV

Raap - Dalman (1913)       schema 1232

Hendrik Raap, geboren op 18 maart 1886 in Dantumawoude, zoon van Albert Hendrik Raap en Ymkje Rintjes van der Schaaf, trouwt op 15 maart 1913 in Damwoude met Griet Dalman, geboren op 6 januari 1888 in Twijzel, dochter van Eeuwe Dalman en Hinke Tjipkema,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Albert Hendriks Raap, geboren op 19 februari 1914 in Twijzel,
Hinke Hendriks Raap, geboren op 17 mei 1915 in Twijzel,
Eeuwe Hendriks Raap, geboren op 22 juni 1917 in Twijzel,
Rintje Raap, geboren op 13 september 1918 in Twijzel,
Jakob Hendriks Raap, geboren op 30 december 1919 in Twijzel en op 25 oktober 1920 in Twijzel overleden,
Jakob Hendriks Raap, geboren op 26 april 1921 in Twijzel,
Yme Raap, geboren op 29 december 1922 in Wouterswoude,
Ytje Raap, geboren op 5 april 1924 in Wouterswoude,
Taeke Raap, geboren op 1 september 1925 in Leeuwarden,
Anna Raap, geboren op 17 augustus 1927 in Wouterswoude,
Thijs Raap, geboren op 10 september 1929 in Wouterswoude,

Hendrik Raap, overlijdt op 24 november 1976 in Drachten (Bertilla), 90 jaar oud,
Griet Dalman, overlijdt op 15 juli 1969 in Drachten, 81 jaar oud.


XXV

Raap - de Vries (1938)       schema 1232

Albert Hendriks Raap, geboren op 19 februari 1914 in Twijzel, zoon van Hendrik Raap en Griet Dalman, trouwt op 11 mei 1938 in Huizum met Trijntje de Vries, gedoopt op 7 mei 1914 in Giekerk, dochter van Pieter Jans de Vries en Antje Tietes Kooi,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Ann Raap, geboren op 25 mei 1939 in Miedum,
Hendrik Raap, geboren op 17 december 1940 in Miedum,
Griet Raap, geboren op 24 juli 1942 in Wirdum,
Dieuwke Raap, geboren op 6 juni 1944 in Wirdum,
Pieter Raap, geboren op 4 januari 1946 in Wirdum,
Hinke Raap, geboren op 19 juli 1947 in Wirdum,
Ida Clara Raap, geboren op 29 juni 1954 in Paramount,

Albert Hendriks Raap, overlijdt op 2 oktober 1998 in de USA, 84 jaar oud,
Trijntje de Vries, overlijdt op 27 april 2007 in de USA, 92 jaar oud.

de Graaf - Raap (1939)       schema 1232

Hinke Hendriks Raap, geboren op 17 mei 1915 in Twijzel, dochter van Hendrik Raap en Griet Dalman, touwt omstreeks 1939 met Gerben de Graaf, geboren op 29 oktober 1914 in Scharnegoutum,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johannes de Graaf, geboren op 24 september 1940 in Garijp,
Hendrik de Graaf, geboren op 14 december 1941 in Garijp,
Tjitte de Graaf, geboren op 26 augustus 1945 in Garijp,
Albert de Graaf, geboren in 1947,

Hinke Hendriks Raap, overlijdt op 15 december 2005 in Garijp, 90 jaar oud,
Gerben de Graaf, overlijdt op 19 maart 1969 in Drachten, 54 jaar oud.

Raap - Venema (1945)       schema 1232

Eeuwe Hendriks Raap, geboren op 22 juni 1917 in Twijzel, zoon van Hendrik Raap en Griet Dalman, trouwt op 16 mei 1945 te Leeuwarden met Sjoerdtje Venema, geboren op 13 februari 1919 in Tietjerksteradeel,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jeltje Raap, geboren op 9 maart 1946 in Leeuwarden,
Griet Raap, geboren op 24 juni 1947 in Wijtgaard,
Ytje Raap, geboren op 9 november 1948 in Wijtgaard,
Hendrik Raap, geboren op 17 april 1952 in Terzool,
Mient Raap, geboren op 8 april 1954 in Terzool,
Albert Raap, geboren op 6 juni 1956 in Terzool,

Eeuwe Hendriks Raap, overlijdt op 15 april 1992 in Sijbrandaburen, 74 jaar oud,
Sjoerdtje Venema, overlijdt op 21 maart 1994 in Sijbrandaburen, 75 jaar oud.

Raap - Westra (1947)       schema 1232

Rintje Raap, geboren op 13 september 1918 in Twijzel, zoon van Hendrik Raap en Griet Dalman, trouwt omstreeks 1947 met Harmke Westra, geboren op 12 juli 1920 in Garyp, dochter van Willem Tjibbes Westra en Antje Jelles Dijkstra,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend ,

Hendrik Raap, geboren op 22 maart 1948 in Westergeest (Wouddijk),
Willem Raap, geboren op 18 april 1949 in Westergeest (Wouddijk),
Albert Raap, geboren op 5 juli 1950 in Westergeest (Wouddijk),
Antje Raap, geboren op 27 juli 1951 in Westergeest,
Tjibbe Raap, geboren op 31 augustus 1953 in Garijp,
Eeuwe Raap, geboren op 22 december 1954 in Garijp,
Jelle Raap, geboren op 22 augustus 1956 in Garijp,
Grietje Raap, geboren op 2 september 1957 in Garijp,
Adolf Raap, geboren op 13 mei 1963 in Dokkum,

Rintje Raap, overlijdt op 18 november 1984 in Leeuwarden, 66 jaar oud,
Harmke Westra, overlijdt op 28 januari 1989 in Garyp, 68 jaar oud.

Raap - Westra (1945)       schema 1232

Jakob Hendriks Raap, geboren op 26 april 1921 in Twijzel, zoon van Hendrik Raap en Griet Dalman, trouwt omstreeks 1945 met Jeltje Westra, geboren op 1 februari 1922 in Molenend, dochter van Arend Westra en Foekje Feenstra,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend ,

Albert Raap, geboren in Garijp,
Hendrik Raap, geboren op 8 maart 1947 in Westergeest,
Arend Raap, geboren op 12 setember 1949 in Lioessens,
Foekje Raap, geboren op 13 februari 1953 in Drachten,
Berend Raap, geboren op 9 oktober 1961 in Garijp,

Jakob Hendriks Raap, overlijdt op 18 november 1984 in Leeuwarden, 66 jaar oud,
Jeltje Westra, overlijdt op 28 januari 1989 in Garyp, 68 jaar oud.

Raap - Rollema (1948)       schema 1232

Yme Raap, geboren op 29 december 1922 in Wouterswoude, zoon van Hendrik Raap en Griet Dalman, trouwt op 30 september 1948 met Jeltje Rollema, geboren op 23 februari 1917 in Poppingawier,

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend ,

Anneke Raap, geboren op 16-08-1949,
Hendrik Albert Raap, geboren op 01-09-1950 in Terzool,
Margaret Raap, geboren in 1951,
Melin Joe Raap, geboren op 25-09-1953,
Yvonne Yolanda Raap, geboren op 05-01-1956 in California, overleden op 10 april 1977 in Ontario,
Olga Raap, geboren in 1957,

Yme Raap, overlijdt op 27 oktober 1985 in Ontario (Canada), 62 jaar oud.

Annema - Raap (1947)       schema 1232

Ytje Raap, geboren op 5 april 1924 in Wouterswoude, dochter van Hendrik Raap en Griet Dalman, trouwt op 8 mei 1947 in Murmerwoude met Herre Annema, geboren op 26 augustus 1922 in Akkerwoude, zoon van Tabe Annema en Sijke Boskma,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend ,

HenryAnnema,
Margaret Jean Annema, geboren op 15 april 1948 in Foudgum,
Sadie Annema, geboren op 08-10-1952 in Foudgum.,

Herre Annema, overlijdt in Sedro Woblley WA (USA).

Raap - Wijmenga (1954)       schema 1232

Taeke Raap, geboren op 1 september 1925 in Leeuwarden, zoon van Hendrik Raap en Griet Dalman, trouwt op 6 mei 1954 te Tietjerksteradeel met Joukje Wijmenga, dochter van Gjalt Wijmenga en Grietje Eeuwes Riemersma,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Taeke Raap, overlijdt 2 januari 2001 in Smallingerland, 75 jaar oud.

Raap - Wiersma (1954)       schema 1232

Anna Raap, geboren op 17 augustus 1927 in Wouterswoude, dochter van Hendrik Raap en Griet Dalman, trouwt met Eeltje Wiersma, geboren op 5 januari 1931 in Oudega, zoon van Reinder Fokkes Wiersma en Jeltje Herder,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik Wiersma,
Reinder Wiersma, geboren in 1960,

Anna Raap, overlijdt 17 mei 2012 in Bergum, 84 jaar oud,
EeltjeWiersma, overlijdt 7 maart 1997 in Garijp, 66 jaar oud.

Raap - van der Veen ( )       schema 1232

Thijs Raap, geboren op 10 september 1929 in Wouterswoude, zoon van Hendrik Raap en Griet Dalman, trouwt met Hinke van der Veen, geboren op 15 juli 1932 in Westergeest, dochter van Meindert van der Veen en Japke Haayema,

Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Henry Raap, geboren op 20 november 1953 in Winnipeg/Canada,

Thijs Raap, overlijdt op 19 september 1994 in Abbotsford (Canada), 65 jaar oud.


XXIV

Raap - Bruinsma (1916)       schema 1232

Rintje Raap, geboren op 8 februari 1888 in Akkerwoude, zoon van Albert Hendrik Raap en Ymkje Rintjes van der Schaaf, trouwt omstreeks 1916 met Elske Bruinsma, gedoopt op 13 juli 1890 in Kollumerzwaag, dochter van Dirk Bruinsma en Doutzen Rozendal,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Albert Raap, geboren op 9 maart 1912 in Wouterswoude,
Dirk Raap, geboren op 13 februari 1916 in Wouterswoude,
Ymkje Doutje Raap, geboren op 4 augustus 1917 in Dantumadeel en op 4 juni 1918 in Dantumadeel overleden,
Ymke Raap, geboren op 27 maart 1919 in Wouterswoude,
Jan Raap, geboren op 14 juni 1921 in Dantumadeel ,

Rintje Raap, overlijdt op 5 januari 1968, 79 jaar oud,
Elske Bruinsma, overlijdt op 19 juni 1982 in Damwoude, 91 of 92 jaar oud.


XXV

Raap - Steensma (1936)       schema 1232

Albert Raap, geboren op 9 maart 1912 in Wouterswoude, zoon van Rintje Raap en Elske Bruinsma, trouwt 16 april 1936 met Bontje Steensma, geboren op 21 februari 1913 in Dantumadeel, dochter van Metske Steensma en Dieuwke van Dijk,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

RintjeRaap, geboren op 25 september 1938 in Nieuw-Weerdinge,
Metske Raap, geboren op 5 december 1941 in Nieuw-Weerdinge,
Ellie Tiny Raap, geboren op 27 maart 1946 in Nieuw-Weerdinge,
Joke Wijke Raap, geboren op 28 juni 1953 in Nieuw-Weerdinge,

Albert Raap, overlijdt op 26 november 1992 in Emmen, 80 jaar oud,
Bontje Steensma, overlijdt op 29 maart 2002 in Klazienaveen, 89 jaar oud.

Raap - Kooistra (1942)       schema 1232

Dirk Raap, geboren op 13 februari 1916 in Wouterswoude, zoon van Rintje Raap en Elske Bruinsma, trouwt 24 april 1942 met Siebrigje Kooistra, geboren op 10 februari 1914 in Dokkum,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Elske Raap, geboren op 23 februari 1944,
Tine Raap, geboren op 1 februari 1950 in Wouterswoude,

Dirk Raap, overlijdt op 18 september 1990 in Wouterswoude, 74 jaar oud,
Siebrigje Kooistra, overlijdt op 24 november 1991 in Wouterswoude, 77 jaar oud.

Raap - van der Veen (1948)       schema 1232

Ymke Raap, geboren op 27 maart 1919 in Wouterswoude, zoon van Rintje Raap en Elske Bruinsma, trouwt op 30 januari 1948 in Drachten met Ienske van der Veen, geboren op 20 september 1920 in Suameer, dochter van Halbe van der Veen en vTrijntje van der Vlugt,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Rintje Raap, geboren op 5 maart 1949 in Wageningen,

Ymke Raap, overlijdt op 24 oktober 1988 in Leeuwarden, 69 jaar oud,
Ienske van der Veen, overlijdt op 14 augustus 2000 in Leeuwarden, 79 jaar oud.

Raap - Hovius (1948)       schema 1232

Jan Raap, geboren op 14 juni 1921 in Dantumadeel, zoon van Rintje Raap en Elske Bruinsma, trouwt op 5 oktober 1948 te Grootegast met Aafke Hovius, geboren op 7 juli 1922 in Grootegast,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Raap, overlijdt op 11 januari 1999 in Zuidlaren, 77 jaar oud,
Aafke Hovius, overlijdt op 11 december 1960 in Groningen, 38 jaar oud.


XXIV

Hansma - Raap (1922)       schema 1232

Klaaske Alberts Raap, geboren op 24 mei 1890 in Dantumadeel, dochter van Albert Hendrik Raap en Ymkje Rintjes van der Schaaf, trouwt omstreeks 1922 met Taeke Hansma, geboren op 4 juni 1890 in Dantumadeel, zoon van Hans Jacobs Hansma en Trijntje Wytses Blom,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Albertje Hansma, geboren in 1923 en op 25 november 1923 in Dantumadeel overleden,

Klaaske Alberts Raap, overlijdt op 27 mei 1944 in Kerkenveld (Drenthe), 54 jaar oud en is begraven in Wouterswoude,
Taeke Hansma, overlijdt op 21 januari 1963 in Wouterswoude, 72 jaar oud.

Fokkema - Raap (1921)       schema 1232

Trijntje Raap, geboren op 10 maart 1894 in Dantumadeel, dochter van Albert Hendrik Raap en Ymkje Rintjes van der Schaaf, trouwt omstreeks 1921 met Wytze Fokkema, geboren op 6 januari 1893 in Kollumerland, zoon van Jan Fokkema en Elisabeth Westra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Trijntje Alberts Raap, overlijdt op 26 maart 1985 in Kollumerland, 91 jaar oud en is begraven in Westergeest,
Wytze Fokkema, overlijdt op 3 oktober 1968, 75 jaar oud en is begraven in Westergeest.

Holwerda - Raap (1921)       schema 1232

Antje Raap, geboren op 30 september 1897 in Dantumadeel, dochter van Albert Hendrik Raap en Ymkje Rintjes van der Schaaf, trouwt omstreeks 1921 met Brant Holwerda, geboren op 4 februari 1896 in Metslawier, zoon van Jacob Tjeerds Holwerda en Baukje Brants Dijkstra,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacob Holwerda, geboren in 1922 in Oostdongeradeel en op 30 maart 1945 in Bedum (Groningen) overleden,

Antje Raap, overlijdt op 24 januiari 1922 in Metslawier, 24 jaar oud en is begraven in Metslawier,
Brant Holwerda, overlijdt op 21 juli 1969 in Zoutkamp, 73 jaar oud en is begraven in Metslawier.


XXII

Raap - de Vries (1855)       schema 1241

Roelof Adrianus Raap, geboren op 6 januari 1822 in Dantumadeel, zoon van Adrianus Floris Henricus Raap en Saapke Alberts Dantuma, trouwt omstreeks 1855 met Grietje Sybrens de Vries, geboren op 11 januari 1830 in Kollumerland c.a., dochter van Sybren Alberts de Vries en Tietje Jacobs Dijkstra,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Tietje Raap, geboren op 22 auugustus 1855 in Dantumadeel en op 15 februari 1940 in Damtumadeel overleden,
Saapke Roelofs Raap, geboren op 15 mei 1857 in Dantumadeel,
Aaltje Roelofs Raap, geboren op 27 november 1859 in Driesum (Dantumadeel),
Adrianus Raap, geboren op 2 oktober 1862 in Dantumadeel,
Geertje Roelofs Raap, geboren op 7 februari 1864 in Dantumadeel,
Adrianus Roelofs Raap, geboren op 18 maart 1867 in Driesum (Dantumadeel),
Sybren Roelofs Raap, geboren op 2 september 1870 in Dantumadeel,

Grietje Sybrens de Vries, overlijdt op 27 februari 1897 in Dantumadeel, 67 jaar oud.


XXIII

van der Kooi - Raap (1881)       schema 1241

Saapke Roelofs Raap, geboren op 15 mei 1857 in Dantumadeel, dochter van Roelof Adrianus Raap en Grietje Sybrens de Vries, trouwt op 19 mei 1881 met Antonius Folkerts van der Kooi, geboren in 1854 in Wierum (Westdongeradeel), zoon van Folkert Sipkes van der Kooi en Adriana Antonius Rood,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Folkert van der Kooi, geboren op 8 mei 1882 in Dantumadeel en op 21 mei 1882 in Dantumadeel overleden,
Folkert van der Kooi, geboren op 31 augustus 1883 in Dantumadeel,
Roelof van der Kooi, geboren op 7 juli 1886 in Dantumadeel,
Adriaantje van der Kooi, geboren op 10 juli 1889 in Dantumadeel,
Adrianus van der Kooi, geboren op 15 augustus 1892 in Dantumadeel,
Grietje van der Kooi, geboren op 17 januari 1896 in Dantumadeel,

Antonius Folkerts van der Kooi, overlijdt op 13 november 1913 in Groningen, 58 of 59 jaar oud.


XXIV

Oudheusden - van der Kooi (1916)       schema 1241

Adriaantje van der Kooi, geboren op 10 juli 1889 in Dantumadeel, dochter van Saapke Roelofs Raap en Antonius Folkerts van der Kooi, trouwt op 13 juli 1916 in Amsterdam met Klaas Oudheusden, geboren op 1 juni 1887 in Nieuwer-Amstel, zoon van Pieter Oudheusden en Wilhelmina Hendrika Bruininkweerd,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adriaantje van der Kooi, overlijdt op 10 oktober 1966 in Wouterswoude, 77 jaar oud,
Klaas Oudheusden, overlijdt op 29 september 1932, 45 jaar oud.


XXIII

Boersma - Raap (1880)       schema 1241

Aaltje Roelofs Raap, geboren op 27 november 1859 in Driesum (Dantumadeel), dochter van Roelof Adrianus Raap en Grietje Sybrens de Vries, trouwt omstreeks 1880 met Sierd Willems Boersma, geboren in 1854 in Twijzel, zoon van Willem Lubberts Boersma en Minke Iepes Bos,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Roelof Boersma, geboren op 4 maart 1881 in Dantumadeel,
Willem Boersma, geboren op 22 september 1883 in Dantumadeel,
Grietje Boersma, geboren op 11 juni 1886 in Dantumadeel,
Meindert Boersma, geboren op 31 oktober 1889 in Dantumadeel,
Tietje Boersma, geboren op 13 september 1892 in Driesum,
Baukje Boersma, geboren op 19 juni 1895 in Dantumadeel,
Roelof Boersma, geboren op 1 januari 1898 in Dantumadeel,
Willemke Boersma, geboren op 2 septeber 1900 in Dantumadeel,


XXIV

Boersma - Stellingwerf (1925)       schema 1241

Meindert Boersma, geboren op 31 oktober 1889 in Dantumadeel, zoon van Aaltje Roelofs Raap en Sierd Willems Boersma, trouwt omstreeks 1925 met Jeltje Stellingwerf, geboren in 1887 in Driesum, dochter van Jacobus Stellingwerf en Teetske de Vries,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Aaltje Boersma geboren in 1926 en op 23 maart 1927 in Dantumadeel overleden.

Kramer - Boersma (1919)       schema 1241

Tietje Boersma, geboren op 13 september 1892 in Driesum, dochter van Aaltje Roelofs Raap en Sierd Willems Boersma, trouwt op 20 maart 1919 met Jan Kramer, geboren op 15 februari 1884 in Driesum, zoon van Ruurd Rinderts Kramer en Sytske Oenes van Dijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Tietje Boersma, overlijdt op 14 juli 1919 in Dantumadeel, 26 jaar oud.

Boersma - Elzinga(1919)       schema 1241

Roelof Boersma, geboren op 1 januari 1898 in Dantumadeel, zoon van Aaltje Roelofs Raap en Sierd Willems Boersma, trouwt op 31 mei 1919 met Cornelia Elzinga, geboren op 22 augustus 1898 in Driesum, dochtr van Wybe Baukes Elzinga en Lutske de Vries,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Roelof Boersma, overlijdt op 11 januari 1964, 66 jaar oud,
Cornelia Elzinga, overlijdt op 25 februari 1969, 70 jaar oud.


XXIII

Loonstra - Raap (1885)       schema 1241

Geertje Roelofs Raap, geboren op 7 februari 1864 in Dantumadeel, dochter van Roelof Adrianus Raap en Grietje Sybrens de Vries, trouwt omstreeks 1885 met Hessel Dates Loonstra, geboren in 1861 in Westergeest, zoon van Date Dates Loonstra en Elisabeth Jacobs de Bree,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Grietje Loonstra, geboren op 26 april 1886 in Driesum (Dantumadeel),
Date Loonstra, geboren op 7 maart 1889 in Dantumadeel en op 25 juni 1893 in Dantumadeel overleden,
Roelof, Loonstra, geboren op 25 augustus 1892 in Dantumadeel,
Date Loonstra, geboren op 14 maart 1895 in Dantumadeel,
Bettus, Loonstra, geboren op 18 mei 1897 in Driesum (Dantumadeel,
Tietje Loonstra, geboren op 26 september 1900 in Dantumadeel ,
Jacob Loonstra, geboren op 16 oktober 1904, overleden op 28 oktober 1976 in Driesum,
Adrianus Loonstra, geboren in 1910, overleden in 1991,

Geertje Roelofs Raap, overlijdt op 6 november 1949 in Driesum, 85 jaar oud,
Hessel Dates Loonstra, overlijdt op 21 april 1930 in Zuidlaren, 68 of 69 jaar oud.


XXIV

Talsma - Loonstra (1909)       schema 1241

Grietje Loonstra, geboren op 26 april 1886 in Driesum (Dantumadeel), dochter van Geertje Roelofs Raap en Hessel Dates Loonstra, trouwt omstreeks 1909 met Romke Jans Talsma, geboren op 25 juni 1868 in Raard, zoon van Jan Wybren Talsma en Aafke Jacobs van Tuinen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jan Talsma, geboren op 6 september 1910 in Akkerwoude, overleden op 18 mei 1911 in Akkerwoude,
Geertje Romkes Talsma, geboren op 28 augustus 1911 in Akkerwoude,
Jan Talsma, geboren op 23 april 1914 in Kollumerland c.a., overleden in oktober 1918 in Kollumerland c.a.,
Romke Romkes Talsma, geboren op 31 december 1915 in Akkerwoude, overleden in oktober 1918 in Akkerwoude,

Romke Jans Talsma, overlijdt op 10 juni 1915 in Akkerwoude, 46 jaar oud.

Rintjema - Loonstra (1918)       schema 1241

Grietje Loonstra, geboren op 26 april 1886 in Driesum (Dantumadeel), dochter van Geertje Roelofs Raap en Hessel Dates Loonstra, hertrouwt op 26 september 1918 met Jan Rintjema, geboren in 1881 in Rinsumageest, zoon van Tjeerd Jans Rintjema en Martje Jans Kooistra,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Rieke Jans Rintjema, geboren in 1921 in Rinsumageest, overleden in 1921 in Rinsumageest,

Grietje Loonstra, overlijdt op 18 maart 1968 in Veenwouden, 81 jaar oud,
Jan Rintjema, overlijdt op 28 april 1969 in Veenwouden, 88 jaar oud.

Loonstra - Venema (1915)       schema 1241

Roelof Loonstra, geboren op 25 augustus 1892 in Dantumadeel, zoon van Geertje Roelofs Raap en Hessel Dates Loonstra, trouwt op 15 mei 1915 met Hendrikje Venema, geboren in 1893 in Akkerwoude, dochter van Tjibbe Wiegers Venema en Janke Dijkstra,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hessel Loonstra, geboren op 2 september 1915 in Driesum,
Tjibbe Loonstra, geboren op 2 december 1920 in Driesum,

Roelof Loonstra, overlijdt op 30 mei 1976 in Leeuwarden, 83 jaar oud,
Hendrikje Venema, overlijdt op 16 juni 1967 in Leeuwarden, 74 jaar oud.

Loonstra - Stuut ( )       schema 1241

Date Loonstra, geboren op 14 maart 1895 in Dantumadeel, zoon van Geertje Roelofs Raap en Hessel Dates Loonstra, heeft een relatie met Lammechina Henderika Gesina Stuut, geboren op 18 januari 1889,
Uit deze relatie zijn geen kinderen bekend,

Date Loonstra, overlijdt op 1 oktober 1961 in Veendam, 66 jaar oud,
Lammechina Henderika Gesina Stuut, overlijdt op 28 november 1957 in Assen, 68 jaar oud.

Loonstra - Hoekstra (1920)       schema 1241

Bettus Loonstra, geboren 18 mei 1897 in Driesum (Dantumadeel), zoon van Geertje Roelofs Raap en Hessel Dates Loonstra, trouwt op 8 mei 1920 met Eelkje Hoekstra, geboren 9 augustus 1897 in Dantumadeel, dochter van Gerben Aukes Hoekstra en Akke Brouwer,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Akke Loonstra, geboren op 10 april 1922 in Achlum,

BettusLoonstra, overlijdt op 14 juni 1962 in Eestrum, 65 jaar oud,
Eelkje Hoekstra, overlijdt op 21 februari 1960, 62 jaar oud.

Planting - Loonstra (1923)       schema 1241

Tietje Loonstra, geboren 26 september 1900 in Dantumadeel, dochter van Geertje Roelofs Raap en Hessel Dates Loonstra, trouwt op 19 mei 1923 in Dantumadeel met Jan Siegers Planting, geboren 22 juni 1896 in Dantumadeel, zoon van Sieger Planting en Uilkje Bruinsma,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hessel Jans Planting, geboren op 15 juni 1927,

Tietje Loonstra, overlijdt op 28 november 1994 in Hasselt, 94 jaar oud,
Jan Siegers Planting, overlijdt in 1983, 85 of 86 jaar oud.


XXIII

Raap - Bruining (1890)       schema 1241

Adrianus Roelofs Raap, geboren op 18 maart 1867 in Driesum (Dantumadeel), zoon van Roelof Adrianus Raap en Grietje Sybrens de Vries, trouwt omstreeks 1890 met Trijntje Bruining, geboren in 1866 in Surhuisterveen, dochter van Jan Folkerts Bruining en Janke Paulus Hooyenga,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Tietje Raap, geboren op 8 april 1891 in Dantumadeel,
Roelof Raap, geboren op 7 september 1892 in Dantumadeel,
Jan Raap, geboren op 23 september 1894 in Dantumadeel,

Trijntje Bruining, overlijdt voor 1900.

Raap - van der Glas (1900)       schema 1241

Adrianus Roelofs Raap, geboren op 18 maart 1867 in Driesum (Dantumadeel), zoon van Roelof Adrianus Raap en Grietje Sybrens de Vries, hertrouwt omstreeks 1900 met Tetje van der Glas, geboren in 1870 in Drogeham, dochter van Pieter Geerts van der Glas en Trijntje van der Bij,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Oebele Raap, geboren op 28 maart 1897 in Kooten,
Pieter Raap, geboren op 12 december 1898 in Tjamsweer,
Sijbren Raap , geboren op 25 augustus 1900 in Tjamsweer,
Trijntje Raap, geboren op 19 november 1902 in Tjamsweer,
Gerrit Raap, geboren op 7 april 1904 in Appingedam (Tjamsweer),
Grietje Raap, geboren op 7 april 1904 in Tjamsweer,
Klaas Raap, geboren op 4 mei 1906 in Tjamsweer,
Adrianus Raap, geboren op 19 november 1907 in Appingedam,
Jitse Raap, geboren op 9 oktober 1910 in Tjamsweer,
Saapke Raap, geboren op 11 april 1912 in Tjamsweer,

Adrianus Roelofs Raap, overlijdt op 30 maart 1931 in Appingedam, 64 jaar oud,
Tetje van der Glas, overlijdt op 16 december 1928 in Appingedam, 57 of 58 jaar oud.

Raap - Veenstra (1899)       schema 1241

Sybren Roelofs Raap, geboren op 2 september 1870 in Dantumadeel, zoon van Roelof Adrianus Raap en Grietje Sybrens de Vries, trouwt op 20 mei 1899 met Hendrikje Veenstra, geboren in 1878 in Akkerwoude, dochter van Klaas Hendriks Veenstra en Lieuwkje Martens Woudstra,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Roelof Raap, geboren op 26 september 1899 in Dantumadeel,
Lieuwkje Raap, geboren op 20 februari 1901 in Dantumadeel,
Klaas Raap, geboren op 5 november 1902 in Dantumadeel.


XXIV

Franke - Raap (1911)       schema 1241

Tietje Raap, geboren op 8 april 1891 in Dantumadeel, dochter van Adrianus Roelofs Raap en Trijntje Bruining, trouwt op 27 mei 1911 in Tietjerksteradeel met Jacob Franke, geboren in 1886 in Gerkesklooster (Achtkarspelen), zoon van Douwe Franke en Grietje Abels ,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend ,

Trijntje Franke, geboren op03 maart 1912 in Suameer,
Douwe Franke, geboren in 1915,
.
Tietje Raap, overlijdt op 15 mei 1981 in Bergum,
Jacob Franke, overlijdt op 9 april 1976 in Leeuwarden, 90 jaar oud.

Raap - Visser (1917)       schema 1241

Roelof Raap, geboren op 7 september 1892 in Dantumadeel, zoon van Adrianus Roelofs Raap en Trijntje Bruining, trouwt op 24 november 1917 te Appiingedam met Matje Visser, geboren in Opwierde, dochter van Johan Michiel Visser en Grietje Stalman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Roelof Raap, overlijdt op 19 januari 1982 in Appingedam, 89 jaar oud,
Matje Visser, overlijdt op 30 oktober 1987 in Appingedam, 89 jaar oud.

Raap - Klein (1919)       schema 1241

Jan Raap, geboren op 23 september 1894 in Dantumadeel, zoon van Adrianus Roelofs Raap en Trijntje Bruining, trouwt op 12 juli 1919 te Emmen met Mina Klein, geboren 17 september 1899 in Emmen, dochter van Louw Klein en Lena Johanna Houtman ,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adrianus Raap, geboren op 13 juni 1924 in Emmen,
Trijntje Louwina Raap, geboren op 15 november 1927 in Emmen,

Jan Raap, overlijdt op 5 maart 1985 in Emmen, 90 jaar oud,
Mina Klein, overlijdt op 1 mei 1980 in Emmen, 80 jaar oud.

Raap - Jonk (1924)       schema 1241

Oebele Raap, geboren op 28 maart 1897 in Kooten, zoon van Adrianus Roelofs Raap en Tetje van der Glas, trouwt omstreeks 1924 met Hilke Jonk, geboren op 26 oktober 1905 in Delfzijl, dochter van Jacob Jonk en Beerentje Bult,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Tetko Raap, geboren op 7 november 1925 in Farnsum, overleden op 22 juli 1980 in Delfzijl,

Oebele Raap, overlijdt op 2 december 1964 in Delfzijl, 67 jaar oud,
Hilke Jonk, overlijdt op 8 augustus 1935 in Assen, 29 jaar oud.

Raap - Bengen (1926)       schema 1241

Pieter Raap, geboren op 12 december 1898 in Tjamsweer, zoon van Adrianus Roelofs Raap en Tetje van der Glas, trouwt op 8 mei 1926 in Appingedam met Gretje Jacobs Bengen, geboren op 9 april 1891 in Emden/Duitsland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Raap, overlijdt op 5 mei 1967 in Eelde, 68 jaar oud,
Gretje Jacobs Bengen, overlijdt op 4 oktober 1940 in Groningen, 49 jaar oud.

Raap - Remminga (1919)       schema 1241

Sijbren Raap, geboren op 25 augustus 1900 in Tjamsweer, zoon van Adrianus Roelofs Raap en Tetje van der Glas, trouwt op 4 januari 1919 in Appingedam met Frouwke Remminga, geboren op 4 februari 1900 in Delfzijl, dochter van Dedde Remminga en Martje Kuiper,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Adrianus Raap, geboren op 30 april 1919 in Opwierde,
Martje Tetje Raap, geboren op 10 september 1921 in Appingedam,
Dedde Albert Raap, geboren op 21 augustus 1932 in Groningen,
Pieter Geert Raap, geboren op 26 februari 1935 in Tjamsweer, overleden op 26 november 1990 in Appingedam,

Sijbren Raap, overlijdt op 11 februari 1977 in Delfzijl, 76 jaar oud,
Frouwke Remminga, overlijdt op 20 juni 1993 in Appingedam, 93 jaar oud.

Lenting - Raap (1927)       schema 1241

Trijntje Raap, geboren op 19 november 1902 in Tjamsweer, dochter van Adrianus Roelofs Raap en Tetje van der Glas, trouwt op 14 mei 1927 te Appingedam met Aldert Lenting, geboren op 10 december 1894 in Loppersum, zoon van Edo Lenting en Fenje Kruger,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Tetje Lenting, geboren op 3 december 1927 in Appingedam, overleden op 8 april 1932,

Trijntje Raap, overlijdt op 2 maart 1979 in IJmuiden, 76 jaar oud,
Aldert Lenting, overlijdt op 20 juli 1977 in Velsen-Noord, 82 jaar oud.

Raap - Bolt (1928)       schema 1241

Gerrit Raap, geboren geboren op 7 april 1904 in Appingedam, zoon van Adrianus Roelofs Raap en Tetje van der Glas, trouwt omstreeks 1928 met Dietje Bolt, geboren op 9 september 1907 in Appingedam, dochter van HendrikBolt en Weike Bos ,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Tetje Weike Raap, geboren op 10 april 1929 in Appingedam, overleden op 27 september 1999 in Appingedam,

Gerrit Raap, overlijdt op 13 augustus 1942 in Dachau (Duitsland), 38 jaar oud,
Dietje Bolt, overlijdt op 10 december 2004 in Appingedam, 97 jaar oud.

Anink - Raap (1928)       schema 1241

Grietje Raap, geboren op 7 april 1904 in Tjamsweer, dochter van Adrianus Roelofs Raap en Tetje van der Glas, trouwt op 7 november 1928 te Amsterdam met Gerardus Anink, geboren op 30 november 1900 in Amsterdam, zoon van Gerardus Mauritius Anink en Pieternella Maria Antoinette Nijman ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Grietje Raap, overlijdt op 16 juni 1977 in Norg, 73 jaar oud,
Gerardus Anink, overlijdt in juni 1977, 76 jaar oud.

Raap - Tellinghuysen (1932)       schema 1241

Klaas Raap, geboren op 4 mei 1906 in Tjamsweer, zoon van Adrianus Roelofs Raap en Tetje van der Glas, trouwt omstreeks 1932 met Foelkea Hilda Tellinghuysen, geboren op 18 januari 1909 in Emden,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Adrianus Daniel Raap, geboren op 2 februsti 1933 in Appingedam,

Klaas Raap, overlijdt op 27 december 1971 in Groningen, 65 jaar oud,
Foelkea Hilda Tellinghuysen, overlijdt op 29 mei 1968 in Eelde, 59 jaar oud.

Raap - Schulenberg (1933)       schema 1241

Adrianus Raap, geboren op 19 november 1907 in Appingedam, zoon van Adrianus Roelofs Raap en Tetje van der Glas, trouwt op 21-09-1933 in Amstserdam met Hanna Schulenberg, geboren op 20 november 1915 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adrianus Raap, overlijdt op 8 maart 1999 in Appingedam, 91 jaar oud.

Raap - Bekaan (1934)       schema 1241

Jitse Raap, geboren op 9 oktober 1910 in Tjamsweer, zoon van Adrianus Roelofs Raap en Tetje van der Glas, trouwt op 21 juli 1934 in Delfzijl met Janke Klaaske Bekaan, geboren op 11 januari 1911 in Borkum/Duitsland,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adrianus Albert Raap, geboren op 10 april 1936 in Delfzijl,
Trijntje Tetje Raap, geboren op 27-01-1945 in Appingedam,

Jitse Raap, overlijdt op 27 juni 1978 in Appingedam, 67 jaar oud,,
Janke Klaaske Bekaan, overlijdt op 22 juli 1978 in Appingedam, 67 jaar oud.

Schanssema - Raap (1935)       schema 1241

Saapke Raap, geboren op 11 april 1912 in Tjamsweer, dochter van Adrianus Roelofs Raap en Tetje van der Glas, trouwt op 22 juni 1935 met Barteld Schanssema, geboren op 16 juli 1910 in Appingedam, zoon van Heino Schanssema en Hendriktje de Weert,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Heino. Schanssema,
TetjeSchanssema,
Adrianus Jitze Schanssema, geboren op 4 februari 1952,

Saapke Raap, overlijdt op 6 maart 1973 in Delfzijl, 60 jaar oud,,
Barteld Schanssema, overlijdt op 24 maart 1973 in Appingedam, 62 jaar oud.


XXIV

Raap - Kramer (1924)       schema 1241

Roelof Sybrens Raap, geboren op 26 september 1899 in Driesum, zoon van Sybren Roelofs Raap en Hendrikje Veenstra, trouwt op 31 januari 1924 met Antje Rinderts Kramer, geboren op 21 september 1902 in Driesum, dochter van Rindert Kramer en Trijntje Boskma,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sybren Roelofs Raap, geboren op 12 juli 1924 in Driesum,
Trijntje Raap, geboren op 13 januari 1927 in Wouterswoude, overleden op 13 februari 1927 in Wouterswoude,
Rindert Roelofs Raap, geboren op 2 mei 1928 in Wouterswoude,

Roelof Sybrens Raap, overlijdt op 21 november 1979 in Dokkum, 80 jaar oud,,
Antje Rinderts Kramer, overlijdt op 13 september 1965 in Dokkum, 62 jaar oud.

Schotanus - Raap (1924)       schema 1241

Lieuwkje Raap, geboren op 20 februari 1901 in Dantumadeel, dochter van Sybren Roelofs Raap en Hendrikje Veenstra, trouwt op 23 mei 1924 in Dantumawoude met Tjalling Sierks Schotanus, geboren op 17 oktober 1899 in Kollumerzwaag, zoon van Sierk Tjallings Schotanus en Sijke van der Heide,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Sjirk Schotanus, geboren op 7 april 1925 in Westergeest,
Sijbren Schotanus, geboren op 28 oktober 1926 in Kollumerzwaag,
Sijke Schotanus, geboren op 26 maart 1928 in Kollumerzwaag,
Hendrikje Schotanus, geboren op 9 april 1929 in Kollumerzwaag, overleden op 14 september 1929 in Kollumerzwaag,
Roelof Schotanus, geboren op 13 november 1931 in Kollumerzwaag,
Jasper Joop Schotanus, geboren op 19 februari 1932 in Kollumerzwaag,
Hendrikje Schotanus, geboren op 8 januari 1934 in Kollumerzwaag,
Sije Schotanus, geboren op 23 december 1934 in Kollumerzwaag,
Klaasje Ariane Schotanus, geboren op 14 september 1938 in Westergeest,
Johannes Schotanus, geboren op 29 november 1939 in Westergeest,
Adriana Klaasje Schotanus, geboren op 23 juli 1941 in Westergeest,

Lieuwkje Raap, overlijdt op 1 maart 1981 in Westergeest, 80 jaar oud,,
Tjalling Sierks Schotanus, overlijdt op 16 april 1980 in Dokkum, 80 jaar oud.


XXII

Raap - de Vries ( )       schema 1242

Doeke Adrianus Raap, geboren op 12 december 1824 in Driesum, zoon van Adrianus Floris Henricus Raap en Saapke Alberts Dantuma, trouwt met Martje Sybrens de Vries, geboren 2 juni 1826 in Oudwoude (Kollumerland c.a.), dochter van Sybren Alberts de Vries en Tietje Jacobs Dijkstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Doeke Adrianus Raap, overlijdt op 5 febtuari 1863 in Dantumadeel, 38 jaar oud,
Martje Sybrens de Vries, overlijdt op 3 april 1888 in Dantumadeel, 61 jaar oud.

Raap - van der Ploeg (1852)       schema 1242

Syger Adrianus Raap, geboren op 15 december 1827 in Dantumadeel, zoon van Adrianus Floris Henricus Raap en Saapke Alberts Dantuma, trouwt omstreeks 1852 met Lijsbeth Gerrits van der Ploeg, geboren in 1829 in Dantumawoude, dochter van Gerrit Pieters van der Ploeg en Metje Willems de Vries,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Adrianus Sygers Raap, geboren op 7 december 1852 in Dantumadeel en op 30 juli 1859 in Dantumadeel overleden,
Metje Siegers Raap, geboren op 15 december 1855 in Driesum,
Gerrit Siegers Raap, geboren op 2 juni 1859 in Dantumadeel,
Adrianus Siegers Raap, geboren op 25 april 1863 in Dantumadeel,
Saapke Siegers Raap, geboren op 15 november 1865 in Dantumadeel,

Syger Adrianus Raap, overlijdt op 14 januari 1878 in Dantumadeel, 50 jaar oud,


XXIII

Visser - Raap (1879)       schema 1242

Metje Siegers Raap, geboren op 15 december 1855 in Driesum, dochter van Syger Adrianus Raap en Lijsbeth Gerrits van der Ploeg, trouwt omstreeks 1879 met Ruurd Jans Visser, geboren in 1851 in Akkerwoude, zoon van Jan Romkes Visser en Froukje Ruurds Douma,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Lijsbert Visser, geboren op 30 maart 1880 in Dantumadeel,
Froukje Visser, geboren op 27 december 1881 in Dantumadeel,
Sieger Visser, geboren op 13 juni 1884 in Dantumadeel,
Jan Visser, geboren op 14 oktober 1886 in Dantumadeel en voor 1890 overleden,
Jan Visser, geboren op 23 februari 1890 in Dantumadeel,
Adrianus Visser, geboren op 2 september 1893 in Dantumadeel.

Bootsma - Raap (1898)       schema 1242

Saapke Siegers Raap, geboren op 15 november 1865 in Dantumadeel, dochter van Syger Adrianus Raap en Lijsbeth Gerrits van der Ploeg, trouwt op 25 augustus 1898 te Rauwerderhem met Siete Bootsma, geboren op 10 mei 1872 in Menaldumadeel, zoon van Jan Bootsma en Akke de Jong,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


Saapke Siegers Raap, overlijdt op 12 mei 1915 in Rauwerderhem, 49 jaar oud,
Siete Bootsma, overlijdt op 12 maart 1950 in Beets, 77 jaar oud.


XXIV

van Sluis - Visser (1906)       schema 1242

Lijsbert Visser, geboren op 30 maart 1880 in Dantumadeel, dochter van Metje Siegers Raap en Ruurd Jans Visser, trouwt op 26 mei 1906 in Franekeradeel met Bauke van Sluis, geboren in 1855 in Achlum, zoon van Douwe Rientzes van Sluis en Afke Atzes Bergsma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Pol - Visser (1908)       schema 1242

Froukje Visser, geboren op 27 december 1881 in Dantumadeel, dochter van Metje Siegers Raap en Ruurd Jans Visser, trouwt op 14 november 1908 in Franekeradeel met Jacob van der Pol, geboren op 4 september 1881 in Sexbierum, zoon van Bauke van der Pol en Sjoukje Goslinga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Visser - Noorderbroek (1908)       schema 1242

Sieger Visser, geboren op 13 juni 1884 in Dantumadeel, zoon van Metje Siegers Raap en Ruurd Jans Visser, trouwt op 6 juni 1908 in Franekeradeel met Antje Noorderbroek, geboren in 1886 in Midlum, dochter van Cornelis Noorderbroek en Ringje Hoekstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Visser - Kootstra (1920)       schema 1242

Adrianus Visser, geboren op 2 september 1893 in Dantumadeel, zoon van Metje Siegers Raap en Ruurd Jans Visser, trouwt op 15 mei 1920 met Froukje Kootstra, geborenin 1900 in Drachten, dochter van Gjalt Kootstra en Lutske Baron ,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Metje Visser


XXII

Stellingwerf - Raap (1856)       schema 1242

Geertje Adrianus Raap, geboren op 1 december 1830 in Dantumadeel, dochter van Adrianus Floris Henricus Raap en Saapke Alberts Dantuma, trouwt op 15 mei 1856 in Rinsumageest met Johannes Stellingwerf, geboren in 1831 in Pieterburen (Groningen), zoon van Jacobus Jans Stellingwerf en Jantje Hendriks Klimp,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Saapke Johannes Stellingwerf, geboren op 5 oktober 1857 in Dantumadeel,
Jacobus Stellingwerf, geboren op 12 januari 1862 in Dantumadeel (Driesum),
Jantje Stellingwerf, geboren op 9 februari 1866 in Dantumadeel,

Geertje Adrianus Raap, overlijdt op 16 februari 1911 in Dantumadeel, 80 jaar oud,
Johannes Stellingwerf, overlijdt op 1 mei 1871 in Dantumadeel, 59 jaar oud.


XXIII

Veenstra - Stellingwerf (1882)       schema 1242

Saapke Johannes Stellingwerf, geboren op 5 oktober 1857 in Dantumadeel, dochter van Geertje Adrianus Raap en Johannes Stellingwerf, trouwt omstreeks 1882 met Klaas Sybes Veenstra, geboren in 1850 in Kollum, zoon van Sybe Hessels Veenstra en Sytske Klazes Sytsma,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Sybe Veenstra, geboren op 3 november 1882 in Westergeest (Kollumerland c.a.),
Geertje Veenstra, geboren op 13 juni 1884 in Westergeest (Kollumerland c.a.),
Sytske Veenstra, geboren op 11 januari 1887 in Westergeest (Kollumerland c.a.),
Jantje Veenstra, geboren op 14 november 1890 in Driesum,
Johannes Veenstra, geboren op 5 november 1894 in Dantumadeel,
Jacobus Veenstra, geboren op 22 september 1897 in Dantumadeel,

Saapke Johannes Stellingwerf, overlijdt op 25 juli 1915 in Dantumadeel, 57 jaar oud.


XXIV

Veenstra - de Vries ( )       schema 1242

Sybe Veenstra, geboren op 3 november 1882 in Westergeest (Kollumerland c.a.), zoon van Saapke Johannes Stellingwerf en Klaas Sybes Veenstra, trouwt met Ankje de Vries, geboren op 5 oktober 1880 in Murmerwoude, dochter van Kornelis Gelts de Vries en Rinske Pieters Dantuma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bijlsma - Veenstra ( )       schema 1242

Geertje Veenstra, geboren op 13 juni 1884 in Westergeest (Kollumerland c.a.), dochter van Saapke Johannes Stellingwerf en Klaas Sybes Veenstra, trouwt met Steven Bijlsma, geboren in 1884 in Marrum, zoon van Dirk Wybes Bijlsma en Antje Stevens Hornstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Homsma - Veenstra ( )       schema 1242

Sytske Veenstra, geboren op 11 januari 1887 in (Kollumerland c.a.), dochter van Saapke Johannes Stellingwerf en Klaas Sybes Veenstra, trouwt met Pieter Homsma, zoon van Homme Tjeerds Homsma en Fetje Pieters Dijkstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rintjema - Veenstra ( )       schema 1242

Jantje Veenstra, geboren op 14 november 1890 in Driesum, dochter van Saapke Johannes Stellingwerf en Klaas Sybes Veenstra, trouwt met Anne Rintjema, geboren in 1886 in Akkerwoude, zoon van Tjeerd Jans Rintjema en Martje Jans Kooistra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Veenstra - Kobes ( )       schema 1242

Johannes Veenstra, geboren op 5 november 1894 in Dantumadeel, zoon van Saapke Johannes Stellingwerf en Klaas Sybes Veenstra, trouwt met Froukje Kobes, geboren in 1897 in Driesum, dochter van Bjense Kobes en Aaltje Wybenga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Stellingwerf - de Vries (1885)       schema 1242

Jacobus Stellingwerf, geboren op 12 januari 1862 in Dantumadeel (Driesum), zoon van Geertje Adrianus Raap en Johannes Stellingwerf, trouwt op 5 november 1885 met Teetske de Vries, geboren in 1865 in Driesum, dochter van Marten Joukes de Vries en Jeltje Johannes Faber,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jeltje Stellingwerf, geboren in 1887 in Driesum,
Geertje Stellingwerf, geboren op 10 juli 1889 in Dantumadeel,
Johanna Stellingwerf, geboren op 25 december 1898 in Dantumadeel,

Teetske de Vries, overlijdt voor 1906.

Stellingwerf - Hoekstra (1906)       schema 1242

Jacobus Stellingwerf, geboren op 12 januari 1862 in Dantumadeel (Driesum), zoon van Geertje Adrianus Raap en Johannes Stellingwerf, hertrouwt op 1 september 1906 met Dirkje Hoekstra, geboren in 1877 in Driesum , dochter van Jan Harkes Hoekstra en Grietje Jelles Ringersma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Hellinga - Stellingwerf (1911)       schema 1242

Geertje Stellingwerf, geboren op 10 juli 1889 in Dantumadeel, dochter van Jacobus Stellingwerf en Teetske de Vries, trouwt op 24 mei 1911 met Geert Hellinga, geboren in 1889 in Driesum, zoon van Hendrik Pieters Hellinga en Aaltje Geerts Postma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

van Dijk - Stellingwerf (1896)       schema 1242

Jantje Stellingwerf, geboren op 9 februari 1866 in Dantumadeel, dochter van Geertje Adrianus Raap en Johannes Stellingwerf, trouwt omstreeks 1896 met Jouke van Dijk, geboren in 1871 in Marrum, zoon van Jan Joukes van Dijk en Tjaltje Ruurds Tadema,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Geertje van Dijk, geboren op 12 juni 1897 in Ferwerderadeel (Marrum),

Jantje Stellingwerf, overlijdt 1 november 1937 in Ferwerderadeel, 71 jaar oud.


XXIV

Wagenaar - van Dijk ( )       schema 1242

Geertje van Dijk, geboren op 12 juni 1897 in Ferwerderadeel (Marrum), dochter van Jantje Stellingwerf en Jouke van Dijk, trouwt met Kornelis Wagenaar, geboren op 29 september 1896 in Ferwerd, zoon van Nanne Kornelis Wagenaar en Johanna Thijssens Sloot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

Meyer - Raap (1862)       schema 1242

Rinske Adrianus Raap, geboren op 10 november 1833 in Dantumadeel, dochter van Adrianus Floris Henricus Raap en Saapke Alberts Dantuma, trouwt omstreeks 1862 met Meindert Jacobs Meyer, geboren in 1818 in Wouterswoude, zoon van Jacob Ymkes Meyer en Antje Meinderts Dantuma,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Adrianus Meyer, geboren op 14 juli 1863 in Dantumadeel,
Pieter Meyer, geboren op 13 december 1866 in Dantumadeel,
Roelof Meyer, geboren op 9 oktober 1870 in Dantumadeel,
Antje Meyer, geboren op 10 oktober 1877.


XXIII

Meyer - Visser (1894)       schema 1242

Adrianus Meyer, geboren op 14 juli 1863 in Dantumadeel, zoon van Rinske Adrianus Raap en Meindert Jacobs Meyer, trouwt omstreeks 1894 met Geeske Visser,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Bokke Meyer, geboren op 13 januari 1895 in Dantumadeel,
Rinske Meyer, geboren op 24 augustus 1897 in Dantumadeel.

Meyer - de Roos (1892)       schema 1242

Pieter Meyer, geboren op 13 december 1866 in Dantumadeel, zoon van Rinske Adrianus Raap en Meindert Jacobs Meyer, trouwt omstreeks 1892 met Ymkje de Roos, dochter van Sipke Dirks de Roos en Hylkje Wybes Sierksma,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Meindert Meyer, geboren op 23 juli 1893 in Dantumadeel,
Sipke Meyer, geboren op 13 mei 1896 in Dantumadeel,
Rinske Meyer, geboren op 23 april 1898 in Dantumadeel,
Hylkje Meyer, geboren op 11 mei 1899 in Dantumadeel.

Meyer - de Boer (1894)       schema 1242

Roelof Meyer, geboren op 9 oktober 1870 in Dantumadeel, zoon van Rinske Adrianus Raap en Meindert Jacobs Meyer, trouwt omstreeks 1894 met Aaltje de Boer, geboren in 1870 in Wouterswoude, dochter van Sytse Annes de Boer en Tjalkje Tjitses de Jong,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Meindert Meyer, geboren op 12 mei 1895 in Dantumadeel,
Tjalkje Meyer, geboren op 3 maart 1897 in Dantumadeel en op 17 april 1901 in Dantumadeel overleden,
Sytse Meyer, geboren op 26 mei 1898 in Dantumadeel,
Rinske Meyer, geboren op 10 oktober 1899 in Dantumadeel,
Tjalkje Meyer, geboren op 27 oktober 1901 in Dantumadeel,

Roelof Meyer, overlijdt 3 februari 1927 in Dantumadeel, 56 jaar oud.

Bloemsma - Meyer (1899)       schema 1242

Antje Meyer, geboren op 10 oktober 1877, dochter van Rinske Adrianus Raap en Meindert Jacobs Meyer, trouwt omstreeks 1899 met Jelle Bloemsma, geboren op 13 februari 1875 in Driesum, zoon van Yde Sjoerds Bloemsma en Trijntje Jelles Merkus,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Rinske Bloemsma, geboren op 22 december 1901 in Kollumerland c.a.,


XXIV

Meyer - Terpstra (1918)       schema 1242

Meindert Meyer, geboren op 12 mei 1895 in Dantumadeel, zoon van Roelof Meyer en Aaltje de Boer, trouwt op 25 mei 1918 in Ferwerderadeel met Aukje Terpstra, geboren in 1898 in Hallum, dochter van Oebele Terpstra en Jitske van der Meulen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Vries - Meyer (1920)       schema 1242

Tjalkje Meyer, geboren op 27 oktober 1901 in Dantumadeel, dochter van Roelof Meyer en Aaltje de Boer, trouwt op 4 maart 1920 in Ferwerderadeel met Pieter de Vries, geboren in 1896 in Driesum, zoon van Kornelis Jans de Vries en Klaaske Jans Sijens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

Dantuma - Raap (1816)       schema 1251

Baukje Henricus Raap, geboren op 3 januari 1792 in Damwoude, gedoopt op 22 januari 1792 in Damwoude, dochter van Henricus Adrianus Raap en Rinske Doekes Ringnalda, trouwt op 31 mei 1816 met Roelof Alberts Dantuma, geboren op 5 augustus 1797 in Wouterswoude, zoon van Albert Roelofs Dantuma en Grietje Siegers,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jeltje Roelofs Dantuma, geboren op 18 december 1817 in Wouterswoude (Dantumadeel),
Geertje Roelofs Dantuma, geboren op 18 december 1817 in Wouterswoude (Dantumadeel),
Rinske Roelofs Dantuma, geboren op 9 september 1819 in Dantumadeel (Wouterswoude),
Antje Roelofs Dantuma, geboren op 27 september 1821 in Dantumadeel,
Albert Roelofs Dantuma, geboren op 10 maart 1824 in Dantumadeel,
Henricus Dantuma, geboren op 14 april 1826 in Dantumadeel,

Baukje Henricus Raap, overlijdt op 15 november 1863 in Dantumadeel (oud 71 jaar), 71 jaar oud,
Roelof Alberts Dantuma, overlijdt op 5 september 1826 in Dantumadeel, 29 jaar oud.


XXII

Douma - Dantuma (1842)       schema 1251

Geertje Roelofs Dantuma, geboren op 18 december 1817 in Wouterswoude (Dantumadeel), dochter van Baukje Henricus Raap en Roelof Alberts Dantuma, trouwt op 7 augustus 1842 met Jurjen Jans Douma, geboren in 1820 in Kollumerzwaag, zoon van Jan Douwes Douma en Betske Jacobs Douma,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Betske Jurjens Douma, geboren op 22 augustus 1842 in Dantumadeel,
Roelof Jurjens Douma, geboren op 21 december 1845 in Dantumadeel, overleden op 20 april 1873 in Dantumadeel,
Jantje Jurjens Douma, geboren op 12 oktober 1853 in Dantumadeel,
Jan Jurjens Douma, geboren op 2 december 1856 in Dantumadeel, overleden op 17 augustus 1903 in Dantumadeel,
Henderikus Jurjens Douma, geboren op 30 januari 1859 in Dantumadeel,

Geertje Roelofs Dantuma, overlijdt op 27 juli 1886 in Dantumadeel, 68 jaar oud.


XXIII

van der Meulen - Douma (1880)       schema 1251

Betske Jurjens Douma, geboren op 22 augustus 1842 in Dantumadeel, dochter van Geertje Roelofs Dantuma en Jurjen Jans Douma, trouwt op 20 mei 1880 met Jan Dirks van der Meulen, geboren op 16 december 1845 in Wouterswoude, zoon van Dirk Jans van der Meulen en Baukje Dirks Bloemberg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Dirk van der Meulen, geboren op 2 maart 1881 in Wouterswoude,
Jurjen van der Meulen, geboren op 24 augustus 1883 in Wouterswoude, overleden op 7 april 1915 in Dantumdeel,

Betske Jurjens Douma, overlijdt op 1 april 1924 in Dantumadeel, 81 jaar oud,
Jan Dirks van der Meulen, overlijdt op 31 mei 1939, 93 jaar oud.


XXIV

van der Meulen - Ros (1905)       schema 1251

Dirk van der Meulen, geboren op 2 maart 1881 in Wouterswoude, zoon van Betske Jurjens Douma en Jan Dirks van der Meulen, trouwt op 27 mei 1905 met Engeltje Ros, geboren op 21 juni 1880 in Akkerwoude, dochter van Engele Sybrens Ros en Eelkje Johannes Haakma,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Eelkje van der Meulen, geboren in 1906, overleden op 14 september 1909 in Dantumadeel,

Dirk van der Meulen, overlijdt op 10 september 1951 in Wouterswoude, 70 jaar oud,
Engeltje Ros, overlijdt op 24 juli 1951 in Wouterswoude, 71 jaar oud.


XXII

Hofman - Dantuma (1843)       schema 1251

Rinske Roelofs Dantuma, geboren op 9 september 1819 in Dantumadeel (Wouterswoude), dochter van Baukje Henricus Raap en Roelof Alberts Dantuma, trouwt op 08 oktober 1843 met Taeke Ybeles Hofman, geboren op 10 oktober 1816 in Zwaagwesteinde, zoon van Ybele Tiekes Hofman en Aukje Reins de Jong,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Akke Taekes Hofman, geboren op 30 november 1843 in Dantumadeel,

Rinske Roelofs Dantuma, overlijdt op 23 juli 1872 in Dantumadeel, 52 jaar oud,
Taeke Ybeles Hofman, overlijdt op 7 juli 1891 in Wouterswoude, 74 jaar oud.


XXIII

Heikamp - Hofman (1867)       schema 1251

Akke Taekes Hofman, geboren op 30 november 1843 in Dantumadeel, dochter van Rinske Roelofs Dantuma en Taeke Ybeles Hofman, trouwt op 16 mei 1867 met Hendrik Jans Heikamp, geboren op 16 november 1842 in Wouterswoude, zoon van Jan Jans Heikamp en Joukje Joukes de Vries,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Rinske Heikamp, geboren op 17 januari 1875 in Wouterswoude,
Jan Heikamp, geboren op 19 maart 1878 in Wouterswoude,

Akke Taekes Hofman, overlijdt op 20 augustus 1903 in Dantumadeel, 59 jaar oud,
Hendrik Jans Heikamp, overlijdt op 24 januari 1918 in Dantumadeel/Wouterswoude, 75 jaar oud.


XXIV

van der Woude - Heikamp (1893)       schema 1251

Rinske Heikamp, geboren op 17 januari 1875 in Wouterswoude, dochter van Akke Taekes Hofman en Hendrik Jans Heikamp, trouwt op 17 juni 1893 met Willem van der Woude, geboren op 8 mei 1869 in Veenwouden, zoon van Tijs Willems van der Woude en Sjoukje Klazes Bosma,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Tijs van der Woude, geboren op 22 december 1893 in Buitenpost,

Rinske Heikamp, overlijdt op 20 februari 1942 in Wouterswoude, 67 jaar oud,
Willem van der Woude, overlijdt op 9 maart 1947 in Dantumadeel, 77 jaar oud.


XXV

van der Woude - Dalman (1914)       schema 1251

Tijs van der Woude, geboren op 22 december 1893 in Buitenpost, zoon van Rinske Heikamp en Willem van der Woude, trouwt op 16 mei 1914 met Sjoukje Dalman, geboren op 18 januari 1893 in Achtkarspelen, dochter van Eeuwe Dalman en Hinke Tjipkema,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Tijs van der Woude, overlijdt op 13 januari 1975 in Twijzel, 81 jaar oud,
Sjoukje Dalman, overlijdt op 2 april 1982 in Twijzel, 89 jaar oud.


XXIV

Heikamp - van der Meulen (1907)       schema 1251

Jan Heikamp, geboren op 19 mei 1878 in Wouterswoude, zoon van Akke Taekes Hofman en Hendrik Jans Heikamp, trouwt op 16 mei 1907 met Eelkje van der Meulen, geboren op 24 mei 1882 in Murmerwoude, dochter van Jitse Jans van der Meulen en Antje Gaukes Zijlstra,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Antje Heikamp, geboren op 8 maart 1908 in Dantumadeel,

Jan Heikamp, overlijdt op 23 januari 1963 in Dokkum, 84 jaar oud,
Eelkje van der Meulen, overlijdt op 19 december 1959 in Dantumadeel, 77 jaar oud.


XXV

Raap - Heikamp (1933)       schema 1251

Antje Heikamp, geboren op 8 maart 1908 in Dantumadeel, dochter van Jan Heikamp en Eelkje van der Meulen, trouwt op 24 mei 1933 met Jogchum Raap, geboren op 10 maart 1907 in Dantumadeel, zoon van Roelof Jogchums Raap en Ybeltje Wietses Haalstra,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Roelof Raap, geboren op 21 februari 1936 in Dantumadeel,
Jan Raap, geboren op 21 augustus 1937 in Wouterswoude,

Het huwelijk wordt op 29 oktober 1984 door echtscheiding ontbonden,

Antje Heikamp, overlijdt op 29 oktober 1984 in Wouterswoude, 76 jaar oud,
Jogchum Raap, overlijdt op 11 juni 1998 in Dongeradeel, 91 jaar oud.


XXII

Dantuma - Zuidema (1855)       schema 1251

Albert Roelofs Dantuma, geboren 10 maart 1824 in Dantumadeel, zoon van Baukje Henricus Raap en Roelof Alberts Dantuma, trouwt op 17 mei 1855 met Tjitske Roels Zuidema, geboren in 1827 in Eestrum, dochter van Roel Engberts Zuidema en Barber Teyes Tol ,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Baukje Dantuma, geboren op 29 september 1856 in Wouterswoude,
Saapke Dantuma, geboren op 10 augustus 1859 in Dantumadeel,
Roelof Dantuma, geboren op 14 september 1863 in Wouterswoude,
Engbert Alberts Dantuma, geboren op 25 februari 1869 in Wouterswoude,

Albert Roelofs Dantuma, overlijdt op 25 januari 1881 in Oostdongeradeel, 56 jaar oud,
Tjitske Roels Zuidema, overlijdt op 7 maart 1869 in Dantumadeel, 41 of 42 jaar oud.


XXIII

Huizinga - Dantuma (1889)       schema 1251

Baukje Dantuma, geboren 29 september 1856 in Wouterswoude, dochter van Albert Roelofs Dantuma en Tjitske Roels Zuidema, trouwt op 14 september 1889 met Gjalt Huizinga, geboren in 1848 in Oudega, zoon van Wiebe Gjalts Huizinga en Aaltje Popkes Jansma ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Baukje Dantuma, overlijdt in 1901, 43 of 44 jaar oud,
Gjalt Huizinga, overlijdt in 1939, 90 of 91 jaar oud.

Tjepkema - Dantuma (1890)       schema 1251

Saapke Dantuma, geboren op 10 augustus 1859 in Dantumadeel, dochter van Albert Roelofs Dantuma en Tjitske Roels Zuidema, trouwt op 15 november 1890 in Tietjerksteradeel met Sjouke Jelles Tjepkema, geboren in 1861 in Eestrum, zoon van Jelle Alles Tjepkema en Neeltje Jans de Haan ,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend ,

Tjitske Tjepkema, geboren op 10 september 1891 in Tietjerksteradeel,
Jelle Tjepkema, geboren op 14 oktober 1892 in Tietjerksteradeel,
Neeltje Tjepkema, geboren op 16 juli 1895 in Tietjerksteradeel,
Baukje Tjepkema, geboren op 3 opktober 1898 in Tietjerksteradeel,
Albert Tjepkema, geboren op 2 augustus 1900 in Kollumerland c.a.


XXIV

Pikstra - Tjepkema (1914)       schema 1251

Tjitske Tjepkema, geboren op 10 september 1891 in Tietjerksteradeel, dochter van Saapke Dantuma en Sjouke Jelles Tjepkema, trouwt op 16 mei 1914 in Grijpskerk met Pieter Pikstra, geboren in 1889 in Oldekerk, zoon van Pieter Pikstra en Ienje Kremer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Boomsma - Tjepkema (1921)       schema 1251

Neeltje Tjepkema, geboren op 16 juli 1895 in Tietjerksteradeel, dochter van Saapke Dantuma en Sjouke Jelles Tjepkema, trouwt op 14 mei 1921 in Grijpskerk met Sjoerd Boomsma, geboren in 1898 in Leeuwarden, zoon van Koert Boomsma en Maria Veenstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Molen - Tjepkema (1922)       schema 1251

Baukje Tjepkema, geboren op 3 oktober 1898 in Tietjerksteradeel, dochter van Saapke Dantuma en Sjouke Jelles Tjepkema, trouwt op 15 september 1922 in Grijpskerk met Fokke van der Molen, geboren in 1897 in Visvliet, zoon van Anne van der Molen en Grietje de Groot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

van Huizen - Dantuma (1895)       schema 1251

Roelof Dantuma, geboren op 14 september 1863 in Wouterswoude, zoon van Albert Roelofs Dantuma en Tjitske Roels Zuidema, trouwt op 16 mei 1895 met Taetske Sybes van Huizen, geboren op 26 december 1864 in Suawoude, dochter van Sybe Jans van Huizen en Hiltje Alles Allema,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Roelof Dantuma, overlijdt op 29 september 1923 in Ferwerderadeel, 60 jaar oud,
Taetske Sybes van Huizen, overlijdt op 13 november 1950 in Ferwerderadeel, 85 jaar oud.

Dantuma - Krol (1898)       schema 1251

Engbert Alberts Dantuma, geboren op 25 februari 1869 in Wouterswoude, zoon van Albert Roelofs Dantuma en Tjitske Roels Zuidema, trouwt op 12 februari 1898 in Ferwerderadeel met Baukje Krol, geboren in 1874 in Holwerd/Westdongeradeel, dochter van Pieter Marks Krol en Janke Jans Braaksma,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend ,

Tjitske Dantuma , geboren op 22 mei 1898 in Ferwerderadeel,
Hiltje Dantuma, geboren op 22 mei 1898 in Ferwerderadeel, overleden op 2 juni 1898 in Ferwerderadeel,
Pieter Dantuma, geboren op 11 januari 1901 in Westdongeradeel,

Engbert Alberts Dantuma, overlijdt op 30 maart 1948 in Grootegast, 79 jaar oud,
Baukje Krol, overlijdt op 15 januari 1948 in Assen, 73 of 74 jaar oud.


XXIV

van der Meer - Dantuma (1917)       schema 1251

Tjitske Dantuma, geboren op 22 mei 1898 in Ferwerderadeel, dochter van Engbert Alberts Dantuma en Baukje Krol, trouwt op 26 mei 1917 met Jurjen van der Meer, geboren op 25 maart 1895 in Oenkerk, zoon van Sytze Jans van der Meer en Atje Douwes Duursma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

Dantuma - Raap (1812)       schema 1251

Rinske Henricus Raap, geboren op 25 januari 1794 in Dantumawoude, gedoopt op 16 februari 1794 in Damwoude, dochter van Henricus Adrianus Raap en Rinske Doekes Ringnalda, trouwt omstreeks 1812 met Roelof Pieters Dantuma, geboren in 1791 in Wouterswoude, zoon van Pieter Roelofs Dantuma en Tjitske Siegers,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Pieter Roelofs Dantuma, geboren op 21 juni 1813 in Dantumadeel en op 18 juni 1814 in Dantumadeel overleden,
Rinske Roelofs Dantuma, geboren op 30 augustus 1815 in Dantumawoude,
Tjitske Roelofs Dantuma, geboren op 7 februari 1818 in Dantumadeel,
Pieter Roelofs Dantuma, geboren op 9 oktober 1820 in Dantumadeel,
Henricus Dantuma, geboren op 13 juli 1823 in Westdongeradeel (Hiaure) en op 27 juni 1828 in Dantumadeel overleden,
Sieger Dantuma, geboren op 4 september 1825 in Westdongeradeel (Hiaure) en op 5 september 1825 in Westdongeradeel overleden,
Roelofke Dantuma, geboren op 15 oktober 1826 in Westdongeradeel (Hiaure) en op 15 juli 1827 in Dantumadeel overleden,

Rinske Henricus Raap, overlijdt op 2 september 1828 in Dantumadeel, 34 jaar oud. Roelof Pieters Dantuma, overlijdt op 12 mei 1822 in Dantumadeel, 31 jaar oud.


XXII

Haakma - Dantuma (1842)       schema 1251

Rinske Roelofs Dantuma, geboren op 30 augustus 1815 in Dantumawoude, dochter van Rinske Henricus Raap en Roelof Pieters Dantuma, trouwt op 19 november 1842 met Klaas Gerryts Haakma,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerrit Haakma, geboren op 25 mei 1843 in Oostdongeradeel,
Dirkje Haakma, geboren op 3 juni 1845 in Oostdongeradeel ,
Durkje Haakma, geboren op 19 maart 1847 in Oostdongeradeel,

Klaas Gerryts Haakma, overlijdt op 30 september 1891 in Oostdongeraddeel, 81 jaar oud.


XXIII

Haakma - Wouda(1867)       schema 1251

Gerrit Haakma, geboren op 25 mei 1843 in Oostdongeradeel, zoon van Rinske Roelofs Dantuma en Klaas Gerryts Haakma, trouwt op 17 januari 1867 met Martje Broers Wouda, geboren op 18 mei 1842 in Ee, dochter van Broer Hendriks Wouda en Rienskje Douwes Douma,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Klaas Haakma, geboren op 21 november 1866 in Oostdongeradeel,
Broer Haakma, geboren op 5 november 1868 in Oostdongeradeel,
Rinske Haakma, geboren op 26 maart 1871 in Oostdongeradeel, overleden op 27 mei 1873 in Oostdongeradeel,
Rinze Haakma, geboren op 15 maart 1874 in Oostdongeradeel,
Durkje Haakma, geboren op 15 september 1875 in Oostdongeradeel,
Douwe Haakma, geboren op 27 september 1877 in Oostdongeradeel,
Hinke Haakma, geboren op 21 november 1881 in Oostdongeradeel,

Gerrit Haakma, overlijdt op 30 mei 1922 in Oostdongeradeel, 79 jaar oud,
Martje Broers Wouda, overlijdt op 23 januari 1904 in Engwierum, 61 jaar oud.


XXIV

Haakma - Bremer(1897)       schema 1251

Klaas Haakma, geboren op 21 november 1866 in Oostdongeradeel, zoon van Gerrit Haakma en Martje Broers Wouda, trouwt op 29 mei 1897 in Oostdongeradeel met Antje Bremer, geboren op 14 februari 1866 in Engwierum, dochter van Freerk Hendriks Bremer en Pietje Jans Reiding,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gerrit Haakma, geboren op 13 januari 1899 in Westergeest,

Klaas Haakma, overlijdt op 17 augustus 1948 in Engwierum, 81 jaar oud,
Antje Bremer, overlijdt op 8 januari 1935 in Engwierum, 68 jaar oud.


XXV

Haakma - Loonstra (1933)       schema 1251

Gerrit Haakma, geboren op 13 januari 1899 in Westergeest, zoon van Klaas Haakma en Antje Bremer, trouwt op 18 mei 1933 met Grietje Loonstra, geboren op 7 februari 1911 in Engwierum, dochter van Jan Loonstra en Engeltje van der Ploeg,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Engeltje Haakma , geboren op 18 juli 1934 in Engwierum;

Gerrit Haakma, overlijdt op 10 februari 1980 in Dokkum, 81 jaar oud,
Grietje Loonstra, overlijdt op 2 november 1984 in Dongeradeel, 73 jaar oud.


XXIV

Haakma - van Oost (1892)       schema 1251

Broer Haakma, geboren op 5 november 1868 in Oostdongeradeel, zoon van Gerrit Haakma en Martje Broers Wouda, trouwt op 14 mei 1892 in Oostdongeradeel met Eelkje van Oost, geboren op 23 oktober 1869 in Oostdongeradeel, dochter van Hendrikus Fransiscus van Oost en Antje Dirks Hofman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Martje Haakma, geboren op 20 februari 1894 in Oostdongeradeel,

Broer Haakma, overlijdt op 5 februari 1940 in oostdongeradeel, 71 jaar oud,
Eelkje van Oost, overlijdt op 23 maart 1894 in Oostdongeradeel, 24 jaar oud.

Haakma - Bremer (1902)       schema 1251

Rinze Haakma, geboren op 15 maart 1874 in Oostdongeradeel, zoon van Gerrit Haakma en Martje Broers Wouda, trouwt op 5 juli 1902 met Geertje Bremer, geboren op 17 november 1874 in Oostdongeradeel, dochter van Albert Hendriks Bremer en Antje Paulus Jaarsma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Rinze Haakma, overlijdt op 30 juni 1932 in Oostdongeradeel, 58 jaar oud.

Grijpstra - Haakma (1900)       schema 1251

Durkje Haakma, geboren op 15 september 1875 in Oostdongeradeel, dochter van Gerrit Haakma en Martje Broers Wouda, trouwt op 19 mei 1900 in Oostdongeradeel met Meine Grijpstra, geboren op 28 augustus 1877 in Oostdongeradeel, zoon van Lubbert Grijpstra en Tjitske Meines Westerhof,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Durkje Haakma, overlijdt op 5 juli 1931 in Oostdongeradeel, 55 jaar oud.

Haakma - Braak (1899)       schema 1251

Douwe Haakma, geboren op 27 september 1877 in Oostdongeradeel, zoon van Gerrit Haakma en Martje Broers Wouda, trouwt op 13 mei 1899 met Grietje Braak, geboren op 14 januari 1875 in Oostdongeradeel, dochter van Pieter Braak en Willemke Koezema,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Martje Haakma, geboren op 12 april 1900 in Oostdongeradeel,

Douwe Haakma, overlijdt op 21 september 1939 in Leeuwarden, oud 61 jaar.

Hoekstra - Haakma (1904)       schema 1251

Hinke Haakma, geboren op 21 november 1881 in Oostdongeradeel, dochter van Gerrit Haakma en Martje Broers Wouda, trouwt op 21 mei 1904 in Oostdongeradeel met Hielke Hoekstra, geboren op 15 december 1876 in Oostdongeradeel, zoon van Siebe Doetzes Hoekstra en Pietrik Berends Terpstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Bakkers - Haakma (1877)       schema 1251

Dirkje Haakma, geboren op 3 juni 1845 in Oostdongeradeel, dochter van Rinske Roelofs Dantuma en Klaas Gerryts Haakma, trouwt op 12 oktober 1877 met Albert Bakkers, geboren in 1844 in Oudwoude, zoon van Luitjen Alberts Bakkers en Trijntje Minzes Buwalda,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Klaas Bakkers, geboren op 15 mei 1879 in Achtkarspelen,


XXII

Miedema - Dantuma (1843)       schema 1251

Tjitske Roelofs Dantuma, geboren op 7 februari 1818 in Dantumadeel, dochter van Rinske Henricus Raap en Roelof Pieters Dantuma, trouwt op 13 mei 1843 in Oostdongeradeel met Gerben Doedes Miedema, gedoopt op 3 mei 1801 in Jelsum, zoon van Doede Gerbens Miedema en Dieuwke Jurjens.Terpstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerben Doedes Miedema, overlijdt voor 1852.

Leenburg - Dantuma (1852)       schema 1251

Tjitske Roelofs Dantuma, geboren op 7 februari 1818 in Dantumadeel, dochter van Rinske Henricus Raap en Roelof Pieters Dantuma, hertrouwt op 7 mei 1852 met Brant Jans Leenburg,geboren op 28 oktober 1827 in Oostdongeradeel, zoon van Jan Hendriks Leenburg en Sytske Brants Dijkstra,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Janneke Leenburg, geboren op 24 november 1857 in Oostdongeradeel,

Tjitske Roelofs Dantuma, overlijdt op 14 februari 1889 in Oostdongeradeel, 71 jaar oud.


XXIII

Hoekstra - Leenburg (1878)       schema 1251

Janneke Leenburg, geboren op 24 november 1857 in Oostdongeradeel, dochter van Tjitske Roelofs Dantuma en Brant Jans Leenburg, trouwt op 14 mei 1878 in Oostdongeradeel met Ynze Lolles Hoekstra, geboren op 22 januari 1858 in Oostdongeradeel, zoon van Lolle Theunis Hoekstra en Richtjen Taekes Hofman,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend ,

Rose Rixtje Ynzes Hoekstra,
Sadie Sjitske Ynzes Hoekstra,
TjitskeHoekstra, geboren op 16 april 1879 in Oostdongeradeel,
Lolle Hoekstra, geboren op 6 augustus 1880 in Oostdongeradeel,
Brant Hoekstra, geboren op 7 april 1891 in Oostdongeradeel,
Anna Antje Ynzes Hoekstra, geboren in 1896 in Nederland,

Janneke Leenburg, overlijdt op 27 april 1923 in Chicago/Illnois, 65 jaar oud,
Ynze Lolles Hoekstra, overlijdt op 18 december 1923 in Chicago/Illnois, 65 jaar oud.


XXIV

Hoekstra - Hofma ( )       schema 1251

Lolle Hoekstra, geboren op 6 augustus 1880 in Oostdongeradeel, zoon van Janneke Leenburg en Ynze Lolles Hoekstra, trouwt met Klaasje Hofma, geboren op 24 juni 1877 in Oldeholtpade, dochter van Rinze Annes Hofma en Jogiena Reinders Drijfhout,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend ,

Tjitske Hoekstra ,
Wibbina Hoekstra,

Lolle Hoekstra, overlijdt op 3 februari 1974 in Wolvega, 93 jaar oud,
Klaasje Hofma, overlijdt op 12 januari 1931, 53 jaar oud.

Hoekstra - Wachter ( )       schema 1251

Brant Hoekstra, geboren op 7 april 1891 in Oostdongeradeel, zoon van Janneke Leenburg en Ynze Lolles Hoekstra, trouwt met Jennie Wachter, geboren in 1898 in Nederland,
Uit dit huwelijk is één kind bekend ,

Bernard Barney Hoekstra , geboren in 1918 in Illnois, overleden op 8 juni 1991,

Brant Hoekstra, overlijdt op 2 november 1918 in Chicago, 27 jaar oud.

Iwema - Hoekstra ( )       schema 1251

Anna Antje Ynzes Hoekstra, geboren in 1896 in Nederland, dochter van Janneke Leenburg en Ynze Lolles Hoekstra, trouwt met Albert Iwema, geboren op 28 augustus 1896 in Chicaho/Illenois, zoon van Jan Iwema en Antje Jager
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen ,

Anna Antje Ynzes Hoekstra, overlijdt in maart 1986 in Homewood/Illnois, 89 of 90 jaar oud,
Albert Iwema, overlijdt op 11 juni 1974 in Homewood/Illnois, 77 jaar oud.


XXII

Dantuma - Miedema (1844)       schema 1251

Pieter Roelofs Dantuma, geboren op 9 oktober 1820 in Dantumadeel, zoon van Rinske Henricus Raap en Roelof Pieters Dantuma, trouwt op 16 april 1844 met Joukjen Hendriks Miedema, geboren in 1817 in Kootstertille, dochter van Hendrik Jacobs Miedema en Ankje Willems Eisma,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Roelof Dantuma, geboren op 21 november 1844 in Dantumadeel en voor 1846 overleden,
Roelof Dantuma, geboren op 10 mei 1846 in Dantumadeel,
Hendrik Dantuma, geboren op 14 juni 1849 in Dantumadeel,
Ankje Dantuma, geboren op 28 juli 1851 in Dantumadeel,
Rinske Pieters Dantuma, geboren op 12 maart 1854 in Dantumadeel,
Hendrikje Dantuma, geboren op 28 maart 1857 in Dantumadeel,

Joukjen Hendriks Miedema, overlijdt op 30 januari 1887 in Dantumadeel, 70 jaar oud.


XXIII

de Vries - Dantuma (1875)       schema 1251

Rinske Pieters Dantuma, geboren op 12 maart 1854 in Dantumadeel, dochter van Pieter Roelofs Dantuma en Joukjen Hendriks Miedema, trouwt op 6 mei 1875 met Kornelis Gelts de Vries, geboren in 1852 in Murmerwoude, zoon van Gelt Kornelis de Vries en Ymkje Gerrits Venema,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Joukje de Vries, geboren op 5 december 1876 in Dantumadeel,
Ymkje de Vries, geboren op 31 december 1878 in Dantumadeel,
Ankje de Vries, geboren op 5 oktober 1880 in Murmerwoude,
Grietje de Vries, geboren op 8 oktober 1882 in Dantumadeel,
Pietje de Vries, geboren op 5 mei 1885 in Dantumadeel en op 2 mei 1888 in Dantumadeel overleden,
Gelt de Vries, geboren op 3 mei 1887 in Dantumadeel,
Pietertje de Vries, geboren op 21 juli 1889 in Dantumadeel,
Antje de Vries, geboren op 20 oktober 1891 in Dantumadeel,
Roelof de Vries, geboren op 15 movember 1896 in Dantumadeel,

Rinske Pieters Dantuma, overlijdt 30 november 1923 in Dantumadeel, 69 jaar oud.


XXIV

Jongsma - de Vries (1900)       schema 1251

Joukje de Vries, geboren op 5 december 1876 in Dantumadeel, dochter van Rinske Pieters Dantuma en Kornelis Gelts de Vries, trouwt op 26 mei 1900 met Hepke Jongsma, geboren in 1874 in Dantumawoude, zoon van Egbert Jans Jongsma en Maaike Geerts Hoekstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jellema - de Vries (1898)       schema 1251

Ymkje de Vries, geboren op 31 december 1878 in Dantumadeel, dochter van Rinske Pieters Dantuma en Kornelis Gelts de Vries, trouwt op 22 oktober 1898 met Pieter Jellema, geboren in 1875 in Rinsumageest, zoon van Thijs Pieters Jellema en Trijntje Wybes Dijkstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

van der Wiel - Raap (1815)       schema 1252

Tjitske Henricus Raap, geboren op 27 januari 1796 in Dantumawoude, gedoopt op 7 februari 1796 in Damwoude, dochter van Henricus Adrianus Raap en Rinske Doekes Ringnalda, trouwt op 30 december 1815 in Veenwouden met Sytse Everts van der Wiel, geboren op 4 januari 1794 in Driesum, zoon van Evert Jilles van der Wiel en Jitske Sygers,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Evert Sytses van der Wiel, geboren op 7 februari 1818 in Dantumadeel,
Rinske van der Wiel, geboren op 19 mei 1820 in Dantumadeel,
Rinske Sytses van der Wiel, geboren in 1821,
Henricus Sytses van der Wiel, geboren op 31 december 1821 in Dantumadeel,
Jitske van der Wiel, geboren op 21 juli 1824 in Dantumadeel,
Saapke Sytzes van der Wiel, geboren op 2 december 1825 in Dantumadeel,
Jilles van der Wiel, geboren op 15 februari 1830 in Westdongeradeel (Hiaure),

Sytse Everts van der Wiel, overlijdt voor 1834.

van der Werf - Raap (1834)       schema 1252

Tjitske Henricus Raap, geboren op 27 januari 1796 in Dantumawoude, gedoopt op 7 februari 1796 in Damwoude, dochter van Henricus Adrianus Raap en Rinske Doekes Ringnalda, hertrouwt in 1834 met Hendrik Tietes van der Werf, geboren op 16 september 1802 in Kollumerzwaag, zoon van Ties Hendriks van der Werf en Antje Heinses Kempenaar,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Tiete Hendriks van der Werf, geboren op 5 april 1835 in Dantumadeel,

Tjitske Henricus Raap, overlijdt op 28 april 1835 in Dantumadeel, 39 jaar oud,
Hendrik Tietes van der Werf, overlijdt op 26 september 1867 in Dantumadeel, 65 jaar oud.


XXII

van der Wiel - Wiersma (1842)       schema 1252

Evert Sytses van der Wiel, geboren op 7 februari 1818 in Dantumadeel, zoon van Tjitske Henricus Raap en Sytse Everts van der Wiel, trouwt omstreeks 1842 met Hendrikje Klases Wiersma, geboren in 1816 in Driesum, dochter van Klaas Hendriks Wiersma en Jeltje Ruurds van der Meer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sietse Everts van der Wiel, geboren in 1843 in Driesum,
Jeltje Everts van der Wiel, geboren in 1846 in Driesum,
Klaas Everts van der Wiel, geboren op 30 augustus 1850 in Driesum,

Evert Sytses van der Wiel, overlijdt op 5 oktober 1881 in Dantumadeel, 63 jaar oud.


XXIII

van der Wiel - Sipma (1874)       schema 1252

Sietse Everts van der Wiel, geboren in 1843 in Driesum, zoon van Evert Sytses van der Wiel en Hendrikje Klases Wiersma, trouwt op 14 mei 1874 met Wiepke Johannes Sipma, geboren op 3 maart 1852 in Westergeest, dochter van Johannes Sipma en Aaltje Klazes Hummel,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Aaltje van der Wiel, geboren op 7 juni 1875 in Dantumadee ,
Evert van der Wiel, geboren op 2 maart 1878 in Leek, overleden op 27 juli 1878 in Dantumadeel,
Hendrikje van der Wiel, geboren op 17 februari 1880 in Dantumadeel,
Johannes van der Wiel, geboren op 22 april 1883 in Dantumadeel,
Tjitske van der Wiel, geboren op 5 maart 1886 in Kollumerland c.a., overleden op 18 maart 1899 in Kollumerland c.a.,
Evert van der Wiel, geboren op 8 april 1889 in Kollumerland c.a.,
Klaas van der Wiel, geboren op 12 november 1893 in Kollumerland c.a.


XXIV

Steiger - van der Wiel (1894)       schema 1252

Aaltje van der Wiel, geboren op 7 juni 1875 in Dantumadeel, dochter van Sietse Everts van der Wiel en Wiepke Johannes Sipma, trouwt op 18 augustus 1894 in Kollumerland c.a. met Anne Jaspers Steiger, geboren op 4 maart 1874 in Morra, zoon van Jasper Lieuwes Steiger en Sieuwke Jochems Kooistra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aaltje van der Wiel, overlijdt op 16 december 1901 in Kollumerland, 26 jaar oud,
Anne Jaspers Steiger, overlijdt in 1911, 35 of 36 jaar oud.

de Jong - van der Wiel (1906)       schema 1252

Hendrikje van der Wiel, geboren op 17 februari 1880 in Dantumadeel, dochter van Sietse Everts van der Wiel en Wiepke Johannes Sipma, trouwt op 19 mei 1906 met Johannes de Jong, geboren in 1881 in Wouterswoude, zoon van Wytse Everts de Jong en Ybeltje Douwes Boskma,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Evert de Jong, geboren op 18 januari 1914 in de Triemen,

Hendrikje van der Wiel, overlijdt op 22 oktober 1941 in Kollumerland c.a., 61 jaar oud.


XXV

de Jong - Brondijk ( )       schema 1252

Evert de Jong, geboren op 18 januari 1914 in de Triemen, zoon van Hendrikje van der Wiel en Johannes de Jong, trouwt met Wilhelmina IJtje Brondijk, geboren op 18 augustus 1915 in Stroobos, dochter van Heere Brondijk en Elisabeth Rinsma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van der Wiel - Bergman (1910)       schema 1252

Johannes van der Wiel, geboren op 22 april 1883 in Dantumadeel, zoon van Sietse Everts van der Wiel en Wiepke Johannes Sipma, trouwt op 22 april 1910 in Winschoten met Eelje Bergman, geboren op 3 december 1883 in Winschoten, dochter van Nanne Jakobs Bergman en Weija Meins ,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Nanno Jakob van der Wiel, geboren in 1911 in Amsterdam, overleden op 25 juli 1911 in Winschoten,
Johannes van der Wiel, geboren in 1917 in Amsterdam, overleden op 17 mei 1920 in Winschoten,

Eelje Bergman, overlijdt voor 1921.

van der Wiel - Korf (1921)       schema 1252

Johannes van der Wiel, geboren op 22 april 1883 in Dantumadeel, zoon van Sietse Everts van der Wiel en Wiepke Johannes Sipma, hertrouwt op 16 april 1921 in Kollumerland c.a. met Martje Korf, geboren op 22 juli 1879 in Twijzel, dochter van Jan Ypes Korf en Grietje Liekeles Tuinstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johannes van der Wiel, overlijdt op 24 oktober 1941 in Groningen, 58 jaar oud.


XXIII

de Vries - van der Wiel (1871)       schema 1252

Jeltje Everts van der Wiel, geboren in 1846 in Driesum, dochter van Evert Sytses van der Wiel en Hendrikje Klases Wiersma, trouwt op 11 mei 1871 met Jarig Klazes de Vries, geboren in 1847 in Westergeest, zoon van Klaas Egberts de Vries en Eelkje Tymens Koopmans. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend ,

Klaas de Vries, geboren op 30 januari 1872 in Dantumadeel,
Evert de Vries, geboren op 7 auguastus 1874 in Dantumadeel,
Eelke de Vries, geboren op 6 oktober 1880 in Dantumadeel,
Thymen de Vries, geboren op 29 januari 1884 in Dantumadeel.


XXIV

de Vries - de Vries (1900)       schema 1252

Klaas de Vries, geboren 30 januari 1872 in Dantumadeel, zoon van Jeltje Everts van der Wiel en Jarig Klazes de Vries, trouwt op 19 mei 1900 met Martje de Vries, geboren in 1873 in Murmerwoude, dochter van Jan Berends de Vries en Antje Tjibbes Hoekstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Vries - Posthuma (1918)       schema 1252

Evert de Vries, geboren 7 augustus 1874 in Dantumadeel, zoon van Jeltje Everts van der Wiel en Jarig Klazes de Vries, trouwt op 7 maart 1918 met Jitske Posthuma, geboren in 1876 in Driesum, dochter van Sipke Sytses Posthuma en Pietje Jogchums Smits,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Vries - Steenstra (1903)       schema 1252

Eelke de Vries, geboren 6 oktober 1880 in Dantumadeel, zoon van Jeltje Everts van der Wiel en Jarig Klazes de Vries, trouwt op 20 mei 1903 met Grietje Steenstra, geboren in 1883 in Oostrum, dochter van Jan Steenstra en Wemeltje Dijkstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Eelke de Vries, overlijdt op 27 november 1918 in Dantumadeel, 38 jaar oud.

de Vries - van der Meer (1913)       schema 1252

Thymen de Vries, geboren 29januari 1884 in Dantumadeel, zoon van Jeltje Everts van der Wiel en Jarig Klazes de Vries, trouwt op 16 oktober 1913 met Korneliske van der Meer, geboren in 1886 in Oudwoude, dochter van Meer, Ybele van der Meer en Grietje de Vries,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

van der Wiel - Bosgraaf (1877)       schema 1252

Klaas Everts van der Wiel, geboren in 1851 in Driesum, zoon van Evert Sytses van der Wiel en Hendrikje Klases Wiersma, trouwt op 21 mei 1877 met Antje Freerks Bosgraaf, geboren in 1853 in Dantumawoude, dochter van Freerk Durks Bosgraaf en Sjoerdtje Symens Kooistra,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Evert van der Wiel, geboren op 7 mei 1879 in Dantumadeel,
Freerk van der Wiel, geboren op 12 augustus 1885 in Dantumadeel,
Sytse van der Wiel, geboren op 8 februari 1888 in Dantumadeel.


XXIV

van der Wiel - Dantuma ( )       schema 1252

Evert van der Wiel, geboren op 7 mei 1879 in Dantumadeel, zoon van Klaas Everts van der Wiel en Antje Freerks Bosgraaf, trouwt met Grietje Dantuma, geboren op 8 februari 1881 in Driesum, dochter van Klaas Minnes Dantuma en Pietje SIkkes Oegema,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Wiel - de Boer ( )       schema 1252

Sytse van der Wiel, geboren op 8 februari 1888 in Dantumadeel, zoon van Klaas Everts van der Wiel en Antje Freerks Bosgraaf, trouwt met Tjalkje de Boer, geboren in 1889 in Driesum, dochter van Yke Sytses de Boer en Sjoukje Andries de Vries,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

de Jong - van der Wiel (1860)       schema 1252

Rinske Sytses van der Wiel, geboren in 1821, dochter van Tjitske Henricus Raap en Sytse Everts van der Wiel, trouwt op 12 mei 1860 met Bauke Sytzes de Jong, geboren in 1822 in Driesum, zoon van Sytze Pieters de Jong en Gertje Sygers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Rinske had bij haar huwelijk een dochter van een niet bekende vader:
Tjitske van der Wiel, geboren in 1842 in Dantumadeel,

Rinske Sytses van der Wiel, overlijdt op 9 februari 1891 in Dantumadeel, 69 of 70 jaar oud.


XXIII

Lawerman - van der Wiel (1862)       schema 1252

Tjitske van der Wiel, geboren in 1842, dochter van Rinske Sytses van der Wiel, trouwt op 6 november 1862 met Meindert Jacobs Lawerman, geboren in 1835 in Driesum, zoon van Jacob Doedes Lawerman en Rinkje Meinderts Dantuma,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Romkje Lawerman, geboren op 23 augustus 1864 in Dantumadeel,
Jacob Lawerman, geboren op 19 februari 1873 in Dantumadeel,
Rinske Lawerman, geboren op 4 april 1883 in Dantumadeel en op 20 augustus 1918 in Tonsel (Harderwijk), overleden.


XXIV

Raadsma - Lawerman (1889)       schema 1252

Romkje Lawerman, geboren op 23 augustus 1864 in Dantumadeel, dochter van Rinske Sytses van der Wiel en Meindert Jacobs Lawerman, trouwt op 7 juni 1889 met Frans Raadsma, geboren op 17 november 1857 in Ee, (Oostdongeradeel), zoon van Hendrik Raadsma en Tettje Willems Ruisch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Frans Raadsma, overlijdt op 12 oktober 1926 in Harlingen, 68 jaar oud.


XXII

van der Wiel - van Zuilen (1845)       schema 1252

Henricus Sytses van der Wiel, geboren op 31 ddecember 1821 in Dantumadeel, zoon van Tjitske Henricus Raap en Sytse Everts van der Wiel, trouwt op 8 juni 1845 met Aaltje Pieters van Zuilen, geboren in 1820 in Doezum, dochter van Pieter van Zuilen en Jantje Ytsens Wipma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Henricus Sytses van der Wiel, overlijdt op 21 januari 1846 in Dantumadeel, 24 jaar oud.

Beiboer - van der Wiel (1851)       schema 1252

Saapke Sytzes van der Wiel, geboren op 2 december 1825 in Dantumadeel, dochter van Tjitske Henricus Raap en Sytse Everts van der Wiel, trouwt op 25 oktober 1851 met Franke Geerts Beiboer, geboren in 1828 in Oudwoude, zoon van Geert Luitjens Beyboer en Wytske Frankes Sekema,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend ,

Geert Frankes Beiboer, geboren op 21 augustus 1852 in Westergeest,
Sytze Frankes Beiboer, geboren op 25 maart 1854 in Kollumerland c.a.,
Wytske Frankes Beiboer , geboren op 31 mei 1856 in Kollumerland c.a.,
Hendrikus Beiboer, geboren op 10 december 1857 in Kollumerland c.a.,
Luitjen Beiboer, geboren op 8 februari 1862 in Kollumerland c.a.,
Evert Beiboer, geboren op 5 juni 1864 in Dantumadeel,
Tjitske Beiboer, geboren op 13 mei 1866 in Dantumadeel/Wouterswoude,
Romkje Beiboer, geboren op 11 augustus 1868 in Dantumadeel,

Saapke Sytzes van der Wiel, overlijdt op 20 augustus 1895 in Dantumadeel, 69 jaar oud,
Franke Geerts Beyboer, overlijdt op 5 februari 1899 in Driesum, 70 jaar oud.


XXIII

Beiboer - Postma (1883)       schema 1252

Geert Frankes Beiboer, geboren op 21 augustus 1852 in Westergeest, zoon van Saapke Sytzes van der Wiel en Franke Geerts Beiboer, trouwt op 28 juli 1883 met Baaye Geerts Postma, geboren op 12 juni 1859 in Kollumerzwaag, dochter van Geert Gooitzens Postma en Tjette Gabes Boorsma,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Franke Beiboer, geboren op 2 september 1884 in Dantumadeel,
Geert Beiboer, geboren op 11 januari 1886 in Driesum,
Saapke Geerts Beiboer, geboren op 25 augustus 1887 in Dantumadeel, overleden op 21 mei 1888,

Geert Frankes Beiboer, overlijdt op 8 april 1919 in Dantumadeel, 66 jaar oud,
Baaye Geerts Postma, overlijdt op 4 juni 1892 in Dantumadeel, 32 jaar oud.

Beiboer - Meijer ( )       schema 1252

Geert Frankes Beiboer, geboren op 21 augustus 1852 in Westergeest, zoon van Saapke Sytzes van der Wiel en Franke Geerts Beiboer, hertrouwt met Antje Meijer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Beiboer - Blankman (1912)       schema 1252

Franke Beiboer, geboren op 2 september 1884 in Dantumadeel, zoon van Geert Frankes Beiboer en Baaye Geerts Postma, trouwt op 14 maart 1912 in den Helder met Catharina Blankman, geboren op 11 november 1884 in den Helder, dochter van Jan Pieters Blankman en Aaltje Dekker,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Catharina Willy Beiboer, geboren op 2 april 1925 in Utrecht, overleden op 5 april 1925 in Utrecht,
Frank Geert Beiboer, geboren op 2 april 1925 in Utrecht,

Franke Beiboer, overlijdt op 23 mei 1960, 75 jaar oud,
Catharina Blankman, overlijdt op 10 juli 1961 in Groningen, 76 jaar oud.


XXV

Beiboer - van Hemmen (1954)       schema 1252

Frank Geert Beiboer, geboren op 2 april 1925 in Utrecht, zoon van Franke Beiboer en Catharina Blankman, trouwt in 1954 met Hillechiena Jeannette van Hemmen, geboren in 1926, dochter van Hendrik van Hemmen en Anna Helder,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Annette Beiboer, geboren in 1956,
Franke Hendrik Beiboer, geboren in 1959,

Frank Geert Beiboer, overlijdt op 5 januari 1990 in Haren, 64 jaar oud.


XXIV

Beiboer - Bleeker (1912)       schema 1252

Geert Beiboer, geboren op 11 jabuari 1886 in Driesum, zoon van Geert Frankes Beiboer en Baaye Geerts Postma, trouwt op 23 mei 1912 in Gaasterland met Rink Doedes Bleeker, geboren op 19 juni 1889 in Gaasterland, dochter van Doede Johannes Bleeker en Hendrikjen Bouwman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Geert Beiboer, overlijdt op 26 augustus 1969 in Oranjewoud, 83 jaar oud,
Rink Doedes Bleeker, overlijdt op 29 mei 1975 in Oranjewoud, 85 jaar oud.


XXIII

Beiboer - Sevinga (1888)       schema 1252

Sytze Frankes Beiboer, geboren op 25 maart 1854 in Kollumerland c.a., zoon van Saapke Sytzes van der Wiel en Franke Geerts Beiboer, trouwt op 30 juni 1888 met Johanna Margarietha Sevinga, geboren op 30 augustus 1852 in Kollum, dochter van Johannes Durks Sevinga en Tetje Tjallings Vlasman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend ,

Tena Sevinga, geboren in 1891 in Grand Rapids,

Sytze Frankes Beiboer, overlijdt in 1913 in Grand Rapids (Michigan/USA), 57 of 58 jaar oud,
Johanna Margarietha Sevinga, overlijdt op 8 augustus 1903 in Grand Rapids, 50 jaar oud.


XXIV

Knott - Sevinga (1916)       schema 1252

Tena Sevinga, geboren in 1891 in Grand Rapids, dochter van Sytze Frankes Beiboer en Johanna Margarietha Sevinga, trouwt omstreeks 1916 met Henry Andrew Knott, geboren op 26 januari 1893 in Bedum, zoon van Anjes Knot en Egberdina van der Tuuk,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Arthur Henry Knott, geboren op 23 mei 1917 in Grand Rapids (Michigan/USA), overleden op 20 september 1984 in Grand Rapids,
Marvin Henry Knott, geboren op 26 juni 1921 in Grand Rapids (Kent County), overleden in 1972 in Grand Rapids,

Tena Sevinga, overlijdt op 10 juli 1957 in Grand Rapids, 65 of 66 jaar oud,
Henry Andrew Knott, overlijdt op 4 december 1975 in Jenison (Ottawa), 82 jaar oud.


XXIII

Reitsma - Beiboer (1880)       schema 1252

Wytske Frankes Beiboer, geboren op 31 mei 1856 in Kollumerland c.a., dochter van Saapke Sytzes van der Wiel en Franke Geerts Beiboer, trouwt op 15 mei 1880 in Ferwerderadeel met Jan Lieuwes Reitsma, geboren op 27 augustus 1855 in Genum, zoon van Lieuwe Jans Reitsma en Durkje Jans Vellinga,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Lieuwe Reitsma , geboren op 16 februari 1881 in Ferwerderadeel,
Saapke Reitsma, geboren op 11 augustus 1883 in Ferwerderadeel,
Dirkje Reitsma, geboren op 12 februari 1886 in Ferwerderadeel,
Tjitske Reitsma, geboren op 29 september 1890 in Westdongeradeel, overleden op 11 fe bruari 1902 in Ferwerderadeel,
Janneke Reitsma, geboren op 29 november 1892 in Ferwerderadeel,

Jan Lieuwes Reitsma, overlijdt op 25 november 1894 in Ferwerderadeel, 39 jaar oud.

Rintjema - Beiboer (1896)       schema 1252

Wytske Frankes Beiboer, geboren op 31 mei 1856 in Kollumerland c.a., dochter van Saapke Sytzes van der Wiel en Franke Geerts Beiboer, hertrouwt op 9 mei 1896 met Anne Jans Rintjema, geboren op 21 november 1864 in Rinsumageest, zoon van Jan Tjeerds Rintjema en Rixtje Annes Lijzenga,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jan Rintjema, geboren op 7 januari 1897 in Reitsum,
FrankeRintjema, geboren op 30 maart 1898 in Reitsum in Ferwerderadeel, overleden op 23 januari 1905 in Ferwerderadeel,
Tjeerd Rintjema,geboren op 3 januari 1900 in Reitsum in Ferwerderadeel,
Tjerk Rintjema, geboren in 1902 in Reitsum in Ferwerderadeel, overleden op 29 juni 1904 in Ferwerderadeel,
Geert Rintjema,geboren op 7 februari 1902 in Reitsum in Ferwerderadeel,

Wytske Frankes Beiboer, overlijdt op 18 januari 1946 in Grand Rapids, 89 jaar oud,
Anne Jans Rintjema, overlijdt op 29 september 1939 in Grand Rapids, 74 jaar oud.


XXIV

Reitsma - Haga (1908)       schema 1252

Lieuwe Reitsma, geboren op 16 februari 1881 in Ferwerderadeel, zoon van Wytske Frankes Beiboer en Jan Lieuwes Reitsma, trouwt op 21 mei 1908 met Tytje Haga, geboren op 21 november 1885 in Blija in Ferwerderadeel, dochter van Goffe Jitzes Haga en Antje Gerbens Veltman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Reitsma, geboren in 1910, overleden op 15 augustus 1911 in Ferwerderadeel,
Hiltje Reitsma, geboren op 18 januari 1910, overleden op 26 januari 1996,

Tytje Haga, overlijdt op 6 november 1918 in Ferwerderadeel, 32 jaar oud.

Reitsma - Bosgra (1920)       schema 1252

Lieuwe Reitsma, geboren op 16 februari 1881 in Ferwerderadeel, zoon van Wytske Frankes Beiboer en Jan Lieuwes Reitsma, hertrouwt op 28 januari 1920 met Jantje Bosgra, geboren op 17 maart 1893 in Wierum, dochter van Tiete Jacobs Bosgra en Riemke Sybes Visser,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Lieuwe Reitsma, overlijdt op 2 januari 1950 in Ferwerderadeel,
Jantje Bosgra, overlijdt op 3 augustus 1973 in Reitsum, 80 jaar oud.

Wiersma - Reitsma (1909)       schema 1252

Saapke Reitsma, geboren op 11 augustus 1883 in Ferwerderadeel, dochter van Wytske Frankes Beiboer en Jan Lieuwes Reitsma, trouwt op 19 mei 1909 in Ferwerderadeel met Hendrik Lieuwes Wiersma, geboren op 26 juli 1883 in Murmerwoude, zoon van Lieuwe Hendriks Wiersma en Martje Ydes van Hijum,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Yde Hendriks Wiersma, geboren op 27 april 1915 in Genum,

Saapke Reitsma, overlijdt op 19 december 1971 in Damwoude, 88 jaar oud,
Hendrik Lieuwes Wiersma, overlijdt op 1 juni 1965 in Damwoude, 81 jaar oud.


XXV

Wiersma - Hoekstra (1953)       schema 1252

Yde Hendriks Wiersma, geboren op 27 april 1915 in Genum, zoon van Saapke Reitsma en Hendrik Lieuwes Wiersma, trouwt omstreeks 1953 met Ytje Jans Hoekstra, geboren op 4 maart 1916 in Driesum, dochter van Jan Tjipkes Hoekstra en Geeltje Jans Huizenga,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderem bekend ,

Geeltje Ydes Wiersma, geboren op 21 juni 1954 in Zwaagwesteinde,
Hendrik Ydes Wiersma, geboren op 26 februari 1956 in Leeuwarden,
Saapke Ydes Wiersma, geboren op 31 januari 1959 in Dokkum,

Yde Hendriks Wiersma, overlijdt op 13 februari 2003, 87 jaar oud,
Ytje Jans Hoekstra, overlijdt op 25 maart 2003 in Hurdegaryp, 87 jaar oud.


XXIV

Spoelstra - Reitsma (1916)       schema 1252

Dirkje Reitsma, geboren op 12 februari 1886 in Ferwerderadeel, dochter van Wytske Frankes Beiboer en Jan Lieuwes Reitsma, trouwt op 8 november 1916 in Amsterdam met Jelle Spoelstra, geboren op 16 september 1890 in Hennaarderadeel, zoon van Kornelus Sijbrens Spoelstra en Evertje Nooitgedacht,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirkje Reitsma, overlijdt op 18 januari 1971 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 84 jaar oud,
Jelle Spoelstra, overlijdt op 23 september 1971 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 81 jaar oud.

Gaastra - Reitsma (1920)       schema 1252

Janneke Reitsma, geboren op 29 november 1892 in Ferwerderadeel, dochter van Wytske Frankes Beiboer en Jan Lieuwes Reitsma, trouwt op 31 mei 1920 in Comstock Park met Jacob Gaastra, geboren op 11 maart 1893, zoon van Otte Jacobs Gaastra en Anna Hoekstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Janneke Reitsma, overlijdt in 1919 in Michigan, 25 of 26 jaar oud,
Jacob Gaastra, overlijdt in 1978 in Grand Rapids, 83 of 84 jaar oud.


Rintjema - Piersma (1923)       schema 1252

Jan Rintjema, geboren op 7 januari 1897 in Reitsum, zoon van Wytske Frankes Beiboer en Anne Jans Rintjema, trouwt op 27 december 1923 met Harriet Piersma, geboren op 27 september 1895 in Grand Rapids,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Harriet Piersma, overlijdt op 25 juli 1950 in Grand Rapids, 54 jaar oud.

Rintjema - Janet ( )       schema 1252

Jan Rintjema, geboren op 7 januari 1897 in Reitsum, zoon van Wytske Frankes Beiboer en Anne Jans Rintjema, hertrouwt met Janet, geboren op 24 oktober 1906,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Rintjema, overlijdt op 20 maart 1979 in Comstock Park, 82 jaar oud,
Janet, overlijdt op 4 november 1996 in Jenison/Michigan, 90 jaar oud.

Rintjema - ter Horst ( )       schema 1252

Tjeerd Rintjema, geboren op 3 januari 1900 in Reitsum in Ferwerderadeel, zoon van Wytske Frankes Beiboer en Anne Jans Rintjema, trouwt met Hendricka ter Horst, geboren in 1900,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rintjema - Bertha ( )       schema 1252

Tjeerd Rintjema, geboren op 3 januari 1900 in Reitsum in Ferwerderadeel, zoon van Wytske Frankes Beiboer en Anne Jans Rintjema, hertrouwt met Bertha, geboren op 22 juni 1911 in Grand Rapids,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rintjema - Olson ( )       schema 1252

Tjeerd Rintjema, geboren op 3 januari 1900 in Reitsum in Ferwerderadeel, zoon van Wytske Frankes Beiboer en Anne Jans Rintjema, hertrouwt met Rozella Olson, geboren op 13 oktober 1906 in de U.S.A.,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Tjeerd Rintjema, overlijdt op 19 oktober 1987 in Grand Rapids, 87 jaar oud,
Rozella Olson, overlijdt in 1990 in Grand Rapids, 82 of 83 jaar oud.

Rintjema - Susan ( )       schema 1252

Geert Rintjema, geboren op 7 februari 1902 in Reitsum in Ferwerderadeel, zoon van Wytske Frankes Beiboer en Anne Jans Rintjema, trouwt met Susan, geboren in 1900 in de U.S.A.,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rintjema - Frances ( )       schema 1252

Geert Rintjema, geboren op 7 februari 1902 in Reitsum in Ferwerderadeel, zoon van Wytske Frankes Beiboer en Anne Jans Rintjema, hertrouwt met Frances, geboren op 24 april 1906.,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Geert Rintjema, overlijdt op 6 juli 1995 in Jenison/USA, 93 jaar oud,
Frances, overlijdt op 22 maart 1995 in Jenison, 88 jaar oud.


XXIII

Beiboer - Roorda (1883)       schema 1252

Hendrikus Beiboer, geboren op 10 december 1857 in Kollumerland c.a., zoon van Saapke Sytzes van der Wiel en Franke Geerts Beiboer, trouwt op 28 juli 1883 met Maaike Taekes Roorda, geboren op 10 mei 1857 in Eestrum, dochter van Taeke Filippus Roorda en Lutske Ebes Wiersma,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Lutskje Beiboer, geboren op 4 december 1884 in Kollumerland, overleden op 7 december 1884 in Kollumerland c.a.,
Lutske Beiboer, geboren op 15 september 1885 in Kollumerland, overleden op 16 februari 1923 in Grootegeast,
Franke Beiboer, geboren op 22 september 1886 in Oudwoude,
Taeke Beiboer, geboren op 25 september 1887 in Lutjewoude onder Augsbuurt,
Geert Beiboer, geboren op 23 februari 1889 in Lutjewoude onder Augsbuurt,
Filippus Beiboer, geboren op 24 juni 1890 in Kollumerland c.a., overleden op 2 juli 1890 in Kollumerland c.a.,
Filippus Beiboer, geboren op 25 mei 1891 in Kollumerland., overleden op 2 juli 1905 in Kollumerland c.a.,
Saapke Beiboer, geboren op 18 november 1892 in Kollumerland c.a.., overleden op 3 maart 1894 in Kollumerland c.a.,
Ebe Beiboer, geboren op 11 januari 1894 in Kollumerland c.a., overleden op 17 januari 1894 in Kollumerland c.a.,
Saapke Beiboer, geboren op 15 juni 1896 in Kollumerland c.a.,
Ebe Beiboer, geboren op 5 juli 1898 in Augsbuurt,

Hendrikus Beiboer, overlijdt op 11 november 1942 in Grand Rapids (USA), 84 jaar oud,
Maaike Taekes Roorda, overlijdt op 8 maart 1922 in Kollum, 64 jaar oud.


XXIV

Beiboer - de Vries (1912)       schema 1252

Franke Beiboer, geboren op 22 september 1886 in Oudwoude, zoon van Hendrikus Beiboer en Maaike Taekes Roorda, trouwt op 15 mei 1912 in Ferwerderadeel met Betske de Vries, geboren op 12 december 1886 in Wanswerd, dochter van Hendrik Sijbes de Vries en Akke Gatases van der Beek,
Uit dit huwelijk zijn kinderen en kleinkinderen,

Franke Beiboer, overlijdt op 23 december 1955 in Wanswerd, 69 jaar oud,
Betske de Vries, overlijdt op 22 oktober 1962 in Jislum, 75 jaar oud.

Beiboer - Bos (1922)       schema 1252

Taeke Beiboer, geboren op 25 september 1887 in Lutjewoude onder Augsbuurt, zoon van Hendrikus Beiboer en Maaike Taekes Roorda, trouwt op 4 mei 1922 in Grand Rapids, Kent County met Jenny Bos, geboren op 11 oktober 1894 in Grand Rapids, dochter van Lammert Bos en Sjoukje Engbrenghof,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Taeke Beiboer, overlijdt op 7 september 1942 in Grand Rapids, Kent County, 54 jaar oud,
Jenny Bos, overlijdt in februari 1974 in Grand Rapids, Kent County, 79 jaar oud.

Beiboer - Veltman (1921)       schema 1252

Geert Beiboer, geboren op 23 februari 1889 in Lutjewoude onder Augsbuurt, zoon van Hendrikus Beiboer en Maaike Taekes Roorda, trouwt op 9 april 1921 in Meeden met Nieskje Veltman, geboren op 14 november 1885 in Dongjum, dochter van Dirk Veltman en Jetske Miersma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Geert Beiboer, overlijdt op 6 maart 1963 in Groningen, 74 jaar oud,
Nieskje Veltman, overlijdt op 16 december 1971 in Groningen, 86 jaar oud.

Roorda - Beiboer (1923)       schema 1252

Saapke Beiboer, geboren op 15 juni 1896 in Kollumerland c.a., dochter van Hendrikus Beiboer en Maaike Taekes Roorda, trouwt op 28 november 1923 in Montague, California met Thomas Roorda, geboren op 16 september 1895, zoon van Nicolaas Taekes Roorda en Doetje Steenstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Saapke Beiboer, overlijdt op 23 januari 1983 in Duvall, King County, Washington, 86 jaar oud,
Thomas Roorda, overlijdt op 1 juni 1989 in Duvall, King County, Washington, 93 jaar oud.

Beiboer - Schotanus (1922)       schema 1252

Ebe Beiboer, geboren op 5 juli 1898 in Augsbuurt, zoon van Hendrikus Beiboer en Maaike Taekes Roorda, trouwt op 20 mei 1922 Kollumerland c.a. met Jacobje Schotanus, geboren op 5 februari 1902 in Kollumerzwaag, dochter van Sierk Tjallings Schotanus en Sijke van der Heide,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sijke Beiboer, geboren op 16 maart 1923 in Buitenpost,
Maaike Beiboer, geboren op 28 juni 1924 in Buitenpost, overleden op 18 oktober 1934 in Achtkarspelen,

Jacobje Schotanus, overlijdt op 21 februari 1946 in Buitenpost, 44 jaar oud.

Beiboer - Jenema (1947)       schema 1252

Ebe Beiboer, geboren op 5 juli 1898 in Augsbuurt, zoon van Hendrikus Beiboer en Maaike Taekes Roorda, hertrouwt op 11 maart 1947 in Buitenpost met Akke Jenema, geboren op 20 oktober 1908 in Akkrum,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ebe Beiboer, overlijdt op 28 augustus 1974 in Veenwouden, 76 jaar oud,
Akke Jenema, overlijdt op 26 november 1999 in Utrecht (oud 91 jaar), 91 jaar oud.


XXV

Elderhuis - Beiboer (1946)       schema 1252

Sijke Beiboer, geboren op 16 maart 1923 in Buitenpost, dochter van Ebe Beiboer en Jacobje Schotanus, trouwt op 6 juni 1946 met Jan Elderhuis, geboren op 11 juni 1921 in Twijzelerheide,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend ,

Douwe Elderhuis,
Ebe Elderhuis,
Einte Elderhuis,
Maaike Elderhuis,
Sjirk Elderhuis,
Trudy Elderhuis,

Sijke Beiboer, overlijdt op 13 maart 2007 in Dokkum, 83 jaar oud,
Jan Elderhuis, overlijdt op 19 april 1993 in Twijzelerheide, 71 jaar oud.


XXIII

Beiboer - Buwalda (1886)       schema 1252

Luitjen Beiboer, geboren op 8 februari 1862 in Kollumerland c.a., zoon van Saapke Sytzes van der Wiel en Franke Geerts Beiboer, trouwt op 2 december 1886 met Reinouw Buwalda, geboren op 14 april 1859 in Driesum, dochter van Bauke Watzes Buwalda en Maaike Gerrits Weidema,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend ,

Maaike Beiboer, geboren op 3 juni 1887 in Dantumadeel,
Franke Beiboer, geboren op 9 december 1888 in Dantumadeel,
Bauke Beiboer, geboren op 4 maart 1890 in Dantumadeel, overleden op 4 april 1896 in Dantumadeel,
Geert Beiboer, geboren op 9 maart 1892 in Dantumadeel. overleden op 7 augustus 1892 in Groningen,
Geert Beiboer, geboren op 28 september 1893 in Leeuwarden,
Jan Beiboer, geboren op 23 november 1894 in Dantumadeel, overleden op 16 januari 1895 in Leeuwarden,

Luitjen Beiboer, overlijdt op 10 april 1943 in Leeuwarden, 81 jaar oud,
Reinouw Buwalda, overlijdt op 1 mei 1931 in Leeuwarden, 72 jaar oud.


XXIV

Boonstra - Beiboer (1911)       schema 1252

Maaike Beiboer, geboren op 3 juni 1887 in Dantumadeel, dochter van Luitjen Beiboer en Reinouw Buwalda, trouwt op 24 juni 1911 in Ferwerderadeel met Sybren Boonstra, geboren op 20 juli 1888 in Ferwerderadeel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend ,

Maaike Beiboer, overlijdt op 8 juli 1962 in Bergum, 75 jaar oud,
Sybren Boonstra, overlijdt op 21 april 1978 in Bergum, 89 jaar oud.

Beiboer - Keizer (1913)       schema 1252

Franke Beiboer, geboren op 9 december 1888 in Dantumadeel, zoon van Luitjen Beiboer en Reinouw Buwalda, trouwt op 27 februari 1913 in Dantumadeel met Grietje Keizer, geboren op 28 maart 1892 in Surhusiterveen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend ,

Franke Beiboer, overlijdt op 14 januari 1974 in Leeuwarden, 85 jaar oud,
Grietje Keizer, overlijdt op 12 januari 1973 in Leeuwarden, 80 jaar oud.

Beiboer - Nieuwenhuis ( )       schema 1252

Geert Beiboer, geboren op 28 september 1893 in Leeuwarden, zoon van Luitjen Beiboer en Reinouw Buwalda, trouwt met Jacomina Nieuwenhuis, geboren 29 september 1902 in Heeg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacomina Nieuwenhuis, overlijdt op 22 oktober 1929 in Leeuwarden, 27 jaar oud.

Beiboer - van Drunen ( )       schema 1252

Geert Beiboer, geboren op 28 september 1893 in Leeuwarden, zoon van Luitjen Beiboer en Reinouw Buwalda, hertrouwt met Maaike van Drunen, geboren 3 augustus 1901 in Werkendam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend ,

Geert Beiboer, overlijdt op 13 december 1949 in Meppel, 56 jaar oud,
Maaike van Drunen, overlijdt op 30 september 1976 in Leeuwarden, 75 jaar oud.


XXIII

Beiboer - de Haan (1895)       schema 1252

Evert Beiboer, geboren op 5 juni 1864 in Dantumadeel, zoon van Saapke Sytzes van der Wiel en Franke Geerts Beiboer, trouwt op 30 november 1895 met Aletta de Haan, geboren op 2 januari 1873 in Surhuisterveen, dochter van Jelke Foppes de Haan en Jantje Syberens Stoker,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Janna Beiboer, geboren op 9 september 1896 in Opsterland,
Sake Beiboer, geboren op 30 augustus 1898 in Opsterland,

Evert Beiboer, overlijdt op 7 maart 1946 in Boornbergum, 81 jaar oud,
Aletta de Haan, overlijdt op 19 december 1953 in Boornbergum, 80 jaar oud.


XXIV

Kooistra - Beiboer (1936)       schema 1252

Janna Beiboer, geboren op 9 september 1896 in Opsterland, dochter van Evert Beiboer en Aletta de Haan, trouwt in 1936 met Martinus Kooistra, geboren op 18 oktober 1901 in Oenkerk, zoon van Foppe Romkes Kooistra en Antje Willems van der Meulen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Janna Beiboer, overlijdt op 3 juli 1955 in Naaldwijk, 58 jaar oud,
Martinus Kooistra, overlijdt op 24 december 1965 in Delft, 64 jaar oud.

Beiboer - Dallinga ( )       schema 1252

Sake Beiboer, geboren op 30 augustus 1898 in Opsterland, zoon van Evert Beiboer en Aletta de Haan, trouwt met Heikelina Geertruida Dallinga, geboren op 26 januari 1898 in Noordbroek, dochter van Jan Pieter Dallinga en Pieterke Toxopeus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sake Beiboer, overlijdt op 16 april 1987 in Arnhem, 88 jaar oud,
Heikelina Geertruida Dallinga, overlijdt op 23 mei 1975 in Groningen, 77 jaar oud.


XXIII

Hilhorst - Beiboer (1900)       schema 1252

Tjitske Beiboer, geboren op 13 mei 1866 in Dantumadeel/Wouterswoude, dochter van Saapke Sytzes van der Wiel en Franke Geerts Beiboer, trouwt op 2 november 1900 met Aard Hilhorst, geboren op 23 mei 1870 in Soest, zoon van Aart Hilhorst en Engeltje de Bruin,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Engelina Sophia Hilhorst, geboren op 13 augustus 1901 in Soest, overleden op 1 maart 1902 in Soest,
Engelina Sophia Hilhorst, geboren op 21 december 1902 in Soest,
Franciscus Adrianus Hilhorst, geboren op 10 oktober 1905,

Tjitske Beiboer, overlijdt op 29 januari 1942 in Hilversum, 75 jaar oud,
Aard Hilhorst, overlijdt op 22 oktober 1946 in Hilversum, 76 jaar oud.


XXIV

Hilhorst - Brouwer (1929)       schema 1252

Franciscus Adrianus Hilhorst, geboren op 10 oktober 1905, zoon van Tjitske Beiboer en Aard Hilhorst, trouwt omstreeks 1929 met Jacoba Brouwer, geboren op 29 mei 1911,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Adrianus Lambertus Hilhorst, geboren op 6 mei 1930,
Lambertus Jacobus Hilhorst, geboren in 1938, overleden op 5 februari 1938 in Utrecht,
Franciscus Adrianus Hilhorst, geboren op 29 augustus 1944,

Franciscus Adrianus Hilhorst, overlijdt op 2 januari 1994, 88 jaar oud,
Jacoba Brouwer, overlijdt op 14 juli 2010, 99 jaar oud.


XXIII

Sterkman - Beiboer (1903)       schema 1252

Romkje Beiboer, geboren op 11 augustus 1868 in Dantumadeel, dochter van Saapke Sytzes van der Wiel en Franke Geerts Beiboer, trouwt op 18 november 1903 in den Haag met Leonardus Lucas Sterkman, geboren op 9 september 1868 in ´s Gravenhage, zoon van Willem Johannes Sterkman en Petronella Maria Elshof,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Petronella Sophia Romania Sterkman, geboren op 28 oktober 1904 in Soest, overleden op 3 januari 1933 in Menzingen/Zwitserland,
Franke Leonardus Willem Sterkman, geboren in mei 1906 in Wageningen, overleden op 23 augustus 1906 in Wageningen,
Sophia Maria Thecla Sterkman, geboren op 5 januari 1908 in ´s Gravenhage, overleden op 5 mei 2007 in Zurich,
Franke Leonardus Sterkman, geboren op 13 januari 1911 in ´s Gravenhage,

Romkje Beiboer, overlijdt op 5 augustus 1915 in Oegstgeest, 46 jaar oud,
Leonardus Lucas Sterkman, overlijdt op 13 september 1934 in Zurich, 66 jaar oud.


XXIV

Sterkman - Burkhardt (1959)       schema 1252

Franke Leonardus Sterkman, geboren op 13 januari 1911 in ´s Gravenhage, zoon van Romkje Beiboer en Leonardus Lucas Sterkman, trouwt op 22 augustus 1959 met Margaretha Burkhardt, geboren op 30 juni 1931 in Stuttgart,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Franke Leonardus Sterkman, overlijdt op 4 mei 2000 in Dornach, 89 jaar oud,
Margaretha Burkhardt, overlijdt op 19 augustus 1994 in Dornach, 63 jaar oud.


XXII

van der Werf - Reitsma (1868)       schema 1252

Tiete Hendriks van der Werf, geboren op 5 april 1835 in Dantumadeel, zoon van Tjitske Henricus Raap en Hendrik Tietes van der Werf, trouwt op 21 mei 1868 in Het Bildt met Ynske Abes Reitsma, geboren op 31 augustus 1843 in Oudkerk, dochter van Abe Feites Reitsma en Rigtje Jans Lettinga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Tiete Hendriks van der Werf, overlijdt op 4 november 1901 in Leeuwarden, 66 jaar oud,
Ynske Abes Reitsma, overlijdt op 7 september 1903 in Leeuwarden, 58 of 59 jaar oud.


XXI

Hoekstra - Raap (1820)       schema 1252

Sybrigje Henricus Raap, geboren op 22 juni 1798 in Dantumawoude, gedoopt op 15 juli 1798 in Damwoude, dochter van Henricus Adrianus Raap en Rinske Doekes Ringnalda, trouwt omstreeks 1820 met Gerk Tabes Hoekstra, geboren in 1798 in Akkerwoude, zoon van Tabe Sanders Hoekstra en Ytje Gerks Hoekstra,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Tabe Hoekstra, geboren op 9 juli 1821 in Dantumadeel en voor 1823 overleden,
Tabe Gerkes Hoekstra, geboren op 11 maart 1823 in Dantumadeel,
Rinske Hoekstra, geboren op 12 juli 1825 in Dantumadeel,
Hendrik Gerks Hoekstra, geboren op 27 augustus 1827 in Akkerwoude (Dantumadeel),
Wieger Gerks Hoekstra, geboren op 1 dcember 1829 in Dantumadeel,
Doeke Hoekstra, geboren op 3 augustus 1832 in Dantumadeel,
Sander Gerks Hoekstra, geboren op 26 december 1835 in Dantumadeel,
Ytsen Gerks Hoekstra, geboren op 7 april 1838 in Akkerwoude (Dantumadeel,
Sape Gerks Hoekstra, geboren op 15 januari 1841 in Akkerwoude (Dantumadeel),
Sybren Hoekstra, geboren op 3 september 1843 in Dantumadeel,

Sybrigje Henricus Raap, overlijdt op 22 januari 1879, 80 jaar oud,
Gerk Tabes Hoekstra, overlijdt op 11 januari 1878 in Dantumadeel, 80 jaar oud.


XXII

Hoekstra - Feddema (1856)       schema 1252

Tabe Gerkes Hoekstra, geboren op 11 maart 1823 in Dantumadeel, zoon van Sybrigje Henricus Raap en Gerk Tabes Hoekstra, trouwt op 18 mei 1856 met Saapke Feddes Feddema, geboren in 1829 in Wouterswoude, dochter van Fedde Freerks Feddema en Trijntje Tabes Hoekstra,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Trijntje Hoekstra, geboren op 11 april 1857 in Dantumadeel en voor 1863 overleden,
Sybrigje Hoekstra, geboren op 27 november 1860,
Trijntje Hoekstra, geboren op 25 mei 1863 in Dantumadeel,
Gerk Hoekstra, geboren op 10 februari 1870 in Dantumadeel en op 8 februari 1876 in Dantumadeel overleden,

Saapke Feddes Feddema, overlijdt op 22 februari 1878 in Dantumadeel, 48 of 49 jaar oud.

Hoekstra - van der Zwaag (1882)       schema 1252

Tabe Gerkes Hoekstra, geboren op 11 maart 1823 in Dantumadeel, zoon van Sybrigje Henricus Raap en Gerk Tabes Hoekstra, hertrouwt op 16 npvember 1882 met Aaltje Dirks van der Zwaag, geboren in 1859 in Wouterswoude, dochter van Durk Pieters van der Zwaag en Dieuwke Bienses Wybenga,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Gerk Hoekstra, geboren op 1 maart 1883 in Dantumadeel,
Dieuwke Hoekstra, geboren op 6 april 1885 in Dantumadeel,
Sybrigje Trijntje Hoekstra, geboren op 20 mei 1887 in Dantumadeel,
Trijntje Hoekstra, geboren op 22 oktober 1890 in Dantumadeel,
Froukje Hoekstra, geboren op 2 augustus 1893 in Dantumadeel,

Tabe Gerkes Hoekstra, overlijdt op 4 juni 1894 in Dantumadeel, 71 jaar oud.


XXIII

van der Zwaag - Hoekstra ( )       schema 1252

Trijntje Hoekstra, geboren op 11 april 1857 in Dantumadeel, dochter van Tabe Gerkes Hoekstra en Saapke Feddes Feddema, trouwt met Biense van der Zwaag, geboren in 1866 in Wouterswoude, zoon van Durk Pieters van der Zwaag en Dieuwke Bienses Wybenga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Trijntje Hoekstra, overlijdt 2 november 1886 in Dantumadeel, 23 jaar oud,
Biense van der Zwaag, overlijdt 16 maart 1901 in Dantumadeel, 35 jaar oud.

XXIII

Wierda - Hoekstra (1910)       schema 1252

Trijntje Hoekstra, geboren op 22 oktober 1890 in Dantumadeel, dochter van Tabe Gerkes Hoekstra en Aaltje Dirks van der Zwaag, trouwt op 15 januari 1910 in Weststellingwerf met Jan Wierda, geboren op 26 april 1878 in Wolvega, zoon van Wiebe Wierda en Margje Harms,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Aaltje Wierda,
Wiebe Wierda, geboren op 21 april 1912 in Zwolle,
Tabe Jans Wierda, geboren op 22 maart 1917 in Oldeberkoop, overleden op 31 maart 1917 in Heerenveen,

Trijntje Hoekstra, overlijdt op 1 januari 1941 in Wolvega, 50 jaar oud,
Jan Wierda, overlijdt op 28 september 1967 in Wolvega, 89 jaar oud.


XXIV

Wierda - Jacoba ( )       schema 1252

Wiebe Wierda, geboren op 21 april 1912 in Zwolle, zoon van Trijntje Hoekstra en Jan Wierda, trouwt met Jacoba,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Trijntje Wierda,
Daniel Wierda,
Frederika Wierda,
Gerrit Wierda,
Jan Wierda,
Klaasje Wierda,
Wiebe Wierda,
Alida Wierda,


XXII

Hellinga - Hoekstra (1869)       schema 1252

Rinske Hoekstra, geboren op 12 juli 1825 in Dantumadeel, dochter van Sybrigje Henricus Raap en Gerk Tabes Hoekstra, trouwt op 27 mei 1869 met Pieter Hendriks Hellinga, geboren in 1824 in Birdaard, zoon van Hendrik Pieters Hellinga en Sjoukje Feddes Viersen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Rinske Hoekstra, overlijdt op 13 september 1907 in Dantumadeel, 82 jaar oud,
Pieter Hendriks Hellinga, overlijdt op 8 maart 1886 in Dantumadeel, 62 jaar oud.

Hoekstra - Vellinga (1869)       schema 1252

Hendrik Gerks Hoekstra, geboren op 27 augustus 1827 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Sybrigje Henricus Raap en Gerk Tabes Hoekstra, trouwt op 30 december 1869 met Cornelia Eeltjes Vellinga, geboren in 1838 in Birdaard, dochter van Eeltje Reinders Vellinga en Metje Folkerts Wierda,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Gerks Hoekstra, overlijdt op 25 november1901 in Kollumerland, 74 jaar oud.

Hoekstra - de Jong (1860)       schema 1252

Wieger Gerks Hoekstra, geboren op 1 december 1829 in Dantumadeel, zoon van Sybrigje Henricus Raap en Gerk Tabes Hoekstra, trouwt op 17 mei 1860 met Trijntje Joukes de Jong, geboren in 1835 in Akkerwoude, dochter van Jouke Johannes de Jong en Sieuwke Sippes de Hoop,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerk Wiegers Hoekstra, geboren op 13 september 1861 in Dantumadeel, overleden op 23 noember 1883 in Dantumadeel,
Sieuwke Wiegers Hoekstra, geboren in 1864 in Murmerwoude,

Wieger Gerks Hoekstra, overlijdt op 5 december 1863 in Dantumadeel, 34 jaar oud.


XXIII

Lijzenga - Hoekstra (1883)       schema 1252

Sieuwke Wiegers Hoekstra, geboren in 1864 in Murmerwoude, dochter van Wieger Gerks Hoekstra en Trijntje Joukes de Jong, trouwt op 8 februari 1883 met Sikke Lijzenga, geboren in 1856 in Rinsumageest, zoon van Lammert Annes Lijzenga en Jeike Johannes Posthuma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sieuwke Wiegers Hoekstra, overlijdt op 20 februari 1923 in Leeuwarden, 58 of 59 jaar oud.


XXII

Hoekstra - Braaksma (1866)       schema 1252

Sander Gerks Hoekstra, geboren op 26 december 1835 in Dantumadeel, zoon van Sybrigje Henricus Raap en Gerk Tabes Hoekstra, trouwt op 17 mei 1866 met Froukje Jacobs Braaksma, geboren in 1844 in Akkerwoude, dochter van Jacob Jelkes Braaksma en Grietje Lieuwes de Jong,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerk Hoekstra, geboren op 2 november 1866 in Akkerwoude,
Jacob Hoekstra, geboren op 30 oktober 1867 in Dantumadeel,

Sander Gerks Hoekstra, overlijdt op 6 februari 1894 in Dantumadeel, 58 jaar oud,
Froukje Jacobs Braaksma, overlijdt op 7 februari 1868 in Dantumadeel, 23 jaar oud.


XXIII

Hoekstra - Bosma (1897)       schema 1252

Gerk Hoekstra, geboren op 26 december 1835 in Dantumadeel, zoon van Sander Gerks Hoekstra en Froukje Jacobs Braaksma, trouwt op 29 mei 1897 met Grietje Bosma, geboren in 1866 in Morra, dochter van Siete Johannes Bosma en Maaike Harmens Zijlstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerk Hoekstra, overlijdt op 30 januari 1918 in Dantumadeel, 51 jaar oud.


XXII

Hoekstra - van der Veen (1864)       schema 1252

Ytsen Gerks Hoekstra, geboren op 7 april 1838 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Sybrigje Henricus Raap en Gerk Tabes Hoekstra, trouwt op 14 mei 1864 met Marijke Sapes van der Veen, geboren in 1844 in Akkerwoude, dochter van Sape Franses van der Veen en Sjoukje Annes Boonstra ,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Sjoukje Hoekstra, geboren op 26 maart 1865 in Dantumadeel,
Sybrigje Ytsens Hoekstra, geboren op 1 mei 1866 in Dantumadeel,
Rinske Ytsens Hoekstra, geboren op 30 november 1868 in Akkerwoude,
Trijntje Ytsens Hoekstra, geboren op 15 oktober 1871 in Akkerwoude,
Aukje Ytsens Hoekstra, geboren op 19 mei 1877 in Akkerwoude,
Saapke Ytsens Hoekstra, geboren op 29 februari 1880 in Akkerwoude,
Susanna Hoekstra, geboren op 9 juni 1883 in Dantumadeel,

Ytsen Gerks Hoekstra, overlijdt op 1 oktober 1891 in Dantumadeel, 53 jaar oud.


XXIII

Damstra - Hoekstra (1891)       schema 1252

Sybrigje Ytsens Hoekstra, geboren op 1 mei 1866 in Dantumadeel, dochter van Ytsen Gerks Hoekstra en Marijke Sapes van der Veen, trouwt op 9 mei 1891 met Bauke Damstra, geboren op 2 juni 1862 in Murmerwoude, zoon van Lubbert Wybes Damstra en Aaltje Jans Haakma ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sybrigje Ytsens Hoekstra, overlijdt op 14 januari 1893 in Dantumadeel, 26 jaar oud,
Bauke Damstra, overlijdt op 13 maart 1940 in Dantumadeel, 77 jaar oud.

Wielstra - Hoekstra (1893)       schema 1252

Rinske Ytsens Hoekstra, geboren op 30 november 1868 in Akkerwoude, dochter van Ytsen Gerks Hoekstra en Marijke Sapes van der Veen, trouwt op 13 mei 1893 met Sikke Wielstra, geboren op 13 juli 1869 in Wouterswoude, zoon van Romke Sikkes Wielstra en Folkje Bienzes Dijkstra,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Romke Wielstra, geboren op 7 juni 1895 in Dantumadeel, overleden op 14 februari 1898 in Dantumadeel,
Ytsen Wielstra, geboren op 27 november 1897 in Dantumadeel,
Romke Wielstra, geboren op 15 oktober 1899 in Dantumadeel,

Rinske Ytsens Hoekstra, overlijdt op 28 juni 1914 in Dantumadeel, 45 jaar oud,
Sikke Wielstra, overlijdt op 7 oktober 1942 in Franeker, 73 jaar oud.


XXIV

Wielstra -Damstra ( )       schema 1252

Ytsen Wielstra, geboren op 27 november 1897 in Dantumadeel, zoon van Rinske Ytsens Hoekstra en Sikke Wielstra, trouwt met Geeske Damstra, geboren in 1902 in Driesum, dochter van Wybe Damstra en Jitske Posthuma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wielstra -Dreijer ( )       schema 1252

Romke Wielstra, geboren op 15 oktober 1899 in Dantumadeel, zoon van Rinske Ytsens Hoekstra en Sikke Wielstra, trouwt met Stijntje Dreijer, geboren in 1904 in Engwierum, dochter van Bartel Aris Dreijer en Sjoukje Wiersma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Venema - Hoekstra (1894)       schema 1252

Trijntje Ytsens Hoekstra, geboren op 15 oktober 1871 in Akkerwoude, dochter van Ytsen Gerks Hoekstra en Marijke Sapes van der Veen, trouwt op 2 juni 1894 met Binne Venema, geboren in 1872 in Akkerwoude, zoon van Jan Alberts Venema en Jantje Binnes Kooistra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wouda - Hoekstra (1917)       schema 1252

Trijntje Ytsens Hoekstra, geboren op 15 oktober 1871 in Akkerwoude, dochter van Ytsen Gerks Hoekstra en Marijke Sapes van der Veen, hertrouwt op 5 mei 1917 met Broer Wouda, geboren in 1868 in Engwierum, zoon van Hendrik Broers Wouda en Doutzen Tjibbes Gaasterland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Ykema - Hoekstra (1905)       schema 1252

Aukje Ytsens Hoekstra, geboren op 19 mei 1877 in Akkerwoude, dochter van Ytsen Gerks Hoekstra en Marijke Sapes van der Veen, trouwt op 20 mei 1905 met Thee Ykema, geboren in 1880 in Akkrum, zoon van Thee Thees Ykema en Janke Klazes van der. Weide,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aukje Ytsens Hoekstra, overlijdt op 6 juli 1927 in Leeuwarden, 73 jaar oud.

Kooistra - Hoekstra (1902)       schema 1252

Saapke Ytsens Hoekstra, geboren op 29 februari 1880 in Akkerwoude, dochter van Ytsen Gerks Hoekstra en Marijke Sapes van der Veen, trouwt op 10 mei 1902 met Romke Kooistra, geboren in 1878 in Leeuwarden, zoon van Hendrik Kooistra en Sijke Tuinsma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

Hoekstra - Visser (1866)       schema 1252

Sape Gerks Hoekstra, geboren op 15 januari 1841 in Akkerwoude (Dantumadeel), zoon van Sybrigje Henricus Raap en Gerk Tabes Hoekstra, trouwt op 21 mei 1866 met Tjimkje Jans Visser, geboren op 7 februari 1843 in Akkerwoude, dochter van Jan Romkes Visser en Froukje Ruurds Douma,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jan Sapes Hoekstra, geboren op 31 maart 1867 in Dantumadeel,
Sybrigje Sapes Hoekstra, geboren op 29 augustus 1869 in Dantumadeel, overleden op 9 januari 1878 in Dantumadeel,
Gerk Sapes Hoekstra, geboren op 3 december 1871 in Dantumadeel,
Romke Sapes Hoekstra, geboren op 16 september 1874 in Dantumadeel,
Tabe Hoekstra, geboren op 1 december 1877 in Dantumadeel,
Sybrigje Sapes Hoekstra, geboren in 1880, overleden op 7 februari 1881 in Dantumadeel,
Sybren Hoekstra, geboren op 12 januari 1882 in Dantumadeel, overleden op 21 januari 1882 in Dantumadeel,
Sybren Hoekstra, geboren op 23 juli 1884 in Dantumadeel,

Sape Gerks Hoekstra, overlijdt op 14 december 1903 in Dantumadeel, 62 jaar oud,
Tjimkje Jans Visser, overlijdt op 3 oktober 1903 in Dantumadeel, 60 jaar oud.


XXIII

Hoekstra - van der Hout (1895)       schema 1252

Jan Sapes Hoekstra, geboren op 31 maart 1867 in Dantumadeel, zoon van Sape Gerks Hoekstra en Tjimkje Jans Visser, trouwt op 25 mei 1895 met Lijsbert van der Hout, geboren op 19 juni 1869 in Dantumawoude, dochter van Wybe Jans van der Hout en Hiltje Botes van der Zwaag,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hoekstra - Schuring (1897)       schema 1252

Gerk Sapes Hoekstra, geboren op 3 december 1871 in Dantumadeel, zoon van Sape Gerks Hoekstra en Tjimkje Jans Visser, trouwt op 20 maart 1897 met Sepkje Schuring, geboren op 5 april 1873 in Driesum, dochter van Haebele Jans Schuring en Wytske Tjitses Vlaskamp,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Tjimkje Hoekstra, geboren op 20 september 1904 in Driesum.

Sepkje Schuring, overlijdt op 3 april 1939 in Amsterdam, 65 jaar oud.

Hoekstra - Jansma (1902)       schema 1252

Romke Sapes Hoekstra, geboren op 16 september 1874 in Dantumadeel, zoon van Sape Gerks Hoekstra en Tjimkje Jans Visser, trouwt op 24 mei 1902 met Gertje Jansma, geboren op 30 september 1876 in Akkerwoude, dochter van Hendrik Jans Jansma en Tetje Klazes van der Hoek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Postma - Hoekstra (1929)       schema 1252

Tjimkje Hoekstra, geboren op 20 september 1904 in Driesum, dochter van Gerk Sapes Hoekstra en Sepkje Schuring, trouwt op 8 mei 1929 in Franeker met Teake Postma, geboren op 7 december 1904 in Tzum, zoon van Willem Postma en Sjoerdtje Greidanus,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Sepkje Postma, geboren op 30 januari 1931 in Amsterdam

Teake Postma, overlijdt op 18 december 1975 in Bilthoven, 71 jaar oud.


XXV

Groen - Postma (1956)       schema 1252

Sepkje Postma, geboren op 30 januari 1931 in Amsterdam, dochter van Tjimkje Hoekstra en Teake Postma, trouwt op 17 mei 1956 in Amsterdam met Jacob Groen, geboren op 3 november 1929 in Amsterdam, zoon van Cornelis Groen en Cornelia van Drongelen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelis Groen, geboren op 26 augustus 1957 in Amsterdam,
Tineke Groen, geboren op 28 februari 1963 in Amsterdam.


XXI

Raap - Lawerman (1826)       schema 1261

Doeke Henricus Raap, geboren op 9 juli 1800 in Dantumawoude, zoon van Henricus Adrianus Raap en Rinske Doekes Ringnalda, trouwt op 21 mei 1826 met Ytje Doedes Lawerman, geboren in 1801 in Driesum, dochter van Doede Jogchums Lawerman en Hitje Jacobs,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Doede Doekes Raap, geboren op 22 juli 1829 in Wouterswoude,
Rinske Doekes Raap, geboren op 10 november 1830 in Dantumadeel,
Henricus Doekes Raap, geboren op 23 juni 1832 in Dantumawoude,
Jogchum Doekes Raap, geboren op 23 oktober 1834 in Dantumawoude,
Renske Doekes Raap, geboren op 21 februari 1837 in Dantumadeel,
Jacob Doekes Raap, geboren op 17 mei 1839 in Dantumadeel,
Hiltje Doekes Raap, geboren op 28 juni 1842 in Wouterswoude,
Baukje Doekes Raap, geboren op 23 november 1844 in Dantumadeel,
Trijntje Raap, geboren op 17 maart 1848 in Dantumadeel,
Rinse Doekes Raap, geboren op 03 november 1851 in Dantumadeel ,

Doeke Henricus Raap, overlijdt op 7 september 1880, 80 jaar oud,
Ytje Doedes Lawerman, overlijdt op 8 juli 1881 in Dantumadeel, 76 jaar oud. .


XXII

Raap - de Vries (1859)       schema 1261

Doede Doekes Raap, geboren op 22 juli 1829 in Wouterswoude, zoon van Doeke Henricus Raap en Ytje Doedes Lawerman, trouwt omstreeks 1859 met Jitske Alberts de Vries, geboren in 1825 in Driesum, dochter van Albert Jacobs de Vries en Jetske Sytses Jagersma,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Ytje Doedes Raap, geboren op 1 mei 1860 in Dantumadeel,
Jetske Doedes Raap geboren op 12 mei 1861 in Dantumadeel en op 23 maart 1863 overleden,
Albert Doedes Raap, geboren op 15 juni 1864 in Dantumadeel en op 26 april 1878 overleden,
Jetske Doedes Raap, geboren op 26 augustus 1871 in Driesum (Dantumadeel),
Jacobje Raap, geboren op 19 juli 1874 in Driesum (Dantumadeel),

Doede Doekes Raap, overlijdt op 19 april 1909 in Dantumadeel, 79 jaar oud,
Jitske Alberts de Vries, overlijdt op 9 augustus 1910 in Driesum, 75 jaar oud.


XXIII

Wiersma - Raap (1884)       schema 1261

Ytje Doedes Raap, geboren op 1 mei 1860 in Dantumadeel, dochter van Doede Doekes Raap en Jitske Alberts de Vries, trouwt op 18 december 1884 met Sjoerd Meinderts Wiersma, geboren in 1860 in Akkerwoude, zoon van Meindert Sjoerds Wiersma en Wytske Tammes de Boer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Meindert Wiersma, geboren op 3 mei 1885 in Dantumadeel,
Doede Wiersma, geboren op 23 februari 1888 in Driesum (Dantumadeel),

Ytje Doedes Raap, overlijdt op 30 juli 1949 in Driesum, 89 jaar oud,
Sjoerd Meinderts Wiersma, overlijdt op 9 januari 1954 in Driesum, 93 jaar oud.


XXIV

Wiersma - Visser (1916)       schema 1261

Meindert Wiersma, geboren op 03-05-1885 in Dantumadeel zoon van Ytje Doedes Raap en Sjoerd Meinderts Wiersma, trouwt op 9 mei 1916 met Jelske Visser, geboren op 26 decemer 1893 in Dantumadeel, dochter van Gerben Pieters Visser en Ytje Jochums Raap,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Meindert Wiersma, overlijdt op 8 januari 1960 in Driesum, 74 jaar oud,
Jelske Visser, overlijdt op 8 augustus 1967, 73 jaar oud.

Wiersma - Visser (1911)       schema 1261

Doede Wiersma, geboren op 23 februari 1888 in Driesum (Dantumadeel), zoon van Ytje Doedes Raap en Sjoerd Meinderts Wiersma, trouwt op 18 mei 1911 met Elske Visser, geboren op 31 maart 1891 in Driesum, dochter van Gerben Pieters Visser en Ytje Jochums Raap,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Meindert Wiersma geboren in 1916 en op 25 mei 1919 in Dantumadeel overleden,

Doede Wiersma, overlijdt op 7 oktober 1955, 67 jaar oud,
Elske Visser, overlijdt op 9 augustus 1975 in Driesum, 84 jaar oud.


XXIII

Sinia - Raap (1902)       schema 1261

Jetske Doedes Raap, geboren op 26 augustus 1871 in Driesum (Dantumadeel), dochter van Doede Doekes Raap en Jitske Alberts de Vries, trouwt op 9 mei 1902 te Murmerwoude met Harke Sinia, geboren op 7 maart 1875 in Aalsum (Oostdongeradeel), zoon van Renze Gerrits Sinia en Akke Pieters Banga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jetske Doedes Raap, overlijdt op 11 januari 1942 in Dantumadeel, 70 jaar oud,
Harke Sinia, overlijdt op 4 juli 1903 in Dantumadeel, 28 jaar oud.

Bosma - Raap (1894)       schema 1261

Jacobje Raap, geboren op 19 juli 1874 in Driesum (Dantumadeel), dochter van Doede Doekes Raap en Jitske Alberts de Vries, trouwt op 19 april 1894 met Pier Bosma, geboren in 1868 in Kollumerzwaag, zoon van Daniel Geerts Bosma en Aaltje Alberts Berghuis,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Daniel Bosma, geboren op 22 april 1895 in Dantumadeel en voor 1896 overleden,
Daniel Bosma, geboren op 28 oktober 1896 in Dantumadeel,
Doede Bosma, geboren op 10 juni 1898 in Dantumadeel, overleden op 13 juni 1902 in Dantumadeel.


XXII

Raap - Anjema (1862)       schema 1261

Henricus Doekes Raap, geboren op 23 juni 1832 in Dantumawoude, zoon van Doeke Henricus Raap en Ytje Doedes Lawerman, trouwt op 15 mei 1862 met Antje Fokkes Anjema, geboren in 1837 in Driesum, dochter van Fokke Jans Anjema en Trijntje Fokkes van der Meulen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Trijntje Raap, geboren op 19 februari 1863 in Dantumadeel,
Ytje Henricus Raap, geboren op 27 juni 1864 in Dantumawoude,
Fokke Raap, geboren op 12 december 1869 in Dantumadeel,

Henricus Doekes Raap, overlijdt op 11 april 1883 in Dantumadeel, 50 jaar oud,
Antje Fokkes Anjema, overlijdt op 7 februari 1906 in Dantumadeel, 69 jaar oud.


XXIII

Faber - Raap (1883)       schema 1261

Ytje Henricus Raap, geboren op 27 juni 1864 in Dantumawoude, dochter van Henricus Doekes Raap en Antje Fokkes Anjema, trouwt op 10 mei 1883 met Fokke Jeltes Faber, geboren in 1863 in Driesum, zoon van Jelte Johannes Faber en Grietje Fokkes Kooistra,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jelte Faber, geboren op 18 juli 1884 in Dantumadeel,
Anne Faber, geboren op 12 mei 1886 in Dantumadeel,

Ytje Henricus Raap, overlijdt op 4 april 1888 in Driesum, 23 jaar oud,
Fokke Jeltes Faber, overlijdt op 4 februari 1906 in Tietjerksteradeel, 43 jaar oud.


XXIV

Faber - Vandebraak (1913)       schema 1261

Jelte Faber, geboren op 18 juli 1884 in Dantumadeel, zoon van Ytje Henricus Raap en Fokke Jeltes Faber, trouwt in 1913 met Anna Vandebraak, geboren op 29 januari 1886 in Iowa City/USA, dochter van Evert Vandebraak en Hendrika Schmidt,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Eva Faber,
Henriette Faber,
John Everett Faber, geboren op 14-08-1918 in Conrad/Pondera/USA., overleden op 10 februari 1990 in Msdford,
Theodore Frederick Faber, geboren in 1922, overleden in 1992,
Philip Faber, geboren in 1926, overleden in 1949,
Eleanor Faber, geboren op 14 maart 1930 in Conrad/Montana,

Jelte Faber, overlijdt op 27 januari 1960 in Conrad/USA, 75 jaar oud,
Anna Vandebraak, overlijdt op 26 juni 1973 in Conrad/Montana/USA, 87 jaar oud.


XXII

Raap - van der Veen (1862)       schema 1261

Jogchum Doekes Raap, geboren op 23 oktober 1834 in Dantumawoude, zoon van Doeke Henricus Raap en Ytje Doedes Lawerman, trouwt op 15 mei 1862 met Elske Pieters van der Veen, geboren in 1841 in Wouterswoude, dochter van Pieter Sybes van der Veen en Baukje Meinderts Dantuma,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Pieter Jogchums Raap, geboren op 28 maart 1863 in Dantumadeel (Wouterswoude),
Ytje Jochums Raap, geboren in 1866 in Wouterswoude,
Baukje Raap, geboren op 30 mei 1867 in Dantumadeel,
Roelof Jogchums Raap, geboren op 26 augustus 1868 in Dantumadeel,
Doeke Jogchums Raap, geboren op 30 april 1872 in Dantumadeel,

Jogchum Doekes Raap, overlijdt op 9 jyli 1875 in Dantumadeel, 40 jaar oud,
Elske Pieters van der Veen, overlijdt op 8 juli 1880 in Dantumadeel, 39 jaar oud.


XXIII

Raap - Tijsma (1891)       schema 1261

Ds. Pieter Jogchums Raap, geboren op 28 maart 1863 in Dantumadeel (Wouterswoude), zoon van Jogchum Doekes Raap en Elske Pieters van der Veen, trouwt op 29 januari 1891 te Sneek met Wiepkje Tijsma, geboren op 23 september 1864 in Wymbritseradeel, dochter van Wypke Tijsma en Gesina Geertruida van Berkum,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Gesina Raap, geboren op 3 juli 1893 in Oudemirdum,
Sybe Pieter Raap, geboren op 27 juni 1896 in Oldeboorn,
Ynte Wiepke Raap, geboren op 15 maart 1898 in Oldeboorn,
Joachim Willem Raap, geboren op 15 maart 1898 in Utingeradeel,
Elska Anna Wilhelmina Raap, geboren op 30 juni 1904 in Oldeboorn,

Ds. Pieter Jogchums Raap, overlijdt op 6 november 1945 in Oldeboorn, 82 jaar oud,
Wiepkje Tijsma, overlijdt op 5 april 1945 in Oldeboorn, 80 jaar oud.


XXIV

Key - Raap (1919)       schema 1261

Gesina Raap, geboren op 3 juli 1893 in Oudemirdum, dochter van Ds. Pieter Jogchums Raap en Wiepkje Tijsma, trouwt op 10 december 1919 met Rijk Key, geboren op 16 november 1894 in Ferwerderadeel, zoon van Hermanus Hendrik Key en Saapke Jippes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gesina Raap, overlijdt op 18 maart 1984 in ´s-Gravenhage, 90 jaar oud,
Rijk Key, overlijdt op 21 april 1969 in ´s-Gravenhage, 74 jaar oud.

Raap - Davids (1935)       schema 1261

Sybe Pieter Raap, geboren op 27 juni 1896 in Oldeboorn, zoon van Ds. Pieter Jogchums Raap en Wiepkje Tijsma, trouwt op 4 juni 1935 te Utingeradeel met Maria Viktoria Davids, geboren op 1 mei 1912 in Miesbach (Duitsland), dochter van Maria Ostermaier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 4 oktober 1974 te Groningen door echtscheiding ontbonden,

Sybe Pieter Raap, overlijdt op 4 oktober 1974 in Groningen, 78 jaar oud,
Maria Viktoria Davids, overlijdt op 27 september 2004 in Groningen, 92 jaar oud.

Raap - Eenshuistra (1921)       schema 1261

Ynte Wiepke Raap, geboren op 15 maart 1898 in Oldeboorn, zoon van Ds. Pieter Jogchums Raap en Wiepkje Tijsma, trouwt 10 mei 1921 met Tjitske Pieters Eenshuistra, geboren op 27 juli 1901 in Oldeboorn, dochter van Pieter Uiltjes Eenshuistra en Jantje Johannes Wiersma,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jantje Raap, geboren op 16 januari 1944 in Terband en op 25 maart 1944 in Heerenveen overleden,

Tjitske Pieters Eenshuistra, overlijdt op 15 april 1968 in Canada, 66 jaar oud.

Raap - Hijlkema (1932)       schema 1261

Joachim Willem Raap, geboren op 15 maart 1898 in Utingeradeel, zoon van Ds. Pieter Jogchums Raap en Wiepkje Tijsma, trouwt omstreeks 1932 met Jeltje Jacoba Hijlkema, geboren op 12 augustus 1905 in Terband,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Wiepkje Raap, geboren op 30 september 1933 in Sneek,

Joachim Willem Raap, notaris, overlijdt op 12 juli 1947 in Zierikzee, 49 jaar oud,
Jeltje Jacoba Hijlkema, onderwijzeres, overlijdt op 18 juli 1980 in Joure (Haskerland), 74 jaar oud.

Bisschoff - Raap (1929)       schema 1261

Elska Anna Raap, geboren op 30 juni 1904 in Oldeboorn, dochter van Ds. Pieter Jogchums Raap en Wiepkje Tijsma, trouwt op 14 augustus 1929 te Utingeradeel met Willem Leonard Bisschoff, geboren op 15 oktober 1891 in Batavia, zoon van Willem Hendrik Bisschoff en Wilhelmina Carolina Imbert,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen kind bekend,

Het huwelijk wordt op 18 maart 1929 door echtscheiding ontbonden,

Elska Anna Raap, overlijdt op 20 april 1982 in Heerenveen, 77 jaar oud,


XXIII

Visser - Raap (1887)       schema 1261

Ytje Jochums Raap, geboren in 1866 in Wouterswoude, dochter van Jogchum Doekes Raap en Elske Pieters van der Veen, trouwt op 12 mei 1887 te Dantumadeel met Gerben Pieters Visser, geboren in 1863 in Westergeest, zoon van Pieter Gerbens Visser en Jelske Sytzes de Boer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Elske Visser, geboren op 31 maart 1891 in Driesum, Dantumadeel,
Jelske Visser, geboren op 26 december 1893 in Dantumadeel,

Ytje Jochums Raap, overlijdt op 10 februari 1939 in Driesum, 73 jaar oud,
Gerben Pieters Visser, overlijdt op 19 december 1919 in Driesum, 57 jaar oud.

Raap - de Bruin (1893)       schema 1261

Roelof Jogchums Raap, geboren op 26 augustus 1868 in Dantumadeel, zoon van Jogchum Doekes Raap en Elske Pieters van der Veen, trouwt omstreeks 1893 met Aaltje de Bruin, geboren in 1871 in Westergeest, dochter van Wiebe de Bruin en Taetske Kaver,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Wiebe Raap, geboren op 3 mei 1894 in Dantumadeel,
Elske Raap, geboren op 22 juli 1896 in Dantumadeel,

Aaltje de Bruin, overlijdt op 13 augustus 1896 in Wouterswoude, 25 jaar oud.

Raap - Haalstra (1899)       schema 1261

Roelof Jogchums Raap, geboren op 26 augustus 1868 in Dantumadeel, zoon van Jogchum Doekes Raap en Elske Pieters van der Veen, hertrouwt omstreeks 1899 met Ybeltje Haalstra, geboren in 1867 in Wouterswoude, dochter van Wytze Jippes Haalstra en Jeltje Lammerts Ruisch,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jeltje Raap, geboren op 12 maart 1900 in Dantumadeel,
Ytje Raap, geboren op 24 januari 1902 in Dantumadeel ,
Jogchum Raap, geboren in 1904, overleden op 25 juni 1904 in Dantumadeel,
Antje Raap, geboren op 4 juni 1905, overleden op 2 oktober 1982 in Wouterswoude,
Jogchum Raap, geboren op 10 maart 1907 in Dantumadeel,

Roelof Jogchums Raap, overlijdt op 30 juni 1940 in Wouterswoude, 71 jaar oud,
Ybeltje Haalstra, overlijdt op 20 januari 1942 in Wouterswoude, 75 jaar oud.


XXIV

Raap - Miedema (1918)       schema 1261

Wiebe Raap, geboren op 3 mei 1894 in Dantumadeel, zoon van Roelof Jogchums Raap en Aaltje de Bruin, trouwt op 16 mei 1918 met Anna Fokkes Miedema, geboren op 20 augustus 1896, dochter van Fokke Miedema en Aaltje Dijkstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Fokkes Miedema, overlijdt op 12 november 1918 in Burum, 22 jaar oud.

Raap - Talma (1920)       schema 1261

Wiebe Raap, geboren op 3 mei 1894 in Dantumadeel, zoon van Roelof Jogchums Raap en Aaltje de Bruin, hertrouwt omstreeks 1920 met Wytske Talma, geboren op 19 mei 1899 in Driesum, dochter van Siebren Talma en Baukje Wiersma,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Aaltje Raap, geboren op 6 maart 1921 in Dantumawoude,
Roelof Raap, geboren op 16 maart 1924 in Dantumawoude,
Syberen Raap, geboren op 29 oktober 1927 in Dantumadeel,
Jochum Raap, geboren op 15 maart 1932 in Dantumawoude,

Wiebe Raap, overlijdt op 9 september 1986 in Damwoude, 92 jaar oud,
Wytske Talma, overlijdt op 30 januari 1988 in Dokkum, 88 jaar oud.

Bakker - Raap (1919)       schema 1261

Elske Raap, geboren op 22 juli 1896 in Dantumadeel, dochter van Roelof Jogchums Raap en Aaltje de Bruin, trouwt op 15 mei 1919 met Daniel Bakker, geboren in 1893 in Buitenpost, zoon van Jelte Bakker en Aafke Kiestra,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Bakker, geboren op 8 maart 1920 in Burum,
Jelte Bakker, geboren op 14 april 1923 in Burum,
Janke Bertha Bakker, geboren op 23 september 1936 in Burum,

Elske Raap, overlijdt op 30 augustus 1959 in Strathroy (Canada), 63 jaar oud,
Daniel Bakker, overlijdt op 20 april 1970 in Burum, 76 jaar oud.


XXIV

van der Woude - Raap (1921)       schema 1261

Jeltje Raap, geboren op 12 maart 1900 in Dantumadeel, dochter van Roelof Jogchums Raap en Ybeltje Haalstra, trouwt in 1921 met Geert van der Woude, geboren op 22 juli 1893 in Edmonton (AB/Canada), zoon van Roelof Jogchums van der Woude en Ybeltje Wietses Haalstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jeltje Raap, overlijdt op 2 maart 1994 in Wouterswoude, 93 jaar oud,
Geert van der Woude, overlijdt op 2 juli 1978 in Wouterswoude, 84 jaar oud.

Raap - Heikamp (1933)       schema 1261

Jogchum Raap, geboren op 10 maart 1907 in Dantumadeel, zoon van Roelof Jogchums Raap en Ybeltje Haalstra, trouwt op 24 mei 1933 met Antje Heikamp, geboren op 8 maart 1908 in Dantumadeel, dochter van Jan Heikamp en Eelkje van der Meulen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend ,

Roelof Raap, geboren op 21 februari 1936 in Dantumadeel,
Jan Raap, geboren op 21 augustus 1937 in Wouterswoude,

Het huwelijk wordt op 29 oktober 1984 door echtscheiding ontbonden,

Jogchum Raap, overlijdt op 11 juni 1998 in Dongeradeel, 91 jaar,
Antje Heikamp, overlijdt op 29 oktober 1984 in Wouterswoude, 76 jaar oud.


XXII

Halbesma - Raap (1863)       schema 1261

Renske Doekes Raap, geboren op 21 februari 1837 in Dantumadeel, dochter van Doeke Henricus Raap en Ytje Doedes Lawerman, trouwt op 23 juli 1863 met Sieds Halbes Halbesma, geboren in 1834 in Rinsumageest, zoon van Halbe Halbes Halbesma en Saapke Siedses van Kleffens,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Saapke Siedses Halbesma, geboren op 13 mei 1864 in Wouterswoude,
Doeke Halbesma, geboren op 06 september 1866 in Dantumadeel,
Ytje Halbesma, geboren op 17 september 1869 in Dantumadeel,
Halbe Sieds Halbesma, geboren in Wouterswoude,
Homme Halbesma, gedoopt op 4 september 1875 in Dantumadeel,

Renske Doekes Raap, overlijdt op 26 maart 1907 in Kollumerland, 70 jaar oud,
Sieds Halbes Halbesma, overlijdt op 8 april 1908 in Kollumerland, 73 of 74 jaar oud,


XXIII

Talma - Halbesma (1888)       schema 1261

Saapke Siedses Halbesma, geboren op 13 mei 1864 in Wouterswoude, dochter van Renske Doekes Raap en Sieds Halbes Halbesma, trouwt 2 juni 1888 met Klaas Dirks Talma, geboren op 10 maart 1864 in Rinsumageest, zoon van Dirk Klazes Talma en Wytske Klases Uitterdijk,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Rinske Talma, geboren op 9 april 1889 in Rinsumageest,
Dirk Klazes Talma, geboren op 29 juli 1891 in Dantumadeel en op 29 september 1891 overleden,
Dirk Klazes Talma, geboren op 19 oktober 1892 in Dantumadeel,
Wytske Talma, geboren op 6 maart 1895 in Dantumadeel en op 14 maart 1895 in Dantumadeel overleden,
Wytske Talma, geboren op 10 maart 1896 in Dantumadeel en op 16 maart 1896 in Dantumadeel overleden,
Wytske Talma, geboren op 30 juli 1897 in Dantumadeel,
Sieds Talma, geboren op 20 september 1899 in Dantumadeel ,
Hessel Talma, geboren in 1907 in Rinsumageest,

Saapke Siedses Halbesma, overlijdt op 11 mei 1925 in Dantumadeel, 60 jaar oud,
Klaas Dirks Talma, overlijdt op 20 september 1952 in Rinsumageest, 88 jaar oud.


XXIV

Dijkstra - Talma (1917)       schema 1261

Rinske Talma, geboren op 9 april 1889 in Rinsumageest, dochter van Saapke Siedses Halbesma en Klaas Dirks Talma, trouwt op 16 mei 1917 met Sikke Dijkstra, geboren op 14 september 1889 in Dantumawoude, zoon van Jacob Martens Dijkstra en Grietje Sikkes Jongsma,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacob Dijkstra, geboren op 26 februari 1918 in Dantumawoude, overleden op 28 augusus 1989,
Klaas Dijkstra, geboren op 17 mei 1920 in de Valom,
Grietje Saapke Dijkstra, geboren op 27 januari 1928 in Dntumawoude,

Rinske Talma, overlijdt op 21 mei 1961 in de Valom, 72 jaar oud,
Sikke Dijkstra, overlijdt op 24 febriaro 1963, 73 jaar oud.

Talma - Boersma (1920)       schema 1261

Dirk Klazes Talma, geboren op 19 oktober 1892 in Dantumadeel, zoon van Saapke Siedses Halbesma en Klaas Dirks Talma, trouwt op 20 mei 1920 met Trijntje Boersma, geboren op 25 juni 1895 in Janum, dochter van Hedzer Boersma en Janna Sliep,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jannie Dirks Talma,
Renske DirksTalma,
Sieds Dirks Talma,
Saapke Dirks Talma, geboren in 1910,
Klaas Dirks Talma, geboren op 25 maart 1921 in Keimpewier,
Hedzer Dirks Talma, geboren op 22 oktober 1922 in Janum,
Jan Dirks Talma, geboren op 29 maart 1926 in Janum, overleden op 24 september 2000,
Antje Beatrix Dirks Talma, geboren op 14 januari 1938, overleden op 14 september 1944,

Dirk Klazes Talma, overlijdt op 6 april 1976 in Birdaard, 83 jaar oud,
Trijntje Boersma, overlijdt op 14 september 1972 in Jislum, 77 jaar oud.

Talma - Westerhof ( )       schema 1261

Hessel Talma, geboren in 1907 in Rinsumageest, zoon van Saapke Siedses Halbesma en Klaas Dirks Talma, trouwt met Antje Westerhof, geboren op 13 april 1915 in Goch/Duitsland,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Geertje Hessels Talma,
Saapke Hessels Talma,

Hessel Talma, overlijdt op 28 maart 1939 in Leeuwarden, 31 of 32 jaar oud,
Antje Westerhof, overlijdt op 9 april 1992 in Rinsumageest.


XXIII

Brinkman - Halbesma (1894)       schema 1261

Ytje Halbesma, geboren op 17 september 1869 in Dantumadeel, dochter van Renske Doekes Raap en Sieds Halbes Halbesma, trouwt op 19 mei 1894 in Kollumerland c.a., met Binne Brinkman, geboren op 29 juni 1870 in Kollumerzwaag, zoon van Rindert Brinkman en Sepkje Douma,
Uit dit huwelijk is één kind bekend ,

Rindert Brinkman, geboren op 22 juli 1899 in Kollumerland c.a.,

Ytje Halbesma, overlijdt op 30 december 1942 in Kollumerzwaag, 73 jaar oud,
Binne Brinkman, overlijdt op 20 oktober 1941 in Kollumerzwaag, 71 jaar oud.


XXIV

Brinkman - van der Wou ( )       schema 1261

Rindert Brinkman, geboren op 22 juli 1899 in Kollumerland c.a., zoon van Ytje Halbesma en Binne Brinkman, trouwt met Bontje van der Wou, geboren op 5 juni 1897 in Driesum, dochter van Roelof van der Wou en Grietje Kramer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend ,

Rindert Brinkman, overlijdt op 1 januari 1981, 81 jaar oud.


XXIII

Halbesma - Veenstra (1901)       schema 1261

Halbe Sieds Halbesma, geboren in Wouterswoude, zoon van Renske Doekes Raap en Sieds Halbes Halbesma, trouwt op 18 mei 1901 in Kollumerland c.a., met Grietje Veenstra, geboren in 1869 in Westergeest, dochter van Jacob Libbes Veenstra en Bontje Tjeerds Postma,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Rinske Halbesma, geboren op 3 mei 1902 in Kooten,
Bontje Halbesma, geboren op 28 november 1903 in Kooten,
Sieds Halbesma, geboren op 26 januari 1905 in Kooten, overleden op 10 oktober 1905 in Kooten,
Doeke Halbes Halbesma, geboren op 30 augustus 1906 in Kooten,
Jacob Halbes Halbesma, geboren op 21 juli 1909 in Rinsumageest,

Grietje Veenstra, overlijdt op 17 februari 1911 in Dantumadeel, 42 jaar oud.

Halbesma - Palma (1917)       schema 1261

Halbe Sieds Halbesma, geboren in Wouterswoude, zoon van Renske Doekes Raap en Sieds Halbes Halbesma, hertrouwt op 19 mei 1917 in Dantumadeel met Rinske Palma, geboren in 1874 in Roodkerk, dochter van Jan Gerlofs Palma en Marijke Murks Boonstra ,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Marie Halbesma, geboren in 1920,

Halbe Sieds Halbesma, overlijdt op 6 juli 1965 in Birdaard, 92 jaar oud,
Rinske Palma, overlijdt op 10 maart 1944 in Birdaard, 70 jaar oud.


XXIV

Pilat - Halbesma (1925)       schema 1261

Rinske Halbesma, geboren 3 mei 1902 in Kooten, dochter van Halbe Sieds Halbesma en Grietje Veenstra, trouwt op 8 augustus 1925 met Dorus Pilat, geboren op 28 december 1901 in Westergeest, zoon van Dirk Sytzes Pilat en Hebeltje Postma,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Grietje Pilat, geboren in Zwagerveen,

Rinske Halbesma, overlijdt op 21 maart 1989 in Kampen), 86 jaar oud,
Dorus Pilat, overlijdt op 22 augustus 1942 in Zwagerveen, 40 jaar oud.

Swart - Halbesma (1928)       schema 1261

Bontje Halbesma, geboren 28 november 1903 in Kooten, dochter van Halbe Sieds Halbesma en Grietje Veenstra, trouwt op 26 april 1928 met Gerrit Johannes Swart, geboren op 19 januari 1902 in Ferwerd, zoon van Johannes Swart en Minke Talma,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Halbe Swart, geboren in Witinsville/USA.,
Johannes Swart, geboren in Whitinsville/USA.,
MinkeSwart, geboren in Whitinsville/USA.,
Grietje Swart, geboren op 19 juni 1929 in Northbridge/Worcestor (USA).,

Bontje Halbesma, overlijdt op 31 maart 1986 in Whiteinsville (USA), 82 jaar oud,
Gerrit Johannes Swart, overlijdt op 4 november 1986 in Whitinsville/USA, 84 jaar oud.

Halbesma - Bijlsma (1930)       schema 1261

Doeke Halbes Halbesma, geboren 30 augustus 1906 in Kooten, zoon van Halbe Sieds Halbesma en Grietje Veenstra, trouwt op 12 juni 1930 te Ferwerderadeel met Trijntje Bijlsma, geboren op 24 februari 1908 in Blija, dochtr van Anne Lolkes Bijlsma en Jitske Egberts Monsma,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Halbe Doekes Halbesma, geboren op 4 juni 1931 in Birdaard,
Anne Halbesma, geboren op 22 juli 1933 in Birdaard,
Jacob Doekes Halbesma, geboren in 1937 in Birdaard,
Jitske Doekes Halbesma, geboren op 24 augustus 1942 in Birdaard,
Lolke Doekes Halbesma, geboren op 27 januari 1946 in Leeuwarden,

Doeke Halbes Halbesma, overlijdt op 27 mei 1995 in Bergum, 88 jaar oud.

Halbesma - Leijstra (1933)       schema 1261

Jacob Halbes Halbesma, geboren 21 juli 1909 in Rinsumageest, zoon van Halbe Sieds Halbesma en Grietje Veenstra, trouwt op 30 maart 1933 Dantumadeel met Trijntje IJdes Leijstra, geboren op 1 april 1911 in Birdaard, dochtr van IJde Freerks Leijstra en Maaike Pieters Kingma,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Halbe Jacobs Halbesma, geboren op 25 november 1935 in Birdaard,
Maaike Halbesma, geboren op 28 december 1938 in Birdaard,
Grietje Ida Halbesma, geboren op 27 april 1945 in Birdaard,
Antje Halbesma, geboren op 11 mei 1949 in Birdaard,

Jacob Halbes Halbesma, overlijdt op 12 april 1990 in Groningen, 80 jaar oud.


Halbesma - Wiersma (1909)       schema 1261

Homme Halbesma, gedoopt op 4 september 1875 in Dantumadeel, zoon van Renske Doekes Raap en Sieds Halbes Halbesma, trouwt op 15 mei 1909 met Jitske Wiersma, geboren op 29 september 1878 in Kollum, dochter van Feike Wiersma en Baukje Kootstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Homme Halbesma, overlijdt op 27 mei 1967 in Murmerwoude, 91 jaar oud,
Jitske Wiersma, overlijdt op 22 juni 1956 in Leeuwarden, 77 jaar oud.


XXII

Raap - Wiersma (1866)       schema 1262

Jacob Doekes Raap, geboren op 17 mei 1839 in Dantumadeel, zoon van Doeke Henricus Raap en Ytje Doedes Lawerman, trouwt op 21 mei 1866 met Wytske Sjoerds Wiersma, geboren in 1843 in Wouterswoude, dochter van Sjoerd Meinderts Wiersma en Baukje Jacobs Wester,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Baukje Jacobs Raap, geboren op 17 oktober 1866 in Dantumadeel en voor 1876 overleden,
Ytje Jacobs Raap, geboren op 15 januari 1869 in Dantumadeel en voor 1873 overleden,
Ytje Jacobs Raap, geboren op 23 juli 1870 in Dantumadeel,
Sjoerd Jacobs Raap, geboren op 26 juni 1873 in Dantumadeel,
Baukje Jacobs Raap, geboren op 24 oktober 1876 in Dantumadeel,
Rinske Jacobs Raap, geboren op 6 september 1878 in Dantumadeel en voor 1879 overleden,
Rinske Jacobs Raap, geboren in 1879 in Wouterswoude,
Doeke Jacobs Raap, geboren op 22 januari 1884 in Dantumadeel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Doekes Raap, overlijdt op 12 juni 1894 in Dantumadeel, 55 jaar oud,
Wytske Sjoerds Wiersma, overlijdt op 21 maart 1926 in Dantumadeel, 83 jaar oud.


XXIII

Jacobs - Raap (1892)       schema 1262

Ytje Jacobs Raap, geboren op 23 juli 1870 in Dantumadeel, dochter van Jacob Doekes Raap en Wytske Sjoerds Wiersma, trouwt op 3 maart 1892 met Freerk Jacobs, geboren in 1869 in Wouterswoude, zoon van Sytse Jacobs en Trijntje Freerks Feddema,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Trijntje Jacobs,
Wytske Jacobs, geboren op 30 mei 1892 in Dantumadeel,
Jacob Jacobs, geboren op 30 juni 1894 in Dantumadeel,

Ytje Jacobs Raap, overlijdt op 22 november 1956 in Wouterswoude, 86 jaar oud,
Freerk Jacobs, overlijdt op 15 februari 1942 in Dantumadeel, 73 jaar oud.


XXIV

Schaafsma - Jacobs (1921)       schema 1262

Wytske Jacobs, geboren op 30 mei 1892 in Dantumadeel, dochter van Ytje Jacobs Raap en Freerk Jacobs, trouwt op 1 september 1921 met Harmen Schaafsma, geboren op 7 april 1895 in Wouterswoude, zoon van Douwe Schaafsma en Jitske Veenstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Raap - van der Veen (1898)       schema 1262

Sjoerd Jacobs Raap, geboren op 26 juni 1873 in Dantumadeel, zoon van Jacob Doekes Raap en Wytske Sjoerds Wiersma, trouwt op 25 mei 1898 met Grietje van der Veen, geboren op 9 november 1874 in Marrum (Ferwerderadeel), dochter van Metske Edsges van der Veen en Foekje Elles Ruisch,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jacob Raap, geboren op 26 maart 1899 in Dantumadeel en op 1 april 1899 in Dantumadeel overleden,
Foekje Raap, geboren op 6 december 1900 in Dantumadeel,
Wytske Raap, geboren op 2 februari 1902 in Dantumadeel,
Jacob Raap, geboren op 28 augustus 1906 in Wouterswoude ,

Sjoerd Jacobs Raap, overlijdt op 1 maart 1950 in Dantumadeel, 76 jaar oud,
Grietje van der Veen, overlijdt op 5 januari 1917 in Dantumadeel, 42 jaar oud.


XXIV

Vrieswijk - Raap (1921)       schema 1262

Foekje Raap, geboren op 6 december 1900 in Dantumadeel, dochter van Sjoerd Jacobs Raap en Grietje van der Veen, trouwt op 1 december 1921 met Auke Vrieswijk, geboren op 18 maart 1900 in Wouterswoude, zoon van Sipke Vrieswijk en Mintje Banga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Foekje Raap, overlijdt op 27 juni 1974 in Dokkum, 73 jaar oud,
Auke Vrieswijk, overlijdt op 22 april 1969 in Dantumadeel, 66 jaar oud.

de Jong - Raap (1926)       schema 1262

Wytske Raap, geboren op 2 februari 1902 in Dantumadeel, dochter van Sjoerd Jacobs Raap en Grietje van der Veen, trouwt op 14 oktober 1926 met Wytse de Jong, geboren op 19 april 1901 in Dantumadeel,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacob de Jong, geboren op 15 februari 1932 in Dantumadeel, overleden op 17 december 1932 in Dantumadeel,

Wytske Raap, overlijdt op 26 februari 1989 in Wouterswoude, 87 jaar oud,
Wytse de Jong, overlijdt op 14 februari 1982 in Leeuwarden, 80 jaar oud.

Raap - Vrieswijk(1930)       schema 1262

Jacob Raap, geboren op 28 augustus 1906 in Wouterswoude, zoon van Sjoerd Jacobs Raap en Grietje van der Veen, trouwt op 15 mei1930 met Sietske Vrieswijk, geboren op 15 november 1907 in Dantumadeel, dochter van Sipke Vrieswijk en Mintje Banga,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Mintje Raap, geboren op 16 augustus 1930 in Wouterswoude,
Grietje Raap, geboren op 4 oktober 1932 in Wouterswoude,
Sjoerd Raap, geboren op 19 april 1935 in Wouterswoude,
Hendrikje Jacobs Raap, geboren op 18 oktober 1936 in Wouterswoude,
Sipke Raap, geboren op 21 januari 1938 in Wouterswoude,
Jacob Raap, geboren op 9 september 1939 in Wouterswoude,
Foekje Raap, geboren op 7 mei 1941 in Wouterswoude,
Thomas Raap, geboren op 14 april 1944 in Wouterswoude,
WytskeRaap, geboren op 22 april 1947 in Wouterswoude, overleden op 26 februari 1989 in Oudwoude,

Jacob Raap, overlijdt op 1 september 1974 in Wouterswoude, 68 jaar oud,
Sietske Vrieswijk, overlijdt op 19 juli 1962 in Dantumadeel, 54 jaar oud.


XXIII

Dijkstra - Raap (1899)       schema 1262

Baukje Jacobs Raap, geboren op 24 oktober 1876 in Dantumadeel, dochter van Jacob Doekes Raap en Wytske Sjoerds Wiersma, trouwt op 9 september 1899 met Uilke Dijkstra, geboren op 30 oktober 1876 in Wouterswoude, zoon van Gerben Uilkes Dijkstra en Antje Sikkes Oegema,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Gerben Dijkstra, geboren op 21 november 1899 in Dantumadeel,
Jacob Dijkstra, geboren op 7 november 1901 in Dantumadeel,
Sjoerd Dijkstra, geboren op 20 februari 1904, overleden op 13 november 1904 in Dantumadeel,
Sjoerd Dijkstra, geboren op 3 maart 1906 in Dantumadeel,
Sikke Dijkstra, geboren op 7 juni 1908 in Dantumadeel,

Baukje Jacobs Raap, overlijdt op 13 juli 1959 in Dantumadeel, 82 jaar oud,
Uilke Dijkstra, overlijdt op 31 december 1931 in Leeuwarden, 55 jaar oud.

Talstra - Raap (1903)       schema 1262

Rinske Jacobs Raap, geboren in 1879 in Wouterswoude, dochter van Jacob Doekes Raap en Wytske Sjoerds Wiersma, trouwt op 14 mei 1903 met Eeltje Talstra, geboren in 1877 in Rinsumageest, zoon van Lieuwe Eeltjes Talstra en Pietje Eeltjes Vellinga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Rinske Jacobs Raap, overlijdt op 11 mei 1932 in Rinsumageest, 53 jaar oud,
Eeltje Talstra, overlijdt op 24 april 1948 in Akkerwoude, 71 jaar oud.

Raap - Jongsma (1905)       schema 1262

Doeke Jacobs Raap, geboren op 22 januari 1884 in Dantumadeel, zoon van Jacob Doekes Raap en Wytske Sjoerds Wiersma, trouwt op 5 januari 1905 in Dantumadeel met Leelke Jongsma, geboren op 19 november 1884 in Dantumawoude, dochter van Jan Tjeerds Jongsma en Sytske Louws van der Zwaag,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Raap, geboren op 4 juli 1907 in Wouterswoude,
Sijtske Doekes Raap, geboren op 22 maart 1910 in Wouterswoude,

Doeke Jacobs Raap, overlijdt op 3 mei 1973 in Wouterswoude, 89 jaar oud,
Leelke Jongsma, overlijdt op 6 december 1938 in Dantumadeel, 54 jaar oud.


XXIV

Raap - Minnema (1935)       schema 1262

Jacob Raap, geboren op 4 juli 1907 in Wouterswoude, zoon van Doeke Jacobs Raap en Leelke Jongsma, trouwt op 16 mei 1935 met Eelkje Minnema, geboren op 11 november 1910 in Dantumadeel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Raap, veehouder, overlijdt op 10 juli 1984 in Dongeradeel, 77 jaar oud,
Eelkje Minnema, overlijdt op 6 maart 1969 in Dokkum, 58 jaar oud, begraven op 11 maart 1969 in Kollumerland.

de Vries - Raap (1932)       schema 1262

Sijtske Doekes Raap, geboren op 22 maart 1910 in Wouterswoude, dochter van Doeke Jacobs Raap en Leelke Jongsma, trouwt op 19 mei 1932 in Dantumadeel met Jelle Wiegers de Vries, geboren op 6 augustus 1907 in Akkerwoude,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sijtske Doekes Raap, veehouder, overlijdt op 21 februari 2005 in Dantumadeel, 94 jaar oud,
Jelle Wiegers de Vries, overlijdt op 2 augustus 1972, 64 jaar oud.


XXII

Dantuma - Raap (1867)       schema 1262

Hiltje Doekes Raap, geboren op 28 juni 1842 in Wouterswoude, dochter van Doeke Henricus Raap en Ytje Doedes Lawerman, trouwt op 16 mei 1867 met Sieger Klases Dantuma, geboren in 1841 in Wouterswoude, zoon van Klaas Alberts Dantuma en Ytje Willems Postma,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Klaas Dantuma, geboren op 23 juli 1867 in Dantumadeel, en voor 1869 overleden,
Klaas Dantuma, geboren op 16 januari 1869 in Dokkum,
Jogchum Dantuma, geboren op 6 november 1879 in Dantumadeel,

Hiltje Doekes Raap, overlijdt op 3 augustus 1915 in Dantumadeel, 73 jaar oud,
Sieger Klases Dantuma, overlijdt op 7 februari 1892 in Oostwierum, 51 jaar oud.


XXIII

Dantuma - Westra (1896)       schema 1262

Klaas Dantuma, geboren op 23 juli 1867 in Dantumadeel, zoon van Hiltje Doekes Raap en Sieger Klases Dantuma, trouwt op 20 juni 1896 in Kollumerland c.a. met Pietje Westra, geboren op 2 maart 1866 in Nijkerk (Oostdongeradeel), dochter van Anne Liemes Westra en Minke Hanzes Jeltema,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Dantuma - Klaver (1911)       schema 1262

Jogchum Dantuma, geboren op 6 november 1879 in Dantumadeel, zoon van Hiltje Doekes Raap en Sieger Klases Dantuma, trouwt op 25 november 1911 in Kollumerland c.a. met Janke Klaver, geboren in 1878 in Westergeest, dochter van Luitzen Annes Klaver en Gooitske Hoekstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

de Jong - Raap (1876)       schema 1262

Baukje Doekes Raap, geboren op 23 november 1844 in Dantumadeel, dochter van Doeke Henricus Raap en Ytje Doedes Lawerman, trouwt op 18 mei 1876 met Yke Pieters de Jong, geboren op 15 mei 1845 in Driesum, zoon van Pieter Ykes de Jong en Eelkje Thomas Steringa,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Eelkje de Jong, geboren op 22 juli 1876 in Dantumadeel,
Ytje de Jong, geboren op 26 oktober 1877 in Dantumadeel en op 21 februari 1880 in Dantumadeel overleden,
Tjalkje de Jong, geboren op 13 mei 1879 in Wouterswoude,
Pieter de Jong, geboren op 10 april 1881 in Dantumadeel,
Doeke de Jong, geboren op 9 februari 1884 in Dantumadeel,
Ytje de Jong, geboren op 11 mei 1886 in Dantumadeel,

Baukje Doekes Raap, overlijdt op 25 juni 1924 in Dantumadeel, 79 jaar oud,
Yke Pieters de Jong, overlijdt op 10 oktober 1909 in Dantumadeel, 64 jaar oud.


XXIII

de Bruin - de Jong (1899)       schema 1262

Eelkje de Jong, geboren op 22 juli 1876 in Dantumadeel, dochter van Baukje Doekes Raap en Yke Pieters de Jong, trouwt op 16 september 1899 met Fokke de Bruin, geboren op 13 april 1867 in Zwaagwesteinde, zoon van Tjeerd Theunis de Bruin en Aafke Tjeerds Elzinga ,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Tjeerd de Bruin, geboren op 13 februari 1895 in Dantumadeel,
Aafke de Bruin, geboren op 25 april 1899 in Wouterswoude,
Yke de Bruin, geboren in 1904, overleden op 23 januari 1912 in Dantumadeel,

Eelkje de Jong, overlijdt op 15 maart 1960, 83 jaar oud,
Fokke de Bruin, overlijdt op 16 januari 1948, 80 jaar oud.


XXIV

de Bruin - ter Weeme (1919)       schema 1262

Tjeerd de Bruin, geboren op 13 februari 1895 in Dantumadeel, zoon van Eelkje de Jong en Fokke de Bruin, trouwt op 2 mei 1919 in Lochem met Willemina ter Weeme, geboren in 1898 in Dantumadeel, dochter van Reint ter Weeme en Fredrika Redeker ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schaafsma - de Bruin (1919)       schema 1262

Aafke de Bruin, geboren op 25 april 1899 in Wouterswoude, dochter van Eelkje de Jong en Fokke de Bruin, trouwt op 2 oktober 1919 met Klaas Schaafsma, geboren op 6 augustus 1896 in Dantumawoude, zoon van Douwe Schaafsma en Jitske Veenstra ,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Yke Schaafsma, geboren op 10 mei 1929, overleden op 8 februari 1936 in Kolhorn,

Aafke de Bruin, overlijdt op 9 juni 1975 in Kolhorn, 76 jaar oud,
Klaas Schaafsma, overlijdt op 4 augustus 1988, 91 jaar oud.


XXIII

Zijlstra - de Jong (1903)       schema 1262

Tjalkje de Jong, geboren op 13 mei 1879 in Wouterswoude, dochter van Baukje Doekes Raap en Yke Pieters de Jong, trouwt op 12 november 1903 met Jacobus Zijlstra, geboren in 1877 in Wouterswoude, zoon van Egbert Zijlstra en Aaltje Lammerts Ruisch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Jong - van der Veen (1906)       schema 1262

Pieter de Jong, geboren op 10 april 1881 in Dantumadeel, zoon van Baukje Doekes Raap en Yke Pieters de Jong, trouwt op 15 maart 1906 met Elisabeth van der Veen, geboren op 25 juni 1880 in Hijum (Leeuwarderadeel), dochter van Metske Edsges van der Veen en Foekje Elles Ruisch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elisabeth van der Veen, overlijdt op 5 februri 1938 in Utrecht, oud 57 jaar.

de Jong - Haalstra (1915)       schema 1262

Doeke de Jong, geboren op 9 februari 1884 in Dantumadeel, zoon van Baukje Doekes Raap en Yke Pieters de Jong, trouwt op 20 mei 1915 met Aaltje Haalstra, geboren op 15 mei 1886 in Wouterswoude, dochter van Wytze Jippes Haalstra en Jeltje Lammerts Ruisch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aaltje Haalstra, overlijdt op 22 mei 1971, 85 jaar oud.

Hoekstra - de Jong (1915)       schema 1262

Ytje de Jong, geboren op 11 mei 1886 in Dantumadeel, zoon van Baukje Doekes Raap en Yke Pieters de Jong, trouwt op 18 maart 1915 in Dantumadeel met Izaak Hoekstra, geboren op 6 november 1882 in Kollumerzwaag, zoon van Pieter Willems Hoekstra en Aafke Bottema,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XX

Struiving - Raap (1789)       schema 127

Doetie Raap, gedoopt op 13 januari 1762 in Leeuwarden, dochter van Adrianus Floris Raap en Rinske Siebrands Faber, trouwt omstreeks 1789 met Taeke Jans Struiving, gedoopt op 18 maart 1767 in Leeuwarden, zoon van Jan Dominicus Struiving en Sara Dirks Bouma,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jan Struiving, geboren op 6 juli 1790 in Leeuwarden,
Adrianus Florus Struiving, geboren op 17 maart 1794 in Leeuwarden, gedoopt op 6 april 1794 in Leeuwarden, overleden in 1795,
Rinske Sybrandia Struiving, geboren op 17 maart 1794 in Leeuwarden,
Sara Struiving, geboren op 26 september 1796 in Leeuwarden, gedoopt op 16 oktober 1796 in Leeuwarden,
Adrianus Florus Struiving, geboren op 14 januari 1798 in Leeuwarden,
Johannes Bouma Struiving, geboren op 28 juli 1799, gedoopt op 18 augustus 1799 in Leeuwarden,
Elize Struiving, geboren op 28 januari 1804 in Leeuwarden, gedoopt op 19 februari 1804 in Leeuwarden, overleden op 19 maart 1836 in Nijmegen,

Doetie Raap, overlijdt eind 1807 en is begraven op 2 januari 1808 in Leeuwarden.


XXI

Struiving - Wetterauw (1820)       schema 127

Jan Struiving, geboren op 6 juli 1790 in Leeuwarden, zoon van Doetie Raap en Taeke Jans Struiving, trouwt omstreeks 1820 met Gatske Wetterauw, geboren op 25 april 1794 in Franeker, dochter van Klaas Wetterauw en Sara Jacobs Klaases,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Taeke Struiving, geboren op 4 maart 1821 in Leeuwarden en in 1822 in Leeuwarden overleden,
Taeke Jans Struiving, geboren op 17 juli 1823 in Leeuwarden,
Sara Struiving, geboren op 3 december 1826 in Leeuwarden en op 10 april 1885 in Leeuwarden overleden,
Klaas Struiving, geboren op 20 september 1829 in Leeuwarden,

Jan Struiving is ambtenaar,
Gatske Wetterauw, overlijdt op 1 januari 1851 in Leeuwarden, 56 jaar oud.


XXII

Struiving - Wiemers ( )       schema 127

Taeke Jans Struiving, geboren op 17 juli 1823 in Leeuwarden, zoon van Jan Struiving en Gatske Wetterauw, trouwt met Roelofke Wiemers, geboren op 19 juli 1822 in Leeuwarden, dochter van Hessel Wiemers en Grietje van der Sluis,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Geertruida Taekes Struiving,
Jan Hessel Struiving, geboren op 29 juli 1855 in Leeuwarden.

Struiving - van der Meij ( )       schema 127

Taeke Jans Struiving, geboren op 17 juli 1823 in Leeuwarden, zoon van Jan Struiving en Gatske Wetterauw, hertrouwt met Aaltje van der Meij, geboren op 2 juli 1834 in Leeuwarden, dochter van Theunis Egberts van der Meij en Jantje Klazes Nijhof,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aaltje van der Meij overlijdt op 27 december 1883 in Groningen, 49 jaar oud.

Struiving - Cruze ( )       schema 127

Taeke Jans Struiving, geboren op 17 juli 1823 in Leeuwarden, zoon van Jan Struiving en Gatske Wetterauw, hertrouwt met Diegje Cruze, geboren op 17 januari 1842 in Veendam, dochter van Egbert Jans Cruze en Jacoba Hidda Mulder,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Taeke Jans Struiving is ambtenaar, hij overlijdt op 25 september 1899 in Leeuwarden, 76 jaar oud,
Diegje Cruze overlijdt op 26 december 1919 in Groningen, 77 jaar oud.


XXIII

Bossink - Struiving (1860)       schema 127

Geertruida Taekes Struiving, dochter van Taeke Jans Struiving en Roelofke Wiemers, trouwt omstreeks 1860 met Johannes Bossink, geboren in 1828 in Zwolle, zoon van Bernardus Bossink en Elisabeth Weber,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Gerrit Bossink, geboren op 17 maart 1861 in Leeuwarden,
Theodorus Johannes Bossink, geboren in 1863 in Zwolle,
Hendricus Franciscus Bossink, geboren in 1865 in Zwolle,
Geertruida Stefana Bossink, geboren in 1869 in Kampen.


XXIV

Bossink - Schoon (1896)       schema 127

Gerrit Bossink, geboren op 17 maart 1861 in Leeuwarden, zoon van Geertruida Taekes Struiving en Johannes Bossink, trouwt omstreeks 1896 met Jacoba Schoon, geboren in 1863, dochter van Jan Schoon en Catharina Ruiten,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Franciscus Bossink, geboren in 1897 in Kampen,
Jacobus Bossink, geboren in 1898 in Kampen,
Geertruida Bossink, geboren in 1903 in Kampen,
Johannes Bossink, geboren in 1904 in Kampen,

Gerrit Bossink is schoenmaker, hij overlijdt op 21 januari 1933 in Kampen, 71 jaar oud,
Jacoba Schoon overlijdt op 6 november 1940 in Kampen, 76 of 77 jaar oud.

Bossink - Meijer ( )       schema 127

Theodorus Johannes Bossink, geboren in 1863 in Zwolle, zoon van Geertruida Taekes Struiving en Johannes Bossink, trouwt met Geertruida Maria Meijer, geboren in 1860 in Coevorden, dochter van Johannes Stephanus Meijer en Ida Gerardina Muller,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Theodorus Johannes Bossink is sigarenmaker.

Bossink - Kolleman ( )       schema 127

Hendricus Franciscus Bossink, geboren in 1865 in Zwolle, zoon van Geertruida Taekes Struiving en Johannes Bossink, trouwt met Geertruida Johanna Kolleman, geboren in 1867 in Kampen, dochter van Johannes Lucas Kolleman en Gerritdina Rikels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendricus Franciscus Bossink is sigarenmaker.

Bruitsman - Bossink (1893)       schema 127

Geertruida Stefana Bossink, geboren in 1869 in Kampen, dochter van Geertruida Taekes Struiving en Johannes Bossink, trouwt omstreeks 1893 met Johannes Bruitsman, geboren in 1860, zoon van Johannes Bruitsman en Geertje van Zanten,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johannes Gerardus Bruitsman, geboren in 1894 in Kampen,
Hendrikus Franciscus Bruitsman, geboren in 1899 in Kampen,
Geertje Bruitsman, geboren in 1903 in Kampen,

Johannes Bruitsman is meubelmaker.

Grootjen - Bossink ( )       schema 127

Geertruida Stefana Bossink, geboren in 1869 in Kampen, dochter van Geertruida Taekes Struiving en Johannes Bossink, hertrouwt met Albertus Grootjen, geboren in 1874 in Kampen, zoon van Cornelis Grootjen en Johanna Grobben,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Albertus Grootjen is sigarenmaker.


XXV

Bossink - Goosen ( )       schema 127

Franciscus Bossink, geboren in 1897 in Kampen, zoon van Gerrit Bossink en Jacoba Schoon, trouwt met Lumina Goosen, geboren in 1893 in Kampen, dochter van Dubbel Goosen en Eva Johanna Ruiten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bossink - Voorhuis ( )       schema 127

Franciscus Bossink, geboren in 1897 in Kampen, zoon van Gerrit Bossink en Jacoba Schoon, hertrouwt met Maria Johanna Voorhuis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Franciscus Bossink is sigarenmaker.

Bossink - Corjanus ( )       schema 127

Jacobus Bossink, geboren in 1898 in Kampen, zoon van Gerrit Bossink en Jacoba Schoon, trouwt met Johanna Maria Corjanus, geboren in 1902 in Kampen, dochter van Johannes Corjanus en Aleida Grootjen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacobus Bossink is sigarenmaker.

Hollander - Bossink ( )       schema 127

Geertruida Bossink, geboren in 1903 in Kampen, dochter van Gerrit Bossink en Jacoba Schoon, trouwt met Marinus Johannes Hollander, geboren in 1902 in Kampen, zoon van Hendrikus Johannes Hollander en Maria van Braam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Marinus Johannes Hollander is tuinder.

Bossink - Hollander ( )       schema 127

Johannes Bossink, geboren in 1904 in Kampen, zoon van Gerrit Bossink en Jacoba Schoon, trouwt met Hendrika Johanna Hollander, geboren in 1906 in Kampen, dochter van Hendrikus Johannes Hollander en Maria van Braam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johannes Bossink is sigarenmaker.


XXV

Bruitsman - Bakker ( )       schema 127

Johannes Gerardus Bruitsman, geboren in 1894 in Kampen, zoon van Geertruida Stefana Bossink en Johannes Bruitsman, trouwt met Johanna Baptista Theodora Bakker, geboren in 1897 in Kampen, dochter van Theodorus Hendrikus Bakker en Geertruida Maria Karman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johannes Gerardus Bruitsman is sigarenmaker.

Bruitsman - ten Have ( )       schema 127

Hendrikus Franciscus Bruitsman, geboren in 1899 in Kampen, zoon van Geertruida Stefana Bossink en Johannes Bruitsman, trouwt met Hendrika ten Have, geboren in 1906 in Kampen, dochter van Hein ten Have en Harmpje van der Steege,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrikus Franciscus Bruitsman is sigarenmaker en overlijdt op 13 augustus 1946 in Dinxperlo, 46 of 47 jaar oud.

van der Haar - Bruitsman ( )       schema 127

Geertje Bruitsman, geboren in 1903 in Kampen, dochter van Geertruida Stefana Bossink en Johannes Bruitsman, trouwt met Hendrikus Johannes van der Haar, geboren in 1900 in Kampen, zoon van Arnoldus Johannes van der Haar en Anna ten Den,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrikus Johannes van der Haar is sigarenmaker.


XXII

Struiving - Groenendijk (1853)       schema 127

Klaas Struiving, geboren op 20 september 1829 in Leeuwarden, zoon van Jan Struiving en Gatske Wetterauw, trouwt omstreeks 1853 met Anna Elisabeth Groenendijk, geboren op 19 juli 1822 in Leeuwarden, dochter van Johannes Groenendijk en Anna Elisabeth Kortz,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jan Struiving, geboren op 24 juni 1854 in Leeuwarden,
Johannes Struiving, geboren op 24 maart 1857 in Leeuwarden,
Anna Elisabeth Struiving, geboren op 11 september 1858 in Leeuwarden en op 2 oktober 1858 in Leeuwarden overleden,
Anna Elisabeth Struiving, geboren op 8 december 1859 in Leeuwarden en op 2 ju;i 1860 in Leeuwarden overleden,
Anna Elisabeth Struiving, geboren op 14 juni 1861 in Leeuwarden en op 29 november 1861 in Leeuwarden overleden,
Jeannette Sara Struiving, geboren op 13 juli 1862 in Leeuwarden,
Janna Elisabeth Struiving, geboren op 17 maart 1864 in Leeuwarden,
Gatske Struiving, geboren op 17 oktober 1865 in Dantumadeel,

Klaas Struiving overlijdt op 12 december 1874 in Harlingen, 45 jaar oud.


XXIII

Jonker - Struiving (1888)       schema 127

Jeannette Sara Struiving, geboren op 13 juli 1862 in Leeuwarden, dochter van Klaas Struiving en Anna Elisabeth Groenendijk, trouwt omstreeks 1888 met Rein Jonker, geboren in Harlingen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Klaas Jonker, geboren in 1889 in Geldermalsen en op 8 januari 1915 in Arnhem overleden,
Janke Elisabeth Jonker, geboren in 1889 in Geldermalsen,
Anna Elisabeth Jonker, geboren op 1 februari 1890 in Geldermalsen en op 15 november 1892 in Groningen overleden.


XXIV

van Eldik - Jonker ( )       schema 127

Janke Elisabeth Jonker, geboren in 1889 in Geldermalsen, dochter van Jeannette Sara Struiving en Rein Jonker, trouwt met Hendrikus Bernardus van Eldik, geboren in 1890 in Arnhem, zoon van Jacob Riemsdijk van Eldik en Mina Johanna Nales,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend ,

J.A.P. van.Eldik,
Hendrikus Johannes Rein van Eldik, geboren op 17 mei 1924 in Arnhem ,
Jacob Riemsdijk van Eldik, geboren op 27-02-1928 in Leeuwarden.


XXI

van der Ploeg - Struiving (1821)       schema 127

Rinske Sybrandia Struiving, geboren op 17 maart 1794 in Leeuwarden, dochter van Doetie Raap en Taeke Jans Struiving, trouwt omstreeks 1821 met Sweitse Jouws van der Ploeg, geboren op 29 september 1790, zoon van Jou Cryns van der Ploeg en Lolkje Sweitses,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Taeke van der Ploeg, geboren op 12 april 1822 in Leeuwarden en in 1823 in Leeuwarden overleden,
Taeke van der Ploeg, geboren op 12 maart 1824 in Leeuwarden en op 21 augustus 1826 in Leeuwarden overleden,
Lolkje van der Ploeg, geboren op 18 februari 1828 in Leeuwarden en op 15 oktober 1829 in Leeuwarden overleden,

Rinske Sybrandia Struiving had bij haar huwelijk een dochter van een niet bekende vader,

Doetje Struiving, geboren op 9 augustus 1816 in Leeuwarden en op 24 december 1832 in Leeuwarden overleden,

Rinske Sybrandia Struiving overlijdt op 24 december 1828 in Leeuwarden, 34 jaar oud,
Sweitse Jouws van der Ploeg, overlijdt op 29 augustus 1849, 58 jaar oud.

Struiving - Angenent (1841)       schema 127

Adrianus Florus Struiving, geboren 14 januari 1798 in Leeuwarden, zoon van Doetie Raap en Taeke Jans Struiving, trouwt omstreeks 1841 met Adelheida Angenent, geboren op 31 december 1800 in Neuw Buderich (Duitsland),
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johannes Bouma Struiving, geboren op 4 september 1842 in Steggerden en op 8 april 1854 in Veenhuizen (Norg) overleden,

Adrianus Florus Struiving overlijdt 13 juli 1850 in Veenhuizen (Norg), 52 jaar oud,
Adelheida Angenent, overlijdt op 28 juli 1849 in Veenhuizen (Norg), 48 jaar oud.

Struiving - Senff (1845)       schema 127

Johannes Bouma Struiving, geboren 28 juli 1799, zoon van Doetie Raap en Taeke Jans Struiving, trouwt omstreeks 1845 met Aletta Senff, geboren op op 15 oktober 1808 in Amsterdam, dochter van Johannes Hermanus Senff en Johanna Catharina Elizabeth van Driessel,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johanna Catharina Elizabeth Struiving, geboren in 1846 in Amsterdam.


XVIII

Raap - Saincrie ( )       schema 132

Anthony Raap, gedoopt op 28 september 1670 in den Haag (Nieuwe Kerk), zoon van Adriaan Floriszoon Raap en Sophia Davidse de Vries, trouwt met Margaretha Saincrie, dochter van Pierre Saincrie,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Magdalena Maria Raap, geboren in Bordeaux,
Margaretha Sophia Raap, geboren in Bordeaux,
Adriaan Florisz.Raap, geboren in 1717 in Bordeaux,


XIX

le Flore - Raap ( )       schema 132

Magdalena Maria Raap, geboren in Bordeaux, dochter van Anthony Raap en Margaretha Saincrie, trouwt met Jean le Flore,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Aalst - Raap (1736)       schema 132

Margaretha Sophia Raap, geboren in Bordeaux, dochter van Anthony Raap en Margaretha Saincrie, trouwt omstreeks 1736 met Arnoldus van Aalst, gedoopt op 10 oktober 1708 in Amsterdam, zoon van Dionysius van Aalst en Anna van Dijck,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Anna Cornelia van Aalst, gedoopt op 2 augustus 1737 in Amsterdam (Westerkerk),
Adriaan van Aalst, geboren op 14 september 1742 in Amsterdam,
Andries van Aalst, gedoopt op 27 augustus 1745 in Amsterdam (Westerkerk),
Andries van Aalst, gedoopt op 23 juni 1747 in Amsterdam (Westerkerk),
Floris van Aalst, gedoopt op 26 mei 1748 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Hendrik van Aalst, gedoopt op 31 mei 1750 in Amsterdam (Westerkerk),

Margaretha Sophia Raap is begraven op 29 augustus 1777 in Amsterdam (Noorder Kerk).

Raap - Borst ( )       schema 132

Adriaan Florisz.Raap, geboren in 1717 in Bordeaux, zoon van Anthony Raap en Margaretha Saincrie, trouwt met Machtilda Borst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Machtilda Borst is begraven op 25 maart 1755 in Amsterdam (Noorderkerk).

Raap - Freher ( )       schema 132

Adriaan Florisz.Raap, geboren in 1717 in Bordeaux, zoon van Anthony Raap en Margaretha Saincrie, hertrouwt met Francoisa Hermina Freher,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Francoisa Hermina Freher is begraven op 8 april 1788 in Amsterdam (Noorderkerk of kerkhof).


XX

van Aalst - Ploos van Amstel (1766)       schema 132

Adriaan van Aalst, geboren op 14 september 1742 in Amsterdam, zoon van Margaretha Sophia Raap en Arnoldus van Aalst, trouwt omstreeks 1766 met Sara Jacoba Ploos van Amstel, geboren op 3 mei 1740 in Amsterdam, dochter van Cornelis Ploos van Amstel en Margaretha Magdalena Nessing,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Margaretha Sophia van Aalst, gedoopt op 16 november 1766 in Amsterdam (Zuiderkerk).


XXI

Hulft - van Aalst (1791)       schema 132

Mr. Jan Jacob Reinhard Hulft, gedoopt op 19 februari 1768, zoon van Bauduin Jan Hulft en Johanna Philippina van Herzeele, trouwt omstreeks 1791 in Amsterdam met Margaretha Sophia van Aalst, gedoopt op 16 november 1766 in Amsterdam (Zuiderkerk), dochter van Adriaan van Aalst en Sara Jacoba Ploos van Amstel,
Uit dit huwelijk is één kind bekend.

Sara Johanna Hulft, geboren op 19 januari 1792 in Amsterdam,

Mr. Jan Jacob Reinhard Hulft, overlijdt op 13 januari 1839 in Zeist, 70 jaar oud,
Margaretha Sophia van Aalst, overlijdt op 10 mei 1815 in Angerlo, 48 jaar oud.


XXII

Taets van Amerongen - Hulft (1819)       schema 132

Sara Johanna Hulft, geboren op 19 januari 1792 in Amsterdam, dochter van Mr. Jan Jacob Reinhard Hulft en Margaretha Sophia van Aalst, trouwt omstreeks 1819 in Amsterdam met Joost baron Taets van Amerongen, geboren op 15 mei 1792 in Utrecht, zoon van Jan Anthony baron Taets van Amerongen van Woudenberg en Louisa Reiniera van Tuyll van Serooskerken,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend.

Margaretha Sophia barones Taets van Amerongen, geboren op 17 augustus 1820 in Amsterdam,
Johanna Louisa Antoinetta baronesTaets van Amerongen, geboren op 14 november 1821 in Amsterdam,
Hendrik Jacob baron Taets van Amerongen, geboren op 10 december 1822 in Amsterdam,
Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen, geboren op 14 december 1823 in Amsterdam,
Joost Johan baron Taets van Amerongen, geboren op 26 juli 1825 in Amsterdam en op 3 december 1898 in ´s-Gravenhage overleden,
Jan Jacob Boudewijn baron Taets van Amerongen, geboren op 19 oktober 1827 in Zeist (Huize Rhijnwijk),

Sara Johanna Hulft, overlijdt op 30 april 1838 in Zeist (Huize Kersbergen), 46 jaar oud,
Joost baron Taets van Amerongen, overlijdt op 22 juni 1853 in Zeist (Huize Kersbergen), 61 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXIII

Tuyll van Serooskerken - Taets van Amerongen (1854)       schema 132

Margaretha Sophia barones Taets van Amerongen, geboren op 17 augustus 1820 in Amsterdam, dochter van Sara Johanna Hulft en Joost baron Taets van Amerongen, trouwt omstreeks 1854 in Amsterdam met Carel Hendrik baron Tuyll van Serooskerken, geboren op 15 januari 1813 in Utrecht, zoon van Hendrik Willem Jacob baron Tuyll van Serooskerken en Adriana Meinarda Johanna van Nellesteyn,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Carel Hendrik baron Tuyll van Serooskerken, geboren op 26 september 1855 en dezelfde dag overleden,
Louise Johanna Josina barones Tuyll van Serooskerken, geboren op 20 oktober 1856 in Leeuwarden en op 25 december 1946 in Doorn overleden,
Henriette Jacqueline barones Tuyll van Serooskerken, geboren op 13 oktober 1857 in Leeuwarden en op op 23 mei 1943 in Velp overleden,
Charlotte Henriette barones Tuyll van Serooskerken, geboren op 22 april 1860 in den Haag en op 1 februari 1934 in den Haag overleden,

Margaretha Sophia barones Taets van Amerongen, overlijdt op 5 september 1890 in den Haag, 70 jaar oud,
Carel Hendrik baron Tuyll van Serooskerken, overlijdt op 7 juli 1870 in Wijhe (Arnhem), 57 jaar oud.

Grothe - Taets van Amerongen (1848)       schema 132

Johanna Louisa Antoinetta barones Taets van Amerongen, geboren op 14 november 1821 in Amsterdam, dochter van Sara Johanna Hulft en Joost baron Taets van Amerongen, trouwt op 7 septeber 1848 in Zeist met Jacob Theodoor Grothe, geboren op 27 augustus 1822 in Maarsen, zoon van Laurens Clarus Eliza Grothe en Sophia Jacoba Wilhelmina van Ghesel,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend.

Sara Johanna Grothe, geboren op 14 juni 1849 in Zeist,
Willem Karel Grothe, geboren op 8 april 1850 in Zeist en op 16 december 1850 in Zeist overleden,
Alexander Lodewijk Grothe, geboren op 8 april 1850 in Zeist,
Jacob Anne van Ghesel Grothe, geboren in 1851 in Zeist,
Sophia Jacoba Wilhelmina Grothe, geboren op 11 juli 1852 in Zeist (Huize Nyvenheim),
Johanna Louisa Antoinetta Grothe, geboren op 9 juli 1855 in Zeist en op 13 januari 1937 in Zeist overleden,
Constantia Isabella Jacquelina Grothe, geboren op 3 oktober 1856 in Zeist,
Henriette Josina Grothe, geboren op 2 februari 1858 in Utrecht,
Jacob Theodoor Grothe, geboren op 13 november 1860 in Zeist (Huize Nyvenheim) en op 19 januari 1884 in Zeist overleden,

Johanna Louisa Antoinetta barones Taets van Amerongen, overlijdt op 5 december 1860 in Zeist, 39 jaar oud,
Jacob Theodoor Grothe, overlijdt op 27 april 1894 in Zeist, 71 jaar oud.


XXIV

van Beeck Calkoen - Grothe (1872)       schema 132

Sara Johanna Grothe, geboren op 14 juni 1849 in Zeist, dochter van Johanna Louisa Antoinetta barones Taets van Amerongen en Jacob Theodoor Grothe, trouwt op 9 oktober 1872 in Zeist met Willem Aarnoud van Beeck Calkoen, Heer van Rhijnestein, geboren op 9 februari 1846 in Utrecht, zoon van Willem Jabes Beeck Calkoen en Susanna Elisabeth Sluymer ´s Graeuwen,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend.

Susanna Elisabeth van Beeck Calkoen, geboren op 7 december 1875 in Cothen (Huize Rhijnestein) en op 24 februari 1879 in Cothen overleden,
Joanna Elisabeth Antoibette van Beeck Calkoen, geboren op 10 juni 1877 in Cothen (Huize Rhijnestein),
Johanna Maria Bernardina van Beeck Calkoen, geboren op 16 september 1878 in Cothen (Huize Rhijnestein),
Wilhelmus Frederik van Beeck Calkoen, geboren op 18 juli 1880 in Cothen (Huize Rhijnestein),
Jacob Theodoor van Beeck Calkoen, geboren op 18 december 1881 in Cothen (Huize Rhijnestein),
Louis Constant Henri van Beeck Calkoen, geboren op 12 maart 1884 in Cothen (Huize Rhijnestein),
Johan Aarnoud van Beeck Calkoen, geboren op 13 februari 1887 in Cothen (Huize Rhijnestein),

Sara Johanna Grothe, overlijdt op 3 januari 1927 in Cothen, 77 jaar oud,
Willem Aarnoud van Beeck Calkoen, overlijdt op 9 januari 1925 in Cothen, 78 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen


XXV

Barchman Wuytiers van Vliet - van Beeck Calkoen (1905)       schema 132

Johanna Maria Bernardina van Beeck Calkoen, geboren op 16 september 1878 in Cothen, dochter van Sara Johanna Grothe en Willem Aarnoud van Beeck Calkoen, trouwt op 6 april 1905 in Cothen met Jhr. Hendrik Jan Marie Barchman Wuytiers van Vliet, geboren in 1876, zoon van Jhr. Jan Willem Antonie Barchman Wuytiers van Vliet en Jkvr. Suzanna Amelia Martens,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Jkvr. Sara Johanna Brendina Barchman Wuytiers van Vliet, geboren op 26 juli 1909 in Lopikerkapel (Huize Vliet),
Jhr. Jan Willem Antonie Barchman Wuytiers van Vliet, geboren op 3 mei 1912 in Lopikerkapel (Huize Vliet),

Johanna Maria Bernardina van Beeck Calkoen, overlijdt op 11 november 1952 in Zeist, 74 jaar oud,
Jhr. Hendrik Jan Marie Barchman Wuytiers van Vliet, overlijdt op 6 januari 1916 in Utrecht, 39 of 40 jaar oud.


XXVI

Taets van Amerongen van Renswoude - Barchman Wuytiers van Vliet (1930)       schema 132

Jkvr. Sara Johanna Brendina Barchman Wuytiers van Vliet, geboren op 26 juli 1909 in Lopikerkapel, dochter van Johanna Maria Bernardina van Beeck Calkoen en Jhr. Hendrik Jan Marie Barchman Wuytiers van Vliet, trouwt op 5 juni 1930 in Oudenrijn met Oscar Carel baron Taets van Amerongen van Renswoude, geboren op 13 augustus 1897 in Renswoude, zoon van Jan Karel baron Taets van Amerongen en Louise Henriette van Eeghen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Johanna Maria Bernardina barones Taets van Amerongen, geboren op 5 september 1931 in Bilthoven,
Maximiliaan Jacob Leonard baron Taets van Amerongen, geboren op 17 februari 1933 in Bilthoven en op 14 oktober 1986 in Aerdenhout overleden,

Jkvr. Sara Johanna Brendina Barchman Wuytiers van Vliet, overlijdt op 1 maart 1933 in Bilthoven, 23 jaar oud,
Oscar Carel baron Taets van Amerongen van Renswoude, overlijdt op 14 oktober 1973, 76 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen

Barchman Wuytiers van Vliet - van Eys (1939)       schema 132

Jhr. Jan Willem Antonie Barchman Wuytiers van Vliet, geboren op 3 mei 1912 in Lopikerkapel, zoon van Johanna Maria Bernardina van Beeck Calkoen en Jhr. Hendrik Jan Marie Barchman Wuytiers van Vliet, trouwt op 3 mei 1939 met Jkvr. Louise Jeanne Anna van Eys, geboren op 3 augustus 1911 in de Bilt, dochter van Jhr. Paulus Andries van Eys, Heer van Lienden en Jkvr. Charlotte Louise van Rappard,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1946,

Jkvr. Louise Jeanne Anna van Eys, overlijdt op 11 september 1975 in Bergerac, 64 jaar oud.


XXVII

Enschede - Taets van Amerongen (1960)       schema 132

Johanna Maria Bernardina barones Taets van Amerongen, geboren op 5 september 1931 in Bilthoven, dochter van Jkvr. Sara Johanna Brendina Barchman Wuytiers van Vliet en Oscar Carel baron Taets van Amerongen van Renswoude, trouwt op 6 februari 1960 Bilthoven met Ir. Dirk Johan Enschede, geboren op 23 mei 1923 in Groningen, zoon van Ir. Frederik Eduard Dirk Enschede en Hermine Anna Josefa Theresia Rainer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Johannes Dirk Enschede, geboren op 20 januari 1961 in Heemstede,
Johanna Wilhelmina Bernardina Enschede, geboren op 15 april 1962 in Heemstede.


XXV

van Beeck Calkoen - Wttewaall (1927)       schema 132

Wilhelmus Frederik van Beeck Calkoen, geboren op 18 juli 1880 in Cothen, zoon van Sara Johanna Grothe en Willem Aarnoud van Beeck Calkoen, trouwt op 17 februari 1927 in Houten met Francoise Elizabeth Wttewaall, geboren in 1892 in Utrecht, dochter van Bartholomeus Willem Gerard van Wttewaall en Francoise Elizabeth van Eelde,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ir. Sara Johanna van Beeck Calkoen, geboren in 1929,
Francoise Elizabeth van Beeck Calkoen, geboren in 1931.

Wikipedia: Calkoen


XXVI

van Lidth de Jeude - van Beeck Calkoen (1965)       schema 132

Francoise Elizabeth van Beeck Calkoen, geboren in 1931, dochter van Wilhelmus Frederik van Beeck Calkoen en Francoise Elizabeth Wttewaall, trouwt op 15 mei 1965 met Jhr. Ir. Johan Lambert van Lidth de Jeude, geboren in 1927,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Drs. Wilhelmine Fréderique van Lidth de Jeude, geboren in 1967,
Jhr. Johan Richard van Lidth de Jeude, geboren in 1970.


XXVII

Reigersman - van Lidth de Jeude (1996)       schema 132

Jkvr. Drs. Wilhelmine Fréderique van Lidth de Jeude, geboren op 9 juni 1967, dochter van Francoise Elizabeth van Beeck Calkoen en Jhr. Ir. Johan Lambert van Lidth de Jeude, trouwt op 14 juni 1996 met Jhr. Mr. Andreas Reigersman, geboren op 25 juni 1963, zoon van Jhr. Mr. Carel Laurens Reigersman en Mr. Anna Maria Henriëtte Constance van der Eerden,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Carel Johan Reigersman, geboren op 20 maart 1997,
Jkvr. Anna Elizabeth Reigersman, geboren op 18 juni 1999,
Jkvr. Deliana Christina Reigersman, geboren op 5 september 2001,
Jkvr. Jacobine Reina Andrea Reigersman, geboren op 12 maart 2005.


XXV

van Beeck Calkoen - Repelaer (1908)       schema 132

Jacob Theodoor Beeck Calkoen, geboren op 18 december 1881 in Cothen, zoon van Sara Johanna Grothe en Willem Aarnoud van Beeck Calkoen, trouwt op 4 juni 1908 in Zeist met Jkvr. Maria Jacoba Hugonia Repelaer, geboren op 4 februari 1882 in Apeldoorn, dochter van Jhr. Ocker Arnold Repelaer en Jkvr. Adriana van Haeften,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Willem Aarnoud van Beeck Calkoen, geboren op 16 april 1909,
Adrienne van Beeck Calkoen, geboren op 17 mei 1910 in Cothen,
Ocker Arnold van Beeck Calkoen, geboren op 11 december 1911 in Cothen,
Henriette Maria Jacoba Hugonia van Beeck Calkoen, geboren op 18 november 1913 in Cothen,
Jacob Theodoor Hendrik van Beeck Calkoen, geboren op 20 maart 1916 in Cothen.

Wikipedia: Calkoen


XXVI

van Beeck Calkoen - van Hasselt (1938)       schema 132

Willem Aarnoud van Beeck Calkoen, geboren op 16 april 1909, zoon van Jacob Theodoor Beeck Calkoen en Jkvr. Maria Jacoba Hugonia Repelaer, trouwt op 13 oktober 1938 in Overveen met Elisabeth Dodonea van Hasselt, geboren op 27 januari 1912 in Amsterdam, dochter van Johan van Hasselt en Goverta Haitsma Mulier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Calkoen

Koops - van Beeck Calkoen ( )       schema 132

Adrienne van Beeck Calkoen, geboren op 17 mei 1910 in Cothen, dochter van Jacob Theodoor Beeck Calkoen en Jkvr. Maria Jacoba Hugonia Repelaer, trouwt met Wicher Schraffordt Koops, geboren op 4 september 1906 in Haarlem, zoon van Gerrit Jan Koops en Susanna Elisabeth Francoise Gesiena Lamoraal Wichers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Beeck Calkoen - Mulder (1945)       schema 132

Ocker Arnold van Beeck Calkoen, geboren op 11 december 1911 in Cothen, zoon van Jacob Theodoor Beeck Calkoen en Jkvr. Maria Jacoba Hugonia Repelaer, trouwt omstreeks 1945 met Joan Dorothy Margaretha Mulder, geboren op 27 juni 1920 in ´s-Gravenhage, dochter van Louis Mulder en Doris Louise Hunt,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Doris Louise van Beeck Calkoen, geboren op 22 maart 1946 in Oudenrijn.

Wikipedia: Calkoen

Voormolen - van Beeck Calkoen ( )       schema 132

Henriette Maria Jacoba Hugonia van Beeck Calkoen, geboren op 18 november 1913 in Cothen, dochter van Jacob Theodoor Beeck Calkoen en Jkvr. Maria Jacoba Hugonia Repelaer, trouwt met Alexander Nicolaas Voormolen, geboren op 3 maart 1895 in Rotterdam, zoon van Willem Voormolen en Aleida Maria Wentholt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Beeck Calkoen - Rosingh (1944)       schema 132

Jacob Theodoor Hendrik van Beeck Calkoen, geboren op 20 maart 1916 in Cothen, zoon van Jacob Theodoor Beeck Calkoen en Jkvr. Maria Jacoba Hugonia Repelaer, trouwt op 13 maart 1944 in Amsterdam met Aleida Rosingh, geboren op 8 april 1921 in Heerlen, dochter van Frederik Rosingh en Anna Stork,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna van Beeck Calkoen, geboren op 24 april 1945 in Oldenzaal,
Jacob Theodoor David van Beeck Calkoen, geboren op 13 april 1946 in Oldenzaal.

Wikipedia: Calkoen


XXV

van Beeck Calkoen - van Ritthem (1918)       schema 132

Mr. Louis Constant Henri Beeck Calkoen, geboren op 12 maart 1884 in Cothen, zoon van Sara Johanna Grothe en Willem Aarnoud van Beeck Calkoen, trouwt op 22 januari 1918 in Gouda met Maria Adriana Lambrechtsen van Ritthem, geboren in 1892 in Gouda, dochter van Thomas Adriaan Lambrechtsen van Ritthem en Susanna Antonia Verschoor van Nisse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Calkoen

van Beeck Calkoen - Sprenger (1922)       schema 132

Mr. Louis Constant Henri Beeck Calkoen, geboren op 12 maart 1884 in Cothen, zoon van Sara Johanna Grothe en Willem Aarnoud van Beeck Calkoen, hertrouwt op 14 november 1922 in Middelburg met Johanna Petronella Ida Sprenger, geboren in 1897 in Middelburg, dochter van Frederik Jacob Sprenger en Cecilia Johanna Buteux,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Calkoen

van Beeck Calkoen - Egidius (1916)       schema 132

Johan Aarnoud van Beeck Calkoen, geboren op 13 februari 1887 in Cothen, zoon van Sara Johanna Grothe en Willem Aarnoud van Beeck Calkoen, trouwt op 16 mei 1916 in Zeist met Thora Nanna Egidius, geboren in 1891 in Amsterdam, dochter van George Frederik Egidius en Emma Anna Catharina Jacoba van der Vliet,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Calkoen


XXIV

Grothe - Twiss (1885)       schema 132

Alexander Lodewijk Grothe, geboren op 8 april 1850 in Zeist, zoon van Johanna Louisa Antoinetta barones Taets van Amerongen en Jacob Theodoor Grothe, trouwt op 20 mei 1885 in Maartensdijk met Henriette Amelie Jeannette Twiss, geboren op 14 november 1860 in Utrecht, dochter van Willem Twiss en Malvina Elisa Suermondt,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

May Malvina Louise Grothe, geboren op 10 mei 1886 in Zeist,

Alexander Lodewijk Grothe, overlijdt op 30 juni 1932 in Hilversum, 82 jaar oud.

Grothe - van de Haar (1885)       schema 132

Jacob Anne van Ghesel Grothe, geboren in 1851 in Zeist, zoon van Johanna Louisa Antoinetta barones Taets van Amerongen en Jacob Theodoor Grothe, trouwt op 30 april 1885 met Cornelia van de Haar, geboren in 1861 in Zeist, dochter van Gerardus van de Haar en Jacoba de Kruijff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jansen - Grothe (1895)       schema 132

Sophia Jacoba Wilhelmina Grothe, geboren op 11 juli 1852 in Zeist, dochter van Johanna Louisa Antoinetta barones Taets van Amerongen en Jacob Theodoor Grothe, trouwt op 1 februari 1895 in Hilversum met Hendrik Willebrord Jansen, geboren in 1856 in Nijmegen, zoon van Johan Wilhelm Florentius Jansen en Louisa Marie Eberson,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Willebrord Jansen, is kunstschilder.

Kol - Grothe (1881)       schema 132

Constantia Isabella Jacquelina Grothe, geboren op 3 oktober 1856 in Zeist, dochter van Johanna Louisa Antoinetta barones Taets van Amerongen en Jacob Theodoor Grothe, trouwt op 20 juli 1881 in Zeist met Herman Friedrich Kol, geboren in 1853 in Utrecht, zoon van Everhard Henry Kol, van 1874-1888 lid Provinciale Staten Utrecht en Sophia Smith,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Constantia Isabella Jacquelina Grothe, overlijdt op 28 mei 1928 in Zeist, 71 jaar oud,
Herman Friedrich Kol, overlijdt op 28 juni 1928 in Utrecht, 74 of 75 jaar oud.


XXIII

Taets van Amerongen - von Knobelsdorff (1861)       schema 132

Hendrik Jacob baron Taets van Amerongen, Heer van Woudenberg, geboren op 10 december 1822 in Amsterdam, zoon van Sara Johanna Hulft en Joost baron Taets van Amerongen, trouwt omstreeks 1861 met Wilhelmine Johanna Elisabeth von Knobelsdorff, geboren op 30 juli 1840 in Silesia (Leubus), dochter van Wilhelm Georg Ferdinand Theodor von Knobelsdorff en Anna Pauline Sophie Wolf von Schutter,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Willem Hendrik baron Taets van Amerongen van Woudenberg, geboren op 9 november 1862 in ´s-Gravenhage,
Anna Elisabeth barones Taets van Amerongen van Woudenberg, geboren op 22 juni 1865 in ´s-Gravenhage,
Emilia Margaretha barones Taets van Amerongen van Woudenberg, geboren op 5 januari 1871 in ´s-Gravenhage en op 12 juli 1947 in Zeist overleden,

Hendrik Jacob baron Taets van Amerongen, overlijdt op 20 november 1887 in ´s-Gravenhage, 64 jaar oud,
Wilhelmine Johanna Elisabeth von Knobelsdorff, overlijdt op 7 september 1872 in Landeck, 32 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXIV

Taets van Amerongen - Melvil van Carnbee (1893)       schema 132

Willem Hendrik baron Taets van Amerongen van Woudenberg, geboren op 9 november 1862 in ´s-Gravenhage, zoon van Hendrik Jacob baron Taets van Amerongen en Wilhelmine Johanna Elisabeth von Knobelsdorff, trouwt op 24 augustus 1893 in den Haag met Jkvr. Anna Elisabeth Melvil van Carnbee, geboren op 31 augustus 1865 in Wageningen (Huize Belmonte), dochter van Jhr. Andrew Robert William Melvil van Carnbee en Jkvr. Louisa Johanna Gijsberta Fabricius,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Henri Robert baron Joost Waldemar Taets van Amerongen van Woudenberg, geboren op 28 mei 1894 in Zeist,
Louise Elisabeth Alexandra Ermgaerd barones Taets van Amerongen van Woudenberg, geboren op 6 april 1897 in Zeist,

Willem Hendrik baron Taets van Amerongen van Woudenberg, overlijdt op 23 november 1939 in Zeist, 77 jaar oud,
Jkvr. Anna Elisabeth Melvil van Carnbee, overlijdt op 15 november 1946 in Asperen, 81 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXV

den Tex - Taets van Amerongen (1919)       schema 132

Louise Elisabeth Alexandra Ermgaerd barones Taets van Amerongen van Woudenberg, geboren op 6 april 1897 in Zeist, dochter van Willem Hendrik baron Taets van Amerongen van Woudenberg en Jkvr. Anna Elisabeth Melvil van Carnbee, trouwt op 7 augustus 1919 met Ir. Nicolaas Jacob den Tex, geboren op 4 juli 1894 in Arnhem, zoon van Ir. Karel den Tex en Jkvr. Adrienne Cornelie Philippine des Tombe,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Elisabeth Marquerite den Tex, geboren op 22 oktober 1920 in Hof van Delft,
Karel den Tex, geboren op 13 augustus 1922 in East Greenwich/Rhode Island,
Elena Nina den Tex, geboren op 20 juli 1924 in Maarn,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1935,

Ir. Nicolaas Jacob den Tex, overlijdt op 17 januari 1978 in Falls Village (Connecticut), 83 jaar oud.

Post - Taets van Amerongen (1937)       schema 132

Louise Elisabeth Alexandra Ermgaerd barones Taets van Amerongen van Woudenberg, geboren op 6 april 1897 in Zeist, dochter van Willem Hendrik baron Taets van Amerongen van Woudenberg en Jkvr. Anna Elisabeth Melvil van Carnbee, hertrouwt op 31 maart 1937 met Jakob Anne Post, geboren op 18 juli 1897 in Heukelum, zoon van Hendrik Jan Post en Johanna Voorhorst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1948,

Jakob Anne Post, overlijdt op 2 juni 1954, 56 jaar oud.

Stoop - Taets van Amerongen (1948)       schema 132

Louise Elisabeth Alexandra Ermgaerd barones Taets van Amerongen van Woudenberg, geboren op 6 april 1897 in Zeist, dochter van Willem Hendrik baron Taets van Amerongen van Woudenberg en Jkvr. Anna Elisabeth Melvil van Carnbee, hertrouwt op 31 december 1948 in Reading met Germain Jacques Stoop, heer van Oudshoorn, Gnephoek en de Ridderbuurt, geboren op 17 juli 1878 in Strijen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Louise Elisabeth Alexandra Ermgaerd barones Taets van Amerongen van Woudenberg, overlijdt op 28 januari 1977 in Brummen, 79 jaar oud,
Germain Jacques Stoop, overlijdt op 6 februari 1963 in Doorn, 84 jaar oud.


XXVI

Post - den Tex (1946)       schema 132

Elisabeth Marquerite den Tex, geboren op 22 oktober 1920 in Hof van Delft, dochter van Louise Elisabeth Alexandra Ermgaerd barones Taets van Amerongen van Woudenberg en Ir. Nicolaas Jacob den Tex, trouwt op 18 maart 1946 in Utrecht met Hendrik Post, geboren op 23 november 1920 in Heukelom,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Penelope Post, geboren op 25 februari 1947 in Kasteel Asperen,
John Post,
Ninette Desiree Post,
Timothy Post,

Elisabeth Marquerite den Tex, overlijdt op 31 oktober 2006 in Glen Head/New York, 86 jaar oud,
Hendrik Post, overlijdt op 12 maart 2006 in Glen Head/New York, 85 jaar oud.


XXVII

Jeacoma - Post (1970)       schema 132

Penelope Post, geboren op 25 februari 1947 in Kasteel Asperen, dochter van Elisabeth Marquerite den Tex en Hendrik Post, trouwt in 1970 met Raymond Jeacoma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Swansom - Post ( )       schema 132

Ninette Desiree Post, dochter van Elisabeth Marquerite den Tex en Hendrik Post, trouwt met Mark S. Swansom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van Asbeck - Taets van Amerongen (1898)       schema 132

Anna Elisabeth barones Taets van Amerongen van Woudenberg, geboren op 22 juni 1865 in ´s-Gravenhage, dochter van Hendrik Jacob baron Taets van Amerongen en Wilhelmine Johanna Elisabeth von Knobelsdorff, trouwt omstreeks 1898 met Frederik Willem Alexander baron van Asbeck, geboren op 4 augustus 1860 in Noordwijk, zoon van Gerrit Ferdinand van Asbeck en Jkvr. Carolina van Hogendorp,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Emilie Marquerite barones van Asbeck, geboren op 20 september 1899 in Amsterdam,
barones van Asbeck, geboren op 16 december 1901 in ´s-Gravenhage,

Anna Elisabeth barones Taets van Amerongen van Woudenberg, overlijdt op 29 september 1931 in Baarn, 66 jaar oud,
Frederik Willem baron Alexander van Asbeck, overlijdt op 24 september 1901 in Valkenburg, 41 jaar oud.


XXV

Knight - van Asbeck (1931)       schema 132

Emilie Marquerite barones van Asbeck, geboren op 20 september 1899 in Amsterdam, dochter van Anna Elisabeth barones Taets van Amerongen van Woudenberg en Frederik Willem Alexander baron van Asbeck, trouwt op 18 augustus 1931 in Baarn met John Edward Knight, geboren op 11 februari 1898 in Rotterdam, zoon van Edward Knight en Henriette Elisabeth Viruly,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Marie Jose Henriette Elisabeth Knight,, geboren op 7 januari 1938 in Haamstede,

Emilie Marquerite barones van Asbeck, overlijdt op 21 november 1951 in ´s-Gravenhage.


XXVI

d´Aumale Hardenbroek - Knight (1964)       schema 132

Marie Jose Henriette Elisabeth Knight, geboren op 7 januari 1938 in Haamstede, dochter van Emilie Marquerite barones van Asbeck en John Edward Knight, trouwt op 17 oktober 1964 met Gijsbert Carel Duco Everard baron d´Aumale Hardenbroek, geboren op 31 januari 1928 in St. Nicolaasga, zoon van Gijsbert Carel Duco d´Aumale Hardenbroek en Lily Antoinette Helen Yvonne Woodville,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1966


XXIII

Taets van Amerongen - Taets van Amerongen (1855)       schema 132

Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen, geboren op 14 december 1823 in Amsterdam, zoon van Sara Johanna Hulft en Joost baron Taets van Amerongen, trouwt op 8 november 1855 Leiden met Maria Cunegonda Louise Johanna barones Taets van Amerongen, geboren op 8 november 1855 in Leiden, dochter van Pieter Hendrik baron Taets van Amerongen en Johanna Theodora Wilhelmina Cunaeus,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend.

Theodora Maria barones Taets van Amerongen, geboren op 7 augustus 1856 in Leiden en op 10 januari 1877 in ´s-Gravenhage overleden,
Joost Johan baron Taets van Amerongen, geboren op 16 december 1858 in Leiden,
Jean Marie baron Taets van Amerongen, geboren op 4 november 1860 in Londen en op 8 oktober 1861 in Maastricht,
Carel Marie baron Taets van Amerongen, geboren op 27 augustus 1862 in Arnhem en op 12 januari 1892 in ´s-Gravenhage overleden,
Pieter Hendrik baron Taets van Amerongen, geboren op 22 februari 1864 in Arnhem,
Louisa Maria barones Taets van Amerongen, geboren op 21 april 1866 in Arnhem en op 21 apri 1867 in Arnhem overleden,
Maria Johanna barones Taets van Amerongen, geboren op 2 augustus 1868 in Amersfoort en op 29 september 1905 in ´s-Gravenhage overleden,
Louis Reinier Taets van Amerongen, geboren op 24 februari 1870 in Amersfoort en op 30 oktober 1897 in Congo overleden,
baron Hendrik Theodoor baron Taets van Amerongen, geboren op 12 december 1876 in den Haag,
Gerard Willem baron Taets van Amerongen, geboren op 13 april 1883 in Breda,

Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen, overlijdt op 17 januari 1895 in den Haag, 71 jaar oud,
Maria Cunegonda Louise Johanna barones Taets van Amerongen, overlijdt op 11 januari 1904 in ´s-Gravenhage, 48 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXIV

Taets van Amerongen - Barnaart (1893)       schema 132

Joost Johan baron Taets van Amerongen, geboren op 16 december 1858 in Leiden, zoon van Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen en Maria Cunegonda Louise Johanna barones Taets van Amerongen, trouwt op 1 november 1893 in Oegstgeest met Jkvr. Cornelia Barnaart, geboren op 20 mei 1864 in Leiden, dochter van Jhr. Jan Willem Adriaan Barnaart en Gerarda de Blank,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend.

Maria Cunegonda Louisa Johanna barones Taets van Amerongen, geboren op 26 april 1896 in Oegstgeest,
Jan Willem Adriaan baron Taets van Amerongen, geboren op 21 april 1897 in Oegstgeest en op 18 september 1944 in Benkoelen overleden,
Carel Marie baron Taets van Amerongen, geboren op 5 juni 1898 in Oegstgeest,

Joost Johan baron Taets van Amerongen, overlijdt op 25 november 1900 in Oegstgeest, 41 jaar oud,
Jkvr. Cornelia Barnaart, overlijdt op 5 oktober 1928 in ´s-Gravenhage, 64 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXV

Kielstra - Taets van Amerongen (1918)       schema 132

Maria Cunegonda Louisa Johanna barones Taets van Amerongen, geboren op 26 april 1896 in Oegstgeest, dochter van Joost Johan baron Taets van Amerongen en Jkvr. Cornelia Barnaart, trouwt op 10 mei 1918 met Egbert Jan Marinus Kielstra, geboren op 26 september 1895 in Middelburg, zoon van Ds. Tjepke Kielstra en Maria Petronella Fak Brouwer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Het huwelijk wordt in 1923 door echtscheiding ontbonden,

Maria Cunegonda Louisa Johanna barones Taets van Amerongen, overlijdt op 6 september 1925 in Nunspeet, 29 jaar oud,
Egbert Jan Marinus Kielstra, overlijdt op 22 mei 1924 in Agra (Zwitserland), 28 jaar oud.

Taets van Amerongen - Ipema ( )       schema 132

Carel Marie baron Taets van Amerongen, geboren op 5 juni 1898 in Oegstgeest, zoon van Joost Johan baron Taets van Amerongen en Jkvr. Cornelia Barnaart, trouwt met Wibbiena Ipema, geboren op 13 oktober 1907 in Haren, dochter van Harm Ipema en Feikje Zuidersma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Carel Marie baron Taets van Amerongen, overlijdt op 28 oktober 1950 in Oegstgeest, 52 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXIV

Taets van Amerongen - Dorrepaal (1897)       schema 132

Pieter Hendrik baron Taets van Amerongen, geboren op 22 februari 1864 in Arnhem, zoon van Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen en Maria Cunegonda Louise Johanna barones Taets van Amerongen, trouwt op 5 mei 1897 Djokjakarta (Nederlands Oostindië) met Emilie Marie Dorrepaal, geboren op 31 mei 1874 in Djokjakarta (Nederlands Oostindië),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Hendrik baron Taets van Amerongen, overlijdt op 5 november 1908 in Djokjakarta (Nederlands Oostindië), 44 jaar oud,
Emilie Marie Dorrepaal, overlijdt op 14 februari 1908 in Djokjakarta (Nederlands Oostindië), 33 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen

Taets van Amerongen - van der Elst (1901)       schema 132

Hendrik Theodoor baron Taets van Amerongen, geboren op 12 december 1876 in den Haag, zoon van Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen en Maria Cunegonda Louise Johanna barones Taets van Amerongen, trouwt op 2 december 1901 in Stompwijk met Chanetta Adriana Maria van der Elst, geboren op 7 januari 1866 in Jokjakarta (Java), dochter van Johannes Bregardus van der Elst en Carolina Christina Wilhelmina Poth,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Henriette Theodore Maria barones Taets van Amerongen, geboren op 2 oktober 1902 in Jokjakarta,
Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen, geboren op 14 november 1904 in den Haag,

Het huwelijk wordt op 11 maart 1908 in den Haag door echtscheiding ontbonden,

Chanetta Adriana Maria van der Elst, overlijdt op 29 november 1941 in ´s-Gravenhage, 75 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen

Taets van Amerongen - Finmenich (1915)       schema 132

Hendrik Theodoor baron Taets van Amerongen, geboren op 12 december 1876 in den Haag, zoon van Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen en Maria Cunegonda Louise Johanna barones Taets van Amerongen, hertrouwt op 6 augustus 1915 met Elisabeth Finmenich, geboren op 17 februari 1893 in Keulen, dochter van Theodor Finmenich en Maria Theresia Sibilla Kertz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1920 door echtscheiding ontbonden,

Elisabeth Finmenich, overlijdt op 21 mei 1962 in Haarlem, 69 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen

Taets van Amerongen - de Beer (1921)       schema 132

Hendrik Theodoor baron Taets van Amerongen, geboren op 12 december 1876 in den Haag, zoon van Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen en Maria Cunegonda Louise Johanna barones Taets van Amerongen, hertrouwt op 7 februari 1921 op Borneo met Maria Cornelia de Beer, geboren op 7 april 1873 in Breda, dochter van Marcelis de Beer en Maria Elisabeth Adriana Petronella de Haar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Theodoor baron Taets van Amerongen, overlijdt op 7 januari 1944 in Amsterdam, 67 jaar oud,
Maria Cornelia de Beer, overlijdt op 7 januari 1948 in Amsterdam, 74 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXV

Vaarzon Morel - Taets van Amerongen (1931)       schema 132

Henriette Theodore Maria barones Taets van Amerongen, geboren op 2 oktober 1902 in Jokjakarta, dochter van Hendrik Theodoor baron Taets van Amerongen en Chanetta Adriana Maria van der Elst, trouwt op 25 mei 1931 in Soerabaja met Marcelis Vaarzon Morel, geboren op 29 januari 1903 in Arnhem, zoon van Wilhelm Ferdinand Abraham Vaarzon Morel en Pietertje Hendrika de Jong,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1947 door echtscheiding ontbonden,

Henriette Theodore Maria barones Taets van Amerongen, overlijdt op 28 februari 1987 in ´s-Gravenhage, 84 jaar oud.

Taets van Amerongen - Teixeira de Mattos (1931)       schema 132

Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen, geboren op 14 november 1904 in den Haag, zoon van Hendrik Theodoor baron Taets van Amerongen en Chanetta Adriana Maria van der Elst, trouwt op 5 november 1931 in den Haag met Jkvr. Elisabeth Annie Margaretha Teixeira de Mattos, geboren op 26 april 1903 in ´s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. David Francois Teixeira de Mattos en Jkvr. Carolina Anna Teixeira de Mattos,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen, geboren op 2 september 1932 in ´s-Gravenhage en op 16 juni 2009 in Amersfoort overleden,
Elisabeth Annie Margaretha barones Taets van Amerongen, geboren op 6 maart 1935 in Ermelo,
Francoise barones Taets van Amerongen, geboren op 3 juli 1939 in den Haag,
Carel Victor Ernest Anthony baron Taets van Amerongen, geboren op 24 juni 1940 in ´s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt in 1946 door echtscheiding ontbonden,

Jkvr. Elisabeth Annie Margaretha Teixeira de Mattos, overlijdt op 28 november 1983 in Wassenaar, 80 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen

Taets van Amerongen - Brouwer (1953)       schema 132

Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen, geboren op 14 november 1904 in den Haag, zoon van Hendrik Theodoor baron Taets van Amerongen en Chanetta Adriana Maria van der Elst, hertrouwt op 10 maart 1953 in Wassenaar met Willie Wilhelmina Johanna Brouwer, geboren op 12 februari 1919 in Winterswijk, dochter van Theodorus Lambertus Brouwer en Anna Maria Jacoba Willemsen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen, overlijdt op 31 augustus 1982 in Haarlem, 77 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXVI

Schafer - Taets van Amerongen (1958)       schema 132

Elisabeth Annie Margaretha barones Taets van Amerongen, geboren op 6 maart 1935 in Ermelo, dochter van Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen en Jkvr. Elisabeth Annie Margaretha Teixeira de Mattos, trouwt op 5 april 1958 in ´s-Gravenhage met Dirk Reinier Johannes Schafer, geboren op 15 mei 1936 in Boekit, zoon van Reinier Johannes Schafer en Gesina Alberdina Schweers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schorer - Taets van Amerongen (1960)       schema 132

Francoise barones Taets van Amerongen, geboren op 3 juli 1939 in den Haag, dochter van Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen en Jkvr. Elisabeth Annie Margaretha Teixeira de Mattos, trouwt op 19 november 1960 in ´s-Gravenhage met Jhr. David Meinard Schorer, geboren op 11 maart 1933 in Baarn, zoon van Jhr. Mr. Jacobus Willem Schorer en Jkvr. Hester Wilhelmina van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.

Taets van Amerongen - Gaastra (1963)       schema 132

Carel Victor Ernest Anthony baron Taets van Amerongen, geboren op 24 juni 1940 in ´s-Gravenhage, zoon van Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen en Jkvr. Elisabeth Annie Margaretha Teixeira de Mattos, trouwt op 14 februari 1963 met Marianne Gaastra, geboren op 23 februari 1943 in Amsterdam, dochter van Tjerk Gaastra en Maria Wilhelmina Werkhoven,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Carel Anthony Maximiliaan baron Taets van Amerongen, geboren op 5 september 1963 in ´s-Gravenhage,
Floris Hendrik Theodore baron Taets van Amerongen, geboren op 13 december 1965 in ´s-Gravenhage.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXIV

Taets van Amerongen - Slater (1908)       schema 132

Gerard Willem baron Taets van Amerongen, geboren op 13 april 1883 in Breda, zoon van Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen en Maria Cunegonda Louise Johanna barones Taets van Amerongen, trouwt op 18 november 1908 met Helen Slater, geboren op 15 november 1886 in Sharples,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Willem Johan Anthony baron Taets van Amerongen, geboren op 20 maart 1909 in Haastrecht,
Gerard baron Taets van Amerongen, geboren op 29 maart 1910 in Haastrecht,
Joost Willem Hendrik baron Taets van Amerongen, geboren op 25 april 1912 in Doorn,

Het huwelijk wordt op 22 januari 1916 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Taets van Amerongen

Taets van Amerongen - Vis (1919)       schema 132

Gerard Willem baron Taets van Amerongen, geboren op 13 april 1883 in Breda, zoon van Jan Joost Carel baron Taets van Amerongen en Maria Cunegonda Louise Johanna barones Taets van Amerongen, hertrouwt op 6 juni 1919 in den Haag met Jacoba Vis, geboren op 16 november 1895 in Nijkerk, dochter van Jan Heyme Vis en Jacoba Heijnen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cunegonda Jacoba barones Taets van Amerongen, geboren op 3 december 1919 in ´s-Gravenhage,
Heyme Gerard baron Taets van Amerongen tot Woudenberg, geboren op 16 april 1925 in Amersfoort,

Gerard Willem baron Taets van Amerongen, overlijdt op 3 november 1938 in ´s-Gravenhage, 55 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXV

Taets van Amerongen - Adams (1933)       schema 132

Willem Johan Anthony baron Taets van Amerongen, geboren op 20 maart 1909 in Haastrecht, zoon van Gerard Willem baron Taets van Amerongen en Helen Slater, trouwt op 2 januari 1933 met Janet Adams, geboren op 10 augustus 1910 in Cleveland (Ohio),
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pieter baron Taets van Amerongen, geboren op 27 november 1936 in Akron (Ohio),

Het huwelijk wordt in 1943 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Taets van Amerongen

Taets van Amerongen - Lyford (1943)       schema 132

Willem Johan Anthony baron Taets van Amerongen, geboren op 20 maart 1909 in Haastrecht, zoon van Gerard Willem baron Taets van Amerongen en Helen Slater, hertrouwt op 20 november 1943 in Victoria met Louise Lyford, geboren op 11 februari 1916 in Vancouver,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

William Gerard baron Taets van Amerongen, geboren op 26 augustus 1946 in Seattle (USA),
John Albert baron Taets van Amerongen, geboren op 19 oktober 1948 in Seattle (USA).

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXVI

Taets van Amerongen - Stephens (1972)       schema 132

John Albert baron Taets van Amerongen, geboren op 19 oktober 1948 in Seattle (USA), zoon van Willem Johan Anthony baron Taets van Amerongen en Louise Lyford, trouwt op 2 september 1972 in Seattle (USA) met Clare Marie Stephens, geboren op 10 december 1948 in Seattle (USA), dochter van Edwin James Stephens en Mary Kathryn Smith,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Kathryn barones Taets van Amerongen, geboren op 15 maart 1978 in Tacoma (Washington),
Hans Edwin baron Taets van Amerongen, geboren op 28 augustus 1979 in Seattle.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXV

Taets van Amerongen - Wallace (1933)       schema 132

Gerard baron Taets van Amerongen, geboren op 29 maart 1910 in Haastrecht, zoon van Gerard Willem baron Taets van Amerongen en Helen Slater, trouwt op 20 april 1933 in Harrison met Edna May Wallace, geboren op 28 november 1912 in New York, dochter van Lewis Arthur Wallace en Stella Mabel Stafflin,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerard baron Taets van Amerongen, geboren op 28 juni 1934 in Far Rockaway (Long Island),
Jan Anthony baron Taets van Amerongen, geboren op 8 juni 1938 in Jamaica (New York),
Lewis William baron Taets van Amerongen, geboren op 10 mei 1940 in Jamaica (New York).

Wikipedia: Taets van Amerongen

Taets van Amerongen - McLeod (1947)       schema 132

Joost Willem baron Taets van Amerongen, geboren op 25 april 1912 in Doorn, zoon van Gerard Willem baron Taets van Amerongen en Helen Slater, trouwt op 1 augutus 1947 San Francisco met Sarah Hammond McLeod, geboren op 8 februari 1908 in Berkeley (California), dochter van George Burpee McLeod en Emma Sophia Beckwith,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Joost Willem baron Taets van Amerongen, overlijdt in 1982 in San Francisco, 68 of 69 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXVI

Taets van Amerongen - Larsen (1957)       schema 132

Gerard baron Taets van Amerongen, geboren op 28 juni 1934 in Far Rockaway (Long Island), zoon van Gerard baron Taets van Amerongen en Edna May Wallace, trouwt op 28 februari 1957 met Vera Larsen, geboren op 7 oktober 1932 in New York,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jill barones Taets van Amerongen, geboren op 4 oktober 1957 in Los Angeles,
Lori barones Taets van Amerongen, geboren op 29 januari 1959 in Bethlehem (Pennsylvania),
Gerard baron Taets van Amerongen, geboren op 1 december 1960 in Bethlehem (Pennsylvania),
Jami barones Taets van Amerongen, geboren op 24 juni 1962 in Houston,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1974.

Wikipedia: Taets van Amerongen

Taets van Amerongen - Hessler (1981)       schema 132

Gerard baron Taets van Amerongen, geboren op 28 juni 1934 in Far Rockaway (Long Island), zoon van Gerard baron Taets van Amerongen en Edna May Wallace, hertrouwt op 27 november 1981 South Lake Tahoe met Mary Jean Hessler, geboren op 6 oktober 1933 in Sandusky (Ohio),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXVII

Joes - Taets van Amerongen (1978)       schema 132

Jill barones Taets van Amerongen, geboren op 4 oktober 1957 in Los Angeles, dochter van Gerard baron Taets van Amerongen en Vera Larsen, trouwt op 27 oktober 1978 met Larry Joes, geboren op 15 augustus 1954 in Orange (Californië),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Lee - Taets van Amerongen (1985)       schema 132

Lori barones Taets van Amerongen, geboren op 29 januari 1959 in Bethlehem (Pennsylvania), dochter van Gerard baron Taets van Amerongen en Vera Larsen, trouwt op 21 september 1985 in Costa Mesa met Stephen Lee, geboren op 16 maart 1943 in Korea,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Taets van Amerongen - del Rosario Calvo (1986)       schema 132

Gerard baron Taets van Amerongen, geboren op 1 december 1960 in Bethlehem (Pennsylvania), zoon van Gerard baron Taets van Amerongen en Vera Larsen, trouwt op 9 augustus 1986 Hungtington Beach met Maria del Rosario Calvo, geboren op 18 februari 1963 in Guatamala,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXVI

Taets van Amerongen - Sager (1961)       schema 132

Jan Anthony baron Taets van Amerongen, geboren op 8 juni 1938 in Jamaica (New York), zoon van Gerard baron Taets van Amerongen en Edna May Wallace, trouwt op 16 december 1961 Manhasset/Long Island met Patricia Ann Sager, geboren op 27 februari 1936 in New York,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Kimberley Ann barones Taets van Amerongen, geboren op 14 januari 1963 in Corpus Christi (Texas),
Jan Anthony baron Taets van Amerongen, geboren op 16 juli 1965 in Hinsdale (Illinois).

Wikipedia: Taets van Amerongen

Taets van Amerongen - Wellman (1978)       schema 132

Lewis William baron Taets van Amerongen, geboren op 10 mei 1940 in Jamaica (New York), zoon van Gerard baron Taets van Amerongen en Edna May Wallace, trouwt op 11 maart 1978 Bridgehampton met Diana Schenk Wellman, geboren op 15 januari 1945 in San Antonio (Texas), dochter van Robert Wellman en Ann Elizabeth Miller,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Lewis William baron Taets van Amerongen, geboren op 5 november 1980 in New York,
Gerard Maximiliaan baron Taets van Amerongen, geboren op 31 december 1981 in New York,
Cornelia Stevens barones Taets van Amerongen, geboren op 2 mei 1984 in New York.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXV

Koudijs - Taets van Amerongen (1958)       schema 132

Cunegonda Jacoba barones Taets van Amerongen, geboren op 3 december 1919 in ´s-Gravenhage, dochter van Gerard Willem baron Taets van Amerongen en Jacoba Vis, trouwt op 26 augustus 1958 in Laren met Gerard Koudijs, geboren op 22 april 1906 in Wageningen, zoon van Johan Koudijs en Frederica Maria Balfoort,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Taets van Amerongen tot Woudenberg - Verhagen (1952)       schema 132

Heyme Gerard baron Taets van Amerongen tot Woudenberg, geboren op 16 april 1925 in Amersfoort, zoon van Gerard Willem baron Taets van Amerongen en Jacoba Vis, trouwt op 11 oktober 1952 in Laren met Maria Elisabeth Verhagen, geboren op 10 april 1921 in Amsterdam, dochter van Wouter Verhagen en Elisabeth Spierenburg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Marina Cunegonda Alexandra barones Taets van Amerongen tot Woudenberg, geboren op 26 september 1953 in Laren,
Nadine Elisabeth Jacoba barones Taets van Amerongen tot Woudenberg, geboren op 16 januari 1955 in Laren,
Reiniera Louisa barones Taets van Amerongen tot Woudenberg, geboren op 28 juni 1957 in Laren,

Maria Elisabeth Verhagen, overlijdt op 28 april 1987 in Doorn, 66 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XXVI

van den Broeck - Taets van Amerongen tot Woudenberg (1981)       schema 132

Nadine Elisabeth Jacoba barones Taets van Amerongen tot Woudenberg, geboren op 16 januari 1955 in Laren, dochter van Heyme Gerard baron Taets van Amerongen tot Woudenberg en Maria Elisabeth Verhagen, trouwt op 5 september 1981 in Renswoude met Ir. Paul Marie Louis Joseph van den Broeck, geboren op 12 september 1941 in Maastricht, zoon van Jozef Martinus Johannes van den Broeck en Wilhelmina Maria Germaine Severijns,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Sout - Taets van Amerongen tot Woudenberg (1979)       schema 132

Reiniera Louisa barones Taets van Amerongen tot Woudenberg, geboren op 28 juni 1957 in Laren, dochter van Heyme Gerard baron Taets van Amerongen tot Woudenberg en Maria Elisabeth Verhagen, trouwt op 27 november 1979 met Abdelkrim Sout, geboren op 22 november 1953 in Oran (Algerije),
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in Utrecht ontbonden door echtscheiding op 13 mei 1986.


XXV

Taets van Amerongen - Taets van Amerongen (1855)       schema 132

Jan Jacob Boudewijn baron Taets van Amerongen, geboren op 19 oktober 1827 in Zeist, zoon van Sara Johanna Hulft en Joost baron Taets van Amerongen, trouwt op 26 april 1855 in Utrecht met Elisabeth Jacqueline barones Taets van Amerongen, geboren op 13 februari 1832 in Utrecht, dochter van Frederik Christiaan Hendrik baron Taets van Amerongen en Anna Digna de Beaufort,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.

Anna Digna barones Hulft Taets van Amerongen, geboren op 5 juli 1856 in Utrecht en op 1 maart 1875 in ´s-Gravenhage overleden,
Sophia Johanna Maria barones Hulft Taets van Amerongen, geboren op 5 april 1861 in Utrecht en op 13 februari 1930 in Utrecht overleden,
Jan Jacob Reinhard baron Hulft Taets van Amerongen, geboren op 1 juli 1863 in Baarn en op 27 februari 1865 in Baarn overleden,
Frederik Christiaan Hendrik baron Taets van Amerongen, geboren op 9 april 1866 in Baarn en op 7 februari 1867 in Baarn overleden,

Jan Jacob Boudewijn baron Taets van Amerongen, overlijdt op 19 november 1882 in Utrecht, 55 jaar oud,
Elisabeth Jacqueline barones Taets van Amerongen, overlijdt op 6 januari 1899 in Utrecht, 66 jaar oud.

Wikipedia: Taets van Amerongen


XVIII

Raap - Kien ( )       schema 132

Adriaan Adriaansz.Raap, gedoopt op 22 november 1671 in den Haag (Nieuwe Kerk), zoon van Adriaan Floriszoon Raap en Sophia Davidse de Vries, trouwt met Maria Kien, Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Adriaansdr.Raap, geboren in Gorinchem,
Adriaan Raap, geboren in 1702 in Gorinchem en in januari 1702 in Gorinchem overleden.

Raap - van Bijland ( )       schema 132

Adriaan Adriaansz.Raap, gedoopt op 22 november 1671 in den Haag (Nieuwe Kerk), zoon van Adriaan Floriszoon Raap en Sophia Davidse de Vries, hertrouwt met Margaretha van Bijland, geboren op 20 augustus 1670 in Gorinchem, dochter van Hendrick van Bijland en Geertruyd van Muylwijck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Margaretha van Bijland overljdt op 13 januari 1740 in Gorinchem, 69 jaar oud.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 8 mei 2013).
proclaimer