de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Stamvader Riquinus Cloeck (1290),


Dam 11 te Amsterdam,
laatst overgebleven woonhuis aan de Dam uit de Gouden Eeuw,
het thuis van Adriaan Pieter Raap en Maria Claes Cloeck.


De volledige Raap geschiedenis:
Raap Genealogie,


VIII

Cloeck-Ploech (1320)   

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)   

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)   

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)   

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)   

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)   

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, één zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV

Cloeck-Floren (1538)   

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Raap - Cloeck (1580)       schema 111

Maria Cloeck, geboren te Amsterdam in oktober 1553, dochter van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren, trouwt op 12 december 1580 met Adriaan Pieterszoon Raap, geboren te Vlaardingen op 22 november 1556,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Pieter Raap, geboren op 20 november 1581 in Amsterdam en op 1 maart 1666 in Amsterdam overleden, begraven in Beverwijk (Nederlands Hervormde kerk, grafnummer E20),
Floris Raap, geboren op 17 november 1583 in Amsterdam, overleden op 11 oktober 1656 in Amsterdam,
Willem Raap, geboren op 13 december 1585 in Amsterdam, overleden op 7 februari 1646 in Amsterdam, begraven op 12 februari 1646 in Amsterdam (Westerkerk),
Jan Raap, geboren in 1587 in Amsterdam, overleden op 26 mei 1589 in Amsterdam,
Anneken Raap, geboren op 17 januari 1591 in Amsterdam,

Maria Cloeck overlijdt op 10 februari 1614 in Amsterdam, 61 jaar oud,
Adriaan Pieterszoon Raap overlijdt op 12 april 1647 in Amsterdam, 90 jaar oud, begraven op 16 april 1647 in Amsterdam (Westerkerk, oud 90 jaar),
Adriaan Pieterszoon Raap was koopman, raad in de vroedschap van Amsterdam, raad der admiraliteit van het Noorderkwartier en ouderling van de Gereformeerde Kerk. Hij bezat in Beverwijk een kleine hofstede "de Raap",
Hij legt in een register of memorie gegevens vast over "...notabele dingen mij in mijn leven overkomen". Woont in 1575/1576 15 mnd. in Habel de Grace (Le Havre). Reist in 1577 en 1578 in Portugal en Spanje "...om het land te besien en de Spaanse taal te leren". Reist in de tweede helft van 1578 te voet van Madrid via Burgos, Bordeaux, Parijs, Antwerpen naar Rotterdam, volgens zijn aantekeningen totaal 350 mijl (dat kon kennelijk allemaal tijdens de tachtigjarige oorlog!). Vestigt zich in december 1578 in Amsterdam bij Jan Claesz. Cloeck (1551-1616), zeepzieder, "....om hem (Cloeck) te dienen in den Coopmanschap, den tijd van 2 jaar, mits betalende voor mijn kostgeld 20 pond Vlaams in 't jaar...". Twee jaar later trouwt hij de zuster van zijn patroon, "....Maria Cloeck, oud 27 jaar en 2 maanden".Wikipedia:
Adriaan Pieterszoon Raap
De volledige Raap geschiedenis:
Raap Genealogie.

Adriaan Peterszoon Raap: Voorste rij 5e van links

Vroedschap

ADRIAEN PIETERSZ. RAEP.
R. 1612--1647.
Comm. 1601,
Sch. 1612.
Raad ter Admiraliteit te Amsterdam 14 Sept. 1621-1624;
Raad ter Admiraliteit in 't Noorderkwartier 1628-Maart 1639.
Regent Spinhuis 1599;
Kapn. der Burgerij 1603;
Overman van den Handboogdoelen 1615;
Keurmeester van 't Touwwerk 1621.

Koopman, woonde in 1590 in de Warmoesstraat, in 's-Hertogenbosch, daarna in de Warmoesstraat, tusschen de Pijlsteeg en de Halsteeg, in de Raep(thans nr. 201).
Geb. te Vlaardingen 1556, st. te Amsterdam 1647 .
Tr. te Amsterdam 12 Dec. 1580 Marij Claesdr. Cloeck, st. 10 Febr. 1614,
dr. van Claes Hendricksz. en van Anna Florendr.
Kinderen (o.a.):

PIETER ADRIAENSZ. RAEP, geb. 28 Nov. 1581, st. ongehuwd 1 Mrt. 1666, Comm. 1620; Luit' der Burgerij 1620, Kapt. 1646 of vroeger.

FLORIS ADRIAENSZ. RAEP, geb. 17 Nov. 1583, st. 11 Oct. 1656, laken-kooper, in 1607 op den Nieuwendijk, in 1647 op de Anjeliersgracht ,in den
gecroonden Elant;
Waardijn der lakenen 1610, Tarrameester 1611;
tr. 7 Jan. 1607 Wijntge Jacobsdr. Hoyngh, ged. O.K. 1 Juli 1584, begr. O.K. 2 Oct. 1615, dr. van Jacob Gerritsz. en van Oopgen Thomasdr.
hertrouwd 20 Nov. 1628 Catharina Verhulst, geb te Calis 1601, st. te Amsterdam ald. begr. W.K. 9 Sept. 1640 dr. van Jacob en van Hester Bisschop;
tr. 3. te Edam, na 29 Mei 1643, te Amsterdam gedane aant. der ondertr.,
Stijntge Willemsdr. Rengers, geb. te Edam, st. te Amsterdam en begr. ald. Z.K. 19 Nov. 1647;
tr. te Sloterdijk 11 Sept. 1650 Anna Jansdr. Ambrosius, geb. 1618, dr. van Jan en van Elsge Hendriksdr.
Uit het eerste huwel. sproot o. a . :
Maria Raep, gedt. N.K . 29 Sept. 1615 , st. 13 Oct. 1680, tr. Johan van Zuylen, Commandeur tot Oudewater;
tr. 2. 21 Oct. 1653 Albertus Becker, geb. 18 Jan. 1627, st. 21 Nov. 1681, Secr. der stad Utrecht 1670.

WILLEM ADRIAENSZ.RAEP,geb. 13 Dec. 1585, st. 7 Sept. 1646, woonde in de Nieuwe Doelenstraat in de drie Rapen; N.Z. Huiszitten mr. 1622; Heemraad van den Nieuwer-Amstel 1624; tr. 28 Aug. 1616 Elisabeth Absolons,geb. te Veere, st. te Amsterdam en ald. begr. N.K. 17 Juni 1628, dr. van Absolon Nicolai (of Claesz.) en van Giertgen Jacobsdr. de Rijck; tr. 8 Juli 1631 Maria du Gardyn, geb. 1594, wede. van Jacob Jacobsz. Romboutsdr. van Nicolaes en van Margaretha Balestel.
Uit het eerste huwel. sproten o.a. de beide volgende kinderen:
a. Mr. Adriaen Raep, geb. 1620, begr. W.K. 13 Dec. 1667, advocaat op de Keizersgracht, daar na op de Heerengracht;
tr. 7 Mrt. 1656 Elisabeth Hudde, gedt. N.K. 4 Sept. 1633, begr. N.K . 7 Juni 1697, dr. van Hendrick en van Clara Nijs.
Hun zoon was o.a.:
Willem Raep, gedt. N.K. 13 Febr. 1637, st. ongehuwd 1687, Comm 1682; Kerkm. Noorderk. 1682; Kapt der Burgerij 1684.
b. Margriete Raep, gedt. N.K. 28 Febr. 1627, begr. O.K. 14 Jan. 1692,
tr. 5 Febr. 1647 Nicolaas du Gardyn, gedt. Walenk. 30 Jan. 1615, wonende op den Singel, zoon van Nicolaes en van Margaretha Balestel;
tr. Mr. Rombout Hudde, Dr.G.W.Kernkamp, Bontemantel
Kerkint. reg. 21 April 1590; Schepenk.
Aan dit uithangteeken ontleende Adriaen Pietersz. Raep zijn naam.
Vroeger noemde hij zich en teekende hij: Adriaen Pietersz. van Vlaerdingen. 26 Nov. 1580.
Wijkens het Kerkint. reg., 26 Nov. 1586 had Adriaen Pietersz. nog een broeder, eveneens van Vlaerdingen geheetens, Pieter Allertsz. van Vlaerdingen, oudt 20 jaeren met Arian Pietersz. zijn broeder alsoo hij verclaerde geen ouders te hebben ter een derende Trintgen Tomasdr. van Amsterdam geassocieert met Lisbet Pietersdr. haere moeder, ter andere zijde. Hunne zuster Trijntgen Allertsdr., oud 23 j., ondertrouwde 21 April 1590 met Gerbrand Albertsz. Schilt, 23 j. zeilenmaker op 't Water, zoon van Albert Gerbrandsz. en van Ael Meynilertsilr. Huydecoper; Deze datum ener scheidenean dere, in deze genea voorkomende, zijn ontleend aan de, ook in de vrouwelijke takken uitgewerkte, S. geneal. Cloecki 't gem. archief te Amsterdam.


XVI

Raap - Absolon van der Veer (1618)       schema 2111

Willem Adriaanszoon Raap, geboren op 13 december 1585 in Amsterdam, zoon van Maria Cloeck en Adriaan Pieterszoon Raap, trouwt omstreeks 1618 in Amsterdam met Elisabeth Absolon van der Veer, geboren in 1594 in Veere, dochter van Nicolai Claeszoon Absalon en Geertruyd Jacobs de Rijck,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Adriaan Willemszoon Raap, gedoopt op 3 maart 1619 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Apseloen Raap, gedoopt op 23 augustus 1620 in Amsterdam (Oude Kerk),
Jacob Raap, gedoopt op 7 juli 1622 in Amsterdam (Oude Kerk),
Pieter Willemszoon Raap, gedoopt op 3 december 1623 in Amsterdam (Nieuwe Kerk) en in 1678 in Alkmaar overleden,
Margriete Willems Raap, geboren in 1625 in Amsterdam,

Elisabeth Absolons van der Veer overlijdt in Amsterdam, 33 of 34 jaar oud. Zij is begraven op 17 juni 1628 in Amsterdam (Noorderkerk).

Vroedschap

WILLEM ADRIAENSZ.RAEP,geb. 13 Dec. 1585, st. 7 Sept. 1646, woonde in de Nieuwe Doelenstraat in de drie Rapen; N.Z. Huiszitten mr. 1622; Heemraad van den Nieuwer-Amstel 1624; tr. 28 Aug. 1616 Elisabeth Absolons,geb. te Veere, st. te Amsterdam en ald. begr. N.K. 17 Juni 1628, dr. van Absolon Nicolai (of Claesz.) en van Giertgen Jacobsdr. de Rijck; tr. 8 Juli 1631 Maria du Gardyn, geb. 1594, wede. van Jacob Jacobsz. Romboutsdr. van Nicolaes en van Margaretha Balestel.
Uit het eerste huwel. sproten o.a. de beide volgende kinderen:
a. Mr. Adriaen Raep, geb. 1620, begr. W.K. 13 Dec. 1667, advocaat op de Keizersgracht, daar na op de Heerengracht;
tr. 7 Mrt. 1656 Elisabeth Hudde, gedt. N.K. 4 Sept. 1633, begr. N.K . 7 Juni 1697, dr. van Hendrick en van Clara Nijs.
Hun zoon was o.a.:
Willem Raep, gedt. N.K. 13 Febr. 1637, st. ongehuwd 1687, Comm 1682; Kerkm. Noorderk. 1682; Kapt der Burgerij 1684.
b. Margriete Raep, gedt. N.K. 28 Febr. 1627, begr. O.K. 14 Jan. 1692,
tr. 5 Febr. 1647 Nicolaas du Gardyn, gedt. Walenk. 30 Jan. 1615, wonende op den Singel, zoon van Nicolaes en van Margaretha Balestel;
tr. Mr. Rombout Hudde, Dr.G.W.Kernkamp, Bontemantel
Kerkint. reg. 21 April 1590; Schepenk.

Raap - du Gardijn (1631)       schema 2111

Willem Adriaanszoon Raap, geboren op 13 december 1585 in Amsterdam, zoon van Maria Cloeck en Adriaan Pieterszoon Raap, hertrouwt op 4 juli 1631 met Maria du Gardijn, gedoopt in 1594 in Amsterdam, dochter van Nicolaes du Gardijn en Marguerit Balestel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Adriaanszoon Raap, diaken te Amsterdam, overlijdt op 7 februari 1646 in Amsterdam, 60 jaar oud, begraven op 12 februari 1646 in Amsterdam (Westerkerk),


XVII

Raap - Hudde (1656)       schema 2111

Adriaan Willemszoon Raap, gedoopt op 3 maart 1619 in Amsterdam, zoon van Willem Adriaanszoon Raap en Elisabeth Absolon van der Veer, trouwt omstreeks 1656 in Amsterdam met Elisabeth Hudde, gedoopt op 4 september 1633 in Amsterdam/Noorderkerk, dochter van Hendrick Hudde en Clara Nijs,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Willem Adriaanszoon Raap, gedoopt op 13 februari 1657 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Clara Adriaans. Raap, gedoopt op 22 februari 1658 in Amsterdam (Westerkerk),
Hendrik Adriaanszoon Raap, gedoopt op 10 september 1659 in Amsterdam (Westerkerk),
Pieter Adriaanszoon Raap, gedoopt op 7 september 1660 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Sijmon Raap, gedoopt op 9 oktober 1661 in Amsterdam (Westerkerk),
Adriaan Raap, gedoopt op 22 oktober 1662 in Amsterdam (Westerkerk),
Elisabeth Raap, gedoopt op 24 februari 1664 in Amsterdam (Westerkerk),
Gerrit Raap, gedoopt op 2 augustus 1665 in Amsterdam (Westerkerk),
Elisabeth Adrianus Raap, gedoopt op 22 oktober 1666 in Amsterdam,
Geertruijd Adriaans Raap, gedoopt op 6 december 1667 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),

Adriaan Willemszoon Raap is begraven op 13 december 1667 in Amsterdam (Westerkerk),
Elisabeth Hudde is begraven op 7 juni 1697 in Amsterdam/Noorderkerk.


XVIII

Raap - de Leeuw (1696)       schema 2111

Willem Adriaanszoon Raap, gedoopt op 13 februari 1657 in Amsterdam, zoon van Adriaan Willemszoon Raap en Elisabeth Hudde, trouwt omstreeks 1696 met Neeltje Jans de Leeuw,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Willemtje Willems Raap, geboren in 1697 in omgeving de Zijpe,
Lijsbet Willems Raap, gedoopt op 11 mei 1698 in Oude Sluis en in 1719 in Oude Sluis overleden,
Adrianus Willemszoon Raap, gedoopt op 18 juli 1699 in de Zijpe,

Willem Adriaanszoon Raap overlijdt in 1704 in Amsterdam, 46 of 47 jaar oud,
Neeltje Jans de Leeuw is begraven op 15 juni 1724 in de Zijpe.


XIX

Glas - Raap (1730)       schema 2111

Willemtje Willems Raap, geboren in 1697 in omgeving de Zijpe, dochter van Willem Adriaanszoon Raap en Neeltje Jans de Leeuw, trouwt omstreeks 1730 met Cornelis Janszoon Glas,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Glas, gedoopt op 1 april 1731 in Wieringerwaard,
Neeltje Glas, geboren in 1734,

Willemtje Willems Raap overlijdt in 1746 in de Zijpe, 48 of 49 jaar oud,

Cornelis - Raap ( )       schema 2111

Willemtje Willems Raap, geboren in 1697 in omgeving de Zijpe, dochter van Willem Adriaanszoon Raap en Neeltje Jans de Leeuw, hertrouwt met Luytje Cornelis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XX

Waiboer - Glas (1757)       schema 2111

Neeltje Glas, geboren in 1734, dochter van Willemtje Willems Raap en Cornelis Janszoon Glas, trouwt omstreeks 1757 met Dirk Jacobszn. Waiboer ,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacob Dirkszoon Waiboer, geboren op 15 mei 1758,
Cornelis Dirkszoon Waiboer, geboren op 25 februari 1760 in de Wieringerwaard,
Aldert Dirkszoon Waiboer, geboren op 28 mei 1766, overleden op 15 december 1822 in de Wieringerwaard.


XXI

Waiboer - Dekker (1794)       schema 2111

Jacob Dirkszoon Waiboer, geboren op 15 mei 1758, zoon van Neeltje Glas en Dirk Jacobszn.Waiboer, trouwt op 29 maart 1794 met Maartje Dekker, geboren op 1 september 1764,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrik Waiboer, geboren op 22 december 1799 in de Wieringerwaard,

Maartje Dekker overlijdt op 15 augustus 1815.

Waiboer - Stoffel (1816)       schema 2111

Jacob Dirkszoon Waiboer, geboren op 15 mei 1758, zoon van Neeltje Glas en Dirk Jacobszn.Waiboer, hertrouwt op 15 september 1816 in de Wieringerwaard met Maartje Stoffel, geboren in 1773, dochter van Pieter Stoffel en Maartje Cornelis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Dirkszoon Waiboer overlijdt op 4 september 1817, 59 jaar oud.


XXII

Waiboer - Kaan (1818)       schema 2111

Hendrik Waiboer, geboren op 22 december 1799 in de Wieringerwaard, zoon van Jacob Dirkszoon Waiboer en Maartje Dekker, trouwt op 3 mei 1818 met Guurtje Kaan, geboren op 22 oktober 1792 in de Wieringerwaard, dochter van Albert Kaan en Maartje Blaauboer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jacob Waiboer, geboren in 1819 in de Wieringerwaard,
Maartje Waiboer, geboren in 1822 in de Wieringerwaard,
Albert Waiboer, geboren op 29 juni 1824 in de Wieringerwaard,
Dirk Waiboer, geboren in 1826 in de Wieringerwaard,

Hendrik Waiboer overlijdt op 14 april 1876 in de Wieringerwaard, 76 jaar oud,
Guurtje Kaan overlijdt op 26 december 1876 in de Wieringerwaard, 84 jaar oud.


XXIII

Waiboer - Blaauboer (1841)       schema 2111

Jacob Waiboer, geboren in 1819 in de Wieringerwaard, zoon van Hendrik Waiboer en Guurtje Kaan, trouwt op 21 maart 1841 in Barsingerhorn met Trijntje Blaauboer, geboren in 1823 in Barsingerhorn, dochter van Jochem Blaauboer en Maartje Bos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jemmink - Waiboer (1844)       schema 2111

Maartje Waiboer, geboren in 1822 in de Wieringerwaard, dochter van Hendrik Waiboer en Guurtje Kaan, trouwt omstreeks 1844 met Daniel Jemmink, geboren in 1822 in den Helder, zoon van Willem Jemmink en Elisabeth de Vries,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Willem Jemmink, geboren in 1845 in de Zijpe,
Hendrik Jemmink, geboren op 3 februari 1846 in de Zijpe,
Guurtje Jemmink, geboren op 9 februari 1848 in de Zijpe,
Jan Jemmink, geboren op 27 maart 1850 in de Zijpe/Callantsoog,
Elisabeth Christina Jemmink, geboren in 1853 in de Zijpe,
Neeltje Jemmink, geboren in 1855 in de Zijpe,
Jacob Jemmink, geboren in 1859 in Callantsoog,
Daniel Jemmink, geboren in 1861 in Callantsoog,
Maartje Jemmink, geboren op 18 april 1863 in de Zijpe/Callantsoog,
Albertus Jemmink, geboren in 1866 in Callantsoog,

Maartje Waiboer overlijdt op 31 maart 1879 in Callantsoog, 56 of 57 jaar oud.


XXIV

Jemmink - Smit (1868)       schema 2111

Willem Jemmink, geboren in 1845 in de Zijpe, zoon van Maartje Waiboer en Daniel Jemmink, trouwt omstreeks 1868 met Antje Smit, geboren in 1843 in Schagen, dochter van Cornelis Smit en Maartje Blaauboer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maartje Jemmink, geboren in 1869 in de Zijpe,
Daniel Jemmink, geboren op 16 mei 1871 in de Zijpe,

Willem Jemmink overlijdt op 9 februari 1929 in de Zijpe, 83 of 84 jaar oud.


XXV

Hooij - Jemmink (1894)       schema 2111

Maartje Jemmink, geboren in 1869 in de Zijpe, dochter van Willem Jemmink en Antje Smit, trouwt op 20 april 1894 in de Zijpe met Pieter Hooij, geboren in 1873 in de Zijpe, zoon van Jacob Hooij en Catharina Elisabeth Margaretha Swerver,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jacob Willem Hooij, geboren in augustus 1896 in de Zijpe, overleden op 22 augustus 1896 in de Zijpe,
Catharina Elisabeth Margaretha Hooij, geboren in 1898 in Zijpe, overleden op 13 januari 1904 in de Zijpe,
Willem Hooij, geboren in 1900 in de Zijpe,
Anna Hooij, geboren in 1901 in de Zijpe.


XXVI

Hooij - Nijhuis (1925)       schema 2111

Willem Hooij, geboren in 1900 in de Zijpe, zoon van Maartje Jemmink en Pieter Hooij, trouwt op 21 oktober 1925 te Enschede met Catharina Johanna Nijhuis, geboren in 1902 in Enschede, dochter van Gerrit Jan Nijhuis en Gezina Johanna Geerdink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Matthijs - Hooij (1931)       schema 2111

Anna Hooij, geboren in 1901 in de Zijpe, dochter van Maartje Jemmink en Pieter Hooij, trouwt op 26 november 1931 te Assen met Petrus Jacobus Matthijs, geboren in 1900 in Oostburg, zoon van Petrus Bernardus Matthijs en Catharina Elizabeth du Mez,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Jemmink - Stam (1868)       schema 2111

Hendrik Jemmink, geboren op 3 februari 1846 in de Zijpe, zoon van Maartje Waiboer en Daniel Jemmink, trouwt op 26 april 1868 in de Zijpe met Geertje Jacobs Stam, geboren op 20 april 1847 in ´t Zandt, dochter van Jacob Jans Stam en Guurtje Elderts Takes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Geertje Jacobs Stam overlijdt op 24 september 1868 in de Zijpe, 21 jaar oud.

Jemmink - Stam (1871)       schema 2111

Hendrik Jemmink, geboren op 3 februari 1846 in de Zijpe, zoon van Maartje Waiboer en Daniel Jemmink, hertrouwt op 21 mei 1871 in de Zijpe met Maartje Jacobs Stam, geboren op 12 juni 1850 in ´t Zandt, dochter van Jacob Jans Stam en Guurtje Elderts Takes,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Daniel Jemmink, geboren in 1874 in de Zijpe,
Jacob Jemmink, geboren in 1879 in de Zijpe,
Guurtje Jemmink, geboren in 1884 in de Zijpe,
Willem Jemmink, geboren in 1890 in de Zijpe.


XXV

Jemmink - Hopman (1900)       schema 2111

Daniel Jemmink, geboren in 1874 in de Zijpe, zoon van Hendrik Jemmink en Maartje Jacobs Stam, trouwt op 26 januari 1900 in Schagen met Maria Hopman, geboren in 1876 in Sloten, dochter van Jacob Hopman en Aaltje Kant,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jemmink - Blaauboer (1906)       schema 2111

Jacob Jemmink, geboren in 1879 in de Zijpe, zoon van Hendrik Jemmink en Maartje Jacobs Stam, trouwt op 5 mei 1906 met Christina Wilhelmina Blaauboer, geboren in 1879 in de Zijpe, dochter van Willem Blaauboer en Antje Schenk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vis - Jemmink (1909)       schema 2111

Guurtje Jemmink, geboren in 1884 in de Zijpe, dochter van Hendrik Jemmink en Maartje Jacobs Stam, trouwt op 6 februari 1909 in de Zijpe met Albert Vis, geboren in in 1885 in Barsingerhorn, zoon van Simon Vis en Geertruida de Zeeuw,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jemmink - Bakker (1919)       schema 2111

Willem Jemmink, geboren in 1890 in de Zijpe, zoon van Hendrik Jemmink en Maartje Jacobs Stam, trouwt op 29 april 1919 in Barsingerhorn met Neeltje Bakker, geboren in 1896 in Barsingerhorn, dochter van Cornelis Bakker en Liefje Helder,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van Twuijver - Jemmink (1868)       schema 2111

Guurtje Jemmink, geboren op 9 februari 1848 in de Zijpe, dochter van Maartje Waiboer en Daniel Jemmink, trouwt op 26 april 1868 in de Zijpe met Cornelis van Twuijver, geboren in 1846 in de Wieringerwaard, zoon van Hendrik van Twuijver en Sijgie de Pee
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sijtje van Twuijver, geboren in 1870 in de Wieringerwaard,
Hendrik van Twuijver, geboren in 1871 in de Wieringerwaard.


XXV

Bakker - van Twuijver (1897)       schema 2111

Sijtje van Twuijver, geboren in 1870 in de Wieringerwaard, dochter van Guurtje Jemmink en Cornelis van Twuijver, trouwt op 16 mei 1897 met Jacob Bakker, geboren in 1865 in de Wieringerwaard, zoon van Jan Bakker en Maartje Koorn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Cornelis Bakker, geboren op 14 mei 1898 in Anna Paulowna,
Guurtje Maria Bakker, geboren op 1 november 1899 in Anna Paulowna,
Cornelis Jan Bakker, geboren op 17 ,aart 1902 in Anna Paulowna, overleden in september 1902 in Anna Paulowna.

van Twuijver - Stam (1892)       schema 2111

Hendrik van Twuijver, geboren in 1871 in de Wieringerwaard, zoon van Guurtje Jemmink en Cornelis van Twuijver, trouwt op 17 septeber 1892 in de Zijpe met Trijntje Stam, geboren op 18 juni 1868 in de Zijpe, dochter van Pieter Stam en Trijntje Kos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Jemmink - van der Oord (1876)       schema 2111

Jan Jemmink, geboren op 27 maart 1850 in de Zijpe/Callantsoog, zoon van Maartje Waiboer en Daniel Jemmink, trouwt op 30 april 1876 met Grietje van der Oord, geboren op 28 augustus 1857 in Schagen, dochter van Pieter van der Oord en Dieuwertje Buis,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Daniel Jemmink, geboren in 1877 in de Wieringerwaard,
Pieter Jemmink, geboren in 1878 in de Wieringerwaard,
Maartje Jemmink, geboren in 1881 in de Wieringerwaard,
Dieuwertje Jemmink, geboren in 1888 in de Wieringerwaard,

Grietje van der Oord overlijdt voor 1908.

Jemmink - Zeeman (1908)       schema 2111

Jan Jemmink, geboren op 27 maart 1850 in de Zijpe/Callantsoog, zoon van Maartje Waiboer en Daniel Jemmink, hertrouwt op 10 april 1908 te Schagen met Elisabeth Zeeman, geboren in 1855 in Schagen, dochter van Dirk Zeeman en Trijntje Hopman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Jemmink overlijdt op 23 april 1913 in Anna Paulowna, 63 jaar oud.


XXV

Jemmink - Brommer (1907)       schema 2111

Daniel Jemmink, geboren in 1877 in de Wieringerwaard, zoon van Jan Jemmink en Grietje van der Oord, trouwt op 20 april 1907 in de Zijpe met Trijntje Brommer, geboren in 1884 in de Zijpe, dochter van Simon Brommer en Neeltje Beek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jemmink - Waiboer (1909)       schema 2111

Pieter Jemmink, geboren in 1878 in de Wieringerwaard, zoon van Jan Jemmink en Grietje van der Oord, trouwt op 2 mei 1909 te Anna Paulowna met Christina Maria Waiboer, geboren op 6 januari 1878 in de Wieringerwaard, dochter van Cornelis Waiboer en Elisabeth Jemmink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Blaauboer - Jemmink (1905)       schema 2111

Maartje Jemmink, geboren in 1881 in de Wieringerwaard, dochter van Jan Jemmink en Grietje van der Oord, trouwt op 30 april 1905 met Cornelis Blaauboer, geboren in 1879 in de Wieringerwaard, zoon van Cornelis Blaauboer en Jansje Pronk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kuiper - Jemmink (1910)       schema 2111

Dieuwertje Jemmink, geboren in 1888 in de Wieringerwaard, dochter van Jan Jemmink en Grietje van der Oord, trouwt op 30 april 1910 te Schagen met Aris Kuiper, geboren in 1885 in Harenkarspel, zoon van Klaas Kuiper en Maartje Zijdewind,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dieuwertje Jemmink overlijdt op 25 juli 1946 in Maartensdijk, 57 of 58 jaar oud.


XXIV

Kaan - Jemmink (1877)       schema 2111

Elisabeth Christina Daniels Jemmink, geboren in 1853 in de Zijpe, dochter van Maartje Waiboer en Daniel Jemmink, trouwt op 6 mei 1877 met Klaas Alberts Kaan, geboren op 30 september 1854 in de Wieringerwaard, zoon van Albert Kaan en Jantje Schenk,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Albert Kaan, geboren op 12 juli 1878 in de Zijpe,
Maartje Klazes Kaan, geboren op 19 februari 1880 in de Zijpe,
Jannetje Kaan, geboren op 28 februari 1886 in de Zijpe,
Daniel Kaan, geboren in 1896 in de Wieringerwaard


XXV

Bakker - Kaan (1903)       schema 2111

Maartje Klazes Kaan, geboren op 19 februari 1880 in de Zijpe, dochter van Elisabeth Christina Daniels Jemmink en Klaas Alberts Kaan, trouwt op 2 mei 1903 met Jan Aries Bakker, geboren op 5 april 1878 in Keinsmerbrug, zoon van Arie Jans Bakker en Antje Krijns Kater,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Elisabeth Christina Bakker , geboren op 19 oktober 1908 in de Zijpe,

Maartje Klazes Kaan overlijdt op 5 november 1945 in Alkmaar, 65 jaar oud,
Jan Aries Bakker overlijdt op 2 april 1967 in de Wieringerwaard, 88 jaar oud.

Bakker - Zeeman (1921)       schema 2111

Daniel Kaan, geboren in 1896 in de Wieringerwaard, zoon van Elisabeth Christina Daniels Jemmink en Klaas Alberts Kaan, trouwt op 2 april 1921 ij de Zijpe met Alina Geertruida Arianna Zeeman, geboren in 1898 in de Zijpe, dochter van Arie Zeeman en Antje Dissel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Schenk - Bakker (1932)       schema 2111

Elisabeth Christina Bakker, geboren op 19 oktober 1908 in de Zijpe, dochter van Maartje Klazes Kaan en Jan Aries Bakker, trouwt op 6 mei 1932 met Klaas Jzn. Schenk, geboren op 28 augustus 1906 in de Wieringerwaard, zoon van Jan Klazes Schenk en Marina Machiels Visser,,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Adrie Schenk (roepnaam Ard), geboren op 16 september 1944 in Anna Paulowna,

Wikipedia:
Ard Schenk

Elisabeth Christina Bakker overlijdt op 18 februari 1984 in de Wieringerwaard, 75 jaar oud ,
Klaas Jzn. Schenk, nertsfokker, Nederlands kampioen hinkstapspringen, Bondscoach KNSB,
overlijdt op 2 april 1993 in den Helder, 86 jaar oud.
,

Wikipedia:
Klaas Schenk


XXIV

Brommer - Jemmink (1878)       schema 2111

Neeltje Jemmink, geboren in 1855 in de Zijpe, dochter van Maartje Waiboer en Daniel Jemmink, trouwt op 28 april 1878 in Sint Maarten met Simon Brommer, geboren in 1856 in Sint Maarten, zoon van Jan Brommer en Iefke Boontjes
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Maartje Brommer, geboren op 19 maart 1879 in de Zijpe,
Jan Brommer, geboren op 8 augustus 1880 in de Zijpe, overleden op 9 augustus 1880 in de Zijpe,
Iefje Brommer, geboren op 21 oktober 1881 in de Zijpe,
Jan Brommer, geboren op 18 mei 1884 in de Zijpe,
Danielle Brommer, geboren in 1888 in Schagen,
Dirk Brommer, geboren in 1893 in Schagen.


XXV

Bruin - Brommer (1903)       schema 2111

Maartje Brommer, geboren op 19 maart 1879 in de Zijpe, dochter van Neeltje Jemmink en Simon Brommer, trouwt op 28 april 1903 met Dirk Bruin, geboren in 1876 in Harenkarspel, zoon van Jan Bruin en Neeltje Blauboer
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bruin - Brommer (1909)       schema 2111

Iefje Brommer, geboren op 21 oktober 1881 in de Zijpe, dochter van Neeltje Jemmink en Simon Brommer, trouwt op 29 april 1909 met Simon Bruin, geboren in 1883 in Harenkarspel, zoon van Jan Bruin en Antje Blauboer
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Brommer - de Boer (1909)       schema 2111

Jan Brommer, geboren op 18 mei 1884 in de Zijpe, zoon van Neeltje Jemmink en Simon Brommer, trouwt op 16 december 1909 in Harenkarspel met Geertje de Boer, geboren in 1886 in Harenkarspel, dochter van Arien de Boer en Guurtje Goudsblom
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bregman - Brommer (1914)       schema 2111

Daniëlle Brommer, geboren in 1888 in Schagen, dochter van Neeltje Jemmink en Simon Brommer, trouwt op 21 mei 1914 te Harenkarspel met Cornelis Bregman, geboren in 1887 in Berkhout, zoon van Dirk Bregman en Bregje Peetoom
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Brommer - Govers (1914)       schema 2111

Dirk Brommer, geboren in 1893 in Schagen, zoon van Neeltje Jemmink en Simon Brommer, trouwt op 28 januari 1914 in Harenkarspel met Dieuwertje Govers, geboren in 1893 in Callantsoog, dochter van Pieter Govers en Aagtje Zeeman
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 7 november 1922 door echtscheiding ontbonden.


XXIV

Jemmink - Boontjes (1884)       schema 2111

Jacob Jemmink, geboren in 1859 in Callantsoog, zoon van Maartje Waiboer en Daniel Jemmink, trouwt op 26 april 1884 met Antje Boontjes, geboren op 2 oktober 1865 in de Zijpe, dochter van Gerrit Boontjes en Maria Aris,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Daniel Jemmink, geboren op 30 maart 1885 in de Zijpe,

Antje Boontjes overlijdt op 13 april 1885 in de Zijpe, 19 jaar oud.

Jemmink - Eriks (1887)       schema 2111

Jacob Jemmink, geboren in 1859 in Callantsoog, zoon van Maartje Waiboer en Daniel Jemmink, hertrouwt op 19 maart 1887 met Geertje Eriks, geboren op 15 februari 1863 in de Zijpe, dochter van Jan Eriks en Maartje Rampen,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Maartje Jemmink, geboren op 13 februari 1888 in de Zijpe, overleden op 9 februari 1948 in Alkmaar,
Willem Jemmink, geboren op 13 januari 1889 in de Zijpe, overleden op 07 februari 1889 in de Zijpe,
Jan Jemmink, geboren op 14 januari 1889 in de Zijpe, overleden op 22 januari 1889 in de Zijpe,
Jan Jemmink, geboren op 14 juli 1892 in de Zijpe,
Willem Jemmink, geboren op 8 augustus 1895 in de Zijpe,

Jacob Jemmink overlijdt op 12 februari 1934 in de Zijpe, 74 of 75 jaar oud,
Geertje Eriks overlijdt op 20 november 1934 in de Zijpe, 71 jaar oud.


XXV

Jemmink - Swan (1911)       schema 2111

Daniel Jemmink, geboren op 30 maart 1885 in de Zijpe, zoon van Jacob Jemmink en Antje Boontjes, trouwt op 2 mei 1911 in Warmenhuizen met Vrouwtje Swan, geboren in 1890 in Warmenhuizen, dochter van Jacob Swan en Grietje Francis,
Uit dit huwelijk zijhn geen kinderen bekend.


XXIV

Jemmink - Thomasz (1887)       schema 2111

Daniel Jemmink, geboren in 1861 in Callantsoog, zoon van Maartje Waiboer en Daniel Jemmink, trouwt op 30 april 1887 met Johanna Thomasz, geboren op 24 september 1865 in de Zijpe, dochter van Cornelis Jacobus Thomasz en Neeltje Blaauboer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelis Jacobus Jemmink, geboren op 23 april 1888 in de Zijpe,
Maria Cornelia Jemmink, geboren op 22 oktober 1891 in de Zijpe.


XXV

van Hoorn - Jemmink (1917)       schema 2111

Maria Cornelia Jemmink, geboren op 22 oktober 1891 in de Zijpe, dochter van Daniel Jemmink en Johanna Thomasz, trouwt op 29 april 1917 in de Wieringerwaard met Hendrik Joannes Ernst van Hoorn, geboren in 1890 in Avenhorn, zoon van Janus Cornelis van Hoorn en Neeltje Wijdenes Spaans,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Marees - Jemmink (1887)       schema 2111

Maartje Jemmink, geboren op 18 april 1863 in de Zijpe/Callantsoog, dochter van Maartje Waiboer en Daniel Jemmink, trouwt op 30 april 1887 met Daniel Marees, geboren op 19 september 1854 in de Zijpe, zoon van Jan Marees en Maria Jemmink,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Martha Maria Marees, geboren op 31 augustus 1888 in de de Zijpe,
Daniel Marees, geboren op 11 juli 1890 in de Zijpe,
Jan Marees, geboren op 9 augustus 1891 in de Zijpe, overleden op 11 november 1967 in de Zijpe,
Maria Martha Marees, geboren op 25 april 1893, overleden op 20 april 1977 in Alkmaar,

Maartje Jemmink overlijdt op 5 augustus 1935 in de Zijpe, 72 jaar oud,
Daniel Marees overlijdt op 28 maart 1895 in Schagen, 40 jaar oud.


XXV

Waiboer- Marees (1912)       schema 2111

Martha Maria Marees, geboren op 31 augustus 1888 in de de Zijpe, dochter van Maartje Jemmink en Daniel Marees, trouwt op 2 november 1912 in de Zijpe met Cornelis Waiboer, geboren op 6 juni 1880 in Anna Paulowna, zoon van Cornelis Waiboer en Elisabeth Jemmink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Martha Maria Marees overlijdt op 7 december 1960 in den Helder, 72 jaar oud.

Marees - Brak (1915)       schema 2111

Daniel Marees, geboren op 11 juli 1890 in de de Zijpe, zoon van Maartje Jemmink en Daniel Marees, trouwt op 24 april 1915 met Marie Brak, geboren op 18 november 1893 in de Zijpe, dochter van Jan Brak en Aagje Schrieken,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maria Marees, geboren op 27 september 1918,

Marie Brak overlijdt op 21 november 1918 in Callantsoog, 25 jaar oud.

Marees - Boot (1925)       schema 2111

Daniel Marees, geboren op 11 juli 1890 in de de Zijpe, zoon van Maartje Jemmink en Daniel Marees, hertrouwt op 19 november 1925 in Wognum met Christina Boot, geboren op 6 september 1902 in Grootebroek,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Christien Marees, geboren op 26 oktober 1926,
Martha Maria Marees, geboren op 12 augustus 1928 in de Zijpe,

Daniel Marees overlijdt op 17 januari 1987 in Alkmaar, 96 jaar oud..


XXIV

Marees - Bood (1895)       schema 2111

Albertus Jemmink, geboren in 1866 in Callantsoog, zoon van Maartje Waiboer en Daniel Jemmink, trouwt op 3 mei 1895 in Barsingerhorn met Maria Bood, geboren in 1873 in Winkel, dochter van Jacob Bood en Antje Marees,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Waiboer - Paarlberg (1847)       schema 2111

Albert Waiboer, geboren op 29 juni 1824 in de Wieringerwaard, zoon van Hendrik Waiboer en Guurtje Kaan, trouwt op 2 mei 1847 in de Wieringerwaard met Antje Paarlberg, geboren op 21 mei 1829 in Warmenhuizen, dochter van Arie Paarlberg en Aafje Vader,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Aafje Waiboer, geboren in 1848 in de Wieringerwaard,
Neeltje Waiboer, geboren in 1851,
Hendrik Waiboer, geboren op 31 juli 1853 in de Wieringerwaard,

Antje Paarlberg overlijdt op 5 september 1855 in de Wieringerwaard, 26 jaar oud.

Waiboer - Smit (1859)       schema 2111

Albert Waiboer, geboren op 29 juni 1824 in de Wieringerwaard, zoon van Hendrik Waiboer en Guurtje Kaan, hertrouwt op 4 januari 1859 met Neeltje Smit, geboren in 1838 in Schagen, dochter van Cornelis Smit en Maartje Blaauboer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelis Waiboer, geboren op 13 november 1858 in de Wieringerwaard,
Jacob Waiboer, geboren in 1861 in de Wieringerwaard.


XXIV

Schenk - Waiboer (1870)       schema 2111

Aafje Waiboer, geboren in 1848 in de Wieringerwaard, dochter van Albert Waiboer en Antje Paarlberg, trouwt op 8 mei 1870 met Dirk Schenk, geboren in 1844 in de Wieringerwaard, zoon van Aarjen Schenk en Trijntje Blaauboer,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Arie Schenk, geboren in 1872 in Anna Paulowna,

Aafje Waiboer overlijdt op 27 mei 1913 in Anna Paulowna, 64 of 65 jaar oud.

Kooij - Waiboer (1873)       schema 2111

Neeltje Waiboer, geboren in 1851, dochter van Albert Waiboer en Antje Paarlberg, trouwt op 27 april 1873 in de Wieringerwaard met Dirk Kooij, geboren in 1852, zoon van Jacob Kooij en Jansje Spaander. ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Waiboer - Breebaart (1876)       schema 2111

Hendrik Waiboer, geboren op 31 juli 1853 in de Wieringerwaard, zoon van Albert Waiboer en Antje Paarlberg, trouwt op 7 mei 1876 te Winkel met Niesje Breebaart, geboren op 21 mei 1856 in Winkel, dochter van Jan Breebaart, dijkgraaf, lid Eerste Kamer, directeur Johannes Kerkhovenpolder en AaltjeBeers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


XXV

Schenk - Hoogvorst (1901)       schema 2111

Arie Schenk, geboren in 1872 in Anna Paulowna, zoon van Aafje Waiboer en Dirk Schenk, trouwt op 28 februari 1901 in den Helder met Aafje Hoogvorst, geboren in 1875 in den Helder, dochter van Simon Hoogvorst en Trijntje Smit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Waiboer - Stammes (1880)       schema 2111

Cornelis Waiboer, geboren op 13 november 1858 in de Wieringerwaard, zoon van Albert Waiboer en Neeltje Smit, trouwt op 2 mei 1880 te Schagen met Sijtje Stammes, geboren op 22 april 1861 in Schagen, dochter van Jacob Stammes en Neeltje Timmerman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Waiboer - Grootes (1885)       schema 2111

Jacob Waiboer, geboren in 1861 in Wieringerwaard, zoon van Albert Waiboer en Neeltje Smit, trouwt op 3 mei 1885 te Barsingerhorn met Jantje Grootes, geboren in 1866 in Barsingerhorn, dochter van Pieter Grootes en Elisabeth Swaag,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Waiboer - Zutphen (1848)       schema 2111

Dirk Waiboer, geboren in 1826 in de Wieringerwaard, zoon van Hendrik Waiboer en Guurtje Kaan, trouwt op 30 april 1848 met Neeltje Zutphen, geboren op 30 april 1829 in de Zijpe, dochter van Dirk Zutphen en Trijntje Vader,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Dirk Waiboer, geboren in 1849,
Trijntje Waiboer, geboren in 1852,
Hendrik Waiboer, geboren in 1856 in de Wieringerwaard,
Guurtje Waiboer, geboren in 1859 in de Wieringerwaard,
Neeltje Waiboer, geboren in 1860 in de Zijpe,
Cornelis Waiboer, geboren in 1861 in de Wieringerwaard,
Jacob Waiboer, geboren in 1863 in de Wieringerwaard,
Albert Waiboer, geboren in 1866 in de Wieringerwaard.


XXIV

Waiboer - Kant (1872)       schema 2111

Dirk Waiboer, geboren in 1849, zoon van Dirk Waiboer en Neeltje Zutphen, trouwt op 28 april 1872 in de Wieringerwaard met Antje Kant, geboren op 19 augustus 1853 in de Wieringerwaard, dochter van Jacob Kant en Trijntje Blaauboer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Antje Kant overlijdt op 26 augustus 1917 in Alkmaar, 64 jaar oud..

Vries - Waiboer (1872)       schema 2111

Trijntje Waiboer, geboren in 1852, dochter van Dirk Waiboer en Neeltje Zutphen, trouwt op 28 april 1872 in de Wieringerwaard met Cornelis Vries, geboren in 1851, zoon van Pieter Simonszn.Vries en Neeltje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Neeltje Vries, geboren in 1875 in Schagen,
Guurtje Vries, geboren in 1877 in Schagen,
Dirk Vries, geboren in 1882 in Schagen,
Dieuwertje Vries, geboren in 1883 in Schagen.


XXV

Hof - Vries (1903)       schema 2111

Neeltje Vries, geboren in 1875 in Schagen, dochter van Trijntje Waiboer en Cornelis Vries, trouwt op 22 januari 1903 te Amsterdam met Petrus Nicolaas Hof, geboren in 1875 in Enkhuizen, zoon van Klaas Hof en Anna Klopper,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kool - Vries (1898)       schema 2111

Guurtje Vries, geboren in 1877 in Schagen, dochter van Trijntje Waiboer en Cornelis Vries, trouwt op 26 mei 1898 met Jan Kool, geboren op 18 oktober 1874 in Anna Paulowna, zoon van Jan Kool en Aaltje Schager,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Kool, geboren op 3 juni 1899 in de Zijpe.

Vries - List (1913)       schema 2111

Dirk Vries, geboren in 1882 in Schagen, zoon van Trijntje Waiboer en Cornelis Vries, trouwt op 5 november 1913 te Amsterdam met Duifje List, geboren in 1885 in Amsterdam, dochter van Jan List en Antje Donker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wolbeek - Vries (1909)       schema 2111

Dieuwertje Vries, geboren in 1883 in Schagen, dochter van Trijntje Waiboer en Cornelis Vries, trouwt op 30 november 1909 te Losser met Hilbrand Jan Wolbeek, geboren in 1884 in Amsterdam, zoon van Hilbrand Jan Wolbeek en Alida Philippine Peeterse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Waiboer - Donker (1879)       schema 2111

Hendrik Waiboer, geboren in 1856 in de Wieringerwaard, zoon van Dirk Waiboer en Neeltje Zutphen, trouwt op 27 april 1879 in de Wieringerwaard met Antje Donker, geboren in 1855 in Oude Niedorp, dochter van Gerrit Donker en Marijtje van der Stok,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Neeltje Waiboer, geboren in 1880 in Winkel,
Dirk Jacob Waiboer, geboren op 14 maart 1886 in Anna Paulowna,

Hendrik Waiboer overlijdt op 12 maart 1915 in Anna Paulowna, 58 of 59 jaar oud.


XXV

van Waert - Waiboer (1918)       schema 2111

Neeltje Waiboer, geboren in 1880 in Winkel, dochter van Hendrik Waiboer en Antje Donker, trouwt op 24 april 1918 te Alkmaar met Mattheus van Waert, geboren in 1882 in Monnickendam, zoon van Jacobus van Waert en Wijfje Blankevoort,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Waiboer - Peereboom (1913)       schema 2111

Dirk Jacob Waiboer, geboren op 14 maart 1886 in Anna Paulowna, dochter van Hendrik Waiboer en Antje Donker, trouwt op 1 juni 1913 in de Wieringerwaard met Maria Peereboom, geboren in 1892 in de Wieringerwaard, dochter van Wijnand Peereboom en Sijbrig Kruiten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Klaren - Waiboer (1879)       schema 2111

Guurtje Waiboer, geboren in 1859 in de Wieringerwaard, dochter van Dirk Waiboer en Neeltje Zutphen, trouwt op 27 april 1879 in de Wieringerwaard met Dirk Klaren, geboren in 1855 in Winkel, zoon van Pieter Klaren en Antje Verhoeve Bruinvis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Prins - Waiboer (1860)       schema 2111

Neeltje Waiboer, geboren in 1860 in de Zijpe, dochter van Dirk Waiboer en Neeltje Zutphen, trouwt op 7 mei 1860 met Hendericus Johannes Prins, geboren op 24 februari 1869 in de Zijpe, zoon van Hendrik Dirkszoon Prins en Hendrika Augustina Boelma,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Guurtje Prins, geboren op 17 mei 1888 in de Zijpe, overleden op 10 oktober 1888 in de Zijpe,
Dirk Prins, geboren op 22 juni 1889 in de Zijpe,
Guurtje Prins, geboren op 22 juni 1889 in de Zijpe.


XXV

de Jong - Prins (1914)       schema 2111

Guurtje Prins, geboren op 22 juni 1889 in de Zijpe, dochter van Neeltje Waiboer en Hendericus Johannes Prins, trouwt in juli 1914 te Amsterdam met Murk de Jong, geboren op 14 maart 1883 in Ferwerderadeel, zoon van Hendrik Murks de Jong en Antje Bernardus Gelders,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Waiboer - Diesselhoff (1888)       schema 2111

Cornelis Waiboer, geboren in 1861 in de Wieringerwaard, zoon van Dirk Waiboer en Neeltje Zutphen, trouwt op 15 november 1888 in Anna Paulowna met Jenneke Diesselhoff, geboren in 1869 in Woerden, dochter van Roelof Diesselhoff en Adriana de Jong,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Waiboer - Snel (1889)       schema 2111

Jacob Waiboer, geboren in 1863 in de Wieringerwaard, zoon van Dirk Waiboer en Neeltje Zutphen, trouwt op 26 april 1889 in Anna Paulowna met Geertje Snel, geboren in 1864 in Callantsoog, dochter van Willem Snel en Antje van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Antje Waiboer, geboren in 1890 in Schagen,
Willem Waiboer, geboren in 1899 in de Wieringerwaard.


XXV

de Jong - Waiboer (1921)       schema 2111

Antje Waiboer, geboren in 1890 in Schagen, dochter van Jacob Waiboer en Geertje Snel, trouwt op 25 maart 1921 met Pieter de Jong, geboren in 1892 in Anna Paulowna, zoon van Lourens de Jong en Maartje Keesman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Waiboer - Kossen (1921)       schema 2111

Willem Waiboer, geboren in 1899 in de Wieringerwaard, zoon van Jacob Waiboer en Geertje Snel, trouwt op 25 maart 1921 in Anna Paulowna met Grada Jacoba Kossen, geboren in 1897 in Anna Paulwona, dochter van Pieter Kossen en Jannetje Rentenaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Waiboer - Schoorl (1898)       schema 2111

Albert Waiboer, geboren in 1866 in de Wieringerwaard, zoon van Dirk Waiboer en Neeltje Zutphen, trouwt op 24 augustus 1898 met Niesje Schoorl, geboren in 1866 in Harenkarspel, dochter van Jan Schoorl en Trijntje van der Oord,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Waiboer - Jansen (1918)       schema 2111

Albert Waiboer, geboren in 1866 in de Wieringerwaard, zoon van Dirk Waiboer en Neeltje Zutphen, hertrouwt op 23 april 1918 te Alkmaar met Pietertje Jansen, geboren in 1880 in Alkmaar, dochter van Hendrik Jansen en Dieuwertje van Oosten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

Waiboer - Kossen (1785)       schema 2111

Cornelis Dirkszoon Waiboer, geboren op 25 februari 1760 in de Wieringerwaard, zoon van Neeltje Glas en Dirk Jacobszn. Waiboer, trouwt op 21 mei 1785 met Neeltje Cornelis Kossen, geboren op 16 november 1759 in de Zijpe, dochter van Cornelis Pieterszoon Kossen en Maartje Dircks Zant,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Dirk Waiboer, geboren op 30 juli 1786 in de Zijpe,
Cornelis Waiboer, geboren in 1787,
Jacob Waiboer, geboren op 1 maart 1789,

Neeltje Cornelis Kossen overlijdt op 11 juli 1791, 31 jaar oud.

Waiboer - Swaagh (1792)       schema 2111

Cornelis Dirkszoon Waiboer, geboren op 25 februari 1760 in de Wieringerwaard, zoon van Neeltje Glas en Dirk Jacobszn. Waiboer, hertrouwt op 19 februari 1792 met Maartje Jans Swaagh, geboren op 1 juli 1764 in de Zijpe, dochter van Jan Adriaanszn. Swaagh en Grietje Gert Ooms,

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Arien Waiboer, geboren op 26 oktober 1794 in de Zijpe/Oudesluis, overleden op 1 juli 1850 in de Zijpe,
Gerrit Waiboer, geboren op 25 juli 1796 in Oudesluis,
Jan Waiboer, geboren op 30 augustus 1798 in Oudesluis, overleden op 1 april 1807,
Grietje Waiboer, geboren op 9 mei 1800, overleden op 30 oktober 1800,

Cornelis Dirkszoon Waiboer overlijdt op 17 maart 1801 in de Zijpe, 41 jaar oud,
Maartje Jans Swaagh overlijdt op 3 mei 1833 in de Zijpe, 68 jaar oud.


XXII

Waiboer - Schotsman (1816)       schema 2111

Dirk Waiboer, geboren op 30 juli 1786 in de Zijpe, zoon van Cornelis Dirkszoon Waiboer en Neeltje Cornelis Kossen, trouwt op 14 juli 1816 in Broek op Langedijk met Sijtje Schotsman, geboren in 1787 in Bovenkarspel/Grootebroek, dochter van Jan Schotsman en Maartje Opperdoes Schenk,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelis Waiboer, geboren in 1818 in Oudorp, overleden op 12 februari 1843 in Oudorp,
Maartje Waiboer, geboren in 1821 in Oudorp, overleden op 4 november 1821 in Oudorp,
Jacob Waiboer, geboren in 1826 in Oudorp,

Dirk Waiboer overlijdt op 28 augustus 1842 in Oudorp, 56 jaar oud,
Sijtje Schotsman overlijdt op 27 december 1859 in de Zijpe, 71 of 72 jaar oud.


XXIII

Waiboer - Zwart (1856)       schema 2111

Jacob Waiboer, geboren in 1826 in Oudorp, zoon van Dirk Waiboer en Sijtje Schotsman, trouwt op 16 november 1856 in Graft met Marianne Zwart, geboren in 1828 in Zaandam, dochter van Hendrik Andrieszn. Zwart en Grietje Dekker,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

Waiboer - Doorn (1810)       schema 2111

Cornelis Waiboer, geboren in 1787, zoon van Cornelis Dirkszoon Waiboer en Neeltje Cornelis Kossen, trouwt omstreeks 1810 met Maartje Doorn, geboren in 1788, dochter van Rens Doorn en Maartje Slot,

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Cornelis Waiboer, geboren op 4 november 1811 in de Wieringerwaard,
Rens Waiboer, geboren op 27 november 1812 in de Wieringerwaard,
Maartje Waiboer, geboren op 22 december 1813,
Neeltje Waiboer, geboren op 25 januari 1815 in de Wieringerwaard,
Rens Waiboer, geboren op 17 september 1816 in de Wieringerwaard,

Cornelis Waiboer overlijdt in 1817, 29 of 30 jaar oud.


XXIII

Waiboer - Blaauboer (1841)       schema 2111

Cornelis Waiboer, geboren op 4 november 1811 in de Wieringerwaard, zoon van Cornelis Waiboer en Maartje Doorn, trouwt 2 mei 1841 met Jannetje Blaauboer, geboren op 20 februari 1818 in de Wieringerwaard, dochter van Cornelis Blaauboer en Trijntje Stins,

Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maartje Waiboer, geboren op 19 april 1847 in de Wieringerwaard,

Cornelis Waiboer overlijdt in 1866, 53 of 54 jaar oud,
Jannetje Blaauboer overlijdt in 1866, 46 of 47 jaar oud.


XXIV

Bakker - Waiboer (1866)       schema 2111

Maartje Waiboer, geboren op 19 april 1847 in de Wieringerwaard, dochter van Cornelis Waiboer en Jannetje Blaauboer, trouwt 7 oktober 1866 in de Wieringerwaard met Volkert Bakker, geboren op 1 november 1843 in de Zijpe, zoon van Jan Bakker en Antje Schenk,

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Antje Bakker, geboren op 31 januari 1867 in de Wieringerwaard,
Jannetje Bakker, geboren op 23 februari 1868 in de Wieringerwaard,
Trijntje Bakker, geboren op 24 september 1870 in de Wieringerwaard,
Maartje Bakker, geboren op 7 augustus 1872 in de Wieringerwaard,
Pietertje Bakker, geboren op 4 januari 1876 in de Wieringerwaard,

Maartje Waiboer overlijdt op 19 april 1927, 80 jaar oud,
Volkert Bakker overlijdt op 18 april 1899 in de Wieringerwaard, 55 jaar oud.


XXV

Kaan - Bakker (1888)       schema 2111

Antje Bakker, geboren op 31 januari 1867 in de Wieringerwaard, dochter van Maartje Waiboer en Volkert Bakker, trouwt op 1 december 1888 in de Wieringerwaard met Klaas Kaan, geboren op 28 april 1865 in de Zijpe, zoon van Albert Kaan en Neeltje Lanser,

Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Albert Kaan, geboren op 14 mei 1889 in Anna Paulowna,
Volkert Kaan, geboren op 14 mei 1890 in Anna Paulowna,
Cornelis Kaan, geboren in 1893 in Anna Paulowna,
Neeltje Kaan, geboren op 27 mei 1894 in Anna Paulowna,
William Kaan, geboren in 1899 in Anna Paulowna.


XXVI

Kaan - de Vries (1913)       schema 2111

Albert Kaan, geboren op 14 mei 1889 in Anna Paulowna, zoon van Antje Bakker en Klaas Kaan, trouwt op 10 december 1913 te Sloten met Antje de Vries, geboren op 24 oktober 1893 in Sloten, dochter van Jan de Vries en Lijsje Koeman,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kaan - Jonker (1913)       schema 2111

Volkert Kaan, geboren op 14 mei 1890 in Anna Paulowna, zoon van Antje Bakker en Klaas Kaan, trouwt op 16 mei 1913 met Jannetje Jonker, geboren op 20 juni 1891 in Anna Paulowna, dochter van Hendrik Jonker en Jannetje Wilms,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Volkert Kaan overlijdt op 6 juli 1982, 92 jaar oud, hij is begraven in Anna Paulowna,
Jannetje Jonker overlijdt op 7 oktober 1965, 74 jaar oud, zij is begraven in Anna Paulowna.

Kaan - Bakker (1919)       schema 2111

Cornelis Kaan, geboren in 1893 in Anna Paulowna, zoon van Antje Bakker en Klaas Kaan, trouwt op 29 april 1919 met Pietertje Bakker, geboren in 1893 in Anna Paulowna, dochter van Jan Bakker en Maria Johanna Wissing,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Breebaart - Kaan (1916)       schema 2111

Neeltje Kaan, geboren op 27 mei 1894 in Anna Paulowna, dochter van Antje Bakker en Klaas Kaan, trouwt op 22 oktober 1916 in Anna Paulowna met Jan Breebaart, geboren op 12 april 1884 in Winkel, zoon van Klaas Breebaart, dijkgraaf Waard- en Groetpolder/hoofdingeland Noordhollands Noorderkwartier, lid Provinciale Staten en Maartje Stins,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Marie Breebaart, geboren op 30 april 1918 in Winkel,
Klaas Breebaart, geboren op 25 december 1920 in Winkel.

Kaan - Veerdig (1934)       schema 2111

William Kaan, geboren in 1899 in Anna Paulowna, zoon van Antje Bakker en Klaas Kaan, trouwt omstreeks 1934 met Anna Dieuwertje Veerdig, geboren op 18 april 1909,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Vethman - Breebaart (1945)       schema 2111

Marie Breebaart, geboren op 30 april 1918 in Winkel, dochter van Neeltje Kaan en Jan Breebaart, trouwt in 1945 te Winkel met Aldert Vethman, geboren op 1 april 1910,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Breebaart - Kater (1948)       schema 2111

Klaas Breebaart, geboren op 25 december 1920 in Winkel, zoon van Neeltje Kaan en Jan Breebaart, trouwt omstreeks 1948 in de Wieringerwaard met Annie Nellie Kater, geboren op 30 oktober 1923 in de Wieringerwaard, dochter van Jan Kater en Elisabeth Catharina Kaan,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Breebaart, geboren op 2 augustus 1949 in Winkel,
Elisabeth Catharina Breebaart, geboren op 31 juli 1952 in Winkel,
Jolanda Nellie Breebaart, geboren op 10 april 1958 in Winkel.


XXV

Wijdenes Spaans - Bakker (1894)       schema 2111

Jannetje Bakker, geboren op 23 februari 1868 in de Wieringerwaard, dochter van Maartje Waiboer en Volkert Bakker, trouwt op 1 juli 1894 in de Wieringerwaard met Cornelis Wijdenes Spaans, gemeentesecretaris van Oudendijk en vanaf 1 juli 1907 burgemeester van Anna Paulowna en dijkgraaf van het Noordhollands Noorderkwartier, genealoog, geboren op 21 mei 1869 in Avenhorn, zoon van Cornelis Wijdenes Spaans, burgemeester van Avenhorn en Jannetje Oijevaar,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jannetje Bakker overlijdt op 15 juni 1944 in Alkmaar, 76 jaar oud,
Cornelis Wijdenes Spaans overlijdt op 27 december 1943 in Oranjewoud, Anna Paulowna, 74 jaar oud.

Kaan - Bakker (1895)       schema 2111

Trijntje Bakker, geboren op 24 september 1870 in de Wieringerwaard, dochter van Maartje Waiboer en Volkert Bakker, trouwt op 2 juni 1895 met Willem Kaan, geboren in 1867 in de Wieringerwaard, zoon van Dirk Kaan en Anna Poth,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kaan - Bakker (1898)       schema 2111

Maartje Bakker, geboren op 7 augustus 1872 in de Wieringerwaard, dochter van Maartje Waiboer en Volkert Bakker, trouwt op 3 juli 1898 met Jacob Kaan, geboren op 26 oktober 1871 in de Wieringerwaard, zoon van Klaas Kaan en Trijntje Schenk,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schenk - Bakker (1900)       schema 2111

Pietertje Bakker, geboren op 4 januari 1876 in de Wieringerwaard, dochter van Maartje Waiboer en Volkert Bakker, trouwt op 28 oktober 1900 met Dirk Schenk, geboren op 1 december 1876 in de Wieringerwaard, zoon van Klaas Ariens Schenk en Jansje Reijers Koster ,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend ,

Maria Johanna Schenk, geboren op 21 april 1901, overleden op 15 november 1937,
Johanna Catharina Schenk, geboren op 2 augustus 1906.


XXIII

Pronk - Waiboer (1833)       schema 2111

Maartje Waiboer, geboren op 22 december 1813, dochter van Cornelis Waiboer en Maartje Doorn, trouwt op 17 januari 1833 met Jan Pronk, geboren in 1808 in de Wieringerwaard, zoon van Jan Jacobszn. Pronk en Grietje Frans Hillegers,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Grietje Pronk, geboren op 17 november 1834 in de Wieringerwaard,
Maartje Pronk, geboren in 1837 in de Wieringerwaard.


XXIV

Spaans - Pronk (1857)       schema 2111

Grietje Pronk, geboren op 17 november 1834 in de Wieringerwaard, dochter van Maartje Waiboer en Jan Pronk, trouwt op 3 mei 1857 met Reijer Spaans, geboren op 25 december 1831 in Winkel, zoon van Hendrik Spaans en Dieuwertje Koeman,

Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelis Spaans, geboren op 21 april 1867 in Winkel.


XXV

Spaans - van Dam (1892)       schema 2111

Cornelis Spaans, geboren op 21 april 1867 in Winkel, zoon van Grietje Pronk en Reijer Spaans, trouwt op 1 mei 1892 met Trijntje van Dam, geboren op 11 april 1870 in Sint Maarten, dochter van Dirk Willem van Dam en Hendrikje Kwak,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Slik - Pronk (1859)       schema 2111

Maartje Pronk, geboren in 1837 in de Wieringerwaard, dochter van Maartje Waiboer en Jan Pronk, trouwt op 10 april 1859 met Rens Slik, geboren in 1838 in de Wieringerwaard, zoon van Klaas Slik en Vrouwtje Rezelman,

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Maartje Slik, geboren in 1861 in de Zijpe,
Jan Slik, geboren in 1864 in de Wieringerwaard,
Cornelis Slik, geboren in 1867 in de Wieringerwaard,
Klaas Slik, geboren in 1867 in de Wieringerwaard.


XXV

Blaauboer - Slik (1884)       schema 2111

Maartje Slik, geboren in 1861 in de Zijpe, dochter van Maartje Pronk en Rens Slik, trouwt op 27 april 1884 in Barsingerhorn met Jacob Blaauboer, geboren in 1862 in de Wieringerwaard, zoon van Cornelis Blaauboer en Jansje Pronk,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Slik - Rike (1886)       schema 2111

Jan Slik, geboren in 1864 in de Wieringerwaard, zoon van Maartje Pronk en Rens Slik, trouwt op 4 maart 1886 te Amsterdam met Maria Theodora Rike, geboren in 1864 in Amsterdam, dochter van Pieter Christoph Rike en Anna Schagen,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Slik - Groot (1891)       schema 2111

Cornelis Slik, geboren in 1867 in de Wieringerwaard, zoon van Maartje Pronk en Rens Slik, trouwt op 3 mei 1891 te Harenkarspel met Jannetje Groot, geboren in 1870 in Harenkarspel, dochter van Dirk Groot en Neeltje Portegies,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Slik - Bakker (1908)       schema 2111

Klaas Slik, geboren in 1867 in de Wieringerwaard, zoon van Maartje Pronk en Rens Slik, trouwt op 2 oktober 1908 te Barsingerhorn met Johanna Elisabeth Bakker, geboren in 1874 in Schagen, dochter van Hendrik Bakker en Neeltje Karman,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Keesman - Waiboer (1836)       schema 2111

Neeltje Waiboer, geboren op 25 januari 1815 in de Wieringerwaard, dochter van Cornelis Waiboer en Maartje Doorn, trouwt op 1 mei 1836 met Jacob Keesman, geboren in 1813 in de Wieringerwaard, zoon van Pieter Janszn. Keesman en Maartje Kossen,

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Maartje Keesman, geboren in 1837 in de Wieringerwaard,
Pieter Keesman, geboren in 1839 in de Wieringerwaard,
Cornelis Keesman, geboren in 1840 in de Wieringerwaard, overleden op 22 maart 1862 in den Helder,
Dirk Keesman, geboren in 1849 in de Wieringerwaard,

Jacob Keesman, overlijdt op 14 november 1879 in den Helder, 65 of 66 jaar oud,


XXIV

Lanser - Keesman (1860)       schema 2111

Maartje Keesman, geboren in 1837 in de Wieringerwaard, dochter van Neeltje Waiboer en Jacob Keesman, trouwt op 3 mei 1860 in den Helder met Jacobus Johannes Lanser, geboren op 22 mei 1835 op Texel, zoon van Pieter Lanser en Petronella Maria Blom,

Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Pietertje Lanser, geboren in 1861 in de Zijpe,
Neeltje Lanser, geboren op 15 augustus 1862 in de Zijpe/Anna Paulowna,
Jacob Lanser, geboren op 31 december 1864 in de Zijpe,
Cornelia Lanser, geboren op 30 november 1866 in de Zijpe/Anna Paulowna,
Dieuwertje Lanser, geboren in april 1868 in de Zijpe, overleden op 20 juni 1868 in de Zijpe,
Dieuwertje Lanser, geboren op 28 juni 1869 in de Zijpe,
Cornelis Lanser, geboren in juli 1870 in de Zijpe, overleden op 1 augustus 1870 in de Zijpe,
Pieter Lanser, geboren in juli 1870 in de Zijpe, overleden op 4 augustus 1870 in de Zijpe,
Maartje Lanser, geboren op 3 september 1872 in Anna Paulowna, overleden op 21 september 1872 in Anna Paulowna,

Maartje Keesman, overlijdt op 28 mei 1910 in Anna Paulowna, 72 of 73 jaar oud,
Jacobus Johannes Lanser, overlijdt op 19 oktober 1903 in Anna Paulowna, 68 jaar oud.


XXV

Vader - Lanser (1882)       schema 2111

Pietertje Lanser, geboren in 1861 in de Zijpe, dochter van Maartje Keesman en Jacobus Johannes Lanser, trouwt op 16 februari 1882 te Anna Paulowna met Cornelis Vader, geboren in 1860 in den Helder, zoon van Pieter Vader en Hendrika Nagelhout,

Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrika Vader, geboren op 4 juni 1882 in den Helder,

Pietertje Lanser, overlijdt op 12 november 1938 in den Helder, 76 of 77 jaar oud,
Cornelis Vader, overlijdt op 7 oktober 1912 in Den Helder, 51 of 52 jaar oud,


XXVI

de Beurs - Vader (1904)       schema 2111

Hendrika Vader, geboren op 4 juni 1882 in den Helder, dochter van Pietertje Lanser en Cornelis Vader, trouwt op 3 maart 1904 met Pieter de Beurs, geboren op 31 mei 1882 in den Helder, zoon van Gerrit de Beurs en Jikke Ramkema,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerrit de Beurs, geboren op 31 juli 1907 in den Helder,
Cornelis de Beurs, geboren op 6 mei 1909 in den Helder,
Jikke de Beurs, geboren op 26 maart 1917 in den Helder.


XXVII

de Beurs - Schreuder (1936)       schema 2111

Gerrit de Beurs, geboren op 31 juli 1907 in den Helder, zoon van Hendrika Vader en Pieter de Beurs, trouwt op 30 juli 1936 te Alkmaar met Maria Catharina Schreuder,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerrit de Beurs, overlijdt op 13 september 1992 in Alkmaar, 85 jaar oud.

de Beurs - Schreuder (1930)       schema 2111

Cornelis de Beurs, geboren op 6 mei 1909 in den Helder, zoon van Hendrika Vader en Pieter de Beurs, trouwt op 11 december 1930 te Alkmaar met Johanna Geertruida Schreuder, geboren op 14 mei 1905 in Alkmaar

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Graaf - de Beurs (1935)       schema 2111

Jikke de Beurs, geboren op 26 maart 1917 in den Helder, dochter van Hendrika Vader en Pieter de Beurs, trouwt op 26 juli 1935 te Wassenaar met Francois Henri Johan de Graaf, geboren op 24 september 1915 in den Helder, zoon van Cornelis de Graaf en Maria Magdalena Papo,

Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Francois Henri Johan de Graaf, geboren op 18 november 1947 in den Helder.


XXV

Kossen - Lanser (1887)       schema 2111

Neeltje Lanser, geboren op 15 augustus 1862 in de Zijpe/Anna Paulowna, dochter van Maartje Keesman en Jacobus Johannes Lanser, trouwt op 6 mei 1887 te Anna Paulowna met Pieter Kossen, geboren op 25 mei 1865 in Nieuwe Niedorp, zoon van Cornelis Kossen en Aaltje Brugman,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacobus Kossen, geboren op 16 februari 1891 in den Helder,
Cornelia Kossen, geboren op 29 december 1896 op Texel,

Neeltje Lanser, overlijdt op 30 mei 1926 in den Helder, 63 jaar oud.


XXVI

Kossen - Breen (1915)       schema 2111

Jacobus Kossen, geboren op 16 februari 1891 in den Helder, zoon van Neeltje Lanser en Pieter Kossen, trouwt op 29 april 1915 met Maartje Breen, geboren op 12 november 1894 op Texel,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bremer - Kossen (1915)       schema 2111

Cornelia Kossen, geboren op 29 december 1896 op Texel, dochter van Neeltje Lanser en Pieter Kossen, trouwt op 19 april 1915 op Texel met Pieter Bremer, geboren op 27 februari 1891 in Nieuweschild op Texel, zoon van Hendrik Bremer en Marritje Eelman,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Lanser - Voorthuizen (1889)       schema 2111

Jacob Lanser, geboren op 31 december 1864 in de Zijpe, zoon van Maartje Keesman en Jacobus Johannes Lanser, trouwt op 17 mei 1889 met Grietje Voorthuizen, geboren op 31 december 1871 in Anna Paulowna, dochter van Piet Voorthuizen en Maartje de Graaf,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacobus Lanser, geboren op 30 augustus 1893 in Anna Paulowna, overleden op 21 september 1883 in Anna Paulowna,
Maartje Lanser, geboren op 29 januari 1895 in Anna Paulowna,

Jacob Lanser, overlijdt op 2 december 1949 in Alkmaar, 84 jaar oud,
Grietje Voorthuizen, overlijdt op 17 januari 1933 in Anna Paulowna, 61 jaar oud.


XXVI

Schreurs - Lanser (1918)       schema 2111

Maartje Lanser, geboren op 29 januari 1895 in Anna Paulowna, dochter van Jacob Lanser en Grietje Voorthuizen, trouwt op 1 maart 1918 in Anna Paulowna met Cornelis Schreurs, geboren op 11 december 1885, zoon van Hendrik Jan Bernard Schreurs en Aaltje Stins,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maartje Lanser, overlijdt op 6 mei 1968 in Anna Paulowna, 73 jaar oud,
Cornelis Schreurs, overlijdt op 24 april 1978, 92 jaar oud.


XXV

van Wilgen - Lanser (1889)       schema 2111

Cornelia Lanser, geboren op 30 november 1866 in de Zijpe/Anna Paulowna, dochter van Maartje Keesman en Jacobus Johannes Lanser, trouwt op 13 juni 1889 in Anna Paulowna met Teunis van Wilgen, geboren op 17 april 1865 in de Wieringerwaard, zoon van Ime van Wilgen en Pietertje Schuitemaker,

Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacobus van Wilgen, geboren op 11 april 1891 in Anna Paulowna,

Cornelia Lanser, overlijdt op 24 juli 1895 in den Helder, 28 jaar oud.


XXVI

van Wilgen - van Ingen (1917)       schema 2111

Jacobus van Wilgen, geboren op 11 april 1891 in Anna Paulowna, zoon van Cornelia Lanser en Teunis van Wilgen, trouwt op 24 mei 1917 te den Helder met Wilhelmina Lauwina Maria van Ingen, geboren op 25 oktober 1894 in den Helder, dochter van Bernardus van Ingen en Zwaantje Meester,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Wilhelmina Lauwina Maria van Ingen, overlijdt op 21 maart 1918 in den Helder, 23 jaar oud.

van Wilgen - Gemser (1919)       schema 2111

Jacobus van Wilgen, geboren op 11 april 1891 in Anna Paulowna, zoon van Cornelia Lanser en Teunis van Wilgen, hertrouwt op 31 december 1919 te den Helder met Wilhelmina Gemser, geboren op 29 juli 1893 in Leiden, dochter van Halbe Gemser en Willemke van Kuik,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Teunis van Wilgen, geboren op 23 juni 1920 in den Helder,
Willem van Wilgen, geboren op 11 december 1923 in den Helder,

Jacobus van Wilgen, overlijdt op 29 juli 1954, 63 jaar oud,
Wilhelmina Gemser, overlijdt op 21 mei 1959, 65 jaar oud.


XXV

van Stipriaan - Lanser (1892)       schema 2111

Dieuwertje Lanser, geboren op 28 juni 1869 in de Zijpe, dochter van Maartje Keesman en Jacobus Johannes Lanser, trouwt op 15 mei 1892 in Anna Paulowna met Arie van Stipriaan, geboren op 14 september 1868 in Nieuwe Niedorp, zoon van Aris van Stipriaan en Grietje Huisman,

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Arie van Stipriaan, geboren op 23 juli 1893 in Anna Paulowna,
Maartje van Stipriaan, geboren in juni 1895 in Anna Paulowna, overleden op 30 september 1895 in Anna Paulowna,
Jacobus van Stipriaan, geboren op 14 september 1899 in Anna Paulowna,
Grietje van Stipriaan, geboren op 21 januari 1902,

Arie van Stipriaan, overlijdt op 8 januari 1932 in den Helder, 63 jaar oud.


XXVI

van Stipriaan - van Twuijver (1918)       schema 2111

Arie van Stipriaan, geboren op 23 juli 1893 in Anna Paulowna, zoon van Dieuwertje Lanser en Arie van Stipriaan, trouwt op 14 juni 1918 met Guurtje Cornelia van Twuijver, geboren op 1 juni 1890 in Anna Paulowna, dochter van Jan van Twuijver en Elisabeth Kapitein,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Arie van Stipriaan, overlijdt op 7 december 1951 in Anna Paulowna, 58 jaar oud.

Grin - van Stipriaan ( )       schema 2111

Grietje van Stipriaan, geboren op 21 januari 1902, dochter van Dieuwertje Lanser en Arie van Stipriaan, trouwt met Jan Grin,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Keesman - Noot (1862)       schema 2111

Pieter Keesman, geboren in 1839 in de Wieringerwaard, zoon van Neeltje Waiboer en Jacob Keesman, trouwt op 24 april 1862 in den Helder met Martje Noot, geboren in 1839 in den Helder, dochter van Hendrik Noot en Martje Borst,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Keesman, overlijdt op 7 augustus 1865 in den Helder, 25 of 26 jaar oud.

Keesman - Blaauboer (1875)       schema 2111

Dirk Keesman, geboren in 1849 in de Wieringerwaard, zoon van Neeltje Waiboer en Jacob Keesman, trouwt op 13 oktober 1875 in de Zijpe met Elisabeth Blaauboer, geboren in 1850 in de Zijpe, dochter van Jogchem Blaauboer en IJda Blaauboer,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Keesman, geboren in 1877 in Schagen,
IJda Keesman, geboren in 1883 in Schagen,

Elisabeth Blaauboer, overlijdt op 9 maart 1913 in de Zijpe, 62 of 63 jaar oud.


XXV

Keesman - Winter (1900)       schema 2111

Jacob Keesman, geboren in 1877 in Schagen, zoon van Dirk Keesman en Elisabeth Blaauboer, trouwt op 2 december 1900 te Zaandam met Neeltje Winter, geboren in 1879 in Zaandam, dochter van Klaas Winter en Elisabeth Kruijver,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Keesman - de Heus (1929)       schema 2111

Jacob Keesman, geboren in 1877 in Schagen, zoon van Dirk Keesman en Elisabeth Blaauboer, hertrouwt op 13 maart 1929 te Amsterdam met Geertruida de Heus, geboren in 1890 in Bodegraven, dochter van Jacob de Heus en Wilhelmina van Dijk,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wilbers - Keesman ( )       schema 2111

IJda Keesman, geboren in 1883 in Schagen, dochter van Dirk Keesman en Elisabeth Blaauboer, trouwt met Heinrich August Wilbers, geboren in 1878 in Berge/Hannover, zoon van Bernhard Heinrich Wilbers en Catharina Margaretha IJpmann,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Waiboer - Bruinvis (1843)       schema 2111

Rens Waiboer, geboren op 17 september 1816 in de Wieringerwaard, zoon van Cornelis Waiboer en Maartje Doorn, trouwt op 30 april 1843 in Winkel met Cornelia Bruinvis, geboren op 31 oktober 1821 in Winkel, dochter van Pieter Verhoeve Bruinvis en Neeltje Slooves,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelis Waiboer, geboren in 1845 in de Wieringerwaard,
Pieter Waiboer, geboren in 1847 in de Zijpe,
Rens Waiboer, geboren in 1862 in de Zijpe,

Rens Waiboer, overlijdt op 19 juli 1887 in Anna Paulowna, 70 jaar oud.


XXIV

Waiboer - Jemmink (1866)       schema 2111

Cornelis Waiboer, geboren in 1845 in de Wieringerwaard, zoon van Rens Waiboer en Cornelia Bruinvis, trouwt omstreeks 1866 met Elisabeth Jemmink, geboren in 1845 in de Zijpe, dochter van Georg Willem Jemmink en Antje Klees,

Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Cornelia Waiboer, geboren op 18 juni 1867 in de Zijpe,
Anna Elisabeth Waiboer, geboren op 24 december 1868 in de Zijpe,
Maria Waiboer, geboren op 23 januari 1871 in Anna Paulowna,
Rens Waiboer, geboren op 23 februari 1873 in Anna Paulowna, overleden op 23 april 1873 in Anna Paulowna,
Wilhelmina Jacoba Waiboer, geboren op 7 april 1874 in Anna Paulowna,
Jacoba Christina Waiboer, geboren op 2 juni 1876 in Anna Paulowna,
Christina Maria Waiboer, geboren op 6 januari 1878 in Wieringerwaard/Anna Paulowna,
Cornelis Waiboer, geboren op 6 juni 1880 in Anna Paulowna,
Rens Waiboer, geboren op 9 maart 1883 in Anna Paulowna,
Georg Willem Waiboer, geboren op 11 juli 1885 in Anna Paulowna,

Cornelis Waiboer, overlijdt op 27 november 1915 in Anna Paulowna, 69 of 70 jaar oud,
Elisabeth Jemmink, overlijdt op 28 februari 1927 in Anna Paulowna, 81 of 82 jaar oud.


XXV

Stammes - Waiboer (1896)       schema 2111

Cornelia Waiboer, geboren op 18 juni 1867 in de Zijpe, dochter van Cornelis Waiboer en Elisabeth Jemmink, trouwt op 26 april 1896 met Cornelis Stammes, geboren in 1874 in Barsingerhorn, zoon van Meijert Stammes en Aaltje Vader,

Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelis Stammes, geboren in 1899.


XXVI

Stammes - Stam ( )       schema 2111

Cornelis Stammes, geboren in 1899, zoon van Cornelia Waiboer en Cornelis Stammes, trouwt met Maria Stam, ,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Stammes, overlijdt op 11 februari 1960 in Wilnis, 60 of 61 jaar oud.


XXV

Kaan - Waiboer (1891)       schema 2111

Anna Elisabeth Waiboer, geboren op 24 december 1868 in de Zijpe, dochter van Cornelis Waiboer en Elisabeth Jemmink, trouwt op 3 mei 1891 met Jan Klaaszn. Kaan, geboren in 1861 in de Wieringerwaard, zoon van Klaas Kaan en Trijntje Schenk,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Klaas Kaan, geboren in 1893 in Anna Paulowna,
Ellisabeth Catharina Kaan, geboren in 1895 in Anna Paulowna.


XXVI

Kaan - Wilken (1918)       schema 2111

Klaas Kaan, geboren in 1893 in Anna Paulowna, zoon van Anna Elisabeth Waiboer en Jan Klaaszn. Kaan, trouwt op 12 april 1918 in Oude Niedorp met Trijntje Anna Wilken, geboren in 1895 in Nieuwe Niedorp, dochter van Johan Bernard Wilken en Grietje Haringhuizen,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kater - Kaan (1916)       schema 2111

Ellisabeth Catharina Kaan, geboren in 1895 in Anna Paulowna, dochter van Anna Elisabeth Waiboer en Jan Klaaszn. Kaan, trouwt op 23 april 1916 met Jan Kater, geboren in 1892 in de Wieringerwaard, zoon van Dirk Krijnsz. Kater en Neeltje Leeuwen,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Schermerhorn - Waiboer (1892)       schema 2111

Maria Waiboer, geboren op 23 januari 1871 in Anna Paulowna, dochter van Cornelis Waiboer en Elisabeth Jemmink, trouwt op 1 mei 1892 in Anna Paulowna met Dirk Schermerhorn, geboren in 1866 in Sint Maarten, zoon van Wijbrand Schermerhorn en Trijntje Stammes,

Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Elisabeth Catharina Schermerhorn, geboren op 10 januari 1895 in Sint Maarten,
Catharina Maria Schermerhorn, geboren in 1897 in Sint Maarten,
Nelly Schermerhorn, geboren in 1899 in Sint Maarten,
Anna Cornelia Schermerhorn, geboren in 1900 in Sint Maarten,
Rens Schermerhorn, geboren in 1910 in Sint Maarten, overleden op 11 mei 1912 in Sint Maarten,
Rens Schermerhorn, geboren in 1913 in Sint Maarten, overleden op 29 augustus 1927 in Sint Maarten,

Dirk Schermerhorn, overlijdt op 20 januari 1928 in Schermerhorn, 61 of 62 jaar oud.


XXVI

Sevenhuijsen - Schermerhorn (1922)       schema 2111

Elisabeth Catharina Schermerhorn, geboren op 10 januari 1895 in Sint Maarten, dochter van Maria Waiboer en Dirk Schermerhorn, trouwt op 18 maart 1922 in Sint Maarten met Gerrit Nicolaas Sevenhuijsen, geboren op 5 februari 1897 in Warmenhuizen, zoon van Pieter Sevenhuijsen en Trijntje Dil,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elisabeth Catharina Schermerhorn, overlijdt op 1 september 1985, 90 jaar oud,
Gerrit Nicolaas Sevenhuijsen, overlijdt op 28 augustus 1973, 76 jaar oud.

Geertsema - Schermerhorn (1919)       schema 2111

Catharina Maria Schermerhorn, geboren in 1897 in Sint Maarten, dochter van Maria Waiboer en Dirk Schermerhorn, trouwt op 2 april 1919 in Sint Maarten met Jan Galtjo Geertsema, geboren in 1893 in de Haarlemmermeer, zoon van Jan Geertsema en Marijtje Smit,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Stam - Schermerhorn (1922)       schema 2111

Nelly Schermerhorn, geboren in 1899 in Sint Maarten, dochter van Maria Waiboer en Dirk Schermerhorn, trouwt op 2 mei 1922 in Sint Maarten met Nicolaas Stam, geboren in 1899 in Noord-Scharwoude, zoon van Willem Stam en Aaftje Kooij,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Geerligs - Schermerhorn (1921)       schema 2111

Anna Cornelia Schermerhorn, geboren in 1900 in Sint Maarten, dochter van Maria Waiboer en Dirk Schermerhorn, trouwt op 7 mei 1921 in Sint Maarten met Cornelis Geerligs, geboren in 1900 in Anna Paulowna, zoon van Cornelis Geerligs en Guurtje Blaauboer,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Wuis - Waiboer (1903)       schema 2111

Wilhelmina Jacoba Waiboer, geboren op 7 april 1874 in Anna Paulowna, dochter van Cornelis Waiboer en Elisabeth Jemmink, trouwt op 30 april 1903 in Anna Paulowna met Pieter Jakobus Wuis, geboren in 1879 in Alkmaar, zoon van Hendrik Wuis en Gerritje de Graaf,

Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrik Cornelis Wuis, geboren op 7 januari 1905 in Zegwaart.

Kos - Waiboer (1901)       schema 2111

Jacoba Christina Waiboer, geboren op 2 juni 1876 in Anna Paulowna, dochter van Cornelis Waiboer en Elisabeth Jemmink, trouwt op 5 januari 1901 in Anna Paulowna met Gerrit Kos, geboren op 20 maart 1875 in de Zijpe, zoon van Reijer Kos en Elisabeth Blaauboer,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelis Kos, geboren in 1905 in Sint Maarten,
Cornelia Anna Kos, geboren op 14 maart 1912 in de Zijpe,

Jacoba Christina Waiboer, overlijdt op 30 april 1913 in Anna Paulowna, 36 jaar oud.

Jemmink - Waiboer (1909)       schema 2111

Christina Maria Waiboer, geboren op 6 januari 1878 in de Wieringerwaard/Anna Paulowna, dochter van Cornelis Waiboer en Elisabeth Jemmink, trouwt op 2 mei 1909 in Anna Paulowna met Pieter Jemmink, geboren in 1878 in de Wieringerwaard, zoon van Jan Jemmink en Grietje van der Oord,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Christina Maria Waiboer, overlijdt op 9 november 1947 in Oudorp, 69 jaar oud.

Waiboer - Marees (1912)       schema 2111

Cornelis Waiboer, geboren op 6 juni 1880 in Anna Paulowna, zoon van Cornelis Waiboer en Elisabeth Jemmink, trouwt op 2 november 1912 in de Zijpe met Martha Maria Marees, geboren op 31 augustus 1888 in de Zijpe, dochter van Daniel Marees en Maartje Jemmink,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Martha Maria Marees, overlijdt op 7 december 1960 in den Helder, 72 jaar oud.


XXIV

Waiboer - Pronk (1874)       schema 2111

Pieter Waiboer, geboren in 1847 in de Zijpe, zoon van Rens Waiboer en Cornelia Bruinvis, trouwt op 18 april 1874 in de Wieringerwaard met Guurtje Pronk, geboren in 1844 in de Wieringerwaard, dochter van Jacob Pronk en Maartje Bakker,

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Rens Waiboer, geboren in 1875 in de Wieringerwaard,
Maartje Waiboer, geboren in 1880 in de Zijpe,

Guurtje Pronk, overlijdt op 16 december 1899 in Anna Paulowna, 54 of 55 jaar oud.


XXV

Waiboer - ´t Hart (1900)       schema 2111

Rens Waiboer, geboren in 1875 in de Wieringerwaard, zoon van Pieter Waiboer en Guurtje Pronk, trouwt op 26 oktober 1900 te Anna Paulowna met Johanna Maria ´t Hart, geboren in 1876 in Anna Paulowna, dochter van Maarten ´t Hart en Neeltje Zeelenberg,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Duin - Waiboer (1908)       schema 2111

Maartje Waiboer, geboren in 1880 in de Zijpe, dochter van Pieter Waiboer en Guurtje Pronk, trouwt op 1 mei 1908 te Bergen met Pieter Duin, geboren in 1884 in Schoorl, zoon van Simon Duin en Pietertje Wever,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Waiboer - Smit (1893)       schema 2111

Rens Waiboer, geboren in 1862 in de Zijpe, zoon van Rens Waiboer en Cornelia Bruinvis, trouwt op 14 mei 1893 in de Wieringerwaard met Alida Smit, geboren in 1862 in de Wieringerwaard, dochter van Andries Smit en Jacoba van Nienes,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Alida Smit, overlijdt op 1 januari 1896 in Anna Paulowna, 33 of 34 jaar oud.

Waiboer - Geerligs (1904)       schema 2111

Rens Waiboer, geboren in 1862 in de Zijpe, zoon van Rens Waiboer en Cornelia Bruinvis, hertrouwt op 10 juli 1904 in Anna Paulowna met Hendrina Johanna Geerligs, geboren in 1873 in Anna Paulowna, dochter van Dirk Geerligs en Jannetje Pronk,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Rens Waiboer, overlijdt op 19 april 1935 in Anna Paulowna, 72 of 73 jaar oud,
Hendrina Johanna Geerligs, overlijdt op 17 februari 1936 in Anna Paulowna, 62 of 63 jaar oud.


XXII

Waiboer - Doorn (1818)       schema 2111

Jacob Waiboer, geboren op 1 maart 1789, zoon van Cornelis Dirkszoon Waiboer en Neeltje Cornelis Kossen, trouwt op 16 augustus 1818 in de Wieringerwaard met Maartje Doorn, geboren in 1788, dochter van Rens Doorn en Maartje Slot,

Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Dirk Waiboer, geboren op 13 februari 1819 in de Wieringerwaard,
Antje Waiboer, geboren op 1 april 1820 in de Wieringerwaard,
Jacob Waiboer, geboren op 10 juni 1821 in de Wieringerwaard,
Jacob Waiboer, geboren op 23 juli 1822,
Antje Waiboer, geboren op 14 december 1823 in de Wieringerwaard,
Dieuwertje Waiboer, geboren op 12 maart 1826 in de Wieringerwaard, overleden op 6 september 1877 in den Helder,
Grietje Waiboer, geboren op 12 juli 1827 in de Wieringerwaard.


XXIII

Jemmink - Waiboer (1847)       schema 2111

Antje Waiboer, geboren op 14 december 1823 in de Wieringerwaard, dochter van Jacob Waiboer en >Maartje Doorn, trouwt op 1 mei 1847 in de Zijpe met Martinus Jemmink, geboren in 1824 in den Helder, zoon van Willem Jemmink en Elisabeth de Vries,

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Elisabeth Christina Jemmink, geboren op 30 juli 1853 in de Zijpe, overleden op 3 augustus 1853 in de Zijpe,
Willem Jemmink, geboren in 1855 in de Zijpe,
Jacob Jemmink, geboren in 1856 in de Zijpe, overleden op 2 maart 1857 in Zijpe,
Maria Jemmink, geboren in 1860 in de Zijpe.


XXIV

Jemmink - de Vries (1879)       schema 2111

Willem Jemmink, geboren in 1855 in de Zijpe, zoon van Antje Waiboer en Martinus Jemmink, trouwt op 19 juni 1879 in Bergen met Bregje de Vries, geboren in 1856 in de Wormer, dochter van Rens de Vries en Trijntje Slooten,

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Martinus Jemmink, geboren in 1879 in Schagen,
Trijntje Jemmink, geboren op 4 april 1884 in Schagen,
Jannetje Jemmink, geboren in 1892 in Alkmaar,
Elisabeth Maria Jemmink, geboren in 1897 in Alkmaar.


XXV

Jemmink - Visser (1904)       schema 2111

Martinus Jemmink, geboren in 1879 in Schagen, zoon van Willem Jemmink en Bregje de Vries, trouwt op 20 oktober 1904 te Alkmaar met Maria Visser, geboren in 1880 in Limmen, dochter van Jan Visser en Aafje Kooij,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Brander - Jemmink (1906)       schema 2111

Trijntje Jemmink, geboren op 4 april 1884 in Schagen, dochter van Willem Jemmink en Bregje de Vries, trouwt op 30 augustus 1906 te Alkmaar met Arie Brander, geboren op 11 juni 1882 in Hensbroek, zoon van Pieter Brander en Grietje Bakker,

Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Pieter Willem Brander, geboren op 10 september 1907 in Alkmaar,
Willem Gerardus Brander, geboren op 28 september 1909 in Alkmaar,
Adriaan Jacobus Brander, geboren op 28 september 1909 in Alkmaar.

Levert - Jemmink (1918)       schema 2111

Jannetje Jemmink, geboren in 1892 in Alkmaar, dochter van Willem Jemmink en Bregje de Vries, trouwt op 2 mei 1918 in Nijmegen met Willem Andries Levert, geboren in 1888 in Helden, zoon van Willem Andries Levert en Maartje Schuurman,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Boer - Jemmink (1920)       schema 2111

Elisabeth Maria Jemmink, geboren in 1897 in Alkmaar, dochter van Willem Jemmink en Bregje de Vries, trouwt op 24 november 1920 te Alkmaar met Bernardus Johannes Boer, geboren in 1894 in Utrecht, zoon van Bart Boer en Agatha van Tergouw,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XIX

Raap - Wagemaker (1723)       schema 2112

Adrianus Willemszoon Raap, gedoopt op 18 juli 1699 in de Zijpe, zoon van Willem Adriaanszoon Raap en Neeltje Jans de Leeuw, trouwt omstreeks 1723 met Maartje Willems Wagemaker, gedoopt op 16 september 1703 in de Zijpe, dochter van Willem Wagemaker en Grietje Cornelis,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Willem Adriaanszoon Raap, gedoopt op 1 januari 1724 in de Zijpe en in 1736 in de Zijpe overleden,
Jan Adriaanszoon Raap, gedoopt op 4 augustus 1727 in Oude Sluis,
Adriaan Adriaanszoon Raap, gedoopt op 10 augustus 1728 in de Zijpe,
Jan Johannes Raap, gedoopt op 12 november 1730,
Pieter Adriaanszoon Raap, gedoopt op 28 juni 1733 in Oude Sluis,
Willem Adrianus Raap, geboren in 1734,
Cornellis Adriaanszoon Raap, gedoopt op 1 januari 1735 en in 1748 in de Zijpe overleden,
Klaas Adriaanszoon Raap, gedoopt op 12 november 1741,
Hendrik Raap, gedoopt op 18 juli 1745 in de Wieringerwaard,

Adrianus Willemszoon Raap, sluiswachter/gerechtsbode, overlijdt op 4 juni 1773 in Oude Sluis, 73 jaar oud,


XX

Raap - de Waard (1751)       schema 2112

Jan Adriaanszoon Raap, gedoopt op 4 augustus 1727 in Oude Sluis, zoon van Adrianus Willemszoon Raap en Maartje Willems Wagemaker, trouwt omstreeks 1751 met Antje Sijmons de Waard, gedoopt op 25 december 1729, dochter van Sijmon de Waard en Antje Jans,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Antje Raap, geboren en gedoopt op 17 september 1752 in Schagen, overleden op 26 juni 1754 in Schagen,
Maartje Raap, geboren en gedoopt op 13 maart 1754 in Schagen, overleden op 27 mei 1754 in Schagen,
Antje Raap,
Maartje Jans Raap, geboren in 1761,
Johanna Raap, gedoopt op 11 april 1762 in de Zijpe,
Adrianus Janszoon Raap, geboren in 1767 in Oudesluis,

Jan Adriaanszoon Raap, beurtschipper op Alkmaar, overlijdt op 8 juni 1776, 48 of 49 jaar oud,
Antje Sijmons de Waard, overlijdt op 15 juni 1790, 60 jaar oud,


XXI

Bakker - Raap (1791)       schema 2112

Antje Raap, dochter van Jan Adriaanszoon Raap en Antje Sijmons de Waard, trouwt omstreeks 1791 met Ewout Bakker, geboren in 1792 in de Zijpe,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Ewout Bakker, geboren in 1792 in de Zijpe en in 1815 overleden,

Antje Raap, overlijdt in 1792.

Aris - Raap (1788)       schema 2112

Maartje Jans Raap, geboren in 1761, dochter van Jan Adriaanszoon Raap en Antje Sijmons de Waard, trouwt omstreeks 1788 met Jacob Jacobszoon Aris, geboren in de Wieringerwaard,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Antje Aris, geboren op 3 mei 1789 in de Wieringerwaard,
Grietje Aris, gedoopt op 13 mei 1790 in Wieringerwaard,
Jacob Aris, gedoopt op 13 oktober 1793 in de Wieringerwaard,
Jan Aris, geboren in de Wieringerwaard,
Cornelis Aris, gedoopt op 25 december 1799 in Barsingerhorn.


XXII

Lakeman - Aris (1821)       schema 2112

Antje Aris, geboren op 3 mei 1789 in de Wieringerwaard, dochter van Maartje Jans Raap en Jacob Jacobszoon Aris, trouwt omstreeks 1821 met Willem Lakeman, gedoopt op 4 juni 1786 in Alkmaar, zoon van Jacob Lakeman en Maria de Moor
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacob Lakeman, gedoopt op 13 oktober 1793 in de Wieringerwaard.

Holstijn - Aris ( )       schema 2112

Antje Aris, geboren op 3 mei 1789 in de Wieringerwaard, dochter van Maartje Jans Raap en Jacob Jacobszoon Aris, hertrouwt met Pieter Holstijn, geboren in 1793 in Hensbroek, zoon van Klaas Holstijn en Trijntje Trompetter
Uit dit huwelijk zijn geen kinderern bekend.

Aris - Wiedijk ( )       schema 2112

Jacob Aris, gedoopt op 13 oktober 1793 in de Wieringerwaard, zoon van Maartje Jans Raap en Jacob Jacobszoon Aris, trouwt met Marijtje Wiedijk, geboren in 1793, dochter van Fredrik Wiedijk en Geertje Schuit
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Aris - Eiland ( )       schema 2112

Jan Aris, geboren in de Wieringerwaard, zoon van Maartje Jans Raap en Jacob Jacobszoon Aris, trouwt met Neeltje Eiland, geboren in 1805 in Warmenhuizen, dochter van Pieter Eiland en Sara Mulder
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Lakeman - Meurs ( )       schema 2112

Jacob Lakeman, gedoopt op 13 oktober 1793 in de Wieringerwaard, zoon van Antje Aris en Willem Lakeman, trouwt met Neeltje Meurs, geboren in 1823 in Schagen, dochter van Pieter Meurs en Maartje Grootes
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

Raap - Krapman (1789)       schema 2112

Adrianus Janszoon Raap, geboren in 1767 in Oudesluis, zoon van Jan Adriaanszoon Raap en Antje Sijmons de Waard, trouwt omstreeks 1789 met Guurtje Krapman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Adrianus Raap, gedoopt op 1 januari 1790 in de Zijpe (´t Zand).

Raap - Blom (1797)       schema 2112

Adrianus Janszoon Raap, geboren in 1767 in Oudesluis, zoon van Jan Adriaanszoon Raap en Antje Sijmons de Waard, hertrouwt omstreeks 1797 met Neeltje Pieters Blom,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Neeltje Raap, geboren op 30 december 1797, gedoopt op 14 januari 1798 in Barsingerhorn,

Neeltje Pieters Blom, overlijdt in januari 1798.

Raap - Breed (1800)       schema 2112

Adrianus Janszoon Raap, geboren in 1767 in Oudesluis, zoon van Jan Adriaanszoon Raap en Antje Sijmons de Waard, hertrouwt omstreeks 1800 met Dieuwertje Breed, gedoopt op 27 november 1768 in Oude Sluis, dochter van Pieter Breed en Jannetje Pieters Bakker,
Uit dit huwelijk zij zes kinderen bekend,

Pieter Raap, geboren op 4 mei 1801 in Barsingerhorn, gedoopt op 10 mei 1801 in Kolhorn,
Antje Raap, geboren op 6 april 1804 in Kolhorn,
Klaas Raap, geboren op 10 december 1806 in de Wieringerwaard,
Willem Raap, gedoopt op 11 maart 1809 in de Wieringerwaard en in 1810 overleden,
Willem Raap, gedoopt op 20 januari 1811 in de Wieringerwaard en op 28 mei 1812 in Wieringerwaard overleden,
Willem Raap, geboren op 23 juni 1812 in de Wieringerwaard,

Adrianus Janszoon Raap, overlijdt op 3 oktober 1817 in de Wieringerwaard, 49 of 50 jaar oud,
Dieuwertje Breed, overlijdt op 18 juni 1822 in de Wieringerwaard, 53 jaar oud.


XXII

Raap - Kok ( )       schema 2112

Jan Adrianus Raap, gedoopt op 1 januari 1790 in de Zijpe, zoon van Adrianus Janszoon Raap en Guurtje Krapman, trouwt met Antje Kok, gedoopt op 22 november 1789 in Kolhorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Antje Kok, overlijdt op 8 oktober 1847 in Kolhorn, 57 jaar oud.

Meuleveld - Raap (1828)       schema 2112

Neeltje Raap, geboren op 30 december 1797, dochter van Adrianus Janszoon Raap en Neeltje Pieters Blom, trouwt omstreeks 1828 met Thomas Meuleveld, geboren in 1803 in Hoorn, zoon van Jacob Meuleveld en Joanna Galet,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Johanna Meuleveld, geboren op 22 oktober 1828 in Oude Niedorp,
Maartje Meuleveld, geboren op 4 december 1829 in Winkel,
Pieter Meuleveld, geboren in 1833 in Barsingerhorn,
Dieuwertje Meuleveld, geboren in 1834 in Barsingerhorn,
Jacob Meuleveld, geboren in 1836 in Barsingerhorn,

Neeltje Raap overlijdt op 12 augustus 1836 in Barsingerhorn, 38 jaar oud,
Thomas Meuleveld is schoenmaker.


XXIII

Tuinman - Meuleveld (1854)       schema 2112

Johanna Meuleveld, geboren op 22 oktober 1828 in Oude Niedorp, dochter van Neeltje Raap en Thomas Meuleveld, trouwt op 28 mei 1854 in Winkel met Jan Tuinman, geboren op 13 april 1832 in Winkel, zoon van Jan Tuinman en Ariaantje Witsmeer,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Pietertje Tuinman, geboren in 1858 in Winkel,
Jan Tuinman, geboren in 1862 in Haringkarspel,
Anna Tuinman, geboren in 1867 in Barsingerhorn,
Jacob Tuinman, geboren in 1868 in Barsingerhorn,
Dieuwertje Tuinman, geboren in 1872 in Barsingerhorn.


XXIV

Vink - Tuinman (1882)       schema 2112

Pietertje Tuinman, geboren in 1858 in Winkel, dochter van Johanna Meuleveld en Jan Tuinman, trouwt op 29 september 1882 met Jacob Vink, geboren op 16 juli 1857 in de Wieringerwaard, zoon van Jacob Vink en Neeltje Nieuweboer,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jacob Vink, geboren in 1883 in Barsingerhorn,
Johanna Vink, geboren in 1886 in Schagen,
Jan Vink, geboren in 1889 in Schagen,
Neeltje Vink, geboren in 1891 in Schagen,
Ariaantje Vink, geboren in 1893 in Barsingerhorn,
Aaltje Vink, geboren in 1896 in de Zijpe,
Pietertje Vink, geboren in 1898 in de Zijpe.


XXV

Vink - van der Klooster (1909)       schema 2112

Jacob Vink, geboren in 1883 in Barsingerhorn, zoon van Pietertje Tuinman en Jacob Vink, trouwt op 16 juli 1909 met Trijntje van der Klooster, geboren in 1884 in Barsingerhorn, dochter van Marinus van der Klooster en Johanna Pruimboom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vink - Peper (1915)       schema 2112

Jacob Vink, geboren in 1883 in Barsingerhorn, zoon van Pietertje Tuinman en Jacob Vink, hertrouwt op 7 mei 1915 in de Wieringerwaard met Jannetje Peper, geboren in 1895 in de Wieringerwaard, dochter van Aarjen Peper en Elisabeth Bijpost,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 7 januari 1919 door echtscheiding ontbonden.

Vink - de Clerck (1919)       schema 2112

Jacob Vink, geboren in 1883 in Barsingerhorn, zoon van Pietertje Tuinman en Jacob Vink, hertrouwt op 10 oktober 1919 met Joanna de Clerck, geboren in 1889 in Stekene, dochter van Joannes Josephus de Clerck en Filomina Catharina Braeckman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 30 juli 1929 door echtscheiding ontbonden.

Muntjewerf - Vink (1909)       schema 2112

Johanna Vink, geboren in 1886 in Schagen, dochter van Pietertje Tuinman en Jacob Vink, trouwt op 22 januari 1909 met Willem Muntjewerf, geboren in 1882 in Anna Paulowna, zoon van Jan Muntjewerf en Trijntje Mosk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vink - van den Bosch (1916)       schema 2112

Jan Vink, geboren in 1889 in Schagen, zoon van Pietertje Tuinman en Jacob Vink, trouwt op 6 augustus 1916 in Oterleek met Jitske Catharina van den Bosch, geboren in 1896 in Oterleek, dochter van Floris van den Bosch en Geertje Schuit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Herman - Vink (1912)       schema 2112

Neeltje Vink, geboren in 1891 in Schagen, dochter van Pietertje Tuinman en Jacob Vink, trouwt op 26 april 1912 met Simon Herman, geboren in 1887 in Barsingerhorn, zoon van Cornelis Herman en Maartje Heijblok,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 13 augustus 1925 door echtscheiding ontbonden.

Koorn - Vink (1912)       schema 2112

Ariaantje Vink, geboren in 1893 in Barsingerhorn, dochter van Pietertje Tuinman en Jacob Vink, trouwt op 26 april 1912 met Jan Koorn, geboren in 1887 in Nibbixwoud, zoon van Jacob Koorn en Maartje Vel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Blokker - Vink (1920)       schema 2112

Aaltje Vink, geboren in 1896 in de Zijpe, dochter van Pietertje Tuinman en Jacob Vink, trouwt op 12 augustus 1920 in Broek op Langedijk met Jan Blokker, geboren in 1892 in Broek op Langedijk, zoon van Cornelis Blokker en Neeltje Blom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bood - Vink (1919)       schema 2112

Pietertje Vink, geboren in 1898 in de Zijpe, dochter van Pietertje Tuinman en Jacob Vink, trouwt op 1 mei 1919 in Oudkarspel met Arie Bood, geboren in 1896 in Noord-Scharwoude, zoon van Klaas Bood en Trijntje van Leijen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Tuinman - Dubbelman (1883)       schema 2112

Jan Tuinman, geboren in 1862 in Haringkarspel, zoon van Johanna Meuleveld en Jan Tuinman, trouwt op 2 juni 1883 met Johanna Margrietta Cathelijna Dubbelman, geboren in 1860 in Willemstad, dochter van Arie Dubbelman en Johanna Margrietta van der Dussen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johanna Margaretha Adriaantje Tuinman, geboren in 1887 in Barsingerhorn,
Arie Tuinman, geboren in 1889 in Barsingerhorn,
Jan Tuinman, geboren in 1893 in Barsingerhorn,
Aaltje Tuinman, geboren in 1894 in Barsingerhorn.


XXV

Kliffen - Tuinman (1908)       schema 2112

Johanna Margaretha Adriaantje Tuinman, geboren in 1887 in Barsingerhorn, dochter van Jan Tuinman en Johanna Margrietta Cathelijna Dubbelman, trouwt op 27 augustus 1908 met Pieter Kliffen, geboren in 1886 in Zuid-Scharwoude, zoon van Teunis Kliffen en Aaltje Klingeler,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Tuinman - Kramer (1912)       schema 2112

Arie Tuinman, geboren in 1889 in Barsingerhorn, zoon van Jan Tuinman en Johanna Margrietta Cathelijna Dubbelman, trouwt op 23 mei 1912 in Zuid-Scharwoude met Jannetje Kramer, geboren in 1889 in Oudkarspel, dochter van Hendrik Kramer en Aaltje Kieft,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Tuinman - Biesboer (1914)       schema 2112

Jan Tuinman, geboren in 1893 in Barsingerhorn, zoon van Jan Tuinman en Johanna Margrietta Cathelijna Dubbelman, trouwt op 29 januari 1914 met Guurtje Biesboer, geboren in 1891 in Oudkarspel, dochter van Jan Biesboer en Barbara Schoen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Koeman - Tuinman (1922)       schema 2112

Aaltje Tuinman, geboren in 1894 in Barsingerhorn, dochter van Jan Tuinman en Johanna Margrietta Cathelijna Dubbelman, trouwt op 13 april 1922 met Gerrit Koeman, geboren in 1893 in Zuid-Scharwoude, zoon van Willem Koeman en Aagje Duinmaijer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Liefhebber - Tuinman (1890)       schema 2112

Anna Tuinman, geboren in 1867 in Barsingerhorn, dochter van Johanna Meuleveld en Jan Tuinman, trouwt op 21 maart 1890 met Simon Liefhebber, geboren in 1866 in Barsingerhorn, zoon van Pieter Liefhebber en Willempien Busman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Liefhebber, geboren in 1891 in Barsingerhorn,
Willempien Liefhebber, geboren in 1892 in Barsingerhorn.


XXV

Liefhebber - Honig (1920)       schema 2112

Pieter Liefhebber, geboren in 1891 in Barsingerhorn, zoon van Anna Tuinman en Simon Liefhebber, trouwt op 30 september 1920 in Beverwijk met Anna Honig, geboren in 1888 in Beverwijk, dochter van Dirk Honig en Catharina de Graaff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Spreeuw - Liefhebber (1922)       schema 2112

Willempien Liefhebber, geboren in 1892 in Barsingerhorn, dochter van Anna Tuinman en Simon Liefhebber, trouwt op 1 november 1922 in Beverwijk met Martinus Spreeuw, geboren in 1896 in Assendelft, zoon van Pieter Spreeuw en Aaltje Tuijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Tuinman - Plugboer (1891)       schema 2112

Jacob Tuinman, geboren in 1868 in Barsingerhorn, zoon van Johanna Meuleveld en Jan Tuinman, trouwt op 26 april 1891 in Zuid- en Noord-Schermer met Trijntje Plugboer, geboren in 1860 in Zuid- en Noord-Schermer, dochter van Jan Plugboer en Fijtje Koning,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johanna Tuinman, geboren in 1893 in Zuid- en Noord-Schermer,
Jan Tuinman, geboren in 1894 in Sloten,
Fijtje Tuinman, geboren in 1900 in Alkmaar.


XXV

Slooten - Tuinman (1915)       schema 2112

Johanna Tuinman, geboren in 1893 in Zuid- en Noord-Schermer, dochter van Jacob Tuinman en Trijntje Plugboer, trouwt op 2 december 1915 in Alkmaar met Cornelis Slooten, geboren in 1895 in Zuid- en Noorderschermer, zoon van Klaas Slooten en Guurtje Betlem,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Tuinman - Hart (1918)       schema 2112

Jan Tuinman, geboren in 1894 in Sloten, zoon van Jacob Tuinman en Trijntje Plugboer, trouwt op 14 november 1918 in Alkmaar met Geertje Hart, geboren in 1896 in Alkmaar, dochter van Muus Hart en Geertje Evers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Contant - Tuinman (1920)       schema 2112

Fijtje Tuinman, geboren in 1900 in Alkmaar, dochter van Jacob Tuinman en Trijntje Plugboer, trouwt op 11 november 1920 met Jacobus Contant, geboren in 1895 in Vlissingen , zoon van Pieter Contant en Christina Willemina van Akkeren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Klare - Tuinman (1895)       schema 2112

Dieuwertje Tuinman, geboren in 1872 in Barsingerhorn, dochter van Johanna Meuleveld en Jan Tuinman, trouwt op 18 oktober 1895 met Arie Klare, geboren in 1873 in Anna Paulowna, zoon van Jan Klare en Trijntje Dekker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

de Jong - Meuleveld (1859)       schema 2112

Maartje Meuleveld, geboren op 4 december 1829 in Winkel, dochter van Neeltje Raap en Thomas Meuleveld, trouwt op 12 juni 1859 met Hendrik de Jong, geboren op 28 september 1827 in Winkel, zoon van Klaas de Jong en Guurtje van der Meulen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Klaas de Jong, geboren op 1 juli 1860 in Winkel,
Thomas de Jong, geboren in 1865 in Winkel,
Guurtje de Jong, geboren op 6 november 1870 in Winkel.


XXIV

de Jong - Klant (1884)       schema 2112

Klaas de Jong, geboren op 1 juli 1860 in Winkel, zoon van Maartje Meuleveld en Hendrik de Jong, trouwt op 18 mei 1884 met Geertje Klant, geboren op 12 februari 1862 in Barsingerhorn, dochter van Pieter Klant en Antje Bruin,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maartje de Jong, geboren in 1886 in Winkel.


XXV

Keijzer - de Jong (1911)       schema 2112

Maartje de Jong, geboren in 1886 in Winkel, dochter van Klaas de Jong en Geertje Klant, trouwt op 12 mei 1911 in Winkel met Cornelis Keijzer, geboren in 1888 in Barsingerhorn, zoon van Jan Keijzer en Maartje Wit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

de Jong - de Vries ( )       schema 2112

Thomas de Jong, geboren in 1865 in Winkel, zoon van Maartje Meuleveld en Hendrik de Jong, trouwt met Neeltje de Vries, geboren in 1868 in Medemblik, dochter van Lippe de Vries en Trijntje Tensen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Blaauboer - de Jong ( )       schema 2112

Guurtje de Jong, geboren op 6 november 1870 in Winkel, dochter van Maartje Meuleveld en Hendrik de Jong, trouwt met Willem Blaauboer, geboren op 21 januari 1870 in Winkel, zoon van Pieter Blaauboer en Trijntje Fijnheer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Meuleveld - Gladpootjes (1857)       schema 2112

Pieter Meuleveld, geboren in 1833 in Barsingerhorn, zoon van Neeltje Raap en Thomas Meuleveld, trouwt op 7 mei 1857 met Grietje Gladpootjes, geboren in 1829 in Schagen, dochter van Jan Gladpootjes en Maartje Wit,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Thomas Meuleveld, geboren in 1858 in Barsingerhorn,
Geertje Meuleveld, geboren in 1861 in Barsingerhorn,
Jan Meuleveld, geboren op 2 januari 1865 in Barsingerhorn,
Maartje Meuleveld, geboren in 1871 in Barsingerhorn.


XXIV

Meuleveld - Tromp (1884)       schema 2112

Thomas Meuleveld, geboren in 1858 in Barsingerhorn, zoon van Pieter Meuleveld en Grietje Gladpootjes, trouwt op 30 mei 1884 in Sloten met Geertruida Catharina Tromp, geboren in 1860 in Egmond-Binnen, dochter van Jelgert Tromp en Maartje de Reus,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gerrit Meuleveld, geboren in 1884 in Castricum.


XXV

Meuleveld - Krijger (1911)       schema 2112

Gerrit Meuleveld, geboren in 1884 in Castricum, zoon van Thomas Meuleveld en Geertruida Catharina Tromp, trouwt op 12 mei 1911 in Anna Paulowna met Maartje Blezina Krijger, geboren in 1888 in Haamstede, dochter van Adriaan Krijger en Cornelia Verton,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Maats - Meuleveld (1884)       schema 2112

Geertje Meuleveld, geboren in 1861 in Barsingerhorn, dochter van Pieter Meuleveld en Grietje Gladpootjes, trouwt op 12 juni 1884 met Albert Maats, geboren op 29 maart 1844 in Barsingerhorn, zoon van Louris Maats en Guurtje Muis,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Louwrens Maats, geboren in 1887,
Guurtje Maats, geboren in 1888 in Barsingerhorn,
Pietertje Maats, geboren in 1891 in Heerhugowaard,
Grietje Maats, geboren in 1891 in Heerhugowaard, overleden op 13 juni 1891 in Heerhugowaard.


XXV

Maats - de Raat (1915)       schema 2112

Louwrens Maats, geboren in 1887, zoon van Geertje Meuleveld en Albert Maats, trouwt op 12 februari 1915 in Nieuwenhoorn met Jannetje Rookje de Raat, geboren in 1894, dochter van Pleun de Raat en Pietertje Kooij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Welle - Maats (1907)       schema 2112

Guurtje Maats, geboren in 1888 in Barsingerhorn, dochter van Geertje Meuleveld en Albert Maats, trouwt op 3 mei 1907 met Cornelis van der Welle, geboren in 1882 in Winkel, zoon van Abraham van der Welle en Antje Veer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kalf - Maats (1915)       schema 2112

Pietertje Maats, geboren in 1891 in Heerhugowaard, dochter van Geertje Meuleveld en Albert Maats, trouwt op 3 september 1915 met Cornelis Kalf, geboren in 1891 in Barsingerhorn, zoon van Jacob Kalf en Trijntje Maat,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Meuleveld - Droog (1885)       schema 2112

Jan Meuleveld, geboren op 2 januari 1865 in Barsingerhorn, zoon van Pieter Meuleveld en Grietje Gladpootjes, trouwt op 3 september 1885 met Maria Droog, geboren op 24 december 1866 in Winkel, dochter van Willem Droog en Jaapje Vlaar,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pieter Meuleveld, geboren in 1889 in Barsingerhorn.


XXV

Meuleveld - van Baaren (1909)       schema 2112

Pieter Meuleveld, geboren in 1889 in Barsingerhorn, zoon van Jan Meuleveld en Maria Droog, trouwt op 14 mei 1909 in Winkel met Margaretha van Baaren, geboren in 1885 in Anna Paulowna, dochter van Jan van Baaren en Aaltje Jongejan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Smit - Meuleveld (1900)       schema 2112

Maartje Meuleveld, geboren in 1871 in Barsingerhorn, dochter van Pieter Meuleveld en Grietje Gladpootjes, trouwt op 16 februari 1900 met Cornelis Smit, geboren in 1866 in Barsingerhorn, zoon van Jan Smit en Guurtje Biesboer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Hoogland - Meuleveld (1857)       schema 2112

Dieuwertje Meuleveld, geboren in 1834 in Barsingerhorn, dochter van Neeltje Raap en Thomas Meuleveld, trouwt op 2 april 1857 met Jacob Hoogland, geboren in 1833 in Koedijk, zoon van Klaas Hoogland en Maartje Jacobs Stammes,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Neeltje Hoogland, geboren in 1858 in Koedijk.

de Jongh - Meuleveld (1873)       schema 2112

Dieuwertje Meuleveld, geboren in 1834 in Barsingerhorn, dochter van Neeltje Raap en Thomas Meuleveld, hertrouwt omstreeks 1873 met Dirk de Jongh, geboren in 1825 in Obdam, zoon van Simon de Jongh en Kaatje Schoen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan de Jongh, geboren in 1874 in Barsingerhorn.


XXIV

Raven - Hoogland (1878)       schema 2112

Neeltje Hoogland, geboren in 1858 in Koedijk, dochter van Dieuwertje Meuleveld en Jacob Hoogland, trouwt 18 april 1878 in Barsingerhorn met Klaas Raven, geboren op 25 februari 1857 in Schagen, zoon van Jacob Raven en Guurtje Brak,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Neeltje Raven, geboren in 1878 in Barsingerhorn,
Jacob Raven, geboren in 1880 in Barsingerhorn,
Dieuwertje Raven, geboren in 1884 in de Zijpe,
Guurtje Raven, geboren in 1885 in de Zijpe,
Jan Raven, geboren in 1889 in Schagen,
Nanning Raven, geboren in 1889 in de Zijpe,
Elisabeth Raven, geboren in 1892 in Schagen,
Arie Raven, geboren in 1895 in Schagen.

de Jongh - van Harlingen ( )       schema 2112

Jan de Jongh, geboren in 1874 in Barsingerhorn, zoon van Dieuwertje Meuleveld en Dirk de Jongh, trouwt met Geertje van Harlingen, geboren in 1882 in Hoorn, dochter van Nicolaas van Harlingen en Aaltje Homan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Spreeuw - Raven (1904)       schema 2112

Neeltje Raven, geboren in 1878 in Barsingerhorn, dochter van Neeltje Hoogland en Klaas Raven, trouwt op 26 augustus 1904 met Jan Spreeuw, geboren in 1879 in Barsingerhorn, zoon van Jan Spreeuw en Grietje Everts,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Raven - Wijn (1903)       schema 2112

Jacob Raven, geboren in 1880 in Barsingerhorn, zoon van Neeltje Hoogland en Klaas Raven, trouwt op 14 juni 1903 in Heerhugowaard met Antje Wijn, geboren in 1883 in Heerhugowaard, dochter van Klaas Wijn en Dieuwertje de Greeuw,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Boontjes - Raven (1904)       schema 2112

Dieuwertje Raven, geboren in 1884 in de Zijpe, dochter van Neeltje Hoogland en Klaas Raven, trouwt op 20 mei 1904 in Schagen met Dirk Boontjes, geboren in 1879 in Anna Paulowna, zoon van Gerrit Boontjes en Neeltje Schager,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Rooij - Raven (1906)       schema 2112

Guurtje Raven, geboren in 1885 in de Zijpe, dochter van Neeltje Hoogland en Klaas Raven, trouwt op 31 augustus 1906 met Adriaan de Rooij, geboren in 1880 in Schagen, zoon van Andrie Daniel de Rooij en Aagje Zwakman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Raven - Bleek (1921)       schema 2112

Jan Raven, geboren in 1889 in Schagen, zoon van Neeltje Hoogland en Klaas Raven, trouwt op 25 november 1921 in Broek op Langendijk met Jannetje Bleek, geboren in 1897 in Broek op Langedijk, dochter van Cornelis Bleek en Jannetje Bleeker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Raven - Kneijnsberg (1912)       schema 2112

Nanning Raven, geboren in 1889 in de Zijpe, zoon van Neeltje Hoogland en Klaas Raven, trouwt op 19 april 1912 in Schagen met Iefje Kneijnsberg, geboren in 1889 in Assendelft, dochter van Thijs Kneijnsberg en Aagje Bruin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Leijen - Raven (1914)       schema 2112

Elisabeth Raven, geboren in 1892 in Schagen, dochter van Neeltje Hoogland en Klaas Raven, trouwt op 06 maart 1914 in Schagen met Nicolaas Leijen, geboren in 1893 in Hoogwoud, zoon van Jan Leijen en Neeltje Sluis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Raven - Fijnheer (1920)       schema 2112

Arie Raven, geboren in 1895 in Schagen, zoon van Neeltje Hoogland en Klaas Raven, trouwt op 11 juni 1920 in Winkel met Grietje Fijnheer, geboren in 1902 in Winkel, dochter van Pieter Fijnheer en Aafje Kikkert,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Meuleveld - Grootes (1862)       schema 2112

Jacob Meuleveld, geboren in 1836 in Barsingerhorn, zoon van Neeltje Raap en Thomas Meuleveld, trouwt op 12 juli 1862 met Elizabeth Grootes, geboren in 1833 in Schagen, dochter van Jan Grootes en Maartje Ellen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Thomas Meuleveld, geboren in 1864 in Schagen,
Maartje Meuleveld, geboren in 1866 in Barsingerhorn,
Pieter Meuleveld, geboren in 1872 in Schagen.


XXIV

Meuleveld - de Graaf (1890)       schema 2112

Thomas Meuleveld, geboren in 1864 in Schagen, zoon van Jacob Meuleveld en Elizabeth Grootes, trouwt op 9 mei 1890 in Sloten met Doortje de Graaf, geboren in 1868 in Sloten, dochter van Johannes de Graaf en Suzanna Kraijenhorst,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Elisabeth Meuleveld, geboren in 1899 in Sloten.


XXV

Kooijman - Meuleveld (1921)       schema 2112

Elisabeth Meuleveld, geboren in 1899 in Sloten, dochter van Thomas Meuleveld en Doortje de Graaf, trouwt op 11 augustus 1921 met Jozeph Kooijman, geboren in 1893 in Nieuwer-Amstel, zoon van Kooijman, Gijsbertus en Wilhelmina Jochems,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Heijn - Meuleveld (1887)       schema 2112

Maartje Meuleveld, geboren in 1866 in Barsingerhorn, dochter van Jacob Meuleveld en Elizabeth Grootes, trouwt op 7 oktober 1887 met Jan Heijn, geboren in 1862 in Oostzaan, zoon van Jan Heijn en Grietje Bruin,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jan Jacob Heijn, geboren in 1890 in Amsterdam,
Jacob Heijn, geboren in 1892 in Amsterdam,
Elisabeth Maria Cornelia Heijn, geboren in 1897 in Amsterdam,
Grietje Cornelia Heijn, geboren in 1909 in Amsterdam.


XXV

Heijn - Fruijtier (1914)       schema 2112

Jan Jacob Heijn, geboren in 1890 in Amsterdam, zoon van Maartje Meuleveld en Jan Heijn, trouwt op 20 mei 1914 met Johanna Bernardina Wilhelmina Francisca Fruijtier, geboren in 1891 in Amsterdam, dochter van Corneille Antoine Fruijtier en Wilhelmina Francisca Brouwer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Heijn - Linnenbrugger (1923)       schema 2112

Jacob Heijn, geboren in 1892 in Amsterdam, zoon van Maartje Meuleveld en Jan Heijn, trouwt op 3 januari 1923 met Franziska Elisabeth Linnenbrugger, geboren in 1900 in Warstein/Duitsland, dochter van Wilhelm Johannes Theodor Anton Linnenbrugger en Maria Franzisca Dreyer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Filippo - Heijn (1921)       schema 2112

Elisabeth Maria Cornelia Heijn, geboren in 1897 in Amsterdam, dochter van Maartje Meuleveld en Jan Heijn, trouwt op 1 juni 1921 in Amsterdam met Petrus Filippo, geboren in 1893 in Leiden, zoon van Petrus Filippo en Anna Mieremet,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schaafsma - Heijn (1931)       schema 2112

Grietje Cornelia Heijn, geboren in 1909 in Amsterdam, dochter van Maartje Meuleveld en Jan Heijn, trouwt op 4 juni 1931 met Pier Hendrik Schaafsma, geboren in 1907 in Franeker, zoon van Harmen Schaafsma en Ytje Tuinema,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Meuleveld - Sluis (1896)       schema 2112

Pieter Meuleveld, geboren in 1872 in Schagen, zoon van Jacob Meuleveld en Elizabeth Grootes, trouwt op 1 mei 1896 met Antje Sluis, geboren in 1873 in de Zijpe, dochter van Gerrit Sluis en Maartje Bregman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

Raap - van Dompselaar (1829)       schema 2112

Pieter Raap, geboren op 4 mei 1801 in Barsingerhorn, zoon van Adrianus Janszoon Raap en Dieuwertje Breed, trouwt omstreeks 1829 met Antje van Dompselaar, geboren in 1811 in de Wieringerwaard, dochter van Anthonie van Dompselaar en Antje Wit,
Uit dit huwelijk zij dertien kinderen bekend,

Dieuwertje Raap, geboren op 16 april 1830 in Harenkarspel,
Antje Raap, geboren op 16 augustus 1831 in Harenkarspel en in 1832 in Harenkarspel overleden,
Antje Raap, geboren op 25 september 1832 in Harenkarspel,
Bregje Raap, geboren op 22 juni 1835 in Harenkarspel,
Jansje Raap, geboren op 29 oktober 1836 in Harenkarspel en in 1837 in Harenkarspel overleden,
Adrianus Raap, geboren op 4 april 1838 in Dirkshorn (Harenkarspel),
Jansje Raap, geboren op 1 december 1839 in Harenkarspel en op 24 februari 1840 in Harenkarspel overleden,
Antonie Raap, geboren op 11 februari 1841 in Harenkarspel en op 29 de cember 1844 in Harenkarspel overleden,
Jansje Raap, geboren op 6 september 1842 in Harenkarspel,
Neeltje Raap, geboren op 15 januari 1844 in Harenkarspel en op op 13 juni 1846 in Harenkarspel overleden,
Klaaske Raap, geboren op 14 juli 1845 in Harenkarspel,
Neeltje Raap, geboren op 9 januari 1847 in Harenkarspel,
Antonie Raap, geboren op 5 november 1848 in Harenkarspel en op 15 juli 1849 in Harenkarspel overleden.


XXIII

Blokker - Raap (1851)       schema 2112

Dieuwertje Raap, geboren op 16 april 1830 in Harenkarspel, dochter van Pieter Raap en Antje van Dompselaar, trouwt omstreeks 1851 met IJff Blokker, geboren in 1829 in Sint Maarten, zoon van Jacob Blokker en Neeltje Boender,
Uit dit huwelijk zij zes kinderen bekend,

Jacob Blokker, geboren in 1852 in Harenkarspel,
Pieter Blokker, geboren in 1854 in Harenkarspel,
Adrianus Blokker, geboren in 1859 in Sint Maarten,
Jan Blokker, geboren in 1862 in Sint Maarten,
Dirk Blokker, geboren in 1871 in de Zijpe,
Klaas Blokker, geboren in 1874 in de Zijpe en op 17 januati 1950 in Enschede overleden.


XXIV

Blokker - Philipsen ( )       schema 2112

Jacob Blokker, geboren in 1852 in Harenkarspel, zoon van Dieuwertje Raap en IJff Blokker, trouwt met Hendrikka Philipsen, geboren in 1846 in Heteren, dochter van Gradus Philipsen en Grietje Jansen,
Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend.

Blokker - Pals ( )       schema 2112

Pieter Blokker, geboren in 1854 in Harenkarspel, zoon van Dieuwertje Raap en IJff Blokker, trouwt met Taijke Pals, geboren in 1849 op Terschelling, dochter van Jemke Dirksen Pals en Grietje Jacoba Stada,
Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend.

Blokker - Prins (1882)       schema 2112

Adrianus Blokker, geboren in 1859 in Sint Maarten, zoon van Dieuwertje Raap en IJff Blokker, trouwt op 26 augustus 1882 met Grietje Prins, geboren in 1860 in Alkmaar, dochter van Maarten Prins en Antje Boldewijn,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Nicolaas Blokker, geboren in 1895 in Haarlem.

Blokker - Hoornsman ( )       schema 2112

Jan Blokker, geboren in 1862 in Sint Maarten, zoon van Dieuwertje Raap en IJff Blokker, trouwt met Grietje Hoornsman, geboren in 1859 in den Helder, dochter van Gerrit Hoornsman en Grietje Hoogvorst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Blokker - Stephan ( )       schema 2112

Dirk Blokker, geboren in 1871 in de Zijpe, zoon van Dieuwertje Raap en IJff Blokker, trouwt met Margaretha Maria Stephan, geboren in 1878 in Zwolle, dochter van Thomas Stephan en Dina Willemina Runhaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Blokker - Olivier ( )       schema 2112

Nicolaas Blokker, geboren in 1895 in Haarlem, zoon van Adrianus Blokker en Grietje Prins, trouwt met Johanna Amalia Olivier, geboren in 1896 in de Haarlemmermeer, dochter van Matthijs Olivier en Neeltje Meijdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Voster - Raap (1867)       schema 2112

Antje Raap, geboren op 25 september 1832 in Harenkarspel, dochter van Pieter Raap en Antje van Dompselaar, trouwt omstreeks 1867 met Cornelis Voster, geboren in 1839 in Wormerveer, zoon van Jan Voster en Trijntje Hildering,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Trijntje Voster, geboren in 1868 in Warmenhuizen en op 10 februari 1932 in Wagenborgen (gemeente Termunten) overleden.

Zwaan - Raap (1868)       schema 2112

Bregje Raap, geboren op 22 juni 1835 in Harenkarspel, dochter van Pieter Raap en Antje van Dompselaar, trouwt omstreeks 1868 met Simon Zwaan, geboren op 22 maart 1841 in de Zijpe, zoon van Jacob Zwaan en Neeltje van Twuijer,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacob Zwaan, geboren in 1869 in Harenkarspel.


XXIV

Zwaan - Terol (1893)       schema 2112

Jacob Zwaan, geboren in 1869 in Harenkarspel, zoon van Bregje Raap en Simon Zwaan, trouwt omstreeks 1893 met Trijntje Terol, geboren in 1873 in Wijk aan Zee en Duin, dochter van Pieter Terol en Petronella Plug,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerbregt Zwaan, geboren in 1894 in Beverwijk,
Pietje Zwaan, geboren in 1897 in Beverwijk.


XXV

Brouwer - Zwaan ( )       schema 2112

Gerbregt Zwaan, geboren in 1894 in Beverwijk, dochter van Jacob Zwaan en Trijntje Terol, trouwt met Marinus Brouwer, geboren in 1887 in Ede, zoon van Willem Brouwer en Marretje Woutersen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Steenbergen - Zwaan ( )       schema 2112

Pietje Zwaan, geboren in 1897 in Beverwijk, dochter van Jacob Zwaan en Trijntje Terol, trouwt met Gerrit Jan Steenbergen, geboren in 1893 in Kampen, zoon van Dirk Steenbergen en Johanna van Wilsem,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Raap - Blok (1863)       schema 2112

Adrianus Raap, geboren op 4 april 1838 in Dirkshorn (Harenkarspel), zoon van Pieter Raap en Antje van Dompselaar, trouwt omstreeks 1863 met Immetje Blok, geboren op 25 juni 1836 in Schoorl, dochter van Pieter Blok en Maartje Roos,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Pieter Raap, geboren op 22 augustus 1864 in Harenkarspel en op 10 januari 1879 in Harenkarspel overleden,
Maartje Raap, geboren op 10 juli 1866 in Harenkarspel,
Anthonius Raap, geboren op 28 maart 1869 in Harenkarspel,
Antje Raap, geboren op 11 september 1871 in Harenkarspel,
Klaasje Raap, geboren op 8 maart 1874 in Harenkarspel,
Pieter Raap, geboren op 3 augustus 1879 in Harenkarspel en op 13 mei 1962 in Harenkarspel overleden, begraven op 16 mei 1962 in Dirkshoorn,
Grietje Raap, geboren op 5 mei 1881 in Harenkarspel en op 21 juli 1967 overleden, begraven in Dirkshoorn,
Immetje Raap, geboren op 5 augustus 1884 in Harenkarspel.


XXIV

Spoor - Raap (1895)       schema 2112

Maartje Raap, geboren op 10 juli 1866 in Harenkarspel, dochter van Adrianus Raap en Immetje Blok, trouwt omstreeks 1895 met Pieter Spoor, geboren op 8 juli 1865 in Harenkarspel, zoon van Dirk Spoor en Antje Levendig,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Dirk Spoor, geboren in 1896 in Harenkarspel,
Aagje Spoor, geboren op 12 april 1906 in Harenkarspel,

Maartje Raap overlijdt op 14 oktober 1936, 70 jaar oud, zij is begraven in Dirkshorn.

Raap - van Loenen (1905)       schema 2112

Anthonius Raap, geboren op 28 maart 1869 in Harenkarspel, zoon van Adrianus Raap en Immetje Blok, trouwt omstreeks 1905 met Antje van Loenen, geboren op 23 juni 1875 in St.Maarten, dochter van Willem Jacob van Loenen en Geertje Balk,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Adrianus Raap, geboren op 5 februari 1906 in St.Maarten,

Anthonius Raap overlijdt op 20 juni 1930 in Stroet/St.Maarten, 61 jaar oud,
Antje van Loenen overlijdt op 13 februari 1932 in Stroet/St.Maarten, 56 jaar oud.

de Pee - Raap (1896)       schema 2112

Klaasje Raap, geboren op 8 maart 1874 in Harenkarspel, dochter van Adrianus Raap en Immetje Blok, trouwt omstreeks 1896 met Martinus de Pee, geboren in 1869 in St.Maarten, zoon van Joost de Pee en Cornelisje Kuilman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelia de Pee, geboren in 1897 in Sint Maarten.


XXV

Spoor - Doves ( )       schema 2112

Dirk Spoor, geboren in 1896 in Harenkarspel, zoon van Maartje Raap en Pieter Spoor, trouwt met Grietje Doves, geboren in 1898 in Wieriingen, dochter van Jan Doves en Ariaantje Muit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Raap - Spoor ( )       schema 2112

Aagje Spoor, geboren op 12 april 1906 in Harenkarspel, dochter van Maartje Raap en Pieter Spoor, trouwt met Adrianus Raap, geboren op 5 februari 1906 in St.Maarten, zoon van Anthonius Raap en Antje van Loenen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Haasbroek - de Pee ( )       schema 2112

Cornelia de Pee, geboren in 1897 in Sint Maarten, dochter van Klaasje Raap en Martinus de Pee, trouwt met Dirk Haasbroek, geboren in 1887 in Alkmaar, zoon van Jean Thomas Haasbroek en Pieternella Jacoba Deuninck,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Dirkmaat - Raap (1875)       schema 2112

Jansje Raap, geboren op 6 september 1842 in Harenkarspel, dochter van Pieter Raap en Antje van Dompselaar, trouwt omstreeks 1875 met Dirk Dirkmaat, geboren in 1840 in Spanbroek, zoon van Egbert Dirkmaat en Adriaantje Kool,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anna Dirkmaat, geboren in 1876 in Barsingerhorn.

Dijkshoorn - Raap ( )       schema 2112

Jansje Raap, geboren op 6 september 1842 in Harenkarspel, dochter van Pieter Raap en Antje van Dompselaar, hertrouwt met Pieter Dijkshoorn, geboren op 24 augustus 1831 in Wieringen, zoon van Arie Dijkshoorn en Apolonia Hofland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jonker - Raap ( )       schema 2112

Jansje Raap, geboren op 6 september 1842 in Harenkarspel, dochter van Pieter Raap en Antje van Dompselaar, hertrouwt met Sieuwert Jonker, geboren op 13 mei 1839 in Noord-Scharwoude, zoon van Cornelis Jonker en Arijaantje Laijen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Modder - Dirkmaat ( )       schema 2112

Anna Dirkmaat, geboren in 1876 in Barsingerhorn, dochter van Jansje Raap en Dirk Dirkmaat, trouwt met Cornelis Modder, geboren in 1872 in de Zijpe, zoon van Pieter Modder en Aaltje Kuilman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

van der Oord - Raap (1882)       schema 2112

Klaaske Raap, geboren op 14 juli 1845 in Harenkarspel, dochter van Pieter Raap en Antje van Dompselaar, trouwt omstreeks 1882 met Jan van der Oord, geboren in 1850, zoon van Gerrit van der Oord en Neeltje Maarschalk,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Antje van der Oord, geboren in 1883 in Harenkarspel,
Gerrit van der Oord, geboren in 1887 in Harenkarspel,
Neeltje van der Oord, geboren in 1889 in Harenkarspel.


XXIV

Buik - van der Oord (1906)       schema 2112

Antje van der Oord, geboren in 1883 in Harenkarspel, dochter van Klaaske Raap en Jan van der Oord, trouwt op 5 mei 1906 in Harencarspel met Jan Buik, geboren in 1877 in de Zijpe, zoon van Simon Buik en Aaltje Buij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Oord - Pronk ( )       schema 2112

Gerrit van der Oord, geboren in 1887 in Harenkarspel, zoon van Klaaske Raap en Jan van der Oord, trouwt met Louirisje Pronk, geboren in 1887 in Sint Maarten, dochter van Willem Pronk en Neeltje van Zoonen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Dekker - van der Oord ( )       schema 2112

Neeltje van der Oord, geboren in 1889 in Harenkarspel, dochter van Klaaske Raap en Jan van der Oord, trouwt met Jan Dekker, geboren in 1884 in Warmenhuizen, zoon van Klaas Dekker en Maartje van Twuijver,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Sint - Raap (1886)       schema 2112

Neeltje Raap, geboren op 9 januari 1847 in Harenkarspel, dochter van Pieter Raap en Antje van Dompselaar, trouwt omstreeks 1886 met Pieter Sint, geboren op 26 februari 1838 in de Zijpe, zoon van Pieter Sint en Marijtje Tol,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Sint, geboren in 1887 in Jisp,

Neeltje Raap overlijdt op 4 december 1920 in Castricum, 73 jaar oud,
Pieter Sint overlijdt op 17 maart 1912 in Wormerveer, 74 jaar oud.


XXIV

Sint - de Ruijter ( )       schema 2112

Jan Sint, geboren in 1887 in Jisp, zoon van Neeltje Raap en Pieter Sint, trouwt met Christina de Ruijter, geboren in de Beemster, dochter van Cornelis de Ruijter en Neeltje de Boer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

Koster - Raap (1831)       schema 212

Antje Raap, geboren op 6 april 1804 in Kolhorn, dochter van Adrianus Janszoon Raap en Dieuwertje Breed, trouwt op 18 september 1831 met Jan Koster, geboren in 1797 in Midwoud, zoon van Gerrit Koster en Trijntje Baas,
Uit dit huwelijk zij vijf kinderen bekend,

Dieuwertje Koster, geboren in 1833 in Midwoud,
Trijntje Koster, geboren op 19 juli 1834 in Midwoud,
Aarjaantje Koster, geboren in 1841 in Midwoud,
Maartje Koster, geboren in 1844 in Midwoud,
Neeltje Koster, geboren in 1846 in Oostwoud.


XXIII

Kort - Koster (1857)       schema 212

Dieuwertje Koster, geboren in 1833 in Midwoud, dochter van Antje Raap en Jan Koster, trouwt op 10 mei 1857 in Spanbroek met Dirk Kort, geboren in 1823, zoon van Dirk Kort en Maartje Dekker,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Dirk Kort, geboren in 1858 in Spanbroek,
Antje Kort, geboren in 1860 in Spanbroek,
Maartje Kort, geboren in 1864 in Spanbroek,
Vokeltje Kort, geboren in 1865, overleden op 14 oktober 1941 in Amersfoort,

Dieuwertje Koster overlijdt op 4 augustus 1909 in Spanbroek, 75 of 76 jaar oud,
Dirk Kort overlijdt op 20 mei 1881 in Spanbroek, 57 of 58 jaar oud.


XXIV

Kort - Ootjers (1883)       schema 212

Dirk Kort, geboren in 1858 in Spanbroek, zoon van Dieuwertje Koster en Dirk Kort, trouwt op 10 mei 1883 in Hensbroek met Bregje Ootjers, geboren in 1860 in Hensbroek, dochter van Cornelis Ootjers en Cornelia Waterdrinker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirk Kort overlijdt op 8 oktober 1928 in Hensbroek, 69 of 70 jaar oud.

Winkel - Kort (1888)       schema 212

Antje Kort, geboren in 1860 in Spanbroek, dochter van Dieuwertje Koster en Dirk Kort, trouwt op 30 maart 1888 met Remmert Winkel, geboren in 1863 in Sijbekarspel, zoon van Dirk Winkel en Antje Bruin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Scheltus - Kort (1896)       schema 212

Maartje Kort, geboren in 1864 in Spanbroek, dochter van Dieuwertje Koster en Dirk Kort, trouwt op 2 januari 1896 in Spanbroek met Cornelis Scheltus, geboren in 1865 in Hoogwoud, zoon van Klaas Scheltus en Maartje Helder,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dieuwertje Scheltus, geboren in 1900 in Schagen.


XXV

Balder - Scheltus (1920)       schema 212

Dieuwertje Scheltus, geboren in 1900 in Schagen, dochter van Maartje Kort en Cornelis Scheltus, trouwt op 13 november 1920 in Schagen met Franciscus Cornelis Balder, geboren in 1899 in Alkmaar, zoon van Dirk Balder en Helena Maria Schrieken,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Basjes - Koster (1855)       schema 212

Trijntje Koster, geboren op 19 juli 1834 in Midwoud, dochter van Antje Raap en Jan Koster, trouwt op 8 februari 1855 met Klaas Basjes, geboren op 20 april 1830 in Zwaag, zoon van Teeuwis Basjes en Aafje Visser,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Dirk Basjes, geboren in 1856 in Zwaag,
Teunis Basjes, geboren op 18 november 1857 in de Haarlemmermeer,
Antje Basjes, geboren op 25 juli 1861 in de Haarlemmermeer,
Aaftje Basjes, geboren op 16 juni 1864 in de Haarlemmermeer,

Klaas Basjes was koopman, landbouwer.


XXIV

Basjes - Schuppen (1884)       schema 212

Dirk Basjes, geboren in 1856 in Zwaag, zoon van Trijntje Koster en Klaas Basjes, trouwt op 22 februari 1884 in de Haarlemmermeer met Hendrica van Schuppen, geboren in 1860 in Baarn, dochter van Jacob Schuppen en Dirkje Haverstee,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Basjes - van Dijke (1889)       schema 212

Teunis Basjes, geboren op 18 november 1857 in de Haarlemmermeer, zoon van Trijntje Koster en Klaas Basjes, trouwt op 5 juli 1889 met Corrnelia van Dijke, geboren in 1866 in de Haarlemmermeer, dochter van Jacob van Dijke en Grietje Gravemaker,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Trijntje Basjes, geboren op 3 april 1890 in de Haarlemmermeer,
Grietje Basjes, geboren op 2 februari 1892 in de Haarlemmermeer,
Antje Basjes, geboren op 24 mei 1894 in de Haarlemmermeer,
Wilhelmina Basjes, geboren op 20 mei 1898 in de Haarlemmermeer,
Dirk Basjes, geboren op 29 maart 1901 in de Haarlemmermeer.

de Haan - Basjes (1888)       schema 212

Antje Basjes, geboren op 25 juli 1861 in de Haarlemmermeer, dochter van Trijntje Koster en Klaas Basjes, trouwt op 10 oktober 1888 in de Haarlemmermeer met Philippus de Haan, geboren in 1849 in Giessennieuwkerk, zoon van Arie de Haan en Martijntje Baardman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Jong - Basjes (1885)       schema 212

Aaftje Basjes, geboren op 16 juni 1864 in de Haarlemmermeer, dochter van Trijntje Koster en Klaas Basjes, trouwt op 1 mei 1885 in de Haarlemmermeer met Hendrik de Jong, geboren in 1862 in Sloten, zoon van Jan de Jong en Trijntje Blees,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Trijntje de Jong, geboren op 1 juni 1891 in Haarlemmermeer,
Aafje de Jong, geboren op 14 december 1897 in Haarlemmermeer.


XXV

Post - Basjes (1919)       schema 212

Grietje Basjes, geboren op 2 februari 1892 in de Haarlemmermeer, dochter van Teunis Basjes en Corrnelia van Dijke, trouwt op 13 november 1919 in de Haarlemmermeer met Harm Post, geboren in 1889 in Amsterdam, zoon van Harm Post en Elizabeth Johanna Gustavus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Schagen - Koster (1869)       schema 212

Aarjaantje Koster, geboren in 1841 in Midwoud, dochter van Antje Raap en Jan Koster, trouwt op 14 februari 1869 in Twisk met Pieter Schagen, geboren in 1837 in Midwoud, zoon van Gerrit Schagen en Trijntje Kals,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Trijntje Schagen, geboren in 1870,
Jan Schagen, geboren in 1876,

Pieter Schagen overlijdt op 3 juli 1919 in Twisk, 81 of 82 jaar oud.


XXIV

Koster - Schagen (1898)       schema 212

Trijntje Schagen, geboren in 1870, dochter van Aarjaantje Koster en Pieter Schagen, trouwt op 13 maart 1898 in Twisk met Jan Koster, geboren in 1855, zoon van Dieuwertje Koster,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ariaantje Koster, geboren in 1906 in Nibbixwoud, overleden op 29 november 1906 in Nibbixwoud,
Pieter Koster, geboren in 1906 in Nibbixwoud, overleden op 30 november 1906 in Twisk,
Ariaantje Koster, geboren in 1908 in Nibbixwoud, overleden op 2 mei 1909 in Nibbixwoud.

Schagen - Beemster (1898)       schema 212

Jan Schagen, geboren in 1876, zoon van Aarjaantje Koster en Pieter Schagen, trouwt op 15 mei 1898 in Twisk met Aafje Beemster, geboren in 1874, dochter van Herman Beemster en Aaltje Dikstaal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

de Boer - Koster (1870)       schema 212

Maartje Koster, geboren in 1844 in Oostwoud, dochter van Antje Raap en Jan Koster, trouwt op 1 mei 1870 in Midwoud met Maarten de Boer, geboren in 1843 in Oudendijk, zoon van Cornelis de Boer en Marijtje Konijn,
Uit dit huwelijk zij twee kinderen bekend,

Cornelis de Boer, geboren in 1875 in Midwoud,
Antje de Boer, geboren in 1877 in Midwoud.


XXIV

de Boer - Koster (1900)       schema 212

Cornelis de Boer, geboren in 1875 in Midwoud, zoon van Maartje Koster en Maarten de Boer, trouwt op 22 april 1900 met Elisabeth Koster, geboren in 1873 in Abbekerk, dochter van Cornelis Koster en Wijntje Ruiter,
Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend.

de Haan - de Boer (1909)       schema 212

Antje de Boer, geboren in 1877 in Midwoud, dochter van Maartje Koster en Maarten de Boer, trouwt op 11 augustus 1909 in Midwoud met Arie Filippus de Haan, geboren in 1881 in de Haarlemmermeer, zoon van Leendert Arie de Haan en Wilhelmina Christina Kalsbeek,
Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend.


XXIII

Broertjes - Koster (1890)       schema 212

Neeltje Koster, geboren in 1846 in Oostwoud, dochter van Antje Raap en Jan Koster, trouwt op 18 december 1890 in Grootebroek met Pieter Broertjes, geboren in 1852 in Grootebroek, zoon van Jan Broertjes en Jantje van der Meer,
Uit dit huwelijk zij geen kinderen bekend.


XXII

Raap - Visser (1833)       schema 212

Klaas Raap, geboren op 10 december 1806 in de Wieringerwaard, zoon van Adrianus Janszoon Raap en Dieuwertje Breed, trouwt omstreeks 1830 met Sybreg Visser, gedoopt op 28 mei 1798 in de Wieringerwaard, dochter van Pieter Jacobs Visser en Maartje Jans Bakker,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Maartje Raap, geboren op 12 april 1831 in de Wieringerwaard en op 25 april 1831 in de Wieringerwaard overleden,
Dieuwertje Raap, geboren op 20 mei 1832 in de Wieringerwaard en op 22 autustus 1844 in de Wieringerwaard overleden,
Jacob Raap, geboren op 6 juni 1834 in de Wieringerwaard,
Adrianus Raap, geboren op 10 september 1835 in de Wieringerwaard,
Pieter Raap, geboren op 23 december 1838 in de Wieringerwaard,

Sybreg Visser overlijdt op 1 april 1852 in de Wieringerwaard, 53 jaar oud.

Raap - Takes (1862)       schema 212

Klaas Raap, geboren op 10 december 1806 in de Wieringerwaard, zoon van Adrianus Janszoon Raap en Dieuwertje Breed, hertrouwt omstreeks 1862 met Jansje Takes, geboren op 4 maart 1818 in Wieringen/Westerland, dochter van Aaltje Takes,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Willem Raap, geboren op 19 oktober 1862 in de Wieringerwaard en op 23 oktober 1862 in Wieringerwaard overleden.


XXIII

Raap - de Jong (1862)       schema 212

Jacob Raap, geboren op 6 juni 1834 in de Wieringerwaard, zoon van Klaas Raap en Sybreg Visser, trouwt omstreeks 1862 met Aaltje de Jong, geboren op 5 februari 1840 in Wieringen, dochter van Nan de Jong en Antje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Sybreg Raap, geboren op 28 oktober 1862 in de Wieringerwaard,
Antje Raap, geboren in 1864,
Maartje Raap, geboren op 16 november 1864 in de Wieringerwaard en op 7 augustus 1888 in de Wieringerwaard overleden,
Klaas Raap, geboren in 1867 in de Wieringerwaard,
Pietertje Raap, geboren op 16 maart 1868 in de Wieringerwaard en op 18 juni 1868 in de Wieringerwaard overleden,
Nan Raap, geboren op 26 september 1869 in de Wieringerwaard,
Pieter Raap, geboren op 26 oktober 1873 in de Wieringerwaard en op 30 mei 1893 op de A/b Ms. Nautilus (vanuit Frederikshaven), overleden, hij is begraven in den Helder (militaire begrafenis),
Jan Raap, geboren op 15 augustus 1883 in de Wieringerwaard,

Jacob Raap overlijdt op 6 juni 1923, 89 jaar oud.


XXIV

Reinalda - Raap ( )       schema 212

Sybreg Raap, geboren op 28 oktober 1862 in de Wieringerwaard, dochter van Jacob Raap en Aaltje de Jong, trouwt met Siebren Reinalda, geboren op 9 mei 1859 in Harlingen, zoon van Marius Reinalda en Grietje Tigchelaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Verheus - Raap (1883)       schema 212

Antje Raap, geboren in 1864, dochter van Jacob Raap en Aaltje de Jong, trouwt op 28 oktober 1883 in de Wieringerwaard met Jan Verheus, geboren in 1860 in Broek in Waterland, zoon van Johan Herman Verheus en Trijntje Kater,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Sijbrecht Verheus, geboren in 1892 in den Helder


XXV

Troost - Verheus (1912)       schema 212

Sijbrecht Verheus, geboren in 1892 in den Helder, dochter van Antje Raap en Jan Verheus, trouwt op 5 september 1912 in den Helder met Gerrit Troost, geboren in 1887 in den Helder, zoon van IJda Troost,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerrit Troost is onderwijzer.


XXIV

Raap - Wegman ( )       schema 212

Klaas Raap, geboren in 1867 in de Wieringerwaard, zoon van Jacob Raap en Aaltje de Jong, trouwt met Cornelia Wegman, geboren in 1862 in den Helder, dochter van Casper Theodorus Wegman en Martje Jansen Smit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Raap - Olthuis (1902)       schema 212

Nan Raap, geboren op 26 september 1869 in de Wieringerwaard, zoon van Jacob Raap en Aaltje de Jong, trouwt op 14 augustus 1902 in Anna Paulowna met Aafje Olthuis, geboren op 2 maart 1879 in Hoorn, dochter van Jan Olthuis en Maria Hendrika Thie,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Alida Raap, geboren op 8 oktober 1903 en op 12 maart 1924 in Anna Paulowna overleden,

Aafje Olthuis is onderwijzeres, zij overlijdt op 13 april 1906 in Anna Paulowna, 27 jaar oud.

Raap - Atema (1909)       schema 212

Nan Raap, geboren op 26 september 1869 in de Wieringerwaard, zoon van Jacob Raap en Aaltje de Jong, hertrouwt omstreeks 1909 met Akke Atema, geboren op 3 maart 1885 in Workum, dochter van Ate Jelles Atema en Hinke van Zandbergen,
Uit dit huwelijk zijn twee kind bekend,

Hinke Raap, geboren op 9 mei 1910 in Anna Paulowna,
Jacob Raap, geboren op 15 januari 1913 in Anna Paulowna,

Nan Raap is onderwijzer; schoolhoofd, hij overlijdt op 18 oktober 1943, 74 jaar oud,
Akke Atema is onderwijzeres, zij overlijdt op 13 januari 1974 in den Helder, 88 jaar oud.

Raap - Smuts (1911)       schema 212

Jan Raap, geboren 15 augustus 1883 in de Wieringerwaard, zoon van Jacob Raap en Aaltje de Jong, trouwt omstreeks 1911 met Engelbertha Catharina Smuts,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Aleida Raap, geboren op 6 april 1912, gedoopt op 19 mei 1912 in Uniondale (Zuidafrika NG-kerk),

Jan Raap is begraven in Uniondale (Zuid-Afrika).


XXV

de Jong - Raap ( )       schema 212

Hinke Raap, geboren op 9 mei 1910 in Anna Paulowna, dochter van Nan Raap en Akke Atema, trouwt met Willem de Jong, geboren op 15 december 1905 in Breezand,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hinke Raap overlijdt op 9 februari 1987 in den Helder, 76 jaar oud.,
Willem de Jong bureauhouder voedselcommissaris, overlijdt op 11 januari 2000 in Anna Paulowna, 94 jaar oud.

Raap - Dernison ( )       schema 212

Jacob Raap, geboren op 15 januari 1913 in Anna Paulowna, zoon van Nan Raap en Akke Atema, trouwt met Bertha Dernison, geboren op 17 juli 1909 in Haarlem,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Jacob Raap werktuigkundig bedrijfsleider, overlijdt op 28 oktober 1982 in Arnhem, 69 jaar oud.


XXIII

Raap - Boom (1862)       schema 212

Adrianus Raap, geboren op 10 september 1835 in de Wieringerwaard, zoon van Klaas Raap en Sybreg Visser, trouwt omstreeks 1862 met Maartje Boom, geboren op 21 september 1839 in Oude Sluis, dochter van Pieter Boom en IJda Siewers,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Klaas Raap, geboren op 13 oktober 1862 in de Zijpe,
Pieter Raap, geboren op 21 mei 1865 in de Zijpe,
Willem Raap, geboren op 20 december 1867 in de Zijpe,
IJda Raap, geboren op 22 oktober 1869 in de Zijpe,
Jacob Raap, geboren op 3 november 1873 in de Zijpe,

Adrianus Raap overlijdt op 28 april 1908 in den Helder, 72 jaar oud.


XXIV

Raap - de Graaf (1893)       schema 212

Klaas Raap, geboren op 13 oktober 1862 in de Zijpe, zoon van Adrianus Raap en Maartje Boom, trouwt omstreeks 1893 met Stephina Petronella de Graaf, geboren op 19 februari 1866 in Numansdorp, dochter van Jacob de Graaf en Lena Luik,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Lena Maartje Raap, geboren op 23 januari 1894 in Nieuw-Helvoet,
Maartje Klasina Stephina Raap, geboren op 3 januari 1895 in Nieuw-Helvoet,
Jacob Adrianus Raap, geboren op 16 augustus 1896 in Amsterdam,
Adrianus Nicolaas Raap, geboren op 3 juli 1898 in Amsterdam,
Johannes Stefanus Willem Raap, geboren op 18 mei 1900 op Vlieland,

Stephina Petronella de Graaf overlijdt op 28 juli 1901 op Vlieland, 35 jaar oud.

Raap - Visser (1902)       schema 212

Klaas Raap, geboren op 13 oktober 1862 in de Zijpe, zoon van Adrianus Raap en Maartje Boom, hertrouwt omstreeks 1902 met Afina Maria Visser, geboren op 31 augustus 1868 in Amsterdam, dochter van Dirk Albertszoon Visser en Grietje Molenaar,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Margaretha Afina Maria Dirkje Raap, geboren op 11 augustus 1903 op Vlieland,

Klaas Raap, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op voordracht minister van landbouw, overlijdt op 24 september 1941 in Alkmaar, 78 jaar oud,
Afina Maria Visser overlijdt op 23 september 1942 in Alkmaar, 74 jaar oud.


XXV

Kroon - Raap ( )       schema 212

Lena Maartje Raap, geboren op 23 januari 1894 in Nieuw-Helvoet, dochter van Klaas Raap en Stephina Petronella de Graaf, trouwt met Bauke Hermanus Kroon, geboren op 16 oktober 1893 op Vlieland, zoon van Klaas Jan Kroon en Dirkje Sieven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Lena Maartje Raap overlijdt op 5 december 1962 in Apeldoorn, 68 jaar oud,
Bauke Hermanus Kroon, gezagvoerder grote handelsvaart, overlijdt op 11 maart 1966 in Amsterdam, 72 jaar oud.

Blijham - Raap (1929)       schema 212

Maartje Klasina Stephina Raap, geboren op 3 januari 1895 in Nieuw-Helvoet, dochter van Klaas Raap en Stephina Petronella de Graaf, trouwt omstreeks 1929 met Martinus Cornelis Blijham, geboren op 19 maart 1892, zoon van Klaas Jan Kroon en Dirkje Sieven,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Maartje Klasina Stephina Raap overlijdt op 16 april 1983 in Velsen, 88 jaar oud,
Martinus Cornelis Blijham is arts in Nederlands Oostindie.

Raap - Sandersfeld (1925)       schema 212

Jacob Adrianus Raap, geboren op 16 augustus 1896 in Amsterdam, zoon van Klaas Raap en Stephina Petronella de Graaf, trouwt omstreeks 1925 met Elsbeth Johanna Sandersfeld, geboren op 17 oktober 1902 in Elsfleth (Duitsland), dochter van Bernhard Wilhelm Heinrich Captains en Auguste Christiane Hinrike Warns,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Jacob Adrianus Raap overlijdt op 18 september 1944 in Benkoelen (Sumatra, in oorlog), 48 jaar oud,
Elsbeth Johanna Sandersfeld overlijdt op 20 mei 1988 in Haarlem, 85 jaar oud.

Raap - Rab (1927)       schema 212

Adrianus Nicolaas Raap, geboren op 3 juli 1898 in Amsterdam, zoon van Klaas Raap en Stephina Petronella de Graaf, trouwt omstreeks 1927 met Martina Cornelia Rab, geboren op 11 juni 1906 in Batavia,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Adrianus Nicolaas Raap overlijdt op 19 mei 1975 in Velsen, 76 jaar oud,
Martina Cornelia Rab overlijdt op 6 juni 1981 in Oosterbeek, 74 jaar oud. .

Raap - Verloove (1932)       schema 212

Johannes Stefanus Willem Raap, geboren op 18 september 1900 op Vlieland, zoon van Klaas Raap en Stephina Petronella de Graaf, trouwt omstreeks 1932 met Catharina Johanna Verloove, geboren op 4 januari 1903 in Rotterdam, dochter van Pieter Marie Verloove en Pollona van Heiningen,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Johannes Stefanus Willem Raap overlijdt op 1 maart 1977, 76 jaar oud,
Catharina Johanna Verloove overlijdt op 30 september 1991, 88 jaar oud. .

Schoutendorp - Raap ( )       schema 212

Margaretha Afina Maria Dirkje Raap, geboren op 11 augustus 1903 op Vlieland, dochter van Klaas Raap en Afina Maria Visser, trouwt met Jan Schoutendorp, geboren op 30 juni 1902 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Margaretha Afina Maria Dirkje Raap overlijdt op 31 augustus 1987 in Naarden, 84 jaar oud,
Jan Schoutendorp, NIVRA-accountant, overlijdt op 15 september 1977 in Naarden, 75 jaar oud.


XXIV

Raap - Hofman (1916)       schema 212

Pieter Raap, geboren op 21 mei 1865 in de Zijpe, zoon van Adrianus Raap en Maartje Boom, trouwt omstreeks 1916 met Johanna Hofman, geboren op 28 augustus 1888 in Rotterdam, dochter van Johannes Hofman en Leentje Krispijn,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Pieter Adrianus Raap, geboren op 1 november 1916 in Rotterdam en in Nieuw-Zeeland overleden,
Johannes Raap, geboren op 25 november 1918 in Rotterdam en op 25 november 1979 in Rotterdam overleden,
Lena Raap, geboren op 26 februari 1921 in Rotterdam,
Maartje Raap, geboren op 26 februari 1921 in Rotterdam,
Willemina Raap, geboren op 6 januari 1926 in Rotterdam,

Pieter Raap, stuurman/gezagvoerder, overlijdt op 6 maart 1958 in Rotterdam, 92 jaar oud,
Johanna Hofman overlijdt op 27 februari 1959, 70 jaar oud.

Raap - Luijendijk (1901)       schema 213

Willem Raap, geboren op 20 december 1867 in de Zijpe, zoon van Adrianus Raap en Maartje Boom, trouwt omstreeks 1901 met Maria Luijendijk, geboren op 3 augustus 1873 in Numansdorp, dochter van Gerrit Luijendijk en Kornelia Roos,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maartje Cornelia Stephina Raap, geboren op 30 januari 1902 in Hellevoetsluis,
Cornelia Wilhelmina Raap, geboren op 16 april 1903 in Hellevoetsluis,
Wilhelmina Ida Maria Raap, geboren op 3 februari 1909 in Hellevoetsluis,

Willem Raap, overlijdt op 4 februari 1924 in Nijmegen, 56 jaar oud,
Maria Luijendijk overlijdt op 3 mei 1923, 49 jaar oud.

Vliek - Raap (1892)       schema 213

IJda Raap, geboren op 22 oktober 1869 in de Zijpe, dochter van Adrianus Raap en Maartje Boom, trouwt omstreeks 1892 met Pieter Cornelis Vliek, geboren op 22 juli 1865 in Amsterdam, zoon van Gerardus Petrus Vliek en Aafje Maria Kooger,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Maria Maartje Vliek Vliek, geboren op 30 september 1892 in den Helder,
Pieter Cornelis Vliek, geboren op 4 april 1897 in den Helder,
Gerardus Petrus Adrianus Vliek, geboren op 13 januari 1899 in Nijmegen,
Klaas Albertus Vliek, geboren op 1 juli 1901 in Nijmegen,

IJda Raap, overlijdt op 30 november 1942 in Haarlem, 73 jaar oud,
Pieter Cornelis Vliek overlijdt op 10 augustus 1938 in Santpoort (gemeemte Velsen), 73 jaar oud..

Raap - Kost (1904)       schema 213

Jacob Raap, geboren op 3 november 1873 in de Zijpe, zoon van Adrianus Raap en Maartje Boom, trouwt omstreeks 1904 met Marretje Kost, geboren op 7 augustus 1879 in Kortenhoef, dochter van Jan Tobias Kost en Dirkje Diepgrond,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Adrianus Raap, geboren op 25 juni 1905 in Amsterdam,
Dirkje Maartje Raap, geboren op 20 augustus 1907 in Amsterdam en op 14 november 2000 in Valkenswaard overleden,
Jacob Raap, geboren op 14 maart 1909 in Amsterdam,

Jacob Raap, kruidenier, overlijdt op 31 maart 1964 in Tilburg, 90 jaar oud,
Marretje Kost overlijdt op 21 juni 1956 in Amsterdam, 76 jaar oud..


XXIII

Raap - Slik (1859)       schema 213

Pieter Raap, geboren op 23 december 1838 in de Wieringerwaard, zoon van Klaas Raap en Sybreg VisserVisser, , trouwt omstreeks 1859 met Neeltje Slik,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Raap, geboren op 17 juli 1860 in de Wieringerwaard,
Klaas Raap, geboren op 12 juni 1864 in de Wieringerwaard,

Pieter Raap overlijdt op 29 maart 1874 in de Wieringerwaard, 35 jaar oud.


XXIV

Raap - Rotgans (1881)       schema 213

Pieter Raap, geboren op 17 juni 1860 in de Wieringerwaard, zoon van Pieter Raap en Neeltje Slik, trouwt omstreeks 1881 met Elisabeth Rotgans, geboren op 17 januari 1862 in Schagen, dochter van Cornelis Rotgans en Antje Kok,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Pieter Raap, geboren op 10 september 1881 in Schagen,
Anna Raap, geboren op 21 oktober 1882 in Schagen,
Nelly Elisabeth Raap, geboren op 11 december 1883 in Schagen,
Cornelis Raap, geboren op 14 oktober 1885 in Harenkarspel en op 25 maart 1967 in Zeist overleden,
Emma Cornelia Raap, geboren op 16 december 1886 in Harenkarspel,
Maria Johanna Raap, geboren op 24 november 1888 in Harenkarspel en op 17 december 1888 in Harenkarspel overleden,
Maria Johanna Raap, geboren op 19 december 1889 in Harenkarspel,

Pieter Raap overlijdt op 23 juli 1933 in Veendam, 73 jaar oud,
Elisabeth Rotgans overlijdt op 22 april 1914 in Alkmaar, 52 jaar oud.


XXV

Raap - van Hulle ( )       schema 213

Pieter Raap, geboren op 10 september 1881 in Schagen, zoon van Pieter Raap en Elisabeth Rotgans, trouwt met N.van Hulle,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Nieuwenhuizen - Raap ( )       schema 213

Anna Raap, geboren op 21 oktober 1882 in Schagen, dochter van Pieter Raap en Elisabeth Rotgans, trouwt met Frans Nieuwenhuizen, geboren op 4 augustus 1877 in Zwartewaal, zoon van Pieter Nieuwenhuizen en Jannetje Helena van Pelt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Nieuwenhuizen overlijdt op 26 november 1947 in Barneveld, 70 jaar oud.

Kruit - Raap (1908)       schema 213

Nelly Elisabeth Raap, geboren op 11 dcember 1883 in Schagen, dochter van Pieter Raap en Elisabeth Rotgans, trouwt omstreeks 1908 met Jan Hessel Kruit, geboren op 10 april 1879 in Gasselternijveenschemond, zoon van Jan Kruit en Trijntje Dethmers,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Willie Kruit, geboren in Gasselternijveenschemond,
Elisabeth Hendrika Trijntje Kruit, geboren op 1 november 1910 in Gasselternijveenschemond en op 14 november 1910 in Gasselternijveenschemond overleden,
Elisabeth Hendrika Trijntje Kruit, geboren in 1913 in Gasselternijveenschemond en op 21 april 1942 in Groningen overleden,
Pieter Hendrikus Kruit, geboren in 1915 in Gasselternijveenschemond en op 11 februari 1949 in Gasselternijveenschemond overleden,
Hendrik Kruit, geboren in december 1916 in Gasselternijveenschemond en op 12 maart 1917 in Gasselternijveenschemond overleden,

Nelly Elisabeth Raap overlijdt op 5 oktober 1945 in Gasselternijveenschemond, 61 jaar oud.

Hogenesch - Raap ( )       schema 213

Emma Cornelia Raap, geboren op 16 december 1886 in Harenkarspel, dochter van Pieter Raap en Elisabeth Rotgans, trouwt met Roelof Hogenesch, geboren op 27 maart 1886 in Gasselte, zoon van Jan Hogenesch en Arendina Roelina Alingh,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hemmes - Raap ( )       schema 213

Maria Johanna Raap, geboren op 19 december 1889 in Harenkarspel, dochter van Pieter Raap en Elisabeth Rotgans, trouwt met Berend Jacob Hemmes, geboren in 1890 in Wildervank, zoon van Luken Hemmes en Nies Sina Nijboer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Raap - Klerk (1882)       schema 2141

Klaas Raap, geboren op 12juni 1864 in de Wieringerwaard, zoon van Pieter Raap en Neeltje Slik, trouwt omstreeks 1882 met Maartje Klerk, geboren op 21 januari 1862 in Harenkarspel, dochter van Jan Klerk en Trijntje Huisman,
Uit dit huwelijk zijn zeventien kinderen bekend,

Pieter Sibrand Raap, geboren op 21 mei 1883 in Harenkarspel,
Jan Raap, geboren op 27 juni 1884 in Harenkarspel en in 1886 overleden,
Trijntje Raap, geboren op 28 augustus 1885 in Harenkarspel,
Neeltje Raap, geboren op 27 november 1886 in Harenkarspel,
Johanna Elisabeth Raap, geboren op 21 maart 1888 in Amsterdam,
Jan Raap, geboren op 19 november 1889 in Harenkarspel en op 5 november 1912 in Amsterdam overleden,
Sijbrechtje Raap, geboren op 16 november 1891 in Harenkarspel en op 31 oktober 1913 overleden,
Nicolaas Raap, geboren op 8 februari 1893 in Harenkarspel en in 1894 in Amsterdam overleden,
Elisabeth Raap, geboren op 23 december 1894 in Amsterdam,
Alida Nicolette Raap, geboren op 7 januari 1896 in Amsterdam en op 20 februari 1898 in Amsterdam overleden,
Nicolaas Raap, geboren op 5 juni 1897 in Amsterdam en op 30 november 1897 in Amsterdam overleden,
Alida Nicolette Raap, geboren op 1 juli 1898 in Amsterdam en op 15 oktober 1918 in Amsterdam overleden,
Nicolaas Raap, geboren op 17 augustus 1899 in Amsterdam en op 26 december 1931 in Amsterdam overleden,
Abraham Raap, geboren op 12 maart 1901 in Amsterdam en op 17 augustus 1901 in Amsterdam overleden,
Maria Raap, geboren op 2 augustus 1902 in Amsterdam,
Dirk Raap, geboren op 22 december 1904 in Amsterdam en op 27 januari 1905 in Amsterdam overleden,
Anna Raap, geboren op 9 december 1905 in Amsterdam en op 23 september 1921 in Amsterdam overleden,

Klaas Raap overlijdt op 14 mei 1941 in Hilversum, 76 jaar oud,
Maartje Klerk overlijdt op 21 april 1935 in Hilversumm, 73 jaar oud.


XXV

Raap - van Kimmenaede (1904)       schema 2141

Pieter Sibrand Raap, geboren op 21 mei 1883 in Harenkarspel, zoon van Klaas Raap en Maartje Klerk, trouwt omstreeks 1904 met Cornelia van Kimmenaede, geboren 4 september 1888 in Haarlem, dochter van Wilhelmus van Kimmenaede en Johanna Maria Scheelings,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Maria Johanna Raap, geboren op 18 juni 1905 in Amsterdam,
Nicolaas Raap, geboren op 26 juni 1906 in Amsterdam en op 4 oktober 1906 in Amsterdam overleden,
Cornelia Catharina Raap, geboren op 2 oktober 1908 in Amsterdam,
Klaas Raap, geboren op 11 februari 1910 in Amsterdam,
Wilhelmus Raap, geboren op 3 oktober 1911 in Amsterdam,
Jannetje Raap, geboren op 13 december 1912 in Amsterdam,
Elisabeth Raap, geboren op 5 oktober 1915 in Amsterdam en op 3 oktober 1995 in Amsterdam overleden,
Pieter Raap, geboren op 13 mei 1917 in Amsterdam,

Pieter Sibrand Raap overlijdt op 29 oktober 1918 in Amsterdam (t.g.v. de Spaanse griepepidemie), 35 jaar oud.

van Daalen - Raap ( )       schema 2141

Trijntje Raap, geboren op 28 augustus 1885 in Harenkarspel, dochter van Klaas Raap en Maartje Klerk, trouwt met Abraham Joannes Jakobus Frans van Daalen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hesseler - Raap ( )       schema 2141

Neeltje Raap, geboren op 27 november 1886 in Harenkarspel, dochter van Klaas Raap en Maartje Klerk, trouwt met Johan Gerrit Casper Hesseler,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Nes - Raap ( )       schema 2141

Johanna Elisabeth Raap, geboren op 21 maart 1888 in Amsterdam, dochter van Klaas Raap en Maartje Klerk, trouwt met Jan Hendrik van Nes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Souverein - Raap (1923)       schema 2141

Elisabeth Raap, geboren op 23 december 1894 in Amsterdam, dochter van Klaas Raap en Maartje Klerk, trouwt op 18 oktober 1923 in Amsterdam met Piebe Souverein, geboren op 22 mei 1894 in Workum zoon van Johannes Souverein en Geertje Faber,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Gooijer - Raap ( )       schema 2141

Maria Raap, geboren op 2 augustus 1902 in Amsterdam, dochter van Klaas Raap en Maartje Klerk, trouwt met Adriaan Mattheus Gooijer, geboren in 1904,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Biksterman - Raap ( )       schema 2141

Maria Johanna Raap, geboren op 18 juni 1905 in Amsterdam, dochter van Pieter Sibrand Raap en Cornelia van Kimmenaede, trouwt met Gerrit Biksterman, geboren op 9 juli 1905 in Amsterdam, zoon van Antonij Biksterman en Hilligje van der Gronden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Oud - Raap ( )       schema 2141

Cornelia Catharina Raap, geboren op 2 oktober 1908 in Amsterdam, dochter van Pieter Sibrand Raap en Cornelia van Kimmenaede, trouwt met Nicolaas Cornelis Oud, geboren op 22 maart 1907 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Raap - Verweij (1940)       schema 2141

Klaas Raap, geboren op 11 februari 1910 in Amsterdam, zoon van Pieter Sibrand Raap en Cornelia van Kimmenaede, trouwt omstreeks 1940 met Johanna Verweij, geboren op 27 mei 1915 in Utrecht,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Klaas Raap overlijdt op 7 oktober 1993 in Amsterdam, 83 jaar oud,
Johanna Verweij overlijdt op 8 augustus 1983 in Amsterdam, 68 jaar oud.

Raap - Stam (1933)       schema 2141

Wilhelmus Raap, geboren op 3 oktober 1911 in Amsterdam, zoon van Pieter Sibrand Raap en Cornelia van Kimmenaede, trouwt omstreeks 1933 met Hendrika Stam, geboren op 21 april 1916 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Wilhelmus Raap overlijdt op 18 april 1984 in Amsterdam, 72 jaar oud,
Hendrika Stam overlijdt op 9 juli 1979 in Amsterdam, 63 jaar oud.

Fleminks - Raap ( )       schema 2141

Jannetje Raap, geboren op 13 december 1912 in Amsterdam, dochter van Pieter Sibrand Raap en Cornelia van Kimmenaede, trouwt met Gerardus Johannes Fleminks, geboren op 2 maart 1910 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jannetje Raap overlijdt op 17 februari 1971 in Amsterdam, 58 jaar oud,
Gerardus Johannes Fleminks overlijdt op 16 januari 1969 in Amsterdam, 58 jaar oud.

Raap - Konings (1940)       schema 2141

Pieter Raap, geboren op 13 mei 1917 in Amsterdam, zoon van Pieter Sibrand Raap en Cornelia van Kimmenaede, trouwt omstreeks 1940 met Johanna Maria Konings, geboren op 5 mei 1919 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.


XXII

Raap - Vetman (1839)       schema 213

Willem Raap, geboren op 23 juni 1812 in de Wieringerwaard, zoon van Adrianus Janszoon Raap en Dieuwertje Breed, trouwt omstreeks 1839 met Maartje Dirkse Vetman, gedoopt op 29 mei 1799 in Barsingerhorn, dochter van Dirk Vetman en Willemtje Vos,
Uit dit huwelijk zij twee kinderen bekend,

Dieuwertje Raap, geboren op 23 oktober 1839 in de Zijpe,
Antje Raap, geboren op 15 januari 1842 in Schagen (Wieringerwaard),

Willem Raap overlijdt op 4 januari 1896 in de Wieringerwaard, 83 jaar oud.


XXIII

Krigee - Raap (1864)       schema 213

Dieuwertje Raap, geboren op 23 oktober 1839 in de Zijpe, dochter van Willem Raap en Maartje Dirkse Vetman, trouwt omstreeks 1864 met Jacob Krigee, geboren op 23 oktober 1830 in de Zijpe, zoon van Hendrik Krigee en Trijntje Veter,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Willem Krigee, geboren in 1865 in de Zijpe,
Hendrik Krigee, geboren in 1867 in de Zijpe,
Anna Krigee, geboren in 1870 in de Zijpe,
Marie Krigee, geboren in 1877 in de Zijpe,

Dieuwertje Raap overlijdt op 4 november 1903 in Den Helder, 64 jaar oud,
Jacob Krigee overlijdt op 4 november 1903 in den Helder, 73 jaar oud.


XXIV

Krigee - Weij (1891)       schema 213

Willem Krigee, geboren in 1865 in de Zijpe, zoon van Dieuwertje Raap en Jacob Krigee, trouwt omstreeks 1891 met Aaltje Weij, geboren in 1865 in Callantsoog,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrik Krigee, geboren in 1892 in Zaandam.

Krigee - van der Ham ( )       schema 213

Hendrik Krigee, geboren in 1867 in de Zijpe, zoon van Dieuwertje Raap en Jacob Krigee, trouwt met Grietje van der Ham, geboren in 1871 in de Wieringerwaard, dochter van Cornelis van der Ham en Maartje Jongejan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Arend - Krigee ( )       schema 213

Anna Krigee, geboren in 1870 in de Zijpe, dochter van Dieuwertje Raap en Jacob Krigee, trouwt met Johann Joachim Arend, geboren in 1868 in Buiksloot, zoon van Johann Joachim Arend en Aaltje Veltman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Groen - Krigee ( )       schema 213

Marie Krigee, geboren in 1877 in de Zijpe, dochter van Dieuwertje Raap en Jacob Krigee, trouwt met Jacob Groen, geboren in 1868 in Westzaan, zoon van Gerbrand Groen en Aafje Heijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Krigee - Schoone ( )       schema 213

Hendrik Krigee, geboren in in 1892 in Zaandam, zoon van Willem Krigee en Aaltje Weij, trouwt met Guurtje Schoone, geboren in 1892 in Wormerveer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Lubbers - Raap (1871)       schema 213

Antje Raap, geboren op 15 januari 1842 in Schagen, dochter van Willem Raap en Maartje Dirkse Vetman, trouwt op 20 oktober 1870 in Beverwijk met Wijnand Lubbers, geboren op 24 september 1844 in Beverwijk, zoon van Jan Lubbers en Elisabeth Nijman,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Lubbers, geboren in 1872 in Beverwijk,
Maria Lubbers, geboren in 1873 in Beverwijk,
Leendert Lubbers, geboren in 1878 in Beverwijk.


XXIV

Lubbers - van der Does (1895)       schema 213

Jan Lubbers, geboren in 1872 in Beverwijk, zoon van Antje Raap en Wijnand Lubbers, trouwt op 22 augustus 1895 in Velsen met Jannetje van der Does, geboren in 1873 in Velsen, dochter van Jacob van der Does en Dieuwertje Roos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Lubbers - Ales (1898)       schema 213

Jan Lubbers, geboren in 1872 in Beverwijk, zoon van Antje Raap en Wijnand Lubbers, hertrouwt op 27 oktober 1898 met Antje Ales, geboren in 1873 in Velsen, dochter van Auke Ales en Johanna Meijer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Heer - Lubbers ( )       schema 213

Maria Lubbers, geboren in 1873 in Beverwijk, dochter van Antje Raap en Wijnand Lubbers, trouwt met Hendrik Cornelis Heer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Gelder - Lubbers (1919)       schema 213

Maria Lubbers, geboren in 1873 in Beverwijk, dochter van Antje Raap en Wijnand Lubbers, hertrouwt op 19 december 1919 met Adrianus Johannes de Gelder, geboren in 1858 in Delft, zoon van Wouter Gerardus de Gelder en Geertruij van Mierlo,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Lubbers - Meijer (1899)       schema 213

Leendert Lubbers, geboren in 1878 in Beverwijk, zoon van Antje Raap en Wijnand Lubbers, trouwt op 17 augustus 1899 met Elisabeth Catharina Meijer, geboren in 1871 in Amsterdam, dochter van Petrus Johannes Nicolaas Meijer en Haduwij van Soest,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Henderika Elisabeth Lubbers, geboren in 1901 in Velsen.


XXV

van den Berg - Lubbers (1919)       schema 213

Henderika Elisabeth Lubbers, geboren in 1901 in Velsen, dochter van Leendert Lubbers en Elisabeth Catharina Meijer, trouwt op 2 januari 1919 in Velsen met Albertus van den Berg, geboren in 1895 in Hillegom, zoon van Hein van den Berg en Anna Maria Does,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XX

Raap - Komen (1755)       schema 213

Adriaan Adriaanszoon Raap, gedoopt op 10 augustus 1728 in de Zijpe, zoon van Adrianus Willemszoon Raap en Maartje Willems Wagemaker, trouwt omstreeks 1755 met Aagje Claas Komen, geboren in de Wieringerwaard, dochter van Sijmon de Waard en Antje Jans,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maartje Raap, gedoopt op 14 maart 1756,
Klaas Raap, gedoopt op 12 november 1758 en in 1759 overleden,

Adriaan Adriaanszoon Raap, overlijdt op 30 april 1781, 52 jaar oud.


XXI

Geel - Raap ( )       schema 213

Maartje Raap, gedoopt op 14 maart 1756, dochter van Adriaan Adriaanszoon Raap en Aagje Claas Komen, trouwt met Jan Jacobszoon Geel, gedoopt op 12 juni 1757 in de Zijpe, zoon van Jacob Janszoon Geel en Maartje Ariens Kossen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maartje Geel, geboren op 5 augustus 1782 in de Zijpe,

Maartje Raap overlijdt op 18 mei 1798 in de Zijpe, 42 jaar oud,
Jan Jacobszoon Geel overlijdt op 22 februari 1824 in de Zijpe, 66 jaar oud.


XXII

Stam - Geel (1810)       schema 213

Maartje Geel, geboren op 5 augustus 1782 in de Zijpe, dochter van Maartje Raap en Jan Jacobszoon Geel, trouwt op 20 januari 1810 met Jan Cornelis Stam, geboren op 15 augustus 1775 in Dirkshorn, weduwenaar van Antje Klaas Dovis,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacob Stam, geboren op 27 augustus 1810 in de Zijpe,

Maartje Geel overlijdt op 7 januari 1845 in de Zijpe, 62 jaar oud,
Jan Cornelis Stam overlijdt op 1 februari 1823 in de Zijpe, 47 jaar oud.


XXIII

Stam - Takes (1838)       schema 213

Jacob Stam, geboren op 27 augustus 1810 in de Zijpe, zoon van Maartje Geel en Jan Cornelis Stam, trouwt op 26 mei 1838 in de Zijpe met Guurtje Elderts Takes, geboren op 23 januari 1815 in de Zijpe, dochter van Aldert Takes en Geertje Jongejan,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Pieter Stam, geboren op 11 juni 1839 in de Zijpe,
Jan Stam, geboren op 15 februari 1843 in de Zijpe en op 9 augustus 1845 in de Zijpe overleden,
Cornelis Stam, geboren op 11 april 1845 in ´t Zandt,
Geertje Stam, geboren op 20 april 1847 in ´t Zandt,
Maartje Stam, geboren op 12 juni 1850 in ´t Zandt,
Jan Stam, geboren op 2 april 1853 in de Zijpe en op 4 juli 1853 in de Zijpe overleden,
Jansje Stam, geboren op 10 augustus 1855 in de Zijpe,

Jacob Stam overlijdt op 13 mei 1888 in de Zijpe, 77 jaar oud,
Guurtje Elderts Takes overlijdt op 19 april 1904 in de Zijpe, 89 jaar oud.


XXIV

Stam - Kos (1861)       schema 213

Pieter Stam, geboren op 11 juni 1839 in de Zijpe, zoon van Jacob Stam en Guurtje Elderts Takes, trouwt op 4 mei 1861 in de Zijpe met Trijntje Kos, geboren op 8 maart 1842 in de Zijpe, dochter van Arie Kos en Trijntje Brommer,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jacob Stam, geboren op 15 augustus 1862 in de Zijpe,
Arie Stam, geboren op 2 juni 1864 in de Zijpe,
Pieter Stam, geboren op 23 mei 1866 in de Zijpe,
Trijntje Stam, geboren op 18 juni 1868 in de Zijpe,
Cornelis Stam, geboren op 31 januari 1870 in de Zijpe,
Jan Stam, geboren op 27 november 1871 in de Zijpe,
Dirk Stam, geboren op 25 november 1873 in de Zijpe,
Geertje Stam, geboren op 30 december 1875 in de Zijpe,

Trijntje Kos overlijdt op 16 november 1877 in de Zijpe, 35 jaar oud.

Stam - Boekel ( )       schema 213

Pieter Stam, geboren op 11 juni 1839 in de Zijpe, zoon van Jacob Stam en Guurtje Elderts Takes, hertrouwt met Antje Boekel, in 1862 in Callantsoog, dochter van Gerrit Boekel en Trijntje Kooij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Stam overlijdt in Heiloo.


XXV

Stam - Meijer (1886)       schema 213

Jacob Stam, geboren in 1863 in de Zijpe, zoon van Pieter Stam en Trijntje Kos, trouwt op 7 mei 1886 met Jansje Meijer, geboren in 1862 in de Zijpe, dochter van Fredrik Meijer en Trijntje Koger,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jansje Meijer overlijdt op 26 oktober 1894 in Apeldoorn (Het Loo), 31 of 32 jaar oud.

Stam - de Groot (1895)       schema 213

Arie Stam, geboren op 2 juni 1864 in de Zijpe, zoon van Pieter Stam en Trijntje Kos, trouwt op 19 december 1895 in Purmerend met Alida Geertruida de Groot, geboren op 11 december 1872 in Purmerend, dochter van Maarten de Groot en Anna Maria Visscher,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Catharina Alida Geertruida Stam, geboren op 3 oktober 1896 in Purmerend,
Martinus Adrianus Stam, geboren op 5 augustus 1899 in Purmerend,

Arie Stam, belastingontvanger, overlijdt op 27 september 1939 in Purmerend, 75 jaar oud,
Alida Geertruida de Groot overlijdt op 11 april 1934 in Haarlem, 61 jaar oud.


XXVI

Blom - Stam (1926)       schema 213

Catharina Alida Geertruida Stam, geboren op 3 oktober 1896 in Purmerend, dochter van Arie Stam en Alida Geertruida de Groot, trouwt omstreeks 1926 met Leo Danielszoon Blom, geboren op 28 Oktober 1898, zoon van Daniel Gerrit Blom en Betje Koe,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anneke Blom, geboren op 5 maart 1927 in Purmerend,

Catharina Alida Geertruida Stam, lerares, overlijdt op 16 februari 1974 in Hilversum, 77 jaar oud,
Leo Danielszoon Blom, violist, overlijdt op 19 september 1992, 93 jaar oud.


XXVII

Makkinje - Blom (1954)       schema 213

Anneke Blom, geboren op 5 maart 1927 in Purmerend, dochter van Catharina Alida Geertruida Stam en Leo Danielszoon Blom, trouwt op 29 mei 1954 in Hilversum met Aalt Makkinje, geboren op 29 april 1921 in Amsterdam, zoon van Aalt Makkinje en Gerritje van den Bosch,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sandra Makkinje, geboren op 24 september 1955 in Weesp,
Linda Makkinje, geboren op 27 oktober 1961 in Weesp,
Leo Makkinje, geboren op 6 februari 1967 in Weesp.


XXVI

Stam - Lebeau (1922)       schema 213

Martinus Adrianus Stam, geboren op 5 augustus 1899 in Purmerend, zoon van Arie Stam en Alida Geertruida de Groot, trouwt op 3 juli 1922 in Haarlem met Lena Lebeau, geboren op 3 september 1898 in Elburg, dochter van Jacques Charles Lebeau en Lena Hendrika Langenberg,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jette Stam, geboren op 18 juli 1927 in Rotterdam,

Het huwelijk wordt in 1943 door echtscheiding ontbonden.

Stam - Beese (1934)       schema 213

Martinus Adrianus Stam, geboren op 5 augustus 1899 in Purmerend, zoon van Arie Stam en Alida Geertruida de Groot, hertrouwt op 14 oktober 1934 te Moskou met Charlotte Ida Anna Beese, geboren op 28 januari 1903 in Reisicht/Silezië,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 12 maart 1936 in den Haag door echtscheiding ontbonden.

Stam - Beese (1936)       schema 213

Martinus Adrianus Stam, geboren op 5 augustus 1899 in Purmerend, zoon van Arie Stam en Alida Geertruida de Groot, hertrouwt op 6 augustus 1936 te Amsterdam met Charlotte Ida Anna Beese, geboren op 28 januari 1903 in Reisicht/Silezië,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 23 augustus 1945 te Amsterdam door echtscheiding ontbonden,

Charlotte Ida Anna Beese, overlijdt op 16 november 1988 in Krimpen aan de IJssel, 85 jaar oud.

Stam - Heller (1946)       schema 213

Martinus Adrianus Stam, geboren op 5 augustus 1899 in Purmerend, zoon van Arie Stam en Alida Geertruida de Groot, hertrouwt op 24 april 1946 met Olga Heller, geboren op 9 september 1911 in Safed Pal/Palestina,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Martinus Adrianus Stam, architect/meubelontwerper, is begraven op 23 februari 1986 in Goldbach, kanton Zurich, 86 jaar oud.


XXV

Stam - Willems (1892)       schema 213

Pieter Stam, geboren op 23 mei 1866 in de Zijpe, zoon van Pieter Stam en Trijntje Kos, trouwt op 2 januari 1892 te New Jersey met Amelia Elisabeth Aletta Willems, geboren op 31 oktober 1867 in Rotterdam, dochter van Hendrik Nicolaas Willems en Klasina Johanna de Visser,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Peter Stam , geboren op 9 november 1892 in Paterson,
Clazina Johanna Stam, geboren op 22 december 1894 in Paterson, overleden in 1997,
Henry Nicholas Stam, geboren op 5 januari 1897 in Paterson,
Jacob Stam, geboren op 18 september 1899 in Paterson,
Harry Stam, geboren op 30 december 1901 in Paterson,
Catherine Stam, geboren op 24 maart 1904 in Paterson,
John Cornelius Stam, geboren op 18 januari 1907 in Paterson,
Cornelius Richard Stam, geboren op 27 mei 1908 in Paterson/New Jersey,
Amelia Alida Gertrude Stam, geboren op 11 november 1911 in Paterson,

Pieter Stam overlijdt op 10 juni 1940 in Paterson (New Yersey, USA),
Amelia Elisabeth Aletta Willems overlijdt op 3 augustus 1961 in Paterson/New Jersey, 93 jaar oud.


XXVI

Stam - Gardenier (1916)       schema 213

Peter Stam, geboren op 9 november 1892 in Paterson, zoon van Pieter Stam en Amelia Elisabeth Aletta Willems, trouwt omstreeks 1916 met Margaret Gardenier, geboren op 19 augustus 1889,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend ,

Peter Stam, geboren op 26 april 1917 in Paterson,
John Stam, geboren in 1918,
Margaret Lois Stam, geboren in 1920,
Ruth Wilma Stam, geboren in 1924.


XXVII

Stam - Kennedy (1943)       schema 213

Peter Stam, geboren op 26 april 1917 in Paterson, zoon van Pieter Stam en Amelia Elisabeth Aletta Willems, trouwt in 1943 met Mary Louise Kennedy,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Bruce Stam, geboren in de Congo,
Marilyn Stam, geboren in de Congo,
Peter Blair Stam, geboren in de Congo,
Sharon Stam, geboren in 1944 in de Congo,

Mary Louise Kennedy overlijdt in 1989.

Stam - Jensen (1990)       schema 213

Peter Stam, geboren op 26 april 1917 in Paterson, zoon van Pieter Stam en Amelia Elisabeth Aletta Willems, hertrouwt in 1990 met Jeanelle Jensen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jeanelle Jensen overlijdt in 1997.

Stam - Zillger (1999)       schema 213

Peter Stam, geboren op 26 april 1917 in Paterson, zoon van Pieter Stam en Amelia Elisabeth Aletta Willems, hertrouwt in 1999 met Anne Zillger,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Stam - Bonnie ( )       schema 213

John Stam, geboren in 1918, zoon van Pieter Stam en Amelia Elisabeth Aletta Willems, trouwt met Bonnie,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Stam - van Dine (1924)       schema 213

Henry Nicholas Stam, geboren op 5 januari 1897 in Paterson, zoon van Pieter Stam en Amelia Elisabeth Aletta Willems, trouwt omstreeks 1924 met Betty van Dine, dochter van Frank van Dine en Arilla Rhinesmith,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dorothy Stam, geboren in 1925 in Paterson.


XXVII

Schneider - Stam (1948)       schema 213

Dorothy Stam, geboren in 1925 in Paterson, dochter van Henry Nicholas Stam en Betty van Dine, trouwt omstreeks 1948 met Dr. Chester Schneider,
Uit dit huwelijk vier kinderen bekend,

Barbara Schneider,
Jeffrey Schneider,
John Schneider,
Judy Schneider.


XXVI

Stam - Scott (1933)       schema 213

John Cornelius Stam, geboren op 18 januari 1907 in Paterson, zoon van Pieter Stam en Amelia Elisabeth Aletta Willems, trouwt op 25 oktober 1933 te Jinan/China met Elisabeth Alden Scott, geboren op 22 februari 1906 in Albion (USA), dochter van Charles Ernest en Clara Heywood Scott,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Helen Priscilla Stam, geboren op 11 september 1934 in Wuhu/China

Stam - Winter ( )       schema 213

Cornelius Richard Stam, geboren op 27 mei 1908 in Paterson/New Jersey, zoon van Pieter Stam en Amelia Elisabeth Aletta Willems, trouwt met Henrietta Winter,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen kind bekend.

Stam - Wahlstrom ( )       schema 213

Cornelius Richard Stam, geboren op 27 mei 1908 in Paterson/New Jersey, zoon van Pieter Stam en Amelia Elisabeth Aletta Willems, hertrouwt met Ruth Wahlstrom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen kind bekend.


XXV

van Twuiver - Stam (1892)       schema 213

Trijntje Stam, geboren in 1868 in de Zijpe, dochter van Pieter Stam en Trijntje Kos, trouwt op 17 september 1892 in de Zijpe met Hendrik van Twuiver, geboren in 1871 in de Wieringerwaard, zoon van Cornelis van Twuiver en Guurtje Jimmink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Stam - Leibbrandt (1903)       schema 213

Cornelis Stam, arts, geboren in 1870 in de Zijpe, zoon van Pieter Stam en Trijntje Kos, trouwt op 16 juli 1903 in Wormerveer met Theodora Johanna Leibbrandt, geboren in 1867 in Alkmaar, dochter van Christiaan Hendrik Leibbrandt en Trijntje Anes Zwaal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Stam - Smit (1895)       schema 213

Jan Stam, korenmolenaar, geboren in 1872 in de Zijpe, zoon van Pieter Stam en Trijntje Kos, trouwt op 8 juni 1895 met Cornelia Smit, geboren in 1876 in de Zijpe, dochter van Cornelis Smit en Maartje Breed,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Smit overlijdt op 27 april 1901 in Amsterdam, 25 jaar oud.

Stam - Akkerman (1904)       schema 213

Jan Stam, korenmolenaar, geboren in 1872 in de Zijpe, zoon van Pieter Stam en Trijntje Kos, hertrouwt op 29 juni 1904 met Hendrika Akkerman, geboren op 14 september 1875 in Oudorp, dochter van Jan Akkerman en Maria Olij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Stam - Thomasz (1871)       schema 213

Cornelis Stam, geboren op 11 april 1845 in ´t Zandt, zoon van Jacob Stam en Guurtje Elderts Takes, trouwt op 7 mei 1871 in de Zijpe met Antje Cornelis Thomasz, geboren op 10 februari 1847 in Callantsoog, dochter van Cornelis Thomasz en Antje Blom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Stam overlijdt op 5 oktober 1901 in de Zijpe, 56 jaar oud,
Antje Cornelis Thomasz overlijdt op 23 maart 1920 in de Zijpe, 73 jaar oud.

Jimmink - Stam (1868)       schema 213

Geertje Stam, geboren op 20 april 1847 in ´t Zandt, dochter van Jacob Stam en Guurtje Elderts Takes, trouwt op 26 april 1868 in de Zijpe met Hendrik Jimmink, geboren op 3 februari 1846 in de Zijpe, zoon van Daniel Willems Jimmink en Maartje Hendriks Waiboer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Geertje Stam overlijdt op 24 september 1868 in de Zijpe, 21 jaar oud,

Jimmink - Stam (1871)       schema 213

Maartje Stam, geboren op 12 juni 1850 in ´t Zandt, dochter van Jacob Stam en Guurtje Elderts Takes, trouwt op 21 mei 1871 in de Zijpe met Hendrik Jimmink, geboren op 3 februari 1846 in de Zijpe, zoon van Daniel Willems Jimmink en Maartje Hendriks Waiboer, weduwnaar van Geertje Stam,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Daniel Jimmink, geboren in 1874 in Zijpe,
Jacob Jimmink, geboren in 1879 in De Zijpe,
Guurtje Jimmink, geboren in 1884 in Zijpe,
Willem Jimmink, geboren in 1890 in Zijpe,

Maartje Stam overlijdt op 11 april 1935 in Bergen, 84 jaar oud,
Hendrik Jimmink overlijdt op 22 juli 1911 in St.Maartensbrug, 65 jaar oud.


XXV

Jimmink - Hopman (1900)       schema 213

Daniel Jimmink, geboren in 1874 in de Zijpe, zoon van Maartje Stam en Hendrik Jimmink, trouwt op 26 januari 1900 met Maria Hopman, geboren in 1876 in Sloten, dochter van Jacob Hopman en Aaltje Kant,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jimmink - Blaauboer (1906)       schema 213

Jacob Jimmink, geboren in 1879 in de Zijpe, zoon van Maartje Stam en Hendrik Jimmink, trouwt op 5 mei 1906 met Christina Wilhelmina Blaauboer, geboren in 1879 in de Zijpe, dochter van Willem Blaauboer en Antje Schenk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vis - Jimmink (1909)       schema 213

Guurtje Jimmink, geboren in 1884 in de Zijpe, dochter van Maartje Stam en Hendrik Jimmink, trouwt op 6 februari 1909 in de Zijpe met Albert Vis, geboren in 1885 in Barsingerhorn, zoon van Simon Vis en Geertruida de Zeeuw,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Jimmink - Bakker (1919)       schema 213

Willem Jimmink, geboren in 1890 in de Zijpe, zoon van Maartje Stam en Hendrik Jimmink, trouwt op 29 april 1919 in Barsingerhorn met Neeltje Bakker, geboren in 1896 in Barsingerhorn, dochter van Cornelis Bakker en Liefje Helder,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Kater - Stam (1875)       schema 213

Jansje Stam, geboren 10 augustus 1855 in de Zijpe, dochter van Jacob Stam en Guurtje Elderts Takes, trouwt op 9 mei 1875 in de Zijpe met Dirk Krijnszoon Kater, geboren op 25 maart 1853 in de Wieringerwaard, zoon van Krijn Janszoon Kater en Aaltje Dirks Dissel,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Krijn Kater, geboren op 12 januari 1876 in De de Zijpe, overleden op 17 augustus 1877 in De Zijpe,
Jacob Kater, geboren op 12 maart 1877 in De de Zijpe, overleden op 24 mei 1878 in de Zijpe,
Alida Kater, geboren in 1879 in de Zijpe,
Krijn Kater, geboren in 1880 in de Zijpe,
Guurtje Kater, geboren op 11 april 1881 in de Zijpe,
Anna Kater, geboren op 12 februari 1883 in de Wieringerwaard,

Jansje Stam overlijdt op 20 oktober 1884 in de Wieringerwaard, 29 jaar oud.


XXV

Kaan - Kater (1900)       schema 213

Alida Kater, geboren in 1879 in de Zijpe, dochter van Jansje Stam en Dirk Krijnszoon Kater, trouwt op 6 mei 1900 met Henricus Kaan, geboren in 1868 in de Wieringerwaard, zoon van Klaas Kaan en Trijntje Schenk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kater - Sleutel (1912)       schema 213

Krijn Kater, geboren in 1880 in de Zijpe, zoon van Jansje Stam en Dirk Krijnszoon Kater, trouwt op 9 juni 1912 in de Wieringerwaard met Guurtje Sleutel, geboren in 1890 in de Wieringerwaard , dochter van Dirk Dirkszoon Sleutel en Grietje Smit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Nobel - Kater (1911)       schema 213

Anna Kater, geboren op 12 februari 1883 in de Wieringerwaard, dochter van Jansje Stam en Dirk Krijnszoon Kater, trouwt op 28 april 1911 in de Wieringerwaard met Cornelis Nobel, geboren op 10 februari 1885 in Winkel, zoon van Aldert Nobel en Grietje Butter,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Nobel overlijdt op 10 januari 1967 in Sint Maartensbrug, 81 jaar oud.


XX

Raap - Breet (1755)       schema 2141

Jan Johannes Raap, gedoopt op 12 november 1730, zoon van Adrianus Willemszoon Raap en Maartje Willems Wagemaker, trouwt omstreeks 1755 met Geertje Cornelis Breet, gedoopt op 4 april 1734, dochter van Cornelis Janszoon Breet en Neeltje Jans Kuijpers,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Adrianus Raap, gedoopt op 17 oktober 1756.


XXI

Raap - Tegel (1781)       schema 2141

Adrianus Raap, gedoopt op 17 oktober 1756, zoon van Jan Johannes Raap en Geertje Cornelis Breet, trouwt omstreeks 1781 met Antje Jans Tegel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Geertje Raap, gedoopt op 24 februari 1782 in Schagen en voor 1788 overleden,
Maartje Raap, gedoopt op 1 juni 1785 in Schagen en op 4 november 1831 in Schagen overleden,
Geertje Raap, gedoopt op 30 december 1788 in Schagen,

Antje Jans Tegel, overlijdt op 15 maart 1792 in Schagen.


XX

Raap - Schaap (1764)       schema 2142

Pieter Adriaanszoon Raap, gedoopt op 28 juni 1733 in Oude Sluis, zoon van Adrianus Willemszoon Raap en Maartje Willems Wagemaker, trouwt omstreeks 1764 met Jantje Lammers Schaap,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Maartje Raap, gedoopt op 10 februari 1765,
Dieuwertje Pieters Raap, gedoopt op 23 november 1766 in Oude Sluis,
Adrianus Raap, gedoopt op 4 september 1768 en op 15 september 1768 overleden,
Neeltje Raap, gedoopt op 22 oktober 1769,
Geertruij Raap, gedoopt op 31 maart 1771,
Adrianus Raap,, gedoopt op 5 maart 1775 in de Zijpe

Pieter Adriaanszoon Raap, overlijdt op 1 september 1814 in Oude Sluis, 81 jaar oud.


XXI

Zeeman - Raap (1804)       schema 2142

Maartje Raap, gedoopt op 10 februari 1765, dochter van Pieter Adriaanszoon Raap en Jantje Lammers Schaap, trouwt omstreeks 1804 met Cornelis Zeeman, geboren in Keinsmerbrug (Zijpe), gedoopt op 25 september 1768 in Oude Sluis, zoon van Jan Zeeman, en Maartje Eerstens,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jan Cornelis Zeeman, geboren op 29-08-1790 in de Zijpe,
Pieter Zeeman, gedoopt op 29 april 1792 in Harenkarspel,
Gijsbert Zeeman, geboren in 1795 in de Zijpe,
Klaas Zeeman, geboren in 1798 in de Zijpe,
Maartje Zeeman, geboren in 1803 in de Zijpe,
Jannetje Zeeman, geboren in 1805 in de Zijpe,

Maartje Raap overlijdt op 21 januari 1832 in de Zijpe, 66 jaar oud,
Cornelis Zeeman overlijdt op 21 januari 1832 in ´t Zandt, 63 jaar oud.


XXII

Zeeman - Pons (1826)       schema 2142

Gijsbert Zeeman, geboren in 1795 in de Zijpe, zoon van Maartje Raap en Cornelis Zeeman, trouwt op 23 april 1826 met Jannetje Pons, geboren in 1797 in de Zijpe, dochter van Dirk Pons en Maartjen Ellen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maartje Zeeman, geboren in 1828 in de Zijpe,

Gijsbert Zeeman overlijdt op 10 februari 1876 in Anna Paulowna, 80 of 81 jaar oud,
Jannetje Pons overlijdt op 17 april 1859 in de Zijpe, 61 of 62 jaar oud.


XXIII

Bakker - Zeeman (1859)       schema 2142

Maartje Zeeman, geboren in 1828 in de Zijpe, dochter van Gijsbert Zeeman en Jannetje Pons, trouwt op 31 december 1859 in de Zijpe met Dirk Bakker, geboren in 1833 in den Helder, zoon van Jacob Bakker en Maartje Pons,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

Zeeman - Keizer (1819)       schema 2142

Klaas Zeeman, geboren in 1798 in de Zijpe, zoon van Maartje Raap en Cornelis Zeeman, trouwt op 1 augustus 1819 met Guurtje Keizer, geboren in 1800 in de Zijpe, dochter van Jan Keizer en Guurtje Kuijper,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Cornelis Zeeman, geboren in 1819 in de Zijpe, overleden op 14 oktober 1819 in de Zijpe,
Maartje Zeeman, geboren in 1821 in de Zijpe,
Jan Zeeman, geboren in 1824 in de Zijpe,
Cornelis Zeeman, geboren in 1827 in de Zijpe,
Guurtje Zeeman, geboren in 1829 in de Zijpe,
Jannetje Zeeman, geboren in 1836 in de Zijpe,
Pieter Zeeman, geboren in 1840 in de Zijpe.


XXIII

Hoekma - Zeeman (1840)       schema 2142

Maartje Zeeman, geboren in 1821 in de Zijpe, dochter van Klaas Zeeman en Guurtje Keizer, trouwt op 7 juni 1840 met Jan Willem Hoekma, geboren in 1813 in Enkhuizen, zoon van Meijle Hoekma en Cornelia Hofman,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Cornelia Hoekma, geboren in 1841 in Heerhugowaard, overleden op 2 augustus 1847 in Heerhugowaard,
Klaas Hoekma, geboren op 14-07-1842 in Heerhugowaard, overleden op 15 juli 1852 in Heerhugowaard,
Guurtje Hoekma, geboren in 1846 in Heerhugowaard, overleden op 10 augustus 1847 in Heerhugowaard,
Cornelia Hoekma, geboren in 1849 in Heerhugowaard, overleden op 4 juni 1853 in Heerhugowaard,
Jan Willem Hoekma, geboren in 1852 in Heerhugowaard, overleden op 19 juni 1853,

Jan Willem Hoekma overlijdt op 11 maart 1853 in Heerhugowaard, 39 of 40 jaar oud..

Haringhuizen - Zeeman (1855)       schema 2142

Maartje Zeeman, geboren in 1821 in de Zijpe, dochter van Klaas Zeeman en Guurtje Keizer, hertrouwt op 5 oktober 1855 in Oude Niedorp met Klaas Haringhuizen, geboren in 1812 in Abbekerk, zoon van Dirk Haringhuizen en Aafje Koster,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Keetje Haringhuizen, geboren in 1856 in Oude Niedorp,
Guurtje Haringhuizen, geboren in 1860 in Oude Niedorp,
Klaas Haringhuizen, geboren in 1863 in Oude Niedorp,

Maartje Zeeman overlijdt op 27 november 1903 in de Zijpe, 81 of 82 jaar oud,
Klaas Haringhuizen overlijdt op 5 maart 1891 in de Zijpe, 78 of 79 jaar oud.


XXIV

Gootjes - Haringhuizen (1880)       schema 2142

Keetje Haringhuizen, geboren in 1856 in Oude Niedorp, dochter van Maartje Zeeman en Klaas Haringhuizen, trouwt op 21 augustus 1880 met Jan Gootjes, geboren in 1856 in de Zijpe, zoon van Jan Gootjes en Pietertje Breed,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Gootjes overlijdt op 20 juni 1906 in de Zijpe, 49 of 50 jaar oud.

Hoekma - Haringhuizen (1910)       schema 2142

Keetje Haringhuizen, geboren in 1856 in Oude Niedorp, dochter van Maartje Zeeman en Klaas Haringhuizen, hertrouwt op 20 oktober 1910 met Meile Hoekma, geboren in 1843 in Enkhuizen, zoon van Meijle Hoekma en Anthonia Kwaad,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Slot - Haringhuizen (1886)       schema 2142

Guurtje Haringhuizen, geboren in 1860 in Oude Niedorp, dochter van Maartje Zeeman en Klaas Haringhuizen, trouwt op 25 september 1886 met Hendrik Slot, geboren in 1861 in de Zijpe, zoon van Jan Slot en Guurtje Buis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Haringhuizen - Nap (1891)       schema 2142

Klaas Haringhuizen, geboren in 1863 in Oude Niedorp, zoon van Maartje Zeeman en Klaas Haringhuizen, trouwt op 19 juli 1891 met Maartje Nap, geboren in 1869 in Oudorp, dochter van Cornelis Nap en Aagje Muller,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Zeeman - Steven (1853)       schema 2142

Jan Zeeman, geboren in 1824 in de Zijpe, zoon van Klaas Zeeman en Guurtje Keizer, trouwt op 11 juni 1853 met Maartje Steven, dochter van Cornelis Steven en Aagtje Frans,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maartje Steven overlijdt voor 1874.

Zeeman - Hartog (1874)       schema 2142

Jan Zeeman, geboren in 1824 in de Zijpe, zoon van Klaas Zeeman en Guurtje Keizer, hertrouwt op 26 september 1874 met Willemtje Hartog, geboren in 1851 in Sint Maarten, dochter van Jacob Hartog en Aaltje Holstein,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Klaas Zeeman, geboren in 1878 in de Zijpe,
Jacob Zeeman, geboren in 1879 in de Zijpe.


XXIV

Zeeman - Buik (1901)       schema 2142

Klaas Zeeman, geboren in 1878 in de Zijpe, zoon van Jan Zeeman en Willemtje Hartog, trouwt op 2 november 1901 met Maartje Buik, geboren in 1879 in Callantsoog, dochter van Klaas Buik en Maartje Baken,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Zeeman - Kuiper (1907)       schema 2142

Jacob Zeeman, geboren in 1879 in de Zijpe, zoon van Jan Zeeman en Willemtje Hartog, trouwt op 2 mei 1907 met Aafje Kuiper, geboren in 1886 in den Helder, dochter van Jacob Kuiper en Maartje Grin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Zeeman - Struijf (1857)       schema 2142

Cornelis Zeeman, geboren in 1827 in de Zijpe, zoon van Klaas Zeeman en Guurtje Keizer, trouwt op 14 maart 1857 met Trijntje Struijf, geboren in 1840 in de Zijpe, dochter van Jan Struijf en Aagtje Dissel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Linden - Zeeman (1850)       schema 2142

Guurtje Zeeman, geboren in 1829 in de Zijpe, dochter van Klaas Zeeman en Guurtje Keizer, trouwt op 19 mei 1850 in Oude Niedorp met Antonie van der Linden, geboren in 1824 in Alkmaar, zoon van Antonie van der Linden en Helena Groenewoud ,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Antonie van der Linden, geboren op 29 december 1850 in Oude Niedorp,
Nicolaas van der Linden, geboren in 1855 in Nieuwe Niedorp, overleden op 2 augustus 1863 in de Zijpe,
Johannes van der Linden, geboren in 1857 in Haarlemmermeer, overleden op 4 september 1883 in de Zijpe,
Cornelis van der Linden, geboren in 1860 in Haringkarspel,
Guurtje van der Linden, geboren op 12 december 1863 in de Zijpe, overleden op 16 december 1863 in de Zijpe,
Guurtje van der Linden, geboren in 1866 in de Zijpe, overleden op 17 februari 1882 in de Zijpe,
Maria Helena van der Linden, geboren op 24 oktober 1866 in de Zijpe,
Johanna van der Linden, geboren op 26 januari 1871 in de Zijpe.


XXIV

van der Linden - Gielens (1879)       schema 2142

Antonie van der Linden, geboren 29 december 1850 in Oude Niedorp, zoon van Guurtje Zeeman en Antonie van der Linden, trouwt op 25 oktober 1879 in Schagen met Henrica Gielens, geboren op 2 december 1860 in Schagen, dochter van Michael Gielens en Leentje Wolters,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend ,

Antonius Michiel van der Linden, geboren in 1881 in de Zijpe,
Michiel Martinus van der Linden, geboren in 1886 in de Zijpe,
Geertruida Helena van der Linden, geboren in 1887 in de Zijpe,
Martinus Johannes Josephus van der Linden, geboren in 1889 in de Zijpe,
Hendricus Johannes van der Linden, geboren in 1891 in de Zijpe,
Cornelis Johannes van der Linden, geboren in 1894 in de Zijpe,
Leonard Adrianus van der Linden, geboren in februari 1896 in de Zijpe, overleden op 10 maart 1896 in de Zijpe,
Leonardus Adrianus van der Linden, geboren in 1899 in de Zijpe.


XXV

van der Linden - Pettersson (1908)       schema 2142

Antonius Michiel van der Linden, geboren in 1881 in de Zijpe, zoon van Antonie van der Linden en Henrica Gielens, trouwt op 5 november 1908 in Amsterdam met Emma Elisabeth Anna Pettersson, geboren in 1883 in Amsterdam, dochter van Johan Alfred Pettersson en Anna Elisabeth Maria de Mulder,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Linden - Burger (1907)       schema 2142

Michiel Martinus van der Linden, geboren in 1886 in de Zijpe, zoon van Antonie van der Linden en Henrica Gielens, trouwt op 11 september 1907 te Amsterdam met Tona Anna Burger, geboren in 1880 in Nieuwer-Amstel, dochter van Johannes Jacobus Burger en Anna Christina van Keulen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Dekker - van der Linden (1911)       schema 2142

Geertruida Helena van der Linden, geboren in 1887 in de Zijpe, dochter van Antonie van der Linden en Henrica Gielens, trouwt op 27 mei 1911 met Cornellis Petrus Dekker, geboren in 1889 in Schagen, zoon van Thijs Dekker en Aagje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Linden - Sneekes (1918)       schema 2142

Martinus Johannes Josephus van der Linden, geboren in 1889 in de Zijpe, zoon van Antonie van der Linden en Henrica Gielens, trouwt op 13 april 1918 met Anna Sneekes, geboren in 1890 in de Zijpe, dochter van Klaas Sneekes en Geertje van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Linden - Smit (1915)       schema 2142

Hendricus Johannes van der Linden, geboren in 1891 in de Zijpe, zoon van Antonie van der Linden en Henrica Gielens, trouwt op 19 juni 1915 met Maria Christina Smit, geboren in 1890 in de Zijpe, dochter van Jan Smit en Alida Strooper,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Linden - Filarski (1921)       schema 2142

Cornelis Johannes van der Linden, geboren in 1894 in de Zijpe, zoon van Antonie van der Linden en Henrica Gielens, trouwt op 28 juli 1921 in Amsterdam met Alida Maria Filarski, geboren in 1895 in Amsterdam, dochter van Lodewijk Christiaan Filarski en Christina Jacoba Bouwhuis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Linden - Sneekes (1919)       schema 2142

Leonardus Adrianus van der Linden, geboren in 1899 in de Zijpe, zoon van Antonie van der Linden en Henrica Gielens, trouwt op 18 oktober 1919 met Trijntje Sneekes, geboren in 1897 in de Zijpe, dochter van Klaas Sneekes en Geertje van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van der Linden - Stroomer (1884)       schema 2142

Cornelis van der Linden, geboren in 1860 in Haringkarspel, zoon van Guurtje Zeeman en Antonie van der Linden, trouwt op 1 juni 1884 in Schoorl met Veronica Stroomer, geboren in 1860 in Schagen, dochter van Jan Stroomer en Anna Balvers,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Anthonius Gerardus van der Linden, geboren in 1886 in de Zijpe,
Geertruida van der Linden, geboren in 1888 in de Zijpe, overleden op 2 april 1891 in de Zijpe,
Geertruida van der Linden, geboren in 1892 in de Zijpe, overleden op 3 maart 1894 in de Zijpe,
Adranus Cornelis van der Linden, geboren in 1894 in de Zijpe,


XXV

van der Linden - Tibboel (1909)       schema 2142

Anthonius Gerardus van der Linden, geboren in 1886 in de Zijpe, zoon van Cornelis van der Linden en Veronica Stroomer, trouwt op 6 oktober 1909 in Schoten met Mathilda Tibboel, geboren in 1891 in Heemstede, dochter van Gerardus Tibboel en Jansje Haakmeester,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van der Linden - Meulenbroek (1921)       schema 2142

Adranus Cornelis van der Linden, geboren in 1894 in de Zijpe, zoon van Cornelis van der Linden en Veronica Stroomer, trouwt op 2 februari 1921 in Haarlemmerliede met Maria Anna Meulenbroek, geboren in 1894 in Deventer, dochter van Bernardus Lambertus Meulenbroek en Hermina Lemmerman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Kamp - van der Linden (1887)       schema 2142

Maria Helena van der Linden, geboren op 24 oktober 1866 in de Zijpe, dochter van Guurtje Zeeman en Antonie van der Linden, trouwt op 14 januari 1887 met Arie Kamp, geboren op 23 augustus 1863 in Schagen, zoon van Jan Kamp en Jansje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Zwarenkant - van der Linden (1891)       schema 2142

Johanna van der Linden, geboren op 26 januari 1871 in de Zijpe, dochter van Guurtje Zeeman en Antonie van der Linden, trouwt op 15 augustus 1891 in de Zijpe met Pieter Zwarenkant, geboren op 1 maart 1870 in Petten, zoon van Jacob Zwarenkant en Neeltje Jongers,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Geertje Helena Zwarenkant, geboren in 1892 in Amsterdam,
Cornelia Johanna Zwarenkant, geboren in 1894 in Amsterdam,
Jacoba Antonia Zwarenkant, geboren in 1896 in Amsterdam,
Jacobus Cornelis Zwarenkant, geboren in 1901 in Amsterdam,
Maria Helena Zwarenkant, geboren in 1902 in Amsterdam,
Antonius Petrus Zwarenkant, geboren in 1903 in Amsterdam,
Wilhelmina Petronella Zwarenkant, geboren op 19 oktober 1911 in Amsterdam.


XXV

Beijlsmit - Zwarenkant (1912)       schema 2142

Geertje Helena Zwarenkant, geboren in 1892 in Amsterdam, dochter van Johanna van der Linden en Pieter Zwarenkant, trouwt op 22 mei 1912 met Johannes Beijlsmit, geboren in 1889 in Amsterdam, zoon van Adrianus Beijlsmit en Adriana Kuiper,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Rutten - Zwarenkant (1919)       schema 2142

Cornelia Johanna Zwarenkant, geboren in 1894 in Amsterdam, dochter van Johanna van der Linden en Pieter Zwarenkant, trouwt op 19 februari 1919 met Gerardus Hendrikus Rutten, geboren in 1894 in Nieuwer-Amstel, zoon van Johannes Jacobus Rutten en Elisabeth Semler,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Erhardt - Zwarenkant (1919)       schema 2142

Jacoba Antonia Zwarenkant, geboren in 1896 in Amsterdam, dochter van Johanna van der Linden en Pieter Zwarenkant, trouwt op 22 oktober 1919 met Johann Erhardt, geboren in 1896 in Amsterdam, zoon van Joseph Valentin Erhardt en Geertrui van Beeren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Zwarenkant - de Graaff (1921)       schema 2142

Jacobus Cornelis Zwarenkant, geboren in 1901 in Amsterdam, zoon van Johanna van der Linden en Pieter Zwarenkant, trouwt op 19 januari 1921 met Gerritje Maria de Graaff, geboren in 1901 in Amsterdam, dochter van Roelof de Graaff en Hendrika Johanna Waudman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Goossens - Zwarenkant (1926)       schema 2142

Maria Helena Zwarenkant, geboren in 1902 in Amsterdam, dochter van Johanna van der Linden en Pieter Zwarenkant, trouwt op 28 oktober 1926 met Nicolaas Anton Goossens, geboren op 25 juli 1898 in Amsterdam, zoon van Hendrikus Adrianus Goossens en Wilhelmina Frederica Vossevelde,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Zwarenkant - Jansen (1926)       schema 2142

Antonius Petrus Zwarenkant, geboren in 1903 in Amsterdam, zoon van Johanna van der Linden en Pieter Zwarenkant, trouwt op 10 november 1926 met Elbertha Jansen, geboren in 1906 in Amsterdam, dochter van Cornelis Jansen en Adriana Bottenheft,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Laarhoven - Zwarenkant (1930)       schema 2142

Wilhelmina Petronella Zwarenkant, geboren op 19 oktober 1911 in Amsterdam, dochter van Johanna van der Linden en Pieter Zwarenkant, trouwt op 21 mei 1930 met Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, geboren op 28 mei 1907 in Amsterdam, zoon van Henricus Laarhoven en Anna Adriana Walstein ,
Uit dit huwelijk zijn veertien kinderen bekend,

Anna Adriana Laarhoven,
Antonius Franciscus Laarhoven,
Bernardus Nicolaas Maria Laarhoven,
Christina Wilhelmina Laarhoven,
Cornelis Jacobus Laarhoven,
Gerardus Bernardus Laarhoven,
Henricus Gerardus Johannes Laarhoven,
Jacoba Josephina Maria Laarhoven,
Johanna Laarhoven,
Johannes GerardusLaarhoven,
Maria Helena Laarhoven,
Pieter Henricus Laarhoven,
Wilhelmina Petronella Maria Laarhoven, geboren op 18 november 1940 in Amsterdam,
Martinus Petrus Laarhoven, geboren op 28 oktober 1951 in Amsterdam,

Wilhelmina Petronella Zwarenkant overlijdt op 16 september 1999 in Amsterdam, 87 jaar oud,
Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven overlijdt op 15 februari 1997 in Amsterdam, 89 jaar oud.


XXVI

Verheijen - Laarhoven ( )       schema 2142

Anna Adriana Laarhoven, dochter van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, trouwt met Cornelis Verheijen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Diana Wilhelmina Verheijen,
Franciscus Bernardus Matheus Verheijen,
Leonardus Gerardus Jacobus Verheijen.

Laarhoven - van Zanten ( )       schema 2142

Antonius Franciscus Laarhoven, zoon van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, trouwt met Cornelia Elisabeth Maria van Zanten,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Martijn Laarhoven,
Patrick Petrus Laarhoven.

Laarhoven - Lammers ( )       schema 2142

Antonius Franciscus Laarhoven, zoon van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, hertrouwt met Marion Lammers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Laarhoven - Verhagen ( )       schema 2142

Bernardus Nicolaas Maria Laarhoven, zoon van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, trouwt met Elisabeth Cornellia Maria Verhagen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Brian Martinus Laarhoven,
Raymond Bernardus Reinier Laarhoven.

Hoefsmit - Laarhoven ( )       schema 2142

Christina Wilhelmina Laarhoven, dochter van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, trouwt met Tommy Hoefsmit,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Cindy Hoefsmit,
Gert Jan Hoefsmit,
Joke Hoefsmit,
Maiko Hoefsmit.

Laarhoven - van Horssen ( )       schema 2142

Cornelis Jacobus Laarhoven, zoon van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, trouwt met Elisabeth van Horssen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Esther Ida Elisabeth Laarhoven,
Maarten David Laarhoven.

Laarhoven - Koekoek ( )       schema 2142

Gerardus Bernardus Laarhoven, zoon van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, trouwt met Lambertha Koekoek, geboren op 27 februari 1946 in Amsterdam
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Judith Laarhoven,
Lea Laarhoven.

Laarhoven - Stocks ( )       schema 2142

Henricus Gerardus Johannes Laarhoven, zoon van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, trouwt met Catharina Maria Stocks,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Elisabeth Maria Laarhoven,
Gerarda Maria Laarhoven,
Paulus Bernardus Laarhoven.

de Bruijn - Laarhoven ( )       schema 2142

Jacoba Josephina Maria Laarhoven, dochter van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, trouwt met Nicolaas de Bruijn,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Marisca de Bruijn,

Schnater - Laarhoven ( )       schema 2142

Johanna Laarhoven, dochter van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, trouwt met Martinus Josephus Schnater,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Claudia Schnater,
Patricia Schnater

Laarhoven - Graaff ( )       schema 2142

Johannes Gerardus Laarhoven, zoon van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, trouwt met Carolina Maria Graaff,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Anouschka Carolina Laarhoven,
Astrid Theresa Maria Laarhoven,
Eduard Pieter Laarhoven,
Josephina Ann Wilhelmina Laarhoven,
Mattheus Henricus Laarhoven,
Olaf Bernardus Everardus Laarhoven,
Victor Servatius Leonardus Laarhoven.

Ooms - Laarhoven ( )       schema 2142

Maria Helena Laarhoven, dochter van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, trouwt met Arie Ooms,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Brigitte Ooms,
Vera Ooms.

Laarhoven - de Broeder ( )       schema 2142

Pieter Henricus Laarhoven, zoon van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, trouwt met Petronella Helena de Broeder,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Marie-Louise Laarhoven,
Maurice Henri Bernardus Johan Laarhoven.

Hoogerhout - Laarhoven ( )       schema 2142

Wilhelmina Petronella Maria Laarhoven, dochter van Wilhelmina Petronella Zwarenkant en Bernardus Gerardus Antonius Henricus Laarhoven, trouwt met Alfred Hoogerhout,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Eric Hoogerhout,
Ursula Hoogerhout.


XXIII

Buis - Zeeman (1864)       schema 2142

Jannetje Zeeman, geboren in 1836 in de Zijpe, dochter van Klaas Zeeman en Guurtje Keizer, trouwt op 16 juli 1864 met Arie Buis, geboren in 1833 in de Zijpe, zoon van Jan Buis en Neeltje Keijzer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Buis, geboren in 1866 in de Zijpe,
Guurtje Buis, geboren in 1869 in de Zijpe,

Jannetje Zeeman overlijdt op 20 januari 1881 in de Zijpe, 44 of 45 jaar oud.


XXIV

Buis - Hopman (1889)       schema 2142

Jan Buis, geboren in 1866 in de Zijpe, zoon van Jannetje Zeeman en Arie Buis, trouwt op 27 april 1889 met Trijntje Hopman, geboren in 1864 in de Zijpe, dochter van Klaas Hopman en Trijntje de Jong,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Buis -Swaerts (1912)       schema 2142

Jan Buis, geboren in 1866 in de Zijpe, zoon van Jannetje Zeeman en Arie Buis, hertrouwt op 23 november 1912 met Margaretha Hendrina Swaerts, geboren in 1863 in de Zijpe, dochter van Anthonie Jacobus Swaerts en Neeltje Mooijboer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hoofd - Buis (1898)       schema 2142

Guurtje Buis, geboren in 1869 in de Zijpe, dochter van Jannetje Zeeman en Arie Buis, trouwt op 2 april 1898 met Willem Hoofd, geboren in 1866 in de Zijpe, zoon van Jacob Hoofd en Maartje Akkerhuis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Pool - Buis (1910)       schema 2142

Guurtje Buis, geboren in 1869 in de Zijpe, dochter van Jannetje Zeeman en Arie Buis, hertrouwt op 12 mei 1910 met Cornelis Pool, geboren 1864 in Schoorl, zoon van Jan Pool en Trijntje de Jong,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Zeeman - Schrijver (1869)       schema 2142

Pieter Zeeman, geboren in 1840 in de Zijpe, zoon van Klaas Zeeman en Guurtje Keizer, trouwt op 19 juni 1869 met Maartje Schrijver, geboren in 1845 in de Zijpe, dochter van Jan Schrijver en Maartje Pranger,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

Visscher - Zeeman (1823)       schema 2142

Maartje Zeeman, geboren in 1803 in de Zijpe, dochter van Maartje Raap en Cornelis Zeeman, trouwt op 18 februari 1823 met Cornelis Visscher, geboren in de Zijpe, zoon van Lourens Visscher en Dieuwertje Heinstman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Droog - Zeeman (1823)       schema 2142

Jannetje Zeeman, geboren in 1805 in de Zijpe, dochter van Maartje Raap en Cornelis Zeeman, trouwt op 25 oktober 1823 in de Zijpe met Jan Droog, geboren in 1793 in Velsen, zoon van Albert Droog en Johanna Verzijlberg,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jannetje Droog, geboren in januari 1824 in de Zijpe, overleden op 26 februari 1825 in de Zijpe,

Jannetje Zeeman overlijdt op 2 februari 1824, 18 of 19 jaar oud.


XXI

Kater - Raap (1792)       schema 2142

Dieuwertje Pieters Raap, gedoopt op 23 november 1766 in Oude Sluis, dochter van Pieter Adriaanszoon Raap en Jantje Lammers Schaap, trouwt omstreeks 1792 met Albert Kater,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelis Kater, geboren in 1792 in de Zijpe.

Wagemaker - Raap (1800)       schema 2142

Dieuwertje Pieters Raap, gedoopt op 23 november 1766 in Oude Sluis, dochter van Pieter Adriaanszoon Raap en Jantje Lammers Schaap, hertrouwt omstreeks 1800 met Klaas Dirks Wagemaker,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dirk Wagenmaker, geboren op 30 augustus 1801 in de Zijpe, overleden op 24 september 1801 in de Zijpe.


XXII

Kater - Blom (1820)       schema 2142

Cornelis Kater, geboren in 1792 in de Zijpe, zoon van Dieuwertje Pieters Raap en Albert Kater, trouwt op 29 april 1820 in deZijpe met Trijntje Blom, geboren in 1791 in Sint Maarten, dochter van Jacob Pieters Blom en Jannetje Sasker,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Aldert Kater, geboren in 1822 in de Zijpe, overleden op 11 juli 1825 in de Zijpe,
Aldert Kater, geboren in 1829 in de Zijpe, overleden op 14 maart 1830 in de Zijpe.

Kater - Slikker (1824)       schema 2142

Cornelis Kater, geboren in 1792 in de Zijpe, zoon van Dieuwertje Pieters Raap en Albert Kater, hertrouwt op 24 januari 1824 in de Zijpe met Trijntje Slikker, geboren in 1801 in de Wieringerwaard, dochter van Jan Slikker en Dieuwertje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Dieuwertje Kater, geboren op 8 auguatua 1824 in de Zijpe,
Maartje Kater, geboren op 1 januari 1826 in de Zijpe,
Antje Kater, geboren op 16 oktober 1827 in de Zijpe, overleden op 8 november 1842 in de Zijpe,
Aldert Kater, geboren in 1829 in de Zijpe, overleden op 14 maart 1830 in de Zijpe,
Aldert Kater, geboren op 19 september 1830 in de Zijpe,
Jan Kater, geboren op 6 januari 1833 in de Zijpe,
Dirk Kater, geboren op 1 november 1840 in de Zijpe, overleden op 25 januari 1841 in de Zijpe,
Trijntje Kater, geboren op 8 mei 1842 in de Zijpe.


XXIII

Kossen - Kater (1854)       schema 2142

Maartje Kater, geboren op 1 januari 1826 in de Zijpe, dochter van Cornelis Kater en Trijntje Slikker, trouwt op 26 november 1854 in de Wieringerwaard met Cornelis Kossen, geboren in 1815, zoon van Klaas Kossen en Maartje Rampen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Klaas Kossen, geboren in 1858 in Wieringerwaard,


XXIV

Kossen - Wijn (1879)       schema 2142

Klaas Kossen, geboren in 1858 in Wieringerwaard, zoon van Maartje Kater en Cornelis Kossen, trouwt op 4 mei 1879 met Grietje Wijn, geboren in 1859 in de Wieringerwaard, dochter van Pieter Wijn en Trijntje Kuiper,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Cornelis Kossen, geboren in 1883 in de Wieringerwaard,
Trijntje Kossen, geboren in 1884 in Anna Paulowna, overleden op 30 april 1891 in Anna Paulowna,
Maartje Kossen, geboren in 1886 in de Wieringerwaard,
Jannetje Kossen, geboren in 1888 in de Wieringerwaard,
Trijntje Kossen, geboren in 1891 in Anna Paulowna,
Aafje Kossen, geboren in 1896 in Anna Paulowna,

Klaas Kossen overlijdt op 25 januari 1928 in Anna Paulowna, 69 of 70 jaar oud,
Grietje Wijn overlijdt op 1 juni 1925 in Heerhugowaard, 65 of 66 jaar oud.


XXV

Kossen - Kaaij (1909)       schema 2142

Cornelis Kossen, geboren in 1883 in Wieringerwaard, zoon van Klaas Kossen en Grietje Wijn, trouwt op 22 mei 1909 te Winkel met Aaltje Kaaij, geboren in 1887 in Winkel, dochter van Klaas Kaaij en Neeltje de Maijer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vader - Kossen (1909)       schema 2142

Maartje Kossen, geboren in 1886 in de Wieringerwaard, dochter van Klaas Kossen en Grietje Wijn, trouwt op 21 mei 1909 Anna Paulowna met Jan Vader, geboren in 1888 in den Helder, zoon van Herman Vader en Maartje IJfs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vader - Kossen (1911)       schema 2142

Jannetje Kossen, geboren in 1888 in de Wieringerwaard, dochter van Klaas Kossen en Grietje Wijn, trouwt op 15 september 1911 in Anna Paulowna met Jacob Vader, geboren in 1892 in den Helder, zoon van Herman Vader en Maartje IJfs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Keesman - Kossen (1913)       schema 2142

Trijntje Kossen, geboren in 1891 in Anna Paulowna, dochter van Klaas Kossen en Grietje Wijn, trouwt op 6 juni 1913 in Anna Paulowna met Willem Keesman, geboren in 1892 in Bodegraven, zoon van Cornelis Keesman en Antje Rietvink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kolle - Kossen (1913)       schema 2142

Aafje Kossen, geboren in 1896 in Anna Paulowna, dochter van Klaas Kossen en Grietje Wijn, trouwt op 28 maart 1913 in Anna Paulowna met Cornelis Kolle, geboren in 1883 in de Haarlemmermeer, zoon van Cornelis Kolle en Maartje Bokhoven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Kater - Slikker (1858)       schema 2142

Aldert Kater, geboren in 1831 in de Zijpe, zoon van Cornelis Kater en Trijntje Slikker, trouwt op 4 november 1858 in de Wieringerwaard met Antje Slikker, geboren in 1836 in Barsingerhorn, dochter van Simon Slikker en Geertje Keuris,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Catharina Kater, geboren in 1860 in Schagen,
Simon Kater, geboren op 13februari 1861 in de Zijpe, overleden op 22 februari 1861 in de Zijpe,
Simon Kater, geboren op 30 maart 1862 in de Zijpe, overleden op 18 april 1862 in de Zijpe,
Simon Kater, geboren in 1865,
Cornelis Kater, geboren in mei 1868 in de Zijpe, overleden op 22 juli 1868 in de Zijpe,
Dieuwertje Kater, geboren in 1873 in de Zijpe,
Antje Kater, geboren in 1877 in de Zijpe.


XXIV

Buisman - Kater (1885)       schema 2142

Catharina Kater, geboren in 1860 in Schagen, dochter van Aldert Kater en Antje Slikker, trouwt op 9 mei 1885 in de Zijpe met Reindert Buisman, geboren op 8 maart 1862 in Keinsmerbrug, de Zijpe, zoon van Jan Dirkszen Buisman en Dirkje Bleij,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Dirkje Buisman, geboren op 6 juli 1885 in Keinsmerbrug, de Zijpe,
Aldert Buisman, geboren op 8 augustus 1886 in Keinsmerbrug, de Zijpe, overleden op 5 mei1915 in Maarn,
Jan Buisman, geboren op 28 september 1888 in Keinsmerbrug, de Zijpe.


XXV

Kapitein - Buisman (1914)       schema 2142

Dirkje Buisman, geboren op 6 juli 1885 in Keinsmerbrug, de Zijpe, dochter van Catharina Kater en Reindert Buisman, trouwt op 27 februari 1914 in Anna Paulowna met Christianus Jacobus Kapitein, geboren in 1887 in de Zijpe, zoon van Dirk Kapitein en Trijntje Schuit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Buisman - van der Werf (1891)       schema 2142

Jan Buisman, geboren op 28 september 1888 in Keinsmerbrug, de Zijpe, zoon van Catharina Kater en Reindert Buisman, trouwt op 1 maart 1891 de Wieringerwaard met Alida van der Werf, geboren op 1 maart 1891 in de Wieringerwaard, dochter van Pieter van der Werf en Antje de Graaf,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Catharina Buisman, geboren op 14 november 1913 in Anna Paulowna,
Albertus Buisman, geboren op 7 mei 1922 in Anna Paulowna.


XXIV

Kater - Gorter (1888)       schema 2142

Simon Kater, geboren in 1865, zoon van Aldert Kater en Antje Slikker, trouwt op 15 april 1888 in de Wieringerwaard met Antje Gorter, geboren in 1867, dochter van Jan Gorter en Grietje Jes,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Aldert Kater, geboren in 1894 in de Wieringerwaard.

van Zoonen - Kater (1893)       schema 2142

Dieuwertje Kater, geboren in 1873 in de Zijpe, dochter van Aldert Kater en Antje Slikker, trouwt op 16 april 1893 in de Wieringerwaard met Arie van Zoonen, geboren in 1869 in Barsingerhorn, zoon van Gerrit van Zoonen en Dirkje Koorn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Trijntje van Zoonen, geboren in 1900 in Wieringen,
Dirktje van Zoonen, geboren in 1901 in de Wieringerwaard,

Het huwelijk wordt op 9 oktober 1925 door echtscheiding ontbonden.

Posthumus - Kater (1903)       schema 2142

Antje Kater, geboren in 1877 in de Zijpe, dochter van Aldert Kater en Antje Slikker, trouwt op 1 mei 1903 in Schagen met Jan Posthumus, geboren in 1870 in Opsterland, zoon van Anne Pieters Posthumus en Trina Johanna Hanzon,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Kater - Hartman (1919)       schema 2142

Aldert Kater, geboren in 1894 in de Wieringerwaard, zoon van Simon Kater en Antje Gorter, trouwt op 3 mei 1919 in de Zijpe met Dirkje Hartman, geboren in 1898 in Schagen, dochter van Gerrit Hartman en Trijntje Hakof,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Olie - van Zoonen (1922)       schema 2142

Trijntje van Zoonen, geboren in 1900 in Wieringen, dochter van Dieuwertje Kater en Arie van Zoonen, trouwt op 14 juni 1922 in Alkmaar met Krijn Olie, geboren in 1896 in Alkmaar, zoon van Dirk Olie en Trijntje Peijs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 2 mei 1930 door echtscheiding ontbonden.

Molenaar - van Zoonen (1919)       schema 2142

Dirktje van Zoonen, geboren in 1901 in de Wieringerwaard, dochter van Dieuwertje Kater en Arie van Zoonen, trouwt op 31 oktober 1919 met Anthonie Molenaar, geboren in 1897 in Hoorn, zoon van Rijkens Molenaar en Grietje Wessels,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Kater - van Schoorl (1859)       schema 2142

Jan Kater, geboren op 6 januari 1833 in de Zijpe, zoon van Cornelis Kater en Trijntje Slikker, trouwt op 30 juli 1859 met Evertje van Schoorl, geboren op 18 mei 1836, dochter van Cornelis van Schoorl en Evertje Bakker,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Cornelis Kater, geboren in 1860 in de Zijpe, overleden op 23 december 1868 in Zijpe,
Gerrit Kater, geboren in 1862, overleden op 26-08-1883 in Gouda,
Evertje Kater, geboren in 1865 in de Zijpe,
Trijntje Kater, geboren in 1868 in Petten, overleden op 26 oktober 1874 in de Zijpe,
Grietje Kater, geboren in 1873, overleden op 23 maart 1875 in Gouda,
Cornelis Kater, geboren in 1876, overleden op 18 augustus 1876 in Gouda,
Cornelis Kater, geboren in 1879, overleden op 11 april 1879 in Gouda,

Jan Kater overlijdt op 5 november 1902 in Gouda, 69 jaar oud,
Evertje van Schoorl overlijdt op 23 juni 1910 in Gouda, 74 jaar oud.


XXIV

Jansen - Kater (1888)       schema 2142

Evertje Kater, geboren in 1865 in de Zijpe, dochter van Jan Kater en Evertje van Schoorl, trouwt op 19 december 1888 met Wilhelmus Jacobus Jansen, geboren in 1867 in Gouda, zoon van Jacobus Bernardus Jansen en Anna Maria Oosterling,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jacobus Bernardus Jansen, geboren in 1890 in Gouda,
Evertje Jansen, geboren in 1891, overleden op 29 september 1893 in Gouda,
Anna Maria Jansen, geboren in 1892 in Gouda,
Evertje Jansen, geboren in 1896 in Gouda,
Geertruida Jansen, geboren in 1898, overleden op 16 juli 1898 in Gouda,

Evertje Kater overlijdt op 14 december 1904 in Gouda, 38 of 39 jaar oud.


XXV

Jansen - Laurier (1913)       schema 2142

Jacobus Bernardus Jansen, geboren in 1890 in Gouda, zoon van Evertje Kater en Wilhelmus Jacobus Jansen, trouwt op 14 mei 1913, met Carolina Maria Laurier, geboren in 1896 in Gouda, dochter van Theodorus Laurier en Cornelia Louisa Braat,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Verwaal - Jansen (1915)       schema 2142

Anna Maria Jansen, geboren in 1892 in Gouda, dochter van Evertje Kater en Wilhelmus Jacobus Jansen, trouwt op 29 december 1915 te Gouda, met Hendrik Verwaal, geboren in 1893 in Reeuwijk, zoon van Hendrik Verwaal en Cornelia Vermeulen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Wit - Jansen (1915)       schema 2142

Evertje Jansen, geboren in 1896 in Gouda, dochter van Evertje Kater en Wilhelmus Jacobus Jansen, trouwt op 3 november 1915 te Gouda, met Gerrit de Wit, geboren in 1891 in Nieuwkoop, zoon van Jacobus de Wit en Helena van Diemen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Langedijk - Kater (1868)       schema 2142

Trijntje Kater, geboren op 8 mei 1842 in de Zijpe, dochter van Cornelis Kater en Trijntje Slikker, trouwt op 7 juni 1868 met Pieter Langedijk, geboren in 1845 in de Wieringerwaard, zoon van Jan Langedijk en Aagtje Schrieken,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jan Langedijk, geboren op 9 december 1868 in de Wieringerwaard,
Trijntje Langedijk, geboren in 1870 in Anna Paulowna, overleden op 06 oktober 1870 in Anna Paulowna,
Cornelis Langedijk, geboren in 1871 in Anna Paulowna, overleden op 23 april 1872 in Anna Paulowna,
Cornelis Langedijk, geboren op 22 december 1872 in Anna Paulowna, overleden op 5 januari 1873 in Anna Paulowna.


XXIV

Langedijk - Kuilman (1897)       schema 2142

Jan Langedijk, geboren op 9 december 1868 in de Wieringerwaard, zoon van Trijntje Kater en Pieter Langedijk, trouwt op 8 mei 1897, in de Zijpe met Neeltje Kuilman, geboren op 28 juni 1871 in de Zijpe, dochter van Martinus Kuilman en Maartje Kooij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

Raap - Bes (1801)       schema 2142

Adrianus Raap, gedoopt op 5 maart 1775 in de Zijpe, zoon van Pieter Adriaanszoon Raap en Jantje Lammers Schaap, trouwt omstreeks 1801 met Lijsbeth Pieters Bes,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Raap, gedoopt op 6 november 1801,
Cornelis Raap, gedoopt op 31 juli 1805,

Adrianus Raap overlijdt op 1 september 1828 in de Zijpe, 53 jaar oud.


XXII

Raap - Stompedissel ( )       schema 2142

Cornelis Raap, gedoopt op 31 juli 1805, zoon van Adrianus Raap en Lijsbeth Pieters Bes, trouwt met Juidikje Stompedissel, dochter van Barend Stompedissel en Hilletje Von,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Raap - Middelie ( )       schema 2142

Cornelis Raap, gedoopt op 31 juli 1805, zoon van Adrianus Raap en Lijsbeth Pieters Bes, hertrouwt met Dieuwertje Middelie, geboren in 1810 in de Zijpe, dochter van Jacob Middelie en Neeltje de Jong,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Raap overlijdt op 21 januari 1875, 69 jaar oud.


XX

Raap - Oosterman (1769)       schema 221

Willem Adrianus Raap, geboren in 1734, zoon van Adrianus Willemszoon Raap en Maartje Willems Wagemaker, trouwt omstreeks 1769 met Trijntje Huiberts Oosterman, gedoopt op 14 juni 1739, dochter van Huibert Claase Oosterman en Trijn Ariens,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Adriaan Raap, gedoopt op 24 maart 1770 in ´t Zandt en op 19 januari 1829 in Oude Sluis overleden,
Huibert Raap, gedoopt op 1 september 1771 in Oude Sluis en in 1772 in Oude Sluis overleden,
Maartje Raap, gedoopt op 17 oktober 1773 in Oude Sluisen op 26 november 1843 in de Zijpe overleden,
Huibert Raap, gedoopt op 01 januari 1775 in Oude Sluis en in 1776 in Oude Sluis overleden,
Cornelis Raap, gedoopt op 28 juni 1776 in Oude Sluis/Oude Schagerbrug en op 22 september 1836 in de Zijpe overleden,
Huibert Raap, gedoopt op 3 juni 1781 in Oude Sluis en in 1782 in Oude Sluis overleden,

Willem Adrianus Raap, overlijdt op 1 maart 1785, 50 of 51 jaar oud,
Trijntje Huiberts Oosterman, overlijdt op 30 januari 1808, 68 jaar oud.

Raap - de Waard (1766)       schema 2142

Klaas Adriaanszoon Raap, gedoopt op 12 november 1741, zoon van Adrianus Willemszoon Raap en Maartje Willems Wagemaker, trouwt omstreeks 1766 met Maartje Cornelis de Waard,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Elisabeth Raap, gedoopt op 9 november 1766 in Schagerbrug en op 26 november 1824 in Sint Maarten overleden,

Klaas Adriaanszoon Raap, overlijdt op 10 oltober 1820, 78 jaar oud.


XXI

Bakker - Raap ( )       schema 2142

Elisabeth Raap, gedoopt op 9 november 1766 in Schagerbrug, dochter van Klaas Adriaanszoon Raap en Maartje Cornelis de Waard, trouwt met Klaas Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elisabeth Raap, overlijdt op 26 november 1824 in Sint Maarten, 58 jaar oud,
Klaas Bakker, belastingontvanger, overlijdt op 3 juni 1835.


XXI

Raap - Groet (1799)       schema 221

Adriaan Raap, gedoopt op 24 maart 1770 in ´t Zandt, zoon van Willem Adrianus Raap en Trijntje Huiberts Oosterman, trouwt omstreeks 1799 met Guurtje Dircks Groet, gedoopt op 15 juli 1770 in de Wieringerwaard, dochter van Dirk Janszoon Groet en Dieuwertje Pieters Rentenaar,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Trijntje Raap, geboren op 29 oktober 1799 in de Zijpe,
Dieuwertje Raap, geboren op 5 april 1800 in de Zijpe, gedoopt op 13 april 1800 en op 31 oktober 1816 in Oud Sluis overleden,
Maartje Raap, geboren op 23 december 1801 in Barsingerhorn, gedoopt op 27 december 1801 in Koedijk en in 1804 overleden,
Maartje Raap, geboren op 20 december 1804 in Barsingerhorn, gedoopt op 13 januari 1805 in Koedijk en in 1807 overleden,
Willem Raap, geboren op 7 februari 1806 in Barsingerhorn, gedoopt op 25 december 1806 in Koedijk en op 17 april 1812 overleden,
Maartje Raap, geboren in 1807 en op 31 januari 1834 in de Zijpe,
Jantje Raap, geboren in 1808 in de Zijpe en op 23 augustus 1808 overleden,
Antje Raap, geboren in 1809 in de Zijpe,

Adriaan Raap, overlijdt op 19 januari 1829 in Oude Sluis, 58 jaar oud,
Guurtje Dircks Groet, overlijdt op 25 november 1811 in de Zijpe, 41 jaar oud.


XXII

Nieuwenhuizen - Raap (1827)       schema 221

Trijntje Raap, geboren op 29 oktober 1799 in de Zijpe, dochter van Adriaan Raap en Guurtje Dircks Groet, trouwt op 30 december 1827 in Oudesluis met Arjen Nieuwenhuizen, geboren in 1784 op Texel, zoon van Jan Rense Nieuwenhuizen en Stijntje Vlaming,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Nieuwenhuizen, geboren op 3 maart 1828 in de Zijpe, overleden op 12 mei 1829 in de Zijpe,
Jan Nieuwenhuizen, geboren op 3 september 1831 in de Zijpe,

Trijntje Raap, overlijdt op 23 mei 1874, 74 jaar oud,
Arjen Nieuwenhuizen, overlijdt op 24 maart 1856, 71 of 72 jaar oud.


XXIII

Nieuwenhuizen - Bont (1855)       schema 221

Jan Nieuwenhuizen, geboren op 3 september 1831 in de Zijpe, zoon van Trijntje Raap en Arjen Nieuwenhuizen, trouwt op 22 september 1855 in de Zijpe met Maartje Bont, geboren in 1827 in Wieringen, dochter van Cornelis Bont en Bregje de Vries,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Maartje Nieuwenhuizen, geboren op 1 februari 1856 in de Zijpe, overleden op 27 september 1857 in de Zijpe,
Cornelis Nieuwenhuizen, geboren op 18 december 1856 in de Zijpe, overleden op 24 december 1856 in de Zijpe,
Arie Nieuwenhuizen, geboren op 18 december 1856 in de Zijpe, overleden op 31 december 1856 in de Zijpe,
Maartje Nieuwenhuizen, geboren op 18 april 1858 in de Zijpe, overleden op 12 december 1858 in de Zijpe,
Maria Johanna Nieuwenhuizen, geboren in 1860 in Callantsoog,
Arie Nieuwenhuizen, geboren op 3 mei 1861 in de Zijpe, overleden op 24 mei 1861 in de Zijpe,
Adrianus Nieuwenhuizen, geboren op 9d ecember 1863 in de Zijpe, overleden op 29 februari 1864 in de Zijpe,
Adrianus Nieuwenhuizen, geboren op 31 januari 1865 in de Zijpe, overleden op 2 maart 1886 op Curacao,
Jan Nieuwenhuizen, geboren op 7 september 1866 in de Zijpe,
Trijntje Nieuwenhuizen, geboren op 17 december 1869 in den Helder,

Jan Nieuwenhuizen, overlijdt op 26 augustus 1874, 42 jaar oud.


XXIV

Boerman - Nieuwenhuizen (1889)       schema 221

Maria Johanna Nieuwenhuizen, geboren in 1860 in Callantsoog, dochter van Jan Nieuwenhuizen en Maartje Bont, trouwt op 3 augustus 1889 in de Zijpe met Pieter Boerman, geboren op 15 mei 1858 in de Zijpe, zoon van Dirk Boerman en Aaltje Leeuwen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Boerman, geboren op 5 februari 1890 in de Zijpe,
Alida Boerman, geboren in 1895 in de Zijpe,
Jan Boerman, geboren op 19 augustus 1899 in Anna Paulowna, overleden op 6 september 1899 in Anna Paulwona,

Maria Johanna Nieuwenhuizen, overlijdt op 7 januari 1922 in Anna Paulowna, 61 of 62 jaar oud.

Nieuwenhuizen - Kaper (1896)       schema 221

Jan Nieuwenhuizen, geboren op 7 september 1866 in de Zijpe, zoon van Jan Nieuwenhuizen en Maartje Bont, trouwt op 1 december 1896 met Wilhelmina Kaper, geboren op 6 januari 1871 in de Zijpe, dochter van Cornelis Kaper en Sophia Rob,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Nieuwenhuizen, overlijdt op 29 september 1897 in de Haarlemmermeer, 31 jaar oud.

Smak - Nieuwenhuizen (1892)       schema 221

Trijntje Nieuwenhuizen, geboren op 17 december 1869 in den Helder, dochter van Jan Nieuwenhuizen en Maartje Bont, trouwt op 14 januari 1892 met Lourens Smak, geboren in 1868 in den Helder, dochter van Cornelis Kaper en Sophia Rob,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Landman - Boerman (1915)       schema 221

Alida Boerman, geboren in 1895 in de Zijpe, dochter van Maria Johanna Nieuwenhuizen en Pieter Boerman, trouwt op 4 juni 1915 in Anna Paulowna met Pieter Landman, geboren in 1890 in Winkel, zoon van Harm Landman en Trijntje Kuiper,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Johanna Landman, geboren in 1916 in Anna Paulowna, overleden op 25 mei 1917 in de Zijpe,
Pieter Landman, geboren in 1918 in Anna Paulowna, overleden op 20 oktober 1918 in Anna Paulowna,
Dirk Landman, geboren in 1923 in Anna Paulowna, overleden op 18 maart 1923 in Anna Paulowna.


XXII

Hamer - Raap ( )       schema 221

Antje Raap, geboren op in 1809 in de Zijpe, dochter van Adriaan Raap en Guurtje Dircks Groet, trouwt met Nan Hamer, geboren in 1822 in Barsingerhorn, zoon van Jacob Hamer en Elisabeth Jong,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Peper - Raap ( )       schema 221

Antje Raap, geboren op in 1809 in de Zijpe, dochter van Adriaan Raap en Guurtje Dircks Groet, hertrouwt met Jacob Peper, geboren in 1783 in de Zijpe, zoon van Jan Peper en Maartje Dovis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

Vriesman - Raap (1801)       schema 221

Maartje Raap, gedoopt op 17 oktober 1773 in Oude Sluis, dochter van Willem Adrianus Raap en Trijntje Huiberts Oosterman, trouwt omstreeks 1801 met Jan Pieters Vriesman, geboren in Petten,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Vriesman, geboren in 1800 in de Zijpe,
Willem Vriesman, geboren in 1802 in de Zijpe.


XXII

Vriesman - Keizer (1826)       schema 221

Pieter Vriesman, geboren in 1800 in de Zijpe, zoon van Maartje Raap en Jan Pieters Vriesman, trouwt op 9 december 1826 met Grietje Keizer, geboren in 1794 in Schoorl, dochter van Gerrit Keizer en Susanna Baskes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vriesman - Zwart (1827)       schema 221

Willem Vriesman, geboren in 1802 in de Zijpe, zoon van Maartje Raap en Jan Pieters Vriesman, trouwt omstreeks 1827 met Grietje Zwart, geboren in 1804 in de Zijpe, dochter van Cornelis Zwart en Jannetje Wit,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maartje Vriesman, geboren op 11 april 1828 in de Zijpe.

Vriesman - Quak ( )       schema 221

Willem Vriesman, geboren in 1802 in de Zijpe, zoon van Maartje Raap en Jan Pieters Vriesman, hertrouwt met Susanna Quak, geboren in 1816, dochter van Cornelis Quak en Grietje Keijser,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vriesman - Koger (1844)       schema 221

Willem Vriesman, geboren in 1802 in de Zijpe, zoon van Maartje Raap en Jan Pieters Vriesman, hertrouwt omstreeks 1844 met Aaltje Koger, geboren in 1807 in de Zijpe, dochter van Simon Koger en Niesje Nomes,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Simon Vriesman, geboren in 1845 in de Zijpe.


XXIII

Schager - Vriesman (1852)       schema 221

Maartje Vriesman, geboren op 11 april 1828 in de Zijpe, dochter van Willem Vriesman en Grietje Zwart, trouwt op 1 mei 1852 met Jacob Schager, geboren op 18 maart 1822 in de Zijpe, zoon van Pieter Jacobs Schager en Grietje Houtkooper,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Pieter Schager, geboren op 20 september 1852 in de Zijpe,
Jan Schager, geboren op 7 maart 1854 in de Zijpe,
Geertje Schager, geboren op 12 maart 1856 in de Zijpe, overleden op 22 februari 1858 in de Zijpe,
Willem Schager, geboren op 14 november 1857 in de Zijpe, overleden op 2 juni 1858 in Zijpe,
Jacob Schager, geboren op 25 mei 1859 in de Zijpe, overleden op 12 augustus 1859 in Zijpe,

Jacob Schager, overlijdt op 30 november 1858 in de Zijpe, 36 jaar oud.

Koning - Vriesman (1861)       schema 221

Maartje Vriesman, geboren op 11 april 1828 in de Zijpe, dochter van Willem Vriesman en Grietje Zwart, hertrouwt op 5 juli 1861 in Schagen met Klaas Koning, geboren in 1825 in Sint Maarten, zoon van Maarten Koning en Neeltje Neefkes,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maarten Koning, geboren in 1864 in Schagen,
Grietje Koning, geboren in 1866 in Schagen, overleden op 21 maart 1867 in de Zijpe,
Grietje Koning, geboren in 1871 in Schagen.

Vriesman - van Dijk (1874)    schema 221   

Simon Vriesman, geboren in 1845 in de Zijpe, zoon van Willem Vriesman en Aaltje Koger, trouwt op 28 juni 1874 met Maartje van Dijk, geboren in 1841 in Oudkarspel, dochter van Pieter van Dijk en Neeltje op 't Land,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vriesman - Koorn (1880)       schema 221

Simon Vriesman, geboren in 1845 in de Zijpe, zoon van Willem Vriesman en Aaltje Koger, hertrouwt op 15 april 1880 in Oudkarspel met Antje Koorn, geboren in 1848 in Harenkarspel, dochter van Cornelis Koorn en Geertje Dekker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Schager - Bas (1879)       schema 221

Pieter Schager, geboren op 20 september 1852 in de Zijpe, zoon van Maartje Vriesman en Jacob Schager, trouwt op 2 mei 1879 in Harenkarspel met Neeltje Bas, geboren in 1860 in Harenkarspel, dochter van Pieter Bas en Grietje Bregman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maartje Schager, geboren in 1880 in Schagen,
Grietje Schager, geboren in 1889 in Schagen.

Schager - Oorthuis ( )       schema 221

Pieter Schager, geboren op 20 september 1852 in de Zijpe, zoon van Maartje Vriesman en Jacob Schager, hertrouwt met Aaltje Oorthuis, geboren in 1866 in den Helder, dochter van Douwe Oorthuis en Aaltje Wessel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Koning - Schager (1901)       schema 221

Maartje Schager, geboren in 1880 in Schagen, dochter van Pieter Schager en Neeltje Bas, trouwt op 27 september 1901 met Maarten Koning, geboren in 1878 in Sint Maarten, zoon van Simon Koning en Neeltje Dekker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bierman - Schager (1907)       schema 221

Grietje Schager, geboren in 1889 in Schagen, dochter van Pieter Schager en Neeltje Bas, trouwt op 19 september 1907 met Pieter Bierman, geboren in 1879 in Noord-Scharwoude, zoon van Jan Bierman en Trijntje Sijpheer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Schager - Oostindië (1885)       schema 221

Jan Schager, geboren op 7 maart 1854 in de Zijpe, zoon van Maartje Vriesman en Jacob Schager, trouwt op 21 februari 1885 met Marijtje Oostindië, geboren op 10 augustus 1865 in de Zijpe, dochter van Willem Oostindië en Trijntje Komen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maartje Schager, geboren op 4 oktober 1886 in Anna Paulowna,
Trijntje Schager, geboren op 2 februari 1888 in Anna Paulowna,
Jan Schager, geboren op 2 december 1889 in Anna Paulowna.

Koning - Bossen (1891)       schema 221

Maarten Koning, geboren in 1864 in Schagen, zoon van Maartje Vriesman en Klaas Koning, trouwt op 10 oktober 1891 in de Haarlemmermeer met Maria Cornelia Bossen, geboren in 1868 in de Zijpe, dochter van Maarten Bossen en Pietertje Voorthuijsen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Nicolaas Martinus Koning, geboren op 27 mei 1900 op Vlieland,
Petronella Maria Koning, geboren in 1903 op Vlieland.

Dekker - Koning (1894)       schema 221

Grietje Koning, geboren in 1871 in Schagen, dochter van Maartje Vriesman en Klaas Koning, trouwt op 12 mei 1894 in de Zijpe met Cornelis Dekker, geboren in 1866 in Barsingerhorn, zoon van Jan Dekker en Guurtje Smit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Koning - Marks (1922)       schema 221

Nicolaas Martinus Koning, geboren op 27 mei 1900 op Vlieland, zoon van Maarten Koning en Maria Cornelia Bossen, trouwt op 5 april 1922 in Ede met Anna Elisabeth Marks, geboren in 1900 in Vianen, dochter van Hermandus Marks en Geertrui Elisabeth van der Zeijden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Simonse - Koning (1921)       schema 221

Petronella Maria Koning, geboren in 1903 op Vlieland, dochter van Maarten Koning en Maria Cornelia Bossen, trouwt op 11 mei 1921 in Arnhem met Johannes Simonse, geboren in 1899 in Elburg, zoon van Cornelis Simonse en Isabella Hubertina Straet,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 24 februari 1927 te Arnhem door echtscheiding ontbonden.


XXI

Raap - Hartman (1804)       schema 221

Cornelis Raap, gedoopt op 28 juni 1776 in Oude Sluis/Oude Schagerbrug, zoon van Willem Adrianus Raap en Trijntje Huiberts Oosterman, trouwt omstreeks 1804 met Neeltje Gerrits Hartman, geboren in 1783 in Nes (Schagen),
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Willem Raap, gedoopt op 11 november 1804 in Oude Sluis en op 21 november 1804 in Oude Sluis overleden,
Willem Raap, gedoopt op 27 oktober 1805 in Oude Sluis en op 22 maart 1857 in Oude Sluis overleden,
Neeltje Raap, gedoopt op 5 april 1807 en op 9 juni 1838 in de Zijpe overleden,
Trijntje Raap, gedoopt op 30 september 1809 in de Zijpe en op 8 februati 1843 in Koegras (Callantsoog) overleden,
Gerrit Raap, gedoopt op 21 januari 1812 in de Zijpe en op 9 mei 1812 in de Zijpe overleden,
Gerrit Raap, gedoopt op 7 mei 1814 in de Zijpe en op 17 mei 1814 in de Zijpe overleden,

Cornelis Raap, overlijdt op 22 september 1836 in de Zijpe, 60 jaar oud,
Neeltje Gerrits Hartman, overlijdt op 27 maart 1826 in de Zijpe, 42 of 43 jaar oud.


XXII

Raap - Kater (1830)       schema 221

Willem Raap, gedoopt op 27 oktober 1805 in Oude Sluis, zoon van Cornelis Raap en Neeltje Gerrits Hartman, trouwt omstreeks 1830 met Neeltje Kater, geboren in 1808 in Callantsoog, dochter van Pieter Maartens Kater en Neeltje Sijbrants Kok,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Cornelis Raap, geboren op 24 april 1831 in Zijpe en op 30 oktober 1868 in Schagen overleden,
Pieter Raap, geboren op 4 april 1834 in de Zijpe,
Adrianus Raap, geboren op 28 oktober 1837 in de Zijpe en op 27 februari 1905 in Anna Paulowna overleden,
Neeltje Raap, geboren op 2 augustus 1839 in Schagerbrug en op 17 mei 1871 overleden,
Willem Raap, geboren in 1842 en op 15 juni 1843 in de Zijpe overleden,
Willem Raap, geboren op 7 juli 1844 in de Zijpe en op 20 juli 1864 in de Zijpe overleden,
Ariaantje Raap, geboren op 4 juni 1846 in de Zijpe en op 20 juli 1846 in de Zijpe overleden,

Neeltje Kater, overlijdt op 14 juli 1846 in Zijpe, 37 of 38 jaar oud.

XXII

Raap - Smit (1847)       schema 222

Willem Raap, gedoopt op 27 oktober 1805 in Oude Sluis, zoon van Cornelis Raap en Neeltje Gerrits Hartman, hertrouwt omstreeks 1847 met Catharina Smit, geboren in 1821 in Graft, dochter van Valentein Smit en Maartje Alles,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Franciscus Raap, geboren op 25 oktober 1847,
Simon Raap, geboren op 10 december 1851 in Schagen,
Joseph Raap, geboren op 23 mei 1854 in de Zijpe,
Valentein Raap, geboren op 15 oktober 1855 in de Zijpe en op 11 augustus 1861 in Schagen overleden,

Willem Raap, overlijdt op 22 maart 1857 in Oude Sluis, 51 jaar oud,


XXIII

Raap - Zwaag (1861)       schema 221

Cornelis Raap, geboren op 24 april 1831 in de Zijpe, zoon van Willem Raap en Neeltje Kater, trouwt omstreeks 1861 met Maartje Zwaag, geboren op 25 mei 1839 in Schagen, dochter van Jacob Zwaag en Neeltje Boud,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Neeltje Raap, geboren op 13 februari 1862 in Anna Paulowna,
Leuntje Raap, geboren op 25 december 1863 in Anna Paulowna,
Jannetje Raap, geboren op 1 november 1865 in Schagen en op 6 januari 1878 in Schagen overleden,
Cornelis Raap, geboren op 12 mei 1869 in Schagen en op 17 januari 1870 overleden,

Cornelis Raap, overlijdt op 30 oktober 1868 in Schagen, 37 jaar oud.


XXIV

Raap - Raap (1889)       schema 221

Neeltje Raap, geboren op 13 februari 1862 in Anna Paulowna, dochter van Cornelis Raap en Maartje Zwaag, trouwt op 2 juni 1889 in Anna Paulowna met Willem Raap, geboren op 31 januari 1862 in de Wieringerwaard, zoon van Adrianus Raap en Grietje Veeter,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Adrianus Raap, geboren op 13 april 1890 in Anna Paulowna en op 16 juli 1955 in de Wieringermeer overleden,
Cornelis Raap, geboren op 20 maart 1897 in Anna Paulowna en op 3 februari 1968 in Anna Paulowna (Vreedenhof), overleden,
Jan Raap, geboren op 2 september 1899 in Anna Paulowna en op 6 mei 1922 in Anna Paulowna overleden,

Willem Raap, overlijdt op 25 december 1930 in Anna Paulowna, 68 jaar oud.


XXV

Raap - Stipriaan (1915)       schema 221

Adrianus Raap, geboren op 13 april 1890 in Anna Paulowna, zoon van Neeltje Raap en Willem Raap, trouwt omstreeks 1915 met Grietje van Stipriaan, geboren op 20 december 1890 in Anna Paulowna, dochter van Jan van Stipriaan en Antje de Jong,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Willem Raap, geboren op 5 februari 1916 in Anna Paulowna,

Adrianus Raap, overlijdt op 16 juli 1955 in de Wieringermeer, 65 jaar oud,
Grietje van Stipriaan, overlijdt op 6 januari 1968 in Leiden, 77 jaar oud.


XXVI

Raap - Becht ( )       schema 221

Willem Raap, geboren op 5 februari 1916 in Anna Paulowna, zoon van Adrianus Raap en Grietje van Stipriaan, trouwt met Anna Becht, geboren op 25 maart 1913 in Bergen op Zoom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Raap, overlijdt op 1 oktober 1989 in Heemskerk, 73 jaar oud.


XXIV

Jonker - Raap (1884)       schema 221

Leuntje Raap, geboren op 25 december 1863 in Anna Paulowna, dochter van Cornelis Raap en Maartje Zwaag, trouwt op 27 januari 1884 in Oudkarspel met Klaas Jonker, geboren in 1862 in Oudkarspel, zoon van Jan Jonker en Geertje Bakker,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Sijmon Jonker, geboren in 1894 in Oudkarspel,

Leuntje Raap, overlijdt op 28 maart 1904 in Oudkarspel, 40 jaar oud.


XXV

Jonker - Bakker ( )       schema 221

Sijmon Jonker, geboren in 1894 in Oudkarspel, zoon van Leuntje Raap en Klaas Jonker, trouwt met Neeltje Bakker, geboren in 1893 in Anna Paulowna, dochter van Jan Bakker en Hilgonda Glim,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Raap - de Waard (1858)       schema 221

Pieter Raap, geboren op 4 april 1834 in de Zijpe, zoon van Willem Raap en Neeltje Kater, trouwt op 17 april 1858 in Schagen met Jannetje de Waard, geboren op 7 oktober 1831 in Schagen, dochter van Dirk de Waard en Trijntje Roggeveen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Neeltje Raap, geboren op 25 april 1858 in Schagen,
Dirk Raap, geboren op 30 augustus 1859 in Schagen en op 14 september 1859 in Schagen overleden,

Jannetje de Waard, overlijdt voor 1866.

Raap - Buddingh (1866)       schema 221

Pieter Raap, geboren op 4 april 1834 in de Zijpe, zoon van Willem Raap en Neeltje Kater, hertrouwt op 17 mei 1866 in Purmerend met Jantje Adriana Buddingh, geboren op 22 juli 1835 in Homoed (gemeente Valburg/Gelderland), dochter van Arien Buddingh en Adriana Hendrika Loosekoot,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Arien Johannes Raap, geboren op 15 maartt 1867 in Schagen en op 3 september 1869 in Schagen overleden,
Willem Cornelis Raap, geboren op 25 april 1868 in Schagen en op 4 augustus 1868 in Schagen overledenv Hendricus Adrianus Raap, geboren op 25 april 1868 in Schagen en op 6 augustus 1868 in Schagen overleden,
Hendrica Adriana Raap, geboren op 19 oktober 1869 in Schagen,
Catharina Johanna Raap, geboren op 4 oktober 1871,
Cornelia Raap, geboren op 23 maart 1873 in Schagen,
Arien Johannes Raap, geboren op 24 juni 1874 in Anna Paulowna.

Raap - van der Veen ( )       schema 221

Pieter Raap, geboren op 4 april 1834 in de Zijpe, zoon van Willem Raap en Neeltje Kater, hertrouwt met Hendrikje van der Veen, geboren op 14 augustus 1831 in Lemmer, dochter van Sybren Johannes van der Veen en Jeltje Jans Zeeman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Raap, overlijdt op 15 februari 1894 in Amsterdam, 59 jaar oud,


XXIV

Vis - Raap ( )       schema 221

Neeltje Raap, geboren op 25 april 1858 in Schagen, dochter van Pieter Raap en Jannetje de Waard, trouwt op 10 januari 1879 in Schagen met Jacob Vis, geboren op 20 september 1846 in Opperdoes, zoon van Jan Vis en Trijntje Berkhout,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Heij - Raap (1895)       schema 221

Hendrica Adriana Raap, geboren op 19 oktober 1869 in Schagen, dochter van Pieter Raap en Jantje Adriana Buddingh, trouwt op 16 augustus 1895 in Wageningen met Adrianus Heij, geboren op 14 april 1871 in Wageningen, zoon van Gerrit Heij en Teuntje van Aggelen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Gerrit Heij, geboren op 1 januari 1896 in Wageningen en op 7 januari 1896 in Wageningen overleden,
Pieter Heij, geboren in 1897 in Wageningen,
Anton Heij, geboren op 3 augustus 1898 in Wageningen en op 26 augustus 1898 in Wageningen overleden,
Gerrit Heij, geboren in 1902 in Zaandam.


XXV

Heij - van Keppel ( )       schema 221

Pieter Heij, geboren in 1897 in Wageningen, zoon van Hendrica Adriana Raap en Adrianus Heij, trouwt met Antje van Keppel, geboren in 1896 in Dordrecht, dochter van Willem Johannes van Keppel en Marigje van Nugteren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Heij - Perfors (1931)       schema 221

Gerrit Heij, geboren in 1902 in Zaandam, zoon van Hendrica Adriana Raap en Adrianus Heij, trouwt op 25 juni 1931 in Sloterdijk (Amsterdam) met Wilhelmina Petronella Perfors, geboren in 1905 in Amsterdam, dochter van Adrianus Martinus Perfors en Trijntje van Hoek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Cornelissen - Raap ( )       schema 221

Catharina Johanna Raap, geboren op 4 oktober 1871, dochter van Pieter Raap en Jantje Adriana Buddingh, trouwt met Gijs Cornelissen, geboren op 10 september 1869 in Anna Paulowna, zoon van Hendrik Cornelissen en Janna Crum,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Janna Cornelissen, geboren in 1893 in Amsterdam.

Raap - Steinbach ( )       schema 221

Arien Johannes Raap, geboren op 24 juni 1874 in Anna Paulowna, zoon van Pieter Raap en Jantje Adriana Buddingh, trouwt met Anna Katharina Elise Steinbach,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerritje Raap, geboren op 5 december 1901 in Duisburg,
Katharina Johanna Raap, geboren op 20 april 1904 in Duisburg,
Wijntje Johanna Raap, geboren op 14 januari 1909 in Duisburg.


XXV

Schouw - Cornelissen ( )       schema 221

Janna Cornelissen, geboren in 1893 in Amsterdam, dochter van Catharina Johanna Raap en Gijs Cornelissen, trouwt met Siebe Schouw, geboren in 1895 in Enkhuizen, zoon van Siebe Schouw en Dieuwertje Mantel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

Raap - Veeter (1861)       schema 221

Adrianus Raap, geboren op 28 oktober 1837 in de Zijpe, zoon van Willem Raap en Neeltje Kater, trouwt omstreeks 1861 met Grietje Veeter, geboren in 1835 in de Wieringerwaard, dochter van Jan Veeter en Trijntje Mosk,
Uit dit huwelijk zijn twaalf kinderen bekend,

Willem Raap, geboren op 31 januari 1862 in de Wieringerwaard en op 25 december 1930 in Anna Paulowna overleden,
Guurtje Raap, geboren op 24 april 1863 in de Wieringerwaard ev op 21 mei 1941 in ´t Zandt (gemeente Zijpe) overleden,
Jan Raap, geboren in 1864 en in 1866 overleden,
Neeltje Raap, geboren op 14 september 1865 in Anna Paulowna en op 9 november 1931 in Anna Paulowna overleden,
Trijntje Raap, geboren op 2 juni 1868 en op 14 november1868 in de Zijpe overrleden,
Trijntje Raap, geboren in oktober 1869 en op 15 november 1869 in de Zijpe overleden,
Trijntje Raap, geboren op 30 december 1870,
Jan Raap, geboren in 1872 en op 12 maart 1899 in Anna Paulowna overleden,
Cornelis Adriaanszoon Raap, geboren op 21 februari 1873 in Anna Paulowna en op 11 januari 1951 in Anna Paulowna overleden,
Trijntje Raap, geboren op 19 juli 1874 en op 4 juli 1961 in Anna Paulowna overleden,
Grietje Raap, geboren op 11 augustus 1875 in Anna Paulowna en op 15 februari 1950 in Amsterdam overleden,
Pieter Raap, geboren op 16 oktober 1877 in Anna Paulowna en op 30 oktober 1877 in Anna Paulowna overleden,

Adrianus Raap, overlijdt op 27 februari 1905 in Anna Paulowna, 67 jaar oud.


XXIII

Blaauboer - Raap (1894)       schema 221

Guurtje Raap, geboren op 24 april 1863 in de Wieringerwaard, dochter van Adrianus Raap en Grietje Veeter, trouwt omstreeks 1894 met Willem Blaauboer, geboren in 1858 in Schagen, zoon van Floris Blaauboer en Maartje Roos,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maartje Blaauboer, geboren in 1895 in Anna Paulowna,

Guurtje Raap, overlijdt op 21 mei 1941 in ´t Zandt (gemeente Zijpe), 78 jaar oud,
Willem Blaauboer, overlijdt op 8 februari 1938 in den Helder, 79 of 80 jaar oud.


XXIV

Geus - Raap ( )       schema 221

Maartje Blaauboer, geboren in 1895 in Anna Paulowna, dochter van Guurtje Raap en Willem Blaauboer, trouwt met Christiaan Geus, geboren in 1891 in den Helder, zoon van Gerardus Geus en Gerarda Christina Middelkamp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Sieuwers - Raap (1889)       schema 221

Neeltje Raap, geboren op 14 september 1865 in Anna Paulowna, dochter van Adrianus Raap en Grietje Veeter, trouwt omstreeks 1889 met Cornelis Franciscus Sieuwers, geboren op 8 mei 1864 in Ewijcksluis (Zijpe), zoon van Pieter Sieuwers en Marina Josepha Polet,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pieter Sieuwers, geboren in 1890 in Anna Paulowna,

Neeltje Raap, overlijdt op 9 november 1931 in Anna Paulowna, 66 jaar oud,
Cornelis Franciscus Sieuwers, overlijdt op 21 oktober 1935 in Anna Paulowna, 71 jaar oud.


XXIV

Sieuwers - Geluk (1913)       schema 221

Pieter Sieuwers, geboren in 1890 in Anna Paulowna, zoon van Neeltje Raap en Cornelis Franciscus Sieuwers, trouwt op 28 november 1913 met Neeltje Geluk, geboren in 1892 in Anna Paulowna, dochter van Ary Geluk en Maartje Zwaag,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Raap - Bood (1903)       schema 221

Cornelis Adriaanszoon Raap, geboren op 21 februari 1873 in Anna Paulowna, zoon van Adrianus Raap en Grietje Veeter, trouwt omstreeks 1903 met Trijntje Bood, geboren op 23 juni 1883 in Anna Paulowna, dochter van Cornelis Bood en Meinuwtje Koster,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Grietje Raap, geboren op 29 januari 1904 in Anna Paulowna,
Meintje Raap, geboren op 13 juli 1906 in Anna Paulowna,
Adriaan Cornelis Raap, geboren op 18 oktober 1907 in Anna Paulowna,

Cornelis Adriaanszoon Raap, overlijdt op 11 januari 1951 in Anna Paulowna, 77 jaar oud,
Trijntje Bood, overlijdt op 8 maart 1962 in Anna Paulowna, 78 jaar oud.


XXIV

Keppel - Raap ( )       schema 221

Grietje Raap, geboren op 29 januari 1904 in Anna Paulowna, dochter van Cornelis Adriaanszoon Raap en Trijntje Bood, trouwt met Martinus Keppel, geboren op 26 juli 1901 in Anna Paulowna, zoon van Jacob Keppel en Aaltje Swierts,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Martinus Keppel, overlijdt in 1998 in Wieringen, 95 of 96 jaar oud.

Keppel - Raap (1935)       schema 221

Meintje Raap, geboren op 13 juli 1906 in Anna Paulowna, dochter van Cornelis Adriaanszoon Raap en Trijntje Bood, trouwt omstreeks 1935 met Dirk Keppel, geboren op 29 april 1904 in Anna Paulowna, zoon van Jan Dirk Keppel en Lijsbeth Molenaar,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Meintje Raap, overlijdt op 10 juli 1974 in Beverwijk, 67 jaar oud.

Raap - Krap (1941)       schema 221

Adriaan Cornelis Raap, geboren op 18 oktober 1907 in Anna Paulowna, zoon van Cornelis Adriaanszoon Raap en Trijntje Bood, trouwt omstreeks 1941 met Grietje Krap, geboren op 6 juli 1909 in Groenveld (gemeente St. Maarten), dochter van Cornelis Krap en Cornelia Mul,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Adriaan Cornelis Raap, overlijdt op 5 april 1992 in den Helder, 84 jaar oud,
Grietje Krap, overlijdt op 14 maart 2003 in den Helder, 93 jaar oud. .


XXIII

Keuris - Raap (1897)       schema 221

Trijntje Raap, geboren op 19 juli 1874, dochter van Adrianus Raap en Grietje Veeter, trouwt op 3 april 1897 in Anna Paulowna met Aris Keuris, geboren op 16 juni 1872 in Anna Paulowna, zoon van Aris Keuris en Grietje Zwaag,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Trijntje Raap, overlijdt op 4 juli 1961 in Anna Paulowna (Vreedenhof), 86 jaar oud,
Aris Keuris, overlijdt op 9 juni 1955 in Anna Paulowna, 82 jaar oud.

de Graaf - Raap ( )       schema 221

Grietje Raap, geboren op 11 augustus 1875 in Anna Paulowna, dochter van Adrianus Raap en Grietje Veeter, trouwt met Jacob de Graaf,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Guurtje de Graaf, geboren in 1896 in Anna Paulowna.

Veldman - Raap ( )       schema 221

Grietje Raap, geboren op 11 augustus 1875 in Anna Paulowna, dochter van Adrianus Raap en Grietje Veeter, hertrouwt met Johannes Veldman, geboren op 2 augustus 1883 in Haskerland, zoon van Rinze Veldman en Trijntje Ruurds Romkema
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Grietje Raap, overlijdt op 15 februari 1950 in Amsterdam, 74 jaar oud.


XXIV

Cornelissen - de Graaf ( )       schema 221

Guurtje de Graaf, geboren in 1896 in Anna Paulowna, dochter van Grietje Raap en Jacob de Graaf, trouwt met Pieter Gijsbertus Cornelissen, geboren in 1895 in Amsterdam, zoon van Gijs Cornelissen en Catharina Johanna Raap,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Raap - van der Meer (1872)       schema 222

Franciscus Raap, geboren op 25 oktober 1847, zoon van Willem Raap en Catharina Smit, trouwt omstreeks 1872 met Francisca van der Meer, geboren op 1 juni 1847 in Medemblik, dochter van Klaas van der Meer en Trijntje Lakeman,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Wilhelmus Raap, geboren op 24 augustus 1873 in Warmenhuizen,
Nicolaas Raap, geboren op 1 april 1875 in Warmenhuizen,
Nicolaas Franciscus Raap, geboren op 6 maart 1876 in Schagen,
Maria Catharina Raap, geboren op 11 januari 1878 in Schagen,
Catharina Johanna Maria Raap, geboren op 24 november 1879 in Schagen,
Ouke Augustinus Raap, geboren op 14 november 1881 in Schagen,
Francina Raap, geboren op 25 april 1884 in Schagen en op 28 december 1900 in Schagen overleden,
Joanna Raap, geboren op 2 december 1885 in Schagen,
Simon Raap, geboren op 17 februari 1888 in Schagen en op 25 mei 1891 in Schagen overleden,

Franciscus Raap, overlijdt op 29 juni 1919 in Schagen, 71 jaar oud,
Francisca van der Meer, overlijdt op 11 maart 1921 in Haarlem, 73 jaar oud.


XXIV

Raap - Overtoom (1898)       schema 222

Wilhelmus Raap, geboren op 24 augustus 1873 in Warmenhuizen, zoon van Franciscus Raap en Francisca van der Meer, trouwt omstreeks 1898 met Joanna Overtoom, geboren op 20 juli 1874 in Schagen, dochter van Simon Overtoom en Helena de Pater,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Francisca Maria Raap, geboren op 3 november 1898 in Haarlem,
Simon Johannes Raap, geboren op 8 januari 1900 in Haarlem,
Franciscus Antonius Raap, geboren op 27 mei 1901 in Haarlem,
Johannes Wilhelmus Joseph Raap, geboren op 12 augustus 1902 in Haarlem,
Helena Raap, geboren op 1 november 1903 in Amsterdam,
Antonius Maria Raap, geboren op 6 juni 1905 in Amsterdam,
Wilhelmus Gerardus Raap, geboren op 15 september 1906 in Amsterdam,
Joseph Maria Raap, geboren op 2 november 1908 in Amsterdam,
Maria Joanna Raap, geboren op 7 april 1911 in Amsterdam,
Catharina Johanna Raap, geboren op 15 april 1913 in Amsterdam,
Margaretha Raap, geboren op 29 augustus 1915 in Amsterdam,

Wilhelmus Raap, overlijdt op 4 juli 1948 in Amsterdam, 75 jaar oud,
Joanna Overtoom, overlijdt op 4 april 1954 in Amsterdam, 79 jaar oud.


XXV

Terpstra - Raap (1923)       schema 222

Francisca Maria Raap, geboren op 3 november 1898 in Haarlem, dochter van Wilhelmus Raap en Joanna Overtoom, trouwt op 5 april 1923 in Amsterdam met Ernestus Ulricus Terpstra, geboren op 13 maart 1896 in Amsterdam, zoon van Klaas Terpstra en Maria Langenhorst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Francisca Maria Raap, overlijdt op 20 februari 1984 in Amsterdam, 85 jaar oud,
Ernestus Ulricus Terpstra, overlijdt op 19 juni 1934 in Amsterdam, 38 jaar oud.

Raap - Dolk (1929)       schema 222

Simon Johannes Raap, geboren op 8 januari 1900 in Haarlem, zoon van Wilhelmus Raap en Joanna Overtoom, trouwt op 12 juni 1929 in Amsterdam met Johanna Hendrika Dolk, geboren op 14 april 1901 in Amsterdam, dochter van Simon Dolk en Maria Theresia Hendrika Brouwer,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Simon Johannes Raap, overlijdt op 13 maart 1958 in Amsterdam, 58 jaar oud,
Johanna Hendrika Dolk, overlijdt op 10 december 1990 in Amsterdam, 89 jaar oud.

Raap - Veerkamp (1928)       schema 222

Franciscus Antonius Raap, geboren op 27 mei 1901 in Haarlem, zoon van Wilhelmus Raap en Joanna Overtoom, trouwt op 11 april 1928 Amsterdam met Elisabeth Johanna Maria Veerkamp, geboren op 25 oktober 1901, dochter van Evert Veerkamp en Jantje Hoekstra,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Elisabeth Johanna Maria Veerkamp, overlijdt op 22 maart 1988 in Haarlem, 86 jaar oud.

Raap - van der Heyden (1932)       schema 222

Johannes Wilhelmus Joseph Raap, geboren op 12 augustus 1902 in Haarlem, zoon van Wilhelmus Raap en Joanna Overtoom, trouwt omstreeks 1932 met Cornelia Maria van der Heyden, geboren op 9 november 1907 in Amsterdam, dochter van Johannes Hendricus van der Heyden en Elisabeth van Egmond,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Johannes Wilhelmus Joseph Raap, overlijdt op 29 november 1985 in Amsterdam, 83 jaar oud.

Kwakman - Raap (1926)       schema 222

Helena Raap, geboren op 1 november 1903 in Amsterdam, dochter van Wilhelmus Raap en Joanna Overtoom, trouwt op 16 juni 1926 in Amsterdam met Everardus Kwakman, geboren in 1892 in Edam, zoon van Evert Kwakman en Aaltje Pooijer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Helena Raap, overlijdt op 24 oktober 1948 in Amsterdam, 44 jaar oud,
Everardus Kwakman, overlijdt op 1 juni 1952 in Amsterdam, 59 of 60 jaar oud.

Raap - Lammers (1938)       schema 222

Antonius Maria Raap, geboren op 6 juni 1905 in Amsterdam, zoon van Wilhelmus Raap en Joanna Overtoom, trouwt omstreeks 1938 met Jacoba Gerarda Theodora Lammers, geboren op 27 mei 1910 in Nijmegen,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Antonius Maria Raap, overlijdt op 5 september 1982 in Eindhoven, 77 jaar oud,
Jacoba Gerarda Theodora Lammers, overlijdt op 21 oktober 2007 in Eindhoven, 97 jaar oud..

Raap - Lammers (1937)       schema 222

Wilhelmus Gerardus Raap, geboren op 15 september 1906 in Amsterdam, zoon van Wilhelmus Raap en Joanna Overtoom, trouwt omstreeks 1937 met Gerarda Wilhelmina Alida Lammers, geboren op 30 januari 1912 in Ophemert,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Wilhelmus Gerardus Raap, overlijdt op 19 december 1978 in Eindhoven, 72 jaar oud..

Raap - Keijzer (1940)       schema 222

Joseph Maria Raap, geboren op 2 november 1908 in Amsterdam, zoon van Wilhelmus Raap en Joanna Overtoom, trouwt omstreeks 1940 met Catharina Margaretha Keijzer, geboren op 13 februari 1917 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Joseph Maria Raap, overlijdt op 21 november 1983 in Amsterdam, 75 jaar oud..

Antoni - Raap ( )       schema 222

Maria Joanna Raap, geboren op 7 april 1911 in Amsterdam, dochter van Wilhelmus Raap en Joanna Overtoom, trouwt met Paulus Antoni, geboren op 16 juni 1911 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Paulus Antoni, overlijdt in december 1981 in Amsterdam, 70 jaar oud..

de Lange - Raap ( )       schema 222

Catharina Johanna Raap, geboren op 15 april 1913 in Amsterdam, dochter van Wilhelmus Raap en Joanna Overtoom, trouwt met Anthonius Jacobus de Lange, geboren op 16 juni 1911 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Catharina Johanna Raap, overlijdt op 4 januari 1943 in Amsterdam, 29 jaar oud.

Hemelaar - Raap ( )       schema 222

Margaretha Raap, geboren op 29 augustus 1915 in Amsterdam, dochter van Wilhelmus Raap en Joanna Overtoom, trouwt met Michael Gerardus Maria Hemelaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Margaretha Raap, overlijdt op 23 juli 1992 in Hilversum, 76 jaar oud,
Michael Gerardus Maria Hemelaar, overlijdt op 15-05-1985 in Amsterdam.


XXIV

Raap - Huijbens ( )       schema 222

Nicolaas Franciscus Raap, geboren op 6 maart 1876 in Schagen, zoon van Franciscus Raap en Francisca van der Meer, trouwt met Catharina Wilhelmina Huijbens, geboren op 25 april 1878 in Haarlem,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Catharina Wilhelmina Huijbens, overlijdt op 23 juni 1927 in Haarlem, 49 jaar oud.

Raap - van der Veldt ( )       schema 222

Nicolaas Franciscus Raap, geboren op 6 maart 1876 in Schagen, zoon van Franciscus Raap en Francisca van der Meer, hertrouwt met Johanna Wilhelmina van der Veldt, geboren op 1 december 1882 in Heemstede,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Nicolaas Franciscus Raap, overlijdt op 16 mei 1969 in Haarlem, 93 jaar oud,
Johanna Wilhelmina van der Veldt, overlijdt op 1 december 1960 in Haarlem, 78 jaar oud.

Vrasdonk - Raap (1909)       schema 222

Maria Catharina Raap, geboren op 11 januari 1878 in Schagen, dochter van Franciscus Raap en Francisca van der Meer, trouwt op 19 november 1909 in Bergen met Petrus Vrasdonk, geboren op 24 mei 1875 in Bergen, zoon van Nicolaas Vrasdonk en Guurtje Zuurbier,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Fransciscus Gerardus Vrasdonk, geboren in Bergen,
Geertruida Maria Vrasdonk, geboren in Bergen,
Nicolaas Franciscus Vrasdonk, geboren in Bergen,
Willem Vrasdonk, geboren in Bergen,

Maria Catharina Raap, overlijdt op 4 september 1914 in Bergen, 36 jaar oud,
Petrus Vrasdonk, overlijdt op 21 mei 1919 in Bergen, 43 jaar oud.

ten Hagen - Raap ( )       schema 222

Catharina Johanna Maria Raap, geboren op 24 november 1879 in Schagen, dochter van Franciscus Raap en Francisca van der Meer, trouwt met Gerardus Johannes ten Hagen, zoon van Harmanus ten Hagen en Gerharda Overbeek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Raap - Lis (1917)       schema 222

Ouke Augustinus Raap, geboren op 14 november 1881 in Schagen, zoon van Franciscus Raap en Francisca van der Meer, trouwt op 24 mei 1917 in Amsterdam met Petronella Theresia Lis, geboren op 17 januari 1887 in Amsterdam, dochter van Alphonsus Lis en Nelletje van Duivenboden,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Franciscus Nicolaas Raap, geboren op 6 maart 1918 in Amsterdam,
Petronella Francisca Raap, geboren op 26 september 1920 in Haarlem,
Alphonsus Gerardus Raap, geboren op 2 november 1922 in Haarlem,
Wilhelmus Alphonsius Augustinus Raap, geboren op 16 januari 1926 in Haarlem,

Ouke Augustinus Raap, overlijdt op 8 mei 1973 in Haarlem, 91 jaar oud,
Petronella Theresia Lis, overlijdt op 4 juni 1975 in Bennebroek, 88 jaar oud.

Doderlein de Win - Raap (1917)       schema 222

Joanna Raap, geboren op 2 december 1885 in Schagen, dochter van Franciscus Raap en Francisca van der Meer, trouwt op 5 juni 1917 in Schagen met Willem Franciscus Jacobus Doderlein de Win, geboren op 27 mei 1888 in Winterswijk, zoon van Jacobus Theodoris Doderlein de Win en Marie Wilhelmina de Vries,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Joanna Raap, overlijdt op 28 augustus 1969 in Amersfoort, 83 jaar oud,
Willem Franciscus Jacobus Doderlein de Win, overlijdt 6 maart 1968 in Amersfoort, 79 jaar oud.


XXV

Raap - Groothuizen ( )       schema 222

Franciscus Nicolaas Raap, geboren op 6 maart 1918 in Amsterdam, zoon van Ouke Augustinus Raap en Petronella Theresia Lis, trouwt met Elizabeth Margaretha Groothuizen, geboren op 22 december 1919 in Koedijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Franciscus Nicolaas Raap, overlijdt op 26 maart 1980 in Leiden, 62 jaar oud.


XXIII

Raap - Cramer (1876)       schema 223

Simon Raap, geboren op 10 december 1851 in Schagen, zoon van Willem Raap en Catharina Smit, trouwt omstreeks 1876 met Anna Petronella Elisabeth Cramer, geboren op 25 februari 1850 in Delft, dochter van Christoffel Hendricus Cramer en Maria Rutschie,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hendricus Willebrordus Raap, geboren op 22 mei 1877 in Krommenie en op 29 maart 1901 in Oosthuizen overleden,
Josephine Maria Petronella Raap, geboren op 20 september 1878 in Krommenie en op 29 maart 1887 in Velsen overleden,
Simon Petrus Raap, geboren op 9 augustus 1889 in Velsen.


XXIV

Raap - Mos (1933)       schema 223

Simon Petrus Raap, geboren op 9 augustus 1889 in Velsen, zoon van Simon Raap en Anna Petronella Elisabeth Cramer, trouwt omstreeks 1933 met Margaretha Hendrika Anna Mos, geboren op 23 juni 1906 in Maastricht (St. Pieter),
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Simon Petrus Raap, overlijdt op 11 juli 1960 in Amsterdam, 70 jaar oud.


XXIII

Raap - Bruul (1887)       schema 223

Joseph Raap, geboren op 23 mei 1854 in de Zijpe, zoon van Willem Raap en Catharina Smit, trouwt omstreeks 1887 met Jannetje Bruul, geboren op 16 juni 1863 in den Helder, dochter van Cornelis Bruul en Catharina Bijl,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jantje Raap, geboren op 4 juni 1888 in den Helder,
Catharina Raap, geboren op 4 juli 1888 in den Helder en in 1889 in den Helder overleden,
Willem Raap, geboren op 17 mei 1891 in den Helder,
Catharina Adriana Raap, geboren op 6 september 1893 in den Helder,

Joseph Raap, overlijdt op 23 augustus 1893 in Schagen, 39 jaar oud,
Jannetje Bruul, overlijdt op 19 april 1946 in den Helder, 82 jaar oud.


XXIV

Schutte - Raap ( )       schema 223

Jantje Raap, geboren op 4 juni 1888 in den Helder, dochter van Joseph Raap en Jannetje Bruul, trouwt met Hendrik Casparus Schutte, geboren in 1886 in den Helder, zoon van Sietze Antonie Schutte en Cornelia Been,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Raap - Verdikt (1915)       schema 223

Willem Raap, geboren op 17 mei 1891 in den Helder, zoon van Joseph Raap en Jannetje Bruul, trouwt omstreeks 1915 met Christina Verdikt, geboren op 26 december 1893 in Velsen, dochter van Jan Francies Verdikt en Gerritje de Weerts,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jantje Raap, geboren op 3 augustus 1916 in Velsen,
Jan Francies Raap, geboren op 2 september 1917,
Willem Raap, geboren op 29 december 1918 in Velsen,
Joseph Raap, geboren op 13 september 1923 in Velsen,
Hendricus Johannes Raap, geboren op 26 januari 1925 in Velsen,
Gerritje Raap, geboren op 9 augustus 1928 in Velsen,

Willem Raap, overlijdt op 6 augustus 1978 in Egmond, 87 jaar oud,
Christina Verdikt, overlijdt op 9 juni 1953, 59 jaar oud.


XXV

Raap - van Urk (1953)       schema 223

Jan Francies Raap, geboren op 2 september 1917, zoon van Willem Raap en Christina Verdikt, trouwt omstreeks 1953 met Jacoba van Urk, geboren op 2 januari 1923 in Rotterdam
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend.

Raap - Bruijns (1942)       schema 223

Willem Raap, geboren op 29 december 1918 in Velsen, zoon van Willem Raap en Christina Verdikt, trouwt omstreeks 1942 met Helena Dorothea Bruijns,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Willem Raap, overlijdt op 2 december 1987 in Nowra (Australië), 68 jaar oud.

Raap - Salomon (1948)       schema 223

Joseph Raap, geboren op 13 september 1923 in Velsen, zoon van Willem Raap en Christina Verdikt, trouwt omstreeks 1948 met Rosalia Johanna Salomon, geboren op 10 juli 1918 in Indramajoe (Nederlands Oost Indië),
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Joseph Raap, overlijdt op 8 december 1988 in Velsen, 65 jaar oud.

Raap - Markx (1952)       schema 223

Hendricus Johannes Raap, geboren op 26 januari 1925 in Velsen, zoon van Willem Raap en Christina Verdikt, trouwt omstreeks 1952 met Rijntje Markx, geboren op 15 juli 1927 in Beverwijk, dochter van Rijndert Markx en Petronella Salomons,
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend,

Hendricus Johannes Raap, overlijdt op 26 juli 1984 in Velsen, 59 jaar oud,
Rijntje Markx, overlijdt op 5 oktober 2000 in Velsen, 73 jaar oud.

Bakker - Raap ( )       schema 223

Gerritje Raap, geboren op 9 augustus 1928 in Velsen, dochter van Willem Raap en Christina Verdikt, trouwt met Adrianus Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

van Buuren - Raap (1835)       schema 223

Neeltje Raap, gedoopt op 5 april 1807, dochter van Cornelis Raap en Neeltje Gerrits Hartman, trouwt omstreeks 1835 met Pieter van Buuren, geboren in 1799 in de Zijpe, zoon van Pieter Wigger van Buuren en Dieuwertje Pieters Witsen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pieter van Buuren, geboren in 1836 in de Zijpe,

Neeltje Raap, overlijdt op 9 juni 1838 in de Zijpe, 31 jaar oud.


XXII

van Buuren - Geel (1866)       schema 223

Pieter van Buuren, geboren in 1836 in de Zijpe, zoon van Neeltje Raap en Pieter van Buuren, trouwt omstreeks 1866 met Grietje Geel, geboren in 1844 in de Zijpe, dochter van Jan Geel en Trijntje Dekker,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Neeltje van Buuren, geboren in 1867,
Pieter van Buuren, geboren in 1873 in de Zijpe,
Trijntje van Buuren, geboren in 1874 in de Zijpe.


XXIII

Blom - van Buuren ( )       schema 223

Neeltje van Buuren, geboren in 1867, dochter van Pieter van Buuren en Grietje Geel, trouwt met Gerrit Blom, geboren in 1864, zoon van Jacobus Blom en Neeltje Timmerman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Buuren - Pranger( )       schema 223

Pieter van Buuren, geboren in 1873 in de Zijpe, zoon van Pieter van Buuren en Grietje Geel, trouwt met Aaltje Pranger, geboren in 1878 in Buiksloot, dochter van Klaas Pranger en Dieuwertje Uileman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Huiberts - van Buuren ( )       schema 223

Trijntje van Buuren, geboren in 1874 in de Zijpe, dochter van Pieter van Buuren en Grietje Geel, trouwt met Jan Huiberts, geboren in 1864 in Harenkarspel, zoon van Jan Huiberts en Jantje Kruk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

Kater - Raap (1831)       schema 223

Trijntje Raap, gedoopt op 30 september 1809 in de Zijpe, dochter van Cornelis Raap en Neeltje Gerrits Hartman, trouwt omstreeks 1831 met Pieter Kater, geboren in 1805 in Callantsoog, zoon van Pieter Maartens Kater en Neeltje Sijbrants Kok,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Pieter Kater, geboren in 1832 in Callantsoog,
Neeltje Kater, geboren in 1833 in Callantsoog,
Cornelis Kater, geboren in 1839 in den Helder,

Trijntje Raap, overlijdt op 8 februari 1843 in Koegras (Callantsoog), 33 jaar oud.


XXII

Kater - Koers ( )       schema 223

Pieter Kater, geboren in 1832 in Callantsoog, zoon van Trijntje Raap en Pieter Kater, trouwt met Grietje Koers, geboren in 1831 op Vlieland, dochter van Johannes Koers en Dieuwertje Klaas,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Stijgers - Kater ( )       schema 223

Neeltje Kater, geboren in 1833 in Callantsoog, dochter van Trijntje Raap en Pieter Kater, trouwt met Jan Hermanus Stijgers, geboren in 1833 in den Helder, zoon van Hermanus Stijgers en Martha Krull,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kater - Kneijnsberg ( )       schema 223

Cornelis Kater, geboren in 1839 in den Helder, zoon van Trijntje Raap en Pieter Kater, trouwt met Maartje Kneijnsberg, geboren in de Zijpe, dochter van Klaas Kneijnsberg en Neeltje Gouwen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XVIII

Lepeltak - Raap (1687)       schema 221

Clara Adriaans Raap, gedoopt op 22 februari 1658 in Amsterdam (Westerkerk), dochter van Adriaan Willemszoon Raap en Elisabeth Hudde, trouwt omstreeks 1687 met Lambertus Lepeltak, geboren in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Adrianus Lepeltak, gedoopt op 27 juni 1688 in Amsterdam (Noorderkerk),
Elisabeth Margaretha Lepeltak, gedoopt op 20 juli 1689 in Amsterdam (Noorderkerk),
Machtelda Lepeltak, gedoopt op 17 januari 1691 in Amsterdam (Noorderkerk),
Hendrick Lepeltak, gedoopt op 5 oktober 1692 in Amsterdam (Noorderkerk),
Geertruijt Lepeltak, gedoopt op 16 oktober 1693 in Amsterdam (Westerkerk),
Rombout Lepeltak, gedoopt op 25 juni 1698 in Amsterdam (Noorderkerk),

Clara Adriaans Raap overlijdt op 14 december 1695 in Amsterdam, 36 of 37 jaar oud. Zij is begraven op 18 december 1695 in Amsterdam (Nieuwe Kerk.

Raap - Bosch (1680)       schema 221

Hendrik Adriaanszoon Raap, gedoopt op 10 september 1659 in Amsterdam (Westerkerk), zoon van Adriaan Willemszoon Raap en Elisabeth Hudde, trouwt omstreeks 1680 met Anna Bosch,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Adriaan Hendriks Raap,
Anna Hendriks Raap,
Elisabeth Raap, geboren op 16 januari 1688 in Amsterdam,
Adriaan Hendriks Raap, gedoopt op 8 februari 1688 in Amsterdam (Amstelkerk),
Willem Hendriks Raap, geboren op 6 april 1690 in Batavia,

Hendrik Adriaanszoon Raap overlijdt op 10 augustus 1699 in Batavia, 39 of 40 jaar oud.


XIX

Middelman - Raap (1717)       schema 221

Elisabeth Raap, geboren op 16 januari 1688 in Amsterdam, dochter van Hendrik Adriaanszoon Raap en Anna Bosch, trouwt omstreeks 1717 met Abraham Middelman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jan Middelman, gedoopt op 18 september 1718 in Amsterdam (Zuiderkerk).


XX

Middelman - Berck (1751)       schema 221

Jan Middelman, gedoopt op 18 september 1718 in Amsterdam, zoon van Elisabeth Raap en Abraham Middelman, trouwt omstreeks 1751 met Anna Berck,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jacoba Catharina Middelman, gedoopt op 3 november 1752 in Amsterdam (Westerkerk),
Francois Middelman, gedoopt op 4 januari 1754 in Abraham (Oude Kerk),
Johanna Maria Middelman, gedoopt op 12 januari 1755 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
David Abraham Middelman, gedoopt op 18 maart 1757 in Amsterdam (Oude Kerk),
Johanna Margaretha Middelman, gedoopt op 1 juni 1760 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Jan Middelman, gedoopt op 25 april 1766 in Amsterdam (Westerkerk).


XVIII

Raap - Jacobs (1687)       schema 221

Pieter Adriaanszoon Raap, gedoopt op 7 september 1660 in Amsterdam, zoon van Adriaan Willemszoon Raap en Elisabeth Hudde, trouwt omstreeks 1687 met Grietje Jacobs,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Elisabeth Raap, gedoopt op 14 april 1688 in Amsterdam (Zuiderkerk),
Adriaen Raap, gedoopt op 25 mei 1689 in Amsterdam (Zuiderkerk).

de Wit - Raap ( )       schema 221

Elisabeth Adrianus Raap, gedoopt op 22 oktober 1666 in Amsterdam, dochter van Adriaan Willemszoon Raap en Elisabeth Hudde, trouwt met Adriaan de Wit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elisabeth Adrianus Raap overlijdt in april 1709 in Alkmaar, 42 of 43 jaar oud, zij is begraven in de Zijpe.

de Bruin - Raap (1697)       schema 221

Geertruijd Adriaans Raap, gedoopt op 6 december 1667 in Amsterdam, dochter van Adriaan Willemszoon Raap en Elisabeth Hudde, trouwt omstreeks 1697 met Hendrick de Bruin,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrick de Bruin, gedoopt op 5 januari 1698 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),

Geertruijd Adriaans Raap overlijdt op 14 januari 1736 in Amsterdam, 68 of 69 jaar oud,
Hendrick de Bruin overlijdt op 5 maart 1720 in Amsterdam.


XVII

du Gardijn - Raap (1647)       schema 221

Margriete Willems Raap, geboren in 1625 in Amsterdam, dochter van Willem Adriaanszoon Raap en Elisabeth Absolon van der Veer, trouwt omstreeks 1647 met Nicolaes du Gardijn, gedoopt op 1 februari 1615 in Amsterdam (Waalse Kerk),
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Elisabeth du Gardijn,
Margrieta du Gardijn, gedoopt op 15 augustus 1649 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).

Hudde - Raap (1654)       schema 221

Margriete Willems Raap, geboren in 1625 in Amsterdam, dochter van Willem Adriaanszoon Raap en Elisabeth Absolon van der Veer, hertrouwt omstreeks 1654 met Rombout Hudde, gedoopt op 6 augustus 1620 in Amsterdam (Oude Kerk),
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Clara Hudde,
Hendrick Hudde, gedoopt op 24 oktober 1656 in Amsterdam (Nieuwe Kerk) en voor 1660 overleden,
Hendrick Hudde, gedoopt op 22 oktober 1660 in Amsterdam (Westerkerk).


XVIII

de Carpentier - du Gardijn (1666)       schema 221

Elisabeth du Gardijn, dochter van Margriete Willems Raap en Nicolaes du Gardijn, trouwt op 15 juni 1666 in Amsterdam met Joan Hendrik de Carpentier, gedoopt op 14 juli 1637 in Amsterdam, zoon van Pieter de Carpentier en Maria Ravenel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Margaretha Elisabeth de Carpentier, gedoopt op 17 juli 1667 in Amsterdam (Westerkerk),
Maria de Carpentier, gedoopt op 21 november 1668 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Margaretha de Carpentier, gedoopt op 13 maart 1671 in Amsterdam,
Pieter de Carpentier, gedoopt op 18 augustus 1675 in Amsterdam (Westerkerk),

Joan Hendrik de Carpentier overlijdt op 19 september 1675 in ´s-Gravenhage, 38 jaar oud.

Verwout - du Gardijn (1680)       schema 221

Elisabeth du Gardijn, dochter van Margriete Willems Raap en Nicolaes du Gardijn, hertrouwt omstreeks 1680 met Jan Verwout,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacoba Verwout, gedoopt op 4 december 1680 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Nicolaes Verwout, gedoopt op 15 april 1682 in Amsterdam,

Elisabeth du Gardijn overlijdt op 14 januari 1700 in Amsterdam, 52 jaar oud,

Lepeltak - Hudde (1697)       schema 221

Clara Hudde, dochter van Margriete Willems Raap en Rombout Hudde, trouwt omstreeks 1697 met Lambertus Lepeltak, geboren in Amsterdam, weduwnaar van Clara Adriaans Raap,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Rombout Lepeltak, gedoopt op 25 juni 1698 in Amsterdam (Noorderkerk).


XIX

Spies - de Carpentier (1714)       schema 221

Margaretha de Carpentier, gedoopt op 13 maart 1671 in Amsterdam, dochter van Elisabeth du Gardijn en Joan Hendrik de Carpentier, trouwt op 19 maart 1714 met Josua Spies, geboren in 1668 in Breukelen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Margaretha de Carpentier overlijdt op 7 mei 1748 in Alkmaar, 77 jaar oud en begraven op 12 mei 1748 in Amsterdam (Westerkerk),
Josua Spies, koopman in Amsterdam en heemraad van De Zijpe- en Hazepolder 1713-1714, is begraven op 30 juli 1737 in Amsterdam (Westerkerk), 68 of 69 jaar oud.

de Carpentier - Brandt (1708)       schema 2241

Pieter de Carpentier, gedoopt op 18 augustus 1675 in Amsterdam, zoon van Elisabeth du Gardijn en Joan Hendrik de Carpentier, trouwt op 19 juni 1708 Alkmaar met Elisabeth Hendriks Brandt, gedoopt op 27 oktober 1680 in Alkmaar, dochter van Hendrik Wouterszoon Brandt en Adriana Jacobs Brasser,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johan Hendrik de Carpentier, geboren in 1709,

Pieter de Carpentier overlijdt op 10 april 1742 in Alkmaar, 66 jaar oud,
Elisabeth Hendriks Brandt, weesmoeder te Alkmaar, is begraven op 1 december 1747 in Alkmaar, 67 jaar oud.


XX

de Carpentier - Coster (1743)       schema 2241

Johan Hendrik de Carpentier, geboren in 1709, zoon van Pieter de Carpentier en Elisabeth Hendriks Brandt, trouwt op 15 oktober 1743 in Sint Maartensbrug met Catharine Coster, gedoopt op 19 januari 1721 in Alkmaar,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Pieter de Carpentier, geboren op 19 augustus 1746 in Alkmaar,
Hendrik de Carpentier, geboren op 7 april 1748 in Alkmaar,
Elisabeth de Carpentier, gedoopt op 30 april 1752 in Alkmaar,

Johan Hendrik de Carpentier heemraad en hoofdingeland van De Zijpe- en Hazepolder, dijkgraaf en kerkmeester van de Wieringerwaard, hoofdingeland en heemraad van de Schermer, schepen en burgemeester van Alkmaar, woonde in De Zijpe in het huis Brandwijk, overlokdt in 1777, 67 of 68 jaar oud,
Catharine Coster, overlijdt op 2 februari 1788 in Alkmaar, 67 jaar oud, begraven op 5 februari 1788 in Alkmaar.


XXI

de Carpentier - Rijser (1769)       schema 2241

Pieter de Carpentier, geboren op 19 augustus 1746 in Alkmaar, zoon van Johan Hendrik de Carpentier en Catharine Coster, trouwt op 24 april 1769 in Sint Maartensbrug met Helena Rijser, geboren op 21 augustus 1746 in Leiden, dochter van Simon Rijser en Anna Catharina Daeij,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Johanna Catharina de Carpentier, gedoopt op 30 augustus 1770 in Alkmaar,

Pieter de Carpentier advocaat, penningmeester en hoofdingeland van De Zijpe- en Hazepolder, schepen 1779-1780 en raad van Alkmaar in 1777, overlijdt op 17 januari 1794 in Alkmaar, 47 jaar oud,
Helena Rijser, overlijdt op 22 oktober 1813 in ´s-Gravenhage, 67 jaar oud.

de Carpentier - Baert (1772)       schema 2241

Hendrik de Carpentier, geboren op 7 april 1748 in Alkmaar, zoon van Johan Hendrik de Carpentier en Catharine Coster, trouwt op 19 januari 1772 met Elisabeth Adriaens Baert, geboren op 7 juli 1743 in Alkmaar, dochter van Mr. Adriaen Jacobs Baert en Maria Marchant,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jan Hendrik de Carpentier, geboren op 3 januari 1773 in Sondel (Beuckenswijck, Gaasterland),
Adriaan Jorinus de Carpentier, gedoopt op 25 augustus 1774 in Alkmaar en op 24 juni 1780 in Alkmaar begraven,
Catharina Elisabeth de Carpentier, gedoopt op 20 mei 1776 in Alkmaar,
Jacob Johan de Carpentier, geboren in Alkmaar,
Adriaan Hendrikszoon de Carpentier, gedoopt op 21 oktober 1781 in Alkmaar
Pieter Helenus de Carpentier, gedoopt op 25 december 1784 in Alkmaar,

Hendrik de Carpentier, Weesmeester en stadsmajoor van Alkmaar; penningmeester, hoofdingeland en heemraad van de Schermer, baljuw en dijkgraaf van de Wieringerwaard; woonde in de Zijpe- en Hazepolder in huis Brandwijk, overlijdt op 12 juni 1821 in Lemsterland, 73 jaar oud,
Elisabeth Adriaens Baert, overlijdt op 6 december 1788 in Alkmaar, 45 jaar oud.

Dijl - de Carpentier (1770)       schema 2241

Elisabeth de Carpentier, gedoopt op 30 april 1752 in Alkmaar, dochter van Johan Hendrik de Carpentier en Catharine Coster, trouwt op 21 januari 1770 te Alkmaaar met Lucas Johannes Dijl, geboren op 22 januari 1747 in Alkmaar , zoon van Johannes Dijl en Anna Kleij,
Uit dit huwelijk geen kinderen bekend,

Elisabeth de Carpentier is begraven op 27 december 1815 in Alkmaar,
Lucas Johannes Dijl, curator Latijnsche school, kerkmeester Grote kerk, schepen 1777-1778, raad 1773, hoofdofficier 1783 en burgemeester van Alkmaar, dijkgraaf van de Schermer 1797, overlijdt op 7 oktober 1822 in Alkmaar, 75 jaar oud.


XXII

von Reifenfels - de Carpentier (1800)       schema 2241

Johanna Catharina de Carpentier, gedoopt op 30 augustus 1770 in Alkmaar, dochter van Pieter de Carpentier en Helena Rijser, trouwt op 24 april 1800, met Wilhelm August von Reifenfels, geboren op 26 mei 1766 in Meissen/Duitsland, zoon van Carl von Reifenfels en Wilhelmina von Gersdorff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Catharina de Carpentier overlijdt op 22 augustus 1839 in Kampen, 68 jaar oud,
Wilhelm August von Reifenfels, ruiter-volontair cavalerie regiment landgraaf von Hessen-Philipsthal, ritmeester Kurassiers 1807, overlijdt op 28 april 1825 in Kampen, 58 jaar oud.

de Carpentier - van Nauta van Hylckama (1800)       schema 2241

Mr. Jan Hendrik de Carpentier, geboren op 3 januari 1773 in Sondel (Beuckenswijck, Gaasterland), zoon van Hendrik de Carpentier en Elisabeth Adriaens Baert, trouwt op 12 oktober 1800 met Aletta Aurelia van Nauta van Hylckama, geboren op 28 maart 1777 in Leeuwarden, dochter van Johannes Petrus van Hylckama en Titia Rinia van Nauta,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Titia Tjitske Antonia Frederica de Carpentier, geboren op 15 juli 1801 in Sondel (Beuckenswijck), gedoopt op 16 augustus 1801, overleden op 7 oktober 1869 in Sondel (Beuckenswijck),
Elisabeth Catharina Carpentier, geboren op 14 augustus 1802 in Sondel (Beuckenswijck), overleden op 22 september 1802 in Sondel (Beuckenswijck),
Hendrik Jan de Carpentier, geboren op 2 februari 1805 in Leeuwarden,
Johan Petrus de Carpentier, geboren op 29 augustus 1806 in Sondel (Beuckenswijck), gedoopt op 5 oktober 1806 in Sondel (Beuckenswijck), overleden op 14 april 1852 in Hellevoetsluis,
Elisabeth Catharina Carpentier, geboren op 26 februari 1808 in Sondel (Beuckenswijck),
Rixiarda Maria de Carpentier, geboren op 26 december 1810 in Sondel (Beuckenswijck), gedoopt op 24 maart 1811 in Sondel (Beuckenswijck), overleden op 13 mei 1826 in Gaasterland,
Lucas Dijl de Carpentier, geboren op 6 februari 1813 in Balk, overleden op 23 december 1820 in Gaasterland,
Anthoon Frederik de Carpentier, geboren op 19 november 1814 in Balk, overleden op 27 februari 1842 in Beetsterzwaag,
Tinco Andringa de Carpentier, geboren op 28 september 1816 in Sondel (Beuckenswijck),
Jacoba Jeanette Diderika Martina de Carpentier, geboren op 14 maart 1819,

Mr. Jan Hendrik de Carpentier, vrederechter te Lemmer, secretaris waterschap De Zeven Grietenijen en Stad Sloten 1803, lid landcommissie Friesland, overlijdt op 24 februari 1838 in Sondel (Beuckenswijck), 65 jaar oud,
Aletta Aurelia van Nauta van Hylckama, overlijdt op 13 mei 1834 in Sloten, 57 jaar oud.


XXIII

de Carpentier - Boelsma (1839)       schema 2241

Hendrik Jan de Carpentier, geboren op 2 februari 1805 in Leeuwarden, zoon van Mr. Jan Hendrik de Carpentier en Aletta Aurelia van Nauta van Hylckama, trouwt op 21 maart 1839 te Hemelumer Oldeferd met Anneke Boelsma, geboren op 3 december 1811 in Elahuizen, dochter van Harmen Johannes Boelsma en Hendrika Wilhelmina Koopmans,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Alethya Aurelia de Carpentier, geboren op 17 juli 1839 in Hemelumer Oldeferd, overleden op 13 maart 1924 in Hemelumer Oldeferd,
Henrica Wilhelmina de Carpentier, geboren op 10 februari 1841 in Hemelumer Oldeferd, overleden op 25 maart 1930 in Hemelumer Oldeferd,
Titia Elisabeth Rixiarda Maria Jacoba de Carpentier, geboren op 4 januari 1844 in Hemelumer Oldeferd,
Jan Hendrik de Carpentier, geboren op 16 april 1847 in Hemelumer Oldeferd, overleden op 18 januari 1915 in Hemelumer Oldeferd,
Johanna Petronella de Carpentier, geboren op 3 april 1850 in Hemelumer Oldeferd (Koudum),
Anthoon Frederik de Carpentier, geboren op 17 maart 1852 in Koudum (Hemelumer Oldeferd),

Hendrik Jan de Carpentier, notaris in Koudum, overlijdt op 7 april 1885 in Hemelumer Oldeferd, 80 jaar oud,
Anneke Boelsma, overlijdt op 7 mei 1898 in Koudum, 86 jaar oud.


XXIV

Visser - de Carpentier (1874)       schema 2241

Titia Elisabeth Rixiarda Maria Jacoba de Carpentier, geboren op 4 januari 1844 in Hemelumer Oldeferd, dochter van Hendrik Jan de Carpentier en Anneke Boelsma, trouwt op 27 augustus 1874 met Andries Visser, geboren in 1844 in Bolsward, zoon van Haye Reinders Visser en Leeuwkjen Andries de Lang,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Anna Lieuwkje Visser, geboren op 18 augustus 1875 in Wymbritseradeel,
Hendrika Janna Visser, geboren op 27 mei 1878 in Wymbritseradeel,
Haye Visser, geboren op 6 december 1879 in Wymbritseradeel,
Hendrik Jan Visser, geboren op 22 juni 1886 in Wymbritseradeel (Tirns),

Titia Elisabeth Rixiarda Maria Jacoba de Carpentier, overlijdt op 15 februari 1893 in Wymbritseradeel, 49 jaar oud.


XXV

Visser - Kramer (1922)       schema 2241

Haye Visser, geboren op 6 december 1879 in Wymbritseradeel, zoon van Titia Elisabeth Rixiarda Maria Jacoba de Carpentier en Andries Visser, trouwt op 9 februari 1922 in Amsterdam met Titia Kramer, geboren in 1895 in Amsterdam, dochter van Jan Gerrit Kramer en Heijltje de Vries,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Visser - Steunebrink (1913)       schema 2241

Hendrik Jan Visser, geboren op 22 juni 1886 in Wymbritseradeel (Tirns), zoon van Titia Elisabeth Rixiarda Maria Jacoba de Carpentier en Andries Visser, trouwt op 30 augustus 1913 Leeuwarderadeel met Fetje Steunebrink, geboren op 27 juni 1886 in Gauw (Wymbritseradeel), dochter van Barend Steunebrink en Richtje Westra,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Richtje Visser, geboren op 18 december 1914 te 's Gravenhage,
A Visser,

Fetje Steunebrink, overlijdt op 9 oktober 1965 in Leeuwarden, 79 jaar oud.


XXIV

Tinholt - de Carpentier (1880)       schema 2241

Johanna Petronella de Carpentier, geboren op 3 april 1850 in Hemelumer Oldeferd (Koudum), dochter van Hendrik Jan de Carpentier en Anneke Boelsma, trouwt op 16 juli 1880 in Hemuler Oldeferd met Cornelis Tinholt, geboren op 30 december 1851 in Marken (Noordholland), zoon van Lambert Tinholt en Marritje Dros,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Tinholt, geboren in 1881 in Amsterdam,
Anna Lamberta Tinholt, geboren in 1883 in Amsterdam,
Maria Sophia Tinholt, geboren op 9 oktober 1885 in Amsterdam,

Johanna Petronella de Carpentier, overlijdt op 6 augustus 1927 in Amsterdam, 77 jaar oud,
Cornelis Tinholt, commissionair van buitenlandse handelshuizen, overlijdt op 19 december 1934 in ´s-Gravenhage, 82 jaar oud.


XXV

Versteeg - Tinholt (1905)       schema 2241

Maria Tinholt, geboren in 1881 in Amsterdam, dochter van Johanna Petronella de Carpentier en Cornelis Tinholt, trouwt op 18 oktober 1905 in Zeist met Gerard Martinus Versteeg, geboren in 1876 in Zeist, zoon van Jacobus Versteeg en Gerhardina Liefrink,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Cornelis Versteeg, geboren op 31 december 1908 in Buitenzorg/Bogor,
Gerhardina Versteeg, geboren op 27 mei 1910,

Maria Tinholt, overlijdt in 1947, 65 of 66 jaar oud,
Gerard Martinus Versteeg, arts, overlijdt op 3 mei 1946 in ´s-Gravenhage, 69 jaar oud.

Bakels - Tinholt (1909)       schema 2241

Anna Lamberta Tinholt, geboren in 1883 in Amsterdam, dochter van Johanna Petronella de Carpentier en Cornelis Tinholt, trouwt op 4 februari 1909 met Hendrik Adrianus Bakels, geboren in 1879 in Amsterdam, zoon van Johannes Adrianus Bakels en Margaretha Cornelia Nieuwkamp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 13 februari 1920.

van Gorcum - Tinholt (1906)       schema 2241

Maria Sophia Tinholt, geboren op 9 oktober 1885 in Amsterdam, dochter van Johanna Petronella de Carpentier en Cornelis Tinholt, trouwt op 19 april 1906 in Amsterdam met Claas van Gorcum, geboren op 13 februari 1877 in Assen, zoon van Willem van Gorcum en Anna Catharina Schutter,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem van Gorcum, directeur NV Stoomdrukkerij Floralia, overlijdt op 26 januari 1944 in Renkum/Heelsum, 66 jaar oud.


XXVI

Versteeg - van Lin (1947)       schema 2241

Cornelis Versteeg, geboren op 31 december 1908 in Buitenzorg/Bogor, zoon van Maria Tinholt en Gerard Martinus Versteeg, trouwt in 1947 met Johanna Catharina Jacoba Mathilda van Lin, geboren op 23 augustus 1916 in Venlo, dochter van Oswaldus Anthonius Jacobus van Lin en Marie Gerardine Caroline Janssen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Versteeg, overlijdt op 24 december 1976 in Amsterdam, 67 jaar oud,
Johanna Catharina Jacoba Mathilda van Lin, overlijdt in 1999, 87 of 88 jaar oud.

de Gorter - Versteeg (1946)       schema 2241

Gerhardina Versteeg, geboren op 27 mei 1910, dochtern van Maria Tinholt en Gerard Martinus Versteeg, trouwt op 31 juli 1946 in Amsterdam met Piem de Gorter,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerhardina Versteeg, overlijdt in 1999, 87 of 88 jaar oud.


XXIV

de Carpentier - Mulder (1886)       schema 2241

Anthoon Frederik de Carpentier, geboren op 17 maart 1852 in Koudum (Hemelumer Oldeferd), zoon van Hendrik Jan de Carpentier en Anneke Boelsma, trouwt op 4 februari 1886 in Nijmegen met Maria Antoinetta Mulder, geboren op 9 januari 1856 in Nijmegen, dochter van Johannes Mulder en Maria Elisabeth Mathijssen,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Maria Elisabeth de Carpentier, geboren in 1887 in Utrecht,
Hendrik Jan de Carpentier, geboren in 1888, overleden op 17 september 1888 in Utrecht,
Anna de Carpentier, geboren op 12 december 1889 in Utrecht,
Hendrik Jan de Carpentier, geboren in 1891, overleden op 17 december 1891 in Utrecht,
Alethija Aurelia Titia Elisabeth Richarda de Carpentier, geboren op 22 januari 1893,
Titia Elisabeth Richarda Maria Jacoba de Carpentier, geboren op 31 augustus 1895,


XXV

Raasveld - de Carpentier (1919)       schema 2241

Maria Elisabeth de Carpentier, geboren in 1887 in Utrecht, dochter van Anthoon Frederik de Carpentier en Maria Antoinetta Mulder, trouwt op 23 oktober 1919 Amsterdam met Karel Abraham Raasveld, geboren in 1885 in Amsterdam, zoon van Hermanus Johannes Raasveld en Johanna Wilhelmina Maria Danckaarts,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Tan - de Carpentier (1913)       schema 2241

Anna de Carpentier, geboren op 12 december 1889 in Utrecht, dochter van Anthoon Frederik de Carpentier en Maria Antoinetta Mulder, trouwt op 3 juli 1913 in Amsterdam met Tjoen Haij Tan, geboren op 11 mei 1888 in Buitenzorg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Tinholt - de Carpentier ( )       schema 2241

Alethija Aurelia Titia Elisabeth Richarda de Carpentier, geboren 22 jamiaro 1893, dochter van Anthoon Frederik de Carpentier en Maria Antoinetta Mulder, trouwt met Cornelis Tinholt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Marchant - de Carpentier (1834)       schema 2241

Elisabeth Catharina de Carpentier, geboren op 26 februari 1808 in Sondel (Beuckenswijck), dochter van Mr. Jan Hendrik de Carpentier en Aletta Aurelia van Nauta van Hylckama, trouwt op 14 september 1834 in Gaasterland met Adriaan Hendrik Marchant, geboren op 11 januari 1798 in Utrecht, zoon van Jan Diederik Marchant en Martina Weveringh,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elisabeth Catharina de Carpentier, overlijdt op 11 maart 1881 in Amsterdam, 73 jaar oud,
Adriaan Hendrik Marchant, overlijdt 27-05-1839 in Amsterdam, 41 jaar oud.

de Carpentier - van der Lande (1856)       schema 2241

Tinco Andringa de Carpentier, geboren op 28 september 1816 in Sondel (Beuckenswijck), zoon van Mr. Jan Hendrik de Carpentier en Aletta Aurelia van Nauta van Hylckama, trouwt op 19 juli 1856 in Groningen met Elizabeth Maria van der Lande, geboren op 13 juli 1829 in Slochteren, dochter van Johan Jasper Abraham van der Lande en Maria Lucia Gasinjet,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Aletheia Aurelia de Carpentier, geboren op 9 september 1858 in den Helder,
Jan Hendrik de Carpentier, geboren in 1864 in den Helder,
Johan Jasper Abraham de Carpentier, geboren in 1866 in den Helder, overleden op 2 augustus 1884 in Brummen,

Tinco Andringa de Carpentier, visiteur, overlijdt op 18 oktober 1888 in Beverwijk, 72 jaar oud,


XXIV

Ketelaar - de Carpentier (1900)       schema 2241

Aletheia Aurelia de Carpentier, geboren op 9 september 1858 in den Helder, dochter van Tinco Andringa de Carpentier en Elizabeth Maria van der Lande, trouwt op 7 juni 1900 in Groningen met Jan Hindrikus Ketelaar, geboren op 9 juni 1849 in Groningen, zoon van Hinderikus Ketelaar en Trijntje Jans Bos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 18 juni 1909 in Groningen ontbonden door echtscheiding,

Aletheia Aurelia de Carpentier, overlijdt op 25 juni 1936 in Soest, 77 jaar oud,
Jan Hindrikus Ketelaar, is bouwkundige.

de Carpentier - Beunk (1888)       schema 2241

Jan Hendrik de Carpentier, geboren in 1864 in den Helder, zoon van Tinco Andringa de Carpentier en Elizabeth Maria van der Lande, trouwt op 16 februari 1888 in Lochem met Jans Beunk, geboren in 1858 in Lochem, dochter van Willem Beunk en Harmina Johanna Kistemaker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

de Rochefort - de Carpentier (1862)       schema 2241

Jacoba Jeanette Diderika Martina de Carpentier, geboren op 14 maart 1819, dochter van Mr. Jan Hendrik de Carpentier en Aletta Aurelia van Nauta van Hylckama, trouwt op 28 september 1862 in Sloten met Jan de Rochefort, geboren op 22 november 1819 in Groningen, zoon van Pieter Abraham de Rochefort en Antje Douwes Isema,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pieter Abraham de Rochefort, geboren op 22 augustus 1863 in Gaasterland, overleden op 1 september 1863 in Gaasterland,

Jacoba Jeanette Diderika Martina de Carpentier, overlijdt op 22 september 1900 in Hemelumer Oldeferd, 81 jaar oud,
Jan de Rochefort, rijksontvanger te Balk, overlijdt op 29 december 1873, 54 jaar oud.


XXII

Dardenne - de Carpentier (1796)       schema 2241

Catharina Elisabeth de Carpentier, gedoopt op 20 mei 1776 in Alkmaar, dochter van Hendrik de Carpentier en Elisabeth Adriaens Baert, trouwt op 10 oktober 1796 in Alkmaar met Charles Ambroise Dardenne, geboren op 28 oktober 1756 in Mairy, bij Sedan, zoon van Charles Dardenne en Marie Moreau,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Elisabeth Maria Dardenne, geboren in 1798 in Alkmaar,
Sophia Jacoba Dardenne, geboren in 1799 in ´s-Gravenhage, overleden op 31 juli 1848 in Zutphen, 48 of 49 jaar oud,

Catharina Elisabeth de Carpentier, overlijdt op 30 april 1840 in Zutphen, 63 jaar oud,
Charles Ambroise Dardenne, chef van de generale staf van de 1e divisie, overlijdt op 11 oktober 1802 in Parijs.


XXIII

Ankringa - Dardenne (1826)       schema 2241

Elisabeth Maria Dardenne, geboren in 1798 in Alkmaar, dochter van Catharina Elisabeth de Carpentier en Charles Ambroise Dardenne, trouwt op 29 september 1826 in Oudshoorn met Jan Dirk Ankringa, geboren in 1793 in Leeuwarden, zoon van Jacob Petrus Ankringa, architect en Tjamk Jans,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jakob Dardenne Ankringa, geboren op 1 september 1827 in Leeuwarden,
Charles Ambroise Dardenne Ankringa, geboren op 27 januari 1829 in Leeuwarden,
Catharina Elisabeth Dardenne Ankringa, geboren op 10 maart 1831 in Leeuwarden,
Jan Dirk Dardenne Ankringa, geboren op 29 december 1832 in Leeuwarden, overleden op 2 oktober 1833 in Leeuwarden,
Elisabeth Maria Tjamke Ankringa, geboren op 17 oktober 1834 in Leeuwarden, overleden op 8 mei 1839 in Leeuwarden,

Elisabeth Maria Dardenne, overlijdt op 24 februari 1835 in Leeuwarden, 36 of 37 jaar oud,
Jan Dirk Ankringa, praeceptor der Latijnsche school, overlijdt in 1860, 66 of 67 jaar oud.


XXIV

Dardenne Ankringa - Singels (1853)       schema 2241

Charles Ambroise Dardenne Ankringa, geboren op 27 januari 1829 in Leeuwarden, zoon van Elisabeth Maria Dardenne en Jan Dirk Ankringa, trouwt op 23 maart 1853 Leeuwarden met Cornelia Adriana Singels,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Elisabeth Maria Tjamke Dardenne Ankringa, geboren op 17 oktober 1854 in Spijk,
Catherina Elizabeth Dardenne Ankringa, geboren op 3 juli 1857 in Geervliet,overleden op 11 juni 1858 in Geervliet,
Johanna Elisabeth Dardenne Ankringa, geboren op 18 oktober 1861 in Geervliet,
Sara Johanna Dardenne Ankringa, geboren op 17 februari 1864 in Geervliet,
Jan Dirk Dardenne Ankringa, geboren op 12 mei 1867 in Bolsward, overleden in 1952 in Barchem,
Nikolaas Jan Dardenne Ankringa, geboren op 13 augustus 1869 in Bolsward, overleden in 1946 in Amsterdam,

Charles Ambroise Dardenne Ankringa, predikant te Haarlem, Spijk, Geervliet en Bolsward, overlijdt in 1906, 75 of 76 jaar oud.

Bloembergen - Dardenne Ankringa (1893)       schema 2241

Catharina Elisabeth Dardenne Ankringa, geboren op 10 maart 1831 in Leeuwarden, dochter van Elisabeth Maria Dardenne en Jan Dirk Ankringa, trouwt op 21 februari 1893 in Bolsward met Folkert Oenes Bloembergen, geboren op 5 december 1842 in Leeuwarden, apotheker
zoon van Evert Bloembergen, wethouder en Anna Catharina Gorter,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.


XXV

Huber - Dardenne Ankringa (1879)       schema 2241

Elisabeth Maria Tjamke Dardenne Ankringa, geboren op 17 oktober 1854 in Leeuwarden, dochter van Charles Ambroise Dardenne Ankringa en Cornelia Adriana Singels, trouwt omstreeks 1879 met Lambertus Johannes Huber, geboren op 26 maart 1850 in Veenhuizen (Norg), zoon van Ulrich Jan Huber, medisch doctor en Maria Jacqueline Henriette van Ellinckhuijzen,
Uit dit huwelijk zijn twee kind bekend,

Cornelia Adriana Huber, geboren op 5 september 1880 in Oosterdiep (Veendam),
Ulrich Jan Huber, geboren op 3 februari 1883 in Oosterdiep (Veendam),

Elisabeth Maria Tjamke Dardenne Ankringa, overlijdt op 4 augustus 1921 in Veendam 67 jaar oud,
Lambertus Johannes Huber, advocaat/procureur, overlijdt op 14 december 1932 in Veendam, 82 jaar oud.

Repelius - Dardenne Ankringa (1894)       schema 2241

Johanna Elisabeth Dardenne Ankringa, geboren op 18 oktober 1861 in Geervliet, dochter van Charles Ambroise Dardenne Ankringa en Cornelia Adriana Singels, trouwt op 18 april 1894 in Bolsward met Jan Repelius, geboren op 5 januari 1865 in ´s Gravenmoer, zoon van Franciscus Hermanus Repelius, predikant en Sophia Barbara van der Willigen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Franciscus Hermanus Repelius, geboren op 2 november 1895 in den Helder.

Tjebbes - Dardenne Ankringa (1897)       schema 2241

Sara Johanna Dardenne Ankringa, geboren op 17 februari 1864 in Geervliet, dochter van Charles Ambroise Dardenne Ankringa en Cornelia Adriana Singels, trouwt op 3 augustus 1897 in Bolsward met Cornelis Tjebbes, notaris,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelia Adriana Tjebbes, geboren op 26 augustus 1898 in Workum,
Tjeerdtje Tjebbes, geboren op 13 maart 1901 in Workum,
Sara Johanna Tjebbes, geboren op 11 oktober 1902 in Workum,

Sara Johanna Dardenne Ankringa, overlijdt op 27 september 1944 in Rheden, 80 jaar oud,


XXVI

Huber - Oudshoorn ( )       schema 2241

Ulrich Jan Huber, geboren op 3 februari 1883 in Oosterdiep (Veendam), zoon van Elisabeth Maria Tjamke Dardenne Ankringa en Lambertus Johannes Huber, trouwt met Maria Magdalena Oudshoorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ulrich Jan Huber, overlijdt op 5 juni 1949 in Ede 66 jaar oud.


XXII

de Carpentier - Dekker (1800)       schema 2242

Jacob Johan de Carpentier, geboren in Alkmaar, zoon van Hendrik de Carpentier en Elisabeth Adriaens Baert, trouwt op 15 juni 1800 met Jannetje Arends Dekker, gedoopt op 2 september 1778 in Oostzaandam, dochter van Arend Dirkszoon Dekker en Aafje Willem van den Tweelen,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Hendrik de Carpentier, geboren op 19 september 1800 in Zaandam,
Aafje de Carpentier, geboren op 1 mei 1802 in Zaandam,
Elizabeth de Carpentier, geboren op 19 september 1804 in Zaandam,
Arend de Carpentier, geboren op 1 november 1806 in Zaandam, overleden op 24 november 1807 in Zaandam,
Guurtje de Carpentier, geboren op 23 oktober 1808 in Zaandam,
Arend de Carpentier, geboren op 19 januari 1812 in Zaandam, overleden op 26 maart 1876 in Zaandam,
Jan Hendrik de Carpentier, geboren op 18 juli 1814 in Zaandam, overleden op 4 mei 1815 in Zaandam,
Maartje de Carpentier, geboren op 1 maart 1816 in Zaandam, overleden op 25 maart 1839 in Zaandam,
Catharina Elisabeth de Carpentier, geboren op 8 juni 1818 in Zaandam, overleden op 28 maart 1841 in Zaandam,
Johanna Aletheya de Carpentier, geboren op 1 augutus 1822 in Zaandam,

Jacob Johan de Carpentier, houthandelaar, overlijdt op 15 mei 1830 in Zaandam,
Jannetje Arends Dekker, overlijdt op 19 november 1849 in Zaandam, 71 jaar oud.


XXIII

de Carpentier - Lam (1825)       schema 2242

Hendrik de Carpentier, geboren op 19 september 1800 in Zaandam, zoon van Jacob Johan de Carpentier en Jannetje Arends Dekker, trouwt op 22 juni 1825 met Aaltje Lam, geboren op 8 april 1806 in Oostzaandam, dochter van Klaas Lam en Maritje Dam,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Jacob Johan de Carpentier, geboren op 10 februari 1826 in Zaandam, overleden op 25 aptil 1830 in Zaandam,
Nicolaas de Carpentier, geboren op 8 oktober 1827 in Zaandam,
Hendrik de Carpentier, geboren op 20 mei 1829 in Zaandam,
Jacob Johan de Carpentier, geboren in 1830 in Zaandam,
Arend de Carpentier, geboren in 1831 in Zaandam,
Maria Catharina de Carpentier, geboren in 1833 in Zaandam,
Jannetje de Carpentier, geboren in 1835 in Zaandam,
Aafje de Carpentier, geboren in 1837 in Zaandam,
Jan de Carpentier, geboren in 1839 in Zaandam,
Albert de Carpentier, geboren in 1847, overleden op 9 mei 1854 in Montfoort,

Hendrik de Carpentier, houtkoper, kapitein van de schutterij te Zaandam, overlijdt op 15 januari 1858 in Wisch, 57 jaar oud,
Aaltje Lam, overlijdt op 3 december 1849 in Oostzaandam, 43 jaar oud.


XXIV

de Carpentier - Mulder (1854)       schema 2242

Nicolaas de Carpentier, geboren op 8 oktober 1827 in Zaandam, zoon van Hendrik de Carpentier en Aaltje Lam, trouwt op 9 juli 1854 in Zaandam met Neeltje Mulder, geboren in 1831 in Zaandam, dochter van Willem Mulder en Jannetje Zalm,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrik de Carpentier, geboren op 11 augustus 1854 in Zaandam,

Nicolaas de Carpentier, overlijdt op 3 december 1865 in Zaandam, 38 jaar oud,
Neeltje Mulder, overlijdt op 7 november 1913 in Zaandam, 83 jaar oud.


XXV

de Carpentier - Last (1880)       schema 2242

Hendrik de Carpentier, geboren op 11 augustus 1854 in Zaandam, zoon van Nicolaas de Carpentier en Neeltje Mulder, trouwt op 23 mei 1880 met Antje Last, geboren op 16 november 1849 in Westzaan, dochter van Hendrik Last en Grietje Ouwejan,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Neeltje de Carpentier, geboren op 12 oktober 1882 in Zaandam,
Nicolaas de Carpentier, geboren in 1884, overleden op 25 augustus 1884 in Zaandam,
Hendrika de Carpentier, geboren op 17 april 1885 in Zaandam,

Hendrik de Carpentier, overlijdt op 10 juni 1920 in Zaandam, 65 jaar oud,
Antje Last, overlijdt op 16 april 1915 in Zaandam, 65 jaar oud.


XXVI

Slop - de Carpentier (1904)       schema 2242

Neeltje de Carpentier, geboren op 12 oktober 1882 in Zaandam, dochter van Hendrik de Carpentier en Antje Last, trouwt op 4 juni 1904 in Koog aan de Zaan met Hendrik Slop, geboren op 10 oktober 1880 in Koog aan de Zaan, zoon van Dirk Slop en Dieuwertje de Boer,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Antje Slop, geboren op 30 april 1905 in Koog aan de Zaan,
Dirk Slop, geboren op 15 mei 1906 in Koog aan de Zaan,
Hendrik Slop, geboren op 7 maart 1908 in Koog aan de Zaan,
Jan Slop, geboren op 18 januari 1910 in Koog aan de Zaan, overleden op 31 augustus 1996 in Bellflower (USA),
Dieuwertje Slop, geboren op 12 oktober 1911 in Koog aan de Zaan, overleden op 15 juni 1912 in Koog aan de Zaan,
Gerrit Slop, geboren op 10 november 1912 in Koog aan de Zaan,
Dieuwertje Slop, geboren op 23 april 1914 in Koog aan de Zaan, overleden op 16 juli 2001 in Koog aan de Zaan,
Hendrika Slop, geboren op 6 september 1915 in Koog aan de Zaan,
Petronella Slop, geboren op 5 januari 1918 in Zaandam,
Neeltje Slop, geboren op 6 maart 1921 in Zaandam,

Neeltje de Carpentier, overlijdt op 11 oktober 1963 in Zaandam, 80 jaar oud,
Hendrik Slop, overlijdt op 3 mei 1964 in Zaandam, 83 jaar oud.

de Jager - de Carpentier (1906)       schema 2242

Hendrika de Carpentier, geboren op 17 januari 1885 in Zaandam, dochter van Hendrik de Carpentier en Antje Last, trouwt op 3 februari 1906 in Wormerveer met Jan de Jager, geboren 18 mei 1881 in Westzaan , zoon van Pieter de Jager en Pietertje de Wolde,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrika de Carpentier, overlijdt op 25 juli 1973 in Zaandam, 88 jaar oud,
Jan de Jager, overlijdt op 29 september 1960 in Zaandam, 79 jaar oud.


XXVII

Langendijk - Slop (1927)       schema 2242

Antje Slop, geboren op 30 april 1905 in Koog aan de Zaan, dochter van Neeltje de Carpentier en Hendrik Slop, trouwt op 29 december 1927 in Zaandam met Hendrik Pieter Langendijk, geboren op 20 maart 1904 in Hoorn, zoon van Pieter Langendijk en Ytje Kuiper,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Antje Slop, overlijdt 18 april 1995 in Zaanstad, 89 jaar oud,
Hendrik Pieter Langendijk, overlijdt op 24 december 1976 in Zaanstad, 72 jaar oud.

Slop - Offringa (1930)       schema 2242

Dirk Slop, geboren op 15 mei 1906 in Koog aan de Zaan, zoon van Neeltje de Carpentier en Hendrik Slop, trouwt op 5 juni 1930 Zaandam met Jannetje Offringa, geboren op 15 februari 1906 in Zaandam, dochter van Yde Offringa en Lautina Elisabeth Lok,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrik Slop, geboren op 15 december 1933 in Zaandam, overleden op 8 februari 1999 in Huizen,

Jannetje Offringa, overlijdt op 24 januari 1946 in Zaandam, 39 jaar oud.

Slop - de Vries (1946)       schema 2242

Dirk Slop, geboren op 15 mei 1906 in Koog aan de Zaan, zoon van Neeltje de Carpentier en Hendrik Slop, hertrouwt op 6 november 1946 in Zaandam met Catharina de Vries, geboren op 5 juli 1910 in Purmerend, dochter van Gerardus de Vries en Jannetje Koel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirk Slop, overlijdt op 6 januari 1978 in Zaandam, 71 jaar oud,
Gerardus de Vries, overlijdt op 15 september 1994 in Zaandam, 84 jaar oud.

Slop - Mars (1935)       schema 2242

Hendrik Slop, geboren op 7 maart 1908 in Koog aan de Zaan, zoon van Neeltje de Carpentier en Hendrik Slop, trouwt op 20 juni 1935 in Westzaan met Sijtje Mars, geboren op 28 december 1911 in Westzaan, dochter van Cornelis Mars en Aagtje Bos,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Slop, overlijdt op 23 oktober 1991 in Zaanstad, 83 jaar oud,
Sijtje Mars, overlijdt op 2 september 1987 in Zaanstad, 75 jaar oud.

Slop - Ris (1939)       schema 2242

Gerrit Slop, geboren op 10 november 1912 in Koog aan de Zaan, zoon van Neeltje de Carpentier en Hendrik Slop, trouwt op 21 juni 1939 in Wormerveer met Catrine Ris, geboren op 20 september 1914 in Wormerveer, dochter van Simon Ris en Trijntje Groot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gerrit Slop, overlijdt op 22 juli 1997 in Zaanstad, 84 jaar oud,
Catrine Ris, overlijdt op 30 april 1989 in Zaanstad, 74 jaar oud.

van Dalsem - Slop (1942)       schema 2242

Hendrika Slop, geboren op 6 september 1915 in Koog aan de Zaan, dochter van Neeltje de Carpentier en Hendrik Slop, trouwt 21 mei 1942 te Zaandam met Jan van Dalsem, geboren op 29 maart 1909 in Zaandam, zoon van Klaas van Dalsem en Geertje Ouwejan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrika Slop, overlijdt op 19 december 1996 in Zaanstad, 81 jaar oud,
Jan van Dalsem, overlijdt op 27 februari 1979 in Amsterdam, 69 jaar oud.

Tel - Slop (1939)       schema 2242

Petronella Slop, geboren op 5 januari 1918 in Zaandam, dochter van Neeltje de Carpentier en Hendrik Slop, trouwt 5 oktober 1939 in Zaandam met Johannes Cornelis Tel, geboren op 1 april 1918 in Zaandam, zoon van Corneliis Tel en Reintje de Graaf,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Petronella Slop, overlijdt op 21 juli 2001 in Zaandam, 83 jaar oud,
Johannes Cornelis Tel, overlijdt op 9 juli 1995 in Zaanstad, 76 jaar oud.

Bakker - Slop (1947)       schema 2242

Neeltje Slop, geboren op 6 maart 1921 in Zaandam, dochter van Neeltje de Carpentier en Hendrik Slop, trouwt 21 mei 1947 te Zaandam met Jan Dirk Bakker, geboren op 10 augustus 1918 in Zaandam, zoon van Jacob Bakker en Saakje van Wigcheren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Neeltje Slop, overlijdt op 4 mei 2005 in Zaandam, 84 jaar oud,
Jan Dirk Bakker, overlijdt op 9 juli 1995 in Zaanstad, 76 jaar oud, 76 jaar oud.


XXIV

de Carpentier - Mulder (1867)       schema 2242

Hendrik de Carpentier, geboren op 20 mei 1829 in Zaandam, zoon van Hendrik de Carpentier en Aaltje Lam, trouwt op 6 januari 1867 in Zaandam met Neeltje Mulder, geboren in 1831 in Zaandam, dochter van Willem Mulder en Jannetje Zalm, weduwe van Nicolaas de Carpentier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Carpentier - van der Heeden (1861)       schema 2242

Jacob Johan de Carpentier, geboren in 1830 in Zaandam, zoon van Hendrik de Carpentier en Aaltje Lam, trouwt op 28 augustus 1861 met Matje van der Heeden, geboren in 1838 in Hekendorp, dochter van Dirk van der Heeden en Cornelia Boer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Dirk de Carpentier, geboren in 1864 in Sloten,
Hendrik de Carpentier, geboren in 1867 in Sloten,

Matje van der Heeden, overlijdt voor 1883.

de Carpentier - Splinter (1883)       schema 2242

Jacob Johan de Carpentier, geboren in 1830 in Zaandam, zoon van Hendrik de Carpentier en Aaltje Lam, hertrouwt op 14 december 1883 in Sloten met Jaapje Splinter, geboren in 1840 in Wilnis, dochter van Maarten Splinter en Dirkje Braam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

de Carpentier - Eijkelenboom (1897)       schema 2242

Dirk de Carpentier, geboren in 1864 in Sloten, zoon van Jacob Johan de Carpentier en Matje van der Heiden, trouwt op 8 januari 1897, in Uithoorn met Lijsje Eva Eijkelenboom, geboren in 1876 in Hilversum, dochter van Jan Eijkelenboom en Mechteltje Baars,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacob Johan de Carpentier, geboren in 1897 in Amsterdam,

Het huwelijk wordt op 12 februari 1909 in Hendrik Ido Ambacht door echtscheiding ontbonden.

de Carpentier - Zeeman (1914)       schema 2242

Dirk de Carpentier, geboren in 1864 in Sloten, zoon van Jacob Johan de Carpentier en Matje van der Heiden, hertrouwt op 21 januari 1914 in Monster met Maria Zeeman, geboren in 1874 in Monster, dochter van Adrianus Zeeman en Maria Pronk, weduwe van Jan Pieter Zwaanswijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

de Carpentier - van Stijn (1919)       schema 2242

Jacob Johan de Carpentier, geboren in 1897 in Amsterdam, zoon van Dirk de Carpentier en Lijsje Eva Eijkelenboom, trouwt op 29 oktober 1919 met Maaike van Stijn, geboren in 1900 in Culemborg, dochter van Gerrit van Stijn en Maaike van Lint,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

de Carpentier - Hiddinga (1891)       schema 2242

Hendrik de Carpentier, geboren in 1867 in Sloten, zoon van Jacob Johan de Carpentier en Matje van der Heiden, trouwt op 16 januari 1891 met Sibbeltje Hiddinga, geboren in 1868 in Wymbritseradeel, dochter van Hendrik Hiddinga en Klaaske Veldhuis,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jacob Johan de Carpentier, geboren in 1892 in Sloten,
Hendrik de Carpentier, geboren in 1893 in Sloten,
Nicolaas de Carpentier, geboren op 24 maart 1896 in Sloten, overleden op 17 oktober 1896 in de Haarlemmermeer,
Nicolaas de Carpentier, geboren op 30 november 1897 in de Haarlemmermeer,
Matje de Carpentier, geboren op 6 november 1901 in de Haarlemmermeer,

Hendrik de Carpentier, overlijdt op 3 maart 1942 in Ede, 75 jaar oud,
Sibbeltje Hiddinga, overlijdt op 19 januari 1930 in Ede, 62 jaar oud.


XXVI

de Carpentier - Pethke (1918)       schema 2242

Jacob Johan de Carpentier, geboren in 1892 in Sloten, zoon van Hendrik de Carpentier en Sibbeltje Hiddinga, trouwt op 19 juni 1918 in Schoten met Agatha Anthonia Pethke, geboren in 1894 in Amsterdam, dochter van Gustav Adolf Pethke en Ida Maria Douwes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Carpentier - Scheltes ( )       schema 2242

Hendrik de Carpentier, geboren in 1893 in Sloten, zoon van Hendrik de Carpentier en Sibbeltje Hiddinga, trouwt in Amsterdam met Pieternella Scheltes, geboren in 1902 in Sloten, dochter van Pieter Scheltes en Jacoba Quintina Koekoek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

de Carpentier - Out (1856)       schema 2242

Arend de Carpentier, geboren in 1831 in Zaandam, zoon van Hendrik de Carpentier en Aaltje Lam, trouwt op 12 oktober 1856 met Maartje Out, geboren in 1832 in Zaandam, dochter van Jacob Out en Grietje Plekker,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob de Carpentier, geboren in 1860 in Zaandam,
Arend de Carpentier, geboren in 1862 in Zaandam.


XXV

de Carpentier - Huster (1884)       schema 2242

Jacob de Carpentier, geboren in 1860 in Zaandam, zoon van Arend de Carpentier en Maartje Out, trouwt op 10 februari 1884 met Grietje Huster, geboren in 1862 in Zaandam, dochter van Herman Gerhard Huster en Grietje Out,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Maartje de Carpentier, geboren op 1 november 1885 in Zaandam, overleden op 3 november 1885 in Zaandam,
Arend de Carpentier, geboren op 26 januari 1888 in Zaandam,
Grietje de Carpentier, geboren op 11 december 1891 in Zaandam, overleden op 13 december 1891 in Zaandam,
Herman Gerard de Carpentier, geboren op 26 november 1893 in Zaandam,

Jacob de Carpentier, overlijdt op 21 oktober 1901 in Zaandam, 41 jaar oud,
Grietje Huster, overlijdt op 22 oktober 1928 in Zaandam, 66 jaar oud.


XXVI

de Carpentier - Pant (1912)       schema 2242

Arend de Carpentier, geboren op 26 januari 1888 in Zaandam, zoon van Jacob de Carpentier en Grietje Huster, trouwt op 11 april 1912 met Neeltje Pant, geboren op 19 augustus 1891 in Zaandam, dochter van Jan Pant en Geesje Giskes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Arend de Carpentier, overlijdt in 1967 in 77 of 78 jaar oud,
Neeltje Pant, overlijdt op 15 juni 1922 in Zaandam, 30 jaar oud.

de Carpentier - Dral (1918)       schema 2242

Herman de Carpentier, geboren op 26 november 1893 in Zaandam, zoon van Jacob de Carpentier en Grietje Huster, trouwt op 6 juni 1918 met Antje Dral, geboren in 1893 in Oostzaan, dochter van Lucas Dral en Maria Koeman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

de Carpentier - Doek (1897)       schema 2242

Arend de Carpentier, geboren in 1862 in Zaandam, zoon van Arend de Carpentier en Maartje Out, trouwt op 19 september 1897 met Maartje Doek, geboren in 1877 in Zaandam, dochter van Pieter Doek en Geertje Bouwknegt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Geertje de Carpentier, geboren op 24 september 1900 in Zaandam, overleden op 30 juni 1979 in Zaandam,
Jacob de Carpentier, geboren op 6 februari 1902 in Zaandam, overleden op 23 november 1905 in Zaandam,
Maartje de Carpentier, geboren op 1 juni 1906 in Zaandam,
Jacob de Carpentier, geboren op 18 oktober 1912 in Zaandam, overleden op 4 februari 1914 in Zaandam,

Arend de Carpentier, overlijdt op 29 mei 1938 in Zaandam, 76 jaar oud,
Maartje Doek, overlijdt op 30 november 1940 in Zaandam, 63 jaar oud.


XXIV

Buijs - de Carpentier (1859)       schema 2242

Maria Catharina de Carpentier, geboren in 1833 in Zaandam, dochter van Hendrik de Carpentier en Aaltje Lam, trouwt op 28 augustus 1859 met Jacob Buijs, geboren in 1834 in Zaandijk, zoon van Simon Buijs en Grietje Fij,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Grietje Buijs, geboren in 1861 in Koog aan de Zaan,
Aaltje Buijs, geboren in 1862 in Koog aan de Zaan,
Hendrika Buijs, geboren in 1864 in Koog aan de Zaan,
Maria Catharina Buijs, geboren in 1866 in Koog aan de Zaan,
Jansje Buijs, geboren in 1869 in Koog aan de Zaan,
Simon Buijs, geboren in 1872 in Koog aan de Zaan,
Jacob Buijs, geboren in 1874 in Koog aan de Zaan,
Aafje Buijs, geboren in 1877 in Koog aan de Zaan.


XXV

de Vries - Buijs (1884)       schema 2242

Grietje Buijs, geboren in 1861 in Koog aan de Zaan, dochter van Maria Catharina de Carpentier en Jacob Buijs, trouwt op 25 mei 1884 met Olfert de Vries, geboren in 1861 in Zaandijk, zoon van Pieter de Vries en Antje Zalm,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Olfert de Vries, overlijdt voor 1887.

van Hoorn - Buijs (1887)       schema 2242

Grietje Buijs, geboren in 1861 in Koog aan de Zaan, dochter van Maria Catharina de Carpentier en Jacob Buijs, hertrouwt op 24 april 1887 in Zaandijk met Simon van Hoorn, geboren in 1855 in Andijk, zoon van Willem van Hoorn en Antje Verweel,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Willem van Hoorn, geboren in 1893 in Zaandijk.

ter Haak - Buijs (1889)       schema 2242

Aaltje Buijs, geboren in 1862 in Koog aan de Zaan, dochter van Maria Catharina de Carpentier en Jacob Buijs, trouwt op 27 oktober 1889 in Wormerveer met Pieter ter Haak, geboren in 1861 in Zaandam, zoon van Pieter Pzn. ter Haak en Aagje Ales,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Prijs - Buijs (1885)       schema 2242

Hendrika Buijs, geboren in 1864 in Koog aan de Zaan, dochter van Maria Catharina de Carpentier en Jacob Buijs, trouwt op 16 augustus 1885 met Antonie Prijs, geboren in 1864 in Groenlo, zoon van Gerrit Prijs en Harmina Scholten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Heistek - Buijs (1885)       schema 2242

Maria Catharina Buijs, geboren in 1866 in Koog aan de Zaan, dochter van Maria Catharina de Carpentier en Jacob Buijs, trouwt op 5 juli 1885 in Koog aan de Zaan met Barend Heistek, geboren in 1864 in Werkendam, zoon van Lodewijk Heistek en Cornelia van der Werken,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jacob Heistek, geboren in 1891 in Muiden,
Barend Heistek, geboren op 1 februari 1893 in Vreeswijk,
Cornelis Adrianus Heistek, geboren op 22 mei 1895 in Vreeswijk,
Aaltje Heistek, geboren in 1898 in Zaandam,
Bartje Heistek, geboren in 1900 in Zaandam.

de Carpentier - Buijs (1893)       schema 2242

Jansje Buijs, geboren in 1866 in Koog aan de Zaan, dochter van Maria Catharina de Carpentier en Jacob Buijs, trouwt op 23 april 1893 in Koog aan de Zaan met Hendrik de Carpentier, geboren in 1867 in Zaandam, zoon van Jan de Carpentier en Grietje Frikke,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Buijs - Bos (1899)       schema 2242

Simon Buijs, geboren in 1872 in Koog aan de Zaan, zoon van Maria Catharina de Carpentier en Jacob Buijs, trouwt op 8 juni 1899 in Zaandijk met Wilhelmina Bos, geboren in 1878 in Zaandijk, dochter van Jacob Bos en Elizabeth Muis,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Buijs - Ris (1897)       schema 2242

Jacob Buijs, geboren in 1874 in Koog aan de Zaan, zoon van Maria Catharina de Carpentier en Jacob Buijs, trouwt op 3 juni 1897 Westzaan met Hilgonda Ris, geboren in 1872 in Westzaan, dochter van Dirk Ris en Neeltje Pronk,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacob Buijs, geboren in 1898 in Wormerveer.

Vens - Buijs (1897)       schema 2242

Aafje Buijs, geboren in 1877 in Koog aan de Zaan, dochter van Maria Catharina de Carpentier en Jacob Buijs, trouwt op 17 april 1897 in Koog aan de Zaan, met Johannes Adam Vens, geboren in 1875 in Zaandam, zoon van Krijn Vens en Jansje Lomeijer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

van Hoorn - Dekker (1920)       schema 2242

Willem van Hoorn, geboren in 1893 in Zaandijk, zoon van Grietje Buijs en Simon van Hoorn, trouwt op 15 april 1920 in Amsterdam met Johanna Anna Margaritha Dekker, geboren in 1893 in Lochem, dochter van Henri Dekker en Anna Margaritha Ringnalda,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Heistek - Andrea (1912)       schema 2242

Jacob Heistek, geboren in 1891 in Muiden, zoon van Maria Catharina Buijs en Barend Heistek, trouwt op 10 oktober 1912 in de Wormer met Anna Andrea, geboren in 1892 in Wormerveer, dochter van Nicolaas Andrea en Maartje Spaander,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Heistek - Schaap (1920)       schema 2242

Barend Heistek, geboren op 1 februari 1893 in Vreeswijk, zoon van Maria Catharina Buijs en Barend Heistek, trouwt op 1 juli 1920 Zaandam met Brechtje Schaap, geboren in 1896 in Oostzaan, dochter van Gerrit Schaap en Lijsje Posch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Heistek - Mooy ( )       schema 2242

Cornelis Adrianus Heistek, geboren op 22 mei 1895 in Vreeswijk, zoon van Maria Catharina Buijs en Barend Heistek, trouwt in Koog aan de Zaan met Maartje Mooy, geboren in 1895 in Assendelft, dochter van Maarten Mooy en Trijntje Schoone,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kames - Heistek (1921)       schema 2242

Aaltje Heistek, geboren in 1898 in Zaandam, dochter van Maria Catharina Buijs en Barend Heistek, trouwt op 4 augustus 1921 Zaandam met Johann Josef Kames, geboren in 1897 in Goch (Duitsland), zoon van Alexander Kames en Adelheid Aal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Heilijgers - Heistek (1919)       schema 2242

Bartje Heistek, geboren in 1900 in Zaandam, dochter van Maria Catharina Buijs en Barend Heistek, trouwt op 4 december 1919 in Zaandam met Nicolaas Heilijgers, geboren in 1893 in Amersfoort, zoon van Boudewijn Heilijgers en Jacoba Hendrina van Arnhem,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Buijs - Lastdrager (1921)       schema 2242

Jacob Buijs, geboren in 1898 in Wormerveer, zoon van Jacob Buijs en Hilgonda Ris, trouwt op 15 september 1921 in Amsterdam met Elisabeth Lastdrager, geboren in 1900 in Zaandam, dochter van Arie Lastdrager en Antje Wilner,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van Zutphen - de Carpentier (1859)       schema 2242

Jannetje de Carpentier, geboren in 1835 in Zaandam, dochter van Hendrik de Carpentier en Aaltje Lam, trouwt op 13 april 1860 in Montfoort met Abraham van Zutphen, geboren in 1844 in Montfoort, zoon van Jan Hendrik van Zutphen en Maria Blom,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Hendrik van Zutphen, geboren op 11 juni 1860 in Montfoort, overleden op 5 februari 1861 in Montfoort,
Guusje Maria van Zutphen, geboren op 17 juni 1861 in Montfoort, overleden op 15 augustus 1880 in Montfoort,
Frederik van Zutphen, geboren op 29 augustus 1863 in Montfoort, overleden op 8 oktober 1868 in Montfoort,
Maria Alida van Zutphen, geboren op 7 februari 1865 in Montfoort, overleden op 1 mei 1865 in Montfoort,
Jan Hendrik van Zutphen, geboren op 3 februari 1866 in Montfoort,
Marinus Hendrik van Zutphen, geboren op 31 juli 1868 in Montfoort, overleden op 7 januari 1951 in Hoogeveen ,
Frederik van Zutphen, geboren op 27 april 1870 in Montfoort, overleden op 2 me 1870 in Montfoort,
Frederika van Zutphen, geboren op 15 april 1871 in Montfoort, overleden op 7 februari 1874 in Montfoort,
Hendrik van Zutphen, geboren op 12 september 1873 in Montfoort, overleden op 13 september 1874 in Montfoort,
Alida Frederika van Zutphen, geboren op 7 januari 1876 in Montfoort,
Anna Frederika van Zutphen, geboren op 18 december 1879 in Montfoort, overleden op 10 januari 1881 in Montfoort,

Jannetje de Carpentier, overlijdt op 31 decembers 1915 in Montfoort, 80 jaar oud,
Abraham van Zutphen, overlijdt op 4 maart 1899 in Montfoort, 54 of 55 jaar oud.

van Zutphen - de Carpentier (1865)       schema 2242

Aafje de Carpentier, geboren in 1837 in Zaandam, dochter van Hendrik de Carpentier en Aaltje Lam, trouwt op 5 oktober 1865 met Jan Hendrik van Zutphen, geboren in 1818 in Montfoort, zoon van Jan Hendrik van Zutphen en Maria Blom,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maria van Zutphen, geboren in 1871 in Vuren, overleden op 18 maart 1872 in Vuren,

Jan Hendrik van Zutphen, overlijdt op 11 mei 1893 in Utrecht, 74 of 75 jaar oud.

de Carpentier - Frikke (1865)       schema 2242

Jan de Carpentier, geboren in 1839 in Zaandam, zoon van Hendrik de Carpentier en Aaltje Lam, trouwt op 10 december 1865 met Grietje Frikke, geboren in 1823 in Krommenie, weduwe van Pieter Leguit
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Hendrik de Carpentier, geboren op 28 april 1866 in Zaandam,

Grietje Frikke, overlijdt voor 1869.

de Carpentier - Groot (1869)       schema 2242

Jan de Carpentier, geboren in 1839 in Zaandam, zoon van Hendrik de Carpentier en Aaltje Lam, hertrouwt op 24 januari 1869 met Welmoet Groot, geboren in 1849 in Zaandam, dochter van Maarten Groot en Trijntje Worp,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Trijntje de Carpentier, geboren op 10 december 1869 in Zaandam,
Maarten de Carpentier, geboren op 9 maart 1871 in Zaandam, overleden op 21 april 1871 in Zaandam,
Jan de Carpentier, geboren op 1 augustus 1872 in Zaandam,
Maarten de Carpentier, geboren op 15 september 1874 in Zaandam,
Aaltje de Carpentier, geboren op 27 oktober 1876 in Zaandam,
Neeltje de Carpentier, geboren op 14 mei 1879 in Zaandam,
Arend de Carpentier, geboren op 17 februari 1882 in Zaandam,
Nicolaas de Carpentier, geboren op 17 februari 1882 in Zaandam.


XXV

van Zutphen - Akkerman (1898)       schema 2242

Jan Hendrik van Zutphen, geboren op 3 februari 1866 in Montfoort, zoon van Jannetje de Carpentier en Abraham van Zutphen, trouwt op 27 augustus 1898 in Ferwerderadeel met Jacomina Akkerman, geboren in 1872 in Marrum, dochter van Auke Symens Akkerman en Janke Theunis Osinga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Thie - van Zutphen (1899)       schema 2242

Alida Frederika van Zutphen, geboren op 7 januari 1876 in Montfoort, dochter van Jannetje de Carpentier en Abraham van Zutphen, trouwt op 16 augustus 1899 in Montfoort met Albert Thie, geboren in 1870 in Peize, zoon van Jan Alberts Thie en Hillechien Boer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

de Haas - de Carpentier (1893)       schema 2242

Trijntje de Carpentier, geboren op 10 december 1869 in Zaandam, dochter van Jan de Carpentier en Welmoet Groot, trouwt op 7 maart 1893 met Dirk de Haas, geboren in 1872 in Zaandam, zoon van Hendrik de Haas en Trijntje Betlem,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hendrik de Haas, geboren in 1894 in Zaandam,
Trijntje de Haas, geboren in 1899 in Zaandam.


XXVI

de Haas - Arends ( )       schema 2242

Hendrik de Haas, geboren in 1894 in Zaandam, zoon van Trijntje de Carpentier en Dirk de Haas, trouwt met Helena Arends,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik de Haas, overlijdt op 30 januari 1920 in Zaandam, 50 jaar oud.

Vermeulen - de Haas ( )       schema 2242

Trijntje de Haas, geboren in 1899 in Zaandam, dochter van Trijntje de Carpentier en Dirk de Haas, trouwt met Hendrik Jan Vermeulen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Trijntje de Haas, overlijdt op 25 maart 1928 in Zaandam, 28 of 29 jaar oud.


XXV

de Carpentier - Schortinghuis (1900)       schema 2242

Jan de Carpentier, geboren op 1 augustus 1872 in Zaandam, zoon van Jan de Carpentier en Welmoet Groot, trouwt op 18 april 1900 in Zaandam met Aaltje Schortinghuis, geboren in 1876 in Zaandam, dochter van Jan Frieling Schortinghuis en Geertje Does,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Welmoet de Carpentier, geboren op 19 augustus 1905 in Zaandam,
Klaas de Carpentier, geboren op 16 juli 1908 in Zaandam,

Jan de Carpentier, overlijdt op 31 januari 1952 in Zaandam, 79 jaar oud,
Aaltje Schortinghuis, overlijdt op 28 januari 1958 in Zaandam, 82 jaar oud.


XXVI

van der Molen - de Carpentier ( )       schema 2242

Welmoet de Carpentier, geboren op 19 augustus 1905 in Zaandam, dochter van Jan de Carpentier en Aaltje Schortinghuis, trouwt met Henricus van der Molen, geboren op 6 augustus 1905 in Broek op Langedijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Welmoet de Carpentier, overlijdt op 3 oktober 1993 in Zaandam, 88 jaar oud,
Henricus van der Molen, overlijdt op 13 december 1986 in Maassluis, 81 jaar oud.

de Carpentier - Vonk (1932)       schema 2242

Klaas de Carpentier, geboren op 16 juli 1908 in Zaandam, zoon van Jan de Carpentier en Aaltje Schortinghuis, trouwt omstreeks 1932 met Guurtje Vonk, geboren op 7 september 1908 in Zaandam, dochter van Dirk Vonk en Ariaantje Kalf,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Aafje de Carpentier, geboren op 4 december 1933 in Zaandam, overleden op 17 september 1988,

Klaas de Carpentier, overlijdt op 5 maart 1988 in Zaandam, 79 jaar oud,
Guurtje Vonk, overlijdt op 1 februari 1989 in Zaandam, 80 jaar oud.


XXV

de Carpentier - Scheffer (1900)       schema 2242

Maarten de Carpentier, geboren op 15 september 1874 in Zaandam, zoon van Jan de Carpentier en Welmoet Groot, trouwt op 28 maart 1900 met Anna Regina Scheffer, geboren in 1876 in de Haarlemmermeer, dochter van Jan Gijsbert Scheffer en Elisabeth Weber,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maarten de Carpentier, overlijdt op 17 maart 1944 in Zaandam, 69 jaar oud,
Anna Regina Scheffer, overlijdt op 5 juli 1969 in Zaandam, 93 jaar oud.

Kuijper - de Carpentier (1900)       schema 2242

Aaltje de Carpentier, geboren op 27 oktober 1876 in Zaandam, dochter van Jan de Carpentier en Welmoet Groot, trouwt op 19 december 1900 in Zaandam met Jacob Kuijper, geboren in 1874 in Zaandam, zoon van Jan Kuijper en Aafje Groot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aaltje de Carpentier, overlijdt op 16 mei 1953 in Zaandam, 76 jaar oud.

Vredenduin - de Carpentier (1903)       schema 2242

Neeltje de Carpentier, geboren op 14 mei 1879 in Zaandam, dochter van Jan de Carpentier en Welmoet Groot, trouwt op 6 mei 1903 met Gerrit Vredenduin, geboren in 1881 in Zaandam, zoon van Klaas Vredenduin en Aagje Meijer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Carpentier - de Vries (1907)       schema 2242

Arend de Carpentier, geboren op 17 februari 1882 in Zaandam, zoon van Jan de Carpentier en Welmoet Groot, trouwt op 13 maart 1907 met Adriana de Vries, geboren in 1884 in Koog aan de Zaan, dochter van Cornelis de Vries en Rijkje de Ronde,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Welmoet de Carpentier, geboren op 9 januari 1908 in Zaandam, overleden op 25 oktober 1981 in Zaandam,
Jan de Carpentier, geboren op 11 februari 1913 in Zaandam,
Cornelis de Carpentier, geboren op 23 maart 1921 in Zaandam,

Arend de Carpentier, overlijdt op 2 mei 1936 in Zaandam, 54 jaar oud,
Adriana de Vries, overlijdt op 20 januari 1958 in Zaandam, 74 jaar oud.


XXVI

de Carpentier - Bos (1943)       schema 2242

Jan de Carpentier, geboren op 11 februari 1913 in Zaandam, zoon van Arend de Carpentier en Adriana de Vries, trouwt op 24 juni 1943 met Anna Maria Bos, geboren op 11 oktobwe 1910 in Utrecht,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan de Carpentier, overlijdt op 26 januari 1993 in Vriezenveen, 79 jaar oud,
Anna Maria Bos, overlijdt op 9 februari 1988 in Dordrecht, 77 jaar oud.


XXV

de Carpentier - Spits (1907)       schema 2242

Nicolaas de Carpentier, geboren op 17 februari 1882 in Zaandam, zoon van Jan de Carpentier en Welmoet Groot, trouwt op 13 maart 1907 met Klaasje Spits, geboren op 7 oktober 1886 in Zaandam, dochter van Dirk Spits en Hillegonda Geertruida Does,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Welmoet de Carpentier, geboren op 17 augustus 1908 in Zaandam,
Hillegonda Geertruida de Carpentier, geboren op 1 maart 1911 in Zaandam, overleden op 17 februari 1992 in Zaandam,
Jan de Carpentier, geboren op 28 februari 1917 in Zaandam,
Clasina Lummina Cornelia de Carpentier, geboren op 7 oktober 1922 in Zaandam, overleden op 29 mei 2008,

Nicolaas de Carpentier, overlijdt op 17 december 1965 in Zaandam, 83 jaar oud,
Klaasje Spits, overlijdt op 12 mei 1971 in Wormerveer, 84 jaar.


XXVI

van Leeuwen - de Carpentier (1931)       schema 2242

Welmoet de Carpentier, geboren op 17 augustus 1908 in Zaandam, dochter van Nicolaas de Carpentier en Klaasje Spits, trouwt op 11 november 1931 met Cornelis Dirk van Leeuwen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Welmoet de Carpentier, overlijdt op 14 april 2000 in Haarlem, 91 jaar oud.

de Carpentier - Stolp ( )       schema 2242

Jan de Carpentier, geboren op 28 februari 1917 in Zaandam, zoon van Nicolaas de Carpentier en Klaasje Spits, heeft een relatie met Jansje Stolp,
Er zijn geen kinderen bekend,

Jan de Carpentier, overlijdt 13 augustus 1945 in Palembang, Nederlands Indië, 28 jaar oud.


XXIII

de Vries - de Carpentier (1821)       schema 225

Aafje de Carpentier, geboren op 1 mei 1802 in Zaandam, dochter van Jacob Johan de Carpentier en Jannetje Arends Dekker, trouwt op 16 augustus 1821 in Zaandam met Klaas de Vries, geboren in 1801 in Zaandam, zoon van Arend de Vries en Guurtje Taan,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Guurtje de Vries, geboren in 1823 in Zaandam,
Arent de Vries, geboren in 1825 in Zaandam,
Jannetje de Vries, geboren in 1827 in Zaandam,
Jacob Johan de Vries, geboren in 1829 in Zaandam,
Remmert de Vries, geboren in 1831 in Zaandam,

Aafje de Carpentier, overlijdt op 4 februari 1835 in Zaandam, 32 jaar oud.


XXIV

de Lange - de Vries (1843)       schema 225

Guurtje de Vries, geboren in 1823 in Zaandam, dochter van Aafje de Carpentier en Klaas de Vries, trouwt op 6 september 1843 met Arend de Lange, geboren in 1821 in Zaandam, zoon van Claas de Lange en Trijntje Nomen,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacob Johan de Lange, geboren op 6 maart 1849 in Zaandam,

Arend de Lange is koopman.


XXV

de Lange - Reudler (1874)       schema 225

Jacob Johan de Lange, geboren op 6 maart 1849 in Zaandam, zoon van Guurtje de Vries en Arend de Lange, trouwt op 4 juni 1874 in Amsterdam met Johanna Maria Reudler, geboren op 25 november 1845 in ´s-Gravenhage, dochter van Reinhard Theodorus Frederik Reudler en Catharina Christina Overmeijer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johan de Lange, geboren in 1880 in Amsterdam,
Dorothea de Lange, geboren in 1883 in Amsterdam,
Margaretha de Lange, geboren in 1886 in Amsterdam,

Jacob Johan de Lange is commissionair in effecten, hij overlijdt op 23 december 1923 in Amsterdam, 74 jaar oud,
Johanna Maria Reudler overlijdt op 17 januari 1925 in Amsterdam, 79 jaar oud.


XXVI

de Lange - Dingemans (1907)       schema 225

Johan de Lange, geboren in 1880 in Amsterdam, zoon van Jacob Johan de Lange en Johanna Maria Reudler, trouwt op 6 juni 1907 met Angeline Cornelie Dingemans, geboren in 1882 in Buitenzorg, Nederlands Indië, dochter van Louis Valentin Dingemans en Angeline Cornelie Maurenbrecher,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johan de Lange is mijningenieur.

Pijpers - de Lange (1905)       schema 225

Dorothea de Lange, geboren in 1883 in Amsterdam, dochter van Jacob Johan de Lange en Johanna Maria Reudler, trouwt op 25 mei 1905 met Hermanus Pijpers, geboren in 1876 in Amsterdam, zoon van Anthonius Johannes Pijpers en Sophia da Cunha,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hermanus Pijpers is handelsagent.

van Benten - de Lange (1910)       schema 225

Margaretha de Lange, geboren in 1886 in Amsterdam, dochter van Jacob Johan de Lange en Johanna Maria Reudler, trouwt op 13 september 1910 met Aurelius van Benten, geboren in 1884 in ´s-Gravenhage, zoon van Jacobus Marie van Benten, conrector aan gymnasium en Kok, Gerritjen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

de Vries - Smit (1846)       schema 225

Arent de Vries, geboren in 1825 in Zaandam, zoon van Aafje de Carpentier en Klaas de Vries, trouwt op 20 mei 1846 met Grietje Smit, geboren in 1822 in Assendelft, dochter van Willem Smit, notaris en Elisabeth Noome,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Arent de Vries is koopman.

Zwaardemaker - de Vries (1848)       schema 225

Jannetje de Vries, geboren in 1827 in Zaandam, dochter van Aafje de Carpentier en Klaas de Vries, trouwt op 28 juni 1848 met Jan Zwaardemaker, geboren in 1826 in Zaandam, zoon van Hendrik Zwaardemaker en Maartje Walig,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Klaas Zwaardemaker, geboren in 1853 in Zaandam,
Jan Zwaardemaker, geboren op 10 mei 1856 in Zaandam,
Aafje Zwaardemaker, geboren in 1867,

Jan Zwaardemaker is koopman.


XXV

Zwaardemaker - van de Stadt (1878)       schema 225

Klaas Zwaardemaker, geboren in 1853 in Zaandam, zoon van Jannetje de Vries en Jan Zwaardemaker, trouwt op 15 augustus 1878 met Guurtje van de Stadt, geboren in 1854 in Zaandam, dochter van Huibert van de Stadt en Jenneke van Wessem,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Anna Marie Zwaardemaker, geboren in 1887 in Amsterdam,

Klaas Zwaardemaker is koopman, later advocaat.

Zwaardemaker - van Doesburgh (1879)       schema 225

Jan Zwaardemaker, geboren op 10 mei 1856 in Zaandam, zoon van Jannetje de Vries en Jan Zwaardemaker, trouwt op 7 augustus 1879 met Geertruida Wijnanda Anna van Doesburgh, geboren in 1858 in Zaandam, dochter van Everardus Brandts van Doesburgh en Maartje Blaauboer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Zwaardemaker is koopman,
Geertruida Wijnanda Anna van Doesburgh overlijdt voor 1888.

Zwaardemaker - van Doesburgh (1888)       schema 225

Jan Zwaardemaker, geboren op 10 mei 1856 in Zaandam, zoon van Jannetje de Vries en Jan Zwaardemaker, hertrouwt op 13 december 1888 in Wamel met Wilhelmina IJbeltje van Doesburgh, geboren op 21 juli 1854 in Wamel, dochter van Herman Jacobus van Doesburgh en Frederika Margaretha Gerritje Kouwmans van Doesburgh,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Zwaardemaker is koopman.

Blees - Zwaardemaker (1902)       schema 225

Aafje Zwaardemaker, geboren in 1867, dochter van Jannetje de Vries en Jan Zwaardemaker, trouwt op 4 september 1902 met Gerrit Blees, geboren in 1868 in Zaandam, zoon van Gerrit Blees en Jannetje Woudenberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Aafje Zwaardemaker overlijdt op 2 oktober 1931 in Utrecht, 63 of 64 jaar oud,
Gerrit Blees, onderwijzer, overlijdt op 16 februari 1941 in Zeist, 72 of 73 jaar oud.


XXVI

Gebhard - Zwaardemaker (1911)       schema 225

Anna Marie Zwaardemaker, geboren in 1887 in Amsterdam, dochter van Klaas Zwaardemaker en Guurtje van de Stadt, trouwt op 18 juni 1911 in Bussum met Fredrik Coenraad Adriaan Gebhard, geboren in 1886 in Amsterdam, zoon van Johan Fredrik Gebhard en Anna Maria Dorothea Hendrika Kerbert,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Fredrik Coenraad Adriaan Gebhard is fabrikant.


XXIV

de Vries - Keg (1852)       schema 225

Jacob Johan de Vries, geboren in 1829 in Zaandam, zoon van Aafje de Carpentier en Klaas de Vries, trouwt op 7 juli 1852 met Cornelia Hendrika Keg, geboren in 1830 in Zaandam, dochter van Cornelis Keg en Hendrika van der Ploeg,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cornelia Jacoba de Vries, geboren in 1857 in Zaandam,

Jacob Johan de Vries is koopman.


XXV

van de Stadt - de Vries (1886)       schema 225

Cornelia Jacoba de Vries, geboren in 1857 in Zaandam, dochter van Jacob Johan de Vries en Cornelia Hendrika Keg, trouwt op 13 augustus 1885 met Engel van de Stadt, geboren in 1856 in Zaandam, zoon van Cornelis van de Stadt en Antje ten Kate,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelis Jacob Johan van de Stadt, geboren in 1886 in Zaandam,
Jacob Johan van de Stadt, geboren in 1889 in Zaandam,
Frederik Engel Johan van de Stadt, geboren in 1893 in Zaandam,

Engel van de Stadt is koopman.


XXVI

van de Stadt - Bakker (1920)       schema 225

Cornelis Jacob Johan van de Stadt, geboren in 1886 in Zaandam, zoon van Cornelia Jacoba de Vries en Engel van de Stadt, trouwt op 19 augustus 1920 in Amsterdam met Magdalena Johanna Bakker, geboren in 1898 in Amsterdam, dochter van Gerrit Hendrik Bakker, commissionair in diamanten en Maria Wilhelmina Wolfers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van de Stadt - Boon (1915)       schema 225

Jacob Johan van de Stadt, geboren in 1889 in Zaandam, zoon van Cornelia Jacoba de Vries en Engel van de Stadt, trouwt op 7 juli 1915 in Purmerend met Geertruida Boon, geboren in 1894 in Purmerend, dochter van Matthijs Dirk Boon en Christina Elizabeth van Garderen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van de Stadt - Grebber ( )       schema 225

Frederik Engel Johan van de Stadt, geboren in 1893 in Zaandam, zoon van Cornelia Jacoba de Vries en Engel van de Stadt, trouwt met Maria Geurtje Grebber,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Frederik Engel Johan van de Stadt overlijdt op 4 maart 1947 in Hilversum, 53 of 54 jaar oud.


XXIV

de Vries - van Dieren (1856)       schema 225

Remmert de Vries, geboren in 1831 in Zaandam, zoon van Aafje de Carpentier en Klaas de Vries, trouwt op 25 juli 1856 in IJsselmuiden met Jacoba Martina Rebecca van Dieren, geboren in 1838 in Kampen, dochter van Jan Paul Alexander van Dieren en Maria Elisabeth Petronella van Soelen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Aaftje de Vries, geboren in 1861 in Zaandam,
Arent de Vries, geboren in 1864 in Zaandam,
Jacoba Martina Rebecca de Vries, geboren in 1874 in Zaandam,

Remmert de Vries is koopman.


XXV

Lipjes - de Vries (1899)       schema 225

Aaftje de Vries, geboren in 1861 in Zaandam, dochter van Remmert de Vries en Jacoba Martina Rebecca van Dieren, trouwt op 18 mei 1899 in Dordrecht met Cornelis Lipjes, geboren in 1863 in Dordrecht, zoon van Willem Petrus Lipjes en Anneke de Goeij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Vries - Grammer (1885)       schema 225

Arent de Vries, geboren in 1864 in Zaandam, zoon van Remmert de Vries en Jacoba Martina Rebecca van Dieren, trouwt op 1 december 1885 met Elisabeth Grammer, geboren in 1863 in Zaandam, dochter van Dirk Grammer en Antje Wijtkamp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Assendelft - de Vries (1897)       schema 225

Jacoba Martina Rebecca de Vries, geboren in 1874 in Zaandam, dochter van Remmert de Vries en Jacoba Martina Rebecca van Dieren, trouwt op 9 september 1897 in Brummen met Martinus Willem van Assendelft, geboren in 1871 in ´s-Gravenhage, zoon van Gerrit Hermanus van Assendelft en Margaretha Korpershoek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Martinus Willem van Assendelft is fabrieksdirecteur.


XXIII

Mul - de Carpentier (1828)       schema 225

Elizabeth de Carpentier, geboren op 19 september 1804 in Zaandam, dochter van Jacob Johan de Carpentier en Jannetje Arends Dekker, trouwt op 30 juli 1828 met Albert Mul, geboren in 1808 in Zaandam, zoon van Klaas Mul en Grietje Kist,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Klaas Alberts Mul, geboren in 1825 in Zaandam,
Trijntje Mul, geboren in 1829 in Zaandam,

Elizabeth de Carpentier overlijdt op 27 oktober 1845 in Zaandam, 41 jaar oud,
Albert Mul is koopman.


XXIV

Mul - de Lange (1859)       schema 225

Klaas Alberts Mul, geboren in 1825 in Zaandam, zoon van Elizabeth de Carpentier en Albert Mul, trouwt op 14 juli 1859 met Christina de Lange, geboren in 1824 in Zaandam, dochter van Claas de Lange en Trijntje Nomen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Albert Mul, geboren in 1861,
Trijntje Mul, geboren op 25 januari 1863 in Zaandam,
Klaas Mul, geboren in 1867 in Zaandam, overleden op 2 juli 1939 in Nijmegen,
Arent Mul, geboren in 1870 in Zaandam,

Klaas Alberts Mul overlijdt op 19 januari 1896 in Nijmegen, 70 of 71 jaar oud.


XXV

Mul - Thijsse (1891)       schema 225

Albert Mul, geboren in 1861, zoon van Klaas Alberts Mul en Christina de Lange, trouwt op 12 maart 1891 in Nieuwenhoorn met Elizabeth Thijsse, geboren in 1865, dochter van Willem Thijsse en Arentje de Pijper,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Nicolaas Willem Mul, geboren op 10 november 1896 in Nieuw Helvoet,
Willem Mul, geboren op 27 november 1897 in Nieuw Helvoet, overleden op 20 april 1898 in Nieuw Helvoet,

Elizabeth Thijsse overlijdt op 15 juli 1898 in Nieuw Helvoet, 32 of 33 jaar oud.

Mul - Poldervaart (1901)       schema 225

Albert Mul, geboren in 1861, zoon van Klaas Alberts Mul en Christina de Lange, hertrouwt op 27 december 1901 in Nieuwenhoorn met Gerbij Poldervaart, geboren in 1862, dochter van Hendrik Poldervaart en Seija Boutkan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Lange - Mul (1891)       schema 225

Trijntje Mul, geboren op 25 januari 1863 in Zaandam, dochter van Klaas Alberts Mul en Christina de Lange, trouwt op 10 juni 1891 in Nijmegen met Claas de Lange, geboren op 23 maart 1864 in Zaandam, zoon van Pieter de Lange en Johanna Anna Keg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Claas de Lange is houthandelaar.

Mul - Adrion (1914)       schema 225

Arent Mul, geboren in 1870 in Zaandam, zoon van Klaas Alberts Mul en Christina de Lange, trouwt op 27 mei 1914 in Arnhem met Rinske Alida Jacoba Adrion, geboren in 1878 in Arnhem, dochter van Hendrik Johannes Bernardus Adrion en Grietje Hendriks Minkema,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Arent Mul is procuratiehouder.


XXIV

Corver - Mul (1849)       schema 225

Trijntje Mul, geboren in 1829 in Zaandam, dochter van Elizabeth de Carpentier en Albert Mul, trouwt op 29 augustus 1849 met Arent Corver, geboren in 1827 in Zaandam, zoon van Pieter Corver en Neeltje Nomen,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Pieter Corver, geboren in 1850 in Zaandam,
Elisabeth Cornelia Corver, geboren in 1858, overleden op 6 februiari 1937 in Utrecht,
Arent Corver, geboren in 1864, overleden op 5 december 1864 in Utrecht,
Agatha Corver, geboren in 1866, overleden op 3 juni 1866 in Utrecht,
Agatha Corver, geboren in 1868, overleden op 8 auguastus 1868 in Utrecht,
Catharina Corver, geboren in 1871, overleden op 6 augustus 1871 in Utrecht,
Catharina Corver, geboren op 13 februari 1873, overleden op 25 februari 1873 in Utrecht,
Margaretha Corver, geboren op 13 februari 1873, overleden op 25 februari 1873 in Utrecht,

Arent Corver is koopman.


XXV

Corver - Kersemakers (1875)       schema 225

Pieter Corver, geboren in 1850 in Zaandam, zoon van Trijntje Mul en Arent Corver, trouwt op 10 juni 1875 in Maastricht met Maria Barbara Kersemakers, geboren in Maastricht, dochter van Petrus Franciscus Hubertus Kersemakers en Maria Catharina Beesmans,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Albert Corver, overleden op 5 januari 1876 in Grave,

Pieter Corver overlijst op 8 juni 1906 in Bloemendaal, 55 of 56 jaar oud.


XXIII

Chaffo - de Carpentier (1845)       schema 225

Guurtje de Carpentier, geboren op 23 oktober 1808 in Zaandam, dochter van Jacob Johan de Carpentier en Jannetje Arends Dekker, trouwt op 27 augustus 1845 met Fredrik Chaffo, geboren in 1809 in Zaandam, zoon van Jan Frederik Chaffo en Risje Pieters de Vries,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Guurtje de Carpentier overlijdt op 15 juni 1888 in Baarn, 79 jaar oud,
Fredrik Chaffo is koopman.

XXIII

Blaauboer - de Carpentier (1844)       schema 225

Johanna Aletheya de Carpentier, geboren op 1 augustus 1822 in Zaandam, dochter van Jacob Johan de Carpentier en Jannetje Arends Dekker, trouwt op 14 augustus 1844 in Zaandam met Adrianus Blaauboer, geboren in 1822 in de Wieringerwaard, zoon van Jogchum Blaauboer en Grietje Sloth,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jogchem Blaauboer, geboren in 1846 in Zaandam,

Johanna Aletheya de Carpentier overlijdt op 11 december 1846 in Zaandam, 24 jaar oud,
Adrianus Blaauboer is koopman.


XXIV

Blaauboer - Noomen (1878)       schema 225

Jogchem Blaauboer, geboren in 1846 in Zaandam, zoon van Johanna Aletheya de Carpentier en Adrianus Blaauboer, trouwt op 10 juli 1878 in Zaandam met Elisabeth Maria Noomen, geboren in 1850 in Zaandam, dochter van Pieter Jans Noomen en Maartje van Saane,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jogchem Blaauboer is koopman.


XXII

de Carpentier - Blaauboer (1808)       schema 225

Adriaan Hendrikszoon de Carpentier, gedoopt op 21 oktober 1781 in Alkmaar, zoon van Hendrik de Carpentier en Elisabeth Adriaens Baert, trouwt op 15 maart 1808 met Grietje Jochems Blaauboer, gedoopt op 20 mei 1787 in Sint Maartensbrug, dochter van Jochem Gerrits Blaauboer en Neeltje Adriaans Mooij,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Hendrik de Carpentier, geboren op 8 augustus 1808,
Jogchem Johan de Carpentier, geboren op 17 oktober 1809 in de Zijpe,
Elisabeth de Carpentier, geboren op 2 juli 1811 in de Zijpe,
Neeltje de Carpentier, geboren op 28 juli 1813 in Sint Maartensbrug,
Jan Hendrik de Carpentier, geboren op 24 oktober 1816 in de Zijpe, overleden op 8 november 1816 in de Zijpe,
Catharina Elisabeth Margaretha de Carpentier, geboren op 10 september 1819 in de Zijpe,
Adriaan de Carpentier, geboren op 17 december 1820 in de Zijpe, overleden op 15 september 1895 in de Zijpe,
Adriaan de Carpentier, geboren in 1821 in de Zijpe,
Jan Hendrik de Carpentier, geboren op 18 april 1824 in de Zijpe,

Adriaan Hendrikszoon de Carpentier, hoofdingeland 1804; kerkmeester; regent weeshuis; dijkgraaf; lid Provinciale Staten Noordholland, overlijdt op 30 januari 1845 in de Zijpe, 63 jaar oud,
Grietje Jochems Blaauboer, overlijdt op 11 februari 1855 in de Zijpe, 67 jaar oud.


XXIII

de Carpentier - Geel (1831)       schema 225

Hendrik de Carpentier, geboren op 8 augustus 1808, zoon van Adriaan de Carpentier en Grietje Jochems Blaauboer, trouwt op 10 april 1831 in de Zijpe met Maartje Geel, gedoopt op in 1811 in de Zijpe, dochter van Cornelis Geel en Lijsbeth Mulder,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Adriaan de Carpentier, geboren op 22 juni 1831 in de Zijpe, overleden op 19 december 1836 in de Zijpe,
Elisabeth de Carpentier, geboren op 17 februari 1833 in de Zijpe, overleden op 23 maart 1833 in de Zijpe,
Cornelis de Carpentier, geboren op 12 mei 1834 in de Zijpe, overleden op 3 juni 1851 in de Zijpe,
Elisabeth de Carpentier, geboren op 8 februari 1849 in de Zijpe, overleden op 26 maart 1849 in de Zijpe,

Maartje Geel, overlijdt voor 1877.

de Carpentier - Roos (1877)       schema 225

Hendrik de Carpentier, geboren op 8 augustus 1808, zoon van Adriaan de Carpentier en Grietje Jochems Blaauboer, hertrouwt op 04 oktober 1877 in Alkmaar met Maartje Roos, geboren in 1836 in den Helder, dochter van Olfert Roos en Christina Boendermaker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Hendrik de Carpentier, overlijdt op 1 november 1880, 72 jaar oud,

de Carpentier - Siemers (1839)       schema 225

Jogchem Johan de Carpentier, geboren op 17 oktober 1809 in de Zijpe, zoon van Adriaan de Carpentier en Grietje Jochems Blaauboer, trouwt op 26 mei 1839 met Johanna Regina Siemers, geboren in 1820 in de Zijpe, dochter van Cornelis Siemers, notaris en Celia Winkelhaak,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Cicilia Margaretha de Carpentier, geboren in 1844 in de Zijpe,

Jogchem Johan de Carpentier, winkelier, overlijdt op 7 februari 1849 in de Zijpe, 39 jaar oud.


XXIV

van Os - de Carpentier (1872)       schema 225

Cicilia Margaretha de Carpentier, geboren in 1844 in de Zijpe, dochter van Jogchem Johan de Carpentier en Johanna Regina Siemers, trouwt op 4 juli 1872 in de Zijpe met Hendrik van Os, geboren in 1844 in de Zijpe, zoon van Willem van Os, gemeentesecretaris en Aafje Prins,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Willem van Os, geboren in 1878 in de Zijpe,

Hendrik van Os is boekhandelaar.


XXV

van Os - Berkhout (1914)       schema 225

Willem van Os, geboren in 1878 in de Zijpe, zoon van Cicilia Margaretha de Carpentier en Hendrik van Os, trouwt op 6 augustus 1914 in Amsterdam met Maria Wilhelmina Berkhout, geboren in 1889 in Amsterdam, dochter van Henricus Antonius Berkhout en Johanna Elisabeth Bijl,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem van Os is procuratiehouder,
Maria Wilhelmina Berkhout overlijdt voor 1921.

van Os - Felleman (1921)       schema 225

Willem van Os, geboren in 1878 in de Zijpe, zoon van Cicilia Margaretha de Carpentier en Hendrik van Os, hertrouwt op 6 december 1921 in Amsterdam met Debora Felleman, geboren in 1881 in Amsterdam, dochter van Levie Felleman en Aaltje Citroen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem van Os is procuratiehouder.


XXIII

Holterman - de Carpentier (1833)       schema 225

Elisabeth de Carpentier, geboren op 2 juli 1811 in de Zijpe, dochter van Adriaan de Carpentier en Grietje Jochems Blaauboer, trouwt op 20 oktober 1833 met Evert Holterman, geboren op 15 juni 1815 op Schiermonnikoog, zoon van Jan Willem Holterman, plattelandsheelmeester en Pietje Douwes Masdorp,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Petronella Margaretha Holterman, geboren in 1837 in Zaandam,
Sara Holterman, geboren in 1841 in de Zijpe,
Adriaan Holterman, geboren in 1844 in de Zijpe,
Jan Willem Holterman, geboren op 17 juli 1845 in de Zijpe,
Neeltje Holterman, geboren in 1848 in de Zijpe,
Evert Holterman, geboren in 1851 in de Zijpe,

Elisabeth de Carpentier, overlijdt op 22 oktober 1879 in de Zijpe, 68 jaar oud,
Evert Holterman, medisch doctor, overlijdt op 12 september 1864 in Sint Maartensbrug, 49 jaar oud.


XXIV

van Nikkelen Kuijper - Holterman (1863)       schema 225

Petronella Margaretha Holterman, geboren in 1837 in Zaandam, dochter van Elisabeth de Carpentier en Evert Holterman, trouwt op 20 oktober 1863 in de Zijpe met Francois Pieter Jacob van Nikkelen Kuijper, geboren in 1833 in Middelharnis, zoon van Gerard Jean Eduard van Nikkelen Kuijper en Jantje Frans Lamerus,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Gerard Jean Eduard van Nikkelen Kuijper, geboren op 15 augustus 1864 in Buiksloot,
Elisabeth Everdina Johanna van Nikkelen Kuijper, geboren in 1866 in Buiksloot, overleden op 5 februari 1866 in Buiksloot,
Evert Elize johannes van Nikkelen Kuijper, geboren in 1867 in Buiksloot. Hij is overleden op 24 februari 1868 in Buiksloot,
Jan Willem van Nikkelen Kuijper,
Sara Cornelia van Nikkelen Kuijper,
Johanna Elizabeth Cornelia van Nikkelen Kuijper, geboren op 20 mei 1872 in Buiksloot,

Francois Pieter Jacob van Nikkelen Kuijper, is mr. van het hooggerechtshof van de Zuidafrikaanse Republiek.


XXV

van Nikkelen Kuijper - Skinner (1904)       schema 225

Gerard Jean Eduard van Nikkelen Kuijper, geboren op 15 augustus 1864 in Buiksloot, zoon van Petronella Margaretha Holterman en Francois Pieter Jacob van Nikkelen Kuijper, trouwt omstreeks 1904 met Ellen Mathilda Skinner, geboren op 13 mei 1873 in Pretoria,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Marthinus Jacobus Wessel van Nikkelen Kuijper, geboren op 28 maart 1905 in Pretoria,
Ellen Mathilda van Nikkelen Kuijper, geboren op 14 april 1907 in Standerton,

Gerard Jean Eduard van Nikkelen Kuijper overlijdt op 11 maart 1941 in Transvaal, 76 jaar oud ,
Ellen Mathilda Skinner overlijdt op 8 november 1956 in Pretoria, 83 jaar oud.

van Nikkelen Kuijper - Junge ( )       schema 225

Jan Willem van Nikkelen Kuijper, zoon van Petronella Margaretha Holterman en Francois Pieter Jacob van Nikkelen Kuijper, trouwt met Dorothea Margaretha Junge, geboren in 1880,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dorothea Margaretha Junge overlijdt op 9 december 1961 in Johannesburg, 80 of 81 jaar oud.

van Zuylen - van Nikkelen Kuijper ( )       schema 225

Sara Cornelia van Nikkelen Kuijper, dochter van Petronella Margaretha Holterman en Francois Pieter Jacob van Nikkelen Kuijper, trouwt met Johann Herman van Zuylen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Delfos - van Nikkelen Kuijper (1895)       schema 225

Johanna Elizabeth Cornelia van Nikkelen Kuijper, geboren op 20 mei 1872 in Buiksloot, dochter van Petronella Margaretha Holterman en Francois Pieter Jacob van Nikkelen Kuijper, trouwt op 5 september 1895 in Pretoria met Cornelis Frederik Delfos, geboren op 21 juni 1868,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Frederik Delfos overlijdt op 23 oktober 1933 in Pretoria, 65 jaar oud.


XXVI

van Nikkelen Kuijper - Wareing ()       schema 225

Marthinus Jacobus Wessel van Nikkelen Kuijper, geboren op 28 maart 1905 in Pretoria, zoon van Gerard Jean Eduard van Nikkelen Kuijper en Ellen Mathilda Skinner, trouwt met Magdaleen Wareing,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Rosemarie Mathilda van Nikkelen Kuijper,

Marthinus Jacobus Wessel van Nikkelen Kuijper overlijdt op 28 januari 1973 in Carolina (Z.A.), 67 jaar oud.

Vorster - van Nikkelen Kuijper (1937)       schema 225

Ellen Mathilda van Nikkelen Kuijper, geboren op 14 april 1907 in Standerton, dochter van Gerard Jean Eduard van Nikkelen Kuijper en Ellen Mathilda Skinner, trouwt op 29 maart 1937 in Durban met Willem Adrian Vorster, geboren op 17 april 1910 in Dordrecht,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ellen Mathilda van Nikkelen Kuijper overlijdt op 19 juni 2003 in Kempton Park (Z.A.), 96 jaar oud,
Willem Adrian Vorster overlijdt op 16 november 1978 in Kempton Park (Z.A.), 68 jaar oud.


XXIV

Bon - Holterman (1867)       schema 225

Sara Holterman, geboren in 1841 in de Zijpe, dochter van Elisabeth de Carpentier en Evert Holterman, trouwt op 14 juli 1867 in de Zijpe met Jan Fredrik Bon, geboren in 1840 in Krommenie, zoon van Pieter Bon en Cornelia Maria Knipscheer,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Cornelia Maria Bon, geboren in 1870 in Warmenhuizen,
Evert Jan Fredrik Bon, geboren in 1873 in de Zijpe,
Elisabeth Petronella Margaretha Bon, geboren in 1877 in de Zijpe,
Jan Fredrik Bon, geboren in 1882 in Nieuwendam, overleden op 29 november 1883 in Nieuwendam,

Jan Fredrik Bon, is geneeskundige.


XXV

Waller Zeper - Bon (1898)       schema 225

Cornelia Maria Bon, geboren in 1870 in Warmenhuizen, dochter van Sara Holterman en Jan Fredrik Bon, trouwt op 17 februari 1898 in Assendelft met Jacobus Waller Zeper, geboren in 1868 in Leeuwarden, zoon van Oeds Petrus Waller Zeper, fabrikant en Petronella Agatha Hulshoff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacobus Waller Zeper, is doctor in de medicijnen.

Bon - de Jong (1900)       schema 225

Evert Jan Fredrik Bon, geboren in 1873 in de Zijpe, zoon van Sara Holterman en Jan Fredrik Bon, trouwt op 25 oktober 1900 in Krommenie met Catharina de Jong, geboren in 1879 in Krommenie, dochter van Jan de Jong en Guurtje Niesina Hartog,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Evert Jan Fredrik Bon, is arts.

Pont - Bon (1902)       schema 225

Elisabeth Petronella Margaretha Bon, geboren in 1877 in de Zijpe, dochter van Sara Holterman en Jan Fredrik Bon, trouwt op 23 april 1902 in Assendelft met Wouter Jan Pont, geboren in 1869 in Amsterdam, zoon van Daniel Pont en Maria Geertruij Jonker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Wouter Jan Pont, is arts.


XXIV

Holterman - Fraij (1870)       schema 225

Adriaan Holterman, geboren in 1844 in de Zijpe, zoon van Elisabeth de Carpentier en Evert Holterman, trouwt op 2 november 1870 in Sint Maarten met Maartje Fraij, geboren in 1844 in Sint Maarten, dochter van Pieter Fraij en Maartje Smit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maartje Fraij overlijdt voor 1887.

Holterman - Kuiper (1887)       schema 225

Adriaan Holterman, geboren in 1844 in de Zijpe, zoon van Elisabeth de Carpentier en Evert Holterman, hertrouwt op 14 april 1887 in Sint Maarten met Guurtje Kuiper, geboren in 1870 in Sint Maarten, dochter van Jan Kuiper en Maartje de Witt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adriaan Holterman is arts.

Holterman - Carpentier ( )       schema 225

Jan Willem Holterman, geboren op 17 juli 1845 in de Zijpe, zoon van Elisabeth de Carpentier en Evert Holterman, trouwt met Grietje de Carpentier, geboren in 1851 in Zijpe (Sint Maartensbrug), dochter van Adriaan de Carpentier en Neeltje Kwak,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Willem Holterman, koopman, overlijdt op 9 juni 1895 in Sint Maartensbrug (Zijpe),
Grietje de Carpentier overlijdt op 21 april 1906 in Sint Maartensbrug, 54 of 55 jaar oud.

ter Plegt - Holterman (1873)       schema 225

Neeltje Holterman, geboren in 1848 in de Zijpe, dochter van Elisabeth de Carpentier en Evert Holterman, trouwt op 1 mei 1873 in de Zijpe met Gerrit Jan ter Plegt, geboren op 2 januari 1845 op Urk, zoon van Petrus Jacobus ter Plegt, predikant en Aaltje Duijtshoff,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Elisabeth ter Plegt, geboren in 1877 in Warmenhuizen,
Petronella Margaretha ter Plegt, geboren in 1883 in Warmenhuizen,

Neeltje Holterman, overlijdt voot 1887,
Gerrit Jan ter Plegt is predikant.

Holterman - Kreijer (1880)       schema 225

Evert Holterman, geboren in 1851 in de Zijpe, zoon van Elisabeth de Carpentier en Evert Holterman, trouwt op 14 maart 1880 in de Zijpe met Maartje Kreijer, geboren in 1857 in de Zijpe, dochter van Jan Kreijer en Neeltje Smit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Velds - ter Plegt (1908)       schema 225

Elisabeth ter Plegt, geboren in 1877 in Warmenhuizen, dochter van Neeltje Holterman en Gerrit Jan ter Plegt, trouwt op 27 april 1908 in Warmenhuizen met Jochum Jacobs Velds, geboren in 1873 in Sneek, zoon van Jacob Velds en Anna Maria Hoekstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Volger - ter Plegt (1909)       schema 225

Petronella Margaretha ter Plegt, geboren in 1883 in Warmenhuizen, dochter van Neeltje Holterman en Gerrit Jan ter Plegt, trouwt op 22 augustus 1909 met Hendrik Volger, geboren in 1883 in Winkel, zoon van Arend Volger en Jannetje Schuitemaker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 8 juli 1943 door echtscheiding ontbonden.


XXIII

Avis - de Carpentier (1835)       schema 225

Neeltje de Carpentier, geboren op 28 juli 1813 in Sint Maartensbrug, dochter van Adriaan de Carpentier en Grietje Jochems Blaauboer, trouwt op 9 augustus 1835 in de Zijpe met Cornelis Avis, geboren in 1812 in Krommenie, zoon van Jan Avis en Maria Bocking,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Avis, geboren op 17 februari 1836 in Krommenie,
Adriaan Avis, geboren in 1837 in Krommenie, overleden op 28 januari 1838 in Krommenie,

Neeltje de Carpentier overlijdt op 29 januari 1842 in Krommenie, 28 jaar oud,
Cornelis Avis is koopman.


XXIV

Avis - Planteijdt (1862)       schema 225

Jan Avis, geboren op 17 februari 1836 in Krommenie, zoon van Neeltje de Carpentier en Cornelis Avis, trouwt op 4 september 1862 met Lijsbeth Planteijdt, geboren op 28 oltober 1835 in Emond aan Zee, dochter van Cornelis Planteijdt en Dieuwertje Kuijper,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelis Avis, geboren op 23 augustus 1863 in Krommenie,
Adriaan Avis, geboren op 5 augustus 1867 in Krommenie, overleden op 20 augustus 1867 in Krommenie,
Neeltje Avis, geboren op 28 januari 1870 in Krommenie, overleden op 11 april 1932 in Zeist,

Jan Avis is koopman, hij overlijdt op 18 november 1904 in Zeist, 68 jaar oud,
Lijsbeth Planteijdt overlijdt op 18 maart 1919 in Zeist, 83 jaar oud.


XXV

Avis - Slothouwer (1888)       schema 225

Cornelis Avis, geboren op 23 augustus 1863 in Krommenie, zoon van Jan Avis en Lijsbeth Planteijdt, trouwt op 7 juni 1888 in Amersfoort met Jenne Marie Slothouwer, geboren op 20 juli 1863 in Amersfoort, dochter van Adrianus Marinus Slothouwer en Sara Margaretha van Eijbergen,
Uit dit huwelijk ia één kind bekend,

Jan Adrianus Avis, geboren op 25 januari 1889 in Zeist,

Cornelis Avis is boekverkoper/drukker, hij overlijdt op 2 januari 1945 in de Bilt, 81 jaar oud,
Jenne Marie Slothouwer overlijdt op 24 oktober 1944 in Zeist, 81 jaar oud.


XXVI

Avis - Bouwmeester (1919)       schema 225

Jan Adrianus Avis, geboren op 25 januari 1889 in Zeist, zoon van Cornelis Avis en Jenne Marie Slothouwer, trouwt op 4 november 1919 in Zeist met Johanna Adriana Bouwmeester, geboren op 11 mei 1894 in Utrecht, dochter van Louis Jan Gerard Bouwmeester en Adriana Cornelia van Reenen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Adrianus Avis overlijdt op 7 juni 1966 in Bergh, 77 jaar oud,
Johanna Adriana Bouwmeester overlijdt 18 april 1957 in de Bilt, 62 jaar oud.


XXIII

Swerver - de Carpentier (1845)       schema 225

Catharina Elisabeth Margaretha de Carpentier, geboren op 10 september 1819 in de Zijpe, dochter van Adriaan de Carpentier en Grietje Jochems Blaauboer, trouwt op 16 november 1845 in de Zijpe met Pieter Swerver, geboren in 1813 op Vlieland, zoon van Gerrit Swerver en Aafke Douwes Visser,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Catharina Elisabeth Margaretha Swerver, geboren in 1844 in de Zijpe,

Catharina Elisabeth Margaretha de Carpentier overlijdt op 26 oktober 1888 in Zijpe, 69 jaar oud.


XXIV

Hooij - Swerver (1868)       schema 225

Catharina Elisabeth Margaretha Swerver, geboren in 1844 in de Zijpe, dochter van Catharina Elisabeth Margaretha de Carpentier en Pieter Swerver, trouwt op 9 juli 1868 in de Zijpe met Jacob Hooij, geboren in 1838 in Zaandam, zoon van Cornelis Hooij en Trijntje Stam,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Cornelis Hooij, geboren in 1872 in de Zijpe,
Pieter Hooij, geboren in 1873 in de Zijpe,
Aart Hooij, geboren in 1877 in de Zijpe,
Jacob Hooij, geboren in 1887 in de Zijpe,

Jacob Hooij is grutter.


XXV

Hooij - Stam (1896)       schema 225

Cornelis Hooij, geboren in 1872 in de Zijpe, zoon van Catharina Elisabeth Margaretha Swerver en Jacob Hooij, trouwt op 9 mei 1896 in de Zijpe met Guurtje Stam, geboren in 1874 in de Zijpe, dochter van Cornelis Stam en Antje Thomas,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hooij - Jimmink (1894)       schema 225

Pieter Hooij, geboren in 1873 in de Zijpe, zoon van Catharina Elisabeth Margaretha Swerver en Jacob Hooij, trouwt op 20 april 1894 in de Zijpe met Maartje Jimmink, geboren in 1869 in de Zijpe, dochter van Willem Jimmink en Antje Smit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hooij - Pluister (1904)       schema 225

Aart Hooij, geboren in 1877 in de Zijpe, zoon van Catharina Elisabeth Margaretha Swerver en Jacob Hooij, trouwt op 10 april 1904 in Winkel met Antje Pluister, geboren in 1880 in Winkel, dochter van Pieter Pluister en Trijntje Boots,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hooij - Tijsen (1910)       schema 225

Jacob Hooij, geboren in 1887 in de Zijpe, zoon van Catharina Elisabeth Margaretha Swerver en Jacob Hooij, trouwt op 22 januari 1910 in Anna Paulowna met Grietje Tijsen, geboren in 1883 in Anna Paulowna, dochter van Jan Tijsen en Antje Gijzen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

de Carpentier - Kwak (1845)       schema 225

Adriaan de Carpentier, geboren in 1821 in de Zijpe, zoon van Adriaan de Carpentier en Grietje Jochems Blaauboer, trouwt op 8 februari 1851 in de Zijpe met Neeltje Kwak, geboren in 1824 in Sint Maarten, dochter van Jan Kwak en Elisabeth Hoogtwoudt,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Grietje de Carpentier, geboren in 1851 in de Zijpe (Sint Maartensbrug) en op 21 april 1906 in Sint Maartensbrug overleden, 54 of 55 jaar oud,

Adriaan de Carpentier heeft een boerenbedrijf.

de Carpentier - Schager ( )       schema 225

Jan Hendrik de Carpentier, geboren op 18 april 1824 in de Zijpe, zoon van Adriaan de Carpentier en Grietje Jochems Blaauboer, trouwt met Aaltje Schager, geboren in 1828 in de Zijpe, dochter van Jacob Schager en Aagtje Kooij,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Hendrik de Carpentier is koopman en overlijdt op 15 december 1888 in de Zijpe, 64 jaar oud.


XXII

de Carpentier - Pauw (1811)       schema 2261

Pieter Helenus de Carpentier, gedoopt op 25 december 1784 in Alkmaar, zoon van Hendrik de Carpentier en Elisabeth Adriaens Baert, trouwt omstreeks 1811 met Maartje Pauw, geboren op 3 oktober 1789 in Oosthuizen, dochter van Hillebrand Pauw en Grietje Laan,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Grietje de Carpentier, geboren in 1812 in Edam,
Catharina Elisabeth de Carpentier, geboren op 4 maart 1815 in Edam,
Hendrik Hilbrand de Carpentier, geboren in 1822 in Edam,
Jacoba Joannetta de Carpentier, geboren in 1828 in de Zijpe,
Adriaan de Carpentier, geboren in 1832 in de Zijpe,
Pieter Helenus de Carpentier, geboren in 1834 in de Zijpe,

Pieter Helenus de Carpentier, overlijdt op 9 augustus 1843 in de Zijpe, 58 jaar oud,
Maartje Pauw, overlijdt op 30 april 1863 in de Zijpe, 73 jaar oud.


XXIII

Buisman - de Carpentier (1855)       schema 2261

Grietje de Carpentier, geboren in 1812 in Edam, dochter van Pieter Helenus de Carpentier en Maartje Pauw, trouwt op 8 december 1855 in de Zijpe met Reindert Buisman, geboren in 1817 in de Zijpe, zoon van Dirk Buisman en Sijbregt Bart,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Blaauboer - de Carpentier (1846)       schema 2261

Catharina Elisabeth de Carpentier, geboren op 4 maart 1815 in Edam, dochter van Pieter Helenus de Carpentier en Maartje Pauw, trouwt op 11 april 1846 in de Zijpe met Pieter Blaauboer, geboren op 20 mei 1813 in de Zijpe, zoon van Cornelis Jogchems Blaauboer en Cornelia Dissel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Dekker - de Carpentier (1848)       schema 2261

Catharina Elisabeth de Carpentier, geboren op 4 maart 1815 in Edam, dochter van Pieter Helenus de Carpentier en Maartje Pauw, hertrouwt op 15 april 1848 in de Zijpe met Joost Dekker, geboren op 7 maart 1805 in Werkendam, zoon van Andries Dekker en Aagje Verdoorn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Maria Hendrika Johanna Dekker, geboren op 21 oktober 1849 in de Zijpe,
Pieter Helenus Dekker, geboren op 12 december 1853 in de Zijpe.


XXIV

Kramer - Dekker (1881)       schema 2261

Maria Hendrika Johanna Dekker, geboren op 21 oktober 1849 in de Zijpe, dochter van Catharina Elisabeth de Carpentier en Joost Dekker, trouwt op 3 februari 1881 in Werkendam met Jan Hendrikus Jacobus Kramer, geboren op 9 augustus 1835 in Heusden, zoon van Hendrik Kramer en Sophia Johanna Opstal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Dekker - Kornet (1877)       schema 2261

Pieter Helenus Dekker, geboren op 12 december 1853 in de Zijpe, zoon van Catharina Elisabeth de Carpentier en Joost Dekker, trouwt op 21 junu 1877 in Werkendam met Johanna Kornet, geboren op 20 januari 1857 in Werkendam, dochter van Paulus Kornet en Jenneke Geerlof,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Dekker - Kramer (1881)       schema 2261

Pieter Helenus Dekker, geboren op 12 december 1853 in de Zijpe, zoon van Catharina Elisabeth de Carpentier en Joost Dekker, hertrouwt op 3 februari 1881 in Werkendam met Neeltje Kramer, geboren op 12 december 1853 in de Zijpe , dochter van Frederik Kramer en Willemke voor den Dag,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

de Carpentier - Brak (1853)       schema 2261

Hendrik Hilbrand de Carpentier, geboren in 1822 in Edam, zoon van Pieter Helenus de Carpentier en Maartje Pauw, trouwt op 19 februari 1853 in de Zijpe met Neeltje Brak, geboren in 1831 in de Zijpe, dochter van Jan Brak en Dieuwertje Schenk,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Arie de Carpentier, geboren op 29 september 1852 in de Zijpe,
Pieter Helenus de Carpentier, geboren in 1855 in de de Zijpe,
Jan de Carpentier, geboren in 1856 in de Zijpe,
Aris de Carpentier, geboren in 1863 in de Zijpe.

de Carpentier - Hoven (1862)       schema 2261

Hendrik Hilbrand de Carpentier, geboren in 1822 in Edam, zoon van Pieter Helenus de Carpentier en Maartje Pauw, hertrouwt op 17 augustus 1882 yn Oterleek met Neeltje Hoven, geboren in 1811 in Schermerhorn, dochter van Jakob Hoven en Maartje Molenaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.


XXIV

de Carpentier - Jonker (1886)       schema 2261

Arie de Carpentier, geboren op 29 september 1852 in de Zijpe, zoon van Hendrik Hilbrand de Carpentier en Neeltje Brak, trouwt op 26 april 1886 in Sijbekarspel met Neeltje Jonker, geboren op 1 oktober 1863 in Sijbekarspel, dochter van Willem Jonker en Maartje Pluister,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Hendrik Hilbrand de Carpentier, geboren op 7 februari 1887 in de Zijpe,
Willem de Carpentier, geboren op 7 november 1888 in Nibbixwoud, overleden op 22 december 1945 in de Wieringerwaard,
Pieter Helenus de Carpentier, geboren op 20 januari 1891 in Nibbixwoud, overleden op 28 maart 1891 in Nibbixwoud,
Klaas de Carpentier, geboren op 20 januari 1891 in Nibbixwoud, overleden op 2 april 1891 in Nibbixwoud,
Pieter Helenus de Carpentier, geboren op 20 februari 1895 in Nibbixwoud, overleden op 19 september 1931 in Alkmaar,

Arie de Carpentier, overlijdt op 15 februari 1948 in de Wieringerwaard, 95 jaar oud,
Neeltje Jonker, overlijdt op 17 april 1942 in de Wieringerwaard, 78 jaar oud.

de Carpentier - de Vries (1879)       schema 2261

Pieter Helenus de Carpentier, geboren in 1855 in de Zijpe, zoon van Hendrik Hilbrand de Carpentier en Neeltje Brak, trouwt op 26 april 1879 in de Zijpe met Tjitske Martens de Vries, geboren op 26 november 1856 in Utingeradeel, dochter van Marten Abrahamszoon de Vries en Dieuwke Wybes van der Wal,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Duwke de Carpentier, geboren in 1882 in de Zijpe,
Martha Henderica de Carpentier, geboren in 1886 in de Zijpe,
Hendrik Hilbrand de Carpentier, geboren in 1890 in de Zijpe.


XXV

Asjes - de Carpentier (1903)       schema 2261

Duwke de Carpentier, geboren in 1882 in de Zijpe, dochter van Pieter Helenus de Carpentier en Tjitske Martens de Vries, trouwt op 25 december 1903 in de Zijpe met Jan Asjes, geboren in 1874 in Schagen, zoon van Cornelis Asjes en Antje Stammes,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Spaans - de Carpentier (1908)       schema 2261

Martha Henderica de Carpentier, geboren in 1886 in de Zijpe, dochter van Pieter Helenus de Carpentier en Tjitske Martens de Vries, trouwt op 20 september 1908 met Melis Spaans, geboren in 1884 in de Haarlemmermeer, zoon van Abram Spaans en Maartje Meijer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Carpentier - Doorn (1916)       schema 2261

Hendrik Hilbrand de Carpentier, geboren in 1890 in de Zijpe, zoon van Pieter Helenus de Carpentier en Tjitske Martens de Vries, trouwt 23 december 1916 in de Zijpe met Aaltje Doorn, geboren in 1890 in de Zijpe, dochter van Jacob Doorn en Maartje Zeeman,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Maartje de Carpentier, geboren op 27 januari 1918 in de Zijpe


XXVI

Veuger - de Carpentier (1942)       schema 2261

Maartje de Carpentier, geboren op 27 januari 1918 in de Zijpe, dochter van Hendrik Hilbrand de Carpentier en Aaltje Doorn, trouwt 6 juni 1942 met Aris Henderikus Veuger, geboren op 18 juli 1916 in de Zijpe, zoon van Jan Veuger en Grietje Rentenaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

de Carpentier - Nieuwland (1882)       schema 2261

Jan de Carpentier, geboren in 1856 in de Zijpe, zoon van Hendrik Hilbrand de Carpentier en Neeltje Brak, trouwt op 22 april 1882 in de Zijpe met Neeltje Nieuwland, geboren in 1852 in de Zijpe, dochter van Jan Nieuwland en Neeltje Paarlberg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hendrik Hilbrand de Carpentier, geboren in 1884 in de Zijpe,
Jan de Carpentier, geboren in 1886 in de Zijpe,
Trijntje de Carpentier, geboren in 1887 in de Zijpe.


XXV

de Carpentier - Zijdewind (1908)       schema 2261

Hendrik Hilbrand de Carpentier, geboren in 1884 in de Zijpe, zoon van Jan de Carpentier en Neeltje Nieuwland, trouwt op 13 maart 1908 in Schagen met Dieuwertje Zijdewind, geboren in 1883 in Harenkarspel, dochter van Cornelis Zijdewind en Cornelia Strijker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Carpentier - Twuiver (1910)       schema 2261

Jan de Carpentier, geboren in 1886 in de Zijpe, zoon van Jan de Carpentier en Neeltje Nieuwland, trouwt op 21 oktober 1910 in Anna Paulowna met Geertje van Twuiver, geboren in 1884 in Anna Paulowna, dochter van Hendrik van Twuiver en Neeltje Bijpost,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Graaf - de Carpentier (1932)       schema 2261

Trijntje de Carpentier, geboren in 1887 in de Zijpe, dochter van Jan de Carpentier en Neeltje Nieuwland, trouwt op 28 december 1932 in Amsterdam met Frederik de Graaf, geboren in 1882 in Apeldoorn, zoon van Hendrikus de Graaf en Johanna Bakker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Zijp - de Carpentier (1851)       schema 2261

Jacoba Joannetta de Carpentier, geboren in 1828 in de Zijpe, dochter van Pieter Helenus de Carpentier en Maartje Pauw, trouwt op 18 januari 1851 in de Zijpe met Arie Zijp, geboren in 1814 in de Zijpe, zoon van Almer Zijp en Dieuwertje Slikker,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Arie Zijp, geboren in 1852 in de Zijpe,
Jacoba Jeannette Zijp, geboren in 1853 in de Zijpe,
Dieuwertje Zijp, geboren in 1856 in de Zijpe.


XXIV

Zijp - Bremer (1880)       schema 2261

Arie Zijp, geboren in 1852 in de Zijpe, zoon van Jacoba Joannetta de Carpentier en Arie Zijp, trouwt op 26 mei 1880 met Niesje Bremer, geboren in 1856 op Texel, dochter van Pieter Nanningszoon Bremer en Maartje Wuuis,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Arie Zijp, geboren in 1883 in de Zijpe,
Maria Zijp, geboren in 1886 in de Zijpe,
Willem Adriaan Zijp, geboren in 1889 in de Zijpe,
Adriana Cornelia Zijp, geboren in 1893 in de Zijpe,
Emma Aleida Zijp, geboren in 1897, overleden op 6 augustus 1912 in Utrecht


XXV

Zijp - van Laak (1909)       schema 2261

Arie Zijp, geboren in 1883 in de Zijpe, zoon van Arie Zijp en Niesje Bremer, trouwt op 22 juli 1909 in Arnhem met Pauline van Laak, geboren in 1889 in Arnhem, dochter van Willem Frederik Christianus van Laak en Auguste Welcker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Bettink - Zijp (1920)       schema 2261

Maria Zijp, geboren in 1886 in de Zijpe, dochter van Arie Zijp en Niesje Bremer, trouwt op 3 september 1920 in Bergen met Wouter Bettink, geboren in 1878 in Tanawangko, zoon van Hendrik Bettink en Heiltje van Hattem,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Zijp - Lambregts (1920)       schema 2261

Willem Adriaan Zijp, geboren in 1889 in de Zijpe, zoon van Arie Zijp en Niesje Bremer, trouwt in Amsterdam met Dorothea Antonia Maria Lambregts, geboren in 1896 in Amsterdam, dochter van Adrianus Dirk Lambregts en Helena Catharna Dunselman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

de Haart - Zijp (1915)       schema 2261

Adriana Cornelia Zijp, geboren in 1893 in de Zijpe, dochter van Arie Zijp en Niesje Bremer, trouwt op 22 juli 1915 in Utrecht met Pieter de Haart, geboren in 1893 in Utrecht, zoon van Otto Johannes de Haart en Huiberta Petronella Wink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


XXIV

Harp - Zijp (1875)       schema 2261

Jacoba Jeannette Zijp, geboren in 1853 in de Zijpe, dochter van Jacoba Joannetta de Carpentier en Arie Zijp, trouwt op 13 november 1875 in de Zijpe met Jacob Harp, geboren in 1842 in de Zijpe, zoon van Jan Harp en Antje Klerk,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Arie Harp, geboren in de Zijpe,
Antje Harp, geboren in 1879 in de Zijpe,
Jacoba Jeannetta Harp, geboren in 1884 in de Zijpe,
Elisabeth Harp, geboren in 1887 in de Zijpe,
Femmetje Wilhelmina Harp, geboren in 1889 in de Zijpe,
Jacob Harp, geboren in 1895 in de Zijpe,

Jacob Harp, overlijdt op 2 maart 1935 in Kesteren, 92 of 93 jaar oud..


XXV

Harp - Dejongh (1904)       schema 2261

Arie Harp, geboren in de Zijpe, zoon van Jacoba Jeannette Zijp en Jacob Harp, trouwt op 20 september 1904 in Maastricht met Maria Magdalena Dejongh, geboren in Maastricht, dochter van Jan Leonard Dejongh en Anna Elisabeth Slangen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Graaf - Harp (1904)       schema 2261

Antje Harp, geboren in 1879 in de Zijpe, dochter van Jacoba Jeannette Zijp en Jacob Harp, trouwt op 29 oktober 1904 in de Zijpe met Jan de Graaf, geboren in 1876 in de Zijpe, zoon van Dirk de Graaf en Grietje Smit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Beurs - Harp ( )       schema 2261

Jacoba Jeannetta Harp, geboren in 1884 in de Zijpe, dochter van Jacoba Jeannette Zijp en Jacob Harp, trouwt met Klaas de Beurs, geboren in 1881 in Petten, zoon van Jacob de Beurs en Aafje Timmerman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Rijk - Harp (1921)       schema 2261

Elisabeth Harp, geboren in 1887 in de Zijpe, dochter van Jacoba Jeannette Zijp en Jacob Harp, trouwt op 4 mei 1921 in de Haarlemmermeer met Harmen Cornelis de Rijk, geboren in de Haarlemmermeer, zoon van Hendrik de Rijk en Emma Cornelia Burgersdijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Hoogvorst - Harp (1916)       schema 2261

Femmetje Wilhelmina Harp, geboren in 1889 in de Zijpe, dochter van Jacoba Jeannette Zijp en Jacob Harp, trouwt op 21 oktober 1916 in de Zijpe met Gerrit Hoogvorst, geboren in 1886 in Schoorl, zoon van Jan Hoogvorst en Grietje Beeldman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Harp - Toepoel(1910)       schema 2261

Jacob Harp, geboren in 1895 in de Zijpe, zoon van Jacoba Jeannette Zijp en Jacob Harp, trouwt op 28 november 1910 in Norg met Johanna Anthonia Toepoel, geboren in 1894 in Norg, dochter van Willem Toepoel en Wiebigje Prins,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van Bodegraven - Zijp (1879)       schema 2261

Dieuwertje Zijp, geboren in 1856 in de Zijpe, dochter van Jacoba Joannetta de Carpentier en Arie Zijp, trouwt op 26 april 1879 in de Zijpe met Jacob van Bodegraven, geboren in 1855 in de Zijpe, zoon van Jacob Bodegraven en Antje Hoep,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Jacob van Bodegraven, geboren in 1882 in den Helder.


XXV

van Bodegraven - van der Bijl (1905)    schema 2261   

Jacob van Bodegraven, geboren in 1882 in den Helder, zoon van Dieuwertje Zijp en Jacob van Bodegraven, trouwt op 24 februari 1905 in Uithoorn met Grietje van der Bijl, geboren in 1882 in Uithoorn, dochter van Cornelis van der Bijl en Pietertje van Es,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

de Carpentier - Visser (1861)       schema 2262

Adriaan de Carpentier, geboren in 1832 in de Zijpe, zoon van Pieter Helenus de Carpentier en Maartje Pauw, trouwt op 15 maart 1861 op Vlieland met Treyntje Visser, geboren in 1827 op Vlieland, dochter van Haantje Visser en Antje Poo,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Frederik Jan de Carpentier, geboren op 2 maart 1862 op Vlieland, overleden op 11 februari 1878 op Vlieland,
Pieter Helenus de Carpentier, geboren op 10 januari 1864 op Vlieland,
Hendrika de Carpentier, geboren op 20 maart 1866 op Vlieland,
Trijntje de Carpentier, geboren op 27 juni 1868 op Vlieland,
Adriaan Henderikus de Carpentier, geboren op 24 februari 1870 op Vlieland.


XXIV

de Carpentier - Tienstra (1893)       schema 2262

Pieter Helenus de Carpentier, geboren op 10 januari 1864 op Vlieland, zoon van Adriaan de Carpentier en Treyntje Visser, trouwt op 16 augustus 1893 in den Helder met Margaretha Elizabeth Tienstra, geboren in 1873 in den Helder, dochter van Roelof Tienstra en Margaretha Elizabeth Brune,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Roelof Thomas de Carpentier,
Catharina Frederika de Carpentier, geboren in 1894 in Helder.


XXV

Simons - de Carpentier (1920)       schema 2262

Catharina Frederika de Carpentier, geboren in 1894 in den Helder, dochter van Pieter Helenus de Carpentier en Margaretha Elizabeth Tienstra, trouwt op 20 juli 1920 in Apeldoorn met Wilhelmus Hendrikus Jacobus Maria Simons, geboren op 17 september 1893 in Rotterdam, zoon van Cornelus Benedictus Simons en Elisabeth Walteria Maria Salters,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Visser - de Carpentier (1894)       schema 2262

Hendrika de Carpentier, geboren op 20 maart 1866 op Vlieland, dochter van Adriaan de Carpentier en Treyntje Visser, trouwt op 16 augustus 1894 op Vlieland met Simon Visser, geboren in 1865 op Vlieland, zoon van Haantje Visser en Gerretje Breyl,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Dekker - de Carpentier (1896)       schema 2262

Trijntje de Carpentier, geboren op 27 juni 1868 op Vlieland, dochter van Adriaan de Carpentier en Treyntje Visser, trouwt op 21 oktober 1896 op Vlieland met Dirk Dekker, geboren in 1868 op Texel, zoon van Jan Dekker en Martje Zeylemaker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Carpentier - Ave (1895)       schema 2262

Adriaan Henderikus de Carpentier, geboren op 24 februari 1870 op Vlieland, zoon van Adriaan de Carpentier en Treyntje Visser, trouwt op 27 december 1895 op Tholen met Catharina Cornelia Ave, geboren in 1872 op Tholen, dochter van Gerardus Adrianus Ave en Anthonetta Laban,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Adriaan de Carpentier, geboren op 11 november 1896 in den Helder, overleden op 21 juni 1914 in den Helder,
Anthonetta de Carpentier, geboren op 16 december 1897 in den Helder, overleden op 1 juni 1914 in Vlissingen,
Pieter Helenus de Carpentier, geboren op 24 mei 1899 in den Helder, overleden op 13 oktober 1900 in den Helder,
Maria Catharina de Carpentier, geboren op 10 mei 1908 in den Helder.


XXV

van de Stadt - de Carpentier (1934)       schema 2262

Maria Catharina de Carpentier, geboren op 10 mei 1908 in den Helder, dochter van Adriaan de Carpentier en Catharina Cornelia Ave, trouwt op 13 november 1934 met Klaas van de Stadt, geboren op 1 mei 1906 in Koog aan de Zaan, zoon van Klaas van de Stadt, schoenhandelaar en Eefje Wijnberg,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Hans Erik van de Stadt, geboren in 1936,
Robert Theodoor van de Stadt, geboren in 1937,
Else Mariëtte van de Stadt, geboren op 13 november 1938,
Lydia Agnes van de Stadt, geboren in 1942,
Franck Arnout van de Stadt, geboren in 1945,

Maria Catharina de Carpentier, overlijdt op 22 maart 1984 in Zaandam, 75 jaar oud,
Klaas van de Stadt, overlijdt op 26 mei 1989 in Zaandam, 83 jaar oud.


XXVI

van de Stadt - Geijtenbeek ( )       schema 2262

Hans Erik van de Stadt, geboren in 1936, zoon van Maria Catharina de Carpentier en Klaas van de Stadt, trouwt met Gerda Hendrika Francina Geijtenbeek, geboren op 3 november 1939 in Amsterdam, dochter van Wilhelmus Jan Geijtenbeek, hoofdcontroleur directe belastingen en Neeltje de Haan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van de Stadt - Covell (1963)       schema 2262  

Robert Theodoor van de Stadt, geboren in 1937, zoon van Maria Catharina de Carpentier en Klaas van de Stadt, trouwt omstreeks 1963 met Judith Margaret Covell,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Simon Robert van de Stadt, geboren in 1964,
Catherina Jane van de Stadt, geboren in 1967.


XXVII

van de Stadt - Landfald (1987)       schema 2262

Simon Robert van de Stadt, geboren in 1964, zoon van Robert Theodoor van de Stadt en Judith Margaret Covell, trouwt omstreeks 1987 met Beate Landfald,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Celia van de Stadt, geboren in 1988,
Ellie van de Stadt, geboren in 1989.

Ayres - van de Stadt (2006)       schema 2262

Catherina Jane van de Stadt, geboren in 1967, dochter van Robert Theodoor van de Stadt en Judith Margaret Covell, trouwt omstreeks 2006 met Julian Ayres,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alexander James Ayres, geboren in 2007,
Charlie Robert Ayres, geboren in 2007.


XXVI

Hennink - van de Stadt (1961)       schema 2262

Else Mariëtte van de Stadt, geboren op 13 november 1938, dochter van Maria Catharina de Carpentier en Klaas van de Stadt, trouwt omstreeks 1961 met Wim Hennink, geboren op 13 april 1936 in Zaandam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Yvonne Hennink, geboren in 1962,
Edith Hennink, geboren in 1963,

Wim Hennink, overlijdt op 15 juni 2007 in Zaandam, 71 jaar oud.

van Giessen - van de Stadt (1966)       schema 2262

Lydia Agnes de Stadt, geboren in 1942, dochter van Maria Catharina de Carpentier en Klaas van de Stadt, trouwt omstreeks 1966 met Jan van Giessen, geboren in 1936,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Margriet van Giessen, geboren in 1967,
Agnes van Giessen, geboren in 1971,

Jan van Giessen, overlijdt in 1998, 61 of 62 jaar oud.

van de Stadt - Winter (1970)       schema 2262

Franck Arnout van de Stadt, geboren in 1945, zoon van Maria Catharina de Carpentier en Klaas van de Stadt, trouwt omstreeks 1970 met Ans Winter, geboren in 1944,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Arnout van de Stadt, geboren in 1971,
Linda van de Stadt, geboren in 1973.


XXIII

de Carpentier - Noot (1858)       schema 2262

Pieter Helenus de Carpentier, geboren in 1834 in de Zijpe, zoon van Pieter Helenus de Carpentier en Maartje Pauw, trouwt op 26 mei 1858 in den Helder met Trijntje Noot, geboren in 1838 in den Helder, dochter van Hendrik Noot en Martje Borst,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Martje de Carpentier, geboren in 1860 in de Zijpe, overleden op 27 juni 1862 in de Zijpe
Willem de Carpentier, geboren op 24 februari 1861 in de Zijpe,
Pieter de Carpentier, geboren op 11 augustus 1862 in de Zijpe, overleden op 25 mei 1868 in den Helder,
Martje de Carpentier, geboren op 24 november 1863 in de Zijpe,
Grietje de Carpentier, geboren op 9 februari 1866 in den Helder,
Catharina Elizabeth de Carpentier, geboren in 1868 in den Helder.


XXIV

de Carpentier - Broomans (1888)       schema 2262

Willem de Carpentier, geboren op 24 februari 1861 in de Zijpe, zoon van Pieter Helenus de Carpentier en Trijntje Noot, trouwt op 28 november 1888, met Elisabeth Broomans, geboren op 1 juli 1868 in Leiden,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Pieter Johannes de Carpentier, geboren op 2 september 1889 in Amsterdam,
Catharina Elisabeth de Carpentier, geboren op 9 december 1890 in ´s-Gravenhage,
Grietje de Carpentier, geboren op 9 oktober 1894 in Oegstgeest, overleden op 23 oktober 1894 in Oegstgeest,
Willem de Carpentier, geboren op 9 oktober 1894 in Oegstgeest, overleden op 23 oktober 1894 in Oegstgeest,
Elisabeth de Carpentier, geboren op 22 december 1895 in Oegstgeest, overleden op 24 september 1896 in Leiden,
Willem de Carpentier, geboren op 12 juli 1897 in Leiden,
Helenus Pieter de Carpentier, geboren in 1902 in Amsterdam,

Willem de Carpentier, overlijdt op 3 januari 1938 in Amsterdam, 76 jaar oud.


XXV

de Carpentier - van Malsen (1916)       schema 2262

Pieter Johannes de Carpentier, geboren op 2 september 1889 in Amsterdam, zoon van Willem de Carpentier en Elisabeth Broomans, trouwt op 13 april 1916 in de Watergraafsmeer, met Wilhelmina Wigboldina van Malsen, geboren op 21 maart 1890 in Oegstgeest, dochter van Arie Cornelis van Malsen en Janna Heemskerk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pieter Johannes de Carpentier, overlijdt op 7 augustus 1970, 80 jaar oud,
Wilhelmina Wigboldina van Malsen, overlijdt op 13 maart 1971, 80 jaar oud.

Hartsuijker - de Carpentier (1914)       schema 2262

Catharina Elisabeth de Carpentier, geboren op 9 december 1890 in ´s-Gravenhage, dochter van Willem de Carpentier en Elisabeth Broomans, trouwt op 14 februari 1914 in Grand Rapids (USA) met Gerrit Hartsuijker, geboren op 21 augustus 1888 in Amsterdam, zoon van Hendrik Hartsuijker en Wilhellmina Geertruida Alida van der Vegte, emigratie op 19 april 1913 naar Grand Rapids/Michigan/USA,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Hendrik Hartsuijker, geboren op 19 december 1914 in Grand Rapids,
Willem Hartsuijker, geboren in Grand Rapids,
Elisabeth Hartsuijker, geboren in Hawthorne,
Garrit Hartsuijker, geboren op 15 januari 1921 in Suly, overleden in 1980 in San Diego,

Gerrit Hartsuijker, is aannemer.

de Carpentier - Jasperse (1917)       schema 2262

Willem de Carpentier, geboren op 12 juli 1897 in Leiden, zoon van Willem de Carpentier en Elisabeth Broomans, trouwt op 22 november 1917 met Johanna Wilhelmina Jasperse, geboren in 1898 in Amsterdam, dochter van Franciscus Hendricus Jasperse en Hendrika Blom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Carpentier - van den Berg (1929)       schema 2262

Helenus Pieter de Carpentier, geboren in 1902 in Amsterdam, zoon van Willem de Carpentier en Elisabeth Broomans, trouwt op 19 december 1929 in de Watergraafsmeer met Maria Berendina van den Berg, geboren in 1905 in de Watergraafsmeer, dochter van Willem van den Berg en Gerrigje Groters,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Mante - de Carpentier (1890)       schema 2262

Martje de Carpentier, geboren op 24 november 1863 in de Zijpe, dochter van Pieter Helenus de Carpentier en Trijntje Noot, trouwt omstreeks 1890, met Nicolaas Mante, geboren in 1863 in den Helder, zoon van Gerrit Mante en Aaltje Vonk,
Uit dit huwelijk is één kinderen bekend,

Alida Mante, geboren in 1891 in den Helder,

Martje de Carpentier, overlijdt op 19 mei 1933 in Weesperkarspel, 69 jaar oud,
Nicolaas Mante, overlijdt op 4 septembewr 1942 in Amersfoort, 78 of 79 jaar oud.


XXV

van der Veen - Mante (1916)       schema 2262

Alida Mante, geboren in 1891 in den Helder, dochter van Martje de Carpentier en Nicolaas Mante, trouwt op 26 juli 1916 in Amersfoort met Lucas van der Veen, geboren in 1885 in Ambt Vollenhove, zoon van Theodoor van der Veen en Lammina Hendrika van Gulik,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Stelloo - de Carpentier (1897)       schema 2262

Grietje de Carpentier, geboren op 9 februari 1866 in den Helder, dochter van Pieter Helenus de Carpentier en Trijntje Noot, trouwt op 26 mei 1897 in Rotterdam, met Leendert Cornelis Stelloo, geboren op 31 oktober 1859 in Kralingen, zoon van Abraham Stelloo en Jaapje Post,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Leendert Cornelis Stelloo, geboren op 25 februari 1898 in Rotterdam,
Catharien Stelloo, geboren op 16 december 1899 in Rotterdam,
Pieter Helenus Stelloo, geboren in 1901 in Rotterdam,
Pieter Helenus Stelloo, geboren op 21 september 1901 in Rotterdam,
Antje Stelloo, geboren op 24 juni 1903 in Rotterdam,
Willem Stelloo, geboren op 1 juli 1905 in Rotterdam.


XXV

Stelloo - van der Heul (1924)       schema 2262

Pieter Helenus Stelloo, geboren op 21 september 1901 in Rotterdam, zoon van Grietje de Carpentier en Leendert Cornelis Stelloo, trouwt op 10 december 1924, met Anna van der Heul, geboren in 1903 in Amsterdam, dochter van Abraham van der Heul en Grietje Stropsma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Kramer - de Carpentier (1887)       schema 2262

Catharina Elizabeth de Carpentier, geboren in 1868 in den Helder, dochter van Pieter Helenus de Carpentier en Trijntje Noot, trouwt op 2 juni 1887, met Pouweles Kramer, geboren in 1864 in den Helder, zoon van Pieter Kramer en Antonia Herfst,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Anthonia Pauwelina Kramer, geboren in 1888,
Trijntje Kramer, geboren in 1890,
Mattje Kramer, geboren op 26 juli 1891 in Nieuw Helvoet,
Pouweles Kramer, geboren op 24 november 1893 in Nieuw-Helvoet.


XXV

van Toledo - Kramer (1913)       schema 2262

Anthonia Pauwelina Kramer, geboren in 1888, dochter van Catharina Elizabeth de Carpentier en Pouweles Kramer, trouwt op 23 augustus 1913, met Jan Cornelis van Toledo, geboren in 1889 in Nieuw Helvoet, zoon van Johannes van Toledo en Cornelia Jannetje Oversteeg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Mooij - Kramer (1914)       schema 2262

Trijntje Kramer, geboren in 1890, dochter van Catharina Elizabeth de Carpentier en Pouweles Kramer, trouwt op 29 juli 1914, met Pieter Johannes de Mooij, geboren in 1880 in Nieuw Helvoet, zoon van Willem de Mooij en Janna Faasse,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Oostveen - Kramer (1913)    schema 2262   

Mattje Kramer, geboren op 26 juli 1891 in Nieuw Helvoet, dochter van Catharina Elizabeth de Carpentier en Pouweles Kramer, trouwt op 16 april 1913, met Arie van Oostveen, geboren in 1885 in Nieuw Helvoet, zoon van Gijsbertus Oostveen en Zoetje Buitendijk,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Pouweles van Oostveen, geboren op 22 juli 1916 in Batavia


XXVI

van Oostveen - van Meegen (1940)       schema 2262

Pouweles van Oostveen, op 22 juli 1916 in Batavia, zoon van Mattje Kramer en Arie van Oostveen, trouwt op 4 oktober 1940, met Thersia Gijsbertha van Meegen, geboren op 5 juli 1919,
Uit dit huwelijk zijn is één kind bekend,

Elisabeth van Oostveen, geboren op 13 maart 1941.


XXV

Kramer - van Ginkel (1921)       schema 2262

Pouweles Kramer, geboren op op 24 november 1893 in Nieuw-Helvoet, zoon van Catharina Elizabeth de Carpentier en Pouweles Kramer, trouwt op 30 maart 1921 in Breda, met Johanna Martina Cornelia van Ginkel, geboren in Princenhage, dochter van Hermanus Nicolaas Corstiaan van Ginkel en Johanna Martina Cornelia Flier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XIX

Havicius - Verwout (1731)       schema 227

Jacoba Verwout, gedoopt op 4 december 1680 in Amsterdam, dochter van Elisabeth du Gardijn en Jan Verwout, trouwt op 5 juli 1701 in Amsterdam (ondertrouw op 19 juni 1701 in de Zijpe) met Ds. Cornelis Havicius, gedoopt op 27 november 1676 in Amsterdam (Nieuwe Zijds Kapel), zoon van Ds. Gerardus Havicius en Maritje Jans
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerardus Verwout Havicius,
Elizabeth Havicius, geboren in Naarden,
Maria Havicius, gedoopt op 17september 1702 in de Zijpe,

Jacoba Verwout is begraven op 12 juli 1749 in Amsterdam, 68 jaar oud
Ds. Cornelis Havicius, predikant/proponent in de Zuid-Zijpe, predikant in Naarden en Rotterdam, overlijdt op 1 mei 1750, 73 of 74 jaar oud.


XX

Verwout Havicius ( )       schema 227

Gerardus Verwout Havicius heeft een dochter uit een niet bekende relatie,

Jacoba Maria Havicius Verwout.


XXI

Retel - Havicius Verwout (1780)       schema 227

Jacoba Maria Havicius Verwout, dochter van Gerardus Verwout Havicius, trouwt omstreeks 1780 met Everardus Retel, geboren in 1723,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Gerardina Geertruijda Retel, geboren op 17 juli 1781 in Bodegraven,

Everardus Retel overlijdt op 14 september 1795 in Bodegraven/Rhynleven, 71 of 72 jaar oud.


XXII

van Bergen van der Grijp - Retel (1796)       schema 227

Gerardina Geertruijda Retel, geboren op 17 juli 1781 in Bodegraven, dochter van Jacoba Maria Havicius Verwout en Everardus Retel, trouwt op 25 maart 1796 in Bodegraven (ondertrouw) met Jhr. Adrianus van Bergen van der Grijp, geboren in 1774, zoon van Jhr. Nicolaas Bergen van der Grijp en Maria Guihelmina Johanna van Rooijen,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Nicolaas van Bergen van der Grijp, geboren op 19 februari 1800 in Bodegraven,
Everardus Johannes van Bergen van der Grijp, geboren op 7 december 1802,
Paulus van Bergen van der Grijp, geboren op 12 mei 1804, gedoopt op 27 mei 1804 in Rotterdam,
Johannes Elisa Bergen van der Grijp, geboren op 11 april 1808 in Rotterdam,
Jacobus van Bergen van der Grijp, geboren op 2 augustuis 1812 in Rotterdam,
Adrianus Gerardus van Bergen van der Grijp, geboren op 4 januari 1814 in Rotterdam,
Gerardina Geertruida van Bergen van der Grijp, geboren op 12 februari 1817 in Rotterdam,

Gerardina Geertruijda Retel overlijdt op 24 augustus 1826 in Leiden, 45 jaar oud,
Jhr. Adrianus van Bergen van der Grijp overlijdt op 24 november 1858 in Leiden, 83 of 84 jaar oud.


XXIII

van Bergen van der Grijp - Vernes (1826)       schema 227

Nicolaas van Bergen van der Grijp, geboren op 19 februari 1800 in Bodegraven, zoon van Gerardina Geertruijda Retel en Jhr. Adrianus van Bergen van der Grijp, trouwt op 9 aigustus 1826 met Alida Vernes, geboren op 6 november 1801 in Dordrecht, gedoopt op 11 november 1801 in Dordrecht, dochter van Cornelis Hermanus Vernes en Anna Pieters Faddegon,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Gerardina Geertuida van der Bergen van der Grijp, geboren op 9 januari 1822 in Dordrecht,
Anna Catharina Guelmina van der Bergen van der Grijp, geboren op 3 juni 1827 in Dordrecht,
Geertruida van Bergen van der Grijp, geboren op 19 september 1829 in Dordrecht,
Adrianus van Bergen van der Grijp, geboren op 16 augustus 1831 in Delft,
Cornelis van Bergen van der Grijp, geboren op 10 augustus 1833 in Delft,
Everardus Johannes van Bergen van der Grijp, geboren op 1 september 1835 in Delft, overleden op 27 september 1903 in Delft,
Tobias van Bergen van der Grijp, geboren op 8 oktober 1837 in Delft,
Johanna Elisabeth van Bergen van der Grijp, geboren op 2 oktober 1839 in Delft,
Jacoba van Bergen van der Grijp, geboren op 23 juni 1843 in Delft, overleden op 11 juli 1845 in Delft,

Nicolaas van Bergen van der Grijp overlijdt op 8 juni 1849 in Delft, 49 jaar oud,
Alida Vernes overlijdt 14 januari 1858 in Dordrecht, 56 jaar oud.


XXIV

van Seventer - van Bergen van der Grijp (1842)       schema 227

Gerardina Geertuida van der Bergen van der Grijp, geboren op 9 januari 1822 in Dordrecht, dochter van Nicolaas van Bergen van der Grijp en Alida Vernes, trouwt op 8 oktober 1842 in Dubbeldam met Jan van Seventer, geboren op 11 maart 1811 in Dubbeldam, zoon van Jan van Seventer en Baastiaantje Huiberts van der Giessen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Geevers - van Bergen van der Grijp (1854)       schema 227

Anna Catharina Guelmina van der Bergen van der Grijp, geboren op 3 juni 1827 in Dordrecht, dochter van Nicolaas van Bergen van der Grijp en Alida Vernes, trouwt op 23 augustus 1854 in Delft met Pieter Johannes Geevers, geboren op 20 april 1831 in Delft, zoon van Pieter Geevers en Neeltje Hoksteen,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Pieter Cornelis Everardus Geevers, geboren op 6 oktober 1855 in Delft,
Nicolaas Johannes Geevers, geboren op 22 augustus 1857 in Delft,
Johannes Geevers, geboren op 30 december 1860 in Delft,
Anna Maria Elisabeth Geevers, geboren op 29 mei 1866 in Delft,
Everardus Geevers, geboren op 8 augustus 1870 in Delft,
Alida Cornelia Geevers, geboren op 31 januari 1873 in Delft,

Anna Catharina Guelmina van der Bergen van der Grijp overlijdt op 7 februari 1873 in Delft, 45 jaar oud,
Pieter Johannes Geevers overlijdt op 2 maart 1910 in Delft, 78 jaar oud.


XXV

Geevers - Wijnmaalen ( )       schema 227

Nicolaas Johannes Geevers, geboren op 22 augustus 1857 in Delft, zoon van Anna Catharina Guelmina van der Bergen van der Grijp en Pieter Johannes Geevers, trouwt met Maria Sara Wijnmaalen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Nicolaas Johannes Geevers overlijdt op 3 april 1891 in Delft, 33 jaar oud.

van Buitenen - Geevers (1895)       schema 227

Anna Maria Elisabeth Geevers, geboren op 29 mei 1866 in Delft, dochter van Anna Catharina Guelmina van der Bergen van der Grijp en Pieter Johannes Geevers, trouwt op 15 mei 1895 met Hendrik Nicolaas van Buitenen, geboren in 1869 in Delft, zoon van Nicolaas Ignatius van Buitenen en Jacoba Johanna Meijer,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Geevers - van Buitenen (1899)       schema 227

Everardus Geevers, geboren op 8 augustus 1870 in Delft, zoon van Anna Catharina Guelmina van der Bergen van der Grijp en Pieter Johannes Geevers, trouwt op 19 juli 1899 met Elisabeth Jacoba van Buitenen, geboren in 1873 in Delft, dochter van Nicolaas Ignatius van Buitenen en Jacoba Johanna Meijer,

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Geevers - van Bergen van der Grijp (1856)       schema 227

Geertruida van der Bergen van der Grijp, geboren op 19 september 1829 in Dordrecht, dochter van Nicolaas van Bergen van der Grijp en Alida Vernes, trouwt op 21 mei 1856 met Dirk Johannes Geevers, geboren op 21 december 1832 in Delft, zoon van Pieter Geevers en Neeltje Hoksteen,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Pieter Cornelis Everardus Geevers, geboren op 28 februari 1857 in Delft, overleden op 15 december 1865 in Delft,
Alida Jacoba Geevers, geboren op 9 december 1858 in Delft, overleden op 17 januari 1866 in Delft,
Maria Elisa Geevers, geboren op 23 maart 1861 in Delft,
Dirk Johannes Geevers, geboren op 15 februari 1863 in Delft,
Cornelis Geevers, geboren op 5 maart 1865 in Delft,
Johanna Elisabeth Geevers, geboren op 16 april 1867 in Delft,
Alida Jacoba Geevers, geboren op 25 november 1869 in Delft,

Geertruida van der Bergen van der Grijp overlijdt op 24 januari 1900 in Delft, 70 jaar oud,
Dirk Johannes Geevers overlijdt op 26 januari 1911 in Delft, 78 jaar oud; hij is begraven op 28 januari 1911 in Delft.


XXV

van Steenbergen - Geevers (1891)       schema 227

Maria Elisa Geevers, geboren op 23 maart 1861 in Delft, dochter van Geertruida van der Bergen van der Grijp en Dirk Johannes Geevers, trouwt op 12 augustus 1891 in Delft met Pieter Cornelis van Steenbergen, geboren op 14 februari 1865 in den Helder, zoon van Johannes Jacobus Steenbergen en Maartje Smit,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Johannes Jacobus van Steenbergen, geboren op 8 juli 1892 in Delft,
Geertruida Maria Elisa van Steenbergen, geboren op 20 juni 1894 in Delft, overleden op 30 oktober 1994 in Laren, 100 jaar oud,
Barend van Steenbergen, geboren op 19 december 1895 in Delft,
Pieter Cornelis van Steenbergen, geboren op 11 januari 1898 in Delft,
Dirk Johannes van Steenbergen, gedoopt op 5 oktober 1899 in Delft,

Maria Elisa Geevers overlijdt op 6 april 1905 in Delft, 44 jaar oud, begraven op 10 april 1905 in Delft,
Pieter Cornelis van Steenbergen overlijdt op 23 mei 1950 in Leiden, 85 jaar oud.


XXVI

van Steenbergen - van Amerongen (1920)       schema 227

Johannes Jacobus van Steenbergen, geboren op 8 juli 1892 in Delft, zoon van Maria Elisa Geevers en Pieter Cornelis van Steenbergen, trouwt in 1920 in Delft met Gerritje van Amerongen, geboren op 13 januari 1892 in Baarn, dochter van Dirk van Amerongen en Helena Johanna Smit,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Helena Gertruda van Steenbergen, geboren op 7 augustus 1924,

Johannes Jacobus van Steenbergen, typograaf, overlijdt op 24 mei 1947 in ´s-Gravenhage, 54 jaar oud,
Gerritje van Amerongen, coupeuse, overlijdt op 19 januari 1972 in Delft, 80 jaar oud.

van Steenbergen - Nolman (1921)       schema 227

Barend van Steenbergen, geboren op 19 december 1895 in Delft, zoon van Maria Elisa Geevers en Pieter Cornelis van Steenbergen, trouwt op 26 januari 1921 met Dirkje Nolman, geboren in 1896 in Delft, dochter van Johan Hermanus Nolman en Catharina Kluitenberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Steenbergen - Kila (1920)       schema 227

Pieter Cornelis van Steenbergen, geboren op 11 januari 1898 in Delft, zoon van Maria Elisa Geevers en Pieter Cornelis van Steenbergen, trouwt op 5 mei 1920 met Johanna Jacoba Kila, geboren in 1900 in Delft, dochter van Willem Frederik Kila en Elzelina Spoor,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

van der Es - van Steenbergen (1955)       schema 227

Helena Gertruda van Steenbergen, geboren op 7 augustus 1924, dochter van Johannes Jacobus van Steenbergen en Gerritje van Amerongen, trouwt omstreeks 1955 met Hendrik van der Es, geboren op 29 maart 1923, zoon van Hendrik van der Es en Geertruida Pultrum,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Eric Arthur van der Es, geboren op 18 februari 1956 in Enschede,
Rene Paul van der Es, geboren op 11 ovember 1957 in Zutphen, overleden op 20 februari 1994 in Houten,
Irma Sylvia van der Es, geboren op 15 juli 1959 in Enschede,
Vincent Hugo Steenbergen van der Es, geboren op 28 oktober 1962 in Zutphen,

Helena Gertruda van Steenbergen, overlijdt op 7 april 2008 in Enschede, 83 jaar oud,
Hendrik van der Es, overlijdt op 12 oktober 1996 in Zutphen, 73 jaar oud.


XXV

Geevers - Heiligers (1888)       schema 227

Dirk Johannes Geevers, geboren op 15 februari 1863 in Delft, zoon van Geertruida van der Bergen van der Grijp en Dirk Johannes Geevers, trouwt 8 februari 1888 in Amsterdam met Christina Wilhelmina Heiligers, geboren op 3 juli 1854, dochter van Johannes Cornelis Heiligers en Geertruij Elizabeth van Vreeden,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Hubertus Johannes Geevers, geboren op 18 september 1879 in Haarlem,
Theodora Maria Geevers, geboren op 24 maart 1883 in Amsterdam,

Dirk Johannes Geevers overlijdt op 27 mei 1906 in Rotterdam, 43 jaar oud,
Christina Wilhelmina Heiligers overlijdt op 26 augustus 1938 in Rotterdam, 84 jaar oud.


XXVI

Geevers - van der Kuijl (1902)       schema 227

Hubertus Johannes Geevers, geboren op 18 september 1879 in Haarlem, zoon van Dirk Johannes Geevers en Christina Wilhelmina Heiligers, trouwt 1 oktober 1902 in Rotterdam met Johanna Catharina van der Kuijl, geboren op 12 juli 1882 in Rotterdam, dochter van Cornelis van der Kuijl en Cornelia Catharina Johanna de Bruijn,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Cornelis Johannes Geevers, geboren op 20 november 1902 in Rotterdam,
Christina Wilhelmina Geevers, geboren op 5 maart 1905 in Rotterdam,
Theodora Maria Geevers, geboren op 11 april 1907 in Rotterdam,
Hubertus Johannes Geevers, geboren op 20 februari 1909 in Rotterdam, overleden op 23 februari 1909 in Rotterdam,
Hendrikus Geevers, geboren op 30 augustus 1918 in Rotterdam, overleden op 8 maart 1921 in Rotterdam,

Hubertus Johannes Geevers overlijdt op 11 februari 1965 in Rotterdam, 85 jaar oud,
Johanna Catharina van der Kuijl overlijdt op 15 september 1970 in Rotterdam, 88 jaar oud.


XXVII

Geevers - Breemerkamp (1930)       schema 227

Cornelis Johannes Geevers, geboren op 20 november 1902 in Rotterdam, zoon van Hubertus Johannes Geevers en Johanna Catharina van der Kuijl, trouwt 7 mei 1930 met Jacoba Cornelia Breemerkamp, geboren op 12 mei 1905 in Rotterdam, dochter van Cornelis Coenradus Breemerkamp en Cornelia Maria van Diest,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Cornelis Johannes Geevers overlijdt op 7 oktober 1975 in Rotterdam, 72 jaar oud,
Jacoba Cornelia Breemerkamp overlijdt op 1 juli 1977 in Rotterdam, 72 jaar oud, begraven op 5 juli 1977 in Rotterdam. .


XXV

Geevers - Heiligers (1893)       schema 227

Cornelis Geevers, geboren op 5 maart 1865 in Delft, zoon van Geertruida van der Bergen van der Grijp en Dirk Johannes Geevers, trouwt op 19 april 1893 met Theodora Heiligers, geboren op 4 februari 1861 in Haarlem, dochter van Johannes Cornelis Heiligers en Geertruij Elizabeth van Vreeden,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Christina Geertruida Geevers, geboren op 21 juli 1889 in Amsterdam,

Cornelis Geevers overlijdt op 4 augustus 1929 in Rotterdam, 64 jaar oud.


XXVI

Rila - Geevers (1911)       schema 227

Christina Geertruida Geevers, geboren op 21 juli 1889 in Amsterdam, dochter van Cornelis Geevers en Theodora Heiligers, trouwt op 13 september 1911 met Anthonius Gerardus Rila, geboren op 17 juni 1880 in Rotterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Baans - Geevers (1886)       schema 227

Johanna Elisabeth Geevers, geboren op 16 april 1867 in Delft, dochter van Geertruida van der Bergen van der Grijp en Dirk Johannes Geevers, trouwt op 1 juli 1886 met Marinus Martinus Baans, geboren in 1862 in Delft, zoon van Cornelis Wilhelmus Baans en Hendrica Cornelia Goudappel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van Bergen van der Grijp - Schoonhoven (1856)       schema 227

Adrianus van der Bergen van der Grijp, geboren op 16 augustus 1831 in Delft, zoon van Nicolaas van Bergen van der Grijp en Alida Vernes, trouwt op 6 augustus 1856 in Delft met Johanna Adriana Schoonhoven, geboren op 7 november 1833 in Delft,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacobus van Bergen van der Grijp, geboren in 1867 in Delft,
Arie Coenraad van Bergen van der Grijp, geboren in 1875 in Delft,

Adrianus van der Bergen van der Grijp overlijdt op 2 november 1913 in Delft, 82 jaar oud.


XXV

van Bergen van der Grijp - Elzenaar (1889)       schema 227

Jacobus van Bergen van der Grijp, geboren in 1867 in Delft, zoon van Adrianus van der Bergen van der Grijp en Johanna Adriana Schoonhoven, trouwt op 27 maart 1889 met Aagje Elzenaar, geboren in 1867 in Delft, dochter van Jacob Elzenaar en Geertje Berg,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Adrianus Jacobus Bergen van der Grijp, geboren op 5 mei 1889 in Delft,
Geertruida van Bergen van der Grijp, geboren op 7 november 1890 in Delft,
Johanna Anthonia van Bergen van der Grijp, geboren op 9 mei 1892 in Delft,
Jacobus van Bergen van der Grijp, geboren op 19 mei 1894 in Delft,
Jacob van Bergen van der Grijp, geboren op 16 december 1895 in Delft,
Nicolaas Jacobus van Bergen van der Grijp, geboren op 4 juli 1897 in Delft,
Teunis van Bergen van der Grijp, geboren op 4 mei 1899 in Delft; overleden op 5 september 1900 in Delft,
Aagje van Bergen van der Grijp, geboren op 1 mei 1901 in Delft,

Aagje Elzenaar overlijdt op 10 december 1902 in Delft, 34 of 35 jaar oud.

van Bergen van der Grijp - Lobbe ( )       schema 227

Jacobus van Bergen van der Grijp, geboren in 1867 in Delft, zoon van Adrianus van der Bergen van der Grijp en Johanna Adriana Schoonhoven, hertrouwt met Josephina Alida Lobbe, geboren in 1859 in Rotterdam, dochter van Paulus Lobbe en Poulin Bohan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Bergen van der Grijp - Peters (1905)       schema 227

Arie Coenraad van Bergen van der Grijp, geboren in 1875 in Delft, zoon van Adrianus van der Bergen van der Grijp en Johanna Adriana Schoonhoven, trouwt op 31 mei 1905 Rotterdam met Cornelia Jeanetta Peters, geboren in 1882 in Rotterdam, dochter van Gerrit Peters en Grietje Christina Lindenburg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Dupon - van Bergen van der Grijp (1914)       schema 227

Geertruida van Bergen van der Grijp, geboren op 7 november 1890 in Delft, dochter van Jacobus van Bergen van der Grijp en Aagje Elzenaar, trouwt op 4 november 1914 met Arie Dupon, geboren in 1889 in Delft, zoon van Pieter Dupon en Neeltje Tuijl,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bosman - van Bergen van der Grijp (1916)       schema 227

Johanna Anthonia van Bergen van der Grijp, geboren op 9 mei 1892 in Delft, dochter van Jacobus van Bergen van der Grijp en Aagje Elzenaar, trouwt op 22 maart 1916 met Dirk Bosman, geboren in 1892 in Delft, zoon van Willem Frederik Bosman en Johanna van der Stassen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Bergen van der Grijp - van Herwijnen (1923)       schema 227

Jacob van Bergen van der Grijp, geboren op 16 december 1895 in Delft, zoon van Jacobus van Bergen van der Grijp en Aagje Elzenaar, trouwt op 9 mei 1923 met Anna van Herwijnen, geboren in 1894 in Werken en Sleeuwijk, dochter van Simon van Herwijnen en Geertje van Oven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Oosten - van Bergen van der Grijp (1933)       schema 227

Aagje van Bergen van der Grijp, geboren op 1 mei 1901 in Delft, dochter van Jacobus van Bergen van der Grijp en Aagje Elzenaar, trouwt op 10 mei 1933 met Johannes van Oosten, geboren in 1904 in Delft, zoon van Johannes van Oosten en Maria Goedhart,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van Bergen van der Grijp - Heuvel (1860)       schema 227

Cornelis van der Bergen van der Grijp, geboren op 10 augutus 1833 in Delft, zoon van Nicolaas van Bergen van der Grijp en Alida Vernes, trouwt omstreeks 1860 met Wilhelmina Heuvel, geboren in 1832, dochter van Jan Willem Heuvel en Willemke Donselaar,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Wilhelmina van Bergen van der Grijp,
Cornelis van Bergen van der Grijp, geboren in 1863 in Lochem,
Derk Hendrik van Bergen van der Grijp, geboren op 21 augustus 1868 in Lochem,

Cornelis van der Bergen van der Grijp overlijdt op 2 december 1905 in Rotterdam, 72 jaar oud,
Wilhelmina Heuvel overlijdt op 6 april 1907 in Rotterdam, 74 of 75 jaar oud. .


XXV

van Bergen van der Grijp - van Vuuren (1903)       schema 227

Cornelis van Bergen van der Grijp, geboren in 1863 in Lochem, zoon van Cornelis van der Bergen van der Grijp en Wilhelmina Heuvel, trouwt op 11 februari 1903 in Rotterdam met Johanna Maria van Vuuren, geboren in 1868 in Huissen, dochter van Hendrik van Vuuren en Johanna Jörissen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 8 juni 1907 te Amsterdam ontbonden door echtscheiding,

Johanna Maria van Vuuren overlijdt op 19 december 1940 in Zuilen, 71 of 72 jaar oud.

van Bergen van der Grijp - Habbema (1900)       schema 227

Derk Hendrik van Bergen van der Grijp, geboren op 21 augustus 1868 in Lochem, zoon van Cornelis van der Bergen van der Grijp en Wilhelmina Heuvel, trouwt op 8 maart 1900 in Amsterdam met Maria Anna Habbema, geboren op 18 januari 1872 in Rotterdam, dochter van Gosselius Habbema en Anna Maria Muijs,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Wilhelmina Maria Johanna van Bergen van der Grijp, geboren op 11 december 1900 in Rotterdam, overleden op 1 januari 1916 in Amsterdam,
Maria Anna Elisabeth van Bergen van der Grijp, geboren op 20 augustus 1902 in Rotterdam,
Derk Hendrik Gosselius van Bergen van der Grijp, geboren op 4 februari 1905 in Amsterdam,
Nicolaas Cornelis van Bergen van der Grijp, geboren op 16 oktober 1908 in Amsterdam,

Derk Hendrik van Bergen van der Grijp overlijdt op 14 oktober 1936 in Leiden, 68 jaar oud,
Maria Anna Habbema overlijdt op 18 maart 1931 in den Helder, 59 jaar oud.


XXVI

Landman - van Bergen van der Grijp (1923)       schema 227

Maria Anna Elisabeth van Bergen van der Grijp, geboren op 20 augustus 1902 in Rotterdam, dochter van Derk Hendrik van Bergen van der Grijp en Maria Anna Habbema, trouwt op 30 mei 1923 in den Helder met Dirk Lucas Landman, geboren op 10 juli 1895 in Rotterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Anna Elisabeth van Bergen van der Grijp overlijdt op 28 april 1974 in Leiden, 71 jaar oud.

van Bergen van der Grijp - Fonkert (1927)       schema 227

Derk Hendrik Gosselius van Bergen van der Grijp, geboren op 4 februari 1905 in Amsterdam, zoon van Derk Hendrik van Bergen van der Grijp en Maria Anna Habbema, trouwt op 6 september 1927 in Ginneken met Maria Antonia Fonkert, geboren op 11 juli 1906 in Breda,
Uit dit huwelijk is één kind bekend,

Dick Hein van Bergen van der Grijp, geboren op 29 juni 1935 in Ginneken, overleden op 5 januari 1998 in Oosterhout,

Het huwelijk wordt op 2 maart 1948 in Batavia door echtscheiding ontbonden,

Maria Antonia Fonkert overlijdt op 9 april 1984 in Breda, 77 jaar oud.

van Bergen van der Grijp - de Vos tot Nederveen (1948)       schema 227

Derk Hendrik Gosselius van Bergen van der Grijp, geboren op 4 februari 1905 in Amsterdam, zoon van Derk Hendrik van Bergen van der Grijp en Maria Anna Habbema, hertrouwt op 14 april 1948 in Amsterdam met Henriette Catharina de Vos tot Nederveen, geboren op 16 maart 1931 in Zierikzee,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Derk Hendrik Gosselius van Bergen van der Grijp, kolonel bij topografische dienst, overlijdt op 15 september 1983 in ´s-Gravenhage, 78 jaar oud,
Henriette Catharina de Vos tot Nederveen overlijdt op 3 maart 1991 in ´s-Gravenhage, 59 jaar oud.

van Bergen van der Grijp - Matla (1934)       schema 227

Nicolaas Cornelis van Bergen van der Grijp, geboren op 16 oktober 1908 in Amsterdam, zoon van Derk Hendrik van Bergen van der Grijp en Maria Anna Habbema, trouwt op 2 november 1934 in Soerabaja met Gerarda Maria Engelina Matla, geboren op 28 augustus 1902 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Nicolaas Cornelis van Bergen van der Grijp, marine-officier, overlijdt op 15 oktober 1985 in Wolfheze, 76 jaar oud,
Henriette Catharina de Vos tot Nederveen overlijdt op 29 juli 1975 in ´s-Gravenhage, 72 jaar oud.


XXIV

van Bergen van der Grijp - van Wolferen (1871)       schema 227

Tobias van der Bergen van der Grijp, geboren op 8 oktober 1837 in Delft, zoon van Nicolaas van Bergen van der Grijp en Alida Vernes, trouwt op 10 mei 1871 in Rotterdam met Helena van Wolferen, geboren in 1850 in Maassluis, dochter van Arij van Wolferen en Neeltje van Ingen,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Tobias van Bergen van der Grijp, geboren op 12 augustus 1871 in Rotterdam,
Neeltje van Bergen van der Grijp, geboren op 26 april 1873 in Rotterdam, overleden op 7 januari 1875 in Rotterdam,
Adrianus Cornelis van Bergen van der Grijp, geboren op 24 januari 1875 in Rotterdam,
Cornelia van Bergen van der Grijp, geboren op 8 september 1883 in Rotterdam,
Wilhelmina van Bergen van der Grijp, geboren in 1890 in Rotterdam,
Leendert Bartel van Bergen van der Grijp, geboren op 5 oktober 1892 in Rotterdam,

Tobias van der Bergen van der Grijp, overlijdt op 23 mei 1908 in Rotterdam, 70 jaar oud,
Helena van Wolferen overlijdt op 22 augustus 1909 in Rotterdam, 58 of 59 jaar oud.


XXV

van Bergen van der Grijp - Porton (1896)       schema 227

Tobias van Bergen van der Grijp, geboren op 12 augustus 1871 in Rotterdam, zoon van Tobias van der Bergen van der Grijp en Helena van Wolferen, trouwt op 3 juni 1896 in Utrecht met Cora Anthonia Porton, geboren in 1871 in Utrecht, dochter van Johannes Ecker Porton en Johanna Elizabeth Cornax,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Tobias Nicolaas Johannes Bergen van der Grijp, geboren op 30 januari 1896 in Utrecht,
Laurentius Anthonius Helenus van Bergen van der Grijp, geboren op 25 maart 1897 in Utrecht,
Helena Hendrika van Bergen van der Grijp, geboren op 30 augustus 1899 in Utrecht,
Johannes Ecker van Bergen van der Grijp, geboren op 14 maart 1901 in Utrecht,
Johanna Elisabeth van Bergen van der Grijp, geboren in 1905 in Utrecht, overleden op 26 april 1905 in Utrecht,

Tobias van Bergen van der Grijp, overlijdt op 5 deceber 1946 in Utrecht, 75 jaar oud.


XXVI

van Bergen van der Grijp - Sakkers (1918)       schema 227

Tobias Nicolaas Johannes Bergen van der Grijp, geboren op 30 januari 1896 in Utrecht, zoon van Tobias van Bergen van der Grijp en Cora Anthonia Porton, trouwt op 23 mei 1918 in Utrecht met Christina Sakkers, geboren in 1888 in Utrecht, dochter van Anthonie Sakkers en Christina Johanna Sakkers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Bergen van der Grijp - Schouten ( )       schema 227

Laurentius Anthonius Helenus Bergen van der Grijp, geboren op 25 maart 1897 in Utrecht, zoon van Tobias van Bergen van der Grijp en Cora Anthonia Porton, trouwt met Carolina Gerarda Schouten, geboren in 1896 in de Bilt, dochter van Arie Willem Schouten en Neeltje de Kloet,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Beek - van Bergen van der Grijp (1921)       schema 227

Helena Hendrika Bergen van der Grijp, geboren op 30 augustus 1899 in Utrecht, dochter van Tobias van Bergen van der Grijp en Cora Anthonia Porton, trouwt op 21 juli 1921 in Utrecht met Harmanus van Beek, geboren in 1898 in Amsterdam, zoon van Jan van Beek en Johanna Dalinga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

van Bergen van der Grijp - de Heer (1898)       schema 227

Adrianus Cornelis van Bergen van der Grijp, geboren op 24 januari 1875 in Rotterdam, zoon van Tobias van der Bergen van der Grijp en Helena van Wolferen, trouwt op 17 augustus 1898 met Gerredina de Heer, geboren in 1877 in Delfshaven, dochter van Tijmen de Heer en Gerredina Arendina Lunenberg,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adrianus Cornelis van Bergen van der Grijp, geboren op 20 april 1899 in Rotterdam,
Gerredina van Bergen van der Grijp, geboren op 26 juni 1900 in Rotterdam.


XXVI

de Vries - van Bergen van der Grijp (1926)       schema 227

Gerredina van Bergen van der Grijp, geboren op 26 juni 1900 in Rotterdam, dochter van Adrianus Cornelis van Bergen van der Grijp en Gerredina de Heer, trouwt op 1 september 1926 met Pieter de Vries, geboren in 1904 in Rotterdam, zoon van Albert Cornelis de Vries en Johanna Petronella de Bruin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

van Wilgen - van Bergen van der Grijp (1918)       schema 227

Cornelia van Bergen van der Grijp, geboren op 8 september 1883 in Rotterdam, dochter van Tobias van der Bergen van der Grijp en Helena van Wolferen, trouwt op 27 maart 1918 met Joan van Wilgen, geboren in 1880 in Delfshaven, zoon van Cornelis van Wilgen en Lena Jongeleen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Well - van Bergen van der Grijp (1912)       schema 227

Wilhelmina van Bergen van der Grijp, geboren in 1890 in Rotterdam, dochter van Tobias van der Bergen van der Grijp en Helena van Wolferen, trouwt op 10 april 1912 met Johannes Jacobus van Well, geboren in 1886 in Gorinchem, zoon van Antonius Joannes van Well en Wilhelmina Antonia van der Giessen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Bergen van der Grijp - Zuidam (1919)       schema 227

Leendert Bartel van Bergen van der Grijp, geboren op 5 oktober 1892 in Rotterdam, zoon van Tobias van der Bergen van der Grijp en Helena van Wolferen, trouwt op 1 oktober 1919 met Emma Zuidam, geboren in 1894 in Bodegraven, dochter van Johannis Arend Zuidam en Gesina Jonker,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Pijpers - van Bergen van der Grijp ( )       schema 227

Johanna Elisabeth van der Bergen van der Grijp, geboren op 2 oktober 1839 in Delft, dochter van Nicolaas van Bergen van der Grijp en Alida Vernes, trouwt met Josef Jacobus Pijpers, geboren in 1842 in Bodegraven, zoon van Jacobus Valentijn Pijpers en Louisa Johanna Walsmid,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Josef Jacobus Pijpers, overlijdt op 16 december 1907 in Oegstgeest, 58 of 59 jaar oud.


XXIII

van Bergen van der Grijp - Guichard (1828)       schema 227

Everardus Johannes van Bergen van der Grijp, geboren op 7 december 1802 in Bodegraven, zoon van Gerardina Geertruijda Retel en Jhr. Adrianus van Bergen van der Grijp, trouwt op 23 april 1828 met Maria Catharina Guichard, geboren in 1806 in ´s-Gravenhage, dochter van Gerardus Bernardus Guichard en Maartje Boele,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Bergen van der Grijp - van der Kruijf ( )       schema 227

Johannes Elisa van Bergen van der Grijp, geboren op 11 april 1808 in Rotterdam, zoon van Gerardina Geertruijda Retel en Jhr. Adrianus van Bergen van der Grijp, trouwt met Wilhelmina Catharina van der Kruijf,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Wilhelmina Catharina van der Kruijf, overlijdt op 20 september 1839 in ´s-Gravenhage.

van Bergen van der Grijp - Grootenhuijs Bernard (1850)       schema 227

Adrianus Gerardus van Bergen van der Grijp, geboren op 4 januari 1814 in Rotterdam, zoon van Gerardina Geertruijda Retel en Jhr. Adrianus van Bergen van der Grijp, trouwt op 27 maart 1850 met Johanna Grootenhuijs Bernard, geboren in 1815 in Rotterdam, dochter van Joannes Franciscus Bernard en Maria Grootenhuijs,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Adrianus Gerardus van Bergen van der Grijp, overlijdt op 19 augustus 1885 in Zutphen, 71 jaar oud,
Johanna Grootenhuijs Bernard, overlijdt op 24 maart 1902 in Warnsveld, 86 of 87 jaar oud.


XX

van Rijsoort - Havicius (1701)       schema 227

Elizabeth Havicius, geboren in Naarden, dochter van Jacoba Verwout en Ds. Cornelis Havicius, trouwt op 14 augustus 1731, ondertrouw op 29 juli 1731 met Mr. Pieter van Rijsoort, geboren in Rotterdam,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johan van Rijsoort, gedoopt op 8 mei 1732 in Rotterdam,
Johanna Margareta van Rijsoort, gedoopt op 29-06-1734 in Rotterdam, begraven op 12 juli 1735 in Rotterdam,

Elizabeth Havicius is begraven op 4 maart 1775 in Rotterdam,
Mr. Pieter van Rijsoort, is begraven op 10 september 1768 in Rotterdam.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 8 mei 2013).
proclaimer