de huwelijken zijn het eenvoudigst via de huwelijken-index te bereiken


Stamvader Riquinus Cloeck (1290),


Dam 11 te Amsterdam,
laatst overgebleven woonhuis aan de Dam uit de Gouden Eeuw,
het thuis van Adriaan Pieter Raap en Maria Claes Cloeck.


De volledige Raap geschiedenis:
Raap Genealogie,


VIII

Cloeck-Ploech (1320)   

Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1290, burger van Arnhem in 1358, behoorde tot de schildbare dienstlieden.
Hij treedt omstreeks 1320 in het huwelijk met Catharina Ploech, dochter van Requinus Ploech en Yzenbela de Palude,
Uit dit huwelijk zijn vier zoons bekend:

Diederyck Cloeck, geboren omstreeks 1320,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1323,
Steven Cloeck, geboren omstreeks 1324 en
Riquinus Cloeck, geboren omstreeks 1325.


IX

Cloeck-van Bronckhorst (1362)   

Riquinus Cloeck, zoon van Riquinus Cloeck en Catharina Ploech trouwt omstreeks 1362 met Anna van Bronckhorst, geboren omstreeks 1325, dochter van Willem van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363 en
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1365.

Riquinus Cloeck eigenaar van het goet "ten Broice" bij Arnhem, overlijdt in 1402, circa 79 jaar oud

Door het huwelijk met Anna van Bronckhorst is een meervoudige aansluiting op Karel de Grote gevonden, alsmede naar zijn voorouders tot ongeveer begin 500.


X

Cloeck-Spaen (1390)   

Godert Cloeck, geboren omstreeks 1363, zoon van Riquinus Cloeck en Anna van Bronckhorst, trouwt omstreeks 1390, circa 27 jaar oud met met Aleid Spaen, geboren omstreeks 1368, circa 22 jaar oud, dochter van Willem Spaen en Geertruid van Dorth
Willem Spaen heeft drie kinderen. Hij woonde op "de Spaensweert".
Van Godert Cloeck en Aleid Spaen zijn vijf kinderen bekend.

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390,
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1392,
Margriet Cloeck, geboren omstreeks 1394,
Evert Cloeck, geboren omstreeks 1396, Evert Cloeck is in 1432 vicaris te Groessen en
Derick Cloeck, geboren omstreeks 1398.

Godert Cloeck overlijdt na 1436.


XI

Cloeck-van Camphusen (1430)   

Racquin Cloeck, geboren omstreeks 1390, zoon van Godert Cloeck en Aleid Spaen trouwt omstreeks 1430 en 40 jaar oud met met Menta van Camphusen, geboren omstreeks 1400, dochter van Cracht van Camphusen en Margarethe, 30 jaar oud.
Van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen zijn vijf kinderen bekend.

Cracht Cloeck, geboren omstreeks 1430,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1432,
Gijsbert Cloeck, geboren omstreeks 1434,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1436, vicaris,
Gaert Cloeck, geboren omstreeks 1438 en

Racquin Cloeck overlijdt in 1475, omstreeks 85 jaar oud.


XII

Cloeck-Barferden (1475)   

Gijsbrecht Cloeck, geboren omstreeks 1434, zoon van Racquin Cloeck en Menta van Camphusen trouwt omstreeks 1475, circa 41 jaar oud met Styna van Barferden, geboren omstreeks 1450 en 25 jaar oud.
Van Gijsbrecht Cloeck en Styna van Barferden zijn zes kinderen bekend.

Gadert Cloeck, geboren omstreeks 1475,
Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477, stamvader van het Patriciaat in Amsterdam,
Menta Cloeck, geboren omstreeks 1479
Johan Cloeck, geboren omstreeks 1483. Johan Cloeck is pater in het convent van St.Ursela te Neder Elten,
Aleyd Cloeck, geboren omstreeks 1485. Aleyd Cloeck is van 1513 tot 1552 in het convent van St.Ursela te Neder Elten en
meiske Cloeck, geboren omstreeks 1487.

Gijsbrecht Cloeck, overlijdt omstreeks 1501, circa 67 jaar oud.
Gadert Cloeck, overlijdt omstreeks 1563, circa 88 jaar oud.


XIII

Hendrik Cloeck (1508)   

Hendrick Cloeck, geboren omstreeks 1477 op de Ploen in de Liemers, zoon van Gijsbert Cloeck en Styna van Barferden, is de stamvader van de Cloecken in Amsterdam.
Hij had voor zover bekend, n zoon:
Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam.

Hendrick vertrekt op jonge leeftijd naar Kampen, waar hij een opleiding in de scheepsbouw volgt. Er zijn dan twee tot drie onderscheidende families Cloeck in Kampen. Na zijn opleiding vertrekt hij naar Amsterdam en vestigt zich daar.


XIV

Cloeck-Floren (1538)   

Claes Cloeck, geboren op 12 maart 1512 te Amsterdam, zoon van Hendrik Gijsbertszoon Cloeck, trouwt omstreeks 1538 met Anna Floren, geboren in 1516 en dochter van Floris de Bontwercker.

Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend.
Jacob Cloeck, geboren in 1538 te Amsterdam, begin januari 1610 overleden en op 14 januari 1610 begraven,
Floris Cloeck, geboren op 7 februari 1540 te Amsterdam en op 18 december 1622 overleden,
Hendrik Cloeck, geboren op 6 februari 1542 te Amsterdam en op 17 februari 1628 overleden,
Trijn Cloeck, (de oude) geboren omstreeks 1545 te Amsterdam, eind maart 1616 overleden en op 6 april 1616 begraven,
Pieter Cloeck, geboren omstreeks 1549 te Amsterdam, in Conincxbergen overleden en aldaar begraven,
Maria Cloeck, geboren in oktober 1553, te Amsterdam,
Jan Cloeck, geboren in 1554 te Amsterdam, op 3 juli 1616 overleden en op 6 juli 1616 begraven,
Trijn Cloeck, (de jonge) geboren in 1556 te Amsterdam, op 5 maart 1626 overleden en op 9 maart 1626 begraven.

Claes Hendrikszoon Cloeck was scheepstimmerman(onderfabrieksmeester) en woonde in de Dolle Bagijnensteeg(1557), later op de Oude Zijds Voorburgwal tussen het "Trompetgen" en "de witte Laers", aan het Bredepad(vanaf 1562), in de Warmoesstraat (vanaf 1581) en in de Pieter Jacobszsteeg (vanaf 1587),
Claes Hendrikszoon Cloeck overlijdt op 78 jarige leeftijd op 20 maart 1590 te Amsterdam en is op 22 maart 1590 in de Oude Kerk begraven.
Anna Floren overlijdt op 30 november 1579 te Amsterdam op 63 jarige leeftijd en wordt op 2 december 1579 in de Oude Kerk begraven.


Floris de Bontwercker is de vader van:
Dr. Nanninck Floren, Medisch doktor en gevestigd te Amsterdam, hij staat aan de basis van de familie Waalen in den Haag.
Jacob Floren,
Grietje Floren, staat aan de basis van de familie IJsbrand.
Lijsbeth Floren, staat aan de basis van de familie Kieft.
Anna Floren, staat aan de basis van de familie Cloeck.
Trijn Floren, was een Bagijn en woonde op het Bagijnhof te Amsterdam.


XV

Raap - Cloeck (1580)       schema 111

Maria Cloeck, geboren te Amsterdam in oktober 1553, dochter van Claes Hendrikszoon Cloeck en Anna Floren, trouwt op 12 december 1580 met Adriaan Pieterszoon Raap, geboren te Vlaardingen op 22 november 1556,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Pieter Raap, geboren op 20 november 1581 in Amsterdam en op 1 maart 1666 in Amsterdam overleden, begraven in Beverwijk (Nederlands Hervormde kerk, grafnummer E20),
Floris Raap, geboren op 17 november 1583 in Amsterdam, overleden op 11 oktober 1656 in Amsterdam,
Willem Raap, geboren op 13 december 1585 in Amsterdam, overleden op 7 februari 1646 in Amsterdam, begraven op 12 februari 1646 in Amsterdam (Westerkerk),
Jan Raap, geboren in 1587 in Amsterdam, overleden op 26 mei 1589 in Amsterdam,
Anneken Raap, geboren op 17 januari 1591 in Amsterdam,

Maria Cloeck overlijdt op 10 februari 1614 in Amsterdam, 61 jaar oud,
Adriaan Pieterszoon Raap overlijdt op 12 april 1647 in Amsterdam, 90 jaar oud, begraven op 16 april 1647 in Amsterdam (Westerkerk, oud 90 jaar),
Adriaan Pieterszoon Raap was koopman, raad in de vroedschap van Amsterdam, raad der admiraliteit van het Noorderkwartier en ouderling van de Gereformeerde Kerk. Hij bezat in Beverwijk een kleine hofstede "de Raap",
Hij legt in een register of memorie gegevens vast over "...notabele dingen mij in mijn leven overkomen". Woont in 1575/1576 15 mnd. in Habel de Grace (Le Havre). Reist in 1577 en 1578 in Portugal en Spanje "...om het land te besien en de Spaanse taal te leren". Reist in de tweede helft van 1578 te voet van Madrid via Burgos, Bordeaux, Parijs, Antwerpen naar Rotterdam, volgens zijn aantekeningen totaal 350 mijl (dat kon kennelijk allemaal tijdens de tachtigjarige oorlog!). Vestigt zich in december 1578 in Amsterdam bij Jan Claesz. Cloeck (1551-1616), zeepzieder, "....om hem (Cloeck) te dienen in den Coopmanschap, den tijd van 2 jaar, mits betalende voor mijn kostgeld 20 pond Vlaams in 't jaar...". Twee jaar later trouwt hij de zuster van zijn patroon, "....Maria Cloeck, oud 27 jaar en 2 maanden".Wikipedia:
Adriaan Pieterszoon Raap
De volledige Raap geschiedenis:
Raap Genealogie.

Adriaan Peterszoon Raap: Voorste rij 5e van links

Vroedschap

ADRIAEN PIETERSZ. RAEP.
R. 1612--1647.
Comm. 1601,
Sch. 1612.
Raad ter Admiraliteit te Amsterdam 14 Sept. 1621-1624;
Raad ter Admiraliteit in 't Noorderkwartier 1628-Maart 1639.
Regent Spinhuis 1599;
Kapn. der Burgerij 1603;
Overman van den Handboogdoelen 1615;
Keurmeester van 't Touwwerk 1621.

Koopman, woonde in 1590 in de Warmoesstraat, in 's-Hertogenbosch, daarna in de Warmoesstraat, tusschen de Pijlsteeg en de Halsteeg, in de Raep(thans nr. 201).
Geb. te Vlaardingen 1556, st. te Amsterdam 1647 .
Tr. te Amsterdam 12 Dec. 1580 Marij Claesdr. Cloeck, st. 10 Febr. 1614,
dr. van Claes Hendricksz. en van Anna Florendr.
Kinderen (o.a.):

PIETER ADRIAENSZ. RAEP, geb. 28 Nov. 1581, st. ongehuwd 1 Mrt. 1666, Comm. 1620; Luit' der Burgerij 1620, Kapt. 1646 of vroeger.

FLORIS ADRIAENSZ. RAEP, geb. 17 Nov. 1583, st. 11 Oct. 1656, laken-kooper, in 1607 op den Nieuwendijk, in 1647 op de Anjeliersgracht ,in den
gecroonden Elant;
Waardijn der lakenen 1610, Tarrameester 1611;
tr. 7 Jan. 1607 Wijntge Jacobsdr. Hoyngh, ged. O.K. 1 Juli 1584, begr. O.K. 2 Oct. 1615, dr. van Jacob Gerritsz. en van Oopgen Thomasdr.
hertrouwd 20 Nov. 1628 Catharina Verhulst, geb te Calis 1601, st. te Amsterdam ald. begr. W.K. 9 Sept. 1640 dr. van Jacob en van Hester Bisschop;
tr. 3. te Edam, na 29 Mei 1643, te Amsterdam gedane aant. der ondertr.,
Stijntge Willemsdr. Rengers, geb. te Edam, st. te Amsterdam en begr. ald. Z.K. 19 Nov. 1647;
tr. te Sloterdijk 11 Sept. 1650 Anna Jansdr. Ambrosius, geb. 1618, dr. van Jan en van Elsge Hendriksdr.
Uit het eerste huwel. sproot o. a . :
Maria Raep, gedt. N.K . 29 Sept. 1615 , st. 13 Oct. 1680, tr. Johan van Zuylen, Commandeur tot Oudewater;
tr. 2. 21 Oct. 1653 Albertus Becker, geb. 18 Jan. 1627, st. 21 Nov. 1681, Secr. der stad Utrecht 1670.

WILLEM ADRIAENSZ.RAEP,geb. 13 Dec. 1585, st. 7 Sept. 1646, woonde in de Nieuwe Doelenstraat in de drie Rapen; N.Z. Huiszitten mr. 1622; Heemraad van den Nieuwer-Amstel 1624; tr. 28 Aug. 1616 Elisabeth Absolons,geb. te Veere, st. te Amsterdam en ald. begr. N.K. 17 Juni 1628, dr. van Absolon Nicolai (of Claesz.) en van Giertgen Jacobsdr. de Rijck; tr. 8 Juli 1631 Maria du Gardyn, geb. 1594, wede. van Jacob Jacobsz. Romboutsdr. van Nicolaes en van Margaretha Balestel.
Uit het eerste huwel. sproten o.a. de beide volgende kinderen:
a. Mr. Adriaen Raep, geb. 1620, begr. W.K. 13 Dec. 1667, advocaat op de Keizersgracht, daar na op de Heerengracht;
tr. 7 Mrt. 1656 Elisabeth Hudde, gedt. N.K. 4 Sept. 1633, begr. N.K . 7 Juni 1697, dr. van Hendrick en van Clara Nijs.
Hun zoon was o.a.:
Willem Raep, gedt. N.K. 13 Febr. 1637, st. ongehuwd 1687, Comm 1682; Kerkm. Noorderk. 1682; Kapt der Burgerij 1684.
b. Margriete Raep, gedt. N.K. 28 Febr. 1627, begr. O.K. 14 Jan. 1692,
tr. 5 Febr. 1647 Nicolaas du Gardyn, gedt. Walenk. 30 Jan. 1615, wonende op den Singel, zoon van Nicolaes en van Margaretha Balestel;
tr. Mr. Rombout Hudde, Dr.G.W.Kernkamp, Bontemantel
Kerkint. reg. 21 April 1590; Schepenk.
Aan dit uithangteeken ontleende Adriaen Pietersz. Raep zijn naam.
Vroeger noemde hij zich en teekende hij: Adriaen Pietersz. van Vlaerdingen. 26 Nov. 1580.
Wijkens het Kerkint. reg., 26 Nov. 1586 had Adriaen Pietersz. nog een broeder, eveneens van Vlaerdingen geheetens, Pieter Allertsz. van Vlaerdingen, oudt 20 jaeren met Arian Pietersz. zijn broeder alsoo hij verclaerde geen ouders te hebben ter een derende Trintgen Tomasdr. van Amsterdam geassocieert met Lisbet Pietersdr. haere moeder, ter andere zijde. Hunne zuster Trijntgen Allertsdr., oud 23 j., ondertrouwde 21 April 1590 met Gerbrand Albertsz. Schilt, 23 j. zeilenmaker op 't Water, zoon van Albert Gerbrandsz. en van Ael Meynilertsilr. Huydecoper; Deze datum ener scheidenean dere, in deze genea voorkomende, zijn ontleend aan de, ook in de vrouwelijke takken uitgewerkte, S. geneal. Cloecki 't gem. archief te Amsterdam.


XVI

Verwout - Raap (1612)       schema 311

Anneken Raap, geboren op 17 januari 1591 in Amsterdam, dochter van Maria Cloeck en Adriaan Pieterszoon Raap trouwt op 25 november 1612 in Amsterdam met Jan Janszoon Verwout, zoon van Jan Gysberts Verwout,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Jan Verwout, gedoopt op 26 decenber 1611 in Amsterdam,
Klaes Verwout, gedoopt op 8 september 1613 in Amsterdam,
Marijtjen Verwout, gedoopt op 31 juli 1614 in Amsterdam,
Marritje Verwout, gedoopt op 27 oktober 1615 in Amsterdam,
Gerrit Verwout, geboren op 2 juli 1617,
Annetje Verwout, gedoopt op 10 juni 1618 in Amsterdam
Giertje Verwout, gedoopt op 26 mei 1619 in Amsterdam,

Jan Janszn. Verwout overlijdt 18 juli 1619 in Amsterdam.

Kieft - Raap (1623)       schema 311

Anneken Raap, geboren op 17 januari 1591 in Amsterdam, dochter van Maria Cloeck en Adriaan Pieterszoon Raap hertrouwt op 13 augustus 1623 in Amsterdam met Cornelis IJsbrantszn. Kieft, geboren in 1589 in Amsterdam, zoon van IJsbrant Willemszn. Kieft en Mary Claesdr. Boelens
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Elisabeth Kieft, geboren in 1624 (Geboortedatum niet exact),
Aefje Kieft, gedoopt op 11 juni 1624 in Amsterdam (Nieuwe Kerk) en 18 jaar oud overleden, begraven op 7 december 1642 in Amsterdam (Westerkerk),
Grietje Kieft, gedoopt op 1 september 1626 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Margaretha Kieft, gedoopt op 28 september 1628 in Amsterdam,
Isbrant Kieft, gedoopt op 11 november 1629 in Amsterdam
Catharina Kieft, gedoopt op 12 november 1630 in Amsterdam,
Margaretha Cornelia Kieft, geboren in 1631 in Amsterdam,
Maria Kieft, gedoopt op 27 december 1633 in Amsterdam,

Anneken Raap, overlijdt op 17 februari 1675 in Amsterdam, begraven onder de predicatie van ds. Gijsbertus Oostrum in de Westerkerk, 84 jaar oud.
Cornelis IJsbrantszn. Kieft, overlijdt 28 november 1652 in Amsterdam, 62 of 63 jaar oud.


XVII

van Huyssen - Verwout (1650)       schema 311

Annetje Verwout, gedoopt op 10 juni 1618 in Amsterdam, dochter van Anneken Raap en Jan Janszn. Verwout trouwt omstreeks 1650 met Frederick Hendrik van Huyssen, zoon van Simon van Huyssen,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Johannes van Huyssen, gedoopt op 12 augustus 1649 in Amsterdam (Westerkerk),
Anna van Huyssen, gedoopt op 19 juli 1650 in Amsterdam (Oude Kerk),
Sijmon van Huyssen, gedoopt op 29 juni 1651 in Amsterdam (Oude Kerk),
Helena van Huyssen, gedoopt op 11 februari 1653,
Maritje van Huyssen, gedoopt op 15 februari 1654 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Pieter van Huyssen, gedoopt op 20 januari 1658 in Amsterdam (Oude Kerk),
Cornelis van Huyssen, gedoopt op 14 februari 1659 in Amsterdam (Oude Kerk),
Adriaan van Huyssen, gedoopt op 13 februari 1661 in Amsterdam (Oude Kerk),
Aeftien van Huyssen, gedoopt op 20 juni 1663 in Amsterdam (Oude Kerk).


XVIII

Beens - van Huyssen (1669)       schema 311

Anna van Huyssen, gedoopt op 19 juli 1650 in Amsterdam, dochter van Annetje Verwout en Frederick Hendrik van Huyssen trouwt omstreeks 1669 met Thielman Beens,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Anna Beens, gedoopt op 13 oktober 1669 in Amsterdam (Oude Kerk),
Huijbert Beens, gedoopt op 11 december 1672 in Amsterdam (Oude Kerk),
Frederick Beens, gedoopt op 15 mei 1675 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Anna Maria Beens, gedoopt op 2 december 1676 in Amsterdam (Oude Kerk).


XIX

Olffen - Beens (1706)       schema 311

Anna Maria Beens, gedoopt op 2 december 1676 in Amsterdam, dochter van Anna van Huyssen en Thielman Beens trouwt omstreeks 1706 met Frans Lodewijk Olffen,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Frederick Olffen, gedoopt op 1 april 1707 in Amsterdam (Westerkerk),
Adriaan Olffen, gedoopt op 25 juni 1709 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Judith Olffen, gedoopt op 22 oktober 1710 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Anna Olffen, gedoopt op 10 april 1712 in Amsterdam (Westerkerk).


XVII

van Erffrenten - Kieft (1660)       schema 311

Elisabeth Kieft, geboren in 1624, dochter van Anneken Raap en Cornelis IJsbrantszn. Kieft trouwt omstreeks 1660 met Michiel van Erffrenten, geboren in 1633, zoon van Cornelis Michielsz. van Erffrenten en Adriana van den Blick
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anna van Erffrenten, gedoopt op 8 juli 1661 in Amsterdam,

Michiel van Erffrenten, overlijdt in 1684, 50 of 51 jaar oud.


XVIII

Bruyningh - van Erffrenten (1686)       schema 311

Anna van Erffrenten, gedoopt op 8 juli 1661 in Amsterdam, dochter van Elisabeth Kieft en Michiel van Erffrenten trouwt omstreeks 1686 met Anthony Bruyningh, gedoopt op 3 mei 1650 in Amsterdam (Oude Kerk), zoon van Frans Anthony Bruyningh en Geertruy van Coesvelt
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Elisabeth Bruyningh, gedoopt op 26 november 1686 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Francois Bruyningh, gedoopt op 20 januari 1688 in Amsterdam (Nieuwe Kerk)
Michiel Bruyningh, geboren op 23 januari 1690 in Amsterdam,
Elisabeth Margrita Bruyningh, gedoopt op 1 juni 1692 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Geertruida Bruyningh, geboren op 19 juni 1694 in Amsterdam,
Anthony Bruyningh, gedoopt op 27 juni 1696 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Jacobus Bruyningh, gedoopt op 12 oktober 1698 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),

Anna van Erffrenten, overlijdt op 12 augustus 1724 in Amsterdam, 62 of 63 jaar oud,
Anthony Bruyningh, overlijdt op 5 juni 1709 in Amsterdam, 59 jaar oud en begraven in de Westerkerk.


XIX

Bruyningh - van Tongeren (1720)       schema 311

Francois Bruyningh, gedoopt op 20 januari 1688 in Amsterdam, zoon van Anna van Erffrenten en Anthony Bruyningh trouwt omstreeks 1720 met Cornelia van Tongeren, gedoopt op 20 maart 1695 in Amsterdam (Westerkerk), dochter van Silvester van Tongeren en Marija Cornelisse
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anthonie Bruyningh, gedoopt op 26 maart 1721 in Amsterdam (Nieuwe Kerk).

Bruyningh - van Bijland (1718)       schema 311

Michiel Bruyningh, geboren op 23 januari 1690 in Amsterdam, zoon van Anna van Erffrenten en Anthony Bruyningh trouwt omstreeks 1718 met Geertruij van Bijland, gedoopt op 1 januari 1700 in Gorinchem, dochter van Jason van Bijland en Johanna Ubelman
Uit dit huwelijk zijn dertien kinderen bekend,

Anthonie Bruyningh, geboren op 25 juni 1719 in Amsterdam en op 13 juli 1719 in Amsterdam overleden,
Johanna Bruyningh, geboren op 23 september 1720 in Amsterdam, gedoopt op 25 september 1720 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel) en overleden, 22 jaar oud; begraven op 26 juni 1743 in Amsterdam,
Anna Elisabeth Bruyningh, geboren op 27 november 1722 in Amsterdam,
Anthonetta Adriana Bruyningh, geboren op 29 februari 1724, gedoopt op 1 maart 1724 in Amsterdam (Zuiderkerk) en overleden, 22 jaar oud; begraven op 26 januari 1747,
Anthony Bruyningh, gedoopt op 3 juli 1726 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Jason Bruyningh, gedoopt op 17 oktober 1728 in Amsterdam (Nieuweziijdskapel),
Anthony Bruyningh, geboren op 13 juni 1730 in Amsterdam,
Geertruijd, Bruyningh, geboren op 4 november 1731 in Amsterdam, gedoopt op 7 oktober 1731 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Michiel Bruyningh, gedoopt op 11 februari 1733 in Amsterdam (Nieuweziijdskapel),
Maria Bruyningh, geboren op 16 mei 1734 in Amsterdam, gedoopt op 26 mei 1734 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
Michiel Bruyningh, gedoopt op 8 mei 1735 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel),
MichielBruyningh, gedoopt op 2 december 1736 in Amsterdam (Oude Kerk),
Margareta Bruyningh, gedoopt op 2 augustus 1739 in Amsterdam (Zuiderkerk),

Michiel Bruyningh, overlijdt, 54 jaar oud en is begraven op 24 april 1744 in Amsterdam,
Geertruij van Bijland, overlijdt op 25 december 1764 in Huize Amstelvreugd, 64 jaar oud en is begraven op 31 december 1764 in Amsterdam.


XX

van Couwenhoven - Bruyningh (1748)       schema 311

Anna Elisabeth Bruyningh, geboren op 27 november 1722 in Amsterdam, dochter van Michiel Bruyningh en Geertruij van Bijland trouwt omstreeks 1748 met Hendrik Gerard van Couwenhoven, geboren in 1711,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Dorothea Geertruij van Couwenhoven, geboren op 11 december 1748, gedoopt op 15 december 1748 in Amsterdam (Amstelkerk) en in 1824 overleden,
Hendrik van Couwenhoven, gedoopt op 22 maart 1750 in Amsterdam (Zuiderkerk),
Anna Elisabeth van Couwenhoven, geboren op 3 juni 1752 in Amsterdam,
Francina Cornelia van Couwenhoven, geboren op 25 december 1753, gedoopt op 28 december 1753 in Amsterdam (Westerkerk) en in 1819 overleden,
Anna Elisabeth van Couwenhoven, geboren op 3 juni 1757, gedoopt op 5 juni 1757 in Amsterdam (Westerkerk),
Maria Anthonia van Couwenhoven, geboren op 7 september 1759,
Margaretha van Couwenhoven, gedoopt op 2 februari 1766 in Amsterdam (Zuiderkerk),

Anna Elisabeth Bruyningh, overlijdt in 1798, 74 of 75 jaar oud,
Hendrik Gerard van Couwenhoven, overlijdt in 1792, 80 of 81 jaar oud.


XXI

Elias - Couwenhoven (1780)       schema 311

Mr. Pieter Elias, geboren op 29 december 1756 in Amsterdam, zoon van Gerbrant Elias en Machtelina Henrietta Wilhelm, trouwt omstreeks 1780 met Anna Elisabeth van Couwenhoven, dochter van Hendrik Gerard van Couwenhoven en Anna Elisabeth Bruyningh,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerbrand Elias, geboren op 24 oktober 1780 in Amsterdam,
Magteline Henriette Cornelia Elias, gedoopt op 18 september 1785 in Amsterdam (Oude Kerk),
Clara Susanna Elias, geboren op 23 maart 1799 in Amsterdam,

Mr. Pieter Elias, overlijdt op 20 december 1813 in Amsterdam, 56 jaar oud,

Wikipedia: Elias


XXII

Elias - van Nellesteyn (1807)       schema 311

Dr. Gerbrand Elias, geboren op 24 oktober 1780 in Amsterdam, zoon van Mr. Pieter Elias en Anna Elisabeth van Couwenhoven, trouwt omstreeks 1807 met Henriette Everarda Hillegonda van Nellesteyn, geboren op 5 september 1779 in Utrecht, dochter van Mr. Cornelis Jan van Nellesteyn en Cornelia Adriana Maria van Bronckhorst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Elias, geboren in 1807 in Scherpenzeel,
Anna Elisabeth Elias, geboren in 1814 in Schiedam,

Dr. Gerbrand Elias, overlijdt op 1 augustus 1814 in Schiedam, 33 jaar oud,
Henriette Everarda Hillegonda van Nellesteyn, overlijdt op 27 april 1837 in Amsterdam, 57 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXIII

Elias - dAmble (1837)       schema 311

Pieter Elias, geboren in 1807 in Scherpenzeel, zoon van Dr. Gerbrand Elias en Henriette Everarda Hillegonda van Nellesteyn, trouwt omstreeks 1837 met Jeannette dAmble, geboren op 15 april 1808 in Huize Wallenberg/Austerlitz,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Maurits Elias, geboren op 7 januari 1838 in Amsterdam,
Wouter Hendrik Elias, geboren op 22 november 1845 in Amsterdam.

Pieter Elias, overlijdt in 1871 in Amsterdam, 63 jaar oud,
Jeannette dAmble, overlijdt op 7 februari 1871 in Amsterdam, 62 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXIV

Elias - Broms (1869)       schema 311

Ir. Jan Maurits Elias, geboren op 7 januari 1838 in Amsterdam, zoon van Pieter Elias en Jeannette dAmble, trouwt omstreeks 1869 met Adelaide Josephine Broms, geboren op 17 oktober 1837 in Amsterdam, dochter van Carl Adolf Broms en Anna Catharina Leonardina Schroder
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Elias, geboren in 1866,
Carl Adolf Elias, geboren op 27 december 1869 in Amsterdam,

Jan Maurits Elias, overlijdt op 15 mei 1894 in Gilon (Zwitserland), 56 jaar oud,
Adelaide Josephine Broms, overlijdt op 11 maart 1870 in Amsterdam, 32 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXV

Elias - Broms (1895)       schema 311

Pieter Elias, geboren in 1866, zoon van Ir. Jan Maurits Elias en Adelaide Josephine Broms, trouwt op 20 juni 1895 in Haarlem met Adriana Maria Broms, geboren in 1873 in Amsterdam, dochter van Carl Eduard Broms en Johanna Barendina Nachenius,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Adriana Maria Elias, geboren op 3 april 1896 in Borne,
Jhr. Gerbrand Elias, geboren op 1 november 1898 in Driebergen,

Bij Koninklijk Besluit d.d. 2 oktober 1912, nakomelingen Nederlandse Adel, predicaat jonkheer/jonkvrouw,

Pieter Elias, fabrikant, overlijdt op 25 april 1929 in Utrecht, 62 of 63 jaar oud,
Adriana Maria Broms, overlijdt 11 januari 1923 in Utrecht, 49 of 50 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXVI

van Ittersum - Elias (1928)       schema 311

Jkvr. Adriana Maria Elias, geboren op 3 april 1896 in Borne, dochter van Pieter Elias en Adriana Maria Broms, trouwt op 19 december 1928 in Driebergen met Dr. Lodewijk Arend baron van Ittersum, geboren op 25 december 1896 in Alkmaar, zoon van Johann Philip baron van Ittersum en Margaretha Aleid van Laer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ines barones van Ittersum, geboren op 27 december 1929 in Amsterdam,

Jkvr. Adriana Maria Elias, overlijdt op 5 december 1992 in Voorschoten, 96 jaar oud,
Dr. Lodewijk Arend baron van Ittersum, overlijdt 15 mei 1987 in Deventer, 90 jaar oud.

Wikipedia: van Ittersum


XXVII

Fock - van Ittersum (1956)       schema 311

Ines barones van Ittersum, geboren op 27 december 1929 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Adriana Maria Elias en Dr. Lodewijk Arend baron van Ittersum, trouwt op 10 maart 1956 in Driebergen-Rijsenburg met Mr. Henri Fock, geboren op 27 september 1926 in Rumpen, zoon van Ir. Jacques Frederik Fock en Balthina ter Meulen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Henri Fock, overlijdt 4 juni 1993 in Oegstgeest, 66 jaar oud.


XXVI

Elias - Del-Baere (1928)       schema 311

Jhr. Gerbrand Elias, geboren op 1 november 1898 in Driebergen, zoon van Pieter Elias en Adriana Maria Broms, trouwt op met Lourentina Willemina Del-Baere,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Gerbrand Elias, overlijdt 27 augustus 1936 in Warmond, 37 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXV

Elias - Schuyt van Castricum (1893)       schema 311

Dr. Mr. Carl Adolf Elias, geboren op 27 december 1869 in Amsterdam, zoon van Ir. Jan Maurits Elias en Adelaide Josephine Broms, trouwt omstreeks 1893 met Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. Jan Maurits Elias van Castricum, geboren op 19 november 1893,
Jhr. Carl Adolf Henri Corneille Elias, geboren in 1896,
Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias, geboren op 26 januari 1898 in Harderwijk,
Jhr. Aleid Pieter Albert Elias van Stabrouck, geboren op 14 november 1900 in Harderwijk,
Jkvr. Quinta Elias, geboren in 1903 in Zaandam,
Jhr. Agnitus Sixtus Elias, geboren op 23 oktober 1907 in Zaandam,

Bij Koninklijk Besluit d.d. 2 oktober 1912, nakomelingen Nederlandse Adel, predicaat jonkheer/jonkvrouw,

Jhr. Dr. Mr. Carl Adolf Elias, advocaat, overlijdt op 22 januari 1955 in Apeldoorn, 85 jaar oud,

Wikipedia: Elias


XXVI

Elias - van Marselis Hartsinck (1922)       schema 311

Jhr. Carl Adolf Henri Corneille Elias, geboren in 1896, zoon van Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt op 12 oktober 1922 in Haarlem met Albertine Marie Jeane van Marselis Hartsinck, geboren in 1899, dochter van Carel George Reinhold van Marselis Hartsinck en Albertine Marie Jeane Schuijt van Castricum,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Albertine Marie Jeane Elias,
Jhr. Carel George Reinhold Elias,
Jkvr. Carla Madeleine Elias,

Wikipedia: Elias

de Vignon Vandevelde - Elias (1920)       schema 311

Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias, geboren op 26 januari 1898 in Harderwijk, dochter van Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt omstreeks 1920 met Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, geboren op 18 augustus 1892 in Djokjakarta (Nederlands Indi), zoon van Jan Frederik Hendrik de Vignon Vandevelde en Jeanne Guillemine Lugt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ada Jeanne de Vignon Vandevelde, geboren op 29 oktober 1920 in Fredriksborg (Denemarken),
Jeanne de Vignon Vandevelde , geboren op 9 september 1925 in Oldenfelde (bij Hamburg),
Sonja Henriette de Vignon Vandevelde, geboren op 30 december 1928 in Oegstgeest,

Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias overlijdt in maart 1998 in Bennekom, 100 jaar oud,
Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, overlijdt op 16 mei 1929, 36 jaar oud,

Flugi van Aspermont - Elias (1920)       schema 311

Jkvr. Quinta Elias, geboren in 1903 in Zaandam, dochter van Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt op 5 oktober 1926 in Amsterdam met Jhr. Carel Hendrik Christiaan Flugi van Aspermont, geboren in 1898 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Carel Hendrik Christiaan Flugi van Aspermont en Sara Adriana Petronella Gleichman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Carel Hendrik Christiaan Flugi van Aspermont is secretaris hoofdbestuur van het Rode Kruis,

Wikipedia: Flugi van Aspermont


XXVII

Pekelharing - de Vignon Vandevelde       schema 311

Ada Jeanne de Vignon Vandevelde, geboren op 29 oktober 1920 in Fredriksborg (Denemarken), dochter van Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias en Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, trouwt met Cornelis Johannes Pekelharing, geboren op 4 mei 1911 in Amsterdam, zoon van Mr. Dr. Cornelis Johannes Pekelharing en Johanna Wilhelmina Mauve,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend

Brusse - de Vignon Vandevelde       schema 311

Jeanne de Vignon Vandevelde, geboren op 9 september 1925 in Oldenfelde (bij Hamburg), dochter van Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias en Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, trouwt met Jan Brusse, geboren op 25 januari 1926 in Utrecht, zoon van J.Brusse en L.M.H.M.Sol,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Brusse, overlijdt op 5 oktober 1985 jaar oud.

Brongers - de Vignon Vandevelde       schema 311

Sonja Henriette de Vignon Vandevelde, geboren op 30 december 1928 in Oegstgeest, dochter van Jkvr. Ada Arendina Jeanette Elias en Jean Frederic Henri de Vignon Vandevelde, trouwt met Egbert Douwe Brongers, geboren op 15 april 1927 in Groningen, zoon van Piebe Brongers en Gerarda Alida Strabbing,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Elias van Stabrouck - Swezey       schema 311

Jhr. Aleid Pieter Albert Elias van Stabrouck, geboren op 14 november 1900 in Harderwijk, zoon van Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt met Dorothey Taft Swezey, geboren op 9 juni 1900 in New York,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Elias

Elias van Stabrouck - Grothe (1928)       schema 311

Jhr. Aleid Pieter Albert Elias van Stabrouck, geboren op 14 november 1900 in Harderwijk, zoon van Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt omstreeks 1928 met Cornelia Mara Agatha Antonia Grothe, geboren op 6 november 1899 in Utrecht, dochter van Mr. Willem Theodoor Grothe en Frederique Cornelia Johanna van Hengst,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Carl Adolf Elias, geboren op 25 maart 1928 in Dusseldorf,
Jkvr. Ada Frederique Elias, geboren op 6 augustus 1930 in Brentwood (Essex),

Jhr. Aleid Pieter Albert Elias, overlijdt op 22 oktober 1988 in Baarn, 87 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXVII

Elias - Wentink (1966)       schema 311

Jhr. Carl Adolf Elias, geboren op 25 maart 1928 in Dusseldorf, zoon van Jhr. Aleid Pieter Albert Elias en Cornelia Mara Agatha Antonia Grothe, trouwt omstreeks 1966 met Mr. Emerentia Gerarda Wentink, geboren op 6 april 1940 in Pladjoe (Sumatra),
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Agneta Wendelina Elias, geboren op 4 maart 1966 in Rotterdam,
Jkvr. Alexandra Margaretha Cornelie Elias, geboren op 23 april 1967 in Rotterdam,
Jhr. Gerbrand Pieter Elias, geboren op 25 december 1970 in Naarden.

Wikipedia: Elias


XXVIII

Velu - Elias       schema 311

Jkvr. Agneta Wendelina Elias, geboren op 4 maart 1966 in Rotterdam, dochter van Jhr. Carl Adolf Elias en Mr. Emerentia Gerarda Wentink, trouwt met Eric Willem Jozef Velu, geboren op 7 februari 1964 in s-Hertogenbosch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Leijs - Elias       schema 311

Jkvr. Alexandra Margaretha Cornelie Elias, geboren op 23 april 1967 in Rotterdam, dochter van Jhr. Carl Adolf Elias en Mr. Emerentia Gerarda Wentink, trouwt met Robert Martin Leijs, geboren op 16 maart 1966 in Harmelen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

de Vos van Steenwijk - Elias (1955)       schema 311

Jkvr. Ada Frederique Elias, geboren op 6 augustus 1930 in Brentwood (Essex), dochter van Jhr. Aleid Pieter Albert Elias en Cornelia Mara Agatha Antonia Grothe, trouwt omstreeks 1955 met Mr. Roelof Willem baron de Vos van Steenwijk, geboren op 1 november 1924 in Noordwijk aan Zee,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Machteld Maja barones de Vos van Steenwijk, geboren op 20 juli 1955 in den Haag,
Agnes Corinne barones Vos van Steenwijk, geboren op 20 mei 1959 in den Haag,
Jan Arend baron de Vos van Steenwijk, geboren op 7 januari 1966 in den Haag.


XXVIII

Insinger - de Vos van Steenwijk (1984)       schema 311

Machteld Maja barones de Vos van Steenwijk, geboren op 20 juli 1955 in den Haag, dochter van Jkvr. Ada Frederique Elias en Roelof Willem baron de Vos van Steenwijk, trouwt omstreeks 1984 met Mr. Edmond Per Insinger, geboren op 13 december 1953 in Utrecht, zoon van Mr. Jan Herman Odo Insinger en Machteld Sophie Henriette barones Taets van Amerongen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jan Odo Insinger, geboren op 20 november 1984 in den Haag,
Herman Odo Alwin Insinger, geboren op 24 juli 1987 in Singapore.


XXVI

Elias - Enestrom (1938)       schema 311

Jhr. Agnitus Sixtus Elias, geboren op 23 oktober 1907 in Zaandam, zoon van Jhr. Dr. Mr. Carl Adolf Elias en Alida Arendina Jeanette Schuyt van Castricum, trouwt omstreeks 1938 met Elsa Margareta Enestrom, geboren op 5 december 1911 in Stockholm,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Jan Aleid Elias, geboren op 15 augustus 1938 in Arnhem,
Jhr. Ingvar Elias, geboren op 14 april 1940 in Arnhem.

Wikipedia: Elias


XXVII

Elias - van den Bosch (1966)       schema 311

Jhr. Jan Aleid Elias, geboren op 15 augustus 1938 in Arnhem, zoon van Jhr. Agnitus Sixtus Elias en Elsa Margareta Enestrom, trouwt omstreeks 1966 met Jkvr. Benudina Maria van den Bosch, geboren op 15 februari 1939 in Hilversum, dochter van Mr. Johannes Hendrik Otto graaf Bosch en Benudina Maria Royaards,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Benine Margaretha Elias, geboren op 19 november 1966 in den Haag,
Jkvr. Julie Alexandra Elias, geboren op 22 oktober 1968 in Hilversum,
Jhr. Jan Maurits Elias, geboren op 28 mei 1971 in Middelburg.

Wikipedia: Elias

Elias - van Panthaleon van Eck(1969)       schema 311

Jhr. Ingvar Elias, geboren op 14 april 1940 in Arnhem, zoon van Jhr. Agnitus Sixtus Elias en Elsa Margareta Enestrom, trouwt omstreeks 1969 met Jacoba Gijsberta Monica barones van Panthaleon van Eck, geboren op 23 november 1939 in Amersfoort,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Elisabeth Desiree Elias, geboren op 24 december 1969 in Amsterdam.

Wikipedia: Elias


XXIV

Elias - Hulshoff (1880)       schema 311

Mr. Wouter Hendrik Elias, geboren op 22 november 1845 in Amsterdam, zoon van Pieter Elias en Jeannette dAmble, trouwt omstreeks 1880 met Anna Maria Hulshoff, geboren op 22 november 1851 in Amsterdam, dochter van Dr. Gerrit Hulshoff en Geertruid Fabius
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jeannette Elias, geboren op 6 januari 1880 in Amsterdam,
Anna Maria Geertruid Elias, geboren in 1883 in Amsterdam,
Henrietta Everarda Hillegonda Elias, geboren op 15 maart 1885 in Amsterdam,

Mr. Wouter Hendrik Elias, overlijdt op 5 december 1896 in Utrecht, 51 jaar oud,
Anna Maria Hulshoff, overlijdt op 14 maart 1911, 59 jaar oud.

Wikipedia: Elias


XXV

van Bergh van Eysinga - Elias       schema 311

Jeannette Elias, geboren op 6 januari 1880 in Amsterdam, dochter van Mr. Wouter Hendrik Elias en Anna Maria Hulshoff, trouwt met Gustaaf Adolf P. van Bergh van Eysinga, geboren op 27 juni 1874 in s-Gravenhage, zoon van Marie Henri Philip van Bergh van Eysinga en Ida Catharina Wilhelmina van Roorda van Eysinga
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen, waaronder,

Ina van der Bergh van Eysinga, geboren op 25 mei 1910 in Oss,

Jeannette Elias, overlijdt op 19 juli 1957 in Lusanne, 77 jaar oud,
Gustaaf Adolf P. van Bergh van Eysinga, hoogleraar in Nieuw-Testament en oud-christelijke letterkunde, overlijdt op 26 mei 1957 in Haarlem, 82 jaar oud.


XXVI

Jonges - van Bergh van Eysinga (1934)       schema 311

Ina van der Bergh van Eysinga, geboren op 25 mei 1910 in Oss, dochter van Jeannette Elias en Gustaaf Adolf P. van Bergh van Eysinga, trouwt 15 november 1934 te Velsen met Pieter Jonges, geboren op op 13 september 1907 in Jisp, zoon van Klaas Jonges en Meijnoutje Klinker
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ina van der Bergh van Eysinga, overlijdt op 31 mei 1990 in Velp, 80 jaar oud,
Pieter Jonges, overlijdt op 25 april 1976, 68 jaar oud.


XXV

Drossaers - Elias (1910)       schema 311

Anna Maria Geertruid Elias, geboren in 1883 in Amsterdam, dochter van Mr. Wouter Hendrik Elias en Anna Maria Hulshoff, trouwt op 14 juli 1910 in Utrecht met Jacobus Drossaers, geboren in 1883 in Teteringen, zoon van Adrianus Gerardus Drossaers en Johanna Bernardina de Jongh
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lidth de Jeude - Elias (1914)       schema 311

Henrietta Everarda Hillegonda Elias, geboren op 15 maart 1885 in Amsterdam, dochter van Mr. Wouter Hendrik Elias en Anna Maria Hulshoff, trouwt op 18 mei 1911 met Jhr. Dr. Albert Pieter van Lidth de Jeude, geboren op 25 maart 1884 in Tiel, zoon van Mr. Willem Albert van Lidth de Jeude en Emma Elisabeth Petronella van Lidth de Jeude
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Magteld Emilie van Lidth de Jeude, geboren op 9 juli 1912 in Utrecht; overleden op 29 juli 1995 te Zeist,
Jhr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude, geboren op 4 januari 1914 in Utrecht; overledem op 2 oktober 1970 te Zeist,
Jkvr. Bertha van Lidth de Jeude, geboren op 11 april 1919 te Zeist; overleden op 7 mei 1945 te Zeist,
Jhr. Cornelis Philip van Lidth de Jeude, geboren op 17 november 1924 te Zeist,

Henrietta Everarda Hillegonda Elias, overlijdt op 27 mei 1943 in Zeist, 58 jaar oud,
Jhr. Dr. Albert Pieter van Lidth de Jeude, overlijdt op 24 december 1948 in Zeist, 64 jaar oud.


XXVI

van Lidth de Jeude - Dubois (1939)       schema 311

Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude, geboren op 4 januari 1914 in Utrecht, zoon van Jhr. Dr. Albert Pieter van Lidth de Jeude en Henrietta Everarda Hillegonda Elias trouwt op 25 oktober 1939 in Breda met Drs. Frederika Johanna Maria Dubois, geboren op 3 februari 1913 in Breda, dochter van Dr. Henri Frederik Dubois en Clasina Maria van Luttervelt,
Uit het huwelijk van Albert Hendrik Lidth de Jeude en Frederika Johanna Maria Dubois zijn zes kinderen bekend,

Jkvr. Martina van Lidth de Jeude, geboren op 18 augustus 1940 in Maartensdijk,
Jhr. Albert Pieter van Lidth de Jeude, geboren op 1 januari 1942 in Zeist,
Jkvr. Henriette van Lidth de Jeude, geboren op 30 juli 1943 in Zeist,
Jhr. James van Lidth de Jeude, geboren op 9 april 1945 in Zeist,
Jkvr. Christine Bernarda van Lidth de Jeude, geboren op 22 mei 1947 in Zeist,
Jhr. Cornellis Philip van Lidth de Jeude, geboren op 13 juni 1949 in Zeist,

Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude overlijdt op 2 oktober 1970 in Zeist, 56 jaar oud,
Drs. Frederika Johanna Maria Dubois overlijdt op 18 februari 2002 in Zeist, 89 jaar oud.


XXVII

Tielenius Kruijthoff-van Lidth de Jeude (1964)       schema 311

Jkvr. Martina van Lidth de Jeude, geboren op 18 augustus 1940 in Maartensdijk, dochter van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude trouwt op 20 juni 1964 in Zeist met Stephanus Pieter Tielenius Kruijthoff, geboren op 28 juli 1935 in Bindjei (Sumatra), zoon van Stephanus Hendrik Tielenius Kruijthoff en Louise van der Valk,
Uit het huwelijk van Martina van Lidth de Jeude en Stephanus Pieter Tielenius Kruijthoff zijn twee kinderen bekend,

Frederika Johanna Maria Tielenius Kruijthoff, geboren op 28 april 1966,
Gerardus Cornelis Johannes Tielenius Kruijthoff, geboren op 17 september 1968.

van Lidth de Jeude - Kohler (1966)       schema 311

Jhr. Albert Pieter van Lidth de Jeude, geboren op 1 januari 1942 in Zeist, zoon van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude trouwt op 4 juni 1966 in Zeist met Antoinetta Hendrika Paulina Kohler, geboren op 19 juni 1941 in Breda, dochter van Mr. Joseph Kohler en Henriette Antoinette Maria Hof,
Uit het huwelijk van Albert Pieter van Lidth de Jeude en Antoinetta Hendrika Paulina Kohler zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude, geboren op 18 maart 1968 in de Bilt ,
Jkvr. Marie-Henriette van Lidth de Jeude, geboren op 13 februari 1970 in Zeist,
Jkvr. Hester Frederieke van Lidth de Jeude, geboren op 31 maart 1971 in Zeist,

Rombout - van Lidth de Jeude (1968)       schema 311

Jkvr. Henriette van Lidth de Jeude, geboren op 30 juli 1943 in Zeist, dochter van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude trouwt op 30 augustus 1968 in Zeist met Mr. Willem Rombout, geboren op 21 februari 1939 in Hoogeveen, zoon van Machiel Willem Rombout en Francina Kooijmans,
Uit het huwelijk van Henriette van Lidth de Jeude en Willem Rombout zijn twee kinderen bekend,

Karin Francina Rombout, geboren op 25 mei 1969,
Machiel Willem Rombout, geboren op 8 maart 1972.

van Lidth de Jeude - Romeijn (1969)       schema 311

Jhr. James van Lidth de Jeude, geboren op 9 april 1945 in Zeist, zoon van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude trouwt op 4 juli 1969 in de Bilt met Arina Jeanne Romeijn, geboren op 14 september 1944 in de Bilt, dochter van Hubertus Jan Romeijn en Maria Vonk,
Uit het huwelijk van James van Lidth de Jeude en Arina Jeanne Romeijn zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Marije van Lidth de Jeude, geboren op 24 september 1972 in Utrecht,
Jkvr. Nikolien van Lidth de Jeude, geboren op 18 juli 1974 in Utrecht,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1981.

van Lidth de Jeude - Hamelijnck (1989)       schema 311

Jhr. James van Lidth de Jeude, geboren op 9 april 1945 in Zeist, zoon van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude hertrouwt op 13 oktober 1989 in Enschede met Johanna Louise Hamelijnck, geboren op 4 februari 1941 in Terneuzen, dochter van Andre Hamelijnck en Leuntje Hendrika Augusteijn,
Uit het huwelijk van James van Lidth de Jeude en Johanna Louise Hamelijnck zijn geen kinderen bekend,

Jhr. James van Lidth de Jeude is wethouder en loco-burgemeester van Utrecht; burgemeester van Deventer in 1994.

Doyer - van Lidth de Jeude (1969)       schema 311

Jkvr. Christine Bernarda van Lidth de Jeude, geboren op 22 mei 1947 in Zeist, dochter van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude trouwt op 28 november 1969 in Zeist met Ir. Anthony Ewoud Jan Doyer, geboren op 6 juni 1949 in Wassenaar, zoon van Anthony Ewoud Jan Doyer en Cornellia Mathilde Werker,
Uit het huwelijk van Christine Bernarda van Lidth de Jeude en Anthony Ewoud Jan Doyer zijn twee kinderen bekend,

Anthony Ewoud Jan Doyer, geboren op 3 juni 1970 te Delft,
Lars Doyer, geboren op 15 maart 1972 te Delft.

van Lidth de Jeude - Jonkers (1981)       schema 311

Jhr. Dr. Cornellis Philip van Lidth de Jeude, geboren op 13 juni 1949 in Zeist, zoon van Frederika Johanna Maria Dubois en Jhr. Dr. Albert Hendrik van Lidth de Jeude trouwt op 16 mei 1981 in Huizen met Maaike Jonkers, geboren op 27 juli 1951 in Amersfoort, dochter van Jan Jonkers en Gretha Visser,
Uit het huwelijk van Cornellis Philip van Lidth de Jeude en Maaike Jonkers zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Margriet Anne van Lidth de Jeude, geboren op 23 december 1982 in Laren,
Jkvr. Jooske Frederick van Lidth de Jeude, geboren op 11 september 1984 in Naarden,
Jhr. Albert Cornelis van Lidth de Jeude, geboren op 23 augustus 1990 in Naarden.


XXVI

van Lidth de Jeude - Swaving (1951)       schema 311

Jhr. Ir. Cornelis Philip van Lidth de Jeude, geboren op 17 november 1924 in Zeist, zoon van Jhr. Dr. Albert Pieter van Lidth de Jeude en Henrietta Everarda Hillegonda Elias trouwt op 28 april 1951 in Voorburg met Eveline Marguerite Nicoline Swaving, geboren op 27 november 1927 in Bandoeng (Nederlands Oostindi), dochter van Jan Justus Swaving en Anna Jacoba Theodora Oosterman,
Uit het huwelijk van Cornelis Philip van Lidth de Jeude en Eveline Marguerite Nicoline Swaving zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Cornelis Philip Justus van Lidth de Jeude, geboren op 17 juni 1952 in Voorburg,
Jhr. Erland Philip Peter van Lidth de Jeude, geboren op 3 juni 1954 in Hilversum,
Jkvr. Philine Joanne Dorothea van Lidth de Jeude, geboren op 1 januari 1963 in Danbury (Connecticut/USA),

Jhr. Ir. Cornelis Philip van Lidth de Jeude, electrotechnisch ingenieur; directeur Communication Systems N-American Philips Inc., overlijdt op 15 mei 1988 in Ridgefield (USA), 63 jaar oud.


XXVII

van Lidth de Jeude - Hoskins (1978)       schema 311

Jhr. Cornelis Philip Justus van Lidth de Jeude, geboren op 17 juni 1952 in Voorburg, zoon van Jhr. Ir. Cornelis Philip van Lidth de Jeude en Eveline Marguerite Nicoline Swaving trouwt op 18 december 1978 in Ridgefield/USA met Melody Susan Hoskins, geboren op 9 maart 1953 in Griffith Park (California), dochter van Ir. Byron Mehler Hoskins en Bonnie Louella Lange,
Uit het huwelijk van Jhr. Cornelis Philip Justus van Lidth de Jeude en Melody Susan Hoskins zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Cornelis Philip Justus van Lidth de Jeude, is operazanger; Curtis Institute of Music 1975 en Manhattan School of Music 1977.

van Lidth de Jeude - Friend (1986)       schema 311

Jhr. Erland Philip Peter van Lidth de Jeude, geboren op 3 juni 1954 in Hilversum, zoon van Jhr. Ir. Cornelis Philip van Lidth de Jeude en Eveline Marguerite Nicoline Swaving trouwt op 21 september 1986 in Ridgefield/USA met Annette Ives Friend, geboren op 12 november 1959 in New York City, dochter van Richard Albert Friend en Marjorie Eloise Ives,
Uit het huwelijk van Jhr. Erland Philip Peter van Lidth de Jeude en Annette Ives Friend is n kind bekend,

Jhr. Christiaan Erland Cornelis Louis van Lidth de Jeude, lid kinderkoor van het Metropolitan Opera in New York City), geboren op 6 november 1986 in New York,

Jhr. Erland Philip Peter van Lidth de Jeude, is computeringenieur, film- en televisie-acteur, operazanger.


XXIII

Patijn - Elias (1836)       schema 311

Anna Elisabeth Elias, geboren in 1814 in Schiedam, dochter van Dr. Gerbrand Elias en Henriette Everarda Hillegonda van Nellesteyn, trouwt omstreeks 1836 met Ds. Danil Theodorus Patijn, geboren in 1808 in s-Gravenhage, zoon van Johan Jacob Patijn, en Elisabeth Catharina Zubli,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacob Gerard Patijn, geboren op 7 april 1836 in Wadenoijen ,
Henriette Everharda Hillegonda Patijn, geboren op 10 november 1837 in Voorburg,
Gerbrand Patijn, geboren op 2 februari 1839 in Voorburg en op 14 juni 1865 in Utrecht overleden,

Anna Elisabeth Elias, overlijdt op 24 november 1840 in Voorburg 26 jaar oud.
Danil Theodorus Patijn, overlijdt op 9 oktober 1862 in Voorburg 54 jaar oud.


XXIV

Patijn - van Veeren (1863)       schema 311

Mr. Jacob Gerard Patijn, geboren 7 april 1836 in Wadenoijen, zoon van Anna Elisabeth Elias en Ds. Danil Theodorus Patijn, trouwt omstreeks 1863 met Adriana Jacoba Clasina van Veeren, geboren in 1836 in s-Gravenhage, dochter van Rudolf Hendrik Johan van Veeren en Sara Jacoba Maria Bongardt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Rudolf Johan Hendrik Patijn, geboren op 9 december 1863 in Maarsseveen,
Daniel Willem Hendrik Patijn, geboren op 23 oktober 1865 in Maarsseveen,
Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, geboren op 9 februari 1873 in Rotterdam,

Mr. Jacob Gerard Patijn, Commissaris der Koningin, overlijdt op 27 maart 1911 in s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Adriana Jacoba Clasina van Veeren, overlijdt op 21 augustus 1917 in Baarn 81 jaar oud.


XXV

Patijn - de Jonge (1894)       schema 311

Rudolf Johan Hendrik Patijn, geboren 9 december 1863 in Maarsseveen, zoon van Mr. Jacob Gerard Patijn en Adriana Jacoba Clasina van Veeren, trouwt omstreeks 1894 met Jkvr. Elisabeth Henriette Maria de Jonge, geboren op 11 november 1869 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Bonifacius Cornelis de Jonge en Elisabeth Henriette Maria Philipse,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jacob Gerard Patijn, geboren op 28 september 1894 in s-Gravenhage,
Elisabeth Henriette Maria Patijn, geboren op 7 januari 1896 in s-Gravenhage,
Daniel Willem Hendrik Patijn, geboren op 14 mei 1903 in s-Gravenhage,
Constantijn Leopold Patijn, geboren op 28 september 1908 in s-Gravenhage,
Rudolf Johan Hendrik Patijn, geboren op 12 december 1909 in s-Gravenhage,

Rudolf Johan Hendrik Patijn, overlijdt op 23 december 1956 in s-Gravenhage, 93 jaar oud.
Jkvr. Elisabeth Henriette Maria de Jonge, overlijdt op 13 december 1955 in s-Gravenhage, 86 jaar oud.


XXVI

Patijn - der Mouw       schema 311

Mr. Jacob Gerard Patijn, geboren 28 september 1894 in s-Gravenhage, zoon van Rudolf Johan Hendrik Patijn en Jkvr. Elisabeth Henriette Maria de Jonge, trouwt met Hetty Hanna der Mouw, geboren op 18 september 1900 in Hoogblokland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

van Asbeck - Patijn (1923)       schema 311

Elisabeth Henriette Maria Patijn, geboren 7 januari 1896 in s-Gravenhage, dochter van Rudolf Johan Hendrik Patijn en Jkvr. Elisabeth Henriette Maria de Jonge, trouwt omstreeks 1923 met Carel Johan baron van Asbeck, geboren op 5 februari 1891 in s-Gravenhage, zoon van Willem Dirk Henrik baron van Asbeck (gouverneur Suriname) en Anne Marie Jeane Henriette Kluit,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Henrik Erwin baron van Asbeck, geboren op 4 februari 1923 in Vlissingen

Elisabeth Henriette Maria Patijn, overlijdt op 21 februari 1982 in Zeist, 86 jaar oud.
Carel Johan baron van Asbeck, overlijdt op 5 november 1962 in Wassenaar, 71 jaar oud.


XXVII

van Asbeck - de Jong (1953)       schema 311

Henrik Erwin baron van Asbeck, geboren 4 februari 1923 in Vlissingen, zoon van Elisabeth Henriette Maria Patijn en Carel Johan baron van Asbeck, trouwt omstreeks 1953 met Anne Marie de Jong, geboren op 11 oktober 1926 in Wassenaar,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Carel Erwin baron van Asbeck, geboren op 3 november 1953 in Amsterdam,
Feico Dirk baron van Asbeck, geboren op 23 februari 1955 in Zeist,
Geert Jacob baron van Asbeck, geboren op 29 oktober 1957 in Zeist,
Michiel baron van Asbeck, geboren op 29 april 1960 in Zeist,
Maarten Johanes baron van Asbeck, geboren op 14 juni 1963 in Zeist,
Reinout Christiaan baron van Asbeck, geboren op 19 november 1966 in Zeist,


XXVIII

van Asbeck - Minnema (1986)       schema 311

Feico Dirk baron van Asbeck, geboren 23 februari 1955 in Zeist, zoon van Henrik Erwin baron van Asbeck en Anne Marie de Jong, trouwt omstreeks 1986 met Daphne Renee Minnema, geboren op 19 september 1954 in Haarlem,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Romee Linde barones van Asbeck, geboren op 23 april 1987 in s-Gravenhage.


XXVI

Patijn - van Citters (1934)       schema 311

Prof. Dr. Constantijn Leopold Patijn, geboren 28 september 1908 in s-Gravenhage, zoon van Rudolf Johan Hendrik Patijn en Jkvr. Elisabeth Henriette Maria de Jonge, trouwt omstreeks 1934 met Jkvr. Sara Maria van Citters, geboren op 11 juli 1906 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Schelto van Citters en Agatha Johanna van Naamen van Eemnes,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Rudolf Johan Hendrik Patijn, geboren op 23 november 1934 in s-Gravenhage,
Schelto Patijn, geboren op 13 augustus 1936 in s-Gravenhage,
Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, geboren op 9 januari 1939 in s-Gravenhage,
Michel Patijn, geboren op 19 augustus 1942 in s-Gravenhage,
Albert Eduard Patijn, geboren op 23 december 1946 in s-Gravenhage,
Agatha Johanna Elisabeth Patijn, geboren op 16 september 1948 in s-Gravenhage.


XXVII

Patijn - Dijckmeester (1963)       schema 311

Rudolf Johan Hendrik Patijn, geboren 23 november 1934 in s-Gravenhage, zoon van Prof. Dr. Constantijn Leopold Patijn en Jkvr. Sara Maria van Citters, trouwt omstreeks 1963 met Yvonne Dijckmeester, geboren op 17 december 1935 in s-Gravenhage, dochter van Pieter Herman Alexander Dijckmeester en Frederika Carolina Johanna van Duivenbode de Vlught,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, geboren in oktober 1963 in s-Gravenhage.

Patijn - Stroink (1962)       schema 311

Mr. Schelto Patijn, geboren 13 augustus 1936 in s-Gravenhage, zoon van Prof. Dr. Constantijn Leopold Patijn en Jkvr. Sara Maria van Citters, trouwt omstreeks 1962 met Anna Elisabeth Stroink, geboren op 19 juni 1938 in Enschede, dochter van Herman Jurriaan Stroink en Helena Catrina van der Meer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Constantijn Leopold Patijn, geboren op 1 augustus 1962 in s-Gravenhage,

Mr. Schelto Patijn, was burgemeester.

Patijn - Vriesendorp       schema 311

Michel Patijn, geboren 19 augustus 1942 in s Gravenhage, zoon van Prof. Dr. Constantijn Leopold Patijn en Jkvr. Sara Maria van Citters, trouwt met Mr. Anna Deborah Louise Vriesendorp, arts/psychiater geboren op 5 juni 1944 in Dordrecht, dochter van Mr. Adriaan Anton Vriesendorp, officier Orde van Oranje-Nassau/directeur Centraal Brouwerijkantoor Amsterdam en Emilie Marie Antoinette de Clercq, huisarts/docente/lid gemeenteraad Heemstede/adjunct-directeur St. Elisabeth Ziekenhuis ,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.

Daniel Patijn,
Emilie Larissa Patijn.


XXVI

Patijn - van Male (1946)       schema 311

Dr. Rudolf Johan Hendrik Patijn, geboren op 12 december 1909 in s-Gravenhage, zoon van Rudolf Johan Hendrik Patijn en Jkvr. Elisabeth Henriette Maria de Jonge, trouwt omstreeks 1946 met Mr. Henriette Theodora van Male, geboren op 16 augustus 1914 in Winterthur (Zwitserland),
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Alexander Patijn, geboren op 15 oktober 1946 in Elspeet,
Elisabeth Astrid Cornelia Patijn, geboren op 20 februari 1950 in Zonguldak (Turkey).


XXV

Patijn - Teding van Berkhout (1944)       schema 311

Daniel Willem Hendrik Patijn, geboren 23 oktober 1865 in Maarsseveen, zoon van Mr. Jacob Gerard Patijn en Adriana Jacoba Clasina van Veeren, trouwt omstreeks 1903 met Jkvr. Ursule Gerardine Teding van Berkhout, geboren in 1868 in Breda, dochter van Jhr. Lodewijk Jacob Hubert Teding van Berkhout, generaal-majoor en Ursela Martha Jacoba Pietronella IJssel de Schepper,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Adrienne Jacoba Clasine Patijn, geboren in 1903 in s-Gravenhage,

Daniel Willem Hendrik Patijn, bankier, overlijdt op 4 februari 1944 in Baarn, 78 jaar oud..


XXVI

Rahusen - Patijn       schema 311

Adrienne Jacoba Clasine Patijn, geboren in 1903 in s-Gravenhage, dochter van Daniel Willem Hendrik Patijn en Jkvr. Ursule Gerardine Teding van Berkhout, trouwt met David Rahusen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Patijn - van Doorn       schema 311

Mr. Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, geboren 9 februari 1873 in Rotterdam, zoon van Mr. Jacob Gerard Patijn en Adriana Jacoba Clasina van Veeren, trouwt met Jkvr. Rudolphine van Doorn, geboren op 2 maart 1880 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Willem Theodoor Cornelis van Doorn en Johanna Carolina van der Kemp,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Rudolphine van Doorn, overlijdt op 24 februari 1923 in s-Gravenhage, 42 jaar oud.

Patijn - de Brauw       schema 311

Mr. Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, geboren 9 februari 1873 in Rotterdam, zoon van Mr. Jacob Gerard Patijn en Adriana Jacoba Clasina van Veeren, hertrouwt met Jkvr. Elisabeth Wilhelmina Malwina de Brauw, geboren op 23 december 1881 in Bonn, dochter van Jhr. Engelbert Nicolaas de Brauw en Jkvr. Adriana Margaretha van Doorn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, burgemeester van Leeuwarden en den Haag; minister Buitenlandse Zaken vanaf september 1937, overlijdt op 13 juli 1961 in s-Gravenhage, 88 jaar oud,
Jkvr. Elisabeth Wilhelmina Malwina de Brauw, overlijdt op 5 oktober 1954 in s-Gravenhage, 72 jaar oud.


XXIV

van Hengst - Patijn (1861)       schema 311

Henriette Everharda Hillegonda Patijn, geboren op 10 november 1837 in Voorburg, dochter van Anna Elisabeth Elias en Ds. Danil Theodorus Patijn, trouwt omstreeks 1861 met Willem Nicolaas Jacob van Hengst, geboren op 8 maart 1833 in Utrecht, zoon van Mr. Jan Hendrik Carel van Hengst en Jkvr. Johanna Adriana de Pesters,,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johanna Adriana van Hengst, geboren op 17 november 1861 in Schoonhoven en op 10 juni 1862 in Vreeswijk overleden,

Henriette Everharda Hillegonda Patijn, overlijdt op 14 april 1913 in Utrecht, 75 jaar oud.
Willem Nicolaas Jacob van Hengst, overlijdt op 9 maart 1912 in Maartensdijk, 79 jaar oud.


XXII

Wolterbeek - Elias (1832)       schema 311

Clara Susanna Elias, geboren op 23 maart 1799 in Amsterdam, dochter van Mr. Pieter Elias en Anna Elisabeth van Couwenhoven, trouwt op 15 maart 1832 in Amsterdam met Ds. Dirk Jacob Wolterbeek, predikant, geboren op 30 oktober 1791 in Waverveen, zoon van Ds. Johannes Lenart Wolterbeek en Antje Groenewoud,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend ,

Wilhelmina Maria Petronella Wolterbeek, geboren op 14 december 1832 in Alkmaar,
Pieter Elias Wolterbeek, geboren op 7 december 1834 in Alkmaar, overleden op 11 november 1836 in Alkmaar,
Clara Anna Elisabeth Wolterbeek, geboren op 15 december 1836 in Alkmaar,

Clara Susanna Elias, overlijdt op 24 december 1836 in Alkmaar, 37 jaar oud,
Ds. Dirk Jacob Wolterbeek, overlijdt op 18 april 1840 in Alkmaar, 48 jaar oud.


XXIII

Ras - Wolterbeek (1854)       schema 311

Wilhelmina Maria Petronella Wolterbeek, geboren op 14 december 1832 in Alkmaar, dochter van Clara Susanna Elias en Ds. Dirk Jacob Wolterbeek, trouwt op 5 mei 1854 in Amsterdam met Mr. Hendrik Willem Gerard Ras, kantonrechter/lid gemeenteraad, geboren op 13 oktober 1829 in Utrecht, zoon van Mr. Pieter Ras president hoog militair gerechtshof te Arnhem en Johanna Jacoba Dronsberg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Pieter Hendrik Jan Jacob Ras, geboren op 15 november 1857 in Amsterdam,
Dirk Jacob Ras, geboren in 1860 in Amsterdam,
Klara Susanna Ras , geboren op 23 juli 1863 in Amsterdam,
Bernardus Daniel Ras, geboren op 16 april 1865 in Amsterdam,

Wilhelmina Maria Petronella Wolterbeek, overlijdt op 20 januari 1905 in Arnhem, 72 jaar oud,
Mr. Hendrik Willem Gerard Ras, overlijdt op 28 januari 1905 in Arnhem, 75 jaar oud.


XXIV

Ras - Brantsma (1882)       schema 311

Pieter Hendrik Jan Jacob Ras, geboren op 15 november 1857 in Amsterdam, zoon van Wilhelmina Maria Petronella Wolterbeek en Mr. Hendrik Willem Gerard Ras, trouwt op 26 oktober 1882 in Arnhem met Luutske Anna Willinge Brantsma, geboren op 24 augustus 1856 in Menaldumadeel, dochter van Jan Albert Wllinge Brantsma en Siebregtina Dorothea Geertruida Martin,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Wilhelmina Maria Petronella Ras, geboren op 3 augustus 1883 in Arnhem, overleden op 2 februari 1963 in Ermelo,
Jan Albert Ras, geboren op 10 augustus 1884 in Arnhem,
Siebregtina Dorothea Geertruida Ras, geboren op 19 augustus 1886 in Arnhem,
Hendrik Willem Gerard Ras, geboren op 19 juni 1888 in Arnhem,
P.C. Ras , geboren op 28 mei 1890 in Arnhem,

Pieter Hendrik Jan Jacob Ras, overlijdt op 2 februari 1941 in Arnhem, 83 jaar oud,
Luutske Anna Willinge Brantsma, overlijdt op 4 augustus 1921 in Arnhem, 64 jaar oud.


XXV

Ras - Collard (1917)       schema 311

Dr. Jan Albert Ras, geboren op 10 augustus 1884 in Arnhem, zoon van Pieter Hendrik Jan Jacob Ras en Mr. Luutske Anna Willinge Brantsma, trouwt op 17 april 1917 te Hilversum met Johanna Gesiena Wilhelmina Collard, scheikundig ingenieur, geboren in 1888 in Beek, dochter van Petrus Lodewijk Albertus Collard en Collard, Alida Johanna ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Gesiena Wilhelmina Collard, overlijdt op 27 juli 1964 in Enschede, 75 of 76 jaar oud.

Scholten - Ras (1907)       schema 311

Siebregtina Dorothea Geertruida Ras, geboren op 19 augustus 1886 in Arnhem, dochter van Pieter Hendrik Jan Jacob Ras en Mr. Luutske Anna Willinge Brantsma, trouwt op 7 juni 1907 in Arnhem met Duco Henri Scholten, assurandeur; geboren op 23 november 1883 in Amsterdam, zoon van Abraham Scholten en Martina Theodora Agatha Romelia Maria van Burmania Vegelin van Claerbergen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Siebregtina Dorothea Geertruida Ras, overlijdt op 15 maart 1929 in Hilversum, 42 jaar oud.

Ras - van Oordt (1914)       schema 311

Hendrik Willem Gerard Ras, geboren op 19 juni 1888 in Arnhem, zoon van Pieter Hendrik Jan Jacob Ras en Mr. Luutske Anna Willinge Brantsma, trouwt op 14 mei 1914 in Arnhem met Nancy van Oordt, geboren op 1 december 1891 in Valkenburg, dochter van Willem Hendrik van Oordt, burgemeester van Valkenburg en Christina Albertina Brunting,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Hendrik Jan Jacob Ras, geboren op 11 augustus 1920 in Arnhem,
Nancy Ras, geboren op 29 maart 1922 in Bad Harzburg/Hannover,

Hendrik Willem Gerard Ras, overlijdt op 13 december 1963 in Velp, 75 jaar oud,
Nancy van Oordt, overlijdt op 17 maart 1968 in Velp, 76 jaar oud.


XXVI

Ras - van der Borch van Verwolde       schema 311

Pieter Hendrik Jan Jacob Ras, geboren op 11 augustus 1920 in Arnhem, zoon van Hendrik Willem Gerard Ras en Nancy van Oordt, trouwt met Pauline Adrienne Jacqueline barones van der Borch van Verwolde, geboren op 11 september 1919 in Gorssel, dochter van Mr. Willem Hendrik Emile baron van der Borch van Verwolde en Line Vote, Vrouwe van Verwolde,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Tjeenk Willink - Ras (1943)       schema 311

Nancy Ras, geboren op 29 maart 1922 in Bad Harzburg/Hannover, dochter van Hendrik Willem Gerard Ras en Nancy van Oordt, trouwt op 10 september 1943 in Rheden met Albert Frederik Wilhelm Tjeenk Willink, geboren op 29 maart 1909 in Zwolle, zoon van Johan Christoffel Tjeenk Willink en Jordaan, Eskeliina Bernarda,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Nancy Luutske Anna Tjeenk Willink, geboren op 1 februari 1945 in Zwolle,


XXVII

Wijnands - Tjeenk Willink (1970)       schema 311

Nancy Luutske Anna Tjeenk Willink, geboren op op 1 februari 1945 in Zwolle, dochter van Nancy Ras en Albert Frederik Wilhelm Tjeenk Willink, trouwt op 28 december 1970 met Lucas Johannes Wijnands, geboren op 15 mei 1941 in Zwolle, zoon van Lucas Johannes Wijnands en Sophia Elisabeth Dalen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Ras - Lundbye (1931)       schema 311

P.C. Ras, geboren op 28 mei 1890 in Arnhem, zoon van Pieter Hendrik Jan Jacob Ras en Mr. Luutske Anna Willinge Brantsma, trouwt op 20 juni 1931 te Sonderborg met Anne Merete Lundbye, geboren op 20 augustus 1904,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Annemette Ras, geboren in 1932, overleden op 6 december 1949 in Heemstede,

Anne Merete Lundbye, overlijdt op 18 augustus 1999, 94 jaar oud.


XXIV

Ras - Hummel (1885)       schema 311

Dirk Jacob Ras, geboren in 1860 in Amsterdam, zoon van Wilhelmina Maria Petronella Wolterbeek en Mr. Hendrik Willem Gerard Ras, trouwt op 16 april 1885 in Rheden met Jacoba Antoinette Hummel, geboren in 1863 in s Gravenhage, dochter van Dr. Johan Karel Hummel en Anna Catharina Loopuijt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 14 februari 1910 door echtscheiding ontbonden.

Ras - Roelofsen (1910)       schema 311

Dirk Jacob Ras, geboren in 1860 in Amsterdam, zoon van Wilhelmina Maria Petronella Wolterbeek en Mr. Hendrik Willem Gerard Ras, hertrouwt op 30 maart 1910 in Baarn met Elisabeth Allida Wilhelmina Roelofsen, geboren in 1881 in Arnhem, dochter van Cornelis Roelofsen en Elisabeth Stavast,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dirk Jacob Ras, overlijdt op 4 september 1912 in Baarn, 51 of 52 jaar oud,
Elisabeth Allida Wilhelmina Roelofsen, overlijdt op 6 augustus 1946 in Baarn, 64 of 65 jaar oud.

Brands - Ras (1906)       schema 311

Klara Susanna Ras, geboren op 23 juli 1863 in Amsterdam, dochter van Wilhelmina Maria Petronella Wolterbeek en Mr. Hendrik Willem Gerard Ras, trouwt op 7 februari 1906 in Arnhem met Alfons Brands, geboren op 7 april 1874 in Rotterdam, zoon van Embertus Josephus Franziskus Brands en Mathilde Auguste Antoinette Wubbe,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Alfons Brands, overlijdt op 18 juli 1921 in Zeist, 47 jaar oud.

Ras - Waller (1889)       schema 311

Bernardus Daniel Ras, geboren op 16 april 1865 in Amsterdam, zoon van Wilhelmina Maria Petronella Wolterbeek en Mr. Hendrik Willem Gerard Ras, trouwt op 5 september 1889 in Anna Paulowna met Helena Albertina Waller, geboren op 24 oktober 1866 in de Zijpe (Anna Paulowna), dochter van Theodorus Johannes Waller en Catharina Johanna de Haan Hugenholtz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Bernardus Daniel Ras, overlijdt op 20 maart 1922 in Amsterdam, 56 jaar oud,
Helena Albertina Waller, overlijdt op 25 maart 1931 in s Gravenhage, 64 jaar oud.


XXIII

Fangman - Wolterbeek (1868)       schema 311

Clara Anna Elisabeth Wolterbeek, geboren op 15 december 1836 in Alkmaar, dochter van Clara Susanna Elias en Ds. Dirk Jacob Wolterbeek, trouwt op 27 oktober 1868 in Amsterdam met Dr. Leendert Fangman, geneesheer, geboren op 20 april 1834 in Leiden, zoon van Herman Fangman en Willemina Noorduijn,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Clara Susanna Fangman, geboren in 1869 in Culemborg,

Clara Anna Elisabeth Wolterbeek, overlijdt op 3 november 1875 in Renkum, 38 jaar oud,
Dr. Leendert Fangman, overlijdt op 9 april 1896 in Oosterbeek, 61 jaar oud.


XXIV

Bienfalt - Fangman (1896)       schema 311

Clara Susanna Fangman, geboren geboren in 1869 in Culemborg, dochter van Clara Anna Elisabeth Wolterbeek en Dr. Leendert Fangman, trouwt op 12 februari 1896 in Renkum met John Bienfalt, ingenieur, geboren in 1866 in Amsterdam, zoon van Antoine Adelaide Bienfalt en Johanna Sophia van. Limburg Brouwer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

van der Wijnpersse - Couwenhoven (1796)       schema 3121

Maria Anthonia van Couwenhoven, geboren op 7 september 1759, dochter van Hendrik Gerard van Couwenhoven en Anna Elisabeth Bruyningh, trouwt omstreeks 1796 met Prof. Dr. Samuel Joannes van der Wijnpersse, geboren op 11 oktober 1759 in Groningen, zoon van Prof Dr. Dionijsius van de Wijnpersse en Anna Diderica Thiens,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Elisabeth van der Wijnpersse, geboren op 25 augustus 1797 in Amsterdam,
Dionysius van de Wijnpersse, geboren op 29 juli 1799 in Amsterdam, overleden op 30 augustus 1870 in s Gravenhage,

Prof. Dr. Samuel Joannes van der Wijnpersse, overlijdt op 22 november 1842, 83 jaar oud.


XXII

Everwijn - van der Wijnpersse (1824)       schema 3121

Anna Elisabeth van der Wijnpersse, geboren op 25 augustus 1797 in Amsterdam, dochter van Maria Anthonia van Couwenhoven en Prof. Dr. Samuel Joannes van der Wijnpersse, trouwt op 26 februari 1824 in Leiden met Ds. Arnoldus Lucas Everwijn, geboren op 17 mei 1798 in Elspeet, zoon van Ds. Johannes Everwijn en Angenita Scherpencamp,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Johanna Lucretia Geertruida Everwijn, geboren in Barneveld (Voorthuizen),
Maria Antonia Everwijn, geboren op 20 december 1824 in Voorthuizen (Barneveld),
Dionijsius Everwijn, geboren in 1833 in Barneveld,
Johanna Agenieta Everwijn, geboren in 1835 en op 11 juli 1837 in Voorthuizen (Barneveld), overleden,
Jacobus Gijsbertus Everwijn, geboren in 1837 in Barneveld,

Anna Elisabeth van der Wijnpersse, overlijdt op 24 augustus 1875 in Arnhem (Huize Prezikhaaf), 77 jaar oud,
Ds. Arnoldus Lucas Everwijn, overlijdt op 7 oktober 1870 in Arnhem (Huize Presikhaaf), 72 jaar oud.


XXIII

Meyjes - Everwijn (1850)       schema 3121

Johanna Lucretia Geertruida Everwijn, geboren in Barneveld, dochter van Anna Elisabeth van der Wijnpersse en Ds. Arnoldus Lucas Everwijn, trouwt op 8 februari 1850 in Barneveld met Ds. Frans Meyjes, geboren in 1823 in Amsterdam, zoon van Johannes Meyjes en Cornelia Sophia van Oostrum,
Uit dit huwelijk zijn elf kinderen bekend,

Johannes Franciscus Meyjes, geboren op 24 november 1850 in Leersum,
Anna Elisabeth Meyjes, geboren op 6 december 1851 in Leersum,
Arnoldus Lucas Meyjes, geboren op 11 augustus 1853 in Leersum,
Johannes Willem Oostrom Meyjes, geboren op 19 augustus 1854 in Leersum,
Antonie Meyjes, geboren op 14 april 1856 in Leersum en op 13 juni 1857 in Arnhem overleden,
Martinus Antonie Meyjes, geboren in 1859 in Winterswijk en op 24 januari 1909 in Hengelo overleden,
Samuel Joannis Meyjes, geboren op 3 maart 1861 in Winterswijk,
Cornelia Sophia Meyjes, geboren op 7 september 1862 in Winterswijk,
Antonie Meyjes, geboren op 23 augustus 1863 in Winterswijk, overleden op 21 februari 1866 in Winterswijk,
Machtilda Catharina Meyjes, geboren op 4 september 1867 in Winterswijk,
Johanna Lucretia Geertruida Meyjes, geboren op 4 september 1867 in Winterswijk,

Johanna Lucretia Geertruida Everwijn, overlijdt op 16 februari 1893 in Groenloo,
Ds. Frans Meyjes, overlijdt op 4 oktober 1883 in Groenloo, 59 of 60 jaar oud.


XXIV

Meyjes - Bruinier (1882)       schema 3121

Johannes Franciscus Meyjes, geboren op 24 november 1850 in Leersum, zoon van Johanna Lucretia Geertruida Everwijn en Ds. Frans Meyjes, trouwt op 24 augustus 1882 te Schoenau met Jeanne Marie Bruinier, geboren op 14 december 1859 in Amsterdam, dochter van Guillam Jan Hendrik Bruinier en Henrietta Meyjes,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Johanna Lucretia Geertruida Meyjes, geboren op 14 juli 1882 in Zweibrucken,
Henrietta Meyjes, geboren op 24 juni 1883 in Zweibrucken,
Anna Elisabeth Meyjes, geboren op 9 juni 1884 in Zweibrucken,
Johan Heinrich Meyjes, geboren op 18 juli 1885 in Zweibrucken,
Johanna Maria Meyjes, geboren op 05 mei 1890 in Zweibrucken, overleden op 3 oktober 1983 in Newark/Delaware, 93 jaar oud,
Hans Meyjes, geboren op 9 februari 1893 in Zweibrucken, overleden op 26 juni 1893 in Zweibrucken,

Johannes Franciscus Meyjes, overlijdt op 1 december 1923 in Calverton (USA), 73 jaar oud,
Jeanne Marie Bruinier, overlijdt 16 juli 1945 in Bamberg/Beieren, 85 jaar oud.


XXV

de Hartog - Meyjes (1906)       schema 3121

Johanna Lucretia Geertruida Meyjes, geboren op 14 juli 1882 in Zweibrucken, dochter van Johannes Franciscus Meyjes en Jeanne Marie Bruinier, trouwt op 17 januari 1906 in Zweibrucken met Prof. Dr. Arnold Hendrik de Hartog, hoogleraar in de wijsbegeerte en ethiek, geboren op 11 april 1869 in Rotterdam, zoon van Prof. Dr. Ds. Arnold Hendrik Hartog, hoogleraar titulair in de letterkunde en Latinse taak en in exegese van Nieuwe Testament en Johanna van den Brandhof,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Franz de Hartog, geboren op 10 november 1906 in Heemstede,
Johannes de Hartog, geboren op 22 april 1914 in Haarlem,

Johanna Lucretia Geertruida Meyjes, overlijdt op 1 juli 1961 in Laren, 78 jaar oud,
Prof. Dr. Arnold Hendrik de Hartog, overlijdt 9 december 1939 in Amsterdam, 70 jaar oud.


XXVI

de Hartog - Balbian Verster (1932)       schema 3121

Franz de Hartog, geboren op 10 november 1906 in Heemstede, zoon van Johanna Lucretia Geertruida Meyjes en Prof. Dr. Arnold Hendrik de Hartog, trouwt op 10 november 1932 met Anna Geertruida de Balbian Verster, geboren op 28 oktober 1919 in Amsterdam, dochter van Jean Francois Leopold de Balbian Verster en Hendrika Cornelia Bolderheij
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Lucretia de Hartog, geboren op 8 februari 1935 in Soerabaja,
Jan Frans de Hartog, geboren op 20 juni 1940 in Kobe/Japan,
Floris de Hartog, geboren op 29 november 1947 in Amsterdam,
Cornelils Pieter de Hartog, geboren op 1 januari 1950 in Tokio,

Franz de Hartog, overlijdt op 14 januari 1979 in Hilversum, 72 jaar oud.


XXVII

van der Lely - de Hartog (1955)       schema 3121

Lucretia de Hartog, geboren op 8 februari 1935 in Soerabaja, dochter van Franz de Hartog en Anna Geertruida de Balbian Verster, trouwt op 17 mei 1955 in Laren met Jan Willem van der Lely, directeur N.V. Radio-Holland, geboren op 28 juni 1928 in Amersfoort, zoon van Jan Willem van der Lely en Adriana Maria Everts
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Florentina van der Lely, geboren op 23 november 1956 in s-Gravenhage,
Matthijs van der Lely, geboren op 2 januari 1959 in Voorburg.

de Hartog - Bosboom (1969)       schema 3121

Ir. Jan Frans de Hartog, stedenbouwkundige, geboren op 20 juni 1940 in Kobe/Japan, zoon van Franz de Hartog en Anna Geertruida de Balbian Verster, trouwt op 27 september 1969 in Dordrecht met Johanna Elisabeth Bosboom, stedenbouwkundig ingenieur, geboren op 21 augustus 1941 in Haarlem, dochter van Piet Herman Bosboom en Elisabeth Johanna van Loon
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Myke de Hartog, geboren op 1 juli 1971 in Dordrecht,
Klaartje de Hartog, geboren op 24 maart 1975 in Delft.

de Hartog - Manse (1975)       schema 3121

Floris de Hartog, verkeersvlieger KLM, geboren op 29 november 1947 in Amsterdam, zoon van Franz de Hartog en Anna Geertruida de Balbian Verster, trouwt op 13 juni 1975 met Johanna Maria Manse, geboren op 23 april 1948 in s-Gravenhage, dochter van Eugene Jean Francois Manse en Johanna Minderhoud
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Haja Harmen de Hartog, geboren op 10 november 1978 in Haarlem,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding.

de Hartog - Kielstra (1983)       schema 3121

Floris de Hartog, verkeersvlieger KLM, geboren op 29 november 1947 in Amsterdam, zoon van Franz de Hartog en Anna Geertruida de Balbian Verster, hertrouwt op 20 mei 1983 in Blaricum met Anna Kielstra, geboren op 15 februari 1955 in Amsterdam, dochter van Wybe Kielstra en Antje Jacobi
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Hartog - van Baak (1978)       schema 3121

Mr. Cornelils Pieter de Hartog, inspecteur rijksbelastingen, geboren op 1 januari 1950 in Tokio, zoon van Franz de Hartog en Anna Geertruida de Balbian Verster, trouwt op 1 september 1978 in Slochteren met Christina Hilde Jeanette van Baak, geboren op 19 september 1953 in Soerabaja, dochter van Jan Marinus van Baak en Else Brigitte Margaretha Korff
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Janneke Marijn de Hartog, geboren op 22 december 1980 in Groningen.


XXVI

de Hartog - van Schagen (1934)       schema 3121

Johannes de Hartog, letterkundige, geboren op 22 april 1914 in Haarlem, zoon van Johanna Lucretia Geertruida Meyjes en Prof. Dr. Arnold Hendrik de Hartog, trouwt op 5 september 1934 in Amsterdam met Alda Gerharde van Schagen, kunstschildres, geboren op 22 december 1905 in Amsterdam, dochter van Frederik Hendrik van Schagen en Hendrika Henriette ter Brake
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Sylvia de Hartog, geboren op 18 november 1937 in Schoorl,
Arnold Hendrik de Hartog, geboren op 25 juni 1939 in Schoorl,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding.

de Hartog - Wyndham Lewis (1946)       schema 3121

Johannes de Hartog, letterkundige, geboren op 22 april 1914 in Haarlem, zoon van Johanna Lucretia Geertruida Meyjes en Prof. Dr. Arnold Hendrik de Hartog, hertrouwt omstreeks 1946 met Angela Barbara Wyndham Lewis, geboren op 6 februari 1926, dochter van C.B.Wyndham Lewis en Winnifred Holland
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Nicholas de Hartog, geboren op 6 juni 1947 in Londen,
Catherine de Hartog, geboren in 1949 in Oxford,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding.

de Hartog - Mein ( )       schema 3121

Johannes de Hartog, letterkundige, geboren op 22 april 1914 in Haarlem, zoon van Johanna Lucretia Geertruida Meyjes en Prof. Dr. Arnold Hendrik de Hartog, hertrouwt met Marjorie Eleanor Mein, geboren op 10 juni 1928, dochter van Cuthbert Mein en Ella Finch
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVII

Schild - de Hartog (1963)       schema 3121

Sylvia de Hartog, geboren op 18 november 1937 in Schoorl, dochter van Johannes de Hartog en Alda Gerharde van Schagen, trouwt op 7 augustus 1963 in Laren met Jan Eduard Schild, bouwkundig opzichter, geboren op 25 april 1935 in Kloetinge, zoon van Jan Lodewijk Schild en Femina Sophia Geesink
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Guido Schild, geboren op 9 maart 1965 in Doorn,
Ariadne Schild, geboren op 7 september 1966 in Doorn.

de Hartog - Strelitski (1966)       schema 3121

Arnold Hendrik de Hartog, civiel ingenieur weg- en waterbouw, geboren op 25 juni 1939 in Schoorl, zoon van Johannes de Hartog en Alda Gerharde van Schagen, trouwt op 26 november 1966 in Delft met Mini Wilhelmina Strelitski, geboren op geboren op 5 maart 1943 in Delft, dochter van Eduard Strelitski en Wilhelmina de Radder
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Marthe de Hartog, geboren op 14 januari 1969 in Suriname,
Jan Hendrik de Hartog, geboren op 17 december 1973 in Delft.

de Hartog - Suckling (1973)       schema 3121

Nicholas de Hartog, geboren op 6 juni 1947 in Londen, zoon van Johannes de Hartog en Angela Barbara Wyndham Lewis, trouwt in 1973 met Mary Suckling, geboren in 1949,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Lucy de Hartog, geboren in 1974 in Yeovil/Engeland,
Timothy de Hartog, geboren in 1976 in Yeovil.

Dennison - de Hartog (1977)       schema 3121

Catherine de Hartog, geboren in 1949 in Oxford, dochter van Johannes de Hartog en Angela Barbara Wyndham Lewis, trouwt in 1977 in Oxford met Ian Dennison, geboren in 1949,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Emily Dennison, geboren in in 1978,
Claire Dennison, geboren in 1979 in Londen.


XXV

Roth - Meyjes (1902)       schema 3121

Henrietta Meyjes, geboren op 24 juni 1883 in Zweibrucken, dochter van Johannes Franciscus Meyjes en Jeanne Marie Bruinier, trouwt op 11 oktober 1902 met Dr. Jacob Wilhelm Roth, geboren op 10 april 1873 in Zweibrucken, zoon van Jacob Roth en Katharina Schwartz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Henrietta Meyjes, overlijdt op 10 oktober 1946 in Bamberg/Beieren, 63 jaar oud,
Dr. Jacob Wilhelm Roth, overlijdt op 30 april 1931 in Ludwigshafen, 58 jaar oud.

Lips - Meyjes (1913)       schema 3121

Anna Elisabeth Meyjes, geboren op 9 juni 1884 in Zweibrucken, dochter van Johannes Franciscus Meyjes en Jeanne Marie Bruinier, trouwt op 17 april 1913 in Berlijn met Carl Hermann Lips, geboren op 21 december 1878 in New York, zoon van Herman Lips en Auguste Kleinschmidt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Elisabeth Meyjes, overlijdt op 15 maart 1963 in New York, 78 jaar oud,
Carl Hermann Lips, overlijdt in 1966 in Mahopack, 85 of 86 jaar oud.

Meyjes - Schmahl (1928)       schema 3121

Johan Heinrich Meyjes, geboren op 18 juli 1885 in Zweibrucken, zoon van Johannes Franciscus Meyjes en Jeanne Marie Bruinier, trouwt op 30 juni 1928 in Calverton USA met Anna Maria Schmahl, geboren op 18 december 1897 in Heidelbinger-Hof/Zweibrucken, dochter van Friedrich Schmahl en Karoline Diehl,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jane Marie Meyjes, geboren op 30 juni 1929 in Riverhead/New York,
Frans Hendrik Meyjes, geboren op 19 juli 1930 in Riverhead/New York,

Johan Heinrich Meyjes, groente- en vruchtenkweker, overlijdt op 27 augustus 1972, 87 jaar oud,
Anna Maria Schmahl, overlijdt in 1964 in Calverton, 64 of 65 jaar oud.


XXVI

Farnsworth Castner - Meyjes (1950)       schema 3121

Jane Marie Meyjes, geboren op 30 juni 1929 in Riverhead/New York, dochter van Johan Heinrich Meyjes en Anna Maria Schmahl, trouwt op 23 juli 1950 met Richard Farnsworth Castner, geboren op 7 november 1925 in Nashville/Tennessee,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Richard Farnsworth Castner, geboren op 6 juli 1951 in San Francisco,
Thomas Castner, geboren op 26 juni 1952 in Riverhead,
Joy Anna Castner, geboren op 18 mei 1954 in Detroit,
Charles Hendrick Castner, geboren op 3 juli 1957 in Davenport.


XXVII

Farnsworth Castner - Kahling (1971)       schema 3121

Richard Farnsworth Castner, geboren op 6 juli 1951 in San Francisco, zoon van Jane Marie Meyjes en Richard Farnsworth Castner, trouwt op 12 juni 1971 in Rock Island met Stephanie Gale Kahling, geboren op 9 mei 1951 in Moline,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Heather Anne Farnsworth Castner, geboren op 5 april 1973 in Iowa City,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding.

Farnsworth Castner - Braetelien (1979)       schema 3121

Richard Farnsworth Castner, geboren op 6 juli 1951 in San Francisco, zoon van Jane Marie Meyjes en Richard Farnsworth Castner, hertrouwt op 6 mei 1979 in Moline met Gail Ann Braetelien, geboren op 4 augustus 1950 in Des Moines
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Andrew Elliott Farnsworth Castner, geboren op 7 november 1983 in Illnois.

Peterson - Castner (1981)       schema 3121

Joy Anna Castner, geboren op 18 mei 1954 in Detroit, zoon van Jane Marie Meyjes en Richard Farnsworth Castner, trouwt op 14 februari 1981 in Bettendorf met Michael Leo Peterson, geboren op 8 februari 1953 in Marshalltown
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Brent Joy Peterson, geboren op 25 augustus 1983 in Davenport/Iowa.


XXVI

Meyjes - Bruno(1957)       schema 3121

Frans Hendrik Meyjes, geboren op 19 junli 1930 in Riverhead/New York, zoon van Johan Heinrich Meyjes en Anna Maria Schmahl, trouwt op 12 mei 1957 Crown Point in New York met Aenie Bruno,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Syanne Meyjes, geboren op 12-03-1957,
Ainy Meyjes, geboren op 12-05-1958,
Dina Meyjes, geboren op 18-12-1960.


XXIV

Greidanus - Meyjes (1881)       schema 3121

Anna Elisabeth Meyjes, geboren op 6 december 1851 in Leersum, dochter van Johanna Lucretia Geertruida Everwijn en Ds. Frans Meyjes, trouwt op 4 mei 1881 in Groenlo met Gerhardus Jacobus Johannes Greidanus, geboren op 12 augustus 1848 in Dalfsen, zoon van Tjardus Greidanus en Gerritdina Jacoba Johanna Bodde,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerardina Jacoba Johanna Greidanus, geboren op 20 februari 1882 in Groenlo,
Frans Greidanus, geboren op 19 januari 1883 in Groenlo,

Anna Elisabeth Meyjes, overlijdt op 13 april 1883 in Groenlo, 31 jaar oud,
Gerhardus Jacobus Johannes Greidanus, overlijdt op 26 januari 1915 in Heemstede, 66 jaar oud.


XXV

Valeton - Greidanus (1910)       schema 3121

Gerardina Jacoba Johanna Greidanus, geboren op 20 februari 1882 in Groenlo, dochter van Anna Elisabeth Meyjes en Gerhardus Jacobus Johannes Greidanus, trouwt op 10 maart 1910 in Leiden met Prof. Dr. Josue Jean Philippe Valeton, geboren op 5 mei 1883 in Arnhem, zoon van Matthee Corneille Valeton en Jus Rutgers,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anna Elisabeth Valeton, geboren op 31 december 1910 in Amstedam, zangpedagoge,

Het huwelijk wordt op 10 december 1912 voor het Landesgericht Leipzig, ontbonden door echtscheiding,

Prof. Dr. Josue Jean Philippe Valeton, overlijdt op 7 augustus 1953 in Wrzburg, 70 jaar oud.

Scheumann - Greidanus (1913)       schema 3121

Gerardina Jacoba Johanna Greidanus, geboren op 20 februari 1882 in Groenlo, dochter van Anna Elisabeth Meyjes en Gerhardus Jacobus Johannes Greidanus, hertrouwt op 30 mei 1913 in St. Pancras/London met Prof. Dr. Karl Hermann Scheumann, geboren op 25 februari 1881 in Metz, zoon van August Hermann Scheumann en Magdalena Schantz,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerardus Hermann Scheumann, geboren op 8 februari 1915 in Leipzig en op 20 augustus 1920 in Hontenisse overleden,
Joost Hendrik Scheumann, geboren op 5 december 1919 in Grinna/Saksen en in 1944 in Ucize (Joegoslavi), overleden,
Jutta Judit Magdalena Scheumann, geboren op 13 november 1921 in Grimma/Saksen,

Gerardina Jacoba Johanna Greidanus, overlijdt op 10 september 1933 in Leipzig, 51 jaar oud,
Prof. Dr. Karl Hermann Scheumann, overlijdt op 28 april 1964 in Bad Hersfeld, 83 jaar oud.


XXVI

Schloemer - Scheumann (1951)       schema 3121

Dr. Jutta Judit Magdalena Scheumann, geboren op 13 november 1921 in Grimma/Saksen, dochter van Gerardina Jacoba Johanna Greidanus en Prof. Dr. Karl Hermann Scheumann, trouwt op 1 augustus 1951 in Tubingen met Hermann Johannes Schloemer, hoogleraar technische mineralogie te Saarbrucken, geboren op 27 maart 1923 in Lneburg, zoon van Heinrich Schloemer en Rinelde Kock,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Joost Hermann Schloemer, geboren op 15 oktober 1952 in Tubingen,
Daniele Jacoba Rinelde Schloemer, geboren op 6 november 1954 in Tubingen.


XXVII

Schloemer - Freytag (1983)       schema 3121

Joost Hermann Schloemer, ingenieur architectuur, geboren op 15 oktober 1952 in Tbingen, zoon van Dr. Jutta Judit Magdalena Scheumann en Hermann Johannes Schloemer, trouwt op 15 juli 1983 met Elisabeth Freytag, geboren op 11 april 1954 in Parsberg/Neumarkt, dochter van Ludwig Freytag en Alice Feitag,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Greidanus - Motk (1914)       schema 3121

Frans Greidanus, geboren 19 januari 1883 in Groenlo, zoon van Anna Elisabeth Meyjes en Gerhardus Jacobus Johannes Greidanus, trouwt op 26 november 1914 in Vlissingen met Gerardina Maria Cornelia Motk, geboren op 19 november 1893 in Heusden, dochter van Thomas Antonius Motk en Anna Catharina Odilia Bergmans,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Anna Greidanus, geboren op 31 januari 1916 in Aardenburg, overleden op 19 november 1918 in Hontenisse,
Gerard Greidanus, geboren op 30 december 1921 in Leiden,
Tom Greidanus, geboren op 23 december 1923 in Leiden,
Piet Greidanus, geboren op 13 januari 1926 in Leiden,

Frans Greidanus, overlijdt op 30 oktober 1957 in Zevenbergen, 74 jaar oud,
Gerardina Maria Cornelia Motk, overlijdt op 11 oktober 1982 in Bennekom, 88 jaar oud.


XXVI

Greidanus - Beyer (1947)       schema 3121

Gerard Greidanus, geboren op 30 december 1921 in Leiden, zoon van Frans Greidanus en Gerardina Maria Cornelia Motk, trouwt op 8 april 1947 in Eibergen met Berendina Maria Beyer, geboren op 28 aart 1917 in Eibergen, dochter van Carolus Theodorus Beyer en Hendrika Johanna Hilmers,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Berendina Maria Beyer, overlijdt op 8 april 1948 in Gorinchem, 31 jaar oud.

Greidanus - Wellink (1951)       schema 3121

Gerard Greidanus, geboren op 30 december 1921 in Leiden, zoon van Frans Greidanus en Gerardina Maria Cornelia Motk, hertrouwt op 27 juni 1951 den Haag met Elisabeth Gerharda Catharina Wellink, geboren op 27 juli 1920 in Gendringen, dochter van Johannes Wellink en Wilhelmina Hendrika Egging,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Franciscus Johannes Antonius Maria Greidanus, geboren op 15 januari 1953 in s-Gravenhage,
Maria Theresia Greidanus, geboren op 30 juli 1955 in s-Gravenhage,
Gerardus Dagobertus Maria Greidanus, geboren op 10 februari 1957 in s-Gravenhage,

Gerard Greidanus, overlijdt op 23 februari 1980 in Nijmegen, 58 jaar oud,


XXVII

Greidanus - Krens (1981)       schema 3121

Dr. Franciscus Johannes Antonius Maria Greidanus, geboren op 15 januari 1953 in s-Gravenhage, zoon van Gerard Greidanus en Elisabeth Gerharda Catharina Wellink, trouwt op 9 aeptember 1981 in Leiden met Maria Julia Antoinette Krens, geboren op 11 november 1952 in Oudenbosch, dochter van Johannes Maria Krens en Cornelila Magdalena Maria Rijnen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van de Pol - Greidanus (1980)       schema 3121

Maria Theresia Greidanus, geboren op 30 juli 1955 in s-Gravenhage, dochter van Gerard Greidanus en Elisabeth Gerharda Catharina Wellink, trouwt op 13 oktober 1980 in Nijmegen met Reinier Gerrit van de Pol, geboren op 11 juli 1955 in Utrecht, zoon van Gerrit Reinier van der Pol en Clasina van der Meulen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Greidanus - Clement (1951)       schema 3121

Tom Greidanus, werktuigkundig ingenieur, geboren op 23 december 1923 in Leiden, zoon van Frans Greidanus en Gerardina Maria Cornelia Motk, trouwt op 13 juli 1951 in Amsterdam met Clara Magdalena Clement, geboren op 21 augustus 1920 in Delft, dochter van Cornelis Adrianus Clement en Maria Wlhelmina Lindemans,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,
Ze adopteerden twee van oorsprong Italiaanse kinderen die de achternaam Greidanus kregen,

Het huwelijk wordt op op 19 april 1974 in s-Hertogenbosch door echtscheiding ontbonden.

Greidanus - Stierhout (1956)       schema 3121

Piet Greidanus, tuinbouw-econoom, geboren op 13 januari 1926 in Leiden, zoon van Frans Greidanus en Gerardina Maria Cornelia Motk, trouwt op 20 december 1956 in Ede met Maria Joanna Wilhelmina Stierhout, geboren op 11 oktober 1926 in Amsterdam, dochter van Willem Victor Jacobus Stierhout en Maria Joanna Hendrika van der Wielen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Meyjes - Schlimmer (1890)       schema 3121

Arnoldus Lucas Meyjes, geboren op 11 augustus 1853 in Leersum, zoon van Johanna Lucretia Geertruida Everwijn en Ds. Frans Meyjes, trouwt op 26 augustus 1890 in Gendringen met Reinou Jacqueline Wilhelmina Schlimmer, geboren op 8 juli 1858 in Gorssel, dochter van Jacobus Wilhelm Schlimmer, ridder in de Orde van de Eikenkroon en Caroline Johanna Frederica Elisabeth Rahr,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Emma Carolina Meyjes, geboren op 6 februari 1892 in Gendringen,
Frans Lucas Meyjes, geboren op 17 mei 1894 in Gendringen,
Jacobus Wilhelm Nico Meyjes, geboren op 3 december 1895 in Gendringen, overleden op 29 november 1979 in Bennekom,

Arnoldus Lucas Meyjes, notaris, overlijdt op 14 december 1901 in Gendringen, 48 jaar oud,
Reinou Jacqueline Wilhelmina Schlimmer, overlijdt op 14 december 1942 in s-Gravenhage, 84 jaar oud.


XXV

Carstens - Meyjes (1915)       schema 3121

Emma Carolina Meyjes, geboren op 6 februari 1892 in Gendringen, dochter van Arnoldus Lucas Meyjes en Reinou Jacqueline Wilhelmina Schlimmer, trouwt op 24 september 1915 in Tilburg met Nicolaas Theodoris Carstens, geboren op 4 januari 1886 in Groningen, zoon van Georg Frederik August Carstens en Geeske Haverschmidt,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

George Frederik August Carstens, geboren op 6 november 1916 in Ede,
Arnoldus Lucas Carstens, geboren op 14 maart 1918 in Ede,
Johannes Hermanus Carstens, geboren op 23 december 1919 in s-Gravenhage,
Reinau Jacqueline Wilhelmina Carstens, geboren op 3 februari 1920 in s-Gravenhage,
Henri Charles Carstens, geboren op 26 november 1921 in s-Gravenhage, overleden op 7 mei 1948,

Emma Carolina Meyjes, overlijdt op 8 november 1984 in Bennekom, 92 jaar oud,
Nicolaas Theodoris Carstens, Generaal-majoor der artillerie, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder 1e klas in de Orde van het Zwaard van Zweden, Ridder in de Orde van de Poolster van Zweden, Ridder in de Orde van het Legioen van Eer, Officier in de Orde van Leopold II van Belgi, overlijdt op 4 april 1945 in Neu Brandenburg, 59 jaar oud.


XXVI

Carstens - van Beek (1944)       schema 3121

Ds. George Frederik August Carstens, geboren op 6 november 1916 in Ede, zoon van Emma Carolina Meyjes en Nicolaas Theodoris Carstens, trouwt op 20 april 1944 te Delfshaven met Cora van Beek, geboren op 1 januari 1920 in Oud-Beierland, dochter van Gerard van Beek en Corine Margaretha Christine Soutendijk,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Nicolaas Carstens, geboren op 27 januari 1945 in Bergschenhoek,
Corine Carstens, geboren op 22 maart 1946 in Gulpen,
Gerard Carstens, geboren op 22 maart 1946 in Gulpen,
Albert Carstens, geboren op 8 mei 1947 in Meeerssen,
Emma Carstens, geboren op 29 september 1948 in Meerssen,
Henri Carstens, geboren op 25 april 1950 in Spannum, overleden op 9 september 1954 in Spannum,
Johan Carstens, geboren op 9 februari 1952 in Assen,
Helena Carstens, geboren op 20 april 1956 in Spannum,
Christine Carstens, geboren op 6 oktober 1957 in Spannum.


XXVII

Carstens - Boon (1973)       schema 3121

Nicolaas Carstens, geboren op 27 januari 1945 in Bergschenhoek, zoon van Ds. George Frederik August Carstens en Cora van Beek, trouwt op 8 november 1973 in Zaandijk met Cornelia Resiena Boon, geboren op 25 november 1950 in Zaandijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Blaauw - Carstens (1968)       schema 3121

Corine Carstens, geboren op 22 maart 1946 in Gulpen, dochter van Ds. George Frederik August Carstens en Cora van Beek, trouwt op 8 mei 1968 met Hendrik Blaauw, geboren in Groningen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerard Blaauw, geboren op 25 maart 1969 in s-Gravenhage,
Fenna Blaauw, geboren op 19 januari 1972 in s-Gravenhage.

Carstens - Sap (1970)       schema 3121

Gerard Carstens, geboren op 22 maart 1946 in Gulpen, zoon van Ds. George Frederik August Carstens en Cora van Beek, trouwt op 29 september 1970 in Leeuwarden met Froukje Sap, geboren op 10 november 1943 in Leeuwarden, dochter van Hans Sap en Saakje Kooistra,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Laura Carstens, geboren op 18 februari 1973 in Leeuwarden,
Ernst Carstens, geboren op 13 juni 1975 in Leeuwarden.

Carstens - de Ridder (1972)       schema 3121

Ds. Albert Carstens, geboren op 8 mei 1947 in Meerssen, zoon van Ds. George Frederik August Carstens en Cora van Beek, trouwt op 26 februari 1972 in Bergschenhoek met Paulina de Ridder, geboren op 16 april 1947 in Rotterdam, dochter van Cornelis de Ridder en Cornelia van der Sloot,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Femke Cornelia Carstens, geboren op 9 juni 1974 in De Kaag,
Paul Frederik Carstens, geboren op 29 maart 1977 in De Kaag.

Schlikker - Carstens (1971)       schema 3121

Emma Carstens, geboren op 29 september 1948 in Meerssen, dochter van Ds. George Frederik August Carstens en Cora van Beek, trouwt op 8 december 1971 met Marinus Schlikker, geboren op 15 augustus 1948 in Amsterdam, zoon van Bernardus Johannes Schlikker en Harmke Oostindi,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Roosje Schlikker, geboren op 28 maart 1975 in Amsterdam.

van Seggeren - Carstens (1977)       schema 3121

Helena Carstens, geboren op 20 april 1956 in Spannum, dochter van Ds. George Frederik August Carstens en Cora van Beek, trouwt op 5 augustus 1977 met Dirk van Seggeren, geboren op 25 september 1956 in Kollumerzwaag, zoon van Tjeerd van Seggeren en Albertje Hoekstra,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Tjeerd van Seggeren, geboren op 17 oktober 1979 in Kollumerzwaag,
Christine van Seggeren, geboren op 13 juli 1982 in Kollumerzwaag.

Lens - Carstens (1981)       schema 3121

Christine Carstens, geboren op 6 oktober 1957 in Spannum, dochter van Ds. George Frederik August Carstens en Cora van Beek, trouwt op 23 december 1981 in Kollum met Carl Johan Lens, geboren op 7 september 1957 in Raalte, zoon van Carl Theodoor Lens en Johanna Pieternella Alberts,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Carl Theodoor Lens, geboren op 1 juni 1982 in Groningen.


XXVI

Carstens - Hoffman (1954)       schema 3121

Arnoldus Lucas Carstens, geboren op 14 maart 1918 in Ede, zoon van Emma Carolina Meyjes en Nicolaas Theodoris Carstens, trouwt op 29 oktober 1954 in den Haag met Catharina Elsabe Hoffman, geboren op 11 maart 1921 in s-Gravenhage, dochter van Pieter Hoffman en Christina Jacoba Haverschmidt,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Christina Jacoba Carstens, geboren op 29 mei 1957 in s-Gravenhage.

Carstens - van Julsingha (1951)       schema 3121

Mr. Johannes Hermanus Carstens, geboren op 23 december 1919 in s-Gravenhage, zoon van Emma Carolina Meyjes en Nicolaas Theodoris Carstens, trouwt op 9 juni 1951 in Utrecht met Gerardina Johanna van Julsingha, geboren op 26 juli 1927 in Breukelen-Nijenrode, dochter van Eilard Berend Julsingha, notaris en Felicine Jeanne van der Kaay,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 1 april 1952 in den Haag ontbonden door echtscheiding.

Carstens - van Wageningen (1954)       schema 3121

Mr. Johannes Hermanus Carstens, geboren op 23 december 1919 in s-Gravenhage, zoon van Emma Carolina Meyjes en Nicolaas Theodoris Carstens, hertrouwt op 16 augustus 1954 in den Haag met Hermance Christine Wilhelmine van Wageningen, referendaris LNV-ministerie, geboren op 2 mei 1920 in Zeist, dochter van Jacob Gerard van Wageningen en Carolina Augusta Krull,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Marguerite Caroline Hermance Carstens, geboren op 21 december 1955 in s-Gravenhage,
Nicole Henriette Hermance Carstens, geboren op 9 februari 1958 in s-Gravenhage,
Francois Johannes Hermanus Carstens, geboren op 21 november 1959 in Waldniel/Duitsland,
Andre Jacobus Carstens, geboren op 8 juni 1962 in Meppel.


XXVII

Cornelis - Carstens (1982)       schema 3121

Marguerite Caroline Hermance Carstens, geboren op 21 december 1955 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Johannes Hermanus Carstens en Hermance Christine Wilhelmine van Wageningen, trouwt op 26 februari 1982 in den Haag met Mr. Frans Charles Cornelis, geboren op 4 januari 1957 in Rotterdam, zoon van Mr. Jan Charles Cornelis en Mr. Dr. Elizabeth Wilhelmina de Lint,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johannes Charles Cornelis, geboren op 12 december 1984 in Gent.


XXVI

Snoep - Carstens (1954)       schema 3121

Reinau Jacqueline Carstens, geboren op 3 februari 1920 in s-Gravenhage, dochter van Emma Carolina Meyjes en Nicolaas Theodoris Carstens, trouwt op 7 april 1954 in den Haag met Ds. Hugo Snoep, predikant in de Hervormde kerk, geboren op 9 juni 1926 in Utrecht, zoon van Mr. Jozias Snoep en Hendrika Gozewina Havermans,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Constantijn Snoep, geboren op 7 april 1955 in Naarden,
Jacqueline Snoep, geboren op 17 april 1957 in Naarden,
Christiaan Snoep, geboren op 18 september 1959 in Naarden.


XXV

Meyjes - Bruggemann (1925)       schema 3121

Frans Lucas Meyjes, civiel ingenieur T.H. te Delft, geboren op 17 mei 1894 in Gendringen, zoon van Arnoldus Lucas Meyjes en Reinou Jacqueline Wilhelmina Schlimmer, trouwt op 6 juni 1925 in Soerabaja met Maria Bertha Anna Bruggemann, geboren in 1901 in Montevideo, dochter van Enrique Fernado Gottlieb Bruggemann en Estanava Guillermina Lusack,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 23 augustus 1928 in Arnhem ontbonden door echtscheiding.

Meyjes - van Teeseling (1928)       schema 3121

Frans Lucas Meyjes, civiel ingenieur T.H. te Delft, geboren op 17 mei 1894 in Gendringen, zoon van Arnoldus Lucas Meyjes en Reinou Jacqueline Wilhelmina Schlimmer, hertrouwt op 27 maart 1929 met Josina Maria Wilhelmina van Teeseling, geboren op 12 mei 1898 Amsterdam, dochter van Johan Mijndert van Teeseling en Petronella Helena van Uden,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Oostrom Meyjes - Bruinier (1882)       schema 3121

Johannes Willem van Oostrom Meyjes, geboren op 19 augustus 1854 in Leersum, zoon van Johanna Lucretia Geertruida Everwijn en Ds. Frans Meyjes, trouwt op 24 augustus 1882 te Schoenau met Geesiena Maria Bruinier, geboren op 4 oktober 1861 in Amsterdam, dochter van Guillam Jan Hendrik Bruinier en Henrietta Meyjes,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Johanna Lucretia Geertruida van Oostrom Meyjes, geboren op 30 mei 1883 in Hengelo,
Henriette van Oostrom Meyjes, geboren op 4 augustus 1884 in Hengelo,
Frans van Oostrom Meyjes, geboren op 26 maart 1886 in Hengelo,

Johannes Willem van Oostrom Meyjes, overlijdt op 13 februari 1932 in Delden-Stad, 77 jaar oud,
Geesiena Marie Bruinier, overlijdt op 15 december 1934 in Delden-Stad, 73 jaar oud.


XXV

de Winter - Oostrom Meyjes (1905)       schema 3121

Johanna Lucretia Geertruida van Oostrom Meyjes, geboren op 30 mei 1883 in Hengelo, dochter van Johannes Willem van Oostrom Meyjes en Geesiena Maria Bruinier, trouwt op 22 maart 1905 in Deventer met Albertus Johannes Derk de Winter, geboren op 8 januari 1868 in Noordwijk, zoon van Theodorus de Winter en Willemina Bernardina Geertruida van Cornewal,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Lucretia Geertruida van Oostrom Meyjes, overlijdt op 22 februari 1945 in Ambarawa (interneringskamp), 61 jaar oud,
Albertus Johannes Derk de Winter, overlijdt op 31 augustus 1939 in Oegstgeest, 71 jaar oud.

Bisschop - Oostrom Meyjes (1909)       schema 3121

Henriette van Oostrom Meyjes, geboren op 4 augustus 1884 in Hengelo, dochter van Johannes Willem van Oostrom Meyjes en Geesiena Maria Bruinier, trouwt op 22 december 1909 in Deventer met Dirk Bisschop, ingenieur, geboren op 23 oktober 1872 in Delft, zoon van Willem Bisschop, directeur HBS te Delft en Jacoba van Dorsser,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Geesiena Maria Bisschop, geboren op 9 oktober 1910 in Deventer, overleden op 13 november 1918 in Deventer,
Johanna Jacoba Henrietta Bisschop, geboren op 18 november 1914 in Deventer,
Anna Louiza Bisschop, geboren op 31 januari 1920 in Deventer,

Henriette van Oostrom Meyjes, overlijdt op 24 januari 1956 in Baarn, 71 jaar oud,
Dirk Bisschop, overlijdt op 22 januari 1943 in Baarn, 70 jaar oud.


XXVI

Bergstra - Bisschop (1940)       schema 3121

Johanna Jacoba Henrietta Bisschop, geboren op 18 november 1914 in Deventer, dochter van Henriette van Oostrom Meyjes en Dirk Bisschop, trouwt op 11 december 1940 in den Haag met Dr. Tjeerd Aldert Bergstra, conrector lyceum Rotterdam, geboren op 7 juli 1912 in Drachten, zoon van Aldert Tjeerd Bergstra en Jantje Tuininga,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johannes Aldert Bergstra, geboren op 20 juli 1951 in Roterdam.


XXVII

Bergstra - Loots (1982)       schema 3121

Johannes Aldert Bergstra, geboren op 20 juli 1951 in Roterdam, zoon van Johanna Jacoba Henrietta Bisschop en Dr. Tjeerd Aldert Bergstra, trouwt op 12 februari 1982 in Utrecht met Gesiena Marijtje Pauliine Loots, geboren op 29 november 1949 in Hoorn, dochter van Pieter Jan Loots en Johanna Elisabeth Geesink,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Maaike Johanna Bergstra, geboren op 8 augustus 1982 in Utrecht.


XXVI

Hilferink - Bisschop (1947)       schema 3121

Anna Louiza Bisschop, geboren op 31 januari 1920 in Deventer, dochter van Henriette van Oostrom Meyjes en Dirk Bisschop, trouwt op 22 juli 1947 met Ir. Bernard Arnold Hilferink, geboren op 21 mei 1924 in s-Gravenhage, zoon van Bernardus Hilferink en Gertraud Bernhardine Jebink,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Pieter Bernard Dirk Hilferink, geboren op 23 april 1949 in Groenlo,
Henrietta Bertha Hilferink, geboren op 25 september 1953 in s-Gravenhage.


XXVII

Hilferink - Jute (1968)       schema 3121

Pieter Bernard Dirk Hilferink, geboren op 23 april 1949 in Groenlo, zoon van Anna Louiza Bisschop en Ir. Bernard Arnold Hilferink, trouwt op 26 juni 1968 met Maria Johanna Jute, geboren op 28 september 1950 in Makassar, dochter van Mr. Jan Carel Jute en Maria Johanna van Overeem,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Martinus Theodor Arnold Hilferink, geboren op 9 januari 1969 in Rotterdam,

Het huwelijk wordt op 24 september 1971 door echtscheiding ontbonden.

Hilferink - den Ridder (1976)       schema 3121

Pieter Bernard Dirk Hilferink, geboren op 23 april 1949 in Groenlo, zoon van Anna Louiza Bisschop en Ir. Bernard Arnold Hilferink, hertrouwt op 21 november 1976 met Elisabeth Maria den Ridder, geboren op 22 februari 1949 in Rotterdam, dochter van Johannes Lambertus den Ridder en Anna Lang,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Gijzel - Hilferink (1975)       schema 3121

Henrietta Bertha Hilferink, geboren op 25 september 1953 in s-Gravenhage, dochter van Anna Louiza Bisschop en Ir. Bernard Arnold Hilferink, trouwt op 26 juni 1975 in Bussum met Ds. Frans Aernout Gijzel, geboren op 26 maart 1952 in Hilvarenbeek, zoon van Ds. Willem Gerrit Gijzel en Constantia Clara Oeda barones van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Bernard Gijzel, geboren op 17 mei 1981 in Uithuizen,
Anna Oeda Gijzel, geboren op 7 februari 1985 in Uithuizen.


XXV

Oostrom Meyjes - Leignes Bakhoven (1912)       schema 3121

Dr. Frans van van Oostrom Meyjes, scheikundige, geboren op 26 maart 1886 in Hengelo, zoon van Johannes Willem van Oostrom Meyjes en Geesiena Maria Bruinier, trouwt op 7 augustus 1912 met Henriette Geertruide Leignes Bakhoven, geboren op 15 januari 1889 in Deventer, dochter van Dr. Henri Guillaume Antoine Leignes Bakhoven, rector gymnasium en Gesina Anna Christina Willinge,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Gesina Anna Christina van Oostrom Meyjes, geboren op 19 augustus 1913 in Hengelo,
Geesiena Maria van Oostrom Meyjes, geboren op 26 november 1914 in Hengelo,
Henriette Geertrude van Oostrom Meyjes, geboren op 20 september 1917 in Hengelo,
Johannes Willem van Oostrom Meyjes, geboren op 31 augustus 1921 in Hengelo, overleden op 30 juli 1935 in Hengelo,

Dr. Frans van van Oostrom Meyjes, overlijdt op 16 oktober 1975, 89 jaar oud,
Henriette Geertruide Leignes Bakhoven, overlijdt op 20 maart 1967 in Hengelo, 78 jaar oud.


XXVI

Oostrom Meyjes - Steinmetz (1942)       schema 3121

Gesina Anna Christina van Oostrom Meyjes, geboren op 19 augustus 1913 in Hengelo, dochter van Dr. Frans van van Oostrom Meyjes en Henriette Geertruide Leignes Bakhoven, trouwt op 17 augustus 1942 met Robbert Harm Steinmetz, geboren op 25 augustus 1914 in Soerabaja, zoon van Karl Konrad Johannes Ludwig Steinmetz en Harmina Henriette Bok,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Karel Johan Lodewijk Steinmetz, geboren op 7 november 1943 in Hengelo,
Henriette Geertrude Steinmetz, geboren op 7 februari 1945 in Hengelo,
Frans Steinmetz, geboren op 27 maart 1949 in Hengelo,
Harmina Henriette Steinmetz, geboren op 2 maart 1955 in Hengelo.


XXVII

Steinmetz - Krancher (1977)       schema 3121

Frans Steinmetz, geboren op 27 maart 1949 in Hengelo, zoon van Gesina Anna Christina van Oostrom Meyjes en Robbert Harm Steinmetz, trouwt op 23 september 1977 in Voorst met Sylvia Aldegonde Krancher, geboren op 1 december 1949 in Malang/Indi, dochter van Ludwig Adolf Krancher en Henriette Jeanne Klaare,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Pronk - Steinmetz (1982)       schema 3121

Harmina Henriette Steinmetz, geboren op 2 maart 1955 in Hengelo, dochter van Gesina Anna Christina van Oostrom Meyjes en Robbert Harm Steinmetz, trouwt op 19 mei 1982 in Amstelveen met Michiel Alexnader Pronk, geboren op 23 mei 1952 in s-Gravenhage, zoon van Hans Pronk en Agnes Anthonia Maas,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Staargaard - Oostrom Meyjes ( )       schema 3121

Geesiena Maria van Oostrom Meyjes, geboren op 26 november 1914 in Hengelo, dochter van Dr. Frans van van Oostrom Meyjes en Henriette Geertruide Leignes Bakhoven, trouwt met Dr. Johan Arnold Staargaard, geoloog, geboren op 7 maart 1922 in Rangoon, zoon van Johannes Jacobus Staargaard, bankier en Pronica Johanna Romer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Stradmeijer - Oostrom Meyjes (1946)       schema 3121

Henriette Geertrude van Oostrom Meyjes, 20 september 1917 in Hengelo, dochter van Dr. Frans van van Oostrom Meyjes en Henriette Geertruide Leignes Bakhoven, trouwt op 14 januari 1946 in Hengelo met Kees Hendrik Stradmeijer, leraar natuurkkunde, geboren op 29 januari 1920 in Amsterdam, zoon van Johannes Willem Stradmeijer, makelaar en Agatha Petronella van Puijenbroek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Meyjes - Bruinier (1891)       schema 3121

Samuel Joannis Meyjes, geboren op 3 maart 1861 in Winterswijk, zoon van Johanna Lucretia Geertruida Everwijn en Ds. Frans Meyjes, trouwt op 30 juli 1891 in den Haag met Johanna Albertha Bruinier, geboren op 1 september 1866 in Amsterdam, dochter van Adrianus Bruinier, cargadoor en reder en Wijnanda Lucretia Meyjes,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Berend Hendrik Meyjes, geboren in 1859 in Amsterdam,
Lucretia Meyjes, geboren op 18 juli 1892 in Zutphen,
Johanna Meyjes, geboren op 14 maart 1894 in Zutphen,

Samuel Joannis Meyjes, steenfabrikant, overlijdt op 25 februari 1940 in s-Gravenhage, 78 jaar oud,
Johanna Albertha Bruinier, overlijdt op 29 juni 1934 in Zutphen, 67 jaar oud.


XXV

Meyjes - Bruinier (1886)       schema 3121

Jan Berend Hendrik Meyjes, geboren in 1859 in Amsterdam, zoon van Samuel Joannis Meyjes en Johanna Albertha Bruinier, trouwt op 31 augustus 1886 in Rheden met Wijnanda Lucretia Bruinier, geboren in 1860 in Amsterdam, dochter van Adrianus Bruinier en Wijnanda Lucretia Meyjes,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend ,

Wijnanda Lucretia Meyjes, geboren op 20 juli 1889 in Baarn,
Adrianus Meyjes, geboren op 17 augustus 1891 in Baarn,

Jan Berend Hendrik Meyjes overlijdt op 9 april 1896 in Baarn, 36 of 37 jaar oud,
Wijnanda Lucretia Bruinier, overlijdt op 26 februari 1897 in Baarn, 36 of 37 jaar oud.


XXVI

Meyjes - Limborgh-Meijer (1918)       schema 3121

Adrianus Meyjes, geboren op 17 augustus 1891 in Baarn, zoon van Jan Berend Hendrik Meyjes en Wijnanda Lucretia Bruinier, trouwt op 18 maart 1918 te Groningen met Martha Anna Helena Limborgh-Meijer, geboren in 1898 in Groningen, dochter van Hendrik Johannes Limborgh-Meijer en Sietsia Hinderika Nanninga,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Hollert - Meyjes (1913)       schema 3121

Lucretia Meyjes, geboren op 18 juli 1892 in Zutphen, dochter van Samuel Joannis Meyjes en Johanna Albertha Bruinier, trouwt op 29 april 1913 in Zutphen met Cornelius Laurentius Hollert, luitenant-kolonel buitendient, geboren op 4 december 1895 in Kralingen, zoon van Johannes Laurentius Hollert en Hermina Johanna Meenhorst,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johannes Laurentius Hollert, geboren op 4 mei 1914 in Zutphen,

Het huwelijk wordt op 16 april 1930 in Utrecht ontbonden door echtscheiding,

Lucretia Meyjes overlijdt op 3 januari 1977 in Velp, 84 jaar oud,
Cornelius Laurentius Hollert, overlijdt op 30 januari 1953 in Breda, 57 jaar oud.


XXVI

Hollert - Avelingh (1943)       schema 3121

Johannes Laurentius Hollert, geboren op 4 mei 1914 in Zutphen, zoon van Lucretia Meyjes en Cornelius Laurentius Hollert, trouwt op 26 juli 1943 met Juliana Antoinetta Gerardina Avelingh, geboren op 29 januari 1916 in Malang, dochter van Johannes Willem Urselinus Avelingh en Maria Johanna Christina Reyers,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelius Laurentius Hollert, geboren op 25 maart 1946 in Velp,
Lucas Hollert, geboren op 22 mei 1947 in Velp,
Maria Johanna Christina Hollert, geboren op 1 april 1950 in Velp,

Johannes Laurentius Hollert is drager van de Bronzen Leeuw, ridder in de Kroonorde van Belgie, brigade-generaal Huzaren buitendienst


XXVII

Hollert - Landman (1973)       schema 3121

Lucas Hollert, geboren op 22 mei 1947 in Velp, zoon van Johannes Laurentius Hollert en Juliana Antoinetta Gerardina Avelingh, trouwt 14 december 1973 in den Haag met Godelieve Emma Maria Landman, geboren op 6 augustus 1942 in Voorburg, dochter van Johannes Petrus Jacobus Landman en Maria Josepha Isabella Harrewijn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Haro Laurentius Hollert, geboren op 16 maart 1975 in Johannesburg,
Vivi Isabella Hollert, geboren op 31 maart 1979 in Johannesburg.

Rose - Hollert (1981)       schema 3121

Maria Johanna Christina Hollert, geboren op 1 april 1950 in Velp, dochter van Johannes Laurentius Hollert en Juliana Antoinetta Gerardina Avelingh, trouwt op 26 juni 1981 in Amersfoort met James Anthony Nathan Rose, astronoom, geboren op 16 augustus 1951 in Laconia (USA), zoon van Simon Rose en Marian Henrietta Heineman, natuurkundige,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Gina Margaretha Rose, geboren op 10 juni 1963 in Honolulu.


XXV

Wilbrenninck - Meyjes (1931)       schema 3121

Johanna Meyjes, geboren op 14 maart 1894 in Zutphen, dochter van Samuel Joannis Meyjes en Johanna Albertha Bruinier, trouwt op 14 april 1931 te Zutphen met Mr. Haro Wilbrenninck, griffier kantongerecht Heerenveen, geboren op 15 januari 1896 in Voorst, zoon van Carel Hendrik Wilbrenninck en Adamina Geertruida Agnes Gravestein van Heijst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Meyjes overlijdt op 11 maart 1958 in Rheden, 63 jaar oud,
Mr. Haro Wilbrenninck, overlijdt op 2 februari 1977 in Oosterbeek, 81 jaar oud.


XXIV

Hesselink van Suchtelen - Meyjes (1883)       schema 3121

Cornelia Sophia Meyjes, geboren op 7 september 1862 in Winterswijk, dochter van Johanna Lucretia Geertruida Everwijn en Ds. Frans Meyjes, trouwt op 1 juni 1883 in Groenlo met Herman Francois Hesselink van Suchtelen, geboren op 11 oktober 1852 in Gorsel, zoon van Gerrit Hesselink en Helena Maria van Suchtelen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Frans Herman van Hesselink van Suchtelen, geboren op 23 juni 1884 in Groenlo,
Herman Hesselink van Suchtelen, geboren op 20 november 1886 in Groenlo, overleden op 29 juli 1913 in Ober-Cassel,

Cornelia Sophia Meyjes, overlijdt op 28 januari 1914 in Wageningen,
Herman Francois Hesselink van Suchtelen, burgemeester van Groenlo; advocaat; afgevaardigde voor de liberalen in district Doetinchem in de Tweede Kamer; in 1899 burgemeester van Wageningen voor ruim 23 jaar, overlijdt op 10 mei 1934 in Wageningen, 81 jaar oud.


XXV

Hesselink van Suchtelen - Meier (1930)       schema 3121

Frans Herman van Hesselink van Suchtelen, geboren op 23 juni 1884 in Groenlo, zoon van Cornelia Sophia Meyjes en Herman Francois Hesselink van Suchtelen, trouwt op 30 juli 1930 in Einbeck met Ingeborg Margaretha Meier, geboren op 1 januari 1903 in Berlijn-Wilmersdorf, zoon van Wilhelm Gustav Rudolph Hermann Ludwig Meier, overste-luitenant van de veldartillerie en Marie Luise Schneider,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Frans Herman van Hesselink van Suchtelen overlijdt in juni 1937 in Apeldoorn, 52 of 53 jaar oud,
Ingeborg Margaretha Meier overlijdt op 26 augustus 1967 in s-Gravenhage, 64 jaar oud.


XXIV

Schuuring - Meyjes (1889)       schema 3121

Machtilda Catharina Meyjes, geboren op 4 september 1867 in Winterswijk, dochter van Johanna Lucretia Geertruida Everwijn en Ds. Frans Meyjes, trouwt omstreeks 1889 met Jan Dirk Gerhard Schuuring, geboren op 4 september 1860 in Ruurlo, zoon van Hendrik Pieter Schuuring en Willemina Reerink,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Willemina Schuuring, geboren op 11 maart 1890 in Groenlo, overleden op 23 december 1972 in Apeldoorn,
Lucretia Catharina Schuuring, geboren op 23 juni 1891 in Groenlo,
Anna Elisabeth Schuuring, geboren op 11 september 1892 in Groenlo, overleden op 13 maart 1980 in s-Gravenhage,
Cornelia Maria Schuuring, geboren op 24 oktober 1898 in s-Gravenhage, overleden in s-Gravenhage,

Machtilda Catharina Meyjes overlijdt op 23 april 1941 in s-Gravenhage, 73 jaar oud,
Jan Dirk Gerhard Schuuring, ridder Orde Ned. Leeuw, ontvanger der domeinen, overlijdt op 8 november 1933 in s-Gravenhage, 73 jaar oud.


XXV

Goedhart - Schuuring (1915)       schema 3121

Lucretia Catharina Schuuring, geboren op 23 juni 1891 in Groenlo, dochter van Machtilda Catharina Meyjes en Jan Dirk Gerhard Schuuring, trouwt op 25 februari 1915 in den Haag met Cornelis Goedhart, huisarts, geboren op 21 november 1874 in Hellevoetsluis, zoon van Marten Goedhart en Anna Adriana Samson,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jan Dirk Gerhard Goedhart, geboren op 24 juni 1917 in s-Gravenhage,

Lucretia Catharina Schuuring overlijdt op 18 april 1981 in s-Gravenhage, 89 jaar oud,
Cornelis Goedhart overlijdt op 24 maart 1956 in s-Gravenhage, 81 jaar oud.


XXVI

Goedhart - Sauer (1943)       schema 3121

Jan Dirk Gerhard Goedhart, geboren op 24 juni 1917 in s-Gravenhage, zoon van Lucretia Catharina Schuuring en Cornelis Goedhart, trouwt op 20 februari 1943 in den Haag met Thea Sauer, geboren op 12 september 1918 in Voorburg, dochter van Adriaan Willem Sauer en Theresia Theodora Salters,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Theresia Lucretia Goedhart, geboren op 18 maart 1944 in Vught,
Patricia Goedhart, geboren op 3 oktober 1946 in Vught,
Marina Adriana Cornelia Goedhart, geboren op 20 juli 1949 in Vught,
Diana Wilhelmina Goedhart, geboren op 10 april 1955 in Vught.


XXVII

van Dijk - Goedhart (1968)       schema 3121

Theresia Lucretia Goedhart, geboren op 18 maart 1944 in Vught, dochter van Jan Dirk Gerhard Goedhart en Thea Sauer, trouwt op 14 september 1968 in Vught met Tjaard Lambert Herman van Dijk, geboren op 27 maart 1943 in Heemstede, zoon van Mr. Gerardus Cornelis van Dijk en Dr. Arnolda Oort,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Patrick Michiel van Dijk, geboren op 23 april 1972 in Amsterdam,
Peter Paul van Dijk, geboren op 25 november 1973 in Amsterdam.

Spiekerman - Goedhart (1972)       schema 3121

Patricia Goedhart, geboren op 3 oktober 1946 in Vught, dochter van Jan Dirk Gerhard Goedhart en Thea Sauer, trouwt op 19 augustus 1972 in Vught met Antonius Bartholomeus Maria Spiekerman, geboren op 18 augustus 1943 in Amsterdam, zoon van Antonius Henrikus Maria Spiekerman en Carolina Alida Maria Griffioen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Robert Jan Bart Spiekerman, geboren op 31 mei 1974 in Amstelveen,
Jeanine Elsbeth Spiekerman, geboren op 3 december 1977 in Amstelveen.

Nicod - Goedhart (1981)       schema 3121

Marina Goedhart, geboren op 20 juli 1949 in Vught, dochter van Jan Dirk Gerhard Goedhart en Thea Sauer, trouwt op 19 september 1981 in Sydney met Anthony John Nicod, geboren op 13 november 1952 in New Castle (Australi), zoon van Aubrey Louis Nicod en Beryl Eileen Graham,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bierenbroodspot - Goedhart (1979)       schema 3121

Diana Wilhelmina Goedhart, geboren op 10 april 1955 in Vught, dochter van Jan Dirk Gerhard Goedhart en Thea Sauer, trouwt op 1 december 1979 met Gerrit Claes George Marie Bierenbroodspot, geboren op 2 februari 1954 in s-Hertogenbosch, zoon van Willem Bierenbroodspot en Sophie Sodonie Marie van Zinnicq Bergman
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Vollgraff - Meyjes (1895)       schema 3121

Johanna Lucretia Geertruida Meyjes, geboren op 4 september 1867 in Winterswijk, dochter van Johanna Lucretia Geertruida Everwijn en Ds. Frans Meyjes, trouwt op 19 maart 1895 met Anthonie Vollgraff, bankier, geboren op 30 januari 1853 in s-Gravenhage, zoon van Dr. Carl Wilhelm Vollgraff en Susanna Philipsina Kist,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Carl Wilhelm Vollgraff, geboren op 19 januari 1898 in s-Gravenhage,
Frans Vollgraff, geboren op 31 januari 1900 in s-Gravenhage, overleden op 2 juni 1983 in s-Gravenhage,
Susanne Philippine Vollgraff, geboren op 26 augustus 1903 in s-Gravenhage, overleden op 2 maart 1976 in s-Gravenhage,

Johanna Lucretia Geertruida Meyjes overlijdt op 29 januari 1942 in s-Gravenhage, 74 jaar oud,
Anthonie Vollgraff, overlijdt op 24 november 1907 in s-Gravenhage, 54 jaar oud.


XXV

Vollgraff - van Duinen (1936)       schema 3121

Carl Wilhelm Vollgraff, geboren op 19 januari 1898 in s-Gravenhage, dochter van Johanna Lucretia Geertruida Meyjes en Anthonie Vollgraff, trouwt op 11 maart 1936 in Amsterdam met Maria Catharina van Duinen, geboren op 2 februari 1892 in Amsterdam, dochter van Pieter van Duinen, leraar en Anna Adelheid Jochim,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Carl Wilhelm Vollgraff overlijdt op 8 januari 1941 in Haarlem, 42 jaar oud,
Maria Catharina van Duinen overlijdt op 15 februari 1980 in Haarlem, 88 jaar oud.


XXIII

van Doorninck - Everwijn (1851)       schema 3121

Maria Antonia Everwijn, geboren op 20 december 1824 in Voorthuizen, dochter van Anna Elisabeth van der Wijnpersse en Ds. Arnoldus Lucas Everwijn, trouwt op 8 mei 1851 in Arnhem met Mr. Martinus van Doorninck, geboren op 27 januari 1810 in Deventer, zoon van Mr. Adam van Doorninck en Christina Cost,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adam van Doorninck, geboren op 10 mei 1852 in Deventer,
Elizabeth van Doorninck, geboren in 1854 in Deventer,

Mr. Martinus van Doorninck, rechter, overlijdt op 4 mei 1857 in Deventer, 47 jaar oud.

Loghem - Everwijn (1861)       schema 3121

Maria Antonia Everwijn, geboren op 20 december 1824 in Voorthuizen, dochter van Anna Elisabeth van der Wijnpersse en Ds. Arnoldus Lucas Everwijn, hertrouwt op 9 augustus 1861 in Deventer met Mr. Dr. Hendrik van Loghem, geboren op 7 mei 1808 in Deventer, zoon van Hendrik Loghem, weduwenaar van Catharina Christina van Delden,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Catharina Christina van Loghem, geboren in 1864 in Deventer,

Maria Antonia Everwijn, overlijdt op 18 januari 1906 in Arnhem, oud 81 jaar,
Mr. Dr. Hendrik van Loghem, rechter/wethouder, overlijdt op 8 december 1881 in Deventer, 73 jaar oud.


XXIV

van Doorninck - Tijdeman (1878)       schema 3121

Dr. Adam van Doorninck, geboren op 10 mei 1852 in Deventer, zoon van Maria Antonia Everwijn en Mr. Martinus van Doorninck, trouwt op 4 juli 1878 in Amsterdam met Anna Maria Tijdeman, geboren op 21 december 1851 in Amsterdam, dochter van Mr. Johan Willem Tijdeman en Anna Maria Berkhout,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Maria van Doorninck, geboren op 6 juli 1879 in Deventer,
Catharina Christina van Doorninck, geboren in 1882 in Deventer,
Martinus van Doorninck, geboren in 1885 in Deventer,

Dr. Adam Doorninck is leraar gymnasium.

van Doorninck - Kornelissen (1891)       schema 3121

Dr. Adam Doorninck, geboren op 10 mei 1852 in Deventer, zoon van Maria Antonia Everwijn en Mr. Martinus van Doorninck, hertrouwt op 8 april 1891 in Deventer met Theodora Maria Hillegonda Kornelissen, geboren in 1863 in Bengkaijang (Borneo), dochter van Majoor Nicolaas Hendricus Kornelissen en Hendrika Benit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Dr. Adam Doorninck is leraar gymnasium.


XXV

van Lben Sels - van Doornick (1903)       schema 3121

Maurits Jacob van Lben Sels, geboren op 1 mei 1876, zoon van Alexander Dirk Peter Valentijn van Lben Sels en Jkvr.Henriette Jacoba Andringa de Kempenaer trouwt op 28 mei 1902 in Deventer met Anna Maria van Doorninck, geboren op 6 juli 1879 in Deventer, dochter van Dr. Adam van Doorninck en Anna Maria Tijdeman,
Van Maurits Jacob van Lben Sels en Anna Maria van Doorninck zijn drie kinderen bekend.

Anna Maria van Lben Sels, geboren op 17 april 1903 in Assen en op 15 juli 1933 in Makasser (Nederlands Oostindi) overleden,
Tjaard Maurits Adam van Lben Sels, geboren op 5 mei 1905 in Assen,
Henriette Jacoba van Lben Sels, geboren op 16 juli 1915 in Nijmegen,

Anna Maria van Doorninck overlijdt op 1 maart 1959 in Ermelo, 79 jaar oud,
Maurits Jacob van Lben Sels overlijdt op 4 oktober 1944 in Velp, 68 jaar oud.


XXVI

Pfeiffer - van Lben Sels (1930)       schema 3121

Anna Maria van Lben Sels, geboren op 17 april 1903 in Assen, dochter van Maurits Jacob van Lben Sels en Anna Maria van Doorninck trouwt op 2 september 1930 in de Steeg met Ir. Kaspar Kurt Pfeiffer, geboren op 9 maart 1904 in Mols (Zwitserland), zoon van Albert Pfeiffer en Bertha Selma Girtanner,
Van Anna Maria van Lben Sels en Kaspar Kurt Pfeiffer zijn geen kinderen bekend,

Anna Maria van Lben Sels, overlijdt op 15 juli 1933 in Makasser (Nederlands Oostindi), 30 jaar oud.

van Lben Sels - Wurfbain (1930)       schema 3121

Tjaard Maurits Adam van Lben Sels, geboren op 5 mei 1905, zoon van Maurits Jacob van Lben Sels en Anna Maria van Doorninck trouwt omstreeks 1930 met Mariette Caroline Wurfbain, geboren op 16 augustus 1908 in Arnhem,
Van Tjaard Maurits Adam van Loben Sels en Mariette Caroline Wurfbain zijn drie kinderen bekend.

Alexander Dirk Peter Valentijn van Lben Sels, geboren op 15 oktober 1930 in Medan (Nederlands Oostindie),
Elisabeth Catharina van Lben Sels, geboren op 13 april 1933 in Medan (Nederlands Oostindie),
Henriette Maria van Lben Sels, geboren op 14 november 1948 in Velp,


XXVII

van Lben Sels - Proost (1958)       schema 3121

Mr.Alexander Dirk Peter Valentijn van Lben Sels, geboren op 15 oktober 1930, zoon van Tjaard Maurits Adam van Lben Sels en Mariette Caroline Wurfbain trouwt omstreeks 1958 met Anna Cornelia Proost, geboren op 7 mei 1930 in Rotterdam, dochter van Dr. Karel Frederik Proost en Dr. Johanna Cornelia Thoden van Velzen,

Van Alexander Dirk Peter Valentijn van Lben en Anna Cornelia Proost zijn drie kinderen bekend.

Tjaard Maurits Alexander van Lben Sels, geboren op 12 juli 1958 in Amsterdam,
Johannes Karel van Lben Sels, geboren op 5 mei 1960 in Amsterdam,
Joost Paul van Lben Sels, geboren op 10 november 1961 in Amsterdam.

Binsbergen - van Lben Sels       schema 3121

Elisabeth Catharina van Lben Sels, geboren op 13 april 1933, dochter van Tjaard Maurits Adam van Lben Sels en Mariette Caroline Wurfbain trouwt met Frederik Lambertus Binsbergen, geboren op 4 december 1933 in Makasser (Nederlands Oostindi), zoon van Pieter Adriaan Binsbergen en Johanna Albertine Colenbrander,

Van Elisabeth Catharina van Lben Sels en Frederik Lambertus Binsbergen zijn twee kinderen bekend,

Antoinette Pauline Binsbergen,
Mariette Caroline Binsbergen.


XXVI

Blanson Henkemans - van Lben Sels (1946)       schema 3121

Henriette Jacoba van Lben Sels, geboren op 16 juli 1915 in Nijmegen, dochter van Maurits Jacob van Lben Sels en Anna Maria van Doorninck trouwt op 25 januari 1946 in den Haag met Ds. Abraham Blanson Henkemans, geboren op 22 februari 1895 in Wolvega, zoon van Ds. Leendert Jacobus Blanson Henkemans en Maria Christina Moeton, weduwnaar van Emma Cornelia Erica Gierse,
Van Henriette Jacoba van Lben Sels en Abraham Blanson Henkemans is n kind bekend,

Leendert Jacobus Blanson Henkemans, geboren op 29 december 1921, overleden op 15 oktober 1945,

Ds. Abraham Blanson Henkemans, overlijdt op 25 juli 1964 in Velp, 69 jaar oud.


XXV

de Wolf - van Doorninck (1906)       schema 3121

Catharina Christina van Doorninck, geboren in 1882 in Deventer, dochter van Dr. Adam van Doorninck en Anna Maria Tijdeman trouwt op 22 december 1906 in Deventer met Pieter Marie de Wolf, geboren in 1881 in Gouda, zoon van Antonius Lodewijk de Wolf en Maria Johanna Margaretha Monteijn,
Van Catharina Christina van Doorninck en Pieter Marie de Wolf is n kind bekend,

Anton Lodewijk de Wolf, geboren in 1910 en op 2 september 1933 in Wassenaar overleden.

van Doorninck - Cost Budde (1907)       schema 3121

Martinus van Doorninck, geboren in 1885 in Deventer, zoon van Dr. Adam van Doorninck en Anna Maria Tijdeman trouwt met de handschoen op 21 februari 1907 in Deventer met Elisabeth Aletta Cost Budde, geboren in 1886 in Deventer, dochter van Albertus Jacobus Cost Budde en Petronella Jacoba Johanna de Louter,
Van Martinus van Doorninck en Elisabeth Aletta Cost Budde zijn geen kinderen kind bekend.


XXIV

Boreel de Mauregnault - van Doorninck (1875)       schema 3121

Elizabeth van Doorninck, geboren in 1854 in Deventer, dochter van Maria Antonia Everwijn en Mr. Martinus van Doorninck, trouwt op 14 oktober 1875 in Deventer met Jhr. Alexander Julius Boreel de Mauregnault, geboren op 13 november 1842 in Oldenzaal, zoon van Jhr. Jacobus Johannes Boreel de Mauregnault en Hendrika Johanna Zweers,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Johan Anthonij Boreel de Mauregnault, geboren in 1878,

Elizabeth van Doorninck overlijdt op 26 december 1881 in Deventer, 26 of 27 jaar oud,
Jhr. Alexander Julius Boreel de Mauregnault, 1e luitenant, overlijdt op 13 januari 1885 in Lochem, 42 jaar oud.

Wikipedia: Boreel


XXV

Boreel de Mauregnault - van Meurs (1904)       schema 3121

Jhr. Johan Anthonij Boreel de Mauregnault, geboren in 1878, zoon van Elizabeth van Doorninck en Jhr. Alexander Julius Boreel de Mauregnault, trouwt op 7 januari 1904 in Voorburg met Marie van Meurs, geboren in 1877 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, dochter van Cornelis van Meurs en Walmoet Pieters Duijm,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Elisabeth Boreel de Mauregnault, geboren in 1905 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 31 december 1909 te Warmond.

Boreel de Mauregnault - Ziegler (1911)       schema 3121

Jhr. Johan Anthonij Boreel de Mauregnault, geboren in 1878, zoon van Elizabeth van Doorninck en Jhr. Alexander Julius Boreel de Mauregnault, hertrouwt op 7 maart 1911 in Alphen (ZH) met Emilia Ziegler, geboren in 1885, dochter van Joseph Ziegler,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Johan Anthonij Boreel de Mauregnault overlijdt op 31 januari 1950 in Utrecht, 71 of 72 jaar oud.


XXVI

Onderwater - Boreel de Mauregnault (1926)       schema 3121

Jkvr. Elisabeth Boreel de Mauregnault, geboren in 1905 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Johan Anthonij Boreel de Mauregnault en Marie van Meurs, trouwt op 18 mei 1926 in Harmelen met Mattheus Simon Onderwater, geboren in 1899 in Nieuwkoop, zoon van Hugo Boudewijn Onderwater en Jannetje van Veen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Meijer - Loghem (1890)       schema 3121

Catharina Christina van Loghem, geboren in 1864 in Deventer, dochter van Maria Antonia Everwijn en Mr. Dr. Hendrik van Loghem, trouwt op 16 april 1890 in Deventer met Jan Emilius Meijer, geboren in 1853 in Breda, zoon van Francois Adrien Meijer en Frederica Christophelina Emila van de Wall,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Catharina Christina van Loghem, overlijdt op 12 juli 1929 in s Gravenhage, 64 of 65 jaar oud,
Jan Emilius Meijer, overlijdt op 4 mei 1910 in Scheveningen, 56 of 57 jaar oud.


XXIII

Everwijn - Michel ( )       schema 3121

Dionijsius Everwijn, geboren in 1833 in Barneveld, zoon van Anna Elisabeth van der Wijnpersse en Ds. Arnoldus Lucas Everwijn, trouwt met Augustina Wendelina Michel, geboren in 1839 in s-Gravenhage, dochter van Johannes Jacobus Michel en Petronella Smit,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Augustina Wendelina Michel, overlijdt op 22 september 1876 in Brummen, 36 of 37 jaar oud.

Everwijn - Schekman (1891)       schema 3121

Dionijsius Everwijn, geboren in 1833 in Barneveld, zoon van Anna Elisabeth van der Wijnpersse en Ds. Arnoldus Lucas Everwijn, hertrouwt omstreeks 1891 met Catharina Johanna Schekman, geboren in 1855 in Warnsveld, dochter van Fredrik Schekman en Willemina Snellink,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Dionijsius Catharinus Everwijn, geboren in 1892 in s-Gravenhage,
Maria Antonia Everwijn, geboren in 1895 in s-Gravenhage,

Dionijsius Everwijn, overlijdt op 23 juli 1898 in Brummen, 64 of 65 jaar oud,
Catharina Johanna Schekman, overlijdt op 27 augustus 1917 in Brummen, 61 of 62 jaar oud.


XXIV

Everwijn - Modderman ( )       schema 3121

Dionijsius Catharinus Everwijn, geboren in 1892 in s-Gravenhage, zoon van Dionijsius Everwijn en Catharina Johanna Schekman, trouwt met Willemina Frederika Modderman, geboren in 1902 in Arnhem, dochter van Berend Hendrik Modderman en Sjoerdina Johanna Gratama,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

IJbes - Everwijn ( )       schema 3121

Maria Antonia Everwijn, geboren in 1895 in s-Gravenhage, dochter van Dionijsius Everwijn en Catharina Johanna Schekman, trouwt met Matthias Simon Adrianus IJbes, geboren in 1898 in Arnhem, zoon van Matthias IJbes en Adriana Maria van der Chijs
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Matthias Simon Adrianus IJbes, is advocaat.


XXIII

Everwijn - Hoijtema (1868)       schema 3121

Jacobus Gijsbertus Everwijn, geboren in 1837 in Barneveld, zoon van Anna Elisabeth van der Wijnpersse en Ds. Arnoldus Lucas Everwijn, trouwt op 30 juli 1868 in Baarn met Marij van Hoijtema, geboren in 1848 in Culemborg, dochter van Aleid Johan van Hoijtema en Louisa Amelia de Jongh,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacobus Gijsbertus Everwijn, overlijdt op 4 oktober 1896 in Arnhem, 58 of 59 jaar oud,
Marij van Hoijtema, overlijdt op 12 december 1933 in Arnhem, 84 of 85 jaar oud.


XX

Bruyningh - Heshuysen (1760)       schema 3121

Anthony Bruyningh, geboren op 13 juni 1730 in Amsterdam, zoon van Michiel Bruyningh en Geertruij van Bijland trouwt omstreeks 1760 met Catharina Heshuysen, geboren in 1735,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Anthony Bruyningh, gedoopt op 16 januari 1761 in Amsterdam (Nieuweziijdskapel),
Catharina Francina Bruyningh, geboren op 29 november 1763 in Oudekerk,
Louise Helena Bruyningh, geboren in 1764 en op 7 juli 1824 in Abcoude-Baambrugge overleden,
Geertruid Bruyningh, gedoopt op 25 oktober 1765 in Amsterdam (Nieuweziijdskapel) en in 1835 overleden,
Andries Bruyningh, gedoopt op 25 januari 1767 in Amsterdam (Zuiderkerk) en op 27 november 1769 in Amsterdam begraven,
Anna Elisabeth Bruyningh, gedoopt op 10 juli 1768 in Amsterdam (Zuiderkerk) en op 3 oktober 1771 in Amsterdam begraven,
Maria Bruyningh, gedoopt op 28 oktober 1770 in Amsterdam (Zuiderkerk) en in 1794 overleden,
Andries Bruyningh, gedoopt op 10 mei 1772 in Amsterdam (Zuiderkerk)en op 4 juni 1772 in Amsterdam begraven,

Anthony Bruyningh, overlijdt eind juli 1786 en is begraven op 3 augustus 1786 in Amsterdam, 56 jaar oud,
Catharina Heshuysen, overlijdt in januari 1782 en is begraven op 31 januari 1782 in Amsterdam.


XXI

Hooft - Bruyningh (1789)       schema 3121

Catharina Francina Bruyningh, geboren op 29 november 1763 in Oudekerk, dochter van Anthony Bruyningh en Catharina Heshuysen trouwt omstreeks 1789 met Gerrit Hooft, geboren op 6 januari 1745 in Amsterdam, zoon van Gerrit Danielsz. Hooft en Maria Johanna van der Dussen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerrit Hooft, geboren op 10 april 1790, gedoopt op 30 april 1790 in Amsterdam (Oude Kerk),
Catharina Agnes Maria Hooft, geboren op 31 mei 1792,

Catharina Francina Bruyningh, overlijdt op 19 januari 1819 in Amsterdam, 55 jaar oud,
Gerrit Hooft, overlijdt op 29 maart 1815 in Amsterdam, 70 jaar oud.

Wikipedia: Hooft


XXII

Heshuysen - Hooft (1826)       schema 3121

Catharina Agnes Maria Hooft, geboren op 31 mei 1792, dochter van Catharina Francina Bruyningh en Gerrit Hooft trouwt op 7 juni 1826 in Amsterdam met Adolf Jan Heshuysen, geboren op 28 februari 1774 in Amsterdam, zoon van Frans Jacob Heshuysen en Maria Jacoba Backer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Gerrit Heshuysen, geboren op 28 april 1827 in Amsterdam,

Catharina Agnes Maria Hooft, overlijdt op 10 juni 1850 in Santpoort (gem. Velsen), 58 jaar oud.


XXIII

Heshuysen - Gerlings (1856)       schema 3121

Mr. Gerrit Heshuysen, geboren op 28 april 1827 in Amsterdam, zoon van Catharina Agnes Maria Hooft en Adolf Jan Heshuysen trouwt op 31 oktober 1856 in Haarlem met Emilie Jeanne Helene Gerlings, geboren op 10 juli 1830 in Haarlem, dochter van Herman Jacob Gerlings en Henriette Marie Scholting,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Henriette Maria Heshuysen, geboren op 30 oktober 1857 in Haarlem,
Catharina Agnes Maria Heshuysen, geboren op 23 april 1860 in Haarlem,
Adolf Jan Heshuysen, geboren op 14 augustus 1862 in Haarlem,
Herman Jacques Heshuysen, geboren op 24 december 1867 in Haarlem en op 25 februari 1921 in Chambery overleden,

Mr. Gerrit Heshuysen, wethouder, overlijdt op 13 maart 1890 in Haarlem, 62 jaar oud,
Emilie Jeanne Helene Gerlings, overlijdt op 23 mei 1901 in Haarlem, 70 jaar oud.


XXIV

Fontein - Heshuysen (1882)       schema 3121

Henriette Maria Heshuysen, geboren op 30 oktober 1857 in Haarlem, dochter van Mr. Gerrit Heshuysen en Emilie Jeanne Helene Gerlings trouwt op 5 oktober 1882 in Haarlem met Jan Adriaan Fontein, geboren op 24 februari 1859 in Harlingen, zoon van Jan Freerk Fontein en Adriana Sophia de Vree,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Henriette Maria Heshuysen, overlijdt op 18 april 1913 in Apeldoorn, 55 jaar oud,
Jan Adriaan Fontein, overlijdt op 29 maart 1941 in Haarlem, 82 jaar oud.

van der Duyn - Heshuysen (1887)       schema 3121

Catharina Agnes Maria Heshuysen, geboren op 23 april 1860 in Haarlem, dochter van Mr. Gerrit Heshuysen en Emilie Jeanne Helene Gerlings trouwt op 1 september 1887 in Haarlem met Adam Francois Maximiliaan graaf van der Duyn, geboren op 25 augustus 1847 in Breda, zoon van Guillaume graaf van der Duyn en Maria Anna de Beyer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Guillaume Francois Maximiliaan graaf van der Duyn, geboren op 28 augustus 1888 in s-Hertogenbosch,
Anna Francoise Agnes gravin van der Duyn, geboren op 1 april 1893 in s-Gravenhage,

Catharina Agnes Maria Heshuysen, overlijdt op 11 februari 1917 in Vaud (Zwitserland), 56 jaar oud,
Adam Francois Maximiliaan graaf van der Duyn, overlijdt op 13 januari 1911 in s-Gravenhage, 63 jaar oud.

Wikipedia: van der Duyn


XXV

van der Duyn - Heemskerk (1922)       schema 3121

Guillaume Francois Maximiliaan graaf van der Duyn, geboren op 28 augustus 1888 in s-Hertogenbosch, zoon van Catharina Agnes Maria Heshuysen en Adam Francois Maximiliaan graaf van der Duyn trouwt op 5 januari 1922 met Hermina Jacoba Heemskerk, geboren op 2 september 1884 in Warmond, dochter van Jacobus Heemskerk en Hermina Engelina Plas,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in 1935,

Hermina Jacoba Heemskerk, overlijdt op 26 december 1968 in s-Gravenhage, 84 jaar oud.

Wikipedia: van der Duyn

van der Duyn - int Veld (1940)       schema 3121

Guillaume Francois Maximiliaan graaf van der Duyn, geboren op 28 augustus 1888 in s-Hertogenbosch, zoon van Catharina Agnes Maria Heshuysen en Adam Francois Maximiliaan graaf van der Duyn hertrouwt op 4 september 1940 in Amsterdam met Aaltje Maria in t Veld, geboren op 14 augustus 1905 in Dubbeldam, dochter van Cornelis in t Veld en Grietje Kraak,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Guillaume Francois Maximiliaan graaf van der Duyn, overlijdt op 15 februari 1947 in Voorburg, 58 jaar oud,
Aaltje Maria in t Veld, overlijdt op 24 september 1988 in s-Gravenhage, 83 jaar oud.

Wikipedia: van der Duyn

Wittert van Hoogland - van der Duyn (1918)       schema 3121

Anna Francoise Agnes gravin van der Duyn, geboren op 1 april 1893 in s-Gravenhage, dochter van Catharina Agnes Maria Heshuysen en Adam Francois Maximiliaan graaf van der Duyn trouwt op 10 oktober 1918 met Jhr. Adriaan Frederik Joseph Hubert Wittert van Hoogland, geboren op 16 januari 1878 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Frederik Adriaan Petrus baron Wittert van Hoogland en Augusta Carolina Maria Huberta van Beerenbroek,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Francoise Agnes gravin van der Duyn overlijdt op 7 januari 1969 in Wenen, 75 jaar oud,
Jhr. Adriaan Frederik Joseph Hubert Wittert van Hoogland overlijdt op 10 januari 1967 in Wenen, 88 jaar oud.


XXIV

Heshuysen - de Josselin de Jong (1888)       schema 3121

Mr. Adolf Jan Heshuysen, geboren op 14 juni 1862 in Haarlem, zoon van Mr. Gerrit Heshuysen en Emilie Jeanne Helene Gerlings trouwt op 11 oktober 1888 in Zutphen met Catharina Christina de Josselin de Jong, geboren op 15 januari 1866 in Zutphen, dochter van Gerard Willem Josselin de Jong, notaris en Maria Elisabeth van Loghem,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Gerrit Heshuysen, geboren op 3 september 1889 in Haarlem,

Mr. Adolf Jan Heshuysen, overlijdt op 5 juni 1901 in Aix-les-Bains (dep. Savoie), 38 jaar oud.


XXV

Heshuysen - Schout Velthuys (1920)       schema 3121

Gerrit Heshuysen, geboren op 3 september 1889 in Haarlem, zoon van Mr. Adolf Jan Heshuysen en Catharina Christina de Josselin de Jong trouwt op 10 mei 1920 in Utrecht met Elisabeth Johanna Schout Velthuys, geboren op 5 december 1892 in Utrecht, dochter van Mr. Johannes Marius Schout Velthuys, griffier en Wilhelmina Florentina Kol,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adolf Jan Heshuysen, geboren op 17 juni 1922 in Medan (Nederlands Oostindi),
Wilhelmus Floris Heshuysen, geboren op 26 oktober 1924 in Medan (Nederlands Oostindi),

Elisabeth Johanna Schout Velthuys, overlijdt op 9 juli 1958 in Utrecht, 65 jaar oud.


XX

de Schepper - Bruyningh (1756)       schema 3122

Geertruijd Bruyningh, geboren op 4 november 1731 in Amsterdam, dochter van Michiel Bruyningh en Geertruij van Bijland trouwt op 14 november 1756 in den Haag (ondertrouw op 30 oktober 1756 in Deventer) met Mr. Sijbrand de Schepper, gedoopt op 7 september 1721 in Deventer, zoon van Barthold de Schepper en Hendrika Maria Verhoeff,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Barthold de Schepper, geboren op 13 oktober 1762 in Deventer,
Antoni de Schepper, geboren op 6 september 1765 in Deventer,

Geertruijd Bruyningh, is begraven op 10 april 1802 in Deventer,
Mr. Sijbrand de Schepper, burgemeester van Deventer, is begraven op 19 oktober 1787 in Deventer (Lebuinuskerk).


XXI

de Schepper - Sloet tot den Grimberg (1793)       schema 3122

Mr. Barthold de Schepper, geboren op 13 oktober 1762 in Deventer, zoon van Geertruijd Bruyningh en Mr. Sijbrand de Schepper trouwt op 22 september 1793 in Rijssen met Wilhelmina Agnes barones Sloet tot den Grimberg, geboren op 14 februari 1773 in Lochem (huize Heest), dochter van Jan Zeiger Sloet, Heer van de Bellinckhof, de Grimberg en Siinderen en Adriana Claudia Paets,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sibrandina Geertruid de Schepper, geboren op 20 juli 1794 in Deventer,
Adriaan Pieter Jacob de Schepper, geboren op 18 februari 1799 in Deventer,
Anna Maria Geertruidt de Schepper, geboren op 6 februari 1803 in Deventer,

Mr. Barthold de Schepper, burgemeester van Deventer, overlijdt op 26 september 1805 in Deventer, 42 jaar oud,
Wilhelmina Agnes barones Sloet tot den Grimberg, overlijdt op 30 juli 1853 in Deventer, 80 jaar oud.


XXII

Arendsen Raedt - de Schepper (1817)       schema 3122

Sibrandina Geertruid de Schepper, geboren op 20 juli 1794 in Deventer, dochter van Mr. Barthold de Schepper en Wilhelmina Agnes barones Sloet tot den Grimberg trouwt op 6 november 1817 in Deventer met Barthold Albert Gerard Arendsen Raedt, geboren op 15 september 1794 in Zutphen, zoon van Hendrik Jan Raedt en Elisabeth Antonia Brass,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Barthold Arendsen Raedt, geboren op 22 september 1818 in Lochem,
Elisabeth Antoinette Arendsen Raedt, geboren op 24 september 1819 in Lochem,
Henrik Jan Arendsen Raedt, geboren op 15 november 1820, overleden op 13 mei 1823 in Lochem,
Adriaan Claudius Arendsen Raedt, geboren op 20 maart 1822 in Lochem,
Ida Arendsen Raedt, geboren op 26 september 1823 in Lochem, overleden op 3 april 1827 in Lochem,
Hendrik Jan Arendsen Raedt, geboren op 15 december 1824 in Lochem, overleden op 6 maart 1827 in Lochem,
Wilhelmina Agnes Arendsen Raedt, geboren op 16 december 1826 in Lochem, overleden op 8 december 1908 in Zelhem,
Ida Henrika Johanna Arendsen Raedt, geboren op 24 juni 1828 in Laren,
Hendrik Jan Arendsen Raedt, geboren op 8 mei 1830 in Lochem,
Sibrand Gerhard Arendsen Raedt, geboren in 1847 in Laren, overleden op 9 februari 1931 in Laren,

Sibrandina Geertruid de Schepper, overlijdt op 6 januari 1833 in Lochem, 38 jaar oud,
Barthold Albert Gerard Arendsen Raedt, koopman, overlijdt op 11 mei 1863 in Barchem/Laren, 68 jaar oud.


XXIII

Arendsen Raedt - Imenkamp (1845)       schema 3122

Barthold Arendsen Raedt, geboren op 22 september 1818 in Lochem, zoon van Sibrandina Geertruid de Schepper en Barthold Albert Gerard Arendsen Raedt trouwt op 30 mei 1845 in Laren met Garritjen Imenkamp, geboren in 1821 in Laren, dochter van Berend Imenkamp en Aaltjen Tiessink,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Berend Arendsen Raedt, geboren in 1848 in Laren,
Henrika Johanna Antonia Arendsen Raedt, geboren in 1851 in Laren,
Aaltjen Arendsen Raedt, geboren in 1853 in Laren,
Bartha Arendsen Raedt, geboren in 1855 in Laren, overleden op 13 juni 1877 in Barchem/Laren,
Wilhelmina Arendsen Raedt, geboren in 1858,
Hendrik Jan Arendsen Raedt, geboren in 1861 in Laren,

Barthold Arendsen Raedt, overlijdt op 2 september 1893 in Barchem (Laren/Gelderland, 74 jaar oud,
Garritjen Imenkamp, overlijdt op 24 januari 1905 in Laren, 83 of 84 jaar oud.


XXIV

Arendsen Raedt - Lindenschot (1873)       schema 3122

Berend Arendsen Raedt, geboren in 1848 in Laren, zoon van Barthold Arendsen Raedt en Garritjen Imenkamp trouwt op 29 augustus 1873 met Janna Lindenschot, geboren in 1851 in Ruurlo, dochter van Hendrik Lindenschot en Geertjen ten Arve,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Gerirtjen Arendsen Raedt, geboren in 1874 in Laren,
Bartha Arendsen Raedt, geboren in 1878 in Laren,
Hendrik Arendsen Raedt, geboren in 1881 in Laren, overleden op 29 oktober 1901 in Arnhem,
Sibrandina Bartholda Arendsen Raedt, geboren in 1885 in Laren,
Gerhard Arendsen Raedt, geboren in 1888 in Laren,
Barthold Arendsen Raedt, geboren in 1891 in Laren, overleden op 20 januari 1892 in Barchem/Laren,

Berend Arendsen Raedt, overlijdt op 21 juni 1907 in Laren, 58 of 59 jaar oud,
Janna Lindenschot, overlijdt op 8 december 1925 in Laren, 73 of 74 jaar oud.


XXV

Klokman - Arendsen Raedt (1899)       schema 3122

Gerirtjen Arendsen Raedt, geboren in 1874 in Laren, dochter van Berend Arendsen Raedt en Janna Lindenschot trouwt op 17 november 1899 met Hendrik Jan Klokman, geboren in 1866 in Laren, zoon van Jan Antonij Klokman en Lammerdina Hunteler,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Jan Klokman, overlijdt op 30 december 1921 in Laren, 54 of 55 jaar oud.

Esselink - Arendsen Raedt (1902)       schema 3122

Bartha Arendsen Raedt, geboren in 1878 in Laren, dochter van Berend Arendsen Raedt en Janna Lindenschot trouwt op 10 januari 1902 met Jan Willem Esselink, geboren in 1862 in Laren, zoon van Hendrik Jan Esselink en Willemina Jolink,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Berend Jan Esselink, geboren in 1919 in Laren, overleden op 8 mei 1948 in Laren,

Jan Willem Esselink, overlijdt op 31 maart 1924 in Laren, 61 of 62 jaar oud.

Oltvoort - Arendsen Raedt (1914)       schema 3122

Sibrandina Bartholda Arendsen Raedt, geboren in 1885 in Laren, dochter van Berend Arendsen Raedt en Janna Lindenschot trouwt op 8 mei 1914 met Toon Oltvoort, geboren in 1883 in Laren, zoon van Hendrik Oltvoort en Willemina Esselink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sibrandina Bartholda Arendsen Raedt, overlijdt op 27 februari 1925 in Laren, 39 of 40 jaar oud.

Arendsen Raedt - Assink (1913)       schema 3122

Gerhard Arendsen Raedt, geboren in 1888 in Laren, zoon van Berend Arendsen Raedt en Janna Lindenschot trouwt 18 april 1913 met Dina Wilhelmina Assink, geboren in 1895 in Laren, dochter van Hendrik Jan Assink en Garridina Kolthof,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Nijenhuis - Arendsen Raedt (1870)       schema 3122

Henrika Johanna Antonia Arendsen Raedt, geboren in 1851 in Laren, dochter van Barthold Arendsen Raedt en Garritjen Imenkamp trouwt op 10 februari 1870 met Jan Bart Nijenhuis, geboren in 1839 in Laren, zoon van Berend Nijenhuis en Reintjen Imenkamp,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Reintjen Nijenhuis, geboren in 1872 in Laren,
Berend Nijenhuis, geboren in 1878 in Laren,
Garritjen Nijenhuis, geboren in 1886 in Laren,

Henrika Johanna Antonia Arendsen Raedt, overlijdt op 14 juli 1922 in Laren, 70 of 71 jaar oud,
Jan Bart Nijenhuis, overlijdt op 10 december 1916 in Laren, 76 of 77 jaar oud.


XXV

Menger - Nijenhuis (1901)       schema 3122

Reintjen Nijenhuis, geboren in 1872 in Laren, dochter van Henrika Johanna Antonia Arendsen Raedt en Jan Bart Nijenhuis trouwt op 26 april 1901 in Lochem met Gerrit Jan Menger, geboren in 1870 in Laren, zoon van Albert Menger en Willemina Hietbrink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Nijenhuis - Slagman (1907)       schema 3122

Berend Nijenhuis, geboren in 1878 in Laren, zoon van Henrika Johanna Antonia Arendsen Raedt en Jan Bart Nijenhuis trouwt op 21 juni 1907 met Hendrika Everdina Slagman, geboren in 1881 in Laren, dochter van Hendrik Jan Slagman en Janna Nijhof,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Slagman - Nijenhuis (1909)       schema 3122

Garritjen Nijenhuis, geboren 1886 in Laren, dochter van Henrika Johanna Antonia Arendsen Raedt en Jan Bart Nijenhuis trouwt op 21 maart 1909 met Hermanus Slagman, geboren in 1884 in Laren, zoon van Hendrik Jan Slagman en Janna Nijhof,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Klein Brinke - Arendsen Raedt (1886)       schema 3122

Aaltjen Arendsen Raedt, geboren in 1853 in Laren, dochter van Barthold Arendsen Raedt en Garritjen Imenkamp trouwt op 4 juni 1886 met Hendrik Jan Klein Brinke, geboren in 1856 in Ruurlo, zoon van Jan Klein Brinke en Garritjen Bouwmeester,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Gerrit Jan Klein Brinke, geboren in 1889 in Ruurlo,

Aaltjen Arendsen Raedt, overlijdt op 8 september 1936 in Ruurlo, 82 of 83 jaar oud,
Hendrik Jan Klein Brinke, overlijdt op 15 april 1917 in Ruurlo, 60 of 61 jaar oud.


XXV

Klein Brinke - te Winkel (1916)       schema 3122

Gerrit Jan Klein Brinke, geboren in 1889 in Ruurlo, zoon van Aaltjen Arendsen Raedt en Hendrik Jan Klein Brinke trouwt op 25 mei 1916 met Tonia te Winkel, geboren in 1891 in Ruurlo, dochter van Gerhard te Winkel en Johanna Geltink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Reerink - Arendsen Raedt (1890)       schema 3122

Wilhelmina Arendsen Raedt, geboren in 1858, dochter van Barthold Arendsen Raedt en Garritjen Imenkamp trouwt op 9 mei 1890 in Lochem met Johan Gerhard Reerink, geboren in 1855 in Lochem, zoon van Albert Jan Reerink en Lambertine Nossert,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Albert Jan Reerink, geboren in 1892 in Lochem,
Barthold Reerink, geboren in 1892 in Lochem, overleden op 25 augustus 1948 in Zutphen,
Herman Reerink, geboren in 1894 in Lochem, overleden op 11 januari 1895 in Lochem,

Wilhelmina Arendsen Raedt, overlijdt op 22 maart 1914 in Lochem, 55 of 56 jaar oud,
Johan Gerhard Reerink, overlijdt op 16 februari 1917 in Lochem, 61 of 62 jaar oud.


XXV

Reerink - Aalderink (1915)       schema 3122

Albert Jan Reerink, geboren in 1892 in Lochem, zoon van Wilhelmina Arendsen Raedt en Johan Gerhard Reerink trouwt op 8 januari 1915 in Laren met Aleida Berendina Hendrika Aalderink, geboren in 1891 in Laren, dochter van Hendrik Jan Aalderink en Willemina Hendrika Koning,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Arendsen Raedt - Scholten (1890)       schema 3122

Hendrik Jan Arendsen Raedt, geboren in 1861 in Laren, zoon van Barthold Arendsen Raedt en Garritjen Imenkamp trouwt op 23 mei 1890 met Janna Scholten, geboren in 1854 in Laren, dochter van Hendrik Jan Scholten en Garritjen Lindeboom,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Jan Arendsen Raedt, overlijdt op 30 april 1940 in Laren, 78 of 79 jaar oud..


XXIII

van Tright - Arendsen Raedt (1851)       schema 3122

Elisabeth Antoinette Arendsen Raedt, geboren op 24 september 1819 in Lochem, dochter van Sibrandina Geertruid de Schepper en Barthold Albert Gerard Arendsen Raedt trouwt op 24 april 1851 met Willem Bruist Hendrik van Tright, predikant, geboren in 1819 in Deventer, zoon van Jan van Tright en Alida de Roller,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willem Bruist Hendrik van Tright, geboren in 1851, overleden op 22 december 1851 in Ubbergen, 12 maanden oud,

Elisabeth Antoinette Arendsen Raedt, overlijdt op 17 maart 1888 in Wilp, 68 jaar oud.

Arendsen Raedt - van der Bend (1844)       schema 3122

Adriaan Claudius Arendsen Raedt, geboren op 20 maart 1822 in Lochem, zoon van Sibrandina Geertruid de Schepper en Barthold Albert Gerard Arendsen Raedt trouwt op 30 mei 1844 in Zwolle met Eva Gerridina van der Bend, geboren op 5 maart 1823 in Zwollerkerspel, dochter van Jan Willem van der Bend en Gerrigjen Grootenhuis,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Sibrandina Geertruid Raedt, geboren in 1848 in Zwolle,
Jan Willem Raedt, geboren in 1850 in Zwolle,
Barthold Albert Gerhard Raedt, geboren in 1852 in Zwolle,
Johan Gerard Raedt, geboren in 1853 in Zwolle,
Wilhelmina Angnes Arendsen Raedt, geboren in 1855 in Zwolle,
Adriana Claudia Raedt, geboren in 1857 in Zwolle,
Johanna Everdina Raedt, geboren in 1860 in Zwolle,
Elisabeth Antonia Raedt, geboren in 1864 in Zwolle,

Adriaan Claudius Arendsen Raedt, overlijdt op 17 april 1899 in Haarlem, 77 jaar oud.


XXIV

Pellenkoft - Raedt (1871)       schema 3122

Sibrandina Geertruid Raedt, geboren in 1848 in Zwolle, dochter van Adriaan Claudius Arendsen Raedt en Eva Gerridina van der Bend trouwt op 13 juli 1871 met Timen Pellenkoft, geboren in 1846 in Zwolle, zoon van Johannes Pellenkoft en Gerridiena Johanna Boeve,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Eva Gerridina Pellenkoft, geboren op 17 februari 1874 in Zwolle,
Johannes Pellenkoft, geboren in 1875 in Zwolle


XXV

Roelofsen - Pellenkoft (1895)       schema 3122

Eva Gerridina Pellenkoft, geboren op 17 februari 1874 in Zwolle, dochter van Sibrandina Geertruid Raedt en Timen Pellenkoft trouwt op 18 september 1895 in Armhem met Cornelis Marius Carolus Roelofsen, geboren in 1864 in Gorinchem, zoon van Cornelis Roelofsen en Elisabeth Stavast,
Uit dit huwelijk zijn zeven kinderen bekend,

Sibrandina Geertruid Roelofsen, geboren op 3 januari 1896 in Utrecht,
Cornelis Tiemen Roelofsen, geboren op 30 januari 1898 in Utrecht,
Sibrandina Geertruid Roelofsen, geboren op 16 januari 1899 in Utrecht, overleden op 21 juni 1899 in Utrecht,
Cornelia Roelofsen, geboren op 21 januari 1900 in Utrecht, overleden op 22 januari 1900 in Utrecht,
Cornelis Marius Carolus Roelofsen, geboren op 8 november 1901 in Utrecht,
Eva Gerridina Roelofsen, geboren op 8 december 1902 in Utrecht, overleden op 8 januari 1904 in Utrecht,
Eva Gerridina Roelofsen, geboren op 8 december 1904 in Utrecht, overleden in Utrecht,

Eva Gerridina Pellenkoft, overlijdt op 23 mei 1911 in Utrecht, 37 jaar oud.

Pellenkoft - Veenendaal (1903)       schema 3122

Johannes Pellenkoft, geboren op in 1875 in Zwolle, zoon van Sibrandina Geertruid Raedt en Timen Pellenkoft trouwt op 8 juli 1903 in Rotterdam met Heintje Weindina Veenendaal, geboren in 1878 in Bussum, dochter van Hendrik Veenendaal en Cornelia Johanna van Eck ,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Raedt - Herbig (1877)       schema 3122

Jan Willem Raedt, geboren in 1850 in Zwolle, zoon van Adriaan Claudius Arendsen Raedt en Eva Gerridina van der Bend trouwt op 30 augustus 1877 met Anna Geertruij Herbig, geboren in 1831 in Groningen, dochter van Hendrik Jacob Herbig en Ulrica Eleonore Polman Gruijs,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anna Geertruij Raedt, geboren in 1873 in Leersum, overleden op 24 mei 1947 in Nijmegen,

Jan Willem Raedt, overlijdt op 4 augustus 1902 in Eefde/Gorssel, 51 of 52 jaar oud.

XXIV

Raedt - Bakker (1879)       schema 3122

Barthold Albert Gerhard Raedt, geboren in 1852 in Zwolle, zoon van Adriaan Claudius Arendsen Raedt en Eva Gerridina van der Bend trouwt op 17 juli 1879 in Leeuwarden met Martje Bakker, geboren in 1857, dochter van Klaas Martens Bakker en Geertruida Helfrich,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Geertruida Raedt, geboren op 19 december 1882 in Harlingen,
Adriana Claudia Raedt, geboren in 1885 in Nieuwer-Amstel,

Barthold Albert Gerhard Raedt, overlijdt op 15 januari 1935 in Velp, 82 of 83 jaar oud,
Martje Bakker, overlijdt op 31 maart 1920 in Utrecht, 62 of 63 jaar oud.


XXV

Tjemkes - Raedt (1917)       schema 3122

Adriana Claudia Raedt, geboren in 1885 in Nieuwer-Amstel, dochter van Barthold Albert Gerhard Raedt en Martje Bakker trouwt op 8 november 1917 met Justus Hendrik Tjemkes, geboren in 1888 in Amsterdam, zoon van Hermanus Tjemkes en Johanna Maria Elisabeth Beijer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding.

Frederiks - Raedt (1925)       schema 3122

Adriana Claudia Raedt, geboren in 1885 in Nieuwer-Amstel, dochter van Barthold Albert Gerhard Raedt en Martje Bakker hertrouwt op 16 april 1925 in Utrecht met Adrianus Frederiks, geboren in 1891 in s-Hertogenbosch, zoon van Jan Hendrik Frederiks en Cornelia Adriana Verhoeven,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Raedt - Hutjes (1891)       schema 3122

Johan Gerard Raedt, geboren in 1853 in Zwolle, zoon van Adriaan Claudius Arendsen Raedt en Eva Gerridina van der Bend trouwt op 7 oktober 1891 in Arnhem met Maria Petronella Hutjes, geboren in 1866 in Arnhem, dochter van Jan Matthijs Hutjes en Hendrina Adriana Wijdeveld,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wilmink - Arendsen Raedt (1881)       schema 3122

Wilhelmina Angnes Arendsen Raedt, geboren in 1855 in Zwolle, dochter van Adriaan Claudius Arendsen Raedt en Eva Gerridina van der Bend trouwt op 28 april 1881 met Pieter Wilmink, geboren in 1856 in Zwolle, zoon van Derk Wilmink en Grietje Hoogeveen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Greidanus - Arendsen Raedt (1883)       schema 3122

Wilhelmina Angnes Arendsen Raedt, geboren in 1855 in Zwolle, dochter van Adriaan Claudius Arendsen Raedt en Eva Gerridina van der Bend hertrouwt op 21 november 1883 in Haarlem met Johan Wilhelm Greidanus, geboren in 1852 in Leeuwarden, zoon van Jan Greidanus en Anna Maria Maurer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anna Maria Greidanus, geboren in 1884 in Haarlem.


XXV

van den Berg - Greidanus (1908)       schema 3122

Anna Maria Greidanus, geboren in 1884 in Haarlem, dochter van Wilhelmina Angnes Arendsen Raedt en Johan Wilhelm Greidanus trouwt op 4 november 1908 met Frederik Paul Francois van den Berg, geboren in 1888 in s-Gravenhage, zoon van Christiaan Hendrik Wijnand van den Berg en Johanna Frederika Maria Rudolphina Ochsner,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Bakker - Raedt (1886)       schema 3122

Adriana Claudia Raedt, geboren in 1857 in Zwolle, dochter van Adriaan Claudius Arendsen Raedt en Eva Gerridina van der Bend trouwt op 20 mei 1886 in Arnhem met Joannes Bakker, geboren in 1862 in Zutphen, zoon van Hendrik Rutger Bakker en Christina Johanna Meuleman,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Adriana Claudia Bakker, geboren in 1890 in Arnhem,

Adriana Claudia Raedt, overlijdt op 30 oktober 1913 in Arnhem, 55 of 56 jaar oud,
Joannes Bakker, overlijdt op 3 december 1933 in Arnhem, 70 of 71 jaar oud.


XXV

Paalman - Bakker (1909)       schema 3122

Adriana Claudia Bakker, geboren in 1890 in Arnhem, dochter van Adriana Claudia Raedt en Joannes Bakker trouwt op 16 november 1909 in Arnhem met Johan Paalman, geboren in 1886 in Segerie, zoon van Arend Willem Paalman en Frederika Johanna Mathilda Swensen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Odendaal - Raedt (1884)       schema 3122

Johanna Everdina Raedt, geboren in 1860 in Zwolle, dochter van Adriaan Claudius Arendsen Raedt en Eva Gerridina van der Bend trouwt op 21 mei 1884 in Arnhem met Theodoor Evert Jan Odendaal, geboren in 1862 in Wisch, zoon van Willem Albertus Odendaal en Hendrika Adriana Liesveld,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johanna Everdina Raedt, overlijdt op 12 mei 1934 in Velsen, 73 of 74 jaar oud,
Theodoor Evert Jan Odendaal, overlijdt op 20 juli 1916 in Arnhem, 53 of 54 jaar oud.

Kohler - Raedt (1908)       schema 3122

Elisabeth Antonia Raedt, geboren in 1864 in Zwolle, dochter van Adriaan Claudius Arendsen Raedt en Eva Gerridina van der Bend trouwt op 5 augustus 1908 in Arnhem met Hendrik Christiaan Kohler, geboren in 1875 in Velsen, zoon van Johannes Kohler en Johanna Jacoba de Groot,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elisabeth Antonia Raedt, overlijdt op 3 oktober 1936 in Velsen, 71 of 72 jaar oud.


XXIII

van den Sigtenhorst - Arendsen Raedt (1857)       schema 3122

Ida Henrika Johanna Arendsen Raedt, geboren op 24 juni 1828 in Laren, dochter van Sibrandina Geertruid de Schepper en Barthold Albert Gerard Arendsen Raedt trouwt op 6 november 1857 in Laren met Hendrik Willem van den Sigtenhorst, geboren in 1830 in Deventer, zoon van Arend Jan van den Sligtenhorst en Gerritjen Brilman,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Gerritjen Hendrika Johanna van den Sigtenhorst, geboren in 1859 in Deventer,

Ida Henrika Johanna Arendsen Raedt, overlijdt op 11 december 1879 in Deventer, 51 jaar oud,
Hendrik Willem van den Sigtenhorst, overlijdt op 10 juli 1891 in Deventer, 60 of 61 jaar oud.


XXIV

Becking - van den Sigtenhorst (1883)       schema 3122

Gerritjen Hendrika Johanna van den Sigtenhorst, geboren in 1859 in Deventer, dochter van Ida Henrika Johanna Arendsen Raedt en Hendrik Willem van den Sigtenhorst trouwt op 12 februari 1883 met Carel Willem Alexander Becking, geboren in 1855 in Deventer, zoon van Leonardus Hendrikus Johannes Becking en Kunne Hillegonda Bussink,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Alexander Leonardus Becking, geboren in 1884 in Deventer,
Ida Cuna Hendrika Becking, geboren in 1889 in Genderingen,
Cuna Helena Sijbrandina Becking, geboren in 1891 in Zelhem, overleden op 22 januari 1901 in Zelhem,

Gerritjen Hendrika Johanna van den Sigtenhorst, overlijdt op 7 oktober 1933 in Eibergen, 73 of 74 jaar oud,
Carel Willem Alexander Becking, overlijdt op 6 juni 1904 in Zelhem, 48 of 49 jaar oud.


XXV

Becking - Lebbink (1910)       schema 3122

Alexander Leonardus Becking, geboren in 1884 in Deventer, zoon van Gerritjen Hendrika Johanna van den Sigtenhorst en Carel Willem Alexander Becking trouwt op 23 februari 1910 in Hummelo en Keppel met Everdina Hendrika Lebbink, geboren in 1881 in Hoog-Keppel, dochter van Johan Lebbink en Grada Willemina Bulten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Frederiks - Becking (1912)       schema 3122

Ida Cuna Hendrika Becking, geboren in 1889 in Genderingen, dochter van Gerritjen Hendrika Johanna van den Sigtenhorst en Carel Willem Alexander Becking trouwt op 2 augustus 1912 in Zelhem met Evert Frederiks, geboren in 1885 in Angerlo, zoon van Evert Frederiks en Johanna van Zadelhoff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Arendsen Raedt - Vonk (1864)       schema 3122

Hendrik Jan Arendsen Raedt, geboren op 8 mei 1830 in Lochem, zoon van Sibrandina Geertruid de Schepper en Barthold Albert Gerard Arendsen Raedt trouwt op 16 januari 1864 op Amboina met Louisa Wilhelmina Vonk, dochter van Jan Casper Vonk en Wilhelmiina Anthonia Timmerman,
Uit dit huwelijk is zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 8 maart 1871 te Rotterdam door echtscheiding ontbonden.

Arendsen Raedt - Kienen (1871)       schema 3122

Hendrik Jan Arendsen Raedt, geboren op 8 mei 1830 in Lochem, zoon van Sibrandina Geertruid de Schepper en Barthold Albert Gerard Arendsen Raedt hertrouwt op 7 juni 1871 in Arnhem met Johanna Kienen, geboren in 1820 in Arnhem, dochter van Andries Kienen en Maria Nijenhuis,
Uit dit huwelijk is zijn geen kinderen bekend,

Johanna Kienen, overlijdt op 2 november 1891 in Arnhem, 70 of 71 jaar oud.

Arendsen Raedt - van Westreenen (1892)       schema 3122

Hendrik Jan Arendsen Raedt, geboren op 8 mei 1830 in Lochem, zoon van Sibrandina Geertruid de Schepper en Barthold Albert Gerard Arendsen Raedt hertrouwt op 20 juli 1892 in Arnhem met Maria van Westreenen, geboren in 1852 in Nederhorst den Berg, dochter van Johannes Adrianus van Westreenen en Maria Slipman,
Uit dit huwelijk is zijn geen kinderen bekend,

Hendrik Jan Arendsen Raedt, overlijdt op 25 februari 1913 in Arnhem, 82 jaar oud,
Maria van Westreenen, overlijdt op 24 februari 1929 in Arnhem, 76 of 77 jaar oud.


XXII

de Schepper - Raedt (1827)       schema 3122

Adriaan Pieter Jacob de Schepper, geboren op 18 februari 1799 in Deventer, zoon van Mr. Barthold de Schepper en Wilhelmina Agnes barones Sloet tot den Grimberg trouwt op 8 juni 1827 in Lochem met Johanna Antonia Wilhelmina Raedt, geboren op 20 februari 1802 in Lochem, dochter van Hendrik Jan Raedt en Elisabeth Antonia Brass,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Elisabeth Antonia de Schepper, geboren op 19 januari 1828 in Lochem,
Wilhelmina Agnes de Schepper, geboren op 8 september 1832 in Goor,
Henrica Johanna de Schepper, geboren op 23 mei 1837 in Goor, overleden op 17 september 1912 in Amsterdam,
Adriana Antonia Claudia de Schepper, geboren op 27 februari 1839 in Goor,
Anna Diderica Helena Johanna Catharina de Schepper, geboren op 11 december 1840 in Enschede,

Adriaan Pieter Jacob de Schepper, overlijdt op 24 juni 1881 in Lochem, 81 of 82 jaar oud,
Johanna Antonia Wilhelmina Raedt, overlijdt op 21 februari 1885 in Lochem, 83 jaar oud.


XXIII

Sanders - de Schepper (1860)       schema 3122

Elisabeth Antonia de Schepper, geboren op 19 januari 1828 in Lochem, dochter van Adriaan Pieter Jacob de Schepper en Johanna Antonia Wilhelmina Raedt trouwt op 8 juni 1860 in Enschede met Gerrit Johannes Sanders, geboren op 17 juli 1832 in Amsterdam, zoon van Gerrit Sanders en Jansje Vis,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gerrit Johannes Sanders, geboren in 1864 in Amsterdam,
Johanna Antonia Wilhelmina Sanders, geboren op 23 juli 1868 in Sneek,
Henrikus Sanders, geboren op 26 januari 1873 in Sneek,

Gerrit Johannes Sanders, overlijdt op 15 oktober 1911 in Sneek, 79 jaar oud.


XXIV

Sanders - Heijink (1890)       schema 3122

Gerrit Johannes Sanders, geboren in 1864 in Amsterdam, zoon van Elisabeth Antonia de Schepper en Gerrit Johannes Sanders trouwt op 12 februari 1890 in Zutphen met Fredrika Heijink, geboren in 1855 in Gorssel, dochter van Garrit Jan Heijink en Gerritjen Messink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Schulze - de Schepper (1855)       schema 3122

Wilhelmina Agnes de Schepper, geboren op 8 september 1832 in Goor, dochter van Adriaan Pieter Jacob de Schepper en Johanna Antonia Wilhelmina Raedt trouwt op 10 januari 1855 in Lonneker met Carl Gustav Schulze, fabrikant, geboren op 23 april 1830 in Oberniedergeburth/Pruissen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Werneke - de Schepper (1859)       schema 3122

Henrica Johanna de Schepper, geboren op 23 mei 1837 in Goor, dochter van Adriaan Pieter Jacob de Schepper en Johanna Antonia Wilhelmina Raedt trouwt op 10 mei 1859 in Lonneker met Cornelis Gerhardus van Werneke, belastingontvanger / rijksontvanger, geboren op 3 januari 1828 in Wijk bij Duurstede,
zoon van Antonie van Werneke, (belastingontvanger) en Aletta Maria van Brummelen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jeanne Anthonine Wilhelmina van Werneke, geboren in Forth Bath,
Aletta Maria Antoinetta van Werneke, geboren op 27 maart 1860 in Dokkum,

Henrica Johanna de Schepper, overlijdt op 17 september 1912 in Amsterdam, 75 jaar oud,
Cornelis Gerhardus van Werneke, overlijdt op 12 juli 1908 in Nijmegen, 80 jaar oud.


XXIV

Hazenberg - van Werneke (1889)       schema 3122

Jeanne Anthonine Wilhelmina van Werneke, geboren in Forth Bath, dochter van Henrica Johanna de Schepper en Cornelis Gerhardus van Werneke trouwt op 30 juli 1889 in s-Hertogenbosch met Jacob Christiaan Rozier Hazenberg, geboren in Leiden,
zoon van Jacobus Hazenberg en Jacoba Rosetta Dutilh,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Henricus Johannes Cornelus Gerardus Hazenberg, geboren in 1892 in Amsterdam,
Jan Anthon Wilhelm Hazenberg, geboren in 1893 in Akersloot.


XXV

Hazenberg - van der Reest (1931)       schema 3122

Henricus Johannes Cornelus Gerardus Hazenberg, officier bij nationaal reddingsleger, geboren in 1892 in Amsterdam, zoon van Jeanne Anthonine Wilhelmina van Werneke en Jacob Christiaan Rozier Hazenberg trouwt op 16 december 1931 met Geertruida van der Reest, geboren in 1898 in Heenvliet, dochter van Jan van der Reest en Catharina Christina Brens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 11 september 1937 door echtscheiding ontbonden.

Hazenberg - Scheepens (1923)       schema 3122

Jan Anthon Wilhelm Hazenberg, geboren in 1893 in Akersloot, zoon van Jeanne Anthonine Wilhelmina van Werneke en Jacob Christiaan Rozier Hazenberg trouwt 13 december 1923 in Amsterdam met Hermina Maria Scheepens, geboren in 1897 in Amsterdam, dochter van Hermanus Lubanus Scheepens en Anna Maria Geertruida Reichart,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 26 september 1940 door echtscheiding ontbonden.


XXIV

Poort - van Werneke (1889)       schema 3122

Aletta Maria Antoinetta van Werneke, geboren op 27 maart 1860 in Dokkum, dochter van Henrica Johanna de Schepper en Cornelis Gerhardus van Werneke trouwt op 9 februari 1883 in Groningen met Ds. Hermannis Johannes Leonardus Poort, predikant, geboren op 3 maart 1857 in Rotterdam, zoon van Hermannis Poort en Johanna Jacoba Cornelia Temminck,
Uit dit huwelijk is n kinderen bekend,

Hermannis Johannes Leonardus Poort, geboren op 27 september 1889, overleden op 2 oktober 1889 in Harmelen.


XXIII

Ortmann - de Schepper (1863)       schema 3122

Adriana Antonia Claudia de Schepper, geboren op 27 februari 1839 in Goor, dochter van Adriaan Pieter Jacob de Schepper en Johanna Antonia Wilhelmina Raedt trouwt op 28 mei 1863 in Lonneker met Johann Wilhelm Ortmann, geboren in 1834 in Mnchengladbach,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schulze - de Schepper (1862)       schema 3122

Anna Diderica Helena Johanna Catharina de Schepper, geboren 11 december 1840 in Enschede, dochter van Adriaan Pieter Jacob de Schepper en Johanna Antonia Wilhelmina Raedt trouwt op 23 mei 1862 in Lonneker met Jacob Hugo Schulze, fabrikant, geboren op 3 april 1834 in Oberniedergeburth, zoon van Johann Jacob Schulze, fabrikant en Henrietta Greven
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

Sutherland - de Schepper (1822)       schema 3122

Anna Maria Geertruidt de Schepper, geboren op 6 februari 1803 in Deventer, dochter van Mr. Barthold de Schepper en Wilhelmina Agnes barones Sloet tot den Grimberg trouwt op 21 november 1822, in Deventer met Anthony George Sutherland, geboren op 28 april 1793 in Watten (Sint Omer/Frankrijk), zoon van Georg Sutherland en Marianne Delmij,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Barthold George Sutherland, geboren in 1825 in Kampen,
Georg Daniel Sutherland, geboren in 1826 in Kampen,
Wilhelm Anthonij Sutherland, geboren in 1828 in Zwolle, overleden op 9 juli 1842 in Doesburg,

Anna Maria Geertruidt de Schepper, overlijdt op 1 november 1853 in Deventer, 50 jaar oud,
Anthony George Sutherland, majoor infanterie, overlijdt op 16 september 1855 in Leiden, 62 jaar oud. .


XXIII

Sutherland - Erkelens (1850)       schema 3122

Barthold George Sutherland, geboren in 1825 in Kampen, zoon van Anna Maria Geertruidt de Schepper en Anthony George Sutherland trouwt op 21 maart 1850 in Oud-Alblas met Johanna Erkelens, geboren in 1826 in Oud-Alblas, dochter van Bartus Erkelens en Maria Margrita Smak,
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Anna Margaretha Sutherland, geboren in 1850, overleden op 16 juni 1850 in oud-Alblas,
Anna Margaretha Sutherland, geboren op 21 februari 1851 in Oud-Alblas,
Bartus George Sutherland, geboren op 11 januari 1852 in Oud-Alblas, overleden op 21 januari 1852 in Oud-Alblas,
Antoine George Sutherland, geboren op 9 mei 1853 in Oud-Alblas, overleden op 24 mei 1853 in Oud-Alblas,
Bartus Sutherland, geboren op 9 mei 1853 in Oud-Alblas, overleden op 5 juni 1853 in Oud-Alblas,
Antoine George Sutherland, geboren op 25 augustus 1854 in Oud-Alblas, overleden op 22 september 1854 in Oud-Alblas,
Wilhelmina Johanna Cornelia Sutherland, geboren op 28 augustus 1855 in Oud-Alblas, overleden op 9 september 1855 in Oud-Alblas,
Antoine George Sutherland, geboren op 4 december1856 in Oud-Alblas, overleden op 10 oktober 1859 in Oud-Alblas,
Bartus Sutherland, geboren op 13 januari 1858 in Oud-Alblas,
Willemina Johanna Cornelia Sutherland, geboren op 23 augustus 1859 in Oud-Alblas, overleden op 2 november 1859 in Oud-Alblas,

Barthold George Sutherland, overlijdt op 11 mei 1861 in Oud-Alblas, 35 of 36 jaar oud.


XXIV

Ross - Sutherland (1873)       schema 3122

Anna Margaretha Sutherland, geboren op 21 februari 1851 in Oud-Alblas, dochter van Barthold George Sutherland en Johanna Erkelens trouwt op 10 oktober 1873 in Alblasserdam met George Spalding Ross, geboren in 1851 in Schotland, zoon van George Ross en Sarah Milne,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Anna Margaretha Sutherland, overlijdt op 6 augustus 1890 in Oud-Alblas, 39 jaar oud.

Sutherland - No ( )       schema 3122

Bartus Sutherland, geboren op 13 januari 1858 in Oud-Alblas, zoon van Barthold George Sutherland en Johanna Erkelens trouwt met Trijntje No, geboren in 1851 in Schotland,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Anna Margaretha Sutherland,
Bartha Johanna Cathariena Sutherland,
Bartus Sutherland,
Jan Sutherland,
Johan Bartholt George Sutherland.


XXIII

Sutherland - Westerhof Sels (1856)       schema 3122

Georg Daniel Sutherland, geboren in 1826 in Kampen, zoon van Anna Maria Geertruidt de Schepper en Anthony George Sutherland trouwt op 13 november 1856 in Deventer met Fedorine Victorine Westerhof Sels, geboren in 1833 in Bergh, dochter van Pieter Westerhof Sels en Johanna Maria Cornelia Bosch,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Maria Cornelia Emilie Sutherland, geboren in 1860 in Amersfoort,
Douglas Marie Pieter Sutherland, geboren op 20 mei 1861 in Amersfoort.


XXIV

Veenhuijzen - Sutherland (1884)       schema 3122

Anna Maria Cornelia Emilie Sutherland, geboren in 1860 in Amersfoort, dochter van Georg Daniel Sutherland en Fedorine Victorine Westerhof Sels trouwt op 11 september 1884 in Hoorn met Hendrik Willem Veenhuijzen, resident Bali-Lombok, geboren in 1861 in Tjilatjap, zoon van Hendrik Lodewijk Veenhuijzen en Wilhelmine Annette Wittenrood,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Fedor George Albert Veenhuijzen, geboren in 1887 in Tondano (Nederlands Oostindi).


XXV

Veenhuijzen - Groh (1911)       schema 3122

Fedor George Albert Veenhuijzen, geboren in 1887 in Tondano (Nederlands Oostindi), zoon van Anna Maria Cornelia Emilie Sutherland en Hendrik Willem Veenhuijzen trouwt op 24 oktober 1911 in Arnhem met Wilhelmina Maximiliana Cornelia Groh, geboren in 1888 in Arnhem, dochter van Derk Nicolaas Groh, bankier en Maria Cornelia Bollaert,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXI

de Schepper - Hagedoorn (1788)       schema 3122

Antoni de Schepper, geboren op 6 september 1765 in Deventer, zoon van Geertruijd Bruyningh en Mr. Sijbrand de Schepper trouwt op 27 januari 1788 met Petronella Henrietta Anna Hagedoorn, geboren op 26 augustus 1767 in Deventer, dochter van Hendrik Hagedoorn en Anna Maria Elisabeth Knoop,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Geertrui Sibrandina de Schepper, geboren op 25 mei 1789 in Deventer,
Sibrand de Schepper, geboren in 1793, overleden op 14 juni 1816 in Deventer,
Jean Guillaume de Schepper, geboren in 1797,

Antoni de Schepper, onderinspecteur van de middelen te lande/rentmeester van groot en klein kapittel Deventer, overlijdt op 20 maart 1812 in Deventer, 46 jaar oud,
Petronella Henrietta Anna Hagedoorn, overlijdt op 10 november 1845 in Deventer, 78 jaar oud.


XXII

Sandt van Nooten - de Schepper (1821)       schema 3122

Geertrui Sibrandina de Schepper, geboren op 25 mei 1789 in Deventer, dochter van Antoni de Schepper en Petronella Henrietta Anna Hagedoorn trouwt op 30 augustus 1821 in Zwolle met Cornelis Sandt van Nooten, geboren op 28 december 1791 in Boxel, zoon van Willem Sandt van Nooten en Titia Johanna Albarda,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anthonie Willem Sandt van Nooten, geboren in 1816 in Deventer,
Titia Johanna Sandt van Nooten, geboren in 1817 in Deventer,

Geertrui Sibrandina de Schepper, overlijdt op 4 juni 1818 in Deventer, 29 jaar oud,
Cornelis Sandt van Nooten, registratie-ontvanger der domeinen, overlijdt op 29 mei 1876 in Deventer, 84 jaar oud.


XXIII

Sandt van Nooten - Besier (1846)       schema 3122

Anthonie Willem Sandt van Nooten, expediteur, geboren in 1816 in Deventer, zoon van Geertrui Sibrandina de Schepper en Cornelis Sandt van Nooten trouwt op 17 september 1846 met Geertruida Johanna Besier, geboren in 1817 in Deventer, dochter van Pierre Francois Besier, directeur postkantoor/wethouder en Margaretha Barta Sligtenbree,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Willem Antonie Sandt van Nooten, geboren in 1849 in Zwolle, overleden op 11 februari 1929 in Apeldoorn,
Cornelis Sandt van Nooten, geboren in 1850 in Zwolle,
Margaretha Bertha Sandt van Nooten, geboren in 1851 in Zwolle, overleden op 19 juni 1852 in Deventer,
Margaretha Bertha Sandt van Nooten, geboren in 1853 in Zwolle,

Geertruida Johanna Besier, overlijdt op 14 oktober 1866 in Deventer, 48 of 49 jaar oud.


XXIX

Sandt van Nooten - Keijser (1879)       schema 3122

Cornelis Sandt van Nooten, geboren in 1850 in Zwolle, zoon van Anthonie Willem Sandt van Nooten en Geertruida Johanna Besier trouwt op 28 februari 1879 in Lochem met Gertruida Anetta Keijser, geboren in 1855, dochter van Abraham Willem Constantijn Keijser en Frouwke Sterenberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Gertruida Anetta Keijser, overlijdt in 1937, 81 of 82 jaar oud.

van Lennep - Sandt van Nooten (1876)       schema 3122

Margaretha Bertha Sandt van Nooten, geboren in 1853 in Zwolle, dochter van Anthonie Willem Sandt van Nooten en Geertruida Johanna Besier trouwt met de handschoen op 12 oktober 1876 in Deventer met Herman Hendrik Timotheus van Lennep, tabaksfabrikant, geboren in 1848 in Deventer, zoon van Dr. Egbert Cornelis Christiaan van Lennep, gestichtsgeneesheer en Harmina Coops,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

Sandt van Nooten - Zoe du Puis (1821)       schema 3122

Jean Guillaume de Schepper, geboren in 1797, zoon van Antoni de Schepper en Petronella Henrietta Anna Hagedoorn trouwt op 10 januari 1821 te Namen met Virginie Henriette Zoe du Puis, geboren op 20 augustus 1800 in Namen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Virginie Henriette Zoe du Puis, overlijdt op 30 augustus 1847 in Erpent, 47 jaar oud.


XX

Craeyvanger - Bruyningh (1767)       schema 3122

Margareta Bruyningh, gedoopt op 2 augustus 1739 in Amsterdam, dochter van Michiel Bruyningh en Geertruij van Bijland trouwt omstreeks 1767 met Gualterus Petrus Craeyvanger, geboren in 1739, zoon van Gysbert Craeyvanger en Geertruyd Margaretha Bongart,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Geertruid Margaretha Craeijvangher, gedoopt op 9 maart 1768 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Gijsbert Craeijvangher, gedoopt op 21 februari 1772 in Amsterdam (Westerkerk),

Gualterus Petrus Craeyvanger, overlijdt op 7 juli 1794 in Amsterdam, 54 of 55 jaar oud.


XXI

Martens - Craeyvanger (1791)       schema 3122

Geertruid Margaretha Craeijvangher, gedoopt op 9 maart 1768 in Amsterdam, dochter van Margareta Bruyningh en Gualterus Petrus Craeyvanger trouwt omstreeks 1791 met Carel Constantijn Martens, geboren in 1752 in Utrecht, zoon van Paul Engelbart Martens en Susanna Gerarda van Halm,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Paul Engelbert Martens, geboren in 1792 en op 13 december 1819 in Utrecht overleden,
Gijsbert Petrus Martens, geboren in 1796 en op 31 maart 1856 in Utrecht overleden,
Suzanna Jacoba Martens, geboren op 26 februari 1799 in Utrecht,
Margaretha Geertruid Martens, geboren in 1801 in Utrecht,
Carolina Constantia Antoinetta Martens, geboren in 1803 en op 24 maart 1874 in Utrecht overleden,

Geertruid Margaretha Craeijvangher, overlijdt op 31 maart 1836 in Utrecht, 68 jaar oud,
Carel Constantijn Martens, overlijdt op 26 juli 1820 in Utrecht, 67 of 68 jaar oud.


XXII

Martens - Martens (1829)       schema 3122

Suzanna Jacoba Martens, geboren op 26 februari 1799 in Utrecht, dochter van Geertruid Margaretha Craeijvangher en Carel Constantijn Martens trouwt omstreeks 1829 met Jhr. Mr. Constantijn Martens, geboren op 27 augustus 1793 in Utrecht, zoon van Mr. David Johan Martens en Johanna Henriette Strick van Linschoten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Suzanna Jacoba Martens, overlijdt op 3 mei 1860 in Utrecht, 61 jaar oud,
Jhr. Mr. Constantijn Martens, overlijdt op 16 februari 1861 in Utrecht, 67 jaar oud.

Patijn - Martens ( )       schema 3122

Margaretha Geertruid Martens, geboren in 1801 in Utrecht, dochter van Geertruid Margaretha Craeijvangher en Carel Constantijn Martens trouwt met Ds. Daniel Theodorus Francois Patijn, geboren in 1808 in s-Gravenhage, zoon van Johan Jacob Patijn en Elisabeth Catharina Zubli, weduwnaar van Anna Elisabeth Elias,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Margaretha Geertruid Martens, overlijdt op 12 januari 1870 in Utrecht, 68 of 69 jaar oud,
Ds. Daniel Theodorus Francois Patijn, overlijdt op 9 oktober 1862 in Voorburg, 53 of 54 jaar oud.


XIX

van Barnevelt - Bruyningh (1723)       schema 313

Geertruida Bruijningh, geboren op 19 juni 1694 in Amsterdam, dochter van Anna van Erffrenten en Anthony Bruyningh trouwt omstreeks 1723 met Martinus van Barnevelt, geboren op 30 juli 1691 in Gorinchem, zoon van Hendrik van Barnevelt en Geertruyd Pompe,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Anthonia van Barnevelt, is overleden op 5 april 1748 in Gorinchem,
Anna van Barnevelt, geboren op 13 januari 1725 in Gorinchem,
Hendrik van Barnevelt, geboren op 15 augustus 1726 in Gorinchem,
Sara van Barnevelt, geboren op 3 oktober 1731 in Gorinchem,

Geertruida Bruijningh, overlijdt, op 5 april 1775 in Gorinchem, 80 jaar oud,
Martinus van Barnevelt, overlijdt in 1775 in Gorinchem, 82 of 83 jaar oud.


XX

del Court - van Barnevelt (1749)       schema 313

Anna van Barnevelt, geboren op 13 januari 1725 in Gorinchem, dochter van Geertruida Bruijningh en Martinus Barnevelt trouwt omstreeks 1749 met Mr. Abraham del Court, gedoopt op 17 maart 1723 in Amsterdam (Zuiderkerk), zoon van Isaac del Court en Elisabeth de Wolff,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Elisabeth Jacoba del Court, gedoopt op 17 november 1751 in Amsterdam (Nieuwe Kerk),
Martinus Gerard del Court, gedoopt op 21 september 1755 in Amsterdam (Zuiderkerk),
Isaac Franois del Court, geboren op 5 Februari 1758 in Amsterdam, overleden op 3 Juli 1795 te Ginneken,

Anna van Barnevelt overlijdt in 1789, 62 of 63 jaar oud,
Mr. Abraham del Court overlijdt op 1 juli 1759 in Amsterdam, 36 jaar oud.


XXI

de Ridder - del Court ( )       schema 313

Elisabeth Jacoba del Court, gedoopt op 17 november 1751 in Amsterdam, dochter van Anna van Barnevelt en Mr. Abraham del Court trouwt met Mr. Jacob Hendrik de Ridder, heer van Almkerk, geboren in 1745, zoon van Dirk de Ridder en Maria Lucia van Royen
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elisabeth Jacoba del Court overlijdt in 1814, 61 of 62 jaar oud, 62 of 63 jaar oud,
Mr. Jacob Hendrik de Ridder overlijdt in 1813, 67 of 68 jaar oud.

del Court - van Leeuwen ( )       schema 313

Mr. Martinus Gerard del Court, gedoopt op 21 september 1755 in Amsterdam, zoon van Anna van Barnevelt en Mr. Abraham del Court trouwt met Nicolasia Johanna Jacoba Leeuwen, dochter van Mr. Jan van Leeuwen en Margaretha Eva Nicolaas Six
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Nicolasia Johanna Jacoba Leeuwen overlijdt voor 1803.

del Court - van der Meersch (1803)       schema 313

Mr. Martinus Gerard del Court, gedoopt op 21 september 1755 in Amsterdam, zoon van Anna van Barnevelt en Mr. Abraham del Court hertrouwt omstreeks 1803 met Petronella Catharina van der Meersch, geboren op 28 september 1765 in Rotterdam, dochter van Ds. Michiel van der Meersch en Maria Jacomina Bosch
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Henriette Jacqueline del Court, geboren in 1804 in Leiden,
Catharina Cornelia del Court, geboren in 1806 in Leiden,
Aelbrecht Arent del Court, geboren op 15 september 1810 in Leiden,

Mr. Martinus Gerard del Court overlijdt op 2 oktober 1835 in Hazerswoude, 79 of 80 jaar oud,
Petronella Catharina van der Meersch overlijdt op 1 maart 1844 in Leiden, 78 jaar oud.


XXII

Herschig - del Court ( )       schema 313

Henriette Jacqueline del Court, geboren in 1804 in Leiden, dochter van Mr. Martinus Gerard del Court en Petronella Catharina van der Meersch trouwt met Antonius Herschig,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Kuhle - del Court ( )       schema 313

Catharina Cornelia del Court, geboren in 1806 in Leiden, dochter van Mr. Martinus Gerard del Court en Petronella Catharina van der Meersch trouwt met Johannes Kuhle, geboren in 1806 in Utrecht,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Catharina Cornelia del Court overlijdt op 15 januari 1882 in Arnhem, 75 of 76 jaar oud,
Johannes Kuhle overlijdt op 21 augustus 1888 in Arnhem, 81 of 82 jaar oud.

del Court - Wickevoort Crommelin (1840)       schema 313

Aelbrecht Arent del Court, geboren op 15 september 1810 in Leiden, zoon van Mr. Martinus Gerard del Court en Petronella Catharina van der Meersch trouwt op 14 mei 1840 in Haarlem met Adolfine Elisabeth Wickevoort Crommelin, geboren op 24 februari 1821 in Haarlem, dochter van Adolf van Wickevoort Crommelin en Caroline Nicolasia Johanna de Bruyn,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Martinus Gerard Pieter del Court, geboren op 12 februari 1841 in Haarlem,

Adolfine Elisabeth Wickevoort Crommelin overlijdt op 3 april 1841 in Haarlem, 20 jaar oud.

del Court - van Sypesteyn (1853)       schema 313

Aelbrecht Arent del Court, geboren op 15 september 1810 in Leiden, zoon van Mr. Martinus Gerard del Court en Petronella Catharina van der Meersch hertrouwt op 22 december 1853 in Haarlem met Elisabeth Anna Petronella van Sypesteyn, geboren op 2 november 1819 in Haarlem, dochter van Jhr. Cornelis Ascanius van Sypesteyn en Cornelia Anna Druyvesteyn,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Hendrik Jacob del Court, geboren op 11 november 1854 in Haarlem, overleden in Hongarije,
Aelbrecht Arent del Court van Krimpen, geboren op 24 januari 1856 in Haarlem,
Jacob Willem del Court, geboren op 9 maart 1859 in Haarlem,
Francois del Court van Krimpen, geboren in 1861, overleden op 20 januari 1875 in Elburg,
Marie Beatrix del Court, geboren op 3 november 1861 in Haarlem,
Karel Johannes Cornelis del Court, geboren op 12 december 1865 in Haarlem,

Aelbrecht Arent del Court overlijdt op 10 februari 1884 in Haarlem, 73 jaar oud,
Elisabeth Anna Petronella van Sypesteyn overlijdt op 21 mei 1904 in Haarlem, 84 jaar oud.


XXIII

del Court - Rell (1865)       schema 313

Mr. Martinus Gerard Pieter del Court, geboren op 12 februari 1841 in Haarlem, zoon van Aelbrecht Arent del Court en Adolfine Elisabeth Wickevoort Crommelin trouwt op 17 augustus 1865 in Haarlem met Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Rell, geboren op 1 april 1843 in Haarlem, dochter van Herman Hendrik baron Rell en Elisabeth van de Poll,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Aalbrecht Adolf del Court, geboren in 1867, overleden op 13 februari 1875 in Brielle,
Herman Hendrik del Court, geboren op 5 november 1867 in Haarlem,
Johanna Isabella del Court, geboren op 18 maart 1875 in Haarlem,
Anna Elisabeth del Court, geboren op 3 maart 1877 in Alkmaar,

Mr. Martinus Gerard Pieter del Court overlijdt op 22 maart 1915 in Velsen (Huize Rooswijk), 74 jaar oud,
Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Rell overlijdt op 29 november 1929 in Haarlem, 86 jaar oud.


XXIV

Creutzberg - del Court (1901)       schema 313

Johanna Isabella del Court, geboren op 18 maart 1875 in Haarlem, dochter van Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Rell en Mr. Martinus Gerard Pieter del Court, trouwt op 18 september 1901 in Velsen met Ds. Hendrik Willem Creutzberg, geboren op 5 juni 1875 in Arnhem, zoon van Ds. Karel Frederik Creutzberg en Anna Helena van de Wall,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anna Helena Elisabeth Creutzberg, geboren op 18 maart 1911 in Velsen,

Ds. Hendrik Willem Creutzberg, overlijdt op 31 december 1940 in den Haag, 65 jaar oud.


XXV

van Lawick - Creutzberg ( )       schema 313

Anna Helena Elisabeth Creutzberg, geboren op 18 maart 1911 in Velsen, dochter van Johanna Isabella del Court en Ds. Hendrik Willem Creutzberg, trouwt met Herman baron van Lawick, geboren op 7 september 1887 in Princenhage (huize Bosdal), zoon van Herman Jakob baron van Lawick en Justina Jacoba Pape,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Herman baron van Lawick, overlijdt op 6 juli 1971 in s-Gravenhage, 83 jaar oud.

Wikipedia: van Lawick


XXIV

van Tienhoven - del Court (1905)       schema 313

Anna Elisabeth del Court, geboren op 3 maart 1877 in Alkmaar, dochter van Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Rell en Mr. Martinus Gerard Pieter del Court, trouwt op 19 oktober 1905 in Velsen met Gijsbert van Tienhoven, geboren op 8 augustus 1875 in Soden (Duitsland), zoon van Mr. Cornelis Henricus van Tienhoven en Jkvr. Pieternella Cecilia Junius van Hemert,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderren bekend,

Clara Catharina van Tienhoven, geboren op 2 augustus 1908 in den Haag,
Cornelius Hendrikus van Tienhoven, geboren op 31 oktober 1911 in Deventer,
Ada Wilhelmina van Tienhoven, geboren op 11 december 1915 in Deventer,

Gijsbert van Tienhoven, is 1e luitenant grenadiers.


XXV

van Lennep - van Tienhoven (1934)       schema 313

Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep, geboren op 30 mei 1903 in Heemstede, zoon van Jkvr. Isabella Backer en Jhr. Mr. David Eliza van Lennep, trouwt op 2 juni 1932 in Bloemendaal met Clara Catharina van Tienhoven, geboren op 2 augustus 1908 in den Haag dochter van Gijsbert van Tienhoven en Anna Elisabeth del Court,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Anna Elisabeth van Lennep, geboren op 18 november 1934 in Haarlem,
Jhr. David Frans Hugo van Lennep, geboren op 30 mei 1937,
Jhr. Gijsbert van Lennep, geboren op 16 maart 1942 in Aerdenhout,
Jhr. Hugo Cornelis van Lennep, geboren op 6 juni 1945,

Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep, overlijdt op 28 augustus 1994 in Heemstede, 91 jaar oud,
Clara Catharina van Tienhoven, overlijdt op 2 september 1994 in Heemstede, 86 jaar oud.


XXVI

van Lennep - van Lookeren Campagne       schema 313

Jkvr. Anna Elisabeth van Lennep, geboren op 18 november 1934 in Haarlem, dochter van Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep en Clara Catharina van Tienhoven, trouwt met Mr. Nicolaas Lookeren Campagne, gedoopt op 20 juli 1929 in Semarang (Nederlands Oostindie), zoon van Mr. Theodoor Jacob van Lookeren Campagne en Marie Rosa Elsa Ami,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lennep - Huitema       schema 313

Jhr. David Frans Hugo van Lennep, geboren op 30 mei 1937, zoon van Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep en Clara Catharina van Tienhoven, trouwt met Charlotte Elisabeth Huitema, geboren op 11 februari 1949 in Wassenaar, dochter van Dr. Mr. Taede Huitema en Elizabeth Charlotte de Jong,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lennep - Uhlenbeck       schema 313

Jhr. Gijsbert van Lennep, geboren op 16 maart 1942 in Aerdenhout, zoon van Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep en Clara Catharina van Tienhoven, trouwt met Johanne Geertruida Uhlenbeck, geboren op 4 december 1943 in Amsterdam, dochter van Christiaan Eliza Olke Uhlenbeck en Henriette Marie van Reede,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Lennep - Sleeman (1971)       schema 313

Jhr. Hugo Cornelis van Lennep, geboren op 6 juni 1945, zoon van Jhr. Jan Pieter Adolf van Lennep en Clara Catharina van Tienhoven, trouwt omstreeks 1971 met Liesbeth Sleeman,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Pauline van Lennep, geboren op 5 oktober 1971 in Amsterdam,
Jhr. David Frans van Lennep, geboren op 7 juni 1975 in Hengelo.


XXVII

de Lange - van Lennep       schema 313

Jkvr. Pauline van Lennep, geboren op 5 oktober 1971 in Amsterdam, dochter van Jhr. Hugo Cornelis van Lennep en Liesbeth Sleeman, trouwt met Laurens de Lange,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

van Tienhoven - van der Laan ( )       schema 313

Cornelius Hendrikus van Tienhoven, geboren op 31 oktober 1911 in Deventer, zoon van Anna Elisabeth del Court en Gijsbert van Tienhoven, trouwt met Sieuwke van der Laan, geboren op 15 december 1918 in Soerabaja,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderren bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding,

Sieuwke van der Laan overlijdt op 15 februari 2005 in Naivasha (Kenia), 86 jaar oud.

van Tienhoven - Heijnis (1948)       schema 313

Cornelius Hendrikus van Tienhoven, geboren op 31 oktober 1911 in Deventer, zoon van Anna Elisabeth del Court en Gijsbert van Tienhoven, hertrouwt op 5 november 1948 Rangoon met Cornelia Pieternella Heijnis, geboren op 29 november 1916 in Nieuw-Lekkerland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Gevers Deynoot - van Tienhoven (1941)       schema 313

Ada Wilhelmina van Tienhoven, geboren op 11 december 1915 in Deventer, dochter van Anna Elisabeth del Court en Gijsbert van Tienhoven, trouwt op 3 april 1941 in Bloemendaal met Jhr. Mr. Gerard Theodoor Gevers Deynoot, geboren op 29 mei 1909 in Amersfoort, zoon van Jhr. Dirk Rudolph Gevers Deynoot en Henriette Charlotte van den Berg van Saparoea,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderren bekend,

Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Gevers Deynoot, geboren op 24 augustus 1942 in s-Gravenhage,
Jkvr. Caecilia Wilhelmina Gevers Deynoot, geboren op 1 juli 1944 in Baarn,
Jkvr. Henriette Charlotte Gevers Deynoot, geboren op 9 mei 1949 in s-Gravenhage,
Jhr. Constant Cornelis Gevers Deynoot, geboren op 14 augustus 1950 in s-Gravenhage.


XXVI

Kolff - Gevers Deynoot (1968)       schema 313

Jkvr. Clara Catharina Elisabeth Gevers Deynoot, geboren op 24 augustus 1942 in s-Gravenhage, dochter van Ada Wilhelmina van Tienhoven en Jhr. Mr. Gerard Theodoor Gevers Deynoot, trouwt op 13 december 1968 in s-Gravenhage met Roelof Coenraad Kolff, geboren op 30 juli 1935 in Wassenaar, zoon van Adrianus Quirinus Kolff en Elisabeth Helene Smit,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adriaan Quirijn Kolff, geboren op 9 juni 1970 in Haarlem,
Michael Arthur Constantijn Kolff, geboren op 13 september 1972 in Haarlem.

von Balluseck - Gevers Deynoot (1970)       schema 313

Jkvr. Caecilia Wilhelmina Gevers Deynoot, geboren op 1 juli 1944 in Baarn, dochter van Ada Wilhelmina van Tienhoven en Jhr. Mr. Gerard Theodoor Gevers Deynoot, trouwt op 24 september 1970 in s-Gravenhage met Felix Sandor von Balluseck, geboren op 28 oktober 1942 in Brummen, zoon van Adolf Willem Felix von Balluseck en Catharina Johanna Margaretha van Stockum,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Fedor von Balluseck, geboren in 1972.

toe Laer - Gevers Deynoot (1974)       schema 313

Jkvr. Henriette Charlotte Gevers Deynoot, geboren op 9 mei 1949 in s-Gravenhage, dochter van Ada Wilhelmina van Tienhoven en Jhr. Mr. Gerard Theodoor Gevers Deynoot, trouwt op 20 september 1974 in s-Gravenhage met Henrick Steven Rutger toe Laer, geboren op 16 september 1943 in Amsterdam, zoon van Henri Etienne toe Laer en Johanna Sophia Clasina Hannemann,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Gevers Deynoot - van Heyst (1978)       schema 313

Jhr. Constant Cornelis Gevers Deynoot, geboren op 14 augustus 1950 in s-Gravenhage, zoon van Ada Wilhelmina van Tienhoven en Jhr. Mr. Gerard Theodoor Gevers Deynoot, trouwt op 6 april 1978 in Heemstede met Iris Veronica van Heyst, geboren op 26 oktober 1954 in Djakarta, dochter van Petrus van Heyst en Mary Evelyn van Schaardenburg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Rutger Willem Theodoor Gevers Deynoot, geboren op 5 juni 1981 in Hilversum,
Jhr. Frederik Jan Constant Gevers Deynoot, geboren op 31 augustus 1983 in Hilversum,
Jhr. Alexander Arthur Gevers Deynoot, geboren op 5 maart 1986 in s-Hertogenbosch,

Iris Veronica van Heyst overlijdt op 15 mei 1986 in Berlikum, 31 jaar oud.

Gevers Deynoot - Schaub (1990)       schema 313

Jhr. Constant Cornelis Gevers Deynoot, geboren op 14 augustus 1950 in s-Gravenhage, zoon van Ada Wilhelmina van Tienhoven en Jhr. Mr. Gerard Theodoor Gevers Deynoot, hertrouwt op 21 april 1990 in Wassenaar met Mirjam Johanna Jacoba Maria Schaub, geboren op 2 augustus 1961 in Rijswijk, dochter van Jean Schaub en Maria Henrietha Theresia Teeuwen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Baudine Mariette Mirjam Gevers Deynoot, geboren op 8 februari 1991 in s-Gravenhage.


XXVII

von Balluseck - van Eeghen (2003)       schema 313

Fedor von Balluseck, geboren in 1972, zoon van Jkvr. Caecilia Wilhelmina Gevers Deynoot en Felix Sandor von Balluseck, trouwt omstreeks 2003 met Agnies van Eeghen
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Felix Winand von Balluseck, geboren op 21 juni 2004 in Amsterdam,
Lucas Christiaan von Balluseck, geboren op 21 juni 2004 in Amsterdam.


XXIII

del Court van Krimpen - Previnaire (1884)       schema 313

Aelbrecht Arent del Court van Krimpen, geboren op 24 januari 1856 in Haarlem, zoon van Aelbrecht Arent del Court en Elisabeth Anna Petronella van Sypesteyn trouwt op 26 juni 1884 in Haarlem met Marie Henriette Previnaire, geboren op 25 augustus 1856 in Haarlem, dochter van Marie Prosper Theodore Previnaire en Johanna Maria van Wickevoort Crommelin,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Theodora Marie Albertine Court van Krimpen, geboren op 23 april 1885 in Velsen,
Elisabeth Aldegonda del Court van Krimpen, geboren op 14 februari 1887 in Velsen,
Gerard Martinus del Court van Krimpen, geboren op 10 januari 1889 in Haarlem,

Marie Henriette Previnaire overlijdt op 25 januari 1918 in Velp, 61 jaar oud.


XXIV

van den Wall Bake - del Court van Krimpen (1911)       schema 313

Theodora Marie Albertine Court van Krimpen, geboren op 23 april 1885 in Velsen, dochter van Aelbrecht Arent del Court van Krimpen en Marie Henriette Previnaire trouwt op 25 oktober 1911 Velp met William Archibald van den Wall Bake, geboren op 3 maart 1885 in Arnhem, zoon van Alexander Maurits August van den Wall Bake en Helena Pieria Kraijenhoff,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Rudolph Alexander van den Wall Bake, geboren op 17 november 1912 in Bloemendaal,
Jan Willem van den Wall Bake, geboren op 23 september 1914 in Velp,
Maurits Arent van den Wall Bake, geboren op 20 september 1917 in Bloemendaal,
Gerard Wouter van den Wall Bake, geboren op 21 juli 1923 in Vorden, overleden op 5 april 1945 in Diepenveen,

Theodora Marie Albertine Court van Krimpen overlijdt op 11 april 1979 in Lochem, 93 jaar oud,
William Archibald van den Wall Bake overlijdt op 11 februari 1979 in Vorden, 93 jaar.


XXV

van den Wall Bake - Snouck Hurgronje (1939)       schema 313

Mr. Rudolph Alexander van den Wall Bake, geboren op 17 november 1912 in Bloemendaal, zoon van Theodora Marie Albertine Court van Krimpen en William Archibald van den Wall Bake trouwt op 10 augustus 1939 in den Haag met Jkvr. Digna Snouck Hurgronje, geboren op 16 augustus 1919 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Mr. Aarnout Marinus Snouck Hurgronje en Jkvr. Henriette van Tets,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Willem Aarnout van den Wall Bake, geboren op 16 december 1940 in s-Gravenhage,
Theodora Henriette van den Wall Bake, geboren op 13 augustus 1943 in s-Gravenhage,
Henriette Anne van den Wall Bake, geboren op 24 januari 1958 in s-Gravenhage,

Mr. Rudolph Alexander van den Wall Bake overlijdt op 15 februari 2003, 90 jaar oud.


XXVI

van Weede - van den Wall Bake (1964)       schema 313

Theodora Henriette van den Wall Bake, geboren op 13 augustus 1943 in s-Gravenhage, dochter van Mr. Rudolph Alexander van den Wall Bake en Jkvr. Digna Snouck Hurgronje trouwt op 17 oktober 1964 in s-Gravenhage met Jhr. Mr. Rudolph Everhard Willem van Weede, geboren op 2 juli 1931 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Marc Wilem van Weede, ambassadeur en Wilhelmina Elizabeth Charlotte gravin van Lynden van Sandenburg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Marc Alexander van Weede, geboren op 20 juli 1965 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Theodoor van Weede, geboren op 30 maart 1967 in s-Gravenhage,
Jhr. Steven Marius van Weede, geboren op 12 juli 1970 in Utrecht.


XXVII

van Weede - van den Broek (1998)       schema 313

Jhr. Willem Theodoor van Weede, geboren op 30 maart 1967 in s-Gravenhage, zoon van Theodora Henriette van den Wall Bake en Jhr. Mr. Rudolph Everhard Willem van Weede trouwt omstreeks 1998 met Caroline van den Broek, dochter van Mr. Henri van den Broek, minister en Josephine Adriana Antoinette van Schendel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Olivier van Weede,
Jhr. Wouter Steven van Weede, geboren op 8 april 2001 in Praha (Tsjechi).


XXV

van den Wall Bake - Gijsbrechts (1945)       schema 313

Jan Willem van den Wall Bake, geboren op 23 september 1914 in Velp, zoon van Theodora Marie Albertine Court van Krimpen en William Archibald van den Wall Bake trouwt op 11 augustus 1945 in Leiden met Jacoba Cornelia Gijsbrechts, geboren op 28 april 1919 in Breda, dochter van Gerardus Gijsbrecht Gijsbrechts en Petronella de Bruijn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hermine Albertine van den Wall Bake, geboren op 21 november 1946 in Rotterdam,
Margaret van den Wall Bake, geboren op 27 juli 1948 in Rotterdam,
Jan Willem Alexander van den Wall Bake, geboren op 9 maart 1957 in Rotterdam.

van den Wall Bake - Maris (1941)       schema 313

Maurits Arent van den Wall Bake, geboren op op 20 september 1917 in Bloemendaal, zoon van Theodora Marie Albertine Court van Krimpen en William Archibald van den Wall Bake trouwt op 19 juli 1941 in Breda met Cornelia Wilhelmina Maris, geboren op 3 januari 1920 in Teteringen, dochter van Gerrit Johannes Maris en Lutgera Hester Adrienne Herten,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Hester Theodora Victoria van den Wall Bake, geboren op 25 oktober 1942 in Hattem,
Gerard Wouter van den Wall Bake, geboren op 12 juli 1946 in Amersfoort,
Johan Maurits van den Wall Bake, geboren op 14 april 1950 in Amersfoort,


XXVI

van Ittersum - van den Wall Bake (1967)       schema 313

Hester Theodora Victoria van den Wall Bake, geboren op 25 oktober 1942 in Hattem, dochter van Maurits Arent van den Wall Bake en Cornelia Wilhelmina Maris trouwt op 15 juli 1967 in Hattem met Ir. Arnold Jacob baron van Ittersum, geboren op 8 december 1940 in Haarlem, zoon van Adolph Wolff Cornelis Hendrik van Ittersum en Gesina Anne Christina Arriens,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Alexander Wolff Arent baron van Ittersum, geboren op 20 maart 1969 in Oosterhout,
Rutger Willem Adriaan baron van Ittersum, geboren op 16 december 1970 in Appingedam,
Pauliine Agnes Victoria barones van Ittersum, geboren op 17 maart 1975 in Hummelo,
Henriette Cornelie Albertine barones van Ittersum, geboren op 21 april 1979 in Hummelo.

Wikipedia: van Ittersum


XXVII

van Ittersum - de Winter ( )       schema 313

Alexander Wolff Arent baron van Ittersum, geboren op 20 maart 1969 in Oosterhout, zoon van Hester Theodora Victoria van den Wall Bake en Ir. Arnold Jacob baron van Ittersum trouwt met Tessa de Winter,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Nout Arent Louis Arnold baron van Ittersum, geboren op 14 december 2004 in Breda,
Gwen Elisabeth Victoria Yvonne barones van Ittersum, geboren op 14 september 2007 in Breda.

Wikipedia: van Ittersum


XXVI

van den Wall Bake - Swierstra (1972)       schema 313

Gerard Wouter van den Wall Bake, geboren op 12 juli 1946 in Amersfoort, zoon van Cornelia Wilhelmina Maris en William Archibald van den Wall Bake trouwt op 25 augustus 1972 in Leeuwarden met Laura Swierstra, geboren op 4 mei 1949 in Leeuwarden, dochter van Hessel Swierstra en Bea Geertje Tijdens,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Douwe van den Wall Bake, geboren op 13 fbruari 1981 in Amsterdam,
Anna Pieter van den Wall Bake, geboren op 3 maart 1983 in Amsterdam,
Femke Joanna van den Wall Bake, geboren op 15 januari 1986 in Harare.

van den Wall Bake - van Eeghen (1983)       schema 313

Johan Maurits van den Wall Bake, geboren op 14 april 1950 in Amersfoort, zoon van Cornelia Wilhelmina Maris en William Archibald van den Wall Bake trouwt op 5 november 1983 in Laren met Corina Christiane van Eeghen, geboren op 19 april 1954 in Voorhout, dochter van Maurits Ferdinand van Eeghen en Martine Cornelie van Drabbe,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Pepijn Willem van den Wall Bake, geboren op 6 juli 1985 in Brussel.


XXIV

van Pallandt - del Court van Krimpen (1913)       schema 313

Elisabeth Aldegonda del Court van Krimpen, geboren op 14 februari 1887 in Velsen, dochter van Aelbrecht Arent del Court van Krimpen en Marie Henriette Previnaire trouwt op 25 april 1913 in Rheden met Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt, Heer van Keppel/Barlham, geboren op 24 januari 1888 in Rozendaal, zoon van Frederik Jacob Willem baron van Pallandt, burgemeester en Constantia Alexine Loudon,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Ada Cornelia barones van Pallandt, geboren op 22 januari 1914 in Rozendaal (huize de Hut),
Marie Alexine barones van Pallandt, geboren op 22 februari 1917 in Rozendaal (huize de Hut),
Swana Helen Hope barones van Pallandt, geboren op 8 november 1918 in Rozendlaal (huize de Hut),
Elisabeth barones van Pallandt, geboren op 16 augustus 1925 in Laag Keppel (kasteel Keppel),

Elisabeth Aldegonda del Court van Krimpen overlijdt op 18 mei 1980 in Velp, 93 jaar oud,
Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt overlijdt op 28 maart 1938 in Laag Keppel/Hummelo, 50 jaar oud.

Wikipedia: van Pallandt


XXV

van Lynden - van Pallandt (1939)       schema 313

Ada Cornelia barones van Pallandt, vrouwe van Keppel, geboren op 22 januari 1914 in Rozendaal, dochter van Elisabeth Aldegonda del Court van Krimpen en Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt trouwt op 28 februari 1939 in Hoog Keppel met Mr. Rynhard Bernhard baron van Lynden, geboren op 11 augustus 1912 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Willem Jacob baron van Lynden en Anna barones van Hangest Genlis dYvoy,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Constance Liliane barones van Lynden, geboren op 2 september 1940 in La Bourboule (Puy-de-Dome),
Willem Jacob Reinout baron van Lynden, geboren op 31 augustus 1943 in Bern,
Reinhard Hugo Alexander baron van Lynden, geboren op 27 december 1946 in s-Gravenhage,

Ada Cornelia barones van Pallandt overlijdt op 6 maart 1991 in Hummelo en Keppell, 77 jaar oud,
Mr. Rynhard Bernhard baron van Lynden overlijdt op 16 juni 1994 in Doetinchem, 81 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden


XXVI

van Lynden - Rutgers van Rozenburg (1966)       schema 313

Willem Jacob Reinout baron van Lynden, geboren op 31 augustus 1943 in Bern, zoon van Ada Cornelia barones van Pallandt en Mr. Rynhard Bernhard baron van Lynden trouwt op 28 oktober 1966 in Zeist met Jkvr. Sonia Lucile Maximilienne Rutgers van Rozenburg, geboren op 27 december 1942 in Zeist, dochter van Jhr. Mr. Lucas Maximiliaan Rutgers van Rozenburg en Charlotte Henriette Leopold,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Rijnhard Bernhard baron van Lynden, geboren op 12 seprtember 1967 in Laag Keppel (kasteel Keppel),
David Louis Leonard baron van Lynden, geboren op 4 februari 1970 in Doetinchem,
Charlotte Henriette Amelie barones van Lynden, geboren op 27 april 1971 in Zeist.

Wikipedia: van Lynden

van Lynden - Greven (1971)       schema 313

Reinhard Hugo Alexander baron van Lynden, geboren op 27 december 1946 in s-Gravenhage, zoon van Ada Cornelia barones van Pallandt en Mr. Rynhard Bernhard baron van Lynden trouwt op 28 augustus 1971 in Zwolle met Jkvr. Alexandra Gratia Greven, geboren op 29 juli 1948 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Johan Cornelis Greven en Lilian Labouchere,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Rijnhard Johan Sacco baron van Lynden, geboren op 31 januari 1973 in Utrecht,
Jacob Jan Lodewijk baron van Lynden, geboren op 29 april 1976 in Utrecht.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

van Lynden - Hooft (1995)       schema 313

Rijnhard Bernhard baron van Lynden, geboren op 12 september 1967 in Laag Keppel, zoon van Willem Jacob Reinout baron van Lynden en Jkvr. Sonia Lucile Maximilienne Rutgers van Rozenburg trouwt op 4 februari 1995 met Jkvr. Wijnanda Augusta Willemien Eliane Hooft, geboren op 1 augustus 1970 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Hendrik Gustaaf Adolf Hooft, Heer van Woudenberg, Geerestein en Groenewoude en Mr. Laurence Jeanne Eliane Calkoen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willem Frederik baron van Lynden, geboren op 30 maart 1998 in Singapore.

Wikipedia: van Lynden

van Lynden - Royaards (1998)       schema 313

Mr. David Louis Leonard baron van Lynden, geboren op 4 februari 1970 in Doetinchem, zoon van Willem Jacob Reinout baron van Lynden en Jkvr. Sonia Lucile Maximilienne Rutgers van Rozenburg trouwt op 8 oktober 1998 in Amsterdam met Wiene Antoinette Royaards, geboren op 1 maart 1969 in Amsterdam, dochter van Oswald Francois Royaards en Ada Anthoinette Kamerling,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Lynden


XXV

Voorbeytel Cannenburg - van Pallandt (1941)       schema 313

Marie Alexine barones van Pallandt, geboren op 22 februari 1917 in Rozendaal, dochter van Elisabeth Aldegonda del Court van Krimpen en Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt trouwt op 15 november 1941 in Rozendaal met Ir. Willem Voorbeytel Cannenburg, geboren op 12 april 1916 in Amsterdam, zoon van Ir. Willem Voorbeytel Cannenburg en Joanna Diderica Wttewaall,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Ir. Willem Voorbeytel Cannenburg overlijdt op 5 april 1945 in Diepenveen (door Duitse bezetter doodgeschoten).

Morzer Bruins - van Pallandt (1947)       schema 313

Marie Alexine barones van Pallandt, geboren op 22 februari 1917 in Rozendaal, dochter van Elisabeth Aldegonda del Court van Krimpen en Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt hertrouwt op 20 februari 1947 in Utrecht met Dr. Maurits Frans Morzer Bruins, geboren op 21 februari 1913 in Bussum, zoon van Maurits Frans Morzer Bruins en Johanna Apollonia Dorothea Fischer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Reinhard Willem Maurits Morzer Bruins, geboren op 6 december 1947 in Utrecht,
Alexander Johannes Morzer Bruins, geboren op 9 juni 1950 in Utrecht,

Dr. Maurits Frans Morzer Bruins overlijdt op 14 oktober 2004 in Dieren, 91 jaar oud.

van den Brandeler - van Pallandt (1942)       schema 313

Swana Helen Hope barones van Pallandt, geboren op 8 november 1918 in Rozendaal, dochter van Elisabeth Aldegonda del Court van Krimpen en Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt trouwt op 5 september 1942 in Rozendaal met Jhr. Mr. Martinus van den Brandeler, geboren op 31 augustus 1916 in Zwollekerspel, zoon van Jhr. Mr. Johan Jacob Eliza van den Brandeler en Johanna Tonia Kolff,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Jhr. Johan Reinoud van den Brandeler, geboren op 15 juli 1943 in Rotterdam,
Jkvr. Elisabeth Johanna van den Brandeler, geboren op 19 september 1947 in Rozendaal,
Jkvr. Martine Alexine van den Brandeler, geboren op 30 juli 1949 in Rozendaal,
Jkvr. Ariane Aylva van den Brandeler, geboren op 18 mei 1952 in Rozendaal,
Jhr. Philip Jacob van den Brandeler, geboren op 17 februari 1954 in Rozendaal en op 3 november 1975 in Groblersdal (Zuid-Afrika), overleden,
Jhr. Pieter Alexander van den Brandeler, geboren op 16 november 1956 in Rozendaal,

Jhr. Mr. Martinus van den Brandeler overlijdt op 24 september 1971 in Hoogeveen, 55 jaar oud.


XXVI

van den Brandeler - Kropff (1968)       schema 313

Jhr. Johan Reinoud van den Brandeler, geboren op 15 juli 1943 in Rotterdam, zoon van Swana Helen Hope barones van Pallandt en Jhr. Mr. Martinus van den Brandeler trouwt op 26 oktober 1968 met Wilhelmina Catharina Cornelia Kropff, geboren op 6 mei 1945 in Rheden, dochter van Martinus Jacobus Kropff en Maria Antonia IJsseling,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 27 mei 1975 door echtscheiding ontbonden.

Molkenboer - van den Brandeler (1972)       schema 313

Jkvr. Elisabeth Johanna van den Brandeler, geboren op 19 september 1947 in Rozendaal, dochter van Swana Helen Hope barones van Pallandt en Jhr. Mr. Martinus van den Brandeler trouwt op 20 mei 1972 in Rozendaal met Johan Theo Molkenboer, geboren op 1 september 1947 in Enschede, zoon van Herman Elisa Molkenboer en Hilma Emma Mezger,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cransberg - van den Brandeler (1977)       schema 313

Jkvr. Martine Alexine van den Brandeler, geboren op 30 juli 1949 in Rozendaal, dochter van Swana Helen Hope barones van Pallandt en Jhr. Mr. Martinus van den Brandeler trouwt op 14 oktober 1977 in Rozendaal met Joost Cransberg, geboren op 18 juli 1952 in Hilversum, zoon van Rolf Cransberg en Maria Antonia Wilhelmina Loman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van den Brandeler - Zantman (1986)       schema 313

Jhr. Pieter Alexander van den Brandeler, geboren op 16 november 1956 in Rozendaal, zoon van Swana Helen Hope barones van Pallandt en Jhr. Mr. Martinus van den Brandeler trouwt op 2 februari 1986 in Helmond met Leonie Wilhelmina Zantman, geboren op 25 maart 1961 in Calcutta, dochter van Johannes Zantman en Jeanne Henriette de Pauly,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,


XXIII

del Court van Krimpen - van Loon (1914)       schema 314

Gerard Martinus del Court van Krimpen, geboren op 10 januari 1889 in Haarlem, zoon van Aelbrecht Arent del Court van Krimpen en Marie Henriette Previnaire trouwt op 28 juli 1914 in Doorn met Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon, geboren op 23 mei 1891 in Doorn, dochter van Jhr. Louis Antoine van Loon en Adele Francoise Tachard,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Martina Ada Barbara del Court van Krimpen, geboren op 21 juli 1916 in Velp,
Renee Henriette del Court van Krimpen, geboren op 2 mei 1919 in Velp,
Adele Reiniera del Court van Krimpen, geboren in 1920,
Theodora Marie Albertine del Court van Krimpen, geboren op 29 december 1921 in Rheden,
Violet Charlie del Court van Krimpen, geboren op 27 juli 1926 in Wassenaar,

Gerard Martinus del Court van Krimpen overlijdt op 10 december 1944 in s Graveland (Huize Schoonoord), 55 jaar oud,
Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon overlijdt op 16 oktober 1983 in s-Gravenhage, 92 jaar oud.


XXIV

Rell - del Court van Krimpen (1937)       schema 314

Martina Ada Barbara del Court van Krimpen, geboren op 21 juli 1916 in Velp, dochter van Gerard Martinus del Court van Krimpen en Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon trouwt op 20 april 1937 in Wassenaar met Jhr. Ir. Willem Gerard Rell, geboren op 4 juni 1905 in Amsterdam, zoon van Jhr. Mr. Dr. Willem Rell en Catharina Elizabeth Boudewina barones Sloet van Oldruitenborgh,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Renee Elisabeth Rell, geboren op 2 mei 1938 in Apeldoorn,

Jhr. Ir. Willem Gerard Rell overlijdt op 29 augustus 1942 in Utrecht (executie door Duitsers), 37 jaar oud.

Brooks Hill Feaver - del Court van Krimpen (1945)       schema 314

Martina Ada Barbara del Court van Krimpen, geboren op 21 juli 1916 in Velp, dochter van Gerard Martinus del Court van Krimpen en Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon hertrouwt op 31 oktober 1945 in Wassenaar met Herbert Frederik Brooks Hill Feaver,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

Smith - Rell (1960)       schema 314

Jkvr. Renee Elisabeth Rell, geboren op 2 mei 1938 in Apeldoorn, dochter van Martina Ada Barbara del Court van Krimpen en Jhr. Ir. Willem Gerard Rell trouwt op 3 december 1960 in Ottawa met Thurlow Smith, geboren op 30 december 1931 in Toronto, zoon van John Forhan Smith en Florence Nash Bradbrooke,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Linthorst Homan - del Court van Krimpen (1940)       schema 314

Renee Henriette del Court van Krimpen, geboren op 2 mei 1919 in Velp, dochter van Gerard Martinus del Court van Krimpen en Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon trouwt op 9 januari 1940 in Wassenaar met Mr. Henri Peter Linthorst Homan, geboren op 29 mei 1905 in Assen, zoon van Mr. Jan Tymens Linthorst Homan, Commissaris der Koningin en Jeannette Madelaine Staal,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Tijmen Gerard Linthorst Homan, geboren op 14 oktober 1940 in Eindhoven,
Reinier Johannes Linthorst Homan, geboren op 26 juni 1946 in Leeuwarden,
Hidde Duco Martinus Linthorst Homan, geboren op 12 oktober 1947 in Leeuwarden,

Renee Henriette del Court van Krimpen overlijdt op 25 mei 2002 in Arnhem, 83 jaar oud, zij is begraven op 1 juni 2002 in Havelte (familiegraf),
Mr. Henri Peter Linthorst Homan, Commissaris der Koningin, overlijdt op 3 februari 1989 in Wapenveld, 83 jaar oud, hij is begraven in Havelte (familiegraf).


XXV

Linthorst Homan - Teding van Berkhout (1971)       schema 314

Hidde Duco Martinus Linthorst Homan, geboren op 12 oktober 1947 in Leeuwarden, zoon van Renee Henriette del Court van Krimpen en Mr. Henri Peter Linthorst Homan trouwt op 18 december 1971 in Oegstgeest met Jkvr. Sjoerdtje Johanna Frederica Theodora Teding van Berkhout, geboren op 8 april 1948 in Oegstgeest, dochter van Jhr. Willem Philip Teding van Berkhout en Jkvr. Agatha Alexandrina Geertruida van Valkenburg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ewoud Linthorst Homan, geboren op 1 juli 1977 in Arnhem,
Willemijn Renee Henriette Linthorst Homan, geboren op 1 juli 1977 in Arnhem,
Mechteld Nienke Linthorst Homan, geboren op 25 april 1979 in Arnhem.


XXIV

Swane - del Court van Krimpen (1946)       schema 314

Theodora Marie Albertine del Court van Krimpen, geboren op 29 december 1921 in Rheden, dochter van Gerard Martinus del Court van Krimpen en Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon trouwt omstreeks 1946 met Albertus Antonius Swane,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Gerard Victor Johannes Swane, geboren op 9 november 1946 in St. Michielsgestel,

Theodora Marie Albertine del Court van Krimpen overlijdt 4 mei 2006 in den Bosch, 84 jaar oud,
Albertus Antonius Swane overlijdt voor 2006.


XXV

Swane - dAulnis de Bourouill ( )       schema 314

Gerard Victor Johannes Swane, geboren op 9 november 1946 in St. Michielsgestel, zoon van Theodora Marie Albertine del Court van Krimpen en Albertus Antonius Swane trouwt met Willemina Johanna barones dAulnis de Bourouill, geboren op 26-03-1948 in s-Gravenhage, dochter van Willem Jan baron dAulnis de Bourouill en Irma Calkoen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

de Jonge van Ellemeet - del Court van Krimpen (1949)       schema 314

Violet Charlie del Court van Krimpen, geboren op 27 juli 1926 in Wassenaar, dochter van Gerard Martinus del Court van Krimpen en Jkvr. Marie Adele Erneste van Loon trouwt op 4 februari 1949 in s-Gravenhage met Jhr. Henri de Jonge van Ellemeet, geboren op 4 september 1916 in Deventer, zoon van Jhr. Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet en Henriette Helena den Tex Bondt,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. May Henriette de Jonge van Ellemeet, geboren op 14 september 1950 in s-Gravenhage,
Jhr. Michiel Albert de Jonge van Ellemeet, geboren op 29 december 1951 in Wassenaar,
Jhr. Hugo Henri de Jonge van Ellemeet, geboren op 20 november 1954 in Wassenaar,
Jkvr. Caroline Violet de Jonge van Ellemeet, geboren op 8 januari 1957 in Chevy Chase, Maryland,
Jkvr. Saskia Madelon de Jonge van Ellemeet, geboren op 2 oktober 1962 in Amsterdam.


XXV

Gelderman - de Jonge van Ellemeet (1974)       schema 314

Jkvr. May Henriette de Jonge van Ellemeet, geboren op 14 september 1950 in s-Gravenhage, dochter van Violet Charlie del Court van Krimpen en Jhr. Henri de Jonge van Ellemeet trouwt op 23 augustus 1974 met Philip Alexander Gelderman, geboren op 16 mei 1947 in Enschede, zoon van Herman Rijck Gelderman en Nica Stepanoff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1980 ontbonden doort echtscheiding.

de Jonge van Ellemeet - Ferrie (1984)       schema 314

Jhr. Michiel Albert de Jonge van Ellemeet, geboren op 29 december 1951 in Wassenaar, zoon van Violet Charlie del Court van Krimpen en Jhr. Henri de Jonge van Ellemeet trouwt op 7 juli 1984 in Birdham/West-Sussex met Jennifer Isabel Ferrie, geboren 29 augustus 1958 in Singapore, dochter van James Westwater Ferrie en Isabel Mary Squires,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Duncan Henri de Jonge van Ellemeet, geboren op 19 juli 1988 in Brighton (East-Sussex),
Jhr. Timothy Robin de Jonge Ellemeet, geboren op 12 april 1992 in Chichester (West-Sussex),
Jkvr. Isabel May de Jonge van Ellemeet, geboren op 1 april 1995 in Chichester (West-Sussex).


XXIII

del Court - Miller ( )       schema 314

Jacob Willem del Court, geboren op 9 maart 1859 in Haarlem, zoon van Aelbrecht Arent del Court en Elisabeth Anna Petronella van Sypesteyn trouwt met Annette Cornfoot Strettell Miller,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

del Court - Butler Johnstone (1895)       schema 314

Jacob Willem del Court, geboren op 9 maart 1859 in Haarlem, zoon van Aelbrecht Arent del Court en Elisabeth Anna Petronella van Sypesteyn hertrouwt op 26 januari 1895 in Upper-Norwood met Johnstone, Mabel Florence Butler Johnstone, geboren op 8 maart 1874 in Thornton Heath, dochter van Henry Butler Johnstone en Anne Godard,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Servais Fitz Walter Marie del Court, geboren op 18 december 1895 in Brugge (Belgi).

Micocci - del Court (1897)       schema 314

Marie Beatrix del Court, geboren op 3 november 1861 in Haarlem, dochter van Aelbrecht Arent del Court en Elisabeth Anna Petronella van Sypesteyn trouwt op 24 april 1897 in Haarlem met Giuseppe Rodolphe Thomas Micocci, geboren op 7 maart 1859 in Rome, zoon van Jean Micocci en Maria Balboni Ralli,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

del Court - de Sturler (1899)       schema 314

Karel Johannes Cornelis del Court, geboren op 12 december 1865 in Haarlem, zoon van Aelbrecht Arent del Court en Elisabeth Anna Petronella van Sypesteyn trouwt op 25 januari 1899 in Velsen met Suzanna de Sturler, geboren op 17 maart 1876 in Leiden, dochter van Adriaan Louis de Sturler en Henriette Louise Marie Aberson,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Henriette Louise Marie del Court, geboren op 29 oktober 1899 in Velsen,
Anna Elisabeth Petronella del Court van Krimpen, geboren op 15 juni 1903 in Velsen.


XXIV

Hasselman - del Court (1920)       schema 314

Henriette Louise Marie del Court, geboren op 29 oktober 1899 in Velsen, dochter van Karel Johannes Cornelis del Court en Suzanna de Sturler trouwt op 7 september 1920 in Teteringen met Charles Constant Hasselman, geboren op 7 februari 1897 in Zoelen, zoon van Dirk Catharinus Hasselman en Catharina Elisabeth Petronella van Beuningen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Charles Constant Hasselman overlijdt op 11 februari 1977 in Arnhem, 80 jaar oud.

Haitsma Mulier - del Court (1933)       schema 314

Henriette Louise Marie del Court, geboren op 29 oktober 1899 in Velsen, dochter van Karel Johannes Cornelis del Court en Suzanna de Sturler hertrouwt op 22 december 1933 in Wassenaar met Eco Deodaat Haitsma Mulier, geboren op 12 december 1905 in Utrecht, zoon van Johannes Eco Haitsma Mulier en Jkvr. Madzy van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Eco Deodaat Haitsma Mulier overlijdt op 21 februari 1983 in Haarlem, 77 jaar oud.

Konig - del Court van Krimpen (1925)       schema 314

Anna Elisabeth Petronella del Court van Krimpen, geboren op 15 juni 1903 in Velsen, dochter van Karel Johannes Cornelis del Court en Suzanna de Sturler trouwt omstreeks 1925 met Willem Emilie Adriaan Marie Konig,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Adriaan Leopold Otto Marie Konig, geboren op 7 september 1926 in Bussum,
Suzanna Anna Konig, geboren op 17 september 1929 in Bussum.


XXV

Konig - Gratama ( )       schema 314

Adriaan Leopold Otto Marie Konig, geboren op 7 september 1926 in Bussum, zoon van Anna Elisabeth Petronella del Court van Krimpen en Willem Emilie Adriaan Marie Konig trouwt met Maria Elisabeth Gratama, geboren op 30 oktober 1935 in Rotterdam, dochter van Mr. Gerhardus Lambertus Willinge Gratama en Frederique Loopuyt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van de Poll - Konig (1963)       schema 314

Suzanna Anna Konig, geboren op 17 september 1929 in Bussum, dochter van Anna Elisabeth Petronella del Court van Krimpen en Willem Emilie Adriaan Marie Konig trouwt op 4 oktober 1963 in den Haag met Jhr. Frans Eugenius Marie van de Poll, geboren op 23 mei 1921 in Didam, zoon van Jhr. Harmen Hendrik Jules Marie van de Poll en Marquerite Jeanne Pauline Francoise Ghislaine Dor,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Anna Elisabeth Petronella Maria van de Poll, geboren op 16 juli 1964 in Eindhoven,
Jkvr. Marjolijn Adriana Marquerite Marie van de Poll, geboren op 4 maart 1966 in Eindhoven,

Jhr. Frans Eugenius Marie van de Poll overlijdt op 1 september 2005 in Apeldoorn, 84 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXVI

Melissant - van de Poll ( )       schema 314

Jkvr. Anna Elisabeth Petronella Maria van de Poll, geboren op 16 juli 1964 in Eindhoven, dochter van Suzanna Anna Konig en Jhr. Frans Eugenius Marie van de Poll trouwt met Dr. Christian Frederic Melissant, geboren op 21 april 1960 in Heerlen, zoon van Cornelis Melissant en Johanna Frederica Brinkman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Heitz - van de Poll ( )       schema 314

Jkvr. Marjolijn Adriana Marquerite Marie van de Poll, geboren op 4 maart 1966 in Eindhoven, dochter van Suzanna Anna Konig en Jhr. Frans Eugenius Marie van de Poll trouwt met Stephan Martin Heitz, geboren op 25 januari 1963 in Fribourg, zoon van Dr. Erich Heitz en Elisabeth Renner,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XX

van Barnevelt - Bartholotti (1765)       schema 314

Hendrik van Barnevelt, geboren op 15 augustus 1726 in Gorinchem, zoon van Geertruida Bruijningh en Martinus van Barnevelt trouwt omstreeks 1765 met Geertruy Maria Elisabeth barones van der Heuvel Bartholotti, dochter van Willem Hendrik baron van der Heuvel Bartholotti en Jeanette Gabrielle van Eck
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willem Hendrik van Barnevelt, geboren op 5 oktober 1765 in Gorinchem, overleden op 9 mei 1829 in Slot Noordeloos,

Hendrik van Barnevelt, overlijdt in 1799, 71 of 72 jaar oud.

Sweerts de Landas - van Barnevelt (1750)       schema 321

Sara van Barnevelt, geboren op 3 oktober 1731 in Gorinchem, dochter van Geertruida Bruijningh en Martinus van Barnevelt trouwt op 15 september 1750 in Gorinchem met Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas, geboren op 4 september 1727 in s-Hertogenbosch, zoon van Jacob Derks baron Sweerts de Landas en Geertruyd Dorothea Wilhelmina Bartholotti
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Marie Elisabeth Francine barones Sweerts de Landas, geboren op 30 november 1756 in Gorinchem,
Jacob Derks baron Sweerts de Landas, geboren op 28 februari 1759 in Gorinchem,

Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas overlijdt op 18 juni 1809, 81 jaar oud.


XXI

van Hoey - Sweerts de Landas (1784)       schema 321

Marie Elisabeth Francine barones Sweerts de Landas, geboren op 30 november 1756 in Gorinchem, dochter van Sara van Barnevelt en Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas trouwt op 13 juli 1784 in Oirchot met Jan Pieter van Hoey, Heer van Vlijmen en Engelen, geboren op 31 juli 1755 in s-Gravenhage, zoon van Gerard Diederik van Hoey en Agatha Sophia van Overveldt
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Agatha Sophia Gerardina van Hoey, geboren op 5 september 1784 in Oirschot,
Sara Geertruida van Hoey, geboren op 29 december 1790 in s-Gravenhage,

Jan Pieter van Hoey is vanaf zijn 14e jaar in militaire dienst, per 17 maart 1814 generaal-majoor, vanaf 21 april 1805 luitenant-generaal, per 10 december 1822, lid van het hoog militair gerechtshof; overlijdt op 18 juni 1809, 81 jaar oud.


XXII

de Muralt van Vlijmen - van Hoey (1815)       schema 321

Agatha Sophia Gerardina van Hoey, Vrouwe van Vlijmen, geboren op 5 september 1784 in Oirschot, dochter van Marie Elisabeth Francine barones Sweerts de Landas en Jan Pieter van Hoey trouwt op 28 december 1815 in s-Hertogenbosch met Jhr. Abraham Rudolph de Muralt van Vlijmen, geboren op 25 maart 1783 in Bern, zoon van Bernhard Ludwig de Muralt en Salome Margaretha von Tavel,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Johan Ludwig Bernard de Muralt, geboren op 12 mei 1818,
Jkvr. Maria Ellisabeth Francina de Muralt, geboren in 1820, overleden op 4 mei 1902 in Utrecht,
Jkvr. Albertine Jeane Pauline Jaqueline de Muralt, geboren in 1823, overleden op 22 februari 1902 in Utrecht,
Jkvr. Jacqueline Aimee Julie de Muralt, geboren in 1824, overleden op 2 december 1901 in Utrecht,

Agatha Sophia Gerardina van Hoey overlijdt op 18 februari 1856 in Utrecht, 71 jaar oud,
Jhr. Abraham Rudolph de Muralt van Vlijmen, generaal-majoor en provinciaal commandant Utrecht), vice-commandant van het in Brabant gelegerde Bernse eliteregimint, overlijdt op 18 juni 1809, 81 jaar oud.


XXIII

de Muralt - Scherpezeel (1875)       schema 321

Jhr. Mr. Johan Ludwig Bernard de Muralt, geboren op 12 mei 1818, zoon van Agatha Sophia Gerardina van Hoey en Jhr. Abraham Rudolph de Muralt van Vlijmen trouwt op 24 november 1875 in Zuilen met Wilhelmina Scherpezeel, geboren op 7 mei 1839 in Cothen, dochter van Johannes Scherpezeel en Roelanda de Kruijf,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Albert Jacques Rodolphe de Muralt, geboren op 27 juni 1877 in Utrecht,

Bij het huwelijk worden vier kinderen erkend:
Jkvr. Bertha Louisa Wilhelmina de Muralt, geboren in 1866 in Utrecht,
Jkvr. Louise Johanna Sophia de Muralt, geboren op 20 mei 1868 in Utrecht,
Jhr. Karel Willem Lodewijk van Muralt, geboren op 24 augustus 1869 in Utrecht,
Jhr. Robert Rudolph Lodewijk von Muralt, geboren op 9 mei 1871 in Utrecht,

Jhr. Mr. Johan Ludwig Bernard de Muralt, advocaat bij het Provinciaal Gerechtshof; wethouder in Utrecht en lid van de Provinciale Staten in Utrecht; 37 jaar lang secretaris van de Kamer van Koophandel, overlijdt op 28 augustus 1889 in Utrecht, 71 jaar oud,
Wilhelmina Scherpezeel, overlijdt op 21 februari 1922 in Utrecht, 82 jaar oud.


XXIV

Ram - de Muralt (1890)       schema 321

Jkvr. Bertha Louisa Wilhelmina de Muralt, geboren in 1866 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Johan Ludwig Bernard de Muralt en Wilhelmina Scherpezeel trouwt op 17 april 1890 in Utrecht met Jhr. Henri Ernest Ram, geboren in 1865 in Utrecht, zoon van Jhr. Albert Laurens Elisa Ram en Louise Charlotte Luden,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram, geboren op 17 april 1891 in s-Hertogenbosch,
Jhr. Albert Jacob Philip Leonard Ram, geboren in 1896 in s-Hertogenbosch, overleden op 27 januari 1938 in Ede,
Jkvr. Johanna Louise Charlotte Ram, geboren op 3 april 1898 in Engelen (Noordbrabant), overleden op 29 december 1980 in de Bilt,

Jkvr. Bertha Louisa Wilhelmina de Muralt, overlijdt op 17 juni 1942 in Utrecht, 75 of 76 jaar oud,
Jhr. Henri Ernest Ram, overlijdt op 14 januari 1949 in de Bilt, 83 of 84 jaar oud.

Wikipedia: Ram


XXV

Huydecooper - Ram (1915)       schema 321

Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram, geboren op 17 april 1891 in s-Hertogenbosch, dochter van Jkvr. Bertha Louisa Wilhelmina de Muralt en Jhr. Henri Ernest Ram trouwt op 21 oktober 1915 in Utrecht met Jhr. Louis Huydecooper, Heer van Nigtevecht, geboren op 14 januari 1889 in Utrecht, zoon van Jhr. Jan Elias Huydecooper en Susanna Christina Maria Anthonia Luden,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Henriette Ernestine Huydecooper, geboren op 9 april 1917 in Utrecht,
Jkvr. Jean Eliane Huydecooper, geboren op 8 juni 1920 in Utrecht,
Jhr. Jan Louis Reinier Huydecooper, geboren op 23 februari 1922 in Utrecht,
Jhr. Willem Jacob Lodewijk Huydecooper, geboren op 17 april 1925 in Utrecht, overleden op 15 januari 1946 in Amsterdam,

Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram, overlijdt op 26 januari 1973 in Utrecht, 81 jaar oud,
Jhr. Louis Huydecooper, overlijdt op 13 november 1964 in Bilthoven, 75 jaar oud.


XXVI

Calkoen - Huydecooper (1938)       schema 321

Jkvr. Henriette Ernestine Huydecooper, geboren op 9 april 1917 in Utrecht, dochter van Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram en Jhr. Louis Huydecooper trouwt op 16 september 1938 in Utrecht met Mr. Albrecht Fredrik Calkoen, geboren op 12 oktober 1913 in Baarn, zoon van Charles Calkoen en Susanne Johanna Francine Carolina Wilhelmina Insinger,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Charles Mari Cornelis Calkoen, geboren op 4 juli 1939 in Medan, overleden op 30 juni 1959 in Medan,
Laurence Jeanne Eliane Calkoen, geboren op 28 augustus 1940 in Medan,
Willem Jacob Lodewijk Calkoen, geboren op 26 maart 1946 in Utrecht,

Jkvr. Henriette Ernestine Huydecooper, overlijdt op 5 november 1986 in Zeist, 69 jaar oud,
Mr. Albrecht Fredrik Calkoen, overlijdt 2 juni 1992 in Zeist, 78 jaar oud.

Wikipedia: Calkoen


XXVII

Hooft - Calkoen (1968)       schema 321

Laurence Jeanne Eliane Calkoen, geboren op 28 augustus 1940 in Medan, dochter van Henriette Ernestine Huydecooper en Mr. Albrecht Fredrik Calkoen trouwt op 3 februari 1968 in Zeist met Jhr. Mr. Hendrik Gustaaf Adolf Hooft, Heer van Woudenberg, Geerestein en Groenewoude, geboren op 8 november 1939 in Amsterdam, zoon van Jhr. Hendrik Wijnand Cornelis Hooft, Heer van Woudenberg, Geerestein en Groenewoude en Ebba Margaretha Schumacher,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Emilie Ernestine Ebba Hooft, geboren op 7 augustus 1969 in Utrecht,
Jkvr. Wijnanda Augusta Willemien Eliane Hooft, geboren op 1 augustus 1970 in Utrecht,
Jhr. Cornelis Pieter Hooft, geboren op 24 november 1973 in Utrecht,
Jhr. Daniel Elias Hooft, geboren op 21 april 1975 in Utrecht.

Wikipedia: Hooft

Calkoen - Nauta (1977)       schema 321

Mr. Willem Jacob Lodewijk Calkoen, geboren op 26 maart 1946 in Utrecht, zoon van Henriette Ernestine Huydecooper en Mr. Albrecht Fredrik Calkoen trouwt op 17 december 1977 in Leiden met Mr. Jolande Nauta, geboren op 9 augustus 1950 in Leiden, dochter van Prof. Dr. Jan Nauta en Helena Maria Theresia Barge,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Oscar Frederik Cornelis Calkoen, geboren op 4 december 1981 in Breda,
Friso Gerard Jan Calkoen, geboren op 4 april 1983 in Rotterdam,
Emmeline Ernestine Calkoen, geboren op 5 juni 1985 in Rotterdam.

Wikipedia: Calkoen


XXVI

van Rossem - Huydecooper (1948)       schema 321

Jkvr. Jean Eliane Huydecooper, geboren op 8 juni 1920 in Utrecht, dochter van Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram en Jhr. Louis Huydecooper trouwt op 20 februari 1948 met Mr. Arnoldus Adriaan van Rossem, geboren op 24 december 1909 in Utrecht, zoon van George van Rossem en Anna Gerardina Pit,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maarten van Rossem, geboren op 16 november 1948 in Eindhoven,
Laurence Berthe Willemine van Rossem, geboren op 17 naart 1950 in Rotterdam,
Jan Erik van Rossem, geboren in Brielle.

Huydecooper - van Wassenaer (1944)       schema 321

Jhr. Jan Louis Reinier Huydecooper, Heer van Nigtevecht, geboren 23 februari 1922 in Utrecht, zoon van Jkvr. Laurence Berthe Willemine Ram en Jhr. Louis Huydecooper trouwt op 25 juli 1944 met Constance Cornelie barones van Wassenaer, geboren op 3 oktober 1921 in Vorden (huize Enzerinck), dochter van Godfried Hendrik Leonard baron van Wassenaer en Sylvia Augusta van Lennep,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Jan Louis Reinier Huydecoper, geboren op 20 mei 1945 in Utrecht,
Jkvr. Luytgen Eliane Huydecoper, geboren op 7 april 1947 in Ottawa,
Jkvr. Cunera Ernestine Huydecoper, geboren op 30 juni 1950 in Bonn.

Wikipedia: Huydecoper


XXVII

Huydecooper - Schoemaker (1969)       schema 321

Jhr. Mr. Jan Louis Reinier Huydecoper, geboren op 20 mei 1945 in Utrecht, zoon van Jhr. Jan Louis Reinier Huydecooper en Constance Cornelie barones van Wassenaer trouwt op 5 oktober 1969 met Marja Carolina Schoemaker, geboren op 9 mei 1943 in s-Gravenhage, dochter van Dr. Carel Albert Schoemaker en Maria Juliette van Amerongen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Sylvia Marja Huydecoper, geboren op 25 juni 1970 in Utrecht,
Jhr. Carel Reinier Huydecoper, geboren op 26 januari 1972 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Diederik Anthony Huydecoper, geboren op 16 juli 1977 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt op 6 juni 1983 door echtscheiding ontbonden.

de Brauw - Huydecooper (1970)       schema 321

Jkvr. Mr. Luytgen Eliane Huydecoper, geboren op 7 april 1947 in Ottawa, dochter van Jhr. Jan Louis Reinier Huydecooper en Constance Cornelie barones van Wassenaer trouwt op 4 juli 1970 in den Haag met Jhr. Mr. Diederik Jan de Brauw, geboren op 21 februari 1946 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Mr. Jacob Hendrik de Brauw en Margaretha Cornelia Wilhelmina barones van Lynden,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Clara Cunera de Brauw, geboren op 22 april 1982 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Jacob Maurits de Brauw, geboren op 24 oktober 1983 in s-Gravenhage.

Heijning - Huydecooper (1982)       schema 321

Jkvr. Mr. Cunera Ernestine Huydecoper, geboren op 30 juni 1950 in Bonn, dochter van Jhr. Jan Louis Reinier Huydecooper en Constance Cornelie barones van Wassenaer trouwt op 12 augustus 1982 met Mr. Hendrik Willem Lambertus Heijning, geboren op 17 december 1947 in Wassenaar, zoon van Ir. Hendrik Willem Lambertus Heijning en Hylkia Maria Halbertsma,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Six - de Muralt (1893)       schema 321

Jkvr. Louise Johanna Sophia de Muralt, geboren op 20 mei 1868 in Utrecht, dochter van Jhr. Mr. Johan Ludwig Bernard de Muralt en Wilhelmina Scherpezeel trouwt op 29 augustus 1893 met Jhr. Lodewijk Alfred Pieter Six, geboren op 30 augustus 1855 in Breda, zoon van Jhr. Mr. Pieter Six en Philippina Elisabeth Kuijsten van Hoesen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Gerard Pieter Bernard Six, geboren in 1895, overleden op 14 maart 1945 in Voorburg,
Jhr. Cornelis Charles Six, geboren op 28 januari 1898 in Utrecht,

Jkvr. Louise Johanna Sophia de Muralt, overlijdt op 11 mei 1899 in s-Gravenhage, 31 jaar oud,
Jhr. Lodewijk Alfred Pieter Six, overlijdt op 29 juli 1939 in s-Gravenhage, 83 jaar oud.

Wikipedia: Six


XXV

Six - Mller ( )       schema 321

Jhr. Cornelis Charles Six, geboren op 28 januari 1898 in Utrecht, zoon van Jkvr. Louise Johanna Sophia de Muralt en Jhr. Lodewijk Alfred Pieter Six trouwt met Wilhelmina Mller, geboren op 21 januari 1904 in Bakum (Hannover), dochter van Heinrich Mller en Katharine Droge,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Cornelis Charles Six, overlijdt 18 oktober 1969 in s-Gravenhage, 71 jaar oud.

Wikipedia: Six


XXIV

de Muralt - Blanckenhagen (1899)       schema 321

Jhr. Karel Willem Lodewijk de Muralt, Heer van Vlijmen, geboren op 24 augustus 1869 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Johan Ludwig Bernard de Muralt en Wilhelmina Scherpezeel trouwt omstreeks 1899 met Bernardine Jeanne Blanckenhagen, geboren in 1879 in s-Gravenhage, dochter van Johann Jacobus Blanckenhagen en Dorothea Elizabeth van Eck,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jhr. Theodore Louis Bernard de Muralt, geboren op 18 juni 1900 in Oudshoorn,
Jhr. Charles Jean Rodolphe de Muralt, geboren op 25 december 1901 in Oudshoorn, overleden op 8 september 1945 in Singapore,
Jhr. Adrien Theodore de Muralt, geboren op 6 januari 1905 in Alphen,

Jhr. Karel Willem Lodewijk de Muralt, burgemeester, overlijdt op 20 mei 1956 in Leiden, 86 jaar oud.


XXV

de Muralt - de Kock van Leeuwen (1927)       schema 321

Jhr. Theodore Louis Bernard de Muralt, geboren op 18 juni 1900 in Oudshoorn, zoon van Jhr. Karel Willem Lodewijk de Muralt en Bernardine Jeanne Blanckenhagen trouwt op 28 april 1927 in Bandoeng met Maria Theresia de Kock van Leeuwen, geboren op 22 augugstus 1904 in Tegal (Java), dochter van Willem Jacob de Kock van Leeuwen en Jacqueline Burnaby Lautier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Theodore Louis Bernard de Muralt, overlijdt op 6 januari 1962 in Utrecht, 61 jaar oud.

de Muralt - Breitenstein (1932)       schema 321

Jhr. Adrien Theodore de Muralt, Heer van Vlijmen, geboren op 6 januari 1905 in Alphen, zoon van Jhr. Karel Willem Lodewijk de Muralt en Bernardine Jeanne Blanckenhagen trouwt op 4 mei 1932 in Overveen met Robberta Breitenstein, geboren op 25 augustus 1903 in Velsen, dochter van Carl August Breitenstein en Wilhelmina Jacoba Insinger,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Saskia de Muralt, geboren op 15 oktober 1933 in Aerdenhout,
Jkvr. Marie Louise de Muralt, geboren op 3 mei 1937 in s-Gravenhage,
Jhr. Charles Robert de Muralt, geboren op 1 mei 1939 in Wassenaar,

Jhr. Adrien Theodore de Muralt, overlijdt 11 april 1984 in Bilthoven, 79 jaar oud,
Robberta Breitenstein, overlijdt op 26 april 1988 in Doorn, 84 jaar oud.


XXVI

van de Mortel - de Muralt (1955)       schema 321

Jkvr. Saskia de Muralt, geboren op 15 oktober 1933 in Aerdenhout, dochter van Jhr. Adrien Theodore de Muralt en Robberta Breitenstein trouwt op 29 januari 1955 met Jan Hein Lodewijk van de Mortel, geboren op 7 juni 1926 in Ubbergen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding op 22 augustus 1979.

Norbart - de Muralt (1979)       schema 321

Jkvr. Saskia de Muralt, geboren op 15 oktober 1933 in Aerdenhout, dochter van Jhr. Adrien Theodore de Muralt en Robberta Breitenstein hertrouwt op 14 december 1979 in Wassenaar met Alfons Bernard Maria Norbart, geboren op 20 juni 1925 in Amsterdam zoon van Cornellis Hendrikus Norbart en Cornelia Maria Catharina van Wijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Alfons Bernard Maria Norbart, overlijdt op 4 december 1992 in s-Gravenhage, 67 jaar oud.

van Lynden van Sandenburg - de Muralt (1960)       schema 321

Jkvr. Marie Louise de Muralt, geboren op 3 mei 1937 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Adrien Theodore de Muralt en Robberta Breitenstein trouwt op 20 augustus 1960 in Nederlangbroek met Alexander August Frederik Carel graaf van Lynden van Sandenburg, geboren op 18 maart 1934 in Langbroek (Kasteel Sandenburg), zoon van Constant Theodoor Emmo graaf van Lynden van Sandenburg en Laure Henriette Labouchere,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Frederik Charles graaf van Lynden van Sandenburg, geboren op 28 augustus 1962 in s-Gravenhage,
Madeleine Louise gravin van Lynden van Sandenburg, geboren op 29 januari 1964 in s-Gravenhage,
Werine Laurence gravin van Lynden van Sandenburg, geboren op 19 november 1968 in s-Gravenhage,
Alexine gravin van Lynden van Sandenburg, geboren op 28 december 1970 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Lynden


XXVII

van Lynden van Sandenburg - Rell (1991)       schema 321

Frederik Charles graaf van Lynden van Sandenburg, geboren op 28 augustus 1962 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Marie Louise de Muralt en Alexander August Frederik Carel graaf van Lynden van Sandenburg trouwt op 26 april 1991 met Jkvr. Johanna Martina Rell, geboren op op 7 december 1964 in Bilthoven, dochter van Jhr. Mr. Eduard Rell en Saskia de Lange,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding op 7 mei 1996.

Wikipedia: van Lynden

de Bie - van Lynden van Sandenburg (1990)       schema 321

Madeleine Louise gravin van Lynden van Sandenburg, geboren op 29 januari 1964 in s-Gravenhage, dochter van Jkvr. Marie Louise de Muralt en Alexander August Frederik Carel graaf van Lynden van Sandenburg trouwt op 13 augustus 1990 in Langbroek met Joost Hendrik de Bie, geboren op 30 augustus 1963 in Doorn, zoon van Joost Hendrik de Bie en Geertruida Troelstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

de Muralt - Honcoop (1899)       schema 321

Jhr. Robert Rudolph Lodewijk de Muralt, geboren op 9 mei 1871 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Johan Ludwig Bernard de Muralt en Wilhelmina Scherpezeel trouwt op 24 augustus 1899 in Vlijmen met Adriana Anna Honcoop, geboren op 31 oktober 1872 in Vlijmen, dochter van Andries Honcoop en Josina Bouman,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Willem Jan Jules de Muralt, geboren op 27 juli 1900 in Soerabaja,

Jhr. Robert Rudolph Lodewijk de Muralt, waterbouwkundig ingenieur; Tweede Kamerlid namens district Oostburg en van 1923-1929 lid van de Eerste Kamer; vanaf maart 1923 tot november 1928 burgemeester van Borculo; de muraltmuurtjes, een goedkope manier om dijklichamen zonder verbreding te kunnen verhogen, verwijzen naar zijn uitvinding. Hij is Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw per 30 augustus 1924 en onderscheiden met de Gouden Conradmedaille namens Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, hij overlijdt 7 november 1936 in s-Gravenhage, 65 jaar oud,
Adriana Anna Honcoop, overlijdt op 17 januari 1949 in Zeist, 76 jaar oud.


XXV

de Muralt - van Pestel (1925)       schema 321

Jhr. Willem Jan Jules de Muralt, geboren op 27 juli 1900 in Soerabaja, zoon van Jhr. Robert Rudolph Lodewijk de Muralt en Adriana Anna Honcoop trouwt omstreeks 1925 met Bertha Johanna van Pestel, geboren op 10 september 1902 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Willem Frederik Anne van Pestel en Cornelia Pauline van der Kaa Willemszen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Robert Willem Gaston de Muralt, geboren op 2 december 1925 in Baden (Aargau),
Jhr. Willem Frederik Martin de Muralt, geboren op 12 januari 1929 in Borculo,

Bertha Johanna van Pestel overlijdt op 1 februari 1998 in s-Gravenhage, 95 jaar oud.

de Muralt - van Nispen tot Sevenaer (1952)       schema 321

Jhr. Willem Jan Jules de Muralt, geboren op 27 juli 1900 in Soerabaja, zoon van Jhr. Robert Rudolph Lodewijk de Muralt en Adriana Anna Honcoop hertrouwt op 5 november 1952 in Maastricht met Jkvr. Mathilde Clara Francoise Maria van Nispen tot Sevenaer, geboren op 22 juni 1909 in s-Hertogenbosch, dochter van Jhr. Mr. Carel Octave Marie van Nispen tot Sevenaer en Clementina Maria Arnoldine barones van Hovell tot Westerflier,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen,

Jhr. Willem Jan Jules de Muralt overlijdt op 2 mei 1970 in Le Tignet (Alpes-Maritimes), 69 jaar oud.


XXVI

de Muralt - Creutzberg (1956)       schema 321

Jhr. Dr. Robert Willem Gaston de Muralt, geboren op 2 december 1925 in Baden (Aargau), zoon van Jhr. Willem Jan Jules de Muralt en Bertha Johanna van Pestel trouwt op 11 februari 1956 in s-Gravenhage met Hanna Creutzberg, geboren op 11 april 1930 in s-Gravenhage, dochter van Ds. Hendrik Willem Creutzberg en Adriana Jacoba de Groot,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Jeanne Berthe Amadee de Muralt, geboren op 30 december 1956 in New Delhi,
Jkvr. Barbara Hanna Pauline de Muralt, geboren op 22 februari 1959 in Londen, overleden op 2 maart 1959 in Londen,
Jhr. Willem Henri Theodoor de Muralt, geboren op 24 maart 1961 in s-Gravenhage,
Jkvr. Claire Elisabeth Christine de Muralt, geboren op 11 mei 1964 in Kopenhagen,
Jkvr. Carola Louise Stephanie de Muralt, geboren op 18 februari 1968 in Baruta (Venezuela),

Hanna Creutzberg overlijdt op 18 oktober 1999 in s-Gravenhage, 69 jaar oud.


XXVII

Tubbergen - de Muralt (1986)       schema 321

Jkvr. Jeanne Berthe Amadee de Muralt, geboren op 30 december 1956 in New Delhi, dochter van Jhr. Dr. Robert Willem Gaston de Muralt en Hanna Creutzberg trouwt op 20 september 1986 in Wassenaar met Mr. Pieter Willy Tubbergen, geboren op 18 september 1961 in Rotterdam, zoon van Robert Emile Jan Tubbergen en Mr. Wilhelmina Cornelia Adriana Noorland,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Zwanikken - de Muralt (1995)       schema 321

Jkvr. Claire Elisabeth Christine de Muralt, geboren op 11 mei 1964 in Kopenhagen, dochter van Jhr. Dr. Robert Willem Gaston de Muralt en Hanna Creutzberg trouwt op 18 april 1995 in Zoetermeer met Mr. Gijs Gosewijn Zwanikken, geboren op 18 september 1960 in Vught, zoon van Prof. Dr. Gosewijn Jan Zwanikken en Johanna Henrica Wilhelmina Theodora van Broeckhuijsen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

de Muralt - Stuiver (1960)       schema 321

Jhr. Willem Frederik Martin de Muralt, geboren op 12 januari 1929 in Borculo, zoon van Jhr. Willem Jan Jules de Muralt en Bertha Johanna van Pestel trouwt op 1 augustus 1960 met Hilligje Gerdina Stuiver, geboren op 16 november 1936 in Enschede, dochter van Albert Stuiver en Gerdina van Brandenbarg,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Gabrielle Pauline Adriana de Muralt, geboren op 6 januari 1962 in s-Gravenhage,
Jkvr. Robert Martin Albert de Muralt, geboren op 23 mei 1964 in Voorburg
Jkvr. Irene Hilligje Elisabeth de Muralt, geboren op 23 juli 1969 in Voorburg,

Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding op 9 september 1985.

de Muralt - Heering (1985)       schema 321

Jhr. Willem Frederik Martin de Muralt, geboren op 12 januari 1929 in Borculo, zoon van Jhr. Willem Jan Jules de Muralt en Bertha Johanna van Pestel hertrouwt op 21 oktober 1985 in s-Gravenhage met Annelotte Aleida Heering, geboren op 13 februari 1944 in Utrecht, dochter van Anton Hendrik Heering en Jacoba ten Bosch,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Willem Frederik Martin de Muralt overlijdt op 27 maart 1992 in Voorburg, 63 jaar oud,
Annelotte Aleida Heering overlijdt 27 maart 1992 in Voorburg, 48 jaar oud.


XXVII

von Baumhauer - de Muralt (1985)       schema 321

Jkvr. Gabrielle Pauline Adriana de Muralt, geboren op 6 januari 1962 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Willem Frederik Martin de Muralt en Hilligje Gerdina Stuiver trouwt op 9 augustus 1985 in Delft met William Theodoor Gustaaf von Baumhauer, geboren op 28 septeber 1961 in Larissa, zoon van Eduard Marie Herminius von Baumhauer en Leonie Pinto,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Vosdingh Bessem - de Muralt (1999)       schema 321

Jkvr. Irene Hilligje Elisabeth de Muralt, geboren op 23 juli 1969 in Voorburg, dochter van Jhr. Willem Frederik Martin de Muralt en Hilligje Gerdina Stuiver trouwt op 14 mei 1999 in Voorburg met Michiel Ahasverus Vosdingh Bessem, geboren op 5 januari 1974 in Rotterdam, zoon van Antonie Gerard Vosdingh Bessem en Petronella Maria Munzebrock,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

de Muralt - Langenkamp (1911)       schema 321

Jhr. Albert Jacques Rodolphe de Muralt, geboren op 27 juni 1877 in Utrecht, zoon van Jhr. Mr. Johan Ludwig Bernard de Muralt en Wilhelmina Scherpezeel trouwt op 2 juni 1911 in s-Gravenhage met Hendrika Langenkamp, geboren op 4 juli 1881 in s-Gravenhage, dochter van Gerardus Langenkamp en Johanna Rosenboom,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Hendrika Marie Rudolphine de Muralt, geboren op 20 juli 1909 in s-Gravenhage,

Jhr. Mr. Johan Ludwig Bernard de Muralt, overlijdt op 6 augustus 1929 in s-Gravenhage, 52 jaar oud,
Hendrika Langenkamp, overlijdt op 9 maart 1955 in s-Gravenhage, 73 jaar oud.


XXIV

Tissot - de Muralt (1935)       schema 321

Jkvr. Hendrika Marie Rudolphine de Muralt, geboren op 20 juli 1909 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Albert Jacques Rodolphe de Muralt en Hendrika Langenkamp trouwt op 30 april 1935 in 's-Gravenhage met Joachim Benjamin Alexis Tissot, geboren op 4 december 1907 in Paree (Java), zoon van Philips Alexis Tissot en Cardeina Meyer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Joachim Benjamin Alexis Tissot, overlijdt op 19 januari 1937 in Senlis, 29 jaar oud.

van der Meulen - de Muralt (1937)       schema 321

Jkvr. Hendrika Marie Rudolphine de Muralt, geboren op 20 juli 1909 in s-Gravenhage, dochter van Jhr. Albert Jacques Rodolphe de Muralt en Hendrika Langenkamp hertrouwt op 31 december 1937 's-Gravenhage met Johannes Josephus Maria van der Meulen, geboren op 8 september 1908 in Leeuwarden, zoon van Johannes Leonardus van der Meulen en Josephina Lucretia Maria Sauveur,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Hendrika Marie Rudolphine de Muralt, overlijdt in Zuid-Afrika,


XXII

Smith - van Hoey (1813)       schema 321

Sara Geertruida van Hoey, Vrouwe van Engelen, geboren op 29 december 1790 in s-Gravenhage, dochter van Marie Elisabeth Francine barones Sweerts de Landas en Jan Pieter van Hoey trouwt op 10 november 1813 in Oirschot met William Smith, geboren op 21 november 1781 in Rotterdam, zoon van James Smith en Marij Ann Baker
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Elisabeth Francine Johanna Smith, geboren op 18 april 1818 in s-Hertogenbosch,
William Gerard Smith, geboren op 14 december 1818 in Rotterdam,
Jan Pieter Smith, geboren op 9 april 1821 in Rotterdam,
Sophia Smith, geboren op 18 december 1822 in Rotterdam,
James Smith, geboren op 20 september 1824 in Rotterdam,
Sara Louise Smith, geboren op 14 december 1825 in Rotterdam,
Eduard Carel Smith, geboren op 9 december 1827 in Rotterdam,
Louise Albertine Smith, geboren op 15 juli 1830 in Rotterdam,
Maria Rudolphine Sophia Smith, geboren op 1 oktober 1832 in Rotterdam, op 5 juni 1855 van Rotterdam uitgeschreven naar Genua,

Sara Geertruida van Hoey overlijdt op 11 mei 1853 in Rotterdam, 62 jaar oud,
William Smith overlijdt op 5 april 1853 in Rotterdam, 71 jaar oud.


XXIII

van Casteel - Smith (1837)       schema 321

Elisabeth Francine Johanna Smith, Vrouwe van Engelen, geboren op 18 april 1818 in s-Hertogenbosch, dochter van Sara Geertruida van Hoey en William Smith trouwt op 18 oktober 1837 in Rotterdam met Abraham Thierry van Casteel, geboren op 20 maart 1811 in Utrecht, zoon van Abraham Dirk van Casteel en Anna Elisabeth Kol
Uit dit huwelijk zijn dertien kinderen bekend,

Sara Geertruida van Casteel, geboren op 13 juli 1838 in Rotterdam,
Jean Pierre Gerard van Casteel, geboren op 17 oktober 1839 in Rotterdam,
William van Casteel, geboren op 16 juni 1841 in Rotterdam, overleden op 19 juni 1843 in Rotterdam,
Abraham Thierry van Casteel, geboren op 8 maart 1843 in Rotterdam,
Anne Elisabeth Francina van Casteel, geboren op 22 december 1844 in Rotterdam,
Johanna van Casteel, geboren op 17 augustus 1846 in Rotterdam, overleden op 13 december 1847 in Rotterdam,
William van Casteel, geboren in 1849 in Rotterdam,
Jacques Guillaume Charles van Casteel, geboren op 25 juli 1850 in Rotterdam,
Julie Francoise Eleonore van Casteel, geboren op 21 augustus 1852 in Rotterdam,
Geertruida Petronella Gerarda van Casteel, geboren op 7 mei 1855 in Rotterdam, overleden op 25 mei 1856 in Rotterdam,
Maria Rudolphina Sophia van Casteel, geboren op 25 oktober 1857 in Rotterdam,
Eduard van Casteel, geboren op 10 april 1860 in Rotterdam,
Charlotte Martha van Casteel, geboren op 17 februari 1863 in Rotterdam,

Elisabeth Francine Johanna Smith overlijdt op 2 december 1878 in Rotterdam, 60 jaar oud,
Abraham Thierry van Casteel, koopman en commissionair, overlijdt op 17 september 1897 in Rotterdam, 86 jaar oud.


XXIV

Bunge - van Casteel (1860)       schema 321

Sara Geertruida van Casteel, geboren op 13 juli 1838 in Rotterdam, dochter van Elisabeth Francine Johanna Smith en Abraham Thierry van Casteel trouwt op 10 oktober 1860 met Johan Wilhelm Ferdinand Bunge, geboren in 1834 in Rotterdam, zoon van David Friedrich Ernst Bunge en Maria Magdalena van Overzee
Uit dit huwelijk zijn tien kinderen bekend,

Friedrich Wilhelm Bunge, geboren op 7 juli 1861 in Rotterdam,
Elisabeth Francina Joanna Bunge, geboren op 26 december 1862 in Rotterdam,
Abraham Thierry Bunge, geboren op 15 juli 1864 in Rotterdam,
Henri Antoine Bunge, geboren op 15 februari 1866 in Rotterdam,
Willem Bunge, geboren op 16 januari 1869 in Rotterdam,
Jacques Bunge, geboren op 18 juni 1871 in Rotterdam, overleden op 4 maart 1904 in Rotterdam,
Samuel Willem Bunge, geboren op 23 april 1873 in Rotterdam,
Karel August Bunge, geboren op 1 december 1874 in Rotterdam,
Erneste Octave Bunge, geboren op 29 maart 1877 in Rotterdam,
Maria Magdalena Bunge, geboren op 31 mei 1878 in Rotterdam, overleden op 2 maart 1880 in Rotterdam.


XXV

de Veer - Bunge (1895)       schema 321

Elisabeth Francina Joanna Bunge, geboren op 26 december 1862 in Rotterdam, dochter van Sara Geertruida van Casteel en Johan Wilhelm Ferdinand Bunge trouwt op 16 mei 1895 in Rotterdam met Carel Pieter de Veer, geboren in 1849 in Batavia, zoon van Petrus Bernardus Johannes de Veer en Maria Clasina Brest van Kempen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Elisabeth Francina Joanna Bunge overlijdt op 22 april 1897 in Rotterdam, 34 jaar oud.

Bunge - Klaassen (1898)       schema 321

Willem Bunge, geboren op 16 januari 1869 in Rotterdam, zoon van Sara Geertruida van Casteel en Johan Wilhelm Ferdinand Bunge trouwt op 11 mei 1898 in Nijmegen met Paulina Neletta Jacoba Klaassen, geboren op 25 oktober 1877 in Nijmegen, dochter van Jacob Paulus Klaassen en Jacoba Wilhelmina Moorrees,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Bunge, luitenant ter zee, overlijdt op 10 november 1950 in Nijmegen, 81 jaar oud.

Bunge - Withaar (1909)       schema 321

Samuel Willem Bunge, geboren op 23 april 1873 in Rotterdam, zoon van Sara Geertruida van Casteel en Johan Wilhelm Ferdinand Bunge trouwt op 21 mei 1909 met Sophia Alida Catharina Withaar, geboren in 1880 in Rotterdam, dochter van Dirk Withaar en Johanna Ligtenberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Muntz - van Casteel (1864)       schema 321

Anne Elisabeth Francina van Casteel, geboren op 22 december 1844 in Rotterdam, dochter van Elisabeth Francine Johanna Smith en Abraham Thierry van Casteel trouwt op 12 oktober 1864 met Johan Willem Muntz, geboren op 3 oktober 1832 in Lemmer, zoon van Samuel Hendrik Muntz en Jkvr. Justine Annette Waubert de Puiseau
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Samuel Hendrik Muntz, geboren op 23 mei 1865 in Rotterdam,
Abraham Elises Francis Muntz, geboren op 13 juni 1866 in Rotterdam,

Anne Elisabeth Francina van Casteel, overlijdt op 25 juli 1866 in Rotterdam, 21 jaar oud,
Johan Willem Muntz, overlijdt op 18 januari 1900 in Rotterdam, 67 jaar oud.


XXV

Muntz - van Dam (1892)       schema 321

Samuel Hendrik Muntz, geboren op 23 mei 1865 in Rotterdam, zoon van Anne Elisabeth Francina van Casteel en Johan Willem Muntz trouwt op 28 april 1892 met Constance van Dam, geboren in 1871 in Rotterdam, dochter van Cornelis Hendrik van Dam en Ada Nelia Johanna Viruly
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Ada Arnoldina Wilhelmina Muntz, geboren op 9 maart 1894 in Rotterdam,
Johan Willem Muntz, geboren op 30 augustus 1895 in Rotterdam


XXVI

Willebeek le Mair - Muntz (1916)       schema 321

Ada Arnoldina Wilhelmina Muntz, geboren op 9 maart 1894 in Rotterdam, dochter van Samuel Hendrik Muntz en Constance van Dam trouwt op 6 april 1916 met Barend Paulus Willebeek le Mair, geboren op 18 januari 1891 in Rotterdam, zoon van Jacob Willebeek le Mair en Christina van IJsselstein
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Muntz - Wilson (1919)       schema 321

Johan Willem Muntz, geboren op 30 augustus 1895 in Rotterdam, zoon van Samuel Hendrik Muntz en Constance van Dam trouwt op 21 juli 1919 in Rotterdam met Mary Michelet Wilson, geboren in Philadelphia (USA), dochter van Joseph Robert Wilson en Cora Irene Shaw
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van Casteel - van Buren (1880)       schema 321

William van Casteel, geboren in 1849 in Rotterdam, zoon van Elisabeth Francine Johanna Smith en Abraham Thierry van Casteel trouwt op 2 september 1880 met Lucia Esmeralda van Buren, geboren in 1853 in Rotterdam, dochter van Hendrik Jacobus van Buren en Cornelia Pieternella Schouteus
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johan Willem van Casteel, geboren in 1881, overleden op 6 april 1882 in Rotterdam.

Philips - van Casteel (1872)       schema 321

Julie Francoise Eleonore van Casteel, geboren op 21 augustus 1852 in Rotterdam, dochter van Elisabeth Francine Johanna Smith en Abraham Thierry van Casteel trouwt op 9 oktober 1872 met Alexander Fullerton Philips, geboren in 1849 in Philadelphia (USA), zoon van Moro Philips en Emily Levis
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Schrader - van Casteel (1883)       schema 321

Maria Rudolphina Sophia van Casteel, geboren op 25 oktober 1857 in Rotterdam, dochter van Elisabeth Francine Johanna Smith en Abraham Thierry van Casteel trouwt op 7 juni 1883 in Rotterdam met Georg Rudolph Udo Schrader, geboren in 1845 in Jemgum (Pruissen), zoon van Georg Friedrich Schrader en Therese Clara Sophie Busch
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

de Groot - van Casteel (1891)       schema 321

Charlotte Martha van Casteel, geboren op 17 februari 1863 in Rotterdam, dochter van Elisabeth Francine Johanna Smith en Abraham Thierry van Casteel trouwt op 5 mei 1891 met Josephus Theodorus Marie de Groot, geboren in 1853 in Rotterdam, zoon van Joannes Anthonius de Groot en Josephina Marianna Wermeling
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Smith - van Hoboken (1846)       schema 322

William Gerard Smith, geboren op 14 december 1818 in Rotterdam, zoon van Sara Geertruida van Hoey en William Smith trouwt op 20 mei 1846 met Hendrika van Hoboken, geboren op 9 februari 1817 in Rotterdam, dochter van Anthony van Hoboken, Heer van Rhoon en Pendrecht en Anna Maria van den Heuvel
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

William Gerard Smith overlijdt op 8 juli 1847 in Snoden, nabij Frankfurt am Main (als badgast), 28 jaar oud,
Hendrika van Hoboken overlijdt op 17 september 1914 in Rotterdam, 97 jaar oud.

van Hoey Smith - Twiss (1844)       schema 322

Jan Pieter van Hoey Smith, Heer van Engelen, geboren op 9 april 1821 in Rotterdam, zoon van Sara Geertruida van Hoey en William Smith trouwt op 12 september 1844 in Kralingen met Jacoba Johanna Twiss, geboren op 28 oktober 1819 in Rotterdam, dochter van John Twiss en Jacoba Johanna Suermont
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacoba Johanna van Hoey Smith, geboren op 2 april 1848 in Rotterdam,
Marie Malvine Henriette van Hoey Smith, geboren op 26 juli 1863 in Rotterdam,

naamsverandering per 12 augustus 1845 van Jan Pieter Smith in Jan Pieter van Hoey Smith,

Jan Pieter van Hoey Smith, firmant van Rederij Smith & Co, overlijdt op 22 juni 1891 in Hilversum, 70 jaar oud,
Jacoba Johanna Twiss overlijdt op 19 mei 1901 in Wiesbaden, 81 jaar oud.


XXIV

Borski - van Hoey Smith ( )       schema 322

Jacoba Johanna van Hoey Smith, geboren op 2 april 1848 in Rotterdam, dochter van Jan Pieter van Hoey Smith en Jacoba Johanna Twiss trouwt met Willem Borski, geboren in 1835 in Amsterdam, zoon van Willem Borski en Catharina Antoinetha Bodde
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Tindal - van Hoey Smith (1886)       schema 322

Jacoba Johanna van Hoey Smith, geboren op 2 april 1848 in Rotterdam, dochter van Jan Pieter van Hoey Smith en Jacoba Johanna Twiss hertrouwt omstreeks 1886 met Jhr. Hendrik Pieter Tindal, geboren op 27 juni 1852 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Willem Frederik Tindal en Maria van der Vliet
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Georg August Tindal, geboren in 1887 in Amsterdam,

Jhr. Hendrik Pieter Tindal overlijdt op 31 januari 1902 in St. Petersburg (Rusland), 49 jaar oud.


XXV

Tindal - Bosch (1921)       schema 322

Jhr. Georg August Tindal, geboren in 1887 in Amsterdam, zoon van Jacoba Johanna van Hoey Smith en Jhr. Hendrik Pieter Tindal trouwt op 18 maart 1921 in Amersfoort met Constantia Maria Bosch, geboren in 1883 in Berllicum, dochter van Valerius Gertrus Andringa Bosch, bouwkundig ingenieur en Maria Mathilda Enslie
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding via de rechtbank in Amsterdam op 30 september 1929.


XXIII

Kol - Smith (1848)       schema 322

Sophia Smith, geboren op 18 december 1822 in Rotterdam, dochter van Sara Geertruida van Hoey en William Smith trouwt op 2 november 1848 in Rotterdam met Everhard Henry Kol, geboren op 15 mei 1816 in Utrecht, zoon van Jan Kol en Jeannette Theodore Reitz
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Jan Kol, geboren op 23 oktober 1849 in Utrecht, overleden op 20 maart 1919,
Willem Kol, geboren op 30 augustus 1851 in Elberfeld, overleden op 14 augustus 1852 in Elberfeld overleden,
Herman Friedrich Kol, geboren op 4 januari 1853 in Utrecht, overleden op 28 juni 1928 te Utrecht,
Anna Elisabeth Kol, geboren op 9 mei 1854 in Utrecht, overleden op 20 januari 1927 in Hilversum,
Wilhelmina Florentina Kol, geboren op 14 juni 1856 in Utrecht, overleden op 6 november 1927 in Utrecht,
Eleanora Kol, geboren op 22 maart 1858 in Utrecht, overleden op 28 februari 1859 in Utrecht,
Everard Kol, geboren op 10 november 1859 te Utrecht, overleden op 25 maart 1935 in Amsterdam,
Sophia Kol, geboren op 14 juni 1861 in Utrecht, overleden op 7 juli 1931 in den Haag,
Sara Geertruida Kol, geboren op 14 februari 1863 in Utrecht, overleden op 14 februari 1942 te Montreux,

Everard Henry Kol kwam in 1842 in dienst bij Vlaer & Kol en werd in 1848 firmant. Hij had deze functie tot aan zijn dood in 1888. Van deze veertig jaar was hij 28 jaar enig firmant. Hij was lid van de gemeenteraad van Utrecht en lid van de Provinciale Staten.

Everhard Henry Kol, bankier, overlijdt op 8 april 1888 in Utrecht, 71 jaar oud,
Sophia Smith, overlijdt op 16 maart 1881 in Utrecht, 58 jaar oud,

Wikipedia:

Bank Vlaer & Kol
Bank Vlaer & Kol is een voormalige Nederlandse bank. Bank Vlaer & Kol werd in 1692 opgericht als notariskantoor van Simon Vlaer te Utrecht. Het notariskantoor hield zich ook reeds bezig met kassierszaken. Simon Vlaers zoon, Everard Vlaer richtte in 1748 met Jan Kol (1726-1895) het kassiershuis "Vlaer en Kol" op. Zijn zoon Everard Kol (1753-1824) wordt in 1824 opgevolgd door zijn zoon Jan Kol II (1789-1848). In 1870 wordt de firma Kol & Boissevain (later Kol & Co) in Amsterdam opgericht. Vanaf het midden van de negentiende eeuw speelde Vlaer & Kol een toonaangevende rol in het bankiersleven in Utrecht en het Sticht. Ze hebben voorname families tot klant zoals Bentinck, Feith, Hardenbroeck, van Lynden, Taets van Amerongen en van Tuyll van Serooskerken. Groot waren de belangen in Utrechtse firma's als de Utrecht (later AMEV), SHV en de Nederlandse Spoorwegen. De bank legde zich vooral toe op vermogens- en zakelijk bankieren. In 1967 werd een samenwerkingsverband met Pierson, Helding & Pierson aangegaan. Toen deze bank werd overgenomen door de AMRO Bank (1977), verviel de naam Vlaer & Kol. Tot die tijd was de bank de oudste bank van Nederland. De familie Kol heeft vele generaties lang de bank geleid en behoorde tot de meest toonaangevende families van Utrecht. Zij waren geparenteerd aan andere Utrechtse families, zoals Schout Velthuys, Fentener van Vlissingen en Van Beuningen. In opdracht van Jan Kol werd de Tuin van Kol aangelegd, later bekend als het Julianapark De familie Kol was in mannelijke lijn in 1935 uitgestorven. Een van de laatste bekende firmanten was Willem Adriaan Rasch (1890-1979), zoon van mr. C.M. Rasch en Sara Geertruid Kol. Na de Eerste Wereldoorlog werden bijkantoren betrokken, zoals in Zeist, Bilthoven en Bunnik en ook in het winkelcentrum Hoog-Catharijne. Het hoofdkantoor van de firma was eerst gevestigd aan de Nieuwegracht te Utrecht, later naast het woonhuis van de familie Kol aan het Lepelenburg. Aan het einde van de negentiende eeuw betrok de bank de voormalige Winkel van Sinkel aan de Oudegracht. Toen de ABN AMRO Bank in 1995 uit dit gebouw vertrok vestigde zich in dit imposante gebouw een grand-caf onder de naam Winkel van Sinkel.


XXIV

Heubel - Kol (1873)       schema 322

Anna Elisabeth Kol, geboren op 9 mei 1854 in Utrecht, dochter van Everhard Henry Kol en Sophia Smith trouwt op 6 november 1873 te Utrecht met Gustav Adolph Heubel, geboren op 5 december 1849 in Hamburg, zoon van Adolph Heubel en Johanna Ulrica Hoppe,
Uit het huwelijk van Anna Elisabeth Kol en Gustav Adolph Heubel zijn acht kinderen bekend,

Sophia Elisabeth Heubel, geboren op 4 augustus 1874 te Goslar en op 22 januari 1904 te Goslar overleden,
Gustav Adolf Heubel, geboren op 30 september 1875 te Goslar en op 22 februari 1952 in den Haag overleden,
Wilhelmina Florentine Heubel, geboren op 12 oktober 1876 te Goslar en op 27 april 1946 te Goslar overleden,
Anna Eveline Heubel, geboren op 16 september 1878 te Goslar en op 23 oktober 1959 overleden,
Herman Ernst Heubel, geboren op 8 september 1881 te Goslar en op 16 mei 1959 te Rellingen overleden,
Eberhard Hans Heubel, geboren op 7 januarin 1885 te Goslar en op 10 december 1927 te Goslar overleden,
Irmgard Heubel, geboren op 16 november 1886 te Goslar en op 22 oktober 1889 te Goslar overleden,
Caroline Elisabeth Wilhelmina Heubel, geboren op 7 juli 1893 te Goslar en op 1 oktober 1938 te Ilten overleden,

Anna Elisabeth Kol, overlijdt op 20 januari 1927 te Hilversum, 72 jaar oud,
Gustav Adolph Heubel, koopman en papierfabrikant te Goslar (Duitsland), overlijdt op 3 april 1918 te Berlijn, 68 jaar oud.


XXV

Lattmann-Heubel (1897)       schema 322

Sophia Elisabeth Heubel, geboren op 4 augustus 1874 te Goslar, dochter van Anna Elisabeth Kol en Gustav Adolph Heubel trouwt op 17 maart 1897 te Goslar met Friedrich Adolf Lattmann, geboren op 23 maart 1872 te Goslar,
Uit het huwelijk van Sophia Elisabeth Heubel en Friedrich Adolf Lattmann zijn twee kinderen bekend,

Irmgard Lattmann, geboren op 28 april 1898 te Goslar en op 14 december 1973 te Norden (Ostfriesland) overleden,
Hans Lattmann, geboren op 24 mei 1900 en op 21 juni 1900 overleden,

Sophia Elisabeth Heubel, overlijdt op 22 januari 1904 te Goslar, 29 jaar oud,
Friedrich Adolf Lattmann, overlijdt op 5 oktober 1905 te Goslar, 33 jaar oud.


XXV

Soltau-Lattmann (1925)       schema 322

Irmgard Lattmann, geboren op op 28 april 1898 te Goslar, dochter van Sophia Elisabeth Heubel en Friedrich Adolf Lattmann trouwt op 24 april 1925 in Norden (Ostfriesland) met Diedrich Gerhard Soltau, geboren op 24 maart 1902 te Norden,
Uit het huwelijk van Irmgard Lattmann en Diedrich Gerhard Soltau zijn drie jongens,

Irmgard Lattmann, overlijdt 14 december 1973, 75 jaar oud,
Diedrich Gerhard Soltau, overlijdt op 9 mei 1953, 51 jaar oud.


XXV

Heubel - van Haren Noman (1903)       schema 322

Gustav Adolph Heubel, geboren 30 september 1875 in Goslar, zoon van Anna Elisabeth Kol en Gustav Adolph Heubel trouwt op 8 oktober 1903 met Cornelia Theodora Josephine van Haren Noman, geboren op 17 november 1883 in Amsterdam, dochter van Willem Johannes van Haren Noman en Anna Maria Helena Meijer,
Uit het huwelijk van Gustav Adolph Heubel en Cornelia Theodora Josephine van Haren Noman zijn vier kinderen bekend,

Gustav Adolf Heubel, geboren op 12 juli 1904 te Amsterdam en op 15 april 1946 te Utrecht overleden,
Anne Cornelie Heubel, geboren op 15 mei 1906 te Amsterdam en op 12 januari 1989 te Laren (Noord Holland) overleden,
Wilhelm Johannes Heubel, geboren op 7 september 1910 te Amsterdam en op 28 april 1945 te Tiel gesneuveld,
Fiorentina Sophie Heubel, geboren op 14 november 1914 te Amsterdam,

Gustav Adolf Heubel, overlijdt op 22 december 1952 in den Haag, 87 jaar oud,
Cornelia Theadora Josephina van Haren Noman, overlijdt op 17 maart 1949 te Goslar, 66 jaar oud.


XXVI

Heubel - Kroon (1929)       schema 322

Gustav Adolph Heubel, geboren op 12 juli 1904 te Amsterdam, zoon van Gustav Adolph Heubel en Cornelia Theodora Josephine van Haren Noman trouwt op 24 december 1929 met Catharina Afina Kroon,
Uit het huwelijk van Gustav Adolph Heubel en Catharina Afina Kroon is n kind bekend,

Florentine Anna Cornelie Heubel, geboren op 6 juli 1935 in Buitenzorg (Nederlands Oost Indi).

Kruseman-Heubel (1932)       schema 322

Anna Cornelie Heubel, geboren op 15 mei 1906 te Amsterdam, dochter van Gustav Adolf Heubel en Cornelia Theadora Josephina van Haren Noman trouwt op 5 juli 1932 te Hilversum met Danil Kruseman, geboren op 26 februari 1901 te Amsterdam,
Uit het huwelijk van Anna Cornelie Heubel en Danil Kruseman zijn geen kinderen,

Anna Cornelie Heubel, overlijdt op 12 januari 1989 te Laren (Noord Holland), 83 jaar oud,
Danil Kruseman, overlijdt op 14 juni 1952 te Laren (Noord Holland), 51 jaar oud.

Heubel - van den Bergen (1943)       schema 322

Wilhelm Johannes Heubel, geboren op 7 september 1910 te Amsterdam, zoon van Gustav Adolf Heubel en Cornelia Theadora Josephina van Haren Noman trouwt op 5 augustus 1943 te Hilversum met Johanna van den Bergen, geboren op 11 juni 1925 te Hilversum,
Uit het huwelijk van Wilhelm Johannes Heubel en Johanna van den Bergen is n kind,

Wilhelm Johannes Heubel, sneuvelt op 28 april 1945 te Tiel, 35 jaar oud.


XXVII

Stork - Heubel ( )       schema 322

Florentine Anna Cornelie Heubel, geboren op 6 juli 1935 in Buitenzorg (Nieuw Oost Indie), dochter van Gustav Adolph Heubel en Catharina Afina Kroon trouwt met Floris Stork, geboren op 7 oktober 1930 in Bussum, zoon van Frederik Coenraad Stork en Alide Margaretha Maria Arntzenius,
Uit het huwelijk van Florentine Anna Cornelie Heubel en Floris Stork zijn vijf kinderen bekend,

Alide Eveline Cornelie Stork,
Daan Willem Stork,
Florentine May Stork,
Frederik Coenraad Stork, geboren op 7 oktober 1959 in Naarden,
Floris Matthijs Stork, geboren op 15 november 1964 in Mexico.


XXVIII

Stork - van Uuden ( )       schema 322

Daan Willem Stork, zoon van Florentine Anna Cornelie Heubel en Floris Stork trouwt met Wendy van Uuden,
Uit het huwelijk van Daan Willem Stork en Wendy van Uuden, zijn drie kinderen bekend,

Florrie Stork,
Josephine Eveline Stork, geboren op 19 augustus 2002 in Huizen,
Gijs Willem Stork, geboren op 4 mei 2005 in Huizen.

Rademaker - Stork ( )       schema 322

Florentine May Stork, dochter van Florentine Anna Cornelie Heubel en Floris Stork trouwt met Reinier Rademaker, geboren in 1963,
Uit het huwelijk van Florentine May Stork en Reinier Rademaker, zijn vier kinderen bekend,

Daan Willem Rademaker, geboren in 1994,
Willemijn Florentine Rademaker, geboren in 1996,
Liselotte May Rademaker, geboren in 1997,
Annebelle Florence Rademaker, geboren in 1999.

Stork - Pope ( )       schema 322

Frederik Coenraad Stork, geboren op 7 oktober 1959 in Naarden, zoon van Florentine Anna Cornelie Heubel en Floris Stork trouwt met Mary Elisabeth Pope, geboren op 14 oktober 1960 in Guildford (Groot-Brittannie),
Uit het huwelijk van Frederik Coenraad Stork en Mary Elisabeth Pope, zijn drie kinderen bekend,

Charlotte Olivia Anna Stork,
Emmelina Rosemary Florentine Stork,
Hariette Catharina Allide Stork.

Stork - van Uden (1997)       schema 322

Floris Matthijs Stork, geboren op 15-11-1964 in Mexico, zoon van Florentine Anna Cornelie Heubel en Floris Stork trouwt op 6 september 1997 in Maarssen met Zsuzsi Borbala Petronella van Uden, geboren op 9 januari 1964 in Stiphout, dochter van Chris van Uden en Juliska Theunissen,
Uit het huwelijk van Floris Matthijs Stork en Zsuzsi Borbala Petronella van Uden, zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Rost van Tonningen - Heubel (1940)       schema 322

Florentine Sophie Heubel, geboren op 14 november 1914 in Amsterdam, dochter van Gustav Adolph Heubel en Cornelia Theodora Josephine van Haren Noman trouwt op 21 december 1940 te Hilversum met Mr. Meinoud Marinus Rost van Tonningen, geboren op 19 februari 1894 in Soerabaja,
Uit het huwelijk van Florentine Sophie Heubel en Mr. Meinoud Marinus Rost van Tonningen zijn drie kinderen bekend,

Grimbert Rost van Tonningen, geboren op 1 november 1941 in s-Gravenhage,
Ebbe Rost van Tonningen,
Herre Rost van Tonningen, geboren op 28 april 1945,

Florentine Sopie Heubel, overlijdt op 24 maart 2007, ze is begraven op heiderust in Rheden, 93 jaar oud,
Mr. Meinoud Marinus Rost van Tonningen, overlijdt op 6 juni 1945 in de strafgevangenis te Scheveningen, 51 jaar oud.

Wikipedia:
Meinoud Rost van Tonningen,


XXV

Ldersen-Heubel (1898)       schema 322

Wilhelmina Florentine Heubel, geboren op 12 oktober 1876 te Goslar, dochter van Anna Elisabeth Kol en Gustav Adolph Heubel trouwt op 15 september 1898 te Goslar met Rudolph August Richard Ldersen, geboren op 19 maart 1868 te Knigslutter (Duitsland), officier in het Duits Keizerlijk Leger,
Uit het huwelijk van Wilhelmina Florentine Heubel en Rudolph August Richard Ldersen zijn vier kinderen bekend,

Rudolph Ldersen, geboren op 14 augustus 1899 te Gttingen en op 1 augustus 1934 te Hamburg overleden,
Margarete Ldersen, geboren op 22 september 1907 te Gttingen,
Hans Gerhard Ldersen, geboren op 26 september 1909 te Gttingen en op 11 september 1965 overleden,
Herbert Adolph Ldersen, geboren op 9 juni 1913 te Gttingen,

Wilhelmina Florentine Heubel, overlijdt op 27 april 1946 te Goslar, 70 jaar oud,
Rudolph August Richard Ldersen, overlijdt op 22 maart 1935 te Goslar, 68 jaar oud.

Meyer-Heubel (1901)       schema 322

Anna Eveline Heubel, geboren op 16 september 1878 te Goslar, dochter van Anna Elisabeth Kol en Gustav Adolph Heubel trouwt op 17 juni 1901 te Goslar met Karl Georg Wilhelm Meyer, geboren op 7 september 1870 te Magdenburg,
Uit het huwelijk van Anna Eveline Heubel en Karl Georg Wilhelm Meyer zijn twee kinderen bekend,

Hans James Adolph Karl Meyer, geboren op 24 december 1903 Grosz-Lichtenfelde en op 5 januari 1992 te Hilversum overleden,
Karl Ludwig Hermann Eberhard Meyer, geboren op 18 september 1905 te Wahlstadt bij Holstein en op 22 juni 1981 te Ratekau (Duitsland) overleden,

Anna Eveline Heubel, overlijdt op 23 oktober 1959, 81 jaar oud,
Karl Georg Wilhelm Meyer, overlijdt op 27 augustus 1941 te Goslar, 71 jaar oud.


XXVI

Meyer-Swante - Bensman ( )       schema 322

Hans James Adolph Karl Meyer-Swante, geboren op 24 december 1903 in Grosz-Lichtenfelde, zoon van Anna Eveline Heubel en Karl Georg Wilhelm Meyer trouwt met Cornelia Bensman, geboren op 9 januari 1909,
Uit het huwelijk van Hans James Adolph Karl Meyer-Swante en Cornelia Bensman zijn drie kinderen,

Hans James Adolph Karl Meyer-Swante, overlijdt op 5 januari 1992 te Hilversum, 89 jaar oud,
Cornelia Bensman, overlijdt in juni 1975 te Hilversum, 66 jaar oud.

Meyer-ter Kuile ( )       schema 322

Karl Ludwig Hermann Eberhard Meyer, geboren op 18 september 1905 te Wahlstedst bij Holstein, zoon van Anna Eveline Heubel en Karl Georg Wilhelm Meyer trouwt op 23 april 1935 te Hilversum met Wilhelmina ter Kuile, geboren op 3 oktober 1909 te Amsterdam,
Uit het huwelijk van Karl Ludwig Hermann Eberhard Meyer en Wilhelmina ter Kuile zijn drie kinderen,

Karl Ludwig Hermann Eberhard Meyer, overlijdt op 22 juni 1981 te Ratekau (Duitsland), 76 jaar oud,
Wilhelmina ter Kuile, overlijdt 27 oktober 1976 te Ratekau (Duitsland), 67 jaar oud.


XXV

Heubel-Deichmann (1912)       schema 322

Hermann Ernst Heubel, geboren op 8 september 1881 te Goslar, zoon van Anna Elisabeth Kol en Gustav Adolph Heubel trouwt op 18 juli 1912 in Wltingerode (Harz) met Emmy Hedwig Deichmann, geboren op 15 oktober 1882 in Wltingerode (Duitsland),
Uit het huwelijk van Hermann Ernst Heubel en Emmy Hedwig Deichmann zijn drie kinderen bekend,

Hans Helmut Heubel, geboren op 15 september 1913 te Relingen en op 4 oktober 1941 gesneuveld,
Anna Gerda Heubel, geboren op 29 september 1914 te Relingen en op 10 januari 1935 te Greiswald overleden,
Ilse Jutta Heubel, geboren op 29 augustus 1920 te Relingen,

Emmy Hedwig Deichmann, overlijdt op 10 januari 1934 te Relingen (Duitsland), 52 jaar oud.

Heubel-Boss (1939)       schema 322

Hermann Ernst Heubel, geboren op 8 september 1881 te Goslar, zoon van Anna Elisabeth Kol en Gustav Adolph Heubel hertrouwt op 28 april 1939 te Relingen met Elia Boss, geboren op 28 april 1908 te Berlijn,
Uit het huwelijk van Hermann Ernst Heubel en Elia Boss zijn geen kinderen bekend,

Hermann Ernst Heubel, overlijdt op 16 mei 1959 te Relingen (Duitsland), 78 jaar oud,


XXVI

Heubel-Madsen (1939)       schema 322

Hans Helmut Heubel, geboren op 15 september 1913 te Relingen , zoon van Hermann Ernst Heubel en Emmy Hedwig Deichmann trouwt op 12 juli 1939 te Hamburg met Marion Annalise Madsen, geboren op 14 mei 1908 te Hamburg-Altona,
Uit het huwelijk van Hans Helmut Heubel en Marion Annalise Madsen is n zoon,

Hans Helmut Heubel, sneuvelt op 4 oktober 1941, 28 jaar oud.

Schmidt-Heubel (1943)       schema 322

Ilse Jutta Heubel, geboren op 29 augustus 1920 te Relingen, dochter van Hermann Ernst Heubel en Emmy Hedwig Deichmann trouwt op 18 juni 1943 te Relingen met Gottfried Schmidt, geboren op 8 juni 1916 te Oschitz (Thringen),
Uit het huwelijk van Ilse Jutta Heubel en Gottfried Schmidt zijn twee kinderen.


XXV

Heubel-Wegner (1912)       schema 322

Eberhard Hans Heubel, geboren op 7 januari 1885 te Goslar, zoon van Anna Elisabeth Kol en Gustav Adolph Heubel trouwt op 10 september 1912 te Elbersfeld (Duitsland) met Ottilie Emmy Eleonore Wegner, geboren op 18 mei 1888 te Elbersfeld,
Uit het huwelijk van Eberhard Hans Heubel en Ottilie Emmy Eleonore Wegner zijn twee kinderen bekend,

Eberhard Gustav Adolf Heubel, geboren op 31 augustus 1915 te Leipzig en op 2 juli 1977 te Breiach bij Freiburg overleden,
Gisela Ottilie Anne Heubel, geboren op 29 augustus 1920 te Goslar,

Eberhard Hans Heubel, overlijdt op 10 december 1927 te Goslar, 42 jaar oud,
Ottilie Emmy Eleonore Wegner, overlijdt op 10 november 1956, 68 jaar oud.


XXVI

Heubel-van der Vigt (1942)       schema 322

Eberhard Gustav Adolf Heubel, geboren op 31 augustus 1915 te Leipzig, zoon van Eberhard Hans Heubel en Ottilie Emmy Eleonore Wegner trouwt op 1 april 1942 te Goslar met Beate van der Vigt, geboren op 27 januari 1919,
Uit het huwelijk van Eberhard Gustav Adolf Heubel en Beate van der Vigt is n dochter,

Eberhard Gustav Adolf Heubel, overlijdt op 2 juli 1977 te Breiach bij Freiburg, 62 jaar oud.

Leue-Heubel (1938)       schema 322

Gisela Ottilie Anna Heubel, geboren op 12 september 1920 te Goslar, dochter van Eberhard Hans Heubel en Ottilie Emmy Eleonore Wegner trouwt op 15 september 1938 met Hans Joachim Leue, geboren op 17 februari 1907,
Uit het huwelijk van Gisella Ottilie Anna Heubel en Hans Joachim Leue zijn drie dochters.


XXV

Kortes-Heubel (1918)       schema 322

Caroline Elisasbeth Wilhelmine Heubel, geboren op 7 juli 1893 te Goslar, dochter van Anna Elisabeth Kol en Gustav Adolph Heubel trouwt op 2 september 1918 met Friedrich Kortes, geboren op 2 augustus 1888 te Wenzen (Duitsland),
Uit het huwelijk van Caroline Elisasbeth Wilhelmine Heubel en Friedrich Kortes zijn vier kinderen bekend,

Gerda Kortes, geboren op 15 september 1917 te Goslar,
Gerhard Kortes, geboren op 8 september 1919 te Braunschweig,
Ruth Kortes, geboren op 23 september 1922 te Braunschweig,
Georg Kortes, geboren op 15 maart 1935 te Klagenfurt en dezelfde dag overleden,

Caroline Elisasbeth Wilhelmine Heubel, overlijdt op 1 oktober 1938 te Ilten, 45 jaar oud,
Friedrich Kortes, overlijdt op 9 augustus 1973 te Wunstorf, 85 jaar oud.


XXVI

Kol - Grothe (1881)       schema 322

Herman Friedrich Kol, geboren op 4 januari 1853 in Utrecht, zoon van Everhard Henry Kol en Sophia Smith trouwt op 20 juli 1881 in Zeist met Constantia Isabella Jacquelina Grothe, geboren op 3 oktober 1856 in Zeist, dochter van Jacob Theodoor Grothe en Johanna Louisa Antoinetta Taets van Amerongen,
Uit het huwelijk van Herman Friedrich Kol en Constantia Isabella Jacquelina Grothe zijn geen kinderen bekend.

Herman Friedrich Kol, overlijdt op 28 juni 1928 in Utrecht, 75 jaar oud,
Constantia Isabella Jacquelina Grothe, overlijdt op 28 mei 1928 in Zeist, 71 jaar oud,

Kol - Rittershaus (1872)       schema 322

Jan Kol, geboren op 23 oktober 1849 te Utrecht, zoon van Everhard Henry Kol en Sophia Smith trouwt op 6 juni 1872 te Elberfeld (Duitsland) met Wilhelmina Debora Rittershaus geboren op 10 maart 1849 te Elberfeld, dochter van Wilhelm Rittershaus en Johanna Lizette Huttermann,
Uit het huwelijk van Jan Kol en Wilhelmina Debora Rittershaus zijn zes kinderen bekend,

Everhard Henry Kol, geboren op 12 maart 1873 te Amsterdam en op 4 april 1932 te Utrecht overleden,
Maria Johanna Elizabeth Kol, geboren op 2 september 1874 te Amsterdam en op 17 juli 1928 te Driebergen overleden,
Eleonora Adriana Kol, geboren op 3 april 1876 te Utrecht en op 5 juli 1943 te Driebergen overleden,
Paula Debora Kol, geboren op 20 juli 1877 te Utrecht en op 27 februari 1951 te Konstanz overleden,
Wilhelmina Maria Kol, geboren op 19 november 1878 te Utrecht en op 8 september 1873 te Zeist overleden,
Wilhelmina Debora Kol, geboren op 19 juli 1880 te Utrecht en op 6 juni 1900 te Utrecht overleden,

Wilhelmina Debora Rittershaus, overlijdt op 9 mei 1881 in Utrecht, 32 jaar oud,

Kol - Heubel (1884)       schema 322

Jan Kol, geboren op 23 oktober 1849 te Utrecht, zoon van Everhard Henry Kol en Sophia Smith hertrouwt op 22 januari 1884 te Hamburg met Caroline Elisabeth Heubel, geboren in 1852, dochter van Adolph Heubel en Johanna Ulrica Hoppe
Uit het huwelijk van Jan Kol en Caroline Elisabeth Heubel zijn geen kinderen bekend,

Jan Kol werd in 1876 op 27 jarige leeftijd opgenomen in de frma Vlaer & Kol, hij richtte tezamen met Danil Boissevain de firma Kol & Boissevain op, Hij was tevens directeur van de Crediet en Depositokas te Utrecht en Commissionair in effecten te Amsterdam. Na het overleiden van zijn vader in 1888 nam hij de leiding van het bedrijf in Utrecht over.

Jan Kol, overlijdt op 20 maart 1919 in Zeist, 69 jaar oud,
Caroline Elisabeth Heubel, overlijdt op 3 november 1911 in Utrecht, 59 jaar oud.

Wikipedia:

Kol & Co
Kol & Co is een voormalige commissionair in effecten in Amsterdam, het kantoor was aan de Herengracht 130. Het pand is in 1883 gekocht door Jan Kol, commissionair in effecten te Utrecht. Opgericht in 1870 als commissionairshuis van de oude en gedegen Utrechtse Bank Vlaer & Kol. Bij de oprichting heet de firma Kol & Boissevain. In 1880 wordt de naam gewijzigd in J. Kol en twintig jaar later in Jan Kol & Co. In 1914 wordt het Kol & Co en dat blijft het tot 1972.

Na de Eerste Wereldoorlog
Na de Eerste Wereldoorlog zijn er problemen met de opvolging. Neef Willem Rasch verlaat Kol & Co en wordt firmant bij Vlaer en Kol in Utrecht. Rond 1900 was neef Gustav Adolf Heubel uit Duitsland gehaald om toe te treden tot de firma. Heubel was half-Duits maar zijn moeder was een Kol. Hij was reeds in 1906 firmant geworden maar de steeds slechter wordende verhoudingen tussen Rasch en Heubel doet Rasch naar Utrecht vertrekken. De firma doet goede zaken, totdat Heubel tijdens de Tweede Wereldoorlog Joods vermogen verkoopt. Na de oorlog wordt door het Beheersinstituut beslag gelegd op de boedel van de firma vanwege het Joods vermogen dat verkocht was. Hans Meyer Swante, neef van Heubel en junior firmant, koopt Kol & Co vrij. Tweede firmant wordt Harders.
Als de Lufthansa naar de beurs gaat, zit de bank Kol & Co daar dik in en verdient er goed aan. Maar het pand waarin de bank is gevestigd, staat scheef en verzakt.
Wat aan Lufthansa is verdiend, wordt uitgegeven aan de fundering van het pand.

De groei van Kol & Co
De firma Patijn, van Notten & Co heeft in 1965 haar kantoor aan de Keizersgracht 471. Er zijn twee firmanten in Amsterdam, Kees Harders en Gijs van Tienhoven, zoon van de oud-burgemaaester van Amsterdam. Ook Jaap van Till en Freddie van Tuyll van Landry & van Till uit Den Haag zijn firmant. Als beide Amsterdamse firmanten, Harders en Van Tienhoven, enkele maanden na elkaar in 1965 overlijden, zorgen de Haagse firmanten dat Patijn wordt overgenomendoor Kol & Co.

Het einde van Kol & Co
In 1972 neemt de Britse Barclays Bank de firma Kol & Co over en betrekt in 1973 het pand aan de Herengracht 500, naast het huis van de burgemeester op nummer 502. Het effectenbedrijf gaat door onder de naam Barclays, Kol & Co NV, het bankbedrijf als Barclays Bank Ltd. Hiervoor werd Michael Philipse aangetrokken. hij wordt per 1 september 1973 onderdirecteur. In 1974 wordt nummer 504 aangekocht en verbouwd, waarna Barclays ook in dat pand betrekt. Peter Meyer Swantee (zoon van Hans M.S.) is de laatste firmant van de firma en wordt General Manager, Lou van Nieuwkerk en Michael Philipse worden manager. Het hoofdkantoor van Barclays benoemt ook een Engelse manager, Dennis Ford. Deze wordt later opgevolgd door Mark Tress, daarna door Bill Keatinge. In 1979 vertrekt Meyer Swantee en wordt Philipse General Manager. Meyer Swantee wordt voorzitter van de Schepvaartvereninging Zuid (SVZ, de vereniging van werkgevers in de Rotterdamse haven). In 1983 richt hij "Oppimix Vermogensbeheer NV" op. Philipse vertrekt in 1986 om Philipse & Co vermogensbeheer op te richten, wat nu haar kantoor heeft aan het Concertgebouwplein in Amsterdam. Na het vertrek van Philipse komt Bill Keatinge terug, nu als General Manager. De bank heet nu Barclays Bank Plc en heeft haar kantoor op de Strawinskylaan in Amsterdam.

Trivia
Jan Kol (1726-1805) richt in Utrecht in 1748 bankiershuis Bank Vlaer & Kol op. In 1972 koop Barclays het pand Herengracht 500 voor Gld. 1.050.000,=; In 1974 koopt de bank nummer 504 voor Gld 800.000. Na grondige renovatie en restauratie werd daar een deel van het kantoor gevestigd.

Kol-van Raders (1884)       schema 322

Everhard Kol, geboren op 10 november 1859 te Utrecht, zoon van Everhard Henry Kol en Sophia Smith trouwt op 21 juli 1884 te Schiedam met Jkvr. Petronella Frederica van Raders geboren op 12 oktober 1864 te Semarang, dochter van Jhr. Mr. Herman Karel Ferdinand Alexander van Raders en Ernestina Feertruida Mijer,
Uit het huwelijk van Everhard Kol en Jkvr. Petronella Frederica van Raders zijn twee kinderen bekend.

Sophia Ernestine Kol, geboren op 10 november 1885 te Amsterdam en op 28 juni 1972 te Velp overleden,
Madelon Anna Kol, geboren op 3 maart 1890 te Amsterdam en op 1 april 1975 in den Haag overleden,

Het huwelijk wordt op 8 oktober 1906 door echtscheiding ontbonden,

Jkvr. Petronella Frederica van Raders, overlijdt op 6 juli 1954 in den Haag, 89 jaar oud,

Kol-de Haas (1928)       schema 322

Everhard Kol, geboren op 10 november 1859 te Utrecht, zoon van Everhard Henry Kol en Sophia Smith hertrouwt op 28 februari 1928 te Amsterdam met Maria Catharina de Haas geboren op 26 maart 1866 te Leiden, dochter van Adrianus Petrus de Haas en Gerardina Maria Staats,
Uit het huwelijk van Everhard Kol en Maria Catharina de Haas zij geen kinderen bekend,

Wilhelmina de Haas, geboren op 26 december 1894 te Amsterdam en op 7 oktober 1977 te Heemstede overleden,
Wilhelmina de Haas wordt door Everhard Kol erkend,

Everhard Kol was n der oprichters van de ANWB, steunpilaar bij de stichting van het Olympisch Stadion te Amsterdam en een actief zeezeiler,

Everhard Kol, overlijdt op 25 maart 1935 te Amsterdam, 75 jaar oud,
Maria Catharina de Haas, overlijdt op 11 februari 1950 te Haarlem, 83 jaar oud,


XXVII

van Tricht-Kol (1909)       schema 322

Sophia Ernestine Kol, geboren op 10 november 1885 te Amsterdam, dochter van Everhard Kol en Jkvr. Petronella Frederica van Raders trouwt op 15 april 1909 te Amsterdam met Ds. Johan Leonard van Tricht geboren op 29 december 1883 te Utrecht, zoon van Aleid Gerard van Tricht en Johanna Maria ter Haar,
Uit het huwelijk van Sophia Ernestine Kol en Ds. Johan Leonard van Tricht zijn drie kinderen.

Het huwelijk wordt op 13 oktober 1927 door echtscheiding ontbonden,

Ds. Johan Leonard van Tricht, overlijdt op 15 februari 1964 te Arnhem, 60 jaar oud,

Haverkom van Rijsewijk-Kol (1928)       schema 322

Sophia Ernestine Kol, geboren op 10 november 1885 te Amsterdam, dochter van Everhard Kol en Jkvr. Petronella Frederica van Raders hertrouwt op 30 augustus 1928 te de Steeg met Willem Hendrik Haverkom van Rijsewijk geboren op 20 maart 1870 te Rotterdam, zoon van Ds. Pieter Haverkom van Rijsewijk en Dorothea Carolina Slotemasker,
Uit het huwelijk van Sophia Ernestine Kol en Willem Hendrik Haverkom van Rijsewijk zijn geen kinderen.

Sophia Ernestine Kol, overlijdt op 28 juni 1972 te Velp, 80 jaar oud,
Willem Hendrik Haverkom van Rijsewijk, overlijdt op 15 maart 1939 te Velp, 68 jaar oud,

Reijnders-de Haas (1919)       schema 322

Wilhelmina de Haas, geboren op 26 december 1894 te Amsterdam, dochter van Everhard Kol en Maria Catharina de Haas trouwt op 18 november 1919 te Amsterdam met Abraham Johannes Hendrikus Reijnders geboren op 7 juli 1895 te Haarlem,
Uit het huwelijk van Wilhelmina de Haas en Abraham Johannes Hendrikus Reijnders zijn twee kinderen bekend,

Maria Catharina Reijnders, geboren op 22 april 1922 te Heemstede en op 30 mei 2000 te Zutphen overleden,
Everard Reijnders, geboren op 4 september 1925 te Heemstede,

Wilhelmina de Haas, overlijdt op 7 oktober 1977 te Amsterdam, 82 jaar oud,
Abraham Johannes Hendrikus Reijnders, overlijdt op 8 oktober 1960 te Haarlem, 65 jaar oud,


XXVII

du Sart - Kol (1922)       schema 322

Eleonora Adriana Kol, geboren op 3 april 1876 te Utrecht, dochter van Jan Kol en Wilhelmina Debora Rittershaus trouwt op 20 september 1922 te Zuilen met Ds. Jacob Cornelis Guilielmus Gobius du Sart geboren in 1862 te Arnemuiden, zoon van Gregorius Johan Gobius du Sart en Maria Wilhelmina Schorer
Uit het huwelijk van Eleonora Adriana Kol en Jacob Cornelis Guilielmus Gobius du Sart zijn geen kinderen bekend,

Eleonora Adriana Kol, overlijdt op 5 juli 1943 in Driebergen, 67 jaar oud,

Kol - Kol (1934)       schema 322

Wilhelmina Maria Kol, geboren op 19 november 1878 te Utrecht, dochter van Jan Kol en Wilhelmina Debora Rittershaus trouwt op 23 oktober 1934 met Ulbo Everhard August Victor Kol geboren op 22 oktober 1889 te Lutzerath a/d Moesel, zoon van Jan Kol en Elise Gramm,
Uit het huwelijk van Wilhelmina Maria Kol en Ulbo Everhard August Victor Kol zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 4 maart 1953 door echtscheiding ontbonden,

Wilhelmina Maria Kol, overlijdt op 8 september 1973, 94 jaar oud,
Ulbo Everhard August Victor Kol, overlijdt op 16 maart 1950 in Deggenhausen (Baden), 60 jaar oud.


XXIV

Pahud de Mortanges - Kol (1888)       schema 322

Sophia Kol, geboren op 14 juni 1861, dochter van Everhard Henry Kol en Sophia Smith trouwt op 17 juli 1888 in Utrecht met Charles Ferdinand Pahud de Mortanges, geboren op 29 november 1860 in Tjandjoer (Nederlands Oostindie), zoon van Willem Johannes Pahud de Mortanges en Margaretha Jacoba van Es,
Uit het huwelijk van Sophia Kol en Charles Ferdinand Pahud de Mortanges zijn twee kinderen bekend,

Margaretha Wilhelmina Pahud de Mortanges, geboren 25 april 1889 te Haarlem,
Charles Ferdinand Pahud de Mortanges, geboren 13 mei 1896 in den Haag en op 8 april 1971 te Leiden overleden,

Sophia Kol, overlijdt op 7 juli 1931 in s-Gravenhage, 70 jaar oud,
Charles Ferdinand Pahud de Mortanges, overlijdt op 21 december 1903 in s-Gravenhage, 43 jaar oud,


XXV

Pahud de Mortanges - Snouckaert van Schauburg (1920)       schema 322

Charles Ferdinand Pahud de Mortanges, geboren op 13 mei 1896, zoon van Charles Ferdinand Pahud de Mortanges en Sophia Kol trouwt op 16 december 1920 met Irma barones Snouckaert van Schauburg, geboren op 19 april 1899 te 's-Gravenhage, dochter van Willem baron Snouckaert van Schauburg en Clara Gann Dun,
Uit het huwelijk van Charles Ferdinand Pahud de Mortanges en Irma Snouckaert van Schauburg is n kind bekend,

Charles Ferdinand Pahud de Mortanges, geboren op 23 september 1921 te Amersfoort en op 19 maart 1942 overleden,

Het huwelijk wordt in 1949 door echtscheiding ontbonden,

Irma barones Snouckaert van Schauburg, overlijdt op 19 januari 1979 te Lochem, 80 jaar oud.

Wikipedia: Charles Ferdinand Pahud de Mortanges

Pahud de Mortanges - Daamen (1949)       schema 322

Charles Ferdinand Pahud de Mortanges, geboren op 13 mei 1896, zoon van Charles Ferdinand Pahud de Mortanges en Sophia Kol hertrouwt op 23 juli 1949 te Rijswijk met Theresia Gijsbertha Bernardina Daamen, geboren op 18 februari 1907 te Tilburg, dochter van Bernardus Adrianus Cornelis Daamen en Gijsbertha Adriana Josepha van der Hagen,
Uit het huwelijk van Charles Ferdinand Pahud de Mortanges en Theresia Gijsbertha Bernardina Daamen zijn geen kinderen bekend.

Charles Ferdinand Pahud de Mortanges, luitenant-generaal; als ruiter succesvol deelnemer aan de Olympische Spelen, overlijdt op 8 april 1971 te Leiden, 75 jaar oud.

Wikipedia: Charles Ferdinand Pahud de Mortanges


XXIV

Rasch - Kol (1887)       schema 322

Sara Geertruida Kol, geboren op in 1863 in Utrecht, dochter van Everhard Henry Kol en Sophia Smith trouwt op 1 september 1887 in Utrecht met Mr. Carel Marius Rasch, geboren in 1859 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Jacob Cornelis Rasch en Wilhelmina Adriana Roest,
Uit het huwelijk van Sara Geertruida Kol en Carel Marius Rasch zijn vier kinderen bekend,

Sophia Charlotte Fernanda Rasch, geboren op 3 juli 1888 in Nijmegen en in 1985 overleden,
Willem Adriaan Rasch, geboren in 1890 in Haarlem en in 1985 overleden,
Carel Marius Rasch, geboren in 1895 en in 1958 overleden,
Sara Geertruida Rasch, geboren op 6 december 1900 in Haarlem en in 1929 overleden,

Sara Geertruida Kol, overlijdt in 1942, 78 of 79 jaar oud,
Mr. Carel Marius Rasch, overlijdt in 1910, 50 of 51 jaar oud.


XXV

Rasch - Rambonnet (1917)       schema 322

Willem Adriaan Rasch, geboren in 1891 in Haarlem, zoon van Sara Geertruida Kol en Mr. Carel Marius Rasch trouwt op 7 juni 1917 in Bloemendaal met Christina Louisa Rambonnet, geboren in 1892 in Djemben (Java), dochter van Francois Rambonnet en Christina Louisa Brack,
Uit het huwelijk van Willem Adriaan Rasch en Christina Louisa Rambonnet zijn drie kinderen bekend,

Willem Adriaan Rasch, geboren in 1918, overleden op 8 maart 1920 in Utrecht,
Sacha Geertruida Rasch, geboren in 1920, overleden op 14 mei 1929 in Arlesheim (Bazelland/Zwitserland,
Louise Christine Rasch, geboren in 1922, overleden in 2008,

Willem Adriaan Rasch, overlijdt in 1979, 88 jaar oud,
Christina Louisa Rambonnet, overlijdt in 1973, 81 jaar oud.


XXVI

Otten - Rasch (1946)       schema 322

Louise Christine Rasch, geboren in 1922, dochter van Willem Adriaan Rasch en Christina Louisa Rambonnet trouwt in 1946 met Dr. Kasper Otten, geboren in 1917,
Uit het huwelijk van Louise Christine Rasch en Dr. Kasper Otten zijn vier kinderen bekend,

Marten Otten, geboren in 1948,
Floris Otten, geboren in 1950,
Henk Willem Otten, geboren 1952,
Sacha Otten, geboren 1954,

Louise Christine Rasch, overlijdt in 2008, 86 jaar oud,
Dr. Kasper Otten, overlijdt in 1995, 78 jaar oud.


XXV

Rasch - van Andringa de Kempenaer (1927)       schema 322

Carel Marius Rasch, geboren in 1895, zoon van Sara Geertruida Kol en Mr. Carel Marius Rasch trouwt in 1927 met Jacoba Erica van Andringa de Kempenaer, geboren in 1890,
Uit het huwelijk van Carel Marius Rasch en Jacoba Erica van Andringa de Kempenaer zijn twee kinderen bekend,

Carel Hendrik Gustave Rasch, geboren in 1927,
Willem Hendrik Eric Rasch, geboren 1931,

Carel Marius Rasch, overlijdt in 1958, 63 jaar oud,
Jacoba Erica van Andringa de Kempenaer, overlijdt in 1973, 83 jaar oud.


XXVI

Rasch - Langwill (1956)       schema 322

Carel Hendrik Gustave Rasch, geboren in 1927, zoon van Carel Marius Rasch en Jacoba Erica van Andringa de Kempenaer trouwt in 1956 met Winifred Joyce Langwill, geboren in 1928,
Uit het huwelijk van Carel Hendrik Gustave Rasch en Winifred Joyce Langwill zijn twee kinderen bekend,

Marina Charlotte Erica Rasch, geboren in 1960,
Carel Marius Peter Rasch, geboren 1963,

Winifred Joyce Langwill, overlijdt in 1998, 60 jaar oud.


XXVII

de Kleer - Rasch (1989)       schema 322

Marina Charlotte Erica Rasch, geboren in 1960, dochter van Carel Hendrik Gustave Rasch en Winifred Joyce Langwill trouwt in 1989 met Jos de Kleer, geboren in 1946,
Uit het huwelijk van Marina Charlotte Erica Rasch en Jos de Kleer zijn twee kinderen bekend,

Lyndesay de Kleer, geboren in 1991,
Eleonoor de Kleer, geboren 1994.

Rasch - van der Neut (1995)       schema 322

Carel Marius Peter Rasch, geboren in 1963, zoon van Carel Hendrik Gustave Rasch en Winifred Joyce Langwill trouwt in 1995 met Esther van der Neut,
Uit het huwelijk van Carel Marius Peter Rasch en Esther van der Neut zijn drie kinderen bekend,

Julie Rasch, geboren in 1998,
Steijn Rasch, geboren 2001,
Ole Rasch, geboren 2006.


XXVI

Rasch - de Vries (1960)       schema 322

Willem Hendrik Eric Rasch, geboren in 1931, zoon van Carel Marius Rasch en Jacoba Erica van Andringa de Kempenaer trouwt in 1960 met Sophia Hermina de Vries, geboren in 1934,
Uit het huwelijk van Willem Hendrik Eric Rasch en Sophia Hermina de Vries zijn twee kinderen bekend,

Carl Eric Maarten Rasch, geboren in 1963,
Marc Philip Rasch, geboren 1966.


XXVII

Rasch - Trompenaars (1999)       schema 322

Carl Eric Maarten Rasch, geboren in 1963, zoon van Willem Hendrik Eric Rasch en Sophia Hermina de Vries trouwt in 1999 met Noor Trompenaars, geboren in 1966,
Uit het huwelijk van Carl Eric Maarten Rasch en Noor Trompenaars zijn twee kinderen bekend,

Catherine Flora Hendriksje Rasch, geboren in 2001,
Eleonore Lidewij Julia Rasch, geboren 2003.

Rasch - Luijten (1997)       schema 322

Marc Philip Rasch, geboren in 1966, zoon van Willem Hendrik Eric Rasch en Sophia Hermina de Vries trouwt in 1997 met Jackeline Luijten, geboren in 1971,
Uit het huwelijk van Marc Philip Rasch en Jackeline Luijten zijn twee kinderen bekend,

Anne Rasch, geboren in 1998,
Sara Rasch, geboren in 2003.


XXV

Muller - Rasch (1922)       schema 322

Sara Geertruida Rasch, geboren op 6 december 1900 in Haarlem, dochter van Sara Geertruida Kol en Mr. Carel Marius Rasch trouwt op 19 mei 1922 in Amsterdam met Eduard Muller, geboren op 17 februari 1888 in Amsterdam, zoon van Hugo Muller en Anna Theresia de Kuyper,
Uit het huwelijk van Sara Geertruida Rasch en Eduard Muller zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1923 door echtscheiding ontbonden,

Eduard Muller, overlijdt in 1960, 72 jaar oud.

Straub - Rasch (1924)       schema 322

Sara Geertruida Rasch, geboren op 6 december 1900 in Haarlem, dochter van Sara Geertruida Kol en Mr. Carel Marius Rasch hertrouwt in 1924 met Dr. Manuel Straub, geboren in 1891,
Uit het huwelijk van Sara Geertruida Rasch en Dr. Manuel Straub is n kind bekend,

Jeannette Straub, geboren in 1927,

Sara Geertruida Rasch, overlijdt in 1929, 29 jaar oud,
Dr. Manuel Straub, overlijdt in 1961, 70 jaar oud.


XXVI

Bunge - Straub (1952)       schema 322

Jeannette Straub, geboren in 1927, dochter van Sara Geertruida Rasch en Dr. Manuel Straub trouwt in 1952 met Erik Willem Bunge, geboren in 1925,
Uit het huwelijk van Jeannette Straub en Erik Willem Bunge zijn drie kinderen bekend,

Sacha Bunge, geboren in 1954,
Marguerite Bunge, geboren in 1958,
Erik Bunge, geboren in 1960.


XXIV

Schout Velthuys - Kol (1880)       schema 322

Wilhelmina Florentina Kol, geboren op 14 juni 1865, dochter van Everhard Henry Kol en Sophia Smith trouwt 10 juni 1880 in Utrecht met Mr. Johannes Marius Schout Velthuys, geboren op 23 september 1851 in Sluis, zoon van Cornelis Schout Velthuys en Maria Adriana Bekaar,
Uit het huwelijk van Wilhelmina Florentina Kol en Johannes Marius Schout Velthuys zijn negen kinderen bekend,

Johannes Cornelis Schout Velthuys, geboren op 17 augustus1881 in Utrecht en op 28 mei 1891 in Utrecht overleden,
Sophia Schout Velthuys, geboren op 25 september 1882 in Utrecht en op 19 juli 1978 te Vught overleden,
Maria Adriana Schout Velthuys, geboren op 25 september 1882 in Utrecht en op 7 maart 1928 te Rotterdam overleden,
Everard Henri Schout Velthuys, geboren op 23 maart 1884 in Utrecht en op 23 februari 1945 te Utrecht overleden,
Cornelis Henri Schout Velthuys, geboren op 27 januari 1986 in Utrecht en op 14 juli 1909 in Tebing Tinghi (Sumatra) overleden,
Willem Floris Schout Velthuys, geboren op 10 januari 1888 in Utrecht en dezelfde dag overleden,
Wilhelmina Florentine Schout Velthuys, geboren op 20 januari 1889 en op 18 januari 1839 in den Haag overleden,
Elisabeth Johanna Schout Velthuys, geboren op 5 december 1892 in Utrecht en op 9 juuli 1958 te Bilthoven overleden,
Johanna Maria Schout Velthuys, geboren op 1 oktober 1894 in Utrecht en op 9 maart 1989 te Zeist overleden,

Wilhelmina Florentina Kol, overlijdt op 6 november 1927 in Utrecht, 71 jaar oud,
Mr. Johannes Marius Schout Velthuys, griffier van het Kantongerecht te Utrecht, lid Provinciale Staten, overlijdt op 3 maart 1920 in Utrecht, 68 jaar oud,


XXV

Fentener van Vlissingen - Schout Velthuys (1905)       schema 322

Sophia Schout Velthuys, geboren op 25 september 1882, dochter van Wilhelmina Florentina Kol en Mr. Johannes Marius Schout Velthuys trouwt op 4 mei 1905 in Utrecht met Dr. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen, geboren op 20 juli 1882 in Amsterdam,
Uit het huwelijk van Sophia Schout Velthuys en Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen zijn vier kinderen bekend,

Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen, geboren op 29 maart 1906 in Utrecht en op 12 november 1985 te 's-Hertogenbosch overleden,
Johannes Marius Fentener van Vlissingen, geboren op 17 mei 1907 te Utrecht en op 27 maart 1987 te Utrecht overleden,
Wilhelmine Florentine Fentener van Vlissingen, geboren op 8 augustus 1909 in Utrecht,
Line Catharina Adriana Antonia Fentener van Vlissingen, geboren op 20 april 1914 in Utrecht en op 2 februari 1980 in Mnchengladbach overleden,

Sophia Schout Velthuys, overlijdt op 19 juli 1976 in Vught, 94 jaar oud,
Dr. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen, directeur van de Steenkolen Handels Vereniging, president-commissaris van de Algemene Kunstzijde Unie (later AKZO-Nobel), overlijdt op 30 juli 1962 in Vught (landgoed de Beukenhorst), 80 jaar oud,

Wikipedia: Fentener van Vlissingen


XXVI

Fentener van Vlissingen - Colburn (1932)       schema 322

Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen, geboren op 29 maart 1906 in Utrecht, zoon van Dr. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen en Sophia Schout Velthuys trouwt op 7 april 1932 in Bilmore Forest, North Carolina (USA) met Evelyn Colburn, geboren op 18 september 1906 te Detroit,
Uit het huwelijk van Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen en Evelyn Colburn zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk is in 1935 door echtscheiding ontbonden.

Wikipedia: Fentener van Vlissingen

Fentener van Vlissingen - Wisboom (1935)       schema 322

Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen, geboren op 29 maart 1906 in Utrecht, zoon van Dr. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen en Sophia Schout Velthuys hertrouwt in 1935 met Suzanna Johanna Eva Wisboom, geboren op 25 mei 1900 in Arnhem,
Uit het huwelijk van Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen en Suzanna Johanna Eva Wisboom zijn geen kinderen bekend,

Fentener van Vlissingen - van Lanschot (1964)       schema 322

Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen, geboren op 29 maart 1906 in Utrecht, zoon van Dr. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen en Sophia Schout Velthuys hertrouwt op 4 september 1964 met Monique Pauline Charlotte Marie Josee van Lanschot, geboren op 13 december 1912 in Vught (Kasteel Maurick), dochter van August Willem Johan van Lanschot en Marie Gertrude Julie Charlotte Mathilde Hubertine Ghislaine Lagasse de Locht,
Uit het huwelijk van Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen en Monique Pauline Charlotte Marie Josee van Lanschot zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Fentener van Vlissingen

Fentener van Vlissingen - Marston (1932)       schema 322

Johannes Marius Fentener van Vlissingen, geboren op 17 mei 1907 te Utrecht, zoon van Dr. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen en Sophia Schout Velthuys trouwt op 12 mei 1932 te Redbourn, Herts, Engeland met Pamela Annetta Marston, geboren op 26 oktober 1912 Reaslett (UK),
Uit het huwelijk van Johannes Marius Fentener van Vlissingen en Pamela Marston zijn vier kinderen bekend,

Mary-Ann Fentener van Vlissingen,
Frits Fentener van Vlissingen, geboren in 1933 in Dsseldorf,
John Fentener van Vlissingen, geboren op 4 maart 1939,
Paul Fentener van Vlissingen, geboren op 21 maart 1941 in Utrecht, overleden op 21 augustus 2006 in Langbroek (Hinderstein),

Johannes Marius Fentener van Vlissingen, overlijdt op 27 maart 1987 in Utrecht, 80 jaar oud,
Pamela Annetta Marston, overlijdt op 25 mei 1979 in Maartensdijk, 67 jaar oud.

Wikipedia: Fentener van Vlissingen


XXVII

Boumeester - Fentener van Vlissingen       schema 322

Mary-Ann Fentener van Vlissingen, dochter van Johannes Marius Fentener van Vlissingen en Pamela Marston trouwt met Boumeester,
Uit het huwelijk van Mary-Ann Fentener van Vlissingen en Boumeester zijn drie kinderen bekend,

Gilles Boumeester,
Huib Boumeester,
Pamela Boumeester, geboren in 1958.

Fentener van Vlissingen       schema 322

Frits Fentener van Vlissingen, geboren in 1933 in Dsseldorf, zoon van Johannes Marius Fentener van Vlissingen en Pamela Marston heeft vier kinderen uit een niet bekende relatie,

Marthe Fentener van Vlissingen,
Annemiek Fentener van Vlissingen, geboren op 14 april 1961,
Cisca Fentener van Vlissingen, geboren in 1963,
Harold Fentener van Vlissingen, geboren in 1969,

Frits Fentener van Vlissingen, overlijdt op 25 maart 2006 in It Heidenskip, 72 of 73 jaar oud.

Wikipedia: Fentener van Vlissingen


XXVI

von Cassis Faraone - Fentener van Vlissingen (1931)       schema 322

Wilhelmine Florentine Fentener van Vlissingen, geboren op 8 augustus 1909, dochter van Dr. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen en Sophia Schout Velthuys trouwt omstreeks 1931 met Leo August Johannes Friedrich Wilhelm graf von Cassis-Faraone, geboren op 29 juli 1894 in Modling, zoon van Sigmund Franz Pompejus graf von Cassis-Faraone en Dora von Marckstadt,
Uit het huwelijk van Wilhelmine Florentine Fentener van Vlissingen en Leo von Cassis-Faraone zijn drie kinderen bekend,

Margherita Paola gravin von Cassis-Faraone, geboren op 05 oktober 1931 in Wenen,
Leontine Letitia gravin von Cassis-Faraone, geboren op 3 augustus 1933,
Sophie Beatrice gravin von Cassis-Faraone, geboren op 16 januari 1936 in Wenen,

Leo August Johannes Friedrich Wilhelm graf von Cassis-Faraone, overlijdt op 1 juli 1952 in Wenen, 57 jaar oud.

Trapp - Fentener van Vlissingen (1966)       schema 322

Wilhelmine Florentine Fentener van Vlissingen, geboren op 8 augustus 1909, dochter van Dr. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen en Sophia Schout Velthuys hertrouwt op 13 april 1966 St. Wolfgang met Hans Georg Jakob graaf Trapp, zoon van Gotthard Ludwig graaf Trapp en Julia Maria Theresia Emma gravin von Lamberg,
Uit het huwelijk van Wilhelmine Florentine Fentener van Vlissingen en Hans Georg Jakob Trapp zijn geen kinderen bekend.

Henkel-Fentener van Vlissingen (1937)       schema 322

Line Catharina Adriana Anthonia Fentener van Vlissingen, geboren op 29 april 1914 te Utrecht, dochter van Dr. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen en Sophia Schout Velthuys trouwt op 12 januari 1937 te Utrecht met Stefan Karl Michel Otto Henkel, geboren op 25 juli 1908 in Wiesbaden,
Uit het huwelijk van Line Catharina Adriana Anthonia Fentener van Vlissingen en Stefan Karl Michel Otto Henkel zijn twee kinderen,

Stefan Karl Michel Otto Henkel, sneuvelt op 20 juni 1940 bij Compiegne, 32 jaar oud.

Behlau-Fentener van Vlissingen (1943)       schema 322

Line Catharina Adriana Anthonia Fentener van Vlissingen, geboren op 29 april 1914 te Utrecht, dochter van Dr. Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen en Sophia Schout Velthuys hertrouwt in 1943 met Julius Gustav Herbert Behlau, geboren op 2 november 1906,
Uit het huwelijk van Line Catharina Adriana Anthonia Fentener van Vlissingen en Julius Gustav Herbert Behlau zijn drie kinderen,

Line Catharina Adriana Anthonia Fentener van Vlissingen, overlijdt op 2 februari 1980 te Mnchengladbach, 66 jaar oud.
Julius Gustav Herbert Behlau, overlijdt op 20 oktober 1982, 76 jaar oud.


XXVII

Mautner von Markhof - von Cassis Faraone (1951)       schema 322

Margherita Paola gravin von Cassis-Faraone, geboren op 5 oktober 1931 in Wenen, dochter van Wilhelmine Florentine Fentener van Vlissingen en Leo von graaf Cassis-Faraone trouwt op 29 september 1951 in Wenen met Manfred Ritter Mautner von Markhof, geboren op 6 februari 1927 in Wenen, zoon van Manfred Ritter Mautner von Markhof,
Uit het huwelijk van Margherita Paola von Cassis-Faraone en Manfred Ritter Mautner von Markhof zijn drie kinderen bekend,

Manfred Leo Ritter Mautner von Markhof, geboren op 2 september 1952 in Wenen,
Margarete Mautner von Markhof, geboren op 15 maart 1954 in Wenen,
Theodor Ritter Mautner von Markhof, geboren op 12 januari 1957 in Wenen,

Manfred Ritter Mautner von Markhof, overlijdt op 7 januari 2008, 80 jaar oud.


XXVIII

Mautner von Markhof - von Hanau (1981)       schema 322

Manfred Leo Ritter Mautner von Markhof, geboren op 2 september 1952 in Wenen, zoon van Margherita Paola gravin von Cassis-Faraone en Manfred Ritter Mautner von Markhof trouwt op 16 mei 1981 in Wenen met Princess Friederike Wilhelmine Elisabeth Viktoria Maria von Hanau, geboren op 23 december 1953 in Wenen, dochter van Prince Friedrich Wilhelm Ferdinand Leopold Tassilo von Hanau en Freiin Marie Alice von Loudon,
Uit het huwelijk van Manfred Leo Ritter Mautner von Markhof en Friederike Wilhelmine Elisabeth Viktoria Maria von Hanau zijn drie kinderen bekend,

Caroline Mautner von Markhof, geboren op 28 juli 1982 in Dsseldorf ,
Stephanie Mautner von Markhof, geboren op 8 juni 1984 in Dsseldorf,
Manfred Heinrich Ritter Mautner von Markhof, geboren op 10 april 1989 in Dsseldorf.

de Witt - Mautner von Markhof(1976)       schema 322

Margarete Mautner von Markhof, geboren op 15 maart 1954 in Wenen, dochter van Margherita Paola gravin von Cassis-Faraone en Manfred Ritter Mautner von Markhof trouwt op 30 april 1976 met Count Wadimir de Witt, geboren op 26 januari 1952 in Cendrieux, zoon van Count Serge de Witt en Marie Clotilde Eugenie Alberte Laetitia Genevieve prinses Napoleon,
Uit het huwelijk van Margarete Mautner von Markhof en Serge de Witt zijn drie kinderen bekend,

Elena de Witt, geboren op 8 december 1977 in Neuilly,
Victor de Witt, geboren op 21 oktober 1979 in Neuilly,
Segolene de Witt, geboren op 28 januari 1983 in Neuilly.


XXVII

von Hohenberg - von Cassis Faraone (1963)       schema 322

Leontine Letitia gravin von Cassis-Faraone, geboren op 3 augustus 1933, dochter van Wilhelmine Florentine Fentener van Vlissingen en Leo graaf von Cassis-Faraone trouwt omstreeks 1963 met Albrecht Pilipp Leopold Josef Andreas Hubertus Maria prins von Hohenberg, geboren op 4 februari 1931 in Artstetten, zoon van Maximilian Karel Franz Michael Hubert Anton Ignatius Joseph Maria von Hohenberg, hertog en vorst van Hohenberg en Maria Elisabeth Bona Walburga Josefa Laurentia von Waldburg zu Wolfegg und Waldsee,
Uit het huwelijk van Leontine Letitia von Cassis-Faraone en Albrecht Pilipp Leopold Josef Andreas Hubertus Maria von Hohenberg zijn vier kinderen bekend,

Margarite Elisabeth Juliana Maria prinses von Hohenberg, geboren op 19 juni 1963 in Wenen,
Leo Johannes prins von Hohenberg, geboren op 28 september 1964 in Wenen,
Johanna Sophia Carolina Maria prinses von Hohenberg, geboren op 29 april 1966 in Wenen,
Katharina Aglae Franziska Maria prinses von Hohenberg, geboren op 9 maart 1969 in Wenen.


XXVIII

von sterreich - von Hohenberg (1992)       schema 322

Margarite Elisabeth Juliana Maria prinses von Hohenberg, geboren op 19 juni 1963, dochter van Albrecht Pilipp Leopold Josef Andreas Hubertus Maria prins von Hohenberg en Leontine Letitia gravin von Cassis-Faraone trouwt omstreeks 1992 met Erzhertog Joseph Karl von sterreich, zoon van Erzherzog Joseph Arpad von sterreich en Maria prinses zu Lowenstein-Wertheim-Rosenberg,
Uit het huwelijk van Margarite Elisabeth Juliana Maria von Hohenberg en Joseph Karl von sterreich zijn drie kinderen bekend,

Erzhertogin Johanna von sterreich, geboren op 21 mei 1992,
Erzhertog Osterreich, Joseph Albrecht von sterreich, geboren op 26 juli 1994,
Erzhertog Osterreich, Paul Leo von sterreich, geboren op 13 januari 1996.

von Hohenberg - Alcoforado (1998)       schema 322

Leo Johannes prins von Hohenberg, geboren op 28 september 1964, zoon van Albrecht Pilipp Leopold Josef Andreas Hubertus Maria prins von Hohenberg en Leontine Letitia gravin von Cassis-Faraone trouwt omstreeks 1998 met Rosalind Roque Alcoforado, dochter van Eugenio Mendes Belo Alcoforado,
Uit het huwelijk van Leo Johannes von Hohenberg en Rosalind Roque Alcoforado zijn twee kinderen bekend,

Genevieve prinses von Hohenberg, geboren op 9 maart 1998,
Adrien prins von Hohenberg, geboren op 29 oktober 2003.

von Henckel von Donnersmarck - von Hohenberg (1997)       schema 322

Johanna Sophia Carolina Maria prinses von Hohenberg, geboren op 29 april 1966, dochter van Albrecht Pilipp Leopold Josef Andreas Hubertus Maria prins von Hohenberg en Leontine Letitia gravin von Cassis-Faraone trouwt omstreeks 1997 met Andreas graaf von Henckel von Donnersmarck, geboren op 31 maart 1959 in Schloss Berg, Colmer-Berg (Luxemburg), zoon van Karl Josef graaf von Henckel von Donnersmarck en Marie Adelaide Louise Therese Wilhelmine prinses de Bourbon,
Uit het huwelijk van Johanna Sophia Carolina Maria von Hohenberg en Andreas von Henckel von Donnersmarck zijn vier kinderen bekend,

Laura Henckel gravin von Donnersmarck, geboren op 21 augustus 1997 ,
Maria gravin von Henckel von Donnersmarck, geboren op 15 augustus 1998,
Ludwig graaf von Henckel von Donnersmarck, geboren op 25 mei 2001,
Albrecht graaf von Henckel von Donnersmarck, geboren op 27 maart 2006.

Vigo y Lowenstein Wertheim Rosenberg - von Hohenberg       schema 322

Katharina Aglae Franziska Maria prinses von Hohenberg, geboren op 9 maart 1969, dochter van Albrecht Pilipp Leopold Josef Andreas Hubertus Maria prins von Hohenberg en Leontine Letitia gravin von Cassis-Faraone trouwt met Carlos Manuel Mendez de Vigo y Lowenstein-Wertheim-Rosenberg, zoon van Jaime Mendez de Vigo y del Arco en Monika Maria prinses zu Lowenstein-Wertheim-Rosenberg,
Uit het huwelijk van Katharina Aglae Franziska Maria von Hohenberg en Carlos Manuel Mendez de Vigo y Lowenstein-Wertheim-Rosenberg zijn geen kinderen bekend,


XXVII

von Thun und Hohenstein - von Cassis Faraone (1963)       schema 322

Sophie Beatrice gravin von Cassis-Faraone, geboren op 16 januari 1936 in Wenen, dochter van Wilhelmine Florentine Fentener van Vlissingen en Leo graaf von Cassis-Faraone trouwt op 14 mei 1960 in Wenen met Dr. Romedio graaf von Thun und Hohenstein, geboren op 4 mei 1934 in Bregenz,
Uit het huwelijk van Sophie Beatrice von Cassis-Faraone en Romedio von Thun und Hohenstein zijn drie kinderen bekend,

Georg graaf von Thun und Hohenstein, geboren op 18 februari 1961 in Wenen,
Florentine gravin von Thun und Hohenstein, geboren op 1 januari 1963 in Wenen,
Michael graaf von Thun und Hohenstein, geboren op 31 juli 1964 in Wenen.


XXVIII

von und zu Lichtenstein - von Thun und Hohenstein (1988)       schema 322

Florentine gravin von Thun und Hohenstein, geboren op 1 januari 1963 in Wenen, dochter van Sophie Beatrice gravin von Cassis-Faraone en Dr. Romedio graaf von Thun und Hohenstein trouwt op 18 juni 1988 in Wenen met Stefan Carl Manfred Alfred Alexander Joseph Maria prins von und zu Lichtenstein, geboren op 14 november 1961 in Klagenfurt, zoon van Alexander Friedrich Manfred Maria prins von und zu Lichtenstein en Josephine Aloisia Edoarda Maria Immaculata Consolata Theresia Antonia Johanna Benedicta Carla Conrada prinses zu Lowenstein-Wertheim-Rosenberg,
Uit het huwelijk van Florentine von Thun und Hohenstein en Stefan Carl Manfred Alfred Alexander Joseph Maria von und zu Lichtenstein zijn vier kinderen bekend,

Lukas Romedio Alexander Alfred Antonius prins von und zu Lichtenstein, geboren op 27 april 1990 in Zurich,
Emanuel prins von und zu Lichtenstein, geboren op 15 februari 1992 in Frankfurt,
Anna Maria Carolina prinses von und zu Lichtenstein, geboren op 24 augustus 1994 in Frankfurt,
Rita Maria Therese Alexandra Bettina Marguerite Florentine prinses von und zu Lichtenstein, geboren op 27 maart 1999 in Klagenfurt.


XXV

van Beuningen - Schout Velthuys (1905)       schema 322

Maria Adriana Schout Velthuys, geboren op 25 september 1882, dochter van Wilhelmina Florentina Kol en Mr. Johannes Marius Schout Velthuys trouwt op 3 januari 1905 in Utrecht met Daniel George van Beuningen, geboren op 4 maart 1877 in Utrecht, zoon van Hendrik Adriaan van Beuningen en Anna Lavenia Brain,
Uit het huwelijk van Maria Adriana Schout Velthuys en Daniel George van Beuningen zijn twee kinderen bekend,

Wilhelmina Florentina van Beuningen, geboren op 12 november 1908 te Rotterdam en in 1992 overleden,
Danil George van Beuningen, geboren op 8 november 1911 in Rotterdam en op 18 november 1973 overleden,

Maria Adriana Schout Velthuys, overlijdt in 1926, 42 jaar oud,
Daniel George van Beuningen, overlijdt op 29 mei 1955 in Arlesheim (Bazelland/Zwitserland), 78 jaar oud,


XXVI

Peterich-van Beuningen (1932)       schema 322

Wilhelmina Florentina van Beuningen, geboren op 12 november 1908 te Rotterdam, dochter van Maria Adriana Schout Velthuys en Daniel George van Beuningen trouwt op 8 april 1932 te Rotterdam met Lucas Hermann Peterich, kunstschilder, geboren op 13 maart 1902 te Berlijn-Charlottenburg,
Uit het huwelijk van Wilhelmina Florentina van Beuningen en Lucas Hermann Peterich zijn drie kinderen,

Het huwelijk is op 14 december 1954 door echtscheiding ontbonden,

Wilhelmina Florentina van Beuningen, overlijdt in 1992, 84 jaar oud,
Lucas Hermann Peterich, overlijdt in 1983, 81 jaar oud,

van Beuningen-Gjerstrup (1933)       schema 322

Danil George van Beuningen, geboren op 8 november 1911 in Rotterdam, zoon van Maria Adriana Schout Velthuys en Daniel George van Beuningen trouwt op 13 november 1933 te Kopenhagen met Jytte Gjerstrup, geboren op 25 mei 1913 te Frederiksborg,
Uit het huwelijk van Danil George van Beuningen en Jytte Gjerstrup is n dochter,

Het huwelijk is op 29 juli 1938 door echtscheiding ontbonden,

Jytte Gjerstrup, overlijdt op 25 december 1995, 82 jaar oud,

van Beuningen-van Dorsser (1941)       schema 322

Danil George van Beuningen, geboren op 8 november 1911 in Rotterdam, zoon van Maria Adriana Schout Velthuys en Daniel George van Beuningen hertrouwt op 16 oktober 1941 in den Haag met Maria Bety van Dorsser, geboren op 11 december 1915 te Aalsmeer,
Uit het huwelijk van Danil George van Beuningen en Maria Bety van Dorsser zijn geen kinderen,

Het huwelijk is op 4 mei 1948 door echtscheiding ontbonden.

van Beuningen-Velders (1946)       schema 322

Danil George van Beuningen, geboren op 8 november 1911 in Rotterdam, zoon van Maria Adriana Schout Velthuys en Daniel George van Beuningen hertrouwt op 25 mei 1946 te Rotterdam met Wilhelmina Johanna Velders, geboren op 10 december 1921 in den Haag,
Uit het huwelijk van Danil George van Beuningen en Wilhelmina Johanna Velders zijn drie kinderen,

Danil George van Beuningen, overlijdt op 18 november 1973, 62 jaar oud,


XXV

Schout Velthuys - Risselada (1911)       schema 322

Everard Henri Schout Velthuys, geboren in 1884 in Utrecht, zoon van Wilhelmina Florentina Kol en Mr. Johannes Marius Schout Velthuys trouwt op 6 november 1911 in Almelostad met Christina Johanna Clara Jacoba Risselada, geboren in 1886 in Almelostad, dochter van Otto Johannes Risselada en Anna Susanna Methorst,
Uit het huwelijk van Everard Henri Schout Velthuys en Christina Johanna Clara Jacoba Risselada zijn twee kinderen bekend,

Johannes Marius Schout Velthuys, geboren op 6 november 1912 te Wijk bij Duurstede,
Johanna Cornelia Maria Schout Velthuys, geboren op 2 april 1915 te Wijk bij Duurstede en op 6 juli 2000 te Nijmegen overleden,

Everard Henri Schout Velthuys, overlijdt op 23 februari 1945 te Utrecht, 61 jaar oud,
Christina Johanna Clara Jacoba Risselada, overlijdt op 2 oktober 1980 te Utrecht, 95 jaar oud,

Heshuysen - Schout Velthuys (1920)       schema 322

Elisabeth Johanna Schout Velthuys, geboren op 5 december 1892, dochter van Wilhelmina Florentina Kol en Mr. Johannes Marius Schout Velthuys trouwt trouwt op 10 mei 1920 te Utrecht met Gerrit Heshuysen, geboren op 3 september 1889 in Haarlem, zoon van Mr. Adolf Jan Heshuysen en Catharina Christina de Josselin de Jong,
Uit het huwelijk van Elisabeth Johanna Schout Velthuys en Gerrit Heshuysen zijn twee kinderen bekend,

Adolf Jan Heshuysen, geboren op 17 juni 1922 in Medan (Nederlands Oostindi) en op 14 april 1989 te Arnhem overleden,
Wilhelmus Floris Heshuysen, geboren op 26 oktober 1924 in Medan (Nederlands Oostindi),

Elisabeth Johanna Schout Velthuys, overlijdt op 9 juli 1958 te Bilthoven, 66 jaar oud,
Gerrit Heshuysen, kapitein der Genie, overlijdt op 29 mei 1977 te Bilthoven, 88 jaar oud.


XXVI

Heshuysen-Veltman (1964)       schema 322

Adolf Jan Heshuysen, geboren op 17 juni 1922 in Medan (Nederlands Oostindi), zoon van Elisabeth Johanna Schout Velthuys en Gerrit Heshuysen trouwt op 28 december 1964 te Arnhem met Adriana Johanna Aleida Veltman, geboren op 9 juni 1930,
Uit het huwelijk van Adolf Jan Heshuysen en Adriana Johanna Aleida Veltman zijn geen kinderen,

Adriana Johanna Aleida Veltman, overlijdt op 27 januari 1968 te Velp, 38 jaar oud.

Heshuysen-Beker (1977)       schema 322

Adolf Jan Heshuysen, geboren op 17 juni 1922 in Medan (Nederlands Oostindi), zoon van Elisabeth Johanna Schout Velthuys en Gerrit Heshuysen hertrouwt op 12 december 1977 met Anneke Beker,
Uit het huwelijk van Adolf Jan Heshuysen en Anneke Beker zijn geen kinderen,

Adolf Jan Heshuysen, overlijdt op 14 april 1989 te Arnhem, 67 jaar oud,


XXV

van den Bosch - Schout Velthuys (1918)       schema 322

Johanna Maria Schout Velthuys, geboren op 1 oktober 1894, dochter van Wilhelmina Florentina Kol en Mr. Johannes Marius Schout Velthuys trouwt op 23 mei 1918 in Utrecht met Jhr. Ir. Johannes Maximiliaan van den Bosch, zoon van Jhr. Willem Joannes Petrus van den Bosch en Anna Elisabeth Rijnarda barones van Hardenbroek,
Uit het huwelijk van Johannes Maximiliaan van den Bosch en Johanna Maria Schout Velthuys zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Anna Elisabeth Rijnarda van den Bosch, geboren op 19 maart 1919 in Haren,
Jhr. Willem Joannes Petrus van den Bosch, geboren op 15 mei 1921 in Ede,
Jkvr. Wilhelmina Florentina Ilona van den Bosch, geboren op 27 juli 1923 in Hillegom,

Johanna Maria Schout Velthuys, overlijdt op 9 maart 1989 in Zeist, 94 jaar oud,
Jhr. Ir. Johannes Maximiliaan van den Bosch, overlijdt op 16 april 1971 in Velp, 83 jaar oud.

Wikipedia: van den Bosch


XXVI

thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg - van den Bosch (1945)       schema 322

Jkvr. Anna Elisabeth Rijnarda van den Bosch, geboren op 19 maart 1919 in Haren, dochter van Johanna Maria Schout Velthuys en Jhr. Ir. Johannes Maximiliaan van den Bosch trouwt op 20 oktober 1945 in Arnhem met Wilco Remco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, geboren op 6 juni 1917 in Batavia, zoon van Remmo baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg en Hermance Helene Fock,
Uit het huwelijk van Anna Elisabeth Rijnarda van den Bosch en Wilco Remco thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg zijn twee kinderen bekend,

Johanna Helena barones thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, geboren op 28 oktober 1946 in Amsterdam,
Wilco Remmo baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, geboren op 6 november 1948 in Amsterdam,

Jkvr. Anna Elisabeth Rijnarda van den Bosch, overlijdt op 7 december 1973 in Heemstede, 54 jaar oud,
Wilco Remco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, overlijdt op 2 april 1988 in Amsterdam, 70 jaar oud.


XXVI

Beelaerts van Emmichoven - thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg (1968)       Svhema

Mr. Johanna Helena barones thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, geboren op 28 oktober 1946 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Anna Elisabeth Rijnarda van den Bosch en Wilco Remco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg trouwt op 9 november 1968 in Heemstede met Carel Cornelis Beelaerts van Emmichoven, geboren op 12 juni 1938 in Oostburg (Zeeland), zoon van Jan Pieter Matthijs Beelaerts van Emmichoven en Jkvr. Emilia Christina Joanna Evelyn Snouck Hurgronje,
Uit het huwelijk van Johanna Helena thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg en Carel Cornelis Beelaerts van Emmichoven is n kind bekend,

Jan Maarten Pieter Matthijs Beelaerts van Emmichoven, geboren op 1 augustus 1970 in Wassenaar.

Wikipedia: Beelaerts

thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg - van Vollenhoven (1974)       schema 322

Wilco Remmo baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, geboren op 6 november 1948 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Anna Elisabeth Rijnarda van den Bosch en Wilco Remco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg trouwt op 15 juni 1974 in Zeist met Florentine van Vollenhoven, geboren op 21 april 1951 in Rotterdam, dochter van Allard van Vollenhoven en Elsje Broers,
Uit het huwelijk van Wilco Remmo thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg en Florentine van Vollenhoven is zijn drie kinderen bekend,

Ulbo Wilco Allard baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, geboren op 5- november 1976 in Laren,
IJsbrand Radinck baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, geboren op 15 juni 1979 in Hilversum,
Tjalling Maurits baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, geboren op 27 oktober 1981 in Meppel.


XXVI

van Walsem - van den Bosch (1946)       schema 322

Jkvr. Wilhelmina Florentina Ilona van den Bosch, geboren op 27 juli 1923 in Hillegom, dochter van Johanna Maria Schout Velthuys en Jhr. Ir. Johannes Maximiliaan van den Bosch trouwt op 6 juli 1946 in Arnhem met Johan Martin Woodrow van Walsem, geboren op 24 augustus 1919 in Banjoewangi (Java), zoon van Mr. Johan Martin Walsem van Walsem en Alberdina Johanna Coops,
Uit het huwelijk van Wilhelmina Florentina Ilona van den Bosch en Johan Martin Woodrow van Walsem zijn vijf kinderen bekend,

Alberdina Johanna van Walsem, geboren op 20 juli 1948 in Soerabaja,
Johanna Marijke van Walsem, geboren op 27 oktober 1950 in Arnhem,
Ilona Wilhelmina Florentina van Walsem, geboren op 7 jui 1952 in Arnhem,
Willem Joannes Petrus van Walsem, geboren op 20 mei 1956 in Arnhem,
Johan Martin Maximiliaan van Walsem, geboren op 8 juli 1961 in Arnhem.


XXIII

Smith - van Reesema (1848)       schema 322

James Smith, geboren op 20 september 1824 in Rotterdam, zoon van Sara Geertruida van Hoey en William Smith trouwt op 21 juni 1848 in Rotterdam met Elizabeth Sieuerts van Reesema, geboren op 15 maart 1824 in Rotterdam, dochter van Abraham Siewerts van Reesema, advocaat en Elisabeth Hoeting
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

William Smith, geboren op 29 mei 1849 in Rotterdam,
James Smith, geboren op 20 juli 1861 in Kralingen, overleden op 3 april 1863 in Kraliingen,

James Smith viceconsul van Spanje per 7 september 1858, overlijdt op 15 augustus 1894 in Kralingen, Lagendijk, wijk B nr.60, 69 jaar oud,
Elizabeth Sieuerts van Reesema overlijdt 10 januari 1884 in Kralingen, Hoogendijk, wijk B, nr. 40, 59 jaar oud.


XXIV

Smith - van Stolk (1890)       schema 322

William Smith, geboren op 29 mei 1849 in Rotterdam, zoon van James Smith en Elizabeth Sieuerts van Reesema trouwt op 7 augustus 1890 met Griettie van Stolk, geboren in 1860 in Rotterdam, dochter van Adriaan Pieter van Stolk en Johanna Antoinettta Romelia Brenkelman
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

James van Hoeij Smith, geboren op 3 juli 1891 in Kralingen,
Adriaan Pieter van Hoeij Smith, geboren in 1894 in Rotterdam/Kralingen,

op basis van het Koninklijk Besluit van 22 mei 1912 is de geslachtsnaam gewijzigd in van Hoeij Smith.


XXV

van Hoeij Smith - de Monchy (1919)       schema 322

Adriaan Pieter van Hoeij Smith, geboren in 1894 in Rotterdam/Kralingen, zoon van William Smith en Griettie van Stolk trouwt op 15 mei 1919 met Cunera Cornelia de Monchy, geboren op 21 juli 1900 in Rotterdam, dochter van Johannes Theodorus de Monchy en Johanna Eleonora Rijshouwer
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Grelinger - Smith (1858)       schema 322

Sara Louise Smith, geboren op 14 december 1825 in Rotterdam, dochter van Sara Geertruida van Hoey en William Smith trouwt op 21 juni 1858 in Utrecht met Hedeman Grelinger, geboren op 12 juli 1827 in Groningen, zoon van Nathan Salomon Grelinger en Regina Levi,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Karoline Rheinhardine Grelinger, geboren in 1863 in Canstatt (Wurttemberg),

Hedeman Grelinger is privaat docent; agent Brits Buitenlands Bijbelgenootschap,


XXIV

Frowein - Grelinger (1893)       schema 322

Karoline Rheinhardine Grelinger, geboren in 1863 in Canstatt (Wurttemberg), dochter van Sara Louise Smith en Hedeman Grelinger trouwt op 21 december 1893 in Zeist met Friedrich Frowein, geboren in 1865 in Amsterdam, zoon van Carl Richard Frowein, muziekleraar en Alida Johanna de Liefde,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Frieda Frowein, geboren in 1895 in Amsterdam,
Ernst Hedemar Frowein, geboren in 1902 in Amsterdam,

Friedrich Frowein is muziekleraar,


XXV

Brugman - Frowein (1927)       schema 322

Frieda Frowein, geboren in 1895 in Amsterdam, dochter van Karoline Rheinhardine Grelinger en Friedrich Frowein trouwt op 27 oktober 1927 met Gijsbertus Johannes Maria Brugman, geboren in 1896 in Amsterdam, zoon van Johannes Theodorus Brugman, notaris en Francisca Maria Werneri,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Frieda Frowein is zanglerares,
Gijsbertus Johannes Maria Brugman is handelsagent.

Frowein - de Levita (1925)       schema 322

Ernst Hedemar Frowein, geboren in 1902 in Amsterdam, zoon van Karoline Rheinhardine Grelinger en Friedrich Frowein trouwt op 4 juni 1925 met Cornelie Josine de Levita, geboren in 1901 in Amsterdam, dochter van Adolf Samson de Levita en Cornelie Francoise Josine Franchimon,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 18 februari 1946 door echtscheiding ontbonden.


XXIII

Smith - Lehr (1858)       schema 322

Eduard Carel Smith, geboren op 9 december 1827 in Rotterdam, zoon van Sara Geertruida van Hoey en William Smith trouwt op 27 januari 1858 met Maria Jacoba Catharina Lehr, geboren op 15 mei 1837 in Rotterdam, dochter van Hendrik Lodewijk Christiaan Lehr en Catharina Sander,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Catharina Smith, geboren op 9 december 1858 in Rotterdam,

Eduard Carel Smith is reder/cargadoor,


XXIV

Sweerts de Landas Wijbergh - Smith (1879)       schema 322

Catharina Smith, geboren op 9 december 1858 in Rotterdam, dochter van Eduard Carel Smith en Maria Jacoba Catharina Lehr trouwt op 24 april 1879 in Rotterdam met Emile Claude baron Sweerts de Landas Wijbergh, geboren op 25 mei 1852 in Nijmegen, zoon van Coenraad Willem baron Sweerts de Landas Wijbergh en Claudina Margaretha Dinaux,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Emilie Claudine barones Sweerts de Landas Wijbergh, geboren in 1873 in Buitenzorg (Nederlands Oostindi),

Emile Claude baron Sweerts de Landas Wijbergh is burgemeester,


XXV

Everts - Sweerts de Landas Wijbergh (1904)       schema 322

Emilie Claudine barones Sweerts de Landas Wijbergh, geboren in 1873 in Buitenzorg (Nederlands Oostindi), dochter van Catharina Smith en Emile Claude baron Sweerts de Landas Wijbergh trouwt op 15 september 1904 in Arnhem met Mr. Bernardus Henricus Everts, geboren op in 1874 in Arnhem, zoon van Mr. Izaak Bernardus Henricuszoon Everts, advocaat en Maria Anthoinetta Krantz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Bernardus Henricus Everts is wethouder,


XXIII

van Oosterwijk Bruijn - Smith ( )       schema 322

Louise Albertine Smith, geboren op 15 juli 1830 in Rotterdam, dochter van Sara Geertruida van Hoey en William Smith trouwt op met Willem van Oosterwijk Bruijn, geboren op 16 mei 1829 in Amsterdam, zoon van Jacob van Oosterwijk Bruijn en Cornelia Maria Johanna Kolff
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Louise Albertine Smith overlijdt op 28 maart 1907 in Zeist, 76 jaar oud,
Willem van Oosterwijk Bruijn, firmant Kerkhoven & Co, overlijdt op 4 mei 1903 in Zeist, 73 jaar oud.


XXI

Sweerts de Landas - Snouckaert van Schauburg (1784)       schema 322

Jacob Derks baron Sweerts de Landas, geboren op 28 februari 1759 in Gorinchem, zoon van Sara van Barnevelt en Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas trouwt op 30 oktober 1784 in Scheveningen met Maria Elisabeth barones Snouckaert van Schauburg, Vrouwe van Spijk, geboren op 5 augustus 1763 in den Haag, dochter van Albert Nicolaas baron Snouckaert van Schauburg, Ritmeester en Cornelia Elisabeth van der Goes
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas, geboren op 13 maart 1790 in den Haag,
Isabella Henrietta Philippina barones Sweerts de Landas, geboren op 16 december 1790 in den Haag,

Jacob Derks baron Sweerts de Landas luitenant-generaal en gouverneur der residentie, commandeur in de militaire Willemsorde, overlijdt op 10 maart 1829 in s-Gravenhage, 70 jaar oud,
Maria Elisabeth barones Snouckaert van Schauburg overlijdt op 23 juli 1847 in Spijk, 83 jaar oud. .


XXII

Sweerts de Landas - Verschoor (1814)       schema 322

Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas, geboren op 13 maart 1790 in den Haag, zoon van Jacob Derks baron Sweerts de Landas en Maria Elisabeth barones Snouckaert van Schauburg trouwt op 1 juni 1814 in Spijk met Dina Cornelia Adriana Verschoor, geboren op 16 juli 1794 in Arkel, dochter van Johannes Hermanus Verschoor, predikant hervormde gemeente en Jacoba Boll,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jacob Dirk baron Sweerts de Landas, geboren op 10 januari 1818 in Harlingen, overleden op 1 november 1841 in Batavia,
Johanna Henrietta barones Sweerts de Landas, geboren op 19 juni 1819 in Harlingen, overleden op 5 januari 1903 in Amsterdam,
Dirk Mari Lodewijk baron Sweerts de Landas, geboren op 8 november 1820 in Harlingen
Johannes Hermanus baron Sweerts de Landas, geboren op 22 juli 1823 in Harlingen, overleden op 8 juni 1852 in Biliton (Nederlands Oostindi),
Maria Jacoba barones Sweerts de Landas, geboren op 1 mei 1825 in Harlingen, overleden op 25 september 1847 in Gorinchem,
Maria Elisabeth barones Sweerts de Landas, geboren in 1829 in Gorinchem,
Dina Louisa barones Sweerts de Landas, geboren op 12 mei 1831 in Gorinchem,
Willem Hendrik Maarten Christiaan baron Sweerts de Landas, geboren in 1833 in Gorinchem,

Jacob Derks baron Sweerts de Landas, overlijdt op 15 oktober 1847 in Gorinchem, 57 jaar oud,
Dina Cornelia Adriana Verschoor overlijdt op 22 december 1862 in Voorschoten, 68 jaar oud.


XXIII

Sweerts de Landas - van Ooijen (1855)       schema 322

Dirk Mari Lodewijk baron Sweerts de Landas, geboren op 8 november 1820 in Harlingen, zoon van Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas en Dina Cornelia Adriana Verschoor trouwt op 6 september 1855 in Voorburg met Johanna Henriette Casparina van Ooijen, geboren op 19 oktober 1821 in s-Gravenhage, dochter van Adriaan Leopold Balthazar Willem van Ooijen en Theodora Gijsberta van Hasselt,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas, geboren op 20 maart 1858 in Gorinchem,

Johanna Henriette Casparina van Ooijen overlijdt op 9 december 1875 in Zutphen, 54 jaar oud.


XXIV

Sweerts de Landas - Hora Siccama (1882)       schema 322

Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas, geboren op 20 maart 1858 in Gorinchem, zoon van Dirk Mari Lodewijk baron Sweerts de Landas en Johanna Henriette Casparina van Ooijen trouwt op 7 september 1882 met Jkvr. Cornelia Elizabeth Anna Hora Siccama, geboren op op 6 januari 1855 in Bergen op Zoom, dochter van Jhr. Mr. Duco Gerrold Hora Siccama en Wilhelmina Barbara Copes van Hasselt,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Willem Barbo Sweerts de Landas, geboren op 5 augustus 1883 in Utrecht, overleden op 18 augustus 1883 in Utrecht,

Jkvr. Cornelia Elizabeth Anna Hora Siccama overlijdt op 10 mei 1893 in Luzern (Zwitserland), 38 jaar oud.

Sweerts de Landas - Copes van Hasselt (1894)       schema 322

Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas, geboren op 20 maart 1858 in Gorinchem, zoon van Dirk Mari Lodewijk baron Sweerts de Landas en Johanna Henriette Casparina van Ooijen hertrouwt op 3 augustus 1894 te Haarlem met Abrahamina Louise Wilhelmina Copes van Hasselt, geboren op 12 maart 1864 in Zutphen, dochter van Jan Willem Copes van Hasselt, kolonel commandant 4e regiment dragonders en Abrahamina Louise Wilhelmina Abbema,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Abrahamina Louise Wilhelmina Copes van Hasselt overlijdt op 21 mei 1925 in Epe, 61 jaar oud.

Sweerts de Landas - Goedkoop (1928)       schema 322

Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas, geboren op 20 maart 1858 in Gorinchem, zoon van Dirk Mari Lodewijk baron Sweerts de Landas en Johanna Henriette Casparina van Ooijen hertrouwt op 18 december 1928 in Bloemendaal met Catharina Elsje Goedkoop,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas overlijdt op 3 april 1937 in Epe, 79 jaar oud.


XXIII

van Ooijen - Sweerts de Landas (1854)       schema 322

Maria Elisabeth barones Sweerts de Landas, geboren in 1829 in Gorinchem, dochter van Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas en Dina Cornelia Adriana Verschoor trouwt op 8 juni 1854 in Gorinchem met Marie Arnold Johan Bernard van Ooijen, geboren in 1827 in s-Gravenhage, zoon van Adriaan Leopold Balthazar Willem van Ooijen en Theodora Gijsberta van Hasselt,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Jacoba Elisabeth van Ooijen, geboren op 22 september 1856 in Gorinchem,
Johanna Henrietta Hermina van Ooijen, geboren in 1859 in Vlissingen, overleden op 12 oktober 1883 in Nijmegen,
Marie van Ooijen, geboren op 23 maart 1861 in Woerden,

Maria Elisabeth barones Sweerts de Landas, overlijdt 4 november 1881 in Nijmegen, 51 of 52 jaar oud.


XXIV

Bekkers - van Ooijen (1886)       schema 322

Maria Jacoba Elisabeth van Ooijen, geboren op 22 september 1856 in Gorinchem, dochter van Maria Elisabeth barones Sweerts de Landas en Marie Arnold Johan Bernard van Ooijen trouwt 17 februari 1886 in Nijmegen met Johannes Franciscus Pieter Bekkers, geboren op 30 december 1847 in s-Gravenhage, zoon van Jacob Bekkers en Petronella Sophia Marcus,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Elizabeth Petronella Bekkers, geboren op 23 februari 1891 in Amersfoort.


XXIII

MacLeod - Sweerts de Landas (1856)       schema 322

Dina Louisa barones Sweerts de Landas, geboren op 12 mei 1831 in Gorinchem, dochter van Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas en Dina Cornelia Adriana Verschoor trouwt op 27 september 1856 in Nijmegen met John Brienen MacLeod, geboren op 11 februari 1825 in Kampen, zoon van Norman MacLeod, generaal-majoor en Sarah Evans,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Rudolph MacLeod, geboren op 1 maart 1856 in Heukelom,
Louise Jeanne MacLeod, geboren op 14 augustus 1857 in Nijmegen,

Dina Louisa barones Sweerts de Landas, overlijdt op 27 mei 1901 in Haarlem, 70 jaar oud,
John Brienen MacLeod, kapitein infanterie, overlijdt op 14 september 1868 in Apeldoorn, 43 jaar oud.


MacLeod - Zelle (1895)       schema 322

Rudolph MacLeod, geboren op 1 maart 1856 in Heukelom, zoon van Dina Louisa barones Sweerts de Landas en John Brienen MacLeod trouwt op 11 juli 1895 met Margaretha Geertruida Zelle, geboren op 7 augustus 1876 in Leeuwarden, dochter van Adam Cornelis Zelle en Antje van der Meulen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Norman-John MacLeod, geboren in 1897, overleden op 27 juni 1899 in Medan (Nederlands Oostindi), "vergiftigd door de baboe",
Louise Jeanne MacLeod, geboren op 2 mei 1898 in Malang (Oost-Java), overleden op 10 augustus 1919 in Velp (Rheden),

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in Arnhem op 26 april 1906,

Margaretha Geertruida Zelle, MATA HARI, overlijdt op 15 oktober 1917 in Vinciennes (gefusilleerd op verdenking spionage), 41 jaar oud,


Wikipedia: Mata Hari

MacLeod - van der Mast (1908)       schema 322

Rudolph MacLeod, geboren op 1 maart 1856 in Heukelom, zoon van Dina Louisa barones Sweerts de Landas en John Brienen MacLeod hertrouwt op omstreeks 1908 met Elisabeth Martine Christina van der Mast, geboren in 1884, dochter van Gijsbert van der Mast en Antje Belzer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Norman MacLeod, geboren in 1909, overleden op 15 oktober 1935 in Amersfoort,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding in Arnhem op 7 juni 1917 ,

Elisabeth Martine Christina van der Mast,overlijdt op 25 juli 1936 in Amersfoort, 51 of 52 jaar oud.

MacLeod - Meijer (1917)       schema 322

Rudolph MacLeod, geboren op 1 maart 1856 in Heukelom, zoon van Dina Louisa barones Sweerts de Landas en John Brienen MacLeod hertrouwt op 3 oktober 1917 in Rheden met Grietje Meijer, geboren in 1892 in Warffum, dochter van Albert Meijer en Gerritdina Schoonveld,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Non MacLeod, geboren op 30 maart 1921 in Velp,

Rudolph MacLeod, overlijdt op 9 oktober 1928 in Velp (Gelderland), 72 jaar oud,


XXV

van Mourik - MacLeod (1950)       schema 322

Non MacLeod, geboren op 30 maart 1921 in Velp, dochter van Rudolph MacLeod en Grietje Meijer trouwt op 1 november 1950 in Heemstede met Dirk Hendrik van Mourik, geboren op 21 april 1914 in Schiedam, zoon van Cornelis van Mourik en Anna Maria van Walderveen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

Wolsink - MacLeod (1881)       schema 322

Louise Jeanne MacLeod, 14 augustus 1857 in Nijmegen, dochter van Dina Louisa barones Sweerts de Landas en John Brienen MacLeod trouwt op 17 augustus 1881 in Doesburg met Lammert Wolsink, geboren op 29 juli 1844 in Zelhem, zoon van Willem Wolsink en Jenneke Hebbink,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Louise Jeanne MacLeod, overlijdt op 10 januari 1930 in Amsterdam, 72 jaar oud,
Lammert Wolsink, notaris, overlijdt 1 april 1888 in Loppersum, 43 jaar oud.


XXIII

Sweerts de Landas - van Maanen (1867)       schema 322

Willem Hendrik Maarten Christiaan baron Sweerts de Landas, geboren in 1833 in Gorinchem, zoon van Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas en Dina Cornelia Adriana Verschoor trouwt omstreeks 1867 met Antonia Jacoba van Maanen, geboren op in 1840 in Amsterdam, dochter van Jean Marie van Maanen, president rechtbank en Henriette van Effen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Willem Hendrik baron Sweerts de Landas, geboren in 1868 in Bergen op Zoom, overleden op 18 juli 1876 in Arnhem,
Antoinette Jacqueline barones Sweerts de Landas, geboren in 1871 in s-Gravenhage,

Willem Hendrik Maarten Christiaan baron Sweerts de Landas, kapitein, overlijdt op 25 december 1872 in Rheden, 38 of 39 jaar oud,
Antonia Jacoba van Maanen overlijdt op 14 april 1904 in Arnhem, 63 of 64 jaar oud.


XXIV

Goedvriend - Sweerts de Landas (1895)       schema 322

Antoinette Jacqueline barones Sweerts de Landas, geboren in 1871 in s-Gravenhage, dochter van Willem Hendrik Maarten Christiaan baron Sweerts de Landas en Antonia Jacoba van Maanen trouwt op 3 december 1895 in Rheden met Theodorus Goedvriend, geboren in 1862 in Randwijk Heteren, zoon van Derk Goedvriend en Jantje Sipman,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Theodorus Goedvriend, bankdirecteur, overlijdt op 7 november 1903 in Arnhem, 40 of 41 jaar oud.


XXII

Verschoor - Sweerts de Landas (1823)       schema 322

Isabella Henrietta Philippina barones Sweerts de Landas, geboren op 16 december 1790 in den Haag, dochter van Jacob Derks baron Sweerts de Landas en Maria Elisabeth barones Snouckaert van Schauburg trouwt op 4 februari 1823 in Harlingen met Jan Jacob Verschoor geboren op 28 september 1797 in Arkel, zoon van Johannes Hermanus Verschoor, predikant hervormde gemeente en Jacoba Boll
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Johanna Henrietta Louisa Adriana Verschoor, geboren in s-Gravenhage,
Maria Elisabeth Verschoor, geboren in Luik,
Jacobus Didericus Hermanus Verschoor, geboren op 28 oktober 1824 in Leuven,
Johannes Hermanus Verschoor, geboren op 16 september 1836 in s-Gravenhage,

Isabella Henrietta Philippina barones Sweerts de Landas, overlijdt op 15 januari 1875 in s-Gravenhage, 74 jaar oud,
Jan Jacob Verschoor overlijdt op 9 januari 1864 in Breda, 66 jaar oud.


XXIII

Verschoor - Queijsen (1852)       schema 322

Johanna Henrietta Louisa Adriana Verschoor, geboren in s-Gravenhage, dochter van Isabella Henrietta Philippina barones Sweerts de Landas en Jan Jacob Verschoor trouwt op 18 juni 1852 in Breda met Saris Leonard Jacob Queijsen geboren op 11 januari 1821 in Zwolle, zoon van Jan Antonie Queijsen en Clara Maria Jacoba van Lochteren Stakebrandt
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Clara Maria Jacoba Henriette Isabelle Philipina Queijsen, geboren op 16 mei 1853 in Geertruidenberg.

de Vassij - Verschoor (1854)       schema 322

Maria Elisabeth Verschoor, geboren in Luik, dochter van Isabella Henrietta Philippina barones Sweerts de Landas en Jan Jacob Verschoor trouwt op 15 juli 1854 Breda met Phiippus Jacobus de Vassij geboren in Leuven, zoon van Carel Frederik de Vassij en Anna Maria Godefrida Laarhoven
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Verschoor - van de Velde (1858)       schema 322

Jacobus Didericus Hermanus Verschoor, geboren op 28 oktober 1824 in Leuven, zoon van Isabella Henrietta Philippina barones Sweerts de Landas en Jan Jacob Verschoor trouwt omstreeks 1858 met Jeanette van de Velde geboren op 22 september 1827 in s-Gravenhage, dochter van Henricus van de Velde en Margaretha Vos,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Isabellus Henri Philippus Verschoor, geboren op 14 juli 1859 in s-Hertogenbosch,
Johanna Adriana Verschoor, geboren in 1864 in s-Gravenhage,
Sara Leonard Jacob Verschoor, geboren in 1866, overleden op 7 mei 1891 in Wassenaar,

Jacobus Didericus Hermanus Verschoor, overlijdt op 19 februari 1878, 53 jaar oud,
Jeanette van de Velde overlijdt 18 oktober 1904 in s-Gravenhage, 77 jaar oud. .


XXIV

Verschoor - Jansen (1886)       schema 322

Isabellus Henri Philippus Verschoor, geboren op 14 juli 1859 in s-Hertogenbosch, zoon van Jacobus Didericus Hermanus Verschoor en Jeanette van de Velde trouwt op 30 december 1886 in Nijmegen met Elisabeth Jansen geboren op 9 april 1866 in Zevenbergen, dochter van Gerrit Jan Jansen en Pieternella Mathe,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jacobus Johannes Didericus Hermannus Verschoor, geboren op 28 juli 1887 in Nijmegen,
Gerardus Johannes Pieter Verschoor, geboren op 8 juli 1889 in Nijmegen,
Jeannette Ellisabeth Henriette Verschoor, geboren op 26 december 1891 in Amersfoort.


XXV

Verschoor - Pieters Graafland (1916)       schema 322

Jacobus Johannes Didericus Hermannus Verschoor, geboren op 28 juli 1887 in Nijmegen, zoon van Isabellus Henri Philippus Verschoor en Elisabeth Jansen trouwt op 31 mei 1916 in Bloemendaal met Wilhelmina Jeannette Eleonora Lucretia Pieters Graafland geboren in 1894 in Groningen, dochter van Willem Samuel Pieters Graafland en Grietje Veenstra,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Willigen - Verschoor (1911)       schema 322

Jeannette Ellisabeth Henriette Verschoor, geboren op 26 december 1891 in Amersfoort, dochter van Isabellus Henri Philippus Verschoor en Elisabeth Jansen trouwt op 31 oktober 1911 in Kampen met Hendrik Pieter Kleijn van Willigen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

Verschoor - Tegelberg (1861)       schema 322

Johannes Hermanus Verschoor, geboren op 16 september 1836 in s-Gravenhage, zoon van Isabella Henrietta Philippina barones Sweerts de Landas en Jan Jacob Verschoor trouwt op 10 mei 1861 in s-Hertogenbosch met Christina Walradine Petronella Tegelberg geboren op 9 juni 1839 in Oisterwijk, dochter van Isaac Tegelberg, kolonel en Johanna Francina Wierdsma
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Philippus Jacobus Verschoor, geboren in 1863 in s-Hertogenbosch,
Johanna Francina Verschoor, geboren in 1863 in s-Hertogenbosch,
Jan Jacob Verschoor, geboren op 16 januari 1869 in Leeuwarden.


XXIV

Verschoor - van Romondt (1884)       schema 322

Philippus Jacobus Verschoor, geboren in 1863 in s-Hertogenbosch, zoon van Johannes Hermanus Verschoor en Christina Walradine Petronella Tegelberg trouwt op 23 december 1884 in St.Maarten met Marie Constance van Romondt geboren in 1860, dochter van John George Louis Illidge van Romondt en Anna Paulina van Romondt
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Groeneveldt - Verschoor (1883)       schema 322

Johanna Francina Verschoor, geboren in 1863 in s-Hertogenbosch, dochter van Johannes Hermanus Verschoor en Christina Walradine Petronella Tegelberg trouwt op 5 februari 1883 in Vlissingen met Louis Wulf Groeneveldt geboren in 1855 in Renkum, zoon van Aart Cornelis Groeneveldt en Nicolasina Maria Polvliet,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Aart Cornelis Groeneveldt, geboren in 1885 in Renkum,
Christiaan Walrad Petrus Groeneveldt, geboren op 26 september 1889 in Baarn,

Louis Wulf Groeneveldt overlijdt op 28 juni 1940 in Amersfoort, 84 of 85 jaar oud.


XXV

Groeneveldt - de Bruijn (1914)       schema 322

Aart Cornelis Groeneveldt, geboren in 1885 in Renkum, zoon van Johanna Francina Verschoor en Louis Wulf Groeneveldt trouwt op 22 januari 1914 in Bussum met Jacoba Cornelia Saskia de Bruijn geboren in 1889 in s-Gravenhage, dochter van Hermanus Sas de Bruijn en Aleida Petronella van Veen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 27 oktober 1930 door echtscheiding ontbonden.

Groeneveldt - Spruijt (1915)       schema 322

Christiaan Walrad Petrus Groeneveldt, geboren op 26 september 1889 in Baarn, zoon van Johanna Francina Verschoor en Louis Wulf Groeneveldt trouwt op 29 juni 1915 in Amersfoort met Johanna Hendrika Spruijt geboren in 1892 in Dordrecht, dochter van Dirk Jacobus Spruijt en Cornelia de Bruijn,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XVII

Kieft - van de Perre (1672)       schema 331

Isbrant Kieft, gedoopt op 11 november 1629 in Amsterdam, zoon van Anneken Raap en Cornelis IJsbrantszn. Kieft trouwt omstreeks 1672 met Anna Maria van de Perre, gedoopt op 6 december 1651 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel), dochter van Balthasar van de Perre en Barbera Mirou
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Anna Maria Kieft, gedoopt op 4 november 1674 in Amsterdam
Reijer Kieft, gedoopt op 26 november 1676 in Amsterdam,
Regina Catharina Kieft gedoopt op 5 maart 1684.


XVIII

Balde - Kieft ( )       schema 331

Anna Maria Kieft, gedoopt op 4 november 1674 in Amsterdam, dochter van Isbrant Kieft en Anna Maria van de Perre trouwt met Jacob Balde,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Balde - Kieft (1708)       schema 331

Regina Catharina Kieft, gedoopt op 5 maart 1684, dochter van Isbrant Kieft en Anna Maria van de Perre trouwt omstreeks 1708 met Jan Balde, gedoopt op 23 augustus 1682 in Amsterdam, zoon van Jean Balde en Hester Casteleyn,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Balde, gedoopt op 14 juli 1709 in Amsterdam (Amstelkerk),
Anna Maria Balde, gedoopt op 17 mei 1711 in Amsterdam (Amstelkerk),
IJsbrand Kieft Balde, geboren op 18 november 1716,

Jan Balde overlijdt op 3 oktober 1764, 82 jaar oud.


XIX

Kieft Balde - Smissaert (1755)       schema 331

IJsbrand Kieft Balde, heer van Cronenburgh, geboren op 18 november 1716, zoon van Regina Catharina Kieft en Jan Balde trouwt omstreeks 1755 met Nicola Geertruy Smissaert, geboren op 9 september 1724, dochter van Jan Carel Smissaert en Eleonora Sophia Borre van Amerongen,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sophia Johanna Kieft Balde, gedoopt op 14 juni 1756,
Regina Catharina Kieft Balde, gedoopt op 12 november 1759,
Anna Adriana Balde, geboren op 25 maart 1764 in Loenen,

Nicola Geertruy Smissaert overlijdt op 14 juni 1795, 70 jaar oud.


XX

van de Poll - Kieft Balde (1775)       schema 331

Sophia Johanna Kieft Balde, gedoopt op 14 juni 1756, dochter van IJsbrand Kieft Balde en Nicola Geertruy Smissaert trouwt op 21 mei 1775 met Mr. Harman van de Poll, geboren op 2 maart 1751 in Amsterdam, zoon van Mr. Jan van de Poll en Anna Maria Dedel,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jan Andries Nicolaas van de Poll, gedoopt op 17 januari 1777 in Amsterdam (Westerkerk),

Sophia Johanna Kieft Balde overlijdt op 10 februari 1808 in Parijs, 51 jaar oud,
Mr. Harman van de Poll, regent/commissaris, is begraven op 23 januari 1799 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), 46 of 47 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXI

van de Poll - Gettkandt (1804)       schema 331

Jan Andries Nicolaas van de Poll, gedoopt op 17 januari 1777 in Amsterdam (Westerkerk), zoon van Sophia Johanna Kieft Balde en Mr. Harman van de Poll trouwt omstreeks 1804 met Caroline Henriette Gettkandt, geboren in 1781 in Ranitz (Duitsland), dochter van Philipp von Gettkandt, generaal-majoor en Maria Twiedler,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jan Stanislas Robert van de Poll, geboren op 31 juli 1805 in Schirwind/Duitsland,
Sophia Ernestina Elmire van de Poll, geboren in 1807 in Scherurudt, overleden op 5 februari 1880 in Nijmegen,
Maria Amalia Bertha van de Poll, geboren in 1813 in Koningsbergen,
Willem van de Poll, geboren op 6 september 1816 in Haarlem,
Caroliene Gertruijda Henriette van de Poll, geboren in 1818 in Haarlem, overleden op 10 juli 1840 in Beek,

Jan Andries Nicolaas van de Poll, generaal-majoor, overlijdt op 13 januari 1858 in Ubbergen, 80 of 81 jaar oud,
Caroline Henriette Gettkandt, overlijdt op 16 november 1864 in Nijmegen, 82 of 83 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXII

van de Poll - van Eys (1839)       schema 331

Jan Stanislas Robert van de Poll, geboren op 31 juli 1805 in Schirwind/Duitsland, zoon van Jan Andries Nicolaas van de Poll en Caroline Henriette Gettkandt trouwt omstreeks 1839 met Jkvr. Pauline Henriette van Eys, geboren op 23 maart 1815 in Amsterdam, dochter van Jhr. Jan Constantijn Nicolaas van Eys en Wilhelmina Kluppel,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Henriette van de Poll, geboren in 1841,
Jan Willem van de Poll, geboren in 1842 in Maastricht, overleden op 16 september 1893 in Rheden,

Jan Stanislas Robert van de Poll, overlijdt op 20 december 1888 in Arnhem, 83 jaar oud,
Jkvr. Pauline Henriette van Eys, overlijdt op 21 december 1882 in Arnhem, 67 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XXIII

Fockema - van de Poll (1871)       schema 331

Henriette van de Poll, geboren in 1841, dochter van Jan Stanislas Robert van de Poll en Jkvr. Pauline Henriette van Eys trouwt op 3 augustus 1871 in Arnhem met Auke Fockema, geboren in 1843 in Dokkum, zoon van Mr. Johannes Ynso Fockema en Saapke Aukes van Kleffens,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Savina Johanna Fockema, geboren in 1874 in Arnhem,

Henriette van de Poll, overlijdt op 5 februari 1913 in s-Gravenhage, 71 of 72 jaar oud,
Auke Fockema, arts, overlijdt op 13 juni 1912 in Baarn, 68 of 69 jaar oud.


XXIV

Meijer - Fockema (1920)       schema 331

Savina Johanna Fockema, geboren in 1874 in Arnhem, dochter van Henriette van de Poll en Auke Fockema trouwt op 20 aptil 1920 in Baarn met Carel Adriaan Jan Meijer, geboren in 1864 in s-Hertogenbosch, zoon van Jan Eduard Adriaan Meijer en Henriette Susanna Maas Geesteranus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Carel Adriaan Jan Meijer overlijdt op 27 september 1927 in Baarn, 62 of 63 jaar oud.


XXII

Paijen - van de Poll (1836)       schema 331

Maria Amalia Bertha van de Poll, geboren in 1813 in Koningsbergen, dochter van Jan Andries Nicolaas van de Poll en Caroline Henriette Gettkandt trouwt op 12 augustus 1836 in Borculo met Jules Henri Cesar Auguste Paijen, geboren in 1806 in Nijmegen, zoon van Jacques Henri Paijen, predikant en Pauline Prades,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Pauline Henriette Paijen, geboren op 20 juni 1837 in Nijmegen,
Henriette Ernestine Paijen, geboren op 20 december 1838 in Nijmegen,
Auguste Jean Henri Paijen, geboren op 16 juni 1840 in Nijmegen,
Jan Andre Nicolas Paijen, geboren op 4 januari 1842 in Nijmegen, overleden op 30 mei 1858 in Nijmegen,
Harmen Ernst Paijen, geboren op 13 september 1843 in Nijmegen,
Magdalena Johanna Catharina Paijen, geboren in 1846 in Nijmegen, overleden op 27 februari 1921 in Nijmegen,
Henri Jacques Paijen, geboren op 25 november 1847 in Nijmegen, overleden op 4 april 1912 in Nijmegen,
Bertha Elmire Jennij Marie Caroline Paijen, geboren op 24 augustus 1849 in Nijmegen, overleden op 9 maart 1935 in Nijmegen,

Maria Amalia Bertha van de Poll overlijdt op 8 april 1870 in Nijmegen, 56 of 57 jaar oud,
Jules Henri Cesar Auguste Paijen, notaris, overlijdt op 21 maart 1860 in s-Hertogenbosch, 53 of 54 jaar oud.


XXIII

van Hoek - Paijen (1862)       schema 331

Pauline Henriette Paijen, geboren op 20 juni 1837 in Nijmegen, dochter van Maria Amalia Bertha van de Poll en Jules Henri Cesar Auguste Paijen, trouwt op 18 juni 1862 in Nijmegen met Dr. Jacobus van Hoek, geboren op 8 mei 1833 in Dordrecht, zoon van Jacobus Cornelis van Hoek en Catharina de Voogd,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Pauline Henriette Paijen overlijdt op 29 november 1876 in Nijmegen, 39 jaar oud,
Dr. Jacobus van Hoek overlijdt op 20 april 1904 in Nijmegen, 70 jaar oud.

Verschoor - Paijen (1872)       schema 331

Henriette Ernestine Paijen, geboren op 20 december 1838 in Nijmegen, dochter van Maria Amalia Bertha van de Poll en Jules Henri Cesar Auguste Paijen, trouwt op 16 februari 1872 in Nijmegen met Jacobus Adriaan Willem Verschoor, geboren op 14 september 1835 in Gorinchem, zoon van Adriaan Dinon Verschoor en Adriana Cornelia Appeltere,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

August Jules Cesar Henri Verschoor, geboren in 1874 in Amsterdam,
Adriaan Dinon Verschoor, geboren in 1876, overleden op 18 januari 1878 in Zaltbommel,
Anna Cornelia Verschoor, geboren in 1879, overleden op 21 mei 1880 in Zaltbommel,

Henriette Ernestine Paijen overlijdt op 19 februari 1902 in Lochem, 63 jaar oud,
Jacobus Adriaan Willem Verschoor overlijdt op 3 april 1909 in Lochem, 73 jaar oud.


XXIV

Verschoor - Wilod Versprille (1904)       schema 331

August Jules Cesar Henri Verschoor, geboren in 1874 in Amsterdam, zoon van Henriette Ernestine Paijen en Jacobus Adriaan Willem Verschoor, trouwt op 1 september 1904 in Havelte met Hendrika Maria Willemina Wilod Versprille, geboren in 1877 in Blokzijl, dochter van Jacob Marinus Wilod Versprille en Maria Derothea van Dura,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding op 7 oktober 1930 in Havelte,

August Jules Cesar Henri Verschoor overlijdt op 5 mei 1948 in Renkum, 73 of 74 jaar oud.


XXIII

Paijen - Terwiel (1871)       schema 331

Harmen Ernst Paijen, geboren op 13 september 1843 in Nijmegen, zoon van Maria Amalia Bertha van de Poll en Jules Henri Cesar Auguste Paijen, trouwt op 6 september 1871 met Maria Terwiel, geboren op 15 maart 1842 in Sluis, dochter van Johannes Hendricus Terwiel en Marij Lowes,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Nicolaas Paijen, geboren in 1872 in Nijmegen, overleden op 4 maart 1873 in Groningen,
Maria Amalia Bertha Paijen, geboren op 22 juni 1872 in Nijmegen, overleden op 11 augustus 1875 in Nijmegen,
Willem Hendrik Paijen, geboren op 10 november 1873 in Nijmegen, overleden op 19 februari 1874 in Nijmegen,
Jules Henri Cesar Auguste Paijen, geboren op 5 mei 1876 in Nijmegen,

Harmen Ernst Paijen, koopman, overlijdt op 11 februari 1886 in Nijmegen, 42 jaar oud,
Maria Terwiel overlijdt op 2 april 1900 in Gennep, 58 jaar oud.


XXII

van de Poll - Eck (1856)       schema 331

Mr. Willem van de Poll, geboren op 6 september 1816 in Haarlem, zoon van Jan Andries Nicolaas van de Poll en Caroline Henriette Gettkandt trouwt op 26 augustus 1856 in Tiel met Johanna Gerarda Eck, geboren op 13 november 1818 in Rotterdam, dochter van Gerardus Eck en Jacoba Christina de Lange,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Mr. Willem van de Poll, rechter, overlijdt op 4 januari 1904 in Haarlem, 87 jaar oud,
Johanna Gerarda Eck, overlijdt op 7 januari 1909 in Nijmegen, 90 jaar oud.

Wikipedia: van de Poll


XX

van der Hoop - Kieft Balde (1778)       schema 331

Regina Catharina Kieft Balde, gedoopt op 12 november 1759, dochter van IJsbrand Kieft Balde en Nicola Geertruy Smissaert, trouwt op 14 juni 1778 in Loenen met Cornelis Gijsbertzoon van der Hoop, geboren op 30 januari 1752 in Amsterdam, zoon van Mr. Gijsbert van der Hoop en Anna Constantia Romswinckel,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Regina Catharina Kieft Balde overlijdt op 14 maart 1834 in Breda, 74 jaar oud,
Cornelis Gijsbertzoon van der Hoop, regent in Amsterdam 1783-1787; schepen, eerste advocaat van de VOC; patriot, in 1797-1798 lid van de Tweede Nationale Vergadering; participant in porceleinfabriek van Joannes de Mol; eigenaar van panden Keizersgracht 745 en Herengracht 580 in 1782; woonde na omwenteling in 1787 in aanvankelijk Brussel en nadien Suvres, opnieuw Brussel en Nantes waar hij het Frans burgerschap verkreeg, in 1794 in Biel/Zwitserland, overlijdt op 13 februari 1817 in Breda, 65 jaar oud.

Huyghens - Balde (1781)       schema 331

Anna Adriana Balde, geboren op 25 maart 1764 in Loenen, dochter van IJsbrand Kieft Balde en Nicola Geertruy Smissaert, trouwt in juni 1781 in Loenen met Jhr. Hendrik Huyghens, geboren op 30 mei 1755 in Haarlem, zoon van Mr. Joost Huyghens en Arnoudina Maria Briel,
Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend,

Jkvr. Nicolaa Geertruid Huyghens, geboren op 8 januari 1783 in Amsterdam, overleden op 23 november 1852 in Haarlem,
Jkvr. Arnoudina Maria Huyghens, geboren op 7 juni 1784 in Amsterdam,
Jkvr. Sophia Cornelia Huyghens, geboren op 13 september 1785 in Amsterdam,
Jkvr. Carolina Eleonora IJsbrandina Huyghens, geboren op 31 mei 1788 in Amsterdam,
Jhr. Joost Hendrik Huyghens, geboren op 29 augustus 1789 in Amsterdam,
Jhr. IJsbrand Balde Huyghens, geboren op 2 november 1790, overleden in 1812 op weg naar Rusland,
Jkvr. Regina Catharina Huyghens, geboren op 12 augustus 1792 in Amsterdam,
Jkvr. Anna Henriette Huyghens, gedoopt op 23 februari 1797 in Amsterdam (Amstelkerk), overleden op 19 januari 1861 in Zwolle,

Anna Adriana Balde overlijdt op 29 april 1826 in Haarlem, 62 jaar oud,
Jhr. Hendrik Huyghens, overlijdt op 30 januari 1838 in Haarlem, 82 jaar oud.


XXI

Backer - Huyghens (1810)       schema 331

Jkvr. Arnoudina Maria Huyghens, geboren op 7 juni 1784 in Amsterdam, dochter van Anna Adriana Balde en Jhr. Hendrik Huyghens, trouwt op 8 april 1810 in Amsterdam met Willem Hendrik Backer, geboren op 3 juni 1786 in Amsterdam, zoon van Maarten Backer en Henrietta Regina van Hoorn,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Henriette Regina Backer, geboren op 13 januari 1812 in Amsterdam,
Hendrik Huyghens Backer, geboren op 22 maart 1815 in Amsterdam,

Jkvr. Arnoudina Maria Huyghens overlijdt op 16 april 1856 in Amsterdam, 71 jaar oud,
Willem Hendrik Backer, overlijdt op 23 augustus 1847 in Bloemendaal (Huize Sparrenheuvel), 61 jaar oud.


XXII

van Lynden - Backer (1838)       schema 331

Henriette Regina Backer, geboren op 13 januari 1812 in Amsterdam, dochter van Jkvr. Arnoudina Maria Huyghens en Willem Hendrik Backer, trouwt op 28 juni 1838 in Amsterdam met Willem Hendrik baron van Lynden, geboren op 1 november 1807 in Utrecht, zoon van Gijsbert Carel Cornelis baron van Lynden van Sandenburg en Benudina Maria de Beaufort,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Gijsbert Carel Cornelis Jan baron van Lynden, geboren op 13 augustus 1841 in Amsterdam. overleden op 24 december 1908 in Nijmegen,
Willem Aernout baron van Lynden, geboren op 18 april 1851 in Zeist, overleden op 12 juli 1863 in Maarn,
Benudina Maria Wilhelmina barones van Lynden, geboren op 28 juli 1852 in Zeist, overleden op 1 april 1872 in Bloemendaal,

Henriette Regina Backer overlijdt op 27 oktober 1875 in Warmond, 63 jaar oud,
Willem Hendrik baron van Lynden, overlijdt op 11 april 1885 in Hees, 77 jaar oud.

Wikipedia: van Lynden

Huyghens Backer - Rell (1845)       schema 331

Hendrik Huyghens Backer, geboren op 22 maart 1815 in Amsterdam, zoon van Jkvr. Arnoudina Maria Huyghens en Willem Hendrik Backer, trouwt op 18 april 1845 in Amsterdam met Jkvr. Sara Johanna Rell, geboren op 26 oktober 1817 in Amsterdam, dochter van Mr. Willem baron Rell, heer van Hazerswoude en Cornelia Catharina Hodshon,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Karel Cornelis Huygens Backer, geboren in 1858 in Bloemendaal,

Hendrik Huyghens Backer overlijdt op 24 januari 1882 in Bloemendaal, 66 jaar oud,
Jkvr. Sara Johanna Rell, overlijdt op 31 januari 1883 in Haarlem, 65 jaar oud.


XXIII

Huyghens Backer - Gross ( )       schema 331

Karel Cornelis Huygens Backer, geboren in 1858 in Bloemendaal, zoon van Hendrik Huyghens Backer en Jkvr. Sara Johanna Rell, trouwt met Anna Gross,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Karel Cornelis Huygens Backer overlijdt op 28 juni 1927 in Arnhem, 68 of 69 jaar oud.


XXI

de Vos van Steenwijk - Huyghens (1811)       schema 331

Jkvr. Sophia Cornelia Huyghens, geboren op 13 september 1785 in Amsterdam, dochter van Anna Adriana Balde en Jhr. Hendrik Huyghens, trouwt op 25 april 1811 in Amsterdam met Carel baron de Vos van Steenwijk, geboren op 11 maart 1759 in Vollenhove, zoon van Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk en Geertruid Anna Isselmuden,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Geertruid Agnes barones de Vos van Steenwijk, geboren op 24 oktober 1813 in de Wijk (Huize Dikninge),
Anna Adriana barones de Vos van Steenwijk, geboren op 24 januari 1815 in de Wijk (Huize Dikninge),
Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 25 september 1818 in de Wijk,

Jkvr. Sophia Cornelia Huyghens overlijdt op 26 juni 1856 in Zwolle, 70 jaar oud,
Carel baron de Vos van Steenwijk, baron tot den Hogenhof en Dikninge, gedeputeerde, overlijdt op 2 januari 1830 in Zwolle, 70 jaar oud, begraven in Yhorst.


XXII

van Haersolte van Haerst - de Vos van Steenwijk (1837)       schema 331

Geertruid Agnes barones de Vos van Steenwijk, geboren op 24 oktober 1813 in de Wijk, dochter van Jkvr. Sophia Cornelia Huyghens en baron Carel de Vos van Steenwijk, trouwt op 26 april 1837 in Zwolle met Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst, geboren op 9 juli 1809 in Zwolle, zoon van Coenraad Willem Antoon baron van Haersolte van den Doorn, lid rechtbank en Jkvr. Louise Christine Egbertine Francoise Hora Siccama,
Uit dit huwelijk zijn negen kinderen bekend,

Sophia Cornelia barones van Haersolte van Haerst, geboren op 11 mei 1838 in Zwolle,overleden op 4 mei 1873 in Leiden,
Louise Christine Egbertine Francoise barones van Haersolte van Haerst, geboren op 19 december 1840 in Zwolle, overleden op 16 februari 1918 in s-Gravenhage,
Anna Adriana barones van Haersolte van Haerst, geboren op 25 maart 1842 in Zwolle,
Coenraad Willem Antonie baron van Haersolte van Haerst, geboren op 22 januari 1845 in Zwolle,
Caroline barones van Haersolte van Haerst, geboren op 17 juli 1846 in Zwolle, overleden op 3 juli 1880 in Zwolle,
Elisabeth Dodonea barones van Haersolte van Haerst, geboren op 6 oktober 1848 in Zwolle,
Nicolaa Geertruid Anna Henrietta barones van Haersolte van Haerst, geboren op 24 januari 1851 in Zwolle, overleden op 12 november 1944 in Barneveld,
Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst, geboren op 21 maart 1854 in Zwolle,
Geertruijd Agnes barones van Haersolte van Haerst, geboren op 26 februari 1861 in Zwolle,

Geertruid Agnes barones de Vos van Steenwijk overlijdt op 15 augustus 1874 in Zwolle, 60 jaar oud,
Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst, burgemeester, overlijdt op 2 juni 1881 in Zwolle, 71 jaar oud.


XXIII

Roest - van Haersolte van Haerst (1863)       schema 331

Anna Adriana barones van Haersolte van Haerst, geboren op 25 maart 1842 in Zwolle, dochter van Geertruid Agnes barones de Vos van Steenwijk en Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst, trouwt op 22 april 1863 in Zwolle met Mr. Albert Johan Roest, geboren op 7 november 1837 in s-Gravenhage, zoon van Carel Roest, kapitein en Jkvr. Reiniera Johanna Albertine Sandberg,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Carel Roest, geboren in 1864,

Anna Adriana barones van Haersolte van Haerst overlijdt op 10 januari 1917 in s-Gravenhage, 74 jaar oud,
Mr. Albert Johan Roest, officier van justitie, overlijdt op 21 april 1920 in s-Gravenhage, 82 jaar oud.


XXIV

Roest - Hemmingson ( )       schema 331

Carel Roest, geboren in 1864, zoon van Anna Adriana barones van Haersolte van Haerst en Mr. Albert Johan Roest, trouwt met Agatha Petronella Hemmingson, geboren op 20 augustus 1873 in Doorn, dochter van Hendrik Hemmingson en Louise Jacoba Havelaar,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Carel Roest overlijdt op 18 juli 1933 in Soest, 68 of 69 jaar oud
.


XXIII

van Haersolte van Haerst - de Vos van Steenwijk (1872)       schema 331

Mr. Coenraad Willem Antonie baron van Haersolte van Haerst, geboren op 22 januari 1845 in Zwolle, zoon van Geertruid Agnes barones de Vos van Steenwijk en Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst, trouwt op 7 november 1872 in Zwolle met Hermanna Elisabeth barones de Vos van Steenwijk, geboren op 13 maart 1852 in Meppel, dochter van Mr. Jan Willem Jacobus baron de Vos van Steenwijk en Jkvr. Isabella Catharina Johanne van Eysinga,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Johan Christiaan baron van Haersolte tot Haerst, geboren op 26 september 1873 in Amsterdam,
Isabella Catharina Johanna barones van Haersolte tot Haerst, geboren op 6 april 1875 in Sneek, overleden op 19 november 1931 in Arnhem,
Jan Willem Jacobus baron van Haersolte tot Haerst, geboren op 28 september 1877 in Zwolle,
Albert baron van Haersolte tot Haerst, geboren op 24 september 1879 in Zwolle,
Ernst Frans baron van Haersolte tot Haerst, geboren op 19 december 1887 in Arnhem,

Mr. Coenraad Willem Antonie baron van Haersolte van Haerst overlijdt op 19 mei 1925 in Arnhem, 80 jaar oud,
Hermanna Elisabeth barones de Vos van Steenwijk overlijdt op 1 juli 1920 in Arnhem, 68 jaar oud.


XXIV

van Haersolte van Haerst - van Heemstra (1908)       schema 331

Johan Christiaan baron van Haersolte tot Haerst, geboren op 26 september 1873 in Amsterdam, zoon van Mr. Coenraad Willem Antonie baron van Haersolte van Haerst en Hermanna Elisabeth barones de Vos van Steenwijk, trouwt op 18 juni 1908 met Ernestine Theodora Johanna barones van Heemstra, geboren op 21 oktober 1886 in Hattem, dochter van Philip Jacob baron van Heemstra, burgemeester van Hattem en Elize Martha barones van Wassenaer,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte, geboren op 9 maart 1909 in Arnhem,

Het huwelijk wordt op 18 december 1920 door echtscheiding ontbonden,

Ernestine Theodora Johanna barones van Heemstra overlijdt op 26 juli 1969 in s-Gravenhage, 82 jaar oud.

van Haersolte van Haerst - van Heeckeren van Enghuizen (1928)       schema 331

Johan Christiaan baron van Haersolte tot Haerst, geboren op 26 september 1873 in Amsterdam, zoon van Mr. Coenraad Willem Antonie baron van Haersolte van Haerst en Hermanna Elisabeth barones de Vos van Steenwijk, hertrouwt op 22 maart 1928 in Londen met Marguerite Christine barones van Heeckeren tot Enghuizen, Vrouwe van Enghuizen, Beverweerd en Odijk geboren op 21 juli 1878 in Huize Sonsbeek, dochter van Willem Frederik Maurits Alexander Hendrik Carel baron van Heeckeren van Enghuizen en Charlotte Alexandrine barones van Heeckeren van Molecaten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johan Christiaan baron van Haersolte tot Haerst overlijdt op 30 september 1932 in Kreuzlingen (Thurgau), 59 jaar oud,
Marguerite Christine barones van Heeckeren tot Enghuizen overlijdt op 25 december 1938 in Hummelo (kasteel Enghuizen), 60 jaar oud.


XXV

van Haersolte - van Haersolte van Haerst (1937)       schema 331

Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte, geboren op 9 maart 1909 in Arnhem, zoon van Johan Christiaan baron van Haersolte tot Haerst en Ernestine Theodora Johanna barones van Heemstra, trouwt op 29 april 1937 met Simonette Marie barones van Haersolte van Haerst, geboren 8 oktober 1914 in s-Gravenhage, dochter van Joan Walrave baron van Haersolte van Haerst en Anne Wilhelmina s Gravesande Guicherit,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Anna Christina barones van Haersolte, geboren op 27 maart 1938 in Stockholm,

Het huwelijk wordt op 21 september 1941 door echtscheiding ontbonden,

Simonette Marie barones van Haersolte van Haerst overlijdt op 30 januari 1990 in Utrecht, 75 jaar oud.

van Haersolte - Hemmingson (1942)       schema 331

Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte, geboren op 9 maart 1909 in Arnhem, zoon van Johan Christiaan baron van Haersolte tot Haerst en Ernestine Theodora Johanna barones van Heemstra, hertrouwt op 25 augustus 1942 met Tonina Theda Hemmingson, geboren op 26 november 1907 in Maarn, dochter van Willem Ulrich Hemmingson en Hermine Agatha Sophie Rikkers Fischer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Fay barones van Haersolte, geboren op 21 november 1943 in Pretoria,
Theodora Tonina barones van Haersolte, geboren op 5 november 1945 in Pretoria,

Het huwelijk wordt op 22 december 1951 in Washington door echtscheiding ontbonden.

van Haersolte - Hoedt Saxild (1952)       schema 331

Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte, geboren op 9 maart 1909 in Arnhem, zoon van Johan Christiaan baron van Haersolte tot Haerst en Ernestine Theodora Johanna barones van Heemstra, hertrouwt op 26 februari 1952 met Emilie Marie Hoedt Saxild, geboren op 1 juni 1920 in Kopenhagen, dochter van Knud Wilhelm Saxild en Agnete Louise Dyrlund,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Johan Christiaan baron van Haersolte, geboren 1 januari 1961 in Lima (Peru),

Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte overlijdt op 14 juli 1974 in Wassenaar, 65 jaar oud.


XXVI

Rouffaer - van Haersolte (1969)       schema 331

Fay barones van Haersolte, geboren op 21 november 1943 in Pretoria, dochter van Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte en Tonina Theda Hemmingson, trouwt op 27 september 1969 in Rhenen met Hendrik Willem Vincent Rouffaer, geboren op 19 maart 1942 in Pengalengan (Java), zoon van Henri Emile Rouffaer en Mary Consgtance Waller,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Cladder - van Haersolte (1969)       schema 331

Theodora Tonina barones van Haersolte, geboren op 5 november 1945 in Pretoria, dochter van Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte en Tonina Theda Hemmingson, trouwt op 12 juni 1969 in Boskoop met Franciscus Hermannus Bernardus Cladder, geboren op 4 juli 1946 in Utrecht, zoon van Mr. Bernardus Cornelis Cladder en Line Frederika van Beuningen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Haersolte - van Hof (1992)       schema 331

Mr. Johan Christiaan baron van Haersolte, geboren 1 januari 1961 in Lima (Peru), zoon van Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte en Emilie Marie Hoedt Saxild, trouwt op 16 mei 1992 in Rotterdam2 met Jacomijntje Janine van Hof, geboren op 10 juli 1963 in Leiden, dochter van Dr. Marius Wilhelm van Hof en Jacomijntje van Duin,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van Haersolte van Haerst - van Bijlevelt (1903)       schema 331

Jan Willem Jacobus baron van Haersolte tot Haerst, geboren op 28 september 1877 in Zwolle, zoon van Mr. Coenraad Willem Antonie baron van Haersolte van Haerst en Hermanna Elisabeth barones de Vos van Steenwijk, trouwt op 15 april 1903 met Maria Magdalena van Bijlevelt, geboren op 16 mei 1883 in Batavia,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Willem Frederik Anthoni baron van Haersolte, geboren op 4 april 1904 in den Helder,
Marie Emilie barones van Haersolte, geboren op 7 september 1907 in Apeldoorn,
Hermanna Elisabeth barones van Haersolte, geboren op 17 juli 1909 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt in 1924 ontbonden door echtscheiding,

Maria Magdalena van Bijlevelt overlijdt op 11 september 1958 in Apeldoorn, 75 jaar oud.

van Haersolte van Haerst - Ferf (1936)       schema 331

Jan Willem Jacobus baron van Haersolte tot Haerst, geboren op 28 september 1877 in Zwolle, zoon van Mr. Coenraad Willem Antonie baron van Haersolte van Haerst en Hermanna Elisabeth barones de Vos van Steenwijk, hertrouwt op 7 maart 1936 in den Haag met Ina Petronella Geertruida Ferf, geboren op 27 februari 1892 in Haarlem, dochter van Petrus Boele Jacobus Ferf, burgemeester en Cornelia Laan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Willem Jacobus baron van Haersolte tot Haerst overlijdt op 21 maart 1950 in s-Gravenhage, 72 jaar oud,
Ina Petronella Geertruida Ferf overlijdt op 12 april 1948 in s-Gravenhage, 56 jaar oud.


XXV

van Haersolte - Pluijgers (1939)       schema 331

Willem Frederik Anthoni baron van Haersolte, geboren op 4 april 1904 in den Helder, zoon van Jan Willem Jacobus baron van Haersolte tot Haerst en Maria Magdalena van Bijlevelt, trouwt op 7 november 1939 met Maria Pluijgers, geboren op 25 november 1917 in Rotterdam,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 27 maart 1950 door echtscheiding ontbonden.

van Haersolte - Luijten (1951)       schema 331

Willem Frederik Anthoni baron van Haersolte, geboren op 4 april 1904 in den Helder, zoon van Jan Willem Jacobus baron van Haersolte tot Haerst en Maria Magdalena van Bijlevelt, hertrouwt op 16 januari 1951 met Mr. Maria Elsa Luijten, geboren op 25 november 1919 in Semarang,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 12 oktober 1955 door echtscheiding ontbonden.

van Haersolte - Bergendahl (1965)       schema 331

Willem Frederik Anthoni baron van Haersolte, geboren op 4 april 1904 in den Helder, zoon van Jan Willem Jacobus baron van Haersolte tot Haerst en Maria Magdalena van Bijlevelt, hertrouwt op 22 januari 1965 in Amsterdam met Marie Catharina Bergendahl, geboren op 28 april 1913 in Amsterdam, dochter van Frans Johan Bergendahl en Catharina Pauline Maria Ebbenhout,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Willem Frederik Anthoni baron van Haersolte overlijdt op 24 mei 1972 in Nice, 68 jaar oud.

Parqui - van Haersolte (1940)       schema 331

Marie Emilie barones van Haersolte, geboren 7 september 1907 in Apeldoorn, dochter van Jan Willem Jacobus baron van Haersolte tot Haerst en Maria Magdalena van Bijlevelt, trouwt op 1 april 1940 in Johannesburg met Adolf Willem Parqui, geboren op 9 april 1905 in Rotterdam, zoon van Johannes Parqui en Nellie Cornelia Helena Boer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Till - van Haersolte (1936)       schema 331

Hermanna Elisabeth barones van Haersolte, geboren op 17 juli 1909 in s-Gravenhage, dochter van Jan Willem Jacobus baron van Haersolte tot Haerst en Maria Magdalena van Bijlevelt, trouwt op 8 augustus 1936 met Gerhard Anne baron van Till, geboren op 17 februari 1908 in Gorinchem, zoon van Gerhard Frederik baron van Till en Margarita Cornelia Catharina Hussem,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Gerhard Frederik baron van Till, geboren op 31 mei 1940 in s-Gravenhage,
Jan Willem Jacobus baron van Till, geboren op 15 november 1944 in s-Gravenhage,

Het huwelijk wordt op 9 juni 1952 in den Haag door echtscheiding ontbonden.


XXVI

van Till - Gelderman (1965)       schema 331

Gerhard Frederik baron van Till, geboren op 31 mei 1940 in s-Gravenhage, zoon van Hermanna Elisabeth barones van Haersolte en Gerhard Anne baron van Till, trouwt op 10 april 1965 met Albertine Francoise Gelderman, geboren op 19 oktober 1942 in Oegstgeest, dochter van Mr. Edzard Jacob Gelderman en Elisabeth Geertruida Tielenius Kruythoff,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Davina barones van Till, geboren op 27 oktober 1967 in Amersfoort,
Carel Casijn baron van Till, geboren op 18 september 1969 in Rhenen,
Elisabeth barones van Till, geboren op 1 juli 1971 in Rhenen,
Monique barones van Till, geboren op 1 juli 1971 in Rhenen,

Het huwelijk wordt op 17 mei 1973 door echtscheiding ontbonden.

van Till - van Schaik (1973)       schema 331

Gerhard Frederik baron van Till, geboren op 31 mei 1940 in s-Gravenhage, zoon van Hermanna Elisabeth barones van Haersolte en Gerhard Anne baron van Till, hertrouwt op 28 mei 1973 in Wamel met Clara Wilhelmina Theresia van Schaik, geboren op 8 februari 1944 in Utrecht, dochter van Antonius Leonardus van Schaik en Adrina Veldhuizen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Frederik Willem baron van Till, geboren op 19 oktober 1975 in Rhenen.

van Till - van der Pol (1969)       schema 331

Jan Willem Jacobus baron van Till, geboren op 15 november 1944 in s-Gravenhage, zoon van Hermanna Elisabeth barones van Haersolte en Gerhard Anne baron van Till, trouwt 18 april 1969 in Ede met Alide Josine van der Pol, geboren 22 september 1946 in Utrecht, dochter van Johannes Hendrik van der Pol en Martha Elisabeth van Soest,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Bettina Elisabeth barones van Till, geboren op 5 december 1970 in Delft,
Jan Willem Olivier baron van Till, geboren op 5 januari 1973 in Delft,
Frederique Marthe barones van Till, geboren op 24 december 1975 in Zevenaar.


XXIV

van Haersolte van Haerst - Milsz (1934)       schema 331

Albert baron van Haersolte tot Haerst, geboren op 24 september 1879 in Zwolle, zoon van Mr. Coenraad Willem Antonie baron van Haersolte van Haerst en Hermanna Elisabeth barones de Vos van Steenwijk, trouwt op 10 augustus 1934 in Londen met Elzbieta Olga Milsz, geboren op 21 februari 1906 in Lodz (Polen), dochter van Oskar Milsz en Otylja Leman,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Alberta Hermanna Elisabeth barones van Haersolte van Haerst, geboren op 3 maart 1936 in Amsterdam,

Albert baron van Haersolte tot Haerst overlijdt op 19 oktober 1956 in Amsterdam, 77 jaar oud,
Elzbieta Olga Milsz overlijdt op 11 april 1946 in Zurich, 40 jaar oud.


XXV

Morgan - van Haersolte van Haerst (1968)       schema 331

Alberta Hermanna Elisabeth barones van Haersolte van Haerst, geboren op 3 maart 1936 in Amsterdam, dochter van Albert baron van Haersolte tot Haerst en Elzbieta Olga Milsz, trouwt op 24 januari 1968 met Peter Gwyn Morgan, geboren op 2 december 1940 in Sydney, zoon van Alfred Thomas Morgan en Alice Paulina Graeves,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

van Haersolte van Haerst - de Lange (1916)       schema 331

Ernst Frans baron van Haersolte tot Haerst, geboren op 19 december 1887 in Arnhem, zoon van Mr. Coenraad Willem Antonie baron van Haersolte van Haerst en Hermanna Elisabeth barones de Vos van Steenwijk, trouwt op 19 oktober 1916 in Alkmaar met Jacoba Gijsbertha de Lange, geboren op 2 februari 1897 in Alkmaar, dochter van Mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, advocaat en Jacoba Elisabeth Wentholt,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jacoba Elisabeth barones van Haersolte, geboren op 28 september 1917 in Alkmaar,
Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte, geboren op 13 sepbember 1920 in Groningen,

Ernst Frans baron van Haersolte tot Haerst overlijdt op 2 augustus 1966 in Oosterbeek, 78 jaar oud,
Jacoba Gijsbertha de Lange overlijdt op 27 oktober 1974 in Oosterbeek, 77 jaar oud.


XXV

van Panthaleon van Eck - van Haersolte (1939)       schema 331

Jacoba Elisabeth barones van Haersolte, geboren op 28 september 1917 in Alkmaar, dochter van Ernst Frans baron van Haersolte tot Haerst en Jacoba Gijsbertha de Lange, trouwt op 18 januari 1939 met Francois Marinus baron van Panthaleon van Eck, geboren op 4 januari 1908 in Groningen, zoon van Ir. Francois Marinus baron van Panthaleon van Eck en Magdalena Maria de Jonge,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jacoba Gijsberta Monica barones van Panthaleon van Eck, geboren op 23 november 1939 in Amersfoort,
Marina Elisabeth barones van Panthaleon van Eck, geboren op 1 mei 1942 in Meppel,
Francois Marinus barones van Panthaleon van Eck, geboren op 25 maart 1944 in Meppel,
Rose-Marie Madeleine barones van Panthaleon van Eck, geboren op 22 januari 1948 in Meppel,

Het huwelijk wordt in 1956 door echtscheiding ontbonden,

Francois Marinus baron van Panthaleon van Eck overlijdt op 11 januari 1993 in s-Gravenhage, 85 jaar oud.

Versteegh - van Haersolte (1969)       schema 331

Jacoba Elisabeth barones van Haersolte, geboren op 28 september 1917 in Alkmaar, dochter van Ernst Frans baron van Haersolte tot Haerst en Jacoba Gijsbertha de Lange, hertrouwt op 16 juli 1969 in Rozendaal met Mr. Nicolaas Joost Versteegh, geboren op 10 april 1915 in Tiel, zoon van Mr. Jacob Versteegh en Gelske Adriana Hoeflake,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.


XXVI

de Beaufort - van Panthaleon van Eck (1966)       schema 331

Marina Elisabeth barones van Panthaleon van Eck, geboren op 1 mei 1942 in Meppel, dochter van Jacoba Elisabeth barones van Haersolte en Francois Marinus baron van Panthaleon van Eck, trouwt op 9 juli 1966 met Jhr. Mr. Willem Hendrik Beaufort, geboren op 14 oktober 1939 in Baarn, zoon van Jhr. Mr. Willem Hendrik Beaufort en Maria Laetitia van Hamel,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Laetitia de Beaufort, geboren op 12 mei 1967 in s-Gravenhage,
Ernst Frans de Beaufort, geboren op 19 september 1969 in s-Gravenhage,
Binnert Philip de Beaufort, geboren op 28 november 1970 in Arnhem,

Het huwelijk wordt in 1982 ontbonden door echtscheiding.

Wikipedia: de Beaufort

van Panthaleon van Eck - Gramende (1985)       schema 331

Francois Marinus baron van Panthaleon van Eck, geboren op 25 maart 1944 in Meppel, zoon van Jacoba Elisabeth barones van Haersolte en Francois Marinus baron van Panthaleon van Eck, trouwt op 14 december 1985 in Wassenaar met Frances Micheline Gramende, geboren op 6 augustus 1948 in Velsen, dochter van Cornelis Wijbrand Gramende en Clasina van der Hoek,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Emilie Florence Michele barones van Panthaleon van Eck, geboren op 26 maart 1987 in Amsterdam,
Francois Marinus baron van Panthaleon van Eck, geboren op 30 juli 1990 in Haarlem.

Sandberg - van Panthaleon van Eck (1970)       schema 331

Rose-Marie barones van Panthaleon van Eck, geboren op 22 januari 1948 in Meppel, dochter van Jacoba Elisabeth barones van Haersolte en Francois Marinus baron van Panthaleon van Eck, trouwt op 28 november 1970 in Rozendaal met Jhr. Willem Cornelis Sandberg, geboren op 12 maart 1942 in Krabbendijke, zoon van Willem Cornelis Sandberg en Maria Jacoba Hiebendaal,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Babette Rose Marie Sandberg, geboren op 28 oktober 1976 in Dordrecht.


XXV

van Haersolte - van der Spek (1953)       schema 331

Mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte, heer van Haerst, geboren op 13 september 1920 in Groningen, zoon van Ernst Frans baron van Haersolte tot Haerst en Jacoba Gijsbertha de Lange, trouwt 18 december 1953 in Amsterdam met Augusta Frederika Louise van der Spek, geboren op 10 september 1928 in Warnsveld, dochter van Mr. Isaac van der Spek en Augusta Frederika Louise Verzijl,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIII

van Hasselt - van Haersolte van Haerst (1875)       schema 331

Elisabeth Dodonea barones van Haersolte van Haerst, geboren op 6 oktober 1848 in Zwolle, dochter van Geertruid Agnes barones de Vos van Steenwijk en Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst, trouwt op 22 september 1875 in Zwolle met Willem van Hasselt, geboren op 25 september 1846 in Kampen, zoon van Johan Coenraad van Hasselt en Reiniera Johanna Schlingemann,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Conrad van Hasselt, geboren op 8 januari 1878 in Utrecht,
van Hasselt, geboren op 6 maart 1879,
Johan van Hasselt, geboren op 19 mei 1880 in Utrecht,
Gerard van Hasselt, geboren op 10 december 1881 in Utrecht,

Elisabeth Dodonea barones van Haersolte van Haerst overlijdt 17 oktober 1936 in Haarlem, 88 jaar oud,
Willem van Hasselt, luitenant ter zee, overlijdt 24 maart 1900 in Wurzburg, 53 jaar oud.


XXIV

van Hasselt - Haitsma Mulier (1906)       schema 331

Johan van Hasselt, geboren op 19 mei 1880 in Utrecht, zoon van Elisabeth Dodonea barones van Haersolte van Haerst en Willem van Hasselt, trouwt op 5 juli 1906 in Haarlem met Goverta Haitsma Mulier, geboren op 25 juli 1878 in Haarlem, dochter van Frederik Gerrit Nicolaas Haitsma Mulier en Jkvr. Goverta Teding van Berkhout,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Willem van Hasselt, geboren op 24 mei 1907 in Amsterdam,
Frederik van Hasselt, geboren op 3 november 1908 in Amsterdam, overleden op 17 januari 1911 in Amsterdam,
Elisabeth Dodonea van Hasselt, geboren op 27 januari 1912 in Amsterdam,
Govert van Hasselt, geboren op 27 januari 1912 in Amsterdam,
Marie Louise van Hasselt, geboren op 7 februari 1915 in Haarlem.


XXV

van Hasselt - Weber (1936)       schema 331

Willem van Hasselt, geboren op 24 mei 1907 in Amsterdam, zoon van Johan van Hasselt en Goverta Haitsma Mulier, trouwt op 30 juni 1936 in Arnhem met Constance Hilde Weber, geboren op 11 augustus 1912 in den Helder, dochter van Frederik Karel Weber en Anna Carbasius,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Beeck Calkoen - van Hasselt (1938)       schema 331

Elisabeth Dodonea van Hasselt, geboren op 27 januari 1912 in Amsterdam, dochter van Johan van Hasselt en Goverta Haitsma Mulier, trouwt op 13 oktober 1938 in Overveen met Willem Aarnoud van Beeck Calkoen, geboren op 16 april 1909, zoon van Jacob Theodoor van Beeck Calkoen en Jkvr. Maria Jacoba Hugonia Repelaer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: Calkoen

van Hasselt - Pichon (1939)       schema 331

Govert van Hasselt, geboren op 27 jabuari 1912 in Amsterdam, zoon van Johan van Hasselt en Goverta Haitsma Mulier, trouwt op 27 mei 1939 in Kopenhagen met Lillan Ebba Pichon, geboren op 14 november 1915 in Hellebaek (Denemarken), dochter van Ir. Walther Gustav Heino Pichon en Ingeborg Maria Dithmer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Ingeborg van Hasselt, geboren op 30 juni 1940 in Aerdenhout,
Johan van Hasselt, geboren op 17 juni 1943 in Aerdenhout,
Elisabeth Dodonea van Hasselt, geboren op 5 februari 1953 in Bloemendaal.


XXVI

Strick van Linschoten - van Hasselt (1973)       schema 331

Elisabeth Dodonea van Hasselt, geboren op 5 februari 1953 in Bloemendaal, dochter van Govert van Hasselt en Lillan Ebba Pichon, trouwt op 19 december 1973 in Rotterdam met Jhr. Hendrick Franciscus Thomas Maria Strick van Linschoten, geboren op 10 februari 1953 in Amsterdam, zoon van Jhr. Carel Johan Strick van Linschoten en Johanna Hendrika van der Jagt,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Louise Lillan Maria Strick van Linschoten, geboren op 1 mei 1975 in Assen, overleden op 11 juni 1976 in Rotterdam,
Jhr. Carel Johan Strick van Linschoten, geboren op 18 januari 1977 in Rotterdam,
Jhr. John Henry Strick van Linschoten, geboren op 29 september 1978 in Chertey (Groot-Brittannie),
Jhr. William Alexander Strick van Linschoten, geboren op 8 november 1983 in Sharjah (Verenigde Arabische Emiraten),


XXIII

van Haersolte van Haerst - van Houten (1883)       schema 331

Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst, geboren op 21 maart 1854 in Zwolle, zoon van Geertruid Agnes barones de Vos van Steenwijk en Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst, trouwt op 7 juni 1883 in Olst met Sara van Houten, geboren op 19 november 1856 in Hengelo, dochter van Joan Walraven van Houten, fabrieksdirecteur en Alida Berendina Langeler,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst, geboren op 5 mei 1884 in Doetinchem,
Joan Walrave baron van Haersolte van Haerst, geboren op 15 april 1887 in Doetinchem,

Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst overlijdt op 4 oktober 1889 in Zutphen, 35 jaar oud,
Sara van Houten, overlijdt op 23 juli 1899 in Loosduinen, 42 jaar oud.

Jonker - van Haersolte van Haerst (1886)       schema 331

Geertruijd Agnes barones van Haersolte van Haerst, geboren op 26 februari 1861 in Zwolle, dochter van Geertruid Agnes barones de Vos van Steenwijk en Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst, trouwt op 11 februari 1886 in Amsterdam met Prof. Dr. Aart Jan Theodorus Jonker, geboren op 12 september 1851 in Verwolde, zoon van Ds. Hendrikus Jonker en Johanna Maria Joosten,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Geertruijd Agnes barones van Haersolte van Haerst overlijdt op 5 juni 1901 in Dordrecht, 40 jaar oud,
Prof. Dr. Aart Jan Theodorus Jonker, overlijdt op 6 juni 1928 in Heerde, 76 jaar oud.


XXIV

van Haersolte van Haerst - de Wijl (1917)       schema 331

Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst, geboren op 5 mei 1884 in Doetinchem, zoon van Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst en Sara van Houten, trouwt op 28 augustus 1917 in Amsterdam met Martha de Wijl, geboren op 10 januari 1880 in Simmern, dochter van Wilhelm de Wijl en Sophie Louise Hermina Bertha Teiber,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst, overlijdt op 7 oktober 1960 in s-Gravenhage, 76 jaar oud.

van Haersolte van Haerst - s Gravesande Guicherit (1913)       schema 331

Joan Walrave baron van Haersolte van Haerst, geboren op 15 april 1887 in Doetinchem, zoon van Johan Christiaan baron van Haersolte van Haerst en Sara van Houten, trouwt omstreeks 1913 met Anne Wilhelmina s Gravesande Guicherit, geboren op 8 november 1889 in Kralingen, dochter van Maximiliaan Willem Johannes s Gravesande Guicherit en Simonette Maria van der Ven,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Simonette Marie barones van Haersolte van Haerst, geboren op 8 oktober 1914 in s-Gravenhage,

Joan Walrave baron van Haersolte van Haerst, overlijdt op 4 februari 1967 in Bilthoven, 79 jaar oud,
Anne Wilhelmina s Gravesande Guicherit, overlijdt op 13 november 1959 in Utrecht, 70 jaar oud.


XXI

de Vos van Steenwijk - de Vos van Steenwijk (1837)       schema 331

Anna Adriana barones de Vos van Steenwijk, geboren op 24 januari 1815 in de Wijk, dochter van Jkvr. Sophia Cornelia Huyghens en Carel baron de Vos van Steenwijk, trouwt op 21 juni 1837 in de Wijk met Mr. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk, geboren op 13 juli 1803 in Huize De Havixhorst, zoon van Godert Willem baron de Vos van Steenwijk en Andrea van Holthe,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Sophie Cornelia barones de Vos van Steenwijk, geboren op 26 december 1844 in de Wijk, overleden op 10 januari 1846 in de Wijk,
Godert Willem baron de Vos van Steenwijk, geboren op 8 december 1845 in Huize Voorwijk, de Wijk,
Carel baron de Vos van Steenwijk, geboren op 20 mei 1852 in de Wijk (Huize Voorwijk),

Anna Adriana barones de Vos van Steenwijk overlijdt op 28 maart 1877 in Zwolle, 62 jaar oud,
Mr. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk, overlijdt 27 maart 1875 in Zwolle, 71 jaar oud, begraven in Yhorst.


XXII

de Vos van Steenwijk - van Nes van Meerkerk (1874)       schema 331

Godert Willem baron de Vos van Steenwijk, geboren op 8 december 1845 in de Wijk, zoon van Anna Adriana barones de Vos van Steenwijk en baron Mr. Reint Hendrik de Vos van Steenwijk, trouwt op 14 oktober 1874 in Zwolle met Gerharda Ditmara van Nes van Meerkerk, geboren op 27 april 1851 in Zwolle, dochter van Mr. Jacob Evert van Nes van Meerkerk en Gerritdina Anna Elisabeth Royer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Anna Adriana barones de Vos van Steenwijk, geboren op 31 augustus 1875 in Zwolle,
Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk tot Dikninge, geboren op 23 juli 1878 in de Wijk (Huize Dikninge), overleden op 23 juli 1959 in s-Gravenhage,

Godert Willem baron de Vos van Steenwijk overlijdt op 7 januari 1890 in de Wijk, 44 jaar oud,
Gerharda Ditmara van Nes van Meerkerk, overlijdt 17 februari 1929 in Haarlem, 77 jaar oud.


XXIII

Rell - de Vos van Steenwijk (1895)       schema 331

Anna Adriana barones de Vos van Steenwijk, geboren op 31 augustus 1875 in Zwolle, dochter van Godert Willem baron de Vos van Steenwijk en Gerharda Ditmara van Nes van Meerkerk, trouwt op 20 november 1895 in Zwolle met Mr. Dr. Antonie baron Rell, geboren op 21 augustus 1864 in s-Gravenhage, zoon van Willem Frederik baron Rell en Anna Cornelia barones Collot dEscury,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jkvr. Gerharda Ditmara Rell, geboren op 4 november 1896 in Zwolle, overleden op 2 juli 1900 in Leeuwarden,
Willem Frederik baron Rell, geboren op 22 januari 1908 in Arnhem, overleden op 9 juni 1956 in s-Gravenhage,
Jkvr. Anna Adriana Rell, geboren op 22 februari 1921 in Haarlem,

Anna Adriana barones de Vos van Steenwijk overlijdt op 7 januari 1890 in de Wijk, 44 jaar oud,
Mr. Dr. Antonie baron Rell, overlijdt 17 februari 1929 in Haarlem, 77 jaar oud.

Wikipedia: Rell


XXIV

van Swinderen - Rell (1946)       schema 331

Jkvr. Anna Adriana Rell, geboren op 22 februari 1921 in Haarlem, dochter van Anna Adriana barones de Vos van Steenwijk en Mr. Dr. Antonie baron Rell, trouwt op 4 januari 1946 in den Haag met Jhr. Willem Hendrik van Swinderen, geboren op 10 april 1919 in Loosdrecht, zoon van Jhr. Quirijn Johan van Swinderen en Aleida Anna de Beaufort,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Quirijn Antonie van Swinderen, geboren op 17 november 1946 in s-Gravenhage,
Jkvr. Aleida Anna van Swinderen, geboren op 29 juli 1948 in s-Gravenhage.


XXV

van Swinderen - Schroder (1976)       schema 331

Jhr. Quirijn Antonie van Swinderen, geboren op 17 november 1946 in s-Gravenhage, zoon van Jkvr. Anna Adriana Rell en Jhr. Willem Hendrik van Swinderen, trouwt op 27 maart 1976 in Mondorf-les-Bains (Luxemburg), met Ulla Signe Birgritte Schroder, geboren op 5 mei 1947 in Gvle (Zweden), dochter van Kurt Fredrik Schroder ing. en Margareta Steninger,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Willem Frederik van Swinderen, geboren op 7 juni 1979 in Utrecht,
Jhr. Alexander Quirijn van Swinderen, geboren op 23 oktober 1981 in Utrecht.


XXII

de Vos van Steenwijk - van Nes van Meerkerk (1880)       schema 331

Carel baron de Vos van Steenwijk, geboren op 20 mei 1852 in de Wijk, zoon van Anna Adriana barones de Vos van Steenwijk en Mr. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk, trouwt op 24 maart 1880 in Zwolle met Johanna Aleida Engelina van Nes van Meerkerk, geboren op 11 december 1856 in Zwolle, dochter van Mr. Jacob Evert van Nes van Meerkerk en Gerritdina Anna Elisabeth Royer,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk, geboren op 8 november 1885 in Zwolle,
Jacob Evert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 30 april 1889 in Zwolle,
Godert Willem baron de Vos van Steenwijk, geboren op 14 mei 1895 in De Wijk,

Carel baron de Vos van Steenwijk overlijdt op 13 augustus 1903 in Zwolle, 51 jaar oud,
Johanna Aleida Engelina van Nes van Meerkerk, overlijdt op 23 januari 1936 in Zwolle, 79 jaar oud.


XXIII

de Vos van Steenwijk - van Royen (1912)       schema 331

Mr. Dr. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk, geboren op 8 november 1885 in Zwolle, zoon van Carel baron de Vos van Steenwijk en Johanna Aleida Engelina van Nes van Meerkerk, trouwt op 21 mei 1912 in Zwolle met Josina Margaretha van Royen, geboren op 23 juli 1887 in Zwolle, dochter van Mr. Dr. Isaac Anthonie Royen en Catharina Dorhout Mees,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Catharina baronesde Vos van Steenwijk, geboren op 13 juli 1913 in Heemstede,
Neltje barones de Vos van Steenwijk, geboren op 11 augustus 1916 in Heemstede,
Carel baron de Vos van Steenwijk, geboren op 18 mei 1918 in Heemstede, overleden op 10 mei 1940 in Stroe, Veluwe (oorlogsslachtoffer),

Mr. Dr. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk overlijdt op 13 juni 1964 in Zwolle, 78 jaar oud,
Josina Margaretha van Royen, overlijdt op 24 februari 1975 in Arnhem, 87 jaar oud.


XXIV

van Epenhuysen - de Vos van Steenwijk (1937)       schema 331

Mr. Catharina barones de Vos van Steenwijk, geboren op 13 juli 1913 in Heemstede, dochter van Mr. Dr. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk en Josina Margaretha van Royen, trouwt op 13 juli 1937 met Jan van Epenhuysen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in Assen ontbonden door echtscheiding op 15 juni 1951,

Kraus - de Vos van Steenwijk (1952)       schema 331

Mr. Catharina barones de Vos van Steenwijk, geboren op 13 juli 1913 in Heemstede, dochter van Mr. Dr. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk en Josina Margaretha van Royen, hertrouwt op 21 mei 1952 in Groningen met Dr. Gerard Kraus,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Bloys van Treslong - de Vos van Steenwijk (1942)       schema 331

Neltje barones de Vos van Steenwijk, geboren op 11 augustus 1916 in Heemstede, dochter van Mr. Dr. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk en Josina Margaretha van Royen, trouwt op 18 september 1942 in Utrecht met Jhr. Otto Guy van Bloys van Treslong, geboren op 20 april 1911 in s-Gravenhage, zoon van Jhr. Otto Gerard Bloys van Treslong en Petronella Jacoba Siepman van den Berg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jhr. Willem Otto Guy Bloys van Treslong, geboren op 17 september 1943 in Utrecht,
Jhr. Carel Reint Bloys van Treslong, geboren op 11 februari 1945 in Utrecht,
Jkvr. Jacqueline Jacoba Bloys van Treslong, geboren op 18 augustus 1946 in Zwolle,
Jkvr. Josina Margaretha Bloys van Treslong, geboren op 4 augustus 1948 in Zwolle.


XXV

Bloys van Treslong - Opstelten (1969)       schema 331

Jhr. Willem Otto Guy Bloys van Treslong, geboren op 17 september 1943 in Utrecht, zoon van Neltje barones de Vos van Steenwijk en Jhr. Otto Guy Bloys van Treslong, trouwt op 15 november 1969 in Wassenaar met Lily Opstelten, geboren op 16 juli 1946 in Amsterdam, dochter van Ivo Opstelten en Hilda van den Berg Munniks de Jongh,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Otto Willem Arnout Bloys van Treslong, geboren op 9 mei 1971 in Rotterdam,
Jkvr. Nynke Marilies Bloys van Treslong, geboren op 16 maart 1973 in Amersfoort.

Bloys van Treslong - von Hagke (1977)       schema 331

Jhr. Mr. Carel Reint Bloys van Treslong, geboren op 11 februari 1945 in Utrecht, zoon van Neltje barones de Vos van Steenwijk en Jhr. Otto Guy Bloys van Treslong, trouwt op 26 augustus 1977 in Marburg aan de Lahn met Verena Gabriele von Hagke, geboren op 4 nei 1949 in Marburg, dochter van Gangloff Emil Leo Veit Friedrich von Hagke en Ottony Elfriede von Lucius,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Cecile Yelka Ottony Bloys van Treslong, geboren op 1 maart 1982 in Curacao.

Paro - Bloys van Treslong (1974)       schema 331

Jkvr. Jacqueline Jacoba Bloys van Treslong, geboren op 18 augustus 1946 in Zwolle, dochter van Neltje barones de Vos van Steenwijk en Jhr. Otto Guy Bloys van Treslong, trouwt op 29 november 1974 in Vorden met Ir. Johannes Nicolaas Paro, geboren op 29 augustus 1937 in Ede, zoon van Johannes Nicolaas Paro en Elberline Marie Reina Engelberts,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

van Voorst tot Voorst - Bloys van Treslong (1972)       schema 331

Jkvr. Josina Margaretha Bloys van Treslong, geboren op 4 augustus 1948 in Zwolle, dochter van Neltje barones de Vos van Steenwijk en Jhr. Otto Guy Bloys van Treslong, trouwt op 25 maart 1972 in Geldrop met Mr. Berend Jan Maria baron van Voorst tot Voorst, geboren op 7 februari 1944 in Beek (Ubbergen), zoon van Mr. Eduard Hendrik Joan baron van Voorst tot Voorst en Rosa Lucie Johanna Maria de Quaij,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Marie Pauline Josine van Voorst tot Voorst, geboren op 19 november 1975 in Ukkel (Brussel),
Hester Verena Carola van Voorst tot Voorst, geboren op 27 augustus 1977 in s-Gravenhage,
Quirine Cornelie van Voorst tot Voorst, geboren op 18 november 1980 in s-Gravenhage.


XXIII

de Vos van Steenwijk - van Royen (1916)       schema 331

Jacob Evert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 30 april 1889 in Zwolle, zoon van Carel baron de Vos van Steenwijk en Johanna Aleida Engelina van Nes van Meerkerk, trouwt op 5 mei 1916 Zwolle met Johanna Wilhelmina van Royen, geboren op 2 juli 1892 in Zwolle, dochter van Mr. Dr. Isaac Anthonie Royen en Catharina Dorhout Mees,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Catharina barones de Vos van Steenwijk, geboren op 17 december 1917 in Oegstgeest,
Carel baron de Vos van Steenwijk, geboren op 21 juni 1919 in Oegstgeest,
Johanna Aleida Egleina barones de Vos van Steenwijk, geboren op 3 december 1920 in s-Gravenhage,

Jacob Evert baron de Vos van Steenwijk overlijdt op 16 juli 1978 in Hoofddorp, 89 jaar oud,
Johanna Wilhelmina van Royen, overlijdt op 20 juli 1974 in Haarlem, 82 jaar oud.


XXIV

Taudin Chabot - de Vos van Steenwijk (1944)       schema 331

Catharina barones de Vos van Steenwijk, geboren op 17 december 1917 in Oegstgeest, dochter van Jacob Evert baron de Vos van Steenwijk en Johanna Wilhelmina van Royen, trouwt op 7 juni 1944 in Leiden met Henri Taudin Chabot, geboren op 14 juni 1914 in Rotterdam, zoon van Marius Taudin Chabot en Maria Veder,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Johanna Wilhelmina Elisabeth Taudin Chabot, geboren op 29 mei 1946 in Haarlem,
David Basile Taudin Chabot, geboren op 3 september 1947 in Haarlem.


XXV

Vreede - Taudin Chabot (1971)       schema 331

Johanna Wilhelmina Elisabeth Taudin Chabot, geboren op 29 mei 1946 in Haarlem, dochter van Catharina barones de Vos van Steenwijk en Henri Taudin Chabot, trouwt op 31 juli 1971 in den Haag met Alexander Richard Franklin Vreede, geboren op 2 oktober 1946 in Wassenaar,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Barbara Maria Irene Vreede, geboren in 1984.


XXIV

de Vos van Steenwijk - Laman Trip (1944)       schema 331

Mr. Carel baron de Vos van Steenwijk, geboren op 21 juni 1919 in Oegstgeest, zoon van Jacob Evert baron de Vos van Steenwijk en Johanna Wilhelmina van Royen, trouwt op 18 maart 1944 met Jkvr. Francoise Jacqueline Laman Trip, geboren op 26 januari 1921 in Ginneken, dochter van Jhr. Albert Dominicus Laman Trip en Jacqueline Francoise Daendels,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk, geboren op 26 mei 1945 in Haarlem,
Jacob Evert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 27 juli 1946 in Haarlem,
Margaretha Jacqueline Francoise barones de Vos van Steenwijk, geboren op 22 maart 1951 in Heemstede,

Het huwelijk wordt ontbonden door echtsheiding op 23 mei 1972.

de Vos van Steenwijk - Krassa (1972)       schema 331

Mr. Carel baron de Vos van Steenwijk, geboren op 21 juni 1919 in Oegstgeest, zoon van Jacob Evert baron de Vos van Steenwijk en Johanna Wilhelmina van Royen, hertrouwt op 20 juni 1972 in Amsterdam met Ursula Christa Krassa, geboren op 1 december 1944 in Oberhausen, dochter van Heinz Paul Krassa en Hildegard Smaniotto,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Carel Alexander Nicolaas baron de Vos van Steenwijk, geboren op 4 augustus 1972 in Haarlem, overleden op 18 januari 1974 in Kapellen,
Fiona Johanna Patricia barones de Vos van Steenwijk, geboren op 28 maart 1974 in Kapellen.


XXV

de Vos van Steenwijk - Ripley Groeneveld (1975)       schema 331

Mr. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk, geboren op 26 mei 1945 in Haarlem, zoon van Mr. Carel baron de Vos van Steenwijk en Jkvr. Francoise Jacqueline Laman Trip, trouwt op 12 december 1975 in Wassenaar met Margaret Elizabeth Ripley Groeneveld, geboren op 18 augustus 1948 in Kopenhagen, dochter van Hendrik Groeneveld en Eileen Margery Ripley,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Coenraad Henrick baron de Vos van Steenwijk, geboren op 9 februari 1977 in Naarden,
Malinda Francoise barones Ripley de Vos van Steenwijk, geboren op 8 december 1978 in Naarden.


XXV

de Vos van Steenwijk - Houben (2007)       schema 331

Coenraad Henrick baron de Vos van Steenwijk, geboren op 9 februari 1977 in Naarden, zoon van Mr. Reint Hendrik baron de Vos van Steenwijk en Margaret Elizabeth Ripley Groeneveld, trouwt omstreeks 2007 met Franka Houben,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Josephine Reineke barones de Vos van Steenwijk, geboren op op 6 mei 2008,


XXV

de Vos van Steenwijk - Minnitt (1974)       schema 331

Mr. Jacob Evert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 27 juli 1946 in Haarlem, zoon van Mr. Carel baron de Vos van Steenwijk en Jkvr. Francoise Jacqueline Laman Trip, trouwt op 26 januari 1974 in Sutton met Joanna Christine Minnitt, geboren op 6 oktober 1948 in Hongkong, dochter van Robert John Minnitt en Peggy Christine Sharp,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Reynolt Arent baron de Vos van Steenwijk, geboren op 5 oktober 1976 in Arnhem,
Peggy Jacqueline barones de Vos van Steenwijk, geboren op 6 maart 1978 in Darien (Connecticut),
Aleida Alexandra barones de Vos van Steenwijk, geboren op 18 augustus 1980 in Arnhem.

van der Schueren - de Vos van Steenwijk (1980)       schema 331

Margaretha Jacqueline barones de Vos van Steenwijk, geboren op 22 maart 1951 in Heemstede, dochter van Mr. Carel baron de Vos van Steenwijk en Jkvr. Francoise Jacqueline Laman Trip, trouwt op 20 september 1980 in Wassenaar met Hiddo Hendrik Eduard Jacobus Maria van der Schueren,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXVI

Huizing - de Vos van Steenwijk (2007)       schema 331

Peggy Jacqueline barones de Vos van Steenwijk, geboren op 6 maart 1978 in Darien (Connecticut), dochter van Mr. Jacob Evert baron de Vos van Steenwijk en Joanna Christine Minnitt, trouwt omstreeks 2007 met Egbert Huizing,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jaap Bastiaan Huizing, geboren op 22 mei 2008 in s-Gravenhage.


XXIV

de Neree tot Babberich - de Vos van Steenwijk (1952)       schema 331

Johanna Aleida Egleina barones de Vos van Steenwijk, geboren op 3 december 1920 in s-Gravenhage, dochter van Jacob Evert baron de Vos van Steenwijk en Johanna Wilhelmina van Royen, trouwt op 8 augustus 1952 in Haarlem met Mr. Marie Frederik Frans Antoon baron de Neree tot Babberich, Heer van Camphuyzen, geboren op 8 januari 1915 in Roermond, zoon van Richard Jan Karel Marie baron de Neree tot Babberich en Maria Constance Petronella Hubertina Ghislaine Jeanne Coenen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Godert Willem Floris baron de Neree tot Babberich, geboren op 26 januari 1953 in Haarlem.


XXIII

de Vos van Steenwijk - von Richthofen (1933)       schema 331

Mr. Godert Willem baron de Vos van Steenwijk, geboren op 14 mei 1895 in de Wijk, zoon van Carel baron de Vos van Steenwijk en Johanna Aleida Engelina van Nes van Meerkerk, trouwt op 10 mei 1933 in Potsdam met Wally Olga Elisabeth Vera Ursula von Richthofen, geboren op 16 september 1907 in Berlijn, dochter van Freidrich Hermann Diprand Kurt von Richthofen en Wally Pauline Geertrud von Protzen,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Godert Willem baron de Vos van Steenwijk, geboren op 27 juni 1934 in Berlijn,
Marieliese barones de Vos van Steenwijk, geboren op 7 mei 1936 in Peking,

Mr. Godert Willem baron de Vos van Steenwijk, ambassadeur, overlijdt op 18 juli 1940 in Boedapest, 45 jaar oud,
Wally Olga Elisabeth Vera Ursula von Richthofen, overlijdt op 6 november 2002 in Goriach, 95 jaar oud.


XXIV

de Vos van Steenwijk - van Pallandt (1958)       schema 331

Godert Willem baron de Vos van Steenwijk, ambassadeur, geboren op 27 juni 1934 in Berlijn, zoon van Mr. Godert Willem baron de Vos van Steenwijk en Wally Olga Elisabeth Vera Ursula von Richthofen, trouwt op 18 september 1958 in Raalte met Clara Jacqueline Leila Louise barones van Pallandt, geboren op 12 maart 1936 in Kopenhagen, dochter van Mr. Floris Carsilius Anne baron van Pallandt, ambassadeur en Else Dagmar Hanina Komtesse Blucher af Altona,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Leila Marielies Frederique barones de Vos van Steenwijk, geboren op 18 december 1959 in Geneve,
Godert Bela Floris baron de Vos van Steenwijk, geboren op 3 april 1961 in New Delhi,
Alexander Serge baron de Vos van Steenwijk, geboren op 18 december 1962 in New Delhi,
Ariana Cecile Yvonne barones de Vos van Steenwijk, geboren op 5 juli 1964 in Geneve,
Jan Arent Frederik baron de Vos van Steenwijk, geboren op 7 december 1965 in de Wijk.

Jackson - de Vos van Steenwijk (1963)       schema 331

Marieliese barones de Vos van Steenwijk, geboren op 7 mei 1936 in Peking, dochter van Mr. Godert Willem baron de Vos van Steenwijk en Wally Olga Elisabeth Vera Ursula von Richthofen, trouwt op 26 juli 1963 met John Patrick Jackson, geboren op 18 september 1940 in Wickersley (Engeland), zoon van Godfrey Frank Jackson en Mary Worthington,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXII

de Vos van Steenwijk - van Aerssen Beijeren van Voshol (1843)       schema 332

Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 25 september 1818 in de Wijk, zoon van Jkvr. Sophia Cornelia Huyghens en Carel baron de Vos van Steenwijk, trouwt op 26 mei 1843 in Zwolle met Wilhelmina Louise barones van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren op 18 maart 1819 in Maastricht, dochter van Albrecht Nicolaas baron van Aerssen Beijeren van Voshol en Elisabeth Catharina Greven,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Carel baron de Vos van Steenwijk, geboren op 5 april 1844 in Zwolle,
Elise Catharina barones de Vos van Steenwijk, geboren op 22 juli 1845 in Zwolle,
Sophia Cornelia barones de Vos van Steenwijk, geboren op 12 augustus 1846 in Vollenhove (Huize de Oldenhof),
Albrecht Nicolaas baron van Vos van Steenwijk, geboren op 6 oktober 1847 in Vollenhove (Huize de Oldenhof),

Wilhelmina Louise barones van Aerssen Beijeren van Voshol, overlijdt op 16 juli 1849 in Bentheim, 40 jaar oud.

de Vos van Steenwijk - van Aerssen Beijeren van Voshol (1853)       schema 332

Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 25 september 1818 in de Wijk, zoon van Jkvr. Sophia Cornelia Huyghens en Carel baron de Vos van Steenwijk, hertrouwt op 16 maart 1853 in Zwolle met Agatha Maria Francoise barones van Aerssen Beijeren van Voshol, geboren op 18 maart 1825 in Deventer, dochter van Albrecht Nicolaas baron van Aerssen Beijeren van Voshol en Antoinette Petronilla Jacqueline Rigano,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Arend baron de Vos van Steenwijk, geboren op 27 november 1855 in Zwolle, overleden op 25 maart 1941 in Dalfsen,
Antoinette barones de Vos van Steenwijk, geboren op 13 juli 1858 in Zwolle,
Willem Lodewijk baron de Vos van Steenwijk, geboren op 10 juli 1859 in Dalfsen,

Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk, lid Eerste Kamer, overlijdt op 17 oktober 1905 in Voorstonden (Brummen), 87 jaar oud,
Agatha Maria Francoise barones van Aerssen Beijeren van Voshol, overlijdt op 2 maart 1917 in Huize Voorstonden, 91 jaar oud.


XXIII

de Vos van Steenwijk - van Braam van Son (1876)       schema 332

Carel baron de Vos van Steenwijk, geboren op 5 april 1844 in Zwolle, zoon van Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk en Wilhelmina Louise barones van Aerssen Beijeren van Voshol, trouwt op 5 april 1876 in Semarang met Rosalie Julie Rudolphine van Braam van Son, geboren op 10 juli 1854 in Semarang, dochter van Mr. Pieter Thomas van Braam van Son en Rosalie Julie Rudolphine van Alphen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Carel baron de Vos van Steenwijk, overlijdt op 6 oktober 1876 in Salatiga, 32 jaar oud,
Rosalie Julie Rudolphine van Braam van Son, overlijdt op 15 januari 1930 in Brussel, 75 jaar oud.

von Borck - de Vos van Steenwijk (1873)       schema 332

Elise Catharina barones de Vos van Steenwijk, geboren op 22 juli 1845 in Zwolle, dochter van Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk en Wilhelmina Louise barones van Aerssen Beijeren van Voshol, trouwt op 18 januari 1873 in Dalfsen met Friedrich Carl August Richard von Borck, geboren in 1846 in Posen/Duitsland, zoon van Alexander Casimir Xavier von Borck en Adolphine Valerie Gustavine Mathilde gravin zu Dohna,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk is ontbonden door echtscheiding,

Elise Catharina barones de Vos van Steenwijk, overlijdt op 2 juli 1903 in Arnhem, 57 jaar oud.

von Adelson - de Vos van Steenwijk (1873)       schema 332

Sophia Cornelia barones de Vos van Steenwijk, geboren op 12 augustus 1846 in Vollenhove, dochter van Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk en Wilhelmina Louise barones van Aerssen Beijeren van Voshol, trouwt op 12 juni 1873 in Montreux met Louis Jean von Adelson, geboren op 29 juli 1840 in St.Petersburg, zoon van Jacob von Adelson en Fanny Loewenstamm,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Sophia Cornelia barones de Vos van Steenwijk, overlijdt op 1 december 1912 in Berlijn, 66 jaar oud,
Louis Jean von Adelson, overlijdt op 20 februari 1910 in Berlijn, 69 jaar oud.

de Vos van Steenwijk - de Bas (1879)       schema 332

Albrecht Nicolaas baron de Vos van Steenwijk, geboren op 6 oktober 1847 in Vollenhove, zoon van Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk en Wilhelmina Louise barones van Aerssen Beijeren van Voshol, trouwt op 28 augustus 1879 in Zutphen met Jacoba Johanna Alexandrina de Bas, geboren op 24 mei 1853 in Zutphen, dochter van Willem Albert Frans Hendrik de Bas, notaris en Hermine Esperance Amenaide van Dijk van t Velde,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 5 maart 1882 in Zutphen,
Georgiana Hermina Jenny barones de Vos van Steenwijk, geboren op 21 april 1884 in Rotterdam, overleden op 11 februari 1974 in Velp,
Carel baron de Vos van Steenwijk, geboren op 31 juli 1885 in Rotterdam,

Albrecht Nicolaas baron de Vos van Steenwijk, overlijdt op 21 ovember 1903 in Arnhem, 56 jaar oud,
Jacoba Johanna Alexandrina de Bas, overlijdt op 17 december 1929 in Arnhem, 76 jaar oud.


XXIV

de Vos van Steenwijk - den Tex Bondt (1911)       schema 332

Mr. Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 5 maart 1882 in Zutphen, zoon van Albrecht Nicolaas baron de Vos van Steenwijk en Jacoba Johanna Alexandrina de Bas, trouwt op 9 maart 1911 met Catharina Charlotte Evelina den Tex Bondt, geboren op 18 september 1888 in Hilversum, dochter van Mr. Cornelis Joan den Tex Bondt en Henriette Helena Biben,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Albrecht Nicolaas baron de Vos van Steenwijk, geboren op 4 februari 1912 in Arnhem,
Cornelis Joan baron de Vos van Steenwijk, geboren op 28 juli 1913 in Arnhem,
Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 17 januari 1917 in Teteringen,
Carel baron de Vos van Steenwijk, geboren op 19 juni 1920 in Teteringen,

Mr. Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk, overlijdt op 15 augustus 1961 in Amsterdam, 79 jaar oud,
Catharina Charlotte Evelina den Tex Bondt, overlijdt op 29 juli 1978 in Laren, 89 jaar oud.


XXV

de Vos van Steenwijk - Zichy de Zich et Vasonkeo (1939)       schema 332

Mr. Albrecht Nicolaas baron de Vos van Steenwijk, geboren op 4 februari 1912 in Arnhem, zoon van Mr. Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk en Catharina Charlotte Evelina den Tex Bondt, trouwt omstreeks 1939 met Yvonne gravin Zichy de Zich et Vasonkeo, geboren op 10 december 1920 in Boedapest, dochter van Hermann Christian Adalbert Maria fraaf Zichy de Zich et Vasonkeo en Clara Ujhely,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Coenraad Reinold baron de Vos van Steenwijk, geboren op 7 november 1940 in Soerabaja, overleden op 16 januari 1941,
Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 3 september 1942 in Sydney,

Het huwelijk wordt door echtscheiding ontbonden,

Yvonne gravin Zichy de Zich et Vasonkeo, overlijdt op 3 oktober 2005 in s-Gravenhage, 84 jaar oud.

de Vos van Steenwijk - Westpalm van Hoorn van Burgh (1958)       schema 332

Mr. Albrecht Nicolaas baron de Vos van Steenwijk, geboren op 4 februari 1912 in Arnhem, zoon van Mr. Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk en Catharina Charlotte Evelina den Tex Bondt, hertrouwt op 19 december 1958 met Jkvr. Cordula Westpalm van Hoorn van Burgh, geboren op 30 januari 1921 in Bandoeng, dochter van Jhr. Nicolaas Johan Westpalm van Hoorn van Burgh en Ida Emma Anna Kan,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt in 1970 door echtscheiding ontbonden.

de Vos van Steenwijk - van Blerkom (1973)       schema 332

Mr. Albrecht Nicolaas baron de Vos van Steenwijk, geboren op 4 februari 1912 in Arnhem, zoon van Mr. Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk en Catharina Charlotte Evelina den Tex Bondt, hertrouwt op 3 december 1973 in Oosterbeek met Klazina Frederika van Blerkom, geboren op 8 mei 1927 in Rotterdam, dochter van Willem van Blerkom en Huberta Cornelia Dalessi,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen.


XXVI

de Vos van Steenwijk - van Heeckeren van Brandsenburg (1973)       schema 332

Mr. Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 3 september 1942 in Sydney, zoon van Mr. Albrecht Nicolaas baron de Vos van Steenwijk en Yvonne gravin Zichy de Zich et Vasonkeo, trouwt op 1 juni 1973 met Alexandra Adeline Constance barones van Heeckeren van Brandsenburg, vrouwe van Heukelum, geboren op 6 juni 1949 in Noordwijkerhout, dochter van Rudolph Alexander baron van Heeckeren van Brandsenburg, heer van Heukelum en Jkvr. Hermance Adeline Amaline Gevers,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Yvonne Hermance barones de Vos van Steenwijk, geboren op 5 januari 1974 in Rome,
Adeline Elise barones de Vos van Steenwijk, geboren op 11 december 1975 in Pretoria.


XXVII

Evelein - de Vos van Steenwijk (2003)       schema 332

Adeline Elise barones de Vos van Steenwijk, geboren op 11 december 1975 in Pretoria, dochter van Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk en Alexandra Adeline Constance barones van Heeckeren van Brandsenburg, trouwt op 24 mei 2003 in Culemborg met Klaas Evelein,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

de Vos van Steenwijk - Snouck Hurgronje (1938)       schema 332

Cornelis Joan baron de Vos van Steenwijk, geboren op 28 juli 1913 in Arnhem, zoon van Mr. Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk en Catharina Charlotte Evelina den Tex Bondt, trouwt op 2 april 1938 in Arnhem per handschoen met Jkvr. Isabella Geertruida Snouck Hurgronje, geboren op 22 april 1913 in Middelburg, dochter van Jhr. Mr. Dr. Willem Adriaan Jacobus Snouck Hurgronje en Maria Aletta Rebecca Dijckmeester,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Maria Catherina Charlotte Evelina barones de Vos van Steenwijk, geboren op 20 februari 1939 in Soerabaja,
Isabella Joan barones de Vos van Steenwijk, geboren op 3 maart 1941 in Soerabaja,
Sylvia Barbara Christine barones de Vos van Steenwijk, geboren op 3 maart 1941 in Soerabaja, overleden op 7 september 1944 in Semarang,

Cornelis Joan baron de Vos van Steenwijk, overlijdt op 28 augustus 1951 in Amsterdam, 38 jaar oud,
Jkvr. Isabella Geertruida Snouck Hurgronje, overlijdt op 18 juni 1947 in De Steeg, 34 jaar oud.


XXVI

Mollerus - de Vos van Steenwijk (1961)       schema 332

Maria Catherina Charlotte Evelina barones de Vos van Steenwijk, geboren op 20 februari 1939 in Soerabaja, dochter van Cornelis Joan baron de Vos van Steenwijk en Jkvr. Isabella Geertruida Snouck Hurgronje, trouwt op 21 januari 1961 met Jhr. Frederik Johan Constantijn Mollerus, geboren op 2 juni 1934 in Amersfoort, zoon van Jhr. Abraham Matthias Cornelis Mollerus en Catharina Jacoba Abrahamina barones van Hardenbroek van Ammerstol,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jhr. Godert Joan Frederik Mollerus, geboren op 15 maart 1962 in Amsterdam,
Jkvr. Manouschka Isabella Catharina Mollerus, geboren op 13 februari 1964 in Amsterdam,
Jhr. Roland Duco Maximiliaan Mollerus, geboren op 29 januari 1965 in Hilversum,
Jhr. Degi Tijo Olaf Mollerus, geboren op 1 maart 1974 in Hilversum,
Jkvr. Marika Alexandrina Clara Mollerus, geboren op 14 juli 1975 in Hilversum,

Het huwelijk wordt op 23 februari 1978 door echtscheiding ontbonden.

ter Haar - de Vos van Steenwijk (1978)       schema 332

Maria Catherina Charlotte Evelina barones de Vos van Steenwijk, geboren op 20 februari 1939 in Soerabaja, dochter van Cornelis Joan baron de Vos van Steenwijk en Jkvr. Isabella Geertruida Snouck Hurgronje, hertrouwt op 28 september 1978 in Zeist met Mr. Pieter ter Haar, geboren op 25 december 1930 in Amsterdam, zoon van Mr. Otto ter Haar en Maria Amalia Craandijk,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Maria Catherina Charlotte Evelina barones de Vos van Steenwijk, overlijdt op 3 maart 1987 in Utrecht, 48 jaar oud.

van Marle - de Vos van Steenwijk (1965)       schema 332

Isabella Joan barones de Vos van Steenwijk, geboren op 3 maart 1941 in Soerabaja, dochter van Cornelis Joan baron de Vos van Steenwijk en Jkvr. Isabella Geertruida Snouck Hurgronje, trouwt op 17 juni 1965 in Amsterdam met Tijo Hendrik van Marle, geboren op 17 december 1937 in Amsterdam, zoon van Willem van Marle en Sophia Maria Catharina de Marez Oyens,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Michael Tijo Joan van Marle, geboren op 23 oktober 1966 in Hong Kong,
Eric Alexander van Marle, geboren op 22 september 1968 in Penang (Malacca).


XXV

Putman Cramer - de Vos van Steenwijk (1944)       schema 332

Mr. Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 17 januari 1917 in Teteringen, zoon van Mr. Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk en Catharina Charlotte Evelina den Tex Bondt, trouwt op 2 juni 1944 in Lochem met Gerhardina Joanna Wilhelmina Putman Cramer, geboren op 16 januari 1921 in s-Gravenhage, dochter van Gerhard Joan Wilhelm Putman Cramer en Anna Geertruida Zegers Veeckens,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Anne Gertrude barones de Vos van Steenwijk, geboren op 23 maart 1945 in Velp,
Jan Arend baron de Vos van Steenwijk, geboren op 29 oktober 1946 in Bogota,
Reinold Engelbert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 25 januari 1950 in s-Gravenhage,
Catherine Charlotte Eveline barones de Vos van Steenwijk, geboren op 5 juni 1952 in Washington.

Oele - de Vos van Steenwijk (1957)       schema 332

Ir. Carel baron de Vos van Steenwijk, geboren op 19 juni 1920 in Teteringen, zoon van Mr. Jan Arent Godert baron de Vos van Steenwijk en Catharina Charlotte Evelina den Tex Bondt, trouwt op 17 juli 1957 met Henrietta Martina Oele, geboren op 26 maart 1924 in Rotterdam, dochter van Jan Oele en Wilhelmine Lincklaen Westenberg,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXIV

de Vos van Steenwijk - van Rechteren Limpurg ( )       schema 332

Carel baron de Vos van Steenwijk, geboren op 31 juli 1885 in Rotterdam, zoon van Albrecht Nicolaas baron de Vos van Steenwijk en Jacoba Johanna Alexandrina de Bas, trouwt met Elise Dorothee gravin van Rechteren Limpurg, geboren op 10 juli 1894 in s-Gravenhage, dochter van Adolph Frederik Lodewijk graaf van Rechteren Limpurg, gezantschapsattach en Constantia Catharina Wilhelmina barones van Aylva van Pallandt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Carel baron de Vos van Steenwijk, overlijdt op 20 maart 1959 in Deventer, 73 jaar oud,
Elise Dorothee gravin van Rechteren Limpurg, overlijdt op 14 november 1990 in Almelo, 96 jaar oud.


XXIII

van Dedem - de Vos van Steenwijk (1907)       schema 332

Antoinette barones de Vos van Steenwijk, geboren op 13 juli 1858 in Zwolle, dochter van Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk en Agatha Maria Francoise barones van Aerssen Beijeren van Voshol, trouwt op 8 mei 1907 in Brummen met Alexander baron van Dedem, geboren op 7 februari 1838 in Dalfsen (huize de Berg), zoon van Mr. Godert Willem baron van Dedem, Heer van de Berg en Grietje Boxem,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Antoinette barones de Vos van Steenwijk, overlijdt op 30 juli 1952 in Velp, 94 jaar oud,
Alexander baron van Dedem, overlijdt op 1 maart 1931 in Huize Voorstonden, 93 jaar oud.

de Vos van Steenwijk - van Naamen (1889)       schema 332

Mr. Willem Lodewijk baron de Vos van Steenwijk, geboren op 10 juli 1859 in Dalfsen, zoon van Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk en Agatha Maria Francoise barones van Aerssen Beijeren van Voshol, trouwt omatreeksa 1889 met Ferdinanda Anna van Naamen, geboren op 25 september 1868 in Zwolle, dochter van Mr. Albertus van Naamen, Heer van beide Eemnessen en Elisabeth Agatha Johanna van Naamen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 23 december 1889 in s-Gravenhage,

Mr. Willem Lodewijk baron de Vos van Steenwijk, overlijdt op 12 april 1947 in s-Gravenhage, 87 jaar oud,
Ferdinanda Anna van Naamen, overlijdt op 11 september 1900 in s-Gravenhage, 31 jaar oud.


XXIV

de Vos van Steenwijk - von der Goltz (1917)       schema 332

Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 23 december 1889 in s-Gravenhage, zoon van Mr. Willem Lodewijk baron de Vos van Steenwijk en Ferdinanda Anna van Naamen, trouwt 27 maart 1917 te Potsdam met Marie Alwine Rodolfine Sophie gravin von der Goltz, geboren op 1 september 1895 in Berlijn, dochter van Carl Leopold Eugen graaf von der Goltz en Jkvr. Alwine Brantsen,
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend,

Ferdinanda Maia barones de Vos van Steenwijk, geboren op 3 april 1918 in Noordwijk aan Zee,
Caroline Irmgard barones de Vos van Steenwijk, geboren op 11 januari 1920 in Noordwijk aan Zee,
Alwine Antoinette barones de Vos van Steenwijk, geboren op 22 juni 1921 in Noordwijk aan Zee,
Willem Jan baron de Vos van Steenwijk, geboren op 1 juni 1923 in Noordwijk aan Zee,
Roelof Willem baron de Vos van Steenwijk, geboren op 1 november 1924 in Noordwijk aan Zee,
Marie Edelgard barones de Vos van Steenwijk, geboren op 13 maart 1928 in Noordwijk aan Zee,

Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk, overlijdt 6 september 1972 in Wijhe, 82 jaar oud,
Marie Alwine Rodolfine Sophie gravin von der Goltz, overlijdt op 5 oktober 1973 in Dsseldorf, 78 jaar oud.


XXV

van Tets - de Vos van Steenwijk (1942)       schema 332

Ferdinanda Maia barones de Vos van Steenwijk, geboren op 3 april 1918 in Noordwijk aan Zee, dochter van Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk en Marie Alwine Rodolfine Sophie gravin von der Goltz, trouwt 21 maart 1942 in Noordwijk met Jhr. Mr. Dirk Arnold Willem Tets, Heer van Oud- en Nieuw-Goudriaan, geboren op 22 februari 1917 in Wassenaar, zoon van Jhr. Mr. George Catharinus Willem van Tets en Jkvr. Paulina Johanna Gevers,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jkvr. Pauline Caroline Alwine van Tets, geboren op 28 juni 1943 in s-Gravenhage,
Jhr. George Gerard Willem van Tets, geboren op 18 januari 1945 in s-Gravenhage,
Jhr. Rijnhard Willem Ferdinand van Tets, geboren op 7 april 1947 in s-Gravenhage,
Jhr. Willem Frederik van Tets, geboren op 27 augustus 1958 in s-Gravenhage.

Wikipedia: van Tets


XXVI

van Tets - van Lede (1976)       schema 332

Jhr. George Gerard Willem van Tets, geboren op 18 januari 1945 in s-Gravenhage, zoon van Ferdinanda Maia barones de Vos van Steenwijk en Jhr. Mr. Dirk Arnold Willem Tets, trouwt op 21 april 1976 in Wassenaar met Barber van Lede, geboren op 13 maart 1950 in Wassenaar, dochter van Cornelis Paulus van Lede en Maria Henriette Paulina van Schaik,
Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen bekend,

Jkvr. Cornelie Nancy Digna van Tets, geboren op 25 februari 1977 in s-Gravenhage,
Jkvr. Pauline Benine van Tets, geboren op 18 december 1978 in s-Gravenhage,
Jhr. Dirk Arnold Willem Tets, geboren op 3 juli 1981 in Vlaardingen,
Jhr. Adriaan Willem Frederik van Tets, geboren op 19 oktober 1985 in Hengelo,
Jhr. Olivier Cornelis Willem van Tets, geboren op 8 maart 1987 in Hengelo.

Wikipedia: van Tets

van Tets - van Tienhoven (1975)       schema 332

Jhr. Rijnhard Willem Ferdinand van Tets, geboren op 7 april 1947 in s-Gravenhage, zoon van Ferdinanda Maia barones de Vos van Steenwijk en Jhr. Mr. Dirk Arnold Willem Tets, trouwt op 3 juli 1975 in s-Gravenhage met Clara Laurentia Elisabeth van Tienhoven, geboren op 7 december 1950 in Bloemendaal, dochter van Gijsbert van Tienhoven en Antoinette Frederique Fernande de Booy,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Fernanda Maury Elisabeth van Tets, geboren op 9 december 1985 in Groningen,
Jkvr. Victoria Barrett Kyra van Tets, geboren op 9 december 1985 in Groningen.

Wikipedia: van Tets

van Tets - van der Tuuk (1987)       schema 332

Jhr. Willem Frederik van Tets, geboren op 27 augustus 1958 in s-Gravenhage, zoon van Ferdinanda Maia barones de Vos van Steenwijk en Jhr. Mr. Dirk Arnold Willem Tets, trouwt op 27 mei 1987 in Bloemendaal met Annette Ingrid van der Tuuk, geboren op 11 januari 1958 in New York, dochter van Anton Garrelt Edema van der Tuuk en Marianne Hilda Elisabeth Gronwall,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Wikipedia: van Tets


XXV

van Zinnicq Bergmann - de Vos van Steenwijk (1945)       schema 332

Caroline Irmgard barones de Vos van Steenwijk, geboren op 11 januari 1920 in Noordwijk aan Zee, dochter van Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk en Marie Alwine Rodolfine Sophie gravin von der Goltz, trouwt op 8 september 1945 in Wijhe met Mr. Robbert Jacques Emile Marie van Zinnicq Bergmann, geboren op 11 april 1917 in s-Hertogenbosch, zoon van Mr. Eugene Emile Joseph Marie van Zinnicq Bergmann en Therese Henriette Marie Lefebure,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Monique Therese Marie van Zinnicq Bergmann, geboren op 21 juni 1946 in s-Gravenhage.

de Vos van Steenwijk - van Pallandt (1953)       schema 332

Willem Jan baron de Vos van Steenwijk, geboren op 1 juni 1923 in Noordwijk aan Zee, zoon van Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk en Marie Alwine Rodolfine Sophie gravin von der Goltz, trouwt op 11 april 1953 in Zeist met Reiniera Anna barones van Pallandt, geboren op 11 juli 1927 in Arnhem, dochter van Elbert Carsilius baron van Pallandt en Matthia Abrahamina Cornelia Sandberg,
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend,

Jan Reint baron de Vos van Steenwijk, geboren op 14 augustus 1954 in s-Gravenhage,
Mark Roelof baron de Vos van Steenwijk, geboren op 11 mei 1957 in s-Gravenhage,
Alexandra Matthia barones de Vos van Steenwijk, geboren op 2 juni 1962 in s-Gravenhage,
Godert Elbert baron de Vos van Steenwijk, geboren op 2 januari 1966 in s-Gravenhage.


XXVI

de Vos van Steenwijk - van Engelen (1980)       schema 332

Jan Reint baron de Vos van Steenwijk, geboren op 14 augustus 1954 in s-Gravenhage, zoon van Willem Jan baron de Vos van Steenwijk en Reiniera Anna barones van Pallandt, trouwt op 5 september 1980 in Apeldoorn met Alexandra Adriana Jeannette van Engelen, geboren op 22 juni 1954 in Apeldoorn, dochter van Jan van Engelen en Constantia Adriana Jeannette Heinen,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.


XXV

de Beaufort - de Vos van Steenwijk (1953)       schema 332

Mr. Marie Edelgard barones de Vos van Steenwijk, geboren op 13 maart 1928 in Noordwijk aan Zee, dochter van Jan Arend Godert baron de Vos van Steenwijk en Marie Alwine Rodolfine Sophie gravin von der Goltz, trouwt 15 augustus 1953 in Wijhe met Jhr. Mr. Willem Hendrik Beaufort, geboren op 5 augustus 1925 in Driebergen, zoon van Jhr. Hector Willem Livius de Beaufort en Walravinne Machteld van Boetzelaer,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jhr. Hector Willem Livius de Beaufort, geboren op 22 september 1956 in Utrecht,
Jhr. Christiaan Antonie de Beaufort, geboren op 19 juni 1958 in Utrecht.


XXI

Bouwens van der Boijen - Huyghens (1815)       schema 332

Jkvr. Carolina Eleonora IJsbrandina Huyghens, geboren op 31 mei 1788 in Amsterdam, dochter van Anna Adriana Balde en Jhr. Hendrik Huyghens, trouwt in 1815 met Gerard Maximilien Renaud Theodore Bouwens van der Boijen, geboren op 16 juni 1793, zoon van Mr. Reinier Leendert Bouwens, regent Amsterdam 1786-1787 en Theodora Johanna Donker van der Hoff,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Carolina Eleonora IJsbrandina Huyghens, overlijdt op 2 november 1822 in Oudenaerden, 34 jaar oud.

Huyghens - van Middelkoop (1817)       schema 332

Jhr. Joost Hendrik Huyghens, geboren op 29 augustus 1789 in Amsterdam, zoon van Anna Adriana Balde en Jhr. Hendrik Huyghens, trouwt 24 augustus 1817 in Amboina met Anna Carolina Wilhelmina van Middelkoop, dochter van Jacobus Albertus van Middelkoop en Hendrika Wens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jhr. Joost Hendrik Huyghens, overlijdt op 30 augustus 1827 in Besoeki, 38 jaar oud.

de Geer van Oudegein - Huyghens (1819)       schema 332

Jkvr. Regina Catharina Huyghens, geboren op 12 augustus 1792 in Amsterdam, dochter van Anna Adriana Balde en Jhr. Hendrik Huyghens, trouwt op 30 oktober 1819 in Haarlem met Jhr. Jean Florent de Geer van Oudegein, geboren op 2 november 1786 in Utrecht, zoon van Jhr. Willem Carel Pieter de Geer, heer van Oudegein,t Gein en Rijnhuizenen en Isabella Charlotte Emile van Nassau la Lecq,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jhr. Carel Willem Emilie Catharinus de Geer, geboren op 4 november 1820 in Haarlem,

Jkvr. Regina Catharina Huyghens, overlijdt op 16 november 1820 in Haarlem, 28 jaar oud,
Jhr. Jean Florent de Geer van Oudegein, overlijdt 27 maart 1842 in Utrecht, 55 jaar oud.


XXII

de Geer - de Casembroot (1843)       schema 332

Carel Willem Emilie Catharinus baron de Geer, geboren op 4 november 1820 in Haarlem, zoon van Jkvr. Regina Catharina Huyghens en Jhr. Jean Florent de Geer van Oudegein, trouwt op 21 september 1843 in Utrecht met Jkvr. Eleonora Adriana de Casembroot, geboren op 24 augustus 1820 in Deventer (Twello), dochter van Jhr. Leonard de Casembroot en Adriana Johanna van Neukirchen,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jean Adrienne Adriana barones de Geer, geboren op 20 juli 1844 in Zeist, overleden op 18 november 1876 in Arnhem,

Jkvr. Eleonora Adriana de Casembroot, overlijdt op 10 december 1856 in Utrecht, 36 jaar oud.

Wikipedia: de Geer

de Geer - von der Heijdt (1859)       schema 332

Carel Willem Emilie Catharinus baron de Geer, geboren op 4 november 1820 in Haarlem, zoon van Jkvr. Regina Catharina Huyghens en Jhr. Jean Florent de Geer van Oudegein, hertrouwt op 13 augustus 1859 in Bunnik met Selma von der Heijdt, geboren op 28 juli 1832 in Elberfeldt (Rheinland), dochter van Daniel von der Heijdt en Bertha Rosalie Wulfing,
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend,

Jkvr. Bertha Eleonora de Geer, geboren op 4 oktober 1860 in Renkum (Huize Keyenburg),
Jkvr. Anna Henriette Pauline de Geer, geboren op 31 maart 1863 in Renkum (Huize Keyenburg),

Selma von der Heijdtt, overlijdt op 17 maart 1885 in Parijs, 52 jaar oud.

Wikipedia: de Geer

de Geer - Schreinemakers (1888)       schema 332

Carel Willem Emilie Catharinus baron de Geer, geboren op 4 november 1820 in Haarlem, zoon van Jkvr. Regina Catharina Huyghens en Jhr. Jean Florent de Geer van Oudegein, hertrouwt op 27 septembwer 1888 in Linschoten met Maria Margaretha Schreinemakers, geboren op 1 april 1866 in Roermond, dochter van Henricus Hubertus Schreinemakers en Maria Catharina Linck,
Uit dit huwelijk is n kind bekend,

Jkvr. Jeanne Catharina de Geer, geboren op 10 oktober 1889 in s-Gravenhage,

Carel Willem Emilie Catharinus baron de Geer, overlijdt op 24 februari 1900 in Brussel, 79 jaar oud,
Maria Margaretha Schreinemakers, overlijdt op 24 juni 1919 in Brussel, 53 jaar oud.

Wikipedia: de Geer


XXIII

van der Horst - de Geer (1886)       schema 332

Jkvr. Bertha Eleonora de Geer, geboren op 4 oktober 1860 in Renkum, dochter van Carel Willem Emilie Catharinus baron de Geer en Selma von der Heijdt, trouwt op 24 juni 1886 in Rotterdam met Jan Gerrit Thomas van der Horst, geboren op 2 januari 1856 in Arnhem, zoon van Jan van der Horst en Johanna Wilhelmina ten Hones,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jan Gerrit Thomas van der Horst, overlijdt op 6 november 1897 in Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen), 41 jaar oud.

Metz - de Geer ( )       schema 332

Jkvr. Bertha Eleonora de Geer, geboren op 4 oktober 1860 in Renkum, dochter van Carel Willem Emilie Catharinus baron de Geer en Selma von der Heijdt, hertrouwt op met Ds. Hendrik Metz, geboren op 11 april 1858 in Amsterdam, zoon van Arnoldus Metz en Adriana Soetens,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Bertha Eleonora de Geer, overlijdt op 10 oktober 1934 in Rotterdam, 74 jaar oud,
Ds. Hendrik Metz, overlijdt op 24 maart 1923 in Rotterdam, 64 jaar oud.

Mottaz - de Geer (1885)       schema 332

Jkvr. Anna Henriette Pauline de Geer, geboren op 31 maart 1863 in Renkum, dochter van Carel Willem Emilie Catharinus baron de Geer en Selma von der Heijdt, trouwt op 5 augustus 1885 in Boulogne sur Seine met Constant Mottaz, zoon van Jean Pierre Mottaz en Marianne Mottaz,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Constant Mottaz, overlijdt op 24 november 1889 in Lausanne.

Nillius - de Geer (1889)       schema 332

Jkvr. Anna Henriette Pauline de Geer, geboren op 31 maart 1863 in Renkum, dochter van Carel Willem Emilie Catharinus baron de Geer en Selma von der Heijdt, hertrouwt op 18 december 1889 in Londen met Wilhelm Theodoor Nillius, geboren op 14 september 1863 in Mainz, zoon van Theodoor Nillius en Maria Scholastika Franziska Margaretha Ordstadt,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Het huwelijk wordt op 6 juli 1904 door echtscheiding ontbonden,

Wilhelm Theodoor Nillius, overlijdt op 25 deceber 1933 in Hannover, 70 jaar oud.

Krebs - de Geer (1906)       schema 332

Jkvr. Anna Henriette Pauline de Geer, geboren op 31 maart 1863 in Renkum, dochter van Carel Willem Emilie Catharinus baron de Geer en Selma von der Heijdt, hertrouwt op 19 mei 1906 op het kasteel Zinswald te Lorraine met Emile Wilhelm Krebs, geboren op op 26 november 1871 in Kes (kasteel), zoon van Jean Krebs en Amelie Hildebrand,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Anna Henriette Pauline de Geer, overlijdt op 26 januari 1940 in Saverne (Alsace), 76 jaar oud,
Emile Wilhelm Krebs, overlijdt op 14 april 1941 in Saverne (Alsace), 69 jaar oud.

Deloche de Noyelle - de Geer (1888)       schema 332

Jkvr. Jeanne Catharina de Geer, geboren op 10 oktober 1889 in s-Gravenhage, dochter van Carel Willem Emilie Catharinus baron de Geer en Maria Margaretha Schreinemakers, trouwt op 10 oktober 1917 in Parijs met Edouard Andre Deloche de Noyelle, geboren op 22 maart 1876 in Sedan, zoon van Honore Joseph Deloche de Noyelle en Caroline Widmer,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Jkvr. Jeanne Catharina de Geer, overlijdt op 5 juli 1964 in Parijs, 74 jaar oud,
Edouard Andre Deloche de Noyelle, overlijdt op 22 augustus 1960 in Parijs, 84 jaar oud.


XVII

van Amelant - Kieft ( )       schema 332

Catharina Kieft, gedoopt op 12 november 1630 in Amsterdam, dochter van Anneken Raap en Cornelis IJsbrantszoon Kieft trouwt met Michiel van Amelant, geboren op 22 oktober 1629,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Raap - Kieft ( )       schema 332

Margaretha Cornelis Kieft, geboren in 1631 in Amsterdam, dochter van Anneken Raap en Cornelis IJsbrantszoon Kieft trouwt met Floris Floriszoon Raap, gedoopt op 9 april 1634 in Amsterdam (Nieuwe Kerk), zoon van Floris Adriaanszoon Raap en Catharina Verhulst,
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend,

Margaretha Cornelis Kieft is begraven op 1 november 1700 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel). ,
Floris Adriaanszoon Raap is begraven op 20 april 1683 in Amsterdam (Nieuwezijdskapel).

Kennemer - Kieft (1667)       schema 332

Maria Kieft, gedoopt op 27 december 1633 in Amsterdam, dochter van Anneken Raap en Cornelis IJsbrantszoon Kieft trouwt omstreeks 1667 met Willem Kennemer, geboren in 1639 in Amsterdam,
Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend,

Cornelis Kennemer, gedoopt op 11 mei 1668 in Amsterdam (Westerkerk),
Annetje Kennemer, gedoopt op 13 december 1669 in Amsterdam (Westerkerk),
Maritje Kennemer, gedoopt op 20 januari 1673 in Amsterdam (Westerkerk),

Maria Kieft overlijdt in 1678 in Amsterdam, 44 of 45 jaar oud. ,
Willem Kennemer overlijdt in 1703 in Amsterdam, 63 of 64 jaar oud.


Einde Tekst (laatst bijgewerkt op 8 augustus 2012).
proclaimer